GÜDÜMLÜ FÜZE SİSTEMLERİNİN TASARIM ve GELİŞTİRME SÜREÇLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜDÜMLÜ FÜZE SİSTEMLERİNİN TASARIM ve GELİŞTİRME SÜREÇLERİ"

Transkript

1 TMMOB Makina Mühendisleri Odası VI. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı Mayıs 2011 / ESKİŞEHİR GÜDÜMLÜ FÜZE SİSTEMLERİNİN TASARIM ve GELİŞTİRME SÜREÇLERİ 1 2 Alpin YALÇI, Güliz BULUT 1 Roketsan A.Ş. Ankara-Samsun Karayolu 40. km Ankara-TÜRKİYE Tel: E-posta: 2 Roketsan A.Ş. Ankara-Samsun Karayolu 40. km Ankara-TÜRKİYE Tel: E-posta: Özet- Güdümlü füze sistemlerinin tasarımı ve geliştirilmesi, ihtiyaç makamının sunduğu isteklerin analiz edilmesi ile başlayan ve füze sisteminin kullanılabilir ömrünü tamamlamasına kadar devam eden bir süreçtir. Bu uzun süreçte, tasarım ve geliştirme faaliyetleri belirli bir disiplinle ve Sistem Mühendisliği yaklaşımı ile ele alınmalıdır. Bu bildiride, Roketsan A.Ş. bünyesinde uygulanan güdümlü füze sistemleri tasarım ve geliştirme süreçleri konusunda bilgi verilmekte ve hali hazırda yürütülen projelerden örnekler sunulmaktadır. Güdümlü Füze Sistemleri, Tasarım, Geliştirme Sistem Mühendisliği 1. SİSTEM TASARIMI Güdümlü füze sistemleri gibi kompleks sistemlerin geliştirilmesi için Sistem Mühendisliği V-Modeli olarak adlandırılan bir tasarım ve entegrasyon süreci yaygın olarak kullanılmaktadır, Şekil 1. Bu modele göre, tasarım süreci ihtiyaç makamının sunduğu isteklerin analiz edilmesiyle başlar. Bu istekler, kullanıcı ya da ihtiyaç sahibi makamın füze sistemi için öngördüğü operasyonel konsepte uygun olarak belirlediği başlangıç gereksinimleridir [1]. Bu gereksinimler, operasyonel kullanıcının (silahlı kuvvet) kendi kullanım ortamı açısından açık ve tanımlayıcı bilgiler içerse de gereksinimlerin tasarım girdisi olarak kullanılması için tasarımcı açısından anlamlı teknik gereksinimlere dönüştürülmesi ve sınıflandırılması gerekir. Örneğin, Füze sistemi, modern ana muharebe tanklarını etkisiz hale getirecektir şeklinde tanımlanan bir başlangıç gereksinimi, tasarımcı açısından, füzenin tandem harp başlığı konfigürasyonuna sahip olacağını belirten bir işlevsel gereksinim ve harp başlığının belirli bir delme etkinliğini sağlayacak çukur imlaya sahip olacağına işaret eden bir performans gereksinimi şeklinde ayrıştırılabilmektedir. İhtiyaç makamının sunduğu tüm istekler, bu bakış açısıyla, fiziksel, işlevsel, performans, arayüz, lojistik, çevre koşulu, emniyet vb. sınıflarda gruplandırılmakta ve tasarımcı bakış açısıyla ifade edilmiş sistem gereksinimlerine dönüştürülmektedir. Elde edilen sistem gereksinimlerinin evrimi sürmekte ve alt bileşen gereksinimleri ve konfigürasyon kalemi gereksinimlerine kaynaklık etmektedir. Gereksinimlerin ayrıştırılması aşaması sonunda Gereksinim Analiz Raporu ya da Sistem Gereksinim Dokümanı yayınlanır. Kullanıcı isteklerinin tasarıma girdi sağlayabilecek sistem gereksinimleri haline getirilmesinin ardından, sistemin mimari tasarım aşamasına geçilir. Mimari tasarım aşamasında üç ayrı mimari geliştirilir. Bunlar işlevsel, fiziksel ve operasyonel mimari olarak adlandırılmaktadır. Sistemin işlevsel mimarisi sistemin ne yapması gerektiğini, sistemin işlevlerini ve bunların arasında akan verileri tanımlar. Sistemin fiziksel mimarisi, sistemin işlevlerini yerine getirecek fiziksel kaynakların belirlenmesini kapsar. Operasyonel mimari ise hangi işlevlerin hangi fiziksel kaynak ile yerine getirileceğini tanımlayan atama işleminin sentezi ile oluşturulur, [1]. Mimari tasarım sürecinde, sistemin fiziksel ve işlevsel mimarileri göz önünde bulundurularak arayüzleri de tanımlanmaktadır. Bu mimari, sistem ve alt sistem tasarımlarına girdi sağlamakta ve tasarım ilerledikçe arayüzlerin kontrol altına alınması için temel oluşturmaktadır. Mimari tasarım sürecinin ardından, sistemi oluşturan bileşenlerin de gereksinimlerinin atanmasıyla füze sisteminin sahip olacağı alt sistemler ve görevleri şekillenmiş olmaktadır. Bu noktada, kavramsal tasarım olarak adlandırılabilecek bir boyutlandırma ve temel çizgi oluşturma süreci 31

2 başlatılmaktadır. Fleeman [2], füze sisteminin temel çizgi tasarımının oluşturulması işlemini alternatiflerin ve iterasyonların değerlendirilmesine dayanan yaratıcı bir proses olarak tanımlamaktadır. Roketsan'da da kullanılmakta olan bu yaklaşıma göre tasarımcı, görev gereksinimlerinden yola çıkarak kendi sistemine ait bir temel çizgi oluşturmakta, füzenin aerodinamik, itki, ağırlık ve yörünge şekli gibi parametrelerini analiz ederek iterasyonlar gerçekleştirmekte ve belirlediği temel çizginin performans gereksinimlerini sağladığını kontrol etmektedir. Böylece, sistemin ve sistemi oluşturan alt bileşenlerin boyutlandırılması ve tasarımın konfigürasyonel temel çizgisi oluşturulmaktadır. Bu sürece ait örnek bir iterasyon Şekil 2'de görülebilir. Füze sisteminin temel çizgi tasarımı oluşturulurken literatür araştırmaları ve benzer sistemlerin incelemeleri de yapılabilmektedir. Ayrıca bu iterasyonlar sırasında çeşitli en iyileme yöntemleri ile gereksinimleri dengeli bir şekilde karşılayan konfigürasyon alternatifleri yarıştırılır, [3]. Sistem gereksinimlerinin belirlenmesi ve temel tasarım çizgisinin oluşturulmasının ardından Sistem Spesifikasyonu ya da Sistem Şartnamesi adı verilen doküman yayınlanarak tasarım çalışmalarına temel oluşturacak girdiler tanımlanmış olur. Bu aşamada, Alt Sistem Şartnameleri, benzer bir döngü kullanılarak ve Sistem Şartnamesinden türetilerek oluşturulmaktadır. Alt Sistem Şartnameleri sistemi oluşturan alt sistemlerin tasarımına yön veren temel dokümanlardır. V-Modelinin alt kısmında, tasarım ana çizgisi kullanılarak gerçekleştirilen detay tasarım süreci ve alt sistemlerin tasarımı yer almaktadır. Detay Tasarım kapsamında ayrıca, alt sistemlerin kendi aralarındaki arayüzlerini ve sistemin harici sistemlerle sahip olacağı arayüzlerini tanımlayan arayüz kontrol dokümanları yayınlanmaktadır. Şekil 1 Sistem Mühendisliği V-Modeli Bu faaliyetleri alt sistemlerin test edilmesi ve sistemi meydana getirmek üzere entegrasyon çalışmalarının yapılması takip eder. İlerideki bölümlerde ele alınacak olan doğrulama ve geçerleme aşamalarının ardından sistemin operasyonel kullanım ve bakım/idame süreci başlar. Şekil 2 Kavramsal Tasarım İterasyonu 32

3 2. MODELLEME ve SİMÜLASYON Modelleme ve Simülasyon çalışmaları, füze tasarım sürecinin en önemli araçlarından biridir. Önceki bölümde bahsi geçen tasarım iterasyonlarının ilk adımlarından itibaren kullanılmaya başlanır. Modelleme ve Simülasyon çalışmalarında, sistemin fiziksel mimarisinde yer alan alt sistemler, füze sisteminin görev yapacağı ortam koşulları, hedefler ve gerekli diğer tüm unsurlar matematiksel olarak modellenmektedir. Bu matematiksel modelleme işlemi bir bütün olarak sistem simülasyonu adını alır ve tüm tasarım süreçlerinde mühendislerin karar almasını kolaylaştıran bir araç haline gelir. Roketsan'da yürütülmekte olan güdümlü füze sistemlerinin tasarım faaliyetlerinde 6 serbestlik dereceli sistem simülasyonları kullanılmaktadır. 6 Serbestlik Dereceli Sistem Simülasyonlarında, 3 çizgisel serbestlik derecesi, sistemin ağırlık merkezinin hareketini, yani yörüngesini, 3 açısal konum serbestlik derecesi ise sistemin yönelimini tanımlar [4]. Sistem simülasyonlarının merkezinde sistemin hareket denklemlerinin çözülmesine dayanan uçuş mekaniği modülleri yer almaktadır. Sistem simülasyonlarında modellenen diğer alt modüller, aerodinamik, atmosfer, yer çekimi, güdüm, ataletsel navigasyon sistemi, otopilot, arayıcı, kontrol tahrik sistemi, itki vb. modüllerden oluşabilmektedir. Bu modüllerin neler olacağı ve nasıl modelleneceği sistemin mimari tasarımı ile doğrudan ilişkilidir, Şekil 3. Alt sistemlerin modellenmesinde, alt sistemin fiziksel özellikleri ve davranışları mümkün olduğunca gerçekçi olacak şekilde simüle edilir. Gerektiği durumlarda alt sistemin kendisi ile gerçekleştirilen test çalışmalarından elde edilen ampirik formülasyonlar kullanılır. Füzenin aerodinamik karakteristikleri Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) analizleri ve/veya rüzgar tüneli testleri sonucunda elde edilen veritabanları ile modellenir. Simülasyonlarda kullanılan roket motoru itki verisi, tasarım aşamalarının başlarında, kavramsal tasarım sürecinde belirlenen profiller ile simüle edilirken, ilerleyen aşamalarda yerini gerçek motor ateşlemelerinden elde edilen veritabanlarına bırakır. Sistem simülasyonları, füze sisteminin sahip olacağı güdüm, navigasyon ve otopilot algoritmalarının karşılaştırmalı analizlerinde kullanılan önemli bir araçtır. Kullanılması öngörülen güdüm kanunlarının parametrelerini belirlemek için ardışık simülasyon koşumları başlatılabilir ve bu koşumların sonuçları karşılaştırılarak tüm parametreler hassas biçimde seçilebilir. Benzer şekilde füzenin aerodinamik karakteristiklerine ve kontrol ihtiyaçlarına göre geliştirilen otopilot tasarımları Sistem Simülasyonları vasıtasıyla denenerek füzenin otopilot kazanç matrisleri oluşturulur. Modelleme ve Simülasyon araçlarının başka bir uygulama alanı da Monte Carlo analizleridir. Monte Carlo analizleri, sistemi karakterize eden tasarım parametrelerinin ya da sistemin davranışını etkileyen bozucu etkilerin, belirlenen sınırlar içerisinde rasgele değerler alması mantığına dayanmaktadır. Monte Carlo analizleri koşturularak sistemin çeşitli parametrelere karşı hassasiyeti hakkında bilgi sahibi olunur ve tasarıma girdi sağlanır. Monte Carlo analizleri bir çok tasarım parametresinin seçilmesinde tasarımcıya yardımcı olan bir simülasyon aracıdır. Şekil 3 Sistem Simülasyonu Yapısı 3. ALT SİSTEM TASARIMLARI Bir yandan modelleme ve simülasyon çalışmaları ile füzenin sistem seviyesi gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik tasarım çalışmaları yürütülürken diğer yandan, sistemi meydana getiren alt sistemlerin detay tasarım süreci devam ettirilmektedir. Alt sistem tasarım süreci, aviyonik, optik ve sensör sistemlerinin donanım ve yazılım tasarımını, motor ve harp başlığı gibi enerjetik malzemeler içeren sistemlerin tasarımını ve mekanik tasarım faaliyetlerini kapsar. Bu sistemlerin tasarımına, sistem seviyesi gereksinimlerin alt sistem seviyesi gereksinimlere evrilmesiyle elde edilen gereksinimler yön vermektedir. Örneğin, sistem seviyesinde füze, kızıl-ötesi görüntüleyici arayıcı başlığa sahip olacaktır 33

4 şeklinde tanımlanan bir gereksinim, füze sistemi için tanımlı hedeflerin özelliklerine göre bir dalga boyu gereksinimine; operasyonel konsepte göre, füzenin hedeflere angaje olması gereken maksimum mesafeden yola çıkılarak kullanılacak dedektörün gereksinimlerine kaynak oluşturmaktadır. Bunun gibi, sistemin fiziksel mimari tasarımında yer alan diğer tüm alt sistemler ve alt sistemleri oluşturan konfigürasyon kalemleri için türetilen gereksinimler tasarıma yön verir. Bu gereksinimler, Bölüm 1'de sözü edilen alt sistem şartnamelerinde kapsanmaktadır. 4. TEST ve DEĞERLENDİRME Güdümlü füze sistemlerinin tasarımında test ve değerlendirme faaliyetleri çok önemli bir yere sahiptir. Bu faaliyetler, sistemin tasarımı için gerekli veriyi sağlayabildiği gibi tasarımın gereksinimleri ne ölçüde sağladığını görünür kılmak ve tasarıma geri besleme sağlamak gibi önemli işlevleri de yerine getirir. Füze sistemlerinin tasarımında başvurulan başlıca test faaliyetleri rüzgar tüneli testleri, döngüde donanım (hardware-in-the-loop) testleri ve uçuş testleridir. Rüzgar tüneli testleri, sistemin aerodinamik konfigürasyonu ya da alternatifleri belirlendikten sonra gerçekleştirilir. Rüzgar tüneli testlerinin amacı, tasarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen HAD analizlerini doğrulamak ve sistem simülasyonlarında kullanılan aerodinamik veritabanlarının güvenilirlik seviyesini yükseltmektir. Döngüde Donanım (DD) Test laboratuarları güdümlü füze tasarım ekiplerinin çok sık kullandığı bir alt yapıdır. Bu testlerde, füzeyi oluşturan gerçek donanım ve yazılım bileşenleri kullanılmakta ve test için gerekli olan diğer parametreler gerçek zamanlı simülasyonlar tarafından oluşturulmaktadır. DD Testlerinde, füzenin uçuşu masaüstünde statik olarak ya da hareket simülatörleri yardımıyla dinamik olarak simüle edilebilmektedir. DD Testlerinde kullanılan gerçek zamanlı simülasyonlar 2. Bölümde sözü edilen Sistem Simülasyonları kullanılarak oluşturulmaktadır. DD Test Laboratuarlarında, tasarlanmakta olan füze sisteminin tipine ve sahip olduğu alt bileşenlerin özelliklerine bağlı olarak hedef hareket simülatörleri, kızıl-ötesi, RF ya da Laser sahne oluşturucuları ve kanatçık yükleme düzenekleri gibi fiziksel etkenlerin laboratuar ortamında yaratılmasını sağlayan simülatör sistemleri kullanılabilmektedir. DD testleri sayesinde güdümlü füze geliştirme sürecinde ihtiyaç duyulan füze atışlı test sayıları büyük oranda azaltılabilmektedir. Bu testler ile sistemin karşılaşabileceği tüm durumlar simüle edilebilmekte ve sistemin bu durumlar karşısındaki gürbüzlüğü test edilebilmektedir. Bir diğer önemli test faaliyeti füze atış testleridir. Bu testlerde gerçek füze atışları gerçekleştirilmekte ve füzenin üzerinde yer alan veri toplama sistemleri ile füzenin uçuşuna ilişkin bilgiler elde edilmektedir. Veri toplama sistemleri genellikle RF yayın temelli telemetre sistemlerinden oluşmakta, bazı durumlarda atıştan sonra füzenin enkazından sağlam olarak çıkacak şekilde tasarlanan veri toplama sistemleri de kullanılabilmektedir. Atışlı test faaliyetlerinde ayrıca, füzenin yörüngesini ve hızını ölçebilen radar sistemleri ve yüksek hızlı kameralar kullanılmaktadır. Güdümlü füze geliştirme projelerinde atışlı testlerde kullanılan füze prototipleri, tasarım sürecinin gelişimine paralel olarak değişmektedir. Projenin ilk aşamalarında füzenin balistik ve aerodinamik karakteristiklerini doğrulamak için kullanılan Balistik Test Füzesi (BTF) atışları yapılmaktadır. Bunu takiben, füzenin stabilizasyon, otopilot ve kontrol algoritmalarının denenmesine olanak sağlayan Kontrollü Test Füzesi (KTF) atışları gerçekleştirilmektedir. Füzenin güdüm algoritmalarının doğrulanmasına ve sahip olduğu terminal güdüm sisteminin denenmesine olanak sağlayan Güdümlü Test Füzesi (GTF) atışları yapılmaktadır. BTF, KTF ve GTF prototiplerinde kullanılan telemetre sistemi genellikle füzenin harp başlığı yerine modüler olarak entegre edilen deneme başlıkları içinde yer almaktadır. Füze harp başlığının etkinliğini uçuşlu test ile doğrulamak için kullanılan prototiplerde ise gerçek harp başlıkları bulunmaktadır. Güdümlü füze sistemleri geliştirme projelerinde tüm test ve değerlendirme faaliyetleri Test ve Değerlendirme Ana Planı (TDAP) adı verilen bir plan dahilinde yürütülmektedir. TDAP, sisteme uygulanacak testlerin tanımını yapar. Testlerde kullanılacak prototiplerin özelliklerini belirler ve testlerin uyacağı takvimi içerir. 5. TASARIM DOĞRULAMA ve GEÇERLEME Tasarım doğrulama süreci, sistemin doğru olarak tasarlandığının kontrol edilmesi faaliyetidir. Başka bir deyişle, sistemin tasarımına yön veren tüm gereksinimlerin sağlandığının gösterilmesini kapsar. Tasarım 34

5 doğrulama süreci, sistemi oluşturan alt sistemler seviyesinde başlar ve sistem seviyesi faaliyetler ile sona erer. Bu süreçte gereksinimlerin sağlandığını göstermek için konfigürasyon kalemi seviyesinde test ve muayenelerin kullanımı, sistem seviyesinde ise gösterim, analiz/simülasyon uygulamalarının kullanımı yaygındır, [1]. Tasarım geçerleme süreci, doğru sistemin geliştirildiğini kontrol etmek için yapılır. Bu aşamada kullanıcının tanımladığı ihtiyaçlara geri dönülür ve füze sisteminin operasyonel konsepte uygun senaryolarda denenmesi öngörülür. Geçerleme faaliyeti sonucunda füze sisteminin, ihtiyaç sahibinin belirlediği operasyonel konsepte ve aklındaki kullanım amaçlarına uygun olduğu gösterilir. Tüm doğrulama ve geçerleme adımları dokümante edilmekte ve sonuçları raporlanmaktadır. Bu aşamaların başarıyla sonuçlandırılmasından sonra sıra ihtiyaç sahibinin sistemin kabul işlemlerini gerçekleştirmesine gelmektedir. Bunu da sistemin seri üretim ve operasyonel kullanım fazları izlemektedir. 6. CİRİT FÜZE SİSTEMİ Cirit, 2.75 inç çapında Yarı Aktif Laser güdümlü bir füze sistemidir. Cirit füzesinin potansiyel hedefleri, hafif zırhlı araçlar, açıktaki personel ve uygun fırsat hedefleridir. Proje, kavramsal tasarım, ön tasarım, yer testleri, uçuş testleri ile ürün ve üretim hattı kalifikasyonu olmak üzere beş aşama olarak tanımlanmıştır. Cirit Projesinin geliştirme ve tasarım süreçlerinde önceki bölümlerde açıklanan yöntemler kullanılmıştır. Projenin ilk aşamasında, kullanıcı isteklerinden yola çıkarak gereksinim analizi gerçekleştirilmiştir. Cirit Füzesi için bir sistem simülasyonu oluşturulmuş ve sistem performans ve etkinlik analizleri yapılmıştır. Cirit Füzesi sistem simülasyonu, proje boyunca sürekli geliştirilerek, füze algoritmalarının geliştirilmesi, sistem performans ve etkinlik analizlerinin gerçekleştirilmesi, güvenli ayrılma analizleri, döngüde donanım testleri gibi birçok faaliyet için kullanılan önemli bir sistem seviyesi araç olmuştur. Kavramsal tasarım aşaması sonunda, ana sistem konfigürasyonu belirlenmiştir. Kavramsal tasarım aşaması sonunda belirlenen konfigürasyon için sistem ve alt sistem gereksinimleri detaylandırılmış, sistem ve alt sistem teknik şartnameleri, arayüz kontrol dokümanları ve test ve değerlendirme planları hazırlanmıştır. Yer Testleri aşamasında, alt sistem seviyesi uyum, işlevsellik ve çevre koşulu testleri gerçekleştirilmiştir. Tüm test faaliyetleri ve analiz çalışmaları sonucunda elde edilen sonuçlar, tasarım doğrulama ve geliştirme sürecinin yanı sıra imalat ve üretim süreçlerine de girdi sağlamıştır. Proje kapsamında önceki bölümlerde sözü edilen uçuşlu testler gerçekleştirilmiş ve elde edilen sonuçlar değerlendirilerek sistem ve alt sistem tasarımlarında gerekli iyileştirmeler yapılmıştır. Uçuş testlerine paralel olarak, alt sistem seviyesi geliştirme ve tasarım doğrulamaya yönelik test faaliyetlerine devam edilmiştir. Sistemin Kalifikasyon aşamasında, ağırlıklı olarak uçuşlu testlerden oluşan bir döneme girilmiştir. Testler sırasında füze sisteminin performansını değerlendirebilmek için kullanılabilecek çeşitli test verileri toplanmıştır. Şekil 4'te Cirit füzesinin helikopterden yapılan atışına ait örnek bir görüntü görülmektedir. Ayrıca, döngüde donanım test altyapısı kullanılarak, tasarım doğrulama ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirilmesinin yanı sıra füze prototiplerinin gerçek uçuşa en yakın şekilde test edilmesi sağlanmıştır. Cirit füze sisteminin döngüde donanım testleri, statik olarak masaüstü seviyede ve dinamik olarak 3 eksenli hareket simülatörü ve laser hedef sistemleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Şekil 4 Cirit Füzesi Helikopterden Atış Görüntüsü 7. UZUN MENZİLLİ TANK SAVAR FÜZE SİSTEMİ Uzun Menzilli Tank Savar (UMTAS) Füze Sistemi, taarruz helikopterlerinde kullanılmak üzere geliştiril- 35

6 mekte olan güdümlü bir füze sistemidir. UMTAS Füze Sistemi öncelikli hedefi modern zırhlarla donatılmış ana muharebe tanklarıdır. UMTAS Projesi de önceki bölümlerde açıklanan tasarım ve geliştirme yaklaşımı kullanılarak yürütülmektedir. Proje, Tasarım, Geliştirme ve Seri Üretim/Kullanım olmak üzere 3 ayrı dönem olarak kurgulanmıştır. UMTAS Projesinin tasarım döneminde, Gereksinim Analizi, Kavram Geliştirme, Sistem Tasarımı ve Alt Sistem Tasarımı aşamaları gerçekleştirilmiştir. Gereksinim analizi aşamasında kullanıcının sunduğu teknik istekler mühendislik gereksinimlerine dönüştürülmüştür ve sistem/alt sistem gereksinimleri belirlenmiştir. Bu aşamanın sonunda Gereksinim Analiz Raporu yayınlanmıştır. Kavram geliştirme aşamasında bu gereksinimleri karşılayabilecek alternatif füze konseptleri oluşturulmuştur ve her konsept için kavramsal tasarım çalışmaları yürütülmüştür. UMTAS Sistem Simülasyonu da bu aşamada hazırlanarak alternatif konseptlerin performans ve etkinlik analizlerinde etkin olarak kullanılmıştır. Kavram Geliştirme aşamasının sonunda Projenin Kavramsal Tasarım Raporu hazırlanmıştır. yanı sıra sistem seviyesinde döngüde donanım testleri ve füze atış testleri de gerçekleştirilmektedir. UMTAS Projesi kapsamında geliştirilen Döngüde Donanım Test Laboratuarlarında, gerçek zamanlı işletim sistemlerine sahip test bilgisayarları, 5-eksenli hareket simülatörü, kızıl-ötesi görüntü oluşturma/yansıtma sistemleri kullanılmaktadır. UMTAS donanım ve yazılım bileşenleri, masaüstünde statik olarak ya da hareket simülatörü üzerinde dinamik olarak test edilebilmektedir. Döngüde donanım testleri hem sistem tasarımını doğrulamak için hem de atışlara götürülecek prototiplerin atış senaryosuna göre bire bir test edilmeleri için kullanılmaktadır. UMTAS Projesi kapsamında bugüne kadar daha önce de bahsedilen çeşitli uçuş test aşamaları gerçekleştirilmiştir, Şekil 5. Gerçekleştirilen atış kampanyaları ile sistemin aerodinamik ve itki sistemi performansı; stabilizasyon kabiliyeti; güdüm yazılımı ve arafaz güdüm performansı ile helikopterden emniyetli ayrılma karakteristikleri doğrulanmıştır. Sistem ve Alt Sistem tasarım aşamalarında ise alternatifler arasından seçilen füze konseptinin ön tasarım süreci gerçekleştirilmiş, temel çizgi tasarımı dondurulmuştur. Bu aşamaların ardından yayınlanan Sistem/Alt Sistem Geliştirme Şartnameleri, projenin Geliştirme Dönemi çalışmaları için yol gösterici dokümanlar olarak kullanılmıştır. Projenin Geliştirme Dönemi, sırasıyla, Alt Sistem Geliştirme ve Test, Sistem Entegrasyon ve Test ve Ürün/Üretim Hattı Kalifikasyon Aşamalarından meydana gelmektedir. Alt Sistem Geliştirme ve Test aşamasında füze sistemini meydana getiren bileşenlerin detay tasarımları, prototipleme faaliyetleri ile birlikte yürütülmektedir. Bu aşamada, alt sistemlerin tasarım/geliştirme faaliyetleri tamamlanarak doğrulama testlerine geçilmektedir. Sistem entegrasyon ve test aşamasında ise füze sistemi seviyesi entegrasyon ve test faaliyetleri yürütülmektedir. UMTAS geliştirme çalışmaları kapsamında, alt sistemlerin kendi gereksinimlerini doğruladıkları testlerin Şekil 5 Helikopterden Gerçekleştirilen bir UMTAS Atışı 8. REFERANSLAR [1] Dennis Buede, The Engineering Design of Systems, John Wiley & Sons, Inc. 2000, s. 10, 20, 50-51, 175, 215, 245 [2] Eugene L. Fleeman, Tactical Missile Design, AIAA Education Series, 2006 [3] Güneş Aydın, Yavuz Öztürk, Kavramsal Tasarım Sürecinde Kullanıcı Odaklı Karar Destek Yöntemlerinin Uygulanması Örnek Çalışma: Füze Tasarım Projesi, SAVTEK Savunma Teknolojileri Kongresi Bildiri Kitapçığı Cilt-1, s [4] Peter H. Zipfel, Modeling and Simulation of Aerospace Vehicle Dynamics, AIAA Education Series, 2007, s. 17,

7 9. ÖZGEÇMİŞ Alpin YALÇI 29 Kasım 1976 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir yılında İTÜ Uçak Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur yılından bu yana Roketsan A.Ş.'de çalışmaktadır. Güliz BULUT 29 Ağustos 1983 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir yılında ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Aynı yıl Roketsan A.Ş.'de çalışmaya başlamıştır. 37

8 38 VI. ULUSAL UÇAK, HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI

roketsan SAVUNMA SANAYİİNDE FİZİK MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLER Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş.

roketsan SAVUNMA SANAYİİNDE FİZİK MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLER Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş. Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş. SAVUNMA SANAYİİNDE FİZİK MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLER Dr. YAVUZ AKA ROKETSAN A.Ş. 23 EKİM 2015 Kuruluş 1988 1995 2000 ROKETSAN, roket ve füze programlarına

Detaylı

TEMMUZ 2012 / ISSN 1302-1435. TASARIM ve MÜHENDİSLİK GÜCÜMÜZ DÜNDEN BUGÜNE ROKETSAN ROKETSAN LI OLMAK. 24.yıl. Roketsan, bir TSKGV kuruluşudur.

TEMMUZ 2012 / ISSN 1302-1435. TASARIM ve MÜHENDİSLİK GÜCÜMÜZ DÜNDEN BUGÜNE ROKETSAN ROKETSAN LI OLMAK. 24.yıl. Roketsan, bir TSKGV kuruluşudur. SAYI 1 TEMMUZ 2012 / ISSN 1302-1435 TASARIM ve MÜHENDİSLİK GÜCÜMÜZ DÜNDEN BUGÜNE ROKETSAN ROKETSAN LI OLMAK Roketsan, bir TSKGV kuruluşudur. 24.yıl sayı 1 temmuz 2012 içindekiler TEMMUZ 2012 - SAYI 1-6

Detaylı

ALICIA Projesi ve SDT A.Ş. nin Katılımı

ALICIA Projesi ve SDT A.Ş. nin Katılımı ALICIA Projesi ve SDT A.Ş. nin Katılımı 3 Mart 2010 TÜBĐTAK Havacılık Bilgi Günü Gündem SDT A.Ş. Şirket Profili Đlgi Alanları ve Kabiliyetler Proje ve Ürünler ALICIA Projesi Genel Bilgiler Konsorsiyum

Detaylı

II. TEDARİK LOJİSTİĞİ KURULTAYI ROKETSAN A.Ş. SUNUMU 28 ŞUBAT 2012 SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI ANKARA

II. TEDARİK LOJİSTİĞİ KURULTAYI ROKETSAN A.Ş. SUNUMU 28 ŞUBAT 2012 SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI ANKARA Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş. II. TEDARİK LOJİSTİĞİ KURULTAYI ROKETSAN A.Ş. SUNUMU 28 ŞUBAT 2012 SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI ANKARA ROKETSAN A.Ş. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı nın

Detaylı

TEMMUZ 2012 / ISSN 1302-1435. TASARIM ve MÜHENDİSLİK GÜCÜMÜZ DÜNDEN BUGÜNE ROKETSAN ROKETSAN LI OLMAK. 24.yıl. Roketsan, bir TSKGV kuruluşudur.

TEMMUZ 2012 / ISSN 1302-1435. TASARIM ve MÜHENDİSLİK GÜCÜMÜZ DÜNDEN BUGÜNE ROKETSAN ROKETSAN LI OLMAK. 24.yıl. Roketsan, bir TSKGV kuruluşudur. SAYI 1 TEMMUZ 2012 / ISSN 1302-1435 TASARIM ve MÜHENDİSLİK GÜCÜMÜZ DÜNDEN BUGÜNE ROKETSAN ROKETSAN LI OLMAK Roketsan, bir TSKGV kuruluşudur. 24.yıl sayı 1 temmuz 2012 içindekiler TEMMUZ 2012 - SAYI 1-6

Detaylı

BTB Proje Yönetimi ve Mühendislik Ltd. Şti.

BTB Proje Yönetimi ve Mühendislik Ltd. Şti. ŞİRKET SUNUMU SUNUM PLANI Hakkımızda BTB Ekibi ve Çözüm Ortakları Kalite Anlayışımız Faaliyet Alanlarımız Hizmetlerimiz Altyapılarımız Geliştirilen Birim ve Sistem Örnekleri İletişim Hakkımızda 2013 yılında

Detaylı

SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ TASARIMIN SENTEZLENMESİ II

SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ TASARIMIN SENTEZLENMESİ II SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ TASARIMIN SENTEZLENMESİ II ÖMER ERTEKİN, PSCONSULTECH 1 TASARIM NEDİR? Tasarım, bir ürüne ait gereksinimlerin, o ürünün tarifine dönüştürülmesi sırasında ortaya çıkan teknik bilgilerin

Detaylı

Yetenekler Ve Mühendislik/Danışmanlık Hizmetleri. Ağustos 2014

Yetenekler Ve Mühendislik/Danışmanlık Hizmetleri. Ağustos 2014 Yetenekler Ve Mühendislik/Danışmanlık Hizmetleri Ağustos 2014 TESİSLER Ar-Ge Laboratuarları ve Üretim Tesisleri Elektromekanik Atölyeler RF ve Elektronik Labarutarları Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi

Detaylı

1.Yazılım Geliştirme Metotları 1

1.Yazılım Geliştirme Metotları 1 1.Yazılım Geliştirme Metotları 1 1.1 Klasik Çevrim(Waterfall) 1.2 V Modeli 1.3 Prototipleme/Örnekleme 1.4 Spiral Model 1.5 Evrimsel Geliştirme 1.6 Evrimsel Prototipleme 1.7 Artımlı Geliştirme 1.8 Araştırmaya

Detaylı

EKİNOKS-AG SAVUNMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Aralık 2014, Ankara

EKİNOKS-AG SAVUNMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Aralık 2014, Ankara EKİNOKS-AG SAVUNMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Aralık 2014, Ankara KURULUŞ Kuruluş Tarihi: 16 Nisan 2012 Tel : (0312) 485 17 66 Faks: (0312) 485 17 67 www.ekinoks-ag.com.tr iletisim@ekinoks-ag.com.tr Gazi Üniversitesi

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ELEKTRONİK HABERLEŞME, UZAY VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE AR-GE DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ELEKTRONİK HABERLEŞME, UZAY VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE AR-GE DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ELEKTRONİK HABERLEŞME, UZAY VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE AR-GE DESTEKLERİ Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. ELEKTRONİK HABERLEŞME, HAVACILIK VE UZAY AR-GE HİBE DESTEKLERİ

Detaylı

BLG4146 - Sistem Analizi ve Tasarımı. Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK

BLG4146 - Sistem Analizi ve Tasarımı. Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK BLG4146 - Sistem Analizi ve Tasarımı Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK Tasarım Evresi Analiz evresinde sorulan NE sorusuyla elde edilen bilgilerin NASIL yapılacağı, NASIL gerçekleştirileceğinin ortaya konulduğu

Detaylı

Ürün Geliştirme. Oğuz ALTAY Satış Direktörü

Ürün Geliştirme. Oğuz ALTAY Satış Direktörü Ürün Geliştirme Oğuz ALTAY Satış Direktörü 3 Boyutlu Teknolojiler Mühendislik ve Simülasyon 20 Yılı aşkın tecrübe Yurtiçi ve yurtdışında 4 ofis Teknoloji uygulama merkezleri 50 nin üzerinde Personel ISO

Detaylı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı ESİS Projesi Hem ulusal, hem de uluslararası platformda enerji, bir ülkenin politika üretmesi ve uygulaması gereken en önemli stratejik alanlardan birisidir. Ülkemiz de sahip olduğu kritik jeopolitik konumu

Detaylı

Geleneksel Yazılım Mühendisliğinden Alana Özel Yazılım Mühendisliğine Doğru

Geleneksel Yazılım Mühendisliğinden Alana Özel Yazılım Mühendisliğine Doğru Geleneksel Yazılım Mühendisliğinden Alana Özel Yazılım Mühendisliğine Doğru DR. ÇAĞATAY ÇATAL TÜBİTAK-UEKAE Bilişim Teknolojileri Enstitüsü cagatay.catal@bte.mam.gov.tr www.cagataycatal.com İçerik 1. Giriş

Detaylı

Taarruz Helikopteri Simülatörü için İnsan Faktörleri Değerlendirmeleri

Taarruz Helikopteri Simülatörü için İnsan Faktörleri Değerlendirmeleri Taarruz Helikopteri Simülatörü için İnsan Faktörleri Değerlendirmeleri Hakan İŞÇİ TUSAŞ Entegre Helikopter Sistemleri Hava Aracı Tasarım Müdürü 26 Kasım 2010 TUSAŞ TSKGV nin Bağlı Ortaklığıdır. HİZMETE

Detaylı

SİSTEM VE YAZILIM. o Bilgisayar sistemleri donanım, yazılım ve bunları işletmek üzere gerekli işlemlerden oluşur.

SİSTEM VE YAZILIM. o Bilgisayar sistemleri donanım, yazılım ve bunları işletmek üzere gerekli işlemlerden oluşur. SİSTEM VE YAZILIM o Bilgisayar sistemleri donanım, yazılım ve bunları işletmek üzere gerekli işlemlerden oluşur. o Yazılım, bilgisayar sistemlerinin bir bileşeni olarak ele alınmalıdır. o Yazılım yalnızca

Detaylı

Yazılım Mühendisliği Bölüm - 3 Planlama. Cengiz GÖK

Yazılım Mühendisliği Bölüm - 3 Planlama. Cengiz GÖK Yazılım Mühendisliği Bölüm - 3 Planlama Cengiz GÖK 1 Planlama Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması Başarılı bir proje geliştirebilmek için projenin tüm resminin çıkarılması işlemi Proje planlama aşamasında

Detaylı

Sektör Envanter Sistemi

Sektör Envanter Sistemi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü Sektör Envanter Sistemi 1. Sisteme Giriş ve Web Adresi Sisteme; http://sektor.hutgm.gov.tr/ adresinden veya http://www.hutgm.gov.tr/ adresindeki Sektör Envanteri

Detaylı

BENZERSİZ SORUNLARA BENZERSİZ ÇÖZÜMLER

BENZERSİZ SORUNLARA BENZERSİZ ÇÖZÜMLER BENZERSİZ SORUNLARA BENZERSİZ ÇÖZÜMLER HAKKIMIZDA Promod Ar-Ge Yazılım, dinamik sistem simülasyonu, prototiplemesi, kontrol tasarımı ve gerçeklenmesi alanlarında hizmet veren bir Ar-Ge ve Yazılım kuruluşudur.

Detaylı

TEBLİĞ 5201 SAYILI KANUN GEREĞİNCE KONTROLE TÂBİ TUTULACAK HARP ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE SİLAH, MÜHİMMAT VE BUNLARA AİT YEDEK PARÇALAR, ASKERÎ PATLAYICI

TEBLİĞ 5201 SAYILI KANUN GEREĞİNCE KONTROLE TÂBİ TUTULACAK HARP ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE SİLAH, MÜHİMMAT VE BUNLARA AİT YEDEK PARÇALAR, ASKERÎ PATLAYICI 6 Mart 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27161 TEBLİĞ Millî Savunma Bakanlığından: 5201 SAYILI KANUN GEREĞİNCE KONTROLE TÂBİ TUTULACAK HARP ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE SİLAH, MÜHİMMAT VE BUNLARA AİT YEDEK PARÇALAR,

Detaylı

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ FMEA-HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZİ Tanımlama Mevcut veya olası hataları ortaya koyan, bu hataların yaratabileceği etkileri göz önünde bulunduran ve etkilerine göre hataları önceliklendirerek oluşmalarının

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. BİL4007 Bitirme Projesi Uygulama Planı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. BİL4007 Bitirme Projesi Uygulama Planı T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ BİL4007 Bitirme Projesi Uygulama Planı 1. GİRİŞ Bu doküman, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü ndeki

Detaylı

ODTÜ'DE YAPILAN İNSANSIZ HAVA ARACI ÇALIŞMALARI

ODTÜ'DE YAPILAN İNSANSIZ HAVA ARACI ÇALIŞMALARI TMMOB Makina Mühendisleri Odası VI. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı 06-07 Mayıs 2011 ODTÜ'DE YAPILAN İNSANSIZ HAVA ARACI ÇALIŞMALARI 1 1 1 1 Yavuz YAMAN, Serkan ÖZGEN, Melin ŞAHİN,

Detaylı

ÖZEL SAYI 28 TEMMUZ 2011

ÖZEL SAYI 28 TEMMUZ 2011 ÖZEL SAYI 28 TEMMUZ 2011 Bu özel sayıda yapılan açıklamalarla ilgili ek bilgi isterseniz Atilla ÖZDÖL ü 425 2506 numaralı telefondan arayınız veya ozdol@altay.com.tr elektronik posta adresini kullanınız.

Detaylı

Türk Havacılık ve Uzay Çalıştayı

Türk Havacılık ve Uzay Çalıştayı Türk Havacılık ve Uzay Çalıştayı Kuvvetin muhtemel görev sahalarının şartlar ve nitelik açısından çok geniş bir yelpazeye yayılması Teknolojik kırılma ve dönüm noktalarının gitgide daha hızlı bir şekilde

Detaylı

9.DERS Yazılım Geliştirme Modelleri

9.DERS Yazılım Geliştirme Modelleri 9.DERS Yazılım Geliştirme Modelleri 1 Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü ve Modeller Herhangi bir yazılımın, üretim aşaması ve kullanım aşaması birlikte olmak üzere geçirdiği tüm aşamalar olarak tanımlanabilir.

Detaylı

Araştırma Geliştirme Ltd. Şti. - Firma Tanıtım Sunumu -

Araştırma Geliştirme Ltd. Şti. - Firma Tanıtım Sunumu - Araştırma Geliştirme Ltd. Şti. - Firma Tanıtım Sunumu - Şubat 2013 Hakkımızda Firma Profili Ekip Faaliyet Alanları Firma Profili Hakkımızda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın 2012 Teknogirişim Sermaye

Detaylı

BAŞVURU FORMU ÖRNEK DÖKÜMAN

BAŞVURU FORMU ÖRNEK DÖKÜMAN BAŞVURU FORMU ÖRNEK DÖKÜMAN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ TEKNOPARK A.Ş YTÜ TEKNOPARK BİLGİ FORMU Bu formu, YTÜ- TEKNOPARK bünyesinde oluşturmayı düşündüğünüz birim için doldurunuz.

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI (SAYP)

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI (SAYP) SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI (SAYP) DENİZ DEMİRCİ TEKNOLOJİ YÖNETİMİ GRUP MÜDÜRÜ SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI ODTÜ, 25 Kasım 2013 SSM AR-GE VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ Türk Silahlı Kuvvetlerinin

Detaylı

Bir yazılım geliştirme metodolojisi aşağıdaki adımlardan meydana gelir; Yazılım geliştirme sürecine destek verecek araçlar, modeller ve yöntemler.

Bir yazılım geliştirme metodolojisi aşağıdaki adımlardan meydana gelir; Yazılım geliştirme sürecine destek verecek araçlar, modeller ve yöntemler. Yazılım Mühendisliği kapsamındaki Yazılım Geliştirme Metodolojileri, bir bilgi sistemini geliştirme sürecinin yapımını, planlamasını ve kontrolünü sağlayan bir framework tür. Her farklı framework güçlü

Detaylı

Sensör Birleştirme Eğitimi. Hızlı jet uçağa monte görev sistemlerinin geliştirilmiş operasyonel performansı vasıtasıyla avantaj sağlayın

Sensör Birleştirme Eğitimi. Hızlı jet uçağa monte görev sistemlerinin geliştirilmiş operasyonel performansı vasıtasıyla avantaj sağlayın Sensör Birleştirme Eğitimi Hızlı jet uçağa monte görev sistemlerinin geliştirilmiş operasyonel performansı vasıtasıyla avantaj sağlayın Operasyonel verimliliği en üst düzeye çıkarma Hızlı jet platformlar,

Detaylı

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr windesk.com.tr WINDESKCONCENTO Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları Kurumsal İş & Operasyonel süreçlerin performans tabanlı otomasyonu ile hizmet verimliliği ve kalitesinde artış sağlanır. sıgnum WINDESK

Detaylı

NX Motion Simulation:

NX Motion Simulation: NX Motion Simulation: Mekanizma Hareket Analizi UNIGRAPHICS NX yazılımının modüllerinden biri olan NX Motion Simulation, NX Dijital Ürün Tasarımı ailesinin mühendislik bileşenlerinden birisidir. Motion

Detaylı

Yazılım Geliştirme Projelerinde Kontrolörlük / Müşavirlik Hizmetleri. Y.Müh. Kadriye ÖZBAŞ ÇAĞLAYAN, PMP Y.Müh. Ahmet DİKİCİ, PMP

Yazılım Geliştirme Projelerinde Kontrolörlük / Müşavirlik Hizmetleri. Y.Müh. Kadriye ÖZBAŞ ÇAĞLAYAN, PMP Y.Müh. Ahmet DİKİCİ, PMP Yazılım Geliştirme Projelerinde Kontrolörlük / Müşavirlik Hizmetleri Y.Müh. Kadriye ÖZBAŞ ÇAĞLAYAN, PMP Y.Müh. Ahmet DİKİCİ, PMP Sunum Planı Organizasyon Yapısı Yazılım Projelerinde Başarı Durumu Yazılım

Detaylı

Sistem ve Yazılım Nedir?

Sistem ve Yazılım Nedir? Sistem ve Yazılım Nedir? Bilgisayar Sistemleri; donanım, yazılım ve kullanıcılardan oluşur. Yazılım sadece belirli bir işlemi yapan bir program değildir. Yazılım belirli bir mantık dahilinde insanlar tarafından

Detaylı

100 % Özel Türk Şirketi

100 % Özel Türk Şirketi Kuruluş Tarihi : 1998 Personel Sayısı : 230 (+185 Mühendis) Tesis : 7,000m 2 (ODTÜ Teknokent) 100 % Özel Türk Şirketi ISO 9001:2000 (TSE) NATO AQAP-160 SEI CMMI Seviye-5 (24/2/2005) Sistem Mühendisliği

Detaylı

TEI DE TASARIM DOĞRULAMA VE MOTOR SERTİFİKASYON ÇALIŞMALARI

TEI DE TASARIM DOĞRULAMA VE MOTOR SERTİFİKASYON ÇALIŞMALARI TEI DE TASARIM DOĞRULAMA VE MOTOR SERTİFİKASYON ÇALIŞMALARI 18.09.2013 Uzay YILDIZ Bu doküman ve ekleri sadece yollanan kişinin kullanımı içindir ve TEI ye ait gizli ve/veya özel bilgi içerebilir. Herhangi

Detaylı

SSM Askeri Gemi Projelerine Sanayinin Entegrasyonu Savaş/Silah Sistemleri Çalıştayı MiKES Profili 15 Mayıs 2008

SSM Askeri Gemi Projelerine Sanayinin Entegrasyonu Savaş/Silah Sistemleri Çalıştayı MiKES Profili 15 Mayıs 2008 SSM Askeri Gemi Projelerine Sanayinin Entegrasyonu Savaş/Silah Sistemleri Çalıştayı MiKES Profili 15 Mayıs 2008 Mikrodalga Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Çankırı Yolu 5.km 06750 Akyurt Ankara

Detaylı

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI BİLGİ SİSTEMİ GELİŞTİRME SÜRECİ Sistem Geliştirme Süreci ve Modelleri Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü Bilgi sistemlerinin geliştirilmesi için izlenen sürece Sistem Geliştirme

Detaylı

ATLAS-SAHA VE ARAZİ GÖREVLERİNE YÖNELİK, MODÜLER VE YÜKSEK FAYDALI YÜK ORANLI MİKRO SINIFI BİR İHA TASARIMI, ÜRETİMİ VE TESTLERİ

ATLAS-SAHA VE ARAZİ GÖREVLERİNE YÖNELİK, MODÜLER VE YÜKSEK FAYDALI YÜK ORANLI MİKRO SINIFI BİR İHA TASARIMI, ÜRETİMİ VE TESTLERİ VI. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI UHUK-2016-000 28-30 Eylül 2016, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli ATLAS-SAHA VE ARAZİ GÖREVLERİNE YÖNELİK, MODÜLER VE YÜKSEK FAYDALI YÜK ORANLI MİKRO SINIFI BİR İHA

Detaylı

www.mobit.com.tr CATIA KULLANICI TECRÜBESİ SADELİK EN ÜST DÜZEY GELİŞMİŞLİK

www.mobit.com.tr CATIA KULLANICI TECRÜBESİ SADELİK EN ÜST DÜZEY GELİŞMİŞLİK www.mobit.com.tr CATIA KULLANICI TECRÜBESİ SADELİK EN ÜST DÜZEY GELİŞMİŞLİK Dassault Systèmes 3 Boyutlu tasarım şirketi, insanlara ve mesleğe sürdürülebilir buluşları hayal ettirmek için sanal evrenler

Detaylı

CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR

CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR Çalışmanın amacı. SUNUM PLANI Çalışmanın önemi. Deney numunelerinin üretimi ve özellikleri.

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER

BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER Dr. Hayrettin Bahşi bahsi@uekae.tubitak.gov.tr 11 Mart 2010 Gündem Bulut Hesaplama Sistemleri ve Bilgi Güvenliği Güvenli Yazılım Geliştirme Hayat Döngüsü

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri MerSis Bağımsız Denetim Hizmetleri risklerinizin farkında mısınız? bağımsız denetim hizmetlerimiz, kuruluşların Bilgi Teknolojileri ile ilgili risk düzeylerini yansıtan raporların sunulması amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

www.tekim.com.tr www.tekimakademi.net

www.tekim.com.tr www.tekimakademi.net www.tekim.com.tr www.tekimakademi.net S ağlam yapıların ancak sağlam temeller üzerine inşa edileceğine inanıyoruz. Deneyimlerimizi paylaşmak için çıktığımız yolda, sizlere eğitim programlarımız ve eğitim

Detaylı

AKINCI PALETLİ ZIRHLI MUHAREBE ARACI

AKINCI PALETLİ ZIRHLI MUHAREBE ARACI AKINCI 12 PALETLİ ZIRHLI MUHAREBE ARACI GÖREVE ÖZGÜ ÖZELLIKLER Çok maksatlı görev yeteneği Mekanize / Zırhlı piyade Keşif Düşük ve yüksek yoğunluklu muharebeler Piyade müstakil operasyonları Özel operasyonlar

Detaylı

Büyük Ölçekli bir Gömülü Yazılımın Geliştirme ve Otomatik Test Deneyimi

Büyük Ölçekli bir Gömülü Yazılımın Geliştirme ve Otomatik Test Deneyimi Büyük Ölçekli bir Gömülü Yazılımın Geliştirme ve Otomatik Test Deneyimi Eda Gürler 1 Murat Yılmaz 2 1, 2 Radar Elektronik Harp ve İstihbarat Sistemleri (REHİS) Grubu, ASELSAN A.Ş. Ankara 1 tverdi@aselsan.com.tr,

Detaylı

İNSANSIZ HAVA ARACI PERVANELERİNİN TASARIM, ANALİZ VE TEST YETENEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

İNSANSIZ HAVA ARACI PERVANELERİNİN TASARIM, ANALİZ VE TEST YETENEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ IV. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 12-14 Eylül 212, Hava Harp Okulu, İstanbul İNSANSIZ HAVA ARACI PERVANELERİNİN TASARIM, ANALİZ VE TEST YETENEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Oğuz Kaan ONAY *, Javid KHALILOV,

Detaylı

Sistem Temel. Genel Fonksiyonlar. Sistemleri. Tam Adaptif Trafik Kontrol Sistemi ( j\iti'1)

Sistem Temel. Genel Fonksiyonlar. Sistemleri. Tam Adaptif Trafik Kontrol Sistemi ( j\iti'1) Tam Adaptif Trafik Kontrol Sistemi ( j\iti'1) Akıllı Trafik Ağı ve Adaptif Trafik Yönetim Sistemi, hızlı ve güvenli trafik akışını sağlar. /o95 doğruluk oranı ile ölçümler gerçekleştirerek uygun kavşak

Detaylı

TIEFENBACH. Başarımızın Sırrı Yüksek Kalite. Yeni altyapımızla geleceğe hazırız

TIEFENBACH. Başarımızın Sırrı Yüksek Kalite. Yeni altyapımızla geleceğe hazırız TIEFENBACH Başarımızın Sırrı Yüksek Kalite Tiefenbach Control Systems firması 1950 yılında DR. H Tiefenbach adıyla kurulmuştur. Bugün 90 uzman personeli ile özellikle üstün yeraltı elektrohidrolik sistemleri

Detaylı

qscale I2 Low-End SLI

qscale I2 Low-End SLI Mobile Machine Control Solutions qscale I2 Low-End SLI Sadece Konfigure et! Programlamaya gerek yok qscale I2 2 4 5 Geleceğin orta ve küçük sınıf vinçleri için Yeni bir Standart 6 Uzunluk Mobil teleskopik

Detaylı

Firma Profili. Ağustos 2014

Firma Profili. Ağustos 2014 Ağustos 2014 TARİHÇE Kuruluş :2002 (SE Teknoloji Çözümleri) Özel yazılım, donanım tedariki, uzak mesafe kablosuz ağlar, danışmanlık ve sistem entegrasyonu Yurt içinde Üretim Kaynak Kullanımı ve Otomasyonu,

Detaylı

Lapis Havacılık ve Elektrikli Araç Teknolojileri Limited Şirketi, alanlarında uzman kişiler tarafından 2015 yılında kurulmuştur.

Lapis Havacılık ve Elektrikli Araç Teknolojileri Limited Şirketi, alanlarında uzman kişiler tarafından 2015 yılında kurulmuştur. HAKKIMIZDA Lapis Havacılık ve Elektrikli Araç, alanlarında uzman kişiler tarafından 2015 yılında kurulmuştur. İnsansız Sistemler ve Elektrikli Araçlar sektörlerinde ortalama 8 yıllık teknik altyapıya sahip

Detaylı

HİDROLİK SİSTEMLERİN TASARIMINDA PAKET PROGRAM VE HİDROLİK MODÜLLER KULLANILARAK KOLAY BENZETİM YAPILMASI

HİDROLİK SİSTEMLERİN TASARIMINDA PAKET PROGRAM VE HİDROLİK MODÜLLER KULLANILARAK KOLAY BENZETİM YAPILMASI 49 HİDROLİK SİSTEMLERİN TASARIMINDA PAKET PROGRAM VE HİDROLİK MODÜLLER KULLANILARAK KOLAY BENZETİM YAPILMASI Tuna BALKAN M. A. Sahir ARIKAN ÖZET Bu çalışmada, hidrolik sistemlerin tasarımında hazır ticari

Detaylı

Alman Ordusu Kürt Savaşçıları Eğitmek için Oyuncak Tank Kullanıyor

Alman Ordusu Kürt Savaşçıları Eğitmek için Oyuncak Tank Kullanıyor Alman Ordusu Kürt Savaşçıları Eğitmek için Oyuncak Tank Kullanıyor YAZAN: ERCAN CANER Ercan Caner, Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin yanı sıra, uçak ve helikopter lisanslarına sahip olan Caner, BİTES

Detaylı

TUSAŞ-TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş. SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 2 nci LOJİSTİK KURULTAYI

TUSAŞ-TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş. SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 2 nci LOJİSTİK KURULTAYI TUSAŞ-TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş. SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 2 nci LOJİSTİK KURULTAYI 1 Sunum İçeriği TUSAŞ Entegre Lojistik Destek (ELD) Faaliyetleri TUSAŞ Garanti Dönemi Destek Faaliyetleri

Detaylı

X. Çözüm Ortaklığı Platformu

X. Çözüm Ortaklığı Platformu www.pwc.com/tr Türkiye Muhasebe Standartları na Geçiş İçerik 1. Yeni Türk Ticaret Kanunu na Genel Bakış 2. Türkiye Muhasebe Standartları na Geçiş Yol Haritası 3. Finansal Raporlama Süreci ve Teknik Altyapı

Detaylı

Bölüm 2 Yazılım Süreçleri. Ders 1

Bölüm 2 Yazılım Süreçleri. Ders 1 Bölüm 2 Yazılım Süreçleri Ders 1 1 Konular Yazılım Süreç Modelleri Süreç Aktiviteleri Değişikliklerle Baş Etmek The Rational Unified Process (RUP) 2 Yazılım Süreci Bir yazılım sistemini geliştirmek için

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

Değişiklik Sonrası Mevcut Hali Değişiklik Nedeni 1 SHY-21 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi. a) Tip Sertifikası, tahditli tip sertifikası,

Değişiklik Sonrası Mevcut Hali Değişiklik Nedeni 1 SHY-21 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi. a) Tip Sertifikası, tahditli tip sertifikası, SHY-21 DEĞİŞİKLİK TABLOSU Değişiklik Sonrası Mevcut Hali Değişiklik Nedeni 1 SHY-21 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi a) Tip Sertifikası, tahditli tip sertifikası, ilave tip sertifikası ve bu

Detaylı

SAVUNMA AR-GE YOL HARİTASI VE ARGE TEŞVİKLERİ

SAVUNMA AR-GE YOL HARİTASI VE ARGE TEŞVİKLERİ SAVUNMA AR-GE YOL HARİTASI VE ARGE TEŞVİKLERİ 16 Haziran 2008 KAPSAM Yurt İçi Geliştirme ve Ar-Ge Süreçleri Savunma Ar-Ge Yol Haritası Savunma Ar-Ge Yol Haritası nda Kara Araçları Projeleri Ar-Ge Teşvikleri

Detaylı

SANAL ÖLÇME UYGULAMASI

SANAL ÖLÇME UYGULAMASI TMMOB Makina Mühendisleri Odası 11. Otomotiv Sempozyumu 8-9 Mayıs 2009 SANAL ÖLÇME UYGULAMASI Özet Uygulamanın temel amacı Otomotiv sac kalıpçılığında, kalıptan elde edilen parçanın kalite seviyesinin

Detaylı

(Computer Integrated Manufacturing)

(Computer Integrated Manufacturing) 1 (Computer Integrated Manufacturing) 2 1 Bilgisayarlı Sayısal Kontrol; ekipman mekanizmaların hareketlerinin doğru ve hassas biçimde gerçekleştirilmesinde bilgisayarların kullanılması, programlama ile

Detaylı

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVAR CİHAZLARI ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME. Genel Çalışma Koşulları: 0-40 C. Sıcaklık

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVAR CİHAZLARI ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME. Genel Çalışma Koşulları: 0-40 C. Sıcaklık HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVAR CİHAZLARI ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Genel Çalışma Koşulları: Sıcaklık 0-40 C Nem 80% (31 C altında) 50% (40 C da) Elektrik Teknik şartnamede listelenen CİHAZ 1-12

Detaylı

METEKSAN SAVUNMA SANAYĠĠ A.ġ.

METEKSAN SAVUNMA SANAYĠĠ A.ġ. METEKSAN SAVUNMA SANAYĠĠ A.ġ. 1 Bilkent Grubu BİLKENT UNİVERSİTESİ BİLKENT HOLDİNG Name Title METEKSAN MATBAA VE ENERJİ GRUBU TEPE GRUBU 2 Bilkent Üniversitesi Bilkent Üniversitesi Türkiye nin ilk vakıf

Detaylı

Yazılım Yeniden Yapılamaya Yönelik Bir Kurumsal Mimari: Model Güdümlü ve Ontoloji Tabanlı Bir Yaklaşım

Yazılım Yeniden Yapılamaya Yönelik Bir Kurumsal Mimari: Model Güdümlü ve Ontoloji Tabanlı Bir Yaklaşım Yazılım Yeniden Yapılamaya Yönelik Bir Kurumsal Mimari: Model Güdümlü ve Ontoloji Tabanlı Bir Yaklaşım Doç.Dr. Murat Paşa UYSAL Prof.Dr. A. Erhan MERGEN Yazılım Yeniden Yapılama Genel olarak Yazılım Yeniden

Detaylı

DEMİRYOLU SİNYALİZASYONUNDA YERLİ ADIMLAR

DEMİRYOLU SİNYALİZASYONUNDA YERLİ ADIMLAR DEMİRYOLU SİNYALİZASYONUNDA YERLİ ADIMLAR Murat GÜNCAN TÜBİTAK BİLGEM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü Raylı Ulaşım Sistemleri Bölüm Sorumlusu 14.06.2013, Eskişehir TCDD 2023 Hedefi * Hedef 2023 Broşürü

Detaylı

01.07.2015. ASELSAN Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı nın bir kuruluşudur.

01.07.2015. ASELSAN Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı nın bir kuruluşudur. 01.07.2015 ASELSAN Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı nın bir kuruluşudur. Temmuz 2015 Ortaklarımız ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ A.Ş. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı %84.58 %15.42 2 Organizasyon

Detaylı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Canlı Hizmetteki Sunucu Sistemlerine Erişim Politikası

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Canlı Hizmetteki Sunucu Sistemlerine Erişim Politikası Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Canlı Hizmetteki Sunucu Sistemlerine Erişim Politikası Formal Doküman Detayları Hazırlanma Tarihi 24.06.2013 Yayın Taslak Hazırlayan Ersun Ersoy

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

Yazılım Mühendisliği Bölüm - 2 Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü. Cengiz GÖK

Yazılım Mühendisliği Bölüm - 2 Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü. Cengiz GÖK Yazılım Mühendisliği Bölüm - 2 Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü Cengiz GÖK 1 Gerçek Hayatta Program Geliştirme Gereksinim Analizi Sistemin İdamesi Sistem Tasarımı Teslim Program Tasarımı Sistem Testi Program

Detaylı

Küp Uydu larda Yazılım Tabanlı Radyo Kullanımı ve Uydu Yer Haberleşmesi Gösterimi HAVELSAT Projesi

Küp Uydu larda Yazılım Tabanlı Radyo Kullanımı ve Uydu Yer Haberleşmesi Gösterimi HAVELSAT Projesi Küp Uydu larda Yazılım Tabanlı Radyo Kullanımı ve Uydu Yer Haberleşmesi Gösterimi HAVELSAT Projesi Serhan GÖKÇEBAĞ HAVELSAT Proje Yöneticisi HAVELSAN A.Ş. 1/14 Kapsam Motivasyon Uydu Uzay alanındaki HAVELSAN

Detaylı

BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER

BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER Yazılımı ve Genel Özellikleri Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Kablosuz Ağların Modellemesi ve Analizi 1 OPNET OPNET Modeler, iletişim sistemleri ve

Detaylı

M113 MODERNIZASYONU VE ÖMÜR UZATMA ÇÖZÜMLERI

M113 MODERNIZASYONU VE ÖMÜR UZATMA ÇÖZÜMLERI M113 62 MODERNIZASYONU VE ÖMÜR UZATMA ÇÖZÜMLERI MEVCUT M113 FILOSU NEDEN MODERNIZE EDILMELI? M113 araç ailesinin, pek çok orduda uzun yıllar kullanımda kalacak olması Hizmet ömrünü uzatmak, performansını

Detaylı

Onur ELMA TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği

Onur ELMA TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 1 TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI SMART HOME LABORATORY FOR SMART GRID INFRASTRUCTURE IN TURKEY Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Sunan Onur ELMA 2

Detaylı

Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü. Mayıs 2008, Gebze

Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü. Mayıs 2008, Gebze Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü Mayıs 2008, Gebze Organizasyon Başbakanlık TÜBİTAK Ar-Ge Elektronik ve Kriptoloji Marmara Araştırma Merkezi Metroloji Savunma Sanayi Uzay Teknolojileri

Detaylı

BÖLÜM-IV ÜRÜN GELİSTİRME İŞLEMİ Genel Problem Çözme İşlemi

BÖLÜM-IV ÜRÜN GELİSTİRME İŞLEMİ Genel Problem Çözme İşlemi BÖLÜM-IV ÜRÜN GELİSTİRME İŞLEMİ Genel Problem Çözme İşlemi Problem çözme yönteminin en önemli özelliği, adım adım analiz ve sentez içermesidir. Burada her yeni adımda bir öncekinden daha somut olarak nitelden

Detaylı

Afet Yönetiminde Uzaktan Algılama Sistemleri

Afet Yönetiminde Uzaktan Algılama Sistemleri Afet Yönetiminde Uzaktan Algılama Sistemleri Hayri ÖZDEN Mühendis Albay MSB Araştırma, Geliştirme ve Teknoloji Dairesi Başkanı 1/34 Takdim Planı Uzaktan Algılama Yer Gözlem Uyduları Görüş Yeteneğini Artıran

Detaylı

Yazılım Mimari Tasarımından Yazılım Geliştirme Çatısının Üretilmesinde Model Güdümlü Bir Yaklaşım

Yazılım Mimari Tasarımından Yazılım Geliştirme Çatısının Üretilmesinde Model Güdümlü Bir Yaklaşım Yazılım Mimari Tasarımından Yazılım Geliştirme Çatısının Üretilmesinde Model Güdümlü Bir Yaklaşım İbrahim Onuralp Yiğit 1, Nafiye Kübra Turhan 2, Ahmet Erdinç Yılmaz 3, Bülent Durak 4 1,2,3,4 ASELSAN A.Ş.

Detaylı

Farklı Mobil Platformlar Üzerinde Servis Tabanlı Mimari(SOA) Yaklaşımı: Elektronik Uçuş Çantası Vaka Çalışması

Farklı Mobil Platformlar Üzerinde Servis Tabanlı Mimari(SOA) Yaklaşımı: Elektronik Uçuş Çantası Vaka Çalışması Farklı Mobil Platformlar Üzerinde Servis Tabanlı Mimari(SOA) Yaklaşımı: Elektronik Uçuş Çantası Vaka Çalışması Emre Barış Aksu, STM A.Ş eaksu@stm.com.tr Cem Gündüz, STM A.Ş cgunduz@stm.com.tr Emrah Ayanoğlu,

Detaylı

FMEA. Hata Türleri ve Etkileri Analizi

FMEA. Hata Türleri ve Etkileri Analizi FMEA Hata Türleri ve Etkileri Analizi 2007 FMEA Tanımı FMEA (HTEA), bir ürün veya prosesin potansiyel hatalarını ve bunların sonucu olabilecek etkilerini tanımlama, değerlendirme, potansiyel hatanın ortaya

Detaylı

Yapısal Analiz Programı SAP2000 Bilgi Aktarımı ve Kullanımı. Doç.Dr. Bilge Doran

Yapısal Analiz Programı SAP2000 Bilgi Aktarımı ve Kullanımı. Doç.Dr. Bilge Doran Yapısal Analiz Programı SAP2000 Bilgi Aktarımı ve Kullanımı Dersin Adı : Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları Koordinatörü : Doç.Dr.Bilge DORAN Öğretim Üyeleri/Elemanları: Dr. Sema NOYAN ALACALI,

Detaylı

VI. NECDET ERASLAN PROJE YARIŞMASI 2013

VI. NECDET ERASLAN PROJE YARIŞMASI 2013 tmmob makina mühendisleri odası istanbul şubesi VI. HAVACILIK ve UZAYDA YENİLİKÇİ TASARIMLAR 23 KASIM 2013 İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi TAV Konferans Salonu Maslak/İSTANBUL PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU

Detaylı

Hava Savunma Ateşİdare Cihazı Görücüye Çıkıyor

Hava Savunma Ateşİdare Cihazı Görücüye Çıkıyor Hava Savunma Ateşİdare Cihazı Görücüye Çıkıyor K.K.K.lığının alçak irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirme çalışmalarına ASELSAN tarafından 2010 yılında başlanan Hava Savunma Ateşİdare

Detaylı

MOBBİG Veritabanı Komisyonu Çalışmalarında Gelinen

MOBBİG Veritabanı Komisyonu Çalışmalarında Gelinen MOBBİG Veritabanı Komisyonu Çalışmalarında Gelinen Aşama Esra FİDANOĞLU İstanbul Kültür Üniversitesi, Mimarlık Bölümü Bu sunuş, MOBBİG Veritabanı Komisyonu ile birleşen Kurultay Veritabanı Çalışma Gurubunun,

Detaylı

ÜÇ BOYUTLU ÖLÇÜM VE ANALİZ SİSTEMİ. www.promodsoftware.com.tr promod@promodsoftware.com.tr

ÜÇ BOYUTLU ÖLÇÜM VE ANALİZ SİSTEMİ. www.promodsoftware.com.tr promod@promodsoftware.com.tr ÜÇ BOYUTLU ÖLÇÜM VE ANALİZ SİSTEMİ PROKLT ÜÇ BOYUTLU ÖLÇÜM VE ANALİZ SİSTEMİ ProKLT, üç boyutlu ölçüm gereksinimleri için üretilen bir yazılım-donanım çözümüdür. ProKLT, incelenen cisme dokunmaksızın,

Detaylı

HAVACILIK VE UZAY / UÇAK MÜHENDİSİ

HAVACILIK VE UZAY / UÇAK MÜHENDİSİ HAVACILIK VE UZAY / UÇAK MÜHENDİSİ TANIM Havacılık-uzay/uçak mühendisi, havada seyreden her çeşit aracın tasarlanması ve yapım projelerinin hazırlanması, üretilmesi, geliştirilmesi, bakım-onarımı ve işletilmesi

Detaylı

SU KALITE SİSTEMİ. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

SU KALITE SİSTEMİ. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başarsoft Su Kalite Bilgi Dokumanı 10.10.2013 İçindekiler 1. SU KALITE SİSTEMİ... 2 1.1 Sistemin Genel Amaçları:... 3 1.2 Kullanılan Bileşen ve Teknolojiler:... 4 2. UYGULAMALARA

Detaylı

AKILLI KAVŞAK YÖNETİM SİSTEMİ

AKILLI KAVŞAK YÖNETİM SİSTEMİ AKILLI KAVŞAK YÖNETİM SİSTEMİ 1 1. PROJE ÖZETİ Dünya nüfusu, gün geçtikçe artmaktadır. Mevcut alt yapılar, artan nüfusla ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamakta zorlanmaktadır. Karşılanamayan bu ihtiyaçların

Detaylı

Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Hizmetleri. Mustafa YILMAZ mustafayilmaz@tse.org.tr

Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Hizmetleri. Mustafa YILMAZ mustafayilmaz@tse.org.tr Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Hizmetleri Mustafa YILMAZ mustafayilmaz@tse.org.tr Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılan Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Hizmetleri Yazılım

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 11.05.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu

Detaylı

T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı

T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı SERVO MOTOR GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ İSTEK DOKÜMANI SSM-İSM-BİD-001 Rev.:1.0 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. AMAÇ... 2 2. KAPSAM... 2 3. TANIMLAR

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Maslak,34469 İstanbul UCK 328 YAPI TASARIMI Prof. Dr. Zahit Mecitoğlu ÖDEV-II: İTÜ hafif ticari helikopteri için iniş takımı analizi 110030011

Detaylı

Plaka Tanıma Sistemi

Plaka Tanıma Sistemi BAŞARI HİKAYESİ Plaka Tanıma Sistemi Müşteri Savronik Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1986 yılında faaliyete başlayan, Türk Savunma Sanayiinin elektronik cihaz ve sistem gereksinimlerine, üstün temel

Detaylı

ROKETSAN BALİSTİK KORUMA MERKEZİ

ROKETSAN BALİSTİK KORUMA MERKEZİ ROKETSAN BALİSTİK KORUMA MERKEZİ KARA ARAÇLARINA YÖNELİK BALİSTİK KORUMA ÇÖZÜMLERİ 04.11.2014 1 SUNUM İÇERİĞİ BKM KABİLİYETLERİ STANAG 4569 KE TEHDİT SEVİYELERİ BKM KE BALİSTİK ÇALIŞMALARI BKM CE BALİSTİK

Detaylı

Derste Neler Anlatılacak? Temel Mekatronik Birimler,temel birim dönüşümü Güncel konular(hes,termik Santral,Rüzgar Enerjisi,Güneş

Derste Neler Anlatılacak? Temel Mekatronik Birimler,temel birim dönüşümü Güncel konular(hes,termik Santral,Rüzgar Enerjisi,Güneş Derste Neler Anlatılacak? Temel Mekatronik Birimler,temel birim dönüşümü Güncel konular(hes,termik Santral,Rüzgar Enerjisi,Güneş Enerjisi,Doğalgaz,Biyogaz vs.) Mekatroniğin uygulama alanları Temel Mekanik

Detaylı

SENTEZ TABANLI YAZILIM MİMARİSİ TASARIM YAKLAŞIMININ ESSENCE ÇERÇEVESİYLE MODELLENMESİ

SENTEZ TABANLI YAZILIM MİMARİSİ TASARIM YAKLAŞIMININ ESSENCE ÇERÇEVESİYLE MODELLENMESİ SENTEZ TABANLI YAZILIM MİMARİSİ TASARIM YAKLAŞIMININ ESSENCE ÇERÇEVESİYLE MODELLENMESİ G Ö R K E M G I R AY, T U R K E Y B E D I R T E K I N E R D O G A N, W A G E N I N G E N U N I V E R S I T Y, N E

Detaylı

Devlet Demiryolları için Maliyet Tabanlı Rekabetçi Fiyatlandırma Sistemi (MATRİS) Selim Çetiner Serhan Turhan - 9 Aralık 2014, Salı

Devlet Demiryolları için Maliyet Tabanlı Rekabetçi Fiyatlandırma Sistemi (MATRİS) Selim Çetiner Serhan Turhan - 9 Aralık 2014, Salı Devlet Demiryolları için Maliyet Tabanlı Rekabetçi Fiyatlandırma Sistemi (MATRİS) Selim Çetiner Serhan Turhan - 9 Aralık 2014, Salı MATRİS Gündem Maliyet Tabanlı Rekabetçi Fiyatlandırma Sisteminin İhtiyaç

Detaylı