İçindekiler. Basılı İşler 49. Slogan 17 Font 20 Yardımcı Unsurlar. Yazışmalar 31. Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurumlar 83

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçindekiler. Basılı İşler 49. Slogan 17 Font 20 Yardımcı Unsurlar. Yazışmalar 31. Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurumlar 83"

Transkript

1 KURUMSAL KİMLİK

2 İçindekiler Bakan Mesajı 3 Misyonumuz/Vizyonumuz 4 Kılavuz Hakkında 5 Logo 6 Milimetrik Görünüm 8 Oranlar 9 Minimum Kullanım 11 Yatay ve Dikey Kullanımlar 12 Renk Değerleri 13 Dişi Kullanımları 14 Siyah-Beyaz Kullanımı 15 Yanlış Kullanımları 16 Slogan 17 Font 20 Yardımcı Unsurlar (Pictogramlar ve Renkler) 24 Yazışmalar 31 Antetli Kağıt 32 Resmi Yazı 34 Makam Oluru 37 Bakanlık Oluru 39 Sunum 41 A4 Rapor Kapağı 42 Faks Mesajı 43 Toplantı Tutanağı 44 Toplantı Katılım Cetveli 45 Basın Bülteni 46 E-posta Adresleri 47 E-posta İmzası 48 Basılı İşler 49 Kartvizit 50 Personel Kimlik Kartı 52 Ziyaretçi Kartı 53 Zarf 54 Torba Zarf 56 Resmi Yazışma Zarfı 57 Arşiv Klasörü 58 Klasör Sırtı 59 Dosya 60 Bloknot 61 Karton Çanta Konuşma Kartı 65 Saygılarımla Kartı 66 Katılım Belgesi 67 Yaka Kokartı 69 Araç Görev Kartı 70 Kırlangıç Flama ve Masa Bayrakları 71 Kapı Levhaları 74 İsimlikler 76 Yönlendirmeler 77 Araç Giydirme 80 Rozet 82 Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurumlar 83 Logo Kullanımı 84 Minimum Logo Kullanımı 85 Yazışma Belgeleri Örneği 86 Basılı Malzeme Örnekleri 87 Kapalı ve Açık Mekanlarda Logo Kullanımları 92 2

3 Bakan Mesajı AYNI ÇİZGİDE DEĞİŞMEK Kurumlar da tıpkı canlılar gibi hayatiyet sahibidir. İfa ettikleri görevle, verdikleri kamu hizmetiyle, çalışanlarıyla, birikimleri ve gelecek tasavvurlarıyla bir bütünü oluştururlar. Kurulduğu günden bu yana ülkemizin bayındır hale gelmesinde, erişilir ve ulaşılır bir Türkiye nin şekillenmesinde asli unsur olan Bakanlığımızın tebarüz eden en baskın vasfı kimlik sahibi bir Bakanlık olmasıdır. Üçüncü bin yılın ilk on yılında gerçekleştirdiğimiz bilişim ve ulaştırma atılımları hem bu alanları hem de Bakanlığımızı yükselen değer haline getirmiştir. Biçim, özden bağımsız değildir. Yapılan kurumsal kimlik çalışmasının oluşan yeni algıyı tamamlaması ve bu algıyla örtüşmesi amaçlanmıştır. Emeği geçen arkadaşlarımı kutluyorum. Binali YILDIRIM Ulaştırma Bakanı 3

4 Misyonumuz/Vizyonumuz Misyon Ulaşım ve iletişim hizmetleri ile bilgi teknolojilerinin, çağdaş uygarlık seviyesinin de üstünde sunulmasını sağlayarak, ülkemizin küresel rekabet gücünü ve insanların yaşam kalitesini artırmak. Vizyon Ulaşım ve iletişim hizmetleri ile bilgi teknolojilerinin, tüm kullanıcılar için; kaliteli, dengeli, güvenli, çevreye duyarlı, adil ve ekonomik olarak sunulmasını sağlamak ve denetlemektir. 4

5 Kılavuz Hakkında Kurumsal Kimlik, halkla ilişkilerde kurumun görünen yüzüne verilen isimdir. Kurumun kendini temsil ve ifade etme şeklidir. Bu ifade sınırları çizilmiş ve genellikle değişmez bir ifadedir. Kurumu anımsatacak bir tasarımın ne ölçülerde ve nasıl kullanılması gerektiğini belirten kurumsal kimlik kılavuzu, bu sistemin vazgeçilmez ögesidir. Kurumsal Kimlik kurumun imzasıdır ve bu yönüyle değişime kapalıdır. Belirli dönemlerde kurum yönetimi ve tasarımcıların ortak çalışmasıyla değiştirilebilmesine rağmen, değişikliklerin uzun aralıklarla ve revizyonla sınırlı kalması halkla ilişkiler açısından kritiktir. Kurumsal Kimlik çalışmalarında hiç şüphesiz çalışmanın temeli kurum logosu üzerine kurulmuştur. Logonun belirlenmiş standartlara göre kullanılması; renklerin, fontların boyutlarının değişmemesi bu çalışmanın temelini oluşturur. Bir bütün olarak Kurumsal Kimlik kurumun halkla ilişkiler yatırımlarının başarılı olmasını sağlar, kurumun süreklilik ve tutarlılığının doğru algılanmasına katkıda bulunur. 5

6 Logo

7 Logo Logonun T.C. fontu; PF Din Text Comp Pro Regular ULAŞTIRMA BAKANLIĞI fontu; PF Din Text Comp Pro Medium'dur. Dosya 001 7

8 Logo (Milimetrik Görünüm) Logonun dikey formunun milimetrik uygulaması yandaki gibidir. Logo ve hiçbir elemanı deforme edilemez. Logonun yatay formunun milimetrik uygulaması yandaki gibidir. Logo ve hiçbir elemanı deforme edilemez. Kurumun temel logo kullanımı yatay ve dikey formlardır. Logonun daire formu görsellerin tasarımlarında ihtiyaç duyulması durumunda kullanılır. Logonun daire formunun milimetrik uygulaması yandaki gibidir. Logo ve hiçbir elemanı deforme edilemez. Dosya 001 8

9 Logo (Oranlar) Serbest formatlarda A4 ve A5 standartlarının dışında logo hayali bir kutucuk içine yerleştirilmeli ve uygulama kutucuğun dört tarafından T.C. kadar dışarıdan başlamalıdır. Logonun etrafında bırakılacak boş alan, logoda kullanılan T.C. den alınmalıdır. Logonun İngilizce kullanımında da aynı kurallar geçerlidir. Serbest formatlarda (A4 ve A5 standartlarının dışında) logo, hayali bir kutucuk içine yerleştirilmeli ve uygulama, kutucuğun dört tarafından MM kadar dışardan başlamalıdır. Logonun etrafında bırakılacak boş alan, logoda kullanılan COMMUNICATION daki MM olmalıdır. MM ve T.C. orantısal olarak eşit büyüklüktedir. Dosya 001 9

10 Logo (Oranlar) Serbest formatlarda A4 ve A5 standartlarının dışında, dört tarafından eşit oranda boşluk bırakılmalıdır. Dosya

11 Logo (Minimum Kullanım) Logonun dikey formundaki yükseklik minimum 12 mm olmalıdır. 12 mm Logonun yatay formundaki yükseklik minimum 5 mm olmalıdır. 5 mm Logonun daire formundaki yükseklik minimum 12 mm olmalıdır. 12 mm Dosya

12 Logo (Yatay, Dikey ve Dairesel Kullanımları) Logonun Türkçe ve İngilizce dillerindeki dikey formu yandaki gibidir. Logonun Türkçe ve İngilizce dillerindeki yatay formu yandaki gibidir. Logonun Türkçe ve İngilizce dillerindeki dairesel formu yandaki gibidir. Dosya

13 Logo (Renk Değerleri) Pantone 2935 U Pantone 1797 U Black Pantone 2935 U Pantone 1797 U Black Black %40 Dosya

14 Logo (Dişi Kullanımları) Logonun düz renkli ya da düz siyah zeminler üzerinde kullanılması gerektiğinde dişi logo kullanımı uygun olacaktır. Dişi logo kullanımında logo renkleri ve siyah dışında renk kullanılamaz. Dosya

15 Logo (Siyah-Beyaz Kullanımı) Logonun tek renkli baskılar için kullanılacak formu yandaki gibidir. Tram değerleri: %100, %75, %50 ve %25'tir. Dosya

16 Logo (Yanlış Kullanımları) 1 Logo örneklerdeki gibi kullanılamaz. Logo ve Logotype belirlenmiş yatay ve dikey düzenin dışında kullanılamaz. 2 Logo kesinlikle deforme edilemez. 3 Logonun dişi kullanımı kesinlikle beyazdır. Arka fon rengi de Pantone 2935 U, Pantone 1797 U ve Black dışında herhangi bir renk olamaz. 4 Logo resim ya da şekil üzerinde örnekteki gibi kullanılamaz. Mutlaka beyaz bir alan içine renkli logo ya da Pantone 2935 U, Pantone 1797 U ve Black alan içine beyaz kullanılmalıdır. 5 Logo tanımlı renkler dışındaki renklerle kullanılamaz. 6 Logo üzerinde renk değerlerinde değişime yol açacak hiçbir efekt uygulanamaz

17

18 Slogan (Slogan Hakkında) Kurumsal Kimlik kurum için oluşturduğu imajla, kamuoyunun aklına kazınır. Bu nedenle bu çalışmaya başlamadan önce kurumun kendi vizyonunu belirlemiş, hedeflerini saptamış kurumsal yapının, felsefesinin kendisine kazandıracağı gelişmeleri içerisine sindirmiş olması gerekir. Ulaştırma Bakanlığı sözkonusu olduğunda vizyonunu ve felsefesini taşıyacak en uygun slogan Ulaşan ve Erişen Türkiye dir. Bu slogan kurumun temel görevini, dinamik yapısını ve ülke vizyonunu temsil etmesi açısından oldukça başarılıdır. 18

19 Slogan (Kullanım Tavsiyeleri) Sloganın, kurumun modern yapısını, hızını ve teknoloji kullanma kabiliyetini daha iyi ifade etmesi için kurum fontlarının* Italic formalarının kullanılması tavsiye edilir. Renk tavsiyeleri yandaki gibidir. Alternatif renkler için yardımcı unsurlar bölümüne bakılabilir.** *Kurum fontu için bkz. Sayfa 22 ** Yardımcı renkler için bkz. Sayfa Dosya

20 Font

21 Font (Kullanımı Hakkında) Font kullanımının standardizasyonu, kurumsal kimliğin temel unsurlarındandır. Kamu kurumlarında Resmi Yazışma Kuralları standardı yönetmeliklerle belirlenmiştir. Bu nedenle Kurum un font kullanımı 2 ayrı font ailesinden oluşmak durumundadır. Kurum içi ve resmi yazışmalarda yönetmelik gereği Times New Roman fontu kullanılır. Bakanlığın dışa dönük yazılı materyallerinde ise farklılık oluşturulması zorunludur. İletişim materyallerindeki çeşitlilik; daha esnek aynı zamanda daha uygulanabilir kuralları zorunlu kılmıştır. Bu nedenle Kurum un dışa dönük iletişim materyallerinde kullanılacak fontun, varyasyon genişliği önemli tercih unsurudur. Font seçiminde kurum özellikleri dikkate alındığında diğer bir önemli unsur da Kurum un hizmet verdiği sektörel alanların fazlalığıdır. Bu özel durum bizi kullanılacak olan fontun skalasının geniş olmasına doğal olarak itmektedir. Örneğin; trafiğin yoğun aktığı bir mecrada Kurum a ait bir iletişim materyalinde mümkün olduğunca baskın bir yazı kullanmak gerekir. Halkla ilişkilerde kullanılacak bir materyalde ise tam tersi baskın olmayan gözü yormayacak zariflikte bir yazı kullanma zorunluluğu vardır. Bu farklı özelliklerdeki yazı kullanma durumunun, kaotik bir görüntü çeşitliliğine yol açmasını engellemenin yöntemi aynı fontun Sans (düz) ve Serif (tırnaklı)'ini yaratmak ve Sans'ın okunabilir en ince versiyonundan en kalın versiyonu arasındaki çeşitliliği artırmaktır. Bu gerekçelerle kurumun temel fontu PF Agora Pro font ailesidir. 21

22 Font (PF Agora Sans Ailesi) ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz PF Agora Sans Pro XThin ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz PF Agora Sans Pro XThin Italic ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz PF Agora Sans Pro Thin ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz PF Agora Sans Pro Thin Italic ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz PF Agora Sans Pro Light ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz PF Agora Sans Pro Light Italic ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz PF Agora Sans Pro Regular ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz PF Agora Sans Pro Regular Italic ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz PF Agora Sans Pro Medium ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz PF Agora Sans Pro Medium Italic ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz PF Agora Sans Pro Bold ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz PF Agora Sans Pro Bold Italic ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz PF Agora Sans Pro Black ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz PF Agora Sans Pro Black Italic ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz PF Agora Sans Pro UltraBlack ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz PF Agora Sans Pro UltraBlack Italic Dosya

23 Font (PF Agora Serif Ailesi) ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz PF Agora Serif Pro Regular ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz PF Agora Serif Pro Regular Italic ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz PF Agora Serif Pro Medium ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz PF Agora Serif Pro Medium Italic ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz PF Agora Serif Pro Bold ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz PF Agora Serif Pro Bold Italic ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz PF Agora Serif Pro Black ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz PF Agora Serif Pro Black Italic Dosya

24 Yardımcı Unsurlar

25 Yardımcı Unsurlar (Pictogramlar) Bakanlığın iletişim materyallerinde kullanılacak pictogramlar, yandaki gibidir. Pictogramlar özgün olarak Ulaştırma Bakanlığı için üretilmiştir. Faaliyet alanlarını temsil eden uygun renklerle kullanımları devam eden sayfalarda verilmiştir. Dosya

26 Yardımcı Unsurlar (Pictogramlar ve Yardımcı Renkler) Pantone 432 U Pantone 539 U Pantone 3145 U Pantone 431 U Pantone 541 U Pantone 313 U Pantone 430 U Pantone 7469 U Pantone 3125 U Pantone 429 U Pantone 315 U Pantone 311 U Deniz taşımacılığını ifade eder. Pantone 428 U Pantone 314 U Pantone 318 U Dosya

27 Yardımcı Unsurlar (Pictogramlar ve Yardımcı Renkler) Pantone 432 U Pantone 411 U Pantone 216 U Pantone 431 U Pantone 416 U Pantone 206 U Pantone 430 U Pantone 414 U Pantone 204 U Pantone 429 U Pantone 172 U Pantone 369 U Raylı taşımacılığı ifade eder. (Özellikle ülkemizde kullanılan hızlı tren model alınarak oluşturulmuştur.) Pantone 428 U Pantone 152 U Pantone 3292 U Dosya

28 Yardımcı Unsurlar (Pictogramlar ve Yardımcı Renkler) Pantone 432 U Pantone 410 U Pantone 213 U Pantone 431 U Pantone 417 U Pantone 1788 U Pantone 430 U Pantone 371 U Pantone 137 U Pantone 429 U Pantone 408 U Pantone 127 U Karayolu taşımacılığını ifade eder. Pantone 428 U Pantone 414 U Pantone 368 U Dosya

29 Yardımcı Unsurlar (Pictogramlar ve Yardımcı Renkler) Pantone 432 U Pantone 541 U Pantone 311 U Pantone 431 U Pantone 3145 U Pantone 542 U Pantone 430 U Pantone 313 U Pantone 543 U Pantone 429 U Pantone 312 U Pantone 319 U Havayolu taşımacılığını ifade eder. Pantone 428 U Pantone 3125 U Pantone 318 U Dosya

30 Yardımcı Unsurlar (Pictogramlar ve Yardımcı Renkler) Pantone 432 U Pantone 212 U Pantone 312 U Pantone 431 U Pantone 485 U Pantone 318 U Pantone 430 U Pantone 1788 U Pantone 326 U Pantone 429 U Pantone 152 U Pantone 369 U İletişim ve Haberleşmeyi ifade eder. Pantone 428 U Pantone 130 U Pantone 415 U Dosya

31 Yazışmalar

32 Antetli Kağıt (Genel Görünüm) A4 ebatında 90 gr 1. hamura basılır. Lorem ipsum dolor sit amet, Consectetur adipiscing elit. Phasellus ac nisl neque. In hac habitasse platea dictumst. Sed velit sapien, dapibus a aliquam et, aliquam in sem. Donec et feugiat mi. Donec id libero et dolor tincidunt volutpat. Ut luctus tempor eleifend. Ut non justo vitae lorem blandit dignissim eget quis ante. Morbi non ante et augue pulvinar euismod. Sed ultrices pellentesque lacus, ut dapibus arcu hendrerit sed. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut mollis pretium eros quis tincidunt. Cras rhoncus nisl eu diam elementum vitae vestibulum libero fermentum. Morbi convallis nisl ac orci aliquet adipiscing. Quisque nibh tortor, ultrices vitae gravida ut, sagittis eu nunc. Aliquam erat volutpat. Nullam malesuada, est ut auctor sodales, tortor ligula scelerisque metus, non porta ipsum dui sed nulla. Nunc a nibh ante. Nulla tincidunt ultrices nisl, ullamcorper tincidunt nisi commodo at. Ut elementum semper nunc, id molestie quam mattis sit amet. Suspendisse elementum faucibus ultrices. Sed ante est, placerat a eleifend tempor, hendrerit sed lacus. Maecenas hendrerit lacinia ligula, rutrum blandit diam sodales eget. Nulla porttitor luctus nunc in lobortis. Nulla facilisi. Donec blandit malesuada imperdiet. Aliquam vehicula justo id augue laoreet sed bibendum justo sodales. Maecenas sit amet purus a nisl sodales faucibus. Nullam lorem odio, dignissim id placerat quis, tempor quis erat. Sed eget dolor ante. Nam sed purus neque. Consectetur adipiscing elit. Phasellus ac nisl neque. In hac habitasse platea dictumst. Sed velit sapien, dapibus a aliquam et, aliquam in sem. Donec et feugiat mi. Donec id libero et dolor tincidunt volutpat. Ut luctus tempor eleifend. Ut non justo vitae lorem blandit dignissim eget quis ante. Morbi non ante et augue pulvinar euismod. Sed ultrices pellentesque lacus, ut dapibus arcu hendrerit sed. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut mollis pretium eros quis tincidunt. Cras rhoncus nisl eu diam elementum vitae vestibulum libero fermentum. Morbi convallis nisl ac orci aliquet adipiscing. Quisque nibh tortor, ultrices vitae gravida ut, sagittis eu nunc. Aliquam erat volutpat. Nullam malesuada, est ut auctor sodales, tortor ligula scelerisque metus, non porta ipsum dui sed nulla. Nunc a nibh ante. Nulla tincidunt ultrices nisl. İrtibat: Kenan BOZGEYİK e-posta: Hakkı Turayliç Cad. No:5 Emek / Ankara Bağlı Kuruluşlar İlgili Kuruluşlar İlişkili Kurum/Kuruluşlar Dosya 009 Tel << Ulaşan ve Erişen Türkiye >> 32

33 Antetli Kağıt (Ölçüler) 20 mm 90 mm 25 mm 160 mm 25 mm 165 mm 237 mm İrtibat: Kenan BOZGEYİK 42 mm e-posta: Hakkı Turayliç Cad. No:5 Emek / Ankara Bağlı Kuruluşlar İlgili Kuruluşlar İlişkili Kurum/Kuruluşlar 12 mm Tel mm Dosya mm << Ulaşan ve Erişen Türkiye >> 6 mm 33

34 Resmi Yazı (Genel Şablon) Resmi yazışma ölçüleri antetli kağıt ölçüleriyle aynıdır. Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : Konu :... /... / MALİYE BAKANLIĞINA (Ulaştırma Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü) Consectetur adipiscing elit. Phasellus ac nisl neque. In hac habitasse platea dictumst. Sed velit sapien, dapibus a aliquam et, aliquam in sem. Donec et feugiat mi. Donec id libero et dolor tincidunt volutpat. Ut luctus tempor eleifend. Ut non justo vitae lorem blandit dignissim eget quis ante. Morbi non ante et augue pulvinar euismod. Sed ultrices pellentesque lacus, ut dapibus arcu hendrerit sed. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut mollis pretium eros quis tincidunt. Cras rhoncus nisl eu diam elementum vitae vestibulum libero fermentum. Morbi convallis nisl ac orci aliquet adipiscing. Quisque nibh tortor, ultrices vitae gravida ut, sagittis eu nunc. Aliquam erat volutpat. Nullam malesuada, est ut auctor sodales, tortor ligula scelerisque metus, non porta ipsum dui sed nulla. Nunc a nibh ante. Nulla tincidunt ultrices nisl, ullamcorper tincidunt nisi commodo at. Ut elementum semper nunc, id molestie quam mattis sit amet. Suspendisse elementum faucibus ultrices. Sed ante est, placerat a eleifend tempor, hendrerit sed lacus. Maecenas hendrerit lacinia ligula, rutrum blandit diam sodales eget. Nulla porttitor luctus nunc in lobortis. Nulla facilisi. Donec blandit malesuada imperdiet. Aliquam vehicula justo id augue laoreet sed bibendum justo sodales. Maecenas sit amet purus a nisl sodales faucibus. Nullam lorem odio, dignissim id placerat quis, tempor quis erat. Sed eget dolor ante. Nam sed purus neque. (İmza) Ad SOYAD Unvan İrtibat: Kenan BOZGEYİK e-posta: Dosya 010 Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek / Çankaya / Ankara Tel Bağlı Kuruluşlar İlgili Kuruluşlar İlişkili Kurum/Kuruluşlar 34

35 Resmi Yazı (1. Nüsha) Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : Konu :... /... / MALİYE BAKANLIĞINA (Ulaştırma Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü) Lorem ipsum dolor sit amet, Consectetur adipiscing elit. Phasellus ac nisl neque. In hac habitasse platea dictumst. Sed velit sapien, dapibus a aliquam et, aliquam in sem. Donec et feugiat mi. Donec id libero et dolor tincidunt volutpat. Ut luctus tempor eleifend. Ut non justo vitae lorem blandit dignissim eget quis ante. Morbi non ante et augue pulvinar euismod. Sed ultrices pellentesque lacus, ut dapibus arcu hendrerit sed. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut mollis pretium eros quis tincidunt. Cras rhoncus nisl eu diam elementum vitae vestibulum libero fermentum. Morbi convallis nisl ac orci aliquet adipiscing. (İmza) Ad SOYAD Unvan Ek: Rapor (12 Sayfa) DAĞITIM Gereği: Türksat Genel Müdürlüğü Bilgi: Haberleşme Genel Müdürlüğü İrtibat: Kenan BOZGEYİK e-posta: Dosya 010 Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek / Çankaya / Ankara Tel Bağlı Kuruluşlar İlgili Kuruluşlar İlişkili Kurum/Kuruluşlar 35

36 Resmi Yazı (2. Nüsha) Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : Konu :... /... / MALİYE BAKANLIĞINA (Ulaştırma Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü) Lorem ipsum dolor sit amet, Consectetur adipiscing elit. Phasellus ac nisl neque. In hac habitasse platea dictumst. Sed velit sapien, dapibus a aliquam et, aliquam in sem. Donec et feugiat mi. Donec id libero et dolor tincidunt volutpat. Ut luctus tempor eleifend. Ut non justo vitae lorem blandit dignissim eget quis ante. Morbi non ante et augue pulvinar euismod. Sed ultrices pellentesque lacus, ut dapibus arcu hendrerit sed. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut mollis pretium eros quis tincidunt. Cras rhoncus nisl eu diam elementum vitae vestibulum libero fermentum. Morbi convallis nisl ac orci aliquet adipiscing. (Paraf) Ad SOYAD Unvan Ek: Rapor (12 Sayfa) DAĞITIM Gereği: Türksat Genel Müdürlüğü Bilgi: Haberleşme Genel Müdürlüğü 18/04/2010 Md. Ad. SOYAD (Paraf) İrtibat: Kenan BOZGEYİK e-posta: Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek / Çankaya / Ankara Tel Bağlı Kuruluşlar İlgili Kuruluşlar İlişkili Kurum/Kuruluşlar Dosya

37 Makam Oluru (1. Nüsha) Doğrudan Müsteşarlık makamına bağlı olan birimler için geçerlidir. Diğer birimler ilgili Müsteşar Yardımcısı için Uygun görüşle arz ederim ibaresini eklemelidir. Sayı : Konu : Strateji Geliştirme Başkanlığı... /... / MÜSTEŞARLIK MAKAMINA Lorem ipsum dolor sit amet, Consectetur adipiscing elit. Phasellus ac nisl neque. In hac habitasse platea dictumst. Sed velit sapien, dapibus a aliquam et, aliquam in sem. Donec et feugiat mi. Donec id libero et dolor tincidunt volutpat. Ut luctus tempor eleifend. Ut non justo vitae lorem blandit dignissim eget quis ante. Morbi non ante et augue pulvinar euismod. Sed ultrices pellentesque lacus, ut dapibus arcu hendrerit sed. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut mollis pretium eros quis tincidunt. Cras rhoncus nisl eu diam elementum vitae vestibulum libero fermentum. Morbi convallis nisl ac orci aliquet adipiscing. (İmza) Ad SOYAD Başkan OLUR.../.../20... (İmza) Adı SOYADI Müsteşar Yardımcısı Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek / Çankaya / Ankara Tel Bağlı Kuruluşlar İlgili Kuruluşlar İlişkili Kurum/Kuruluşlar Dosya

38 Makam Oluru (2. Nüsha) Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : Konu :... /... / MÜSTEŞARLIK MAKAMINA Lorem ipsum dolor sit amet, Consectetur adipiscing elit. Phasellus ac nisl neque. In hac habitasse platea dictumst. Sed velit sapien, dapibus a aliquam et, aliquam in sem. Donec et feugiat mi. Donec id libero et dolor tincidunt volutpat. Ut luctus tempor eleifend. Ut non justo vitae lorem blandit dignissim eget quis ante. Morbi non ante et augue pulvinar euismod. Sed ultrices pellentesque lacus, ut dapibus arcu hendrerit sed. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut mollis pretium eros quis tincidunt. Cras rhoncus nisl eu diam elementum vitae vestibulum libero fermentum. Morbi convallis nisl ac orci aliquet adipiscing. (Paraf) Ad SOYAD Başkan OLUR.../.../20... (Paraf) Adı SOYADI Müsteşar Yardımcısı 18/04/2010 Md. Ad. SOYAD (Paraf) Dosya 010 Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek / Çankaya / Ankara Tel Bağlı Kuruluşlar İlgili Kuruluşlar İlişkili Kurum/Kuruluşlar 38

39 Bakanlık Oluru (1. Nüsha) Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : Konu :... /... / BAKANLIK MAKAMINA Lorem ipsum dolor sit amet, Consectetur adipiscing elit. Phasellus ac nisl neque. In hac habitasse platea dictumst. Sed velit sapien, dapibus a aliquam et, aliquam in sem. Donec et feugiat mi. Donec id libero et dolor tincidunt volutpat. Ut luctus tempor eleifend. Ut non justo vitae lorem blandit dignissim eget quis ante. Morbi non ante et augue pulvinar euismod. Sed ultrices pellentesque lacus, ut dapibus arcu hendrerit sed. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut mollis pretium eros quis tincidunt. Cras rhoncus nisl eu diam elementum vitae vestibulum libero fermentum. Morbi convallis nisl ac orci aliquet adipiscing. (İmza) Uygun görüşle arz ederim Ad SOYAD Başkan.../.../20... (İmza) Adı SOYADI Müsteşar OLUR.../.../20... (İmza) Adı SOYADI Bakan Dosya 010 Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek / Çankaya / Ankara Tel Bağlı Kuruluşlar İlgili Kuruluşlar İlişkili Kurum/Kuruluşlar 39

40 Bakanlık Oluru (2. Nüsha) Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : Konu :... /... / BAKANLIK MAKAMINA Lorem ipsum dolor sit amet, Consectetur adipiscing elit. Phasellus ac nisl neque. In hac habitasse platea dictumst. Sed velit sapien, dapibus a aliquam et, aliquam in sem. Donec et feugiat mi. Donec id libero et dolor tincidunt volutpat. Ut luctus tempor eleifend. Ut non justo vitae lorem blandit dignissim eget quis ante. Morbi non ante et augue pulvinar euismod. Sed ultrices pellentesque lacus, ut dapibus arcu hendrerit sed. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut mollis pretium eros quis tincidunt. Cras rhoncus nisl eu diam elementum vitae vestibulum libero fermentum. Morbi convallis nisl ac orci aliquet adipiscing. (Paraf) Uygun görüşle arz ederim Ad SOYAD Başkan.../.../20... (Paraf) Adı SOYADI Müsteşar 18/04/2010 Md. Ad. SOYAD (Paraf) 18/04/2010 Müst. Yrd. Ad. SOYAD (Paraf) OLUR.../.../20... (Paraf) Adı SOYADI Bakan Koordinasyon 18/04/2010 Md. Ad. SOYAD (Paraf) 18/04/2010 Müst. Yrd. Ad. SOYAD (Paraf) Dosya 010 Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek / Çankaya / Ankara Tel Bağlı Kuruluşlar İlgili Kuruluşlar İlişkili Kurum/Kuruluşlar 40

41 Sunum Power Point ya da başka bir sunum programı ile yapılacak sunumlarda aşağıdaki şablonun kullanılması tavsiye edilir. (JPEG formatın da vereceğimiz tasarım, sayfaya yerleştirilerek kullanılabilir.) Sunucu: Ad SOYAD Dosya

42 A4 Rapor Kapağı A4 170 gr kağıda basılır. Üzerine raporu hazırlayan birimin adı 16 punto siyah, raporun konusu 24 punto kırmızı renkle yazılır. ULAŞAN VE VE ERİŞEN TÜRKİYE Strateji Geliştirme Başkanlığı YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ RAPORU Dosya

43 Faks Mesajı Faks Mesajı / Fax Message Kime: To: Kurum: Association: Faks no: Fax no: Telefon no: Phone no: Tarih: Date: Konu: Subject: Kimden: From: Kurum: Association: Faks no: Fax no: Telefon no: Phone no: Kapak dahil sayfa adedi: Number of pages including cover: Açıklama/Statement: Dosya 010 Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek / Çankaya / Ankara Tel Bağlı Kuruluşlar İlgili Kuruluşlar İlişkili Kurum/Kuruluşlar 43

44 Toplantı Tutanağı TOPLANTI TUTANAĞI Birim Adı : Konu : Toplantı No : Tarih/Saat : Yer : Görüşülen Konular/Alınan Kararlar No Konu Dosya 010 Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek / Çankaya / Ankara Tel Bağlı Kuruluşlar İlgili Kuruluşlar İlişkili Kurum/Kuruluşlar 44

45 Toplantı Katılım Cetveli TOPLANTI KATILIM CETVELİ Birim Adı : Konu : Toplantı No : Tarih/Saat : Yer : No Adı ve Soyadı Birimi Unvanı Telefon e-posta İmza Dosya 010 Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek / Çankaya / Ankara Tel Bağlı Kuruluşlar İlgili Kuruluşlar İlişkili Kurum/Kuruluşlar 45

46 Basın Bülteni Basın Bülteni örneği yan tarafta görüldüğü gibidir. Basın Bülteni yazısı kırmızı kutu içinde verilir. 2 satır arasından sonra Konu Başlığı; 24 punto ve Bold Italic olarak yazılır. Başlıktan sonra metnin genel içeriğini öne çıkaracak Giriş Metni kullanılır. Italic ve 15 puntoyla yazılır. Metin puntosu 12 ve Regular'dır. Fotoğraf kullanılacak ise yüksek çözünürlükte olmalıdır. Fotoğraf adları ekler kısmında verilmelidir.fotoğraflar kesinlikle Word belgesine yapıştırılmaz, ek olarak word belgesiyle birlikte bir dosya içinde gönderilir. BASIN BÜLTENİ Konu Başlığı Consectetur adipiscing elit. Phasellus ac nisl neque. In hac habitasse platea dictumst. Sed velit sapien, dapibus a aliquam et, aliquam in sem. Donec et feugiat mi. Donec id libero et dolor tincidunt volutpat. Ut luctus tempor eleifend. Ut non justo vitae lorem blandit dignissim eget quis ante. Morbi non ante et augue pulvinar euismod. Sed ultrices pellentesque lacus, ut dapibus arcu hendrerit sed. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut mollis pretium eros quis tincidunt. Cras rhoncus nisl eu diam elementum vitae vestibulum libero fermentum. Morbi convallis nisl ac orci aliquet adipiscing. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus ac nisl neque. In hac habitasse platea dictumst. Sed velit sapien, dapibus a aliquam et, aliquam in sem. Donec et feugiat mi. Donec id libero et dolor tincidunt volutpat. Ut luctus tempor eleifend. Ut non justo vitae lorem blandit dignissim eget quis ante. Morbi non ante et augue pulvinar euismod. Sed ultrices pellentesque lacus, ut dapibus arcu hendrerit sed. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut mollis pretium eros quis tincidunt. Cras rhoncus nisl eu diam elementum vitae vestibulum libero fermentum. Morbi convallis nisl ac orci aliquet adipiscing. Quisque nibh tortor, ultrices vitae gravida ut, sagittis eu nunc. Aliquam erat volutpat. Nullam malesuada, est ut auctor sodales, tortor ligula scelerisque metus, non porta ipsum dui sed nulla. Nunc a nibh ante. Nulla tincidunt ultrices nisl, ullamcorper tincidunt nisi commodo at. Ut elementum semper nunc, id molestie quam mattis sit amet. Suspendisse elementum faucibus ultrices. Ekler 1. Fotoğrafın adı 2. Fotoğrafın adı Dosya 010 Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek / Çankaya / Ankara Tel Bağlı Kuruluşlar İlgili Kuruluşlar İlişkili Kurum/Kuruluşlar 46

47 E-Posta Adresleri e-posta adresleri için belirlenen standartlar yandaki örneklerde gösterildiği gibidir. Ad ve soyad kullanılır. Addan sonra nokta konulur ve soyadı başlar. İki ismi olanlar ilk adının baş harfini ikinci adları ile bitişik yazmalıdırlar. İki soyadı olanlar birinci soyadının başharfini ikinci soyadları ile bitişik olarak yazmalıdırlar. Birim adlarında anlaşılma sorunlarını engellemek için kısaltma kullanılmamalıdır. Başkanlığı, Dairesi gibi ifadeler kullanılmamalıdır. Gönderen kişinin hangi birime gönderdiğini bilmesi yeterlidir. Birim e-posta adresleri dış iletişimde üçüncü tarafların taleplerini iletmesi için kullanılacak, birimler bu adreslerin yönetimi için birer sorumlu personel belirleyecektir. Personel e-posta Adres Örnekleri 1) 2) 3) 4) Merkez Birimlerin e-posta Adres Örnekleri Bölge Müdürlüklerinin e-posta Adres Örnekleri 47

48 E-Posta İmzası e-posta imza örneği yandaki gibidir. Bu örnek iş ile ilgili iletilerde kullanılmalıdır. Gönderici adı 12 punto ve Regular, unvanı 9 punto ve Italic, Tel, Faks, e-posta 9 punto Regular olarak yazılır. Mail adresine link verilmelidir. Ut mollis pretium eros quis tincidunt. Cras rhoncus nisl eu diam elementum vitae vestibulum libero fermentum. Morbi convallis nisl ac orci aliquet adipiscing. Kenan BOZGEYİK Strateji Geliştirme Başkanı Tel: / 2067 Faks: e-posta: Yasal uyarı metni 7,5 punto olarak yazılmalı imzanın bittiği yerden itibaren 2 satır arası kadar boşluktan sonra başlamalıdır. Bu elektronik posta ve onunla iletilen butun dosyalar sadece gondericisi tarafindan almasi amaclanan yetkili gercek ya da tuzel kisinin kullanimi icindir. Eger soz konusu yetkili alici degilseniz bu elektronik postanin icerigini aciklamaniz, kopyalamaniz, yonlendirmeniz ve kullanmaniz kesinlikle yasaktir ve bu elektronik postayi derhal silmeniz gerekmektedir. T.C. Ulaştırma Bakanlığı bu mesajin icerdigi bilgilerin dogrulugu veya eksiksiz oldugu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne sekilde olursa olsun iceriginden, iletilmesinden, alinmasindan ve saklanmasindan sorumlu degildir. Bu mesajdaki gorusler yalnizca gonderen kisiye aittir ve T.C. Ulaştırma Bakanlığı'nın goruslerini yansitmayabilir. Bu e-posta bilinen butun bilgisayar viruslerine karsi taranmistir. Ancak yollayici, bu e-posta mesajinin - virus koruma sistemleri ile kontrol ediliyor olsa bile - virus icermedigini garanti etmez ve meydana gelebilecek zararlardan dogacak hicbir sorumlulugu kabul etmez. This and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any dissemination, forwarding, copying or use of any of the information is strictly prohibited, and the should immediately be deleted. Republic of Turkey Ministry of Transport and Communication makes no warranty as to the accuracy or completeness of any information contained in this message and hereby excludes any liability of any kind for the information contained therein or for the information transmission, reception, storage or use of such in any way whatsoever. The opinions expressed in this message belong to sender alone and may not necessarily reflect the opinions. 48

49 Basılı İşler

50 Kartvizit (8,5 x 5 cm) Kartvizit Ön yüz Binali YILDIRIM T.C. Ulaştırma Bakanı << Ulaşan ve Erişen Türkiye >> Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek/Ankara Tel: Faks: Kartvizit İngilizce Arkayüz Kartvizit Türkçe Arkayüz Binali YILDIRIM Minister of Transport and Communnication << Ulaşan ve Erişen Türkiye >> << Ulaşan ve Erişen Türkiye >> Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek/Ankara Tel: Faks: Dosya

51 Kartvizit (Milimetrik Görünüm) 2,5 mm 5,5 mm 19,5 mm 5 mm 15 mm 5 mm Binali YILDIRIM T.C. Ulaştırma Bakanı 7,5 mm 5 mm 5 mm << Ulaşan ve Erişen Türkiye >> 2,5 mm 2,5 mm Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek/Ankara Tel: Faks: mm 2,5 mm 5,5 mm 19,5 mm 15 mm 5 mm 14,5 mm 5 mm Binali YILDIRIM Minister of Transport and Communnication 7,5 mm 5 mm 15 mm 5 mm << Ulaşan ve Erişen Türkiye >> 2,5 mm 15 mm 5 mm << Ulaşan ve Erişen Türkiye >> 2,5 mm 2,5 mm Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek/Ankara Tel: Faks: mm 5 mm 8 mm Dosya

52 Personel Kimlik Kartı PVC üzerine basılır. Ebatı 8.5 x 5 cm dir. PERSONEL KİMLİK KARTI Adı Soyadı : Görev Yeri : Görev Unvanı : Kurum Sicil No : T.C. Kimlik No : İli : Mah./Köy : Aile Sıra No : Baba Adı : İlçe : Cilt No : Sıra No : Ana Adı : D.Yeri/Tarihi : Yetkili İmzası Personel İmzası Dosya

53 Ziyaretçi Kartı PVC üzerine basılır. Ebatı 8.5 x 5 cm dir. ZİYARETÇİ KARTI 001 Dosya

54 Zarf (Genel Görünüm) Buklet Zarf Önyüz Standart buklet zarf ebatıdır (22 x 11 cm). Özel bıçak gerektirir. Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek/Ankara Tel: Faks: Bağlı Kuruluşlar İlgili Kuruluşlar İişkili Kuruluşlar << Ulaşan ve Erişen Türkiye >> Buklet Zarf Arkayüz Dosya

55 Zarf (Milimetrik Görünüm) Zarf 3 Önyüz 2 mm 10 mm 10 mm 13 mm Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek/Ankara Tel: Faks: << Ulaşan ve Erişen Türkiye >> 6 mm Bağlı Kuruluşlar İlgili Kuruluşlar İlişkili Kurum/Kuruluşlar 13 mm Zarf 3 Arkayüz 5,5 mm 22 mm 5,5 mm Dosya

56 Torba Zarf (Beyaz) Standart torba zarf ebatıdır (24 x 32 cm). Özel bıçak gerektirir. Torba Zarf Önyüz Torba Zarf Arkayüz Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek/Ankara Tel: Faks: Bağlı Kuruluşlar İlgili Kuruluşlar İlişkili Kurum/Kuruluşlar << Ulaşan ve Erişen Türkiye >> Dosya

57 Zarf (Resmi Yazışmalarda Kullanılacak Örnekler) Standart sarı torba zarf ebatıdır (24 x 32 cm). Renkli uygulamalar için iyi sonuç vermez. Bu nedenle tek renk siyah uygulama önerilir. Standart buklet zarf ebatıdır (22 x 11 cm). Hazır zarf üzerine baskıya uygundur. Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek/Ankara Tel: Faks: << Ulaşan ve Erişen Türkiye >> Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek/Ankara Tel: Faks: << Ulaşan ve Erişen Türkiye >> Dosya

58 Yıl Arşiv Klasörü Arşiv klasörü yanda görüldüğü gibidir. Hazır kırmızı klasör kullanılır. Özel basılması gerekirse mukavva üzerine sıvama tekniğiyle hazırlanır. Kapalı ebatı 24 x 32 cm'dir. Sırt kalınlığı 4 cm'dir. Birim ve Alt Birim Kodu Dosya No DOSYA ADI Birim ve Alt Birim Kodu Dosya No DOSYA ADI Yıl Dosya

59 Klasör Sırtı Birim ve Alt Birim Kodu Dosya No YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ Birim ve Alt Birim Kodu Dosya No DOSYA ADI DOSYA ADI Yıl Yıl Yıl Dosya

60 << Ulaşan ve Erişen Türkiye >> Binali YILDIRIM T.C. Ulaştırma Bakanı Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek/Ankara Tel: Faks: Hakkı Turayliç Caddesi No: 5 Emek/Ankara Tel: Bağlı Kuruluşlar İlgili Kuruluşlar İlişkili Kuruluşlar Dosya (Genel Görünüm) Kapak önyüzünde sadece logo gofre (kabartma) olarak kullanılır. Renkleri kırmızı-mavi olarak da değiştirilebilir. Dosya içi açık görünüm Dosya arkadan görünüm ULAŞAN VE ERİŞEN TÜRKİYE Dosya

61 Kapaklı Bloknot Kapak önyüzünde 300 gr mat kuşe arka yüzüne mukavva üzeri sıvama yapılır. İç kağıtı 90 gr 1. hamurdur. Spiralleri gri metalik renktedir. Ebatı A4'tür. Dosyada kullanılan renge göre rengi değiştirilebilir..../.../ /.../20... Dosya

62 Bloknot Kapak önyüzünde 300 gr mat kuşe, arka yüzündae mukavva kullanılır. İç kağıtı 90 gr 1. hamurdur. Spiralleri gri metalik renktedir. A4 ve A5 ebatlarına uygulanabilir..../.../20... Dosya

63 Bağlı Kuruluşlar İlgili Kuruluşlar İlişkili Kuruluşlar Bağlı Kuruluşlar İlgili Kuruluşlar İlişkili Kuruluşlar Bağlı Kuruluşlar İlgili Kuruluşlar İlişkili Kuruluşlar Karton Çanta 210 gr Amerikan Bristol'e basılır. İhtiyaca göre değişik ebatlarda hazırlanır. Hakkı Turayliç Caddesi No: 5 Emek/Ankara Tel: Hakkı Turayliç Caddesi No: 5 Emek/Ankara Tel: Hakkı Turayliç Caddesi No: 5 Emek/Ankara Tel: Dosya

64 Bağlı Kuruluşlar İlgili Kuruluşlar İlişkili Kurum/Kuruluşlar (Genel Görünüm) Zarf ve Sticker'ı 200 gr mat kuşe kağıda basılır. Kapak önyüzünde sadece logo gofre (kabartma) olarak kullanılır. ve Zarfı açık görünüm sticker zarfı ön yüz zarfı arka yüz ULAŞAN VE ERİŞEN TÜRKİYE ULAŞAN VE ERİŞEN TÜRKİYE ULAŞAN VE ERİŞEN TÜRKİYE Hakkı Turayliç Caddesi No: 5 Emek/Ankara Tel: Dosya

65 Konuşma Kartı Ön ve arka yüzleri yandaki gibidir. Ebatları 16 x 12 cm'dir. Dosya

66 Saygılarımla Kartı Ön ve arka yüzleri yandaki gibidir. Ebatları 16 x 12 cm'dir. Etkinliğimize verdiğiniz katkılardan dolayı teşekker ederim. Dosya 026 Saygılarımla 66

67 Katılım Belgesi (Örnek 1) Katılım Belgesi aşağıda görüldüğü gibidir. A4 ebatında hazırlanmış. Gerek görüldüğünde orantılı olarak büyültülebilir. 10 Ekim 2010 Katılım Belgesi Düzenlemiş Olduğumuz 10. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası Hedef 2023 etkinliğimize... Katılmıştır. Ad SOYAD Ünvan Ad SOYAD Ünvan Dosya

68 Katılım Belgesi (Örnek 2) Katılım Belgesi aşağıda görüldüğü gibidir. 24 x 24 cm ebatlarında hazırlanmıştır. Gerek görüldüğünde orantılı olarak büyültülebilir. Katılım Belgesi Düzenlemiş Olduğumuz 10. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası Hedef 2023 etkinliğimize Ad SOYAD Ünvan... Katılmıştır. Ad SOYAD Ünvan Dosya

69 Yaka Kokartı Kokartlar aşağıda görüldüğü gibi uygulanır. Ebatları 4.2 x 85 cm'dir. Etkinlik adı 9 punto ve Bold yazılır. Dosya

70 Araç Görev Kartı Ebatları 15 x 8 cm'dir. Plaka No ARAÇ GÖREV KARTI Yetkili Ulaştırma Bakanlığı Bu kartın mülkiyeti Ulaştırma Bakanlığı na aittir. 2. Araç göreve çıkarken bu kart görevli personele verilmeli ve aracın görünür bir yerinde bulundurulmalıdır. 3. Bu kart, sadece üzerinde plaka numarası yazılı araç tarafından kullanılabilir. 4. Kartın kaybolması halinde numaralı telefona bildirilmesi rica olunur Dosya

71 Kırlangıç Flama Kırgangıç Bayraklar; 50 x 100 cm 50 x 150 cm 75 x 150 cm 75 x 200 cm 75 x 250 cm 100 x 200 cm 100 x 250 cm 100 x 300 cm 100 x 350 cm ebatlarında hazırlanır. Önemli olan unsur; renk kullanımının yanda görüldüğü gibi olmasıdır. Dosya

72 Üçgen Kırlangıç Kırlangıç Bayraklar; 50 x 100 cm 50 x 150 cm 75 x 150 cm 75 x 200 cm 75 x 250 cm 100 x 200 cm 100 x 250 cm 100 x 300 cm 100 x 350 cm ebatlarında hazırlanır. Önemli olan unsur; renk kullanımının yanda görüldüğü gibi olmasıdır. Dosya

73 Masa Bayrağı Masa Bayrakları 10 x 15 cm, ebatlarında hazırlanır. Önemli olan unsur; renk kullanımı yanda görüldüğü gibi olmasıdır. Dosya

74 Kapı İsim Levhası Örneklerden biri kullanılabilir. Ebatlar: Örnek 1 için en üstteki kırmızı tabaka 5 cm, ortadaki beyaz tabaka 5 cm, en alttaki tabaka 3 cm'dir. Genişliği 30 cm'dir. Strateji Geliştirme Başkanı 5 cm Örnek 2 için en üstteki kırmızı tabaka 3 cm, ortadaki beyaz tabaka 3 cm, en alttaki tabaka 1,8 cm'dir. Genişliği 30 cm'dir. İsim 50 punto ve Bold, Birim 40 punto ve Bold olarak yazılır. Levha metalik ya da metalik malzeme üzerine kırmızı ve beyaz boyamayla elde edilir. Levhalarda kırmızı dışında renk kullanılmamalıdır. Levhalar kapı kolunun bulunduğu tarafa asılmalıdır. Kenan BOZGEYİK Strateji Geliştirme Başkanı Kenan BOZGEYİK 5 cm 3 cm 3 cm 3 cm 1,8 cm Dosya

75 Kapı Levhası (Alt Birim Levhaları) Örneklerden biri kullanılabilir. Ebatlar: Örnek 1 için en üstteki kırmızı tabaka 5 cm, ortadaki beyaz tabaka 5 cm, en alttaki tabaka 3 cm'dir. Genişliği 30 cm'dir. İç Kontrol Dairesi Başkanlığı Adnan ARKALI Zafer TEKBAŞ 5 cm 5 cm Örnek 2 için en üstteki kırmızı tabaka 3 cm, ortadaki beyaz tabaka 3 cm, en alttaki tabaka 1,8 cm'dir. Genişliği 30 cm'dir. İsim 50 punto ve Bold, birim 40 punto ve Bold olarak yazılır. Levha metalik ya da metalik malzeme üzerine kırmızı ve beyaz boyamayla elde edilir. Levhalarda kırmızı dışında renk kullanılmamalıdır. Levhalar kapı kolunun bulunduğu tarafa asılmalıdır. Fatma YILMAZ Ayşe KAYA Mehmet DEMİR İç Kontrol Dairesi Başkanlığı Adnan ARKALI Zafer TEKBAŞ Fatma YILMAZ Ayşe KAYA Mehmet DEMİR Selma KOÇAK 3 cm 3 cm 3 cm 1,8 cm Dosya

76 İsimlikler İsimliklerde aşağıdaki örneklerden biri kullanılabilir. İsim 72 punto ve Bold, unvan 50 punto ve light italic olarak yazılır. Levha metalik ya da metalik malzeme üzerine beyaz kağıt çıkışı yapıştırılarak kullanılır. Binali YILDIRIM T.C. Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM T.C. Ulaştırma Bakanı 76 Dosya

77 Kurum İçi Yönlendirme Tabelası Bina girişinde çift yönlü ya da asansör karşısında tek yönlü kullanılabilir. Pleksiglas malzeme üzerine yapılır, LED aydınlatma istenirse kullanılabilir. Z Z Yemekhane Danışma Bakan Müsteşar Müsteşar Yardımcıları Personel Daire Başkanlığı Kara Ulaştırması 5 Genel Müdürlüğü Haberleşme 6 Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Başkanlığı AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Teſtiş Kurulu Başkanlığı Dosya

78 Kat Yön Levhası Pleksiglas malzeme üzerine yapılır, LED aydınlatma istenirse kullanılabilir. Tavandan asılarak kullanılır. 11 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 11 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Dosya

79 Kurum Önü Yönlendirme (Otopark) Çift yönlü kullanılır. Pleksiglas malzeme üzerine yapılır. LED aydınlatma kullanılır. Personel Oto Parkı Staff Parking Misafir Oto Parkı Visitors Parking Dosya

80 Araç Giydirme (Sedan Araçlar) Sedan araçlar için uygulama yandaki gibidir. Resmi Hizmete Mahsustur. Dosya

81 Araç Giydirme (Van ve 4 Çeker) Van araçlar için uygulama yandaki gibidir. Resmi Hizmete Mahsustur. 4 çeker araçlar için uygulama yandaki gibidir. Resmi Hizmete Mahsustur. Dosya

82 Rozet Kurumsal renklerin yanında gümüş metalik malzeme üzerine de kullanılır. Dosya

83 Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum/ Kuruluşlar

84 Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum/Kuruluşlar (Logo Kullanımı) Basılı Malzemelerde Ulaştırma Bakanlığı logosunun yatay formu kullanılması önerilir. Kurum un logosuna hizalı Ulaştırma Bakanlığı logosu yatay ve hemen hizasında bağlı kuruluşudur (ya da ilgili kuruluşudur - ilişkili kurumudur) yazısı ile kullanılır. Kurum logosu sağda yer alıyorsa; sağ en alt köşede, ortada yer alıyorsa; sayfasın ortasında ve en altta yer alır. Altta kalan beyaz alan minimum 4 mm, üste kalan boş alan minimum 2 milimetre olmalıdır. Kurum un logosuna oranı %45'tir. 20 mm kullanılan logoya karşılık Ulaştırma Bakanlığı logosu 9 mm olmalıdır. Ulaştırma Bakanlığı logosu bu oranla minimum kullanımından küçük kalıyorsa logonun minimum kullanımı tercih edilmelidir. Yatay kullanıma uygun olmayan materyallerde Ulaştırma Bakanlığı logosunun dikey formu kullanılır. Dosya

85 Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum/Kuruluşlar (Minimum Logo Kullanımı) Ulaştırma Bakanlığı logosu bu oranla minimum kullanımından küçük kalıyorsa logonun minimum kullanımı tercih edilmelidir. Minimum kullanımı yandaki gibidir. Dosya

86 Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum/Kuruluşlar (Yazışma Belgeleri Örneği) Kurum'un logosuna hizalı Ulaştırma Bakanlığı logosu yatay ve hemen hizasında bağlı kuruluşudur (ya da ilgili kuruluşudur - ilişkili kurumudur) yazısı ile kullanılır. Kurum logosu sağda yer alıyorsa; sağ alt köşede, ortada yer alıyorsa, sayfasın ortasında ve altta bulunmaktadır. Altta kalan beyaz alan minimum 4 mm, üste, kalan boş alan minimum 2 mm olmalıdır. Kurum'un logosuna oranı %45'tir. 20 mm kullanılan logoya karşılık Ulaştırma Bakanlığı logosu 9 mm olmalıdır. Adres: GMK Bulvarı No: 128/A Mlatepe Ankara Tel:... Faks:... 2 mm 4 mm Adres: GMK Bulvarı No: 128/A Mlatepe Ankara Tel:... Faks:... 2 mm 4 mm 86

87 Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum/Kuruluşlar (Basılı Malzeme Örneği) PTT "Alo Post"a ait aşağıdaki fatura örneğinde PTT logosunun orijinal boyutundaki yüksekliği 10 mm'dir. %45'i Ulaştırma Bakanlığı logosunun minimum kullanım oranından daha küçük olduğu için burada logonun minimum kullanımı tercih edilmiştir. Logo yine ilgili kurum logosuna hizalı olarak alttan 4 mm, üsten 2 mm boşluk verilecek şekilde kullanılmıştır. 10 mm 2 mm 5 mm 4 mm 87

88 Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum/Kuruluşlar (Basılı Malzeme Örneği) PTT "APS"ye ait aşağıdaki fatura örneğinde PTT logosu filigran olarak kullanılmıştır. Bu durumda Ulaştırma Bakanlığı logosu %45 oranında değil minimum kullanılmalıdır. Hizası PTT logosu ortalı olduğu için filigrana ortalanmalıdır. Materyal etrafında kalın konturlar var ise Ulaştırma Bakanlığı logosu kontur içinde kalan beyaz alan dikkate alınarak hizalanmalıdır. Kesim alanı kontur dışında kaldığı için alttan ve üstten 2 mm'lik boşluk yeterlidir. 2 mm 2 mm 88

89 Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum/Kuruluşlar (Basılı Malzeme Örneği) Türksat'a ait fatura örneğinde Türksat logosu 22 mm yüksekliğinde kullanılmıştır. Bu durumda Ulaştırma Bakanlığı logosu %45 oranında (9,9 mm yüksekliğinde) uygulanmıştır. Logo yine ilgili kurum logosuna hizalıdır. Alttan minimum 4 mm, üsten minimum 2 mm kuralına uyulmuştur. 89

90 Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum/Kuruluşlar (Basılı Malzeme Örneği) PTT "Kargo"ya ait aşağıdaki fatura örneğinde PTT logosunun orijinal boyutundaki yüksekliği 13,5 mm'dir. Bu durumda Ulaştırma Bakanlığı logosu %45 oranında (6 mm yüksekliğinde) uygulanmıştır. Logo yine ilgili kurum logosuna hizalı alttan 4 mm, üsten 2 mm boşluk verilerek şekilde kullanılmıştır. 90

91 Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum/Kuruluşlar (Basılı Malzeme Örneği) TD'ye ait aşağıdaki bilet örneğinde TD logosunun orijinal boyutundaki yüksekliği 12,5 mm'dir. Bu durumda Ulaştırma Bakanlığı minimum kullanım kuralına göre uygulanmıştır. Logo yine ilgili kurum logosuna hizalı alttan 4 mm, üsten 2 mm boşluk verilerek kullanılmıştır. YOLCU BİLETİ F: 3101 YOLCU ADI : Seri : No: ÇIKIŞ : YOLCULUK TARİHİ : VARIŞ : YOLCULUK SAATİ : TREN ADI : PLANLANAN VARIŞ SAATİ : TARİFE : VAGON NO : ÜCRET : YER NO : BİLET NO : KONT. NO: YER GİŞE İŞLEM TARİHİ SAAT KDV Dahildir. Kızılbey V.D V.U.K. Yönetmelik hükümlerine tabi değildir. Gidiş-dönüş biletlerinde dönüş için yer numarası alınması gerekir. Bilgilerinizi kontrol ediniz. 91

92 Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum/Kuruluşlar (Mekanlarda Kullanılabilir Örnek) Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurumların binalarında Ulaştırma Bakanlığı yandaki tabelada görüldüğü gibi temsil edilir. Kurum'un logosu ve Ulaştırma Bakanlığı logo (dikey formda)'su üstte eşit oranda uygulanır. Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum'un açık adı, logosunun altında yazıyla verilir. T.C. Devlet Demiryolları ilgili kuruluşudur. Tabelanın alt kısmında Ulaştırma Bakanlığı logosu tek başına kullanılır. Yerden yüksekliği 31 cm'dir. 92

93 Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum/Kuruluşlar (Genel Müdürlük Binaları) Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurumların genel müdürlük binalarında Ulaştırma Bakanlığı aşağıdaki örneklerde verilen kurallarla temsil edilir. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ TÜRKSAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dosya

94 Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum/Kuruluşlar (Yol ve Köprü Yapım Çalışmaları) Ulaştırma Bakanlığı yol ve köprü yapım çalışmalarında aşağıdaki örneklerde verilen kurallarla temsil edilir. Ardahan-Çamlıçatak Yolu km.leri arası Bölünmüş Yol Yapım Çalışmaları Dosya

Kurumsal Kimlik Rehberi

Kurumsal Kimlik Rehberi Kurumsal Kimlik Rehberi Logo Qupaj Logo Oranlar Oranlar Qupaj logosunun oranları belirlenmiş olup üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. Minimum kullanım ölçüsü 9 mm dir. Minimum logo kullanım

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU İçindekiler Bakan Mesajı 3 Misyonumuz/Vizyonumuz 4 Kılavuz Hakkında 5 Nasıl Kullanılır 6 Logo 7 Milimetrik Görünüm 9 Oranlar 12 Minimum Kullanım 13 Yatay

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU (Revizyon, Ocak 2015) İçindekiler Bakan Mesajı 3 Misyonumuz/Vizyonumuz 4 Kılavuz Hakkında 5 Nasıl Kullanılır 6 Logo 7 Milimetrik Görünüm 9 Oranlar 12 Minimum

Detaylı

AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ DERNEĞİ LOGO VE KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ DERNEĞİ LOGO VE KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ DERNEĞİ LOGO VE KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU AUSDER KİMDİR? Geleceğin şehirleri teknoloji odaklı modern çözümlerle kuruluyor. Bu çözümlerin başında da Akıllı Ulaşım Sistemleri geliyor.

Detaylı

LOGO, PANTONE, CMYK, FONT

LOGO, PANTONE, CMYK, FONT LOGO, PANTONE, CMYK, FONT KURUMSAL YAZI KARAKTERİ 1 Futura Bold ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ abcçdefgğhiijklmnoöpqrsştuüvwxyz 1234567890 KURUMSAL YAZI KARAKTERİ 2 Futura ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU İÇINDEKILER 01.00 TEMEL ÖĞELER Giriş 6 01.01 Logo 7 01.02 Logo nun Renkleri 8 01.03 Siyah-Beyaz Logo 9 01.04 Yaklaşma Sınırları ve Minimum Boyut 10 01.05 Logo nun Farklı Zeminlerde

Detaylı

KANUNİ MARKA KİMLİĞİ KILAVUZU

KANUNİ MARKA KİMLİĞİ KILAVUZU KANUNİ MARKA KİMLİĞİ KILAVUZU MARKA KİMLİĞİ KILAVUZU www.kanuni.com.tr 2012 1 // Logo 4 // Kurumsal Evraklar 5 // Kurum Kartları 1.1 Logotype 4.1 Kurumsal Kartvizit 5.1 Personel Kartı 1.2 Logo 4.2 Kurumsal

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KLAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KLAVUZU KURUMSAL KİMLİK KLAVUZU Amblem ve Logo ERS Sembolü (Amblem) ERS Logo ERS Amblem ve Logo birlikte 1 Amblem ve Logo Farklı Ölçülerde Kullanımı Amblem ve Logo nun farklı ölçülerde kullanılması Verilen ölçüler

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ..ANA BİLİM / ANA SANAT DALI

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ..ANA BİLİM / ANA SANAT DALI T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ..ANA BİLİM / ANA SANAT DALI (Öğrenci Adı ve Soyadı, Times New Roman, 16) SERMAYE PİYASALARINDA BAĞIMSIZ DENETİM VE BAĞIMSIZ DENETİMDEN KAYNAKLANAN

Detaylı

Demir Hayat Sigorta A.Ş. Kurumsal Logo Kullanım Klavuzu

Demir Hayat Sigorta A.Ş. Kurumsal Logo Kullanım Klavuzu Demir Hayat Sigorta A.Ş. Kurumsal Logo Kullanım Klavuzu demirhayat.com.tr Hazırlayan: Pazarlama Departmanı Demir Hayat Sigorta A.Ş. yüzde yüz Türk Sermayeli bir Türk şirketidir. Demir Hayat Sigorta adı

Detaylı

K U R U M S A L K İ M L İ K K I L A V U Z U

K U R U M S A L K İ M L İ K K I L A V U Z U KURUMSAL KİMLİK K I L AV U Z U İÇİNDEKİLER 01.00 Giriş 3 01.01 Logo 4 01.02 Logo nun Renkleri 5 01.03 Siyah-Beyaz Logo 6 01.04 Yaklaşma Sınırları ve Minimum Boyut 7 01.05 Logo nun Farklı Zeminlerde Kullanımı

Detaylı

PROJELER İÇİN GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ

PROJELER İÇİN GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ PROJELER İÇİN GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ ÖNSÖZ Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)kapsamında hazırlanan ve Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği nin ortak finansmanı ile yürütülen İnsan Kaynaklarının

Detaylı

Renkli Olmayan Baskılarda Logonun Kullanımı

Renkli Olmayan Baskılarda Logonun Kullanımı Renkli Olmayan Baskılarda Logonun Kullanımı Kurumsal Kimlik Kılavuzu 1 2 Kurumsal Kimlik Kılavuzu Renkli Olmayan Baskılarda Logonun Kullanımı Renkli Olmayan Baskılarda Logonun Kullanımı Kurumsal Kimlik

Detaylı

Ayrıştırıcı Özellikler Değerler Marka Özü B C D E F. Basılı Malzemeler. MS Word için Antetli. E-posta imzası. Özel Günler Dijital Tebrik Kartı

Ayrıştırıcı Özellikler Değerler Marka Özü B C D E F. Basılı Malzemeler. MS Word için Antetli. E-posta imzası. Özel Günler Dijital Tebrik Kartı µ G 1 2 3 4 5 Giriş Faydalar Kişilik Ayrıştırıcı Özellikler Değerler Marka Özü A B C D E F Temel Öğeler Bağlı Markalar Kimliği Basılı Malzemeler Dijital Malzemeler Görsel Bildirişim Elemanları Personel

Detaylı

Kurumsal Kimlik Standartları. Brand Guidelines Manual V

Kurumsal Kimlik Standartları. Brand Guidelines Manual V Kurumsal Kimlik Standartları V.01 05.16 01 Temel İlkeler KURUMSAL KİMLİK STANDARTLARI BRAND GUIDELINES MANUAL 01 Temel İlkeler 01 A AMBLEM VE LOGO 3 01 Temel İlkeler 01 A2 MONOGRAM 4 01 Temel İlkeler 01

Detaylı

SiViL TOPLUM DESTEKLERi

SiViL TOPLUM DESTEKLERi SiViL TOPLUM DESTEKLERi SiViL TOPLUM DESTEKLERi YTB SİVİL TOPLUM DESTEKLERİ GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı nın yayınıdır. BASIM TARİHİ: Aralık 2015 İLETİŞİM:

Detaylı

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI DESTEK PROGRAMLARI GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI DESTEK PROGRAMLARI GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI DESTEK PROGRAMLARI GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ İÇİNDEKİLER KAPSAM...1 GENEL GÖRÜNÜRLÜK KURALLARI...2 Aktiviteler...4 El İlanları...4 Broşürler...4 Bültenler...4 Web Sayfaları...5

Detaylı

Kurumsal Kimlik, halkla ilişkilerde kurumun görünen yüzüne verilen isimdir. Kurumun kendini temsil ve ifade etme şeklidir. Kurumu anımsatacak tasarımın ve renklerin hangi ölçülerde, nasıl kullanılması

Detaylı

Marka ve Görsel Kimlik Rehberi Haziran 2017 Tarihi Not Alın!

Marka ve Görsel Kimlik Rehberi Haziran 2017 Tarihi Not Alın! Marka ve Görsel Kimlik Rehberi 2017 10 Haziran 2017 Tarihi Not Alın! 01 İÇERİK Şu anda bakmakta olduğunuz paket, markalaşmış özel bir gün olan Global Wellness Day in kurumsal kimlik standartlarını gösteren

Detaylı

Kurum Kimliği Kılavuzu V.01

Kurum Kimliği Kılavuzu V.01 Kurum Kimliği Kılavuzu V.01 Kurum Kimliği Kılavuzu NEGMAR DENİZCİLİK YATIRIM A.Ş. KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU AYNASANAT REKLAM TASARIM tarafından hazırlanmıştır İ Ç İ N D E K İ L E R 1 Giriş--------------------------------------------------

Detaylı

SEO Arama Motoru Optimizasyonu

SEO Arama Motoru Optimizasyonu SEO Arama Motoru Optimizasyonu Ömer Özkan Şakar Head of Operations @ Teknokrasi EĞİTİM HAKKIMDA Koç Üniversitesi BA in Business Administration Universitat Pompeu Fabra MSc in Management KARİYER Sahibinden

Detaylı

PROSPORT. Kurumsal Kimlik Kılavuzu

PROSPORT. Kurumsal Kimlik Kılavuzu Kurumsal Kimlik Kılavuzu İçindekiler Bölüm 1... 05 06 ProSport Sembolü... ProSport Tipografisi... 07 08 ProSport Logotype ı... Yatay Oranlar... 09 Dikey Oranlar... 10 Güvenlik Alanları... 11 Minimum Boyut...

Detaylı

Kurumsal Kimlik Kılavuzu

Kurumsal Kimlik Kılavuzu Kurumsal Kimlik Kılavuzu İçindekiler Olimpiyat Sentetik Çim Sembolü / 02 Olimpiyat Sentetik Çim Yazısı / 03 Olimpiyat Sentetik Çim Logotaypı / 04 Yatay Oranlar / 05 Dikey Oranlar / 06 Güvenlik Alanları

Detaylı

KOSSH. Kurumsal Kimlik Çalışması

KOSSH. Kurumsal Kimlik Çalışması KOSSH Kurumsal Kimlik Çalışması KOSSH logosu hızlı, kaliteli, uygun ve anında hizmeti temsil eder. Bu nedenle Türkiye nin Teknoloji Servisi KOSSH koşmak temalı logo ile simgelenmektedir. Kossh Teknoloji

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK REHBERİ

KURUMSAL KİMLİK REHBERİ KURUMSAL KİMLİK REHBERİ 3 LOGOTYPE 19 RENKLER 25 YAZI KARAKTERİ 29 KURUMSAL EVRAKLAR 41 DİJİTAL MATERYALLER 49 İLETİŞİM MATERYALLERİ 55 BAYRAKLAR 61 PROMOSYON MATERYALLERİ LOGOTYPE LOGOTYPE 1X değeri,

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KLAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KLAVUZU KURUMSAL KİMLİK KLAVUZU İÇİNDEKİLER 1 TANIM ve HEDEFLER 1.1 Hedefler ve Marka Tanımı 1.2 Kurumsal Değerlerimiz 1.3 İletişim Tonu 2 LOGO 2.1 Logotpe 2.2 Logotpe Versionları 2.3 Ölçüler 2.4 Koruma Alanları

Detaylı

Turgut Özal Üniversitesi markası, üniversitenin kuruluş değerlerinin bir yansımasıdır. Marka, Turgut Özal Üniversitesi vizyon ve misyonuna hizmet

Turgut Özal Üniversitesi markası, üniversitenin kuruluş değerlerinin bir yansımasıdır. Marka, Turgut Özal Üniversitesi vizyon ve misyonuna hizmet Turgut Özal Üniversitesi Kurumsal Kimlik Kılavuzu Turgut Özal Üniversitesi markasının kurumsal kimliğine rehber olarak hazırlanmıştır. Kurum kimliği markanın değerlerini taşımak zorundadır ve uygulaması

Detaylı

KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER TEMEL ÖGELER - Logonun Dikey Kullanýmý - Logonun Yatay Kullanýmý - Logo Renkleri - Görsel ve Zemin Üzerinde Logo Kullanýmý - Tipografi - Logonun Hatalý Kullanýmý KURUMSAL

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU GİRİŞ T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kurumsal Kimlik Kılavuzu T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kurumsal kimliğine rehber olarak hazırlanmıştır. Kurum kimliği kurumsal değerleri

Detaylı

KURUMSAL KiMLiK REHBERi

KURUMSAL KiMLiK REHBERi KURUMSAL KiMLiK REHBERi LOGO LOGO BOYUTLARI MIN 10 mm A5 18 mm A4 26 mm A3 36 mm A2 50 mm LOGO KORUMA ALANI X X/2 X/2 X/2 X/2 LOGO & TYPE KULLANIM LOGO KENDİ RENKLERİNDEKİ ZEMİNLERDE KULLANILDIĞINDA ARMA

Detaylı

1 GİRİŞ 1.1 Önsöz 4 SONUÇ. 14x. 3 1/2 x x 5x x 3 1/2 x. 18x. x 3x x

1 GİRİŞ 1.1 Önsöz 4 SONUÇ. 14x. 3 1/2 x x 5x x 3 1/2 x. 18x. x 3x x x 3x x 3 1/2 x x 5x x 3 1/2 x 13x 45 18x 12x 14x 1 GİRİŞ 1.1 Önsöz 2 GÖRSEL İFADE STANDARTLARI 2.1 ATSO logosu 2.2 Logo elementleri ve çizim kuralları 2.3 Wordmark kullanımı 2.4 Logo kullanım boyutları

Detaylı

PİŞİRME GRUBU (MTF) Tel Bantlı Tünel Fırınlar, (STF) Taş Tabanlı Tünel Fırınlar

PİŞİRME GRUBU (MTF) Tel Bantlı Tünel Fırınlar, (STF) Taş Tabanlı Tünel Fırınlar Undan... Pişkin Lezzete. Sağlıkla! PİŞİRME GRUBU (MTF) Tel Bantlı Tünel Fırınlar, (STF) Taş Tabanlı Tünel Fırınlar MTF / STF TÜNEL TİPİ EKMEK FIRINLARI Özköseoğlu Tünel Tip Ekmek Fırınları, sektörde 35

Detaylı

Kurumsal Kimlik Kılavuzu

Kurumsal Kimlik Kılavuzu Kurumsal Kimlik Kılavuzu Değerli Çalışma Arkadaşlarım; Bir kurum faaliyetlerini ne kadar iyi yürütürse yürütsün başarının süreklilik kazanması ancak kurumsal kültür ile mümkündür. Yenilikçi bir yaklaşımla,

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU İÇİNDEKİLER 01 GİRİŞ 03 GRUP 1 1.1 Kurumsal Kimlik Hakkında 1.2 Terminoloji 3.1 Antetli Kağıt 3.2 Kartvizit 02 AMBLEM AMBLEM KULLANIMI LOGOTYPE 3.3 Diplomat Zarf 3.4 Torba Zarf - Küçük 3.5 Torba Zarf -

Detaylı

İçindekiler KURUMSAL KİMLİK KLAVUZU

İçindekiler KURUMSAL KİMLİK KLAVUZU İçindekiler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AMBLEM / LOGO ORANLARI BASILI MALZEMELER AÇIKHAVA UYGULAMALARI TABELA VE YÖNLENDiRMELER AMBALAJ UYGULAMALARI DiJiTAL UYGULAMALAR PERSONEL KARTLARI BAYRAKLAR PROMOSYONLAR KURUMSAL

Detaylı

Kurumsal Kimlik Rehberi

Kurumsal Kimlik Rehberi Kurumsal Kimlik Rehberi İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Logo Logo Oran Güvenlik Alanı ve Minimum Kullanım Ölçüsü Yardımcı Tasarım Elemanı Temel Renkler Yardımcı Renkler Zemin Üzerinde Kullanımlar 1 Zemin Üzerinde

Detaylı

5.0. Bayraklar... 73 1.2 5.1. Kırlangıç Bayraklar... 75 1.3 5.2. Roll - Up... 77 1.4. Afiș... 79 1.5 5.3. Billboard... 81 1.6 5.4. CLP/Raket... 83 1.

5.0. Bayraklar... 73 1.2 5.1. Kırlangıç Bayraklar... 75 1.3 5.2. Roll - Up... 77 1.4. Afiș... 79 1.5 5.3. Billboard... 81 1.6 5.4. CLP/Raket... 83 1. MESKİ KURUMSAL KİMLİK KLAVUZU 2016 T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ İÇİNDEKİLER AMBLEM VE LOGOTYPE 1.0 Amblem Tanımı... 5 AÇIK HAVA 1.1 Amblem... 7 5.0 Bayraklar...

Detaylı

Basılı Malzemeler. logo. Kurumsal Kimlik Kitapçığı. Versiyon 1.2. Zarf (A4, Diplomat, A3) Kimlik Kartı. Antetli Kağıt ve Devam Kağıdı Kartvizit.

Basılı Malzemeler. logo. Kurumsal Kimlik Kitapçığı. Versiyon 1.2. Zarf (A4, Diplomat, A3) Kimlik Kartı. Antetli Kağıt ve Devam Kağıdı Kartvizit. Basılı Malzemeler ografi Antetli Kağıt ve Devam Kağıdı Kartvizit Zarf (A4, Diplomat, A3) Dosya Kimlik Kartı logo 5X Versiyon 1.2 TAV Havalimanları Holding TAV Havalimanları Holding Havalimanı İşletmeciliği

Detaylı

Kurumsal Kimlik Rehberi

Kurumsal Kimlik Rehberi Kurumsal Kimlik Rehberi Amblem - Logotype Amblem - Logotype: En az boşluk mesafesi Logonun çevresinde bırakılacak alan logonun net bir şekilde vurgulanması için önemlidir. Şekilde logonun çevresinde bırakılması

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Amblem ve Logotype 5 Renkler 24 Fontlar-Yazı Karakterleri 27 Basılı Öğeler 30 Bayrak ve Eşantiyon 76 Tabela ve Yönlendirmeler 85

İÇİNDEKİLER. Amblem ve Logotype 5 Renkler 24 Fontlar-Yazı Karakterleri 27 Basılı Öğeler 30 Bayrak ve Eşantiyon 76 Tabela ve Yönlendirmeler 85 KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 2014 İÇİNDEKİLER Amblem ve Logotype 5 Renkler 24 Fontlar-Yazı Karakterleri 27 Basılı Öğeler 30 Bayrak ve Eşantiyon 76 Tabela ve Yönlendirmeler 85 2 1.1 Belediye Başkanlığının İletişim

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 01 TEMEL UNSURLAR KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU LOGOTYPE 01.01 Kullanılan siyah renk ise gücü, özgüveni ve kararlılığı sembolize etmektedir. Pantone kodu Black 6 C dir. Logomuzda

Detaylı

3 Profesyonel Rehberlik Hizmetleri

3 Profesyonel Rehberlik Hizmetleri 1 Biz & Neler yapıyoruz... 3 Profesyonel Rehberlik Hizmetleri 5 Avantajlı Konaklama Hizmetleri 8 Alan Kargolama ve Transfer Hizmetleri 10 Araç ve Otobüs Kiralama Hizmetleri 13 Düğün, Nikah ve Balayı Organizasyon

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 2016 KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1 Kurumsal Kimliğimiz Hakkında 1.2 Logomuz Hakkında 2. LOGO 2.1 Logo nun Dikey Renkli Kullanımı 2.2 Logo nun

Detaylı

DÜNYA AHISKA TÜRKLERİ BİRLİĞİ THE WORLD UNION of AHISKA TURKS. Kurumsal Kimlik Rehberi

DÜNYA AHISKA TÜRKLERİ BİRLİĞİ THE WORLD UNION of AHISKA TURKS. Kurumsal Kimlik Rehberi Kurumsal Kimlik Rehberi İçindekiler İçindekiler 2 Başkanın Mesajı 3 Giriş 4 Logotayp 5 DATÜB Logotaypı Mimarisi 6 Logotayp 1 7 Logotayp 2 8 Logotayp 3 9 Logotayp ve Ülke Kullanımları 1 10 Logotayp ve Ülke

Detaylı

arvento hakkında www.arvento.com

arvento hakkında www.arvento.com arvento hakkında 2005 yılında mobil takip sistemleri üretmek amacıyla yüzde yüz yerli sermaye ile kurulan Arvento Mobil Sistemler A.Ş., 19.000 in üzerinde müşteri ve 250.000 in üzerinde araç referansı

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK REHBERİ

KURUMSAL KİMLİK REHBERİ KURUMSAL KİMLİK REHBERİ AMBLEM ve LOGO 1 Logotpe 5 1.1 Logotpe Teknik Çizimi 5 1.2 Logonun Dike Kullanımları 6 1.3 Logonun Yata Kullanımı 7 1.4 Logonun Dairesel Kullanımı 8 1.5 Logo Renkleri 9 1.6 Logonun

Detaylı

A Temel İlkeler. B Kurumsal Evrak

A Temel İlkeler. B Kurumsal Evrak A Temel İlkeler 1. Sembol 2. Yazı 3. Logotayp - Temel Kullanım 4. Logotayp - Dikey Kullanım 5. Logotayp - Kurumsal Renk Standartları 6. Logotayp - Güvenlik Alanı ve Minimum Kullanım Ölçüsü 7. Logotayp

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU 2012

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU 2012 KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU 2012 İçindekiler 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.0 2.1 2.2 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.8 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 AMBLEM VE LOGO Amblem... 3 Logotype... 4 Logo nun Dikey

Detaylı

araç takip ve filo yönetim sistemleri

araç takip ve filo yönetim sistemleri arvento hakkında Arvento, mobil teknolojiler üretmek amacıyla yüzde yüz yerli sermaye ile Türkiye de kurulmu bir teknoloji irketidir. Arvento ürünleri, uzun yıllar boyunca bu alanda AR-GE ve üretim çalı

Detaylı

Kurumsal Kimlik Rehberi

Kurumsal Kimlik Rehberi Kurumsal Kimlik Rehberi Değerli Çalışma Arkadaşlarım; Turaş ailesi olarak, geliştirdiğimiz stratejiler doğrultusunda, sektöründe bir dünya markası olma yolunda ilerlemek için, pek çok başarılara imza attık.

Detaylı

Tercihiniz sizi yansıtır

Tercihiniz sizi yansıtır Tercihiniz sizi yansıtır guzelyurt.statuplus.com Gelin, kendinize Statü Güzelyurt Residence tan bir daire alın; Tercihiniz sizi yansıtsın... Sizi ifade edecek, size ait detaylara sahip olsun; Yapay kumsalı,

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Kimlik Kılavuzu Ekim 2014 - V.1 Sunuş Bu rehber BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ nin kurumsal kimliğindeki görsel ögeleri, kapsamını ve uygulama kurallarını açıklıyor.

Detaylı

K U R U M S A L. K i M L i K K I L A V U Z U

K U R U M S A L. K i M L i K K I L A V U Z U K U R U M S A L K İ M L İ K K I L A V U Z U K U R U M S A L K i M L i K K I L A V U Z U İçindekiler OSMANİYE BELEDİYESİ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 AMBLEM VE LOGOTYPE Tanım... 7 Amblem... 9 Amblem

Detaylı

KURUM KİMLİĞİ KİTABI 1

KURUM KİMLİĞİ KİTABI 1 KURUM KİMLİĞİ KİTABI 1 İçindekiler TVF Fontlar 5-6 Logo - Amblem 7 Pantone Bilgisi 8 Farklı Zeminlerde Logo & Amblem 9-11 Logonun Yanlış Kullanım Şekilleri 12-13 Logoların Özel Renk ve Kullanımları 14-17

Detaylı

Kurumsal Kimlik Kılavuzu

Kurumsal Kimlik Kılavuzu Kurumsal Kimlik Kılavuzu İçindekiler Misyonumuz/Vizyonumuz 3 Kılavuz Hakkında 4 Logo Logonun Ölçüleri ve Oranları 6 Logonun Renkleri ve Değerleri 7 Logonun Yatay ve Dikey Kullanımı 8 Logonun İngilizce

Detaylı

Kurumsal Kimlik Kılavuzu 2013. www.isef.org.tr

Kurumsal Kimlik Kılavuzu 2013. www.isef.org.tr Kurumsal Kimlik Kılavuzu 2013 Kurum Kimliği Kılavuzu 2013 KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 0 0 3 LOGO KULLANIMI 1.1 Oranlar 07 1.2 Renkler 08 1.3 Renkli/Siyah-Beyaz/Tek Renk 09 1.4 Minimum Kullanım 10 1.5 Hatalı

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK REHBERİ

KURUMSAL KİMLİK REHBERİ KURUMSAL KİMLİK REHBERİ AMERiKAN ESTETiK YAZISI Amerikan Estetik yazısı Amerikan ve Estetik olarak iki farklı font kullanılarak tasarlanmıştır. Amerikan yazısı Cabin fontu, Estetik yazısı ise Roboto fontu

Detaylı

www.aluform.com.tr www.pekintas.com.tr

www.aluform.com.tr www.pekintas.com.tr www.aluform.com.tr www.pekintas.com.tr Büyükdere Cad. No:32 Pekintaș İș Merkezi 34388 Mecidiyeköy - İstanbul / TURKEY Tel : +90(212) 267 00 61 / 288 91 21 Faks : +90(212) 275 24 10 / 288 60 44 KURUMSAL

Detaylı

Hazırlayanlar. Uğursal UĞUR Genel Direktör & Danışman. Demet YEŞİLYURT Grafik Tasarımcı. Emrah TIRAK Pazarlama & ARGE Direktörü

Hazırlayanlar. Uğursal UĞUR Genel Direktör & Danışman. Demet YEŞİLYURT Grafik Tasarımcı. Emrah TIRAK Pazarlama & ARGE Direktörü STYLE GUIDE STYLE GUIDE Bu marka kitabı tüm Windows, Macintosh, Linux Mobile ve diğer tüm platformlarda problemsizce görrüntülenmesi için Adobe PDF formatında hazırlanmıştır. Tüm dosyayı veya istenen sayfaları

Detaylı

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi TAM METİN ŞABLONU

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi TAM METİN ŞABLONU TAM METİN ŞABLONU Lütfen bildirinizi MUTLAKA aşağıdaki yazım kurallarına göre hazırlayınız. Belirtilen yazım kurallarına uygun olmadan gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir. Özellikle, tablo ve şekillerin

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK REHBERİ

KURUMSAL KİMLİK REHBERİ KURUMSAL KİMLİK REHBERİ Memduh Boydak Mütevelli Heyet Başkanı Değerli Arkadaşlarım, Melikşah Üniversitesi olarak, geliştirdiğimiz eğitim stratejileriyle ve yaptığımız doğru hamlelerle bir dünya üniversitesi

Detaylı

KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU V.01

KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU V.01 KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU V.01 KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU V.01 istanbullines denizcilik yatırım a.ş. kurum kimliği kılavuzu aynasanat reklam tasarım tarafından hazırlanmıştır. İçindekiler 1 Giriş---------------------------------------

Detaylı

İSAR KURUMSAL KİMLİK REHBERİ. istanbul araştırma ve eğitim vakfı istanbul foundation for research and education. logo/tipografi/renkler/evraklar/desen

İSAR KURUMSAL KİMLİK REHBERİ. istanbul araştırma ve eğitim vakfı istanbul foundation for research and education. logo/tipografi/renkler/evraklar/desen İSAR KURUMSAL KİMLİK REHBERİ logo/tipografi/renkler/evraklar/desen tarih : MART 2017 TANIM : KURUMSAL KİMLİK REHBERİ istanbul araştırma ve eğitim vakfı istanbul foundation for research and education KURUM:

Detaylı

DENİZLİ SANAYİ ODASI Kurumsal Kimlik Kılavuzu

DENİZLİ SANAYİ ODASI Kurumsal Kimlik Kılavuzu DENİZLİ SANAYİ ODASI Kurumsal Kimlik Kılavuzu Temel Grafik Standartları DENİZLİ / 2013 DENİZLİ SANAYİ ODASI KURUMSAL KiMLiK KILAVUZU Bu Kurumsal Kimlik Kılavuzu, Denizli Sanayi Odası nın tüm iletişim uygulamalarında

Detaylı

BTO logotaypının etrafında bırakılması önerilen minimum alan (güvenlik alanı) aşağıda y ile gösterilen majiskülharflerin yüksekliği kadar olmalıdır.

BTO logotaypının etrafında bırakılması önerilen minimum alan (güvenlik alanı) aşağıda y ile gösterilen majiskülharflerin yüksekliği kadar olmalıdır. Güvenlik Alanı BTO logotaypının etrafında bırakılması önerilen minimum alan (güvenlik alanı) aşağıda y ile gösterilen majiskülharflerin yüksekliği kadar olmalıdır. Dar alanlarda her iki yanda da güvenlik

Detaylı

bölüm 01 Temel Bilgiler

bölüm 01 Temel Bilgiler iga havalimani işletmeleri a.ş. Kurumsal Kimlik Kılavuzu bölüm 01 Temel Bilgiler Çalışma dökümanı ve bilgi için kurumsal iletişim bölümü ile iletişime geçiniz. marcom@igairport.com 2-3 iga havalimani

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 : GİRİŞ... 4 Başkanın Mesajı... 5 Vizyonumuz-Misyonumuz... 6 İlkelerimiz... 7

İÇİNDEKİLER. 1 : GİRİŞ... 4 Başkanın Mesajı... 5 Vizyonumuz-Misyonumuz... 6 İlkelerimiz... 7 KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 2016 1 İÇİNDEKİLER 1 : GİRİŞ... 4 Başkanın Mesajı... 5 Vizyonumuz-Misyonumuz... 6 İlkelerimiz... 7 2 : AMBLEM-LOGOTYPE... 8 Logonun Hikâyesi... 9 Logonun Kullanım Şekilleri ve

Detaylı

LDS LODOS TEKNİK Kurumsal Kimlik Rehberi kurumumuzun görsel birliğini sağlamada rehber olarak kullanılacaktır. Kılavuzda belirtilen kurallara

LDS LODOS TEKNİK Kurumsal Kimlik Rehberi kurumumuzun görsel birliğini sağlamada rehber olarak kullanılacaktır. Kılavuzda belirtilen kurallara KURUMSAL KİMLİK LDS LODOS TEKNİK Kurumsal Kimlik Rehberi kurumumuzun görsel birliğini sağlamada rehber olarak kullanılacaktır. Kılavuzda belirtilen kurallara uyulması; tüm basılı evraklar, kurumsal iletişim

Detaylı

Mavi C:70 M:35 Y:0 K:0 Yeşil C:70 M:0 Y:100 K:0 Turuncu C:0 M:52 Y:100 K:0 Siyah C:50 M:50 Y:50 K:100 Kırmızı C:0 M:100 Y:100 K:20

Mavi C:70 M:35 Y:0 K:0 Yeşil C:70 M:0 Y:100 K:0 Turuncu C:0 M:52 Y:100 K:0 Siyah C:50 M:50 Y:50 K:100 Kırmızı C:0 M:100 Y:100 K:20 ASKAJANS ın logosu yatay bir formattadır. Logodaki ASK yazının sol tarafında üç (3) renkten oluşan soldan sağa kırk beş (45) derecelik açılara sahip yatay figürler bulunmaktadır. Logonun boyutları basılı

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 2016

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 2016 KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 2016 İÇİNDEKİLER KURUMSALKİMLİK...3 AMBLEM & LOGO KURUMSAL RENK... 13 BASILIMALZEMELER... 14-23 BAYRAK & FLAMA... 5-12... 24-27 TABELA, TOTEM & ŞİRKET İÇİ YÖNLENDİRMELER... 28-29

Detaylı

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. KURUMSAL GÖRSEL KİMLİK KILAVUZU 2014

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. KURUMSAL GÖRSEL KİMLİK KILAVUZU 2014 BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2014 2 BU KILAVUZ NASIL KULLANILMALI? Sayın ilgili Kurumsal Görsel Kimlik Kılavuzu olası tüm görsel gereksinimlere cevap vermesi amacıyla tasarlanmıştır. Kimliğin temel unsuru

Detaylı

arvento hakkında www.arvento.com

arvento hakkında www.arvento.com arvento hakkında Teknolojisinin tamamını Türkiye'de geliştirip üreten bir Türk teknoloji şirketi olan Arvento, mobil takip sistemleri alanında Türkiye, Doğu Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu, Ortadoğu,

Detaylı

YAZIM KURALLARI. Sayfa Yapısı ve Yazı Biçimi. YAZI TĠPĠ VE BOYUTU Yazı Tipi: Times New Roman Yazı Boyutu: 12 punto

YAZIM KURALLARI. Sayfa Yapısı ve Yazı Biçimi. YAZI TĠPĠ VE BOYUTU Yazı Tipi: Times New Roman Yazı Boyutu: 12 punto YAZIM KURALLARI Lütfen çalışmanızı MUTLAKA aşağıdaki yazım kurallarına göre hazırlayınız. Belirtilen kurallara uygun olmayan çalışmalar kabul edilmeyecektir. Özellikle, tablo ve şekillerin kaymayacak şekilde

Detaylı

arvento hakkında www.arvento.com

arvento hakkında www.arvento.com arvento hakkında Teknolojisinin tamamını Türkiye'de geliştirip üreten bir teknoloji şirketi olan Arvento, mobil takip sistemleri alanında Türkiye, Doğu Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu, Ortadoğu, Arap

Detaylı

arvento hakkında

arvento hakkında arvento hakkında Türkiye nin lider araç takip sistemi Arvento, 55 binin üzerindeki müşterisi ve 700 bine yakın cihaz sayısı ile takip sistemleri alanında Türkiye, Arap Yarımadası, Ortadoğu, Kuzey Afrika,

Detaylı

arvento hakkında

arvento hakkında arvento hakkında Türkiye nin lider araç takip sistemi Arvento, 61 binin üzerindeki müşterisi ve 760 bine yakın cihaz sayısı ile takip sistemleri alanında Türkiye, Arap Yarımadası, Ortadoğu, Kuzey Afrika,

Detaylı

YÜKSEK SEÇİM KURULU KURUMSAL KİMLİĞİ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KURUMSAL KİMLİĞİ YÜKSEK SEÇİM KURULU KURUMSAL KİMLİĞİ YÜKSEK SEÇİM KURULU Kurumsal Kimliği Seçimlerin yönetim ve denetimi, çeşitli aşamalardan geçerek bugünkü konumuna gelmiştir. İlk olarak 16 Şubat 1950 tarih ve 5545

Detaylı

İçindekiler. 2. Bölüm: Kurumsal Malzemeler Kartvizit Antetli Kağıt Saygılarımızla Kartı

İçindekiler. 2. Bölüm: Kurumsal Malzemeler Kartvizit Antetli Kağıt Saygılarımızla Kartı GİRİŞ Bu kılavuz, Köfteci Hüsmen Aga Markasının kurumsal kimliğindeki görsel öğelerin kapsamını ve uygulama kurallarını açıklamaktadır. Bugüne kadar süregelen köklü, güçlü ve güvenilir kurum kimliğimizin

Detaylı

HERKES İÇİN ACİL SAĞLIK DERNEĞİ KURUM TANITIM REHBERİ

HERKES İÇİN ACİL SAĞLIK DERNEĞİ KURUM TANITIM REHBERİ SUNUŞ Herkes İçin Acil Sağlık Derneği nin değerli üyeleri, Dünyadaki değişim ve gelişimi yakından izlemek ve "iletişim" etkenini yüklendiğimiz görevin parçası kabul ederek kendimizi tam bir bütünlük ve

Detaylı

arvento hakkında www.arvento.com

arvento hakkında www.arvento.com arvento hakkında Teknolojisinin tamamını Türkiye'de geliştirip üreten bir teknoloji şirketi olan Arvento, mobil takip sistemleri alanında Türkiye, Doğu Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu, Ortadoğu, Arap

Detaylı

STANBUL KEMERBURGAZ ÜN VERS TES GLOBAL MODERN REAL ST D NAM K. Kurumsal Kimlik Kılavuzu

STANBUL KEMERBURGAZ ÜN VERS TES GLOBAL MODERN REAL ST D NAM K. Kurumsal Kimlik Kılavuzu STANBUL KEMERBURGAZ ÜN VERS TES GLOBAL MODERN REAL ST D NAM K Amblem & Logo Kullan mlar Logonun Grid Çizimi 03 Orijinal Logo 04 Renk De erleri 05 Fakülte Renk De erleri 06 Logonun Do ru Kullan m 07 Logonun

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI

KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI TEMEL UNSURLAR, TEMEL İLKELER TEMEL UNSURLAR, TEMEL İLKELER Kurumsal kimlik, bir kuruluşun temel stratejileri doğrultusunda görsel bir bütünlük sağlayarak kendini ifade etme biçimidir.

Detaylı

VII. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi TAM METİN ŞABLONU BAŞLIK. Birinci Yazarın Adı Soyadı 1, İkinci Yazarın Adı Soyadı 2

VII. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi TAM METİN ŞABLONU BAŞLIK. Birinci Yazarın Adı Soyadı 1, İkinci Yazarın Adı Soyadı 2 TAM METİN ŞABLONU BAŞLIK Birinci Yazarın Adı Soyadı 1, İkinci Yazarın Adı Soyadı 2 Özet Özet 200 kelimeyi aşmamalıdır. Özet italik olarak yazılmalıdır. Sed veniam augue nulla iriure lobortis nonummy esse

Detaylı

KÜLTÜRÜYLE,TARİHİYLE, YAŞANTISIYLA İSTANBUL ARTIK SİVAS TA.

KÜLTÜRÜYLE,TARİHİYLE, YAŞANTISIYLA İSTANBUL ARTIK SİVAS TA. KÜLTÜRÜYLE,TARİHİYLE, YAŞANTISIYLA İSTANBUL ARTIK SİVAS TA. Vizyonu insan hayatını doğru yönlerde geliştirmek ve değiştirmek olan ve sektörde çeyrek asrı aşan terübesiyle zirve için çalışan Tepeler Gayrimenkul

Detaylı

arvento hakkında

arvento hakkında arvento hakkında Türkiye nin lider araç takip sistemi Arvento, 40 binin üzerindeki müşterisi ve 630 binin üzerindeki cihaz sayısı ile takip sistemleri alanında Türkiye, Arap Yarımadası, Ortadoğu, Kuzey

Detaylı

Kurumsal kimlik, bir kuruluşun temel stratejileri doğrultusunda görsel bir bütünlük sağlayarak kendini ifade etme biçimidir.

Kurumsal kimlik, bir kuruluşun temel stratejileri doğrultusunda görsel bir bütünlük sağlayarak kendini ifade etme biçimidir. Kurumsal kimlik, bir kuruluşun temel stratejileri doğrultusunda görsel bir bütünlük sağlayarak kendini ifade etme biçimidir. AKO nun görsel ve algısal iletişimine dair ortak bir dil oluşturmak üzere hazırlanan

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. TEMEL UNSURLAR Ω Oranlar Ω Renkler Ω Siyah-Beyaz Kullanımı Ω Renkli Zemin Kullanımı Ω Hatalı Kullanım Ω Yazı Karakteri Ω Farklı Logo İle Kullanımlar 3.

Detaylı

Kurumsal Kimlik Kılavuzu

Kurumsal Kimlik Kılavuzu Kurumsal Kimlik Kılavuzu Giriş 2012 yılında180 m2 alanda forklift parçaları, vagon ve treyler yedek parçaları imalatı yapmak üzere faaliyetlerine başlamıştır. Bugün işinde gösterdiği kalite anlayışı ve

Detaylı

Kurumsal kimlik çalışmalarındaki zincirin ilk halkasını logo tasarımı oluşturur. Bu nedenle logo (amblem, logo veya logotype) tasarlanırken uygulama

Kurumsal kimlik çalışmalarındaki zincirin ilk halkasını logo tasarımı oluşturur. Bu nedenle logo (amblem, logo veya logotype) tasarlanırken uygulama Kurumsal kimlik çalışmalarındaki zincirin ilk halkasını logo tasarımı oluşturur. Bu nedenle logo (amblem, logo veya logotype) tasarlanırken uygulama alanları çok ayrıntılı düşünülmeli, teknik olanaklar

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KLAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KLAVUZU KURUMSAL KİMLİK KLAVUZU İÇİNDEKİLER Kurumsal Kimliğin Önemi -2 Amblem-Logotype -4 Amblem-Logotype Hikayesi Amblem-Logotype Renkli Kullanım Amblem-Logotype Milimetrik Kullanım Amblem-Logotype Renk Değerleri

Detaylı

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi nde Geçen Ay

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi nde Geçen Ay YIL:5 SAYI :38 AY: Şubat Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi nde Geçen Ay Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Aylık Bülteni MMF Adına Sahibi Prof.Dr. M.Kemal KIYMIK Dekan

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU Kurumsal Kimlik Kılavuzu Hakkında Kurumsal kimlik, işletme felsefesinin görsel iletişim sanatlarının gücünden yararlanarak tanımlanması ve bu görsel tanımlamanın bütünlük içerisinde

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU içindekiler : Logo Kullanım Renkler Siyah Beyaz Kullanım Zemin Üzeri Kullanım Minimum Kullanım Fotoğraf ve Desen Üzerinde Kullanım Yanlış Kullanımlar Renk Seperasyonu Yazı Karakterleri

Detaylı

LOGO FONT UYGULAMA MATBU EVRAK TABELA ARAÇ GİYDİRME KIYAFET

LOGO FONT UYGULAMA MATBU EVRAK TABELA ARAÇ GİYDİRME KIYAFET KURUMSAL KİMLİK 03 28 32 36 42 45 48 LOGO FONT UYGULAMA MATBU EVRAK TABELA ARAÇ GİYDİRME KIYAFET LOGO SİF logosu ölçülerle belirlenmiş olup üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. ORANLAR GÜVENLİK

Detaylı

OTOMOTİV. www.klasotomotiv.com. Kurumsal Kimlik. Klas Automotive Corporate Identity

OTOMOTİV. www.klasotomotiv.com. Kurumsal Kimlik. Klas Automotive Corporate Identity Klas Automotive Corporate Identity Kurumsal Kimlik Vizyon / Misyon Vizyon Sektörde uluslararası platformda entegrasyonu sağlayarak, rmamızın adına yakışan profesyonellikle çalışmak ana hede mizdir. Deneyimli,

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 1 KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU AMBLEM & LOGOTYPE Amblem & Logo Kullanımları 2 Logonun Grid Çizimi Bu sayfada verilen UlaşımPark logosu grid çiziminin ölçüleri standarttır. Kullanılacak alanların boyutlarına

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Kurumsal Kimlik Kılavuzu Tanıtım ve Dış İlişkiler Birimi tarafından hazırlanmıştır.

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Kurumsal Kimlik Kılavuzu Tanıtım ve Dış İlişkiler Birimi tarafından hazırlanmıştır. KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 2013 Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Kurumsal Kimlik Kılavuzu Tanıtım ve Dış İlişkiler Birimi tarafından hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER AMBLEM ve LOGO 1.0 Amblem / Logotype 1.1 Amblem

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU. T. C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanmıştır.

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU. T. C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanmıştır. KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 2015 T. C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER AMBLEM ve LOGO 1.0 Amblem / Type 1.1 Logotype 1.2 Logo nun Renkli Kullanımı 1.3 Logo nun SB Kullanımı

Detaylı

Bu döküman logo, kurumsal renkler ve kurumsal fontlarla ilgili kuralları içerir.

Bu döküman logo, kurumsal renkler ve kurumsal fontlarla ilgili kuralları içerir. Bu döküman logo, kurumsal renkler ve kurumsal fontlarla ilgili kuralları içerir. Burada yazan kurallara uyulma zorunluluğu vardır. Lütfen dikkatli okuyunuz. Sorularınız için Marmara Üniversitesi, Kurumsal

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI

KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI TEMEL UNSURLAR, TEMEL İLKELER TEMEL UNSURLAR, TEMEL İLKELER Kurumsal kimlik, bir kuruluşun temel stratejileri doğrultusunda görsel bir bütünlük sağlayarak kendini ifade etme biçimidir.

Detaylı