MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME"

Transkript

1 Sözleflme Yat r mc Hesap No : Vergi Kimlik No : T.C. Kimlik No: SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME MEKSA YATIRIM

2 fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA:

3 1

4 2

5 3

6 4

7 VARANTLARA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasasında gerçekleştireceğiniz varant alım satım işlemleri sonucunda kâr edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Seri:lll, No:37 Aracı Kuruluş Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği nin (Tebliğ) 16. maddesinde öngörüldüğü üzere Varantlara İlişkin Risk Bildirim Formu nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir. Uyarı İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun alım satım aracılığı yetki belgesi ne sahip olup olmadığını kontrol ediniz. Bu yetki belgesine sahip banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını veya web sitelerinden öğrenebilirsiniz. Varantlara İlişkin Genel Bilgi Aracı Kuruluş Varantı (Varant), elinde bulunduran kişiye, dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkı veren ve bu hakkın kaydi teslimat ya da nakit uzlaşı ile kullanıldığı menkul kıymet niteliğindeki sermaye piyasası aracıdır. Varantın dayanak varlığını, İMKB 30 endeksinde yer alan hisse senedi ve/veya İMKB 30 endeksi kapsamında yer alan birden fazla hisse senedinden oluşan sepet oluşturur. Dayanak göstergesi ise İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) tarafından oluşturulmuş hisse senedi endeksleridir. Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından uygun görülmesi halinde, yukarıda belirtilen dayanak varlık ve göstergeler dışında kalan konvertibl döviz, kıymetli maden, emtia, geçerliliği uluslararası alanda genel kabul görmüş endeksler gibi diğer varlık ve göstergeler de varanta dayanak teşkil edebilir. İşleyiş Esasları, Hak ve Yükümlülükler 1. Varantların alım satımı, Kurulun onayı üzerine İMKB mevzuatı çerçevesinde belirlenecek işlem esasları kapsamında İMKB nin uygun göreceği pazarda, piyasa yapıcılık esasına dayalı olarak yapılır. Piyasa yapıcılığı kapsamında, piyasa yapıcısı aracı kurum likidite sağlamak üzere, ilgili piyasa düzenlemeleri çerçevesinde sürekli alım-satım kotasyonu vermek zorundadır. Piyasa yapıcılığına ilişkin esaslar, Kurulun uygun görüşü üzerine İMKB tarafından belirlenir. 2. Varantların satışının aracı kuruluşlar vasıtasıyla yapılması ve İMKB de işlem görmesi 5

8 zorunludur. İMKB de işlem gören varantların işlem sırasının kapatılmasına ilişkin esaslar İMKB tarafından belirlenir. 3. Varantların vadeleri iki aydan az, beş yıldan fazla olamaz. 4. Dayanak varlığı veya göstergesi İMKB 30 endeksinde yer alan hisse senedi veya İMKB 30 endeksi kapsamında yer alan birden fazla hisse senedinden oluşan sepetin olduğu varantlarda uzlaşı biçimi kaydi teslimat veya nakit uzlaşı olarak belirlenebilir. Dayanak varlığı bunların dışında varlık ya da gösterge olan varantlarda ise nakit uzlaşı esaslarının uygulanması zorunludur. 5. Varant ihracından doğan uzlaşı yükümlülüğünün yerine getirilmesinden ihraççı sorumludur. Garantör bulunması halinde, ihraççı ile garantör müteselsilen sorumlu olur. 6. Varant ihraçları kaydi olarak yapılır ve ihraççının MKK üyesi olması zorunludur. Risk Bildirimi İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak çerçeve sözleşmede belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar, takas ve saklama merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 2. Varant işlemleri çeşitli oranlarda riske tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir. 3. Kaldıraç etkisi nedeniyle varant alım işlemi yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. 4. Bir varant satın alırsanız ve varantın sağladığı dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkını kullanmamaya karar verirseniz, riskinizi varanta ödediğiniz bedel ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür. 5. Aracı kuruluşun piyasada işlem yapacağınız varantlara ilişkin olarak tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulamaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 6. Varant alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 7. Varant ihracı nedeniyle ihraççının maruz kaldığı risklere ilişkin risk yönetim politikasının izahnamede yer alması zorunludur, izahname, Tebliğ uyarınca ihraççı ile piyasa yapıcının internet sitesinde yayınlanır. İhraççının risk yönetim politikası, yatırım kararınızı vermeden önce dikkatle okunmalıdır. 6

9 8. Yabancı para cinsinden düzenlenen varantlar ve/veya varantların dayanak varlığında, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 9. İşlemlerinize başlamadan önce, aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. İşbu varantlara ilişkin risk bildirim formu yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, varantların alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız. 7

10 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA: İMKB GİP te işlem yapılması bazı özel risk unsurları barındırmakta ve yüksek bir yatırım riski taşımaktadır. İMKB GİP te yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar edebilme riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, GİP te işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, İMKB GİP Yönetmeliği nin 67 nci maddesinde öngörüldüğü üzere, GİP Risk Bildirim Formu nda yer alan aşağıdaki hususları okuyarak anlamanız ve imzalamanız gerekmektedir. UYARI: İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz aracı kuruluşun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilen Alım Satıma Aracılık Yetki Belgesi ile İMKB GİP te işlem yapma yetkisine sahip, İMKB nin halen faaliyetlerine devam eden bir üyesi olup olmadığını ve www. imkb.gov.tr internet sitelerinden veya diğer iletişim araçlarıyla kontrol ediniz. RİSK BİLDİRİMİ (YATIRIMCILAR İÇİN GİP İŞLEMLERİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR)... A.Ş. ile yaptığım Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi nde belirtilen hususlara ek olarak; 1. Aracı kuruluş nezdinde açtırdığım ve/veya açtıracağım hesaplar üzerinden GİP te gerçekleştirilecek tüm işlemlerin SPK, İMKB ve diğer sermaye piyasası kuruluşları tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm düzenleme hükümlerine tabi olacağının, 2. GİP in, İMKB kotasyon şartlarını sağlayamayan gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin sermaye piyasalarından fon sağlamak için ihraç edecekleri menkul kıymetlerin işlem görebileceği şeffaf ve düzenli bir ortam yaratmak amacıyla kurulduğunun, 3. GİP in, İMKB Hisse Senetleri Piyasası ndan (HSP) farklı ve münferit bir piyasa olarak organize edildiğinin, GİP in işlem kurallarının ve uygulanan işlem yöntemlerinin HSP ile benzerlikler gösterebileceği gibi farklılıklar da gösterebileceğinin; şirket paylarının GİP Listesi ne kabul edilme kriterleri, piyasa danışmanı uygulaması, kamuyu aydınlatma hususunda GİP ve HSP arasında farklılıklar bulunduğunun, 4. Şirket paylarının GİP Listesi ne kabulünün İMKB GİP Yönetmeliği ne göre yapıldığının, İMKB Kotasyon Yönetmeliği ne göre yapılmadığının, 5. Şirket paylarının GİP Listesi ne kabul şartı olarak SPK ve İMKB tarafından nicelik ve/veya niteliğe ilişkin kriterler (karlılık, faaliyet süresi, sermaye büyüklüğü, piyasa değeri gibi unsurlara bağlanmış sınırlayıcı şartlar) aranmadığının, şirketin hukuki ve fınansal durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmadığının, 8

11 6. Şirket paylarının GİP te işlem görüp göremeyeceği hususunda piyasa danışmanı tarafından hazırlanan şirket raporuna ve rapor ekindeki belgelere dayanarak İMKB Yönetim Kurulu tarafından değerlendirme yapıldığının, 7. Şirketin SPK ve İMKB düzenlemelerine uymaması halinde, şirket paylarının işlem sırasının geçici olarak durdurulabileceği veya şirket paylarının GİP Listesi nden çıkarılabileceğinin, 8. Şirket paylarının GİP Listesi ne kabul edilmesi, işlem görmeye başlaması ve işlem görmeyi sürdürebilmesi için şirketin bir piyasa danışmanı ile imzaladığı piyasa danışmanlığı anlaşması bulunmasının zorunlu olduğunun, 9. Şirketin paylan GİP te işlem görmeye başladıktan sonra herhangi bir nedenle şirket ve piyasa danışmanı arasındaki anlaşmanın sona ermesi halinde; şirketin yeni bir piyasa danışmanı ile anlaşmasının bulunmadığı süre zarfında şirket paylarının işlem sırasının geçici olarak durdurulabileceğinin, piyasa danışmanı bulunmaması nedeniyle paylarının işlem sırasının kapanmasından itibaren dört ay içerisinde yeni bir piyasa danışmanı ile anlaşma imzalamaması halinde şirket paylarının GİP Listesi nden çıkarılabileceğinin, 10. Şirket paylarının kayda alınmasının, şirketin veya şirket paylarının SPK tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğinin, şirket paylarının GİP te işlem görmesine izin verilmesinin, şirketin ve/veya şirket paylarının İMKB tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğinin, GİP te yapacağım yatırım ve üstlendiğim risk nedeniyle uğrayabileceğim zararlardan İMKB nin sorumlu olmadığının, 11. GİP in özelliği gereği bu piyasada payları işlem görecek şirketlerin sermaye piyasasından kaynaklanan bazı yükümlülüklerinin payları Borsa da işlem gören şirketlere göre daha az olduğunun, pay ihraçlarına ilişkin olarak izahname düzenleme muafiyeti kapsamında olmaları halinde izahname düzenlenmeyebileceğinin ve bu durumda şirkete, faaliyetlerine, ihraç edilen menkul kıymete ilişkin bilgilerin GİP şirket bilgi formunda yer aldığının, bu nedenler ile bu şirketlere yatırım yapmanın her durumda riskli olduğunun tarafımca bilindiğini, İMKB GİP Risk Bildirim Formu nu okuyup anladığımı, özgür iradem sonucu imzaladığımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim. Müşteri nin ; Adı Soyadı veya Unvanı : Hesap Numarası : MKK Sicil Numarası : Tarih : 9

12 SERBEST İŞLEM PLATFORMU (SİP) RİSK BİLDİRİM FORMU MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile yaptığım Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi nde belirtilen hususlara ek olarak; 1. Serbest İşlem Platformu (Platform) nda Kurul kaydında bulunan fakat daha önce Borsa da işlem görmeyen şirketlerden Kurulca belirlenen şirketlerin paylarının işlem gördüğünün, 2. Şirket paylarının Platforma kabul şartı olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı dışında İMKB tarafından şirketin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmadığının, bu alanlarda Kotasyon Yönetmeliği ve diğer Borsa mevzuatında yer alan herhangi bir nicelik ve/veya niteliğe ilişkin kritere (karlılık, faaliyet süresi, sermaye büyüklüğü, piyasa değeri gibi unsurlara bağlanmış sınırlayıcı şartlar) göre değerlendirme yapılmadığının, söz konusu paylar Borsa da işlem görmeye başladıktan sonra da söz konusu şirketlerin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmayacağının, 3. SİP te işlem gören şirketin SPK ve İMKB düzenlemelerine uymaması halinde, şirket paylarının işlem sırasının geçici veya sürekli olarak durdurulabileceğinin, 4. SPK nın tarihli ve 17/519 sayılı kararı gereği Şirketin paylarının Platformda işlem görmeye başladığı tarihten itibaren SPK nın Seri: VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında özel durum açıklaması yapmakla yükümlü olduğunun, ancak diğer sermaye piyasası mevzuatı yükümlülükleri açısından Serbest İşlem Platformunda işlem gören şirketler için Kurul ca belirlenen diğer yükümlülüklere tabi olduğunun, 5. Şirket paylarının Platformda işlem görmesinin şirketin veya şirket paylarının SPK ve İMKB tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğinin, Platform da yapacağım yatırım ve üstlendiğim risk nedeniyle uğrayabileceğim zararlardan SPK ve İMKB nin sorumlu olmadığının bilincinde olarak işlem yaptığımı, Serbest İşlem Platformu Risk Bildirim Formu nu ve linkinde bulunan Serbest İşlem Platformu İşleyiş Usul ve Esaslarını okuyup anladığımı, işbu belgeyi özgür iradem sonucu imzaladığımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim. Müşteri nin ; ADI SOYADI veya ÜNVANI : MÜŞTERİ NUMARASI : MKK SİCİL NUMARASI : TARİH :..... /..... /

13 SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Seri:V, No:46 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğ in 13. maddesinde öngörüldüğü üzere Sermaye Piyasası işlemleri Risk Bildirim Formu nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir. Uyarı İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin Yetki Belgesi olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını veya web sitelerinden öğrenebilirsiniz. Risk Bildirimi İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak Çerçeve Sözleşmesinde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 2. Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir. 3. Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynakla işlem yapmanın piyasada leh e çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. 4. Aracı kuruluşun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 5. Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 6. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 7. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nın Tarih 345 sayılı genelgesinde belirtilen emir iptalinin serbest bırakılması işlemleri ile ilgili ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nın da işlem gören hisse senetlerinin işlem esaslarının farklılaştırmasına ilişkin SPK nın Tarih B.02.1.SPK Sayılı yazısında belirtilen açıklamalar doğrultusunda İşbu sözleşme içinde yer alan İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU nun dikkatlice okunması gerekmektedir. 8. İşlemlerinize başlamadan önce, aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız. Tarih : Müşteri No : Müşteri Ad-Soyad : 11

14 İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nın 16 Eylül 2010 tarih 1360 sayılı toplantısında hisse senetleri piyasası işlemleri ile ilgili olarak bazı yeni düzenlemelere gidilmiştir. Bu çerçevede; 1- İMKB de işlem gören hisse senetleri belli bazı kriterlere göre A, B, ve C grubu olarak sınırlandırılacaktır. Grup ayırımının kriterleri İMKB nin tarih 3395 sayılı genel mektubunda aşağıdaki gibi belirlenmiştir. İMKB de payları işlem gören şirketlerin paylarının alım satım esaslarının farklılaştırılmasına yönelik olarak; I) a) Halka açık piyasa değeri 10 Milyon TL nin ve dolaşımdaki pay sayısı adetin altında olan şirketlerin b) Halka açık piyasa değeri 45 milyon TL ve fiili dolaşımdaki pay oranı % 5 in altında olan şirketlerin paylarının B listesi kapsamında değerlendirilmesine, II) Halka açık piyasa değeri için alt ve üst sınır belirlenmeksizin Gözaltı Pazarı nda işlem gören payların C listesi kapsamında değerlendirilmesine, III) Fiili dolaşımdaki pay sayısı in altında yer alan şirketlerin C listesi kapsamında değerlendirilmesine, IV) Borsa fiyatı birim pay değerinin 1,5 katı ve üzeri olan yatırım ortaklıklarının paylarının B listesi kapsamında değerlendirilmesine, V) Borsa fiyatı birim pay değerinin 2 katı ve üzeri olan yatırım ortaklıklarının paylarının C listesi kapsamında değerlendirilmesine (İlgili yatırım ortaklığının piyasa yapıcısı bulunması durumunda tek fiyat sisteminin uygulanmayarak piyasa yapıcılı sürekli müzayede sisteminde işlem görmesine) Not: (IV) ve (V) maddeleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ve Risk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları hisse senetleri için uygulanmayacak olup ilgili hisse senetlerinde diğer hükümler uygulanacaktır.) VI) Yukarıda yer alan şirketler dışındaki şirketlerin A listesi kapsamında değerlendirilmesine, Bu sınıflandırma neticesinde siz sayın müşterilerimizin B ve C grubu hisse senetlerinde kredili işlem ve açığa satış işlem yapılamayacağı gibi sözkonusu hisse senetleri özkaynak olarak da kullanılamayacaktır. Bunun yanında internet sitemiz üzerinden veya e-broker sistemi vasıtasıyla girmiş olduğunuz B ve C grubu hisse senetlerine ait emirler öncesinde İ.M.K.B nin tarih 3395 sayılı genel mektubunda belirtildiği üzere ilgili hisse senetlerinin riskleri hakkında bilgilendirme yazısı karşınıza çıkacaktır. Veri yayın ekranlarında C grubu hisse senetlerinde Piyasa Yapıcı bulunmadığı takdirde hisse derinlik bilgisi tek fiyat olarak verilecektir. Piyasa Yapıcı bulunduğu takdirde sürekli müzayde yöntemi ile işlem görecektir. İMKB nın tarih 3394 sayılı genel mektubu ile kamuya duyurulduğu üzere tarihinden itibaren veri yayın ekranlarında (Matriks, IBS, Euroline, Foreks) işleme taraf üye kodları ve aktif emir sorgusunda yer alan karşı üye kodları seanslar süresince gösterilmeyecek, gerçekleşen işlemler alıcı ve satıcı taraf bilgisi olmadan yayımlanacaktır. 12

15 2- İMKB nin tarih 345 sayılı genelgesi ile belirtildiği üzere tarihinden itibaren hisse senetleri piyasası işlemlerinde ücreti ödenmek kaydıyla gerçekleşmeyen emirler iptal edilebilecek veya miktarları azaltılabilecektir. Emir iptali uygulaması şirketimiz müşteri temsilcileri aracılığı ile gerçekleştirilecektir. İşlemden ötürü oluşacak masraflar müşteri hesaplarına gider olarak yansıtılacaktır. Değişimler ile ilgili özet tablo ; A GRUBU B GRUBU C GRUBU İŞLEM SAATLERİ Değişiklik yapılmamıştır. Değişiklik yapılmamıştır. Tek fiyat sisteminde işlem görürler, işlem saatleri ve müzayede sayısı İMKB tarafından belirlenir. ALIM SATIM SİSTEMİ Sürekli müzayede sistemine göre işlem görürler Sürekli müzayede sistemine göre işlem görürler Tek fiyat sistemine göre işlem görürler. İLAVE İŞLEM ESASLARI Kredili işlem ve açığa satışa konu olabilirler. Kredili işlem ve açığa satışa konu olamazlar Kredili işlem ve açığa satışa konu olamazlar HİSSE SENEDİNİN GRUBU Bu grupta yer alan hisse senetlerinin yatırımcılara duyurulma esasları İMKB tarafından belirlenir. Bu grupta yer alan hisse senetlerinin yatırımcılara duyurulma esasları İMKB tarafından belirlenir. Bu grupta yer alan hisse senetlerinin yatırımcılara duyurulma esasları İMKB tarafından belirlenir. YATIRIMCI BİLGİLENDİRME Değişiklik yapılmamıştır. Bu grupta işlem yapan yatırımcılara, o hisse senedi lie ilgili ilk yatırımlarından önce ilgili hisse senedi ile ilgili risklerden haberdar olduklarına dair bir risk bildirim uyarısı yapılır. Bu grupta işlem yapan yatırımcılara, o hisse senedi lie ilgili ilk yatırımlarından önce ilgili hisse senedi ile ilgili risklerden haberdar olduklarına dair bir risk bildirim uyarısı yapılır. Risk bildirim uyarısında ayrıca tek fiyat sistemi ile ilgili yatırımcıya bilgi verilir. VERİ YAYIN EKRANLARI Değişiklik yapılmamıştır. Değişiklik yapılmamıştır. Veri yayın ekranlarında hisse senetleri ile ilgili bekleyen emirlerde derinlik bilgileri tek satır olarak gösterilir. İLAVE TEDBİR İMKB tarafından Otomatik Seans Durdurma ve Brüt Uygulamasına Geçme Sistemi kapsamında tedbirler alınacaktır. İMKB tarafından Otomatik Seans Durdurma ve Brüt Uygulamasına Geçme Sistemi kapsamında tedbirler alınacaktır. İMKB tarafından Otomatik Seans Durdurma ve Brüt Uygulamasına Geçme Sistemi kapsamında tedbirler alınacaktır. Bu itibar ile siz sayın müşterilerimizin yapacağı işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından kararlaştırılan yukarıdaki hususları da dikkate alması önemle rica olunur. Saygılarımızla, MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Not: Bahse konu düzenlemeleri ve güncellenen tüm mevzuatı ve isimli internet sitelerinden takip edebilirsiniz. Müşteri Ad Soyad / Ünvan: 13

16 Kendi Adına, Başkası Hesabına İşlem Yapanlara İlişkin Duyuru 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun (Kanun) 27 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) tarihli resmi gazetede yayımlanarak, tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğe göre;hesap açılması kredi veya kredi kartları verilmesi, kiralık kasa, finansman, faktoring, finansal kiralama gibi hizmetler nedeniyle kurulan, niteliği itibarıyla devamlılık unsuru taşıyan iş ilişkilerinde tutar gözetmeksizin kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerin ve müşteri adına hareket edenlerin kimliğinin tespit edilmesi zorunludur. Bunun dışında, sürekli iş ilişkisi niteliği arz etmemekle birlikte; 1- İşlem tutarı ya da birbiriyle bağlantı birden fazla işlemin toplam tutarı yirmi bin TL veya üzerinde olduğunda, 2- Elektronik transferlerde işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı iki bin TL veya üzeri olduğunda, 3- Hayat sigortası sözleşmelerine ilişkin işlemlerde bir yıl içinde ödenecek prim tutarı toplamı iki bin veya tek prim olup prim tutarı beş bin TL veya üzerinde olduğunda, 4- Şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gözetmeksizin, 5- Daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe olduğunda tutar gözetmeksizin, Kimliğe ilişkin bilgilerin alınması ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerinin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit edilmesi zorunludur. İşlem talep eden kişiler, eğer işlemi bir başkası hesabına yapıyorlarsa, bunu işlemi yapmadan önce beyan etmek zorundadır. Bu beyan üzerine, işlemi talep edenin kimliği ve yetki durumu ile hesabına hareket edilen kişinin kimliği yönetmeliğin 6 ile 14 üncü maddeleri arasındaki hükümlere göre tespit edilir. Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerle kurulan devamlılık niteliği taşıyan iş ilişkilerinde, tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşini aşan hisseye sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklarının kimliği Yönetmeliğin 6 ve Vinci maddelerine göre tespit edilir. Kanunun 15 inci maddesi uyarınca, kimlik tespiti gereken işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yazılı olarak bildirmediği takdirde, altı aydan bir yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adli para cezasıyla* cezalandınlır. İş bu duyuru Yönetmeliğin 17 inci maddesi uyarınca yapılmaktadır. *En az yirmi ve en fazla yüz Türk lirası olan bir gün karşılığı adli para cezasının miktarı kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak takdir edilir. (TCK md.52/2) 14

17 15

18 SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven Sazak Plaza A Blok No:9 Kat:3-4 Kavacık, Beykoz - İstanbul Müşteri Hesap Numarası : Müşteri Adı Soyadı : Vergi Kimlik Numarası : (Aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacaktır.) (Aşağıda kısaca Müşteri diye anılacaktır) Müşterinin, Aracı Kurum nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesaplarının kullanılmasına, Müşteri hesapları nezdinde verilecek hizmetlere ilişkin koşulların belirlenmesine ve ilgili işlemlerin Aracı Kurum tarafından yürütülmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik hükümlerin yer aldığı, bu Sözleşmenin sonunda isim, unvan ve adresleri yer alan taraflar arasında aşağıdaki şartlarla bir Sermaye Piyasası İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi akdedilmiştir. (Aşağıda kısaca Sözleşme olarak anılacaktır.) Aracı Kurum ile Müşteri arasındaki bu sözleşme aynı zamanda genel işlem şartlarına havi bir cari hesap sözleşmesi hükmündedir. İşbu sözleşmede yer alan; TANIMLAR: 1. Aracı Kurum : MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük (Merkez), Şube ve İrtibat Bürolarıdır. 2. Hesap : Aracı Kurum nezdinde sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık, repo ve ters repo işlemi ve sermaye piyasası araçlarıyla ilgili diğer hizmetlerden yararlanmak amacıyla Müşteri adına açılan her türlü bireysel ve müşterek hesaplardır. 3. Müşteri : Adına /adlarına hesap açılan ve bu Sözleşme çerçevesinde açılan her türlü hesap üzerinde, işlem yapmak ya da tasarrufta bulunmaya yetkili olan gerçek veya tüzel kişi/kişilerdir. 4. Teselsüllü Müşterek Hesap : Birden fazla kişi adına açılan ve hesap sahiplerinin her birinin hesap üzerinde ayrı ayrı tasarruf edebildiği ortak hesaplardır. 5. Sermaye Piyasası Araçları : Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Sermaye Piyasası Aracı olarak kabul edilen yerli ve yabancı Menkul Kıymetler ve diğer Sermaye Piyasası Araçları dahil olmak üzere her türlü Sermaye Piyasası araçlarıdır. 6. Menkul Kıymet : 3794 sayılı kanun ile değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve sair Kanun ve Mevzuatın ilgili maddelerinde sayılıp tanımlanan her türlü menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile Türk Parasının Kıymetini Koruma Mevzuatı çerçevesinde alım ve satımı yapılabilen yabancı menkul kıymetlerdir. 7. Alım Emri : Müşteri nin Aracı Kurum a Menkul Kıymetin satın alınması için, yazılı, sözlü, faks, telgraf, teleks, telefon, sesli bilgi sistemleri, bilgisayar (Internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile), ATM, posta, dağıtım servisleri, kargo şirketleri veya başka iletişim veya ulaştırma veya taşıma araçları kullanarak yaptığı bildirimdir. 8. Satım Emri : Müşteri nin Aracı Kurum a Menkul Kıymetin satılması için yazılı, sözlü, faks, telgraf, teleks, telefon, sesli bilgi sistemleri, bilgisayar (Internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile), ATM, posta, dağıtım servisleri, kargo şirketleri veya başka iletişim veya ulaştırma veya taşıma araçları kullanarak yaptığı bildirimdir. 9. Emir : Alım Emri, Satım Emri veya Alım/Satım Emridir. 10. Borsa : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Kanun uyarınca kurulmuş ve kurulacak Menkul Kıymetler Borsaları ile Türk Parasının Kıymetini Koruma Mevzuatı çerçevesinde menkul kıymet alım satımı yapılabilen yurtdışında faaliyet gösteren Borsalardır. 11. İMKB : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası. 12. SPK : Sermaye Piyasası Kurulu. 13. Takasbank : İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 14. TCMB : Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. 15. Seans : Borsa da iş günü içinde alım-satım işlemlerinin yapıldığı zaman dilimlerinden her biri. 16. Takas Günü : Takas yükümlülüğü gereği menkul kıymet ile paranın el değiştireceği gündür. 17. Kurtaj Ücreti : Menkul Kıymet alım ve satımlarından ötürü Borsa tarafından tahakkuk ettirilen her türlü ücrettir. 18. Komisyon : Menkul kıymet alım ve satımlarından dolayı, İMKB ve SPK nın belirlediği oranlardan aşağı olmamak üzere, Aracı Kurum un serbestçe 16

19 SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ kararlaştırdığı oran doğrultusunda veya maktu olarak tahakkuk ettirdiği her türlü (ücret) komisyondur. 19. Repo ve Ters Repo işlemi : Sermaye Piyasası Kurulu ve yetkili merciler tarafından çıkarılmış ve/veya çıkarılacak kanun ve tebliğlerde belirtilen menkul kıymetlerin, borsada veya borsa dışında ilgili mevzuat ve bu sözleşmenin ilgili bölümünde yer alan hükümler çerçevesinde, Aracı Kurum ca geri alma taahhüdü ile Müşteriye satılması (Repo) ve geri satma taahhüdü ile Müşteriden satın alınması (Ters Repo) işlemidir. 20. Vergiler : İşbu sözleşme kapsamındaki işlemler ile ilgili olarak ödenmesi gereken tüm vergileri ifade eder. Madde 1-Sözleşmenin Konusu işbu sözleşme, Aracı Kurum un Müşteri nin vereceği emirler doğrultusunda Müşteri nin nam ve hesabına veya Aracı Kurumun namına Müşteri nin hesabına, Aracı Kurum un aracılığı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince menkul kıymet olarak kabul edilen veya menkul kıymet olarak tanımlanmadığı halde yurt içi ve yurt dışı menkul kıymet piyasalarında alım-satımı yapılabilecek her türlü sermaye piyasası araçları ile her türlü kıymetli evrakların, alım ve satımı, repo ve ters repo işlemleri, her türlü yatırım fonları katılma belgelerinin alım ve satımı, müşterinin mülkiyetindeki sermaye piyasası araçlarının Aracı Kurum tarafından yetkili takas ve saklama kuruluşunda saklatılması, anapara tahsilatı, itfa, gelir payı, temettü ve faiz kuponu tahsilatı, oy kullanılması, bedelli ve bedelsiz sermaye arttırımına iştirak, makbuz ve muvakkat ilmühaber değişimi, kupür küçültme, büyütme, değişim ve benzeri hizmetlerle ilgili her türlü işlemi Müşteri adına takip ve intaç etmesi hakkındaki uygulanacak esasları düzenlemektedir. Madde 2 - Sözleşmenin Kapsamı işbu Sözleşme, taraflar arasındaki, konusu birinci maddede belirtilen işlemlerin genel esaslarını içermekte olup, münferit işlemlerde SPK nın tebliğleri doğrultusunda hareket edilecektir. Sözleşmenin SPK ve İMKB düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz ve sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde SPK ve İMKB düzenlemeleri uygulanır, işbu Sözleşme nin mevcudiyeti taraflar için işlem yapılmasını teminen müktesep hak oluşturmaz. Madde 3 - Müşteri Hesabı İşbu sözleşmenin imzası ile birlikte Aracı Kurum, Müşteri ye hesap açar ve Müşteri ye ait tüm işlemler bu hesapta yürütülür. Madde 4 - Tasarruf Yetkisi, Temsilci ve Vekiller 4.1 Gerçek kişi Müşteri, işbu Sözleşme nin imzalanması sırasında kimlik belgesinin aslını ve Aracı Kurum un uygun göreceği diğer her türlü belgeleri Aracı Kurum a ibraz edecek ve Aracı Kurum da kendisine tevdi edilen belgenin fotokopisini bu sözleşmenin eki olarak muhafaza edecektir. 4.2 Tüzel Kişi Müşteri, işbu Sözleşme nin imzalanması sırasında Tüzel Kişiliğe ait ana sözleşmeyi, noter tasdikli yeni imza sirkülerini ve bu Sözleşme yi Tüzel Kişi lik adına imzalayacak olan yetkili temsilcilerinin kimlik belgelerinin asıllarını ve Aracı Kurum un uygun göreceği diğer her türlü belgeleri Aracı Kurum a ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder. Aracı Kurum, kimlik belgelerinin fotokopilerini, ana sözleşme ve imza sirküleri ile birlikte bu Sözleşme nin ekleri olarak muhafaza edecektir. Müşteri, Sözleşme nin imzalanması sırasında Aracı Kurum a ibraz ettiği belgelerde vaki olabilecek değişiklikleri de derhal Aracı Kurum a bildirmeyi kabul ve taahhüt eder. 4.3 Aracı Kurum a karşı yalnızca Tüzel Kişi liği temsil ve ilzama yetkili gerçek kişiler arasında, imza örnekleri Aracı Kurum a tevdi edilen kimseler Tüzel Kişi Müşteri adına tasarruf yetkisine sahiptir. 4.4 Temsilci ve/veya temsil derecelerinin geri alınması ve/veya değişmesi halinde Tüzel Kişi Müşteri tarafından bu durum, yazılı olarak Aracı Kurum a bildirilecektir. Bu kimselerin tasarruf yetkisi, yapılan değişiklikler Müşteri tarafından Aracı Kurum a yazılı olarak bildirilinceye kadar Aracı Kurum yönünden geçerli olacaktır. Bu değişiklikler gerekli yasal belgelerle birlikte Aracı Kurum a yazılı olarak bildirilecektir. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde veya başkaca herhangi bir yayın organında yetkinin geri alınması ya da değiştirilmesi hakkında yapılacak bir ilan, Tüzel Kişi Müşteri tarafından Aracı Kurum a yazılı olarak bildirilmedikçe Aracı Kurum u hiç bir şekilde bağlamayacak olup, Müşteri tasarruf yetkilerinde değişiklik olduğunu Aracı Kurum a karşı ileri süremeyecektir. Yazılı bildirim yapılmaması veya bildirimdeki gecikmeden doğabilecek her türlü zararlardan münhasıran Tüzel Kişi Müşteri sorumlu olacaktır. Aracı Kurum yazılı bildirim yapılmaması veya gecikilmesinden doğan her türlü zarardan hiç bir surette sorumlu tutulmayacaktır. 4.5 Aracı Kurum, Müşteri nin ve onun yetkili temsilcilerinin kimliğini, kendisine verilmiş bulunan imza örneklerini adı geçenlerin Aracı Kurum da doldurulan belgelerin üzerine atacakları imzalarla karşılaştırmak suretiyle denetler ve inceler. Aracı Kurum imza karşılaştırmasını makul bir dikkatle yapacak ve ilk bakışta anlaşılmayacak olan imza benzerliklerinin sonuçlarından sorumlu olmayacaktır. 4.6 İşbu sözleşme kapsamında yapılacak işlemlerde Müşteri, Aracı Kurum çalışanı olmayan bir kişiyi vekil tayin edebilir. Müşteri, bir vekil ya da temsilci marifetiyle işlem yaptırabilmek için Aracı Kurum tarafından 17

20 SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ belirlenecek veya uygun görülecek bir vekaletnamenin veya temsil belgesinin Aracı Kurum a ibraz edilmesinin şart olduğunu kabul eder. Aracı Kurum, tasarruf yetkisini kanıtlamak üzere Aracı Kurum a tevdi edilen vekalet belgeleri ve/veya diğer belgelerin sahteliğinden sorumlu değildir. Müşteri, işbu Sözleşme çerçevesinde yapacağı işlemlerle ilgili olarak Aracı Kurum tarafından kimlik tespiti amacıyla, kendi ve/veya temsilcisi/vekilleri için istenecek belgeleri ibraz etmeyi kabul eder. 4.7 Genel vekaletnamelerde özel olarak bir yetki daraltımı yer almış olmadıkça, bu belgelerin Müşteri nin Aracı Kurum ile olan tüm ilişkilerinde ve genel olarak hesapta tasarrufta bulunmak konusunda vekile Aracı Kurum nezdinde Müşteri yi tam olarak temsil etme yetkisini verdiği kabul edilir. Müşteri hesabına yönelik tasarruflar için birden fazla kimsenin imza yetkisi olup yetkinin münferit yada müşterek olduğu belirlenmemişse Aracı Kurum imza yetkilisinin vekil veya asıl olduğuna bakmaksızın her bir imza yetkilisinin münferit yetkiye sahip olduğunu kabul eder ve verilecek talimatları bu çerçevede yerine getirir. Yetkilendirmedeki sakatlıklar ya da sahtelikleri Aracı Kurum un farkedememiş olmasının sonuçları Müşteri ye aittir. 4.8 Vekaletnamenin iptal edildiği veya bir kısım yetkinin kaldırıldığı konusunda Aracı Kurum a yazılı bir ihbarname tebliğ edilmediği sürece, vekil tam yetkili olarak hareket edebilir. Müşteri, Aracı Kurum a vekili azlettiği ihbarını yazılı olarak yapmadığı sürece her türlü ilan, azil ve ihbar gibi kısıtlamalar Aracı Kurum a karşı ileri sürülemez. Müşteri nin ya da vekillerinin ehliyetsizliğinden doğabilecek bütün sorumluluk Müşteri ye aittir. 4.9 Yazılı olarak Aracı Kurum a bildirimde bulunulmuş olmadıkça ehliyetsizliğin ilan edilmiş olması Aracı Kurum u bağlamaz. Özellikle ehliyetsizliğin ilan edilmiş ya da yayın organlarında yayınlanmış olması, aracı Kurum a yazılı ihbarda bulunulmadıkça Aracı Kurum için bağlayıcı değildir. Aracı Kurum kendisine yazılı ihbarda bulunulmadıkça Müşteri yi ya da onun vekillerini tam ehliyetli ve her türlü tasarruf yetkisine haiz saymaya yetkili olup bu yüzden sorumlu tutulamaz. Madde 5 - Teselsüllü Müşterek Hesaba Uygulanacak Hükümler 5.1 Müşterek hesabın sahiplerinden her biri Aracı Kurum nezdindeki hesapta tek başına, hesap sahibi sıfatıyla, bu hesabın tamamı üzerinde tasarrufta bulunmaya, talimatlar vermeye, kredi limit tahsisi veya limit artırımı ile ilgili başvuruda bulunmaya ve işbu Sözleşmedeki bütün yetkileri tek başına kullanmaya yetkili olacaktır. Bu hesabın kullanılması ile ilgili olarak bu Sözleşme deki yetkileri kısmen veya tamamen kullanmak üzere başkalarına tek başına vekaletname verebilir veya vekil tayin ettiği kişiyi azledebilir. Tevkil ve azil, Aracı Kurum a yazılı olarak bildirildiği tarihten itibaren geçerli olacaktır. Hesap sahiplerinden her biri, diğer hesap sahibi veya sahiplerinin hesabı tek başına kullanmasından doğacak sonuçlardan sorumlu olmayı önceden kabul ve taahhüt eder. Aracı Kurum, hesap sahiplerinden herhangi birine yaptığı ödeme ve teslimatla ilgili olarak bütün hesap sahiplerine karşı ibra edilmiş olacaktır. Hesap sahipleri, taahhütleri için sözleşme şartlan doğrultusunda Aracı Kurum a karşı müşterek müteselsil borçlu sıfatıyla sorumludurlar. 5.2 Müşterek hesap sahipleri Aracı Kurum a karşı olan borç ve yükümlülüklerinden ötürü müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Müşterek hesap sahiplerinden her biri, sözü edilen müşterek hesabın alacağında bulunan veya bulunacak bütün meblağları ve her çeşit sermaye piyasası aracını kısmen veya tamamen geri alma ve bunlara karşılık makbuz ve ibra senetleri vermeye, hesapların borcuna kaydedilmek üzere Aracı Kurum a her türlü muamele, teslimat ve ödemeleri yaptırmaya, kabul ve tasdike, her türlü sözleşmeler yapmaya, her türlü evrakı imzalamaya, tek başına müşterek hesabı kapatmaya yetkilidir. Bu işlemlerin yerine getirilmesinde Aracı kurum, ayrıca münferit veya müşterek herhangi bir yazılı talimat aramaz. Aracı Kurum, müşterek hesap sahiplerinden birinin hesapla ilgili tasarruf ve işlemlerini yerine getirerek, müşterek hesabın diğer sahiplerine karşı da sorumluluktan kurtulur. Ancak, müşterek hesap sahipleri aynı tarihte aynı konuda farklı bir tasarruf ve işlem talep etmeleri takdirde, Aracı Kurum, hesap sahiplerinin aralarındaki ihtilaf giderilinceye ve durum müşterek bir yazı ile Aracı Kurum a bildirilinceye kadar bu tasarruf ve işlemleri yerine getirmekten imtina edebilir. 5.3 Aracı Kurum aksine yazılı bir talimat verilmedikçe, müşterek hesap sahiplerinden herhangi biri, vekilleri veya üçüncü şahıslar tarafından yatırılan paralar ve teslim ettiği her türlü sermaye piyasası araçlarını müşterek hesaba alacak kaydetmeye, müşterek hesap sahiplerinden ayrıca bir talimat alınmasına lüzum kalmaksızın, müşterek hesaptaki alacak bakiyesini, bir banka nezdindeki vadeli/vadesiz müşterek mevduat hesabına yahut hesap sahipleri adına, Aracı Kurum nezdindeki mevcut veya açtıracakları müşterek ve şahsi hesaplardan herhangi birine re sen alacak kaydetmeye, hesap sahiplerinin Aracı Kurum nezdinde mevcut veya açtıracakları şahsi veya diğer müşterek hesaplarından, işbu Sözleşme nin konusunu teşkil eden müşterek hesaba gerekli virman ve aktarmaları yapmaya yetkilidir. 5.4 Mevcut müşterek hesaba başka birinin katılabilmesi, müşterek hesap sahiplerinin birlikte ve yazılı olarak Aracı Kurum a iletecekleri talimat üzerine mümkün olabilecektir. Hesap sahipleri bu husustaki yazılı isteklerinin Aracı Kurum a tevdiinden itibaren, yeni iştirakçinin bu hesap ile ilgili olarak yapacağı muamelelerden doğacak bilcümle neticelerden müteselsilen sorumlu olacaklardır. Müşterek hesap sahiplerinden her biri Aracı Kurum a yazılı olarak başvurmak ve Aracı Kurum un da kabul etmesi suretiyle hesap sahipliğinden çekilebilir. Müşterek hesap sahipliğinden çekilen, hesap üzerindeki haklarını diğer hesap sahiplerine, müşterek hesabın şartlarına tabi olmak üzere temlik etmiş sayılır. Müşterek hesap sahipleri bu hesap üzerindeki haklarını hiçbir suretle başkalarına, Aracı Kurum ve müşterek hesap sahiplerinin dışındakilere 18

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: Şirketimiz tarafından sunulan İşlem Platformu üzerinden yapacağınız Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri

Detaylı

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA:

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: 1 2 3 PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No : Hesap No : Bir tarafta MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler;

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili oldukları HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23/12/1996 tarihinde kurulmuştur. Ödenmiş sermayesi

Detaylı

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) Denizbank A.Ş. nin (bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurtiçi ve yurtdışı şubeleri

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. Sözleşme Tarihi :... FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... Bir tarafta, Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza, No.7 Kat: 15 / 59,60 Maslak, İstanbul adresinde mukim İstanbul Faktoring A.Ş. (FAKTOR) İle diğer

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Resmi Gazete Sayı: 27323 Resmî Gazete Tarihi: 18 Ağustos 2009 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar MADDE 1 (1)

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Genel Kredi Sözleşmesi

Genel Kredi Sözleşmesi Genel Kredi Sözleşmesi Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Sayfa Madde 1 - Taraflar ve Limit Bilgisi 2 Madde 2 - Sözleşme Hakkında Müşteri nin Bilgilendirilmesi

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı

Hisse Senedi Alım-Satım Kılavuzu

Hisse Senedi Alım-Satım Kılavuzu Hisse Senedi Alım-Satım Kılavuzu www.imkb.gov.tr İÇİNDEKİLER Hisse Senedi Nedir? 2 Hisse Senedi Sahibinin Başlıca Ortaklık Hakları Nelerdir? 2 Yatırımcılar İMKB de Bizzat Hisse Senedi Alım-Satımı Yapabilirler

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP Gelişen İşletmeler Piyasası GIP www.imkb.gov.tr İÇİNDEKİLER İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) Nedir? 1 Hisse Senetleri Piyasası (HSP) ile GİP e Yapılacak Başvuru Sürecinin Temel Farkları Nelerdir?

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ.... ( Banka ) ile...... ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere...... (Yalnız..........)... limitli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

III-56.1 PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİNE VE BU HİZMETTE BULUNACAK KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-56.1)

III-56.1 PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİNE VE BU HİZMETTE BULUNACAK KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-56.1) III-56.1 PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİNE VE BU HİZMETTE BULUNACAK KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-56.1) (2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının ihracına, mevcut paylarının

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. ÖZEL PAZAR YÖNERGESİ

BORSA İSTANBUL A.Ş. ÖZEL PAZAR YÖNERGESİ BORSA İSTANBUL A.Ş. ÖZEL PAZAR YÖNERGESİ İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER... 2 Madde 1 Amaç... 2 Madde 2 - Kapsam... 2 Madde 3 - Tanımlar... 2 Üyeler arasındaki pay devri, pay iştirak, opsiyon,

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı Bankacılar Dergisi, Sayı 63, 2007 Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı 1. Giriş Akın EKİCİ * 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun Sırların Saklanması konulu 73. maddesinde düzenlenmiştir.

Detaylı

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta adresi Çiftlik Mh. Lise Cd. Yıldız Sk. No:6 İlkadım /SAMSUN olan ve ünvanı TECHNOVATAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ.(Bundan sonra TECHNOVATAN olarak anılacaktır) Diğer

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. GARANTİLİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan

Detaylı