Karaciğer Sirozlu Olgularda HBV Enfeksiyonu. Dr.Abdullah Sonsuz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Karaciğer Sirozlu Olgularda HBV Enfeksiyonu. Dr.Abdullah Sonsuz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi"

Transkript

1 Karaciğer Sirozlu Olgularda HBV Enfeksiyonu Dr.Abdullah Sonsuz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

2 Karaciğer Sirozlu Olgularda HBV Enfeksiyonu Sirozlu hastada tedavi sadece hepatitin tedavisi ile sınırlı bir konu değildir

3 Karaciğer sirozu / HBV enfeksiyonu Kronik hepatitte tedavi Karaciğer sirozunda tedavi Endikasyon Doğal seyir üzerindeki etkisi İlaç seçimi Özel sorunların yönetimi

4 Endikasyon (SUT / Güncel uygulama) B - Karaciğer sirozunda tedavi (1) Karaciğer sirozunda HBV DNA (+) veya HCV RNA (+) olan hastalarda tedaviye başlanılabilir ve bu durum raporda belirtilir. Tedavi süreleri; HBV DNA (+) olanlar için kronik hepatit B tedavisinde, HCV RNA (+) olanlar için kronik hepatit C tedavisinde olduğu gibidir F - Viral hepatit tedavisinde genel prensipler (2) Biyopsi için kontrendikasyon bulunan hastalarda (PT de 3 sn den fazla uzama veya trombosit sayısı < /mm3 veya kanama eğilimini artıran hastalıklar veya kronik böbrek yetmezliği veya biyopsiye engel olacak konumda bir yer kaplayıcı lezyonun varlığı veya karaciğer sirozu veya gebeler) karaciğer biyopsisi koşulu aranmaz.

5 Endikasyon (Kılavuzlar) EASL 1 AASLD 2 APASL 3 ALT Önemsiz ALT >2NUS veya ALT N +/ DNA 2000 IU DNA K: 2000 IU (?) / DK: + + DNA İlaç (K) INF, NUC: INF / NUC INF Tenofovir / Entecavir Tenofovir / Entecavir NUC, Timozin a İlaç (DK) Tenofovir / Entecavir Tenofovir / Entecavir NUC 1. Journal of Hepatology : Hepatology (3): Hepatol Int (2012) 6:

6 Doğal seyir üzerindeki etkisi Kompanse HBV sirozu 5 yıl sağ kalım: % Dekompanse siroz 5 yıl sağ kalım: % 15 Sağkalıma etkili faktörler HBV replikasyon düzeyi ALT seviyesinin normalleşmesi HBeAg serokonversiyonu Semin Liver Dis 2006; 26(2): HBsAg kaybı

7 Doğal seyir üzerindeki etkisi. Liver International pages , 3 JAN 2013 DOI: /liv.12074

8 Doğal seyir üzerindeki etkisi

9 Doğal seyir üzerindeki etkisi

10

11 I.Olgu (TA) 2004 DM Tip II HBsAg Pozitifliği saptanıyor OAD kullanıyor, Hepatit B için ileri inceleme ve takip yapılmamış

12 I.Olgu (TA) 48 (E) 2008 FM : İkter (-) PE (+) SA (-) 2006 HM: 1 cm SM (-)

13 I.Olgu (TA) WBC: 4.2 /mm3 Hct: 34 Plt: /mm3 ALT: 38 U AST: 48 U T.Bilirubin: 1.2 mg/dl PT(INR): 1.2 HBsAg HBeAg HBV DNA Anti Delta Anti HCV Karaciğer US tetkiki Endokrinoloji konsültasyonu Biyopsi randevusu

14 Tedavi seçenekleri / 2008 İnterferon Tedavisiz izlem? Lamivudin Karaciğer biyopsisi HBV DNA: k/ml Adefovir Entekavir

15 Endikasyon 2008 Kronik hepatit B'de; a) Biyopsi ile kronik aktif hepatit (KNODELL aktivite indeksi 4 ün veya fibrozis skoru 2 ve üzerinde) tanısı konmuş ve HBV DNA [HBe Ag negatif olanlarda, 10 4 kopya/ml ; HBe Ag pozitif olanlarda 10 5 kopya/ml ve üzerinde] olanlarda, b) Kompanse evre karaciğer sirozlarında; HBV DNA düzeyi 10 3 kopya/ml veya daha yüksek ve ALT düzeyi 2 kat veya daha yüksek ise HBe Ag nine bakılmaksızın.. konvansiyonel veya pegil interferon tedavisine başlanabilir. Kronik hepatit-b de: 6 aydan daha uzun süredir ALT düzeyinin 2 katından yüksek, HBV DNA seviyesi HBe Ag pozitif olanlarda 10 5 kopya/ml ve daha yüksek, HBe Ag negatif olanlarda 10 4 kopya/ml ve daha yüksek olması koşuluyla biyopsi şartı aranmaksızın antivirallerin bedeli ödenir.

16 I.Olgu (TA) : KH (?) / KCS (?) WBC: 4.2 /mm3 Hct: 34 Plt: /mm3 ALT: 38 U AST: 48 U T.Bilirubin: 1.2 mg/dl PT(INR): 1.2 HBsAg HBeAg HBV DNA Anti Delta Anti HCV Karaciğer US tetkiki Endokrinoloji konsültasyonu Biyopsi randevusu

17 Olgu I : KH / KCS

18 AST / ALT Oranının Tanı Değeri AST/ALT>1 AST/ALT>2 Alkolik siroz % 92 % 70 Postnekrotik siroz % 70 % 26 Kronik hepatit % 12 % 4 Ekstra Hepatik Kol. % 18 % 0 Jerold A, et al: Dig Dis Science 1979, 24(11):

19 Tedavi seçenekleri / 2008 İnterferon Tedavisiz izlem? Lamivudin Karaciğer biyopsisi HBV DNA: k/ml Adefovir Entekavir

20 HBsAg(+) KCS / İnterferon AASLD 2009 ALT DNA HAI Genotip

21 I.Olgu (TA) / 3 ay sonra ALT : 1067 U/ L AST: 659 U/ L T.Bilirubin: 11.8 mg/dl HBsAg(+) HBeAg(-) HBV DNA : k/ml Albumin: 2.6 g/dl Globulin: 4.0 g/dl AF: 107 U/L INR: 1.29

22 I.Olgu (TA) / 3 ay sonra Sirozlu hastada da nonsirotik evredeki hastalarda olduğu gibi HBV alevlenmeleri görülebilir. HBV klirensi Spontan durağanlaşma Hastalığın ağırlaşması / Dekompansasyon (% 10-15) * * Liver 1990;10:

23 Tanımlama Glossary of Clinical Terms Used in HBV Infection Acute exacerbation or flare of hepatitis B: Intermittent elevations of aminotransferase activity to more than 10 times the upper limit of normal and more than twice the baseline value. Reactivation of hepatitis B: Reappearance of active necroinflammatory disease of the liver in a person known to have the inactive HBsAg carrier state or resolved hepatitis B.

24 I.Olgu (TA) / 3 ay sonra Ultrasonografi: karaciğer ekojenitesi artmış ve heterojen görünüde, kaba granüler yapıda, konturları irregüler Dalak uzun eksende 132 mm Batın alt kadranda ve perihepatik alanda orta derecede sıvı birikimi Anti HCV (-) Anti HAV IgM (-) Anti Delta -) HBeAg (-) Anti HCV (-) Anti HBcIgM(-)

25 I.Olgu (TA) Entecavir 1 mg/gün başlanılıyor 0.5 mg /gün 1 mg /gün Ürün monografı

26 I.Olgu (TA) ALT AST T.Bilirubin Albumin PT 1.29 INR 15 sn 13.7 sn HBV DNA IU < 29 IU

27 I.Olgu (TA) 2004 HBsAg pozitifliği 2006 Gastroenterolojiye sevk edilmiş 2008 gastroenteroloji polikliniğine müracaat Poliklinik / KHB olarak ön incelemeler 3 ay takipsiz 3 ay sonunda ikter ve asitle dekompanse KCS OAV Tedaviye yanıt

28

29 II.Olgu (SV) 64 Yaşında (E) 8 yıl önce HBsAg pozitifliği saptanmış HBeAg(-) / Anti HBe (+) Anti Delta (-) Anti HCV (-) HBV DNA kopya Karaciğer biyopsisi: Orta ağır İA, ileri fibrozis Pegile interferon ile tedavi başlanmış.(8 ay tedavi almış, yararlanmadığı söylenilerek tedavi sonlandırılmış)

30 II.Olgu (SV) Uzun süre takipsiz kalmış, haftada 2-3 gün g alkol kullanımı var 6 ay önce çabuk yorulma, nefes darlığı yakınmaları ile bir hastaneye müracaat etmiş Yapılan incelemelerde " karaciğer fonksiyon bozukluğu" ve ultrasonografide splenomegali ve asit saptanması üzerine gastroenteroloji kliniğine sevk edilmiş

31 II.Olgu (SV) / GE Kliniğinde İkter (-) Dalak 1 cm palpabl PE: (+) SA (+) Ascites (++) Kollateral dolaşım: (+) Çomak parmak (+) HBsAg(+) HBeAg (-) HBV DNA kopya Karaciğer : Ele gelmiyor

32 II.Olgu (SV) / GE Kliniğinde ALT: 64 AST: 86 T.Bilirubin:1.8 GGT: 64 U Albumin: 3.1 g/dl Globulin: 4.3 g/dl HDL: 34 mg LDL: 124 mg Üre: 38 mg Kreatinin: 1.0 mg Na: 130 K: 5.1 AKŞ: 124 mg

33 II.Olgu (SV) / GE Kliniğinde.mg/gün ile antiviral tedavi başlanmış Tuzsuz diyet önerilmiş 2.Ayın sonunda ALT: 58, AST: 64, T.Bilirubin: 1.2 Albumin: 3.5 Globulin: 4.2 Diğer laboratuvar bulgularında anlamlı farklılık yok Fizik muayenede ascites (+/-) Tedaviye aynı şekilde devam etmesi önerilmiş

34 II.Olgu (SV) / Tedavinin izlenilmesi Tedavinin başlamasından 6 ay sonra hasta yakını telefonla arayarak babasının bir süreden beri halsiz ve iştahsız olduğunu, bir şey yiyip içemediğini ve son günlerde buna kusma şikayetinin de eklendiğini ifade etmiş Hasta yakını ile konuşan asistan ilacını almaya devam etmesini söyleyerek en yakın bir klinikte bazı tetkiklerin yapılmasını önermiş

35 II.Olgu (SV) / Tedavinin izlenilmesi 3 gün sonra polikliniğe gelen hasta yakını şikayetlerin artarak(kusma) devam ettiğini ek olarak huzursuzluk, nefes darlığı ve uykusuzluk yakınmalarının geliştiğini ifade ederek istenilen testlerin sonuçlarını iletiyor. ALT: 78 (58) AST: 84 (64) T.Bilirubin: 2.4 (1.2) Albumin: 2.8 (3.5) Globulin: 3.7 (4.2) Glukoz: 110 (124) Üre: 84 (38) Kreatinin: 1.8 (1.0) Na: 128 K: 5.8 (5.1) INR: 1.6

36 II.Olgu (SV) / Tedavinin izlenilmesi Fizik muayene: Bilinç açık Ödem (+) Ascites (++) US Karaciğer normalden büyük, ekojenitesi artmış, asit (+), Splenomegali İkter (+/-) Flapping tremor (-) Karaciğer ağrılı,2 cm büyük Ağrı, hassasiyet

37 II.Olgu (SV) / Tedavinin izlenilmesi Poliklinikte görevli asistan hastanın kusmalara bağlı olarak sıvı kaybetmiş olduğunu şikayetleri ve bazı laboratuvar bulgularının buna bağlı olarak geliştiğini düşünüyor.bu sırada polikinikte bulunan diğer bir asistan klinik ve biyokimyasal bozuklukların sadece kusma ile açıklanabilir nitelikte olmadığını değerlendirmesiyle hasta kliniğe yatırıyor Klinikteki incelemeler en başta hangi soruna odaklanmalıdır?

38 HBV Tedavisi / Laktik asidoz 16 hasta Hepatology (3): : 0.5mg/gün 3: 1 mg/gün gün arasında 1 ölüm / 4 iyileşme

39 HBV Tedavisi / Laktik asidoz World J Gastroenterol 2013; 19(33):

40 HBV Tedavisi / Laktik asidoz Nadir fakat ciddi bir komplikasyondur Tedavinin ilk günlerinde/uzun süre sonrasında görülebilir Kombine antiviral kullanımında Sistemik problemleri olan ağır hastalarda / dekompanse sirozlularda

41 HBV Tedavisi / Laktik asidoz / Tanı Mide bulantısı Kusma Aşırı halsizlik Kilo kaybı Taşipne Miyalji, Kramplar, kas zayıflığı, hissizlik,karıncalanma Plazma laktat düzeyi ph Anyon açığı artmış metabolik asidoz (Na + -(Cl - + HCO3))

42

43 III.Olgu (ZK) 62 yaşında (K) Bilinen hastalığı yok 3 ay önce karın şişliği Asit, Karaciğer sirozu CTF Gastroenteroloji polikliniğine sevk edilmiş ALT. 34 U AST: 41 U T.Bilirubin:1.7 mg A.Fosfataz: 145, GGT: 48 U Albumin: 2.8 g/dl Globulin: 4.1g/dl HBeAg (-) Anti Hbe (+) Anti Delta (-) HBV DNA 1200 k/ml

44 III.Olgu (ZK) Üre: 48 mg Kreatinin: 1.2 mg Na: 132 meq K: 4.1 meq PT (INR): 1.5 afp: 28 US: Karaciğer kenarları lobüle görünümde, yaygın ascites mevcut. SK Normal, Dalak 152mm Endoskopi: G II Özofagus varisleri + Hafif PHG mevcut

45 III.Olgu (İP) Hastaya Tenofovir başlanılıyor Düretik tedavi düzenleniyor Spironolacton 100 mg/gün Furosemid: 40 mg/gün Bir ay sonrası için ilk kontrol günü veriliyor İlaç seçimi ve tedavi uygun mu? Yapılanlarda bir eksiklik var mı?

46 III.Olgu (ZK) Child Skoru:

47 Recommendations: 1. Evaluation for LT should be considered once a patient with cirrhosis has experienced an index complication such as ascites, hepatic encephalopathy, or variceal hemorrhage or hepatocellular dysfunction results in a MELD Score 15 (1-A). Hepatology 2014, 59(3):

48 III.Olgu (ZK) / Bir ay sonra ALT: 36 (34) AST: 42 (41) T.Bilirubin: 1.6 (1.7) Üre: 64 mg (48) Kreatinin: 1.2 mg (1.2) Na: 128 meq (132) K: 5.2 meq (4.1) PT (INR): 1.45 (1.5) Hasta tedavi başladıktan sonraki 2 haftada 8 kg kadar zayıflamış, son 2 haftada kilo kaybı durmuş. Günlük idrar miktarı ~ 1200 ml FM: Ascites (-) / US: Ascites (+) MELD : 14

49 III.Olgu (ZK) MELD : Transplantasyon adaylığı? Ascites FM (+) Ascites US (+) Diüretik tedavinin sürdürülmesi? Üre: Kreatinin: Antiviral tedavinin sürdürülmesi?

50 III.Olgu (ZK) / Diüretik tedavinin sürdürülmesi G 1 G 2 G 3 Journal of Hepatology 2010 vol. 53 j

51 III.Olgu (ZK) Nefropatiye yaklaşım. KCS / HRS Tenofovir? Diüretik kullanımı Tedavinin sürdürülmesi (Tenofovir)

52 III.Olgu (ZK) Üre: Kreatinin: GFR~ ml/dak Prerenal azotemi:? Nefropati?

53 İlaç seçimi ve tedavi uygun mu? Gastroenterology (1): 15 19

54 Tenofovir kullanımı / Renal problemler Journal of Hepatology :

55 Tenofovir kullanımı / Renal problemler

56 III.Olgu (ZK) / Antiviral tedavinin devamı GFR > 80 ml/min GFR ml/min C max (ng/ml) ± ± AUC (ng*hr/ml) ± ± GFR > 80 ml/min AUC GFR ml/min Product Monograph, Date of Revision: September 23, 2013

57

58 Olgu IV (GB) 55 yaşında E 15 yıl önce HBsAg (+) bulunmuş / HBeAg (-) Bx: orta ağır aktivite gösteren KAH, orta düzeyde fibrozis Ocak 2000 İnterferon 5 MU Haftada 3 defa / 1 yıl Yanıt (-) 10 yıl kadar düzenli takip yok Mart 2012 CTF Gastroenteroloji polikliniğine müracaatı

59 Olgu IV (GB) HBsAg (+) HBeAg (-) Anti Delta (-) Anti HCV (-) HBV DNA: k/ml ALT: 44 Albumin: 4.1 g/dl AST: 52 PT: 1.2 Kompanse evrede KCS US: Splenomegali

60 Olgu IV (GB) Lamivudin 100 mg/gün 6. Ay HBV DNA : 420 k/ml Kasım 2012: Lamivudin + Tenofovir Şubat 2013: HBV DNA: (-) ALT: 32 U US Splenomegali + Sirotik görünüm Diğer testlerde özellik yok

61 Olgu IV (GB) Aralık 2013: HBV DNA: (-) ALT: 34 U T.Bilirubin: 1.1 mg/dl Albumin: 4.0 g/dl Globulin 3.7 g/dl PT: 1.24 Antiviral tedavi Tenofovir monoterapisine dönüştürüldü US Splenomegali + Sirotik görünüm Endoskoppi: G I varisler

62 Olgu IV (GB) Haziran 2014 HBV DNA: (-), ALT: 24 U, Diğer testlerde önemli bir değişiklik yok

63 Olgu IV (GB)

64 Olgu IV (GB)

65 Olgu IV (GB)

66 Olgu IV (GB)

67 Olgu IV (GB)

68 Olgu IV (GB)

69 Olgu IV (GB) Normal (US) 36 X 24 mm nodül (US) Periportal 32 X 16 mm LAP (Doppler US) 69 X 55 mm Nodül (MR) Normal (PET) 40 mm Nodül (MR)

70 Int J Hepatol. 2011; 2011: Conversely, for the larger lesions, even in the absence of the classical imaging features, size alone is a risk factor In the series by Yu et al. in patients with known HBV induced cirrhosis, lesions with a spherical contour greater than 2 cm were found to have high malignant potential, despite lack of arterial hypervascularity Indeed, the classical enhancement features for HCC in large lesions may be confounded by the presence of central necrosis and lesion heterogeneity nodule-in-nodule appearance

71 HCC Tarama / Tanı Ann Intern Med Aug 19;161(4):261-9 In conclusion, there is very-low-strength evidence from which to draw conclusions about the effects of HCC screening on mortality in high-risk patients with chronic liver disease.

72 HBV / Yolun sonu

Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi. Uz. Dr. Eyüp Arslan

Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi. Uz. Dr. Eyüp Arslan Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi Uz. Dr. Eyüp Arslan Vaka N.T, 68 Y, Erkek, Batman 10.11.1999 yılında HBs Ag pozitifliği DM ve diyabetik nefropati 15 yıldır DM, oral anti-diyabetik BUN;

Detaylı

KRONİK HEPATİT TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR & YAN ETKİ VE DİRENÇ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Selma Tosun VHSD Samsun Kasım 2012

KRONİK HEPATİT TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR & YAN ETKİ VE DİRENÇ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Selma Tosun VHSD Samsun Kasım 2012 KRONİK HEPATİT TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR & YAN ETKİ VE DİRENÇ YÖNETİMİ Doç. Dr. Selma Tosun VHSD Samsun Kasım 2012 HBV-DNA düzeyi ne kadar yüksekse siroz riski de o kadar fazla 50 (N = 3582) 40 36.2

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HÇ, 28 yş, E, Memur 2010 yılı ocak ayında kan bağışı sırasında sarılık olduğu söyleniyor. Başvuru sırasında bazen halsizlik ve

Detaylı

IFN ve Antivirallerde Yan Etki Yönetimi. Dr. Oral ÖNCÜL

IFN ve Antivirallerde Yan Etki Yönetimi. Dr. Oral ÖNCÜL 1 IFN ve Antivirallerde Yan Etki Yönetimi Dr. Oral ÖNCÜL 2 Kadın, genç yaşta enfekte olma Yavaş İlerleme hızı Normal karaciğer Akut enfeksiyon Kronik enfeksiyon (>%85) Kronik hepatit Siroz gelişimi (%20)

Detaylı

Akut Ve Kronik HBV İnfeksiyonunda Doğal Seyir

Akut Ve Kronik HBV İnfeksiyonunda Doğal Seyir güncel gastroenteroloji 14/2 Akut Ve Kronik HBV İnfeksiyonunda Doğal Seyir Halil DEĞERTEKİN 1, Ali Kemal OĞUZ 2 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1 Gastroenteroloji Bilim Dalı, 2 İç Hastalıkları Ana Bilim

Detaylı

Diffüz karaciğer hastalıklarında ne zaman biyopsi, ne zaman noninvaziv yöntemler?

Diffüz karaciğer hastalıklarında ne zaman biyopsi, ne zaman noninvaziv yöntemler? Diffüz karaciğer hastalıklarında ne zaman biyopsi, ne zaman noninvaziv yöntemler? Dr Duygu İbrişim Memorial Ataşehir Hastanesi Karaciğer fibrozu =kronik hasara yanıt Nedenden bağımsız olarak hepatik lobullerde

Detaylı

İNTERFERONLAR VE ANTİVİRALLER

İNTERFERONLAR VE ANTİVİRALLER İNTERFERONLAR VE ANTİVİRALLER www.vhsd.org Doç. Dr Selma TOSUN KRONİK HBV TEDAVİSİ Temel amaç HBV yi elimine etmek yada baskılamak Patojenite ve enfektiviteyi azaltmak Hepatik nekroinflamasyonu azaltmak

Detaylı

Özel Sayı. Gastroenterolojide Radyofrekans Tedaviler. Semptomları Sık, Nadir Bir Hastalık: Eozinofilik Gastroenterit

Özel Sayı. Gastroenterolojide Radyofrekans Tedaviler. Semptomları Sık, Nadir Bir Hastalık: Eozinofilik Gastroenterit ISSN 1309-9396 Kasım 2012 Sayı : 8 3 ayda bir yayınlanır, ücretsizdir. Özel Sayı Gastroenterolojide Radyofrekans Tedaviler Semptomları Sık, Nadir Bir Hastalık: Eozinofilik Gastroenterit Karaciğer Transplantasyonlularda

Detaylı

Kronik Hepatit B ve Delta

Kronik Hepatit B ve Delta Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Hepato-Bilier Sistem ve Pankreas Hastal klar Sempozyum Dizisi No: 28 Ocak 2002; s. 67-78 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp

Detaylı

Türkiye Hepatit B Yol Haritası. -Hepatit B Çalısma Grubu-

Türkiye Hepatit B Yol Haritası. -Hepatit B Çalısma Grubu- Türkiye Hepatit B Yol Haritası -Hepatit B Çalısma Grubu- ` . Içindekiler BİLİMSEL KURUL Prof. Dr. Nurdan TÖZÜN, Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Başkanı ve Acıbadem Ü. Gastroenteroloji Bölümü Prof.

Detaylı

Sirozlu hastalarımızda hepatik ensefalopati yi tetikleyici faktörler

Sirozlu hastalarımızda hepatik ensefalopati yi tetikleyici faktörler Göztepe Tıp Dergisi ():, 00 doi:0./j.goztepetrh.00. ISSN 00X KLİNİK ARAŞTIRMA Gastroenteroloji Sirozlu hastalarımızda hepatik ensefalopati yi tetikleyici faktörler Oğuzhan ÖZTÜRK (*), İlyas TUNCER (**),

Detaylı

Hepatosteatoz (Yağlı Karaciğer Hastalığı) Hepatosteatosis (Fatty Liver Disease)

Hepatosteatoz (Yağlı Karaciğer Hastalığı) Hepatosteatosis (Fatty Liver Disease) www.turkishfamilyphyscian.com Cilt: 2 Sayı: 2 Hepatosteatoz (Yağlı Karaciğer Hastalığı) Hepatosteatosis (Fatty Liver Disease) Doç. Dr. Dilek TOPRAK Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği

Detaylı

Karaciğer hastalıklarında pıhtılaşma-tromboz mekanizmasına neler oluyor?

Karaciğer hastalıklarında pıhtılaşma-tromboz mekanizmasına neler oluyor? 94 Derleme Review DOI: 10.4274/tpa.1840 Karaciğer hastalıklarında pıhtılaşma-tromboz mekanizmasına neler oluyor? What is happening to thrombosis-hemostasis in patients with liver disease İstanbul Üniversitesi

Detaylı

OLGULARLA SIVI ELEKTROLİT BOZUKLUKLARINA YAKLAŞIM. Doç.Dr. Ramazan ÇETİNKAYA Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği-2009

OLGULARLA SIVI ELEKTROLİT BOZUKLUKLARINA YAKLAŞIM. Doç.Dr. Ramazan ÇETİNKAYA Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği-2009 OLGULARLA SIVI ELEKTROLİT BOZUKLUKLARINA YAKLAŞIM Doç.Dr. Ramazan ÇETİNKAYA Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği-2009 SIVI MOLEKÜLLER LLERİ, BULUNDUĞU U KABIN ŞEKLİNİ ALACAK KADAR HAFİF

Detaylı

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ 1 AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ Prof. Dr.Ahmet Dobrucalı, Uz.Dr.Erkan Çağlar Tedavide kaydedilen belirgin ilerlemelere rağmen üst gastrointestinal sistem kanamaları günümüzde

Detaylı

Kronik Hepatit Tedavisinde Yan Etki Yönetimi

Kronik Hepatit Tedavisinde Yan Etki Yönetimi Kronik Hepatit Tedavisinde Yan Etki Yönetimi Dr. Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kronik hepatitlerin tedavisinde kullanılan

Detaylı

Yenidoğan döneminde önemli bir sorun: Hipernatremik dehidratasyon

Yenidoğan döneminde önemli bir sorun: Hipernatremik dehidratasyon Göztepe Tıp Dergisi 25(3):126-131, 2010 doi:10.5222/j.goztepetrh.2010.126 ISSN 1300-526X KLİNİK ARAŞTIRMA Pediatri Yenidoğan döneminde önemli bir sorun: Hipernatremik dehidratasyon Abdurrahman AKGÜN (*),

Detaylı

Kronik C hepatit tedavisinde, pegile interferon

Kronik C hepatit tedavisinde, pegile interferon Güncel Gastroenteroloji Kronik C Hepatiti Tedavisinin Yan Etkileri le Mücadele Dinç D NÇER Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dal, Antalya Kronik C hepatit tedavisinde, pegile interferon

Detaylı

Girifl. fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Bölümü, *Çocuk Klini i ve **Çocuk Onkoloji Bölümü, stanbul, Türkiye

Girifl. fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Bölümü, *Çocuk Klini i ve **Çocuk Onkoloji Bölümü, stanbul, Türkiye 68 Orijinal Araflt rma Original Article Kanser sonras kronik HCV genotip-1 enfeksiyonu olan çocuklarda tedavi yan t Therapeutic response in children with post malignancy chronic HCV genotype 1 infection

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

Glikojen depo tip 1a ve tip 1b olgularında klinik özellikler ve hastalığın seyri

Glikojen depo tip 1a ve tip 1b olgularında klinik özellikler ve hastalığın seyri Özgün Araştırma Original Article 117 DOI: 10.4274/tpa.185 Glikojen depo tip 1a ve tip 1b olgularında klinik özellikler ve hastalığın seyri Fatma Tuba Eminoğlu, Leyla Tümer, İlyas Okur, Fatih Süheyl Ezgü,

Detaylı

Çocukluk Çağında Serum Transaminazlarını Yükselten Nedenler*

Çocukluk Çağında Serum Transaminazlarını Yükselten Nedenler* Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry Turk J Biochem] 2008; 33 (4) ; 175 181. Research Article [Araştırma Makalesi] Yayın tarihi 23 Ocak, 2009 TurkJBiochem.com [Published online 23 January,

Detaylı

Safra asitleri safranın temel bileşenini oluşturup karaciğerde

Safra asitleri safranın temel bileşenini oluşturup karaciğerde güncel gastroenteroloji 15/4 Ursodeoksikolik Asit İçin Tıbbi Endikasyonlar ve Etki Mekanizmaları Meral SÖZEN, Cansel TÜRKAY Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara Safra asitleri

Detaylı

30. ANKEM Kongresi 06-10 Mayıs 2015 Girne-K.K.T.C

30. ANKEM Kongresi 06-10 Mayıs 2015 Girne-K.K.T.C - 0 - Değerli Meslektaşlarımız, Sevgili Dostlar, Geçmişinde ANKEM ile ilgili bir anısı olmayan hekim arkadaşımız var mıdır, bilmiyorum. Zira 06-10 Mayıs 2015 tarihleri arasında Kıbrıs, Girne de düzenlenecek

Detaylı

HIV, HEPAT T B/C KO NFEKS YONLARI: EP DEM YOLOJ, KL N K VE TANI

HIV, HEPAT T B/C KO NFEKS YONLARI: EP DEM YOLOJ, KL N K VE TANI , HEPAT T B/C KO NFEKS YONLARI: EP DEM YOLOJ, KL N K VE TANI Prof. Dr. Bilgehan Aygen Erciyes Üniversitesi T p Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Anabilim Dal Özet Yüksek etkinlikli

Detaylı

TE NOMOGRAMLARI. Doç.. Dr. Cenk CAN. Farmakoloji AbD

TE NOMOGRAMLARI. Doç.. Dr. Cenk CAN. Farmakoloji AbD OLGULARLA İLAÇ DÜZEYİ İZLEMİ VE TOKSİSİTE TE NOMOGRAMLARI Doç.. Dr. Cenk CAN Ege Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Tıbbi T Farmakoloji AbD Zehirlenme: Bir ilacın veya toksik bir maddenin değişik yollarla

Detaylı

Varis dışı akut üst gastrointestinal sistem kanamalı hastalarda lökositoz ile kanama ciddiyeti arasındaki ilişki

Varis dışı akut üst gastrointestinal sistem kanamalı hastalarda lökositoz ile kanama ciddiyeti arasındaki ilişki ÖZGÜN ARAŞTIRMA Varis dışı akut üst gastrointestinal sistem kanamalı hastalarda lökositoz ile kanama ciddiyeti arasındaki ilişki The correlation between leukocytosis and the severity of bleeding in patients

Detaylı

Hepatit B, akut hepatitin ve kronik viral enfeksiyonların en sık nedenidir.

Hepatit B, akut hepatitin ve kronik viral enfeksiyonların en sık nedenidir. Hepatit (karaciğer iltihabı) ilaçlar, toksik maddeler, otoimmün hastalıklar, alkol, virüsler gibi bir çok nedenle oluşabilirse de % 95 nedeni hepatit virüsleri (hepatit A,B,C,D,E) dir. Hepatit B, akut

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Erkan AYDENİZ KEAH Acil Tıp Eylül 2011 1 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik FM Tanı Tedavi 2 TANIM Akut böbrek yetmezliği (ABY) toksik atıkların birikmesi ve

Detaylı