МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ"

Transkript

1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.І.ВЕРНАДСЬКОГО "Затверджую" Голова Приймальної комісії М.В.Багров (підпис) " " 2014 року ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів магістра та спеціаліста на підставі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста) напрям підготовки: Філологія (турецька мова та література) Спеціальність: , Мова та література (турецька) Затверджено приймальною комісією Таврійського національного університету (протокол 2 від 28 лютого 2014 року) Сімферополь, 2014

2 Програма вступного іспиту з дисципліни Практичний курс основної східної мови (турецька) Укладачи: кафедри східної філології Челебіев Д.Е., викладач кафедри східної філології Аккієва Л.Р., Рецензент: доктор філологічних наук, професор Меметов А.М. 2 Програму схвалено на засіданні кафедри східної філології Протокол 6 від 16 січня 2014 р. Зав.кафедрой проф.меметов А.М. Програму узгоджено з Вченою Радою факультету кримськотатарської та східної філології протокол 7 від 22 січня 2014 р. Голова Вченої Ради факультету кримськотатарської та східної філології проф. Меметов А.М.

3 3 Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра або спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра або спеціаліста проводиться за результатами спеціальних вступних іспитів та іспиту з іноземної мови. Вони будуть здійснюватися в тестовій і усній формах, до складу яких входять питання навчальних дисциплін циклу загальнофілологічної підготовки (турецька мова та література) та дисциплін циклу професійної підготовки. I. Мета та основні вимоги до знань, навичок і умінь екзаменованих: Програма фахового вступного випробування складена на основі програми державного іспиту за відповідним напрямом підготовки. Мета вступного випробування полягає в тому, щоб визначити ступінь готовності екзаменованих до здійснення професійної діяльності з обраної спеціальності. По завершенні четвертого року навчання у ВУЗі за напрямом підготовки - Філологія (турецька мова та література) екзаменованих повинен ЗНАТИ: - Фонетичну систему, граматичний лад, необхідний обсяг лексикофразеологічних одиниць та функціонально-стилістичні характеристики турецької мови; - Загальні і приватні проблеми теорії перекладу; - Функціонально-стилістичні особливості політичних, історичних, соціальноекономічних, комерційних, ділових, науково-популярних, культурнокраїнознавчих та художніх текстів; - Географічне положення, суспільно-політичне і державний устрій, стан і перспективи розвитку Туреччини; - Лінгво-країнознавчі реалії країни досліджуваної мови; - Літературу Туреччини з давнини до наших днів; - Теорію і методику викладання турецької мови і літератури. ВМІТИ: - Вільно розуміти на слух турецьку мову в безпосередньому спілкуванні і через технічні засоби;

4 - Вільно і правильно говорити турецькою мовою на суспільно-політичні, економічні, культурні та побутові теми в різних ситуаціях спілкування, вести бесіду та брати участь дискусії; - Швидко читати суспільно-політичну, публіцистичну та художню літературу; - Здійснювати зорово-усний і зорово-письмовий переклад з турецької мови на російську і з російської мови на турецький текстів суспільно-політичного, економічного, культурно-країнознавчого та художнього характеру; - Виконувати абзацного-фразовий переклад на слух монологічну мова з турецької мови на російську і навпаки; - Вести двосторонній переклад бесіди в нормальному мовному темпі; - Редагувати і реферувати переклади текстів різної труднощі; - Методично правильно і дохідливо проводити заняття з турецької мови та літератури. БУТИ ОЗНАЙОМЛЕНИМ: - З мовною ситуацією в Туреччині і регіоні; - З міжнародними відносинами в регіоні та світі; - З колом фонових знань, необхідних для успішного спілкування турецькою мовою і здійснення правильного перекладу з однієї мови на іншу; - З методикою самостійної роботи з удосконалення мовних навичок і умінь. II. Тематика типових запитань і текстів, що виносяться на іспит за напрямом підготовки (у їх викладі турецькою мовою і в перекладі на російську мову): 1. Граматика: 1. İsim çekim ekleri. 2. İsim ve sıfat tamlaması 3. Zamir hakkında bilgi veriniz. 4. Zarf hakkında bilgi veriniz. 5. Kelimelerde anlam ilişkileri 6. Niteleme ve Belirtme sıfatları 7. Hikaye bileşik zaman 8. Çatı bakımından fiiller 9. Şart bileşik zaman 10. Cümle öğeleri 11. İlişik cumleler 12. İsim ve isim hal ekleri 13. Edatlar ve bağlaçlar hakkında bilgi veriniz 4

5 14. Yüklemine göre cümleler ve öğelerin dizilişine göre cümleler 5 2. Тематика незнайомих текстів для читання, усного перекладу та короткого викладу з турецької мови на російську. - Історичні, соціально-економічні, політичні, культурні та етно-конфесійні особливості Туреччини; - Туреччина у системі міжнародних відносин (Туреччина - США, Туреччина-країни Близькосхідного регіону, Туреччина - Росія, Туреччина-Україна); - Державне та політичний устрій Турецької Республіки; - Курдське питання; - Життя, побут і звичаї народів тюркського світу; - Актуальні соціально-політичні події в регіоні і світі; - Доісламська турецька література; - Література османського періоду (XIII-IX ст.) - Література Туреччини в новий час; - Теорія і методика викладання турецької мови і літератури. SPOR AHLAKI İnsanlarımıza yön veren, pek çok sosyal faaliyet içinde sporun önemli bir yeri vardır. Sporda ileri gitmiş ülkelerde büyük başarılar kazanmış sporcular, ülkelerin en güzel şekilde tanıtımını yaparlar. Spora başlama yaşının karakter kazanmada önemi büyüktür. Sporda ilk temel becerilerin, eğitici formasyona sahip öğretmenden alınması şarttır. Ülkemizde insanların spor yapması için birçok fırsat vardır. Herkesin en az bir alanda spor faaliyetlerine katılabilmesi için de bir çok sebep bulunmaktadır.çoğu kimse beceri kazanmak, yeteneklerini geliştirmek, boş zamanlarını değerlendirmek, sağlıklı yaşamak ve meslek edinmek için spor yapmaktadır. Bu ilginin dışında kalan insanlarımızın bir bölümü, seyirici ve taraftar olarak yine sporun içindedir. Spordaki yarışma heyecanı ve rekabet insanları birbirine yaklaştırır. Bu beraberlikler zamanla daha güçlü beraberlikleri, hatta dostlukları peşinden getirir. Ve bugün bir çok yerde benzer şekilde gördüğümüz takım tutma, renk aşkı gibi durumların ortaya çıkmasına sebep olur. Herhangi bir spor faaliyetinde yarışmaya katılan oyuncuların, çalıştırıcıların, idarecilerin ve hatta seyircilerin psikolojik baskı altında olduğu gerçektir. Yarışma heyecanı içine girmiş insanları yanlış yönlendirme yerine, akılcı ve mantıklı yaklaşımlara ihtiyaç vardır. Bilinmelidir ki spor; kuvvet, güç, teknik, beceri gibi etkilere dayandığı kadar, insanların ruhsal dengelerine, motivasyona hatta kontrasyona da dayanmaktadır. OSMANLIYI DOĞURAN ŞEHİR Bursa Türkiye Cumhuriyeti nin sınırları içerisinde bulunan önemli bir sanayi, tarım ve turizm şehiridir bugün. Marmara Bölgesinin İstanbul dan sonraki en büyük ve gelişmiş şehridir. Nüfusu 2 milyona yaklaşan şehir, Uludağ daki kaynak ve dinleme tesisleri kadar sıcak

6 kaplıcalarıyla da tanınır. Özellikle Osmanlı tarihinin ilk yüzyılına ait mimari eserleriyle bugün ziyaretçilerin yoğun bir ilgisine mazhar olmaktadır. Orhan Gazi nin 1326 daki fethini müteakip Bursa ile Osmanlı kimliği derinden derine birbirine bağlanacak ve bu ilginç kader bağı daha sonra da sürecektir. Birinci Dünya Savaş ının ardından gelen yenilgiyle birlikte İstanbul işgale uğrayınca Bursa, Osmanlı hafızasında yine kendisine dönülmesi gereken kadim başkent olarak hatırlanacaktır. Kısacası, Bursa yı kuranların Osmanlılar olduğu ne kadar bedahat kazanmış ise Osmanlıları kuranın da Bursa olduğu aynı katiyetle söylenebilir. Bursa nın fethinden hemen sonra pek çok Osmanlı şehrinde olduğu gibi imar ve şenlendirme faaliyeti başlamıştır. On bin kişinin yaşadığı ufak bir tekfurluk olarak Osmanlıların eline geçen Bursa, 1337 de Orhan Gazi Külliyesinin (cami, han, tekke, aşhane vs.) kurulmasıyla Osmanlı padişahlarının başkenti olmuş ve 1361 daki Edirne nin fethine kadar tek başına, ondan sonra da 1453 e kadar Edirne ile beraber ortak başkent halinde bu görevi başarıyla sürdürmüştür. KIRIM Bu küçük masallar ülkesi, Kırım. Her köşesinde buram buram tarih kokan, medeniyet kokan bu toprakların her bir parçası insanı geçmiş uygarlıkların büyülü dünyasına götürüyor. Bir köşesinde tarihin derinliklerinden gelen bir tını: Yavuz Sultan Selim ile oğlu Süleyman taht planları yapıyor. Diğer yanda Puşkin hala Zarema ya olan aşkından göz yaşı çeşmesinin hüznüne ortak olmuş. Bir başka önde ise Koca Sinan yaptığı caminin minareleri arasından, o ağırbaşlı siluetiyle size tebessüm ediyor. Seyahatnamenin sayfalarında gezinirken, Kırım sokaklarında Çelebi nin cübbesini savurarak sokaklarda gezdiğini ve harıl harıl notlar alırken (divitinden) çıkan sesleri duyar gibi oluyorsunuz. Bora Gazi kadirbilmezliğin yalnızlığa terkettiği türbesinde küskün, Aşık Ömer buralarda bir yerlerde, İbni Batuta ile Baron do Tott un seslerinin birbirine karışan yankısını az dikkat ederseniz duymanız mümkün. Şu anda Kırım da resmi kayıtlara geçmiş 102 değişik milletten insan yaşıyor. Toplam nüfus Yine bu güzel ve yeşil adada 28 kültürün aktif kültür merkezleri var. Bunlardan bazıları Karaim, Eston, Çek, Kore, Rus, Ukrayın, Kırımçak, Belarus yılına kadar komünist bir idareye sahip olan Kırım da tek bir sosyalist idare yıkılınca, 10 yıl gibi kısa bir sürede baskı altındaki yeşil adada kültürler yeniden filizlendiler, yeşerdiler ve çiçek vermeye başladılar. KARABİBER TARİHÇESİ Tarihsel kaynaklara göre karabiber m. ö yıllarında bile kullanılmış. İlk çağlarda karabiber Güneydoğu Asya nın tropık kesimlerinde yaygın biçimde yetiştirilmiş. Sonraları Avrupa ile Hindistan arasında en önemli ticaret mallarından biri durumuna gelmiş. Eski Yunan ve Roma da değiş tokuş aracı kullanılmış ve vergiler karabiber olarak toplanmış. Ortaçağ da karabiber ticareti Venedikliler ve Cenevizliler tarafından ele geçirilmiş. Bu kara baharat, önceleri gizli kaynaklardan elde ediliyor ve deve kervanlarıyla Asya dan Avrupa ya naklediliyormuş. Britanya İmparatorluğu 1570 lerde biber işine el atmış ve kara altın ın peşine düşmek için dünyanın en büyük donanmasını hazırlamış. 15 Nisan 1788 de 100 tonluk Cadet gemisinin gizli bir görevle denize açılmasıyla Amerika da biber işine karışmış. Gemiden uzun bir süre haber alınamamış. Geminin şubat 1790 da Endonezya dan Ümit Burnu na geldiği ve Batı Hint adalarına yelken açtığı öğrenilmiş. Aylar sonra Boston Limanı na geldiğinde Cadet in ambarları milyonlarca minik ve buruşuk kara meyve ile doluymuş. Bu yolculuk sonunda kara baharat sayesinde birçok Amerikalı zengin olmuş ve karabiber ticareti Amerika nın eline geçmiş. ÇEVRE VE İNSAN 6

7 İnsan, doğumundan ölümüne kadar doğayla, kendisini içine alan çevreyle çok sıkı ilişkiler içerisindedir. İnsan doğaya yeni bir biçim kazandırırken doğa da insana, yeni kültürleri yaratmak için olanaklar sunar. İnsanın mutlu yaşamasını sağlayan doğa, bazen de insandan büyük kötülükler görmektedir. Bizler bu evrenin bir bireyi olarak kimi zaman farkında olmadan çevremizi kirletiriz. Yerlere tükürür, pisliklerimizi çevremize atar, ormanları yakıp yok ederiz. Böylece çevremizin kirlenmesine neden oluruz. Bütün bu kötülüklere rağmen güzel doğa bizim iyi yaşamamızı ister. Bize oksijen verir; ağaçlar, meyveler ve yaşama hakkı verir. Ama, bütün bu hoşgörüsüne rağmen doğa, bize gereken cezayı verebilir. Salgın hastalıklar, doğal afetler gibi korkunç felaketleri getirebilir. Çocuklarımız, gençlerimiz ve hatta tüm insanlar ölümle burun buruna gelebilir. Peki ne yapmak gerekir? Her şeyden önce, çevre konusunda bilinçli bir eğitim uygulamalıyız. Bu eğitimi gerek aile içerisinde gerekse okul ve toplumsal kurumların hepsinde düzenli olarak yürütmeliyiz. Bu çevrenin bizim olduğunu ve ona muhtaç olduğumuzu unutmamalıyız. Çevremizdeki insanları bilinçlendirip onlardan çevre konusunda daha dikkatli olmalarını istemeliyiz. Çevrenin korunması için kanunlar çıkarmalıyız. Unutmamalıyız ki, çevre en iyi dosttur; çünkü, bütün kötülüklerimize rağmen bize hep yardım etmiştir. 7 STRESİ ATMAK İÇİN 60 DAKİKA Profesyonel iş hayatı, iç dengelerimizi alt üst ediyor. İşin ağırlığı, kişilerle ilişkiler ve hiyerarşi problemleri, bu stresin ana nedenleri. Bugün özellikle gelişmiş ülkelerde çeşitli araştırmalar yapıyorlar. Bu araştırmaların sonuçlarına göre, her üç işçiden biriyle her üç devlet memurundan ikisi stresli bir yapıya sahip. Stres, konsantrasyon zorlukları ve sabah saatlerinde aşırı sinirlilik gibi problemler doğuruyor. Ancak, stresin en büyük zararı, kişiyi hareketsizleştirmesi. Bu hareketsizlik ülsere, yüksek tansiyona neden oluyor ve bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Oysa iş yeri stresini tamamıyla olmasa bile büyük ölçüde azaltmanın bir yolu var. Bunun için günün hızlı ritminde kendinize bir saat ayırmanız yeterli. Bu bir saat boyunca yoğa yapabilir ya da koşmak, yürüyüş yapmak gibi daha pratik yolları tercih edebilirsiniz. Sert sporlar kişinin sinir sistemini bozar, stresini yükseltir. Ancak yoğa gibi teknikler kasları gevşetir, tansiyonu düşürür ve böylece kişinin daha az enerji tüketmesini sağlar. Aerobik de stresi ortadan kaldırmak ve formda kalabilmek için iyi bir yol. YOKSUL ZENGİN UÇURUMU BÜYÜYÖR Zengin ile yoksulun iç içe yaşayageldiği dünyada, bozulan gelir dağılımı, yalnızca ülkelerin iç barışını değil, uluslararası barışı da tehdit eder boyutlara koşuyor. Yoksulluğu ortadan kaldırmayı başaramazsak, sonuçları çok korkunç olur.. Bu sözler, Uluslararası Kalkınma Ajansı IDA nın son raporundan alındı. IDA nın uyarısı, gelişmiş ülkelerin yoksullara dış yardımı kesmesi halinde dünyayı büyük felaketlerin beklediği yönünde. Sudan için verilen rakam korkunç: 101 milyon dolarlık yardımın gelmemesiyle, iç savaşa bağlı kıtlık sonucu ölen insan sayısı 1 milyon 300 bin kişi.. Bir başka rapordan bahsedelim; Birleşmiş Milletler in tesbitide göre dünyada işsiz sayısıyla birlikte, gelirler arasındaki uçurum da giderek artıyor. Yaklaşık 5.7 milyar olan dünya nüfusunun 2.8 milyarı işgücünü oluşturuyor ve bunların 125 milyonu iş bulamıyor. Önde gelen 24 sanayileşmiş ülkedeki her 10 kişiden biri işsiz. Sanayileşmiş ülkelerde kişi başına düşen gelir 20 bin dolar iken, en az gelişmiş ülkelerde ise bu rakam en fazla 500 dolar seviyesinde. Bu ise yoksulluk düzeyinin ta kendisi..

8 Dünyada, en üst gelir seviyesindeki yüzde 20 lik kesim, toplam dünya gelirinin yüzde 83 ünü alırken, en alt gruptaki yüzde 20 lik kesim toplam gelirlerin yalnızca yüzde 1.5 ine sahip durumda. Dünya üzerinde 1 milyar 100 milyon kişi ise mutlak yoksulluk sınırının altında yaşamın devam ettirmeye çalışıyor. Ve dünya yoksullarının binde 8 i ne yazık ki Türkiye de. MUHSİN ERTUĞRUL Türk tiyatrosunun kurucusudur. Memleketin en zengin tiyatro kitaplığı onun evindedir. Ömrü mücadele ile geçmiştir; Türk tiyatro yazarlarını tanıtmış, gençleri teşvik etmiş, aktor ve rejisör olarak birçok kimsenin yetişmesine önayak olmuştur. Kendisi birçok eser tercüme ettiği gibi, klasik ve çağdaş pekçok yazarı ilk defa, bazan kendi memleketlerinden önce Türkiye de eserlerini oynatarak onların memleketimizde tanınmasını, seyirci ve oyuncuların o millet edebiyatı ve o yazar hakkında fikir edinmesine yardım etmiştir. Gelin şimdi tiyatro hakkındaki görüşlerini kendi sözlerinden anlamaya çalışalım: Ben tiyatrocu iki arkadaşın konuşmasına benzetirim: Birbirinin dilinden anlayan, sözlerinden zevk alan iki kişinin, üç saat karşılıklı konuşması gibi. Karşınızdaki, sözlerini dinlediği zaman, söylediğinizi anladığı zaman, sesinizden ve sözünüzden hoşlandığı zaman duyduğunuz hazla, bizimkini kıyaslayabilirsiniz. Bir de bunun aksini gözönüne getirirseniz, yukarda saydıklarımın değerleri daha iyi anlaşılır: karşınızda bir adam var ki, siz söylerken o esner, dinlemez; dinlediği zaman anlamaz. Böyle bir adama söylenen her söz boşluğa atılmış bir taş gibi kalır; nereye gittiğini nereye düştüğünü bilmediğimiz bir taş. Düşünün konuşan için ne büyük bir azaptır, ızdıraptır bu. Tiyatronun temel eser, sanatçı, seyicidir. Hangi şaheseri, büyük sanatçılar oynarlarsa oynasınlar, karşılarında seyirci yoksa bu sanat çalışması tamamlanmış olmaz. Karşısında: görecek insan gözleri, heyecan duyacak insan kalbi durmadıkça bütün dünya müzelerindeki tablolar bir tahta, tuval ve boya yığınından başka nedir ki KARAMANOĞLU MEHMET BEY Selçuklu hükümdarı Alparslan ın Malazgirt te, Bizans ordularını yenilgiye uğratarak kazandığı büyük zaferden sonra Anadolu, Türklerin yurdu haline gelmişti ama, gerek Selçuklu Devletinin, gerek Anadolu beyliklerinin resmi Dili Farsça idi. Onüçüncü asrın ikinci yarısında Anadolu Selçuklu Devleti yıkılmış, ama yerine, Oğuzlar ın Afşar boyundan gelen Karamanoğulları güçlü bir beylik kurmuşlardı. Karamanoğulları Beyliği nin sınırları, Niğne, Kayseri, Nevşehir, İçel, Ankara, Antalya ve Isparta yı çevreliyordu. 3 Mayıs 1277 de Karamanoğlu Mehmet Bey, dağılmaya başlayan Selçukluların elinden, çok önemli bir kültür merkezi olan Konya yı aldı. Mehmet Bey, Konya yı fethinden kısa bir süre sonra, Karamanoğlu Beyliği nin bütün ileri gelenlerini, ilim adamlarını ve silah arkadaşlarını topladı. Onlara kararını açıkladı: Bundan sonra divanda, dergahta, bergahta, mecliste ve meydanda Türkçe den başka dil kullanılmayacaktır Karamanoğlu Mehmet Bey, iyi bir komutan, ileri görüşlü bir yönetici olduğu kadar ilme ve edebiyata çok önem veren bilgin kişiydi. Ona göre, bir milletin yükselebilmesi, halkın kendi diliyle okutulması ve yetiştirilmesiyle mümkündür. Türkçe yi resmi dil olarak yerleştirince, artık bu mümkün olacak ve her yanda Türkçe konuşulup, Türkçe okutulacaktı. Karamanoğlı Mehmet Bey, her yıl 2 Haziran günü Karaman da büyük törenlerle yad edilir. O gün Dil Bayramı dır. 8

9 TEKNOLOJİNİN ARTILARI VE EKSİLERİ Tehnolojinin günlük hayatımıza getirdiği kolaylık, rahatlık, konfor saymakla bitmez. Bugün hangi kadın çamaşır ya da bulaşık makinasından vazgeçebilir? Televizyonnun karşısında yerinizden kıpırdamadan bir düğmeye basıyorsunuz karşınızda İngiltere, diğer düğmeye basıyorsunuz Amerika Fırınınızda üç çeşit yemek, kokuları birbirine karışmadan aynı anda pişiyor. Çocuğunuz artık sokakta oynayacağım diye tutturmuyor. Geçmiş atarisinin başına, kendi kendine yarışlar yapıyor Herşey çok kolay, herşey çok rahat Peki ya insan ilişkileri ne durumda? Çağımızda insan eskisinden çok daha fazla sayıda insanla, çok daha kısa süreli, daha yüzeysel ilişkiler kurma eğilimindedir. Bu soğuk bir günde karşılaşan bir grup kirpinin öyküsün benzer. Kirpiler ısınabilmek için birbirlerine sokulurlar ama dikenleri birbirine batar, ayrıldıklarındaysa soğuktan rahatsız olurlar. İleri geri hareket ederek sonunda dikenleri batırmadan birbirlerini ısıtabilmek en uygun uzaklığı bulurlar. Günümüzde insan ilişkilerini anlatan güzel bir örnek. İnsanlar artık birbirlerine ihtiyaçları olduğu sürece yaklaşıyor ve bu nedenle ilişki kuruyorlar. O kadar konfor, o kadar rahatlık varken neden birçok insan yanlızlıktan şikayet ediyor? Çünkü teknolojik gelişmeler sayesinde kendimize yetebiliyoruz. Bunun getirdiği yanlızlığa dayanmayan birçok kişi alkol, uyuşturucu gibi maddelerle çözüm arıyor. Teknoloji gerçekten dünyayı ayağımıza getiriyor, ama biz köşemizde olup bitenleri sadece seyrediyoruz, hiçbir katılım yok. İnsan gitgide beynini kullanmamaya başlıyor ve en büyük tehlike burada. Bununla beraber paylaşmak da ortadan kalkıyor. Kişinin gerçek yaratıcılığını önlüyür. Düşünüyorum 2100 yılında insan ne yapacak? Oturacak mı? Yaratıcılık tamamen ortadan kalkacak mı? Robotlar, düşünen makinalar, hesap yapan, resim çizem, müzik besteleyen, çeviri yapan makinalar İnsan ilişkileri iyice sarsılacak. Başkalarının görüntüsüyle ve sesiyle yetinmek zorunda olduğumuz bir dünya. Böyle bir yaşamak ister misiniz? TÜRK TİYATROSU Ortaoyunu dışında günümüzde kadar varlığını sürdürmüş olan geleneksel Türk Tiyatrosu, 19. yüzyılla birlikte Batılı anlamda tiyatro etkinliklerinin başlamasıyla gitgide geçerliğini yitirmiştir. Bu dönemde tiyatro kendi izleyici kitlesini oluşturmuş, oyun yazarları yetişmiş, profesyonel tiyatro toplulukları kurulmuş, tiyatro binaları inşa edilmiş ve tiyatro, toplumunda kısa bir sürede ve geniş çapta kurumsallaşmıştır. O günlerde yetişmiş oyun yazarlarının, tiyatro adamlarının ortak çalışmalarıyla Türk dilinde bir tiyatro edebiyatı ve pratiği geliştirmiş, özellikle Ermeni ouynca ve tiyatrocuların önderliğinde tiyatroculuk meslek haline gelmiştir. Meşrutiyet in İlanı yla (1908) başlayan geçici düşünce özgürlüğünün yarattığı gelişmelerin yaygınlaşması Cumhuriyet dünemine kurumunun temellerinin atılması (1915), diğeri ise ilk Türk kadın tiyatro oyuncusu olan Afife Jale nin sahneye çıkmasıdır. Cumhuriyet in kurulmasıyla birlikte gelen yenileşme hareketi doğrultusunda tiyatro etkinlikleri hazırlanır, oyun yazarları desteklenir. Bu dönemde birçok edebiyatçi ve yazar, oyun yazarlığına el atarak yeni bir kadronun oluşması için çalışır. Cumhuriyet in ilk yılları, 1936 da Devlet Konservatuvarı nın ve Devlet Tiyatroları nın olduğu kadar İstanbul Belediye Şehir Tiyatrosu nun da kurulmasına, tiyatronun kurumsallaşmasına da tanıklık eder sonrası Türk tiyatrosu, her alanda çağdaş atılımların yer aldığı, tiyatronun yaygınlık ve etkinlik kazandığı evredir. Cumhuriyet dönemi Türk tiyatro yaşamında eğitim de önemli bir yer almıştır. Darülbedayi nin kurumsallaşmasıyla başlayan tiyatro eğitimi, bugün Ankara, İstanbul, İzmir ve Eskişehir deki konservatuvarların yanı sıra üniversitelerde de sürmektedir. ROMAN, HAYAT VE İNSAN 9

10 Roman eşittir hayat Roman hayatın ta kendisidir. İnsanın yaşabileceği olaylar, hayatta karşılaşabileceği durumlar, zevkler, sevinçler, üzünteler, mutluluklar, aşklar, nefretler, sevgiler, kıskançlıklar, kinler, tutkular, kısacası insana ve hayata özgü aklımıza ne gelirse hepsi romanın konusu olabilir. Sosyal gerçekler, ideolojik oluşumlar, değişik fikir hareketleri, toplumsal değer yargıları, tarihi olaylar ve şahsiyetler, savaşlar gibi pek çok olguyu da roman çerçevesinde düşmek gerekir. Romanın dünyasına bu gözle baktığımızda pek çok türle karşılaşırız: Toplumsal roman, psikolojik roman, gerçekçi roman, romantik roman, macera romanı, tarihi roman gibi Hangi bakış açısı ile değerlendirirseniz değerlendirir, sonuçta romanı yaratan ve sanat estetiği ile size aktaran insan değil mi? Kendi yaşadığı, sevdiği veya ettiği; duygu,düşünce ve heyecanlarıyla yücelttiği veya yere vurduğu hayatı, yalancı bir dile roman sanatı olarak size sunan sanatçi değil mi? Elbette hayat ve hayatı renklendiren insan, roman sanatının ta kendisidir. yargısı bu mantıktan doğar. Bu bir anlamda sanatçıya sağlanan, olabildiğince engin ve sonsuz özgürlüğün ifadesidir. Şöyle ki yazar, hayat gibi engin bir dünyayı istediğince yoğurabilecek, belki de hükmetmek isteyecektir. Bu, sanatçı özgürlüğünün gücüne bağlı. Kimse sanatçıyı belli kalıplar ve kurallara sınırlayamaz. Sanatçı yeteneği, sanatçı sezgisi, sanatçı gücü roman sanatını kuracak, olgunlığa götürecek, daha doğrusu yüceltecektir. 10 AMAN NAZAR DEĞMESİN! İnsanlar yüzyyıllardan beri çüzemedikleri, yorumlayamadıkları, doğa üstü güç olarak gördükleri olaylardan kendilerini koruyabilmek için çeşitli yöntemler geliştirmişlerdir. Bu yöntemler, toplumdan topluma farklılık gösterebildiği gibi kullanılan nesnelerde de bir benzerlik olduğu göre çarpmaktadır. Halen tüm toplumlarda geçerliliğini koruyan bazı nesneler Türk toplumunun kültüründe de önemli bir yer tutmaktadır. Bunlara dilimizde Tılsımlar adı verilmektedir. İnsanlar bu nesnelerin gücüne inanmasalar da günlük yaşamlarında bunlara yer vermekten kendilerini alamazlar. İşte, kötü güçlere karşı koruyucu olduğuna inanılan ve Türk toplumunda yaygın olarak kullanılan bu nesnelerin başında Nazar Boncuğu gelmektedir. Konuşmalarımızda nazar sözcüğünü sık sık kullanılır. Nazar, bir kimseye ya da bir şeye gözlerimizle bakmaktır. Arapça kökenli olan bu sözcük bakış anlamına gelir. Kimi insanların bakışlarıyla başkalrına zarar verdiğine inanılır. Bunun için de Nazar değmesin. sözünü, Tanrı nın o kişiyi kötü ve uğursuz bakışlardan koruması için söyleriz. Anadolu ve Türk geleneğinde nazara inanış oldukça yaygındır. Kıskançlık duygusu, nazarın başlıca nedeni olarak kabul edilir. Güzel, mutlu, becerikli ve şanslı kişilerin nazara çektiği iddia edilir. Belli bir nedeni olmadan hastalanan çocuğa, zarara uğrayan mala ve hayvana, kırılan bir eşyaya nazar değdiği söylenir. Mavi gözlü insanların nazar gücünün yüksek olduğuna inanılır. Birçok aile, nazar değmesine neden olacağı endişesiyle, bugün bile yeni doğan çocuklarını açık renk gözlü insanların nazarlarından uzak tutmaya çalışırlar. AVARASYA DA KÜÇÜLTME DÖNEMİ GERİDE KALDI SSCB nin dağılmasından bu yana 11 yıl geçti. Avrasya nın genç cumhuriyetleri, aradan geçen dönemde bir yandan dağılma süreciyle başlayan küçültme trendini tersine çevirme, diğer yandan da kendilerinden önce olan ülkelerin ekonomik seviyelerini yakalama yarışına girdiler ve büyük ölçüde de başarı sağladılar. Ağır sanayiye ağırlık verip hizmet sektörünü ihmal eden Sovyet sistemi, özel sektöre hayat hakkı tanımamış, kapalı bir sosyalist ticaret bloku oluşturmuştu. Sistemin kurduğu sanayi, ulaşım

11 ve ticari alt yapı, bütün cumhuriyetleri birbirine, özellikle de Moskova ya bağımlı kılmaktaydı. Neticede sistem iflas etmiş, kurulan ekonomik yapı miadını doldurmuş, hantalaşmış ve verimli olmaktan çıkmıştı. İşte bu sistemin geride bıraktığı ağır miras, dağılma sürecenin ardından bağımsızlığını kazanan genç cumhuriyetleri zorlu bir maratona sokmuştu. İlk şok, rekor seviyelerde küçültme, yüksek enflasyon ve fakirlik oldu yılları arasında tarımda, sanayide ve hemen her sektörde durgunluk ve üretim düşüşü yaşandı da BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkelerindeki ortalama üretim kaybı yüzde 50 ye ulaştı. Yeni dönemde başlayan serbest piyasa ekonomisine geçiş için gerekli ekonomik, siyası ve hukuki reformlar bazı ülkelerde hızlı, bazılarında ise yavaş gerçekleşti. Ülkelerin sahip olduğu insan kaynaklarının yanında yeraltı ve yerüstü kaynakları, coğrafi konumu ve siyasi etkenler süreci kolaylaştırdı ya da zorlaştırdı. 3. Переклад речень з російської мови на турецький: 1. Святкові гуляння, повні різних розваг і поблажливого ставлення до всіх подій, починаються рано вранці і тривають до заходу сонця. 2. Численні політики і експерти на Близькому Сході і на Заході передбачали, що російські заручники, захоплені в Ємені, опиняться на волі тільки через кілька місяців. 3. У Брюсселі офіційно оголошено, що група ядерного планування НАТО, до якої входять США, Англія, Італія, ФРН, збереться на своє засідання на рівні міністрів оборони в американському місті Монтрей. 4. Оскільки в сучасній Туреччині газети існують переважно за рахунок реклами, для її отримання їм необхідно збільшити продаж. 5. Коли в Туреччині були підвищені ціни на багато промислові товари, на 36,8% була підвищена ціна і на газетний папір. 6. За рішенням Великих національних зборів Туреччини створена комісія для проведення всебічного розслідування діяльності американських військових баз, розташованих на території країни. 7. Якщо газети роблять публікації проти фінансових кіл, що забезпечують основне джерело реклами, то ці круги скорочують рекламу. 8. Площа Туреччини, поданими статистичного щорічника, становить кв.км. Близько 3% території розташовано в Європі: решта в Азії. 9. Для того щоб оборонна промисловість йшла в ногу зі швидко розвивається наукою і технікою, будуть використовуватися ресурси країни. 10. У рр.. в Москві, Ленінграді та Баку демонструвалася виставка турецької графіки, а в Анкарі і в Стамбулі - роботи радянських художників. 11. Живий відгук на минаючому в Ташкенті кінофестивалі викликав турецький фільм «Червона косинка» режисера Атиф Їлмаза. 12. Як відомо, навчання проводяться у відповідності з домовленістю, досягнутою в червні в ході візиту міністра РФ в Україну. 13. Шекер-байрами святкується протягом 3 днів, Йому передує піст протягом Рамадану - дев'ятого місяця за мусульманським календарем. 14. В Анкарі на церемонії покладання вінків до мавзолею Ататюрка були присутні президент, голова меджлісу, прем'єр-міністр і вищі офіцери армії і флоту. 15. Туреччина сподівається домовитися про будівництво в країні великого авіаційного заводу, який зміг би забезпечувати ВПС новими машинами. 16. Не втрачаючи надії знову отримати роботу, Айдин переїхав до Гамбурга, де йому допомогли влаштуватися продавцем в одному великому магазині. 17. Відзначається також, що в країнах Західної Європи перебуває понад 300 тисяч дітей шкільного віку. 11

12 18. Повідомляється, що після з'ясування точки зору Генерального штабу цей документ був переданий в канцелярію прем'єр-міністра для подання раді міністрів. 19. Турецька Республіка, держава на Близькому Сході. Більша частина її території знаходиться в Азії (Анатолія на п-ові Мала Азія), а менша - в Європі (Східна Фракія). 20. Ці частини розділені протокою Дарданелли (довжина 64 км; Мармуровим морем і протокою Босфор 32 км), які мають важливе стратегічне значення і утворюють водний шлях, що з'єднує Чорне море з Середземним. 21. Сучасна Туреччина, чиїм попередником була 600-річна Османська імперія, з'явилася на політичній карті світу після Першої світової війни. 22. Населення складає чоловік (1995), середня щільність населення близько 81 чоловік на км2. Близько 80% населення - турки, курдів - 17%. 23. Офіційна мова турецька, поширені також курдська, арабська. Пануюча релігія - Іслам (мусульмани, в основному суніти, складають 99% населення). 24. Народжуваність - 25,33 новонароджених на осіб (1995). Смертність смертельних результату на чоловік (рівень дитячої смертності - 45 смертельних результатів на новонароджених (1995)). 25. Президент України В.А.Ющенко підписав указ «Про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян держав - членів Євросоюзу і Швейцарії». Цей указ спрямований на забезпечення дійсної відкритості українського суспільства, реалізацію стратегічного курсу України на інтеграцію в європейське суспільство. 26. Відповідно до геополітичним становищем, Україні не можна забувати, що є держави, з якими ми зобов'язані будувати добросусідські відносини. Саме на них необхідно акцентувати увагу. 27. За даними ООН, в ХХI столітті стан гірських систем буде на пряму визначати долю більше половини населення планети. Це, безсумнівно, відіб'ється на темпах і якості розвитку людства в цілому. 28. Держава в Східній Європі. З Росією межує на півночі і сході (довжина кордону 1576 км), з Білоруссю (891км півночі, на південно-заході країна межує з Молдовою, 939 заходу і південному заході - з Румунією (531 км), на заході - з Польщею (428 км), Угорщиною (103 км) і Словаччиною (90 км). 29. На півдні Україна омивається водами Чорного і Азовського морів. 30. Загальна протяжність кордону 4558 км, довжина берегової лінії км. площа країни км Населення складає чоловік (щільність населення близько 86 чоловік на км2. Більшість жителів - українці (73% населення), інші етнічні групи - молдавани, білоруси, євреї, поляки, кримські татари. 32. Державна мова українська, широко розповсюджена російська мова, інші мови - румунська, польська, угорська, татарська. 33. Православ'я сповідує 76% населення, греко - католиків - близько 14%, серед віруючих є також католики, іудеї, протестанти, мусульмани. 34. Клімат України помірний, переважно континентальний, вологий на заході, сухий степовий на півдні, середземноморський на південних схилах гірського Криму. Основні опади приносять циклони атлантичного походження. 35. Річні суми опадів знижуються в напрямку з північного заходу на південний схід - від 600 мм і більше до 300 мм. У Карпатах випадає 1500 мм: у Кримських горах - понад 100 мм в рік. 36. Зима на Україні триває від днів на південному заході до днів на північному сході і характеризується великою мінливістю температур повітря (середня температура січня від -8 до 2'З), частими відлигами, ожеледдю. 37. Буш був як завжди - прямолінійним і твердий у судженнях. За його словами, борг ООН - ні більше, ні менше, як "допомогти США" повалити Саддама Хуссейна. 12

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. gençliğin sesi

İÇİNDEKİLER. gençliğin sesi 26 gençliğin sesi Baslarken, Değerli dostlar hak ve özgürlükler partisinin bu yıl 10. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Türk devleti kurulduğu günden günümüze başta Kürt halkına karşı yürütmüş

Detaylı

Hüznün Kardeşliğinde Radyo

Hüznün Kardeşliğinde Radyo RADYOVİZYON ŞUBAT 10 Hüznün Kardeşliğinde Radyo Gösteri ve gösteriş düşüncesinin hırçınlığından uzak, çarpıcı ve çerçeveleyip belgeleyici olmayan sesin kalplere nüfuz eden derin duygusal etkisi, radyoyu

Detaylı

Hüznün Kardeşliğinde Radyo

Hüznün Kardeşliğinde Radyo RADYOVİZYON ŞUBAT 10 Hüznün Kardeşliğinde Radyo Gösteri ve gösteriş düşüncesinin hırçınlığından uzak, çarpıcı ve çerçeveleyip belgeleyici olmayan sesin kalplere nüfuz eden derin duygusal etkisi, radyoyu

Detaylı

Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ

Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ ÜNİTE 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ KURTULUŞ SAVAŞI NDA PARA Ülkede korkunç bir para sıkıntısı vardı. Zamanın Maliye Vekili Hasan Fehmi Bey o günleri şöyle

Detaylı

Mesafeleri Kısalttık ŞENOL GÖKA TRT RADYO DAİRESİ BAŞKANI

Mesafeleri Kısalttık ŞENOL GÖKA TRT RADYO DAİRESİ BAŞKANI RADYOVİZYON ARALIK 09 Mesafeleri Kısalttık TRT 26 ülkeden 96 radyocuyu Antalya da 3 haftalık Radyo Programcılığı Eğitimine getirerek bir ilki gerçekleştirdi. Kuzey Afrika, Arap Yarım Adası, Balkanlar,

Detaylı

Mesafeleri Kısalttık ŞENOL GÖKA TRT RADYO DAİRESİ BAŞKANI

Mesafeleri Kısalttık ŞENOL GÖKA TRT RADYO DAİRESİ BAŞKANI RADYOVİZYON ARALIK 09 Mesafeleri Kısalttık TRT 26 ülkeden 96 radyocuyu Antalya da 3 haftalık Radyo Programcılığı Eğitimine getirerek bir ilki gerçekleştirdi. Kuzey Afrika, Arap Yarım Adası, Balkanlar,

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

paylaşımdan Mevsimler Değişirken İkram Göktaş

paylaşımdan Mevsimler Değişirken İkram Göktaş paylaşımdan İkram Göktaş Mevsimler Değişirken Sarıdan yeşile kaçan yaprakları ile hüznün kraliçesi sonbahar, yerini beyaz baş tacımız kışın güzelliklerine bırakırken değişen sadece mevsimler olmuyor. Her

Detaylı

Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun. Mart 2012 Sayı: 23

Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun. Mart 2012 Sayı: 23 FILM NOIR Karanlık bir sokak, puslu bir gece, hafif yıkık dökük binalar, köprüler >> sayfa 14 Küba, Sıcak İnsanlar Diyarı İnsan gözünün görebileceği en güzel yer. demiş Kolomb, Hindistan sanarak çıktığı

Detaylı

% 100 DEPREM GÜVENLİĞİ % 70 ISI TASARRUFU ÇEVRE DOSTU KANADA TEKNOLOJİSİ

% 100 DEPREM GÜVENLİĞİ % 70 ISI TASARRUFU ÇEVRE DOSTU KANADA TEKNOLOJİSİ AS MERKEZ' de !! % 100 DEPREM GÜVENLİĞİ % 70 ISI TASARRUFU ÇEVRE DOSTU KANADA TEKNOLOJİSİ Satış Ofisi: Park Cad. Alımcı Park Vilları No: 3/1 Çayyolu / ANKARA Tel: 0312-241 98 00 Merhaba, Hatıralarımla

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

i n d e k s 26-35 14-17 18-25 K7Portre N D E S indeks Kariyer Prof. Dr. Aşkın Tümer 69 Konuk Yazar Turgut Özakman Rengim Gökmen Bizim Dünyamız

i n d e k s 26-35 14-17 18-25 K7Portre N D E S indeks Kariyer Prof. Dr. Aşkın Tümer 69 Konuk Yazar Turgut Özakman Rengim Gökmen Bizim Dünyamız indeks 2 N D E S I 8 K7Portre Konuk Yazar Turgut Özakman Rengim Gökmen 14-17 Aktüalite 38 Sağlık Dr. Ömer Çobanoğlu 74 18-25 Duyurularýmýz 40 Kiþisel Geliþim Uzm. Psk. Hülya Üstel Kökdemir 42 Gurme Butcha

Detaylı

Yeni Mezunun İş Rehberi

Yeni Mezunun İş Rehberi Yeni Mezunun İş Rehberi Genel Yayın Yönetmeni Didem Tekin Yazı İşleri Asuman Korugan Eda Çapa Görsel Koordinatör Alper Ergenekon Reklam Rezervasyon Yeliz Yamak Baykal mezunrezervasyon@yenibiris.com Ofset

Detaylı

kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır.

kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır. kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır. IV. ULUSAL GENÇ ELEŞTİRMENLER SEMPOZYUMU NDAN kalemizleri@ tedankara.k12.tr

Detaylı

Bilge Çocuk. Denizler, yaşamayı bizim kadar hak ediyor. Küçükçekmece Belediyesi nin çocuklara armağanıdır. Yıl: 2 Sayı: 5 / 2012

Bilge Çocuk. Denizler, yaşamayı bizim kadar hak ediyor. Küçükçekmece Belediyesi nin çocuklara armağanıdır. Yıl: 2 Sayı: 5 / 2012 Bilge Çocuk Yıl: 2 Sayı: 5 / 2012 Denizler, yaşamayı bizim kadar hak ediyor Küçükçekmece Belediyesi nin çocuklara armağanıdır. Sanatsız kalmayın! Bilgi Evleri Sanat Kursları Kayıtları Devam Ediyor. n Gitar

Detaylı

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu SONUÇ BİLDİRGESİ Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu Sevgili genel başkan yardımcım, çok değerli misafirler Yeni Dijital Dünya toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Geçmişin tecrübesiyle bugünün dünyasını

Detaylı

TEMMUZ 2010. 52 yıldır birlikte

TEMMUZ 2010. 52 yıldır birlikte 19 TEMMUZ 2010 52 yıldır birlikte Borusan Mannesmann Boru iletişim dergisidir. Para ile satılmaz. Üç ayda bir yayımlanır. 01 Sunuş 02 Bizden Haberler 08 Söyleşi: Ali Poyrazoğlu 12 Haber: Asım Kocabıyık

Detaylı

TNT HOLDİNG BV 2008 SAYI: 40 - Mart 2011 TNT Ekspres in armağanıdır. Para ile satılmaz. iş dünyasında kurallar baştan yazılıyor;

TNT HOLDİNG BV 2008 SAYI: 40 - Mart 2011 TNT Ekspres in armağanıdır. Para ile satılmaz. iş dünyasında kurallar baştan yazılıyor; TNT HOLDİNG BV 2008 SAYI: 40 - Mart 2011 TNT Ekspres in armağanıdır. Para ile satılmaz. ARtık kararları iş dünyasında kurallar baştan yazılıyor; kadınlar İçindekiler Editörden 12 Türkiye ekonomisinin lokomotifi:

Detaylı

ORTALIK ASYA DEVLETLER BİRLİĞİ FİKRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GERÇEKLEŞEBİLİRLİĞİ

ORTALIK ASYA DEVLETLER BİRLİĞİ FİKRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GERÇEKLEŞEBİLİRLİĞİ 724 ORTALIK ASYA DEVLETLER BİRLİĞİ FİKRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GERÇEKLEŞEBİLİRLİĞİ Mehmet Yüce 909 1. GİRİŞ Türklerin Yurdu anlamına gelen Türkistan ın Sovyet Rusyası döneminde suni bir şekilde ve masa

Detaylı

1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ

1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI 1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLAL GÜNEŞ Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. KADİR KASALAK ISPARTA,

Detaylı

Basıldığı yer: Azadi matbaası

Basıldığı yer: Azadi matbaası Basıldığı yer: Azadi matbaası Basım tarihi: Mayıs 2004 İçindekiler Giriş Bu işte kadınlar da var Hedefimiz, silahsız bir dünya Bunları yaşayan yüzlerce kadın var Dağlar, bir gerilla için bambaşkadır Özgür

Detaylı

ANTON ÇEHOV UN ÜÇ KIZKARDEŞ adlı eserinde VERŞİNİN KARAKTERİNİN İNCELENMESİ VE ROL ÇALIŞMASI

ANTON ÇEHOV UN ÜÇ KIZKARDEŞ adlı eserinde VERŞİNİN KARAKTERİNİN İNCELENMESİ VE ROL ÇALIŞMASI T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLERİ OYUNCULUK PROGRAMI ANTON ÇEHOV UN ÜÇ KIZKARDEŞ adlı eserinde VERŞİNİN KARAKTERİNİN İNCELENMESİ VE ROL ÇALIŞMASI Yüksek Lisans Tezi ALİ RIZA

Detaylı

Cazip işler ve sektörler

Cazip işler ve sektörler Yeni Mezunun İş Rehberi Cazip işler ve sektörler Tepe yöneticilerden mektuplar Kariyerine nasıl başlayacaksın? Şirketler Başlangıç ücretleri 2013 Yeni Mezunun İş Rehberi Genel Yayın Yönetmeni Didem Tekin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

Nisan - Mayıs - Haziran 2014. Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu kentin sağlık turizmi potansiyelini değerlendirdi.

Nisan - Mayıs - Haziran 2014. Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu kentin sağlık turizmi potansiyelini değerlendirdi. Nisan - Mayıs - Haziran 2014 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 2005 dergisi ABANA ADALAR AKÇAY ALTINOVA AMASRA ANTAKYA ANTALYA AVANOS AYDIN BALÇOVA BANDIRMA BUHARKENT BURDUR BURSA ÇANKAYA DENİZLİ DERİNCE

Detaylı

KAPSAMLI GÜVENLİK HİZMETİ

KAPSAMLI GÜVENLİK HİZMETİ KALE DEN KAPSAMLI GÜVENLİK HİZMETİ SUNUŞ GELİŞMEYE, YENİLİĞE VE SOSYAL SORUMLULUKLARIMIZI GERÇEKLEŞTİRMEYE ARA VERMEDEN İLERLEMEYE DEVAM EDİYORUZ Kale Kilit ve Kale Endüstri Holding ailesi olarak 60 ıncı

Detaylı

KIRIM KÜLTÜR EVİ. Hasan KIRIMER

KIRIM KÜLTÜR EVİ. Hasan KIRIMER KIRIM KÜLTÜR EVİ Hasan KIRIMER Editör Murat Küçük Görsel Tasarım Fatih TOKÖZ Tashih Bilal AKAN Baskı Sistem Ofset, Ankara 1.Basım, Ocak 2010 ISBN 978-605-378-168-4 Sunuş Rus devleti içinde toprakları işgal

Detaylı

içindekiler EDİTÖR YAZISI 6 Selda KAYA KAPANCIK İyi okumalar...

içindekiler EDİTÖR YAZISI 6 Selda KAYA KAPANCIK İyi okumalar... içindekiler EDİTÖR YAZISI 6 Selda KAYA KAPANCIK İyi okumalar... MASAÜSTÜ 10 > İstanbul Film Festivali 2 Nisan da başlıyor >Meze yiyecekseniz, Seastar1 e gideceksiniz... >Divan Chocolat d Origine >Exen

Detaylı