T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI"

Transkript

1 T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI FARKLI JEOLOJİK ORTAMLARDA YAPILAN BASINÇLI SU TESTİ VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ DÖNEM PROJESİ ÖZGÜR YAĞCIOĞLU DENİZLİ, TEMMUZ

2 T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI FARKLI JEOLOJİK ORTAMLARDA YAPILAN BASINÇLI SU TESTİ VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ DÖNEM PROJESİ ÖZGÜR YAĞCIOĞLU DENİZLİ, TEMMUZ

3 KABUL VE ONAY SAYFASI ÖZGÜR YAĞCIOĞLU tarafından hazırlanan Farklı Jeolojik Ortamlarda Yapılan Basınçlı Su Testi Verilerinin Değerlendirilmesi adlı proje çalışması Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Dönem Projesi olarak kabul edilmiştir. İmza Danışman Doç. Dr. İbrahim ÇOBANOĞLU... Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu nun. tarih ve. sayılı kararıyla onaylanmıştır.... Prof. Dr. Uğur YÜCEL Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

4 Bu projenin tasarımı, hazırlanması, yürütülmesi, araştırmalarının yapılması ve bulgularının analizlerinde bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle riayet edildiğini; bu çalışmanın doğrudan birincil ürünü olmayan bulguların, verilerin ve materyallerin bilimsel etiğe uygun olarak kaynak gösterildiğini ve alıntı yapılan çalışmalara atfedildiğine beyan ederim. ÖZGÜR YAĞCIOĞLU

5 ÖZET FARKLI JEOLOJİK ORTAMLARDA YAPILAN BASINÇLI SU TESTİ VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ ÖZGÜR YAĞCIOĞLU PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI (TEZ DANIŞMANI:DOÇ. DR. İBRAHİM ÇOBANOĞLU) DENİZLİ, TEMMUZ Bu proje çalışmasında baraj ve göletlerde zemin ve kayalardaki geçirimliliğin belirlenmesi amacıyla kullanılan Basınçlı Su(Lugeon) Testi ana hatları ele alınmıştır. Elde edilen verilerin hesaplanması ve yorumlanması işlem aşamaları anlatılmıştır. Afyonkarahisar ili sınırları içerisinde yer alan çeşitli gölet projelerinin etüt işleri kapsamında açılan temel sondaj kuyularında, farklı jeolojik ortamlarda yapılan basınçlı su testlerinin sonuçları ve elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Gölet yerlerindeki arazi çalışmalarında yüzeylenmeler ve sondajlardan yararlanılmıştır. Sondajlarda yapılan basınçlı su testleri ile ana kayanın geçirimlilik durumu belirlenmiştir. Gövde altından oluşabilecek su kaçaklarının engellemesi için yapılacak olan perde enjeksiyonu projelerinin oluşturulması için veri sağlanmıştır. Elde edilen verilerden enjeksiyon perdesinin derinlikleri hesaplanmıştır. Sondajlardan elde edilen karotlardan ana kayanın RQD, ayrışma derecesi ve çatlak sıklığı parametreleri belirlenmiştir. Bu parametrelerden RQD ve ayrışma derecesinin basınçlı su testi sonuçları ile olan ilişkisi ve litolojik özellik ve çeşitliliğe bağlı olarak deney sonuçlarındaki değişimler incelenmiştir. ANAHTAR KELİMELER:Lugeon, Test, Geçirimlilik, Enjeksiyon, i

6 ABSTRACT EVALUATİON OF LUGEON TEST VALUES IN DİFFERENT GEOLOGİCAL CONDİTİONS MSC NON-THESIS ÖZGÜR YAĞCIOĞLU PAMUKKALE UNIVERSITY INSTITUTE OF SCIENCE GEOLOGİCAL ENGİNEERİNG (SUPERVISOR:ASSOC. PROF. DR. İBRAHİM ÇOBANOĞLU) DENİZLİ, JULY 2017 In this study, the Lugeon test (LT) was investigated to determine the permeability of the soil and rock in dams and ponds. Calculation of the obtained data and interpretation process steps are explained. Lugeon tests results obtained in different geological environments and the obtained data were evaluated in drilling wells within the study projects of various pond projects located in Afyonkarahisar region. The permeability of the bedrock was determined by the Lugeon tests. Different data is provided to establish curtain injection projects to prevent water leaks that can occur under the pond body. The depth of the injection plan was calculated from the obtained Lugeon test data. RQD, alteration degree and crack frequency of the main rock were determined from the cores obtained from the boreholes. With these parameters, the relationship between RQD and the degree of alteration with Lugeon tests results is evaluated. The effects and changes of lithological properties on the experimental results are also examined. KEYWORDS:Lugeon, Test, Permeability, Injection ii

7 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET... i ABSTRACT... ii İÇİNDEKİLER... iii ŞEKİL LİSTESİ... v TABLO LİSTESİ...vi ÖNSÖZ... vii 1. GİRİŞ BASINÇLI SU (LUGEON) TESTİ Genel Bilgiler Basınçlı Su Testi Uygulama Şekilleri Tek Pakerli Basınçlı Su Testi Çift Pakerli Basınçlı Su Testi Basınçlı Su Testi Koşullarının Sağlanması Basınçlı Su Testi Verilerinin Değerlendirilmesi Lugeon Değerinin Hesaplanması Emilme Katsayısının Hesaplanması Gerçek(Efektif) Basınç Değerinin Bulunması Lugeon Değeri İle Grafiğin Yorumu Ve Değerlendirilmesi ÖRNEK ÇALIŞMALAR Demirçevre Göleti Temel Sondaj Çalışması Çalışma Alanı Ve Proje Çalışma Alanının Jeolojisi Zemine Ait Mühendislik Özellikleri SK 1 Nolu Temel Sondaj Kuyusu SK 2 Nolu Temel Sondaj Kuyusu SK 3 Nolu Temel Sondaj Kuyusu Basınçlı Su Testi Verileri Basınçlı Su Testi Verilerinin Değerlendirilmesi Karamık Göleti Temel Sondaj Çalışması Çalışma Alanı Ve Proje Çalışma Alanının Jeolojisi Zemine Ait Mühendislik Özellikleri SK 1 Nolu Temel Sondaj Kuyusu SK 2 Nolu Temel Sondaj Kuyusu SK 3 Nolu Temel Sondaj Kuyusu SK 4 Nolu Temel Sondaj Kuyusu SK 5 Nolu Temel Sondaj Kuyusu Basınçlı Su Testi Verileri Basınçlı Su Testi Verilerinin Değerlendirilmesi Ekinhisar Göleti Temel Sondaj Çalışması Çalışma Alanı Ve Proje Çalışma Alanının Jeolojisi Zemine Ait Mühendislik Özellikleri SK 1 Nolu Temel Sondaj Kuyusu SK 2 Nolu Temel Sondaj Kuyusu iii

8 SK 3 Nolu Temel Sondaj Kuyusu SK 4 Nolu Temel Sondaj Kuyusu SK 5 Nolu Temel Sondaj Kuyusu Basınçlı Su Testi Verileri Basınçlı Su Testi Verilerinin Değerlendirilmesi Başören Göleti Temel Sondaj Çalışması Çalışma Alanı Ve Proje Çalışma Alanının Jeolojisi Zemine Ait Mühendislik Özellikleri SK 1 Nolu Temel Sondaj Kuyusu SK 2 Nolu Temel Sondaj Kuyusu SK 3 Nolu Temel Sondaj Kuyusu SK 4 Nolu Temel Sondaj Kuyusu SK 5 Nolu Temel Sondaj Kuyusu Basınçlı Su Testi Verileri Basınçlı Su Testi Verilerinin Değerlendirilmesi SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ iv

9 ŞEKİL LİSTESİ Sayfa Şekil 2.1: Tek pakerli ve çift pakerli basınçlı su testi... 3 Şekil 2.2: Grafik Yöntemi ile Lugeon Değerinin Belirlenmesi... 6 Şekil 2.3: Gerçek Basıncın Hesaplanması... 9 Şekil 2.4: Tijlerde Sürtünme Kaybını Gösteren Abak Şekil 2.5: Demir Boru ve AX tipi tijlerde sürtünme kayıpları Şekil 2.6: BX ve NX tipi tijlerde sürtünme kayıpları Şekil 2.7: Basınçlı su deneylerinde elde edilen eğri tipleri ve yorumları (Albayrak,1975) Şekil 2.8:Camberfot a göre basınçlı su deneyi eğri tipleri ve yorumları (Albayrak,1975) Şekil 2.9: Lugeon değerine göre enjeksiyon perdesi derinliğinin belirlenmesi (Şekercioğlu, 1998 den uyarlanmıştır) Şekil 3.1: Çalışma alanı yer bulduru haritası Şekil 3.2: Gövde ekseni yer bulduru haritası Şekil 3.3: Çalışma alanı yer bulduru haritası Şekil 3.4: Gölet ekseni yer bulduru haritası Şekil 3.5: Çalışma alanı ve çevresine ait stratigrafik sütun kesit Şekil 3.6: Çalışma alanı yer bulduru haritası Şekil 3.7: Gölet ekseni yer bulduru haritası Şekil 3.8: Çalışma alanı yer bulduru haritası Şekil 3.9: Gölet ekseni yer bulduru haritası v

10 TABLO LİSTESİ Sayfa Tablo 2.1: Derinliğe bağlı basınç çizelgesi... 5 Tablo 2.2: Lugeon değerine göre geçirimliliğin belirlenmesi Tablo 3.1: Temel sondaj kuyularının yeraltı suyu durumları Tablo 3.2: Temel sondaj kuyularının yerleri ve derinlikleri Tablo 3.3: SK - 1 Temel sondaj kuyusu Basınçlı su testi verileri Tablo 3.4: SK - 2 Temel sondaj kuyusu Basınçlı su testi verileri Tablo 3.5: SK - 3 Temel sondaj kuyusu Basınçlı su testi verileri Tablo 3.6: Temel sondaj kuyularında yeraltısuyu durumu Tablo 3.7: Temel sondaj kuyularının yerleri ve derinlikleri Tablo 3.8: SK - 1 Temel sondaj kuyusu Basınçlı su testi verileri Tablo 3.9: SK - 2 Temel sondaj kuyusu Basınçlı su testi verileri Tablo 3.10: SK - 3 Temel sondaj kuyusu Basınçlı su testi verileri Tablo 3.11: SK - 4 Temel sondaj kuyusu Basınçlı su testi verileri Tablo 3.12: SK - 5 Temel sondaj kuyusu Basınçlı su testi verileri Tablo 3.13: Temel sondaj kuyularında yeraltı suyu durumu Tablo 3.14: Temel sondaj kuyularının yerleri ve derinlikleri Tablo 3.15: SK - 1 nolu temel sondaj kuyusu basınçlı su testi verileri Tablo 3.16: SK - 2 nolu temel sondaj kuyusu basınçlı su testi verileri Tablo 3.17: SK - 3 nolu temel sondaj kuyusunun basınçlı su testi verileri Tablo 3.18: SK - 4 nolu temel sondaj kuyusu basınçlı su testi verileri Tablo 3.19: SK - 5 nolu temel sondaj kuyusu basınçlı su testi verileri Tablo 3.20: Temel sondaj kuyularında yeraltı suyu durumu Tablo 3.21: Temel sondaj kuyularının yerleri ve derinlikleri Tablo 3.22: SK - 1 nolu temel sondaj kuyusu basınçlı su testi verileri Tablo 3.23: SK - 2 nolu temel sondaj kuyusu basınçlı su testi verileri Tablo 3.24: SK - 3 nolu temel sondaj kuyusu basınçlı su testi verileri Tablo 3.25: SK - 4 nolu temel sondaj kuyusu basınçlı su testi verileri Tablo 3.26: SK - 5 nolu temel sondaj kuyusu basınçlı su testi verileri vi

11 ÖNSÖZ Bu çalışma, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı nda Yüksek Lisans Dönem Projesi olarak hazırlanmıştır. Proje danışmanı olarak çalışmanın tüm aşamasında bilgi ve desteğini esirgemeyen, çalışmanın gerçekleştirilmesi için gerekli ortamı hazırlayarak karşılaşılan güçlüklerin aşılmasında yol gösterici olan Sayın Doç. Dr. İbrahim ÇOBANOĞLU na içten teşekkürlerimi sunarım. Proje çalışmasının verilerinin elde edildiği, aynı zamanda çalışma arkadaşlarım olan Devlet Su İşleri 11. Sondaj Şube Müdürlüğü personeline teşekkürlerimi sunarım. Proje çalışması sırasında göstermiş olduğu maddi, manevi her türlü fedakârlığı için, babam, anneme ve kardeşime en içten teşekkürlerimi sunarım. Özgür YAĞCIOĞLU Denizli 2017 vii

12 1. GİRİŞ Bu çalışmada ağırlıklı olarak su ile ilgili mühendislik yapılarında zemin ve kayalardaki geçirimliliğin belirlenmesi amacıyla yaygın olarak kullanılmakta olan Basınçlı Su Testi adıyla bilinen arazi geçirimlilik deneyi ana hatları ile ele alınarak incelenmiştir. Elde edilen deney verilerinin hesaplanması ve yorumlanması işlem aşamaları anlatılmıştır. Çalışmanın son bölümünde ise Afyonkarahisar İli Sınırları içindeki çeşitli baraj ve gölet projeleri etüt işleri kapsamında farklı jeolojik ortamlarda uygulanmış Basınçlı Su Testlerinin verileri incelenmiş ve elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmelerde litolojik özellik ve çeşitliliğe bağlı olarak deney sonuçlarındaki değişimlerin incelenmesi amaçlanmıştır. 1

13 2. BASINÇLI SU (LUGEON) TESTİ Basınçlı Su Testi, baraj ve gölet yerlerinde açılan temel sondaj kuyularında anakayanın geçirimliliğini ve jeoteknik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılan ve en çok kullanılan yöntemdir. 2.1 Genel Bilgiler Basınçlı Su Testi, çatlaklı, kırıklı, tabakalı kaya ortamlarında geçirimliliğin değerlendirilmesinde en çok ve en sık kullanılan yöntemdir. Elde edilen sonuç Lugeon birimi ile ifade edilir. Lugeon, tanım olarak, 10 atmosfer (yaklaşık 10 kg/cm²) basınç altında 1 dakikada, 1 metrelik deney uzunluğuna (1 metrelik kademeye) 1 litre su basılmasıdır. Deneyi ilk olarak uygulayarak adını veren Marucie Lugeon un kaya porozitesi katsayısı dediği bu katsayıya günümüzde lugeon birimi denilmesi alışkanlık haline gelmiştir. Lugeon deneyleri 1-5 m arasında değişen kalınlıklarda zonlara (kademelere) uygulanır. Yüksekliği 30 m yi geçen barajlarda, 10 kg/cm2 basınç altında, 10 dakikada kaya tarafından emilerek içine çekilen su miktarı her metrede 1 l/dk yı geçmemelidir. Yüksekliği 30 m yi geçmeyen barajlarda ise, 10 kg/cm2 basınç altında, 10 dakikada kaya tarafından emilerek içine çekilen su miktarı metrede 3 litre/dakika civarında olursa geçirimsizlik açısından başarılı olunmuş sayılır (Albayrak,1975). 2.2 Basınçlı Su Testi Uygulama Şekilleri Basınçlı Su Testi uygulamaları tek veya çift paker(lastikli tıkaç) kullanılarak iki farklı şekilde yapılabilir Tek Pakerli Basınçlı Su Testi 2

14 Bu yöntem daha çok pekişmemiş, zayıf, çok parçalı birimlerde uygulanır. Öncelikle seçilen kademe boyu kadar delgi işlemi yapılır. Lastikli boru yerleştirilerek belirlenen basınç altında kuyuya su enjekte edilir. Gerekli ölçümler alındıktan sonra lastikli boru geriye çekilerek, olası yıkıntı veya çökme olan yerler çimentolanarak ikinci kademe için tekrar delgi işlemi yapılır. Aynı işlemler kuyu sonuna kadar devam ettirilerek her kademedeki su kayıpları kaydedilir Çift Pakerli Basınçlı Su Testi Bu yöntem duraylılığı yüksek, çimentolama gerektirmeyen, kuyuda yıkıntılara neden olmayacak pekişmiş birimlerde ve sağlam kayalarda uygulanır. Kuyu tam derinliğine kadar delindikten sonra iki lastik arası kademe boyu olacak şekilde ve bu aralıkta delikli boru bulunacak şekilde su enjeksiyonu için boru indirilir. Deney kuyu tabanından başlamak üzere kademe kuyu ağzına kadar sürer. Her kademedeki su kayıpları kaydedilerek hesaplamalara geçilir. Şekil 2.1: Tek pakerli ve çift pakerli basınçlı su testi 3

15 2.3 Basınçlı Su Testi Koşullarının Sağlanması Öncelikle deneyde kullanılacak olan suyun görünüm itibarıyla berrak olması ve silt içermemesi gerekmektedir. Bunun yanında, suyun içinde çözünmüş havanın, zemin ve kaya boşluklarını doldurması ile kuyuya aşırı türbülanslı akım gelmesi, deney sonuçları üzerinde önemli hatalara neden olabilir. Deney sırasında kullanılan suyun sıcaklığının, yeraltı suyu sıcaklığından daha fazla olması, hava kabarcıklarına neden olur. Bu kabarcıklar boşlukları doldurarak hatalı ölçümlere neden olabilir. Deney delik çapının 3,5 inçi (yaklaşık 9 cm) geçmemesi istenilen durum olmasına karşın, uygun ekipman olması halinde daha geniş çaplı deliklerde deney yapılabilir (USDI,1981). Bu deneylerde kuyunun pozisyonu dikey olabileceği gibi, yatay veya açılı da olabilir. Deneyde kullanılan tıkaç lastiklerden, kullanım kolaylığı ve ekonomik açıdan hava ve/veya su ile şişirilebilen cinste olanı seçilmektedir. Suyun kuyuya basınçla verilmesini sağlayan delikli borunun çapı 1 inç (2.54 cm) ve boyu seçilen deney kademesi boyu kadar olmalıdır. Bu deliklerin toplam alanı, aynı borunun kesit alanının iki katından büyük olmamalıdır. İstenilen basınçta suyun kuyuya gönderilmesi için basınç ayar vanası ve avare vanası kullanılır. Genelde kademe boyu 2 m olarak seçilmesine rağmen, bazı özel durumlarda, jeolojik yapıya bağlı olarak, kademe boyu 5 m' ye kadar çıkartılabilir. Zayıf ve çöküntü yapabilen birimlerde açılan kuyularda, kademe boyunu büyük almak pratik olmaz. Kuyuya basınçla verilen suyun jeolojik birim tarafından alınan miktarına "su kaybı su kaçağı" denir. Bu kayıp, ya su saatiyle ya da disk şeklindeki yazıcı tip ölçü aletiyle ölçülmektedir. Her deney kademesinde zeminin veya kayanın fiziksel özelliklerine bağlı olarak 1, 2 veya 3 atm den başlayarak, genellikle 2 atm lik artışlarla kuyu kademe derinliğine bağlı olarak 10 atm'e kadar basınçlı su verilir. Buna göre basınç artışları, , veya olabilir. Bazı durumlarda basınçlardaki artış 3 er atmosfer olabilir. Basınçlı su testleri sırasında uygulanan her basınç değeri için kuyuya basılan su miktarı 5 er dakikadan en az 10 dakika boyunca iki kez okunur. Su alışının çok az olduğu bazı durumlarda basınç miktarı artırılabilir veya ölçüm zamanı artırılabilir. 4

16 Basıncın aşırı artırılmasında kuyu dışına doğru tehlikeli bir biçimde patlama olabileceği gibi kuyuda yıkıntılara da neden olması, basınçlı su deneylerinde dikkat edilmesi gereken önemli bir konudur. Zayıf ve çöküntü yapabilen kaya birimlerde ilerlemeye paralel olarak, her 1-5 metrede bir derinliğe göre değişen basınçlarda yukarıdan aşağıya doğru tek lastikli basınçlı su deneyleri yapılır. Homojen ve yıkıntı yapmayan kaya birimlerde ise kuyu tamamlandıktan sonra derinliğe göre değişen basınçlarda çift lastikli basınçlı su deneyleri yapılır. Tıkaç lastiğin(paker) sıkıldığı kısımda kuyu cidarı genişleme yapmış ve lastik tutmazsa, deney takımları her defasında cm yukarı alınarak sağlam bir kısım bulunarak tutturulur. Böylece basınçlı su deneyi yapılmamış ve kayıpları belirlenmemiş hiçbir ara bırakılmamış olur. Örnek olması açısından Tablo 2.1 de, 2 atm ile başlayan ve 2 atm lik artışlarla derinliğe bağlı olarak basınç değerleri verilmiştir. Tablo 2.1: Derinliğe bağlı basınç çizelgesi Kuyu Derinliği Uygulanacak Basınç Geri Dönüşsüz Geri Dönüşlü > Basınçlı su deneylerinde zaman ve maliyet açısından genelde geri dönüşümsüz basınçlar uygulanır. Ancak su basılan kademelerdeki çatlak kırıkların özelliklerinin belirlenmesi açısından geri dönüşümlü basınçların uygulanması daha doğru olduğu gibi daha duyarlı deney sonuçları elde edilir. 5

17 2.4 Basınçlı Su Testi Verilerinin Değerlendirilmesi Lugeon Değerinin Hesaplanması Basınçlı su deneyi ile elde edilen veriler Lugeon grafik yöntemine göre değerlendirilerek kaya ortamının geçirimliliği belirlenir. Bu yöntemde deney kademesindeki emilme katsayıları ve gerçek(efektif) basınç değerleri hesaplanır. Şekil 2.2 de lugeon değerinin grafiksel yöntemle bulunması gösterilmiştir. Grafiksel yöntemde bir kademedeki çeşitli basınç değerlerine karşılık gelen emilme katsayısı değerleri yardımıyla lugeon eğrisi çizilir. Bu eğri üzerinden 10 kg/cm² gerçek (efektif) basınç değerine karşılık gelen emilme katsayısı, deneyin yapıldığı kademe boyunca lugeon değeri olarak geçirimliliği verir. Şekil 2.2: Grafik Yöntemi ile Lugeon Değerinin Belirlenmesi Çeşitli nedenlerle deney sırasında 10 atmosfer basınç uygulanamaması durumunda lugeon değeri aşağıdaki gibi hesaplanabilir. (2. 1) Burada; 6

18 lugeon = lugeon değeri (litre/dakika/metre), Q = Kuyuya basılan su miktarı (litre/dakika), P = Uygulanan basınç (kg/cm 2 ya da yaklaşık olarak atmosfer), L = Kademe boyu (metre) dir Emilme Katsayısının Hesaplanması Emilme katsayısı, 1 dakikada 1 metrelik deney kademesinde litre olarak emilen suyun miktarı olarak tanımlanır ve aşağıdaki formüle göre hesaplanır. Emilme katsayısı = Q/(L t) (2. 2) Burada; Q = Deney kademesine verilen su miktarı (lt) L= Deney kademesinin uzunluğu (m) t = Deney süresi (dk) Gerçek(Efektif) Basınç Değerinin Bulunması Lugeon deneylerinde uygulanacak gerçek(efektif) basınç, manometre basıncı ile statik yükün toplamından, boru, tij, vana gibi elemanlarda olan sürtünme (yük) kayıplarının çıkartılmasına eşittir (Şekil 2.3). Gerçek basınç, kuyunun konumu, manometrenin deney kademesi ortasına olan mesafesi ile yeraltı su seviyesi durumu göz önüne alınarak belirlenir. Gerçek basınç aşağıdaki formül ile hesaplanır. (2. 3) Burada; Peff: Gerçek Basınç Pm: Manometrede Okunan Basınç 7

19 H: Yeraltı suyu olmaması durumunda, deney kademesinin orta noktasından manometreye kadar olan düşey uzaklık (m) H': Yeraltı suyu olması durumunda, yeraltı suyu düzeyinden manometreye kadar olan düşey uzaklık (m) Pc: Tij ve borulardaki sürtünme kaybı Şekil 2.4, Şekil 2.5 ve Şekil 2.6 da çeşitli tip ve boydaki tijlerde olan sürtünme kayıplarını gösterir abaklar verilmiştir. Lugeon değerlerinin hesaplanabilmesi için Evirgen (1994) tarafından yapılan çalışmada, 1 m uzunluğundaki boruda yük kayıplarının kg/cm² birimi ile hesaplanmasında aşağıdaki eşitlik kullanılmıştır. (2. 5) Burada; Pc = Borulardaki sürtünme (yük) kayıpları (kg/cm²) d = Boru iç çapı (mm) q = Basılan su miktarı (litre/saniye) dır. Tijlerdeki sürtünme kayıplarının sayısal değeri, diğer yüklere göre çok küçük olduğu için göz ardı edilebilir. 8

20 Şekil 2.3: Gerçek Basıncın Hesaplanması 9

21 Şekil 2.4: Tijlerde Sürtünme Kaybını Gösteren Abak Şekil 2.5: Demir Boru ve AX tipi tijlerde sürtünme kayıpları 10

22 Şekil 2.6: BX ve NX tipi tijlerde sürtünme kayıpları 11

23 2.4.2 Lugeon Değeri İle Grafiğin Yorumu Ve Değerlendirilmesi Çalışmalar sırasında uygulanan gerçek(efektif) basınçlara bağlı olarak emilme katsayısı grafikleri çizilir ve grafiklerin yorumlamaları yapılır (Şekil 2.7 ve 2.8). Şekil 2.7: Basınçlı su deneylerinde elde edilen eğri tipleri ve yorumları (Albayrak,1975) 12

24 Şekil 2.8:Camberfot a göre basınçlı su deneyi eğri tipleri ve yorumları (Albayrak,1975) Elde edilen Lugeon değeri kullanılarak jeolojik ortamın geçirimliliği hakkında bilgi sahibi olunur. Lugeon değerine bağlı olarak geçirimliliğin belirlenmesi aşağıdaki tablo kullanılarak yapılır (Tablo 2.2). Tablo 2.2: Lugeon değerine göre geçirimliliğin belirlenmesi Lugeon Değeri Geçirimlilik <1 Geçirimsiz 1-5 Az Geçirimli 5-25 Geçirimli >25 Çok Geçirimli 13

25 Basınçlı su testi sonuçları ile su yapılarının geçirimlilik yönünden sorunsuz hale getirilmesi için iyileştirme yöntemleri belirlenmektedir. Bu yöntemlerden en çok kullanılanı enjeksiyon perdesidir. Elde edilen Lugeon değerleri kullanılarak Şekil 2.9 da verilen çizelgeden enjeksiyon perdesinin derinliği tespit edilir. Şekil 2.9: Lugeon değerine göre enjeksiyon perdesi derinliğinin belirlenmesi (Şekercioğlu, 1998 den uyarlanmıştır) 14

26 3. ÖRNEK ÇALIŞMALAR 3.1 Demirçevre Göleti Temel Sondaj Çalışması Çalışma Alanı Ve Proje Demirçevre Göleti Projesi, Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Demirçevre Köyü sınırları içerisinde yapılması planlanan ve içme suyu arıtma tesisinden çıkan suyun tutulması ve görsel amaçlı bir projedir. Proje sahası, İç Ege Bölgesinde Afyonkarahisar İli Merkez İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Proje sahası, Akarçay Havzası içerisinde, Merkez İlçesinin yaklaşık olarak 10 km. kuzeybatısında yer almaktadır. Çalışma alanına ait yer bulduru haritası Şekil 3.1 ve 3.2 de verilmiştir. Proje ile göletin aks yeri ve ilgili yapı yerlerinde yüzeylenen kaya türlerinin mühendislik jeolojisi özelliklerini, sondaj, arazi ve laboratuvar deneyleri ile belirlemek ve yapıların jeoteknik açıdan değerlendirilmesine yönelik veriler sağlamaktır. 15

27 Çalışma Alanı Şekil 3.1: Çalışma alanı yer bulduru haritası K Gövde Ekseni Şekil 3.2: Gövde ekseni yer bulduru haritası Çalışma Alanının Jeolojisi Proje alanı ve civarında alttan üste doğru, Pliyosen yaşlı Traki-andezit ve Kuvaterner yaşlı alüvyon yer almaktadır. Çalışma alanı yakınlarında yamaçlarda 16

28 yamaç molozu örtüsü yer yer belirgin alanlarda görülür. Vadi tabanları da güncel alüvyon örtü ile kaplanmıştır Zemine Ait Mühendislik Özellikleri Gölet alanında, aks yeri üzerinde geçilen birimlerin litolojisi, kalınlığı, fiziksel ve geçirimlilik özelliklerinin araştırılması, yeraltı suyu durumunu belirlemek ve cut-off kazı derinliklerinin belirlenmesi amacı ile toplam 70 metre derinliğinde 3 adet düşey temel sondaj kuyusu açılmıştır. Açılan 3 adet temel sondaj kuyusunda yeraltı suyu durumları ve kuyu yerleri ve derinlikler Tablo 3.1 ve Tablo 3.2 de verilmiştir. Tablo 3.1: Temel sondaj kuyularının yeraltı suyu durumları Kuyu No. Yeraltı Suyu Seviyesi (m) SK 1 4,00 SK 2 1,00 SK 3 8,00 Tablo 3.2: Temel sondaj kuyularının yerleri ve derinlikleri Kuyu No. Kuyu Yeri Yaklaşık Kotu Derinlik SK 1 Sağ Sahil SK 2 Talveg SK 3 Sol Sahil SK 1 Nolu Temel Sondaj Kuyusu Akışa göre sağ sahilde m kotunda, m derinliğinde düşey olarak açılmıştır. Yeraltı suyu seviyesi 4.00 m dir. SK 1 kuyusunda karot tanımlamaları 17

29 m arası yamaç molozu, m arası Traki-andezit şeklinde yapılmıştır. Kuyuda m arası basınçsız su testi yapılmıştır. Deney sonuçlarına göre m arası çok geçirimli durumdadır. Kuyuda m arası basınçlı su testi yapılmıştır. Deney sonuçlarına göre, m arası 1<L<5 ve az geçirimli ve m arası 5<L<25 ve geçirimli özellikte olduğu belirlenmiştir. Karotlarda yapılan incelemelere göre ayrışma durumu, ve m arası tamamen ayrışmış(w5), m arası çok ayrışmış(w4), m arası orta derecede ayrışmış(w3), m arası az ayrışmış(w2) durumdadır. Sondajdan elde edilen RQD değerlerinin , ve m arası RQD<25 ve çok zayıf, , ve m arası 25<RQD<50 ve zayıf durumda olduğu belirlenmiştir. Karotlarda yapılan incelemede çatlak sıklığı, ve m arası >50 ve parçalanmış, ve m arası ve çok çatlaklı-kırıklı, m arası 3-10 ve kırıklı durumdadır SK 2 Nolu Temel Sondaj Kuyusu Talvegde ve m kotunda, m derinliğinde düşey olarak açılmıştır. Yeraltı suyu seviyesi 1.00 m dir. SK 2 kuyusunda karot tanımlamaları m arası alüvyon, m arası Traki-andezit şeklinde yapılmıştır. Kuyuda m arası basınçsız su testi yapılmıştır. Deney sonuçlarına göre m arası çok geçirimli durumdadır. Kuyuda m arası basınçlı su testi yapılmıştır. Deney sonuçlarına göre, m arası 1<L<5 ve az geçirimli m arası 5<L<25 ve geçirimli özellikte olduğu belirlenmiştir m arası su kuyu ağzından geldiği için deney yapılamamıştır. 18

30 Karotlarda yapılan incelemelere göre ayrışma durumu, m arası tamamen ayrışmış(w5), ve m arası çok ayrışmış(w4), ve m arası orta derecede ayrışmış(w3), m arası az ayrışmış(w2) durumdadır. Sondajdan elde edilen RQD değerlerinin m arası RQD<25 ve çok zayıf durumda olduğu belirlenmiştir. Karotlarda yapılan incelemede çatlak sıklığı, , ve m arası >50 ve parçalanmış, ve m arası ve çok çatlaklı-kırıklı durumdadır SK 3 Nolu Temel Sondaj Kuyusu Akışa göre sol sahilde m kotunda, m derinliğinde düşey olarak açılmıştır. Yeraltı suyu seviyesi 8.00 m dir. SK 3 kuyusunda karot tanımlamaları m arası yamaç molozu, m arası Traki-andezit şeklinde yapılmıştır. Kuyuda m arası basınçsız su testi yapılmıştır. Deney sonuçlarına göre m arası çok geçirimli durumdadır. Kuyuda m arası basınçlı su testi yapılmıştır. Deney sonuçlarına göre, m arası L<1 ve geçirimsiz, ve m arası 1<L<5 ve az geçirimli, ve m arası 5<L<25 ve geçirimli özellikte olduğu belirlenmiştir. Karotlarda yapılan incelemelere göre ayrışma durumu, m arası tamamen ayrışmış(w5), m arası çok ayrışmış(w4), m arası orta derecede ayrışmış(w3), ve m arası az ayrışmış(w2) durumdadır. Sondajdan elde edilen RQD değerlerinin m arası RQD<25 ve çok zayıf, m arası 50<RQD<75 ve orta durumda olduğu belirlenmiştir. 19

31 Karotlarda yapılan incelemede çatlak sıklığı, m arası >50 ve parçalanmış, ve m arası ve çok çatlaklı-kırıklı, m arası 1-3 ve az çatlaklı-kırıklı durumdadır Basınçlı Su Testi Verileri Tablo 3.3: SK - 1 Temel sondaj kuyusu Basınçlı su testi verileri SK - 1 KADEME AYRIŞMA LUGEON RQD(%) DERİNLİĞİ DURUMU DEĞERİ Orta 9,00 12,00 Derecede Zayıf Ayrışmış (25<RQD<50) 9,70 (W3) 12,00 14,00 Az ayrışmış Çok Zayıf (W2) (RQD<25) 14,82 14,00 16,00 Zayıf (25<RQD<50) 10,21 16,00 18,00 17,40 Ayrışmamış 18,00 20,00 4,84 (W1) Çok Zayıf 20,00 22,00 14,67 (RQD<25) 22,00 24,00 13,83 24,00 25,00 15,09 TANIMLAMA Traki-andezit 20

32 Tablo 3.4: SK - 2 Temel sondaj kuyusu Basınçlı su testi verileri SK 2 KADEME AYRIŞMA DERİNLİĞİ DURUMU RQD(%) 6,00 8, ,00 10,00 Tamamen Ayrışmış (W5) 10,00 12,00 Orta Derecede Ayrışmış (W3) 12,00 14,00 Çok Ayrışmış (W4) Çok Zayıf 14,00 16,00 Orta Derecede (RQD<25) Ayrışmış (W3) 16,00 18,00 Az ayrışmış (W2) 18,00 20,00 Çok Ayrışmış (W4) LUGEON DEĞERİ Kuyu ağzından su geldi. 8,41 12,37 5,57 12,88 7,92 4,12 TANIMLAMA Alüvyon Traki-andezit 21

33 Tablo 3.5: SK - 3 Temel sondaj kuyusu Basınçlı su testi verileri SK 3 KADEME AYRIŞMA LUGEON RQD(%) DERİNLİĞİ DURUMU DEĞERİ 4,00 6,00 Az Ayrışmış Orta (W2) (50<RQD<75) 0,87 6,00 8,00 Çok Ayrışmış (W4) 6,40 8,00 10,00 7,50 10,00 12,00 21,48 12,00 14,00 Tamamen 5,25 14,00 16,00 Ayrışmış (W5) Çok Zayıf 11,25 16,00 18,00 (RQD<25) 4,65 18,00 20,00 12,31 20,00 22,00 Az Ayrışmış (W2) 12,57 22,00 25,00 Orta Derecede Ayrışmış (W3) 3,80 TANIMLAMA Traki-andezit Basınçlı Su Testi Verilerinin Değerlendirilmesi Demirçevre Göleti temel sondaj çalışması sonucunda gövde ekseni boyunca alüvyon ve yamaç molozunun kazı ile kaldırılması gerektiği belirlenmiştir. Çalışma alanında ana kaya olarak belirlenen traki-andezitin sağ sahil, talvege ve sol sahilde az geçirimli-geçirimli olduğu ve perde enjeksiyonu ile geçirimsiz hale getirilmesi gerektiği tespit edilmiştir. h = 10 m. olduğundan enjeksiyon perdesinin derinliğinin 20 metre olması gerektiği hesaplanmıştır(şekil 2.9). Yapılan basınçlı su testi sonuçlarına göre tüm kuyularda RQD değerlerinin azaldığı kademelerde lugeon değerlerinin arttığı belirlenmiş olup ayrışma derecesi ile lugeon değerleri arasında herhangi bir ilişki tespit edilememiştir. 22

34 3.2 Karamık Göleti Temel Sondaj Çalışması Çalışma Alanı Ve Proje Karamık Göleti, Afyonkarahisar İli, Çay İlçesi, Karamık Beldesi, Karamık Deresi üzerinde yer almaktadır. Karamık Göleti ile Karamık Beldesi tarım arazilerine sulama suyu temin edilmesi amaçlanmaktadır. Proje sahası, İç Ege Bölgesinde Afyonkarahisar İli Çay İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Proje sahası, Akarçay Havzası içerisinde, Çay İlçesinin yaklaşık olarak 17 km. güneybatısında, Karamık Beldesinin 1,5 km. doğusunda, Arazhöyüğü mevkisinde yer almaktadır. Çalışma alanına ait yer bulduru haritası Şekil 3.3 ve 3.4 de verilmiştir. Proje ile göletin aks yeri ve ilgili yapı yerlerinde yüzeylenen kaya türlerinin mühendislik jeolojisi özelliklerini, sondaj, arazi ve laboratuvar deneyleri ile belirlemek ve yapıların jeoteknik açıdan değerlendirilmesine yönelik veriler sağlamaktır. Çalışma Alanı Şekil 3.3: Çalışma alanı yer bulduru haritası 23

35 K Gölet Ekseni Şekil 3.4: Gölet ekseni yer bulduru haritası Çalışma Alanının Jeolojisi Proje alanı ve civarında alttan üste doğru, Prekambriyen yaşlı şist ve kuvarsitler, Üst Kambriyen Alt Ordovisiyen yaşlı kumtaşı, çamurtaşı, kireçtaşı çökelleri, Kretase yaşlı kireçtaşı çökelleri, düzlük alanlarda ise Kuvaterner yaşlı genç alüvyon tortul birimler yer almaktadır. Karamık Beldesi yakınlarında yamaçlarda yamaç molozu örtüsü yer yer belirgin alanlarda görülür. Kuzey ve Batıya doğru geniş ovalık alan ve vadi tabanları da güncel alüvyon örtü ile kaplanmıştır. Aşağıdaki jeolojik birimler alttan üste doğru tanımlanmıştır. İnceleme alanı ve yakın civarının stratigrafik sütun kesiti Şekil 3.5 de verilmiştir. Senozoyik (Kuvaterner): Alüvyon(Qal), Yamaç birikimi(qyb) Mesozoyik (Kretase): Kireçtaşı(Kçt) Paleozoyik (Üst Kambriyen Alt Ordovisiyen): Şisti yapıda Metakumtaşı, Metaçamurtaşı, Metasilttaşı, Kireçtaşı (Pçt) Prekambriyen (?): Metamorfik Şistler, Kuvarsitler(Karasal Çökeller)(Pkş) 24

36 Şekil 3.5: Çalışma alanı ve çevresine ait stratigrafik sütun kesit Zemine Ait Mühendislik Özellikleri Gölet alanında, aks yeri üzerinde geçilen birimlerin litolojisi, kalınlığı, fiziksel ve geçirimlilik özelliklerinin araştırılması, yeraltı suyu durumunu belirlemek ve cut-off kazı derinliklerinin belirlenmesi amacı ile 205 metre derinliğinde 5 adet düşey temel sondaj kuyusu açılmıştır. Açılan 5 adet temel sondaj kuyusunda yeraltı suyu durumları ve kuyu yerleri ve derinlikler Tablo 3.6 ve Tablo 3.7 de verilmiştir. 25

37 Tablo 3.6: Temel sondaj kuyularında yeraltısuyu durumu Kuyu No. Yeraltı Suyu Seviyesi(m) SK 1 27,58 SK 2 11,74 SK 3 1,92 SK 4 14,55 SK ,70 Tablo 3.7: Temel sondaj kuyularının yerleri ve derinlikleri Kuyu No. Yeri Yaklaşık Kotu(m) Derinlik(m) SK 1 Sol sahil ,00 SK 2 Sol sahil ,00 SK 3 Talveg ,00 SK 4 Sağ sahil ,00 SK - 5 Sağ sahil , SK 1 Nolu Temel Sondaj Kuyusu Akışa göre sol sahilde 1174,00 m kotunda, m derinliğinde düşey olarak açılmıştır. Yeraltı suyu seviyesi m dir. SK 1 kuyusunda karot tanımlamaları m arası yamaç molozu, m arası Grimsi-kahverengimsi iç içe geçmiş bant şeklinde şistli yapıda metakumtaşı, metaçamurtaşı, metasilttaşı ardalanması, m arası ise Grimsi-Siyahımsı iç içe geçmiş bant şeklinde şistli yapıda metakumtaşı, metaçamurtaşı, meta silttaşı ardalanması şeklinde yapılmıştır. Kuyuda m arası basınçsız su testi yapılmıştır. Deney sonuçlarına göre m arası çok geçirimli durumdadır. Kuyuda m arası basınçlı su testi yapılmıştır. Deney sonuçlarına göre, ve m 26

38 arası 5<L<25 ve geçirimli, ve m arası 1<L<5 ve az geçirimli özellikte olduğu belirlenmiştir. Karotlarda yapılan incelemelere göre ayrışma durumu, m arası tamamen ayrışmış(w5), ve m arası çok ayrışmış(w4), ve m arası orta derecede ayrışmış(w3) durumdadır. Sondajdan elde edilen RQD değerlerinin ve m arası RQD<25 ve çok zayıf, ve m arası 25<RQD<50 ve zayıf, ve m arası 50<RQD<75 ve orta, m arası 90<RQD<100 ve çok iyi durumda olduğu belirlenmiştir. Karotlarda yapılan incelemede çatlak sıklığı, , ve m arası >50 ve parçalanmış, , ve m arası ve çok çatlaklı-kırıklı, m arası 3-10 ve kırıklı durumdadır SK 2 Nolu Temel Sondaj Kuyusu Akışa göre sol sahilde m kotunda, m derinliğinde düşey olarak açılmıştır. Yeraltı suyu seviyesi m dir. SK 2 kuyusunda karot tanımlamaları m arası yamaç molozu, m arası Grimsi-kahverengimsi iç içe geçmiş bant şeklinde şistli yapıda metakumtaşı, metaçamurtaşı, metasilttaşı ardalanması, m arası ise Grimsi-Siyahımsı iç içe geçmiş bant şeklinde şistli yapıda metakumtaşı, metaçamurtaşı, meta silttaşı ardalanması şeklinde yapılmıştır. Kuyuda m arası basınçsız su testi yapılmıştır. Deney sonuçlarına göre m arası çok geçirimli durumdadır. Kuyuda m arası basınçlı su testi yapılmıştır. Deney sonuçlarına göre, m arası 1<L<5 ve az geçirimli, m arası 5<L<25 ve geçirimli, m arası 25<L ve çok geçirimli özellikte olduğu belirlenmiştir. Karotlarda yapılan incelemelere göre ayrışma durumu, m arası çok ayrışmış(w4) durumdadır. 27

39 Sondajdan elde edilen RQD değerlerinin m arası RQD<25 ve çok zayıf durumda olduğu belirlenmiştir. Karotlarda yapılan incelemede çatlak sıklığı, m arası >50 ve parçalanmış, m arası ve çok çatlaklı-kırıklı durumdadır SK 3 Nolu Temel Sondaj Kuyusu Talveg m kotunda, m derinliğinde düşey olarak açılmıştır. Yeraltı suyu seviyesi 1.92 m dir. SK 3 kuyusunda karot tanımlamaları m arası alüvyon, m arası ise Grimsi-Siyahımsı iç içe geçmiş bant şeklinde şistli yapıda metakumtaşı, metaçamurtaşı, meta silttaşı ardalanması şeklinde yapılmıştır. Kuyuda m arası basınçsız su testi yapılmıştır. Deney sonuçlarına göre m arası çok geçirimli durumdadır. Kuyuda m arası basınçlı su testi yapılmıştır. Deney sonuçlarına göre, m arası L<1 ve geçirimsiz, ve m arası 1<L<5 ve az geçirimli, m arası 5<L<25 ve geçirimli özellikte olduğu belirlenmiştir m arası kuyu ağzından su gelmesi sebebiyle yapılamamıştır. Karotlarda yapılan incelemelere göre ayrışma durumu, m arası tamamen ayrışmış(w5), ve m arası çok ayrışmış(w4), m arası orta derecede ayrışmış(w3), m arası az ayrışmış(w2) durumdadır. Sondajdan elde edilen RQD değerlerinin ve m arası RQD<25 ve çok zayıf, m arası 25<RQD<50 ve zayıf, m arası 50<RQD<75 ve orta, ve m arası 75<RQD<90 ve iyi durumda olduğu belirlenmiştir. Karotlarda yapılan incelemede çatlak sıklığı, m arası >50 ve parçalanmış durumdadır. 28

40 SK 4 Nolu Temel Sondaj Kuyusu Akışa göre sağ sahilde m kotunda, m derinliğinde düşey olarak açılmıştır. Yeraltı suyu seviyesi m dir. SK 4 kuyusunda karot tanımlamaları m arası yamaç molozu, m arası Grimsi-kahverengimsi iç içe geçmiş bant şeklinde şistli yapıda metakumtaşı, metaçamurtaşı, metasilttaşı ardalanması, m arası ise Grimsi-Siyahımsı iç içe geçmiş bant şeklinde şistli yapıda metakumtaşı, metaçamurtaşı, meta silttaşı ardalanması şeklinde yapılmıştır. Kuyuda m arası basınçsız su testi yapılmıştır. Deney sonuçlarına göre m arası çok geçirimli durumdadır. Kuyuda m arası basınçlı su testi yapılmıştır. Deney sonuçlarına göre, ve m arası 1<L<5 ve az geçirimli, ve m arası 5<L<25 ve geçirimli özellikte olduğu belirlenmiştir. Karotlarda yapılan incelemelere göre ayrışma durumu, , ve m arası çok ayrışmış(w4), , , , ve m arası orta derecede ayrışmış(w3), , ve m arası az ayrışmış(w2) durumdadır. Sondajdan elde edilen RQD değerlerinin , , ve m arası RQD<25 ve çok zayıf, , , ve m arası 25<RQD<50 ve zayıf durumda olduğu belirlenmiştir. Karotlarda yapılan incelemede çatlak sıklığı, m arası >50 ve parçalanmış, m arası 3-10 ve kırıklı durumdadır SK 5 Nolu Temel Sondaj Kuyusu Akışa göre sağ sahilde m kotunda, m derinliğinde düşey olarak açılmıştır. Yeraltı suyu seviyesi m dir. SK 5 kuyusunda karot tanımlamaları m arası ayrışmış, parçalanmış grimsi-kahverengimsi iç içe geçmiş bant 29

41 şeklinde şistli yapıda metakumtaşı, metaçamurtaşı, metasilttaşı ardalanması, m arası Grimsi-kahverengimsi iç içe geçmiş bant şeklinde şistli yapıda metakumtaşı, metaçamurtaşı, metasilttaşı ardalanması, m arası ise Grimsi-Siyahımsı iç içe geçmiş bant şeklinde şistli yapıda metakumtaşı, metaçamurtaşı, meta silttaşı ardalanması şeklinde yapılmıştır. Kuyuda m arası basınçsız su testi yapılmıştır. Deney sonuçlarına göre m arası çok geçirimli durumdadır. Kuyuda m arası basınçlı su testi yapılmıştır. Deney sonuçlarına göre, , ve m arası 1<L<5 ve az geçirimli, ve m arası 5<L<25 ve geçirimli özellikte olduğu belirlenmiştir. Karotlarda yapılan incelemelere göre ayrışma durumu, , ve m arası çok ayrışmış(w4), , , ve m arası orta derecede ayrışmış(w3), m arası az ayrışmış(w2) durumdadır. Sondajdan elde edilen RQD değerlerinin , , , ve m arası RQD<25 ve çok zayıf, , , , , ve m arası 25<RQD<50 ve zayıf, ve m arası 50<RQD<75 ve orta durumda olduğu belirlenmiştir. Karotlarda yapılan incelemede çatlak sıklığı, m arası >50 ve parçalanmış, m arası ve çok çatlaklı-kırıklı durumdadır. 30

42 3.2.4 Basınçlı Su Testi Verileri Tablo 3.8: SK - 1 Temel sondaj kuyusu Basınçlı su testi verileri SK 1 KADEME AYRIŞMA LUGEON RQD(%) DERİNLİĞİ DURUMU DEĞERİ TANIMLAMA 9,00 11,00 11,52 Grimsikahverengimsi 11,00 13,00 Çok Zayıf 1,93 13,00 15,00 (RQD<25) 1,55 iç içe geçmiş 15,00 17,00 1,84 bant şeklinde Çok Ayrışmış şistli yapıda (W4) metakumtaşı, Zayıf 17,00 19,00 9,56 metaçamurtaşı, (25<RQD<50) metasilttaşı ardalanması 19,00 21,00 Orta 1,70 Orta derecede 21,00 23,00 (50<RQD<75) 1,95 Ayrışmış Çok İyi 23,00 25,00 (W3) 1,98 (90<RQD<100) Grimsisiyahımsı iç içe Çok Ayrışmış 25,00 27,00 1,97 (W4) Zayıf geçmiş bant 27,00 29,00 1,73 (25<RQD<50) şeklinde şistli 29,00 31,00 1,92 yapıda 31,00 33,00 1,57 metakumtaşı, 33,00 35,00 1,46 Orta derecede metaçamurtaşı, Orta 35,00 37,00 Ayrışmış 1,65 metasilttaşı (50<RQD<75) (W3) ardalanması 37,00 39,00 1,46 39,00 41,00 Çok Zayıf 1,52 41,00 43,00 (RQD<25) 1,73 43,00 45,00 1,56 31

43 Tablo 3.9: SK - 2 Temel sondaj kuyusu Basınçlı su testi verileri SK 2 KADEME AYRIŞMA LUGEON RQD(%) DERİNLİĞİ DURUMU DEĞERİ TANIMLAMA 3,00 5,00 63,21 Grimsikahverengimsi 5,00 7,00 63,50 7,00 9,00 63,65 iç içe geçmiş 9,00 11,00 63,80 bant şeklinde 11,00 13,00 63,95 şistli yapıda 13,00 15,00 7,12 metakumtaşı, 15,00 17,00 1,86 metaçamurtaşı, metasilttaşı 17,00 19,00 Çok Ayrışmış (W4) Çok Zayıf (RQD<25) 1,73 ardalanması Grimsisiyahımsı 19,00 21,00 1,63 iç içe 21,00 23,00 1,59 geçmiş bant 23,00 25,00 1,66 şeklinde şistli 25,00 27,00 1,76 yapıda 27,00 29,00 1,84 metakumtaşı, 29,00 31,00 1,33 metaçamurtaşı, 31,00 33,00 1,57 metasilttaşı 33,00 35,00 1,68 ardalanması 32

44 Tablo 3.10: SK - 3 Temel sondaj kuyusu Basınçlı su testi verileri SK 3 KADEME AYRIŞMA LUGEON RQD(%) DERİNLİĞİ DURUMU DEĞERİ 6,00 8,00 Çok Ayrışmış (W4) 5,11 8,00 10,00 Tamamen Ayrışmış (W5) 4,02 Kuyu 10,00 12,00 ağzından su Çok Zayıf geldi. (RQD<25) Kuyu 12,00 14,00 ağzından su geldi. 14,00 16,00 2,35 Çok Ayrışmış 16,00 18,00 2,40 (W4) 18,00 20,00 2,84 20,00 22,00 2,27 Zayıf 22,00 24,00 2,23 (25<RQD<50) 24,00 26,00 1,89 26,00 28,00 1,97 Çok Zayıf 28,00 30,00 1,84 (RQD<25) 30,00 32,00 1,49 32,00 34,00 Orta derecede İyi Ayrışmış (W3) (75<RQD<90) 1,33 34,00 36,00 Orta Az Ayrışmış (50<RQD<75) 1,20 36,00 38,00 (W2) İyi 0,88 38,00 40,00 (75<RQD<90) 0,98 TANIMLAMA Grimsisiyahımsı iç içe geçmiş bant şeklinde şistli yapıda metakumtaşı, metaçamurtaşı, metasilttaşı ardalanması 33

45 Tablo 3.11: SK - 4 Temel sondaj kuyusu Basınçlı su testi verileri SK 4 KADEME AYRIŞMA DERİNLİĞİ DURUMU RQD(%) 4,00 6,00 Orta derecede Çok Zayıf Ayrışmış (W3) (RQD<25) 6,00 8,00 Az Ayrışmış Zayıf (W2) (25<RQD<50) 8,00 10,00 Orta derecede Ayrışmış (W3) 10,00 12,00 Çok Ayrışmış Çok Zayıf (W4) (RQD<25) 12,00 14,00 Orta derecede 4,48 3,75 3,98 14,00 16,00 Ayrışmış (W3) 4,16 Zayıf 16,00 18,00 Az Ayrışmış 4,79 (25<RQD<50) (W2) 18,00 20,00 12,09 Orta derecede 20,00 22,00 5,15 Ayrışmış (W3) Çok Zayıf 22,00 24,00 Çok Ayrışmış (RQD<25) 6,80 LUGEON TANIMLAMA DEĞERİ 19,83 4,50 Grimsikahverengimsi iç içe geçmiş bant şeklinde şistli yapıda metakumtaşı, metaçamurtaşı, metasilttaşı ardalanması 24,00 26,00 (W4) 3,58 Grimsisiyahımsı 26,00 28,00 3,33 iç içe Zayıf geçmiş bant 28,00 30,00 Orta derecede 2,98 (25<RQD<50) şeklinde şistli Ayrışmış (W3) 30,00 32,00 Çok Zayıf 2,49 yapıda 32,00 34,00 (RQD<25) 2,09 metakumtaşı, metaçamurtaşı, 34,00 35,00 Az Ayrışmış Zayıf 2,05 metasilttaşı (W2) (25<RQD<50) ardalanması 34

46 Tablo 3.12: SK - 5 Temel sondaj kuyusu Basınçlı su testi verileri SK 5 KADEME AYRIŞMA LUGEON RQD(%) DERİNLİĞİ DURUMU DEĞERİ 6,00 8,00 Çok Zayıf (RQD<25) 4,82 8,00 10,00 Orta derecede Orta Ayrışmış (W3) (50<RQD<75) 3,94 10,00 12,00 Zayıf (25<RQD<50) 4,20 Çok Ayrışmış 12,00 14,00 Çok Zayıf 24,94 (W4) (RQD<25) 14,00 16,00 3,91 Orta derecede Zayıf 16,00 18,00 Ayrışmış (W3) 5,43 (25<RQD<50) 18,00 20,00 Çok Ayrışmış 5,93 Çok Zayıf 20,00 22,00 (W4) 8,53 (RQD<25) 22,00 24,00 7,82 24,00 26,00 Zayıf (25<RQD<50) 8,40 26,00 28,00 8,27 Çok Zayıf 28,00 30,00 7,07 (RQD<25) 30,00 32,00 8,57 32,00 34,00 Orta derecede Zayıf 9,05 34,00 36,00 Ayrışmış (W3) (25<RQD<50) 9,67 36,00 38,00 10,66 Çok Zayıf 38,00 40,00 9,00 (RQD<25) 40,00 42,00 7,02 42,00 44,00 Zayıf (25<RQD<50) 3,79 44,00 46,00 2,40 Orta Az Ayrışmış 46,00 48,00 (50<RQD<75) 2,52 (W2) 48,00 50,00 Orta derecede Zayıf ayrışmış (W3) (25<RQD<50) 1,68 TANIMLAMA Grimsikahverengimsi iç içe geçmiş bant şeklinde şistli yapıda metakumtaşı, metaçamurtaşı, metasilttaşı ardalanması Grimsisiyahımsı iç içe geçmiş bant şeklinde şistli yapıda metakumtaşı, metaçamurtaşı, metasilttaşı ardalanması 35

47 3.2.5 Basınçlı Su Testi Verilerinin Değerlendirilmesi Karamık Göleti temel sondaj çalışması sonucunda gövde ekseni boyunca alüvyon ve yamaç molozunun kazı ile kaldırılması gerektiği belirlenmiştir. Çalışma alanında ana kaya olarak belirlenen şistli yapıda metakumtaşı, metaçamurtaşı, metasilttaşı ardalanmasının sol sahilde ve talvegde az geçirimli, sağ sahilde ise geçirimli olduğu ve perde enjeksiyonu ile geçirimsiz hale getirilmesi gerektiği tespit edilmiştir. h =33 m. olduğundan enjeksiyon perdesinin sol sahil ve talvegde 24 metre, sağ sahilde ise 33 metre derinliğinde yapılması gerektiği tespit edilmiştir(şekil 2.9). Yapılan basınçlı su testi sonuçlarına göre RQD veayrışma derecesi ile lugeon değerleri arasında herhangi bir ilişki tespit edilememiştir. 3.3 Ekinhisar Göleti Temel Sondaj Çalışması Çalışma Alanı Ve Proje Ekinhisar Göleti Projesi, Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Ekinhisar Köyü sınırları içinde yapılması planlanan ve Ekinhisar Köyü tarım arazilerine sulama suyu temin edilmesi amaçlanan bir projedir. Proje sahası, İç Ege Bölgesinde Afyonkarahisar İli Sandıklı İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Proje sahası, Sandıklı İlçesinin yaklaşık olarak 9 km. kuzeybatısında, Ekinhisar Köyünün 2 km. doğusunda yer almaktadır. Çalışma alanına ait yer bulduru haritası Şekil 3.6 ve 3.7 de verilmiştir. Proje ile göletin aks yeri ve ilgili yapı yerlerinde yüzeylenen kaya türlerinin mühendislik jeolojisi özelliklerini, sondaj, arazi ve laboratuvar deneyleri ile belirlemek ve yapıların jeoteknik açıdan değerlendirilmesine yönelik veriler sağlamaktır. 36

48 Çalışma Alanı Şekil 3.6: Çalışma alanı yer bulduru haritası K Gölet Ekseni Şekil 3.7: Gölet ekseni yer bulduru haritası Çalışma Alanının Jeolojisi Proje alanı ve civarında akarsu yatağında güncel alüvyon(qal) birikimi ana kaya üzerinde uyumsuz yer almaktadır. Çalışma alanı ve yakınlarında yamaçlarda 37

49 yamaç molozu(qym) örtüsü yer yer belirgin alanlarda görülür. Çalışma alanında anakayayı Pliyosen yaşlı Adatepe andezitleri(padz) oluşturmaktadır Zemine Ait Mühendislik Özellikleri Gölet alanında, aks yeri üzerinde geçilen birimlerin litolojisi, kalınlığı, fiziksel ve geçirimlilik özelliklerinin araştırılması, yeraltı suyu durumunu belirlemek ve cut-off kazı derinliklerinin belirlenmesi amacı ile 236 metre derinliğinde 5 adet düşey temel sondaj kuyusu açılmıştır. Açılan 5 adet temel sondaj kuyusunda yeraltı suyu durumları ve kuyu yerleri ve derinlikler Tablo 3.13 ve Tablo 3.14 de verilmiştir. Tablo 3.13: Temel sondaj kuyularında yeraltı suyu durumu Kuyu No. Yeraltı Suyu Seviyesi (m.) SK 1 12,20 SK 2 14,60 SK 3 18,50 SK 4 32,00 SK 5 36,00 Tablo 3.14: Temel sondaj kuyularının yerleri ve derinlikleri Kuyu No. Yeri Yaklaşık Kotu Derinlik SK 1 Sol sahil SK 2 Sol sahil 1060,5 42 SK 3 Talveg SK 4 Sağ sahil 1056,5 48 SK 5 Sağ sahil

50 SK 1 Nolu Temel Sondaj Kuyusu Akışa göre sol sahilde 1069,00 m kotunda, m derinliğinde düşey olarak açılmıştır. Yeraltı suyu seviyesi m dir. SK 1 kuyusunda karot tanımlamaları m arası yamaç molozu, m arası yer yer ayrışarak killeşen tüf, m arası andezitik aglomera, m arası tüf, m arası ise andezitik tüf/tüf şeklinde yapılmıştır. Kuyuda m arası basınçsız su testi yapılmıştır. Deney sonuçlarına göre m arası çok geçirimli durumdadır. Kuyuda m arası basınçlı su testi yapılmıştır. Deney sonuçlarına göre, , , ve m arası 1<L<5 ve az geçirimli, , ve m arası L<1 ve geçirimsiz özellikte olduğu belirlenmiştir. Karotlarda yapılan incelemelere göre ayrışma durumu, ve m arası tamamen ayrışmış(w5), , ve m arası çok ayrışmış(w4), ve m arası orta derecede ayrışmış(w3), m arası az ayrışmış (W2) durumdadır. Sondajdan elde edilen RQD değerlerinin , ve m arası RQD<25 ve çok zayıf, ve m arası 25<RQD<50 ve zayıf durumda olduğu belirlenmiştir. Karotlarda yapılan incelemede çatlak sıklığı, m arası >50 ve parçalanmış durumdadır SK 2 Nolu Temel Sondaj Kuyusu Akışa göre sol sahilde 1060,50 m kotunda, m derinliğinde düşey olarak açılmıştır. Yeraltı suyu seviyesi m dir. SK 2 kuyusunda karot tanımlamaları m arası yamaç molozu, m arası yer yer andezitik aglomera, m arası altere tüf, m arası ayrışmış tüf, m arası ise andezit/andezitik tüf şeklinde yapılmıştır. 39

51 Kuyuda m arası basınçsız su testi yapılmıştır. Deney sonuçlarına göre m arası çok geçirimli durumdadır. Kuyuda m arası basınçlı su testi yapılmıştır. Deney sonuçlarına göre, , ve m arası 1<L<5 ve az geçirimli, , ve m arası L<1 ve geçirimsiz özellikte olduğu belirlenmiştir. Karotlarda yapılan incelemelere göre ayrışma durumu, m arası tamamen ayrışmış(w5), ve m arası çok ayrışmış(w4), m arası orta derecede ayrışmış(w3), m arası az ayrışmış (W2) durumdadır. Sondajdan elde edilen RQD değerlerinin m arası RQD<25 ve çok zayıf, m arası 50<RQD<75 ve orta, m arası 75<RQD<90 ve iyi, ve m arası 90<RQD<100 ve çok iyi durumda olduğu belirlenmiştir. Karotlarda yapılan incelemede çatlak sıklığı, m arası >50 ve parçalanmış, ve m arası ve çok çatlaklı-kırıklı, ve m arası 3-10 ve kırıklı durumdadır SK 3 Nolu Temel Sondaj Kuyusu Talvegde 1046,00 m kotunda, m derinliğinde düşey olarak açılmıştır. Yeraltı suyu seviyesi m dir. SK 3 kuyusunda karot tanımlamaları m arası yamaç molozu ve alüvyon girişiği, m arası ayrışmış andezitik aglomera, m arası ayrışmış andezit, m arası andezit şeklinde yapılmıştır. Kuyuda m arası basınçsız su testi yapılmıştır. Deney sonuçlarına göre m arası çok geçirimli durumdadır. Kuyuda m arası basınçlı su testi yapılmıştır. Deney sonuçlarına göre, , ve m arası 5<L<25 ve geçirimli, , ve m arası 1<L<5 ve az geçirimli özellikte olduğu belirlenmiştir. 40

52 Karotlarda yapılan incelemelere göre ayrışma durumu, ve m arası tamamen ayrışmış(w5), , ve m arası çok ayrışmış(w4), ve m arası az ayrışmış (W2) durumdadır. Sondajdan elde edilen RQD değerlerinin ve m arası RQD<25 ve çok zayıf, m arası 25<RQD<50 ve zayıf, ve m arası 50<RQD<75 ve orta durumda olduğu belirlenmiştir. Karotlarda yapılan incelemede çatlak sıklığı, ve m arası >50 ve parçalanmış, m arası ve çok çatlaklı-kırıklı durumdadır SK 4 Nolu Temel Sondaj Kuyusu Akışa göre sağ sahilde 1056,50 m kotunda, m derinliğinde düşey olarak açılmıştır. Yeraltı suyu seviyesi m dir. SK 4 kuyusunda karot tanımlamaları m arası yamaç molozu, m arası tamamen ayrışmış andezitik aglomera, m arası ayrışmış andezitik aglomera, m arası ayrışmış andezit, m arası ise andezit/andezitik aglomera şeklinde yapılmıştır. Kuyuda m arası basınçsız su testi yapılmıştır. Deney sonuçlarına göre ve m arası çok geçirimli, ve m arası geçirimli durumdadır. Kuyuda m arası basınçlı su testi yapılmıştır. Deney sonuçlarına göre, ve m arası 1<L<5 ve az geçirimli, ve m arası L<1 ve geçirimsiz özellikte olduğu belirlenmiştir. Karotlarda yapılan incelemelere göre ayrışma durumu, ve m arası tamamen ayrışmış(w5), m arası çok ayrışmış(w4), ve m arası orta derecede ayrışmış(w3) durumdadır. Sondajdan elde edilen RQD değerlerinin m arası RQD<25 ve çok zayıf durumda olduğu belirlenmiştir. 41

53 Karotlarda yapılan incelemede çatlak sıklığı, m arası >50 ve parçalanmış durumdadır SK 5 Nolu Temel Sondaj Kuyusu Akışa göre sağ sahilde 1069,00 m kotunda, m derinliğinde düşey olarak açılmıştır. Yeraltı suyu seviyesi m dir. SK 5 kuyusunda karot tanımlamaları m arası tamamen ayrışmış andezitik aglomera, m arası çok ayrışmış andezitik aglomera, m arası andezit, m arası andezitik aglomera şeklinde yapılmıştır. Kuyuda m arası basınçsız su testi yapılmıştır. Deney sonuçlarına göre m arası çok geçirimli, m arası geçirimli durumdadır. Kuyuda m arası basınçlı su testi yapılmıştır. Deney sonuçlarına göre, ve m arası 25<L ve çok geçirimli, m arası 5<L<25 ve geçirimli, m arası 1<L<5 ve az geçirimli özellikte olduğu belirlenmiştir. Karotlarda yapılan incelemelere göre ayrışma durumu, ve m arası tamamen ayrışmış(w5), m arası çok ayrışmış(w4), , , ve m arası orta derecede ayrışmış(w3), m arası az ayrışmış(w2), ve m arası ayrışmamış(w1) durumdadır. Sondajdan elde edilen RQD değerlerinin , ve m arası RQD<25 ve çok zayıf, , ve m arası 25<RQD<50 ve zayıf, , ve m arası 50<RQD<75 ve orta, m arası 75<RQD<90 ve iyi, , m arası 90<RQD<100 ve çok iyi durumda olduğu belirlenmiştir. Karotlarda yapılan incelemede çatlak sıklığı, ,00, ve m arası >50 ve parçalanmış, , ve m arası ve çok çatlaklı-kırıklı, ve m arası 3-10 ve kırıklı durumdadır. 42

54 3.3.4 Basınçlı Su Testi Verileri Tablo 3.15: SK - 1 nolu temel sondaj kuyusu basınçlı su testi verileri SK 1 KADEME AYRIŞMA LUGEON RQD(%) DERİNLİĞİ DURUMU DEĞERİ 20,00 22,00 Tamamen Çok zayıf ayrışmış (W5) (RQD<25) 2,12 22,00 24,00 Çok ayrışmış Zayıf (W4) (25<RQD<50) 1,89 24,00 26,00 Orta derecede ayrışmış (W3) 1,13 26,00 28,00 Çok ayrışmış Çok zayıf (W4) (RQD<25) 0,93 28,00 30,00 Az ayrışmış (W2) 0,99 30,00 32,00 Orta derecede Zayıf 1,14 32,00 34,00 ayrışmış (W3) (25<RQD<50) 0,92 34,00 36,00 Çok ayrışmış 1,07 36,00 38,00 (W4) Çok zayıf 1,16 38,00 40,00 Tamamen (RQD<25) 0,91 40,00 42,00 ayrışmış (W5) 1,06 TANIMLAMA Andezitik aglomera Tüf Andezitik tüf/tüf 43

55 Tablo 3.16: SK - 2 nolu temel sondaj kuyusu basınçlı su testi verileri SK - 2 KADEME AYRIŞMA LUGEON RQD(%) DERİNLİĞİ DURUMU DEĞERİ 12,00 14,00 1,75 14,00 16,00 Tamamen 1,32 16,00 18,00 ayrışmış 1,22 Çok zayıf 18,00 20,00 (W5) 0,99 (RQD<25) 20,00 22,00 1,45 22,00 24,00 Çok ayrışmış (W4) 1,87 24,00 26,00 Orta derecede 1,65 Orta ayrışmış 26,00 28,00 (50<RQD<75) 0,92 (W3) 28,00 30,00 0,83 30,00 32,00 Çok iyi 0,89 32,00 34,00 (90<RQD<100) 0,82 34,00 36,00 36,00 38,00 Az ayrışmış (W2) İyi (75<RQD<90) 0,87 0,80 38,00 40,00 Çok iyi 1,02 40,00 42,00 (90<RQD<100) 0,74 TANIMLAMA Altere tüf Andezit/Andezitik tüf 44

56 Tablo 3.17: SK - 3 nolu temel sondaj kuyusunun basınçlı su testi verileri SK 3 KADEME AYRIŞMA LUGEON RQD(%) DERİNLİĞİ DURUMU DEĞERİ 10,00 12,00 3,76 12,00 14,00 Tamamen 4,55 14,00 16,00 ayrışmış (W5) Çok zayıf 4,07 16,00 18,00 (RQD<25) 3,87 18,00 20,00 Çok ayrışmış (W4) 2,67 20,00 22,00 Az ayrışmış Orta (W2) (50<RQD<75) 6,59 22,00 24,00 5,33 Çok ayrışmış 24,00 26,00 4,80 (W4) Zayıf 26,00 28,00 4,82 (25<RQD<50) Az ayrışmış 28,00 30,00 18,59 (W2) Orta 30,00 32,00 14,88 (50<RQD<75) Çok ayrışmış 32,00 34,00 15,55 (W4) 34,00 36,00 16,28 36,00 38,00 7,94 38,00 40,00 3,33 Çok zayıf 40,00 42,00 3,73 (RQD<25) 42,00 44,00 Tamamen 19,86 44,00 46,00 ayrışmış (W5) 17,70 46,00 48,00 5,51 48,00 50,00 7,01 TANIMLAMA Andezitik aglomera Andezit 45

57 Tablo 3.18: SK - 4 nolu temel sondaj kuyusu basınçlı su testi verileri SK 4 KADEME AYRIŞMA LUGEON RQD(%) DERİNLİĞİ DURUMU DEĞERİ 24,00 26,00 2,24 26,00 28,00 Tamamen 1,12 28,00 30,00 ayrışmış (W5) 2,19 30,00 32,00 2,83 32,00 34,00 Çok ayrışmış (W4) 1,20 34,00 36,00 Orta derecede Çok zayıf 0,38 36,00 38,00 ayrışmış (W3) (RQD<25) 0,64 38,00 40,00 0,71 40,00 42,00 Tamamen 0,78 42,00 44,00 ayrışmış (W5) 0,72 44,00 46,00 1,28 46,00 48,00 Orta derecede ayrışmış (W3) 0,71 TANIMLAMA Andezitik aglomera Andezit Andezit/Andezitik aglomera 46

58 Tablo 3.19: SK - 5 nolu temel sondaj kuyusu basınçlı su testi verileri SK - 5 KADEME AYRIŞMA LUGEON RQD(%) DERİNLİĞİ DURUMU DEĞERİ 18,00 20,00 Tamamen Çok zayıf ayrışmış (W5) (RQD<25) 32,92 20,00 22,00 Orta derecede Orta ayrışmış (W3) (50<RQD<75) 31,51 22,00 24,00 Tamamen Çok zayıf ayrışmış (W5) (RQD<25) 33,91 24,00 26,00 Orta derecede Zayıf ayrışmış (W3) (25<RQD<50) 31,45 26,00 28,00 Az ayrışmış (W2) Orta 33,36 28,00 30,00 (50<RQD<75) 31,15 30,00 32,00 Orta derecede 29,71 32,00 34,00 ayrışmış (W3) Zayıf (25<RQD<50) 27,48 34,00 36,00 Ayrışmamış (W1) 36,00 38,00 Orta derecede 38,00 40,00 ayrışmış (W3) 40,00 42,00 Ayrışmamış Çok iyi (90<RQD<100) 27,40 Zayıf (25<RQD<50) 23,57 Orta (50<RQD<75) 24,82 Çok iyi (90<RQD<100) 27,41 42,00 44,00 (W1) İyi 10,84 44,00 46,00 (75<RQD<90) 6,21 46,00 48,00 2,76 48,00 50,00 Çok ayrışmış Çok zayıf 1,95 50,00 52,00 (W4) (RQD<25) 1,22 52,00 54,00 1,22 TANIMLAMA Andezitik aglomera Andezit Andezitik aglomera 47

59 3.3.5 Basınçlı Su Testi Verilerinin Değerlendirilmesi Ekinhisar Göleti temel sondaj çalışması sonucunda gövde ekseni boyunca alüvyon ve yamaç molozunun kazı ile kaldırılması gerektiği belirlenmiştir. Çalışma alanında ana kaya olarak belirlenen andezit, andezitik aglomera ve andezitik tüfün sol sahilde geçirimsiz-az geçirimli, talvegde az geçirimli-geçirimli ve sağ sahilde geçirimli-çok geçirimli olduğu belirlenmiştir. h =23 m. Olduğundan sol sahilde 18 metre ve talveg ve sağ sahilde 27 metre derinliğindeki perde enjeksiyonu ile geçirimsiz hale getirilmesi gerektiği tespit edilmiştir(şekil 2.9). Yapılan basınçlı su testi sonuçlarına göre RQD ve ayrışma derecesi ile lugeon değerleri arasında bir ilişki tespit edilememiştir. 3.4 Başören Göleti Temel Sondaj Çalışması Çalışma Alanı Ve Proje Başören Göleti, Afyonkarahisar İli, Şuhut İlçesi, Başören Köyü sınırları içinde yer almaktadır. Söz konusu gölet ile Başören Köyü tarım arazilerine sulama suyu temin edilmesi amaçlanmaktadır. Proje sahası, İç Ege Bölgesinde Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Proje sahası, Akarçay Havzası içerisinde, Şuhut İlçesinin yaklaşık olarak 12 km. güneybatısında, Başören Köyünün 2 km. güneybatısında yer almaktadır. Çalışma alanına ait yer bulduru haritası Şekil 3.8 ve 3.9 da verilmiştir. Proje ile göletin aks yeri ve ilgili yapı yerlerinde yüzeylenen kaya türlerinin mühendislik jeolojisi özelliklerini, sondaj, arazi ve laboratuvar deneyleri ile belirlemek ve yapıların jeoteknik açıdan değerlendirilmesine yönelik veriler sağlamaktır. 48

60 Çalışma alanı Şekil 3.8: Çalışma alanı yer bulduru haritası K Gölet ekseni Şekil 3.9: Gölet ekseni yer bulduru haritası Çalışma Alanının Jeolojisi Proje alanı ve civarında akarsu yatağında güncel alüvyon birikimi ana kaya üzerinde uyumsuz yer almaktadır. Çalışma alanı ve yakınlarında yamaçlarda yamaç 49

BASINÇLI SU TESTİ LUGEON TESTİ PACKER TESTİ (BST)

BASINÇLI SU TESTİ LUGEON TESTİ PACKER TESTİ (BST) Ankara Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Jeoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Mustafa FENER BASINÇLI SU TESTİ LUGEON TESTİ PACKER TESTİ (BST) Basınçlı Su Testi Basınçlı

Detaylı

Zemin Sondaj lardaki Basınçlı Su Deneylerinde Dikkat Edilecek Noktalar ve Lugeon Deneyi

Zemin Sondaj lardaki Basınçlı Su Deneylerinde Dikkat Edilecek Noktalar ve Lugeon Deneyi Sondaj Sempozyumu'96, İzmir- 1996, ISBN 975-395-178-7 Zemin Sondaj lardaki Basınçlı Su Deneylerinde Dikkat Edilecek Noktalar ve Lugeon Deneyi Pressure Water Tests of Ground Drilling Are Careful With, Points

Detaylı

Dr. Ayhan KOÇBAY Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı

Dr. Ayhan KOÇBAY Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı Dr. Ayhan KOÇBAY Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı (akocbay@dsi.gov.tr) GİRİŞ Su yapılarında meydana gelen sorunların en önemlileri; farklı oturmalar, şev duraylılığı, deprem, göl

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu B - Zeminlerin Geçirimliliği Giriş Darcy Kanunu Geçirimliği Etkileyen Etkenler Geçirimlilik (Permeabilite) Katsayısnın (k) Belirlenmesi * Ampirik Yaklaşımlar ile * Laboratuvar deneyleri ile * Arazi deneyleri

Detaylı

Su seviyesi = ha Qin Kum dolu sütun Su seviyesi = h Qout

Su seviyesi = ha Qin Kum dolu sütun Su seviyesi = h Qout Su seviyesi = h a in Kum dolu sütun out Su seviyesi = h b 1803-1858 Modern hidrojeolojinin doğumu Henry Darcy nin deney seti (1856) 1 Darcy Kanunu Enerjinin yüksek olduğu yerlerden alçak olan yerlere doğru

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

2011 BİRİM FİYAT CETVELİ

2011 BİRİM FİYAT CETVELİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı Su Sondajları, Temel Sondajları, Enjeksiyon İşleri, Kaya-Zemin Mekaniği Deneyleri

Detaylı

1. GİRİŞ 2. ETÜT ALANI JEOLOJİSİ

1. GİRİŞ 2. ETÜT ALANI JEOLOJİSİ 1. GİRİŞ 1.1 Raporun Amacı Bu rapor, Ödemiş-Aktaş Barajı Kat i Proje kapsamında yer alan baraj gövde dolgusunun oturacağı temel zeminini incelemek, zemin emniyet gerilmesi ve proje yükleri altında temelde

Detaylı

JEM 302 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ UYGULAMA NOTLARI

JEM 302 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ UYGULAMA NOTLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JEM 302 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ UYGULAMA NOTLARI Dr. Koray ULAMIŞ Şubat 2010 Ankara Ad Soyad : Numara : JEM 302 Mühendislik Jeolojisi

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. BATMAN İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

KARADENİZ MÜHENDİSLİK

KARADENİZ MÜHENDİSLİK KARADENİZ MÜHENDİSLİK BAĞLIK MAH. ŞEHİT RIDVAN CAD. NO:25/1 KDZ EREĞLİ / ZONGULDAK TEL & FAX : 0 (372) 322 46 90 GSM : 0 (532) 615 57 26 ZONGULDAK İLİ EREĞLİ İLÇESİ KIYICAK KÖYÜ İNCELEME ALANI F.26.c.04.c.4.d

Detaylı

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ İlker ŞENGÜLER* GİRİŞ Çalışma alanı Eskişehir grabeni içinde Eskişehir ilinin doğusunda, Sevinç ve Çavlum mahallesi ile Ağapınar köyünün kuzeyinde

Detaylı

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir.

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir. DERS 2 Yeraltısuları Türkiye'de yeraltısularından yararlanma 1950den sonra hızla artmış, geniş ovaların sulanmasında, yerleşim merkezlerinin su gereksinimlerinin karşılanmasında kullanılmıştır. Yeraltısuları,

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Dr.Öğr.Üyesi Orhan ARKOÇ e-posta: orhan.arkoc@kirklareli.edu.tr Web : http://personel.kirklareli.edu.tr/orhan.arkoc 2 BÖLÜM 12 Baraj Jeolojisi 3 12.1.Baraj nedir? Barajlar

Detaylı

Akifer Özellikleri

Akifer Özellikleri Akifer Özellikleri Doygun olmayan bölge Doygun bölge Bütün boşluklar su+hava ile dolu Yer altı su seviyesi Bütün boşluklar su ile dolu Doygun olmayan (doymamış bölgede) zemin daneleri arasında su ve hava

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 Zemin incelemesi neden gereklidir? Zemin incelemeleri proje maliyetinin ne kadarıdır? 2 Zemin incelemesi

Detaylı

MALATYA-YONCALI BARAJI SULAMA TÜNELİ JEOTEKNİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI. Şafak EYÜBOĞLU Jeoteknik Hiz. ve YAS Şb. Md. DSİ IX.Bölge Müdürlüğü, ELAZIĞ

MALATYA-YONCALI BARAJI SULAMA TÜNELİ JEOTEKNİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI. Şafak EYÜBOĞLU Jeoteknik Hiz. ve YAS Şb. Md. DSİ IX.Bölge Müdürlüğü, ELAZIĞ S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Derg., c.23, s.3, 2007 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.23, n.3, 2007 MALATYA-YONCALI BARAJI SULAMA TÜNELİ JEOTEKNİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI Şafak EYÜBOĞLU Jeoteknik Hiz. ve YAS Şb. Md.

Detaylı

1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin dönüşümünde? işareti yerine gelecek sayıyı bulunuz.

1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin dönüşümünde? işareti yerine gelecek sayıyı bulunuz. Şube Adı- Soyadı: Fakülte No: NÖ-A NÖ-B Kimya Mühendisliği Bölümü, 2016/2017 Öğretim Yılı, 00323-Akışkanlar Mekaniği Dersi, 2. Ara Sınavı Soruları 10.12.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20) 5 (20)

Detaylı

T.C. Adalet Bakanlığı Balıkesir/Kepsut Cezaevi inşaat sahasındaki presiyometre deney sonuçlarının incelenmesi

T.C. Adalet Bakanlığı Balıkesir/Kepsut Cezaevi inşaat sahasındaki presiyometre deney sonuçlarının incelenmesi BAÜ FBE Dergisi Cilt:9, Sayı:2, 34-47 Aralık 2007 T.C. Adalet Bakanlığı Balıkesir/Kepsut Cezaevi inşaat sahasındaki presiyometre deney sonuçlarının incelenmesi Ahmet ÇONA 1, 1 Balıkesir Üniversitesi Müh.

Detaylı

TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER

TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER Prof.Dr. Murat UTKUCU Yrd.Doç.Dr. ŞefikRAMAZANOĞLU TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE Haritalar KESİTLER Yeryüzü şekillerini belirli bir yöntem ve ölçek dahilinde plan konumunda gösteren

Detaylı

Tarih: 14 / 02 / 2009 Sondör: E. B. Sondaj Metodu: Dönel-Yıkamalı Şahmerdan Tipi: Simit Tipi Numune Alıcı: Split Barrel Zemin Sembol

Tarih: 14 / 02 / 2009 Sondör: E. B. Sondaj Metodu: Dönel-Yıkamalı Şahmerdan Tipi: Simit Tipi Numune Alıcı: Split Barrel Zemin Sembol SONDAJ LOGLARI ve KESİT ÇIKARMA 7 SONDAJ 8 9 LOGU ABC SONDAJ Ltd. Şti. Yeri: Adapazarı Yeraltı Su Seviyesi: 1.80 m Koordinatlar: N40. 78134, E030.34287 Derinlik (m) 1 2 3 4 5 6 10 11 Num. (m) 1.50 1.95

Detaylı

JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN İŞLETME/REVİZE İŞLETME PROJESİ FORMATI İLÇE (İL). NUMARALI ARAMA RUHSATINA İLİŞKİN İŞLETME PROJESİ

JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN İŞLETME/REVİZE İŞLETME PROJESİ FORMATI İLÇE (İL). NUMARALI ARAMA RUHSATINA İLİŞKİN İŞLETME PROJESİ JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN İŞLETME/REVİZE İŞLETME PROJESİ FORMATI İLÇE (İL). NUMARALI ARAMA RUHSATINA İLİŞKİN İŞLETME PROJESİ HAZIRLAYAN (Jeoloji Mühendisi) Adı Soyadı : Oda Sicil No (*) : AY-YIL Ruhsat

Detaylı

2015 YILI SU SONDAJLARI

2015 YILI SU SONDAJLARI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı 2015 YILI SU SONDAJLARI BİRİM FİYAT CETVELİ FORMASYON POZ NO: FORMASYONUN YAPISI 10

Detaylı

... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU

... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU ARAMA FAALİYET RAPOR FORMATI İLÇE... (İL)... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN TEKNİK SORUMLU Adı Soyadı JEOLOJİ MÜHENDİSİ Oda Sicil No AY-YIL 1 İLETİŞİM İLE İLGİLİ BİLGİLER

Detaylı

508 HİDROLOJİ ÖDEV #1

508 HİDROLOJİ ÖDEV #1 508 HİDROLOJİ ÖDEV #1 Teslim tarihi: 30 Mart 2009 16:30 1. Yüzey alanı 40 km 2 olan bir gölde Haziran ayında göle giren akarsuyun ortalama debisi 0.56 m 3 /s, gölden çıkan suyun ortalama debisi 0.48 m

Detaylı

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU SINIRLI SORUMLU KARAKÖY TARIMSAL KALKINMA KOOP. MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ BAYRAMİÇ İLÇESİ KARAKÖY KÖYÜ Pafta No : 1-4 Ada No: 120 Parsel No: 61 DANIŞMANLIK ÇEVRE

Detaylı

JEOLOJİK-JEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ

JEOLOJİK-JEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ JEOLOJİKJEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ A. Yalçın 1, C. Gökçeoğlu 2, H. Sönmez 2 1 Aksaray Üniversitesi, Jeoloji Müh. Bölümü, Uygulamalı Jeoloji ABD, Aksaray 2 Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Zemindeki mühendislik problemleri, zeminin kendisinden değil, boşluklarında bulunan boşluk suyundan kaynaklanır. Su olmayan bir gezegende yaşıyor olsaydık, zemin

Detaylı

MANOMETRELER 3.1 PİEZOMETRE

MANOMETRELER 3.1 PİEZOMETRE 18 3 MANOMETRELER Düşük sıvı basınçlarını hassas olarak ölçmek için yaygın bir metot, bir veya birden fazla denge kolonu kullanan piezometre ve manometrelerin kullanılmasıdır. Burada çeşitli tipleri tartışılacaktır,

Detaylı

NOKTA YÜKLEME DAYANIM İNDEKSİ TAYİNİ. Bu deney, kayaların nokta yükleme dayanım indekslerinin tayinine ilişkin bir deneydir.

NOKTA YÜKLEME DAYANIM İNDEKSİ TAYİNİ. Bu deney, kayaların nokta yükleme dayanım indekslerinin tayinine ilişkin bir deneydir. NOKTA YÜKLEME DAYANIM İNDEKSİ TAYİNİ KONU Bu deney, kayaların nokta yükleme dayanım indekslerinin tayinine ilişkin bir deneydir. KAPSAM Nokta yük deneyi, kayaçların dayanımlarına göre sınıflandırılmasında

Detaylı

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU SAHĐBĐ ĐLĐ ĐLÇESĐ KÖYÜ MEVKĐĐ : BĐGA MERMER SANAYĐ VE TĐC. LTD. ŞTĐ : ÇANAKKALE : BĐGA : KOCAGÜR : SARIGÖL PAFTA NO : 6 ADA NO : -- PARSEL NO : 1731-1732-1734 ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT

Detaylı

ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN

ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN Bu çalışmada; Gümüşhane ili, Organize Sanayi Bölgesinde GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK tarafından

Detaylı

5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI

5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI h 1 h f h 2 1 5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI (Ref. e_makaleleri) Sıvılar Bernoulli teoremine göre, bir akışkanın bir borudan akabilmesi için, aşağıdaki şekilde şematik olarak gösterildiği gibi, 1 noktasındaki

Detaylı

İLLER BANKASI A.Ş YILI İÇME VE KULLANMA SUYU SONDAJ İŞLERİ, JEOTERMAL SONDAJ İŞLERİ İLE JEOTERMAL KUYU TEST VE ÖLÇÜM İŞLERİ BİRİM FİYATLARI

İLLER BANKASI A.Ş YILI İÇME VE KULLANMA SUYU SONDAJ İŞLERİ, JEOTERMAL SONDAJ İŞLERİ İLE JEOTERMAL KUYU TEST VE ÖLÇÜM İŞLERİ BİRİM FİYATLARI İLLER BANKASI A.Ş. YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2019 YILI İÇME VE KULLANMA SUYU SONDAJ İŞLERİ, JEOTERMAL SONDAJ İŞLERİ İLE JEOTERMAL KUYU TEST VE ÖLÇÜM İŞLERİ FİYATLARI İLLER BANKASI A.Ş. ANKARA

Detaylı

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR İÇİN ZEMİN ETÜT HİZMETLERİ İÇİN ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR İÇİN ZEMİN ETÜT HİZMETLERİ İÇİN ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR İÇİN ZEMİN ETÜT HİZMETLERİ İÇİN ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME 1 MADDE 1. KAPSAM Bu özel teknik şartname, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yaptırılacak zemin etüt hizmetleri kapsamında

Detaylı

TEMEL (FİZİKSEL) ÖZELLİKLER

TEMEL (FİZİKSEL) ÖZELLİKLER TEMEL (FİZİKSEL) ÖZELLİKLER Problem 1: 38 mm çapında, 76 mm yüksekliğinde bir örselenmemiş zemin örneğinin doğal kütlesi 165 g dır. Aynı zemin örneğinin etüvde kurutulduktan sonraki kütlesi 153 g dır.

Detaylı

Taşınım Olayları II MEMM2009 Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi bahar yy. borularda sürtünmeli akış. Prof. Dr.

Taşınım Olayları II MEMM2009 Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi bahar yy. borularda sürtünmeli akış. Prof. Dr. Taşınım Olayları II MEMM009 Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi 07-08 bahar yy. borularda sürtünmeli akış Prof. Dr. Gökhan Orhan istanbul üniversitesi / metalurji ve malzeme mühendisliği bölümü Laminer

Detaylı

KÖSBUCAĞI (MERSİN-ERDEMLİ) GÖLETİ SU KAÇAKLARININ İNCELENMESİ * The Investıgatıon Of Seepage In Kösbucağı (Mersin-Erdemli) Dam

KÖSBUCAĞI (MERSİN-ERDEMLİ) GÖLETİ SU KAÇAKLARININ İNCELENMESİ * The Investıgatıon Of Seepage In Kösbucağı (Mersin-Erdemli) Dam KÖSBUCAĞI (MERSİN-ERDEMLİ) GÖLETİ SU KAÇAKLARININ İNCELENMESİ * The Investıgatıon Of Seepage In Kösbucağı (Mersin-Erdemli) Dam Tuğba KARABIYIK Jeoloji Mühendisliği Anabilimdalı Aziz ERTUNÇ Jeoloji Mühendisliği

Detaylı

JEOLOJİK ETÜT İŞLERİ JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ İŞİN ADI ESKİ POZ NO YENİ POZ NO

JEOLOJİK ETÜT İŞLERİ JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ İŞİN ADI ESKİ POZ NO YENİ POZ NO JEOLOJİK ETÜT İŞLERİ Jeolojik etüt ( 1/5000 ölçekli ) 38.1101 Jeolojik rapor yazımı ( 1/5000 ölçekli ) 38.1102 jeoteknik etüt ( 1/1000 ölçekli ) 38.1103 Jeolojik rapor yazımı ( 1/1000 ölçekli ) 38.1104

Detaylı

2015 YILI İÇME VE KULLANMA SUYU SONDAJ İŞLERİ, JEOTERMAL SONDAJ İŞLERİ, JEOTERMAL KUYU TEST VE ÖLÇÜM İŞLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ

2015 YILI İÇME VE KULLANMA SUYU SONDAJ İŞLERİ, JEOTERMAL SONDAJ İŞLERİ, JEOTERMAL KUYU TEST VE ÖLÇÜM İŞLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ İLLER BANKASI A.Ş. YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI İÇME VE KULLANMA SUYU SONDAJ İŞLERİ, JEOTERMAL SONDAJ İŞLERİ, JEOTERMAL KUYU TEST VE ÖLÇÜM İŞLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ Oğuzhan YILDIZ

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Akışkanlar Mekaniği Genel Laboratuvar Föyü Güz Dönemi Öğrencinin Adı Soyadı : No : Grup

Detaylı

MÜHJEO 2015: Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu, 3-5 Eylül 2015, KTÜ, Trabzon

MÜHJEO 2015: Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu, 3-5 Eylül 2015, KTÜ, Trabzon Akköprü Barajı Göl Alanında İnşa Edilen Geçirimsizlik Yapılarının Sızdırmazlığının Test Edilmesi + Testing of Water Tightness of Impervious Structures Constructed at Akköprü Dam Reservoir U. Akdeniz 1,

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta: orhan.arkoc@kirklareli.edu.tr Web : http://personel.kirklareli.edu.tr/orhan-arkoc 2 BÖLÜM 12 Baraj Jeolojisi 3 Barajlar ve Baraj inşaatlarında

Detaylı

Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA)

Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) İçerik Yarmalarda sondaj Dolgularda sondaj Derinlikler Yer seçimi Alınması gerekli numuneler Analiz

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. MARDİN İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

ÇÖZÜM 1) konumu mafsallı olup, buraya göre alınacak moment ile küçük pistona etkileyen kuvvet hesaplanır.

ÇÖZÜM 1) konumu mafsallı olup, buraya göre alınacak moment ile küçük pistona etkileyen kuvvet hesaplanır. SORU 1) Şekildeki (silindir+piston) düzeni vasıtası ile kolunda luk bir kuvvet elde edilmektedir. İki piston arasındaki hacimde yoğunluğu olan bir akışkan varıdr. Verilenlere göre büyük pistonun hareketi

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 5/29/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 5/29/2017 2 BÖLÜM 10 KAYAÇLARIN ve SÜREKSİZLİKLERİNİN

Detaylı

Sulakyurt baraj yeri granitoidlerinin mühendislik jeolojisi özellikleri

Sulakyurt baraj yeri granitoidlerinin mühendislik jeolojisi özellikleri 30 Aydın ÖZSAN*, Yusuf Kaan KADIOĞLU* * Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü., 06100 Ankara Sulakyurt baraj yeri granitoidlerinin mühendislik jeolojisi özellikleri Sulakyurt baraj yeri Ankara

Detaylı

Yapı veya dolgu yüklerinin neden olduğu gerilme artışı, zemin tabakalarını sıkıştırır.

Yapı veya dolgu yüklerinin neden olduğu gerilme artışı, zemin tabakalarını sıkıştırır. 18. KONSOLİDASYON Bir mühendislik yapısının veya dolgunun altında bulunan zeminin sıkışmasına konsolidasyon denir. Sıkışma 3 boyutlu olmasına karşılık fark ihmal edilebilir nitelikte olduğundan 2 boyutlu

Detaylı

MÜHJEO 2015: Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu, 3-5 Eylül 2015, KTÜ, Trabzon

MÜHJEO 2015: Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu, 3-5 Eylül 2015, KTÜ, Trabzon Vezirköprü Barajında (Samsun) Su Kaçağının Tespiti ve ĠyileĢtirme ÇalıĢmaları Determination of Water Leakages and Improvement Works at Vezirköprü Dam (Samsun) M. ÇalıĢkan 1, A. Koçbay 2,*, Y. ġentürk 2,

Detaylı

Kaya Kütlesi İndisi Sistemi (RMI)

Kaya Kütlesi İndisi Sistemi (RMI) Kaya Kütlesi İndisi Sistemi (RMI) Kaya kütlesi sınıflama sistemlerinde kullanılan kaya sınıfı parametreleri birbirleriyle benzer şekildedir. Kaya mühendisliği sınıflamaları sistemi, kaya mühendisliği ve

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu HAFTALIK DERS PLANI Hafta Konular Kaynaklar 1 Zeminle İlgili Problemler ve Zeminlerin Oluşumu [1], s. 1-13 2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri [1], s. 14-79; [23]; [24]; [25] 3 Zeminlerin Sınıflandırılması

Detaylı

Zemin araştırmaları aşağıda tanımlanan genel kurallara göre yapılacaktır.

Zemin araştırmaları aşağıda tanımlanan genel kurallara göre yapılacaktır. EK 16A ZEMİN ARAŞTIRMALARI İÇİN GENEL KURALLAR Zemin araştırmaları aşağıda tanımlanan genel kurallara göre yapılacaktır. 16A.1. ZEMİN ARAŞTIRMA SONDAJLARI 16A.1.1 Sondaj kuyuları, zeminlerde burgu, kum

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. BARTIN İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

BORU ÇAPI HESABI. Doç. Dr. Selahattin ÇELİK Makine Mühendisliği Bölümü

BORU ÇAPI HESABI. Doç. Dr. Selahattin ÇELİK Makine Mühendisliği Bölümü BORU ÇAPI HESABI Doç. Dr. Selahattin ÇELİK Makine Mühendisliği Bölümü 24.10.2017 Sıcak Sulu Isıtma Sistemlerinde Boru Çaplarının Belirlenmesi Ve Pompa Seçiminin Yapılması Tesisatta kullanılan boru çaplarının

Detaylı

TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ İLE UYUMLU NET TEMEL TABAN BASINCINDAN KAYNAKLANAN ZEMİN GERİLMESİ ve SONDAJ DERİNLİĞİ HESABI KILAVUZU

TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ İLE UYUMLU NET TEMEL TABAN BASINCINDAN KAYNAKLANAN ZEMİN GERİLMESİ ve SONDAJ DERİNLİĞİ HESABI KILAVUZU TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ İLE UYUMLU NET TEMEL TABAN BASINCINDAN KAYNAKLANAN ZEMİN GERİLMESİ ve SONDAJ DERİNLİĞİ HESABI KILAVUZU TEMMUZ 2019 ÖNEMLİ NOT: Sondaj derinliği hesap cetveline ait telif

Detaylı

Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları. Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA)

Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları. Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Zeminler Zeminler iri daneli ve ince daneli olarak iki ana grupta incelenebilir. İri daneli malzemeler

Detaylı

Dr. Ayhan KOÇBAY. Daire Başkan Yardımcısı

Dr. Ayhan KOÇBAY. Daire Başkan Yardımcısı Dr. Ayhan KOÇBAY Daire Başkan Yardımcısı (akocbay@dsi.gov.tr) DSİ Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Daire Başkanlığımız; 1952 yılında Yeraltısuyu Bürosu olarak kurulmuş, 1956 yılında Yeraltısuları

Detaylı

Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon

Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon 2 Yüklenen bir zeminin sıkışmasının aşağıdaki nedenlerden dolayı meydana geleceği düşünülür: Zemin danelerinin sıkışması Zemin boşluklarındaki hava ve /veya suyun

Detaylı

TEMEL (FİZİKSEL) ÖZELLİKLER

TEMEL (FİZİKSEL) ÖZELLİKLER TEMEL (FİZİKSEL) ÖZELLİKLER Problem 1: 38 mm çapında, 76 mm yüksekliğinde bir örselenmemiş kohezyonlu zemin örneğinin doğal (yaş) kütlesi 155 g dır. Aynı zemin örneğinin etüvde kurutulduktan sonraki kütlesi

Detaylı

Fizik 1 Laboratuvarı. Deney 8: Elastisite ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ RAFET KAYIŞ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Fizik 1 Laboratuvarı. Deney 8: Elastisite ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ RAFET KAYIŞ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Deney 8: ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ RAFET KAYIŞ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 1. Amaç Bu deneyde, 1. Eğme deneyi ile eğilen bir malzemede bu malzemeye etki eden kuvvet ve sehim (elastik deformasyon

Detaylı

XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER

XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER 1- Bu çalışma Edirne İli, Keşan İlçesine bağlı Erikli Beldesinde G16-c-15-d-1-d nolu 1/1000 ölçekli hali hazır paftasında sınırları belirtilen tapuda 12 Pafta, 1041 Parsel olarak

Detaylı

Kaynak Yeri Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları. Örnek Proje: Yeraltı Suyunda Kaynak Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları

Kaynak Yeri Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları. Örnek Proje: Yeraltı Suyunda Kaynak Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları Kaynak Yeri Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları Örnek Proje: Yeraltı Suyunda Kaynak Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları Hazırlayan: Ozan Atak (Jeoloji Yüksek Mühendisi) Bilge Karakaş (Çevre Yüksek Mühendisi)

Detaylı

"HİDROLİK YAPILAR VE MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ"

HİDROLİK YAPILAR VE MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GEO 320 MESLEKİ SAHA UYGULAMALARI DERS NOTU "HİDROLİK YAPILAR VE MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ" Prof. Dr. Recep KILIÇ Jeoteknik Araştırma Grubu

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI KAYA OYMA YAPILARININ TASARIMINDA JEOFİZİK ETÜTLER RAPOR FORMATI Mart - 2016 Yönetim Kurulu nun 01/03/2016 tarih ve 107 sayılı kararı

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. Yoğunluğu 850 kg/m 3 ve kinematik viskozitesi 0.00062 m 2 /s olan yağ, çapı 5 mm ve uzunluğu 40

Detaylı

JEOTERMAL SONDAJ TEKNİĞİNİN ESASLARI

JEOTERMAL SONDAJ TEKNİĞİNİN ESASLARI (Sondaj Dünyası Dergisi, Sayı 4) www.sondajcilarbirligi.org.tr JEOTERMAL SONDAJ TEKNİĞİNİN ESASLARI Adil ÖZDEMİR (adilozdemir2000@yahoo.com) Jeotermal sondajların 40 yıl civarında bir tarihi vardır ve

Detaylı

Borularda Akış. Hesaplamalarda ortalama hız kullanılır.

Borularda Akış. Hesaplamalarda ortalama hız kullanılır. En yaygın karşılaşılan akış sistemi Su, petrol, doğal gaz, yağ, kan. Boru akışkan ile tam dolu (iç akış) Dairesel boru ve dikdörtgen kanallar Borularda Akış Dairesel borular içerisi ve dışarısı arasındaki

Detaylı

Wassara sondaj sistemiyle jeotermal sondaj yapımı, İZLANDA

Wassara sondaj sistemiyle jeotermal sondaj yapımı, İZLANDA Wassara sondaj sistemiyle jeotermal sondaj yapımı, İZLANDA Proje tarifi: Akureyri / İzlanda da Kasım 2001 de jeotermal delgiler başlandı. İlk 200 metre geleneksek havalı sistemle delindi. Fakat kuyuda

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ŞEYL GAZLARI. Ömer KOCA Genel Müdür Yardımcısı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ŞEYL GAZLARI. Ömer KOCA Genel Müdür Yardımcısı T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ŞEYL GAZLARI PETROL ARAMA - ÜRETİM SEKTÖRÜ I. İSTİŞARE TOPLANTISI 10 Mart 2012 Ömer KOCA Genel Müdür Yardımcısı 1 Sunum Planı NEDEN

Detaylı

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü HİDROLOJİ Buharlaşma Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü BUHARLAŞMA Suyun sıvı halden gaz haline (su buharı) geçmesine buharlaşma (evaporasyon) denilmektedir. Atmosferden

Detaylı

990k Bozulmamış Çakıl Sırtı. 990k Bozulmamış Çakıl Sırtı

990k Bozulmamış Çakıl Sırtı. 990k Bozulmamış Çakıl Sırtı Eğim (m/m) Datum üstü yükseklik (m) 990k Bozulmamış Çakıl Sırtı Uzaklık (m) 990k Bozulmamış Çakıl Sırtı Tüm veri Dönme noktaları Lineer (dönme nokt.) Lineer (tüm veri) Uzaklık (m) KENNETH L. PIERCE STEVEN

Detaylı

Görmel baraj yeri île göl alanının (Ermenek^Konya) mühendislik jeolojisi ve kayaların jeoteknîk özellikleri

Görmel baraj yeri île göl alanının (Ermenek^Konya) mühendislik jeolojisi ve kayaların jeoteknîk özellikleri Türkiye Jeoloji Bülteni, C. 32, 9-13, Geological Bulletin of Turkey, V. 32, 9-13, Şubat - Ağustos 1989 February - August 1989 Görmel baraj yeri île göl alanının (Ermenek^Konya) mühendislik jeolojisi ve

Detaylı

5. KONSOLİDAS YON DENEYİ:

5. KONSOLİDAS YON DENEYİ: 5. KONSOLİDAS YON DENEYİ: KONU: İnce daneli zeminlerin kompresibilite ve konsolidasyon karakteristikleri, Terzaghi tarafından geliştirilen ödometre deneyi ile elde edilir. Bu alet Şekil 1 de şematik olarak

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FRANCİS TÜRBİN DENEY FÖYÜ FRANCİS TÜRBİN DENEYİ DENEYİN AMACI: Francis türbinin çalışma prensibini uygulamalı

Detaylı

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI Altan İÇERLER 1, Remzi BİLGİN 1, Belgin ÇİRKİN 1, Hamza KARAMAN 1, Alper KIYAK 1, Çetin KARAHAN 2 1 MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: SORULAR-CEVAPLAR

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: SORULAR-CEVAPLAR MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: 1- (24 Puan) Şekildeki 5.08 cm çaplı 38.1 m uzunluğunda, 15.24 cm çaplı 22.86 m uzunluğunda ve 7.62 cm çaplı

Detaylı

SAHA BİLGİLİ-II DERS NOTLARI Hafta ( ) -

SAHA BİLGİLİ-II DERS NOTLARI Hafta ( ) - SAHA BİLGİLİ-II DERS NOTLARI - 1. Hafta (23.02.2017) - GÜNEYCE (İYİDERE, RİZE) TÜNELİ Hazırlayanlar: Prof. Dr. Fikri BULUT, Doç. Dr. Hakan ERSOY, Doç. Dr. Aykut AKGÜN Genel Bilgiler Güneyce Tüneli, Doğu

Detaylı

Şekil 6. Kuzeydoğu Doğrultulu SON-B4 Sondaj Kuyusu Litolojisi

Şekil 6. Kuzeydoğu Doğrultulu SON-B4 Sondaj Kuyusu Litolojisi SON-B4 (Şekil 6) sondajının litolojik kesitine bakıldığında (inceleme alanının kuzeydoğusunda) 6 metre ile 13 metre arasında kavkı ve silt bulunmaktadır. Yeraltı su seviyesinin 2 metrede olması burada

Detaylı

TEMEL HARİTACILIK BİLGİLERİ. Erkan GÜLER Haziran 2018

TEMEL HARİTACILIK BİLGİLERİ. Erkan GÜLER Haziran 2018 TEMEL HARİTACILIK BİLGİLERİ Erkan GÜLER Haziran 2018 1 HARİTA Yeryüzündeki bir noktanın ya da tamamının çeşitli özelliklere göre bir ölçeğe ve amaca göre çizilerek, düzlem üzerine aktarılmasına harita

Detaylı

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER FORMAT Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nın Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. BİNGÖL İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

16.6 DEPREM ETKİSİ ALTINDAKİ ZEMİNLERDE SIVILAŞMA RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

16.6 DEPREM ETKİSİ ALTINDAKİ ZEMİNLERDE SIVILAŞMA RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 16.6 DEPREM ETKİSİ ALTINDAKİ ZEMİNLERDE SIVILAŞMA RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 16.6.1 Bölüm 3 e göre Deprem Tasarım Sınıfı DTS=1, DTS=1a, DTS=2 ve DTS=2a olan binalar için Tablo 16.1 de ZD, ZE veya ZF grubuna

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE DENETİM DAİRE BAŞKANLIĞI BACA GAZINDA HIZ TAYİNİ (TS ISO 10780) SONER OLGUN

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE DENETİM DAİRE BAŞKANLIĞI BACA GAZINDA HIZ TAYİNİ (TS ISO 10780) SONER OLGUN T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE DENETİM DAİRE BAŞKANLIĞI BACA GAZINDA HIZ TAYİNİ (TS ISO 10780) SONER OLGUN Şube Müdürü Ekim 2010 Kastamonu 1 Hız: Baca içerisinde

Detaylı

KAYA GAZI NEDİR? (SHALE GAS) DÜNYA KAYA GAZI REZERVLERİ HARİTASI KAYA GAZI ÜRETİMİ HİDROLİK ÇATLATMA

KAYA GAZI NEDİR? (SHALE GAS) DÜNYA KAYA GAZI REZERVLERİ HARİTASI KAYA GAZI ÜRETİMİ HİDROLİK ÇATLATMA BAŞLIKLAR 1 FOSIL YAKITLAR 2 3 KAYA GAZI NEDİR? (SHALE GAS) KAYA GAZI OLUŞUMU 4 DÜNYA KAYA GAZI REZERVLERİ HARİTASI 5 KAYA GAZI ÜRETİMİ 6 KAYA GAZI ÜRETİMİ HİDROLİK ÇATLATMA BAŞLIKLAR 7 KAYA GAZININ FİYATLARA

Detaylı

DOĞAL MİNERALLİ SULAR İÇİN ARAMA FAALİYET RAPOR FORMATI İLÇE (İL)... NUMARALI RUHSATA İLİŞKİN... DÖNEM (*) ARAMA FAALİYET RAPORU

DOĞAL MİNERALLİ SULAR İÇİN ARAMA FAALİYET RAPOR FORMATI İLÇE (İL)... NUMARALI RUHSATA İLİŞKİN... DÖNEM (*) ARAMA FAALİYET RAPORU DOĞAL MİNERALLİ SULAR İÇİN ARAMA FAALİYET RAPOR FORMATI İLÇE (İL)... NUMARALI RUHSATA İLİŞKİN... DÖNEM (*) ARAMA FAALİYET RAPORU TEKNİK SORUMLUNUN (Jeoloji Mühendisi) Adı Soyadı : Oda Sicil No (**) : AY-YIL

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR-II BORU ve DİRSEKLERDE ENERJİ KAYBI DENEYİ 1.Deneyin Adı: Boru ve dirseklerde

Detaylı

TÜRKİYE YERALTISUYU SONDAJ UYGULAMALARINA GENEL BİR BAKIŞ Numerical Analysis of Water Well Drilling Sector of Turkey

TÜRKİYE YERALTISUYU SONDAJ UYGULAMALARINA GENEL BİR BAKIŞ Numerical Analysis of Water Well Drilling Sector of Turkey TÜRKİYE YERALTISUYU SONDAJ UYGULAMALARINA GENEL BİR BAKIŞ Numerical Analysis of Water Well Drilling Sector of Turkey Jeo.Müh.Adil ÖZDEMİR ADİL ÖZDEMİR MÜHENDİSLİK VE SONDAJ Kumrular Cad. 22/8 Kızılay/Çankaya/ANKARA

Detaylı

Gereği gibi projelendirilen ve inşa edilen bir kuyu, su taşıyan bir formasyondan ekonomik olarak su alınmasını sağlayan hidrolik bir yapıdır.

Gereği gibi projelendirilen ve inşa edilen bir kuyu, su taşıyan bir formasyondan ekonomik olarak su alınmasını sağlayan hidrolik bir yapıdır. DERS 5 Gereği gibi projelendirilen ve inşa edilen bir kuyu, su taşıyan bir formasyondan ekonomik olarak su alınmasını sağlayan hidrolik bir yapıdır. Başarılı bir kuyu projesi hazırlamak ve inşa edebilmek

Detaylı

HASAN PARLAR A AİT İZMİR İLİ KEMALPAŞA İLÇESİ YİĞİTLER KÖYÜ 14 PAFTA 24 ADA 13 PARSELDE AÇILACAK SONDAJ KUYUSUNUN HİDROJEOLOJİK ETÜD RAPORU

HASAN PARLAR A AİT İZMİR İLİ KEMALPAŞA İLÇESİ YİĞİTLER KÖYÜ 14 PAFTA 24 ADA 13 PARSELDE AÇILACAK SONDAJ KUYUSUNUN HİDROJEOLOJİK ETÜD RAPORU Firma logosu.... ŞİRKETİ / FİRMASI HASAN PARLAR A AİT İZMİR İLİ KEMALPAŞA İLÇESİ YİĞİTLER KÖYÜ 14 PAFTA 24 ADA 13 PARSELDE AÇILACAK SONDAJ KUYUSUNUN HİDROJEOLOJİK ETÜD RAPORU Ahmet TANRIKULU JEOLOJİ MÜHENDİSİ

Detaylı

HİDROJEOLOJİ. Akifer Özellikleri Kuyulara Yeraltısuyu Akışı. 7.Hafta. Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT

HİDROJEOLOJİ. Akifer Özellikleri Kuyulara Yeraltısuyu Akışı. 7.Hafta. Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT HİDROJEOLOJİ 7.Hafta Akifer Özellikleri Kuyulara Yeraltısuyu Akışı Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr Akifer Özellikleri Gözeneklilik (n)-etkin gözeneklilik (ne) Hidrolik iletkenlik katsayısı

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI YERALTISUYU ARAMA (HİDROJEOFİZİK) ETÜT RAPOR FORMATI Ocak - 2016 Yönetim Kurulu nun 26/01/2016 tarih ve 100 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Detaylı

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: (0 312) 294 30 00 - Faks: (0 312) 294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org.tr BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL

Detaylı

Cindere Barajı Enjeksiyon Uygulamaları Grouting Applications in Cindere Dam

Cindere Barajı Enjeksiyon Uygulamaları Grouting Applications in Cindere Dam Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 17, Sayı 1, 2011, Sayfa 9-18 Cindere Barajı Enjeksiyon Uygulamaları Grouting Applications in Cindere Dam Devrim ALKAYA a, *, Burak YEŞİL a a Pamukkale

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTO4003 OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ LAB. NO:.. DENEY ADI : SES İLETİM KAYBI DENEYİ 2017 BURSA 1) AMAÇ Bir malzemenin

Detaylı

SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON

SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON 8 Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları & Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Su Ürünleri Teknolojileri Su temini Boru parçaları

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ DERS NOTLARI

ZEMİN MEKANİĞİ DERS NOTLARI Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ZEMİN MEKANİĞİ DERS NOTLARI Prof. Dr. Recep KILIÇ ÖNSÖZ Jeoloji Mühendisliği eğitiminde Zemin Mekaniği dersi için hazırlanmış olan

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YERALTI SUYU KORUMA ALANLARI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YERALTI SUYU KORUMA ALANLARI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YERALTI SUYU KORUMA ALANLARI SU KALİTESİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YERALTI SULARI KALİTE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Haziran 2014 Sunu İçeriği Koruma

Detaylı

Deniz ÜLGEN ODTÜ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Çankaya/Ankara/Türkiye. udeniz@metu.edu.tr ÖZET

Deniz ÜLGEN ODTÜ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Çankaya/Ankara/Türkiye. udeniz@metu.edu.tr ÖZET İnşaat Mühendisleri Odası 2. Geoteknik Sempozyumu, Bildiriler Kitabı. s. 473-479 ÜLKEMİZDE YAPILAN GEOTEKNİK ETÜT SONDAJLARI İLE İLGİLİ BAZI DEĞERLENDİRMELER Adil ÖZDEMİR Adil ÖZDEMİR Sondaj ve Mühendislik

Detaylı