TÜRKİYE NİN ALMANYA POLİTİKASI 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE NİN ALMANYA POLİTİKASI 2011"

Transkript

1 TÜRKİYE NİN ALMANYA POLİTİKASI 2011 Savaş Genç *, Osman N. Özalp ** * Doç. Dr., Fatih Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü ** Yrd. Doç. Dr., Kırklareli Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

2

3 Türkiye, küresel ekonomik krize rağmen 2011 yılında ekonomik başarısını devam ettirmiş ve önemli bir jeopolitik oyuncu olma özelliğini de geliştirmiştir. Gerek bölgesel gerek uluslararası alanda Türkiye nin önemi giderek artmaktadır. Özellikle Arap Baharı ndan sonra, Türkiye nin muhafazakâr, dindar-demokrat kimlikli AK Parti liderliğinde ekonomi ve demokrasi alanında kaydettiği başarısı, bölge devletleri için Türkiye nin tecrübelerinden istifade edilecek model ülke olma konumunu pekiştirmiştir. Ancak bütün bu olumlu gelişmelere rağmen, AB ile müzakere sürecinde Türkiye önemli bir gelişme sağlayamamıştır. Türk-Alman ilişkilerine girmeden önce, kısaca Almanya nın son bir sene içinde AB içindeki konumuna göz atmak faydalı olacaktır. Her şeyden önce Avrupa daki krizin ardından AB nin yumuşak güç olarak kullandığı ekonomik ve siyasi enstrümanlarının zayıflamış olduğunu gözlemlenmiştir. Siyasi oluşumunu henüz tamamlayamayan, güvenlik politikalarıyla ilgili uluslararası alanda yekvücut hareket edemeyen, genişleme ve komşuluk politikalarında tıkanan, bazı üyelerinin ekonomik iflasın eşiğine geldiği, yine pek çok Birlik ülkesindeki yüksek işsizlik oranlarının ortaya çıktığı Avrupa nın, sahip olduğu söz konusu enstrümanları eskisi kadar etkin kullanamayacağı anlaşılmıştır. AB de kendini her geçen gün daha güçlü bir şekilde hissettiren finansal ve siyasi kriz, Birlik içinde en güçlü ekonomi olan ve yıl içinde % 3 lük bir ekonomik büyüme gerçekleştiren Almanya nın, AB içindeki liderlik konumunu pekiştirmiştir. Genel olarak 2011 yılı ekonomik ve siyasi krizi, Almanya nın AB lideri ülke konumu- 501

4 TÜRK DIŞ POLİTİKASI YILLIĞI 2011 na gelmesinde katalizör rolü oynamış ve hemen hemen her alanda karar gücü Brüksel den Berlin e kaymıştır. Nitekim bu gerçeklik, dış politika alanında oldukça saygın bir kuruluş olan Avrupa Dış İlişkiler Konseyi nin (ECFR - European Council on Foreign Relations) Avrupa nın dış politika karnesi olan 2012 yılı raporunda (Scorecard 2012) dile getirilmiş, Almanya nın krizden AB nin lideri ve jeo-ekonomik güç olarak çıktığı belirtilmiştir. 1 Türkiye nin bölgesel ve uluslararası alanda kaydettiği başarılara rağmen AB ile olan ilişkilerinde herhangi bir gelişme kaydedememesi, büyük ölçüde Almanya ve Fransa nın tutumu ile yakından ilgilidir. Kuşkusuz Türkiye nin ekonomik ve siyasi reform sürecini başarıyla tamamlaması, AB reformlarını içselleştirmesinden geçmektedir. Bu sürecin başarılı ya da başarısız olmasında, Almanya nın takınacağı tavır göz ardı edilmemelidir. Sadece bu örnek bile, Almanya nın Türk dış politikası için ne kadar kilit bir ülke olduğunu göstermektedir. Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik ilişkiler ivmesi artarak devam ederken, siyasi alanda uzun süredir çözülmeyi bekleyen pek çok sorun bulunmaktadır. Ancak 2011 yılında bu sorunlara yeni boyutların da eklendiğini gözlemlemekteyiz. Örneğin, her iki ülke siyasilerinin birbirlerine yönelik kullandıkları dil, Alman seçimlerinde Türkiye karşıtlığı üzerinden yürütülen propaganda yöntemleri, aşırı sağcı ve Nazi gruplara ait seri cinayetlerin ortaya çıkması, Türkiye de Alman vakıfları üzerinden yapılan eleştiriler ve buna bağlı olarak medyada yürütülen Almanya karşıtlığı bunlar arasında sayılabilir. Bütün bu gelişmeler neticesinde, Türk-Alman siyasi ilişkilerinin son yıllarda her iki ülkenin iç politik gelişmeleri ve dış politik tercihlerine göre gittikçe daha karmaşık bir yapıya büründüğünü gözlemlenmiştir. Son yıllarda ikili ilişkilerde görülen bu farklılık, her iki ülke liderlerinin açıklamalarına yansımakta ve Ankara ile Berlin arasında çok da sıcak ilişkiler olmadığını göstermektedir. Belki de iki ülke arasındaki ilişkileri en iyi dile getirecek tanımlama, Almanca hassliebe (nefret aşkı) sözcüğü ile dile getirilebilir. Bu tür paradoksal bir ilişkinin yansıması, ekonomik alanda rekor seviyedeki ticaret hacmine rağmen, siyasi ilişkiler alanında, 2011 kayıp bir yıl olarak tezahür etmiştir. Ekonomik İlişkiler Ekonomik ilişkiler, Türkiye ve Almanya arasında en önemli yeri tutmaktadır. Avrupa daki ekonomik krize rağmen her iki ülke de büyü- 502

5 TÜRKİYE NİN ALMANYA POLİTİKASI 2011 meyi sürdürmüştür yılında Türk dış ticareti 135 milyar dolarlık ihracatla ülke tarihinin rekorunu kırarken, bir önceki yıla göre de % 18 oranında bir artış göstermiştir. Aşağıdaki veriler Türkiye nin istikrarlı bir şekilde bu başarı trendini devam ettirdiğini göstermektedir: TÜRK DIŞ TICARETININ YILLARA GÖRE GELIŞIMI (MRD. US$) Yıl İhracat 27,8 107,3 132,0 102,1 113,9 135,0 İthalat 54,5 170,1 202,0 140,9 185,5 240,8 Toplam Hacim 82,3 277,3 334,0 243,1 299,4 375,8 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Dış ticaret verilerini ülke gruplarına göre analiz ettiğimizde, 2011 yılında Türkiye nin en önemli ticari partnerinin Almanya olduğunu görmekteyiz. Her iki ülke arasındaki ticaret hacmi bir önceki yıla göre % 27 oranında artarak 36,9 milyar dolara ulaşmıştır. Bunu ise sırasıyla Rusya (20,6 Mrd. US$), Çin (24,2 Mrd. US$), İtalya (21,3 Mrd. US$) ve Amerika (20,6 Mrd. US$) izlemektedir: İhracat TÜRKIYE NIN DIŞ TICARETTE BULUNDUĞU EN ÖNEMLI ÜLKELER (MRD. US$) İthalat Ülke (%) Ülke (%) Almanya 11,5 14,0 21,6 Rusya 21,6 24,0 10,9 Irak 6,0 8,3 37,8 Almanya 17,5 23,0 31,0 İngiltere 7,2 8,2 12,8 Çin 17,2 21,7 26,3 İtalya 6,5 7,9 20,8 Amerika 12,3 16,0 30,2 Fransa 6,1 6,8 12,5 İtalya 10,1 13,4 32,6 Rusya 4,6 6,0 29,5 İran 7,6 12,5 63,0 Amerika 3,8 4,6 22,2 Fransa 8,2 9,2 12,9 İspanya 3,5 3,9 10,9 Hindistan 3,4 6,5 90,6 BAE 3,3 3,7 11,4 Güney Kore 4,8 6,3 32,2 İran 3,0 3,6 17,9 İspanya 4,8 6,2 28,0 Toplam 113,9 135,0 18,5 Toplam 185,5 240,8 29,8 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 503

6 TÜRK DIŞ POLİTİKASI YILLIĞI 2011 Global krize rağmen yüksek büyüme hızını devam ettiren Türkiye, işsizliğini rekor düzeyde düşürerek (% 8,8) denk bütçe dönemine geçmiş ve istihdamını en fazla artıran (1,7 milyon) ülkelerden biri olmuştur. Doğrudan yabancı yatırımlar da bir önceki yıla göre % 42 artarak 11,5 milyar dolara yükselmiştir. Ayrıca 2011 yılı ilk çeyreğinde % 11,6, ikinci çeyreğinde % 9,1, üçüncü çeyreğinde % 8,4 ve dördüncü çeyreğinde % 5,2 büyüyen Türkiye, Çin den sonra dünyanın en hızlı gelişen ekonomisi olmuştur. 2 Türkiye, yıl itibariyle % 8,5 oranında bir büyüme kaydederken aynı dönemde AB de büyüme hızı % 0,2 Almanya da ise % 3 olarak gerçekleşmiştir. 3 Ekonomik kriz içinde bulunan Avrupa da yaklaşık üç yıldır büyüme trendini sürdüren Almanya, Birliğin en sağlam ekonomisine sahip ülke olma özelliğini korurken, Avrupa nın yönünü tayin eden lider ülke haline gelmiştir. 4 İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler bağlamında en önemli kalemlerden birisini artık otomobil üretimindeki parçalar oluşturmaktadır. Türkiye 2011 yılında bir önceki yıla göre otomotiv alanındaki ihracatını % 27 oranında arttırarak, 3 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirmiştir. 5 Türk-Alman ekonomik ilişkilerinde 2011 yılındaki bir diğer önemli gelişme, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması nın imzalanması olmuştur. Bilindiği gibi söz konusu anlaşma, 31 Aralık 2010 tarihinde sona ermiştir. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ün 19 Eylül 2011 tarihinde Almanya yı ziyareti esnasında her iki ülkenin maliye bakanları yeni Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması imzalamışlardır. Nitekim ilgili anlaşma metni 2695 Sayılı Karar olarak 24 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazete de yayınlanmış ve 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. 6 Uyum ile İlgili Sorunlar 2010 yılında Almanya da en çok satanlar listesinde yer alan Thilo Sarrazin in ırkçı ithamlarla dolu Almanya Kendini Yok Ediyor (Deutschland Schafft Sich Ab) adlı kitabı, Türkler, Müslüman göçmenler, uyum ve İslam gibi konularda büyük bir tartışma başlatmış ve Alman toplumunu kutuplara ayırmıştır. Bu tartışmalarda en yapıcı katkıyı, aynı yıl Cumhurbaşkanı Christian Wulff, iki Almanya nın 504

7 TÜRKİYE NİN ALMANYA POLİTİKASI 2011 birleşme yıl dönümünde Alman Meclisi nde yaptığı tarihi konuşmasında İslam, Almanya nın bir parçasıdır diyerek yapmıştır. Bu bağlamda Türkiye, İslam, göçmenler ve uyum konusundaki tartışmaların 2011 de de yoğun bir şekilde devam ettiği görülmüştür. Hür Demokrat Parti den milletvekili olan Federal Adalet Bakanı Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, 9 Şubat 2011 de Almanya nın en saygın gazetelerinden biri olan Frankfurter Allgemeine Zeitung ta çıkan Her Dine Eşit Şans (Jeder Religion die gleiche Chance) adlı yazısında, Almanya da tarihsel olarak önceleri Katoliklerin aşırı olarak klişelendirildiğine, bugün ise bunun Müslümanlar için kullanıldığına dikkat çekmiştir. 7 İslam ın fanatizmle eşit tutulamayacağını, toplumda bu konunun artık önyargılardan arınmış bir şekilde tartışılmasının gerektiğini vurgulayan Leutheusser-Schnarrenberger, Almanya nın liberal bir anayasası olduğunu ve bunun da bütün dinlere aynı eşitlikte din hürriyetini garanti ettiğini belirtmiştir. Bu bağlamda dinlerin eşit bir şekilde organizasyon haklarına da sahip olduğunu vurgulayan Adalet Bakanı, önyargısız bir tartışma için İslam Hukuku hakkında da daha fazla bilgi sahibi olunması gerektiğini ifade etmiştir. Kısa bir süre sonra Federal Göç ve Mülteciler Dairesi nin (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) 14 Şubat ta Nürnberg de düzenlediği, okullarda İslam dersi ile ilgili konferansta konuşan İçişleri Bakanı Thomas de Maizière de, Alman okullarında İslam dersinin bir an önce verilmesine ihtiyaçları olduğunu belirtmiştir. 8 Alman Anayasası nın 7. maddesinin okullarda din derslerinin verilmesini öngördüğünü dile getiren Maizière, ancak devlet karşısında İslam adına kurumsallaşmış bir partnerin olmamasının bunu zorlaştırdığını, bu sebeple Devlet Kilise Hukuku na İslam ın da entegre edilmesinin gerekliliğini dile getirmiştir. Hristiyan Demokrat Parti den (CDU) İçişleri Bakanı olan Maizière nin, Teodor Guttenberg den boşalan Savunma Bakanlığı na getirilmesi üzerine, Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) milletvekili Hans-Peter Friedrich, 3 Mart ta yeni İçişleri Bakanı olmuştur. Friedrich görevine başlar başlamaz ilk açıklamasını, İslam ın Almanya ya ait olmadığını söyleyerek yapmıştır. 9 Öyle ki, Friedrich in Türkler ve 505

8 TÜRK DIŞ POLİTİKASI YILLIĞI 2011 İslam hakkındaki oldukça tartışmalı görüşleri Mart ayı sonunda düzenlenen İslam Konferansı nda olumsuz etkisini göstermiştir. İlk kez başkanı olarak katıldığı konferansta Friedrich, Müslümanlara, aşırı görüşlü olanların yakalanması ve bu konuda güvenlik güçlerine yardımcı olmaları konusunda çağrıda bulunmuştur. 10 Bunun üzerine Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (Zentralrat der Muslime) Başkanı Aiman Mazyek, Müslümanların güvenlik riski olarak algılandığını ve platformun güvenlik konferansına dönüştüğünü belirterek, Friedrich i eleştirmiştir. 11 Friedrich in İslam Konferansı nı radikal İslamcılarla mücadele alanı olarak görmesi üzerine, uyum politikaları ile ilgili kişi ve kuruluşlar kamuoyuna sonraki konferansların boykot edilmesi veya konferanslara ara verilmesi çağrısında bulunmuşlardır. 12 Yukarıda dile getirilen örnekler, Almanya nın İslam konusunda hala ikilem içinde olduğunu göstermektedir. Bir taraftan Wullf, Leutheusser-Schnarrenberger gibi politikacılar İslam ın Almanya ya ait olduğunu, İslam a önyargısız yaklaşılmasını, okullarda İslam dersinin konulmasını savunurlarken, diğer taraftan özellikle İslam ve yabancılara karşı oldukça katı tutumlu olan Volker Kauder, Norbert Lammert, Hans-Peter Friedrich gibi etkin CDU ve CSU lu politikacılar buna karşı çıkmaktadırlar. Kuşkusuz İslam ve uyum konusundaki çözümsüzlüğün nedenlerinden biri de Alman politikacıların birbirlerini çözüm için bloke etmeleridir. Bu durum, yaklaşık üç milyona yakın Türk ve 4,5 milyona yakın Müslümanın yaşadığı Almanya da Türk-Alman ilişkilerini olumsuz etkilediği gibi, İslam dünyasında da Almanya yı izole etmektedir. Nitekim Almanya 2011 yılı boyunca Arap Baharı nda uluslararası alanda herhangi bir inisiyatif alamamasını bir ölçüde bu gerçekle açıklamak mümkündür. 13 Almanya nın gerek Türkiye gerekse İslam dünyası ile olan ilişkilerinde önyargılardan uzak yapıcı bir İslam politikası geliştirmesi gerekmektedir. Bu, iç politikada Türk kökenli vatandaşların uyum sorununun çözümüne katkıda bulunacağı gibi, dış politikada da Türkiye ve İslam ülkeleri ile olan ilişkilerine olumlu etki edecektir. Nisan ayında Bertelsmann Vakfı tarafından otuz bir OECD ülkesini kapsayan entegrasyon politikaları ile ilgili bir araştırmada Almanya nın 20. sırada yer alması, uyum politikaları alanındaki başarısızlığını tescil etmiştir. 14 Her beş kişiden birinin göç geçmişi olan 506

9 TÜRKİYE NİN ALMANYA POLİTİKASI 2011 Almanya da, özellikle Türk ve Müslüman kökenlilerin şans olarak değil, hala risk olarak algılandığı dile getirilmiştir. Nitekim yukarıda da değinildiği gibi, Mart ayında düzenlenen İslam Konferansı nın terör ve güvenlik konferansına dönüşmesi rapor verileri ile örtüşmektedir. Yine Federal Mesleki Eğitim Enstitüsü nün (Bundesinstitut für Berufsbildung) Ocak 2011 de yayınlamış olduğu bir analizde, Türk ve Arap kökenli gençlerin iş piyasasında ayrımcılığa uğradıkları, işe alınma başvurularında ön görüşmeye bile çağrılmadıkları tespit edilmiştir. 15 Yukarıda kısaca dile getirilen Almanya nın entegrasyon alanındaki başarısızlığı, dolaylı olarak Türkiye ilişkilerini de olumsuz etkilemektedir. Örneğin, evlilik öncesi dil testi gibi kurallarla aile birleşiminin zorlaştırılması, vize sorunu, çifte vatandaşlığın Türklerden esirgenmesi, okullarda Türk çocukları için din dersinin hala çözüme kavuşturulamaması, Türkiye den alınan diplomaların kabulü ile ilgili sorunlar, Türk kökenli gençlerin iş piyasasında ayrımcılıkla karşılaşmaları, Anayasanın 7. maddesi 3. fıkrasınca dini cemaatler tanınmış iken, Müslüman dini cemaatlerin statüleri hakkındaki hukuki çerçevenin hala çizilmemiş olması gibi pek çok konu Türkiye yi yakından ilgilendirmektedir. Nitekim Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 27 Şubat 2011 de Düsseldorf ta Türk kökenlilere hitaben yaptığı konuşmada, Türk göçmenlere entegrasyona katkıda bulunmalarını istemiş, ancak Almanya da yükselen İslamofobi ye de dikkat çekmiştir. 16 Bir gün sonra Şansölye Merkel ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri Fuarı nın (CeBIT) birlikte açılışını yapan Başbakan Erdoğan, burada yaptığı açılış konuşmasında, özellikle Türk işadamlarının karşılaştığı vize zorluğunu dile getirmiştir. 17 Türkiye nin Almanya ile ilgili önemli sorunlarından bir diğeri de, aile birleşimi ile ilgili şartların son yıllarda gittikçe zorlaştırılmasıdır. Bilindiği üzere Almanya yılında İkamet Yasası nda (Aufenthaltsgesetz) yaptığı bir değişiklikle, aile birleşimiyle ülkeye gelecek göçmenlere Almanca dil sınavı şartı getirmişti. Ancak Avrupa Adalet Divanı nın 2011 yılında Hollanda da yaşayan Türk vatandaşı Fuat Toprak için verdiği kararda, Ortaklık Konseyi nin 1/80 sayılı kararının 13. maddesine atıfta bulunarak Türklerin oturumları ile il- 507

10 TÜRK DIŞ POLİTİKASI YILLIĞI 2011 gili durumlarının zorlaştırılamayacağına hükmetmiştir. 18 Bütün AB ülkeleri için emsal teşkil eden bu karar uyarınca, 16 Ağustos 2011 tarihinde Utrecht Yüksek İdare Mahkemesi, Türk vatandaşlarına uyum sınavının uygulanamayacağı yönünde karar vermiştir. Bunun üzerine Hollanda Hükümeti 23 Eylül 2011 tarihinde, Avrupa Adalet Divanı nın kararı doğrultusunda aile birleşiminde Türk vatandaşlarına uygulanan dil sınavını resmen iptal etmiştir. 19 Avrupa Adalet Divanı nın söz konusu kararı ve Hollanda nın bu doğrultuda dil sınavını iptal etmesine karşın, Almanya aile birleşiminde dil sınavını zorunlu tutmaya devam etmektedir. Hâlbuki 2007 yılında Almanya, dil sınavı ile ilgili yasa değişikliğini Hollanda daki uygulamayı örnek alarak düzenlemişti. Bu bağlamda, Federal Meclis te Türk kökenli milletvekilleri Sevim Dağdelen (Sol Parti Federal Meclis Grubu Entegrasyon Sözcüsü) ve Memet Kılıç (Yeşiller Partisi Federal Meclis Grubu Entegrasyon Sözcüsü), Almanya daki bu uygulamanın artık yasal dayanağının olmadığını dile getirmektedir. 20 Bütün bu gelişmelere rağmen Alman Hükümeti nin Uyum ve Göçten Sorumlu Bakanı Maria Böhmer, Başbakan Erdoğan ın katıldığı Göç ün 50. Yıldönümü kutlamalarında bu sınavı savunarak insan haklarına aykırı olmadığını söylemiştir. Tartışmalara Almanya ziyareti öncesi ZDF televizyonuna mülakat vererek katılan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de, Almanya daki Türklerin Almanca öğrenmelerini açıkça teşvik ettiklerini belirtmiş, ancak evlilik öncesi dil sınavının zorunlu hale getirilmesini, Alman makamlarının kendi kararları ama bunun insan haklarıyla, gelişmiş demokratik standartlara biraz ters düştüğü kanaatindeyim diyerek eleştirmiştir. 21 Bu bağlamda olumlu bir gelişme ise Alman Federal İdare Mahkemesi nin 28 Ekim 2011 tarihinde verdiği bir kararla, aile birleşiminde zorunlu olan dil sınavının AB yasaları ile uyumluluğunun tartışmalı olduğu yönünde karar vermiş olmasıdır. 22 Son olarak, Alman hükümetinin bu gelişmeler doğrultusunda aile birleşiminde kolaylaştırıcı düzenlemeler getirip getirmeyeceğini zaman gösterecektir. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı nın 2011 yılı göç raporuna göre, ekonomik açıdan zor günler geçiren AB ülkelerinde ve Almanya da göç hareketlerinde gerileme yaşanmıştır. 23 Göçün eko- 508

11 TÜRKİYE NİN ALMANYA POLİTİKASI 2011 nomik değerlerle doğru orantılı olduğunu ortaya koyan araştırma verilerine göre, 2011 yılı içinde Türkiye den AB ye yönelik göçün de azaldığı tespit edilmiştir. Bunda da, ekonomik olarak rekor seviyede büyüme yakalayan Türkiye nin, kendi vatandaşları için ciddi bir cazibe merkezi olması etkili olmuştur. Rakamlar Türkiye adına sevindirici olsa da, farklı sektörlerde yeni göçmenlere ihtiyacı olan Almanya, göç politikalarını gözden geçirmek zorunda kalacaktır. Gelişmekte olan Türk ekonomisinde kariyer şansı arayan iyi eğitimli Türk kökenli Alman vatandaşlarının Türkiye ye göç etmesi de, Alman ekonomisinin karşı karşıya kaldığı yeni bir olgudur. Tüm bu gelişmelere rağmen, AB ülkeleri ile mukayese edildiğinde Almanya nın hâlâ en çok göçmen alan ülke olma özelliğini koruduğu da belirtilmelidir. Göç ün 50. Yılında Siyasi İlişkiler Üst düzey resmi ziyaretlere rağmen 2011, iki ülke arasındaki siyasi ilişkiler bakımından kayıp bir yıl olarak değerlendirebilir yılı, Türk işçi göçünün 50. yılı gibi sembolik açıdan önemli bir özelliğe sahip olsa da, her iki ülke arasındaki siyasi soğukluğun giderilmesini beraberinde getirecek bir ortam yaratılamamıştır. Siyasi ilişkiler açısından bakıldığında, bütün iyi niyet açıklamaları retoriğin ilerisine geçememiştir. Hatta 2011 yılında Türk-Alman siyasi ilişkilerinin bir önceki yıla göre daha da kötüleştiği ileri sürülebilir. Türkiye açısından iki ülke arasındaki ilişkilerde en önemli sorun, Almanya nın Türkiye nin AB üyeliğine karşı çıkmasıdır. Angela Merkel liderliğindeki CDU nun 2005 yılında iktidara gelmesinden bu yana Türkiye nin AB üyeliğine karşı katı tutumu ve ayrıcalıklı ortaklık formülü üzerinde ısrarcı olması, siyasi ilişkilerde olumsuz etkisini sürdürmektedir. Bu yaklaşım aynı zamanda Türkiye-AB ilişkilerini olumsuz etkilediği gibi, Türkiye deki AB reformlarının da yavaşlamasına neden olmaktadır. Oysa Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller iktidarı döneminde Şansölye Gerhard Schröder ve Dışişleri Bakanı Joschka Fischer ikilisinin Türkiye politikası oldukça yapıcıydı. Türkiye nin AB ye aday ülke olması Schröder-Fischer ikilisinin büyük katkıları ile gerçekleşmiştir. Bu dönemde Almanya nın desteğinin Türkiye deki reform politikalarına, ekonomik kalkınma- 509

12 TÜRK DIŞ POLİTİKASI YILLIĞI 2011 ya katkısı unutulmamalıdır. Dolayısıyla Almanya nın AB sürecinde Türkiye ye olan desteği, Türkiye deki reform süreci için önem taşımaktadır. Merkel idaresindeki Almanya nın bu süreçte yapıcı olmayan yaklaşımı, Türkiye de Batı ve reform karşıtlarına daha güçlü bir muhalefet imkânı doğurmaktadır. Nitekim Türkiye deki reform sürecinin yavaşlamasının 2005 yılında Almanya daki siyasi iktidar değişimine denk düşmesi tesadüf değildir yılı Türk-Alman ilişkilerinde olumsuz bir diğer gelişme, Almanya da küçük Türk esnafını hedef alan seri cinayetlerin Neo- Nazi gruplarca işlendiğinin ortaya çıkmasıdır. Bilindiği gibi bu cinayetlerin failleri yıllarca yakalanamamış ve Türklerin kendi aralarındaki bir hesaplaşma olarak kamuoyuna yansıtılmıştı ile 2006 yılları arasında sekizi Türk vatandaşı olmak üzere aynı silahlarla öldürülen toplam on kişinin failleri de bir türlü bulunamamıştır. Neo Nazilerin yeraltı örgütü (NSU) üyesi Beate Zschaepe nin 2011 de ele geçirilmesi seri cinayet dosyasının aydınlatılmasını sağlamıştır. 24 Tesadüf sonucu aydınlığa kavuşan bu olaylar, istihbarat birimleriyle ilgili bilinçli bir ihmal şüphesini de beraberinde getirmiştir. 25 Olaylarla ilgili ayrıntılar, Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı (Bundesverfassungsschutz) ve Eyalet Kriminal Daireleri nin (Landeskriminalamt) ellerindeki bilgileri kasten sakladıkları ve işbirliğine gitmedikleri şüphesini daha da kuvvetlendirmiştir. Almanya gibi yüksek teknolojiye sahip bir ülkede Anayasayı Koruma Teşkilatı, Alman Gizli Servisi (BND) ve her eyaletteki Eyalet Kriminal Dairesi (LKA) gibi istihbarat birimlerine rağmen, yıllarca bu yapının bilindiği halde gizli kalması ya da üzerine gidilmemesi demokrasi ve hukuk standartları ile bağdaşmamaktadır. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Alman Polis Sendikası Şefi Reiner Wendt, 26 cinayetlerin zamanında çözülememesini Anayasayı Koruma Teşkilatı nın bilgi paylaşımında bulunmamasına bağlarken, kamuoyunda özellikle Thüringen eyaleti Anayasayı Koruma Teşkilatı nın bu yapılanmaya ait kişileri koruduğu şeklinde kuvvetli bir şüphe oluşmuştur. 27 Konu ile alakalı açıklama yapan İçişleri Bakanı Friedrich in, bundan sonra koordineli olarak aşırı sağ tehdidini tıpkı aşırı İslamcılar 510

13 TÜRKİYE NİN ALMANYA POLİTİKASI 2011 gibi bir merkezden takip edecekleri açıklaması kamuoyunun tepkisini daha da artırmıştır. Öyle ki, Aralık ayının başında Almanya yı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türk tarafının rahatsızlığını dile getirerek konunun bizzat takipçisi olacağını açıklamıştır. 28 Davutoğlu, Friedrich ile yaptığı görüşmede Friedrich in aynı minvalde biz hem ırkçıklık hem de İslami terörizm ile mücadele ediyoruz demesi üzerine, Bir dakika Sayın Bakan, ben konuşmamda hiçbir yerde Hıristiyan terörist demedim. Üstelik belli ki bu cinayetleri işleyenler Hıristiyan. Siz de İslamcı terörist ifadesini kullanamazsınız diyerek, tepkisini göstermiştir. 29 Daha sonra Şansölye Merkel de söz konusu cinayetlerin Almanya için utanç verici olduğunu dile getirerek, konunun aydınlatılması için her türlü çabayı harcayacaklarını söylemiştir. 30 Almanya da ortaya çıkan ve Alman basını tarafından Döner- Morde (Dönerci Cinayetleri) olarak kullanılan ifade, aynı zamanda her yıl Alman Dil Topluluğu (Gesellschaft für deutsche Sprache) tarafından yılın en kötü sözü (Unwort des Jahres) olarak da seçilmiştir. 31 En kötü kelime jürisinin başkanı olan dilbilimci Nina Janich, bu kelime ile söz konusu cinayetlerin küçümsendiğini belirtmiştir. 32 İki ülke arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyen gelişmelerden bir diğeri de, Türkiye de Alman Vakıfları ile ilgili olumsuz iddiaların yaklaşık on yıl aradan sonra yeniden gündeme gelmesidir. Tartışma, Başbakan Erdoğan ın Ekim ayının başında Makedonya gezisi dönüşü, bazı Alman Vakıfları nın BDP li belediyeler üzerinden PKK ya destek verdiğini iddia etmesiyle başlamıştır. 33 Vakıflarla ilgili tartışmalar bağlamında yine Alman Kalkınma Bankası nın (KfW), PKK ya yardım ettiği ileri sürülmüş ve buna paralel olarak BDP li ve CHP li belediyelerin yatırımlarına fon sağlaması gündeme getirilmiştir. Oysa Alman Kalkınma Bankası, yıllardan beri Türkiye nin her yerinde kanalizasyon, içme suyu, arıtma tesisleri gibi yerel yönetimlere ait projelere, Türk hükümeti ile yapılan anlaşmalar ve Hazine üzerinden destek vermektedir. Nitekim bu konu üzerinde yanlış anlaşılma olduğu daha sonra yapılan açıklamalarla düzeltilmiştir. Kasım ayında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ün gerçekleştirdiği Berlin ziyaretinde PKK nın protestoları ve tehditleri neticesinde 511

14 TÜRK DIŞ POLİTİKASI YILLIĞI 2011 tekrar gündeme gelen terör örgütü Almanya ile Türkiye arasında sorun oluşturan bir başka unsurdur lı yıllarda Türkiye nin, Güneydoğu da takip ettiği baskıcı politikalar neticesinde, birçok AB ülkesi gibi Almanya da PKK kimliği ile ön plana çıkan ve işkence gördüklerini ifade eden sığınmacılara kapılarını açmıştır. On binlerle ifade edilebilen ve örgütle direkt ya da dolaylı olarak irtibatı olan bir kitle, önce sığınmacı iken daha sonra hukuki şartların yerine getirilmesi ile Alman vatandaşı olmuştur. Ülkede yaklaşık 600 binin üzerinde Kürt kökenli göçmen yaşadığı ve örgütün de on bin sempatizanı olduğu tahmin edilmektedir. Her sene yüksek meblağlarda maddi kaynak elde edebilen örgütün bu yapılanması, AB ülkeleri ile Türkiye ilişkilerindeki gerilimi artırmaktadır. Sonuç Avrupa da 2011 yılında yaşanan ekonomik gelişmeler, Almanya nın Birlik in en önemli ekonomik ve siyasi gücü olarak daha da öne çıkmasını sağlamıştır. Almanya, artık Avrupa nın geleceği konusunda en önemli oyuncu olacağı gibi, Türkiye nin de AB de hangi statüde olması gerektiği konusundaki tartışmalarda belirleyici güç olacaktır. Almanya nın olurunu alamayan bir Türkiye nin ileride AB üyesi olması kolay olmayacaktır. Bu yüzden ikili ilişkiler, aynı zamanda Türkiye nin Avrupa daki geleceği açısından da önemlidir. Türk-Alman ilişkilerinin geleceği açısından Udo Steinbach ın da dile getirdiği gibi iki farklı perspektifin olduğunu ve ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye nin AB ile ilişkilerinin niteliğinin de gelecekte bu perspektiflere bağlı olduğunu ileri sürebiliriz. 34 Birincisi, mevcut statükonun devamı ve ikili ilişkilerde yabancılaşmanın sürmesidir yılı bu açıdan mevcut statükonun ve yabancılaşmanın sürdüğü bir yıl olmuştur. Diğer perspektif ise, ikili ilişkilere yeni bir bakış açısı getirecek bir vizyon değişimidir. Bu tür bir bakış açısına olan ihtiyacın en azından her iki ülke Cumhurbaşkanları tarafından dile getirildiğini görmekteyiz. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ün Almanya ya olan ziyaretinin üç gün sürmesi, her iki ülke ilişkilerinin tartışmalı konulara rağmen oldukça özel ve önemli olduğunu göstermektedir. Eğer Almanya ve Türkiye, ikili siyasi ilişkileri negatif ve duygusal etkilerden kurtarıp, daha rasyonel bir zeminde yürütürse bundan iki 512

15 TÜRKİYE NİN ALMANYA POLİTİKASI 2011 taraf da kazançlı çıkacaktır. Türkiye son yıllarda gösterdiği performans ile dünyada en hızlı gelişen birkaç ekonomiden biri olup, bu gelişim trendinin önümüzdeki yıllarda da süreceği tahmin edilmektedir. Yine Türkiye son on yıldan beri devam eden büyük bir toplumsal değişim süreci içindedir. Ekonomik ve demokratik reformları birlikte gerçekleştiren bir Türkiye, bölgesel güç olma yolundadır. AB çıpasına bağlı böyle bir güç, ekonomik ve siyasi anlamda Almanya için bölgede büyük fırsatlar sunmaktadır. Yukarıda dile getirilen yeni bir vizyon bağlamında, Türkiye nin Almanya ve Avrupa için önemini en iyi dile getiren politikacıların başında CDU milletvekili ve Meclis Dış İlişkiler Başkanı Ruprecht Polenz gelmektedir. Polenz, 2010 yılının sonunda yayınladığı Besser für Beide, Die Türkei Gehört in die EU (İki Taraf İçin Daha İyi: Türkiye, Avrupa Birliği ne Aittir) başlıklı kitabında, Türkiye nin AB üyeliğinin desteklenmesi gerektiğini pek çok argümanla dile getirmiştir Haziran ayındaki parlamento seçimlerinden sonra Türkiye nin Tayyip Erdoğan iktidarını seçmekle akıllı bir tercih yaptığını da belirten Polenz, Kopenhag Kriterleri ile demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti ilkeleri ile İslam ın uyumlu olabileceğini gösteren bir Türkiye nin İslam dünyası için model olacağını belirtmiştir. 35 Polenz, bu açıdan Türkiye nin Avrupa için çok önemli bir ülke olduğunu ve tam üye olarak alınmasını yıl içinde pek çok kez dile getirmiştir. 36 Sonuç olarak Avrupa da ve küresel alanda ekonomik başarısını devam ettiren Almanya nın Avrupa ve dünya siyasetinde giderek etkisini arttıracağını söyleyebiliriz. Türkiye nin de aynı şekilde ekonomik gelişim trendini devam ettireceği ve bölgesel anlamda siyasi etkisini arttıracağı ileri sürülebilir. Ancak, Türkiye nin içinde bulunduğu toplumsal değişim süreci büyük ölçüde AB reformları ile yakından ilgilidir. Bu bağlamda Almanya, Türkiye nin AB üyelik sürecinde ve dış politikasında uzun yıllar en önemli ülkelerden biri olma özelliğini koruyacaktır. Kronoloji 28 Ocak Yurtdışında yaşayan Türklerden sorumlu Devlet Bakanı Faruk Çelik, Berlin de Federal Uyum Göç ve Mültecilerden Sorumlu Devlet Bakanı Maria Böhmer ve Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ile görüştü. 513

16 TÜRK DIŞ POLİTİKASI YILLIĞI Şubat Başbakan Recep Tayyip Erdoğan üç günlük Almanya ziyaretinde Berlin, Düsseldorf ve Hannover de temaslarda bulunmuştur. Düsseldorf ta Türk vatandaşlarına hitap eden Erdoğan, Hannover de Merkel in davetlisi olarak CeBIT in açılışına katılmıştır Nisan Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir in davetlisi olarak, Almanya Federal Ekonomi ve Teknoloji Bakanı Rainer Brüderle, 34. Turkeybuild İstanbul Yapı Fuarı nın açılışı vesilesiyle, İstanbul u ziyaret etmiştir Mayıs Ulaştırma Bakanı Mehmet Habib Soluk, 2011 Uluslararası Ulaştırma Forumu na katılmak üzere Almanya yı ziyaret etmiştir Ağustos Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Almanya nın Köln, Dortmund ve Düsseldorf şehirlerine ziyarette bulunmuştur Eylül Almanya Göç, Mülteciler ve Entegrasyon Bakanı Maria Böhmer Türkiye Türkiye ile Almanya arasındaki İşgücü Anlaşması nın 50. yıldönümü kapsamında çeşitli resmi kurumlarla görüşmelerde bulundu Eylül Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Almanya ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Berlin, Osnabrück ve Stuttgart i ziyaret eden Gül, Cumhurbaşkanı Wulff, Federal Meclis Başkanı Lammert ve Sansölye Merkel le görüşmüştür. Humboldt Üniversitesi nde bir konuşma yapan Gül, Osnabrück te İslam Araştırmaları Enstitüsü nde incelemelerde bulunmuş; Berlin ve Stuttgart ta Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya gelmiştir Ekim Yeşiller Partisi Eş başkanı Claudia Roth başkanlığındaki Türk-Alman Parlamenterler Grubu heyeti, Türkiye de çeşitli temaslarda bulunmuş ve Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış tarafından kabul edilmiştir Ekim Guido Westerwelle nin Türkiye yi ziyareti ve Tarabya da Kültür Akademisi nin açılışını gerçekleştirmesi. 1 Kasım Almanya ya işçi göçünün 50. yılı dolayısıyla Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından Berlin de düzenlenen Göç Sempozyumu, Yurtdışı Türkler Başkanlığı ndan sorumlu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ın açılış konuşmasıyla başladı. 1-5 Aralık Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Hamburg, Frankfurt, Münih, Berlin ve Köln de temas ve incelemelerde bulunarak, Almanya da yılları arasında aşırı sağ eğilimli bir terör örgütü tarafından katledildikleri ortaya çıkan sekiz Türk ve bir Yunanlı maktulün aileleri ve Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya gelmiş ve Eyalet makamları ile görüşmüştür. 514

17 TÜRKİYE NİN ALMANYA POLİTİKASI 2011 NOTLAR 1 Justin Vaïsse ve Hans Kundnan (et al), European Foreign Policy Scorecard 2012: European Council on Foreign Relations WEB.pdf s, Justin Vaïsse ve Hans Kundnan (et al), a.g.e., s, Annen, Niels: Arabellion und die Ratlosigkeit der deutschen Politik. S Islamophobie-in-Deutschland.html OT&ancre= der_visaerteilung_fuer_den_familiennachzug_ohne_sprachtest_vor_dem_hintergrund_ einer_rechtlichen_neubewertung_durch_die_rechtsprechung.html 9&sword_list[0]=familie 21 Regeln-#/beitrag/video/ /Guel-kritisiert-deutsche-Visa-Regeln

18 TÜRK DIŞ POLİTİKASI YILLIĞI Alman vakıfları PKK yı fonluyor

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık 14 Aralık 2014 günü konuşma saatine kadar ambargoludur 2015 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu

Detaylı

Almanya ya Türk Göçünün 50. Yılında Türk Alman İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği. 04-05 Mayıs 2011. Ankara

Almanya ya Türk Göçünün 50. Yılında Türk Alman İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği. 04-05 Mayıs 2011. Ankara Almanya ya Türk Göçünün 50. Yılında Türk Alman İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği 04-05 Mayıs 2011 Ankara İÇİNDEKİLER Selamlama ve Açılış 5 Jan SENKYR Konrad-Adenauer-Stiftung Türkiye Temsilcisi Açılış

Detaylı

2014 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ

2014 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ 2014 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı nın 2014 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık 1 Bu kitapçık,

Detaylı

Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı?

Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı? Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı? Bağımsız Türkiye Komisyonu Raporu Eylül 2004 Bağımsız Türkiye Komisyonu Martti Ahtisaari (Bașkan) Finlandiya Cumhurbașkanı (E) Kurt Biedenkopf Saksonya Eyaleti

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

Avrupa da Türkiye. Değişimin Kaçınılmazlığı

Avrupa da Türkiye. Değişimin Kaçınılmazlığı Avrupa da Türkiye Değişimin Kaçınılmazlığı Bağımsız Türkiye Komisyonu Üçüncü Raporu Mart 2014 Avrupa da Türkiye Değişimin Kaçınılmazlığı Bağımsız Türkiye Komisyonu Üçüncü Raporu Mart 2014 Bağımsız Türkiye

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN )

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN ) KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ( HANNOVER VE KÖLN ) Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 BÖLÜM I ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1.Ülke Kimliği... 4 1.2. Siyasi ve İdari Sistem... 5 1.3.

Detaylı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar İçindekiler Başbakan Angela Merkel in Önsözü 7 Devlet Bakanı Maria Böhmer in Giriş

Detaylı

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni 27 Haziran 3 Temmuz 2012 İKV DEN HAFTAYA BAKIŞ... 1 AB ÜLKELERİNDE SAĞLIK HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI İKV NİN DÜZENLEDİĞİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMDA ELE ALINDI... 2 İKV AB

Detaylı

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni İKV DEN HAFTAYA BAKIŞ... 1 TÜRKİYE TARAFINDAN HAZIRLANAN İLERLEME RAPORU AÇIKLANDI... 2 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ EGEMEN BAĞIŞ, GÖREVE GELİŞİNİN 4 ÜNCÜ YILDÖNÜMÜ

Detaylı

ÜLKE RAPORU Haziran 2014

ÜLKE RAPORU Haziran 2014 CEZAYİR ÜLKE RAPORU Haziran 2014 1 EdizEkinci, HidropolitikAkademi edizekinci@gmail.com 2 BaĢkent : Cezayir Nüfus : 37,9 milyon (2013) Yüzölçümü : 2.381.741 km2 Devlet BaĢkanı : Abdelaziz BOUTEFLIKA BaĢbakan

Detaylı

AVRUPA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN OY VERME DAVRANIŞLARI VE 2014 TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

AVRUPA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN OY VERME DAVRANIŞLARI VE 2014 TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ AVRUPA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN OY VERME DAVRANIŞLARI VE 2014 TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ Yazarlar Nermin Abadan-Unat Volkan Çıdam Dilek Çınar Zeynep Kadirbeyoğlu Selcan Kaynak Bahar Özay Sercan Taş Aralık

Detaylı

Dosyası KRM (MKK)_. NSU Sağ terörü. Dosyası

Dosyası KRM (MKK)_. NSU Sağ terörü. Dosyası Dosyası KRM (MKK)_ Dosyası Müslümanlar Koordinasyon Konseyi (MKK) Müslümanlar Koordinasyon Konseyi (KrM) Kasım 2012 Yazışma Adresi türkisch-islamische Union der Anstalt für Religion e.v. Subbelrather Str.

Detaylı

TÜRKİYE VE ARAP BİRLİĞİ'NİN SURİYE YE YAPTIRIM KARARLARI VE OLASI SONUÇLARI DOÇ. DR. VEYSEL AYHAN IMPR BAŞKANI

TÜRKİYE VE ARAP BİRLİĞİ'NİN SURİYE YE YAPTIRIM KARARLARI VE OLASI SONUÇLARI DOÇ. DR. VEYSEL AYHAN IMPR BAŞKANI TÜRKİYE VE ARAP BİRLİĞİ'NİN SURİYE YE YAPTIRIM KARARLARI VE OLASI SONUÇLARI DOÇ. DR. VEYSEL AYHAN IMPR BAŞKANI IMPR RAPOR NO: 9 2011 TÜRKİYE VE ARAP BİRLİĞİ'NİN SURİYE YE YAPTIRIM KARARLARI VE OLASI SONUÇLARI

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu Bakan Sunuşu Bu yıl ikincisini yayımladığımız 2013 yılı Türkiye İlerleme Raporu, Hükümetimizin reform sürecindeki kararlılığını ve bu meyanda 2013 yılında her alanda gerçekleştirilen çalışmaları somut

Detaylı

DÜNYA HAK İHLALLERİ RAPORU WORLD REPORT ON VIOLATION OF RIGHTS

DÜNYA HAK İHLALLERİ RAPORU WORLD REPORT ON VIOLATION OF RIGHTS 2014 DÜNYA HAK İHLALLERİ RAPORU WORLD REPORT ON VIOLATION OF RIGHTS 2014 DÜNYA HAK İHLALLERİ RAPORU 2014 WORLD REPORT ON VIOLATION OF RIGHTS YAYINA HAZIRLAYANLAR Fadime TÜRKÖLMEZ Hüseyin TÜRKAN Kemal ÖZER

Detaylı

GÜNEŞTE BİR YER VEYA ONBEŞ DAKİKALIK ŞÖHRET TÜRKİYE NİN YENİ DIŞ POLİTİKASINI ANLAMAK

GÜNEŞTE BİR YER VEYA ONBEŞ DAKİKALIK ŞÖHRET TÜRKİYE NİN YENİ DIŞ POLİTİKASINI ANLAMAK GÜNEŞTE BİR YER VEYA ONBEŞ DAKİKALIK ŞÖHRET TÜRKİYE NİN YENİ DIŞ POLİTİKASINI ANLAMAK Sinan Ülgen carnegie Europe Aralık 2010 2011 Carnegie Endowment for International Peace. Tüm hakları saklıdır. Bu yanının

Detaylı

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, ANKARA

Detaylı

Çin. Çin: Yükselen Global Güç. Zulmün Adı: Doğu Türkistan. Küresel Güney ve BRICS Ülkeleri ve Çin in Rolü

Çin. Çin: Yükselen Global Güç. Zulmün Adı: Doğu Türkistan. Küresel Güney ve BRICS Ülkeleri ve Çin in Rolü Ocak 2015 Yıl: 2 Sayı: 3 Hem Seviyeli Hem Keyifli Çin Çin: Yükselen Global Güç Küresel Güney ve BRICS Ülkeleri ve Çin in Rolü Çin Ekonomisindeki Komünizm Rüzgârı Farklı Boyutlarıyla Oryantalizm ve Tarihe

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANAN TÜRKİYE 2011 İLERLEME RAPORU NUN SİYASİ VE EKONOMİK KRİTERLER BÖLÜMLERİNİN KAPSAMLI ÖZETİ

AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANAN TÜRKİYE 2011 İLERLEME RAPORU NUN SİYASİ VE EKONOMİK KRİTERLER BÖLÜMLERİNİN KAPSAMLI ÖZETİ AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANAN TÜRKİYE 2011 İLERLEME RAPORU NUN SİYASİ VE EKONOMİK KRİTERLER BÖLÜMLERİNİN KAPSAMLI ÖZETİ SİYASİ KRİTERLER Demokrasi ve hukukun üstünlüğü 2010 yılı İlerleme Raporu

Detaylı

TÜRKİYE NİN 1999 DÜZENLİ RAPORU

TÜRKİYE NİN 1999 DÜZENLİ RAPORU TÜRKİYE NİN KATILIM YÖNÜNDE İLERLEMESİ NE İLİŞKİN KOMİSYON 1999 DÜZENLİ RAPORU ***************************** 1 İçindekiler A Giriş a) Sunuş b) Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkiler Son gelişmeler

Detaylı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ve Silahlı Kuvvetlerin Demokratik Sistemdeki Yeri

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ve Silahlı Kuvvetlerin Demokratik Sistemdeki Yeri Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ve Silahlı Kuvvetlerin Demokratik Sistemdeki Yeri Tespitler - Öneriler Doç. Dr. Hamit Emrah Berifl ç Politika ve Demokratikleflme Programı Koordinatörlü ü SDE - STRATEJİK DÜŞÜNCE

Detaylı

Hatırlarsınız, geçen kış, Rusya ile Ukrayna arasında fiyat anlaşmazlığı

Hatırlarsınız, geçen kış, Rusya ile Ukrayna arasında fiyat anlaşmazlığı Kasım 2006 Sayı: 2 Türkiye ve AB de enerji politikalarında yeni açılımlara doğru Seda Köknel TESEV Dış Politika Programı AB Bülteni Editörü Tren kazasına giden yolda Kıbrıs sorunu s. 4-5 Sylvia Tiryaki,

Detaylı

ANADİLİ ÜZERİNE. Selamların en güzeli ile

ANADİLİ ÜZERİNE. Selamların en güzeli ile Perspektif ! Selamların en güzeli ile ANADİLİ ÜZERİNE Hemen hepimizin bildiği ve sıklıkla kullandığı bir atasözünde eskiler, bir lisan bir insan dır der. Kanaatimizce, insanı insan yapan başlıca değerin

Detaylı

Kadın temsilindeki artış olumlu ama yetersiz

Kadın temsilindeki artış olumlu ama yetersiz Kadın temsilindeki artış olumlu ama yetersiz Mayıs 2011-10 TL KDV Dahil 67 10 Serpil Sancar FEMİNİSTLER: TEMSİLCİSİ PARLAMENTOYA GİREMEYEN TEK KESİM 15 Dr. Nazlı Çağın Bilgili DEMOKRASİNİN KALİTESİ KADINLARIN

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN GENİŞLEMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ NİN GENİŞLEMESİ AVRUPA BİRLİĞİ NİN GENİŞLEMESİ *** BAŞARILAR VE ZORLUKLAR Wim Kok un Avrupa Komisyonu na sunmuş olduğu rapor Wim Kok 1938 te Bergambacht ta doğdu. Siyasete atılmadan önce Hollanda Sendikaları Federasyonu

Detaylı

GÜÇ OLMA STRATEJİSİ ÇİN

GÜÇ OLMA STRATEJİSİ ÇİN Dr. R. KUTAY KARACA GÜÇ OLMA STRATEJİSİ ÇİN (Soğuk Savaş Sonrası Türkiye-Çin İlişkileri) Özet Çalışması Yazar: Dr. R. Kutay Karaca IQ Kültür Sanat Yayıncı Çinli yetkililer bu açıklamadan hemen sonra bu

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE ÖZET 1 1. JEOPOLİTİK BOYUT 4 2. EKONOMİK BOYUT

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 3 AB nin yıldızları dökülüyor. 13 AB nin başkentinde Türkçe gazetecilik Binfikir 8 yaşında

İÇİNDEKİLER. 3 AB nin yıldızları dökülüyor. 13 AB nin başkentinde Türkçe gazetecilik Binfikir 8 yaşında İÇİNDEKİLER 3 AB nin yıldızları dökülüyor 7 Fransız demokrasisinde en sevilen seçilmiş, bizim seçilmiş... Fransa nın seçilmişler sorunu UĞUR HÜKÜM 10 Peer Steinbrück ün anlamı: SPD, sosyal demokrat bir

Detaylı