Bölüm 1. Genel Hükümler Madde 1.İşbu kanunda kullanılan mevcut kullanılan temel kavramlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bölüm 1. Genel Hükümler Madde 1.İşbu kanunda kullanılan mevcut kullanılan temel kavramlar"

Transkript

1 Anonim Şirketleri ile ilgili 13 Mayıs 2003 N 415 tarihli Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu ( tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor) İÇİNDEKİLER Bu Kanun seçim ve sorumlulukları onun subay için yetki prosedürü; hukuki durumu, kuruluş, çalışma, yeniden yapılanma ve tasfiye anonim şirket, hak ve pay sahiplerinin sorumlulukları gibi önlemler hak ve çıkarlarını, yetkinlik, oluşum süreci ve şirketin işleyişini korumak belirlleyen kişiler için derlenmiştir. Bölüm 1. Genel Hükümler Madde 1.İşbu kanunda kullanılan mevcut kullanılan temel kavramlar 1) Nitelikli çoğunluk - değil üç-toplam oy hisselerinin dörtte daha az bir çoğunluk; 2) Çevirilebilir tahvil: açıklayıcı bülten tarafından belirlenmiş şartlar ve düzen altında başka tip kıymetli evrağa çevirilebilen anonim şirketin hissesidir; 3) Bir hissedar - hisse sahibi olmanın bir kişi; 4) stok - bir güvenlik, bir anonim şirket çıkarılmış ve tasfiye halinde anonim şirket, üzerinde temettü ve şirket varlıklarının bir kısmının yönetime katılma hakkı gibi diğer hakların bu Kanun ve Kazakistan Cumhuriyeti'nin diğer yasama belirtilen belgeler; 5) hisselerinin çoğunluğu - anonim şirket tarafından alınan kararlar belirleme hakkı sağlayan hisse; 6) hisse senetlerinin nominal değeri - hangi hisse tüm adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ortak (tek kurucusu tarafından ödenen) kurucuları arasında yer alır ve belirlenen şirket dernek muhtırası (karar tek kurucusu) fiyati; 7) bağlı kuruluşu - bireyler veya doğrudan ve imkanına sahip tüzel kişiler (kendilerine verilen yetki dahilinde kontrol ve denetim fonksiyonlarını yerine devlet kuruluşları hariç) (veya) dolaylı olarak (biri birbirinden alınan çözümleri ve (veya) etkisi önlemleri tanımlamak anlaşmanın etkisi de dahil olmak üzere kişi) çözümler. Şirketin bağlı kişilerin listesi bu Kanununun 64 yılında kurulmuş; 8) oy hisse - olguda verildi üzerinde oylama Hisse senedi ve imtiyazlı hisse, bu yasa ile düzenlenir. oy hisse sayısı Şirket tarafından geri satın hisselerinin yanı sıra hisse adayı düzenlenen ve detaylar olan merkezi saklama muhasebe sistemi içinde bulunmadığına sahibine ait içermez; 9) temettü - Ona anonim şirket tarafından ödenen ait hisseler üzerinde hissedarların gelir; 10) yetkili hisse - ihracı olan menkul kıymetler piyasası üzerine Kazakistan Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak yetkili organ tarafından kayıtlı hisse;

2 11) Kurumsal web-site: anonim şirketin mülkiyeti olan, yetkili organ tarafından belirlenmiş talepler doğrultusunda çalışan, internette yer alan elektronik resmi sitedir.halka açık şirketler için kurumsal Web sitesinin varlığı gereklidir; 12) kurumsal sekreter - personel anonim şirket, Yönetim Kurulu tarafından atanır ve Yönetim Kurulu sorumludur, hazırlık ve hissedarlar toplantıları kuralları ve Yönetim Kurulu üzerindeki kontrolünü bir parçası gibi yönetmenler ya da yürütme organının kurulu üyesi değil, oluşum sağlar Yönetim Kurulu toplantısı için hissedarları ve malzemelerin genel kurul gündemine malzemeler, onlara erişim sağlayan üzerinde kontrolü vardır. Yetki ve işleyişleri Şirketin Genel Sekreter tarafından belirlenir; 12-1) Kurumsal olaylar: anonim şirketin faaliyetine önemli etkide bulunan, şirket hissedarları ile yatırımcıların çıkarlarını etkileyen ve işbu Kanun un 79. Maddesi ile belirlenen olaylardır; 13) birikimli oy - ki her oy hisse oy toplumun beden seçilmiş üyelerinin sayısına eşit sayıda oy kullanma yöntemine sahiptir; 14) Kurumsal Yönetişim kuralları - ilişkiler kamu otoriteleri arasında, hissedarlar arasındaki ilişki ve toplum kuruluşları da dahil olmak üzere, hükümet sürecinde ortaya çıkan, kamuoyu ve ilgili kişiler s düzenleyen şirketin hissedarlar genel kurul tarafından onaylanmış bir belge; 15) tarih 524-IV sayılı Kanun gereği iptal edilmiştir; 16) Resmi - Yönetim Kurulu üyesi, onun icra organı veya tek başına şirketin yürütme organının fonksiyonlarını yerine bir kişi; 17) Bir azınlık hissedar - oylama hisselerinin yüzde on daha az sahip hissedar; 18) sunan fiyat - birincil menkul kıymetler piyasasında hisse koyarak belirlenen hisse fiyatı; 19) Tedavüldeki hisse senedinin - şirket hisse senedi, kurucular ve yatırımcıların birincil menkul kıymetler piyasasında tarafından ödenen; 20) Bağımsız Müdürü - ve anonim şirket bağlı bir insan değildir bağlı değildir yönetim kurulu (anonim şirket bağımsız bir yönetmen olarak görev yaptığı hariç) yaptığı seçimden önceki üç yıl içinde adında değildi Yönetim Kurulu Üyesi Şirketin bağlı kişiler açısından yüz, kurum ya da kuruluşun yetkilileri ile değil, ilgili itaat - anonim şirket iştiraklerine ve Yönetim Kurulu yaptığı seçimden önceki üç yıl boyunca bu kişi ile astları ile ilgili değildi, kamu değil çalışanlar, Yönetim Kuruluna seçilmeden önceki üç yıl içinde söz konusu anonim şirket organlarının oturuşlarında hissedar çıkarlarını temsil etmeyen; anonim şirket değil denetçi ve, denetim firmasında çalışan bir denetçi olarak anonim şirket denetim dahil değildir, Yönetim Kurulu yaptığı seçimden önceki üç yıl içinde adında değildi üç içinde bu denetim katılmadı Yönetim Kurulu yaptığı seçim önceki yıllarda; 21) ödeme ajan - banka ya da kuruluşun belirli bankacılık işlemlerini gerçekleştirmektedir; 22) Yetkili Makam: Kazakistan Cumhuriyeti Milli (Merkez) Bankasıdır;

3 23) büyük hissedarı - hissedar veya on veya oy hisselerinin fazla yüzde ait (birleştirilir aralarında yapılan anlaşma temelinde, hareket eden birkaç hissedarlar). Madde 2. Anonim Şirketleri ile ilgili Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı 1. Anonim şirketlerin Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuat Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası ve Medeni Kanun'un bir üyesi, bu Kanun ve Kazakistan Cumhuriyeti'nin diğer düzenlemelere dayanmaktadır. 2. Kazakistan Cumhuriyeti yasama öngördüğü özellikleri ile bu Kanunun hükümleri uygulanır Kazakistan Cumhuriyeti Milli Refah Fonu Kanun unda aksi öngörülmemiş veya farklı bir şekilde düzenlenmemişse: işbu Kanun Şartları, Milli Refah Fonu ile Milli Refah Fon grubu, ayrıca Fonun denetiminde bulunan diğer tüzel kişilere uygulanır. 3. uluslararası bir anlaşmayı Kazakistan Cumhuriyeti tarafından onaylanan Eğer bu kanunda belirtilenler dışında kurallar, uluslararası antlaşma kurallarını öngörülüyor. Madde 3. Anonim Şirket 1. Anonim şirket (bundan böyle - Şirket) bir tüzel kişi, konu hisse faaliyetleri için fon. Şirket, varlık, kendi hissedarlarının varlıkları ayrı ve yükümlülüklerini sorumlu değildir. Şirket özelliği içinde yükümlülüklerini sorumludur. 2. Bir şirketin Hissedar yükümlülüklerini sorumlu değildir ve onun hisse değeri içinde şirketin faaliyetleri ile ilgili uğrama riski taşıyan, durumlar dışında Kazakistan Cumhuriyeti'nin yasama düzenlenir. 3. durumlarda kar amacı gütmeyen kuruluş oluşabilir anonim şirketin kanuni şeklinde, Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı ile düzenlenir. 4. Şirketi (anonim şirketin kanuni şeklinde kurulmuş kar amacı gütmeyen hariç) tahvil ve senetleri diğer tür konu hakkına sahiptir. 5. Kazakistan Cumhuriyeti Kanunları bazı faaliyetlerde kuruluşlar için anonim şirketin zorunlu yasal form olabilir. 6. Toplum "anonim şirket ve adının örgütsel-hukuksal bir göstergesi içermelidir bir markası vardır. toplumun adından önce kısaltması "AD" kullanarak, toplumun adını kısaltmak miyim. Madde 4. (Hariç Madde 4-8 Temmuz 2005 N 72 (eylem tanıtılması düzenin olarak RK Kanunu, v. 2) Madde 4-1. Halka açık bir şirket 1. Halka açık bir şirket aşağıdaki kriterleri karşılayan bir toplum tanınan: 1) Şirketin yatırımcı sınırsız sayıda bu hisseler sunarak ve örgütsüz (ya da) organize menkul kıymetler piyasası üzerindeki hisseyle ortak

4 yerleştirme yapmak gerekir; 2) şirketin toplam ödenmemiş adi hisselerinin en az yüzde otuz her biri Şirketin toplam ödenmemiş adi hisse senetlerinin şirket adi hisse fazla yüzde beş değil sahibi ortaklar, ait olmalıdır; 3) Bir şirket yetkilisinin yönetmeliklerle belirlenen şartlara uymalıdır hisseyle ortak ticaret hacmi; 4) bir şirketin hisse senetlerine Kazakistan Cumhuriyeti, topraklarında faaliyet gösteren borsaların kategori listesinde olmalıdır ve Borsa iç belge veya menkul kıymet ve ihraççıların özel (liste) gereksinimleri olduğu bölgesel finans özel ticaret katında listesinde yer alan bulmak Almatı Hisseleri, Milli Yönetim Holding e doğrudan veya dolaylı olarak ait olan şirketin halka açık olarak tanınması için, işbu madde 1. fıkrasının 1) ve 2) bentleri uygulanmaz. 2. Halka açık bir şirket Şartı önlem almak gerekir: 1) Kurumsal Yönetim Kodu; 2) Genel Sekreter; 3) kurumsal web sitesi; 4) "altın hisse" yasağı Halka açık şirketin kurumsal web-sitesinde açık olarak yayınlanması gereken evraklar şunlardır: 1) Halka açık şirketin içtüzüğü; 2) Kurumsal yönetim prensipleri; 3) Mali Denetim raporları ile doğrulanmış son iki mali yılı kapsayan mali raporlar (yeni kurulan halka açık şirketler hariç); 4) Yönetim Kurulu ile Komitelerinin faaliyeti, Şirket Genel Sekreteri faaliyeti, ve halka açık şirketin mali denetimi gibi kurumsal yönetim meselelerini düzenleyen şirketin diğer iç evrakları. İşbu fıkrada yer alan evraklar halka açık şirket tarafından Kazakistan Cumhuriyeti Muhasebe Kayıtları ve Mali Raporlar Kanunu nda belirlenmiş mali raporlar arşivinin web-sitesinde de yayınlanabilir. 3. Tanınma toplumun halka açık bir şirket ya da halka açık bir şirket statüsüne ondan bir yorum toplumun uygulaması kurulu düzeni içinde yetkili organıdır. Halka Açık Şirket statüsünün geri çağırılma durumunda yetkili organ tarafından ilgili karar alınır. Söz konusu karar; halka açık şirket statüsünün geri çağırılmasına sebep olayın yer almasını veya şirketin ilgili başvuruyu yapmasını takip eden iki ay içinde alınır. 4. Toplum eğer halka açık bir şirket statüsüne kaybeder: Üç ay üst üste 1) uygunsuzluğu, bentleri 2 talepler) ve (veya) 3) Bu maddenin 1. fıkrası ile; 2) Bu maddenin 1. tutarsızlıklar bendi 4). Bölüm 2. Bir toplum Madde 5. Kurucuları Toplum

5 1. Toplumun kurucuları ve oluşturmaya karar (ya da) tüzel kişiler fiziksel vardır. 2. Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti, yerel yürütme organlar ve Kanunname gereği yetkili organlar hariç; devlet makamları ve devlet kurumları; anonim şirketin pay sahibi veya hissedarı olamaz. Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti kararı doğrultusunda anonim şirket ortağı olarak devlet mülkü yönetiminden sorumlu organ tayin edilir. Yerel yürütme organı kararı doğrultusunda anonim şirket ortağı olarak; yerli bütçeden finanse edilen ve resmi mülkiyeti yönetme yetkisi olan bir yürüme organı tayin edilir. Devlete ait işletme ve toplumun kurucuları olabilir sahibi ve kamu idaresi vücudun bu işletme fonksiyonu ile ilgili olarak gerçekleştiren bir kamu kurumu rızasıyla kendi hisselerini elde etmek. 3. Şirketin kurucusu bir kişi olabilir. 4. Kurucuları Toplum müştereken ve müteselsilen toplumun oluşturulması ile ilgili ve devlet tescilinden önce ortaya çıkan masrafları için sorumlu değildir. Şirket, bu giderler kurucuları ödediğiniz takdirde hissedarlar genel kurul tarafından bu tür harcamaların sonraki onayı. Madde 6. Kurucu Meclis. Tek ebeveyn 1. Şirketin kurucuları (kurucu meclis) toplantısı kararı ile kurulmuştur. toplumun bir kurum halinde toplum tek başına bu kişi tarafından kabul edilmiştir kurmak için kurulmuştur. Toplum bu Kanun ve Kazakistan Cumhuriyeti'nin diğer yasama tarafından reçete şekilde mevcut tüzel kişiliğin yeniden aracılığıyla oluşturulabilir. 2. kurucularının ilk kurucu meclis olarak: 1) bir toplum kurmak ve bir toplumda ortak faaliyetlerin sırasını belirlemek karar; 2) Derneğin bir mutabakat Sonuç olarak; 3) kurucuları tarafından hisseleri için ön ödeme boyutunu belirlemek; 4) hisse senetleri dahil olmak üzere yetkili hisseleri, kurucu tarafından ödenecek sayısını kurmak; 4-1) Şirket hisse senedine dönüştürülecek şirketin kıymetli evraklarının çevirilme şartları ve düzeni tespit edilir; 4-2) Bu Kanun uyarınca Şirket tarafından satın alma deki hisselerinin değerinin belirlenmesi için yöntem savunuyorlar; 5) hisse vermeye yetkili devlet tescili konusunda bir karar almak; 6) tarih 524-IV sayılı Kanun gereği iptal edilmiştir; 7) kişilerin devlet tescili için kamu belgelerin adına imza atmaya yetkili seçildi; 8) Kazakistan Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak şirket kurucularının yetkili sermaye ödeme katkıda mülkiyet konusunda bir değerlendirme üretecek kişileri belirlemek);

6 9) kişilerin toplumun ekonomik ve finansal faaliyetlerini yürütmek ve toplumun oluşumu daha önce üçüncü kişilere kendi çıkarlarını temsil yetkili seçildi; 10) şirketin charter ileri sürülmektedir. 3. Önceden hisse sunan hissedarların birkaç sonraki toplantılar olabilir. Aynı zamanda dernek muhtırası tüm partilerin kuruluş toplantılarına katılımı sadece izin verilir, değişiklikler ve ilk kurucu meclis kararlarının eklemeler yapma. 4. toplumun ilk kurucu meclis olarak, kurucularından her bir oy hakkı vardır. aksi muhtıra öngördüğü takdirde daha sonraki toplantılarında, kurucularının her bir kurucu, bir oy hakkı vardır. 5. protokol bir kurucu meclis (tek kurucusu) kararları şirket (tek kurucusu) tüm kurucuları tarafından imzalanacak. Madde 7. Dernek Muhtırası. Tek kurucu kararı 1. Kuruluş anlaşması (karar tek kurucusu) içerir: 1) kurucuları hakkında bilgi (tek kurucusu) şirketi de dahil olmak üzere: Tek bir isim, vatandaşlık, ikamet ve kimlik belgesinin ayrıntılarını yeri karşı; tüzel kişi, adı, yeri, devlet kaydı hakkında bilgi ile ilgili olarak; 2) Şirketin toplumu, tam ve kısaltılmış adı, yanı sıra yaratılış düzeninin kurulmasına ilişkin kayıt; 3) kurucuları tarafından hisseleri için geçici ödeme miktarının yanı sıra zamanlama ve ödeme yöntemi; 4) sayısı, türü ve hisse devlet kayıt sonrasında, (tek kurucusu edinsel) kurucuları arasında yer alacak bir şirketin hisse senetlerinin nominal değeri; 5) hak ve kurucuları ve toplumun yaratılması gibi bir toplumun faaliyetlerinin kurucularından diğer şartlar ile ilgili dağıtım maliyetleri yükümlülükleri; 6) oluşumu ve devlet kayıt sürecinde toplumun çıkarlarını temsil etmek için görevlendirilmiş kişilerin yetkileri tanımlamak; 7) toplanıyor ve toplumun kurucularından takip toplantı yanı sıra oy sonraki kurucu meclis için her ana şirket sayısı yürütülmesi için işlemleri; 8) ana sözleşme onayı kayıt; 9) diğer şartlar Derneği (karar tek kurucusu) ve Muhtırası dahil edilmesi: kurucularının kararı ile; Cumhuriyeti yasalarına göre Kazakistan. 2. Dernek Memorandum elini (tek kurucusu kararı) (tek ebeveyn) döneminde değişiklikler yapmak ve ilave şartlara tabi bu Kanunun 6 ncı maddesinin 3. fıkrasında öngörülen hakkına sahiptir. 3. aksi takdirde sözleşmenin (tek kurucusu kararı) öngördüğü sürece muhtıra (tek kurucusu kararı) yer alan bilgiler, ticari sır vardır. Kuruluş sözleşmesi (tek kurucusu kararı) bir toplum tarafından veya durumlarda

7 Kazakistan Cumhuriyeti yasama tarafından öngörülen devlet organlarının tanıtımı yanı sıra üçüncü şahısların tabidir. 4. Kurucu antlaşmaların (karar tek kurucusu) yetkili hisse devlet tescil tarihinden itibaren sona erer. Madde 8. Dernek Memorandum sonuç için prosedür (Tasarım çözümleri tek kurucusu) 1. Dernek Memorandum her kurucusu ya da onun temsilcisi imzalayarak yazılı olacaktır. tek ebeveyn kararı yazılı ve kurucu veya temsilcisi tarafından imzalanmış olmalıdır. Kuruluş sözleşmesi (tek kurucusu kararı) noter onaylı olacak. 2. kurucuları (tek ebeveyn) temsilcileri Kazakistan Cumhuriyeti yasalarına ve uyarınca çıkarılan uygun yetkiye sahip olmalıdır kurucularından toplantısına katılma hakkı ve Derneğin Muhtırası imzalanması da dahil olmak üzere, bir toplumun bunları hak. Madde 9. Şirketin tüzüğü 1. Şirketin İçtüzüğü; tüzel kişi olarak şirketin hukuksal statüsünü düzenleyen bir evraktır. Şirketin İçtüzüğü, şirketin ortağı (tek ortağı) veya ortak (tek ortak) vekili tarafından imzalanır. Ancak Kazakistan Cumhuriyeti kanunnamesi ile öngörülmüş şekilde düzenlenen İçtüzük ekleme ve değişiklikleri (ki bunlara İçtüzüğün yeni redaksiyonu şeklinde düzenlenenler de dahil) Genel Kurul tarafından yetkilendirilen kişi tarafından imzalanır. Şirket İçtüzüğünün kendisi ve buna yapılan herhangi ekleme ve değişiklikler noter tarafından tasdiklenir. 2. Şirketin charter aşağıdaki hükümler içermelidir: Şirketin 1) tam ve kısaltılmış adı; 2) şirketin yürütme organının yerini; 3) şirketin imtiyazlı hisseler kanıtladığı hakların kapsamı dahil hissedarların hakları ile ilgili bilgi; 3-1) Altın Hisse (var ise) sahibinin veto hakkını kullanabileceği kritik kararlar, ayrıca Altın Hisse (var ise) sahibinin adı, soyadı, baba adı; 4) tarih 72-III sayılı Kanun gereği iptal edilmiştir; 5) Eğitim ve firmanın yeterlilik prosedürü; 6) toplumun faaliyetlerinin organizasyonu, dahil olmak üzere: toplanması, hazırlanması ve hissedarları ve toplumun meslekdaşlar organlarının toplantılarının genel kurul yapmak için prosedür; amacıyla karar hangi kararlar nitelikli çoğunluk oyu ile alınması gereken sorunların listesi dahil olmak üzere, şirketin organları haline getirilmesi; 7) hissedarlara toplum faaliyetleri hakkında bilgi yayınlamak için kullanılan medya bir gösterge ile faaliyetlerini şirket bilgi verilmesi için prosedür; 7-1) hissedarlar ve bunların bağlı ortaklıkları ile ilgili genel bilgiler görevlileri sağlamak için prosedür;

8 8) toplum kar amacı gütmeyen bir kuruluş ise: topluma kar amacı gütmeyen bir organizasyon, temettü ve bu Kanun ve Kazakistan Cumhuriyeti'nin diğer kanunlarla kurulan diğer şartları ödeme, işlem oylama ilişkin hükümler olduğunun bir göstergesidir; 9) Şirketin feshi koşulları; 10) bu Kanun ve Kazakistan Cumhuriyeti'nin diğer kanunlar uyarınca diğer hükümleri. 3. İlgili tüm tarafların şirket tüzüğü erişebilirsiniz. ilgili bir kişinin talebi üzerine şirket onu sonraki değişiklikler bununla da dahil olmak üzere şirketin charter, tanışmak için bir fırsat verecektir. üç iş günü içinde şirketin charter şirketi kopyalarını onu sağlamak için bir hissedar şartı yerine getirmek zorundadır. Şirket, yapımı kopya maliyetini geçemez charter hissedar ücreti, kopyalarını sağlamak için ücret alabilir gerekirse, onun teslim - onun teslim maliyeti. 4. Şirketin Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti tarafından onaylanan dernek model makaleler temelinde faaliyetlerini yürütebilir. 5. toplum faaliyetleri hakkında bilgi yayınlamak için kullanılabilir ortamı, onların ihtiyaçlarını otoritenin düzenlemeleri kurulmuştur. Bölüm 3. Charter sermaye Madde 10. toplam sermayenin minimel miktarı Şirketin asgari kayıtlı sermaye olduğunu mali yıl için ulusal bütçe Kazakistan Cumhuriyeti kanunla kurulan kez aylık hesaplama indeksi. Asgari şartları bir yatırım özelleştirme fonu olarak faaliyet, şirket sermayesinin toplum için geçerli değildir bu bölümün ilk kısmında kurulan yetkili. Madde 11. Charter sermaye 1. Bir şirketin kayıtlı sermayesi ve bu Kanun ile kurulan gereklerine uygun olarak belirlenen konaklama bir fiyata, nominal değerini ve yatırımcıların de yararlanıcı payları (tek kurucusu) bir ödeme oluşturduğu Kazakistan Cumhuriyeti'nin ulusal para birimi cinsinden ifade edilir. reorganizasyon sonucu oluşturulan bir şirketin kayıtlı sermayesi bu Kanunla kurulan gereklerine uygun olarak oluşturulur. 2. edilecek hisse avans büyüklüğü charter sermayenin asgari boyutundan daha az tam bir tüzel kişilik olarak devletin tescil tarihinden itibaren otuz gün içinde, kurucular tarafından ödenen olmamalıdır, kurucuları tarafından yatırılır. 3. reklam paylaşımları ile yürütülen şirketin yetkili sermaye artışı. Bölüm 4. Hisse ve şirketin diğer menkul

9 Madde 12. şirketin menkul genel hükümler 1. Firma Adi hisseler veya adi ve imtiyazlı hisse çıkarabilir. Hisse uncertificated şeklinde yayınladı. 2. Kar amacı gütmeyen organizasyon imtiyazlı hisseler sorun olmayacaktır anonim şirketin kanuni şeklinde hazırlandı. 3. Eylem bölünebilir değildir. paylaşmak, tüm bunların tek bir hissedar olarak tanınan birçok kişi, ortak mülkiyet elinde ise ve genel acente vasıtasıyla eylem kanıtladığı hakları, tadını çıkarın. 4. aksi halde bu Kanunda öngörülen sürece bir türün eylem, sahibi olduğu her bir hissedar, hakların kapsamı bu tip hisselerin diğer sahipleri ile aynı verir. 5. Kazakistan Cumhuriyeti Kanunları ile sınırlı olabilir: 1) Şirketin hisse ile işlemlerin yürütülmesi; 2) hissedarlardan birinin sahip olduğu bir şirket hisselerinin en fazla; 3) Bir hissedar verilen şirketin hisse için oy sayısını. 6. Şirketin diğer menkul kıymetler, koşullar ve prosedür kayıt, yerleştirme ve kurtuluş için menkul kıymetler piyasasında Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatına göre kurulan çıkarabilir. Madde 13. hisse Türleri 1. Ortak pay hissedar oy temettü almak, doğru koymak tüm konularda oy hakkına sahip hissedarlar genel kurula katılma hakkı verirse şirketin net geliri, hem de Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak tasfiye halinde şirketin varlıklarının bir parçası olarak. 2. Hissedarlar - Bu Kanunun öngördüğü şekilde bir şirketin tasfiye ortak hisse sahiplerine charter şirketi tarafından kurulmuş önceden belirlenmiş bir garanti oranında temettü alma ve mülkiyet parçası - İmtiyazlı Hisse sahipleri hissedarlara bir tercihli hakkına sahiptir. Hisse senedi yerleştirme döneminde imtiyazlı hisse senedi sayısı, yerleştirilmiş hisse sened toplam sayısının yüzde yirmi beşini geçemez. 3. Bir imtiyazlı hisse hissedar bu maddenin 4. fıkrası ile belirtilen durumlar dışında, şirket yönetime katılma hakkı vermez. 4. Imtiyazlı hisse hissedarlar eğer bir şirketin yönetimine katılma hakkı verir: 1) Genel Kurul hangi imtiyazlı hisseler sahip bir hissedar haklarını kısıtlayabilir çözümü dikkate alır Toplantısı. Bu tür konularda karar imtiyazlı hisse senetleri seçkin (hariç hazine) tamsayısının en az üçte iki sınırlama için oy şart altında yapılır. İmtiyazlı hisse senedi sahiplerinin oy verme hakkını sınırlayabilen kararlara aşağıdaki kararlar girer: İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine ödenen temettü miktarının azaltılması veya temettü hesaplama usulünün değiştirilmesi; İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine yapılan ödeme usulünün değiştirilmesi; İmtiyazlı hisse senedinin adi hisse senedine değiştirilmesi; 1-1) Şirketin kendi imtiyazlı hisselerini işbu Kanun gereğince örgütlenmemiş piyasada satın alması sırasında fiyat düzenlenme

10 usulüne değişiklikler getirme (düzenlenmemiş ise usulün de düzenlenmesi) konusu Genel Kurul tarafından incelenir; 2) bir yeniden yapılanma veya tasfiye düşünen bir şirket hissedarlarının genel kurul toplantısında; tercih edilen hisse senetlerinin 3) temettü kendi ödeme için son tarihten itibaren üç ay içinde tam olarak ödenmemesi durumunda, bu maddenin 4) bendinde 3 öngördüğü olarak, hissedarların hakkı - Şirketin yönetim katılmak için imtiyazlı hisselerin sahibi kendisine ait imtiyazlı hisse senetleri üzerinde temettü tam olarak ödenmesi tarihinden itibaren sona erer. 5. Kurucu Meclis (tek ebeveynin çözünürlük) veya hissedarlar genel bir toplantı "altın hisse" tanıtıldı olabilir Sermaye ve temettüler oluşumuna dahil değildir aldı. "altın hisse" nin sahibi şirketin charter tarafından belirlenen konularda yönetim hissedarlar genel kurul, yönetim kurulu ve yürütme organının kararlarını veto etme hakkına sahiptir. "altın hisse" tarafından onaylanmış veto hakkı, transfer tabi değildir. Madde 14. bir pay sahiplerinin hakları şirket 1. bir şirketin Hissedar hakkına sahiptir: 1) Bu Kanun ve şirketin charter tarafından öngörülen şekilde şirket yönetime katılma; 2) temettü almak için; 3) Bu hissedarlar genel kurul veya şirketin charter tarafından belirlenen şekilde Şirket'in mali tabloları ile tanıdık dahil toplumun faaliyetleri hakkında bilgi edinmek; 4) Bir toplumda ya da menkul onun sahipliğini teyit adayının firmadaki ekstresi almak; 5) şirketin yönetim kuruluna seçilebilmek için Şirket hissedarlarının genel kurula sunmak; 6) toplumun organları tarafından alınan kararla mahkemeye meydan; 7) Şirketin oy imtiyazlı hisselerinin yüzde beşi veya daha fazlasına tek başına veya diğer hissedarlarla beraber sahip olma durumunda; işbu Kanunun 63. ve 74. Maddeleri ile öngörülen durumlarda Şirket adına mahkemeye başvurmak ve; görevli kişilerin faaliyetleri neticesinde Şirkete vermiş oldukları zararları tazmin etmelerini, büyük işler ve (veya) menfaati olan işleri yapma kararı sonucunda görevli kişiler ve (veya) bağlı kişilerin kazanmış oldukları karları Şirkete geri ödemelerini talep etmek; 8) tasfiye mülkiyet bölümünde; 9) durumlar dışında hisseleri veya diğer menkul, hisselerinin içine bu Kanunun öngördüğü şekilde Cabrio, şufa hakkı kanunlar tarafından düzenlenir. 2. Büyük hissedar da hakkı vardır: 1) olağanüstü genel kurul toplantıya veya hissedarlar genel bir toplantıya için Yönetim Kurulu durumunda o toplanması mahkeme temas talebi;

11 2) Bu Kanuna göre hissedarlar genel kurul gündemine ek öğeler eklemek için Yönetim Kuruluna teklif; 3) Yönetim Kurulu toplantıya isteği; 4) kendi hesabı için bir denetim firmasının denetim şirketi gerektirir inci ve bu maddenin 2 belirtilen hissedar haklarına sınırlamalar, izin vermeyin. İşbu maddenin 1. fıkrası ile öngörülmüş hissedar haklarından başka Şirket İçtüzüğünde hissedarların diğer hakları da düzenlenebilir. Madde 15. Şirketin hissedarları Görevleri 1. Bir şirket olmalı ve Hissedar: 1) hisse senetleri için ödeme; 2) on gün şirketin ve toplumun pay defterine yürütülmesi için gerekli ayrıntıları değiştirme hissedarın sahip olduğu hisse ve aday sahibinin kayıt bildirmek içinde; 3) şirket veya onun faaliyetleri hakkında bilgi açıklamıyoruz resmi, ticari veya yasa tarafından korunan diğer sırları; 4) Bu Kanun ve Kazakistan Cumhuriyeti'nin diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca diğer görevleri yapmak. 2. Şirket ve Şirket İşleri bu maddenin 1 inci fıkra) bendi 2 öngörülen olmayan hissedar ihtiyacının sonuçlarından sorumlu değildir. Madde 16. Şirketin değerli kağitlarının satın alma hakk avantajları 1. Yanı sıra daha önce satın almış uygulamaya hisseleri veya diğer menkul şirketin hisseyle ortak dönüştürülebilir tanıtımı için niyet Derneği yaptığı açıklamada, menkul kıymetler, eder, içinde kitle iletişim araçları içinde yazılı bir bildirim ya da yayın tarafından ortaklarına bu teklifi üzerine karar tarihinden itibaren on gün teklif fiyatı (satış), toplumun kurulmuş vücut mevcut hisseleri oranında eşit şartlarda satın alma senetleri, (satış) menkul da karar verdi. yerleştirme tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Hissedar (satış) şirket hisse yasa şufa hakkı göre, şirketin hisse Cabrio içine hisseler veya diğer menkul satın almak için başvuruda bulunabilirler. Bu durumda, toplumun ortak hisse senedi sahibi bir ortağı hisseyle ortak veya diğer menkul şirketin hisseyle ortak dönüştürülebilir ve tercih edilen hisse şufa hakkı hakkına sahiptir şirketin tercih edilen hisse senetlerine sahip hissedarların şufa hakkı hakkına sahiptir. Önalım hakkı kullanılarak satın alınan hisse senedi veya adi hisse senedine çevirilebilen diğer kıymetli evrak karşılığı; hissedar tarafından satın alma başvurusunu takip eden otuz takvim günü içinde ödenir. Şirekt İçtüzüğü tarafından hisse karşılığı ödemesi için başka bir süre öngörülmüş olabilir. Ancak bu süre, hisse yerleştirilmesinden sonra doksan takvim gününü geçemez. 2. İlan edilen hisseleri yerleştirme ve Kazakistan Cumhuriyeti kanunnamesi ile belirtilmiş olan ve diğer ihtiyatlı norm ve limitleri yerine getirme amacıyla daha önce satın almış olduğu hisseleri satma niyetinde olan bir Mali Kuruluş; yetkili organ talebi üzerine hisseleri yerleştirme

12 kararını izleyen beş iş günü içinde yazılı olarak veya medya aracılığıyla hissedarlara hisseleri satma teklifinde bulunmak zorundadır. Söz konusu satış, hissedarlara sahip oldukları paylar dikkate alınarak aynı şartlar altında teklif edilecek. Satış; kıymetli evrakları satma kararını alan Şirket dairesinin belirlemiş olduğu hisseleri satışa çıkarma fiyatı üzerinden yapılacaktır. Şirketin hisseleri satın alma teklifini alan hissedar; önalım hakkını kullanarak beş iş günü içinde, hisseleri veya hisseye çevirilebilen diğer kıymetli evrakları satın alma dilekçesini sunabilir. Önalım hakkı kullanılarak satın alınan Mali Kuruluş hisselerinin karşılığı; hissedarın ilgili dilekçeyi sunmasını izleyen beş iş günü içinde ödenir. Söz konusu hisse veya kıymetli evrakların karşılığı belirtilen süre içinde ödenmediği takdirde satın alma dilekçesi geçersiz sayılacaktır. 3. Hisse veya Şirketin adi hisselerine çevirilebilen kıymetli evrakların karşılığını ödeme süresi ile ilgili olan ve işbu Maddenin 1 ve 2 fıkralarında gösterilen şartlar; söz konusu hisselerin Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetinin kararı gereği Devlet Mülkünün yönetimini yapan bir Resmi Organ tarafından satın alınması durumunda geçersiz sayılır. Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetinin kararı gereği Devlet Mülkünün yönetimini yapan bir Resmi Organ; önalım hakkını kullanılarak satın almış olduğu hisse veya Şirketin adi hisselerine çevirilebilen kıymetli evrakların karşılığını ilgili dilekçenin sunmasını izleyen oniki ay içinde öder. 4. Söz konusu hisse veya kıymetli evrakların karşılığı işbu maddenin 1,2 ve 3 fıkralarında gösterilen süre içinde ödenmediği takdirde, satın alma dilekçesi geçersiz sayılacaktır. 5. Şirket hissedarları tarafından Önalım haklarının kullanılması usulü, yetkili organ tarafından belirlenir. 6. İşbu Kanunun 83.maddesi ile öngörülen usulle başka bir Şirketin bünyeye katılması sırasında hisselerin satışa çıkarılması sürecinde Şirket hissedarlarına Önalım hakkı tanınmaz. Madde 17. (Madde 17 hariç - 8 Temmuz 2005 N 72 (eylem tanıtılması düzenin olarak RK Kanunu, bkz v. 2) Madde 18. Şirketin tedavüldeki hisse 1. Şirket hisselerinin ilan sayısı içinde bir veya daha fazla yerleşim yoluyla konunun devlet kayıttan sonra hisselerini çıkarabilir. Yetkili hisse sayısı içinde şirketin hisse dağıtma kararı şirketin charter hissedarlar genel kurul toplantısından madde sevk dışında şirketin yöneticileri tarafından alınır. Hisse senedinin yerleştirilmesi; hissedarların önalım haklarını kullanma, örgütlenmiş veya örgütlenmemiş piyasada yapılan yazılma veya arttırım yoluyla ve ayrıca Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı

13 tarafından öngörülmüş durumlarda kıymetli evrakların ve (veya) para taahütlerinin Şirket hisselerine çevirilmesi yoluyla gerçekleştirilir. 2. Önalım hakkı doğrultusunda, hisse senedini veya Şirketin adi hisselerine çevirilebilen kıymetli evrakı satın alma dilekçesi için verilen otuz günlük süre içinde Hissedar; hisse senedi veya adi hisseye çevirilen kıymetli evraktan feragat ediyor ve önceki sahibi satın alma dilekçesini vermiyor ise bu hak, hisse senedinin yeni sahibine geçiyor. 3. Toplumun yerleştirme ajansı için belirlenen hisse fiyatı yerleştirme hangi bu hisse satılabilir en düşük fiyat hisse yere karar verdi. Hissedarlar hisseleri önalım haklarını kullanarak satın alırlar. Hisse satış fiyatı, en düşük yegane yerleştirme fiyatıdır ve aynı zamanda yerleştirme kararı alan organ taraffında belirlenir. Şirket hisseleri; yazılma yoluyla satın alan kişiler için ve ilgili yerleştirme dahilinde belirlenmiş tek fiyat karşılığında satılır. 4. Şirketin yetkili organı, daha önce almış olduğu; ilan edilen hisseleri yerleştirme kararının şartlarını değiştirdiği takdirde, örneğin yerleştirilen hisse miktarının çoğaltılması ve (veya) hisse önalım fiyatının düşürülmesi gibi durumlarda Şirket; hissedarlarına tekrar önalım hakkını tanıyacaktır. Madde 19. Sistemi bir şirketin hisse sahipleri kayıtları 1. pay Şirket ve iştirakleri bağlı bir kişi olmamalı toplumun sadece kayıt, uygulayabilir bir şirketin kayıt ettirilmesi. 2. payı menkul kıymetler piyasasında Kazakistan Cumhuriyeti kanunları tarafından belirlenmiş yetkili kuruluşa bilgi sağlamanın yanı sıra, toplumun sicil tutma konusundaki prosedürü. 3. Şirket hisse payları devlet tescili için yetkili organ belgelerin sunulması öncesinde toplumun kayıt tutmak için şirketin hizmet sözleşmesinin kayıt ile sonuçlandırmak zorundadır. 4. bir şirketin hisse için tam ödeme payı şirket (adayı muhasebe sistemi) kayıt alıcının hesabına bu eylemin kabul sipariş veremem kadar. Madde 20. toplumun hisse yerleştirme Raporu 1. Firma altı ayda temelinde (yarı yıl bildirdiği tarihten itibaren bir ay) şirketin yetkili hisse ya da tam dağıtımının tamamlanmasından sonra tam dağıtım öncesinde üzerinde hisselerinin yerleştirme sonuçları konusunda yetkili ajansının haberine sağlayacaktır. Hisse değiştirilme sürecini takip eden bir ay içinde yerleştirilmiş hisse senedi çeşidinin başka çeşit hisse senedi ile değiştirilmesi durumunda; hisselerin yerleştirilmesi sonucunda yazılmış raporlarda yapılan ekleme ve değişiklikler. 2. Içerik ve halka arz ile ilgili raporu yanı sıra göz ve bu raporun kabul prosedürünün sunumu otorite tarafından belirlenir.

14 Madde 21. Toplumun sunulan hisselerin Ödeme 1. Şirket hisseleri için ödeme olarak para tarafından yapılabilir, bu Kanun ve Kazakistan Cumhuriyeti'nin diğer yasama belirtilen durumlar dışında ve diğer mülkiyet, (fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere) mülkiyet hakları. Ödemeler nakit dışında, mülkiyet (kıymetli evraklar hariç), mal Kazakistan Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak verilmiş bir ruhsat uyarınca hareket ederek, biçen tarafından belirlenen bir fiyata yapılır. Menkul kıymetler borsasında satılıp-alınan ve şirketin yerleştireceği hisse senetleri karşılığında verilen kıymetli evrakların değerlendirilmesi menkul kıymetler borsası yatırım araçlarını değerlendirme yöntemi kullanımıyla yapılır. Kıymetli evraklar söz konusu yöntem kullanımıyla değerlendirilemediği veya karşılık olarak sunulan kıymetli evrak çeşidi için uygun yöntemin bulunmadığı takdirde değerlendirme; Kazakistan Cumhuriyeti kannunamesi gereği verilmiş lisansa istinaden hareket eden bir değerlendirme uzmanı tarafından yapılır. 2. Şirketin hisseleri için ödeme özelliğinin zevk taşınmışsa, böyle bir hakkın değerlendirme toplum tarafından kullanımı tüm dönem için Emlak kullanmak için ücret miktarına bağlıdır. Önce bir şirketin hissedarlar genel kurul izni olmadan bu tür mülkiyet dönem nöbet son yasaktır. 3. Hisse senedi yerleştirme esnasında Anonim Şirket aşağıdakileri yapamaz: 1) Yerleştirilmekte olan hisse senetlerini satın alamaz; 2) Şirketin çıkardığı hisse senetlerinin aynı Şirket tarafından satın alınma hakkı veya yükümlülüğünü öngören sözleşmeleri imzalayamaz ve aynı şartları taşıyan hisse senedi türevlerini satın alamaz. Madde 22. Temettü edildi 1. Temettü temettü ödeme tercih aktsiyam. üzerinde temettü hariç, oy hisselerinin basit bir çoğunluk tarafından hissedarlar genel bir toplantı yapıldı kaydıyla, nakit veya menkul kıymetler Şirket'in ödenmiş edildi. Şirket hisselerinin tercih edilen menkul değerlere ilişkin temettü ödenmesi izin verilmez. kendi menkul Şirket hisseleri üzerinde temettü ödenmesi söz konusu ödeme şirket hisselerinin ve hissedarların yazılı izni ile bunlar tarafından ihraç edilen tahvillerin tarafından ilan edilir bu durum sadece altında izin verilir. temettü alma hakkına sahip pay sahiplerinin listesi, temettü ödeme başlama tarihinden önceki tarihte yapılacaktır. aksi takdirde hisse yabancılaşma kontrat sürece yasa ile ödenmemiş temettü hisse Yabancılaşma, bunların hisselerinin yeni sahibi olsun. 2. Bir şirketin hisse senetlerinin temettü ödeme sıklığı şirketin charter ve hisse senetleri (veya) prospektüs tarafından belirlenir. 3. Bir şirketin hisse senetlerinin temettü ödemeleri, ödeme acentesi

15 aracılığıyla yapılabilir. hizmetler için ödeme obschestva.v tarafından ödeme ajan için yapılan 4. Temettü tahakkuk olmayan ya da yayınlandığı veya toplum tarafından satın idi hisseler üzerinden ödenen ve mahkeme veya şirket hissedarlarının genel kurulda bunu ortadan kaldırmak için karar verdi. 5. Değil Şirketin adi ve imtiyazlı hisseler üzerinden temettü izin: 1) negatif sermaye ile, ya da şirketin öz sermaye tutarının, hisse senetlerine temettü sonucu olumsuz olur ise; 2) Şirket iflas ya da iflas uyarınca, iflas veya üstü levhalarında Kazakistan Cumhuriyeti yasalarına hisseleri üzerinde temettü bir sonucu olarak toplumda görünür ile yerine getirmesi halinde; 3) (iptal edildi r N 72) 6. Bir hissedar toplumun eğitim borç bakılmaksızın kazanılmamış temettü ödeme talep etme hakkına sahiptir. onların ödeme için sabit dönemde temettü ödenmemesi durumunda, hissedar temettü ve ceza, parasal yükümlülük ya da bir bölümünü günü Kazakistan Ulusal Bankası'nın resmi refinancing oranı esas alınarak hesaplanan anapara tutarı ödenecektir. 7. tahakkuk etmeyecektir veya hisseleri üzerinde temettü ödemesi anonim şirketin kanuni şeklinde oluşturulan, Kar amacı gütmeyen kuruluş. Madde 23. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler 1. Şirketin İçtüzüğü öngördüğü takdirde; üç aylık veya altı aylık dönem sonrasında adi hisse senedi temettü ödemeleri ancak ilgili dönem mali denetim raporu sonucunda ve Genel Kurul kararı ile yapılır. Genel Kurul un üç aylık veya altı aylık dönem sonrasında adi hisse senedi temettü ödemeleri konusunda alacağı kararında hisse senedi başına ödenecek temettü miktarı da belirtilir. Yıl için Şirketin Adi hisseler üzerinden temettü ödeme hissedarlar olağan genel kurul toplantısı ile kabul edildi. Bir şirket hissedarlarının genel toplantı karar tarihinden itibaren on iş günü içinde, medya içinde zorunlu yayınlanması ile toplumun ortak hisse senedi temettü ödemek karar verebilir. 2. on karar medyada yayınlanmış olması gerektiğini Şirket Adi hisseler üzerinden temettü ödemek için karar tarihinden itibaren iş günü içinde. Bu durumda, halka açık şirketler kurumsal web sitesi olarak karar yayımlaması gerekir. 3. ortak şirket üzerinde temettü ödemesi aşağıdaki bilgileri ihtiva edecektir: 1) ad, adres, banka ve şirketin diğer ayrıntılar; 2) için temettü ödemesi dönem; 3) adi hisse başına temettü; 4) temettü ödemesi başlama tarihi; 5) prosedür ve temettü ödemeleri oluşturmaktadır.

16 Madde 24. Tercih edilen hisseler üzerinden dağıtılan temettüler 1. Şirket tercih edilen hisseler üzerinden temettü ödemesi olarak paragraf bu kanuna. Temettü ödenmesi ve tercih edilen hisse başına temettü miktarını sıklığı şirketin charter tarafından kurulacaktır. imtiyazlı hisseler üzerinde tahakkuk eden temettü tutarı aynı dönemde Adi hisseler üzerinden tahakkuk eden temettü tutarını daha az olamaz. Onun Adi hisseler üzerinden şirket temettü temettü tam ödeme kadar yapılmaz. 2. Imtiyazlı hisselerin temettü garantisi miktarı, sabit bir ifade olarak ayarlanabilir ve her türlü tedbir düzenlilik ve değerlerinden erişilebilirlik tabi göre indeksleme ile. 3. şirketin tercih edilen hisseler üzerinden temettü ödeme tarihinden önce beş içinde iş günü fıkra) bentlerinde 1'de belirtilen bilgileri içeren temettü ödeme medya bilgileri 1), 2), 4) 5, bu Kanunun 23 üncü 3 ve yayınlamak zorundadır toplumun tercih edilen hisse başına temettü olarak. Madde 25. Şirketin hisseleri ile İşlemler 1. Kişi, ayrı ayrı veya birlikte ve ikincil menkul kıymetler piyasası olarak satın almak için Şirket hisselerinin oy fazla yüzde otuz topluma ve kurulu düzeni içinde otoriteye bir uyarı göndermek zorundadır niyetinde bağlı kişiler ile. Söz konusu ihbarname, satın alınacak hisse senedi miktarı, satın alma fiyatı ve Yetkili Kurumun mevzuatı ile öngörülmüş diğer bilgileri içerir. 2. Firma şirketin hissedarları hisse satışı önlemek olmayabilir. Şirket bir fiyat önerisi fiyat daha yüksek şirket tarafından satın alınması veya üçüncü şahıslar hakkında, şirket hisse satmak isteyen bir kişi için bir teklif yapma hakkına sahiptir. Teklif hisse senetleri, fiyat ve üçüncü şahıslar tarafından hisse alım durumunda alıcı ayrıntıları sayısı hakkında bilgi içermesi gerekir. 3. İkincil menkul değerler piyasasında tek başına veya bağlı şiketler ile beraber oy imtiyazlı hisse senetlerinin yüzde otuzunu veya daha fazlasını ya da oy imtiyazlı hisse senetlerinin yüzde otuzu veya daha fazlasının sahibi olacağı bir hisse senedi tutarını satın alan kişi, otuz gün içinde Şirketin diğer hissedarlarına medya aracılığıyla hisselerini satın alma teklifi yapacaktır. Bu durumda, kamu şirketlerinin hissedarlarına teklifin kurumsal web sitesinde yayınlanmalıdır. Bir hissedar satmak üzere teklif yayımı tarihinden itibaren otuz gün geçmeyen bir süre içinde kendi hisselerini satmak için bir teklifi kabul etme hakkına sahiptir. Kişi adları dahil oylama hisselerinin yüzde otuz veya daha fazla (adı), ikamet ettiği yer (location), kendilerine ait hisse sayısı ve önerilen satış fiyatı satın onun bağlı kuruluşları, ilgili verileri içermelidir hisselerini satmak için hissedarlarına teklifi hisse bu Yasanın 69. maddesinin 2. fıkrası uyarınca belirlenecek. Kişi hisselerini satmak için hissedarların yazılı izni alma durumunda, edinimine ilanları, otuz gün içinde hisse için ödemek

17 zorundadır. Başarısızlık sahibi, kişi (ler) Bu fıkrada belirtilen hisse iktisabı için uygun (holding), Şirket'in oy hisselerinin yüzde otuz veya daha fazla (onlara) hisse onu (onları) ait bu parçaların onunla neaffiliirovannym tasarrufta (olmalıdır) olacaktır oylama hisselerinin 29 yüzde obschestva. 4. Düşen, bu öneriyi, hisse satın yayınlanan kişinin reddine karşı adli itiraz hakkını satmak için bir teklif karşısında bir bildiri yayımlandı olan bir şirketin Hissedar. Madde 26. Toplumun inisiyatifiyle hisse Redemption 1. Hisse Redemption bu kanunun, sonradan satış veya diğer amaçlarla amacıyla değil, Kazakistan Cumhuriyeti ve Şartı'nın yasalara aykırı öngördüğü şekilde onaylanmış onların kurtuluş toplumda hisselerinin değer belirleme yöntemi uyarınca şirketin girişimi hissedar onayı ile etkilenmiş olabilir. 2. Şirket aksi halde bu Kanun ve (veya) şirketin charter tarafından reçete sürece toplumun girişimiyle hisse, yönetim kurulu kararı dayanmaktadır satın alır. 3. Şirket, tedavüldeki hisselerinin kurtarmak olmayabilir: 1) hissedarlar ilk genel toplantısına kadar; 2) hisselerinin yerleştirme raporunun onaylanması öncesinde; 3) Toplumun itfa öz bir sonucu olarak, bu Kanunla öngörülen asgari sermaye daha az olması halinde; 4) kurtuluş anda ise şirket iflas veya bu işaretleri Kazakistan Cumhuriyeti yasalarına göre iflas ya da iflas, karşılayan itfa onunla görünen tüm gerekli veya hisse geri satın bekleniyor; mahkeme veya şirketin hissedarlar genel kurulu tarafından 5) onu ortadan kaldırmak için karar verdi. 4. Üstün hisselerinin toplumun inisiyatifiyle itfa sayısı o ortaklarına bu tür kurtuluş duyurmak zorundadır hisselerinin satış işlemi (ler) in sonuçlanıncaya kadar, toplam yüzde birini aşarsa. Üstün hisselerinin geri ödeme konusunda toplumun Duyuru türleri hakkında bilgi içermesi gerekir, geri satın hisse senetleri, fiyat, vade ve itfa koşulları sayısı ve medyada yayınlanacak. 5. bir şirketin tedavüldeki hisse senedi sayısı, Repo ortaklarına duyurdu durumunda, hisseleri oranında şirketin itfa ilan hisseleri, hissedarlar arası geri satın hisselerin sayısını aşıyor. Madde 27. Toplumun hisse Redemption hissedar talebi 1. Hisse Redemption aşağıdaki durumlarda onlara sunulabilecek bir hissedar toplum, isteği üzerine kamu yapılmalıdır: 1) hissedar, toplumun yeniden ele AGM, iştirak halinde) ve karşı oy şirket (yeniden düzenlenmesi üzerine hissedarlar genel kurul toplantısında kabul edilmesi; 1-1) (hissedar genel hissedarlar toplantısına katılmadı veya o toplantıya katıldı ve bu karar) karşı oy ise şirket hisselerinin delist için kararın hissedarlar genel kurul toplantısında;

18 1-2) Şirketin hisseleri delist için açık artırma ile karar; 2) büyük bir işlem ve hangi toplum bu Kanun ve şirketin charter tarafından öngörülen şekilde alınan bir çıkarı olan bir işlem sonuçlandırmak için (ya da) kararı sonuçlandırmak için karar ile anlaşmazlık; 3) hissedar hangi tür karar alındı ya da kendisi ve bu toplantıya katılan eğer hissedarlar genel kurula katılmadı eğer hissedar (sahip olduğu hisse haklarını kısıtlayan şirketin charter değişiklikler ve eklemeler yapmaya karar hissedarlar genel kurul toplantısı ) bu karara karşı oy kullandı Şirket, bu Kanunun öngördüğü şekilde onaylanmış onların kurtuluş toplumda hisselerinin değer belirleme yöntemi ile uygun olacaktır hissedarı isteği üzerine olağanüstü hisse satın aldı. 2. karar tarihinden itibaren otuz gün içinde bir hissedar olabilir, ya da, bu maddenin 1. fıkrasında atıfta bulunulan bir kamu yazılı açıklamada kendisine ait hisselerinin kurtuluş için kamu talep göstermek için şirket hisselerinin delist için açık artırma ile karar tarihinden itibaren. Ifadesinin alınmasından itibaren otuz gün içerisinde şirket ortaklarından hisse geri satın almalısınız. 3. Bir şirketin tedavüldeki hisse senedi sayısı, Repo ortaklarına duyurdu Eğer toplum itfa edilebilir hisselerin sayısını geçerse, bu hisse payları oranında pay sahiplerinden geri satın vardır. Madde 28. Hisselerin şirket tarafından satın Kısıtlamalar 1. Hisselerin toplam sayısı ve sermaye büyüklüğü yüzde onunu geçemez şirketin tedavüldeki hisselerinin satın maliyetlerinin 25 ını geçemez toplum tarafından geri satın hisse sayısı: 1) Bir ortağın talebi üzerine hisseleri itfa üzerine - gibi bir tarihte: pay sahiplerinin genel kurul toplantısı yaparak, bu Kanunun 27 nci paragraf 1, 1-1, 3'de belirtilen; şirket hisselerinin delist için ticaret çözümleri düzenleyen benimsenmesi; büyük bir işlem ve toplumun bir ilgi vardır (ya da) işlem girmek için karar; 2) toplumun inisiyatifiyle hisseleri itfa üzerine - karar tarihini itibariyle ödenmemiş hisse geri satın almak için. 2. Şirket hisseleri geri satın ve hissedarlar genel kurul çoğunluk sayılmaz üzerinde oy. Madde 30. Şirketin Convertible menkul 1. Böyle bir yayın imkanı olan charter sağlanan yalnızca Şirket konvertibl menkul kıymetler ihraç edebilir. Kar amacı gütmeyen organizasyon konvertibl menkul sorun olmayacaktır anonim şirketin kanuni şeklinde hazırlandı. 2. kıymet Sayı, hisse dönüştürülebilir, şirketin yetkili ve sunulan hisse arasındaki farkı içinde izin verdi.

19 3. Koşulları ve prosedürü şirketin menkul dönüştürmek için konvertibl menkul sorunu için izahname belirtilmiştir. 4. Aşağıdaki belgelerden birinin temelinde, ortak hisse toplumun alacaklılarına menkul kıymet ve diğer mali yükümlülükler Dönüşüm: 1) Şirketin hisse senetlerine dönüştürülebilir menkul konunun umudu; 2) Bankalar ve bankacılık faaliyetlerine Kazakistan Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak kabul edilen bankanın yeniden yapılanma planı; 3) şirket iflas etmiş ise rehabilitasyon planı, iflas Kazakistan Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak kabul. 5. Toplumun pay sahiplerinin kullanımına hisse ön alım menkul kıymetler hukuk konuda izahname tarihinde Şirket ortak paya menkul dönüştürürken, şirketin Adi hisseler dönüştürülebilir menkul dağılımında daha önce ise, pay sahiplerinin güvenlik ilk ret hakkı verildi. 6. Bankanın varlık ve yükümlülüklerinin yeniden yapılanmanın bir parçası olarak şirket hisselerinin içine menkul dönüşüm durumunda, ya da toplumun rehabilitasyon sürecinde, şirket iflas ise, menkul kıymetler ve hisse toplumun (veya) mali yükümlülüklerini dönüşümü ile paylarını yerleştirirken ön alım hakkı banka (şirket) hissedarlarına kullanılamaz. 7. Şirket hisselerin Bu dönüşüm sonucunda elde kişiler, şartlara tabi Şirketin Adi hisseler, içine menkul dönüştürmek hakkına sahiptir ilgili faaliyetleri yürüten şirketin hissedarları açısından (pay alma planı olanlar) Kazakistan Cumhuriyeti yasama tarafından kurulan. Yetki düzenlemeleri öngördüğü durumlarda, Şirket'in ortak paya menkul dönüşüm engeller. Madde Toplumun başka tür bir tür hisse senedinin değişimi 1. Şirket her ihtimale karşı toplumun başka tür bir tür hisse senedinin değişimi hakkına sahiptir Böyle bir değişim olasılığını kendi charter ve hisse ihracı umudu tarafından sağlanıyorsa. 2. Toplumun başka tür bir tür hisse senedinin değişimi için şartlar, koşullar ve prosedür izahnamenin yetkili organ ve hisse ihraç düzenlemelerine kurulmuştur. Madde 31. Şirketin Rehin menkul 1. Şirketin rehin senetleri hakkı sınırlı olmayabilir veya hariç ana sözleşme hükümleri. Bir hissedar, onlara söz verdi ve oy payları temettü alma hakkına sahiptir rehin şartları sürece. 2. Şirket kabul edebilir teminat, olağanüstü menkul sadece sanki: 1) rehin senetleri tamamen ödenir; 2) hisselerinin toplam sayısı, topluma rehin ve Şirket tarafından geri satın hisseleri hariç Şirket hisselerinin en fazla 25 yüzde, onun rehin olmak; 3) yönetim kurulu tarafından onaylanmış bir rehin sözleşmesi, aksi şirketin charter düzenlenir. 3. aksi takdirde kefalet şartları öngörüldüğü sürece doğru ve toplum

20 tarafından yerleştirilen onun rehin olmaktan hissedar ait hisselerin oy. Şirket rehin kendisi tarafından düzenlenen payları oy hakkına sahip değildir. 4. ipotek senetleri şirketin tescil prosedürü menkul kıymetler piyasasında Kazakistan Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak belirlenir. Madde 32. Vergi borçları geri ödemesi,charter devlet katılımı ile şirketler yetkili hisselerinin pahasına sermaye 1. Yetkili sermaye devlet katılımı ile şirketlerin vergi borcunun üç aydan fazla (bundan böyle - ödenmemiş borç) için gecikmiş ise devlete vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi üzerinde vergi denetimi sağlamak, Kazakistan Cumhuriyeti kamu otoritesi, (bundan böyle - devlet dairesi) yetkilidir Toplumun borç geri ödeme: 1) Kazakistan Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak şirketin ilan hisselerinin elden sınırlamaya karar; 2) Şirket veya toplumun borç ödemek için kendi başarısızlık yetkili hisse yokluğunda şirketin yetkili hisseleri ve onların sonraki dağıtım zorla kayıt yoluyla toplumun borç çözümü için mahkemeye başvurmak için. 2. Şirketin yetkili hisseleri ve zorunlu kayıt yetkili hisselerinin satışından kısıtlama yerleştirilmesi sınırlı mevcut varlıklarının gerçekleşmesi için Kazakistan Cumhuriyeti vergi mevzuatında öngörülen şekilde gerçekleştirilir. Şirket cumhuriyet, toplumun imha ve yetkili hisse kısıtlamalar olabilir Cumhuriyeti Kazakistan devlet ajansı Hükümeti sonra karar ekonomisi için stratejik öneme sahip sektörlerde faaliyet halinde borç geri ödemesi için devlete zorla kaldırılması yoluyla zorunlu kayıt hisse yetkili toplum. 3. Şirketin yetkili hisseleri ve zorunlu kayıt yetkili hisselerinin satışından devlet mülkiyeti kısıtlamaların Çekilme toplumun pay defterine onlara devlet mülkiyetinin kaydı ile gerçekleştirilir. devlet organı kayıtlı Devlet mülkiyet hakları Cumhuriyetçi devlet mülkiyetinin emrinde Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti tarafından yetkili. 4. Bir şekilde bir mahkeme kararı ile ve koşullar altında yetkili hisselerinin devlet kaydı zorunlu kayıt Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatına göre düzenlenir. 5. Toplumun borç geri ödeme dışında başka amaçlar için Şirket'in yetkili hisseleri ve zorunlu kayıt yetkili hisse, bertarafı ile ilgili kısıtlamalar koyarak alınan para, kullanmayın. Miktar Şirket ve zorunlu kayıt yetkili hisselerinin yetkili hisselerinin elden kısıtlamalar yerleştirerek aldıysanız fark toplumun gelir gider, borç miktarı aşıyor. 6. Yerleştirme fiyat ve toplumun borç yerleşim için gerekli hisse sayısı, toplum ile istişare kamu otoritesi tarafından belirlenir. hisselerinin devlet otoritesinin sunan fiyat girişim de Kazakistan Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak bir değer biçen tespit edilebilecek

Bölüm 1. Genel Hükümler Madde 1.İşbu kanunda kullanılan mevcut kullanılan temel kavramlar

Bölüm 1. Genel Hükümler Madde 1.İşbu kanunda kullanılan mevcut kullanılan temel kavramlar Anonim Şirketleri ile ilgili 13 Mayıs 2003 N 415 tarihli Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu (10.06.2014 tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor) İÇİNDEKİLER Bu Kanun seçim ve sorumlulukları

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

SINIRLI SORUMLU ORTAKLIK Kazakistan Cumhuriyeti Sınırlı ve İlave Sorumluluğu olan Ortaklıklar Kanunu na istinaden sınırlı sorumlu ortaklığın,

SINIRLI SORUMLU ORTAKLIK Kazakistan Cumhuriyeti Sınırlı ve İlave Sorumluluğu olan Ortaklıklar Kanunu na istinaden sınırlı sorumlu ortaklığın, SINIRLI SORUMLU ORTAKLIK Kazakistan Cumhuriyeti Sınırlı ve İlave Sorumluluğu olan Ortaklıklar Kanunu na istinaden sınırlı sorumlu ortaklığın, ortaklığın adını ve sınırlı sorumlu ortaklık kelimeleri veya

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 29.08.2012/157-1 ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğde, anonim şirketlerin genel kurullarına elektronik

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir. Birleşmede

Detaylı

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET 2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2013 günü saat 11:00

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara

Detaylı

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4743 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz?

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? a. 30 b. 60 c. 90 d. 120 e. 365 2. Paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerine sahip oldukları tahviller karşılığında verilecek paylar için esas

Detaylı

23 Ekim 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN ÖZKAYNAKLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

23 Ekim 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN ÖZKAYNAKLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE 23 Ekim 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29511 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN ÖZKAYNAKLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 5/9/2013

Detaylı

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 SORULAR SORU 1: Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. q BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların paylarının halka arzına

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların paylarının halka arzına 1. Ortaklıkların iç kaynaklardan ve kâr payından yaptıkları sermaye artırımları sonucunda ihraç edilen paylara ne ad verilir? a. Adi pay b. İmtiyazlı pay c. Bedelli pay d. Bedelsiz pay e. Hamiline yazılı

Detaylı

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI Girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esaslar 30/12/2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu ( SPK ) ile Türkiye de hukuki

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun Numarası : 4875 Kabul Tarihi : 5/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/2003

Detaylı

Hasan Zeki SÜZEN KOBİLERİN HALKA AÇILMASI. KOBİ lerin halka açılmasının faydaları ve halka açılmaları konusundaki düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır.

Hasan Zeki SÜZEN KOBİLERİN HALKA AÇILMASI. KOBİ lerin halka açılmasının faydaları ve halka açılmaları konusundaki düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır. MAKALE Hasan Zeki SÜZEN KOBİLERİN HALKA AÇILMASI KOBİ lerin halka açılmasının faydaları ve halka açılmaları konusundaki düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır. 1 - Kobilerin Halka Açılmasının Faydaları Anonim

Detaylı

8.3. Fon portföyüne kurucunun ve yöneticinin hisse senedi, tahvil ve diğer borçlanma senetleri satın alınamaz.

8.3. Fon portföyüne kurucunun ve yöneticinin hisse senedi, tahvil ve diğer borçlanma senetleri satın alınamaz. İÇTÜZÜK TADİL METNİ KOÇBANK A.Ş. A TİPİ KARMA FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ KOÇBANK A.Ş. A TİPİ KARMA FONU içtüzüğünün maddeleri Sermaye Piyasası Kurul undan alınan 02/05/2005 tarih ve B.02.1.SPK.0.15-297 sayılı

Detaylı

GenelgeNo : 355 Kotasyon Müdürlüğü

GenelgeNo : 355 Kotasyon Müdürlüğü A fc. 15833 Sayı: İMKB/4-GDD-010.06.02, Konıı: Borçlanma Araçlarının Tahvil ve Bono Piyasası Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda Satışına İlişkin Esaslar. www.imkb.gov.tr Emirgan 34467 istanbul Tel

Detaylı

Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı

Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı MADDE 1-2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ 6. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ Sermaye ve Paylar Madde 6- Şirket, 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2 İÇİNDEKİLER LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI... 3 1. LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRI-GÜNDEM... 3 3. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRISIZ...

Detaylı

Türkiye deki başlıca şirket türlerinin temel özellikleri aşağıdaki gösterilmektedir.

Türkiye deki başlıca şirket türlerinin temel özellikleri aşağıdaki gösterilmektedir. YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET KURULUŞU Türkiye deki yabancı sermaye mevzuatının temelinde, ayrım gözetmeme ve eşit muamele ilkeleri yatar. Yabancı yatırımcılar yerli bir şirketle aynı konuma sahiptirler. Yabancı

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir.

Detaylı

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine A) Sermaye piyasası araçlarının ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir. B) Sermaye piyasası

Detaylı

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından, 10 Şubat 2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren II-15.1.a sayılı

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

www.tunagokdemir.com

www.tunagokdemir.com www.tunagokdemir.com MEVZUATTA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE TÜRK HUKUKUNDA SUKUK Klasik piyasalarda yatırımcıların, ihtiyaç sahiplerine fon aktarımı, genellikle bu aktarımdan bir maddi menfaat

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1003 Sermaye Piyasası Araçları 1 25 Bu kitapçıkta yer alan testlerin

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 29.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/49 SİRKÜLER ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları 1. Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların fonksiyonlarından değildir? A) Reel piyasaya kaynak sağlamak B) Sermaye birikimini oluşturmak C) Firmaların karşı karşıya kaldığı riskleri dağıtmak veya

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM KURULU

Detaylı

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**)

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Giriş : Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25.03.2015 Çarşamba

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür. MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Detaylı

KONU: Kar Payı Tebliği (Seri II No:19.1)

KONU: Kar Payı Tebliği (Seri II No:19.1) KONU: Kar Payı Tebliği (Seri II No:19.1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: IV, No:27 tebliği yürürlükten kaldıran ve yeni düzenlemeleri içeren Seri II No:15.1 sayılı Kar Payı Tebliği 23.01.2014 tarihinde

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

İTİMAT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. TEBLİĞ HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE

İTİMAT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. TEBLİĞ HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE 19 Ekim 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28446 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ Amaç HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

5. Borçlanma aracı ihracı için Yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç kaç yıl içinde Kurula başvuruda bulunulması zorunludur?

5. Borçlanma aracı ihracı için Yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç kaç yıl içinde Kurula başvuruda bulunulması zorunludur? 1. Yatırım amacı taşıyan kıymetli evrak aşağıdakilerden hangisidir? a. Menkul kıymet b. Para c. Çek d. Bono e. Poliçe 2. Aşağıdakilerden hangisi payların sahibine sağladığı mali haklardan a. Kar payı alma

Detaylı

BİRLEŞME. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

BİRLEŞME. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme q BİRLEŞME 2 BİRLEŞME BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. ŞİRKET KAVRAMI... 3 2. ŞİRKETLERİN UNSURLARI... 3 3. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI... 4 3.1. Adi Şirketler... 5 3.2. Ticaret Şirketleri...

Detaylı

EPDAD Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği

EPDAD Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği EPDAD Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği EPDAD EĞİTİM FAKÜLTELERİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından öğretmen

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) YAYIMLANDI

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) YAYIMLANDI Sirküler Rapor 30.12.2013/229-1 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, sermaye piyasası araçları borsada işlem gören veya nitelikli yatırımcılara satılan ortaklıklar,

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı 02.06.2016 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Ortaklar

Detaylı

Sermaye Piyasası Araçlarının Satışına İlişkin Özellikli Durumlar Yeni pay alma hakkının kullanımı

Sermaye Piyasası Araçlarının Satışına İlişkin Özellikli Durumlar Yeni pay alma hakkının kullanımı 3.1.10. Sermaye Piyasası Araçlarının Satışına İlişkin Özellikli Durumlar Yeni pay alma hakkının kullanımı Halka açık ortaklıkların bedelli sermaye artırımlarında birim pay başına yeni pay alma hakkı kullanım

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

MUHASEBE 2 11-MENKUL KIYMETLER. ERKAN TOKATLI www.erkantokatli.com tokatli.erkan@gmail.com

MUHASEBE 2 11-MENKUL KIYMETLER. ERKAN TOKATLI www.erkantokatli.com tokatli.erkan@gmail.com MUHASEBE 2 11-MENKUL KIYMETLER ERKAN TOKATLI www.erkantokatli.com tokatli.erkan@gmail.com 4 VARLIK HESAPLARI 1-DÖNEN VARLIKLAR 11-MENKUL KIYMETLER Yatırım Tasarrufların getiri ümidi ile ekonomik faaliyetlerde

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI DENEME SINAVI 1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi yatırım fonu kurucusu olabilir? A) Yatırım Ortaklıkları B)

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 16.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**)

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Kurum Dar

Detaylı

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2017-31.03.2017 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I. GİRİŞ 1.Raporun Dönemi : Bu rapor 01 Ocak 2017 31 Mart 2017 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2.Ortaklığın Unvanı :

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011 31/032011 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ

VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ .A.Ş. 1 2 VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI VE İÇTÜZÜK: 1.1.... (1) tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 58 inci maddesine dayanılarak ve bu içtüzük hükümlerine

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Fonu nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI Sirküler Rapor Mevzuat 19.09.2016/110-1 YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI ÖZET : 7/9/2016 tarihli ve 2016/9153 sayılı BKK ile konutlara ilişkin

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. KENDİ PAYLARINI GERİ ALIM POLİTİKASI

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. KENDİ PAYLARINI GERİ ALIM POLİTİKASI GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. KENDİ PAYLARINI GERİ ALIM POLİTİKASI Şirketimizin; yatırımcılarını korumak, istikrarlı ve gerçek değere uygun fiyat oluşumuna katkı sağlamak amacı ile kendi paylarını satın almasını

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6)

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) (27/12/2013 Tarih ve 28864 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Tebliğ değişikliklerine ilişkin liste: 1-10/2/2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FĠNANSAL TABLOLAR ĠLE BUNLARA

BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FĠNANSAL TABLOLAR ĠLE BUNLARA 26 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28983 TEBLĠĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FĠNANSAL TABLOLAR ĠLE BUNLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı

-SPK SİRKÜLERİ- 27 Aralık 2013 tarih 28864 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği aşağıda yer almaktadır.

-SPK SİRKÜLERİ- 27 Aralık 2013 tarih 28864 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği aşağıda yer almaktadır. Konu: Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği 27 Aralık 2013 tarih 28864 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği aşağıda yer almaktadır. İyi çalışmalar dileriz. Amaç ve kapsam

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 24.05.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

Kanun No Kabul Tarihi: 19/8/2016

Kanun No Kabul Tarihi: 19/8/2016 Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 6741 Kabul Tarihi: 19/8/2016 (26 Ağustos 2016 Tarihli ve 29813 Sayılı Resmî Gazete

Detaylı

HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 22.10.2012/180-1 HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde anonim şirketlerin kayıtlı sermaye sistemini kabul etmelerine,

Detaylı

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Tam Mükellef

Detaylı

4. Sahibine eşit hak sağlayan paya ne ad verilir? a) Bedelli pay b) Nama yazılı pay c) Bedelli pay d) İmtiyazlı pay e) Adi pay

4. Sahibine eşit hak sağlayan paya ne ad verilir? a) Bedelli pay b) Nama yazılı pay c) Bedelli pay d) İmtiyazlı pay e) Adi pay Sermaye Piyasası Araçları 1 1. Aşağıdakilerden hangisi payların sağladığı mali haklardan biri değildir? a) Kar payı alma hakkı, b) Hazırlık dönemi faizi alma hakkı, c) Tasfiye payı alma hakkı, d) Geri

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 08.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Sermaye

Detaylı

139 Makarios Avenue, Zavos Business Center, 3. Kat 3021 Limasol, Kıbrıs Investments Ltd Tel: , F:

139 Makarios Avenue, Zavos Business Center, 3. Kat 3021 Limasol, Kıbrıs Investments Ltd Tel: , F: YATIRIM TAZMİNAT FONU POLİTİKASI RELIANTCO INVESTMENTS LTD Nisan 2017 YATIRIMCI TAZMİNAT FONU POLİTİKASI Şirket, 2002 Yatırım Firmaları Yasası ile kurulan ve 144(I)/2007 ("Yasa") ile değiştirilerek yenilenen

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki

Detaylı

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ 4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. KOMANDİT ŞİRKETLER ADİ KOMANDİT ŞİRKET Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:)

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Bulgaristan dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi

Detaylı