Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir."

Transkript

1 Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

2 Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına uygunluğu DAS belgelendirme kuruluşu tarafından onaylanmıştır.

3 İ Ç İ N D E K İ L E R I. BÖLÜM Sayfa No Vizyonumuz Misyonumuz... 1 İlkelerimiz Değerlerimiz 2 Kalite Politikamız... 3 Türk Milli Eğitiminin Amaçları... 4 Anasınıfımız... 5 Özel Tan İlkokulu... 6 Özel Tan Ortaokulu Özel Tan İlköğretim Okulu Der Dağılımı 10 Özel Tan İlköğretim Okulu Sosyal Etkinlik Kulüpleri Anadolu Fen Lisesi Bölümler ve Zümreler Yabancı Dil Bölümü Spor Bölümü, Görsel Sanatlar Zümresi Müzik Bölümü 24 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 25 Matematik Zümresi ve Fen Bilimleri Bölümü 26 Sosyal Bilimler Bölümü.. 27 Ortaokul Zümreleri, Türkçe Zümresi.. 28 Matematik Zümresi.. 29 Fen ve Teknoloji Zümresi, Sosyal Bilgiler Zümresi. 30 İngilizce Zümresi. 31 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi Zaman Çizelgesi. 35 ÖDM, Bilişim Teknolojileri. 36 Anadolu ve Fen Lisesi Sosyal Etkinlik Kulüpleri 37 Özel Tan İlköğretim Okulu Kulüpleri Sağlık Birimi. 40

4 II. BÖLÜM OKUL KURALLARI YÖNERGESİ Sayfa No Eğitim Öğretim Ortamında Disiplin Özel Tan Okulları Disiplin Yönergesi Davranış Sözleşmesi ve Esasları Özel Tan Okulları Okul Aile Birliği Veli Öğretmen Görüşmesi 77

5 TÜRKİYE NİN EN BAŞARILI OKULLARI ARASINDA YER ALMAK Paylaşımcı, iyi insan ilişkileri kurabilen, kendisiyle ve çevresiyle barışık, evrensel, kültürel, ahlâki, millî değerlerin bilincinde, araştırmacı, sorgulayıcı, kendine yetebilen, yaratıcı, çok yönlü başarıyı hedefleyen, en az bir yabancı dili konuşabilen, ikinci bir dile temel atmış öğrenciler yetiştirmek için varız.

6 Türk Milli Eğitiminin temel amaçları ve ilkeleri doğrultusunda, okulumuzda; 1. Atatürk ilke ve inkılaplarını; Atatürk Milliyetçiliğini tam anlamıyla benimseyen bir eğitim anlayışı uygulanmaktadır. 2. Yapılan bütün çalışmalarda bilimsellik rehberimiz olup teknolojik gelişmeler yakından takip edilmekte ve öğrencilerimize bilimsel çalışmanın ilkeleri sevdirilerek öğretilmektedir. 3. Eğitimde fırsat eşitliği gözetilmekte, başarılar ödüllendirilmekte,akademik ve sosyal anlamda zorlanan öğrenciler her yönden desteklenmektedir. 4. Eğitim ve öğretimin okul ile sınırlı olmayıp yaşamın her anında devam eden, sürekli gelişen ve iyileştirilebilen bir süreç olduğu kabul edilmektedir. 5. Kalite çalışmaları kapsamında uyguladığımız anketlerle ve öneri sisteminin tüm paydaşlardan aldığı geribildirimlerle çalışmalarımızı planlarken kurumumuzun geleceği ile ilgili kararlara bu bilimsel sonuçların ışık tutması esas alınmaktadır.böylece kurumsal gelişim çalışmalarına tam katılım sağlanmakta ve proaktif bir yaklaşım benimsenmektedir. 1.Atatürk Milliyetçiliğine,Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlıyız. 2.Tüm paydaşlar bizim için önemlidir. 3.Sevgi ve saygı temeline dayanan eğitim uygularız. 4. Yaratıcı,çevre bilinci olan, demokratik, laik bireyler yetiştiririz. 5. İdarecisiyle, öğretmeniyle ve öğrencisiyle paylaşımcı bir okul ortamı yaratırız. 6.Eğitimde ve öğretimde diğer okullara örnek oluruz. 7.Teknolojik gelişmeleri takip eden ve okuluna uygulayan bireyler yetiştiririz. 8.Yeniliklere açığız. 9.Kendini tanıyan, araştıran ve sorgulayan bireyler yetiştiririz. 10.En iyi olmak için çalışırız.

7 KALİTE POLİTİKAMIZ Kültür açısından liderliği benimsemiş, adil, gelişmeleri destekleyen, teşvik eden, yüreklendiren yönetim anlayışı ile, Alanında uzman, gelişmelere açık ve gelişmeleri takip eden, eğitim psikolojisine sahip, kurumunu seven, aidiyet duygusu taşıyan öğretmenleri ile, Koordineli çalışma şartlarına uyumlu, güler yüzlü, motivasyonu yüksek personeli ile Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda; Öğrencilerin bireysel farklılıklarını kabul edip çok boyutlu zekâ kuramını benimseyen, çok yönlü başarıyı hedefleyen anlayışla onların geleceğe hazırlanmasında bu özelliklerini dikkate alarak, anadili Türkçeyi etkili kullanarak yabancı dil becerilerini geliştirmek, Öğrencileri bir üst kuruma hazırlarken bir yandan akademik bilgiye en üst düzeyde ulaşmalarını sağlamak, bir yandan da sosyal yaşamlarına katkıda bulunabilecek çalışmalar yapmak ve bu çalışmalarla Bursa kamuoyuna örnek olmak, Velileri de eğitimin içerisine çekerek, onlara okulun gelişimini sağlamak adına yapıcı eleştirel yaklaşım fırsatı sağlamak, Nitelikli, okul kültürünü benimseyen, paylaşımcı, iyi insan ilişkileri kurabilen, sosyal ve kültürel gelişime uyumlu, çevre bilinci gelişmiş,duyarlı ve donanımlı bireyler yetiştirmek, Dürüst olmak, kanunlara, yönetmeliklere ve etik değerlere uymak,tüm çalışmalarımızda esas alınmıştır. Ekip çalışması, tam katılım, yönetim felsefemizin temelidir. Tüm TAN OKULLARI çalışanları bu ilkelere tam olarak uymakla yükümlüdür. Bütün hizmetlerimizde temel şart; eğitim öğretim kalitesini artırmak, sürekli iyileştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

8 TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN AMAÇLARI SAYILI TÜRK MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU I-Genel Amaçlar 1.Türk Milli Eğitiminin genel amacı,türk Milletinin bütün fertlerini, Atatürk inkılâplarına ve Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Türk milliyetçiliğine bağlı;türk milletinin millî ahlâkî,insanî,manevî ve kültürel değerlerini benimseyen,koruyan ve geliştiren; ailesini,vatanını,milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan millî,demokratik,lâik,sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; 2.Beden,zihin,ahlâk,ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı,kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan;yapıcı,yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; 3.İlgi ve yeteneklerini geliştirerek gerekli bilgi,beceri,davranış ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların,kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı,yaratıcı,seçkin bir ortağı yapmaktır.

9 ANASINIFIMIZ Anasınıfımızda bu yıl doğumlu çocuklara eğitim-öğretim verilecektir. Okulumuz tarihleri arasında açık olacaktır. Velilerimiz ile görüşme saatleri hafta içi her gün arasıdır. ANASINIFI HAFTALIK PROGRAM AKIŞI Tüm çocuklar sabah saat da okula gelmeye başlayıp en geç saat da okulda hazır bulunurlar. Okula gelen çocuklar oyun salonuna alınır ve çocukların serbestçe oyun oynamalarına fırsat tanınır. Saat da kahvaltı başlar de kahvaltıdan kalkılır ve ders için hazırlık yapılır. Öğle yemeğine kadar olan süreçte toplam 3 ders yapılır. Saat da öğle yemeği başlar da öğle yemeğinden kalkılır ve öğleden sonraki 4 derslik program akışına geçilir. Saat da ikindi kahvaltısı yapılır. Saat hazırlık ve eve dönüş saatidir. Haftalık dersler ve saatleri şöyledir: Türkçe Dil Etkinliği; 5 saat, Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları; 5 saat Sanat Etkinliği; 5 saat İngilizce; 5 Ana ve 2 saat Takviye olmak üzere toplam 7 saat, Müzik; 2 Saat, Bale; 1 saat; Modern Dans; 1 saat, Bilgisayar; 1 saat, Satranç; 1 saat; Drama ; 1saat, Halk Oyunları; 1 saat Beden Eğitimi Yüzme; (dönüşümlü) 1 hafta Beden Eğitimi, 1 hafta yüzme olmak üzere haftada 2 saat, Seramik Fen ve Doğa Etkinliği; (dönüşümlü) 1 saat, Yaratıcı Düşünme; 1 saat, Pratik Yaşam Becerileri;1 saat, Göster Anlat; 1saat Tüm derslerimiz 40 dakika olarak planlanmıştır; ancak bu dersler çocukların ilgileri doğrultusunda dakika da bir verilen ihtiyaç molaları ile düzenlenmektedir.

10 ÖZEL TAN İLKÖĞRETİM OKULU 222 sayılı İlköğretim Kanunu nda yapılan değişiklik ve 6287 sayılı kanun ile getirilen eğitim-öğretim yılında uygulanacak olan yeni eğitim sisteminin getirdiği yenilik ile, ilk dört yıl ilkokul, sonraki dört yıl ortaokul ve son dört yıl da liseden meydana gelmektedir. ÖZEL TAN İLKOKULU Özel Tan İlkokulu 1-4. sınıflardan oluşur. Öğrencilere birinci sınıftan üçüncü sınıfa kadar sınıf öğretmenliği esas alınarak temel bilgi ve beceriler kazandırılır. 4. sınıfta ise sınıf öğretmeni kökenli branş öğretmenleri tarafından Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji ile Sosyal Bilgiler dersleri verilmektedir. Birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar tüm branş derslerine branş öğretmenleri girmektedir. Özel Tan İlkokulu nda öğrenci merkezli eğitim ön plana çıkarılarak öğrencilerin araştırma yapmalarına, proje geliştirmelerine ağırlık verilir. Okulumuzda 1, 2 ve 3. sınıflarda konuların işlenişi ders sunumları ile desteklenmektedir. Birinci sınıflarımızda öğrencilerimizin bedensel, ruhsal ve sosyal yönden gelişmelerine katkı sağlamak amacıyla drama, modern dans, satranç, origami dersleri program dahilinde okutulmaktadır. Öğrencilerimiz 2., 3. ve 4. sınıflarımızda salı günleri sosyal etkinlik saatlerine katılmaktadır. 3. ve 4. sınıflarda tüm öğrencilerin katıldığı halk oyunları dersi verilmektedir. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda yabancı dil olarak İngilizce dersi okutulmaktadır. 4. sınıftan itibaren İngilizce dersinin yanında seçmeli olarak Almanca ya da Fransızca eğitimine başlanmaktadır. 1,2 ve 3. sınıflarda yazılı sınav yapılmamakta, öğrencinin kazanımları konu testleriyle değerlendirilmektedir. 4. sınıftan itibaren her dönem en az iki izleme testi yapılmaktadır. İzleme testinin sonucuna göre ulaşılamayan kazanımların ve ara disiplinlerin nedenleri belirlenerek eksiklerin giderilmesi için önlemler alınmaktadır. Yılda iki kez genel sınav yapılmaktadır. İlkokul binamızda sadece ilkokul öğrencilerimizin kullanacağı jimnastik salonu, müzik sınıfı, görsel sanatlar sınıfı, matematik-fen sınıfı, okuma salonu- dil sınıfı bulunmaktadır. Ayrıca oyun bahçesi sadece ilkokul öğrencilerimizin kullanımına yönelik düzenlenmiştir.

11 Binamızda birinci sınıflar, 1. Katta, ikinci sınıflar, 2. Katta, üçüncü sınıflar 3. Katta, dördüncü sınıflar da 4. Katta yer almaktadır. Her katın koridorunda öğrencilerimizin teneffüslerini verimli ve eğlenceli bir şekilde geçirebilecekleri eğitsel koridor oyunları yer almaktadır. Bilgisayar dersleri, anasınıfından dördüncü sınıfa kadar her öğrenciye bir bilgisayar düşecek şekilde bilgisayar laboratuvarında yapılmaktadır. Öğrenci okul içinde öğrenme ve bilgiye ulaşmada özgürdür. ÖZEL TAN ORTAOKULU Özel Tan Ortaokulu 5,6,7 ve 8. sınıfları kapsamaktadır. Özel Tan İlkokulu ndan temel bilgi ve becerileri kazanmış olan öğrencilerimiz 5,6,7 ve 8. sınıflara geldiklerinde branş öğretmenleri ile bu kazanımlarını pekiştirirler. Özel Tan Ortaokulu nda Öğrenci Merkezli eğitim ön plana çıkarılarak öğrencilerin araştırma yapmalarına, proje geliştirmelerine ve SBS de başarılı olarak iyi bir liseye girmelerine önem verilmektedir. Özel Tan Ortaokulu nda 5. ve 6. sınıflarda eğitim ve öğretime,7. ve 8. sınıflarda ise eğitim ve öğretimin yanında sınav hazırlıklarına da önem verilmektedir. Özel Tan Ortaokulu nda Sosyal Etkinlik Kulüpleri bulunmaktadır.5,6 ve 7. sınıflar sene başında seçtikleri bir kulüpte çalışmalar yapmaktadır. 8. sınıflar ise SBS ye hazırlandıkları için SBS kulüp çalışmalarına katılmak zorundadır. SBS kulüp çalışmalarında Türkçe, matematik, fen ve teknoloji ve sosyal bilgiler dersleri dönüşümlü olarak haftada iki saat yapılmaktadır. Bu çalışmalarda konu tekrarları ve test çözümleri gerçekleştirilmektedir. SBS ye hazırlık olması amacıyla 6,7 ve 8. sınıflarda her ay bir deneme sınavı uygulanmaktadır. Deneme sınavı sonuçlarına göre öğrencilerimizin en az başarılı oldukları konular tespit edilmekte ve öğretmenlerimiz bu konuları sınıf içerisinde tekrar etmektedirler. Sene başında SBS zümresince yapılan planlama doğrultusunda 8. Sınıflarda nisan ayı sonu,6. ve 7. sınıflarda ise mayıs ayı içerisinde yıllık planlarda öngörülen müfredat programı tamamlanmaktadır. Daha sonra yoğunlaştırılmış tekrar programıyla her gün sabahtan deneme sınavı uygulanmaktadır, öğleden sonra da bu sorular değerlendirilmekte ve konu tekrarlarıyla, test çözümleriyle öğrencilerimizin eksikleri giderilmektedir.

12 eğitim-öğretim yılında 5. sınıflarda da bu çalışmaların yapılması planlanmıştır. Öğrencilerimize hafta sonu için verilecek ödevler ve bu ödevlerin kontrol tarihleri; bir sonraki hafta yapılacak çalışmalar, anlatılacak konular; yazılı ve izleme sınavlarının tarihleri sınıf şubesine ait Haftalık Çalışma Programı adlı çizelgeye öğretmenlerimiz tarafından yazılmaktadır. Öğrencilerimiz bu programda belirtilen sorumluluklarını yerine getirmediğinde, ödevlerini yapmadığında veli ile iletişime geçilmektedir. Öğrencilerimize müfredat programları gereğince istenen doğruyanlış, boşluk doldurma, eşleştirme, kavram haritası, klasik ve test sorularını içeren yazılı sınavların yanında eksikliklerini gidermek amacıyla izleme testi de uygulanmaktadır. Ayrıca öğrencilerimize Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler ve yabancı dil derslerini içeren ve her dönem birer tane olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilen erişi testi de uygulanmaktadır. Okullar açıldıktan sonra öğrencilerimize Veli-Öğrenci-Öğretmen Kılavuzu II dağıtılmaktadır. Bu kılavuzda veli-öğretmen görüşme gün ve saatleri, veli toplantı tarihleri, sınav tarihleri yer almaktadır. Özel Tan Ortaokulu, yabancı dil bölümü öğrencinin çok yönlü gelişimini gözeterek, onun bireysel dil becerilerini ortaya çıkarıp geliştirmeyi hedeflemektedir. Okulumuzda yabancı dil eğitim ortamı; öğrencinin yaparak- yaşayarak öğrenmesini gerçekleştirecek biçimde düzenlenmektedir. Yabancı dil alanında uluslararası kalite eğitimi olan Oxford Quality School okulumuzdaki dil öğretimini desteklemektedir. Bu programla hem öğretmenlerimizin daha kaliteli yabancı dil eğitimi vermelerini sağlamak hem de öğrencilerimizin yabancı dil yeterliliklerini daha üst seviyelere çıkarmak hedeflenmektedir. Yıl içerisinde devlet müfredatına uygun olarak haftanın iki ders saati SBS için ayrılmıştır. Bu ders saatlerinde devlet müfredatındaki tüm bilgiler (kelime dil bilgisi) en iyi ve etkili şekilde öğrencilere aktarılır. Yıl içerisinde kullanılan kaynaklarla ve yapılan uygulama testleri ile öğrencilerimiz SBS için üst düzeyde hazırlanırlar. Okulumuzda Fransızca dersi 4. sınıfta başlamaktadır. Yıllık planlar ve müfredat doğrultusunda işlenen konularda öğrenciye daha çok kelime bilgisi verilmektedir. Bunun yanında kendini tanıtma, yaşını söyleme, sevdiği şeyleri ifade etme ile ilgili cümleler öğretilmektedir. Öğrenilen

13 konular şarkılarla pekiştirilmektedir. Zaman zaman sınıfta yapılan projelerle hem öğrenilen bilgiler pekiştirilmekte, hem de yaşayarak öğrenme gerçekleştirilmektedir. Amaçlanan ise; 5. sınıf bitiminde temel yabancı dil bilgilerinin öğrenilmesi ve 2. kademede öğrenilecek bilgilere hazırlık yapılmasıdır. Ortaöğretimde ise planlanan, öğrencilere Uluslararası geçerliliği olan A1 ve A2 sınavlarından geçmek için gereken bilgilerin öğretilmesi, bu sınavlarda başarılı olunması durumunda öğrencinin Fransızca seviyesinin resmi olarak onaylanması ve ilerideki iş yaşamında veya sosyal yaşamında pratik olarak işe yarar hale getirilmesidir. Tüm bu hedefleri gerçekleştirmek için, öğrencilerin dili pratik olarak kullanmalarını sağlamak amacıyla tiyatro oyunu sahnelemek, koro oluşturarak, gerek velilerin gerekse öğrencilerin nezdinde Fransızcayı daha önemli hale getirmek çalışmalarımızdan sadece birkaçıdır. Okulumuzda Almanca dersi 4. sınıfta başlayıp, ilk dersten itibaren kullanılan bir dildir. Kendimize özgü ders yöntemlerimiz sayesinde ikinci bir yabancı dili öğretmeyi hedeflemekteyiz. Özgün Almanca metinlerle ve diyaloga dayalı ortamlarda Almanca öğrenme kural olarak modern bir ders kitabıyla ve buna ek olarak güncel ya da alıştırma amaçlarına uygun materyallerle, dinleme CD leri ile çalışılmaktadır. Derslerin işlenişi hedeflere ve konulara bağlıdır.4.sınıfta yeni bir yabancı dil ile tanışan öğrencilerimizi 5,6,7 ve 8.sınıfın sonunda Avrupa dil kriterleri ve geçerliliği olan A1-A2 dil seviyelerine ulaştırmak hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Veli ve öğrencilerimizden aldığımız geri bildirimlerle Almanca öğretimini daha ileri bir düzeye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

14 ÖZEL TAN İLKÖĞRETİM OKULU (İLKOKUL ORTAOKUL) SOSYAL ETKİNLİK KULÜPLERİ SOSYAL ETKİNLİK KULÜBÜNÜN ADI GEZİ TANITIM VE TURİZM KULÜBÜ HALK OYUNLARI KULÜBÜ SOSYAL ETKİNLİK KULÜBÜNÜN İÇERİĞİ Kulüp eğitim öğretim yılı başında ilk toplantısında gezilerini planlar, öğrencileri üniversite tercihlerinde daha bilinçli kılmak, kariyerlerini planlamada motive etmek amacıyla üniversite gezileri düzenler. Ülkemizin kültürel, tarihi ve doğal mirasını tanıtmak, bu mirasın korunması için öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla turistik geziler düzenlenir. Çalışmalar okulun misyon ve stratejik amaçlarını destekler. Halk Oyunları Kulübü, ülkemizin zengin kültür değerlerini araştırmak, bu değerleri gün ışığına çıkararak yöresel özelliklerinden uzaklaşmadan bilimsel yöntemlerle ve çağdaş bir anlayışla işleyerek, yaşatılıp yaygınlaştırılmasını sağlamak amacı ile kurulmuştur. Ülkemizin örf, adet, gelenek ve görenekleri ile Türk Halk Oyunları nı bilimsel ve sanatsal ortamlarda araştırmak, incelemek, değerlendirmek, yaşatmak, sergilemek, tanıtımını sağlamak ve eğitim vermek kulübün öncelikli amacıdır. Nesilden nesile uzanan kültür yolunda teminatımız olan gençler ile omuz omuza, el ele bir köprü oluşturabilme düşüncesiyle faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Bu anlayışla Türk halk kültürünün yurt içinde tanıtılmasında ve sevdirilmesinde çaba gösteren kulübümüz, kültürel değerleri bilimsel ortamlarda ele alıp, bu kültür öğelerinin yozlaşmasını önleyici tedbirler alarak, Türk folklorunun bilinen tüm alanlarında faaliyet göstermektir. Kulübümüzün amacı Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılâplarına, anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerine, yeteneklerini geliştirerek gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktır. Bu amaçlar doğrultusunda ; ÇEVRE KORUMA KULÜBÜ Ders dışı zamanlarda yapılacak bu etkinliklere öğrencilerin geniş ölçüde katılımını sağlamak, Aile, çevre, okul ve doğa sevgisini yücelten duygular aşılamak, Okulumuzu, çevremizi ve ulusal değerleri tanıtıp sevdirmek, Türk Millî Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda öğrencilerin millî ve estetik duygularını güçlendirmek, Öğrencilere çevreyi temiz tutma alışkanlığı kazandırmak, Öğrencilere izlenimlerini, duygu ve düşüncelerini etkili bir biçimde anlatabilme gücünü kazandırmak Öğrencilerin estetik ve insancıl, ulusal duygularını geliştirip kökleşmesini sağlamak, Okul içine yönelik çevreyi ve doğayı kapsayan bir duvar gazetesi çıkarmak, Çevresine duyarlı ve liderlik özelliklerine sahip bireyler olarak yetişmelerine, ilgi ve istidatlarını geliştirmelerine yardımcı olmak, Demokratik yurttaşlık bilincini geliştirebilecek eğitim uygulamalarının, hayatın tüm alanlarına yayılarak yapılacak çalışmaların okul içi ve okul dışı etkinlikleri içermesine katkıda bulunmak, Öğrencilerin toplumsal hayata, sorunların çözümüne, yerel düzeyde katılımını sağlamak ve yöneltici projeler hazırlamaya özendirmek, Her bireyin topluma katkı sağlayabileceği göz önüne alınarak tüm etkinliklere geniş katılımın sağlanmasına yardımcı olmak,

15 KÜTÜPHANECİLİK KULÜBÜ MÜZİK KULÜBÜ SATRANÇ KULÜBÜ GÖRSEL SANATLAR KULÜBÜ SPOR KULÜBÜ SİVİL SAVUNMA KULÜBÜ BİLİM VE TEKNOLOJİ KULÜBÜ Kulübün, eğitici kulüpler yönetmeliğinde belirtilen genel amaçlar doğrultusunda; Okulumuz kütüphanesine işlerlik kazandırmak. Öğrencilere kütüphaneden yararlanmayı öğretmek. Öğrencilere araştırma,kaynak kullanma ve öğrenme zevki aşılamak. Kitap okuma zevki ve alışkanlığı kazandırmak. Öğrencilerin boş zamanlarını kitap okuyarak ve araştırma yaparak geçirmesini sağlamak. Öğrencilerin genel kültürlerini artırmak onlara kendini yenileme alışkanlığını kazandırmak Müzik kulübü, öğrencilerin müzikal ortamda duyarlı olmalarını hedefleyen, her ortamda doğru müzik öğrenme ve çalabilme duyarlılığını gösteren, etrafındakilere örnek teşkil ederek müzisyen kimliğini taşıyan, seçkin müzik eserlerini bularak çevresindekilere seslendiren, çalarken söyleyebilen ve söylediğini yorumlayan,nitelikli eserleri ayırt edebilen, diğer sanatsal faaliyetler hususunda da bilgisi olan ve o faaliyet sahipleriyle işbirliğine girebilen bir kulüp çalışmasıdır. Satrancın önemini anlatır ve satrancı sevdirmeye çalışır. Satranç odaları oluşmasına yardım eder. Arkadaşlarının satranç yarışmalarına katılmaları için çalışmalar yapar. Satrancın, zeka geliştiren bir oyun olduğunun farkına varıp bunu arkadaşlarına anlatır. Okulumuz bünyesinde hizmet vermekte olan Görsel Sanatlar kulübümüz, öğrencilerimizin Türk sanat tarihi başta olmak üzere çağdaş dünya sanatları konusunda bilgilendirilmesini amaçlamaktadır. Resim yapma becerisi doğal yeteneğin yanı sıra çeşitli eğitim teknikleri vasıtasıyla sürekli kendisini geliştiren ve yenileyen bir yapıya sahiptir.kulübümüz, okulumuzda eğitim almakta olan öğrencilerin doğal yeteneklerini söz konusu eğitim teknikleriyle geliştirmekte ve bireysel, duygusal karakterlerinin ortaya çıkarmasını sağlamaktadır. Bir milletin sanat yeteneği güzel sanatlara verdiği değerle ölçülür. Kulübün amacı okul içi ve okul dışı tüm sportif etkinliklerde öğrencilerin aktif görev almalarını sağlamaktır. Yıl içerisinde yapılan etkinliklerde öğrencilere çeşitli görevler verilerek sorumluluk duygusu kazandırılmaya çalışılır. Spor kulübünün görevleri : Okul içi ve okul dışı turnuva duyurularını bildirmek Okul içi turnuvalarda fikstürü belirlemek Yazışmaları yürütmek Etkinlik sonuçlarına göre ödül törenleri düzenlemek Öğrencilerin beden eğitimi bölümüne isteklerini iletmek Okul içi ve okul dışı turnuvalarda aktif görev almak Kulüp muhtemel afet esnasında duruma hızlı ve etkili müdahale edecek gerekli çalışmaları yapar, koruyucu tedbirler alır. Bunlar : 1. Okul öğretmenleri ve personelden oluşan servisler kurmak ve görev dağılımı yapmak 2. Bina tahliye planı hazırlamak varsa güncelleştirmek 3. Plana uygun olarak yılda en az bir kez bina tahliye ve yangın söndürme tatbikatı yapmak 4. Okul alanı içinde kullanılacak yer, araç ve gereçleri hazırlamak ve denetimini yapmak 5. Gerekli gördüğünde öğrencileri bilgilendirme toplantıları yapmak, merkezde yapılan eğitim seminerine öğrenci götürmek 6. Muhtemel afetler konusunda uyarıcı panolar hazırlamak Yıl içinde AIDS haftası, enerji tasarrufu haftası, bilim ve teknoloji haftası, orman haftası ve bilişim haftası etkinliklerine katılır. Pano hazırlama, seminer düzenleme gibi faaliyetlerde yer alır. Ayrıca Bilim Şenliği organizasyonunda kulüp üyeleri aktif olarak yer alır.

16 KÜLTÜR EDEBİYAT KULÜBÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA KULÜBÜ Amaç: lise ve dengi okullar yönetmeliğinde belirtilen genel esaslar doğrultusunda; 1. İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme, 2. Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme, 3. Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme, 4. Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme, 5. Planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme, 6. Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, 7. Savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme, 8. Türkçeyi iyi kullanabilme, sanatsal yapıtların farkına varma, tanıyabilme ve onlarla ilgilenme, 9. Topluluk karşısında rahat, etkili konuşabilme, 10. Duygu ve düşüncelerini tam ve yanlışsız etkili bir biçimde anlatabilme gibi alışkanlık ve davranış biçimlerini öğrencilere kazandırır. Yapılacak çalışmalar: Kulübün amacına uygun olarak resim, şiir, bilmece ve öykü çalışmalarına yer verir, Her sınıfta sosyal dayanışma ve yardımlaşma, çocuk esirgeme kulübünün kurulması için çalışmalarda bulunur, Öğrenciler sosyal dayanışma ve yardımlaşma kurumlarına, çocuk esirgeme derneklerine ziyarette bulunarak onlarla işbirliği içinde çalışır, Çevresindeki kimsesiz, engelli ve sokakta yaşayan çocukları tespit etme ve onlara yardımcı olma çalışmalarına katılır, Huzurevlerinde, çocuk yuvalarındaki insanların hayatlarını kolaylaştırıcı, onların toplumla kaynaşmalarını sağlayıcı çalışmalara katılır.

17 ÖZEL TAN ANADOLU LİSESİ Özel Tan Anadolu Lisesi yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Anadolu lisesi bölümüne öğrenciler diğer resmi Anadolu liselerinde olduğu gibi SBS sonuçlarına göre tercih yaparak kayıt olabilmektedirler. Tan Anadolu Lisesi nin ara sınıflarına kaydolmak isteyen öğrencilerin ise ağır disiplin cezaları almamış olmaları ve yapılacak seviye tespit sınavında başarılı olmaları gerekmektedir eğitim öğretim yılından itibaren 4 yıl uygulaması başladığından Hazırlık Sınıfı İngilizce Programı 9. sınıf dersleri ile beraber, resmi ders saati okul öncesi hızlandırılmış kurs olarak verilmektedir. Ayrıca 9. sınıftan itibaren öğrencilerimiz seçmeli yabancı dil olarak Almanca veya Fransızca eğitimi alabilmektedir. Eğitim öğretim süresi içerisinde öğrencilerin öğretilen bilgilerini kontrol etmek ve başarılarını değerlendirmek amacıyla yapılan klasik yazılı sınavların yanı sıra, her hafta öğrencilerin eksikliklerini belirlemeye yönelik sözlü notu olarak dikkate alınan quiz ler uygulanır. Quiz sonuçlarına göre, ulaşılamayan hedef davranışların, ulaşılamama nedenleri belirlenerek eksikleri gidermek için önlemler alınır sınıflarda her sene başı ve sene sonunda öğrencilerin dil kazanımlarını ölçmek için Oxford tarafından seviye belirleme sınavları yapılacaktır. Ayrıca öğrencilere ana derslerini ve yabancı dil dersini içine alan ve her dönemde birer tane olmak üzere iki oturumda gerçekleşen erişi testi uygulanır. Bu sınavla öğrencilerimizin dönem sonu seviyeleri belirlenir. Öğrencilerimiz ana derslerden belirli aralıklarda dış kaynaklı sorularla sınav uygulanır ve öğrencilerimizin seviyeleri belirlenir. Özel Tan Anadolu Lisesi nde öğrenciler, yeni sistem doğrultusunda 9. sınıftan başlayarak mezun olana kadar almaları gereken akademik bilgilerin yanında YGS ve LYS ye planlı bir şekilde hazırlanmaktadır. Özel Tan Anadolu Lisesi öğrencilerinin kendilerini ilgi, istek ve yeteneklerine göre geliştirebilmelerine, onların yeteneklerine uygun alanları seçmelerine, bu alanlarla ilgili temel bilgi ve becerileri edinmelerine, üniversitede ilgilerine ve isteklerine uygun bölümleri kazanmalarına ve kimlik karmaşasını aşarak bireyselleşmelerine yardımcı olur. Ayrıca öğrencilerimize YGS ve LYS de başarılı olabilmeleri için YGS LYS grubu öğretmenleri tarafından ek çalışmalar yapılır ve öğrenciler üç haftada bir deneme sınavlarına tabi tutulur ve sınavların sonuçları bütün öğretmenleri ve velileri ile paylaşılıp değerlendirilir. LYS sınavına bir ay kala hızlandırılmış konu tekrarları ve deneme sınavı kitapçıkları ile öğrencilerimizin eksikleri giderilmeye çalışılır. Giderek artan YGS LYS başarımız ve Bursa kamuoyunun ilgisi de bunu göstermektedir.

18 ÖZEL TAN FEN LİSESİ eğitim-öğretim yılında eğitime başlamıştır. Öğrenciler ilk yıl ön kayıt sistemi ile kaydedilmiştir eğitim öğretim yılından itibaren ise merkezi sınav sistemi ile öğrenci alınmaya başlanmıştır. Okulumuzda Türkiye deki resmi fen liselerinin uyguladığı programa ek olarak öğrencilerimizi geleceğe taşıyacak çalışmalar da planlanmaktadır. Tan Fen Lisesi nde eğitim veren öğretmenlerimiz sınıflarında oluşturdukları gruplar ile TÜBİTAK olimpiyat yarışmalarına hazırlık çalışmalarını da yürütmektedirler. Tan Fen Lisesi nde eğitim öğretim gören öğrencilerimizin derslerde yaptıkları proje çalışmalarının yanı sıra ulusal ve uluslararası boyutta düzenlenen proje çalışmalarına da yönlendirilmeleri hedeflenmektedir. Öğrencilerimizin bu tür proje çalışmaları üniversite bağlantılı bir bilim kurulu tarafından desteklenmektedir. 9. sınıfa başlayan öğrencilerimiz, zorunlu yabancı dil olarak İngilizce, seçmeli yabancı dil olarak da Almanca veya Fransızca derslerini almaktadırlar. Ayrıca 9 10 ve 11. sınıflarda her sene başı ve sonunda öğrencilerimizin dil kazanımlarını ölçmek için Oxford tarafından seviye belirleme sınavları yapılacaktır. Öğrencilerimizin yıl boyunca sürecek yoğun çalışmaları, TAN DERSANELERİ tarafından hafta sonu kursları ile desteklenmektedir. Ayrıca öğrencilerimize YGS ve LYS de başarılı olabilmeleri için YGS LYS grubu öğretmenleri tarafından ek çalışmalar yapılır ve öğrenciler üç haftada bir deneme sınavına tabi tutulur ve sınavların sonuçları bütün öğretmenleri ve velileri ile paylaşılıp değerlendirilir. LYS sınavına bir ay kala hızlandırılmış konu tekrarları ve deneme sınavı kitapçıkları ile öğrencilerimizin eksikleri giderilmeye çalışılır. Giderek artan YGS LYS başarımız ve Bursa kamuoyunun ilgisi de bunu göstermektedir.

19 OKULUMUZDA TÜM ZÜMRELER BİRER İYİLEŞTİRME EKİBİDİR. BÖLÜMLER VE ZÜMRELER YABANCI DİL BÖLÜMÜ ANAOKULU VE İLKOKUL Özel Tan Okulları, yabancı dil bölümü öğrencinin çok yönlü gelişimini gözeterek, onun bireysel dil becerilerini ortaya çıkarıp geliştirmeyi hedeflemektedir.okulumuzda yabancı dil eğitim ortamı; öğrencinin yaparak-yaşayarak öğrenmesini gerçekleştirecek biçimde düzenlenmektedir. Yabancı dil alanında uluslararası kalite eğitimi olan Oxford Quality School okulumuzda dil öğretimini desteklemektedir.bu programla hem öğretmenlerimizin daha kaliteli yabancı dil eğitimi vermelerini sağlamak hem de öğrencilerimizin yabancı dil yeterliliklerini daha üst seviyelere çıkarmak hedeflenmektedir. Sınıflarımızda akıllı tahta, projeksiyon gibi eğitimi görsel ve işitsel açıdan destekleyen teknolojik açıdan pek çok imkan bulunmaktadır. Ayrıca sınıflarımız çağdaş eğitim öğretim programına göre düzenlenmektedir. Buna bağlı olarak okulumuzda ilkokul öğrencilerimizin kullanımına sunulan çok amaçlı bir yabancı dil salonu bulunmaktadır. Bu sınıf tamamen yabancı dil öğretimine uygun tasarlanmış olup, öncelikle öğrencilerimizin yabancı dili sevmelerini sağlamak, daha çok kullanmalarını teşvik etmek amaçlanmaktadır. Ayrıca belirlenen bir program dahilinde öğle aralarında öğrencilerin gönüllü olarak katılabilecekleri çeşitli yabancı dil aktiviteleri (yabancı dilde film izleme, oyunlar, konuşma aktiviteleri, projeler vb.) düzenlenmektir. Anaokulu ve 1. sınıftaki amacımız, öğrencilerimizin yabancı dili sevmeleri ve anadilleri dışında başka dillerin de var olduğunun farkına varmalarını sağlamaktır. Bu ortak amaç dahilinde anasınıfı ve 1. sınıf eğitim öğretimi birbirinin devamı ve birbirini destekler nitelikte hazırlanmaktadır.2. sınıftan itibaren bu eğitim öğretim; kelime bilgisini, basit cümle kalıplarını ve temel gramer konularının öğretimini içermektedir. Öğrencilerimiz 3. sınıftan itibaren uluslararası yabancı dil yeterlilik sınavlarına hazırlanmaktadır. Bu sınavların amacı, öğrencilerimizin yabancı dil konuşulan ülkelerdeki yaşıtlarıyla aralarındaki dil öğrenim süreçlerini objektif olarak değerlendirmektir. 4. sınıftan itibaren ise daha akademik bir yabancı dil öğretimi hedeflenmektedir.

20 Aynı zamanda okulumuzda 2. sınıftan itibaren sosyal etkinlik derslerinde Club Hollywood adı altında öğrencilerimiz sene içinde yabancı dil öğretmenlerinin danışmanlığında okul içerisinde, ulusal ya da uluslararası çeşitli projelerde(ingilizce fotoroman, kısa film vb.) yer almaktadırlar. Yıl içerisinde öğrenilen konulara paralel olarak çeşitli bireysel ya da grup projeleri, kitap okuma yarışmaları, kelime ve kalıp cümle öğretimini artırma gibi çeşitli etkinlikler de planlanmaktadır. ORTAOKUL Yabancı dil bölümü olarak hedefimiz, öğrenciyi hem bireysel hem de sosyal olarak dil alanında ileriye götürmektir. Öğrencinin dil becerilerini yaparak yaşayarak kavramını göz önüne alarak geliştiren sistemimiz, kaliteli bir yabancı dil eğitimi hedeflemektedir. Yabancı dil alanında uluslararası kalite eğitimi olan Oxford Quality School okulumuzdaki dil öğretimini desteklemektedir ki bu da öğrenciyi yabancı dil yeterliliği alanında üst düzeye çıkarmaya büyük katkı sağlamaktadır. Sınıflarda yabancı dil eğitimi, bu eğitimi görsel ve işitsel açıdan destekleyen Avrupa Dil Pasoportu kriterlerine uygun dil öğretim materyalleri kullanılarak aktif ve etkin bir şekilde sürdürülmektedir. Hedef olarak A 1 ( Beginner) düzeyinde olan öğrencileri her yıl bir genel İngilizce seviyesi atlatılarak ortaokul sonunda B2 düzeyine (Intermediate) getirmek hedeflenmektedir. Ayrıca farklı sınıf ve yaş gruplarına uygun olarak uluslararası yabancı dil yeterlilik sınavlarına ve ortaöğretim seviye belirleme sınavına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Yıl içerisinde öğrencilerin yabancı dil öğrenme motivasyonlarını artıracak çeşitli yabancı dil etkinlikleri yapılmaktadır.

21 ANADOLU VE FEN LİSESİ Özel Tan Okulları olarak hedefimiz öğrencilere kendilerini ifade edecek ve gelecekte tüm ihtiyaçlarını karşılayacak İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve geliştirmektir. Okulumuzda yabancı dil alanında uluslar arası kalite eğitimi olan Oxford Quality School uygulaması başlatılmıştır. Bu süreçte hem öğretmenlerimizin çok daha kaliteli ve uluslararası standartlarda bir İngilizce eğitimi vermeleri hem de öğrencilerimizin İngilizce yeterliliklerini daha da üst seviyelere çıkarmak hedeflenmektedir. Ayrıca 9.sınıftan itibaren öğrencilerimiz seçmeli yabancı dil olarak Almanca veya Fransızca eğitim alabilmektedirler. Öğrencilerimizin İngilizce kazanımlarını kontrol etmek ve başarılarını değerlendirmek amacıyla yapılan sınavların yanı sıra 9.sınıflarda her hafta,10 ve 11.sınıflarda üç haftada bir sözlü notu olarak dikkate alınan quizler uygulanır. Quiz sonuçlarına göre eksikleri gidermek için önlemler alınır. Ayrıca her sene başı ve sonunda öğrencilerde ulaşılan seviyeyi uluslararası standardizasyonda da görmek amacıyla Oxford seviye belirleme sınavları yapılmaktadır. Bunlara ilaveten dileyen öğrencilerimizin diğer uluslararası sınavlara da (KET,PET,FCE,TOEFL )girmeleri teşvik edilmekte pek çok sınavla İngilizce motivasyonlarının en üst düzeyde tutulması sağlanmaktadır. Özel Tan Anadolu ve Fen Lisesi Yabancı Dil Bölümü haftalık ders saati dağılımı aşağıda belirtilmiştir. ANADOLU LİSESİ SINIF İNGİLİZCE 2. YABANCI DİL (ALM-FR) TM FEN DİL DİL 16 4 FEN LİSESİ SINIF İNGİLİZCE 2. YABANCI DİL (ALM-FR)

22 SPOR BÖLÜMÜ Spor eğitimindeki hedefimiz, sporu yaşam felsefesi kabul eden bireyler yetiştirmektir. Beden eğitimi dersi, fiziksel sorunları olsa da her öğrencinin aktif olarak katılması gereken bir derstir. Anasınıfı ve ilköğretim 1. Kademede (1 4. sınıflar) yüzme, 1 ve 2. sınıflarda cimnastik ana ders olarak kabul edilir. İstenilen hedefe ulaşmak için her öğrencinin, belirlenen plan doğrultusunda derslere katılması zorunludur. Kişisel özgüvenin ve bedensel gelişimin lokomotifi olan bireysel sporlardan cimnastik, yüzme; bireysel zihin gelişiminin anahtarı satranç; yardımlaşma ve paylaşmanın öncelikli olduğu voleybol, basketbol, futbol gibi takım sporları, beden eğitimi dersinin temelini oluşturmaktadır. Yüzme ve beden eğitimi derslerine katılmama ve malzeme bulundurmama yaptırımı olan bir davranıştır. Yüzme ve beden eğitimi derslerine katılmama ve malzeme bulundurmama yaptırımı olan bir davranıştır. Öğrencilerin fiziksel gelişimleri (boy ve kilo) düzenli olarak takip edilerek olası bozukluklar takip edilmektedir. GÖRSEL SANATLAR BÖLÜMÜ Bugünün ve geleceğin dünyasında yaratıcı, uygar ve nitelikli bir insandan söz edildiğinde bu özelliklerin oluşumunda sanatın ve sanat eğitiminin büyük katkısının olduğu ortadadır. Öğrencilerimiz çağdaş birer birey olma yolundaki ilk adımlarını plastik sanatlar etkinliklerimizde atarlar. Sanatta kullanılan her türlü araç-gereç,yöntem ve tekniklerle yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini birleştirip duygu ve düşüncelerini özgür ve özgün çalışmalara dönüştürürler. Paylaşım ve ekip ruhunun ürünleri olan bu özgün çalışmalar okul ve il çapında sergilenir. Görsel sanatlar dersi Tan İlkokul,Tan Ortaokul ve Tan Anadolu Lisesinde Milli Eğitim Bakanlığı nın müfredat gereği planladığı şekilde işlenir.origami 1.sınıflarda haftada bir saat zorunlu ders olarak işlenir.isteyen öğrencilerimiz sosyal etkinlik saatlerimizde Görsel sanatları seçebilirler. Sosyal etkinlik saatlerinin planlanması ayrıca yapılır.

23 MÜZİK BÖLÜMÜ Müzik sanatı,tüm dünyada güzel sanatlar alanı içinde en yaygın sanat dalı olarak kabul edilmektedir.tan Okulları ndaki müzik etkinliklerini 4 ana başlıkta değerlendirebiliriz. 1-Zorunlu Müzik Dersi: Öğrencilerimizin müziği sevmelerine, çağdaş çok sesli müziği benimsemelerine,müzik bilgi ve kültürlerinin gelişmesine,müzik dinlemede seçici olabilmelerine ve en az bir müzik aletini yetenekleri ölçüsünde çalabilmelerine olanak sağlayacak biçimde yapılmaktadır. Müzik dersi; Anasınıfı, İlkokul ve Ortaokul sınıflarda zorunlu ders olarak verilmektedir. Anadolu Lisesi sınıflarda müzik dersi, zorunlu seçmeli ders olarak okutulmaktadır. Fen Lisesi 9.ve 10. Sınıflarda ise müzik branşı,kulüp etkinliği olarak öğrencilerin tercihine sunulmaktadır. 2-Çalgı Öğretimi: Tan Okulları nda çalgı öğretimi,zorunlu müzik dersleri dışındaki sosyal etkinlik saatlerinde,müzik öğretmenlerinin yönlendirmesi ve öğrencinin isteğiyle gerçekleşmektedir. Öğretimi Yapılan Çalgılar ve Sınıflar *Org: İlkokul sınıflar, *Keman-Gitar: Orta okul sınıflar,(kemanı 5.sınıf öğrencileri seçebilir.) *Piyano ve Diğer Çalgılar: Daha önceden eğitim almış öğrencilere bireysel rehberlik yapılır. Bu çalışmalar yıl sonunda Müzik Gecesi nde sergilenir. 3-Koro: İlkokul sınıf öğrencilerinden,ses ve müzik yeteneği koroda şarkı söylemeye uygun görülen ve müzik öğretmenlerince seçilen öğrenciler tarafından oluşturulmaktadır. Bu koro, yıl içindeki törenlerde ve çeşitli programlarda görev alır. 4-Okul Orkestrası: Orkestrada çalabilecek ve söyleyebilecek düzeydeki öğrencilerin,müzik öğretmenleri tarafından seçilmesiyle oluşturulur. MÜZİK DERSLİKLERİ Öğrencilerimiz müzik dersliklerine, dersin işlenişinde kullanılacak olan araç ve gereçlerle gelmekle yükümlüdürler. Dersliklerdeki enstrümanları,ancak müzik öğretmenleri ile çalışma içinde olan öğrenciler kullanırlar. Müzik dersinin olmadığı saatlerde özellikle öğle aralarında, öğrenciler Müzik öğretmenlerinin gözetiminde enstrümanlarını çalışabilirler. Öğrenciler, ders bitiminde araç ve gereçlerini müzik dersliklerinde bırakmazlar.

24 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ZÜMRESİ Türk Dili ve Edebiyatı zümresinin öğretmenleri zümrelerinin doğal üyeleridir. Tüm zümre alanında uzman, kişisel gelişime açık, sınıf yönetimi konusunda deneyimli öğretmenlerden oluşmaktadır. Dil, bir ulusun geçmişi, yaşayışı ve düşünce sistemidir. Kişiyi ulusa bağlar. Bu anlamda anadil eğitimi ulusal bir eğitimdir. Zümre öğretmenleri bu bilinçle çalışır. Öğrencilere anlamalarını kolaylaştırmak amacıyla seri ve doğru okuma alışkanlığı kazandırır. Düzenli yapılan kitap okuma çalışmalarıyla öğrencilerin hayal dünyalarının gelişmesine, hayatı ve çevrelerindeki gerçekleri tanımalarına yardımcı olur; düşüncelerini amaçlarına göre, kendilerine özgü bir üslûpla açık ve duru anlatabilmeleri için gerekli bilgiyi verir. Okuduklarını doğru olarak anlamaları için dilbilgisi kurallarını öğrenmelerini sağlar. Edebiyat sadece bir ders değil; aynı zamanda güzel sanatların bir koludur. Bu yönüyle öğrencilere estetik zevk aşılar. Ayrıca edebi şahsiyetlerin yapıtlarını tanıtarak, ulusal ve evrensel ahlak ölçülerini anlatır; öğrencilerin bu yapıtlardaki acıları, sevinçleri, sorunları yaşayarak insanı tanımalarını, öğrencilerin kişisel zevklerini geliştirerek, sanatta ve edebiyatta iyiyi, güzeli görebilmelerini sağlar. Bu değerlerin kazanılmasına katkı sağlayacak etkinliklerle öğrencilerin edindikleri bilgileri yaşamlarında davranış haline getirmeleri için tiyatro, münazara, panel, konferans, bilgi yarışması, şiir dinletisi, önemli gün ve haftalarla ilgili programlar hazırlar. Öğrencilerin kültürel etkinliklere ilgi duymalarını sağlamak amacıyla kitap fuarlarına, imza günlerine geziler düzenler; okulumuza tanınan sanatçıları davet ederek edebiyat zevkinin oluşmasına katkıda bulunur.

25 MATEMATİK ZÜMRESİ Tümü alanında uzman seçkin öğretmenlerden oluşur. Matematiksel ilişkinin ve pozitif düşüncenin en üst düzeye çıkarılması temel amaçtır. Zümre başkanı okulun matematik öğrenme düzeyinin sorumlusudur. Zümre öğretmenleri problem çözümünde analitik düşünceyi ön planda tutarak, öğrencileri bu düşünce paralelinde öğrenmeye yönlendirir. Öğrencilerin özgün görüşlerini demokratik ortamda tartışarak öğrenmeyi temel alan öğrenim biçimine önem verir. Öğrencilerin daima neden ve niçin sorularını sormalarını isteyerek çağdaş eğitimi ön planda tutar. Matematik öğretmenleri birer sanatçı edasıyla konuları öğrencilere sunar, matematik dersinin sevilerek öğrenilmesini sağlar. Zümrenin her öğretmeni Atatürk ilke ve inkılaplarının yılmaz savunucuları olarak öğrencilerine pozitif bilim olan matematiği ve pozitif düşüncenin önemini kavratır. Zaman ve yer tanımadan, teneffüs saati, öğlen arası demeden öğrenmeyi ön planda tutar. Özel Tan Okullarında matematik korkulan değil sevilen ve aranan bir ders olmuştur. FEN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Tüm fen bilimleri öğretmenleri bölümün doğal üyesidir. Fizik, Kimya, Biyoloji dallarında eğitim veren bölümümüzde öğrencilerin temel kavram ve ilkelerle düşünme gücünü artırma, onlara öğrenmeyi öğretmek, nitelikli, sorgulayan, araştıran, yaratıcı, konulara ilgi duyan, derse aktif katılan, grup çalışmalarına önem veren öğrenciler yetiştirmek, bilimselliği, akılcılığı, akademik yapıyı öğrencilere yerleştirmek hedef alınır. Gelişen dünyada bilgi önem kazanmaktadır. Sanayi toplumu yerine bilgi toplumu esas alınmaktadır. Mevcut bilgiyi tüketmek yerine, bilgiye ulaşmak ve bilgiyi üretmek önem kazanmıştır. Öğrencilerimizin iyi bir dünya vatandaşı olmaları, bilimsel gelişmeleri takip eden ve üreten bireyler olarak yetişmeleri için çalışmaktayız. Fen bilimleri bölümü öğretmenleri olarak öğrencilerimizi bilgi toplumunun ihtiyaçlarına cevap verecek düzeyde yetiştirmekteyiz. Bu süreçte karşılarına çıkacak her sınavda başarıyı yakalayacak donanımı öğrencilerimize kazandırmaktayız. Yıl içinde bilgi yarışmaları ve proje çalışmaları düzenleyerek bilim ve teknolojideki gelişmeleri izlemekteyiz.

26 SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ Tüm Sosyal Bilimler öğretmenleri zümrenin doğal üyesidir. Sosyal Bilimler, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Psikoloji, Felsefe, Mantık ve Sosyoloji derslerinde temel kavram ve ilkelerle düşünme gücünü artırıcı bir yol izlenir. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, yurdunu ve çevresini seven, tanıyan, empati yeteneği gelişmiş, sorgulayıcı, kendini iyi ifade eden, çevresel ve toplumsal sorunlara duyarlı ve bu konuda önlem alma yolunda bilinçli, küresel etkileşimleri takip eden, araştırmacı ve ahlaki değerleri yüksek, milli değerlere sahip, erdemli, insan haklarına saygılı, demokratik düşünce yapısına sahip bireyler yetiştirmek sosyal bilimler öğretmenlerinin temel görevleridir.

27 ORTAOKUL (SBS) ZÜMRELERİ TÜRKÇE ZÜMRESİ Türkçe zümresi öğretmenleri zümrenin doğal üyesidir. Zümre öğretmenleri, alanında uzman, kişisel gelişime açık ve sınıf yönetimi konusunda tecrübeli öğretmenlerden oluşmaktadır. Dil, bir ulusun geçmişi, yaşayışı ve düşünce sistemidir. Kişiyi ulusa bağlar. Bu anlamda ana dil eğitimi ulusal bir eğitimdir ve önemlidir.dil,insanlar arasında iletişimi sağlayan ve bütün öğrenme faaliyetlerinde rol oynayan doğal bir araçtır.dil edinimi ve eğitimi belli bir süreç içinde gelişir.bireylerin öğrenmeye ve öğrendiklerini birleştirmeye olan eğilimi,uygun yöntem ve teknikler kullanıldığında geliştirilebilir.insanın kendisini ve çevresindeki olayları anlamaya çalışırken kurduğu düşünce dünyası,kavramlar ve kavramlar arasındaki ilişkilerle biçimlenir.insan kavramların bir dil bütünlüğü içinde kazandıkları değerlerle birlikte sosyalleşir ve dil yardımıyla öğrenme,öğrendiklerini uygulama,yorumlama gibi birtakım düşünme ve ifade etme faaliyetlerinde bulunur.türkçe öğretimi;anlama,yorumlama,iletişim kurma becerilerinin gelişmesine yönelik olan OKUMA,DİNLEME/İZLEME,ANLAMA,KONUŞMA,YAZMA VE DİL BİLGİSİ öğrenme alanlarından oluşur.bu öğrenme alanları da birbiriyle etkileşim halinde olduğundan bir bütünlük içinde ele alınır. Türkçe zümre öğretmenleri bu bilinçle çalışır. Öğrencilerin anlamasını kolaylaştırmak amacıyla seri ve doğru okuma alışkanlığı kazandırır.düzenli yapılan kitap okuma çalışmalarıyla hayal dünyasının gelişmesine,hayatı ve çevrelerindeki gerçekleri tanımalarına ve okuduklarını anlamalarına yardımcı olur.öğrencilerin duygu ve düşüncelerini amaçlarına göre kendilerine özgü bir üslupla açık ve duru olarak yazılı ve sözlü ifade etmelerini sağlar.bu noktada,doğru okuma,okuduklarını anlama ve anladıklarını açık bir şekilde ifade edebilmeleri için dil bilgisi kurallarını,noktalama işaretlerinin görevlerini ve yazım kurallarını öğretir. Kültürel etkinlikler çerçevesinde önemli günler ve haftalarla ilgili sınıf içi çalışmalarla birlikte okul çapında programlarda öğrencilerin görev almaları sağlanır ve öğrencilere pano çalışmaları yaptırılır, kitap fuarlarına geziler düzenlenir. Akademik ve sosyal çalışmaların bir arada yürütülmesiyle öğrencinin dilini doğru, etkili ve anlaşılır kullanması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışmalar şekillendirilir ve uygulanır.

28 MATEMATİK ZÜMRESİ Matematik dil, ırk, din ve ülke tanımadan uygarlıklardan uygarlıklara zenginleşerek geçen sağlam, kullanışlı ve evrensel bir dil, bir ekindir. Birey için, toplum için, bilim için, teknoloji için vazgeçilmez değerdedir. Yayılma alanına ve derinliğine sınır konamayan bir bilimdir, bir sanattır. Matematik günlük hayatımızın bir parçasıdır. Hangi kıyafetleri giyeceğimizi belirlerken, kıyafetlerimiz arasında permütasyon kullanarak olası durumları belirleriz. Çayı demlerken kahvaltıda kaç kişi varsa demliğe o kadar kaşık çay atarız. Çayımıza attığımız şekeri, kaç dilim ekmek, kaç zeytin yediğimizi sayarız. Sabah kalkacağımız saati ayarlarken, bir anda dakikalar aklımızdan geçer gider. Bütün şifreler, kredi kartı, telefon, kimlik numaraları sayılara dönüştürülmüştür. Atomdaki elektron sayılarından, evrenin kendi içerisindeki oran ve inanılmaz sayısal ahengine kadar bu örnekleri çoğaltabiliriz. Yani matematik bir gereksinmedir, yaşamın bir parçasıdır. Okulumuzdaki matematik eğitimi; yaşamında matematiği kullanabilen, matematikte özgüven duyabilen ve matematiğe yönelik olumlu tutum geliştiren bireylerin yetiştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Biz de bu gerçeklerden yararlanarak matematik programımızı her çocuk matematik öğrenebilir ilkesine göre düzenliyoruz. Tam öğrenme yöntemi ile sınıf ortamında yeterince öğrenemeyen öğrencilerin eksiklerini ders dışı etütlerle tamamlıyor, sorusu olan öğrencilerimizin sorularını da bu ders dışı zamanlarda çözerek yardımcı olmaya çalışıyoruz. Her yıl yapılan SBS sonunda sonuçlar da bize yapılan çalışmaların doğru, yeterli ve etkili olduğu sonucunu veriyor. Ayrıca öğrencilerimizin yaratıcı ve analitik düşüncelerini geliştirici proje, etkinlik ve yarışmaları takip ediyor, katılımlarını sağlamaya çalışıyoruz.

29 FEN VE TEKNOLOJİ ZÜMRESİ Tüm fen ve teknoloji öğretmenleri zümrenin doğal üyesidir. Bilgi ve teknoloji dünyası, bilgiyi yalnızca öğrenen değil, öğrendiğini sorgulayan, uygulayan ve aynı zamanda yeni bilgiler de üreten öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Fen ve teknoloji dersinin ana hedefi çağdaş, bilimi rehber edinmiş, sorumluluk duygusu gelişmiş, problem çözme becerisine sahip ve Atatürk ilkelerine bağlı öğrenciler yetiştirmektir. Fen ve Teknoloji dersi, öğrencilerin araştırma ve gözlem yaparak, deney ve etkinlikler gerçekleştirerek, elde ettikleri sonuçları değerlendirmelerine ve birtakım sonuçlara ulaşarak daha iyi bir öğrenme gerçekleştirmelerine yardımcı olan bir derstir. 5,6,7 ve 8. Sınıflarda Fen ve Teknoloji dersi öğretim programlarına uygun olarak işlenmektedir. Öğrencilere sadece bilgi aktarmakla kalınmayıp, bilimsel düşünme, araştırma, sonuçları yorumlama becerileri de kazandırılmaktadır. Öğrencilerin, fen laboratuarın da yaptıkları deneylerle bu becerilerini pekiştirmeleri sağlanmaktadır. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ün İcra eden, tatbik eden; karar verenden daima daha kuvvetlidir. sözünden hareketle zümremiz yıl içinde bilim şenliği, bilgi yarışmaları, proje çalışmaları, teknoloji ve bilim konulu geziler düzenlemektedir. SOSYAL BİLGİLER ZÜMRESİ Ortaokul Sosyal Bilgiler Zümresi, Sosyal Bilgiler öğretmenlerinden oluşmaktadır. Zümremiz, kendi tarihini bilen; ondan ders alan; coğrafyasını, toprağının yeraltı ve yerüstü zenginliklerini bilen; bilim, teknoloji, sanat ve kültür alanlarında meydana gelen değişim ve gelişmeler doğrultusunda bilgiyi üretebilen; sorgulayıcı, araştırmacı, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, vatan ve millet sevgisini kazanmış, demokratik ilkeleri benimsemiş; öğrendiklerini hayatın her alanında kullanabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

30 İNGILİZCE ZÜMRESİ İngilizce zümresi olarak; amacımız öğrencilere bu dili sevdirmek ve İngilizceyi hayatlarının her alanında mümkün olduğunca kullanmalarını sağlamaktır. Zümre öğretmenlerimiz yabancı dil bilmenin önemini ve gerekliliğini en etkili şekilde öğrencilere aktarırlar ve aynı zamanda farklı kültürleri tanımanın hayatlarına sağlayacağı katkıyı öğrencilere empoze ederler. Sınıflarda dil öğreniminin tüm gerekliliğini (işitsel-görsel fiziksel) kullanan öğretmenlerimiz öğrencileri yabancı dil konusunda en iyi şekilde eğitirler. Derslerimiz, dil gelişiminin daha sağlıklı olması için görsel ve işitsel materyallerle desteklenmektedir. Her derste öğrenciler dinleme aktiviteleri yaparak, dinleme ve konuşma yetilerini geliştirme imkanı bulurlar. Öğrencilerimiz dönem içerisinde işlenen ünitenin konusuna bağlı olarak projeler oluşturur ve bunların sınıf içerisinde sunumunu yaparlar. İleriki hayatlarına en doğru şekilde hazırlanan öğrencilerimiz dil konusunda başarıya rahatlıkla ulaşırlar. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ Özel Tan Anadolu Lisesi ve İlköğretim Okulu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi; öğrencilerine, kendisini ve çevresini tanıması, bu yolda kişisel yeteneklerini keşfederek geliştirebilmesi, duygusal ve akademik sorunlarına çözüm üretebilmesi için yol gösterir. Onlara eğitsel ve mesleki alan ile psikolojik danışmanlık alanında rehberlik yapar. Psikolojik danışmanlık hizmetleri; öğrencilerin karşılaştıkları gelişimsel (ergenlik) ve duygusal (arkadaş ilişkileri, kendini tanıma ve ifadelendirebilme vb.) sorunlarda, kendilerine, yapılarına uygun çözüm yollarını gösterir; ancak çözüm yolunu seçmek öğrenciye bırakılır. Bu süreçte öğrenci takip edilir. Psikolojik danışmanlık hizmetleri, bireysel ve grupla olmak üzere iki şekilde verilir. Bu birim Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık hizmetleri doğrultusunda hizmet sunar ki; bu ilkeler şunlardır: Bireysel farklılıklarda saygı esastır. Gizlilik esastır. Tüm öğrenciler için açık bir hizmettir.

31 Rehberlik hizmetleri, rehber öğretmen ve sınıf öğretmenleri ile işbirliği içinde yürütülmektedir. Uygulanan testler amaçları doğrultusunda değerlendirilir. Her sınıf düzeyindeki genel işleyiş rehberliğin üç farklı boyutunda devam etmektedir. Bunlar kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki rehberliktir. 1- EĞİTSEL REHBERLİK Sınav sistemi Verimli ders çalışma Çalışma davranışlarını düzenleme Sınav kaygısı Sınav stratejileri

Matematik Öğretimi. Ne? 1

Matematik Öğretimi. Ne? 1 Matematik Öğretimi Ne? 1 Matematik nedir? Matematik, sayı ve uzay bilimidir. Matematik, tüm olası modellerin incelenmesidir Matematiğin özü, sayı ve miktarla ilgili düşüncelerle çalışmak değildir. Matematik,

Detaylı

Her Okulun Bir Projesi Var

Her Okulun Bir Projesi Var T.C ÇORUM VALİLİĞİ ŞEHİT ALİ KARSLI İMAM HATİP ORTAOKULU Her Okulun Bir Projesi Var Merak Eden Çocuk Saati ÇORUM 2017 Proje Adı: Merak Eden Çocuk Saati Projenin Sahibi: Şehit Ali Karslı İmam Hatip Ortaokulu

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK 2015 Proje Adı: AİLEM OKULDA Projenin Sahibi: Nenehatun Ortaokulu Sekretarya: Nenehatun Ortaokulu Proje Ekibi Projenin Sloganı:

Detaylı

Ülkemizin okumuş insan ihtiyacının olduğunun farkına varılarak; Yüce önder M.K.Atatürk ün Büyük Türkiye idealine ulaşmayı hedefleyen Türkiye

Ülkemizin okumuş insan ihtiyacının olduğunun farkına varılarak; Yüce önder M.K.Atatürk ün Büyük Türkiye idealine ulaşmayı hedefleyen Türkiye Ülkemizin okumuş insan ihtiyacının olduğunun farkına varılarak; Yüce önder M.K.Atatürk ün Büyük Türkiye idealine ulaşmayı hedefleyen Türkiye Cumhuriyeti ne karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde olan

Detaylı

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4.

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4. Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları 1. T.C. Anayasası, 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar 3. Milli Eğitim Şuraları 4. Kalkınma Planları 5. Hükümet Programları Milli Eğitim Temel Kanunu

Detaylı

ŞAPHANE ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ VİZYON BELGESİ

ŞAPHANE ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ VİZYON BELGESİ ŞAPHANE ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ VİZYON BELGESİ MEVCUT DURUM Öğretim Çalışmaları: Destekleme ve yetiştirme kursları düzenlendi. Pansiyon etüt ve kursları düzenlendi Deneme sınavları uygulandı. Sınavlara

Detaylı

BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ!

BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ! EĞİTİMİN ALTIN MARKASINDA BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ! %100 ÖĞRENİM BURSU FIRSATI ANADOLU LİSESİ TEOG PUANINLA SÜRESİZ BURS KAZAN! GELECEĞE GÜÇLÜ BAŞLA! EN İYİSİNİ SEÇ, DOĞRU KARAR VER ŞANSA İHTİYACIN YOK EĞİTİME

Detaylı

HEDEFLERİMİZ. Öğrencilere

HEDEFLERİMİZ. Öğrencilere MİSYONUMUZ Özel Üsküdar SEV Ana sınıfı, İlkokulu ve Ortaokulu güncel öğretim teknik ve yöntemleri ile zenginleştirilmiş eğitim programlarını uygular. Ulusal kültüre ve evrensel değerlere saygılı, Türkçe

Detaylı

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU BRANŞ DERSLERİMİZ ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU eğitiminde uygulanan programda Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve öğretim müfredatında yer alan çalışmalar ve bu çalışmalara ek olarak çağın gerekleri

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ KÜTAHYA

İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ KÜTAHYA İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ KÜTAHYA 2013 1 ŞAPHANE 75.YIL İLKOKULU/ORTAOKULU VİZYON BELGESİ Kütahya Şaphane 75.Yıl İlkokulu/Ortaokulu Müdürlüğü olarak; 1-Öğretim Çalışmaları (Kazanımlara Ulaşma Düzeyi

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 2012 ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru

Detaylı

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ Okulumuz 26.08.1996 tarihinde eğitim-öğretime başlamıştır. Okulumuz 26.08.1996 yılında Çankaya İlçesi, Yıldız semtinde Yıldız Anadolu Lisesi adı altında eğitimöğretime

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ. 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ. 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL TÜRK SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL TÜRK MİLLİ İNİN AMAÇLARI TÜRK MİLLİ İNİN TEMEL İLKELERİ TÜRK SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASINDA BAŞLICA BELİRLEYİCİLER

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

ARMADA OKULLARI BAŞARININ ANAHTARI

ARMADA OKULLARI BAŞARININ ANAHTARI BAŞARININ ANAHTARI ARMADA OKULLARI Armada okullarında her sınıf seviyesine uygun MEB program standartlarına dikkat edilerek eğitim ve öğretim yöntemleriyle de zenginleştirilmiş uygulamalar ve teknolojik

Detaylı

ÖZEL ATAFEN LİSESİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI

ÖZEL ATAFEN LİSESİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI ÖZEL ATAFEN LİSESİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR MESLEKİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI ANNE BABALARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR ÖĞRETMENLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJELERİ ÖĞRENCİLERE

Detaylı

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 BRİFİNG DOSYASI 1 2 3 A. TARİHİ GELİŞİM Okulumuzun inşaatına 1994 yılında başlanmış 1997 yılında tamamlanarak,1997-1998 Eğitim Öğretim yılında hizmete

Detaylı

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 1886 ÖZEL GETRONAGAN ERMENİ LİSESİ R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 2010 2011 Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz. Sokrates 9. S ı n ı f l a r LĠSELĠ OLMAK ve REHBERLĠK SERVĠSĠNĠN TANITIMI Sevgili

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP

Detaylı

Nesibe Aydın Anaokulu Öğrencisi

Nesibe Aydın Anaokulu Öğrencisi Vizyonumuz Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimsemiş çalışanları ile; yenilikçi, uluslararası alanda sayılan, yaşamın içinde var olan ve etkin eğitim-öğretim standartlarına sahip bir kurum olmaktır. Misyonumuz

Detaylı

JALE TEZER BÜYÜMEKTEN BÜYÜMEYE FARK VARDIR! ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM MERKEZİ GÜÇLÜ TEMEL ETÜT EGITIM MERKEZI AÇILDI

JALE TEZER BÜYÜMEKTEN BÜYÜMEYE FARK VARDIR! ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM MERKEZİ GÜÇLÜ TEMEL ETÜT EGITIM MERKEZI AÇILDI JALE TEZER EĞİTİM KURUMLARI JALE TEZER KOLEJİ TEZER KOLEJİ JALE JALE TEZER ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM MERKEZİ OFİS SİSTEMİ (ETÜT) EĞİTİM DANIŞMANLIĞI (KARİYER MERKEZİ) SOSYAL İMKÂNLAR TEOG SINAVINA HAZIRLIK HER

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

2014-2015 Akademik Yılı Tanıtımı. Her çocuk en iyi başlangıcı hak eder. İzmir Özel Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu, Lisesi

2014-2015 Akademik Yılı Tanıtımı. Her çocuk en iyi başlangıcı hak eder. İzmir Özel Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu, Lisesi 2014-2015 Akademik Yılı Tanıtımı Her çocuk en iyi başlangıcı hak eder. İzmir Özel Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu, Lisesi Amacı öğrenmeye ilgi uyandırmak olan anaokulu; bilgi aktaran değil, çocukta var olan

Detaylı

OKUL ÖNCESİ, İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA HAFTALIK DERS DAĞILIMLARI

OKUL ÖNCESİ, İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA HAFTALIK DERS DAĞILIMLARI OKUL ÖNCESİ, İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA HAFTALIK DERS DAĞILIMLARI 1 Okul Öncesi ve İlkokulların Haftalık Dersleri Okul Öncesi Okul öncesi dönem 4 yaş grubunda dersler 8:30 da başlar ve 12:00 da sona erer.

Detaylı

Bir okuldan daha fazlası...

Bir okuldan daha fazlası... Bir okuldan daha fazlası... Fakülte Koleji açılıyor www.fakultekoleji.com ÖĞREN KAVRA DEĞİŞ Kolejimizde eğitim öğretim süreci, akademik başarının yanı sıra öğrencilerin gerçek performanslarını ortaya çıkarmayı

Detaylı

OKULA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE YIL SONU YGS KURS PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

OKULA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE YIL SONU YGS KURS PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKULA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE YIL SONU YGS KURS PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 FEN BİLİMLERİ LİSESİ GENEL AÇIKLAMALAR Fen Bilimleri Lisesi ni farklı kılan, Fen

Detaylı

YGS-LYS de. 20 Yıllık ÇINAR Tecrübesi. www.cinarkoleji.com.tr

YGS-LYS de. 20 Yıllık ÇINAR Tecrübesi. www.cinarkoleji.com.tr YGS-LYS de 20 Yıllık ÇINAR Tecrübesi www.cinarkoleji.com.tr Çınar Koleji nde güne her sabah mutlulukla başlarsınız. 20 yıllık eğitim tecrübesiyle geliştirilen Sınavlara Hazırlık Sistemi ile sınav endişesi

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı TARİH PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Bölümünün amacı; tarih bilimi ile ilgili meslek

Detaylı

T.C GEDİZ KAYMAKAMLIĞI ALTINKENT İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ

T.C GEDİZ KAYMAKAMLIĞI ALTINKENT İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ T.C GEDİZ KAYMAKAMLIĞI ALTINKENT İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ Öğretim Çalışmaları: Öğretim Çalışmaları: 5-6-7 ve 8.sınıflarda kazanımlara ulaşma düzeyini ölçmek için 3 adet ölçme yapılarak, sonuçları

Detaylı

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DEBİP ZEHRA SUNA MANASIR İLKOKULU / ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU DEĞERLENDİRMESİ Raportör Müdür Yardımcısı Hasan ALKIN Okul

Detaylı

ÖZEL BEYKENT ANAOKULU

ÖZEL BEYKENT ANAOKULU 2016-2017 ÖZEL BEYKENT ANAOKULU KULÜP TANITIM KİTAPÇIĞI Değerli Velimiz, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında sizlerden gelen talepler doğrultusunda kulüplerimizi oluşturduk. Öğrencilerimiz için belirlemiş

Detaylı

NEDEN ÇiZGi OKULLARI. Yılların Tecrübesi Çizgi ye Dönüştü. Çünkü Çizgi Okulları;

NEDEN ÇiZGi OKULLARI. Yılların Tecrübesi Çizgi ye Dönüştü. Çünkü Çizgi Okulları; NEDEN ÇiZGi OKULLARI Yılların Tecrübesi Çizgi ye Dönüştü Çünkü Çizgi Okulları; Özgün çizgisiyle bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulayan bir okuldur. Öğrenci kalabalıkta kaybolmaz. Başarı için bütün

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik BAHÇELİİEVLER İİLKOKULU PDR HİİZMETLERİİNİİN TANIITIIMII 1. REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik servisi; bireysel veya grupla psikolojik danışma, veli görüşmesi, rehberlik çalışmalarının dokümanlarının oluşturulması,

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI AÇIKLAMALAR Haftalık ders çizelgeleri, 2014 2015 eğitim ve öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının 9-10. sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Haftalık ders çizelgelerinde ortak

Detaylı

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ REHBERLİK SERVİSİ NEDİR? Öğrencilerin gelişim süreci içerisinde karşılaştıkları güçlükleri, problem

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Öğrencilerimizin üniversite sınavlarına hazırlanma süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla, okulumuzda sınava hazırlık çalışmaları planlanır ve yürütülür. 9. sınıftan itibaren;

Detaylı

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ Marmara Evleri Anaokulunda Rehberlik Hizmetleri (3 6 yaş) Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini

Detaylı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar Çıkmış soru (ÖABT-LS) Uygulanmakta olan Ortaöğretim Matematik

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili I TURK 101 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ ORTAK DERSLER SEÇMELİ DERSLER ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ 12. SINIF DERSLER 9. 10. 11. SINIF SINIF SINIF DİL VE ANLATIM 2 2 2 2 TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 3 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 1 1 1 TARİH

Detaylı

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER PAYLAŞIMI İSTANBUL 2012

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER PAYLAŞIMI İSTANBUL 2012 EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER PAYLAŞIMI İSTANBUL 2012 KARANLIK DÜNYALARI AYDINLATALIM PROJESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK Küçükçekmece FAHREDDİN KERİM GÖKAY ANADOLU LİSESİ BİLGE YILDIZ YAŞAR ÇAYANOĞLU A Ğ

Detaylı

Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu

Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu Başarının Önsöz ü 1 2 Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu 1200 m² kullanım alanı, oyun salonları, çalışma sınıfları, sınıfların dışında açık ve kapalı oyun bahçesi, kum havuzu, bilim atölyesi, spor salonu,

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSE

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSE 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSE FAALİYET RAPORU 2 Gelenekten Geleceğe 4 Eğitim Felsefemiz 7 Faaliyet Raporu 25 Belirli Gün Ve Haftalar 29 Kulüp Çalışmaları 33 Ölçme-Değerlendirme Çalışmaları 48 Veli

Detaylı

TÜRKİYE DE İLK VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNİN TARİHİ (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE DE İLK VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNİN TARİHİ (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE DE İLK VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNİN TARİHİ (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE DE İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNİN TARİHİ (Bilişim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı 1. Yarıyıl Ders İçerikleri Dersin Adı D.S KR. AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar-1.

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ 2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ Psikolojik Danışma ve Rehberlik 1. Hizmet alanlarına göre 2. Temel işlevlerine göre 3. Birey Sayısına göre 4. Öğretim basamaklarına göre 5. Problem alanlarına

Detaylı

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU 24 Mayıs 20 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Heraklitos Okulumuz; Esentepe Mahallesinde 4500m2 arsa üzerine zemin+2 kat olarak inşa edilerek 4

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Selçuk Kaymakamlığı Atatürk İlkokulu Müdürlüğü Beden Eğitimi ve Spor (Yeni Müfredat) Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Selçuk Kaymakamlığı Atatürk İlkokulu Müdürlüğü Beden Eğitimi ve Spor (Yeni Müfredat) Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Selçuk Kaymakamlığı Atatürk İlkokulu Müdürlüğü Beden Eğitimi ve Spor (Yeni Müfredat) Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : Osman Aras Günaydın Uzun Dönemli Amaç : Hareket

Detaylı

1.Sınıflar Tanışma Toplantısı. 17 Eylül -2014

1.Sınıflar Tanışma Toplantısı. 17 Eylül -2014 1.Sınıflar Tanışma Toplantısı 17 Eylül -2014 Ders Saatleri Türkçe 10 İngilizce 8 Matematik 5 Hayat Bilgisi 4 Görsel Sanatlar 2 Beden Eğitimi 2 Jimnastik 1 Satranç 1 Drama 1 Müzik 2 Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

İLKÖĞRETİM OKULLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ İLKÖĞRETİM OKULLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER SINIFLAR 1 2 3 4 5 6 7 8 Türkçe 11 11 11 6 6 5 5 5 Matematik 4 4 4 4 4 4 4 4 Hayat Bilgisi 4 4 4 Fen ve Teknoloji 3 3 4 4 4 Sosyal Bilgiler 3 3 3 3 T.C.

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI... - 2013 Okul /Kurum Haritası I. BÖLÜM KURUMUN ADI : TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLİ : MERSİN İLÇESİ : TOROSLAR ADRES : AKBELEN

Detaylı

Faaliyet Arama Sonucu

Faaliyet Arama Sonucu Faaliyet Arama Sonucu 1 2 3 4 5 6 Kurum Bilgileri Faaliyetin Bilgileri Faaliyeti Veren : Edebiyat Öğretmeni-Kısa Film Çalışması Katılımcı Sayısı : 7 Kurs-Faaliyet Saati : 8 Ay/Dönem : ARALIK / 2012-2013

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul Haritası Toroslar Anaokulu Toroslar Anaokulu Müdürlüğü Brifing 2014-2015 - 2 - KURUM BİLGİSİ KURUMUN

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12.SINIF VELİ TOPLANTIMIZA HOŞGELDİNİZ

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12.SINIF VELİ TOPLANTIMIZA HOŞGELDİNİZ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12.SINIF VELİ TOPLANTIMIZA HOŞGELDİNİZ 1 KİŞİSEL REHBERLİK Öğrencinin bireysel ve sosyal gelişimini desteklemek, duygusal sorunlarında yardımcı olmak amaçlanır. Öğrencinin

Detaylı

6-12 Kişilik Sınıflarda Üniversiteye Hazırlık

6-12 Kişilik Sınıflarda Üniversiteye Hazırlık butik akademik lise 6-12 Kişilik Sınıflarda Üniversiteye Hazırlık Kişiye özel programımız ile başarıyı garantileyin. Hangi liseden mezun olduğunuzdan çok hangi üniversiteden mezun olduğunuz önemlidir.

Detaylı

BEYOĞLU ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI

BEYOĞLU ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI HEDEFLER 1 Tüm sınıflarda mesleki formasyon kazandırmak. 1. Kur'an-ı Kerimi tecvid kurallarına uygun bir şekilde yüzüne okuyabilmek, İmam- Hatip'lik yapacak düzeyde ayet ve sureleri ezberlemek. 2. Kur'an-ı

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 25-26 www.company.com Okul Haritası Toroslar Anaokulu Toroslar Anaokulu Müdürlüğü Brifing 24-25 - 2 - KURUM BİLGİSİ KURUMUN ADI İLİ İLÇESİ

Detaylı

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU Uyguladığı kooperatif modeli ile eğitimde ülkemizde tek ve örnek bir kurum olan Çağdaş Eğitim Kooperatifi, kurulduğu tarihten bu yana hep eğitimin

Detaylı

OKAN ANAOKULUDA EĞİTİMDEN YANSIMALAR

OKAN ANAOKULUDA EĞİTİMDEN YANSIMALAR OKAN ANAOKULUDA EĞİTİMDEN YANSIMALAR Okan Anaokulu olarak akademik ve sosyal becerilerinin denge ve uyum içinde olduğu bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Eğlenirken öğrenen, çağın gerektirdiği yeniliklere

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 9. VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 9. VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 9. VELİ BÜLTENİ Değerli Velimiz, 10 Kasım Atatürk ü Anma Günü töreni hazırlıkları, ortaokul öğrencilerimizin 1. deneme

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

TED KONYA KOLEJİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ

TED KONYA KOLEJİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ TED KONYA KOLEJİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ Yapılacak Çalışmalar Başlangıç-Bitiş Tarihleri 8. ve 12. Sınıf Öğrencilerine Danışman Öğretmen Ataması 02-06 Mayıs 2016 12. Sınıf

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım (ORY 400) Ders Detayları

Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım (ORY 400) Ders Detayları Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım (ORY 400) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım ORY 400 Bahar 0

Detaylı

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili I TURK 101 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları

Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları Ders Adı Tez Konularında Özel Çalışmalar Ders Kodu MECE 598 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 0 0 0 0 10 Ön Koşul

Detaylı

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİL DERSHANELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI AY HAFTA YAPILACAK FAALİYETLER AMAÇLAR YÖNTEM- TEKNİKLER KAYNAKLAR SINIFLAR EYLÜL *Oryantasyon amaçlı Rehberlik

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLK /ORTAOKUL

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLK /ORTAOKUL 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLK /ORTAOKUL FAALİYET RAPORU 2 Gelenekten Geleceğe 4 Eğitim Felsefemiz 7 Faaliyet Raporu 21 Belirli Gün Ve Haftalar 25 Kulüp Çalışmaları 29 Ölçme-Değerlendirme Çalışmaları

Detaylı

T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI NASRETTİN HOCA ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI NASRETTİN HOCA ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI NASRETTİN HOCA ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 BRİFİNG DOSYASI 2015-2016 Okul Haritası Nasrettin Hoca Anaokulu Müdürlüğü Brifing 2015-2016 - 2 - Yüreğir İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü

Detaylı

MENEMEN HALDUN KOŞAY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM PLANI

MENEMEN HALDUN KOŞAY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM PLANI MENEMEN HALDUN KOŞAY ANADOLU LİSESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM PLANI AMAÇ VE HEDEFLER AMAÇ 1: Kaliteli bir eğitim öğretim ortamı için okulun fiziki yapısını, araç - gereç ve donanımını

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu İÇERİK Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim programları; bireyi topluma,

Detaylı

SUAT YILMAZ OKUL MÜDÜRÜ

SUAT YILMAZ OKUL MÜDÜRÜ Okulumuz 2012-2013 yılında Kevenli İmam Hatip Lisesi olarak Eğitim Öğretime başlamış ancak 2014 yılında yapılan teklifle Said Nursi Anadolu İmam-Hatip Lisesi olarak isim değişikliği yapılmıştır.okulumuz

Detaylı

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ANAOKULU LKOKUL ORTAOKUL ANADOLU L SES FEN L SES CEM L ALEVL KOLEJ GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : Eylül 2013 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 2 Eylül 2013 Pazartesi

Detaylı

EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA

EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA 1-PROJENİN ADI: HAYDİ HALİL İBRAHİM SOFRASINA EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2-PROJENİN ÖZETİ: 2013-2014 eğitim- öğretim yılında okulumuz da gerçekleştireceğimiz

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması.

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması. LÜLEBURGAZ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013/2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ANALARI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAM TASLAĞI EYLÜL 23-27 EYLÜL 16-20 EYLÜL 9-13 EYLÜL

Detaylı

TED Kayseri Koleji Vakfı Okulları Öğretim Yılında Uygulanacak Akademik Etüt Programı için tıklayınız

TED Kayseri Koleji Vakfı Okulları Öğretim Yılında Uygulanacak Akademik Etüt Programı için tıklayınız TED Kayseri Koleji Vakfı Okulları 2015-2016 Öğretim Yılında Uygulanacak Akademik Etüt Programı için tıklayınız TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ 9,10,11 ve 12. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN 2015-2016 EĞİTİM

Detaylı

Elektrik Mühendisliğine Giriş (EE 234) Ders Detayları

Elektrik Mühendisliğine Giriş (EE 234) Ders Detayları Elektrik Mühendisliğine Giriş (EE 234) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Elektrik Mühendisliğine Giriş EE 234 Her İkisi 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Temel İngilizce II (ENG122) Ders Detayları

Temel İngilizce II (ENG122) Ders Detayları Temel İngilizce II (ENG122) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel İngilizce II ENG122 Bahar 4 0 0 4 4 Ön Koşul Ders(ler)i ENG121 Dersin Dili

Detaylı

DEĞERLER EĞİTİMİ. Değerler Eğitimi Planımız;

DEĞERLER EĞİTİMİ. Değerler Eğitimi Planımız; Değerler Eğitimi Planımız; DEĞERLER EĞİTİMİ Kurul ve komisyonların kuruluş, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasların tüm okullarımızda 2010/53 no lu genelgeye uygun, birlik içinde

Detaylı

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DEĞERLER ŞEHRİ KAYSERİ PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DEĞERLER ŞEHRİ KAYSERİ PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DEĞERLER ŞEHRİ KAYSERİ PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

İMAM HATİPLER İYİLİKTE YARIŞIYOR İYİLİK OKULU ÖDÜLLERİ

İMAM HATİPLER İYİLİKTE YARIŞIYOR İYİLİK OKULU ÖDÜLLERİ İMAM HATİPLER İYİLİKTE YARIŞIYOR 2016 2017 DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖNDER İMAM HATİPLİLER DERNEĞİ DENİZ FENERİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ İMAM HATİPLER İYİLİKTE YARIŞIYOR ORGANİZASYON SÜREÇLERİ

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI Haziran, 2016 SUNUŞ Değerli Çalışma Arkadaşlarım, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak Sağlık ve Bakım

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslararası

Detaylı

İçindekiler CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENİMİZ

İçindekiler CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENİMİZ İçindekiler CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENİMİZ 1 CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENİMİZ 10 KASIM TÖRENİMİZ... 2 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESİM SERGİMİZ... 2 EĞİTİMDE İZLERİMİZ... 3 DÜNYA ÇOCUK KİTAPLARI HAFTASINI KUTLUYORUZ!......

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI EYLÜL / 2014 ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : 1 EYLÜL / 2014 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 1 EYLÜL 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Öğretmen Seminerlerinin Başlaması

Detaylı