BAŞKANLIK M AKAM INA. M enderes TÜREL B üyükşehir Belediye Başkam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞKANLIK M AKAM INA. M enderes TÜREL B üyükşehir Belediye Başkam"

Transkript

1 T.C. f \J ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bütçe Muhasebe Şube Müdürlüğü Sayı : / g W. 0 l. 0 \ * - O ^ -, i /. / 10/2014 Konu : 2015 Yılı Bütçe Tasarısı I V * * ^ - EXP02016 ANTALYA BAŞKANLIK M AKAM INA 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 12 nci, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 25 nci, 5393 sayılı Belediye Kanununun 62 nci, Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27 nci maddeleri kapsamında hazırlanmış olan Belediyemiz 2015 Yılı Gelir Tarifesi, 2015 Mali yılı ve izleyen yılları Gelir-Gider Bütçe Tasarısı Belediye Encümeninin 25/09/2014 tarih 918 sayılı kararı ile görüşülmüştür Mali Yılı Bütçe tasarısının 5393 sayılı Belediye Kanununun 62 nci, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27 nci maddeleri gereğince görüşülerek karara bağlanmak üzere Belediye Meclisi ne havalesini arz ederim. Uygun görüşle arz olunur. Z il 10/2014 M efin feftv C I Genel Sekreter Yrd. V. ^ or j t Selahattin ARTUN Mali Hizm etler Dairesi Başkanı M enderes TÜREL B üyükşehir Belediye Başkam Ek : 2015 Mali yılı bütçe tasarısı Karaalioğlu Park İçi, Işıklar ANTALYA Telefon : (0 242) Faks: (0 242) e-p o sta: Elektronik Ağ:

2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI BÜTÇESİ

3 İÇİNDEKİLER GELİR TARİFESİ... BÜTÇE KARARNAMESİ... ENCÜMEN KARARI... FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE BÜTÇE TEKLİFİ ÖDENEK CETVELİ (A) (ÖRNEK 14)... GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI (B) CETVELİ (ÖRNEK 15)... GELİRLERİN YASAL DAYNAĞINI GÖSTERİR CETVEL (C) (ÖRNEK 17)... ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ (ÖRNEK 18)... ÇOK YILLI GELİR BÜTÇESİ (ÖRNEK 19)... GELECEK YILLARI KAPSAYAN TAAHHÜTLER CETVELİ (G) CETVELİ (ÖRNEK 2 1 )... MEMUR OLMAYANLARA VERİLECEK YOLLUKLARI GÖSTERİR (H) CETVELİ (ÖRNEK 2 2 )... İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K-l) CETVELİ (ÖRNEK 23)... İHDAS EDİLEN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINI GÖSTERİR (K-2) CETVELİ (ÖRNEK 24) SAYILI KANUNUNA GÖRE SATIN ALINACAK TAŞITLARI GÖSTERİR (T-l) CETVELİ (ÖRNEK 25)... MEVCUT TAŞITLARI GÖSTERİR (T-2) CETVELİ (ÖRNEK 26)... AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI (ÖRNEK 27)... FİNANSMAN PROGRAMI (ÖRNEK 28)...

4 YILI GELİR TARİFESİ

5 İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI... 2 GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 2 İLAN VE REKLAM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 2 EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI...7 EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 7 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI... 8 İDARİ VE MALİ İŞLER ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ...8 RUHSAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 9 TOPTANCI HALLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...18 TİYATRO ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ...18 SPOR HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ...21 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI...22 ÇEVRE SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ATIK YÖNETİMİ VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ...23 LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YAPIM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ NAZIM PLAN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI İTFAİYE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (EĞİTİM VE ÖNLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ)...48 ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI...51 TOPLU TAŞIMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... : TRAFİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ...51 TİCARİ PLAKA İŞLEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ RAYLI SİSTEMLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...54 AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ...54 TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...54 HAYVANAT BAHÇESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN SAĞLIĞI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ...57

6 2464 Sayılı K anun un 96. Maddesi gereğince Büyükşehir Belediye M eclisinin önerisi doğrultusunda Bakanlar Kurulu Kararı ile Belediye Grupları itibariyle belirlenecek olan, 1 -İlan ve Reklam V ergisi, 2-Biletle Girilmesi Zorunlu Olmayan Eğlence Yerlerinden alman Eğlence Vergisi, 3-lşgal Harcı, 4-Tatil Günlerinde Çalışm a Ruhsat Harcı, 5-İşyeri Açma İzin Harcı, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenecek üst sınır dahilinde 11/09/2014 tarih ve 479 sayılı Büyükşehir Belediye M eclisimizce İlimiz dahilinde yapılan gruplandırm a doğrultusunda 1. Grup için %100, 2. Grup için %90, 3. Grup için %80 ve 4. Grup için %70 olarak V ergi ve Harç tarifelerinin uygulanm asına; MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Gelir Müdürlüğü Makbuzlarından suret çıkarma 25,00 25,00 25,00 TELLALLIK HARCI: 2464 sayılı yasanın maddeleri gereğince tahsil edilmektedir. Tellallık harcının: mal ve mahsulleri satan gerçek ve tüzel kişiler yapacakları satışları, satış yapmadan önce Belediye veya mahallindeki Belediye ilgililerine haber vermekle ödevlidir. Haber verilmediği takdirde harç %50 fazlasıyla alınır. Satış bedeli üzerinden 100,00 TL ye kadar %2, aşan kısmı için %1 oranında tellâliye harcı tahsil olunur. İLAN VE REKLAM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLAN VE REKLÂM VERGİSİ Büyükşehir Belediyesi sınırları ile mücavir alanları içinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesinin yönetimi hakkındaki Kanun un 23. maddesinde belirtildiği üzere, Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanlarında bulunan cadde, bulvar, meydan vb. yerlerde yapılan her türlü İlan ve 'eklâm Vergisine tabidir. TARİFE VE NİSPET 1) İlan ve Reklâm Vergisi, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Yasasımn 15. maddelerinde yer alan azami ve asgari sınırlar aşılmamak kaydıyla Belediye Meclisince tespit edilir. 2) Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanlarında yapılacak her türlü ilan ve reklâmlarda; Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklâm Yönetmeliğine uygunluk aranacaktır. İlan ve Reklâm yapılacak yerler: Billboard reklâm panoları Belediyenin özel mülkiyetinde bulunan ilan asma yerleri Otobüs durakları

7 Alt ve üst geçitler vb. müsaade edilen yerler A) SABİT İLAN VE REKLÂM YERLERİ Işıklı-Işıksız İlan Ve Reklâmlar 1) Büyükşehir Belediyesin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerde, bina ve işyerlerinin cephelerine monte edilen ticari ve sınaî müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim, reklâmların beher ms si Yıllık; Işıklı 75,00 85,00 Işıksız 65,00 75,00 Büyükşehir belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerde her türlü ilan ve reklâm yapılması veya yaptırılması talebinde bulunanlardan, ilan ve reklâm vergisinden ayrı olarak; aşağıda belirlenen asma ve tahsis bakı ücretler tahakkuk ve tahsil olunur. 2) Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerde; bina cephesinin haricindeki umuma ait olan yerlere (Meydan, cadde, tratuvar, yeşil alan v.b.) konulacak olan sabit ilan ve reklâmların (totem pano v.s.) m2,si Yıllık; [ Işıklı Işıksız Tahsis Ücreti 200,00 200,00 Vergi m2 250,00 100,00 Tahsis Ücreti 150,00 200,00 Vergi m2 200,00 95,00 ; "5) Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerde; bina cephesinin haricinde kalan özel mülke konu yerlere konulacak olan sabit ilan ve reklâmların (Totem Pano v.b) m2,si Yıllık; Işıklı Vergi m2 250,00 100,00 Işıksız Vergi m2 200,00 95,00 4) Büyükşehir Belediyesinin yetki ve alanındaki yerlerde seyreden her türlü motorlu araçlar ile deniz üzerinde seyreden nakil araçlarmm içine veya dışına konulan ilan ve reklâmların beher metrekaresinden Yıllık; Işıklı 35,00 35,00 Işıksız 25,00 30,00

8 5) Ticari Araç Reklam Yetki Belgesi 2015 yılı için Yıllık; Ticari Araç Reklam Yetki Belgesi Yıllık 500,00 600,00 6) Ticari Araç Reklam Yıllık İzin Belgesi 2015 için Her Araç İçin Yıllık; Ticari Araç Reklam Yıllık İzin Belgesi a 2015 Taksi 30,00 30,00 Dolmuş-Minibüs 40,00 40,00 Otobüs 50,00 50,00 7) Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerdeki özel mülke ve umuma ait olan yerlerde (Döviz büroları-kuyumcular v.b.) iş yeri cephesi elektronik ve bilgisayar sistemi ile yapılacak olan sabit ilan ve reklâmlardan m2,si Yıllık; Işıklı Tahsis Ücreti 470,00 - Vergi m2 130,00 100, ) Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki seyreden nostalji tramvay ve hafif raylı sistem (tramvay) üzerine ilan ve reklam amacı ile yapılan her türlü reklam faaliyetinin m2 si Yıllık; Işıklı 120,00 40,00 Işıksız 100,00 40,00 9) Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki yerlerde seyreden nostalji tramvayında bulunan her VAGON için TAHSİS Ücreti; Aylık 2.500, ,00 j 3 Aylık 5.000, ,00 6 Aylık , ,00 Yıllık , ,00 ES

9 10) Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki yerlerde seyreden hafif raylı metro gibi nakil vasıtaları VAGON için TAHSİS Ücreti; Aylık 6.000, ,00 3 Aylık , ,00 6 Aylık , ,00 Yıllık , ,00 ŞARTLAR: Reklâm alanı vagonların cam altında kalan kısımlarıdır. Tramvay seferde olmadığı zaman takma, sökme yapılacaktır. Tramvayın dış cepheleri eski haliyle (reklâmsız) teslim edilecektir. İlan ve reklâm vergisi ayrıca alınacaktır. B- BİNA CEPHELERİNE YAPILAN İLAN VE REKLÂMLAR 1) a) Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerde; (cadde, sokak ve yaya kaldırımlar üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden HAFTALIK olarak; Işıklı Vergi m2 10,00 10,00 Işıksız Vergi m2 10,00 10,00 b) Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerde; bina dış cephesine yapılacak olan poster, pano, boyama, resim, dijital baskı, afiş, yazı vb. reklam faaliyetlerinin m2 si YILLIK; Işıklı Vergi m2 110,00 100,00 Işıksız Vergi m2 100,00 90,00 C- GEÇİCİ İLAN VE REKLÂM YERİ ÜCRETLERİ 2) Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki yerlerde ilan, reklâm amacı ile dağıtılacak (Broşür, katalog cep takvimleri, biblolar v.b.) unsurlarından her bir âdeti için Vergi 0,45 0,20

10 3) Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerde; reklâm amacıyla araçlarla yapılan (Sabit- Gezici-Müzikli v.b.) tanıtımlardan m2 Günlük; Vergi m ,00 40,00...,, v. Umuma ait yerler ile Belediyemize ait yerlerde; İlan ve Reklâm asma, tahsis ve bakım ücretlerinin tahakkuk ve tahsilinde; yıla, aya, haftaya ve güne bölünmek suretiyle tahakkuk ve tahsil olunur. Bu ücretlerin tahsilinde ise; yıl içerisinde mükellef olanlarla, öteden beri mükellef olanlar ilan ve reklam vergileri ile birlikte, geçici süre ile ilan ve reklam yapma talebinde bulunanlar, ilan ve reklamın yapılmasından önce ilan reklam asma tahsis ve bakım ücretini ödemek zorundadırlar. Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalışan demek ve vakıflardan demeğin amacı ile ilgili İlan ve Reklâma konu İlan asma, tahsis ve bakım ücreti tahsil edilemez. A) 5216 sayılı kanunun 7. maddesi 1. fıkrasının (g) bendinde belirtilen alanlar ile 23. maddesinin (e) bendine göre bu alanlara cephesi bulunan binalar üzerine konulacak her türlü ilan ve reklam için Antalya Büyükşehir Belediyesi Reklam, İlan ve Tanıtım Çalışma Usul ve Esasları Hakkmdaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ sinden izin alınması mecburidir. B) Reklâm, İlan ve tanıtım amacıyla asılan veya konulan her türlü reklâm ve tanıtım panolarından 3. şahıslara karşı gelecek zarar ve ziyandan, reklâm ve tanıtımı yaptıranlar sorumludur. Reklâmın asıldığı yere ilişkin tüm hak ve taleplerden Reklâmı asanlar sorumludur. Vergi tarifesinin uygulanması esasları; 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanununa göre ilan ve Reklâm Vergisi; vergi tarifesinin ve 4. bentlerinde belirtilen İlan ve Reklâmların süresi 6 aydan; 3. bendinde belirtilen İlan ve Reklâmların süresi 1 haftadan az olursa vergi miktarının yarısı alınır. 6 ayı geçen süreler 1 yıl, hafta kesirlerde tam hafta sayılır, (mad.15) 4) Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerde Reklâm amacı ile yaya, motorlu, motorsuz ve mobil dolaşarak yapılan reklâmın m2 ücreti; Işıklı Vergi m2 35,00 40,00 Işıksız Vergi m2 25,00 40,00 5) Büyükşehir Belediyesi yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arter, cadde ve bulvarlarda reklam amacı ile motorlu araç ve römork takılmak sureti ile pano ve benzeri içten ve dıştan aydınlatmalı yapılan reklamların aylık m2 s i;

11 2) EĞLENCE VERGİSİ Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanında yer alan eğlence yerlerini işleten gerçek ve tüzel kişiler bu verginin mükellefidir. A) BİLETLE GİRİLMESİ ZORUNLU OLMAYAN YERLERDEN Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinden çalışılan her gün için diskoteklerden ) günlük m2 ye kadar 35,00 15, m2 70,00 20, m2 den yukarı 120,00 40,00 4 Yıldızlı Otelde 70,00 70,00 5 Yıldızlı Otelde 25,00 80,00 Bilardo ve masa futbolu gibi eğlence yerlerinden çalışılan hergün için; İlk oyun aleti için 25,00 5,00 Sonraki her oyun aleti için 3,00 B) BİLETLE GİRİLMESİ ZORUNLU OLAN YERLERDEN Kişiye hizmet verebilen eğlence yerleri günlük(konser ALANLARINDA) 4.250, ,00 EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Madde 52- Belediye sınırları içinde bulunan aşağıdaki yerlerden herhangi birine satış yapmak veya sair Jcsatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi, işgal Harcına tabidir: Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanında bulunan işgal harcı aşağıda gösterilen hadler içinde düzenlenecek tarifeye göre alınır. 1. Pazar veya panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat yerlerinin her türlü mal ve hayvan satıcıları tarafından işgali, 2. Yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir maksat için işgali, 3. Motorlu kara taşıtlarının park etmeleri için il trafik komisyonlarının olumlu görüşü alınarak belediyelerce şehir merkezlerinde tesis edilen ve işletilen mahallelerin çalışma saatleri içinde, taşıtlar tarafından işgali (Bisiklet ve motosikletler hariç) 2464 Sayılı Kanunun maddeleri (değişiklik : 18/12/2013 / 5585 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)

12 s>; a) 52.Maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher m2 için günde; b) Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde ana cadde ve bulvarlarda ATM makineleri koymak suretiyle işgaliye ücreti yıllık c) Büyükşehir Belediyesi yetki ve tasarrufu altında bulunan (Festival çarşısı, panayır, sabit Pazar yerleri vb.) yerlerden işgaliye bedeli m2,sinden günlük ,10 1,20 2, , , ,00 0,55 0,55 0,65 Büyükşehir Belediyesi Yetki ve sorumluluk alanında kalan bulvar ve cadde üzerinde bulunan büfelerin aylık işgaliye bedelleri: "s l.grup: Anafartalar Caddesi, Toptancı Hal Yolu Caddesi, Meltem Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı Köşesi, 1.800, , ,00 2.GRUP: Meltem Bulvarı, Milli Egemenlik Caddesi, Fatih Caddesi, Yıldız Caddesi, 3.GRUP: Aspendos Caddesi, 100, Yıl Bulvarı, Zambak Caddesi, Aşık Veysel Caddesi, Ali Çetinkaya Caddesi Meydan Kavağı 1.400, , , , , ,00 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Ana cadde bulvarlar üzerinde bulunan (yol, meydan, Pazar, iskele, köprü gibi yerlerin bir bölümünün herhangi bir maksat için) işgallerde beher m2 için günde ,10 1,10 1,10 Tanıtım ve satış (konser vb. bilet) amacıyla kurulan, zabıtaca izin verilen stantlardan günlük 1. bölge için; (1 m2-3 m2) arası 150,00 1 (4 m2-10 m2) arası 1.000,00 (11 m2-15 m2) arası 2.000,00 3. (16 m2-20 m2 ) arası 3.000,00 (21 m2- m2) arası 4.000,00 a) işyeri önlerine konan tanıtım ve satış amaçlı dondurma dolapları için aylık 300,00

13 b) Diğer dolaplar 1. maddedeki m2 fiyatından ücretlendirilir. 4. 1Park yerleri ve ören yerleri film çekimi için 1. Bölge : Kapalıyol(Kazım Özalp cad.), Atatürk cad. Işıklar cad. Cumhuriyet cad.(güllükl) Yener Ulusoy bulv. Yavuz Özcan Parkı, Yat Limanı, (Kordon)Karaalioğlu Park Girişleri 2. Bölge : Milli Egemenlik cad. Kazım Karabekir cad. (Hastane Defterdarlık Önü)Tank Akıltopu cad. (Hastane Civarı)Ali Çetinkaya cad. Cebesoy cad. 100.Yıl bulv. Vatan bulv. Şarampol cad. Güllük cad.(güllük2)cengiz Toytunç cad. Mehmet akif cad.(yeni Yapılan Yol Üzeri) 3. Bölge : 1. ve 2. bölge dışında kalan yerler. Not: 2 ve 3(a) maddesindeki ücretler 2. bölge için %25, 3.bölge için %50 indirimli uygulanır. RUHSA T ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İşyeri Açma Ruhsat Harçları Ruhsat dosyasından suret çıkarma: Sıhhi müesseseler için 25,00 25,00 25,00 Gayri sıhhi müesseseler için 100,00 100,00 100,00 İnceleme Kurulu Harçları Sıhhi müesseseler için inceleme kurulu harcı 150,00 150,00 250,00, 1. Sınıf gayri sıhhi müesseseler için inceleme kurulu harcı 600,00 600, ,00 2. ve 3. Sınıf gayri sıhhi müesseseler için 400,00 400,00 500,00 Yüzer tesisleri için 200,00 200,00 250,00 j Akaryakıt-LPG(Otogaz) İstasyonları için 1.500,00 Yüzer tesislerden alınacak olan harç tutarları >18 Gros tonilato için 400,00 420,00 400, Gros tonilato için 700,00 735,00 700, Gros tonilato için 1.500, , , Gros tonilato için 2.500, , , Gros tonilato için 3.500, , , Gros tonilato için 4.000, , ,00 >800 Gros tonilato için 6.000, , ,00

14 Akaryakıt ve LPG istasyonları beher dispanser adası için 3.500, , ,00 Akaryakıt ve LPG istasyonları marketler için 500,00 525,00 500,00 Akaryakıt ve LPG istasyonları yıkama üniteleri için 1.000, , ,00 Akaryakıt ve LPG istasyonları içerisindeki diğer yerler için (berber, lastik tamiri v.s.) 300,00 315,00 300,00 Akaryakıt ve LPG istasyonları içerisindeki beher lift için 2.000, , ,00 CNG/LNG İkmal istasyonları için: Cng/ Lng Dispenseri (adet) 4.000, , ,00 Kompresör (adet) 500,00 525,00 500,00 Fabrika, şantiye, nakliye filosu ve benzeri işletmelerin ticari amaç dışında kendi faaliyetlerinin gerekli kıldığı yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması veya kendi araçlarına yakıt ikmali yapılması amacıyla kullanılan düzenekler için: m3 depo hacmine sahip tanklar için (adet) 400,00 420,00 400, m3 depo hacmine sahip tanklar için (adet) 600,00 630,00 600, m3 depo hacmine sahip tanklar için (adet) 800,00 840,00 800, m3 depo hacmine sahip tanklar için (adet) 1.200, , , m3 den büyük olan tanklar için 4.000, , ,00 birinci Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler için: Akaryakıt, LPG, CNG dolum ve depolama tesisleri için beher tank başına , , ,00 Hazır Beton Santralleri için Hp ye kadar toplam motor gücü olanlardan maktuen 5.000, , , Hp toplam motor gücü maktuen 7.500, , , Hp toplam motor gücü maktuen , , , Hp ve daha fazla motor gücü olanlardan hp 3,00 3,15 3,00

15 Asfalt Şantiyeleri için Asfalt Şantiyeleri asfalt ve zift eritme yerleri (maktuen) 8.000, , , m2 ve üzeri kullanım alanından 2.500, , ,00 HAFTA TATİLİ ÇALIŞMA RUHSATI HARÇLARI Her Tür İşyeri için Yıllık Olarak; İşyerinin Alanı Belediye Grubu/Harcın Tutarı m2 ye kadar r 100,00 26 m2-100 m2 arası 200,00 I 101 m2-250 m2 arası 400,00 I 251 m2-500 m2 arası 600, m2 den yukarı 800, i! Not: Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı, işin mahiyetine göre yılda 20 TL den az, 800 TL den çok olmamak üzere 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanununun 96.maddesine göre tespit edilir. 4 TOPTANCI HALLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Demir Kafes, İşgaliye, İşyerleri, Kira Devir ve Hal Çıkış Ücretleri, İşyerleri(Komisyoncu Yazıhaneleri ve Tüccar Ardiyelerinin) Dış Kısmına Demir Kafes Yapanların İşgaliye Ücreti Dış Mekan Demir Kafes m2 Birim Fiyatı (m2.çin günlük) Iş Yerleri Kira Devir Ücretleri ,07 0,08 0,10 Komisyoncu Yazıhaneleri , , ,00 Patates, Soğan ve Sarımsak Satış Yeri , , ,00 i, 370 m2,lik Ardiyeler (Asma Kat Dahil) , , , m2 lik Ardiyeler (Asma Kat Dahil) , , , m2 lik Ardiyeler (Asma Kat Dahil) , , , m2 lik Ardiyeler , , , m2 lik Ardiyeler , , ,00 Çıkış Bileti Ücretleri Tırlar 35,00 40,00 45,00 Büyük Kamyon 23,00 25,00 30,00 Kamyonet 6,00 7,00 7,00 Traktör 6,00 7,00 7,00

16 3 Tekerli Tripotör 6,00 7,00 7,00. Gümrükleme için Hale Giren Tırlar 18,00 20,00 30,00 Otellere Mal Yapan Tedarikçilerin Araçları 12,00 13,00 15,00 Tır ve Kamyonların Gece Kalmaları 25,00 30,00 35,00 Toptancı Hal Kompleksi İçerisinde Barkotlu Giriş ve Çıkış Yapan Araçlardan Alınacak Ücretler 0-30 Dakika Ücretsiz Ücretsiz Ücretsiz Dakika 3,00 3,00 3, Dakika 4,00 5,00 5, Dakika 5,00 6,00 6, Dakikadan Sonra 10,00 12,00 12,00 Araçların gelmeleri halinde 24 saatten sonra 10,00 hergün için 15,00 20,00 Komisyoncular arasındaki meydana giriş yapan her özel araç için Park yasağı olan yerlere araç park eden her araç için Not: Giriş fişini kayıp edenlerden bekleme ücreti haricinde 20,00-TL alınır. İlçe ve Belde Toptancı Halleri Hal Çıkış Ücretleri 10,00 20,00 10,00 20,00 Halin Adı Araçlar Tır 20,00 20,00 Gazipaşa Merkez Büyük Araç 15,00 15,00 Küçük Araç 10,00 10,00 Diğer Araç 5,00 5,00 2 Tır 20,00 20,00 Gazipaşa Kahyalar Büyük Araç 15,00 15,00 j Küçük Araç 10,00 10,00 i Diğer Araç 5,00 5,00 3 Tır 20,00 20,00 Alanya Merkez Büyük Araç 15,00 15,00 Küçük Araç 10,00 10,00 1 Diğer Araç 5,00 5,00!4 Tır 20,00 20,00 Alanya Demirtaş Büyük Araç 15,00 15,00 Küçük Araç 10,00 10,00 Diğer Araç 5,00 5,00 5 Tır 20,00 20,00 Büyük Araç 15,00 15,00 Alanya Konaklı Küçük Araç 10,00 10,00 Diğer Araç 5,00 5,00 ammmmammmmaaummmmmmmtmmmmmmammammmammam

17 16 Tır 20,00 20,00 Alanya Payallar Büyük Araç 15,00 15,00 Küçük Araç 10,00 10,00 Diğer Araç 5,00 5,00 [7 Tır 20,00 20,00 Manavgat Merkez Büyük Araç 15,00 15,00 Küçük Araç 10,00 10,00 Diğer Araç 5,00 5,00! 8 Tır 20,00 20,00 Manavgat Taşağıl Büyük Araç 15,00 15,00 Küçük Araç 10,00 10,00 Diğer Araç 5,00 5,00 9 Tır 20,00 20,00 f Büyük Araç 15,00 15,00 Serik Merkez Küçük Araç 10,00 10,00 Diğer Araç 5,00 5,00 10 Tır 20,00 20,00 Büyük Araç 15,00 15,00 Serik Çandır Küçük Araç 10,00 10,00 Diğer Araç 5,00 5,00 11 Tır 20,00 20,00 Kumluca Merkez Büyük Araç 15,00 15,00 Küçük Araç 10,00 10,00 1 Diğer Araç 5,00 5,00 12 Tır 20,00 20,00 1 Büyük Araç 15,00 15,00 Kumluca Mavikent Küçük Araç 10,00 10,00 j Diğer Araç 5,00 5,00 13 Tır 20,00 20,00 Kumluca Beykonak Büyük Araç 15,00 15,00 Küçük Araç 10,00 10,00 Diğer Araç 5,00 5,00 f i 4 Tır 20,00 20,00 Finike Sahilkent Büyük Araç 15,00 15,00 Küçük Araç 10,00 10,00 I Diğer Araç 5,00 5, Tır 20,00 20,00 Büyük Araç 15,00 15,00 I Finike Hasyurt Küçük Araç 10,00 10,00 Diğer Araç 5,00 5,00

18 l ü 16 Tır 20,00 20,00 Finike Turunçova Büyük Araç 15,00 15,00 Küçük Araç 10,00 10,00 Diğer Araç 5,00 5,00 17 Tır 20,00 20,00 Demre Merkez Büyük Araç 15,00 15,00 Küçük Araç 10,00 10,00 Diğer Araç 5,00 5,00 18 Tır 20,00 20,00 Demre Beymelek Büyük Araç 15,00 15,00 Küçük Araç 10,00 10,00 Diğer Araç 5,00 5,00 19 Tır 20,00 20,00 Kaş Yeşilköy Büyük Araç 15,00 15,00 Küçük Araç 10,00 10,00 Diğer Araç 5,00 5,00 20 Tır 20,00 20,00 Kaş Ova Büyük Araç 15,00 15,00 Küçük Araç 10,00 10,00 Diğer Araç 5,00 5,00 j 21 Tır 20,00 20,00 Kaş Kınık Büyük Araç 15,00 15,00 Küçük Araç 10,00 10,00 Diğer Araç 5,00 5,00 22 Tır 20,00 20,00 Elmalı Merkez Büyük Araç 15,00 15,00 j Küçük Araç 10,00 10,00 Diğer Araç 5,00 5,00 23 Tır 20,00 20,00 Korkuteli Merkez Büyük Araç 15,00 15,00 Küçük Araç 10,00 10,00 Diğer Araç 5,00 5,00 İlçe ve Belde Toptancı Halleri Kantar Tartım Ücretleri Halin Adı Araçlar Tır 15,00 15,00 Büyük Araç 10,00 10,00 Gazipaşa Merkez Küçük Araç 5,00 5,00 Diğer Araç 3,00 3,00

19 2 Tır 15,00 15,00 1 Büyük Araç 10,00 10,00 Gazipaşa Kahyalar Küçük Araç 5,00 5,00 Diğer Araç 3,00 3,00 3 Alanya Merkez Belediyenin kantarı yok(özel sektörün kantarı mevcut) [4 Tır 15,00 15,00 Alanya Demirtaş Büyük Araç 10,00 10,00 Küçük Araç 5,00 5,00 Diğer Araç 3,00 3,00 5 Tır 15,00 15,00 Alanya Konaklı Büyük Araç 10,00 10,00 Küçük Araç 5,00 5,00 Diğer Araç 3,00 3,00! 6 Tır 15,00 15,00 Alanya Payallar Büyük Araç 10,00 10,00 Küçük Araç 5,00 5,00 Diğer Araç 3,00 3,00 7 Tır 15,00 15,00 Manavgat Merkez Büyük Araç 10,00 10,00 Küçük Araç 5,00 5,00 Diğer Araç 3,00 3,00 r 8 Tır 15,00 15,00 Manavgat Taşağıl Büyük Araç 10,00 10,00 Küçük Araç 5,00 5,00 ı Diğer Araç 3,00 3,00 9 Tır 15,00 15,00 Serik Merkez 10 Serik Çandır Büyük Araç 10,00 10,00 Küçük Araç 5,00 5,00 Diğer Araç 3,00 3,00 Özel sektöre 3 yıllığına kiraya verilmiş(16 Mayıs 2015 te sözleşmesi bitiyor. Sözleşmesi bitip Büyükşehir Belediyesine geçtikten sonra uygulanacak fiyatlar) Tır 15,00 15,00 Büyük Araç 10,00 10,00 Küçük Araç 5,00 5,00 Diğer Araç 3,00 3, Tır 15,00 15,00 Büyük Araç 10,00 10,00 Kumluca Merkez Küçük Araç 5,00 5,00 Diğer Araç 3,00 3,00

20 12 Kumluca Mavikent Kantar demeğe ait, demek işletiyor. r 13 fi 4 15, 16 Kumluca Beykonak Finike Sahilkent Finike Hasyurt Tır 15,00 15,00 Büyük Araç 10,00 10,00 Küçük Araç 5,00 5,00 Diğer Araç 3,00 3,00 r Tır 15,00 15,00 Büyük Araç 10,00 10,00 Küçük Araç 5,00 5,00 Diğer Araç 3,00 3,00 Tır 15,00 15,00 Büyük Araç 10,00 10,00 Küçük Araç 5,00 5,00 Diğer Araç 3,00 3,00 Tır 15,00 15,00 1 Büyük Araç 10,00 10,00 Finike Turunçova Küçük Araç 5,00 5,00 Diğer Araç 3,00 3,00 Kooperatife 22/11/2012 yılında 3 yıllığına kiraya verilmiş 17 Demre Merkez (Sözleşmesi bitip Büyükşehir Belediyesine geçince uygulanacak fiyatlar) [18 Demre Beymelek Tır 15,00 15,00 Büyük Araç 10,00 10,00 Küçük Araç 5,00 5,00 Diğer Araç 3,00 3,00 Tır 15,00 15,00 Büyük Araç 10,00 10,00 Küçük Araç 5,00 5,00 1 Diğer Araç 3,00 3,00 19 Tır 15,00 15,00 ^ 0 21 Kaş Yeşilköy Kaş Ova Kaş Kınık Büyük Araç 10,00 10,00 Küçük Araç 5,00 5,00 Diğer Araç 3,00 3,00 Tır 15,00 15,00 Büyük Araç 10,00 10,00 Küçük Araç 5,00 5,00 Diğer Araç 3,00 3,00 Tır 15,00 15,00 Büyük Araç 10,00 10,00 Küçük Araç 5,00 5,00 Diğer Araç 3,00 3,00

21 22 Tır 15,00 15,00 Elmalı Merkez Büyük Araç 10,00 10,00 Küçük Araç 5,00 5,00 Diğer Araç 3,00 3,00 23 Tır 15,00 15,00 Korkuteli Merkez Büyük Araç 10,00 10,00 Küçük Araç 5,00 5,00 Diğer Araç 3,00 3,00 İlçe ve Belde Toptancı Hallerindeki İşyerleri Kira Devir Ücretleri Gazipaşa Merkez Devir Ücreti , ,00 2 Gazipaşa Kahyalar Devir Ücreti 7.500, ,00 : 3 Alanya Merkez Devir Ücreti , ,00 4 Alanya Demirtaş Devir Ücreti 4.000, ,00 5 Alanya Konaklı Devir Ücreti , ,00 6 Alanya Payallar Devir Ücreti , ,00 7 Manavgat Merkez Devir Ücreti , ,00 8 Manavgat Taşağıl Devir Ücreti 3.000, ,00 19 Serik Merkez Devir Ücreti , , Serik Çandır Hal Ardiye 6.500, ,00 Komisyoncu Dükkanı 5.000, ,00 Büyük Dükkan 2.000, ,00 Küçük Dükkan 1.000, ,00 1n Kumluca Merkez Komisyoncu Dükkanı , , m2 Ardiye , ,00 i 75 m2 Ardiye 5.000, ,00 12 Kumluca Mavikent Komisyoncu Dükkanı 6.000, ,00 A Tipi Tüccar Ardiyesi (255 m2) B Tipi Tüccar Ardiyesi (191 m2) C Tipi Tüccar Ardiyesi (573 m2) 6.000, , , , , ,00 13 Kumluca Beykonak Komisyoncu Dükkanı 5.000, ,00 90 m2 Tüccar Ardiyesi 5.000, , m2 Tüccar Ardiyesi 6.000, , m2 Tüccar Ardiyesi 7.000, , m2 Tüccar Ardiyesi 8.000, , m2 Tüccar Ardiyesi , ,00

22 300 m2 Tüccar Ardiyesi , ,00 14 Finike Sahilkent Devir Ücreti , ,00 ; I 15 Finike Hasyurt Devir Ücreti , , Finike Turunçova Devir Ücreti , , Demre Merkez Komisyoncu Dükkanı 9.000, ,00 Tüccar Ardiyesi 5.000, ,00 18 Demre Beymelek Komisyoncu Dükkanı , ,00 Tüccar Ardiyesi 8.000, ,00 Çeşitli işler 4.000, ,00 Diğerleri 1.500, ,00 i 19 Kaş Yeşilköy Devir Ücreti , ,00 20 Kaş Ova Devir Ücreti , ,00 21 Kaş Kınık Devir Ücreti , ,00 22 Elmalı Merkez Devir Ücreti 7.000, ,00 23 Korkuteli Merkez Devir Ücreti 7.000, ,00 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tİ YA TRO ŞUBE MÜDÜRL ÜĞÜ Tiyatro Şube Müdürlüğü Büyük oyun 6,00 6,00 7,00 Indirimli(Oğrenci, Öğretmen, Emekli, Basın Mensubu, Kurum Mensubu) 5,00 5,00 5,00 Grup indirimli 4,00 4,00 4,00 Çocuk oyunu 2,50 2,50 3,00 Yeni Mahalle Kültür Salonu Büyük oyunu 3,00 3,00 3,00 I Grup indirimli 2,00 2,00 2,00 S Çocuk oyunu 1,00 1,00 1,00 Kültür Salonu Özel toplantı ve kooperatiflere yapılan tahsis ücreti ,00 600,00 650,00

23 Profesyonel tiyatrolarda her oyun için 600,00 600,00 650,00 Amatör tiyatrolarda her oyun için 300,00 300,00 350,00 Çocuk tiyatrolarında her oyun için 250,00 250,00 300,00 Fuaye kısmını sergi için tahsis günlük 250,00 250,00 300,00 NOT: Resmi okullar, kamu yararına çalışan demeklerden ücret alınmaz NOT: 65 Yaş üzeri bedensel engelliler, gaziler, şehit, gazi, dul ve yetimlerden ücret alınmaz. Oyuncak Müzesi Öğrenci, Öğretmen ve Emekliler için; 3,50 3,50 3,50 Bunlar dışında kalanlar için 6, 00 6,00 6,00 10 kişiden fazla guruptaki yetişkinler için 5,00 5,00 5,00 Çocuklar için 2,00 2,00 2,00 Aile kartı uygulamasında anne - baba ile 1 çocuk 6,00 6,00 6,00 Bir çocuktan fazla çocuk olması halinde her bir çocuk için 1,00 1,00 1,00 Hediyelik Eşya (Küçük) 0,00 5,00 5,00 Hediyelik Eşya (Büyük) 0,00 10,00 10,00 Soba Müzesi Gelir Tarifesi Öğrenci, Öğretmen ve Emekliler 3,50 3,50 3,50 Bunlar dışında kalanlar için 6, 00 6,00 6,00 10 kişiden fazla guruptaki yetişkinler için 5,00 5,00 5,00 Çocuklar için 2,00 2,00 2,00 Aile kartı uygulamasında anne - baba ile 1 çocuk 6,00 6,00 6,00-1 Bir çocuktan fazla çocuk olması halinde her bir çocuk için 1,00 1,00 1,00 Hediyelik Eşya (Küçük) 0,00 5,00 5,00 Hediyelik Eşya (Büyük) 0,00 10,00 10,00

İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...

İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI... İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI... 2 GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 2 İLAN VE REKLAM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 2 EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI... 7 EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 7 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI...

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI Verginin Nevi EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı Bina Vergisi (meskenlerde) % 01 (bindebir) Bina Vergisi (diğerlerinde) % 02 (bindeiki) Arsa Vergisi % 03 (bindeüç) Arazi Vergisi

Detaylı

İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...

İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI... İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI... 2 GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 2 İLAN VE REKLAM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 2 EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI... 8 EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 8 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI...

Detaylı

İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...

İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI... İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI... 2 GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 2 İLAN VE REKLAM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 2 EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI... 7 EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 7 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI...

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 )

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 45 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Taslağı Maliye Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 20.12.2013/218-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİNİN BELEDİYE GRUPLARI İTİBARİYLE TESPİTİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Belediye

Detaylı

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 45) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir.

KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir. MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 11/2014 İstanbul, 18.02.2014 KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir. ÖZET: 18.02.2013

Detaylı

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ Verginin Nevi BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI EMLAK VERGİSİ ORANLARI MAHALLİ İDARELER Bina Vergisi (meskenlerde) % 01 (bindebir) Bina Vergisi (diğerlerinde) % 02 (bindeiki) Arsa Vergisi % 03 (bindeüç) Arazi

Detaylı

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ ÖZET : Belediye Gelirleri Kanunun 96/B Maddesinin, bazı vergi ve harçların

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 39.350.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 20.500.000 2 Özel Tüketim Vergisi 100.000 52 Elektrik

Detaylı

45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE

45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE 45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE ĠLĠġKĠN TABLONUN DOLDURULMASINDA BELEDĠYELERCE YAPILACAK ĠġLEMLERE ĠLĠġKĠN REHBER 1. Amaç 6527 sayılı Bazı

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000.

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000. 1 Vergi Gelirleri 25.000.000,00 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 51 Eğlence Vergisi 900.000,00 1 Biletle Girilmesi Zorunlu

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 25.000.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI Verginin Nevi Bina Vergisi (meskenlerde) Bina Vergisi (diğerlerinde) Arsa Vergisi Arazi Vergisi BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı % 01 (bindebir) % 02 (bindeiki) % 03 (bindeüç) %

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-49: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-49: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-49: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. KARAR SAYISI-50: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün Belediye

Detaylı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Sayı:Rehber.2014/005 Ankara,18.02.2014 Konu: Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin yeniden belirlenmesi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu

Detaylı

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır.

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır. 10 URLA MERKEZ - ZEYTİNLER TEK SEFER 25 X2 = 50 DK 21,4 km X2 = 42,8 km 100 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi URLA MERKEZ İZMİR MERKEZ TEK SEFER 48 X2 = 54 DK 40,7 km X2 = 81,4 km 120 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi

Detaylı

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI HARÇ TARİFESİ İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI. m² 1,00 TL MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI HARÇ TARİFESİ İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI. m² 1,00 TL MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI HARÇ TARİFESİ İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI m² 1,00 TL MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI 13,00 TL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSAT HARCI 100 m2 'ye kadar Kullanım Alanı Olan İşyerlerinden

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 42.206.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 23.550.000 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 24.500.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 10.235.000 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

vergisi, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde yer alan eğlence

vergisi, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde yer alan eğlence 11.07.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/93 KONU: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 15 inci maddesindeki ilan ve reklam vergisi, 21 inci maddesinin birinci

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi:03.09.2014 Karar Sayısı: 84516765-301-05/68 Meclis Başkan: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ İ 1 Akaryakıt, Lpg Ve Biodizel Satış Ve Servis İstasyonları 1.1 Akaryakıt

Detaylı

BAŞKANLIK SAYFA MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BAŞKANLIK SAYFA MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAŞKANLIK SAYFA MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2 GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2 İLAN VE REKLAM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2 EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 7 EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 7 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 7 İDARİ

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229

SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229 SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229 Konu: ĐLAN VE REKLAM VERGĐSĐ, EĞLENCE VERGĐSĐ, ĐŞGAL HARCI, TATĐL GÜNLERĐNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI, ĐŞ YERĐ AÇMA ĐZNĐ HARCI HAKKINDA BAKANLAR KURULU

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ARALIK AYI 1. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 110: Gündemin birinci maddesi; Yapılan müzakere ve oylamada;

Detaylı

42.RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

42.RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK 1 Akaryakıt / CNG / LNG / LPG Otogaz ve Biodizel Satış Ve Servis İstasyonları 1.1 Akaryakıt Pompası adet 9,900 TL 1.2 İçe Dönük Akaryakıt Pompası adet 1,100 TL 1.3 Lpg Dispenseri adet 8,250

Detaylı

İÇİNDEKİLER VERGİ VE HARÇLAR

İÇİNDEKİLER VERGİ VE HARÇLAR İÇİNDEKİLER VERGİ VE HARÇLAR I- İlan ve Reklam Vergisi II- Eğlence Vergisi III- İşgal Harcı IV- Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı V- İş Yeri Açma İzni Harcı VI- Kaynak Suları Harcı VII- Ölçü ve Tartı

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ 12- T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ 2014 YILI VERGİ ve HARÇLAR GELİR TARİFESİ 2014 Yılı Gelir Tarifesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun İlgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır.

Detaylı

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI HARÇ TARİFESİ BİRİM FİYAT İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI. m² 1,00 MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI HARÇ TARİFESİ BİRİM FİYAT İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI. m² 1,00 MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI HARÇ TARİFESİ BİRİM FİYAT İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI m² 1,00 MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI maktuen 13,00 TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSAT HARCI 100 m2 'ye kadar Kullanım

Detaylı

2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 41.753.650 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 9.195.000 2 Özel Tüketim Vergisi 10.000 52 Elektrik

Detaylı

Sirküler Rapor 02.01.2014/15-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor 02.01.2014/15-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 02.01.2014/15-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. Belediyelerce alınmakta olan çevre temizlik vergisi

Detaylı

2015 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 11 madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

2015 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 11 madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1 Belediye birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam 21.000.000,00 TL dir. İfadesi Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür Madde 2 Belediye

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Otopark Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 30/12/1993 tarih ve 21804 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 31.12.2013/241-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. Belediyelerce alınmakta olan çevre temizlik vergisi

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO 52 53 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Zabıta Hizmetleri (Stant, İşgaliye Talepleri) Zabıta Hizmetleri Vatandaş Şikâyetleri 1- Dilekçe(varsa dilekçe ekleri), Talep onaylanırsa; 2-Ödeme makbuzu. BAŞVURUDA

Detaylı

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/2016 2016/273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Elazığ Belediye Meclisi, Meclis 1.Başkan Vekili Mithat COŞKUN'un başkanlığında 37 üyeden 30 üyenin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğü Gelir Tarifelerinin

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 201 KARAR 201 Meclis Üyesi Yılmaz KARAKOYUNLU nun mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 202 KARAR 202 İzmir Tapu ve Kadastro 3. Bölge Müdürlüğü ile Urla

Detaylı

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...2

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...2 İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI....2 GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ.........2 İLAN REKLAM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 2 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI... 11 EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 11 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI...

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 İMAR PLANI BAŞVURU İŞLEMLERİ I. Başvuru Dilekçesi. 2. Güncel Tapu

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA İMAR MÜDÜRLÜĞÜ İ Yeni Yapı Ruhsatı Alınmasına İlişkin Ücretler. Konut, Rezidans 000 m2 ye Kadar m2 7.3 TL.2 Konut,

Detaylı

2011 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2011 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 35.382.100 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 6.990.000 2 Özel Tüketim Vergisi 10.000 52 Elektrik

Detaylı

T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI

T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI KARAR NO : 012000139 DAĐRESĐ : PLAN VE BÜT.KOM.BŞK.LIĞI KARAR TARĐHĐ : 19/11/2012 BĐRĐMĐ : EVRAK NO : ------------- KONUSU : PLAN VE BÜT.KOM.RAPORU GELĐŞ

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI ÜCRET TARİFESİ

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI ÜCRET TARİFESİ MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI ÜCRET TARİFESİ MADDE 1- İÇME SUYU VE ATIKSU ÜCRET TARİFESİ: SIRA NO ABONE TÜRÜ LER m 3 / AY BİRİM FİYAT / m 3 ATIKSU BEDELİ (Birim Fiyatın %45 i / m 3 A B C MESKEN İŞYERİ

Detaylı

BAŞKANLIK SAYFA MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BAŞKANLIK SAYFA MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAŞKANLIK SAYFA MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2 GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2 İLAN VE REKLAM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2 EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 7 EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 7 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 7 İDARİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM BELEDİYE VERGİLERİ BİRİNCİ BÖLÜM MESLEK VERGİSİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM BELEDİYE VERGİLERİ BİRİNCİ BÖLÜM MESLEK VERGİSİ XI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...XI GİRİŞ I. BELEDİYENİN TANIMI...2 BELEDİYE GELİRLERİ...5 A. Genel Olarak...5 B. Öz Gelirler...9 C. Devlet Gelirlerinden Ayrılan Paylar...10 D. Borçlanma...12 E.

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 25.11.2015 Kararın Nosu : 91 Belediyemizin 2016 mali yılında vermiş olduğu hizmetlerden dolayı alınması gereken fiyat tarife cetvellerine ek gelir ücretlerinin belirlenmesinin

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-1:Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-1:Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-1:Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. KARAR SAYISI-2:2016 Yılı Kasım ayı meclis karar özetlerinin

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 482 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. i) Ula ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir tarife

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ 1 Dosya İnceleme Ücreti 1.1 Dosya İnceleme Ücreti % 2 Harita Ağaç Rölöve Ücreti

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 153 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C. SOMA BELEDİYESİ

T.C. SOMA BELEDİYESİ T.C. SOMA BELEDİYESİ 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN DEĞİŞİK 5281 SAYILI KANUNUN VERGİ VE HARÇLARLA İLGİLİ MADDELERİ GEREĞİNCE BELEDİYE MECLİSİNCE DÜZENLENECEK TARİFEYE GÖRE ALINACAK VERGİ ve

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 488 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. o) Seydikemer ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Bu tarifede Belediye Gelirleri Kanununun değişmesi halinde yapılan son değişiklikteki hadler uygulanır.

Bu tarifede Belediye Gelirleri Kanununun değişmesi halinde yapılan son değişiklikteki hadler uygulanır. T.C. SOMA BELEDİYESİ 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN DEĞİŞİK 5281 SAYILI KANUNUN VERGİ VE HARÇLARLA İLGİLİ MADDELERİ GEREĞİNCE BELEDİYE MECLİSİNCE DÜZENLENECEK TARİFEYE GÖRE ALINACAK VERGİ ve

Detaylı

12.BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

12.BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK 1 Dosya İnceleme Ücreti 1.1 Dosya İnceleme Ücreti adet 2 İlgilisince Talep Edlilen Plan Tadili Tekliflerinde İmar Parseli Üzerinden Hesaplanmak Üzere Onanlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA 114 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- t Konu: Korkuteli 177 parsel NİP. X EXP02016 0 ^ /0 6 /2 0 1 5 BAŞKANLIK MAKAMINA

Detaylı

İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...

İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI... İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI... 2 GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 2 İLAN VE REKLAM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 2 EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI... 8 EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 8 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI...

Detaylı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 3 Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri Gölet, Liman, Baraj gibi Projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat 4

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18:00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 95,10 143,00 143,00 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 3,80 6,00 6,00 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.

2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 95,10 143,00 143,00 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 3,80 6,00 6,00 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL. İMAR HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİ İ MADDE : İMAR DURUMU ÜCRETİ ARSA(m2) 0 00 90,00 5,00 5,00 2 0 00 0,00 5,00 5,00 0 500 208,00 2,00 2,00 50m 2 den büyük,20 2,00 2,00 İmar durumu 5 temditlerinden 95,0,00,00

Detaylı

İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler

İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler İnşaat Prosedürleri İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler Aşağıdaki inşaata başlarken,karar verme aşamasından iskan alınmasına kadar geçecek aşamalar ve yapı prosedürleri için, firmamız

Detaylı

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR Karar Tarihi Ve Sayısı (04.01.2016) (2016-1/1-1) Konusu: (Gündeme İlave Madde: Yerleşik Alan

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ T.C DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 MALİ YILI GELİR TARİFESİ KDV DAHİL MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ BASILI EVRAK SATIŞ ÜCRETİ Belediyemiz tarafından yapılan evlendirmelerde kullanılan, Basılı

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA 1 İMAR MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınmasına İlişkin Ücretler 1.1 Konut- Rezidans 1000

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2007 31/12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1.İNŞAAT RUHSATI: İlçemiz genelinde yapılacak olan 3929 adet

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 28.506.360 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 5.480.000 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ

2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ 5393 sayılı Belediye kanunun 18.Maddesinin (f) fıkrası ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve aynı kanunun 97.Maddesine istinaden düzenlenen Ücrete tabi işler tarifesi 1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1-)

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 5 Toprak Etüt Hizmetleri 6 Yol Geçiş İzinleri

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 40.122.980 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 13.243.500 2 Özel Tüketim Vergisi 6.500.500 51 Haberleşme

Detaylı

2016 YILI TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MECLİS KARAR ÖZETİ

2016 YILI TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MECLİS KARAR ÖZETİ 2016 YILI 01.12.2016 TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MECLİS KARAR ÖZETİ 1.OTURUM KARAR NO:68 Konunun Özü: 2017 Yılında Çalıştırılacak Olan Geçici İşçi Vize Onayı Hk. Yapılan işaretle oylama

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

Akaryakıt. İstasyonu ruhsatlandırması

Akaryakıt. İstasyonu ruhsatlandırması Akaryakıt İstasyonu ruhsatlandırması ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Akaryakıt LPG - CNG- LNG istasyonları ruhsatlandırılması Akaryakıt LPG- CNG- LNG İstasyonları, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına

Detaylı

Sayı : Yaz.İşl./2014/007 08/01/2014 Konu : Vergi Düzenlemeleri ODALARA 1 NOLU GENELGE

Sayı : Yaz.İşl./2014/007 08/01/2014 Konu : Vergi Düzenlemeleri ODALARA 1 NOLU GENELGE Sayı : Yaz.İşl./2014/007 08/01/2014 Konu : Vergi Düzenlemeleri ODALARA 1 NOLU GENELGE İLGİ : TESK Genel Başkanlığı nın 03.01.2014 tarih ve 10 sayılı (1 Nolu genelge) yazısı. Bilindiği üzere, Vergi Usul

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

GOSB HİZMET BEDELLERİ KİTAPÇIĞI 2016

GOSB HİZMET BEDELLERİ KİTAPÇIĞI 2016 GOSB HİZMET BEDELLERİ KİTAPÇIĞI 2016 GOSB HİZMET BEDELLERİ KİTAPÇIĞI Doküman No : DT.02 Yayın Tarihi : 07.02.2008 Revizyon Tarihi: 03.02.2016 Revizyon No : 18 GOSB, 4562 sayılı OSB Kanunu na istinaden,

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISI 14/01/2016 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNE BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISI 14/01/2016 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNE BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISI 14/01/2016 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNE BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER Gündem No : 56567348.301.03-1/1 Toplantı Tarihi:14/01/2016 Toplantı

Detaylı

İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü AMASYA

İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü AMASYA Kurum Adı Amasya İl Özel Kısa Bilgi Sulama, kullanma ve işlenerek veya doğal haliyle içme suyu olarak satılmak üzere çıkarılan yeraltı suları ile kaynak sularının kiraya verilmesi. İl Özel Ruhsat ve Denetim

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Karar No :443 Karar Tarihi :10/12/2015 T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi k) Datça ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı

Detaylı

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı