BAŞKANLIK M AKAM INA. M enderes TÜREL B üyükşehir Belediye Başkam

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞKANLIK M AKAM INA. M enderes TÜREL B üyükşehir Belediye Başkam"

Transkript

1 T.C. f \J ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bütçe Muhasebe Şube Müdürlüğü Sayı : / g W. 0 l. 0 \ * - O ^ -, i /. / 10/2014 Konu : 2015 Yılı Bütçe Tasarısı I V * * ^ - EXP02016 ANTALYA BAŞKANLIK M AKAM INA 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 12 nci, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 25 nci, 5393 sayılı Belediye Kanununun 62 nci, Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27 nci maddeleri kapsamında hazırlanmış olan Belediyemiz 2015 Yılı Gelir Tarifesi, 2015 Mali yılı ve izleyen yılları Gelir-Gider Bütçe Tasarısı Belediye Encümeninin 25/09/2014 tarih 918 sayılı kararı ile görüşülmüştür Mali Yılı Bütçe tasarısının 5393 sayılı Belediye Kanununun 62 nci, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27 nci maddeleri gereğince görüşülerek karara bağlanmak üzere Belediye Meclisi ne havalesini arz ederim. Uygun görüşle arz olunur. Z il 10/2014 M efin feftv C I Genel Sekreter Yrd. V. ^ or j t Selahattin ARTUN Mali Hizm etler Dairesi Başkanı M enderes TÜREL B üyükşehir Belediye Başkam Ek : 2015 Mali yılı bütçe tasarısı Karaalioğlu Park İçi, Işıklar ANTALYA Telefon : (0 242) Faks: (0 242) e-p o sta: Elektronik Ağ:

2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI BÜTÇESİ

3 İÇİNDEKİLER GELİR TARİFESİ... BÜTÇE KARARNAMESİ... ENCÜMEN KARARI... FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE BÜTÇE TEKLİFİ ÖDENEK CETVELİ (A) (ÖRNEK 14)... GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI (B) CETVELİ (ÖRNEK 15)... GELİRLERİN YASAL DAYNAĞINI GÖSTERİR CETVEL (C) (ÖRNEK 17)... ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ (ÖRNEK 18)... ÇOK YILLI GELİR BÜTÇESİ (ÖRNEK 19)... GELECEK YILLARI KAPSAYAN TAAHHÜTLER CETVELİ (G) CETVELİ (ÖRNEK 2 1 )... MEMUR OLMAYANLARA VERİLECEK YOLLUKLARI GÖSTERİR (H) CETVELİ (ÖRNEK 2 2 )... İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K-l) CETVELİ (ÖRNEK 23)... İHDAS EDİLEN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINI GÖSTERİR (K-2) CETVELİ (ÖRNEK 24) SAYILI KANUNUNA GÖRE SATIN ALINACAK TAŞITLARI GÖSTERİR (T-l) CETVELİ (ÖRNEK 25)... MEVCUT TAŞITLARI GÖSTERİR (T-2) CETVELİ (ÖRNEK 26)... AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI (ÖRNEK 27)... FİNANSMAN PROGRAMI (ÖRNEK 28)...

4 YILI GELİR TARİFESİ

5 İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI... 2 GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 2 İLAN VE REKLAM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 2 EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI...7 EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 7 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI... 8 İDARİ VE MALİ İŞLER ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ...8 RUHSAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 9 TOPTANCI HALLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...18 TİYATRO ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ...18 SPOR HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ...21 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI...22 ÇEVRE SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ATIK YÖNETİMİ VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ...23 LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YAPIM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ NAZIM PLAN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI İTFAİYE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (EĞİTİM VE ÖNLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ)...48 ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI...51 TOPLU TAŞIMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... : TRAFİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ...51 TİCARİ PLAKA İŞLEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ RAYLI SİSTEMLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...54 AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ...54 TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...54 HAYVANAT BAHÇESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN SAĞLIĞI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ...57

6 2464 Sayılı K anun un 96. Maddesi gereğince Büyükşehir Belediye M eclisinin önerisi doğrultusunda Bakanlar Kurulu Kararı ile Belediye Grupları itibariyle belirlenecek olan, 1 -İlan ve Reklam V ergisi, 2-Biletle Girilmesi Zorunlu Olmayan Eğlence Yerlerinden alman Eğlence Vergisi, 3-lşgal Harcı, 4-Tatil Günlerinde Çalışm a Ruhsat Harcı, 5-İşyeri Açma İzin Harcı, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenecek üst sınır dahilinde 11/09/2014 tarih ve 479 sayılı Büyükşehir Belediye M eclisimizce İlimiz dahilinde yapılan gruplandırm a doğrultusunda 1. Grup için %100, 2. Grup için %90, 3. Grup için %80 ve 4. Grup için %70 olarak V ergi ve Harç tarifelerinin uygulanm asına; MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Gelir Müdürlüğü Makbuzlarından suret çıkarma 25,00 25,00 25,00 TELLALLIK HARCI: 2464 sayılı yasanın maddeleri gereğince tahsil edilmektedir. Tellallık harcının: mal ve mahsulleri satan gerçek ve tüzel kişiler yapacakları satışları, satış yapmadan önce Belediye veya mahallindeki Belediye ilgililerine haber vermekle ödevlidir. Haber verilmediği takdirde harç %50 fazlasıyla alınır. Satış bedeli üzerinden 100,00 TL ye kadar %2, aşan kısmı için %1 oranında tellâliye harcı tahsil olunur. İLAN VE REKLAM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLAN VE REKLÂM VERGİSİ Büyükşehir Belediyesi sınırları ile mücavir alanları içinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesinin yönetimi hakkındaki Kanun un 23. maddesinde belirtildiği üzere, Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanlarında bulunan cadde, bulvar, meydan vb. yerlerde yapılan her türlü İlan ve 'eklâm Vergisine tabidir. TARİFE VE NİSPET 1) İlan ve Reklâm Vergisi, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Yasasımn 15. maddelerinde yer alan azami ve asgari sınırlar aşılmamak kaydıyla Belediye Meclisince tespit edilir. 2) Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanlarında yapılacak her türlü ilan ve reklâmlarda; Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklâm Yönetmeliğine uygunluk aranacaktır. İlan ve Reklâm yapılacak yerler: Billboard reklâm panoları Belediyenin özel mülkiyetinde bulunan ilan asma yerleri Otobüs durakları

7 Alt ve üst geçitler vb. müsaade edilen yerler A) SABİT İLAN VE REKLÂM YERLERİ Işıklı-Işıksız İlan Ve Reklâmlar 1) Büyükşehir Belediyesin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerde, bina ve işyerlerinin cephelerine monte edilen ticari ve sınaî müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim, reklâmların beher ms si Yıllık; Işıklı 75,00 85,00 Işıksız 65,00 75,00 Büyükşehir belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerde her türlü ilan ve reklâm yapılması veya yaptırılması talebinde bulunanlardan, ilan ve reklâm vergisinden ayrı olarak; aşağıda belirlenen asma ve tahsis bakı ücretler tahakkuk ve tahsil olunur. 2) Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerde; bina cephesinin haricindeki umuma ait olan yerlere (Meydan, cadde, tratuvar, yeşil alan v.b.) konulacak olan sabit ilan ve reklâmların (totem pano v.s.) m2,si Yıllık; [ Işıklı Işıksız Tahsis Ücreti 200,00 200,00 Vergi m2 250,00 100,00 Tahsis Ücreti 150,00 200,00 Vergi m2 200,00 95,00 ; "5) Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerde; bina cephesinin haricinde kalan özel mülke konu yerlere konulacak olan sabit ilan ve reklâmların (Totem Pano v.b) m2,si Yıllık; Işıklı Vergi m2 250,00 100,00 Işıksız Vergi m2 200,00 95,00 4) Büyükşehir Belediyesinin yetki ve alanındaki yerlerde seyreden her türlü motorlu araçlar ile deniz üzerinde seyreden nakil araçlarmm içine veya dışına konulan ilan ve reklâmların beher metrekaresinden Yıllık; Işıklı 35,00 35,00 Işıksız 25,00 30,00

8 5) Ticari Araç Reklam Yetki Belgesi 2015 yılı için Yıllık; Ticari Araç Reklam Yetki Belgesi Yıllık 500,00 600,00 6) Ticari Araç Reklam Yıllık İzin Belgesi 2015 için Her Araç İçin Yıllık; Ticari Araç Reklam Yıllık İzin Belgesi a 2015 Taksi 30,00 30,00 Dolmuş-Minibüs 40,00 40,00 Otobüs 50,00 50,00 7) Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerdeki özel mülke ve umuma ait olan yerlerde (Döviz büroları-kuyumcular v.b.) iş yeri cephesi elektronik ve bilgisayar sistemi ile yapılacak olan sabit ilan ve reklâmlardan m2,si Yıllık; Işıklı Tahsis Ücreti 470,00 - Vergi m2 130,00 100, ) Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki seyreden nostalji tramvay ve hafif raylı sistem (tramvay) üzerine ilan ve reklam amacı ile yapılan her türlü reklam faaliyetinin m2 si Yıllık; Işıklı 120,00 40,00 Işıksız 100,00 40,00 9) Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki yerlerde seyreden nostalji tramvayında bulunan her VAGON için TAHSİS Ücreti; Aylık 2.500, ,00 j 3 Aylık 5.000, ,00 6 Aylık , ,00 Yıllık , ,00 ES

9 10) Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki yerlerde seyreden hafif raylı metro gibi nakil vasıtaları VAGON için TAHSİS Ücreti; Aylık 6.000, ,00 3 Aylık , ,00 6 Aylık , ,00 Yıllık , ,00 ŞARTLAR: Reklâm alanı vagonların cam altında kalan kısımlarıdır. Tramvay seferde olmadığı zaman takma, sökme yapılacaktır. Tramvayın dış cepheleri eski haliyle (reklâmsız) teslim edilecektir. İlan ve reklâm vergisi ayrıca alınacaktır. B- BİNA CEPHELERİNE YAPILAN İLAN VE REKLÂMLAR 1) a) Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerde; (cadde, sokak ve yaya kaldırımlar üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden HAFTALIK olarak; Işıklı Vergi m2 10,00 10,00 Işıksız Vergi m2 10,00 10,00 b) Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerde; bina dış cephesine yapılacak olan poster, pano, boyama, resim, dijital baskı, afiş, yazı vb. reklam faaliyetlerinin m2 si YILLIK; Işıklı Vergi m2 110,00 100,00 Işıksız Vergi m2 100,00 90,00 C- GEÇİCİ İLAN VE REKLÂM YERİ ÜCRETLERİ 2) Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki yerlerde ilan, reklâm amacı ile dağıtılacak (Broşür, katalog cep takvimleri, biblolar v.b.) unsurlarından her bir âdeti için Vergi 0,45 0,20

10 3) Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerde; reklâm amacıyla araçlarla yapılan (Sabit- Gezici-Müzikli v.b.) tanıtımlardan m2 Günlük; Vergi m ,00 40,00...,, v. Umuma ait yerler ile Belediyemize ait yerlerde; İlan ve Reklâm asma, tahsis ve bakım ücretlerinin tahakkuk ve tahsilinde; yıla, aya, haftaya ve güne bölünmek suretiyle tahakkuk ve tahsil olunur. Bu ücretlerin tahsilinde ise; yıl içerisinde mükellef olanlarla, öteden beri mükellef olanlar ilan ve reklam vergileri ile birlikte, geçici süre ile ilan ve reklam yapma talebinde bulunanlar, ilan ve reklamın yapılmasından önce ilan reklam asma tahsis ve bakım ücretini ödemek zorundadırlar. Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalışan demek ve vakıflardan demeğin amacı ile ilgili İlan ve Reklâma konu İlan asma, tahsis ve bakım ücreti tahsil edilemez. A) 5216 sayılı kanunun 7. maddesi 1. fıkrasının (g) bendinde belirtilen alanlar ile 23. maddesinin (e) bendine göre bu alanlara cephesi bulunan binalar üzerine konulacak her türlü ilan ve reklam için Antalya Büyükşehir Belediyesi Reklam, İlan ve Tanıtım Çalışma Usul ve Esasları Hakkmdaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ sinden izin alınması mecburidir. B) Reklâm, İlan ve tanıtım amacıyla asılan veya konulan her türlü reklâm ve tanıtım panolarından 3. şahıslara karşı gelecek zarar ve ziyandan, reklâm ve tanıtımı yaptıranlar sorumludur. Reklâmın asıldığı yere ilişkin tüm hak ve taleplerden Reklâmı asanlar sorumludur. Vergi tarifesinin uygulanması esasları; 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanununa göre ilan ve Reklâm Vergisi; vergi tarifesinin ve 4. bentlerinde belirtilen İlan ve Reklâmların süresi 6 aydan; 3. bendinde belirtilen İlan ve Reklâmların süresi 1 haftadan az olursa vergi miktarının yarısı alınır. 6 ayı geçen süreler 1 yıl, hafta kesirlerde tam hafta sayılır, (mad.15) 4) Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerde Reklâm amacı ile yaya, motorlu, motorsuz ve mobil dolaşarak yapılan reklâmın m2 ücreti; Işıklı Vergi m2 35,00 40,00 Işıksız Vergi m2 25,00 40,00 5) Büyükşehir Belediyesi yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arter, cadde ve bulvarlarda reklam amacı ile motorlu araç ve römork takılmak sureti ile pano ve benzeri içten ve dıştan aydınlatmalı yapılan reklamların aylık m2 s i;

11 2) EĞLENCE VERGİSİ Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanında yer alan eğlence yerlerini işleten gerçek ve tüzel kişiler bu verginin mükellefidir. A) BİLETLE GİRİLMESİ ZORUNLU OLMAYAN YERLERDEN Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinden çalışılan her gün için diskoteklerden ) günlük m2 ye kadar 35,00 15, m2 70,00 20, m2 den yukarı 120,00 40,00 4 Yıldızlı Otelde 70,00 70,00 5 Yıldızlı Otelde 25,00 80,00 Bilardo ve masa futbolu gibi eğlence yerlerinden çalışılan hergün için; İlk oyun aleti için 25,00 5,00 Sonraki her oyun aleti için 3,00 B) BİLETLE GİRİLMESİ ZORUNLU OLAN YERLERDEN Kişiye hizmet verebilen eğlence yerleri günlük(konser ALANLARINDA) 4.250, ,00 EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Madde 52- Belediye sınırları içinde bulunan aşağıdaki yerlerden herhangi birine satış yapmak veya sair Jcsatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi, işgal Harcına tabidir: Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanında bulunan işgal harcı aşağıda gösterilen hadler içinde düzenlenecek tarifeye göre alınır. 1. Pazar veya panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat yerlerinin her türlü mal ve hayvan satıcıları tarafından işgali, 2. Yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir maksat için işgali, 3. Motorlu kara taşıtlarının park etmeleri için il trafik komisyonlarının olumlu görüşü alınarak belediyelerce şehir merkezlerinde tesis edilen ve işletilen mahallelerin çalışma saatleri içinde, taşıtlar tarafından işgali (Bisiklet ve motosikletler hariç) 2464 Sayılı Kanunun maddeleri (değişiklik : 18/12/2013 / 5585 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)

12 s>; a) 52.Maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher m2 için günde; b) Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde ana cadde ve bulvarlarda ATM makineleri koymak suretiyle işgaliye ücreti yıllık c) Büyükşehir Belediyesi yetki ve tasarrufu altında bulunan (Festival çarşısı, panayır, sabit Pazar yerleri vb.) yerlerden işgaliye bedeli m2,sinden günlük ,10 1,20 2, , , ,00 0,55 0,55 0,65 Büyükşehir Belediyesi Yetki ve sorumluluk alanında kalan bulvar ve cadde üzerinde bulunan büfelerin aylık işgaliye bedelleri: "s l.grup: Anafartalar Caddesi, Toptancı Hal Yolu Caddesi, Meltem Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı Köşesi, 1.800, , ,00 2.GRUP: Meltem Bulvarı, Milli Egemenlik Caddesi, Fatih Caddesi, Yıldız Caddesi, 3.GRUP: Aspendos Caddesi, 100, Yıl Bulvarı, Zambak Caddesi, Aşık Veysel Caddesi, Ali Çetinkaya Caddesi Meydan Kavağı 1.400, , , , , ,00 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Ana cadde bulvarlar üzerinde bulunan (yol, meydan, Pazar, iskele, köprü gibi yerlerin bir bölümünün herhangi bir maksat için) işgallerde beher m2 için günde ,10 1,10 1,10 Tanıtım ve satış (konser vb. bilet) amacıyla kurulan, zabıtaca izin verilen stantlardan günlük 1. bölge için; (1 m2-3 m2) arası 150,00 1 (4 m2-10 m2) arası 1.000,00 (11 m2-15 m2) arası 2.000,00 3. (16 m2-20 m2 ) arası 3.000,00 (21 m2- m2) arası 4.000,00 a) işyeri önlerine konan tanıtım ve satış amaçlı dondurma dolapları için aylık 300,00

13 b) Diğer dolaplar 1. maddedeki m2 fiyatından ücretlendirilir. 4. 1Park yerleri ve ören yerleri film çekimi için 1. Bölge : Kapalıyol(Kazım Özalp cad.), Atatürk cad. Işıklar cad. Cumhuriyet cad.(güllükl) Yener Ulusoy bulv. Yavuz Özcan Parkı, Yat Limanı, (Kordon)Karaalioğlu Park Girişleri 2. Bölge : Milli Egemenlik cad. Kazım Karabekir cad. (Hastane Defterdarlık Önü)Tank Akıltopu cad. (Hastane Civarı)Ali Çetinkaya cad. Cebesoy cad. 100.Yıl bulv. Vatan bulv. Şarampol cad. Güllük cad.(güllük2)cengiz Toytunç cad. Mehmet akif cad.(yeni Yapılan Yol Üzeri) 3. Bölge : 1. ve 2. bölge dışında kalan yerler. Not: 2 ve 3(a) maddesindeki ücretler 2. bölge için %25, 3.bölge için %50 indirimli uygulanır. RUHSA T ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İşyeri Açma Ruhsat Harçları Ruhsat dosyasından suret çıkarma: Sıhhi müesseseler için 25,00 25,00 25,00 Gayri sıhhi müesseseler için 100,00 100,00 100,00 İnceleme Kurulu Harçları Sıhhi müesseseler için inceleme kurulu harcı 150,00 150,00 250,00, 1. Sınıf gayri sıhhi müesseseler için inceleme kurulu harcı 600,00 600, ,00 2. ve 3. Sınıf gayri sıhhi müesseseler için 400,00 400,00 500,00 Yüzer tesisleri için 200,00 200,00 250,00 j Akaryakıt-LPG(Otogaz) İstasyonları için 1.500,00 Yüzer tesislerden alınacak olan harç tutarları >18 Gros tonilato için 400,00 420,00 400, Gros tonilato için 700,00 735,00 700, Gros tonilato için 1.500, , , Gros tonilato için 2.500, , , Gros tonilato için 3.500, , , Gros tonilato için 4.000, , ,00 >800 Gros tonilato için 6.000, , ,00

14 Akaryakıt ve LPG istasyonları beher dispanser adası için 3.500, , ,00 Akaryakıt ve LPG istasyonları marketler için 500,00 525,00 500,00 Akaryakıt ve LPG istasyonları yıkama üniteleri için 1.000, , ,00 Akaryakıt ve LPG istasyonları içerisindeki diğer yerler için (berber, lastik tamiri v.s.) 300,00 315,00 300,00 Akaryakıt ve LPG istasyonları içerisindeki beher lift için 2.000, , ,00 CNG/LNG İkmal istasyonları için: Cng/ Lng Dispenseri (adet) 4.000, , ,00 Kompresör (adet) 500,00 525,00 500,00 Fabrika, şantiye, nakliye filosu ve benzeri işletmelerin ticari amaç dışında kendi faaliyetlerinin gerekli kıldığı yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması veya kendi araçlarına yakıt ikmali yapılması amacıyla kullanılan düzenekler için: m3 depo hacmine sahip tanklar için (adet) 400,00 420,00 400, m3 depo hacmine sahip tanklar için (adet) 600,00 630,00 600, m3 depo hacmine sahip tanklar için (adet) 800,00 840,00 800, m3 depo hacmine sahip tanklar için (adet) 1.200, , , m3 den büyük olan tanklar için 4.000, , ,00 birinci Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler için: Akaryakıt, LPG, CNG dolum ve depolama tesisleri için beher tank başına , , ,00 Hazır Beton Santralleri için Hp ye kadar toplam motor gücü olanlardan maktuen 5.000, , , Hp toplam motor gücü maktuen 7.500, , , Hp toplam motor gücü maktuen , , , Hp ve daha fazla motor gücü olanlardan hp 3,00 3,15 3,00

15 Asfalt Şantiyeleri için Asfalt Şantiyeleri asfalt ve zift eritme yerleri (maktuen) 8.000, , , m2 ve üzeri kullanım alanından 2.500, , ,00 HAFTA TATİLİ ÇALIŞMA RUHSATI HARÇLARI Her Tür İşyeri için Yıllık Olarak; İşyerinin Alanı Belediye Grubu/Harcın Tutarı m2 ye kadar r 100,00 26 m2-100 m2 arası 200,00 I 101 m2-250 m2 arası 400,00 I 251 m2-500 m2 arası 600, m2 den yukarı 800, i! Not: Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı, işin mahiyetine göre yılda 20 TL den az, 800 TL den çok olmamak üzere 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanununun 96.maddesine göre tespit edilir. 4 TOPTANCI HALLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Demir Kafes, İşgaliye, İşyerleri, Kira Devir ve Hal Çıkış Ücretleri, İşyerleri(Komisyoncu Yazıhaneleri ve Tüccar Ardiyelerinin) Dış Kısmına Demir Kafes Yapanların İşgaliye Ücreti Dış Mekan Demir Kafes m2 Birim Fiyatı (m2.çin günlük) Iş Yerleri Kira Devir Ücretleri ,07 0,08 0,10 Komisyoncu Yazıhaneleri , , ,00 Patates, Soğan ve Sarımsak Satış Yeri , , ,00 i, 370 m2,lik Ardiyeler (Asma Kat Dahil) , , , m2 lik Ardiyeler (Asma Kat Dahil) , , , m2 lik Ardiyeler (Asma Kat Dahil) , , , m2 lik Ardiyeler , , , m2 lik Ardiyeler , , ,00 Çıkış Bileti Ücretleri Tırlar 35,00 40,00 45,00 Büyük Kamyon 23,00 25,00 30,00 Kamyonet 6,00 7,00 7,00 Traktör 6,00 7,00 7,00

16 3 Tekerli Tripotör 6,00 7,00 7,00. Gümrükleme için Hale Giren Tırlar 18,00 20,00 30,00 Otellere Mal Yapan Tedarikçilerin Araçları 12,00 13,00 15,00 Tır ve Kamyonların Gece Kalmaları 25,00 30,00 35,00 Toptancı Hal Kompleksi İçerisinde Barkotlu Giriş ve Çıkış Yapan Araçlardan Alınacak Ücretler 0-30 Dakika Ücretsiz Ücretsiz Ücretsiz Dakika 3,00 3,00 3, Dakika 4,00 5,00 5, Dakika 5,00 6,00 6, Dakikadan Sonra 10,00 12,00 12,00 Araçların gelmeleri halinde 24 saatten sonra 10,00 hergün için 15,00 20,00 Komisyoncular arasındaki meydana giriş yapan her özel araç için Park yasağı olan yerlere araç park eden her araç için Not: Giriş fişini kayıp edenlerden bekleme ücreti haricinde 20,00-TL alınır. İlçe ve Belde Toptancı Halleri Hal Çıkış Ücretleri 10,00 20,00 10,00 20,00 Halin Adı Araçlar Tır 20,00 20,00 Gazipaşa Merkez Büyük Araç 15,00 15,00 Küçük Araç 10,00 10,00 Diğer Araç 5,00 5,00 2 Tır 20,00 20,00 Gazipaşa Kahyalar Büyük Araç 15,00 15,00 j Küçük Araç 10,00 10,00 i Diğer Araç 5,00 5,00 3 Tır 20,00 20,00 Alanya Merkez Büyük Araç 15,00 15,00 Küçük Araç 10,00 10,00 1 Diğer Araç 5,00 5,00!4 Tır 20,00 20,00 Alanya Demirtaş Büyük Araç 15,00 15,00 Küçük Araç 10,00 10,00 Diğer Araç 5,00 5,00 5 Tır 20,00 20,00 Büyük Araç 15,00 15,00 Alanya Konaklı Küçük Araç 10,00 10,00 Diğer Araç 5,00 5,00 ammmmammmmaaummmmmmmtmmmmmmammammmammam

17 16 Tır 20,00 20,00 Alanya Payallar Büyük Araç 15,00 15,00 Küçük Araç 10,00 10,00 Diğer Araç 5,00 5,00 [7 Tır 20,00 20,00 Manavgat Merkez Büyük Araç 15,00 15,00 Küçük Araç 10,00 10,00 Diğer Araç 5,00 5,00! 8 Tır 20,00 20,00 Manavgat Taşağıl Büyük Araç 15,00 15,00 Küçük Araç 10,00 10,00 Diğer Araç 5,00 5,00 9 Tır 20,00 20,00 f Büyük Araç 15,00 15,00 Serik Merkez Küçük Araç 10,00 10,00 Diğer Araç 5,00 5,00 10 Tır 20,00 20,00 Büyük Araç 15,00 15,00 Serik Çandır Küçük Araç 10,00 10,00 Diğer Araç 5,00 5,00 11 Tır 20,00 20,00 Kumluca Merkez Büyük Araç 15,00 15,00 Küçük Araç 10,00 10,00 1 Diğer Araç 5,00 5,00 12 Tır 20,00 20,00 1 Büyük Araç 15,00 15,00 Kumluca Mavikent Küçük Araç 10,00 10,00 j Diğer Araç 5,00 5,00 13 Tır 20,00 20,00 Kumluca Beykonak Büyük Araç 15,00 15,00 Küçük Araç 10,00 10,00 Diğer Araç 5,00 5,00 f i 4 Tır 20,00 20,00 Finike Sahilkent Büyük Araç 15,00 15,00 Küçük Araç 10,00 10,00 I Diğer Araç 5,00 5, Tır 20,00 20,00 Büyük Araç 15,00 15,00 I Finike Hasyurt Küçük Araç 10,00 10,00 Diğer Araç 5,00 5,00

18 l ü 16 Tır 20,00 20,00 Finike Turunçova Büyük Araç 15,00 15,00 Küçük Araç 10,00 10,00 Diğer Araç 5,00 5,00 17 Tır 20,00 20,00 Demre Merkez Büyük Araç 15,00 15,00 Küçük Araç 10,00 10,00 Diğer Araç 5,00 5,00 18 Tır 20,00 20,00 Demre Beymelek Büyük Araç 15,00 15,00 Küçük Araç 10,00 10,00 Diğer Araç 5,00 5,00 19 Tır 20,00 20,00 Kaş Yeşilköy Büyük Araç 15,00 15,00 Küçük Araç 10,00 10,00 Diğer Araç 5,00 5,00 20 Tır 20,00 20,00 Kaş Ova Büyük Araç 15,00 15,00 Küçük Araç 10,00 10,00 Diğer Araç 5,00 5,00 j 21 Tır 20,00 20,00 Kaş Kınık Büyük Araç 15,00 15,00 Küçük Araç 10,00 10,00 Diğer Araç 5,00 5,00 22 Tır 20,00 20,00 Elmalı Merkez Büyük Araç 15,00 15,00 j Küçük Araç 10,00 10,00 Diğer Araç 5,00 5,00 23 Tır 20,00 20,00 Korkuteli Merkez Büyük Araç 15,00 15,00 Küçük Araç 10,00 10,00 Diğer Araç 5,00 5,00 İlçe ve Belde Toptancı Halleri Kantar Tartım Ücretleri Halin Adı Araçlar Tır 15,00 15,00 Büyük Araç 10,00 10,00 Gazipaşa Merkez Küçük Araç 5,00 5,00 Diğer Araç 3,00 3,00

19 2 Tır 15,00 15,00 1 Büyük Araç 10,00 10,00 Gazipaşa Kahyalar Küçük Araç 5,00 5,00 Diğer Araç 3,00 3,00 3 Alanya Merkez Belediyenin kantarı yok(özel sektörün kantarı mevcut) [4 Tır 15,00 15,00 Alanya Demirtaş Büyük Araç 10,00 10,00 Küçük Araç 5,00 5,00 Diğer Araç 3,00 3,00 5 Tır 15,00 15,00 Alanya Konaklı Büyük Araç 10,00 10,00 Küçük Araç 5,00 5,00 Diğer Araç 3,00 3,00! 6 Tır 15,00 15,00 Alanya Payallar Büyük Araç 10,00 10,00 Küçük Araç 5,00 5,00 Diğer Araç 3,00 3,00 7 Tır 15,00 15,00 Manavgat Merkez Büyük Araç 10,00 10,00 Küçük Araç 5,00 5,00 Diğer Araç 3,00 3,00 r 8 Tır 15,00 15,00 Manavgat Taşağıl Büyük Araç 10,00 10,00 Küçük Araç 5,00 5,00 ı Diğer Araç 3,00 3,00 9 Tır 15,00 15,00 Serik Merkez 10 Serik Çandır Büyük Araç 10,00 10,00 Küçük Araç 5,00 5,00 Diğer Araç 3,00 3,00 Özel sektöre 3 yıllığına kiraya verilmiş(16 Mayıs 2015 te sözleşmesi bitiyor. Sözleşmesi bitip Büyükşehir Belediyesine geçtikten sonra uygulanacak fiyatlar) Tır 15,00 15,00 Büyük Araç 10,00 10,00 Küçük Araç 5,00 5,00 Diğer Araç 3,00 3, Tır 15,00 15,00 Büyük Araç 10,00 10,00 Kumluca Merkez Küçük Araç 5,00 5,00 Diğer Araç 3,00 3,00

20 12 Kumluca Mavikent Kantar demeğe ait, demek işletiyor. r 13 fi 4 15, 16 Kumluca Beykonak Finike Sahilkent Finike Hasyurt Tır 15,00 15,00 Büyük Araç 10,00 10,00 Küçük Araç 5,00 5,00 Diğer Araç 3,00 3,00 r Tır 15,00 15,00 Büyük Araç 10,00 10,00 Küçük Araç 5,00 5,00 Diğer Araç 3,00 3,00 Tır 15,00 15,00 Büyük Araç 10,00 10,00 Küçük Araç 5,00 5,00 Diğer Araç 3,00 3,00 Tır 15,00 15,00 1 Büyük Araç 10,00 10,00 Finike Turunçova Küçük Araç 5,00 5,00 Diğer Araç 3,00 3,00 Kooperatife 22/11/2012 yılında 3 yıllığına kiraya verilmiş 17 Demre Merkez (Sözleşmesi bitip Büyükşehir Belediyesine geçince uygulanacak fiyatlar) [18 Demre Beymelek Tır 15,00 15,00 Büyük Araç 10,00 10,00 Küçük Araç 5,00 5,00 Diğer Araç 3,00 3,00 Tır 15,00 15,00 Büyük Araç 10,00 10,00 Küçük Araç 5,00 5,00 1 Diğer Araç 3,00 3,00 19 Tır 15,00 15,00 ^ 0 21 Kaş Yeşilköy Kaş Ova Kaş Kınık Büyük Araç 10,00 10,00 Küçük Araç 5,00 5,00 Diğer Araç 3,00 3,00 Tır 15,00 15,00 Büyük Araç 10,00 10,00 Küçük Araç 5,00 5,00 Diğer Araç 3,00 3,00 Tır 15,00 15,00 Büyük Araç 10,00 10,00 Küçük Araç 5,00 5,00 Diğer Araç 3,00 3,00

21 22 Tır 15,00 15,00 Elmalı Merkez Büyük Araç 10,00 10,00 Küçük Araç 5,00 5,00 Diğer Araç 3,00 3,00 23 Tır 15,00 15,00 Korkuteli Merkez Büyük Araç 10,00 10,00 Küçük Araç 5,00 5,00 Diğer Araç 3,00 3,00 İlçe ve Belde Toptancı Hallerindeki İşyerleri Kira Devir Ücretleri Gazipaşa Merkez Devir Ücreti , ,00 2 Gazipaşa Kahyalar Devir Ücreti 7.500, ,00 : 3 Alanya Merkez Devir Ücreti , ,00 4 Alanya Demirtaş Devir Ücreti 4.000, ,00 5 Alanya Konaklı Devir Ücreti , ,00 6 Alanya Payallar Devir Ücreti , ,00 7 Manavgat Merkez Devir Ücreti , ,00 8 Manavgat Taşağıl Devir Ücreti 3.000, ,00 19 Serik Merkez Devir Ücreti , , Serik Çandır Hal Ardiye 6.500, ,00 Komisyoncu Dükkanı 5.000, ,00 Büyük Dükkan 2.000, ,00 Küçük Dükkan 1.000, ,00 1n Kumluca Merkez Komisyoncu Dükkanı , , m2 Ardiye , ,00 i 75 m2 Ardiye 5.000, ,00 12 Kumluca Mavikent Komisyoncu Dükkanı 6.000, ,00 A Tipi Tüccar Ardiyesi (255 m2) B Tipi Tüccar Ardiyesi (191 m2) C Tipi Tüccar Ardiyesi (573 m2) 6.000, , , , , ,00 13 Kumluca Beykonak Komisyoncu Dükkanı 5.000, ,00 90 m2 Tüccar Ardiyesi 5.000, , m2 Tüccar Ardiyesi 6.000, , m2 Tüccar Ardiyesi 7.000, , m2 Tüccar Ardiyesi 8.000, , m2 Tüccar Ardiyesi , ,00

22 300 m2 Tüccar Ardiyesi , ,00 14 Finike Sahilkent Devir Ücreti , ,00 ; I 15 Finike Hasyurt Devir Ücreti , , Finike Turunçova Devir Ücreti , , Demre Merkez Komisyoncu Dükkanı 9.000, ,00 Tüccar Ardiyesi 5.000, ,00 18 Demre Beymelek Komisyoncu Dükkanı , ,00 Tüccar Ardiyesi 8.000, ,00 Çeşitli işler 4.000, ,00 Diğerleri 1.500, ,00 i 19 Kaş Yeşilköy Devir Ücreti , ,00 20 Kaş Ova Devir Ücreti , ,00 21 Kaş Kınık Devir Ücreti , ,00 22 Elmalı Merkez Devir Ücreti 7.000, ,00 23 Korkuteli Merkez Devir Ücreti 7.000, ,00 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tİ YA TRO ŞUBE MÜDÜRL ÜĞÜ Tiyatro Şube Müdürlüğü Büyük oyun 6,00 6,00 7,00 Indirimli(Oğrenci, Öğretmen, Emekli, Basın Mensubu, Kurum Mensubu) 5,00 5,00 5,00 Grup indirimli 4,00 4,00 4,00 Çocuk oyunu 2,50 2,50 3,00 Yeni Mahalle Kültür Salonu Büyük oyunu 3,00 3,00 3,00 I Grup indirimli 2,00 2,00 2,00 S Çocuk oyunu 1,00 1,00 1,00 Kültür Salonu Özel toplantı ve kooperatiflere yapılan tahsis ücreti ,00 600,00 650,00

23 Profesyonel tiyatrolarda her oyun için 600,00 600,00 650,00 Amatör tiyatrolarda her oyun için 300,00 300,00 350,00 Çocuk tiyatrolarında her oyun için 250,00 250,00 300,00 Fuaye kısmını sergi için tahsis günlük 250,00 250,00 300,00 NOT: Resmi okullar, kamu yararına çalışan demeklerden ücret alınmaz NOT: 65 Yaş üzeri bedensel engelliler, gaziler, şehit, gazi, dul ve yetimlerden ücret alınmaz. Oyuncak Müzesi Öğrenci, Öğretmen ve Emekliler için; 3,50 3,50 3,50 Bunlar dışında kalanlar için 6, 00 6,00 6,00 10 kişiden fazla guruptaki yetişkinler için 5,00 5,00 5,00 Çocuklar için 2,00 2,00 2,00 Aile kartı uygulamasında anne - baba ile 1 çocuk 6,00 6,00 6,00 Bir çocuktan fazla çocuk olması halinde her bir çocuk için 1,00 1,00 1,00 Hediyelik Eşya (Küçük) 0,00 5,00 5,00 Hediyelik Eşya (Büyük) 0,00 10,00 10,00 Soba Müzesi Gelir Tarifesi Öğrenci, Öğretmen ve Emekliler 3,50 3,50 3,50 Bunlar dışında kalanlar için 6, 00 6,00 6,00 10 kişiden fazla guruptaki yetişkinler için 5,00 5,00 5,00 Çocuklar için 2,00 2,00 2,00 Aile kartı uygulamasında anne - baba ile 1 çocuk 6,00 6,00 6,00-1 Bir çocuktan fazla çocuk olması halinde her bir çocuk için 1,00 1,00 1,00 Hediyelik Eşya (Küçük) 0,00 5,00 5,00 Hediyelik Eşya (Büyük) 0,00 10,00 10,00

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ, RESİM, HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN ADI SAYFA

Detaylı

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ 2015 Yılı Gelir Tarifesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun ilgili maddeleri esas alınarak

Detaylı

1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (Bakanlar kurulu kararı Resmi gazete 10 Şubat 2014 Sayı:5896)1Mart(28928) sayılı

1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (Bakanlar kurulu kararı Resmi gazete 10 Şubat 2014 Sayı:5896)1Mart(28928) sayılı YII TAFS 2013 Yılı elir Tarifesi 5393 sayılı Belediye anunu ve 2464 Sayılı Belediye elirleri anunun ilgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır. Tarifede yer alan elirlerin "Tahakkuk" ve "takibinden"

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Kanun un amacı, il özel idaresi ve belediyelerin gelirleri ile bunlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Detaylı

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- Amaç 2- Konu 3- Tanımlar 4- Tarife Çeşitleri 5- Abone Tanımı ve Türleri 6- Abonelerin Gruplandırılması

Detaylı

ORTAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI GELİR TARİFESİ

ORTAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI GELİR TARİFESİ A -) KANUNİ DAYANAK : sayılı Belediye Gelirleri Kanunun,,,, ve 9. Maddeleri ile /07/0 tarihli seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği. B- AÇIKLAMA: İlan ve Reklam Vergisi Ocak ve Temmuz ayları

Detaylı

2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ

2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ 5393 sayılı Belediye kanunun 18.Maddesinin (f) fıkrası ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve aynı kanunun 97.Maddesine istinaden düzenlenen Ücrete tabi işler tarifesi 1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1-)

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 2014 Ş U S K İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI Karar Tarihi : 10.10.2014 Karar No : M.35.3.TOR.0.10/10-15/177 Birleşim No : 2. Oturum No : 1.

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (2015)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (2015) BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (205) Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Mayıs 205 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Detaylı

ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ.. BÖLÜM Genel Esaslar

ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ.. BÖLÜM Genel Esaslar ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM Genel Esaslar AMAÇ : Madde-1 : 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş Yasası na 3305 sayılı Yasa ile eklenen Ek-4 madde uyarınca kurulan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel

Detaylı

YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 17/3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 17/3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 18 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28976 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 17/3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU DüZCE BELEDiYESi Konuralp 1 2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C DÜZCE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi / DÜZCE Tel: 0380 524 58 21. Fax: 0380 524 5825 Web:

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ r L O o.''' 08.0.205 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EXP0206 AN TALYA 08-0-205 0:30 ' Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.0.205 tarihli Meclis Gündemi birimlerden gelen teklifler ve önergelerle birlikte

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM...1 BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç ve Kapsam:...1 MADDE 1...1 Dayanak:...1 MADDE 2...1 Tanımlar:...1 MADDE 3...1 İKİNCİ BÖLÜM...2 Otoparka İlişkin Genel Esaslar:...2

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ Meclis Kararı Tarihi ve Sayısı : 15.06.2007-1512 Yürürlük Tarihi : 23.06.2007 (Değişik: 14.10.2011-2354 sayılı Meclis Kararı ile) (Değişik:

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER 1 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 1 Amaç Kapsam Dayanak

Detaylı

Faa liyet R 2a0por11u

Faa liyet R 2a0por11u 2011 Faaliyet Raporu Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! Mustafa Kemal ATATÜRK 8 FAALİYET RAPORU /2011 FAALİYET RAPORU 2011 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Beşiktaş Kentlileri,

Detaylı

FAALİYET ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI RAPORU MALİ YILI

FAALİYET ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI RAPORU MALİ YILI 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Hiç durmamak üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar. 3 BAŞKANIN SUNUŞU Merhaba, Ataşehir Belediyesi 5.yılını tamamlarken, Ataşehir Belediyesi nin kendisine ait akıllı çağdaş

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNU

3194 SAYILI İMAR KANUNU 3194 SAYILI İMAR KANUNU Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ndan Kabul Tarihi: 03 Mayıs 1985 1- RG.18749-1985-3194-İmar Kanunu 2- RG.20158-1989-3194 Sayılı İmar Kanunu-Değişiklik BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır.

Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır. PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/11/1985 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 18916 (Mükerrer) Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine

Detaylı

BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak AMAÇ

BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak AMAÇ ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 18.07.2008 TARİH ve 111 SAYILI, DEĞİŞİK 12.09.2012 TARİH VE 59 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLEN KENT ESTETİĞİ VE İLAN, REKLAM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam: MADDE 1: Bu Yönetmeliğin amacı; yerleşme

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA 2008 BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Konya Büyükşehir Belediyesi, belediye ve mücavir

Detaylı

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün.

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün. BALIKESİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü EK-2 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1. Bilgi Edinme ve BİMER 2. Kooperatif Kuruluşları İMAR İSKAN VE KOOPERATİF ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1- Başvuru sahiplerinin

Detaylı

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) 1 Emlak Beyannamesi 1Tapu

Detaylı