Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY"

Transkript

1

2 Uluslararası Sözleşmelerde Elektronik İletilerin Kullanılması Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması Çeviren: Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY

3 The United Nations Commission on Intemational Trade Law (UNCITRAL) is a subsidiary body of the General Assembly. It plays an important role in improving the legal framework for intemational trade by preparing intemational legislative texts for use by States in modemizing the law of intemational trade and non-legislative texts for use by commercial parties in negotiating transactions. UNCITRAL legislative texts address intemational sale of goods; intemational commercial dispute resolution, including both arbitration and conciliation; electronic commerce; insolvency, including cross-border insolvency; intemational transport of goods; intemational payments; procurement and infrastructure development; and security interests. Non-legislative texts include rules for conduct of arbitration and conciliation proceedings; notes on organizing and conducting arbitral proceedings; and legal guides on industrial construction contracts and countertrade. Further infonnation may be obtained from: UNCITRAL secretariat, Vienna Intemational Centre, P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria Telephone: (+43-1) Intemet: http//www.uncitral.org Telefax: (+43-1)

4 UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW Uluslararası Sözleşmelerde Elektronik İletilerin Kullanılması Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması Çeviren: Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY

5 NOTE Symbols of United Nations documents are composed of capital letters combined with figures. Mention of such a symbol indicates a reference to a United Nations document. Material in this publication may be freely quoted or reprinted, but acknowledgement is requested, together with a copy of the publication containing the quotation or reprint. UNITED NA TIONS PUBLICA TION Sales No. E.07.V.2 ISBN

6 ~1).} İ~TANBUL 'fij ~IJ TiCARET \('\l~ ODASI 1882 Uluslararası Sözleşmelerde Elektronik Iletilerin Kullanılması Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması Çeviren: Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Em.) İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayın No: İstanbul, 2014

7 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, İTO'nun ve çevirenin önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eser, sadece araştırma veya özel çalışmalar amacıyla, ITO'nun unvanı belirtilmek suretiyle kullanılabilir. ISBN: (Basılı) ISBN: (Elektronik) İTO ÇAGRI MERKEZİ Tel: (212) 444 O 486 İTO Yayınlan için aynntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi'nden alınabilir. Tel : (212) Faks : (212) e-posta : İnternet : Adres : Reşadiye Caddesi Eminönü - Fatih / İSTANBUL Odamız yayınlanna tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZIRLIK, BASKI, CİLT Altınoluk Yayın Sanayi A.Ş. Tel: Fax:

8 v ÖN SÖZ Kasım tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen "Uluslararası Sözleşmelerde Elektronik İletilerin Kullanılması Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması" (United Nations Convention on the U se of Electronic Communications in Intemational Contracts ), Birleşmiş Milletlerin elektronik ticaret için bağlayıcı hukuk kuralları öngörülmesine ilişkin ilk girişimidir. ECC, yılları arasında UNCITRAL Çalışma Grubu IV'ün çalışmalarıyla oluşturulmuş; BM Genel Kurulu, Antlaşmayı 23. Kasım tarihinde 60/21 sayılı kararıyla kabul etmiş; Antlaşma, Genel Sekreter tarafından, 16. Ocak.2006 tarihinde imzaya açılmıştır. UNCITRAL'in isteği üzerine, UNCITRAL Sekreteryası Antlaşmaya ilişkin bir "Açıklayıcı Not" (Explanatory Note) hazırlamıştır. Antlaşmayla birlikte yayınlanan Açıklayıcı Not, Antlaşmayla ilgili "şerh" ( commentary) niteliğinde bir metin olmayıp, sadece "bilgilendirme" amacına yöneliktir. 2. ECC'nin oluşturulmasında izlenen belli başlı amaçlar şunlardır: (a) uluslararası sözleşmelerin kurulması için karşılıklı olarak gönderilen elektronik iletilerin hukuksal değeriyle ilgili belirsizliklerin ortadan kaldırılması; (b) uluslararası sözleşmelerde, elektronik iletilerin kullanılmasına ilişkin engellerin kaldırılması için standart kuralların kabulüyle, hukuksal belirliliğin ve ticari bakımdan önceden görülebilir/iği arttırılması; ( c) eşitlik ve ortak menfaatle dayalı uluslararası ticaretin Devletler arasında dostane ilişkileri geliştirmesi; ( d) elektronik iletişimin giderek artan bir şekilde kullanılmasının ticari faaliyetlerin etkinliğini ve ticari bağlantıları arttırması; yeni pazarlara giriş imkanları doğurması ve böylece de gerek ulusal, gerekse uluslararası ticaretin ve ekonomik gelişmenin ilerletilmesine katkıda bulunulması. 3. ECC, özellikle aşağıdaki ilkelere dayalıdır: fonksiyonel denklik ilkesi; medya-teknoloji yansızlığı ilkesi ve taraf iradelerinin özerkliği ilkesi. ECC, "uluslararası sözleşmeler"le (intemational contracts) bağlantılı olarak elektronik iletilerin kullanılmasına ilişkin pratik çözümler sunmaktadır. Antlaşma, özel olarak elektronik iletilerin kullanılmasıyla ilgili olmayan maddi hukuka ilişkin sözleşmese! sorunlar (substantive contractual issues) bakımından "tekbiçim kurallar" (yeknesak kurallar, uniform rules) koyma

9 amacına yönelik değildir. Ancak, elektronik ticaret bağlamında teknolojiye ilişkin (technology-related) ve maddi hukukla ilgili sorunlar arasında kesin bir ayrım yapılması arzu edilmediğinden, Antlaşma, sırf "fonksiyonel denklik" ( functional equivalence) ilkesini doğrulamak amacı dışında, maddi hukukla ilgili birkaç kural içermektedir. Bunlar da, elektronik iletilerin etkinliğinin sağlanması amacına yönelik olan ve bu amaçla gereksinim duyulan kurallardır. 4. ECC, 1980 tarihli Milletlerarası Mal Satışı Sözleşmesi (Convention on Intemational Sale of Goods, kısaca "CISG") ile uyumlu olduğu gibi, elektronik sözleşmelere ve e-imzaya ilişkin diğer UNCITRAL düzenlemeleri ( 1996 tarihli Elektronik Ticaret Hakkında Model Kanun ve 2001 tarihli Elektronik İmzalar Hakkında Model Kanun; Model Law on Electronic Commerce ve Model Law on Electronic Signatures) ve AB hukukuyla da uyumludur. 5. ECC, bugüne kadar 18 Devlet tarafından imzalanmıştır yılı itibariyle, Antlaşmayı imzalayan Devletler şunlardır: Orta Afrika Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Kolombiya, Honduras, İran İslam Cumhuriyeti, Lübnan, Madagaskar, Karadağ, Panama, Paraguay, Filipin, Kore Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan, Senegal, Sierra Leone, Singapur, Sri Lanka. Antlaşma, 3 Devletin onaylaması üzerine 1. Mart tarihinde yürürlüğe girmiştir. Rusya Federasyonu, 6. Ocak tarihinde; Kongo Cumhuriyeti de 28. Ocak.2014 tarihinde Antlaşmanın Tarafı olmuştur. (Her iki ülkede de Antlaşmanın yürürlüğe giriş tarihi 1. Ağustos. 2014'tür). Karadağ da, Antlaşmayı 11. Mart tarihinde onaylamıştır. Antlaşmanın imzacı Devletleri olmayan, ancak Antlaşmaya Taraf olacaklarını resmen beyan eden Devletler şunlardır: Avustralya, Mauritius,,g ' ve Tayland. Panama, Antlaşmayı onaylama süreci içinde bulunmaktadır. Kanada, ECC'nin Devlet düzeyinde kabulü için "tekbiçim" (yeknesak) kanun" hazırlamıştır (Uniform Electronic Communications Convention Act). Buna benzer çalışmalar ABD 'nde de sürdürülmektedir. 6. Bu Sözleşme, bazen "UN-ECIC" olarak kısaltılmakta ise de, genel olarak "Electronic Communication Convention" (Elektronik İletiler Sözleşmesi) olarak belirtilmekte ve bu amaçla da "ECC" kısaltması kullanılmaktadır. Çeviride, terminoloji bakımından borçlar hukuku anlamındaki "sözleşme" (akit, contract) sözcüğü ile "uluslararası nitelikteki Sözleşme "nin (intemational convention) karışıklık doğurabileceği düşüncesiyle, "Electronic Communication Convention"daki (ECC) "Convention" sözcüğü, "Antlaşma" olarak çevrilmiştir.aynı sorun "Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması" (United Nations Convention on Vl

10 Contracts for the Intemational Sale of Goods) bakımından da söz konusu olduğu için, bu Sözleşmenin (Convention) resmi Türkçe çevirisinde de ''Antlaşma" sözcüğü kullanılmıştır (Bkz. RG 7.Nisan.2010; Sayı: 27545). Ayrıca, ECC'nin çevirisinde bazı maddelerin anlaşılabilmesi bakımından, "convention" karşılığında zaman zaman "sözleşme" sözcüğü kullanılmış; gerçek anlamda "antlaşma" anlamına gelen "treaty ", "antlaşma" olarak çevrilmiş; "agreement" karşılığı olarak da "anlaşma" sözcüğüne başvurulmuştur. 7. Antlaşma, BM Genel Sekreterliğinin izniyle ve izinde öngörülen koşullara uygun olarak Türkçeye çevrilmiştir. Çeviri, antlaşmanın İngilizce resmi metni esas alınarak yapılmış, ancak bazı maddelerin daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla yer yer Fransızca resmi metinden de yararlanılmıştır. 8. ECC hakkında ayrıntılı bir inceleme aşağıdaki, eserde yer almaktadır: Amelia H. Boss and Wolfgang Kilian (Editors), The United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts, An In-Depth Guide and Sourcebook, Wolters Kluwer, 2008 Kluwer Law Intemational, BV, The Netherlands. Bu eserde, ECC'nin 7, 11 ve 13. maddeleri çeviren tarafından edilmiştir. Nisan 2014 şerh Çeviren Prof. Dr. Ergun Özsunay İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Em.) İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Vll

11

12 lx İçindekiler Uluslararası Sözleşmelerde Elektronik İletilerin Kullanılması Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması... 1 Uluslararası Sözleşmelerde Elektronik İletilerin Kullanılması Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması... 3 Bölüm 1. Uygulama Alanı... 5 Madde 1. Uygulamanın Kapsamı... 5 Madde 2. İstisnalar... 5 Madde 3. Tarafların Özerkliği... 5 Bölüm il. Genel Hükümler... 6 Madde 4. Tanımlar... 6 Madde 5. Yorum... 7 Madde 6. Tarafların Bulunduğu Yer... 7 Madde 7. Bilgilendirme Şartları... 8 Bölüm 111. Uluslararası Sözleşmelerde Elektronik İletilerin Kullanılması... 8 Madde 8. Elektronik İletinin Hukuk Tarafından Tanınması... 8 Madde 9. Şekil Şartları... 8 Madde 1 O. Elektronik İletilerin Gönderilme ve Alınma Zamanı ve Yeri... 9 Madde 11. Öneride Bulunmaya Davet... 1 O Madde 12. Sözleşmelerin Kurulması İçin Otomatikleştirilmiş Mesaj Sistemlerinin Kullanılması Madde 13. Sözleşme Şartlarının Kullanıma Elverişliliği Madde 14. Elektronik İletilerde Hata... 11

13 Bölüm iv. Son Hükümler Madde 15. Tevdi Yeri Madde 16. İmza, Onay, Kabul veya Uygun Bulma Madde 17. Bölgesel Ekonomik Bütünleşme Örgütlerinin Katılımı Madde 18. İç Ülkesel Birimlerde Uygulanma Madde 19. Antlaşmanın Uygulanmasının Kapsamına İlişkin Bildirimler Madde 20. Diğer Uluslararası Sözleşmeler Bağlamında Yapılan Karşılıklı İletiler Madde 21. Bildirimlerin Yapılış Usulleri ve Hükümleri Madde 22. Çekinceler Madde 23. Yürürlüğe Girme Madde 24. Uygulanma Zamanı Madde 25. Antlaşmanın Feshi x

14 ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERDE ELEKTRONİK İLETİLERİN KULLANILMASI HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI Genel Kurul, Uluslararası ticaret hukukunun ilerleyen bir şekilde uyumlaştırılması ve birleştirilmesine yardımcı olmak ve bu hususta uluslararası ticaretin yoğun bir şekilde gelişmesinde tüm halkların, özellikle gelişmekte olan ülkeler halklarının menfaatlerini göz ününde bulundurmak göreviyle bir Birleşmiş Milletler Milletlerarası Ticaret Hukuku Komisyonunu kurmuş olduğu 17 Aralık 1966 tarihli 2205 (XXI) sayılı kararını hatırlatarak; Uluslararası sözleşmeler bağlamında karşılıklı olarak gönderilen elektronik iletileri hukuksal değeriyle ilgili belirsizliklerin ortaya koyduğu sorunların uluslararası ticaret bakımından bir engel teşkil ettiğini düşünerek; Mevcut uluslararası ticaret hukuku belgelerinin uygulanmasından ileri gelen engeller de dahil olmak üzere, uluslararası sözleşmelerde, elektronik iletilerin kullanılmasına ilişkin engellerin kaldırılması için yeknesak kuralların kabul edilmesinin, hukuksal belirliliği ve uluslararası sözleşmelerde ticari bakımdan önceden görülebilirliği arttıracağına ve Devletlere modem ticaret yollarını girme bakımından yardımcı olacağına inanarak; Komisyonun, 2001 tarihli 34. Toplantısında elektronik yoldan sözleşme kurulmasına ilişkin sorunlarla ilgili olup, mevcut yeknesak hukuk anlaşmalarında ve ticari anlaşmalarda elektronik ticarete ilişkin engellerin kaldırılmasını da amaçlayan bir uluslararası belge hazırlanmasına karar verildiğini ve Çalışma Grubu IV'ü (Elektronik Ticaret) böyle bir tasarıyı hazırlamakla görevlendirmiş olduğunu hatırlatarak; Çalışma Grubunun 2002 yılından 2004 yılına kadar yapmış olduğu altı oturumun Uluslararası Sözleşmelerde Elektronik İletilerin Kullanılması Hakkında bir Antlaşma tasarısı hazırlanmasına hasrettiğini ve Komisyonun 2005 yılındaki otuz sekizinci toplantısında Antlaşma tasarısını görüştüğünü kaydederek;

15 Çalışma Grubunun tüm toplantılarına bütün Devletlerin ve ilgili uluslararası kuruluşların Antlaşma tasarısının hazırlanmasına katkıda bulunmak ve Komisyonun otuz sekizinci toplantısında, gerek üyelerin, gerekse gözlemcilerin konuşma ve önerilerde bulunma imkanları verilerek davet edilmiş olduğunu bilerek; Komisyonun otuz sekizinci toplantısından önce Antlaşma tasarısı metninin, gözlemci olarak Komisyonun ve Çalışma Grubunun toplantılarına davet edilmiş bulunan bütün Hükümetlere ve uluslararası kuruluşlara görüş bildirmek üzere dağıtılmış olduğunu ve Komisyonun otuz sekizinci toplantısından önce görüşlerin alınmış olduğunu memnuniyetle kaydederek; Komisyonun otuz sekizinci toplantısında Antlaşma tasarısını görüşülmek üzere Genel Kurula sunma yolunda almış olduğu kararı memnuniyetle not ederek; Komisyon tarafından kabul edilmiş bulunan Antlaşma tasarısını not ederek; 1. Birleşmiş Milletler Milletlerarası Ticaret Hukuku Komisyonuna Uluslararası Sözleşmelerde Elektronik İletilerin Kullanılması Hakkında bir Antlaşma tasarısı hazırlamış olmasından dolayı takdirlerini ifade eder; 2. İşbu kararın ekinde bulunan Uluslararası Sözleşmelerde Elektronik İletilerin Kullanılması Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşmasını kabul eder ve Genel Sekreterden antlaşmayı imzaya açmasını talep eder; 3. Tüm Hükümetleri de Antlaşmaya taraf olmak üzere çağrıda bulunur. 53. Genel Toplantı 23 Kasım

16 Uluslararası Sözleşmelerde Elektronik İletilerin Kullanılması Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması Bu Anlaşmaya taraf olan Devletler Eşitlik ve ortak menfaatle dayalı uluslararası ticaretin Devletler arasında dostane ilişkileri ilerletmede önemli bir unsur olduğu inancını yeniden vurgulayarak; Elektronik iletilerin artan bir şekilde kullanılmasının ticari faaliyetlerin etkinliğini geliştirdiğini, ticari bağlantıları arttırdığını ve önceleri uzakta bulunan taraflar ve pazarlar için bunlara yeni giriş imkanları doğurduğunu, böylece de gerek ulusal, gerekse uluslararası ticaretin ve ekonomik gelişmenin ilerletilmesinde temel bir rol oynadığını kaydederek; Uluslararası sözleşmelerde elektronik iletilerin kullanımının hukuksal değeriyle ilgili belirsizliklerin yarattığı sorunların uluslararası ticaret bakımından bir engel teşkil ettiğini düşünerek; Mevcut uluslararası ticaret hukuku belgelerinin uygulanması sonucunda ortaya çıkan engeller de dahil olmak üzere, uluslararası sözleşmelerde, elektronik iletişimin kullanılmasına ilişkin engellerin kaldırılması için yeknesak kuralların kabul edilmesinin, hukuksal belirliliği ve uluslararası sözleşmelerde ticari bakımdan önceden görülebilirliği arttıracağına ve Devletlere modem ticaret yollarını girme bakımından yardımcı olacağına inanarak; Teknolojik yansızlık ve fonksiyonel denklik ilkelerini göz önüne alarak, taraflarca seçilen araçların ilgili hukuk kurallarının amacına uygun olduğu ölçüde, yeknesak kuralların, tarafların uygun medya ve teknolojileri seçme özgürlüğüne saygı duyması gerektiği görüşünde olarak, Elektronik iletilerin kullanımına engel olan hukuksal engellerin farklı hukuksal, sosyal ve ekonomik sistemleri bulunan Devletler tarafından kabul edilebilecek bir tarzda kaldırılmasına ilişkin ortak bir çözüm sağlanmasını arzu ederek Aşağıdaki hususları kabul etmişlerdir: 3

17

18 BÖLÜM 1. UYGULAMAALANI Madde 1. Uygulamanın Kapsamı 1. Bu Antlaşma, iş yerleri farklı Devletlerde bulunan taraflar arasında bir sözleşmenin kurulması ya da ifasıyla ilgili olarak elektronik iletilerin kullanılmasına uygulanır. 2. Sözleşmenin kurulmasından hemen önce herhangi bir anda ve en geç sözleşmenin kurulması aşamasında, sözleşmeden veya taraflar arasındaki görüşmelerden ya da taraflarca açıklanan bilgiden, tarafların iş yerlerinin farklı Devletlerde bulunduğu anlaşılmadıkça, bu husus göz önüne alınmaz. 3. Bu Antlaşmanın uygulanmasında ne tarafların milliyeti, ne de tarafların veya sözleşmenin hukuki veya ticari niteliği göz önüne alınır. Madde 2. İstisnalar 1. Bu Antlaşma aşağıdaki hususlara ilişkin elektronik iletilere uygulanmaz: (a) Kişisel, aile ya da ev halkının gereksinimleri için yapılan sözleşmeler; (b) (i) Kurallara bağlanmış borsa işlemleri; (ii) yabancı parayla ilgili işlemler; (iii) menkul kıymetlere veya diğer finansal varlık ya da araçlara ilişkin bankalar arası ödeme sistemleri; bankalar arası ödeme anlaşmaları veya takas ve uzlaşma sistemleri; (iv) bir aracı tarafından tutulan menkul kıymetlerin veya diğer finansal varlık ya da araçlara ilişkin teminat haklarının devri veya bu varlıkların satımı, ödünç verilmesi, elde bulundurulması ya da bunların yeniden satın alınmasına ilişkin anlaşmalar. 2. Bu Antlaşma, poliçeye, bonoya, vedia senedine, konşimentoya, emtia senedine ya da hamiline ya da lehdarına bir malın teslimi veya bir miktar paranın ödenmesi hakkını veren devri kabil senet veya belgelere uygulanmaz. Madde 3. Tarafların Özerkliği Taraflar, bu Antlaşmanın uygulanmamasını kararlaştırabilir veya Antlaşmaya derogasyon koyabilir veya Antlaşmanın herhangi bir hükmünün sonuçlarını değiştirebilirler. 5

19 6 BÖLÜM il. GENEL HÜKÜMLER Madde 4. Tanımlar Bu Antlaşmanın amaçları bakımından aşağıdaki kavramlar yanlarında belirtilen anlamları taşırlar: (a) "İleti", öneri ve önerinin kabulü dahil, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla bağlantılı olarak tarafların yapmaları veya seçmeleri istenilen herhangi bir açıklama, beyan, bildirim veya istem anlamına gelir. (b) "Elektronik ileti", tarafların veri mesajları vasıtasıyla yaptıkları herhangi bir iletidir. ( c) "Veri mesajı", elektronik veri değişimi, elektronik posta, telgraf, teleks veya telekopinin dahil olduğu, ancak bunlarla sınırlı bulunmadığı, elektronik, manyetik, optik ya da benzeri araçlarla yaratılan, gönderilen, alınan veya saklanan bilgi anlamına gelir. ( d) "Elektronik bir iletinin gönderici" si, bir elektronik iletiyi gönderen veya onun yararına göndermiş olan veya depolamadan önce yaratmış olan taraftır; ancak, elektronik ileti bakımından aracı olarak hareket eden taraf, gönderici sayılmaz. ( e) Elektronik bir iletinin "alıcı"sı gönderici tarafından elektronik iletiyi alması amaçlanan taraftır; ancak, elektronik ileti bakımından aracı olan kişi "alıcı" sayılmaz. (f) "Bilgilendirme sistemi", veri mesajlarının gönderilmesi, alınması, depolanması veya diğer bir şekilde işlenmesi sistemidir. (g) "Otomatikleştirilmiş mesaj sistemi", her bir eyleme girişildiğinde veya sistem tarafından cevap verildiğinde bir gerçek kişinin kontrol veya müdahalesi olmaksızın, eyleme girişme veya tamamen ya da kısmen veri mesajlarına veya ifa edimlerine cevap vermede kullanılan bir bilgisayar programı veya bir elektronik araç ya da diğer bir otomatikleştirilmiş araç anlamına gelir.

20 (h) "İş yeri'', bir tarafın, mal veya hizmetlerin belirli bir yerden geçici olarak tedariki hariç, ekonomik bir faaliyetin izlenmesi amacıyla geçici olmayacak bir şekilde kurulmuş bir müesseseyi idame ettirdiği herhangi bir yerdir. Madde 5. Yorum 1. Bu Antlaşmanın yorumunda, onun milletlerarası karakteri ve uygulanmasında yeknesaklığın teşviki gereksinimi ile milletlerarası ticarette iyi niyetin gözetilmesi göz önünde bulundurulur. 2. Bu Antlaşmanın kapsamında yer alan ancak açıkça çözüme bağlanmış olmayan sorunlar, Antlaşmanın dayandığı genel ilkelerle veya bu gibi ilkelerin bulunmaması halinde, milletlerarası özel hukuk kuralları vasıtasıyla belirlenecek uygulanacak hukukun kurallarıyla uyumlu olarak çözüme bağlanır. Madde 6. Tarafların Bulunduğu Yer 1. Bu Antlaşmanın amaçları bakımından bir tarafın iş yeri, diğer bir taraf, beyanda bulunan tarafın o yerde bir iş yeri bulunmadığını ortaya koymadıkça, beyanda bulunan tarafça belirtilen yerdir. 2. Bir taraf, bir iş yeri belirtmemiş ise ve o tarafın birden fazla iş yeri bulunuyorsa, bu Antlaşmanın amaçları bakımından iş yeri, sözleşmenin yapılmasından önce veya sözleşme yapıldığı anda taraflarca bilinen ya da düşünülen durumlar göz önünde bulundurularak, söz konusu sözleşmeyle en yakın ilişki içinde bulunan iş yeridir. alınır. 3. Bir gerçek kişinin iş yeri yoksa, o kimsenin olağan yerleşim yeri esas 4. Bir yer, sırf (a) bir sözleşmenin kurulmasıyla bağlantılı bir tarafça bir bilgilendirme sistemini destekleyen gereç ve teknolojinin kullanılan bulunduğu yer olmasından dolayı ya da (b) bilgilendirme sistemine diğer taraflarca erişilebilmesi nedeniyle iş yeri olarak kabul edilemez. 5. Bir tarafın sırf belirli bir ülkeyle bağlantılı olarak kullandığı bir alan adı veya elektronik posta adresinin varlığı, o kimsenin iş yerinin o ülkede bulunduğuna karine sayılmaz. 7

21 Madde 7. Bilgilendirme Şartları Bu Antlaşmanın hiçbir hükmü, tarafların kimliklerini, ış yerlerini veya diğer bilgileri açıklamalarını öngören herhangi bir hukuk kuralının uygulanmasını etkilemez veya bu hususta bir tarafı, yaptığı yetersiz, eksik veya yanlış beyanların hukuksal sonuçlarından kurtarmaz. BÖLÜM III. ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERDE ELEKTRONİK İLETİLERİN KULLANILMASI Madde 8. Elektronik İletinin Hukuk Tarafından Tanınması 1. Bir iletinin veya sözleşmenin geçerliliği ya da hüküm doğurması, iletinin sırf elektronik ileti şeklinde yapılmış olması nedeniyle ret edilemez. 2. Bu Antlaşmanın hiçbir hükmü, bir tarafı, elektronik iletileri kullanmaya ya da kabul etmeye zorlayamaz; ancak bir tarafın davranışından o tarafın bu şekilde hareket edilmesini kabul etmiş olduğu sonucuna varılabilir. Madde 9. Şekil Şartları 1. Bu Antlaşma, bir iletinin veya sözleşmenin herhangi belirli bir şekilde yapılması veya kanıtlanması şartını öngörmemiştir. 2. Kanunun, bir iletinin veya sözleşmenin yazılı olarak yapılmasını öngördüğü ya da yazılı şeklin olmamasına sonuçlar bağlamış olduğu durumlarda, sonraki referanslarda kullanılmak üzere elektronik iletinin içerdiği bilgiye erişilebilmesi halinde, o şart, elektronik iletiyle yerine getirilmiş sayılır. 3. Kanunun, bir iletinin veya sözleşmenin bir tarafça imzalanmasını gerekli görmesi ya da imzanın bulunmamasına hukuki sonuç bağlaması halinde, elektronik bir iletiyle bağlantılı olarak, bu şart, aşağıdaki durumlarda yerine getirilmiş sayılır: ( a) eğer, elektronik iletinin içerdiği bilgide, bir tarafın kimliğini belirlemek ve o tarafın niyetini göstermek için bir yöntem kullanılmış bulunmakta ise; 8

22 (b) Kullanılan yöntem, (i) ilgili sözleşme dahil, tüm hal ve şartların ışığında, elektronik iletinin amacı için uygun ve güvenilir olarak oluşturulmuş veya iletilmiş bulunuyorsa; veya ( ii) yalnız başına ya da diğer kanıtlarla birlikte, yukarıda ( a) alt paragrafında tanımlanan fonksiyonların yerine getirilmiş olduğu kanıtlanmış bulunuyorsa. 4. Kanunun, bir iletinin veya sözleşmenin orijinal şekliyle kullanılmasını ya da idamesini öngörmesi veya orijinal ileti ya da sözleşmenin bulunmamasına hukuki sonuçlar bağlaması halinde, elektronik iletiyle bağlantılı olarak, bu şart, aşağıdaki durumlarda yerine getirilmiş sayılır: (a) elektronik bir ileti olarak ya da başka bir şekilde, ilk oluşturulduğu andan son şekline kadar bilginin bütünlüğü bakımından güvenilir bir garanti mevcut ise; ve (b) bir iletinin içerdiği bilginin kullanılmasının öngörülmesi halinde, söz konusu bilgi, onu kullanması istenilen kişiye gönderilebilmeye uygun nitelikte ise. 5. Paragraf 4 (a)'nın amaçları bakımından: (a) Bilginin bütünlüğünün değerlendirilmesine ilişkin ölçütler, iletinin desteklenmesiyle ilgili herhangi bir ilave ve iletininin normal seyri, depolanması ve gösteriminde herhangi bir değişiklik olması durumları dışında, bilginin bütün ve değişmez olarak kalıp kalmadığına ilişkin olacak ve (b) İstenilen güvenilirlik standardı, bilginin oluşturulduğu amacın ışığında ve tüm uygun durumların ışığında değerlendirilecektir. Madde 1 O. Elektronik İletilerin Gönderilme ve Alınma Zamanı ve Yeri 1. Elektronik bir iletinin gönderilme anı, onun, gönderenin ya da gönderen adına onu ileten tarafın kontrolü altındaki bir bilgilendirme sisteminden ayrıldığı an veya elektronik ileti, gönderenin ya da gönderen adına onu 9

23 ileten tarafın kontrolü altındaki bir bilgilendirme sisteminden ayrılmamış bulunmakta ise, elektronik iletinin kabul edildiği andır. 2. Elektronik bir iletinin kabul edildiği an, onun alıcı tarafından belirlenmiş bulunan elektronik bir adreste alıcı tarafından kabule elverişli olduğu andır. Elektronik bir iletinin, alıcının başka bir elektronik adresinde alındığı an, alıcı tarafından o adreste alınmaya elverişli olduğu ve alıcının da, elektronik iletinin bu adrese gönderilmiş bulunduğuna vakıf olduğu andır. Elektronik bir ileti, alıcının elektronik adresine ulaştığı anda onun, alıcı tarafından alınmaya elverişli olduğu varsayılır. 3. Bir elektronik ileti, 6. maddede belirlendiği üzere, gönderenin iş yerinin bulunduğu yerden gönderilmiş sayılır ve alıcının iş yerinin bulunduğu yerde alınmış sayılır. 4. Bununla beraber, elektronik bir adresi destekleyen bir bilgilendirme sisteminin bulunduğu yer, bu maddenin 3. paragrafı uyarınca, elektronik iletinin alınmış olduğunun varsayıldığı yerden farklı bir yer olduğu takdirde, bu maddenin 2. paragrafı uygulanır. Madde 11. Öneride Bulunmaya Davet Bir veya daha fazla sayıda belirli tarafa gönderilmeyen, fakat bilgilendirme sistemleri vasıtasıyla siparişlerin yapılması için karşılıklı iletilerle yapılan başvuruların kullanımını sağlayan öneriler dahil, genel olarak bilgilendirme sistemlerinden yararlanabilecek tarafların öğrenebilecekleri; öneride bulunan tarafından kabulü halinde bağlanma niyetini açıkça belirtmeyen, sözleşme yapma önerisi, öneride bulunmaya davet olarak kabul edilir. Madde 12. Sözleşmelerin Kurulması İçin Otomatikleştirilmiş Mesaj Sistemlerinin Kullanılması Otomatikleştirilmiş bir mesaj sistemi ile bir gerçek kişinin karşılıklı iletiler veya otomatikleştirilmiş mesaj sistemlerinin karşılıklı iletileri sonucunda kurulan bir sözleşmenin geçerliliğine veya hüküm ifade etmesine, sırf bir gerçek kişinin, söz konusu sistemlerin her bir eylemini veya bunun sonucu 10

24 olarak ortaya çıkan sözleşmeyi kontrol etmemiş veya bunlara müdahalede bulunmamış olması nedeniyle, itiraz edilemez. Madde 13. Sözleşme Şartlarının Kullanıma Elverişliliği Bu Antlaşmanın hiçbir hükmü, bir tarafın, sözleşme şartlarını içeren elektronik iletilerin belirli bir tarzda diğer tarafa sunulması suretiyle bir sözleşmenin bazı veya tüm şartlarının müzakere edilmesini öngören herhangi bir hukuk kuralının, o kimseye uygulanmasını etkilemez veya söz konusu tarafı, bu şekilde hareket etmemesinin hukuksal sonuçlarından kurtarmaz. Madde 14. Elektronik İletilerde Hata 1. Bir gerçek kişi, diğer tarafın otomatikleştirilmiş mesaj sistemiyle yaptığı elektronik iletilerde bir bilgi hatası yapar ve otomatikleştirilmiş mesaj sistemi, bu kimseye hatasını düzeltme imkanı sağlamazsa, söz konusu kimse ya da lehine hareket etmiş olduğu kişi, aşağıdaki şartlarla, elektronik iletinin hatalı bilgi veren kısmını geri alma hakkına sahiptir: ( a) Söz konusu kimse veya lehine hareket ettiği kişi, hatayı öğrenir öğrenmez diğer tarafı hatadan haberdar eder ve elektronik iletilerde bir hata yapmış olduğunu belirtirse ve (b) Söz konusu kimse veya lehine hareket etmiş olduğu kişi, diğer taraftan almış olduğu mal veya hizmetlerin maddi menfaatini ya da değerini kullanmamış veya almamış olursa. 2. Bu maddenin hiçbir hükmü, 1. paragrafta belirtilen hata dışında başka herhangi bir hatanın sonuçlarını düzenleyen herhangi bir hukuk kuralının uygulanmasını etkilemez. 11

25 BÖLÜM iv. SON HÜKÜMLER Madde 15. Tevdi Yeri Bu Antlaşma Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tevdi edilecektir. Madde 16. İmza, Onay, Kabul Veya Uygun Bulma 1. Bu Antlaşma 16 Ocak 2006 tarihinden 16 Ocak 2008 tarihine kadar New York'ta Birleşmiş Milletler Merkezinde imzaya açık tutulacaktır. 2. Bu Antlaşma imzalayan Devletlerin onay, kabul veya uygun bulmasına tabi olacaktır. 3. Bu Antlaşma imzaya açıldığı tarihten itibaren imzacı olmayan tüm Devletlerin katılımına açık olacaktır. 4. Onay, kabul, uygun bulma ve katılım belgeleri Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tevdi edilecektir. Madde 17. Bölgesel Ekonomik Bütünleşme Örgütlerinin Katılımı 1. Bağımsız Devletler tarafından kurulmuş bir bölgesel ekonomik bütünleşme örgütü, bu Antlaşmanın düzenlediği konularda yetkiye sahip bulunuyorsa, Antlaşmayı imzalayabilir, onaylayabilir, kabul edebilir, uygun bulabilir veya Antlaşmaya katılabilir. Böyle bir durumda, bölgesel ekonomik bütünleşme örgütü, bu Antlaşma tarafından düzenlenmiş bulunan konularda örgütün yetkili bulunduğu ölçüde, Sözleşen Devletlerin haklarına sahip ve yükümlülüklerine tabi olacaktır. Bu Antlaşmada, Antlaşmanın uygulanması bakımından Sözleşen Devletlerin sayısı uygun olduğu takdirde, bölgesel ekonomik bütünleşme örgütü, Sözleşen Devlet olan üye Devletlere ilave olarak bir Sözleşen Devlet sayılmayacaktır. 2. Bölgesel ekonomik bütünleşme örgütü, imza, onay, kabul, uygun bulma veya katılım sırasında tevdi yerine, bu Antlaşma tarafından düzenlenmiş 12

26 bulunan konulardan hangileri bakımından yetkinin, üyesi olan Devletler tarafından söz konusu örgüte devredilmiş olduğu hakkında bir bildirimde bulunacaktır. Bölgesel ekonomik bütünleşme örgütü, yeni yetki devirleri de dahil olmak üzere, bu paragraf altında yapılan bildirimde belirtilmiş bulunan yetkilerin dağıtılmasındaki herhangi bir değişikliği derhal tevdi yerine bildirecektir. 3. Bu Antlaşmada "Sözleşen Devlet" veya "Sözleşen Devletler"e yapılan herhangi bir yollama, hal ve şartlara göre, bölgesel ekonomik bütünleşme örgütlerine de uygulanır. 4. Bu Antlaşma, 21. madde uyarınca yapılan bildirimde öngörüldüğü üzere, iş yerleri bölgesel ekonomik bütünleşme örgütlerine üye Devletlerde bulunan taraflara uygulanma bakımından, bu örgütlerin herhangi bir kuralıyla çatışma durumu söz konusu olduğunda, bu kurallardan üstün tutulmayacaktır. Madde 18. İç Ülkesel Birimlerde Uygulanma 1. Eğer Sözleşen bir Devletin, bu Antlaşmada düzenlenen hususlara uygulanacak farklı hukuk sistemlerinin bulunduğu iki ya da daha fazla ülkesel birimi mevcutsa, o Devlet, imza, onay, kabul, uygun bulma ya da katılım sırasında, bu Antlaşmanın tüm bölgesel birimlerinde veya bunlardan sadece biri ya da birkaçında uygulanacağını bildirebilir. Sözleşen Devlet, herhangi bir anda, başka bir bildirimde bulunmak suretiyle önceki bildirimini değiştirebilir. 2. Söz konusu bildirimlerin tevdi makamına yapılması ve Antlaşmanın kapsayacağı ülkesel birimleri açıkça belirtmesi gerekir. 3. Bu madde uyarınca yapılan bir bildirim nedeniyle, bu Antlaşma, Sözleşen bir Devletin tüm ülkesel birimlerini değil de, bunlardan sadece bir veya daha fazlasını kapsamakta ise ve bir tarafın işyeri de, o Devlette bulunuyorsa, bu Antlaşmanın amaçları bakımından, bu iş yeri, Antlaşmanın kapsamına giren bir bölgesel birimde olmadıkça, o iş yerinin Sözleşen bir Devlete bulunmadığı kabul edilir. 4. Bu maddenin 1. paragrafı uyarınca Sözleşen bir Devletin bildirimde bulunmaması halinde, Antlaşma, o Devletin tüm bölgesel birimlerini kapsar. 13

ELEKTRONİK İMZALARA İLİŞKİN UNCITRAL MODEL KANUN TASARISI

ELEKTRONİK İMZALARA İLİŞKİN UNCITRAL MODEL KANUN TASARISI ELEKTRONİK İMZALARA İLİŞKİN UNCITRAL MODEL KANUN TASARISI (2001) (UNCITRAL Elektronik Ticaret Çalışma Grubunun 18 19 Eylül 2000 tarihinde Viyana da yapılan 37. toplantısında onaylanan şekliyle) Uygulama

Detaylı

YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL

YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL Strazburg, 15.III. 1978 Bu Protokol ü imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, 7 Haziran 1968 tarihinde Londra da imzaya

Detaylı

United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 10 June 1958)

United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 10 June 1958) United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 10 June 1958) 2 Article I 3 1. This Convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral

Detaylı

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz İçindekiler Kısaltmalar Giriş BİRİNCİ BÖLÜM: ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN HUKUKİ

Detaylı

İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ PROTOKOL No. 7

İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ PROTOKOL No. 7 İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ PROTOKOL No. 7 (Strasbourg, imza: 22/11/1984; yürürlük: 01/11/1988) 1 Bu Protokole imza koyan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, 4 Kasım 1950 tarihinde

Detaylı

27 Aralık 2005, Salı Sayı: 26036

27 Aralık 2005, Salı Sayı: 26036 27 Aralık 2005, Salı Sayı: 26036 Milletlerarası Sözleşme Karar Sayısı : 2005/9813 Türkiye Cumhuriyeti adına 6 Nisan 2004 tarihinde New York ta imzalanan ve 28/10/2005 tarihli ve 5415 sayılı Kanunla onaylanması

Detaylı

İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ NE EK ÖLÜM CEZASININ HER KOŞULDA KALDIRILMASINA DAİR 13 NO.LU PROTOKOL

İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ NE EK ÖLÜM CEZASININ HER KOŞULDA KALDIRILMASINA DAİR 13 NO.LU PROTOKOL Avrupa Sözleşmeleri Külliyatı - No. 187 İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ NE EK ÖLÜM CEZASININ HER KOŞULDA KALDIRILMASINA DAİR 13 NO.LU PROTOKOL Vilnius, 3.V.2002 2 ETS 187 Ölüm Cezasının

Detaylı

AVRUPA SOSYAL ŞARTININ TOPLU ŞİKAYET SİSTEMİ ÖNGÖREN EK PROTOKOLÜ

AVRUPA SOSYAL ŞARTININ TOPLU ŞİKAYET SİSTEMİ ÖNGÖREN EK PROTOKOLÜ AVRUPA SOSYAL ŞARTININ TOPLU ŞİKAYET SİSTEMİ ÖNGÖREN EK PROTOKOLÜ (Strasbourg, imza: 09/11/1995; yürürlük: 01/07/1998) 1 Başlangıç 18 Ekim 1961 tarihinde Torino da imzaya açılan Avrupa Sosyal Şartının

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title INTERNATIONAL TRADE I Course Unit Code 821 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third

Detaylı

Draft CMB Legislation Prospectus Directive

Draft CMB Legislation Prospectus Directive Draft CMB Legislation Prospectus Directive Ayşegül Ekşit, SPK / CMB 1 Kapsam İzahname Konulu Taslaklar İzahname Yayınlama Zorunluluğu ve Muafiyetler İzahnamenin Onay Süreci İzahname Standartları İzahnamenin

Detaylı

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama:

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama: =Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri İlgili Makama: Katıldığım Amerikan J1 programı çerçevesinde Amerikan makamlarına ödemiş olduğum vergilerimden, ABD Yasaları

Detaylı

DECLARATION OF PERFORMANCE No CPD-1958 REV 1.02

DECLARATION OF PERFORMANCE No CPD-1958 REV 1.02 DECLARATION OF PERFORMANCE No. According to Construction Products Regulation EU No. 305/2011 This declaration is available in the following languages: English Declaration of Performance Page 2-3 Turkish

Detaylı

311188J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

311188J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 311188J Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by

Detaylı

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS Cilt C Part C Kısım 20 - Kablo Döşeme Gemileri Chapter 20 - Cable Laying Vessels EKİM 2001 November 2001 KABLO DÖŞEME GEMİLERİ İÇİNDEKİLER Sayfa A - Genel...

Detaylı

Hediyye Gazi Ali Gazi, Hediye, Makâsidu'l-usra fi'l-kur'âni'l-kerîm, İLTED, Erzurum 2016/2, sayı: 46, ss Yıl: 2016/2 Sayı: 46

Hediyye Gazi Ali Gazi, Hediye, Makâsidu'l-usra fi'l-kur'âni'l-kerîm, İLTED, Erzurum 2016/2, sayı: 46, ss Yıl: 2016/2 Sayı: 46 Hediyye Gazi Ali Gazi, Hediye, Makâsidu'l-usra fi'l-kur'âni'l-kerîm, İLTED, Erzurum 2016/2, sayı: 46, ss. 199-225 Yıl: 2016/2 Sayı: 46 200 Yıl: 2016/2 Sayı: 46 Hediyye GAZİ ALİ GAZİ ÖZ Kur an da Ailenin

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ DÖNÜŞÜMLÜ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ- MULTI CURRENCY TIME DEPOSIT ACCOUNT CONTRACT ÖRNEKTIR

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ DÖNÜŞÜMLÜ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ- MULTI CURRENCY TIME DEPOSIT ACCOUNT CONTRACT ÖRNEKTIR Bu Sözleşme, bir tarafta Finansbank A.Ş. ( Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta..... ( Müşteri olarak anılacaktır.) arasında aşağıdaki şartlarla akdedilmiştir. Taraflar, Müşteri nin bu Sözleşme

Detaylı

Name of Project/System: The Scope of the Program/System:

Name of Project/System: The Scope of the Program/System: Name of Project/System: The Scope of the Program/System: Delivery Conditions and Required Documents for Receipt of RFP: PROCUREMENT OF MOBİLE / FİXED TACTİCAL AİR NAVİGATİON SYSTEMS PROJECT Request for

Detaylı

EŞYALARIN KARAYOLUNDAN ULUSLARARASI NAKLİYATI İÇİN MUKAVELE SÖZLEŞMESİ (CMR) ELEKTRONİK TAŞIMA BELGESİ İLE İLGİLİ EK PROTOKOL

EŞYALARIN KARAYOLUNDAN ULUSLARARASI NAKLİYATI İÇİN MUKAVELE SÖZLEŞMESİ (CMR) ELEKTRONİK TAŞIMA BELGESİ İLE İLGİLİ EK PROTOKOL Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi Elektronik Taşıma Belgesi ile İlgili Ek Protokole İlişik Çekince ile Birlikte Katılmamız Hakkında Karar - 2017/10619 (22.08.2017 t.

Detaylı

Ali Kablan 1. UFRS nin Ülkemizdeki Muhasebe Uygulamaları

Ali Kablan 1. UFRS nin Ülkemizdeki Muhasebe Uygulamaları UFRS nin Ali Kablan 1 Abstract: Standardization has become neccessary because of some reasons such as the removal of borders between countries,increase in competition,the expansion of trade,rapid globalization

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 26.02.2001 Pazartesi Sayı: 24330 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Ukrayna Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'un Onaylanması

Detaylı

YERALTI MADENLERİNDE İŞE ALINMADA ASGARİ YAŞ HAKKINDA SÖZLEŞME

YERALTI MADENLERİNDE İŞE ALINMADA ASGARİ YAŞ HAKKINDA SÖZLEŞME YERALTI MADENLERİNDE İŞE ALINMADA ASGARİ YAŞ HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 22 Haziran 1965 Kanun Tarih ve Sayısı: 8.5.1991 / 3729 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 21.5.1991 / 20877 Bakanlar Kurulu

Detaylı

Sözleşme ye belli başka hususların da ilave edilmesinin arzuya şayan olduğunu düşünerek,

Sözleşme ye belli başka hususların da ilave edilmesinin arzuya şayan olduğunu düşünerek, SUÇLULARIN İADESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK İKİNCİ PROTOKOL Bu Protokol u imzalamış bulunan Avrupa Konseyi ne üye Devletler, 13 Aralık 1977 tarihinde Paris te imzaya açılmış bulunan Suçluların İadesi

Detaylı

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ BÖLÜM I BÖLÜM II SÖZLEŞMENİN UYGULANMA ALANI, AMACI VE TANIMLAR Sözleşmenin uygulanma alanı ve amacı... Madde 1 Tanımlamalar...

Detaylı

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali İÇİNDEKİLER 06 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 07 Genel Müdür ün Mesajı 10 Altınbaş Grubu Hakkında 13 Creditwest Bank Hakkında 14 Creditwest Bank ın Vizyonu, Misyonu, Stratejisi ve Temel Değerleri 15

Detaylı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ANNOUNCEMENT FOR THE REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) FOR THE PRIMARY TRAINER AIRCRAFT (BEU) PROGRAM Project: Scope of the Project: Primary Trainer Aircraft (BEU) BEU program shall include: The production and

Detaylı

Madde 2 Serbest dolaşım özgürlüğü

Madde 2 Serbest dolaşım özgürlüğü İNSAN HAKLARININ VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME İLE BU SÖZLEŞME'YE EK BİRİNCİ PROTOKOL'DA TANINMIŞ BULUNAN HAKLARDAN VE ÖZGÜRLÜKLERDEN BAŞKA HAK VE ÖZGÜRLÜKLER TANIYAN Protokol No:

Detaylı

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Uygulaması

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Uygulaması 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Uygulaması 8 Aralık 2015 Kanunun Kapsamı 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 31.01.2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No: 4620 Kabul Tarihi : 31/1/2001

Detaylı

TERMS & CONDITIONS LIST MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ

TERMS & CONDITIONS LIST MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ TERMS & CONDITIONS LIST MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ FEBRUARY 2016 ŞUBAT 2016 COLLECTIONS TAHSİLATLAR Documentary Collection Handling Fee Dosya Masrafı Aval Return of Bill Without Presentation to Drawee Müşteriye

Detaylı

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl)

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) 04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Romanya Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'ün Onaylanması

Detaylı

MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI Bu Antlaşmaya taraf Devletler

MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI Bu Antlaşmaya taraf Devletler UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS (1980) [CISG] THE STATES PARTIES TO THIS CONVENTION, BEARING IN MIND the broad objectives in the resolutions adopted by the sixth

Detaylı

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN 1) http://obs.karatay.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx Linkinden E-Mail adresini kullanarak şifrenizi oluşturunuz. Create

Detaylı

Solaris 7980g. Hızlı Başlangıç Kılavuzu. Sunum Alanı Görüntüleyici. 7980-TRTR-QS Rev A 1/16

Solaris 7980g. Hızlı Başlangıç Kılavuzu. Sunum Alanı Görüntüleyici. 7980-TRTR-QS Rev A 1/16 Solaris 7980g Sunum Alanı Görüntüleyici Hızlı Başlangıç Kılavuzu 7980-TRTR-QS Rev A 1/16 Not: Cihazınızın temizliği hakkında bilgi edinmek için lütfen kullanıcı kılavuzuna başvurun. Bu belgenin farklı

Detaylı

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri İlgili Makama: =Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri Katıldığım Amerikan J1 programı çerçevesinde Amerikan makamlarına ödemiş olduğum vergilerimden, ABD Yasaları

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 19011:2011 Ocak 2012 ICS 13.120.10;13.020.10 KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ TETKİK KILAVUZU Guidelines for quality and/or environmental management systems

Detaylı

TERMS & CONDITIONS MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ

TERMS & CONDITIONS MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ TERMS & CONDITIONS MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ JANUARY 2015 OCAK 2015 COLLECTIONS / TAHSİLATLAR Documentary collection / Dosya masrafı Presentation for acceptance / Kabule ibraz Aval / Aval Return of bill

Detaylı

Name of Project/System: The Scope of the Program/System:

Name of Project/System: The Scope of the Program/System: Name of Project/System: The Scope of the Program/System: Delivery Conditions and Required Documents for Receipt of RFP: PROCUREMENT OF INSTRUMENTED LANDING SYSTEM (ILS) PROJECT Request for Proposal (RFP)

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

EFET. European Federation of Energy Traders. Annex 2a to the General Agreement Confirmation of Individual Contract. (Fixed Price) between.

EFET. European Federation of Energy Traders. Annex 2a to the General Agreement Confirmation of Individual Contract. (Fixed Price) between. EFET European Federation of Energy Traders Annex 2a to the General Agreement Confirmation of Individual Contract (Fixed Price) between as Seller and as Buyer. concluded on: / /,. hours Delivery Schedule

Detaylı

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ Önsöz Avrupa Konseyi'nin üye Devletleri ve bu Sözleşmeyi imzalayan diğer Devletler, Avrupa Konseyi'nin amacının, üyeleri arasında daha sıkı bir

Detaylı

TÜM ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI (ERASMUS-MEVLANA-FARABİ) BAŞVURU AŞAMALARI AYNI SÜRECİ TAKİP ETMEKTEDİR.

TÜM ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI (ERASMUS-MEVLANA-FARABİ) BAŞVURU AŞAMALARI AYNI SÜRECİ TAKİP ETMEKTEDİR. TÜM ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI (ERASMUS-MEVLANA-FARABİ) BAŞVURU AŞAMALARI AYNI SÜRECİ TAKİP ETMEKTEDİR. ELİNİZDEKİ KLAVUZDA ÖRNEK OLARAK ERASMUS+ BAŞVURU SÜRECİ BELİRTİLMİŞTİR. ALL STUDENT WHO WILL APPLY

Detaylı

EFET. European Federation of Energy Traders

EFET. European Federation of Energy Traders EFET European Federation of Energy Traders Annex 2a to the General Agreement Confirmation of Individual Contract (Fixed Price) between as Seller and _ as Buyer concluded on / /,. hours Delivery Schedule:

Detaylı

STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP

STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP Standby nedir? Standby kısaca bir taahhüdün güvence altına alınmasıdır. Bir şeyin arkasında durmaktır. Bu taahhüt Bir ödeme Bir iş Bir sigorta vs. olabilir.

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilânı : 28. V. 1949 - Sayı: 7218) Kabul tarihi 5394 < 24. V. 1949

(Resmî Gazete ile ilânı : 28. V. 1949 - Sayı: 7218) Kabul tarihi 5394 < 24. V. 1949 698, ^ New - York'ta Lake Success'te imzalanan (Kadın ve Çocuk Ticaretinin kaldırılması) ve (Müstehcen neşriyatın tedavül ve ticaretinin kaldırılması) hakkındaki Protokollerin onanmasına dair Kanun (Resmî

Detaylı

Rusya Federasyonu Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra "Taraflar" olarak anılacaktır);

Rusya Federasyonu Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra Taraflar olarak anılacaktır); RUSYA FEDERASYONU HÜKÜMETİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA RUSYA FEDERASYONU İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARININ KARŞILIKLI SEYAHATLERİNE İLİŞKİN USULLERE DAİR ANLAŞMA Rusya Federasyonu Hükümeti

Detaylı

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU İlgi: T.C. Dışişleri Bakanlığı nın 21.01.2015 tarih ve 26835889-621

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 23/06/2014 Sayı: 2014/22 Ref: 6/22. Konu: İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN 2014/8 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 23/06/2014 Sayı: 2014/22 Ref: 6/22. Konu: İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN 2014/8 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 23/06/2014 Sayı: 2014/22 Ref: 6/22 Konu: İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN 2014/8 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 21/06/2014 tarihli ve 29037 sayılı Resmi Gazete de İthalatta Korunma

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Ocak 1992 SALI. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Ocak 1992 SALI. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 7 Ocak 1992 SALI Sayı : 21104 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı : 91/2509 Milletlerarası

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

ERASMUS+ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI BAŞVURU SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU USERS GUIDE FOR THE ERASMUS+ STUDENT EXCHANGE PROGRAM APPLICATION SYSTEM

ERASMUS+ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI BAŞVURU SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU USERS GUIDE FOR THE ERASMUS+ STUDENT EXCHANGE PROGRAM APPLICATION SYSTEM ERASMUS+ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI BAŞVURU SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU USERS GUIDE FOR THE ERASMUS+ STUDENT EXCHANGE PROGRAM APPLICATION SYSTEM GİRİŞ YAPABİLMENİZ İÇİN ÜYE OLMALISINIZ! / YOU HAVE TO FIRST

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

BORU DÖŞEME GEMİLERİ. Cilt C. Kısım 16 - Boru Döşeme Gemileri

BORU DÖŞEME GEMİLERİ. Cilt C. Kısım 16 - Boru Döşeme Gemileri BORU DÖŞEME GEMİLERİ Cilt C Kısım 16 - Boru Döşeme Gemileri BORU DÖŞEME GEMİLERi İÇİNDEKİLER Sayfa A - Genel... 1 B - Klaslama, Klaslama İşaretleri... 1 C - Onaylanacak Dokümanlar... 1 D - Tekne Yerleştirmesi

Detaylı

XVII. Türkiye İç Denetim Kongresi, 11-12 Kasım 2013 Bilgi Sistemleri Uygulamalarında İç Denetim

XVII. Türkiye İç Denetim Kongresi, 11-12 Kasım 2013 Bilgi Sistemleri Uygulamalarında İç Denetim www.pwc.com/tr XVII. Türkiye İç Denetim Kongresi, 11-12 Kasım 2013 Bilgi Sistemleri Uygulamalarında İç Denetim İçerik Bölüm 1 Bilgi Sistemleri Uygulamaları ERP İlişkisi 2 ERP Yaşam Döngüsü ve İç Kontrol

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması Uyarınca Sözleşmenin Kurulması (CISG m.

Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması Uyarınca Sözleşmenin Kurulması (CISG m. Yard. Doç. Dr. İpek SAĞLAM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması Uyarınca

Detaylı

Yeni Itru Lif Test Gereci UAK-1A

Yeni Itru Lif Test Gereci UAK-1A Yeni Itru Lif Test Gereci UAK-1A Teknik Bilgi http://www.itru.net E-mail :info@itru.net 1992-2004 by Itru Electronics Her hakkı saklıdır. TRU FIBRE TESTER UAK-1+ IX.yy da yaşamış TÜRK Matematikçisi (Musa

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuruluşu Kontrol Formu/ Checklist for Management Systems Certification Bodies 1) (ISO/IEC 17021-1:2015 e göre/ according to ISO/IEC 17021-1:2015) Belgelendirme Faaliyeti/

Detaylı

MİLLETLERARASI AKİTLERDE ELEKTRONİK İLETİŞİMİN KULLANILMASINA DAİR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ

MİLLETLERARASI AKİTLERDE ELEKTRONİK İLETİŞİMİN KULLANILMASINA DAİR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ MİLLETLERARASI AKİTLERDE ELEKTRONİK İLETİŞİMİN KULLANILMASINA DAİR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts ÖZET Gülce

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI:

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: TARİH : 28/08/2015 SİRKÜLER NO : 2015/70 ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: 5 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazetede elektronik ticarete ilişkin

Detaylı

6563 sayılı Kanun. Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik

6563 sayılı Kanun. Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik 6563 sayılı Kanun Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik 9 Eylül 2015 Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Detaylı

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama:

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama: =Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri İlgili Makama: Katıldığım Amerikan J1 programı çerçevesinde Amerikan makamlarına ödemiş olduğum vergilerimden, ABD Yasaları

Detaylı

Kendi ülkelerinde staj yapacak yabancı uyruklu öğrenciler STJ 302 deki belgeleri doldurarak aşağıdaki yolu izlemelidirler.

Kendi ülkelerinde staj yapacak yabancı uyruklu öğrenciler STJ 302 deki belgeleri doldurarak aşağıdaki yolu izlemelidirler. STJ 302 (ECZANE STAJI) YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 2013-2014 Bahar Dönemi STJ 302 yi alan öğrenciler aşağıdaki açıklanan şekilde staj başvurularını şahsen yapacaklardır. 1) STJ 302 yi alan öğrenciler,

Detaylı

Ek 1 Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği Kapsamında Frekans ve/veya Lisans Kısıtlaması Olan Ürünlerin Listesi

Ek 1 Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği Kapsamında Frekans ve/veya Lisans Kısıtlaması Olan Ürünlerin Listesi Ek 1 Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği Kapsamında Frekans ve/veya Lisans Kısıtlaması Olan Ürünlerin Listesi Pozisyon No 8517.11.00.00.11 Otomatik olanlar Eşyanın Tanımı 8517.69.31.00.00

Detaylı

Freedom of Contract, Party Autonomy and Its Limit Under Cisg

Freedom of Contract, Party Autonomy and Its Limit Under Cisg Gül / Hacettepe HFD, 6(1) 2016, 77 102 Freedom of Contract, Party Autonomy and Its Limit Under Cisg Hakemli Makale İbrahim GÜL Ast. Prof. Dr. Hasan Kalyoncu University Faculty of Law Yrd. Doç. Dr., Hasan

Detaylı

Taslak SPK Mevzuatı (MiFID Piyasalar) Draft CMB Regulations (MiFID Markets)

Taslak SPK Mevzuatı (MiFID Piyasalar) Draft CMB Regulations (MiFID Markets) Taslak SPK Mevzuatı (MiFID Piyasalar) Draft CMB Regulations (MiFID Markets) Gül Ertan, SPK / CMB 1 Trading Venues: Overview Trading Venues Under MiFID MiFID de Yer Alan İşlem Platformları 1. Regulated

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI 1. Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (1969) Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (The Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969 (VCLT)), uluslararası hukuk araçlarının

Detaylı

Bilgilerini ve söz konusu bilgilerin Kuruluşunuz bünyesinde yer alan firmalarımıza iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Bilgilerini ve söz konusu bilgilerin Kuruluşunuz bünyesinde yer alan firmalarımıza iletilmesi hususunda gereğini rica ederim. From: Vahap Metin DEĞER [mailto:degerm@ekonomi.gov.tr] Sent: Wednesday, May 14, 2014 2:30 PM To: yatirimlar; Cc: Subject: Kazakistan Yatırım Projeleri Kazakistan Cumhuriyeti Sanayi ve Yeni Teknolojiler

Detaylı

GLOBAL SAKLAMA Hİ ZMETİ İ ŞLEM ESASLARİ

GLOBAL SAKLAMA Hİ ZMETİ İ ŞLEM ESASLARİ GLOBAL SAKLAMA Hİ ZMETİ İ ŞLEM ESASLARİ Amaç İşlem esaslarının amacı, Takasbank tarafından yurtdışı sermaye piyasası araçları muhabirleri aracılığı ile verilen yurtdışı takas ve saklama hizmetine ilişkin

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ ' m MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA ECHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuruluşu Kontrol Formu/ Checklist for Management Systems Certification Bodies 1) (ISO/IEC 17021:2011 ya göre / according to ISO/IEC 17021:2011) Belgelendirme Faaliyeti/

Detaylı

Yeni E-Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (01.05.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek)

Yeni E-Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (01.05.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek) Yeni E-Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (01.05.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek) Yeni düzenleme neler getiriyor Nisan 2015 DUBAI İçindekiler Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun...

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - KONU İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi nin ( Sözleşme ) konusu, Satıcı nın, Alıcı ya (Tüketici ye) satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ ÇOCUKLARLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞEMESİ (ETS NO: 192)

AVRUPA KONSEYİ ÇOCUKLARLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞEMESİ (ETS NO: 192) AVRUPA KONSEYİ ÇOCUKLARLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞEMESİ (ETS NO: 192) Bölüm 1- Sözleşmenin amaçları ve tanımlar Madde 1- Sözleşmenin amaçları İşbu Sözleşmenin amacı: a) Kişisel ilişkilere

Detaylı

AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU

AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU Birinci Sınıf Kodu/ 1. Yarıyıl (1. Term) Dersin Adı / Course Name T U LAW101 Hukuk Başlangıcı / Introduction to Law 2 3 LAW103 Anayasa Hukuku Genel Teorisi / General

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. 1.a) E1 International Investment Holding Gmbh, Mülheimer Straße Duisburg /Deutschland

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. 1.a) E1 International Investment Holding Gmbh, Mülheimer Straße Duisburg /Deutschland GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.a) E1 International Investment Holding Gmbh, Mülheimer Straße 39. 47058 Duisburg /Deutschland 1.b) MADDE 2 - TANIMLAR İş bu sözleşme metni içerisinde; 1.a) E1 International

Detaylı

GÜNCELLENMİŞ MÜFREDAT

GÜNCELLENMİŞ MÜFREDAT GÜNCELLENMİŞ MÜFREDAT BİRİNCİ SINIF 1. Yarıyıl / 1. Term LAW101 Hukuk Başlangıcı / Introduction to Law LAW10 Anayasa Hukuku Genel Teorisi / General Theory of Constitutional Law 5 LAW105 Medeni Hukuka Giriş

Detaylı

Kurumsal Başvuru Formu

Kurumsal Başvuru Formu 1. Alım Satım Platformu MetaTrader 4 Vertex 2. Hesap Kaldıracı 100:1 200:1 400:1 Diğer* * ACM Plc'nin yazılı onayına tâbidir. 3. Alım Satım Hesap Türü Standart Hesap [Yatırılacak minimum tutar 10.000 Amerikan

Detaylı

AVRUPA FARMAKOPESĐ GELĐŞTĐRĐLMESĐNE DAĐR SÖZLEŞME

AVRUPA FARMAKOPESĐ GELĐŞTĐRĐLMESĐNE DAĐR SÖZLEŞME AVRUPA FARMAKOPESĐ GELĐŞTĐRĐLMESĐNE DAĐR SÖZLEŞME Kanun No: 19461 Bakanlar Kurulu Kararı: 06.09.1993 (Resmi Gazete Yayım Tarihi: 10.10.1993 Sayı: 21724) Belçika Krallığı, Fransa Cumhuriyeti, Almanya Federal

Detaylı

GLOBAL SAKLAMA HI ZMETI I ŞLEM ESASLARI

GLOBAL SAKLAMA HI ZMETI I ŞLEM ESASLARI GLOBAL SAKLAMA HI ZMETI I ŞLEM ESASLARI Amaç İşlem esaslarının amacı, Takasbank tarafından yurtdışı sermaye piyasası araçları muhabirleri aracılığı ile verilen yurtdışı takas ve saklama hizmetine ilişkin

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAHKİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAHKİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAHKİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 Bu Arabuluculuk Kuralları nın amacı, 26.11.2013 tarih ve 28833 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET HUKUKUNDA VESAİK MUKABİLİ ÖDEME

ULUSLARARASI TİCARET HUKUKUNDA VESAİK MUKABİLİ ÖDEME Dr. Ersan ATALAY ULUSLARARASI TİCARET HUKUKUNDA VESAİK MUKABİLİ ÖDEME (BELGE KARŞILIĞINDA ÖDEME) Beta Yay n No : 2680 Hukuk Dizisi : 1304 1. Baskı Nisan 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-704 - 5 Copyright

Detaylı

AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI

AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, 15.10.1985 tarihinde imzaya açılmıştır. Türkiye anlaşmaya 21.11.1988 tarihinde imza koymuş, anlaşma 9.12.1992 tarihinde onaylanmıştır.

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877)

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877) 350 Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991

Detaylı

TİCARET GEMİLERİNDE ÇALIŞAN KAPTANLAR VE GEMİ ZABİTLERİNİN MESLEKÎ YETERLİLİKLERİNİN ASGARİ İCAPLARINA İLİŞKİN 53 SAYILI SÖZLEŞME

TİCARET GEMİLERİNDE ÇALIŞAN KAPTANLAR VE GEMİ ZABİTLERİNİN MESLEKÎ YETERLİLİKLERİNİN ASGARİ İCAPLARINA İLİŞKİN 53 SAYILI SÖZLEŞME TİCARET GEMİLERİNDE ÇALIŞAN KAPTANLAR VE GEMİ ZABİTLERİNİN MESLEKÎ YETERLİLİKLERİNİN ASGARİ İCAPLARINA İLİŞKİN 53 SAYILI SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 6 Ekim 1936 Kanun Tarih ve Sayısı: 25.6.2003 / 4906 Uluslararası

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. Uluslararası Bürsu

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevtana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

CHANGE GUIDE BSP Turkey

CHANGE GUIDE BSP Turkey IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE BSP Turkey CHECKLIST - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership/Legal Status of Ownership Commercial Registry Gazette ( Ticaret Sicil Gazetesi ) containing information

Detaylı

EFET. European Federation of Energy Traders. Annex 2a to the General Agreement (Fixed Price) Individual Contract

EFET. European Federation of Energy Traders. Annex 2a to the General Agreement (Fixed Price) Individual Contract EFET European Federation of Energy Traders Annex 2a to the General Agreement (Fixed Price) Individual Contract This Individual Contract (the Individual Contract ) was executed by and between [ ] whose

Detaylı

EK-8. Madde 1. 1. Komite, 59 uncu maddenin 1 ve 2 nci paragrafları uyarınca, Sözleşmeye ilişkin değişiklik önerilerini inceler.

EK-8. Madde 1. 1. Komite, 59 uncu maddenin 1 ve 2 nci paragrafları uyarınca, Sözleşmeye ilişkin değişiklik önerilerini inceler. EK-8 İDARİ KOMİTE VE TIR YÜRÜTME KURULUNUN OLUŞUMU, İŞLEVLERİ, USUL VE ESASLARI / VE İÇ TÜZÜĞÜ İDARİ KOMİTENİN OLUŞUMU, İŞLEVLERİ, USUL VE ESASLARI VE İÇ TÜZÜĞÜ (06/06/1999 tarihli ve 23717 sayılı Resmi

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı