Yıl: 4, Sayı: 10, Mart 2017, s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yıl: 4, Sayı: 10, Mart 2017, s"

Transkript

1 Yıl: 4, Sayı: 10, Mart 2017, s Hacer ÇORUH 1 KYZİKOS DENİZ SAVAŞI Özet Kyzikos antik kenti bir Miletos kolonisi olup, Propontis de (Marmara Denizi)bir yarımada üzerinde kurulmuştur. Stratejik öneminden ve ticarette kazandığı ün ile her dönem dikkat çeken bir kent olmuştur. Atina ve Sparta mücadeleleri arasında kalan kent, zaman zaman büyük sıkıntılar yaşamıştır. Kyzikos Deniz Savaşı da bunlardan biridir. Atina nın Delos Deniz Birliği ne üye olan Kyzikos, bir çok kentle beraber birlikten ayrılmıştır. Kyzikos un Sparta ile yakınlaşması ve Atina nın Karadenizden yaptığı ticarete engel olabilecek bir noktada olması, Atina için bir tehdit oluşturmuştur. Bunun üzerine Atina, Spartalıların desteğini alan Kyzikos a savaş açmıştır. MÖ. 410 yılında gerçekleşen savaşta, Atina donanmasının komutanı Alkibiades olup Sparta donanmasının başında da Mindaros bulunmaktaydı. Peloponnesos Savaşları içerisinde yaşanan Kyzikos Savaşını kazanan Atina olmuştur. Böylece Kyzikos tekrar Atina nın hakimiyetine girmiştir. Bu çalışmada Kyzikos deniz savaşının sebepleri, savaşın gidişatı ve stratejisi ile savaşın Kyzikos ve Atina için sonuçları üzerinde durulacaktır. Atina Anahtar Kelimeler:Kyzikos Savaşı, Alkibiades, Propontis, Hellespontos, SEA BATTLE OF CYZİCUS Abstract The ancient city of Cyzicus is a Miletos colony and Propontis (Sea of Marmara) is built on a peninsula. Due to its strategic importance and its reputation in trade, it has been a remarkable city in every period. Between the Athens and 1 Yrd. Doç.Dr., Harran Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü..,

2 Hacer Çoruh Sparta fights, the city has suffered from time to time. The Cyzicus Naval War is one of these troubles. Cyzicus, a member of the Delos Union of Athens, has been separated from many cities. Kyzikos had close relations with Sparta. Kyzikos was in a position where Athens could prevent the Black Sea trade. All of this posed a threat to Athens. For these reasons, Athens has waged war against the Cyzicus, which received support from the Spartans. In 410 BC. the battle took place in Alkibiades, the commander of the Athens fleet, and the commander of the Spartan navy was Mindaros. Athens won the Battle of Cyzicus during the Peloponnesian Wars. Thus, Cyzicus was again dominated by Athens. In this study, the reasons for the Kyzikos naval war, the events in the war, the strategy of war and the results of the war for Kyzikos and Athens will be evaluated. Key Words: Cyzicus Battle, Alkibiades, Propontis, Hellespontos, Athens. I-GİRİŞ Antik dönemde Mysia bölgesinin önemli kentlerinden biri olan Kyzikos, bugün Balıkesir ili Erdek ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Kent Propontis te (Marmara Denizi) anakaraya dar bir boyunla bağlanan, Arktonnesos (Kapıdağ) yarımadasının güney ucunda lokalize olmuş (Ashmole, 1956:180; Lloyd, 1989:206; Sevin, 2001: 48) bir Miletos kolonisidir (Ehrenberg, 1937:152;Tekin, 1992:88) (Harita1). Kyzikos erken dönemlerden itibaren Karadeniz ticaretinde büyük bir alışveriş merkezi olarak öne çıkmıştır (Magie, 2003:56). MÖ. 478 yılında Yunan birleşik donanmasının, Persleri yenmesi ile Atina hâkimiyeti altına giren Anadolu kentleri arasında Kyzikos da yer almıştır (Hasluck, 1910:165;Ertüzün, 1999:). Kent bu tarih itibari ile Attika Delos Deniz Birliği nin de bir üyesi olmuştur (Hasluck, 1910:165;Hasluck, 1911:8;Cremer, 1991:9;Gezgin, 1997:47;Hansen ve Nielsen, 2004:984;Arıcan, 2004:29). Kyzikos un bu üyelik karşılığında 9 Talanton gibi oldukça yüksek bir vergi ödediğini bilmekteyiz (Hasluck, 1910:165;Eddy, 1973:50;Mildenberg, 1995:11;Sacks ve diğ., 1997:75;Ertüzün, 1999:20:Motor, 2010:151). Atina zamanla müttefiklerini uyruk gibi görmeye başlayıp ağır vergiler alarak, birliği bir deniz imparatorluğu ve birlik üyelerini de sömürge haline getirmiştir. Birlikten ayrılmak isteyen kentleri de ağır bir şekilde cezalandırmaktadır (Ertüzün, 1999:20;Arıcan, 2004:29). MÖ. 454 te Atina nın birlik merkezini Delos tan Atina ya taşıması (Eddy, 1973b:70:Balcer, 1984:11vd;Gezgin, 1997:51;Tekin, 2008:99) ve birliği kendi çıkarları doğrultusunda kullanması, üyeleri oldukça rahatsız etmiştir (Rhodes, 1986: 259; Balcer, 1984:11 vd.; Gezgin, 1997:51; Friedell, 1999:178;Ertüzün, 1999:20). Atina nın bu hegemonya sevdası, Sparta ile aralarında MÖ. 431 yılında savaş çıkmasına ve birliğin sonlanmasına sebep olmuştur (Tekin, 2008:100). MÖ yılları arasında Atina ve Sparta arasında yirmi yedi yıl sürecek olan Peleoponnesos Savaşları başlamıştır (Tekin, 2008:107: Sayar, 2013:506). Peloponnesos Savaşları döneminde, diğer Mysia kentleri gibi Kyzikos da Atina tarafında yer almıştır (Arıcan, 2004: 30). 322 Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 4, Sayı: 10, Mart 2017, s

3 Kyzikos Deniz Savaşı Atina nın MÖ de Sicilya seferinde yenilmesini (Tekin, 2008: 107) fırsat bilen İonya kentleri, Atina nın Delos Birliğini dağıtmışlardır (Ertüzün 1999:20 vd.). Kyzikos un da MÖ. 478 de katıldığı bu birlikten, MÖ. 411 de ayrıldığını bilmekteyiz (Hansen ve Nielsen, 2004:984). Atina nın Sicilya seferinde başarısız olmasından sonra MÖ yılları arasında Hellespontos (Çanakkale Boğazı) ve Ege bölgesini içine alan bir ayaklanma dalgasının gerçekleştiğini görmekteyiz (Demir, 2008:24). Magaralı genaral Helixus on gemiyle yola çıktığı Hellespontos bölgesinde Byzantium u ayaklandırmış, hemen arkasından da Khalkhedeon, Selymbria ve Kyzikos isyana katılmışlardır (Kagan, 2013b: 176; Roberts, 2017:239). Bu ayaklanmalar Atinalıları oldukça endişelendirmiştir. Çünkü Atina nın batı kolonilerini ele geçirme umutlarını yok eden Sicilya daki başarısızlığı, kent için doğu pazarının, özellikle Karadeniz den sağladığı tahıl ticaretinin önemini artırmıştır. (Aslan, 2010: 107). Kyzikos ve Hellespontos boğazının yakasındaki birkaç şehrin isyan etmesi, Atina nın tahıl ticareti için çok büyük bir tehdit oluşturmuştu (Kagan, 2013b: 176). Atina, zamanın en güçlü devleti olarak tahılı Karadeniz in kuzey sahilinden ve Hellespontos bölgesinden sağlamaktadır. Attika-Delos Deniz Birliği sonrası müthiş bir zenginlik yaşayan Atina nın nüfusu ve doğal olarak besin ihtiyacı da artmıştı. Atina deniz ticaretine bağımlıydı, özellikle deniz yoluyla ithal ettiği tahıl ve keten Hellespontos tan geçtiği için, bu bölgesi donanması tarafından korunmaktaydı (Fields ve Dennis, 2008: 87; Sayar, 2013:507). Hatta Atina savaş gemileri, tahıl gemilerine Kırım a kadar eşlik etmekteydi (Starr, 2000: 43). Dış politikası tahıl politikasından ibaret olan Atina, Karadeniz den gelen erzağın izlediği yolu güvenli tutmak zorundaydı. Bu yüzden Peloponnesos Savaşlarının son yıllarındaki çarpışmalar, Hellespontos bölgesinde yoğunlaşmıştır (Sayar, 2013:507). 323 Thukydides, MÖ. 411 yazında Atinalıların Samos dan, Spartalıların da Miletos tan çekildiklerini ve Hellespontos a doğru yelken açtıklarını aktarır. Spartalılar, henüz bu yazın başında da on altı gemilik bir kuvveti Hellespontos üzerine göndermiş bulunuyorlardı. Şimdi ise yetmiş üç gemi ile Mindaros un komutası altında Hellespontos a gidiyorlardı. Her iki tarafın da Hellespontos civarına sefer etmelerinin nedeni, Abydos un Atina dan ayrılarak Sparta tarafına geçmiş olması olmalıdır. Bu tarihten sonra Abydos, tam bir Sparta-Pers üssü konumuna geçmiştir. Hatta Daskyleion Satrabı Pharnabazos un ordugâhı da Abydos bölgesinde bulunuyordu (Sayar, 2013:507). Pers deniz kuvvetleri Peloponnes Savaşı nın son evrelerinde önemli bir rol oynamış, fakat yüzyılın başlarında onlar otonom Greek polisleri için hatırı sayılır bir tehdit oluşturmuşlardı (Rawlings, 2007:125). MÖ kışında Atinalılar ve Spartalılar yaklaşan sefer için hazırlık yaparlar. Spartalılar Abydos ta, Pers parası ile gemilerini tamir edip yenilerini inşa etmişlerdir. Hellespontos daki Atinalı komutanlar Thrasybulus ve Theramenes ise zamanlarını kuzey Ege de vergi ve yağma yoluyla para toplamakla geçirmişlerdir (Chrissanthos, 2008:64). Atina ile Sparta arasındaki savaşların ilk yıllarında Anadolu daki Pers satrapları, Atina ya karşı ilgisiz kalmış ancak, MÖ. 411 yılından itibaren Sparta ya, Atina nın hegemonyasına kafa tutmalarına yetecek kadar para yardımında bulunmuşlardır (Starr, 2000:42). Kyzikoslu Tyran Timagoras, bu dönemde satrap Pharnabazos u arkasına almış ve onun elçisi olarak Sparta ile ilişki kurmuştur (Ksenophon I.I.11-15). Kent, Perslerin Sparta ile olan dostluğundan zararlı çıkmış ve bu dostluk MÖ. 410 yılında Atinalı Alkibides in, Kyzikos a Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 4, Sayı:10, Mart 2017, s

4 Hacer Çoruh savaş açmasına neden olmuştur (Greenwell vd., 1887: 6;Bengtson, 1969: 248; Mansel, 1999: 335; Arıcan, 2004:30; Tekin, 2008: 107). Attika - Delos Birliği nin dağıtılması üzerine Hellespontos a gelen Atina donanması, Sestos limanından harekete geçip, isyan eden Kyzikos üzerine yürümüştür. Priapos kenti açıklarına vardıklarında, birlikten ayrılan Byzantion a ait sekiz gemiyi de el koyarak, o dönemde surları olmayan ( surlar yayıkılmış ya da şehir surların dışına taşmış olmalıdır) Kyzikos u ele geçirmişlerdir (Hasluck ve Anderson, 1904:135; Hasluck, 1910:167). Kyzikos Savaşı Ksenophon, Diodorus ve Plutarch olmak üzere üç antik kaynakta da yer bulmuştur (Littman, 1968:265). Plutarch pek tercih edilmemekte ancak Ksenophon ve Diodorusun anlatımı da zaman zaman sorun olabilmektedir. Diodorusun anlatımı ayrıntılar açısından önemli bir kaynaktır (Ellis, 2014: 84). Ksenophon, çıkan ayaklanmalar üzerine, Atina generali Alkibiades in acilen paraya ihtiyaç duyduğundan Kyzikos (Kapıdağ Yarımadasında), Perinthos ve Selymbria ya yelken açıp, bu kentlerin halklarından MÖ. 410 yılında büyük miktarlarda vergi topladığını ve askeri destek aldığını bildirmektedir (Demir, 2008:24). Kyzikos Savaşı MÖ. 411 ve 410 olmak üzere farklı tarihlenmektedir. Ayrıca bazı bilim adamları Mart ayını öne sürerken (Figueira, 1993:122) genelde Nisan - Mayıs tarihleri kabul edilmektedir MÖ. 410 yılının Nisan ya da Mayıs ayında, Kyzikos un yaşadığı en büyük deniz savaşı olan Kyzikos Savaşı gerçekleşmiştir (Greenwell ve diğ., 1887:75; Hasluck, 1910:167; Charles, 1948:185; Andrewes, 1953:2; Pemberton, 1981:316;Sacks vd., 1997:75; Blamire, 2001:119;Kagan, 2013b:247). Atinalılar, Spartalı komutan Mindaros un, Pers Satrabı Pharnabazos ile birleşerek Kyzikos da konumlandığını öğrenmişlerdir (Ertan, 2005:91; Ellis, 2014:84). Bunun üzerine Alkibiades, Kyzikos a doğru yola çıkmak için Cardia dan Sestos a gelir (Littman, 1968: 268; Andrewes, 1982: 19: Sayar, 2013:508). Alkibiades e, Sestos ta Thrasybulus ve Theramenes gemileri ile katılmışlardır (Sealey: 1975:288;Ellis, 2014: 84). Alkibiades, Atina deniz kuvvetleri ve Samos taki filo ile Prokonnessos da konumlanır (Charles, 1946:88; Krentz, 1989:212; Hirshleifer, 1998:465 dn.8). Prokonnessos da geceyi geçiren Atinalılar, ertesi gün ki savaşın stratejisini planlarlar. Düşmana bilgi sızmasını önlemek amacıyla askerlerine, Kyzikos sahiline açılacak en küçük bir kayık bile olsa ölümle cezalandırılacağını bildirirler (Littman, 1968: 266; Kagan, 2013b:238). Alkibiades hazırlıklarını tamamlayarak fırtınalı bir günde Kyzikos üzerine sefere çıkar. Kyzikos a yaklaşınca hava açar, güneş çıkar. Peleponnesoslular Atina ya ait gemilerin sayıca fazla olduğunu ve limanın ağzına kadar gelmiş olduklarını görerek sahile doğru kaçmaya başlarlar. Alkibiades sahili dolaşıp başka bir noktadan karaya çıkar ve Mindaros un kuvvetleriyle karadaki çarpışmaları sonucu Mindaros u öldürürler (Hasluck, 1910:167; Littman, 1968:265 vd.; Andrewes, 1982:19 vd.; Gezgin, 1997: 74;Lazenby, 2004:206;Fields ve Dennis, 2008: 89;Motor, 2011:26). Kyzikos da Atina donanması Arteke (Erdek) körfezinin sınırlandığı alanda savaşmıştır (Kagan, 2013b:356). Archestratos oğlu Chaereas, Kyzikos daki kara kuvvetleri komutanıdır (Develin, 2003:163). Chaereas ve askerleri, Kyzikos üzerine yürümek emri ile kıyıya yerleştirilmişlerdir. Alkibiades donanmayı hem denizde hemde karada savaşacak şekilde bölüklere ayırmıştır. Donanma 40 a ve 6 gemiye bölünmüş, Theramenes ve Thrasybulus komutalarındaki gemiler, kıyıdan denize doğru uzanan burnun kuzeyindeki küçük limanda 324 Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 4, Sayı: 10, Mart 2017, s

5 Kyzikos Deniz Savaşı saklanmıştır. Kalan 40 gemi ile Alkibiades doğuya doğru Arteke körfezine ve doğrudan Kyzikos şehrine doğru yürümüştür. Yapılan bu savaş hilesi mükemmel planlanmıştır (Kagan, 2013b: 241). Peleponnessoslular kötü bir havada Atinalıların denizden gelmelerini beklemedikleri için şaşırmışlardır. Hile tasarlayan Atinalılar, sürpriz bir şekilde ortaya çıkan ve birbirinden ayrı kumanda edilen birliklerle düşmanı güvenli karadan uzaklaştırmış ve etrafını çevirmiştir. Alkibiades, Mindaros un kuvvetlerini açık denize doğru çekmiş ve diğer filo Mindarosla kıyının bağlantısını kesince Mindaros u abluka altına almışlardır. Mindaros Abydos daki üssünden ayrılmadan önce Atinanlıların Sestosta yaklaşık 40 gemiye sahip olduklarını biliyordu (Kagan, 2013a:241). Bu yüzden karşısından 40 gemiyi görünce Atina donanmasından sayıca daha üstün olduğunu düşünerek üzerlerine yürümüş ancak kısa sürede yanıldığını anlamıştır. Atina nın denizdeki zaferini zekice düşünülmüş stratejik planları garantilemişti (Kagan, 2013a: 352; Kagan, 2013b: dn.108). Mindarus un yerine geçen komutan Hippocrates in Spartaya yolladığı mektup, Atinanıların eline geçmiştir. Belki de askerlik tarihin en dramatik mesajında anlatılan felaketi Ksenophon aktarıyor: Gemiler gitti, Mindaros ortadan kayboldu adamlar aç, biz ne yapacağımızı bilmiyoruz (Hasluck, 1910:167; Littman, 1968:265 vd.; Andrewes, 1982:19 vd.; Gezgin, 1997: 74; Bennett, 1998: 92;Lazenby, 2004:206; Chrissanthos, 2008:64;Fields ve Dennis, 2008: 89;Motor, 2011:26; Ellis, 2014:85 vd.). Kyzikos Savaşı nın geçtiği alanlardaki toprak hareketleri yüzünden, 2400 yıl önceki kıyıların tarifi ile bugünkü modern kıyıların tarifi tam olarak eşleşmemektedir (Harita 2). Kyzikos Savaşı nın komutanlarından biri de şehir generali Theramenes (Steira nın Hagnon un oğlu) kışı Euboia ve Paros da geçirdikten sonra Thrasyboulos ile Thrakya dan gelip savaşa katılmıştır (Develin, 2003:163). Diodoros, Theramenes ve Thrasyboulos un, Kyzikos savaşındaki rollerini daha net açıklamaktadır (Kagan, 2013a:238 dn.102 ). Daha sonra Antiochus, Notion daki savaşta Kyzikos Savaşı ndaki stratejiyi deneyecek fakat başarılı olamayacaktır (Kagan, 2013a: 316; Ellis, 2014:92). Antik kaynaklar savaşda geçen olaylarla ilgili farklı anlatımlarda bulunmaktadırlar (Littman, 1968:270). Ksenophon savaşı anlatırken Atinalıların komutanı olarak sadece Alkibiades ten bahsetmektedir. Diğer komutanlardan bahsetmediği, detayları vermediği anlatımda, Atinalıların Kyzikos yakınlarına kadar ilerlemesine, kötü havanın izin verdiğini ve şehirden uzakta talim yapan Mindaros la hava açar açmaz tesadüfen karşılaştıklarından söz etmektedir (Kagan, 2013b:238). Savaşın bitiminde Atinalılar tekrar Prokonnesos a geri dönmüşlerdir. Ertesi gün kente geri geldiklerinde, düşmanlarının kenti terkettiğini görmüşlerdir. Kyzikos halkı ise başka seçeneği olmadığı için eski müttefiklerine geri dönmek zorunda kalmıştır (Kagan, 2013a:244). Kent halkı Pharnabazos ve Peleponnesoslular tarafından yalnız bırakıldıklarını görüp, kapılarını Atinalılara açmıştır. Bu süreçte kentin birikmiş bütün vergileri tahsil edilmiştir. Kyzikos da 20 gün kalan Alkibiades, intikam almamak koşuluyla aldığı yüklü tazminatla, Prokonnessos a dönmüştür. (Ksenophon, I.1. 11vd; Hasluck, 1910: 167;Gezgin, 1997: 73 vd;umar, 1999:338, 341; Ertüzün, 1999: 22 vd.; Arıcan, 2004: 30; Lazenby, 2004:206; Kagan, 2013a: 244; Roberts, 2017:247). Atinanılar, dağılan düşman gemilerini toplayarak Prokonnessos a götürürken (Hasluck, 1910:167; Littman, 1968:265 vd; Andrewes, 1982: 19 vd; Gezgin, 1997:74;Ertüzün, 325 Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 4, Sayı:10, Mart 2017, s

6 Hacer Çoruh 1999:23), ölen askerlerin mallarına silahlarına ve gemilerine el koymuşlardır. Ancak sadece Peleponneslulara ait gemileri götürebilmişlerdir. Syrakuzalılar kendi gemilerini düşmanın eline geçmesin diye yakmışlardır (Littman, 1968: 266; Andrewes, 1982:19; Roberts, 2017:247). MÖ. 410 baharında Atina donanması Kyzikos Savaşı ile parlak bir zafer elde etmiştir (Charles, 1946:88; Krentz, 1989:212; Hirshleifer, 1998:465, dn.8;kinzl, 2010: 534). Atina nın en büyük deniz zaferi olan Kyzikos Savaşı nın önemli bir bölümünde Alkibiades, karada ve denizdeki opreasyonları birleştirmedeki mahareti ile önemli bir rol oynamıştır (Kagan, 2013b:389). Atinalıların komutanı Alkibiades, Sokrates in öğrencisi yakışıklı ve popüler biri olup radikal bir kişiliktir (Starr, 2000: 40). Her ne kadar savaşın lideri olarak Alkibiades geçsede Thrasybulus, Kyzikos Savaşı nın kahramanı ünvanını almıştır. Çünkü o iyi bir strateji uzmanı ve savaş alanında çok zeki bir komutandır. Diodorus, daha öncede Cynossema ve Abydos taki zaferlerde donanmanın komutanı olduğunu ve tüm stratejileri onun planladığından bahsetmektedir (Kagan, 2013a:245). MÖ. 410 daki Kyzikos Savaşı nda Mindaros komutasındaki Sparta donanması en iyi bölümünü, arasında triremini kaybetmiştir (Charles, 1948:185;Fields ve Dennis, 2008:89; Roberts, 2017:247). Spartalılar Kyzikos savaşındaki ağır yenilgilerinden hemen sonra Atinaya elçiler göndererek barış teklifi sunmuşlar (Ellis, 2014:86) ancak bu teklifleri geri çevrilmiştir (Sealey: 1975:275: Roberts, 2017:248). Atinanılar daha sonra bu barış teklifini reddetmenin pişmanlığını Persler tarafından bozguna uğradıklarında yaşayacaklardır. II- SAVAŞIN SONUÇLARI Atina nın MÖ de donanmasının Sparta tarafından bozguna uğratıldığı dönemdeki talihsizliği, Alkibiades in Kyzikos ve Hellespontos daki başarılarına kadar düzelmemiştir (Jenkins, 2006: 119). Atina da MÖ. 411 yılının Haziran ayında durum giderek kötüleşmiş, demokratik anayasa askıya alınarak, oligarşik bir Dörtyüzler Meclisi kurulmuştu. Fakat bu yönetimin acımasız uygulamaları nedeniyle, çok geçmeden yerine kısmen daha hoşgörülü Beş Binler Meclisi oluşturulmuştur. Tam bir demokrasiye geçiş ancak MÖ.410 da, Alkibiades in Kyzikos zaferinin ardından sağlanabilmiştir (Stuttard, 2016:132). Alkibiades, kazandığı zaferler sonucu Atina kara ve deniz kuvvetlerinin komutanlığına getirilmiştir (Sayar, 2013: 508). 326 Kyzikos zaferinin belki de en önemli sonucu, Atina da demokrasinin yeniden kurulmuş olmasıdır (Fields ve Dennis, 2008:93). Atina son bir yıldır diğer merkez Samos olmak üzere ikiye bölünmüştü. Bu zafer Atina devletinin birliğini yeniden kurmasına vesile olmuştur (Bury, 2015:497). Bu zaferle Beşbinlerin kredisini artmış ve Atinalılar arasında bir birliğin oluşması fırsatı ortaya çıkmıştır ( Kagan, 2013a:253) Alkibiades ve arkadaşlarının başarıları, Atina da radikal demokratların tekrar hükümeti ele geçirmelerine yol açtı. Beşyüzler meclisi jürili halk mahkemeleri yeniden kuruldu. Bazı görevler için belirli bir ücret ödenmesi usulü kabul edildi (Mansel, 1999:335). Atina da Kyzikos zaferinin anısına, MÖ.410 da Athena Nike Tapınağı nı çevreleyen korkuluklar inşa edilmiştir (Fields ve Dennis, 2008: 15; Kagan, 2013b: 260). Peleponnessos savaşının son bölümlerinde Atina nın Sparta yı bozguna uğrattığı Kyzikos zaferi, Atina nın Hellespontos bölgesindeki hakimiyetini geçici olarak geri almasına yol açmıştır (Bennett,1998, 92: Fields ve Dennis, 2008: 89). Bu zaferle Atina, açık denizlerde gelecek üç yıl için hakimiyet kazanmıştır (Fields ve Dennis, 2008:89). Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 4, Sayı: 10, Mart 2017, s

7 Kyzikos Deniz Savaşı Hellespontos daki Sparta varlığı bu savaşla sonlanmış ve Atinayı besleyen ticari rotalar tekrar güvenlik altına alınmıştır. Atina ele geçirdiği Kyzikos ve çevresindeki bölgeden vergi toplamıştır. Alkibiades, Kyzikos dan sonra Perinthos (Marmara Ereğlisi) ve Selymbria (Silivri) üzerinden İstanbul Boğazı na, Kalkhedon a doğru yelken açmıştır. MÖ. 412 yılında Attika- Delos Deniz Birliği nden ayrılmış olan Byzantion ve Kalkhedon önlerine gelmiştir. Atinalılar, Alkibiades in tavsiyesiyle, Chrysopolis te tekrar Karadeniz in kontrolünü almak ve yeniden Atina bölgesine tahıl akışını sağlamak için yeni bir ticaret karargahi kurmuşlardır. Karadeniz den gelen gemilerden yüzde onluk bir gümrük vergisi almaya başlanmıştır. Bu da hatırı sayılır bir gelir kaynağı olmuştur (Underhill, 1896:20;Demir, 2008:24;Chrissanthos, 2008:64; Aslan, 2010:111; Ellis, 2014:86; Roberts, 2017:247). Kyzikos halkı bu savaş sonunda, Athena için ne zaman istenilirse kurbanlık hayvan temin etme görevini kabul etmiştir (Hasluck, 1910: 167). Kentin bu savaştan sonra Atina nın tarafında yer almasının anısına, üzerinde Athena nın tasvir edildiği sikkeler bastırdığını görmekteyiz (Brett, 1955: 197, No:1504, Plate 74.). Atinalılar Kyzikos da biri deniz zaferinin anısına Arteke de, diğeri de karada bozgunun başladığı yerde olmak üzere iki anıt dikmişlerdir (Andrewes, 1982: 22; Kagan, 2013a:244). Ksenophon dan (Ksenophon, III. 4.10), MÖ 400 lerde güçlenen Sparta nın tekrar birliklerini göndererek Kyzikos u ele geçirdiklerini anlamaktayız. MÖ 394 e kadar Sparta egemenliğine boyun eğen kent (Umar, 1999:387), MÖ 394 te Knidos savaşı ile diğer kentler gibi, MÖ 387 deki Antalcidas barışına kadar özgürdür. Bu barıştan sonra MÖ 364 e kadar yine Atina hegemonyası altındaki kent, MÖ 357 deki Kios ta Atina nın bozguna uğraması ile birlikte özgürlüğüne kavuşur. Atina ile tüm ilişkilerini koparıp egemenliğini güvence altına alarak genişleyen Kyzikos (Arıcan, 2004:30), İskender in Anadolu ya gelişine kadar bağımsız ve refah içinde bir kent olmayı sürdürür (Greenwell, 1887:7). Kyzikos, Anadolu daki kentler arasında gerek büyüklük, güzellik gerekse barış ve savaş zamanlarında yönetiminin mükemmelliğiyle ilk sıralarda yer almıştır. Kent başarılı yönetimi, doğu-batı ve güney hattındaki yol üzerinde bulunması, Ege-Karadeniz yönünde ilerleyen gemiler için önemli bir liman olması ve pazar görevi görmesi sebebi ile çalkantılı bir siyasi hayata sahne olmuştur. Kyzikos, Arkaik ve Klasik çağlardan itibaren, sık sık dönemin en güçlü devletleri Sparta, Pers ve Atina nın güç mücadeleleri arasında kalmıştır. MÖ 5. yüzyıl sonunda dönemin en güçlü şehir devletleri Atina ile Sparta arasındaki ilişkilerinin bozulması, Kyzikos u da büyük ölçüde etkilemiştir. Sparta ve Atina nın, Pers egemenliğinin başlangıcından itibaren Anadolu kentlerinin yanında yer almaları, bu kentlerin isyana kalkışmalarına ve sürekli taraf değiştirmelerine sebep olmuştur. 327 Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 4, Sayı:10, Mart 2017, s

8 Hacer Çoruh Harita 1: Kyzikos un Konumu. 328 Harita 2: Kyzikos Savaş ının Gerçekleştiği Alanlar (Robets, 2017:246). Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 4, Sayı: 10, Mart 2017, s

9 Kyzikos Deniz Savaşı KAYNAKLAR ANDREWES, A. (1953). The Generals in the Hellespont, B.C., Journal of Hellenic Studies, Vol.73, s ANDREWES, A. (1982). Notion and Kyzikos: The Sources Compared, Journal of Hellenic Studies, Vol.102, s ARICAN, E. (2004). Mysia, Panormos tan Bandırma ya Tarihi Tezler, Bandırma. ARSLAN, M. (2010). İstanbulun Antikçağ Tarihi, Klasik ve Hellenistik Dönemler, Odin Yayıncılık, İstanbul. ARSLAN, M. (2011). Alkibiades in Kalkhedon ve Byzantion Kuşatması:Nedenleri ve Sonuçları, Özsait Armağanı, Mehmet ve Nesrin Özsait Onuruna Sunulan Makaleler, Yayına Hazırlayanlar: Hamdi ŞAHİN, Erkan KONYAR, Gürkan ERGİN, Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, Antalya, s ASHMOLE, B. (1956). Cyriac of Ancona and The Temple of Hadrian at Cyzicus, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 19, s BENGTSON, H. (1969). Griechhische Geschichte. Von den Anfägen bis in die Römische Kaiserzeit. BENNETT, M. (1998). The Hutchinson Dictionary of Ancient & Medieval Warfare, BLAMİRE, A. (2011). Athenian Finance, B.C., Hesperia, Vol.70, No.1, January- March, s BRETT, B. (1955). Catalogue of Greek Coins, Museum of Fine Arts, Boston. BURY, J.B. (2015). A History of Greece, To the Death of Alexander the Great, Cambridge University Press. CHARLES, J.F. (1946). The Anatomy of Athenian Sea Power, The Classical Journal, Vol. 42, No.2, November, s CHARLES, J. F. (1948). The Marines of Athens The Classical Journal, Vol. 44, No. 3, December, s CHRİSSANTHOS, S.G. (2008). Warfare in the Ancient World: From the Bronze Age to the Fall of Rome, Praeger Westport, Connecticut, London. CREMER, M.(1991). Hellenistich-römische Grabstelen im Nordwestlichen Kleinasien, 1. Mysien, Asia Minor Studien, Band 4, Bonn. DEMİR, M. (2008). Antik Yunan Kaynakları Işığında Kalkhedon ve Khrysopolis (İ.Ö ), VI.Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, Kasım, İstanbul, s DEVELİN, R. (2003). Athenian Officals BC, Cambridge University Pres. EHRENBERG, V. (1937). When Did the Polis Rise?, JHS, Vol.57, Part 2, s ELLİS, W. M. (2014). Alcibiades (Routledge Revivals), by Routledge, New York. ERTAN, E. (2005). Atinalı Komutan ve Devlet Adamı Alkibiades, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul. 329 Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 4, Sayı:10, Mart 2017, s

10 Hacer Çoruh FİELDS, N., DENNİS, P.( 2008), Syracuse BC Desturiction of the Athenian İmperial Fleet, Osprey Publishing Ltd. FİGUEİRA, T. J. (1993). Excursions in Epichoric History, Aiginetan Essays, Rowman &Littlefield Publishhers, Inc.,United States of America. FRİEDELL, E. (1999), Antik Yunan ın Kültür Tarihi, Dost Kitabevi, Ankara. GEZGİN, İ. (1997). Pers Yönetiminde Batı Anadolu Şehir Devletlerinin Politik ve Sanatsal Yaşamı, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. GREENWELL, W.,- M. A. D. C. L. (1887). Electrum Coins of Cyzicus, London. HANSEN, M. H. ;NİELSEN, T. H. (2004). An İnventory of Archaic and Classical Poleis, Oxford, New York. HASLUCK, F.W.(1910). Cyzicus, Cambridge University Pres. HİRSHLEİFER, J.(1998). The Bioeconomic Causes of War, Managerial and Decision Economics, Vol. 19, No. 7/8, Management, Organization and Human Nature, November December, s JENKİNS, I. (2006), Greek Architecture and Its Sculpture, Harvard University Press. KAGAN, D. (2013a), A New History of the Peloponnesian War, Cornell Univercity Pres. KAGAN, D.(2013b). The Fall of the Athenian Empire, Cornell University Press, KİNZL, K. H. (Ed) (2010). A Companion to the Classical Greek World, Blackwell Publishing United Kingdom. KRENTZ, P. (1989). Athenian Politics and Strategy after Kyzikos The Classical Journal, Vol. 84, No: 3, February - March, s KSENOPHON. (1999). Yunan Tarihi, (Çev:S. Sinanoğlu) Türk Tarih Kurumu, Ankara. LAZENBY, J. F. (2004). The Peleponnesian War:a military study, London. LLOYD, S. (1989).Türkiye nin Tarihi, Bir Gezginin Gözüyle Anadolu, Çev: E.Varinlioğlu, TÜBİTAK, Ankara. LİTTMAN, R. J. (1968). The Strategy of the Battle of Cyzicus, Transactions and Proceedings of the American Philological Association, Vol. 99, s MAGİE, D. (2003). Anadolu da Romalılar 3, Batı Anadolu Kent Devletleri, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul. MANSEL, A. M.(1999). Ege ve Yunan Tarihi, Türk Tarih Kurumu, Ankara. MOTOR, H. (2010). Bursa, Balıkesir ve Bandırma Müzelerindeki Kyzikos Sikkeleri, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum. MİLDENBERG, L. (1995). The Cyzicenes: A Reappraisal, American Journal of Numismatics, Second Series 5-6 ( ), s Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 4, Sayı: 10, Mart 2017, s

11 Kyzikos Deniz Savaşı PEMBERTON, E.G. (1981). Dedications by Alkibiades and Thrasyboulos, The Annual of The British Scholl of Athens, Vol 76, s RAWLİNGS, L.(2007). The Ancient Greeks at War, Manchester University Press, Manchester and New York. RHODES, P. J. (1986). The Greek City States, Cambridge University Press, New York. ROBERTS, J. D. ( 2017). The Plague of War: Athens, Sparta, and the Struggle for Ancient Greece, Oxford University Press. SACKS, D.; MURRY, O.;BUNSON, B. (1997). A Dictionary of the Greek World, Oxford University Pres, US. SAYAR, M. H. (2013). Gelibolu ve Çanakkale Boğazının Eskiçağdaki Durumu, Piri Reis Haritasının 500. Yılı, Uluslararası Gelibolu Sempozyumu Bildiri Kitabı, Ed:Prof.Dr.Ramazan Gülendam, 9-10 Mayıs, Çanakkale, s SEALEY, R. (1975). Constitutional Changes in Athens in 410 B.C., California Studies in Classical Antiquity, Vol. 8, s SEVİN, V. (2001). Anadolu nun Tarihi Coğrafyası I, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara. STARR, C.G. (2000). Antikçağda Deniz Gücü, Çev:G. Ergin, Homer Kitabevi, İstanbul. STUTTARD, D. (2016). Antik Yunan Tarihi, Sappho dan Sokrates e 50 Hayat Hikayesiyle, Çev:Erdem Gökyaran, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. TEKİN, O. (1992). Antik Numismatik ve Anadolu, Arkaik ve Klasik Çağlar,Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul. 331 TEKİN, O. (2008). Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş, İletişim Yayınları, İstanbul.UMAR, B. (1999), İlkçağda Türkiye Halkı, İnkılap Kitabevi, İstanbul. UNDERHİLL, G. E. (1896). Athens and the Peace of Antalcidas, The Classical Review, Vol. 10, No. 1, February, s Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 4, Sayı:10, Mart 2017, s

Sayı: 5 Mayıs 2001 BYZANTİON ŞEHİR DEVLETİ'NİN KLASİK ÇAĞ'DA ( M.Ö.500-300 ) İSTANBUL BOĞAZI ÜZERİNDEKİ TİCARETİ KONTROL MESELESİ

Sayı: 5 Mayıs 2001 BYZANTİON ŞEHİR DEVLETİ'NİN KLASİK ÇAĞ'DA ( M.Ö.500-300 ) İSTANBUL BOĞAZI ÜZERİNDEKİ TİCARETİ KONTROL MESELESİ Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 5 Mayıs 2001 BYZANTİON ŞEHİR DEVLETİ'NİN KLASİK ÇAĞ'DA ( M.Ö.500-300 ) İSTANBUL BOĞAZI ÜZERİNDEKİ TİCARETİ KONTROL MESELESİ Yrd.Doç.Dr. Muzaffer DEMİR*

Detaylı

181 Numaralı Isparta Şer iyye Sicili 1240-1244 (1824-1829). Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Bülbül.

181 Numaralı Isparta Şer iyye Sicili 1240-1244 (1824-1829). Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Bülbül. Adı Soyadı : Hatice PALAZ ERDEMİR Doğum Tarihi : 11 Ekim 1967 Elmek : haticeerdemir@yahoo.com.tr erdemirh@hotmail.com hatice.erdemir@bayar.edu.tr Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı.

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı. M.Ö 2000 den itibaren Eski Yunan da ve Ege de polis adı verilen şehir devletleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlileri Atina,Sparta,Korint,Larissa ve Megara dır. Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak

Detaylı

Dünya Tarihi I (IR101) Ders Detayları

Dünya Tarihi I (IR101) Ders Detayları Dünya Tarihi I (IR101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Dünya Tarihi I IR101 Güz 3 0 0 3 7,5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde etkili olmuştur.

Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde etkili olmuştur. Yunan Grek Uygarlığı Video Ders Anlatımı YUNAN (GREK) (M.Ö. 1200 336) Akalara son veren DORLAR tarafından kurulan bir medeniyettir. Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde

Detaylı

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi YÜKSELME DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ www.tariheglencesi.com Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 II.Selim (1566-1574) Tahta Geçme Yaşı: 42.3 Saltanat Süresi:8.3 Saltanat Sonundaki Yaşı:50.7

Detaylı

TAR TAR TAR TAR TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi

TAR TAR TAR TAR TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ENSTİTÜ ANA BİLİM DALI-TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI-YENİ KATALOG BÖLÜM KODU : 82114 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüda Hüdaverdi 2. Doğum Tarihi: 19 Ağustos 1964 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr., GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

Amerikan Dış Politikası (UI512) Ders Detayları

Amerikan Dış Politikası (UI512) Ders Detayları Amerikan Dış Politikası (UI512) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Amerikan Dış Politikası UI512 Seçmeli 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin

Detaylı

SAYFA BELGELER NUMARASI

SAYFA BELGELER NUMARASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... SAYFA BELGELER NUMARASI 1. 27 Ekim 1922 tarihinde İsmet Paşa nın Dışişleri Bakanlığına ve Fevzi Paşa nın Batı Cephesi Komutanlığına atanması... 1 2. İstanbul daki mevcut

Detaylı

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years.

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. The Byzantine Empire began with the Emperor Constantine who reigned for thirteen years a total of 88 emperors were to reign during the course

Detaylı

Dünya Tarihi I (IR101) Ders Detayları

Dünya Tarihi I (IR101) Ders Detayları Dünya Tarihi I (IR101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Dünya Tarihi I IR101 Güz 3 0 0 3 7,5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

2000-2004 LİSANS: Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü KONYA Lisans Tezi :Yassı Ada 7 Yüzyıl Doğu Roma Batığı

2000-2004 LİSANS: Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü KONYA Lisans Tezi :Yassı Ada 7 Yüzyıl Doğu Roma Batığı KİŞİSEL BİLGİLER Ad Soyad Oktay Dumankaya Ünvanı Yrd. Doç. Dr. İş yeri/ çalıştığı Kurum Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü İdari Görevi Arkeoloji Bölümü Başkanı

Detaylı

Urla / Klazomenai Kazıları

Urla / Klazomenai Kazıları Urla / Klazomenai Kazıları Oniki İon kenti arasında anılan Klazomenai, Urla-Çeşme yarımadasının kuzey kıyısında, İzmir Körfezi'nin ortalarında yer almaktadır. Klazomenai arazisinin (khora) doğuda Smyrna

Detaylı

SU NA - inan KıRAÇ AKDENiz MEDENiYETlERi ARAŞTIRMA ENSTiTÜSÜ SU NA & inan KıRAÇ RESEARCH INSTITUTE ON MEDlTERRANEAN CIVIlIZATIONS

SU NA - inan KıRAÇ AKDENiz MEDENiYETlERi ARAŞTIRMA ENSTiTÜSÜ SU NA & inan KıRAÇ RESEARCH INSTITUTE ON MEDlTERRANEAN CIVIlIZATIONS SU NA - inan KıRAÇ AKDENiz MEDENiYETlERi ARAŞTIRMA ENSTiTÜSÜ SU NA & inan KıRAÇ RESEARCH INSTITUTE ON MEDlTERRANEAN CIVIlIZATIONS Armağan Dizisi / Festschrift Series: 2 ÖZSAİT ARMAGANI Mehmet ve Nesrin

Detaylı

Pharnabazos II Hakkında Yeni Bir Yorum. Gökhan Coşkun* A New Comment On Pharnabazos II

Pharnabazos II Hakkında Yeni Bir Yorum. Gökhan Coşkun* A New Comment On Pharnabazos II * ÖZET:Pharnabazos II, merkezi Daskyleion olan Hellespontine Phrygia sına M.Ö. 414 yılında satrap olarak atanmıştır. Daskyleion un Orta Akhaemenid Dönemi nin son satrabı olan Pharnabazos II M.Ö. 388 yılına

Detaylı

Sample Bibliography and Method of Citing References Bibliography in KAREN

Sample Bibliography and Method of Citing References Bibliography in KAREN Sample Bibliography and Method of Citing References Bibliography in KAREN PRINTED SOURCES Book by a single author Bibliography: Watson, Alaric (2003), Aurelian and the Third Century, London and New York:

Detaylı

Osmanlı tarihinde çok dikkat. Çanakkale Savaşlarından 110 yıl önce yaşanan Çanakkale Savaşı. Evrensel Bakış Açısı Gürbüz Evren

Osmanlı tarihinde çok dikkat. Çanakkale Savaşlarından 110 yıl önce yaşanan Çanakkale Savaşı. Evrensel Bakış Açısı Gürbüz Evren Evrensel Bakış Açısı Gürbüz Evren Çanakkale Savaşlarından 110 yıl önce yaşanan Çanakkale Savaşı Osmanlı tarihinde çok dikkat çekmeyen konulardan biri de, 1807 yılında, İngiliz Donanmasının Çanakkale Boğazı

Detaylı

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI 5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ Prof. Dr. Atilla SANDIKLI Karadeniz bölgesi; doğuda Kafkasya, güneyde Anadolu, batıda Balkanlar, kuzeyde Ukrayna ve Rusya bozkırları ile çevrili geniş bir havzadır.

Detaylı

ÇANAKKALE DENİZ MUHAREBELERİNİN DENİZDE DÖNEMİN ŞARTLARINA GÖRE TASARLANMIŞ SAVAŞ GEMİSİNDE KRİTİK OLAYLARIN YAŞANDIĞI YER VE SIRAYA GÖRE TANITILMASI

ÇANAKKALE DENİZ MUHAREBELERİNİN DENİZDE DÖNEMİN ŞARTLARINA GÖRE TASARLANMIŞ SAVAŞ GEMİSİNDE KRİTİK OLAYLARIN YAŞANDIĞI YER VE SIRAYA GÖRE TANITILMASI ÇANAKKALE DENİZ MUHAREBELERİNİN DENİZDE DÖNEMİN ŞARTLARINA GÖRE TASARLANMIŞ SAVAŞ GEMİSİNDE KRİTİK OLAYLARIN YAŞANDIĞI YER VE SIRAYA GÖRE TANITILMASI Barış BULUT 1 Bouvet Ocean Irresistible Bouvet gemisindeki

Detaylı

DÜNYA GÖRÜŞÜ VE SİYASAL SİSTEMİN MEKANA YANSIMASI. Dy3 ANTİK YUNAN KÜLTÜRÜ YUNAN KENTİ SİTE (POLİS)

DÜNYA GÖRÜŞÜ VE SİYASAL SİSTEMİN MEKANA YANSIMASI. Dy3 ANTİK YUNAN KÜLTÜRÜ YUNAN KENTİ SİTE (POLİS) DÜNYA GÖRÜŞÜ VE SİYASAL SİSTEMİN MEKANA YANSIMASI Dy3 ANTİK YUNAN KÜLTÜRÜ YUNAN KENTİ SİTE (POLİS) Yalnızca üç poliste nüfus 20.000 i aşıyordu: Atina; Syracuse (Sicilya) ve Acragas (Sicilya). POLİS : OTONOM

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

Roma Öncesi İtalya da Etrüskler ve Yunanlar, İ.Ö. 8.- 5. yüzyıllar

Roma Öncesi İtalya da Etrüskler ve Yunanlar, İ.Ö. 8.- 5. yüzyıllar Roma Öncesi İtalya da Etrüskler ve Yunanlar, İ.Ö. 8.- 5. yüzyıllar İtalya, Akdeniz de gelişen uygarlıklar bağlamında göreceli olarak sonradan ortaya çıktı, fakat kolonizasyon açısından göçmenlere oldukça

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. 2014- Bağdatlı, F., Roma Döneminde Angareia, Ege Üniversitesi, 1997 (Prof.Dr. Hasan MALAY)

Yrd.Doç.Dr. 2014- Bağdatlı, F., Roma Döneminde Angareia, Ege Üniversitesi, 1997 (Prof.Dr. Hasan MALAY) 1. Adı Soyadı: Fatma BAĞDATLI ÇAM 2. Doğum Tarihi: 17.08.1976 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Lisans Klasik Arkeoloji Ege Y. Lisans Doktora Y. Lisans Doktora

Detaylı

II. İSTANBUL ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU PROGRAMI 11. ARALIK 1. GÜN

II. İSTANBUL ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU PROGRAMI 11. ARALIK 1. GÜN II. İSTANBUL ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU PROGRAMI 11. ARALIK 1. GÜN 10:30 Açılış Konuşması: Yrd. Doç. Dr. Kenan Eren 11:00-11:20 Ulaş Arslan Yaşamını Arkeolojiye Adamış Bir Bilim Kadını:

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLİK HAYATI

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLİK HAYATI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 1. ÜNİTE Atatürk ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Russian Foreign Policy in South Caucasus under Putin, Perceptions (Journal of International Affairs) 13, no.4 (Kış 2008), s

ÖZGEÇMİŞ. Russian Foreign Policy in South Caucasus under Putin, Perceptions (Journal of International Affairs) 13, no.4 (Kış 2008), s ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fatma Aslı Kelkitli 2. Doğum Tarihi: 26 Eylül 1980 3. Ünvanı: Yar. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Boğaziçi Üniversitesi 2003 Y.Lisans Atatürk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Barış SALMAN İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Barış SALMAN İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Barış SALMAN İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres Arkeoloji Bölümü, N.177, Bağbaşı Yerleşkesi/KIRŞEHİR Telefon :Oda: 0386 280 4561 GSM: 0536

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Kyzikos, Dolion, Amfiteatr, Tiyatro, Agora.

Anahtar Kelimeler: Kyzikos, Dolion, Amfiteatr, Tiyatro, Agora. KYZİKOS, HELLESPONTUS DA BİR EYALET MERKEZİ Nurettin KOÇHAN Doç.Dr. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü nkochan@atauni.edu.tr Öz Kyzikos antik kenti, Balıkesir İli Erdek İlçesi sınırları

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aylin Çankaya Doğum Tarihi: 23.04.1982 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe/Lisans Pamukkale

Detaylı

Kent Devleti nden Akdeniz İmparatorluğuna: İtalya da Fetih ve Genişleme

Kent Devleti nden Akdeniz İmparatorluğuna: İtalya da Fetih ve Genişleme Kent Devleti nden Akdeniz İmparatorluğuna: İtalya da Fetih ve Genişleme Geçmiş İ.Ö. 5. yüzyıldan 3. yüzyıla kadar Roma, bir yandan sınıf çatışmalarına sahne olurken öte yandan İtalya yarımadasındaki diğer

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Adı Soyadı: AYBİKE SERTTAŞ Unvanı: Ph.D Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Televizyon Yüksek Lisans İletişim Bilimleri/Radyo

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA GÖRKEM DOĞAN 2. ESKİ YUNAN SİYASAL DÜŞÜNCESİ 2 ESKİ YUNAN SİYASAL DÜŞÜNCESİ

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. BÜLENT ŞENER

Yrd.Doç.Dr. BÜLENT ŞENER Yrd.Doç.Dr. BÜLENT ŞENER ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1976 DİYARBAKIR - MERKEZ T: 46237730003227 F: bulentsener@ktu.edu.tr

Detaylı

Anadolu eski çağlardan beri insanların dikkatini çekmiş, önemli bir yerleşim ve uygarlık merkezi olmuştur.

Anadolu eski çağlardan beri insanların dikkatini çekmiş, önemli bir yerleşim ve uygarlık merkezi olmuştur. Bilim Tarihi I Ders Notları ESKİÇAĞ DA BİLİM ANADOLU MEDENİYETLERİ Anadolu eski çağlardan beri insanların dikkatini çekmiş, önemli bir yerleşim ve uygarlık merkezi olmuştur. Hititler Anadolu da kurulan

Detaylı

ANTİK YUNAN SOSYAL TARİHİ OKUMA LİSTESİ

ANTİK YUNAN SOSYAL TARİHİ OKUMA LİSTESİ ANTİK YUNAN SOSYAL TARİHİ OKUMA LİSTESİ Genel Bonnard, A. Antik Yunan Uygarlığı I-III, çev. K. Kurtgözü, Evrensel Basım Yayın, İstanbul, 2004. Deighton, H.J., Eski Atina Yaşantısında Bir Gün, çev. H.K.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI İÇİNDEKİLER Yunan Uygarlığı Hakkında Genel Bilgi Yunan Dönemi Kentleri Yunan Dönemi Şehir Yapısı Yunan Dönemi

Detaylı

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü 4. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak Arazi Uygulamaları VII dersi kapsamında Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Sumru BAKAN. 2. Doğum Tarihi- Doğum Yeri:19 Temmuz İstanbul. 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Sumru BAKAN. 2. Doğum Tarihi- Doğum Yeri:19 Temmuz İstanbul. 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sumru BAKAN 2. Doğum Tarihi- Doğum Yeri:19 Temmuz 1967- İstanbul 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. 4. Telefon: +90 348 813 9334 /1514 5. Faks: +90 348 813 9336 6. E-Posta: sumrubakan@kilis.edu.tr

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TARİH BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL ECTS II. YARIYIL ECTS BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 TAR 107 İlkçağ Tarihi I 3+0 5,0 TAR 108 İlkçağ Tarihi II 3+0 5,0 TAR 115 Osmanlıca

Detaylı

6. 4. Ephesos Darphanesi... 60 6. 5. Magnesia Ad Maendrum Darphanesi... 63 6. 6. Cyzicus Darphanesi... 63 6. 7. Roma Darphanesi... 65 7. SONUÇ...

6. 4. Ephesos Darphanesi... 60 6. 5. Magnesia Ad Maendrum Darphanesi... 63 6. 6. Cyzicus Darphanesi... 63 6. 7. Roma Darphanesi... 65 7. SONUÇ... İÇİNDEKİLER ÖZ. ABSTRACT... I KAYNAKLAR VE KISALTMALAR... II 1. GİRİŞ 1. 1. Tralleis in Tarihi Coğrafyası... 1 1. 2. Araştırma Tarihi... 9 2. ROMA SİKKELERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ...12 3. TRALLEİS KAZILARINDA

Detaylı

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER VOLUME: XXVII JULY 2011 NUMBER: 80 Mart, Temmuz ve Kasım Aylarında Yayımlanan Hakemli Dergi Peer Reviewed Journal Published in March, July and November ATATÜRK KÜLTÜR,

Detaylı

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 ÖZGEÇMİŞ I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Miyase Koyuncu Kaya (Yrd. Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) mkkaya@ybu.edu.tr Web sayfası

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uygarlık Tarihi HIST 201 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MEHMET SAİT ŞAHİNALP Doğum Tarihi: 21. 04. 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Coğrafya Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1992-1996

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. Avrupa İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü

DERS ÖĞRETİM PLANI. Avrupa İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Avrupa İktisat Tarihi Seçmeli Dersin Seviyesi Doktora ( iktisat ) Dersin AKTS Kredisi 8 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar

Detaylı

Kafiristan nasıl Nuristan oldu?

Kafiristan nasıl Nuristan oldu? Kafiristan nasıl Nuristan oldu? Afganistan'ın doğusunda Nuristan olarak anılan bölgenin Kafiristan geçmişi ve İslam diniyle tanışmasının hikayesi hayli ilginç. 10.07.2017 / 13:21 Hindikuş Dağları'nın güneydoğusunda

Detaylı

TARİHÎ GEMİ PROJELERİ BASIN BÜLTENİ

TARİHÎ GEMİ PROJELERİ BASIN BÜLTENİ TARİHÎ GEMİ PROJELERİ BASIN BÜLTENİ Tarihî gemiler, Efes Antik Liman Bölgesi nde, POSEIDON tasarımı ile yeniden canlanıyor. Efes Antik Liman Canlandırma Projesi: http://www.selcuk.bel.tr/tr/haber_yazdir.php?haber_id=265

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name ANTĠK ÇAĞ DA MĠMARLIK VE TOPLUM ARCHITECTURE AND SOCIETY IN ANTIQUITY Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS Kredisi Ders Uygulaması, Saat/Hafta

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. MIT Sloan School of Management

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. MIT Sloan School of Management 15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi MIT Sloan School of Management Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde Hedef Sürdürülebilir rekabet avantajını ve buna ulaşmak için gerekli değişiklikleri hayata

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Ana Bilim Dalı : İktisat Politikası Web Sitesini Görüntüle İlgi Alanları : Makro İktisat.

Kişisel Bilgiler. Ana Bilim Dalı : İktisat Politikası Web Sitesini Görüntüle İlgi Alanları : Makro İktisat. Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : Oğuz YILDIRIM İş Adresi : Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa İş Telefonu : +90 (414) 318 3537 Faks : +90 (414) 318 3534 Fakülte

Detaylı

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri (Sumeroloji) Anabilim Dalı, 2001.

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri (Sumeroloji) Anabilim Dalı, 2001. ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. ESMA ÖZ I. Adı Soyadı Esma ÖZ E-posta: (kurum/özel) eoz@ybu.edu.tr; esmao443@gmail.com Cep Telefonu: 0506 934 32 13 İş Adresi: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Merkez

Detaylı

ANALİZ SONUÇLARI. 1 Mart 2017 tarihine kadar kullanmayınız.

ANALİZ SONUÇLARI. 1 Mart 2017 tarihine kadar kullanmayınız. ANALİZ SONUÇLARI 1 Mart 2017 tarihine kadar kullanmayınız. ANALİZ SONUÇLARI ANALİZ SONUÇLARI GÖRSELLER NASIL OKUNMALI? GÖRSELLER NASIL OKUNMALI? GÖRSELLER NASIL OKUNMALI? RENKLENDİRİLMİŞ TÜRKİYE HARİTALARI

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı. siber silah fabrikas nda ve bir ya da birden fazla devlet. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı. siber silah fabrikas nda ve bir ya da birden fazla devlet. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 6. Hakan devlet- Anahtar Kelimeler Abstract In the last decade, it has become evident that states or state-sponsored actors are involved in large scale cyber attacks and that many States have been developing

Detaylı

Antik Yunan Kentleri (Polis)

Antik Yunan Kentleri (Polis) Antik Yunan Kentleri (Polis) Batı dünyasında gerçek anlamıyla kentin gelişmesi ise Antik Yunan kentleri ile başlamıştır. Atina, Korent, Isparta, Siraküza ve Miletos gibi kentler, hem askeri ve ticari bir

Detaylı

Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi Journal of Book Notices, Reviews and Translations. Yaşar İsmet DEMİRÖZ

Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi Journal of Book Notices, Reviews and Translations. Yaşar İsmet DEMİRÖZ www.libridergi.org Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi Journal of Book Notices, Reviews and Translations Volume III (2017) T. R. MARTIN, Eski Yunan: Tarih Öncesinden Klasik Çağ a. İstanbul 2014.

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Fatih Mehmet SANCAKTAR. II. Meşrutiyetten Cumhuriyete Milli Egemenlik Düşüncesinin Gelişimi: Hüseyin Cahit (Yalçın) Örneği (1908-1924)

Fatih Mehmet SANCAKTAR. II. Meşrutiyetten Cumhuriyete Milli Egemenlik Düşüncesinin Gelişimi: Hüseyin Cahit (Yalçın) Örneği (1908-1924) KİŞİSEL BİLGİLER Ad ve Soyadı Unvanı Adres e-posta Doğum Medeni Durumu MESLEKÎ DENEYİMİ Arş. Gör. 06.1.199 Yrd. Doç. Dr..06.006 Yrd. Doç. Dr. 18.11.010 EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU Lisans 199 Yüksek Lisans 1996

Detaylı

KOYLARIMIZ, MAVİ YOLCULUK VE DENİZ TURİZMİ NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

KOYLARIMIZ, MAVİ YOLCULUK VE DENİZ TURİZMİ NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ KOYLARIMIZ, MAVİ YOLCULUK VE DENİZ TURİZMİ NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İMEAK DTO Yönetim Kurulu Üyesi M.Faruk OKUYUCU İMEAK DTO Deniz Turizmi & Kaynakları Birim Yetkilisi İpek BAYRAKTAR SAPMAZ 26-27 Şubat 2016

Detaylı

KYZIKOS HADRIAN TAPINAĞI NDA BULUNAN GEÇ ROMA DEFİNESİ THE LATE ROMAN HOARD FOUND IN KYZIKOS HADRIAN TEMPLE. Korkmaz MERAL* Elif YAVUZ**

KYZIKOS HADRIAN TAPINAĞI NDA BULUNAN GEÇ ROMA DEFİNESİ THE LATE ROMAN HOARD FOUND IN KYZIKOS HADRIAN TEMPLE. Korkmaz MERAL* Elif YAVUZ** Cilt: 10 Sayı: 52 Volume: 10 Issue: 52 Ekim 2017 October 2017 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2017.1915 KYZIKOS HADRIAN TAPINAĞI NDA BULUNAN GEÇ ROMA

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. Kültür Turizmi ve İzmir

AR&GE BÜLTEN. Kültür Turizmi ve İzmir Kültür Turizmi ve İzmir Ümit ÇİÇEK Ege Bölgesi, Anadolu nun batısında, tarihin akışı içerisinde birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış, suyun hayat verdiği nehirleri ile bereketli ovalara sahip bir

Detaylı

PULLMANTUR ZENITH İLE GLORİA

PULLMANTUR ZENITH İLE GLORİA 1 FLORANSA & PİSA PULLMANTUR ZENITH İLE GLORİA EKSTRA TUR PAKETİ Tur süresi: 9 saat 90 Bu gezimizde İtalya nın en ünlü iki kenti Floransa ve Pisa yı rehberlerimiz eşliğinde keşfedeceğiz. İlk durağımız

Detaylı

Prof. Dr. Cemal Saydam havadaki savaş olarak tanımlıyor.

Prof. Dr. Cemal Saydam havadaki savaş olarak tanımlıyor. Güneş parladı, havalar ısındı kısa kollular bavullardan çıktı 23 Nisan için tatil planları yapılırken, 22 Nisan sabahı kış havası o bildik tavrıyla çıktı karşımıza Sert Poyraz 45 knot ı aştı, sıcaklar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cafer ÇİFTCİ Doğum Tarihi ve Yeri: 1973 BURSA Unvanı: Prof. Dr. Ana Bilim Dalı: Yakınçağ Tarihi Doçentlik Alanı:

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cafer ÇİFTCİ Doğum Tarihi ve Yeri: 1973 BURSA Unvanı: Prof. Dr. Ana Bilim Dalı: Yakınçağ Tarihi Doçentlik Alanı: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doğum Tarihi ve Yeri: Unvanı: Ana Bilim Dalı: Doçentlik Alanı: İdari Görevi: Cafer ÇİFTCİ 1973 BURSA Prof. Dr. Yakınçağ Tarihi Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihi Tarih Bölümü Başkanı ÖĞRENİM

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi Doktora İnkılâp Tarihi Ankara Üniversitesi Unvan Alan Üniversite Yıl Doçent Profesör

Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi Doktora İnkılâp Tarihi Ankara Üniversitesi Unvan Alan Üniversite Yıl Doçent Profesör ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Doktor 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi

Detaylı

1. Bölüm: Paralı Yunan Ordusu ve 10.000 lerin Yürüyüşü

1. Bölüm: Paralı Yunan Ordusu ve 10.000 lerin Yürüyüşü Eski Yunan Tarihine Giriş: 22. Dersin Metni 29 Kasım 2007 1. Bölüm: Paralı Yunan Ordusu ve 10.000 lerin Yürüyüşü Profesör Donald Kagan: 401 yılında ailedeki erkek çocukların küçüğü olan ve abisi Artakserkses

Detaylı

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum

Detaylı

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER VOLUME: XXVII NOVEMBER 2011 NUMBER: 81 Mart, Temmuz ve Kasım Aylarında Yayımlanan Hakemli Dergi Peer Reviewed Journal Published in March, July and November ATATÜRK KÜLTÜR,

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

Title Institution / University Year Assistant Philosophy/ Muğla Sıtkı Koçman Assistant Prof. Philosophy/Celal Bayar 2013

Title Institution / University Year Assistant Philosophy/ Muğla Sıtkı Koçman Assistant Prof. Philosophy/Celal Bayar 2013 CV Name: Aylin Çankaya Date of Birth: 23.04.1982 Academic Title: Assistant Prof. Education Programme/Department University Graduation Bachelor Philosophy Pamukkale University 2000-2004 Master Philosophy

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

Mitosta, arkaik anaerkil yapı Ay tanrıçalığı ile Selene figürüyle sürerken, söylencenin logosu bunun tersini savunur. Yunan monarşi-oligarşi ve tiran

Mitosta, arkaik anaerkil yapı Ay tanrıçalığı ile Selene figürüyle sürerken, söylencenin logosu bunun tersini savunur. Yunan monarşi-oligarşi ve tiran Ay tanrıçası Selene, Yunan mitolojisinde, Güneş tanrısı Helios un kız kardeşidir. Ay ı simgeler. Selene de Helios gibi bir arabayla dolaşırdı. Selene nin arabasını iki at, katır ya da boğa çekerdi. Zeus

Detaylı

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uygarlık Tarihi HIST 201 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

En Genç Devlet Üniversitesi

En Genç Devlet Üniversitesi En Genç Devlet Üniversitesi 6 Yerleşke 4 Enstitü 5 Fakülte 1 Yüksekokul 4 Meslek Yüksekokulu 23 Bölüm / 43 Program 2 Doktora Programı 5 Yüksek Lisans Programı 222 Akademik ve İdari Personel 9.475 Öğrenci

Detaylı

Antik Yunan Kaynakçası

Antik Yunan Kaynakçası Antik Yunan Kaynakçası Keskin, U., & Büyük, K. (2013). "Antik Yunan Yazınsal Oyunlarında Yönetim Düşüncesi". Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 18 (1), 385-404, Bergin, M., & Malam, J. (2011).

Detaylı

İNM Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği

İNM Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği İNM 424112 Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İletişim Bilgileri İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı E-mail:kilic@yildiz.edu.tr

Detaylı

TRAKYA DA VEJETASYON DEVRESİ VE BU DEVREDEKİ YAĞIŞLAR. Vegetation period and rainfalls during in this time in Trakya (Thrace)

TRAKYA DA VEJETASYON DEVRESİ VE BU DEVREDEKİ YAĞIŞLAR. Vegetation period and rainfalls during in this time in Trakya (Thrace) Ocak 2010 Cilt:18 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 227-232 TRAKYA DA VEJETASYON DEVRESİ VE BU DEVREDEKİ YAĞIŞLAR Özet Duran AYDINÖZÜ Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Kastamonu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

NOT: TDB 1801 Türk Dili I dersi uzaktan eğitim olacak

NOT: TDB 1801 Türk Dili I dersi uzaktan eğitim olacak GÜN P A Z A R T E S İ Giriş-Çıkış Saati I.SINIF DERS KODU DERSİN ADI Dersi veren Öğretim Elemanı Derslik Giriş-Çıkış Saati FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MESLEK YÜKSEKOKULU ADI :... Edebiyat Fakültesi Dekanlığı BÖLÜM

Detaylı

Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor

Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon un davetiyle Bodrum a gelen Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor. Van Mustafa Cengiz Ortaokulu Mor Menekşeler

Detaylı

TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları...

TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları... TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları... Hatta Tarsuslular. Dünyanın öbür ucundan gelen Japonlar,Koreliler,Almanlar

Detaylı

Ad Soyad. İş Telefonu. E-mail(ler) İş Adresi

Ad Soyad. İş Telefonu. E-mail(ler) İş Adresi Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. Hakan ÖZKAN Ad Soyad Hakan ÖZKAN İş Telefonu Tel: 0370 433 8200/2788 E-mail(ler) hakanozkan@karabuk.edu.tr İş Adresi Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası

Detaylı

İÇİNDEKİLER... SUNUŞ III

İÇİNDEKİLER... SUNUŞ III SUNUŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... III BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER 1. Siyasi Durum... 1 a. Dış Siyasi Durum... 1 b. İç Siyasi Durum... 2 (1) Birinci Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı Devleti

Detaylı

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES S A E STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KASIM, 2003 11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ 11 EYLÜL SALDIRISI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKİ SONUÇ % 100 YIKIM

Detaylı

Sikkeler: (Sağda) Tanrısal gücün simgesi Ammon/Zeus un koç boynuzuyla betimlenen İskender. (Solda) Elinde kartal ve asa tutan Tanrı Zeus

Sikkeler: (Sağda) Tanrısal gücün simgesi Ammon/Zeus un koç boynuzuyla betimlenen İskender. (Solda) Elinde kartal ve asa tutan Tanrı Zeus T KİNİK 1 ANCAK ÖÜMÜN DURDURABİDİĞİ, DOĞUNUN V BATNN GNÇ İMPARATORU İSKNDR İN KİŞİİĞİ V SRİ K a yn a k 1 : H N U Y G A Amenhotep Tapınağı nda Amon-Ra ve firavun İskender rölyefi R Kay n a k 2 : Ğ Sikkeler:

Detaylı

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Yiğit H. Erbil, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı

Detaylı

16 NİSAN 2015 GİRİT (YUNANİSTAN) DEPREMİ

16 NİSAN 2015 GİRİT (YUNANİSTAN) DEPREMİ 16 NİSAN 2015 GİRİT (YUNANİSTAN) DEPREMİ 16 Nisan 2015 günü Türkiye saati ile 21:07 de Akdeniz de oldukça geniş bir alanda hissedilen ve büyüklüğü M L : 6,1 (KRDAE) olan bir deprem meydana gelmiştir (Çizelge

Detaylı

Parça İle İlgili Kelimeler

Parça İle İlgili Kelimeler History of Venice History of Venice Venice is one of the most beautiful cities of the world.it lies on over a hundred islands in a lagoon in the northern part of the Adriatic Sea.Venice is a cultural and

Detaylı

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uygarlık Tarihi HIST 201 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Hadrianopolis ten Edrine ye : Bizans Dönemi.......... 4 0.2 Hadrianopolis Önce Edrine

Detaylı