Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Staj Kuralları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Staj Kuralları"

Transkript

1 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Staj Kuralları

2 Madde 1- Bölüm Staj Kuralları, Namık Kemal Üniversitesi, Çorlu Mühendislik Fakültesi nde öğrenim gören öğrencilerinin yapmakla yükümlü oldukları 60 günlük staja ilişkin tarihi ve 2010/06 sayılı toplantısında kabul edilen Bu Staj Yönergesi; Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi ne ek olarak düzenlenmiş Tekstil Mühendisliği bölümüne ait usul ve esasları içermektedir.

3 Tekstil Mühendisliği Bölümünde Staj ile ilgili komisyonu, Bölüm başkanımız Prof.Dr. Fatma GÖKTEPE tarafından atanan, aşağıdaki Akademik Personelden Oluşmaktadır; Prof.Dr.Ziya ÖZEK (Bölüm Staj Komisyonu Başkanı) Yrd.Doç.Dr. Umut BİLEN (Üye) Öğr.Gör. Ahmet Özgür AĞIRGAN (Üye)

4 STAJDA ÖĞRENCİLERİN YAPMASI GEREKENLER; 1. Öğrenciler, staj yapmak istedikleri firma var ise, öncelikle firmaya dilekçe başvuracaklardır. Eğer, firmadan olumsuz bir geri dönüş olursa veya başvuracakları herhangi bir firma yok ise bölüm staj komisyonunun önceden belirlediği kontenjanlara başvurabileceklerdir. 2. Firma,öğrenciden staj yapacağına dair belge ister ise, Öğrenci işlerinden Staj Zorunluluk Belgesi alarak Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanına İmzalatarak firmaya Verecektir. (Belge1) 3. Firma Antetli Kağıda hazırlanmış ve staj ile ilgili departmanın sorumlusu tarafından imzalanmış, Staj yapmaya Uygundur belgesini Fakülte öğrenci işlerine gönderecektir.(staj komisyonu ister ise firmanın makine parkurunu ve kapasitesini bilgi olarak talep edebilir. 4. Fakültemizin Öğrenci İşleri, STAJ UYGUNLUK BELGESİNİ GETİREN ÖĞRENCİYE Sigorta Çalışma Belgesini doldurtacaktır.((belge2) 5. Son olarak Öğrenciye,Firma yetkilisine gönderilmek üzere Pratik Çalışma Belgesi (Belge3) ve staj süresince yaptıklarını raporlayacağı Staj Defterini verecektir. 6. Öğrenci staj sonunda, Raporladığı bilgileri staj defterine EL YAZISI ile yazarak,firma yetkilisine(ki bu yetkilinin Tekstil mühendisi olması gerekmektedir) imzalatacak ve Kapalı zarfa konmuş Pratik Çalışma Belgesi ile birlikte bölüm staj komisyonuna teslim edecektir.

5 BELGE 1. Staj Zorunluluk Belgesi

6 BELGE 2.Sigorta başlatma belgesi

7 BELGE 3.Pratik çalışma belgesi

8 Bölüm Stajı Hakkında Genel Bilgiler Madde 2- Tekstil Mühendisliği Bölümü stajları 60 iş gününü kapsamakta ve üç gruptan oluşmaktadır. Her öğrenci; 1. sınıftan sonra I. Grup stajını, 2.sınıftan sonra II. Grup stajını, 3.Sınıftan sonra III. Grup yapmak zorundadır.

9 1.Yaz derslerine veya sınavlarına kalan öğrenci ders veya sınav günlerinde staj yapamaz. Ancak, öğretimin olmadığı günlerde, ara tatilleri süresi içerisinde veya öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılda devam zorunluluğu gerektiren dersi yok ise, yarıyıl içinde destaj yapabilir. 2.Gerekli tüm işlemler ilan edilen tarihler arasında öğrenci tarafından takip edilerek yapılır. Öğrenci, stajı yaparken Namık Kemal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj yönergesine uymak zorundadır. 3.Stajlar hafta içi mesai saatlerinde ve firma hafta sonu çalışıyorsa Cumartesi günleri yapılır. Pazar günleri ve gece staj yapılmaz. 4.Mezuniyet durumunda olan öğrenciler, Staj Komisyonunun izni ile staj için gerekli sürenin olması kaydı ile üç stajı arka arkaya yapabilirler. 5. Bir stajı bitirmeyen öğrenci diğerine başlayamaz. (I.Grup stajı bitirmeyen II.Grup Staja başlayamaz)

10 Staj Defterinin Hazırlanması ve Teslimi Staj defteri yazımında kullanılacak dil Türkçe dir. Staj defterindeki tüm bölümler eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Staj defterinin sayfalarının yetmediği durumda aynı sayfa büyüklüğünde yazı kağıdı ilave edilerek sayfa sayısı artırılabilir veya ikinci bir defter kullanılabilir. Staj defteri düzgün ve okunaklı el yazısı ile yazılmalıdır. Staj defteri, stajın yapıldığı kurumu tanıtcı bilgileri, öğrencilerin staj sırasında yaptıkları işler ile ilgili bilgileri, çizimleri, resimleri ve sayısal hesapları içermelidir. Staj defterini hazırlayan öğrenci, defterinin her sayfasını ve en arka sayfada bulunan onay kısmını firma tarafından görevlendirilmiş staj sorumlusuna imzalatmak ve firma kaşesi veya mühürü ile onaylatmak zorundadır. Onaylanmamış staj defterleri geçersiz sayılır. Öğrenci yaz döneminde yaptığı staja ait staj defterini en geç Ekim ayının sonunda Tekstil Mühendisliği Bölüm Staj Konmisyonuna teslim etmek zorundadır. Bu tarihe kadar staj defterini vermeyenlerin stajları geçersiz sayılır

11 Staj defteri yeterli gelmiyorsa, A4 boyutlarında standart kağıtlara bilgiler, çizimler ve grafikler hazırlanarak ayrı bir dosya ile staj defterinin ekinde verilecektir. Ek dosyadaki tüm A4 kağıtlarında da iş yeri veya kurum yetkilisinin onayı bulunacaktır. Staj defterinin ilk çalışma sayfasına, İşyeri tanıtılmalı, işletmenin şematik planı ve amacı, imalat konusu ve işleyişi, imalat kapasitesi, personel sayısı ve görevleri, deneysel çalışma alanları ve kalite kontrol, hammadde temini ve depolama vb. açıklanmalıdır. İş ve işlemlerin teknik bilgilendirilmesi yapılacak ve işlem sırası maddeler halinde yazılacaktır. Defterler eksiksiz (tüm sayfaları dolu olarak) ve düzenli olacak, elle çizilen şekiller ve yazılarda teknik resim kuralları uygulanacaktır. Staj defterleri çizim hariç tükenmez veya dolma kalem ile yazılacaktır. Staj Defterlerine sadece o işyerindeki teknolojik bilgiler yazılacak. Yapılan işlemler, işlem basamakları halinde belirtilecektir. Ders kitaplarında bulunan bilgiler detaylandırılarak yazılmayacaktır. Staj defterlerine kesinlikle kitap, ansiklopedi ve benzeri bilgi kitaplarında bulunan bilgiler yazılmayacaktır. Eksik kaşeli ve imzalı defter ve staj belgeleri kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır. Defterler ve dosyalar mürekkepli veya tükenmez kalemle düzgün okunaklı ve el yazısı yazı ile yazılmak zorundadır. Resimler ayrı bir dosya halinde verileceğinden kurşun kalem veya bilgisayarda çizilebilir.

12 Defterler ve dosyalar mürekkepli veya tükenmez kalemle düzgün okunaklı ve el yazısı yazı ile yazılmak zorundadır. Resimler ayrı bir dosya halinde verileceğinden kurşun kalem veya bilgisayarda çizilebilir.hazır şekiller fotokopi, fotoğraf veya başka metotlarla çoğaltılarak uygun şekilde yapıştırılarak sunulabilir. Staj defteri yeterli gelmiyorsa, A4 boyutlarında standart kağıtlara bilgiler, çizimler ve grafikler hazırlanarak ayrı bir dosya ile staj defterinin ekinde verilecektir. Ek dosyadaki tüm A4 kağıtlarında da iş yeri veya kurum yetkilisinin onayı bulunacaktır. Staj defterinin ilk çalışma sayfasına, İşyeri tanıtılmalı, işletmenin şematik planı ve amacı, imalat konusu ve işleyişi, imalat kapasitesi, personel sayısı ve görevleri, deneysel çalışma alanları ve kalite kontrol, hammadde temini ve depolama vb. açıklanmalıdır. İş ve işlemlerin teknik bilgilendirilmesi yapılacak ve işlem sırası maddeler halinde yazılacaktır. Defterler eksiksiz (tüm sayfaları dolu olarak) ve düzenli olacak, elle çizilen şekiller ve yazılarda teknik resim kuralları uygulanacaktır. Staj defterleri çizim hariç tükenmez veya dolma kalem ile yazılacaktır.

13 Staj Defterlerine sadece o işyerindeki teknolojik bilgiler yazılacak. Yapılan işlemler, işlem basamakları halinde belirtilecektir. Ders kitaplarında bulunan bilgiler detaylandırılarak yazılmayacaktır. Staj defterlerine kesinlikle kitap, ansiklopedi ve benzeri bilgi kitaplarında bulunan bilgiler yazılmayacaktır. Eksik kaşeli ve imzalı defter ve staj belgeleri kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır. Defterler ve dosyalar mürekkepli veya tükenmez kalemle düzgün okunaklı ve el yazısı yazı ile yazılmak zorundadır. Resimler ayrı bir dosya halinde verileceğinden kurşun kalem veya bilgisayarda çizilebilir. Hazır şekiller fotokopi, fotoğraf veya başka metotlarla çoğaltılarak uygun şekilde yapıştırılarak sunulabilir. SANAYİ STAJININ VEYA RAPORUNUN REDDİNİ GEREKTİREN DURUMLAR 1. Raporun verilen sürede teslim edilmemesi 2. Raporun belirlenen formata uygun hazırlanmaması 3. Raporun içerik yönünden yetersiz bulunması 4. Sicil Fişinin zamanında teslim edilmemesi. 5. Stajın eğitim açısından yetersiz olduğunun belirlenmesi 5. Staj sicil fişinin olumsuz olması 6. Staj raporunun özgün olmadığının saptanması

14 STAJ EVRAKLARINININ TOPLANMASI VE TESLİMİ İÇİN KONTROL LİSTESİ DEFTER TESLİM EDİLİRKEN KONTROL EDİLECEKLER 1. İlk sayfadaki resim öğrenci işleri tarafından mühürlenmiş mi? 2. Her sayfada kaşe ve imza var mı? 3. Kurum hakkında genel rapor doldurulmuş mu? 4. Öğrencinin staj yerini değerlendirme formu doldurulmuş mu? 5. Kurumun öğrenciyi değerlendirdiği formu firmanın antetli zarfı içinde kapalı olarak teslim alındı mı? Bu form imzalanıp kaşelenmiş mi? İmzalayan kişi kurumdaki pozisyonunu belirtmiş mi? 6. Defterin sayfalarını imzalayan kişi ile değerlendirme formunu dolduran kişi aynı mı? 7. Staj yapılan gün kadar günlük rapor doldurulmuş mu? 8. Bildirilen firma ile staj yapılan kurum aynı mı? 9. Defter imza karşığında öğrenciden alındı mı? TARİHLERİN KONTROL EDİLMESİ 1. Staj başlama ve bitiş tarihleri ile kapak sayfasındaki tarihler aynı mı? 2. Haftalık özet bölümünün tarihleri ile günlük rapor sayfalarındaki tarihler tutuyor mu? 3. Öğrenci İşlerinde yapılan sigorta tarihleri Staj defterin tarihleri tutuyor mu?

15 SANAYĠ STAJININ TEKSTĠL MÜHENDĠSLĠĞĠ PROGRAM ÇIKTILARIYLA ĠLĠġKĠSĠ: ( Program çıktısı tam sağlanıyor ise X; kısmen sağlanıyor ise / ; sağlanmıyor ise boş bırakınız) 4 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalıģabilme becerisi; bireysel çalıģma becerisi. X 5 KarmaĢık tekstil mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. / 6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci. X 7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletiģim kurma becerisi. X 8 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi. 9 Tekstil mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre, enerji tasarrufu, kalite, verimlilik ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve 1 0 kendini sürekli yenileme becerisi. Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi tekstil teknolojisi/ terbiyesi/ konfeksiyon alanlarında 1 1 uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık. / Tekstil mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliģtirme, 1 2 seçme ve kullanma becerisi; biliģim teknolojilerini etkin bir Ģekilde kullanma becerisi. X

16

17

18 STAJ GRUBU STAJ KONUSU OPSĠYONLAR STAJ SÜRESĠ (ĠġGÜNÜ) TOPLA M SÜRE ĠġGÜNÜ I.GRUP ATÖLYE VE TEMEL TEKSTĠL ORYANTASYONU Mekanik Atölye Uygulamaları 5 Temel Tekstil Oryantasyonu 5 10 A.1) Kısa ġtapel Ġplik Teknolojisi (Pamuklu sistem) A ĠPLĠK ÜRETĠM TEKNOLOJĠSĠ A.2) Uzun ġtapel Ġplik Teknolojisi (Yünlü sistem) 15 II.GRUP III.GRUP B. KUMAġ ÜRETĠM TEKNOLOJĠSĠ A.3) Filament Ġplik ve Tekstüre Teknolojisi (Yapay elyaf üretimi) B.1) Dokuma Teknolojisi B.2) Örme Teknolojisi B.3) Dokusuz Yüzey (Nonwoven) Teknolojisi C.KALĠTE KONTROL 5 A.BOYA- TERBĠYE 15 B.KONFEKSĠYON 5 C.ĠġLETME TOPLAM: 60 60

19 I. GRUP STAJI Süresi 10 iş günü olup aşağıdaki bölümleri kapsar : A. Atölye Teknolojisi : 5 iş günü B. Temel Tekstil Oryantasyonu : 5 iş günü. A. Atölye Teknolojisi: Öğrenciye makine yapımında kullanılan imal usulleri ve malzeme seçimi konusunda pratik bilgilendirme kazandırmak amacı taşıyan 5 iģ günlük bu staj talaģlı Ģekil verme, tesviyecilik, ölçü aletlerinin kullanımı, boyut ve toleranslar, tornalama, frezeleme, planyalama, delme, taģlama, bilgisayar destekli tasarım ve imalat (CAD/CAM) ve sayısal kontrollü tezgahları (CNC) hakkında genel bilgiler, kaynak tekniklerinden (gaz kaynağı, elektrik ark kaynağı, elektrot ve tel seçimi, farklı malzemelerin kaynağı, kaynak makineleri, kaynak muayenesi gibi işlemlerden oluşmaktadır.

20 B. Temel Tekstil Oryantasyonu bölümünde, İplik, dokuma, örme, terbiye teknolojileri ve üretim teknikleri, kalite kontrolde ise iplik ve kumaş test cihazları hakkında staj içeriğinde anlatılan uygulamalı staj çalışma planında belirtildiği şekilde çalışmak zorundadırlar Temel Tekstil Oryantasyon Stajı; T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Tekstil Vakfı Çerkezköy Mesleki Teknik Eğitim Merkezi Laboratuarları nda yapılacaktır.

21 II. GRUP STAJI Süresi 25 iş günü olup aşağıdaki bölümleri kapsar: A. İplik teknolojisi : 10 iş günü B. Kumaş teknolojisi : 10 iş günü. C. Kalite kontrol : 5 iş günü.

22

23 b) İncelenecek Parametreler I) Harman-Hallaç Dairesi: Harman-hallaç makinaları (şekil), harmanlama teknikleri, örnek harman reçetesinin hazırlanması, açma ve temizleme sistemlerinin ve uygulanan ayarların incelenmesi, tarak besleme sistemi iş akış şeması ve yapılan işlemlerin açıklanması. II) Tarak Dairesi: Tarak makinası, mevcut komponentler (şekil), taraklama işlemi, besleme tertibatı, vatka kalınlığı, brizör, tambur (ana silindir), şapka tarağı, dofer, sabit şapka ayarları ve özellikleri, brizör, tambur, dofer, şapka hızları, tarak hızı, garnitür özellikleri. Koyler tertibatı, tarak şerit numarasının ayarlanması, şerit kovası ebatları, sarım uzunluğu ve koyler tansiyon ayarı.

24 III) Cer Dairesi: Cer makinası komponentlerinin incelenmesi (şekil), dublaj ve çekim miktarları, çekim sisteminin incelenmesi, kırıcı ve ana çekim miktarları, çekim miktarının değiştirilmesi, ekartman ayarları ve değiştirilmesi, otomatik regüle sisteminin incelenmesi (kısa, orta ve uzun dönem regülenin yapılması), baskı miktarı ve özellikleri, makine hızı, cer şeridi düzgünsüzlüğünün minimuma indirilmesi için regüle sisteminde yapılan ayarlar.

25 IV) Tarama (Penye) Dairesi: Penye (tarama) hazırlık makinaları ve penye (tarama) makinası, tarama işleminin açıklanması, besleme türü (ileri-geri besleme), besleme uzunluğu ve ekartman ayarları, penye döküntüsü (noil) oranının ayarlanması, şerit numarasının ayarlanması. V) Fitil Dairesi: Fitil makinesinin komponentlerinin incelenmesi (şekil), çekim sistemi, kırıcı ve ana çekim oranları, üst silindir baskı sertlikleri, uygulanan çekim ve büküm miktarları ve bunların değiştirilmesi, fitil teşekkülünün ve sarım ayarlarının incelenmesi, makine hız ayarları.

26 VI) İplik Eğirme Makinası: Ring ve OE-rotor iplik eğirme makinaları, makinaların komponentlerinin incelenmesi (şekil), çekim sistemi ve çekim miktarlarının ayarlanması (ring iplik makinasında kırıcı ve ana çekim miktarları, büküm kısalması ), bilezik ve rotor tipi, bilezik ve rotor çapı, kopça tipi ve numarası, büküm ve numara ayarlarının yapılışı, makine hız ayarının yapılışı.

27

28 b)incelenecek Parametreler I) Ayırma ve Açma (tefrik) Dairesi: Yapak tanımı, yapak tefriğinin yapılması için dikkat edilen hususların belirlenmesi. II) Temizleme-Yıkama Dairesi: Yıkama sistemi, yıkama havuzları sayı ve kullanım amaçları, kullanılan yıkama malzemelerinin tespiti, yıkama süre ve sıcaklığı, kurutma odalarının çalışma prensiplerinin belirlenmesi. III) Harman Hallaç Dairesi: Harman reçetesinin hazırlanması, uygulanan harmanlama yöntemlerinin açıklanması. IV) Tarak Dairesi: Makine çalışma organlarının görevlerinin belirlenmesi, bıçak ve açıcı tellerin yerleşim yerlerinin tespiti ve şekillerle izah edilerek isimlendirilmesi. V) Çekim İşlemleri: Makinaların incelenmesi ve görevleri. VI) Lisöz İşlemi (Şerit yıkama). VII) Tarama Dairesi: Taramanın amacı, incelenmesi. VIII) Finisör ve Fitil Dairesi: Makinaların ve fitil teşekkülünün incelenmesi. IX)Eğirme Dairesi: Ring iplik makinası (şekil), çekim-büküm bölgeleri ve ayarları, bilezik kopça tip ve boyutları, üretim hızları. X) Pıtrak temizleme makinası ve karbonizasyon işlemi: Pıtrak temizleme makinesinin incelenmesi, (işletmede uygulanıyorsa), karbonizasyon işleminin açıklanması, uygulama nedenlerinin tespiti ve sonuçları. XI) Yağlama: Yünün yağlanma nedenleri, yağlamanın hangi aşamada ve ne miktarda yapıldığı, kullanılan yağın türü ve özellikleri ve tercih edilme sebepleri-sonuçları. XII) Tow dan tops eldesi.

29 Akrilik İplik Tow dan tops eldesi Tops Cekme Fitil İplik eğirme Bobinleme Hacim verme Akrilik iplik için; 1. Tow dan tops eldesi. (Tow To Tops): Koparma makinelerinde filament halindeki ipliği stapel hale getirme işleminin incelenmesi 2. Relaks ve unrelaks lifleri Re-breaker makinesinde karıştırarak High Bulk tops elde edilmesi işleminin incelenmesi 3. Çekim : Çekim makinelerinin ve çekim işleminin incelenmesi 4. Eğirme Dairesi: Ring iplik makinası (şekil), çekim-büküm bölgeleri ve ayarları, bilezik kopça tip ve boyutları, üretim hızlarının incelenmesi 5. Şişirme makinelerinin incelenmesi

30 II.A.3) Filament İplik ve Tekstüre Teknolojisi (Yapay Elyaf Üretimi) a)işlem Sırası a) Hammadde b) Polimerizasyon c) Lif çekimi d) Oryantasyon e) Bitim (finish) işlemleri f) Krimp ve kesim g) Tekstüre işlemleri

31 II.B KUMAŞ ÜRETİM TEKNOLOJİSİ -UYGULAMALI STAJ ÇALIŞMA PLANI II.B.1) DOKUMA TEKNOLOJİSİ UYGULAMALI STAJ ÇALIŞMA PLANI a)dokuma hazırlık a) Bobin dairesi: Bobin makinası çalışma prensibi (şekil), ayarları. b) Atkı aktarma c) Katlama makinası: Çalışma prensibi (şekil). d) Çözgü hazırlık dairesi: Cağlık tipleri, cağlıklardaki bobin sayıları, ipliğin bobinden levende kadar izlediği yol (şekil), direkt çözgü çözme makinesi, çalışma prensipleri (şekil), konik çözgü çözme makinası çalışma prensipleri (şekil). e) Haşıl dairesi: Haşıl makinası (şekil), haşıl reçetesi, haşıl süresi, sıcaklık vb. proses değerleri. f) Tahar işlemlerinin açıklanması: Tahar tezgahı sayısının belirlenmesi, manuel tahar işlemi, yarı otomatik tahar işlemi, otomatik tahar makinası ve işlemi.

32 b)dokuma a)dokuma salonunda bulunan tezgah tipi sayısının belirlenmesi. Atkı atma sistemine göre, ağızlık açma sistemine göre, işletmede dokunan kumaş enlerine göre sınıflandırılması. b)tezgahların incelenmesi (çalışma prensibi, şekil çizimi vb.). Atkı atma sistemi, ağızlık açma mekanizması, tefe mekanizması, çözgü salma mekanizması, kumaş sarma mekanizması, çözgü gerginlik kontrolü, atkı akümülatörleri, kenar mekanizmalar, atkı sıklığının ayarlanması. c) Üretimi yapılan kuma tiplerinin teknik özelliklerinin belirlenerek numune kumaş kartelasının hazırlanması. d) Tezgahların yağlanma ve bakım sürelerinin belirlenmesi. e) Dokuma kumaşlarda en sık rastlanan hatalar ve sebeplerinin açıklanması

33 II.B.2) ÖRME TEKNOLOJİSİ- UYGULAMALI STAJ ÇALIŞMA PLANI a)işletmede kullanılan örme teknolojisinin tespiti. I) Çözgülü örme. II) Atkılı örme. b)uygulanan örme teknolojisinin temel prensiplerinin belirlenmesi ve açıklanması. I) Makine tiplerinin belirlenmesi ve çalışma prensiplerinin açıklanması (şekil). Makinaların enleri, çapları, incelikleri (numarası), iğne yatak sayıları, sistem sayıları, mekik sayıları, kullandıklar iğne tipleri, kam (çelik) tipleri, platin tipleri. II)İplik besleme ve gerginlik ayar tertibatı, iğne seçim mekanizması, ilmek sıklığının ayarlanması, kumaş çekme mekanizması. c)desenlendirme yöntemi I) Desen ünitesinin kullanımının öğrenilmesi. II) Desen hazırlama. III) Hazırlanan desenin makineye aktarımı. d)işletmede, üretimi yapılan örgü kumaşlar içinden birer örnek alınarak; iğne dizilişi, kam ayarları ve örgü ilmek şemasının çizilmesi. e)örme kumaşlarda karşılaşılan hatalar ve sebepleri. f)makinelerin yağlanma ve bakım periyotlarının belirlenmesi ve bakım işlemlerinin açıklanması.

34 II.B.3)DOKUSUZ YÜZEYLER (NON-WOVEN)tEKNOLOJİSİ Non-woven kumaş üretim yöntemlerinin incelenmesi, işletmede uygulanan kalite kontrol sisteminin ve hangi noktalarda kalite kontrol yapıldığının belirlenmesi ve sebeplerinin açıklanması

35 II. C KALİTE KONTROL- UYGULAMALI STAJ ÇALIŞMA PLANI a)elyaf testleri Pamuk, yün ve sentetik liflere uygulanan testler : a)elyaf mikronerinin veya inceliğinin, stapel uzunluğunun, mukavemetinin, kopma uzamasının, uzunluk üniformitesinin, kısa elyaf içeriğinin, renk derecesinin, sarılık ve parlaklığının ve olgunluk oranının Uster HVI vb. test cihaz ile belirlenmesi. Elde edilen sonuçların Uster Dünya İstatistikleri ile karşılaştırılması. b)elyaf temizliğinin ve neps miktarının Uster AFIS test cihazında test edilmesi. Elde edilen parametrelerin Uster Dünya İstatistikleri ile karşılaştırılması

36 b)iplik testleri I) İplik numarasının tespiti, ortalama, standart sapma ve % 95 güven limitlerinin belirlenmesi. Numara varyasyonunun Uster Dünya İstatistikleri ile karşılaştırılması, II) Tarak, cer, penye şeridi ve iplik düzgünsüzlüğünün tespiti. CVm, U, I, ince/kalın yer, neps parametrelerinin belirlenmesi. Sonuçların Uster Dünya İstatistikleri ile karşılaştırılması. Kütle diyagramı ve spektrogram sonucunun yorumlanması, çekim ve mekanik hata analizleri. Şerit, fitil ve iplik düzgünsüzlük testlerine ait birer adet örnek test çıktısı verilerek açıklanması. III) İplik tüylülüğünün tespiti, Uster Dünya İstatistikleri ile karşılaştırılması ve örnek test çıktısı ile açıklanması. IV) İplik mukavemeti, kopma uzaması, kopma işi parametrelerinin belirlenmesi ve test sonuçlarının Uster Dünya İstatistikleri ile karşılaştırılması. Test cihazının çalışma prensibinin incelenmesi ve örnek test sonucu verilmesi.

37 a)kumaş testleri Aşağıdaki listede belirtilen testlerden, işletmede uygulanan en az 5 adet test incelenecek; numune hazırlanması, testte kullanılacak cihaz (model/marka vb.) ve test prosedürü detaylı olarak anlatılacaktır. Ayrıca yapılan testlerde ISO, M&S, AATCC, DIN, TSE vb. hangi standardın esas alındığı standart no ile birlikte belirtilerek, her bir test için örnek olarak en az bir adet test raporu ve teste tabi tutulan kumaş numuneleri de ilave edilecektir. a) Kumaş atkı /çözgü yönünün, sıklığının, örgü raporunun belirlenmesi. b) Çekme ve yırtılma mukavemeti testleri. c) Dikiş kayması testi. d) Boncuklanma testinin yapılışı ve test sonucunun değerlendirilmesi. e) Aşınma testinin yapılışı ve test sonucunun değerlendirilmesi. f) Yıkamaya karşı renk haslığını belirleme ve test sonucunun değerlendirilmesi. g) Yıkama Sonrası Boyut Değişimi testi ve test sonucunun değerlendirilmesi. h) WIRA testi ve test sonucunun değerlendirilmesi. i) Sürtünmeye karşı renk haslığını belirleme ve test sonucunun değerlendirilmesi. j) Güç tutuşurluk testinin yapılışı ve test sonucunun değerlendirilmesi.

38 III. GRUP STAJI Süresi 25 iş günü olup aşağıdaki bölümleri kapsar : A. Boya-Terbiye teknolojisi : 15 iş günü. B. Konfeksiyon teknolojisi : 5 iş günü. C. İşletme uygulaması : 5 iş günü.

39 III.A BOYA -TERBİYE TEKNOLOJİSİ UYGULAMALI STAJ ÇALIŞMA PLANI a) Boya-Terbiye İşletmesinin ve İşlevlerinin Genel Tanıtılması I) Boya-terbiye işletmesi organizasyon şemasının çizilmesi, II) Boya-terbiye işletmesinde uygulanan bütün proseslerin akım şemalarının çizilmesi, III) Boya-terbiye işletmesindeki bütün makinaların aslına uygun yerleşim planının çizilmesi, IV) Boya-terbiye işletmesinde işlem gören bütün kumaş tiplerinin tanımlarının yapılması ve birer örnek numune alınması, V) Boya-terbiye işletmesinde kullanılan bütün boyarmaddelerin ve yardımcı kimyasal maddelerin kimyasal isimleri, ticari isimleri, üretici firma isimleri ve ne için kullanıldıklarının yazılması.

40 b) Boya-Terbiye İşletmesinde Uygulanan Yıkama ve Kurutma İşlemlerinin Açıklanması I) Boya-terbiye işletmesinde çeşitli terbiye işlemlerinden sonra yapılan yıkama işlemlerine dair; kullanılan yöntem (kesintili veya kesintisiz yıkama) ve makinelerin açıklanması. II) Boya-terbiye işletmesinde çeşitli terbiye işlemlerinden sonra yapılan kurutma işlemlerine dair; kullanılan yöntem (konveksiyon kurutma, kontakt kurutma vb.) ve makinelerin (ramöz, hot-flue vb.) açıklanması. III) Boya-terbiye işletmesinde yıkama ve kurutma işlemlerinde enerji tasarrufu için alınan önlemlerin açıklanması.

41 c) Boya-Terbiye İşletmesinde Uygulanan Ön Terbiye (Kasar) İşlemlerinin Açıklanması I) Ham kalite kontrol ve etiketleme, gruplama işlemlerinin açıklanması II) Lif tipine bağlı olarak ön terbiye işlemlerinde kullanılan yöntem ve makinaların açıklanması: Selülozik lifler için yakma, haşıl sökme, hidrofilleştirme, ağartma, optik beyazlatma, merserizasyon vb. işlemleri Protein lifleri için yıkama, karbonizasyon, ağartma vb. işlemleri Sentetik lifler için ön yıkama, ön fiksaj vb. işlemleri III) İşletmede ön terbiye işlemlerinde karşılaşılan hataların ve çözümlerinin rapor edilmesi IV) İşletmede yapılan ön terbiye işlemlerin Ecotex uygunluğunun irdelenmesi

42 d) Boya-Terbiye İşletmesinde Uygulanan Boyama İşlemlerinin Açıklanması I) İşletmede çalışılan her bir lif tipi için uygulanan boyama proseslerinin (yöntem, reçete, boyamada kullanılan boyarmadde sınıfı, boyama grafiği vb.) açıklanması, II) İşletmede materyal formuna (açık elyaf, tops, iplik, kumaş, bitmiş parça) bağlı olarak kullanılan boyama makinalarının çalışma prensiplerinin açıklanması III) İşletmede boyama işlemlerinde karşılaşılan hataların ve çözümlerinin rapor edilmesi IV) Kimya laboratuarında boya reçetelerinin hazırlanmasının ve boya reçetelerinde renk düzeltilmesinin (nüanslamanın) açıklanması, V) Kimya laboratuarında yapılan tüm test ve işlemlerin açıklanması, VI) İşletmede yapılan boyama işlemlerin Ecotex uygunluğunun irdelenmesi

43 f) Boya- Terbiye İşletmesinde Uygulanan Bitim İşlemlerinin Açıklanması I) İşletmede lif tipine bağlı olarak gerçekleştirilen mekanik bitim işlemlerinde (şardon, zımpara, kalandır vb.) kullanılan makinaların açıklanması, II) İşletmede lif tipine bağlı olarak gerçekleştirilen kimyasal bitim işlemlerinde (tutum apresi, güç tutuşurluk, su iticilik vb.) kullanılan yöntem ve makinaların açıklanması III) İşletmede bitim işlemlerinde karşılaşılan hataların ve çözümlerinin rapor edilmesi IV) İşletmede yapılan bitim işlemlerin Ecotex uygunluğunun irdelenmesi

44 III.B KONFEKSİYON TEKNOLOJİSİ UYGULAMALI STAJ ÇALIŞMA PLANI İşletmede, üretim yerlerinin bina içi yerleşim planının gösterimi ve üretim akış şemasının çizimi. İşletmede çalışan sayısı, çalışılan ürün (örme, dokuma kumaş vb.) aylık sipariş adedi ve üretim kapasitesi hakkında bilgi verilmesi. Üretim yerlerinin incelenmesi. Hammadde ve mamul ambar, model tasarımı, pastal hazırlama, numune atölyesi, kesim ve ön işlemler, ütü, kontrol ve paketleme- sevkiyat bölümü.

45 I) Bölümlerin çalışma prensiplerinin incelenmesi. Görev tanımlarının açıklanması. II) Bölümlerde bulunan farklı fonksiyonlara sahip makinelerin incelenmesi ve şema çizerek kullanım amaçlarının belirlenmesi. Kumaş kontrol makinesi, pastal çizim, kumaş serim makinesi ve masaları, kumaş kesim otomatları (hızarlar, el bıçaklar vb.), dikiş makineleri türleri, otomatlar, spesiyal makineler, ütüler (tipleri, kullanım yerleri), paketleme otomatları. İşletmenin sahip olduğu makine envanterinin çıkarılması. Dikiş makinesinin genel görünümünün çizilmesi ve parçalarının açıklanması. III) Dikim bölümünde üretimi yapılan bir ürün için, ürün operasyon listesinin hazırlanması (operasyon adları, birim zamanlar), makine parkı yerleşim planının gösterilmesi, çalışma şeklinin belirlenmesi (bant usulü veya grup çalışması vb.). İşletmede bant dengelemenin ne şekilde yapıldığının açıklanması. IV) Üretimde kullanılan dikiş ipliği özelliklerinin belirlenmesi. İplik tercih edilirken dikkat edilen hususlar. İplik tercihine göre makinelerde yapılması gereken ayarların açıklanması. V)İşletmenin üretim takibi için kullandığı bir yazılım varsa, hakkında açıklayıcı bilgi verilmesi. VI) İşletmenin pastal hazırlamada kullandığı yöntemlerin açıklanması, varsa mevcut CAD sisteminin parçaları ve görevleri hakkında bilgi verilmesi. Kesim emri örneklerinin incelenmesi.

46 İşletmede üretime geçilmeden önce yapılan çalışmaların belirlenmesi ve incelenmesi. Tasarım ve model çalışmalarının yapılması, ürün fiyatlandırma, sipariş alma ve detaylandırma, planlama (yardımcı malzemelerin tespiti vb.) müşteri ve numune onayının alınması, üretime başlama emrinin verilmesi. Sipariş önceliklerinin nasıl belirlendiğinin açıklanması. Konfeksiyon işletmesinde kalite güvence bölümünün görevlerinin belirlenmesi. Kalite kontrolün hangi noktalarda yapıldığının, hizmet içi ve hizmet dışı personelin eğitimine önem verilip verilmediğinin belirlenmesi ve açıklanması. Bir ürün için belirlenmiş dikim özellikleri ve kalite kontrol limitlerinin gösterilmesi. İşletmenin tedarik zinciri yapısının çizilmesi. Hangi operasyonlar veya siparişler için fason işletmelere gidildiğini açıklanması. Mamul ürün tedarik edilen hammadde yollarının belirtilmesi. İşletmenin sahip olduğu depoların ve hammadde için sipariş verme zamanının nasıl belirlendiğinin açıklanması.

47 III.C İŞLETME- UYGULAMALI STAJ ÇALIŞMA PLANI Yönetim organizasyonunun (şeması ve görev tanımları) belirlenmesi. Bilgi ve emir akışı koordinasyonu. Fabrika organizasyonu (yerleşim planı vb.). Üretim akış şeması. Çalışan sayısı. Ücret politikası (teşvik, prim vb.). Verimlilik değerlendirmesinin nasıl yapıldığının belirlenmesi. Planlama, satın alma, pazarlama (İşletmede ürün pazarlama fonksiyonlarının incelenmesi ve satış ve üretim dengesinin kurulması için yapılan planlamanın belirlenmesi), personel. Ve muhasebe bölümlerinin incelenmesi.

48 ÖNEMLİ NOT : Staj süresince incelenen her bir bölüm için; 1) İşlem akış şeması, 2) Her bir makinenin çalışma prensibinin şekil yardımı ile açıklanması (şekiller, cetvel, pergel vb. araçlar kullanarak elle ve teknik resim kurallarına uygun şekilde çizilecektir ve şekil üzerinde ana parçalar adlandırılacaktır), a) Makinanın kinematik şemasının çizimi, b) Makinaların hız, çekim, büküm ve ekartman gibi ayarlarının gösterimi ve nasıl yapıldığının anlatımı mutlaka yapılacaktır.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Fakülte Yönergesi ve Bölüm Staj Kuralları Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Staj Kuralları Madde 1- Bölüm Staj Kuralları, Namık Kemal Üniversitesi, Çorlu

Detaylı

STAJ İLKELERİ Doç.Dr. Emel Ceyhun SABIR

STAJ İLKELERİ Doç.Dr. Emel Ceyhun SABIR STAJ İLKELERİ Doç.Dr. Emel Ceyhun SABIR Bölümü 1 Ç.Ü. MÜH. MİM. FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ (PRATİK ÇALIŞMA) İLKELERİ 1. Bu ilkeler, Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin yapacakları

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STAJ FAALĠYET RAPORU

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STAJ FAALĠYET RAPORU T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STAJ FAALĠYET RAPORU STAJ YAPANIN Adı ve Soyadı Programı Okul Numarası :. : : Müessesenin Adı Kısım inden Çalışma Süresi ine İş Günü

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: TKS 2005

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: TKS 2005 Dersi Veren Birim: Tekstil Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: TEMEL İPLİKÇİLİK Dersin Orjinal Adı: TEMEL İPLİKÇİLİK Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: TKS 005 Dersin

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STAJ FAALĠYET RAPORU

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STAJ FAALĠYET RAPORU T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STAJ FAALĠYET RAPORU STAJ YAPANIN Adı ve Soyadı Programı Okul Numarası :. : : Müessesenin Adı Kısım inden Çalışma Süresi ine İş Günü

Detaylı

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ. MODA ve TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ. MODA ve TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ STAJ KILAVUZU STAJ KILAVUZU I. GENEL İLKELER 1- Mühendislik Fakültesi ne bağlı Moda ve Tekstil Tasarımı bölümü öğrencilerinin stajlarının amacı, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Detaylı

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ. MODA ve TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ. MODA ve TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ STAJ ESASLARI STAJ ESASLARI I. GENEL İLKELER Madde 1. Mühendislik Fakültesi ne bağlı Moda ve Tekstil Tasarımı bölümü öğrencilerinin stajlarının amacı, İstanbul Ticaret

Detaylı

İŞ YERİNDE UYGULAMA KURALLARI

İŞ YERİNDE UYGULAMA KURALLARI T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ A. İŞ YERİNDE UYGULAMA KURALLARI ve ESASLARI Genel Hususlar, T.C. İstanbul AREL Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık

Detaylı

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ STAJ BİLGİLERİ

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ STAJ BİLGİLERİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ STAJ BİLGİLERİ Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencileri, mesleki bilgi, beceri ve tecrübelerini arttırmak amacı ile İşletme Stajı ve/veya Laboratuar olmak üzere toplam iki staj yapmak zorundadır.

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KURALLARI

UŞAK ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KURALLARI 1 UŞAK ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KURALLARI Pratik çalışma, Kimya Mühendisi adayı bir öğrenciye, lisans öğrenimi boyunca öğrendiği konuların endüstriyel uygulamalarına yönelik deneyim

Detaylı

Eğitim Öğretim Yılı Modül Seçimli Ders İçerikleri-(I.Grup)

Eğitim Öğretim Yılı Modül Seçimli Ders İçerikleri-(I.Grup) 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Modül Seçimli Ders İçerikleri-(I.Grup) 5.YARIYIL TEK3405 Bilgisayarlı Kumaş Tasarımı (2-0-0) AKTS:4 1-2 Bilgisayarlı örme desen programının tanıtılması 3-4 Bilgisayarda desen

Detaylı

İ.T.Ü Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi. Tekstil Mühendisliği Bölümü. Yeni Staj Esasları

İ.T.Ü Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi. Tekstil Mühendisliği Bölümü. Yeni Staj Esasları İ.T.Ü Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Yeni Staj Esasları 1. Öğrenciler, Fabrika stajlarında İTÜ Genel Staj Esasları na uymakla yükümlüdürler. 2. Öğrenciler stajla

Detaylı

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TATVAN MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ DEFTERİ

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TATVAN MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ DEFTERİ T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TATVAN MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ DEFTERİ ÖĞRENCİNİN: Adı ve Soyadı :.. Numarası :.. Programı :.. Sınıfı :.. FOTOĞRAF Staj başlangıç tarihi :.//20. Staj bitiş tarihi :.//20.

Detaylı

Raporun İngilizce hazırlanmasını istiyorsanız lütfen işaretleyiniz.

Raporun İngilizce hazırlanmasını istiyorsanız lütfen işaretleyiniz. MÜŞTERİ BİLGİLERİ Vergi Dairesi: Vergi No: Firma-Kurum Adı / Ünvanı: Başvuru Tarihi: İlgili Kişi Adı / Ünvanı: Adresi: Telefon: Raporun Gönderileceği Adres: Faks : Fatura Adresi: E-posta : Raporun İngilizce

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STAJ FAALĠYET RAPORU

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STAJ FAALĠYET RAPORU T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STAJ FAALĠYET RAPORU STAJ YAPANIN Adı ve Soyadı Programı Okul Numarası :. : : Müessesenin Adı Kısım inden Çalışma Süresi ine İş Günü

Detaylı

D.E.Ü MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ PROGRAMI

D.E.Ü MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ PROGRAMI 1. Bölüm Staj Komisyonu D.E.Ü MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ PROGRAMI Bölüm staj komisyonu, Bölüm Başkanlığı tarafından en az iki yıl görev süresi için atanır. Bir başkan ve üç

Detaylı

Raporun İngilizce hazırlanmasını istiyorsanız lütfen işaretleyiniz.

Raporun İngilizce hazırlanmasını istiyorsanız lütfen işaretleyiniz. MÜŞTERİ BİLGİLERİ Vergi Dairesi: Vergi No: Firma-Kurum Adı / Ünvanı: Başvuru Tarihi: İlgili Kişi Adı / Ünvanı: Adresi: Telefon: Raporun Gönderileceği Adres: Faks : Fatura Adresi: E-posta : Raporun İngilizce

Detaylı

Raporun İngilizce hazırlanmasını istiyorsanız lütfen işaretleyiniz.

Raporun İngilizce hazırlanmasını istiyorsanız lütfen işaretleyiniz. MÜŞTERİ BİLGİLERİ Vergi Dairesi: Vergi No: Firma-Kurum Adı / Ünvanı: Başvuru Tarihi: İlgili Kişi Adı / Ünvanı: Adresi: Telefon: Raporun Gönderileceği Adres: Faks : Fatura Adresi: E-posta : Raporun İngilizce

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEST LABORATUVARLARI TALEP, TEKLİF VE SÖZLEŞME

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEST LABORATUVARLARI TALEP, TEKLİF VE SÖZLEŞME MÜŞTERİ BİLGİLERİ Firma-Kurum Adı / Ünvanı: Vergi Dairesi: Vergi No: Başvuru Tarihi: İlgili kişi adı: Adresi: Telefon: Raporun Gönderileceği Adres: Faks : Fatura Adresi: e-posta : Raporun İngilizce hazırlanmasını

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI 1. STAJLAR VE İZLENECEK YOL 1.1 Makine Mühendisliği öğrencileri, aldıkları teorik ve uygulamalı derslerdeki bilgileri

Detaylı

STAJ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

STAJ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü STAJ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Hazırlayan Arş. Gör. Emre SÖNMEZ Nisan 2017, BİLECİK Stajın Amacı Öğrencilerin, öğrenim

Detaylı

Doç. Dr. Nazım PAŞAYEV Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi. Genel Konfeksiyon Teknolojisi

Doç. Dr. Nazım PAŞAYEV Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi. Genel Konfeksiyon Teknolojisi Doç. Dr. Nazım PAŞAYEV Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Genel Konfeksiyon Teknolojisi İÇİNDEKİLER Sayfa 5 Ön söz 1. Hazır Giyim Sanayisinin Tanımlanması,

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STAJ FAALĠYET RAPORU

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STAJ FAALĠYET RAPORU T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STAJ FAALĠYET RAPORU STAJ YAPANIN Adı ve Soyadı Programı Okul Numarası :. : : Müessesenin Adı Kısım inden Çalışma Süresi ine İş Günü

Detaylı

D.E.Ü. TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNDEN GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNE TEKNİK GEZİ

D.E.Ü. TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNDEN GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNE TEKNİK GEZİ D.E.Ü. TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNDEN GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNE TEKNİK GEZİ 23-25 Ekim 2013 tarihlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi (D.E.Ü.) Tekstil Mühendisliği Bölümü 37 öğrenci ve 5 akademik personelden

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PROGRAMI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PROGRAMI Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknolojisi ön lisans programı 2002-2003 eğitim-öğretim yılında

Detaylı

Raporun İngilizce hazırlanmasını istiyorsanız lütfen işaretleyiniz.

Raporun İngilizce hazırlanmasını istiyorsanız lütfen işaretleyiniz. MÜŞTERİ BİLGİLERİ Vergi Dairesi: Vergi No: Firma-Kurum Adı / Ünvanı: Başvuru Tarihi: İlgili Kişi Adı / Ünvanı: Adresi: Telefon: Raporun Gönderileceği Adres: Faks : Fatura Adresi: E-posta : Raporun İngilizce

Detaylı

Doç. Dr. Sedat ONDARAL Staj Komisyonu Başkanı. Arş. Gör. Emir ERİŞİR Staj Komisyonu Üyesi

Doç. Dr. Sedat ONDARAL Staj Komisyonu Başkanı. Arş. Gör. Emir ERİŞİR Staj Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Sedat ONDARAL Staj Komisyonu Başkanı Arş. Gör. Bilge YILMAZ Staj Komisyonu Üyesi Arş. Gör. Emir ERİŞİR Staj Komisyonu Üyesi Arş. Gör. Gaye KÖSE Staj Komisyonu Üyesi KTÜ Orman Fakültesi, Orman

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ KLAVUZU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ KLAVUZU ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ KLAVUZU I. AMAÇ ve KAPSAM Anadolu Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin dört yıllık lisans eğitimleri sırasında yapmakla yükümlü

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL TĠCARET ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. ĠSTANBUL TĠCARET ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. ĠSTANBUL TĠCARET ÜNĠVERSĠTESĠ STAJ KILAVUZU STAJ KILAVUZU I. GENEL ĠLKELER 1- Mühendislik Fakültesi ne bağlı Mekatronik Mühendisliği bölümü öğrencilerinin stajlarının amacı, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI 2. STAJLAR VE İZLENECEK YOL 2.1 Gıda Mühendisliği öğrencileri, aldıkları teorik ve uygulamalı derslerdeki bilgileri

Detaylı

D.E.Ü MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ PROGRAMI

D.E.Ü MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ PROGRAMI 1. Bölüm Staj Komisyonu D.E.Ü MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ PROGRAMI Bölüm staj komisyonu, Bölüm Başkanlığı tarafından en az iki yıl görev süresi için atanır. Bir başkan ve üç

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI

UŞAK ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI UŞAK ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI STAJ KURALLARI Pratik çalışma, İş Güvenliği Uzmanı adayı bir öğrenciye, lisans öğrenimi boyunca öğrendiği konuların endüstriyel uygulamalarına

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi hükümleri gereğince

Detaylı

ÖRME KUMAŞ VE KONFEKSIYON İMALATINDA AMERIKAN PAMUĞU KULLANMANIN ÜRETIM AVANTAJLARININ DEĞERLENDIRILMESI

ÖRME KUMAŞ VE KONFEKSIYON İMALATINDA AMERIKAN PAMUĞU KULLANMANIN ÜRETIM AVANTAJLARININ DEĞERLENDIRILMESI ÖRME KUMAŞ VE KONFEKSIYON İMALATINDA AMERIKAN PAMUĞU KULLANMANIN ÜRETIM AVANTAJLARININ DEĞERLENDIRILMESI COTTON COUNCIL INTERNATIONAL DAN ARAŞTIRMA RAPORU STUDY CONDUCTED BY TRIBLEND CONSULTANTS AND CUSTOM

Detaylı

2) İPLİK PAMUK İPLİĞİ YAPIMI 2004/873 (Nace Grup:13.10 Tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi)

2) İPLİK PAMUK İPLİĞİ YAPIMI 2004/873 (Nace Grup:13.10 Tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi) 2) İPLİK 2.1. Pamuk İpliği Yapımı 2.2. Pamuk İpliği Bükümü 2.3. Ştrayhgarn Yün İpliği 2.4. Kamgarn Yün İpliği 2.5. Mus ve Tekstüre İplik 2.6. Makara, Konik Bobin, Masura, Yumak Sarma 2.7. Vatka Yapımı

Detaylı

ÖĞRENCİ STAJ DEFTERİ

ÖĞRENCİ STAJ DEFTERİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ DEFTERİ Adı Soyadı Numarası :. :. Stajın Kodu :. Öğrenim Yılı :. T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ Bu staj defteri İnönü üniversitesi

Detaylı

T.C. KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ

T.C. KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ T.C. KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ ÖĞRENCİNİN Adı-Soyadı T.C. Kimlik Numarası Doğum Yeri ve Yılı Resim Numarası Yaptığı Staj Türü Staj-I

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ AMAÇ ve KAPSAM MADDE 1 - Bu Yönerge, Mevlana Üniversitesi İşletme Fakültesine bağlı bölüm öğrencilerinin okulda edindikleri teorik bilgilerini uygulamaya

Detaylı

Ul,1980DERS TANIMLAMA FORMU

Ul,1980DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı Dersin Yarıyılı 6 Dersin Katalog Tanımı (İçeriği) Temel Ders Kitabı Yardımcı Ders Kitapları Ul,1980DERS TANIMLAMA FORMU MEM-344 Endüstriyel Plastik Şekillendirme Teknikleri Endüstriyel

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ BİLGİLENDİRME SUNUSU

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ BİLGİLENDİRME SUNUSU TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ BİLGİLENDİRME SUNUSU Konu Başlıkları Staj Nedir? Staj Çeşitleri? Staj Konu İçerikleri Staj Öncesi Yapılacaklar Stajda Yapılacaklar Staj Sonrası Yapılacaklar

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STAJ FAALĠYET RAPORU

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STAJ FAALĠYET RAPORU T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STAJ FAALĠYET RAPORU STAJ YAPANIN Adı ve Soyadı Programı Okul Numarası :. : : Müessesenin Adı Kısım inden Çalışma Süresi ine İş Günü

Detaylı

1. SINIF GÜZ YARIYILI

1. SINIF GÜZ YARIYILI 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDİRNE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 1. SINIF GÜZ YARIYILI

Detaylı

ÖĞRENCİ STAJ DEFTERİ

ÖĞRENCİ STAJ DEFTERİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ DEFTERİ Adı Soyadı Numarası :. :. Stajın Kodu :. Öğrenim Yılı :. T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ Bu staj defteri İnönü üniversitesi

Detaylı

SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESĐ

SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESĐ SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESĐ TANIM: Staj, akademik öğretim periyodu süresince edinilen teorik bilgilerin ışığında, uygun görülen birimlerde (arıtma

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ... MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ ÖĞRETİM YILI

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ... MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ ÖĞRETİM YILI T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ......................... MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ ÖĞRETİM YILI 20 /20. T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç MADDE

Detaylı

ME299 & ME 399 Bilgilendirilmesi. Doç.Dr. Ahmet ERKLİĞ

ME299 & ME 399 Bilgilendirilmesi. Doç.Dr. Ahmet ERKLİĞ ME299 & ME 399 Bilgilendirilmesi Doç.Dr. Ahmet ERKLİĞ YAZ STAJLARI Staj Süreleri: Makine Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin mezuniyeti için gerekli olan toplam staj (Pratik Çalışma) süresi 60 (altmış)

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KURALLARI

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KURALLARI T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KURALLARI Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin en az iki yerde 9 ayrı konuda toplam 8 hafta staj yapma

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KURALLARI

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KURALLARI NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KURALLARI AMAÇ MADDE 1 Bu staj kurallarının amacı Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği

Detaylı

STAJ REHBERİ 2014-2015

STAJ REHBERİ 2014-2015 Staj lisans eğitiminin en önemli parçasıdır. Bu yüzden Staj Programını en verimli şekilde yerine getirmek ve üst düzeyde fayda sağlamak amaçlanmalıdır. Stajın temel amacı öğrencilerin, Biyomedikal Mühendisliği

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI MESLEKİ UYGULAMA RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI MESLEKİ UYGULAMA RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI MESLEKİ UYGULAMA RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU I- Yapılacak Çalışmalarla İlgili Bilgiler A) Talaşlı Şekillendirme a-takım tezgahları hakkında

Detaylı

OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler

OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler MADDE 1 - (1) Bu ilkeler; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STAJ FAALĠYET RAPORU

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STAJ FAALĠYET RAPORU T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STAJ FAALĠYET RAPORU STAJ YAPANIN Adı ve Soyadı Programı Okul Numarası :. : : Müessesenin Adı Kısım inden Çalışma Süresi ine İş Günü

Detaylı

STAJ DEFTERİNİN HAZIRLAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR

STAJ DEFTERİNİN HAZIRLAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR Sayfa 1 / 5 EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR 1) Doldurmuş olduğunuz defterler düzenli ve bütünlüğü tam olarak teslim edilmelidir. Bu nedenle defterler: El yazısı ile doldurulmuşsa; yazılar okunabilir ve kabul

Detaylı

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ STAJ KILAVUZU STAJ KILAVUZU I. GENEL İLKELER 1- Uygulamalı Bilimler Fakültesi ne bağlı Uluslararası Lojistik Bölümü öğrencilerinin stajlarının amacı, İstanbul Ticaret

Detaylı

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI K.Maraş ta en önemli sektör olan tekstil Endüstrisine kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla 1995 yılında kurulan okulumuzda; en fazla öğrenciye ve en geniş eğitim ortamına sahip

Detaylı

Çizgi Film Animasyon Bölümü

Çizgi Film Animasyon Bölümü Çizgi Film Animasyon Bölümü T.C KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÇİZGİ FİLM ANİMASYON BÖLÜMÜ STAJ KOMİSYONU UYGUNDUR UYGUN DEĞİLDİR BAŞKAN ---------------------------- ÜYE ÜYE ÜYE

Detaylı

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü STAJ KILAVUZU.

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü STAJ KILAVUZU. T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü STAJ KILAVUZU Staj Süreci 1. Staj eğitimi akademik tatillerde, 2 farklı staj alanında, her birisi

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STAJ FAALĠYET RAPORU

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STAJ FAALĠYET RAPORU T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STAJ FAALĠYET RAPORU STAJ YAPANIN Adı ve Soyadı Programı Okul Numarası :. : : Müessesenin Adı Kısım inden Çalışma Süresi ine İş Günü

Detaylı

Kalite Yönetim Sistemleri (AVM429) Ders Detayları

Kalite Yönetim Sistemleri (AVM429) Ders Detayları Kalite Yönetim Sistemleri (AVM429) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Kalite Yönetim Sistemleri AVM429 Seçmeli 3 0 0 5 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012 2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012 2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012 2013 1.YARIYIL AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2 2 Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün, çağdaş uygarlık düzeyine çıkma hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiği

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM YON GRUBU FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMAS ÜNİTE PLANI (ÖRME MAMULLERİN ÖN TERBİYESİ)

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM YON GRUBU FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMAS ÜNİTE PLANI (ÖRME MAMULLERİN ÖN TERBİYESİ) T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM YON GRUBU FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMAS ÜNİTE PLANI (ÖRME MAMULLERİN ÖN TERBİYESİ) DERS TÜP KESME HAZIRLAYAN SEMA MUTLU-616082402 ÖĞRETİM ELEMANI Yrd. Doç. Dr. RASİM BAŞAK

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL TĠCARET ÜNĠVERSĠTESĠ MÜCEVHERAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

T.C. ĠSTANBUL TĠCARET ÜNĠVERSĠTESĠ MÜCEVHERAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU T.C. ĠSTANBUL TĠCARET ÜNĠVERSĠTESĠ STAJ KILAVUZU STAJ KILAVUZU I. GENEL ĠLKELER 1 Mühendislik Fakültesi ne bağlı Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencilerinin stajlarının amacı, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ, İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ, İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. STAJIN AMACI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ, İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI Staj; uygulama ağırlıklı olarak öğretim yapan Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS YAZ STAJI-2 CE

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS YAZ STAJI-2 CE DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS YAZ STAJI-2 CE 400 7 0+2+0 0 1 Ön KoĢul Dersleri AFE 132, İki CEXXX Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİLMÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİLMÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ Yüksek Lisans BARTIN ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİLMÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ ZORUNLU DERSLER Dersin Kodu Dersin adı Teorik Uygulama AKTS TEK 795 Bilimsel Araştırma

Detaylı

DÖŞEMELİK DOKUMA KUMAŞ ÜRETİMİ HAZIRLAYAN R.SINAN ÇATAL BOYTEKS A.Ş

DÖŞEMELİK DOKUMA KUMAŞ ÜRETİMİ HAZIRLAYAN R.SINAN ÇATAL BOYTEKS A.Ş DÖŞEMELİK DOKUMA KUMAŞ ÜRETİMİ HAZIRLAYAN R.SINAN ÇATAL BOYTEKS A.Ş DÖŞEMELİK KUMAŞ NEDİR? Döşemelik kumaş, mobilya üretiminde kullanılan ve mobilyanın en önemli görsel parçasını oluşturan bir dokuma kumaş

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KLAVUZU

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KLAVUZU ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KLAVUZU 1.Staj Süresi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde en az 40 (kırk) iş günü staj yapma zorunluluğu vardır. Staj, esas olarak eğitim öğretimin fiilen

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STAJ FAALĠYET RAPORU

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STAJ FAALĠYET RAPORU T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STAJ FAALĠYET RAPORU STAJ YAPANIN Adı ve Soyadı Programı Okul Numarası :. : : Müessesenin Adı Kısım inden Çalışma Süresi ine İş Günü

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZ STAJI DOSYASI DÜZCE

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZ STAJI DOSYASI DÜZCE DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZ STAJI DOSYASI DÜZCE Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Konuralp Yerleşkesi 81620 Düzce Tel: 0380 542 11 33 Faks: 0380 542 11 34 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ

Detaylı

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI 2014 İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI Açıklama Staj yapılan işletmelerde

Detaylı

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BASIM YAYIN ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BASIM YAYIN ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BASIM YAYIN ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU STAJ KILAVUZU I. GENEL İLKELER 1- Uygulamalı Bilimler Fakültesine bağlı Basım Yayın Üretim Teknolojileri Bölümü

Detaylı

HDL ile Gelişmiş Sayısal Tasarım (EE 425) Ders Detayları

HDL ile Gelişmiş Sayısal Tasarım (EE 425) Ders Detayları HDL ile Gelişmiş Sayısal Tasarım (EE 425) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS HDL ile Gelişmiş Sayısal Tasarım EE 425 Her İkisi 2 2 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ STAJ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ STAJ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ STAJ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI STAJ KOMİSYONU Yrd.Doç. Dr. Yasemin DAMAR ARİFOĞLU(Komisyon Başkanı) Arş. Gör. Meryem MEHMETBAŞOĞLU (Staj 1 Sorumlusu) Arş.Gör.

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ-I VE STAJ-II BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2016/2017

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ-I VE STAJ-II BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2016/2017 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ-I VE STAJ-II BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2016/2017 STAJ NEDİR? STAJ ÇEŞİTLERİ? Staj: Derslerde öğrendiğiniz ya da öğreneceğiniz konuların pratikte nasıl uygulandığını görmeniz

Detaylı

T.C DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ STAJI YÖNERGESİ

T.C DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ STAJI YÖNERGESİ T.C DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ STAJI YÖNERGESİ 2009 T.C DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ STAJI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ STAJ ESASLARI İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ STAJ ESASLARI I. GENEL İLKELER Madde 1. Stajlar İstanbul Ticaret Üniversitesi Staj Ana Yönergesi gereğince, öğrencilerin kurumsal

Detaylı

Operasyon Yönetimi (AVM401) Ders Detayları

Operasyon Yönetimi (AVM401) Ders Detayları Operasyon Yönetimi (AVM401) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Operasyon Yönetimi AVM401 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Müşteri İlişkileri Yönetimi (IE 422) Ders Detayları

Müşteri İlişkileri Yönetimi (IE 422) Ders Detayları Müşteri İlişkileri Yönetimi (IE 422) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Müşteri İlişkileri Yönetimi IE 422 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ STAJ ESASLARI STAJ ESASLARI I. GENEL İLKELER Madde 1 Mühendislik Fakültesi ne bağlı Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencilerinin stajlarının amacı, İstanbul Ticaret

Detaylı

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ STAJ KILAVUZU STAJ KILAVUZU I. GENEL İLKELER 1. Mühendislik Fakültesi ne bağlı Endüstriyel Tasarım bölümü öğrencilerinin stajlarının amacı, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1-Bu yönerge, Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin

Detaylı

STAJ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI. Mayıs 2017

STAJ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI. Mayıs 2017 STAJ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Mayıs 2017 Gerekli Formlar Staj Esasları İş disiplinindeki farklı uygulamaları görmek İş yerindeki uygulamaları öğrenmek Teorik bilgi ile uygulamayı birleştirmek DÖNEM DIŞI

Detaylı

PENYE TEKNOLOJİSİNDE SÜREKLİ BAŞARI...

PENYE TEKNOLOJİSİNDE SÜREKLİ BAŞARI... PENYE TEKNOLOJİSİNDE SÜREKLİ BAŞARI........................................................................... Penye C A P D Makinalarla Kazanılan Deneyim Dünya genelinde 7 900 Rieter C A P D penye makinası

Detaylı

İŞ DENEYİMİ (STAJ) DEFTERİ

İŞ DENEYİMİ (STAJ) DEFTERİ TC ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İŞ DENEYİMİ (STAJ) DEFTERİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ Adı ve Soyadı ÖĞRENCİ

Detaylı

Staj Esasları Bilgilendirme Toplantısı

Staj Esasları Bilgilendirme Toplantısı İ.T.Ü. Kimya Mühendisliği Bölümü Staj Esasları Bilgilendirme Toplantısı 2017-2018 Y. Doç. Dr. Özge Kürkçüoğlu-Levitas (Başkan) Y. Doç. Dr. Gamze Gümüşlü-Gür Ar. Gör. Ayşen Çalışkan Ar. Gör. Hava Çavuşoğlu

Detaylı

STAJ İŞYERLERİNİN YÜRÜTÜLMESİYLE İLGİLİ KURALLAR

STAJ İŞYERLERİNİN YÜRÜTÜLMESİYLE İLGİLİ KURALLAR STAJ İŞYERLERİNİN YÜRÜTÜLMESİYLE İLGİLİ KURALLAR TÜM BÖLÜMLER STAJ ÇALIŞMASI ( 30 İŞ 1. Staj çalışmaları yukarıdaki tabloda belirtilen sürelerde yaz tatilinde yapılır. Beklemeli öğrencilerin staj çalışmalar

Detaylı

Tesis Planlama (IE 407) Ders Detayları

Tesis Planlama (IE 407) Ders Detayları Tesis Planlama (IE 407) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tesis Planlama IE 407 Bahar 3 0 0 3 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNETMELİĞİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNETMELİĞİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNETMELİĞİ 1. Bu yönetmelik Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri

Detaylı

Yönetim Bilgi Sistemleri (AVM426) Ders Detayları

Yönetim Bilgi Sistemleri (AVM426) Ders Detayları Yönetim Bilgi Sistemleri (AVM426) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Yönetim Bilgi Sistemleri AVM426 Seçmeli 3 0 0 5 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ. İÇ MİMARLIK ve ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ. İÇ MİMARLIK ve ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ STAJ KILAVUZU İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU I. GENEL İLKELER 1. Mühendislik Fakültesi ne bağlı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü öğrencilerinin

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ Bu yönerge Yüksek Öğretim Mevzuatı Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

Öğrenci İşlerinden staj defteri alındığında önce Staj Defteri Kapağı nda yer alan bilgiler doldurulmalıdır.

Öğrenci İşlerinden staj defteri alındığında önce Staj Defteri Kapağı nda yer alan bilgiler doldurulmalıdır. Öğrenci İşlerinden staj defteri alındığında önce Staj Defteri Kapağı nda yer alan bilgiler doldurulmalıdır. 1 Staj sürecini gösteren şemayı kontrol ederek staj işlemlerinin neresinde olduğunuzu kontrol

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara 2012 ÖN SÖZ Ülkemizde tekstil teknolojisi, ana ve yan sanayileri ile istihdam düzeyinde ülke ekonomisine önemli katkılar

Detaylı

Havayolu Yönetimi (AVM202) Ders Detayları

Havayolu Yönetimi (AVM202) Ders Detayları Havayolu Yönetimi (AVM202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Havayolu Yönetimi AVM202 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI GENEL ESASLAR

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI GENEL ESASLAR T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI GENEL ESASLAR 1-Amaç : Mesleki Pratik Çalışma (staj), öğrencilerin Kentsel Tasarım

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL TĠCARET ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

T.C. ĠSTANBUL TĠCARET ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU T.C. ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ Tel: 0216 489 18 88 Fax: 0216 489 02 69 ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU I. GENEL

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜİMAM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜİMAM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜİMAM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI DERSİ 1.ADIM BÜTÜNLEŞİK DERS PLANI HAZIRLAMA 2.PROJE GRUBU FİGEN KOÇAK ATEŞ

Detaylı

T.C. LOJİSTİK PROGRAMI STAJ KILAVUZU

T.C. LOJİSTİK PROGRAMI STAJ KILAVUZU T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ STAJ KILAVUZU STAJ UYGULAMA KILAVUZU I. GENEL İLKELER 1- Meslek Yüksek Okulu na bağlı Lojistik Programı öğrencilerinin stajlarının amacı, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, Karamanoğlu

Detaylı