Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim,"

Transkript

1

2 2

3 Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, Bergama Belediyesi olarak amacımız daima halkımızın huzur ve mutluluğunu gözeterek önceliği insana ve çevreye veren yönetim anlayışımızla, insanımızın refahı ve yaşam kalitesinin yükselmesidir. Çünkü biz insanların zor şartlarda hayatını sürdürdüğü günümüz ortamında insana ulaşmayı, vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerini sağlamayı görev edindik. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın memnuniyeti bizleri hep mutlu etmiş, bizlere daha çok çalışma, daha çok hizmet etme azmi ve şevki vermiştir. Bu memnuniyette hiç şüphesiz ilçemize son yıllarda yapılan eğitim, sağlık, spor, kültür, sanat ve sosyal hizmetler vb. alanlarda yapılan yatırım ve hizmetlerin etkili olduğu şüphesizdir. Bergama halkı ve sivil toplum kuruluşlarının talepleriyle başlayan, Bergama Belediyesi nin ısrarlı çalışmalarıyla devam eden Unesco Dünya Kültür Mirası adaylık sürecinin sonuna gelindi. Bergama nın eşsiz miraslarının, UNESCO tarafından belirlenen ve tüm dünyada öncelikli olarak korunması gereken kültürel varlıklar listesine girmesine az kaldı ün yaz aylarında nihayete erecek olan süreçten sonra kentin tarihi mirasları koruma altına alınacak, Bergama nın dünyadaki tanınırlığı artacak ve bölgenin turizm yönünden de gelişmesi sağlanacak. FIBA standartlarına uygun bir basketbol ve voleybol sahasına sahip olan Spor Salonumuz da ayrıca aletli jimnastik ve vücut geliştirme salonu, kafeterya, soyunma odaları ve bir çok amaçlı salon da mevcut. Bu özellikleriyle her yaştan Bergamalı'nın spor ihtiyacını karşılayabilecek olan Bergama Spor Salonu, sağlıklı nesillerimizin de teminatı. Hizmete girdiği andan itibaren ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan spor salonumuz veteran yabancı takımları ağırladı. 3

4 Yaşam Boyu Eğitim Merkezimizde her yaştan Bergamalı vatandaşlarımızın mesleki eğitim, hobi ve konservatuvar kursları alabildiği eğitim merkezi faaliyetlerine ücretsiz olarak devam ediyor. Rahmi Yeşilsoy Engelli Merkezinde, ilçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımız için çeşitli alanlarda eğitim veriliyor.. Hobi ve mesleki eğitim kurslarının verildiği merkez engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşama, üretim hayatına aktif bir biçimde katılmalarına ve yaşam kalitelerini yükseltmelerine olanak sağlıyor. İlçemizde yaşayan 65 yaşın üzerindeki bakıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerimizin kapsam ve kapasitesini arttırarak sürdürüyoruz.. Sosyal ve güler yüzlü belediyecilik anlayışımızı hizmet verdiğimiz her alana uygulayarak, Bergamalı vatandaşlarımızın en sağlıklı bir şekilde belediye hizmetlerinden faydalanmalarını sağladık. Hizmetlerimizi uygulayıcı olarak belediye personelimize emeklerinden dolayı, bu hizmetlerin fikir ve mevzuat sürecini hazırlayarak Bergama halkına hizmeti her zaman ön planda tutan Belediye Meclis Üyelerimize Bergama Halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum. MEHMET GÖNENÇ Bergama Belediye Başkanı 4

5 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I - GENEL BİLGİLER... 6 A. Misyon ve Vizyon.. 7 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 7 C. İdareye İlişkin Bilgiler. 12 1) Fiziksel Yapı ) Örgüt Yapısı ) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar ) İnsan Kaynakları. 23 5) Sunulan Hizmetler ) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi.. 30 BÖLÜM II - AMAÇ VE HEDEFLER A. İdarenin Amaç ve Hedefleri. 35 B. Temel Politikalar ve Öncelikler 38 BÖLÜM III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler ) Bütçe Uygulama Sonuçları ) Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar. 41 3) Mali Denetim Sonuçları. 41 B. Bilgileri ) Faaliyet ve Proje Bilgileri ) Sonuçları Tablosu ) Sonuçlarının Değerlendirilmesi Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 155 Belediye Şirketlerine Ait Faaliyet Raporu ) Beta Ula.Tem.İnş.Jeo.Kayn.ve Tur.İşl.San.Tic.Ltd.Şti ) Bakırçay Mad.Müt.Müş.Tan.Org.Hizm.ve Gıd.San.Tic.Ltd.Şti ) Bergama Pamuk İpliği ve Dokuma San.T.A.Ş BÖLÜM IV - KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 191 A. Üstünlükler B. Zayıflıklar BÖLÜM V - ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

6 , 6

7 A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ Unesco adayı Bergama nın tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkarak insan odaklı, katılımcı şeffaf bir yönetim anlayışıyla çağdaş kentsel refah seviyesini arttırmak, halkımızın müşterek ve yaşamsal ihtiyaçlarını zamanında adil ve kaliteli hizmet anlayışıyla karşılamak ve yaşanılabilir bir çevre oluşturmaktır. VİZYONUMUZ Sosyal belediyecilik anlayışı ve yasaların verdiği görev bilinciyle; İnsanların yaşamaktan keyif aldığı, çağdaş hizmet sunan, çevreye önem veren, kültürel etkinlikler yapan ve uygarlıklar mirasını yaşatan kent olmaktır. Bilim, kültür, sanat, turizm ve spor faaliyetleri ile ilçeyi çekim merkezi haline getirmiş, halkının eğitim düzeyi, yaşam kalitesi ve memnuniyetini arttırmış, toplam kalite yönetimi felsefesi doğrultusunda katılımcı demokratik yönetim sistemini kurarak kurumsallaşmış bir belediye olmak. TEMEL DEĞERLER Katılımcılık ve Şeffaflık Çevreye Duyarlılık İnsan Haklarına Saygılı Olmak Vatandaş Odaklı Olmak Etkin, Verimli ve Adil Kaynak Kullanımı Tarihi ve Kültürel Mirası Korumak Gelişime ve Değişime Sürekli Açık Olmak Dürüstlük Çağdaşlık Toplumun Değer Yargılarına Saygılı Olmak Sosyal Belediyecilik Hukuka Uygunluk Yönetimde açıklık ve hesap verebilirlik Hizmetlerde kararlılık ve uygulama bütünlüğü B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Belediyelerin yetki, görev ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanunu ile tanımlanmıştır. Belediyemizin Görev ve Sorumlulukları Belediyemizin görev ve sorumlulukları 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 14. Maddesinde; Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü 7

8 amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Belediyemiz Yetki ve İmtiyazları Belediyemizin yetki ve imtiyazları 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 15. Maddesinde belirlenmiştir. a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. 8

9 p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. Belediyeye tanınan muafiyet MADDE 16.- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Madde 1- Bu Kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektir Madde 5.g- Kamu idarelerinin mal ve hizmet üretimi ile ihtiyaçlarının karşılanmasında, ekonomik veya sosyal verimlilik ilkelerine uygun olarak maliyet-fayda veya maliyet-etkinlik ile gerekli görülen diğer ekonomik ve sosyal analizlerin yapılması esastır Madde 9- Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. 9

10 5393 sayılı Belediye Kanunu yanısıra kullanılmakta olan temel mevzuat listesi aşağıdaki gibidir. KANUN ADI KANUN NO Anayasa 2709 Medeni Kanun 4721 Borçlar Kanunu 818 Türk Ceza Kanunu 5237 Türk Ticaret Kanunu 6762 İmar Kanunu 3194 İmar Affı Kanunu 2981 Tapu Kanunu 2644 Kamulaştırma Kanunu 2942 Kat Mülkiyeti Kanunu 634 Gayrimenkul Kiraları Hk. Kanun 6570 Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu 5846 Tebligat Kanunu 7201 Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 2863 Çevre Kanunu 2872 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun 6183 Vergi Usul Kanunu 213 Gelir Vergisi Kanunu 193 Emlak Vergisi Kanunu 1319 Belediye Gelirleri Kanunu 2464 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 1593 İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun 3572 İcra Ve İflas Kanunu 2004 İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği Sayılı Kanun İle Bazı Maddeleri Değiştirilen Ve Bazı Maddeler Eklenen 2981 Sayılı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik İmar Planı Yapılması Ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi Ve Arsa Düzenlemesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik Belediyelere Ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun 2380 Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanunu 4688 Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu 3074 Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 5510 Emekli Sandığı Kanunu

11 Hayvanları Koruma Kanunu 5199 Özürlüler Ve Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 5378 Hafta Tatili Hakkında Kanun 394 Sendikalar Kanunu 2821 Türkiye İş Kurumu Kanunu 4904 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 4982 Toplu İş Sözleşmesi, Grev Ve Lokavt Kanunu 2822 Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu 4958 Taşıt Kanunu 237 Sayıştay Kanunu 6085 Ölçüler Ve Ayar Kanunu 3516 Kamu İhale Kanunu 4734 Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu 5018 Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması hakkında Kanun 5436 Harcırah Kanunu 6245 Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun Yapısı Ve Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Devlet İhale Kanunu 2886 Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5510 Sosyal Sigortalar Kanunu 506 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

12 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1- FİZİKSEL YAPI a) Belediyeye Ait Taşınmazlar Bergama Belediyesine Ait Hizmet Binaları Alan Adı Mahalle Cadde/Sokak Kapı No Ada Parsel Merkez Hizmet Binası Ertuğrul Eski Belediye Cad Konferans Salonu Ertuğrul Eski Belediye Cad Hizmet Binası Ertuğrul Eski Belediye Cad Toptancı Hal Binası Turabey Metanet Cad Su Arıza Birimi Turabey Metanet Cad Soğukhava Tesisleri Turabey Üçkemer Cad Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Fevzipaşa Fabrika Cad İtfaiye Müdürlüğü Fevzipaşa Fabrika Cad Şehirlerarası Terminal Bahçelievler 5.Cadde Veteriner İşleri Müdürlüğü İslamsaray Adnan Menderes Bul (Mezbaha Sosyal Tesisler Tesisleri) (Ilıca-Restaurant- Bahçelievler Asenovgrad Cad Aquapark) Aquapark) Arıtma Tesisi Fatih Ilıca Altı Mevkii Katı Atık Tesisi Sindel Köyü Kapalı Spor Salonu Mevkii Bahçelievler Asenovgrad Cad Engelliler Merkezi Turabey İsmet İnönü Cad Kapalı Pazar Yeri İslamsaray Adnan Menderes Bul Ölçü Ayar Mem. İslamsaray Yıldız Garajı Aşevi İslamsaray Yıldız Garajı Sosyal Tesis Gaziosmanpaşa Piri Reis Cad Sosyal Tesis Fevzipaşa Sanayi Cad Şantiye Binası Fevzipaşa Gaziosmanpaşa Cad Isı Merkezi Fatih Otlukbeli Cad Bergama Belediyesince Kiralanan Taşınmazlar Alan Adı Mahalle Cadde Kapı No Ada Parsel Park ve Bahçeler Müdürlüğü Zafer Mah. Sümer Cad Sosyal Market Barboros Mah İplik Pazarı Zabıta Müdürlüğü Ertuğrul Mah. Eski Belediye Cad Kurs Eğitim Merkezi Zafer Mah. 22.Sokak Butik Otel Kurtuluş Mah. Taksim Cad Bedesten Barboros Mah Mescitaltı Sokak Tuvalet Gazipaşa Mah. İncirli Mescit Cami Tuvalet Selçuk Mah. Şadırvan Cami Tuvalet Ertuğrul Mah. Hatuniye Cami Tuvalet Turabey Mah. Kulaksız Cami Ayrıca Bergama Belediyesine ait 10 adet su deposu, 7 adet kuyu yeri, 3 adet jeotermal kuyu ve 2 adet kuyu terfi merkezi bulunmaktadır. Genel olarak Bergama Belediyesine ait olan mülkler aşağıda tablo şeklinde gösterilmiştir Bergama Belediyesinin Sahip Olduğu Mülkler Mülk Cinsi Sayı Miktar (m²) Arsa ,80 Arazi ,25 Mesken 4 405,00 İşyeri ,00 12

13 b) Belediyeye Ait Araçlar Araç Tipi Fen İşl. Müd. Zabıta Müd. Ulaşım Hiz.Müd. Park ve Bah.Müd. İtfaiye Müd. Su ve Kan.Müd. Veteriner İşl.Müd. Otomobil 2 Minibüs 3 1 Otobüs 16 Kamyon Kamyonet Arazöz 1 1 Motosiklet Traktör Kazıcı 1 1 Yük.Traktör Kazıcı Yük.İş 2 Mak. Yük.Kanal Kaz. 1 Yük.İş Mak. 2 Eksgavatör 2 Grayder 1 Silindir 1 Dozer 1 Bergama Belediyesine Ait Araçlar (Yıllara Göre Dağılımı) % 11 % 7 % 26 % Yılı ve öncesi yılları arası yılları arası yılları arası YILLAR ADET 1990 Yılı ve öncesi yılları arası yılları arası yılları arası 3 TOPLAM 27 BERGAMA BELEDİYESİNE AİT ŞİRKET ARAÇLARI ARAÇ TİPİ ADET Minibüs 1 Kamyonet 12 Traktör 1 13

14 Bergama Belediyesine Ait İş Makinaları Sıra No Plaka Markası Tipi Modeli 1 35 F 0790 Mercedes Kamyon VAZ 09 Fatih Kamyon VAZ 10 Fatih Kamyon F 1056 Bmc Arazöz F 0622 Ford Kamyon F 6701 Fatih Kamyon VKS 85 Ford Kamyon F 4302 Mercedes Kamyon F 0433 Fıat Traktör F 0434 Fıat Traktör F 9121 Steyr Traktör F 0782 Ford Traktör F 0783 Massey Ferguson Traktör BEKO Çukurova Kaz.Yük.İş Mak D8 Caterpıllar Dozer CAT Caterpıllar Yük. İş Mak HİTAÇHİ Hitaçhi Eksgavatör IŞIK KEPÇE Fıat Kaz.Yük.Traktör HİDROMEK Hidromek Eksgavatör HİDROMEK Hidromek Yük.Kanal Kazıcı SİLİNDİR Bomag Silindir GRAYDER Champıon Grayder F 6826 Bmc Kamyon F 5037 Ford Kamyon MST Kaz.Yük.İş Mak PAL.KEPÇE Caterpıllar Yük. İş Mak MASTAŞ KEPÇE Fıat Kaz.Yük.Traktör F 0620 Mercedes Kamyon VBL 99 Fatih Kamyon F 4122 Ford Kamyon F 0625 Ford Arazöz F 7813 Bmc Kamyon F 0788 John Deere Traktör F 0784 John Deere Traktör F 0786 John Deere Traktör F 8763 Mercedes Kamyon F 0967 Fatih Kamyon F 0787 John Deere Traktör F 0781 Fıat Traktör F 0785 John Deere Traktör F 1219 Fıat Kamyon 1987 Şirkete Ait İş Makinaları 1 35 VND 52 Steyr Traktör

15 Bergama Belediyesine Ait İş Makinaları (Yıllara Göre Dağılımı) % 17 % 5 % 24 % Yılı ve öncesi yılları arası yılları arası yılları arası YILLAR ADET 1990 Yılı ve öncesi yılları arası yılları arası yılları arası 7 TOPLAM 41 Bergama Belediyesine Ait Araçlar Sıra No Plaka Markası Tipi Modeli 1 35 F 9153 Fıat Otobüs F 6203 Mercedes Otobüs F 6379 Leyland Kamyonet VDY 94 Bmc Minibüs VJU 65 Iveco Otobüs F 0608 Mercedes Otobüs VLT 78 Iveco Otobüs F 6204 Mercedes Otobüs VMR 89 Otokar Otobüs F 5074 Mercedes Otobüs VNR 79 Mercedes Otobüs F 5138 Levent Kamyonet VBD 15 Mercedes Otobüs VNR 78 Mercedes Otobüs F 5016 Mercedes Otobüs VAU 06 Mercedes Otobüs VBL 01 Renault Latitute Otomobil VDD 01 Opel Otomobil VNZ 08 Ford Kamyonet F 0603 Ford Minibüs F 1036 Levent Kamyonet F 7961 Levent Kamyonet F 0970 Ford Kamyonet F 0988 Ford Minibüs DB 4302 Sanos Solo Otobüs DB 4304 Sanos Solo Otobüs DB 4305 Sanos Solo Otobüs

16 2- ÖRGÜT YAPISI a- Yönetim Şeması BELEDİYE BAŞKANI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HAL MÜDÜRLÜĞÜ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE ŞİRKETLER MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ SERVİSİ MALİ HİZMETLER SERVİSİ KÜLTÜR İŞLERİ SERVİSİ İNSAN KAYNAKLARI SERVİSİ FEN İŞLERİ SERVİSİ SU, KANALİZASYON ALTYAPI SERVİSİ İMAR İŞLERİ SERVİSİ MEZBAHA VE VETERİNERLİK PARK VE BAHÇELER SERVİSİ BELEDİYE ZABITASI ULAŞIM HİZMETLERİ SERVİSİ HAL SERVİSİ TEMİZLİK İŞLERİ SERVİSİ MERKEZ BÜRO EVRAK KAYIT SERVİSİ TAHSİLAT ŞEFLİĞİ BELEDİYE KONSERVATUARI BİLGİ İŞLEM FEN İŞLERİ ŞANTİYE SU AÇMA, KESME VE ENDEKS OKUMA RÖLÖVE VE RESTORASYON SERVİSİ SOĞUK HAVA TESİSLERİ ÖLÇÜ VE AYAR MEMURLUĞU OTOGAR ŞEFLİĞİ HAL ZABITASI KÖY ÇÖPLERİ TOPLAMA EKİBİ JEOTERMAL İLANAT VE HABERLEŞME MEMURLUĞU GENEL TAHAKKUK ŞEFLİĞİ AŞEVİ VE SOSYAL TESİSLERİ GECE NÖBETÇİLERİ ELEKTRİK ATÖLYESİ UNESCO DÜNYA MİRASI VE ALAN YÖNETİMİ DANIŞMA KATI ATIK BİRİMİ ILICA EVLENDİRME MEMURLUĞU EMLAK-ÇTV ŞEFLİĞİ PROJE VE KARDEŞŞEHİR İLİŞKİLERİ ODACILAR SU ARITMA BİRİMİ ÇAY OCAĞI BASIN BİRİMİ İCRA VE TEBLİGAT ŞEFLİĞİ KADIN DANIŞMA VE DAYANIŞMA MERKEZİ ÖREN YERİ TUVALETLER OTOPARK ÖZEL KALEM BİRİMİ ALIM-SATIM, İHALE VE AYNİYAT MEMURLUĞU SOSYAL MARKET HALK EKMEK BÜFELERİ ÖZEL KALEM VE SEKRETERLİK BELEDİYE MÜLKLERİ EMLAK MEMURLUĞU ENGELLİ MERKEZİ KAPALI SPOR SALONU MEZARLIK DEFİN İŞ VE İŞLEMLERİ SOSYAL YARDIM BÜROSU KAYMAKAMLIK EVDE BAKIM HİZMETLERİ BERGAMASPOR SANAYİ SİTESİ SOSYAL TESİSİ 16

17 b- Organizasyon Bilgileri * Belediye Meclisi Bergama Belediye Meclisi, Belediye Başkanı dahil 26 kişiden oluşmaktadır. Siyasi partilere göre meclis üyelerinin dağılımı; Cumhuriyet Halk Partisi 12 üye, Milliyetçi Hareket Partisi 6 üye, Adalet ve Kalkınma Partisi 5 üye, Demokrat Parti 1 üye ve bağımsız 1 üye şeklindedir. * Belediye Encümeni Belediye Encümeni Belediye Meclisinin 1 yıl için seçtiği 2 üye ve birisi Mali hizmetler müdürü ve biri Yazı İşleri Müdürü olmak üzere Belediye Başkanı tarafından seçilen 2 üye ve Başkan olmak üzere 5 üyeden oluşmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyeleri Faik BELEK Mithat BARUT H.Çağlar ERDEM Gülay TOKTAMIŞ Abdullah LALELİ Necla BİRİNCİ Burak AKGÜN Ümit ATLAM Ercan BARANOĞLU Hüseyin TAN Osman Selim TOK 17

18 Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyeleri Kadriye YAKAR Ali GÜZELEL Hasan KAYA Ayhan KAÇAR Mehmet Cihan UÇAR Mehmet KIZILTAŞ Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyeleri Şenol GÜNDÜZ Serdar YAKAR Memduh ÇOBAN Nasuh KURAL Hülya Dalgıç ŞAHAN 18

19 Bağımsız Bağımsız Bağımsız Meclis Üyesi Meclis Üyesi Meclis Üyesi Murat TANOL Muzaffer YILMAZ Şerif GÜNEŞ MECLİS İHTİSAS KOMİSYONLARI Encümen Üyeleri Meclis Katip Üyeleri 1) H.Çağlar ERDEM 1) Necla BİRİNCİ 2) Mithat BARUT 2) Faik BELEK Plan ve Bütçe İmar Komisyonu 1) Komisyonu Mithat BARUT 1) Abdullah LALELİ 2) H.Çağlar ERDEM 2) Burak AKGÜN 3) Osman Selim TOK 3) Faik BELEK 4) Mehmet KIZILTAŞ 4) Ali GÜZELEL 5) Nasuh KURAL 5) Serdar YAKAR Tarife Komisyonu İdari Nizam Komisyonu 1) Ümit ATLAM 1) Necla BİRİNCİ 2) Ercan BARANOĞLU 2) Hüseyin TAN 3) Hüseyin TAN 3) Faik BELEK 4) Mehmet KIZILTAŞ 4) Ayhan KAÇAR 5) Şenol GÜNDÜZ 5) Nasuh KURAL Çevre Sağlık Komisyonu Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu 1) Necla BİRİNCİ 1) Necla BİRİNCİ 2) Mithat BARUT 2) Ümit ATLAM 3) H.Çağlar ERDEM 3) Hüseyin TAN 4) Mehmet Cihan UÇAR 4) Kadriye YAKAR 5) Hülya Dalgıç ŞAHAN 5) Hülya Dalgıç ŞAHAN Hukuk Komisyonu Eğitim,Kültür ve Sanat 1) Mithat BARUT 1) Komisyonu Hüseyin TAN 2) Osman Selim TOK 2) Mithat BARUT 3) Hüseyin TAN 3) Necla BİRİNCİ 4) Ayhan KAÇAR 4) Kadriye YAKAR 5) Memduh ÇOBAN 5) Hülya Dalgıç ŞAHAN 19

20 3-BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Bilişim Sistemi Bergama Belediyesi nin bilişim hizmetleri Bilgi İşlem Merkezi tarafından yürütülmektedir. Belediyemiz birimlerinin kullandıkları programlar, donanım ile çıkan arızalar ve altyapı problemleri bu birimce giderilmektedir. Mevcut durum itibari ile belediye merkezimiz ve tüm dış birimler güvenli bir ortamda internet kaynaklarından yararlanmaktadır ve yine güvenli bir bilgisayar ağ yapısı içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Belediyemiz bünyesinde bulunan otomasyona tüm birimler iç ağdan yada internetten güvenli yollarla bağlanmakta ve işlerini bu merkezi sistem üzerinden yapmaktadır. Bilgisayar güvenliği, günümüz bilişim dünyasının en önemli sorunu haline gelmiştir. Virüsler, trojanlar, spamlar ve saldırılar hızla artmaktadır. Bu nedenle Belediyemiz bünyesinde UTM Firewall cihazı kullanılmakta olup, sisteme entegre bir şekilde çalışmaktadır. Aynı zamanda bu cihaz sayesinde, 5651 sayılı kanun gereği kullanıcı kaydı tutma ve saklama işlemi de yapılmaktadır. Belediye İletişim Birimi Sistemi Belediye İletişim Merkezi tarafından vatandaşlarımızın istek, öneri ve şikayetleri sisteme girildiğinde, ilgili müdürlüğe ulaştırılmakta, cevaplandırılmakta, raporlanabilmekte ve mail, telefon veya yazı ile vatandaşlarımıza bildirilmektedir. Banka Otomatik Ödeme Hizmeti Vatandaşlarımız, sözleşme yaptığımız 8 adet banka aracılığı ile ödemelerini ilgili bankaya vereceği otomatik ödeme talimatı ile yapabilmektedir. Belediye Otomasyon Programı Yönetim Ekranı İle; 1- Bütçe Modülü Yazılımı 2- Emlak Çevre Temizlik Vergisi Modülü Yazılımı 3- Tahakkuk ve Tahsilat Modülü Yazılımı 4- Su Tahakkuk ve Tahsilat Modülü Yazılımı 5- Evlendirme Modülü Yazılımı 6- Meclis Encümen Modülü Yazılımı 7- Gelen/Giden Evrak Modülü Yazılımı 8- İşçi Bordro/Özlük Modülü Yazılımı 9- Memur Bordro/Özlük Modülü Yazılımı 10- İmar İşleri Yazılımı 11- Fen İşleri Yazılımı 12- Taşınır Takip Yazılımı 13- Muhasebe Modülü Yazılımı 14- e-belediye ve İnternet uygulamaları 15- El Terminali su yazılımı ve pazaryeri tahsilatı yazılımı, kullanılmaktadır. 20

21 e-belediye İnternet Uygulamaları: e-belediye uygulaması Tahakkuk ve Tahsilat Bilgilerinin görüntülenmesi, borç sorgulaması, arsa bina m² rayiç bedelleri, bina yaşına göre aşınma oranları, çevre vergisi yıllık tutarları, emlak çevre beyanları vb. işlemlerin yenilenen web sitemiz üzerinden halkımızın kullanımı için hizmet vermekte olup, 2011 Aralık ayı içerisinde İnteraktif ödeme Sistemimiz faaliyete geçirilerek tüm vergi, su ve diğer borçlarını internet üzerinden sorgulayıp, kredi kartları ile güvenli ve kolay bir şekilde ödeyebilmeleri sağlanmıştır. Bilgi İşlem Merkezimizin yürüttüğü uygulamalardan birisi de mail sistemidir. Kurumsal mail sistemimizin yönetimi ve sitemizin güncelleme çalışmaları kendi bölümümüz tarafından yapılmaktadır. Belediyemize bağlı bulunan uzak terminaller internet bankası aracılığı ile sisteme dahil olmaktadır. Her kullanıcı belediye otomasyon programına kendi kullanıcı adı ve şifresiyle girmektedir. Personel kayıtları, bütçe sistemi, muhasebe işlemleri, evrak kayıt sistemi vb. mevcut belediye otomasyon programı ve bilgisayar donanımı sayesinde takibi yapılarak işlemler yerine getirilmektedir. Belediyemiz birimlerince girilen tüm bilgiler Bilgi İşlem Merkezinde bulunan, Server (ana makine) da tutulmakta, tarafımızca güvenliği sağlanmaktadır. Her günün bitiminde günlük yedekler otomatik olarak alınmakta ve alınan yedeklerin bir kopyası güvenli bir ortamda saklanmaktadır. Birimlerin donanım ihtiyacı, Müdürlükler tarafından birimlerde oluşan taleplere göre karşılanmaktadır. Talepler değerlendirilerek öncelik ve ağırlıkları; Belediyemizin hızlı ve etkin hizmet oluşturmaya yönelik stratejik plan politikaları dikkate alınarak belirlenmektedir. Mevzuat gereği öncelikle DMO dan teminine çalışılmaktadır. Bunun mümkün olmaması halinde piyasadan temini yoluna gidilmektedir. Belediyemiz birimlerinin arşivlerinin elektronik ortama aktarılması ve Belediye Bilgi Sistemi içinden erişiminin mümkün hale gelmesi işi yazılımların temini ve hizmet alımının planlanması aşamasına getirilmiştir. Gerekli donanım ve hizmet, önümüzdeki dönemde temin edilmesi planlanmıştır. Belediyemiz içi ve diğer uzak noktalar dahil olmak üzere 3 adet server, 118 adet masaüstü bilgisayar, 24 adet dizüstü bilgisayar, 92 adet yazıcı ve 16 adet el terminali kullanılmaktadır. Halkımıza en iyi hizmeti verebilmek için Belediyemiz web sitesinde günümüz teknolojileri takip edilerek geliştirmeler sürekli yapılmaktadır. 21

22 d) Ofis ve Büro Makineleri Demirbaş Listesi Ofis ve Büro Makineleri Demirbaş Listesi Demirbaşın Adı Miktarı Birimi Masaüstü Bilgisayar 118 Adet Dizüstü Bilgisayar 24 Adet El Bilgisayarı 16 Adet Yazıcı 92 Adet Telefon 109 Adet Telsiz Telefon 31 Adet Projeksiyon Cihazı 5 Adet Fotoğraf Makinası 17 Adet Masaüstü Tarayıcı 2 Adet Fotokopi Makinası 3 Adet Faks Cihazı 6 Adet Server 4 Adet Telsiz 28 Adet Televizyon 5 Adet Cep Telefonu 3 Adet Sabit Kamera 5 Adet Video Konferans Kameraları 1 Adet Mini Book 1 Adet Kamera 6 Adet Havayı Isıtma,Soğutma ve Nemlendirme Makinaları 65 Adet 22

23 4-İNSAN KAYNAKLARI Personel Bilgileri Personel Dolu-Boş Kadro Grafiği Unvan Dolu Boş Toplam Memur % 43 % 57 Kadrolu İşçi Toplam Boş Dolu Toplam Personel Bilgileri Unvan Erkek Bayan Toplam Memur Kadrolu İşçi Toplam Personel Bilgisi Grafiği % 59 % 41 Toplam Memur Kadrolu İşçi Unvan Erkek Bayan Toplam İlköğretim Lise Yüksekokul % 33 % 17 % 18 % 32 Üniversite İlköğretim Lise Yüksekokul Üniversite Toplam Memur Eğitim Durumları Memur - Öğrenim Durumu Bilgisi Grafiği 23

24 İşçi Personelin Eğitim Durumları Unvan Erkek Bayan Toplam İlköğretim Lise Yüksekokul Üniversite Toplam İşçi Personelin Öğrenim Durumu Bilgisi Grafiği % 8 % 4 % 14 % 74 İlköğretim Lise Yüksekokul Üniversite Memur Personelin Hizmet Sınıf Bilgileri Hizmet Sınıfı Dolu Boş G.İ.H T.H A.H.S. 1 1 S.H Y.H.S 1 7 Toplam Memur Personelin Hizmet Sınıf Bilgileri Grafiği %1 %1 %1 % 33 % 64 G.İ.H T.H. A.H.S. S.H. Y.H.S İşçi Personelin Görev Tanımı Görev Dolu Boş Ustabaşı 0 0 Usta 0 0 İşçi 84 0 Operatör 2 0 Yağcı 0 0 Şoför 16 0 Temizlik İşçisi 0 0 Biletçi 2 0 Aşçı 1 0 Toplam İşçi Personelin Görev Tanım Grafiği %2 %15 %1 %2 % 80 İŞÇİ OPERATÖR ŞOFÖR BİLETÇİ AŞÇI 24

25 Birimler Memur Toplam Yazı İşleri Müd. 4 4 Mali Hizmetler Müd Fen İşleri Müd. 4 4 Kültür ve Sosyal İşler Müd. 3 3 İmar ve Şehircilik Müd Zabıta Müd Park ve Bahçeler Müd. 3 3 Veteriner İşl.Müd. 1 1 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd. 2 2 Su ve Kanalizasyon Müd. 2 2 Hukuk Hizmetleri 1 1 İtfaiye Müd. 7 7 Ulaşım Hizmetleri Müd. 2 2 Temizlik İşleri Müd. 3 3 Hal Müdürlüğü 3 3 Toplam Memur Personelin Birimlere Göre Dağılımı Bilgileri Grafiği

26 İşçi Personelin Birimlere Göre Dağılımı Bilgileri Birimler İşçi Yazı İşleri Müd. Sayısı 3 Mali Hizmetler Müd. 12 Fen İşleri Müd. 22 Kültür ve Sosyal İşler Müd. 4 İmar ve Şehircilik Müd. 2 Zabıta Müd. 2 Park ve Bahçeler Müd. 3 Veteriner İşl.Müd. 3 İnsan Kaynakları ve Eğitim 7 Müd. Su ve Kanalizasyon Müd. 17 Hukuk Hizmetleri 0 İtfaiye Müd. 11 Ulaşım Hizmetleri Müd. 19 Temizlik İşleri Müd. 0 Hal Müd. 0 Toplam 105 İşçi Personelin Birimlere Göre Dağılım Bilgileri Grafiği

27 5- SUNULAN HİZMETLER Yazı İşleri Müdürlüğü Gelen giden evrak kayıt ve dilekçe işlemleri faaliyeti. Meclis kalemi faaliyeti Encümen kalemi faaliyeti Evlendirme hizmetleri ile ilgili faaliyetleri Bilgi edinme kanunu ile ilgili işlemler Türkiye İş Kurumu ile yapılan protokol ile ilgili işlemler İlan ile ilgili faaliyetler Fen İşleri Müdürlüğü Şehir genelinde meydan, bulvar, cadde ve bağlantı yollarına yönelik çalışmaların faaliyeti Şehir mezarlığı ile ilgili düzenleme ve bakım ile ilgili faaliyetler Belediye hizmetleri için her türlü yapı ve tesisin projelerini yaptırmak İhale ile ilgili etüt, proje ve metraj hazırlamak ve ihaleleri yapmak Resmi Kurum, kuruluş ve vatandaşlardan gelen müracaatları yerinde tetkik, incelemek, değerlendirmek ve sonuçlandırmak Belediyemizin tüm elektrik ile ilgili bakım ve onarım işlemleri ile ilgili faaliyetleri Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Sağlıklı bir kent için kanalizasyon şebekesinin bakım ve onarımlarını yapmak Vatandaşlardan gelen su sızıntısı şikayetlerini yerinde tetkik ve kontrollerini yapmak Su abone sisteminin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ile ilgili faaliyetler Abonelerinin tahakkukları ile ilgili işlemleri yapmak Su şebeke sisteminin sürekli hijyeninin sağlanması Mali Hizmetler Müdürlüğü Belediye gelirleri ile ilgili faaliyetler Belediye giderleri ile ilgili faaliyetler Harcama birimlerinin ve dış resmi kurumlarının mali konularla ilgili istedikleri raporların hazırlanması Muhasebe hizmetleri Harcama birimlerine mali konularda danışmanlık hizmetleri Belediye bütçesinin hazırlanması ile ilgili hizmetler Kesin hesap işlemleri ile ilgili faaliyetler İdari faaliyet raporları ile ilgili hizmetler İdari yıllık performans programı hazırlanması ile ilgili faaliyetler İdari stratejik planın hazırlanması Mezarlık ve Defin işlemleri ile ilgili işlemler Belediyeye ait kiralama, işgaliye, tahsis ve gayrimenkul işlemleri ile ilgili faaliyetler 4734 sayılı Kamu İhale kanunu çerçevesinde faaliyetler 1319 sayılı emlak vergisi kanunu ve çevre temizlik vergisi tahakkukları ile ilgili faaliyetler 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile ilgili faaliyetler Belediyeye alınan mal, malzeme ve demirbaş kayıtlarının konsolide hizmetleri 27

28 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Personel istihdamı ile ilgili faaliyetler Personel maaş ve tahakkuk ile ilgili faaliyetler Personel emeklilik, tayin ile ilgili faaliyetler Kurum içi ve dışı yapılan atama ve görevlendirme ile ilgili faaliyetler Stajyer öğrenciler ile ilgili faaliyetler Kadro ve unvan değişiklikleri ile ilgili faaliyetler Periyodik olarak yapılan yazışmalar ile ilgili faaliyetler Memur derece ve terfi işlemleri ile ilgili faaliyetler Disiplin işlemleri ile ilgili faaliyetler Mal ve hizmet alımı ile ilgili faaliyetler Belediye ve tüm birimlerde kullanılan bilgisayar sisteminin sağlıklı yürütülmesi ile ilgili tüm faaliyetler Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Özel gün ve haftalarda festival, şölen gibi kültürel ve sanatsal etkinlikleri düzenlemek Sempozyum, seminer, toplantı, panel vs. etkinlikleri düzenlemek Hobi, beceri ve meslek kursları düzenlemek İhtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal yardım yönetmeliğimiz çerçevesinde yardımcı olmak Engelli vatandaşlarımıza Rahmi Yeşilsoy Engelli Merkezi kanalıyla gerekli desteği verme faaliyetleri Ulusal ve uluslararası fuarlara katılım programları yapmak ve özellikle Turizm Fuarlarında Bergama nın temsil edilmesini sağlama faaliyetleri Belediyemizin tanıtımı için kitap, broşür, cd gibi görsel materyalleri hazırlama faaliyetleri Belediyemizin kardeşşehirleriyle ilişkilerini koordine etme faaliyetleri Başkanlık makamı tarafından konukların kabul edilmesi ve yapılan ziyaretler faaliyetleri Temsil, tören ve ağırlama faaliyetleri Belediye Başkanının günlük çalışma programının hazırlanması faaliyeti Park ve Bahçeler Müdürlüğü Park ve Yeşil Alan Bakım ve Ağaçlandırma Çalışmaları faaliyetleri Çevre ve Yapısal Peyzaj Çalışmaları faaliyetleri Periyodik Bakım Çalışmaları faaliyetleri Dış Mekan Süs Bitkisi, Ağaç Fidanı ve Mevsimlik Çiçek Üretimi faaliyetleri Çocuk oyun alanları yapmak Kamuya ait alanları ağaçlandırmak, bakım ve budamasını yapmak İtfaiye Müdürlüğü İlçe sınırları ve çevresindeki yangın güvenliğini sağlama faaliyetleri Yangın güvenlik eğitimi ile ilgili faaliyetler Hukuk İşleri Müdürlüğü Dava dosyalarının hazırlanmasını sağlamak Davaların takibini yapmak Diğer birimlere hukuki görüş sunulması faaliyetleri 28

29 Hal Müdürlüğü Pazaryeri dağıtımına ilişkin faaliyetler 5957 sayılı Hal yasası gereği faaliyetleri Zabıta Müdürlüğü Vatandaş şikayetlerinin toplanması ve değerlendirilmesi faaliyetleri Kaldırım ve yol işgallerinin engellenmesi faaliyetleri Pazaryerlerinin denetlenmesi faaliyetleri İşyerlerinin tüm kontrol ve denetim faaliyetleri Seyyar satıcıların engellenmesi faaliyetleri İmar mevzuatına aykırı yapılaşmaların denetim, yıkım ekibine destek hizmeti faaliyeti Çevre sağlığının sağlanması ve korunmasına ilişkin faaliyetler İlan ve reklam işlemlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi faaliyetleri 5326 sayılı Kabahatlar Kanunu uygulanması faaliyetleri Ulusal tatil ve bayramlardaki düzen ve nizamın sağlanması faaliyetleri Diğer birimlere destek hizmeti verilmesi faaliyetleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Şehiriçi ulaşımın düzenlenmesi ve denetimi faaliyetleri Diğer birimlere araç destek hizmeti verilmesi faaliyetleri Araçların sigorta, vize, trafik, ruhsat, muayene vb. işlerinin düzenli olarak yapılması faaliyetleri Tüm araçların her türlü akaryakıt, madeni yağ ihtiyacının karşılanması, bakım ve onarım işlerinin düzenli yapılması faaliyetleri Resmi kurum ve kuruluşların resmi araç taleplerinin karşılanması faaliyetleri İhtiyaç halinde vatandaşlara cenaze aracı verilmesi hizmeti faaliyetleri Yeni otogar tesisinin düzenli olarak işletilmesi faaliyetleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar durumu düzenlemek İnşaat ve tadilat ruhsatı vermek Yapı kullanma izin belgesi düzenlemek Yapı denetim şirketlerinin hakedişlerini onaylamak Yapı uygunluk belgesi vermek Kamulaştırma faaliyetleri Adres kayıt sistemi faaliyetleri Unesco dünya mirası ve alan yönetimi faaliyetleri Anıtsal yapılarla ilgili röleve ve restorasyon faaliyetleri Veteriner İşleri Müdürlüğü Mezbaha tesislerindeki kesim öncesi ve sonrası faaliyetleri 5199 sayılı kanunu faaliyetleri Soğukhava deposu ve buz üretimi faaliyetleri Hayvan türleri için pasaport ve nakil belgesi düzenleme faaliyetleri Temizlik İşleri Müdürlüğü Katı atıkların (pil,ambalaj,çöp vs.) toplanması, depolanması ve bertaraf faaliyetleri Meydan, bulvar, cadde, sokak ve pazaryerlerinin temizliğini yapmak 29

30 Çöp sızıntı sularının toplanması ve atıksu arıtma tesislerinde değerlendirilmesi faaliyetleri Tıbbi atık, bitkisel atık, toplanması faaliyetleri Bitkisel atık yağ toplama projesi kapsamında okullarla ortak faaliyetler 6- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ YÖNETİM BELEDİYE BAŞKANI MADDE 37.- Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilir. Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz. Belediye Başkanı nın Görev ve Yetkileri MADDE 38.- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d) Meclise ve encümene başkanlık etmek. e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek. j) Belediye personelini atamak. k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. l) Şartsız bağışları kabul etmek. m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak. o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak BELEDİYE MECLİSİ MADDE 17.- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Meclisin Görev ve Yetkileri MADDE 18.- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: 30

31 a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. d) Borçlanmaya karar vermek. e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. g) Şartlı bağışları kabul etmek. h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek. s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek BELEDİYE ENCÜMENİ MADDE 33.- Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında; a) İl belediyelerinde ve nüfusu 'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden, b) Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden, oluşur. 31

32 Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder. Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir. Encümenin görev ve yetkileri MADDE 34.- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek. Norm kadro ilke ve esaslara göre belirlenen harcama birimlerinin müdürleri Belediye Başkanı tarafından Harcama Yetkilisi olarak görevlendirilmişlerdir İÇ KONTROL tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla 18 standart ve bu standartlar için gerekli 79 genel şart belirlenmiştir İÇ KONTROLÜN TANIMI, AMACI, YAPISI VE İŞLEYİŞİ A- İç Kontrolün Tanımı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 55.maddesinde iç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür. B- İç Kontrolün Amaçları: a) Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini, b) Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, c) Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, d) Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, 32

33 e) Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını, Sağlamaktır. Söz konusu kanunun 57.maddesinde, Kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemlerinin harcama birimleri, muhasebe ve malî hizmetler ile ön malî kontrol ve iç denetimden oluştuğu ifade edilmiş ve yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için; Mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunması, Malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesi, Belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması, Mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi Kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması bakımından ilgili idarelerin üst yöneticileri ile diğer yöneticileri tarafından görev, yetki ve sorumluluklar göz önünde bulundurulmak suretiyle gerekli önlemler alınır. C- İç Kontrolün Temel İlkeleri: Madde 6- İç kontrolün temel ilkeleri şunlardır: a) İç kontrol faaliyetleri idarenin yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür. b) İç kontrol faaliyet ve düzenlemelerinde öncelikle riskli alanlar dikkate alınır. c) İç kontrole ilişkin sorumluluk, işlem sürecinde yer alan bütün görevlileri kapsar. d) İç kontrol malî ve malî olmayan tüm işlemleri kapsar. e) İç kontrol sistemi yılda en az bir kez değerlendirilir ve alınması gereken önlemler belirlenir. f) İç kontrol düzenleme ve uygulamalarında mevzuata uygunluk, saydamlık, hesap verebilirlik ve ekonomiklik, etkinlik, etkililik gibi iyi malî yönetim ilkeleri esas alınır. D- İç Kontrolün Unsurları ve Kamu İç Kontrol Standartları: Madde 5- İç kontrol standartları, merkezi uyumlaştırma görevi çerçevesinde Bakanlık tarafından belirlenir ve yayımlanır. İdareler, malî ve malî olmayan tüm işlemlerinde bu standartlara uymakla ve gereğini yerine getirmekle yükümlüdür. Kanuna ve iç kontrol standartlarına aykırı olmamak koşuluyla, idarelerce görev alanları çerçevesinde her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar belirlenebilir. Yönetmeliğin 7.maddesinde ise iç kontrolün unsurları ve genel koşulları aşağıdaki gibidir: a) Kontrol ortamı: İdarenin yöneticileri ve çalışanlarının iç kontrole olumlu bir bakış sağlaması, etik değerlere ve dürüst bir yönetim anlayışına sahip olması esastır. esaslı yönetim anlayışı çerçevesinde görev, yetki ve sorumlulukların uzmanlığa önem verilerek bilgili ve yeterli kişilere verilmesi ve personelin performansının değerlendirilmesi sağlanır. İdarenin organizasyon yapısı ile personelin görev, yetki ve sorumlulukları açık bir şekilde belirlenir. b) Risk değerlendirmesi: Risk değerlendirmesi, mevcut koşullarda meydana gelen değişiklikler dikkate alınarak gerçekleştirilen ve süreklilik arz eden bir faaliyettir. İdare, stratejik planında ve performans programında belirlenen amaç ve hedeflerine ulaşmak için iç ve dış nedenlerden kaynaklanan riskleri değerlendirir. c) Kontrol faaliyetleri: Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulanır. d) Bilgi ve iletişim: İdarenin ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi uygun bir şekilde kaydedilir, tasnif edilir ve ilgililerin iç kontrol ile diğer sorumluluklarını yerine getirebilecekleri bir şekilde ve sürede iletilir. e) Gözetim: İç kontrol sistem ve faaliyetleri sürekli izlenir, gözden geçirilir ve değerlendirilir. 33

34 34

35 A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ STRATEJİK ALANLAR STRATEJİK AMAÇLAR HEDEFLER 1-Personelin tamamının, sürekli hizmet içi eğitime tabi tutulması. 2-Kurum kültürünün ve kollektif çalışma bilincinin oluşturulması. 3-Toplam kalite yönetimin sisteminin oluşturulması ve uygulanması. 1-4-Çalışanların motivasyonlarının ve verimlilik düzeylerinin arttırılması. 1- KURUMSAL YAPI 1- KURUMSAL YAPI İnsan kaynaklarının geliştirilmesi 2- Mali yapının güçlendirilmesi 3- Çağdaş yönetim anlayışı ve kent bilincinin geliştirilmesi 5-Kurum içi iletişimin geliştirilmesi. 6-Katılımcı yönetimin oluşturulması. 7-İç denetimin yapılması ve Kurumsal Raporlama Sisteminin oluşturulması. 8-Nitelikli personel istihdamının yaratılması. 1-Gelir tahsilat oranının arttırılması. 2-Bütçe gerçekleşme oranının %90 seviyesine ulaştırılması. 3-Kaynakların etkin ve verimli kullanılması. 4-Alternatif gelir kaynaklarının yaratılması 5-Borç stoğunun azaltılması. 1-Halkın karar ve hizmet sürecine katılımının ve bilgilendirilmesinin sağlanması. 2-Kentlilik kültürünü benimsetmek için çalışmalar yapılması. 3-Etkin ve verimli hizmet için kurumsal yapının güçlendirilmesi. 4-Belediye sorumluluk alanlarında nitelikli Zabıta Hizmetleri nin sunulması. 5-Mahalle Muhtarlarının yerel hizmet koşullarının iyileştirilmesi 6-Belediyenin tüm faaliyet ve hizmetlerinin en iyi şekilde tanıtımının yapılması. 7-Halkın talep, itiraz ve şikayetlerinin en kısa zamanda sonuçlandırılarak, hizmet memnuniyetinin arttırılması. 2- ÇEVRE 4- Sağlıklı bir kent için çevre bilincini geliştirmek. 5- Yeşil alan standartlarının yükseltilmesi 6- Kent temizliği standartlarının yükseltilmesi 1-Halkımızın çevre bilincini geliştirici eğitim çalışmalarının yapılması. 1-Kişi başına düşen aktif yeşil alanların arttırılması. 2-Mevcut park alanlarının günümüz ihtiyacına göre yeniden düzenlenmesi, bakım ve onarımlarının yapılması 3-Yeni park alanı, mesire yerleri ve meydanların oluşturulması. 4-Tarihi kente yakışır kent girişlerinin düzenlenmesi. 1-Genel temizlik, çöp toplama hizmetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde yapılması. 2-Sürdürülebilir katı atık bertarafı ve geri dönüşümünün sağlanması. 3-Tıbbi Atık Nihai Bertaraf Sisteminin kurulması. 4-Haşere ile mücadelenin yapılması. 5-Sahipli ve sahipsiz hayvan sağlığı iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması. 3- ALT YAPI 7- Kentsel yaşamı kolaylaştırmak amacıyla alt yapı çalışmalarının tamamlanması 6-Hayvan kesimi ve muayene işlemlerinin yapılması 1-Çağdaş bir kent için gerekli kanalizasyon şebekesinin oluşturulması. 2-Kent genelinde meydan, bulvar, cadde ve bağlantı yollarına yönelik çalışmaların yapılması. 3-Yağmur suyu projesinin tamamlanması. 4-Kent içi otopark sorununun çözülmesi. 5-İmar Planı içerisinde kalan Dere ve Çay ların ıslah edilmesi. 35

36 4- ULAŞIM 5- SAĞLIK 6- SOSYAL BELEDİYECİLİK 7- KÜLTÜR, SANAT, TURİZM VE TANITIM 8- KENT EKONOMİSİ 8- Kentin özgün yapısı ve dinamiklerini dikkate alan, ulaşılabilirliğini sağlayan gelişmiş ulaşım ağına sahip olması 9- Sağlıklı Bir Toplum Oluşturmak 10- Sosyal Refahı Arttırabilmek 11- Sportif Faaliyetleri Etkin Hale Getirmek 12- Kentin Kültürel Alandaki Gelişimini Sağlayabilmek 13- Kentin Sanat Alandaki Gelişimini Sağlayabilmek 14- Kentin Turizm Alandaki Gelişimini Sağlayabilmek 15- Tanıtım Ve Bilgilendirme Çalışmalarını Geliştirebilmek 16- Kentin Ekonomik Alandaki Gelişimini Sağlayabilmek 6-Kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyonun kurularak altyapı hizmetlerinin yürütülmesinde birliktelik sağlanması. 1-Kentsel gelişim ve arazi kullanım özelliklerini bütünleyecek ulaşım politikaları geliştirilerek, sorunlara çözüm getirecek plan ve projelerin yapılması. 2-Kent genelinde yol ve kavşaklarda trafik planlaması ve düzenlemelerin yapılması. 3-Şehirlerarası Otogar ın etkin kullanılabilir hale getirilmesi. 4-Şehir içi toplu taşıma sisteminin geliştirilmesi. 5-Araç parkının iyileştirilmesi. 1-Personelin sağlık sorunlarının en aza indirilmesi. 2-Belediye sınırları içerisinde, halka yönelik sağlık taramalarının yapılması ve eğitimlerin verilmesi. 3-Okul çağındaki çocukların sağlık standartlarının arttırılması. 4-Gıdaların tamamen hijyen hale getirilmesi. 5-Defin ve mezarlık hizmetlerinde memnuniyetin arttırılması. 1-Sosyal, kültürel ve ekonomi amaçlı yeni hizmet alanları oluşturularak halkın refahı ve memnuniyetinin sağlanması 2-Sosyal yardım hizmetlerinin verilmesi. 3-Engellilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi. 4-Yaygın eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması. 5-Aile ve yetişkin hizmetlerinin verilmesi. 6-Çocuk ve Gençlik hizmetlerinin verilmesi. 7-Eğitime ve Eğitim Kurumlarına destek verilmesi. 1-Amatör sporun desteklenmesi. 2-Halkın spor yapabileceği mekanların geliştirilmesi. 3-Sportif faaliyetlerde çeşitliliğin sağlanması. 4-Uluslararası spor olimpiyatların düzenlenmesi. 1-Ulusal ve Uluslararası boyutta kültürel etkinliklerin yapılması 1-Tüm sanat dallarının yaşatılması ve desteğin sağlanması. 2- Kentin kültürel alanda önemli bir mirasını oluşturan tiyatro sanatının yaygınlaştırılmasının sağlanarak etkinliğinin ve etkisinin arttırılması. 1-Kentin turizm potansiyelini geliştirmek amaçlı çalışmaların yapılması. 1-Kentimizin Dünya ya en iyi şekilde tanıtımının yapılması 1-Yerel kalkınmanın sağlanabilmesi için ilgili paydaş kurumlarla işbirliği yapılması. 2-Tarımsal ekonominin planlanması ve geliştirilmesi. 3-Kent Merkezinin, Ticaret Merkezine dönüştürülmesi. 4-Sebze ve Meyve Halinin standartlara uygun olarak yenilenmesi ve hizmet kalitesinin artırılması. 5-Kapalı Pazar yerinin etkin hale getirilmesi ve yeni semt pazarlarının oluşturulması. 36

37 9- TARİHİ DOKUNUN KORUNMASI 10- İMAR VE PLANLAMA 11- İTFAİYE VE AFET YÖNETİMİ 12- İÇME SUYU 13- DENETİM 14- ENERJİ 15- AVRUPA BİRLİĞİ, ULUSAL VE ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER 17- Kültürel Miraslarımızı Yaşatarak Gelecek Kuşaklara Aktarabilmek 18- İmar Planlarına Uygun Tarihi Ve Doğal Çevreyle Uyumlu Kent Yapısını Oluşturabilmek 19- Vatandaşların Can Ve Mal Güvenliğini Sağlamak Amacı İle İtfaiye Ve Acil Yardım Hizmetlerini Etkinleştirebilmek 20- Vatandaşlara İçilebilir, Temiz Ve Sağlıklı İçme Suyu Temin Edebilmek 21- Sağlığı Ve Huzuru Tehdit Eden Unsurları Ortadan Kaldırabilmek, Sağlıklı Ve Temiz Bir Çevre İçin Gerekli Tedbirleri Alabilmek 22- Alternatif Enerji Kaynaklarının Kullanıma Sunulabilmesi 23- Ulusal Ve Uluslar Arası Düzeyde İlişkileri Güçlendirebilmek, Ortak Projeler Üretebilmek Ve Fonlardan Yaralanabilmek 1-Arkeolojik, kentsel ve doğal sit alanlarının yaşatılması. 1-İmar Planlarına uygun sağlıklı kent yapısının oluşturulması. 2-İller Bankası tarafından hazırlanan 1/5000 lik Nazım İmar Planı ve 1/1000 lik Uygulama Planları nın ilgili Bakanlıklarca hazırlanan Üst Ölçekli Planlarla uyumun sağlanabilmesi 3-Birinci derece Arkeolojik sit alanı içerisinde bulunan ve kent gelişimini engelleyen Askeri Bölgenin uygun alana taşınabilmesi 1-Afet ve Sivil Savunma hakkında halkın bilinç düzeyinin arttırılması 2-Her türlü afete hazırlıklı olunması 1-Mevcut su kaynaklarının korunarak Bergama halkına içilebilir, temiz ve sağlıklı su verilebilmesi 2-Su kaçaklarının en aza indirilerek, su kaynaklarının verimli kullanılması. 3-Abone sorunlarının en kısa zamanda ve etkili bir şekilde çözülmesi 1-Temizlik faaliyetlerinin denetiminin yapılması 2-İşyerleri ruhsat denetimlerinin yapılması 3-Seyyar satıcıların denetiminin yapılması 4-Şehir içi trafik denetimlerinin yapılması 5-Kaçak inşaat denetimlerinin yapılması 6-Gıda üretimi ve satışı tapan işyerlerinin denetiminin yapılması 7-Kaçak su tespit denetimlerinin yapılması 8-Gürültü kirliliği kontrol denetimlerinin yapılması 9-Hava kirliliği kontrol denetimlerinin yapılması 10-Görüntü kirliliği kontrol ve denetimlerinin yapılması 11-Hafriyat atıkları ve depolama alanlarının kontrol ve denetimlerinin 12-Yaş sebze ve yapılması meyve için fatura, rusum ve denetimlerinin yapılması 1-Jeotermal enerji kullanım alanlarının geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması 2-Rüzgar enerjisi kullanım alanlarının araştırılması ve hizmet birimlerinde kullanımının sağlanması 1-Kentimizin sosyal ve ekonomik alanda gelişebilmesi için varolan fonlardan yararlanma oranının yükseltilmesi. 37

38 B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER Güler yüzlü ve hoşgörülü hizmet vermek, Vatandaş memnuniyetini esas almak, Etkin, verimli ve kaliteli hizmet etmek, Çözümcü, güvenilir ve ulaşılabilir olmak, Değişime ve yeniliğe açık olmak, Hizmet üretiminde etiğe bağlı olmak, İnsan haklarına saygı duymak, Tarafsız ve eşit davranmak, Kaynakları etkin ve verimli kullanmak, Yönetimde şeffaf, açıklık ve hesap verilebilir olmak, Kültürel mirası ve tarihi dokuyu sahiplenmek, Karar alma ve uygulamada katılımcı yönetim sergilemek, Hizmetlerde kararlılık ve uygulama bütünlüğü içerisinde olmak, Öncelikli ve uygulanabilir proje üretmek, Doğal yaşamı korumak, Paydaş güveni ve memnuniyetini sağlamak, Yenilikleri takip etmek ve değişimi yönetmek, Sürekli kurumsal eğitim vermek, Hizmetleri etkin tanıtmak, Takım ruhu ve ekip ile işbirliği çalışması yapmak, Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı özendirmek, Çevreye ve kamu haklarına duyarlı olmak, Sosyal Belediyecilik hizmetlerinin geliştirilmesi için engelliler ve ihtiyaç sahiplerini belirlemek, Kültürel değerlere, geleneklere ve sanata sahip çıkmak, Kentsel dönüşümün ekonomik, sosyal ve kültürel projelerle desteklenmesi, Hizmet içi eğitimle personelin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek, Meslek edindirme kursları açarak vatandaşların iş sahibi olmalarını sağlamak, 38

39 39

40 40

41 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Bu başlığa ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu Bütçe uygulama sonuçları tablosu, kurumun bütçe uygulamaları sonucunda belirli raporlama dönemlerinde elde ettiği bütçe gelirleri ve yaptığı bütçe giderlerini gösteren ve bunlar hakkında detaylı bilgi sağlayan mali tablodur. Bu tablo bütçe gelir ve gider hesapları hesap grupları hesaplarından üretilir. Bütçe yılının tamamına ilişkin olarak düzenlenen tabloya mahsup dönemi işlemleri de dahil edilir. Tablo dönemler arası karşılaştırma yapılabilmesini sağlamak üzere son üç mali yıla ilişkin verileri kapsayacak şekilde hazırlanır. Bu tablo Ek-1 de verilmiştir. Kapanış Bilançosu Bilanço, kurumun belirli bir tarihteki varlıklarını, yabancı kaynaklarını ve öz kaynaklarını gösteren tablodur. Kesin mizanda yer alan hesapların borç kalanları bilançonun aktif hesaplarını, alacak kalanlarını da bilançonun pasif hesaplarını oluşturur. Aktif ve pasifi düzenleyici hesaplar bulundukları grupta eksi değer olarak gösterilir. Bilançolar Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde belirlenmiş ilkelere uygun olarak hazırlanır ve sunulur. Bu tablo Ek-2 de verilmiştir. 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Bu başlığa ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. Yılı Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Grafiği mali yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılmasına göre1.düzeyde hazırlanan grafik Ek- 3 te verilmiştir. Yılı Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Grafiği mali yılı bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılmasına göre1.düzeyde hazırlanan grafik Ek- 4 te verilmiştir. Yılı Bütçe Giderlerinin Ekonomik 1.Düzeyler Arası Harcamaya Oranı mali yılında Belediyemizin toplam bütçe giderinin ekonomik 1.düzeyde gerçekleşen oransal durumunu gösteren grafiksel veridir. Bu grafik Ek-5 te verilmiştir. Yılı Gelir Bütçesi ve Gerçekleşmeleri mali yılında tahmin edilen gelir bütçesi ve gerçekleşmelere ilişkin veriler ile en çok tahsilat yapılan bütçe gelir kalemlerini gösteren tablolardır. Bu bölüm iki grafikle Ek-6 ve Ek-7 de verilmiştir. 3- Mali Denetim Sonuçları Bergama Belediyesi nin 2012 mali yılına ait Muhasebe genel İş ve yürütümü kapsamındaki iş ve işlemler 5 kişilik meclis üyesinden oluşan Denetim Komisyonu tarafından tarihlerinde iç denetim yapılmıştır. 41

42 42

43 43

44 Görev Tanımı ve Kapsamı 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi uyarınca her ay yapılan Olağan Meclis Toplantıları için, Belediye Meclis Üyelerine gerekli duyuru, ilan ve tebligatın yapılmasını sağlamaktır. Meclis 1. ve 2.Başkan Vekilliği, Katip Üyeler, Müntehap Encümen Üyeleri ve Komisyon Üyeleri seçimlerini yapar.5393 Sayılı Belediye Kanununa istinaden çıkartılan Belediye Meclislerinin Çalışma Usulüne Dair düzenlenen talimatnamede belirtilen usul ve esaslara göre yapılmasını sağlamak, Belediye Meclis Üyelerinin, Meclis Toplantılarına devam edip etmediğini izleme, bir birini izleyen üç toplantı gününde bir özre dayanmaksızın, toplantılarda hazır bulunmayan üyelerin 5393 Sayılı Kanunun 29.maddesi uyarınca evrakı Meclis e getirmek, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 23.Maddesine göre alınan kararları Kaymakamlık Makamına göndermek, Meclis toplantısından sonra bu toplantılara ait karar özetini katip üyelere imzalatıp, muhafazasını sağlamaktır Sayılı Kanunun 33.Maddesi gereğince toplanacak Belediye Encümenini daha önce tespit edilen gün ve saatte toplanmasını sağlamak, Belediye Başkanı tarafından Encümen e havale edilen evrakın görüşülüp karara bağlanmasını sağlamaktır. Belediye Meclisi veya Belediye Encümeninde görüşülüp karara bağlanan konuların bilgisayarda yazılmasını sağlamak ve yazımı tamamlanan Meclis ve Encümen Kararlarının usulüne uygun olarak dosyalanmasını ve muhafazasını sağlamak, Belediye Meclisi ve Encümenine Başkanlık Makamı tarafından havale edilen evrakın Meclis ve Encümen Karar Defterine kaydını yapmak, alınan karar özetlerini yazmak, ilgili birimlere zimmet karşılığı dağıtmaktır. Birim Faaliyetleri Encümen Çalışmaları ile tarihleri arasında 55 adet toplantı yapılmış olup, bu toplantılar sonucunda 352 adet evrak görüşülerek karara bağlanmıştır. Alınan bu Encümen Kararları usulüne uygun olarak yazılmak suretiyle ilgili birimlere gönderilmesi sağlanmıştır. Toplantı Ayı Toplantı Adedi Toplam Encümen Kararı Ocak 5 19 Şubat 5 18 Mart 3 18 Nisan 4 31 Mayıs 6 24 Haziran 5 18 Temmuz 6 31 Ağustos 3 36 Eylül 4 24 Ekim 5 27 Kasım 4 29 Aralık 5 32 Toplam adet Gelen Evrak, 650 adet Giden Evrak kaydı yapılmıştır. yılı içinde Belediyemiz Meclisi Haziran ayındaki tatil dışında, diğer aylarda 1 er oturum, Eylül ayında ve Kasım ayı bütçe görüşmelerinde ise 2 şer oturum Meclis Toplantısı yapmıştır. Bu oturumlarda toplam 90 adet karar alınmış ve alınan kararlar Kaymakamlık Makamına ve ilgili birimlere gereği için gönderilmiştir. 44

45 Görev Tanımı ve Kapsamı YAZIŞMALAR VE GENEL EVRAK BÖLÜMÜ Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kayıt Servisi, Belediyemizin görev ve sorumluluk alanına giren her türlü vatandaş talep, itiraz ve şikayetleriyle ilgili dilekçeleri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen yazılı taleplerin kabul edildiği ve genel kayda alındığı bir birimdir. Vatandaşlardan gelen dilekçeler ile resmi kurum ve kuruluşlardan gelen yazılar incelenerek, kaydedilip, konularına göre tasnif edilerek gereği için ilgili birimlere Başkan ve birim sorumlusu tarafından havale edilmektedir. Belediyemiz birimlerince gereği yapılarak sonuçlandırılan dilekçe ve resmi yazılar yine servisimiz aracılığı ile posta ve zimmet kaydı ile ilgililerine gönderilmektedir. Genel olarak, Belediyemize gelen ve Belediyemizden giden bütün evraklar servisimizce koordine edilmektedir. Defter kayıt işlemlerinin yanı sıra bütün evraklar bilgisayar ortamında kaydedilip, gerekli kontrolleri yapılarak raporlanmaktadır. Genel hedefimiz; vatandaşların talep, itiraz ve şikayetlerindeki memnuniyeti arttırmak, kamu hizmetlerinden faydalanma doyumunu en üst seviyeye çıkartmak ve Belediye hizmet sunum kalitesini yükseltmektir. Birim Faaliyetleri: Servisimiz; vatandaşlarımızın kolay ulaşımını sağlamak amacıyla, Belediyemizin giriş katında hizmet vermektedir. Bu çalışma ile Vatandaşların talep, itiraz ve şikayetlerini iletmede kolaylık sağlamak, katılımcılığı arttırmak, sonucunu kısa sürede almasını sağlamak ve kısa işlem süreli hizmetleri giriş katında vererek memnuniyeti arttırmak hedeflenmiştir. Özellikle yaşlı ve engelli vatandaşlarımız için önemli bir çalışma olmuştur. Belediyemizce kullanılan Evrak Takip Programı, program yazılım işini yapan firmayla karşılıklı çalışılarak, programın güncellenmesi ve iyileştirilmesi yapılarak daha verimli kullanılır hale getirilmektedir. Birimimizin işleyişi gereği aşağıda ayrıntılarıyla verilen 01 Ocak 31 Aralık dönemi toplam adet dilekçe ve resmi evrak Belediyemize gelen evrak olarak, giriş kayıtları yapılmıştır. Servislerce gereği yapılan evraklarda yine servisimiz aracılığı ile belediye çıkış kaydı verilerek ilgililerine posta veya zimmetle gönderilmektedir. Servis iç yazışması olarak, 01 Ocak 31 Aralık dönemi arası toplam 46 adet evrak işlem görmüştür. 01 Ocak 31 Aralık dönemi posta durumu şöyledir : İadeli mektup : 1522 Adet Tebliğli mektup : 512 Adet Adi mektup : 3806 Adet Kargo : 300 Adet İadeli mektup Adi mektup Tebliğli mektup Kargo 45

46 Belediyemiz Meclis Toplantı salonu ve Haluk Elbe Toplantı Salonu Vatandaş, sivil toplum örgütleri ve kurumlardan gelen talep üzerine Başkanlık Makamın onayı ile toplantı amaçlı tahsis edilmektedir. yılı içerisinde değişik amaçlı 28 adet salon tahsisi yapılmıştır. YILLARA GÖRE BELEDİYEMİZE GELEN RESMİ EVRAKLAR Adet Adet Adet Adet YILLARA GÖRE BELEDİYEMİZE GELEN DİLEKÇELER Adet Adet Adet Adet Yine bu birimimizde Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde iş ve işlemler yürütülmektedir. Vatandaşların mağdur olmaması veya mağduriyetlerinin en kısa sürede giderilmesi için özen gösterilmektedir. Bilgi edinme kanunu çerçevesinde yürütülen faaliyetler aşağıda tabloda gösterilmiştir. Veriler Bilgi edinme başvuru toplamı 9 Yazılı olarak yapılan başvuru sayısı 8 E-posta ile yapılan başvuru sayısı 1 Olumlu cevaplanarak bilgi ve belgelere erişim sağlanan başvuru sayısı - Kısmen reddedilip kısmen de olumlu cevaplanarak bilgi ve belgelere erişim sağlanan başvuru sayısı - Reddedilen başvurular toplamı - Vatandaşların Türkiye İş Kurumu kayıtları da kimlikleri karşılığında yapılmaktadır. Aynı zamanda işsizlik maaşı talep dilekçeleri doldurulup vatandaşın hak etmesi sağlanmaktadır. yılı içinde 1074 kişiye hizmet verilmiştir. Birimimiz içinde faaliyet gösteren şikayet hattına sözlü yada telefonla gelen şikayetler ilgili birimlere anında iletilmektedir. yılı içinde Sözlü veya telefonla gelen ortalama şikayet konu ve sayıları aşağıda verilmiştir. YILINDA GELEN ŞİKAYETLER KONU BAŞVURU ADETİ Kanalizasyon Tıkanıklığı 103 Döşeme Tamiri 71 Başıboş Gezen Köpekler 290 Su Patlağı 135 Çöplerin Alınması 25 Bankların Bakımı 5 46

47 Seyyar Satıcı 15 Hafriyatların Alınması 10 Kaldırım İşgali 30 Ağaçların Budanması 35 Dumandan Duyulan Rahatsızlık 5 Yıkık Evden Taşlar Gelmesi 1 Çeşmeden Su Gelmesi 2 Hoparlör Arızaları 10 Parka Kum Dökülmesi 1 Dilencilerden Duyulan Rahatsızlık 5 Denetimli Halk Otobüsleri İle İlgili Şikayet 23 Çam Pisliklerinin Alınması 2 Cadde Ve Yolların Temizlenmesi 7 Çöp Konteynerinin Yanması 2 Trafik Işıklarının Yanmaması 10 İş Yeri Kontrolleri 3 Hayvan Beslenmesi İle İlgili Şikayet 19 Çiçek Saksılarının Kırılması 2 Tıbbi Atıkların Alınması 5 Çöp Konteyneri Bakımı Ve Talebi 7 Gürültüden Duyulan Rahatsızlık 3 Otların İlaçlanması Ve Temizlenmesi 61 Duvar Yıkılması 1 İlaçlama Yapılması 25 Çiçeklerin Sulanması 5 Mazgalların Tamir Edilmesi 6 Köpekleri İçin Mama Kabı Talebi 2 Sulama Kanalı Betonunun kırılması 2 Çocuk Parkı Temizliği 1 Yol Çökmesi 8 Çam Kozalaklarının Koparılması 2 Romanların Boş Alanları İşgal Etmesi 1 Tuvalet Kapılarının Tamiri 1 Kopan Pankartların Tamiri 1 Hasarlı Köprünün Tamiri 1 Beton Dökülmesi Talebi Ve Levha Talebi 2 Köprü Demirlerinin Çalınması 1 Izgaraların Kırılması 3 Modem Arızasının Giderilmesi 1 Dubaların Kırılması 1 TOPLAM 951 Görev Tanımı: EVLENDİRME MEMURLUĞU *Evlendirme yönetmeliğine göre evlenme dosyasını hazırlamak. *Evlenme akdini yapmak. *Aile cüzdanı düzenleyip vermek. *Evlenmenin nüfus kütüklerine tescilini sağlamak. *Evlenme kütüğü ve dosyalarını iyi bir şekilde muhafaza etmek. *Denetim yapmak isteyen yetkililere gerekli kolaylığı göstererek ve bu yetkililerce istenen kütük, dosya ve belgeleri denetime hazır halde bulundurmak. 47

48 Belediyemiz Evlendirme Memurluğunun ile tarihleri arasında * 533 Adet Evlenme müracaatı ile ilgili Nüfus Müdürlüklerinden Çiftlerin nüfus kayıt örnekleri alınarak Evlenme Akdi işlemleri yerine getirilmiştir. Toplam 533 adet evlenme Akdi işlemi Bergama Nüfus Müdürlüğüne ilgili Nüfus Müdürlüklerine gönderilmek üzere Mernis Evlenme Bildirimleri düzenlenerek gönderilmiştir. * Yine bu tarihler arasında evlenen çiftlere toplam 533 adet uluslar arası aile cüzdanı düzenlenerek imza karşılığı verilmiştir. * Belirtilen tarihler arasında evlenme izni isteyen 19 çifte evlenme izin belgesi hazırlanıp verilmiştir. * Belirtilen tarihler arasında 64 adet evlenme izni ile gelen çiftlerin nikah akidleri gerçekleştirilmiştir. Evlendirme Memurluğunun yapılan işlemler ile ilgili tabloda belirtilmiştir. Veriler 2012 Müracaat Yapılan Akit Alınan Aile Cüzdanı Verilen İzin Belgesi İmha Edilen Cüzdan İzin Belgesi ile Gelen * tarihinden tarihleri arasında Evlendirme Memurluğunda 38 adet gelen 173 adet giden evrak kaydı yapılmıştır. İLANAT MEMURLUĞU Bergama Belediyesine gelen resmi daire, çevre belediye ve duyuru amaçlı şahıs dilekçeleri evrak kayıt müdürlüğünce kayda girildikten sonra İlanat Memurluğuna gönderilir. İlanat Memurluğunca incelenen evraklar ücrete tabi ise belediyemiz tahakkuk servisine gönderilir ve yapılan işlem sonucu belediyemiz veznesine yatırılır. Ücreti yatırıldıktan sonra ilanat memurluğuna gönderilerek ilanı yapılır. Postaya verilecek evrak ise ücret tahakkuku ve ilan tutanağı ile resmi daireye gönderilmek üzere zimmetle evrak kayıt memurluğuna teslim edilir. Duyuru amaçlı şahıs ilanları belediyemiz kablosuz ses yayın sistemi yönetmeliğine uygun olarak ilanı yapılmaktadır. Bergama Belediyesi İlanat Memurluğuna yılı içerisinde Resmi İlanlar : 396 adet Şahıs İlanları : 257 adet Bergama Belediye İlanları : 69 adet İcra Dairesi ve Sulh Hukuk Mahkemesi İlanları : 197 adet Ölüm İlanları :451 adet Bunun dışında çeşitli kayıp ve kan anonsları ücretsiz olarak yapılmıştır. Duyuru yapılan tüm evraklar ilanat memurluğunca dosyalanır. 48

49 49

50 GÖREV TANIMI VE KAPSAMI Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi uyarınca tam zamanlı sözleşmeli personel ile 4857 sayılı iş Kanununa ve Toplu İş Sözleşmesine göre çalışan işçilerin hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yerleştirilmelerini, personelin sürekli gelişimi, verimliliğin arttırılması ve motive edilmesine yönelik hizmet içi eğitimlerini düzenleyen ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak ve sorumluluklarını yürüten birimdir. Personelin işe alınması, sınıflandırma, derece terfileri, kademe ilerlemeleri, memurların hak ve yükümlülükleri, disiplin işlemleri, nakil görevlendirmeler, rapor ve izin işlemleri, emeklilik, istifa ve kayıt kapama işlemleri, askerlik, pasaport, öğrenim değişikliği ve hizmetlerin birleştirilmesi ve gerektiğinde iş akitlerinin feshi gibi işlemler yapılmaktadır. Hizmet İçi Eğitim Çalışmaları 1.Eğitim: 6360 sayılı Bütünşehir Yasası konulu eğitim Kurumumuzda düzenlenmiştir. 2.Eğitim: Antalyada yapılan İç Kontrol Eylem Planı, Kamu İhale Kanunu ve Vergi Usulü Kanunu konulu eğitime personelin katılımı sağlanmıştır. 3.Eğitim: İş Sağlığı ve Güvenliği konulu eğitime personelin katılımı sağlanmıştır. 4.Eğitim: Gelir İşlemlerinin Kontrolü, Vergileme Konusu, Muhasebe ve Mizan Hataları konulu eğitim Kurumumuzda düzenlenmiştir. 5.Eğitim: Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen İtfaiye ve Yangın Güvenliği konulu eğitime İtfaiye personelimiz katılmıştır. 6.Eğitim: İzmir Ticaret Odasında düzenlenen Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği konulu seminere İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personeli katılmıştır. 7.Eğitim: Türkiyeler Belediyeler Birliği Ankara da düzenlenen Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği konulu seminere İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personeline eğitim verilmiştir. 8.Eğitim: Türkiyeler Belediyeler Birliği Ankara da düzenlenen Yapı Yönetimi konulu seminere İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personeli katılmıştır. 9.Eğitim: İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinde düzenlenen Kent Yönetimi ve Planlama konulu seminere İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personeli katılmıştır. 10.Eğitim:Türkiyeler Belediyeler Birliği Ankara da düzenlenen Zabıta Yönetmeliği konulu seminere Zabıta Müdürlüğü personeli katılmıştır. Staj Eğitim Çalışmaları Eğitim ve Öğretim döneminde gördükleri eğitime paralel olarak deneyim ve bilgi kazanmak için başvuran öğrencilerimize staj yaptırılmıştır. Staj Eğitimleri 1 günlük oryantasyon ve kurum tanıtım eğitimi sonucunda birimlerimize yönlendirilmiştir. Dönem stajı (Lise) 19 kişi Yaz Dönemi (Üniversite, Yüksekokul) 20 kişi Toplam 39 öğrenciye staj yaptırılmış ve dosyaları tutulmuştur. 50

51 Özlük Çalışmaları yılı içinde işçi personeli durumu 6 işçinin emeklilik işlemi 1 işçinin istifa işlemi Toplam 7 işçi personelin işlemi yapılmıştır. yılı içinde sözleşmeli personeli durumu 12 adet sözleşmeli personelin memur kadrosuna geçirme işlemi yapılmıştır tarihlerinde 1273 adet gelen evrak, 1363 adet giden evrak işlemleri yapılmıştır. BİLGİ İŞLEM BİRİMİ Belediyemiz Birimleri, Hizmet Binası, Hal Binası, Mezbaha Binası, Otogar Binası, Park ve Bahçeler ile İşletmeler Müdürlükleri binalarında hizmet vermektedir. Tüm Belediyemiz Birimleri internet ağı ile bir bütün olarak Belediyemiz E-Belediye sistemini kullanabilmekte olup, 5 adet server ( sunucu ) ve 159 kullanıcı bilgisayarı ( istemci ) ile hizmet vermektedir. Bilgi işlem birimi, Başkanlığa bağlı tüm birimlerde kurulu olan bilgisayar donanım ağının ve üzerinde kullanılmakta olan uygulamaların en verimli şekilde çalışması için gerekli destek ve eğitimi vermek, sistemden kaynaklanan sorunlara çözüm üretmektedir. BİLGİ İŞLEM BİRİMİNCE YÜRÜTÜLEN İŞLEMLER 1- E-Belediye sistemi programlarında gündeme gelen sorunları gidermek 2- E-Belediye sistem veri tabanının günlük yedeklerini alınması 3- Sistemin virüslerden korunması ve temizlenmesi 4- Su endeks okuma işlemi için kullanılmakta olan 5 adet el bilgisayarına gündelik endeks bilgilerinin yüklenmesi ve okunan bilgilerin tekrar sisteme geri yüklenmesi. 5- Şehrimiz muhtelif yerlerinde bulunan otoparklarda kullanılmakta olan 10 el bilgisayarına ait bilgi ve tahsilatının sisteme yüklenmesi ve yedeklenmesi. 6- Kurumumuzda kullanılmakta olan Bilgisayar ve donanımlarının arızalı olanlarının bakım ve onarımlarının yapılması veya yaptırılması. 7- Yeni Pazar Yeri, Belediye Hizmet Binası ve Otogarda bulunan bariyerlerin arıza ve bakımlarının yapılması. 8- Yeni alınan bilgisayar ve donanımlarının yerlerine kurulması, gerekli programların yüklenmesi ve faaliyete geçirilmesi. 9- Web sitesi için gerekli güncellemelerin yapılması ve yedeklemenin yapılması. İSTATİSTİKLER 1- Hizmet Binasında kullanılmakta olan bilgisayar Hizmet Binasında kullanılmakta olan Server 4 3- Dış birimlerde kullanılmakta olan bilgisayar Metro Switch Superonline Fiber 1 5- El terminali 16 TOPLAM

52 52

53 GÖREV TANIMI : Müdürlüğümüz yasa ve mevzuatlar çerçevesinde Belediye bütçesini hazırlar. Belediyenin gelir ve gider bütçesi ile ilgili kayıtları tutar ve hesap işlerini yapar. Belediye bütçesine konan gelirleri takip eder. Belediye gider bütçesindeki ödeneklere ait giderlerin ödenmesini sağlar. Belediyelerin tüm birimlerinden gelen tahakkuk etmiş giderleri ödemek ve yasal kesintileri ilgili resmi dairelere zamanında ödemekle yükümlüdür. Bankalardaki mevcut paraların kullanımını sağlamak, artan kısmının ise en uygun şekilde değerlendirmekle yükümlü olup, bununla beraber yapılan ödemelerin yasal çerçevede olmasını sağlamak ve Sayıştay ile İçişleri Bakanlığı Müfettişlerine hesap vermekle yükümlüdür. Mutemetlere verilen avans ile ilgili gider belgelerini inceler ve mahsup eder. Bütçe kesin hesaplarının yapar. Stratejik Plan ve Programını hazırlar ve uygular. Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle saymanlıklara verilen diğer görevleri yapar GÖREVLER: 5393 sayılı Belediyeler Kanunun ve Belediye Bütçe Muhasebe Usulü maddelerine göre; * Bütçenin hazırlanması ve takip edilmesi, * İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesinin, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlanması ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunun izlenmesi ve değerlendirilmesi, * Belediye gelir bütçesine konan geliri takip ve tahsil edilmesi, * Belediye gider bütçesine konan giderlerin yerinde sarfını temin edilmesi, * Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlanması ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesinin sağlanması, * Ödenek aktarma işlemlerinin yapılması, * Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerinin yürütülmesi, * Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak sorunları önleyici ve etkililiği arttırıcı tedbirler üretilmesi, * Yasal kesintileri ilgili resmi dairelere zamanında ödenmesi, * Mutemetlerin sarfiyat evraklarının kontrol ve mahsup işlemlerinin yapılması, * Ön mali kontrol faaliyetinin yürütülmesi, * Gelen-Giden evrak kaydı ve diğer yasal mükellefiyetlerin yapılması, * Aylık hesap cetvelleri ile bütçe kesin hesaplarının çıkarılması, ayrıca Başkanlık ve Sayıştay a hesap verilmesi ile sorumludur. * İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanması ve uygulanması * Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, aklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması. Bu nedenle, Mali Hizmetler Müdürlüğü Belediyemizin Kanun ve Yönetmeliklerle belirlenmiş gelirlerin tarh, tahakkuk ve tahsilini, kanunlar çerçevesinde sarf ve tahakkuklarına yetkilidir. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YASA, MEVZUAT VE YÖNETMELİKLER 5393 sayılı Belediye Kanunu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu 3914 sayılı Çevre Temizlik Vergisi Kanunu 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 213 sayılı V.U.K. 53

54 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 832 sayılı Sayıştay Kanunu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 1475 sayılı İş Kanunu 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu 6245 sayılı Harcırah Kanunu Tahsilat Yönetmeliği İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği Taşınır Mal Yönetmeliği Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği İl özel idareleri ve belediyeler arşiv yönetmeliği Diğer İlgili Kanun ve Yönetmelikler * Taşınır kayıt işlemleri,taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak gerçekleştirilmiş olup, ödeme emri belgeleri düzenlenmiştir. * Mali Hizmetler Müdürlüğümüzce ve İdarenin diğer birimleri tarafından hazırlanan ödeme emri belgeleri emanet kayıtları yapılarak saklanmış ya da ilgililerine ödemesi yapılmıştır. * Birimimizden, tarihleri arasında İş Avansları ,30 TL. ile Personel Avansları 6.190,00 TL. olmak üzere toplam ,30 TL.lık 52 kişiye avans verilmiştir. * Birimimizde, tarihleri arasında toplam ,14 TL. olmak üzere çek, havale ve virman işlemleri yapılmıştır. * Müdürlüğümüzce yapılan tüm mali işlemler, mali denetime tabi tutulup, kontrolü yapılmaktadır. Mali Denetim: - İç Kontrol Sistemi : 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile getirilen iç kontrol sistem uygulaması,harcama birimleri bünyesinde, harcama yetkilileri tarafından işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında ön mali kontrol uygulamasıdır. - Belediye Meclis Denetimi : 5018 Sayılı Kanunun öngördüğü iç kontrol sistemine ek olarak, 5393 sayılı Belediye Kanunun 25.maddesi gereği, 2014 yılı Ocak ayı meclisinde Belediye meclis üyeleri arasından seçilen Denetim komisyonu kurulmuş olup, denetim komisyonu üyelerince yılı mali yıl denetimi yapılmıştır. - Dış Denetim : Kurumun dış denetimini yapmakla yetkili Sayıştay Başkanlığı tarafından en son 2009 mali yılı denetlenmiştir. * Ayrıca, birimimize; 137 adet dilekçe, 3862 adet resmi yazı gelmiş olup, servisimizden 714 adet yazı gönderilmiştir. 54

55 BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESAP CETVELİ Gelirin Kodu Açıklama Bütçe İle Tahmin Edilen Yılı Net Tahsilatı Tahsil Oranı 01 VERGİ GELİRLERİ , , TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ , , ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER , , DİĞER GELİRLER , , SERMAYE GELİRLERİ , , RED VE İADELER (-) 0,00 0,00 0 TOPLAM , ,67 84 (%) BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ Ekonomik Kod Hesap Adı Bütçe İle Verilen Ödenek Bütçe Gideri Toplamı Gerçekleşme Oranı 01 PERSONEL GİDERLERİ , , SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , , MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , FAİZ GİDERLERİ 0, ,35-05 CARİ TRANSFERLER , , SERMAYE GİDERLERİ , , SERMAYE TRANSFERLERİ 0, ,00-09 YEDEK ÖDENEKLER ,00 0, , ,45 97 SON ÜÇ YILA AİT GELİR KARŞILAŞTIRMA TABLOSU YILLAR TAHMİNİ BÜTÇE GERÇEKLEŞEN GELİR GERÇEK. ORANI(%) , , , , , ,

56 , , , , , , , , , , ,67 0, TAHMİNİ BÜTÇE GERÇEKLEŞEN GELİR SON ÜÇ YILA AİT GİDER KARŞILAŞTIRMA TABLOSU YILLAR TAHMİNİ BÜTÇE GERÇEKLEŞEN GİDER GERÇEK. ORANI(%) , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, TAHMİNİ BÜTÇE GERÇEKLEŞEN GİDER SON ÜÇ YILA AİT GELİR-GİDER KARŞILAŞTIRMA TABLOSU YILLAR GERÇEKLEŞEN GELİR GERÇEKLEŞEN GİDER GERÇEK. ORANI(%) , , , , , ,

57 , , , , , , , , , , ,45 0, GERÇEKLEŞEN GELİR GERÇEKLEŞEN GİDER Mali Hizmetler Müdürlüğü ne bağlı olarak aşağıda yazılı birimler faaliyet göstermektedir. 1) Tahsilat Şefliği 2) Genel Tahakkuk Şefliği 3) Emlak ve Çevre Temizlik Vergi Şefliği 4) Alım-Satım İhale ve Ayniyat Memurluğu 5) Belediye Mülkleri Emlak Memurluğu 6) İcra Tebligat Şefliği 7) Mezarlık ve Defin İşlemleri Şefliği TAHSİLAT ŞEFLİĞİ Tahsilat Servisi, Mali Hizmetler Müdürlüğü ne bağlı olarak Belediyemize ait tüm gelirlerin tahsilatını yapmak sureti ile hizmet vermektedir. Tahsilatlarımız; hizmet binamızdaki veznelerde, Kapalı Çarşı ödeme noktası ve Fabrika ödeme noktasında ve yeni mezbahamızda bilgisayarla yapılmaktadır. Kapalı pazaryerimizde pazarcı esnafın haftalık pazaryeri ödemeleri el makbuzlarından tek tek bilgisayara kaydedilmektedir. İş bankası, Ing Bank, Ziraat Bankası, Halk bankası, Vakıflar bankası, Akbank ve Garanti Bankası Şubelerinden otomatik talimatla su ödemesi yapılmakta olup ayrıca İnternet üzerinden her türlü vergi ve su ödemeleri yapılmaktadır. Orman İşletme Müdürlüğü, Sulh Hukuk Mahkemesi, Vergi Dairesi, 1.nci ve 2.nci İcra Müdürlüğünde yapılan satışlara tellal gönderilmektedir. Vadesi geçmiş vergi, su ve kira dışındaki alacaklarımıza ödeme emri düzenlenerek muhataplarına tebliği ve takibi için Belediyemiz İcra Şefliğine verilmektedir. GENEL TAHAKKUK ŞEFLİĞİ 2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanununa göre yapılan tahakkuklar ; İlan ve Reklam Vergisi Eğlence Vergisi Haberleşme Vergisi Elektrik Tüketim ve Hava Gazı Tüketim Vergisi Yangın Sigorta Vergisi İşyeri Açma İzin Harçları 57

58 Tatil Günleri Çalışma Ruhsat Harcı Harcamalara Katılım Payları Şehir İçi Otobüs ve Belediyemize ait Araçların Kira Geliri İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait Harçlar Diğer Harçlar ve Gelirler Tıbbi Atık Toplama ve Bertaraf Geliri Evsel Atık Bertaraf Gelirleri İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları; 3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Kanununun ilgili yönetmeliği, 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 5259 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyatlari Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2005/9207 karar nolu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı Gürültü Kontrol İzin Belgesi Mesul Müdürlük Belgesi düzenlenmektedir. Belediye Meclisimizin almış olduğu karar doğrultusunda İlçemiz genelinde Yapı Kullanma İzni olmadığından İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alamayan işyerlerine 1 Yıllık Süre Belgesi verme işlemleri ve bunlara ait tahakkuklar, Belediyemiz denetimi ile çalışan Özel Halk Araçlarına ait Çalışma Ruhsatı, Yıllık Vize Ücreti, İlgili araçlardan her ay alınan 200 adet tam bilet karşılığı Altyapı masraf tahakkukları yapılarak, Özel Halk Araçlarına ait borçların takibi ve kontrolü yapılmaktadır. Belediyemiz Encümenince alınan tüm para cezalarına ait karar tebliğlerinin yazımı ve tahakkuk işlemleri, Kermes döneminde ; ilgili dilekçelerin kabulü,kermes sergi yerlerinin tahsisi,tahakkuk işlemleri ve ödeme takipleri yapılmaktadır. Belediye Meclisimizin almış olduğu kararlar doğrultusunda Belediyemize geçmişte borcu olanların (Vergiler Dışında ) söz konusu taksitlendirilmiş borçların takibi işlemleri yapılmaktadır. Yapılan Faaliyetler 1- Şefliğimize sevk edilen ve cevabı yazılan evrak dökümü; Gelen Resmi Evrak Dilekçe Giden Evrak Encümen Kararları ( Para Cezaları ) Zabıta Karar Tebliği (Para Cezaları) 894 adet 963 adet 1305 adet 74 adet 119 adet 2- Gelen Encümen Kararları ilgililere tebliğ edilerek tahakkuk işlemleri yapılmıştır. 3- Zabıta Müdürlüğünce yazılan idari para cezaları ilgililere tebliğ edilerek tahakkuk işlemleri yapılmıştır. 58

59 4- Düzenlenen Belge ve Ruhsatlar; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Tatil Günleri Çalışma Ruhsatları Mesul Müdürlük Belgesi Süre Belgesi Gürültü Kontrol Belgesi 218 adet 69 adet 10 adet 10 adet - adet 5- Şehrimiz genelinde 1945 adet işyerinin İlan ve Reklam Tabelaları fotoğrafla kayıt altına alınıp, güncelleştirme işlemi yapılmıştır. 6- Denetimli Halk Araçlarının her birine aylık olarak Altyapı Masrafları ile Yıllık Vize Bedeli tahakkukları yapılmıştır.yine Özel Halk Araçlarına ait borçların kontrolleri yapılmakta olup, ödenmesi için gerekli yazışmalar ve ihtarlar düzenlenmektedir sayılı kanun kapsamında yapılan taksitlendirmelerin takip işlemleri yapıldı. Taksitlendirme kapsamında borçları ödemeyen vatandaşların taksitli yapılandırma işlemleri iptal edildi sayılı kanunun 86 ncı maddesince yapılan yol harcamalarına katılım payları tarh ve tahakkuk işlemleri yapılarak takip edilmektedir. 9- Belediyemizce yapılan Evsel Atıkların Bertarafı sözleşmeleri sebebiyle ilgili taraflara tahakkuk işlemi yapılarak tebliği gerçekleştirilmiştir. 10- İlçemiz dahilinde bulunan tüm sağlık kurumlarına Tıbbi Atık Toplama ve Bertaraf geliri aylık tahakkukları yapılmaktadır. Görev Tanımı ve Kapsamı: ALIM SATIM İHALE VE AYNİYAT MEMURLUĞU Belediye Alım-Satım ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hakkındaki kanunlar gereği 13/12/2004 tarihi itibarı ile faaliyetlerimizi yürütülmektedir. içerisinde Doğrudan temin usulü ile (Temsil tören ağırlama ve sosyal yardım giderleri dahil), 1087 adet ,87-TL lık Mal-Hizmet-Yapım İşi alımları gerçekleşmiştir. Görev Tanımı ve Kapsamı: EMLAK VE ÇEVRE TEMİZLİK VERGİ ŞEFLİĞİ Emlak-Çtv Şefliğimiz 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu kapsamında vergi mükelleflerinin sahip oldukları bina (mesken ve işyeri), arsa ve arazileri için emlak beyan bildirimi almakta ve bu yerler için alınan emlak ve çevre temizlik vergisi beyanları doğrultusunda emlak vergi tahakkuklarını yapmaktadır. Emlak beyanları araziler için cinsine göre (kıraç, taban, sulak) valilikçe dört yılda bir yapılan arazi takdir komisyonunca belirlenen m2 birim değeri üzerinden alınırken arsalar ve binalar için yine dört yılda bir ilçemizde kurulan arsa takdir komisyonunun belirlediği cadde ve sokak m2 birim değerleri üzerinden alınmaktadır. Binalar için ayrıca yapının arsa büyüklüğü, arsa payı oranı, inşaat türü ve sınıfı, kullanım şekli, inşaatının bitim tarihi, binanın eski veya yeni oluşu, oturma alanı, asansör ve kalariferinin olup olmadığı gibi durumlar göz önüne alınarak yapılmaktadır. Yıllara göre emlak vergi değeri hesaplanırken tespit edilen m2 birim değeri üzerine her yıl Maliye Bakanlığının açıkladığı yeniden değerleme oranı nispetinde artış uygulanmaktadır. Emlak Beyanlarını vatandaşların kendisi verebildiği gibi, mükelleflerin yeni edinmiş olduğu bir gayrimenkul için emlak beyanı bulunmadığı durumlarda yeni sahibi tespit edildiği takdirde şefliğimizce ilgili şahsa beyana çağrı mektubu gönderilmektedir. Beyana çağrı tebligatına rağmen yıl içerisinde beyanda 59

60 bulunmayan mükelleflerin vergi tahakkukları ilçemiz tapu müdürlüğünden sağlanan tapu bilgilerine istinaden resen yapılmaktadır. Çevre temizlik vergisinde ise 2003 yılı sonuna kadar emlak vergisinde olduğu gibi beyan esası geçerli iken 2004 yılı başından itibaren meskenlerdeki çevre temizlik vergileri aylık su tüketim faturasına yansıtılmakta olup işyerleri ve depolar için beyana dayalı vergilendirme yöntemi devam etmektedir. Aylık su faturalarına aktarılan meskenlerdeki çtv uygulama oranı yılı için 0,19 krş olarak belirlenmiştir. Çevre temizlik vergisi beyannamesi kiracı yada mal sahibi tarafından verilmekte olup yapılan işin cinsine göre vergilendirilmektedir. Şefliğimizin Görevleri Gereği Yaptığı İşlemler : 1) Yukarıda açıklandığı üzere Emlak (bina, arsa, arazi) ve Çtv (işyeri ve depolar için) beyanları alınmakta ve vergi tahakkukları yapılmaktadır. Vergilendirme yapılan mükelleflere ait bilgi dosyaları arşivlenerek muhafaza edilmektedir. yılı için tahakkuk eden emlak vergisi miktarı ,22 TL dir. yılı için tahakkuk eden ÇTV miktarı TL dir. 2) İmar işleri müdürlüğünce yapı kullanma izni verilecek yerler için bina beyanları alınmakta ve emlak rayiç değerleri çıkarılmaktadır. 3) Yeşilkart başvurusu, 2022 sayılı yasa gereği aylık bağlanması, öğrenci bursları, bağ-kur ve sağlık karnesi çıkarılması başvuruları için gelen vatandaşların başvuru formlarındaki emlak kayıtlarının olup olmadığı bölümleri inceleme doğrultusunda doldurulmaktadır. 4) Belediyemize bağlı 86 köy için mükelleflerce verilen emlak beyanları kabul edilmekte ve sisteme girilmektedir. 5) Emlak vergisi ile ilgili olrak vergi muafiyeti (tek meskeni olan emekliler, şehit ve gazi yakınları, özürlüler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyen ev hanımları) işlemleri yapılmaktadır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yılında hizmete sunulan Web Uygulaması sistemi şefliğimizce aktif olarak kullanılmakta olup yılına kadar belediyemize başvurarak indirimli emlak vergisinden yararlanan mükelleflerin Web taraması yapılmış olup indirim uygulaması şartlarını taşımadığı tespit edilen mükelleflerin muafiyetleri iptal edilmiştir. 6) Her dört yılda bir yapılan takdir komisyonu oluşturulup arsa m2 birim değerleri belirlenmesi işlemi yılı içerisine rastgelmiş olup komisyonla ilgili bütün organizasyon ve sekretarya işlemleri şeflimizce yapılmış ilçemizin onsekiz mahallesine ait 2014 yılı içerisinde uygulanmaya başlayacak arsa m2 birim değerleri yeniden tespit edilmiştir. 7) Yeni açılan işyerleri için ruhsat aşamasında, belediyemize ait dükkanların tahsisi yada devredilmesi esnasında çtv beyanları alınmakta vergi düzenlemeleri yapılmaktadır. 8) Vatandaşlarımızın belediyemiz ile ilgili işlemlerini yürütmesini sağlayan ortak sicil numarası programına göre yeni siciller verilmekte ve tespit edilen eksik yada yanlış siciller güncellenerek düzeltilmektedir. 9) Resmi dairelerden gelen yazılara ve vatandaşlar tarafından verilen dilekçelere gerekli işlem yapılarak cevap yazıları gönderilmektedir. yılında 107 Dilekçeye ve 567 resmi yazıya gerekli işlem yapılmıştır. 60

61 İCRA VE TEBLİGAT ŞEFLİĞİ 1-Görev Tanımı ve Kapsamı: 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun Gereği; Belediyeye ait resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait mahkeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi ödeme emirlerine istinaden takibatını yapmak, gerektiğinde haciz varakalarını hazırlamak, belediye ile ilgili tüm birimlerin ( Kira, İşgal, Emlak Çtv.,Yol Harcaması Katılım Payı, Su arıza vb.)konularda aracı görevini üstlenerek tebligat ile ilgili usulleri uygulayarak tarafları bilgilendirmek. 2- Yılı Faaliyetlerimiz: tarihleri arasında Şefliğimizde 126 gelen evrak ve 15 giden evrak işlenmiştir. Birimimize gönderilen, Tahsilat Şefliğinden gelen 4225 adet ödeme emri, Genel Tahakkuk Şefliğinden gelen 1900 adet ilan-reklam vergi tebliği, Emlak-Çtv. Şefliğinden gelen 35 adet beyana çağrı tebliği ile Belediye Mülkleri Emlak Memurluğu, Su ve kanalizasyon Müdürlüğü,, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü ve diğer birimlerden gelen evrak ve tebliğlerin tebligatları yapılmıştır. MEZARLIK ve DEFİN İŞLEMLERİ ŞEFLİĞİ Belediyemiz sınırları içerisinde, dışında yada yurt dışında meydana gelen ölümlerin belgelenmesi durumunda, cenaze ve gömme işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yapılması, Mezarlık ve Defin işlemleri Şefliği görev, yetki ve sorumlulukları ile bu görevlerin icra şekline dair usul ve esasları belirler sayılı Hıfzıssıhha Kanununa göre ve 19/01/2010 tarih sayılı mezarlık yerlerinin inşası ile cenaze nakil ve defin işlemleri hakkında yönetmelik kapsamında işlem yapmaktadır. CENAZE DEFİN İŞLEMLERİ: Mezarlıklarımızda mesai saatleri dahilinde cenaze defini ve mezar yeri inşaatına izin verilir. Cenaze defini için defin belgesinin mezarlık bekçisine teslim edilmesi gerekmektedir ile tarihleri arası yapılan işler: Tahsilat Cenaze Defin İşlemi : 320 Adet Mezar Yeri Satışı : 85 Adet ,55 TL Mezar Yeri Yaptırma : 104 Adet ,14TL Gelen Evrak : 228 Adet Giden Evrak : 21 Adet 1-) GÖREV TANIMI VE KAPSAMI: BELEDİYE MÜLKLERİ EMLAK MEMURLUĞU Belediye Mülkleri Emlak Memurluğunun işlevi; 5393 Sayılı Belediye kanunu, 2886 sayılı ihale Kanunu, 6570 sayılı Gayrimenkul kiraları ile ilgili kanunlar, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 2942 Sayılı Kamulaştırma kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu çerçevesinde Belediye Mülkleri ve kamuya ait yerler ile devir,kira, işgaliye, ecrimisil, tahsis, satış ve tahliye vb. konuların takibi, tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmektedir. Emlak Memurluğu, mülkiyeti Belediye'ye ait tapulu malların tasarrufu ve mülk olmayıp kamuya ait taşınmazların tasarrufu ve kontrolü ile yükümlüdür. 61

62 Kamuya ait alanlar, yollar, kaldırımlar, yeşil alanlar, park, otopark vb. yerlerdir. Bunların kullanımı ve tasarrufu Belediyelerin yetkisindedir. Birim Çalışmaları: a.kiralama b.işgaliye c.taşınmaz mal satış işlemleri d.tahsis e.diğerleri KİRALAMA: Mülkiyeti Bergama Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait, muhtelif Mahallelerinde bulunan dükkanların kira artışları, ilgili kiracılarımıza tebliğ edilmiş olup, aylık kira tahakkukları otomatik olarak her ay yapılmaktadır. Kiraya verilen dükkanlardan devir talepleri Encümen'e havale edilerek 2886 sayılı Kanunun 66. maddesi gereğince devir işlemleri yapılmaktadır. Kurumumuza ait boş bulunan dükkanların gelir getirmesi amacıyla, kira ihalesine çıkarılması için Encümen'e havale edilerek ihale sonucunda talip çıkanlara 2886 sayılı Kanun gereğince kiralama işlemleri yapılmaktadır. Çam fıstığı ve Zeytin mahsulleri ihaleleri yapılmaktadır. İŞGALİYE : Şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan umumi tuvaletlerin, büfelerin, seyyar işgal büfelerin, manavlar, taksi durakları Zabıta Müdürlüğü ve Emlak Şefliği görevlilerince kayıt altına alınabilmesi ve kontrolünün sağlanabilmesi amacıyla gerekli tespitler ve çalışmalar yapılarak tahakkuk ve tahsilatı yapılmaktadır. Meclis kararı ile belirlenen tarifelere göre uygulanacak olan işgal bedelleri, işgal sahiplerine tebliğ edilmektedir. Şehrimiz muhtelif mahallelerinde kamuya ait olan yol ve yeşil alanlar üzerinde tespitleri yapılan işgaller, 5393 Sayılı Belediye kanunu, 2464 sayılı Kanun, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin kararlarına göre yürütülmektedir. Sezonluk karpuz sergi yerleri ile ilgili talepler Encümen'e yazılmış Encümen kararı doğrultusunda gerekli işlemler yapılmaktadır. GAYRİMENKUL İŞLEMLERİ: Şehrimiz muhtelif mahallelerinde Meclis Kararı gereğince satışına karar verilen taşınmazların Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda satış işlemleri Belediyemiz Encümenince,5393 Sayılı Belediye kanunu,2886 sayılı Devlet İhale kanunu, 3194 sayılı İmar kanunu hükümlerine göre satış işlemleri yapılmaktadır. Satış İşlemleri: a) Gayrimenkul (arsa, arazi, bina, vb. ) Satışları: 2886 sayılı İhale Kanunu gereğince ihale yolu ile satış mümkündür. Satış Kararı : Meclis ve Encümen kararı gerektirir. Kıymet Takdiri : Emlak beyan değerinin üzerinde değer belirlenir. İhale Kararı : İhale günü ve bedeli belirlenir. b) Hisse Satışları: Kurumumuz ile hisseli bulunan gayrimenkullerin diğer hissedarlarına eşit oranda satışı gerçekleştirilmektedir. 62

63 c) Mahsul Satışları: Belediyemizin zeytin, çam ağaçlarının mahsullerinin satışını kapsar. Yine 2886 sayılı İhale Kanunu gereğince ihale yolu ile satışı mümkündür. BELEDİYE MÜLKLERİ EMLAK MEMURLUĞUNUN GELİR TAHAKKUKLARI 1-Kira Gelir Tahakkukları ,00.-TL. 2-İşgal Gelir Tahakkukları TL. (Depo-İşyeri İşgali, İşgal Harcı) 3-Taşınmaz Mal Satışı ,29.-TL. 4-Ağaçlandırma ve Düzenleme Ücreti ,60.-TL. 5- Tahsisli Taşınmaz Mal Geliri 1.140,00.-TL. YIL İÇERİSİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR 1-) 9 ( Dokuz) adet dükkan devri Encümene yazılmıştır. 2-) 11 (Onbir) adet kiralama talebi Encümene yazılmıştır. 3-) 17 ( Onyedi) adet Arsa satışı Encümen yazılmıştır 4-) 9 (Dokuz) adet fesh Encümene yazılmıştır. 5-) 37 (Otuzyedi) adet Diğerleri. 6-) dönemleri arasında gelen; Kayıtlı dilekçe, Resmi yazı, Mahkeme yazıları, Daire içi gelen yazılar, Encümen Kararları ve Meclis Kararlarının sonuç dökümleri : Cinsi Adet Açıklama Dilekçe 224 Gereği yapılarak sonuçlandırılmıştır Gelen Resmi yazılar 78 Gereği yapılarak sonuçlandırılmıştır. Daire içi gelen yazılar 49 Gereği yapılarak sonuçlandırılmıştır. Encümen Kararı 99 Gereği yapılarak sonuçlandırılmıştır. Meclis Kararı 17 Gereği yapılarak sonuçlandırılmıştır. T O P L A M : 467 adet Giden yazılar : 326 adet Birimimize gelen Dilekçe, Daire içi ve Resmi Yazılar, Encümen ve Meclis kararları bilgisayar ortamında kayıt edilerek sonuçlandırılmış, ilgili birimlere zamanında gitmesini sağlanmış cevap gerektiren evrak ve dilekçelere süresi içerisinde gerekli cevapları zamanında verilmiştir. 7-) Yine İmar Uygulamaları nedeniyle kamuya terki yapılan ancak Emlak Memurluğu kayıtlarına girmeyen alanların tespiti yapılarak bu gibi yerleri işgal edenlerin encümen kararıyla işgal bedeli ödemeleri ve eğer fonksiyonuna uygun hale getirilecekse işgalin kaldırılması sağlanmıştır. Bu çalışmalar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Emlak Memurluğunun koordineli çalışması ile gerçekleşmekte olup, çalışmalar sürekli olarak yapılmaktadır. 8-) Belediyemize ait taşınmaz malların kayıtlarını düzenli bir şekilde tutmak, takip ve kontrolünü sağlamak. 9-) Belediyemize ait olan ve tek başına yapılaşmaya müsait olmayan parseller ve yol artığı kısımların İmar Planı gereği bitişik parsellere satışları yapılarak gelir elde edilmiştir. 10-) Belediyeye gelir getirmek amacıyla kiraya verilen yerlerin kiralarının zamanında belirlenmesi ilgililere tebliğleri ve tahsillerinin yapılması. 11-) Belediyemize ait gelirlerin, yasalar ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde zamanında ve etkin bir şekilde takip, tahakkuk ve tahsilâtı yapılmaktadır. 63

64 64

65 Görev Tanımı ve Kapsamı: Adli ve İdari Yargıda Belediye aleyhine açılmış veya Belediyemizin açmış olduğu davaları Belediyeyi temsilen takip etmektir. Ayrıca Hukuk Müşavirliği kadromuz bulunmadığından mevzuat ve uygulamalarına ilişkin hukuki görüşlerde bulunmak genel görev tanımımızdır. Müdürlüğümüz bünyesinde yapılan faaliyetleri şu şekilde sıralayabiliriz: 1-Belediyemiz bünyesinde bulunan bütün müdürlüklere hukuki görüşler vermek, 2-Belediyemizin taraf olduğu adli ve idari işlemlerde kurumumuzu temsil etmek, 3-Belediyemiz ile vatandaşlar arasında meydana gelen problemler hakkında yargı öncesi sınırları içinde kalarak çözümler önermek, 4-Belediyemiz bünyesi içindeki işleyişte; -İhale Komisyonlarında görev yapmak, -İhalelerin mukavelelerini,her türlü sözleşmeyi,protokolü ve anlaşmayı inceleyip, mevzuata uygunluğunu sağlamak, -Meclis dönemlerinde komisyon toplantılarına katılarak, komisyona hukuksal konularda görüş bildirmek ve rapor hazırlamak. Bu görevlerin yerine getirilmesinde öncelikle 5393 sayılı Belediye Hukuk Kanunu,2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,3194 sayılı İmar Kanunun, Medeni Kanun, Kamulaştırma Kanunu vb.gibi kanunlar bunları açıklayan tüzük, yönetmelik ve genelgelerin bilinmesi ve takibi gerekmektedir. Avukatlık birimi olarak yerel hizmet kuruluşu olan belediyemizin yasal sınırlar içinde en iyi hizmetin üretilip vatandaşlara ulaştırılabilmesi için yukarıda sıralanan görevleri özenle yerine getirmekteyiz. Birim Faaliyetleri : 1. Müdürlüğümüze 735 evrak gelmiş, 2. Bunlardan 8 adet idare Mahkemesine ait yeni dava, adet idari yargıya ait yeni dava, adet adli yargıya ait yeni dava, adet Mahkeme kararı, adet Bilirkişi raporu, adet icra emri adet Yargıtay kararı, adet Danıştaykararı adet Temyiz dilekçesi, adet Cevap dilekçesi, adet Islah dilekçesi, adet Karar Düzeltme dilekçesi, adet encümen Kararı olup diğerleri kurum dışından veya müdürlük ve şefliklerden gelen yazışmalardır. 65

66 66

67 Görev Tanımı: Şehir genelinde meydan bulvar cadde ve bağlantı yollarına yönelik çalışmaların faaliyeti,belediye hizmetleri için her türlü yapı ve tesisin projelerini yaptırmak,ihale ile ilgili etüt proje ve metraj hazırlamak, ihaleleri yapmak, Belediyenin elektrik ile ilgili tüm bakım onarım işlerini yapmaktır Tarihleri Arasında Yapılan Genel Faaliyetler: 1. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından doğrudan temin yöntemiyle yaptırılan yol kaplama işlerinde tüm yol ve tretuarların sökümü, tesviye edilmesi, çıkan hafriyatların atılması ve malzeme nakli müdürlüğümüz sorumluluğunda yaptırılmaktadır. 2. İlçemiz mezarlığının iç düzenlemesi (defin adaları tanzimi), oluşan ara yolların döşenmesi,kazı yapılması ve genel bakımı müdürlüğümüz sorumluluğunda yaptırılmaktadır. 3. Şehir içindeki kanalizasyon şebekesi günlük arızaların giderilmesi,bakım ve temizliğinin dışında ilçe merkezi ile çevre köy ve beldelerinden talep olması halinde müdürlüğümüz denetiminde ve kontrolünde (tarifesinde belirtilen ücret karşılığında) vidanjör kiralatılmaktadır. 4. Müdürlüğümüze havale edilen her türlü resmi yazı veya vatandaşlara ait dilekçeler için gerektiğinde Müdürlüğümüz çalışanlarınca mahalline gidilerek durum tespitine göre gereği yapılmaktadır Sayılı Kamu İhale Kanununa göre İhale edilecek işlerin ihale dokümanlarının hazırlanması, yapılan tüm işlerin Kontrollük hizmetleri, Hak ediş incelemeleri, Geçici Kabul işlemleri ve Kesin Kabul işlemleri Müdürlüğümüz elemanları tarafından yapılmıştır Sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapım işi, mal alımı ve hizmet alımı ihalelerinin dosya hazırlığı ve ihalelerin sonuçlandırılması ile, 4734 Sayılı Kanunun Kamu İhale Kanununun 22/d fıkrasına göre yapılan alımlara ( doğrudan temin ) ilişkin evrakları hazırlanması müdürlüğümüz elemanları tarafından yapılmaktadır. 7. Bergama Kültür Merkezinin inşaatı devam etmektedir. 8. Bergama Belediyesi AQUAPARK tesisi yapımı tamamlanarak hizmete sunulmuştur. 9. Bergama Belediyesi Kapalı Spor Salonu Yapımı tamamlanarak hizmete sunulmuştur. 10. Bergama Belediyesi Katlı Otopark Yapımı işi ihalesi yapılmıştır Fen İşleri Müdürlüğü Gelen Evrak Defterine 1486 adet, Giden Evrak Defterine 1445 adet evrak kaydedilerek gereği yapıldıktan sonra ilgili dosyalarına kaldırılmıştır Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19.maddesi ( açık ihale ) ile 22D maddesi ( doğrudan temin ) usulü ile gerçekleşen işler listesi ; 19.maddesi ( açık ihale ) ile : a) İlçemiz muhtelif mahallelerde cadde ve sokaklarda yol ve tretuar düzenlemesi işi. b) İlçemizde oluşabilecek su arızalarında kullanılmak üzere malzeme alımı c) İlçemiz muhtelif cadde ve sokaklarda atık su (kanalizasyon)şebeke hattı yapımında kullanılmak üzere malzeme alımı. d) İlçemiz muhtelif cadde ve sokaklarda 2.etap yol ve tretuar düzenlemesi işi. e) Bergama Belediyesi Bayındırlık Şantiyesi Hizmet Binası Yapımı işi. f) Arsenik Arıtma Sistemi Temini ve Montajı. g) İlçemiz F.paşa mahallesi muhtelif cadde ve sokaklarda yol ve tretuar düzenlemesi işi. h) İlçemiz Ertuğrul mah. 100 ada 93 parselde Jeotermal su kaynağı için sondaj kuyusu açılması işi. i) 1 Adet damperli kamyon alımı. 22D maddesi ( doğrudan temin ) ile : İlçemiz Zafer mah. 252 Ada 31 Parselde bulunan yeşil alanda istinat duvarı yapılması işi. 67

68 Kültür Merkezi Kapalı Spor Salonu Kapalı Pazar Yeri Otoparkı Aquapark Tesisi Aquapark Tesisi Selinos Deresi Köprüsü Köprü ve Menfezler Katlı Otopark Projesi Örneği Bayındırlık Şantiye Binası Yılında Fen İşleri Müdürlüğüne gelen evrak kayıt bilançosunun 2012yılına oranı TL1.800 TL1.700 TL1.600 TL1.500 TL1.400 TL1.300 TL1.200 TL1.100 TL1.000 TL900 TL800 TL700 TL600 TL Gelen evrak Giden evrak 2012 Gelen evrak Giden evrak

69 Yukarıdaki grafikte de görüleceği üzere Fen İşleri müdürlüğüne gelen gelen evrak sayısında bir önceki döneme nazaran artma olduğu, buna paralel olarak giden evrak sayısında da artma olduğu, İdaremizce İlçemiz sınırlarındaki olumsuz durumların yerinde tespiti ile müdahalelerinin zamanında yapılması ve arz ve taleplerin Elektronik iletişim vasıtalarıyla gerçekleştirilmesi gibi etkenlerin neticesinde istek, talep ve şikayetlere ve yazışmalara gereken önem ve hassasiyet verilmiştir. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ve bağlı Bayındırlık İşleri Şantiyesi Elemanlarınca aşağıdaki belirtilen işler yapılmaktadır. 1) Kanalizasyon Şebekesi, a. Mevcut Şebekenin Tamiri Bakımı ve Revizyonu, b. Yeni Şebeke İnşaatı, Yol Kaplama Çalışmaları, a. Yol ve Tretuar Düzenlemesi, b. Mevcut Yollarda Döşeme Tamiri 2) Vatandaş Talepleri, a. İş Makinası Kiralama Talepleri, b. Muhtelif Konular, Yazışmalar, a. Daire (Belediye) içi Yazışmalar, b. Resmi Kurumlarla Yapılan Yazışmalar, c. Vatandaş taleplerine verilen cevap yazıları, 3) İhale ile Yapılacak işler, a. Bina Yapımı, b. Yol, Tretuar ve Yeşil Alan Düzenlemeleri, c. Mal ve Hizmet Alım İşleri d. Muhtelif İnşaat işleri, e. Yukarıda belirtilen hizmetler yürütülürken 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve İlgili Mevzuat, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 3194 İmar Kanunu, 4734 (Değişik 4964) Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu Sözleşmeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat Hükümleri esas alınmaktadır. BERGAMA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BAYINDIRLIK İŞLERİ ŞANTİYESİ TARAFINDAN TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN İŞLERİN LİSTESİ SIRA NO İMALAT CİNSİ MİKTAR YAPIM YERİ - AÇIKLAMALAR 1 - YOL TAMİRATI adet 2 - KANALİZASYON TAMİRİ 3 - YOL BORDÜRÜ DÖŞEME VE TAMİRİ 4 - ÇİM BORDÜRÜ DÖŞEME VE TAMİRİ 5 - TRETUVAR TAMİRİ 6 - ø150 ' LİK BÜZ DÖŞENMESİ 7 - ø 200 ' LÜK BÜZ DÖŞENMESİ 8 - ø 300 ' LÜK BÜZ DÖŞENMESİ 9- ø 400 ' LÜK BÜZ DÖŞENMESİ : : : : : : : : : ,00 m² Muhtelif Cadde ve Sokaklar 1370 Adet Muhtelif Cadde ve Sokaklar 1250 mt Muhtelif Cadde ve Sokaklar 985 mt Muhtelif Cadde ve Sokaklar 1580 m² Muhtelif Cadde ve Sokaklar Muhtelif Cadde ve 320 mt Sokaklar 960 mt 300 mt 50 mt Muhtelif Cadde ve Sokaklar Muhtelif Cadde ve Sokaklar Muhtelif Cadde ve Sokaklar 69

70 10 - ø 500 ' LÜK BÜZ DÖŞENMESİ : *** mt ø 600 ' LÜK BÜZ DÖŞENMESİ : *** mt 12 - ø 800 ' LÜK MUFLU BÜZ DÖŞENMESİ : 0 mt 13 - ø 1000 ' LİK MUFLU BÜZ DÖŞENMESİ : 0 mt 14 - ø 1200 ' LÜK MUFLU BÜZ DÖŞENMESİ 15 - KANALİZASYON PARSEL BAĞLAMA 16 - KANLİZAYON BACA YÜKSELTİLMESİ 17 - KANALİZASYON BACA YERİ TESBİTİ : : : : 0 mt 285 Adet Muhtelif Cadde ve Sokaklar 95 Adet Muhtelif Cadde ve Sokaklar 242 Adet Muhtelif Cadde ve Sokaklar 18 - KANALİZASYON RÖGAR BACA KAPAĞI 19 - KANALİZASYON RÖGAR BACA TEMİZLİĞİ 20 - KANALİZASYON BÜZ TEMİZLİĞİ 21 - KANALİZASYON BETON BACA KAPAĞI 22 - YAĞMUR SUYU RÖGAR KAPAĞI 23 - IZGARA TEMİZLİĞİ 24 - BETON MERDİVEN YAPIMI : : : : : : : : 230 Adet Muhtelif Cadde ve Sokaklar 420 Adet Muhtelif Cadde ve Sokaklar mt Muhtelif Cadde ve Sokaklar Muhtelif Cadde ve 175 Adet Sokaklar 110 Adet Muhtelif Cadde ve Sokaklar 180 Ad Muhtelif Cadde ve Sokaklar WC MONTAJ VE TAMİRİ 26 - YEŞİL ALAN DÜZENLEMESİ ( PARK) : : 6 Adet Muhtelif Alanlara 7 Adet Fatih mah. 15 sokak ile Atatürk mah. Haluk ökeren cad. parkı Zafer Mh, Yeşil Alan Düzenlemesi 27 - DURAK MONTAJI 28 - TEL ÇİT YAPILMASI 29 - MEZARLIK YERİ HAZIRLAMA 30 - MEZARLIK BORDÜR DÖŞENMESİ 31 - MEZARLIK ARA YOLLAR KAPLAMASI 32 - OLUK VE Y.OLUĞU TEMİZLİĞİ 33 - DOLGU MALZ.SERİLMESİ 34 - YOL ıslahı (MICIR SERİLMESİ) 35 - YOL TAMİRİ (sathi kaplama ) 36 - STAND MONTAJ VE DEMONTAJININ YAPIMI : : : : : : : : 11 Adet Muhtelif Sahalara 400 mt 12 ada 1056 mt 456 m² Muhtelif mah. Mezarlık Alanı Yeni mezarlık içi 293 ile 299 adaları arası 6 adet ada çevresinin yol bordürünün yapılması 6 adet ara yürüme yolunun kaplamasının yapılması mt Muhtelif Cadde ve Sokaklar 2000 m 3 Bergama çatısı ile muhtelif yollar 500 ton Muhtelif Cadde ve Sokaklar, : 300 m2 Muhtelif Cadde ve Sokaklar : Kermes, Stadyum çevresi ve cumhuriyet cad. 70

71 37 - BAYRAK VE PANKART ASMA VE KALDIRMA 38 - SAHNE TAMİRİ MONTAJ VE DEMONTAJI 39 - SİNEVİZYON PERDE ASILMASI : Bayramlarda ve Kermeste : Bayramlarda ve Kermeste : Bayramlarda ve Kermeste 40 - DEMİR KORKULUK YAPILMASI VE BOYANMASI 41 - BETON KIRMA 42 - BETON DÖKME 43 - KULLANILAN ÇİMENTO 44 - ELLE KAZI YAPILMASI 46 - HARFİYAT TOPLAMA 47 - BİNA TAMİRLERİ 48 - BOYA YAPILMASI 49 - KATI ATIK ALANI ÜZERİNİN ÖRTÜLMESİ : : : : : : : : Menfez ve köprü yapılarında,zafer Mh Parkı ile H.Hekim Kaerşısı 200 m² Muhtelif Cadde ve Sokaklar 200 m3 Muhtelif Cd ve Sk 3000 Torba 50 m³ İlçemiz Muhtelif yerlerinde betonlama ve harçlama işleri. Muhtelif Cadde ve Sokaklarda döşeme tamiratları ile vb. işlerde Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Kazılardan ve yol kaplaması işlerinden çıkan malzemelerin toplanması ve taşınması Belediyemize ait hizmet ve sosyal tesisleri-otogar binası Belediyemize ait hizmet ve sosyal tesisleri ile Okullar Katı Atık Alanı 50 - BANK ( OTURAK ) YAPILMASI Muhtelif Cadde ve Sokaklarda ve parklar ile okullarda kullanılmak üzere 51 - DERE İÇİ ISLAH YAPILMASI İlçemiz dahilindeki derelerde temizlik vb. çalışmalar 52 - TAŞ DUVAR YAPILMASI ( harpuşta ve derz dahil) İlçemiz muhtelif cadde ve sokaklarda (kısmi) 53 - TRAFİK LEVHASI DİKİLMESİ 30 Adet Muhtelif Cadde ve Sokaklar ile yeni hastane, askeriye vb. 71

72 Yılı Fen İşleri Müdürlüğü Bayındırlık İşleri Şantiyesi tarafından yapılan Ana kalem işlerin 2012 yılına oranı Yol tamiri (Adet) Kanal.tamiri (adet) Tretuar tamiri (m2) Muhtelif çaplarda Büz döş.(mt.) parsel bağ.(adet) rogar yapımı (adet) baca temizliği (adet) büz tem.(adet) çimento (torba) mıcır seril.(ton) menfez köprü,merdiven (adet) beton dökülmesi (m3) İşin adı 2012 Yılı Yılı Yol tamiri 1750 yapılan adet 1026 yapılan adet Kanal.tamiri 1370 adet 1225 adet Tretuar tamiri 1580 m m2 Muh.çap. Büz döş mt 2250 mt Parsel bağlama 457 adet 361 adet Rogar yapımı 321 adet 205 adet Baca temizliği 1289 adet 810 adet Büz temizliği 3750 mt 1240 mt Çimento 4500 torba 2682 torba Mıcır serilmesi 1590ton 805 ton Menfez,köprü ve merdiven 1 adet 1 adet Beton yapımı dökülmesi 240 m3 160 m3 72

73 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 19.Maddesine (Açık İhale) Göre Yaptırılan İşlerin İcmali Sıra No İmalat Adı Miktarı 1 - Doğal Küçük Parke Taşı ile Yol Kaplaması : ,62 m Beton Parke Döşenmesi : 7.353,53 m Beton Yol Bordürü döşenmesi : 7.655,55 mt 4 - Sathi kaplama yapılması : 0,00 m 2 Yılında Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında Yüklenicilere yaptırılan işlerin yılları dönemine göre oranı D.K.P.T.ile yol kaplaması yap Tretuar yapılması Beton Yol bordürü döş Sathi kaplama yapılması İşin adı / Cinsi (m2) 2012 D.K.P.T.ile yol kap.yapılması ,00 m ,62 m2 Tretuar (kaldırım) yapılması ,00 m ,53 m2 Beton yol Bordürü Döşenmesi 5.700,00 mt 7.655,55 mt Sathi kaplama yapılması 0,00 m2 0,00 m2 Yukarıdaki tablo ve grafikten de görüleceği üzere yıllarındayapılan yol kaplama yapımında bir önceki döneme göre yüksek oranda artış sağlamıştır. 73

74 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 19.Maddesi usulü İle (Açık İhale) Yaptırılan İhaleli İşler İŞİN ADI : İlçemiz Muhtelif Mahallelerde Cadde ve Sokakların Yol ve Tretuar Düzenlemesi İşi Proje Kodu : /Y001 Yüklenici : Gümüş Vadi Hafriyat Taah. Dah.Tic. Sözleşme Bedeli : ,00 TL. İş artışı : ,00 Toplam Sözleşme Bedeli : ,00 TL. İşin Durumu : % 100 tamamlandı. Alınan Malzemeler : Yol ve Kaldırım Yapımı. İŞİN ADI Proje Kodu : /Y002 Yüklenici : Ali Kocabay Taah. Sözleşme Bedeli ,00 -TL. İş artışı ,00 TL. Toplam Sözleşme Bedeli ,00 -TL. İşin Durumu % 100 tamamlandı. Yapılan İmalatlar Yol ve Kaldırım yapımı. İŞİN ADI : : İlçemiz Gaziosman Paşa ve Fatih mah.muhtelif cadde ve sokaklarda Yol ve Tretuar Düzenleme İşi Bergama Belediyesi Kapalı Spor Salonu ve Sanayi Hizmet Binası Çevre Düzenleme Yapımı İşi Proje Kodu : /Y003 Yüklenici : Stat İnşaat Müh.Proje Taah.San ve Tic. Ltd. Şti. Sözleşme Bedeli : ,53-TL. İş artışı : *** Toplam Sözleşme Bedeli : ,53-TL. İşin Durumu : % 55 tamamlandı. Alınan Malzemeler : Çevre Düzenlemesi Yapımı İŞİN ADI Bergama Belediyesi Üçkemer Caddesi ile Askerlik : Şubesi arası Dere Geçişi Yapısı ve Yol Bağlantısı Yapımı İşi Proje Kodu : /Y004 Yüklenici : Tanrıkulu İnşaat Mithat Tanrıkulu Sözleşme Bedeli : ,00-TL. İş artışı : ,00 Toplam Sözleşme Bedeli : ,00-TL. İşin Durumu : % 100 tamamlandı. Alınan Malzemeler : Yapım İşi. İŞİN ADI : Bergama Belediyesi Katlı Otopark Yapımı İşi Proje Kodu : /Y005 Yüklenici : Bilginer İnşaat Özgür SARI İnşaat Müh. Sözleşme Bedeli ,00 -TL. İş artışı *** Toplam Sözleşme Bedeli ,00 TL 74

75 İşin Durumu Yapılan İmalatlar % 0.00 tamamlandı Yapım İşi İŞİN ADI : Bergama Belediyesi Hizmet Binası Terası ile Otogar Çatısı Isı Yalıtımı Yapımı İşi Proje Kodu : /Y006 Yüklenici : Tuncer Dallı İnş. Ve Tur. San. Tic. Ltd. Şti. Sözleşme Bedeli : ,00 TL. İş artışı : 0,00-TL. Toplam Sözleşme Bedeli : ,00 TL. İşin Durumu : % 0.00 tamamlandı. Yapılan İmalatlar : Yapım İşi Yılında Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Yüklenicilere yaptırılan Kamu İhale Kanununun 19. maddesi Usulü ile Yaptırılan İhaleli işlerin 2012 yılına oranı 10 9 Yol yapım İhalesi Tesis Bakım / yapım İhalesi Mal alımı ihalesi Açıklama 2012 Yapılan yol yapım ihale adedi 3 3 Yapılan Tesis bakım/ yapım ihale 2 3 adedi Yapılan Mal alımı İhale adedi 5 - Fen İşleri Müdürlüğüne Bağlı Elektrik İşletmesi Yıllık Yılı Faaliyet Raporu 1) Belediye Hizmet Binası; Katlarda birimlerde oluşan telefon arızaları giderildi kabloları değişti, yeni hatlar çekildi. Bilgisayar kabloları kontrol dilerek arızalı olan fişler yenilendi. 2) İşletmeler Müdürlüğü; Biten veya arızalanan floresanlar, ampuller ve star terler değişti. Kondastör grubu panosuna İlave kondansatör ler takıldı.. 3) Mezbaha; Biten veya arızalanan floresanlar, ampuller ve star terler değişti. Kondansatör takıldı.. Aydınlatma ampulleri değişti 75

76 4) Atmaca Su Deposu ; Kompanzasyon kontrol edildi. Aydınlatma ampulleri değişti, gerekli yerlere cıvalı ampul takıldı. Otomasyon sisteminin bakımı yapıldı. 5) Bayındırlık şantiyesi: Yeni şantiyenin Su şebekeye ayrılan kısmında priz lamba tadilatları yapıldı. 6) Fevzipaşa Su Deposu; 7) Aş Evi; Dik milli pompanın arızasını giderilmesinden sonra Alınan Soft starter pano bağlandı. Elektrik tesisatı gözden geçirildi.aydınlatma tesisatı yapılarak kondansatör ile röle takılarak genel bakımı yapıldı. İlave kondüktörler takıldı. 8) Çamlı Park, Halk Eğitim Merkezi ve Müze önünde kurulan sergiler için; Kermes sergi yerleri için Eski Bergama Lisesi Çamlı park önü ve müze önüne elektrik hattı çekildi panolar bağlandı Kurulacak sergiler için elektrik tesisatı çekildi gerekli piriz ve sigortalar takıldı. 9) Trafik Lambaları Sinyalizasyon işleri; Berksoy, Soma, Mezarlık, Bağlar, Kantar, Sanayi Sitesi kavşağı sinyalizasyon sistemlerin rutin bakımı(haftada 1) yapıldı, kapsül ampulleri ve sigortaları değişti.ledli Sisteme geçildiğinden sinyalizasyon başlıkları ve panoları takıldı 10) Parklar, Gaziosmanpaşa, Bahriye Üçok, Maltepe, Kemal Sunal, Öğretmen Evi, Yeni Hayat, Korkmaz sitesi, Altın Kent, Yıldız Evler ve Turabey parklarında elektrik arızaları giderildi, 15 mt lik aydınlatma lambalarında değişmesi gereken ampuller ve duylar değişti, genel bakımı yapıldı.islamsaray mahallesinde ki parkın,fatih mahallesinde parkın aydınlatması yapıldı 11) Muhtelif cadde ve sokaklarda ; Yol çalışmaları sırasında meydana gelen elektrik arızalarının tamiri yapıldı. Telsiz anons sistemi bakımı yapıldı.ilave alıcı ve hoparlörler takıldı. 12) Otogar Hizmet Binası kompanzasyonu her ay kontrol edildi,jeneratör arızası giderildi. 13) İlçemiz dahilinde bulunan tüm park aydınlatmaları bakımdan geçirilerek arızalı olanların tamiratları yapıldı. 14) Belediye hizmet binası tüm aydınlatma, telefon ve bilgisayar hatlarının kontrolleri yapıldı. Tespit edilen arızalar giderildi 15) Belediye kapalı Pazar içerisindeki sergi yerlerinin elektrik tesisatları bakımları yapıldı arızalar tespit edilerek tamir edildi. 16) Belediyemiz genelindeki anons sistemine bağlı hoporlerin bakımları yapıldı ihtiyaç görülen yerlere ilave hoparlör ler takılarak hizmete sunuldu. 76

77 17) Bergama stadyumu ve bayındırlık şantiyesi tesislerindeki genel elektrik tesisatı bakımı yapıldı arızalar tespit edilerek giderildi. 18) Bergama ören yerlerindeki belediyeye ait genel hizmet veren tesislerde elektrik bakımları yapıldı arızalar tespit edilerek giderildi. 19-Barajdan akropol tuvaletlerine su pompalayan pompanın bakım ve onarımı yapıldı (3kez) 20-Akropolde ki telsiz rölenin arızası giderildi 21-Bayatlı ısı merkezine kompanzasyon kumanda panosu kondansatör değiştirilmesi 22-Yuvam ısı merkezine kompanzasyon ponosunda kondansatörlerin değiştirilmesi 23-İzmir caddesi Asklepeion kavşağı trafik sinyalizasyon kontrolleri yapıldı 24-Asklepion ören yerindeki pis su pompaların şamandıra ve kumanda panosu arıza giderildi. 25-Pazaryeri Anons sistemi yapıldı, 26-Katı atık depolama OG sigortaların değiştirilmesi 27-Yeni kurulan parkların aydınlatma bakımlarının yapılması 28-Kapalı spor Tesisi Açılışında ve sonrasında oluşan arızalar giderildi 29-Aquapark tesisi işletmesi sırasında oluşan arızalar giderildi. 77

78 78

79 Görev Tanımı : Geçmişten gelen kentleşme olgusunun özelliklerini dikkate alarak bugünkü modern konut gelişiminin sağlıklı büyümesini sağlamak, kent arazilerinin gelecekteki kullanım kararlarının belirlenmesi ve bunların harita üzerine işlenerek denetim altına alınmasın sağlamaktır. Kent gelişmelerinin ve yapılaşmaların Nazım imar planı ve uygulama planı kararlarına uygun olarak uygulanmasını sağlamak ve denetlemektir. 1- İMAR PLANI VE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI yılı içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olarak imar planı tadilatı 7 adet yapılmıştır. 55 adet 15.ve16.madde uygulaması ve 5 adet 18. madde uygulaması yapılmıştır. Yapılan işlemlerin dökümü ve geçmiş yıllar ile karşılaştırılması aşağıda sunulmuştur YILI 2011 YILI 2012 YILI İMAR PLANI TADİLATLARI ve 16. MADDE UYGULAMALARI MADDE UYGULAMALARI a) İmar Planı Tadilatları; ada uygulama imar plan değişikliği 2- Yığmatepe Tümülüsü I.Derece Arkeolojik Sit alan Koruma Amaçlı İmar Planı ada 4 parsel Nazım imar plan değişikliği Uygulama imar plan değişikliği 4- Zeytindağ Beldesi ilave uygulama imar planı İlave nazım imar planı ada uygulama imar planı değişikliği ada 1 parsel uygulama imar plan değişikliği Nazım imar plan değişikliği Uygulama İmar Planı 79

80 b) 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16.madde uygulamaları ; 1- Fevzipaşa mahallesi 1409 ada 8 ve 9 parseller tevhid 2- Gaziosmanpaşa mahallesi 1081 ada 4 ve 5 parseller tevhid 3- Kurtuluş mahallesi 575 ada 16 parsel ifraz 4- Fatih mahallesi 642 ada 12, 24 parsellerler tevhid 5- Ertuğrul mahallesi 838 ada 5 parsel bedelsiz yola terk 6- Gaziosmanpaşa mahallesi 1081 ada 3 parsel bedelsiz yola terk 7- Zafer mahallesi 461 ada 3,4 parseller tevhid 8- Fatih mahallesi 1050 ada 13,14 parsel tevhid 9- Gaziosmanpaşa mahallesi 23 ada 18 parsel bedelsiz yola terk 10- Atatürk mahallesi 1148 ada 14 parsel bedelsiz yola terk 11- Gaziosmanpaşa mahallesi 1095 ada 7 parsel bedelsiz yola terk 12- Barbaros mahallesi 307 ada 8,9,10,11 parsellerin terki 13- Zafer mahallesi 255 ada 16,17 parsel tevhidi ve bedelsiz yola terki 14- Fatih mahallesi 1381 ada 3 parsel bedelsiz yola terk 15- Maltepe mahallesi 982 ada 20,21 parseller ihdas, tevhid, ifraz 16- Fatih mahallesi 826 ada 12 parsel bedelsiz yola terk 17- Fatih mahallesi 1499 ada 1,2 parseller ifraz, bedelsiz yola terk 18- Ertuğrul mahallesi 703 ada 84,85 parseller tevhidi 19- Maltepe mahallesi 34 ada 73 parsel bedelsiz yola terk 20- İslamsaray mahallesi 961 ada 6 parsel bedelsiz yola terk 21- Atatürk mahallesi 719 ada 89 parsel bedelsiz yola terk 22- Atatürk mahallesi 1476 ada 1 parsel ifraz 23- Fatih mahallesi 1163 ada 5,6 parsel tevhidi 24- Zafer mahallesi 1306 ada ve 1206 adaların arasındaki kalan alanı yoldan ihdası 25- Zafer mahallesi 1313 ada 3 parsel ifraz, bedelsiz yola terk 26- Maltepe mahallesi 982 ada 20,21 parseller tevhid, ifraz, yoldan ihdas 27- Zafer mahallesi 228 ada 35, 36 parseller tevhid, bedelsiz yola terk 28- Fevzipaşa mahallesi 714 ada 304,305 parseller tevhid 29- Zeytindağ Belediyesi 714, 4142 parsellerin tevhid, bedelsiz yola terk 30- Fatih mahallesi 1165 ada 3,4,5 parseller tevhid 31- Fatih mahallesi 1033 ada 14 parsel ifraz 32- Fatih mahallesi 1166 ada 2,3 parseller tevhid, bedelsiz yola terk 33- Fatih mahallesi 1166 ada 1,8 parseller tevhid, bedelsiz yola terk 34- Fevzipaşa mahallesi 186 ada 13 parsel ifraz 35- Ertuğrul mahallesi 48 ada 1 parsel bedelsiz yola terk 36- Fatih mahallesi 1100 ada 2 parsel bedelsiz yola terk 37- Fatih mahallesi 1164 ada 4,5 parseller tevhid 38- Fatih mahallesi 1164 ada 8,9 parseller tevhid 39- Zafer mahallesi 270 ada 20 parsel bedelsiz yola terk 40- Fatih mahallesi 1164 ada 12,13 parseller tevhid 41- Fevzipaşa mahallesi 378 ada 169, 485 parseller tevhid 42- Maltepe mahallesi 979 ada 1,17,18 parseller yoldan ihdas, tevhid, ifraz ve bedelsiz yola terk 43- Ertuğrul mahallesi 1163 ada 7,8 parseller tevhid, bedelsiz yola terk 44- Fatih mahallesi 1047 ada 5,6 parseller tevhid 45- Ertuğrul mahallesi 1527 ada 3,4 parseller tevhid 46- Atatürk mahallesi 1475 ada 10 parsel bedelsiz yola terk, ifraz 47- Atatürk mahallesi 1476 ada 5 parsel ifraz 48- Yenikent Belediyesi 1952,1953 parseller tevhid 49- Zeytindağ Belediyesi 4644,4645 parseller tevhid 50- Yenikent Belediyesi 209,210 parseller tevhid, ifraz ve bedelsiz yola terk 51- Fatih mahallesi 288 ada 5,6 parsellerin tevhidi ve bedelsiz yola terk 52- Fatih mahallesi 1048 ada 2,3 parseller tevhid 53- Kurtuluş mahallesi 790 ada 13,14 parseller tevhid 80

81 54- Maltepe mahallesi 604 ada 1 parsel yoldan ihdas, tevhid 55- Zafer mahallesi 1305 ada 1 parsel ifraz, bedelsiz yola terk c) 3194 sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamaları; 1- Ertuğrul mahallesi 29 ada 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41, 42,43,48,49,56,57,85,91,92,94,95, 115,123 parseller 2- Zafer mahallesi 237 ada 3 ve 8 parseller, 238 ada 13 nolu parsel 3- Ertuğrul mahallesi 213 ada 20,21,31,32,37 ve 40 parseller 4- Zafer mahallesi 236 ada 1,2,3 parseller, 237 ada 1,3,5,7,8 parseller, 1316 ada 1 parseller 5- Zafer mahallesi 237 ada 3,8 parseller, 238 ada 13 parsel d) 3194 sayılı İmar Kanunu Kapsamında yapılan diğer işler İmar Durumu Belgesi : 149 Adet Jeolojik Etüt Raporu : 149 Adet Yol ve Kanal Kot Tutanağı : 99 Adet 2010 YILI 2011 YILI 2012 YILI YILI YILI 2012 YILI 2011 YILI 2010 YILI YOL-KANAL KOT TUTANAĞI İMAR DURUMU BELGELERİ JEOLOJİK ETÜT RAPORLARI YAPI RUHSATLARI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olarak yılı içerisinde toplam 177 (Yüzyetmişyedi) adet Yapı Ruhsatı düzenlenmiştir. Düzenlenen Yapı Ruhsatlarının yıllar bazında dağılımı aşağıya çıkartılmıştır YAPI RUHSAT LARI 2011 YAPI RUHSAT LARI 2012 YAPI RUHSAT LARI YAPI RUHSAT LARI YENİ YAPI YENİLEME TADİLAT+KAT İLAVESİ RESTORASYON İSİM+ YAPI DENETİM DEĞİŞİKLİĞİ

82 3-YAPI KULLANMA İZİN BELGELERİ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olarak yılı içerisinde toplam 480 (Dörtyüzseksen) adet Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenlenmiştir. YILI YILI 2011 YILI 2010 YILI YAPI KULLANMA İZİN BELGELERİ Numarataj Belgesi YILI YILI 2011 YILI YILI YILI 2011 YILI 2012 YILI YILI NUMARATAJ BELGELERİ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşivinde toplam 5935 adet yapı dosyası mevcuttur. Bunların dökümleri aşağıya çıkarılmıştır İNŞAAT RUHSAT DOSYALARI HİSSE TAPULU YAPI DOSYALARI İMAR AFFI Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenleme işlemleri sırasında Ruhsat sahiplerinden yol kanalizasyon ve otopark bedeli tahsil edilmektedir. Tahsil edilen Yol- kanalizasyon bedeli : ,59-TL Tahsil edilen Otopark bedeli : ,55-TL Müdürlüğümüze kaydı yapılan evrak sayısı aşağıda çıkartılmıştır. 82

83 GELEN EVRAK ve DİLEKÇE 2010 YILI 2011 YILI 2012 YILI YILI GİDEN EVREK YILI İÇERİSİNDE YAPILAN İHALELER 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununu hükümlerince aşağıda belirtilen işlerin ihalelerine çıkılmıştır. yılı İmar İşleri Destek Hizmetleri Alımı Netcad Harita Yazılım Programı Alımı Yılı İmar Röleve-Restorasyon-İmar Planı Danışmanlık Hizmet Alımı Şehir içi yollarda ulaşım kolaylığının sağlanması için kutu tipi yön bilgi levhası ve direği alımı 807 Ada 12 Parsel Halihazır (Röleve), Özgünhal (Restitüsyon), Onarım (Restorasyon), Mekanik ve Elektrik Projeleri Çizimi 656 Ada 36 Parsel Tescilli Bina Onarımı (Restorasyonu) 1400 ada 1 parsel ifraz dosyası hazırlanması Bilgisayar Alımı Unesco ve röleve bürosu toner alımı DMO Mobilya Alımı Bayatlı cami yeri yoldan ihdas dosyası hazırlanması Tarihi yerler bilgilendirme levhası alımı Fotokopi makinası bakımı yaptırılması İnşaat ustaları eğitim programı Çelik raf alımı Kazancı köprüsü rekonstrüksiyonuna yönelik kazı çalışması Müdürlük yazıcı kartuşu, kırtasiye alımı, tarayıcı alımı Ören yerlerinde kullanılmak üzere modem alımı İmar Hukuku Mevzuat Kitabı alımı 13/Nisan/2005 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korumasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmeliği kapsamında İzmir İl Özel İdaresi İmar ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı na 3 adet onarım proje uygulama işi için talepte bulunulmuş ve 2 adet proje ve uygulama işi için ödenek ayrılmıştır. KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI İlçemiz Atmaca mahallesi park alanı yanında 329 ada 61 parselin kamu hizmetlerinde kullanılması amacıyla, parselin tamamı kamu yararına kamulaştırılması için 21/12/2011 tarih 11/354 sayılı Encümen Kararı ile kamulaştırma işlemi kabul edilmiştir. Kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. İlçemiz Fatih (Ertuğrul)mahallesi, tapuda 1336 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz onaylı imar planında BHA(Belediye Hizmet Alanı) olarak planlanmıştır. Söz konusu taşınmazın ½ hissesi Bergama Belediyesi 83

84 Tüzel kişiliğine ½ özel mülkiyet adına kayıtlıdır. Söz konusu parselde her türlü işlemin yapılabilmesi için parselin özel mülkiyetteki ½ hissesinin kamu yararına kamulaştırılması 07/12/2011 tarih 11/341 sayılı Encümen Kararı ile kabul edilmiştir. Kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. İlçemiz Maltepe Mahallesi Atatürk Bulvarı 469 ada 104 parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması 11/04/2012 tarih ve 12/72 sayılı Encümen Kararı ile kabul edilmiştir. Kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. İlçemiz Turabey Mahallesi 14C-1B pafta, 807 ada ve 14 nolu parsellerin kamulaştırılması 27/03/ tarih ve 13/84 sayılı Encümen Kararı ile kabul edilmiştir. Kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. İlçemiz Ertuğrul Mahallesi Balaban Çıkmazı 55 ada 13 parselin kısmi kamulaştırması 27/11/ tarih ve 13/317 sayılı Encümen Kararı ile kabul edilmiştir. Kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. İlçemiz Ertuğrul Mahallesi Beylik mevkii 122 ada 41 parselin kısmi kamulaştırması 27/11/ tarih ve 13/318 sayılı Encümen Kararı ile kabul edilmiştir. Kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. ADRES KAYIT SİSTEMİ ÇALIŞMALARI Adres değişikliği işlemleri için günde ortalama 20 vatandaş ile beyan bilgileri, adrese dayalı nüfus bilgi sistemi kontrolü yapılarak ve Nüfus Müdürlüğü eşgüdümlü olarak belge düzenlenmektedir. Adres bilgilerinde kaynaklanan yanlışlık veya hatalar yerinde yapılan tespit ile netleştirilmektedir. İMAR KANUNUNA AYKIRI DURUMLAR Kaçak, Ruhsat ve Eklerine aykırı inşaat tespitlerine gidilerek 12 adet inşaat için mühürleme işlemi yapılmıştır. UNESCO DÜNYA MİRASI ve ALAN YÖNETİMİ BİRİMİ RAPORU yılı boyunca özellikle de kentsel ve arkeolojik sitlerde yer alan tescilli yapılar ile ilgili olarak vatandaşlardan gelen, Kültür ve Turizm Bakanlığından gelen ve Koruma kurulu ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden gelen başvurulara gerekli dosya ve alan incelemeleri yapılarak cevaplar verilmiştir. Bergama nın kültürel ve arkeolojik zenginliklerinin resmi delegasyonlar, öğrenciler, STK ve kurumlardan gelen talepler çerçevesinde ziyaretleri organize edilmiş ve alan gezileri gerçekleştirilmiştir. Bergama nın UNESCO Dünya Miras Listesi adaylık faaliyetleri çerçevesinde tanıtım faaliyetlerinde kullanılacak afişler, Türkçe-İngilizce-Almanca-Japonca-Yunanca broşürler, kitap-kalemşapka-kitap ayracı vb. tanıtım malzemelerinin hazırlanması ve dağıtımları gerçekleştirilmiştir. Bu rutin işlerin yanı sıra aşağıda sıralanan faaliyetler ofisimiz tarafından gerçekleştirilmiş veya takip edilmiştir. 1- Ocak : Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü nde Bergama nın UNESCO Dünya Miras Listesi adaylık dosyası üzerinde görüşmelerde bulunmak ve gerekli son çalışmaları Bakanlık uzmanları ile tamamlamak üzere Ankara ya gidilmiştir. Yaklaşık 500 sayfadan ve onlarca fotoğraftan oluşan Dosya Bergama da tamamlanmıştır. 2- Ocak : Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü nde Bergama nın UNESCO Dünya Miras Listesi adaylık dosyasının teslimi ve gerekli son işlemleri yapmak için Ankara ya gidilmiştir. 3- Ocak : İstanbul EMİTT Turizm Fuarında yer alan Bergama Belediyesi standında bilgilendirme/tanıtım faaliyetlerinde bulunmak üzere İstanbul a gidilmiştir. 4- Mart : Almanya, Berlin de düzenlenen ITB (Berlin Uluslararası Turizm Fuarına) Fuarında yer alacak olan Bergama standında bulunmak üzere Berlin e gidilmiştir. 84

85 5- Nisan : Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen Kültürel imari Değerleriyle Kemaliye panelinde Bergama UNESCO Dünya Miras Listesi adaylık sürecinde edinilen deneyimleri anlatmak üzere ve sonrasında İstanbul da bulunan Alman Arkeoloji Enstitüsü Merkezinde Bergama Dünya Miras alanı için hazırlanan Yönetim Planı içinde yer alan Tümülüsler ve su kemerleri gibi ören yerleri dışında kalan sit alanlarının korunması ve tanıtımı için öngörülecek çalışmalar hakkında görüşmek üzere İstanbul a gidilmiştir. 6- Nisan : Diyarbakır da düzenlenen, UNESCO nun alt birimlerinden olan ICOMOS- ICOFORT un Yılı Genel Toplantısına katılınmıştır. 7- Nisan : Bergama nın UNESCO adaylığı kapsamında yürütülen çalışmalar esnasında evrensel değerlerinin tam olarak yansıtılabilmesi ile korunması ve yönetilmesi için antik kentin su kemerleri, Roma Dönemi Colombarium yapısı, Kybele Açık Hava Tapınağı ve modern Bergama yerleşimi içinde kalan Tümülüslerin de yönetim alanı içinde olması gerektiği yönündeki fikirlerden dolayı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Pergamon Kazı Başkanlığı ve Bergama Müzesi uzmanlarıyla konuyla ilgili toplantı ve alan gezisi yapılmıştır. 8- Nisan : Tire de düzenlenen, olan Tiredeki Kültürel Miras ve UNESCO Paneline katılarak, Bergama nın UNESCO Dünya Miras Listesi adaylık süreci hakkında konuşma yapılmıştır. 9- Nisan : İZKA tarafından hazırlanan İzmir Bölge Kalkınma Planı içinde Bergama ile ilgili olan tüm bölümler taranarak, kültür-sağlık-doğal turizm konularının, UNESCO Dünya Miras Listesi Adaylık çalışmalarının ve seracılık girişimlerinin bu plan kapsamında ele alınması sağlanmıştır. 10- Ocak - Mayıs : Mayıs ayı başında Ege Üniversitesi ortaklığıyla UNESCO Dünya Miras Listesi Adayı Bergama nın Evrensel Değerleri, Antik Dönemde Sağlık ve Bergamalı Galenos ile Medeniyetlerin Aktarım Aracı Parşömen konularının işleneceği II. Uluslararası Bergama Sempozyumu nda gerçekleştirilmiştir. Söz konusu sempozyumun hazırlıkları kapsamında, akademik makalelerin seçilmesi, oturumların ayarlanması, davetlerin yapılması, konaklamalar ve yemekler dahil olmak üzere genel sempozyum programının düzenlenmesi yapılmıştır. 11- Nisan Mayıs : Bergama daki 28 ilk, orta ve lise dereceli okulda yaklaşık ikibin öğrenciye, Bergama Belediyesi Çocuk Kulübü etkinlikleri çerçevesinde Bergama nın kültürel değerleri, arkeolojik zenginlikleri, UNESCO Dünya Miras Listesi adaylık süreci vb konularında eğitimler verilmiştir. 12- Mayıs : İzmir de gerçekleştirilen Türk-Alman Dostluk Günü etkinliğine katılınmıştır. 13- Haziran : Bergama Kermesi kapsamında başta Özgen Acar ın yurt dışına kaçırılan miraslarımız ile ilgili olarak verdiği konferans olmak üzere, kitap söyleşisi ve kimi sergi ile konser etkinliklerinin organizasyonun da ve gerçekleştirilmesinde görev alınmıştır. 14- Mart-Temmuz : Bergama Belediyesi ve BİLKOM ortaklığı ile Tarih 3 Boyutlu Canlanıyor sosyal sorumluluk projesi tamamlanarak, projenin basın lansmanı gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında İzmir de yer alan üniversitelerin mimarlık fakülteleri öğretim üyeleriyle İzmir de toplantı yapılmış Projeye katılan 13 öğrenci, üçer günden 3 defa Bergama da ağırlanmıştır. Yapılan bu kamp çalışmasında öğrencilere canlandırma (3D) yapacakları antik kalıntılarla ilgili danışmanlık yapılmıştır. Proje süresince haftada bir gün saat 21:00 ile 22:00 arasında sanal oda üzerinde düzenli toplantılar gerçekleştirilmiştir. Bergama da öğrencilerle yapılan kamp çalışmalarının dışında İzmir de de toplantılar yapılmıştır Eylül : UNESCO uzmanının ziyareti öncesinde Bergama nın adaylık dosyası, dosyada ele alınan evrensel değerlere ilişkin kriterler, alan yönetimine ilişkin yasal süreç gibi hususlar hakkında bilgi paylaşımında bulunulması için yerelde görev yapan kamu kurum ve kuruluşları, akademisyenler ve STK temsilcilerinin katılımı ile Bergama Haluk Elbe Salonunda bir toplantı yapılmıştır Eylül : Bergama nın UNESCO adaylık dosyasını yerinde incelemeye gelen uzmanın ağırlanması Alan gezileri, toplantılar vs 17.- Ekim : UNESCO Dünya Miras Merkezinden gelen ve hakkında ICOMOS ile UNESCO tarafından incelemelerin devam ettiği Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı UNESCO Dünya Miras Listesi Adaylık Dosyasına ilişkin ek bilgi taleplerine karşılık olarak gerekli incelemeler yapılarak cevap verilmiştir Eylül-Kasım : 9-10 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 2. Bergama Uluslararası Kermesi sonrası Bergama da kurulması gündeme getirilen Parşömen Müzesi ile ilgili olarak sempozyum katılımcıları, 85

86 deri sanayicileri, parşömen üreticileri ve satıcıları ile görüşmeler gerçekleştirilmiş, görüş ve bilgiler derlenerek rapor hazırlanmıştır Ekim Kasım : Bahar aylarında yapılan 3. Bergama Fotomaratonu nun kataloğunun basımı ile ilgili işlemler yapılmıştır Ekim Aralık : 9-10 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 2. Uluslararası Bergama Sempozyumu nun bildiri kitabının basılması için düzeltilmiş makale ve fotoğrafların katılımcılardan toplanması gerçekleştirilmiş, bildiri kitabında yer alacak tüm makalelerin özetlerinin İngilizce-Türkçe çevirileri yapılmıştır Eylül-Aralık : İzmir Kalkınma Ajansı ile UNESCO çalışmaları kapsamında 2014 yılı planlaması içinde ne tür faaliyetlerin ve yatırımların ortak olarak yapılabileceği konusunda karşılıklı görüşmeler sürdürülmüş ve gelinen noktada öncelikli olarak İZKA dan kaynak aktarılması söz konusu olan projeler belirlenerek 2014 Ocak ayında İzmir de gerçekleştirilecek İZKA toplantıda gündeme alınması sağlanmıştır Ağustos- Aralık : 2014 yılında Bergama da gerçekleştirilecek olan 14. Kardeş Şehir Olimpiyatları ile ilgili uluslararası iletişim, WEB sayfasının ve sosyal medya sayfalarının düzenlenmesi ve spor dalları ile ilgili duyuruların yapılması vb. organizasyonal işler gerçekleştirilmiştir Aralık : UNESCO çalışmalarında gelinen aşamanın, yerelde görev yapan kurum ve kuruluşlar, İZKA, akademisyenler ve STK temsilcileri ile paylaşılması ve eylem planı kapsamında ele alınması düşünülen sorunlar ve ihtiyaç duyulan faaliyetlere ait detayların tartışılması için Büyük Şehir Belediyesi Çetin Emeç Toplantı Salonunda Bergama Alan Yönetim Planı bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. RÖLEVE-RESTORASYON BÜROSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Anıtsal yapılar başta olmak üzere, önemli kurum ve kuruluşları da gösteren Şehir içi yön levhaları tasarımı hazırlanıp, öngörülen yerlere montajı yapıldı. Anıtsal yapıların Türkçe, İngilizce, Almanca olmak üzere üç dilde yazılmış tanıtım levhaları hazırlanıp, yapıların önlerine montajı yapıldı. Belediye İmar İşlerinin yaptıracağı proje ve uygulama ihaleleri ile istimlak işlerinin makro seviyede stratejileri hazırlandı. Tarihi dokuyu canlandırmak adına yeni çekim alanları yaratmak için, Sokak sağlıklaştırma proje ve uygulamalarının tespiti yapıldı. Roma döneminden kalan Kale Çeşmesinin restorasyonu için Rölöve alımları yapılmış, Alman Arkeoloji Enstitüsü ile eşgüdümlü çalışmalar halen sürmektedir yılında yıkılmış Hellenistik dönem Kazancı köprüsünü (Domuz Alanına ulaşımı büyük ölçüde kolaylaştıracak) korumacı disiplin anlayışı içerisinde, günümüz teknolojisi ile inşa etmek için çalışmalara başlanmıştır. Bu bağlamda, kazı arkeolojik kazı çalışmaları yapılmış ve rölöve alımları gerçekleştirilmiştir. Proje ihale çalışmaları kapsamında yaklaşık maliyet hesapları yapılmıştır. Selinos deresinin kıyılarını rekreasyon alanı olarak projelendirme çalışmaları yürütülmektedir. Kentsel + III. Derece Arkeolojik Sit alanındaki tüm parsel ve sokakları fotoğraflanarak 4200 fotoğraflık bir arşiv oluşturuldu. Henüz tescili olmayan ancak tescile değer nitelikteki yapılar tespit edilerek, İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu na değerlendirilmesi için gönderildi. Bergama nın kent belleğine katkıda bulunacak bir müze için çalışmalara başlandı. Geçmişe ait fotoğraf, el aletleri ve ürünler toplanarak şehir tarihi yazılıyor. Müze yeri için yapılan görüşmeler neticesinde, tapuda 416 ada 92 parselde kayıtlı yapı sahipleri ile belediye arasında kullanım hakkını 12 yıllığına belediyeye devreden protokol imzalanmıştır. Kent müzesi kurulumundan Bergamalıları haberdar etmek ve projeye katkı sağlamak amacıyla Uluslararası Bergama Kermesi nde bir sergi açıldı. Bergama da 600 e yakın tescilli yapı bulunmaktadır. Yapılan incelemeler sonucunda bugüne kadar 39 adet yapının projelerinin yaptırıldığını görülmüştür. Bu proje açığını gidermek üzere, tescilli yapılarını projelendirmeye gücü yetmeyen Bergamalıların talepleri değerlendirilip yapılar tespit edildi. Üniversitelerle protokol imzalandı ve Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından 36 adet yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlandı. 86

87 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NDE UYGULANAN KANUN VE YÖNETMELİKLER Sayılı Belediye Kanunu Sayılı Devlet İhale Kanunu sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Sayılı İmar Kanunu 5. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 6. Halihazır Haritalar Yönetmeliği 7. İmar Planı Müellif ve Kuruluşları Yeterlilik Yönetmeliği 8. İmar Planı Yapılması ve Değişikliklere Dair Yönetmelik Madde Uygulaması ile İlgili Yönetmelik 10. Fen Adamları Hakkında Yönetmelik 11. Isı Yalıtım Yönetmeliği 12. Otopark Yönetmeliği 13. Elektrikle ilgili Fen Adamları Yönetmeliği 14. Sığınak Yönetmeliği 15. Karayolları Kenarında yapılacak ve Açılacak Tesisler Yönetmeliği 16. İmar Affı Kanunu 17. Afet Bölgelerinde Yapılan Yapılar Hakkında Yönetmelik 18. Belediyeler İmar Uygulamaları Yardım Yönetmeliği 19. Belediyeler Fen Yönetmeliği 20. Fen Adamları Yetiştirme ve Geliştirme Kursu Yönetmeliği 21. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 22. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik 23. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuralları Yönetmeliği 24. İnşaat Yasağı Getirilen Kültür ve Tabiat Varlıkları Yönetmeliği 25. Çevre Kanunu 26. Gecekondu Kanunu 27. Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği 28. Danıştay Kararları 29. Kat Mülkiyeti Kanunu 30. Kamulaştırma Kanunu 31. İller Bankası Kanunu 32. Arsa Ofisi Kanunu Sayılı Yapı Denetim Kanunu ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği. 87

88 88

89 Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü üç ayrı birimden oluşmaktadır. Bunlar: 1) Su Abone Servisi 2) Su Tahakkuk Servisi 3) Su Şebeke Şefliği Görev Tanımı: Su Abone Servisinin Yılı Faaliyetleri Belediyemizin, Su Tarifeler Yönetmeliği ve Meclis kararını uygulamak, 5784 sayılı geçici imar affı kanununu ( süresi içinde ) uygulamak. Görev Kapsamı : 1- Belirlenen Kanunlar çerçevesinde Su Aboneliği yapmak, 2-Yapılan yeni abonelerin bağlantılarında abone sahiplerinin dilekçe ile müracatları sonucunda belediye tarafından yerlerinin hazırlanması ve şebeke tarafından bildirilen masrafın abonenin faturasına yansıtılması sayılı geçici imar affı kanununa göre su aboneliği yapmak, 4-Tapu değişikliğinde devir işlemi yapmak, 5-Kiracı adına tahsis işlemi yapmak, 6-Abone tipinin değiştirilmesi 7-Abone iptalleri ve depozito iadelerinin yapılması, 8-Bozuk olan sayaçların yenisi ile değiştirilmesi ve ücretlerinin tahakkuk ettirilmesi, 9-Bozuk olan sayaçların tebliğ süresi geçtikten sonra Meclis kararına göre yenisi ile değiştirme işleminin yapılması, sayaç ücretlerinin - sökme takma ücretlerinin ve değişim sırasında belediye tarafından alınmış olan malzemelerinde artı ücret olarak faturaya yansıtılması. 10-Kesme-Açma tahakkukları ve takibinin yapılması, 11-Resmi dairelerden gelen yazılara cevap vermek ve gereğini yapmak, 12-Vatandaşlardan gelen dilekçelere cevap vermek ve gereğini yapmak, 13-Evsel Katı Atık bedeli için Ticarethanelerin faaliyet türüne göre tespit edilerek gruplandırılması ve buna göre abone tiplerinin değiştirilerek alanlarının belirtilmesi. 14-Abone adreslerinin güncelleştirilmesi Su Açma-Kesme Ekibinin Görevleri: 1- Dilekçeli kesimler 2- Borcundan dolayı kesimler 3- Ana borudan kesimler 4- Endeks kontrolü 5- Kesim ihbarnamesi dağıtmak 6- Acil bozuk vana ve bozuk sayaç tebliğlerin dağıtılması 7- Kesik suların açılması Kontrol Ekibinin Görevleri: 1- Kesimlerin kontrol edilmesi 2- Kaçak kullanımların tespiti 3- Aparat kırmaların tespiti 4- Tutanakların hazırlanması Su Açma Ekibinin Görevleri: 1- Kesilen Suların açılması 89

90 Yılı İçerisinde Yapılan İşlemler Adet yeni abone yapılmıştır adet devir işlemi yapılmıştır adet abone tahsis işlemi yapılmıştır adet iptal işlemi yapılmıştır aboneye depozito iade işlemi yapılmıştır adet meskene veya Ticarethaneye (Faaliyet türüne göre) çevirme işlemi yapılmıştır adet yeni sayaç takılmıştır adet dilekçeye işlem yapılmıştır adet gelen resmi yazıya işlem yapılmıştır adet yazı gönderilmiştir. 11- Aynı zamanda avans açma-kapama, doğrudan temin ve ödeme emirleri birimimiz tarafından hazırlanmaktadır. Görev Tanımı: Su Tahakkuk Servisinin Yılı Faaliyetleri sayılı Belediye Kanununu uygulamak, sayılı Belediye Gelirleri Kanununu uygulamak, 3- Belediyemizin Su Tarifeler Yönetmenliği ve Meclis Kararını uygulamak, Görev Kapsamı: 1- Aylık Su Tahakkuklarının yapılması, 2- Resmi Dairelerden gelen yazılara cevap vermek ve gereğini yapmak, 3- Vatandaşlardan gelen dilekçelere cevap vermek ve gereğini yapmak, 4- Endeks okuma sırasında oluşan hatalı tahakkukların düzeltmelerini yapmak. 5- Vatandaşlardan gelen başvurular doğrultusunda Aboneliklere indirim uygulamasından yararlanmaları için işlemleri yapmak. (şehit, gazi, sakatlık, özürlü) 6- Abonelerin isteği doğrultusunda sayaçların bakıma açma-kapatma işlemlerini yapmak ve geçmiş yıllarda bakıma kapatılıp suyu kesik olmayanların sularını kesme. 7- Endeks bakımları sırasında arızalı olduğu tespit edilen sayaçlara bozuk sayaç tebliği göndermek, vanaları arızalı olan abonelerimize de bozuk vana tebliği göndermek ve 15 gün değiştirme müddeti verilip de değiştirilmediğinde resen değişimlerini yapmak ve tahakkuk işlemlerini yapmak. 8- Endeks bakımı sırasında sayaçları okunamayan abone sahiplerinin beyanı üzerine tahakkuklarını yapmak. 9- Yüksek sarfiyattan dolayı itiraz eden abonelerimizin sayaçlarının sökülmesi için su arızaya bildirimlerini yapmak ve itirazlı sayaçların Aydın Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne kontrole gönderilmesi için evraklarını düzenlemek ve kontrolden gelen sonuçların vatandaşa tebliğini yapmak. 10- Endeks okuma sırasında kaçak su, ters sayaç, sayaçsız su kullanan abonelerin tespiti yapılıp ortalama tahakkukların hesaplanması, yansıtılması veya ortalamaların kaldırılması işlemlerini yapmak. 11- Endeks okuma işi 5 endeks okuma görevlisi tarafından yürütülmektedir. 12- Endeks kontrolü personel durumuna göre yapılabilmektedir. 90

91 Yılında Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünde yapılan yeni abone ve abone devir durumunun 2012 yılına oranı Yeni Abone Abone Devir Yeni Abone Abone Devir Yılı İçerisinde Yapılan İşlemler adet bozuk sayaç tebliği gönderildi adet sayaç yeri uygun değil tebliği gönderildi adet itirazlı su sayaçlarına işlem yapıldı adet abone Engelli İndiriminden yararlandırıldı adet abone bakıma açıldı adet abone bakıma kapatıldı. yılında şebekeye verilen su miktarı m³ yılında tahakkuka bağlanan su miktarı m³ yılı Kayıp Kaçak Oranı % 40 yılında Tahakkuka Bağlanan Su Tutarı ,44.- TL. yılında Tahsil edilen Su Tutarı ,75.- TL. yılı Tahsilat Oranı % 77 Su Şebeke Şefliğinin Yılı Faaliyetleri Su Arıza Birimi geçmiş yıllarda olduğu gibi yılında da kısıtlı imkan ve olumsuzluklara rağmen saat ve zaman gözetmeksizin hep birlikte özveri ile çalışıp, Bergama halkının musluklarından sürekli içilebilir, hijyenik suyun akması sağlanmıştır. Yeni klor makinasıyla doğal tuzun ayrıştırılması ile elde edilen KLOR ile suyumuz daha da sağlıklı bir şekilde halkımıza sunulmaktadır. 91

92 Yılında Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne gelen evrak kayıt bilançosunun 2012 Yılına oranı Gelen evrak Giden evrak Gelen evrak Giden evrak Yukarıdaki Grafikte de görüleceği üzere Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne gelen gelen evrak sayısında bir önceki döneme nazaran artma olduğu, buna paralel olarak giden evrak sayısında da artma olduğu, İdaremizce İlçemiz sınırlarındaki olumsuz durumların yerinde tespiti ile müdahalelerinin zamanında yapılması ve arz ve taleplerin Elektronik iletişim vasıtalarıyla gerçekleştirilmesi gibi etkenlerin neticesinde istek, talep ve şikayetlere ve yazışmalara gereken önem ve hassasiyet verilmiştir. Yapılan Çalışmalar yılı içinde su arıza biriminin yaptığı başlıca çalışmalar birimimiz 185 arıza telefonuna belediyemiz zabıta ve itfaiye birimine ve bire bir yapılan ihbarlarda bildirilen su arızalarına anında müdahale edip en kısa zamanda arızanın giderilmesine ve akan suyun durdurulmasına çalışmakta ve gereğini yapmaktadır. FONT Boru Arızası = 7 Adet PVC Boru Arızası = 760 Adet AÇB Boru Arızası = 27 Adet ABONE Arızası = 1300 Adet BİNA İçi Arızası = 497 Adet ( Vana, Kolektör, Sayaç Rekoru ) Sokak çeşmesi, mezarlık, cami ve Belediye binaları 410 Adet. Bahsedilen arızalar ivedilikle tamir edilmiş veya yenilenmiştir. Belediyemiz Su Abone Servisi Tarafından düzenlenen; 810 Adet yeni abone bağlantısının yapılması ( İnşaat ve Meskene ), 1300 Adet ret sayacın sökülerek yerine yenilerinin bağlanması, 103 Adet iptal abonelerin işlemlerinin yapılması, Gelen her türlü kaçak su kullanma ihbarları titizlikle değerlendirilmektedir. Belediyemize içme suyu temin eden pompa istasyonları, su depoları, terfi merkezlerindeki pompa arızaları, vana, çek valf, dinamo arızaları ve sistemi besleyen panolardaki elektrik aksamlarındaki arızalar takibimizde ve 92

93 kontrolümüzde olup imkanlar dahilinde giderilmeye çalışılmaktadır. Avans doğrudan temin, veya ihale kapsamına giren her türlü mal ve hizmet alımının yazışmaları ve takibi birimimizce yapılıp sistemin sağlıklı çalışması sağlanmaktadır. Şehrimiz içme suyu, yeni Klor makinasıyla; doğal tuzun ayrıştırılması ile elde edilen KLOR ile daha da sağlıklı bir şekilde halkımıza sunulmakta ve Sağlık Grup Başkanlığının istemiş olduğu kriterlere uyulmaktadır. İhtiyaç Duyulan Su Yılı nüfusu yaklaşık ( Altmışbinaltıyüz ) olan Bergama nın içme ve kullanma suyu ihtiyacı yazları 232 LT/ San., Kışları ise 170 LT/ San. dir. Yeşil alanlar, sokak çeşmeleri, mezarlıklar, kamu binaları ve Belediye hizmet binaları dahildir. Su Kuyuları, Kaynaklar ve Kapasiteleri Bergama Belediyesinin eski ve yeni olmak üzere toplam 8 Adet dalgıç ve 1 Adet milli pompadan olmak üzere derin artezyen su kuyusu vardır. Bu kuyuların toplam debisi 250 LT/San. dir. Ancak 2 Adet eski su kuyusu toplam debi 50 LT/San. hemen terk edilmelidir. Ortalama 25 LT/San. de kaynak suyumuz mevcutdur. Mayıs/2012 itibariyle 3 adet Derin Su kuyusu açılmış olup, yılında da Halkımıza hizmet için bir tanesi hizmete geçirilmiştir. Depolar ve Kapasiteleri M 3 Lük Toplama deposu Atatürk Mah. Beyler Sokak M 3 Lük Toplama deposu Fevzipaşa Mah M 3 Lük Servis ve toplama deposu Atmaca Mah. Kışla Yanı M 3 Lük Tiyelti Yolu üst kat deposu M 3 Lük Halil İbrahim deposu Şebeke Ağı Geniş bir coğrafyaya yayılan Bergama belediyesi içme suyu şebekesi, terfi hattı ve irsal hattı 0 65 mm çapında ve mm çapları arasında değişen PVC, AÇB, FONT ve çelik borudan oluşan, toplam uzunluğu yaklaşık 350 Km. dir. 93

94 94

95 Görev Tanımı ve Kapsamı: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediyemizin kültür ve sanat etkinliklerini düzenlemekte, bu etkinliklerin koordinasyonunu sağlamakta ve yardım talebi için gelen vatandaşlara, belediyenin olanakları ölçüsünde yardımcı olmaktadır. Ayrıca; Kültür ve Sosyal İşler Müdürünce Özel Kalem Biriminin görevleri de yürütülmektedir. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzce yürütülen, başlıca çalışmalar şu ana başlıklar altında toplanmaktadır: a) Belediyemizin kültürel ve sosyal etkinliklerini düzenlemek, b) Belediyemizin tanıtımı için kitap, broşür, cd gibi görsel materyalleri hazırlamak, c) Belediyemizin kardeşşehirleriyle ilişkilerini koordine etmek, d) Ulusal ve uluslararası fuarlara katılım programları yapmak ve özellikle Turizm Fuarlarında Bergama nın temsil edilmesini sağlamak, e) Avrupa Birliği fonlarını kapsayan proje çalışmaları yapmak, f) Belediye Konservatuarı bünyesindeki kurs ve çalışmaları organize etmek, g) Diğer resmi kurumlarla ortaklaşa kurslar düzenlemek, h) Uluslararası sempozyum ve seminerler hazırlamak, i) Resmi bayram ve günlerin programlarında Belediyece hazırlanacak bölümleri koordine etmek, j) Belediyemizce İlçemizdeki ilköğretim öğrencilerine dağıtılan günlük süt programını yapmak, k) İhtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal yardım yönetmeliğimiz çerçevesinde yardımcı olmak, l) Belediye Aşevi tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılan yemek programını yapmak, m) Öğrenim yardımı kapsamında öğretim yılı başında gerekli çalışmaları yapmak, n) Engelli vatandaşlarımıza Rahmi Yeşilsoy Engelli Merkezi kanalıyla gerekli desteği vererek önlerinde bulunan engelleri kaldırmalarına yardımcı olmak, o) Diğer resmi kurumlarla, Belediyemiz arasında koordinasyonu sağlamak, p) Başkanlık sekreterliği ile birlikte, Belediye Başkanımızın programını koordine etmek. YILI İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİK VE ÇALIŞMALAR EMITT Fuarına hazırlık için toplantılar yapıldı. EMITT ( Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat ) Fuarı için Bergama da turizm sektöründe faaliyet gösteren firmaların temsilcileri ve Bergama Turizm Derneği nin katılımıyla Bergama nın fuarda en iyi temsil edilmesiyle ilgili toplantılar düzenlenmiştir. Bergama Belediyesi EMITT Fuarında yerini aldı Turizm alanında dünyanın en büyük fuarlarından biri olarak gösterilen, Türkiye ve dünyadan turizm profesyoneli ile tatilci olmak üzere toplam kişi tarafından ziyaret edilen EMITT fuarında Bergama UNESCO Dünya Mirası adaylığı ve Parşömenin vurgulandığı standıyla yer aldı. Şehrin antik mekânlarını yansıtan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası adaylığını ön plana çıkaran stant tasarımıyla oldukça ilgi çeken Bergama, tanıtım için kullanılan tanıtıcı ve görsel materyalleri ile birlikte fuarda göz doldurdu. Turizm kenti olma hedefi olan Bergama nın kente gelen turist sayısına uzun vadede önemli katkı sağlayacak olan ulusal ve uluslararası fuarlara katılım göstermektedir. Fuarların aynı zamanda yatırımcıyı da kente çekmektedir yılında beri Bergama Belediyesi kendi standı ile fuarlarda tanıtımını gerçekleştirmektedir. Bu tanıtım süreci ile birlikte turizm yatırımcısı Bergama ya gelerek 1 adet 4 yıldızlı Termal Otel, kale mahallesinde ise 4 adet Butik Otel açılmıştır. Bergama Belediyesi fuarın son gününde fuar organizatörleri tarafından EMITT Dostluk Ödülü nü alarak fuarın son gün kapanışını başarılı bir şekilde yapmıştır. 95

96 Geleceğin Köylerinde Kooperatifçilik ve Büyükşehir Yasası paneli düzenlendi Açılış konuşmasını Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç in yaptığı panele Bergama Kaymakamı Ahmet Ertan Yücel, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, il genel meclis üyeleri, oda başkanları, kooperatif başkanları, siyasi parti temsilcileri, köy muhtarları ve çok sayıda Bergamalı katıldı. Bergama Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ayhan Yetim, Köy Kooperatifi İzmir Birliği Başkanı Muhittin Akbulut, İzmir İli Çiftçi Örgütleri Güçbirliği Platformu Sözcüsü Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, S.S Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Sever, S.S Karahıdırlı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Küçük konuşmacı olarak yer aldı. Tarım alanında izlenen politikaların ve tarımsal alanlarda yaşanan değişimlerin masaya yatırıldığı panelde kooperatifleşmenin faydaları ele alındı. Bergama Belediyesi ITB Berlin Fuarında yerini aldı Mart tarihleri arasında gerçekleşen turizm alanında dünyanın en büyük turizm fuarı olan ITB Berlin fuarında Bergama Belediyesi yerini alıp UNESCO dünya mirası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Bergama nın tanıtımı gerçekleştirilmiştir. ITB Berlin i yılında yüzde 43 ü yabancı olmak üzere yaklaşık 110 bin profesyonel ziyaretçi ziyaret etti. Son iki gündeki halktan ziyaretçilerin sayısı ise yaklaşık 60 bini aşkın olarak açıklandı. Dünyanın farklı ülkelerinden 100 ü aşkın turizm bakan ve müsteşarının ziyaret ettiği 47. ITB Berlin fuarında katılımcı sayısı 10 bin 86 olarak gözlendi. Dikili ve Bergama yı Bütünleştirme Potansiyeli kitabı basın toplantısı ile tanıtıldı Ege Üniversitesi akademisyenleri; Prof. Dr. Füsun Baykal, Doç. Dr. Gözde Emekli, Öğr. Gör. Emre Ataberk ve Arş. Gör. Dr. İlkay Südaş tarafından hazırlanan Sürdürülebilir Turizm Yaklaşımıyla Dikili ve Bergama yı Bütünleştirme Potansiyeli kitabı Bergama Belediyesi Kültür Yayını olarak yayınlandı. Kitap Bergama Belediyesi Haluk Elbe Toplantı Salonu nda düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. 96

97 "Bizi Rahat Bırakın" Fotoğraf Sergisi Haluk Elbe Toplantı Salonunda açıldı Irak Savaşı nın 10. yılında, Fotoğraf Sanatçısı Niko Gudio nun Amman da bir hastanede çekmiş olduğu yaralı Iraklı sivillerin portrelerinden oluşan fotoğraf sergisi Bergama Belediyesi ve Bergama Amatör Fotoğraf Sanatı Derneği işbirliğinde açıldı. Niko Guido nun çektiği fotoğraflardan oluşan savaş karşıtı projesi "Bizi Rahat Bırakın" sergisi Türkiye ve Yurtdışından birçok kent ile eş zamanlı olarak Bergama Belediyesi Haluk Elbe Toplantı Salonu nda açıldı. Irak Savaşı sırasında ve sonrasında patlayan bombalardan yaralanıp, plastik cerrahi ameliyatları geçirmiş Iraklıların portre fotoğraflarından oluşan sergi, savaşın sivillerin hayatını nasıl etkilediğini gözler önüne seren etkili bir sergi oldu. Birçok milletten yüzlerce gönüllünün çalışmalarıyla gerçekleştirilen, dünyanın en büyük fotoğraf sergisi olma özelliği taşıyan "Bizi Rahat Bırakın" sergisi 25 Mart 06 Nisan tarihleri arasında Bergama Kapalıçarşı da sergilendi. Amerikalı Shaker Heights Lisesi'nin 250 kişilik Bando ekibi, Bergama Cumhuriyet Lisesi ve Bergama Belediye Bandosu ile birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda etkileyici gösteri düzenlendi. Atatürk ün Bergama ya gelişi etkinliklerle kutlandı Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu gezileri kapsamında 13 Nisan 1934 yılında Bergama ya gelişinin 79. yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı ndaki etkinliklerin sona ermesiyle Zeus Ormanı ndaki ay- yıldız protokol görevlileri, öğrenciler ve çok sayıda Bergamalı nın katılımıyla coşkuyla boyandı. Bergama Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği Topluluğu nun Şef. Derya Çakı yönetiminde verdiği konser yoğun katılımla gerçekleşti. 97

98 Köy Enstitüleri 73. Yaşında belgeselini hep birlikte izledi. Bergama da yaşayan Köy Enstitüsü mezunları ve gönülleri Köy Enstitüleri nin kuruluşunun 73. yılı nedeniyle Bergama Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte bir araya geldi. Köy Enstitüleri nin Türkiye nin aydınlanmasında önemli roller üstlendiğinin belirtildiği toplantıda, mezunlar bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Eski anıların canlandığı, yaşanan deneyimlerin paylaşıldığı toplantıda katılımcılar Köy Enstitüleri 17. Bergama Çocuk Şenliği etkinliklerle kutlandı Nisan tarihleri arasında 17. kez Bergama Kaymakamlığı koordinatörlüğünde, Bergama Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bergama Çocuk Şenliği düzenlenmiştir. Çocuk Şenliği, Bulgaristan, Bosna Hersek, Moldova ve Romanya dan gelen yabancı öğrenciler Bergamalı öğrencilerin evlerinde kalarak karşılıklı kültürel etkileşimin ve yarının dostluklarının kurulmasına güçlü bir katkı sağlamıştır. Hoşgeldin Bahar adıyla Maltepe Mahallesinde Halk Şenliği düzenlendi Maltepe Mahallesi cumartesi pazarı alanında gerçekleştirilen konsere ilgi yoğun oldu. Bergamalılar şenlikle keyifli bir akşam yaşadı, doyasıya eğlendi. 2. Uluslararası Bergama Sempozyumu Bergama Belediyesi ile Ege Üniversitesi nin ikincisini düzenlediği Uluslararası Bergama Sempozyumu Antik Çağda Sağlık ve Bergamalı Galen ile Kültürlerin Aktarım Aracı Parşömen konuları ele alındı. Bergama nın çok katmanlı kültürel yapısının insanlığa sunduğu katkıların ayrıntılı olarak incelendiği Sempozyum, uluslararası alanda çok iyi bilinen, Bergama nın öncülük ettiği sayısız bilimsel ve kültürel değer hakkında farkındalık yaratmıştır. 98

99 3. Bergama Fotomaratonu ve Fotoğrafçılar Buluşması Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi Bergama Belediyesi ve Bergama Amatör Fotoğraf Sanatı Derneği nin (BEAFSAD) düzenlediği 3. Bergama Fotomaratonu ve Fotoğrafçılar Buluşması Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. İnsanlık tarihinden pek çok izler taşıyan, tarih ve turizm kenti Bergama yı fotoğraflarla yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak için düzenlenen 3. Bergama Fotomaratonuna 190 fotoğrafçının 950 fotoğrafla katıldı. Türkiye nin en önemli markaları Canon, Nikon, Olympus ve Zoom İthalat firmalarının katılımı sağlanarak katılımcıların ve Bergama da fotoğrafçılığa ilgi duyan vatandaşlarımızın yeni teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmaları ve yeni ürünleri tanıyıp test etmeleri sağlanmıştır. Fotomaraton etkinliği çerçevesinde sergiler, fotoğraf sunumları ve söyleşiler düzenlendi. 3. Bergama Fotomaratonunda katılımcıların Bergama da konaklamaları sayesinde otellerin doluluk oranlarına ciddi katkı sağlayıp aynı zamanda günlerin büyük bölümü Bergama yı gezerek fotoğraflayan katılımcıların esnaftan yapmış oldukları alışverişle de Bergama ekonomisine yapmış olduğu katkı ile verimli bir etkinlik gerçekleştirilmiştir. Çekilen fotoğraflar Türkiye nin önde gelen fotoğraf paylaşım sitelerinde uzun süre paylaşılarak Bergama nın tanıtımına katkı sağlamıştır. Bununla birlikte derece alan fotoğraflar, Belediyemizin gerçekleştirmiş olduğu tanıtım çalışmalarında ve UNESCO Birimi tarafından hazırlanan adaylık dosyası için önemli görsel kaynak niteliği taşımıştır. Organik sektörü İzmir de buluştu Organik sektörünün Türkiye deki tek fuarı olan Ekoloji İzmir İzmir Organik Ürünler Fuarı, İzmir Uluslararası Fuar Alanı nda dördüncü kez düzenlenecek. Sektörün buluşma noktası olacak fuarda Bergama Belediyesi de kendi standıyla yer aldı. Yerli, yabancı pek çok katılımcı ve ziyaretçiyi bir araya getiren ve sektörün tüm aktörlerini tek çatı altında buluşturan fuarda, Bergama Belediyesi Kozak köylerinde yetişen fıstıkçamı, organik bal vb. ürünleri sergileyerek satışa sunuldu. Fuarda broşür cd ve çeşitli materyallerle Kozak ürünlerinin tanıtımı yapıldı. 19 Mayıs Atatürkü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Etkinlikleri 19 Mayıs Atatürk ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Bergama da çeşitli etkinlik ve törenlerle kutlandı. Akşam saatlerinde ise, yüzlerce vatandaş Bergama Belediyesi nin düzenlediği Atatürk e Saygı ve Gençlik 99

100 Yürüyüşünde buluştu. Yüzlerce Bergamalı Atatürk posterleri ve bayraklarıyla meşaleler ile coşkulu bir yürüyüş gerçekleştirilerek Cumhuriyet Meydanı nda son buldu. Kentine Güvenen Kentler Fuarına Katılım 37. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi Bergama Belediyesi 29 Mayıs- 2 Haziran tarihleri arasında İstanbul CNR da gerçekleştirilecek Kentine Güvenen Kentler Buluşması na katılarak, kente kazandırılan ikinci üniversite, 2014 Kardeşşehir Olimpiyatları ve Kültür Merkezi Projesi nin içeriği ve tanıtımıyla ilgili sunumlarıyla CNR Expo Fuar Merkezinde düzenlenen etkinlikte yer aldı. Bergama Belediyesi ve Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği nin öncülüğünde 38 inci kez düzenlenen Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi 30 Mayıs - 01 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi. Toplantıları her yıl olduğu gibi Roma Dönemi nin ilk sağlık yurtlarından Asklepion da gerçekleştirilen kongrenin ana teması ise Aşk. Kongre boyunca paneller, grup uygulamaları ve belgesel film gösterimleri gerçekleştirildi. Halka yönelik ise kongre sürecinde panel ve söyleşiler düzenlendi. 2. Uluslararası Bergama Veteran Basketbol Turnuvası 2. Uluslararası Bergama Veteran Basketbol Turnuvası Mayıs tarihleri arasında Bergama da gerçekleştirildi. Basketbol şöleninin yaşandığı turnuvada çeşitli dönemlerde basketbol liglerinde oynamış efsane oyunculardan oluşan Galatasaray, Basketbol Akademi, Karşıyaka ve İzmir Veteran takımlarının yanı sıra, İtalya, Yunanistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nden takımlar yer aldı. Ayrıca, İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa dan dört bayan veteran takımının ter döktüğü turnuva renkli görüntülere sahne oldu. 77. Bergama Kermesi Atatürk'ün Bergama yı ziyareti sırasında tavsiyesi üzerine düzenlenmeye başlanan ve o günden bu yana aralıksız düzenlenen, Türkiye'nin ilk yerel festivali Bergama Kermesi, dans gösterileri, şiir dinletileri, paneller, tiyatro ve konserlerle kente adeta bayram havası yaşattı, yediden yetmişe herkes bu coşkuya ortak oldu. Kermes te ilk olarak sanatçı Edip Akbayram Bergamalılarla buluştu. Ünlü şarkıcı Asklepion Antik Tiyatro da verdiği konserle izleyenlere coşku dolu anlar yaşattı. Kente yurt içi ve yurt dışından gelen halk oyunları ekipleri de Kermes e danslarıyla renk kattı. 100

101 Bursa, Edirne ve Söke gibi illerin yanı sıra Makedonya, Ukrayna, Bulgaristan dan gelen ekipler gösterileriyle Bergama da festival havasını yaşattı. Kermes coşkusu Göçbeyli, Bölcek, Zeytindağ ve Yeniköy beldelerinde de yaşandı. Halk oyunları ekipleri birbirinden güzel dans gösterileriyle belde sakinlerine keyif dolu anlar yaşattı. Her yıl olduğu gibi programında konserler, tiyatro gösterileri, söyleşiler, paneller, şiir dinletileri ve halk oyunları gösterilerini barındıran Bergama Kermesi nde sergi açılışları da gerçekleşti. Kaymakamlık Sergi Salonu, Bergama Müzesi, Bergama Kütüphanesi Sergi Salonu, Yaşam Boyu Eğitim Merkezi, Havra, Bedesten ve Kapalı Çarşı daki fotoğraf, resim, el işi çalışmalarının sergilerine ilgi yoğundu. Kermes programı kapsamında geleneksel trap atışları da gerçekleşti. Kermes boyunca panel, söyleşi ve şiir dinletileri de gerçekleştirildi. Halim Yazıcı, Birgül Ayman Güler ve Muharrem İnce, Alpcan Candan, Sevim Ak, Yalvaç Ural gerçekleştirilen etkinliklerde Bergamalılarla buluştu. BERKSAV Tiyatro Topluluğu Bayan Oyunları Kolajı ve Medeniyet Tiyatrosu oyunlarını sergilerken, Tiyatro İstanbul ise, İsim, Şehir, Hayvan adlı oyunla sahne aldı. Düzenlenen konserler Bergamalılar ı coşturdu. Asklepion Antik Tiyatro ve Cumhuriyet Meydanı ndaki konserlerde Sevim Balkan, Umut Akyürek, Grup Kor, Pilli Bebek, Grup Pergamon, Sıla, İzmir Opera ve Balesi, Niyazi Koyuncu sahne aldı. TRT Müzik kanalında Efe nin Türküsü programı Bergama dan canlı olarak yayınlandı. Müzikseverlere keyifli dakikalar yaşatan konserler hem hüzünlü, hem hareketli anlara sahne oldu. 77. Yıl Bergama Kermesi nin son gününde geleneksel Kozak Günü Etkinleri de gerçekleşti. Yöresel ürünlerin sunulduğu ve halkoyunları gösterilerinin sergilendiği günde Türk Halk Müziği Sanatçısı Mehmet Ali Çakar bir konser verdi. Kozak Kermes Alanı nda gerçekleştirilen etkinlik güzel bir gün yaşattı. Bergama Kermesi, halkoyunları topluluklarının katıldığı kapanış kortejinin ardından Model Grubu nun Asklepion Antik Tiyatro da, Suzan Kardeş in Cumhuriyet Meydanı nda verdiği konserle son buldu. 77. Bergama Kermesi Söyleşi Ve Konferans Sergi Panel Yarışma Gösteri Konser Tiyatro Canlı Tv Yayını Gerçekleştirilen Etkinlik Sayıları 3 boyutlu antik kent gezisi Bergama da hayata geçmesi nedeniyle basın toplantısı ve kokteyl verildi 3 boyutlu modelleme yazılımları ve mobil teknolojilerin kullanımıyla, Bergama antik şehri 3 boyutlu gezinmeye açıldı. Bergama Belediyesi nin UNESCO biriminin de destek verdiği projenin yapılan geniş katılımlı basın toplantısı ile tanıtımı yapılıp sonrasında ise kokteyl verildi. Geleneksel Ramazan Şenlikleri Bergama Belediyesi Ramazan eğlencesini tüm kentte yaşattı. Dopdolu bir içerikle hazırlanan gezici şenlik her akşam Bergama nın farklı bir mahallesindeydi. Bergamalılar ın oldukça beğenisini kazanan gösteriler izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Karagöz ve Hacivat ı, renkli 101

102 gösterileri, müzik ve dansları sahneye taşıyan şenlik ilgiyle izlenip büyük alkış aldı. Birbirinden ünlü tiyatrocuların yer aldığı Yıldızlarla Dolu Geleneksel Ramazan Şenlikleri, 12 Temmuz 02 Ağustos tarihleri arasında, Maltepe, Ulucami vb. çeşitli mahallelerdeki parklarda, Kozak Yukarıbey Köy Meydanı ile Ayaskent, Bölcek, Göçbeyli, Zeytindağ ve Yenikent beldelerinde gerçekleştirildi. Bergama Belediyesi 2. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması Ödül Töreni Bergama Belediyesi, belediye haberleri yapan gazetecileri teşvik etmek, gazetecilerin mesleki gelişmelerini sağlamak, her yıl başarılı çalışmaları özendirip, ödüllendirmek ve bunları gelecek kuşaklara birer örnek olarak sunabilmek amacıyla, 2. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması nı düzenledi. Yarışma ödülleri ve plaketler, Şakir Süter i anma günü olan 27 Ağustos tarihinde hak sahiplerine yapılan kokteyl de törenle sunuldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Fener Alayı 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi programı gerçekleştirilmiştir. Büyük Zafer in 91. yılında Bergamalılar, Bergama Belediyesi tarafından düzenlenen Fener Alayı nda buluştu. Bergama Belediyesi nin evsahipliğindeki Zafer Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı nda Ali ALTAY konseri ile devam etti. Bergamalılar, ALTAY ın şarkıları eşliğinde eğlendi. 29. Ödemiş Milli Fuarı nın konuk ilçesi Bergama oldu Bergama Belediyesi fuarda açtığı UNESCO Kültür Mirası Adayı Bergama temalı stant ile göz doldurdu. 102

103 Efe Kurultayı ve Bergama nın Kurtuluş Günü Etkinlikleri (13-14 Eylül ) Bergama Belediyesi, Tire Kültür Derneği ile Ege Folklor Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Zeybek Ateşi 3. Efe Kurultayı na ev sahipliği yaptı. Kurultay, 13 Eylül tarihinde Bergama Belediyesi Meclis Salonu nda düzenlenen ve Türk Kültüründe Efelik ve Zeybeklik Kültürü konulu panel ile başladı. Birinci oturum konuşmaların ardından, Bergama Belediyesi Haluk Elbe Salonu nda Ressam Mustafa Ali KASAP ın tablolarından oluşan serginin açılışı yapıldı. 14 Eylül tarihinde Bergama nın düşman işgalinden kurtuluşunun 91.yılı törenlerle kutlandı ve düzenlenen kutlamalar gece de devam etti. Bergama Halk Eğitimi Merkezi Kılıç Kalkan Ekibi ve 3.Ulusal Efe Kurultayı kapsamında Bergama ya gelen halk dansları ekiplerinin katılımıyla zeybek yürüyüşü düzenlendi. Cumhuriyeti Meydanındaki etkinlikler de ise Bergamalı halk dansları ekiplerinin yanı sıra Antalya dan, Torbalı dan, Tire den, Dikiliden gelen halk dansları ekipleri de sahne aldı. Her yörenin kendine özgü izlerini taşıyan Gösteriler Bergamalılara keyifli anlar yaşattı. Gösterilerin sonunda Zeybek Ateşi yakıldı. 1.Galenos Cup Kadınlar Basketbol Turnuvası Bergama Belediyesi tarafından düzenlenen 1.Galenos Cup Kadınlar Basketbol Turnuvası nın startı Fenerbaçe Beşiktaş derbisi ile verildi. Turnuvaya Fenerbahçe, Beşiktaş, İstanbul Üniversitesi BGO, Konak Belediyesi, Canik Belediyesi ve Botaş Spor kadın profesyonel basketbol takımları katılmıştır. Turnuva ilçemizin tanıtımı ve Bergamalı gençleri spora özendirmesi açısından da büyük önem taşımaktadır. Vay Başıma Gelenler filmi yapılan gala ile seyirciyle buluştu Çekimleri Bergama da, Bergama Belediye Başkanlığı nın katkılarıyla gerçekleştirilen Vay Başıma Gelenler filminin gala gösterimi İstanbul Feriye Kültür Merkezi nde yapıldı. Sanat, siyaset ve iş dünyasını bir araya getiren galaya, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Bergama Belediyesi Meclis Üyeleri, Bergama Belediyesi çalışanları, Bergama daki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çekimlere katkıda bulunan Bergamalı vatandaşlar da katıldı. 103

104 Cumhuriyet in 90. yılı, Bergama da büyük bir coşkuyla kutlandı. Bergama Belediyesi nin Okul Sütü Projesi yeniden başladı 29. Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama komitesi tarafından belediyemize verilen resmi görev çerçevesinde katkı yapmıştır. Belediyemizin düzenlenmiş olduğu Cumhuriyet'in 90. Yılı kutlamaları nedeniyle düzenlenen fener alayı ve yürüyüşte Bergamalılar bir araya geldi. Bergamalılar saat 19.00' da Mehmet Akif Ersoy Parkı önünden başlayan fener alayında, Atatürk posterleri, bayraklarla ve meşaleler ile Cumhuriyet Meydanı'na coşkulu bir yürüyüş gerçekleştirdi. Milli Eğitim Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nın 2012 yılında Türkiye genelinde okullara süt dağıtmaya başlaması üzerine, Bergama Belediye Başkanlığı 2009 yılının Ekim ayından beri ilçe bazında uyguladığı projeye bir süreliğine ara vermişti. Bakanlıkların bu yıl, uygulamayı ikinci dönem devam ettirme kararı almasıyla birlikte Bergama Belediyesi projeyi yeniden hayata geçirdi. Okul Sütü Projesi nin yeniden başlaması nedeniyle Bergama Ali Rıza Eroğlu İlkokulu nda tören düzenlendi. Sağlıklı nesillerin yetişmesi, çocukların sağlıklı büyümesiyle doğru orantılıdır. Süt ise en temel besin kaynaklarımızdan biri. Okul Sütü Projesi ile amacımız öğrencilerimize süt içme alışkanlığı kazandırmak, gelişimlerine katkıda bulunmak. Tören öğrenciler için düzenlenen kukla gösterisi ile devam etti. Okul Sütü Projesi ile birlikte ilçe belediyesi olarak bir ilke imza atan Bergama Belediye Başkanlığı, Bergama da bulunan toplam 17 anaokulu ve ilkokulda eğitim gören 4 bin 255 öğrenciyi haftada üç gün sütle buluşturdu. ATATÜRK" Konferansı Bergama Belediye Başkanlığı, Atatürk ü Anma Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk, Cumhuriyet ve Demokrasi konulu konferans düzenledi. Bergama Belediyesi Meclis Salonu nda gerçekleştirilen konferansın konuşmacısı ünlü tarihçi Profesör Doktor Ergün Aybars tı. 39 Yıl Sonra Yeniden Yavru vatandalar Bergama Belediyesi, Kıbrıs Barış Harekatı na katılmış gaziler, şehit ve gazi yakınları için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne gezi düzenledi. Barış Harekatına katılan Gaziler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne tekrar geldiklerinden dolayı mutlu olduklarını dile getirirken duygulu anlar yaşandı. Bergama Belediyesi tarafından düzenlenen Program, 1974 Barış Harekatında çıkartma yapılan alanlar, açık hava müzeleri, Şehitlikler, Müzeler, Cumhurbaşkanlığı köşkü, Tarihi Girne kapısı, eski Lefkoşa surları, Büyükhan, Selimiye Camii, Barış ve Özgürlük Müzesi ve Merhum Cumhurbaşkanı R.Rauf DENKTAŞın kabrini ziyaret ile sona erdi. 104

105 Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 79. Yıldönümü Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 79. yıldönümü nedeniyle Bergamalı kadınlara Güzellik Ilıcası Tesisleri nde kahvaltı verdi. Kahvaltıya Bergama Kaymakamı Uğur Kolsuz, Bergama Belediye Meclisi nin eski ve şu anki kadın üyeleri ile siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileri katıldı. Servis Görev Tanımı AB PROJE KOORDİNASYON VE KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİLERİ SERVİSİ a) Belediyemiz bünyesinde AB ve kardeş şehirler konusunda çalışmalar yapmak, b)proje ve kardeş şehirler konusunda oluşturulacak proje ve çalışma gruplarına mevzuat çerçevesinde katılmak c) AB fonları ve diğer proje fonlarının kurumsal kullanımı için gerekli desteği sağlamak, teklif olunacak projelerin stratejik plan amaç, hedef ve politikaları ile uyumlu halde hazırlanması için destek vermek, d) Yapılan ya da yapılacak olan çalışmalar ile ilgili olarak kamuoyunu aydınlatmak konu ile ilgili bilgi düzeyini arttırmak için her türlü basın yayın araçlarını Basın-Yayın servisi ile koordineli olarak kullanmak e) Yapılan ya da yapılacak olan proje ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde idari, mali, teknik hazırlıkların görüşülmesi, çalışma yöntemlerinin saptanması alınan kararların yürütülmesi ile uygulamanın denetlenmesi konuları ile bunlar hakkında ilgili birim nezdinde görüş beyan etmek, f) İlçe bazında diğer kardeş kurum ve kuruluşlar, kurumumuzun üyesi olduğu birlikler ile hazırlanacak proje çalışmalarına destek vermek. Yapılan çalışmaları belediye çatısı altında toplamak ve koordine etmek g) Yeni kardeş şehir anlaşmaları için çalışmalarda bulunmak, h) Belediye Başkanınca yazılı olarak tebliğ edilecek diğer görevleri yerine getirmek, şeklindedir. YILI SERVİS FAALİYETLERİ Servisimiz, Belediyemizin Dönemi Stratejik Planı doğrultusunda; aşağıda verilen faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Faaliyet 1: Uygulama EVDE BAKIM HİZMETLERİ Evde Bakım Hizmetleri ile Bergama ilçe merkezinde yaşayan, 65 yaş üzerinde bakıma muhtaç, bedensel yeterliliği olmayan, destek alarak yaşamak durumunda olan ekonomik durumu elverişsiz bireylerin ihtiyaçlarını kendi ortamlarında karşılayarak yaşam kalitelerinin arttırılması amaçlanmaktadır. 65 yaşın üzerindeki vatandaşların yanı sıra yaş sınırı aranmaksızın engelli vatandaşlara da hizmet verilmektedir. 105

106 tarihinde başlayan hizmet, hedef grubun yaşam alanlarının daha düzenli ve hijyenik bir ortama dönüştürülmesi amacıyla genel temizlik hizmetleri sunulmasını ve kısmi sağlık kontrollerinin yapılmasını içermektedir. yılsonu itibariyle 99 yaşlı ve/veya engelli haneye hizmet verilmektedir. yılı içerisinde 99 haneye kez hizmet verilmiştir. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar, yapılan sorgulamaların ardından hedef grubun kriterlerine uygun bulunduğunda listeye eklenmektedir. Hedef gruptaki vatandaşların bulunduğu liste düzenli olarak güncellenmektedir. Faaliyet 2: İhtiyaç Halinde Verilen Diğer Hizmetler Aşevinden Yemek Desteği: Hedef gruptaki ihtiyaç sahibi toplam 13 haneye aşevinden yemek yardımı sağlanmıştır. Sosyal Marketten Eşya Desteği: İhtiyaç sahibi toplam 9 haneye halı, elektrikli soba, battaniye, çekyat, ocak, kömür sobası, soba kovası, dolap, mutfak araç gereçleri gibi eşya desteği sağlanmıştır. Yakacak Odun Desteği: İhtiyaç sahibi toplam 4 haneye yakacak odun desteği sağlanmıştır. Tamirat/Tadilat ve Yapı İşleri Desteği: Hizmet sunulan toplam 9 haneye çatı tamiratı için gerekli kiremit desteği, pencere-cam değişimi, lavabo değişimi, fayans döşemesi, tuvalet yapımı, saçak yapımı, televizyon tamiri gibi tamirat/tadilat işleri sağlanmıştır. Diğer Destek Hizmetleri: Ağaç budama, yakacak odunların kesilmesi, gerekli görülen durumlarda fatura ödeme, hastaneden rapor alma, aile hekimlerine gidilerek sağlık kontrollerinin yapılması sırasında kişiye refakat etme, soba kurma, temizleme ve kaldırma, psikolojik destek (sohbet etme) gibi diğer destek hizmetleri verilmektedir. Faaliyet 3: Anneler Günü Etkinliği tarihinde Anneler Günü sebebiyle Evde Bakım Hizmetleri nden yararlanan kadınlara kahvaltı etkinliği düzenlenmiştir. Bergama Belediyesi Kleopatra Güzellik Ilıcası Sosyal Tesisleri nde gerçekleştirilen etkinliğe 80 kişi katılmıştır. 106

107 Faaliyet 4: İlaç Kutusu Dağıtımı Evde Bakım Hizmetleri nden yararlanan vatandaşlara 7 günlük sabah, öğle, akşam ve gece bölümlerinden oluşan ilaç kutuları, nasıl kullanıldığı uygulamalı anlatılarak dağıtılmıştır. İlaç kutularıyla yaşlı vatandaşların ilaç takiplerini kolaylaştırmak ve ilaçların düzenli alımına yardımcı olmak amaçlanmıştır. Faaliyet 5: Alzheimerla Yaşamak Paneli Belediyemiz ve Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şubesi işbirliğinde son yıllarda çokça görülen ve her yaştan insan grubunu yakından ilgilendiren unutkanlık ve Alzheimer hastalığı hakkında tarihinde Alzheimerla Yaşamak Paneli düzenlenmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Görsev YENER 'Alzheimer nedir? ', Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şube Başkanı Uzm. Dr. Aysel GÜRSOY 'Alzheimer hastalığında sosyal destek programları' ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Araştırma Görevlisi Burcu Akpınar SÖYLEMEZ de 'Alzheimerlı bireylerin bakımı' konularında panele katılan vatandaşlara detaylı bilgi vermiştir. Panelde Alzheimer hastası ve hasta yakını vatandaşların soruları da yanıtlanmıştır. RAHMİ YEŞİLSOY ENGELLİ MERKEZİ ÇALIŞMALARI Belediyemizce ilçemizde yaşayan engelli vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek ve üretime katkıda bulunmalarını sağlayarak topluma aktif olarak katılmalarını desteklemek amacıyla tarihinde Rahmi Yeşilsoy Engelli Merkezi hizmete girmiştir. Rahmi Yeşilsoy Engelli Merkezi nde yapılan çalışmalar ve verilen hizmetler aşağıdaki gibidir: Faaliyet 6: Ahşap Boyama Kursu Belediyemiz ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde tarihleri arasında gerçekleştirilen kursa 15 engelli birey katılmıştır tarihinde Merkez de yapılan sertifika töreni sonrasında kursta ortaya çıkan eserler sergilenmiştir. 107

108 Faaliyet 7: Çini İşlemeciliği Kursu 1.Grup Belediyemiz ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde, tarihleri arasında gerçekleştirilen kursta çini yapım tekniklerinin öğretilmesi, yaygınlaştırılması ve içinde Bergama yla ilgili motiflerin bulunduğu hediyelik ürünlerin yaratılmasıyla ilçemizde hediyelik sektörünün geliştirilmesi amaçlanmıştır. Kursta ortaya çıkan eserler Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen 77. Uluslararası Bergama Kermesi süresince Belediyemiz Yaşam Boyu Eğitim Merkezi nde sergilenmiştir. 2.Grup Belediyemiz ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde tarihinde başlamıştır tarihine kadar sürecek olan eğitimde 24 kişi çini işlemeciliğini öğrenmeye devam etmektedir. Faaliyet 8: Seramik Yapımı Kursu 1.Grup Belediyemiz ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde, tarihleri arasında gerçekleştirilen kursta seramik yapım tekniklerinin öğretilmesi, yaygınlaştırılması ve içinde Bergama yla ilgili motiflerin bulunduğu hediyelik ürünlerin yaratılmasıyla ilçemizde hediyelik sektörünün geliştirilmesi amaçlanmıştır. Kursta ortaya çıkan ürünler Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen 77. Uluslararası Bergama Kermesi süresince Belediyemiz Yaşam Boyu Eğitim Merkezi nde sergilenmiştir. 2.Grup Belediyemiz ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde tarihinde başlamıştır. Kursta 25 kişi seramik yapımını öğrenmeye devam etmektedir. 108

109 Faaliyet 9: Sosyal Destek Hizmetleri Sosyal Destek Hizmetleri Projesi; ilçemizde ekonomik, sosyal ve hukuki açıdan mağdur durumda olan engelli, kadın, yaşlı, genç ve çocukların toplumsal hayata katılımını arttırmak, yaşadıkları bireysel veya çevresel sorunlarla başa çıkma becerileri kazandırmak amacıyla oluşturulmuştur. Psikolojik, sosyolojik ve hukuki destek hizmetleri ile vatandaşlarımızın günlük yaşamda karşılaştıkları sorunların uzman desteğiyle çözüme ulaştırması hedeflenmiştir. Sosyal Destek Hizmetleri; Hukuki Destek; hukuki alanda desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza yönelik yasal haklarla ilgili bilinçlendirme, farkındalık yaratma ve yaşadıkları sorunları çözmeye odaklı yönlendirme hizmetleridir. Psikolog Desteği; birey ve ailesinin toplumsal hayata katılımını arttırma, yaşadıkları bireysel ve çevresel sorunlarla başa çıkma becerilerini kazandırmaya yönelik hizmetlerdir. Gerektiğinde aile üyelerinin psikolojik yönden güçlendirilmesi sağlanacak, bireysel veya grup danışmanlık çalışmalarıyla bireylerin ve ailelerinin yaşadıkları ruhsal sorunların çözümüne destek sağlamayı içerir. Sosyolog Desteği; toplumsal dezavantajlı grupların yaşam koşullarını daha nitelikli hale getirmek amacıyla görüşmeler yaparak sorunları tespit etme, ihtiyaçları belirleme, bu sorun ve ihtiyaçlara yönelik çalışmalar yapmayı içerir. Hizmetler, Rahmi Yeşilsoy Engelli Merkezi nde, bir avukat, iki psikolog ve bir sosyolog tarafından haftanın belli günlerinde randevu esaslı verilmektedir. Hizmetlerin duyurulması için ilanatın yanı sıra broşür batırılıp dağıtılmıştır. Sosyal Destek Hizmetleri tarihinde başlamıştır. Yılsonu itibariyle toplam 53 görüşme yapılmıştır. 4 avukat desteği, 41 psikolog desteği, 8 sosyolog desteği verilmiştir. Faaliyet 10: Engelli Envanter Araştırması ve Durum Analizi Raporu İlçede yaşayan engelli vatandaşların demografik, ekonomik ve sosyo-kültürel verilerinin elde edilerek toplumsal hayata aktif bir şekilde dahil olmasını sağlamak amacıyla engelli envanter araştırması yapılmıştır. Araştırma sonunda mevcut durum, talep ve beklentilerin yer aldığı durum analizi raporu tamamlanmıştır. Raporda yer alan çıktılara göre engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine uygun projeler planlanmaktadır. Faaliyet 11: Engelsiz Taksi Projesi Engelsiz Taksi nin hizmete girmesi için gerekli araştırma ve ön hazırlık çalışmaları yapılmıştır. Projeyle ilgili detay bilgiler aşağıda verilmiştir: 109

110 Projenin Amacı Bergama Belediyesi Engelsiz Taksi; Bergama ilçe merkezinde ikamet eden, %40 ve üzerinde engel oranı bulunan vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini arttırmayı ve evlerinden çıkarak sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Engelsiz Taksi ile ilçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımızın sağlık, eğitim, istihdam, sosyal etkinliklere katılma gibi temel ihtiyaçlarına ulaşabilmelerini kolaylaştırmak öngörülmüştür. Projenin Hedef Kitlesi Bergama ilçe merkezinde ikamet eden en az %40 engel oranını gösterir engelli raporu bulunan vatandaşlar projenin hedef kitlesini oluşturmaktadır. Uygulama Tekerlekli sandalyeli vatandaşlarımızın erişimi için manuel rampanın bulunduğu 10 oturan yolcu ile tekerlekli sandalyeli 2yolcuya aynı anda hizmet verebilecek kapasitede bir araç satın alınmıştır yılı itibariyle projenin amacına ve hedef kitlesine uygun olarak Engelsiz Taksi hizmete girecektir. Bergama Belediyesi Rahmi Yeşilsoy Engelli Merkezi koordinasyonunda verilecek olan hizmetten yararlanmak için üye kaydı gerekmektedir. YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ NİN OLUŞTURULMASI VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI Faaliyet 12: Merkezin Oluşturulması Bergama Belediyesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi; Bergama Belediyesi sınırları içinde ikamet eden çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif alanlarda gerçekleştirilecek her türlü eğitim, öğretim, üretim ve rehberlik çalışmalarının yapılması amacıyla oluşturulmuştur. Merkezin oluşturulabilmesi için hazırlanan Bergama Belediyesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Yönetmeliği Olağan Meclis Toplantısı nda kabul edilmiştir. Yönetmeliğin kabulünden sonra binanın tadilat işleri başlamış, Haziran ayına kadar süren tadilatlar sonucunda gerekli ofis, derslikler ve kantin donanımı tamamlanmıştır. Dört kattan oluşan binanın birinci katında danışma, yönetim ofisi, beş derslik, bir atölye ve iki depo bulunmaktadır. İkinci katta beş derslik, bir toplantı ve konferans salonu; üçüncü katta ses geçirmeyen nitelikte beş derslik ile koro ve tiyatro çalışmalarının yapıldığı salon yer almaktadır. Son katta da dans eğitimleri için uygun bir salon, soyunma ve dinlenme odası, kantin ve büyük bir teras bulunmaktadır. Belediye nin hâlihazırda var olan Konservatuvarı ile Tiyatro Grubunun taşınmasıyla Yaşam Boyu Eğitim Merkezi itibariyle fiili olarak hizmete girmiştir. 110

111 Tüm bu çalışmalar ile Eğitim Merkezi nin ilçe bazında var olan talep ve beklentileri göz önüne alarak yaşam boyu eğitime imkân sağlaması hedeflenmiştir. Faaliyet 13: Enstrüman, Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları Kursları Piyano: tarihinde başlamış olan eğitime 2 grup halinde 28 kişi devam etmektedir. Kurs, tarihinde sona erecektir. Gitar: eski ve yeni 6 grup halinde verilen eğitime 120 kişi devam etmektedir tarihinde başlamış olan kurs tarihinde sona erecektir. Keman: tarihinde başlamış olan eğitim 2 grup halinde 43 kişiye verilmektedir. Kurs, tarihinde sona erecektir. Ud: tarihinde başlamış olan eğitime 10 kişi devam etmektedir. Kurs, tarihinde sona erecektir. Bağlama: eski ve yeni 2 grup halinde verilen eğitime toplam 57 kişi devam etmektedir tarihinde başlamış olan eğitim tarihinde sona erecektir. Klarnet: tarihinde başlamış olan eğitime 22 kişi devam etmektedir. Kurs, tarihinde sona erecektir. Yan Flüt: tarihinde başlamış olan eğitime 20 kişi devam etmektedir. Kurs, tarihinde sona erecektir. Türk Sanat Müziği Korosu: tarihinde başlamış olan koro çalışmalarına 62 kişi katılmaktadır. Çalışmalar yaz dönemine kadar devam edecektir. Türk Halk Müziği Korosu: tarihinde başlamış olan koro çalışmalarına 40 kişi katılmaktadır. Çalışmalar yaz dönemine kadar devam edecektir. Çocuk Korosu: tarihinde başlamış olan koro çalışmalarına 40 çocuk katılmaktadır. Çalışmalar yaz dönemine kadar devam edecektir. Sahne Sanatları: Bergama Akropol Tiyatrosu çocuk ve yetişkin olmak üzere iki ayrı grupta toplam 46 kişiyle çalışmalarına devam etmektedir. 111

112 Halk Oyunları: 2 farklı grupta toplam 103 kişinin katıldığı kursta kursiyerler Bergama yöresine ait halk oyunları öğrenmektedir tarihinde başlayan kurs 2014 yaz dönemine kadar devam edecektir. Temel Sanat Eğitimi: tarihinde başlamış olan temel sanat eğitimi üniversiteye hazırlık ve yetişkin eğitimi olmak üzere iki grupta toplam 35 kişi ile devam etmektedir. Nota-solfej: tarihinde başlamış olan nota-solfej kursu, temel müzik eğitimi vermeyi amaçlamaktadır. 18 kursiyerin katıldığı kurs, yaz dönemine kadar devam edecektir. Tango: tarihinde başlaması planlanan tango kursu tarihinde sona erecektir. Kursa 30 kişi başvuruda bulunmuştur. Faaliyet 14: El Sanatları Kursları File işi: Belediyemiz ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen kurs ile amaçlanan file işinin bilinirliğini arttırarak el sanatlarını desteklemektir tarihinde başlamış olan kurs, tarihinde sona erecektir. Kursa 24 kişi devam etmektedir. İğne Oyası: Belediyemiz ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen kurs ile amaçlanan kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel sanatımız olan iğne oyası ile kentsel tanıtıma katkı koymak ve kişilerin kendi atölyelerini kurmalarını teşvik etmektir tarihinde başlayan kurs, tarihinde sona erecektir. Kursa 27 kişi devam etmektedir. Telkâri-Gümüş İşlemeciliği: Belediyemiz ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen kurs ile amaçlanan telkârinin bilinirliğini arttırarak el sanatlarını desteklemektir tarihinde başlayan kurs tarihinde sona erecektir. Kursa 20 kişi devam etmektedir. Tel Kırma: Belediyemiz ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen kurs ile amaçlanan tel kırmanın bilinirliğini arttırarak el sanatlarını desteklemektir tarihinde başlayan kurs, tarihinde sona erecektir. Kursa 33 kişi devam etmektedir. El Nakışı: Belediyemiz ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen kurs tarihinde başlamıştır tarihinde sona erecek kursa 40 kişi devam etmektedir. 112

113 Faaliyet 15: Meslek Edindirme Kursları İnşaat Ustaları Eğitimi: 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesi uyarınca, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren, inşaat ve tesisat işlerinde çalışan ustaların yetki belgesi sahibi olmaları zorunlu hale getirilmiş olup denetim kuruluşlarınca şantiyelerde yapılacak kontrollerde yetki belgesi olmayan ustaların çalışmalarına izin verilmeyecektir. İnşaat ustalarının mağduriyetini gidermek için Belediyemiz ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile 23 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında İnşaat Ustaları Eğitiminin ikincisi gerçekleştirilmiştir. Bergama Belediyesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ndeki eğitim, Mesleki Eğitim Merkezi usta öğreticileri tarafından verilmiştir. Eğitimi tamamlayan 19 kişi belge almaya hak kazanmıştır Adli Takip İşleri: Belediyemiz ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen kurs ile amaçlanan; adli makamlarda bir avukat sorumluluğu altında hukuki süreçleri takip edebilecek, adli makamlarda başlatılan işlemlerin sonuçlanması için, büro içi işlemleri yürütebilecek ödeme ve tahsilat işlemlerini iletişim araçları ile yapabilecek kişileri yetiştirmektir. Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler hukuk bürolarında, danışmanlık şirketlerinde çalışabileceklerdir. Belediyemiz Yaşam Boyu Eğitim Merkezi nde başlamış olan kurs, tarihinde sona erecektir. Eğitim 35 kişiye verilmektedir. İkinci etap kurs planlaması yapılmakta olup 2014 yılında gerçekleştirilecektir. Evde Çocuk Bakımı Kursu: Belediyemiz ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile açılan kursta evde çocuk bakımını meslek haline getirerek kursiyerlerin iş ve meslek sahibi olmaları amaçlanmıştır tarihinde 47 kursiyer ile başlayan eğitim, tarihinde sona erecektir. Faaliyet 16: Planlanan Kurslar Dikiş Kursu: Belediyemiz, Kaymakamlık, Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Martı Tekstil ve İŞKUR İzmir İl Müdürlüğü işbirliğinde planlanmıştır yaş arası İŞKUR a kayıtlı işsizlere dikiş öğretmeyi ve istihdam oranını artırmayı amaçlamaktadır. Martı Tekstil tarafından kursiyerlerin % 50 sine istihdam garantisi verilmiştir. Eğitim, Belediyemiz Yaşam Boyu Eğitim Merkezi nde verilecektir. Evde Hasta ve Yaşlı Bakımı: Belediyemiz ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilecek olan eğitimde amaçlanan kursiyerlerin iş ve meslek sahibi olmalarını sağlamaktır. 31 kursiyer ile tarihinde başlayacak olan 560 saatlik eğitim, Haziran ayına kadar devam edecektir. Eğitim, Belediyemiz Yaşam Boyu Eğitim Merkezi nde verilecektir. Hasta Kayıt Kabul İşlemleri: Belediyemiz ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilecek olan eğitimde amaçlanan kursiyerlerin iş ve meslek sahibi olmalarını sağlamaktır. 90 kişi ile tarihinde başlaması öngörülen eğitim Haziran ayına kadar devam edecektir. Eğitim, Belediyemiz Yaşam Boyu Eğitim Merkezi nde verilecektir. 113

114 Çini Tahrir: Belediyemiz ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde Çini İşlemeciliği kursuna paralel olarak planlanmıştır tarihleri arasında Rahmi Yeşilsoy Engelli Merkezi nde verilecektir. Ebru Yapımı: Belediyemiz ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilecek olan eğitimde amaçlanan Ebru sanatını öğretmek ve yaygınlaştırmaktır tarihleri arasında Rahmi Yeşilsoy Engelli Merkezi nde verilecektir. Faaliyet 17: Hijyen Eğitimi Lokantacılar, kahveciler, kuaför ve berberlerde çalışanların hijyen konusunda bilinçlendirilmesi, konuya ilişkin farkındalık yaratma ve yapılacak olan denetimler sırasında herhangi bir sorunla karşılaşılmaması için ilgili odalarla işbirliği halinde yasaların öngördüğü kriterlere bağlı olarak hijyen eğitimleri düzenlenmektedir bayan kuaförlerine, erkek berberlerine Belediye Gıda Teknikeri tarafından hijyen eğitimi verilmiştir. Eğitime toplam 124 kuaför ve berber katılmıştır. Ayrıca, Bergama Belediyesi Kleopatra Güzellik Ilıcası Tesisleri mutfak ve servis personeli ile Belediye Aşevi çalışanlarına yönelik bilinçlendirme ve farkındalık yaratmaya yönelik hijyen eğitim çalışmaları yapılmıştır. Eğitime 22 kişi katılmıştır. Faaliyet 18: Kadın Sağlığı Eğitimi ve Sağlık Taraması Belediyemiz ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Toplum Sağlığı Eğitim Birimi işbirliğinde hobi ve meslek edindirme kurslarından yararlanan 106 kadına Kadın Sağlığı Eğitimi verilmiştir. Yaşam Boyu Eğitim Merkezi nde tarihinde gerçekleştirilen eğitime katılan kadın kursiyerle İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi ile uygun bir tarih belirlenerek ücretsiz sağlık taramasından geçirilecektir. Faaliyet 19: Sanayi Sitesi Sosyal Tesisler Eğitim Çalışmaları İğne Oyası: Belediyemiz ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde tarihinde başlamış olan kurs, tarihinde sona ermiştir. Haftada bir gün verilen eğitime kadın kursiyer katılmıştır. 114

115 İkinci grup olarak tarihinde 28 kadın kursiyer ile başlayan iğne oyası kursu, tarihinde sona erecektir. File İşi: Belediyemiz ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilmiştir tarihinde başlamış olan kurs, tarihinde sona ermiştir. Haftada bir gün verilen eğitime 25 kadın kursiyer katılmıştır. Tel Kırma: Belediyemiz ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen kurs tarihinde başlamıştır tarihinde sona erecek kursa 17 kişi devam etmektedir. Faaliyet 20: Kadın Festivali Etkinliklerine Katılım İzmir Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında 4. Kadın Festivali düzenlemiştir. Festival kapsamında dört gün boyunca kadınların ürettiği el emeği ürünler ve çalışmalar sergilenmiştir. Mesleki eğitim kurslarımızda eğitim gören kadın kursiyerler Mart tarihlerinde toplam dört gün boyunca dönüşümlü olarak İzmir Fuar alanına götürülmüştür. Stantlarda ürünlerini sergileyen kadın kursiyerler; panel, konferans, konser gibi diğer etkinliklere katılma şansı da yakalamıştır. Faaliyet 21: Ödemiş Gezisi İğne oyası ve file işi kursiyerlerine tarihinde Ödemiş Gezisi düzenlenmiştir. 25 kadın kursiyerin katıldığı gezide Ödemiş El Sanatları Pazarı ile Ödemiş in tarihi yerleri ziyaret edilmiştir. Faaliyet 22: KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri İlçemizde yeterince gelişememiş olan ekonomik hayatın canlanmasına katkı koymak, nitelikli işgücü oluşturmak, istihdamın arttırılmasına katkı koymak, yerel dinamiklere dayalı girişimciliği desteklemek, 115

116 başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulmasını sağlamak amacıyla KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri düzenlenmiştir. 1. Etap Belediyemiz, KOSGEB İzmir Kuzey Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR İzmir İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenmiş olan eğitimin hedef kitlesi Bergama da ikamet eden 18 yaşın üzerindeki işsiz girişimci adaylarıdır Mart ve 29 Nisan - 11 Mayıs tarihleri arasında 2 grup halinde gerçekleştirilen eğitim çalışması Bergama Belediyesi Haluk Elbe Toplantı Salonu ve Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri nde yapılmıştır. Eğitim sonunda 43 kişi sertifika almaya hak kazanmıştır. 2. Etap Belediyemiz ve KOSGEB İzmir Kuzey Hizmet Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenmiş olan eğitimin hedef kitlesi Bergama da ikamet eden girişimcilerdir. 31 Ekim 12 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitim çalışması Bergama Belediyesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi nde yapılmıştır. Eğitim sonunda 27 kişi sertifika almaya hak kazanmıştır. Faaliyet 23: Temel Makyaj Teknikleri Kurs İlçemizde yer alan iki rehabilitasyon merkeziyle yapılan protokoller sonucu düzenlenen Temel Makyaj Teknikleri kursuyla ilgili detaylar aşağıdaki gibidir: Belediyemiz, Mesleki Eğitim Merkezi ve Özel Papatya Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi işbirliğinde düzenlenmiştir. Özel Papatya Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi nde tarihinde başlayan kursa 17 engelli vatandaşımız devam etmektedir. Belediyemiz, Mesleki Eğitim Merkezi ve Özel Derman Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi işbirliğinde düzenlenmiştir. Özel Derman Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi nde tarihinde başlayan kursa 15 engelli vatandaşımız devam etmektedir. Faaliyet 24: Keçe Yapımı ve Deri Süs Eşyaları Kursu Belediyemiz, Halk Eğitim Merkezi ve Özel Derman Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi işbirliğinde düzenlenmiştir. Özel Derman Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi nde gerçekleştirilen eğitim çalışması iki grup halinde 20 engelli vatandaşımıza verilmektedir. Faaliyet 25: Kaynakçılık Kursu Belediyemiz, Ticaret Odası, Mesleki Eğitim Merkezi, İŞKUR İzmir İl Müdürlüğü ve Ateş Çelik işbirliğinde tarihleri arasında düzenlenmiştir. İŞKUR a kayıtlı işsizlere kaynakçılık mesleğini öğretmeyi ve istihdam oranını artırmayı amaçlayan kursa 17 kursiyer katılmıştır. Eğitimler %50 istihdam garantisi sağlayan Ateş Çelik Firmasında teori ve pratik olarak gerçekleştirilmiştir. 116

117 2014 Ocak ayında ikinci etap kaynakçılık kursunun yapılması planlanmaktadır. ÇOCUK KULÜBÜ Çocuk Kulübü nün temel amacı; çocukların sosyal ve kültürel yönden gelişimine katkıda bulunmak, kent kültürü, kent yaşamı, tarih konularında bilgi sahibi olmalarını sağlamak, yeteneklerinin gelişmesi için uygun ortam yaratarak geleceğin başarılı bireyleri olma yolundaki çocuklarımızı desteklemektir. Çocuk Kulübü yıl sonu itibariyle çalışmalarına 1006 üye ve 39 Çocuk Dostu İşyeri ile devam etmektedir. Faaliyet 26: Oyuncak Kumbarası nda toplanan oyuncakların dağıtımı itibariyle Belediyemiz ve Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu Eser Koruma bölümü öğrencileri işbirliğinde sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen Oyuncak Kumbarası şehrin muhtelif noktalarına ve okullara dolaştırılmıştır. Daha fazla oyuncağa ulaşarak, daha fazla çocuğa da ulaşmak amaçlanmıştır. Kumbarada biriken oyuncaklar, Bergama merkez ve köylerindeki ihtiyacı olan anasınıflarına dağıtılmıştır. Faaliyet 27: Köy ve belde okullarındaki öğrencilere ören yerlerinin gezdirilmesi Alhatlı ilkokulu, Alibeyli İlkokulu, Aşağıkırıklar İlkokulu, Çamavlu İlkokulu, Çamtepe İlkokulu, Karaveliler İlkokulu, Kıranlı İlkokulu, Küçükkaya İlkokulu, Narlıca İlkokulu, Oruçlar İlkokulu, Ovacık İlkokulu, Koyuneli İlkokulu, Pınarköy İlkokulu, Sarıdere İlkokulu, Tırmanlar İlkokulu, Yalnızev İlkokulu, Yukarıada İlkokulu öğrencilerinden oluşan toplam 718 öğrenciye Bergama nın tarihi yerleri rehber eşliğinde gezdirilmiştir. Ayrıca Belediye ve birimleri gezdirilerek yerel yönetimlerle ilgili bilgi verilmiştir. Faaliyet 28: UNESCO eğitimleri 117

118 Birimimiz ve UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Birimi işbirliğinde Bergama ilçe merkezindeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine UNESCO ve Bergama nın Kültürel Değerleri hakkında bilgilendirme eğitimleri verilmiştir. 01 Nisan 15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitimlerde 1200 öğrenciye ulaşılmıştır. Eğitimlerin 2014 yılında da devam etmesi planlanmaktadır. Faaliyet 29: Atık Pil Toplama Kampanyası Belediyemiz Çocuk Kulübü etkinlikleri kapsamında Taşınabilir Atık Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği ile işbirliği halinde 01 Nisan 31 Mayıs tarihleri arasında ilçe merkezindeki tüm ilk ve ortaokullarda Atık Pil Toplama Kampanyası düzenlenmiştir. Çevre etkinlikleri kapsamında tarihinde Atık Pil Toplama Kampanyası Ödül Töreni yapılmıştır. Törende her okulda en çok pili toplayan öğrenciye okul birincisi olarak bisiklet ödülü verilmiştir. İlçedeki tüm ilk ve ortaokullar arasında en çok pili toplayan İsmail Hakkı Pamukçu İlkokulu na ilçe birincisi olarak çevre-peyzaj düzenlemesi yapılmıştır. Faaliyet 30: Tepeköy İlkokulu Laboratuvar oluşturma Eğitime destek çalışmaları kapsamında Tepeköy İlkokulu ziyareti sırasında okulun laboratuvarının olmadığı tespit edilmiştir. Okulda laboratuvar için uygun mekânsal düzenleme yapılmıştır. Gerekli laboratuvar malzemeleri alınıp Okul yönetimine teslim edilmiştir. Faaliyet 31: II. Uluslararası Bergama Sempozyumu Belediyemiz ve Ege Üniversitesi işbirliğinde uluslararası nitelikteki Sempozyum Mayıs tarihlerinde Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilmiştir. Bergama nın çok katmanlı kültürel yapısının insanlığa yaptığı katkılar başta olmak üzere Bergama ile ilgili pek çok farklı konu akademik olarak irdelenmiştir. II. Uluslararası Bergama Sempozyumunun iki ana konu üzerinde şekillenmiştir. İlki; Antik Dönemde Sağlık ve Bergamalı Galen dir. Bergama nın antik dünyanın en ünlü 3 Asklepionundan (sağlık yurdu) birine sahip olması ve bu Asklepion da Bergamalı ünlü hekim, eczacı ve filozof Galen in çalışıp, bilgilerini yazılı bir şekilde derlemiş olması günümüz tıp bilimi içinde Bergama yı özel bir konuma çıkarmaktadır. 118

119 Sempozyumun ikinci konusu ise Bergama da geliştirilerek kullanımı Dünya ya yayılan ve ilkçağlardan 17 yüzyılın sonuna kadar yaklaşık 1500 yıl boyunca insanlığın ürettiği tüm birikimlerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan Kültürlerin aktarım aracı; Parşömen dir. Sempozyumun gerçekleştirilmesi için gerekli olan hazırlıklar ve organizasyon Birimimiz ve UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Birimi işbirliğinde yapılmıştır. Faaliyet 32: Slow Food Fuarına Katılım Slow Food Foça Zeytindalı Birliği, Foça Su Ürünleri Kooperatifi ve Foça Belediyesi'nin işbirliği ile; doğanın yaşaması için geleneksel üretimin önemini dile getirmek üzere, Nisan tarihlerinde Tatların Buluşması Foça'da: Tarım, Turizm, Balıkçılık Fuarı düzenlenmiştir. Fuara tulum peyniri, karanfilli leblebi, Kozak fıstığı gibi yöresel tatlarla katılan Bergama Belediyesi yörenin tanıtımına önemli bir katkı sağlamıştır. Faaliyet 33: Projelerimizle Değişen Bergama Afiş Çalışmaları Belediyemizce gerçekleştirilen ve planlanan projelerin kamuoyuna duyurulması ve farkındalık yaratması amacıyla 20 adet afiş tasarlanmış ve bastırılmıştır. Yaşam Boyu Eğitim Merkezi başta olmak üzere şehrin muhtelif yerlerine asılmıştır. Faaliyet 34: 2014 Yılı Takvim Basımı ve Dağıtımı İlçemizin ve önemli projelerimizin tanıtıldığı 2014 yılı takvimi planlanmış, tasarlanmış ve adet bastırılmıştır. Takvimler kamu kurumları, okullar, eczaneler, Belediyemizce hizmet sunulan vatandaşlara ve pazar yerlerinde dağıtılmıştır. 119

120 Atmaca Atatürk Ulucami GaziOsman Kurtuluş Ertuğrul Fatih Bahçelievler Turabey Tekkedere Sindel Sınıra Tepek Ayazk Avun Dikili Zeytin Çoba Doğa Göçb İvrindi Karav Kınık Kurfallı Madra Poyra Tekke Topall Yağköy BELEDİYE SOSYAL MARKET Haziran 2010 tarihinde Bergama Belediyesi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (CHP Kadın Kolları) arasında imzalanan Protokol ile çalışmalarına başlamıştır. Arasta içinde 4 Nolu, 2 katlı işyerinde Hizmet veren birim, hafta içi saatleri arasında hizmet vermektedir. Belediye Şirketlerinde çalışan olarak kayıtlı iki kişi (Perihan YİĞİTALP, Fatma KESGEN) tarafından idare edilen birim, Belediyemiz Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmaktadır. Bergama da muhtaç ailelere yardım yapmada yeni bir yöntem olarak uygulamaya konulan Sosyal Market Projesi, ihtiyaç sahiplerinin sorunlarına çözüm getirmektedir. İhtiyaç sahibi vatandaşlarla hayırseverler arasında köprü olmayı amaçlayan Bergama Belediyesi Sosyal Market Projesi, çalışmaları kapsamında yaklaşık 800 aileye giyim ve eşya yardımı, yaklaşık 150 aileye de ellerindeki fazla eşyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırma imkânı sağlamıştır. Sosyal marketten yalnız ilçede yaşayan ihtiyaç sahipleri değil çevre ilçe ve köylerde yaşayanlar da yararlanabilmektedir. (tablo 1-2) Sosyal Market tarafından, giyimden ev eşyasına birçok üründen yararlanılması için bugüne kadar bin aileye kart açılmıştır. Kendilerine açılan kartla giyim ve ev eşyası ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayabilen kişilerin bütün bilgileri FİLEMAKER Programı ile oluşturulan DATA BASE kartlarında yer almaktadır. (tablo 4) Giyim eşyaları, kişilerden ikinci el olarak geldiği gibi, çeşitli giyim mağazalarından etiketli olarak da gelmektedir. Giyim eşyaları Sosyal Markete getirildiğinde, getiren kişinin/kurumun adı altında kaydı yapılmakta ve raflara dizilmektedir. Sosyal Market te, sadece giyim eşyası değil, her çeşit ev eşyası da alıp dağıtılmaktadır. Eşyalar, adresten Şantiyenin araçları ile aldırılıp Tekstil Fabrikası nda 2 nolu depoya konmaktadır. Eşyaların dağıtımı, ihtiyaç sahiplerinin talep tarihine ya da acil ihtiyaç durumlarına bakılarak yapılmaktadır. (tablo 3) Sosyal Market Projesi nin, çevre ilçe ve köylerde yaptığı giyim eşyası dağıtımı ve kişilerin ihtiyaçları için Sosyal Marketi kullanmaları için bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır. Her Cuma günü, Sosyal Marketten ayrılan giyim eşyalarını ihtiyaç sahibi köylere götürülmektedirler. Tablo 1 : Tablo 2 : SOSYAL MARKETTEN GİYİM EŞYASI ALANLARIN KÖYLERE GÖRE DAĞILIMI

121 Atm Selç Atat Fevz Uluc Gazi Gazi İnkıl Kurt Tala Ertu Barb Fatih Mal Bah Zafer Tura Bay Tekk Çuk Tablo 3: Sosyal Market -Giyim ve Ev Eşyası Alanlar- Dağılım Grafiği Giyim Alanlar Ev Eşyası İsteyenler Ev Eşyası Alanlar Tablo 4: Bergama mahalleleri Çevre ilçe ve köyler Giyim Alanlar Eşya Alanlar Giysi verenlereşya verenler BELEDİYE AŞEVİ Belediyemiz Aşevi tarafından ihtiyacı olan, ortalama 550 kişiye her gün sıcak yemek dağıtılmaktadır. İhtiyacı olan vatandaşlarımız gün içinde Aşevine giderek te yemek yiyebilmektedirler. Belediyemizce başlatılan yeni uygulamayla, cenazesi olan ailelerin evlerine, Aşevimizde hazırlanan pide ve ayran götürülmektedir. yılında pide ve ayran dağıtımı yapılmıştır. KADIN DANIŞMA VE DAYANIŞMA MERKEZİ Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezine 01/01/ 31/12/ tarihleri arasında gerçekleşen başvurular aşağıdaki gibidir. Psikolojik Destek : 27 Hukuksal Destek : 19 Kadın Sığınma Evine Yerleştirme : 4 Emniyete Yönlendirme : 8 Kayıp Başvurusu : 3 İş Başvurusu :35 Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yönlendirme :22 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü saat 11:00 da siyasi ve sivil toplum kuruluşlarıyla beraber Atatürk anıtına çelenk koyma. 9 Mart sabahı İzmir Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri programında 4 gün süren tüm belediyelerin katıldığı Kadın Emeği konulu fuara katılım gerçekleştirilmiştir. 121

122 122

123 Görev Tanımı: Birimimizin çalışma prensibi; doğa ile bütünleşebileceğimiz mekanların, kaliteli açık yeşil alanların yaratılması, sahip olduğumuz, toplam metrekarelik park ve yeşil alanın korunması geliştirilmesi, bakımlarının yapılması ve tüm yaptığımız çalışmaların sürekliliğinin sağlanmasıdır. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma alanı 5 gruba ayrılmaktadır. Bunlar: a. Park ve Yeşil Alan Bakım ve Ağaçlandırma Çalışmaları, b. Çevre ve Yapısal Peyzaj Çalışmaları, c. Şehir İçi Yolları Ağaçlandırma Çalışmaları d. Periyodik Bakım Çalışmaları, e. Dış Mekan Süs Bitkisi, Ağaç Fidanı ve Mevsimlik Çiçek Üretimi a.park ve Yeşil Alan Bakım ve Ağaçlandırma Çalışmaları: Toplam metrekarelik yeşil alanda bulunan çimlerin sulanması, biçimi, çit bitkilerinin ve ağaçların budanması yapılmaktadır. Parklarda yabacı otlarla herbisitli mücadeleleri ve mekanik mücadeleleri yapılmaktadır. Periyodik temizlikleri yapılmaktadır. b.çevre ve Yapısal Peyzaj Çalışmaları: Şehir içi yollarda park alanları ve kaldırımlarda süs bitkileri ve mevsimlik çiçek dikimi yapılmaktadır. Yeşil alanlarda otomatik ve manuel sulama sistemleri döşenmektedir. Mevcut ve yeni park ve yeşil alanlara oturma grupları, yol geçişlerinin projelendirme ve yapım işleri yapılmaktadır. c.şehir İçi Yolları Ağaçlandırma Çalışmaları: Tüm mahallelerde yol kaldırımlarına ağaç fidanları dikilmekte, önceki yıldan eksik kalan ağaçlandırma çalışmaları tamamlanmaktadır. d.periyodik Bakım Çalışmaları: Yeşil alanlarda sürekliliğin sağlanabilmesi için periyodik bakım çalışmalarının uygulanması zorunludur. Özellikle toplumsal kullanıma açık yeşil alanlarda, birkaç yıl üst üste yeteri kadar bakımın yapılamaması, yer örtücüler, ağaçlar ve çalıların tanınamaz hal almasına, kurumasına sebep olabilir. Düzenli olarak estetik ve fonksiyonel budamalarının yapılması, toprakta zamanla azalan makro ve mikro bitki besin maddelerinin organik ve kimyasal gübre olarak takviye edilmesi, bitkinin ihtiyacı kadar ve düzenli olarak sulanması ve zamanında yapılacak ilaçlamaların sonucunda yoğun kullanıma dayanıklı ve sağlıklı bitkilerden oluşan mekanlar ancak elde edilebilir. Şehir genelindeki yeşil alanlarımızın tekniğine uygun bakımı için gerekli olan aletler ve makineler zaman içerisinde tamamlanmıştır. Bu bakım faaliyetlerimiz neticesinde çıkan ince dallar, biçilen çimler, yapraklar toplanmaktadır. Yıllık periyodik faaliyetlerimiz; 1.Ağaç, Ağaççık ve çalılarda Estetik ve Fonksiyonel budamalar, 2. Mevsimlik / Çok yıllık çiçek üretimi, parterlere dikimi ve bakımı, 3. Yeşil alanların ve refüjlerin sulanması, 4. Makine ile çimlerin biçimi, 5. Tırpan ile çim, çayır ve kaba otların biçimi, 6. Nakil ağaçların periyodik olarak sulanması, Organik ve İnorganik gübre verilmesi, 7. Tüm yeşil alanlara kış gübresi (çiftlik gübresi ) ve kimyasal gübre verilmesi, 8. Tüm yeşil alanlarda drenaj kontrolü, silindiraj, ve tırmık ile havalandırma, 9.Boş alanları ve mezarlıkları herbisit (yabancı ot)ilaçlarla ilaçlanma, 10.Entomolojik ve Fitopatolojik bitki zararlılarına karşı kimyasal mücadeledir. 123

124 e. Dış Mekan Süs Bitkisi, Ağaç Fidanı ve Mevsimlik Çiçek Üretimi Fidanlığımızda bulunan 4 adet seramızda dış mekan süs bitkileri, ağaç fidanları ve mevsimlik çiçek üretimi yapılmaktadır. Üretilen bitkiler parterlere dikilerek bakımları yapılmaktadır. BERGAMA BELEDİYESİ PARK VE YEŞİL ALANLARI Sıra Parkın Parkın Bulunduğu Yer No Alanı (m²) 1 Harputlu Ömer Ağa Parkı (Bahçelievler Öğretmenevi) Kemal Sunal Parkı (Zafer Mahallesi ) Şehitlik Parkı (Bahçelievler Mahallesi) Çamlıpark (Zafer Mahallesi) Metin Altıok Parkı (Bahçelievler Mahallesi Bayatlı Sitesi) Jeotermal Binası çevresi yeşil Alan ( Bahçelievler Mahallesi Bayatlı Sitesi) Atatürk Bulvarı refüjü Adnan Menderes Bulvarı refüjü Adnan Menderes Bulvarı ve Atatürk Bulvarı tretuarları yeşil alanları) Karayolları Üstü yeşil park (Bahçelievler Mahallesi) Yuvam Parkı (Fatih Mahallesi) Sami Altan Parkı (Fatih Mahallesi Altınkent) Tuna Caddesi Parkı (Fatih Mahallesi) ,50 14 Otlukbeli Caddesi yeşil alan (Fatih Mahallesi) Ahmet Hamdi Arıkan Parkı (Fatih Mahallesi Yıldızevler) Tekçam Parkı (Fatih Mahallesi) Hasan Çelebioğlu Parkı (Fatih Mahallesi Korkmaz) Nafiz Özçelik Parkı (Gazi Osman Paşa MahallesiYeni Hayat) Şehit Uzman Çavuş Mehmet Emin Yahşi Parkı (Gazi Osman Paşa Mah.) İhsan Dirim Parkı (Gazi Osman Paşa Mahallesi Sağlık ocağı) Bahriye Üçok Parkı (Atatürk Mahallesi) Şemsiyeli Hüseyin Efendi Parkı (Atatürk Mahallesi) Hacı İbrahimzade Hüseyin Arol Parkı (Fevzipaşa Mahallesi) Sosyal Tesisler Yeşil alanı (Fevzipaşa Mahallesi) Sanayi Sitesi ve Fabrika Önü park ve yeşil alan Evler önü parkı ve yeşil alan(turabey Mahallesi) Kamil Mahmut Tınas Parkı((Turabey Mahallesi) Üçkemer Caddesi yeşil alan (Turabey Mahallesi) Eylül Kurtuluş Parkı (İslamsaray Mahallesi) Bazilika önü park (Kurtuluş Mahallesi) Akasya Parkı (Kurtuluş Mahallesi ) Selçuk Parkı(Selçuk Mahallesi) Domuz Alanı (Ulu Cami Mahallesi) Cumhuriyet Meydanı (Barbaros Mahallesi) Demirciler Parkı (Ertuğrul Mahallesi ) Kayhan Caddesi Şok Market Karşısı (İnkılap Mahallesi) Bağlar Parkı(Ertuğrul Mahallesi) Bankalar Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi yeşil alanları Şehit Er Ali Balıkçı Caddesi(Zafer Mahallesi) Asklepion yolu yeşil alan (Zafer Mahallesi) Milli Eğitim Lojmanları etrafı Park ve Bahçeler Hizmet binası etrafı Tariş önü yeşil alan

125 44 Mezarlık Önü Yeşil Alan Şehit Yıldırım Akbulut Parkı Harman Yeri Parkı (Maltepe Mahallesi) Fuat Olugan Parkı (Maltepe Mahallesi) Sebahattin Yavaş Parkı (Maltepe Mahallesi) İzmir Caddesi refüjü Barış Merdivenleri ve Çevresi (Zafer Mahallesi ) Mehmet Akif Ersoy Parkı (Maltepe Mahallesi) Karayolları yeşil alan Cumartesi Pazarı park ve Yeşil Alanı Atatürk Mahallesi Tekstil Fabrikası Altı yeni park Fatih Mahallesi yeni park Fatih Mahallesi Allı Turnam Yap. Koop. Karşısı yeşil alan Fatih Mahallesi Sardunya sokak yeşilalan Fatih Mahallesi Emek Sokak Parkı Bahçelievler Mahallesi Tariş arkası Park Zafer Mahallesi Sultan bayırı parkı Zafer Mahallesi Köprülüler Sokak yeşil alan Maltepe Mahallesi Yüzüncü Yıl İlkokulu Yanı park İslamsaray Mahallesi Parkı Toplam alan metrekaredir. Toplam çocuk oyun alanı sayısı:41 adet Toplam açık alan spor aletleri bulunan park sayısı:27 adet Basketbol sahası olan park sayısı:11 adet YILI ÇALIŞMALARI 1.Şehrimizin değişik mahallelerine yeni park ve yeşil alanlar yapılarak m².lik yeşil alan miktarı metrekareye yükseltildi. 2.Fatih Mahallesi Sardunya sokakta 750 m² lik yeşil alan arttırılarak 3000 m² yeşil alan haline getirildi. 125

126 3.Fatih Mahallesi Emek Sokakta içinde çocuk oyun grubu, açık alan spor aletlerinin olduğu 2200 metrekarelik bir park yapılarak halkın hizmetine sunuldu. 4.Bahçelievler Mahallesi Tariş arkasına içinde çocuk oyun grubu, açık alan spor aletlerinin olduğu 1250 metrekarelik bir park yapılarak halkın hizmetine sunuldu. 5.Zafer Mahallesinde eski hastane üzerine içinde çocuk oyun grubu, açık alan spor aletlerinin olduğu 1000 metrekarelik bir park tamamlandı. 126

127 6.Zafer Mahallesinde Şehit Er Ali Balıkçı Sokak ile Köprülüler Sokak arsı çamlık alan temizlenip, dolgusu yapılarak çimlendirilmiştir. 7.Maltepe Mahallesinde 100. Yıl İlkokulu yanı düzenlenerek dinlenme alanı oluşturulmuştur. 8.İslamsaray Mahallesinde 2000 metrekarelik park halka kazandırılmıştır. 9.Eskimiş ve yıpranmış olan çocuk oyun grupları yenileriyle değiştirilmiştir. 127

128 10.Eylül Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu bahçe düzenlemesi yapılmıştır. 11.Çocuk oyun grubu olmayan parkların tamamına çocuk oyun grupları konarak çocuklarımıza oyun alanı oluşturulmuştur landa açık alan spor aletleri montajlanarak fitness bulunan park sayısı 27 ye çıkarılmıştır. 13.Yeni ve eski parklardaki oturma bankı ihtiyaçları yeni bankların koyulmasıyla giderilmiştir. 14.Temiz bir çevre temiz bir park için çöp kutuları yerleştirilmiştir. 15.Parkların temizlikleri, sulamaları ve rutin bakımları peydel pey yapılmıştır. 16.Tüm çim ve çiçek alanlarının gübrelemeleri yapılmıştır. 17.Mezarlık ve boş alanlardaki yabancı otlar haşere mücadelesi ve yangınların önlenmesi amacıyla herbisitle ilaçlamaları yapılmıştır. 18.İlçemiz okullarının çevre düzenlemeleri, bahçe bakım ve temizlikleri yapılmıştır. 19.Yaz ve kış ayları başında kavşaklara ve çiçeklik alanlara mevsimlik çiçek dikimi yapılmıştır. 20. Çeşitli ağaçlandırma çalışmalarıyla cadde, sokak ve parklara erguvan, fıstık çamı, oya, hatmi, turunç ağaç fideleri, defne, ligustrum, mazı, pitosporum, zakkum, dağ muşmulası, ateş dikeni, vb. çalı grubu bitkiler dikilmiştir. Yıllar Park Sayısı Park M² Yeşil Alan Sayısı Yeşil Alan M² yılı sonu itibariyle tüm park ve yeşil alan imalatı, çim ekimi ve bitki dikimi tamamlanmış alan toplamı m².dir. Yıllar Dikilen İbreli Ağaç Sayısı Dikilen Yapraklı Ağaç Sayısı Mevsimlik Üretimi Çalı Grubu Üretimi Ayrıca; fidanlığımızda üretmiş olduğumuz 1 yaş, 2 yaş, 3 yaş ve üzeri olmak üzere 3000 adet fıstık çamı fidesi ve 150 adet çınar fidesi, 1500 adet palmiye fidesi, 400 adet gül fidesi bulunmaktadır. 128

129 129

130 Görev Tanımı: Belediye Zabıtası, Belediye sınırları içerisinde beldenin düzen, sağlık ve huzurunu yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve korumakla, belediye suçlarının işlenmesini önleyecek tedbirleri almakla ve işlenen belediye suçlarını izlemekle görevli birimdir. Faaliyet ve Hizmetleri Belediye Zabıtası, belde esenlik huzur, sağlık ve düzenin sağlanması ile görevli olup bu amaçla, Belediye Meclisi tarafından alınan ve Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve yaptırımları uygular. Faaliyet ve hizmetleri içerisinde ; Bergamanın esenlik ve düzenini korumak. Meclis ve Encümen yasaklarının uygulanmasını sağlamak. Kanunlarla Zabıtaya verilen görevleri uygulamak. Mülkü idare amirlerinin kamu düzeni ve görevi ile ilgili olarak vereceği emirleri uygulamak. Tembihnamelerinin uygulanmasını sağlamak. Parlayıcı ve patlayıcı depolarını denetlemek. Yasaklara uymayanları cezalandırmak. Zabıta Yönetmeliğini uygulamak. Dilenciliği önlemek. Umuma ait yerlerin düzenini ve huzurunu sağlamak sayılı Kabahatler Kanununu uygulamak. Esnafı denetlemek. Endüstri kuruluşlarını çevresel etkileri açısından denetlemek. İmar işleri ile Müdürlüğü ile kanunsuz ve izinsiz yapılaşmayı önlemek. Pazaryerlerini denetlemek. Komisyonlarda bulunmak. Etiket uygulamalarını kontrol etmek. Seyyar satıcıları engellemek. Kaldırım İşgalleri ve vatandaşın yol düzenini sağlamak. PERFORMANS HEDEFİ - Bergama sınırları içerisinde faaliyet gösteren işyerlerinin hijyen koşulları... vb. Yönlerden uygunluğunun denetlenmesi - Belediyenin çıkarları doğrultusunda Belediyenin diğer birimleri ile birlikte hareket ederek işlemler yapmak - Müdürlüğümüze gelen şikayet dilekçelerinin değerlendirilerek sonucundan vatandaşa bilgi verilmesi - Bulvar, meydan ve ana caddelerde ilçenin çevre düzenini olumsuz yönde etkileyen izinsiz her türlü ilan, reklam panoları, afişler, pankartlar, reklam ve ticari tanıtım levhalarının uygun hale getirilmesi - Ana cadde, meydan, bulvar ve camii etrafında bulunan dilenciler ile mücadele edilerek üzerlerinden çıkan paraların belediyeye aktarılması sayılı Kabahatlar kanunu kapsamında bulunan işgal, izinsiz afiş asma, gürültü, dilencilik, çevreyi kirletme, inşaat atığı atmak, moloz dökmek, çevreyi rahatsız etmek kabahatlerini işleyenlere idari yaptırım karar tutanağının tanzim ve tebliğ edilmesi - Müdürlüğümüz zabıta ekipleri tarafından yapılacak çalışmalara seyyar satıcılığın tamamen önlenmesi - Zabıta Yönetmeliği ve 5326 sayılı Kabahatlar Kanununa aykırı tutum ve davranışlarda bulunan kişi ve kuruluşlara ihtar verilmesi, emir ve yasaklara aykırı davranmakta ısrar edenlere ceza-i işlem uygulaması. 130

131 - İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadan faaliyet gösteren işyerleri tespit edilerek ruhsat alımlarını sağlamak, ruhsatsız çalışanları faaliyetten men etmek - Bergama sınırları içerisinde kurulmuş olan pazarların kanun ve yönetmeliklere göre denetlenmesi - Müdürlüğümüz zabıta ekiplerince yapılan denetimler ve vatandaştan gelen şikayet dilekçelerine istinaden, yasaklara uymayarak aykırı tutum ve davranışta bulunanlara ihtar verilmesi ve ceza-i işlem uygulanması - Kurban bayramı ile ve İlçemize getirilen büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık hayvanı Veteriner sağlık raporlarının olup olmadığının ve kurbanlık hayvan kesimlerinin sürekli olarak sağlık yönünden denetlenmesini Veteriner işler müdürlüğü ile ortak çalışma sonucu gerçekleştirilmesi - Belediye meclisinin almış olduğu kararları uygulamak ve yerine getirmek Şehirlerarası ve şehiriçi otobüs ve minibüslerin kontrolünü sağlamak ve denetlemek. Yılı içerinde yapılan işlemler yılında 393 şikayet dilekçeleri 429 resmi yazılar olmak üzere müdürlüğümüzce kayıt altına alınmıştır. Bunların ; %5 i yol-raiç yazıları, %14 ü kaçak yapılaşma ve imar ve şehircilik müdürlüğünce ortak kontrol edilen dilekçe, %36 sı vatandaşlarımızdan gelen arz talep yazıları, %13 ü 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu kapsayan şikayet yazıları, %11 u hayvan şikayetleri ( evcil ev hayvanları, büyükbaş ve küçükbaş hayvan ve besleme koku ve pislikleri ile ilgili ) %20 si Fen işleri Müdürlüğü ile ortak çalışmalarımızdır Yol - Raiç 14 Kaçak Yapı Dilekçe Kat Mülkiyeti Hayvan Şikayeti 20 Fen İşleri 131

132 yılına ait kayıt altında bulunan dilekçeler kontrol edilerek zabıta müdürlüğümüzce söz konusu şikayetler giderilmiştir. yılına ait kayıt dışı olarak söz konusu olarak bildirilen şikayetler mıntıka ve araç da bulunan zabıta personelince giderilmiştir. 429 adet resmi yazılara istinaden gerekli üst makamlara cevap yazılarak ve bilgi için gelen yazılar personel bilgilendirilerek işleme alınmıştır. Belediye encümenimizce alınan kararlara istinaden yılı içerisinde bilgi için gelen 47 adet, Kamu malına zarar verme 11 adet, 5326 sayılı kabahatler kanunu emre aykırı davranış 46 adet, işgal 124 adet, kaçak inşaat ve yapılaşma 21 adet, mühürleme 12 adet, olmak üzere toplam 261 adet encümen kararı alınmıştır ve uygulanmıştır. 132

133 133

134 Görev Tanımı: Belediyemizin misyonu gereği; insan odaklı, etkin yönetim anlayışı ve vizyonumuz gereği ; sorumluluk duygusuyla yaşanabilir Bergama, saygın belediye anlayışı ile İlçe sınırlarımız içinde halkımıza layık ideal yaşam standartlarına uyumlu, toplum ve çevre sağlığı açısından etkin bir temizlik hizmeti sunmak ve yürütmek için bütün Memur, İşçi, Şirket personellerimizle birlikte hareket ederek, bizlerden hizmet alma noktasında bulunan halkımıza; hizmeti en kolay, yerinde ve en iyi bir biçimde vermek için çevre mevzuatı kapsamında koordine bir evsel atık toplama ve düzenli depolama sistemi, ambalaj atığı kaynağında toplama projesini, Bitkisel atık yağı toplama projesi ile atık pil dönüşüm projesini geliştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz. Yapılan Çalışmalar: a) Atıkların Toplanması, Depolanması ve Bertarafı 18 mahalle ile mücavir alanlardaki 2240 konteynerin her gün düzenli olarak çöplerinin toplanıp belediyemiz düzenli katı atık bertaraf tesisine taşınıp Kantarda tartılarak, depolama alanına alınan araçlar, su boşaltma ünitesinde sularını boşaltmaktadırlar. Bertaraf alanına kabul edilen araçlardan dökülen atıklar, zemin geçirimsizliği sağlanmış alanlarda, dozer vasıtasıyla serilip sıkıştırılmakta ve toprak örtüsü ile üzerleri kapatılmaktadır. Depolama alanında oluşan çöp süzüntü sularını tesiste mevcut sızıntı su toplama havuzunda biriktirilmektedir. Günde Yaklaşık 84 ton evsel katı atık toplanmaktadır. Katı Atık Tesisi Giriş kontrol binası ve kantar ünitesi Katı Atık Tesis lotu b) Belediyemiz 2011 yılından itibaren Bergama nın 114 köyün çöpü toplamaktadır. Günlük köylerden toplanan atık miktarı 25 tondur. Çöp Sızıntı Suyu Düzenli Depolama Sahalarında oluşan sızıntı suyunun vidanjörler ile belediyemize ait atıksu arıtma tesisimize gönderilmektedir. c) Konteynerlerin temizliği, çevresinin ilaçlanması, d) Arızalı Konteynerlerin tamiri, e) İhbar ve şikayetlerin yerinde incelenmesi ve sonuçlandırılması, 134

135 Tıbbi Atıklar Bergama genelinde, 20 yatak kapasitesi üstündeki, 20 yatak kapasitesi altındaki sağlık kuruluşundan ne doktor muayenelerinden tıbbi atık toplanılmaktadır. Düzenli olarak toplanan tıbbî atıklar, Sindel köyündeki tıbbi atık sterilizasyon tesisimizde sterilize ederek bertaraf edilmektedir. 100 Kg/gün kapasiteli tıbbi atık sterilizasyon tesisinde tıbbi atıklar 130 C buharla 30 dk süreyle sterilize edilir. Sterilize edilmiş tıbbi atıklar parçalayıcı vasıtasıyla parçalanıp ( 10 mm boyutunda küçük parçala haline getirilir) tesisin içinde mevcut evsel atık düzenli deponi sahasında bertaraf edilir. Sterilizasyon verimi. % 98.8 Tıbbi Atık Sterilizasyon Cihazı Sterlize edilmiş Tıbbi Atıkları Parçalama Makinesi Tıbbi Atık Soğuk Hava Deposu Ambalaj Atıklarını Kaynağında Ayrı Toplama Çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı bir şekilde alıcı ortama verilmesinin önlenmesi ve ekonomiye kazandırılması için plastik, cam, metal, kağıt-karton, kompozit gibi ambalaj atıkları kaynağında (ev, endüstri, ticarethane, işyeri, okul, hastane, vb.) diğer evsel atıklardan ayrı olarak biriktirilmekte, toplanmakta, taşınmakta ve ayrıştırılması yapılarak geri dönüşümü projesi Bergama'da bulunan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan lisanslı firma Aydınlar Ambalaj Ltd.Şti. tarafından yürütülmektedir. yılında Toplanan Ambalaj Atığı Miktarı 73,500 (ton). Hazırlamış olduğumuz Ambalaj Atık Yönetim Planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığın tarafından tarihinde onaylandı. Bitkisel Atık Yağlar: Ayrıca biodizel'e dönüştürülen Bitkisel Atık Yağları, için Çevre Ve Orman Bakanlıkça lisans verilip yetkilendirilen Alternatif Enerji ve Biyodizel Üreticileri Derneği İktisadi İşletmesi firması ile 135

136 belediyemiz arasında protokol imzalamış olup, İlçemizde bulunan, Restoran, Lokanta, Aş evleri, Oteller, askeri tesisler, yemekhaneler, ceza evleri vs. bitkisel atık yağ üreticilerinden toplanmaktadır. Bergama Zübeyde Hanım Ortaokuluyla tarihleri arasında Bitkisel Atık Yağları Topluyorum Çevremi Koruyorum adlı proje düzenlendi. Proje amacı: 1- Öğrencilerin ve velilerin, bitkisel atık yağların çevreye ve sağlığımıza olan zararları hakkında bilinçlendirilmesi. 2- Bergama Belediyesi sınırları içerisinde atık durumunda olan bitkisel atık yağların okulumuzda toplanmasını sağlamak. 3- Proje tamamlandıktan sonra da Bergama halkının bu uygulamayı sürdürmesini sağlamak. 4- Toplanan bitkisel atık yağların geri dönüşüme kazandırılmasını sağlamak. 5- Öğrencilerin sosyal bir projede birlikte hareket etmesini sağlamak. Proje Açıklaması: Öğrenci ve velilerin, bitkisel atık yağların çevreye ve sağlığımıza olan zararları hakkında bilinçlendirilmesi için ile tarihleri arasında Bergama Zübeyde Hanım Ortaokulu'nda bitkisel atık yağları toplama faaliyeti yapıldı. Proje sonunda en çok bitkisel atık yağ toplayan 3 öğrenciye belediye başkanımız Mehmet GÖNENÇ tarafından bisiklet verildi. Sonuç: litre bitkisel atık yağ toplandı. 2- Öğrencilerde çevre ve geri dönüşüm bilinci oluştu. 3- Toplanan bitkisel atık yağlar geri dönüşüme kazandırıldı. 136

137 Atık Piller Bergama genelinde, Çevre ve Orman Bakanlığınca atık pillerin ayrı toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertarafında yetkilendirilmiş kuruluş olan TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği) Belediyemiz ile atık pillerin yönetimi faaliyetlerini koordineli olarak beraber yürütülmektedir.. Atık piller özel kutu ve bidonlarda biriktirilmekte ve araçlar ile toplatılmakta, toplanan piller düzenli depolama alanında geçici olarak depolandıktan sonra TAP gönderilmektedir. Bu sayede çevreye zarar vermelerinin önüne geçilmektedir. Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Müdürlüğümüze bağlı evsel atık su arıtma tesisi 2011 yılı temmuz ayından itibaren faaliyette olup günlük kapasitesi m^3. Bergama ilçesi evsel, ticari ve endüstriyel nitelikli atık sularının, yörenin ve ülkenin özellikleri ile mevcut kanun ve yönetmeliklere uygun olarak; ekonomik ve teknik bir biçimde arıtılması; arıtılmış suyun Bakıçaya verilmektedir. Çevre ve Şehircilik bakanlığından yeterlik belgesi İzçev laboratuvar ile sözleşme yapıldı. İzçev her 15 günde arıtılmış sudan numune alıp kendi laboratuvarlarında analizleri yaptırıldı. Analiz sonuçları hepsi standartların altındadır tarihinde tesisin çevre izin belgesi alındı. Atık Su Arıtma Tesisi 137

138 Arıtma Tesisi- Havalandırma Havuzu Arıtma Tesisi- Çökeltim Havuzu Arıtma Tesisi - Belt filtre Arıtma tesisi laboratuvarında numune analizi yapılmaktadır. Camilerin Temizliği İlçe genelinde bulunan Camiler 7 kişilik ekip tarafından program dahilinde iç mekanlarının temizliği yapılmaktadır f) Yılında Yapılan İhaleler: Belediye sınırları içeresinde çöp toplama hizmeti Yılı : Asma Tem. Mad İnş. Turz. Mak. Otom. Ve Ulaş San. ve Tic. Ltd.Şti.. ( 01 Ocak - 31 Aralık ) Personel. : 78 kişi ( 58 işçi,3 kişi sorumlu, 17 şoför ) Araç..: 7 araç (3 adedi 15+1,5 m3, 4 adet 7,5+1,5 m3 sıkıştırmalı Çöp kamyonu, 1 çift kabinli denetim aracı ) Bergama Köylerin Çöp ve atık su toplama hizmeti yılı : Asma Tem. Mad İnş. Turz. Mak. Otom. Ve Ulaş San. ve Tic. Ltd.Şti. (01 Ocak Aralık ) Personel : 18 kişi ( 12 işçi, 6 şof ör) yılında 400 lt lik 50adet ve 800 lt lik 50 adet sıcak daldırma galvanizli çöp konteyneri alınmıştır. yılında temizlik işleri müdürlüğü biriminde çalışan memur, işçi ve şirket çalışanlarının gayreti, özverisi ile temizlikle ilgili şikayetler en aza indirilmiştir çevre ve halk sağlığı için bu çalışmalar yıl içinde devam edecektir. Vatandaşların sağlıklı bir ortamda yaşamasının temiz bir çevre ile sağlanabileceği anlayışıyla çalışmalarımız devam etmektedir. 138

139 139

140 Görev Tanımı: İlçemiz içinde ve çevresinde meydana gelen her türlü yangına müdahale etmek,trafik kazalarında kurtarma çalışmaları yapmak,ilçemiz sınırları içindeki işyerlerinin ve resmi kurumların yangın güvenliği yönünden kontrolünü yapmak, su baskınlarında su çekme çalışmaları yapmak, ilçemiz sınırları içinde başta okullar olmak üzere askeriye, cezaevi ve talep eden diğer kuruluşlarda eğitim çalışmaları düzenlemek.baca temizleme işleri, su ile kanalizasyon açma işlemleri, kaldırım yol ve Pazar yerlerini yıkama, ilçemiz çevresindeki köylere içme suyu dapıtmak Birimin yılı faaliyetleri: İtfaiye Müdürlüğümüzce yılı içinde toplam; 651 adet yangına müdahale edilmiş ve bu yangınlar başarı ile söndürülmüştür. Yangınların dağılımı şöyledir: Yangının Türü Adedi Bina Yangını 73 İşyeri Yangını 5 Ot- saman-çöp- ekin yangını 456 Orman fidanlık alan yangını 12 Araç yangını 21 Diğer yangınlar 84 Toplam 651 Bergama içinde yeni faaliyete geçen veya faaliyet alanını değiştiren, 260 adet işyerinin yangın güvenliği yönünden kontrolü yapılmıştır. Özellikle yaz dönemlerinde 266 araçlık, yaklaşık 1 bin 450 ton su ile Bergama caddelerinin sulaması yapılmıştır. Şehrimiz ve şehrimize bağlı belde ve köylerde meydana gelen kurtarma işlemleri 23 adettir.( Trafik kazaları, insan ve hayvan kurtarma işlemleri ) İtfaiye Müdürlüğümüzce yılı içinde toplam, 15 adet eğitim ve tatbikat çalışması yapılmıştır. Bu çalışmaların dağılımı şöyledir: Eğitim ve Tatbikat Çalışmasının Yapıldığı Yer Adedi Osman Nuri Ersezgin İ.Ö.O-Bakırçay İ.Ö.O Yıl Pansiyonlu Yatılı Bölge Okulu-Anadolu İ.H.L 2 Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-İsmailli Köyü İ.Ö.O 2 Akif Ersezgin Lisesi - Cezaevi 2 Ayaskent İ.Ö.O-İsmailli İÖ.O. 2 Diperlit Madencilik San ve Tic. Ltd.Şti. 1 Ulubatlı Hasan İ.Ö.O.- Kız Meslek Lisesi 2 İlçe Emniyet Müdürlüğü- Devlet Hastanesi 2 Toplam

141 6- İtfaiye Müdürlüğümüzün yılı içindeki gerçekleştirdiği diğer hizmetleri ise şöyledir : Yapılan Çalışmanın Adı Adedi Stadyum Görevi 20 Ücretli baca temizleme 26 Belediye kanalizasyonuna su verilmesi 81 Motopomp ile su çekme 20 Belediye merdiven görevleri 406 Mahalle ve Köylere içme suyu dağıtımı 22 Ücretli Su Verme 16 Resmi Bina İnceleme Çalışmaları 5 Toplam 596 Özetle; İtfaiye Müdürlüğümüz yılı içinde 1811 adet hizmeti yerine getirmiştir. Bu hizmetlerin dağılımı şöyledir: Hizmetin Türü Adedi Yangına müdahale 651 İşyeri kontrolü 260 Yol sulama 266 Trafik kazalarına müdahale 23 Eğitim ve Tatbikat 15 Diğer hizmetler ( 6. bölüm) 596 Toplam

142 2012- YILLARININ FAALİYETLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Yapılan Çalışmanın Adı 2012 Yılı Yılı İtfaiyece müdahale edilen yangınlar Yangın güvenliği yönünden işyeri kontrolleri Ücretli baca temizleme Ücretli su verme Ana-ara yol, kaldırım ve Pazar yeri yıkamaları ve yol sulama Belediye inşaat alanlarına ve kanalizasyonlara su verme Trafik kazaları ve kurtarma çalışmaları Eğitim ve tatbikat 8 15 Resmi dairelere, mahalle ve köylere içme suyu verme Belediye Merdiven görevleri Resmi Bina İnceleme Çalışmaları 3 5 Motopomp ile Su Çekme Stadyum Görevi - 20 Toplam

143 143

144 Görev Tanımı : Müdürlüğümüz, 1580 ve 5393 sayılı Yasalar ile Belediyelere verilen görev ve yetkiler kapsamında ve Belediye Meclisimizin kararları doğrultusunda aşağıda belirtilen görevleri üstlenmiş olduğu görevin bilinci ile yerine getirmektedir. - Şehrimizin şehir içi ulaşım ihtiyacının karşılanması (düzenlenmesi, denetimi ve organizasyonu) - Belediyemizin Temizlik, Sağlık, İmar, Denetim gibi hizmetlerin yerine getirilebilmesi için gerektiğinde araç temini - İlçe seçim kurulu, Kaymakamlık Makamı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Garnizon Komutanlığı ve diğer kamu kuruluşlarının resmi araç taleplerinin karşılanması - İhtiyaç olduğunda ücretsiz cenaze aracı ve seyyar yıkama aracı hizmeti verilmesi - Kurumumuza ait tüm muhtelif marka ve tipteki araçların sürekli ve teknolojiye uygun olarak tamir ve bakımlarının yapılması - Kurumumuza ait tüm muhtelif marka ve tipteki araçların her türlü akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçlarının karşılanması - Belediyemizce ihtiyaç duyulan imalat ve montaj işçiliklerinin imkanlar dahilinde yerine getirilmesi - Yeni otogar tesislerinin işletilmesi Görev Kapsamı : - Şehir içi ulaşım işinin daha sağlıklı yürütülebilmesi için Belediyemiz Denetimli Özel Halk Araçlarının hareket saatlerinin, taşıma ücretlerinin ve güzergahlarının belirlenmesi, denetimi, halkımızın ihtiyacı doğrultusunda güzergah ve hareket saatlerinde değişiklik yapılması, - Kurumumuza ait diğer birimlerin (Zabıta Müdürlüğü, Hal Müdürlüğü, Fen ve İmar İşleri Müdürlüğü vb.) görevlerini yerine getirebilmesi için uygun araç temini. - İlçemizde bulunan diğer kamu kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve Başkanlık Makamı onayı ile her türlü ulaşım ihtiyacının karşılanması. - Halkımızın cenaze işlemlerinde Seyyar Yıkama Aracı ve cenaze nakil araçları ile ücretsiz olarak şehir içi cenaze nakil hizmeti ile talep olduğunda cenazelere ücretsiz otobüs tahsisi. - Kurumumuza ait tüm muhtelif marka ve tipteki araçların arızalanması halinde arızalarının giderilebilmesi için gerekli malzeme ve işçiliklerin tespit ve temininin yapılması, bunun yanında araç ve makinelerin tamamının günlük ve periyodik bakımlarının yapılması veya yaptırılmasının temini yolu ile Belediyemiz hizmetlerinin araçlar bakımından ekonomik ve aksamadan devamlılığının sağlanması. - Kurumumuz araçlarının ihtiyacı olan akaryakıt ve madeni yağ ihtiyacının karşılanması, sarfiyatının kayıt ile takibi, stok kontrolü ve araç kartlarının takibi yolu ile muhtemel gereksiz fazla akaryakıt sarfiyatının engellenmesi; aynı zamanda alınan akaryakıtın standartlara uygun olup olmadığının kontrolünün yapılması - Şehrimizin ihtiyacı olan ve Belediyemizce yapılması gereken otobüs duraklarının yeni yapılması ve eskilerinin tamir edilerek tekrar kullanılabilir hale getirmek aynı zamanda kurumumuza ait diğer birimlerin her türlü konstrüksiyon imalatının yapılması, tamiri ve bakımının yapılması. - Yeni Otogar Tesislerinin 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 5393 sayılı Belediyeler Kanunu ve Belediyemiz Meclisinin onayladığı Otogar Yönetmeliği çerçevesinde; Halkımızın şehir dışı ulaşım ihtiyacı azami oranda karşılayacak şekilde işletilmesi. A) Birim Çalışmaları Müdürlüğümüz çalışmaları ulaşım hizmetleri, otogar ve atölye faaliyetleri olarak üç başlık altında yürütülmektedir. Bu çalışmalar ana başlıkları ile şunlardır; 1) Ulaşım Hizmetleri: Şehrimiz Şehir içi ulaşım hizmeti halen ağırlıklı olarak 24 adet Denetimli ve Rotasyonlu Özel Halk Aracı hattı ile dört güzergahta sağlanmaktadır. Söz konusu ulaşım hizmetinde meydana gelen aksaklıkların en aza indirebilmesi ve mümkün olduğunca engellenebilmesi için titizlikle incelenerek denetlenmektedir. 144

145 16 Ağustos 2004 tarihinden itibaren şehir içi ulaşımda Şehit aileleri, Gaziler, 65 yaş üstü ve özürlü vatandaşlarımızın hizmetine tahsis olan servis aracımızın hizmeti kesintisiz olarak devam ettirilmiştir. Belediyemize ait tüm araçların zorunlu trafik sigortaları takip edilerek zamanında poliçeleri yenilettirilmek suretiyle herhangi bir aksaklığa meydan verilmemektedir. Yine tüm araçlarımızın egzoz muayene ve vize işlemleri zamanında yaptırılarak araçlarımızın trafik işlemleri yönünden mağduriyet yaşamaması sağlanmış aynı zamanda çevreye karşı daha sağlıklı olmaları sağlanmaya çalışılmıştır. Belediyemiz Sosyal tesisleri bünyesinde bulunan Aşevinde üretilen yemeklerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması için her gün araç temin edilmiştir yılında yeni pazaryerinin hizmete girmesi nedeniyle mevcut Denetimli Özel Halk Araçları halkımızın ihtiyacını karşılayamayacağından ihtiyaçlar ve imkanlar göz önünde bulundurularak pazarın yoğun olduğu günlerde ilave şehir içi otobüs seferleri düzenlenmiştir. Bu seferler kontrollü olarak yılı boyunca da devam ettirilmiştir. Yine 2007 yılında Otogar Tesislerimizin hizmete girmesiyle birlikte Denetimli Özel Halk araçları ile yapılan düzenlemeyle her on beş dakikada bir karşılıklı olacak şekilde seferler düzenlenerek ulaşım sağlanmış olmasına rağmen ulaşımın yeterli olmadığının tespit edilmesi üzerine düzenlenen ücretsiz ekspres otogar ulaşım seferleri yılı boyunca da devam ettirilmiştir. İş Makinaları ve Damperli Kamyonu 145

146 2) Atölye Hizmetleri: Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan atölyelerde ve servislerde Belediyemiz araçlarının tamamının her türlü ihtiyaçları ile periyodik bakım ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmakta olup, meydana gelen arızalar da mümkün olduğunca atölyemiz imkanları ile ve ivedilikle giderilmeye çalışılmaktadır. Atölyemiz imkanları ile 01/01/ 31/12/ tarihleri arasında yapılan çalışmalardan başlıcaları aşağıda belirtilmiştir. - Park Bahçeler Müdürlüğünde kullanılmakta olan 35 F 0967 plakalı fatih su tankerinin şoför mahallinin elektrik tesisatında meydan gelen kaçak nedeniyle arızalandığı bildirilmiştir. İnceleme sonucu aracın hasar aldığı sigorta tablosu ve tesisatın yanı sıra torpidonun ve döşemeninde kısmen hasar gördüğü tespit edilmiş olup belirtilen arızaların tamiri atölyemizde yapılmıştır. - Müdürlüğümüze ait 35 VDY 94 plakalı BMC Levent minibüsün debriyajı ayırmadığı arızası nedeniyle atölyemizde şanzıman sökülerek incelenmiş ve debriyaj baskı diskini yıpranık olduğu, şanzımanın içinde ise bozulmalar olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu arızaların tamiri atölyemizde gerçekleştirilmiştir. - Veteriner İşleri Müdürlüğünde başıboş hayvan toplama işinde kullanılan 35 F 0603 plakalı minibüsün marş basmadığı ve su eksilttiği şikayetleri bildirilmiştir. Aracın belirtilen arızalarının tamiri atölyemizde gerçekleştirilmiştir. - Fen İşleri şantiyesinde kullanılan 35 VNZ 08 plakalı ford transit kamyonet ön takımdan ses geldiği ve direksiyonda boşluk olduğu şikayetleri ile arızalandığı bildirilmiştir. Yapılan inceleme sonucu aracın tespit edilen arızaların tamiri atölyemizde yapılmıştır. - Belediyemiz Su İşleri Amirliğinde kullanılan Mastaş traktör kepçenin çalışma sırasında vitese geçmediği bildirilmiştir. Traktörün sağ arka uzun aks millinin kırık olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca aks mili rulmanı ve disk fren balatası yenilenmesi gerektiği ve gerekli tamiri ve bakımları atölyemizde gerçekleşmiştir. - İtfaiye Müdürlüğünde kullanılan 35 VBL 99 plakalı fatih itfaiye aracının marş basmadığı bildirilmiştir. Aracın takviye kutusundan hava kaçırdığı da kontrol sırasında tespit edilmiş olup arızalarının tamiri atölyemizde gerçekleşmiştir. - Belediyemize ait araçlardan lastik tamir ihtiyacı olan araçların atölyemizde lastik tamirleri gerçekleştirilmiştir. - Kermes döneminde kullanılmak üzere 2004 yılında imalatı yapılan stadyum standlarının montajı ve demontajı ile ilave edilen çarşı stantlarının imalatı ve kurulup sökülmesi işleri yapılmıştır. - Şehir içi ulaşım güzergahları üzerinde ihtiyaca uygun yerler yeni duraklar yapılarak monte edilmiştir. - Belediyemize ait tüm tescilli araçların TUV Türk Araç Muayene İstasyonunda muayeneleri yaptırılmış ve tespit edilen ağır kusurlar giderilmiştir. 3)Otogar : İlçemizin mevcut şehirlerarası otogarı gerek şehir içinde kalması ve gerekse ihtiyacı karşılayamaması nedeniyle yenilenmesi gerekmekteydi. Bu nedenle İlçemizin İzmir istikametinden giriş yönünde bulunan Bergama-Dikili yol çatı kavşağı yanında Belediyemizce yapılan yeni Otogar Tesisleri inşaatı tamamlanmış olarak 30 Ağustos 2007 tarihinde hizmete sokulmuştur. Otogarın idaresi ise bütçesi ile birlikte birimimize bağlanmıştır. 146

147 Buradaki çalışmalar, ilgili mevzuat ve yönetmelikler doğrultusunda düzenlenmekte olup, ortaya çıkan aksaklık ve karışıklıklar ihtiyaca uygun olarak düzenlenmektedir. Yeni Otogarımızın hizmete girmesiyle birlikte halkımızın gerek Bergama-İzmir gerekse diğer yönlere olan şehirlerarası ulaşım ihtiyacı azami karşılanması hedeflenerek çalışmalar devam ettirilmektedir. Yeni Otogar Tesislerimiz her türlü iklimlendirme ve havalandırma özelliği taşıyan teknoloji ile donatılmış olup, yedek enerji ünitesi ile her koşulda hizmetin kesintisiz ve kaliteli olmasına özen gösterilmektedir. B) Yağ Tüketimi Kurumumuza ait araçlarımızın her türlü madeni yağ ihtiyaçları da birimimizce karşılanmakta olduğundan belirtilen tarihler arasında kullanılan madeni yağlardan başlıcalarının tüketim miktarı aşağıda belirtilmiştir. Cinsi Miktarı Birimi 20/50 Motor yağı 3250 Litre 15/40 Motor yağı 150 Litre SAE 90 yağ 100 Litre SAE 140 yağ 150 Litre Rimula X10 yağ 20 Teneke Koruyucu Yağ 75 Adet Gres Yağ 22 Teneke ATF Yağ 480 Litre HD 68 Yağ 100 Teneke 20/40 Transmisyon Yağı 245 Litre Antifriz 260 Litre Fren Hidrolik Yağı 165 Adet 30 No Yağı 10 Teneke 46 No Yağı 20 Teneke C) Motorin Tüketimi (Litre) 1-Aylara göre genel durum: Tarih Gelen Motorin (Lt) Harcanan Motorin (Lt) Aralık 2012(devreden) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık yılına devreden

148 2-Birimlere göre yıllık dağılım: BİRİMLERİN YILI TOPLAM MOTORİN SARFİYATI BİRİMLER MİKTAR (LT) ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 3929 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SU İŞLERİ AMİRLİĞİ 4471 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 8988 MEZBAHA MÜDÜRLÜĞÜ 8400 PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM 2012 Devir Gelen Sarfiyat 'e devir Birimlerin yıllara göre motorin tüketimi (5 yıllık): (Litre olarak) BİRİMLER YILI YILI YILI YILI YILI ULAŞIM HİZMETLERİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ MEZBAHA MÜDÜRLÜĞÜ PARK BAHÇELER MÜD SU İŞLERİ AMİRLİĞİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜD TOPLAM I)KURŞUNSUZ BENZİN TÜKETİMİ (Litre) 1- yılında aylara göre: 2- Son dört yıllık tüketim miktarları: Aylar Harcanan(Lt) Yıllar Miktar(Lt) OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 811 TEMMUZ 980 AĞUSTOS 577 EYLÜL 739 EKİM 487 KASIM 450 ARALIK 306 TOPLAM

149 149

150 Görev Tanımı: Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü, Mezbaha Tesislerinde kesilen hayvanların kesim öncesi ve kesim sonrası muayenelerinin yapılması, mezbaha tesislerinin kanun ve yönetmeliklere uygun faaliyet göstermesi, soğukhava deposu ve buz üretimi, şehrimizde haşere ile mücadele, başıboş hayvanların bakımı, hayvan pazarına satış için gelen hayvanların pasaport, koyun keçi türü hayvanlara ait nakil belgesi ve sağlık kontrolleri, şehrimizden çıkarılacak hayvan ve hayvan ürünleri için pasaport onayı, koyun ve keçi türü hayvanlara ait nakil belgesi düzenlenmesi konularında faaliyet göstermektedir. Birim Çalışmaları: Belediyemiz veteriner hekimliğine bağlı mezbaha tesislerinde; tarihleri arasında 3664 adet büyükbaş hayvan ve 4710 adet küçükbaş hayvan kesimi yapılmış olup büyükbaş hayvanlardan kg; küçükbaş hayvanlardan kg karkas et elde edilmiştir. Kesim sonuçlarının aylara göre dağılımı: B Ü Y Ü K B A Ş K Ü Ç Ü K B A Ş AYLAR ADET KG ADET KG OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM yılına göre, büyükbaş kesim adedi %33.28, elde edilen et %25.21 artmış, küçükbaş kesim adedi ise %23.98, toplam elde edilen et miktarı %27.83 artmıştır. Mezbahaya kesim için gelen hayvanlar, kesim öncesi veteriner hekim tarafından muayene edilip, kesimi uygun görülen hayvanların kesimi yapılmaktadır. Kesimi uygun olmayan, pasaportu ve nakil belgesi veya veteriner sağlık raporu bulunmayan hayvanların kesimine izin verilmemektedir. Kesim yapılan hayvanların düşümleri TÜRKVET sisteminden ilçe tarım müdürlüğü personellerince yapılmaktadır. Kesim sonuçları aylık periyotlarla İlçe Tarım Müdürlüğü, Ticaret Borsası ve Türkiye İstatistik Kurumuna bildirilmektedir. Kesimin bitiminden sonra kesilen hayvanların karkasları ve sakatatları veteriner hekim tarafından muayene edilmekte sağlıklı olan sakatatlar mezbaha otosuna yüklenerek sakatatçılara günlük olarak sevki yapılmaktadır. yılı içerisinde 1962 adet büyük baş, 3729 adet küçük baş hayvan sakatatın sevki yapılmıştır.karkas etler soğukhava depolarına alınmakta ve hergün saat 9.30 a kadar gelen siparişler soğukhava depo görevlisi tarafından kaydedilerek, mezbaha otosu ile dağıtımı yapılmaktadır. Yapılan muayeneler sonucu imha edilen sakatat ve karkas miktarları; 150

151 BÜYÜKBAŞ KÜÇÜKBAŞ Karaciğer 259 adet 153 adet Akciğer 352 adet 281 adet Yürek 79 adet 28 adet Bağırsak 86 adet 5 adet Böbrek 14 adet 2 adet İşkembe 23 adet - adet Kelle 23 adet 28 adet Dalak 13 adet 2 adet Gövde parçası 975 kg - kg. Bütün karkas ( 27 adet) 4676 kg (10 adet) 180 kg Mesai saatleri dışında olan acil kesimlerde kesimin acil yapılması gerektiğini belgeleyen veteriner hekim raporu istenmekte, belediyemiz veteriner hekimliğince düzenlenen nöbetçi kasap çizelgesi doğrultusunda nöbetçi kasap tarafından kesim yapılmaktadır tarihleri arasında 157 adet büyükbaş hayvan ve 28 adet küçükbaş hayvan acil kesime tabi tutulmuştur. Hayvan kesimlerinde kullanılmakta olan kompresör ve vinçlerin periyodik bakımları (kompresör yılda 1 defa,vinçler yılda 4 defa) İzmir makine mühendisleri odasınca yapılmakta olup raporlar müdürlüğümüzce dosyalanmaktadır. İlçemizde Pazartesi günleri kurulan hayvan pazarında, pazara gelen büyük ve küçükbaş hayvanlar menşe ve sağlık kontrolünden geçirilmekte, evrakı eksik olan veya sağlık yönünden uygun olmayan hayvanların pazara girişine izin verilmemektedir. Hayvan pazarındaki bu çalışmaları; belediyemiz veteriner hekimliği, zabıta müdürlüğü, tahsilat şefliği ve ilçe tarım müdürlüğü çalışanları ortaklaşa yapmaktadırlar. Belediyemiz mezbaha tesislerinde kesilerek ilçe dışına çıkan karkas etler için toplam 213 adet et kesim raporu tanzim edilmiştir. Haşereyle mücadele amacıyla, toplam 2 adet personel görevlendirilmiş olup, bir personelimiz sırt motoru ile dere yatakları, foseptikler, çöplük, çöp konteynırları ve durgun sularda larva ve uçkun mücadelesi yapmıştır. Bir personel araç üzerine monte edilen ve 2011 yılı ilaçlama sezonunda yeni alınmış olan mis blover ULV İlaçlama makinesi ile yapılan program çerçevesinde 4 günlük periyotla tüm mahalleleri sırayla ilaçlamıştır tarihleri arasında 550 litre uçkun ilaç, 50 litre sıvı larvasit, 50 kg. Rezidüel (Konteynır, çöp toplama merkezi),30 kg rodentisit ilaç kullanılmıştır. yılı içerisinde hayvan pazarı ve geçici köpek bakım evi her pazartesi periyodik olarak dezenfekte edilmiştir. Belediyemize ait köpek bakım evindeki köpeklerin periyodik olarak kontrolleri ve paraziter ilaçlamaları veteriner hekimliğimizce yapılmıştır. Beslenmeleri amacı ile mezbaha atıkları değerlendirildiği gibi dışarıdan köpek palet yemi de alınmıştır. Ayrıca ilçemizdeki bazı kamu kurumları ve özel restaurantlardan ekmek ve yemek artıkları günlük olarak toplanarak barınaktaki köpeklerin beslenmelerinde kullanılmıştır. Gelen talepler doğrultusunda, sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmeleri sağlanmıştır. Barınaktaki köpeklere ait tüm kayıtlar veteriner hekimliği tarafından tutulmaktadır sayılı hayvanları koruma kanunu kapsamında Haziran tarihinde 65(altmışbeş)dişi ve 40 (kırk) adet erkek olmak üzere toplam 105 (yüzbeş) adet ve Aralık tarihinde 56 (ellialtı) dişi ve 44 (kırdört )adet erkek köpek toplam 100 (yüz) adet köpek ihale edilerek kısırlaştırılıp aşılanmış,küpelenmiş ve alındıkları ortama geri bırakılmıştır. Buz üretim fabrikamızda 2012 yılından 44 adet buz devir alınmış, tarihleri arasında 8415 adet kalıp buz üretimi yapılarak 8459 adet kalıp buz satışı yapılmıştır. yılı içerisinde satılan buz miktarı bir önceki yıla göre %36.25 oranında azalma göstermiştir. 151

152 Peynir depolarına girişi ve çıkışı yapılan malların dökümü aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. PEYNİR DEPOSU GİRİŞ ÇIKIŞ DURUMLARI CİNSİ GEÇMİŞ DÖNEM YILI YILI 2014 YILINA DEVİR GİRİŞ ÇIKIŞ DEVİR. B.Teneke 299 Adet 243 Adet 452 Adet 87 Adet (üç adet imha) Y.Teneke 217 Adet 562 Adet 570 Adet 209 Adet Ç.Teneke 114 Adet 312 Adet 331 Adet 95 Adet Naylon Bidon 54 Adet 198 Adet 203 Adet 49 Adet Arı Kovanı (koli) 4031 Adet 79 Adet 3952 Adet Deri Tulum 1 Adet - 1 Adet Kasalı Meyva Sebze Büyük 1054 Adet 855 Adet 199 Adet Kasalı Meyva Sebze Küçük 6845 Adet 6761 Adet 84 Adet Kasalı Meyva Sebze Mini 1300 Adet 1090 Adet 210 Adet 152

153 153

154 Görev Tanımı ve Kapsamı: Belediyemiz Yaş Sebze ve meyve hali ; tarih ve 5957 sayılı sebze ve meyveler ile yeterli arz ve talep derinliği bulunan diğer malların ticaretinin düzenlenmesi hakkındaki kanun uyarınca,sebze ve meyveler ile arz ve talep derinliğine göre belirlenecek diğer malların ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıda güvenilirliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde yapılmasını, malların etkin şekilde tedarikini, dağıtımını ve satışını, üretici ve tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunmasını, meslek mensuplarının faaliyetlerinin düzenlenmesini, toptancı halleri ile pazar yerlerinin çağdaş bir sisteme kavuşturulmasını ve işletilmesini sağlamakla birlikte,sebze ve meyveler ile arz ve talep derinliğine göre belirlenecek diğer malların her ne şekilde olursa olsun alımı, satımı ve devri ile toptancı halleri ve pazar yerlerinin kuruluş, işleyiş, yönetim ve denetimine ilişkin usul ve esasları, uygulanacak yaptırımları görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde görev yapar. GÖREV : 1- Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Kalite Standart ve Sağlık Kurallarına uygun olarak serbest rekabet düzeni içerisin de yapılmasını sağlamak, 2- Üreticiler ve Tüketiciler ile Yaş Sebze ve Meyve Ticaretini Meslek edinenlerin çıkarlarını dengeli ve eşit olarak korumak, 3- Yaş sebze ve Meyvenin Toptan alım satımının Toptancı halinde yapılmasını sağlamak, 4- Toptancı Halinde satılan mallar ile Pazar yerlerinde satılan malların denetimini yapmak, Sayılı yeni Hal Yasası gereği Bildirimsiz malların satışını engellemek ve yasal işlem yapmak. 6- Belediyemizce Kurulan Kapalı Pazar yerinin Müdürlüğümüz bünyesinde İş ve İşlemlerinin yürütülmesi, YILI FAALİYETLERİ : 1- Periyodik olarak düzenlenip Türkiye İstatistik Kurumuna gönderilen Aylık İzleme raporları gönderildi. 2- Kapalı Pazar yerinde periyodik kontroller yapıldı Sayılı kanun uyarınca Mükellefler Hal Kayıt Sistemine kayıt yapıldı. 4- Kapalı Pazar yeri denetimlerinde 5 mükellefe Cezai işlem uygulandı. 5- Yılında 2 Adet İşyerinin tahsis işlemleri yapıldı.bu işlemlere ait Tahakkuklar ve yazışmalar yapıldı. 6- Kapalı Pazar yerinde Tahsis, İptal ve devir işlemleri yapıldı. Bu işlemlere ait Tahakkuklar ve yazışmalar yapıldı. 7- Belediyemize ait Vakıf Bank Hesabına tarihleri arasında TL. Hal Rüsumu yatırılmıştır. 8- Yılında Belediyemiz halinde bulunan 14 adet işyeri için TL.Kira Bedeli Tahakkuk etmiştir. EVRAKLAR : Gelen Evrak : 204 Giden Evrak :

155 155

156 1 STRATEJİK ALAN: KURUMSAL YAPI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.3 STRATEJİK AMAÇ: ÇAĞDAŞ YÖNETİM ANLAYIŞI VE KENT BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Faaliyet ve Projeler Göstergeleri HEDEF: Etkin ve verimli hizmet için kurumsal yapının güçlendirilmesi. Hizmet kalitesinin arttırılması Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Arşiv mevzuatına göre, kurum arşivinin iyileştirilmesi ve dijital arşivin oluşturulması Karar mekanizmaları arasındaki evrak iletişiminin hızlandırılması ve süreçlerinin azaltılması Evrak Takip Sistemi nin sonuca odaklı ve etkin kullanılması Belediye uygulama yönetmeliklerinin güncellenmesi 2012 GERÇEKLEŞEN TAHMİNİ GERÇEKLEŞEN Dijital arşivin oluşturulması - %100 - Dosyalama Sistemi nin oluşturulması %100 %100 %50 Evrak ayıklama imha işlemi 1 kez yıl 1 kez yıl - Evrak Takip Sistemi başvuru kayıtları %100 %100 %100 Güncellenen Yönetmelikler %100 %100 %100 HEDEF: Halkın talep, itiraz ve şikayetlerinin en kısa zamanda sonuçlandırılarak, hizmet memnuniyetinin arttırılması. Hizmet memnuniyetinin arttırılması Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Vatandaşın talep, itiraz ve şikayetlerini kolay ulaştırabileceği elektronik imkanların kullanımının yaygınlaştırılması Şikayet Prosedürü Projesi kapsamında oluşturulan; vatandaş müracaatlarındaki talep, itiraz ve şikayetlerin ele alınması, incelenmesi ve sonuçlandırılması mekanizmasının kurumsallaştırılması Vatandaş müracaatlarının olumlu yada olumsuz yasal süreci içerisinde cevaplandırılması Vatandaşlarla ilişkilerde kurumsal etik kurallarına bağlı kalınması Vatandaş talep, itiraz ve şikayetleri için aylık değerlendirme toplantılarının yapılması Şikayet analiz raporlarına göre kentsel hizmet politikalarının oluşturulması 2012 GERÇEKLEŞEN TAHMİNİ GERÇEKLEŞEN Web ortamında yapılan başvuru sayısı 500 adet/yıl 1000 Adet/Yıl 9 Adet/Yıl Yapılan başvuru sayısı adet/yıl adet/yıl adet/yıl Aylık değerlendirme toplantıları sayısı 6 adet/yıl 12 adet/yıl 12 adet/yıl Şikayet analiz raporları 12 adet/yıl 12 Adet/Yıl 12 Adet/Yıl Hizmet standartları tablolarının güncellenmesi - 1 Kez yıl - 156

157 1 STRATEJİK ALAN: KURUMSAL YAPI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 1 STRATEJİK AMAÇ: İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri HEDEF: Personelin tamamının, sürekli hizmet içi eğitime tabi tutulması. Planlanan eğitim çalışmalarının yapılması Faaliyet Faaliyet Faaliyet Birimlerin hizmet içi eğitim alanlarının belirlenmesi Belirlenen alanlarda eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması İlgili personellerin diğer kamu kurumlarının açtığı sertifikalı, idari ve teknik kurslar ile seminerlere gönderilmesi 2012 Tahmini Hizmet içi eğitim analizleri ve planlamasının yapılması Bir kez Üç kez Üç kez Eğitimin gerçekleşme oranı %100 %100 %100 Eğitim verimlik oranı %90 %100 %100 Eğitim alan personel sayısı 30 Kişi/Yıl 40 Kişi/Yıl 30 Kişi/Yıl Hedef HEDEF: Kurum kültürünün ve kolektif çalışma bilincinin oluşturulması. Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri Birim görev tanımlarının yapılması ve personelde kurum kültürünün oluşturulması Faaliyet Kurum kültürünün ve kurumsallaşmanın önemini anlatan seminerlerin düzenlenmesi 2012 Tahmini Seminer çalışmasının gerçekleşme oranı %100 %100 %100 Seminer verimlilik oranı %90 %100 %100 Katılım sayısı 150 Kişi/Yıl 150 kişi/yıl 150 Kişi/Yıl Hedef HEDEF: Toplam kalite yönetimin sisteminin oluşturulması ve uygulanması. Hedefi 2011 yılı içerisinde toplam kalite sisteminin uygulamaya yönelik altyapı çalışmalarının yapılması Faaliyet ISO 9001 Kalite Sisteminin Kurulması Faaliyet ve Projeler Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet ISO 9001 belgelendirme çalışmasının yapılması İşlem süreç analizlerinin yapılması Süreç iyileştirme çalışmalarının yapılması ISO 9001 sisteminin uygulamasının geliştirilmesi Faaliyet Proje ekiplerinin oluşturulması 2012 Tahmini Kalite Sistemi kuruluş çalışmaları - %100 - Göstergeleri Kalite Sistemi kuruluşu için yapılan eğitim çalışmaları - %100 - Kalite Sistemi için danışmanlık şirketinden hizmet alımının yapılması - %100 - İşlem süreç analiz raporları - %100 - Birim yöneticileri toplantı kayıtları - %100 - Proje ekip çalışmaları - %100 - Hedef HEDEF: Çalışanların motivasyonlarının ve verimlilik düzeylerinin arttırılması. Hedefi Çalışanların motivasyonlarının ve verimlilik düzeylerinin arttırılması. Faaliyet Personeller arası ücret adaletsizliğini giderecek ve personelin ekonomik durumlarını düzeltici uygulamaların yapılması Faaliyet ve Projeler Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Personelin sosyal imkanlarının arttırılması konusunda çalışmaların yapılması Birim içi ve birimler arası iletişimi arttırmak amacıyla sosyal etkinliklerin (gezi-gece-piknik vb.) düzenlenmesi Sportif etkinliklerin düzenlenmesi Başarılı personelin ödüllendirilmesi Personelin Belediye hizmetlerinden indirimli yararlanmasının sağlanması 157

158 Göstergeleri Faaliyet Faaliyet Birimler arası memnuniyet analizlerinin yapılması Personelin özel günlerinin takip edilmesi (Doğum günü, nikah, yeni doğan, cenaze, emeklilik veda etkinliği) 2012 Tahmini Yapılan toplu iş sözleşmeleri %100 %100 %100 Sosyal tesislerden ücret indirimlerinin yapılması - %100 %100 Gezi, Piknik ve Spor etkinliklerinin yapılması - 2 Kez/Yıl 2 Kez/Yıl Başarılı personele verilecek ödüller İdarece belirlenecek İdarece belirlenecek yapılmadı Memnuniyet analizleri 2 Kez/yıl 1 Kez/Yıl yapılmadı Personel özel günleri için yapılan çalışmalar Sürekli Sürekli Sürekli Hedef HEDEF: Kurum içi iletişimin geliştirilmesi. Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri Kurum içi iletişimin geliştirilmesi. Faaliyet Faaliyet Periyodik toplantıların yapılması Teknolojik iletişim araçlarının kullanılması 2012 Tahmini Birim müdürleri toplantısı 1 Kez/Ay 1 Kez/Ay 1 Kez/Ay Tüm Birim Amirleri ile toplantı 2 Kez/Yıl 2 Kez/Yıl 2 Kez/Yıl E-Belediye Sisteminin aktif kullanımı Sürekli Sürekli Sürekli HEDEF: Katılımcı yönetimin oluşturulması. Katılımcı yönetimin oluşturulması. Faaliyet Faaliyet Bireysel öneri sisteminin kurulması Anketlerin yapılması 2012 Tahmini İşleyiş ile ilgili alınan öneriler 2 Kez/Yıl 2 Kez/Yıl yapılmadı Memnuniyet anketleri 2 Kez/Yıl 2 Kez/Yıl yapılmadı Hedef HEDEF: Nitelikli personel istihdamının yaratılması. Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri Nitelikli personel istihdamının yaratılması. Faaliyet Bütçe personel giderlerinin %30 barajının altına düşürülerek yeni personel alımının sağlanması 2012 Tahmini Bütçe gerçekleşme oranı %100 %100 % STRATEJİK AMAÇ: ÇAĞDAŞ YÖNETİM ANLAYIŞI VE KENT BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler HEDEF: Halkın karar ve hizmet sürecine katılımının ve bilgilendirilmesinin sağlanması. Halkın karar ve hizmet sürecine katılımının ve bilgilendirilmesinin sağlanması. Faaliyet Faaliyet Meclis toplantılarının internetten yayınlanması Web sayfasının sürekli güncellenmesi 2012 Tahmini Meclis toplantılarının internetten yayınlanması %100 %100 %100 Web sayfasının güncellenmesi %100 1 Kez/ay 1 Kez/Ay HEDEF: Etkin ve verimli hizmet için kurumsal yapının güçlendirilmesi. Etkin ve verimli hizmet için kurumsal yapının güçlendirilmesi. Faaliyet Faaliyet Faaliyet Çağın gerektirdiği tüm teknolojik büro donanım malzemelerinin satın alınması E-belediye hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygın kullanımının sağlanması Veri analizlerinin yapılarak sayısal ortamda takiplerinin yapılması 158

159 Göstergeleri Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri 2012 Tahmini Teknolojik altyapı için yeni araç gereç alımı İhtiyaca göre İhtiyaca göre İhtiyaca göre Teknolojik altyapı hakkında rapor hazırlanması 4 Kez/Yıl 2 Kez/Yıl 2 Kez/Yıl Raporlama sisteminin aktif kullanılması Her Ay Her Ay Her Ay HEDEF: Mahalle Muhtarlarının yerel hizmet koşullarının iyileştirilmesi Mahalle Muhtarlarına eğitim desteğinin verilmesi Faaliyet Bilgisayar yazılım ve eğitim desteğinin verilmesi 2012 Tahmini Verilen eğitim sayısı İhtiyaca göre İhtiyaca göre İhtiyaca göre Eğitime katılım sayısı Yazılım desteği sonucu Belediye ye yapılan dijital başvuru sayısı 5 STRATEJİK ALAN: SAĞLIK 5.1 STRATEJİK AMAÇ: SAĞLIKLI BİR TOPLUM OLUŞTURMAK Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri HEDEF: Personelin sağlık sorunlarının en aza indirilmesi. Personelin sağlık sorunlarının en aza indirilmesi. Faaliyet Risk tanımlamaları yapılarak, tetkik-tedavi ve koruyucu tedbirlerin alınması 2012 Tahmini Risk taşıyan personellerin belirlenmesi - 1 Kez/Yıl 1 Kez/Yıl Sağlık tarama sonuçları - %100 %100 6 STRATEJİK ALAN: SOSYAL BELEDİYECİLİK 6.1 STRATEJİK AMAÇ: SOSYAL REFAHI ARTTIRMAK Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri HEDEF: Eğitime ve Eğitim Kurumlarına destek verilmesi. Eğitime ve Eğitim Kurumlarına destek verilmesi. Faaliyet Uygulamalı eğitim için stajyer öğrenci kabul edilmesi 2012 Tahmini Stajyer öğrenci ihtiyaç raporu 1 Kez 1 Kez/Yıl 1 Kez/Yıl Staj ve çalışma ortamından memnuniyet %100 %100 %100 Staj yapan öğrenci sayısı 18 Kişi 18 Kişi 39 Kişi Staj verimlilik analizi 1 Kez 1 Kez/Yıl 1 Kez/Yıl Stajın mesleki gelişime katkısı %100 %100 %100 9 STRATEJİK ALAN: TARİHİ DOKUNUN KORUNMASI 1 Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri STRATEJİK AMAÇ: KÜLTÜREL MİRASLARIMIZI YAŞATARAK GELECEK KUŞAKLARA AKTARABİLMEK HEDEF: Arkeolojik, kentsel ve doğal sit alanlarının yaşatılması. KUDEB Bürosu nun kurulması Faaliyet KUDEB Bürosu nun kurulması 2012 Tahmini Kadro ihtiyaç analizi - 1 Kez/Yıl yapılmadı Personel istihdam sayısı - 5 Kişi yapılmadı Eğitim çalışmaları - 1 Kez/Yıl yapılmadı 159

160 1 STRATEJİK ALAN: KURUMSAL YAPI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1 STRATEJİK AMAÇ: İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ Hedef HEDEF: İç denetimin yapılması ve Kurumsal Raporlama Sisteminin oluşturulması. Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri İç denetimin yapılması ve Kurumsal Raporlama Sisteminin oluşturulması. Faaliyet Faaliyet Birim teftişlerinin yapılması a dayalı birim raporlarının oluşturulması 2012 Tahmini Teftiş raporları %50 6 ayda bir - esaslı raporlar 1 kez 1 kez STRATEJİK AMAÇ: MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri HEDEF: Gelir tahsilat oranının arttırılması. Gelir tahsilat oranını %5 arttırmak Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Yoklama ve İcra Servisi nin aktif ve işler hale getirilmesi Mükellef yoklamalarının düzenli yapılması Borç ödemelerinin İnternet üzerinden yapılabilmesi Verilen hizmetlerde Borcu Yoktur belgesinin aranması TC. Kimlik no ile tek sicil uygulamasına geçilmesi Tahakkuk kayıplarının önlenmesi için diğer kamu kuruluşlarıyla koordineli çalışılması Şehrin farklı noktalarında ödeme veznelerinin oluşturulması 2012 Tahmini Tahakkuk artış oranı % 12 % 20 % 6 Tahsilat miktarı %12 % 30 % 6 Tahsilat/Tahakkuk oranı % 69 % 70 % 78 Gelir gerçekleşme oranı % 91 % 80 % 84 Kayıtlı vergi mükellef sayısının arttırılması % 10 %10 %10 Tapu Sicil Müdürlüğü ile ortak mükellef karşılaştırma çalışmaları % 100 %100 %100 Kredi kartı tahsilat oranı % 56 %15 %18 Ödeme emri tebliğleri - % 100 % 100 İcra takibi Hedef HEDEF: Bütçe gerçekleşme oranının %90 seviyesine ulaştırılması. Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri Bütçe gerçekleşme oranının %90 seviyesine ulaştırılması. Faaliyet Stratejik plan ve Planları ile uyumlu bütçenin hazırlanması ve uygulanmasının sağlanması 2012 Tahmini Bütçe gerçekleşme oranı % 100 % 80 % 84 Hedef HEDEF: Kaynakların etkin ve verimli kullanılması. Hedefi Faaliyet ve Projeler Faaliyet ve Projeler Kaynakların etkin ve verimli kullanılması. Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Merkez Ayniyat deposunun aktif işler durumda olmasının sağlanması Sarf ve demirbaş eşyaların yılda bir kez ve toplu alımının yapılması Alınan ve kullanılan akaryakıtın tüm süreçlerde kontrolünün sağlanması ve denetim altına alınması Kaynakların etkin ve verimli kullanılması amacı ile ilgili eğitim çalışmalarının yapılması Büyük ölçekli yatırımların ekonomik ve sosyal analizlerinin yapılması 160

161 Göstergeleri Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri Hedef Tahmini Taşınır mal kayıt envanteri % 100 % 100 % 100 Toplu sarf ve demirbaş eşya alımı %100 1 Kez/Yıl 1 Kez/Yıl Akaryakıt tüketim raporları %100 Her Ay Her Ay HEDEF: Alternatif gelir kaynaklarının yaratılması. Alternatif gelir kaynaklarının yaratılması. Faaliyet Belediyelerin faaliyet alanları ile ilgili hibe veya kredi şeklinde AB nin sağladığı, fon imkanlarından yararlanılması Faaliyet Gayrimenkul envanteri ile ilgili en yüksek ve en iyi fayda analiz çalışmalarının yapılması ve değerlendirilmesi 2012 Tahmini AB Fonlarıyla gerçekleştirilen proje sayısı yapılmadı 1 adet/yıl- Yapılmadı Gayrimenkul envanter çalışması yapılmadı 1 Kez/Yıl yapıldı Gayrimenkul gelir artışı %100 % 5 % 95 HEDEF: Borç stoğunun azaltılması. Borç stoğunun azaltılması. Faaliyet Stratejik plan ve Planları ile uyumlu bütçenin hazırlanması 2012 Tahmini Stratejik plan ve Programının uygulanma oranı % 50 % 100 % 80 Vadesi geçmiş alacakların tahsilat oranı % 20 % 50 % 60 6 STRATEJİK ALAN: SOSYAL BELEDİYECİLİK 2 STRATEJİK AMAÇ: SPORTİF FAALİYETLERİ ETKİN HALE GETİRMEK Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri HEDEF: Amatör sporun desteklenmesi. Yerel spor kulüplerinin desteklenmesi Faaliyet Amatör Spor Kulüplerine destek amaçlı ayni yardım yapılması 2012 Tahmini Yardım yapılacak kulüp sayısı %100 2 adet 1 Adet Spor malzemeleri alımı yapılmadı 1 kez/yıl 1 kez yapıldı 5 STRATEJİK ALAN: SAĞLIK MEZARLIKLAR BİRİMİ 5.1 STRATEJİK AMAÇ: SAĞLIKLI BİR TOPLUM OLUŞTURMAK Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri HEDEF: Defin ve mezarlık hizmetlerinde memnuniyetin arttırılması. Defin ve mezarlık hizmetlerinde memnuniyetin arttırılması. Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Mezarlıkların bakım, onarım ve temizliğinin yapılması Mezarlık personelinin sağlık ve hijyen konusunda eğitilmesi Fakir ve kimsesizlere ücretsiz cenaze ve cenaze malzemesi hizmetlerinin verilmesi Mezarlıkların güvenliğinin arttırılması Faaliyet Cenaze araç-gereç ve ekipmanının alınması 2012 Tahmini Mezarlıkların bakım, onarım ve temizliğinin yapılması %100 2 kez yıl 2 kez yıl Mezarlık personelinin sağlık ve hijyen konusunda eğitilmesi yapılmadı 1 Kez/Yıl yapılmadı Ücretsiz verilen hizmet sayısı %100 İhtiyaca göre İhtiyaca göre Defin malzemesi %100 İhtiyaca göre İhtiyaca göre Güvenlik sistemi kurulması yapılmadı 1 Adet yapılmadı 161

162 1 STRATEJİK ALAN: KURUMSAL YAPI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.3 STRATEJİK AMAÇ: ÇAĞDAŞ YÖNETİM ANLAYIŞI VE KENT BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ. Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri Faaliyet ve Projeler HEDEF: Etkin ve verimli hizmet için kurumsal yapının güçlendirilmesi. Etkin ve verimli hizmet için kurumsal yapının güçlendirilmesi. Faaliyet Mevzuat Takip Sisteminin oluşturulması ve yeni düzenlemelerin ilgili birimlere gönderilmesi. Faaliyet Belediye uygulama yönetmeliklerinin güncellenmesi Tahmini Verilen hukuki görüş sayısı % adet/yıl 15 Adet/Yıl Güncellenen yönetmelik sayısı % 100 %100 %100 İcra takip sayısı Adli ve İdari dava saısı Kazanılan dava sayısı Kaybedilen dava sayısı

163 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 STRATEJİK ALAN: ALT YAPI 1.3 Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri STRATEJİK AMAÇ: KENTSEL YAŞAMI KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA ALT YAPI ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI HEDEF: Şehir genelinde meydan, bulvar, cadde ve bağlantı yollarına yönelik çalışmaların yapılması Mevcut yolların bakım, onarımı ile yeni yolların yapımı, içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon şebekesinin yapılması Faaliyet Mevcut ,10 m2 meydan, bulvar, cadde ve bağlantı yolların bakım ve onarım çalışmalarının yapılması Faaliyet İmar planına uygun ,00 m2 yeni yol ve tretuar düzenlemesi yapılması Faaliyet Mevcut ,24 m2 tretuarın bakım ve onarımın yapılması Faaliyet Mevcut 170 km su şebekesinin bakımının yapılması 2012 Tahmini ,00 m2 Doğal küçük parke taşı ile kaplama yapılması m ,00 m ,62 m ,00 m2 Beton parke taşı ile kaplama m ,00 m ,53 m ,00 m2 beton yol bordürü döşenmesi m ,00 mt 7.655,55 mt 3 000,00 m2 Doğal parke döşeme tamiri m ,00 m ,00 mt Ø 100 lik su şebekesi yapımı % ,00 mt - 3 STRATEJİK ALAN: SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİSLER 3.1 STRATEJİK AMAÇ: KÜLTÜR VE TİCARETİN GELİŞTİRİLMESİ Hedef HEDEF: İlçede yaşayan ve dışarıdan gelen misafirlerin ihtiyacını karşılayacak kültürel ve Ticaret alanlarının oluşturulması Hedefi Kültür ve Ticaret Merkezi yapılması Faaliyet ve Projeler Faaliyet Yaklaşık 4000,00 m2 inşaat alanı olan Kültür ve Ticaret Merkezi binasının yapılması 2012 Tahmini Göstergeleri 4000,00 m2 Kültür Merkezi binası yapımı % 50 %50 %40 12 STRATEJİK ALAN: İÇME SUYU 1 STRATEJİK AMAÇ: VATANDAŞLARA İÇİLEBİLİR, TEMİZ VE SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİN EDEBİLMEK Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri Göstergeleri Hedef HEDEF: Mevcut su kaynaklarının korunarak Bergama halkına içilebilir, temiz ve sağlıklı su verilebilmesi Bergama halkına içilebilir temiz ve sağlıklı su temin etmek Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Mevcut 185 Km. içme suyu şebeke hattının bakım ve onarımının yapılması İmar Planına göre yeni içme suyu şebeke hattının yapılması Ana su depolarının bakım ve onarımlarının yapılması İçme suyunun kimyasal ve biyolojik analizlerinin periyodik olarak yaptırılması İçme dezenfektasyonunun daha sağlıklı yöntemlerle yapılması Faaliyet İçme suyu kaynakları ve su depoları için koruma tedbirlerinin alınması Faaliyet İçme suyu dağıtım hatlarının Kimyasal-Mikrobiyolojik korozyonunun incelenmesi ve teknik çözüm projelerinin hazırlanması Faaliyet Atık Su Arıtma projesinin hayata geçirilmesi 2012 Tahmini Bakım onarımı yapılan içme suyu şebekesi 15 km. 30 km. 30 km. Yeni yapılan içme suyu şebeke hattı 1,24 km. 2 km. 2 km. Su depoları bakım ve onarım çalışmaları 5 Ad 5 Ad 5 Ad İçme suyu analiz raporları 4 Kez/Yıl 4 Kez/Yıl 4 Kez/Yıl İçme suyu dezenfektan çalışmaları 365 Gün/Yıl 365 Gün/Yıl 365 Gün/Yıl İçme suyu dezenfektan malzemesi alımı 4 Kez/Yıl 4 Kez/Yıl 4 Kez/Yıl İçme suyu kuyularına alarm sistemi kurulması - %50 %50 İçme suyu şebekesi korozyon incelemesi için hizmet alımı 1 Kez/Yıl 1 Kez/Yıl 1 Kez/Yıl Atık Su Arıtma projesinin hayata geçirilmesi % İş Makinesi alımı 3 Adet 2 Adet 3 Adet HEDEF: Su kaçaklarının en aza indirilerek, su kaynaklarının verimli kullanılması. 163

164 Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Su kaçaklarının en aza indirilerek, kaynaklarının verimli kullanılması. Faaliyet Faaliyet İçme suyu hatlarının bakım onarım ve iyileştirme çalışmalarının yapılması Arıza takiplerinin düzenli yapılması Faaliyet Tasarruflu su kullanımına yönelik eğitim çalışmalarının yapılması Faaliyet Park ve yeşil alan sulamaları için (içme suyu hatlarının dışında) artezyen kuyu sularından faydalanılması 2012 Tahmini Arıza tespit çalışmaları %100 %100 %100 Şebeke bakım onarım çalışmaları %100 %100 %100 Şebeke kaçaklarının tespiti için hizmet alımı 1 Kez/Yıl 1 Kez/Yıl 1 Kez/Yıl Tasarruflu su kullanımına yönelik eğitim çalışmaları Sürekli Sürekli Sürekli El İlanı ve Broşür Adet Adet Adet Park ve yeşil alan sulama sistemi fizibilite çalışmaları 1 kez/yıl 1 kez/yıl 1 kez/yıl HEDEF: Abone sorunlarının en kısa zamanda ve etkili bir şekilde çözülmesi Abone sorunlarının ortadan kaldırılması Faaliyet Faaliyet Su kalitesi memnuniyet araştırmasının yapılması Şikayet analizleri yapılarak çözüm üretilmesi 2012 Tahmini Göstergeleri Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri Anket araştırması 1 Kez/Yıl 1 Kez/Yıl 1 Kez/Yıl Şikayet analizleri 12 adet/yıl 12 adet/yıl 12 adet/yıl HEDEF: Çağdaş bir kent için gerekli kanalizasyon şebekesinin oluşturulması. Altyapı hizmetlerinin tamamlanması Faaliyet Mevcut m. olan kanalizasyon şebekesinin bakım ve onarımlarının yapılması Faaliyet İmar planına göre yeni kanalizasyon şebekesinin 300 lük Büz 300m. 200 lük Büz 400m. 150 lik Büz 200m. Olarak yapılması 2012 Tahmini Bakım onarım için hizmet alım ihaleleri %100 %100 %100 Yeni yapılacak kanalizasyon şebekesi için yapılan hizmet alım ihaleleri %100 %100 % STRATEJİK ALAN: DENETİM 1 STRATEJİK AMAÇ: SAĞLIĞI VE HUZURU TEHDİT EDEN UNSURLARI ORTADAN KALDIRABİLMEK, SAĞLIKLI VE TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALABİLMEK Hedef HEDEF: Kaçak su tespit denetimlerinin yapılması Hedefi Su kaçaklarının önlenmesi Faaliyet ve Faaliyet Denetim ekibinin oluşturulması Projeler Faaliyet Denetimlerin yapılması ve raporlanması 2012 Tahmini Denetim ekibinin oluşturulması %100 %100 %100 Göstergeleri Abone denetimlerin yapılması ve raporlanması %100 %100 %

165 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 9 STRATEJİK ALAN: TARİHİ DOKUNUN KORUNMASI 1 Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri STRATEJİK AMAÇ: KÜLTÜREL MİRASLARIMIZI YAŞATARAK GELECEK KUŞAKLARA AKTARABİLMEK HEDEF: Arkeolojik, kentsel ve doğal sit alanlarının yaşatılması. Arkeolojik, kentsel ve doğal sit alanlarının yaşatılması Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Özel mülkiyete ait, tarihi değeri olan taşınmaz varlıkların kamu yararına kullanılabilmesi için kamulaştırma yapılması(hanlar, Hamamlar, Bedesten gibi) Koruma Amaçlı İmar Planının tamamlanması Tescilli yapıların Restorasyon proje ve uygulama işlemlerinin yapılması Restorasyonu tamamlanmış yapıların bakım-onarım restorasyonunun yapılması 2012 Tahmini Kamulaştırma sayısı - 1 Adet - Koruma Amaçlı İmar Planının tamamlanması Proje ve uygulama sayısı % Adet 1 Adet 10 STRATEJİK ALAN: İMAR VE PLANLAMA 1 Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri STRATEJİK AMAÇ: İMAR PLANLARINA UYGUN TARİHİ VE DOĞAL ÇEVREYLE UYUMLU KENT YAPISINI OLUŞTURABİLMEK HEDEF: İmar Planlarına uygun sağlıklı kent yapısının oluşturulması. İmar Planlarına uygun sağlıklı kent yapısının oluşturulması. Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet İller Bankası nca hazırlanan ilave 1/1000 lik ve 1/5000 lik İmar Planları nın ve Revize İmar Planlarının onaylanması Numarataj çalışmalarının yenilenmesi İmar Planlarının sayısallaştırılarak verilerin bilgisayar ortamında vatandaşlara sunulabilmesi İmar Planı nda belirlenen alanlarda bütçe dahilinde kamulaştırma çalışmalarının yapılması Kent yaşamının kolaylaştırılabilmesi ve dokusuna özgün tasarımların yapılabilmesi için genel ilke belirleme çalışmalarının yapılması İmar Planı içerisinde meslek gruplarına göre uygun alanların belirlenerek ayrılması (Tüp, Kereste, Galericiler gibi) 2012 Tahmini İlave İmar Planının tamamlanması % 100 % 50 - Numarataj çalışmasının yenilenmesi % 100 % 50 - İmar planları nın sayısallaştırılarak verilerin bilgisayar ortamında vatandaşlara sunulabilmesi Kamulaştırma 1adet 3 adet 1adet Kent yaşamının kolaylaştırılabilmesi ve dokusuna özgün tasarımların yapılabilmesi için genel ilke belirleme çalışmalarının yapılması İmar Planı içerisinde meslek gruplarına göre uygun alanların belirlenerek ayrılması (Tüp, Kereste, Galericiler gibi) - % 100 %100 - % 100 % STRATEJİK ALAN: DENETİM 1 Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler STRATEJİK AMAÇ: SAĞLIĞI VE HUZURU TEHDİT EDEN UNSURLARI ORTADAN KALDIRABİLMEK, SAĞLIKLI VE TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALABİLMEK HEDEF: Kaçak inşaat denetimlerinin yapılması Kaçak inşaat denetimlerinin yapılması Faaliyet Faaliyet Denetim ekibinin oluşturulması Denetimlerin yapılması ve raporlanması 165

166 Göstergeleri 2012 Tahmini Denetim ekibinin oluşturulması - %100 Sürekli Denetim raporları 20 Adet 20 Adet Sürekli Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri HEDEF: Görüntü kirliliği kontrol ve denetimlerinin yapılması Görüntü kirliliği kontrol ve denetimlerinin yapılması Faaliyet Faaliyet Denetim ekibinin oluşturulması Denetimlerin yapılması ve raporlanması 2012 Tahmini Denetim ekibinin oluşturulması - %100 Sürekli Denetim raporları 20 Adet 20 Adet Sürekli 166

167 1 STRATEJİK ALAN: KURUMSAL YAPI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 1.3 STRATEJİK AMAÇ: ÇAĞDAŞ YÖNETİM ANLAYIŞI VE KENT BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri Göstergeleri Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri HEDEF: Halkın karar ve hizmet sürecine katılımının ve bilgilendirilmesinin sağlanması. Halkın karar ve hizmet sürecine katılımı Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Kurumsal iletişim stratejisinin yapılması Kent Konseyinin oluşturulması İlgili birimlerde vatandaş memnuniyet analizinin düzenli yapılması Düzenli olarak Paydaş bilgilendirme toplantılarının yapılması 2012 Tahmini Kurumsal iletişim Planı Yapılmadı. %100 Yapılmadı. Kent Konseyi çalışmaları Yapılmadı. %100 Yapılmadı. Anket alan araştırması % kez/yıl 2 Kez/Yıl Paydaş bilgilendirme toplantıları % 80 12kez/yıl 4 Kez/Yıl HEDEF: Kentlilik kültürünü benimsetmek için çalışmalar yapılması. Kentlilik kültürünü benimsetmek için çalışmalar yapılması. Faaliyet Faaliyet Kent Bilinci ve Bergamalı Olma konusunda konferansların verilmesi Kentlilik bilinci konusunda yerel medyayla işbirliği yapılması 2012 Tahmini Kent Bilinci ve Bergamalı Olma konusunda konferansların verilmesi % kez /yıl 9 Kez/Yıl Basın toplantıları % nkez/yıl 6 Kez/Yıl HEDEF: Mahalle Muhtarlarının yerel hizmet koşullarının iyileştirilmesi Muhtarların hizmetlere yönelik bilgilendirilmesi. Faaliyet Muhtarlarla periyodik bilgilendirme toplantılarının yapılması 2012 Tahmini Muhtarlarla bilgilendirme toplantısı % kez/yıl 6 Kez/Yıl Sorun tespitlerine yönelik durum raporları % 60 12kez/yıl 8 Kez/Yıl HEDEF: Belediyenin tüm faaliyet ve hizmetlerinin en iyi şekilde tanıtımının yapılması. Belediye hizmetlerinin tanıtımının yapılması Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Belediye ile basın kuruluşları arasında koordineli işbirliğinin sağlanması Hizmetler için tanıtıcı dökümanların hazırlanması, basım ve yayınlanmasının yapılması Belediye çalışmalarının fotoğraf, video kaseti, CD, gazete kupürü olarak arşivlenmesi Belediye Bültenin düzenli olarak çıkartılması 2012 Tahmini Basın toplantıları % 80-12kez/yıl 6 Kez/Yıl Hizmetleri tanıtıcı broşür hazırlanması % adet adet/yıl Belediye çalışmalarının fotoğraf, video kaseti, CD, gazete kupürü olarak arşivlenmesi % 100 sürekli Sürekli Belediye Bültenin gazete veya Web ortamında çıkartılması % kez/yıl 12 Kez/Yıl 5 STRATEJİK ALAN: SAĞLIK 5.1 STRATEJİK AMAÇ: SAĞLIKLI BİR TOPLUM OLUŞTURMAK Hedef Hedefi HEDEF: Belediye sınırları içerisinde, halka yönelik sağlık taramalarının yapılması ve eğitimlerin verilmesi. Sağlık kurumlarıyla koordineli tarama ve eğitim çalışmalarının yapılması 167

168 Faaliyet ve Projeler Göstergeleri Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri Faaliyet Faaliyet Faaliyet İhtiyaç tespiti yapılarak sağlık kurumlarıyla koordineli sağlık taramasının yapılması Risk tanımlamaları yapılarak, tetkik-tedavi ve koruyucu tedbirlerin alınması Sağlık kuruluşlarıyla koordineli ihtiyaca yönelik eğitim çalışmalarının yapılması 2012 Tahmini Sağlık kurumlarıyla koordineli genel sağlık taramaları Yapılmadı 2 kez/yıl- Yapılmadı. Sağlık kurumlarıyla koordineli eğitim çalışmaları % 50 2 kez yıl 1 kez/yıl HEDEF: Okul çağındaki çocukların sağlık standartlarının arttırılması. Okul çağındaki çocukların sağlık standartlarının arttırılması. Faaliyet Faaliyet Okul çağındaki çocukları ağız sağlığını korumaya teşvik için diş macunu ve fırçası dağıtımı yapılması Öğrencilere beslenme (süt) desteği sağlanması 2012 Tahmini Beslenme desteği için Süt dağıtımı % kez/yıl 64 Kez/Yıl Çocukların ağız sağlığını korumaya teşvik için diş macunu ve fırçası dağıtımı 6 STRATEJİK ALAN: SOSYAL BELEDİYECİLİK 6.1 STRATEJİK AMAÇ: SOSYAL REFAHI ARTTIRMAK Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Faaliyet ve Projeler Göstergeleri Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler HEDEF: Sosyal yardım hizmetlerinin verilmesi. Sosyal yardım hizmetlerinin verilmesi. Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Yapılmadı. 1 kez/yil Yapılmadı. İhtiyaç sahipleri ve yardım konularının tespit edilmesi (Yakacak, gıda, eğitim, sağlık, ulaşım) Yardıma muhtaç kişi ve grupların ihtiyaçlarına göre belli bir plan çerçevesinde önceliklendirme çalışmasının yapılması Öncelik sırasına göre ihtiyaç sahiplerine yardımların gerçekleştirilmesi Hayırseverlerin teşvik edilmesi ve kampanyaların yapılması Aşevi faaliyetlerinin kurumsallaşarak devam etmesi Toplu sünnet şölenlerinin düzenlenmesi Toplu nikah törenlerinin düzenlenmesi Gıda bankası kurulması Cenaze evlerine yemek hizmeti verilmesi 2012 Tahmini Yardıma muhtaç kişi ve grupların tespiti 1 kez/yıl 1 kez/yıl 3 Kez/Yıl Aşevi yemek dağıtımı % kişi /gün 500 Kişi/Gün Toplu sünnet şöleni Yapılmadı. 50 kişi/yıl Yapılmadı. Toplu nikah töreni Yapılmadı. 50 kişi/yıl Yapılmadı. Gıda Bankası kurulum çalışmaları Yapılmadı. 1 kez/ yıl Yapılmadı. Cenaze evlerine yemek hizmeti % adet/yıl 390 adet/yıl HEDEF: Engellilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi. Engelliler Meclisi nin oluşturulması Faaliyet Engelliler Meclisi nin oluşturulması 2012 Tahmini Meclis toplantı çalışmaları Yapılmadı. 12 Kez/Yıl Yapılmadı. HEDEF: Yaygın eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması. Yaygın eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması. Faaliyet Faaliyet Faaliyet Eğitim alanlarının tespit edilmesi Uygulamalı eğitim çalışmalarının yapılması Sertifikalı meslek edindirme Kurslarının düzenlenmesi 2012 Tahmini Eğitim alanlarının tespit edilmesi % kez/yıl 3 Kez/Yıl 168

169 Göstergeleri Sertifikalı meslek edindirme kursları % kurs/yıl 9 Kurs/Yıl Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri Verilen sertifika sayısı % adet/yıl 196 Adet/Yıl HEDEF: Aile ve yetişkin hizmetlerinin verilmesi. Aile ve yetişkin hizmetlerinin verilmesi. Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Yaşlı evde bakım hizmetlerinin planlanması Hasta-Yaşlı bakımı eğitim projelerinin hazırlanması Kadın danışma Merkezinin daha etkin ve faal duruma getirilerek kadın sığınma evi olarak dönüştürülmesi Kadın Meclislerinin kurulması 2012 Tahmini Yaşlı evde bakım hizmetlerinin planlanması 1 kez/yıl 1 kez/yıl 1 Kez/Yıl Hasta-Yaşlı bakımı eğitim projelerinin hazırlanması % proje 2 Proje Kadın Danışma Merkezi nin Sığınma evine dönüştürülmesi Yapılmadı. 1 kez/yıl Yapılmadı. Kadın Meclisi toplantı çalışmaları Yapılmadı. 12 kez/yıl Yapılmadı. HEDEF: Çocuk ve Gençlik hizmetlerinin verilmesi. Çocuk ve Gençlik hizmetlerinin verilmesi. Faaliyet Faaliyet Faaliyet Çocuk ve gençlerin ruh ve beden sağlığının korunması, sosyal kültürel gelişimlerinin desteklenmesi Çocuk ve gençlerin ilgi alanları ve beceri kazandırma konularında kursların düzenlenmesi Gençlik Meclisi nin oluşturulması 2012 Tahmini Çocuk ve gençlere yönelik konferans verilmesi % kez/yıl 1 Kez/Yıl Beceri kazandırma kursları % kez/yıl 6 Kez/Yıl Gençlik Meclisi çalışma toplantıları Yapılmadı. 2kez/yıl Yapılmadı. HEDEF: Eğitime ve Eğitim Kurumlarına destek verilmesi. Eğitime ve Eğitim Kurumlarına destek verilmesi. Faaliyet Faaliyet Faaliyet İhtiyaç sahibi öğrencilerin tespiti, önceliklendirilmesi ve eğitim materyallerinin karşılanması Okulların çağdaş koşullarda hizmet verebilmesi için gerekli eğitim materyallerinin sağlanması Başarılı öğrencilere ödül verilmesi 2012 Tahmini İhtiyaç sahibi öğrencilerin tespiti % 100 1kez/yıl 1 Kez/Yıl İhtiyaç sahibi öğrencilere çanta, defter v.b materyal verilmesi % 100 1kez/yıl 1 Kez/Yıl Başarılı öğrencilere ödül verilmesi % kez/yıl yapılmadı 6.2 STRATEJİK AMAÇ: SPORTİF FAALİYETLERİ ETKİN HALE GETİRMEK Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri Hedef HEDEF: Sportif faaliyetlerde çeşitliliğin sağlanması. Sportif faaliyetlerde çeşitliliğin sağlanması. Faaliyet Faaliyet Faaliyet Bisiklet takımlarının oluşturulması Yamaç paraşüt takımlarının oluşturulması Doğa yürüyüş takımlarının oluşturulması 2012 Tahmini Bisiklet takımlarının oluşturulması Yapılmadı. 1 kez/yıl Yapılmadı. Yamaç paraşüt takımlarının oluşturulması Yapılmadı. 1 kez/yıl Yapılmadı. Doğa yürüyüş takımlarının oluşturulması Yapılmadı. 1 kez/yıl Yapılmadı. 7 STRATEJİK ALAN: KÜLTÜR, SANAT, TURİZM VE TANITIM 1 STRATEJİK AMAÇ:KENTİN KÜLTÜREL ALANDAKİ GELİŞİMİNİ SAĞLAYABİLMEK Hedefi Faaliyet ve Projeler HEDEF: Ulusal ve Uluslararası boyutta kültürel etkinliklerin yapılması Ulusal ve Uluslararası boyutta kültürel etkinliklerin yapılması Faaliyet Faaliyet Faaliyet Tarihsel ve kültürel etkinliklerin yapılması Çocuk ve gençlik festivallerinin düzenlemesi (23 Nisan) Şiir günlerinin düzenlenmesi 169

170 Göstergeleri Göstergeleri Faaliyet Faaliyet Faaliyet Uluslararası Bergama Festivali nin düzenlenmesi Uluslararası Bergama Psikoterapi Sempozyumu nun düzenlenmesi ve devamlılığının sağlanması Müzik konserlerinin düzenlenmesi 2012 Tahmini Tarihsel ve kültürel etkinliklerin yapılması % kez/yıl 2 Kez/Yıl Çocuk ve gençlik festivallerinin düzenlemesi (23 Nisan) % 100 1kez/yıl 2 Kez/Yıl Şiir günlerinin düzenlenmesi %100 2 kez/yıl Yapılmadı. Uluslararası Bergama Festivali nin düzenlenmesi % kez/yıl 1 Kez/Yıl Uluslararası Bergama Psikoterapi Sempozyumu nun düzenlenmesi % kez/yıl 1 Kez/Yıl Müzik konserlerinin düzenlenmesi % kez/yıl 6 Kez/Yıl 2 STRATEJİK AMAÇ:KENTİN SANAT ALANDAKİ GELİŞİMİNİ SAĞLAYABİLMEK Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Faaliyet ve Projeler Göstergeleri HEDEF: Tüm sanat dallarının yaşatılması ve desteğin sağlanması. Konservatuar eğitimlerinin devam etmesi Faaliyet Faaliyet Faaliyet Konservatuar ın daha etkin hale getirilmesi için eğitim alanı ihtiyaçlarının belirlenmesi Konservatuar bünyesinde verilen mevcut eğitimlerin devamının sağlanması ve geliştirilmesi Gerekli araç-gereç ve ekipmanın alınması 2012 Tahmini Konservatuar eğitim alanlarının belirlenmesi % kez/yıl 1 Kez/Yıl Eğitim çalışmaları % farklı alanda 11 Farklı alanda Araç-gereç ve ekipmanın alınması % 100 İhtiyaca göre İhtiyaca göre HEDEF: Kentin kültürel alanda önemli bir mirasını oluşturan tiyatro sanatının yaygınlaştırılmasının sağlanarak etkinliğinin ve etkisinin arttırılması. Belediye tiyatrosunun kurulması ve tiyatronun yaygınlaştırılması Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Belediye tiyatrosu kuruluş çalışmalarının yapılması Tiyatro kurslarının düzenlenmesi ve sahnelenme desteğinin verilmesi Özellikle Türk edebiyatının seçkin eserlerine yer verilerek yılda 6 yeni oyun sahnelenmesi Uluslararası Bergama Festivalinde tiyatro gösterimlerine yer verilmesi 2012 Tahmini Belediye tiyatrosu kuruluş çalışmalarının yapılması % kez/yıl 1 Kez/Yıl Oyun sergilenmesi % 50 2 adet/yıl 2 Adet/Yıl Uluslararası Bergama Festivalinde tiyatro gösterinin yapılması Yapılmadı. 2 adet/yıl 1 Adet/Yıl 3 STRATEJİK AMAÇ:KENTİN TURİZM ALANDAKİ GELİŞİMİNİ SAĞLAYABİLMEK Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri HEDEF: Kentin turizm potansiyelini geliştirmek amaçlı çalışmaların yapılması. Kentin turizm potansiyelini geliştirmek amaçlı çalışmaların yapılması. Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Paydaşlarla turizm potansiyellerinin araştırılması ve turizmin geliştirilmesine yönelik çalışmalar için iç turizm eylem planı yapılması Yerel turizm konseyinin kurulması Turizm tesislerinin standartlarını arttırıcı eğitimlerin verilmesi Yayla turizmi çalışmalarının başlatılması Sağlık turizmi oluşturulması ve teşvik edilmesi Yöresel el dokuma halıcılığının desteklenmesi ve ürünlerin sergilenmesi Yerel Rehberlik kurslarının düzenlenmesi 2012 Tahmini Turizm eylem planının yapılması Yapılmadı. 1 kez/yıl Yapılmadı. Yerel turizm konseyinin kurulması Yapılmadı. 1 kez/yıl Yapılmadı. Turizm tesislerinin standartlarını arttırıcı eğitimlerin verilmesi Yapılmadı. 1 kez/yıl Yapılmadı. Yayla turizmi çalışmalarının başlatılması % kez/yıl Yapılmadı. 170

171 Göstergeleri Sağlık turizmi teşvik çalışmaları % kez/yıl Yapılmadı. Yöresel el dokuma halıcılığının desteklenmesi ve ürünlerin sergilenmesi Yapılmadı. 1 kez/yıl Yapılmadı. Yerel Rehberlik kurslarının düzenlenmesi Yapılmadı. 1 kez/yıl Yapılmadı. 4 STRATEJİK AMAÇ: TANITIM VE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARINI GELİŞTİREBİLMEK Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri Hedef HEDEF: Kentimizin Dünya ya en iyi şekilde tanıtımının yapılması Kentin tanıtımının yapılması Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Kültürel ve doğal miraslarımızı tanıtıcı faaliyetlerin yapılması, tanıtım materyallerinin hazırlanması Bergama ya gelen misafirlere tanıtım ve tercümanlık hizmetlerinin verilmesi Kardeşşehirlerden her yıl bir konuk şehir uygulaması yapılarak Bergama Festivaline katılımın sağlanması Kardeşşehirler kitapçığının hazırlanması(farklı dillerde) Belediyemizce yapılan hizmetlerin tanıtımı için Paydaşlarla düzenli toplantıların yapılması Kentin tarihi ve kültürel birikimini yansıtacak sergilerin açılması Bergama da doğmuş, büyümüş ve emeği geçmiş Bergamalı olan; sanatçı, yazar, şair ve işadamı olan ünlü kişilerin etkinliklere davet edilmesi. Tanıtıma katkı ve desteklerinin alınması Ulusal ve Uluslararası fuarlara katılımın sağlanması Uluslararası tanıtıma yönelik Belediye web sitesinin yapılması Kültürel ve doğal miraslarımızı tanıtıcı faaliyetlerin yapılması, tanıtım materyallerinin hazırlanması Bergama ya gelen misafirlere tanıtım ve tercümanlık hizmetlerinin verilmesi Kardeşşehirlerden her yıl bir konuk şehir uygulaması yapılarak Bergama Festivaline katılımın sağlanması 2012 Tahmini % 100 1kez/yıl- 1 Kez/Yıl % 100 İsteğe bağlı İsteğe bağlı % kez/yıl Yapılmadı. Kardeşşehirler kitapçığının hazırlanması(farklı dillerde) Yapılmadı. 1 kez/yıl Yapılmadı. Belediyemizce yapılan hizmetlerin tanıtımı için Paydaşlarla düzenli toplantıların yapılması % kez/yıl 6 Kez/Yıl Kentin tarihi ve kültürel birikimini yansıtacak sergilerin açılması % kez/yıl 3 Kez/Yıl Bergama da doğmuş, büyümüş ve emeği geçmiş Bergamalı olan; sanatçı, yazar, şair ve işadamı olan ünlü kişilerin etkinliklere davet edilmesi. Tanıtıma katkı ve desteklerinin alınması % kez/yıl 2 Kez/Yıl Ulusal ve Uluslararası fuarlara katılımın sağlanması % kez/yıl 3 Kez/Yıl Uluslararası tanıtıma yönelik Belediye web sitesinin yapılması % kez/yıl yapılmadı 8 STRATEJİK ALAN: KENT EKONOMİSİ 1 STRATEJİK AMAÇ: KENTİN EKONOMİK ALANDAKİ GELİŞİMİNİ SAĞLAYABİLMEK Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri HEDEF: Yerel kalkınmanın sağlanabilmesi için ilgili paydaş kurumlarla işbirliği yapılması. Nitelikli işgücü oluşturulması Faaliyet İstihdama yönelik nitelikli işgücü yetiştirilmesine yönelik eğitim çalışmalarının yapılması (Kuzeyege Liman Projesi, Bergama Organize Sanayi Bölgesi gibi) 2012 Tahmini Eğitim çalışması % 100 1kez/yıl Yapılmadı. HEDEF: Kent Merkezinin, Ticaret Merkezine dönüştürülmesi. Kent Merkezinin, Ticaret Merkezine dönüştürülmesi. Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Kent merkezindeki ticari fonksiyonların belirlenmesi Paydaşlarla kentin ticari yapısı, geliştirilmesi ve planlaması konularında değerlendirme toplantılarının yapılması Kardeşşehirlerle ticari ilişkilerin geliştirilmesi, ortak projelerin hazırlanması Kuzeyege Liman Projesi ve OSB çalışmalarının desteklenmesi 2012 Tahmini Kent merkezindeki ticari fonksiyonların belirlenmesi Yapılmadı. 1 kez/yıl 1 Kez/Yıl Paydaşlarla kentin ticari yapısı, geliştirilmesi ve planlaması konularında değerlendirme toplantılarının yapılması Kardeşşehirlerle ticari ilişkilerin geliştirilmesi, ortak projelerin hazırlanması % kez/yıl 2 Kez/Yıl Yapılmadı. 1 kez/yıl Yapılmadı. Kuzeyege Liman Projesi ve OSB çalışmalarının desteklenmesi Yapılmadı. sürekli Yapılmadı. 171

172 15 STRATEJİK ALAN: AVRUPA BİRLİĞİ, ULUSAL VE ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER 1 Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri STRATEJİK AMAÇ: ULUSAL VE ULUSLAR ARASI DÜZEYDE İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİREBİLMEK, ORTAK PROJELER ÜRETEBİLMEK VE FONLARDAN YARALANABİLMEK HEDEF: Kentimizin sosyal ve ekonomik alanda gelişebilmesi için varolan fonlardan yararlanma oranının yükseltilmesi. AB Fonlarından faydalanma Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Kardeşşehirlerle ilişkilerin etkinleştirilmesi AB Proje Koordinasyon ve Kardeşşehirler Büro sunun aktif hale getirilmesi Proje Çalışma Gruplarının oluşturulması Ulusal ve Uluslararası fonların yakından izlenmesi AB Proje Koordinasyon ve Kardeşşehirler Büro sunun aktif hale getirilmesi 2012 Tahmini sürekli sürekli Sürekli Proje Çalışma Gruplarının oluşturulması 1kez/yıl 1kez/yıl 1 Kez/Yıl Ulusal ve Uluslararası fonların yakından izlenmesi sürekli sürekli Sürekli 172

173 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2 STRATEJİK ALAN: ÇEVRE 2.2 STRATEJİK AMAÇ: YEŞİL ALAN STANDARTLARININ YÜKSELTİLMESİ Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri HEDEF: Kişi başına düşen aktif yeşil alanların arttırılması. Kişi başına düşen aktif yeşil alanların arttırılması. Faaliyet İmar Planı nda park ve yeşil alan olarak ayrılan, yapılmamış m2 alanın park ve yeşil alan olarak değerlendirilmesi 2012 Tahmini Yeni oluşturulacak yeşil alanlar 7.500m2/yıl m2/Yıl %57 HEDEF: Mevcut park alanlarının günümüz ihtiyacına göre yeniden düzenlenmesi ve bakımı Mevcut park alanlarının günümüz ihtiyacına göre yeniden düzenlenmesi ve bakımı Faaliyet Faaliyet Faaliyet Peyzaj bitkilerinin yetiştirilmesi, alınması ve dikiminin yapılması Mevcut çocuk oyun gruplarının ve açık alan spor aletlerinin tamir ve bakımlarının yapılması Yeni açık alan spor aletlerinin alınması 2012 Tahmini Yeni spor aletlerinin alınması % takım 7 takım Mevcut çocuk oyun gruplarının tamir ve bakımının yapılması %100 %100 %100 Peyzaj bitkilerinin alınması ve dikiminin yapılması % 100 HEDEF: Tarihi kente yakışır kent girişlerinin düzenlenmesi. Tarihi kente yakışır kent girişlerinin düzenlenmesi. Faaliyet Araştırma - projelendirme çalışmalarının yapılması ve uygulanması adet/yıl Tahmini adet yıl Araştırma ve Proje çalışması 5 adet/yıl 5 adet/yıl 5 adet yıl 6 STRATEJİK ALAN: SOSYAL BELEDİYECİLİK 6.1 STRATEJİK AMAÇ: SOSYAL REFAHI ARTTIRMAK Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri HEDEF: Eğitime ve Eğitim Kurumlarına destek verilmesi. Okul bahçe peyzaj düzenlemelerinin yapılması Faaliyet İhtiyacı olan Okullara bakım-onarım ve bahçe peyzajı alanlarında destek verilmesi 2012 Tahmini İhtiyaç tespit raporları % kez/yıl 1 kez yıl Peyzaj düzenlemesi yapılan okul sayısı % adet/yıl- 7 adet yıl 173

174 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1 STRATEJİK ALAN: KURUMSAL YAPI 1.3 STRATEJİK AMAÇ: ÇAĞDAŞ YÖNETİM ANLAYIŞI VE KENT BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri HEDEF: Belediye sorumluluk alanlarında nitelikli Zabıta Hizmetleri nin sunulması. Belediye sorumluluk alanlarında nitelikli Zabıta Hizmetleri nin sunulması. Faaliyet Faaliyet Zabıta personelinin görev ve sorumluluk alanları ile ilgili norm kadroya göre yapılması Gıda denetim, çevre sağlığı, imar, trafik ve turizm ekibi olmak üzere Zabıta personeli içerisinde ekip planlamalarının ve görev tanımlarının yapılması 2012 Tahmini Hizmet içi eğitim analizleri ve planlamasının yapılması Yapılmadı. 1 kez/yıl 3 kez/yıl Eğitimin gerçekleşme oranı % 0 %100 %100 Eğitim verimlik oranı % 0 %100 %100 Eğitim alan personel sayısı % 50 %50 %70 Denetim ekiplerinin oluşturulması % 50 %100 %100 Denetim ekiplerinin görev tanımlarının oluşturulması %100 %100 %100 4 STRATEJİK ALAN: ULAŞIM 4.1 STRATEJİK AMAÇ: KENTİN ÖZGÜN YAPISI VE DİNAMİKLERİNİ DİKKATE ALAN, ULAŞILABİLİRLİĞİNİ SAĞLAYAN GELİŞMİŞ ULAŞIM AĞINA SAHİP OLMASI Hedef HEDEF: Kent genelinde yol ve kavşaklarda trafik planlaması ve düzenlemelerin yapılması. Hedefi Kent genelinde yol ve kavşaklarda trafik planlaması ve düzenlemelerin yapılması. Faaliyet Trafik işaretlemelerinin yapılması Faaliyet ve Projeler Kent genelinde trafik akışını rahatlatmak ve ulaşılabilirliği sağlamak amacıyla trafik sirkülasyon Faaliyet planlarının yapılması 2012 Tahmini Göstergeleri Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri Trafik uyarı işaret levhalarının kontrolünün ayda bir kez periyodik olarak kontrol edilmesi %100 %100 %100 Bozuk olanların yenilenmesi yada onarılması %100 %100 %100 Oluşturulan trafik denetim ekibince aylık kontrollerin yapılması %100 %100 %100 Trafik komisyonunca alınan kararların uygulanması %100 %100 %100 HEDEF: Şehir içi toplu taşıma sisteminin geliştirilmesi. Sinyalizasyon sisteminin aktif halde tutulması Faaliyet Faaliyet Kavşaklara gerekli sinyalizasyon sisteminin kurulması Kavşaklarda bulunan ve alt yapısı hasarlı olan sinyalizasyon sistemlerinin yenilenmesi 2012 Tahmini Sinyalizasyon sistemlerinin rutin olarak ayda bir kez kontrollerinin yapması %100 %100 %100 Sinyalizasyonu bozuk olan sistemlerin onarılması %100 %100 %100 Şehir içi toplu taşıma araçlarının ayda bir periyodik olarak kontrolünün yapılması %100 %100 %100 5 STRATEJİK ALAN: SAĞLIK 5.1 STRATEJİK AMAÇ: SAĞLIKLI BİR TOPLUM OLUŞTURMAK Hedef Hedefi HEDEF: Gıdaların ve gıda tesislerinin tamamen hijyen hale getirilmesi. Gıdaların ve gıda tesislerinin tamamen hijyen hale getirilmesi. 174

175 Faaliyet ve Projeler 13 STRATEJİK ALAN: DENETİM STRATEJİK AMAÇ: SAĞLIĞI VE HUZURU TEHDİT EDEN UNSURLARI ORTADAN KALDIRABİLMEK, SAĞLIKLI VE TEMİZ 1 BİR ÇEVRE İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALABİLMEK Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Faaliyet Faaliyet HEDEF: İşyerleri ruhsat denetimlerinin yapılması Ruhsatsız işyerlerinin tespit edilerek ruhsatlandırılarak faaliyetlerine uygun hale dönüştürülmesi Faaliyet Faaliyet Denetim ekibinin oluşturulması Denetimlerin yapılması ve raporlanması 2012 Tahmini Genel Tahakkuk Şefliği ile ortak ruhsat denetim ekibi kurulması %100 %100 %100 Ruhsatsız işyerlerinin tespit edilmesi %100 %100 %100 Denetim ekibince 3 ayda bir periyodik olarak ruhsat kontrolü yapılması %100 %100 %100 Ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırılması %100 %100 %100 İdari yaptırım karar tutanağı sayısı %100 HEDEF: Seyyar satıcıların denetiminin yapılması Açıkta ve izinsiz yapılan tüm satışların engellenmesini sağlayarak hijyen ve standartları uygulamak. Faaliyet Faaliyet Denetim ekibinin oluşturulması Denetimlerin yapılması ve raporlanması 2012 Tahmini Seyyar satıcılar için denetim ekibi oluşturulması %100 %100 %100 Cadde ve sokaklarda seyyar satıcılığın önlenmesi %100 %100 %100 İdari yaptırım karar tutanağı sayısı HEDEF: Şehir içi trafik denetimlerinin yapılması Düzenli Denetim Trafik denetimini sağlayarak yaya ve taşıt düzenini sağlayarak olumsuzlukları engellemek Faaliyet Faaliyet Zararlı ve bozuk gıdaların imha edilmesinin sağlanması Zararlı ve bozuk gıdaların imha işleminin düzenli katı atık depolama tesisinde yaptırılması Denetim ekibinin oluşturulması Denetimlerin yapılması ve raporlanması 2012 Tahmini Tespiti yapılan bozuk ve zararlı gıdaların imha edilmesi % 100 %100 %100 Mezbahada kesim yaptırılan kasapların denetlenmesi % 50 %100 %100 Göstergeleri Gıda satışı yapan işyerlerinin periyodik olarak denetlenmesi % 100 %100 %100 8 STRATEJİK ALAN: KENT EKONOMİSİ Hedef Hedefi 1 STRATEJİK AMAÇ: KENTİN EKONOMİK ALANDAKİ GELİŞİMİNİ SAĞLAYABİLMEK Faaliyet ve Projeler Göstergeleri HEDEF: Kapalı Pazar yerinin etkin hale getirilmesi ve yeni semt pazarlarının oluşturulması. Kapalı Pazar yerinin etkin hale getirilmesi Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Sergiciler Odası ile ortak strateji belirlenmesi Pazarcı esnafla değerlendirme toplantılarının yapılması Pazaryeri vatandaş beklentilerinin tespiti için anket araştırması yapılması Pazar yerinde denetimlerle düzenin sağlanması 2012 Tahmini Pazar yeri dışında şehrin herhangi bir yerine sergi açılmasının önlenmesi %100 %100 %100 Pazar yerinde izinsiz ve fazla işgallerin önlenmesi %100 %100 %100 Ölçü ve ayar memurluğunca ortaklaşa periyodik olarak kontrollerinin yapılması %100 %100 %100 Pazar yerinde etiket kontrollerinin düzenli olarak yapılması %100 %100 %100 %100 %

176 Göstergeleri Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Faaliyet ve Projeler Göstergeleri Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri Göstergeleri 2012 Tahmini Trafik denetim ekibinin oluşturulması %100 %100 %100 Denetimlerin haftalık olarak düzenli yapılması %100 %100 %100 Trafik memnuniyet oranı %100 %100 %100 HEDEF: Kaçak inşaat denetimlerinin yapılması Kaçak inşaatların engellenmesi Faaliyet Faaliyet Denetim ekibinin oluşturulması Denetimlerin yapılması ve raporlanması 2012 Tahmini İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ortak denetim ekibi oluşturulması %30 %100 %100 Denetim ekibince kaçak inşaatların tespitinin yapılması ve raporlanması %50 %100 %100 Kaçak inşaatların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması %80 %100 %100 HEDEF: Gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerinin denetiminin yapılması Gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerinin denetiminin yapılması Faaliyet Faaliyet Faaliyet Denetim ekibinin oluşturulması Denetimlerin yapılması ve raporlanması Okul kantinlerinin periyodik olarak denetimlerinin yapılması 2012 Tahmini Gıda denetim ekibinin oluşturulması %100 %100 %100 Gıda satışı ve üretimi yapan işyerlerinin denetimlerinin yapılması %100 %50 %50 İdari yaptırım karar tutanağı sayısı 9 %100 %100 HEDEF: Kaçak su tespit ve denetimlerinin yapılması Kaçak su tespit ve denetimlerinin yapılması Faaliyet Faaliyet Denetim ekibinin oluşturulması Denetimlerin yapılması ve raporlanması 2012 Tahmini Kaçak su tespit ve denetim ekibi oluşturulması %0 %0 %0 Denetimlerin aylık olarak yapılması %0 %0 %0 Kaçak su tespit raporlarının oluşturulması %0 %0 %0 Kaçak su kullanım oranının düşürülmesi (Depo ile abone arası) %0 %50 %0 HEDEF: Gürültü kirliliği kontrol denetimlerinin yapılması Gürültü kirliliği kontrol denetimlerinin yapılması Faaliyet Faaliyet Denetim ekibinin oluşturulması Denetimlerin yapılması ve raporlanması 2012 Tahmini Gürültü Kirliliği Kontrolü için personel eğitimi yapılması ve sertifikalandırılması %0 2 personel/yıl 2 personel/yıl Gürültü Kontrol Cihazı alınması yapılmadı %0 %0 İlçe Tarım Müdürlüğünce işyerlerinin gürültü kontrolü yönetmeliğine göre denetimlerinin yaptırılması %0 %0 %0 İdari yaptırım karar tutanağı sayısı Hedef HEDEF: Hava kirliliği kontrol denetimlerinin yapılması Hedefi Hava kirliliği kontrol denetimlerinin yapılması Faaliyet ve Faaliyet Denetim ekibinin oluşturulması 176

177 Projeler Faaliyet Denetimlerin yapılması ve raporlanması Göstergeleri Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Faaliyet ve Projeler Göstergeleri Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri 2012 Tahmini Denetim ekibi oluşturulması %20 %50 %100 Hava kirliliğine oluşturan işyeri denetiminin yapılması %100 %100 %100 Açıkta izinsiz kömür satışlarının engellenmesi %90 %90 %90 İdari yaptırım karar tutanağı sayısı HEDEF: Hafriyat atıkları ve depolama alanlarının kontrol ve denetimlerinin yapılması Hafriyat atıkları ve depolama alanlarının kontrol ve denetimlerinin yapılması Faaliyet Faaliyet Denetim ekibinin oluşturulması Denetimlerin yapılması ve raporlanması 2012 Tahmini Denetim ekibi oluşturulması %30 %100 %100 Hafriyat döküm alanının belirlenmesi %40 %100 %100 Boş alanlara hafriyat dökümünün engellenmesi ve denetimlerinin yapılması %100 %100 %100 İdari yaptırım karar tutanağı sayısı HEDEF: Yaş Sebze ve Meyve için Fatura, Rüsum kontrol ve denetimlerinin yapılması Yaş Sebze ve Meyve için Fatura, Rüsum kontrol ve denetimlerinin yapılması Faaliyet Faaliyet Denetim ekibinin oluşturulması Denetimlerin yapılması ve raporlanması 2012 Tahmini Denetim ekibinin oluşturulması %100 %100 %100 Denetim raporları %100 %100 %100 Cezai işlemler %100 %100 %

178 2 STRATEJİK ALAN: ÇEVRE TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2.1 STRATEJİK AMAÇ: SAĞLIKLI BİR KENT İÇİN ÇEVRE BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK. Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri HEDEF: Halkımızın çevre bilincini geliştirici eğitim çalışmalarının yapılması. Halkımızın çevre bilincini geliştirici eğitim çalışmalarının yapılması. Faaliyet Faaliyet Faaliyet Okullararası, atıkların toplanması ve geri dönüşümü teşvik edici proje yarışmalarının düzenlenmesi Katı atıkların kaynakta ayrıştırılmasına yönelik eğitim çalışmalarının düzenlenmesi Çevrenin korunmasına yönelik eğitim materyallerinin hazırlanması 2012 Tahmini Proje yarışması yapılmadı 1 kez /yıl 1 kez/yıl Ambalaj atıklarının değerlendirilmesi ile kente yarattığı katma değer, milli ekonomiye katkısı % 80 4 kez/yıl 4 Kez/Yıl Afiş, broşür ve el ilanı % adet/yıl 3000 adet/yıl 2.3 STRATEJİK AMAÇ: KENT TEMİZLİĞİ STANDARTLARININ YÜKSELTİLMESİ Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri Göstergeleri Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri HEDEF: Genel temizlik, çöp toplama hizmetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde yapılması. Genel temizlik, çöp toplama hizmetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde yapılması. Faaliyet Hizmet satın alma yoluyla temizlik iş ve işlemlerinin yapılması 2012 Tahmini Personel (75 Düz işçi, 17 şoför, 2 vardiya sorumlusu, 1 baş sorumlu) %100 %100 %100 Araç gereç (3 adet 15+1,5 M3 B. Kamyon) %100 %100 %100 Araç gereç (5 adet 7+1,5 M3 K. Kamyon) %100 %100 %100 Araç gereç (1 adet çift kabinli denetim aracı) %100 %100 %100 HEDEF: Genel temizlik, çöp toplama hizmetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde yapılması. Genel temizlik, çöp toplama hizmetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde yapılması. Faaliyet Faaliyet Tıbbi atık taşıma aracı kiralama 3 adet Traktör kiralama 2012 Tahmini Tıbbi atıkların düzenli depolama alanına taşınması - %100 %100 Evsel atıkların dar sokaklardan çöp römorkları ile düzenli depolama alanına taşınması - %100 %

179 11 STRATEJİK ALAN: İTFAİYE VE AFET YÖNETİMİ 1 Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK AMAÇ: VATANDAŞLARIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACI İLE İTFAİYE VE ACİL YARDIM HİZMETLERİNİ ETKİNLEŞTİREBİLMEK HEDEF: Donanımlı ve nitelikli İtfaiye teşkilatının oluşturularak, halkın can ve mal emniyetinin sağlanması Donanımlı ve nitelikli İtfaiye teşkilatının oluşturularak, halkın can ve mal emniyetinin sağlanması Faaliyet Faaliyet İtfaiye personelinin görev ve sorumluluk alanları ile ilgili hizmet içi eğitimlerin yapılması Araç-gereç kapasite durumunun değerlendirilmesi ve ihtiyaçların temin edilmesi 2012 Tahmini Alınan eğitim sayısı 1 kez 1 kez 1 Kez Kurtarma ve söndürme aparatları alımı Alınmadı İhtiyaca göre Alınmadı Ambulans alımı Alınmadı. 1 adet Alınmadı. Hizmet aracı alımı Alınmadı. 1 adet Alınmadı. Çift kabinli acil kurtarma aracı alımı Alınmadı. 1adet Alınmadı. İtfaiye söndürme aracı Alınmadı. 2 adet Alınmadı. HEDEF: Afet ve Sivil Savunma hakkında halkın bilinç düzeyinin arttırılması Afet ve Sivil Savunma hakkında halkın bilinç düzeyinin arttırılması Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Okullara, halka ve kurumlara teorik ve uygulamalı afet ve sivil savunma eğitimlerinin verilmesi Personele teorik ve uygulamalı afet ve sivil savunma eğitimlerinin verilmesi Afet ve sivil savunma konusunda eğitici broşürlerin hazırlanması Yangın güvenliği yönünden yangın söndürme cihazlarının bakım ve dolumu gibi periyodik kontrollerin yapılması 2012 Tahmini Okullarda eğitim çalışmaları % kez 1 Kez Belediye personeline verilen eğitim çalışmaları Yapılmadı. 1 kez 1 Kez Broşür bastırılıp dağıtılması % adet adet Yangın güvenliği yönünden yangın söndürme cihazlarının bakım ve dolumu gibi periyodik kontrollerin yapılması HEDEF: Her türlü afete hazırlıklı olunması Her türlü afete hazırlıklı olunması Faaliyet Faaliyet Faaliyet % 50 2 kez 2 Kez Belediye içi Sivil Savunma Planı, sabotajlara karşı korunma planı güncel hale getirilmesi Sivil Savunma Planı kapsamında eğitim ve tatbikatların yapılması Muhtemel afet senaryolarının tespiti ve müdahale stratejilerinin Geliştirilmesi 2012 Tahmini Plan güncelleme çalışmaları 1 kez 1 kez 1 Kez Sivil Savunma Planı kapsamında eğitim ve tatbikatların yapılması Yapılmadı. 1 kez Yapılmadı. Muhtemel afet senaryolarının tespiti ve müdahale stratejilerinin geliştirilmesi Yapılmadı. 1 kez Yapılmadı. 179

180 4 STRATEJİK ALAN: ULAŞIM 4.1 Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK AMAÇ: KENTİN ÖZGÜN YAPISI VE DİNAMİKLERİNİ DİKKATE ALAN, ULAŞILABİLİRLİĞİNİ SAĞLAYAN GELİŞMİŞ ULAŞIM AĞINA SAHİP OLMASI HEDEF: Şehirlerarası Otogar ın etkin kullanılabilir hale getirilmesi. Şehirlerarası Otogar ın etkin kullanılabilir hale getirilmesi. Faaliyet Faaliyet Otogar-şehir içi ulaşımının sağlanması, otogar çevre düzenlemesinin sağlanması Otogar tesisi içindeki kamu ve özel işyerlerinin aktif hale getirilmesi 2012 Tahmini Alınan görüş ve öneriler yapılmadı 2 kez yıl - Sektörel bazda alınan görüş ve öneriler yapılmadı 2 kez yıl - Otogar bölgesi analiz çalışmaları yapılmadı 2 kez yıl 2 Kez/Yıl Bakım onarım ve çevre düzeni çalışmaları %100 %100 %100 HEDEF: Şehir içi toplu taşıma sisteminin geliştirilmesi. Şehir içi toplu taşıma sisteminin geliştirilmesi. Faaliyet Faaliyet Özel halk aracı çalışmalarının hizmet odaklı olarak sürekli denetim ve kontrolü Araç modellerinin ver görünümlerinin iyi olması Faaliyet Ulaşım güzergahları üzerinde eski durakların iyileştirilmesi ve ihtiyaç olan yerlere yeni duraklar yapılması 2012 Tahmini Anket araştırması yapılmadı 1 kez yıl 1 Kez/Yıl Araç yeterlilik analiz çalışması yapılmadı 1 kez yıl 1 Kez/Yıl Araç değişikliği gerekçe raporu yapılmadı 1 kez yıl 1 Kez/Yıl Durak sayısı %80 10 Adet/Yıl 10 Adet/Yıl Bakım yapılan durak sayısı %100 %100 % 20 Mevcut Sinyalizasyon sistemi bakım onarımı %100 %100 %100 Yeni Sinyalizasyon Sistemi yapımı %100 1 Adet/Yıl Yapılmadı HEDEF: Araç parkının iyileştirilmesi. Araç parkının iyileştirilmesi. Faaliyet Faaliyet Hizmet önceliklerine göre araç durum analizinin yapılması Ekonomik ömrünü tamamlamış 15 yaşından büyük araçların elden çıkartılması ve ihtiyaca göre yeni araç alınması 2012 Tahmini Hizmet önceliklerine göre araç durum analizinin yapılması yapılmadı %100 %100 Ekonomik ömrünü tamamlamış 15 yaşından büyük araçların satış işlemleri yapılmadı %50 Yapılmadı Mevcut araçların bakım onarım çalışmaları %100 %100 %100 6 STRATEJİK ALAN: SOSYAL BELEDİYECİLİK 6.1 STRATEJİK AMAÇ: SOSYAL REFAHI ARTTIRMAK Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri HEDEF: Eğitime ve Eğitim Kurumlarına destek verilmesi. Eğitim kurumları araç ihtiyacının karşılanması Faaliyet Faaliyet Faaliyet Eğitim amaçlı ulaşım hizmetlerinde araç tahsisi yapılması Çeşitli kültürel ve sportif faaliyetlere ulaşım sağlanması Engelli öğrencilerin okul ulaşımlarının karşılanması 2012 Tahmini Tahsis edilen araç sayısı %100 1 Adet 2 Adet Ulaşımı sağlanan engelli öğrenci sayısı %100 Talep olmadı %

181 2 STRATEJİK ALAN: ÇEVRE VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2.3 STRATEJİK AMAÇ: KENT TEMİZLİĞİ STANDARTLARININ YÜKSELTİLMESİ Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri HEDEF: Haşere ile mücadelenin yapılması. Haşere ile mücadelenin yapılması. Faaliyet Faaliyet Sivrisinek, karasinek, hamamböceği, fare vb. haşerelerin üreme alanlarının periyodik olarak kontrol edilmesi, açık ve kapalı alanda ilaçlama yapılması İlaçlama ekipmanı araç-gereç alınması 2012 Tahmini İlaçlama çalışması % Ha 800 Ha İlaç alımı % litre 680 Litre İlaçlama ekipmanı araç-gereç alınması İhtiyaca göre İhtiyaca göre İhtiyaca göre İlaçlama ekipmanı bakım ve onarımı %100 %100 %100 HEDEF: Sahipli ve sahipsiz hayvan sağlığı iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması. Sahipli ve sahipsiz hayvan sağlığı iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması. Faaliyet Faaliyet Faaliyet Sahipsiz hayvanların bakımevinde rehabilitasyon, kısırlaştırma, kayıt altına alınma ve sahiplendirme çalışmalarının yapılması Hayvan bakımevine iyileştirme çalışmalarının yapılması Kurban Bayramında sağlıklı koşullarda hayvan kesilebilecek alanların oluşturulması ve tedbirlerin alınması 2012 Tahmini Sahipsiz hayvanlara yönelik kısırlaştırma ve kayıt için hizmet satın alınması %200 2 kez/yıl 2 kez/yıl Hayvan bakımevine iyileştirme çalışmalarının yapılması %100 %100 %100 Kurban kesim yerlerinin oluşturulması %100 %100 %100 HEDEF: Hayvan kesimi ve muayene işlemlerinin yapılması. Hayvan kesimi ve muayene işlemlerinin yapılması. Faaliyet Hayvan kesimi ve muayene yapılması 2012 Tahmini Kesilen hayvan sayısı (Küçükbaş+Büyükbaş) % adet/yıl Adet/Yıl Muayene yapılan hayvan sayısı (Küçükbaş+Büyükbaş) % adet/yıl 205 Adet/Yıl 5 STRATEJİK ALAN: SAĞLIK 5.1 STRATEJİK AMAÇ: SAĞLIKLI BİR TOPLUM OLUŞTURMAK Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri HEDEF: Gıdaların ve gıda tesislerinin tamamen hijyen hale getirilmesi. Gıdaların ve gıda tesislerinin hijyen hale getirilmesi Faaliyet Faaliyet Faaliyet Kaçak et denetim ekibinin personel ve teknik açıdan güçlendirilmesi Zararlı ve bozuk gıdaların imha edilmesinin sağlanması Belediye Mezbaha sının daha hijyen duruma getirilmesi 2012 Tahmini Kaçak et denetim ekibinin oluşturulması yapılmadı - - Gıda denetim seminerleri yapılmadı - - Denetim sonucunda imha edilen zararlı gıdalar %100 %100 %100 Dezenfektan malzemesi alımı %100 %100 % STRATEJİK ALAN: DENETİM 1 STRATEJİK AMAÇ: SAĞLIĞI VE HUZURU TEHDİT EDEN UNSURLARI ORTADAN KALDIRABİLMEK, SAĞLIKLI VE TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALABİLMEK Hedef HEDEF: Gıda üretimi ve satışı tapan işyerlerinin denetiminin yapılması. Gıda üretimi ve satışı tapan işyerlerinin denetiminin yapılması. 181

182 Hedefi Faaliyet ve Projeler Göstergeleri Faaliyet Faaliyet Denetim ekibinin oluşturulması Denetimlerin yapılması ve raporlanması 2012 Tahmini Denetim ekibinin oluşturulması yapılmadı - - Denetim raporları yapılmadı

183 9 STRATEJİK ALAN: KENT EKONOMİSİ HAL MÜDÜRLÜĞÜ 1 STRATEJİK AMAÇ: KENTİN EKONOMİK ALANDAKİ GELİŞİMİNİ VE KALİTİELİ MALIN HALKA ULAŞIMINI SAĞLAMAK Hedef HEDEF: Tarımsal ekonominin planlanması ve geliştirilmesi ve hal Yasası gereği üreticiden Tüketiciye taze ve ucuz sebze meyve ulaştıracak alt yapı oluşturmak Hedefi 01 Ocak 2012 tarihinde Yürürlüğe giren hal yasası çerçevesinde Tarımsal ekonomiye yön vermek ve yasada belirtilen eksikliklerin tamamlanması Faaliyet İlgili kurumlarla ortak çalışmaların yapılması, bu yönde politikalar geliştirilerek,personelin eğitim amaçlı toplantı ve seminerlere katılımının sağlanması Faaliyet Üretici birlikleri ve üreticilerle ortak seminerler yapılması Faaliyet ve Sebze ve meyve halinin etkinliğinin artırılması, yeni hizmet binasının mevzuatta belirtilen şekilde Projeler Faaliyet yıl içerisinde tam kapasiteli çalıştırılmak üzere oluşturulması Faaliyet Üreticilere yönelik kaliteli üretim konusunda eğitim çalışmalarına destek verilmesi Faaliyet Yürürlüğe giren Hal yasası gereği yasada belirten norm kadroların oluşturulması Not: Yukarıda belirtilen 1,2, ve 4. Fıkralardaki faaliyetlerin yılda 1 kez yapılması Göstergeleri Hedef Hedefi Faaliyet ve Projeler 2012 Tahmini Seminer sayısı 1 1 Düzenlenmedi Hizmet binasının yapılması Yapılmadı % 100 Yapılmadı Üreticilere yönelik kaliteli üretim konusunda eğitim çalışmaları - - Yapılmadı HEDEF: Kapalı Pazar yerinin etkinliğinin artırılması ve idame edilmesi Kapalı Pazar yerinin etkinliğinin artırılması ve idame edilmesi Faaliyet Kapalı Pazar yeri giriş ve çıkış sistemi, hoparlör ve mobese sisteminin yenilenmesi 183

184 BELEDİYE ŞİRKETLERİNE AİT FAALİYET RAPORU BETA ULAŞIM TEMİZLİK İNŞAAT JEOTERMAL KAYNAKLAR VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ SAN.TİC.LTD. ŞTİ. YILI FAALİYET RAPORU Şirketimiz tarihinde Bergama Belediyesi tarafından kurulmuştur. Şirketimizin sermayesi ,00.-TL olup; sermayenin ,00.-TL sı Bergama Belediyesi ne, 50,00.-TL sı yine Bergama Belediyesi nin diğer şirketi olan Bakırçay Madencilik Müteahhitlik Müşavirlik Tanıtım Organizasyon Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi ne aittir. Şirketimizin Faaliyet Alanları ; İnşaat Müteahhitlik, Ulaştırma, Temizlik, Jeotermal Kullanımı, Turizm İşletmeciliği kapsamında faaliyet vermektedir. -Bergama jeotermal sahasından temin edilen jeotermal enerjinin değerlendirilerek konutları merkezi sistemle ısıtılması, -Konusu ile ilgili hizmet personeli temin ederek çeşitli ihaleler kapsamında personel çalıştırılması, -Beton parke, bordür, yağmur oluğu vb. beton elemanları üretimi yapmak üzere kurulmuş tesisi bulunmakta olup tesis 2008 yılında kiralama yapılmıştır.2010 yılı içinde tesisi kiralayan firma ile sözleşme feshedilmiştir. Şirketimiz 2011 yılında 6111 sayılı yasa ile ve Belediye Başkanımızın da destekleri ve yardımları ile Resmi Borçlarını yapılandırma yoluna gidilmiş ve buna ait taksitler düzenli olarak ödenmektedir. yılında Bergama Belediyesi nden alınan 10 adet hizmet halesi Hakediş Dosyaları tamamlanarak ilgili kişilere imzalatılmış ve üst yazı ile ihaleyi yapan birimlerine teslim edilmiştir. Ayrıca yılı Aralık ayında Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarımız Belediye Başkanımızın da destekleri ve yardımları ile 48.maddeye göre yapılandırarak şirketimiz 2014 yılı için Bergama Belediyesi nin ihalelerine katılmış ve 10 adet hizmet ihalesi almıştır. Şirketimizin yeniden yapılandırılan borçları taksit planı dahilinde imkanlar ölçüsünde ödenmektedir. Merkez büro, jeotermal büro, jeotermal şantiye ve hizmet ihaleleri kapsamında personel olmak üzere toplam 169 personel ile hizmet vermeye devam etmektedir. Şirketimizin Vergi Dairesine ve S.G.K. ya olan borçları olan 6111 sayılı yasaya göre taksitlendirilmiş olup, düzenli olarak ödenmektedir. yılında yapılan ödeme aşağıdaki gibidir; TOPLAM BORÇ TAKSIT TUTARI ÖDENEN TUTAR Vergi Dairesi ,95.-TL ,86.-TL ,27.-TL. S.G.K ,14.-TL ,36.-TL ,16.-TL. Bunun dışında yılı içerisinde tahakkuk eden cari dönem vadeli vergi ve prim borçlarımızdan Vergi Dairesine (Toplam; ,89.-TL.) ve S.G.K. ya (Toplam; ,46.-TL.) borçlar düzenli olarak ödenmiştir. 184

185 HİZMET İHALELERİ : 1. yılı Zabıta Destek Hizmeti Alımı İşi, 2. Bergama Belediyesi sınırları içinde yılı Yol ve Üst Yapı Bakım Onarım ve Müdahale Hizmetleri İşi, 3. Yılı İçerisinde Ulaşım Destek Hizmeti Alımı İşi, 4. Yılı İçerisinde Su Şebekede İşçilik Hizmeti Alımı İşi, 5. Yılı İçerisinde Mezbaha Kesim Ve Kesim Sonrası Hizmetleri İşi, 6. Yılı İçerisinde İtfaiye Müdürlüğü için Destek Hizmeti Alımı İşi, 7. Yılı İmar Düzenleme Ve Uygulama Hizmetleri İşi, 8. Yılı İçerisinde Muhtelif İdari Birimlere Yardımcı Hizmetli Alımı İşi, 9. Şehrimizde Yılı İçerisinde 500 Yoksul Kişiye Bergama Belediyesi Aşevinde Günde 1 Öğün Yemek Yapılması ve Dağıtılması İşi, 10. Yılı İçerisinde Katı Atık Tesisleri Hizmet Alımı İşi, Bu ihalelerdeki gelir ve gider durumumuz aşağıdaki gibidir ; İHALE ADI GELİR GİDER Mezbaha Kesim ,13.-TL ,07.-TL. İmar Düzenleme ,10.-TL ,56.-TL. Büro Hizmetleri ,21.-TL ,38.-TL. Aşevi İhalesi ,25.-TL ,81.-TL. Ulaşım Destek İhalesi ,20.-TL ,10.-TL. Zabıta Destek İhalesi ,18.-TL ,48.-TL. İtfaiye Destek İhalesi ,81.-TL ,12.-TL. Yol Üst Yapı İhalesi ,79.-TL ,29.-TL. Su Şebeke İhalesi ,82.-TL ,78.-TL. Katı Atık İhalesi ,34.-TL ,25.-TL. TOPLAM ,83.-TL ,84.-TL. Organizasyon İhalesi ,00.-TL ,24.-TL. (Kermes Organizasyon ) Doğu Akdeniz EMITT Fuarı ,00.-TL ,63.-TL. Kazancı Köprüsü Temizlik İşi ,00.-TL ,73.-TL. GENEL TOPLAM ,83.-TL ,44.-TL. Bu ihaleler haricinde yılında 56 adet doğrudan temin şeklinde ihale yapılmış olup, ihalelerden ,16.-TL. gelir elde edilmiş ve ,02.-TL. gider yapılmıştır yılı içinde 7.392,82.-TL. harcanarak Bergama Belediyesi Sosyal Tesislerindeki Aşevine Pide Fırını yaptırılmış olup, ilçemizde vefat eden kişilerin cenazelerine 150 adet pide yapılıp gönderilmektedir. Ayrıca Bergama Belediyesi Sosyal Tesislerindeki ilçemizdeki yoksul kişilere günde 1 öğün yemek yapılarak evlerine kadar dağıtılmaktadır yılı hizmet ihaleleri Aralık- ayında yapılmış olup, şirketimiz 12 adet hizmet ihalesini almıştır yılı Zabıta Destek Hizmeti Alımı İşi, 185

186 12. Bergama Belediyesi sınırları içinde 2014 yılı Yol ve Üst Yapı Bakım Onarım ve Müdahale Hizmetleri İşi, Yılı İçerisinde Ulaşım Destek Hizmeti Alımı İşi, Yılı İçerisinde Su Şebekede İşçilik Hizmeti Alımı İşi, Yılı İçerisinde Mezbaha Kesim Ve Kesim Sonrası Hizmetleri İşi, Yılı İçerisinde İtfaiye Müdürlüğü için Destek Hizmeti Alımı İşi, Yılı İmar Düzenleme Ve Uygulama Hizmetleri İşi, Yılı İçerisinde Muhtelif İdari Birimlere Yardımcı Hizmetli Alımı İşi, 19. Şehrimizde 2014 Yılı İçerisinde Bergama Belediyesi Aşevinde Halk Ekmek Yapımı ve Dağıtımı, 500 Yoksul Kişiye Günde 1 Öğün Yemek Yapılması ve Dağıtılması İşi, Yılı İçerisinde Katı Atık ve Atık Su Arıtma Tesisleri İşletme İşi, 21. Bergama Belediyesi 2014 Yılı İçerisinde 14 Kalem Organizasyon Hizmeti Alımı İşi. 22. Bergama Uluslar arası 14.Kardeş Şehirler Olimpiyatı Organizasyonu İşi. İHALE ADI İHALE SÖZLEŞME BEDELİ Mezbaha Kesim ,28.-TL. İmar Düzenleme ,80.-TL. Büro Hizmetleri ,76.-TL. Aşevi İhalesi ,50.-TL. Ulaşım Destek İhalesi ,48.-TL. Zabıta Destek İhalesi ,44.-TL. İtfaiye Destek İhalesi ,48.-TL. Yol Üst Yapı İhalesi ,60.-TL. Su Şebeke İhalesi ,52.-TL. Katı Atık İhalesi ,88.-TL. 14 Kalem Organizasyon ,00.-TL. 14.Kardeş Şehir Olimpiyatları ,00.-TL. TOPLAM ,74.-TL. EKMEK BÜFELERİ ; Fatih Polyester Turizm Gıda Ltd.Şti.'den 06 Ekim 2010 tarih ve nolu fatura ile alınan 7 adet Polyester Ekmek Kabini ilçemizde Zafer Mahallesi, Selçuk Mahallesi, Ulucami Mahallesi, Fevzipaşa Mahallesi, Fatih Mahallesi, Turabey Mahallesi ve Atatürk Mahallesi olmak üzere 7 ayrı noktaya kurulmuş ve 2011 yılından itibaren ekmek satışı yapılmaya başlanmıştır..bu büfelere Özürlü Personel alınarak çalıştırılmaktadır. Ekmek Büfelerinden yılında ,79.-TL. gelir elde edilmiş; buna karşılık ,23.-TL. ekmek alışı yapılmıştır. DİĞER İŞLERİMİZ ; Bergama Belediyesi'ne doğrudan temin yolu ile 3 adet aracımız (Su Şebeke, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ne) kiralanmış olup, bu kiralamadan ,00.-TL. gelir elde edilmiştir. 7850/ KONUT EŞDEĞER BERGAMA JEOTERMAL ISITMA SİSTEMİ Jeotermal sistemde ilk kez 27- Aralık 2004 yılında Yuvam sitesinde 42 konutla başlayan konut ısıtmacılığında yılı itibariyle toplam 500 Konut sayısıyla ısıtmaya devam edilmektedir. Yuvam sitesi sisteminde herhangi bir aksaklık bulunmamaktadır. 186

187 Bayatlı sitesinde 2005 yılında başlanan ısıtma sisteminde ise yılı itibariyle toplam üye sayımız 357 abonedir ısıtma yılı içerisinde herhangi bir üye kaydı yapılmamıştır. Bayatlı sitesi ısıtmasında kış aylarında ayda ortalama şikayet alınmakta sistemdeki bu aksaklıklar küçük çaplı müdahalelerle teknik ekiplerimiz tarafında anında müdahale edilerek giderilmeye çalışılmaktadır. Jeotermal sistemde devreye alınmış DB-2 kuyusu ile ısınma yapılmaktadır. Sisteme katılım ve kullanım ücretleri aşağıdaki gibidir: SİSTEME KATILIM BEDELİ: 100 m² Birim fiyatı 1.900,00.-TL. olup bunun üzerindeki her m² konut ölçülerek Toplam sisteme katılım bedeli hesaplanmaktadır. Örneğin:135 m² bir konut için, 135x19,00.-TL.=2.565,00.-TL. sisteme katılım bedeli ödenecektir. JEOTERMAL KULLANIM BEDELİ: * 100 M² Kullanım fiyatı Kış dönemi Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan dahil olmak üzere 6 ay Isıtma ve Kullanım suyu ücreti olarak 100,00.-TL. ücret alınmaktadır. * 100 m² Kullanım fiyatı Yaz dönemi Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim olmak üzere 6 ay sadece kullanım suyu ücreti olarak 50,00.-TL. ücret alınmaktadır. * 100 m² bir konutun 1 yıllık toplam ödeyeceği Jeotermal Kullanım ücreti KDV dahil 900,00.-TL. dir. * Jeotermal sistem kış aylarında şirketimize aylık ortalama ,00.-TL. gelir sağlamaktadır. 187

188 BAKIRÇAY MADENCİLİK MÜTEAHHİTLİK MÜŞAVİRLİK TANITIM ORGANİZASYON HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ YILI FAALİYET RAPORU Şirketimiz tarihinde Bergama Belediyesi tarafından kurulmuştur. Şirketimizin sermayesi ,00-TL olup, sermayenin ,00-TL sı Bergama Belediyesi ne, ,00-TL sı yine Bergama Belediyesi nin diğer şirketi olan Beta Ulaşım Temizlik İnşaat Jeotermal Kaynaklar Ve Turizm İşletmeciliği Sanayi Ticaret Limited Şirketi ne, 5.000,00-TL sı Nike Müşavirlik Müteahhitlik Temizlik Bayındırlık Ulaşım Hizmetleri Sanayi Ticaret Limitet Şirketi ne aittir. Şirketimizin Faaliyet Alanları -Maden ve taş ocakları işletmesi, granit parke taşı imalatı ve ticareti, -Her türlü gıda ve ihtiyaç maddesinin alım satımını yapmak, toptan-perakende satış mağazaları açmak, -Her türlü tanıtım ve organizasyon faaliyetinde bulunmak, -Konusu ile ilgili hizmet ihalelerine katılarak bunları yüklenmek ve yerine getirmek, -Konusu ile ilgili her türlü taşıt aracı iktisap etmek gerektiğinde sahip olduğu her türlü taşıt araçları üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak, Şirketimiz Kleopatra Güzellik Ilıcası Tesislerini işletmekte olup, burada her türlü yemekli-yemeksiz nişan, düğün, özel organizasyonlar, özel toplantı vb. faaliyetlerde bulunmaktadır. Bunun yanında Bergama Belediyesi Hizmet Binası içindeki çay ocağı işletmektedir. Şirketimizin Vergi Dairesine ve S.G.K. ya olan borçları olan 6111 sayılı yasaya göre taksitlendirilmiş olup, düzenli olarak ödenmektedir yılında ödenen 6111 sayılı yasa taksit ödemesi aşağıdaki gibidir; TOPLAM BORÇ TAKSİT TUTARI ÖDENEN TUTAR Vergi Dairesi ,10.-TL ,79.-TL ,42.-TL. S.G.K ,75.-TL ,99.-TL ,12.-TL. Bunun dışında yılı içerisinde tahakkuk eden cari dönem vadeli vergi borçlarımızdan Vergi Dairesine (Toplam; 7.423,63.-TL.) borçlar düzenli olarak ödenmiştir.. GÜZELLİK ILICASI TESİSLERİ : Şirketimizin şubesi olan Kleopatra Güzellik Ilıcası Tesisleri yeniden yapılandırılarak temiz, kaliteli ve güler yüzlü personelleri ile faaliyetlerine hızla devam etmektedir. Şirketimizin faaliyet alanları kapsamında 58 personel ile hizmet vermeye devam etmektedir. yılı içinde Düğün, Nişan vb. merasimleri, yemekli toplantı organizasyonları talepleri değerlendirilmekte, ayrıca halka açık piknik alanı, Alakart Restaurant, açık hava kafe ve Aquapark işletmesi olarak faaliyet gösterilmiştir. yılı Geleneksel Ramazan Etkinliklerimiz yine Ramazan Ayında tesislerimizde düzenlenmiştir. 188

189 ÇAY OCAĞI : Şirketimiz Bergama Belediyesi Hizmet Binası içindeki Çay Ocağında çay, meşrubat satışı yapılmaktadır. Burada 3 adet personelimiz çalışmaktadır. Şirketimiz bunların haricinde yılında Bergama Belediyesi ne doğrudan temin yapılan işler neticesinde ,68.-TL. gelir elde edilmiş, buna karşılık ,32.-TL. gider yapılmıştır. 189

190 BERGAMA PAMUK İPLİĞİ VE DOKUMA SANAYİİ T.A.Ş. YILI FAALİYET RAPORU Bergama Pamuk İpliği ve Dokuma Sanayi T.A.Ş. kısaca Tekstil Fabrikası Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih 2005/72 sayılı kararına istinaden 446 Sayılı Kanunun 2/i maddesi çerçevesinde bila bedel ile 14.Temmuz.2005 tarihinde Bergama Belediye Başkanlığı na devredilmiştir. Şirketimizin sermayesi ,00-TL olup %99,98 i Sümer Holding A.Ş. tarafından Bergama Belediye Başkanlığı na devredilmiştir. Şirketin sermaye dağılımı; 1.) Bergama Belediyesi ,38-TL 2.) Tarım Satış Kooperatifler Birliği 4.182,87-TL 3.) Türkiye İş Bankası 2.478,00-TL 4.) Bergama Tarım Satış Kooperatifi 70,80-TL 5.) Zeytindağ Belediyesi 28,32-TL 6.) Aklan Tarım 1.770,00-TL 7.) Gerçek ve tüzel kişiler 2.990,63-TL şeklindedir. Şirketimizin Vergi Dairesine ve S.G.K. ya olan borçları olan 6111 sayılı yasaya göre taksitlendirilmiş olup, düzenli olarak ödenmektedir. yılında 6111 sayılı yasaya göre yatırılan taksit toplamı aşağıdaki şekildedir; TOPLAM BORÇ TAKSİT TUTARI ÖDENEN TUTAR Vergi Dairesi ,03.-TL ,72.-TL ,27-TL. S.G.K ,54.-TL ,36.-TL ,25.-TL. Bunun dışında yılı içerisinde tahakkuk eden cari dönem vadeli vergi ve prim borçlarımızdan Vergi Dairesine (Toplam; 9.452,18.-TL.) ve S.G.K. ya (Toplam; ,08.-TL.) borçlar düzenli olarak ödenmiştir. 1. yılı içerisinde Fabrika yerleşkesi içerisinde kiracılarımız olan Özmüge Gıda Ltd.Şti, Hüseyin GİDER, Kaikos Tur.Hayv.Gıda Ltd.Şti. ve As Orman Ürünleri Ltd.Şti. den toplam ,45.-TL.+K.D.V. kira geliri elde edilmiştir. 2. Şirket bünyesinde nöbetçi personel olarak 6 kişi çalışmaktadır. 3. Tekstil Fabrikası Lojmanları tadilatı ve çevre işlerinin kalan kısımlarını tamamlamak üzere Özçağla İnşaat Ltd.Şti. ile Temmuz- ayında ,00.-TL.+K.D.V.bedel ile anlaşma yapılmış ve Ocak-2014 ayında yüklenici firma tarafından iş teslim edilmesi planlanmıştır. 6. Lojmanlardan (H Blokta) 5 adedi Dokuz Eylül Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunda görevli bulunan personele aylık 200,00.-TL.+K.D.V.bedel ile kiraya verilerek toplam 4.500,00.-TL.+K.D.V kira geliri elde edilmiştir. 190

191 191

192 A- ÜSTÜNLÜKLER 1. Sosyal belediyecilik anlayışının yerleşmiş olması. 2. Katılımcı, demokratik, dayanışmacı, değişim ve gelişime açık, çağdaş insan odaklı bir yönetim anlayışı olması 3. Kültür ve sanat faaliyetlerinin etkin yapılması. 4. Üniversite ler, STK lar, kişi ve kuramlarla işbirliğine yönelik katılımcı yönetim anlayışının olması. 5. Dürüst, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışına sahip olması 6. Güncel mevzuata erişebilme olanağının bulunması 7. E-Belediye uygulama entegrasyonunun sağlanmış olması 8. Sportif ve sosyal etkinlik alanlarının yapılmış olması 9. İmar Planı paftaların sayısal ortamda bulunması 10. Belediye Gayrimenkul stokunun çok olması 11. Bilgi iletişim teknolojisinin etkin kullanılması yıldır aralıksız düzenlenen Türkiye nin ilk Uluslararası festivalinin olması 13. Bergama da Uluslararası Gençlik Olimpiyatlarının yapılması 14. Sosyal ve kültürel faaliyetlerde deneyimli olması 15. Belediye Konservatuarının kurulmuş, etkin faaliyette olması 16. Uluslararası düzeyde Kardeş şehir ilişkilerinin gelişmiş olması 17. Tarihi değere sahip yapılarda restorasyon çalışmalarının yapılması 18. Su kuyularının otomasyon sistemle kontrol edilmesi 19. AB Fonlarının kullanılmaya başlanması 20. Belediyemizin Tarihi Kentler Birliği ne üye olması 21. Engellilere yönelik çalışmaların kesintisiz ve geliştirilerek yapılıyor olması 22. Park yeşil alan ve çocuk oyun alanlarının arttırılmış olması 192

193 B- ZAYIFLIKLAR 1. Nitelikli, teknik ve uzman personelin az olması 2. Personel yaş ortalamasının yüksek olması 3. Arşiv yönetmeliğine uygun Dijital Arşivin olmaması 4. Birimler arası koordinasyon zayıflığı 5. Personel ödül ve ceza sisteminin olmaması 6. Personeller arası sosyal etkinlik ve kaynaşma eksikliği 7. Personel ve birimlerin performans ölçümlerinin yapılmaması 8. İmar denetim faaliyetlerinin yetersiz olması 9. Zabıta denetim faaliyetlerinin yetersiz olması 10. Gelir arttırıcı projelere önem verilmemesi 11. Coğrafi kent bilgi sistemine geçilmemiş olması 12. Görevlerin vekaleten yürütülmesi 13. AB Fonlarından yeterince faydalanılamaması 14. Dış hizmet birimlerinin dağınık ve binalarının yetersiz olması 15. Kurum içi görev değişikliği nedeniyle uzmanlaşma sağlanamaması 16. Otopark alanlarının yetersiz olması 17. Afet Yönetim Sisteminin kurulmamış olması 18. Turizm gelirlerini arttırıcı stratejilere yeterince yer verilmemesi 19. Meslek gruplarının faaliyetlerine göre uygun alanlara toplanmaması(oduncu, Kömürcü, Galerici,Tüpçü vb) 20. Borç stokunun, yıllık kesinleşen gelir bütçesinden fazla olması. 21. Hizmet içi eğitim seminerlerine ve teknik gezi imkanlarının kısıtlı düzeyde olması 193

194 194

195 1.İlçe sınırlarımız içerisinde imarlı yerleşim alanlarında mevcut otoparkların yetersiz olması nedeniyle semt veya sokaklardaki uygun alanlarda otopark yapılmasının teşvik edilmesi 2. İmar planlarında yeni yapılacak her bağımsız konuta asgari bir araç otoparkı olacak şekilde yasal düzenlemenin süratle yaşama geçirilmesi. 3. Kamulaştırma veya kişilerle anlaşma işlemlerinin gerçekleştirilememiş olmaları, aciliyeti olan işlerin gündeme alınması ve komisyon kurullarının onay sürecinin öngörülenden uzun sürmesi nedeniyle performans programında belirtilen bazı işlerin ertelenmesi nedeniyle oluşan değişimler de performans göstergesi sapmalarında temel etkenler olmaktadır. 4. Yukarıda sayılan performans göstergesinden ve faaliyet maliyetlerinden sapmanın olmaması veya mümkün olduğunca az olması konusunda Müdürlüklerce gerekli özen gösterilmektedir. Sonraki yıllarda programında yer alan ve Müdürlüğümüz sorumluluğunda yürütülen faaliyet ve projelere ait bilgiler hazırlanırken sayılan bu konular hassasiyetle ele alınacak olup, sapmanın en aza indirgenmesine yönelik çalışılacaktır. 195

196 EKLER 196

197 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Hesap Kodu Ekonomik Kod Ekonomik Kod BÜTÇE GİDERİNİN Hesap TÜRÜ Kodu I II III IV I II III IV BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ Personel Giderleri , , , Vergi Gelirleri , , , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal Ve Hizmet Alım Giderleri , , , , , , Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler , , , , , , Faiz Giderleri 0,00 0, , Diğer Gelirler , , , Cari Transferler , , , Sermaye Gelirleri , , , Sermaye Giderleri , , ,22 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI (B) , , , Sermaye Transferleri 0, , , Vergi Gelirleri 1.955, , , Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler 6.935, , ,35 0, ,00 0, Diğer Gelirler 9.424,53 164, ,74 BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI(A) , , ,45 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER TOPLAMI (C) NET BÜTÇE GELİRİ (D=B-C) , , , , , ,67 BÜTÇE GELİR-GİDER FARKI (D-A) , , ,78 EK-1 197

198 BİLANÇO AKTİF HESAPLAR PASİF HESAPLAR 1 - Dönen Varlıklar , Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar , Hazır Değerler , Kısa Vadeli İç Mali Borçlar , Kasa Hesabı 0, Banka Kredileri Hesabı , Alınan Çekler Hesabı 0, Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı 0, Banka Hesabı , Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı 0, Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesabı ( - ) 0, Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı 0, Proje Özel Hesabı 0, Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar 0, Döviz Hesabı , Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı 0, Döviz Gönderme Emirleri Hesabı ( - ) 0, Faaliyet Borçları , Diğer Hazır Değerler Hesabı 0, Bütçe Emanetleri Hesabı , Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı , Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı 0, Menkul Kıymet Ve Varlıklar 0, Emanet Yabancı Kaynaklar , Menkul Varlıklar Hesabı 0, Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı , Diğer Menkul Kıymet Ve Varlıklar Hesabı 0, Emanetler Hesabı , Faaliyet Alacakları , Alınan Avanslar 0, Gelirlerden Alacaklar Hesabı , Alınan Sipariş Avansları Hesabı 0, Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı , Alınan Diğer Avanslar Hesabı 0, Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı , Ödenecek Diğer Yükümlülükler , Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı , Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı 0, Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı , Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı 0, Kurum Alacakları 0, Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı , Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı 0, Kamu İdareleri Payları Hesabı , Takipteki Kurum Alacakları Hesabı 0, Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler Hesabı , Diğer Alacaklar 3.469, Borç Ve Gider Karşılıkları 0, Kişilerden Alacaklar Hesabı 3.469, Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı 0, Stoklar , Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları Hesabı 0, İlk Madde Ve Malzeme Hesabı , Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 0, Ticari Mallar Hesabı 0, Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı 0, Diğer Stoklar Hesabı 0, Gider Tahakkukları Hesabı 0, Ön Ödemeler , Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı 0, İş Avans Ve Kredileri Hesabı 0, Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı 0, Personel Avansları Hesabı 0, Sayım Fazlaları Hesabı 0, Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı , Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı 0, Akreditifler Hesabı 0, Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar , Mahsup Dönemine Aktarılan Avans Ve Krediler Hesabı 0, Uzun Vadeli İç Mali Borçlar 0, Proje Özel Hesabından Verilen Avans Ve Akreditifler Hesabı 0, Banka Kredileri Hesabı 0, Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Avans Ve Akredifleri Hesabı 0, Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı 0, Gelecek Aylara Ait Giderler 0, Tahviller Hesabı 0, Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı 0, Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı 0, Diğer Dönen Varlıklar , Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar 0, Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı , Dış Mali Borçlar Hesabı 0, İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı 0, Diğer Borçlar , Sayım Noksanları Hesabı 0, Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı 0, Duran Varlıklar , Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı , Menkul Kıymet Ve Varlıklar 0, Alınan Avanslar 0, Menkul Varlıklar Hesabı 0, Alınan Sipariş Avansları Hesabı 0, Diğer Menkul Kıymet Ve Varlıklar Hesabı 0, Alınan Diğer Avanslar Hesabı 0, Faaliyet Alacakları 0, Borç Ve Gider Karşılıkları 0,00 198

199 220 - Gelirlerden Alacaklar Hesabı 0, Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı 0, Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı 0, Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları Hesabı 0, Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı 0, Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 0, Kurum Alacakları , Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı 0, Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı , Gider Tahakkukları Hesabı 0, Mali Duran Varlıklar , Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 0, Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı , Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı 0, Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 0, Öz Kaynaklar , Maddi Duran Varlıklar , Net Değer , Arazi Ve Arsalar Hesabı , Net Değer Hesabı , Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı , Yeniden Değerleme Farkları 0, Binalar Hesabı , Yeniden Değerleme Farkları Hesabı 0, Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı , Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları , Taşıtlar Hesabı , Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı , Demirbaşlar Hesabı , Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları 0, Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı 0, Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı ( - ) 0, Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - ) , Dönem Faaliyet Sonuçları , Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı , Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı , Yatırım Avansları Hesabı 0, Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı ( - ) 0, Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0, Haklar Hesabı , Özel Maliyetler Hesabı 0, Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - ) , Gelecek Yıllara Ait Giderler 0, Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı 0, Diğer Duran Varlıklar , Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı , Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı 0, Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - ) ,20 AKTİF TOPLAMI ,22 PASİF TOPLAMI , Nazım Hesaplar 9 - Nazım Hesaplar 90 - Ödenek Hesapları 0, Ödenek Hesapları 0, Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı 0, Bütçe Ödenekleri Hesabı 0, Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı 0, Ödenekli Giderler Hesabı 0, Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı 0, Nakit Dışı Teminat Ve Kişilere Ait Menkul Kıymet Hesapları , Nakit Dışı Teminat Ve Kişilere Ait Menkul Kıymet Hesapları , Teminat Mektupları Hesabı , Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı , Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı , Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı , Taahhüt Hesapları , Taahhüt Hesapları , Gider Taahhütleri Hesabı , Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı ,28 TOPLAM ,11 TOPLAM ,11 GENEL TOPLAM ,33 GENEL TOPLAM ,33 EK-2 199

200 , ,52 1, ,35 1,00 0, , , , , , , , , , ,87 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI TABLOSU , , , , ,00 0,00 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Sermaye Transferleri ÖDENEK BÜTÇE GİDERİ EK-3 200

201 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,79 BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRMASI TABLOSU , , , , , , , ,00 0,00 ÖDENEK BÜTÇE GİDERİ EK-4 201

202 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK 1.DÜZEY ORANLARI 0% 5% 18% Personel Giderleri 18% Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 3% Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 0% 4% Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 52% Sermaye Transferleri EK-5 202

203 , , , , , , , , , ,34 GELİR BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞME RAKAMLARI , , , , ,00 0,00 Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Gelir Tahmini Net Tahsilat EK-6 203

204 204 GELİR TÜRÜNE GÖRE TAHSİLAT DEĞERLERİ EK-7 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 386,34 332,23 56,60

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI YILI PERFORMANS PROGRAMI EYLÜL 2013 1 2 Sevgili Hemşerilerim, Yaşamakta olduğumuz çağda, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki büyük gelişmeler, insanların yaşam kalitesinin, toplumsal tercihlerinin ve

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 7.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (YEREL YÖNETİMLER) YEREL YÖNETİMLER YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI İl Özel İdaresi YEREL YÖNETİMLER Yerinden yönetim ilkesini coğrafi

Detaylı

Menemen Belediyesi 2012 Performans Programı

Menemen Belediyesi 2012 Performans Programı 1 Kendiniz İçin değil,bağlı bulunduğunuz Ulus için,el birliği ile çalışınız.çalışmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 2 Hizmet ve planlamalarımızı bireysel taleplere göre değil toplumsal taleplere

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi : 12.07.2013 Kabul Sayısı : 382 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi : 31.07.2013

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler AMAÇ MADDE 1 1) Bu Yönetmeliğin amacı; Emlak ve İstimlâk

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU : Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi gereği aynı kanunun 49 ncu maddesine istinaden Belediye Meclisinin 03.02.2005

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2009 TARİH VE 107 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 GÖREVİ 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,1319 Sayılı Emlak Kanunu ve diğer kanunlarla belirlenen her türlü gelir kaleminin tahakkuk ve tahsilatını

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ T.C. TUŞBA BELEDİYESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI 1 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI Amaç 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü nün kuruluş, idari yapısı, hukukî statüsü, görev, yetki, sorumlulukları

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Mali Hizmetler EMLAK VE ÇTV ŞEFLİĞİ Tellaliye Harcını Tahsil Etmek «Emlak Beyanı Kabulü, Tarh, Tahakkuk, Tebliği «İcra ve Haciz İşlemleri «Çevre Temizlik Vergisi Beyanı Kabulü «MASRAF

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Belediyemiz Meclisi nin 05 Mayıs 2014 günlü birleşiminde komisyonumuza havale edilmiş bulunan Şişli Belediye Başkanlığı nın 2013 yılı kesin

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Silivri

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM,HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR MADDE 1- AMAÇ: Bu Yönetmeliğin amacı; Çerkezköy

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı,nün teşkilat

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER Aşağıda belirtilen görevler, Malî Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür: a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı