BENTONĐT NEDĐR? Y. Ziya KAYIR. KOSGEB Sincan Đşletme Geliştirme Merkezi, Ankara E-posta:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BENTONĐT NEDĐR? Y. Ziya KAYIR. KOSGEB Sincan Đşletme Geliştirme Merkezi, Ankara E-posta: ziya.kayir@kosgeb.gov.tr"

Transkript

1 BENTONĐT NEDĐR? Y. Ziya KAYIR KOSGEB Sincan Đşletme Geliştirme Merkezi, Ankara E-posta: Bu bildiri 4 Mayıs 2007 tarihinde Sakarya da Endüstriyel Fırınlar ve Refrakter Sempozyumunda sunulmuştur. ÖZET Bentonit, smektit gruptan bir kil mineralidir ve esas olarak montmorillonitten oluşmuştur. Smektit kil minerali suyu veya organik molekülleri emdiğinde şişer ve ayni zamanda önemli bir iyon değiştiricidir. Bentonit 1000 ürünün üretiminde kullanılır. Bentonit, bağlayıcı olarak refrakter üretiminde kullanılmakta malzemenin mukavemetini, yoğrulma ve biçimlenme özelliğini artırmaktadır. En çok dökümcülükte kalıp kumu yapıştırıcısı olarak kullanılır. Bentonitin en yeni gelişen kullanım alanı ise polimer katkısıdır. Bentonite clay has ability to absorb and bind toxins, poisons, and viruses. One chemically-modified nano-bentonite exhibited significant reductions in the HIV, Influenza H3N2 and Influenza H5N1 viruses. Bentonit kilinin toksinleri, zehirleri ve virüsleri emme ve yapıştırma yeteneği vardır. Kimyasal olarak değiştirilmiş nano bentonitlerle HIV ( Aids ) ve grip virüsleri önlenmiştir. Amcol firması, bu deney sonuçlarını 2005 yılında dünyaya duyurdu. Anahtar sözcükler: bentonit, döküm, kimya, nanoteknoloji, refrakter, kimya ve tıp. WHAT IS BENTONITE? ABSTRACT Bentonite is a clay mineral of the smectite group and is composed mainly of montmorillonite. The smectites are a group of minerals that swell as they absorb water or organic molecules within the structural layers; they also have considerable cationic exchange properties. Bentonite is a mineral for one thousand uses. Bentonite uses in refractory production as as a binding agent and increases resistance and plasticity of the material. The largest tonnage's of Bentonite are to bond foundry sands for metal casting. A most recent development in the use of Bentonite is as a polymer additive. Bentonite clay has ability to absorb and bind toxins, poisons, and viruses. One chemically-modified nano-bentonite exhibited significant reductions in the HIV,

2 Influenza H3N2 and Influenza H5N1 viruses. experimental results to the world in Amcol company announced the Keywords bentonite, foundry, chemistry, nanotechnology, refraktory and medicine. 1. GĐRĐŞ Ekonomik kalkınmanın asıl desteğini yeraltı zenginlikleri ve sanayileşme oluşturmaktadır. Madenlerimizi ve her çeşit hammadde kaynaklarımızı gerektiği ölçüde değerlendirebilmenin koşullarından birisi de halkımızı bu konularda yayınlar yoluyla aydınlatmaktır. Bu makale bu amaçla hazırlanmıştır. 2. BENTONĐT NEDĐR? Bentonit 1000 üründe kullanılır. Bentonit nedir? Neden bentonitin eşi benzeri yoktur, neden emsalsizdir? Bu soruların yanıtı 100 milyon yıl önce verildi. 100 milyon yıl önce, dünyamızda yoğun yanardağ faaliyetleri oldu. Bu patlamalarda denize dökülen yanardağ külleri, deniz suyunun etkisiyle yavaş yavaş değişime uğrayarak bentonit diye bildiğimiz killeri oluşturdu. Kısaca, bentonit yanardağ küllerinden denizde doğmuştur. Ülkemizin çeşitli yörelerinde halkımızın kullandığı baş kili, çamaşır kili, bebe toprağı ve pekmez toprağı gibi killer genellikle bentonittir. Bentonit, dökümcülükte, renk açmakta, sabun ve diğer temizleme malzemelerinin yapımında, ıslandığı zaman kabarıp gözenekleri kapadığı için sondaj kuyularında kullanılır. Montmorillonitin ticari adı olan bentonit, ilk kez, 1898 yılında Knight tarafından, ABD Wyoming'de Fort Benton yakınındaki killer için kullanılmıştır. Montmorillonit adı Güney Fransa da Montmorillon daki bentonit yataklarından gelmektedir. [1] Dünya bentonit rezervi milyon ton olup ABD, Rusya, Türkiye, Yunanistan, Almanya, Japonya, Đtalya, Đspanya ve Đngiltere de bulunmaktadır. Türkiye, 280 milyon tonluk bentonit rezervleriyle toplam dünya rezervinin yüzde 15 ine sahiptir. [2] 1 Avrupa Bentonit Üreticileri Derneği, 2 Sekizinci Kalkınma Planı Bentonit ÖĐK Raporu, 2

3 3. BENTONĐTĐN TARĐHÇESĐ [3] Bentonit, ilk kez, MÖ yıllarında Kıbrıs ta yünlerin yağını almak için kullanıldı. Nemlendirilmiş bentonit gıcırtı çıkarsın diye kağnı tekerleğine sürüldü. Đzolasyon malzemesi olarak kullanıldı. Kızılderililer bentoniti sabun olarak kullandılar yılında, Fullers Earth ( Đngiltere de bentonite verilen ad ) ile parafinin arıtılması konusunda patent alınmıştır. Ayni mucit sonradan hidrokarbonların, bitkisel ve hayvansal yağların arıtılması konusunda patent almıştır yılında, bentonit ABD de yemeklik yağların kısmen arıtılmasında ve bazen ağartılmasında kullanıldı yılından beri bentonit delme çamuru olarak kullanıldı, hala delme ve tünel işinde kullanılmaktadır yılında, Almanya da, ağartma toprakları asitlerle aktive edildi. Bentonit hidroklorik asitle aktive edilerek, yağların arıtılmasında veya renklerinin ağartılmasında kullanıldı. Bu ürün bugün de asitle aktive edilmiş kil olarak satılmakta olup son yıllarda daha nitelikli katalizörler keşfedilene kadar petrolün parçalanmasında kullanılmaktaydı yılından beri bentonit döküm sanayinde kalıp kumlarını yapıştırmak için kullanılmaktadır. Döküm sektörü bentonitin en çok kullanıldığı alan olup yıllık tüketimi 3.5 milyon tona ulaşmaktadır yılında bentoniti, su olmayan ortamlarda kullanabilmek için bentonitin özellikleri değiştirildi, elde edilen organokiller delme sıvısı ve kaplamaların kalınlaştırıcısı olarak kullanıldı yılından beri bentonit kedi kumu olarak kullanılmaktadır. Tutkal, hayvan yemi, demir cevherinin peletlenmesi, kağıt üretimi, kısmen su arıtma işlemi, kağıtta hamuru koruma ve homojenliği sağlama, karbonsuz kopye kağıdı üretiminde, atık su arıtmada katkı olarak, nükleer atıkları çevrelemekte, çamaşırın yıkanmasında, kumaş yumuşatıcı, nem alıcı ve yağ emici, su bazlı ürünlerde kalınlaştırıcı olarak ve çok sayıda başka uygulamada bentonit kullanılmaktadır. Bentonitin en yeni gelişen kullanım alanı ise polimer katkısı olarak kullanılmasıdır. Bentonit katkısıyla polimerin gaz engelleme ve sıcaklık savuşturma özelliği artırılarak polimerin alev alması ve tutuşması geciktirilmektedir. Bentonitten üretilen alev geciktiriciler örneğin plastikten elektrik prizi gibi sıcağa ve aleve dayanıklılık isteyen ürünlerde kullanılmaktadır. 12 Eylül 2005 tarihinde, bentonitlerle, HIV ( Aids ) ve grip virüslerinin önlendiğini gösteren deney sonuçları Amcol firmasınca dünyaya duyuruldu. [4] 4. BENTONĐTĐN ÖZELLĐKLERĐ [5] Doğal şekli, tane inceliği ve ham haliyle bentonit, yumuşak bir kayaçtır. Kırılmaya elverişli, ele yumuşak ve yağlı bir izlenim verir ve ağızda (tükürükte) hemen dağılma özelliği gösterir. Rengi beyaz, hafif sarı, sarı, bej, pembemsi, yeşilimtırak sarı veya açık 3 Avrupa Bentonit Üreticileri Derneği, 4 Amcol firmasının bildirisi, 5 Türkiye Bentonit Envanteri, 1982, MTA Yayını No:184, sayfa 2 3

4 pembe olabilir. Bentonitin teorik formülü (Na 0.7 ) (Al 3.3 Mg 0,7 Si 8 O 20 (OH) 4 nh 2 O den oluşmaktadır.[6] Bentonitin kimyasal ve mineralojik analizleri Tablo 1 de verilmiştir. Analiz sonuçlarından görüldüğü gibi bentonit silisyum dioksit, alüminyum oksit (alümina) ve manyezit gibi sıcağa dayanıklı bileşenlerden oluşmuştur. Montmorillonit smektit olarak adlandırılan şerit silikatlar ailesinin bir türüdür. Bentonitin en önemli özelliği şişmesi ve suyu emmesidir. Bentonit ince tanelidir ve gözenekli bir yapıya sahiptir. Bentonit, yoğunluğu gr/cm 3, su emince şişen ve yüksek biçimlenme özelliğine ( plastisiteye ) sahip olan doğal bir kildir. Bentonitin yapıştırıcı özelliği vardır. Ateşe ve sıcağa dayanıklıdır, iyon değiştirme özelliğine sahiptir. Tablo 1. Kütahya ve Ünye Beyaz Bentonit Analizleri % Kütahya Ünye A.Z. 7,6 9,9 SiO 2 70,9 74,9 Al 2 O 3 15,7 14,0 Fe 2 O 3 0,9 1,1 TiO 2 0,1 0,2 CaO 2,1 1,7 MgO 1,4 1,9 Na 2 O 0,2 0,6 K 2 O 1,2 0,8 Şişme Hacmi 3,0 4,0 Beyazlık 82,0 84,0 Yağ emme 35,0 35,0 Montmorilonit Kristobalit 12, Bentonitin kristal yapısı, şerit şeklinde ve üç katlıdır. Bu katlar, dizilmiş sekizyüzlü ve dörtyüzlüden oluşmuştur. Dörtyüzlünün merkezinde Silisyum, sekizyüzlünün merkezinde ise Al, Mg, Na, Ca, Fe, Li vb gibi katyonlar bulunur. Hidrojen molekülü 1 Angström ( metrenin 10 milyarda biri veya 0,1 nanometre ) dir. Tek bir smektit ( bentonit ) kristalinin tane boyutu 2 mikrondan ( metrenin milyonda birinden ) daha küçüktür. Đnce taneli ve gözenekli bir yapıya sahip olan bentonit, nanoteknolojinin benzersiz bir elemanıdır. 6 Yaylalı Günay, Seyfi Değirmenci, Bülent Şirin, Nusret Akarlar-DÖKTAŞ, Türkiye de Döküm Bentonitlerinin 2000 lerde Đyileştirilmesi, Metalurji Dergisi Sayı 126, Sayfa 13 4

5 Şekil 1. Bentonitin Yapısı En önemli özelliklerinden biri suyu emince, kabarıp şişmesi, jelimsi bir kitle meydana getirmesidir. % 1-2 ölçüsünde bentonit, su içine konularak kuvvetli şekilde çalkalanırsa, dibe çökmeden suda askıda kalır. Bentonitin kıvamlılık ( tiksotropi ) özelliği, su ile temasa geçtiğinde jel, çalkalandığında sıvı hale gelebilme özelliğidir. Çok değişik renklerde gözlenebilen bentonitin iyon (katyon) değiştirme kapasitesi oldukça yüksektir. Süspansiyon halindeki koloid bentonit taneleri negatif yüklüdür. Şekil 2. Bentonitin elektron mikroskobu görüntüsü Şekil 3. Bentonitin teorik yapısı Bentonit, sindirim sistemindeki bakterileri, parazitleri ve toksinleri mıknatıs gibi çeken bir sünger özelliğine sahiptir. Nano Bentonit, HIV ( Aids ) ve grip virüslerini yok etmektedir. 5. BENTONĐTĐN ÇEŞĐTLERĐ VE STANDARTLARI [7],[ 8] Bentonit Çeşitleri; a-) Kalsiyum-Bentonit ( Ca-Bentonit ) b-) Aktive Edilmiş Bentonit, c-) Doğal Sodyum Bentonit, ( Na- Bentonit) 7 Avrupa Bentonit Üreticileri Derneği, 8 VIII. Kalkınma Planı Bentonit ÖĐK Raporu, 5

6 d-) Organik Bentonit e-) Asitle Aktive Edilmiş Bentonit olmak üzere 5 gruba ayrılır. Ülkemizdeki bentonit rezervleri, kalsiyum bentonit ve kalsiyum-sodyum (ara tip) bentonitlerden oluşmaktadır. Yalnızca Reşadiye ( Tokat ) yöresinde sodyum bentonit yatakları bulunmaktadır. Kalsiyum-Bentonit ( Ca-Bentonit ) ( Aktive edilmemiş bentonit ) : Orta katında çoğunlukla kalsiyum (Ca 2+ ) veya Mağnezyum ( Mg 2+ ) yer alan bentonitlere verilen addır. Aktive Edilmiş Bentonit : Kalsiyum bentonitlerin alkali aktivasyonuyla sodyum bentonite dönüştürülmesiyle oluşan bentonite verilen addır. Kısacası soda külü katkısıyla orta kattaki Ca 2+ -iyonları Na + iyonlarıyla yer değiştiren bentonittir. Doğal Sodyum Bentonit : Orta katında ağırlıklı olarak Na 2+ iyonları bulunan ayrıca değişen yoğunluklarda Ca 2+ ve Mg 2+ -iyonları da içerebilen bentonitlerdir. Organik Seven Bentonit ( organokil ) : Orta kattaki katyonları, örneğin alkil amonyum gibi polar organik moleküllerle yer değiştirmiş bentonitlerdir. Bu bentonitler suyu sevmezler, organik çözücülerle şişerler. Asitle aktive edilmiş bentonit : Yapısı asitlerle muamele edilerek; aktivasyon derecesine göre orijinal Ca 2+ ve Mg 2+ ve Na + katyonlarının çoğu alınmış, kafesteki alüminyum, demir, mağnezyum ve silisyum kısmen arıtılmış bentonitlerdir. Bu bentonitlerin bir gramı 200 m 2 gibi geniş yüzey alanına ve mikro gözeneklere sahiptir. Bentonitle ilgili TSE Standartları : Türkiye de bentonit için kullanılan ürün standartları TSE tarafından hazırlanmış olup bu güne kadar aşağıdakiler yayınlanmıştır. TS 977 Sondaj çamuru hammaddesi, TS 5360 Döküm Bağlayıcısı, TS Lastik sanayinde kullanılan, TS Deterjan sanayinde kullanılan, TS Seramik Sanayinde Kullanılan, TS Kağıt Sanayinde Kullanılan Bentonit Ayrıca yağ ağartma standardı olarak 1 gr tonsilin ağartma gücü eş değer alınıp hazırlanan TS 2583 ü de sayabiliriz. 6. TÜRKĐYE NĐN BAŞLICA BENTONĐT YATAKLARI [9] Ülkemizin başlıca bentonit yatakları Biga yarımadası, Gelibolu yarımadası ve kuzeyi, Eskişehir-Ankara yöreleri, Çankırı-Tokat bölgesi, Ordu-Trabzon bölgesi, Kayseri- Nevşehir-Niğde bölgesi Malatya-Elazığ bölgesindedir. 9 Aydoğan AKBULUT, Bentonit, 1996, MTA Eğitim Serisi No:32, sayfa 33 6

7 Şekil 4. Türkiye'de Bentonit Sahaları Bu bölgeler ile yakın çevrelerinde irili ufaklı pek çok bentonit yatağı bulunur. Bilinen bu bentonit yataklarına ilaveten Giresun ve Konya illerinde de bentonit yatakları bulunmaktadır. Türkiye, 280 milyon tonluk bentonit rezervleriyle, toplam dünya rezervinin yüzde 15 ine sahiptir. Tablo 2. Türkiye nin Bentonit Yatakları Yeri Rezerv, Ton Ankara-Kalecik-Hançılı (1+2) Ankara-Keskin-Besler (1+2) Artvin-Derinköy (k) Çankırı-Çerkeş-Bayındır (1+2) Çankırı-Eldivan-Küçük Hacıbey Köyü (1+2) Çankırı-Eldivan-Büyük Hacıbey Köyü (1+2) Çankırı-Ilgaz-Kızılibrik (1+2) Çankırı-Eskipazar-Başpınar (1+2) Çorum-Sungurlu-Mecitözü (1+2) Edirne-Enez (1+2) Giresun-Tirebolu (1+2) Đstanbul-Şile-Kızılcaköy-Çamaşırdere (3) Konya-Sağlık (1+2) Konya-Sille (1+2) Ordu-Fatsa-Ünye (3) Tokat-Reşadiye-Akdoğmuş-Kaşpınar (k) Trabzon-Araklı-Arsin-Yolüstü (2) Toplam Bentonit Rezervi ( R ) Potansiyel Rezerv ( T ) Kaynak TOPLAM : Görünür Rezerv, 2: Muhtemel rezerv, 3: Mümkün Rezerv Kaynak:Türkiye Bentonit Envanteri 7

8 Ünye-Fatsa (Ordu) Bentonit Yatağının mümkün rezervi tondur. Son yıllarda önemi gittikçe artan beyaz bentonitler Ünye, Fatsa, Giresun-Tirebolu, Harşit vadisi, Tekkiraz Yaylası ve Kütahya Başören de bulunmaktadır.[10 ] 7. BENTONĐTĐN MADENCĐLĐĞĐ VE AKTĐVASYONU Şekil 5. Bentonit maden işletmeciliği Bentonit yataklarının çok büyük bir bölümü açık işletme yöntemiyle işletilmektedir. Üretim teknolojisinde lastik tekerlekli kepçe, skreyper ve paletli kepçeler ile geniş taşıma hacimli kamyon ve vagonlar ilk aşamayı oluşturur. Đkinci aşama da kurutma alanına yakın bir yerde kurulmuş kırma, ufalama, öğütme, aktiflendirme ve ambalajlama tesisidir.[11] Bentonitler, doğadan ham olarak Na-Ca veya sadece Na veya Ca-Bentoniti olarak çıkarılır. Yaklaşık 80 santimlik topaklar halinde açık madencilik şartlarında çıkarılan bentonit, daha sonra ya çubuklu değirmenler kullanılarak ya da başka mekanik işlemlerle 6-8 cm. lik parçalar halinde küçültülür. Bentonitin nemi yaklaşık % civarındadır. Bu nem oranı aktivasyon için en uygun nem oranı olarak verilmektedir. Topaklar kırılırken veya sonra otomatik yöntemlerle yaklaşık % oranında Na 2 CO 3 (soda külü) bentonite katılır. Belirli aralıklarla karıştırılır. Bu şekilde 20 gün bekletilir. Aktivasyon sırasında buharlaşma ile nem % seviyelerine düşer. Hazırlanan bentonit katmanlarından dikine kesitler alınarak, bentonit akışkan yataklı bir kurutucuya veya bir döner fırına beslenerek, nemi istenilen seviyelere indirilir (yaklaşık % 10). Aktivasyon reaksiyonu; Ca-Bentoniti + Na 2 CO 3 Na-Bentoniti + CaCO 3 şeklindedir. Bu reaksiyon sonucu oluşan CaCO 3 oranı yüzde 8-9 civarındadır.[12] 10 VIII Kalkınma Planı Bentonit ÖĐK Raporu Sayfa 11 VIII Kalkınma Planı Bentonit ÖĐK Raporu Sayfa 12 Yaylalı Günay, Seyfi Değirmenci, Bülent Şirin, Nusret Akarlar-DÖKTAŞ, Türkiye de Döküm Bentonitlerinin 2000 lerde Đyileştirilmesi, Metalurji Dergisi Sayı 126, Sayfa 17 8

9 Şekil 6. Bentonit işletmesi Şekil 7. Bentonit Üretimi 8. AĞARTMA TOPRAKLARININ ASĐTLE AKTĐFLENDĐRĐLMESĐ [13] Yemeklik yağların ilk durumda koyu renkli veya fazla klorofilli olmaları renklerinin açılmasını ve berraklaştırılmasını gerektirir. Yemeklik yağların renginin giderilmesinde kullanılan doğal bentonitlerin ağartma gücü genelde düşüktür. Bu nedenle özellikle kalsiyum bentonitler asitle aktiflendirilerek ağartma gücü arttırılır ve yağ sanayinde kullanılır. Bunun sonucu olarak da kilin yapısı bozulmadan yüzey alanı artar, porozitesi gelişir ve kimyasal aktivitesi artar. Bu olayda ağartma topraklarının gözenekleri % 80 artar. Yüzeyi en uygun ölçüde arttıran asit miktarı Fatsa-Ünye bentoniti için % 40 olarak saptanmıştır. (Sarıkaya ve diğerleri, 1985). Asitlendirilecek bentonit öğütülerek kuru ağırlığının % 30'u kadar Hidroklorik Asit (HC1) veya Sülfürik Asit ( H 2 SO 4 ) ile 105 C'de 2-3 saat kaynatılır. Asitle tepkime olayının sonunda aktiflendirilmiş bentonitin asit derecesini düşürmek için yıkama işlemine geçilir. Daha sonra, yıkanmış bentonit kurutulur ve öğütülür. Bentonitin asitlik derecesi ve kurutma hızı, ağartma kalitesini önemli ölçüde etkiler. Tane boyu da süzme oranı vb. özellikleri etkilediğinden önemlidir. Yağların ağartılmasında kullanılacak kil miktarı hem uygulanan yönteme hem de yağın cinsine göre değişir. Yemeklik yağlar için genelde % oranında kil kullanılırken koyu renk yağlarda bu oran % 2-4 olabilmektedir. 9. BENTONĐTĐN KULLANIM ALANLARI [14] Döküm sektörü bentonitin en çok kullanıldığı alan olup yıllık tüketimi 3.5 milyon tona ulaşmaktadır. Deterjan, kağıt ve seramik endüstrisi bentonitin çok kullanıldığı diğer alanlardır. Daha sonra ise sondaj, dolgu ve zirai ilaç alanında kullanılmaktadır. Her sektör için kullanım amacı farklı olup dolayısıyla bentonitten istenen özellikler de farklı olmaktadır. Bentonitin sağlık, güzellik ve tıpta virüs tedavisinde kullanımı da hızla gelişen alanlardır. Çok çeşitli özellikler gösterenj sodyum bentonit, kalsiyum bentonit, aktive edilmiş killer, organik killer 1000 ürün ve uygulamada kullanılmaktadır. 13 Aydoğan AKBULUT, Bentonit, 1996, MTA Eğitim Serisi No:32, sayfa Avrupa Bentonit Üreticileri Derneği, 9

10 Sodyum Bentonitin Kullanım Alanları : Bu kapsamda sodyum bentonitin, kullanım alanları Şekil 8 de şematik ve açıklamalı olarak verilmiştir. Şekil 8. Sodyum Bentonitin Kullanım Alanları Çözeltilerde asılı tutucu özelliği Boyalar, Püskürtmeli tarım ilaçları X-Işınları incelemesi, Petrol Sondajı Kozmetik, Eczacılık, Đlaç, Çamaşır deterjanı Kıvamlılık ve yoğrulabilirlik özelliği (Viskozite, plastisite ) Portland çimentosu ve harç yapımı Bulamaç yapıcı özelliği Bitümlü (ziftli ) bulamaç boyalar Emme ve çekme özelliği Kağıt üretiminde nokta sıklığı sağlama Su arıtma Yapıştırıcı özelliği Mineral yünleriyle izolasyon maddesi yapımı Çömlek sırları, Ateşe dayanıklı malzemelerin üretimi Dökümcülükte kalıp kumlarının yapıştırılması Tekstil ve kalem üretimi Cevher, kömür ve uçucu tozların briketlenmesi, Grafit pota ve elektrot yapımı 10

11 Kalsiyum Bentonitin Kullanım Alanları : Doğal kalsiyum bentonitin; doğal ağartma toprağının ve etkinleştirilmiş ( aktive edilmiş ) ağartma toprağının kullanım alanları Şekil 9 da şematik ve açıklamalı olarak aşağıda verilmiştir. Şekil 9. Kalsiyum Bentonitin ve Aktive edilmiş Bentonitin Kullanım Alanları A. Doğal Ağartma Toprağının Kullanım Alanları Emme özelliği Böcek Đlacı, Deterjan Kozmetik ve ilaç yapımı Diğer Yapı malzemeleri Yapıştırıcı özelliği Dökümcülükte kalıp kumlarının yapıştırılması Kalem üretimi Cevher, kömür ve uçucu tozların briketlenmesi Yapay buğu B. Etkinleştirilmiş ( aktive edilmiş ) Ağartma Toprağının Kullanım Alanları: Kataliz özelliği Petrol Çekme özelliği-safsızlıkları Giderme Yağların arıtılması ve ağartılması, 11

12 Çözücülerin arıtılması ve ağartılması Yoğunlaştırma Bitki özlerinden böcek ilacı yapımı, Boya maddesi Cilalar Metal Đyonları Atık parçalama ürünleri 12

13 1. Döküm sektörü : Bentonit dökümcülükte, kalıp kumunun hazırlanmasında yapıştırıcı olarak kullanılmaktadır. Bentonitin emsalsiz yapıştırıcı ve sıcağa dayanıklılık özelliği sayesinde, kum kalıpların iyi akışkanlık, sağlamlık ve sıcağa gösterdiği kararlılıkla yüksek kaliteli dökümlerin üretimi mümkün olmaktadır. Döküm sektörü bentonitin en çok kullanıldığı alan olup yıllık tüketimi 3.5 milyon tona ulaşmaktadır. 2. Pelet Yapımı: Bentonit, demir çelik sanayinde demir tozlarının topak (pelet) yapılarak yüksek fırınlarda pik demir üretiminde veya doğrudan indirgenmiş demir üretiminde ( DRI ) yapıştırıcı ve topaklayıcı olarak kullanılır. 3. Đnşaat Mühendisliği Uygulamaları: Bentonit baraj duvarları, temeller, tüneller, yatay delme ve boru bağlantıları gibi inşaat mühendisliği uygulamalarında; tiksotropik, destek ve yağlayıcı olarak kullanılır. Bentonit kıvamı ve şekil alma özelliğinden dolayı portland çimentosunda ve harçlarda da kullanılır. 4.Çevre Temizleme / Atık Arıtma : Bentonit, atık suların arıtılmasında kullanılmaktadır. Bentonit toprakta geçirgenliği azaltır. Yeraltı sularının kirlenmemesi için doğal olarak bentonit içeren düşük geçirgenlikli topraklar tavsiye edilmektedir. Toprağa bentonit katılarak su geçirgenliği düşülür ve kirlilik önlenmiş olur. 13

14 5. Petrol Sondajları: Bentonitin bir başka geleneksel kullanım alanı da petrol sondaj çamurundaki kullanımıdır. sondaj kuyularında Bentonit ıslandığı zaman kabarıp sondaj deliğinin duvarındaki delikleri gözenekleri kapadığı için delme ürünlerinin ve sondaj suyunun bu deliklerden kaçmasını ve sızmasını önler. Böylece, bentonit sondaj deliğinde iyi bir delme ortamı ve sondaj ucunun yağlanmasını sağlar. 6. Yemeklik Yağ ve Gıda Pazarları : Ayçicek, soya, hurma ve kolza yağı gibi yemeklik yağlarda bentonitin emici özelliğinden yararlanılarak safsızlıklar giderilir, yağın rengi ağartılır. Bira, şarap, maden suyu ve şeker ve balda bentonit renk ağartıcı olarak kullanılır. 7. Tarım ve Hayvancılık : Bentonit hayvan yemi ilavesi ve yem üretiminde pellet yapıştırıcı olarak kullanılmaktadır. Bentonit toprağın iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde iyon değiştirici olarak da kullanılır. Bentonit pişirildiğinde gözenekli bir seramik oluşur böcek ilacı ve yabancı ot öldürücü ilaçlar için bu seramik malzeme taşıyıcı olarak kullanılır. 14

15 8. Đlaç, Kozmetik ve Tıbbi Pazarlar Bentonit ilaçlarda dolgu olarak kullanılır. Emme ve yüze çekme özelliğiyle macun oluşumuna izin verir. Koruyucu kremler, kalamin losyonu, yaş kompres, ekzama için tahriş önleyici ilaçlarda bentonit kullanılır. Tıpta bentonit ağır metal zehirlenmelerinde panzehir olarak kullanılmaktadır. Yüz maskesi gibi bakım ürünleri, güneş yanığı boyası, bebek ve yüz pudrası ve yüz kremleri hep bentonit içerir. 9. Deterjanlar Çamaşır deterjanları ve sıvı ve katı el sabunlarında temizleme özelliği bentonite dayanır. Deterjan ve sabunlardaki bentonit tanecikleri kirleri emerek çamaşırı temizler, çamaşırı yumuşatır ve gevşetir. 10. Boyalar, boyar maddeler ve cilalar : Bentonit ve organik killer, verniklerde su ve çözücü esaslı boyalarda kalınlaştırıcı ve askıda tutucu olarak kullanılır. Bentonit ve organokiller tiksotropik özelliklerinden dolayı su ve solvent bazlı boyalarda kıvamlaştırıcı ve süspansiyon elamanı olarak katılır. Bentonitin emme özelliğinden giysilerin çivitlenmesinde, boya ve duvar kağıdında kullanılır. 15

16 11. Kedi Kumu: Bentonit kedi kumu olarak da kullanılmaktadır. Kullanılan kedi kumu şişer ve temiz kısımdan kolayca ayrılır, kalanı tekrar kullanılır. Avrupa Bentonit Üreticileri Derneğine göre bentonitin içinde kristalin silika bulunduğu ve bunun kediler için tehlikeli olduğu şeklinde iddialar vardır Kağıt: Bentonit çoğu kâğıt imalâtçıları tarafından tüketilir, ince bünyeli temiz yüzeyli kâğıt imaline imkân verir. Eski gazete kâğıtlarının yeniden işlenmesinde bentonitin mürekkep çekme özelliğinden yararlanılır. Asitle aktive edilmiş bentonit karbonsuz kopye kağıdı yapımında kullanılır. 13. Seramikler: Đnce, ileri ve teknik seramiklerin yapımında bentonit dengeleyici üründür. Bentonit sır yapımında, cüruf yapıcı ve biçimlendirici olarak seramiklerde kullanılır. 16

17 14. Katalizör : Kimyasal olarak değiştirilmiş killer, anahtar mekanizması asit katalizörü olmak üzere çok çeşitli uygulamalarda; özellikle akaryakıt katkıları üretiminde alkilleme işleminde kullanılır. 15. Alev Geciktirici : Bentonitin en yeni gelişen kullanım alanı ise polimer katkısı olarak kullanılmasıdır. Bentonit katkısıyla polimerin gaz engelleme ve sıcaklık savuşturma özelliği artırılarak polimerin alev alması ve tutuşması geciktirilmektedir. Bentonitten üretilen alev geciktiriciler örneğin plastikten elektrik prizi gibi sıcağa ve aleve dayanıklılık isteyen ürünlerde kullanılmaktadır. 10. SONUÇLAR VE DEĞERLENDĐRME Dünya ülkelerinin toplam bentonit ve ağartma toprağı üretimleri 1980 li yılların ikinci yarısından sonra iki kat artmış olarak yılda 12 milyon ton düzeyine çıkmış, 90 lı yıllarda ise yıllık milyon ton düzeyinde seyretmiştir. Bu üretimin yaklaşık 10 milyon tonu bentonit, 4 milyon tonu ağartma toprağıdır. Bentonit grubu mineraller zengin rezervlere sahip olduğumuz mineraller arasında yer almaktadır. Ülkemizin toplam bentonit rezervleri, 280 milyon ton civarındadır. Ülkemizin 2005 yılı bentonit üretimi miktar olarak ton, değer olarak YTL dir yılı bentonit ihracatı, miktar olarak ton, değer olarak 13.5 milyon dolardır. Bentonitin tonunun ortalama ihraç birim fiyatı, son yıllarda artarak 44 dolardan 57 dolara yükselmiştir yılı bentonit tüketimi, ton olarak gerçekleşmiştir yılında dünyada üretilen bentonitin yüzde 25 i ( 2.6 milyon ton ) Avrupa Birliği nde üretilmiştir. Avrupa Birliği metal madenlerde net ithalatçı konumundadır. Özellikle bentonit, feldispat, perlit, tuz, talk, ve bir gübre hammaddesi olan potas konusu ise net ihracatçı konumda olduğu ürünlerin başında yer almaktadır. Ayni yıl ülkemizde üretilen bentonit miktarı ton olup bu miktar AB üretiminin çeyreğine eşittir. 17

18 2010 yılında bentonit talebi ton, ihracat projeksiyonu ton olarak öngörülmüştür. Bentonit ihracatı değer olarak 16,5 milyon dolar tahmin edilmektedir.[15] Ülkemizin aktiflendirme tekniklerine yeterince önem vermesi durumunda, büyük bentonit potansiyelini yurt içi ve yurt dışı pazarlarda değerlendirilmesi mümkündür. Demiryolu ulaşım ağının geliştirilmesi bu rekabet ortamına girebilmek için kaçınılmazdır. Diğer yandan bentonitin kağıt, kedi kumu, deterjan ve sabun sanayi ile ilaç sanayinde tüketimlerinin artışı, ilgili bentonit işleme teknolojisinde gelişme sağlanmasıyla mümkündür. Ülkemiz tüm sektörlere yetecek miktarda bentonit yataklarına sahiptir. Döküm sektörünün ihtiyacı olan bentonitin, istenen özelliklere getirilmesi için aktivasyon da dahil olmak üzere, bilimsel yöntemler de kullanılmak kaydıyla üretilmeleri şarttır. Bunun için bentonit firmalarının gerekli araştırma ve yatırımlarını yapmalarına ihtiyaç vardır ürünün üretiminde kullanılan bentonit, kimya sanayimizin gelişmesine öncülük ederek gençlerimiz için istihdam, halkımız için refah artışına yardımcı olacaktır. KAYNAKLAR 1. Avrupa Bentonit Üreticileri Derneği, 2.VIII. Kalkınma Planı Bentonit ÖĐK Raporu, 3. Avrupa Bentonit Üreticileri Derneği, 4.Amcol Firmasının Bildirisi, MALTA%20Poster.pdf 5.Türkiye Bentonit Envanteri, 1982, MTA Yayını No:184, sayfa 2 6.Yaylalı Günay, Seyfi Değirmenci, Bülent Şirin, Nusret Akarlar-DÖKTAŞ, Türkiye de Döküm Bentonitlerinin 2000 lerde Đyileştirilmesi, Metalurji Dergisi Sayı 126, Sayfa 13 7.Avrupa Bentonit Üreticileri Derneği, 8.VIII. Kalkınma Planı Bentonit ÖĐK Raporu, 9.Aydoğan AKBULUT, Bentonit, 1996, MTA Eğitim Serisi No:32, Sayfa VIII. Kalkınma Planı Bentonit ÖĐK Raporu, 11.VIII. Kalkınma Planı Bentonit ÖĐK Raporu, 12.Yaylalı Günay, Seyfi Değirmenci, Bülent Şirin, Nusret Akarlar-DÖKTAŞ, Türkiye de Döküm Bentonitlerinin 2000 lerde Đyileştirilmesi, Metalurji Dergisi Sayı 126, Sayfa Aydoğan AKBULUT, Bentonit, 1996, MTA Eğitim Serisi No:32, sayfa Avrupa Bentonit Üreticileri Derneği, 14.VIII. Kalkınma Planı Bentonit ÖĐK Raporu, 15. Dokuzuncu Kalkınma Planı Madencilik ÖĐK Raporu 18

MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ

MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ BALIKESİR İLİ MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ 2011 1 Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2 İçindekiler TERİMLER SÖZLÜĞÜ...1 YÖNETİCİ ÖZETİ...3 1 GİRİŞ...5 1.1 DÜNYADA MADENCİLİK SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU...6 1.2

Detaylı

MADENCİLİK VE CEVHER HAZIRLAMA İŞLEMLERİNDE KULLANILAN KİMYASALLAR USED CHEMICALS IN MINING AND MINERAL PROCESSING

MADENCİLİK VE CEVHER HAZIRLAMA İŞLEMLERİNDE KULLANILAN KİMYASALLAR USED CHEMICALS IN MINING AND MINERAL PROCESSING Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt : XXV, Sayı : 1, 2012 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Vol : XXV, No: 1, 2012

Detaylı

Yazarla iletişim. 2. Baskı (c) 2009 Adil ÖZDEMİR 1.Baskı 2007, 1000 Adet

Yazarla iletişim. 2. Baskı (c) 2009 Adil ÖZDEMİR 1.Baskı 2007, 1000 Adet 2 2. Baskı (c) 2009 Adil ÖZDEMİR 1.Baskı 2007, 1000 Adet Her hakkı mahfuzdur. Bu kitap veya bir kısmı yazarın yazılı izni alınmaksızın hiçbir teknikle çoğaltılamaz ve dağıtımı yapılamaz. Kaynak gösterilmek

Detaylı

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU HAZIRLAYANLAR Emel KÖŞKER Mukaddes EREL Ömer Faruk DAĞLIOĞLUGİL Haziran 2012 Not: Bu rapor T.C.

Detaylı

Kimya Her Yerde. Ünite

Kimya Her Yerde. Ünite Ünite 4 Kimya er Yerde Su ve ayat 208 azır Gıdalar ve Temizlik Malzemeleri 224 Polimerler, Kozmetikler, İlaçlar, Kırtasiye Malzemeleri 242 Sanayide Kimya 260 Çevre Kimyası 276 ÜNİTE - 4 KİMYA ER YERDE

Detaylı

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 2023 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ankara 2015. Necatibey Cad. No: 110/A 06100

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2006 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Ö.Gör.Dr. Hüseyin Aksel EREN DERSİN İÇERİĞİ Tekstil terbiyesinde kullanılan suyun özellikleri Tekstil terbiye proses suyundan beklentiler Su kaynaklı problemler Proses suyu hazırlık işlemleri Tekstil atıksuları

Detaylı

SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Aralık 2005 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Aralık 2005 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Aralık 2005 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SA-05-08-25

Detaylı

ÇİMENTODA STANDARTLAR ve MİNERAL KATKILAR

ÇİMENTODA STANDARTLAR ve MİNERAL KATKILAR ÇİMENTODA STANDARTLAR ve MİNERAL KATKILAR TÇMB / AR-GE / Y04.01 Hazırlayanlar: ASIM YEĞİNOBALI Tomris ERTÜN TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ ÇİMENTODA STANDARTLAR ve MİNERAL KATKILAR TÇMB / AR-GE

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÇALIŞMA RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 ÇALIŞMA RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Değerli üyelerimiz ve kimya sektör temsilcileri, Bilindiği üzere, ihracatçı birlikleri, 03 Temmuz 2009 tarihinden itibaren

Detaylı

1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ

1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ 1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ 2004 yılında dünya çelik üretimi 1 milyar ton civarında gerçekleşmiştir. Bu üretimin yaklaşık 1/4 ü Çin tarafından yapılmıştır. Dünyadaki üretimde ikinci sırayı Japonya almıştır.

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU. Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü. Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge

AVRUPA KOMİSYONU. Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü. Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge AVRUPA KOMİSYONU Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge Mayıs 2005 Bu belge, aşağıdaki EIPPCB çalışma planı dahilinde

Detaylı

1. ULUSAL GERİ KAZANIM KONGRE

1. ULUSAL GERİ KAZANIM KONGRE UŞAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 1. ULUSAL GERİ KAZANIM KONGRE ve SERGİSİ KONGRE BİLDİRİLER KİTABI 2-4 MAYIS 2012 UŞAK UŞAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 1.ULUSAL GERİ KAZANIM KONGRE ve SERGİSİ

Detaylı

EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1. Yrd. Doç. Dr. Murat YILMAZTEKİN

EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1. Yrd. Doç. Dr. Murat YILMAZTEKİN EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1 EKMEK HAMURU HAZIRLAMA 1. EKMEK ÜRETİMİNDE TEMEL BİLEŞENLER 2. EKMEK ÜRETİMİNDE YARDIMCI BİLEŞENLER 3. EKMEK HAMURU EKMEK ÜRETİMİNDE TEMEL BİLEŞENLER Ekmek hamuru hazırlarken

Detaylı

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ A.Kadir HALKMAN 1, Metin ATAMER 2, A.Hamdi ERTAŞ 3 ÖZET Sanayileşme sürecindeki ülkelerde gelişmiş ve gelişmemiş ülkelere oranla daha çok çevre kirliliği oluşmaktadır. Artan

Detaylı

SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR SERAMİK YER VE DUVAR KAPLAMALARI SA-05-03-09 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Mayıs 2005 ANKARA

SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR SERAMİK YER VE DUVAR KAPLAMALARI SA-05-03-09 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Mayıs 2005 ANKARA SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR SERAMİK YER VE DUVAR KAPLAMALARI SA-05-03-09 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Mayıs 2005 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR SERAMİK YER VE

Detaylı

7. ÖNEMLİ YAPI MALZEMELERİ

7. ÖNEMLİ YAPI MALZEMELERİ 1 7. ÖNEMLİ YAPI MALZEMELERİ a) Bağlayıcı maddeler (Çimento, alçı, kireç) b) Taşlar c) Metaller d) Harç ve beton e) Toprak Malzemeler f) Ahşap g) Organik polimerler 7.1. Taşlar Yerkabuğunu oluşturan sert

Detaylı

TOPRAK BİLGİSİ DERS NOTU YRD. DOÇ. DR. HIDAYET OĞUZ

TOPRAK BİLGİSİ DERS NOTU YRD. DOÇ. DR. HIDAYET OĞUZ TOPRAK BİLGİSİ DERS NOTU YRD. DOÇ. DR. HIDAYET OĞUZ 2008 1 ATMOSFER TOPRAK KABUK LİTOSFER ASTENOSFER ÜST MANTO ALT MANTO 1. TOPRAĞIN TANIMI Toprak esas itibariyle kayaların ve organik materyallerin türlü

Detaylı

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması 2. Hafta: Çözelti Hazırlama 3. Hafta : Asit- Baz Titrasyonu 4. Hafta: Kromatografi

Detaylı

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU Aralık 2007 Ankara BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU Başkan, Raportör: N.Funda AKDAĞ Katkılarından dolayı

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. OLUKLU MUKAVVA AMBALAJ ÜRÜNLERİ Hazırlayan M. Oğuzhan ÖNEN SA-02-2-5 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN 2002 ANKARA İÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ GİRİŞ 1 1. AMBALAJ 3 1.1 AMBALAJ NEDİR

Detaylı

03.02.2014 ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI SUYUN ÖNEMİ VE SU ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

03.02.2014 ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI SUYUN ÖNEMİ VE SU ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 SUYUN ÖNEMİ VE SU ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 2 1 Suyun insan yaşamındaki önemi nedir? Su, insan yaşamında hayati bir önem taşımaktadır. Yaşamın kendisidir su. Yeryüzünde ilk yaşamın

Detaylı

ÇALIŞMA YILI RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÇALIŞMA YILI RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2011 ÇALIŞMA YILI RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Değerli Üyelerimiz ve Kimya Sektörü Temsilcileri, Türkiye ihracatının Cumhuriyet Tarihi nin rekorunu kırdığı 2011 yılı,

Detaylı

ÖZET. 1. GĠRĠġ. DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014)

ÖZET. 1. GĠRĠġ. DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014) DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014) ÖZET Bu rapor Bursa DOSAB Demirtaş OSB'de yapılması planlanan yerli kömür yakıtlı 49,5 MW termik santral

Detaylı

PM4WAT. Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1. Pamukkale Üniversitesi

PM4WAT. Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1. Pamukkale Üniversitesi PM4WAT Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1 Yazar: Türkçe Tercüme: CANaH Pamukkale Üniversitesi Doç. Dr. Selçuk Toprak Doç. Dr. A. Cem Koç Bu projeye

Detaylı

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir.

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir. 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ 1.1 Atıksu Akımının Karakteristikleri Atıksu karakteristikleri, debi ve atıksu özellikleri ile ilgilidir. Bu karakteristikler, meskûn bölgede kullanılan su miktarı ile sınaî

Detaylı

TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ. Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01. Prof. Asım YEĞİNOBALI. Temmuz 2009, ANKARA

TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ. Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01. Prof. Asım YEĞİNOBALI. Temmuz 2009, ANKARA TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01 Prof. Asım YEĞİNOBALI Temmuz 2009, ANKARA 1. BASKI TÇMB / ARGE ENSTİTÜSÜ Yerleşim Adresi: Cyberpark, Cyberplaza C Blok Zemin, Kat

Detaylı