T.C. KAYMAKAMLIĞI Özel.. Anaokulu Müdürlüğü. Sayı : / Tarih : Konu : İkaz-Alarm Tatbikatı ve Personel Tahliye Tatbikatı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KAYMAKAMLIĞI Özel.. Anaokulu Müdürlüğü. Sayı : 999.405.01/ Tarih : 17.02.2014 Konu : İkaz-Alarm Tatbikatı ve Personel Tahliye Tatbikatı"

Transkript

1 T.C. KAYMAKAMLIĞI Özel.. Anaokulu Müdürlüğü Sayı : / Tarih : Konu : İkaz-Alarm Tatbikatı ve Personel Tahliye Tatbikatı OKULUMUZ PERSONELİNE Cuma günü saat 17:30 da müdür odasında toplantı yapılacaktır. İkaz-Alarm Tatbikatı ve Personel Tahliye Tatbikatı için gündem aşağıya çıkarılmış olup, ilgili hazırlıkların toplantı tarihine kadar yapılması konusunda, gereğini bilgilerinize rica ederim. Okul Müdürü İKAZ-ALARM TATBİKATI GÜNDEMİ PERSONEL TAHLİYE TATBİKATI GÜNDEMİ 1- Personel ve Öğrenciler için Sivil 1- Personel ve Öğrencilerin Can ve Mal Kaybının En Savunmanın Önemi, Tanım, Kavram Aza İndirilmesi İçin Alınacak Tedbirler, ve Tedbirleri, 2- Deprem ve Yangın Eğitiminin Verilmesi, 2- İkaz ve Alarm İşaretleri, 3- Oyun Etkinlik Odaları ile Diğer Birimlerin Planlı 3- Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Şekilde Boşaltılmaları, Nükleer (KBRN) Silahların Etkileri, 4- Okulumuza Uygun Uygulanabilir Bir Deprem 4- KBRN ye Karşı Korunma Önlemleri, Senaryosunun Hazırlanması. Sıra Personelin Görevi İmzası Açıklama No Adı Soyadı Gündemi Okudum Gündemi Okudum Gündemi Okudum Gündemi Okudum Gündemi Okudum Gündemi Okudum Gündemi Okudum Gündemi Okudum

2 T.C. KAYMAKAMLIĞI Özel.. Anaokulu Müdürlüğü Sayı : / Tarih : Konu : İkaz-Alarm Tatbikatı ve Personel Tahliye Tatbikatı Tutanakları İKAZ-ALARM TATBİKATI GÜNDEMİ 1- Personel ve Öğrenciler için Sivil Savunmanın Önemi, Tanımı, Kavramı ve Tedbirleri, 2- İkaz ve Alarm İşaretleri, 3- Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) Silahların Etkileri, 4- KBRN ye Karşı Korunma Önlemleri, İKAZ-ALARM TATBİKATI TOPLANTISI TUTANAKLARI (KONUŞULANLAR) Okul Müdürü.. : Okulumuzda, 28 Şubat Sivil Savunma Günü için İkaz-Alarm ve olası bir depremde Personel Tahliye Tatbikatları yapacağız. Ancak tatbikatları yapacağımız tarihlerde hava muhalefeti olursa tatbikatları başka güne erteleyebiliriz. Arkadaşlar konuşulanları tutanaklar altına alabilmemiz için 2 yazman seçelim dedi. Toplantı yazmanlığını Usta Öğreticiler. ve. yapabileceklerini belirttiler. Okul Müdürü. : Okulumuz personeli İkaz-Alarm Tatbikatı ve Personel Tahliye Tatbikatı konusunda can ve mal kaybını en aza indirebilmek, bilgi sahibi olabilmek okulumuzda gerekli tedbirleri alabilmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Savaş, asimetrik tehdit, deprem ve yangın felaketi oluşturabilecek unsurların can ve mal kaybına yol açabileceği bilinmektedir. Toplu yaşanılan kurumlarda, okullarda, yurtlarda, vb. yerlerde can ve mal kaybının en aza indirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve panik ortamının azaltılması ancak eğitim ve tatbikatlarla mümkün olabilmektedir. Okulumuzda, 28 Şubat 2014 Cuma günü Sivil Savunma Günü için İkaz-Alarm ve olası bir depremde Personel Tahliye Tatbikatları yapacağız. Ancak tatbikatları yapacağımız tarihlerde hava muhalefeti olursa tatbikatları başka güne erteleyebiliriz. İkaz ve Alarm Tatbikatı Gündemi üzerinde görüşlerinizi kurula iletmenizi istiyorum dedi. Madde 1. Usta Öğretici.. : Arkadaşlar, Sivil Savunmanın Önemi konusunda; 1- Sivil Savunmanın Kavramı, insanlar ve toplumlar arasındaki çatışmaların, insanların varoluşu ile birlikte başladığı ve en ilkel koşullardan günümüzün en modern imkânlarına kadar her türlü aracı kullanarak geliştiği ve son bulmadığı bilinmelidir. Toplumların bünyeleri değiştikçe istek ve ihtiyaçları artmış, dolayısıyla kişiler ve toplumlar arasında anlaşmazlıklar meydana gelmiş, bunların çözümü için çoğu kez savaşlara başvurulmuştur. İnsanların kendi kendilerine yol açtıkları en büyük felâketlerden birisi olan savaşlar, daima çok büyük acılara, sıkıntılara, zararlara sebep olmasına ve tüm insanların bunu bilmesine rağmen, maalesef günümüzde de devam etmektedir. 2-Sivil Savunmanın Tanımında, a) Düşman taarruzlarına, b) Öneme haiz her türlü kamu, özel teşebbüslerin korunması, c) Doğal afetlere ve büyük yangınlara karşı, halkın can ve mal kaybının asgarî hadde indirilmesi; d) Hayatî Faaliyetlerinin devamı için acil onarım ve ıslahı, e) Savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azamî şekilde desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatın muhafazası maksadıyla alman her türlü silahsız, koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri içermektedir. 3- Sivil Savunma Tedbirlerine ise, Anî bir düşman taarruzuna uğraması hâlinde; tehlikeye karşı önceden hazırlıklı olunması ve bazı önemli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Can ve malın korunması için gereken tertibat ve malzemeyi barış döneminde sağlanması bir felaket hâlinde nasıl hareket edileceğinin bilinmesi çok önemlidir. Sivil savunma hizmetleri, bizler tarafından alınacak tedbirlerle gerçekleşir. Mevcut durum ve gelişmeler hakkında televizyon ve radyodan gerekli bilgiler verileceğinden yayınlar izlenmelidir. -1-

3 a) Okulumuzda sığınak yeri yok. Bu nedenle iç bölümünde bulunan elverişli mekân sığınma yeri olarak ayırmalı, bu yer gerektiğinde İlçe Sivil Savunma Müdürlüğü ile koordine sağlanarak hazırlanmalıyız. b) Okulumuz etrafında odun, kömür, gaz, benzin, kâğıt, kuru ot, kırpıntı, eski eşya v.b. gibi yanıcı maddeler varsa bunları binalardan uzaklaştırıp, yangın tehlikesi olmayacak emniyetli yerlerde muhafaza etmeliyiz. c) Seferberlik veya savaş hâlinde ışıkların söndürülmesi ve karartma yapılacağı dikkate alınarak ışıkların dışarıdan ve özellikle havadan gözükmemesini sağlamak için pencereleri Örtecek siyah perde, koyu renk mukavva, karton, battaniye gibi malzemeleri el altında bulundurulmalıyız. d) Kurum ve okullarda savaş esnasında çıkacak başlangıç yangınlarının söndürülmesi, yapılacak basit kurtarma ve ilk yardım işleri gibi görev ve hizmetleri için iş bölümü yapıp bina koruma amiri ile gerekli personel (itfaiyeci, ilk yardımcı, kurtarıcı) seçilerek hazır bulundurulmalıdır dedi. 2. maddeye geçildi. Madde 2. Usta Öğretici : İkaz ve Alarm işaretleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından; hava saldırısı ihtimali olduğunda, hava saldırısı başladığında ve saldırının durduğunda halkın alacağı tedbirleri/önlemleri uygulamak üzere yurt genelinde il ve ilçelerimizde toplam 580 adet siren sistemi kurulmuştur. Okulumuzda da, sirenlerin vereceği ikazlara göre hareket etmemiz gerekmektedir. İkaz-Alarm sisteminin işaretleri ve önlemleri konusunda panoya asarak, hafta içerisinde de çalışmalar ve etkinliklerimize çocuklarımızı da katarak uygulamalı olarak yapabiliriz dedi. Okul Müdürü. : T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı nın 28 Şubat Sivil Savunma Günü ve Mart Deprem Haftasında Yapılması Planlanan Tatbikat konulu yazısından faydalanabiliriz. Bir arkadaşımız bu tatbikatla ilgili yazıyı okusun dedi. Usta Öğretici, yazıdaki ilgili bölümleri kurula okudu. 3. maddeye geçildi. Madde 3.Usta Öğretici.: Atomun parçalanması sonucu açığa çıkan enerjiden yararlanarak yapılan silahlara NÜKLEER SİLAHLAR denir. Atom - Hidrojen - Nötron Bombası gibi çeşitleri vardır. Nükleer Silahların Etkileri ise, 1) Anî Etkiler 2) Kalıcı Etkiler olarak ikiye ayrılır. Nükleer infilâkın bütün etkilerini 100 kabul edersek, bu etkilerden: - %35'i Isı (Işık ile birlikte gelmektedir.) - %5'i Ani Nükleer Radyasyon - %45'i Basınç (Blast) - % 15'i Kalıntı Etki (Radyoaktif Serpinti) olarak karşımıza çıkmaktadır. 1. ANİ ETKİLER: 1. Isı (Işık) 2. Ani Nükleer Radyasyon 3. Basınç 2. KALINTI ETKİLERİ (Radyoaktif Serpinti): Gelecekteki savaşların tehlikelerinden belki en büyüğü olan nükleer silahların, yurt ölçüsünde çok dikkat edilmesi gereken tek etkili tehlikedir. Bu tehlike "Kalıntı Etkileri" veya "Radyoaktif Serpinti" diye de adlandırılabilir. Bu tehlikenin meydana gelebilmesi için nükleer bombanın yere veya yere yakın infilâk ettirilmesi için en fazla 180 metre yükseklikte olması gerekir. Tespiti: Tespit cihazlarıyla yapılır. Korunma: Bölgeden uzaklaşma, maske takma, koruyucu giysi giyilmesi, temizlenme, sığınağa girme. Malzemeyi hasara uğratmak amacıyla mikroorganizmaların veya bunların toksinlerinin (zehirlerinin) kasten kullanılmasıdır. Biyolojik savaş amacıyla kullanılan mikroorganizmalara "BİYOLOJİK AJAN" Biyolojik silahlardan; sinsi olmaları, gelecek savaşlarda bu silahların kullanılacağı veya açıktan bir savaş yokken memleketleri; insan' gücü ve ekonomik yönden zayıflatmak amacıyla yararlanılacağı anlaşılmaktadır. Tespiti: Vücutta ve ortamda oluşturduğu tahribatlar. Belirtiler: İnsanda halsizlik, baş ağrısı, ciltte anormallik, karın ağrısı, bitkilerde kuruma, sararma, gelişememe, hızlı gelişme vb Biyolojik ajanların bulaşma yolu; solunum, sindirim, dolaşım, göz ve tenasül organları yolu ile bulaşır. KİMYASAL SİLAHLAR: Kimyasal özelliği sayesinde; öldürücü, yaralayıcı ve tahriş edici etkiler gösteren, sis ve yangın meydana getiren, insan, bitki ve metallere etkili olan, katı, sıvı, gaz veya aeresol halindeki maddelere KİMYASAL SİLAH denir. -2-

4 KİMYASAL SAVAŞ MADDELERİ Yakıcı gazlar Boğucu gazlar Sinir gazlan. Kan zehirleyici gazlar Kusturucu gazlar Göz yaşartıcı gazlar Uyuşturucu gazlar Muhtelif gazlar Tespiti : Tespit cihazlarıyla yapılır. Belirtileri : Uçaktan yayılan bir serpinti veya sis görünmesi Düşman tarafından gelen duman ve sis görünmesi Etrafta şüpheli yağ damlaları veya su birikmesi Çevreye değişik kokuların yayılması Görmede bulanıklık hissi Anî baş ağrısı Burun akması ve kanama görülmesi Göğüste ağrı, nefes almada zorluk Deride kızarıklık veya kabarcıklar Bulantı ve kusma gibi durumlarla karşımıza çıkabilir dedi. 4. maddeye geçildi. Madde 4.Usta Öğretici. : Arkadaşlar anlattıklarım savaş zamanında bir ulusun başına gelebilir. Ancak bunlardan kısmen de olsa korunma yolları vardır. Örneğin, radyoaktif serpintilerden ve Biyolojik Ajanlardan korunma yolları, Genel sağlık ve temizlik kurallarına riayet edilmelidir. Bu konu hakkında eğitimler yapılmalıdır. Kimyasal Savaş Maddeleri ve Silahlardan korunma da, maske takmak, koruyucu elbise giymek, temizlenmek, sığınak ve diğer kapalı alanlara yönelmek gereklidir dedi. Okul Müdürü.: Arkadaşlar, okulumuzda sığınak olmadığından, İkaz-Alarm Tatbikatı sırasında en alt katta bulunan Çok Amaçlı Salon u tatbikat günü sığınakmış gibi kabul ederek tatbikatı yapabiliriz. İkaz-Alarm Tatbikatı yapacağımız gün sığınak gibi düzenleriz dedi. Öneri kurulca benimsendi. Usta Öğretici..: İkaz-Alarm Tatbikatı 28 Şubat 2014 Cuma gününe geliyor. Ancak Hava muhalefeti olursa erteleyebiliriz dedi. Öneri kurulca benimsendi. Okul Müdürü.: Arkadaşlar İkaz-Alarm Tatbikatı konusunda kurula iletmek istedikleriniz varsa iletin dedi. Görüş sunan olmadığından İkaz-Alarm Tatbikatı Toplantısının kararlarının alınıp, Personel Tahliye Tatbikatı toplantısına geçilmesine karar verildi. İKAZ-ALARM TATBİKATI TOPLANTISI KARARLARI 1- Gündem Maddeleri İle İlgili Olarak, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı nın 28 Şubat Sivil Savunma Günü ve Mart Deprem Haftasında Yapılması Planlanan Tatbikat Konulu Yazısının Bilgisayar Ortamından Çıktı Alarak Tatbikatlar Dosyasına Konulmasına, 2- İkaz-Alarm İşaretlerinin Anlamlarını İçeren Materyallerin Hazırlanarak Okul Panosuna Asılmasına, 3- Tatbikat Günü En Alt Kattaki Yemekhanenin Sığınak Olarak Kullanılmasına, 4- İkaz-Alarm Tatbikatının Tarihinde yapılmasına, 5- Usta Öğretici.. ve Usta Öğretici Sivil Savunma Gününde Gerekli Tatbikatı Uygulamak Üzere Görevlendirilmelerine, 6- Uygulanabilir İkaz-Alarm Tatbikatı Senaryosunun Hazırlanmasına Karar Verilmiştir Hizmetli Okul Müdürü -3-

5 T.C. KAYMAKAMLIĞI Özel Anaokulu Müdürlüğü Sayı : / Tarih : Konu : Personel Tahliye Tatbikatı Tutanakları PERSONEL TAHLİYE TATBİKATI GÜNDEMİ 1- Personel ve Öğrencilerin Can ve Mal Kaybının En Aza İndirilmesi İçin Alınacak Tedbirler, 2- Deprem ve Yangın Eğitiminin Verilmesi, 3- Oyun Etkinlik Odaları ile Diğer Birimlerin Planlı Şekilde Boşaltılmaları, 4- Okulumuza Uygun Uygulanabilir Bir Deprem Senaryosunun Hazırlanması. PERSONEL TAHLİYE TATBİKATI TUTANAKLARI (KONUŞULANLAR) Okul Müdürü. : Arkadaşlar biliyorsunuz, Ülkemiz, jeostrateji ve doğal afetler bakımından dünyanın riskli coğrafyasında yer almaktadır. Bu nedenle olası bir depremde okulumuzda uygulanmak üzere, Personel Tahliye Tatbikatları yapacağız. Ancak tatbikatları yapacağımız tarihlerde hava muhalefeti olursa tatbikatları başka güne erteleyebiliriz. Arkadaşlar toplantı tutanakları için usta öğreticiler.. ve. yazmanlığa devam edecekler dedi. Madde 1. Okul Müdürü : Personel Tahliye Tatbikatı konusunda hedeflenen, can ve mal kaybını en aza indirebilmek, bilgi sahibi olabilmek, gerekli tedbirleri alabilmektir dedi. Usta Öğretici : Depremler, Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi ya da yanardağların püskürme durumuna geçmesi nedeniyle oluşan sarsıntılardır. Depremler can ve mal kaybına yol açmakta, alt yapıyı bozarak insanların günlük aktivitelerini sınırlamakta, ülkenin ekonomik ve sosyal yapısını bozmaktadır. Ülkemizin topraklarının %92'si deprem riski taşıdığı, nüfusumuzun %95'inin bu bölgeler üzerinde yaşaması nedeniyle, genel olarak ülkemizde, özel olarak alınması gereken tedbirler yanında, depreme yönelik eğitim çalışmalarına önem vermeliyiz dedi. Usta Öğretici : Deprem Konusunda iyi bilinçlenebilmemiz için, alınması gereken tedbirleri açıklarsak, 1- Deprem Öncesinde Alınacak Önlemler, a) Dolaplar ve devrilebilecek benzeri eşyaları birbirine ve duvara tespit edilmeli, ayrıca dolap üzerine konulan eşya ve büro malzemelerin düşmesini önlemek için plastik tutucu malzemeler kullanılmalıdır. b) Soba ve diğer ısıtıcıların sağlam malzemelerce duvara veya yere tespit edilmelidir. c) Zehirli, patlayıcı, yanıcı maddeleri düşmeyecek bir konumda sabitlemeli ve kırılmayacak bir şekilde depolanmalıdır. d) Gaz kaçağı ve yangına karşı gaz vanasını ve elektrik sigortaları, otomatik hale getirilmelidir. e) Bir deprem eylem planı hazırlayıp, bu plana göre nasıl davranmamız gerektiği konusunda zaman, zaman tatbikatla denenmelidir. f) Binada acilen kaçmak için kullanılabilecek yollardaki tehlikeleri ortadan kaldırılmalı, bu yollar işaretlenmeli, buralara gereksiz eşya ve malzeme konulmamalıdır. g) Okulumuzda asansör yok. Ancak gerekli tespitler yaparak birimlerin önüne "Deprem Sırasında Kullanılmaz" levhasını asmalıyız, h) Okulumuzda yapılan deprem tatbikatı ve alınan önlemler uygulanabilmelidir. 2- Deprem Sırasında Yapılması Gerekenler, 1- Okulumuzda, a) Pencerelerden ve devrilebilecek eşyalardan çocuklarımızı uzak tutmalıyız, b) Yüzümüzü ve başımızı iki elimizin arasında alarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korumalıyız, c) Oyun Etkinlik Odaları, Yönetim Odaları ve Yemekhane gibi birimlerde, masaların ve dayanıklı eşyaların yanına cenin pozisyonu alınarak sarsıntı geçene kadar korunmalıyız. -4-

6 2- Okul Bahçesinde, a) Mümkün olduğunca çocuklarla birlikte binadan uzaklaşarak bahçe ortasında toplanmalıyız, b) Duvar diplerinden uzaklaşmalı, çömelerek etraftan gelen tehlikelere karşı hazırlıklı olmalıyız. 3- Deprem Sonrasında Yapılması Gerekenler, a) Mutfaktaki ocak, fırın vb cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşılmalıdır. b) Elektrik, gaz ve su vanalarını kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir. c) Merdiven, koridor ve kolonlardan ve pencerelerden uzaklaşılmalıdır. d) Kesinlikle asansör varsa kullanılmamalı, asansörde isek kat çıkış düğmesine basarak asansör terk edilmelidir. e) Deprem çantasını alarak bina terk edilmeli, panik yapmadan, söylentilere inanmadan bahçedeki toplanma yerlerine gidilmelidir. f) Enkaz altında kalınmış ise yardım ekipleri gelinceye kadar enerji sarf etmeden değerlendirilmelidir. Okul Müdürü.: Arkadaşlar gerek İkaz-Alarm Tatbikatı ve gerekse Deprem Tahliye Tatbikatına hazırlanırken okulumuzda alınması gereken tedbirleri önceden belirleyelim. Konu ile ilgili görüşlerinizi kurula iletin dedi. Usta Öğretici. : Alınacak Tedbirlerle ilgili olarak, 1- Okulumuzun "Elektrik Planını" camlı bir dolap içinde ve elektrik sayacına yakın bir yerde bulunduralım, 2- Mutfak dışında elektrik sobası, ocağı, ütüsü, gaz veya Doğalgaz ocağı gibi yangın riski yüksek cihazlar aşçı, hizmetli arkadaşlarımız kullanmasınlar, 3- Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelere karşı dikkatli olmak, bu tür tehlikeli maddelerin güvenlik önlemleri alınmış mahallerde talimatlara uygun olarak muhafaza etmek ve kullanım anında ihtiyaç miktarı kadar bulunduralım, 4- Elektrik tesisatlarının bakımı, işletilmesi, kontrolü ve işlerliği için okulumuzda gerektiğinde teknik eleman bulundurabiliriz. 5-Yangın merdiveni kaçış yollan ve çıkış kapılarına işaret levhaları konularak her türlü engellerden arındırılarak sürekli açık bulundurulmalıyız, 6-Bacaların temizliği, itfaiye teşkilatı tarafından veya itfaiye teşkilatının izin verdiği kurumlara yaptırmalıyız, 7-Okulumuzda 1. Eğitim Kurulu Toplantımızda, SİVİL SAVUNMA EKİBİ YANGIN EKİBİ 1- Kontrol ve Karargah 1- Söndürme EKİBİ : Servisi Sorumlusu :.. : 2- İlkyardım Servisi :.. 2- Kurtarma Ekibi : :.. : 3- Kurtarma Ekibi :. 3- Koruma Ekibi : :. :. 4- İtfaiye Servisi :. 4- İlkyardım Servisi :. :. :. Ekip içerisinde değişiklik olmamasını kurula teklif ediyorum dedi. Teklif kurulca kabul edildi. Usta Öğretici. : Elektrik, doğal gaz, ısıtma (kombi odası) ve havalandırma gibi yangın olasılığı bulunan mekânlarda gerekli önlemleri unutmayalım. Yardım istenilecek kurumlarla (emniyet, itfaiye, acil yardım, sivil savunma birlikleri) koordinasyon ve işbirliği sağlamalıyız. Gerektiğinde okulumuzda yangın dolabı donatılarının (hortum, rekor ve lansların) bakımlı ve tesisata bağlı her an kullanıma hazır halde olmalı, yangın algılama, ihbar ve alarm sistemi çalışır durumda olmalı, yangın söndürme cihazları özellik arz eden yerlerde yeteri kadar bulundurulmalıyız. Yangını ilk gören şahıs mevcut haber verme sistemini (çan, zil, telefon v.b.) harekete geçirerek, zaman kaybetmeden kurum amirine ve şehir itfaiyesine haber vermelidir dedi. 2. maddeye geçildi. Madde 2.Usta Öğretici.. : Anaokulumuzda Deprem ve Yangın Eğitimi konusunda gerekli çalışmaları yapmamız gerekmektedir. Konuyla ilgili olarak profesyonel yardımda alabiliriz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Sivil Savunma Bölümünden gerektiğinde ilgili ve yetkili kişilerin bilgisine başvurulabilir, okulumuzda bizlere eğitim vermelerini isteyebiliriz dedi. -5-

7 3. maddeye geçildi. Madde 3. Okul Müdürü : Okulumuzun Fiziki yapısı, , oluşmaktadır.. Katta bahçeye çıkış direk sınıflardan sağlanmaktadır.. bahçeye çıkış ise. No lu Oyun Etkinlik Odasından yangın merdiveni ile sağlanmaktadır.. Okulumuz yerleşim Planına göre,..,,., No lu Oyun Etkinlik Odaları,,.,., ve Öğrenci WC leri bulunmaktadır Peronel Wc bulunmaktadır. Okulumuzun yerleşim planına göre, deprem sırasında nasıl boşaltılacağı konusu görüşelim dedi. 4. maddeye geçildi. Madde 4. Okul Müdürü.: Deprem olduğu varsayılarak, Deprem Tahliye Tatbikatı Sırasında, Harekât Tarzımızı okul personeli olarak belirleyelim ve buna göre senaryomuzu hazırlayalım. Hafta içerisinde çocuklara deprem sırasında ne yapmaları gerektiği konusunda hafta içi etkin çalışmalarla öğretelim. Deprem Tahliye Tatbikatı sırasında, öncelikle kaçış yönlerinin belirlenmesi, oyun etkinlik odalarındaki çocuklara anlatılması, öncelikle üst katlardaki çocukların ve personelin, daha sonra da alt kattaki çocukların ve personelin binayı boşaltması üzerinde çalışalım dedi. Usta Öğretici.. : İlk sarsıntı olduğunda yani depremin başladığını varsayarak, çocukların masaların altına girmelerini, sarsıntının geçene kadar orada kalmalarını, yatış şekillerini öğretelim. Çocuklara sarsıntının geçmesini bekleyelim diyelim. Daha sonra da sarsıntı geçti şimdi binayı boşaltacağız diye anlatalım. Binayı boşaltma sırasını belirleyelim. Katların boşaltılması üstten aşağıya doğru olacağını düşünerek, merdivenin sağından inme konusunda çocuklara anlatalım. Bina terk edildikten sonra da bahçede bulunmaları gereken yeri iyi öğretelim dedi. Usta Öğretici. : Deprem olduktan sonra bina boşaltılırken genelde eller başın üzerine konarak çıkılır. Ancak, okulöncesi çocuklar bunu yapmakta zorlanırlar. Bu nedenle tek ellerini başlarının üzerine koymalarını öğretelim. Deprem sırasında alınacak güvenlik tedbirlerimiz de olmalıdır. Örneğin sarsıntı sırasında elektrik kontağı ve doğalgaz kaçakları olabilir. Bu sistemlerin vanalarının kapatılması da alınacak önlemlerden birisidir. Deprem sırasında bu iki sistemin ve hatta su vanası dâhil kapatılmaları gerekmekte olup, konuyla ilgili görevlileri belirlememiz gerekir. Usta Öğretici.. : Deprem sonrasında, bahçede çocuklara yere oturmalarını, öğretmenlerinin vereceği talimatlara uymaları gerektiğini, sırayı bozmamalarını öğretelim. Bu Deprem Tahliye Tatbikatı hepimiz için çok önemlidir. Olası bir depremde bizler dâhil ne yapacağımızı önceden bilirsek, can kaybının yaralanmaların en aza ve hatta hiç can kaybı olmaması sağlayabiliriz. Çocukları okul binasından çıkardıktan sonra, bahçe içerisinde yerlerini aldıktan sonra yoklama yapalım, telaş ve panik olmamaları konusunda gerekli tedbirleri alalım dedi. Okul Müdürü : Deprem Tahliye Tatbikatımız sırasında eksik ve uygulamakta, zorluk ve hatalı bulduğunuz yönler varsa not etmenizi istiyorum. Daha sonra bu eksik ve hatalı yönleri telafi edelim dedi. DEPREM TAHLİYE TATBİKATI TOPLANTISI KARARLARI 1- Okulumuzun "Elektrik Planını" camlı bir dolap içinde ve elektrik sayacına yakın bir yerde asılmasına, 2- Deprem Tahliye Tatbikatı Kaçış Yön Levhalarının İlgili Yerlere Asılmasına, 3-03/03/ /03/2014 Tarihleri Arasında, Öğrencilere Deprem Tahliye Tatbikatı ile İlgili Hazırlıkların Yaptırılmasına, 4- Gerekli Güvenlik Tedbirlerinin Alınması Konusunda Usta Öğretici ın Görevlendirilmesine, 5- Deprem tahliye tatbikatının tarihinde yapılmasına, 6- Deprem Tahliye Tatbikatının Uygulanması Konusunda Yapılacak Hazırlık Çalışmalarında, Görülebilecek Eksikliklerin Bütün Okul Personeli Tarafından Önceden Çalışmalar Yapmalarına Karar verilmiştir. -6-

8 TOPLANTIYA KATILANLAR Hizmetli Okul Müdürü -7-

9 T.C... KAYMAKAMLIĞI Özel Anaokulu Müdürlüğü Sayı : / Tarih : Konu : İkaz - Alarm Tatbikatı Uygulaması ÖZEL... ANAOKULU İKAZ ALARM TATBİKATI 28 Şubat Sivil Savunma Günü nedeniyle okulumuzda İkaz - Alarm Tatbikatında; 1- Hava saldırısı ve radyoaktif serpinti tehlikesine önlem alınması amacıyla Sivil Savunma Gününde görevlendirilen Usta Öğreticiler. ve. öncülüğünde gerçekleştirildi. 2- Kırmızı ikaz alarmının bitiminde Sivil Sivil Savunma Gününde görevlendirilen Usta Öğreticiler ve personel ve öğrencilere Sivil Savunma Günü'nün önemi ve yapılan tatbikatların amaçları hakkında bilgi verdi. 3- Usta Öğretici.. ın beyaz ikaz alarmı olan "Tehlike Geçti" uyarısıyla birlikte tatbikat başarıyla tamamlandı. 4- Özel.. Anaokulunda saat 14.00'de sarı ikaz alarm zilinin çalmasıyla tüm personel ve öğrenciler hazırlıklarını yapıp, derhal masaların altlarına ve sırtlarını camlara dönük olarak kapandılar. 5- Kırmızı ikaz alarm zilinin çalmasıyla eksikler tamamlanıp tahliye başladı. 5 dakika gibi kısa bir sürede sığınakta toplanarak tahliye başarıyla tamamladılar. Özel.. Anaokulu Okul Müdürü.., "İkaz- Alarm işaretlerini tanımak, tanıtmak ve alınacak tedbirleri bilmek, olağanüstü hal ve savaş durumundan en az zararla çıkmamızı sağlayacaktır" dedi. Tatbikatın organize edilmesinde görev alan personel ve kurallara uygun olarak hareket edilmesinden dolayı, Okul Müdürü. tarafından, çocuklara ve okul personeline teşekkür edildi. Öğretmenler, çocuklar diğer personel çocukları içeri aldılar ve günlük programlarına devam ettiler. İkaz - Alarm Tatbikatı sona erdirildi. 28/02/ Memur Hizmetli Hizmetli Hizmetli Okul Müdürü -8-

10 T.C. KAYMAKAMLIĞI Özel. Anaokulu Müdürlüğü Sayı : / Tarih : Konu : Deprem Tahliye Tatbikatı Uygulaması ÖZEL ANAOKULU DEPREM TAHLİYE TATBİKATI 1-05/03/2014 Çarşamba günü sabah saat de, yapılan deprem tahliye tatbikatı planlaması doğrultusunda, Usta Öğretici.., düdük çalarak depremin başladığını, bütün okul personeline ve öğrencilerine, korunmaları konusunda ikaz yapar. 2- Oyun Etkinlik Odalarındaki usta öğreticiler Çocuklar deprem oluyor! Panik yapmadan telaşlanmadan hafta içerisinde yaptığımız çalışmalarla öğrendiğimiz şekilde korunmaya çalışalım derler. Öğretmenleri ile birlikte, çocuklar masaların altına, yanına, oyun etkinlik odalarının iç kısmına, duvar yanına üzerlerine düşebilecek, dolap, pano, sandalye vs. dikkat ederek çömeldiler sonra cenin vaziyeti aldılar. Öğretmenlerinin talimatları doğrultusunda başlarına mutlaka kitap, çanta minder koydular. 3- Öğretmen ve öğrenciler en az saniye bu konumda beklediler. (Çünkü genelde bu sureden önce deprem biter.) Bu süre bitiminde öğretmen oyun etkinlik odasının kapısını araladı (dışarıyı da gözetlediler) öğrencilerin normal konuma gelmesini, artçı depremlerin olabileceğini ve bundan korkmamalarını, bilinçli hareket etmelerini konusunda çocuklara ve onları sakinleştirmeye çalıştılar. 4- Usta Öğretici. ve Usta Öğretici çocuklara ikinci düdükle birlikte tahliyenin başlayacağını duyurdu. (İki alarmın arasındaki bekleme süresi, güvenliğin sağlandığı zamandır.) 5- Öğrenciler dışarı çıkmadan, görevli usta öğreticiler, hizmetliler çıkış kapılarını açık konuma getirdiler. Doğalgaz vanasını hizmetli.., Elektrik şalterini ve Su vanasını da. kapattı. Okul Müdürü ve diğer personel bahçedeki toplanma bölgesinde, dışarı çıkacak çocukları beklemek üzere pozisyon aldılar. Herhangi bir risk olmadığı görüldü ve okul tahliyesine başlandı. 6- Daha önceden belirlene, panolara asılan Deprem Tahliye Planına uygun, olarak, önde öğretmen olmak üzere koşmadan, yavaş yavaş acele ediniz! prensibiyle hızlı adımlarla, koridor ve merdiven genişliğine orantılı hareket edilerek, sessizce ve hızlı bir şekilde öğretmenlerini tahliye planına uygun olarak takip ettiler. Başlarında mutlaka kitap, hafif çanta bulunduruldu, bazı çocuklarda iki elle baş ve boyun bölgesi korunmaya çalıştılar. Bu arada çocuklara çantalarını ve diğer eşyalarını oyun etkinlik odasında bırakmaları hatırlatıldı. 7- Tahliye olunan oyun etkinlik odaları, bahçenin durumuna göre önceden belirlenen güvenli alanlara (bina yıkılması halinde yüksekliğinin yarısı kadar alana yayılır.) daire şeklinde, çömelerek, oturarak (ayakta kalmak psikolojik olarak daha rahatsız eder, düşüncesiyle) ortada öğretmenlerle birlikte düzen alıp; acilen yoklama aldılar. (Çocuklara çok sessiz olmalarını söylendi.) 8- Çocuklarda eksiklik olmadığı görüldü. 9- Okul Müdürü., Eğitim Kurulundan ve diğer personelden ayrıntısız genel bilgi aldı. 10- Tatbikat bitiminde çocuklara tatbikatın unutulmaması için, çikolata, şeker, dağıtıldı. 11-.Tatbikat sonrasında veli, öğrenci, personel görüşleri alındı. Daha sonra yapılacak bir toplantıda Komisyon tarafından değerlendirilip eksiklik varsa, bir sonraki tatbikatta telafisi için konuşuldu. Tatbikatın organize edilmesinde görev alan personel ve kurallara uygun olarak hareket edilmesinden dolayı, Okul Müdürü tarafından, çocuklara ve okul personeline teşekkür edildi. Öğretmenler, çocuklar diğer personel çocukları içeri aldılar ve günlük programlarına devam ettiler. Deprem tahliye tatbikatı sona erdirildi. 05/03/2014 Hizmetli Okul Müdürü

11 MİLLÎ EĞİTİMİN BAKANLIĞI HİZMET BİNALARI (OKUL VE KURUMLAR) İKAZ- ALARM TATBİKATI VE PERSONEL TAHLİYE TATBİKATINA İLİŞKİN TATBİKAT SONUÇ RAPORU İLİN ADI : İSTANBUL/. OKUL/KURUM ADI : Özel. Anaokulu İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ADI SOYADI : EK-1 SİVİL SAVUNMA İKAZ-ALARM TATBİKATI TATBİKATIN AMACI PERSONEL TAHLİYE TATBİKATI (DEPREM) TATBİKATIN AMACI Personel ve öğrencilere sivil savunmanın Olası deprem/yangın anında personel ve önemi, tanım ve tedbirleri ile ikaz ve alarm öğrencilere kurum ve okullarda can ve mal kaybının işaretleri, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, en aza indirilmesi için eğitim verilerek derslikler ve Nükleer (KBRN) ve benzeri silahların etkileri, yurtların planlı bir şekilde boşaltılması ve önceden bunlara karşı korunma önlemleri, gizleme ve belirlenen açık alanlarda hiçbir izdihama yol karartma konularında eğitim verilerek alarm açmadan toplanmalarını sağlamak. işaretleri üzerine planlı bir şekilde kurum, okul ve dersliklerin boşaltılarak sığınaklarda/ sığınma yerlerinde toplanmalarını sağlamak. TATBİKATA KATILAN KURUM VE OKUL SAYISI (İlçeler Dahil).. TATBİKATA KATILAN PERSONEL SAYISI : TATBİKATA KATILAN KURUM VE OKUL SAYISI (İlçeler Dahil).. TATBİKATA KATILAN PERSONEL SAYISI : ÖĞRENCİ :.. ÖĞRENCİ :.. TOPLAM KATILAN :.. TOPLAM KATILAN :.. İkaz-Alarm Tatbikatı ile Personel Tahliye Tatbikatı vukuatsız olarak tamamlanmıştır. HAZIRLAYAN../ /2014 ONAYLAYAN../ /2014 Okul/Kurum Sivil Savunma Amiri Okul/Kurum Müdürü Adı Soyadı : Adı Soyadı :.. İmza : İmza : Not: Tatbikat esnasında herhangi bir vukuat yaşanmış ise vukuatı ve alınan tedbir belirtilerek ayrı bir rapor halinde bildirilecektir.

28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ

28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ 28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ Hazırlayanlar: Hüseyin KILIÇ MURAT NAZIM 28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ KUTLAMA PROĞRAMI Sayın okul müdürüm, değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlar, Bugün burada 28 Şubat Sivil

Detaylı

İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ

İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından; hava saldırısı ihtimali olduğunda, hava saldırısı başladığında ve saldırının durduğunda halkın alacağı tedbirleri/önlemleri uygulamak

Detaylı

KBRN (KİMYASAL,BİYOLOJİK, RADYOLOJİK, VE NÜKLEER) TEHDİT VE TEHLİKELERLE KORUNMA YÖNTEMLERİ

KBRN (KİMYASAL,BİYOLOJİK, RADYOLOJİK, VE NÜKLEER) TEHDİT VE TEHLİKELERLE KORUNMA YÖNTEMLERİ KBRN (KİMYASAL,BİYOLOJİK, RADYOLOJİK, VE NÜKLEER) TEHDİT VE TEHLİKELERLE KORUNMA YÖNTEMLERİ Gizliliğinizi korumaya yardımcı olmak için PowerPoint bu resmin otomatik olarak karşıdan yüklenmesini engelledi.

Detaylı

T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Şehrinizin anî bir düşman taarruzuna uğraması halinde; tehlikeye karşı önceden hazırlıklı olmanız ve bazı önemli tedbirleri almanız gerekmektedir. Her

Detaylı

İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber

İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber İKAZ VE ALARM İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber almak ve tehlikeye karşı halkı uyararak bir

Detaylı

DEPREM -YANGIN ACİL DURUM TATBİKAT VE TAHLİYE SENARYOSU 2016

DEPREM -YANGIN ACİL DURUM TATBİKAT VE TAHLİYE SENARYOSU 2016 DEPREM -YANGIN ACİL DURUM TATBİKAT VE TAHLİYE SENARYOSU 2016 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ 1 Alarm verilir. 2 Deprem sırasında tüm öğrenciler ve öğretmen sıra ve masaların yanında ÇÖK,KAPAN,TUTUN pozisyonu

Detaylı

İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber

İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber almak ve tehlikeye karşı halkı uyararak bir takım önlemlerin

Detaylı

01 07 MART DEPREM HAFTASI NDA İŞLENECEK KONULAR DEPREM HAFTASI

01 07 MART DEPREM HAFTASI NDA İŞLENECEK KONULAR DEPREM HAFTASI EK-2 01 07 MART DEPREM HAFTASI NDA İŞLENECEK KONULAR DEPREM HAFTASI 1- DEPREMİN TANIMI 2- DEPREMDE CAN VE MAL GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER a) Deprem Öncesinde Alınacak Önlemler b) Deprem

Detaylı

Hayatınızı tehdit edebilecek doğal ve insan kaynaklı afet ve savaş dahil, her türlü acil durumlara karşı, can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla

Hayatınızı tehdit edebilecek doğal ve insan kaynaklı afet ve savaş dahil, her türlü acil durumlara karşı, can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla www.afad.gov.tr www.afad.gov.tr Hayatınızı tehdit edebilecek doğal ve insan kaynaklı afet ve savaş dahil, her türlü acil durumlara karşı, can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla ikaz ve alarm işaretlerini

Detaylı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı nın Görev, Yetki ve Sorumluluğu ÜST YÖNETİCİ Üst Yöneticinin Sorumluluğu Sivil savunma Afet Acil durum Seferberlik ve Savaş

Detaylı

YANMA. Yanıcı maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Bu üç unsur bir arada olmadığında, yanma olayı meydana gelmez.

YANMA. Yanıcı maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Bu üç unsur bir arada olmadığında, yanma olayı meydana gelmez. YANMA maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Bu üç unsur bir arada olmadığında, yanma olayı meydana gelmez. YANMA YOK YANMA YOK YANMA YOK YANMA VAR Yanmanın Çeşitleri:

Detaylı

28 ŞUBAT "SİVİL SAVUNMA GÜNÜ"NDE İŞLENECEK KONULAR

28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜNDE İŞLENECEK KONULAR EK-1 28 ŞUBAT "SİVİL SAVUNMA GÜNÜ"NDE İŞLENECEK KONULAR SİVİL SAVUNMA 1- KAVRAMI, TANIMI, TEDBİRLERİ 2- İKAZ-ALARM 3- İKAZ-ALARM İŞARETLERİ 4- GİZLEME KARATMA 5- SIĞINAK 6- KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK,

Detaylı

ÖZEL YILDIZ İLKOKULU DEPREM TAHLİYE PLANI

ÖZEL YILDIZ İLKOKULU DEPREM TAHLİYE PLANI ÖZEL YILDIZ İLKOKULU DEPREM TAHLİYE PLANI ANASINIFI KATI 1. KAT TAHLİYE PLANI ANASINIFI Lavabo+WC Anasınıfı Derslik Anasınıfı Oyun Odası Üst Kata Çıkış İlkokul Öğretmenler Odası Lavabo -WC Alt Kata İniş

Detaylı

TAKDİM SIRASI. DEPREM Deprem Öncesinde Alınacak Önlemler Deprem Sırasında Yapılması Gerekenler Deprem Sonrasında Yapılması Gerekenler

TAKDİM SIRASI. DEPREM Deprem Öncesinde Alınacak Önlemler Deprem Sırasında Yapılması Gerekenler Deprem Sonrasında Yapılması Gerekenler TAKDİM SIRASI SİVİL SAVUNMA Kavramı Tanımı Tedbirleri İkaz Alarm İşaretleri Sığınak Gizleme Karartma KBRN ( Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) Silahlardan Korunma DEPREM Deprem Öncesinde Alınacak

Detaylı

ACİL DURUM (TAHLİYE)

ACİL DURUM (TAHLİYE) ACİL DURUM (TAHLİYE) a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele,

Detaylı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı nin Görev, Yetki ve Sorumluluğu AFAD Başkanlığı SUNU AKIŞI Konu Başlıkları Kurumlarda hizmetlerin ilk sorumlusu nin seçilme

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMET BİNALARI İKAZ-ALARM TATBİKATI VE PERSONEL TAHLİYE TATBİKATINA İLİŞKİN TATBİKAT SONUÇ RAPORU

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMET BİNALARI İKAZ-ALARM TATBİKATI VE PERSONEL TAHLİYE TATBİKATINA İLİŞKİN TATBİKAT SONUÇ RAPORU MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMET BİNALARI İKAZ-ALARM TATBİKATI VE PERSONEL TAHLİYE TATBİKATINA İLİŞKİN TATBİKAT SONUÇ RAPORU İLÇE ADI : İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNÜN ADI SOYADI : EK 3/a SİVİL SAVUNMA İKAZ-ALARM

Detaylı

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Hastanemizde yangın çıkmadan önce alınacak tedbir ve eğitimler ile yangın anında yapılacak işlemler ve yangın sonrası yapılması gerekenleri belirlemek, yangının erken tespit edilmesini, durdurulmasını,

Detaylı

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ SİVİL SAVUNMA NCE YURT ÇAPINDA KURULMUŞ OLAN İKAZ VE ALARM SİSTEMİNİN AMACI DÜŞMAN SALDIRISINI ÖNCEDEN HABER ALMAK VE TEHLİKEYE KARŞI HALKI UYARARAK BİR TAKIM ÖNLEMLERİN ALINMASINI

Detaylı

KBRN KİMYASAL RADYASYON NÜKLEER

KBRN KİMYASAL RADYASYON NÜKLEER KBRN KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer tehlikeli maddeler) kasten, kazaen veya doğal afetler sonucu ortama yayılarak insan ve çevre üzerine birçok olumsuz etkiler oluşturan tehlikeli maddelerdir.

Detaylı

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ DEPREM TALİMATI REVİZYON REVİZYON NO AÇIKLAMA TARİH 0 YENİ YAYIN 08.07.2013 DEPREM TALİMATI Depremden Önce Depremi önleyemezsiniz! Fakat; Yaralanmayı önlemeye, Hasarı minimuma

Detaylı

ÖZEL NESLİN DEĞİŞEN SESİ ANAOKULU 2015-2016 ACİL DURUM EYLEM PLANI

ÖZEL NESLİN DEĞİŞEN SESİ ANAOKULU 2015-2016 ACİL DURUM EYLEM PLANI ÖZEL NESLİN DEĞİŞEN SESİ ANAOKULU 2015-2016 ACİL DURUM EYLEM PLANI 1) AMAÇ : İnsanların önemli bir bölümünü etkileyebilecek nitelikte ve bireysel müdahalenin yanı sıra toplu müdahaleyi de gerektiren deprem

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ. YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI

ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ. YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI T.C. BURSA VALĠLĠĞĠ Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI BURSA AYLAR 1. Okul Sivil Savunma Kulübü tanıģma toplantısı 2.

Detaylı

(ÖRNEKTİR). MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHLİYE PLANI. KAPSAM : Bu Tahliye Planı İl Milli Eğitim Müdürlüğünü kapsar.

(ÖRNEKTİR). MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHLİYE PLANI. KAPSAM : Bu Tahliye Planı İl Milli Eğitim Müdürlüğünü kapsar. (ÖRNEKTİR). MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHLİYE PLANI AMAÇ : Olası bir tehlike (deprem, yangın vb.) anında binanın en kısa sürede, güvenli bir şekilde boşaltılması. KAPSAM : Bu Tahliye Planı İl Milli Eğitim Müdürlüğünü

Detaylı

Kavramı, Tanımı, Tedbirleri. İkaz-Alarm. İkaz-Alarm İşaretleri. Sığınak. Gizleme Karatma. KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer)

Kavramı, Tanımı, Tedbirleri. İkaz-Alarm. İkaz-Alarm İşaretleri. Sığınak. Gizleme Karatma. KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) SİVİL SAVUNMA Kavramı, Tanımı, Tedbirleri İkaz-Alarm İkaz-Alarm İşaretleri Sığınak Gizleme Karatma KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) Silahlardan Korunma) SİVİL SAVUNMANIN KAVRAMI İnsanlar

Detaylı

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ ACİL DURUM VE AFET PLANI

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ ACİL DURUM VE AFET PLANI VE AFET PLANI Dok. Kodu: YÖN.PL.04 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: Rev. No: 00 Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ Çanakkale İl Ambulans Servisi KKM, bağlı tüm ASH İstasyonları, çevre ve insan sağlığını etkileyebilecek

Detaylı

TAHLİYE PLANI GAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

TAHLİYE PLANI GAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYANLAR Yusuf GENÇ Okul Müdürü İşveren H. Cihangir TUĞSAVUL İSG Büro Yöneticisi İş Güvenliği Uzmanı Kerim GENCER Matematik Öğretmeni Acil Durum Koordinatörü Aralık

Detaylı

DEPREME HAZIRLANIYORUZ KORKMUYORUZ

DEPREME HAZIRLANIYORUZ KORKMUYORUZ DEPREME HAZIRLANIYORUZ KORKMUYORUZ DEPREM NEDİR? Dünyamızın yüzeyi yap-boz şeklindeki büyük parçalardan oluşan bir kabukla kaplıdır. Bu parçalar her zaman hareketlidir. Birbirlerini itmeleri ya da birbirlerine

Detaylı

APARTMANLAR KONTROL FORMU

APARTMANLAR KONTROL FORMU SORU E H ÖNERİ 1. Apartmanın sokak numarası gece ve gündüz görülebilecek durumda mı? 2. Apartman dairelerinin numaraları var mı? 3. Apartmana giren kişiler için geçiş kontrolü var mı? 4. Apartman, site

Detaylı

Yüksek (Gelecek yılda meydana gelme olasılığı %100) için 4,

Yüksek (Gelecek yılda meydana gelme olasılığı %100) için 4, OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZ^. Oluş Sıklığı için; Yüksek (Gelecek yılda meydana gelme olasılığı %100) için 4, Bazen (Gelecek yılda meydana gelme olasılığı %10-100 veya gelecek

Detaylı

YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER:

YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER: YANGIN TALİMATI YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER: 1.Elektrik tesisatına ek yük getiren yangın riski yüksek cihazları kullanmayınız. 2.Elektrik tesisatında gerekli ilave veya onarımı mutlaka Teknik elemanlara

Detaylı

YEŞİLHİSAR HIZIR İLYAS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ TAHLİYE PLANI

YEŞİLHİSAR HIZIR İLYAS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ TAHLİYE PLANI YEŞİLHİSAR HIZIR İLYAS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ TAHLİYE PLANI HIZIR İLYAS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHLİYE PLANI AMAÇ : Olası bir tehlike (deprem, yangın vb.) anında binanın en kısa sürede, güvenli bir şekilde

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

ETİMESGUT ŞEHİT SALİH HELVACI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2017/2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NÖBET GÖREVİ VE UYULMASI GEREKEN ESASLAR 1- Günlük vakit

ETİMESGUT ŞEHİT SALİH HELVACI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2017/2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NÖBET GÖREVİ VE UYULMASI GEREKEN ESASLAR 1- Günlük vakit ETİMESGUT ŞEHİT SALİH HELVACI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2017/2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NÖBET GÖREVİ VE UYULMASI GEREKEN ESASLAR 1- Günlük vakit çizelgesini uygulamak, 2-Öğretmenlerin derslere zamanında

Detaylı

Teknik Destek Ekibi, İlkyardım Ekibi, Yangın Söndürme Ekibi, Koruma Ekibi

Teknik Destek Ekibi, İlkyardım Ekibi, Yangın Söndürme Ekibi, Koruma Ekibi Sayfa No: 1 / 6 1. AMAÇ Başhekimliğimiz ve bağlı istasyonlarımızın hizmet verdiği her türlü yapı, binanın kullanımı aşamalarında, herhangi bir şekilde çıkan yangının, can ve mal kaybını en aza indirerek

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sivil Savunma Uzmanlığı TAHLİYE PLANI

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sivil Savunma Uzmanlığı TAHLİYE PLANI T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sivil Savunma Uzmanlığı TAHLİYE PLANI 2016 T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BİNA TAHLİYE PLANI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu planın amacı, Batman

Detaylı

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ ACİL EYLEM PROSEDÜRÜ REVİZYON REVİZYON NO AÇIKLAMA TARİH 0 YENİ YAYIN 27.12.2013 FİRMA GENEL BİLGİ Konum: Bölge: Üretim kapasitesi: Personel: Erkek Kadın Toplam ACİL DURUM EYLEM

Detaylı

Zehirlenmelerde İlkyardım. Zehirlenmeler. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD

Zehirlenmelerde İlkyardım. Zehirlenmeler. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD Zehirlenmelerde İlkyardım Zehirlenmeler Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD Zehirlenmeler Zehirlenmeler 1 Zehirlenme nedir? Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir? Vücuda zehirli (toksik) bir maddenin

Detaylı

ÇIĞ ÖNCESİNDE ÖNCELİKLE ÇIĞ BÖLGELERİNE YENİ YERLEŞİM BİRİMLERİ KURULMAMALI. ÇIĞ VE SEL YATAKLARINDA VAR OLAN YAPILAR DERHAL KALDIRILMALI.

ÇIĞ ÖNCESİNDE ÖNCELİKLE ÇIĞ BÖLGELERİNE YENİ YERLEŞİM BİRİMLERİ KURULMAMALI. ÇIĞ VE SEL YATAKLARINDA VAR OLAN YAPILAR DERHAL KALDIRILMALI. ÇIĞ VE KORUNMA ÇIĞ ÖNCESİNDE ÖNCELİKLE ÇIĞ BÖLGELERİNE YENİ YERLEŞİM BİRİMLERİ KURULMAMALI. ÇIĞ VE SEL YATAKLARINDA VAR OLAN YAPILAR DERHAL KALDIRILMALI. Mevcut yapılar, çığ bölgesinden kaldırılana kadar

Detaylı

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ 1 SUNUM İÇERİĞİ Neden Acil Durum Müdahale Ekibi ne (ADME) ihtiyaç var? ADME nin görev ve sorumlulukları ADME elemanlarının seçilme aşamasında aranacak kriterler

Detaylı

AİLELER İÇİN AFETE HAZIRLIK PLANI

AİLELER İÇİN AFETE HAZIRLIK PLANI AİLELER İÇİN AFETE HAZIRLIK PLANI AİLEMİZİN HAZIRLIK PLANI 1. SU ve YİYECEK Önceliğiniz su olmalıdır. Çünkü bir insan susuz yalnız birkaç gün yaşayabilir. Diğer su kaynaklarınızı belirleyin. Gerektiğinde

Detaylı

2015-1 ARAMA VE KURTARMA BİLGİSİ ARA SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

2015-1 ARAMA VE KURTARMA BİLGİSİ ARA SINAV SORULARI VE CEVAPLARI 2015-1 ARAMA VE KURTARMA BİLGİSİ ARA SINAV SORULARI VE CEVAPLARI 1. 7126 sayılı Sivil Savunma Yasası çerçevesinde kurulacak servislerdeki görevlilerin yaş aralığı kaç olmalıdır? A) 16-65 B) 17-70 C) 18-65

Detaylı

9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM

9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM 9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM ZEHİRLENMELER Zehirlenme nedir? Vücuda zehirli (toksik) bir maddenin girmesi sonucu normal fonksiyonların bozulmasıdır. Vücuda dışarıdan giren bazı yabancı maddeler, vücudun

Detaylı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Sayı : 85077348-54197341/420866611/ 952-2/ 07/01/2015 Konu : Koruyucu Güvenlik Talimatı İlgi: a) Başbakanlığın 18 Temmuz 1997

Detaylı

EĞİTİM KURUMLARINDA OLAĞAN ÜSTÜ DURUMLARA KARŞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI. Ayşe Filiz DELİBALTA > Sağlık Bilimleri Uzmanı > ayfiliz@gmail.

EĞİTİM KURUMLARINDA OLAĞAN ÜSTÜ DURUMLARA KARŞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI. Ayşe Filiz DELİBALTA > Sağlık Bilimleri Uzmanı > ayfiliz@gmail. EĞİTİM KURUMLARINDA OLAĞAN ÜSTÜ DURUMLARA KARŞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Ayşe Filiz DELİBALTA > Sağlık Bilimleri Uzmanı > ayfiliz@gmail.com Giriş Türkiye nin %92'sinin aktif sismik hatlar üzerinde olduğu,

Detaylı

2015 MAYIS AYI RİSK DEĞERLENDİRMESİ

2015 MAYIS AYI RİSK DEĞERLENDİRMESİ 2015 MAYIS AYI RİSK DEĞERLENDİRMESİ 27 mayıs 2015 tarihinde yapılan riskli alanların tespitinde aşağıda belirtilen problemler tespit edilmiştir. Bu risklerin öncelikli yapılacak işler kapsamında değerlendirilmesi

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUMLAR

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUMLAR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUMLAR Yusuf Ziya BOLAT İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı Endüstri Mühendisi 2014, ANKARA İçerik Acil Durum

Detaylı

Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde hem de iş güvenliği mevzuatlarında Acil durum hazırlığı ve bu durumda yapılması gerekenler tanımlanmıştır.

Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde hem de iş güvenliği mevzuatlarında Acil durum hazırlığı ve bu durumda yapılması gerekenler tanımlanmıştır. ACİL DURUM Afet olarak değerlendirilen olaylar ve dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeşitli amaçlarla meydana getirilen olayların tümünün yol açtığı hallerdir. Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde

Detaylı

DEPREM VE DOĞAL GAZ. Mak. Yük. Müh. Abdurrahman ATABEY DİYARGAZ AŞ. Mak. Yük. Müh. Ahmet YETİK GAZMER

DEPREM VE DOĞAL GAZ. Mak. Yük. Müh. Abdurrahman ATABEY DİYARGAZ AŞ. Mak. Yük. Müh. Ahmet YETİK GAZMER DEPREM VE DOĞAL GAZ Mak. Yük. Müh. Abdurrahman ATABEY DİYARGAZ AŞ. Mak. Yük. Müh. Ahmet YETİK GAZMER Konu Başlıkları 1- Depremlerde doğalgazın etkileri 2-Deprem öncesi ve sonrası için alınabilecek tedbirler

Detaylı

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Amaç Halk sağlığı ve çevreyi korumak Can ve mal kaybını azaltmak Tehlike

Detaylı

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI Doğal gaz yakıtlı kazanlarda her bölgenin ana yetkili doğal gaz dağıtım müdürlüklerinin talimatları alınmalı ve kazancıya eğitimi verilmelidir. Kazan

Detaylı

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI 6331 Sayılı Kanun: Madde:11-12 Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BOLVADİN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BOLVADİN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BOLVADİN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Afyon Kocatepe

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI

KULLANMA VE BAKIM KİTABI KULLANMA VE BAKIM KİTABI FRİTÖZ (GAZLI) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli bilgiler

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

Biyolojik Silahlar 1/ 51

Biyolojik Silahlar 1/ 51 Biyolojik Silahlar 1/ 51 Takdim Planı Tanımlar Tarih Mikroorganizmaların Özellikleri BHM Tespiti Savunma 2/ 52 Evdeki biyolojik terörden haberiniz var mı? 3/ 51 4/ 51 5/ 51 2 KİLOGRAM? 6/ 51 2 KİLOGRAM

Detaylı

ACİL DURUM ÖNLEMLERİ

ACİL DURUM ÖNLEMLERİ ACİL DURUM ÖNLEMLERİ ACİL DURUM Acil durum; önceden tahmin edilemeyen, ani olarak oluşan ve hızlı bir şekilde müdahaleyi gerektiren olaylar bütünüdür. Yönetim literatüründe acil durum, beklenmeyen ve önceden

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE İLİŞKİN GÖREV YÖNERGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE İLİŞKİN GÖREV YÖNERGESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE İLİŞKİN GÖREV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI AMBARLARINDA YANGINA KARŞI KORUMA A. Teknik tedbirler B. Organize edilebilecek tedbirler C. Yangında alınacak tedbirler D. Yangın sonunda alınacak tedbirler Dr. Selami

Detaylı

REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR

REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR 0 - Yeni Yayınlandı 1. AMAÇ: Fakülte kompleksi için tehlikeli olabilecek komşu binalarıdaki acil durumları da içerecek şekilde tüm Fakülte personelinin

Detaylı

TÜRKİYE DE SİVİL SAVUNMA FAALİYETLERİ

TÜRKİYE DE SİVİL SAVUNMA FAALİYETLERİ TÜRKİYE DE SİVİL SAVUNMA FAALİYETLERİ SİVİL SAVUNMA UZMANLARI 2016 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI 28.11.2016 1 1 SUNU İÇERİĞİ 1. Sivil Savunmanın Tanımı 2. Uluslararası İnsancıl Hukuk (UİH) 3. Dünyadan

Detaylı

AKM-F-193 / 10.04.2014 / Rev:00

AKM-F-193 / 10.04.2014 / Rev:00 AKM-F-193 / 10.04.2014 / Rev:00 YANMA NEDİR? Maddenin ısı ( sıcaklık ) ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Bir yangının başlayabilmesi için gerekenler : 1- OKSİJEN ( HAVA ) 2- SICAKLIK

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

İTFAİYE EĞİTİM MERKEZİNDE VERİLEN EĞİTİMLER (İndex)

İTFAİYE EĞİTİM MERKEZİNDE VERİLEN EĞİTİMLER (İndex) İTFAİYE EĞİTİM MERKEZİNDE VERİLEN EĞİTİMLER (İndex) 1- TEMEL İTFAİYE ER EĞİTİMİ ( 720 SAAT) 1. Kademe 416 saat Temel İtfaiye Er Eğitimi 2. Kademe 56 saat Temel Yüzme Eğitimi 3. Kademe 72 saat İtfaiye Araçları

Detaylı

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden - levha, - renk, - sesli ve/veya ışıklı sinyal, - sözlü iletişim ya da el kol işareti yoluyla

Detaylı

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 5/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Hastane Müdürü Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1.AMAÇ Bu Prosedürünün amacı; Özel Çevre Hastanesi birimlerini etkileyecek acil durumları tespit etmek, acil

Detaylı

TESİS GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

TESİS GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ 1/5 1.AMAÇ: : Hastalar, hasta yakınları, ziyaretçiler ve çalışanlar için güvenli ve işlevsel sağlık tesisinin oluşturulması, tehlike ve risklerin azaltılıp kontrol altına alınması, kazaların ve yaralanmaların

Detaylı

KORUMA ve GÜVENLİK PLANI. Müdürlüğü. Tesisleri. Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tarihli Güncel)

KORUMA ve GÜVENLİK PLANI. Müdürlüğü. Tesisleri. Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tarihli Güncel) ./ /2012 (Tarihli Güncel) Müdürlüğü Tesisleri KORUMA ve GÜVENLİK PLANI Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tüm sayfalar yetkili imzası ya da parafı taşıyacaktır)

Detaylı

www.gorkemerdogan.com

www.gorkemerdogan.com IṠ YERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK M. Görkem Erdoğan Bu sunuya ve konunun pdf dosyasına adresinden erişilebilir. GENEL BİLGİ YÜKÜMLÜLÜKLER ACİL DURUM PLANI SON HÜKÜMLER SORULAR 2 GENEL BİLGİ

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

Yangın Söndürme Sistemleri-2

Yangın Söndürme Sistemleri-2 Yangın Söndürme Sistemleri-2 Yağmurlama sistemi Amaç Yangına erken tepki verilmesinin sağlanması Yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi Sistem hangi elemanlardan oluşur? Yağmurlama başlıkları

Detaylı

Deprem anında neler yapmalıyız?

Deprem anında neler yapmalıyız? On5yirmi5.com Deprem anında neler yapmalıyız? Evde, arabada, iş yerinde, sinemada, metro ve otobüslerde depreme yakalandığımızda neler yapmalıyız? İşte yanıtı... Yayın Tarihi : 26 Şubat 2014 Çarşamba (oluşturma

Detaylı

BİLGİ NOTU MÜFTÜLÜKLERIN VE DİN GÖREVLİLERİNİN DOĞAL AFETLERDE VAZİFELERİ

BİLGİ NOTU MÜFTÜLÜKLERIN VE DİN GÖREVLİLERİNİN DOĞAL AFETLERDE VAZİFELERİ BİLGİ NOTU MÜFTÜLÜKLERIN VE DİN GÖREVLİLERİNİN DOĞAL AFETLERDE VAZİFELERİ Müftülüklerin ve din görevlilerinin toplumsal dayanışma ve barışı sağlayıcıfonksiyonları olan, yapıcı, birleştirici ve kaynaştırıcı

Detaylı

TRAVMADAN KORUNMA. Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı

TRAVMADAN KORUNMA. Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı TRAVMADAN KORUNMA Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı Travma önceden ve nereden geleceği bilinmeyen bir darbeye benzetilebileceği gibi, toplumun yeterli özeni göstermediği bir hastalığı olarak da

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEK LİSANSI (İÖ)

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEK LİSANSI (İÖ) T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEK LİSANSI (İÖ) CEREN ŞAHİN 145148006 İŞSAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE GÜNCEL UYGULAMALAR YANGIN ÇEŞİTLERİ VE KULLANILMASI GEREKEN

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Acil Durum Yönetim Kurulu Yönergesi İÇİNDEKİLER Acil Durum Yönetim

Detaylı

KİMYASAL MADDE DEPOLAMA TALİMATI

KİMYASAL MADDE DEPOLAMA TALİMATI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ

Detaylı

İstanbul Sağlık Müdürlüğü. Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı

İstanbul Sağlık Müdürlüğü. Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı İstanbul Sağlık Müdürlüğü Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı İkaz ve Uyarı İşaretleri Parlayıcı madde veya yüksek ısı Toksik (Zehirli) madde IŞIKLI İŞARET : Saydam veya yarı saydam malzemeden

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı İtfaiyecilik mesleğinin kamuoyuna tanıtılması ve benimsetilmesi, yangın ve

Detaylı

HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Birim Adı:.. Tarih :././... Birim Kodu:. Adresi : Telefon / Faks :... / Laboratuvar Tipi: L1 (.) L2 ( ) HSL Sorumlusu: Personel Durumu

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU Levha No Levha Temsili Resim Levha Boyutları (cm) Yükseklik x En UL-001 Makine, Alet ve Malzemelerinizi Özenli Kullanınız UL-002 Dikkat Tüpleri Bağlı Tut

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01 1. AMAÇ: Tehlikeli Maddelerin Güvenli Taşınması, Depolanması, Kullanılması, Dökülmesi ile Tehlikeli Maddelere Maruz Kalınması Durumunda yapılması Gerekenler ve Eğitimi İçin Standart Bir Yöntem Belirlemektir.

Detaylı

TOPLUM LİDERLERİNİ TEŞKİLATLANDIRMA PROJESİ AFET ZARARLARINI AZALTMA PROGRAMI DEPREM VE KORUNMA BİLİNCİ

TOPLUM LİDERLERİNİ TEŞKİLATLANDIRMA PROJESİ AFET ZARARLARINI AZALTMA PROGRAMI DEPREM VE KORUNMA BİLİNCİ TOPLUM LİDERLERİNİ TEŞKİLATLANDIRMA PROJESİ AFET ZARARLARINI AZALTMA PROGRAMI DEPREM VE KORUNMA BİLİNCİ İÇERİK Depremlerin Oluşumu ve Kaydedilmesi (Video) Yapısal Bilinç Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ACİL DURUM YÖNETİM KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM VE TAHLİYE PLANI

HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM VE TAHLİYE PLANI ACİL DURUM VE TAHLİYE PLANI 1.YANGIN İHBARI VE ALARM VERİLMESİ Müdürlük binası içinde 1. kat, 2, kat ve havuzlu bahçe bölümlerinde yangın ihbar alarm düzeneği zemin kat kazan dairesi ile mutfakta gaz kaçak

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi. Acil Durum Planları

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi. Acil Durum Planları İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Acil Durum Planları Konu No: 29 İsmail SARIKAYA Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Eğitmenimizin Ricası Cep telefonlarının kapalı tutulması Aklınıza takılan konuların

Detaylı

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ TYG_P02 28.10.2011 13.08.2014 2 10 REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 05.09.2012 Hastane Hizmetleri Başkanı ifadesi yerine 01 İdari ve Mali İşler Direktörü ifadesi yazıldı. Yangın Tüpü

Detaylı

ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSG EĞİTİM SEMİNERİ Sinan Akduman İSG UZMANI

ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSG EĞİTİM SEMİNERİ Sinan Akduman İSG UZMANI ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSG EĞİTİM SEMİNERİ İSG UZMANI 1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri Programı Programın İçeriği Tanışma ve Program Hakkında Bilgilendirme Okullarımızdaki

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) TAHLİYE

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) TAHLİYE TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) TAHLİYE Tahliye? İç veya dış etkiler nedeniyle hasta, personel ve hasta yakınları için güven vermeyen hastanelerin bir bölüm veya tamamının

Detaylı

SĠLAHSIZ ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠSĠ KĠMLĠK KARTI. Ek-3/A

SĠLAHSIZ ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠSĠ KĠMLĠK KARTI. Ek-3/A SĠLAHSIZ ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠSĠ KĠMLĠK KARTI Ek-3/A SĠLAHLI ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠSĠ KĠMLĠK KARTI Ek-3/B 4 EK-4/A ÖZELLĠKLERĠ: A: Göğüs Amblemi Ebadında - Gümüş renkli B: Reflektif Bant - Gümüş Renkli

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ TAHLİYE PLANI

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ TAHLİYE PLANI T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ TAHLİYE PLANI 2012 T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BİNA TAHLİYE PLANI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu planın amacı, Batman Üniversitesi nde olası bir

Detaylı

KİMYASAL SAVAŞ ve KORUNMA YÖNTEMLERİ

KİMYASAL SAVAŞ ve KORUNMA YÖNTEMLERİ KİMYASAL SAVAŞ ve KORUNMA YÖNTEMLERİ KİMYASAL SAVAŞ Kimyasal özelliği nedeniyle öldürücü, yaralayıcı ve tahriş edici etkiler gösteren, sis ve yangın meydana getiren, insan, hayvan, bitki ve metallere etkili

Detaylı

T.C. BANAZ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 56748813/10.07/9876869 05.10.2015 Konu: Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Güvenlik Tedbirleri

T.C. BANAZ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 56748813/10.07/9876869 05.10.2015 Konu: Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Güvenlik Tedbirleri T.C. BANAZ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 56748813/10.07/9876869 05.10.2015 Konu: Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Güvenlik Tedbirleri...MÜDÜRLÜĞÜNE BANAZ İlgi : Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğünün

Detaylı