T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2689 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1655 GİYSİ SEÇİMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2689 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1655 GİYSİ SEÇİMİ"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2689 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1655 GİYSİ SEÇİMİ Yazarlar Prof.Dr. Şule ÇİVİTÇİ (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Nilay ERTÜRK (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Esra VAROL (Ünite 3, 8) Öğr.Gör.Dr. Ece KANIŞKAN (Ünite 4, 5) Yrd.Doç.Dr. Şölen KİPÖZ (Ünite 7) Editör Yrd.Doç.Dr. Füsun CURAOĞLU ANADOLU ÜNİVERSİTESİ i

2 İçindekiler Önsöz... iv 1. Beden ve Giysi Giysi Çeşitleri ve Şekilleri Giysi Seçiminde Tarz Giysi Seçiminde Renk Giysi ve Aksesuar Giysileri Düzenleme ve Saklama Giysi Satın Alma Kararları Giysilerin Bakımı ve Korunması iii

3 Önsöz Giyinme eylemi ve giysi seçimi; kişinin kendini ifade etme, toplum içerisinde var olma araçlarından biridir. Toplumsal yaşam içerisinde kendini ifade etme aracı olarak yaşamsal önceliği bulunan giyinme eyleminde, giysi seçimi kişinin yaşam biçiminin, toplumsal rolünün dışa yansımasıdır. Giysi seçiminde fiziksel yapımızdan sosyal çevremize, zevklerimizden alım gücümüze kadar uzanan birbirinden farklı unsurlar etken olurken, küreselleşen dünyanın moda olgusu bu etkenlerin tümünü biçimlendirmektedir. Hızla değişen yaşam biçimleri,gündelik yaşamımızda farklı ortamlarda olmamızı zorunlu kılarken,giysi seçimlerimizde de farklı alternatiflerin bir araya getirilmesini gerektirmektedir. Birbiri ile ilişkili farklı bilgilerin bir arada değerlendirilmesini zorunlu kılan bu etkenler ''Giysi Seçimi'' başlıklı kitapta farklı yönlerden ele alınarak değerlendirilmiştir. Değerli yazarların katkıları ile gerçekleştirilen bu kitapta beden ile giyimin uyumu,giysi çeşitleri,giysi seçiminde tarzın ve rengin önemi,giysi ve kullanılan aksesuarların ilişkileri ile giysi düzenleme ve saklama koşulları,giysi satın alma kararlarını etkileyen faktörler ile giysilerin bakımı ve korunması konuları üniteler kapsamında incelenerek açıklanmıştır. Giysi Seçimi kitabı alanla ilgili akademisyenler tarafından üniteler halinde hazırlanmıştır. Editörlüğünü yaptığım kitap sayın hocalarımız; Gazi Üniversitesi nden Prof. Dr. Şule Civitçi, İzmir Ekonomi Üniversitesi nden Yard.Doç.Dr.Şölen Kipöz, Anadolu Üniversitesi nden Yrd.Doç.Dr. Nilay Ertürk,Yard.Doç.Dr. Esra Varol ve Öğr.Gör.Dr. Ece Kanışkan ın değerli katkı ve destekleriyle ortaya çıkmıştır. Bu yayının gerçekleştirilmesinde desteği olan Anadolu Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Davut Aydın'a teşekkür ederim. Dizgi bölümünde görev alan tüm personele emek ve çabaları için teşekkürlerimi iletirim. Editör Yrd.Doç.Dr. Füsun CURAOĞLU iv

4

5 1 Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra; Vücut tiplerinin özelliklerini açıklayabilecek, Vücut şekillerinin özelliklerini açıklayabilecek, Temel vücut ölçülerini ölçebilecek, Beden numaralarının temel ölçülerini açıklayabilecek, Vücut tiplerine göre giysi tercihlerini açıklayabilecek, Vücut şekillerine göre giysi tercihlerini açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Anahtar Kavramlar Beden Ölçü Vücut Şekli Giysi Vücut Tipi İçindekiler Giriş Vücut Tipleri Vücut Şekilleri Vücut Ölçü ve Oranları Beden Üzerinden Ölçü Alma Ölçü Alırken Dikkat Edilecek Noktalar ve Ölçü Araçları Ölçü Tabloları Beden ve Giyim İlişkisi 2

6 Beden ve Giysi GİRİŞ Giyim, insan vücudunu tabiatın dış etkilerden korumak ve aynı zamanda örtünmek ihtiyacı ile ortaya çıkmıştır. Günümüzde ise giyim, insanların temel fizyolojik ihtiyaçlarından biri olarak, yaşam süreci içerisinde çok önemli bir boyuta yerleşmiştir. Bu boyutun kişiler üzerindeki etkisi oldukça farklıdır. İnsan yaşamındaki önemli faktörlerden bir tanesi giyinme ihtiyacıdır. Barınılacak yuva, besin ve giyim, insanların en temel gereksinmelerini oluşturmuştur. Giyim, tarih kadar eski bir konudur. İnsanların varoluşlarıyla birlikte gelişen vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. İlkçağlarda tabiat olaylarından korunma ihtiyacından doğmuş, sonraları ise toplumlara göre değişerek gelişmiştir. Soğuk ülkelerde yaşayan insanlar avladıkları hayvanların postlarına bürünerek, sıcak ülke insanları ise sazlarla, çeşitli bitkilerle vücutlarını korumaya çalışmışlardır. Başlangıçta çok sade bir biçimde ortaya çıkan bu örtünüş şekli zamanla estetik ve standart kalıplaşma halini alan giyinmeye dönüşmüştür. Giyim, insan ihtiyaçlarının yanı sıra süslenmek ve çalışma ortamının gerektirdiği şartlara uyum sağlamak gibi birçok amaca hizmet edecek şekilde gelişmeler göstermiştir ve bu gelişmeler gün geçtikçe artmaktadır. Giyim tarihine bakılarak giysinin büyük değişikliklere uğradığını görmek mümkündür. İlkçağlarda giyimi, inançlar, iklim ve toplumdaki sınıf ayrılıkları, Ortaçağ da savaşlar, göçler ve milletler arası ticaret etkilemiştir. Günümüzde ise turizm ve teknolojik gelişmeler etkisini göstermektedir. Giysi; bilimsel, teknik, teknolojik ve sanatsal bir bütünlüğün en estetik ve işlevsel ürünüdür. Kişisel özellikler de giyim kuşamın oluşmasını büyük ölçüde etkilemektedir. Kişinin dini, mezhebi, mesleği, eğitimi, kültürü, ekonomik düzeyi, genç veya yaşlı oluşu, kıyafetin önemli günlere özgü oluşu, gündelik, ev içi ya da sokak kıyafeti olması gibi hususlar giyim kuşamın biçimini oluşturmaktadır. Giyim; insanların temel fizyolojik ihtiyaçlarından biri olarak vücudu koruyan, zamanla değişiklik gösteren ve insan vücuduna göre şekil alan ürünler olarak tanımlanabilir. Giyinme isteği, bazen sadece iklim koşullarına karşı vücudun doğal ısısını korumak amacıyla ortaya çıkarken bazen de yaşamın amacı olmaktadır (Erdoğan ve İlleez, 2004:1). Temel fizyolojik ihtiyaçlardan biri olan giyinme vücudu dış etkilerden korunma ve rahatlık sağlamasının yanı sıra bireyin kendini topluma kabul ettirmesi ve beğendirmesi açısından da değer taşımaktadır. Giysilerin modaya uygunluğu, hazırlanan kalıp, kumaş ve dikiş nitelikleri ile birlikte istenilen ölçülerde olması giysinin kalitesini göstermektedir. Bu sebeple giysinin bireyin vücuduna uygunluğu, hareket serbesti sağlaması ve estetik görünümü büyük önem taşımaktadır. Bir giysinin estetik ve fonksiyonel karakteristikleri o giysinin vücuda oturma derecesi ile ilişkilidir. Vücuda iyi oturan bir giysi estetik olarak iyi görüneceği gibi aynı zamanda giyen kişi açısından maksimum konforu ve hareket serbestliği de sağlamalıdır. Giysinin vücuda iyi oturmasını sağlayan pek çok unsur olmasına rağmen, bunların başında giysi yapımında kullanılan 2 boyutlu kalıpların vücudun 3 boyutlu formunu doğru yansıtması gelmektedir. Son yıllarda bilgisayar teknolojisindeki hızlı gelişmeler sayesinde, insan vücudunu çok kısa bir sürede yüksek çözünürlükte tarayabilen ve bilgisayara aktarabilen son derece gelişmiş 3-D tarayıcılar (scanner) geliştirilmiştir. Bundan sonraki adım, giysilerin bu 3 boyutlu insan formları üzerinde yine 3-D olarak modellenmesi ve 2 boyutlu açılıma yani giysi kalıpları formlarına dönüştürülmesi gelmektedir. 3

7 Vücuda uygun, renk, desen ve aksesuarı seçebilmek için vücut özelliğinin ve vücut tipinin bilinmesi gerekmektedir. Kumaş, model ve renk seçerken vücudun güzel bölgelerine dikkat çekilerek kusurlu tarafları gizlenmelidir. İnsan vücudunun yapısı, bugüne kadar çeşitli bilim alanları tarafından, değişik açılardan ele alınarak incelenmiştir. Bu yapının normal sınırlarının araştırılması hemen hemen insanın var oluşuyla başlamıştır. Mağaraya resim yapan ilk insanlar, daha sonraları ressamlar ve heykeltıraşların yapıtları ile, o günün insan yapısının sistematik analizini yaparak fiziksel özelliklerini yansıtmışlardır (Yeşilpınar1994). Vücut özelliklerini ve vücudun çeşitli parçaları arasındaki oranları belirlemek için insanları yalnız cins, yaş ve ırk ayrımlarına göre gruplandırmak, insan vücudu ve çeşitli organlarının büyüklük şekil ve yapı bakımından normal sınırlarını çizmek yeterli değildir (Odar, 1986:5). Aynı topluma ait bireyler arasında vücut yapılarında önemli farklılıklar olduğu ve değişik vücut tiplerinin olduğu bir gerçektir. Vücut tiplerindeki farklılıkların yanı sıra vücudun bölümleri arasındaki oranlarda da değişimler belirlenmiştir. Giysi seçerken birey kendi olanaklarını, karakterini, vücut tipini ve şekillerini, vücudunun kusurlu ve güzel bölgelerini bilmesi gerekmektedir. Vücut tipi saptanırken vücut kusurları ortaya çıkabilir. Ancak bu kusurlar saptandığında düzeltme (gizleme) olanaklarının mevcut olduğu unutulmamalıdır. Kişilerin vücut yapısını tanımak için genel olarak vücut tipinin ve şeklinin belirlenmesi, kusurlarının tanınması, yüz şeklinin tanınması, saç, cilt, göz renginin tanınması gibi hususlar dikkate alınmalıdır (Farr, 2004:12). Giyimin pek çok işlevi vardır. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir; Giyim ile insanlar vücudunu hava ve diğer çevresel etmenlerden korur. Bu bakımdan giyim insanın ilk elde ettiği, sahip olduğu nesnedir. Giyim; insanlar için bir süs olma işlevine sahiptir. Güzel giyinme insanın iyi görünmesi için gerekli sayılmıştır. Giyim; kişinin toplumsal, siyasal, ekonomik ve mesleksel statüsünün bir göstergesidir. Giyim; kişinin kendini gösterme, hoşa gitme gibi duyguları bakımından, insana doyum sağlayıcı bir işleve sahiptir. Giyim aynı zamanda insana güven sağlar. Giysi beden ilişkisi değerlendirildiğinde giysinin insan vücudunun ikinci bir derisi olduğu görülebilir. Bu bağlamda giysi beden arasındaki uyumda vücut şekli, oranları ve vücut ölçüleri giysi üretimi için büyük önem taşımaktadır. Giysi üretiminin ilk basamağını oluşturan kalıp uygulamasında ise vücut tipleri ve şekilleri ve beden kusurları daima dikkate alınmalı ve beden giysi uyumu sağlanmalıdır. VÜCUT TİPLERİ Anatomi insan vücudunun normal şekil ve yapısını, vücudu oluşturan çeşitli organları, bu organlar arasındaki normal ilişkileri inceleyen bir bilimdir. Makroskobik anatomi ise; insan vücudunun dış şekil ve yapısını inceleyen anatomi biliminin bir koludur (http://www.sportmeniz.biz/archive). İnsan vücudunun şekil ve yapı bakımından normal olduğunun tesbit edilebilmesi için genel olarak kabul edilen bir ölçüye ihtiyaç vardır. Bu konuda Makroskobik anotomiden giysi tasarımcıları büyük ölçüde yararlanmaktadır. Bir giysinin istenilen amaca yönelik tasarlanabilmesi için insan vücudunun fiziksel özelliklerinin ve oranlarının bilinmesi gerekir. İnsan vücutları arasında önemli tip farklılıkları bulunmaktadır. Vücut tiplerindeki farklılıkların yanı sıra aynı tip vücudun bölümleri arasındaki oranlarda da değişimler vardır. İnsan vücut ve organlarının yapı ve şekil bakımından farklı olması bütün canlılara ait bir özelliktir. Bu özelliğe Variabilitet adı verilir. Variabiliteyi etkileyen üç ana faktör vardır. Bunlar; cinsel farklar, yaş farkları, ırk farklarıdır (Dere, Oğuz1996:1). 4

8 İnsanları yalnız cins, yaş ve ırk ayrımlarına göre gruplandırmak, insan vücudu ve çeşitli organlarının büyüklük şekil ve yapı bakımından normal sınırlarını çizmek organların ve vücudun çeşitli parçaları arasındaki oranları belirlemek için yeterli değildir. Aynı topluma ait bireyler arasında bile önemli farklılıklar görülebilmektedir. Bu güçlüklerin yenilebilmesi için aynı cins, aynı yaş ve aynı ırka ait insanlar, aralarındaki önemli ayrıntılara göre daha küçük gruplara ayrılarak tanımlanmalıdırlar (Odar1986:5). Aynı toplum ve coğrafyada ki insanların fiziksel boyutlarında da belirli zaman aralıklarıyla değişimler yaşanabilmektedir. Seküler değişim olarak ifade edilen bu farklılaşmanın mevcut ölçü standartları için de incelenmesi gerekir. Vücudun dış görünüşüne bakılarak William Sheldon tarafından Somatipleme adıyla bilinen sistemle, Endomorfi, Mezomorfi, Ektomorfi olarak üç tip belirlenmiştir. Şekil 1.1: Vücut Tipleri (http://www.sportmeniz.biz/archive.asp?kid=42) Endomorfi (Piknik Tip): Endomorf tiplerin beden yapısı yuvarlak ve yumuşaktır. Kalın kemikli çabuk şişmanlamaya eğilimli kısa boylu ve sağlam yapılı kişilerdir. Endomorfi vücut tipine sahip bireyler çok çabuk gelişebilirler ve kısa zamanda yüksek ağırlıklara ulaşabilirler. Vücutları kütleli ve adaleli olmalarına rağmen iyi şekilli bir vücuda sahip değillerdir. Bu nedenle yağ almaya yatkın ama yağ atma konusunda zorluk çeken kişilerdir. Mezomorfi (Atletik Tip): Mezomorf tiplerin kas ve kemik yapıları gelişmiştir, güçlü ve adalelidirler. Anatomik olarak ağırlık çalışmasına en yatkın vücut tipi bu tiptir. Bu tip vücutlara sahip olanlar geniş bir yapıya sahiptir ve daha adaleli olmaya müsaitlerdir. Ektomorfi (Astenik Tip): Ektomorf tipler ince, uzun ve narin yapılıdırlar. İnce kemik yapılı uzun ve zayıf adaleli olan insanlardır. Ektomorfi vücut tipine sahip bireylerin güç kazanıp hacim yapmaları uzun zaman gerektirmektedir. İnsan vücut yapısı ve özellikleri incelendiğinde şu farklılıklar görülür; Vücut üç boyutludur (en, boy, derinlik). Vücut bölümlere ayrılır (beden, baş, kollar, bacaklar). Vücut bölümleri arasında orantı vardır. Duran vücut ölçüleri ile hareket halindeki vücut ölçüleri farklılık gösterir. Vücutlar; kadın, erkek ve çocuk vücutları olarak gruplandırılır. Normal vücut yapılarında tipik bireysel farklılıklar görülür. 5

9 İnsan vücut tiplerini Kadın, Erkek ve Çocuk olarak incelendiğinde ise aşağıdaki şekilde gruplandırılabilir. Bunlar; Kadın Beden Tipleri Boya Göre: Kısa beden tipi Uzun beden tipi Normal beden tipi Vücut Tipine Göre: Dar basenli bedenler Normal basenli bedenler Geniş basenli bedenler Erkek Beden Tipi İnce uzun beden tipi Normal standart beden tipi Kısa tıknaz beden tipi Şişman göbekli beden tipi Kadın vücutları erkek vücutları ile karşılaştırıldığında vücut oranları bakımından genel olarak şu farklılıklar görülür: Kısa boy Dar omuz ve göğüs kafesi Geniş leğen kemikleri Uzun üst beden (düşük kalça) Yuvarlak formlar Çocuk Beden Tipi Bebek beden tipi Erkek ve kız çocuk beden tipi Genç erkek ve genç kız beden tipi (garson tip) Çocukta vücut oranları gelişmiş vücut oranlarından farklılıklar gösterir. Yaşın ilerlemesiyle büyüklerin yapısına doğru değişim gerçekleşir. Çocuk ve genç vücutları aşağıdaki şu özellikleri gösterirler; Tam boy ile karşılaştırıldığında büyük bir baş, Çeneden göbeğe kadar büyüklere benzeyen uzunluk oranları, Tam boy ile karşılaştırıldığında büyüklere oranla daha uzun bir gövde, Daha dar bir göğüs kafesi, Tam boy ile karşılaştırıldığında kısa kol ve bacaklar. 6

10 Çocuk vücutlarının gelişimi süresince sadece boyda ve en olarak değil, aynı zamanda orantılarda da, değişme yaşanmaktadır. Erkek çocuklarının da gelişimleri daha geç,ancak kız çocukları ile aynı oranlarda olmaktadır. VÜCUT ŞEKİLLERİ Vücut tiplerinin özelliklerini şekilleri göz önüne alarak açıklayınız. Şekil 1.2: Vücut Şekilleri (Duke; 2006). Üçgen Vücut: Kalça kısmının üst bedene oranla daha geniş olduğu vücut şeklidir. Ters üçgen Vücut: Omuz ya da göğüs kısmının kalça kısmına göre daha geniş olduğu vücut şeklidir. Dikdörtgen Vücut: Göğüs, bel ve kalça ölçülerinin birbirine çok yakın olduğu vücut şeklidir. Kum saati Vücut: Göğüs ve kalça ölçülerinin birbirine yakın olduğu ve bel hattının ince olduğu kumsaatine benzeyen vücut şeklidir. Baklava Vücut: Omuz ve kalçaların dar bel hattının ise geniş olduğu vücut şeklidir (Duke; 2006). Vücut şekillerinin özelliklerini açıklayınız. VÜCUT ÖLÇÜ VE ORANLARI Nüfus artışının ve teknolojik gelişmenin kaçınılmaz sonuçlarından biri giyim ürünlerinin seri halde üretilmesidir. Bu durum ürünlerin ortak ölçülere göre boyutlandırma sorununu da beraberinde getirmiştir. Hazır giyim sektörünün hızla geliştiği günümüzde giysi-vücut uyumu; estetik görünümün yanı sıra giyen kişi açısından kullanım konforu sağlaması ile de önemini giderek artırmaktadır. Giysilerde kullanım konforunun sağlanması için üretim kalıplarının vücut özelliklerine uygun olarak hazırlanması gerekir. Giysi kalıplarının vücuda uyumunu etkileyen en önemli faktör vücut ölçülerinin ve oranlarının bilinmesidir (Akın; 2001:11). Hazır giyim sanayinde vücuda uygun giysi üretebilmek için o toplumu oluşturan insanların standart beden ölçülerine sahip olması gereklidir. Standart ölçülerin oluşturulabilmesi için bazı ana ve yardımcı ölçülere ihtiyaç vardır. Araştırmalar en önemli iki değişkenin boy ve göğüs çevresi olduğunu ortaya çıkarmıştır (Kurumer; 2007: 55). 7

11 Giysi beden ilişkisi içerisinde oran önemli bir kavramdır. Giysi tasarım prensiplerinden biri olan oran, giysi modelinin şekil olarak tamamının birbiri ile uyum içerisinde olması gerektiği anlamını taşımaktadır. Yunan matematikçilerinin ve sanatçılarının analize dayalı olarak uyguladıkları insan vücudu ile ilgili altın kesit uyum prensibi bugün de yaygın olarak kullanılmakta ve başarılı sonuçlar alınmaktadır. Burada iki temel bölümlendirme yöntemi vardır. Bunlar 3:5:8 veya 5:8:13 yöntemidir. 3:5:8 kuralına göre vücut ölçüsü bel hattından yukarısı 3, bel hattından aşağısı 5 olmak üzere 8 eşit parçaya bölünür. 5:8:13 kuralında ise bel hattından yukarı 5, bel hattından aşağı 8 olmak üzere 13 eşit parçaya bölünür. Altın kesit kuralında 3:5:8 kesitli figürler daha çok klasik giyimlerde ve diz üzerinde boyu olan giysi tasarımında ve teknik çizimlerde kullanılır. 5:8:13 kesitli figürler ise özellik taşıyan abiye giysilerde, pantolon ve artistik tasarım çizimlerinde kullanılır (Şekil 3). Tam Boy Ölçüsünün Baş Ölçüsü ile Sekize Bölümlendirilmesi Şekil 1.3: Tam Boy Ölçüsünün Baş Ölçüsü İle Sekize Bölümlendirilmesi BEDEN ÜZERİNDEN ÖLÇÜ ALMA Vücut ölçülerine göre kalıp elde etmek için ölçü almak gerekir. Her giysi kalıp sisteminin kendi özelliğine göre ölçü alma tekniği vardır. Sistemin başarısı ölçü alma tekniğinin iyi kavranmasına, ölçülerin doğru alınmasına ve bu ölçülerin doğru bir şekilde kullanılmasına bağlıdır. Ölçü iyi alındığı zaman elde edilen kalıplar vücuda uygunluk gösterir. Kalıplarda çıkan kusurlar yine ölçülerin iyi kontrol edilmesiyle düzeltilebilir. Giysi kalıbı ölçüleri temel ölçüler ve yardımcı ölçüler olmak üzere iki grupta toplanabilir. Ayrıca ölçüler alınış şekillerine göre uzunluk ve genişlik ölçüleri olarak da ayrılabilir. Uzunluk ölçüleri yere dik olarak alınan ölçüler, genişlik ölçüleri ise yere paralel olarak alınan ölçülerdir. Temel ölçüler, doğrudan vücut üzerinden alınan ölçülerdir ve dikilecek giysinin bir altına giyilen iç giysi üzerinde alınır. 8

12 1. Tüm boy: Düz bir ayakkabı ile baş dâhil topuğa kadar olan mesafedir. 2. Göğüs çevresi: Göğsün en geniş noktasından ve sırt kemiğinden geçecek şekilde yere paralel olarak alınır. Mezur bir parmak içeri girebilecek bollukta tutulmalıdır. 3. Bel çevresi: Mezura bel hattı üzerinde belin en dar noktasından geçecek ve bir parmak bolluk bırakılacak şekilde yere paralel tutularak ölçü alınır. 4. Kalça çevresi: Kalçanın en geniş yerinden yere paralel ve bir parmak bolluk payı bırakılacak şekilde ölçü alınır. 5. Kol boyu: Kol dirsekten hafif kıvrılarak kolun en üst noktasından (omuzdan), el üzerinde istenen bir noktaya kadar alınan ölçüdür (dış kol boyu). Ayrıca bir cetvel yardımı ile kolun gövde ile birleştiği noktadan bilekte istenen noktaya kadar kolun iç kısmından da iç kol boyu ölçüsü alınır. Yardımcı ölçüler vücut üzerinden alınabildiği gibi temel ölçülerden bir takım oranlar yardımı ile hesaplanarak da bulunabilir. 1. Arka uzunluk: Ense kemiği ile bel ekseni arasındaki mesafedir. 2. Sırt yüksekliği: Ense kemiği ile göğüs ekseni arasındaki mesafedir. 3. Kalça düşüklüğü: Bel ekseni ile kalça ekseni arasındaki mesafedir. 4. Göğüs düşüklüğü: Boyun ile omuzun birleşme noktasından göğüs ucuna kadar olan mesafenin ölçülmesi ile bulunur. 5. Ön uzunluk: Boyun ile omuzun birleşme noktasından bel eksenine kadar (göğsün en yüksek noktasından geçecek şekilde) olan mesafedir. 6. Yan yüksekliği: Koltuk altı ile bel ekseni arasındaki uzunluktur. 7. Omuz genişliği: Boyun ile omuzun birleştiği noktadan omuzun bitim noktasına kadar olan mesafenin ölçülmesi ile bulunur. 8. Arka yaka oyuntusu genişliği: Ense kökünden boyun ile omuzun birleşme noktasına kadar olan mesafedir. 9. Sırt genişliği: Kolun gövde ile birleştiği noktadan arka ortaya kadar olan mesafenin yere paralel bir şekilde ölçülmesiyle bulunur. 10. Göğüs genişliği: Göğüs ekseni üzerinde kolun gövde ile birleştiği noktadan ön ortaya kadar olan mesafenin yere paralel bir şekilde ölçülmesiyle bulunur. 11. Yaka çevresi: Boyun çevresinin mezura ile ölçülmesi ile bulunur. 12. Pazu çevresi: Pazu çevresinin ölçülmesidir. 13. Koltuk genişliği: Göğüs ekseni üzerinde kolun ön ve arka beden ile birleştiği noktalar arasındaki uzaklığın kol altından ölçülmesi ile bulunur. Yardımcı ölçüler temel ölçüler yardımıyla hesaplanarak da bulunabilir. Kalıp hazırlama tekniğine göre oranlama yöntemiyle hazırlanır. Türk beden ölçülerine göre hazırlanmış standart ölçü tablosu ve kalıp hazırlama sistemi yoktur. Değişik ülkelerin ölçü tabloları ve kalıp hazırlama sistemleri kullanılmaktadır (Müller,Pfaff,İngiliz kalıp hazırlama sistemi vb.). Bu ölçülerin en uygun ölçü tablosundan alınması gerekir. Görülen aksaklıklar hazırlanan kalıplar üzerinde düzeltmeler yapılarak giderilmelidir. Yardımcı ölçü hesaplama formülleri: Koltuk derinliği: Beden 1/ ,5 cm Arka uzunluk: Bütün boy 1/4 Kalça düşüklüğü: Koltuk derinliği + Arka uzunluk Elbise boyu: Modele ve isteğe göre değişir Arka yaka: 1/2 Beden 1/ cm Göğüs düşüklüğü I: Göğüs düşüklüğü II + Arka yaka 9

13 Göğüs düşüklüğü II: Beden ¼ cm Ön uzunluk I: Ön uzunluk II + Arka yaka Ön uzunluk II: Bedenler arası: Arka uzunluk + 4 cm Bedenler arası: Arka uzunluk + 4,5 cm Bedenler arası: Arka uzunluk + 4,5 cm + 1/10 Artık ölçü Bedenler arası: Arka uzunluk +5 cm + 1/10 Artık ölçü Arka genişlik: 1/8 Beden + 5,5 cm Koltuk genişliği: 1/8 Beden 1,5 cm Ön genişlik: ¼ Beden 2 cm Artık Ölçü: Beden ölçüsü 100 cm nin üzerindeki ölçüdür. Örneğin: 106 cm olan bedenin artık ölçüsü 6 cm dir. Yukarıdaki ölçü hesaplamaları yapıldıktan sonra giysi türü ve model özelliğine uygun olarak bolluk ilaveleri ayrıca yapılmaktadır. Aşağıda bazı vücut ölçülerinin alınış şekilleri açıklamalı olarak verilmiştir (Şekil 4,5,6,7,8,9,10 ve 11). Şekil 1.4: Tüm Boy Kişinin baş dâhil tabana kadar uzunluk ölçüsüdür (İTKİB; 2006:5). 10

14 Şekil 1.5: Koltuk Derinliği Arka yaka ortasından (7.omurga) kolun bedenle birleştiği noktaya kadar alınan uzunluk ölçüsüdür (İTKİB; 2006:5). Şekil 1.6: Beden Genişliği Göğsün en geniş bölümünün çevre ölçüsüdür (İTKİB; 2006:5). Şekil 1.7: Bel Genişliği Belin yere paralel olarak alınan çevre ölçüsüdür (İTKİB; 2006:5). 11

15 Şekil 1.8: Kalça Düşüklüğü Belden basenin en geniş bölümüne kadar ölçülen uzunluk ölçüsüdür (İTKİB; 2006:5). Şekil 1.9: Kalça Genişliği Kalçanın en geniş bölümünün yere paralel ölçülen çevre ölçüsüdür (İTKİB; 2006:5). 12

16 Şekil 1.10: Arka Uzunluk Arka yaka ortasından (7.omurga) bele kadar alınan uzunluk ölçüsüdür (İTKİB; 2006:5). Şekil 1.11: Kol Boyu Omuz ucundan bilek kemiğine kadar ölçülen uzunluk ölçüsüdür. (İTKİB; 2006:5) ÖLÇÜ ALIRKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR VE ÖLÇME ARAÇLARI Giysilerin ölçüleri alınırken ince bir giysi üzerinden bel, basen, göğüs ölçüleri hariç bolluk verilmeden ölçü alınır. Ölçü alırken ve kalıp hazırlarken vücut duruş şekillerine dikkat edilmesi gerekir. İnsan vücutlarının duruşları genel olarak sınıflandırıldığında aşağıdaki sonuç ve görüntüler ortaya çıkmıştır. Normal duruş Dik duruş Kambur duruş Ölçü alırken şu noktalara dikkat edilmelidir; Ölçüsü alınacak kişinin normal duruşunda olması gerekir (Şekil 12), Ölçüm iç giyim üzerinden yapılmalıdır, Ölçümde kullanılan mezura ölçüm yapılan bölgenin üzerinde rahatça kaymalıdır. 13

17 Vücut üzerinden ölçü alınırken iki ölçüm aracı kullanılır, Ölçme tablo ve çubuğu (antropometre, somametre): Üzerinde dikey yönde hareket edilebilir yüzeyli bir kolu bulunan, milimetre olarak derecelendirilmiş dikey bir cetveldir. Şeritmetre (mezur): Boyutsal değişim göstermeyen, yaklaşık olarak 1.5 cm eninde ve milimetre olarak derecelendirilmiş bükülebilir bir ölçüm aracıdır (www.kadinlarkulubu.com/patronkaliplar/ olcu-turleri-olcu-alma-teknikleri.html). ÖLÇÜ TABLOLARI Kadın Ölçü Tablosu Normal Duruş Şekil 1.12: Vücut Duruşları (http://zirveortopedi.com/kifomed_2.html) Tablo 1.1: Kadın Ölçü Tablosu (Sezer, Öztürk, Aras; 2000:15) Beden Numaraları Beden Simgeleri XS S M L XL XXL XXXL Bütün Boy Koltuk Derinliği 18,5 18,9 19,3 19,7 20,1 20,5 20,9 Beden Bel Kalça Düşüklüğü 58,5 58,9 59,3 59,7 60,1 60,5 60,9 Kalça Arka Uzunluk Kol Boyu 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 14

18 Erkek Ölçü Tablosu Tablo 1.2: Erkek Ölçü Tablosu (ITKİB; 2008:21) Beden Numaraları Beden Simgeleri XS S M L XL XXL XXXL Bütün Boy Beden Bel Kalça Arka Uzunluk 42,8 43,5 44, , ,5 Kol Boyu Kız Çocuklar İçin Ölçü Tablosu Tablo 1.3: Kız Çocuklar İçin Ölçü Tablosu (Kuru ve Çeğindir; 2001:8) Yaş Beden Numaraları Bütün Boy Koltuk Derinliği 11, , , , ,5 16 Beden Bel 51 51, , , Kalça Düşüklüğü 30,5 32,5 34,5 36,5 38,5 40,5 42,5 44,5 46,5 48,5 Kalça 57 58, , , Arka Uzunluk 19 20, , , , ,5 Kol Boyu , ,5 Erkek Çocuklar İçin Ölçü Tablosu Tablo 1.4: Erkek Çocuklar İçin Ölçü Tablosu (Kuru ve Çeğindir; 2001:10) Yaş Beden Numaraları Bütün Boy Koltuk Derinliği 12 12,5 13, , ,5 18,5 19,5 Beden Bel 51, Kalça Düşüklüğü 32,5 34,5 38,5 40,5 42,5 44,5 46, ,5 Kalça 58, Arka Uzunluk 20, , , ,5 36,6 Kol Boyu ,8 39,1 41,4 43,

19 İnsan vücudunda üst beden ölçüleri ile alt beden ölçüleri farklı beden şekillerinden dolayı aynı beden numarasında olmayabilir! Temel vücut ölçülerini bir arkadaşınızın üzerinden şekillerde gösterildiği gibi alarak kayıt yapınız ve ölçü tablosunda hangi beden numarasına uygun olduğunu saptayınız. BEDEN VE GİYİM İLİŞKİSİ Giysinin moda endüstrisi açısından büyük önem arz etmesinin ilk nedeni insan bedeniyle olan ilişkisidir. Giysi insanın üzerinde taşıdığı belki de tek endüstriyel ürün, hatta tek eşyadır ve giysi tamamlayıcılarıyla birlikte insanı kuşatır. Sosyal bir varlık olan insan üzerinde taşıdığı her şeye bedeni,yani kendisi kadar önem vererek kendini dış dünyaya tanıtmaktadır (Çivitci; 2004:3). Giyim bir kültürdür ve insanları diğer canlılardan ayıran önemli özelliklerden biridir. Ayrıca, toplumda kişiler arası statünün de bir göstergesidir. Giyim-kuşam bireyin sözleri ve bedeni kadar beğenilerini, o anda içinde bulunduğu ruhsal durumu, karşısındakilere verdiği önemi ve değeri yansıtır. İnsanın başka insanların karşısına mümkün olduğu kadar temiz, düzenli, bakımlı ve iyi giyimli olarak çıkması, yani insanın kendine bakması, kendisine ve çevresine olan saygısının bir göstergesi olarak düşünülmektedir. Kişisel bakımına ve dış görünüşüne hangi nedenle olursa olsun özen göstermeyen bir kişi başkalarından da saygı beklemiyor izlenimi uyandırabilmektedir. İnsanlar dış görünümlerine göre karşılanır, fakat şahsiyetlerine, kültür ve bilgi birikimlerine göre uğurlanırlar. Toplumda bazı insanlar nasıl giyindiğinizin bize özgü bir imaj olduğunu savunmaktadır. Giyim-kuşam oluşturmak istediğiniz kişisel imajınızın önemli bir parçasıdır. Çünkü insanlar daha çok gördüklerine inanırlar. Birbirleriyle ilk kez karşılaşan insanlar daha hiç konuşmadan duruşları, kıyafetleri, aksesuarları vb. gibi dış özellikleriyle kendileri hakkında karşısındakilere çok önemli mesajlar verirler. Konu üzerinde yapılan araştırmalara göre; insanlar birbirleriyle ilk kez karşılaştıklarında yüzde 90'ı ilk birkaç dakika içinde daha çok görünüşe (fiziksel özelliklere, giydiği kıyafete, saç kesimine v.d.) dayanan bir yargıya varırlar. Güzel bir giyim, iyi bir tavsiye mektubudur. Sözü güzel ve yerinde bir giyimin yaşantımızdaki önemli yerini göstermektedir. İnsan beden ve ruhtan oluşan bir varlıktır. Onun özünde çeşitli duygular ve birtakım ruhi özellikler vardır. İnsanlar topluma girdiği zaman bıraktığı olumlu ya da olumsuz ilk izlenimler zihinden uzun bir süre çıkmayabilir. Genel kabul görmüş bir kurala göre ilk izlenimler kişinin nasıl göründüğü ile ilgili bir mantık çerçevesinin oluşturulmasına ve daha sonra da elde edilen verilerle bu çerçevenin doldurulması ya da tümden değiştirilmesine dayanmaktadır. Fiziksel görünüm aynı zamanda insanların bireylerle ne tür iletişimleri kuracaklarını belirlemektedir. Tanıdık bir insanla kurulacak bir iletişimde, o gün üzerinde giymiş olduğu elbise, karşısındakini fazla etkilemez. Fakat ilk defa karşılaşılan bir insanla konuşmaya başlamadan önce, kıyafeti, boyu, kilosu vb. özellikleri önemli olabilir. Karşıdaki insanın fiziksel görünümü, en azından iletişime nasıl başlanılacağını belirlemede, etkili olabilmektedir. Kişiler arası iletişimde giyimin önemi büyüktür. Yerine, zamanına uymayan giyim çok değerli nice sözün üstün körü dinlenmesine ve yanlı olarak algılanmasına neden olur. İnsanlar yeni karşılaştıkları birisinin dış görünüşüne kısa bir süre baktıktan sonra zihnimizde bir kalıba yerleştirerek ona, efendi, bey, beyefendi, dayı, amca, bayan, hanımefendi demeye karar verir. Fiziksel görünüm, konuşmayı başlatan kişi için ipucu olmanın yanı sıra, kendisine hitap edilen kişi içinde önemlidir. İnsanlar kendilerini nasıl tanımlıyorsa başkalarının da kendilerine öyle hitap etmesini isterler. En yakın çevre olarak giysi kişinin fiziksel, psikolojik ve sosyal durumunu etkiler. Örneğin sıcak bir kış paltosu fiziksel rahatlık sağlar. Yapı dokuması (yumuşaklık, kayganlık) ağırlık, hacimlilik ve gerginlik tüm bunlar fiziksel rahatlığa katkı sağlar. Giysinin yapımı ve uygunluğu da fiziksel rahatlığı etkiler. Kıyafet hareketi sınırlamamalı, rahatsız edecek kadar dar veya bol olmamalıdır. 16

20 Giyinme olgusu bir toplumun, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısını yansıttığı gibi o toplumun siyasi ve etnik özelliklerini de yansıtır. İnsan bilerek veya bilmeyerek de olsa toplumsal olduğu kadar bireysel olarak da giydiği kıyafet ile çevresinde giysinin verdiği rolü üstlenmektedir. Giysi tasarlamada amaç, insanı ikinci deri olarak kaplayan giysiyi, kişiyi fizyolojik ve psikolojik açıdan iyi tanıyarak ve hareket alanını bilerek, kişiye uygun giysi tasarlamaktır. Giysi ve beden arasındaki uyumda vücut şekli, oranları ve vücut ölçüleri giysi üretimi için büyük önem taşımaktadır. Giysi tasarımında vücut tipleri ve şekilleri ve beden kusurları daima dikkate alınmalı ve beden giysi uyumu sağlanmalıdır (Şekil 13). Şekil 1.13: Beden-Giysi İlişkisi (Wilhelmsen; 1980: 33-35) Modaya uygun güzel renkli ve iyi dikilmiş bir giysinin herkese yakışması mümkün değildir. Vücutlar çeşitli özelliklerde olduğundan her renk ve modelin duruşu kişilerde farklılık arz edecektir. Bazı renkler ve bazı desenler şişman, kısa gösterirken bazıları da zayıf ve uzun göstermektedir. Örneğin; çok küçük desenler kullanıldığı zaman klasik ekose veya balık sırtı gibi desenlerin ölçüsü, geniş ve çarpıcı desenlerden daha az önemlidir. Desen, siluet ve tarzı tamamlamalıdır. Çarpıcı desenler, küçük hassas kumaşlarda tarzda bozulma etkisi yapacaktır. Orta çizgiler geniş bayanlarda daha enli gösterir. Çünkü göz, modelin bedeni ile elbisenin hacmini karşılaştıracaktır (Feldom; 2003:34). Vücut Tiplerine Göre Giysi Tercihi Endomorfi (Piknik Tip) Yapıya Sahip Kişiler Fazla detaylı, teferruatlı olmayan sade ve vücudu hafif bir bollukla saran modeller, İnce dokunmuş, mat görünüşlü, düz koyu renk, boyuna çizgili ve küçük desenli kumaşlar, Kemer kullanılması gerektiği durumlarda elbisenin kumaşından ve ince kemerler, Boyu kesecek şekilde kuplar, Sade ve zarif aksesuarlar, Kol ağzı geniş olmayan takma kollar, V yakalı giysiler tercih edilmelidir. 17

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2689 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1655 GİYSİ SEÇİMİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2689 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1655 GİYSİ SEÇİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2689 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1655 GİYSİ SEÇİMİ Yazarlar Prof.Dr. Şule ÇİVİTÇİ (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Nilay ERTÜRK (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Esra VAROL (Ünite

Detaylı

Siyahın Tasarımlardaki Önemi Nedir?

Siyahın Tasarımlardaki Önemi Nedir? Siyahın Tasarımlardaki Önemi Nedir? Asil duruşu nedeniyle bayanların kıyafetlerde tercih ettiği renklerin başında siyah gelir. Kadına zerafet ve incelik katan siyah aynı zamanda kadınları daha zayıf ve

Detaylı

TurkTorrent.biz Ailesi Tarafından Hazırlanmıştır AtomCmyLMz 1

TurkTorrent.biz Ailesi Tarafından Hazırlanmıştır AtomCmyLMz 1 Anime Tarzı Elbise, Takı ve Süs Eşyaları Basit Kıvrımlar Kumaş veya kıyafet çizimlerinde en çok dikkat edilmesi gereken nokta kumaşın hangi yöne doğru olduğudur. Kıvrımlar kumaşın gevşeyip gerildiği yerlerde

Detaylı

TEMEL BEDEN KALIBI. Öğr. Gör. Semiye BOTTAN

TEMEL BEDEN KALIBI. Öğr. Gör. Semiye BOTTAN TEMEL BEDEN KALIBI Öğr. Gör. Semiye BOTTAN Ölçüler 38 Beden Göğüs: 88 + 4 (bolluk payı) = 92 + 2 (göğüs pens bolluğu) = 94 cm Bel: 70 + 6 (bolluk payı) = 76 + 1 (göğüs pens açılımından) = 77 cm Basen:

Detaylı

Giysilerde Kumaş, malzeme, dikim özellikleri kontrolü yanı sıra, ölçü kontrolü de önemli bir yer tutar. T-Shirt Ölçü Kontrol Noktaları:

Giysilerde Kumaş, malzeme, dikim özellikleri kontrolü yanı sıra, ölçü kontrolü de önemli bir yer tutar. T-Shirt Ölçü Kontrol Noktaları: 1. GİYSİLERDE ÖLÇÜ KONTROL NOKTALARI Giysilerde Kumaş, malzeme, dikim özellikleri kontrolü yanı sıra, ölçü kontrolü de önemli bir yer tutar. T-Shirt Ölçü Kontrol Noktaları: 1. Göğüs genişliği: Koltuk altının

Detaylı

495 TL. Ne istersen o, SONBAHARDA SOKAK MODASI. Sadece Tchibo dünyasına özel. Sadece Tchibo dünyasına özel. LATTE Şimdi SADECE

495 TL. Ne istersen o, SONBAHARDA SOKAK MODASI. Sadece Tchibo dünyasına özel. Sadece Tchibo dünyasına özel. LATTE Şimdi SADECE Ne istersen o, 30 Eylül de www.tchibo.com.tr de ve tüm Tchibo larda LATTE Şimdi SADECE 495 TL Her hafta yeni bir dünya keşfedin. Bu hafta: SONBAHARDA SOKAK MODASI Bu kampanya 16-29 Eylül tarihleri arasında

Detaylı

Hayat Kurtaracak Öneriler

Hayat Kurtaracak Öneriler On5yirmi5.com Hayat Kurtaracak Öneriler Her sabah 'Ne giyeceğim' sıkıntısı mı yaşıyorsunuz? Üstelik de bir sürü giysiniz varken! Gardırobunuzu yeniden düzenlerseniz bu dertten kurtulursunuz. Yayın Tarihi

Detaylı

TEMEL BEDEN KALIBI. Öğr. Gör. Semiye BOTTAN

TEMEL BEDEN KALIBI. Öğr. Gör. Semiye BOTTAN TEMEL BEDEN KALIBI Öğr. Gör. Semiye BOTTAN Ölçüler 38 Beden Göğüs: 88 + 4 (bolluk payı) = 92 + 2 (göğüs pens bolluğu) = 94 cm Bel: 70 + 6 (bolluk payı) = 76 + 1 (göğüs pens açılımından) = 77 cm Basen:

Detaylı

TDSF KIYAFET TALİMATI

TDSF KIYAFET TALİMATI TDSF KIYAFET TALİMATI Hüküm ve Uygulanabilirlik TDSF nun faaliyetlerinde ve tüm branşlarında uygulanacak olan bu Kıyafet Talimatı aşağıdaki şekilde uygulanacaktır. GENEL 1. Kıyafetler her bir disiplin

Detaylı

Başarıyı Temsil Eden Üniforma

Başarıyı Temsil Eden Üniforma Başarıyı Temsil Eden Üniforma 1 Dünyanın en büyük perakende döviz sağlayıcısı olarak, markamızı temsil eden çalışanlarımıza sadece şirketin gelecekteki gelişimi ve başarısı açısından değil, aynı zamanda

Detaylı

SALSA MÜSABAKALARI KIYAFET KURALLARI

SALSA MÜSABAKALARI KIYAFET KURALLARI SALSA MÜSABAKALARI KIYAFET KURALLARI Aşağıda detaylandırılan TDSF Salsa Kıyafet Yönetmeliği geçerlidir. Aşağıdaki kıyafet kurallarına aykırı hareket eden çiftler Diskalifiye edilir. Hüküm ve Uygulanabilirlik

Detaylı

EK-1 DEĞERLENDİRME FORMU

EK-1 DEĞERLENDİRME FORMU EK-1 DEĞERLENDİRME FORMU Adı ve Soyadı Sicil No Görev Yeri ve Ünvanı Atanmak İstediği Görev DEĞERLENDİRME KISTASLARI 1. Başvuru tarihi itibariyle en son öğrenim durumu a) Orta Öğretim (Lise ve dengi meslek

Detaylı

PERSONEL KIYAFET UYGULAMA TALİMATLARI

PERSONEL KIYAFET UYGULAMA TALİMATLARI KADIN HASTA DANIŞMANI // KADIN HASTA KABUL-VEZNE KADIN SANTRAL GÖREVLİSİ - REZERVASYON - REFERE KADIN DANIŞMA PERSONELİ Saks mavi gömlek / yelek / etek-pantolon, orta boy topuklu ayakkabı. Saçlar uzun

Detaylı

Öğr. Gör. Semiye BOTTAN

Öğr. Gör. Semiye BOTTAN Öğr. Gör. Semiye BOTTAN Ölçü Tablosu Bel: 70 + 2 (bolluk payı)= 72 Basen: 94 + 2 (bolluk payı)= 96 Diz Genişliği: 22 Paça Genişliği: 20 Kalça Düşüklüğü: 20 Oturuş Yüksekliği: 26 Diz Boyu: 60 Pantolon Boyu:106

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ABİYE ELBİSE KALIBI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Business Projesi için Talimatlar

Business Projesi için Talimatlar Business Projesi için Talimatlar www.mybernette.com Business Projesi için Talimatlar Etek İhtiyacınız olanlar 2 adet erkek gömleği 0,7 m gri takım elbise kumaşı (1,4 m genişliğinde) 1 m astar kumaşı 14

Detaylı

ERKEK GİYSİ KALIPLARI DERSİ

ERKEK GİYSİ KALIPLARI DERSİ ERKEK GİYSİ KALIPLARI DERSİ Dersin Modülleri Erkek Eşofman Kalıbı Model Uygulamalı Erkek Gömleği Kalıbı Erkek Pantolon Kalıbı 1 Erkek Pantolon Kalıbı 2 Erkek Jean Pantolon Kalıbı Erkek Yelek Kalıbı Erkek

Detaylı

T.C. İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BARBAROS HAYRETTİN GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

T.C. İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BARBAROS HAYRETTİN GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ T.C. İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BARBAROS HAYRETTİN GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ Kıyafetlerin Özellikleri a) Yazlık bay tören kıyafeti: Düz, beyaz alpaka

Detaylı

T.C. ZİRVE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

T.C. ZİRVE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ T.C. ZİRVE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ VE GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ KIYAFET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1 Bu

Detaylı

Antropometri Ölçümler için genel kurallar

Antropometri Ölçümler için genel kurallar Antropometri Ölçümler için genel Temel veri toplama No İsim Tarih ve Saat (Ölçüm zamanı) Yaş (Gün/Ay/Yıl) Yaş hesaplama Cins (E) (K) Yükseklik (boy cm) STATURE Ağırlık (kütle kg) Temel veri toplama İncelikli

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ KIYAFET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ KIYAFET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ KIYAFET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 a) Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik

Detaylı

1. SINIF GÜZ YARIYILI

1. SINIF GÜZ YARIYILI 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDİRNE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 1. SINIF GÜZ

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRK İŞARET DİLİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRK İŞARET DİLİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRK İŞARET DİLİ AİLE-GİYECEKLER- SORU CÜMLESİ İBRAHİM DEMİRDÖĞEN 3. AİLE-GİYECEKLER, SORU CÜMLESİ ÖRNEK ÇALIŞMA Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 3.1.

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN KIYAFET VE TECHİZATINA İLİŞKİN ESASLAR. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN KIYAFET VE TECHİZATINA İLİŞKİN ESASLAR. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN KIYAFET VE TECHİZATINA İLİŞKİN ESASLAR Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar * Amaç: Bu esaslar; Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ERKEK BERMUDA KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN İŞÇİ TULUMU KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

KIYAFETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KIYAFETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi PERSONEL KIYAFETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Konu: Bu teknik şartname Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi hizmet alımı kapsamında çalışan personeli için satın

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. AMBLEM ve BEYAZ ÖNLÜK KALİTE STANDARDI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. AMBLEM ve BEYAZ ÖNLÜK KALİTE STANDARDI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AMBLEM ve BEYAZ ÖNLÜK KALİTE STANDARDI Aynı işi yapanların giydiği bir örnek giysi olan üniforma, mesleki bir simge olma özelliğini taşır. Üniformanın sembolik

Detaylı

İneklerde Sütçülük özellikleri. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ

İneklerde Sütçülük özellikleri. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ İneklerde Sütçülük özellikleri Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Herhangi bir sığırın verimliliğini belirleyen ekonomik ömür süresini etkileyebilme yeteneğine sahip ve kalıtım yolu ile generasyonlara belirli ölçülerde

Detaylı

Beden Tipi. Beden tipi. Beden Tipi. Kretschmer in tip sınıflaması 4/25/2014

Beden Tipi. Beden tipi. Beden Tipi. Kretschmer in tip sınıflaması 4/25/2014 Beden Tipi Hippocrates MÖ 5.yy habitus phthisicus: Uzun ince beden, verem hastalığı riski, Habitus apoplecticus: kısa tıknaz beden dolaşım ve felç riski Aristotle MÖ 4. yy özel beden yapısınun özel karekteri

Detaylı

2 0 1 4 İ L K B A H A R / Y A Z

2 0 1 4 İ L K B A H A R / Y A Z 2014 İLKBAHAR / YAZ La Misura İlkbahar/Yaz 2014 Kusursuz işçilik, benzersiz kumaşlarla tasarlanan La Misura 2014 İlkbahar - Yaz koleksiyonu, katı sezon kurallarındansa kişisel yorumlar ve stillerin vurgulandığı

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GİYSİ TEKNİK ÇİZİMLERİ - II ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ ve ÜÇEL MODA AKADEMİSİ TEKSTİL KALIPÇILIĞI TEMEL EĞİTİMİ EĞİTİM MODÜLLERİ

TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ ve ÜÇEL MODA AKADEMİSİ TEKSTİL KALIPÇILIĞI TEMEL EĞİTİMİ EĞİTİM MODÜLLERİ TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ ve ÜÇEL MODA AKADEMİSİ TEKSTİL KALIPÇILIĞI TEMEL EĞİTİMİ EĞİTİM MODÜLLERİ 1- TEMEL KALIP BİLGİSİ 1 Terimler ( uygulamalı anlatım ) 2 Ölçü alma teknikleri 3 İhracat

Detaylı

Bu Sezon 80'lerin İşgali Altında!

Bu Sezon 80'lerin İşgali Altında! On5yirmi5.com Bu Sezon 80'lerin İşgali Altında! Bu kış neler giyeceğiz, merak edip durduk. Bir de baktık ki, o nefret edilen 80ler gelip bu kışta durmuş. Tabi modacılar sevmediğimiz o şeyleri baştan öyle

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK VE ULAŞTIRMA YÜKSEKOKULU GÜVERTE ÖĞRENCİ KIYAFET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu Güverte

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE GÖREV YAPAN EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİ SAYGI NÖBETİ İLE CENAZE TÖRENİ KIYAFETİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE GÖREV YAPAN EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİ SAYGI NÖBETİ İLE CENAZE TÖRENİ KIYAFETİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE GÖREV YAPAN EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİ SAYGI NÖBETİ İLE CENAZE TÖRENİ KIYAFETİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

LOOK FIRST FASHION TWIST2012/FASHION

LOOK FIRST FASHION TWIST2012/FASHION FASHION TWIST KOLEKSİYONUNDA ŞIK BİR OYUN! Eşsiz Twist koleksiyonundan beğendiğiniz parçayı seçin, birbirinden şık parçaları birleştirin ve KENDİ ÖZGÜN TARZINIZI YARATIN! Rengarenk göz alıcı elbiseler,

Detaylı

Kırık, Çıkık ve Burkulmalar

Kırık, Çıkık ve Burkulmalar Kemik bütünlüğünün bozulmasına kırık denir. Kırıklar darbe sonucu veya kendiliğinden oluşur. Kapalı ve açık kırık çeşitleri vardır. Kapalı Kırık: Kemik bütünlüğü bozuktur, ancak deri sağlamdır. Açık Kırık:

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ MODEL UYGULAMALI ETEK KALIBI 542TGD014 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

Otelimizde kullanılan iki tip tepsi çeşidi vardır. 1- Yuvarlak tepsi. 2- Dikdörtgen tepsi

Otelimizde kullanılan iki tip tepsi çeşidi vardır. 1- Yuvarlak tepsi. 2- Dikdörtgen tepsi Otelimizde kullanılan iki tip tepsi çeşidi vardır. 1- Yuvarlak tepsi 2- Dikdörtgen tepsi YUVARLAK TEPSİ: Az miktarda olan malzemeler için kullanılır. Bir görevli rahatca hem taşıyıp hem servis yapabilir.

Detaylı

Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı. Dersin Ön Koşulları

Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı. Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ PALTO-KABAN KALIBI - I ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 12 16 YAŞ BLUZ KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

KONUT MUTFAKLARINDA ERGONOMİK VE ANTROPOMETRİK YAKLAŞIMIN BİREY YAŞAMINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

KONUT MUTFAKLARINDA ERGONOMİK VE ANTROPOMETRİK YAKLAŞIMIN BİREY YAŞAMINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKİM 2010-DÜZCE KONUT MUTFAKLARINDA ERGONOMİK VE ANTROPOMETRİK YAKLAŞIMIN BİREY YAŞAMINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI İbrahim PINARCI 1 Bilecik

Detaylı

TOPLUMSAL STATÜ AÇISINDAN KADININ GİYSİ TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN ETMENLER

TOPLUMSAL STATÜ AÇISINDAN KADININ GİYSİ TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN ETMENLER TOPLUMSAL STATÜ AÇISINDAN KADININ GİYSİ TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN ETMENLER Yrd. Doç. Dr. Emine KOCA Dr. Meryem ARGA ŞAHİNOĞLU Yrd. Doç. Dr. Fatma KOÇ Dr. Beyhan PAMUK Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN PANTOLON KALIBI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü KIYAFET YÖNETMELİĞİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü KIYAFET YÖNETMELİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü KIYAFET YÖNETMELİĞİ MAYIS 2000 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ KIYAFET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Detaylı

KADIN GİRİŞİMCİ BULUŞMALARI 08. Kadın Girişimcilerimizin Yolunu Aydınlatıyoruz!... TÜLİN KERMEN GİRİŞİMCİ KADININ MARKASI İMAJIDIR

KADIN GİRİŞİMCİ BULUŞMALARI 08. Kadın Girişimcilerimizin Yolunu Aydınlatıyoruz!... TÜLİN KERMEN GİRİŞİMCİ KADININ MARKASI İMAJIDIR KADIN GİRİŞİMCİ BULUŞMALARI 08 Kadın Girişimcilerimizin Yolunu Aydınlatıyoruz!... TÜLİN KERMEN GİRİŞİMCİ KADININ MARKASI İMAJIDIR İnsan kıyafetine göre karşılanır, bilgisine göre uğurlanır. Rus Atasözü

Detaylı

T.C. BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ KORUMA VE ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠLERĠNĠN KIYAFET VE TECHĠZATINA ĠLĠġKĠN ESASLAR Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

T.C. BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ KORUMA VE ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠLERĠNĠN KIYAFET VE TECHĠZATINA ĠLĠġKĠN ESASLAR Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar T.C. BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ KORUMA VE ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠLERĠNĠN KIYAFET VE TECHĠZATINA ĠLĠġKĠN ESASLAR Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Bu esaslar; Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde

Detaylı

587 Ürün Listeleniyor Sırala / Filtrele

587 Ürün Listeleniyor Sırala / Filtrele Trend: Aranan Parçalar Kadın Teks l 587 Ürün Listeleniyor Sırala / Filtrele Kadın Ekru Omuz Aksesuarlı Gömlek Kadın Siyah Bilekte Klasik Pantolon 80.00 tl 39.99 tl 110.00 tl 54.99 tl Kadın Siyah Yol Desen

Detaylı

VE RAHAT Rengarenk Çorap & Organik Pamuklu Ev Giyim koleksiyonumuzu keşfedin

VE RAHAT Rengarenk Çorap & Organik Pamuklu Ev Giyim koleksiyonumuzu keşfedin Ne istersen o, 7 Ekim de www.tchibo.com.tr de ve tüm Tchibo larda LATTE Şimdi SADECE 495 TL Her hafta yeni bir dünya keşfedin. Bu hafta: DOĞAL, SICAK VE RAHAT Rengarenk Çorap & Ev Giyim koleksiyonumuzu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN İŞ GÖMLEĞİ KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME HIRKA KALIPLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME HIRKA KALIPLARI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME HIRKA KALIPLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

D Chair. Kullanım ve Montaj Kılavuzu

D Chair. Kullanım ve Montaj Kılavuzu D Chair Kullanım ve Montaj Kılavuzu Genç ve yalın D Chair, dinamik tasarımı ve zengin renk seçenekleri ile keyifli bir çalıșma ortamı sunar. Ayarlanabilir bel desteği ve kolları ile kullanım süresince

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ MODEL UYGULAMALI ETEK KALIBI II ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU E.L.İ.MÜESSESESİ Ç.L.İ. MÜDÜRLÜĞÜ MUHTELİF YAZLIK VE KIŞLIK GİYİM EŞYASI ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU E.L.İ.MÜESSESESİ Ç.L.İ. MÜDÜRLÜĞÜ MUHTELİF YAZLIK VE KIŞLIK GİYİM EŞYASI ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU E.L.İ.MÜESSESESİ Ç.L.İ. MÜDÜRLÜĞÜ MUHTELİF YAZLIK VE KIŞLIK GİYİM EŞYASI ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü yevmiyeli personeline Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

KORSAJLI ÜRÜNLER Ç N BEDEN TANIMLAMALIRI

KORSAJLI ÜRÜNLER Ç N BEDEN TANIMLAMALIRI 17 ALMANYA HOLLANDA FRANSA BELÇ KA NG LTERE 55 55 55 55 22 24 24 65 65 65 65 26 70 70 70 70 28 75 75 75 75 30 32 85 85 85 85 34 90 90 90 90 36 95 95 95 95 38 40 105 105 105 105 42 115 115 115 115 120 120

Detaylı

Öğretim Materyali Tasarımı

Öğretim Materyali Tasarımı Öğretim Materyali Tasarımı Öğrenci gereksinimlerini tam olarak karşılayacak hazır materyallerin seçilmesi ve kullanılması gerekir. Bu sağlanamıyorsa, var olan materyalin uygun hale getirilmesi gerekir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN SPOR PANTOLON KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BURSA OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ PRATİK KIZ SANAT OKULU ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ BURSA'DA GEÇMİŞ DÖNEM KADIN GİYSİLERİ ARAŞTIRMA FORMU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BURSA OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ PRATİK KIZ SANAT OKULU ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ BURSA'DA GEÇMİŞ DÖNEM KADIN GİYSİLERİ ARAŞTIRMA FORMU Ülfet GÜZEY 1900 Doğumlu Gelinlik ÜRÜNÜN YAPIM TARİHİ 1915 ÜRÜNÜN İNCELEME TARİHİ 16 /03 / 2011 Greg tül üzerine ipek ipliği ile zincir işi işlenmiş, rişliyö tekniği ile motifler tüle monte edilmiş, bitkisel

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ELBİSE KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ERKEK PARDÖSÜ KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Kırık-Çıkık Ve Burkulmalarda İlk Yardım

Kırık-Çıkık Ve Burkulmalarda İlk Yardım Kırık-Çıkık Ve Burkulmalarda İlk Yardım Kırık Nedir? Kırık, kemik bütünlüğünün bozulmasıdır. Kırıklar darbe sonucu ya da kendiliğinden oluşabilir. Yaşlılık ile birlikte kendiliğinden kırık oluşma riski

Detaylı

FASIL 62 ÖRÜLMEMİŞ GİYİM EŞYASI VE AKSESUARI

FASIL 62 ÖRÜLMEMİŞ GİYİM EŞYASI VE AKSESUARI FASIL 62 ÖRÜLMEMİŞ GİYİM EŞYASI VE AKSESUARI Genel Açıklamalar 1. İki ya daha fazla dokumaya elrişli maddelerden oluşan eşyanın pozisyonlarda sınıflandırılmasına ilişkin olarak bu Bölümün Genel Açıklama

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GİYİMDE ÖLÇÜLENDİRME 542TGD012 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Uneo Koleksiyonu. Tasarım Martin Ballendat

Uneo Koleksiyonu. Tasarım Martin Ballendat Uneo Koleksiyonu Tasarım Martin Ballendat Ağırlığınıza otomatik uyum sağlayan en iyi performans koltuklarından biri. Uneo, ağırlığınıza uyum sağlamanın yanı sıra vücut ölçülerinize göre ayarlayabileceğiniz,

Detaylı

GİYİM MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

GİYİM MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞ GÜVENLİĞİ GİYİM MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ A- Giyim Malzemeleri 1. İş Pantolonu 2. Yelek Çok Cepli İş Yeleği 3. Kaban 4. Mont 5. Yağmurluk Takımı Balıkçı PVC 6. Yağmurluk 7. Belediye Logolu Renkli

Detaylı

DANS SPORU KIYAFET TALİMATI

DANS SPORU KIYAFET TALİMATI TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU (TDSF) DANS SPORU KIYAFET TALİMATI Ağustos, 2015 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 AMAÇ... 3 KAPSAM... 3 VERSİYON KONTROLÜ... 3 SPORCULAR İÇİN KIYAFET KURALLARI... 4 TANIMLAR...

Detaylı

1. ÜNİTE VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM

1. ÜNİTE VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM 1. ÜNİTE VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM Yandaki resimde hastalandığında hastaneye giden Efe nin vücudunun röntgen filmi verilmiştir. Röntgen filminde görülen açık renkli kısımlar Efe nin vücudunda bulunan

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME PELERİN VE BERE KALIPLARI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Gardırobunuzu. Sadece Tchibo dünyasına özel. Her hafta yeni bir dünya keşfedin. Bu hafta:

Gardırobunuzu. Sadece Tchibo dünyasına özel. Her hafta yeni bir dünya keşfedin. Bu hafta: www.tchibo.com.tr 11 Temmuz da www.tchibo.com.tr de ve tüm Tchibo larda Tchibo nun ücretsiz kataloğudur. 12_28 Her hafta yeni bir dünya keşfedin. Bu hafta: Gardırobunuzu R E NK L E ND İ R İ N 1 Sadece

Detaylı

203 İRİS MAMA SANDALYESİ KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU

203 İRİS MAMA SANDALYESİ KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU 203 İRİS MAMA SANDALYESİ KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU TS EN 14988 Kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyup muhafaza ediniz. Verilen talimatlara uymadığınız zaman çocuğunuz güvende olmayabilir. Lü en verilen

Detaylı

SATIN ALMA KILAVUZU NORSBORG. Koltuk serisi

SATIN ALMA KILAVUZU NORSBORG. Koltuk serisi SATIN ALMA KILAVUZU NORSBORG Koltuk serisi İŞLEVLER/ PARÇALAR 2 li kanepe ünitesi 3 lü kanepe ünitesi Uzanma koltuğu ünitesi Köşe ünitesi Kolçak Ayaklar Çıkartılabilen kılıf Kılıf seçeneği Yıkanabilen

Detaylı

Breeze. Kullanım ve Montaj Kılavuzu

Breeze. Kullanım ve Montaj Kılavuzu Breeze Kullanım ve Montaj Kılavuzu Yeni çalıșma trendlerinin akıllı koltuğu Breeze, çalıșma hayatında değișken kullanıcı ihtiyaçlarına yenilikçi formu ve teknolojisi ile akılcı çözümler sunar. Breeze,

Detaylı

FASIL 61 ÖRÜME GİYİM EŞYASI VE AKSESUARI

FASIL 61 ÖRÜME GİYİM EŞYASI VE AKSESUARI FASIL 61 ÖRÜME GİYİM EŞYASI VE AKSESUARI Genel Açıklamalar 1. İki veya daha fazla dokumaya elverişli maddelerden oluşan eşyanın pozisyonlarda sınıflandırılmasına ilişkin olarak bu Bölümün Genel Açıklama

Detaylı

designed by Nurus D Lab teknik doküman

designed by Nurus D Lab teknik doküman designed by Nurus D Lab teknik doküman Me Too, bedeni mükemmel şekilde tamamlar ve çalışma hayatındaki gereksinimlere akıllı yanıtlar verir. Her detayı teknoloji, deneyim ve özenle tasarlanan Me Too, yorgunluğu

Detaylı

KADIN GİYSİ DİKİMİ DERSİ. Bluz dikmek

KADIN GİYSİ DİKİMİ DERSİ. Bluz dikmek KADIN GİYSİ DİKİMİ DERSİ Dersin Modülleri Temel Dikiş Teknikleri Giyimde Süsleme Etek Dikimi Kadın Pantolon Dikimi Bluz Dikimi 1 Bluz Dikimi 2 Elbise Dikimi Kazandırılan Yeterlikler Temel dikiş tekniklerini

Detaylı

Me Too. Kullanım ve Montaj Kılavuzu

Me Too. Kullanım ve Montaj Kılavuzu Me Too Kullanım ve Montaj Kılavuzu Her açıdan mükemmel Me Too, bedeni mükemmel șekilde tamamlar ve çalıșma hayatındaki gereksinimlere akıllı yanıtlar verir. Her detayı teknoloji, deneyim ve özenle tasarlanan

Detaylı

Yargıtay Kıyafet Yönetmeliği

Yargıtay Kıyafet Yönetmeliği Yargıtay Başkanlığı Resmi Gazete Tarihi: 22/08/2001 Resmi Gazete Sayısı: 24501 Yargıtay Kıyafet Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, Yargıtay Birinci Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet

Detaylı

BEDEN DİLİ KULLANIMININ ÖNEMİ:

BEDEN DİLİ KULLANIMININ ÖNEMİ: BEDEN DİLİ KULLANIMININ ÖNEMİ: Başarılı bir konuşmanın olmasında beden dilini kullanmanın da önemi büyüktür. Beden dilini kullanmada şunlara dikkat etmeliyiz. 1. Jest ve Mimikler: Beden dilinin kullanılması,

Detaylı

İLLÜSTRASYON KİTAP KAPAĞI RESİMLEME KİTAP KAPAĞI İLLÜSTRASYONU. 15 Kız Orta düzey

İLLÜSTRASYON KİTAP KAPAĞI RESİMLEME KİTAP KAPAĞI İLLÜSTRASYONU. 15 Kız Orta düzey GRAFİK VE FOTOĞRAF BÖLÜMÜ DERS PLANI DERS SINIF ÜNİTE KONU ÖĞRENCİ TANIMLAMASI SINIF SAYISI CİNSİYET AİLE DURUMU AMAÇLAR HEDEF VE DAVRANIŞLAR DERS İÇERİĞİ VE SÜREÇ ÖĞRETME-ÖĞRENME - YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Detaylı

Kaynak: ANABIC (Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani Carne) resmi internet sitesi (http://www.anabic.it/index_uk1.

Kaynak: ANABIC (Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani Carne) resmi internet sitesi (http://www.anabic.it/index_uk1. Kaynak: ANABIC (Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani Carne) resmi internet sitesi (http://www.anabic.it/index_uk1.htm ) Çok Zayıf Zayıf Orta Şişman Çok Şişman Aksi (Saldırgan) Sakin olmayan

Detaylı

Core. Kullanım ve Montaj Kılavuzu

Core. Kullanım ve Montaj Kılavuzu Core Kullanım ve Montaj Kılavuzu Sağlık ve konfor bir arada Core, ayarlanabilir sırt yüksekliği ile farklı vücut ölçülerine sahip bireylere sağlıklı bir șekilde uyum sağlar. Core, Pro-Support ve Dyna-Support

Detaylı

Çekici mi Yoksa İtici mi Olduğunuzu Belirleyen 4 Kural - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Çekici mi Yoksa İtici mi Olduğunuzu Belirleyen 4 Kural - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Jülide Dalayman 1- Dış görünümünüze özen gösterin Önemli olan ruh güzelliğidir elbette ama ilk bakışta ruhumuzla değil dış görünümümüzle iletişim kurarız. Pozitif bir ilk izlenim bırakmak için yüzünüzü

Detaylı

Ergonomi Uygulamaları ile Kâr Etmenin Yolları

Ergonomi Uygulamaları ile Kâr Etmenin Yolları Ergonomi ile Verimlilik Paneli Ergonomi Uygulamaları ile Kâr Etmenin Yolları Uludağ Üniversitesi Endüstri Müh. Böl. 13.05.2010 BURSA ERGONOMİ Çalışan ile teknik sistem arasındaki ilişkiyi inceleyen; bilimsel

Detaylı

BÜRO ERGONOMİSİ. Bursa Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

BÜRO ERGONOMİSİ. Bursa Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü BÜRO ERGONOMİSİ Bursa Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü BÜRO ERGONOMİSİ AÇISINDAN NE DURUMDAYIZ? Çalıştığınız büro YETERİNCE büyük mü? Çalıştığınız büro YETERİNCE aydınlık mı?

Detaylı

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 12-16 YAŞ ELBİSE KALIBI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ

SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ 1.Sanatsal düzenleme öğeleri Çizgi: Çizgi, noktaların aynı veya değişik yönlerde sınırlı veya sınırsız olarak ardı arda dizilmesinden elde edilen şekildir. Kalemimizle

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ MANTO - KABAN KALIBI I ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Doğanın Özgürlüğünü Keşfedin

Doğanın Özgürlüğünü Keşfedin Ne istersen o, 11 Kasım da www.tchibo.com.tr de ve tüm Tchibo larda Cafissimo LATTE Şimdi SADECE 495 TL Bu kampanya 4 17 Kasım tarihleri arasında tüm Tchibo mağazalarından, Tchibo.com.tr den ve 444 28

Detaylı

En Özel Babalara En Güzel Hediyeler

En Özel Babalara En Güzel Hediyeler www.tchibo.com.tr EN KRAL 17 Haziran da www.tchibo.com.tr de ve tüm Tchibo larda En Özel Babalara En Güzel Hediyeler BENİM BABAM Tüm lerde Tek Fiyat 2 1 Gömlek 3 Babalar Günü geldi çattı. Hâlâ Ne hediye

Detaylı

Konfeksiyon Teknolojisi Dersi Uygulama Formu

Konfeksiyon Teknolojisi Dersi Uygulama Formu Konfeksiyon Teknolojisi Dersi Uygulama Formu Adı Soyadı: No : Model adı: Tarih : 1. Model Tanımı ve Resmi: 2.Kumaş türü ve özellikleri 3. Yardımcı malzemeler ve aksesuarlar: 4. Temel ölçüler: No: Operasyonlar:

Detaylı

Uneo. Kullanım ve Montaj Kılavuzu

Uneo. Kullanım ve Montaj Kılavuzu Uneo Kullanım ve Montaj Kılavuzu Sağlıklı oturma alıșkanlığı kazanın Sempatik görüntüsü ve hafifliğinin yanı sıra Uneo, zengin renk ve kumaș yelpazesi ile her ofise yakıșır. İskeleti tek parça halinde

Detaylı

T C. MİLLİ EĞİTİM BAKAN LIĞI

T C. MİLLİ EĞİTİM BAKAN LIĞI T C. MİLLİ EĞİTİM BAKAN LIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇ LENDİRİLMES İ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ERKEK GÖMLEĞİ KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Bebek ve Çocuklarda Boy Ölçümü

Bebek ve Çocuklarda Boy Ölçümü Bebek ve Çocuklarda Boy Ölçümü AMAÇ Bebeğin/ çocuğun boyunun doğru ve uygun teknikle ölçülmesi ve sonucun çocuğun ayına/yaşına göre değerlendirilmesidir. TEMEL İLKELER Bebekte/ çocukta boy ölçümü yapılan

Detaylı

GĠYĠM ÜRETĠM TEKNOLOJĠSĠ DERS PLANI

GĠYĠM ÜRETĠM TEKNOLOJĠSĠ DERS PLANI GĠYĠM ÜRETĠM TEKNOLOJĠSĠ DERS PLANI 3.Yarıyıl Ders Planı Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS 905341 Kadın Giysi Kalıpları III 5+1 Zorunlu 7 905342 Kadın Giysi Üretimi III 3+1 Zorunlu 7 905343 Üretim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ BEBE GİYSİ KALIPLARI- I ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN CEKET KALIBI I ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME ETEK KALIPLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME ETEK KALIPLARI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME ETEK KALIPLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME KADIN PANTOLON KALIPLARI 542TGD518

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME KADIN PANTOLON KALIPLARI 542TGD518 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME KADIN PANTOLON KALIPLARI 542TGD518 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı