GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI"

Transkript

1 2014 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/20/2014

2 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.23 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Kredi Kartı Fiş Tahsilatı - Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi Pencerelerinde Fişe Ait Tüm Hareketlerin "Kapatılacak" Bölümüne Eklenmesi Kredi kartına ait herhangi bir ödeme hareketi seçildiğinde ilgili fişe ait tüm hareketlerin "Kapatılacaklar" bölümüne aktarılması ya da geri alınması için Kredi Kartı Sihirbazı penceresine "Fişe ait tüm hareketleri ekle/sil" seçeneği eklenmiştir. 2. Sipariş / İrsaliye ve Faturalarda Tarih Değişikliği Yetkisi Sipariş, irsaliye ve faturalarda tarih değişikliği yetkiye bağlanmıştır. 3. Banka Hesapları Arasında Hareket Aktarımı Aynı banka hesabı için herhangi bir nedenle birden fazla kart açılması durumunda, bu kartlar ile yapılan hareketlerin tek bir banka hesabı ile izlenmesini sağlamak amacıyla Banka modülü / İşlemler altına Banka Hesapları Arasında Hareket Aktarımı seçeneği eklenmiştir. 4. Talep Fişlerinde Zorunlu Alanlar Sistem işletmeninde, Kuruluş Bilgileri altında yer alan Zorunlu Alanlar seçeneklerine Talep Fişleri eklenerek, fişteki Birim Fiyat, Belge Kodu, Özel Kod, Yetki Kodu, Satır Özel Kodu, Satır Açıklaması alanları için bilgi girişinin zorunlu hale getirilmesi sağlanmıştır. 5. İşlem Dövizli Fişlerin Muhasebeleştirilmesi İşlem dövizli fişler birebir muhasebeleştirildiğinde, oluşacak mahsup fişi satırlarının da seçilen işlem dövizine göre oluşması sağlanmıştır. 6. İade Tipi Giriş/Çıkış Maliyeti Seçili İken Satırdaki Ambar Bilgisinin Değiştirilmesi Satış İade faturası içerisinde, İade Tipi "Giriş/Çıkış Maliyeti" seçili iken, satırdaki ambar bilgisinin Fatura Çalışma Bilgileri'nde yer alan "Fiş Satırları Ambar Bilgisi Değiştirilebilsin" parametresine bağlı olarak değiştirilebilmesi sağlanmıştır. 7. Excel'den Cari Hesap Kartı Aktarımında TC Kimlik Numarası Excel'den cari hesap kartı aktarımında TC Kimlik Numarasının da aktarılabilmesi sağlanmıştır. 8. Varyant Kodu Şablon Tanımlarının Kopyalanması Varyantlı bir malzeme kopyalandığında, varyantlı malzemeye ait varyant kodu şablon tanımının da kopyalanması sağlanmıştır. Bunun için varyantlı malzeme tanımları / F9 menüye "Varyant Kodu Şablon Tanımı Kopyala seçeneği" eklenmiştir. 9. Kasa Ekstresinde Satış Elemanlarının Listelenmesi 2

3 Kasa ekstresinde satış elemanlarının listelenebilmesi için filtre seçeneklerine Satış Elemanı Kodu eklenmiştir. 10. İşlemlerde Öndeğer Kasa Kullanıcı bazında öndeğer kasa kartı seçilebilmesi sağlanmıştır. Tahsilat veya Ödeme fişlerinde Kasa Kodu alanında öndeğer gelmesi istenen kasa, İzle menüsü / Kullanıcı Seçenekleri penceresinde yer alan Kasa Kodu alanında belirlenir. 11. Muhasebeleştirilen Fatura Numarasının Mahsup Fişinde Listelenmesi Muhasebe fiş satırlarına Fatura No. alanı eklenmiştir. Fatura muhasebeleştirildiğinde, ilgili faturanın numarası bu alana otomatik olarak gelir. 12. Dövizli Girilen Firma Çeklerinin Tahsilat Kuruyla Değerlendirilmesi Dövizli girilen firma çek tahsilatının tahsilat kuruna göre değerlendirilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda, İşlem Bordrosu (Kendi Çekimiz) - Müşteride Tahsil bordrosunda, F9 menüden ulaşılan Tahsil Kuru penceresine "Çek/Senet Tahsil Kuruyla Değerlensin" seçeneği eklenmiştir. 13. Karşı Sipariş Oluştur İşleminde İndirimler Satış sipariş satır(lar)ına ya da geneline indirim uygulandığında, karşı sipariş oluştururken ilgili indirimin satınalma sipariş satırına/satırlarına ya da geneline yansıyıp yansımayacağını belirlemek için Stok Çalışma Bilgileri'ne "Karşı Sipariş Oluştur İşleminde İndirimler (Satır) Dahil Edilsin" ve " Karşı Sipariş Oluştur İşleminde İndirimler (Genel) Dahil Edilsin" seçenekleri eklenmiştir. 14. Cari Hesap Emanet Malzeme Durumu Raporu - Tanımlı Alanlarda Bağlı İrsaliye Numarası Cari Hesap Emanet Malzeme Durumu Raporu - tanımlı alanlara Bağlı İrsaliye Numarasını seçeneği eklenmiştir. 15. Cari Hesap İşlem Merkezi'nde Eklenecek İrsaliye Türünün Belirtilmesi Cari Hesap İşlem Merkezi - Satış bölümde, İrsaliye butonu "Perakende Satış İrsaliyesi" ve "Toptan Satış İrsaliyesi" olarak iki seçenekli hale getirilmiştir. 16. Sipariş Faturalandığında Satırdaki Ambar Bilgisi Sipariş üzerinden faturalama yapılıp faturaya yeni bir satır eklendiğinde, satıra, sipariş fiş başlığındaki ambarın gelmesi sağlanmıştır. 17. Çek/Senet Muhasebeleştirilirken Oluşan Mahsup Fişinin Açıklama Alanında Çek/Senedin Alındığı Cari Hesabın "Unvan" Bilgisinin Listelenmesi Çek/Senet muhasebeleştirme filtrelerine "Ciro Ç/S İşlemlerinde Sahibinin Unvanı Kullanılsın" seçeneği eklenmiştir. Çek/Senet muhasebeleştirilirken oluşan mahsup fişinin açıklama alanına çek/senedin alındığı cari hesabın "Unvan" bilgisinin gelmesi isteniyorsa bu filtre satırında "Evet" seçimi yapılır. 18. Banka Hesap Ekstresi Rapor Tasarımında İşlem Dövizli Alacak Bakiye ve İşlem Dövizli Borç Bakiye Alanları 3

4 Banka Hesap Ekstresi rapor tasarımında Alan Listesi seçeneklerine İşlem Dövizli Alacak Bakiye ve İşlem Dövizli Borç Bakiye seçenekleri eklenmiştir. 19. Talep Fişi İle Bağlantılı Olan Ambar Fişleri Talep karşılama sonucu oluşan ambar fişlerinin silinip silinemeyeceğini belirlemek amacıyla Stok Çalışma Bilgileri'ne " Talep Fişi İle Bağlantısı Olan Ambar Fişi Silinebilsin" seçeneği eklenmiştir. Parametrede "Evet" seçiminin yapılması durumunda, talep bağlantılı ambar fişi silinmek istendiğinde program kullanıcıyı "Talep fişi bağlantısı olan ambar fişi satırları var; bağlantı koparılacaktır" mesajı ile uyarır. Fiş, kullanıcı kontrolünde silinir. 20. Çek / Senet Bordroları Kayıt Revizyon Takibi Çek / Senet Bordroları için kayıt revizyon takibinin yapılabilmesi sağlanmıştır. 21. Kayıtlar Arası Hızlı Geçiş Özelliğinin Kullanıcı Yetkisine Bağlanması Programda üst menüde bulunan kayıtlar arası hızlı geçiş tuşları kullanıcı yetkisine bağlı olarak çalışmaktadır. Herhangi bir kullanıcı için işlem yetkilerinde Genel Tanımlar bölümünde "Kayıtlar Arası Hızlı Geçiş Özelliği Saklansın" seçeneği işaretlendiğinde, ilgili kullanıcı üst menüde hızlı geçiş düğmelerini göremez. 22. Fiş İçinden Satış Elemanı Seçim Ekranı Açıldığında Sadece Cari Hesabın Satış Elemanlarının Listelenmesi Sipariş, irsaliye ve faturalarda, banka, kasa ve cari hesap fişlerinde ve çek/senet bordrolarında satış elemanı seçimi ekranı açıldığında sadece fişteki cari hesaba bağlı olan satış elemanlarını listelemek amacıyla Stok Çalışma Bilgileri'ne "Fiş İçinden Satış Elemanı Seçim Ekranı Açıldığında Sadece Cari Hesabın Satış Elemanları Listelensin" seçeneği eklenmiştir. Parametrede "Evet" seçili olduğu durumda, ilgili fişlerde yalnızca cari hesaba bağlı olan satış elemanları listelenir. 23. Skonsol Uygulamasında Satış / Sevkiyat ve İade İşlemlerinde Fiş Türü Öndeğerini Belirlemek Skonsol uygulamasında, satış, sevkiyat ve iade işlemlerinde fiş türü öndeğerinin belirlenebilmesi sağlanmıştır. Bunun için kullanılan LOGO uygulamasında "İzle" menüsü altında bulunan "Seçenekler" penceresindeki Satış Noktası Öndeğerleri seçeneği kullanılır. Fiş Türü alanında yapılan seçime göre Satış Konsolu uygulamasında oluşturulan fişlerin türü önceden belirlenebilir ya da fiş türünün kayıt esnasında sorulması sağlanabilir. 24. Navigator Smart İle Hazırlanan Raporlara Program İçerisinden Ulaşım Navigator Smart ile hazırlanan raporlara program içerisinden erişilebilmesi sağlanmıştır. Bunun için, Yönetim Karar Destek modülü altında yer alan Navigator Smart Raporları menüsü kullanılır. F9 menüde yer alan "Ekle" seçeneği ile, daha önce Navigator Smart ile oluşturulan ve bilgisayara kaydedilen raporu programda görünmesi istenilen isimle kaydedilir ve erişim ağacındaki yeri belirlenir. 25. Ciro Edilen Çek ve Senetlerin, Cari Hesap Risk Durumu Raporunda Risk Toplamından Düşmesi Ciro edilen çek ve senetlerin, Cari Hesap Risk Durumu raporunda filtrede belirlenecek gün sayısına göre risk toplamından düşmesi sağlanmıştır. 4

5 Rapor filtrelerine "Ciro Çek/Senetler Risk Takibinden Düşsün " ve "Ciro Çek/Senet Takip Gün Sayısı" alanları eklenmiştir. Ciro edilen çek ve senetlerin vade tarihi ile raporun alındığı tarih arasındaki gün farkı bulunur. Bu değer, filtrede verilen değerden büyük ve/veya eşitse, raporda ilgili çek / senede ait değer riskten düşülerek gösterilir. 26. Satınalma Faturaları Dökümü ve Satış Faturaları Dökümü Raporlarında Faturaların E-Fatura Statüsüne Göre Listelenmesi Satınalma Faturaları Dökümü ve Satış Faturaları Dökümü raporlarında faturaların e-fatura statüsüne göre listelenmesi için rapor filtrelerine "E-Fatura Statüsü" seçeneği eklenmiştir. 27. Talep Fişleri / Sipariş / İrsaliye ve Faturalarda Fiş Satır Açıklamalarına 250 Karakterlik Giriş Talep fişleri, sipariş, irsaliye ve faturalarda fiş satır açıklamalarına 250 karakter giriş yapılabilmesi sağlanmıştır. 28. FICLC Fonksiyonuna Return Type=5 filtresi FICLC fonksiyonuna faturadaki malzeme satır sayısını kontrol ederek çalışması için Return Type=5 filtresi eklenmiştir. 29. Kredi Kartı İade ve Firma Kredi Kartı İade Fişlerine "KK İade Fiş No" Kolonu Kredi Kartı İade ve Firma Kredi Kartı İade fişlerinde iade işleminin hangi fişe istinaden oluşturulduğunu belirlemek amacıyla fiş satırlarına "KK İade Fiş No" kolonu eklenmiştir. 30. XML İle Aktarılan Fişlerde Kampanyanın Otomatik Uygulanması Otomatik kampanya uygulama parametresi aktif iken, XML İle aktarılan fişlerde kampanyanın otomatik olarak uygulanması sağlanmıştır. 31. E-Fatura - İrsaliye Eşleştirmesi Fatura Çalışma Bilgileri'ne "E-Fatura İrsaliye Eşleştirme" seçeneği eklenmiştir. Buna bağlı olarak connect posta kutusunda e-fatura kaydetme sırasında irsaliye eşleştirme işlemi otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. 32. E-Faturada Net Toplamın Yazı İle Eklenebilmesi E-Fatura uygulaması kapsamında, e-faturanın alt bölümüne net toplamın yazı ile eklenebilmesi için fatura XML şablonuna <TOTAL_NET_STR> alanı eklenmiştir. (2.22 Patch) 33. Tevkifatlı Faturaların E-Fatura Olarak Gönderiminde Tevkifat Tutarının Listelenmesi Tevkifatlı faturaların e-fatura olarak gönderiminde, hesaplanan tevkifat tutarının listelenebilmesi için fatura XML aktarım şablonuna "<DEDUCTION_TOT>" Hesaplanan Tevkifat Tutarı alanı eklenmiştir. (2.22 Patch) 34. Öneri Durumunda İçeri Alınan E-Faturanın Detaylar Tabındaki Alanlarda Değişiklik Öneri durumunda içeri alınan E-Fatura'nın (Alınan Hizmet Faturası ve Satınalma Faturası) Detaylar tabındaki alanlarda değişiklik yapılabilmesi sağlanmıştır. (2.22 Patch) 5

6 35. İşlem Dövizli Faturanın XML Şablonunda İşlem Dövizli Net Tutarın Yazı İle Listelenmesi İşlem dövizli faturanın XML şablonuna "<TR_NET_STR>" alanı eklenerek işlem dövizli net tutarın yazı ile listelenmesi sağlanmıştır. (2.22 Patch) 36. Üründen Basılan Matbu Belgelere TK 39/2 Uyarınca Zorunlu Olan Bilgilerin Eklenebilmesi Üründen basılan matbu belgelere TK 39/2 uyarınca zorunlu olan bilgilerin eklenebilmesi için Form Tanımları - Tanımlı Alanlar - Veri Alanları'na "Firm" başlığı eklenmiştir. Bu başlık altında Firma Tanımları - Detaylar tabındaki bilgiler listelenerek formlara basılabilmektedir. 37. Mersis No / Ticaret Sicil No Firma tanımları / İşveren tabına Mersis No. alanı, İşyeri tanımlarına Mersis No. ve Ticaret Sicil Numarası alanları eklenmiştir. 38. Talep Hareketi Aktarım Filtrelerinde "Fiş Tipi" ve "Fiş Yetki Kodu" Seçenekleri Satınalma siparişi içerisinden ulaşılan "Talep Hareketi Aktar" ile ulaşılan Talep Fişi Aktarım filtre seçeneklerine "Fiş Tipi" ve "Fiş Yetki Kodu" eklenip filtreleme sonrası açılan "Talep Aktar" penceresinde bu bilgilerin ayrı birer kolonda gösterilmesi sağlanmıştır. 6

7 GO GO PLUS İlk Versiyon No ve Tarih /09/10 1. GENEL Maksimum Kullanıcı Sayısı Firma Sayısı Veritabanı MS SQL MS SQL Object-Runtime Object Designer-Runtime Firma Kurulum Sihirbazı C/H ve Malzeme Kartı Ekleme Sihirbazı Firma Durum Penceresi Yönetici Konsolu Otomatik Kayıt Ekleme Arayüz Uyarlama Aracı Farklı Dilde Bilgi Girilebilen Alanlar XML Veri Aktarımı (İçeri / Dışarı) Excel'den Veri Aktarımı Dokümantasyon Yönetimi Talep Yönetimi Şifre Güvenlik Kontrolü Uygulama Kilitleme (Ctrl+L) Görev Yöneticisi (Task Manager) Uyarı Yöneticisi (Alert Manager) Hatırlatıcı Görev Zamanlayıcı Webmaster Kolon Gizle ve Göster Kart Üzerinden Kısayollar Örnek Kayıtlar Liste Pencerelerinde Önizleme Hızlı Filtreleme Firma Bazında Veri Tabanı İşyeri Bazında Onaylama Bölgesel Çalışma Özellikleri

8 Aynı Ekranda İki Firma İle Çalışma Özelliği Veri Gridlerinin Büyütülebilmesi GTIP Kodlarına bağlı Verigi Dilimi Özelliği Öneri Konumundaki Faturalar için Toplu Onaylama Özelliği Kayıtlarda Revizyon Takibi Siparişlerde Planlama Öncesi Orijinal Teslim Tarihi Alanı İndirilecek/Yüklenilecek KDV Listeleri Kıst alternatif amortismanın ay üzerinden hesaplanabilmesi Cari Hesap Bazında Tekil Belge Numara Kontrolü Fatura Bağlantıları Farklı Çek/Senet Form Kullanımı Aktif Çalışma Tarihi ( ) Farklı Banka Form Kullanımı ( ) Tanımlı ve Zorunlu alanlar için karaktar kontrolü ( ) Ticari Sistem Yönetim Parametreleri için Yönetim Ekranı Olmalı ( ) Özel kodlar türlerine göre listelenmelidir ( ) Hizmet faturalarına fiyat farkı faturası kesilmesi ( ) Yeni Türk Ticaret Kanunu ( ) Dış Ticaret için Tanımlı ve Zorunlu Alanlar ( ) Ticari Sistem Yönetim Tüm Parametreler Ekranı Çıkış hareketlerinin kare barkod ile okutulabilmesi. Tekivafatlı faturalarda limit kontrolü Fişlede barkod yazımındaki filtre ekleri Akreditif Takibi Emanet devir işlemleri düzenlemeleri Browserdan ulaşılan kartlara ileri - geri tuş özelliği DocPlace Doküman Yönetimi- Starter Paket Kısayol tanımlarının sayısının arttırılması Sistem işletmeninde yapılan işlemlerin kullanıcı bazında loglarının tutulması ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 8

9 Program üst menüsünün kullanıcı bazında düzenlenebilmesi Firma tanımlanırken, sektörlere göre öndeğer hesap planının oluşturulması Firma tanımı yapılırken alınan hizmet kartlarının otomatik oluşturulması 2. SİSTEM İŞLETMENİ GTIP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları) Kodları Tanımlı ve Zorunlu alanlar İşyeri Tanımları 1 1 Bölüm Tanımları Ambar Tanımları Sistem Bilgilerinin Veritabanına Aktarımı 3. MALZEME YÖNETİMİ Karma Koli Malzeme Özellikleri ve Sınıf Yapısı Seri ve Lot Takibi Tedarikçi Kodları Birim Seti Üst Limiti Kasa Kartı Üst Limiti Sınırsız Barkod Girişi Bölünebilir Birim Setleri Malzeme Kodunun Otomatik Gelmesi Stok Yeri Takibi Malzeme Ağacı ve Toplamlar Toplu Malzeme Temini Talep Rezervasyonu Malzeme Virman Fişi Ambar Fişlerinin Onaylanması Ambar Maliyet Grubu Bazında Negatif Stok Seviye Kontrolü Malzeme kartlarında kilitleme işlemi Faturalarda malzeme ve hizmetler için farklı tevkifat oranlarının kullanılabilmesi. Karma Koli Boz İşlemi Alınan ve verilen hizmet faturaları kayıt edildiğinde parametrik olarak maliyet dağıtım fişinin oluşturulması ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 9

10 Skonsol2 de direkt barkod koduna göre malzeme seçimi Malzeme Çıkış İşlemlerinde Otomatik Seri/Lot Hareketleri Seçim Sırası=Fiş Tarihine Göre / Son Kullanma Tarihine Göre / Koduna Göre özelliği Varyant bazında fiyat kartı girilebilmesi Malzeme kartı alternatifler tabında ambar seçimi Varyantlı malzeme ve varyantları için otomatik barkod atama Hızlı üretim fişi sonucu oluşan fişlerde seri-lot numarası belirleme özelliği 4. SATINALMA ( ) Alış Satış Koşulları Kampanya Toplu Faturalama Satınalmadan Satış Oluşturma Toplu Alım Siparişi Oluşturma Tedarikçi Değerlendirme Karsı siparislerin her iki yönde de izlenmesi Satınalma Sipariş Şablonları Satınalma sipariş-irsaliye ve faturalarında satış elemanı seçimi Satınalma faturasında stopaj uygulaması 5. SATIŞ VE DAĞITIM ( ) Satış Promosyonu Tanımı Kampanyalarda Değişken Tanımları Satıcı Takip Toplu Faturalama İrsaliye Parçalama Satınalma ve Satış siparişlerinde Ödemeli Check işareti ( ) Siparişlerin Kredi Kartı ile Ödenmesi Kontrolü Taksitlendirme Siparişler İçin İçeriği Kullanıcı Tarafından Belirlenecek Statü Alanı Skonsol2'de Sevkiyat Hesapları Kullanılabilmesi Siparişler üzerinde sevk bilgileri penceresi Sipariş fişinde tevkifat girişi Satış Teklif fişinde ek indirimler penceresi Satış faturasında stopaj uygulaması ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 10

11 Dağıtım emri üzerinden toplu faturalama işlemi gibi toplu irsaliyeleme yapılması ve raporlanması 6. ÜRETİM ve MALİYET MUHASEBESİ ( ) Hızlı Üretim Üretim Yönetimi Kalite Kontrol AÜÇ (Ana Üretim Çizelgeleme) MİP (Malzeme İhtiyaç Planlama) MİP'te Sonlu Kapasite ile Çizelgeleme CTP (Siparişe Teslim Tarihi Ataması) CTP'de En Kısa Sürede Teslim için Kaynaklara İş Yükleme Net Değişim Maliyet Muhasebesi Aktivite Bazlı Maliyet Hesaplama Vardiyalarda Satırda Maliyet Katsayısı Çalışanlar için İstisnai Durum Değişikliklerinin Toplu Olarak Tapılması Reçete Ağacı Üzerinden Varyant Girişi Reçetelerde satırda ambar bilgisi girilebilmesi. Malzeme, işçilik ve genel giderlerin ayrıştırılarak raporlanması Ürün reçetesi formül alanına tanımlı alan,veri alanları ve sqlınfo kullanım yeteneğinin eklenmesi 7. FİNANS ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Raporlama Dövizi Banka Hesapları Üst Limiti (Ticari, Dövizli Ticari, Kredi Hesabı vb.) Banka Kredi Takibi Cari Hesap Kartlarında Grup Şirket Yapısı Cari Hesap Sevkiyat Adresleri Parçalı Tahsilat Toplu Risk Bilgileri Limit Ayarlama Modül Bazında Kur Bilgisi Kullanımı Ayrıştırma İhtar İşlemleri Banka İşlemlerinin Toplu Girişi Kredi Kartı Bankadan Çek-Senet Ödemesi Form Ba - Bs Mutabakat

12 Firma Kredi Kartı Takibi TC Kimlik No Kontrolü DBS (DOĞRUDAN BORÇLANMA/TAHSİLAT SİSTEMİ) ( ) ( ) Açık Hesap Risk Takibi içerisinde müşteri çekleri ve ciro çekleri/senetleri riskinin ayrıştırılabilmesi Bankadan Serbes Meslek Makbuzu Girişi Bağlantı takibi Banka virman fişinda işyerinin satırda girilebilmesl Kur Farkı Fişlerinin İthalat Operasyon Fişi ile İlişkilendirilmesi Finansal Hatırlatıcı Fifo ya göre borç kapamada döviz türü seçeneği Banka işlemleri için kayıt revizyon takibi Cari hesap bazında vade takibi özelliği. (Ortalama vadesi tanımlı günü geçen cari hesaplar için işlem yapılmasının engellenmesi) Cari hesaplar arası hareket aktarımı Kasa işlemleri için kayıt revizyon takibi Leasing modülü Kredi kartı fişlerinin parçalı tahsilatı Borç kapama işleminin işlem tarihi yada vade tarihine göre parametrik yapılabilmesi Borç takip penceresinde kapama yapılırken girişi yapılan vadeli hareketinvade kontrolünün yapılabilmesi Borç kapamada dikkate alınacak kur parametresinin alacak işlemin kuruna göre çalışması Çek-senet bordrolarında kayıt revizyon takibi 8. MUHASEBELEŞTİRME ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Muhasebeleştirme Masraf Merkezine Göre Muhasebeleştirme Mali Konsolidasyon XML İLE AKTARILAN FATURALAR OTOMATİK MUHASEBELEŞTİRİLEBİLSİN Muhasebeleştirme işleminde kaydı ekleyen kullanıcıya göre muhasebeleştirme 9. RAPORLAMA Rapor Üretici 12

13 Kolay Raporlama Tablolu Raporlama Raporlarım Navigator Rapor Üretici İle Eklenen Raporların Browser Üzerinden Çalıştırılabilmesi Navigator Smart ile hazırlanan raporların program içerisinden erişim ağacından ulaşılarak raporlanabilemesi 10. GENEL MUHASEBE ( ) ( ) Kur Farkı Hesaplama (Cari Hesap ve Muhasebe) Kur Farkı Hesaplama (Kasa ve Banka) e-beyanname Proje Kartı Girebilme ve Muhasebe Fişlerinde Proje Kodu Seçebilme Fişlere Proje Kodu Atanması (İrsaliye, Fatura, Sipariş, Malzeme Fişi, Cari Hesap v.s) Proje Takibi Kesin Mizanın Elektronik Ortamda Bildirimi ( ) Beyannamelerin Toplu Gönderiminin Yapılabilmesi İçin Sistemde Gereken Firma- Müşavir-Düzenleyen vb bilgilerin Tanımlanması E- Beyannamelerin onay mekanizması içerisinde toplu paketlenip adresine otomatik gönderimi. Güncel e-defter düzenlemeleri Form Ba-Bs yasal değişikliklerin eklenmesi Güncel e-fatura düzenlemeleri Katma değer vergisi beyannamesi2 ve kdv tevkifatı beyannamelerinde yer alan Kesinti yapılan Satıcılar başlığında tevkifatlı faturaların girişi ile ilgili bölümlerin faturalardan veri al mantığı ile aktarımının yapılabilmesi tarihli Yevmiye defteri düzenlemeleri KDV Beyannamesinde Ekler tabında yer alan Kısmi Tevkifat başlığında listelenen bilgilerin F9-Veri Al seçeneği ile sistemden aktarılması Muhtasar Beyannamede yer alan ödemeler tabına verilerin otomatik gelmesi (F9- Veri al Seçeneği) Masraf merkezi, muhasebe hesabı ve proje kodu kontrolünün fiş türlerine göre ayrı ayrı yapılabilmesi Masraf merkezi kontrolü yapılacak fiş türleri Muhasebe bağlantı kodlarında proje kodu filtresi kullanımı KDV muhasebe bağlantı kodları filtre seçeneklerinde ambar filtresinin kullanımı İşyeri bazında E-Defter uygulamasının yapılabilmesi ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 13

14 11. ENTEGRASYON Beyanname Tiger Bordro Tiger2 Bordro Bordro Plus Go Plus İçin ( ) Bordro Plus Tiger Plus İçin( ) İK Bordro 12. İŞ AKIŞI İş/Onay Akışı-Mesajlaşma 13. MODÜLLER ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) Dış Ticaret (İthalat / İhracat) Teklif Tönetimi Sevkiyat Yönetimi (Dağıtım) Sevkiyat Yönetimi (Paketleme) Duran Varlık Yönetimi Teminat Yönetimi GO Web / Tiger Web FDA (Firma İçi Veri Aktarımı) LOGO Connect B2B LOGO Connect Banka Excel Plug-in Konfigürasyon Yönetimi Satış Konsolu 2 Pos Entegrasyonu Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı GoGaranti Turkcell Servisleri Market Enflasyon Muhasebesi LogoMaps e-fatura ( ) e-defter Navigator smart ile 64 Bit Office'lerde navigator fonksiyonlarının kullanımı ( ) 14

15 Turkcell Online Backuplama 15

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/20/2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.23 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Kredi Kartı Fiş Tahsilatı - Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi Pencerelerinde

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2014 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/20/2014 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.23 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Kredi Kartı Fiş Tahsilatı - Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi Pencerelerinde

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/20/2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.23 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Kredi Kartı Fiş Tahsilatı - Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi Pencerelerinde

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2013 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 11/25/2013 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.22 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Muhasebe Bağlantı Kodlarına Malzeme Özel Kodlarının Filtre Olarak Eklenmesi

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 11/26/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.16 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Malzeme Kayıtları Kopyalanırken Ambar Parametrelerinin de Kopyalanması Malzeme

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2014 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/18/2014 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.24 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Toplu Kredi Kartı Fiş Girişi Kredi kartı işlemlerinin tek bir form üzerinden

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2014 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 5/12/2014 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.25 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Talep Fişlerindeki Detaylı Bilgi Alanının Diğer Fişlere Aktarılması Detaylı

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 2.11 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI Fişlerde, Doküman

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/17/2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.24 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Toplu Kredi Kartı Fiş Girişi Kredi kartı işlemlerinin tek bir form

Detaylı

2011 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

2011 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2011 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/12/2011 2.08 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI 1. Cari hesap borç takip penceresinde kapatılmamış işlemlerin

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.11 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması Fişlerde, Doküman İzleyicisi

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2013 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/21/2013 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.17 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Ürün Resimlerinin Malzeme (Sınıfı) Listesi ve İlgili Sipariş Raporlarında

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/20/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.14 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Defter - i Kebir Raporunda Borç Bakiye ve Alacak Bakiye Alanları Defter-i

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2013 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 11/25/2013 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI 2.22 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Cari Hesap Kartında Girilen "Taşıyıcı Kodu" Bilgisinin

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2013 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/18/2013 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.18 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Fişlerde Sipariş Hareketi Aktarımında Sipariş Satır Açıklamasına Göre Filtreleme

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2014 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/17/2014 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI 2.24 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Toplu Kredi Kartı Fiş Girişi Kredi kartı işlemlerinin tek

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2013 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 11/25/2013 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.22 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Cari Hesap Kartında Girilen "Taşıyıcı Kodu" Bilgisinin İrsaliye Formuna

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/20/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.14 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Cari Hesap Ekstresi Rapor Tasarımlarında İşlem Dövizi Borç, İşlem Dövizi

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 11/26/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.16 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Malzeme Kayıtları Kopyalanırken Fabrika ve Ambar Parametrelerinin

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2013 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/21/2013 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.17 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Ürün Resimlerinin Malzeme (Sınıfı) Listesi ve İlgili Sipariş Raporlarında

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 5/12/2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.25 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Talep Fişlerindeki Detaylı Bilgi Alanının Diğer Fişlere Aktarılması

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2013 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 9/23/2013 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.21 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Muhasebe Bağlantı Kodlarına "Proje Kodu" Filtresi Malzeme ve Hizmet

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2013 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 5/13/2013 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.19 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Cari Hesap Hareket Aktarımı Cari hesaba ait hareketlerin bir başka cari hesaba

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 10/1/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.15 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Malzeme Sınıfı Kayıtlarının Alfabetik Sıraya Göre Listelenmesi Malzeme sınıfı

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/20/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.12 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Müstahsil Makbuzunda Borsa Payı nın Net veya Brüt Üzerinden Hesaplanması

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2013 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/21/2013 2.17 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI 1. Ürün Resimlerinin Malzeme (Sınıfı) Listesi ve İlgili Sipariş

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2013 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 9/23/2013 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.21 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. İşyeri Bazında Mahsup Fişleri İşyerleri farklı olan ambarlar arasında kesilen

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2014 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 5/12/2014 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI 2.25 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Talep Fişlerindeki Detaylı Bilgi Alanının Diğer Fişlere

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2013 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 9/23/2013 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI 2.21 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Muhasebe Bağlantı Kodlarına "Proje Kodu" Filtresi Malzeme

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2013 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/18/2013 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.18 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Fişlere Sipariş Hareketi Aktarımında Sipariş Satır Açıklamasına Göre

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2013 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/8/2013 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.20 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Malzeme Çıkış İşlemlerinde Seri / Lot Hareketleri Seçim Sırası Çıkış

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/20/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.12 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Müstahsil Makbuzunda Borsa Payı nın Net veya Brüt Üzerinden Hesaplanması

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 11/26/2012 2.16 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI 1. Malzeme Kayıtları Kopyalanırken Fabrika ve Ambar Parametrelerinin

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/20/2012 2.12 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI 1. Müstahsil Makbuzunda Borsa Payı nın Net veya Brüt Üzerinden

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2013 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/18/2013 2.18 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI 1. Fişlere Sipariş Hareketi Aktarımında Sipariş Satır Açıklamasına

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2013 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/8/2013 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.20 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Malzeme Çıkış İşlemlerinde Seri / Lot Hareketleri Seçim Sırası Çıkış işlemleri

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2013 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/8/2013 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI 2.20 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Malzeme Çıkış İşlemlerinde Seri / Lot Hareketleri Seçim

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/20/2012 2.14 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI 1. Cari Hesap Ekstresi Rapor Tasarımlarında İşlem Dövizi Borç,

Detaylı

Logo Tiger Satış Ve Dağıtım. Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız.

Logo Tiger Satış Ve Dağıtım. Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız. Logo Tiger Satış Ve Dağıtım Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız. Ürün İçeriği Satış ve Dağıtım Satış ve Dağıtım Parametreleri Verilen Hizmet Kartları Verilen Hizmet Bilgileri Verilen Hizmet Muhasebe

Detaylı

SÜREKLI GELIŞEN YAZILIM VE FONKSIYONLAR

SÜREKLI GELIŞEN YAZILIM VE FONKSIYONLAR 2011 SÜREKLI GELIŞEN YAZILIM VE FONKSIYONLAR LEM ile Yazılımınız Her Zaman Güncel... Sürekli gelişen yazılım ve yeni fonksiyonlar Sadece fonksiyonalitede değil, yasal mevzuatta da sürekli değişiklikler

Detaylı

SÜREKLI GELIŞEN YAZILIM VE FONKSIYONLAR

SÜREKLI GELIŞEN YAZILIM VE FONKSIYONLAR 2011 SÜREKLI GELIŞEN YAZILIM VE FONKSIYONLAR LEM ile Yazılımınız Her Zaman Güncel... Sürekli gelişen yazılım ve yeni fonksiyonlar Sadece fonksiyonalitede değil, yasal mevzuatta da sürekli değişiklikler

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 10/1/2012 2.15 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI 1. Malzeme Sınıfı Kayıtlarının Alfabetik Sıraya Göre Listelenmesi

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2011 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 11/28/2011 2.10 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI 1. Sipariş Listeleri nden (browser) Sevk Durumu Takibi Satış

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2011 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 11/28/2011 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.10 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Sipariş Listeleri nden (browser) sevk durumu takibi Satış ve Satınalma

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2011 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 11/28/2011 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.10 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Sipariş Listeleri nden (browser) sevk durumu takibi Satış ve Satınalma Sipariş

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2011 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 1/24/2011 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI YENİ ÖZELLİKLER 1. Malzeme Virman İşlemleri Malzeme virmanı ile; Malzemeler arası miktar/stok aktarımı Farklı bir amaç için alınmış

Detaylı

Logo Tiger Satın Alma. Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız.

Logo Tiger Satın Alma. Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız. Logo Tiger Satın Alma Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız. Satınalma Bölümünde Alınan sipariş kartları, Ürün alımlarında uygulanacak indirim,harcama ve promosyonları Ürünü satış fiyatları, Alış koşulları

Detaylı

Tiger Plus Ürün Fark Dokümanı

Tiger Plus Ürün Fark Dokümanı 2010 11/30/2010 Tiger Plus Ürün Farkları YENİ ÖZELLİKLER 1. Firma Kredi Kartlarının Satınalma İşlemlerinde Kullanımı Satınalma işlemlerinde ödemelerin firma kredi kartı ile yapılması sağlanmıştır. Firma

Detaylı

SÜREKLİ GELİŞEN YAZILIM VE FONKSİYONLAR

SÜREKLİ GELİŞEN YAZILIM VE FONKSİYONLAR 2012 SÜREKLİ GELİŞEN YAZILIM VE FONKSİYONLAR LEM ile Yazılımınız Her Zaman Güncel... Sürekli gelişen yazılım ve yeni fonksiyonlar Sadece fonksiyonlarda değil, yasal mevzuatta da sürekli değişiklikler LEM

Detaylı

Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3

Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3 Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3 Tiger2 Ek Özellik Paketi 3 İçeriği * : 1 Yeni Fonksiyonel Özellikler... 2 1.1 Sipariş Planlama - Satınalma Siparişleri İçin Şablon Tasarımı... 2 1.2 Emanet Ambarı ve Stok Fişlerinin

Detaylı

1.4 Kayıt Numaralama Şablonlarında Karakter Sayısı Limitini Belirleme. 4

1.4 Kayıt Numaralama Şablonlarında Karakter Sayısı Limitini Belirleme. 4 23 Kasım 2009 da üretime yüklenecek olan Tiger2 Ek Özellik Paketi 2, 1.90 versiyonu ile kullanıma sunu Tiger2 Ek Özellik Paket İçeriği* Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ. 1 2 1 Teknolojik Yenilikler 3 1.1 Uyarlanabilir

Detaylı

Tiger Enterprise Ürün Fark Dokümanı

Tiger Enterprise Ürün Fark Dokümanı 2010 11/30/2010 Tiger Enterprise Ürün Farkları YENİ ÖZELLİKLER 1. Firma Kredi Kartlarının Satınalma İşlemlerinde Kullanımı Satınalma işlemlerinde ödemelerin firma kredi kartı ile yapılması sağlanmıştır.

Detaylı

tarafından yazıldı. Perşembe, 23 Haziran :17 - Son Güncelleme Çarşamba, 20 Temmuz :24

tarafından yazıldı. Perşembe, 23 Haziran :17 - Son Güncelleme Çarşamba, 20 Temmuz :24 Genel Uyarılar : - GO 1.7x.xx versiyonlarından geçişlerde Tabloları Sürüme Göre Güncelle işlemi yapılmalıdır. - Firmaya ait dönemler için Veri Tabanı Araçları oluşturulmalıdır.. - Güncelleme işlemi istenirse

Detaylı

1.4 Kayıt Numaralama Şablonlarında Karakter Sayısı Limitini Belirleme. 4

1.4 Kayıt Numaralama Şablonlarında Karakter Sayısı Limitini Belirleme. 4 23 Kasım 2009 da üretime yüklenecek olan Unity2 Ek Özellik Paketi 2, 1.90 versiyonu ile kullanıma sunu Unity2 Ek Özellik Paket İç Unity2 EK ÖZELLİK PAKETİ. 1 2 1 Teknolojik Yenilikler 3 1.1 Uyarlanabilir

Detaylı

GO Plus Ürün Fark Dokümanı

GO Plus Ürün Fark Dokümanı 2010 11/30/2010 GO PLUS Ürün Farkları YENİ ÖZELLİKLER 1. Firma Kredi Kartlarının Satınalma İşlemlerinde Kullanımı Satınalma işlemlerinde ödemelerin firma kredi kartı ile yapılması sağlanmıştır. Firma kredi

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2011 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 1/24/2011 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI Yeni Tiger Özellikler Enterprise 2.05.00.00 Sürüm Özellikleri 1. Malzeme Virman İşlemleri Malzeme virmanı ile; Malzemeler

Detaylı

1.7x.xx Versiyonlarına Geçişler İçin Özel Uyarılar :

1.7x.xx Versiyonlarına Geçişler İçin Özel Uyarılar : Genel Uyarılar : - Tıger2 1.7x.xx versiyonlarından geçişlerde Tabloları Sürüme Göre Güncelle işlemi yapılmalıdır. - Firmaya ait dönemler için Veri Tabanı Araçları oluşturulmalıdır.. - Güncelleme işlemi

Detaylı

GO EK ÖZELLİK PAKETİ 2

GO EK ÖZELLİK PAKETİ 2 GO EK ÖZELLİK PAKETİ 2 13 Kasım 2009 da üretime yüklenecek olan GO Ek Özellik Paketi 2, 1.90 versiyonu ile kullanıma sunulmaktadır. Mevcut GO kullanıcılarımızın bu özelliklerden yararlanması için 1.90

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün : Taksitli Satış Đşlemleri Taksitli Satış sistemi adı üzerinde tüm taksitle satış yapan firmalarda kullanılabilir. Bunun yanısıra peşin fiyatı belirli ancak vadeli fiyatı ve taksit sayısı bilinmeyen tüm

Detaylı

TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.

TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı

Detaylı

TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 4 Ağustos 2011 tarihinden itibaren geçerlidir.

TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 4 Ağustos 2011 tarihinden itibaren geçerlidir. TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 4 Ağustos 2011 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ 1. Muhasebenin Tanımı ve İşlevleri... 1 2. Muhasebe Türleri... 2 2.1. Genel Muhasebe... 2 2.2. Maliyet Muhasebesi... 3 3. Muhasebe ile İlgili Taraflar...

Detaylı

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4

Detaylı

İş Hayatında Yeni Bir Start!

İş Hayatında Yeni Bir Start! İş Hayatında Yeni Bir Start! START Neden Start? START her küçük işletmenin sahip olmak isteyeceği bir yazılım... Tek kullanıcılı, muhasebesini dışarıda takip eden küçük işletmelere ve şahıs firmalarına

Detaylı

GO Plus Muhasebeleştirme

GO Plus Muhasebeleştirme GO Plus Muhasebeleştirme LOGO Kasım 2012 İçindekiler Muhasebeleştirme... 3 Muhasebe Bağlantı Kodları... 4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi... 4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...

Detaylı

LKS2. Muhasebeleştirme

LKS2. Muhasebeleştirme LKS2 Muhasebeleştirme LOGO Ocak 2007 İçindekiler Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4 Bağlantı

Detaylı

GO Plus Muhasebeleştirme

GO Plus Muhasebeleştirme GO Plus Muhasebeleştirme LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Muhasebeleştirme... 3 Muhasebe Bağlantı Kodları... 4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi... 4 Muhasebe bağlantı kodları

Detaylı

KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.

KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı

Detaylı

EN KOLAY İŞ UYGULAMASI!

EN KOLAY İŞ UYGULAMASI! Pratik, Hızlı, Uyumlu... EN KOLAY İŞ UYGULAMASI! Türkiye de 170.000 firma ve 1.300.000 in üzerinde kullanıcı için verimlilik çözümleri üreten Türkiye nin en büyük bağımsız yazılım firması LOGO dan KOBİ

Detaylı

TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.

TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı

Detaylı

TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ 23 Eylül 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.

TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ 23 Eylül 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ 23 Eylül 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı

Detaylı

Programa ilk girişte, öndeğer masaüstü seçimi yapabileceğiniz bir ekran karşınıza gelir. Program tarafından 6 adet öndeğer masa üstü önerilir:

Programa ilk girişte, öndeğer masaüstü seçimi yapabileceğiniz bir ekran karşınıza gelir. Program tarafından 6 adet öndeğer masa üstü önerilir: LOGO GO 3 Kullanım Öndeğer Masaüstü Seçimi Programa ilk girişte, öndeğer masaüstü seçimi yapabileceğiniz bir ekran karşınıza gelir. Program tarafından 6 adet öndeğer masa üstü önerilir: Genel Satış Uzmanı

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları

DESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe bağlantı kodları bölümü ile muhasebe entegrasyonu için gerekli olan hesap kodlarının ilgili kart ve fişlere otomatik olarak atanması ve muhasebe fişi entegrasyonun kolay

Detaylı

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...

Detaylı

{rokbox title= Karekod Uygulaması Karekod Barkod thumb= images/stories/pdf.gif }images/documents/winerp/suppo

{rokbox title= Karekod Uygulaması Karekod Barkod thumb= images/stories/pdf.gif }images/documents/winerp/suppo {rokbox title= Logo Program Logo Kurulumu Ticari Programların thumb= images/stories/pdf.gif }images/documents/winerp/s Kurulum ve Yüklemesi {rokbox title= Go Plus 2.22 Logo Menü e-defter Değişiklikleri

Detaylı

Önce Memnuniyetiniz... M Ü Ş T E R İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I

Önce Memnuniyetiniz... M Ü Ş T E R İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I Önce Memnuniyetiniz... M Ü Ş T E R İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I MÜŞTERİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM POLİTİKAMIZ Türkiye nin en deneyimli ticari yazılım firmalarından biri olarak ürettiğimiz programların ancak

Detaylı

TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 08 Nisan 2013 tarihinden itibaren geçerlidir.

TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 08 Nisan 2013 tarihinden itibaren geçerlidir. TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 08 Nisan 2013 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans fiyatları LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı fiyat ve koşullarıdır. 2. Tüm

Detaylı

KLRetail Market ürününde Kasiyer Hesap Alma yazdırma dizaynına ve Kasa Teslim Raporu dizayn ekranına * Z No * Fiş Tarihi, alanları eklendi.

KLRetail Market ürününde Kasiyer Hesap Alma yazdırma dizaynına ve Kasa Teslim Raporu dizayn ekranına * Z No * Fiş Tarihi, alanları eklendi. Özet Tanım Ürün Adi Market ürününde Kasiyer Hesap Alma yazdırma dizaynına ve Kasa Teslim Raporu dizayn ekranına yeni alanlar Market ürününde Kasiyer Hesap Alma yazdırma dizaynına ve Kasa Teslim Raporu

Detaylı

GO 3 Uygulamalar LOGO Haziran 2016

GO 3 Uygulamalar LOGO Haziran 2016 GO 3 Uygulamalar LOGO Haziran 2016 İçindekiler Özel Uygulamalar... 3 Cari Hesap İşlem Merkezi... 3 Stok İşlem Merkezi... 4 Toplu Güncellemeler... 5 Ek Vergi Güncelleme... 5 Malzeme Marka Güncelleme...

Detaylı

START İçindekiler Kasa 2/17

START İçindekiler Kasa 2/17 Kasa LOGO Ocak 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 5 Hesap Özeti Grafiği... 5 Kasa Ekstresi... 6 Kasa İşlemleri... 7 Kasa İşlem Türleri... 8 Kasa Cari Hesap İşlemleri...

Detaylı

KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 4 Ağustos 2011 tarihinden itibaren geçerlidir.

KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 4 Ağustos 2011 tarihinden itibaren geçerlidir. KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 4 Ağustos 2011 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı

Detaylı

E - YENİLİKLER BÜLTENİ

E - YENİLİKLER BÜLTENİ OCAK İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamasında, Bordro Denetimi ekranında İşlemler menüsüne Toplu Puantaj seçeneği eklenmiştir. (Proje No: 202403) İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamasında, Personel İzin Bilgileri

Detaylı

IdeaSoft E-Ticaret ile LOGO Ticari Yazılım Entegrasyon Kullanım Kılavuzu

IdeaSoft E-Ticaret ile LOGO Ticari Yazılım Entegrasyon Kullanım Kılavuzu IdeaSoft E-Ticaret ile LOGO Ticari Yazılım Entegrasyon Kullanım Kılavuzu E-Ticaret siteniz ile Logo Yazılımınız (GO, GO Plus, Tiger2, Tiger Plus, Tiger Enterprise) arasında veri aktarımını sağlayan bir

Detaylı

LUCA NET E HOŞGELDİNİZ!!

LUCA NET E HOŞGELDİNİZ!! LUCA NET E HOŞGELDİNİZ!! LUCA NET DEMO KILAVUZU FATURA İŞLEMLERİ VE LUCA NET TE YAPILABİLEN İŞLEMLER Luca Net programında açık fatura kesebilmek için muhakkak cari kartların tanımlanması gerekmektedir.

Detaylı

TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ 4 Ağustos 2011 tarihinden itibaren geçerlidir.

TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ 4 Ağustos 2011 tarihinden itibaren geçerlidir. TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ 4 Ağustos 2011 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı

Detaylı

Nebim Winner Kurumsal Fiyat Listesi

Nebim Winner Kurumsal Fiyat Listesi Nebim Winner Kurumsal Fiyat Listesi Son güncelleme: 19 Ocak 12 Winner Merkez ve Zincir Mağaza......2 Winner Ticari ı......4 Opsiyon Fiyatlar...... Winner Üretm Yönetmi......6 Winner Tedarik Yönetmi......7

Detaylı

GO Plus Cari Hesap LOGO Kasım 2014

GO Plus Cari Hesap LOGO Kasım 2014 GO Plus Cari Hesap LOGO Kasım 2014 İçindekiler Cari Hesap... 4 Cari Hesap Fişleri... 5 Cari Hesap Fiş Türleri... 7 Cari Hesap Fiş Bilgileri... 8 Cari Hesap Fişleri Başlık Bilgileri... 9 Cari Hesap Fişleri

Detaylı

1.8x.xx.xx Versiyonlarına Geçişler İçin Uyarılar :

1.8x.xx.xx Versiyonlarına Geçişler İçin Uyarılar : Genel Uyarılar : - Genel Tablo Yönetimi altından daha önce oluşturulmuş ve kullanılan tablolar var ise güncelle işlem - 1.7x.xx,1.8x.xx versiyonlarından geçişlerde Tabloları Sürüme Göre Güncelle işlemi

Detaylı

Satınalma LOGO Ocak 2013

Satınalma LOGO Ocak 2013 Satınalma LOGO Ocak 2013 İçindekiler Satınalma... 7 Ana Kayıtlar... 9 Alınan Hizmetler... 9 Alınan Hizmet Bilgileri... 10 Alınan Hizmet Muhasebe Hesapları... 12 Alınan Hizmet Ambar Detay Bilgileri... 13

Detaylı

CREATE TABLE [dbo].[lg_xxx_acccodestmp](

CREATE TABLE [dbo].[lg_xxx_acccodestmp]( Genel Uyarılar : - Genel Tablo Yönetimi altından daha önce oluşturulmuş ve kullanılan tablolar var ise güncelle işlem 2.00.00.00 YÜKLEME İÇERİKLERİ - 1.7x.xx,1.8x.xx versiyonlarından geçişlerde Tabloları

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir.

DESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir. 1. KREDĐ KARTI UYGULAMASI LOGO Kredi Kartları uygulaması Cari hesap, banka hesapları ve ödeme tahsđlat planları ekleri ile Kredi Kartı Slipleri, Raporlama eklerinden oluşmaktadır. 1.1. Tanımlar & Uygulamalar

Detaylı

15xx versiyonu / 05.05.2016 Tarihli Arşivin İçeriği

15xx versiyonu / 05.05.2016 Tarihli Arşivin İçeriği 15xx versiyonu / 05.05.2016 Tarihli Arşivin İçeriği 1-Mikro Yazılım olarak, e-fatura Özel Entegratörlük yönteminde, Veriban Firması ile Ocak 2016 itibariyle sözleşmemiz sona ermiş olmasına rağmen, devam

Detaylı

Datasoft Yazılım Personel Bordrosu Programında Yapılan Güncellemeler Kullanıcı Kılavuzu ( )

Datasoft Yazılım Personel Bordrosu Programında Yapılan Güncellemeler Kullanıcı Kılavuzu ( ) İçindekiler Tahakkuk İşlemleri... 2 Personel Bordrosu Muhasebe Entegrasyonu... 3 Muhasebe Fişi Parametreleri... 3 Muhtasar Beyannamede Belirtilen Türlere Uygun Olarak, Gelir Vergisi Kesintilerinin Tanımlanması...

Detaylı

TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ

TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ Genel 08 Nisan 2013 tarihinden itibaren geçerlidir. 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı fiyat ve koşullarıdır. 2. Tüm fiyatlar

Detaylı

EN KOLAY İŞ UYGULAMASI!

EN KOLAY İŞ UYGULAMASI! Pratik, Hızlı, Uyumlu... EN KOLAY İŞ UYGULAMASI! Türkiye de 170.000 firma ve 1.300.000 in üzerinde kullanıcı için verimlilik çözümleri üreten Türkiye nin en büyük bağımsız yazılım firması LOGO dan KOBİ

Detaylı

GO 3 Cari Hesap LOGO Haziran 2016

GO 3 Cari Hesap LOGO Haziran 2016 GO 3 Cari Hesap LOGO Haziran 2016 İçindekiler Cari Hesap... 4 Cari Hesap Fişleri... 5 Cari Hesap Fiş Türleri... 7 Cari Hesap Fiş Bilgileri... 8 Cari Hesap Fişleri Başlık Bilgileri... 9 Cari Hesap Fişleri

Detaylı

Browserdan Ulaşılan Kartlarda İleri-Geri Tuş Özelliği Olsun.

Browserdan Ulaşılan Kartlarda İleri-Geri Tuş Özelliği Olsun. ERP 26 Kasım 2012 Sürümü Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar - Malzemeler 1 9642 Malzeme kartı kopyalama işleminde fabrika ambar parametrelerinin kopyalanması parametrik yapılabilsin.

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : GO PLUS / TIGER PLUS / TIGER ENTERPRISE Bölüm : Genel Muhasebe / E-Beyannameler 1/18

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : GO PLUS / TIGER PLUS / TIGER ENTERPRISE Bölüm : Genel Muhasebe / E-Beyannameler 1/18 YÜKLENİLEN KDV LİSTESİ E-Beyannameler başlığında yer alan ve birlikte verilen beyannameler Yüklenilen KDV Listesi,İndirilecek KDV listesi ve Satış Faturaları GÇB Listesidir. Yüklenilen KDV Listesi iki

Detaylı

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 da e-fatura ile ilgili Yapılan Değişiklikler 1. Cari Hesap Sistemi Parametreler; Cari Hesap Sistemi\Parametreler menüsünde yer alan

Detaylı

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ Uygulama yazılımları pazarının lideri LOGO Business Solutions dan geleceğin liderlerine özel bir ERP Dünyanın 30 dan fazla ülkesine yazılım ihracatı gerçekleştiren, Türkiye

Detaylı