VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR İşbu Çevrimiçi Hizmetler Müşteri Sözleşmesi ( Sözleşme ), Büyükdere Cad. No. 251, Maslak, İstanbul adresinde mukim Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle kısaca Vodafone Net olarak anılacaktır) ile bizzat veya vekili aracılığıyla işbu Sözleşme yi imzalayan ve işbu Sözleşme nin ön yüzündeki Sipariş Formu nda bilgileri yer alan gerçek veya tüzel kişi (bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) arasında, aşağıdaki şartlar dâhilinde iki asıl nüsha olarak tanzim ve imza edilerek bir nüshası Müşteri ye verilmiştir. İşbu Sözleşme ile Vodafone Net ve Müşteri ayrı olarak Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılacaktır.. MADDE 2. TANIMLAR İşbu Sözleşme de yazılı olan aşağıdaki terimler, altlarında belirtilen anlamları ifade edecektir: Çevrimiçi Hizmet: Veri ve servislerin kullanıcının yerel sunucuları dışında barındırıldıkları ve Müşteri nin lisans kullanım hakkı ile çevrimiçi olarak bu verilere internet üzerinden erişerek servisleri kullanabildiği hizmetleri; Gizli Bilgi: Taraflardan herhangi biri tarafından diğer Taraf a (yazılı, sözlü, elektronik ya da manyetik formatta veya başka bir şekilde) ifşa edilen her türlü mali ve teknik bilgi, iş bilgisi ya da Taraflarca sağlanan veya erişilebilir kılınmış veri yada her türlü bilgiyi; Hizmet Kanalları: Vodafone Net adına, işbu Sözleşme ye yönelik işlemleri yürütmeye yetkili bayi, satış noktası ve sair temsilcileri ile, müşteri hizmetleri, internet sitesi de dahil Müşteri ye hizmet vermek için kurulmuş/kurulacak her türlü kanalını; Kullanıcı: Müşteri nin Çevrimiçi Hizmeti kullanan çalışanı; Lisans: Müşteri nin Çevrimiçi Hizmetlerden faydalanabilmesi için Müşteri ye sağlanan kullanım hakkı, Müşteri Verileri: Çevrimiçi Hizmetlerin kullanılması aracılığıyla Müşteri ve/veya Kullanıcı tarafından eklenen tüm metin, ses veya görüntü dosyaları dahil tüm verileri, Sipariş Formu: İşbu Sözleşme nin önyüzünde yer alan ve Müşteri nin bilgileri ile Müşteri nin seçmiş olduğu Office 365 paket bilgilerini içeren eki; ifade eder. İşbu Sözleşme, ön yüzünde yer alan Sipariş Formu ve ekinde yer alan Microsoft Çevrimiçi Hizmetleri Kullanım Hakları ve Servis Tanımları (Ek-1) bir bütündür. İşbu Sözleşme ve ekleri arasında bir çelişki olması halinde öncelikle Sipariş Formu, daha sonra Sözleşme ve son olarak da Microsoft Çevrimiçi Hizmetler Kullanım Hakları ve Servis Tanımları dökümanı uygulanacaktır. Müşteri nin Vodafone Net ten Çevrimiçi Hizmetleri kullanmak amacı ile Alan Adı almak istemesi halinde, Müşteri Vodafone Net e talepte bulunacak ve Vodafone Net Alan Adı Hizmeti Eki ni de imzalayarak söz konusu ekde yer alan koşullar çerçevesinde Vodafone Net ten Alan Adı alabilecektir. Bu halde Vodafone Net Alan Adı Hizmeti Eki de bu Sözleşme nin eki olarak Ek-2 de yer alacak ve Sözleşme koşulları ile birlikte geçerli olacaktır. MADDE 3. SÖZLEŞME NİN KONUSU İşbu Sözleşme nin konusu, Sözleşme nin önyüzünde yer alan Sipariş Formu nda belirtilen Office 365 paketleri kapsamındaki Çevrimiçi Hizmetlerin işbu Sözleşme ve işbu Sözleşme nin eki ve ayrılmaz bir parçası olan Microsoft Çevrimiçi Hizmetler Kullanım Hakları ve Servis Tanımları (Ek-1) dokümanında yer alan koşullara uygun olarak kullanabilmesi için Vodafone Net tarafından Müşteri adına lisanslamanın gerçekleştirilmesi ve Çevrimiçi Hizmetlerin kulllanılabilmesi için Müşteri nin Vodafone Net ten Alan Adı da alması halinde Alan Adı nın Çevrimiçi Hizmetlerle birlikte işbu Sözleşme ve Vodafone Net Alan Adı Hizmeti Eki (Ek-2) kapsamında kullanılabilmesi ve bunlara ilişkin Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerin düzenlenmesinden ibarettir. MADDE 4. VODAFONE NET İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 4.1. Vodafone Net, Müşteri nin Sipariş Formu nda seçmiş olduğu paket kapsamındaki Çevrimiçi Hizmetlerin lisanslamasını gerçekleştirmekte olup söz konusu hizmetlere ait lisans kullanım hakkı yalnızca işbu Sözleşmedeki ve Microsoft Çevrimiçi Hizmetler Kullanım Hakları ve Servis Tanımları dökümanındaki belirtildiği biçimde, Müşteri tarafından kullanılması amacıyla

2 verilmektedir. Vodafone Net, söz konusu Çevrimiçi Hizmetler ile ilgili Vodafone Net Müşteri Hizmetleri aracılığıyla destek hizmetlerini sağlayacaktır Vodafone Net Çevrimiçi Hizmet in kullanılmasını (i) acil bakım çalışmaları sebebi ile; (ii) internet ağının güvenliği konusunda tehdit olması halinde veya bir başkasının Çevrimiçi Hizmeti kullanımı açısından doğrudan ya da dolaylı tehdit oluşturması halinde; (iii) Müşteri Verileri ne yetkisiz erişimi önlemek için makul olarak gerekliyse (iv) yasal gereklilikler dolayısı ile askıya alabilir. Bu hallerde askıya alma ancak; Çevrimiçi Hizmetin gerekli bölümü için geçerli olacak ve askıya almaya neden olan sorunun giderilmesi için makul olarak gerekli olduğu sürece devam edecektir. Vodafone Net derhal askıya almanın makul olarak gerekli olduğu durumlar dışında, askıya almadan belirli süre öncesinden Müşteri ye bildirimde bulunacaktır. Bununla birlikte hukuki bir sebeple denetleyici ve düzenleyici kurumlar tarafından herhangi bir hizmetin kapatılmasının istenmesi halinde, Vodafone Net Müşteri ye öncesinden bildirimde bulunarak Çevrimiçi Hizmet i kapatma hakkını saklı tutar. Müşteri, Çevrimiçi Hizmet in kullanımının askıya alınması veya kapatılması nedeni ile, Çevrimiçi Hizmet i kullanamamasından dolayı Vodafone Net ten hangi nam adı altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder Vodafone Net in, teknolojik gelişmeler ve hukuki düzenlemelerden kaynaklanan nedenlerle, işbu Sözleşme nin hükümlerini Müşteri ye makul bir süre öncesinden ve yazılı olarak bildirilmek koşuluyla, tek taraflı olarak değiştirme hakkı saklıdır Ücretlendirme dahil olmak üzere hizmetin sunumuna ilişkin koşullarda herhangi bir değişiklik olması halinde, bu durum Vodafone Net tarafından önceden Müşteri ye bildirilecektir. Vodafone Net, fiyat değişikliklerini, kısa mesaj, internet, basın, yayın organları veya posta ile değişiklik yürürlüğe girmeden önce duyuracaktır. MADDE 5. MÜŞTERİ NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 5.1. Müşteri tarafından işbu Sözleşme nin önyüzünde yer alan Sipariş Formun daki bilgilerin doldurulması ve kullanılmak istenen Çevrimiçi Hizmet/Hizmetler e ilişkin Office 365 paketinin seçilmesi ve işbu Sözleşme nin imzalanarak, Vodafone Net tarafından Çevrimiçi Hizmetlere ait lisans tanımlama işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile birlikte, Müşteri işbu Sözleşme ve Çevrimiçi Hizmetler Kullanım Hakları ve Servis Tanımları dökümanında yer alan koşullar çerçevesinde Çevrimiçi Hizmetleri kullanma hakkına sahip olacaktır Müşteri, Sipariş Formu nda yer alan müşteri bilgilerini tam ve eksiksiz olarak dolduracaktır, bilgilerin eksik/yanlış doldurulması sebebi ile Müşteri nin Çevrimiçi Hizmeti/Hizmetleri kullanamamasından dolayı Vodafone Net sorumlu değildir Müşteri, işbu Sözleşme imzalanırken ibraz ettiği belgeler ve beyan ettiği bilgilerle ilgili değişiklikleri yazılı olarak Vodafone Net e bildirmedikçe, Sözleşme de belirttiği bilgiler doğru kabul edilecektir. Bu kapsamda Müşteri, Sözleşme akdedilirken vermiş olduğu bilgilerini, bu bilgilerde değişiklik oldukça Vodafone Net e bildirmek ve Vodafone Net nezdindeki bilgilerinin güncel kalmasını sağlamakla yükümlüdür. Bu bilgilere dayanarak yapılacak her türlü işlem ve gönderilecek tebligat geçerli sayılacaktır. Vodafone Net, müşteri bilgi veya belgelerinde eksiklik/yanlışlık/sahtelik bulunduğu veyahut bilgilerinin güncel olmadığı yolunda makul bir şüphe duyduğunda ürünlerin kullanımı aksi ispat edilinceye kadar veya gerekli güncelleme yapılıncaya kadar durdurma ve nihayet yazılı olarak yapacağı bildirimin ardından Sözleşme yi feshetme hakkı saklıdır Vodafone Net tarafından tanımlama işlemleri gerçekleştirildikten sonra Müşteri nin Sipariş Formu nda bildireceği kontak kişisinin Sipariş Formu nda bildirilen e-posta adresine, Müşteri ye özel yönetici kullanıcı adı, şifresi ve Çevrimiçi Hizmetleri yöneterek, konfigürasyonları ve tanımlamaları gerçekleştirebileceği internet adresi gönderilecektir. Bu kontak kişi, Vodafone Net tarafından gönderilen kullanıcı adı ve şifresi ile bildirilen https://login.microsoftonline.com adlı internet adresine girerek Çevrimiçi Hizmet ile ilgili tüm yönetimsel ve sistemsel işlemlere ek olarak lisans kullanıcı sayısı ile sınırlı olarak kullanıcı tanımlamaları ve kullanıcıların Çevrimiçi Hizmeti kullanabilmesi için gerekli her türlü işlemden sorumlu tek yetkili olacaktır. Müşteri, bu kontak kişinin aynı zamanda Vodafone Net Müşteri Hizmetleri ile Müşteri adına iletişime geçerek işlem yapma yetkisine sahip tek kişi olduğunu kabul eder Müşteri nin Çevrimiçi Hizmetleri kullanabilmesi için bir Alan Adına sahip olması gereklidir. Müşteri bu Alan Adını Çevrimiçi Hizmetler ile birlikte Vodafone Net ten alabileceği gibi, başka bir Alan Adı sağlayıcısından alınmış mevcut bir Alan Adı nı da kullanabilir. Müşteri nin Çevrimiçi Hizmetler ile birlikte Vodafone Net ten Alan Adı da alması halinde Müşteri ye Alan Adı nı Çevrimiçi Hizmetlere ekleyebilmesi için gereken konfigürasyonları yapacağı kullanıcı adı, şifresi ve internet adresi de (http://panel.vodafone.net.tr) gönderilecektir. Alan Adı nın Çevrimiçi Hizmetlere eklenmesi ve konfigürasyonu işlemlerinin gerçekleştirilmesi Müşteri nin sorumluluğundadır. Müşteri gerekli durumlarda Vodafone Net Müşteri Hizmetlerinden bilgilendirme desteği alabilir. Müşteri nin başka bir Alan Adı sağlayıcısından almış olduğu Alan Adı ndan kaynaklanan sistemsel problemlerden, servis kesintilerinden ve Alan Adı nın süresinin dolması ve yenilenmemesi dolayısı ile Çevrimiçi Hizmetleri kullanamamasından Vodafone Net sorumlu değildir. Bu problemlerin çözümünde Müşteri Alan Adı nı almış olduğu sağlayıcısı ile iletişime geçmelidir Müşteri ye verilen lisans kullanım hakkı kapsamında, Çevrimiçi Hizmetlerin yönetilmesi ve kullanılmasındaki her türlü sorumluluk Müşteri ye aittir.

3 5.7. Müşteri lisanslı Çevrimiçi Hizmetleri aldığı paket kapsamında belirtilen kullanıcı sayısı ile sınırlı olarak kullanma ve Sözleşme kapsamında izin verilen Kullanıcılarına kullandırma hakkına sahiptir. Söz konusu lisans bir kullanıcıya yazılımı aynı anda ve belli bir yerde sadece tek bir bilgisayarda kullanma iznini vermektedir. Müşteri, Kullanıcılarının ürünleri kullanırken işbu Sözleşme ve Microsoft Çevrimiçi Hizmetler Kullanım Hakları ve Servis Tanımları dökümanında yer alan yükümlülükleri bildiğini ve bunlara uyacağını taahhüt eder. Müşteri, Madde 12 kapsamında Çevrimiçi Hizmetlerin kullanımı ile Müşteri Verileri nin işleneceğini Kullanıcılara bildirmek ve gerekirse Kullanıcılardan bu konuda izin alınmasını sağlamak tamamen Müşteri nin kendi insiyatifinde ve işçi-işveren ilişkisi dahilinde olduğunu ve bu durumun Müşteri nin kendi iç ilişkisini ilgilendirdiğini ve Müşteri nin Kullanıcıları bilgilendirmemesi halinde doğacak yasal talep ve işlemlerden Vodafone Net in hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul eder Müşteri ye verilen kullanıcı adı ve şifresinin ve kendi Kullanıcılarına sağladığı hesaplar dahil olmak üzere Çevrimiçi Hizmet hesaplarının gizliliği, güvenliği ve kullanımından Müşteri sorumludur. Müşteri hizmet kapsamında kendisine gönderilen kullanıcı adı ve şifresini özenle saklamakla yükümlüdür, bunu 3. kişiler ile paylaşamaz, 3. kişilere kullandırtamaz, verilen amaç dışında kullanamaz, aksi halde her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu, yetkisi olmayan kişiler tarafından Çevrimiçi Hizmetlerin kullanılması halinde doğacak idari, hukuki ve cezai sorumluluğu üstleneceğini kabul eder. Müşteri bilgi güvenliğini sağlamak, yetkisiz erişimleri, şifre kırılması veya şifre hırsızlıklarını önlemek için gerekli tüm tedbirleri aldığını kabul eder. Müşteri nin bu önlemleri yeteri kadar almaması hallerinde yaşanabilecek bilgi güvenliği ihlallerinden Vodafone Net sorumlu değildir. Herhangi bir bilgi güvenliği ihlali yaşanması halinde bu durum Müşteri tarafından ivedilikle Vodafone Net e bildirilecektir Müşteri nin Çevrimiçi Hizmetleri kullanabilmesi için uygun bir aygıt, internet bağlantısı ve desteklenen bir tarayıcı gereklidir. Çevrimiçi Hizmetlere teknik olarak desteklenen akıllı cihazlar üzerinden mobil olarak da erişilebilmektedir. Çevrimiçi Hizmetlerin mobil olarak kullanılabilmesi için Müşteri nin kullandığı GSM numaralarının data servislerine açık olması gereklidir. Müşteri nin cihazlardan kaynaklı problemler veya internet bağlantısı olmaması sebebi ile ürünleri kullanamamasından, internet bağlatısında yaşayacağı sıkıntılardan (dial-up, gprs bağlatısı olması, internet bağlantı hızının düşük olması, sunucunun aşırı yoğun olması, v.b.) dolayı Vodafone Net in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Müşteri işbu Sözleşme kapsamında Çevrimiçi Hizmetleri kullanırken internet/data bağlantısı ile ilgili her türlü yükümlülük ve ücretlendirmenin servis sağlayıcısı ile arasındaki abonelik sözleşmesi/tarife şartlarına tabi olduğunu kabul eder Müşteri ye Çevrimiçi Hizmetlerin kullanımına ilişkin olarak numaralı Vodafone Net Müşteri Hizmetleri tarafından destek verilecektir Müşteri, Sipariş Formu nda seçmiş olduğu paketi kampanya esaslarında belirlenen sınırlar dahilinde değiştirebilir. Müşteri nin mevcut paket kapsamında Çevrimiçi Hizmeti kullanan Kullanıcılarının, Müşteri nin satın aldığı yeni pakete Kullanıcı olarak atanması ve Müşteri nin Vodafone Net Müşteri Hizmetlerini arayarak eski paketini iptal ettirmesi ile birlikte geçiş işlemi tamamlanacaktır. Müşteri nin yeni paketi satın alma tarihinden eski paketin iptal işlemini gerçekleştirene kadar geçen süre içerisinde Müşteri her iki paket ücretlerini de ödemekle yükümlü olduğunu bilmektedir. Bununla birlikte Müşteri nin daha düşük kapasiteli ya da eksik özellikli pakete geçmek istemesi halinde mevcut paket kapsamındaki Müşteri Verileri nin yedeklenmesi Müşteri nin sorumluluğundadır Çevrimiçi Hizmetler üzerindeki her türlü Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Lisans Veren (Microsoft Ireland Operations Limited) elinde bulunmaktadır. Vodafone Net, Müşteri ye Çevrimiçi Hizmet yazılımına ait lisans kullanım hakkı sağlamaktadır. Bu lisans özel değildir, kalıcı değildir ve devredilemez. Bu lisans, Müşteri ye açık şekilde izin verilen durumlar dışında ürünlere ilişkin Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları kapsamında herhangi bir patent, ticari marka, telif hakkı, herhangi bir mülkiyet hakkı vermemektedir. Müşteri Çevrimiçi Hizmetleri üçüncü şahıslara kiralayamaz, leasing veya ödünç veremez, satamaz, alt lisans olarak veremez, barındırma hizmeti olarak sunamaz veya işbu Sözleşme ile açıkça izin verilen durumlar dışında herhangi bir şekilde herhangi bir kişinin kullanımına sunamaz. Aksi halde bundan doğan her türlü sorumluluk Müşteri ye aittir Müşteri, Çevrimiçi Hizmetleri açıkça izin verilen haller dışında kullanamaz, lisanslı Çevrimiçi Hizmetler üzerinde işleme, tadil, uyarlama, tersine mühendislik yapamaz, kaynak kodunu dönüştüremez, ürünleri bileşenlerinden ayırarak iki veya daha fazla bilgisayarda kullanamaz, bileşenlerinin sürümlerini farklı zamanlarda ayrı ayrı yükseltip düşüremez, bileşenleri ayrı şekilde transfer edemez, modifiye veya türetme çalışmaları yapamaz, yazılımı kopyalamayaz Müşteri, lisanslı Çevrimiçi Hizmetleri Sözleşme de ve Microsoft Çevrimiçi Hizmetler Kullanım Hakları ve Servis Tanımlarında belirtilen şartlar dahilinde kullanacaktır. Müşteri söz konusu Çevrimiçi Hizmetleri kullanırken Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde suç konusu olabilecek herhangi bir eylem içinde bulunmamayı, verilerin ve içeriğin T.C. kanunları ve yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu taahhüt eder. Aksi halde doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve Vodafone Net in bir zarara uğraması halinde bu zararı tazmin edeceğini kabul eder Çevrimiçi Hizmetlerin kullanımı esnasında herhangi bir

4 kesinti yaşanması halinde bu kesinti ve gecikmelerden dolayı Müşteri, Vodafone Net in sorumluluğu cihetine gidemeyecektir Müşteri, işbu Sözleşme den doğan hak ve sorumluluklarını, her ne surette olursa olsun, Vodafone Net in önceden yazılı onayı olmaksızın, üçüncü şahıslara devir ve temlik edemeyecektir. MADDE 6. GARANTİ KAPSAMI VE SORUMLULUK SINIRI 6.1. Çevrimiçi Hizmetlere ilişkin yazılım o anda güncel olan hizmet tanımına uygun olarak işleyecek şekilde Müşteri ye lisanslanmaktadır. Bu kapsamda garanti, Çevrimiçi Hizmetin kaza, kötü kullanım, yanlış kullanım veya yetkilendirilmemiş modifikasyondan dolayı arızalanması hallerinde geçerli olamayacaktır. Çevrimiçi Hizmetler ile ilgili olarak işbu Sözleşmede taahhüt edilen garantiler dışında ve yasaların izin verdiği durumlar haricinde, Vodafone Net zımni veya açıkça veya kanuni olarak, ticari elverişlilik veya belli bir amaca uygunluk da dahil olmak üzere hiçbir garanti taahhütünde bulunmamaktadır. Vodafone Net, Çevrimiçi Hizmetlerin kullanımının kesintisiz olacağını, ürünler kanalıyla sağlanan bilgilerin doğru eksiksiz veya güncel olacağını veya hata veya kusurların düzeltileceğini garanti etmemektedir. Müşteri bu lisansın olduğu gibi verildiğini bilmektedir Vodafone Net, yasaların açıkça belirlediği hususlar dışında, Çevrimiçi Hizmetlerin kullanılması veya kullanılamamasından kaynaklanan veri kaybı veya bozulması, kar kaybı veya diğer özel, doğrudan veya dolaylı zarar ve ziyan da dahil her türlü kayıp veya zarar ziyandan hiçbir durumda sorumlu değildir Müşteri Çevrimiçi Hizmetlerin kullanılması esnasında, Müşteri nin cihazındaki kurulu başka bir lisans ile etkileşiminden kaynaklanan uyumsuzluk veya başka bir web sitesi aracılığıyla yazılımda oluşabilecek her türlü kayıp ve/veya zarardan Vodafone Net in sorumlu olmadığını kabul etmektedir Microsoft işbu Sözleşme nin tarafı değildir ve yasalarca belirlenen sınırlamalar dışında, Müşteri ye karşı Çevrimiçi Hizmetlerin satışı veya kullanımından dolayı doğrudan veya dolaylı olarak Sözleşme nin ihlali, haksız fiilden, ihmalden kaynaklanan herhangi bir hasardan ve garantiden Microsoft ve/veya iştirakçileri ve tedarikçileri sorumlu değildir Çevrimiçi Hizmetler hataya toleranslı değildir ve hasar korumalı performans (nükleer tesis, uçak navigasyonu veya iletişim sistemleri işletimi, hava trafiği kontrolü, yaşam destek üniteleri veya silah sistemleri ortamları) gerektiren bir ürünün arızasının ölüm şahsi yaralanma veya ağır fiziksel, mülk veya çevre hasarına (yüksek riskli faaliyetler) yol açabileceği tehlikeli ortamlarda çevrimiçi kontrol ekipmanı ile kullanım için tasarlanmamış ve üretilmemiştir. Bu kapsamda Vodafone Net ve/veya Lisans Veren yazılımın özellikle yüksek riskli faaliyetler için uygun olduğu yönünde herhangi bir açık veya zımni garantide bulunmamaktadır. MADDE 7. MALİ HÜKÜMLER 7.1. Müşteri, lisanslı Çevrimiçi Hizmetler için seçmiş olduğu Office 365 paketi kapsamında Vodafone Net tarafından her bir lisans kullanıcısı için belirlenen aylık ücreti ödeyecektir. Paketlere ilişkin ücretlendirme bilgisi ve isimli internet sitelerinde yer alacaktır Vodafone Net, Müşteri ye son ödeme tarihinden önce, Müşteri nin eline ulaşacak ve belirli bir ödeme süresini ihtiva edecek şekilde Sözleşme de belirtilen Müşteri adresine fatura göndermekle yükümlüdür. Müşteri tarafından eksik bilgi verilmesi, adres değiştirilmesi veya postada meydana gelecek aksamalardan dolayı oluşacak gecikmelerden Vodafone Net sorumlu değildir. Müşteri aylık fatura bedellerini, faturanın adresine ulaşmasını beklemeden ödemekle yükümlüdür. Faturası eline ulaşmayan Müşteriler fatura bilgilerini Vodafone Net Müşteri Hizmetleri numaralı telefondan veya adresinden öğrenebilirler İşbu Sözleşme kapsamındaki hizmet bedelleri, Müşteri nin Sipariş Formundaki tercihine göre Vodafone Net in anlaşmalı olarak çalıştığı bankalar ve diğer kurumlar aracılığıyla veya otomatik ödeme talimatı ile ödenebilecektir Herhangi bir faturaya ait alacağın tahsili, Müşteri nin önceki dönemlere ait ödenmemiş borçlarının ifa edildiği anlamına gelmez. Vodafone Net, Müşteri tarafından yapılacak ödemeleri öncelikle geçmiş dönem borçlarına ilişkin faize ve geçmiş dönem borçlarına sayma hakkını saklı tutmaktadır Vodafone Net tarafından Müşteri ye fatura ile tahakkuk ettirilen ücretlerin faturada belirtilen son ödeme tarihinde ödenmemesi halinde, Vodafone Net tarafından günlük bazda gecikmeli gün sayısı kadar faiz uygulanır. Uygulanacak faiz oranları hakkında düzenlenen faturalarda ve ilgili Hizmet Kanalları nda bilgi verilir. Müşteri tarafından ödemesi gerçekleştirilmeyen fatura bedeli, tahakkuk eden gecikme faizi ile birlikte bir sonraki dönem faturasında belirtilecek ve toplam fatura bedelinin vadesinde ödenmemesi halinde Çevrimiçi Hizmetlerin kullanımı Vodafone Net tarafından askıya alınacaktır Müşteri, fatura edilen bir meblâğa itirazda bulunduğu taktirde, itirazını faturayı teslim aldığı tarihi takip eden 8 (sekiz) iş günü içerisinde bildirecektir. Müşteri itirazına cevap alıp almadığına bakmaksızın, fatura bedelini son ödeme tarihine kadar ödemekle yükümlüdür. Faturaya yapılacak itirazlarda Müşteri nin haklı bulunması durumunda Müşteri ye iade edilecek tutar, Müşteri nin talebi doğrultusunda 15 (onbeş) gün içinde Müşteri ye nakden iade veya Müşteri nin daha sonraki faturasından mahsup edilecektir Sözleşme nin akdinden doğacak vergiler yasal mükellefince karşılanacak olup, bu Sözleşme çerçevesinde verilen hizmetler ile ilgili olarak, halen uygulanmakta olan

5 veya ileride uygulanabilecek ve resmi makamlar tarafından hizmete ait olarak belirlenen kullanım, satış veya imtiyaza ilişkin vergi ve resimler, Katma Değer Vergisi Müşteri ye fatura edilecektir. Sözleşmeye ilişkin olarak doğacak damga vergisi Müşteri nin sorumluluğundadır, Müşteri Sipariş Formu nda taahhüt ettiği paket tutarına ilişkin damga vergisini yasal süresi içinde ödemekle yükümlüdür. MADDE 8. SÖZLEŞME NİN SÜRESİ 8.1. Sözleşme Taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Taraflar dan biri tarafından Madde 9 da belirtilen fesih şartlarına uygun olarak feshedilmedikçe, Müşteri nin Sipariş Formu nda seçmiş olduğu süre ile yürülükte kalacaktır Sözleşme nin süresi içerisinde feshedilmemesi halinde, Sözleşme 12 (oniki) aylık süreler halinde otomatik olarak yenilenecektir. MADDE 9. SÖZLEŞME NİN ASKIYA ALINMASI VE FESHİ 9.1. Müşteri Madde 9.2 de belirtilen usulle fesih ihbarında bulunarak Sözleşme yi Sipariş Formu nda yer alan kampanya esaslarında bildirilen özel usuller saklı kalmak kaydıyla her zaman feshedilebilir Müşteri işbu Sözleşme yi feshetmek istediği taktirde, bu talebini Vodafone Net in iletişim adresine yazılı olarak veya Hizmet Kanalı aracılığıyla bildirecektir. Yazılı bildirimde Müşteri nin kimliğini ispatlaması suretiyle Sözleşme feshedilir. Müşteri hizmetleri birimi aranarak yapılan bildirimlerde Müşteri nin kimlik bilgilerine ek olarak varsa daha önceden belirlenmiş güvenlik şifresi istenebilir. Hizmetin Vodafone Net tarafından durdurulmasını müteakiben Müşteri on gün içerisinde Vodafone Net in iletişim adresine veya Hizmet Kanalı na yazılı bildirimde bulunur. Vodafone Net, Müşteri nin sözleşmesine son verme yönündeki yazılı talebinin kendisine ulaşması ile makul bir süre içerisinde fesih işlemini gerçekleştirecektir.vodafone Net in geri kalan alacakları için Müşteri ye fatura göndermesi fesih işleminin yapılmasını durduracak şekilde yorumlanamaz Müşteri nin (i) Madde 7.5 e istinaden Çevrimiçi Hizmetlere ilişkin lisans bedelini ödememesi, (ii) işbu Sözleşme de yer alan yükümlülüklerine aykırı davranması halinde (söz konusu aykırılığın telafisinin mümkün olması halinde Vodafone Net tarafından aykırılığın giderilmesi için makul süre önceden bildirimde bulunularak) Vodafone Net Çevrimiçi Hizmetlerin kullanımı askıya alacaktır. Askıya alma tarihinden itibaren 60 gün içinde askıya almaya neden olan konuların Müşteri tarafından tamamen çözümlenmemesi halinde Vodafone Net işbu Sözleşme yi feshederek herhangi bir bekletme süresi olmaksızın Müşteri nin Müşteri Verileri ni silebilecektir Vodafone Net, Sözleşme nin diğer maddelerinde kendisine tanınan fesih haklarından bağımsız olarak, makul bir süre önceden yazılı bildirimde bulunarak, Sözleşme den doğan hakları saklı kalmak kaydıyla işbu Sözleşme yi her zaman feshetme hakkına sahiptir. Yukarıda yer alan fesih nedenlerinden biri ile veya sebesiz olarak Vodafone Net in işbu Sözleşmeyi feshetmesi sebebi ile Müşteri Vodafone Net ten herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder. Vodafone Net işbu Sözleşme yi herhangi bir nedenle fesih ederse; Müşteri yasalarda yazılı bilcümle vergileri ve o zamana kadar ki kullanım ücretlerini ve varsa diğer borçlarını 15 (onbeş) gün içinde ödemekle yükümlüdür. MADDE 10. FESHİN SONUÇLARI İşbu Sözleşme nin herhangi bir sebeple feshedilmesi halinde Müşteri derhal Çevrimiçi Hizmetlerin kullanımına son verecektir Sözleşme nin feshi ile birlikte Madde 9.3 teki durum saklı olmak üzere Müşteri Vodafone Net e bildirimde bulunarak; (i) hesabın devre dışı bırakılmasını ve ardından Müşteri Verileri nin silinmesini veya (ii) Çevrimiçi Hizmet içerisinde saklanan Müşteri Verileri nin Sözleşme nin sona ermesinden sonra en az 90 (doksan) gün boyunca ( bekletme süresi ) sınırlı işlevle bekletilmesini ve bu şekilde verilerin alınmasını istediğini bildirmelidir. Müşteri nin (i) yi seçmesi halinde Müşteri Verileri nin hesaptan alınabilmesi mümkün olmayacaktır. (i) veya (ii) den herhangi birisinin Müşteri tarafından seçilmemesi halinde Müşteri Verileri (ii) uyarınca bekletilecektir. Bekletme süresinin sona ermesinden sonra Müşteri hesabı devre dışı bırakılarak Müşteri Verileri silinecektir. Bir müşterinin Müşteri Veri sinin önbelleğe alınmış olması halinde, önbelleğe alınmış ya da yedeklenmiş kopyalar, elde tutma süresinin sonundan itibaren 30 gün içinde silinir. Bununla birlikte Çevrimiçi Hizmet, çevrimiçi hizmette kullanmak için Müşteri tarafından sağlanan yazılımın bekletilmesini veya çıkarılmasını desteklemeyebilir Yukarıda belirtilen hususlar dışında Müşteri, Vodafone Net in Müşteri Verileri bekletme, dışarı aktarma ya da iade etme yükümlülüğü olmadığını ve Müşteri Verileri nin silinmesine ilişkin olarak hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul eder. MADDE 11. GİZLİLİK Taraflar, Gizli Bilgiler in onları açıklamış olan Taraf ın önceden yazılı rızası alınmadan üçüncü bir kişi veya kuruluşa açıklanmayacağı ve işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin ifası dışında hiçbir amaç için kullanılmayacağı konusunda mutabıktırlar. Vodafone Net, müşterilerini kendi kampanya faaliyetleri de dahil olmak üzere tüm Vodafone Grup Şirketlerinin (Vodafone Grup Vodafone Group Plc nin (doğrudan ya da dolaylı olarak) çıkarılmış hisse sermayesinin %15 inden fazlasına sahip olduğu Türkiye de kurulu her türlü şirket ya da kuruluş anlamına gelir) kampanya faaliyetleri hakkında yazılı ve/veya sözlü mesaj ile bilgilendirebilecektir.

6 Müşteri, Vodafone Net'in, Vodafone Grup Şirketleri ile Müşteri bilgilerinin paylaşmasına onay vermiştir. Vodafone Net in, Vodafone Grup Şirketleri yle iş bu sözleşmeye istinaden yapacağı bilgi paylaşımı sözleşme kapsamındaki gizlilik yükümlülüğünün ihlali olarak kabul edilmeyecektir. Müşteri, Vodafone Net in Müşteri nin Sipariş Formu üzerinde bildirmiş olduğu açık ticari unvanı, işletme adresi, Müşteri yetkilisinin isim soyisim, adresi ve müşteri bilgilerini Microsoft ile paylaşacağını ve Microsoft un Çevrimiçi Hizmetlerle ilgili konular, güncellemeler veya versiyon yükseltmeleri veya bakım konuları veya Microsoft un ürün ve hizmetleri ile ilgili pazarlama faaliyetleri hakkında Müşteri ile iletişime geçeceğini bilmekte ve bu paylaşıma açıkça rıza verdiğini kabul ve taahhüt etmektedir. Gizli Bilgiler in; (i) (ii) (iii) (iv) (v) kamunun bilgisi dahilinde olması, bir Taraf ça herhangi bir gizlilik anlaşmasına veya ilgili mevzuata aykırı olmayan bir yoldan öğrenil mesi, Taraflar dan birinin bilgileri bir mahkemenin veya resmi bir kurumun emri üzerine ilgili merciye açıklamak zorunda kalması Vodafone Net tarafından Vodafone Grup Şirketleri ile paylaşılması Vodafone Net tarafından işbu Sözleşme kapsamın da Microsoft ile paylaşılması halleri işbu gizli tutma yükümlülüğünün ihlali olarak kabul edilmeyecektir. MADDE 12. KİŞİSEL VERİLERİN KAPSAMI, PAYLAŞIMI VE YÖNETİMİ Çevrimiçi Hizmet ten yararlanmak amacıyla Müşteri nin açık ticari unvanı, işletme adresi, Müşteri yetkilisinin isim soyisim, adresi ve bildirmiş olduğu diğer müşteri bilgileri ve Müşteri Verileri Microsoft şirketi nezdinde ve Microsoft un tayin ettiği yurtdışındaki veri merkezlerindeki sunucuları üzerinde barındırılacaktır Müşteri Çevrimiçi Hizmetlerin, Microsoft un yurtdışındaki sunucuları üzerinde barındırılığını işbu Sözleşme nin imzası sonucunda bilmekte ve müşteri bilgileri ve Müşteri Verileri nin bu veri merkezlerindeki sunucularda saklandığını açıkça kabul etmektedir. Müşteri, Müşteri Verileri nin sadece Çevrimiçi Hizmetler sağlama amacıyla Microsoft tarafından ve/veya Microsoft un çözüm ortakları tarafından işlenmesine açıkça rıza gösterdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder Müşteri nin, Müşteri Verileri nin paylaşımına yönelik vermiş olduğu rıza kapsamında Müşteri Verileri, Çevrimiçi Hizmetlerin sağlanması amacıyla işlenebilecek ve sadece amacı dahilinde kullanılacaktır Müşteri, Müşteri Verileri nin paylaşımı için verdiği bu onayı her zaman geri alabilir. Bu durumda Çevrimiçi Hizmet ten faydalanamaz. Sözleşme nin herhangi bir sebeple sona ermesi veya feshi halinde veya Müşteri nin vermiş olduğu onayı geri alması halinde Çevrimiçi Hizmet sonlandırılarak, Müşteri ye ait veriler Madde kapsamında ilgili tüm sistemlerden silinerek yok edilir ve Müşteri ye bu konuda bilgi verilir Vodafone Net in amacı Hizmet in tam ve eksiksiz olarak verilebilmesi için, Müşteri bilgilerini güncel tutmaktır. Bu nedenle belirli zaman aralıkları ile Müşteri den müşteri bilgilerini güncellemesi talep edilebilir Müşteri ye ait olan müşteri bilgileri ve Müşteri Verileri bu Sözleşme de belirtilen kişilerin dışında başka kişilerle paylaşılmayacak olup, paylaşılmasının gerekmesi halinde, Müşteri den ayrıca yazılı onay alınacaktır. MADDE 13. MÜCBİR SEBEP Taraflar dan birinin bu Sözleşme ile yüklenmiş olduğu borç ve yükümlülüklerden herhangi birini kaza, yangın, su baskını, grev, deprem, savaş, iç savaş, isyan veya idari makamların herhangi bir davranışı, kanun veya herhangi bir hukuki düzenleme gibi kendi kontrolü dışındaki benzeri sebepler nedeniyle yerine getirememesi bu tarafın sorumluluğu sonucunu doğurmayacak ve bu durum mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Mücbir sebebin 30 (otuz) takvim günü boyunca ortadan kalkmaması durumunda, Taraflardan her biri Sözleşme yi feshetme hakkına sahiptir. MADDE 14. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ İşbu Sözleşme nin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkların giderilmesinde Türk Hukuku uygulanacak olup; Müşteri nin gerçek kişi olması halinde Müşteri nin ikametgahı yer mahkemeleri ve icra daireleri, Müşteri nin tüzel kişi olması halinde merkezinin bulunduğu yer mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır. Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş. Müşteri Kaşe/İmza

7 EK-1/MICROSOFT ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER KULLANIM HAKLARI VE SERVİS TANIMLARI A. Genel Lisans Koşulları: Çevrimiçi Ürünler Microsoft Ireland Operations Limited (Microsoft) tarafından sunulan yazılım hizmetidir. İşbu Microsoft Çevrimiçi Hizmetler Kullanım Hakları ve Servis Tanımları dökümanında biz ve bizim ifadeleri ile Vodafone Net ve Lisans Veren ; siz ve sizin ifadeleri ile Müşteri kastedilmektedir.vodafone Net Çevrimiçi Ürünlere erişim ve Çevrimiçi Ürünlerin kullanılabilmesi için size aşağıda yer alan koşullarda lisans kullanım hakkı sağlamaktadır. Microsoft yürürlülük tarihinden sonra yapılan veya yenilenen müşteri anlaşmaları için geçerli olması kaydıyla Microsoft Çevrimiçi Ürünler Kullanım Hakları dökümanını değiştirmek hakkına sahiptir. I) Evrensel Koşullar Bu lisans koşulları, Microsoft lisans anlaşmaları kapsamında lisanslanan tüm Microsoft yazılımlarının ve Çevrimiçi Ürünlerin kullanımı için geçerlidir. a. Kullanım Haklarınız. Bu çevrimiçi hizmetler kullanım hakları dahil, lisans anlaşmanıza uymanız durumunda, yazılımı ve çevrimiçi hizmetleri sadece bu çevrimiçi hizmetler kullanım haklarında açık bir şekilde izin verilen şekilde kullanabilirsiniz. b. Üçüncü Taraf Programları. Bir üçüncü tarafın lisansladığı bir programla birlikte başka koşullar belirtilirse söz konusu programın kullanımı o koşullara tabi olur. c. Ön sürüm Kod. Ön sürüm kodla birlikte başka koşullar belirtilirse, söz konusu kodun kullanımı o koşullara tabi olur. d. Güncelleştirmeler ve Ekler. Lisansını aldığınız yazılımı güncelleştirebiliriz veya yazılıma ek yapabiliriz. Bu durumda, yazılımla birlikte söz konusu güncelleştirmeyi veya eki kullanabilirsiniz. Güncelleştirme veya ekle birlikte başka koşullar belirtilirse, söz konusu güncelleştirme veya ekin kullanımı o koşullara tabi olur. e. Teknik Sınırlamalar. Ürünlerdeki, bunları yalnızca belli şekillerde kullanmanıza izin veren teknik sınırlamalara uymalısınız. Bu sınırlamaları aşamazsınız. f. Diğer Haklar. Herhangi bir aygıttaki yazılıma erişim hakları size söz konusu aygıta erişimi olan yazılım veya aygıtlardaki Microsoft patentlerini veya Microsoft fikri mülkiyet haklarını kullanmanız için hiçbir hak tanımaz. g. Ek İşlevler. Ürünler için ilave işlevsellik sağlayabiliriz. Başka lisans koşulları ve ücretleri geçerli olabilir. h. Veri Transferi Bildirimleri. Microsoft ürünlerle birlikte İnternet tabanlı hizmetler sunabilir. Hizmetleri istediği zaman değiştirebilir ya da iptal edebilir. Bu İnternet tabanlı hizmetler, onlara zarar verecek ya da bir başka kişinin onları kullanımını olumsuz etkileyecek hiçbir şekilde kullanamazsınız. Hizmetleri herhangi bir hizmete, veriye, hesaba ya da ağa herhangi bir şekilde yetkisiz erişim elde etmeye çalışmak için kullanamazsınız. 1. İnternet tabanlı Hizmetler yoluyla Veri Transferi Onayı. Veri Transferi Bildirimleri, İnternet üzerinden Microsoft a veya servis sağlayıcının bilgisayar sistemlerine bağlanan yazılım özelliklerini tanımlar. Bunlar ayrıca içlerinde bulundukları ürünleri tanımlar. Bazı özellikler birden fazla üründe ortaya çıkar. Bazı durumlarda, bu özelliklerden biri bağlandığında ayrı bir bildirim almazsınız. Bu özellikleri kapatabilir veya kullanmayabilirsiniz. Bu özellikleri kullanarak, bu bilgilerin iletilmesini kabul etmiş olursunuz. Microsoft bu bilgileri kimliğinizi saptamak veya sizinle bağlantı kurmak için kullanmaz. 2. Bilgisayar Bilgileri. Bu özellikler, ilgili sistemlere internet protokol adresiniz, işletim sisteminin türü, tarayıcı, kullandığınız yazılımın adıyla sürümü ve yazılımı yüklediğiniz aygıtın dil kodu gibi bilgisayar bilgilerini gönderen internet protokolleri kullanır. Microsoft bu bilgilerden yalnızca internet tabanlı hizmetleri kullanımınıza sunmak için yararlanır. Vodafone Net kopyası

8 3. Bilgilerin Kullanılması. Microsoft yazılım ve hizmetleri iyileştirmek için bilgisayar bilgilerini, hızlandırıcı bilgilerini, arama önerileri bilgilerini, hata raporlarını, kötü amaçlı yazılım raporlarını ve URL filtreleme raporlarını kullanabilir. Aynı zamanda bunu donanım ve yazılım sağlayıcılar gibi başkalarıyla da paylaşabiliriz. Bunlar, bilgileri, kendi ürünlerinin Microsoft yazılımı ile nasıl çalışacağını geliştirmek için kullanabilirler. i. İnternet tabanlı Hizmetlerin yanlış kullanılması. Bu hizmetleri, onlara zarar verecek ya da bir başka kişinin onları kullanımını olumsuz etkileyecek hiçbir şekilde kullanamazsınız. Hizmetleri herhangi bir hizmete, veriye, hesaba ya da ağa herhangi bir şekilde yetkisiz erişim elde etmeye çalışmak için kullanamazsınız. j. Belgeler. Bilgisayarınıza veya iç ağınıza geçerli erişimi olan herhangi bir kişi, Lisanslı Yazılımla ilgili belgeleri kuruluşunuz içinde başvurmak amacıyla kopyalayabilir ve kullanabilir. Belgelere elektronik kitaplar dahil değildir. k. Ürün Etkinleştirme. Bazı ürünlerin kurulmak veya erişim sağlanmak için etkinleştirilmeleri gerekir. Etkinleştirme yazılımın kullanımını belirli bir aygıt ya da müşteriyle ilişkilendirir. Hem size atanan anahtarların kullanımından hem de Key Management Service (KMS) bilgisayarlarınızı kullanarak ürünlerin etkinleştirilmesinden siz sorumlusunuz. Bu anahtarları üçüncü taraflara açıklamamalısınız. 1. KMS ve Çoklu Etkinleştirme Anahtarı (MAK) Etkinleştirmesi. Çoklu Etkinleştirme Anahtarı (MAK) etkinleştirmesi sırasında yazılım Microsoft a yazılım ve aygıt ile ilgili bilgiler gönderecektir. Anahtar Yönetim Hizmeti (KMS) ana bilgisayar etkinleştirmesi sırasında yazılım Microsoft a KMS ana yazılım ve aygıt ile ilgili bilgiler gönderecektir. KMS kullanılarak etkinleştirilen KMS istemci aygıtları Microsoft a bilgi göndermez. Ancak, KMS ana bilgisayarınızdan periyodik olarak yeniden etkinleştirilmeleri gerekir. MAK veya KMS ana bilgisayar etkinleştirmesi sırasında Microsoft a gönderilen bilgiler şunları içerir: yazılımın sürümü, dili ve ürün anahtarı aygıtın internet protokolü adresi aygıtın donanım yapılandırmasından türetilen bilgiler. Yazılımı kullanmakla bu bilgilerin iletilmesine onay vermiş olursunuz. Etkinleştirmeden önce, yazılımın yükleme işlemi sırasında yüklenen sürümünü kullanma hakkınız vardır. Yükleme işleminde belirtilen sürenin sonrasında yazılımı kullanma hakkınız, yazılım etkinleştirilmedikçe sınırlıdır. Bunun amacı lisanssız kullanımı engellemektir. Bu sürenin sonrasında yazılımı etkinleştirmezseniz, yazılımı kullanmaya devam edemezsiniz. Aygıt Internet'e bağlıysa, yazılım etkinleştirme için Microsoft'a otomatik olarak bağlanabilir. Aynı zamanda yazılımı Internet üzerinden ya da telefon aracılığıyla el ile de etkinleştirebilirsiniz. Bunu yaptığınız takdirde Internet ve telefon hizmet ücretleri uygulanabilir. Bilgisayar bileşenlerinizdeki veya yazılımdaki bazı değişiklikler yazılımı yeniden etkinleştirmenizi gerektirebilir. Yazılım, tarafınızdan gerçekleştirilene kadar etkinleştirme işlemini size hatırlatır. 2. KMS nin Doğru Kullanımı. İnternet gibi kontrol edilmeyen bir ağ üzerinden KMS bilgisayarlarınıza güvenilir olmayan erişim sağlayamazsınız. 3. MAK veya KMS Anahtarlarının Yetkisiz Kullanımı. Microsoft, MAK veya KMS anahtarlarının yetkisiz kullanımıyla ilgili olarak aşağıda belirtilen işlemlerden istediğini uygulayabilir: diğer etkinleştirmeleri engellemek devre dışı bırakmak anahtarın etkinleştirilmesini veya doğrulanmasını herhangi bir şekilde engellemek Anahtarın devre dışı bırakılması, müşterinin Microsoft tan yeni bir anahtar edinmesini gerektirebilir l. Yazı Tipi Bileşenleri. Yazılım çalışırken yazı tiplerini içeriği görüntülemek ve yazdırmak için kullanabilirsiniz. Yalnızca şunları yapabilirsiniz: Yazı tiplerini, yazı tiplerindeki katıştırma sınırlamaları tarafından izin verildiği gibi içeriğe katıştırabilir ve yazı tiplerini içeriği yazdırmak için geçici olarak bir yazıcıya veya başka bir çıktı aygıtına yükleyebilirsiniz. m. Birden Fazla Ürünü veya İşlevi Bir Arada Kullanma. Bir aygıtta kullanılan veya bir kullanıcı tarafından kullanılan her ürün ve her işlev için ayrı lisans gereklidir. Örneğin, Windows üzerinde Office uygulamasını kullanıyorsanız, hem Office hem de Windows için lisansınız olmalıdır. Vodafone Net kopyası

9 n. Çoklama. Sizin bağlantıları bir araya toplamak, bilgileri yeniden yönlendirmek, ürüne erişen veya ürünü kullanan aygıt veya kullanıcı sayısını azaltmak ya da ürünün doğrudan yönettiği işletim sistemi ortamı, aygıt veya kullanıcı sayısını azaltmak için kullandığınız donanımlar veya yazılımlar (bazen çoklama veya biriktirme olarak anılır) size gereken herhangi bir türdeki lisans sayısını azaltmaz. II) Çevrimiçi Hizmetler Genel Lisans Koşulları. a. Kullanıcı Aboneliği Lisansları (Kullanıcı SL leri) ve Aygıt Aboneliği Lisansları (Aygıt SL leri). Çevrimiçi bir hizmet aşağıdaki tabloda listelenmişse, Kullanıcı SL leri veya Aygıt SL leri almanız ve bunları kullanıcılarınıza ve aygıtlarınıza tabloda açıklandığı gibi atamanız gerekir. Çevrimiçi hizmet için hem Kullanıcı hem de Aygıt SL leri listelenmişse, söz konusu hizmeti kullanmak için iki türden birini alıp atayabilirsiniz. Donanım bölümü veya blade ayrı bir aygıt olarak değerlendirilir. Kullanıcı veya Aygıt SL leri Gerektiren Çevrimiçi Hizmetler Çevrimiçi Hizmetler Kullanıcı / Aygıt SL si Aşağadakiler Için Gereklidir... Exchange Online Kiosk Exchange Online Plan 1 Exchange Online Plan 2 Office 365 Küçük İşletme Office Web Uygulamaları Exchange Online Kiosk Kullanıcı SL si veya Office 365 Plan K1 Kullanıcı SL si veya Exchange Online Plan 1 Kullanıcı SL si veya Office 365 Plan E1, E2, E3, E4 Kullanıcı SL si Office 365 Plan E1, E2, E3, E4 Kullanıcı SL si Office 365 Küçük İşletme si Office Web Uygulamaları Kullanıcı SL si veya Office 365 Plan K1, Kullanıcı SL si veya Office 365 Plan E2, E3, E4 Kullanıcı SL si erişen kullanıcılar erişen kullanıcılar Arşivleme yalnızca mesajların depolanması için kullanılabilir. erişen kullanıcılar. Arşivleme yalnızca mesajların depolanması için kullanılabilir. erişen Doğrulanmış Kullanıcılar Ayda en fazla 25 adet doğrulanmış dış kullanıcı 1, çevrimiçi hizmet yoluyla SharePoint işlevselliğine erişebilir. Bu kullanıcılar için Office 365 Küçük İşletme lerine ihtiyacınız yoktur. erişen kullanıcılar. Plan K1 sadece dökümanları okuma amaçlı kullanır. SharePoint Online Kiosk Office 365 Plan K1 Kullanıcı SL si Sitenin içeriğini görüntülemek ve tarama tabanlı ya da InfoPath biçimleri için öncelikleri düzenlemek amacıyla yalnızca okuma erişimi için çevrimiçi hizmete ya da ilgili yazılıma erişen doğrulanmış kullanıcılar 2 ve Office dokümanlarını yaratmak ve düzenlemek amacıyla çevrimiçi hizmete erişen Office 365 Plan K2 Kullanıcıları. Hizmetin başka erişimine ve kullanımına izin verilmez.

10 Kullanıcı veya Aygıt SL leri Gerektiren Çevrimiçi Hizmetler Çevrimiçi Hizmetler Kullanıcı / Aygıt SL si Aşağadakiler Için Gereklidir... SharePoint Online Plan 1 Office 365 Plan E1, E2, E3, E4 Kullanıcı SL si SharePoint Online Plan 1 Kullanıcı SL si SharePoint Online Plan 2 Kullanıcı SL si erişen doğrulanmış kullanıcılar. 2 Ancak, Infopath, Excel, Access, Visio hizmetlerine erişemezsiniz SharePoint Online Plan 2 Office 365 Plan E3, E4 Kullanıcı SL si SharePoint Online Plan 2 Kullanıcı SL si erişen doğrulanmış kullanıcılar. Lync Online Plan 1 Office 365 Plan E1, E2, E3, E4 Kullanıcı SL si erişen kullanıcılar Lync Online Plan 2 Office 365 Plan E1, E2, E3, E4 Kullanıcı SL si erişen doğrulanmış kullanıcılar. 1 Dış kullanıcılar (i) sizin veya bağlı kuruluşlarınız çalışanları veya (ii) sizin veya bağlı kuruluşlarınızın yerinde hizmet veren yüklenicileri veya temsilcileri olmayan kullanıcılar anlamına gelir. 2 Dış Kullanıcılar için Özellik Ön İzlemesi. Doğrulanmış dış kullanıcı2 erişimi için bir Özellik Ön İzleme bulunmaktadır. Doğrulanmış dış kullanıcıları Ön İzleme kapsamında, bu kullanıcılar için Kullanıcı SL leri almadan ve atamadan, SharePoint Online hizmetinin Posta Yoluyla Paylaşım özelliği vasıtasıyla harici olarak görülen SharePoint sitelerine erişmeye davet edebilirsiniz. Ön İzleme, Microsoft un ayrı bir abonelik lisansı kapsamında aynı erişimi mümkün kılmayı seçebileceği, hizmetin sonraki büyük güncellemesiyle son bulur. Ön İzleme kapsamında çevrimiçi hizmetin ve ilgili yazılımın kullanımı, toplu lisanslama anlaşmanızın ve bu çevrimiçi hizmetler kullanım haklarının hüküm ve koşullarına tabidir. Kullanıcı ve Aygıt SL lerinin Yeniden Atanması. Şunları yapabilirsiniz: o Bir Kullanıcı SL sini bir kullanıcıdan diğerine veya Aygıt SL nizi bir aygıttan diğerine kalıcı olarak yeniden atayabilir veya o Bir Kullanıcı SL sini ilk kullanıcının yokluğunda geçici bir çalışana veya Aygıt SL nizi ilk aygıt kullanım dışıyken yedek bir aygıta geçici olarak atayabilirsiniz. Bununla birlikte, dönüşümlü veya benzer vardiyalı çalışma gerçekleştirmek için geçici olarak tekrar atamalara izin verilmez. b. Eklenti Aboneliği Lisansları (Eklenti SL leri). Çevrimiçi hizmete bağlı olarak isteğe bağlı lisanslar veya gerekli lisanslar şeklinde Eklenti SL leri bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda listelenen çevrimiçi hizmetler için: isteğe bağlı Eklenti SL leri alabilir ve ilgili çevrimiçi hizmeti tabloda tanımlandığı gibi kullanabilirsiniz ve ilgili çevrimiçi hizmeti tabloda tanımlandığı gibi kullanmak için gerekli Eklenti SL lerini almalısınız. c. Masaüstü Bilgisayar Uygulamaları Kullanıcı Aboneliği Lisansları (Kullanıcı SL leri). Bir masaüstü bilgisayar uygulamasının çevrimiçi hizmeti aşağıdaki tabloda listelenmişse, tabloda açıklandığı gibi kullanıcılarınıza Kullanıcı SL leri veya Aygıt SL leri edinebilir ve atayabilirsiniz. Eklenti SL leri Sunan Çevrimiçi Hizmetler Çevrimiçi Hizmetler Eklenti SL si Ne Zaman Gerekli SharePoint Online Plan 1 ve 2 SharePoint Online Ek Depolama Eklenti SL si Kullanıcı SL leriyle sağlanan depolama alanını aşan, her bir depolama gigabaytı için

11 Kullanıcı SL leri Gerektiren Çevrimiçi Hizmetler Çevrimiçi Hizmetler Kullanıcı SL si Şunlara izin verir: SharePoint Online Plan 1 ve 2 Office 365 Plan E3 Kullanıcı SL si Office Professional Plus Kullanıcı SL si veya Office 365 Plan E4 Kullanıcı SL si Bir Kullanıcı SL si atadığınız Bir Kullanıcı SL si atadığınız her kullanıcı, bir defada yazılımın aygıt başına bir kopyasını 5 adede kadar aygıta kurabilir ve kullanabilir. Kullanıcı Sl lerin Yeniden Atanması. Şunları yapabilirsiniz: o kullanıcıdan diğerine kalıcı olarak Kullanıcı SL si atamak, ya da o Birinci kullanıcı yokken geçici bir çalışana geçici olarak bir Kullanıcı SL sini yeniden atamak. Çevrimiçi Hizmet ve Yazılım Yükseltmesi. Çevrimiçi hizmetler için yazılımınıza Kullanıcı SL leriniz kapsamında lisanslanmış bir temel yükseltme sağlamamız durumunda, çevrimiçi hizmette kesinti olmasını önlemek için, çevrimiçi hizmeti kullanarak yükseltmeyi tüm aygıtlara kurmanız gerekir. Gereken Bağlantı. Bir Kullanıcı SL si atadığınız her kullanıcı, yazılımı İnternete bir kez kurduktan sonra, üzerinden bu kurulumu yaptığı tüm aygıtlara en azından 45 günde bir bağlanmalıdır. Bir kullanıcının bu koşula uymaması durumunda, yazılımın işlevleri bundan etkilenebilir. Uzaktan Kullanım. Size destek hizmeti sağlanması amacıyla diğer kullanıcıların yazılıma uzaktan erişmesine izin verebilirsiniz. Yazılımının başka uzaktan erişimine izin verilmez. Aboneliğin Doğrulanması. Microsoft kullanıcılarınız tarafından herhangi bir aygıta kurulmuş yazılımların tüm sürümlerini otomatik olarak kontrol edebilir. Yazılımın üzerine kurulduğu aygıtlar, yazılımın uygun şekilde lisanslandığını ve Sürenin dolmadığını doğrulamak için periyodik olarak bilgi sağlayabilirler. Bu bilgiler, yazılımın sürümünü, kullanıcının Windows Live kimliğini, ürününü kimlik bilgilerini, bir makine kimliğini ve aygıtın Internet protokol adresini içerir. Yazılım için gerektiği gibi lisans alınmadıysa, yazılımın işlevleri bundan etkilenecektir. Yazılım için güncelleştirmeleri veya sürüm yükseltmelerini yalnızca Microsoft veya yetkili kaynaklardan alabilirsiniz. Yazılımı kullanmakla, bu bölümde tanımlanmış bilgilerin iletilmesine onay vermiş olursunuz. Ortam Öğeleri ve Şablonlar. Ortam resimleri, küçük resim, animasyonlar, sesler, müzik, video klipler, şablonlar ve diğer içerik biçimleri ortam öğeleri dir. Yazılımla birlikte gelen ya da ilgili hizmetin bir parçası olarak sağlanan ortam öğelerine erişebilirsiniz. Bu ortam öğelerini proje ve belgelere kopyalayabilir ve kullanabilirsiniz. Şunları yapamazsınız: Ortam öğelerinin kopyalarını tek başlarına ya da ürünün ana değerinin ortam öğeleri olduğu bir ürün şeklinde satamaz, lisanslayamaz ya da çoğaltamazsınız; Kullanıcı haklarınızı ortam öğelerini lisanslamak ya da çoğaltmak için veremezsiniz; Tanınan kişi, devlet, logo, ticari marka ya da amblemleri içeren ortam öğelerini ticari amaçlarla lisanslayamaz ya da dağıtamaz veya ürün, varlık veya etkinlik ile ilişkili açık ilişki kurulabilecek görüntü şekillerinde kullanamazsınız; Ortam öğelerini kullanarak müstehcen ya da skandala yol açan çalışmalar oluşturamazsınız. Yazı Tipi Bileşenleri. Yazılımın kurduğu veya ilgili hizmetin bir parçası olan yazı tiplerini, içeriği görüntülemek ve yazdırmak için kullanabilirsiniz. Yazı tiplerini, yazı tiplerindeki katıştırma sınırlamaları tarafından izin verildiği gibi içeriğe katıştırabilir ve yazı tiplerini içeriği yazdırmak için geçici olarak bir yazıcıya veya başka bir çıktı aygıtına yükleyebilirsiniz. III) Ek Koşullar. a. Lisans Koşulları Güncelleştirme. Zaman zaman bu lisans koşullarında güncellemeler yapabiliriz. Güncellemelerle ya da eklerle yaptığımız veya kanunun yapılmasını gerektirdiği veya çevrimiçi hizmeti kullanımınızı ciddi oranda etkilemeyen, bu lisans koşulları üzerindeki değişiklikler derhal geçerli olacaktır. Tüm diğer değişiklikler

12 için çevrimiçi hizmeti herhangi bir mevcut lisans türü kapsamında kullanımınız, aşağıdaki sürelerden daha uzun olanı boyunca söz konusu güncellemeler olmaksızın bu lisans koşullarına tabidir: i. bu hizmeti ilk kullanımınızdan itibaren 12 ay veya ii. taahhüt ettiğiniz süre boyunca. b. Çevrimiçi Hizmet Güncelleştirmeleri. Zaman zaman işlev veya özellikleri değiştirebilir ya da çevrimiçi hizmetin ya da yazılımın yeni sürümünü çıkarabiliriz. Bir güncellemeden sonra, bazı daha önce mevcut olan işlev veya özellikler değişebilir ya da artık kullanılamayabilir. Çevrimiçi hizmeti veya yazılımı güncelleştirirsek ve güncelleştirilmiş çevrimiçi hizmeti ya da yazılımı kullanmazsanız, bazı özellikler kullanımınıza sunulmayabilir ve çevrimiçi hizmeti ve yazılımı kullanımınız kesintiye uğrayabilir. c. Çevrimiçi Hizmetin Mevcudiyeti. Çevrimiçi hizmetin, bazı fonksiyonlarının ve dil sürümlerinin mevcudiyeti ülkeden ülkeye değişir. Son kullanıcılar yalnızca son kullanıcının birincil yerinde mevcut kılınan çevrimiçi hizmeti ya da çevrimiçi hizmetin belirli fonksiyonlarını kullanabilirler. d. Yazılımın Çevrimiçi Hizmetle Kullanımı. Çevrimiçi hizmet oturumu açmak ve kullanmak için yalnızca belirli bir Microsoft yazılımı yüklemeniz gerekebilir. Bu durumda aşağıdaki koşullar geçerli olur: Microsoft Yazılımı Lisans Koşulları. Yazılımı, yalnızca çevrimiçi hizmet ile birlikte kullanmak üzere aygıtlarınıza kurabilir ve kullanabilirsiniz. Yazılımı kullanım hakkınız çevrimiçi hizmeti kullanım hakkınız fesholduğunda veya geçerliliği sona erdiğinde ya da çevrimiçi hizmeti güncelleştirdiğimizde ve artık yazılımı desteklemediğinde (bu durumlardan hangisi önce gerçekleşirse) fesholur. Yazılımı kullanım hakkınız fesholduğunda yazılımı kaldırmanız gerekir. Yazılımı bu durumda biz de devre dışı bırakabiliriz. Microsoft Yazılımı için Otomatik Güncelleştirmeler. Zaman zaman, yazılım sürümünüzü kontrol edebilir ve size güncelleştirmeler önerebilir veya güncelleştirmeleri aygıtlarınıza yükleyebiliriz. Yazılımı yüklediğimizde size bir ihbar ulaşmayabilir. e. Üçüncü Taraf İçerikleri ve Hizmetleri. Çevrimiçi hizmet üzerinden doğrudan ya da dolaylı olarak eriştiğiniz hiçbir üçüncü taraf içeriğinden biz sorumlu değiliz. Çevrimiçi hizmetle ilgili olarak herhangi bir üçüncü tarafla (reklam verenler dahil) yaptığınız işlerden siz sorumlusunuz (mal ve hizmetlerin teslimi ve bunlar için yapılan ödemeler dahil). f. Yüksek Risksiz Kullanım. Çevrimiçi hizmetler aksaklığa dayanıklı değildir ve hatasız oldukları veya kesintisiz çalıştıkları garanti edilmemektedir. Ne sizin ne de son kullanıcılarınızın, çevrimiçi hizmetleri, bu hizmetlerdeki aksaklıkların herhangi bir kişinin ölümüne veya ciddi yaralanmasına ya da ciddi fiziksel veya çevresel zarara neden olabileceği hiçbir uygulamada veya durumda kullanma ( Yüksek Riskli Kullanım ) hakkınız bulunmamaktadır. Yüksek Riskli Kullanım örnekleri aşağıdakileri içermekle birlikte bunlarla sınırlı değildir: hava taşıtı veya başka toplu insan taşımacılığı türleri, nükleer veya kimyasal tesisler, yaşam destek sistemleri, implante edilebilir tıbbi donanım, motorlu araçlar veya silah sistemleri. Yüksek Riskli Kullanım, çevrimiçi hizmetlerin yönetimsel amaçlarla, yapılandırma verilerini, mühendislik ve/veya yapılandırma araçlarını ya da diğer kontrolsüz uygulamaları saklamak için kullanımını içermez; bunların gerçekleştirilmemesi ölüme, kişisel yaralanmaya ya da ciddi fiziksel veya çevresel zararla sonuçlanmayacaktır. Bu kontrolsüz uygulamalar, kontrolü gerçekleştiren uygulamalarla iletişim kurabilirler, ancak kontrol işlevinden doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmamalıdırlar. Çevrimiçi hizmetlerin tüm Yüksek Riskli Kullanımla bağlantılı kullanımından ortaya çıkan herhangi bir üçüncü taraf iddiasına karşı Microsoft u korumayı ve onun zarar görmemesini sağlamayı kabul ediyorsunuz. g. Kazanılmış Haklar. Bizi, (1) haksız yere işten çıkarma iddiaları, açık veya zımni istihdam sözleşmelerinin ihlali, sosyal yardım veya ücretler, adil olmayan görevden alma maliyetleri veya işten çıkarma maliyetleri dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere siz ve mevcut ya da eski personeliniz veya yüklenicileriniz arasındaki mevcut ya da eski istihdam ilişkisinden ya da herhangi bir toplu sözleşme kapsamından veya (2) aynı şeyleri uygulayan tüm ulusal yasalar ya da yönetmelikler veya benzer yasalar ve yükümlülükler kapsamında mevcut ya da eski bir personelinizin ya da yüklenicinizin iddiaları dahil (bu yasalara veya yönetmeliklere uygun olarak bu kişilerin istihdamlarının bize transferini takiben, istihdamlarının sona erdirilmesi ile ilgili bir iddia da dahil) ortaya çıkan tüm sorumluluk ve yükümlülüklerden kaynaklanan tüm iddialara karşı savunacaksınız. Ayrıca, olumsuz nihai bir karardan (veya kabul ettiğiniz bir çözümden) kaynaklanan miktarları da ödemeniz gerekecektir. Bu bölüm, bu iddialar açısından tek çözüm yolumuzu sunmaktadır. Bu bölüme tabi tüm iddialarla ilgili sizi yazılı olarak derhal bilgilendirmemiz gerekir. Size (1) bu iddiayla ilgili savunma veya çözümün tek kontrolünü vermemiz ve (2) iddiayı savunmayla ilgili makul yardım sağlamamız gerekmektedir. Bu yardımın sunulması sırasında

13 maruz kaldığımız makul masrafları bize geri ödeyeceksiniz. h. Müşteri Verileriniz. Müşteri verilerinizi çevrimiçi hizmet ile bağlantılı olarak sunabilirsiniz. Müşteri verileri, çevrimiçi hizmeti kullanımınızla, sizin tarafınızdan veya sizin adınıza bize sağlanan tüm metinler, ses ya da görüntü dosyaları ve yazılım dahil, tüm verilerdir. Üçüncü taraflarla iletişim ya da işbirliğine izin veren bir çevrimiçi hizmeti kullanmak üzere müşteri verilerinizi vermeniz durumunda, üçüncü tarafların: Müşteri verilerinizi kullanmak, kopyalamak, dağıtmak, görüntülemek, yayınlamak ve değiştirmek; Adınızı müşteri verileri ile birlikte yayınlamak ve Başkalarının bunları yapmasına yardımcı olmak imkanına sahip olacağının farkındasınız. Bazı çevrimiçi hizmetler, üçüncü tarafların bunu yapmasını engelleyen işlevler sağlayabilir. Bu işlevsellikten müşteri verilerinizi kullanma amacınıza uygun şekilde faydalanmak sizin sorumluluğunuzdur. Üçüncü bir kişinin haklarını ihlal etmeden size ve müşterilerinize çevrimiçi hizmet sağlayabilmemiz için gerekli olan müşteri verilerindeki hakların güvenliğini sağlamayı kabul edersiniz, aksi takdirde Microsoft'u size, müşterilerinize veya herhangi bir üçüncü kişiye karşı zor durumda bırakırsınız. Microsoft, müşteri verileri veya çevrimiçi hizmetin kullanımı için geçerli olabilen ayrı bir lisansta veya başka bir anlaşmada ileri sürülen hiçbir yükümlülüğü kabul etmez veya etmeyecektir. i. Müşteri Verilerinizin Mülkiyeti. Taraflar arasında, müşteri verileriyle ilgili tüm hakları, sıfatları ve menfaatleri korursunuz. Bize ilgili çevrimiçi hizmet için verdiğiniz haklar dışında, müşteri verileriyle ilgili bir hakka sahip değiliz. Size lisansını verdiğimiz yazılımlar ya da hizmetler için bu durum geçerli değildir. j. Gizlilik. Çevrimiçi hizmet üzerinden toplanan kişisel veriler Amerika Birleşik Devletleri ya da Microsoft veya onun servis sağlayıcılarının hizmet verdikleri başka bir ülkede devredilebilir, saklanabilir ve işlenebilir. Buna hizmeti kullanarak toplamış olduğunuz herhangi bir kişisel bilgi de dahildir. Bu çevrimiçi hizmeti kullanarak, kişisel verilerin ülkeniz dışına aktarılmasına izin vermiş oluyorsunuz. Aynı zamanda, aşağıdaki amaçlar için kişilerin size kişisel verilerini sağlaması için gereken yetkiyi almış oluyorsunuz: bu verilerin Microsoft ve şubelerine aktarılması ve aktarımı, depolanması ve işlenmesine izin verilmesi. Eğer siz bir eğitim kurumuysanız, ilgili kanunun gerektirdiği şekilde tüm son kullanıcıların çevrimiçi hizmeti kullanımı için ebeveyn onayından sorumlu olacaksınız. Bilgilerinizi toplama ve kullanma yöntemlerimiz hakkında daha ayrıntı bilgi için çevrimiçi hizmet gizlilik bildirimine bakın: Çevrimiçi Hizmet Exchange Online Lync Online SharePoint Online Office 365 Plan P1 Kullanıcı SL si k. Müşteri Verilerini Kullanımımız; Üçüncü Taraf Talebi. Müşteri verileriniz yalnızca size çevrimiçi hizmet sağlamak için kullanılacaktır. Bu, çevrimiçi hizmetin çalışmasını etkileyen sorunların önlenmesini, saptanmasını ve onarılmasını hedefleyen sorun çözümü ve kullanıcıya karşı olan tehditlerin (kötücül yazılım ya da istenmeyen e-postalar gibi) ortaya çıkması ve büyümesinin saptanması ve bunlara karşı koruma sağlanması özelliklerinin iyileştirilmesini içerebilir. Siz talimat vermedikçe veya yasalar gerektirmedikçe, müşteri verilerini bir üçüncü tarafa (diğer devlet kuruluşları veya medeni hukuk davacısı dahil; altyüklenicilerimiz hariç) açıklamayacağız. Bir üçüncü tarafın müşteri verileri talebiyle bizimle temasa geçmesi durumunda, üçüncü tarafı bunu doğrudan istemesi için size yönlendirme girişiminde

14 bulunacağız. Çevrimiçi hizmeti kullanımınız ile ilgili olarak, telif hakları kapsamında içeriği çıkarma konusunda bir talep gibi, herhangi bir üçüncü tarafın (hukuki yaptırım, diğer devlet kuruluşları veya medeni hukukçu dahil) taleplerine karşılık vermekle sorumlusunuz. l. Müşteri Verilerinin Güvenliği. Çevrimiçi hizmet tarafından işlenen ya da erişilen müşteri verilerinizi kaza sonucu ya da yasadışı kayıp, erişim ya da ifşaya karşı güvence altına almak üzere çevrimiçi hizmet için geçerli olan güvenlik özetinde tanımlanmış olan makul ve uygun teknik ve organizasyonel önlemleri alacağız. Bu önlemlerin: Müşteri verilerinin güvence altına alınması ve yönetimi açısından tek sorumluluğumuz olduğunu ve Toplu lisans sözleşmenizde veya başka gizlilik sözleşmesinde yer alan her türlü gizlilik yükümlülüğünün yerine geçtiğini kabul edersiniz. Çevrimiçi hizmet ile ilgili güvenlik özetini nerede bulabileceğinize ilişkin bilgiler için aşağıdaki tabloya bakın. Çevrimiçi Hizmet Exchange Online SharePoint Online Lync Online Office 365 Küçük İşletme Güvenlik Özeti Bkz. Gizlilik Bildirimi tablosu m. Kullanım Kapsamı. Şunları yapamazsınız: Çevrimiçi hizmeti herhangi bir yasa, yönetmelik ya da hükümet kararı veya bir mahkeme kararı ile yasaklamış olan ya da başkalarının yasal haklarının ihlal eden biçimde kullanma; Çevrimiçi hizmeti ona veya başkasının bu hizmeti kullanımına zarar verecek şekilde kullanma; Çevrimiçi hizmeti, herhangi bir hizmete, veriye, hesaba veya ağa yetkisiz erişim elde etmek için kullanma; Herhangi bir protokol ya da e-posta üstbilgisini yanıltıcı şekilde değiştirme ( kimlik sahtekarlığı ); Çevrimiçi hizmeti istenmeyen posta göndermek (yani istenmeyen toplu ya da ticari mesajlar), kötü amaçlı yazılım dağıtımı yapmak için kullanma ya da bu koşulları ihlal etmek üzere tasarlanan herhangi bir sunumu kullanılır duruma getirme (örn. hizmeti engelleme saldırısı, vb.) veya Çevrimiçi hizmeti kapsayan her türlü düzenleyici veya yasal bildirimi ya da bağlantıyı kaldırma, değiştirme veya değiştirip bozma. n. Yasal. Çevrimiçi hizmeti, Microsoft'u genellikle burada faaliyet göstermekte olan işletmeler için geçerli olmayan bir yönetmelik ya da gerekliliğe tabi tutan ve Microsoft un düzenleme yapmaksızın çevrimiçi hizmeti işletmeye devam etmesini güçleştiren ve/veya Microsoft'un bu koşullar ya da çevrimiçi hizmetin söz konusu yükümlülük ya da gereklilikle çatıştığını düşünmesine neden olan yürürlükteki ya da ilerideki bir hükümet gerekliliğinin bulunduğu bir ülkede çevrimiçi hizmeti değiştirebilir ya da sonlandırabiliriz. Örneğin, Microsoft'un telekomünikasyon sağlayıcısı olarak belirlenmesine neden olan bir resmi gereklilikle ilgili olarak çevrimiçi hizmeti değiştirebilir veya sonlandırabiliriz. o. Elektronik İhbarlar. Çevrimiçi hizmet hakkında size elektronik formda bilgiler sağlayabiliriz. Bunlar, çevrimiçi hizmete kaydolduğunuzda verdiğiniz adrese gönderilen e-posta yoluyla, tarafımızca belirlenen bir web sitesi yoluyla olabilir. E-posta yoluyla yapılan ihbarlar iletim tarihinde yapılmış sayılır. Çevrimiçi hizmeti kullandığınız sürece bu ihbarları almak için gerekli yazılımlar ve donanımlar sizde bulunur. Bu elektronik ihbarları almayı kabul etmezseniz çevrimiçi hizmeti kullanamazsınız.

15 EK-2/VODAFONE NET ALAN ADI HİZMETİ EKİ 1. HİZMETİN TANIMI: Vodafone Net Alan Adı Hizmeti, internet üzerinde.com,.net,.org,.biz,.info uzantılı,.tr uzantısız alan adı kaydının yaptırılması, transferinin ve değişikliklerin yapılması hizmetini içerir. Bu alan Adı Hizmeti Eki, Vodafone Net ten Çevrimiçi Hizmetler Müşteri Sözleşmesi (Sözleşme) kapsamında lisanslı Çevrimiçi Hizmet/Hizmetler in kullanım hakkını alan Müşteri nin Çevrimiçi Hizmetlerin kullanabilmesi için Vodafone Net ten Alan Adı almak istemesi halinde, Müşteri tarafından imzalanarak Çevrimiçi Hizmetler Müşteri Sözleşmesi nin (Sözleşme) bir eki ve ayrılmaz parçası olarak yürülüğe girer. İşbu Ek de düzenlenmeyen hususlarda Sözleşme hükümleri geçerli olacaktır. Müşteri tarafından tüm belgeler eksiksiz olarak iletildikten sonra gerekli alan adı kaydının yaptırılması Vodafone Net in sorumluluğundadır. 2. HİZMET ÖZEL KOŞULLARI: 2.1. Müşteri Vodafone Net ten almış olduğu Alan Adı nın sadece Sözleşme de belirtilen Çevrimiçi Hizmetleri kullanabilmek amacı ile aldığını bilmekte ve bu amaç dışında Alan Adı nı kullanamayacağını kabul etmektedir İnternet ortamında yayınlanacak web sitesinin oluşturulması Müşteri nin sorumluluğundadır. İşbu Hizmet Eki kapsamında yayını yapılan web sitesi, web sayfaları ile ilgili bütün içerik değişiklikleri, eklenen veya çıkarılan bilgi ve belge, yazılımların kurulumu ve lisanslama işlemleri Müşteri tarafından yapılacak olup, bu arada ortaya çıkabilecek her türlü telif haklarına ait mali ve hukuki yükümlülük, Müşteri tarafından üstlenilecektir. Vodafone Net her zaman bu yükümlülükler ya da üçüncü taraf kurum ya da şahıslarla ilgili olarak doğacak ihtilaflardan bağımsız olacak ve sorumlu tutulmayacaktır. Buna rağmen herhangi bir sebeple Vodafone Net aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde Müşteri, Vodafone Net in uğrayacağı tüm zararı, Müşteri ye yapılacak yazılı bildirimi takip eden 5 (beş) işgünü içerisinde nakden ve peşinen tazminle mükelleftir Müşteri nin alan adı kaydı sırasında bildirdiği sorumlu bilgilerindeki kurum adı hanesinde belirtilen kişi veya kurum; Vodafone Net sistemlerinde kayıt altına alınan alan adının yasal sorumlusudur. Müşteri sağlayacağı iletişim bilgilerini, güncellemekten ve güncelleme yapılmaması halinde ortaya çıkabilecek zararlardan sorumludur Müşteri nin talep ettiği alan adında; kayıt ve yenileme işlemleri için beyan ettiği bilgilerin tam ve doğruluğu ile ilgili sorumluluk Müşteri ye aittir. Vodafone Net Alan Adı başvurusu, kaydı veya yenilemesi sırasında doğacak Müşteri nin yapacağı herhangi bir hata veya ihmalden sorumlu değildir Müşteri kendisi için alınmış olan alan adını, hukuk dışı uygulamalarda kanunlara ve kurallara aykırı bir şekilde kullanmayacağını, aksi halde bundan sorumlu olduğunu, alan adının herhangi bir ticari marka, ürüne veya üçüncü bir şahsın haklarına zarar vermesi, haksız rekabet ortaya çıkarması ve kanunlar ile belirlenmiş diğer hallerde ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu olduğunu kabul eder Daha önceden başka bir firmadan alınmış Alan Adı nın Vodafone Net e transfer etmek isteyen Müşterilerin alan adlarının transfer edilebilmesi için; Alan adı tescil edildikten veya yenilendikten sonra en az 60 gün geçmiş olması gerekir. Alan adının tescil süresinin bitimine en az 45 gün kalmış olması gerekir. Alan adının kayıtlı olduğu firmaya herhangi bir borcunun olmaması gerekir. İdari yetkili e-postasının çalışır durumda olması gerekir. Transfer isteğinde bulunan kişinin transfer edilecek alan adının sahibi olması gerekir. Vodafone Net e transfer kodunu iletmesi gereklidir. Müşteri nin e-posta adresine gönderilecek transfer onay mailine, 5 (beş) gün içerisinde onay vermesi gereklidir. Aksi hallerde Alan Adı transferi gerçekleştirilemez.

16 2.7. Müşteri nin, Vodafone Net ten almış olduğu Alan Adı nın yenileme dönemi geldiğinde Alan Adı otomatik olarak Müşteri nin herhangi bir bildirimde bulunmasına gerek olmaksızın Vodafone Net tarafından yenilenir. Müşteri Alan Adı yenileme döneminden en az 30 (otuz) gün öncesine kadar Vodafone Net e bildirimde bulunarak Alan Adı nı yenilemeyeceğini veya Alan Adı nı transfer edeceğini bildirmelidir. Alan Adı transferinin gerçekleştirilmesi Müşteri nin sorumluluğundadır. Sözleşme süresi içerisinde herhangi bir zamanda Müşteri tarafından, Alan Adı nın başka bir alan adı sağlayıcısına transfer edilmesi halinde bu transfer süresince ve sonrasında Müşteri nin Çevrimiçi Hizmetler e erişememesi, servis kesintisi yaşaması ve Çevrimiçi Hizmetleri kullanamasından dolayı Vodafone Net in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır Vodafone Net tarafından Alan Adı kayıt edilmesine kadar geçen sürede veya Alan Adı kaydedilirken veya yenilenirken Alan Adı, sorgulama esnasında uygun görünmesine rağmen, aynı Alan Adı aynı anda başka biri tarafından kaydedilebileceği veya değişik bilgi bankalarında bir hata oluşabileceği için, kaydedilmiş veya yenilenmiş görünen bir alan adının işlemlerinin doğruluğunu Vodafone Net garanti etmez Müşteri nin Sözleşme yi herhangi bir sebeple feshetmesi veya Sözleşme nin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde bu hizmet eki de Sözleşme ye bağlı olarak sona erer ve bu durumda Müşteri nin Alan Adı nı Alan Adı kayıt süresi dolmadan 1 (bir) ay öncesine kadar transfer etmesi gerekir. Bu durumda Sözleşme nin fesih tarihinden itibaren Alan Adı transferi gerçekleşene kadar Müşteri, Alan Adı yönetim paneline erişemez ve Alan Adı ile ilgili konfigürasyonel işlemleri gerçekleştiremez. Vodafone Net tarafında tescil edilen bir Alan Adı nın tescil tarihi dolmadan transfer edilmemesi halinde doğan bütün sorumluluk Müşteri ye aittir.

AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ

AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1 / V: 1.4 AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ Lütfen formu büyük harfle ve tükenmez kalem kullanarak, kutucukların dışına taşmayacak şekilde doldurun. Avea No Tarife Seçenekleri

Detaylı

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme, Kore Şehitleri Cd. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sk. No:5 Zincirlikuyu Şişli 34394 İstanbul adresinde bulunan İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve

Detaylı

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR Bu Sözleşme, merkezi Sabuni Mah. İnönü Arka Sok. No:2 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan FİXNET Telekomünikasyon Limited Şirketi ile adresinde mukim arasında imzalanmıştır.

Detaylı

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme Serçeönü Mah. Ahmet Paşa Cad. Çiçek İş Merkezi Kat:7 No:26 Kocasinan-KAYSERİ TÜRKİYE adresinde yerleşik PRATİK TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LTD.

Detaylı

İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta;

İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta; KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta; Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş

Detaylı

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile).

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile). GLOBAL HABERLEŞME A.Ş. TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, Merkezi Atatürk Mahallesi Günışığı Residance B Blok No:7 Esenyurt İstanbul adresinde bulunan Global Haberleşme A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR.

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. Ticari Unvan Vergi Dairesi TÜZEL BİLGİLER Vergi Numarası Adres Telefon No Siteye

Detaylı

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ (PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ

Detaylı

ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLŞ: TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ToplusmsKampanya) Adres: G.ova Mah. 2166 Sok.

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ÖZTEK) Adres:Şerefiye mah. Ümit sok No:26/B 81100 DÜZCE Tel: 0380 524 5 524

Detaylı

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 2 SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Kaldıraçlı Varlıkların (FOREX) ve Fark Sözleşmelerinin (CFD) Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ( Sözleşme ); Giriş, Genel Hüküm ve Şartlar ( Genel Hükümler )

Detaylı

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ALANYA SMS Adres: GALATASARAY CAD.ÇELİK APT.NO:18 ALANYA/ANTALYA Tel: 02425127475 Fax: 02425137513 E-MAİL:bilgi@alanyasms.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI : SOYADI : HESAP NO : TARİH : / /201.. İMZA : Bu sözleşme Başkent Menkul Değerler A.Ş. Türkiye Sermaye Piyasaları Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri hizmet

Detaylı

EXPRESS GROUP SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ

EXPRESS GROUP SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ EXPRESS GROUP SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- EXPRESS GROUP SMS Adres: FİKİRTEPE MAH, MANDIRA CAD. ÖZEN SOK NO:1/A KADIKÖY/İSTANBUL Tel: 0554 579 82 85 Fax: E-Mail: exprestl@hotmail.com 1.2-.....

Detaylı

Abone Adı: Abone No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1

Abone Adı: Abone No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 Abone Adı: Abone No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 www.vuxplus.com.tr ABONELİK SÖZLEŞMESİ ABONELİK TİPİ Bireysel Kurumsal KİŞİSEL BİLGİLER: Adı Soyadı T.C. Kimlik Numarası Cep Telefonu Numarası E-mail Adresi

Detaylı

TOPLU SMS, SESLİ MESAJ, MMS HİZMET SÖZLEŞMESİ

TOPLU SMS, SESLİ MESAJ, MMS HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, Esentepe Mh. Kasap Sk. Eser İş Merkezi C Blok No:/25 Şişli/İSTANBUL adresinde bulunan Mornet Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri San.Tic.Ltd.Şti. (Bundan böyle Mornet

Detaylı

IBM Makine Hizmetleri Dahil Hizmet Sözleşmesi

IBM Makine Hizmetleri Dahil Hizmet Sözleşmesi Önemli not: Bu Sözleşme, örnek niteliğinde bir Çerçeve Sözleşmelerdir ve bilgilendirme amaçlı olarak sunulmuştur. İmzalanmadığı müddetçe herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. İşleminize uygun Çerçeve Sözleşme

Detaylı

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İşNet Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım

Detaylı

DABFĠ BĠLĠġĠM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ

DABFĠ BĠLĠġĠM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ DABFĠ BĠLĠġĠM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- DABFĠ BĠLĠġĠM Adres: Levent mah.levent cad.no:69 yüregir /ADANA Tel: 03223460988 Fax: E-Mail: info@dabfi.com tr 1.2-..... (ABONE) Adres: Tel: Fax:

Detaylı

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ...

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ... ABONELİK SÖZLEŞMESİ Bu abonelik sözleşmesi, COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ. (bundan böyle kısaca: "COMPATEL") ile... (bundan böyle kısaca: ABONE ) arasında ve aşağıda tamamen mutabık kalınan şartlar

Detaylı

TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TURK ELEKTRONİK PARA ve ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ SÜREKLİ ÖDEME İLİŞKİLERİ GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLAR ÇERÇEVE

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Madde 1: Amaç ve Kapsam Bu sözleşme, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından çıkarılan kredi kartlarının Üye ve/veya Ek Kart Hamili/ hamillerine

Detaylı

NETGLOBAL ALFANUMERİK FORMU MÜŞTERİ BİLGİLERİ VE ÖN ÖDEMELİ FİYAT TARİFESİ. Kullanıcı Adı Abone No 0 850 750 0 MÜŞTERİ BİLGİLERİ

NETGLOBAL ALFANUMERİK FORMU MÜŞTERİ BİLGİLERİ VE ÖN ÖDEMELİ FİYAT TARİFESİ. Kullanıcı Adı Abone No 0 850 750 0 MÜŞTERİ BİLGİLERİ NETGLOBAL ALFANUMERİK FORMU MÜŞTERİ BİLGİLERİ VE ÖN ÖDEMELİ FİYAT TARİFESİ Kullanıcı Adı Abone No 0 850 750 0 Sözleşme Tarihi../../. Şahıs AlfaNumerik 1 Aktivasyon Tarihi./../. Şirket AlfaNumerik 2 Firma

Detaylı

1. GARANTİ REDDİ, BAĞLAYICI ANLAŞMA VE EK ŞARTLAR VE ANLAŞMALAR.

1. GARANTİ REDDİ, BAĞLAYICI ANLAŞMA VE EK ŞARTLAR VE ANLAŞMALAR. ADOBE Kişisel Bilgisayar Yazılımı Lisans Anlaşması 1. GARANTİ REDDİ, BAĞLAYICI ANLAŞMA VE EK ŞARTLAR VE ANLAŞMALAR. 1.1 GARANTİ REDDİ: YAZILIM VE DİĞER BİLGİLER SİZE OLDUĞU GİBİ TÜM HATALARIYLA BİRLİKTE

Detaylı

YASAL UYARI 18 yaşından küçük iseniz, www.dogusdergi.com Web sitesini (SİTE olarak anılacaktır) lütfen kullanmayınız.

YASAL UYARI 18 yaşından küçük iseniz, www.dogusdergi.com Web sitesini (SİTE olarak anılacaktır) lütfen kullanmayınız. YASAL UYARI 18 yaşından küçük iseniz, www.dogusdergi.com Web sitesini (SİTE olarak anılacaktır) lütfen kullanmayınız. Ayrıca aşağıda belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen www.dogusdergi.com

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

FORTİS TELEKOM TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ

FORTİS TELEKOM TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ FORTİS TELEKOM TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Pınar Mah. 74030 Sok Tepeli Apt A Blok Zem Kat No:1/A Seyhan/Adana adresinde bulunan Fortis Telekomünikasyon Sanayi Ltd Şti.

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı