Krusçof U Thanf'ın Teklifini KabulEtti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Krusçof U Thanf'ın Teklifini KabulEtti"

Transkript

1 KİBRİSİN EN YÜKSEK TİRAJLI TURK GAZETESİ mm FJATI: 18 MİL Telefon: 2951 P.K. 524 KI RULUŞ: 1951 YIL: 12 SAYI: 2338 Sahibi ve Umumi Neşriyat MUdUrtl: CEMAL TOCAN Mesul Yazı işleri Müdürü: SAPI C. TOGAN DIESOLINE Kaloriferler için RUS G EM İLERİ Krusçof U Thanf'ın Teklifini KabulEtti Sov/et Ordusu savaşa hazır vaziyette S KITALARARASI BALİSTİK FÜZELERE KARŞI KORUNMA SİSTEMİ: Resimde görülen, 16 kat yüksek iğinde ve 90 metre boyundaki bu antenler, düşmanın balistik füzelerinin hareketini derhal tespit ederek bir an evvel ilgililere nakletmek üzere Grönlandm T hale bölgesinde kurulmuş olan İstasyonun bir kısmıdtr. Diğer bir İstasyon Clear, Alaska'da faaliyete geçmiştir, bir üçüncüsü ise Ingiltere'de Fıf.ngdales bölgesinde tamam'anmak üzeredir. VAŞINGTON (Radyo) 28 Birleşik Amerika Temsilciler Meclisi nin Cumhuriyetçi üye lerinden James Van Sran, bu gün Dışişleri Bakanlığında Meclis üyeteri, Senatörler ve Kuzey Doğu eyaletleri vaiile- HAVACILAR VAZİFEYE ÇAĞRILDI Poerte-Rico da halk, Amerikan harp gemilerinin, Sovyet yük vapurlarının yolunu kestiği hakkındaki ilk haber- eri beklerken, Amerikan Hü rinin iştiraki ile yapılan bir kûmeti Poerte-Rico daki stratoplantıda, bir bakanlık mensubunun teîik hava kumandanlığı vamekte bugün Küba ya git sıtasıyle, büyük Rami Hava olan bir Sovyet tankerinin Gücü Üssünün, izinde bulu yolunun kesildiğini nan bütün mensuplarını vazi açıkladığını söylemiştir. James feye çağırmıştır. Van Szan m ilâve ettifeye ğine göre, tankerin kaptanı RUS ORDUSU SAVAŞA Küba yı ablûka altına alan HAZIR Amerikan donanma gemilerinden birinin kaptanına, tan Moskova (Radyo) 25: Sovyet Savunma Bakanı Mareşal kerinin petrol yüklü olduğunu Malinofki bugün ordu bildirmiş ve bunun üzerine subaylarına hitaben yaptığı geminin yoluna devam et meşine müsaade edilmiştir. bir konuşmada Sovyet Silâhlı Kuvvetlerinin şimdi en mü SOVYET TANKERİNİN kemmel bir şekilde savaşa YOLU KESİLDİ hazır olduklarını söylemiştir. Vaşington da resmî sözcü Mareşal Malinofki Sovyet silâhlı kuvvetlerinin, verilecek bir tankerin yolunun kesildiğini teyid etmiş ve bunun ilk alârım işareti ile düşmayolu kesilen ilk Sovyet gemisi olduğunu kaydetmiştir. ve siyasî merkezlerine, ayrı-1 nın, askerî, stratejik, İktisadî Tecavüzkâr malzeme taşıdıklarından şüphe edilen en az kezlerine karşı derhal faali ca esas askeri toplama mer. 12 Sovyet gemisinin Küba ya yete geçecek bir durumda giderken yol değiştirerek geri döndüklerine inanıldığını belirten Savunma Bakanlığı sözcüsü, Amerikan gemilerinin Sovyet tankerinde silâh bulunmadığına kanaat getirdiklerini bildirmiş fakat geminin araştırılıp araştırılmadığını açıklamamıştır. olduklarını sözlerine ilâve etmiştir YUNAN ORDUSUNA HAZIR OL EMRİ VERİLDİ Bugün Atinada yayınlanan resmi bir tebliğde, Küba kri. zi dolayısıyle Yunan Silâhlı Kuvvetlerine "Hazır ol emri verildiği belirtilmektedir BULGAR ORDUSU HAZIR Sofya (Royter) 25 öte yan dan Bulgar Haberler Ajansı, nın Sofya dan bildirdiğine gö re, Bulgar Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Rodion Malinovsky, BuSgar ordusunun savaşa hazır bir va. ziyette olduğunu ve uyanık bulunduğunu söylemiştir ING1LTEREDE Londra (Radyo) 25: Inyiltere Kraliçesi Elizabeth, bu- gün; Hükümetim, Küba ya tecavüz silâhlarının stevki yü zünden meydana gelen tehlikeli durum hakkında Birleşik Amerika ve diğer Mütefitkler le sıkı istişaralerde bu)unmaktadır demiştir. Kraliçe, Küba daki duruma Parlâmento nun daha önceki oturumunu özetliyen nutku esnasında temas etmiştir. MAC MILLAN IN DEMECİ Britanya Başbakanı Mac Miilan, yaz tatilini müteakip bugün toplanan Avam Kama (Devamı Sayfa 8 de) ORHAN GÜNŞİRAY, BAFTA Tezahüratla Karşılandı (AHMET ERSAN bildiriyor) Ünlü Türk film yıldızı Orhan Günşiray, geçen Çarşamba gecesi Baf kasabasına gel miş ve kendi filmi olan Aşk CUMHURBAŞKANININ PAŞAKÖYDE YAPTIĞI KONUŞMAYI YORUMLAYAN DENKTAŞ Bu sözler Türk-Rum münasebetlerinin kötüleşmesine hizmet eder dedi BEYANATTA, BU G İBİ SÖZLERİN ANAYASAYA AYKIRI OLDUĞU VE ADADAKİ KıbrısRumlan adına Makarios un Yunanlılık davasından ve Yunanlı Kahramanlarından bahsetmesi ve EOKAcılardan sitayişle bahsetmesi bizce normaldir. Fakat, Türk- Rum halklarının teşkil ettiği bir ortalık Cumhuriyetinde Reisicumhur mevkiini işgal eden bir şahsın halâ daha EOKA nın mücadele hedefine sadık kalınacağından dem vurması, hem Anayasaya aykırıdır hem de adadaki siyasî gerginliği daha da gerginleştirebilecek müessif bir olaydır. Bu tahrikler yeni değildir. Evvelâ Rum Muhalifleri tarafından başlamış gibi görülen bu tahrikler karşısında Makarios un susması: Rum Gazetelerinin bu konudaki devamlı neşriyatı karşısında hükümetin hiç bir tedbir almaması; Rum gizli yer altı teşkilâtlarının faaliyetlerine bir set çekilmemesi Rum ida recilerin durumunu açıklamaktaydı. Makarios un Paşa Köyündeki sözleri hiçbir tevil ve tefsire muhtaç olmayan açık sözlerdir. Eğer bu sözler Rum cemaatının moralini desteklemek için söylenmişse, bu mo rai takviyenin aksi tesirler yaratabileceğine ve Türk SİYASİ GERGİNLİĞİ ARTIRACAĞI BELİRTİLM EKTE Cumhurbaşkanı Başpiskobos JMakarios un, geçen gün Paşa köy de bir EOKA cınm büstünün açılış töreninde yaptığı konuşma Türk mühitinde geniş ölçüde tepkiler yaratmıştır. Makarios un EOKA cıların hedefine gitmek hevesini açıklayan bu bariz konuşması karşısında mütalâasına müracaat ettiğimiz T. C. M. Başkanı Rauf Denktaş şu beyanatı vermiştir. Rum münasebetlerinin iyileşmesine değil, kötüleşmesine hizmet ettiğine işaret etmek isteriz; eğer bu sözler Rum cemaatının soğukkanlılıkla karşılaştıkları bir siyasetin açıklaması ise durum daha BAKANLAR KURULUNUN KARARLARI da vahimdir, kanaatındayız ; eğer bu sözler Türk Cemaatine bir ihtar teşkil ediyorsa, bir kere daha bu şekil tehdit lere kulak asmayacağımızı ve Anayasanın bize verdiği hakların çerçevesi dahilinde yo- Dün Cumhurbaşkanı Başpiskobos Makarios un başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, diğer bazı kararlarla birlikte şu 5 kararı almıştır: 1. Harp atiyesi de dahil olmak üzere aylık emeklilik maaşları 20 yı aşmıyan emek lilerin dilekçelerini incelemek ve her emekliye yapılacak malî yardım hususunda Maliye Bakanlığına tavsiyelerde bulunmak üzere tali B O Z K U R T u n Görüşü BOZKURT 12 YAŞINDA ELİNİZE aldığınız bu sayı İle gazetemiz on birinci yılını doldurup 12. yılına girmiş bulunmaktadır. Bu bakımdan on bir yıllık bir didinme ve uğraşma yolunda bize buyilk bir ilgi gösteren ve çalışmalarımızı teşvik eden okuyucularıma teşekkür etmek isteriz. Bozkurt on bir yıllık bir çalışma süresi İçinde her şey. den önce bu toplumun menfaatini göz önünde tutarak çalıştı. Bu toplumun dertleriyle dertlendi, sevinçleriyle sevindi. En buhranlı ve sıkışık günlerde bile okuyucularının huzuruna çıkmaktan geri kalmadı. Yazmaktan usanmadı. Söylemekten yorulmadı. Ve neticede Türk Toplumun un *«vgl ve sempatisine mazhar oldu. On bir yıllık yayın hayatı boyunca Bozkurt hiç bir zaman şahsî menfaatlara yer vermemiş şunun veya bunun amellerine alet olmamıştır. Türk toplumuna hizmet uğrunda çizmiş olduğu yolda daima dik adımlarla yürümüş ve kimsenin önünde eğilmemiştir. Hakka ve hakikata İnanmış ve doğru olduğuna inanmadığı noktalarda hakikati söylemekten çekinmemiştir., Bozkurt un on bir yıllık yayın hayatı tatlı ve acı hatıralarda doludur. Haberin en doğrusunu, yazının en iyisini, ve yorumun en isabetlisini verebilmek için yapüan çalışmalar yanında, zaman zaman meydana gelen teknik fan- Kansızlıkların doğurduğu güçlükler çekilen acı ve tatlı hfli j*fa*u1llacllr- Fakat Bozkurt az zamanda teknik im- ^ u ı ı yenmek hususunda maddî ve manevi büyük, 8 k*u«u>us ve neticede Kıbrıs taki Türk Gazetecülğinl üstün bir seviyeye çıkarmağa muvaffak olmuşolmuştur *** destek okuyuculardan görülen İlgi d»» B^ rt on fctacl yayın hayatına girerken, on bir yıl- «n beridir yaşadığı şerefli hayatına en ufak bir ieke dü- sin titizlik gösterecek ve her yeni güne yeni fe<i»wa'??u*la *^recektlr- Savunduğu davalarda en ufak bir.5rapnuyaca,t ve toplum yararına hizmet uğrunda vitti j yoldan asla aynimıyacaktır. Türk Toplumuna İçten sarf edilecek her söz onun çetin müdafillğl nunae tesirsiz kalmaya mahkûm olacaktır. Müşterek bir muz v roüş insanların gazetesi olan Bozkurt Inanmğt ve savunduğu fikirlerden en ufak bir fedakârlık yapmıyacak, doğrunun ve güzelin yanında eğriyi de göstermekten geri kaimıyacaktır. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Bozkurt, başlılık ve ciddilik vasıflarını taşıyacak ve Türk nun gazetesi olmakta devam edecektir. BOZKURT bir komite tâyin edilmiştir. Tali* Komite, Defterdarlık, Personel Dairesi ve Refah Servislerinden birer memur ile, iki Hükümet emeklileri cemiyetinden alınan birer temsilciden teşekkül etmektedir. 2. St. Barnabas Amalar O- kulu Yönetim Kurulunun üye sayısını altıdan sekize yükseltmek kararı almış ve Hükümetin Akıl Hastalıkları Mütehassısı Dr. Andreas Mikellidis ile eğitimci A. Raif ek üye olarak tâyin edilmiştir. 3. Dr. Antonios Papayeoryiu Kıbrıs Radyo Korporasyonu Encümenine üye tâyin edilmiştir. 4. Motorlu Taşıt ve Yol Trafik Kanunu ile Köpekler Kanununu tadil eden kanun tasarıları tasvib edilmiştir. 5. Kibrisin, 9 Kasımda Paristte tertib edilecek UNESCO Konferansında Fahri Baş Kon solosu Haralâmbos Ikonomidis tarafından temsil edilmesi ne karar verilmiştir. lumuza devam edeceğimizi bildirmemiz yerinde olur. Kıbrıs Rumları istedikleri kadar Yunanlıyız diye bağırabilirler bizim Türküz ve Türkiyeye bağlıyız davamızdan sinirlenmemek şartıyle 1 Çünkü, bugünkü statümüz bi zim için Türkiyeyi, Rumlar için Yunanistan ı anavatan tanıyan realist bir statüdür. Rum cemaatını işbirliğine davet eder bu maceraperest hayalleri takipten vazgeçerek realite'erle uğraşıp, Kıbrısı (iki dost devletin bağlı bulundukları) iki cemaatin karşılıklı sevgi ve itimat kararı içinde çalıştıkları mes ut bir memleket haline getirmeği hedef tutan sözlerin söylenmesi icap ettiğini rız. hatırlatı Fcci Trafik Kazasını Müteakip 1 Kişi Öldü 2 Kişi de Yaralandı BAF (Hususî) 25: Bu sabah, takriben saat 8 de kazamızın Galatarya köyünden Stato köyüne gitmekte olan TBD 149 plâka numaralı araba uçurumdan yuvarlanmıştır. Arabada bulunan iki yolcu ile şoför ağır surette yaralanmış ve kazazedelerin hastahaneye kaldırılmasını mü teakip şoför orada ölmüştür. Kazanın, fazla süratten dola, yı vuku bulduğuna inanılmak tadır, ölenle yaralananların Rum olduğu bildirilmektedir. Cemal Gürsel, Başbakanlıktaki Toplantıda Hazır Bulundu ANKARA, (Radyo) 25: Türkiye Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, bugün öğleden sonra Başbakanlığa giderek Başbakan ismet İnönü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcıları, Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin ve Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay ın iştiraki ile yapılan bir toplantıda hazır bulunmuştur. K. Denizin Ziyaretleri Bağımsız Mebus Kemal Deniz dün akşam sırası ile İh yköy, Ralikitre ve Minareliköyü ziyaret ederek köylülerin dilek ve şikâyetlerini dinlemiştir. b C UZ ATLATILDI: Dün sabah şehrimizin Kadife Sokağı'nda bulunan 9 numaralı evin çamaşırlığında bir yangın çıkmış fakat itfaiyenin vaktinde müdahalesiyle etrafa sirayet edip büyümeden önlenmiştir. Ev sahibesi Meserret Selim ismiıuleki bir Türk kadınının bir muhabirimize verdiği bilgiye göre yangının, çamaşır yıkamak için yaktığı odunların alevinin birden tavanı tutuşturmasıyla çıktığına inanmaktadır. Resmimiz yangın söndürme ameliyesini tesbit ediyori (Foto Bozkurt - BÎLBAY) Dün Dikeltya da inspeetör N. Nuri idaresinde yapılan bir törende askerî dairesine bağlı 21 Türk ve 6 Rum askeri polis muhtelif mad< 'yalarla taltif edilmişlerdir. Resimde Binbaşı R. O. \Valdi Kadir Osman isimli askeri polise madalya verirken görülmek! ed r. ve Yumruk kordelâsınm gös ferisinde hazır bulunmuştur. Büyük tezahüratla karşılanan Günşiravı, sinemanın kapısında bekliyordum. Hangi film oynuyor diye sordu. Sizin filminiz. Aşk ve Yumruk diye cevap verdim. "Filmin neresindeyiz? Cinayet işlediniz. Polis peşinizde, sizi kovalıyor. Heyecanla yaklaştı. Yavaş sesle, oralardaki polisi işaret ederek aman sus! polisler yanımızda görmüyor musun? dedi. Günşiray, hayranlan ite ta nışarak sinemada yardım saat kadar kaldıktan sonra ayni gece Lefkoşa ya hareket etmiştir. Orhan Gtinşiray m Türk Hava Yollarına bağ'ı bir u- çakla bugün adamızdan ayrılacağı bildirilmektedir. Profesör MacCance Lefkoşada Konferans Verecek Avusturya Büyükelçisi itimatnamesini Takdim Etti Avusturya nın Kıbrıs nezdindekl Büyükelçisi Dr. Farbowsky bugün, Cumhurbaşkan Muavini Dr. Küçük ün huzurunda itimatnamesini me rasimle Cumhurbaşkanı Makarios a takdim etmiştir. Merasimde Dışişleri Bakanı Spiros Kiprianu, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavini Müsteşarlan, ve Dış işleri Bakanlığı Protokol Şefi hazır bulunmuşlardır. Dr. Farbovvsky ye Avusturyanın fahri Baş Konsolosu Dr. G. Marangoz refakat etmekte idi. SÖKTÜ Çivi çiviyi söker derler. Pek tabiidir ki hangi çivi daha sağlamsa diğerini söker. Hani şu Küba meselesinde Amerikayı sağlam bir çiviye benzetsek yeri vardır. Rusun bir çivi gibi can alan noktasına gir meşine fırsat vermeden onu hemen olduğu yer. den söküp attı, blöfler karşısındaki gösterdiği kuvvet dengesi onun ne kadar kuvvetli bir çivi olduğunu meydana koymuş oldu. SADİ C. TOGAN Cambridge Üniversitesi Tıp Araştırma Profesörü, Tıp A- raştırma Konseyi üyesi ve Amerikan Doktorlar Cemiyetinin fahri üyesi Profesör R.A. Mac Cance, C.B.E., F.R.S. in hafta sonu Kıbrısa varması beklenmektedir. 29 Ekim Pazartesi sabahı Lefkoşa Genel Hastahanesini ziyaret edecek olan Profesör MacCance ayni günün akşa> mı Rum Tıp Cemiyeti lokalinde ve müteakiben de 30 Ekim Salı günü Tıp mensup larma Lefkoşa Genel Hastahanesinde "Yeni Doğan Çocukta Isı Kontro'ü mevzulu bir konferans verecektir. Profesör MacCance ayrıca Ankara, İstanbul, Atina, Belg rad, Sarayevo ve Zağrebte münazaralara katılacak ve Çocuk Fizyolojisi ve Beslenmesi, İnsanın Muhtaç Olduğu Gıda mevzulu ve bunun gibi konularda konferanslar verecektir. Profesör MacCance gıda, metabo'sim ve perhiz i'e ilgili birkaç eser yazmıştır. 28 Ekim ile 31 Ekim tarihleri arasında adada bulunacak olan Profesörün Kıbrısa ziyareti ile ilgili aranâjman Britanya Kültür Cemiyeti ile Kıbrıs Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmıştır. DUYDUNUZ MU? FormozadaBir ilkokul Hocası Sınıfta Doğurdu TAIPEI (Formoza) Formozanın güneyindeki Talnan şehrinde bir ilkokulda bir öğıetmetyn, sınıfta ikinci sınıf talebeleri önünde ansızın bir çocuk dünyaya getirmesi, mektepteki dersleri bir müd det için sekteye uğratmıştır. 3,5 KİLO 28 yaşındaki öğretmen Mrs Ko Hauan - Hsin, sınıfta ders verirken, ansızın sancılanarak odayı terketmiye fır. sat bulamadan talebelerinin hayret dolu bakışları arasında 3,5 kiloluk bir çocuk dün yaya getirmiştir Gazetemiz BUGÜN SAYFA Bugün 7'nci sayfamızda tefrikasına başladî\ Yorgun Kadınlar,, isimli romanın yazarı Sezaii Sc linin gazetemize hususi olarak gönderdiği imz bir resmi. 2SEZAİ SOLELLİ: Bugünden itibaren sizlere sunduğumuz ' Yorgun Kadınlar" isimli roman'ın yazan Sezai Solelli, bugün Türkiye'nin en şöhretli yazarlarından olup halen Hayat ve Ses mecmualarında çalışmaktadır. Daha evvel Yıldız ve Hafta Mecmualarının Yazı İşleri Müdürlüğünü yapan yazar. Şevket Rado'nun idaresinde bugünkü Hayat Ansiklopedisi'nin kuruluşunda da çalışmıştır. Halen bu Ansiklopedi'nin teknik sekreterliğini yapmakta ve Hayat Kitaplarını çıkarmaktadır. Birçok tercüme kitapları yanında telif olarak Şaka Mecmuasmda tefrika edilen "Bir Kadın A nyonun" adlı ilk romanından başka kitap halinde çıkan iki romanı daha vardır. Bunlardan "Kadınlar Merdiveni", yazarın çocukluk ve gençlik yıllarından llhrmn alınarak yazılmıştır. "Yorgun Kadınlar" ise yaşlan arasındaki maceralarının hikâyesidir. SEZAİ SOLELLİ Macera arayan insanların toplandığı sosyete hayatının içyüzünü YORGUN KADINLAR romanında size bütün çıplaldığıyle anlatıyor Her birinde bir esrar Her birinde bir macera saklı Kızıl Saçlı. Sanşın, esmer Çeşit çeşit kadın.-... Ve bir yağız delikanlı YORGUN KADINLAR ^romanında sizi de kendileriyle birlikte maceradan ft maceraya sürükliyeceklerdir. l^ Para için, Macera için, intikam için / Ve nihayet aşk için insanlar neler yapabilir? > İşte hayatı çeşitli macera içinde geçen bir yazar, Sezai Solelli size YORGUN KADINLAR romanında bütün bunlan anlatıyor I Bugün7.Sayfada

2 On bir yıl M. ŞEREF KOK Kendi yaptıklarından gururla bahsedebilmek mevzuların en çetini olsa gerek.. Bilhassa muvaffak ;ürünon bir meşgaleden bahis açılacaksa buna (Böürlenme) de denüebilmesinden endişe duya duya, genede mevzuu ele akııak, doğrusu ayrıca bir cesaret mesdesi oluyor. Ne yapalım, işte eser meydanda! Yakın bir may.i.. On bir sene evvel Lefkoşada nıtulnhli bir İtan küfesinde, modası geçmiş bir baskı makinesinin kan kusturucu zahmetlerine göğüs gere, gere Kıbrıs Türk neşir hayatına veııi bir çeşni ile katılan bir BOZKURT.. Bin bir mahrumiyet içinde bile yılmadan uğraşan, takılan çelmelere rağmen dı İşın iyen ve tok cesareti Kıbrıs Tiirkiinün ilgisinden alarak hamle üstüne hamle yapıp her an toparlanmakta olan bir BOZKURT.. Kıbrıs ufuklarında kara kara bulutlanıl dolaştığı mes um günlerde, cemaatile birlikte Dört sene kalemiyle mücadele eden bir BOZKURT. Ve nihayet bugünkü durum ile bir "eser,, olarak 'cemaati hizmetine girmiş ve Kıbns basının içinde hak ettiği dereceyi almış bir BOZKURT. Bütün bunlar Bozkurtun kendi mütevazi imkân iarı dle, sâkin, fakat emin adımlarla yürüyüşünün bir neticesi ve cemaatine olan sarsılmaz bağlılığının müsbet bir karşılığıdır. Basın bor toplumun dili, deıd ortağı, arzu ve dileklerinin neşir organıdır. Havadisi oradan alır, müsbet veya menfi fikirleri oradan öğrenir, içinde yaşanılan şu kurulmuş cemiyetin gidişatını onunla takip ederiz. Hiç tereddütsüz söyliyebilirizki bir milletin sosyal seviyesi, sahip olduğu gazetelerin nev i, şekil, tirajı, hulâsa umumi durumuyla değer lendirüebilir. Gazete bir cemaatin aynasıdır- Gazeteni feragatkâr insandır. Durumdan amme menfeatlerine çalıştığı halde, başkaca mesleklerden çok dafazla eziyet ve mesuliyetlere göğüs gerer. Bir gazeto sadece mensubu olduğu cemaatin dyle tutunabilir, vaşayıp yükselebilir. Bu olma* ı basında inkişaf aramak beyhude olur. Elbette BOZKURT da bu kaidenin dışında de* Nitekim on bir senelik yürüyüşünde demaati* teveccühü ile bu hale gelebilmiş, başkaca belli bir yardıma mozhar olmadan on bir yaşını idrak etmiştirki, işte bu nokta ile ne kadar övünse yeridir. En küçük işçisinden patronuna kadar, bu geçen bir yıla emek vermiş fikir ordusunu, Kıbrıs Türknü bekliyon önümüzdeki faaliyet yıllanndada t mücadele ve ahenk içinde hizmet eder görmek jöndeyiz. Uirtrtrtrtrtr'bii ütt Amerika lı Kooperatifçiler Kıbrıs ta Bağunsızlıgma yem kavuş muş bulunan Afrika Cıımhıı riyeti Uganda'dan 14 kişilik bir Kooperatifçiler grupıı, Amerikan Yardım Teşkilâtının himayesinde tertiplenen bir tetkik programına katılmak üzere Kıbnsa gelmişlerdir. Grupıı, Nairobi, Kenya Kıdemli Kooperatif Müfetti şi Bay William Mtvasi de dahil bulunmaktadır. Afrikalı Kooperatifçiler, bir ay kadar Kıbrısta kalacaklar ve bu aradıı başlıca daireleri, fabrikaları ve diğer Kooperatif Teşekkülleri niıı komisyonlarını ziyaret edeceklerdir. Afrikalıların tetkik ve gezi programları, Bum Koope ratif Genel Müdürü Bay A. Azinas ile Türk Kooperatif Genel Müdürü Bay R. Kenan tarafından hazırlanmış tır- Hazırlanan plâna göre di ğeı- bir grup ta Ocak, 1963 te Kıbnsa gelecektir. Teklifname Omorfo Orman Faydalanma Merkezine (Morfu Forest lltilization Centree) tahminen 130 metre kare beton dilim lik (slabs) ve tahminen 120 metre uzunluğunda Resmimiz, Afrikalı Koperatifçileri Lefkoşa Uçak Alanına varışlarında tesbit etmektedir. kirişlik ve tahminen 2000 metre uzunluğunda 12 x 10" ve 12 x 12 ölçusünde sütunluk kalıp inşası için teklifname davet olunur. Demir çubuk teşkilâtı Müteahhit tarafından kalıplara yerleştirilmelidir. Teklifnamelfcr 3 Kasım, 1962 tarihinde sabah saat 10 dan geç olmamak üzere Lefkoşada Defterdarlık Dairesinde Teklifname Encümenine vasıl olmalıdır. Bu hususta daha fazla tafsilat Lefkoşada Orman Dairesi Müdüründen veya Orman Mühendisinden temin edilebilir. (Tel: 4000/2272. Doğum LSmaka Elektrik İdaresi Memurlarından Muammer M. Başaran ile eşi, kızlarının dünyaya geldiğini dost ve akrabaları - V. na müidler. Vy Ier. Lâmaka KOÇ BURCU: (21 Mart - 20 Nisan) Geçmiş günlere nisbetle, şimdi kendinize çok daha fazla güvenmelisiniz- Bir yokuşun bağında olduğunuz malûm. Ama yokuştan sonrası rahat. BOGA BURCU: (21 Nisan - 20 Mayıs) Onun da gerektiği zaman size karşı nasıl müsamahakâr davrandığını hatırlayarak ufak bir fedakarlığa kaüanıp gönlünü almağa çalışınız. İKİZLER BURCU: (21 Mayıs - 20 Haziran) Zararın neresinden dönülse kardır sözünü bugün dikkate alın ve kendinizi buna göre ayarlayın. Münakaşadan fayda umuyorsanız yaniış. YENGEÇ BURCU: (21 Haziran. 20 Temmuz) Bu güzel günlerin, size daha güzel ve daha sürprizli günler getireceğinden emin olabilirsiniz. Bekjediğiniz haberin de eli kulağında. ARSLAN BURCU: (21 Temmuz - 20 Ağustos) Onun da sizden aynı şeyi beklediğini bildiğiniz halde, bilmemezlikten gelmekle iyi etmediğiniz muhakkak, ilgi daima karşılıklıdır. BAŞAK BURCU: (21 Ağustos - 20 Eylül) Aslında kimin kimi daha çok kıskanması lazım, pek belli değil, İkiniz de bir hava tuttur muş gidiyorsunuz. Bu güzel günlere yazık etmeyin. TERAZİ BURCU: (21 Eylül. 20 Ekim) Bazı acı olayları ibretle hatırlatıyor, fakat bunları düşündükçe içinde bulunduğunuz şartların kıymetini anlıyorsunuz. Endişeye de lüzum yok. AKREP BURCU: (21 Ekim. 20 Kasım) Acele etmez ve bir an evvel davranmazsanız fırsat elden gidebilir. Yalnız acele etmekten maksat, ezbere karar vermek manasına gelmiyor. YAY BURCU: (21 Kasım - 20 Aralık) insan olduğumuz müddetçe tenkid ettiğimiz nisbette tenkid edilmeyi de göze almalıyız. Dedikodu mevzuu olmak, pek hoş bir şey olmasa gerek. OĞLAK BURCU: ((21 Aralık. 20 Ocak) Yüzdünüz yüzdünüz kuyruğa geldiniz. Hedef hemen burnunuzun dibinde. Durum böyleyken telaşlanırsanız, ümitler de boşa çıkabilir. KOVA BURCU: (21 Ocak - 20 Şubat) ihmalciliğe bu şekilde devam ederseniz, günün birinde sizin de ayni akıbete uğramanız 1 kuvvetle muhtemeldir. Fazla egoist olmamağa çalışın. BALIK BURCU: (21 Şubat - 20 Mart) Kader ağlarını örüyor. Bunun önüne geçmek değil manen, maddeten de imkansız. Kuru gürültüye papuç bırakmadan neticeyi beklemelisiniz. OÖAhUtdkL J U ia İbrahim Zeki Burdurlu X b İ " Mağusa nın uyanık yönetim kuruluna bravooo.. 3ten bir alkış onlara... Hepsi de bin yaşasın..- O ır Hayır diyemeseleıdi, bu konuda Hayır sözünün olduğunu bilenlerin bulunmadığına hükmedecektik. Yolun sonımun ne olduğunu bilen Mağusa yönetünk kurulunun bu anacd, bu koruyucu, bu milliyi düşüniicü, bu yarınların gençlerini bir milli güven altına alıcı asil hareketi bir çok gönülde yankısını uzun zaman kaylx>tjniyecek. Bu sessiz oyun içmde sevinenlerin kimler olduğunu bilmiyor değiliz. Onların gülüşleri o kadar engin ki. İcaç lira fazla para için mi bu gülüş?.. Fahri Ilüsebayram ediyor. Uzun boyu biraz daha uzadı, yanak m gülüşü birkaç kat daha katmerlendi. Fal iri Hüı in cüzdanı yağlanacak artık. Peki bu arada Türk an ne olacak?.- Okulların içine yerleştirmiye çaız Türk e has eğitün şimdi ne yöne doğru dö-?.. Bayrağımız nereye asılacak, İstiklâl Marşı mız söylenecek?... Türk ü İngiliz düşünür mü?.. Hayır.. Türk'ü Rum mu?.. Hayır.. Türk ü korursa Türk korur. Hani ü koruyan Türk, hani Türk'ün Tiirk,ü saran kol- Filiz seni ikü üç gündür görmedim, görmek de isyangmda içim, yanıyorum Filiz... Türk lannın geleceklerine çekilen yeni alın yazısının nu bilemiyorum Filiz... Kara kara dağların ardında var?.. Belki bu gün için bir şey yuk gibi, peki ya yayarın ne olacak? Tam birl«w«s^iiıni* bir sırada şu tn oymıunftlui'naff!aı*.y>»;ıciersinîsbıı ınu demokrasi?, ( ı var) KÜÇÜK İLÂNLAR Bildin Üsler Bölgesi Türk Memurin ve Polis Birliği Mağu sa Şubesi 1 Kasun, 1962 tarihinden itibaren Mağusa Türk Gücü Lokaline taşınacağı umumun malûmu olmak üzere bildirilir. Satılık Arsa Ortaköy İncirli Paypas'r nın üzerinde Osman Hocaoğlu'nun evi yanında bir arsa satılıktır. Müracaat: Mehmet Orhan, Lefkoşa Türk Belediyesi. Terzi Kalfası Aranıyor Ali Muhtaroğlu Terzihanesinde çalışmak üzere terziliği iyi bilen bir kalfaya ihtiyaç vardır. Dolgun tir. m aof verilecek- Mtcidiye Sokak No. 39 A, ı Lâstik Hırsızı Garsonlar Anofrias Hristodulu isimli 21 yaşında, ve Marios Hristodulu isimli 22 yaşrn da Lefkoşa lı Ski garson, 27 Mart tarilıinde Lefkoşada Alberto Madellâ ya ait 30 lira değerinde 2 otomobil lâstiği çaldıkları iddiası ile Lefkoşa Mahkemesi huzuru na çıkarılmışlardır. Suçlu bu liman sanıkların birmiisi 2 ay hapse malıkum olmuş İkincisi ise 5. para cezasına çarptırılarak bir sene müd detle 30 lira kefalete bağlanmıştır. Avlarken Kendi Kendini Vurdu Mağusa (Hususi) 25 Geçen Çarşamba gün Haşan Mehmet isimli bir Türk Stroncilo da avlanırken av tüfeğinin kazaen patlaması neticesinde sol elinden yaralanmıştır. Tedavi altma alınan Avcının varası hafif tir. Kasaba Dışı Trafik Haberleri 21 Ekim 1962 tarihinde sona eren hafta zarfında ka sabalar dışında vukubulan 29 trafik kazasında 1 kişi ha yatını kaybetmiş ve 2'si a ğ ı r olmak üzere 9 kişi yaralan mıştır-. Ayni süre zarfında Jan darma tarafından bütün Kıb rısta 223 trafik suçu rapor edilmişi 328 dâva açılmış ve Mahkemeler tarafmdan muhtelif şahıslara mil tutarında para cezalan - kesilmiştir. Yedö kişi altı ay ile oniki ay arasında değişen sürelerle sürüş ruhsatı almaktan ve ) a bulundurmaktan men edilmiştir. İlâveten Trafik Nizamlarına aykırı hareketten dolayı Jandarma tarafmdan bii tün Kıbrısta 8 resmî ihtar yapılmıştır. Lârnakada Atış atbikatı İngiliz Kıraliyet Hava Gücü, aşağıda zikredilen tarih ve saaüerde Lâmaka kasabasının 5 mil kadar güneyinde sahil boyunda bulu ııan talim saltasını havadan atış tatbikatı için kullanmağı tasarlamaktadır. Bugün ö.e. saat 7.15 ile ö.s. saat 1 arasında. Yarın ö.e. saat 7.15 ile ö.s. saat arasında. Bu tatbikatta hakiki roketler kullanılacağından hal km gerek karadan gerekse denizden bu bölgeye yaklaş maması ihtar olunur. ASPAVA! ASPAVA! AÎLEVÎ BAR VE RESTORANT Ancak ve mutfağınızda bulabileceğiniz nefis ve leziz yemekler. Aile mühitinizi aratmıyacak bir atmosfer. Her çeşit içki ve en meraklı mezeler. Servisde ihtimam ve titizlik "ASPAVA"da,!< 1 Kasımdan itibaren müşterilerine kollarını açar- A (Allah) Ç (Sıhhat) p (Paıa) J^ (Afiyet) V (Versin) (Amin) Gime Yolu Garip Usta Apartman altı, LEFKOŞA. MÜJDE... M ÜJDE... ÜSKÜDAR GECE KULÜBÜ Bugünden itibaren, bütün eksikliklerini tamamlayarak gece olduğu gibi gündüz de yemek servisine başlamıştır. Sabah 10'dan Ertesi gün Sabah açıktır. ', Tel: en 4'e kadar K. VADlLtLt BEDAVA Şimdi her dört paket TESPA alana bir paket bedava TESPA verilmektedir. TESPA çamaşırları daha iyi yıkar TESPA çamaşır tozlarının en ekonomik olanıdır. TESPA elleri bozmayan yegâne çamaşır tozudur. imalâtçısı: GÖÇMENLER TİCARETEVI Tel: 4041 Leymosun. SPOR KUMAŞLARIN EN GÜZELLERİ SON POSTA ile GÜNER ÖZDİL Mağazasına GELMİŞ VE SATIŞA BAŞLANMIŞTIR Bütün meraklıları yeni renk ve desenlerle tatmin edecek kalitededir Kadınlar Pazarı -Lefkoşa Hastabakıcı Hemşire Aranıyor Kıbrıs Maden Şirketi Ilastahanesi tarafından hastabakıcı hemşire a- ramyor. Hemşirenin S. R.N. ile S.C.M. vesikaları olmalı ve gece vazifesindeki personele ne zaret etmek (için kâfi tec rübesi olmalıdır. Unifor ma tahsisatı ile parasız yemek ve oda verile-^ çektir. Tafsilâtlı dilekçelerinizi derhal K.M.Ş. Genel İşler Müdürüne gönderiniz veya mülâkat tayini için Lefke 451 e telefon ediniz. MÜJDE!.. MÜJDE!.! En ehven fiatla herk nevi TABELA işleri$ * deruhte edilir. ERBAY Tabelâ Salonu if Aksu Sokağı No.6& LEFKOŞA. i 45 Devirli Yeni PLÂKLAR Poatacı Ne zaman geleceksin- A l Yeşil dökün anneler Dünyada biricik sevgilim sensln ve muhtelif birçok yeni plâklar vasıl olmuştur. FOTO ŞIK Teli LEFKOŞA S ıc a H * *. l c! k l ' n a l) Çocuklar çabuk hazırlanan leziz bir içkiyi severler. Sihhai kynoğı bir fincan Marmite ise su ısınır ammaz hazır olur. Marmite, iyi sıhhatin idamesinde elzem olan B vitaminlerini temin eden bir mayo hülâsasıdır. Lezzet katmak ve ailenin sağlamlığım muhafaza etmek için sandviç ve yemeklerinizde kullanınızl Hazırlayan: ı c m ucam 3 a a o a x * ü o * s O Q D H! *ü u a m o n o M 3 7 m jo o a m J D 9 o o o o m m o o SOLDAN SACA: 1. Hekimlik. 2. Fistan. Gök yüzü. 3. Şaka. Bir hay vandır. 4. Beygir. Kemiklerin bir birine bağlandığı yer- 5. Tersi Mavi renkli bir nevi pas. Bayağı. 6. Büyük çe. Dünya. 7. Tersi Bir emirdir. Bellilik anlatır. 8, Herkes. 9. Sahnede kalabalık tarafından hep birlikte söylenen şarkı. Bayındırlık YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1. Ziyana ıığrıyan bü- şeyin yerini dol dıırma- Yama 2. Türkiyenin ilk cumhıırreisi od ur. 3. Hem çehre der.ek tu lıemde çrirldn. ErzrJk oda sı. 4. Tersi şeffah yanmaz bir maddedir. Telefonda başlama sözü. 5. Tabanlara değnekle vurma cezası. 6. Acınma. Sıfat takısı. 7. Harf okunuşu. Alaturka mu.'iki. Bir emir. 8. Bir eşyanın dayanma süresi. İşaretle an 1 latma. 9. Bir çok insanı bir! den öldürme. Diinkii Bulmacamızın Çözümii SOLDAN SAĞA: 1. Mesnet, Ki, 2. Eti, Lâkin, 3. Şenaat, Ra, Ar 4. firen, iman, 5. Atla 6. Kazma, Laz 7. Ar, Uha (Ahu) Le 8. Tanrı, Hak 9. Ça (Aç) Li, Ni (In). YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1- Meşekkat 2. Eter, A- raç 3. Sine, Na, 4. Anamur 5. Ela, Tahıl 6. Tatil 7. Mal 8. Kira, Alan 9. inan, Zeki 26 Ekim 1962 Cuma SABAH YAYINI: Açılış ve program Kur an-ı Kerim Ney taksimi İzzettin Ökte'den tanbur soloları Haberler Popüler org müziği Dini-Ahlâkı konuşma Fantezi şarkılar Enstrümental müzik Kapanış. ÖĞLE YAYINI: Açdış ve program j Karma Türk müziği Öğle melodileri Sanatkârlardan şarkılar Haberler İngilizce program Kapanış. AKŞAM YAYINI: Açılış ve program Londra'dan Kıbrıs a selâm Çocuk saati Aylâ Biiyükataman'- dan şarkdar Kontinental orkestra: Horst Wende Koka kola programı Serbest konuşma Şükran Doruk'tan şarkılar Haberler Lanitis programı Küme Faslı Bunları duydunuz mu? Hafif gece müziği Alâeddin Yavaşça - dan şarkılar Fen konuşması Perihan Sözeri den şarkdar Haberler Cuma konseri Kapanış- Belgin Doruk Türk sinemasının sevilen yıldızı Belgin Doruk, 1934 yılında İstanbul da doğmuştur yılında Yıldız dergisi tarafmdan tertiplenen bir yarışmayı kazanarak beyaz perdeye İntisap etmiştir- Müteakiben 1953 yılında tertiplenen bir güzellik müsabakasına katılmış ve yılın ikinci Türkiye güzeli seçilmiştir. Bu güzellik müsabakasının Jurl heyetine mensup rejisör Faruk Kenç ile evlenmişse de bu izdivaç 1960 yılında çittin ayrılması İle ne Icelenıalşttr. Şimdi Birsel F'.lunln Mnibl Ozdemir Birse' le evli bulunan Yıldız bir ocuk annesi-! » Küba yüzünden bir savaş çıkacak nu? Birleşik Amerika'nın, gü venlik ve emniyetinin tedıii kede olduğu liddiasıyle Küba yı ablüka altma alması yeni bir krizin doğmasına sebeb olmuştur. Bu yıllardır önlenmesine çalışılan Üçüncü Dünya Harbine doğru bir adım gibi görün m ektedir. Birleşik Amerikanın bu yöndeki davranışı ınuhak kak ki yenindedir. Nitekim Birleşik Amerikayı Hür Dünyaya mensup devletler yarın Rusyanın da TürlcnJ yı ablukaya alabileceğe ileri sürmektedir. GuardjZ gazetesinin bu düşüne^ - yanlıştır. Çünkü Türkiye bugün atom silahlan varsj, bunlar lıiç bir suretle şu Ve. ya bu devlete tecavüz s adiyle temin edilmiş degj] dir. Bilâkis Sovyetlerin Ak deniz memleketlerine W güttüğü tehdit kampanyg. sına karışık, başta Türldye olmak üzere bu memleketlerin gerekli savunma tertibatlarını almak zorunda desteklemektedir. Diğer yandan Lâtin Amerika devletlerinden sekizi dün Bir Başbakan Ilarold Mac kalmış olmalarındandır, j leşik Amerika'ya yardım MiUan ise Rusyanın bir har etmek hususunda resmen bi göze alamıyacağıju ^ müracaat etmişlerdir. îirtmiş ve bu davranışı#, Ingiltere basını ise Manc Birleşik Amerikanın kuvhester Guardiyan hariç hemen hepsi: Birleşik Ameri g'rştiği vetini. ölçmek ~1-- I- için bir macera olarak vasıfla* kanın bu davramşuıı desteklemişlerdir. Ancak Manc öte yandan Birleşm^ Mj], dırmıştır. hester Guardian Amerikanın bu yolu seçmekle doğru Jetlerin bugünkü durumu nezaket kesbetmektedir > bir iş yapmadığını çünkü Çünkü İkinci Dünya Har Jonny Halliday Elvis Presley rockn-roll u bırakıp ağırbaşlı şarkılar söy lemlye başladı. Müzik çevrelerinde hemen rockn-roll un esasen sürekli bir çılgınlık olamıyacağmdan, dolayıslyle Elvis in en makûl yolu tuttuğunlan bahsettiler. Fakat öte yandan Johnny Hally day isimli bir gencin rockn-roll - da ısrar etmesine, hergiln biraz daha sıkı bağlarla gençleri kendisine bağlayıp Paris i kırıp geçirmesine ne buyurulur? Bu tip şarkıcılara karşı sempatinin azalması şöyle dursun, Fransız gençliği bu 19 yaşındaki delikanlıyı son günlerde Fransa Twlst Kralı ilân etmiştir. Sa rışın ve oldukça yakışıklı bir genç olan Johnny Halliday. in en büyük emeli bir elbise fabrikası ile Paris te bir gece kulübüne sahip olmaktır. A- merikan stili ismi olan Johnny nin kısa zamanda dünya çapında bir şöhret olacağı söylenmektedir. Dr. Kildare ve Hayranı 19 yaşında Amerika U bir hasta bakıcı olan Marilyn Cook, sırf İngiliz Televizyonunun meşhur Dr. Kildare ile tanışabilmek için 200 lira harcayıp Londra ya gelmiştir. Kıbrıs lı Televizyon seyircilerinin yabancısı olmıyan Dr. Kildare ı teansil eden genç aktör Richard Chamberlain, hayranının şahsına karşı gösterdiği bu İlgiden fazlasiyle mütehassis olmuştur. Bu Akşamki Program Açdış Çocuk Köşesi Lassie Aktüalite Beynelmdel Hakem Sulhi Garan'ın Futbol ve Kaideleri' konulu konuşmasının sonuncusu Bir AcUun Mahkemede" isimli Türkçe sözlü dökümanter bir filim Güner Özdil refakatin de Kâmı an özkıd'dan Halk Türküleri Aralık Hawaüan Detektifi. binden bu yana dünya mü. letleri hiç bir zaman bir dünya harbine bu kad» yakıtı olmamışlardırciddi durumda Birle leşmiş Milletlerin sulhü korur uyup koruyamıyacağı merakla izlenmektedir. Birleşmiş Milletler Genel sekreteri U Tlıant Bu mesele Birleş miş Milletlerin yeterliği meselesine dayanmaktadır. 1 Eğer bugün Birleşmiş Mü- letler yetersizlik gösterirse bundan sonra da artık b ii daha yeterli olmasına imkân olmıyacaktır." demiştir. Genel sekreter sulhü korumak amacıyle her üç devlete de birer teklif yapmıştır. Amerika ve Rusyayayapılan tekliflerde, bü- kaç hafta için ablukanın kaldırılmasmı ve buna mukabil Rusyanın da Kûbaya yapmakta olduğu sevkiyah dm durmasuıı istemiştir. Kulaya yapdanda ise Kûbanuı yapmakta olduğu atom inşaatlarının hemen durdurulması isteniyordu. Bu tel liflerin ilgili devletler tarafından kabul edileceğine muhakkak nazariyle 1 ummaktadır. Bir kere Rusya, Amerikanın, ablukayı kaldırmasını deri sürerken Kûbaya yapmakta sevkiyatı durdurmaya yanaşmamaktadır. Amerila ise, Rusya sevkiyatı durdur madiği ve Küba atom silâh larından tecrit edilmediği müddetçe ablûkayı kaldır mak kararında değildir. Teklifler ue olursa olsun Rusyanın bir harbi almasına ihtüııal ııazanyle bakılmamaktadır. Rusyanın bu konudaki tutumu Mac... M illan'ııı dediği gibi Birleşik Amerikanın kuvvet ve kudretim ölçmekten ibaret tir. Nitekün Kûbaya doğru gitmekte olan bir kısım Sov yet gemilerinin rota değiştir mesi de bu görüşü destekle mektedn. Her kal Çıkarda Birleşik Amerika nın -geç te olsa- Rıısyaya nihayet Dur oi' j yebilmesi Sovyetlerin son zamanlarda atıldıktan yeni yeni maceralardan vazgeç- meleri bir ihtar olacaktır-; Çünkü Rusya bugün durdurulmazsa ileride durdurulması daha da zor olacaktır. Salih Çek bioğlu BU AKŞAMKİ SİNEMALAR LEFKOŞA TAKSİM Üç Çapkın Gelin (yeni) Upstairs and Downstain ŞAHİN - TAKSİM 2 v Üç Çapkın Gelin (yeni) ZAFER Kül Kedisi (Yeni) The Savage Innocents BAF YEŞİLOVA Utanmaz Adam LARNAKA CENNET Kaderim Böyleymiş Quentin Durvvord MAGUSA CAMBULAT Üç Garipler Hollywood Or Büst LOZAN PALAS Toto Ali Milyoner ikinci Cihan Harbi LEYMOSUN ŞAHIN Üçüncü Kızın Kaderi e n d e r TURİZM VE VAPUR ACENTELİ# Dünyanın her tarafına seyahat edecekt i tarife üzerinden bilet tedariki, pasaport h a r f s i t i l i yapürma ve rehberler r e fa k a ti i et alanlara çok cazip hediyeler Müracaat,!? _ 2300 _..

3 Açlıktan kurtulmak için Hong Konga akan Çinliler yalvarıyor beni göndenneyin gen 99 Açlıktan kurtulmak için Hongkonk'a kaçan fakat geri gönderileceği İçin ağlayan bir Çinli Son yıllarda on binlerce Çinli daha iyi hayat şartları için Komünist işgalindeki kıta topraklarından Hongkong ve Kacoa ya göç etmektedir. Bilhassa bu yilın Mayıs ayında 80 binden fazla insan Komünist Çinden, gerek kara ve gerekse deniz yolu ile Hongkong a gitmek için büyük gayretler sarfetmiş lerdir. Ancak bunların bir kısmı daha yolda iken ön 'eri kesilerek geri gönderilmiştir. Hongkong a akmakta olan bu Çinli akını nı ancak İngiliz makamlarının ricası üzerine Komünistlerin hududu kapamaları durdurabilmiştir. Hongkong a sığman bu genç Çinli kız da Ingiliz Açlıktan kurtulmak için Komünist Çinden kaçan fakat makamlarına yalvarıyor: "N'olur beni geri gönder kaçarken kızlarını kaybeden bir Çinli aile meyin,$xxxxx%36x3mxxxsxxxxxvv\\* Diğer yandan Çin Cumhuriyeti de (Milliyetçi Çin) kıt ayı terkedip Formozaya yerleşmek isteğinde olan bir miktar mülteciyi alabileceğini Komünist ma kamlara bildirmiştir. Her halükârda halkın Komünist Çinden bu kaçışı, Ko münist rejimindeki krizin günden güne daha tehlikeli bir safhaya girdiğini göstermektedir. Komünist Çin deki kötü idareden ve 1950 den be ri meydana gelen ve bütün mahsûl ile ziraî verimi mahvederek tehlikeli denecek kadar düşük bir seviyeye indiren tabiî felâketlerin doğduğu zaman dan beri kıt a topraklan üzerindeki şartlar kötüye doğru gitmektedir. Bütün bunları göz önüne alarak bu yılda mahsulün kötü olacağı söylenebilir. Ziraî mahsûldeki bu düşüş Uç ciddi ve tehlikeli netice doğurmuştur ki bunlar Komünist rejimin çöküntü nün kenarına itilmesine sebep olmuşlardır. Bu neticeler şunlardan ibarettir: 1. ihracattaki düşüş, yabancı döviz stokunun da iddetli bir şekilde düşmesine sebep olmuştur. 2. Yiyecek maddelerindeki zecri kısıntılar, halkta bir huzursuzluk yaratmış ve bütün güçlüklere rağmen onları Hongkonk ve Macao ya kaçmaya teşvik etmiştir. 3. Kıt anın ham maddeden mahrum oluşu buradaki fabrikaların bir kısmı nın imalâtını azaltmasına tama ve bir kısmının da men durdurmasına sebeb olmuştur. Netice olarak söyienebi lir ki, Komünistlerin za- Soldakl kızı tanıdınız mı? Bu kız Ingilizlerin küçük us u gü'.u Clarie Bloom dan baş ;ası değildir. Şüphesiz yukarıdaki resimde pek uslu birşeye benzemiyor-. Fakat siz görünüşe aldanmayın. Çünkü /ukarılakl resim Yfdızın son filmi The Chapman Report (Çapman Raporu) ndan ılınmiştir. Zaten halinden anlı/acaksımz ya, Miss Bloom bu kordelesinde alkolik ve ihtiraslı bir kadını muvaffakiyetle canlandırmaktadır. Filmi ı konusu, yüksek tabakaya mensub dört Amerikan kadınını ele almakta ve onların ilginç yaşamını muhtelif zaviye'erden Incelemekte- dir. Bu dört kadından birisini temsil etmekte o'an uslu Claire diyor ki; hayranlarınım karşısına böyle değişik bir rolde çıkmakla onlara kü ;ük bir sürpriz hazırlamaktayım. Bu benim için çok hoş birşey olacaktır. Seneka Senauyake ııisı Dikkate Değerf Sergisi -Seylon Sihirleri K udretli Eserlerde den Bremen'in en büyük sanat galerilerinden birin de, harika bir çocuğun resimleri teşhir ediliyor. Bu harika çocuk, 11 yaşlarındaki Seneka Senanayake' dir ve Seylonludur. Bu ço cuğun fırça kullanmaktaki emsalsiz kabiliyeti, bütün,:angt tenkidçilerini hayret ler içerisinde bırakmıştır. Çocuklar resim yaptıkları rupa'n n diğer şehirlerinde de eserlerini teşhir edelimce oynadıkları rol'er, kıt a topraklan üzerinde yaşayan hemen hemen bü tün ha kı hayal sukûtuna uğratmıştır. Bilhassa bu yılın Mayıs başlarında Ko münist Çin askerlerinin bile Hongkonk a kaçışları, komünist rejiminin hakikatta ne derece kritik şart i lar altında olduğunu ispat, lamaya yeter bir sebebtir. i ' zaman şekil ve renkleri mezcetmelerinde bir acemilik, bir teemülsüzlük gö ze çarpar. Güzellikleri tas vir edişlerinde gösterdikle ri sadelik ve renkleri seçiş tarzları resimlerinin ori jinalitesini teşkil eder. Se neka Senanayake de, her çocuk gibi, modern sanatı hatırlatan bu orijinaliteye bağlıdır. Fakat Avrupa' n a panat tenkidçileri onun emsalsiz kudretini bilhassa ekzotik motifleri canlan dırmaktaki kabiliyetinde buluyorlar- Seylon avcıla-! n, hayvanlan, balık ve ba lıkçıları, çiçekleri ve arabeskleri, kağnı arabaları ve kulübeleri, filleri ve da vulculan Seylon'un ekzotik havasım canlı bir şekilde aksettirmekte ve tak litle ilaisi olmayan tam bir Canlanıyor orijinalite ortaya koymak tadır. Bu harika çocuğu iki yıl önca, tan.nmış gazeteciler den M a. 'ret Boveri kaşfetmigti. 3-igün adı dünya anat aleminde tan:ndan Seneka Senanyake A v... Nihayet Imre Nagy balkonda göründü ve Yoldaşlar diye söze başladı, fakat halk büyük bir uğultu ile sözünü keserek bağırdı: «Artık yoldaş değiliz!» Macarlar, Rus tankları altında ezilirken Hür Dünyayı yardıma çağırıyorlardı; fakat yılının 22 Ekiminde bir salı sabahı Budapeşte' deki üniversite talebeleri üniversitelerinde bir toplan tı yaptılar. Bu toplantıda, Moskovadan daha serbest bir rejim ve daha fazla bağımsızlık talep eden Po. lonya milletinin isteklerine duydukları sempatiyi göstermek için Polonya Büyükelçiliği önünde sessiz bir gösteri yapılmasına karar verdiler. İşte herşey ertesi gün ya pılması kararlaştırılan bu sempati gösterisiyle başla, dı. Talebeler o güne kadar yakınlarına bile göstermedikleri yaftalar hazırlamış lar ve bir akşam önce de şehrin duvarlarına heye. canlı afişler asmışlardı. Ta lebelerin Komünist hükümetten 14 maddelik bir ta lebi vardı. O gün şehrin meydanlarında 150 bine yakın insan toplanmıştı. Bunlar Macar millî şairlerinin hürriyet şiirlerini söyliyor, Komünistler tarafından okunması yasak edilen Macar Mil. U Marşını okuyorlardı. Hür riyet kahramanı PolonyalI General Bern in heykeline Salih ÇELEBÎOĞLU çıkan halk, Macar bayrağı üzerindeki orak-çekici kesip atıyor. Meydan yüzbin lerin hançeresinden çıkan bir sesle inliyordu: Yemin ediyoruz, artık köle olmıyacağız Gün sona ermek üzere. Halk a'aca karanlıkta yavaş yavaş marşlar söyliyerek parlâmento binasına doğru yürüyor. Meydana gelindiğinde halk Imre Nagy yi görmek istiyor. Binanın önündeki balkondan bir ses duyulur: "Yirmi dakika müsaade edin, Yoldaş Nagy geliyor. Hoparlör tesisatı da kuruluyor Birden meydandaki bütün ışıklar sönüyor. Koyu bir karanlık etrafı kaplamıştır. Fakat halk ellerindeki gazeteleri yakarak meydanı bir meşale tarlası na çeviriyor ve öylece Imre Nagy'yi bekliyor. Nihayet Nagy balkonda görülü yor ve Yoldaşlar diye söze başlıyor, fakat kalabalık gerisini getirmeye fırsat vermeden hep bir ağızdan bağırıyor* Artık yoldaş değiliz. Macarız Nagy halka konuşarak onlara sükûnet tavsiye ediyor- Fakat komünist a- janlar durmadan radyolarda konuşarak gençlerin sabrını taşırmaya çaiışıyor lar. Meydandan ayrılan bir grup, Stalin Meydanına Stalinin muazzam heykelini kırmağa gidiyor, işte bu anda radyo binası önündeki halka ateş açıldı ğı haberi duyuluyor ve halk oraya koşuyor. Gençler 14 maddelik taleblerini radyodan duyurmak için binaya doğru yürürlerken binadaki AVO mensuplan ihtarsız halka ateş açıyor- Bir anda atılan kurşunlardan meydan ölü v e yaralılarla doldu, Artık iş çığırından çık mıştır- Halk eline geçirdiği silâhlarla AVO ya hücum ederek ateş etmiye başlıyor. (AVO, Komünistlerin Macaristanda kurdukları bir gestapo teşkilâtıdır). Bundan sonra sokak muharebeleri şiddetlenerek 31 ekime kadar devam ediyor. Bu arada Kilian Kışlasında yapılan çarpışmalar Macar Milletinin hürriyet uğrundaki mücadelesinde ne5 er feda edebileceğinin en güzel bir örne ğidir. 31 Ekimden 3 Kasıma kadar Macarlar hür ve müs takil olarak kendi kendilerini idare ettiler. Bu 4 gün lük hürriyet havası onlara Bir Rus tankı yıktığı bir binanın önünde. Tankta Macaı bütün çektiklerini unuttur milliyetçileri tarafından işe ıjayaranıaz bir hale getiril maya kâfi gelmiştir. Macarlar Imre Nagy baş kanlığında bir hükümet kurarak gerekli reformları yapmaya başlamışlardır- Her yanda, hür Macar radyoları yayma başlayarak Macaristanm şimdi artık hür olduğunu dünya ya duyuruyor. 1 Kasım gü nü ölenlerin ruhları için mum yakılıp bol bol dua edildi. Her yanda bir sevinç ve bayram havası esi yordu. Fakat ne yazık ki Macar ların bu sevinci çok uzun sürmedi- Memleketten git- miş gibi görünesi Ruslar gerilere çekilmişler ve yeniden saldırmak için hazır lık yapmışlardı. Nihayet 4 Kasım 1956 sabahı gün doğarken, 6000 tank, binlerce top, zırhlı araba, sa- Macarlarm hürriyet miicadlesinde kadınlar da erkeklerle birlikte silâh elde çarpışmıştır. Bazıları yaralılara bakmış bazıları da çarpışu.j'ira yiyecek taşımıştır. yısız hafif bombardıman uçağı, 200 bin kişilik askerî kuvvet ve bir sürü yalanla Ruslar Macaristana saldırdı. Ayni günün sabahında Hür Kossuth radyosunda konuşan Başbakan Imre Nagy, Macar halkına ve bü tün dünyaya bu kötü habe ri duyurdu: Sovyet askerleri bugün şafakla şehrimi, ze saldırmışlardır. Maksat larınm meşru demokratik Macar hükümetini devirmek olduğu anlaşılıyor. Hükümet vazifesi başındadır. Bu olayı memleketim halkına ve bütün dünyaya duyururum. Bu sözler In gilizce, Rusça Macarca ve Fransızca olarak tekrarlandı. Ruslar şehre girerek taş üstünde taş bırakmamağa gayret ediyorlardı. En ufak bir mukavemet şiddetle ödetiliyor, evler yıkılıyor, masum ve günahsız insanlar tank, lar altında can veriyordu. Ayni gün saat 8 de Hür Kossuth radyosundan şu sözler işitildi:...bütün dünyaya hitab ediyoruz. Hepinizi yardıma çağırıyoruz. Çok az vaktimiz kaldı. Macaristana vardım ediniz! S.O.S.! S.Ö.S.l Ve bun'arı söyledikten sonra Hür Kossuth radyo, su sustu. Çünkü radyo artık Ruslann eline geçmiş, tir. Bu esnada henüz Rusların eline geçmemiş Hür Macar radyoları durmadan Hür dünyayı yardıma çağırıyordu: Macar asker leri memleketimizi istila eden düşmana karsı tek bir vücut gibi çarpışıyorlar. Vaziyet ciddi, fakat ümitsiz değildir. Vatan toprak larımızı çiğnemekte olan düşmanla çarpışmalar de. vam ediyor. Macarlar! Rus askerlerinin müdafasız va tandaş'arımızı kitle halin miştir. de öldürmelerine müsaade etmeyiniz. Silâha sanlınız ve vatanınızın mukaddes dâvası uğrunda birleşiniz. Kahrolsun Sovyet istilâcı, lan.. Fakat on milyonluk Macar Milleti, Rus devine kar şı daha fazla dayanamaz, dı. Ruslar tıpkı 104 sene önce yaptıkları gibi yine Kahraman Macarları ağır Rus tankları altında çiğniyorlar, eziyor eziyorlardı. Ruslar bu hareketleriyle âdeta tarihin bir tekerrür, den ibaret olduğunu ispat etmeğe gayret ediyorlardı. 4 Kasım günü akşama doğru hür istasyonların birinden şu acıklı sözler duyuldu: Dünyanın mede nî insanları, bizi dinleyin ve yardımımıza koşun. Fakat beyannamelerle değil, bütün kuvvetiniz, silâhları, nız ve askerlerinizle geliniz. Unutmayınız ki kor. kunç Bolşevik saldırışlarının arkası kesilmez. Biz mahvolduktan sonra sıra size de gelebilir. Bizleri kurtarın. S.O.S. S.OS. Tanrı sizleri korusun Ve radyo susuyor. Belli ki bu da Komünistler tarafından yerle bir edi'miştir. Kanlı çarpışmalar bir hafta devam etti. Macarlar esir olarak yaşamaktansa hür olarak ö'meyi ter. cih ettiler. Ve öldüler. 9 Kasımda bütün hür radvolar susmuş onun yerine Komünistler yalanlarını yaymaya başlamış ardı. tki gün önce Hür Macar Mil. etinin sesini aksettiren radyolardan Rus askerî ku mandanları dünyayı kandırmak için çırpınırlarken Hür dünyanın kuiak'ann. da kahraman Macar Mille tinin yardım istiyen feryatları çınlıyordu. S.O.S. S.O.S. Tann sîzleri korusun.- ' v t l i D ile n c ile rb u resmin saf çizgi ve renk zenginliği, nevi şahsına münhasır / cazibe yaratmaktadır. SEYAHAT!... LEFKOŞA TÜRK BANKASI LTD. SEYAHAT BÜROSUNDA yapılan rezervasyonlar için ilâve para alınmaz. Biletler resmî fiyat üzerinden satılır. S O C U K L U m u s u n u z; i I

4 i j*. * *,#*#JMfc* * * "M a l S m m, M ti* sosyalist zorbaların Yahudi lıalka yaptıkları tyü an İsrail devletine utan borcun ödemesinde, malzebakımmdan bari olsun Sovyet Bölgesi Almanyası ' ıruş dahi yardm etmemektedir. Federal Almanya it/eti butun Atman Halkının temsilcisi olarak tutan İÜ sene önce ( de Lüksemburg'da yapımukavele ile) "gerek Almanyadan ve gerekse o ular Almanyanın idaresinde bulunan topraklardan cerete meibur edilmiş bulunan Yahtıdiler sebebiy yük bir yük altına girmiş bulunan' İsrail Hükümeti 9 yurdun etmeyi taahhütte bulunmuştu- Bonn Hükû-, kendi başına tsraile 3,45 Milyar DM. ödemek sii- Yahudilertn maddi zararlarım karşılamak için et sarfediıjor. Sovyet Bölgesi, bu mevzzuda yapılı gereken görüşmeleri dahi reddetmektedir. Her se- \etrol istihsaldiı için Isruile ödenen 75 milyon DM. başka Federal Almanya Cumhuriyeti, 175 milyon eğerinde eşya ve ham madde göndermektedir ki genç İsrail Devletinin zirai ve sınai kalkınmışın ıntlmaktadır. Resimde İsrail Başbakanı David j p P i Gurion (solda) ile Federal Almanya Başbakanı Dr. iter 1960 senesinde Nev York da bir arada görülüyorlar. burg'un "Nebatlar ekler" adıyla tanı-»rgi parkı, dört gün etle güzellik ve sağbakımı konularının mu j bir temaşası haline Tanınmış 400 firma metre kareyi jlayan bir alan üzerin- * teşhir ettikleri mamul- : büyük bir ilgi topladı, sa İskandinavya etleri ile Fransa'- Belçika'dan, Hollanve Polonya'dan sergikatılaıı firmalar nasır dan otomobil cilâsı- yüz kreminden koca ilâçlarına ve diş mandan en modern elek cihazına kadar insaı sağlık ve güzelliği için nabileceği her nevi nede birbirleriyle adeta yanşa girişmişlerdir. İnsan için olmayan her şey kozmetikçiler için yabancıdır. İster bebeğin ıs lak bezleri olsun, ister genç kızların sivilceli cilt leri, annenin temizlik vasıtaları veya babanın alnındaki buruşukluklar, sö zün kısası dünyada haiii çaylar, sabun tozlan, krem ler ve esanslarla düzeltile miyecek hiç bir şey yoktur. Kozmetik maddelerinin yalnız kadına inhisar etti ği günler artık geçmiştir, çeşitli kolonyalar, sabun, gündüz ve gece kremleri, traş suyu, pudra gibi güzellik vasıtaları erkeğin de günlük ihtiyaçlan araşma girmiştir. Öpücüğe Dayanıklı77 DudaK Boyası 35. Yıldönümünü K utluyor Harp Sonrasının En Büyük Enternasyonal Kozmatik Sergisi - 'Osmanlı Tarih Yazarları Federal Almanya ve Avusturya'da yayınlanmakta bulunan "Osmanlı tarih yazarlan" serisine son günlerde iki yeni cild daha ilâve olunmuştur. Se rinin üçüncü çildi "Çoban Çadırından Babı Ali'ye,, adım taşımaktadır. Eserde, Derviş Ahmed'in bir kroniğine göre Osmanlı İmparatorluğunun ilk devirleri ve gelişimi tasvir edilmektedir. Seriyi yayın lamakta olan Richard F. Elektrikli Diş Fırçası Diyarında Dört Gün M Kreutel eseri tercüme etmiştir. Kitaptaki önsöz ve izahlar da yine ayni şahsa aittir. "Gâvurların esiri,, adlı dördüncü ciltte ise, Mütercim Temeşvarlı Osman Ağa kendi maceralarını anlatmaktadır. Londra British Museum'da bulunan orijinal elyazması nın tercüme ve izahları Richard F- Kreutel ve Otto Spies tarafından yapılmış tır. Daha önce yayınlanmış olan Evliya Çelebi'nin "Altın Elma memleketinde" ve "Kara Mustafa Vi- mm Üzüm bağlan, burçlar ve ormanlar, Nahe Nehri kenarın daki kaplıca şehri Kreuznaeh'm (Federal Almanya Cum huriyeti) kulislerini teşkil etmektedir. Burası çok ziyaret edilen bir şehirdir. Dünyanın eıı eski radıjum-tuz suyu kaplıcalarından biri olan bu yerde, hasta insanlar ağrılarını dindirmekte, sağlık ve sıhhata kavuşmaktadırlar- Yeni inşa edilmiş olan romatizma hastalığı kliniği bir tedavi ve araştırma merkezi olarak beynelmilel bir ehem miyet kazanmıştır. Çok saıyulaki banyolarda nefes yolları katarı, umumî zafiyet, sâri olmayan cilt hastalıkları ile çocuk ve katlın hastalıkları tedavi edilmektedir. Bol şifalı kaynak sulan, açık hava tuzlu su tesislerinin yanısıra iki maden suyu tesisi ile parklar ve tenha gezinti yer leri Bad Kreuznaeh'm ' Nahe Nehri kenarındaki büyük sağlık çeşmesi' Unvanını kazanmasına yardım etmededirler. Resimde görülen genç kadınlar romatizmadan mustarip olmamakla beraber bu sağlık çeşmesinden, günlük hayatları için yeni enerji kazanmasını bilmektedirler. yana önlerinde" ciltleri gi bi bu yeni iki Cild de Federal Almanya'daki Türk dostları arasında büyük bir ilgi ile karşılanmıştır. Baltık Denizi üzerindeki köprü kemerine halk, Elbise askısı adını vermiştir. Kuzey Almanya'nın Bal tık sahillerindeki Fehmarn adasını latadan ayıran Fehmamsund kanalı üzerindeki her iki köprü keme ri kapatılmıştır. 5 Eylülden beri Fehmarn adasına 65 metre uzunluğunda dar bir yol uzanmaktadır. Fakat adaya yaya gitmek isteyen kimselerde baş dönme adeti olmaması gerekir. Çünkü İskandinavya ile Batı Almanya arasındaki en kısa yolun araba ve yayalar kısmı henüz tamamlanmamıştır. Yol, halk arasında "Elbise askısı adıyla andan ton ağırlığındaki kemere asılacaktır. Köprü kemerle rinin montajı için hususî vinçler vinçler hazırlanmıştı. Federal Almanya Cumhuriyeti Avrupanm en kala balık nüfusuna sahip Merkezi Wiesbaden'da bulunan Federal İstatistik Dairesinin resmî malûmatından anlaşıldığına göre, Federal Almanya Cumhuriyeti, Sovyetler Birliğinden sonra, Avrupa'nın en kalabalık nüfusuna sahiptir. Filhakika Federal Almanya'nın nüfusu halen 54 milyonu bulmakta, kendisini sırasıyla Büyük Britanya (52,7 milyon), İtalya (51,3 milyon) ve Fransa (46 milyon) takip etmektedirler. Nüfus kesafeti itibariyle Federal Almanya (her kilometre kareye 218 kişi hesabıyla), Belçika ve Hollanda'dan sonra üçüncü durumdadır. Federal Alman nüfusunun yüzde 47,2 nisbeti erkek, yüzde 52,8 nisbeti ise kadındır. Batı Alman nüfusu 1950 yılına nazaran, yüzde 12,4 nisbetinde (yani 6 milyon miktannda) artmış bulunmaktadır. Sadece 1961 yılında doğum hadisesi kaydedilmiş Ü Y A LA R, GİZLİ HİSLERİN ANAHTARIDIR limler: Rüyalar insanın içini Boaltmak ihtiyacını Karşılar Diyor Rüya gören insanlar daha sakin, daha normal ve daha mes uttur. RUyalar Üzerine araştırmalar yapan İlim adamları bun lan birkaç kısma ayırırlar: Bir hâdiseyi önceden haber veren rüyalar, günlük hayatta cereyan eden olayla 6. Sakal daima bir velûdiyet işaretidir. Kendisini rliya da sakaliı olarak gören bir er kek, daima his ve arzularının kuvvetli olduğuna emin olabilir. 7. Aksine rüyada traş olmak bazı arzuların söndüğü sanlar rüya görmediklerini zannederler ama bu yanlıştır. Zira rüya görürler, fakat on- nn bir nevi hâtırası olan rüyalar ve bir insanın en gizil arzularını haber veren ve hayatî enerjinin açığa vuran rüyalar. j&biîhassa bu sonuncu rüya insanlar için çok mühim Zira, ruh ve akıl hastalık çoğu bu gizli ve açığa ıamış ve baskı altında n hislerle arzulardan ellr. Hattâ birçok ruh larını tedavi etmek doktorlar onlara çocukrnda geçmiş bir hâdise yagatırlar. Bu hâdisenin "a bıraktığı bir izi rüya tahlil ederek meydana ıağa çalışırlar. Böylece hisleri meydana çıkarır Hastayı âdeta bir nevi I0VÎ hapisten kurtarırlar ERN TEFSİR RUyalar nasıl oluyor da, gizli arzu ve hislerin birer f olabilirler?. Bu sualin ce mı vermek için, geçenler modern rüya tâbirleri ile gut olan kimselerin rüya- :erine bakmak kâfidir. Şahsiyetlere göre: l Rüyada bir arı görmek Jljlin arttığını, nişlerin tlendiğini ve insanın ye tir enerji devresine girdi- Msterir. 'ada köpeğin havlaması, ifa bir ihanete uğramak ısunu ifade eder. Sevilen en fazla şüphe edilirse rüyada havlayan bir jgfjpluir. - İde ateş alan bir kib lut bir kartal görmek... Sn âşık olacağına alâ olabilir. Ayni zamanda 1e uyanan bir arzuya eksildiği mânasına gelir. Böyle bir ima daima bir erkek için ihtiyatlı olmağa davettir. 8. Rüyada öküz gören bir erkek, kuvvetleneceğini ve bü tün kötü his ve arzularından kurtulacağını, ayni zamanda cemiyet içinde faydalı bir rol oynayacağını belirtir. 9. Rüyasında çimen kestiği ni gören bir insan bazı şiddetli arzuların tesiri altında, acayip hareketler yapmak üze re olduğunu anlamalıdır. 10. Ayaklarının altında çiçek ezmek, başka bir insana eziyet etme arzusunu gösterir. 11. Rüyada volkan görmek ateşli ve çok hareketli bir mı zaça işarettir. Böyle bir rüya gören bir insan için artık hiç bir üzüntü mevzuu kalmaz. Bütün âlimler bir insanın rüya görmesinin çok iyi bir şey olduğunu, rüya vasıtası ile insan ruhunun derinliklerinde saklı olan hislerin boşal dığını belirtmektedirler. Rüdaha muvazeneli, daha neşeli ya gören insanların çoğunun ep ıuub >jnp o }nsfwu eıjep 3a belirtmektedirler. Bir çok in lyada görülen halkalar»risk cisimler daima iımlan ima erer. IHr insanın bir balkona gıktıfııiı görmesi i ile hiç nlftkattı yok- I göründüğü halde bir alâkadar olduğu ka- çok bağlı olduğunu ve Muhtulir rüyalarda»embolier vardır. Maûara vıla..»ihı o,m:u,ıı.. a, fyrılmak tamedifttni gösterir. Bir rüyada İnsan zaman zam*?ikt'üç dslm^görü? - «der. ve bunlar ayrı ayrı delâlet edebilir. hasret hislere lan sonradan unuturlar. Bazı âlimlere göte insanlar güzel rüya görmek için, bazı çarelere başvurabilirler. Bunların başında uykuya dalmadan ev ve) sinirleri teskin etmek, kendini uykuya hazırlamak ve güzel bir müzik dinlemek, mideyi yoran yemekler yeme mek, ıhlamur ve ona benzer teskin edici şeyler içmek gibi çareler gelir. tir. Aynı istatistiklerden anlaşıldığına göre, büyük şehirlerde yaşıyan nüfusun nisbeti, 1950 yılına na zaran % 4 artmış olup, yüzde 30,8'e yükselmiştir. Bugün Federal Almanya - da, nüfuslarının mecmuu 16,6 milyonu bulan 52 büyük şehir mevcuttur. Yine 1950 yılından beri Batı Almanya'da kesif nüfuslu 4 büyük bölge teşekkül et miştir: Kolonya ile civarını da içerisine alan Ren ve Ruhr endüstri bölgesi (km- kare başına 1200 kişi), Frankfut etrafındaki Rhein-Main bölgesi (870', Stutgart bölgesi (575), Hamburg ve Hannover ci varındaki bölge. Nüfutlan 2000 ile arasında olan küçük şehirlerin halkı da aynı devre içerisinde yüzde 1,5 nisbetinde artmış ve yüzde 46 nisbetinde yükselmiştir. Elbise askısı ismi verilen köprünün yakından görünüşü Alman Hava Alanlarına 365 Milyon Mark yatırıldı Federal Almanya ve Ba tı Berlin deki on büyük ha ra alanına yıllan arasında 365 milyon liği İdare Heyeti Başkam natta bu paradan 107 mil D Mark yatırılmıştır. Alman Hava Alanları İşbir- sebetle verdiği bir beya- tarafından geriye kalan Dr. Arnulf Klett, bu m üna yonunun Uçak Şirketleri kısmının da Devlet bütçesinden ve hava alanlarının bulunduklan Belediyeler den temin edildiğini belirt miştir. Bu yatırımlar sayesinde Alm an hava alanlg nnm iniş ve kalkış pistleri ıslah edilmiş, emniyet tesisleri genişletilmiş, alanlarla ilgili teknik vs ilmi araştırmalara hız verilmiş tir. Sclılesıcig-Holstein'ın Doğu Denizi sahilleri ile Fehmarn Adası arasındaki boğazın üzeriıuie şimdi muazzam bir '963 nıetre uzunluğunda köprü kurulmaktadır Bu köprü Federal Almanya Cumhuriyeti ile İskandinav memleketleri arasındaki demiryolu irtibatını miihfpı miktarda azaltacaktır. Gelecek senenin yazında trenler ve otomobiller, 21 metre gemliğindeki köprü üzerinden Fehmarn Adasına ve oradan da, Danimarkanın arabalı vçpur limanı Roedby Havn'ın hemen karşısında bulunan Puttgarden adındaki küçük adaya gideceklerdir. Tren yolu, otomobil yolu ve yaya kaldırımı normal su seviyesinin 21 metre yükseğinde bulunmaktadır. Halk dilinde ayni zamanda elbise askm" denilen ve hey biri 69 metre yüksekliğinde olan her iki köprü kemeri (resim) 240 metre genişliğindeki ana gemi seyrüsefer yolunun üzerinde gerilmektedir. Terzi Kalfası Aranıyor Ali Muhtaroğlu Terzihanesinde çalışmak üzere terziliği iyi bilen bir kalfaya ihtiyaç vardır. Dolgun maaş verilecektir. Mtcidiye Sokak No. 39 A, Vazife Aranıyor Londra Ticaret Koleji mezunu olan bir sekreter/ Steno dakitüa iş aramaktadır. Stenoda dakikada kelime daktilo ola ıak kelime dakikada yazmaktadır. Daktilo, me - mur ve ya istikbal memuru olarak çalışabilir. 3 yıl lık sekreterlik tecrübesi vardır. Müracaat: G. Hüseyin, 35, Avni Efendi sokak Lefkoşa. Dünyanın her tarafındaki insanlar hayret-verici çok sağlam çelikle carbit'ten yapılmış yeni yuvarlak uçlu BIC refillerini kullanmaktadırlar. Size bizzat BIC refillerini kullanmaktadırlar. Sız bizzat çok sağlam çelikle carbid'ten yapılmış yeni yuvarlak uçlu refillerin kâğıt üzerinde ne kadar mükemmel bir tarzda kaydığını deneyiniz! BIC refille ne kadar çok yazabildiğinizi tecrübe ediniz! Her refilin üzerinde BIC isminin yazılı olmasına dikkat Yemeklerinize Q U A K E R ediniz. OATS katarsanız kendinize de enerji katmış olursunuz. Çünkü QUAKER OATS ın içinde enerji veren carbohydratlar, vücudun gelişmesini sağlayan protein ve tehammülü artıran Vitamin B.l. vardır. QUAKER OATS ucuz olup çabuk ve kolay pişer. QUAKER OATS sade olarak yendiği gibi yemeklere katmak ve Bourghoul hazırlamak için ideai bir şeydir. Bugün QUAKER OATS satın alarak ailenize yemekleriyle birlikte enerji veriniz. QUAKER OATS üzerinde isıar ediniz. Adlî hatalara uğrayanlar için bir cemiyet kuruldu Bundan kısa bir müddet evvel M ünih şehrinde kuru lan bir cemiyet "Bannak" adım taşımaktadır. Cemiyetin gayesi, adlî hatalara uğrayan Batı Alman va tandaşlarına yardım etmektir. "Kendilerinde» yat dım isteyen kimselere dda let nam ına yardıma hazır bulunan" kadın, erkek, teş kilât ve işletmeler bu cemiyetin üyeleri arasındadır. Cemiyetin başkanı bil mütekait hakimdir. Cemiyetin idare heyetinde 2 avukat, bir naşir, ve bir de yayınevi müdürü bulun maktadır, Ş imdi bütün refillerin (kuru pennaların) üzerinde çok sağlam çelikle carbid ten yapdmış yeni yuvarlak uçlar bulunuyor HAKÎKİ BİR c ğ sağlam çelikle ca$id*ten yap,lrai3 yeni W a r la k uç.» refi. i

5 3 Filmin Hikâyesi KASA ODASI Çok kereler az bir masrafla tâli birer fiim olarak çevrilen filmlerin milyonlarca lirama* rafla meydana getirilen geniş çaptaki filimlerden daha başa rılı neticeler elde ettiğine çök kereler rastlanılmaktadır, İşte bu fiıirnlerden biri de geçenlerde ilk defa Londra'da gösterilen Strongroom isim li filim bunlardan biridir. Filimin mevzuu, içinde bulunduğumuz devirde pek orijinal bir husus teşkil etmeyen banka soygunculuğu ile ilgili bulunmaktadır. Max Marquıs ve Richard Harris tarafından senaryosu mükemmel bir şekilde hazır apmış bulunan t'i- Ijmdeki artistlerin karakterle ri son deıece insani hususları canlandırmakta olup mevzuu alaka çekici ve mantıki bif seyir takip etmektedir, Kilimdeki soyguncuları, haf talarca bir bankanın ne şekilde soyulması lâzım geldiği hususunda etüd eden 3 amatör teşkil etmektedir. Bu araş tırmalar neticesinde, Paskalya arifesinde bütün memurların hafta sonu tatiline çıktığı bir günde soygunculuğu yapmaya karqr vermekte ve bu suretle en mükemmel soygunu plân ladıklarmı zannetmektedirler. Fakat en mükemmel cürümlerde olduğu gibi, bu seferde bir ufak hata oluyor ve banka müdürü ile sekreteri mutat zamanlarında bankadan ayrılmamaktadırlar. Neticede fyrşızlar buna rağmen banka ya girmeyi göze almaktadırlar. Bir tanesi babasının postacı üniformasını giyerek zili çalar. Sekreter kapıyı açtığı zamar) hırsızlar zorla kapıdan içefi girerler. Fakat hiç bek İenmedik bir anda bankanın temizleyicileri içeri girer. Bu da genç mücrimleri fena hal de şaşırtır ve bir panik anında müdür ve sekreteri büyük kasa odasına kitleyerek paralarla sıvışırlar. Fakat arala Kendisi cinayet işlemek istemediği gibi hapislere veya darağacına gitmeyi arzu etme mektedir. Fakat ortaya birçok müşküller çıkmakta ve bu ara da bir otomobil kazasında hır sızlardan biri ölmektedir. Fi min ötesini anlatmak pek doğru bir hareket olmaz. Ancak neticenin nefis bir şekilde mn rtjisörlüğünü Vemon 3eweel yapmaktadır. Kendisi bu güne kadar ufak bütçeli bir çok filim çevirmiş bulun naktadır. Filimde banka müdürü roünü Colin Gordon, sekreter ini Ann Lynn, Uç soyguncu yu da Derren Nesbitt, Keith Faulkner ve Morgan Sheppard Lynch canlandırmaktadır. GEORGE CHAKIRIS IN IN- 31LTEREDEKI İLK KOMEDl FİLMİ West Side Story isimli fi imde jet filoloarmın lideri ölünü mükemmel surette ba şaran George Chakiris, lngiltercde çevirdiği ilk komedi filmi olan "İki kere iki altı eder isimli filimde zekâsını ve mükemmel oyununu bir kere daha göstermtktedir. Bu filimde Chakiris Ingilterede üstenmiş bir Amerikan hava subayı rolünde görülmektedir. Kendisi askeri disiplinden ziyade kızlarla ilgilenmektedir- Bu sebepten başından bir çok macera geçmekte ve bir ara baş gedikliyi baygın hal de yere sermektedir. Adamın ölmesi ihtimalini düşünerek bir kız arkadaşının kardeşinin motosikletine koşmakta ve kı zı da birlikte a arak kaçmaktadır. Yol boyunda deniz istikametine doğru giden bir çifte daha rastlamaktadırlar. Her biri yüzlerini maskelemiş vfe tanınmaz bir hale gelen er kekler bir ara yanlış kızları yanlarına alarak ayrı istika mete giderler, Daha sonra başlarına gelen birçok hadiseler arasında eksantrik bir hala ile karşılaşma da vardır. Bu rolü nefis şekilde Athene Şeyler canlan dırmaktadır. Daima sarhoş olan başka bir tipi de meşhur Şekspiriyen artist Mal colm Keen oynamaktadır. Fİ limdeki diğer gençleri Janette Scott, Lackie Lane ve Alfred canlandırmaktadır. TOREADORLARIN VALSI Jean Anoulih ün bütün piyes'eri muhakkak ki sahnede büyük bir rağbet görmektedir. Fakat bunlar filim şekline sokuldukları zaman son de ctece fazla tiyatroya kaçan hadiseler, muvaffakiyetini bir dereceye kadar gölgelemekte dir. l İ Fakat buna rağmen Julian Wintle ile Laslie Parkyn Ano uil un Toreadorlar Valsini,, çevirmeye karar vererek büyük bir risk altına girdiler. Bilhassa komedi rollerinde Jünyaca meşhur olan Peter Sel ers gibi bir artisti de ara larına alınca bu riskin daha da artmış oldu- Fakat filim bütün tereddütlere rağmen büyük bir muvaffakiyet kazandı, Başrolde oynayan Peter Sellers, eski bir general rolünü mükemmelen canlandırdı- Filim generalin emekliye ayrılmadan evvel iştirak etti 3i son geçit resmiyle başlamaktadır. Kendisi Ingilterenin son derece mutantan kâşanelerinden birinde yaşamakta ve hatıratını yazmaya yeltenmektedir, Fakat ne zaman hatıralarına dalsa, ya aa ğtr olan karısının kulaklığının fısıltısı veya güzel hizmet çilerden birinin kahkahasıyle uyanmaktadır. Nitekim general 17 seneden beri Pariste bir baloda sürdüğü bir Fran sız kızına aşıktır. Ghislaıne İsimli kız İngi tereye geldiği zaman, generali karısından boşayıp kendisiyle evlenmeye teşvik etmektedir. Fakat genç yaveri de kıza tutulmuştur. Wolf Markowitz tarafından senaryosu yazılan Toreodor lar valsı Rank teşkilâtı tarafından dağıtılmaktadır. tnsanlar HANGİ YASLARDA EN VERİMLİ OLURLAR Yaratıcılık Kabiliyeti 30 dan Sonra Başlıyor Fakat Bilgi ve Para Ancak 50 Yaşından Sonra Gelir "Hayatınızın en iyi yıl lan" ve "insaniarın en ye rimli oldukları yaşlar" konularını ele alarak inceleyen psikologlar, çok enteresan neticelere varmışlar dır. Bu neticeler şimdiye rından birinin vicdanı rahat kadar hakim olan kanaat etmemektedir- Çünkü kimse lan çürütmektedir. onları bulamasa müdür ve sekreteri havasızlıktan ilecektir. lıkla öğrendikleri yaşlar Meselâ insanların kolay 10 ile 15 yaşlan arası, yani okul çağlan olmayıp, 20 üâ 45 yaşlan arasıdır. Tabiî bu esnada öğrenile cek konular da dikkat nazanna alınmaktadır. Teknik alanda ihtisas yapmak isteyen -20 yaşında bir genç, stajıyla ilgili bazı ha bağlandığını söylemekte her halde bir mahzur yok. arlıklara sahiptir. Yazmasını, okumasını bilir, Strongroom Kasa Odası - mate Awaiting y o u r pleasure.,. B L A C K & W H İT E SCOTCH WHISKY " B U C H A N A N S" THE SEORET IS IN T H E B L E N D IN G B y AppötM*ı*rtl temtil Whlılw OIHIlIvı (ohır M»l*ılv TMOhmr im M Buctentn & Co U4 JMItt IVCHMİMt * COttMAVUMİtED' 81AS0OW, BCOrUNO»NO BMBM matik bilgisi vardır, bazan pratik teknik meselelerden anlamakta veya hiç değil se bunlarla ilgilenmektedir. Böyle bir genç meslek hayatında ilerleyebilmek için kendi arzusuyla öğrenmektedir. Halbuki kedersiz, tasasız serbest bir hayattan vazifeönemini anlıyamadığı hat mecburiyetle karşılaşmaktadır. Buna rağmen çocuk bir yıl içinde yani ilk okulun birinci sınıfında okuyup yazmayı öğrenmededir. Halbuki okuma yazma bilmeyen yaşlılar üntj rçın çok aanq uzuu ou vcus.it) y o a t o ı u ıeı. Hu uurum p a - u ıu ıu y ıc a için bir mucize ujşkii eımekieaır. t'sutoıogıar, insnnıarda yaraucuik KaoüıyeUiun en tuzıu oıaugu yaşıar üzerinde de auımuşıar an. cjue eciuen ne neşter ç o k çeşitli olmuştur, Şauıeıııı şıu yazmate aususunaa en verımıi oıauiuan yıuar üe 3U yaşıan axo- şıaır... nonıancılcum ise en olgun en yaraçe artmaktadır, tekdricuın "hayatında en iyi yıllar" 30 yaşından son ra başlar. Hcubuiu mucia ve matematikçilerin en iyi zamanı 33 ile 34, doktor ve psikologlann 36 ite 5U arasıdır- Şuraya kadar insanların en verimli olduklan yılları tesbit etmeğe çalıştık. Fakat verimli olmakla para kazanmanın daima bir birine bağlı iki şey olmadığı herkesçe bilinen bir hakikattir. Kazanç bakımından en verimli yıllar daha geç gelir. En çok pa ra kazanan kimseler 50 ile 56 yaşlan arasındadır. Şu urlu bir düşünme ye ınüstakil hüküm verme kabiliyetine bağlı olan kavrama hassası, ypş ilerledikçe artmaktadır. Şuurlu bir düşünme ve müstakil Fakat bu durum kafayla çalışan insanlar görülür, okulu bitirdikten sonra meslek hayatının mekanik monotonluğuna gömülen, beyinlerini paslandıran kimseler için bahis konusu olamaz, Psikologlann aldığı neticeler şüphesiz ortalama umumi kıymetlerdir. Mozart bir "harika çoçuk"tu. öldüğü zaman henüz 35 yaşındaydı, fakat en büyük bestekârlardan biriydi. Halbuki Verdi en olgun eserlerini 40 ile 60 yaşlan arasında bestelemişti. Görülüyor ki, insan hayatının "en verimli" anını istatistiklerle tesbit etmek mümkünse de, psikologla nn vardıkları neticeler kati değildir. Aksi takdirde bugün dünya politikasında Kennedy, Nasır veya VVilly Brandt gibi 40 lıklar la, Kruşçof, De Gaulle veya Adenauer gihi tiklerin rol oynamalan na sil izah edilebilirdi? Turist in Modası Madison ve SIop Twist i İkinci Plâna Âttılar! İki Yeni Dans, Âvrupada Büyük Bir Rağbet Gördü Avrupa da twist çılgınlığı devam ederken yeni ik' dans taraftar bulmağa başlamıştır. Birine 'Slop,, diğerine Madison., ismi verilen bu iki dans, twlst e biraz benzemekle beraber, ondan bir hayli farklıdır. Bu farkın neden ibaret olduğunu anlatmak için, geçenlerde bir Fransız dergisi, M. Brenot isminde bir muhabirini, bu dansları lân se eden Paris in en meşhur Reglne, Gece Kulübüne yol lad». Brenot gördüklerini şöyle naketmiştir: Tvvist i nasıl anlatabilirsiniz Vücudun olduğu yer de kıvrılması değil mi O halde, Madison,, da, vücudun birdenbire olduğu yerde aşağıya doğru kaydırılmasıdır. Evvelâ vücudun üst kısmı yaylanıyor. Tıpkı bir yayla çe klllyormuş gibi, sonra birden bire çömeuyormuş gibi hareketlerle vücut aşağıya doğru kayıyor. Ama bu kayma hare keti hiç de hantal o'muyor, zarif son derece ölçülü oldu yor. işte Madison,, budur. AFRİKA NIN İLHAMI Slop a gelince, bu dans, sadece bacakların çok zarif hareketleri üzerine kurulmuş, Minimini adımlar, bacakların gayet zarif bükülüşleri, dansın bütün hususiyetlerini teş kil ediyor. Dansörler iki sıra oluyorlar ve sanki olduklan yerde duruyorlar. Halbuki ha kikatte ayakları i'e son derece zarif hareketlerle tempoya uyarak dansediyorlar. Bazı kimse'er slop için bu bakım dan biraz da hep birlikte oylanan Afrika danslarını hasırlattığını söylüyorlar ama, 'î u d a n s, m u h a k k a k k i o i p t i dai d a n s la r d a n ç o k d a h a z a r if.,, DANS MUHAREBELERİ OLACAK Brenot bu iki dansın bazı figürlerini anlatmak için her ikisini de krokilerle göstermiştir. Bu sene gece kulüpte rinde yapı acak olan twist, Slop ve Madison muharebele ri hakkında fikir edinmek için bu krokilere göz gezdirmek kâfidir. O zaman bu dansla r rın zannedildiği kadar basit olmadığı derhal anlaşılır. HENÜZ VASIL OLMUŞTUR KELVINATOR AIR CONDITIONS (HAVA SOĞUTMA CİHAZLARI) AMERİKAN MAMULATI KELVINATOR soğuk hava cihazları sayesinde yazın öldürücü sıcaklarından hemen kurtulabilirsiniz. KELVINATOR soğuk hava cihazları yünya piyasalarında satış rekoru kıran emsalsiz soğutuculardır. KELVINATOR soğuk hava cihazları dünya piyasalarında lât vermeden lıizmet edebilecek olan yegâne soğutucu cihazlardır. KELVINATOR INTERNATIONAL CORPORATION DETROIT - AMERİKA Kıbrısta ithalâtçıları ve Tevziatcıları : ATAI KARDEŞLER LTD. ŞÎRKETÎ LEFKOŞA: Girne Caddesi, (Evkaf Oteli Altı) Tel MAGUSA: 18P istiklâl Caddesi, Tel MADİSON UN FİGÜRLERİ : Twist i lânse eden ve bütü ı Avrupaya yayan Parisin meşhur" Regine Gece Kulübü bu sene de Slop ile Madison u lânse etti. Bu kış bu üç dans arasında çe tin bir çekişme olacak. Buna aski dansların da yeniden revaç bulması için yapı;an teşebbüsleri ilâve edersek, bu senü nece kulüpleri bir hayli enteresan bir manzara arzedecektir. Bu krokide M dison'ıın bazı figürleri görü üvor Bu dansta dam la kava 'İye. ayrı dansetmektedir. SLOP UN BAZI FİGÜRLERİ BÖYLE YAPILIYOR : Bu krokide "Slop un bazı figürleri görülüyor. Bacak ve ayakların çok zarif han. ketleri üzerinde kurulan Slop dansı için münekkidler: Be ki de twist i bile gölgede, bırakacak, zira çok kolay bir dans demektedirler, ilk figürde, krokide görüldüğü / gibi sol ayak arkada iken, sağ ayak zarif bir şekilde öne doğ'-u getiri mektedir. ' Sonra sol ayak, küçük bir adım atar gibi öne doğru at Mır. Buna mukabil de sağ bacak iyice kıvrılarak adeta yaylanır. En sonunda ise sol bacak da kıvrılır ve iyice yaylanır. Madison un sonra ikinci bir salgın olan Slop donsmın da son zaman arın modası Twist i epece hırpala yacağı münekkidlerce kabul edilmektedir. Bir kadın, erkeğin yanında iken etrafla ilgilenmeme! dir Hollj^rood un Tanınmış Erkek Yıldızlan Kadınlarda Neleri Beğeniyorlar Kadınların gevezelik etmesi hoşuma gitmez, kadmzamanında susmasını bilmeli dir.,, Hollywood da bir ajans bilhassa erkek yıldızlar arasında, Kadınlarda han gi hususları tenkld ederdergllcrde yayınlanan bu anket yapmıştır. Muhtelif de gllerde yayınlanan bir anket, kadınlar arasında büyük bir alâka uyandırmıştır. Zira tanınmış yıldızlar i k defa olarak açık tan açığa kadınların hangi hareketleri yapmamalarını istediklerini söylemiş lerdir. Muhtelif yıldızların bu konudaki fikirleri aşağıdadır: FRANK SINATRA: "Bir kadın benim yanımda iken etrafı i'e alâkadar olmamalıdır. Gözleri daima etrafta olan bir kadından fena halde rahatsız olurum. Yüksek sesle konuşan ve dikkati çekecek şekilde kahkahalar atan kadınlardan nefret ederim. Böyle bir kadın sinirimi bozar ve çok yorucudur. Karşısında doğru dürilst yemek yiyemânâ Bir kadırr çefceceft hareketlerde bulunmamalı, ikide bir ayağa kakmamalı, tileriyle işaretler yapmamalı, aşırı derecede boyanmamalı ve suni tavırlar takınmamalıdırlar. Olduğu gibi görünen bir kadını daima en g ü a l kadına tercih ederim.,, ROBERT VVAGNER: Yanında bulunan erke ğin, onunla beraberken kaç para sarfettiğini, garsona ne kadar bahşiş verdiğini merak eden kadından nefret ederim- Kadın erkek gibi hareket etmemeli, erkek gibi giyinmemen, erkekte her sahada boy ölçüşmeğe yeltenmemelidir. Sonra her şeyden alınan ve gün erce arkadaşına yahut kocasına küsen, surat asan kadın hiç de sevilecek bir tip değiidir- Dargınlık da daima kararında olmalı. Bir kadm erkeğin zevklerini paylaşmalı, hattâ icap ederse onunla boks maçına gitmelidir. Ancak o zaman erkek daima onunla bferaber olmak ister.,, DİCK POWELL: Bir kadın çok konuşursa derhal nazarımda cazibesini kaybeder. Ukalâ kadınlar dan nefret ederim. Kocalarından daha zeki, daha akıllı, daha enteresan görünmeğe çalışan ve kocalarını böytece gölgede bırakan kadınlar ergeç kocalarının kendilerine karşı lâkayt davranmağa baş sadığını görürler. Bu da kendi kabahatleridir. Bazı kadınlar, kocalarının huyunu, karakterini de değiştirmeğe kalkarlar. Bu da saçmadır. Zi ra bir erkek muayyen bir yaştan sonra değişmez. Kadın da öyledir.,, ELVIS PRESLEY: Bir kadın, yanındaki erkeğe daima başka kad:nlarla alâkası olup olmadığını sormama'ıdır. Bu, daima bir erkeği müşkül mevkie düşürür ve bazan bir hakaret tesiri yapar. Bir kadın, hiç bir zaman flörtte ilk adımı atma malı, daima alâkayı erkekten beklemelidir. Her kadm, erkeklerin bazan erkek arka» attjlio- Jı VöftüŞmsfc ve onlar'a yalnız kalmak ihtiyacını duyduklarını bilmelidir, buna ra zı olma ıdır. Bence seven bir kadın, segilisine itimat etme li, ona fazla baskı yapmamalı, ikide bir Neredeydin? Neden geç kaldın?,, diye sorma malıdır.,, MONTGOMERY CLIFT: Kadınların gevezelik etmeleri hiç hoşuma g.tmez. Bir kadm zamanında susmasını ve biraz da erkeğini dinlemesini bilmelidir, intizamsız kadından nefret derim. Bir kadm, kocas na kahvaltıda yahut yemek yerken şikâ yetlerde, sızlanış arda bulunmamalıdır. Erkek, sabahleyin neşe verecek sözlere muhtaç tır. Yoksa, bütün gün aksilik ler oluyormuş gibi bir his du yar. Yemek sofrası, şikâyet masası değildir. Aşırı derecede kıskanç kadından hiç hoş lanmam. Rahatım kaçar. Ken dimden de şüphe etmeye baş larım. Kadınlar, erkeklere mahsus sporlara karşı alâka göstermeme idir. Kadm, hiç bir zaman başka bir erkeği kocasının, arkadaşının, yahut flörtünün yanında methetmemelidir. Hele başkalarının he diyelerini ballandıra bal andı ra anlatmamalıdır. Zira koca sı, yahut flörtü, kendisine pek o kadar güzel bir hediye ala madıysa, belki de bunun sebebi parasız oluşudur.,, FRANKIE AVALON: Kadınlar, daima temiz giyinmiş ve çok tertipli olmalıdır. Ama ikide bir aynaya bakan ve her şeyden evvel güzelliğini düşünen kadından nefret ederim. Kadınlar, fazla konuşmakla alâka uyan, dırdıklarını zannederler. Ama bu, tamamen yan ış. Zira, durmadın konuşan bir kadın! insanın âsabını bozar. Sâkiti ve mütevazı kadm, benim idealimdir.,, TROY DANAHUE: Ukalâ kadın en çok nefret ettiğim kadm tipidir. Ama ikide bir ağlıyan, her şeyden şikâyet eden ve fazla naz eden kadından da hoşlan am. Kad n, daima candan, ım'ml olmalı ve erkeğine iti- ~t etme'i<ffr

6 9 YENİ ADAY İKİZLER -Gemini,, vro İçin seçikıı Amerikan \lotlunmn yaşı bir Mercury projesinin rmtn yaş ortalama umdan iki yaş daha gençleştirilmiş bulunmakladır. Merimi/ Projesi astronot'- laruun yaş ortalaması 34,5 iken yenilerinin ortalaması 32"5 olarak tespit edilmiştir. Buna mukabil ağırlık ortalaması artmış ve 159 pound' dan 161,5 a çıkmıştır. Yeni grubun pilotlarından diirdii ham, üçü deniz kuvvetlerin den ve ikisi de sivil test pilotları arasından seçiliniy bulunmaktadır. m m : hn W. Young Deniz Kuv. Edumrd H. White Hava Yüzbaşısı m s ı mm Thomas A* Stafford Hava Yüzbaşısı James A. Loıvell Jr. Deniz Kuv. Frank Borman Hava Yüzbrmst......*... B( B O Z K U R T )B Y e n i Dünyada Şimdi Bütün Gözler ikizler Gemini Projesine Ve Bu Projeyi Gerçekleştirecek Yeni 9 Astronota Dikilmiş Fezada insanlar Yarbay Schirra'nın başarılı ra feza uçuşu ile Amerikalılar Feza denemelerinde yüzde yüz nisbetinde bir geişme sağladılar. Kendisinden önce fezaya atılan arkadaşlarının dünya etrafında ancak 3 tur yapabilmelerine karşılış Schir Elliot M. See Sivil 6 tur tamamlarken Ame rikalıların da uzun süreli yö rünge uçuşları yapabilecekle rini isbat etti. Ancak bu gü zei başarıya rağmen Rusiar, 12 Nisan, 1961 günü fezada başlıyan İnsanlı yarışta,, baş ta elde ettikleri avantajı hâlâ muhafaza ediyorlar. 12 Nisan, 1961 de fezaya ilk insanı gönderden Rusiar işe bir turluk yörünge uçuşu ile başlamışlardı. Amerika lıların i k denemesi ise bal- listik bir uçuştu, yörünge uçuşu yapabilmek için 20 Şu bat 1962 yi bekitmek zorunda kaldılar. O tarihe kadar da Rusiar Vostok fezâ gemi sini geliştirip dünya etrafında 17 tur yapabilecek hale getirdiler- Amerikalı Yarbay Schirra nın dünya etrafında 6 tur yapmasına karşılık, fe zâya son atılan Rus pilotları 43 vü 64 tur yaptılar. Ameri kakların Cape Canevaral dan başlıyan denemeleri ne kadar açık oluyorsa, Rusların Sibirya da BEYKONUR Kozmodromundan (fezâ alanı) başlıyan denemeleri ayni nes bette giziilik içinde cereyan ediyor. Bu bakımdan bütün dünya Amerikalıların karşılaştıkları güçlükleri, uğradık lan muvaffakiyetsizlikleri bil mekte, Rusiar hakkında kesin bir bilgiye sahip olamamaktadır. Ancak bugüne kadar yapılan denemeler hakkın da sızan bilgilerden edinilen bilgiye göre Rusların üstünlükleri bilhassa şu noktalarda toplanmaktadır: 1. GELİŞTİRİLMİŞ FEZA GEMİSİ Rusların VOSTROK. 3 ve VOSTOK - 4 adlı son fezâ gemileri, Amerikalıların Mercury projesinde kullandıkları Fezâ kapsülünden üstün bir manzara arzetmektedir. 700 dönüyor ıi!ihiıi[)i!iın ı» fflb M O B ton ağırlığındaki gemi, fezâda lim çıkarılabilmesi için büyük bir kurtarma ameliyesi- günlerce kalabilmekte ve dünyaya dönüşü bir uçak gibi yapabilmektedir- Rus fezâ gemileri fezâda rahatlıkla ma ne girişilmektedir. Rus fezâ gemilerinin karaya inmelerine mukabil Amerikalıların fe denemede olduğu gibi iki fe nevra yapabilmekte ve son zâ kapsülleri denize düşmekte ve pilotun içinde sağ ga- mesafede zâ gemisi birbirine çok yakın uçabilmektedir. Charles Conrad Jr. Neil A. Armstrong Jtımes A. Mc D'ıvitt tsapoıeon devrinde, Almanya'nın en aktif filosofu olan Deniz Kuv. Sivil Hava Kuv. Johann Gottlieb Fichte-19 Mayıs 1762de yani bundan 200 sene evvel Lausitz'de bâsit bir kordelâ dokuyucusunun oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Kendisi Jena Üniversitesinde beş sene müddetle Teoloji Profesörü olarak dersler verdikten soma, 1799 senesinde, o zaman ki öğretim zihniyetine aykırı bulunan fikirlerin müdafii olduğu için, dinsizlik ve taşulığı mânâ hakkında âlimler arasında cereyan eden bir münazara sonunda vazifesinden effedilmişti. Fiehte, Erlangen ve Königs herg Üniversitelerinden sonra Berlin Üniversitesine gelmiş ve 1S10 senesinde, yeni açılmış bulunan Berlin üniversitesinin rektörlüğümle seçilmiştir- Kendisi, dar ha henüz Jena'ya tayin edilmeden önce, devlet felsefesi mevzuunda yazılar yaz-inişti. Meselâ 1793de yazdığı "Şimdiye kadar baskı altında bulunan, fikir hürriyetinin Avrupa Hükümdarlarından geri talep edlimesi" adlı eseri bu mey andadır.l.n mühim yazılarını, 19 un cu asrın ilk oıı senesinde yayınlamıştır. Bilhassa günlük ve siyasi meseleleri kökünden ele aldığı zamanlar, git likçe genişleyen ve kısmen de sertleşen tedbirler kar şısırıda asla korkmamış!ır. Kapalı Ticaret Devleti' (1800) adlı eserinde sosyalist devlet fikrinin müdafii olmuş Hukuk Öğrenimi (1.812) eserinde ise, sadece Hayvanat Bahçesinde bulunan Sovyet Harp Abidesindeki nöbetçi postasını değiştirmekte olan bir otobüs, tek devlete gayrimenkul hakkının tanındığı bir devirde, bu rar, hiç durmaksızın bölge hududunu- geçerek Batı Berlin'e gitmektedir (sağda-ki resim). Böylelikle Sov- nyn aksini sanvmuştur-1808 senesinden itibaren Ficlıte yetler Birliği, Batılı Kumandanların taleplerine uyarak, bu nöbetçileri zırhlı vasıtalarla nöbet yerine getirmekten 1. Napoleon'un tahta çıkmasına karşı cephe almış, 1807 vazgeçmiştir. Nitekim bu arada Batı Berlin Halkının, Sovyet arabalarının geçişi sebebiyle yaptık senesinde umumi bir milletçe silâhlanmanın lüzumunu ları nümayişler de yatışmıştır. Batı Berlinliler, Sovyetlerin keyfî tedbirleri karşısındaki düşmanca tutumlarını, belirtmiş ve 1807/08 senelennde ise, çok meşhur olan zeki bir şekilde kendilerine hâkim olarak kontrol altma almış bulunuyorlar. Filhakika Ulbriclıt-Rejiminin Alman Milletine Hitap" adlı konuşmalarını yapmış Halk Polislerinden olan Doğu Berlinli göçmen Peter lechter'in, duvarların gölgesinde kan içinde bırakılarak tır. Kemlisi, 1814 senesinde 51 yaşında olduğu halde, öldürülmesinden sonra, galeyana gelen Batı Berlinliler bir Sovyet otobüsünü taşa tutmuşlardı. Soldaki Almanyanm JNkendisini B H H. - Fransız hâkimiyetinden - mkurtardı resimde arka plânda Sovyet Harp Abidesi ile zamanın Reich Meclis binası görülmektedir. ğt mahut "İstiklâl Harbleri' esnasında ölmüştür. Avrupa kraliyet ailesinde görülen bir saadeti tehdit Hemofili ediyor hastalığı Sophiayı Bekliyen korku! m... - Her gün çeşitli hâdiseler bir kâbus gibi tehdit le sarsılan, çalkalanan bir bir hastalık vardır, dünyada prenslerin ve prenseslerin aşk hikâyele ri, düğünleri bir masal ha boğuldu. Bu arada sol elimin parmaklarını ısırdı. Polisin o zaman gördüğü yaralar ona aitti" Camille Foin tekrar muhakeme edilmeğe başlanmıştır- ^ vasi yaratıyor. Fakat bu prenslerin ve prenseslerin hayatında da çok daha mütevazı insanların ha ' yatını sarsan büyük dramların cereyan ettiği olağan şeylerdendir- Şâhane bir dü ğun merasimi, dillere destan ulan Prenses Sophia ile Isnyol tahtının vârisi olan ıs Don Juan için de ıs- lün kranlık bulutlarla İÜ olması muhtemeldir. TEHLİKE VAR Henüz hiç kimse sevimli Ifcsin, zaman zaman için duyduğu endişeden bahset ıktedir- Hiç kimse sevim ensesin saadetini gölgelecek olan ihtimali, Ubahis etmemektedir, realite bilhassa Avrupa ıkrasinin tarihini yakınbilen kimseler için, hiç bir vakit gteti kalmamıştır v e k a lm ' a m a k t a d ı r. TEDAVİSİ OLMAYAN HASTAÇALIK Avnını kırnlîyet ali '1«rini 2. ÜSTÜN ITICI KUVVET Rusların, 5 tonluk Vostok fezâ gemilerini fezâya götüren Itisi roketleri 600 ilâ 700 toniuk bir itici güce sahiptir. Amerikalıların Atlas 107-D roketlerinin itme gücü 160 tondur. Rusların itme gü cü daha büyük daha geniş menziller kazandıracak vasıf tadır. Amerikalıların büyük ümit bağladıkları GEMİNİ (ikizler) kapsülünü fezâya götürmek üzere hazırladıkları TİTAN. 17 roketinin ilk denemeleri 1963 sonu veya 1964 başında yapılacaktır. 3. IYI MUHABERE Amerikalı fezâ pilotlarının uçuş sırasında yerdeki takip istasyonları ile radyo irtibat ları kesilmektedir. Bilhassa atmosfere giriş sırasında kap sülün kızgın bir hâle gelme si yüzünden inişte fezâ adam 'arının üsleriyle konuşabilme leri imkânsız olmaktadır- Bu denize düşen pilotların kurtarılması sırasında büyük güçlükler doğurmaktadır- Me selâ Carpenter tahminden uzak bir yere düşmüş ve radyo irtibatı olmadığı için bulununcaya kadar heyecanlı saatler geçirilmişti. Halbuki Rusiar bütün deneme boyunca radyo irtibatının kesil mediğini iddia etmekte ve uçuşun büyük kısmını televiz yonla nakletmekte oldukları nı söylemektedirler. Amerikalılar bugün geri durumda olmalarına rağmen ümitlerini kaybetmemişlerdir. Rusları bir gün yakalayacak hattâ geçeceklerine ina nıyorlar. içinde iki fezâ pilo unun bulunacağı GEMİNİ" projesi şimdi ilk hedefleri, Amerikalı pilotları Ay a indirecek ApoIIo projesinden önce Geminin uçuşunu başarmak için çalışmalar daha da hızlanacak ve Schirra nın sağ ladığı moral bütünlüğü içinde başarıya doğru koşulacak. eden fili ismi verilen bu hastalık len bu hastalık, çok ender Kıraliçe Victoria nın çocuk küçük kızı Beatrice Ispanva Hemo- vardır. Hemofili,, ısr"t veri- rastlanan ve bir ailede yal- iarı, Avrupa daki muhtelif Kıralı Alphonso ile'evlenmiş nız erkeklere musallat olan prens ve prenseslerle evlenin ti. bir hastalıktır. Bu hastalığı ce, ailedeki hemofili hastalığı, ANNE OLDUĞU GÜN yakalanan kimse, herhangi o ailelerde dünyaya gelen ço Bugün sevimli Yunan Pren bir kaza esnasında vücudun cuklara da geçti. Victoria' sesi iıe evli olan Prens Don Nuh'un gemisinin yerini da en küçük bir yara, yahut dan sonraki nesilde, en az Juan ın babasında hemofili bilmek için Ağrı dağına çizik husule geldiği takdirde üç ailede hemofili hastalığı görü memiştir. Ama dedesinin kardeşi, hemofiliden öl çıkmış olan Amerikalı Ar akmağa başlayan kan durdu- görü dü. rulamamakta ve hasta, kan ISPANYOL KIRALIYET keolog ve ilim adamı Hal müştür. Bu bile, iki gencin is kaybında ölmektedir. AİLESİ DE tikbale endişe ile bakmalarına sebep _ olmuştur.... Sophia nın gemisi A ğn dağmda vard Thompsen Nuh'un Hastalığın niçin falanca ço VİCTORİA İLE AKRABA cuğa geçtiği çe neden filân- da doğrudan doğruya ^olmasa feette (4660 metre) OLANLAR. ca çocukta görüldüğü halde bile, dolambaçlı bir şekilde Bir soyda kadm:ara hiçbir kardoşinde görülmediği anla Victoria ile akraba olduğu ha ve bir boyun içinde yatmaktadır. Enkaz kömürleş zararı dokunmayan bu hasta şılmamıştır- Birçok kıraliyet tır anırsa, genç kadının bu!ık, kadınlar kadınlar vasıta- ailelerinde olduğu gibi Ispan endişesi haklı görülebilir Bu miştir ve mevcuttur" demiştir. siyle erkeklere intikal etmek yol Kıraliyet abesinde de bu endişenin yerinde olup olma tedır. Hastalığa bilhassa kıra menhus hastalık görülmüştür, dığı, sevimli Prenses anne ol İlim adamı, Nuhun gemisini ilk defa olarak tes liyet ailelerinde rastlanması, Zira Kıraliçe Victoria nın en duğu gün anlaşılacaktır- Avrupa daki hemen hemen bütün kıraliyet ailelerinin bit eden Fransız Fermand uzaktan olsun, yakından olsun, Ingiliz Kıraliçesi Victo Novarra'dan aldığı enria ile akrabalalıklarnın bulunmasıdır. Hemen hemen şunlan söylemiştir: KONFERANS kaz parçasını göstererek bütün kıraliyet aileleri, Victo Profesör R.A. McCance, C.B.E., F.R.S. lar. Hemofilinin bu soyda bu Cambridge Üniversittsi Tıp Araştırma Profesörü "Femand Novarra A ğn ria nın sülâlesine mensupturlunduğu, ilk defa olarak Victoria'nın oğullarından Prens KAİDELERİ olarak tırmanmasında bo YENİ DOĞUMDA SUHUNET ya üç defa çıkmıştır. Son Avrupa kıraliyet aalelerinemusallat olan Hemofili Leopold öldüğü vakit anlaşıl Lefkoşa Genel Hastahanesi Nörs Okulunda yuna varmış ve buzulların incelmesinden istifa hastalığı bir saadeti daha tehdit e diyor Sophia ve m,ştı- O vakit buna pek faz- Carlcs, doğacak çocukları erkek mi olacak dine bir eh*mmiyet atfedilmlşcok iiziilüııorlnr bllâhara müteakip Salı, 30 Ekim ö.s. saat 7.30 da çok üzülüyorlar. nesillerde anlaşıldı. Tıp ile ilgili bütün kimselere açıktır. Â F Suç Cezasız Kalmaz Karısını öldüren adam 18 ay sonra yakayı ele verdi PARİS Bundan 18 ay ev vel karısını Fransanın Eure nehrinde boğarak öldürmüş olan 43 yaşındaki muhasebe şefi Camille Foin, nihayet, geçen hafta işlediği suçu poliste itiraf etmek mecburiyetinde kalmıştır. Camille Foın ile öldürmüş olduğu 26 yaşın daki karısı Monikure gazetelerde çıkan küçük ilânlar vasıtası ile tanışarak ev-enmiş lerdi. Cinayetin failini meydana ÜZERİNDEN SULAR SIZIYORDU 2 Nisan 1961 günü saat 13 sıralarında Dreux kasabası dışında gezinen Camille ve Moniqu e nehir kenarında eğlenmeğe başlamışlardı. Aradan iki saat geçtikten sonra üzerinden sular sızmakta olan Camille Foin, jandarmalara müracaat ederek karısının bo gulduğunu anlatmış ve yardım istemişti. Camille Foin in jandarmalara,verdiği ilk ifade: -- Karım nehre düştü. Yü tüyerek boyumun müsaadesi rtöbetinde kendisine yetişme ğe gayret ettim, ancak yüzme bilmediğimden ve kendiside çok derinde olduğundan muvaffak olamadım. Gözleri, min önünde boğuldu ve akın tıya kapılarak sürüklendi... şeklindeydi. Ancak polis bunu dikkatıe inceledikten son ra doğru olamıyacağını hesa ba katarak bir seneden fazla bir zamandan beri tetkikleri ni genişletmiş ve muhasebe cinin karısı ile müşterek olarak bir hayat sigor tası yaptırmış olduğunu mey dana çıkartmıştır. Monique - in ölümü sayesinde Camille Türk lirasına yakın bir sigorta parası almıştır. iyi geçinmediklerini miştir. bildir, Polis bu yoldan yürüyerek 43 yaşındaki muhasebe şefi! ni karısı ile küçük ilânlar va sıtası ile tanışıp evlendiğini ve esasında ciddî bir adam ol madiğim meydana çıkartmış tır. SOĞUK VE GARİP BİR ADAM Madam Millerait polise yap tığı müracaatında şöyie * mektedir: Kızımla evlendiği gün, kendisinin diğer erkeklere çıkartmış olan polis, Hiç bir suçun cezasız kalmıyacağını ve er geç kanunun pençesine düşeceğini tekrarlamaktadır. y benzemediğim anlamıştım. Soğuk ve garip bir aaamdı, Düğünden bir kaç gün önce daha evvel evlenerek boşan mış olduğunu öğrenmiştik. Kızım kocası hakkında, ev velki durumundan başka, hiç bir şey bilmiyordu. Alyansını hiç takmazdı, bir giln ka pıcıdan adresi soran bir kadının Camiıle Foin ı aradığı nı öğrendik. PolonyalI olan kadın, kızımın kocasından bir çocuk sahibi olmuş, kendisi, ni arıyordu- Bu sırada Moniquee de Didieryi dünyaya ge tirdi. Sonradan, Camille in üçüncü bir çocuğu daha oldu ğu meydana çıktı- Boşanması na 10 yaşına basmış olan bu çocuk stebep olmuş.,, Kadının bu ihbarı üzerine polis tahkikat dosyasını tekrar ele almış ve muhasebe şefini ikinci bir sorguya çekmiştir. Aradan uzun zaman geçtiğinden sorguya geçtir. Aradan uzun zaman geç tığı hatalar Camille Foin in suçunu hatalar Camille Foin in suçunu meydana koymasına sebep olmuştur. ÜZERİNE YÜRÜYEREK SUYA İTTİM Polisin ısrarı üzerine keke lemeğe başlayan muhasebeci ağzından kaçırdığı sözıerin gerisini getirmeğe mecbur kalmış ve hâdiseyi olduğu gi bi anlatmıştır. ı Karun ile birlikte nehir kenarında oturmuştuk. Yine kavgaya başladık. Benden fazla para istiyordu- Ken dişini suya ittim. Üzerine at Uyarak kafasını defalarca su MUHASEBECİNİN KAYNA NASI ŞÜPHELENİYOR Hâdisenin çözülmesine muhasebecinin kaynanası ve Monique in annesi Madam Billerait nin çok büyük rolü bu unmaktadır. Kadın polise gönderdiği bir mektupla, kızı ya bastırdığımdan nın garip boğulmasından şüphelendiğini, katî olarak iddia edememekle beraber, damadından böyle bir hareket bekliyebileceğini zira hiç Nuhun gemisinin Ağrı'daolduğıımı söyleyen Amem lı Halvard Thompson elin de, geminin enkazından alınmış tahta parçalarıyla birlikte görülüyor 11 Nuhun Gemisi Ağrı'da Boyun içinde Yatıyor Arkeolok, Buzulların İçindeki Gemi Yazın Çıkarılabieir, Dedi de ederek yaptığı kazıyla Nuhun gemisinden İ met relik bir parça kopartmıştir. Bu parça Toronto Üni versitesinde ilim heyeti ta rafından incelenmiş ve 5000 yıllık olduğu tesbit edilmiştir. A nlaşıldığına göre boyun içindeki gemi, buzlar altında olduğun dan görülmemektedir. Yaz olmasını beklemek ve kazıyı buzulların yum uşadığı zaman yapm ak icabetmektedir" 1875 TARÎHLt CHİGAGO TRİBÜNE Nuhun gemisinin Ağrıda bulunduğuna a it en önemli delillerden birisinin 1875 tarihli Chicago Tribüne gazetesi olduğunu da kaydeden Halvard Thompsen, bu konuda sun lan söylemiştir: II Chicago Tribüne 1975 de Trabzon mahreçli sövle bir haberi yayınlamıştır: "Türkiyenin ğusunda olan şiddeüı _. zeleden binlerce kişi o Halk Nuhun gazabıaof korkuyor. Bu dedikö^ üzerine aralannda bir gilizin de bulunduğu kik heyeti dağa tır ^ mış ve enkazı tesbit miştir.'' 8 Kasımdan it*** memleketimizde G r«* ve Hititlere ait 30'ar kakalık dökümanter &[. leri çekmeye başlayac olan Halvard Thomp 6. "N uhun gemisinin Ağ* olduğuna şüphe y J ancak bunu kaydeden cil, tufanın Ağnnın olurjj dan evvel mi, sonra olduğunu kaydetseydl daha iyi olurdu. J. n volkanik bir ela*? 1 tufandan çok sonra dana çıkmıştır"

7 19623 tmiwwhf>m«ww»ıwıwnnn>mi»u<wwm>mim>mimmwıımıııi ıınmıuimn.hmhnfmm«tm«mmmwimmm>ımmmmmmm*«hwm«ı>hi«<mmih«nimuıılk<»m>ıı>ww<n ] ( B OZKURT) S""*""*... iiimmmhmiimiiimmimm#.. YUVARLAK MASA On bir yıüık bir ömür Bozkurt ilk defa matbaacılıkta ileri bir adım atarak otomatik dizgi makinesinin getirttiği za man biz mürettipler onun bu davranışına çok kızmıştık- Altı mıirettibin en iptidai usullerle ve büyük zaman kaybı ile yapacakları işi getirtilen bu otomatik makine bir kişi il ve daha mükemmel bir şekilde yapabilecekti. Bu durum da biz müretupierin iorsu sıfıra düşecek İMİ8 kalmak tehlikesiyle karşılacaktık. Ama zaman geçince Bozkurt'un böyle ileri bir adım atışırım ne derece müsbet bir netice yarattığına bizzat şahit olduk.. Bir kere hiçbirimiz işsiz kalmamış ve Bozkurt açıkta kalan bütün işçilere matbaasının kapışım açmıştı. Artık gazetelerde eskimiş, yıpranmış ve okunmıyacak şekilde ezilmiş harf görmeğe im l^n yoktu. Makine her gün yeni harflerle gazeteyi dolduruyor ve gazete basıldıktan sonra da harf ler yemden dizilmek için kazanlarda eritiliyordu. Bu Türk toplumu için yepyeni bir şey d i Makinenin gelişini Bozkurt Matbaasının ''Bozkurt" isimli gazetesi takib etti. Modem gazeteciliğimizin ilk adımı olan "Bozkurt" o günün şartları içinde mevcut gazeteler arasında bir devrim yaratmıştı. Dizgi ve baskı, mevcut gazetelere nisbeten çok daha üstün bir durumdaydı. Uzun bir süre de haftalık olarak Bozkurt, yeniden günlük yayınına başladığında yeni ve otomatik bir baskı makinesine de sahip bird urumdaydı.. Yeni günlük yayın hayatında Bozkurt her gün teknik bk yenilikle ilerlemeye koyuldu. Bu arada matbaanın teknik kısmında yapılan işler de güaümiizün son sistem makineleri ile temiz ve seri bir şekilde yapılıyordu. Gazete beş yıl önce gazetelerdeki resim meselesini ele alarak bu konu üzerinde ciddî olarak durmaya karar verdi. Bu karar yeni ve modem bir klişe makinesinin getirilmesi yolundaki çalışmalarla neücelendi. Böyle bir makine Hum toplumunda bile mevcut değildi ve her bakımdan büyük bir riskti Ama bu riske girişmekten çekinilmedi- Çünkü gaye okuyucuya bütün olaylarını resimlele verebilmek ve daha iyi bir mizampaj yapabilmekti. Bozkurt bütün bu adımları köhne ve tarihî bir hanın dar ve izbe odalarında atıyor ve öncü olma yanşını kazanmak için gayret sarfediyordu. Bu yarışta güvendiği tek destek okuyucuların gün geçtikçe Bozkurt'a olan ilgi ve yakınlığıydı. Bütün bunlardan cesaret alan gazete, dar ve izbe odalardan daha refah ve aydınlık bir binada her bakımdan daha iyi bir verim alınacağını düşünerek bugünkü küçük fakat modern bin asım inşa ettirdi. Bu Türk semtinin ana caddesine ayn bir güzellik ve parlaklık vermektedir. Bugün 12 yaşına basan Bozkurt işte bu mer halelerden geçtikten soma bugünkü durumuna erişmiş ve basınımız arasındaki şerefli mevkiini alabilmiştir. Yalnız şunu da belirtmek gerekir ki Bozkurt ileri hamleler yapmak gayretiyle didindiği bu çalışma hayatında bir çok müşküllerle karşılaşmıştır. Öyle geceler olmuştur ki gazete sahibinden en küçük memuruna kadar herkes gazetede makine başında sabahı etmek zorunda kalmıştır. Ve öyle zamanlar olmuştur ki yirmi dört saat uyumadan çalışılmıştır. Ve bugün Bozkurt'un kapılan haftada ancak dört saat kapanmaktadır. Bozkurt'un araya giren muhtelif fasılalarla sekiz yıllık bir mensubu olarak çalışmalarını yakından takip ettim.. Hatta bizzat içinde bu lundum- Bu çalışmalarda herşeyden önce okuyucusun istek ve arzulan gözönünde tutuldu. Hiç bir zaman menfaat güdülerek girişilen bir çalışmasına rastlamlamaz. Bu sebeptendir ki Bozkurt bugün "ağırbaşlı", "ciddî" gazete sıfat 1arını almaya hak kazanmışür. [Devamı bayfa ti de) Salih Çelebioğlu v SOLCU RUM BASINI, HALKI, KÜBA OLAYLARI tçin GÖSTERİYE DAVET ETTİ Bütiin Gazeteler Küba Olaylarına Geniş Yer Verdi HARAVGİ, bu hususta neşrettiği bir uzunca ha berde Solcu Gençlik Te kılalı EDON'uıı Kûbaya gönderdiği telgraf ve Ko münist AKEL Partisinin ise bir mesajını şöyle özetliyor: Komnist Rum Gençlik Partisi E DON'un telgrafının metni: Küba halkının m illi hür riyetinin korunması için Kıb ııs Gençliği! 1! harekete geti rilmektedir. Amerikalıların, Küba'nın hürriyetini ve dün ya barışını tehdit eden sal* dırgan faaliyetlerini takbih ederiz. Yaşasuı Küba. Komünist Rum AKEL İŞ Ç l PARTlSiNİN mesajının metim: butun dünya, bugün, nük leer silâh harbi ve bu lıaıuin sonucu olarak bütün in sanlığm mahvolmak tehlikesi Karşısındadır. Bu durumun yaratılmasında Ameri kanın suçlu olduğu ve faalli yetlerinin tamamen Kübaya yönetildiğini söylemek yerindedıir. Küba Halkı, Ame- Başkanına ve imzaladığı ba zı antlaşmalara benzetmiştir. Madem ki bu Türk yazar flitleri hatırlamıştır, bu siyaset adamınm, yabancı hal ka, zorla ve cinayetlerin işlenmesini emretmekle fikri m empoze ettiğini de hatır lamalıydı. Şöyle ki Kıbrıs Halkının da yabancılar tara fından bu antlaşmaları kabul etmeğe mecbur edilmesini de gözönünde bulundur sun- CUMHUR BAŞKANI HİN DİSTAN ZİYARETİNİ TEHİR ETMELİ ELEFTER1YA, Hindistan tarafından bu memlc kete resmî bir ziyarette bulunmak üzere davet edilen Makariosun ziyaretini daha uygun zamana tehir etmesini isteyen şu makaleye geniş yer ayınyor: Şüphe yokki Hindistanı ziyaret etmek üzere resmen davet edilen Kıbrıs Cumhur Başkam Makaıvos'ıın da veti aldığı zamanda ne K.t rikan emperlayistlerine bo- j ba meselesi yüzünden zuhur yun eğmemeğe kararlı olupj eden uluslararası gerginlik hürriyetini muhafaza için ı ve ne de Çinlilerin Hindisyeni fedakârlıklara hazırdır, tana tecavüz edeceği düşü Bu tutumu sayesinde de nülüyordu. İşte son siyasî Küba, barışsever ve liberal, gelişmeler içinde kalındığı memleketlerin desteğim kazanmıştır. Emperyalistleriıı nükleer üsler idame ettirdik lerd Kıbrısta, halk bir harbin başlamasıyle mahvolmaya boyun eğecektir. Kıbrıs Hükümeti bağlı bulunduğu tarafsızlık ilkelerine uygun olarak bu memleketlerle har be mani olunması için faydalı olmuştur. Halkımız da cesut Küba halkını candan desteklemektedir. Küba'ya uzatılan eller geri çekilmeli!! Küba'nın kuşatılmasına derlıal bir son verilmeli!! ve Küba'da ve bütün dünyada sulh idame ettirmeli parola lan Kıbnstan yükselmektedir. MAKARİOS HİTLERE BENZETİLİYOR ELEFTER1YA, bir Türk yazarının aşağıdaki makalesine geniş yer ayırmaktadır: Bir Türk yazar müteveffa Mitleri hatırlamış ve bu zatın kabul ederek imzasını koyduğu antlaşmaları şeref sözü ile imzaladığı halde so mında bunlara sadık kalma dığına işaret eden Türk yazar, Hitleri Kıbrıs IIIIUIIIMİUIIIIII! Devlet İkine! ilııy cs Harbînde < BRISifiLAY BAŞLARKEN bu zamanda Cumhurbaşkanı Makarios en uygun, bir şekilde ziyaretinin tehir edil meşini istemelidir. Çünkü bu şartlar içinde yapılacak b'r ziyaret zaten faydalı olmaktan ve beklenen neticeyi vermekten uzak kalacaktır. Biz naçiz görüşümüzü yazıyor en yerlinde kararı il gililerin alınasın ıbekliyoıuz. İNSANLIĞI TÜKETECEK HARBİ BAŞLATMAK EN BÜYÜK CİNAYETTİR F1LELEFTEROS, şu ma kaleyi yayınlamaktadır: Son günlerde bir yeni harp tehlikesi daha başgös* f ermiş bulunuyor. Bu defa- Sent Hilârion daki Turist teküfnameler davet olunur ki harbin şüphesiz nükleer harp olacağı meydandadır. Yine bütün dünya kabul edi vor ki böyle bir harbin sok u c u olsa olsa insanlığın mahvolması olabilir. Belki nükleer bir dünya harbi sonunda birkaç milyon insan kurtulacaktır. Fakat radioak tivitenin tesiri altında kalacak bu insanlar ve daha son ra türeyecek genç nesil çürük kalacakta-. Memleketlerin aralarında ki ayrılık ve anlaşmazlıklan yanlız ve yalnız barış yoluy İo halletmesıi elzemdir. Çün kü böyle bir harbin sonunda galip ve mağlûp devlet kalacak değildir. Bu Akşamki Nöbetçi Eczahaneler LEFKOŞA: H. Timur 98, Gime Sokağı Pieridis Eczalıanesi 82-86ı Kilcko Sokağı G. Temistek lens Eczalıanesi 8 B, Antoniou ve Evgenias Tlıeodotu Sokağı. LEYMOSUN: Potios Apostolidis 146, St. Andruv Sokağı. MAĞUSA: D. S. Vorgas 70 B, Evagoras Sokağı- LARNAKA: G. V. Vikis 24, Zenon Kitiefs Sokağı Teklifname Pavyonunun kiralanması için Teklifnameler, 3 Kasım 1962 tarihinde Cumartesi günü sabah saat 10 dan geç olmamak üzere olmalıdır. Defterdarlığa vasıl Mukavele şartları ve daha fazla tafsilât, Ticaret ve Endüstri Bakanlığından temin edilebilir. Hazırlayan: Salih Çelebioğlu Bu yazı serisi tkinci Dünya Savağında gönüllü olarak orduya girip savaşın şu veya bu cephelerinde müttefik ordularına yardım etmiş Kıbrıs Gönüllü Alayımn hikâyesidir. Savaşın ilk yıllarında kurulan hava hücumlarından korunma teşkilatı sonrala rı geliştirilerek bir asker ocağı haline getirilmiş ve 25 bin Kıbrıslı bu ocakta eğitim gördükten sonra harbin bütün şiddetiyle devam ettiği muhtelif cephelere gön derilmişlerdir. Kıbrıs Gönüllü Alayının ashnda kat «cılık, kazmacıhk, makinistlik, şoförlük v.s. gibi geri hizmetlerde çalıştıkları söylenmekte ise de, cephede çarpışanlara yiyecek ve cephane taşıyan insanlar en az düşmanla biliiil çarpışanlar kadar önemli bir görevi yapmaktadırlar. Bu ara^a, Girit, Yunanistan, Fransa ve ttalyada Alman ordularına esir düşen bir kısım müttefik orduları arasında Kıbrıshlar da vardı. Yekünü büyük bir rakam teşkil etmemek,e beraber şiddetli savaşlar esnasın da yaralanan ve şehit düşenler de olmuştur* Bu yazı serisinin hazırlanmasında en doğru bilgilerin toplanması için gereken gayret saıfedilmiştir. Ancak şu veya bu sebeple bizi ikaz mahiyetinde yazı serimiz hakkında bize gönderilecek mektuplar bu sütunlarda memnuniyetle neşre m a m a m a, İnsanlığa Tanrı o günleri bir daha göstermesin dedirtecek kadar milletlerde büyük yaralar açan İkinci Dünya H a ıbi>dünyaya tek başlarına hükmetmek sevdasına kapılan hırslı insanların milyon,aıca masum insanı ölüme sürükleyen bir çılgınlığın neticesidir. Bu yazı seıiai işte o günleri yaşamış insanların yaşantılarını bize kadar ulaştırdıkları o korkunç harbin muhtelif safhalarının gerçek hikâyesidir. A S A 1 p R E N S Bir müttefik askeri güney kıyılarındaki Norman. Uiyada bir cephe açmağa karar verdiler 6 Haziran gunu sabaha karşı saat da Normandiyaya çıkarma yapılpıldı Başkomutan Dvvight Eisenhover komutasındaki 2 mil yon asker 6 milyon ton tuta rındaki cephane ile çıkarmaya katıldı. Ruslar da Doğudan saldırmışlar vt iki ateş arasında kalan Almanlar ölum kalım harbi yapıyorlardı 25 Ağustosta Paris Naziierden kurtarıldı. II Eylülde Amerika I. ordusu Alman top rağına ayak bastı. 22 Nisanda Kus topçusu Berlini düğmeğe başladı. 30 Nisanda Hitıer intihar etti. 2 Mayısta da Berlin teslim oldu Diğer taraftan Amerika B. Devletleri Japonlara şiddetle yüklenerek Okyanustaki bütün adaları ele geçirdi. Japon iar bu savaşlarda "Kamikaze adını verdikleri bir nevi inti har uçakları kullanıyorlardı. Müttefikler Japonyayı teslim olmak zorunda bırakmak için Japon anavatanını bombalama 57 milletin katıldığı 2. Dünya ya karar verdiler. Çok kanlı ' savaşıar sonunda 1945 başla rında Japon adalarına yakm olan Iwojima ile Okinawa, Harbinde 36 milyon insan öldü! nüttefikler tarafından zaptedildi. Sene Eylül sabahı lerse de sonunda teslim et- oldu. Belçikanın teslimi ile dılar. 1 Müttefikler savaşı bir an Alman birlikleri bütün şidde- mek zorunda kaldılar. Belçikaya. yardıma gelen 7 Aralık 1941 de Japonlar önce bitirmek için atom bom tiyle Polonyayı işgale başladı. Alman orduları ani baskınlar müttefik kuvvetleri de zor Uzak Doğuda Amerikanın bası kullanmağa karar verdiler ve ilk bomba 6 Bu işgal savaş tarihinde gö- la İskandinav memleketlerini durumda kaldılar., işte bura- meşhur Pearl Harbor deniz Ağustos rülmemiş bir teknikle yapılı- de zaptettiler. da tarihin en büyük kurtarma üstünü birdenbire bombaladı te Hiroşima üzerinde yordu. Yıldırım Savaşı. Polon Aradan bir ay geçmeden Al hareketi yapıldı. 300 bin kişi- lar. Böylelikle Amerika Japon patlatıldı. A.B.D, Cumhurbaşyanın iyi durumdaüç ordusu manların kazandığı bu zafer- İlk' bir kuvvet fngiitereye ge- ya ile savaşa tutuşmuş oldu, kanı Japonlardan teslim olma ve gçniş savunma plânlan ol- ler müttefik memleketler hal- çirildi Aralığında Amerika B. sini istedi Red cevabı alınca uuğu halde Almanların bu kını ümitsizliğe düşürdü. İn- 10 Haziran 1940 da İtalya, Devletleri müttefikler safında üç gün sonra ikinci bir atomu yıldırım savaşı karşısında giliz başbakanı Chamberlain Almanya yanında harbe katıla harbe katılınca savaş durumu da Nagasaki üzerinde patlattı uzun müddet dayanamadılar, istifa ederek yerine YVinston rak Fransanın güney kıyıları- müttefikler lehine gelişmeye lar. Amerika üçüncü atomu İkinci Dünya savaşının fiilen Churcill başbakan oldu. nı işgale başladı- Almanya başladı. Amerikan ve İngiliz Tokyo üzerinde patlatacağını başladığına inanan İngiltere 10 Eylül 1840 da Naziler Fransayı baştan başa işgal birlikleri Fas ve Cezayire çı- bildirerek Japonlardan kayıttle Fransa 3 Eylülde Almanya Hollanda ve Belçikaya taarruz ederek Parise girdi. Bir kısım karma yaptılar ve 1941 yılıya harb ilân ettiler. Hemen ettiler. Hollanda beş ve Luk- Fransızlar General De Gaulle nın ilk aylarında Afrika müt ardından Avustralya, Yeni Ze semburg ta bir gün içinde idaresinde savaşa devam etti, tefiklerin eline geçmiş oldu. landa ve Güney Afrika Birli- alındı. Naziler Belçikaya iler- Çok kısa bir zamanda Ma- 12 Mayısta mihver kuvvetleri 6ı Animanlara karşı savaşa iiyerek Manş denizine çıkmak caristan, Romanya, Yugoslavka*'dİ1 teslim oldu. ve oradan da Fransızların ya, Yunnistanı ve paraşütçü Diğer yandan Rus cephesin.s av a, kısa zamanda geniş- meşhur Maginot hattını arka birlikleriyle de Giridi işgal de bir başarı sağlayamayan ÖTC,ü?lonyalliar Varşovayı dan vurmak istiyorlardı. eden Naziler, 22 Haziran 1941 Almanlara son bir darbe vurmak tylulfc kadar müdafaa etti- için Müttefikler 28 Mayısta Belçika teslim de birdûnbire Rusyaya «aldır- Fransız sız şartsız teslim olmalarını istedi. Japonlar 14 Ağustos 1945 te imparatorlarına dokunmamak şartıyle kayıtsız şartsız teslim oldular. 57 milletin katıldığı ve 36 milyon insanın öldüğü ikinci Dünya Harbi böylece sona eriyordu. (Devamı var) GENÇ ADAM, Şişli Camilinin önünde dolmuştan inince evvelâ bu sigara yak tı. Soma sabahleyin gazeteden kesip cüzdanına yerleştirdiği küçük ilânı çıkardı, altındaki adrese bir daha baktı: Abide-i Hürriyet Caddesi 176. Pembe Konak.,, Gazete parçasını yan cebine soktu. Ağzında sigara caddenin kenarında bir müddet bekledi. Sonra bir otobüsün boşalttığı beş altı kişinin peşine takılarak karşıya geçti. Camıiı duvannın pencerelerine oturmuş, ayaklarım sallayıp mütevek İdi iş bekleyen amelelere, seyyar satıcılara sürünme- meğe çalışarak dar kaldırımdan Hürriyet Tepesine doğm yürümeğe başladı. biraz ileride, Mecidiyekö yü tarafına sapan sokağm başındaki bakkalın önüne gelince durdu. Dükkân sahibi, ihtiyar bir kadına şeker tartmakla meşguldü. Affedersiniz, diye seslendi. 176 numarayı arı yorum. Acaba neresıi, biliyor musunuz? Bakkal bir Genç Adama, bir karşısuıdaki ihtiyar kadına baktı. Bir müddet, 176 numara numara...' diye kendi kendine mırıldandı. Soma tezgâhm ardnıda bir şeyler yapan ONSÜZ Ben ön söz kadar mdıuısız, fuzulî bir yazı tasavvur edemem. Eğer bir yazar, yazdığı küapta ne demek istediğini anlatabilmişse ön söze lüzum yoktur. Anlatamamışsa yine de lüzum yoktur. Çünkü yüzlerce sayfa da anlatılamıyan şeyi birkaç yüz kelimeyle izah edebilmek zaten imkânsızdır. BOZJCURT' idare müdürü bana, gazetesinde 'Yorgun K adınları tefrika edeceğini müjdeleyip, bu romana ön söz istediği zaman bir hayli şaşırdım. Ne yazacaktım? Düşündüm, taşındım, nihayet sinemalarda filmden önce gösterilen bir dünya haberi, bir şort gibi, esas konuya girmeden önce, sizleri biraz eğlendirmeye karar verdim. Nasrcddin Hoca merhuma bir sabah bitişik komşusu kapının önünde raslamış. Merhaba Hoca,' demiş. 1Dün gece sizin evde bir sürü gürültü oldu. Biz bir yer yıkılıyor zannettik. Neydi o gürültü AUahaşkma? Hoca gayet sakin, Mühim birşey değildi, diye cevap vermiş. 'Bizim hanım cübbemi merdivenden aşağı yuvarladı da..:." Komşusu bu lâf üzerine bir kahkaha otmuş. İlâhi Haca,' demiş.. Hiç cübbe okadar gürültü çıkarır m ı? Hoca merhum kendini tutamamış, Sen de biraz ferasetli olup anlaşana," diye ilâve etmiş. ' Cübbenin içinde ben de vardım]" Yorgun Kadınlar' biraz gürültülü bir romandır. Ama emin olun ki, bu merdivenden aşağı yuvarlanan boş bir teneke değildir. İçinde ben de varım!.. SEZAİ SOLELL1 çırağa seslendi. Bak Alımet, bey bir yer soruyor." Çnağın usturalı kafası tezgâhm ardından görünün ce, Genç Adam aradığı adresi tekrarladı, 176 numarayı. Pembe Konağı arıyonım. Ustura kafalı Çırak, HANIN AVLll UNPA usulpadi UZAKİARPA BİR KÖPEK. HAVLA. Pl VE HOMURPANA HOMURPA- CININ AYAK m p u YENİ YÜNLER GELDİ Halis yün olan Slalom Laines P. J. Paris ve Paıley -Wol örgü yünlerinde ısrar ediniz. Yeni çeşitleri gelmiştir. Şilinlik yünlerimiz mevcuttur. Daima stok bulunur. Toptan ve perakende satış. Acenti ve ithalâtçısı: SÜLEYMAN HÜSEYİN 35. Arasta sokak. Tel: 4589, Lefkoşa BÎLİYORMUSUNUZ? UÇAK. VAPUR BİLETLERİNİZ PASfORT ve VİZE MUAME LELERİNİZ. NAKLİYAT İŞLERİNİZ. ARABA. KAZA. YANGIN. HAYAT, ve HER ÇEŞİT SİGORTA İŞLERİNİZ. İÇİN Mutlaka 635 l*e telefon ediniz. NOT: Her gün ö.e. saat 7.30'dan gece ll'e kadar. K A R D E Ş L E i* şeker tartan Bakkal, çantasın dan para çıkarmağa çalışan ihtiyar Kadın hep bir ağızdan, Aaa... Pembe Konaaak!.." diye tekrarladılar. Sonra çırak ok gibi kapının önüne fırladı- Sağda, şu yeni apartı mam geçince, büyük bahço lı bur ov gorecoıo>ınız. İS1' orası...1 Pembe Konak buralarda kı aponım aınara, araıaıal tfcü iuk xaunı$ evlere naz* ran naittkaıea o uyu*., m u*e Jef Dır kuııakü. n e u ı Jtı ev veluen onjapuuş, soıırauar kagüe çöv ııuiiıj. A gaçuıa buyukçe bir Dtuıçeıuıı içer SıiiUe, Lnraz germe, ud Du çuk Katu gem$ bir bina bahçenin sokağa bakan ta rafı, orta boyiu Dır insanın omuzlarına kaçlar geıen vt bu duvarların üzerinde bil okadar ilaha yükselen kelei sarmaşıklar sanlı tlemır parmakukiarıa kapanmıştı. Büyük demir kapının bir kanadı aralıktı. L»eu$ aüam bahçeye girdi. İki ta ratı alaurus saç gibi kırkılmış yeşu taflanlarla hudutlandırüaıı beton yoldan eve doğru yavaş yavaş yürüme ğe başladı. Eve, dört be basamak yayvan, mermer merdivenlerden çıkılıyordu. Bu mermer merdivenlerin sonunda, birinci katın geniş cephesini kaplıyan geniş bir teras vardı. Hemen bu terasın üstü, yine ikinci katın ön tarafı baştan başa balkondu. Balkonun üstünde biraz geride kiremitlerin arasına gömülmüş gibi, üçüncü vanm katın pencereleri görünüyordu. (Devamı var) ufak C adbury mamullerinin/ M tadini çok begenecekginiz TEKLİFNAME Limasol inşaat Dairesi için galon tutan sıcak bir asfalt kazanının icar edilmesi için teklifname davet olunur. Teklifnameler, 31/10/1962 tarihinde saat 10 dan geç olma, mak üzere Limasol inşaat Dairesine vasıl olmalıdır. 'yk sfr BEEHIt/E D ünyaca tanınm ıfl BEEHIVE ö rg ü Y ünleri b ütü n seçk in dükkânlarda satılm aktadır. K aliteleri daha iyi olup daha zengin renk kolleksiyonu m evcuttur. I M ü m e ssille ri: C yprus S up ply Co., P.K. 62, TEL L E F K O Ş A, WONİ HtHIVt

8 Basıldığı Yer: 'BOZKURT" BASIMEVİ. "BOZKURT Adres: Glrne Caddesi, Lefkoşa. B o z I s. ı ı x * t YUJİK 6 Aylık 3 Aylık İLAVE EDİLİR N SON KIBRIS - TÜRKİYE d ü n y a ve s p o r h a b e r l e r i DÜN VERDİĞİMİZ HABER YANLIŞ ÇIKTI: j FIFA linkim i SnIhi Gınan arkadaşımız Tekin Yükselle. ılhi Garan Anlatıyor TEKİN YÜKSEL Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun davetim» icabet ederek rahatsız bulunmasına rag meni hiç bir maddi kar filik beklemeden ada t gelen ve 25 günberi açılan Futbol Kurslarımla hocalık yaparak, «ansalsiz nlarda bulunan Garan'ı sizlere da ha iyi tanıtabilmek için bu röportaja lüzıim göldüm. Eksik olmasınlar; değerli hocamız vakit bul dukca, ara sıra bizlere uğrayarak ziyaret etmekten çekinmez, liiı defasmda onu, bir reportaj yapmadan buak madun. Suallerimi, ınomnuuiyede cevaplan dınnaktaıı haz duyacağım söylerken sevincim sonsuzdu. Sulhi Garan hayat lıikây esini jjöyle anlattı: "1916 da lstanbulda doğdum. Oturmakta ol dueuın Beylerbeyi çayı nnda ve kalenin arkasmda top toplamak su retiyle futbola başladun. 15 yaşuıda iken Ama tör Kümedeki Bevlerbc yi Kulübü'nün birinci takımında oynadım. Hemen beğendiler ve busene sonra 16 yaşınday ken Beşiktaş'a girdim. İlk maçımı Galatasaray a karşı 2-1 kazandığımız maçta yaptun ve i Hakkı ile Şerçtin arasenterfor oyna- 'efa ldarm 3 sene de ftmlı ısrararlarıua daya.lamayarak, 1937 de Ve 'a girdim ve İ945'e lar orada senterfor sağiç olarak oyna* İtfam, takım kaptanlığı yaptım. Hakemliğe 1939 da lstanbulda açılan Futbol Hakem Kursuna de vamla başladım. Fakat, tutbol oynadığım için kursıı ilan al ettiğim hal de beni imtihana alma Alâkadar merci" baş vurdum. Beimtihan ediniz, kaza nırsam diploma veriniz ve utl)olu bırakıncaya kadar hakemlik vazifesi vermeyiniz.,, Bir sene soma 1940 da kursa devam etmeden imtihana aldılar, bi rind oldum. 1944'e kadar futbol oynadım ve dolayısıyla yalnız hususi maçlarda hakemlik yaptım den sonra resmi maçlarda hakanı durmaya başladım. İ9 da en meşhur ha ler arasında Türki yenin en iyi hakemi üıı Vamm, Beden Terbiye ai Teşkilâtı taralından bana verildi. Ayni seno Futlıol Fe derasyoııu Merkez Hakem Komitesi, futbol ha kem talimatnamesini ta dil ederek, ayni günkü karar ve numara ile beni hem milli hakemliğe ve hem de Beynelmilel hakemliğe terfi ettirdi. Halbuk talimatnamenin bu maddesine göre, Milin hakem oımak için bir bölge hakeminin 4 sene beklemesi, Beynelmilel olmak için de ayrıca geııe 4 seııe beklemesi gerekiyordu. Hakemlik salıasuıda bana ilham veren olay 1948 senesıinde Londra Olüııpiyatları oldu. De ğişeıı kaideleri orada seyrederek Enternasyonal 9 maçta 9 ayrı hakemde gördüm. Bu ilhamla dönüşte, en son kaideleri Türkiyeye getirdim ve tercüme ederek neşrettim." Şimdiye kadar fut bol ile ilgili kaç tane kitabınız neşrolunmuştur? 1949'dan bu yana, ayni tarihte açtığım adı mı taşıyan matbaamda 13 senede Hakemliğe ait 13 kitap yazdım ve neşrettim. Ne zaman ve nasıl Beynelmilel FIFA hakemi oldunuz? 1960 senesinde Bo ma Olimpiyatlarına FI FA Enternasyonal Federasyonu tarafından davet edildim. Orada idare ettiğim müsabakaları müteakip, FIFA hakemi Unvanım ve şokartını diploma ile bir likte alcıim. Böylece Türkiye'de, FIFA'nm kuruluşundan bu yana ıilk beynelmilel hakem oldum. ve Bıırsada da Namzet Hakem Kursları açtım. Futbol Hakemliği ni ne zaman niçin bıraktınız? Olimpiyat dönuşu 1960 Eylülünde Merkez Hakem Komitesine seçi lip Asbaşkan olduğum için (Başkan, otomatikıııan Federasyon Reisi idıi) fiili hakemliğe bir müddet ara verdim. 14 Ocak 1962 tarihin de Mitat Paşa Stadında Enfactüs krizine yakalandıktan sonra da, ben hakemliği değil, hakemlik beni bıraktı?.. _ Şimdiye kadar kaç tane milli maç idare et tiniz ve hangi miihim maçlarda hakemlik yap tınız? Yunanistan - Mı sır, İtalya Mısrr, Ital ya -İspanya, Ispanya - İtalya, Danimarka -Po lonya, ve Brezilya -Hol landa. Elli ye yakın mil li maçta yan hakem dur dum. Yabanrı takımların Türkiyecle yaptıkla rı maçlardan yüze yakınını ve Avrupada ya bancı talanlar arasındaki maçlardan da ellive yakınını idare ettim. Ayrıca İtalya ve Bul garistandaki mahalli lig maçlarına sık sık aran dım ve giderek hakemlik yaptun. Macar ihtilâlinde ka çan Honved takımı, ilk olarak Romada olimpiyat stadında ve 100 bin seyirci önünde Roma takımı ile karşılaşmış ve 3-2 galip gelmişti. Maçın hasılatı Macar mültecilerine verilnrş ti. Bu maçı ben idare ettim ve para almadım- İane olarak mültecilere verilmesini istedim. Bu nun üzerine, bana hatıra olarak bir altın madalya verilmişti. (Not: Değerli hocanın Hakemlere, seyirci lere, Futbolculara, i darına avsiyelerini belirrecilere ve spor yazarla ten ikinci reportajı dana sonra bu sütunlarda Futbol Hakem 11 o çalığına nasıl ve ne zaman başladınız? Beynelmilel Futbol Federasyonu 1955 de Macolin'de açtığı öğ retmen kursuna iştirak ettim ve dünyada kurs açma belgesini kazandan. Bilhassa 1957'de Yugoslavyada Paliç de açılan Enternasyonal ha kem kursuna ve 1959 da Macoaııda açılan bulacaksınız.) Beynelmilel hakem ve hoca kurslarına katıldım. Şimdiye kadar kaç tane Hakem Kursu açtınız ve idare ettiniz? ve 1956 da lstanbulda iki kurs idare ettün de Istan bulda Futbol Hakem Okulu açtım. Ben bir taraftan hoca lık, bir taraftan teknik öğretmen olarak vazife gördüm de İstanbul, Ankara ve İzmüde Hakem tekamül kursla rını idare ettim. 3 vilâyetteki hakem tekamül kurslarında 1958ı 1959, 1960 ve 1961 de Teknik Baş öğretmen olarak hep l>en idare ettim. Bu arada İzmir, Konya Galatasaray Olimpiakos Sarı - Kırmızılıktın Golünü Metin Kaydetti İSTANBUL Yazık oldu Galatasaray, en aşağı iki, üç farkla mağlûp edebileceği Yunanistan İkincisi Oliırr piiyakos'la ancak 11 dakika kala atabildiği gollle 1-1 be rabere kaldı seyirci önünde ceıayan eden bu Balkan İkin çileri Kupası maçı doğrudan doğruya Galatasaray forvetlerde Olimpiyakos mü dafilerinin mücadelesi ha linde ecereyan etti. GalatasaraylIlar baştan sona kadar RUS GEMİLERİ r o t a d e ğ iş t ir d i (Birinci Sayfadan Kalan) rasında demeçte bulunarak, Küba durumunun son birkaç hafta zarfında vuku bulan olaylardan sonra sadece söz ve vaadlerle haüedilemiyecek bir şekil aldığını ve Rusya - nm Küba'ya silâh gönderme hareketinin Birleşik Amerikanın kudret ve azmini denemeye matuf, kasten girişilmiş bir macera olarak telâkki edileceğini söylemiştir. Daha sonra sorulara cevap veren Mac Millan, KOba hâdisesinin sonunda dünya barışını korumak bakımından şimdikinden daha güç bir durumda olmamalıydı demiş ve hiç bir tavizde bulunmadan bu tehlikenin bertaraf edilmesini temenni etmiştir. Ingiliz gemilerinin araştırılmasına müsaade edilmiyeceği hakkında bir açıklama yapması istenmesi üzerine, Mac Millan, Ingiliz armatörlerinin lerini söylemekle yetineceğini İngiliz gemileri ile Küba'ya silâh taşımamayı kabul etitkifade etmiştir, üst kademede bir toplantı yapılması ihtimali ile ilgili bir soruya cevaben de, Kruşçoftan bu konuda resmi bir teklif alınma dığını beyan etmiştir. KRUSÇOF, U THANTTN tek lifin i KABUL etti öte yandan Başbakan Kruş çof, U Thant m Küba meselesinde bir karara varmak için ilgili devletlerin masa başında toplanması teklifini kabul ettiğini, zira bunun ba rış menfaatlarına uygun olduğunu belirtmiştir. KÜBA SILAHLANM/YA DEVAM EDECEK Küba (Radyo) 25: Komünist Partisi Lideri Black Zoka bugün Berlin de tertip edilen bir mitingde yaptığı konuşmada Kübanın Sovyet silâhlarına sahip olduğunu ve silâhlanmış bif vaziyet» olduğunu daha da silâh temin ederek silâhlanmasını artıracağını söylemiştir. Black Zoka, konuşmasına devamla Amerikalıların 1961 deklne benzer yeni bir hücuma giriştikleri takdirde Küba yı o zamankinden 100 misli kuvvetli bulacaklarını ve daha büyük bir yenilgiye uğrayacaklarını iddia etmiştir. EMNİYET Kazmir Mağazası İngiliz erkek kazmirlerinin kışlık ve mevsimlikleri son posta ile gelmiştir. Kumaşların en iyisi, en sağlamı ve en güzeli bizdedir. ENVER U. İBRAHİM m»wmilimwii»iihhmilllhihiimihhihiihiimiihiimwl IHIIIWHMHIHimmUHIHIIIIIIIHIIIHmi SAYIN MAĞUSALILARA Genişleyen Ticaret Limanı ile, adanrn en büyük ilıracatınm yapddığı her geçen gün inkişafa mazhar olmakta devam eden Mağusada, istikbalinizi garanti edeceğiniz, çocuklarınıza, cemaatınıza ve mhayet tarilıi değeri oloan bu kasabada bir ev ye-jjj rine sahip olmanıza fırsat hazırlanmıştır. Dr. Dün-İ dar beyin ev yerleri sizlere takdimle satışa arzedil-j iniştir. ' <.:..X"X.X X " X X X ":«X "X "X "> W X» W» X W «>.X Kışlık Taksim Sineması Tel 5069 Ve Şahin -Taksim 2 Sinemalarınd ı (Eski Çiçek) jş Bu akşamdan itibaren yeni film Adamızda misafir bulunan değerli film yıldızı ORHAN GÜNŞÎRAY ın yarattığı 3ÇAPKIN G ELİN Hollerde: SAIME BEKBAY-HÜSEYİN BARADAN - ÖZTÜRK SERENGIL SUPHt KANER. I FİLME İLAVETEN TAKSİMDE RENKLt YENİ İNGİLİZCE Upstairs and Downstairs Craig ile Anne Heymood) ilâveten ŞAHIN-TAKSİM 2 de r e n k l i y e n i KAVBOY Yellow Stone Kelliy (Clint Walker ve Edward Byrnes esi ve Pazar her iki sinemada saat 2.30 da matine) üstün oynadıkları bu karşılaşmada Tarık'ın inaııılmıya cak beceriksizliği yüzünden kaçırdıkları üç muazzam gol fırsatı yüzünden sahadan galip çıkamadılar. Sarı -kırmızdılar düıı mü nakaşasız, rakiplerinden üs tündüler, ama bu onların rakiplerinden daha iyi oyna dıkları mânasına alınmamalıdır. Zira Galatasaray takımında aksayan oyuncu sayı sı iyi ve vazifesini yapanların sayısından çok daha faz la idi. Esasen diin takmıda Metin'den başka göze çarpan oyuncu da yoktu. Oyunun 5 inci dakikasında Galatasaray karşısında galip duruma geçen Olimpi yakos u futbol bilgisi iyi, mü cadele ve müdafaası mükemmel bir takım. TAKIMLAR VE GOLLER: Bulgar hakemi Dimov'un iyi b.'r şekilde idareettiği ma takımlar şu tertipte çıkmışlardı: Galatasaray: Turgay - Candcmir, B- Ahmet -Suat, Ergun, Kadri -İbrahim, Ta ıık, Metin, Mustafa, Uğur. Olimpiyakos: Çanaksis - Simantiris, Dilisis - Polikroııriu, Stefanakis, Barbalia- Papazoğlu, Psikos, lliadis, Grigoriadis, Posidon. Maçın hemen 5 inci daki kasında Olimpiyakos B. Ah met in hatasından istifade eden Grigoriadis'in ayağından bir gol kazançlı. 14 ün cü dakikada Metin in nefis bir topuk pasından doğan muazzam bir gol fırsatım kaçıran Tarık, 20 nci dakika da da ayni şekilde bir fırsa tı değerlendiremedi ve dev re Turgay ın eline top değ meden Olimp.vakos'un 1-0 lehine bitti. İkinci devrede 60 inci da kikada Mustafa ile Suat yer değiştirdiler. 75 inci dakika da Tank muazzam bir gol fırsatı daha kaçırdıktan son ra, 79 uncu dak'kada solaçıktan İbrahim'in çektiği kornerden gelen ve beklerden seken topu Metin gole çevirdi. Bu şekilde Galatasaray baskısı altında cereyan eden ve ikinci devrenin yan eden ve ikinci devresen de Turgay'm sadece bir topu komere çıkardığ ı bu maç 1-1 berabere sona erdi. Bunları Bilirmiydiniz? Hazırlayan: 1ZZ1 TÜRKEL 1. Penaltı atışında topa vurur vurmaz top patlarsa, atış tekrarlanır. Top kendi çevresi kadar yer kat ettikten soma patlarsa, patladığı yerden Hakem atışı yapılır. 2. Hakem, Lisansım ibraz etmeyen oyuncuyu sahaya kabul edemez. 3. Maçtan evvel, Hakeme küfreden oyuncuyu Hakim sahaya kabul edemez. 4. Bir oyuncu oyundan ihraç edilir, ve o oyuncu bir akın esnasında sahaya girer ve karşı taraf oyuncusuna, ceza sahası içinde tekme atar, veya topa vurmasına mani olursa, penaltı cezasına hükmedilir. 5- Muvakkaten sahadan Hakem tarafından çıkarılan oyuncular, top oyunda olmadığı anı Taç çizgisi üzerinden, Hakemin müsaadesi alndıktan sonra girebilirler. 6. Sakatlanan oyuncular, sahadan Hakemin müsaadesi ile çıkıp, tekrar sahaya, Hakemin müsaadesi ile, top oyunda olsun, olmasın girebilirler. 7. Bir maça 9 oyuncudan az oyuncu ile başlanamaz ve 7 oyuncudan az oyuncu ile devam edilemez. 8. Ilendbol, topun ele deyil, elin topa kasden vurması ile olur. 9. Bir oyuncu topu kendi kalesine bir serbest vuruş da, bir defada gol atarsa, aleyhine korner verilir. 10. Bir kale vuruşunda top kimseye deymeden rakib kaleye gol olursa o kaleden kale vuruşu yapılır. 11. Taç atışından doğrudan doğruya gol olmaz. 12. Taç atışından, Hakem atışından korner vuruşundan ofsayd olmaz. 13. Bir oyuncuya bir defadan fazla ihtar verilmez. İhtar alan oyuncu ikinci defa oyundan ihraç edilir. 14. Top bir kaleye gol olurken, bir seyirci, veya bir cisme çarpar ve gol olmazsa, oradan Hakem atışı ile oyuna başlanır. İ5. Hakem atışında, Hakemin yanma oyuncu gelmesini beklemesi mecburiyeti yoktur. ONBİR YILLIK BİR OMUR (Sayfa 7 den kalan) Bozkurt 11 yıllık yayın hayatında hiç bir menfaat gütmeden ve hiç kimseyi hedef tutmadan bu toplumun savunuculuğunu yapmaya çalışmış ve bunda da muvaffak olduğunu söyleyebilmiştir.bütün amacı mensup olduğu Türk Toplumuna sözcülük ederek sesini duyurabilmek ve davasını savunmaktır. Okuyucuların ona gösterdiği ve hiç bir gazeteye nasip olmayan ilgi bu görevinde başan gösterdiğinin bir delilidir- Bozkurt 12- yılına girerken "insan gibi yaşama davamızın hakiki bir savuncusu olarak çizdiği yoldan bir santim bil e aynlmayaı t. ş g k f e» YENİ PLÂKLAR GELDİ 45 Devirli bir çok tanınmış Ses San'atkârlanmn en son şarkılarım ihtiva eden Türkçe Plâklar son posta ile gelmiştir. HÜRRİYET T1CARETEV1 SALİH ZARİF CİM LEYMOSUN Denizcilik Bankası T.A.O., Kıbrıs Acenteliğinden; "ANKARA vapuru 27 Ekim, 1962 tarihinde Cumartesi günü saat de Lâmakaya gelip ayni gün saat de Hayfa, Napoli, Cenova, Marsilya ve Barselonaya hareket edecektir. müteveccihen Genel Acente LEFKOŞA TÜRK BANKASI LTD.. Lefkoşa - Kıbrıs Tel: Lefkoşa: Mağusa: 2389 Lâmaka:2435 Limasol: 3834 Baf: 2382 j _ m m m m --- Dün akşam Orta Köy de Sosyal ve Moral Kalkınma Ekibi tarafından Atanın alt filmi seyreden halktan bir görünüş. (Foto. Bozkurt - BILBAY) hayatına Sosyal ve Moral kalkınma ekibi Ortaköyü ziyaret etti Bu, ekibin 89. köy ziyaretidir T. C. MECLİSİ BAŞKANI RAUF DENKTAŞ BİR KONUŞMA YAPTI Türk Cemaat Meclisi Sosyal işler Dairesinin tertiplediği sosyal ve moral kalkınma gezileri devam etmektedir. Akşam, 89 uncu köy olarak Ortaköy ziyaret edilmiştir. Ortaköy okulu Başöğretmeni M. Münürün açış konuşması ile başlayan bu gecede T. Yurdakul, Sami Selçuk, Kadriye Hulûsi birer konuşma yapmışlar, Türk top lumunun sosyal ve moral konularına temas etmişlerdir. T-C. Meclisi Başkanı Rauf Denktaş yaptığı konuşmada iyi insan olmanın mümeyyiz vasıflarını anlatmış, sözü Türk toplumunun millî mücadelesine getirerek demiştir ki: Türk cemaatı uğraşmıştır evkafına evkafım, maarifine maarifim diyebilsın diye. Türk cemaatı uğraşmıştır, Türk Bayrağını evine çekebilsin diye... Türk cemaatı uğraşmış, mücadele etmiştir, kendisine Türküm diyebilsin diye. R. Denktaş sözlerine ayni heyecanla devam ederek: Bd yıl evvel Sayın Gürsel bize, azınlık olabilirsiniz, bu asla bir şey ifade, etmez. Siz ayni iman, ayni dâva etrafında bir ve beraber oldukça. Anavatan bütün.dâvalarınızda yanınınzda, yardımcınız olacaktır, demiştir. Büyük sevgi gösterilerine vesile olan bu sözlerden sonra Rauf Denktaş, istikbale üzünüt ile baka cak asla bir sebep yoktur. Anavatanımızın, bayrağımızın Bai ta Et Kebabından Zehirlenenlerin Sayısı l l e Yükseldi BAF (Hususî) 25: Dün gece geç vakit 3 kişinin daha hastahaneye getirilmesi.ile, et kebabından zehirlenenlerin sayısı onbire yükselmiştir. Hatırlanacağı gibi adı geçen et kebabından zehirlenip 7 kişi ile birlikte hastahaneye kaldırılan 15 yaşındaki öğrenci Vedat Zekeriya ölmüştü. 45 yaşında Ramadan Mehmet, 22 yaşında Cemal Hamza ve 18 yaşında Kemal Derviş isimli son 3 hastanın durumunun ağır olduğu bildirilmektedir. VASFI DERVİŞ CEMAL ZEKERİYA TURGUT SEYİT ALI ZEHRA ZEKERİYA VEDAT ZEKERİYA KEMAL DERVİŞ kine Bu gölgesinde, ilerlemek ve yük. selmek azmindeyiz. Bu dâvâyı güdeceğiz vfc yarınki nesillere devredececeğiz. Bu dâvâ şahıs davası değildir. Bu dâvâ, Kıbrıs prob lemi içinde Türklüğün dâvasıdır. Kıbrısta Türklük ve Türkün dâvası ebediyyen varolacaktır- Yedisinden yetmişine kadar Orta köy halkının işti, rak ettiği bu gece cidden pek faydalı, pek başanlı olmuştur. Konuşmaları müteakib halka, Atanın hayatına ait güzel bir film gösterilmiştir. Halk geç vakit dağılırken hepsinin gözlerinde bu başarıh gecenin neşesi ve ^ururu okunuyordu. HÜSNÜ SEYİT ALI CEMAL HAMZA KIVANÇ AZER ve AZER NECDET Himmet Doğum Kliniğinde bir erkek çocuklarının dtlnyaya geldiğini dost ve akrabalarına müjdelerler Lefkoşa Makine Uzmanlarının İlk Seçtiği! Karada, denizde ve havada, CHAMPION sparkları, ma- uzmanlarınm daima ilk seçtiği sparkler olmuştur, uzmanlar, geçmiş tecrübeleriyle, bütün makinelerin CHAMPION sparkları ile en iyi şekilde çalıştıklarını bilmektedirler. Uzmanların tecrübelerinden siz de istifade ediniz. Otomobiliniz için spark satın alırken, bütün dünyanın tercih ettiği yeni gümüş renkli kaplamalı, 5 köşeli sparklar üzerinde ısrar ediniz. WORLÛS f a v o r i te SPARK PLUG \ LvGRT A

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Cumhuriyetin kuruluşu Anadolu insanının iman, namus, bağımsızlık, özgürlük, vatan ve millete sevgi ile bağlılığının inancı ve iradesi ile kendisine önderlik yapan Mustafa

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu -KAPANIŞ KONUŞMASI- M. Recai KUTAN 7 Kasım 2014 I. DÜNYA SAVAŞININ 100. YILDÖNÜMÜ ULUSLARARASI

Detaylı

KIBRIS GEÇİCİ TÜRK YÖNETİMİ MECLİSİ. 12'nci Birleşinr 18 ARALIK 1970 CUMA

KIBRIS GEÇİCİ TÜRK YÖNETİMİ MECLİSİ. 12'nci Birleşinr 18 ARALIK 1970 CUMA / DONEM: II t KIBRIS GEÇİCİ TÜRK YÖNETİMİ MECLİSİ Z A B I T L A R I 12'nci Birleşinr 18 ARALIK 1970 CUMA - 2 - GÜNDEM; BOLUM: A 1. 1970 Disiplin Adliye Kurulları (Geçici Hükümler) Kural Tasarısı. 2. Sosyal

Detaylı

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir?

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Hayatımızın en değerli varlığıdır anneler. O halde onlara verdiğimiz hediyelerinde manevi bir değeri olmalıdır. Anneler için hediyenin maddi değeri değil

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 29 EKİM TÖRENLERİ Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 1923 Cumhuriyet ilân edildi. Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk

Detaylı

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI Hazırlayan İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 1 Saçları hangisi tarar? o A) Bıçak o B) Tarak o C) Eldiven o D) Makas 2 Hangisi okul eşyası değil?

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

GÖKYÜZÜNDE KISA FİLM SENARYOSU

GÖKYÜZÜNDE KISA FİLM SENARYOSU GÖKYÜZÜNDE KISA FİLM SENARYOSU 1. DIŞ. CADDE - GECE 1 FADE IN: Saat 22:30. 30 yaşında bir gazeteci olan Eren caddede araba sürmektedir. Bir süre sonra kırmızı ışıkta durur. Yan koltukta bulunan fotoğraf

Detaylı

Osmaniye Belediyesi Osmaniye Kent Konseyi Eğitim, Kültür ve Sağlık Meclisi Sayfa 44

Osmaniye Belediyesi Osmaniye Kent Konseyi Eğitim, Kültür ve Sağlık Meclisi Sayfa 44 9- ATATÜRK OSMANİYE DE İKEN ÇEKİLEN RESİMLERİ BULMA YARIŞMASI PROJESİ Osmaniye Belediyesi Osmaniye Kent Konseyi Eğitim, Kültür ve Sağlık Meclisi Sayfa 44 ATATÜRK ÜN OSMANİYE DE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARINI BULMA

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A N K A R A 2 0 0 7 1 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR

STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR Bodrum a 3 günlük şirket etkinliğine gelen çalışanlar deniz dibi temizliği gerçekleştirdi. Otomotiv sanayinin köklü firmalarından Farplas, çalışanları için

Detaylı

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr Aylık Süreli Elektronik Yayın ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı Bakan İslam, 2015 yılı sonuna kadar, yurt ve yuvalarda şu anda kalmakta olan bin civarında çocuğumuzun da çocuk evlerine geçişini

Detaylı

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ 1215 yılında Magna Carta ile Kral,halkın onayını almadan vergi toplamayacağını, hiç kimseyi kanunsuz olarak hapse veya sürgüne mahkum etmeyeceğini bildirdi. 17.yüzyıla

Detaylı

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 18 Haziran 1949 Kanun Tarih

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı Atatürk ün Kişisel Özellikleri Atatürk cesur ve iyi bir liderdir Atatürk iyi bir lider olmak için gerekli bütün özelliklere sahiptir. Dürüstlüğü ve davranışları ile her zaman örnek olmuştur. Gerek devlet

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Harf üzerine ÎÇDEM. Numara

Harf üzerine ÎÇDEM. Numara Harf üzerine ÎÇDEM A Numara Adliyenin manevi şahsiyetini tahkir... 613 G Ağır Tehdit 750 Aleniyet deyim - kavram ve unsuru... 615 Anarşistlik - kavram ve suçu 516 Anayasa Nizamı 558 aa Anayasa Nizamını

Detaylı

MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 24 ÜNCÜ VERGİ HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI (Resimler için lütfen ilgili etkinliğe tıklayınız.)

MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 24 ÜNCÜ VERGİ HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI (Resimler için lütfen ilgili etkinliğe tıklayınız.) MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 24 ÜNCÜ VERGİ HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI (Resimler için lütfen ilgili etkinliğe tıklayınız.) 25 ŞUBAT 2013 Pazartesi 09.00 Atatürk Anıtına Çelenk konulması 09.30 Valilik Makamını

Detaylı

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI HÜRRİYET İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 1 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI Sayın Müdürüm, Saygı Değer Öğretmenlerim,Kıymetli

Detaylı

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş?

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Benim adım Deniz. 7 yaşındayım. Bu hafta sonu annem ve babamla birlikte kampa gittik. Kampa

Detaylı

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu

Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu Orta Doğu gezisinin son durağı Suudi Arabistan'da bulunan ABD Başkanı George W. Bush, Suudi Kralı Abdullah'la, yüksek petrol fiyatlarının ABD'yi nasıl etkilediği

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim Gerekçesi ile birlikte ekte

Detaylı

Fikret BABAYEV * * Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı

Fikret BABAYEV * * Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı Fikret BABAYEV * Sayın Başkan, değerli katılımcılar! Öncelikle belirtmek isterim ki, bugün bu faaliyete iştirak etmek ve sizlerle bir arada bulunmak benim için büyük bir mutluluktur. Bu toplantıya ve şahsıma

Detaylı

Güzel Bir Bahar ve İstanbul

Güzel Bir Bahar ve İstanbul Güzel Bir Bahar ve İstanbul Bundan iki yıl önce 2013 Mayıs ayında yolculuğum böyle başladı. Dostlarım, sınıf arkadaşlarım ve birkaç öğretmenim ile bildiğimiz İstanbul, bizim İstanbul a doğru yol aldık.

Detaylı

(LÜTFEN FORMU EKSİKSİZ DOLDURUNUZ)

(LÜTFEN FORMU EKSİKSİZ DOLDURUNUZ) Türkiye- KİK 2. İş ve Yatırım Forumu, TOBB, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), FGCCC, Bahreyn Ticaret ve Sanayi Odası (BCCI) ve KİK işbirliğinde, Bahreyn Başbakanı Şeyh Khalifa bin Salman Al Khalifa

Detaylı

Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek

Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek 2 ve 4ncü Maddelerinin Değiştirilmesine, Değişik 60 nci ve Bu Kanuna Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde İlâvesine Dair nın C. Senatosunca

Detaylı

''Hepimiz Atatürk'üz''

''Hepimiz Atatürk'üz'' ''Hepimiz Atatürk'üz'' Mustafa Kemal Atatürk tüm yurtta anıldığı gibi Beşiktaş'ta da törenlerle anıldı. Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal Atatürk'ün 74. ölüm yıldönümünü anma gününde özel bir mesaj

Detaylı

Örn: İddiamı ispat için, bu odanın duvarlarına gül. yazdırdım. Yüklem

Örn: İddiamı ispat için, bu odanın duvarlarına gül. yazdırdım. Yüklem TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRKİYE TÜRKÇESİ - IV DERS NOTLARI 2. Sınıf - 2. Dönem İsa SARI www.isa-sari.com KISALTMA GRUPLARI Türkçede kısaltma grupları, çeşitli kelime gruplarının (sıfat-fiil grubu,

Detaylı

Dışişleri Komisyonu raporu

Dışişleri Komisyonu raporu S.Sayısı: 161 Yabancı memleketlerle geçici mahiyette ticaret anlaşmaları ve Modüs vivendiler akdine ve bunların şümulüne giren maddelerin gümrük resimlerinde değişiklikler yapılmasına ve anlaşmaya yanaşmıyan

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5)

İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5) Eylem 1.2 Gençlik Girişimleri Projesi İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5) DALGALAN SEN DE ŞAFAKLAR GİBİ EY ŞANLI HİLÂL OLSUN ARTIK DÖKÜLEN KANLARIMIN HEPSİ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI T105004 ADI SOYADI NOSU UYRUĞU SINAV TARİHİ ÖĞRENCİNİN BÖLÜM Okuma Dinleme Yazma Karşılıklı Konuşma Sözlü Anlatım TOPLAM

Detaylı

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ 5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ HAZIRLIK SINIFI EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMA BAŞLADIM BİR DÜNYA BIRAKIN SONBAHARIN SESLERİ SEVİMLİDİR HAYVANLAR HOŞ GELİŞLER OLA Her gün erken kalkarım Önce yüzümü

Detaylı

İLK KIBRIS TÜRK PUL SERİSİ

İLK KIBRIS TÜRK PUL SERİSİ Kıbrıs Türk Filateli Derneği tarafından kurulan komisyon başarılı bir çalışma ile Kıbrıs Türk Posta Tarihi konusunda iki ciltlik son derece kapsamlı bir eser ortaya çıkardılar. Bu anlamlı çalışmayı Kıbrıs

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

Vatan istilacılarına isyan edenlerin kırık utangaç hali, benim için, ibadetle olanların sert ve dik tavırlarından iyidir.

Vatan istilacılarına isyan edenlerin kırık utangaç hali, benim için, ibadetle olanların sert ve dik tavırlarından iyidir. Şeyh Şamil (k.s) in Sözleri Kahrolsun Sefil Esaret! Yaşasın Şanlı Ve Güzel Ölüm! Vatan istilacılarına isyan edenlerin kırık utangaç hali, benim için, ibadetle olanların sert ve dik tavırlarından iyidir.

Detaylı

Türkiye'de ilan edilen olağanüstü hal uygulaması dünya basınında geniş yer buldu / 11:14

Türkiye'de ilan edilen olağanüstü hal uygulaması dünya basınında geniş yer buldu / 11:14 Dünya Basınında OHAL Türkiye'de ilan edilen olağanüstü hal uygulaması dünya basınında geniş yer buldu. 21.07.2016 / 11:14 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 3 ay süreli OHAL kararı dünya

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Kuzey Irak'a harekat

Kuzey Irak'a harekat Kuzey Irak'a harekat Asker terörü engellemek için yeniden Irak'a girdi. Irak'ın kuzeyinde istihbarat uçuçu yapan insansız uçaklar bugün hareketli PKK gruplarını tespit etti. Türk Silahlı Kuvvetleri Zap

Detaylı

Hürkuş a Türk Savunmayii nin İlkleri

Hürkuş a Türk Savunmayii nin İlkleri Avrupa nın gıpta ettiği Nu. D.38 den TSK nın gururu Hürkuş a Türk Savunmayii nin İlkleri Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın Hürkuş'un açılış töreninde Havacılık ve savunma sanayiine isimlerini silinmeyecek

Detaylı

Trafik Kazaları ve Emniyet Kemeri

Trafik Kazaları ve Emniyet Kemeri Trafik Kazaları ve Emniyet Kemeri Doç.Dr. IŞILDAR, Süleyman Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanı Karayolu trafik kazalarının azaltılması etkin tedbirlerin alınmasıyla mümkündür. Etkin tedbirler

Detaylı

Av. Soner ALPER. sayılacak nitelikteki Sadık Paşa Gazinosu nda garsondur. Gazinonun tiyatro sahnesi, balkonu, locaları

Av. Soner ALPER. sayılacak nitelikteki Sadık Paşa Gazinosu nda garsondur. Gazinonun tiyatro sahnesi, balkonu, locaları Av. Soner ALPER 1 938 Mayısında Atatürk ün Tarsus a yaptığı son ziyarette henüz 12 yaşında bir çocuktur ve babasının çalıştığı gazinoda babasıyla birliktedir. Babası Halil Bal, o yılların adeta bir kültür

Detaylı

21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi

21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi 21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi Doğu Akdeniz de Son Gelişmeler ve Kıbrıs, İKÇÜ de Ele Alındı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çelebi Avrupa Birliği Merkezi nin

Detaylı

.~ ". EXPO . \J. f ~ ~ ~ c... ~ ı5-2 ı Mayıs 2015 tarihleri arasında kutlanacak olan programı ekte sunulmuştur. .:~. :... T.C.

.~ . EXPO . \J. f ~ ~ ~ c... ~ ı5-2 ı Mayıs 2015 tarihleri arasında kutlanacak olan programı ekte sunulmuştur. .:~. :... T.C. r: ~ c... ~ f ~ ~ \i it " TC Vii '1. GENeLıI( VE ~POR };tl ~AKA"LlG'LP '-?~ T.C. MANAVGAT KAYMAKAMLIGI Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlüğü :....:~.. \J..~ ". EXPO Sayı: 190613431 146 Konu: Gençlik

Detaylı

SES (HARF) BİLGİSİ. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir.

SES (HARF) BİLGİSİ. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir. İSMET ÖZCAN SES (HARF) BİLGİSİ Dili oluşturan sesleri göstermeye yarayan işaretlere (sembollere) harf denir. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir. a, b, c, ç, d, e,

Detaylı

13 Nisan 2012, Majesty Mirage Park Resort Hotel, Antalya

13 Nisan 2012, Majesty Mirage Park Resort Hotel, Antalya Dr. Mehmet ÖZDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyoloji bölümünü 1973 yılında bitirdi. Aynı üniversitede Siyaset, Kültür ve Edebiyat Sosyolojisi dallarında yüksek lisans

Detaylı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti:

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti: Türk Ocakları Genel Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Efendi BARUTCU, Türk Ocakları nın 100 üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Sönmeyen Ocak Türk Ocakları ve Türkiye nin Geleceği konulu

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU MAYIS AYI 1. HAFTASINDA NELER YAPTIK?

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU MAYIS AYI 1. HAFTASINDA NELER YAPTIK? DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU MAYIS AYI 1. HAFTASINDA NELER SERBEST ZAMAN YAPTIK? Çocuklara sporun önemi anlatıldı ve her sabah spor yaptırıldı. Çocuklar ilgi köşelerinde öğretmen rehberliğinde serbest oyun

Detaylı

ANLATIM BOZUKLUKLARI

ANLATIM BOZUKLUKLARI ANLATIM BOZUKLUKLARI 1. Dün beklenmedik bir sürprizle karşılaştık. Gereksiz Sözcük Kullanımı 2. Yoğun sis sayesinde kaza yapmışlar. Sözcüğü Yanlış Anlamda Kullanma 3. Trafik kazasında yaralananlara başınız

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda.

Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda. TÜRKÇE 12-13: OKUMA - ANLAMA - YAZMA OKUMA - ANLAMA 1: Rezervasyon Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda. Duşlu olması şart. Otel görevlisi: Tek kişilik odamız kalmadı

Detaylı

Trinidad ve Tobago 1990: Latin Amerika'nın ilk ve tek İslam devrimi

Trinidad ve Tobago 1990: Latin Amerika'nın ilk ve tek İslam devrimi Trinidad ve Tobago 1990: Latin Amerika'nın ilk ve tek İslam devrimi 1990 yılında Latin Amerika'nın ada ülkesinde bir grup Müslüman ülkedeki yönetimi ele geçirmek için silahlı darbe girişiminde bulunmuştu.

Detaylı

ÇARŞI ESNAFININ BODRUM YOLCU LİMANINA TEŞEKKÜR ZİYARETİ

ÇARŞI ESNAFININ BODRUM YOLCU LİMANINA TEŞEKKÜR ZİYARETİ ÇARŞI ESNAFININ BODRUM YOLCU LİMANINA TEŞEKKÜR ZİYARETİ Bodrum Çarşı Esnaf temsilcileri, turizmine katkıları nedeniyle Global Port Bodrum yetkililerini ziyaret ederek teşekkür ettiler. Esnaf temsilcileri,

Detaylı

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e?

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e? Seçelim ve yerleştireli. erelisi iz? e i adı e u oldu erha a Türk ü sizi adı ız erelisi iz? Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu.... e? Sophie : Be i adı Sophie. Kutlu : Memnun oldum. Sophie : Be de..

Detaylı

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ün 1928 yılında Ankara

Detaylı

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME 34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME Aynı konudaki 96 sayılı sözleşmenin onaylanması sonucu yürürlükten kalkmıştır ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1933 Kanun Tarih ve

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI Türkiye İstatistik Kurumu ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre, ülkemizde yaklaşık 8,4 milyon

Detaylı

Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır.

Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır. TÜRKİYE'DEKİ GÖÇLER VE GÖÇMENLER Göç güçtür.hem güç ve zor bir iştir hem de güç katan bir iştir. Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri

Detaylı

Sınıf [ B-PİSA ] 1. Dönem - 1. Uygulama

Sınıf [ B-PİSA ] 1. Dönem - 1. Uygulama 4. Sınıf [ B-PİSA ] 1 2017-2018 1. Dönem - 1. Uygulama P erformans İ zleme S üreç A nalizi 4. SINIF MATEMATİK OKURYAZARLIĞI Soru 1.1 Aşağıdaki tabloda 8 kişilik bir limonlu pasta tarifi verilmiştir. MALZEME

Detaylı

Minti Monti. Tilki Tilki Baksana. Bana bak! Hayır, bana bak! Yavru Tilki Neyin Peşindesin? Okula Hazırlık İçin 5 Öneri TİLKİ OKULU

Minti Monti. Tilki Tilki Baksana. Bana bak! Hayır, bana bak! Yavru Tilki Neyin Peşindesin? Okula Hazırlık İçin 5 Öneri TİLKİ OKULU Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Sonbahar 2012 Sayı:7 ISNN: 2146-281X Tilki Tilki Baksana Bana bak! Hayır, bana bak! Yavru Tilki Neyin Peşindesin? Okula Hazırlık İçin 5 Öneri

Detaylı

20 Derste Eski Türkçe

20 Derste Eski Türkçe !! 20 Derste Eski Türkçe Ders Notları!!!!!! Cüneyt Ölçer! !!! ÖNSÖZ Türk Nümismatik Derneği olarak Osmanlı ve İslam paraları koleksiyoncularına faydalı olmak arzu ve isteği île bu özel sayımızı çıkartmış

Detaylı

KIBRIS TÜRK YÖNET+HÎ MECIÎSİ. Vuncü Birleşin 31 EKİİI 1972 SALI

KIBRIS TÜRK YÖNET+HÎ MECIÎSİ. Vuncü Birleşin 31 EKİİI 1972 SALI DÖNEM; II YIL: 3 KIBRIS TÜRK YÖNET+HÎ MECIÎSİ Z A B I T L A P. I Vuncü Birleşin 31 EKİİI 1972 SALI - 2 - GÜÎp)EM: BÖIJ^Î: A 1. 1970 ICira Kontrol (Geçici Hü-ümler) Kural Tasarısı 2. 1971 Kıbrıs Türk Yönetimi

Detaylı

Yeni Yerler keşfetmek lazım

Yeni Yerler keşfetmek lazım Yeni Yerler keşfetmek lazım Dans, Eğlence Diyorsanız! Rio Sizi Bekliyor Rio Hakkında Rio de Janeiro, Brezilya'nın 26 eyaletinden birisinin başkenti ve Brezilya'nın en büyük ikinci kentidir. Ekvatoral iklimin

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

MACARİSTAN ÜLKE PROFİLİ

MACARİSTAN ÜLKE PROFİLİ MACARİSTAN ÜLKE PROFİLİ Mayıs 2013 Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü AB ve Uluslararası Organizasyonlar Masası 1. GENEL BİLGİLER Resmi adı : Macaristan Cumhuriyeti Başkenti

Detaylı

TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları...

TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları... TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları... Hatta Tarsuslular. Dünyanın öbür ucundan gelen Japonlar,Koreliler,Almanlar

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 30.09.2015

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 30.09.2015 İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 30.09.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Her gün gelen şehit haberlerine YETER İki yıldır bitmeyen seçim maratonuna YETER Siyasetçilerin

Detaylı

Dört öğrenci sabahleyin uyanamamışlar ve matematik finalini kaçırmışlar, ertesi gün hocalarına gitmişler, zar zor ikna etmişler. Arabaya bindik yolda

Dört öğrenci sabahleyin uyanamamışlar ve matematik finalini kaçırmışlar, ertesi gün hocalarına gitmişler, zar zor ikna etmişler. Arabaya bindik yolda Bir gün sormuşlar Ermişlerden birine: Sevginin sadece sözünü edenlerle, onu yaşayanlar arasında ne fark vardır? Bakın göstereyim demiş Ermiş. Önce sevgiyi dilden gönle indirememiş olanları çağırarak onlara

Detaylı

İtalya nın Üç Büyüğü: Roma, Floransa, Venedik.

İtalya nın Üç Büyüğü: Roma, Floransa, Venedik. Şebnem GÜZELOĞLU 21302293 TURK 102-25 İtalya nın Üç Büyüğü: Roma, Floransa, Venedik. Dünya üzerindeki insanların hepsine Yapmayı en çok istediğin şey nedir? diye sorsak, muhtemelen çoğundan alacağımız

Detaylı

edersin sen! diye ciyaklamış cadı. Bunun hesabını vereceksin! Kadının kocası kendisini affetmesi için yarvarmış cadıya. Karısının bahçedeki marulları

edersin sen! diye ciyaklamış cadı. Bunun hesabını vereceksin! Kadının kocası kendisini affetmesi için yarvarmış cadıya. Karısının bahçedeki marulları RAPUNZEL Bir zamanlar bir kadınla kocasının çocukları yokmuş ve çocuk sahibi olmayı çok istiyorlarmış. Gel zaman git zaman kadın sonunda bir bebek beklediğini fark etmiş. Bir gün pncereden komşu evin bahçesindeki

Detaylı

MİLLİ GURURU. Türkiye nin. YILMAZ: 2023 TE HEDEFİMİZ 25 MİlYAr DOlAr İHrAcAT YAPMAK

MİLLİ GURURU. Türkiye nin. YILMAZ: 2023 TE HEDEFİMİZ 25 MİlYAr DOlAr İHrAcAT YAPMAK Türkiye nin MİLLİ YILMAZ: 2023 TE HEDEFİMİZ 25 MİlYAr DOlAr İHrAcAT YAPMAK 2015 yılında 5 milyar ciroya ulaşan savunma sanayisi sektörü, 1.7 milyar lık ihracata imza atıyor. Türk savunma sanayisinin her

Detaylı

İstanbul 13. Müebbet çıktı

İstanbul 13. Müebbet çıktı 19 MART 2013 www.reisgida.com.tr Müebbet çıktı ERGENEKON davasında Savcı Pekgüzel, mütalaasını mahkemeye sundu. İlker Başbuğ dahil 64 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi. İstanbul 13. Ağır Ceza

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktin soğuk geciktim kış geciktiniz kış mevsiminde uç, sınır, son, limit bulunuyor/bulunur

Detaylı

ÇOK AMAÇLI SALONUMUZA KAVUŞTUK OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ. Hazırlayan: MÜCAHİT KARAKUŞ Sayfa: 1

ÇOK AMAÇLI SALONUMUZA KAVUŞTUK OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ. Hazırlayan: MÜCAHİT KARAKUŞ Sayfa: 1 Y A K A M O Z G A Z E T E S İ HAZİRAN 2013 EĞERCİ İLKOKULU / ORTAOKULU YIL: 2 SAYI: 4 OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ Saygıdeğer öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler

Detaylı

1. ABD Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü ordusu

1. ABD Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü ordusu 2016 yılında 126 ülkenin ordusu değerlendirilmiş ve dünyanın en güçlü orduları sıralaması yapılmıştır. Ülkenin sahip olduğu silahlı gücün yanında nüfusu, savaşabilecek ve askerlik çağına gelen insan sayısı,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 16 Mayıs Amiral Souchon Padişah V. Mehmed Reşad ın huzurunda. Amiral şerefine Bomonti Bira Fabrikasında düzenlenen ziyafet.

İÇİNDEKİLER. 16 Mayıs Amiral Souchon Padişah V. Mehmed Reşad ın huzurunda. Amiral şerefine Bomonti Bira Fabrikasında düzenlenen ziyafet. İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 7 ÖNSÖZ...11 KISALTMALAR....13 GİRİŞ... 15 18. yüzyıldan itibaren Osmanlı-Alman ilişkilerinin tarihçesine genel bir bakış. Osmanlı Devleti nin emperyalist Avrupalı güçler karşısındaki

Detaylı

GİRİŞ... 1 ATLETİZM OYUNLARI... 9 DÜZ KOŞU OYUNLARI...

GİRİŞ... 1 ATLETİZM OYUNLARI... 9 DÜZ KOŞU OYUNLARI... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 ATLETİZM OYUNLARI... 9 DÜZ KOŞU OYUNLARI... 11 Bayrak Yarışı I... 12 Bayrak Yarışı II... 14 Bayrak Yarışı III... 16 Mekik Koşusu... 18 Numaralı Koşu Oyunu... 20 Alçak Çıkıştan Koşu...

Detaylı

AHIRIN İÇİNDEKİ SARAY 300 Ispartalı filmini hatırladınız mı?

AHIRIN İÇİNDEKİ SARAY 300 Ispartalı filmini hatırladınız mı? AHIRIN İÇİNDEKİ SARAY 300 Ispartalı filmini hatırladınız mı? Ve orada kötü kalpli olarak gösterilen Pers İmparatoru Darius u Diğer ismiyle Dara yı Tarih 300 lü yılları gösteriyor. Ama İsa henüz doğmamış.

Detaylı

http://www.cankiri.gov.tr

http://www.cankiri.gov.tr http://www.cankiri.gov.tr Sayın Valimiz Vahdettin Özcan, Ilgaz Kadınçayırı Yıldıztepe Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi nde yer alan, inşaatı %95 oranında tamamlanan Resmi Kurum Binasında 5 Şubat

Detaylı

Bir akşam vakti, kasabanın birine bir atlı geldi. Kimdir bu yabancı diye merak eden kasabalılar, çoluk çocuk, alana koştular. Adam, yanında atı,

Bir akşam vakti, kasabanın birine bir atlı geldi. Kimdir bu yabancı diye merak eden kasabalılar, çoluk çocuk, alana koştular. Adam, yanında atı, Bir akşam vakti, kasabanın birine bir atlı geldi. Kimdir bu yabancı diye merak eden kasabalılar, çoluk çocuk, alana koştular. Adam, yanında atı, elinde boş bir çuval, alanın ortasında öylece dikiliyordu.

Detaylı

ĠSVĠÇRE DE DĠL EĞĠTĠMĠ

ĠSVĠÇRE DE DĠL EĞĠTĠMĠ ĠSVĠÇRE DE DĠL EĞĠTĠMĠ ALMANCA VE FRANSIZCA DĠL KURSLARI Avrupa'nın bir çok farklı dil konuşulan ülkesi Ġsviçre'de Almanca veya Fransızca dillerinden bir tanesini öğrenmeniz mümkündür. Kış sporlarının

Detaylı

Ön yargılar, eski yanlış bilgiler yıkılıyor. Yeni bir anlayış geliyor. Kendinizi ifade edebileceğiniz yeni yaratıcı alanlar geliyor.

Ön yargılar, eski yanlış bilgiler yıkılıyor. Yeni bir anlayış geliyor. Kendinizi ifade edebileceğiniz yeni yaratıcı alanlar geliyor. 2015'e çok az kaldı. Peki 2015'te başımıza neler gelecek? Astrolog Neşe Erden'in yeni kitabından sizin için kısa kısa her burç için 2015 yılının özetini çıkardık. Koç Burcu Ön yargılar, eski yanlış bilgiler

Detaylı