T.C. KAYMAKAMLIĞI Özel.. Anaokulu Müdürlüğü. Sayı : / Tarih : Konu : İkaz-Alarm Tatbikatı ve Personel Tahliye Tatbikatı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KAYMAKAMLIĞI Özel.. Anaokulu Müdürlüğü. Sayı : 999.405.01/ Tarih : 17.02.2014 Konu : İkaz-Alarm Tatbikatı ve Personel Tahliye Tatbikatı"

Transkript

1 T.C. KAYMAKAMLIĞI Özel.. Anaokulu Müdürlüğü Sayı : / Tarih : Konu : İkaz-Alarm Tatbikatı ve Personel Tahliye Tatbikatı OKULUMUZ PERSONELİNE Cuma günü saat 17:30 da müdür odasında toplantı yapılacaktır. İkaz-Alarm Tatbikatı ve Personel Tahliye Tatbikatı için gündem aşağıya çıkarılmış olup, ilgili hazırlıkların toplantı tarihine kadar yapılması konusunda, gereğini bilgilerinize rica ederim. Okul Müdürü İKAZ-ALARM TATBİKATI GÜNDEMİ PERSONEL TAHLİYE TATBİKATI GÜNDEMİ 1- Personel ve Öğrenciler için Sivil 1- Personel ve Öğrencilerin Can ve Mal Kaybının En Savunmanın Önemi, Tanım, Kavram Aza İndirilmesi İçin Alınacak Tedbirler, ve Tedbirleri, 2- Deprem ve Yangın Eğitiminin Verilmesi, 2- İkaz ve Alarm İşaretleri, 3- Oyun Etkinlik Odaları ile Diğer Birimlerin Planlı 3- Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Şekilde Boşaltılmaları, Nükleer (KBRN) Silahların Etkileri, 4- Okulumuza Uygun Uygulanabilir Bir Deprem 4- KBRN ye Karşı Korunma Önlemleri, Senaryosunun Hazırlanması. Sıra Personelin Görevi İmzası Açıklama No Adı Soyadı Gündemi Okudum Gündemi Okudum Gündemi Okudum Gündemi Okudum Gündemi Okudum Gündemi Okudum Gündemi Okudum Gündemi Okudum

2 T.C. KAYMAKAMLIĞI Özel.. Anaokulu Müdürlüğü Sayı : / Tarih : Konu : İkaz-Alarm Tatbikatı ve Personel Tahliye Tatbikatı Tutanakları İKAZ-ALARM TATBİKATI GÜNDEMİ 1- Personel ve Öğrenciler için Sivil Savunmanın Önemi, Tanımı, Kavramı ve Tedbirleri, 2- İkaz ve Alarm İşaretleri, 3- Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) Silahların Etkileri, 4- KBRN ye Karşı Korunma Önlemleri, İKAZ-ALARM TATBİKATI TOPLANTISI TUTANAKLARI (KONUŞULANLAR) Okul Müdürü.. : Okulumuzda, 28 Şubat Sivil Savunma Günü için İkaz-Alarm ve olası bir depremde Personel Tahliye Tatbikatları yapacağız. Ancak tatbikatları yapacağımız tarihlerde hava muhalefeti olursa tatbikatları başka güne erteleyebiliriz. Arkadaşlar konuşulanları tutanaklar altına alabilmemiz için 2 yazman seçelim dedi. Toplantı yazmanlığını Usta Öğreticiler. ve. yapabileceklerini belirttiler. Okul Müdürü. : Okulumuz personeli İkaz-Alarm Tatbikatı ve Personel Tahliye Tatbikatı konusunda can ve mal kaybını en aza indirebilmek, bilgi sahibi olabilmek okulumuzda gerekli tedbirleri alabilmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Savaş, asimetrik tehdit, deprem ve yangın felaketi oluşturabilecek unsurların can ve mal kaybına yol açabileceği bilinmektedir. Toplu yaşanılan kurumlarda, okullarda, yurtlarda, vb. yerlerde can ve mal kaybının en aza indirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve panik ortamının azaltılması ancak eğitim ve tatbikatlarla mümkün olabilmektedir. Okulumuzda, 28 Şubat 2014 Cuma günü Sivil Savunma Günü için İkaz-Alarm ve olası bir depremde Personel Tahliye Tatbikatları yapacağız. Ancak tatbikatları yapacağımız tarihlerde hava muhalefeti olursa tatbikatları başka güne erteleyebiliriz. İkaz ve Alarm Tatbikatı Gündemi üzerinde görüşlerinizi kurula iletmenizi istiyorum dedi. Madde 1. Usta Öğretici.. : Arkadaşlar, Sivil Savunmanın Önemi konusunda; 1- Sivil Savunmanın Kavramı, insanlar ve toplumlar arasındaki çatışmaların, insanların varoluşu ile birlikte başladığı ve en ilkel koşullardan günümüzün en modern imkânlarına kadar her türlü aracı kullanarak geliştiği ve son bulmadığı bilinmelidir. Toplumların bünyeleri değiştikçe istek ve ihtiyaçları artmış, dolayısıyla kişiler ve toplumlar arasında anlaşmazlıklar meydana gelmiş, bunların çözümü için çoğu kez savaşlara başvurulmuştur. İnsanların kendi kendilerine yol açtıkları en büyük felâketlerden birisi olan savaşlar, daima çok büyük acılara, sıkıntılara, zararlara sebep olmasına ve tüm insanların bunu bilmesine rağmen, maalesef günümüzde de devam etmektedir. 2-Sivil Savunmanın Tanımında, a) Düşman taarruzlarına, b) Öneme haiz her türlü kamu, özel teşebbüslerin korunması, c) Doğal afetlere ve büyük yangınlara karşı, halkın can ve mal kaybının asgarî hadde indirilmesi; d) Hayatî Faaliyetlerinin devamı için acil onarım ve ıslahı, e) Savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azamî şekilde desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatın muhafazası maksadıyla alman her türlü silahsız, koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri içermektedir. 3- Sivil Savunma Tedbirlerine ise, Anî bir düşman taarruzuna uğraması hâlinde; tehlikeye karşı önceden hazırlıklı olunması ve bazı önemli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Can ve malın korunması için gereken tertibat ve malzemeyi barış döneminde sağlanması bir felaket hâlinde nasıl hareket edileceğinin bilinmesi çok önemlidir. Sivil savunma hizmetleri, bizler tarafından alınacak tedbirlerle gerçekleşir. Mevcut durum ve gelişmeler hakkında televizyon ve radyodan gerekli bilgiler verileceğinden yayınlar izlenmelidir. -1-

3 a) Okulumuzda sığınak yeri yok. Bu nedenle iç bölümünde bulunan elverişli mekân sığınma yeri olarak ayırmalı, bu yer gerektiğinde İlçe Sivil Savunma Müdürlüğü ile koordine sağlanarak hazırlanmalıyız. b) Okulumuz etrafında odun, kömür, gaz, benzin, kâğıt, kuru ot, kırpıntı, eski eşya v.b. gibi yanıcı maddeler varsa bunları binalardan uzaklaştırıp, yangın tehlikesi olmayacak emniyetli yerlerde muhafaza etmeliyiz. c) Seferberlik veya savaş hâlinde ışıkların söndürülmesi ve karartma yapılacağı dikkate alınarak ışıkların dışarıdan ve özellikle havadan gözükmemesini sağlamak için pencereleri Örtecek siyah perde, koyu renk mukavva, karton, battaniye gibi malzemeleri el altında bulundurulmalıyız. d) Kurum ve okullarda savaş esnasında çıkacak başlangıç yangınlarının söndürülmesi, yapılacak basit kurtarma ve ilk yardım işleri gibi görev ve hizmetleri için iş bölümü yapıp bina koruma amiri ile gerekli personel (itfaiyeci, ilk yardımcı, kurtarıcı) seçilerek hazır bulundurulmalıdır dedi. 2. maddeye geçildi. Madde 2. Usta Öğretici : İkaz ve Alarm işaretleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından; hava saldırısı ihtimali olduğunda, hava saldırısı başladığında ve saldırının durduğunda halkın alacağı tedbirleri/önlemleri uygulamak üzere yurt genelinde il ve ilçelerimizde toplam 580 adet siren sistemi kurulmuştur. Okulumuzda da, sirenlerin vereceği ikazlara göre hareket etmemiz gerekmektedir. İkaz-Alarm sisteminin işaretleri ve önlemleri konusunda panoya asarak, hafta içerisinde de çalışmalar ve etkinliklerimize çocuklarımızı da katarak uygulamalı olarak yapabiliriz dedi. Okul Müdürü. : T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı nın 28 Şubat Sivil Savunma Günü ve Mart Deprem Haftasında Yapılması Planlanan Tatbikat konulu yazısından faydalanabiliriz. Bir arkadaşımız bu tatbikatla ilgili yazıyı okusun dedi. Usta Öğretici, yazıdaki ilgili bölümleri kurula okudu. 3. maddeye geçildi. Madde 3.Usta Öğretici.: Atomun parçalanması sonucu açığa çıkan enerjiden yararlanarak yapılan silahlara NÜKLEER SİLAHLAR denir. Atom - Hidrojen - Nötron Bombası gibi çeşitleri vardır. Nükleer Silahların Etkileri ise, 1) Anî Etkiler 2) Kalıcı Etkiler olarak ikiye ayrılır. Nükleer infilâkın bütün etkilerini 100 kabul edersek, bu etkilerden: - %35'i Isı (Işık ile birlikte gelmektedir.) - %5'i Ani Nükleer Radyasyon - %45'i Basınç (Blast) - % 15'i Kalıntı Etki (Radyoaktif Serpinti) olarak karşımıza çıkmaktadır. 1. ANİ ETKİLER: 1. Isı (Işık) 2. Ani Nükleer Radyasyon 3. Basınç 2. KALINTI ETKİLERİ (Radyoaktif Serpinti): Gelecekteki savaşların tehlikelerinden belki en büyüğü olan nükleer silahların, yurt ölçüsünde çok dikkat edilmesi gereken tek etkili tehlikedir. Bu tehlike "Kalıntı Etkileri" veya "Radyoaktif Serpinti" diye de adlandırılabilir. Bu tehlikenin meydana gelebilmesi için nükleer bombanın yere veya yere yakın infilâk ettirilmesi için en fazla 180 metre yükseklikte olması gerekir. Tespiti: Tespit cihazlarıyla yapılır. Korunma: Bölgeden uzaklaşma, maske takma, koruyucu giysi giyilmesi, temizlenme, sığınağa girme. Malzemeyi hasara uğratmak amacıyla mikroorganizmaların veya bunların toksinlerinin (zehirlerinin) kasten kullanılmasıdır. Biyolojik savaş amacıyla kullanılan mikroorganizmalara "BİYOLOJİK AJAN" Biyolojik silahlardan; sinsi olmaları, gelecek savaşlarda bu silahların kullanılacağı veya açıktan bir savaş yokken memleketleri; insan' gücü ve ekonomik yönden zayıflatmak amacıyla yararlanılacağı anlaşılmaktadır. Tespiti: Vücutta ve ortamda oluşturduğu tahribatlar. Belirtiler: İnsanda halsizlik, baş ağrısı, ciltte anormallik, karın ağrısı, bitkilerde kuruma, sararma, gelişememe, hızlı gelişme vb Biyolojik ajanların bulaşma yolu; solunum, sindirim, dolaşım, göz ve tenasül organları yolu ile bulaşır. KİMYASAL SİLAHLAR: Kimyasal özelliği sayesinde; öldürücü, yaralayıcı ve tahriş edici etkiler gösteren, sis ve yangın meydana getiren, insan, bitki ve metallere etkili olan, katı, sıvı, gaz veya aeresol halindeki maddelere KİMYASAL SİLAH denir. -2-

4 KİMYASAL SAVAŞ MADDELERİ Yakıcı gazlar Boğucu gazlar Sinir gazlan. Kan zehirleyici gazlar Kusturucu gazlar Göz yaşartıcı gazlar Uyuşturucu gazlar Muhtelif gazlar Tespiti : Tespit cihazlarıyla yapılır. Belirtileri : Uçaktan yayılan bir serpinti veya sis görünmesi Düşman tarafından gelen duman ve sis görünmesi Etrafta şüpheli yağ damlaları veya su birikmesi Çevreye değişik kokuların yayılması Görmede bulanıklık hissi Anî baş ağrısı Burun akması ve kanama görülmesi Göğüste ağrı, nefes almada zorluk Deride kızarıklık veya kabarcıklar Bulantı ve kusma gibi durumlarla karşımıza çıkabilir dedi. 4. maddeye geçildi. Madde 4.Usta Öğretici. : Arkadaşlar anlattıklarım savaş zamanında bir ulusun başına gelebilir. Ancak bunlardan kısmen de olsa korunma yolları vardır. Örneğin, radyoaktif serpintilerden ve Biyolojik Ajanlardan korunma yolları, Genel sağlık ve temizlik kurallarına riayet edilmelidir. Bu konu hakkında eğitimler yapılmalıdır. Kimyasal Savaş Maddeleri ve Silahlardan korunma da, maske takmak, koruyucu elbise giymek, temizlenmek, sığınak ve diğer kapalı alanlara yönelmek gereklidir dedi. Okul Müdürü.: Arkadaşlar, okulumuzda sığınak olmadığından, İkaz-Alarm Tatbikatı sırasında en alt katta bulunan Çok Amaçlı Salon u tatbikat günü sığınakmış gibi kabul ederek tatbikatı yapabiliriz. İkaz-Alarm Tatbikatı yapacağımız gün sığınak gibi düzenleriz dedi. Öneri kurulca benimsendi. Usta Öğretici..: İkaz-Alarm Tatbikatı 28 Şubat 2014 Cuma gününe geliyor. Ancak Hava muhalefeti olursa erteleyebiliriz dedi. Öneri kurulca benimsendi. Okul Müdürü.: Arkadaşlar İkaz-Alarm Tatbikatı konusunda kurula iletmek istedikleriniz varsa iletin dedi. Görüş sunan olmadığından İkaz-Alarm Tatbikatı Toplantısının kararlarının alınıp, Personel Tahliye Tatbikatı toplantısına geçilmesine karar verildi. İKAZ-ALARM TATBİKATI TOPLANTISI KARARLARI 1- Gündem Maddeleri İle İlgili Olarak, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı nın 28 Şubat Sivil Savunma Günü ve Mart Deprem Haftasında Yapılması Planlanan Tatbikat Konulu Yazısının Bilgisayar Ortamından Çıktı Alarak Tatbikatlar Dosyasına Konulmasına, 2- İkaz-Alarm İşaretlerinin Anlamlarını İçeren Materyallerin Hazırlanarak Okul Panosuna Asılmasına, 3- Tatbikat Günü En Alt Kattaki Yemekhanenin Sığınak Olarak Kullanılmasına, 4- İkaz-Alarm Tatbikatının Tarihinde yapılmasına, 5- Usta Öğretici.. ve Usta Öğretici Sivil Savunma Gününde Gerekli Tatbikatı Uygulamak Üzere Görevlendirilmelerine, 6- Uygulanabilir İkaz-Alarm Tatbikatı Senaryosunun Hazırlanmasına Karar Verilmiştir Hizmetli Okul Müdürü -3-

5 T.C. KAYMAKAMLIĞI Özel Anaokulu Müdürlüğü Sayı : / Tarih : Konu : Personel Tahliye Tatbikatı Tutanakları PERSONEL TAHLİYE TATBİKATI GÜNDEMİ 1- Personel ve Öğrencilerin Can ve Mal Kaybının En Aza İndirilmesi İçin Alınacak Tedbirler, 2- Deprem ve Yangın Eğitiminin Verilmesi, 3- Oyun Etkinlik Odaları ile Diğer Birimlerin Planlı Şekilde Boşaltılmaları, 4- Okulumuza Uygun Uygulanabilir Bir Deprem Senaryosunun Hazırlanması. PERSONEL TAHLİYE TATBİKATI TUTANAKLARI (KONUŞULANLAR) Okul Müdürü. : Arkadaşlar biliyorsunuz, Ülkemiz, jeostrateji ve doğal afetler bakımından dünyanın riskli coğrafyasında yer almaktadır. Bu nedenle olası bir depremde okulumuzda uygulanmak üzere, Personel Tahliye Tatbikatları yapacağız. Ancak tatbikatları yapacağımız tarihlerde hava muhalefeti olursa tatbikatları başka güne erteleyebiliriz. Arkadaşlar toplantı tutanakları için usta öğreticiler.. ve. yazmanlığa devam edecekler dedi. Madde 1. Okul Müdürü : Personel Tahliye Tatbikatı konusunda hedeflenen, can ve mal kaybını en aza indirebilmek, bilgi sahibi olabilmek, gerekli tedbirleri alabilmektir dedi. Usta Öğretici : Depremler, Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi ya da yanardağların püskürme durumuna geçmesi nedeniyle oluşan sarsıntılardır. Depremler can ve mal kaybına yol açmakta, alt yapıyı bozarak insanların günlük aktivitelerini sınırlamakta, ülkenin ekonomik ve sosyal yapısını bozmaktadır. Ülkemizin topraklarının %92'si deprem riski taşıdığı, nüfusumuzun %95'inin bu bölgeler üzerinde yaşaması nedeniyle, genel olarak ülkemizde, özel olarak alınması gereken tedbirler yanında, depreme yönelik eğitim çalışmalarına önem vermeliyiz dedi. Usta Öğretici : Deprem Konusunda iyi bilinçlenebilmemiz için, alınması gereken tedbirleri açıklarsak, 1- Deprem Öncesinde Alınacak Önlemler, a) Dolaplar ve devrilebilecek benzeri eşyaları birbirine ve duvara tespit edilmeli, ayrıca dolap üzerine konulan eşya ve büro malzemelerin düşmesini önlemek için plastik tutucu malzemeler kullanılmalıdır. b) Soba ve diğer ısıtıcıların sağlam malzemelerce duvara veya yere tespit edilmelidir. c) Zehirli, patlayıcı, yanıcı maddeleri düşmeyecek bir konumda sabitlemeli ve kırılmayacak bir şekilde depolanmalıdır. d) Gaz kaçağı ve yangına karşı gaz vanasını ve elektrik sigortaları, otomatik hale getirilmelidir. e) Bir deprem eylem planı hazırlayıp, bu plana göre nasıl davranmamız gerektiği konusunda zaman, zaman tatbikatla denenmelidir. f) Binada acilen kaçmak için kullanılabilecek yollardaki tehlikeleri ortadan kaldırılmalı, bu yollar işaretlenmeli, buralara gereksiz eşya ve malzeme konulmamalıdır. g) Okulumuzda asansör yok. Ancak gerekli tespitler yaparak birimlerin önüne "Deprem Sırasında Kullanılmaz" levhasını asmalıyız, h) Okulumuzda yapılan deprem tatbikatı ve alınan önlemler uygulanabilmelidir. 2- Deprem Sırasında Yapılması Gerekenler, 1- Okulumuzda, a) Pencerelerden ve devrilebilecek eşyalardan çocuklarımızı uzak tutmalıyız, b) Yüzümüzü ve başımızı iki elimizin arasında alarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korumalıyız, c) Oyun Etkinlik Odaları, Yönetim Odaları ve Yemekhane gibi birimlerde, masaların ve dayanıklı eşyaların yanına cenin pozisyonu alınarak sarsıntı geçene kadar korunmalıyız. -4-

6 2- Okul Bahçesinde, a) Mümkün olduğunca çocuklarla birlikte binadan uzaklaşarak bahçe ortasında toplanmalıyız, b) Duvar diplerinden uzaklaşmalı, çömelerek etraftan gelen tehlikelere karşı hazırlıklı olmalıyız. 3- Deprem Sonrasında Yapılması Gerekenler, a) Mutfaktaki ocak, fırın vb cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşılmalıdır. b) Elektrik, gaz ve su vanalarını kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir. c) Merdiven, koridor ve kolonlardan ve pencerelerden uzaklaşılmalıdır. d) Kesinlikle asansör varsa kullanılmamalı, asansörde isek kat çıkış düğmesine basarak asansör terk edilmelidir. e) Deprem çantasını alarak bina terk edilmeli, panik yapmadan, söylentilere inanmadan bahçedeki toplanma yerlerine gidilmelidir. f) Enkaz altında kalınmış ise yardım ekipleri gelinceye kadar enerji sarf etmeden değerlendirilmelidir. Okul Müdürü.: Arkadaşlar gerek İkaz-Alarm Tatbikatı ve gerekse Deprem Tahliye Tatbikatına hazırlanırken okulumuzda alınması gereken tedbirleri önceden belirleyelim. Konu ile ilgili görüşlerinizi kurula iletin dedi. Usta Öğretici. : Alınacak Tedbirlerle ilgili olarak, 1- Okulumuzun "Elektrik Planını" camlı bir dolap içinde ve elektrik sayacına yakın bir yerde bulunduralım, 2- Mutfak dışında elektrik sobası, ocağı, ütüsü, gaz veya Doğalgaz ocağı gibi yangın riski yüksek cihazlar aşçı, hizmetli arkadaşlarımız kullanmasınlar, 3- Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelere karşı dikkatli olmak, bu tür tehlikeli maddelerin güvenlik önlemleri alınmış mahallerde talimatlara uygun olarak muhafaza etmek ve kullanım anında ihtiyaç miktarı kadar bulunduralım, 4- Elektrik tesisatlarının bakımı, işletilmesi, kontrolü ve işlerliği için okulumuzda gerektiğinde teknik eleman bulundurabiliriz. 5-Yangın merdiveni kaçış yollan ve çıkış kapılarına işaret levhaları konularak her türlü engellerden arındırılarak sürekli açık bulundurulmalıyız, 6-Bacaların temizliği, itfaiye teşkilatı tarafından veya itfaiye teşkilatının izin verdiği kurumlara yaptırmalıyız, 7-Okulumuzda 1. Eğitim Kurulu Toplantımızda, SİVİL SAVUNMA EKİBİ YANGIN EKİBİ 1- Kontrol ve Karargah 1- Söndürme EKİBİ : Servisi Sorumlusu :.. : 2- İlkyardım Servisi :.. 2- Kurtarma Ekibi : :.. : 3- Kurtarma Ekibi :. 3- Koruma Ekibi : :. :. 4- İtfaiye Servisi :. 4- İlkyardım Servisi :. :. :. Ekip içerisinde değişiklik olmamasını kurula teklif ediyorum dedi. Teklif kurulca kabul edildi. Usta Öğretici. : Elektrik, doğal gaz, ısıtma (kombi odası) ve havalandırma gibi yangın olasılığı bulunan mekânlarda gerekli önlemleri unutmayalım. Yardım istenilecek kurumlarla (emniyet, itfaiye, acil yardım, sivil savunma birlikleri) koordinasyon ve işbirliği sağlamalıyız. Gerektiğinde okulumuzda yangın dolabı donatılarının (hortum, rekor ve lansların) bakımlı ve tesisata bağlı her an kullanıma hazır halde olmalı, yangın algılama, ihbar ve alarm sistemi çalışır durumda olmalı, yangın söndürme cihazları özellik arz eden yerlerde yeteri kadar bulundurulmalıyız. Yangını ilk gören şahıs mevcut haber verme sistemini (çan, zil, telefon v.b.) harekete geçirerek, zaman kaybetmeden kurum amirine ve şehir itfaiyesine haber vermelidir dedi. 2. maddeye geçildi. Madde 2.Usta Öğretici.. : Anaokulumuzda Deprem ve Yangın Eğitimi konusunda gerekli çalışmaları yapmamız gerekmektedir. Konuyla ilgili olarak profesyonel yardımda alabiliriz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Sivil Savunma Bölümünden gerektiğinde ilgili ve yetkili kişilerin bilgisine başvurulabilir, okulumuzda bizlere eğitim vermelerini isteyebiliriz dedi. -5-

7 3. maddeye geçildi. Madde 3. Okul Müdürü : Okulumuzun Fiziki yapısı, , oluşmaktadır.. Katta bahçeye çıkış direk sınıflardan sağlanmaktadır.. bahçeye çıkış ise. No lu Oyun Etkinlik Odasından yangın merdiveni ile sağlanmaktadır.. Okulumuz yerleşim Planına göre,..,,., No lu Oyun Etkinlik Odaları,,.,., ve Öğrenci WC leri bulunmaktadır Peronel Wc bulunmaktadır. Okulumuzun yerleşim planına göre, deprem sırasında nasıl boşaltılacağı konusu görüşelim dedi. 4. maddeye geçildi. Madde 4. Okul Müdürü.: Deprem olduğu varsayılarak, Deprem Tahliye Tatbikatı Sırasında, Harekât Tarzımızı okul personeli olarak belirleyelim ve buna göre senaryomuzu hazırlayalım. Hafta içerisinde çocuklara deprem sırasında ne yapmaları gerektiği konusunda hafta içi etkin çalışmalarla öğretelim. Deprem Tahliye Tatbikatı sırasında, öncelikle kaçış yönlerinin belirlenmesi, oyun etkinlik odalarındaki çocuklara anlatılması, öncelikle üst katlardaki çocukların ve personelin, daha sonra da alt kattaki çocukların ve personelin binayı boşaltması üzerinde çalışalım dedi. Usta Öğretici.. : İlk sarsıntı olduğunda yani depremin başladığını varsayarak, çocukların masaların altına girmelerini, sarsıntının geçene kadar orada kalmalarını, yatış şekillerini öğretelim. Çocuklara sarsıntının geçmesini bekleyelim diyelim. Daha sonra da sarsıntı geçti şimdi binayı boşaltacağız diye anlatalım. Binayı boşaltma sırasını belirleyelim. Katların boşaltılması üstten aşağıya doğru olacağını düşünerek, merdivenin sağından inme konusunda çocuklara anlatalım. Bina terk edildikten sonra da bahçede bulunmaları gereken yeri iyi öğretelim dedi. Usta Öğretici. : Deprem olduktan sonra bina boşaltılırken genelde eller başın üzerine konarak çıkılır. Ancak, okulöncesi çocuklar bunu yapmakta zorlanırlar. Bu nedenle tek ellerini başlarının üzerine koymalarını öğretelim. Deprem sırasında alınacak güvenlik tedbirlerimiz de olmalıdır. Örneğin sarsıntı sırasında elektrik kontağı ve doğalgaz kaçakları olabilir. Bu sistemlerin vanalarının kapatılması da alınacak önlemlerden birisidir. Deprem sırasında bu iki sistemin ve hatta su vanası dâhil kapatılmaları gerekmekte olup, konuyla ilgili görevlileri belirlememiz gerekir. Usta Öğretici.. : Deprem sonrasında, bahçede çocuklara yere oturmalarını, öğretmenlerinin vereceği talimatlara uymaları gerektiğini, sırayı bozmamalarını öğretelim. Bu Deprem Tahliye Tatbikatı hepimiz için çok önemlidir. Olası bir depremde bizler dâhil ne yapacağımızı önceden bilirsek, can kaybının yaralanmaların en aza ve hatta hiç can kaybı olmaması sağlayabiliriz. Çocukları okul binasından çıkardıktan sonra, bahçe içerisinde yerlerini aldıktan sonra yoklama yapalım, telaş ve panik olmamaları konusunda gerekli tedbirleri alalım dedi. Okul Müdürü : Deprem Tahliye Tatbikatımız sırasında eksik ve uygulamakta, zorluk ve hatalı bulduğunuz yönler varsa not etmenizi istiyorum. Daha sonra bu eksik ve hatalı yönleri telafi edelim dedi. DEPREM TAHLİYE TATBİKATI TOPLANTISI KARARLARI 1- Okulumuzun "Elektrik Planını" camlı bir dolap içinde ve elektrik sayacına yakın bir yerde asılmasına, 2- Deprem Tahliye Tatbikatı Kaçış Yön Levhalarının İlgili Yerlere Asılmasına, 3-03/03/ /03/2014 Tarihleri Arasında, Öğrencilere Deprem Tahliye Tatbikatı ile İlgili Hazırlıkların Yaptırılmasına, 4- Gerekli Güvenlik Tedbirlerinin Alınması Konusunda Usta Öğretici ın Görevlendirilmesine, 5- Deprem tahliye tatbikatının tarihinde yapılmasına, 6- Deprem Tahliye Tatbikatının Uygulanması Konusunda Yapılacak Hazırlık Çalışmalarında, Görülebilecek Eksikliklerin Bütün Okul Personeli Tarafından Önceden Çalışmalar Yapmalarına Karar verilmiştir. -6-

8 TOPLANTIYA KATILANLAR Hizmetli Okul Müdürü -7-

9 T.C... KAYMAKAMLIĞI Özel Anaokulu Müdürlüğü Sayı : / Tarih : Konu : İkaz - Alarm Tatbikatı Uygulaması ÖZEL... ANAOKULU İKAZ ALARM TATBİKATI 28 Şubat Sivil Savunma Günü nedeniyle okulumuzda İkaz - Alarm Tatbikatında; 1- Hava saldırısı ve radyoaktif serpinti tehlikesine önlem alınması amacıyla Sivil Savunma Gününde görevlendirilen Usta Öğreticiler. ve. öncülüğünde gerçekleştirildi. 2- Kırmızı ikaz alarmının bitiminde Sivil Sivil Savunma Gününde görevlendirilen Usta Öğreticiler ve personel ve öğrencilere Sivil Savunma Günü'nün önemi ve yapılan tatbikatların amaçları hakkında bilgi verdi. 3- Usta Öğretici.. ın beyaz ikaz alarmı olan "Tehlike Geçti" uyarısıyla birlikte tatbikat başarıyla tamamlandı. 4- Özel.. Anaokulunda saat 14.00'de sarı ikaz alarm zilinin çalmasıyla tüm personel ve öğrenciler hazırlıklarını yapıp, derhal masaların altlarına ve sırtlarını camlara dönük olarak kapandılar. 5- Kırmızı ikaz alarm zilinin çalmasıyla eksikler tamamlanıp tahliye başladı. 5 dakika gibi kısa bir sürede sığınakta toplanarak tahliye başarıyla tamamladılar. Özel.. Anaokulu Okul Müdürü.., "İkaz- Alarm işaretlerini tanımak, tanıtmak ve alınacak tedbirleri bilmek, olağanüstü hal ve savaş durumundan en az zararla çıkmamızı sağlayacaktır" dedi. Tatbikatın organize edilmesinde görev alan personel ve kurallara uygun olarak hareket edilmesinden dolayı, Okul Müdürü. tarafından, çocuklara ve okul personeline teşekkür edildi. Öğretmenler, çocuklar diğer personel çocukları içeri aldılar ve günlük programlarına devam ettiler. İkaz - Alarm Tatbikatı sona erdirildi. 28/02/ Memur Hizmetli Hizmetli Hizmetli Okul Müdürü -8-

10 T.C. KAYMAKAMLIĞI Özel. Anaokulu Müdürlüğü Sayı : / Tarih : Konu : Deprem Tahliye Tatbikatı Uygulaması ÖZEL ANAOKULU DEPREM TAHLİYE TATBİKATI 1-05/03/2014 Çarşamba günü sabah saat de, yapılan deprem tahliye tatbikatı planlaması doğrultusunda, Usta Öğretici.., düdük çalarak depremin başladığını, bütün okul personeline ve öğrencilerine, korunmaları konusunda ikaz yapar. 2- Oyun Etkinlik Odalarındaki usta öğreticiler Çocuklar deprem oluyor! Panik yapmadan telaşlanmadan hafta içerisinde yaptığımız çalışmalarla öğrendiğimiz şekilde korunmaya çalışalım derler. Öğretmenleri ile birlikte, çocuklar masaların altına, yanına, oyun etkinlik odalarının iç kısmına, duvar yanına üzerlerine düşebilecek, dolap, pano, sandalye vs. dikkat ederek çömeldiler sonra cenin vaziyeti aldılar. Öğretmenlerinin talimatları doğrultusunda başlarına mutlaka kitap, çanta minder koydular. 3- Öğretmen ve öğrenciler en az saniye bu konumda beklediler. (Çünkü genelde bu sureden önce deprem biter.) Bu süre bitiminde öğretmen oyun etkinlik odasının kapısını araladı (dışarıyı da gözetlediler) öğrencilerin normal konuma gelmesini, artçı depremlerin olabileceğini ve bundan korkmamalarını, bilinçli hareket etmelerini konusunda çocuklara ve onları sakinleştirmeye çalıştılar. 4- Usta Öğretici. ve Usta Öğretici çocuklara ikinci düdükle birlikte tahliyenin başlayacağını duyurdu. (İki alarmın arasındaki bekleme süresi, güvenliğin sağlandığı zamandır.) 5- Öğrenciler dışarı çıkmadan, görevli usta öğreticiler, hizmetliler çıkış kapılarını açık konuma getirdiler. Doğalgaz vanasını hizmetli.., Elektrik şalterini ve Su vanasını da. kapattı. Okul Müdürü ve diğer personel bahçedeki toplanma bölgesinde, dışarı çıkacak çocukları beklemek üzere pozisyon aldılar. Herhangi bir risk olmadığı görüldü ve okul tahliyesine başlandı. 6- Daha önceden belirlene, panolara asılan Deprem Tahliye Planına uygun, olarak, önde öğretmen olmak üzere koşmadan, yavaş yavaş acele ediniz! prensibiyle hızlı adımlarla, koridor ve merdiven genişliğine orantılı hareket edilerek, sessizce ve hızlı bir şekilde öğretmenlerini tahliye planına uygun olarak takip ettiler. Başlarında mutlaka kitap, hafif çanta bulunduruldu, bazı çocuklarda iki elle baş ve boyun bölgesi korunmaya çalıştılar. Bu arada çocuklara çantalarını ve diğer eşyalarını oyun etkinlik odasında bırakmaları hatırlatıldı. 7- Tahliye olunan oyun etkinlik odaları, bahçenin durumuna göre önceden belirlenen güvenli alanlara (bina yıkılması halinde yüksekliğinin yarısı kadar alana yayılır.) daire şeklinde, çömelerek, oturarak (ayakta kalmak psikolojik olarak daha rahatsız eder, düşüncesiyle) ortada öğretmenlerle birlikte düzen alıp; acilen yoklama aldılar. (Çocuklara çok sessiz olmalarını söylendi.) 8- Çocuklarda eksiklik olmadığı görüldü. 9- Okul Müdürü., Eğitim Kurulundan ve diğer personelden ayrıntısız genel bilgi aldı. 10- Tatbikat bitiminde çocuklara tatbikatın unutulmaması için, çikolata, şeker, dağıtıldı. 11-.Tatbikat sonrasında veli, öğrenci, personel görüşleri alındı. Daha sonra yapılacak bir toplantıda Komisyon tarafından değerlendirilip eksiklik varsa, bir sonraki tatbikatta telafisi için konuşuldu. Tatbikatın organize edilmesinde görev alan personel ve kurallara uygun olarak hareket edilmesinden dolayı, Okul Müdürü tarafından, çocuklara ve okul personeline teşekkür edildi. Öğretmenler, çocuklar diğer personel çocukları içeri aldılar ve günlük programlarına devam ettiler. Deprem tahliye tatbikatı sona erdirildi. 05/03/2014 Hizmetli Okul Müdürü

11 MİLLÎ EĞİTİMİN BAKANLIĞI HİZMET BİNALARI (OKUL VE KURUMLAR) İKAZ- ALARM TATBİKATI VE PERSONEL TAHLİYE TATBİKATINA İLİŞKİN TATBİKAT SONUÇ RAPORU İLİN ADI : İSTANBUL/. OKUL/KURUM ADI : Özel. Anaokulu İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ADI SOYADI : EK-1 SİVİL SAVUNMA İKAZ-ALARM TATBİKATI TATBİKATIN AMACI PERSONEL TAHLİYE TATBİKATI (DEPREM) TATBİKATIN AMACI Personel ve öğrencilere sivil savunmanın Olası deprem/yangın anında personel ve önemi, tanım ve tedbirleri ile ikaz ve alarm öğrencilere kurum ve okullarda can ve mal kaybının işaretleri, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, en aza indirilmesi için eğitim verilerek derslikler ve Nükleer (KBRN) ve benzeri silahların etkileri, yurtların planlı bir şekilde boşaltılması ve önceden bunlara karşı korunma önlemleri, gizleme ve belirlenen açık alanlarda hiçbir izdihama yol karartma konularında eğitim verilerek alarm açmadan toplanmalarını sağlamak. işaretleri üzerine planlı bir şekilde kurum, okul ve dersliklerin boşaltılarak sığınaklarda/ sığınma yerlerinde toplanmalarını sağlamak. TATBİKATA KATILAN KURUM VE OKUL SAYISI (İlçeler Dahil).. TATBİKATA KATILAN PERSONEL SAYISI : TATBİKATA KATILAN KURUM VE OKUL SAYISI (İlçeler Dahil).. TATBİKATA KATILAN PERSONEL SAYISI : ÖĞRENCİ :.. ÖĞRENCİ :.. TOPLAM KATILAN :.. TOPLAM KATILAN :.. İkaz-Alarm Tatbikatı ile Personel Tahliye Tatbikatı vukuatsız olarak tamamlanmıştır. HAZIRLAYAN../ /2014 ONAYLAYAN../ /2014 Okul/Kurum Sivil Savunma Amiri Okul/Kurum Müdürü Adı Soyadı : Adı Soyadı :.. İmza : İmza : Not: Tatbikat esnasında herhangi bir vukuat yaşanmış ise vukuatı ve alınan tedbir belirtilerek ayrı bir rapor halinde bildirilecektir.

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ACİL DURUM PLANI İÇİNDEKİLER

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ACİL DURUM PLANI İÇİNDEKİLER Sayfa No: 2 / 35 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4. İLGİLİ DOKÜMANLAR... 5 5. YÜKÜMLÜLÜK... 5 5.1. İşveren... 5 5.2. Çalışanlar... 6 6. TATBİKAT... 6 7. ACİL DURUM EKİPLERİ...

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ACİL EYLEM PLANI Mete Caddesi No : 30 Taksim / İSTANBUL 90 212 334 70 00 Page1 İÇİNDEKİLER Acil Eylem...3 Acil Eylem Takım Yapısı...5 Acil Eylem Akış Planı...6 Yetki Rol

Detaylı

FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKOKULU FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ACİL EYLEM PLANI

FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKOKULU FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ACİL EYLEM PLANI FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKOKULU FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ACİL EYLEM PLANI EKİM 2012 1 FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK OKULLARI ERENKÖY İLKOKULU/ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI Amaç Bu iç düzenlemenin amacı; Et Kombinası Müdürlüğü ne ait her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarımı, yapımı, işletimi,

Detaylı

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE ANKARA 2013 (BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR) II T.C MİLLÎ SAVUNMA

Detaylı

YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI

YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI 1. İTFAİYE TEŞKİLLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER: Yangınla ilk mücadele için padişah 3. murat tarafından 12 MART 1579 tarihinde bir ferman yayınlanmış ve

Detaylı

: Prof. Dr. Ahmet Mete IġIKARA Uz. Öğr. Ömer ÇALIġKAN

: Prof. Dr. Ahmet Mete IġIKARA Uz. Öğr. Ömer ÇALIġKAN AFAM İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AFET EĞİTİM, UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ Hazırlayanlar : Prof. Dr. Ahmet Mete IġIKARA Uz. Öğr. Ömer ÇALIġKAN Katkıda Bulunanlar : Sedat GÜNEġ Selcen ÖZCAN Muzaffer Baca

Detaylı

ACİL DURUM PLANI. İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

ACİL DURUM PLANI. İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL DURUM PLANI PARAF İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Gençlik ve Spor Genel

Detaylı

Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi

Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Temmuz 2008 ISBN 978-9944-60-309-6 1. Baskı, 1000 Temmuz 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/7 Çevre

Detaylı

Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1

Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 2 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page i AFETE

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGINDAN KORUNMA VE İTFAİYE TEŞKİLATININ ÇALIŞMALARI YÖNERGESİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGINDAN KORUNMA VE İTFAİYE TEŞKİLATININ ÇALIŞMALARI YÖNERGESİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGINDAN KORUNMA VE İTFAİYE TEŞKİLATININ ÇALIŞMALARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,İlkeler, Esaslar Amaç Madde

Detaylı

Deprem Eğitimi El Kitabı

Deprem Eğitimi El Kitabı Deprem Eğitimi El Kitabı İletİşİm Hayattır, Geleceğİmİzİ Bİrlİkte Kurtaralım Projesine Katkılarından Dolayı Türkiye Vodafone Vakfı na Teşekkür Ederiz. AKUT ARAMA KURTARMA DERNEĞİ AKUT KİTAPLIĞI YAYIN NO:4

Detaylı

ACİL DURUM PLANI KISIM II KAPSAM KISIM III SORUMLULUK VE İŞ BÖLÜMÜ

ACİL DURUM PLANI KISIM II KAPSAM KISIM III SORUMLULUK VE İŞ BÖLÜMÜ SAYFA NO 1/28 ACİL DURUM PLANI KISIM I AMAÇ TOTM hastanesinde oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda personelin, hastaların ve hasta yakınlarının yaralanıp zarar görmesini, hizmetlerin kısmen veya

Detaylı

GÜVENLİ SOSYAL YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ

GÜVENLİ SOSYAL YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ GÜVENLİ SOSYAL YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ GÜVENLİ SOSYAL YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ Ankara, 2014 1 Bu çalışma; Mehmetçik İçin Yurttaşlık Eğitimi (MİYE) Projesi kapsamında Prof. Dr. İlker Yılmaz, Doç. Dr. Sarp Üner,

Detaylı

AMASYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġTABĠPLĠĞĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

AMASYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġTABĠPLĠĞĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ AMASYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġTABĠPLĠĞĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ NĠSAN 2013 1 BĠRĠNCĠ KISIM AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ

Detaylı

T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler, Binaların Kullanım Ve Tehlike Sınıfları BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AĠT BĠNA VE TESĠSLERĠN YANGINDAN KORUNMASI YÖNERGESĠ ANKARA 2009

DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AĠT BĠNA VE TESĠSLERĠN YANGINDAN KORUNMASI YÖNERGESĠ ANKARA 2009 DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Savunma Sekreterliği DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AĠT BĠNA VE TESĠSLERĠN YANGINDAN KORUNMASI YÖNERGESĠ ANKARA 2009 DEVLET HAVA EYDANLARI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ KEŞFİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Savunma Sekreterliği MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Savunma Sekreterliği MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Savunma Sekreterliği MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi ANKARA 2009 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Savunma Sekreterliği

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ 2012 T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Sorumluluk ve İş Bölümü Amaç MADDE 1-

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ. İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ. İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir. 1 1 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir. Çalışanlarımızı İş Güvenliği ve Sağlığı konularında duyarlı hale getirmek Kurumsal sorumluluğumuzdur. Tüm sistem

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU GENEL ACİL DURUM PROSEDÜRÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU GENEL ACİL DURUM PROSEDÜRÜ 1. TANIMLAR KAZA: Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olaydır. YANGIN : Katı, sıvı veya gaz halindeki yanıcı maddelerin ısı alarak kontrol dışı yanmasıdır.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU

DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Sivil Savunma Gênel Müdürlüğü DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU Sivil Savunma Koleji 2003-ANKARA 0 DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU I. BÖLÜM

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir?

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) rakamlarına göre her yıl yaklaşık 2.200.000 kişi iş kazaları ve meslek hastalıklarından

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO Akademi OHSAS 18001 (Occupational Healt And safety Assessment) İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ Yönetim Sistemi RİSK ANALİZİ Eğitimi 04.04.2013 Şükrü AĞAÇSAPAN (IRCA Lead Auditor & educationalist)

Detaylı

SABOTAJLARA KARŞI KORUMA YÖNETMELİĞİ

SABOTAJLARA KARŞI KORUMA YÖNETMELİĞİ 2591 SABOTAJLARA KARŞI KORUMA YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.10.1988, No : 88/13543 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22.7.1981, No : 2495 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 28.12.1988, No

Detaylı