T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2689 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1655 GİYSİ SEÇİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2689 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1655 GİYSİ SEÇİMİ"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2689 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1655 GİYSİ SEÇİMİ Yazarlar Prof.Dr. Şule ÇİVİTÇİ (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Nilay ERTÜRK (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Esra VAROL (Ünite 3, 8) Öğr.Gör.Dr. Ece KANIŞKAN (Ünite 4, 5) Yrd.Doç.Dr. Şölen KİPÖZ (Ünite 7) Editör Yrd.Doç.Dr. Füsun CURAOĞLU ANADOLU ÜNİVERSİTESİ i

2 İçindekiler Önsöz... iv 1. Beden ve Giysi Giysi Çeşitleri ve Şekilleri Giysi Seçiminde Tarz Giysi Seçiminde Renk Giysi ve Aksesuar Giysileri Düzenleme ve Saklama Giysi Satın Alma Kararları Giysilerin Bakımı ve Korunması iii

3 Önsöz Giyinme eylemi ve giysi seçimi; kişinin kendini ifade etme, toplum içerisinde var olma araçlarından biridir. Toplumsal yaşam içerisinde kendini ifade etme aracı olarak yaşamsal önceliği bulunan giyinme eyleminde, giysi seçimi kişinin yaşam biçiminin, toplumsal rolünün dışa yansımasıdır. Giysi seçiminde fiziksel yapımızdan sosyal çevremize, zevklerimizden alım gücümüze kadar uzanan birbirinden farklı unsurlar etken olurken, küreselleşen dünyanın moda olgusu bu etkenlerin tümünü biçimlendirmektedir. Hızla değişen yaşam biçimleri,gündelik yaşamımızda farklı ortamlarda olmamızı zorunlu kılarken,giysi seçimlerimizde de farklı alternatiflerin bir araya getirilmesini gerektirmektedir. Birbiri ile ilişkili farklı bilgilerin bir arada değerlendirilmesini zorunlu kılan bu etkenler ''Giysi Seçimi'' başlıklı kitapta farklı yönlerden ele alınarak değerlendirilmiştir. Değerli yazarların katkıları ile gerçekleştirilen bu kitapta beden ile giyimin uyumu,giysi çeşitleri,giysi seçiminde tarzın ve rengin önemi,giysi ve kullanılan aksesuarların ilişkileri ile giysi düzenleme ve saklama koşulları,giysi satın alma kararlarını etkileyen faktörler ile giysilerin bakımı ve korunması konuları üniteler kapsamında incelenerek açıklanmıştır. Giysi Seçimi kitabı alanla ilgili akademisyenler tarafından üniteler halinde hazırlanmıştır. Editörlüğünü yaptığım kitap sayın hocalarımız; Gazi Üniversitesi nden Prof. Dr. Şule Civitçi, İzmir Ekonomi Üniversitesi nden Yard.Doç.Dr.Şölen Kipöz, Anadolu Üniversitesi nden Yrd.Doç.Dr. Nilay Ertürk,Yard.Doç.Dr. Esra Varol ve Öğr.Gör.Dr. Ece Kanışkan ın değerli katkı ve destekleriyle ortaya çıkmıştır. Bu yayının gerçekleştirilmesinde desteği olan Anadolu Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Davut Aydın'a teşekkür ederim. Dizgi bölümünde görev alan tüm personele emek ve çabaları için teşekkürlerimi iletirim. Editör Yrd.Doç.Dr. Füsun CURAOĞLU iv

4

5 1 Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra; Vücut tiplerinin özelliklerini açıklayabilecek, Vücut şekillerinin özelliklerini açıklayabilecek, Temel vücut ölçülerini ölçebilecek, Beden numaralarının temel ölçülerini açıklayabilecek, Vücut tiplerine göre giysi tercihlerini açıklayabilecek, Vücut şekillerine göre giysi tercihlerini açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Anahtar Kavramlar Beden Ölçü Vücut Şekli Giysi Vücut Tipi İçindekiler Giriş Vücut Tipleri Vücut Şekilleri Vücut Ölçü ve Oranları Beden Üzerinden Ölçü Alma Ölçü Alırken Dikkat Edilecek Noktalar ve Ölçü Araçları Ölçü Tabloları Beden ve Giyim İlişkisi 2

6 Beden ve Giysi GİRİŞ Giyim, insan vücudunu tabiatın dış etkilerden korumak ve aynı zamanda örtünmek ihtiyacı ile ortaya çıkmıştır. Günümüzde ise giyim, insanların temel fizyolojik ihtiyaçlarından biri olarak, yaşam süreci içerisinde çok önemli bir boyuta yerleşmiştir. Bu boyutun kişiler üzerindeki etkisi oldukça farklıdır. İnsan yaşamındaki önemli faktörlerden bir tanesi giyinme ihtiyacıdır. Barınılacak yuva, besin ve giyim, insanların en temel gereksinmelerini oluşturmuştur. Giyim, tarih kadar eski bir konudur. İnsanların varoluşlarıyla birlikte gelişen vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. İlkçağlarda tabiat olaylarından korunma ihtiyacından doğmuş, sonraları ise toplumlara göre değişerek gelişmiştir. Soğuk ülkelerde yaşayan insanlar avladıkları hayvanların postlarına bürünerek, sıcak ülke insanları ise sazlarla, çeşitli bitkilerle vücutlarını korumaya çalışmışlardır. Başlangıçta çok sade bir biçimde ortaya çıkan bu örtünüş şekli zamanla estetik ve standart kalıplaşma halini alan giyinmeye dönüşmüştür. Giyim, insan ihtiyaçlarının yanı sıra süslenmek ve çalışma ortamının gerektirdiği şartlara uyum sağlamak gibi birçok amaca hizmet edecek şekilde gelişmeler göstermiştir ve bu gelişmeler gün geçtikçe artmaktadır. Giyim tarihine bakılarak giysinin büyük değişikliklere uğradığını görmek mümkündür. İlkçağlarda giyimi, inançlar, iklim ve toplumdaki sınıf ayrılıkları, Ortaçağ da savaşlar, göçler ve milletler arası ticaret etkilemiştir. Günümüzde ise turizm ve teknolojik gelişmeler etkisini göstermektedir. Giysi; bilimsel, teknik, teknolojik ve sanatsal bir bütünlüğün en estetik ve işlevsel ürünüdür. Kişisel özellikler de giyim kuşamın oluşmasını büyük ölçüde etkilemektedir. Kişinin dini, mezhebi, mesleği, eğitimi, kültürü, ekonomik düzeyi, genç veya yaşlı oluşu, kıyafetin önemli günlere özgü oluşu, gündelik, ev içi ya da sokak kıyafeti olması gibi hususlar giyim kuşamın biçimini oluşturmaktadır. Giyim; insanların temel fizyolojik ihtiyaçlarından biri olarak vücudu koruyan, zamanla değişiklik gösteren ve insan vücuduna göre şekil alan ürünler olarak tanımlanabilir. Giyinme isteği, bazen sadece iklim koşullarına karşı vücudun doğal ısısını korumak amacıyla ortaya çıkarken bazen de yaşamın amacı olmaktadır (Erdoğan ve İlleez, 2004:1). Temel fizyolojik ihtiyaçlardan biri olan giyinme vücudu dış etkilerden korunma ve rahatlık sağlamasının yanı sıra bireyin kendini topluma kabul ettirmesi ve beğendirmesi açısından da değer taşımaktadır. Giysilerin modaya uygunluğu, hazırlanan kalıp, kumaş ve dikiş nitelikleri ile birlikte istenilen ölçülerde olması giysinin kalitesini göstermektedir. Bu sebeple giysinin bireyin vücuduna uygunluğu, hareket serbesti sağlaması ve estetik görünümü büyük önem taşımaktadır. Bir giysinin estetik ve fonksiyonel karakteristikleri o giysinin vücuda oturma derecesi ile ilişkilidir. Vücuda iyi oturan bir giysi estetik olarak iyi görüneceği gibi aynı zamanda giyen kişi açısından maksimum konforu ve hareket serbestliği de sağlamalıdır. Giysinin vücuda iyi oturmasını sağlayan pek çok unsur olmasına rağmen, bunların başında giysi yapımında kullanılan 2 boyutlu kalıpların vücudun 3 boyutlu formunu doğru yansıtması gelmektedir. Son yıllarda bilgisayar teknolojisindeki hızlı gelişmeler sayesinde, insan vücudunu çok kısa bir sürede yüksek çözünürlükte tarayabilen ve bilgisayara aktarabilen son derece gelişmiş 3-D tarayıcılar (scanner) geliştirilmiştir. Bundan sonraki adım, giysilerin bu 3 boyutlu insan formları üzerinde yine 3-D olarak modellenmesi ve 2 boyutlu açılıma yani giysi kalıpları formlarına dönüştürülmesi gelmektedir. 3

7 Vücuda uygun, renk, desen ve aksesuarı seçebilmek için vücut özelliğinin ve vücut tipinin bilinmesi gerekmektedir. Kumaş, model ve renk seçerken vücudun güzel bölgelerine dikkat çekilerek kusurlu tarafları gizlenmelidir. İnsan vücudunun yapısı, bugüne kadar çeşitli bilim alanları tarafından, değişik açılardan ele alınarak incelenmiştir. Bu yapının normal sınırlarının araştırılması hemen hemen insanın var oluşuyla başlamıştır. Mağaraya resim yapan ilk insanlar, daha sonraları ressamlar ve heykeltıraşların yapıtları ile, o günün insan yapısının sistematik analizini yaparak fiziksel özelliklerini yansıtmışlardır (Yeşilpınar1994). Vücut özelliklerini ve vücudun çeşitli parçaları arasındaki oranları belirlemek için insanları yalnız cins, yaş ve ırk ayrımlarına göre gruplandırmak, insan vücudu ve çeşitli organlarının büyüklük şekil ve yapı bakımından normal sınırlarını çizmek yeterli değildir (Odar, 1986:5). Aynı topluma ait bireyler arasında vücut yapılarında önemli farklılıklar olduğu ve değişik vücut tiplerinin olduğu bir gerçektir. Vücut tiplerindeki farklılıkların yanı sıra vücudun bölümleri arasındaki oranlarda da değişimler belirlenmiştir. Giysi seçerken birey kendi olanaklarını, karakterini, vücut tipini ve şekillerini, vücudunun kusurlu ve güzel bölgelerini bilmesi gerekmektedir. Vücut tipi saptanırken vücut kusurları ortaya çıkabilir. Ancak bu kusurlar saptandığında düzeltme (gizleme) olanaklarının mevcut olduğu unutulmamalıdır. Kişilerin vücut yapısını tanımak için genel olarak vücut tipinin ve şeklinin belirlenmesi, kusurlarının tanınması, yüz şeklinin tanınması, saç, cilt, göz renginin tanınması gibi hususlar dikkate alınmalıdır (Farr, 2004:12). Giyimin pek çok işlevi vardır. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir; Giyim ile insanlar vücudunu hava ve diğer çevresel etmenlerden korur. Bu bakımdan giyim insanın ilk elde ettiği, sahip olduğu nesnedir. Giyim; insanlar için bir süs olma işlevine sahiptir. Güzel giyinme insanın iyi görünmesi için gerekli sayılmıştır. Giyim; kişinin toplumsal, siyasal, ekonomik ve mesleksel statüsünün bir göstergesidir. Giyim; kişinin kendini gösterme, hoşa gitme gibi duyguları bakımından, insana doyum sağlayıcı bir işleve sahiptir. Giyim aynı zamanda insana güven sağlar. Giysi beden ilişkisi değerlendirildiğinde giysinin insan vücudunun ikinci bir derisi olduğu görülebilir. Bu bağlamda giysi beden arasındaki uyumda vücut şekli, oranları ve vücut ölçüleri giysi üretimi için büyük önem taşımaktadır. Giysi üretiminin ilk basamağını oluşturan kalıp uygulamasında ise vücut tipleri ve şekilleri ve beden kusurları daima dikkate alınmalı ve beden giysi uyumu sağlanmalıdır. VÜCUT TİPLERİ Anatomi insan vücudunun normal şekil ve yapısını, vücudu oluşturan çeşitli organları, bu organlar arasındaki normal ilişkileri inceleyen bir bilimdir. Makroskobik anatomi ise; insan vücudunun dış şekil ve yapısını inceleyen anatomi biliminin bir koludur (http://www.sportmeniz.biz/archive). İnsan vücudunun şekil ve yapı bakımından normal olduğunun tesbit edilebilmesi için genel olarak kabul edilen bir ölçüye ihtiyaç vardır. Bu konuda Makroskobik anotomiden giysi tasarımcıları büyük ölçüde yararlanmaktadır. Bir giysinin istenilen amaca yönelik tasarlanabilmesi için insan vücudunun fiziksel özelliklerinin ve oranlarının bilinmesi gerekir. İnsan vücutları arasında önemli tip farklılıkları bulunmaktadır. Vücut tiplerindeki farklılıkların yanı sıra aynı tip vücudun bölümleri arasındaki oranlarda da değişimler vardır. İnsan vücut ve organlarının yapı ve şekil bakımından farklı olması bütün canlılara ait bir özelliktir. Bu özelliğe Variabilitet adı verilir. Variabiliteyi etkileyen üç ana faktör vardır. Bunlar; cinsel farklar, yaş farkları, ırk farklarıdır (Dere, Oğuz1996:1). 4

8 İnsanları yalnız cins, yaş ve ırk ayrımlarına göre gruplandırmak, insan vücudu ve çeşitli organlarının büyüklük şekil ve yapı bakımından normal sınırlarını çizmek organların ve vücudun çeşitli parçaları arasındaki oranları belirlemek için yeterli değildir. Aynı topluma ait bireyler arasında bile önemli farklılıklar görülebilmektedir. Bu güçlüklerin yenilebilmesi için aynı cins, aynı yaş ve aynı ırka ait insanlar, aralarındaki önemli ayrıntılara göre daha küçük gruplara ayrılarak tanımlanmalıdırlar (Odar1986:5). Aynı toplum ve coğrafyada ki insanların fiziksel boyutlarında da belirli zaman aralıklarıyla değişimler yaşanabilmektedir. Seküler değişim olarak ifade edilen bu farklılaşmanın mevcut ölçü standartları için de incelenmesi gerekir. Vücudun dış görünüşüne bakılarak William Sheldon tarafından Somatipleme adıyla bilinen sistemle, Endomorfi, Mezomorfi, Ektomorfi olarak üç tip belirlenmiştir. Şekil 1.1: Vücut Tipleri (http://www.sportmeniz.biz/archive.asp?kid=42) Endomorfi (Piknik Tip): Endomorf tiplerin beden yapısı yuvarlak ve yumuşaktır. Kalın kemikli çabuk şişmanlamaya eğilimli kısa boylu ve sağlam yapılı kişilerdir. Endomorfi vücut tipine sahip bireyler çok çabuk gelişebilirler ve kısa zamanda yüksek ağırlıklara ulaşabilirler. Vücutları kütleli ve adaleli olmalarına rağmen iyi şekilli bir vücuda sahip değillerdir. Bu nedenle yağ almaya yatkın ama yağ atma konusunda zorluk çeken kişilerdir. Mezomorfi (Atletik Tip): Mezomorf tiplerin kas ve kemik yapıları gelişmiştir, güçlü ve adalelidirler. Anatomik olarak ağırlık çalışmasına en yatkın vücut tipi bu tiptir. Bu tip vücutlara sahip olanlar geniş bir yapıya sahiptir ve daha adaleli olmaya müsaitlerdir. Ektomorfi (Astenik Tip): Ektomorf tipler ince, uzun ve narin yapılıdırlar. İnce kemik yapılı uzun ve zayıf adaleli olan insanlardır. Ektomorfi vücut tipine sahip bireylerin güç kazanıp hacim yapmaları uzun zaman gerektirmektedir. İnsan vücut yapısı ve özellikleri incelendiğinde şu farklılıklar görülür; Vücut üç boyutludur (en, boy, derinlik). Vücut bölümlere ayrılır (beden, baş, kollar, bacaklar). Vücut bölümleri arasında orantı vardır. Duran vücut ölçüleri ile hareket halindeki vücut ölçüleri farklılık gösterir. Vücutlar; kadın, erkek ve çocuk vücutları olarak gruplandırılır. Normal vücut yapılarında tipik bireysel farklılıklar görülür. 5

9 İnsan vücut tiplerini Kadın, Erkek ve Çocuk olarak incelendiğinde ise aşağıdaki şekilde gruplandırılabilir. Bunlar; Kadın Beden Tipleri Boya Göre: Kısa beden tipi Uzun beden tipi Normal beden tipi Vücut Tipine Göre: Dar basenli bedenler Normal basenli bedenler Geniş basenli bedenler Erkek Beden Tipi İnce uzun beden tipi Normal standart beden tipi Kısa tıknaz beden tipi Şişman göbekli beden tipi Kadın vücutları erkek vücutları ile karşılaştırıldığında vücut oranları bakımından genel olarak şu farklılıklar görülür: Kısa boy Dar omuz ve göğüs kafesi Geniş leğen kemikleri Uzun üst beden (düşük kalça) Yuvarlak formlar Çocuk Beden Tipi Bebek beden tipi Erkek ve kız çocuk beden tipi Genç erkek ve genç kız beden tipi (garson tip) Çocukta vücut oranları gelişmiş vücut oranlarından farklılıklar gösterir. Yaşın ilerlemesiyle büyüklerin yapısına doğru değişim gerçekleşir. Çocuk ve genç vücutları aşağıdaki şu özellikleri gösterirler; Tam boy ile karşılaştırıldığında büyük bir baş, Çeneden göbeğe kadar büyüklere benzeyen uzunluk oranları, Tam boy ile karşılaştırıldığında büyüklere oranla daha uzun bir gövde, Daha dar bir göğüs kafesi, Tam boy ile karşılaştırıldığında kısa kol ve bacaklar. 6

10 Çocuk vücutlarının gelişimi süresince sadece boyda ve en olarak değil, aynı zamanda orantılarda da, değişme yaşanmaktadır. Erkek çocuklarının da gelişimleri daha geç,ancak kız çocukları ile aynı oranlarda olmaktadır. VÜCUT ŞEKİLLERİ Vücut tiplerinin özelliklerini şekilleri göz önüne alarak açıklayınız. Şekil 1.2: Vücut Şekilleri (Duke; 2006). Üçgen Vücut: Kalça kısmının üst bedene oranla daha geniş olduğu vücut şeklidir. Ters üçgen Vücut: Omuz ya da göğüs kısmının kalça kısmına göre daha geniş olduğu vücut şeklidir. Dikdörtgen Vücut: Göğüs, bel ve kalça ölçülerinin birbirine çok yakın olduğu vücut şeklidir. Kum saati Vücut: Göğüs ve kalça ölçülerinin birbirine yakın olduğu ve bel hattının ince olduğu kumsaatine benzeyen vücut şeklidir. Baklava Vücut: Omuz ve kalçaların dar bel hattının ise geniş olduğu vücut şeklidir (Duke; 2006). Vücut şekillerinin özelliklerini açıklayınız. VÜCUT ÖLÇÜ VE ORANLARI Nüfus artışının ve teknolojik gelişmenin kaçınılmaz sonuçlarından biri giyim ürünlerinin seri halde üretilmesidir. Bu durum ürünlerin ortak ölçülere göre boyutlandırma sorununu da beraberinde getirmiştir. Hazır giyim sektörünün hızla geliştiği günümüzde giysi-vücut uyumu; estetik görünümün yanı sıra giyen kişi açısından kullanım konforu sağlaması ile de önemini giderek artırmaktadır. Giysilerde kullanım konforunun sağlanması için üretim kalıplarının vücut özelliklerine uygun olarak hazırlanması gerekir. Giysi kalıplarının vücuda uyumunu etkileyen en önemli faktör vücut ölçülerinin ve oranlarının bilinmesidir (Akın; 2001:11). Hazır giyim sanayinde vücuda uygun giysi üretebilmek için o toplumu oluşturan insanların standart beden ölçülerine sahip olması gereklidir. Standart ölçülerin oluşturulabilmesi için bazı ana ve yardımcı ölçülere ihtiyaç vardır. Araştırmalar en önemli iki değişkenin boy ve göğüs çevresi olduğunu ortaya çıkarmıştır (Kurumer; 2007: 55). 7

11 Giysi beden ilişkisi içerisinde oran önemli bir kavramdır. Giysi tasarım prensiplerinden biri olan oran, giysi modelinin şekil olarak tamamının birbiri ile uyum içerisinde olması gerektiği anlamını taşımaktadır. Yunan matematikçilerinin ve sanatçılarının analize dayalı olarak uyguladıkları insan vücudu ile ilgili altın kesit uyum prensibi bugün de yaygın olarak kullanılmakta ve başarılı sonuçlar alınmaktadır. Burada iki temel bölümlendirme yöntemi vardır. Bunlar 3:5:8 veya 5:8:13 yöntemidir. 3:5:8 kuralına göre vücut ölçüsü bel hattından yukarısı 3, bel hattından aşağısı 5 olmak üzere 8 eşit parçaya bölünür. 5:8:13 kuralında ise bel hattından yukarı 5, bel hattından aşağı 8 olmak üzere 13 eşit parçaya bölünür. Altın kesit kuralında 3:5:8 kesitli figürler daha çok klasik giyimlerde ve diz üzerinde boyu olan giysi tasarımında ve teknik çizimlerde kullanılır. 5:8:13 kesitli figürler ise özellik taşıyan abiye giysilerde, pantolon ve artistik tasarım çizimlerinde kullanılır (Şekil 3). Tam Boy Ölçüsünün Baş Ölçüsü ile Sekize Bölümlendirilmesi Şekil 1.3: Tam Boy Ölçüsünün Baş Ölçüsü İle Sekize Bölümlendirilmesi BEDEN ÜZERİNDEN ÖLÇÜ ALMA Vücut ölçülerine göre kalıp elde etmek için ölçü almak gerekir. Her giysi kalıp sisteminin kendi özelliğine göre ölçü alma tekniği vardır. Sistemin başarısı ölçü alma tekniğinin iyi kavranmasına, ölçülerin doğru alınmasına ve bu ölçülerin doğru bir şekilde kullanılmasına bağlıdır. Ölçü iyi alındığı zaman elde edilen kalıplar vücuda uygunluk gösterir. Kalıplarda çıkan kusurlar yine ölçülerin iyi kontrol edilmesiyle düzeltilebilir. Giysi kalıbı ölçüleri temel ölçüler ve yardımcı ölçüler olmak üzere iki grupta toplanabilir. Ayrıca ölçüler alınış şekillerine göre uzunluk ve genişlik ölçüleri olarak da ayrılabilir. Uzunluk ölçüleri yere dik olarak alınan ölçüler, genişlik ölçüleri ise yere paralel olarak alınan ölçülerdir. Temel ölçüler, doğrudan vücut üzerinden alınan ölçülerdir ve dikilecek giysinin bir altına giyilen iç giysi üzerinde alınır. 8

12 1. Tüm boy: Düz bir ayakkabı ile baş dâhil topuğa kadar olan mesafedir. 2. Göğüs çevresi: Göğsün en geniş noktasından ve sırt kemiğinden geçecek şekilde yere paralel olarak alınır. Mezur bir parmak içeri girebilecek bollukta tutulmalıdır. 3. Bel çevresi: Mezura bel hattı üzerinde belin en dar noktasından geçecek ve bir parmak bolluk bırakılacak şekilde yere paralel tutularak ölçü alınır. 4. Kalça çevresi: Kalçanın en geniş yerinden yere paralel ve bir parmak bolluk payı bırakılacak şekilde ölçü alınır. 5. Kol boyu: Kol dirsekten hafif kıvrılarak kolun en üst noktasından (omuzdan), el üzerinde istenen bir noktaya kadar alınan ölçüdür (dış kol boyu). Ayrıca bir cetvel yardımı ile kolun gövde ile birleştiği noktadan bilekte istenen noktaya kadar kolun iç kısmından da iç kol boyu ölçüsü alınır. Yardımcı ölçüler vücut üzerinden alınabildiği gibi temel ölçülerden bir takım oranlar yardımı ile hesaplanarak da bulunabilir. 1. Arka uzunluk: Ense kemiği ile bel ekseni arasındaki mesafedir. 2. Sırt yüksekliği: Ense kemiği ile göğüs ekseni arasındaki mesafedir. 3. Kalça düşüklüğü: Bel ekseni ile kalça ekseni arasındaki mesafedir. 4. Göğüs düşüklüğü: Boyun ile omuzun birleşme noktasından göğüs ucuna kadar olan mesafenin ölçülmesi ile bulunur. 5. Ön uzunluk: Boyun ile omuzun birleşme noktasından bel eksenine kadar (göğsün en yüksek noktasından geçecek şekilde) olan mesafedir. 6. Yan yüksekliği: Koltuk altı ile bel ekseni arasındaki uzunluktur. 7. Omuz genişliği: Boyun ile omuzun birleştiği noktadan omuzun bitim noktasına kadar olan mesafenin ölçülmesi ile bulunur. 8. Arka yaka oyuntusu genişliği: Ense kökünden boyun ile omuzun birleşme noktasına kadar olan mesafedir. 9. Sırt genişliği: Kolun gövde ile birleştiği noktadan arka ortaya kadar olan mesafenin yere paralel bir şekilde ölçülmesiyle bulunur. 10. Göğüs genişliği: Göğüs ekseni üzerinde kolun gövde ile birleştiği noktadan ön ortaya kadar olan mesafenin yere paralel bir şekilde ölçülmesiyle bulunur. 11. Yaka çevresi: Boyun çevresinin mezura ile ölçülmesi ile bulunur. 12. Pazu çevresi: Pazu çevresinin ölçülmesidir. 13. Koltuk genişliği: Göğüs ekseni üzerinde kolun ön ve arka beden ile birleştiği noktalar arasındaki uzaklığın kol altından ölçülmesi ile bulunur. Yardımcı ölçüler temel ölçüler yardımıyla hesaplanarak da bulunabilir. Kalıp hazırlama tekniğine göre oranlama yöntemiyle hazırlanır. Türk beden ölçülerine göre hazırlanmış standart ölçü tablosu ve kalıp hazırlama sistemi yoktur. Değişik ülkelerin ölçü tabloları ve kalıp hazırlama sistemleri kullanılmaktadır (Müller,Pfaff,İngiliz kalıp hazırlama sistemi vb.). Bu ölçülerin en uygun ölçü tablosundan alınması gerekir. Görülen aksaklıklar hazırlanan kalıplar üzerinde düzeltmeler yapılarak giderilmelidir. Yardımcı ölçü hesaplama formülleri: Koltuk derinliği: Beden 1/ ,5 cm Arka uzunluk: Bütün boy 1/4 Kalça düşüklüğü: Koltuk derinliği + Arka uzunluk Elbise boyu: Modele ve isteğe göre değişir Arka yaka: 1/2 Beden 1/ cm Göğüs düşüklüğü I: Göğüs düşüklüğü II + Arka yaka 9

13 Göğüs düşüklüğü II: Beden ¼ cm Ön uzunluk I: Ön uzunluk II + Arka yaka Ön uzunluk II: Bedenler arası: Arka uzunluk + 4 cm Bedenler arası: Arka uzunluk + 4,5 cm Bedenler arası: Arka uzunluk + 4,5 cm + 1/10 Artık ölçü Bedenler arası: Arka uzunluk +5 cm + 1/10 Artık ölçü Arka genişlik: 1/8 Beden + 5,5 cm Koltuk genişliği: 1/8 Beden 1,5 cm Ön genişlik: ¼ Beden 2 cm Artık Ölçü: Beden ölçüsü 100 cm nin üzerindeki ölçüdür. Örneğin: 106 cm olan bedenin artık ölçüsü 6 cm dir. Yukarıdaki ölçü hesaplamaları yapıldıktan sonra giysi türü ve model özelliğine uygun olarak bolluk ilaveleri ayrıca yapılmaktadır. Aşağıda bazı vücut ölçülerinin alınış şekilleri açıklamalı olarak verilmiştir (Şekil 4,5,6,7,8,9,10 ve 11). Şekil 1.4: Tüm Boy Kişinin baş dâhil tabana kadar uzunluk ölçüsüdür (İTKİB; 2006:5). 10

14 Şekil 1.5: Koltuk Derinliği Arka yaka ortasından (7.omurga) kolun bedenle birleştiği noktaya kadar alınan uzunluk ölçüsüdür (İTKİB; 2006:5). Şekil 1.6: Beden Genişliği Göğsün en geniş bölümünün çevre ölçüsüdür (İTKİB; 2006:5). Şekil 1.7: Bel Genişliği Belin yere paralel olarak alınan çevre ölçüsüdür (İTKİB; 2006:5). 11

15 Şekil 1.8: Kalça Düşüklüğü Belden basenin en geniş bölümüne kadar ölçülen uzunluk ölçüsüdür (İTKİB; 2006:5). Şekil 1.9: Kalça Genişliği Kalçanın en geniş bölümünün yere paralel ölçülen çevre ölçüsüdür (İTKİB; 2006:5). 12

16 Şekil 1.10: Arka Uzunluk Arka yaka ortasından (7.omurga) bele kadar alınan uzunluk ölçüsüdür (İTKİB; 2006:5). Şekil 1.11: Kol Boyu Omuz ucundan bilek kemiğine kadar ölçülen uzunluk ölçüsüdür. (İTKİB; 2006:5) ÖLÇÜ ALIRKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR VE ÖLÇME ARAÇLARI Giysilerin ölçüleri alınırken ince bir giysi üzerinden bel, basen, göğüs ölçüleri hariç bolluk verilmeden ölçü alınır. Ölçü alırken ve kalıp hazırlarken vücut duruş şekillerine dikkat edilmesi gerekir. İnsan vücutlarının duruşları genel olarak sınıflandırıldığında aşağıdaki sonuç ve görüntüler ortaya çıkmıştır. Normal duruş Dik duruş Kambur duruş Ölçü alırken şu noktalara dikkat edilmelidir; Ölçüsü alınacak kişinin normal duruşunda olması gerekir (Şekil 12), Ölçüm iç giyim üzerinden yapılmalıdır, Ölçümde kullanılan mezura ölçüm yapılan bölgenin üzerinde rahatça kaymalıdır. 13

17 Vücut üzerinden ölçü alınırken iki ölçüm aracı kullanılır, Ölçme tablo ve çubuğu (antropometre, somametre): Üzerinde dikey yönde hareket edilebilir yüzeyli bir kolu bulunan, milimetre olarak derecelendirilmiş dikey bir cetveldir. Şeritmetre (mezur): Boyutsal değişim göstermeyen, yaklaşık olarak 1.5 cm eninde ve milimetre olarak derecelendirilmiş bükülebilir bir ölçüm aracıdır (www.kadinlarkulubu.com/patronkaliplar/ olcu-turleri-olcu-alma-teknikleri.html). ÖLÇÜ TABLOLARI Kadın Ölçü Tablosu Normal Duruş Şekil 1.12: Vücut Duruşları (http://zirveortopedi.com/kifomed_2.html) Tablo 1.1: Kadın Ölçü Tablosu (Sezer, Öztürk, Aras; 2000:15) Beden Numaraları Beden Simgeleri XS S M L XL XXL XXXL Bütün Boy Koltuk Derinliği 18,5 18,9 19,3 19,7 20,1 20,5 20,9 Beden Bel Kalça Düşüklüğü 58,5 58,9 59,3 59,7 60,1 60,5 60,9 Kalça Arka Uzunluk Kol Boyu 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 14

18 Erkek Ölçü Tablosu Tablo 1.2: Erkek Ölçü Tablosu (ITKİB; 2008:21) Beden Numaraları Beden Simgeleri XS S M L XL XXL XXXL Bütün Boy Beden Bel Kalça Arka Uzunluk 42,8 43,5 44, , ,5 Kol Boyu Kız Çocuklar İçin Ölçü Tablosu Tablo 1.3: Kız Çocuklar İçin Ölçü Tablosu (Kuru ve Çeğindir; 2001:8) Yaş Beden Numaraları Bütün Boy Koltuk Derinliği 11, , , , ,5 16 Beden Bel 51 51, , , Kalça Düşüklüğü 30,5 32,5 34,5 36,5 38,5 40,5 42,5 44,5 46,5 48,5 Kalça 57 58, , , Arka Uzunluk 19 20, , , , ,5 Kol Boyu , ,5 Erkek Çocuklar İçin Ölçü Tablosu Tablo 1.4: Erkek Çocuklar İçin Ölçü Tablosu (Kuru ve Çeğindir; 2001:10) Yaş Beden Numaraları Bütün Boy Koltuk Derinliği 12 12,5 13, , ,5 18,5 19,5 Beden Bel 51, Kalça Düşüklüğü 32,5 34,5 38,5 40,5 42,5 44,5 46, ,5 Kalça 58, Arka Uzunluk 20, , , ,5 36,6 Kol Boyu ,8 39,1 41,4 43,

19 İnsan vücudunda üst beden ölçüleri ile alt beden ölçüleri farklı beden şekillerinden dolayı aynı beden numarasında olmayabilir! Temel vücut ölçülerini bir arkadaşınızın üzerinden şekillerde gösterildiği gibi alarak kayıt yapınız ve ölçü tablosunda hangi beden numarasına uygun olduğunu saptayınız. BEDEN VE GİYİM İLİŞKİSİ Giysinin moda endüstrisi açısından büyük önem arz etmesinin ilk nedeni insan bedeniyle olan ilişkisidir. Giysi insanın üzerinde taşıdığı belki de tek endüstriyel ürün, hatta tek eşyadır ve giysi tamamlayıcılarıyla birlikte insanı kuşatır. Sosyal bir varlık olan insan üzerinde taşıdığı her şeye bedeni,yani kendisi kadar önem vererek kendini dış dünyaya tanıtmaktadır (Çivitci; 2004:3). Giyim bir kültürdür ve insanları diğer canlılardan ayıran önemli özelliklerden biridir. Ayrıca, toplumda kişiler arası statünün de bir göstergesidir. Giyim-kuşam bireyin sözleri ve bedeni kadar beğenilerini, o anda içinde bulunduğu ruhsal durumu, karşısındakilere verdiği önemi ve değeri yansıtır. İnsanın başka insanların karşısına mümkün olduğu kadar temiz, düzenli, bakımlı ve iyi giyimli olarak çıkması, yani insanın kendine bakması, kendisine ve çevresine olan saygısının bir göstergesi olarak düşünülmektedir. Kişisel bakımına ve dış görünüşüne hangi nedenle olursa olsun özen göstermeyen bir kişi başkalarından da saygı beklemiyor izlenimi uyandırabilmektedir. İnsanlar dış görünümlerine göre karşılanır, fakat şahsiyetlerine, kültür ve bilgi birikimlerine göre uğurlanırlar. Toplumda bazı insanlar nasıl giyindiğinizin bize özgü bir imaj olduğunu savunmaktadır. Giyim-kuşam oluşturmak istediğiniz kişisel imajınızın önemli bir parçasıdır. Çünkü insanlar daha çok gördüklerine inanırlar. Birbirleriyle ilk kez karşılaşan insanlar daha hiç konuşmadan duruşları, kıyafetleri, aksesuarları vb. gibi dış özellikleriyle kendileri hakkında karşısındakilere çok önemli mesajlar verirler. Konu üzerinde yapılan araştırmalara göre; insanlar birbirleriyle ilk kez karşılaştıklarında yüzde 90'ı ilk birkaç dakika içinde daha çok görünüşe (fiziksel özelliklere, giydiği kıyafete, saç kesimine v.d.) dayanan bir yargıya varırlar. Güzel bir giyim, iyi bir tavsiye mektubudur. Sözü güzel ve yerinde bir giyimin yaşantımızdaki önemli yerini göstermektedir. İnsan beden ve ruhtan oluşan bir varlıktır. Onun özünde çeşitli duygular ve birtakım ruhi özellikler vardır. İnsanlar topluma girdiği zaman bıraktığı olumlu ya da olumsuz ilk izlenimler zihinden uzun bir süre çıkmayabilir. Genel kabul görmüş bir kurala göre ilk izlenimler kişinin nasıl göründüğü ile ilgili bir mantık çerçevesinin oluşturulmasına ve daha sonra da elde edilen verilerle bu çerçevenin doldurulması ya da tümden değiştirilmesine dayanmaktadır. Fiziksel görünüm aynı zamanda insanların bireylerle ne tür iletişimleri kuracaklarını belirlemektedir. Tanıdık bir insanla kurulacak bir iletişimde, o gün üzerinde giymiş olduğu elbise, karşısındakini fazla etkilemez. Fakat ilk defa karşılaşılan bir insanla konuşmaya başlamadan önce, kıyafeti, boyu, kilosu vb. özellikleri önemli olabilir. Karşıdaki insanın fiziksel görünümü, en azından iletişime nasıl başlanılacağını belirlemede, etkili olabilmektedir. Kişiler arası iletişimde giyimin önemi büyüktür. Yerine, zamanına uymayan giyim çok değerli nice sözün üstün körü dinlenmesine ve yanlı olarak algılanmasına neden olur. İnsanlar yeni karşılaştıkları birisinin dış görünüşüne kısa bir süre baktıktan sonra zihnimizde bir kalıba yerleştirerek ona, efendi, bey, beyefendi, dayı, amca, bayan, hanımefendi demeye karar verir. Fiziksel görünüm, konuşmayı başlatan kişi için ipucu olmanın yanı sıra, kendisine hitap edilen kişi içinde önemlidir. İnsanlar kendilerini nasıl tanımlıyorsa başkalarının da kendilerine öyle hitap etmesini isterler. En yakın çevre olarak giysi kişinin fiziksel, psikolojik ve sosyal durumunu etkiler. Örneğin sıcak bir kış paltosu fiziksel rahatlık sağlar. Yapı dokuması (yumuşaklık, kayganlık) ağırlık, hacimlilik ve gerginlik tüm bunlar fiziksel rahatlığa katkı sağlar. Giysinin yapımı ve uygunluğu da fiziksel rahatlığı etkiler. Kıyafet hareketi sınırlamamalı, rahatsız edecek kadar dar veya bol olmamalıdır. 16

20 Giyinme olgusu bir toplumun, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısını yansıttığı gibi o toplumun siyasi ve etnik özelliklerini de yansıtır. İnsan bilerek veya bilmeyerek de olsa toplumsal olduğu kadar bireysel olarak da giydiği kıyafet ile çevresinde giysinin verdiği rolü üstlenmektedir. Giysi tasarlamada amaç, insanı ikinci deri olarak kaplayan giysiyi, kişiyi fizyolojik ve psikolojik açıdan iyi tanıyarak ve hareket alanını bilerek, kişiye uygun giysi tasarlamaktır. Giysi ve beden arasındaki uyumda vücut şekli, oranları ve vücut ölçüleri giysi üretimi için büyük önem taşımaktadır. Giysi tasarımında vücut tipleri ve şekilleri ve beden kusurları daima dikkate alınmalı ve beden giysi uyumu sağlanmalıdır (Şekil 13). Şekil 1.13: Beden-Giysi İlişkisi (Wilhelmsen; 1980: 33-35) Modaya uygun güzel renkli ve iyi dikilmiş bir giysinin herkese yakışması mümkün değildir. Vücutlar çeşitli özelliklerde olduğundan her renk ve modelin duruşu kişilerde farklılık arz edecektir. Bazı renkler ve bazı desenler şişman, kısa gösterirken bazıları da zayıf ve uzun göstermektedir. Örneğin; çok küçük desenler kullanıldığı zaman klasik ekose veya balık sırtı gibi desenlerin ölçüsü, geniş ve çarpıcı desenlerden daha az önemlidir. Desen, siluet ve tarzı tamamlamalıdır. Çarpıcı desenler, küçük hassas kumaşlarda tarzda bozulma etkisi yapacaktır. Orta çizgiler geniş bayanlarda daha enli gösterir. Çünkü göz, modelin bedeni ile elbisenin hacmini karşılaştıracaktır (Feldom; 2003:34). Vücut Tiplerine Göre Giysi Tercihi Endomorfi (Piknik Tip) Yapıya Sahip Kişiler Fazla detaylı, teferruatlı olmayan sade ve vücudu hafif bir bollukla saran modeller, İnce dokunmuş, mat görünüşlü, düz koyu renk, boyuna çizgili ve küçük desenli kumaşlar, Kemer kullanılması gerektiği durumlarda elbisenin kumaşından ve ince kemerler, Boyu kesecek şekilde kuplar, Sade ve zarif aksesuarlar, Kol ağzı geniş olmayan takma kollar, V yakalı giysiler tercih edilmelidir. 17

Siyahın Tasarımlardaki Önemi Nedir?

Siyahın Tasarımlardaki Önemi Nedir? Siyahın Tasarımlardaki Önemi Nedir? Asil duruşu nedeniyle bayanların kıyafetlerde tercih ettiği renklerin başında siyah gelir. Kadına zerafet ve incelik katan siyah aynı zamanda kadınları daha zayıf ve

Detaylı

Giysilerde Kumaş, malzeme, dikim özellikleri kontrolü yanı sıra, ölçü kontrolü de önemli bir yer tutar. T-Shirt Ölçü Kontrol Noktaları:

Giysilerde Kumaş, malzeme, dikim özellikleri kontrolü yanı sıra, ölçü kontrolü de önemli bir yer tutar. T-Shirt Ölçü Kontrol Noktaları: 1. GİYSİLERDE ÖLÇÜ KONTROL NOKTALARI Giysilerde Kumaş, malzeme, dikim özellikleri kontrolü yanı sıra, ölçü kontrolü de önemli bir yer tutar. T-Shirt Ölçü Kontrol Noktaları: 1. Göğüs genişliği: Koltuk altının

Detaylı

EK-1 DEĞERLENDİRME FORMU

EK-1 DEĞERLENDİRME FORMU EK-1 DEĞERLENDİRME FORMU Adı ve Soyadı Sicil No Görev Yeri ve Ünvanı Atanmak İstediği Görev DEĞERLENDİRME KISTASLARI 1. Başvuru tarihi itibariyle en son öğrenim durumu a) Orta Öğretim (Lise ve dengi meslek

Detaylı

Başarıyı Temsil Eden Üniforma

Başarıyı Temsil Eden Üniforma Başarıyı Temsil Eden Üniforma 1 Dünyanın en büyük perakende döviz sağlayıcısı olarak, markamızı temsil eden çalışanlarımıza sadece şirketin gelecekteki gelişimi ve başarısı açısından değil, aynı zamanda

Detaylı

TDSF KIYAFET TALİMATI

TDSF KIYAFET TALİMATI TDSF KIYAFET TALİMATI Hüküm ve Uygulanabilirlik TDSF nun faaliyetlerinde ve tüm branşlarında uygulanacak olan bu Kıyafet Talimatı aşağıdaki şekilde uygulanacaktır. GENEL 1. Kıyafetler her bir disiplin

Detaylı

SALSA MÜSABAKALARI KIYAFET KURALLARI

SALSA MÜSABAKALARI KIYAFET KURALLARI SALSA MÜSABAKALARI KIYAFET KURALLARI Aşağıda detaylandırılan TDSF Salsa Kıyafet Yönetmeliği geçerlidir. Aşağıdaki kıyafet kurallarına aykırı hareket eden çiftler Diskalifiye edilir. Hüküm ve Uygulanabilirlik

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ABİYE ELBİSE KALIBI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. ZİRVE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

T.C. ZİRVE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ T.C. ZİRVE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ VE GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ KIYAFET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1 Bu

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ KIYAFET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ KIYAFET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ KIYAFET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 a) Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN KIYAFET VE TECHİZATINA İLİŞKİN ESASLAR. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN KIYAFET VE TECHİZATINA İLİŞKİN ESASLAR. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN KIYAFET VE TECHİZATINA İLİŞKİN ESASLAR Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar * Amaç: Bu esaslar; Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü

Detaylı

Antropometri Ölçümler için genel kurallar

Antropometri Ölçümler için genel kurallar Antropometri Ölçümler için genel Temel veri toplama No İsim Tarih ve Saat (Ölçüm zamanı) Yaş (Gün/Ay/Yıl) Yaş hesaplama Cins (E) (K) Yükseklik (boy cm) STATURE Ağırlık (kütle kg) Temel veri toplama İncelikli

Detaylı

2 0 1 4 İ L K B A H A R / Y A Z

2 0 1 4 İ L K B A H A R / Y A Z 2014 İLKBAHAR / YAZ La Misura İlkbahar/Yaz 2014 Kusursuz işçilik, benzersiz kumaşlarla tasarlanan La Misura 2014 İlkbahar - Yaz koleksiyonu, katı sezon kurallarındansa kişisel yorumlar ve stillerin vurgulandığı

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GİYSİ TEKNİK ÇİZİMLERİ - II ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE GÖREV YAPAN EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİ SAYGI NÖBETİ İLE CENAZE TÖRENİ KIYAFETİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE GÖREV YAPAN EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİ SAYGI NÖBETİ İLE CENAZE TÖRENİ KIYAFETİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE GÖREV YAPAN EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİ SAYGI NÖBETİ İLE CENAZE TÖRENİ KIYAFETİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

LOOK FIRST FASHION TWIST2012/FASHION

LOOK FIRST FASHION TWIST2012/FASHION FASHION TWIST KOLEKSİYONUNDA ŞIK BİR OYUN! Eşsiz Twist koleksiyonundan beğendiğiniz parçayı seçin, birbirinden şık parçaları birleştirin ve KENDİ ÖZGÜN TARZINIZI YARATIN! Rengarenk göz alıcı elbiseler,

Detaylı

TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ ve ÜÇEL MODA AKADEMİSİ TEKSTİL KALIPÇILIĞI TEMEL EĞİTİMİ EĞİTİM MODÜLLERİ

TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ ve ÜÇEL MODA AKADEMİSİ TEKSTİL KALIPÇILIĞI TEMEL EĞİTİMİ EĞİTİM MODÜLLERİ TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ ve ÜÇEL MODA AKADEMİSİ TEKSTİL KALIPÇILIĞI TEMEL EĞİTİMİ EĞİTİM MODÜLLERİ 1- TEMEL KALIP BİLGİSİ 1 Terimler ( uygulamalı anlatım ) 2 Ölçü alma teknikleri 3 İhracat

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK VE ULAŞTIRMA YÜKSEKOKULU GÜVERTE ÖĞRENCİ KIYAFET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu Güverte

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü KIYAFET YÖNETMELİĞİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü KIYAFET YÖNETMELİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü KIYAFET YÖNETMELİĞİ MAYIS 2000 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ KIYAFET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN PANTOLON KALIBI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Kırık-Çıkık Ve Burkulmalarda İlk Yardım

Kırık-Çıkık Ve Burkulmalarda İlk Yardım Kırık-Çıkık Ve Burkulmalarda İlk Yardım Kırık Nedir? Kırık, kemik bütünlüğünün bozulmasıdır. Kırıklar darbe sonucu ya da kendiliğinden oluşabilir. Yaşlılık ile birlikte kendiliğinden kırık oluşma riski

Detaylı

KONUT MUTFAKLARINDA ERGONOMİK VE ANTROPOMETRİK YAKLAŞIMIN BİREY YAŞAMINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

KONUT MUTFAKLARINDA ERGONOMİK VE ANTROPOMETRİK YAKLAŞIMIN BİREY YAŞAMINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKİM 2010-DÜZCE KONUT MUTFAKLARINDA ERGONOMİK VE ANTROPOMETRİK YAKLAŞIMIN BİREY YAŞAMINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI İbrahim PINARCI 1 Bilecik

Detaylı

DANS SPORU KIYAFET TALİMATI

DANS SPORU KIYAFET TALİMATI TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU (TDSF) DANS SPORU KIYAFET TALİMATI Ağustos, 2015 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 AMAÇ... 3 KAPSAM... 3 VERSİYON KONTROLÜ... 3 SPORCULAR İÇİN KIYAFET KURALLARI... 4 TANIMLAR...

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU E.L.İ.MÜESSESESİ Ç.L.İ. MÜDÜRLÜĞÜ MUHTELİF YAZLIK VE KIŞLIK GİYİM EŞYASI ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU E.L.İ.MÜESSESESİ Ç.L.İ. MÜDÜRLÜĞÜ MUHTELİF YAZLIK VE KIŞLIK GİYİM EŞYASI ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU E.L.İ.MÜESSESESİ Ç.L.İ. MÜDÜRLÜĞÜ MUHTELİF YAZLIK VE KIŞLIK GİYİM EŞYASI ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü yevmiyeli personeline Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

GİYİM MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

GİYİM MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞ GÜVENLİĞİ GİYİM MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ A- Giyim Malzemeleri 1. İş Pantolonu 2. Yelek Çok Cepli İş Yeleği 3. Kaban 4. Mont 5. Yağmurluk Takımı Balıkçı PVC 6. Yağmurluk 7. Belediye Logolu Renkli

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ELBİSE KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME PELERİN VE BERE KALIPLARI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

KORSAJLI ÜRÜNLER Ç N BEDEN TANIMLAMALIRI

KORSAJLI ÜRÜNLER Ç N BEDEN TANIMLAMALIRI 17 ALMANYA HOLLANDA FRANSA BELÇ KA NG LTERE 55 55 55 55 22 24 24 65 65 65 65 26 70 70 70 70 28 75 75 75 75 30 32 85 85 85 85 34 90 90 90 90 36 95 95 95 95 38 40 105 105 105 105 42 115 115 115 115 120 120

Detaylı

203 İRİS MAMA SANDALYESİ KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU

203 İRİS MAMA SANDALYESİ KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU 203 İRİS MAMA SANDALYESİ KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU TS EN 14988 Kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyup muhafaza ediniz. Verilen talimatlara uymadığınız zaman çocuğunuz güvende olmayabilir. Lü en verilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 6 12 YAŞ ÇOCUK ETEK KALIBI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Ergonomi Uygulamaları ile Kâr Etmenin Yolları

Ergonomi Uygulamaları ile Kâr Etmenin Yolları Ergonomi ile Verimlilik Paneli Ergonomi Uygulamaları ile Kâr Etmenin Yolları Uludağ Üniversitesi Endüstri Müh. Böl. 13.05.2010 BURSA ERGONOMİ Çalışan ile teknik sistem arasındaki ilişkiyi inceleyen; bilimsel

Detaylı

SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ

SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ 1.Sanatsal düzenleme öğeleri Çizgi: Çizgi, noktaların aynı veya değişik yönlerde sınırlı veya sınırsız olarak ardı arda dizilmesinden elde edilen şekildir. Kalemimizle

Detaylı

En Özel Babalara En Güzel Hediyeler

En Özel Babalara En Güzel Hediyeler www.tchibo.com.tr EN KRAL 17 Haziran da www.tchibo.com.tr de ve tüm Tchibo larda En Özel Babalara En Güzel Hediyeler BENİM BABAM Tüm lerde Tek Fiyat 2 1 Gömlek 3 Babalar Günü geldi çattı. Hâlâ Ne hediye

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ BEBE GİYSİ KALIPLARI- I ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

VİTRİN KUYUMCULUĞU BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ VİTRİN

VİTRİN KUYUMCULUĞU BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ VİTRİN VİTRİN KUYUMCULUĞU BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ VİTRİN 1. Aşağıdakilerden hangisi vitrin i tanımlar? A) Satış yeridir. B) Bir reklamdır. C) Gösteri ve uygulamadır. D) Vitrin sunulacak ürünlerin sergilendiği,

Detaylı

28.03.2013. Algılama üzerinde etkilidir. Hareketi ve yönü belirleyici etki yaratırlar. Ayırma amaçlı. Kalın çizgiler daha etkilidir.

28.03.2013. Algılama üzerinde etkilidir. Hareketi ve yönü belirleyici etki yaratırlar. Ayırma amaçlı. Kalın çizgiler daha etkilidir. Hazırlayan ve sunan: Süleyman Nihat ŞAD 2 Kontrast/ Zıtlık ÇİZGİ ALAN-BOŞLUK DOKU Çizgi; gözü, belirli bir alanda ya da bir alan etrafında hareket ettirerek dikkatleri çeken tek boyutlu bir araçtır. ŞEKİL-FORM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ERKEK PANTOLON KALIBI I ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Hayatımızda Minimalizm. Müzik Tasarımında Minimalizm Tıpta Minimalizm Mimari Tasarımda Minimalizm Web Tasarımında Minimalizm

Hayatımızda Minimalizm. Müzik Tasarımında Minimalizm Tıpta Minimalizm Mimari Tasarımda Minimalizm Web Tasarımında Minimalizm Minimalizm Nedir? 1960 ların başında modern sanat ve müzikle başlamış, sadeliği ve nesnelliği ön plana çıkaran bir akımdır. Tasarımda, eklemeyi düşündüğünüz şeyi eklemediğinzde işin işlevselliğinde azalma

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ GENEL HİZMETLER VE YURTLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIYAFET YÖNETMELİĞİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ GENEL HİZMETLER VE YURTLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIYAFET YÖNETMELİĞİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ GENEL HİZMETLER VE YURTLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIYAFET YÖNETMELİĞİ 2009 BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER SAYFA Amaç 1 Kapsam 1 İKİNCİ BÖLÜM Yürürlüğe Giriş 1 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kıyafet Miad Çizelgesi

Detaylı

T C. MİLLİ EĞİTİM BAKAN LIĞI

T C. MİLLİ EĞİTİM BAKAN LIĞI T C. MİLLİ EĞİTİM BAKAN LIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇ LENDİRİLMES İ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ERKEK GÖMLEĞİ KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

DENİZCİLERE MAHSUS KIYAFET YÖNETMELİĞİ

DENİZCİLERE MAHSUS KIYAFET YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 28.02.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27507 DENİZCİLERE MAHSUS KIYAFET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Bayraklı gemilerde

Detaylı

Alman Çoban Köpeği (Alman Kurdu) Irk Standartları AlmanKurtlari.com. SempatiVeteriner tarafından yazıldı.

Alman Çoban Köpeği (Alman Kurdu) Irk Standartları AlmanKurtlari.com. SempatiVeteriner tarafından yazıldı. Aşağıda, alman kurdu için ırk standartları maddeler halinde sıralanmıştır. Bu standartlar FCI Ülkeleri ve klüplerince onaylanarak yürürlüğe konulmuştur. İşte Alman Çoban Köpeği ırk standartları : 1. Kafa

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE DİĞER BAKANLIKLARA BAĞLI OKULLARDAKİ GÖREVLİLERLE ÖĞRENCİLERİN KILIK KIYAFETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (1)

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE DİĞER BAKANLIKLARA BAĞLI OKULLARDAKİ GÖREVLİLERLE ÖĞRENCİLERİN KILIK KIYAFETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (1) 1093 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE DİĞER BAKANLIKLARA BAĞLI OKULLARDAKİ GÖREVLİLERLE ÖĞRENCİLERİN KILIK KIYAFETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/7/1981, No: 8/3349 Dayandığı

Detaylı

3.KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI. 05.05.2015 Dr.Salim ASLANLAR 1

3.KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI. 05.05.2015 Dr.Salim ASLANLAR 1 3.KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI 05.05.2015 Dr.Salim ASLANLAR 1 KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI Kabartılı direnç kaynağı, seri imalat için ekonomik bir birleştirme yöntemidir. Uygulamadan yararlanılarak, çoğunlukla

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayı : 35677068-934.99-09/02/2015 Konu : Teklife Davet

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayı : 35677068-934.99-09/02/2015 Konu : Teklife Davet Evrak Tarih ve Sayısı: 09/02/2015-6337 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sayı : 35677068-934.99-09/02/2015 Konu : Teklife Davet Sayın : Üniversitemiz Bakım Onarım ve

Detaylı

Bebek ve Çocuklarda Boy Ölçümü

Bebek ve Çocuklarda Boy Ölçümü Bebek ve Çocuklarda Boy Ölçümü AMAÇ Bebeğin/ çocuğun boyunun doğru ve uygun teknikle ölçülmesi ve sonucun çocuğun ayına/yaşına göre değerlendirilmesidir. TEMEL İLKELER Bebekte/ çocukta boy ölçümü yapılan

Detaylı

GĠYĠM ÜRETĠM TEKNOLOJĠSĠ DERS PLANI

GĠYĠM ÜRETĠM TEKNOLOJĠSĠ DERS PLANI GĠYĠM ÜRETĠM TEKNOLOJĠSĠ DERS PLANI 3.Yarıyıl Ders Planı Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS 905341 Kadın Giysi Kalıpları III 5+1 Zorunlu 7 905342 Kadın Giysi Üretimi III 3+1 Zorunlu 7 905343 Üretim

Detaylı

Yeni. Genç görünümlü bir cilt? Dâhice.

Yeni. Genç görünümlü bir cilt? Dâhice. Yeni Genç görünümlü bir cilt? Dâhice. Cildin yaşlanması ile ilgili gerçekler Kabul edelim, kadınlar da erkekler de mümkün olduğunca uzun süre genç görünümünü korumak ister. Zamanın ilerleyişini durdurmayı,

Detaylı

Konfeksiyon Teknolojisi Dersi Uygulama Formu

Konfeksiyon Teknolojisi Dersi Uygulama Formu Konfeksiyon Teknolojisi Dersi Uygulama Formu Adı Soyadı: No : Model adı: Tarih : 1. Model Tanımı ve Resmi: 2.Kumaş türü ve özellikleri 3. Yardımcı malzemeler ve aksesuarlar: 4. Temel ölçüler: No: Operasyonlar:

Detaylı

Acilen markete gitmeniz gerek. Gardırobunuzdan çarçabuk ne seçersiniz?

Acilen markete gitmeniz gerek. Gardırobunuzdan çarçabuk ne seçersiniz? Bayanlara Özel Test Giysi Seçiminiz Kişiliğiniz Hakkında Ne Söylüyor? 1-1Formun Üstü Bir iş toplantısındasınız ve tek bayan sizsiniz. a) Zekice yorumlarınızla öne çıkar, varlığınızı hissettirirsiniz. b)

Detaylı

Erkekler ve erkek çocuklar için paltolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler, anoraklar (kayak ceketi dahil), rüzgarlıklar ve benzeri

Erkekler ve erkek çocuklar için paltolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler, anoraklar (kayak ceketi dahil), rüzgarlıklar ve benzeri 61.01 Erkekler ve erkek çocuklar için paltolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler, anoraklar (kayak ceketi dahil), rüzgarlıklar ve benzeri eşya (örme) (61.03 pozisyonundakiler hariç): 6101.20 - Pamuktan:

Detaylı

YETERLİ VE DENGELİ BESLENME NEDİR?

YETERLİ VE DENGELİ BESLENME NEDİR? YETERLİ VE DENGELİ BESLENME NEDİR? Vücudun, büyümesi yenilenmesi çalışması için gerekli olan enerji ve besin öğelerinin yeterli miktarda alınmasıdır. Ş. İKİBUDAK BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ SAĞLIKLI BİR Y AŞAMIN

Detaylı

index index Avangarde Takımlar Avangarde Takımlar Maksi Takımlar Delüx Takımlar Corner Takımlar

index index Avangarde Takımlar Avangarde Takımlar Maksi Takımlar Delüx Takımlar Corner Takımlar index index Avangarde Takımlar 04-05 Lüks ELit Berjerli 06-07 Lüks ELit Berjerli 08-09 Lüks ELit Berjerli 10-11 Yalı 12-13 Yalı Takımlar 14-15 Zümrüt 16-17 Eftalya 18-19 Eliza 20-21 Eliza 22-23 Pırlanta

Detaylı

Öğr. Gör. Hakan YÜKSEL hakanyuksel@sdu.edu.tr SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ. Akademik Bilişim 2013 1

Öğr. Gör. Hakan YÜKSEL hakanyuksel@sdu.edu.tr SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ. Akademik Bilişim 2013 1 Öğr. Gör. Hakan YÜKSEL hakanyuksel@sdu.edu.tr SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilişim 2013 1 İçerik Hareket Temelli İşlemler Temassız hareket algılayıcısı: Kinect Kinect Uygulamaları Kinect in getirdikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ERKEK YELEK KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Bu bölümü bitirdiğinizde

Bu bölümü bitirdiğinizde GÖRSEL TASARIM 1 Bu bölümü bitirdiğinizde Görsel tasarım öğelerinden çizgi, şekil, alan, boyut, doku, renk konuları hakkında bilgi sahibi olacak, Görsel tasarım ilkelerinden bütünlük, denge, vurgu, hizalama,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA ÇİZİM TEKNİKLERİ KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA ÇİZİM TEKNİKLERİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA ÇİZİM TEKNİKLERİ KURS PROGRAMI ANKARA 2012 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN

Detaylı

<<<5.BÖLÜM>>> Üniformandaki işaretler senin izcilik yaşamında nereye geldiğini ve hangi ilden hangi oymaktan olduğunu gösterir.

<<<5.BÖLÜM>>> Üniformandaki işaretler senin izcilik yaşamında nereye geldiğini ve hangi ilden hangi oymaktan olduğunu gösterir. V-İZCİ İŞARETLERİ ÜNİFORMA ÜNİFORMANIN GİYİLECEĞİ DURUMLAR Bütün oba ve oymak faaliyetlerinde (toplantılar, geziler, kamplar, yarışmalar) çeşitli törenlerde. Toplumumuz için görev alacağın

Detaylı

DOĞRUDAN VÜCUT ÖLÇÜLERİNE DAYALI, VÜCUDA TAM OTURAN YENİ BİR BAYAN ÜST BEDEN TEMEL KALIP HAZIRLAMA TEKNİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

DOĞRUDAN VÜCUT ÖLÇÜLERİNE DAYALI, VÜCUDA TAM OTURAN YENİ BİR BAYAN ÜST BEDEN TEMEL KALIP HAZIRLAMA TEKNİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 3 Sayı: 2 Sh. 69-82 Ocak 2001 DOĞRUDAN VÜCUT ÖLÇÜLERİNE DAYALI, VÜCUDA TAM OTURAN YENİ BİR BAYAN ÜST BEDEN TEMEL KALIP HAZIRLAMA TEKNİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

4. SINIF FEN BİLİMLERİ

4. SINIF FEN BİLİMLERİ 4. SINIF FEN BİLİMLERİ Bu kitabın bütün hakları Fatih KÜÇÜKAYDIN a aittir. Yazarın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright 2015 YAZAR Fatih KÜÇÜKAYDIN Ahmet

Detaylı

BULDAN DOKUMALARININ KULLANIM ALANININ ARTTIRILMASINA YÖNELİK BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI

BULDAN DOKUMALARININ KULLANIM ALANININ ARTTIRILMASINA YÖNELİK BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI BULDAN DOKUMALARININ KULLANIM ALANININ ARTTIRILMASINA YÖNELİK BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI Emine UTKUN 1, Melek ARPACI GÜNDOĞAN 2 ÖZET Ülkemizde Denizli ilinin Buldan ilçesi, kendisine has el dokuması kumaşlarından

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM VII KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM VII KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM Sağlık Bülteni İLK YARDIM ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN OKULLARI Mayıs 2014 BÖLÜM VII KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM Kırık nedir? Kırık, kemik bütünlüğünün bozulmasıdır. Kırıklar darbe sonucu ya da kendiliğinden

Detaylı

BEBEK GİYSİLERİNDE TEMEL ÖLÇÜLER ESAS ALINARAK ÖLÇÜ TABLOSU GELİŞTİRMEDE İSTATİSTİKSEL BİR MODEL

BEBEK GİYSİLERİNDE TEMEL ÖLÇÜLER ESAS ALINARAK ÖLÇÜ TABLOSU GELİŞTİRMEDE İSTATİSTİKSEL BİR MODEL BEBEK GİYSİLERİNDE TEMEL ÖLÇÜLER ESAS ALINARAK ÖLÇÜ TABLOSU GELİŞTİRMEDE İSTATİSTİKSEL BİR MODEL THE STATISTICAL MODEL IMPROVING SIZE TABLE BASED ON MAIN MEASUREMENTS FOR BABY CLOTHES Arş. Gör. Dr. Zümrüt

Detaylı

ERGENLİKTE HİJYEN SAĞLIK VE KİŞİSEL BAKIM. Hazırlayan Okul Rehber Öğretmeni İrem YILDIRIM

ERGENLİKTE HİJYEN SAĞLIK VE KİŞİSEL BAKIM. Hazırlayan Okul Rehber Öğretmeni İrem YILDIRIM ERGENLİKTE HİJYEN SAĞLIK VE KİŞİSEL BAKIM Hazırlayan Okul Rehber Öğretmeni İrem YILDIRIM SAĞLIK VE HİJYEN NEDİR? Sağlık; kişinin doğuştan getirdiği kalıtsal özellikleri ile fiziksel, biyolojik ve sosyal

Detaylı

MiLLiEGiTiMBAKANllGI. Talim ve Terbiye Kurulu Baskanligi

MiLLiEGiTiMBAKANllGI. Talim ve Terbiye Kurulu Baskanligi T.C. MiLLiEGiTiMBAKANllGI Talim ve Terbiye Kurulu Baskanligi SAYi: 3~ TARiH:OS',O1,'2,.{)o6 KONU: Konu: Modelistlik, Kalip Tasarimi, Stilistlik ve ÖNCEKI KARARiN Giysi Tasarimi Kursu Ögretim Programlari

Detaylı

Ethnic Style Projeleri için Talimatlar

Ethnic Style Projeleri için Talimatlar Ethnic Style Projeleri için Talimatlar www.mybernette.com Ethnic Style (Etnik Stil" Projeleri için Talimatlar) Etnik Giysi Tek beden İhtiyacınız olanlar - 2,10m pembe tafta (minimum kumaş genişliği 0,9

Detaylı

click! a b c d e f g Kullanım kılavuzu i j > 25 cm k l Grup 0+ En fazla 13 kg a kadar. Yaş 0-12 m ECE R44-04

click! a b c d e f g Kullanım kılavuzu i j > 25 cm k l Grup 0+ En fazla 13 kg a kadar. Yaş 0-12 m ECE R44-04 1 3 click! a b c d e f g Kullanım kılavuzu 4 h i j k l > 25 cm 2 5 Grup 0+ En fazla 13 kg a kadar. Yaş 0-12 m ECE R44-04 8 9 BeSafe izi Go u seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Koltuğu monte etmeden ÖNCE

Detaylı

Öğr. Gör. Semiye BOTTAN

Öğr. Gör. Semiye BOTTAN Öğr. Gör. Semiye BOTTAN Temel etek kalıbı kopya alınır. Etek boyu 6 cm kısaltılır. Eteğin yanlarından 2,5 ve arka ortasından 1 cm girilir. Giysi vazo (kalem ) model olduğu için etek uçlarının daraltılması

Detaylı

Cafissimo TUTTOCAFFÉ Kahve keyfini yeniden keşfetmek isteyenlere

Cafissimo TUTTOCAFFÉ Kahve keyfini yeniden keşfetmek isteyenlere Cafissimo TUTTOCAFFÉ Kahve keyfini yeniden keşfetmek isteyenlere 2 Mart ta www.tchibo.com.tr de ve tüm Tchibo larda LANSMANA ÖZEL 229 199,95 TL,95 TL Her hafta yeni bir dünya keşfedin. Bu hafta: Baharı

Detaylı

Maison Martin Margiela With H&M LADIES N 1. Yorgan palto: 599 TL. Tayt: 99,95 TL. Şeffaf dolgu topuklu ayakkabı: 499 TL

Maison Martin Margiela With H&M LADIES N 1. Yorgan palto: 599 TL. Tayt: 99,95 TL. Şeffaf dolgu topuklu ayakkabı: 499 TL LADIES N 1 Yorgan palto: Tayt: 99,95 TL Şeffaf dolgu topuklu ayakkabı: 499 TL LADIES N 2 Sütyen görünümlü body: 99,95 TL Geniş kesin denim: 149 TL Bonbon çanta: 129 TL LADIES N 3 Bol kesim boğazlı kazak:

Detaylı

TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU E.L.Ġ.MÜESSESESĠ Ç.L.Ġ. MÜDÜRLÜĞÜ. MUHTELĠF YAZLIK VE KIġLIK GĠYĠM EġYASI ALIMINA AĠT TEKNĠK ġartname

TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU E.L.Ġ.MÜESSESESĠ Ç.L.Ġ. MÜDÜRLÜĞÜ. MUHTELĠF YAZLIK VE KIġLIK GĠYĠM EġYASI ALIMINA AĠT TEKNĠK ġartname TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU E.L.Ġ.MÜESSESESĠ Ç.L.Ġ. MÜDÜRLÜĞÜ MUHTELĠF YAZLIK VE KIġLIK GĠYĠM EġYASI ALIMINA AĠT TEKNĠK ġartname Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü yevmiyeli personeline Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

.88N BORNOVA KÜÇÜK PARK K*N9

.88N BORNOVA KÜÇÜK PARK K*N9 N BORNOVA KÜÇÜK PARK K N OB A A AR 1 A AR ÜN V R ANA V A AR AKÜ N Ü R A AR B Ü Ü 3 O A A B B B BİF (Bornova İçin Fikirler) Bir kenti tasarlamak, o kent için bir yașam hayal etmek ve bu hayali gerçekleștirmeye

Detaylı

Bitkilerle Alan Oluşturma -1

Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Peyzaj Mekanlarının 3 Temel Elemanı Yüzey Zemin Düzlemi: Mekanın tabanını oluşturur. Mekanın diğer elemanları bu tabanın üzerinde yer alır.örneğin üstünde hiçbir bitki veya

Detaylı

Caffè Crema kapsülleri şimdi çok avantajlı 12 Ağustos ta www.tchibo.com.tr de ve tüm Tchibo larda

Caffè Crema kapsülleri şimdi çok avantajlı 12 Ağustos ta www.tchibo.com.tr de ve tüm Tchibo larda Caffè Crema kapsülleri şimdi çok avantajlı 12 Ağustos ta www.tchibo.com.tr de ve tüm Tchibo larda Her hafta yeni bir dünya keşfedin. Bu hafta: İç Dengenizi Yoga ile Keşfedin. 4 Kutu Kapsül Kahve 39,80

Detaylı

ÖĞR.GÖR.İHSAN KAZKONDU

ÖĞR.GÖR.İHSAN KAZKONDU 1 İş Kıyafetini Giyme 2 Üniforma, aynı işi yapan çalışanların iş esnasında giydikleri elbisedir. Turizm sektöründe çalışan her personel, bir iş kıyafeti giymek zorundadır. Gelişen dünyada olduğu gibi ülkemizde

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ANNE-BABA OKUL İŞBİRLİĞİ Okul öncesi eğitimde anne-baba ve öğretmen iletişimi çok önemlidir. Çocuğun

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ANNE-BABA OKUL İŞBİRLİĞİ Okul öncesi eğitimde anne-baba ve öğretmen iletişimi çok önemlidir. Çocuğun OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN ÖNEMİ Çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişmelerini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak. Çocukların Türkçe yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak Çocukları

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ BİKİNİ KALIPLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ BİKİNİ KALIPLARI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ BİKİNİ KALIPLARI ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF TORS 211GS0046

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF TORS 211GS0046 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF TORS 211GS0046 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Fizik Tedavide Antropometrik Ölçümler. Prof. Dr. Reyhan Çeliker

Fizik Tedavide Antropometrik Ölçümler. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Fizik Tedavide Antropometrik Ölçümler Prof. Dr. Reyhan Çeliker Antropoloji nedir? Antropoloji İnsanı, biyolojik yapısını, bedensel özelliklerini, kültürel yapısını, sosyal davranışlarını inceleyen bilim

Detaylı

VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM

VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM ÜNİTE 1 VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ - 1 Ad :... Soyad :... Vücudumuzu ayakta tutan, hareket etmemizi sağlayan ve bazı önemli organları koruyan sert yapıya iskelet denir. İskelet

Detaylı

Çalışma alışma Ergonomisi. Temel Ergonomi İlkeleri

Çalışma alışma Ergonomisi. Temel Ergonomi İlkeleri Çalışma alışma Ergonomisi Temel Ergonomi İlkeleri Temel Ergonomi İlkeleri İşçi sağlığı ve güvenliği açısından işyeri koşullarının izlenerek ergonomik prensiplerin uygulanması ve problemlerin çözülmesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ MANTO - KABAN KALIBI II ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PROGRAMI T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YIL DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL AIT101 Atatürk İlkeleri

Detaylı

BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBESİ

BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBESİ BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBESİ ERGONOMİNİN TANIMI: Ergo: İş Nomos: Bilim (Yasalar) Ergonomi: İşbilimi(Yunanca) Ergonomi, insanın davranışsal ve biyolojik özelliklerini inceleyerek

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ TIRNAKLI YAPRAK -2 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

60 YAŞ VE ÜZERİ KADINLARIN İÇ GİYİM ÜRETİMİ AÇISINDAN BEDEN ÖLÇÜ STANDARDİZASYONU

60 YAŞ VE ÜZERİ KADINLARIN İÇ GİYİM ÜRETİMİ AÇISINDAN BEDEN ÖLÇÜ STANDARDİZASYONU (REFEREED RESEARCH) 60 YAŞ VE ÜZERİ KADINLARIN İÇ GİYİM ÜRETİMİ AÇISINDAN BEDEN ÖLÇÜ STANDARDİZASYONU BODY SIZE STANDARDIZATION IN TERMS OF UNDERWEAR PRODUCTION OF WOMEN OF 60 YEARS AND ABOVE Prof. Dr.

Detaylı

GRUP: 3222. 1 adet dikiş makinası ile 8 saatte dikilebilecek konfeksiyon ürünleri,

GRUP: 3222. 1 adet dikiş makinası ile 8 saatte dikilebilecek konfeksiyon ürünleri, GRUP: 3222 HAZIR GİYİM 1. DOKUMA VE ÖRME KONFEKSİYON Konfeksiyon üretimi ile iştigal eden iş yerlerinde üretim kapasitesi aşağıda belirtilmiş olan hesaplama şekillerinden birine göre tespit edilir. Bu

Detaylı

TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU E.L.Ġ.MÜESSESESĠ Ç.L.Ġ. MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU E.L.Ġ.MÜESSESESĠ Ç.L.Ġ. MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU E.L.Ġ.MÜESSESESĠ Ç.L.Ġ. MÜDÜRLÜĞÜ MUHTELĠF YAZLIK VE KIġLIK GĠYĠM EġYASI ALIMINA AĠT TEKNĠK ġartname Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü yevmiyeli personeline Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

PSK 172 İletişim Becerileri. Sözel Olmayan İletişim Human Communication [Bölüm 4]

PSK 172 İletişim Becerileri. Sözel Olmayan İletişim Human Communication [Bölüm 4] PSK 172 İletişim Becerileri Sözel Olmayan İletişim Human Communication [Bölüm 4] Sözel Olmayan İletişim Anlam üretmek için sözcükler olmadan mesajları kullanma sürecidir. Sözel iletişimin önemli bir unsurudur.

Detaylı

Çıraklık ve Mesleki Eğitiminin Amacı; zorunlu temel eğitimini tamamlayan 15 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın,

Çıraklık ve Mesleki Eğitiminin Amacı; zorunlu temel eğitimini tamamlayan 15 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın, SAYIN İŞLETME YETKİLİSİ Bu doküman çırak öğrencilerimizin işletmenizde çalıştığı dönem içinde öğrenmesi gereken bilgi, beceri ve uygulamaları içeren ders-modül programlarını kapsamaktadır. Çırak öğrencilerimizin

Detaylı

BELEDİYELER YASASI (51/1995 Sayılı Yasa) 74 ve 133 üncü Maddeler Altında Tüzük

BELEDİYELER YASASI (51/1995 Sayılı Yasa) 74 ve 133 üncü Maddeler Altında Tüzük BELEDİYELER YASASI (51/1995 Sayılı Yasa) 74 ve 133 üncü Maddeler Altında Tüzük Alayköy Belediye Meclisi, Belediyeler Yasasının 74 ve 133 üncü maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulu onayı

Detaylı

kumaştan zamandan ekonomi sağlama ile giyimin daha geniş kitlelere kolayca ulaşılabilmesinde çok önemli yer tutmaktadır (Kuru ve Soyal,2004:115).

kumaştan zamandan ekonomi sağlama ile giyimin daha geniş kitlelere kolayca ulaşılabilmesinde çok önemli yer tutmaktadır (Kuru ve Soyal,2004:115). 1 BÖLÜM I GİRİŞ İnsanlığın varoluşuyla birlikte korunma içgüdüsüyle ortaya çıkan, cinsiyet, kültür, coğrafi bölge ve tarihsel dönemlere göre farklılık gösteren, kişinin sosyal ilişkiler kurmasını ve kendi

Detaylı

BÜYÜME VE GELİŞMEDE DÖNEMLER

BÜYÜME VE GELİŞMEDE DÖNEMLER BÜYÜME VE GELİŞMEDE DÖNEMLER 0-2 Yaş Süt çocukluğu 2-5 Yaş Oyun çocukluğu veya okul öncesi 6-12,14 Yaş Okul çağı veya büyük çocukluk 4-5 yıl Ergenlik dönemi 23-26 Yaş Gençlik veya ergenlik sonu 2-5 YAŞ

Detaylı

Genel Bilgi. İz Düşüm Düzlemleri ve Bölgeler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ Şekil: İz düşüm düzlemlerine bakış doğrultuları. Page 1.

Genel Bilgi. İz Düşüm Düzlemleri ve Bölgeler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ Şekil: İz düşüm düzlemlerine bakış doğrultuları. Page 1. TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Resim Genel Bilgi Uzaydaki cisimlerin eksiksiz bir anlatımı için, ana boyutlarıyla birlikte parçanın bitmiş hallerinden ve üzerindeki işlemlerle birlikte diğer

Detaylı

METROPOLITAN BLUE. Şehrin stresinden uzaklaştıran maviyle, göz kamaştırıcı kesimin şık birleşimi.

METROPOLITAN BLUE. Şehrin stresinden uzaklaştıran maviyle, göz kamaştırıcı kesimin şık birleşimi. METROPOLITAN BLUE Şehrin stresinden uzaklaştıran maviyle, göz kamaştırıcı kesimin şık birleşimi. CAMOUFLAGE URBAN GOOSE DOWN > Flanel kumaş kapüşon ve triko ile zenginleştirilmiş kaz tüyü mont. METROPOLITAN

Detaylı

FİZİKSEL UYGUNLUK VE ESNEKLİK

FİZİKSEL UYGUNLUK VE ESNEKLİK FİZİKSEL UYGUNLUK VE ESNEKLİK ESNEKLİK Bir hareketi eklemlerin müsaade ettiği en geniş açıda yapabilme yeteneğidir Esnekliği Etkileyen Faktörler Eklem Yapısı Merkezi sinir sistemi Kas lifi ve derinin gerilme

Detaylı

ANKARA KEÇİSİ. Yayılma Alanı : Ankara ili başta olmak üzere, İç Anadolu bölgesi ile Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinin bazı illeri

ANKARA KEÇİSİ. Yayılma Alanı : Ankara ili başta olmak üzere, İç Anadolu bölgesi ile Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinin bazı illeri ANKARA KEÇİSİ Yayılma Alanı : Ankara ili başta olmak üzere, İç Anadolu bölgesi ile Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinin bazı illeri Verim Yönü : Tiftik ve et Genel Tanımı : Vücut küçük yapılı, ince ve

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

2014 YILI AMBULANS PERSONELİ KIYAFETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

2014 YILI AMBULANS PERSONELİ KIYAFETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2014 YILI AMBULANS PERSONELİ KIYAFETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-AMAÇ: TTK ihtiyacı olarak ambulans personelleri için giyim eşyası satın alınacaktır. 2- TEKNİK ÖZELLİKLER: 2.1-BOT Botlar siyah renkte olacaktır.

Detaylı

Eğiticilerin Sınıf Yönetimi Yeterliklerinin Geliştirilmesi. Doç.Dr. Ali E. Şahin Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Eğiticilerin Sınıf Yönetimi Yeterliklerinin Geliştirilmesi. Doç.Dr. Ali E. Şahin Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğiticilerin Sınıf Yönetimi Yeterliklerinin Geliştirilmesi Doç.Dr. Ali E. Şahin Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İçerik Sınıf ve sınıf yönetimi kavramları Sınıf yönetiminin boyutları Düzeni oluşturma

Detaylı

Her hafta yeni bir dünya keşfedin. Bu hafta:

Her hafta yeni bir dünya keşfedin. Bu hafta: y p p a H y a d Birth 21 Ekim de www.tchibo.com.tr de ve tüm Tchibo larda simo Cafis şında 10 Ya SS I C C L A A D EC E is Şi m d,95 199 TL Her hafta yeni bir dünya keşfedin. Bu hafta: Bu kampanya 7 Ekim

Detaylı