T.C. Adalet Bakanlığı Balıkesir/Kepsut Cezaevi inşaat sahasındaki presiyometre deney sonuçlarının incelenmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Adalet Bakanlığı Balıkesir/Kepsut Cezaevi inşaat sahasındaki presiyometre deney sonuçlarının incelenmesi"

Transkript

1 BAÜ FBE Dergisi Cilt:9, Sayı:2, Aralık 2007 T.C. Adalet Bakanlığı Balıkesir/Kepsut Cezaevi inşaat sahasındaki presiyometre deney sonuçlarının incelenmesi Ahmet ÇONA 1, 1 Balıkesir Üniversitesi Müh. - Mim. Fak. Jeoloji Müh. Böl. Kampus 10145, Balıkesir Özet Bu çalışma, Kepsut cezaevi temel zemininde yapılan presiyometre deneylerinden elde edilen verileri kapsamaktadır. Adalet Bakanlığı Kepsut Cezaevi temel zemininde 16 adet temel sondaj kuyusunda toplam 113 adet presyometre deneyleri yapılmıştır. Đnceleme alanında açılan 16 adet temel sondaj kuyusunda yapılan presiyometre deneylerine göre elde edilen taşıma gücünün en yüksek değeri 5.76 kg/cm² iken en düşük değeri 3.51 kg/cm² olarak elde edilmektedir. resiyometre deneylerine göre elde edilen oturma potansiyelleri cezaevi binası için en büyük 8.65cm iken en küçük 4.68 cm ve lojman binası için en büyük 2.30 cm ve en düşük 1.90 cm olarak elde edilmektedir. Anahtar kelimeler : resyometre, zemin mekaniği, zemin emniyeti. Examination of pressiometry test results at republic of Turkey Ministry of Justice Balikesir/Kepsut rison construction field Abstract This study contains datas from pressiometry tests performed were done at Kepsut prison foundation ground. Totally 113 pressiometry tests were done at 16 boreholes on The Ministry of Justice Kepsut prison foundation. The highest and lowest bearing capacity values the pressiometry tests at 16 foundation borehole are 5.76 kg/cm² and 3.51 kg/cm², respectively. The highest and lowest settlement potential for the prison building are 8.65 cm and 4.68 cm, for the flats are 2.30 cm and 1.90 cm, respectively. Key words : ressiometre Ahmet ÇONA, 34

2 T.C. Adalet Bakanlığı Balıkesir/Kepsut cezaevi inşaat sahasındaki presiyometre deney sonuçlarının incelenmesi 1. Giriş 1.1. Yöntem Bu çalışma, Kepsut Cezaevi temel zemininde yapılan presiyometre deneylerinden elde edilen verileri kapsamaktadır. resiyometre deneyleri; cezaevi temel zemininin mühendislik özelliklerini tespit etmek amacıyla Adalet Bakanlığı tarafından planlanmış ve üniversitemizce gerçekleştirilmiştir. lanlama çerçevesinde belirlenen noktalarda derinlikleri 20 m olan 16 adet temel sondaj kuyusu açılmıştır. Bu kuyularda toplam 113 adet presiyometre deneyi yapılmıştır. 2. resiyometre çalışmaları Temel zeminin presiyometrik modül değerlerini ( L ve E dayanım parametrelerini) saptamak amacıyla derinliği 20 m olan 16 adet sondaj kuyusu planlanmıştır. Kuyularda genelde 9.00 m derinliğe kadar her 1.50 m de 1 adet ve m arasında ise her 3.00 m de 1 adet olmak üzere toplam 113 adet presiyometre deneyi yapılmıştır resiyometre deneyleri resiyometre deneyinde uygulanan yöntemin esası, açılan bir sondaj kuyusu içerisinde zemine radyal basınç uygulanması ve uygulanan basıncın zeminde oluşturduğu deformasyonların ölçülmesidir. Çok yumuşak ve yumuşak zeminlerden başlayarak elastisite modülü kg/cm² ye kadar olan kayaların mekanik karakteristiklerinin belirlenmesi ve jeolojik süreksizliklerin etüdü için yapılır. Deneyin prensibi, sondaj deliği içinde belli seviyelerde, aletin kuyuya indirilen kısmı ile (lastik prob) meydana getirilen radyal basınçların, kuyu cidarında oluşturduğu deformasyonlara karşı gelen hacim-basınç grafiğinin değerlendirilmesinden ibarettir [1]. resiyometre deneyinin uygulandığı sahalar şunlardır: 1) Temel zemini etütleri için kullanılır. Yapılan deneyle sonucunda; 1.a) Zemin dayanım parametreleri, 1.b) Zemini taşıma gücü ve zemin emniyet gerilmesi, temel derinliği, 1.c) Zemine uygulanacak yük biliniyorsa bu yük altında temel zemininde meydana gelecek her türlü oturmalar, 1.d) Yapının yerleşim planı mevcut ise temelin boyutlandırılması yerinde yapılabilir. 2) resiyometre deneyi ile yamaç, alüvyon, dolgu ve her türlü dekapaj işlerinde kazı sınırı belirlenebilir. 3) resiyometre ile şev duraylık etütleri yapılabilir. Bunun için kayma zonları belirlenir ve presiyometrik verilerden faydalanarak Đsveç ve ilim yöntemi ile şev analizine geçilir. 4) Galeri ve tünellerde bir kesit üzerinde sondaj delikleri açılarak her metrede bir deney yapılmak sureti ile galeri ve tünel etrafında meydana gelen gevşeme sınırı tespit edileren yükler hesaplanabilir. Cihaz başlıca üç kısımdan meydana gelir 1) Yerüstü ölçme cihazları 2) rob (veya sonda) 3) Basınç ileten plastik borular Deneyin yapımı tamamlandıktan sonra OX ekseni kg/cm² cinsinden basınç ve OY ekseni de cm³ cinsinden hacim değişmelerini göstermek üzere hacim-basınç diyagramı çizilir [1]. 35

3 A. Çona Eğrinin tümsek kısmı, verilen basınç artması ile probun zemine oturması ve zeminin içsel basıncına ( 0 ) karşılık gelir. 0 dan sonra eğri lineer olur. Bu bölüme elastik bölge denir. Elastik bölgeden sonra eğri yükselmeye başlar. Bu bölüme plastik bölge denir. Limit basınç ( L ) hacim artışlarının teorik olarak sonsuza vardığı noktadır ki, bu teorik olarak zeminin taşıma gücünü gösterir [1]. Deneylerde Menard GA [2] tipi presiyometre cihazı ve 76 mm çapında prob kullanılmıştır. Deney programı ve deneylerin yapılış amacı, zemin koşulları ve proje özellikleri göz önüne alınarak seçilmiştir. resiyometre deneyleri ile temel zemin birimlerinin limit basınç ( L ) ve Menard elastik modül (E ) değerleri elde edilir. Elde edilen L ve E değerleri kullanılarak temel boyutlarına ve temel derinliğine bağlı temel zeminin taşıma gücü (q a ) ve proje yükü altında oluşacak oturma miktarları (S) hesaplanır. Çalışma alanında açılan kuyularda toplam 113 adet presiyometre deneyi gerçekleştirilmiştir. 3. Temel zemininin jeomekanik özellikleri Aşağıda sıralanan özellikler Menard ın 1996 yılında presiyometre deneylerinden elde edilen elastik modül, plastik limit basınç ve eşdeğer basınç limit değerlerine göre zemin sınıflaması tablosundan alınmıştır. Tablo 1 de sondaj kuyularına ait eşdeğer limit basınç ( L ), E ve L /E değerleri gösterilmiştir. Tablo 1. Sondaj kuyularının; L, E ve değerleri Sondaj DERĐNLĐK (m) Kuyu No L E kg/cm² kg/cm² SK Sıkı-Sert zemin L E 38 kg/cm² kg/cm² SK Sıkı-Orta sıkı z. L E kg/cm² kg/cm² SK Orta sıkı zemin L E kg/cm² SK Orta sıkı- L E kg/cm² SK Orta sıkı- SK-06 L E kg/cm² kg/cm² 36

4 T.C. Adalet Bakanlığı Balıkesir/Kepsut cezaevi inşaat sahasındaki presiyometre deney sonuçlarının incelenmesi SK-07 SK-08 SK-09 SK-10 SK Orta sıkı-sert zemin Sıkı-Sert zemin L E kg/cm² kg/cm² Orta sıkı-sıkı zemin Sıkı-Sert zemin L E kg/cm² Orta sıkı- 16 Sağlam L E kg/cm² Orta sıkı-sert zemin Sıkı-Sert z. L E kg/cm² kg/cm² Orta sıkı-sert zemin L E kg/cm² kg/cm² Orta sıkı-sert zemin Sıkı-Sert zemin 37

5 A. Çona Tablo 1 in Devamı Sondaj DERĐNLĐK (m) Kuyu No L E kg/cm² kg/cm² SK Orta sıkı-sert zemin L E kg/cm² kg/cm² SK L E kg/cm² kg/cm² SK Orta sıkı-sert z. L E kg/cm² kg/cm² SK Orta sıkı-sert zemin Çok sert-sağlam zemin L E kg/cm² kg/cm² SK Ortalama L Temel zeminine ait hesaplamalar Temel boyutları ve temel derinliği gibi projeye ait teknik bilgiler belirli olmadığından değerler yaklaşık alınmıştır. Adalet Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgilere göre mevcut sahada 1 adet çift daire 4 katlı (H=12.50 m) ve 1 adet 3 katlı taban boyutları m olan bina imalatı yapılacaktır. Yapıların temel sisteminin radye temel olmasına karar verilmiştir. Aşağıda yapılan hesaplamalar presiyometre deneyi yapılan derinlikler boyunca sınırlı kalmış, temel derinliği 3.00 m olarak kabul edilmiştir. Taşıma gücü ve oturma hesaplarında bu veriler esas alınmıştır. Hesaplamalar için kullanılacak parametreler şunlardır: Temel sistemi Temel Boyutları (2R L) Üst yapı yükü : Radye temel : m : 6.50 t/m² D f : Temel derinliği (m) γ n : Zeminin doğal birim hacim ağırlığı (t/m³) γ d : Zeminin doygun birim hacim ağırlığı (t/m³) E : Zeminin elastisite modülü (kg/cm²) L : Zeminin limit basınç değeri (kg/cm²) L : Zeminin yatay içsel basıncı (kg/cm²) 0 : Eşdeğer limit basınç (kg/cm²) 38

6 T.C. Adalet Bakanlığı Balıkesir/Kepsut cezaevi inşaat sahasındaki presiyometre deney sonuçlarının incelenmesi q u : Temel zemini taşıma gücü (kg/cm²) q a : Temel zemininin izin verilebilir taşıma gücü (kg/cm²) k : Temelin geometrik karakteristiklerine ve zeminin özelliklerine bağlı katsayı G s : Güvenlik katsayısı 4.1 Taşıma gücü hesaplamaları resiyometre deneylerinden elde edilen L ve E değerleri kullanılarak sahadaki ortalama zemin taşıma gücü ve emniyetli taşıma gücü hesaplanmıştır. k = L (2 R / L) (1) q u = q 0 + k ( L 0 ) (2) q a = q 0 + (k / F) L (3) 1, 2 ve 3 numaralı formüller Yapıların rojelendirilmesinde Mühendislik Jeolojisi kitabından alınmıştır [1]. γ n = 1.90 t/m³ γ d = 0.90 t/m³ D f = 3.00 m Net taban basıncı = 6.5 ( )=2.30 t/m² = 0.23 kg/cm² SK-01 için hesaplamalar : resiyometre deneyi sonucunda, SK-01 in farklı derinlikleri için şu değerler elde edilmiştir: Derinlik = 3.00 m L = 2.90 kg/cm² Derinlik = 6.00 m L = 5.90 kg/cm² Derinlik = 9.00 m L = 6.10 kg/cm² Derinlik = m L = kg/cm² Derinlik = m L = kg/cm² min L = 2.90 kg/cm² Temel kazısı esnasında, kazının m altına kadar örselenmiş zon oluşur. Ayrıca yağmur gibi yüzeysel suların etkisi ile likit limiti yüksek kil, kohezyonlu kum ve gevşek zeminlerde kazının m derinliğindeki bölümünde değerini %25 azaltmak gerekir. = min (1 0.25) L (4) = min L (1 0.25) = 2.90(1 0.25) = kg/cm² L 1 = 1.10 (kare veya daire temellerde) k = L (2 R / L) = (150 / 200) = * q u = q 0 + k ( L 0 ) = q 0 + k = = 3.53 kg/cm² q a = q u /G s = 3.53/3 = 1.17 kg/cm² 39

7 A. Çona Her kuyu için benzer hesaplamalar yapılarak Tablo 2 de toplu olarak gösterilmiştir.,, k, q u ve q a değerleri Tablo 2. Sondaj kuyularının;, Sondaj Kuyu No, k, q u ve q a değerleri q u q a (kg/cm²) (kg/cm²) (kg/cm²) k (kg/cm²) SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK adet temel sondaj kuyusunda yapılan presiyometre deneyleri sonucunda elde edilen en düşük emniyetli taşıma gücü 1.17 kg/cm² ve en yüksek emniyetli taşıma gücü de 1.92 kg/cm² olarak elde edilmektedir. Üst yapıdan zemine aktarılacak maksimum yük cezaevi binasında 0.70 kg/cm² ve lojman binasında da 1.00 kg/cm² dir. Bu nedenle temel zemini, taşıma gücü açısından yeterlidir. 4.2 Oturma hesapları Hesaplama için gereken Jeoloji Mühendisleri Odası Đzmir Şubesi nin hazırladığı Jeoteknik Seminer kitabından alınmıştır [3]. Hesaplamalar için kullanılacak parametreler şunlardır: E B : Deviatorik gerilme alanı λ : Oturma hesabı için form katsayısı R : Temelin yarı genişliği α : Zeminin yapısına göre değişen reolojik katsayı E A : Elastik modüllerin harmonik ortalaması R 0 : Röper çap ( 0.3) µ : oisson oranı (0.33) S : Oturma miktarı (cm) Tablo 3 de L/2R oranına bağlı olarak λ 2 ve λ 3 katsayıları verilmiştir. 40

8 T.C. Adalet Bakanlığı Balıkesir/Kepsut cezaevi inşaat sahasındaki presiyometre deney sonuçlarının incelenmesi Tablo 3. L/2R oranına bağlı olarak λ 2 ve λ 3 katsayıları L/2R Oranı Daire Kare λ λ Zeminin yapısına göre değişen reolojik katsayı seçimi şu şekilde yapılmaktadır: Kum ve çakıllar için : 2/3 Balçık için : 1/2 Killer için : 2/3 E B 4 = (5) E 0.85 E E 2.5 E 2.5 E / 4 / 5 6 / 7 / 8 9 /10 /11/12 /13 /14 /15 /16 1+ µ S = 3 E B R 0 λ 2 R R 0 α α R λ E A 3 (6) resiyometre deneylerinin yapıldığı derinliklere göre oturma hesapları 3 grupta yapılmıştır. 1. Oturma hesabı grubu : SK-01, SK-02 ve SK-03, 2. Oturma hesabı grubu : SK-04, SK-05, SK-06, SK-07, SK-08 ve SK-09, 3. Oturma hesabı gurubu : SK-10, SK-11, SK-12, SK-13, SK-14 ve SK-15 ve SK-16 sondaj kuyularından elde edilen değerlere göre oturma hesabı yapılmıştır Cezaevi binası oturma hesabı roje yükü 0.70 kg/cm² olarak alınarak bu yük altındaki oturmalar hesaplanmıştır. Temel sistemi : Radye temel Temel Boyutları : m Üst yapı yükü : 6.50 t/m² D f =3.00 m R = m γ n = 1.90 t/m³ γ d = 0.90 t/m³ Net taban basıncı = 6.5 ( )= 2.30 t/m² = 0.23 kg/cm² 1. Oturma Grubunun Hesabı: E 1, E 2 ve E 3 değerlerinin 3 kuyu için ortalaması alınmıştır. Bu kuyuların sondaj derinliği m dir. R 0 = 0.30 m = q anet = 0.23 kg/cm² E Bort = kg/cm² E A = E 1ort = kg/cm² α = 0.66 µ=

9 A. Çona λ 2 =1.12 λ 3 = µ S = 3 E B R 0 λ 2 R R 0 α α R λ E A S = = 8.65 cm < 10cm Cezaevi binası için hesaplanan oturma değeri, radye jeneral temel sistemleri için izin verilen maksimum oturma limitinden daha küçüktür [4]. Hesaplar benzer şekilde yapılarak 2. ve 3. oturma grupları içinde hesaplanmıştır. Bu değerler Tablo 4 de gösterilmiştir. Tablo 4. Cezaevi binası oturma değerleri OTURMA GURUBU-1 (SK:1-2-3) OTURMA GURUBU-2 (SK: ) OTURMA GURUBU-3 (SK: ) E B kg/cm² kg/cm² kg/cm² E A kg/cm² kg/cm² kg/cm² α λ λ µ R m 0.30 m 0.30 m 0.23 kg/cm² 0.23 kg/cm² 0.23 kg/cm² R 75 m 75 m 75 m S 8.65 cm < 10 cm 4.68 cm < 10 cm 5.34 cm < 10 cm Lojman Binası Oturma Hesabı roje yükü 1.00 kg/cm² olarak alınarak bu yük altındaki oturmalar hesaplanmıştır. Temel sistemi : Radye temel Temel Boyutları : m Üst yapı yükü : t/m² D f =3.00 m R = m γ n = 1.90 t/m³ γ d = 0.90 t/m³ Net taban basıncı = ( )= 5.80 t/m² = 0.58 kg/cm² 1. Oturma Grubunun Hesabı: E 1, E 2 ve E 3 değerlerinin 3 kuyu için ortalaması alınmıştır. Bu kuyuların sondaj derinliği m dir. R 0 = 0.30 m = q anet = 0.23 kg/cm² E Bort = kg/cm² E A = E 1ort = kg/cm² α = 0.66 µ=0.33 λ 2 =1.12 λ 3 =

10 T.C. Adalet Bakanlığı Balıkesir/Kepsut cezaevi inşaat sahasındaki presiyometre deney sonuçlarının incelenmesi 1+ µ S = 3 E B R 0 λ 2 R R 0 α α R λ E A S = = 2.30 cm < 10 cm Lojman binası için hesaplanan oturma değeri, radye jeneral temel sistemleri için izin verilen maksimum oturma limitinden daha küçüktür [4]. Hesaplar benzer şekilde yapılarak 2. ve 3. oturma grupları içinde hesaplanmıştır. Bu değerler Tablo 5 de gösterilmiştir. Tablo 5. Lojman binası oturma değerleri OTURMA GURUBU-1 (SK:1-2-3) OTURMA GURUBU-2 (SK: ) OTURMA GURUBU-3 (SK: ) E B kg/cm² kg/cm² kg/cm² E A kg/cm² kg/cm² kg/cm² α λ λ µ R m 0.30 m 0.30 m 0.58 kg/cm² 0.58 kg/cm² 0.58 kg/cm² R 10 m 10 m 10 m S 2.30 cm < 10 cm 1.90 cm < 10 cm 1.99 cm < 10 cm 4.3.Kohezyon, içsel sürtünme açısı, kesme direnci ve yatak katsayısı hesaplamaları Đnceleme alanında 113 adet presiyometre deneyi yapılmış ve bu deneylerden elde edilen eşdeğer limit basınç değerleri Tablo 1 de verilmiştir Kohezyon değerlerinin hesaplanması c : Kohezyon (kn/m²) * c = L + 25 (7) 10 SK-1 kuyusunun 3.00 derinliği için kohezyon değerinin hesaplanması [3]; * 290 c = L + 25 = = kn/m² = 0.54 kg/cm² Bütün sondaj kuyularına ait hesaplanan kohezyon değerleri Tablo 6 da toplu olarak gösterilmiştir. 43

11 A. Çona Tablo 6. Sondaj kuyularının kohezyon değerleri (kg/cm²) Sondaj DERĐNLĐKLER (m) Kuyu No SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK Ort. c Đçsel Sürtünme açı değerlerinin hesaplanması Müller e göre içsel sürtünme açısı şu şekilde hesaplanabilir [xx]; Q = L bh (8) 100 Q : Đçsel sürtünme açısı (º) b h : Zemin özelliğine bağlı bir katsayı olup değerleri Tablo 7 de verilmiştir.2.5 Tablo 7. Zemin özelliğine göre b h katsayı değerleri Zemin Cinsi b h Heterojen ve nemli 1.80 Heterojen ve kuru 3.50 Ortalama 2.50 SK-1 kuyusunun 3.00 derinliği için kohezyon değerinin hesaplanması [3]; L Q = b 100 h = = 24.8 Bütün sondaj kuyularına ait hesaplanan içsel sürtünme açısı değerleri Tablo 8 de toplu olarak gösterilmiştir. 44

12 T.C. Adalet Bakanlığı Balıkesir/Kepsut cezaevi inşaat sahasındaki presiyometre deney sonuçlarının incelenmesi Tablo 8. Sondaj kuyularının içsel sürtünme açısı değerleri (º) Sondaj DERĐNLĐKLER (m) Kuyu No SK SK SK SK Tablo 8 in devamı Sondaj DERĐNLĐKLER (m) Kuyu No SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK Ort. Q Kesme direnci değerlerinin hesaplanması Kesme direnci şu formülden hesaplanabilir [1]; S 0 2 K L 0 = (9) B S 0 : Kesme direnci (kg/cm²) K B : E/ L oranına bağlı olarak ve formasyonun cinsine göre değişen bir katsayıdır. Bu katsayının hangi değerleri alacağı Tablo 9 da gösterilmiştir. Tablo 9. K B Katsayısı K B değeri E L Oranı Formasyon Tipi Kil Kum adet temel sondaj kuyusunda yapılan presiyometre deneylerine göre elde edilen kesme direncinin aritmetik ortalaması alındığında 1.28 kg/cm² olarak elde edilmektedir. Bütün sondaj kuyularına ait hesaplanan ortalama kesme direnci değerleri Tablo 11 de toplu olarak gösterilmiştir. 45

13 A. Çona Yatak katsayısı değerlerinin hesaplanması Yatak katsayısı şu formülden hesaplanabilir; K = (10) K S S E : Yatak katsayısı (kg/cm²) 16 adet temel sondaj kuyusunda yapılan presiyometre deneylerine göre elde edilen yatak katsayısının en düşük değeri kg/cm² iken en yüksek değeri 0.89 kg/cm² aritmetik ortalaması alındığında 0.99 kg/cm² olarak elde edilmektedir. Bütün sondaj kuyularına ait hesaplanan ortalama yatak katsayısı değerleri Tablo 10 da toplu olarak gösterilmiştir. Tablo 10. Sondaj kuyularının; ortalama E, L,, K B, L, S 0 ve K S değerleri Sondaj Kuyu ORTALAMA DEĞERLER No E L E / L K B L S 0 K S SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK Ortalama Sonuç ve öneriler Adalet Bakanlığı Kepsut Cezaevi temel zemininde 16 adet temel sondaj kuyusunda toplam 113 adet presiyometre deneyi yapılmıştır. Bu deneylerden elde edilen sonuçlar şu şekilde özetlenebilir: 1. Yapılan presiyometre deneylerine göre m civarında orta sıkı-çok katı sert zemin yer alırken m arasında ise çok sıkı-sağlam zemin koşullarını temsil eden özelliklerde zemin karakteristikleri belirlenmiştir. 2. resiyometre deneyleri neticesinde elde edilen ve Temel zemin parametrelerinin hesaplanmasına yön veren değerlerin ortalamaları; Ortalama E p = kg/cm² 46

14 T.C. Adalet Bakanlığı Balıkesir/Kepsut cezaevi inşaat sahasındaki presiyometre deney sonuçlarının incelenmesi Ortalama L = 9.32 kg/cm² Ortalama L = 7.50 kg/cm² olarak hesaplanmıştır. 3. Đnceleme alanında açılan 16 adet temel sondaj kuyusunda yapılan presiyometre deneylerine göre elde edilen taşıma gücünün en yüksek değeri 5.76 kg/cm² iken en düşük değeri 3.51 kg/cm² olarak elde edilmektedir. 4. Đnceleme alanında açılan 16 adet temel sondaj kuyusunda yapılan presiyometre deneylerine göre elde edilen emniyetli taşıma gücünün en düşük değeri 1.17 kg/cm² iken en yüksek değeri 1.92 kg/cm² olarak elde edilmektedir. Üst yapıdan zemine aktarılacak maksimum yükü cezaevi binası için 0.65 kg/cm² ve lojman binası için 1.00 kg/cm² olacağından temel zeminin emniyetli taşıma gücü açısından bir problemi bulunmamaktadır. 5. resiyometre deneylerine göre elde edilen oturma potansiyelleri cezaevi binası için en büyük değeri 8.65 cm iken en küçük değeri 4.68 cm ve lojman binası için en büyük değeri 2.30 cm ve en düşük değeri 1.90 cm olarak elde edilmektedir. Radye temel sistemlerinde izin verilen oturma potansiyeli maksimum değeri cm olduğundan temel zeminin oturma riski açısından bir problemi bulunmamaktadır. 6. resiyometre deneyleri neticesinde elde edilen ortalama kohezyon değeri 1.05 kg/cm² dir. 7. resiyometre deneyleri neticesinde elde edilen ortalama içsel sürtünme açısı değeri dir. 8. resiyometre deneyleri neticesinde elde edilen ortalama kesme direnci değeri 1.28 kg/cm² dir. 9. resiyometre deneyleri neticesinde elde edilen ortalama yatak katsayısı değeri kg/cm² dir. 10. resiyometre deneylerine göre hesaplanan zemin parametreleri projelendirme aşamasında (oturma, taşıma gücü, emniyetli taşıma gücü) tekrar irdelenmelidir. 6. KAYNAKLAR [1] Şekercioğlu, E., Yapıların rojelendirilmesinde Mühendislik Jeolojisi, T.M.M.O.B. Jeoloji Müh.O. yayını no:28, Ankara, [2] The Menard ressuremeter Đnterpretation and Application of ressuremeter Test Results to fomdation Design General Memorandum published, 1996, aris. [3] T.M.M.O.B.Jeoloji Mühendisleri Odası Đzmir Şubesi, Jeoteknik Seminer Kitabı, , Đzmir. [4] Uzuner, B.A., Temel Zemin Mekaniği, Ankara,

1. GİRİŞ 2. ETÜT ALANI JEOLOJİSİ

1. GİRİŞ 2. ETÜT ALANI JEOLOJİSİ 1. GİRİŞ 1.1 Raporun Amacı Bu rapor, Ödemiş-Aktaş Barajı Kat i Proje kapsamında yer alan baraj gövde dolgusunun oturacağı temel zeminini incelemek, zemin emniyet gerilmesi ve proje yükleri altında temelde

Detaylı

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER EK- BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER Rüştü GÜNER (İnş. Y. Müh.) TEMELSU Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.Ş. ) Varsayılan Zemin Parametreleri Ovacık Atık

Detaylı

INM 308 Zemin Mekaniği

INM 308 Zemin Mekaniği Hafta_12 INM 308 Zemin Mekaniği Zeminlerin Taşıma Gücü; Kazıklı Temeller Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com www.inankeskin.com ZEMİN MEKANİĞİ Haftalık Konular Hafta

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 Zemin incelemesi neden gereklidir? Zemin incelemeleri proje maliyetinin ne kadarıdır? 2 Zemin incelemesi

Detaylı

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER FORMAT Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nın Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar

Detaylı

Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması.

Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması. 1 Deneyin Adı Çekme Deneyi Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması. Teorik Bilgi Malzemelerin statik (darbesiz) yük altındaki mukavemet özelliklerini

Detaylı

Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA)

Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) İçerik Yarmalarda sondaj Dolgularda sondaj Derinlikler Yer seçimi Alınması gerekli numuneler Analiz

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS)

8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS) 8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS) TEMELLER (FOUNDATIONS) Temel, yapı ile zeminin arasındaki yapısal elemandır. Yapı yükünü zemine aktaran elemandır. Temeller, yapıdan kaynaklanan

Detaylı

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU SINIRLI SORUMLU KARAKÖY TARIMSAL KALKINMA KOOP. MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ BAYRAMİÇ İLÇESİ KARAKÖY KÖYÜ Pafta No : 1-4 Ada No: 120 Parsel No: 61 DANIŞMANLIK ÇEVRE

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu HAFTALIK DERS PLANI Hafta Konular Kaynaklar 1 Zeminle İlgili Problemler ve Zeminlerin Oluşumu [1], s. 1-13 2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri [1], s. 14-79; [23]; [24]; [25] 3 Zeminlerin Sınıflandırılması

Detaylı

AKADEMİK BİLİŞİM Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI

AKADEMİK BİLİŞİM Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI AKADEMİK BİLİŞİM 2010 10-12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI 1 ZEMİN İNCELEME YÖNTEMLERİ ZEMİN İNCELEMESİ Bir alanın altındaki arsanın

Detaylı

Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları. Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA)

Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları. Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Zeminler Zeminler iri daneli ve ince daneli olarak iki ana grupta incelenebilir. İri daneli malzemeler

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 2 Duvar Altı (veya Perde Altı) Şerit Temeller (Duvar Temelleri) 3 Taş Duvar Altı Şerit Temeller Basit tek

Detaylı

Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ

Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ 1 Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ.. 2 2. GENEL KISIMLAR 2.1. YATAY YATAK KATSAYISI YAKLAŞIMI Yatay yüklü kazıkların analizinde iki parametrenin bilinmesi önemlidir : Kazığın rijitliği (EI) Zeminin yatay yöndeki

Detaylı

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Zemindeki mühendislik problemleri, zeminin kendisinden değil, boşluklarında bulunan boşluk suyundan kaynaklanır. Su olmayan bir gezegende yaşıyor olsaydık, zemin

Detaylı

KAYIT FORMU TEL : 0 (354) 242 1002 FAKS :. 0 (354) 242 1005. E-MAİL 1 : zbabayev@erciyes.edu.tr E-MAİL 2 :...

KAYIT FORMU TEL : 0 (354) 242 1002 FAKS :. 0 (354) 242 1005. E-MAİL 1 : zbabayev@erciyes.edu.tr E-MAİL 2 :... Türkiye İnşaat Mühendisliği XVII. Teknik Kongre ve Sergisi KAYIT FORMU İnşaat Mühendisleri Odası TMMOB ADI SOYADI : Ziyafeddin BABAYEV KURULUŞ :. Erciyes Üniversitesi YAZIŞMA ADRESİ :. E.Ü. Yozgat Müh.

Detaylı

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli Temeller Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Temel Nedir? Yapısal sistemlerin üzerindeki tüm yükleri, zemine güvenli bir şekilde aktaran yapısal elemanlara

Detaylı

ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN

ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN Bu çalışmada; Gümüşhane ili, Organize Sanayi Bölgesinde GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK tarafından

Detaylı

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: (0 312) 294 30 00 - Faks: (0 312) 294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org.tr BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL

Detaylı

Burma deneyinin çekme deneyi kadar geniş bir kullanım alanı yoktur ve çekme deneyi kadar standartlaştırılmamış bir deneydir. Uygulamada malzemelerin

Burma deneyinin çekme deneyi kadar geniş bir kullanım alanı yoktur ve çekme deneyi kadar standartlaştırılmamış bir deneydir. Uygulamada malzemelerin BURMA DENEYİ Burma deneyinin çekme deneyi kadar geniş bir kullanım alanı yoktur ve çekme deneyi kadar standartlaştırılmamış bir deneydir. Uygulamada malzemelerin genel mekanik özelliklerinin saptanmasında

Detaylı

INM 308 Zemin Mekaniği

INM 308 Zemin Mekaniği Hafta_10 INM 308 Zemin Mekaniği Yamaç ve Şevlerin Stabilitesi Örnek Problemler Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com www.inankeskin.com ZEMİN MEKANİĞİ Haftalık Konular

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.ÖMER KADİR

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN 2 3 Genel anlamda temel mühendisliği, yapısal yükleri zemine izin verilebilir

Detaylı

ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ

ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ ZEMİNLERİN KYM İRENİ Problem 1: 38.m çapında, 76.m yüksekliğindeki suya doygun kil zemin üzerinde serbest basınç deneyi yapılmış ve kırılma anında, düşey yük 129.6 N ve düşey eksenel kısalma 3.85 mm olarak

Detaylı

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU SAHĐBĐ ĐLĐ ĐLÇESĐ KÖYÜ MEVKĐĐ : BĐGA MERMER SANAYĐ VE TĐC. LTD. ŞTĐ : ÇANAKKALE : BĐGA : KOCAGÜR : SARIGÖL PAFTA NO : 6 ADA NO : -- PARSEL NO : 1731-1732-1734 ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT

Detaylı

Bahar. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1.

Bahar. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1. Su Yapıları II Dolgu Barajlar Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli

Detaylı

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR:

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR: BURULMA DENEYİ 1. DENEYİN AMACI: Burulma deneyi, malzemelerin kayma modülü (G) ve kayma akma gerilmesi ( A ) gibi özelliklerinin belirlenmesi amacıyla uygulanır. 2. TANIMLAMALAR: Kayma modülü: Kayma gerilmesi-kayma

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI TEK EKSENLİ SIKIŞMA (BASMA) DAYANIMI DENEYİ (UNIAXIAL COMPRESSIVE STRENGTH TEST) 1. Amaç: Kaya malzemelerinin üzerlerine uygulanan belirli bir basınç altında kırılmadan önce ne kadar yüke dayandığını belirlemektir.

Detaylı

Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon

Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon 2 Yüklenen bir zeminin sıkışmasının aşağıdaki nedenlerden dolayı meydana geleceği düşünülür: Zemin danelerinin sıkışması Zemin boşluklarındaki hava ve /veya suyun

Detaylı

2011 BİRİM FİYAT CETVELİ

2011 BİRİM FİYAT CETVELİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı Su Sondajları, Temel Sondajları, Enjeksiyon İşleri, Kaya-Zemin Mekaniği Deneyleri

Detaylı

9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI

9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI 9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI Birçok mühendislik probleminin çözümünde, uygulanan yükler altında toprak kütlesinde meydana gelebilecek gerilme/deformasyon özelliklerinin belirlenmesi

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu B - Zeminlerin Geçirimliliği Giriş Darcy Kanunu Geçirimliği Etkileyen Etkenler Geçirimlilik (Permeabilite) Katsayısnın (k) Belirlenmesi * Ampirik Yaklaşımlar ile * Laboratuvar deneyleri ile * Arazi deneyleri

Detaylı

INM 305 Zemin Mekaniği

INM 305 Zemin Mekaniği Hafta_9 INM 305 Zemin Mekaniği Gerilme Altında Zemin Davranışı Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com Haftalık Konular Hafta 1: Zeminlerin Oluşumu Hafta 2: Hafta 3: Hafta

Detaylı

KARADENİZ MÜHENDİSLİK

KARADENİZ MÜHENDİSLİK KARADENİZ MÜHENDİSLİK BAĞLIK MAH. ŞEHİT RIDVAN CAD. NO:25/1 KDZ EREĞLİ / ZONGULDAK TEL & FAX : 0 (372) 322 46 90 GSM : 0 (532) 615 57 26 ZONGULDAK İLİ EREĞLİ İLÇESİ KIYICAK KÖYÜ İNCELEME ALANI F.26.c.04.c.4.d

Detaylı

TEMEL İNŞAATI TAŞIMA GÜCÜ

TEMEL İNŞAATI TAŞIMA GÜCÜ TEMEL İNŞAATI TAŞIMA GÜCÜ Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 2 Tekil Temel tipleri Bir Tekil Temel Sistemi 3 Sığ Temeller 4 Sığ Temeller 5 Sığ Temeller 6 Sığ Temeller 7 Sığ

Detaylı

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ 1 2 Zeminde gerilmeler 3 ana başlık altında toplanabilir : 1. Doğal Gerilmeler : Özağırlık, suyun etkisi, oluşum sırası ve sonrasında

Detaylı

JEOLOJİK-JEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ

JEOLOJİK-JEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ JEOLOJİKJEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ A. Yalçın 1, C. Gökçeoğlu 2, H. Sönmez 2 1 Aksaray Üniversitesi, Jeoloji Müh. Bölümü, Uygulamalı Jeoloji ABD, Aksaray 2 Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ÇEKME DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Mühendislik malzemeleri rijit olmadığından kuvvet altında deforme olup, şekil ve boyut değişiklikleri gösterirler. Malzeme özelliklerini anlamak üzere mekanik testler yapılır.

Detaylı

Anıl ERCAN 1 Özgür KURUOĞLU 2 M.Kemal AKMAN 3

Anıl ERCAN 1 Özgür KURUOĞLU 2 M.Kemal AKMAN 3 Düzce Akçakoca Ereğli Yolu Km: 23+770 23+995 Dayanma Yapısı Taban Zemini İyileştirme Analizi Düzce Akçakoca Ereğli Road Km: 23+770 23+995 Retaining Structure Ground Improvement Analysis Anıl ERCAN 1 Özgür

Detaylı

Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran

Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran temel derinliği/temel genişliği oranı genellikle 4'den büyük olan temel sistemleri derin temeller olarak

Detaylı

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir.

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. BASINÇ ÇUBUKLARI Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. Basınç çubukları, sadece eksenel basınç kuvvetine maruz kalırlar. Bu çubuklar üzerinde Eğilme ve

Detaylı

Zemin Gerilmeleri. Zemindeki gerilmelerin: 1- Zeminin kendi ağırlığından (geostatik gerilme),

Zemin Gerilmeleri. Zemindeki gerilmelerin: 1- Zeminin kendi ağırlığından (geostatik gerilme), Zemin Gerilmeleri Zemindeki gerilmelerin: 1- Zeminin kendi ağırlığından (geostatik gerilme), 2- Zemin üzerine eklenmiş yüklerden (Binalar, Barağlar vb.) kaynaklanmaktadır. 1 YERYÜZÜ Y.S.S Bina yükünden

Detaylı

9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI

9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI 9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI Birçok mühendislik probleminin çözümünde, uygulanan yükler altında toprak kütlesinde meydana gelebilecek gerilme/deformasyon özelliklerinin belirlenmesi

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ MALZEME LABORATUARI I DERSĠ BURULMA DENEY FÖYÜ BURULMA DENEYĠ Metalik malzemelerin burma deneyi, iki ucundan sıkıştırılırmış

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 2-ARMUTÇUK YENI KUYU KARO SAHASININ JEOLOJIK - JEOTEKNIK DURUMU

TEKNİK ŞARTNAME 2-ARMUTÇUK YENI KUYU KARO SAHASININ JEOLOJIK - JEOTEKNIK DURUMU TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARMUTÇUK TİM ARMUTÇUK YENİ KUYU KARO SAHASI UYGULAMA PROJESİ HAZIRLANMASI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1-İŞİN GENEL TANIMI VE KAPSAMI Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)

Detaylı

Şev Stabilitesi I. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Şev Stabilitesi I. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Şev Stabilitesi I Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Farklı Malzemelerin Dayanımı Çelik Beton Zemin Çekme dayanımı Basınç dayanımı Kesme dayanımı Karmaşık davranış Boşluk suyu! Zeminlerin Kesme Çökmesi

Detaylı

INM 308 Zemin Mekaniği

INM 308 Zemin Mekaniği Hafta_7 INM 308 Zemin Mekaniği Yanal Zemin Basınçları Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com www.inankeskin.com ZEMİN MEKANİĞİ Haftalık Konular Hafta 1: Hafta 2: Hafta

Detaylı

Konsol Duvar Tasarımı

Konsol Duvar Tasarımı Mühendislik Uygulamaları No. 2 06/2016 Konsol Duvar Tasarımı Program: Konsol Duvar Dosya: Demo_manual_02.guz Uygulama: Bu bölümde konsol duvar tasarımı ve analizine yer verilmiştir. 4.0 m yüksekliğinde

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, GEOTEKNİK ABD ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, GEOTEKNİK ABD ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ DANE BİRİM HACİM AĞIRLIK DENEYİ _ W x y ' f c - f c - w j ] Numune No 1 4 5 Kuru Zemin Ağırlığı (g), W, Su + Piknometre Ağırlığı (g), W Su + Piknometre + Zemin Ağırlığı (g), W Dane Birim Hacim Ağırlığı

Detaylı

YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı. Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR. Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN

YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı. Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR. Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN İçten Destekli Kazılar İçerik: Giriş Uygulamalar Tipler Basınç diagramları Tasarım Toprak Basıncı Diagramı

Detaylı

10. KONSOLİDASYON. Konsolidasyon. σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar).

10. KONSOLİDASYON. Konsolidasyon. σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar). . KONSOLİDASYON Konsolidasyon σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar). σ nasıl artar?. Yeraltısuyu seviyesi düşer 2. Zemine yük uygulanır

Detaylı

ÇEVRE GEOTEKNİĞİ DERSİ

ÇEVRE GEOTEKNİĞİ DERSİ ÇEVRE GEOTEKNİĞİ DERSİ ATIK VE ZEMİNLERİN OTURMASI DERSİN SORUMLUSU YRD. DOÇ DR. AHMET ŞENOL HAZIRLAYANLAR 2013138017 ALİHAN UTKU YILMAZ 2013138020 MUSTAFA ÖZBAY OTURMA Yapının(dolayısıyla temelin ) düşey

Detaylı

2. Amaç: Çekme testi yapılarak malzemenin elastiklik modülünün bulunması

2. Amaç: Çekme testi yapılarak malzemenin elastiklik modülünün bulunması 1. Deney Adı: ÇEKME TESTİ 2. Amaç: Çekme testi yapılarak malzemenin elastiklik modülünün bulunması Mühendislik tasarımlarının en önemli özelliklerinin başında öngörülebilir olmaları gelmektedir. Öngörülebilirliğin

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ BİLİRKİŞİLİK/KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİLİĞİ EĞİTİMİ 1- TMMOB Mevzuatı-Maden Mühendisleri Odası Mevzuatı 2- Bilirkişilik Mevzuatı 3- Hukuk Davalarında Bilirkişilik 4- Ceza Davalarında Bilirkişilik 5- İdari

Detaylı

Zemin Suyu. Yrd.Doç.Dr. Saadet BERİLGEN

Zemin Suyu. Yrd.Doç.Dr. Saadet BERİLGEN Zemin Suyu Yrd.Doç.Dr. Saadet BERİLGEN Giriş Zemin içinde bulunan su miktarı (su muhtevası), zemin suyundaki basınç (boşluk suyu basıncı) ve suyun zemin içindeki hareketi zeminlerin mühendislik özelliklerini

Detaylı

Elastisite modülü çerçevesi ve deneyi: σmaks

Elastisite modülü çerçevesi ve deneyi: σmaks d) Betonda Elastisite modülü deneyi: Elastisite modülü, malzemelerin normal gerilme (basınç, çekme) altında elastik şekil değiştirmesinin ölçüsüdür. Diğer bir ifadeyle malzemenin sekil değiştirmeye karşı

Detaylı

inşaat mühendisliğinde de tünel kazımı esnasında gevşek zeminlerin ve parçalı kayaların stabilizasyonunda,

inşaat mühendisliğinde de tünel kazımı esnasında gevşek zeminlerin ve parçalı kayaların stabilizasyonunda, ENJEKSİYON Buradaki amaç zeminin ya da kaya kütlesinin mühendislik özelliklerini iyileştirmektir. Nitekim bu iyileştirme zeminin gerilmedeformasyon ve dayanım gibi mekanik özellikleri ile geçirimlilik

Detaylı

ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ

ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ Arazide bir yapı temeli veya toprak dolgu altında kalacak, veya herhangi bir başka yüklemeye maruz kalacak zemin tabakalarının gerilme-şekil değiştirme davranışlarını

Detaylı

Su seviyesi = ha Qin Kum dolu sütun Su seviyesi = h Qout

Su seviyesi = ha Qin Kum dolu sütun Su seviyesi = h Qout Su seviyesi = h a in Kum dolu sütun out Su seviyesi = h b 1803-1858 Modern hidrojeolojinin doğumu Henry Darcy nin deney seti (1856) 1 Darcy Kanunu Enerjinin yüksek olduğu yerlerden alçak olan yerlere doğru

Detaylı

Açık Drenaj Kanallarının Boyutlandırılması. Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK

Açık Drenaj Kanallarının Boyutlandırılması. Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK Açık Drenaj Kanallarının Boyutlandırılması Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK Drenaj kanalları, drenaj alanına ilişkin en yüksek yüzey akış debisi veya drenaj katsayısı ile belirlenen kanal kapasitesi gözönüne alınarak

Detaylı

Geometriden kaynaklanan etkileri en aza indirmek için yük ve uzama, sırasıyla mühendislik gerilmesi ve mühendislik birim şekil değişimi parametreleri elde etmek üzere normalize edilir. Mühendislik gerilmesi

Detaylı

DERS SORUMLUSU Yrd. Doç. Dr. Ahmet ŞENOL. Hazırlayanlar. Hakan AKGÖL Ümit Beytullah ELBİR Lütfü CALTEPE

DERS SORUMLUSU Yrd. Doç. Dr. Ahmet ŞENOL. Hazırlayanlar. Hakan AKGÖL Ümit Beytullah ELBİR Lütfü CALTEPE DERS SORUMLUSU Yrd. Doç. Dr. Ahmet ŞENOL Hazırlayanlar Hakan AKGÖL Ümit Beytullah ELBİR Lütfü CALTEPE Katı Atıkların Sıkışma ve Deformasyon Özellikleri Katı atıklar kendi ağırlıklarının altında yüksekliklerinin

Detaylı

Laboratuar Kayma Mukavemeti Deneyleri

Laboratuar Kayma Mukavemeti Deneyleri Laboratuar Kayma Mukavemeti Deneyleri 1 Kesme deneyleri: Bu tip deneylerle zemin kütlesinden numune alınan noktadaki kayma mukavemeti parametreleri belirilenir. 2 Kesme deneylerinin amacı; doğaya uygun

Detaylı

Ders: 1 Zeminlerin Endeks Özellikleri. Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı

Ders: 1 Zeminlerin Endeks Özellikleri. Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı 0423111 Ders: 1 Zeminlerin Endeks Özellikleri Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Zeminlerin Oluşumu Temel zemini; masif kaya ve kayaların parçalanarak gelişmesinden

Detaylı

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1. Analiz Yapı Tel:

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1.  Analiz Yapı Tel: Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1 BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI HESAP RAPORU GEOMETRİ BİLGİLERİ Duvarın zeminden itibaren yüksekliği H1 6 [m] Ön ampatman uç yüksekliği Ht2 0,4 [m] Ön ampatman dip yüksekliği

Detaylı

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ 1 ZEMİNLERİN SIKIŞMASI, KONSOLİDASYON ve OTURMALAR 2 3 4 ZEMİNLERİN SIKIŞMASI ve KONSOLİDASYON 1. Giriş 2. Kohezyonsuz ve Kohezyonlu

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ GİRİŞ Yapılan herhangi bir mekanik tasarımda kullanılacak malzemelerin belirlenmesi

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERİSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERİSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ GEBZE TEKNİK ÜNİVERİSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MİM 142 YAPI BİLGİSİ I Prof.Dr.Nilay COŞGUN Arş.Gör. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL Arş.Gör.Ayşegül ENGİN Arş.Gör. Selin ÖZTÜRK

Detaylı

5. KONSOLİDAS YON DENEYİ:

5. KONSOLİDAS YON DENEYİ: 5. KONSOLİDAS YON DENEYİ: KONU: İnce daneli zeminlerin kompresibilite ve konsolidasyon karakteristikleri, Terzaghi tarafından geliştirilen ödometre deneyi ile elde edilir. Bu alet Şekil 1 de şematik olarak

Detaylı

INM 405 Temeller. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN. Yüzeysel Temellerde Taşıma Gücü; Arazi Deneyleri ile Taşıma Gücü Hesaplamaları. Hafta_5

INM 405 Temeller. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN. Yüzeysel Temellerde Taşıma Gücü; Arazi Deneyleri ile Taşıma Gücü Hesaplamaları. Hafta_5 Hafta_5 INM 405 Temeller Yüzeysel Temellerde Taşıma Gücü; Arazi Deneyleri ile Taşıma Gücü Hesaplamaları Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com TEMELLER Hafta Konular 1

Detaylı

RESİMLERLE FORE KAZIK UYGULAMALARI

RESİMLERLE FORE KAZIK UYGULAMALARI İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ SUNUMU RESİMLERLE FORE KAZIK UYGULAMALARI Ramazan YILDIZ İnş.Müh./Şirket Ortağı. FORE KAZIK YAPIM METODU Fore kazık, Sondaj yolu ile delme yolu ile yerinde dökme

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA 1 V. TEMELLER Yapının ağırlığı ve faydalı yüklerini zemine aktaran yapı elemanlarına "TEMEL" denilmektedir. Temelin oturacağı doğal zemine ise "TEMEL YATAĞI" denir.

Detaylı

JEM 302 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ UYGULAMA NOTLARI

JEM 302 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ UYGULAMA NOTLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JEM 302 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ UYGULAMA NOTLARI Dr. Koray ULAMIŞ Şubat 2010 Ankara Ad Soyad : Numara : JEM 302 Mühendislik Jeolojisi

Detaylı

713 SU TEMİNİ VE ÇEVRE ÖDEV #1

713 SU TEMİNİ VE ÇEVRE ÖDEV #1 713 SU TEMİNİ VE ÇEVRE ÖDEV #1 Teslim tarihi:- 1. Bir şehrin 1960 yılındaki nüfusu 35600 ve 1980 deki nüfusu 54800 olarak verildiğine göre, bu şehrin 1970 ve 2010 yıllarındaki nüfusunu (a) aritmetik artışa

Detaylı

PRATİKTE GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ KURSU. Zemin Etütleri ve Arazi Deneyleri. Prof. Dr. Erol Güler Boğaziçi Universitesi

PRATİKTE GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ KURSU. Zemin Etütleri ve Arazi Deneyleri. Prof. Dr. Erol Güler Boğaziçi Universitesi PRATİKTE GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ KURSU Zemin Etütleri ve Arazi Deneyleri Prof. Dr. Erol Güler Boğaziçi Universitesi Sondaj içinden numune alma Örselenmiş veya örselenmemiş numuneler alınır.

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ M ÇEŞİTLİ UYGULAMALAR. Yapı Merkezi AR&GE Bölümü

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ M ÇEŞİTLİ UYGULAMALAR. Yapı Merkezi AR&GE Bölümü YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ M İĞİ BÖLÜMÜ ÇEŞİTLİ UYGULAMALAR Prof. Dr. Müh. M Yapı Merkezi AR&GE Bölümü B 2009 1 UYGULAMA 1: Çok ayrışmış kaya kütlesinde açılan derin bir tünelin tavanına

Detaylı

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM TDY 2007 Öğr. Verildi BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak yeni binalar ile deprem performansı değerlendirilecek veya güçlendirilecek

Detaylı

Karabük ili Merkezinde yapılacak ojarr Orta Öğretim Hizmet Binası yaptım Zemin Etütü YAPILACAK İŞLER LİSTESİ

Karabük ili Merkezinde yapılacak ojarr Orta Öğretim Hizmet Binası yaptım Zemin Etütü YAPILACAK İŞLER LİSTESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASINA M İS K İN TEKLİF VERMEYE DAVET MEKTUBU İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Adı,Adresi Telefon-Faks No Piyasa Fiyat Araştırmasını Yapan Personelin Adı, Unvanı : Karabük İl Özel İdaresi Destek

Detaylı

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir.

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir. ÇEKME DENEYİ Genel Bilgi Çekme deneyi, malzemelerin statik yük altındaki mekanik özelliklerini belirlemek ve malzemelerin özelliklerine göre sınıflandırılmasını sağlamak amacıyla uygulanan, mühendislik

Detaylı

INSA354 ZEMİN MEKANİĞİ

INSA354 ZEMİN MEKANİĞİ INSA354 ZEMİN MEKANİĞİ Dr. Ece ÇELİK 1. Kompaksiyon 2 Kompaksiyon (sıkıştırma) Kompaksiyon mekanik olarak zeminin yoğunluğunu artırma yöntemi olarak tanımlanmaktadır. Yapı işlerinde kompaksiyon, inşaat

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI YORULMA P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L İ HOĞ LU Aloha Havayolları Uçuş 243: Hilo dan Honolulu

Detaylı

ZEMİNLERİN GERİLME-ŞEKİL DEĞİŞTİRME DAVRANIŞI VE KAYMA MUKAVEMETİ

ZEMİNLERİN GERİLME-ŞEKİL DEĞİŞTİRME DAVRANIŞI VE KAYMA MUKAVEMETİ ZEMİNLERİN GERİLME-ŞEKİL DEĞİŞTİRME DAVRANIŞI VE KAYMA MUKAVEMETİ GİRİŞ Zeminlerin gerilme-şekil değiştirme davranışı diğer inşaat malzemelerine göre daha karmaşıktır. Zeminin yük altında davranışı Başlangıç

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları YÖNETMELİK ESASLARI Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Günay Özmen İstanbul Teknik Üniversitesi /57 /57 Burulma Düzensizliğini Etkileyen Faktörler Yapının Plan Geometrisi Planda

Detaylı

KİLLİ ZEMİNLERE OTURAN MÜNFERİT KAZIKLARIN TAŞIMA GÜCÜNÜN MS EXCEL PROGRAMI KULLANILARAK HESAPLANMASI. Hanifi ÇANAKCI

KİLLİ ZEMİNLERE OTURAN MÜNFERİT KAZIKLARIN TAŞIMA GÜCÜNÜN MS EXCEL PROGRAMI KULLANILARAK HESAPLANMASI. Hanifi ÇANAKCI KİLLİ ZEMİNLEE OTUAN MÜNFEİT KAZIKLAIN TAŞIMA GÜCÜNÜN MS EXCEL POGAMI KULLANILAAK HESAPLANMASI Hanifi ÇANAKCI Gaziantep Üniersitesi, Müh. Fak. İnşaat Mühendisliği Bölümü. 27310 Gaziantep Tel: 0342-3601200

Detaylı

İNM Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI. Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı

İNM Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI. Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İNM 424112 Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI Yapıların Depreme

Detaylı

(z) = Zemin kütlesinden oluşan dinamik aktif basıncın derinliğe göre değişim fonksiyonu p pd

(z) = Zemin kütlesinden oluşan dinamik aktif basıncın derinliğe göre değişim fonksiyonu p pd BÖLÜM 6 TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.0. SİMGELER A o C h C v H I i K as K ad K at K ps K pd K pt P ad P pd = Bölüm 2 de tanımlanan Etkin Yer İvmesi Katsayısı = Toprak

Detaylı

ZeminJeofizikAnaliz PROGRAMI. Kullanma Kılavuzu

ZeminJeofizikAnaliz PROGRAMI. Kullanma Kılavuzu ZeminJeofizikAnaliz PROGRAMI Kullanma Kılavuzu ZeminJeofizikAnaliz PROGRAMI Kullanma Kılavuzu Genel Bilgiler Bu program, jeofizik ve geoteknik parametreleri elde etmek için ölçümlerin nasıl değerlendirileceğini

Detaylı

2. Bölüm ZEMİNLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

2. Bölüm ZEMİNLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ 2. Bölüm ZEMİNLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Zeminler yapıları itibariyle heterojen malzemelerdir. Yani her noktasında fiziksel ve mekanik özellikleri farklılık göstermektedir. Zeminin Öğeleri Birçok yapı

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI İnce Daneli Zeminlerin Kıvamı ve Kıvam Limitleri. Yrd.Doç.Dr. SAADET A. BERİLGEN

ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI İnce Daneli Zeminlerin Kıvamı ve Kıvam Limitleri. Yrd.Doç.Dr. SAADET A. BERİLGEN ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI İnce Daneli Zeminlerin Kıvamı ve Kıvam Limitleri Yrd.Doç.Dr. SAADET A. BERİLGEN Ders İçeriği Kıvam (Atterberg) Limitleri Likit Limit, LL Plastik Limit, PL Platisite İndisi,

Detaylı

7.3 ELASTĐK ZEMĐNE OTURAN PLAKLARIN DAVRANIŞI (BTÜ DE YAPILAN DENEYLER) BTÜ de Yapılan Deneyler

7.3 ELASTĐK ZEMĐNE OTURAN PLAKLARIN DAVRANIŞI (BTÜ DE YAPILAN DENEYLER) BTÜ de Yapılan Deneyler 7. ELASTĐK ZEMĐNE OTURAN PLAKLARIN DAVRANIŞI (BTÜ DE YAPILAN DENEYLER) 7..1 BTÜ de Yapılan Deneyler Braunscweig Teknik Üniversitesi nde [15] ve Tames Polytecnic de [16] Elastik zemine oturan çelik tel

Detaylı

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları SIVILAŞMA Sıvılaşma Nedir? Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Sıvılaşmanın Etkileri Geçmiş Depremlerden Örnekler Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSİLİĞİ BÖLÜMÜ UYGULAMALI JEOLOJİ ANABİLİMDALI JEO 583 JEOTEKNİK SAHA İNCELEMESİ PRESİYOMETRE DENEYİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSİLİĞİ BÖLÜMÜ UYGULAMALI JEOLOJİ ANABİLİMDALI JEO 583 JEOTEKNİK SAHA İNCELEMESİ PRESİYOMETRE DENEYİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSİLİĞİ BÖLÜMÜ UYGULAMALI JEOLOJİ ANABİLİMDALI JEO 583 JEOTEKNİK SAHA İNCELEMESİ PRESİYOMETRE DENEYİ Hazırlayan Özgür SATICI Jeoloji Mühendisi (MBA) Ders Sorumlusu

Detaylı

2.5.2. MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ UYGULAMALARI

2.5.2. MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ UYGULAMALARI 2.5.2. MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ UYGULAMALARI 2.5.2.1. Sismik Refraksiyon (Kırılma) Etüdleri İstanbul ili Silivri ilçesi --- sınırları içinde kalan AHMET MEHMET adına kayıtlı Pafta : F19C21A Ada : 123 Parsel

Detaylı

HİDROJEOLOJİ. Akifer Özellikleri Kuyulara Yeraltısuyu Akışı. 7.Hafta. Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT

HİDROJEOLOJİ. Akifer Özellikleri Kuyulara Yeraltısuyu Akışı. 7.Hafta. Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT HİDROJEOLOJİ 7.Hafta Akifer Özellikleri Kuyulara Yeraltısuyu Akışı Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr Akifer Özellikleri Gözeneklilik (n)-etkin gözeneklilik (ne) Hidrolik iletkenlik katsayısı

Detaylı

ORMANCILIKTA SANAT YAPILARI

ORMANCILIKTA SANAT YAPILARI 1 ORMANCILIKTA SANAT YAPILARI SANAT YAPISI NEDİR? 2 Orman yollarının yapımında bu yollara zarar veren yer üstü ve yer altı sularının yol gövdesinden uzaklaştırılması amacıyla yüzeysel ve derin drenaj yapılması;

Detaylı

İSTİNAT YAPILARI TASARIMI

İSTİNAT YAPILARI TASARIMI İSTİNAT YAPILARI TASARIMI İstinat Duvarı Tasarım Kriterleri ve Tasarım İlkeleri Yrd. Doç. Dr. Saadet BERİLGEN İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Devrilmeye Karşı Güvenlik Devrilmeye Karşı

Detaylı

ARAZİ DENEYLERİ İLE GEOTEKNİK TASARIM

ARAZİ DENEYLERİ İLE GEOTEKNİK TASARIM ARAZİ DENEYLERİ İLE GEOTEKNİK TASARIM STANDART PENETRASYON DENEYİ ( SPT ) Y.Doç.Dr. Devrim ALKAYA PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ GİRİŞ Kohezyonsuz zeminlerden standart ve klasik numune alıcılarla örselenmemiş

Detaylı