wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ"

Transkript

1 ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 2012

2 ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin amacı bizzat bireye dönüktür. Yani burada odak noktası olan öğrencinin kendisidir. Rehberlik hizmetlerinde gönüllülük esastır. Rehberlik servisinin başarılı olması için okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler arasında etkili bir iş birliği oluşturmak gerekir. Çünkü bu saydıklarımızdan bir tanesinin eksikliği veya yanlış işlemesi amacımız olan bireyi, öğrenciyi olumsuz yönde etkiler. Okul hayatı boyunca okul-aile-öğrenci üçgeninde temel ve yapıcı iletişim köprüsü niteliği taşıyan ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi okulumuzda öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik çalışmalar yapmaktadır. Eğitim sürecinin ayrılmaz ve tamamlayıcı yanını oluşturan ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisinin amacı; Öğrencilerinin kendini, kendi yetenek ve kapasitelerini tanımasına, Toplumsal değerlerle uyum içinde yaşayabilmesine, 2 İlgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda kendini geliştirmesine ve meslek sahibi olmasına, Sağlıklı bir kişilik geliştirebilmesine, Duygusal, zihinsel ve fiziksel alanlarda kendini geliştirebilmesine, Kişisel sorunları çözme konusunda strateji ve alışkanlıklar geliştirmesine doğrudan doğruya yardımcı olmaktır. ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ nde Rehberlik hizmetlerinin genel ilkeleri şunlardır: Rehberlik hizmetlerinden yararlanmada gönüllülük esastır. Rehberlik hizmetlerinin bireysel boyutunda gizlilik esastır. Rehberlik hizmetlerinde bireysel farklılıklara saygı esastır. Rehberlik hizmetleri eğitim-öğretim etkinliklerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu kapsamda öğrencilerimizin Okul ortamındaki sosyal uyumları izlenmek suretiyle; Zihinsel ve psikolojik açılardan biyo-psiko- sosyo kültürel açıdan dengeli gelişimlerine, Bireysel Farklar göz önünde tutularak, yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına ve geliştirilmesine, Okul dışı, aile ve sosyal çevreleri ile bağlantı kurularak çok yönlü tanınmalarına, Duygu ve düşüncelerine özgürce ifade edebilme becerisi kazanmalarına, Yaşam hedeflerini saptayabilmelerine,

3 olunmaktadır. ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ REHBERLİK VE DANIŞMA SERVİSİ Kendi ilgi ve yeteneklerine uygun ve mutlu olabilecekleri üst programları seçmelerine yardımcı REHBERLİK SERVİSİNDE NELER YAPIYORUZ? ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ Rehberlik Servisinde aşağıdaki hizmetler alanlarında uzman Psikolojik Danışman tarafından verilmektedir. Bireysel Danışmanlık Oryantasyon Çalışmaları Grup Rehberliği Aile Danışmanlığı Eğitim Seminerleri 1. Öğretmen Seminerleri 2. Öğrenci seminerleri 3. Veli Seminerleri BİREYSEL DANIŞMANLIK 3 Öğrencinin kendini tanıması, problemlerini çözebilmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini kendine en uygun düzeyde geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için öğrencilerle Bireysel Psikolojik Danışma yapılmaktadır. Öğrencilerimiz kendisiyle, ailesiyle ya da çevresiyle yaşadığı olaylarla ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşmak için PDR Servisine gelebiliyorlar. Bu konuda yaşadıkları sorunları gidermek için öğrenciyle birlikte çözüm yolları bulunmaya, konuyla ilgili psikolojik yardım verilmeye çalışılıyor. ORTAKÖY ANADOLU LİSESİNDE Bireysel Görüşmeler, öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da öğretmenlerinin yönlendirmesiyle Rehberlik Servisine başvurmaları yoluyla gerçekleşmektedir. Öğrencinin kendi içinde ya da başkalarıyla yaşadıkları zorluklar konusunda çözüm oluşturmak, problemlerini analiz etmek, ihtiyaç duyduğu konularda bilgi toplamak, öğrencinin en iyi çözümü seçebilmesine yardımcı olmak esastır. Sadece sorun yaşanan alanlarda değil, öğrencilerin güçlü alanlarında da desteklenerek kendileri ile barışık, sorgulayan, ruhen sağlıklı, mutlu, kendi adına karar alabilen bireyler olmalarına yönelik çalışmalar uygulanır. Görüşmelerin düzenlenmesi Bireysel görüşmeler, Öğrenci Görüşmeleri ve Veli Görüşmeleri; olmak üzere yapılır. ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ rehberlik servisinde öğrenciler her gün ders saatleri arasında, önceden randevu alarak psikolojik danışmanın uygun gördüğü bir ders saatinde ya da ders aralarında görüşmeye gelebilirler. Bireysel görüşmeler; Kendi ihtiyaçları doğrultusunda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi ne başvurmaları yoluyla; ORTAKÖY ANADOLU LİSESİNDE Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi ne velilerin ve/veya öğretmenlerin ilettiği geribildirimlerin değerlendirilmesi yoluyla, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından uygulanan envanter, test v.b uygulamaların değerlendirilmesi yoluyla başlatılır. Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi nin gerek gördüğü durumlarda randevu yolu ile gerçekleştirilir.

4 ORYANTASYON ÇALIŞMALARI( OKULA UYUM PROGRAMI) Eğitim yılı başında okula yeni başlayan öğrencilere; okulu, kuralları, işleyişi tanıtmak, ihtiyaçlarını nasıl karşılayacakları hakkında bilgi vermek ve böylece yeni girdikleri ortama kısa sürede alışmalarına yardımcı olmak üzere yapılan çalışmalardır. Öğrencilerin ilköğretimden liseye geçişte yalnız akademik olarak değil kurum kültürüne uygun davranışlar geliştirerek, kuruma, okuldaki kurallara, alışmaları yönünde en uygun desteği vermek amaçlanmaktadır. Öğrencilerin sene başında psikolojik danışmanıyla tanışarak etkinliklerde birlikte yer almalarının, sınıf içi iletişim, akran desteği, grup kimliği kazanma ve grup içinde kendini ifade edebilme gibi konularda da öğrencileri desteklediği görülmüştür. GRUP REHBERLİĞİ/ SINIF İÇİ UYGULAMALAR: ORTAKÖY ANADOLU LİSESİNDE Rehberlik saatlerinde sınıfta öğrencilerle grup rehberliği yapılmaktadır. Grup rehberliği kapsamında öğrencilere; 1. Etkili Ders Çalışma Stratejileri 2. Ergenlik Dönemi Özellikleri 3. Sınav Kaygısıyla baş etme vb. konularında bilgiler verilmeye çalışılıyor. 4 Dönem başında hedeflenen davranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak, öğrencilerin başarılarının takibini yapmak ve değerlendirmek amacıyla her ay sınıf içi rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilir. Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları: Psikolojik danışman, sınıf rehber öğretmeni ve psikolojik danışmanın dönüşümlü olarak kullandığı Rehberlik saatlerinde; Öğrencilerin arkadaşlık ilişkileri, iletişim, uyum, dikkat ve düşünme becerilerini geliştirici, ayrıca kendi ilgi, yetenek ve beklentileri üzerinde düşünmelerini sağlayacak etkinlikler aracılığıyla kendilerini tanımaları amaçlanmaktadır. Etkinliklerde Zaman Yönetimi, Verimli Ders Çalışma Teknikleri, Sınavlara Etkili Hazırlanma, Plan Yapma ve Uygulama, Öğrenmeye Güdülenme, Öğrenme Engellerini Aşma ve mesleki rehberlik kapsamında çalışmalar yapılmaktadır. Grup Çalışmaları: ORTAKÖY ANADOLU LİSESİNDE Öğrencilerle ve/veya velilerle yapılan grup çalışmaları, aynı konuda sorun yaşayan bireyleri bir araya getirebilmek ve onlara grup desteği sağlayabilmek amacıyla, sınırlı sayıda kişiyle ihtiyaca yönelik olarak yapılır. Grup Çalışmalarından Diğer Örnekler: Etkili İletişim Grup Çalışması Kaygı ile Baş etme Yolları Grup Çalışması Meslek Seçimi ve Karar Verme Grup Çalışması Paylaşım Grupları vb Girişimcilik Grup Çalışması Veliye Yönelik Grup Çalışmaları; ORTAKÖY ANADOLU LİSESİNDE Velilere yönelik grup çalışmaları, velilerin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen konular çerçevesinde küçük gruplarla gerçekleştirilen paylaşım toplantıları şeklinde yapılır.

5 AİLE DANIŞMANLIĞI Velilerimizin, çocuklarıyla ilgili sorunlarının çözümüne yardımcı olmak ve aralarında daha sağlıklı bir iletişimin kurulmasına katkıda bulunmak amacıyla ORTAKÖY ANADOLU LİSESİNDE kurduğumuz bu birim sadece öğrencilerimizin gelişimine değil, ailenin diğer fertlerinin de mutluluğuna önemli katkılar yapmaktadır. EĞİTİM SEMİNERLERİ Günümüzde öğretme kavramının yerini 'beraber ve sürekli öğrenme' kavramı almıştır. Buradan yola çıkarak, okulumuzda periyodik olarak öğretmen, öğrenci ve velilerimize aynı paralelde eğitim seminerleri verilmektedir. ORTAKÖY ANADOLU LİSESİNDE Seminerler; 5 Yıl içerisinde doğan ihtiyaç ve isteklere göre öğrencilere ve/veya velilere yönelik olarak düzenlenmektedir. Seminerler, tek oturumluk veya birkaç oturumluk bilgi paylaşımı şeklinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir. Çeşitli konularda uzmanların katıldığı seminerler düzenlenir. Öğrencilerle yapılan seminer çalışmaları, öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve sorun yaşadıkları konuya yönelik öğrencilere destek sağlayabilmek amacıyla yapılır. Ana-Baba Eğitim Seminerleri Ailede Sevgiyle İletişim Ergenlik Psikolojisi ve Genci Anlama Gelişim dönemleri, ergenlik: Değişim ve Büyümek Ergenlik Demektir. Sınavlara Hazırlanan Öğrenciye Doğru Yaklaşımlar Bireysel Gelişimin Ailedeki Rolü Aile içi Sorunlar ve Çözüm Yolları Meslek seçimi. İstekli Velilerimize, okul-aile işbirliği yoluyla ortak tutum ve davranış geliştirme, çocuklarının okul ortamındaki davranış şekilleri hakkında bilgi verme, çocukları ile yaşadıkları problemlerin çözüm yolları hakkında destek olma ve gelişim özelliklerini takip konusunda aşağıdaki çalışmalar yapılmaktadır: Sevgi ve güven duygusu eşliğinde okul kurallarına uyma toplantıları, Etkili çalışma ilkeleri seminerleri, Mesleki rehberlik çalışmaları, Veli-öğrenci-öğretmen beraberliğinde gezi, sosyal çalışma ve eğlenceler, Ortaöğretim başarı puanının YGS ve LYS sonuçlarına katkısının anlatılması, Veli toplantılarının düzenlenmesi ve organizasyonları.

6 ÜNİVERSİTELER HAKKINDA BİLGİ / YGS/LYS HAKKINDA YÖNLENDİRME: ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ, Lise 1. sınıftan itibaren öğrencileriyle yoğun olarak YGS/LYS ye hazırlık çalışmaları gerçekleştirilir. Mesleki kararlarını sağlıklı yönde verebilmeleri yönünde destekleyici çalışmalar yapılır. ORTAKÖY ANADOLU LİSESİNDE öğrenciler Rehberlik Servisinde Türkiye deki pek çok üniversite ile ilgili doküman ve broşürlere rahatlıkla ulaşabilmektedirler. Bunun yanı sıra Lise son sınıf öğrencilerine yönelik olarak yıl içinde üniversite tanıtım gezileri düzenlenmektedir. 6 YGS/LYS ANALİZLERİ: Öğrencilerin gerek dershane gerekse okulda girdikleri YGS/LYS Deneme Sınavlarının karşılaştırmalı değerlendirmesinin yapıldığı bu çalışmada; Danışmanlık toplantıları kapsamında öğrencilerin eksiklerinin nelerden kaynaklandığı, eksiklerin nasıl giderileceği konularında paylaşımda bulunulması, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi nin öğrencilerle yaptığı görüşmelerden elde ettiği bilgiler doğrultusunda öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak bireysel görüşmelerin planlanarak öğrencilere sınava hazırlık aşamasında yardımcı olmak ve ihtiyaç duydukları çalışmaların yapılması amaçlanmaktadır. AKADEMİK TAKİP: Öğrencilerin okuldaki akademik başarıları rehberlik servisince takip edilerek, gerekli görülen öğrencilere destek verilmektedir. Okulumuzun Öğretim yılı Sınav Takvimi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisince hazırlanmaktadır. TEST-TEKNİK VE ENVANTER UYGULAMALARI: Öğrencileri daha yakından tanımak ve etkili bir şekilde yardımcı olabilmek için ölçek, test ve envanterler uygulanır. Uygulanan bu testlerin sonucunda veli ve öğretmen görüşleri doğrultusunda öğrencilerimizle yapılan bireysel görüşme ve grup çalışmaları planlanır. Öğrencileri daha yakından tanımak ve doğru yönlendirebilmek amacıyla rehberlik servisi tarafından yapılan uygulamaların sonuçları kişisel bilgiler gizli kalmak üzere, öğrenci, öğretmen ve veli ile paylaşılır. MESLEKİ YÖNLENDİRME VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ORTAKÖY ANADOLU LİSESİNDE Öğrencilerin doğru ve gerçekçi mesleki tercihler yapabilmeleri için, öncelikle kendi yeterliliklerinin farkında olmaları ve meslekleri her yönüyle tanıyabilmeleri için mesleki kariyer danışmanlığı yapılmaktadır.

7 Yapılan bireysel görüşmeler ve uygulanan envanterler aracılığı ile öğrencilerin ilgi ve yetenekleri keşfettirilir. Öğrenciler ilgi ve yetenekleri doğrultusunda uygun meslek alanlarına yönlendirilir. ORTAKÖY ANADOLU LİSESİNDE eğitim-öğretim yılında kariyer danışmanlığı birimi çalışmasını daha aktif olarak sürdürecektir. 7

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ EL KİTABI

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ EL KİTABI İÇİNDEKİLER TARSUS AMERİKAN KOLEJİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ EL KİTABI 2014-2015 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri...1 Misyonumuz...2 Ekibimiz...3 Görevimiz...5 Toplantılarımız...9

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ADAY ÖĞRETMENLER İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ARALIK 2012-1 - ÖNSÖZ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK

Detaylı

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi 2 4 6 10 14 16 18 20 22 Gelenekten Geleceğe Eğitim Felsefemiz Anaokulu İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Rehberlik Yabancı Dil Öğrenci Takip Sistemi 1 Gelenekten Geleceğe Arte Koleji, kuruluş enerjisini

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1 İÇİNDEKİLER A.GENEL BİLGİLER 03 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1. EĞİTİM ve ÖĞRETİM 05 a) Eğitim Öğretim Yılı 05 b) Akademik Program

Detaylı

Geleceğin Liderleri Hatem de Yetişir. hatemokullari.k12.tr

Geleceğin Liderleri Hatem de Yetişir. hatemokullari.k12.tr Geleceğin Liderleri Hatem de Yetişir Türkiye nin en hızlı büyüyen eğitim kurumu. 3 Yılda 99 Okul... Türkiye nin yeni eğitim markası Özel Hatem Okulları, geleceğin liderlerini yetiştiren okul kimliğiyle

Detaylı

TED KUZEY KIBRIS KOLEJİ VELİ-ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

TED KUZEY KIBRIS KOLEJİ VELİ-ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI TED KUZEY KIBRIS KOLEJİ VELİ-ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...3 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ...4 GENEL TANITIM-FİZİKSEL YAPI...7 ANAOKULU...13 İLKOKUL VE ORTAOKUL...17 DESTEK BİRİMLER...26 2

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. A. IRMAK OKULLAR a. Amacımız... 6 b. Vizyonumuz... 6 c. İlkelerimiz... 6

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. A. IRMAK OKULLAR a. Amacımız... 6 b. Vizyonumuz... 6 c. İlkelerimiz... 6 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ A. IRMAK OKULLAR a. Amacımız... 6 b. Vizyonumuz... 6 c. İlkelerimiz... 6 B. ORGANİZASYON YAPISI a. Yönetim Kurulu... 6 b. Okul Yönetim Kadrosu... 6 c. Bölüm Başkanları... 6 7 d. Bölüm

Detaylı

Çok Heyecanlıyız! Öğrencilerimizle birlikte yeni bir döneme daha başladık.

Çok Heyecanlıyız! Öğrencilerimizle birlikte yeni bir döneme daha başladık. Okulunuza Hoş geldiniz! Çok Heyecanlıyız! Öğrencilerimizle birlikte yeni bir döneme daha başladık. Öğrencimizin eğitim ve öğretim hayatına iyi bir başlangıç yapabilmesi için Okul Yönetimi, Öğretmenlerimiz

Detaylı

ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLİŞKİ YÖNETİMİ VE DAVRANIŞ DÜZENLEME POLİTİKASI

ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLİŞKİ YÖNETİMİ VE DAVRANIŞ DÜZENLEME POLİTİKASI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLİŞKİ YÖNETİMİ VE DAVRANIŞ DÜZENLEME POLİTİKASI İÇİNDEKİLER I. ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLİŞKİ YÖNETİMİ VE DAVRANIŞ DÜZENLEME POLİTİKASI A- AMAÇLARI B- OKUL MİSYON VE VİZYONUNDAKİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER TED SAMSUN KOLEJİ 1. 1. Lise Giriş Kılavuzu 2014-2015

İÇİNDEKİLER TED SAMSUN KOLEJİ 1. 1. Lise Giriş Kılavuzu 2014-2015 TED SAMSUN KOLEJİ 1. Önsöz 2. Okullarımız 3. Türk Eğitim Derneği Neden Okul Açar? 4.Türk Eğitim Derneği nin Misyonu 5. Türk Eğitim Derneği nin Vizyonu 7.Okullarımızda Eğitim - Öğretim Anlayışı 8. Bilgi

Detaylı

Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı Bağlamında Geliştirilen Bir Etkinlik Örneği: Psikososyal Gelişim Alanları 1

Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı Bağlamında Geliştirilen Bir Etkinlik Örneği: Psikososyal Gelişim Alanları 1 Elementary Education Online, 10(2), tp: 10-21, 2011. İlköğretim Online, 10(2), ou:10-21, 2011. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr ÖĞRETİM UYGULAMASI Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı Bağlamında

Detaylı

Yönder Okulları ve Küçük Şeyler Anaokulları, Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi nin markalarıdır.

Yönder Okulları ve Küçük Şeyler Anaokulları, Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi nin markalarıdır. Yönder Okulları ve Küçük Şeyler Anaokulları, Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi nin markalarıdır. Biz, aileler ve çocuklar için yola çıktık ve onlar için büyümeye devam ediyoruz. Değerli

Detaylı

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, il/ilçe

Detaylı

2014-2015 VELİ EL KİTABI

2014-2015 VELİ EL KİTABI 2014-2015 VELİ EL KİTABI www.irmak.k12.tr Değerli Irmak Velileri, Tüm Irmak ailesine 2014-2015 eğitim öğretim yılına hoş geldiniz demekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Etik ve estetik değerlere sahip,

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr Eğitim: Eyüboğlu eyuboglu.k12.tr Eyüboğlu Bir başarı öyküsü... Eğitim Kurumlarının yükselişinin ve başarısının arkasında hayatını eğitime adamış bir isim var: Dr. Yük. Müh. Rüstem Eyüboğlu. Dr. Yük. Müh.

Detaylı

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI ÖZEL FENERBAHÇE EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI 2013-2014 1 İÇİNDEKİLER Fenerbahçe Koleji Marşı Fenerbahçe Eğitim Kurumları OKULLARIMIZ Vizyonumuz Misyonumuz İlkelerimiz Anaokulu İlkokul Ortaokul

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK NL Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI Tohum

Detaylı

REHBE İ Z M İ R J İ K O SAYI 1

REHBE İ Z M İ R J İ K O SAYI 1 REHBE ERLiKSERViSi İ Z M İ R K O L E J İ B Ü L T E N i SAYI 1 ÖZEL İZMİ R K OLEJİ İçindekiler PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 1. DÖNEM ÇALIŞMALARIMIZ 2 ÇOCUKLARDASALDIRGANLIK 4 ÜNİVERSİTEYE GEÇİŞTE

Detaylı

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER KAYNAŞTIRMA / BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK L L Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER TOHUM OTİZM VAKFI Cumhuriyet

Detaylı

İLKÖĞRETİM TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (6, 7 ve 8. Sınıflar)

İLKÖĞRETİM TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (6, 7 ve 8. Sınıflar) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (6, 7 ve 8. Sınıflar) DEVLET KİTAPLARI..., 2013 Yolunda yürüyen bir yolcunun

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI 12.SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ANKARA-2011 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel

Detaylı

Akademik yılın en verimli şekilde yaşanabilmesi için size sunduğumuz bu bilgiler, okul ile aile arasında eşgüdümün kurulmasını sağlayacaktır.

Akademik yılın en verimli şekilde yaşanabilmesi için size sunduğumuz bu bilgiler, okul ile aile arasında eşgüdümün kurulmasını sağlayacaktır. 0 GİRİŞ Bu kitapçık, siz velilerimiz için, okulumuz hakkında gereksinim duyacağınız bilgileri bulabileceğiniz bir başvuru kaynağı olması amacıyla hazırlanmıştır. Akademik yılın en verimli şekilde yaşanabilmesi

Detaylı

MESLEKİ EĞİLİME GÖRE YÖNLENDİRME VE KARİYER REHBERLİĞİ

MESLEKİ EĞİLİME GÖRE YÖNLENDİRME VE KARİYER REHBERLİĞİ MESLEKİ EĞİLİME GÖRE YÖNLENDİRME VE KARİYER REHBERLİĞİ ANKARA VE KASTAMONU DA YAPILAN EĞİTİCİLER EĞİTİMİNİN DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER MESLEKİ REHBERLİK... 1 1. Mesleki Rehberlik Nedir?... 1 2. Meslek Seçimi

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül 2014 İstanbul İÇİNDEKİLER AVRUPA KOLEJİ 1 BİLİM DANIŞMA KURULU 2 Bilim Danışma Kurulu Üyeleri 2 KAZLIÇEŞME Avrupa Koleji

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ 1 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ 2 3 4 5 6 7 Türkçe öğretimi beceri kazandırmaya yönelik etkinlikler bileşkesidir. Türkçe öğretimindeki temel amacımız; dinleme, konuşma, okuma,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI 9.SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ANKARA-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel

Detaylı

OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2

OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 Millî Eğitim Bakanlığı 2010 yılından itibaren ilk ve orta dereceli okullarda değerler eğitimi çalışmalarının yapılmasını

Detaylı

ÖZEL PEV OKULLARI VELİ-ÖĞRENCİ KILAVUZU

ÖZEL PEV OKULLARI VELİ-ÖĞRENCİ KILAVUZU PEV OKULLARI VELİ-ÖĞRENCİ KILAVUZU Ö Z E L P E V O K U L L A R I Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 1. Önsöz 2. Tarihçe 3. Vizyonumuz-Misyonumuz 4. Felsefe ve Temel İlkeler 5. Hak ve Sorumluluklar a. Okulun Hakları b.

Detaylı