Şehrim Hazırlanıyor! Şehirler Dirençli Hâle Geliyor Dünya Afet Zararlarının Azaltılması Kampanyası

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şehrim Hazırlanıyor! Şehirler Dirençli Hâle Geliyor. 2012-2015 Dünya Afet Zararlarının Azaltılması Kampanyası"

Transkript

1 Şehirler Dirençli Hâle Geliyor Şehrim Hazırlanıyor! Dünya Afet Zararlarının Azaltılması Kampanyası Dünya Afet Zararlarının Azaltılması Kampanyası Şehrim Hazırlanıyor! Şimdi Harekete Geçme Zamanı!

2 My City Şehrim is Getting Hazırlanıyor! Ready Contents içindekiler Afet Message Riski from Azaltma the Special Genel Representative Sekreterliği of the Secretary-General Özel for Disaster Temsilci nin Risk Reduction Mesajı Şehirler Neden Risk Altında? Doğal Tehlikeler: Şehir Plancıları için Giderek Artan ndişe Kaynağı Şehirlerde Afet Riskini Oluşturan Faktörler Nelerdir? Why Gerçekler are cities ve at Rakamlar risk? Natural hazards: an increasing concern for city planners Afete Karşı What Dirençli drives Şehir disaster Nedir? risk in urban settings? Kontrol Listesi: Şehirleri Dirençli Hâle Getirmek için Kullanılacak 10 Temel Madde Bir Fırsat Facts Olarak Şehirlerdeki figures Risklerin Azaltılması Faydaları Nelerdir? Şehirlerin Dirençli Hâle Getirilmesi Kampanyası Kampanyanın Temel Amaçları What Kampanya is a disaster Ortakları resilient city Belediye A Başkanları checklist: Ten ve Yerel essentials Yönetimler for making Dirençli cities Şehirler resilient İnşa Etmenin Temel Şartları Şehrinizi Urban Dirençli risk Hâle reduction Getirmek as an için opportunity Siz Ne Yapabilirsiniz? what are the benefits? Kampanyaya Katılın! Şehirlerin Kampanyaya Aday Olma Süreci Daha The Making Fazla Cities Bilgi Resilient Campaign Main objectives of the campaign About the campaign partners Mayors local governments the keys to building resilient cities What can you do to make your city more resilient? Join the campaign! How to nominate a city for the campaign More information

3

4 My City Şehrim is Getting Hazırlanıyor! Ready Is Şehriniz your city Hazırlanıyor getting ready? mu? More Günümüzde, than half dünya of the world s nüfusunun population yarısından now lives fazlası in cities şehirlerde or urban ve şehir centres. merkezlerinde Urban settlements are the yaşamaktadır. lifelines of society. Şehirler, They toplumun serve as nations hayatınıngeçtiği yerlerdir. Ulusların ekonomik economic anlamdaki engines, motorları they olup are teknoloji centres of ve technology yenilik merkezi innovation görevi görürler they are ve kültürel living evidence mirasımızın of our yaşayan cultural kanıtlarıdır. heritage. But Ama cities şehirler, can also başarısız become generators altyapı ve hizmetler, of new risks: çevresel failed infrastructure bozulma, kaçak yapıların services, artması environmental gibi sebeplerle urban yeni degradation, risklerin ortaya çıkmasına neden olabilir ve dünya increasing informal settlements almost a üzerinde yaklaşık bir milyar kişi gecekondu billion semtlerinde slum dwellers ikamet around etmektedir. the world. Bu durum This da makes çok sayıda many şehri urban doğal citizens yollardan more vulnerable gelecek tehlikelere hazards. karşı daha korunmasız bırakmaktadır. to natural BM Uluslararası Afet Zararlarının Azaltılması The United Nations International Strategy for Merkezi (UNISDR), halkın sürdürülebilir Disaster kalkınma Reduction uygulamalarına is working ilişkin with farkındalığını its partners to raise artırmak awareness ve bu uygulamalara commitment katılma for sustainable oranını development yükseltmek amacıyla practices ortaklarıyla that will reduce birlikte disaster risk çalışmaktadır. increase Dahaiyi the wellbeing yarınlar için safety bugüne of citizens yatırım - yapma to invest başlığı today altında for a better yapılan tomorrow. bu çalışmalar, afet riskini azaltacak ve halkın Building on previous campaigns focusing on iyiliğini ve güvenliğini artıracaktır. Eğitime, education okul ve hastanelerin the safety güvenliğine of schools odaklı hospitals, diğer ISDR kampanyalara partners are dayanan launching ISDR a new (Afet campaign Zararlarının in Azaltılması 2010: Making Stratejisi) Cities Resilient. kampanyasın The campaign ortakları, will 2010 seek yılında to convince Şehirlerin city Dirençli leaders Hâle local Getirilmesi isimli yeni bir kampanya başlatacaklardır. governments to commit to a checklist of Ten Bu kampanya kapsamında şehir yöneticileri Essentials ve yerel yönetimler, for Making Şehirleri Cities Resilient Dirençli Hâle to work alongside Getirmek local için Kullanılacak activists, grassroots 10 Temel networks Madde den national oluşan kontrol authorities. listesini kullanmaya ve yerel aktivistler, taban örgütlenmesi ağları UNISDR ve ulusal yetkililerle its partners çalışmaya have developed ikna edilmeye çalışılacaktır. this checklist as a starting point for all those who UNISDR want ve to ortakları join in the bu kontrol campaign. listesini Equally important kampanyaya is that katılmak commitment isteyenler to için these bir Ten Essentials başlangıç noktası will empower olarak hazırlamıştır. local governments Aynı derecede other önemli agencies olan to bir implement başka nokta the da Hyogo bu 10 temel maddenin, yerel yönetimleri ve diğer Framework for Action : Building kurumları, 2005 yılında 168 ülke tarafından kabul Resilience edilmiş olan of Hyogo Nations Çerçeve Communities Eylem Planını the to (Ulusların Disasters, ve adopted Toplulukların by 168 Afetlere governments Karşı Dirençlerinin Good Artırılması urban ) local governance uygulamak is ko- the in key nusunda to this yetkilendirecek resilience! olmasıdır. Dirençliliğin Urban kilit noktası risk reduction da iyi bir delivers şehir yönetimidir. many benefits. When successfully applied as part of sustainable urbanization, Şehre ilişkin risklerin resilient azaltılması cities help reduce çok sayıda poverty, faydayı da beraberinde getirir. Sürdürülebilir provide şehirciliğin for growth bir parçası olarak employment, başarılı bir şekilde deliver uygulığında, greater social dayanıklılığa equity, fresh kavuşmuş business olan opportunities, şehirlerde yoksulluk more balanced azalır, büyüme ecosystems, ve istihdam better health sağlanır, ayrıca improved sosyal education. adalet artar, daha fazla yeni iş imkânı ortaya çıkar, daha dengeli ekosistemler oluşturulur, sağlık ve eğitim hizmetleri I call on mayors local governments to join iyileşir. in the Making Cities Resilient Campagn : Belediye My City başkanlarını is Getting ve Ready yerel Campaign yönetimleri, to consider how Şehirleri they Dirençli can implement Hâle Getirmek as many of the Kampanyası: Ten Essentials Şehrim for Making Hazırlanıyor! a Cities Resilient katılmaya as ve Şehirleri Dirençli Hâle Getirmek için possible. They are the closest institutional level Kullanılacak 10 Temel Madde den kaç tanesini to uygulayabileceklerini citizens are elected düşünmeye leaders, expected davet ediyorum. respond Belediye to the başkanları needs ve safety yerel yönetimler, of their to constituencies. vataşlara en Their yakın participation kurumsal seviyede leadership are olupseçilerek vital. I also bu call göreve on civil getirilmişlerdir. society, planners Onlardan, urban professionals seçmenlerinin from ihtiyaçlarına different sectors, ve güvenliğine ilişkin konularla ilgilenmeleri national authorities community groups to beklenmektedir. Bu kişilerin katılımı ve liderliği help büyük develop önem innovative taşımaktadır. solutions Bunların yanı to engage sıra with sivil toplum, the local plancılar, governments farklı to sektörlerden reduce risk to uzmanlar, encourage ulusal good yetkililerve governance toplum by working örgütlerini together. de riskleri azaltmak ve birlikte çalışarak iyi bir yönetimi teşvik etmek üzere yenilikçi çözümler bulmaya yardımcı olmaya ve yerel yönetimlerle The birlikte success çalışmaya of the davet campaign ediyorum. will be measured by how many mayors local governments join Kampanyanın commit başarısı, as Champions, kampanyaya Resilient katılan ve City Şampiyonlar, Role Models Dirençli Şehir Participants; Rol Modelleri how many ve lasting Katılımcılar partnerships olarak görev alan local belediye alliances başkanı among ve yerel yönetim sayısı,; vataş grupları citizen groups grassroots organizations, ve taban örgütleri, akademi dünyası ve özel academia sektörde kurulan private ve çalışmaya sector develop; devam eden how many ortaklık cities ve yerel introduce birlik sayısı new plans ve riski or azaltmak changes to amacıyla reduce yeni risk. planlar sunan veya mevcut planlar üzerinde değişiklik önerisinde bulunan şehir sayısına göre belirlenecektir. The tragic 2010 earthquake disaster in Haiti s capital Haiti nin Port-au-Prince başkenti Port-au-Prince other ve cities diğer was a wake şehirlerde up call, 2010 followed yılında gerçekleşen by the earthquake üzücü tsunami deprem bir in Chile. uyarı niteliğinde Inaction is olup not an Şili de answer. gerçekleşen başka bir deprem ve tsunamiyi

5 de beraberinde getirmiştir. Bu olaya tepkisiz This information kit outlines the characteristics kalmak bir çözüm getirmeyecektir. of a disaster resilient city identifies what constitutes Bu bilgi pakedi, urban afetlere risk. It provides dirençli bir important şehrin facts özelliklerini figures about gösterir disaster ve şehirlerde risk describes riske neden the Making olan faktörleri Cities Resilient belirtir. Campaign Bunların yanı sıra afet It risklerine ilişkin önemli olgu ve rakamları informs mayors, local governments other gösterir ve Şehirlerin Dirençli Hâle local Getirilmesi actors about Kampanyasını what they tanımlar. can do now Belediye to make their başkanları,, cities safer yerel from yönetimler disasters ve diğer how yerel to get involved aktörleri, in şehirlerini the campaign. afetlere karşı daha güvenli bir hâle getirmek için neler yapabilecekleri Margareta ve kampanyaya Wahlström, nasıl katılacakları konusunda bilgilendirir. Special Representative of the Secretary-General Margareta Wahlstrom, for Disaster Risk Reduction, United BM Genel Nations Sekreteri International Afet Riski Azaltma Strategy Özel for Disaster Temsilcisi Reduction BM Afet Zararlarının Azaltılması Stratejisi Sign Şehrinizi up dirençli hâle getirmek için hemen today to make your city resilient bugün aramıza to disasters katılın! Raising Filipinler deki awareness Farkındalık activities Artırma in the Faaliyetleri Philippines. Yerel I urge yönetimlerin, local authorities can ve to mal accelerate varlıklıklarının all efforts kaybını to önlemek make cities adına, safer şehirleri to prevent daha güvenli the loss yerler of lives hâline getirmeye yönelik tüm çalışmalarını assets. hızlırmalarını I have been travelling to many öneriyorum. places around the world, witnessing for myself Dünyanın how local governments birçok yerini gezdim can contribute ve yerel global yönetimlerin challenges. küresel It is not sorunlarla only the national ( ) to [..] mücadeleye governments. nasıl It is not destek only olabildiklerinekendi the President or gözlerimle Prime Minister şahit or oldum. Government İklim değişikliği, Ministers who can sürdürülebilir address climate ekonomik change, sustainable kalkınma, yoksulluk economic development, afet gibi konulara poverty değinebilecek disease. We olanlar need yalnızca support Başkanlar, participation başbakanlar of local ya leaders: da devlet başkanları mayors, governors, değildir. county Belediye chiefs. başkanları, valiler ve muhtarlar gibi yerel liderlerin de desteğine ve katılımına ihtiyacımız var. Message from the United Nations BM Secretary-General, Mesajı Genel Mr. Ban Sekreter Ki-moon Sayın Incheon, Ban 11 August Ki-munn 2009 Incheon, 11 Ağustos 2009

6 My City Şehrim is Getting Hazırlanıyor! Ready Why Are Cities at Risk? Şehirler Neden Risk Altında? Natural Doğal Tehlikeler: hazards: an Şehir increasing Plancıları concern için Giderek Artan Endişe Kaynağı for city planners Hızlı şehirleşme, birçok insana refah getirmiş ve fırsatlar sunmuştur. Fakat bu durum, Rapid şehirlerin urbanization iyi şekilde planlığı has brought ve yönetildiği, prosperity ayrıca opportunity altyapı ve to hizmetler many people. konusunda This is the gerekli gelişmenin where cities olduğuşehirler are well planned için geçerlidir. well case governed, Korunmasızlık keeping düzeyinin up with azaldığı needed ya expansion da iyi bir in yönetim infrastructure ile kontrol services. altına alındığı There çok are sayıda many hızlı gelişen şehir bulunmaktadır. Bu şehirlere rapidly growing cities where vulnerability has verilecek örneklerden biri Brezilya da bulunan been reduced or controlled by good governance. Curitiba dır yılında 150 bin olan şehir One nüfusu of these, günümüzde for example, 2.5 milyona is Curitiba ulaşmıştır. in Brazil: a Curitiba da, city which has selden grown korunma from a population dâhil olmak of üzere around yenilikçi 150,000 çevre politikaları in 1950 to 2.5 uygulanmaktadır. million today. It has Ülkede, innovative yaşam environmental ortamının kalitesi policies oldukça including flood yüksektir. protection Brezilya da bulunan a high-quality bir diğer living şehir environment. olan Porto Alegre nin A second nüfusu, Brazilian 1950 city, yılına Porto Alegre, kıyasla has 7 katına grown çıkmıştır. sevenfold Şehirgünümüzde since 1950, now 3.5 has milyon 3.5 million vataşa citizens, ve güçlü with strong taban grassroots örgütlerine ev sahipliği yapmaktadır. Vataşlara kamu organisations the right to influence public yatırımı önceliklerini etkileme hakkı tanınmıştır. investment priorities. This deliberate policy of Vataşların yerel yönetim içerisinde yer citizen almasına participation yönelik olan in local bu politika government meyvelerini vermiş off, leaving olup the Porto people Alegre de of Porto yaşayan Alegre with has paid comparable vataşlara environmental olumlu çevresel indicators göstergeler much the sunmakta same life ve expectancy vataşların as city-dwellers Batı Avrupa in ya da Western Kuzey Amerika da Europe or North yaşayan America kişilerle 1. aynı olan beklentilerini karşılamaktadır 1. But these are the exceptions, the success stories. Ama bunlar The big yalızca picture beklentiler is more alarming. ve başarı When hikâyeleri. Resmin geneline bakıldığında durumun oldukça vahim olduğu göze çarpıyor. combined with the impact of extreme climate events increased poverty as many as a Sert iklim koşulları ve giderek artan yoksulluk billion ile birlikte people düşünüldüğünde now live in urban (bir slums milyara in extreme yakın vataş poverty büyük - the increased bir yoksulluk crowding içerisinde of cities şehirdeki has also gecekondu created new mahallelerinde stresses. More yaşamaya more devam people ediyor) are şehirlerin settling in giderek potential daha danger zones kalabalık such hâle as on gelmesi,yeni unstable hills, sorunları volcanic da flanks or beraberinde earthquake getiriyor. faults, flood Giderek plains daha coastal fazla insan, areas. çürük They zemin, do volkanik so because alan planners ve deprem local fayları ile taşkın yataklar ve kıyı bölgeleri gibi potansiyel tehlike alanlarında yaşıyor. İnsanların bu bölgelerde yaşamasının sebebi ise şehir plancılarının governments yerel yönetimlerin fail to provide herhangi alternatives, bir alternatif because they bulamaması cannot afford çünkü safer buralarda l, or yaşayan because kişiler they ya need daha to güvenli be closer alanlara to their taşınacak sources maddi of income. imkâna sahip değiller ya da gelir kaynaklarına daha Natural yakın bir hazards yerde yaşamak should be zorundalar. of major concern to urban planners managers. The impacts of Doğal tehlikeler, şehir plancılarının ve yöneticilerin göz önünde bulundurması gereken ana these events are increasingly costly in terms of lost nokta lives olmalıdır property. çünkü yukarıda bahsedilen sorunlar giderek daha fazla insanın canına ve In malına the first mal decade olmaktadır. of the 21 st century ( ), earthquakes accounted for nearly 60 per cent Afet of Epidemiyolojisi the people killed Araştırma by disasters, Merkezi ne according to (CRED) the Centre göre 21. for Research yüzyılın ilk on 10 Epidemiology yılında (2000- of Disasters 2009) afetler (CRED). sebebiyle Climate hayatını related disasters kaybeden such as flooding, kişilerin %60 ının flash floods, ölüm tropical sebebi cyclones, depremlerdir. drought, Seller, ani seller, tropik siklonlar, kuraklık, wildfires heat waves now affect more people söndürülmesi güç yangınlar ve sıcak hava worldwide. Climate change is accelerating dalgaları gibi iklimle ilgili afetler dünya the çapında melting daha of glaciers fazla insanı has severe etkilemektedir. consequences, İkim among değişikliği them hızlanmaktadır.buzulların glacial lake outbursts erimesinin flash floods. de buzul Sea gölü level taşkınları rise will put gibi hundreds ciddi sonuçları of cities in low-elevation bulunmaktadır. coastal. Devletlerarası zones, İklim low-lying Değişikliği small isls, Paneline at (IPCC) risk of göre disaster, deniz according seviyesinin to the yükselmesi, rakımı düşük Panel olan on kıyı Climate bölgeleri Change. ve deniz Intergovernmental seviyesinin altında bulunan küçük adaları afet UN-HABITAT riskine açık hâle estimates getirmektedir. there are 3,351 cities located in low-elevation coastal zones around the BM İnsan Yerleşimleri programı (UN-HABITAT), world. Of the top 30 cities, 19 are in river deltas. dünya üzerinde şehrin düşük rakımlı kıyı The bölgelerinde top ten, in bulunduğunu terms of population belirtmektedir. exposed to En coastal iyi bilinen flood 30 hazard, şehrin are 19 u Mumbai, nehir deltasında Guangzhou, yer Shanghai, almaktadır. Miami, Kıyı seline Ho Chi maruz Minh kalma City, Kolkata, tehlikesiyle Greater karşı karşıya New York, olan Osaka-Kobe, ilk 10 şehir; Bombay, Alexria Guangzhou, Orleans. Şangay, Miami, Ho Chi Minh City, Kolkata, New New York, Osaka-Kobe, Alexria ve New Orleans olarak sıralanabilir. 1 Menegat, Rualdo (2002), Environmental management in Porto Alegre,, Vol. 14, No. 2, October, p Chafe, Z. (2007) Reducing natural disaster risk in cities, in, World Watch Institute, Washington, D.C.

7 An Doğal overview Tehlikelere of natural ve Şehir hazards Sorunlarına urban Genel concerns Bakış Natural Doğal tehlikeler hazards şehirleri affect cities farklı in şekillerde different ways etkilese but de, there yetkililer is potential aşırı nüfus, for disaster hızlı şehirleşme as city authorities ve struggle çevrenin to bozulması manage overcrowding, gibi sorunlarla rapid uğraşırken urbanization, afetlerin gerçekleşmesi environmental her degradation. zaman mümkündür. Earthquake Deprem Şehir sorunları: Çarpık inşa edilmiş kalabalık şehirlerin büyük kısmı deprem hattı üzerinde Urban concerns: Many densely built populated cities lie on earthquake belts. Non-engineered bulunmaktadır. Mühendisliğe tabi olmamış, uygun şekilde inşa edilmemiş ya da bakımı düzenli poorly-built olarak yapılmayan or badly-maintained binalar, sismik buildings darbelere cannot dayanamaz withst ve bu the tür force binaların of seismic yıkılma shocks, ihtimali daha are more yüksektir. to Depremlerin collapse. Most sebep earthquake olduğu deaths can kayıplarının are due to büyük building bir collapses. kısmının kaynağı, binaların yıkılmasıdır. likely Lslide Heyelan Şehir sorunları: Dik bayırlarda, kayalıklardaya da vadilerin nehir ağızlarında uygunsuz şekilde inşa Urban concerns: A growing number of badly built or makeshift homes that have sprung up on or below edilmiş ya da derme çatma konutların sayısının artması, yetersiz drenaj veya şev koruma sorunlarıyla steep birleştiğinde slopes, on daha cliffs fazla or at sayıda river mouths insanın, in yağış mountain veya sismik valleys, aktiviteler combined ile with tetiklenen poor drainage felaket boyutundaki afetlere maruz means kalabileceği that more people anlamına are exposed gelmektedir. to catastrophic lslides, triggered by rainfall or slope protection, saturation or seismic activity. Yanardağ Patlaması Volcanic Şehir sorunları: Eruption Volkanik dağların eteklerinde ya da eski balçık/lav akıntısı yollarında kurulan yerleşim alanları, milyonlarca insanı risk altında bırakmaktadır. Yeterli düzeydeki erken uyarı sistemleriyle kül Urban concerns: Settlements on volcano flanks or in historic paths of mud/lava flows put millions of ve yanardağdan kaynaklanan çamurlu akıntılara dayanıklı inşaatların yapılması, volkanik dağların people yakınında at risk. kurulu Adequate olan kırsal early ve warning kentsel systems alanları ilgilendiren constructions bir konudur. to withst ash lahar flows are concerns for urban rural areas near volcanoes. Tsunami Tsunami Şehir sorunları: Birçok şehir tsunaminin ulaşabileceği kıyı alanlarında kuruludur. İnşaatların uygun şekilde yapılması, erken uyarı sistemlerinin ve tahliye planlarının varlığı, bu sorunun çözümünde Urban concerns: Many cities have been built along tsunami-prone coasts. Adequate construction, early alınacak önlemlerin başında gelmektedir. warning systems evacuation plans are primary measures to address these. Tropikal Hortumlar Tropical Şehir sorunları: Cyclone Kentsel yerleşim alanlarının büyük bir kısmı hortumlara, güçlü rüzgârlara ve yağmura Urban maruz concerns: kalmaktadır. Many Binaların urban areas rüzgâra are exposed dayanıklı to cyclones, olacak şekilde strong winds inşa edilmesi, heavy ayrıca rain. Wind hane resistant halkını constructions, pencereleri kapamak, early warning mallarını systems koruma with advice altına for almak households ve gerektiği to lock durumlarda up windows evi tahliye secure etmek konusunda uyaran erken uyarı sistemleri alınacak önlemlerin başında gelmektedir (ayrıca bkz sel). property, if necessary, evacuate are primary measures (see also flood). Sel Flood Şehir sorunları: Katı ve yoğun niteliğe sahip yeryüzü, suyu emmediğinden, açık alanlar Urban kalmadığından, concerns: Flash mühendislik floods are faaliyetleri a growing urban nehir hazard akıntılarının because yönünü concrete değiştirdiğinden compacted ve earth şehirlere will not ait drenaj absorb sistemleri water, because yetersiz open olduğundan, spaces have been aniden colonised, gelen seller because gittikçe engineering büyüyen works kentsel have bir diverted sorun hâlini almaktadır. Nehir kıyılarına ya da deltaların yakınlarına inşa edilen evler, uygunsuz şekilde river flows, because city drainage systems are inadequate. Housing on river banks or near deltas, may yapılırılmış ya da tehlikeli bir biçimde konumlırılmış olabilir. be badly built or dangerously sited. Yangın Fire Şehir sorunları: Şehirlerde çıkan yangınlar, sanayi patlamalarından ya da depremlerden Urban kaynaklanmaktadır. concerns: Urban Kaza fires ile stem ortaya from çıkan industrial yangınlar, explosions başta or gecekondu earthquakes. bölgeleri Accidental olmak fires üzere are şehrin serious, her yerini especially ilgilendiren in informal ciddi settlements. bir meseledir. Fire Binaların risks are increasing git gide due birbirine to high yakınlaşması, density building, inşaatlarda new kullanılan yeni malzemeler, yüksek binalar ve yoğun bölgelerde daha fazla enerji kullanımı sabebiyle yangına construction materials, bağlı riskler more artmaktadır. high-rise buildings, Kontrol altına greater alınamayan use of energy yangınlar in concentrated da kentsel areas. yerleşim Uncontrolled bölgelerine ulaşabilir. wildfires can reach urban areas. Drought Kuraklık Urban Şehir sorunları: concerns: Kuraklık, Drought is şehirlere an increasing göçün slow artmasını onset disaster tetikleyen; that kalacak triggers yer, migration istihdam, to urban temel areas, hizmetler ve çevrede bulunan yerleşim yerlerinden gıda takviyesi alınmasını gerektiren, şehirlere yavaş yavaş putting pressure on housing, employment, basic services the food supply from surrounding saldıran bir afettir. Afrika da bulunan gecekondu mahallelerinin birçoğu, uzun süre devam eden countryside. kuraklık veya Many çatışmalar slums in sebebiyle Africa are köylerinden filled with rural ayrılmak families zorunda driven kalan from their ailelerle villages doludur. by prolonged drought or conflict.

8 My City Şehrim is Getting Hazırlanıyor! Ready Daha Through güvenli the campaign şehirler towards ve şehirlerdeki safer cities risklerin azaltılmasına urban risk reduction, yönelik we bu can kampanya save lives, achieve sayesinde gains towards hayat kurtarabilir; the Millennium Binyıl KalkınmaHedeflerine Development Goals, ulaşabilir; ayrıca help protect natural doğal kaynakların, resources, the urban kentsel mirasın ve heritage the ekonomik faaliyetlerin korunmasına economic activities yardımcı olabiliriz Rishi Raj Rumsal Lumsali, Nepal Chairperson Bölgesel of Kalkınma the Association Komitesi of District Development Başkanı Committee of Nepal Şehirlerde Afet Riskini Oluşturan Faktörler Nelerdir? What drives disaster risk in urban settings? Kent Nüfusunun ve Yoğunluğunun Rising Artması urban populations Günümüzde, increased 3 milyardan density fazla insan (dünya nüfusunun yarısı) şehirlerde yaşamaktadır. Today, İnsanlar, more daha than iyi 3 fırsatlar billion people edinmek - half ümidiyle the world s veya yoksulluk, population çevrenin - live bozulması, urban areas. çatışmalar, People are seller moving veya to kuraklık cities in sebebiyle greater numbers tarihin başka than at hiçbir any time döneminde history, yaşanmamış pulled by hope ölçüde of better opportunities şehirlere taşınmaktadır. or pushed from Şehirlerdeki rural areas nüfusun by poverty, yoğunluğun environmental artışında degradation, nüfusun genel conflicts, anlamda floods or artmasının drought. Natural da etkisi increase vardır. is Meskenlerin, also a large altyapının ve hizmet kalitesinin düşük olduğu contributor to urban population growth yerlerde, nüfus yoğunluğunun artması da density. risklerin High ortaya population çıkmasında density önemli is a significant bir etkendir. risk driver where the quality of housing, infrastructure Ama durumun bu services şekilde is olmasına poor. gerek yoktur. Avrupa, Japonya ve Kuzey Amerika da It bulunan need not nüfusu be so. yoğun Many high yerleşim density bölgelerinin residential areas birçoğu, in Europe, yukarıda Japan belirtilenin North aksine America güvenli are olup bu şehirlerde yaşayan vataşlar fırtına indeed safe, protect citizens from storms ve depremlerden korunmaktadır. Diğer bir quakes. This is not the case of an increasing deyişle bu sorun gecekondu tarzı yerleşim yerlerinde number of görülmektedir. informal settlements. 21. yüzyılın By the ortalarına middle of gelindiğinde, the 21st century, gelişmekte the total olan urban dünyanın population toplam of the kent developing nüfusunun world ikiye is katlanması expected to beklenmektedir (2005 in number, 3 yılında increasing 2.3 milyar from olan 2.3 kent billion nüfu- in more than double 2005 sunun, 3 to billion yılı itibariyle in Nearly milyara three ulaşması quarters of beklenmektedir.) the urban population Kent nüfusunun most of neredeyse the largest dörtte üçlük kısmı ve en büyük şehirlerin cities are now in low- middle-income nations: büyük kısmı düşük ve orta gelir düzeyine sahip a sevenfold increase since the 1950s 4. uluslarda bulunmaktadır: 1950 li 4 yıllardan beri nüfus yedi kat artmıştır. Weak urban governance Yetersiz Şehir Yönetimi How this large rapidly growing urban population Bu büyük ve is served giderek daha governed da büyüyen have kent major nüfusuna implications nasıl hizmet for development, verildiği nasıl for reducing yönetildiği, disaster kalkınmanın risk. In high-income ve afet riskinin nations, azaltılmasının en büyük göstergeleridir. a comprehensive web of infrastructure Gelir düzeyi yüksek olan uluslarda, altyapı ve institutions help reduce risks from disasters kurullar ağının kapsamlı olması, afetlerden kaynaklanan disaster impacts. riskleri Urban ve afetlerin populations etkilerini there take azaltmaya for granted yardımcı that olmaktadır. they have institutions, Bu bölgelerde infrastructure, yaşayan şehir services nüfusunun, kendilerini regulations şiddetli that protect hava koşulları, them from seller, disasters yangınlar including ve teknolojik extreme weather, kazalar gibi floods, afetlerden fires koruyacak technological kurumlarının, accidents. These altyapılarının, institutions hizmetlerinin also supply everyday ve yönetmeliklerinin olduğu düşünülür. needs: health care services integrated with emergency services sewer drainage systems that Bu kurumlar ayrıca acil servis hizmetlerini serve de içeren daily sağlık requirements hizmetleri but ve also günlük can cope hizmet with veren ama aynı zama fırtına olması hâlinde herhangi bir sorun olmadan çalışmaya devam eden kanalizasyon ve drenaj sistemleri gibi storms. But only a very small proportion of urban gündelik ihtiyaçları da karşılar. centres in low- middle-income nations have a Fakat comparable düşük veya web orta of institutions, düzeyde gelire infrastructure, sahip services olan uluslarda regulations. bulunan şehirlerin In cases of yalnızca poor urban governance, küçük bir kısmının local bunlarla authorities yarışabilecek are unable bir to provide kurum, altyapı, infrastructure, hizmet ve services yönetmelik or safe ağı l for bulunmaktadır. housing. A weak Şehir yönetiminin poorly- resourced zayıf olması local hâlinde government yerel yönetimler, that lacks altyapı investment imkânları sunamaz, hizmetler veremez ve vataşlar için capacity competence that is not engaged güvenli yaşam alanı imkânı sunamaz. Yatırım in kapasitesi participatory ve yetkinliği strategic bulunmayan, urban kaynakları spatial zayıf olan planning ve gecekondu behalf mahallelerinde of low-income citizens yaşayan in düşük informal gelirli settlements, vataşlarına will yönelik not embrace katılımcı ve the stratejik challenge bir kentsel of resilience, ve konumsal will bir increase planlama the yapmayan vulnerability yerel yönetimler, of much of afetlere the urban dayanıklılık population. sorununa Cities bir çözüm such as bulamaz Mumbai ve şehirlerde Bangalore yaşayan have a nüfusun high proportion bu sorundan of daha fazla zarar görmesine neden olabilir. people living in slums or informal settlements Bombay ve Bangalore gibi şehirler, temel without hizmetlerin basic bile services. götürülmediği But these gecekondu cities certainly mahallelerinde have enough yaşayan prosperity çok sayıda insana to address such ev sahipliği issues yapmaktadır. thanks to the Ama central bu government şehirlerin which yerel yönetimleri, has allocated merkezi a very large yönetimin capital şehir sum to support yönetimini city desteklemek governments. adına oldukça büyük sermaye ayırması sayesinde, bu tür sorunları Unplanned çözecek refaha urban sahiptir. development Şehirlerin Plansız Şekilde Kalkınması Challenges posed by the rapid growth of many cities Çok sayıda the şehrin decline hızla of büyümesi others, the ve expansion diğer of şehirlerin the informal geride sector kalması, the yasadışı role of sektörün cities in both genişlemesi causing ve şehirlerin mitigating iklim climate değişikliğine change, all require sebep olma strong ve urban iklim planning değişikliğini systems. azaltma Many cities konusunda in Latin üstlendikleri America, Africa roller, şehir Asia planlama have doubled sistemlerinin their güçlü size in olmasını less than gerektirmektedir. Latin 30 years. UN- HABITAT projected Amerika, Afrika that by ve 2015, Asya da 12 of bulunan the birçok şehir, 30 yıldan az bir süre zarfı içerisinde 15 largest cities worldwide will be in developing büyüklüklerini ikiye katlamışlardır. UN-HABITAT, countries yılı itibariyle Much of dünya the urban üzerindeki expansion en takes place büyük outside 15 şehirden the official 12 sinin gelişmekte legal frameworks olan of ülkelerin building şehirlerinden codes, l use olacağını regulations öngörmektedir. Şehirler genellikle Existing planning inşaat kanunlarına, instruments arazi l transactions. are kullanım often unrealistic. yönetmeliklerine Sustainable ve arazi urbanization işlemlerine requires ilişkin resmî comprehensive yasal çerçevelerin steps to manage dışında risk genişlemektedir. Mevcut planlama araçları, emergency plans; to enforce urban planning genellikle gerçekçilikten uzaktır. Sürdürülebilir şehircilik risk ve acil durum planlarının regulations building codes on the basis of realistic yönetilmesine stards, ve fakir without halkı excluding göz ardı the etmeksizin poor. gerçekçi startlarda geliştirilecek şehir planlama yönetmeliklerine ve inşaat kanunlarına ilişkin olarak atılması gereken kapsamlı adımları gerektirmektedir. 3 UN-HABITAT (2009),, Earthscan, London Sterling, VA. 4 Satterthwaite, David (2007),, Human Settlements.

9 Gelir Düzeyi Düşük Olan Lack Vataşlara of available Uygun l Arazi for Bulunamaması low-income citizens Şehirlerde yaşayan fakir halkın büyük kısmı Most of the urban poor are more exposed tehlike ve felaketlere daha fazla maruz to kalmaktadır hazards çünkü disasters bu kişiler because çoğu they zaman live in informal temel hizmetlerin settlements bile on verilemediği unsafe sites where güvensiz basic services bölgelerde are often kurulmuş lacking. gecekondu Currently, mahallelerinde yaşamaktadır. lives in poverty Hâlihazırda, in the %40 ı developing Afrika da one in four households world, bulunan 40% şehirlerde being in African olmak üzere, cities. In gelişmekte the developing olan ülkelerde world, her 25 dört to 50% haneden of the biri people yoksulluk çekmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde live in informal settlements or slums in around urban nüfusun %20 si ila %50 si şehir merkezlerinin centres, yakınında kurulmuş these this olan number gecekondu is are growing mahallelerinde million yaşamakta people per year olup 6. bu rakam her yıl 25 by 25 milyon artmaktadır 6. Inappropriate construction Uygunsuz Yapılar Inappropriate construction puts millions needlessly Binaların uygunsuz in danger. şekilde Many die yapılması or are seriously milyonlarca insanın injured when buildings hayatını tehlikeye collapse after sokmaktadır. earthquakes, Binaların deprem, heyelan, fırtına, sel baskını lslides, severe storms, flash floods ve tsunami gibi bir afet karşısında yıkılmasıyla tsunamis. çok sayıda Up insan to 80% hayatını of deaths kaybedebilir from natural ya da disasters ciddi şekilde occur yaralanabilir. in buildings that İstatistiklere collapse during göre, earthquakes, doğal afetlerden according kaynaklanan to available ölümlerin statistics. %80 i depremler esnasında çöken binalardan Building kaynaklanmaktadır. codes regulations set minimum stards for safety, including for fire protection Birçok ülkenin inşaat resistance kanunları to natural ve yönetmelikler, yangından korunma ve doğal hazards in many countries. Building practices the tehlikelere karşı dayanıklılık da dâhil olmak enforcement üzere güvenliğe of the yönelik regulations asgari are startları essential are belirlemektedir. often the missing İnşaat link. çalışmaları Cutting of yapılması costs, lack ve of yönetmeliklerin incentive or distorting uygulanması incentives, gerekli coupled olmakla with birlikte corruption, genellikle are yönetmelikler the main reasons uygulanmaz. why even well-designed Maliyetlerin azaltılması, buildings may teşviklerin collapse. olmaması Informal settlements veya çarpıtılması illegal yozlaşma or non-engineered ile birleştiğinde uygun şekilde tasarlanmış binaların bile constructions shelter the greater part of city çökmesinin sebebi hâline gelebilir. Gelişmekte dwellers in developing countries. Even if they olan ülke vataşlarının büyük kısmı kaçak have yerleşim money, yerleri people ile yasa with dışı no olarak property veya rights or insecure mühendisliğe tenure tabi will olmadan not invest inşa safe edilmiş structures or meskenlerde improvements. yaşamaktadır. Parası olsa dahi mülkiyet hakkı ya da kullanım hakkı olmayan Upgrading bu kişiler, daha critical güvenli infrastructure yapılar veya public geliştirme buildings çalışmaları would için yatırım be a minimum yapmaz. requirement for sustainable urbanizations resilience. Safe Kritik altyapının ve kamu binalarının schools hospitals would provide necessary iyileştirilmesi, sürdürülebilir şehircilik ve shelter dayanıklılık services. çalışmalarının Storm asgari drainage bir would şartı reduce olacaktır. floods Güvenli lslides okullar ve - hastaneler at low gerekli cost. olan barınak ve hizmetleri sunacaktır. Yağmur suyu drenajı sel baskınlarını ve heyelanı düşük bir Concentration maliyet ile önleyecektir. of economic assets Mali Economic Varlıkların growth has Toplanması been fastest in coastal regions near large navigable rivers, at risk Ekonomik from flooding, büyümenin sea level rise en hızlı gerçekleştiği extreme weather yerler events sel, which deniz could seviyesinin become more yükselmesi frequent ve sert hava intense koşulları due to yaşanması climate change. riskinin Economic gözlemlendiği assets ve tend iklim to be değişikliğiyle clustered in bu large risklerin cities. Disasters daha da sıklaşacağı kıyı bölgeler ve deniz taşıtlarının there can have devastating effects on the local seferlerine uygun nehir bölgeleridir. Mali national economy, as well as in lost lives varlıklar, genellikle büyük şehirlerde toplanır. Bu severe büyük injuries, şehirlerde such as afetlerin during the yaşanması, Great Hanshin yerel ve Awaji ulusal earthquake ekonomi that üzerinde destroyed yıkıcı the bir port etkiye sebep much of olabileceği the city of gibi Kobe can in Japan, kaybına in ve ciddi Kobe yaralanmalara City has recovered da yol completely açabilir. Bu tür has bir since afet, put 1995 in place yılında a comprehensive Japonya nın Kobe innovative şehrinin set büyük of bir policies kısmını ve actions limanını to deal yerle with bir disaster eden Büyük risk. Hanshin Awaji depremiyle gerçekleşmiştir. Kobe şehri, bu depremin ardından yaralarını tamamen Ecosystems sarmış decline ve afet riskleri ile ilgili bir dizi kapsamlı ve yenilikçi politika ve eylemi yürürlüğe Ecosystems sokmuştur. provide substantial benefits services to cities local governments. Yet Ekosistemlerin as a result of unplanned Azalması urban development economic growth, many ecosystems Ekosistemler have been significantly hem şehirlere altered hem de yerel exploited, yönetimlere leading to a önemli dangerous faydalar imbalance. sağlamakta Squatter ve hizmetler sunmaktadır. Fakat şehirlerin encroachment on waterways a shortage planlanmaksızın gelişmesi ve ekonomik of appropriate büyüme sebebiyle drainage birçok systems ekosistem have exposed önemli many urban ölçüde areas değişikliğe to flash floods. uğramış Deforestation ve suistimal edilmiş, has led to bu hillside da dengenin erosion, tehlikeli making bir people şekilde bozulmasına vulnerable to sebep lslides olmuştur. triggered Su yollarının by heavy rains, toprağına the use girilmesi of concrete ve uygun has changed drenaj the sistemlerinin of soil to eksikliği absorb sebebiyle flash floods. çok 60% sayıda of ecosystem şehir sel capacity altında services kalmıştır. are in decline Ağaçların while yok consumption edilmesi, yamaç is erozyonuna sebep olmuş, buralarda yaşayan increasing at a rate of more than 80% 7. Fewer insanları yoğun yağmurlar ile tetiklenen heyelan than half tehlikesine of the cities açık in hâle the getirmiş world have ve urban beton environment kullanımı plans toprağın 8. sel suyunu emme kapasitesinde değişikliğe sebep olmuştur. Ekosistem hizmetlerinin %60 ı azalmakta olup tüketim %80 den fazla artmaktadır 7. Şehirlerin yarısından azında şehir çevre planı bulunmaktadır 8. Prijavite Sign up se today danas to da make ucinite your svoj grad city otpornim resilient na to katastrofe disasters Şehrinizi dirençli hâle getirmek için hemen bugün aramıza katılın! 6 International Strategy for Disaster Reduction (ISDR) (2009),, United Nations, Geneva. 7 Millennium Ecosystem Assessment (2005),. Isl Press, Washington D.C. 8 Alber, Gotelind Jolls, Nigel (2009), Cities, their energy use, washing lines,, Volume 1 Issue 4, pp

10 My City Şehrim is Getting Hazırlanıyor! Ready Facts Gerçekler Figures ve Rakamlar Şekil 3: Tehlike Türüne Göre Büyük Şehirlerde Yaşanan Afetlere İlişkin Örnekler Figure 3: Examples of major city disasters per hazard type Tropical cyclone - October 1998 Tropik Honduras Hortum Ekim 1998 Honduras Tegucigalpa ve kıyı coastal bölge area Ölüm: Deaths: ,600 Etkilenen No. of Affected kişi sayısı: People: ,112,000 Milyon Estimated Dolar Economic Cinsinden Tahmini Ekonomik Damage in Hasar: US$ million: 3,793.6 Volkanik Volcanic Patlama eruption Haziran - June Montserrat - Plymouth - Plymouth Ölüm: Deaths: Etkilenen No. of Affected kişi sayısı: People: ,000 Milyon Estimated Dolar Economic Cinsinden Tahmini Ekonomik Damage Hasar: in US$ 8 million: 8 Sıcak Heat Hava wave Dalgası - August Ağustos Fransa France - Paris - Paris Ölüm: Deaths: ,490 Etkilenen No. of Affected kişi sayısı: People: - N.A. Milyon Estimated Dolar Cinsinden Economic Tahmini Ekonomik Damage Hasar: in US$ million: 4,400 Lslide - September 1995 Heyelan Hindistan India - Kulla Kulla (Himachal (Himechal Pradesh) Pradesh) Ölüm: Deaths: Etkilenen Estimated kişi Economic sayısı: - Milyon Damage Dolar in US$ Cinsinden million: Tahmini 1,100,000 Ekonomik No. of Affected Hasar: People: N.A. Kuraklık Drought - Şubat-Ağustos February August Çin China Jiangxi - Jiangxi, ve Hunan Hunan provinces Ölüm: Deaths: ,000 Etkilenen No. of Affected kişi sayısı: People: ,000,000 Milyon Estimated Dolar Economic Cinsinden Tahmini Ekonomik Damage in Hasar: US$ - million: N.A. Earthquake - January 1995 Deprem Ocak 1995 Japonya Japan - Kobe-Osaka Kobe-Osaka region Bölgesi Ölüm: Deaths: ,297 Etkilenen No. of Affected kişi sayısı: People: ,636 Milyon Estimated Dolar Economic Cinsinden Tahmini Ekonomik Damage Hasar: in US$ million: 100,000 Sel Flood/flashflood Ani Sel Baskını - December Aralık Venezuela - Caracas Federal Federal district Bölgesi Caracas Ölüm: Deaths: ,000 Etkilenen No. of Affected kişi sayısı: People: ,635 Milyon Dolar Cinsinden Tahmini Ekonomik Estimated Hasar: Economic Damage in US$ million: 3,160 Tsunami Tsunami - Aralık December EndonezyaBa Indonesia - Ba Aceh Aceh Ölüm: Deaths: ,5708 Etkilenen No. of Affected kişi sayısı: People: ,898 Milyon Estimated Dolar Economic Cinsinden Tahmini Ekonomik Damage in Hasar: US$ million: 4,451.6 Yangın Wild fire Şubat - February Avustralya Australia - Victoria/New / New South South Wales Wales Ölüm: Deaths: Etkilenen No. of Affected kişi sayısı: People: ,070 Milyon Damage Dolar in US$ Cinsinden million: Tahmini 8,000 Ekonomik Hasar: Kaynaklar: Sources: Afet Epidemiyolojisi Centre for Research Araştırma on Epidemiology Merkezi (CRED) of Disasters (2009), (CRED) Birleşik (2009); Devletler U S Department İçişleri Bakanlığı, of the USGS Interior, tarafından USGS Fact yayınlanan Sheet FS 103 özet 01. no.fs pdf Note: These figures often encompass urban areas outside the actual city boundaries up to entire regions. Not: Bu rakamlar genellikle, gerçek şehir sınırlarının dışında kalan şehir alanlarını kapsamaktadır.

11 En Ten Kalabalık most populous 10 Şehir cities ve Bu Şehirlerin associated Afet Riskleri disaster risk Şehir City Population Nüfus (Milyon) (million) Disaster Afet Riski risk Earthquake Volcano Storms Tornado Flood Sturm surge Deprem Volkan Fırtına Hortum Sel Fırtına Dalgası Tokyo 35.2 x x x x x Meksiko Mexico City 19.4 x x x New York 18.7 x x x São Paulo 18.3 x x Bombay Mumbai 18.2 x x x x Delhi 15.0 x x x Şangay Shanghai 14.5 x x x x Kolkata 14.3 x x x x x Istanbul Jakarta x x Jakarta Buenos Aires x x x x Şehirleşmede Global trends Küresel in urbanization Eğilimler Region Bölge Şehir Urban Nüfusu population Şehir Percentage Yüzdesi urban Dünya World Daha More Gelişmiş developed Bölge region Daha Less developed Az Gelişmiş Bölge region Afrika Africa Asya Asia Avrupa Europe Latin Amerika America ve Karayipler the Carribean Kuzey North Amerika America Okyanusya Oceania

12 My City Şehrim is Getting Hazırlanıyor! Ready Facts Gerçekler ve Figures Rakamlar Şehirler Not only yalnızca are cities üç milyardan home to fazla over insana three ev billion sahipliği people, yapmakla but they kalmaz are the aynı economic zama toplumumuzun engines of our societies işleyen ekonomi account motorları for most olarak nations görev yaparlar. wealth. Birçok In fact, ulusun most da refah of the düzeyinin global GDP bir göstergesi of US$ 39.4 sayılırlar. trillion Aslına (2007 bakılırsa figure, 39.4 in trilyonluk constant (Amerikan 2000 US$) is generated doları cinsinden) in urban küresel anlamda environments. 10 gayrı safi yurt içi hasılanın büyük kısmı şehirlerden elde edilmektedir 10. Projected Mega Şehirlerde losses from Yaşanması earthquakes Beklenen megacities... in Kayıplar Istanbul: A İstanbul da large earthquake yaşanacak in Istanbul şiddetli is would bir be deprem expected sonucunda to kill 40,000 persons, bin kişinin injure canını 200,000 kaybetmesi, leave 200 a binkişinin staggering yaralanması 400,000 households ve 400bin hane need halkının of shelter. evsiz About kalması 40,000 beklenmektedir. buildings would Yaklaşık be uninhabitable 40 bin bina yaşanamaz or suffer total hâle collapse gelecek through veya yerle pancake bir olacaktır. type failure. 300 binbinada Another 300,000 ise ciddi more hasarlar would have meydana moderate gelecektir. to severe Binalardan damages. The kaynaklı direct hasarlar 11 milyar losses dolar due civarında to building olacaktır. damage alone would monetary add up to US$ 11 billion. Teheran: Kuzey Tahran ve Moşa fayları, Tahran ın kuzey kısmında yer almakta olup Ray Fayı Tehran: The North Tehran Mosha faults da şehrin güney sınırında yer alır ve bu faylar situated towards the northern side of Greater sırasıyla 7.2 ve 6.7 şiddetli depremler üretebilecek kapasiteye sahiptir. JICA-CEST Tehran the Ray Fault on the southern limits of the city have the potential to generate Mw= 7.2 kapsamında öne sürülen deprem senaryolarına 6.7 respectively. This, according to the earthquake göre faylardan herhangi birinin hareket etmesi scenarios developed under the JICA-CEST, binila 380 bin arasında kişinin ölümüne 2000, sebep could olabilir produce çünkü a mevcut death toll yapılar of 120,000 afetlere to karşı 380,000 dayanıksızdır. if either of the two faults were to move, because of the vulnerability of existing structures. Bombay: Yapılan çok sayıda çalışmada Mumbai: Bombay da Several bulunan studies en hassas suggest unsurlardan that one of the most birinin vulnerable bu şehirde elements bulunan exposed binalar in olduğu Mumbai belirtilmekte, building stock, bu durum which da certainly Bombay da contributes yaşayan to nü- is its the fus increasing için riski artırmaktadır. risk of its population. Tamamiyle The Mumbai şehirlerden region oluşan is Bombay entirely urban bölgesinde the bulunan building binalarda stock exhibits farklı teknolojiler a rich mix of gözlemlenmektedir. several different technologies. Bu şehirde A gerçekleşecek moderately low ve earthquake diğer depremlere intensity oranla level kısmen of VII (MSK daha scale) düşük in olan the city VII seviyesinde could produce (MSK a death ölçeği) toll bir of 34,000 deprem, if it sabahın was to happen erken saatlerinde early in the gerçekleşmesi morning. The hâlinde, 34 bincan kaybına sebep olacaktır. Sel flood risk is high. riski yüksektir.. Kathmu City: A large influx of migrants has Kathmu: Şehrin yoğun göç alması sebebiyle increased pressure on the local authorities to yerel yönetim, göç eden kişiler için mesken kurma provide housing basic services. The old part of ve temel hizmetleri sağlama konusunda baskı town is particularly vulnerable due to: a) poor living altındadır. Kasabanın eski kısmı özellikle tehlikelere açıktır conditions in high çünkü density a) İnsanların neighbourhoods, yoğun olarak b) yaşadığı poor capacity mahallelerde of the buildings yaşam şartları to withst oldukça seismic kötüdür, forces, b) Binaların c) narrow sismik roadways güçlere that dayanacak limit access in kapasitesi an emergency düşüktür, response, c) Yollar dar d) limited olduğundan water acil provision bir durum along olması with h3âlinde intricate ulaşım electrical zordur, installations d) Su where tedariği fires kısıtlı can ve easily elektrik take tesisatı hold 9. çetrefillidir. Bu In durum small da yangınlara urban centres davetiye çıkarmaktadır 9. Küçük Şehir Merkezlerinde Many people in Africa, Asia Latin America live in tens of thouss of small urban centres in hundreds Afrika, Asya of thouss ve Latin Amerika da of large villages yaşayan that have several çok sayıda thous insan küçük inhabitants şehir merkezinde that might also ve binlerce be considered insana as ev small sahipliği urban yapan centres. ve bu The extent nedenle to de which küçük their şehir populations merkezleri face sayılabilecek disaster needs büyük consideration köylerde hayatlarını especially sürdürmektedir. given the overconcentration Özellikle de büyük in the ve literature mega şehirlere on large bu cities kadar or mega-cities. odaklanılmasının Far more ardından, people buralarda live in small yaşayan urban centres nüfusun in afetlerle low- karşılaşma middle-income ihtimallerinin nations than göz önünde bulundurulması gerekmektedir. in mega-cities. Düşük veya orta seviyede gelir düzeyine sahip uluslarda insanların büyük bir kısmı mega Some of Turkey s biggest builders have readily şehirlerde değil küçük şehir merkezlerinde admitted to using shoddy materials bad yaşamaktadır. practices in the urban construction boom. In an interview Türkiye nin in en 2009 büyük with inşaat the Turkish firmaları, publication şehirdeki Referans, inşaatların a billionaire yapımı esnasında Turkish developer kalitesiz materyal described how ve kötü in the işçilik 1970s, kullıklarını salty sea s kabul etmişlerdir. scrap iron 2009 were yılında routinely Referans used isimli in buildings bir Türk made yayınında of reinforced yapılan bir concrete. mülakatta, At milyarder that time, bir this Türk was the best yatırımcı, material, 1970 li he said, yılları according anlatmış to ve a betonarme translation of binalarda the interview. tuzlu deniz Not just kumunun us, but all ve companies hurda demirin düzenli doing olarak the same kullanıldığından thing. If earthquake bahsetmiştir. were occurs O zama in Istanbul, bunlar not en even iyi materyallerdi, the army will be sadece able to biz get değil in. bütün şirketler aynı şeyi yapıyordu. İstanbul da bir deprem olursa ordu bile Source: giremez. In megacities, rubble in waiting ; Millions are put at risk by flimsy housing built in populous quake Kaynak: zones, In megacities, by Andrew C rubble Revkin, in International waiting ; Millions are put at risk by flimsy housing built Herald Tribune, 26 February in populous quake zones, by Andrew C Revkin, International Herald Tribune, 26 February Earthquakes Megacities Initiative (2010), Megacities Disaster Risk Management Knowledge Base (MDRM-KB), 10 Development Data Platform (DDP) (2008), Population data: UN Population Division, Development Data Group World Population Prospects, Revision, World Bank, Washington D.C.

13 photo ville photo petite ville Each Çok sayıda year 25 insan, million tehlikeli more people are topraklar, living in bayırlar slums ve taşkın informal ovalarüzerinde kurulmuş settlements gecekondularda which ve are kaçak often built on yerleşim unsafe yerlerinde l, unstable yaşamaktadır. slopes Bu bölgelerde yaşayan kişi sayısı her yıl 25 milyon artmaktadır. Eight of the ten most populous cities in the world are threatened by earthquakes, six flood out of ten are vulnerable plains. to storm surge tsunami waves 2. UNHABITAT, 2010 State of the World s Cities report. UNHABITAT, 2010 Dünya Şehirlerinin Durumu Raporu Sign Şehrinizi up dirençli hle today getirmek to make için hemen bugün your city resilient aramıza to disasters katılın! cuote bidonville Slums in Colombia Slums in Colombia

14 My City Şehrim is Getting Hazırlanıyor! Ready What Afete Karşı is a Disaster Dayanıklı Resilient Şehir City? Nedir? Some Bazı Tanımlar definitions There Bir şehri are afetlere a number karşı of daha actions dirençli that local hâle governments, getirmek için yerel citizens yönetimlerin, the private vataşların sector can ve undertake özel sektörün a yapabileceği city more resilient. birçok eylem Natural bulunmaktadır. hazards will always Farklı occur büyüklük in different ve şiddetteki magnitude doğal afetler severity, her zaman but to make ortaya çıkabilir fakat bu doğal afetlerin bir yıkım doğurması gerekmez. Peki sizin şehriniz hazır mı? they do not need to turn into devastation. Is your city ready? A Afetlere disaster Dirençli resilient Bir city: Şehirde Is İnsanlar, one where kapasite people ve kaynakları participate, doğrultusunda decide yerel plan yönetimler their city together ile birlikte with kendi the şehirlerinin local yönetimine government katılır, authorities, şehirleri hakkında based kararlar on their alır capacities ve planlar yaparlar; resources Has Tüm grupların a competent katılımılıyla accountable sürdürülebilir local şehircilik government hizmeti that sunan caters yetkin for ve sustainable güvenilir bir yerel yönetim urbanization bulunur; with participation from all groups Is Nüfusun one where tamamının many yaşadığı disasters evlere are avoided ve mahallelere because altyapı the whole (borulu population su sistemi, lives iyi bir in sıhhi homes tesisat ve drenaj neighborhoods sistemi, tüm served hava şartlarına by good uygun infrastructure yollar ve (piped elektrik) water, ve hizmetler good sanitation (sağlık hizmetleri, drainage, okullar, all-weather çöplerin toplanması, roads, electricity) acil durum services hizmetleri) (health götürüldüğü care, schools, için afetlerin garbage büyük collection, kısmının bir sorun hâline gelmeden çözümlenebilir; ayrıca nüfusun tamamı akla yatkın inşaat kanunlarına göre emergency services), in structures that meet sensible building codes, without the need for yapılır. Başka herhangi bir arazi uygun olmadığı için evler taşkın ovası veya dik yamaçlarda kurulu gecekondu informal mahallelerine settlements yapılmaz; on flood plains or steep slopes because no other l is available Understs its dangers, develops a strong, local information base on hazards İçinde bulunduğu tehlikeleri bilir ve bu tehlikeye maruz kalacak olan ve bu tehlikelere açık olan kişilere risks, tehlike on who ve risklere is exposed göre bilgi who verilir; is vulnerable Has taken steps to anticipate disaster protect assets people, their homes Afetlere karşı hazırlıklı olunması ve insanlar, evler ve mallar, kültürel miras ve ekonomik sermaye possessions, cultural heritage, economic capital is able to minimize physical gibi varlıkların korunması adına adımlar atılmıştırayrıca sert hava koşulları, depremler veya diğer tehlikelerden social losses kaynaklanan arising from fiziksel extreme ve sosyal weather kayıpları events, en aza earthquakes indirecek güce or other sahiptir; hazards Has committed the necessary resources is capable of organizing itself before, during Gerekli kaynaklar bulunmaktadır ve bu tür şehirler doğal afetin meydana gelmesinden önce, after a natural hazard event doğal afet esnasında ve sonrasında organize olabilir; Is able to quickly restore basic services as well as resume social, institutional economic Bu tür bir felaketin ortaya çıkması hâlinde temel hizmetleri kolaylıkla yeniden verebilecek kapasiteye erişir, ayrıca sosyal, kurumsal ve ekonomik faaliyetleri kaldığı yerden devam ettirebilir; activity after such an event Understs that most of the above is also central to building resilience to climate Yukarıda change. bahsedilen noktaların büyük kısmının, iklim değişikliğine karşı direncinsağlanmasında da büyük önem taşıdığı bilinir; Şehirlerde karşılaşılan risklerin azaltılmasında başarılı olmanın önemli faktörlerinden biri şehir yönetimi ile yargıda görev alanlar arasında kurulacak sağlam bir ilişkidir.

15 The cost Afetlere of a disastersafe dirençli hospital bir or hastane health karşı veya facility sağlık is negligible tesisinin when maliyetinin, included tasarım in early aşamasında design considerations. göz önünde For the vast majority bulundurulması hâlinde of new yüksek health bir facilities, meblağ incorporating olmayacaktır. comprehensive Yeni sağlık disaster tesislerinin protection büyük from kısmı earthquake için, tasarım aşamasında weather events deprem into ve hava şartlarından designs from the doğacak afetlere karşı beginning will add korunma önlemlerinin only 4% göz to the önünde total bulundurulması cost 13 toplam maliyeti yalnızca %4 oranında artıracaktır 13. What Şehir is nedir? a city? Bir To ekonomiste an economist, göre a şehir city is ekonomik engine büyümenin for economic gerçekleştiği growth, bir a makine haphazard ve fiziksel an arrangement varlıklar ile muhtemel of physical ödüllerin assets tesadüfi potential şekilde bir araya geldiği bir düzendir. Bir politikacıya veya rewards. To a politician or a planner, a city is a place şehir plancısına göre şehir bir bağlantı noktasıdır ve of yollar, connections: elektrik kabloları, a network su of boruları roads, electrical ve drenajların cables, piped birleştiği water bir ağdır. drains. Şehirde To the yaşayan urban iş workforce, gücüne ve the şehre migrants gelen göçmenlere attracted to göre the city, şehir it bir offers barınak, shelter, safety güvenlik ve a geçim source kaynağıdır. of livelihood. Mal To sahiplerine property owners, developers imarcılara göre planners, şehir, içinde a city is bulundurduğu its housing, its stock barınaklardan ve fiziksel varlıklardan oluşmaktadır. of physical assets. To someone who lives in a city Şehirde yaşayan bir kişiye göre şehir, yukarıda belirtilenlerin that includes yanında all of the fiziksel above kültürel many bir more - meydan, a city is a siyasi physical özgürlük cultural noktası, arena, kültürel a place ve fikrî of political yaşamın freedom, kaynağı a olma source özelliği of cultural gösterir. Fakat intellectual vitality. bunların And tamamı all of this bir fırtına is at risk dalgası, from a hortum, storm surge, volkan a patlaması cyclone, a veya catastrophic saatte volcanic kilometre eruption, hızla or şehrin a set üzerinde kurulu olduğu temel kayaya yaklaşan bir of powerful earthquake waves racing through the dizi deprem olması halinde büyük bir risk altına bedrock girer. at 7,000 kilometres an hour. Resilience Dirençlilik, means tehlikelere the ability maruz of kalan a system, bir sistemin, topluluğun or society veya exposed toplumun, hazards bu tehlikeye to resist, community absorb, zamanında accommodate ve etkili bir to şekilde recover dayanabilmesi, from the bu tehlikenin etkisini azaltması, tehlikeye bir effects of a hazard in a timely efficient manner, şekilde uyum sağlaması ve tehlikeden korunması including anlamına through gelmektedir. the preservation Bu ancak temel yapıların restoration of koruma its essential altına basic alınması structures ve restore etmesiyle functions 11. mümkündür 11. Sustainable urbanization is understood as Sürdürülebilir a process which şehircilik, promotes an sürdürülebilirliğin integrated, sosyal, ekonomik ve çevre yle ilgili yapı taşlarına gender-sensitive pro-poor approach to the ilişkin entegre, cinsiyete duyarlı ve fakirlere yönelik bir süreç social, economic olarak algılanır. environmental Aslına bakıldığında pillars of sustainability. katılımcı planlama It is based ve karar on participatory alma süreçlerine planning ve kapsayıcı decision bir making yönetime processes, dayanır. Sürdürülebilir inclusive governance. şehirciliğin ilkeleri More specifically, şu şekilde sıralanabilir the principles 12 : of sustainable urbanization involve 12 : (i) Erişilebilir ve fakir halkın yanında olan altyapılar, hizmetler, mobilite ve barınak imkânları, (i) Accessible pro-poor l, infrastructure, services, (ii) Sosyal anlamda kapsayıcı, cinsiyete duyarlı, mobility sağlıklı ve housing; güvenli gelişim, (ii) (iii) Socially Çevresel inclusive, anlamda gender dayanıklı sensitive, ve healthy karbon-etkin safe development; inşaatların yapılması, (iii) (iv) Environmentally Katılımın sağlığı sound planlama carbon-efficient ve karar built alma environment; süreçleri, (iv) (v) İyi Participatory yapılan işi planning ve geçim kaynaklarını decision making destekleyen hareketli ve rekabetçi yerel ekonomiler, processes; (v) Vibrant competitive local economies promoting (vi) Şehir içerisinde ayrımcılığın önlenmesi ve decent work livelihoods; herkese eşit haklar sağlanması, (vi) Assurance of non-discrimination equitable rights (vii) Dirençliliğin sağlanması için yaşanılan to sıkıntıların the city; ve değişikliğin etkin bir şekilde (vii) yönetilmesi Empowering amacıyla cities şehirlerin communities ve toplumların plan for güçlendirilmesi effectively manage (UN-HABITAT, adversity 2009 change- Dünya to build Şehir Kampanyası) resilience. (UN-HABITAT World Urban Campaign, 2009) Haziran 2009 da gerçekleştirilen Afet Risklerinin Azaltılmasına yönelik Küresel Platformun The second session of the Global Platform for Disaster ikinci oturumunda Risk Reduction Hyogo in June Eylem 2009 Çerçevesinin highlighted targets uygulanmasına for the implementation ilişkin hedefler of vurgulanmıştır. the Hyogo 2011 yılı itibariyle mevcut eğitim ve sağlık Framework for Action. By 2011 national tesislerinin güvenliği ulusal değerlendirmelere assessments tabi tutulmalı of the ve 2015 safety yılı of itibariyle existing education afetlere eğilimli health bölgelerde facilities should daha güvenli be undertaken, okullar ve by hastaneler yapılmasına ilişkin somut eylem 2015 concrete action plans for safer schools planları geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Yine hospitals 2015 yılı should itibariyle, be developed afete eğilimli bölgelerde implemented in kurulan all disaster-prone tüm büyük countries. şehirler, kendi By 2015, inşaat all major ve arazi kullanım kanunlarına afet riskinin azaltılmasına cities yönelik in disaster-prone önlemleri koyarak areas uygulamaya should include enforce başlamalıdır. disaster Bunların risk reduction yanı sıra measures ulusal risklerin in their building değerlendirilmesine, l use codes. belediyelere Targets ait were afetten also kurtulma planlarına, erken uyarı sistemlerine, proposed sulara ilişkin for national risklere risk ve inşaat assessments, kanunlarının municipal disaster yürürlüğe recovery konmasına plans, early ilişkin warning hedefler systems, de water önerilmiştir. risks, the enforcement of building codes. Haiti, 2010 Depremi Haiti, Earthquake United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) (2009), UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction, UNISDR, Geneva. 12 UN-HABITAT (2009) World Urban Campaign 13 WHO, PAHO, UNISDR (2008), World Disaster Reduction Campaign Hospitals Safe from Disasters.

16 My City Şehrim is Getting Hazırlanıyor! Ready TEN-POINT KONTROL LİSTESİ: CHECKLIST ŞEHİRLERİ ESSENTIALS DİRENÇLİ FOR HÂLE MAKING GETİRMEK CITIES İÇİN KULLANILACAK RESILIENT 10 TEMEL MADDE The Bu kampanya, campaign Şehirleri proposes Dirençli a checklist Hâle Getirmek of Ten için Essentials Kullanılacak for 10 Making Temel Madde ye Cities Resilient ilişkin bir that kontrol can listesi be de implemented sunmaktadır. Bu by kontrol mayors listesi, belediye local governments. başkanları yerel The yönetimler checklist tarafından derives from kullanılabilir. the five Bu priorities kontrol of listesi, the afet Hyogo risklerinin Framework azaltılmasında for Action uygulanan : kilit Building niteliğinde the bir Resilience araç olan of Hyogo Nations Çerçeve Communities Eylem Planı nın to (Ulusların Disasters, ve a Toplulukların key instrument Afetlere for Karşı implementing Dirençlerinin disaster Artırılması risk ) reduction. beş Achieving önceliğine dayanılarak all, or even elde some, edilmiştir. of these Bu 10 maddenin ten essentials tamamının will help ya da cities birkaç to tanesinin become hayata more geçirilmesi, resilient. şehirlerin Have your daha City dirençli Council hâlegelmesine local government yardımcı olacaktır. sign up Belediye to this! Meclisinizin ve yerel yönetimin bu maddeleri gözden geçirmesini isteyebilirsiniz! Vataşlardan oluşturulan grupların ve sivil toplum örgütlerinin katılımına dayanarak afet risklerini Put anlamak in place ve azaltmak organization üzere organizasyonlar coordination düzenleyin to underst ve iş birliği yapılmasını reduce disaster sağlayın. risk, Yerel based on anlaşmalar participation yapın. of Tüm citizen dairelerin, groups afet risklerini civil society. azaltma Build ve afetlere local karşı alliances. hazırlıklı Ensure bulunması that all konusundaki rollerini underst anlamalarını their sağlayın. role in disaster risk reduction departments preparedness. Afet risklerinin azaltılması için bir bütçe ayırın ve karşı karşıya oldukları riskleri azaltmak için ev sahipleri, düşük gelirli aileler, toplulukları, iş yerleri ve kamu sektörüne teşvik verin. Assign a budget for disaster risk reduction provide incentives for homeowners, low-income families, communities, businesses the public sector to invest in reducing the risks they face. Maintain Tehlikeler up-to-date ve afetlere karşı data hassas on hazards olan noktalara vulnerabilities, yönelik güncel prepare veriler toplayın, risk assessments risk değerlendirmesi use yapın ve bu risk değerlendirmelerini şehir kalkınma planları ve kararları için bir temel olarak kullanın. these as the basis for urban development plans decisions. Ensure that this information Şehrinizin dayanıklılığına yönelik bu bilgi ve planların kamuya açık olmasını sağlayın ve kamunun the görüşünü plans for alın. your city s resilience are readily available to the public fully discussed with them. Sel drenajı gibi riskleri azaltan kritik nitelikteli altyapıya yatırım yapın. Gerekli olması hâlinde bu tür Invest in maintain critical infrastructure that reduces risk, such as flood drainage, adjusted altyapıları, iklim değişikliği sorunuylabaşa çıkmak üzere değiştirin. where needed to cope with climate change. Tüm okulların ve sağlık tesislerinin güvenliğini değerlendirin ve gerekli olması hâlinde güvenliklerini Assess the safety of all schools health facilities upgrade them as necessary. artırın. Apply Gerçekçi ve enforce risk ile uyumlu realistic, inşaat risk-compliant yönetmeliklerini building ve arazi regulations kullanım ilkelerini l-use uygulayın. planning Düşük gelirli vataşlar için güvenli araziler belirleyin ve uygun olan yerlerde kaçak binaları iyileştirin; principles. Identify safe l for low-income citizens develop upgrading of informal settlements, wherever feasible. Öğrencilere ve yerel halka afet risklerinin azaltılmasına yönelik eğitim ve öğretim hizmetleri verin. Ensure that education programmes training on disaster risk reduction are in place in schools local communities. Şehrinizin hassas olabileceği sel, fırtına dalgası ve diğer tehlikelerin hafifletilmesi için ekosistemleri ve Protect ecosystems natural buffers to mitigate floods, storm surges other hazards to doğal tamponları koruyun. İyi risk azaltma uygulamaları geliştirerek iklim değişikliğine adapte olun. which your city may be vulnerable. Adapt to climate change by building on good risk reduction practices. Şehrinize erken uyarı sistemleri kurun ve acil durum yönetim kapasitenizi geliştirin ve düzenli şekilde Install kamu hazırlık early warning tatbikatı systems yapın. emergency management capacities in your city hold regular public preparedness drills. Herhangi bir afet meydana geldikten sonra, hayatta kalan vataşların ihtiyaçlarını, yeniden After yapılırma any disaster, faaliyetlerinin ensure that merkezine the needs yerleştirin; of the evlerin survivors ve geçim are placed kaynaklarının at the yeniden inşa edilmesi centre de dâhil of olmak reconstruction üzere bu kişilere with support ve toplumsal for them örgütlere, their sorunlara community nasıl cevap verileceğini belirleme ve organizations cevap verme konusunda to design yardımcı help olun. implement responses, including rebuilding homes livelihoods. Sign up Şehrinizi Prijavite today to make se dirençli danas hâle da ucinite your getirmek city için svoj grad otpornim resilient hemen bugün na to aramıza katastrofe disasters katılın!

17 Urban Bir Fırsat risk Olarak reduction Şehirlerdeki as an opportunity Risklerin what are Azaltılması the benefits? Faydaları Nelerdir? Kendi sürdürülebilir şehirleşme çalışmalarının bir parçası olarak afet riskini önceden önlemler Cities alarak that azaltmaya proactively çalışan seek şehirler, to reduce afetlerin disaster ortaya risk, as çıkması part of hâlinde their sustainable vataşlarının urbanization can ve efforts, mal can güvenliklerini benefit greatly sağlamak in the ve following can kayıplarını ways: saved ciddi lives yaralanmaları property in ciddi case şekilde of disaster engellemek with dramatic reduction açısından in oldukça fatalities yararlı serious sonuçlar injuries elde edebilirler. Ayrıca: Protected Kalkınma korunur, development afetlere cevap gains vermede less ve diversion yaraların sarılmasında of city resources şehir kaynakları to disaster daha response az dağılır, recovery Vataşların aktif katılımı ve yerel demokrasi sağlanır, Active citizen participation local democracy Afetler sonucunda yaşanacak kayıpların azalması umulduğundan evlere, binalar ve diğer mallara Increased daha fazla yatırım investment yapılır, in houses, buildings other properties, in anticipation of fewer disaster losses Donanımın iyileştirilmesi, onarım ve yenileme de dâhil olmak üzere altyapıya daha fazla sermaye Increased capital investments in infrastructure, including retrofitting, renovation renewal yatırımı yapılır, Business opportunities, economic growth employment as safer, better-governed cities Daha güvenli olan ve daha iyi yönetilen şehirler, daha fazla yatırım çekeceği için iş fırsatları, ekonomik büyüme ve istihdam olanakları artar; attract more investment Balanced ecosystems, which foster provisioning cultural ecosystem services such as Tatlı su ve eğlence gibi kültürel ekosistem hizmetlerini destekleyen ekosistemler dengelenir, fresh water recreation Sağlık ve refah düzeyi genel anlamda artar, Overall better health wellbeing Daha güvenli okullarda eğitim iyileşir. Improved education in safer schools. The Hyogo Hyogo Çerçeve Framework Eylem Planı nı for Action (Ulusların : ve Toplulukların Building the Afetlere Resilience Karşı of Dirençlerinin Nations Artırılması Communities ) to Disasters The Hyogo Hyogo Çerçeve Framework Eylem for Planı, Action 2006 was yılında, adopted Japonya da, by 168 Member 168 üye States ülkenin in Japan katılımıyla in 2005 kabul to build the edilmiştir. Çerçeve Eylem Planı nın amacı, 2015 yılı itibariyle ulusların ve toplulukların afetlere resilience of nations communities by the year The five priorities are equally important for karşı dayanıklılığının sağlanmasıdır. Bu Çerçeve Eylem Planı nda belirlenen 5 öncelik, şehirler urban settings: için eşit derecede önem taşımaktadır: Make - Şehir disaster uygulamalarında risk reduction afet risklerinin a priority azaltılmasını in urban practices bir öncelik hâline getirin, Know urban risks take actions - Şehirlere ait olan riskleri belirleyerek eylemlerde bulunun, Build - Şehirlere understing ait risklere ilişkin awareness anlayış ve farkındalık of urban oluşturun, risks Reduce - Şehirlere urban ait riskleri risks azaltın, Prepare - Şehrinizi your hazırlayın city ve be harekete ready geçmeye to act hazır olun.

18 My City Şehrim is Getting Hazırlanıyor! Ready The Şehirlerin Making Dirençli Cities Resilient Campaign âgetirilmesi Kampanyası Main Kampanyanın objectives Temel of the Amaçları campaign In Bu this kampanyada, campaign, şehir the genel term olarak city refers kent to alanları urban anlamına areas in general, gelmekte encompassing olup bölgesel, the il düzeyinde responsibility bulunan, of local metropolitan, governments kasaba veya of different köylerde bulunan scales, whether yerel yönetimlerin regional, provincial, sorumluluklarını metropolitan, kapsar. townships or Amaç, 2011 villages. yılına kadar 100 belediye başkanının, Şehirleri The aim Dirençli is to HÂle get Getirmek 100 mayors için Kullanılacak to commit 10Temel Madde den one of the to at least Ten en Essentials az birini gerçekleştirmesini for Making Cities Resilient sağlamak, by 2011; ayrıca to yüzlerce involve yerel hundreds yönetim of ve participating olabildiğince local çok sayıda governments vataşın hastane ve okul as many citizens as güvenliği girişimine possible to pledge katılmasını to join the hospital sağlamaktır. school safety initiative. The Kampanyanın vision of the vizyonu, campaign afetlere is to achieve karşı resilient, sustainable dayanıklı ve urban sürdürülebilir communities. şehir toplulukları oluşturmaktır. The campaign will urge local governments to take action Kampanya now to dâhilinde reduce cities şehirlerin risks to afet disasters. riskini azaltmak üzere yerel yönetimlerin eylemde The bulunması objectives beklenecektir. of the Making Cities Resilient Campaign are threefold, can be achieved Şehirlerin Dirençli Hâ legetirilmesi kampanyasının hedefleri üç kola through building long-lasting partnerships: ayrılmıştırancak uzun süreli ortaklıklar kurularak bu hedeflere ulaşılabilir: Know more Raise the awareness of citizens governments at Daha all levels Fazla of Bilgi the benefits Edinmek of reducing urban risks Şehirlere ait risklerin azalmasından faydalanacak wisely olan vataşların ve her seviyedeki Invest Identify yönetimin budget farkındalığını allocations artırmak within local government funding plans to invest in disaster risk Akıllı reduction Yatırımlar activities Yapmak Afet risklerinin azaltılmasına yönelik faaliyetlere yatırım yapmak üzere yerel yönetim finansmanı Build more safely içerisinden bütçe ayrılması Include disaster risk reduction in participatory urban Daha development güvenli binalar planning yapılması processes protect Katılımcı critical şehir infrastructure kalkınma planları içerisine afet risklerinin azaltılmasına ilişkin önlemlerin de konulması ve kritik nitelikteki altyapının korunması Şehrinizi Prijavite Sign dirençli up se hâlegetirmek today danas to make da için ucinite hemen bugün svoj your grad city resilient otpornim to aramıza disasters na katastrofe katılın! My Şehrim City is Hazırlanıyor! olabildiğince getting ready is a rallying call çok for all sayıda mayors şehri olabildiğince local governments dirençli to hâlegetirmek cities için as tüm possible belediye as resilient başkanlarını as possible. ve It make as many yerel yönetimleri bir araya gelmeye çağırıyor. is also a call for local community groups, citizens, Bu kampanya aynı zama yerel toplum planners, academia the private sector to join örgütlerini, vataşları, şehir plancılarını, akademisyenleri efforts. ve özel sektörü de bu çalışmalra these katılmaya davet ediyor. While the campaign addresses citizens those who Kampanya, live in urban şehirde areas yaşayan who ve şehirleri elect the güvenli decision hâle getirecek makers kararları who can alacak take the karar necessary verci steps to mercileri make their seçen cities vataşlara safer the campaign s yönelik olsa principal da target kampanyanın groups are ana mayors hedef grupları local governments farklı boyutlardaki, cities of farklı different özelliklere sizes, characteristics, sahip, farklı yerlerde locations of kurulmuş risk profiles. ve farklı Mayors risk profilleri local olan governments şehirlerin are belediye the agencies başkanları who ve can yerel take yönetimleridir. action make our Belediye cities safer. başkanları Mobilizing ve yerel these yönetimler, important actors in faaliyette the disaster bulunabilecek risk reduction ve process şehirlerimizi is essential daha to güvenli hâle getirebilecek mercilerdir. Afet making cities resilient. risklerinin azaltılması sürecinde bu önemli aktörlerin mobilize edilmesi, şehirlerin dirençli The campaign slogan has meaning for everyone. hâlegetirilmesi için gereklidir. Whatever the city, the message to reduce risk will Kampanya sloganı herkes için bir şey ifade resonate with all citizens worldwide. For example, etmektedir. Hangi şehir olursa olsun riskin Sao azaltılmasına Paulo is Getting ilişkin Ready! bu mesaj Kobe dünya is Getting çapındaki Ready! tüm vataşlar Istanbul is Getting arasında Ready! yankı Santa uyıracaktır. Tecla is getting Örneğin ready! Sao Paulo Hazırlanıyor! Kobe Hazırlanıyor! İstanbul Hazırlanıyor! Santa Tecla Sign Hazırlanıyor! up to the One Million Safe Schools Hospitals Initiative Bir Milyon Güvenli Okul ve Hastane People Girişimine in unsafe Katılın schools, hospitals health facilities are at the greatest risk when a disaster strikes. Afete güvenli We can olmayan improve the okullarda, safety of hastanelerde schools, hospitals ve sağlık tesislerinde health facilities yakalanan to address insanlar the büyük increasing risk altındadır. risk due İklim to değişikliği climate change ve doğal veya other disasters insan kaynaklı - natural diğer afetler man-made. sebebiyle artan The risklerle One Million başa çıkmak Safe Schools için okulların, hastanelerin ve sağlık tesislerinin güvenliğini artırabiliriz. Bir Hospitals Initiative of the campaign encourages Milyon Güvenli Okul ve Hastane Girişimi, herkesi okul ve hastaneleri daha güvenli yapmaya everyone to make a pledge for a school or hospital to make them safer now. Anyone çağırıyor. Herkes bir katkıda bulunabilir. Daha can make a pledge. Everyone can contribute. güvenli okul ve hastaneler için hizmet veren bir Be an advocate, a leader or a champion for safe avukat, lider veya şampiyon olabilirsiniz. schools hospitals.

19 In recent years, cities around the world are being faced with threats such as large-scale disasters diseases including influenza, we are Son constantly yıllarda, living dünyanın side-by-side her yerindeki with the şehirler, risk of various salgın perils. nezle de In the dâhil midst olmak of such üzere büyük ölçekli felaketler ve afetlerle circumstances, boğuşmaktadır. I believe that Biz de cities çeşitli must tehlikelerle not only dedicate yan yana themselves yaşamaktayız. to their Bu tür own sorunların crisis management ortasında şehirlerin endeavors, kendilerini sadece kendi kriz yönetimlerine but also enhance collaboration with adamaları değil aynı zama komşu şehirler, neighboring ülkeler cities, ve bölgelerle, countries ihtiyaç anında regions birbirlerine to create a system yardımcı in olacakları which bir they iş can birliği help de each kurmaları other gerekmektedir. in times of Geniş ağını kullanıma sunan CITYNET, need. Utilizing its broad network, afet önleme konusunda şehirlerin iş birliğini CITYNET desteklemektedir. is already promoting Şehirlerarası cityto-city cooperation derinleştirmek on the theme ve afetlere ortaklığımızı dirençli of Disaster bir dünya Prevention. kurmak Let için us work birlikte çalışalım. together to further deepen our city-tocity partnerships Hayashi aim for a World Fumiko CITYNET Resilient Başkanı to Disasters. / Yokohama Belediye Başkanı Fumiko Hayashi President of CITYNET / Mayor of Yokohama

20 My City Şehrim is Getting Hazırlanıyor! Ready About Kampanya the campaign Ortakları Hakkında partners The BM Uluslararası secretariat of Afet the Zararlarının United Nations Azaltma International Merkezi (UNISDR) Strategy Sekreterliği, for Disaster Reduction (UNISDR) Şehirleri Dirençli is the coordinator HâleGetirmek of the Kampanyası nın Making koordinatörüdür fakat bu kampanyada yer alan Cities Resilient Campaign , but its şehirler ve yerel yönetimler, yerel, bölgesel ve local, yabancı regional ortaklarıyla international kampanyanın partners yürümesini sağlayan tarafve cities sahipleri local governments niteliğindedir. participating are Kendilerini the drivers bu işe adayan owners çok of the sayıda campaign. belediye A başkanı, number üst of düzey committed kamu mayors, mercileri other ve rol highleveeli olan public yerel figures yönetimler role-model belirlenerek, local UNISDR mod- governments ortaklarına will kampanyayı be identified teşvik etmek help ve uygulamak üzere yardımcı olacaktır. UNISDR its partners to promote implement the campaign. Kampanyanın, Afet Zararlarının Azaltılması Stratejisi ne (ISDR) ortak olan nokta, afet Central risklerinin to ISDR s azaltılmasında partnering yerel initiative yönetimlerin ittifakını is the artırmaktır. spread of Bu local küresel government ittifakın for the campaign alliances aktif üyeleri, for disaster kendi alanlarında risk reduction. kampanyayı Active members teşvik edeceklerdir. of this global Bu üyeler alliance deneyimlerini will become campaign paylaşacak, promoters kampanyanın in their savunulması areas of influence. ve politik-teknik boyutlarına destek verecek ve bir They will draw upon one another s expertise temel oluşturacaktır. as well as provide support give substance to Bilgilerinizi the advocacy, a political technical göndererek bu ittifaka of the katılabilir campaign. ya da dimensions org/campaign adresine üye olabilirsiniz. Join the alliance as a supporter by sending your information BM ye ait çok to: sayıda diğer örgütün, şehir or sign up on birliği the ve website organizasyonunun under (United Cities for Local Governments, ICLEI ve City Alliance) yanı sıra UN-HABITAT kampanyanın kilit görev UN-HABITAT is a key partner in the campaign üstlenen ortaklarından biridir. ISDR sistemine along katılan with Sivil many Toplum other Örgütü UN organizations, ağları ve taban city associations örgütlenmeleri de organizations, bu kampanyaya especially katılmıştır. the United Dirençli Cities şehirplatformları Local Governments, veya çalışma ICLEI kolları, bölgelerde the City gerçekleşecek Alliance. NGO kampanyaları networks grassroots destekleyecektir. organizations that participate in the ISDR system have already signed up. Resilient Şehirleri Dirençli Hâle Getirmek Kampanyası, UN-HABITAT tarafından Cities platforms or task forces will support the campaign in the regions. yürütülen Sürdürülebilir Şehircilik konulu Dünya Şehirleri Kampanyası yla dalişkilidir. Furthermore, Her iki kampanya the Making da aynı Cities ilkelere Resilient bağlı Campaign olup uzun is süreli linked sürdürülebilir to UN-HABITAT s kalkınma World Urban hedefini Campaign taşımaktadır. on Sustainable İletişim araçlarının Urbanization. ve Both kampanyaya campaigns katılan adhere şehirlerin to the same büyük principles, kısmı contributing aynı olacaktır. towards Şehirleri the same Dirençli long-term HâleGetirmek Kampanyası nın amacı, Hyogo goal of sustainable development. Many of the Çerçeve Eylem Planı nın önemli ilkelerinin communication yerel platformauygulanmasını tools participating sağlamaktır. cities will be Bir the sonraki same. adım The Making ise kelimeleri Cities Resilient eylemlere Campaign objective dönüştürmektir. is to ensure that the important principles of the Hyogo Framework for Action are integrated into Şehirlerdeki the local environment. Risklerin Azaltılması The next konulu step is to Asya turn words Bölgesel into Çalışma action. Kolu, Hyogo Çerçeve Eylem Planı nı yerel anlamda uygulamaya ve yerel The yönetimleri Asia Regional dirençli Task hâle Force getirmeye on Urban Risk yönelik Reduction bir rehber has hazırlamıştır. developed Bu a guideline rehber hâlihazırda to implement the şehirlerde Hyogo Framework görev alan locally, memurlar to assist ve çalışma local kolu üyelerince kapasite geliştirme çalışmalarında governments to become resilient. It is already used kullanılmaktadır. Riskin azaltılmasının by desteklenmesine the task force members yönelik in bir capacity başka building planlama efforts aracı da with UN-HABITAT city officials. ve Another UNISDR planning tarafından tool to yürütülen support risk kampanyanın reduction will ortakları be developed tarafından by the geliştirilecektir. partners in the Kapasite campaign, geliştirme led by UN-HABITAT ve eğitim fırsatları, UNISDR. kampanyaya Capacity building katılan ortaklar training ve opportunities şehirler tarafından will be sunulacak provided by ve the kampanya participating süresince geliştirilecektir. partners cities - be developed further during the campaign. Başka çok sayıda küresel ve bölgesel girişimler, bu iki yıllık kampanya boyunca vurgulanacak Many ve şehir other risklerine global ilişkin regional politikalara initiatives yönelik will be highlighted çok sayıda onaylanmış during the two uygulama year campaign kullanıma many açılacaktır. proven practices of urban risk policies will be available on line. Kampanya faaliyetleri ve ortakları hakkında To daha learn fazla more bilgi about edinmek campaign için activities org/campaign adresini ziyaret edebilirsiniz. partners, visit the website at campaign

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

Benim Şehrim Hazırlanıyor!

Benim Şehrim Hazırlanıyor! Şehirler dayanıklı hale geliyor Benim Şehrim Hazırlanıyor! 2010-2015 Dünya Afet Zararlarını Azaltma Kampanyası 2012-2015 Dünya Afet Zararlarının Azaltılması Kampanyası Şehrim www.unisdr.org/campaign hazırlanıyor!

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

Su Enerjisi Yatırımlarında Küresel Eğilimler ve Ulusal Hedefler

Su Enerjisi Yatırımlarında Küresel Eğilimler ve Ulusal Hedefler Türkiye 10. Enerji Kongresi, 27-30 Kasım 2006, İstanbul Su Enerjisi Yatırımlarında Küresel Eğilimler ve Ulusal Hedefler Prof. Dr. Doğan ALTINBiLEK Uluslararası Su Enerjisi Birliği (IHA) Başkanı Su Enerjisi

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri 1 2 3 Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri Özet Dünyada kişi başına düşen günlük hayvansal protein miktarı 1961 ve 2011 yıllarında sırasıyla 19,7 ve 31,8 gramdır. Bu miktarlar 1961

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA)

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) H OECD VERİLERİ IŞIĞINDA DÜNYADA KATMA DEĞER VERGİSİNİN DURUMU * (THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) Yusuf ARTAR (Vergi Müfettişi/Tax Inspector) ÖZ Dünyada ilk olarak

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 C T U I 1 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute IÇINDEKILER Önsöz Simge ve Kısaltmalar Açıklama 1.Sosyoekonomik

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1.

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1. PRELIMINARY REPORT 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1 www.deprem.gov.tr www.afad.gov.tr REPUBLIC OF TUKEY MANAGEMENT PRESIDENCY An earthquake with magnitude Ml=5.1 occurred

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

WWW.GREENıNDUSTRYPLATFORM.ORG. YEŞİL ENDÜSTRİ PLATFORMU İlk Danışma Kurulu Toplantısı 3 Nisan 2013 Paris, Fransa

WWW.GREENıNDUSTRYPLATFORM.ORG. YEŞİL ENDÜSTRİ PLATFORMU İlk Danışma Kurulu Toplantısı 3 Nisan 2013 Paris, Fransa YEŞİL ENDÜSTRİ PLATFORMU İlk Danışma Kurulu Toplantısı 3 Nisan 2013 Paris, Fransa DÜNYA DAKİ DURUM GSYİH nın Dünya daki eğilimleri, nüfus ve malzeme kullanımı Source: Dittrich, M. et al., Green Economies

Detaylı

ASSESSMENT OF SUDAN-NYALA City s WATER HEALTH IN UNUSUAL LIFE

ASSESSMENT OF SUDAN-NYALA City s WATER HEALTH IN UNUSUAL LIFE ASSESSMENT OF SUDAN-NYALA City s WATER HEALTH IN UNUSUAL LIFE *Hasan Hüseyin EKER *Sanaa İSHAG **Eyup DEBİK **Ahmet DOGAN * Ceyda ACAR *** Ahmed Beraka *Bezmialem Vakİf University - School of Medicine

Detaylı

APPLICATION CRITERIA CURRICULUM: CP 253 Statistical Methods for Planners (3-0) 3 CP 343 Urban Economics (3-0) 3

APPLICATION CRITERIA CURRICULUM: CP 253 Statistical Methods for Planners (3-0) 3 CP 343 Urban Economics (3-0) 3 İZMİR INSTITUTE OF TECHNOLOGY CITY PLANNING MASTER PROGRAMME APPLICATION CRITERIA 1. Graduates who have a Bachelor degree in any field can apply fort he City Planning Master Program. 2. Students who do

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Presentation Plan Possible Amendments Strategic Policies Performance Targets Activities Operational

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

UNAIDS Dünya AIDS Günü Raporu 2011

UNAIDS Dünya AIDS Günü Raporu 2011 UNAIDS Dünya AIDS Günü Raporu 2011 AIDS Epidemisinin Küresel Özeti 2010 HIV ile yaşayan sayısı Toplam Yetişkin Kadın Çocuk (

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model

Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model 2016 Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model İsmet Kandilli 1 Ali Güven 2, Ercüment Karakaş 3, Melih Kuncan 4 1 Kocaeli Üniversitesi, Karamürsel MYO, Elektronik ve Otomasyon

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

ÇALIŞMANIN ARKA PLANI. U.N. Economic Commission on Europe (2014)

ÇALIŞMANIN ARKA PLANI. U.N. Economic Commission on Europe (2014) 1 ÇALIŞMANIN ARKA PLANI U.N. Economic Commission on Europe (2014) Avrupa da Kadınların Güçlendirilmesi için Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Ekonomik ve Sosyal Politikalar 7 öncelikli politika 1. Kadınların

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

Kötüler dünyada ne yapar?

Kötüler dünyada ne yapar? Kötüler dünyada ne yapar? Kötüler Daima kendi çıkarlarını düşünenler Gözlerini güç, para ve iktidar hırsı bürümüş olanlar İstediklerini elde edebilmek için diğer insanları tehlikeye atmaktan sakınmayanlar

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

AGENDA. by Monday, March Journal Assignment Topics? - Choose the topic for your group project. - Role of Government in Public Policy

AGENDA. by Monday, March Journal Assignment Topics? - Choose the topic for your group project. - Role of Government in Public Policy AGENDA - Journal Assignment Topics? - Choose the topic for your group project by Monday, March 12 - Role of Government in Public Policy - The context - Attitudes Towards Government - Size of government

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE ORGANİK ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE ORGANİK ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE ORGANİK ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ Gülşah MISIR gulsahmisir@gmail.com Filiz PEZİKOĞLU fpezikoglu@hotmail.com Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü 7712, Yalova ÖZET Dünya

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this ERROR Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this input data may have errors. There are 5 basis source of error: The Source of Error 1. Measuring Errors Data

Detaylı

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler Tolga YAKAR UNDP Turkey Billion people 10 World 8 6 4 2 Africa Asia Europe Latin America and Caribbean Northern America 2050 yılında dünya nüfusunun

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vision and Values Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Code of Teamwork and Leadership 1 Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vizyon ve değerlerimiz, Henkel çatısı altındaki davranışlarımızın ve hareketlerimizin

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER PROGRAM OUTCOME 13 Ability to Take Societal, Environmental and Economical Considerations into Account in Professional Activities Program outcome 13

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

ODTÜ Biyoteknoloji 25. Yıl Etkinliği

ODTÜ Biyoteknoloji 25. Yıl Etkinliği ODTÜ Biyoteknoloji 25. Yıl Etkinliği Canan Özgen ODTÜ KKM 14 Kasım2014 Fen Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Bakış FBE nin MİSYONU FBE Programlarında öğrenim gören lisansüstü ögrencileri, mesleklerini

Detaylı

MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring

MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring Term Gr.1 ZEYTİNBURNU ODAKLI MİMARİ / KENTSEL YENİLEME

Detaylı

Courses Offered in the MSc Program

Courses Offered in the MSc Program Courses Offered in the MSc Program Compulsory Courses Course Code Course Title Dersin Adı PUBF 501 Public Expenditure in Theory and Practice Teori ve Uygulamada Kamu Harcamaları PUBF 502 Public Revenue

Detaylı

Gelir Dağılımı ve Yoksulluk

Gelir Dağılımı ve Yoksulluk 19 Decembre 2014 Gini-coefficient of inequality: This is the most commonly used measure of inequality. The coefficient varies between 0, which reflects complete equality and 1, which indicates complete

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na 15/05/2016 İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na İnşaat Mühendisliği Bölümü İngilizce ve Türkçe Lisans Programlarının Program Çıktıları hakkında 04-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında sadece mezun durumunda

Detaylı

Çocuk bakımı için yardım

Çocuk bakımı için yardım TURKISH Çocuk bakımı için yardım Avustralya Hükümeti, ailelere çocuk bakımı giderlerinde yardımcı olmak için, şunlar dahil bir dizi hizmet ve yardım sunmaktadır: Onaylı ve ruhsatlı çocuk bakımı için Child

Detaylı

D-Link DSL 500G için ayarları

D-Link DSL 500G için ayarları Celotex 4016 YAZILIM 80-8080-8081 İLDVR HARDWARE YAZILIM 80-4500-4600 DVR2000 25 FPS YAZILIM 5050-5555-1999-80 EX-3004 YAZILIM 5555 DVR 8008--9808 YAZILIM 80-9000-9001-9002 TE-203 VE TE-20316 SVDVR YAZILIM

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

QUESTIONNAIRE ON STEWARDING

QUESTIONNAIRE ON STEWARDING Is there any national law regulating stewards activity? (Özel Güvenlikle ilgili yasa varmı?) Law of particular security guards Law number 5188 Yes No (if yes, please enclose the official text) (ismini

Detaylı

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group October 2016 1 econn CONNECTED FOR SUCCESS Support If you have any questions or technical issues during the registration please contact: Teknik sorularınız

Detaylı

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Yildiz Technical University, Environmental Engineering Dept., Istanbul-Turkey Aim and

Detaylı

Parça İle İlgili Kelimeler

Parça İle İlgili Kelimeler History of Venice History of Venice Venice is one of the most beautiful cities of the world.it lies on over a hundred islands in a lagoon in the northern part of the Adriatic Sea.Venice is a cultural and

Detaylı

by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994

by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994 A PROBABILISTIC ASSESSMENT OF THE SEISMIC HAZARD IN THE CAUCASUS IN TERMS OF SPECTRAL VALUES by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994 Submitted to Kandilli Observatory and Earthquake Research

Detaylı

[ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak

[ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak - Genel [ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak Başka bankamatikleri kullanırsam ne kadar komisyon

Detaylı

Can I withdraw money in [country] without paying fees? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak

Can I withdraw money in [country] without paying fees? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak - Genel Can I withdraw money in [country] without paying fees? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak What are the fees if I use external ATMs? [ülke] sınırları

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı

www.crossregions.com Turkey: + 90 212 347 4756 USA: +1 904 242 6555 Email: info@crossregions.com

www.crossregions.com Turkey: + 90 212 347 4756 USA: +1 904 242 6555 Email: info@crossregions.com www.crossregions.com Turkey: + 90 212 347 4756 USA: +1 904 242 6555 Email: info@crossregions.com 1. Kapak. 2. çindekiler. 3. Misyonumuz. 4. Yönetim Ekibi. 5. Sektör ve Piyasa Ortamı. 6. Fırsat. 7. Piyasa

Detaylı

Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I. Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University

Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I. Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University Aggregate Demand Aggregate (domestic) demand (or domestic absorption) is the sum of consumption, investment

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DIŞA AÇIK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ MÜTERCİM TERCÜMANLIK - İNGİLİZCE

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DIŞA AÇIK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ MÜTERCİM TERCÜMANLIK - İNGİLİZCE Ders Dili: DersTürkçe İsmi: YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DIŞA AÇIK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ English AVRUPA KÜLTÜRÜ VE KURUMLARI Ders İngilizce İsmi: EUROPEAN CULTURE & INSTITUTIONS Dersi Verecek: Dersin Türü:

Detaylı

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock.

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock. diyalogda boş bırakılan yere 1 uygun düşen seçeneği işaretleyiniz. seçeneklerden hangisi verilen 5 cümle ile aynı anlamı taşımaktadır? What time is it? =... A:... time is it? B: It s three o clock. A)

Detaylı

Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program

Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program Awards Entry Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program http://www.jci.cc/eawards2n/print.php?lang_id=1&u=33941

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton)

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton) DÜNYA ŞARAP ÜRETİMİ Son 15 yılda 2 kat büyüyen dünya şarap ticaretinde, ihracat miktarı açısından üçüncü olmasına rağmen, 8.3 milyar dolarlık gelirle zirvede bulunan Fransa, şarapçılıktaki gelirlerini

Detaylı

Sustainable Collecting Strategies of MAPs

Sustainable Collecting Strategies of MAPs Sustainable Collecting Strategies of MAPs Nazım ŞEKEROĞLU Kilis 7 Aralık University, Vocational School, Medicinal and Aromatic Plants Programme, 79000, Kilis-TURKEY nsekeroglu@gmail.com Main resources

Detaylı

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY KURUMSAL BİLGİLER Firmamız 2001 yılında kurulmuştur ve 2003 yılından bu yana da çalışmalarına limited şirket olarak devam etmektedir.

Detaylı

ÇEVRE ikliği i dahil)

ÇEVRE ikliği i dahil) Avrupa Birliği Yedinci Çerçeveeve Programı ÇEVRE (İklim Değişikli ikliği i dahil) Didem Çelikkanat Sağlık k ve Ulaştırma UİN U N Asistanı TÜBİTAKTAK AB ÇERÇEVE EVE PROGRAMLARI MÜDÜRLM RLÜĞÜ İçerik AB 6.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ÖRNEĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ÖRNEĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ÖRNEĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI ANKARA 2017 Her hakkı saklıdır

Detaylı

EPPAM BÜLTENİ. İstanbul Aydın Üniversitesi EPPAM Yıl 2, Sayı 7, Temmuz 2017

EPPAM BÜLTENİ. İstanbul Aydın Üniversitesi EPPAM Yıl 2, Sayı 7, Temmuz 2017 EPPAM BÜLTENİ İstanbul Aydın Üniversitesi EPPAM DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU-DEİK ENERJİ İŞ KONSEYİ TEMMUZ TOPLANTISI İçindekiler DEİK Enerji İş Konseyi 1 Sahra Altı Afrika Enerji Yatırım 2 Uluslararası

Detaylı

Proceedings from World Bank s GeoFund IGA International Geothermal Workshop February 16-19, Istanbul, Turkey

Proceedings from World Bank s GeoFund IGA International Geothermal Workshop February 16-19, Istanbul, Turkey TURIZMINSESI NEWS http://www.turizminsesi.com/news_detail.php?id=2033 ENERJİ ÇALIŞTAYI DEVAM EDİYOR GeoFund Uluslararası Jeotermal Enerji Çalıştayı, 16 ile 19 Şubat 2009 tarihleri arasında, BW The President

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account - General [ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country Başka bankamatikleri kullanırsam ne kadar

Detaylı

TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2)

TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2) TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2) TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (2/2) «REPA» WIND ATLAS prepared by General Directorate of Renewable Energy (former EIE) indicates wind resource

Detaylı

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler:

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler: finansal se krizler, idir. Sinyal yakl olarak kabul edilebilir. temi Anahtar Kelimeler: 63 THE PREDICTABILITY OF CRISES: THE CASE OF THE CRISIS OF 2008 ABSTRACT The economic crises in the World, especially

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

Afet Yönetimi ve. Sel Risk Değerlendirmesi

Afet Yönetimi ve. Sel Risk Değerlendirmesi Afet Yönetimi ve Sel Risk Değerlendirmesi KAPSAM - Afetlerin Genel Durumu - Kriz Yönetiminden Risk Yönetimine Geçiş - Risk Kavramı ve Risk Değerlendirmesi Risk Nedir? Nasıl Belirlenir? Nasıl Yönetilir?

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 74 adet Toplam 74 adet İngilizce Türkçe Tür 1. with the help -ın yardımıyla with the aid -ın yardımıyla

Detaylı

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Ders 33: Yakın gelecekten bahsederken be going to, be + verb~ing kalıplarının soru zamiri formları Reading (Okuma)

Detaylı

Sunum. Değerlendirme. Giriş. Vizyon 2050. Vizyon 2050 Türkiye. Fırsatlar ve Riskler

Sunum. Değerlendirme. Giriş. Vizyon 2050. Vizyon 2050 Türkiye. Fırsatlar ve Riskler Sunum Giriş 1 Vizyon 2050 2 Vizyon 2050 Türkiye 3 Fırsatlar ve Riskler 4 Değerlendirme 5 Vizyon 2050 Nedir? Yol haritası Tartışma platformu yaratmak Risk ve fırsatları ortaya koymak İş dünyası bakış açısı

Detaylı

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ Finans Merkezi deyince... Beklenti çok, bilinmeyen çok, algı karışık... Neler söylüyoruz? İstanbul tarih boyunca finansın / ticaretin merkezi olmuştur. Kapalıçarşı, Bankalar Caddesi, vs... On yıl sonra

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

Burcu Özdemir 2. Özet ve zincirleme etkileri. ç, tarihi. dokuyu göz önüne alan optimum. Anahtar Kelime

Burcu Özdemir 2. Özet ve zincirleme etkileri. ç, tarihi. dokuyu göz önüne alan optimum. Anahtar Kelime Burcu Özdemir 2 1 Özet ve zincirleme etkileri dokuyu göz önüne alan optimum ç, tarihi Anahtar Kelime Abstract Analyzing the impacts of disasters and secondary effects in the history of Istanbul, it is

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye

Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye 1 Grontmij Profilimiz Kuruluş; 1915 Hizmet Alanı; Danışmanlık, Tasarım ve Mühendislik Hizmetleri Halka açık; EuroNext Amsterdam

Detaylı

EUREFE 17 International Conference, organized by Aydın Faculty of Economics, will be held on July 2017 at Adnan Menderes University in Aydın,

EUREFE 17 International Conference, organized by Aydın Faculty of Economics, will be held on July 2017 at Adnan Menderes University in Aydın, EUREFE 17 International Conference, organized by Aydın Faculty of Economics, will be held on 27-29 July 2017 at Adnan Menderes University in Aydın, Turkey. The main theme of EUREFE 17 International Conference

Detaylı