Doç. Dr. Cevat YAMAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doç. Dr. Cevat YAMAN"

Transkript

1 Doç. Dr. Cevat YAMAN E-posta: EĞİTİM İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Lisans (B.Sc.) (1992), Bölüm: Çevre Mühendisliği Drexel Üniversitesi, Philadelphia PA USA Yüksek Lisans (M.Sc.) (1996), Bölüm: Çevre Mühendisliği Drexel Üniversitesi, Philadelphia PA USA Doktora (Ph.D.) (2003), Bölüm: Çevre Mühendisliği YÖK Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca Doçent unvanı verildi (2013) SERTİFİKALAR VE KURSLAR DENEYİM *40 Saat İş Güvenliği ve Tehlikeli Atık Yönetimi Kursu, Ekim 2006, Philadelphia, USA *8 Saat İş Güvenliği ve Tehlikeli Atık Yönetimi Yenileme Kursu, Şubat 2007, Philadelphia, USA *Pennsylvania Çevre Koruma Ajansı Yağmursuyu Yönetim Sistemleri Kursu, Şubat 2007, Philadelphia, USA *TODAİE Kamu Diplomasisi Kursu, Nisan 2009, Ankara *Society Of Environmental Toxicology And Chemistry (Çevre Toksikolojisi ve Kimyası Birliği) 2012 *TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Görevlisi Belgesi Gebze Teknik Üniversitesi Genel Sekreter / Öğretim Üyesi (Doç. Dr.) Akademik çalışma alanları: Atık yönetimi, atıkların geri kazanılması, atık biyoreaktörleri, yeraltı suyu ve toprak kirlenmesi, yağmur suyu kontrolü, çevre ve inşaat mühendisliğinde polimer bazlı geosentetik malzemelerin kullanımı.

2 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Daire başkanlığına bağlı Atık Yönetimi Müdürlüğü, Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ve Çevre Koruma Müdürlüğü faaliyetlerini yürütmek. İstanbul genelinde sorumluluk faaliyetlerinden bazıları: *Günlük tonluk evsel atıkların toplanması taşınması ve nihai depolanması, *Atık gazından elektrik üreten tesislerin işletilmesi, *1000 ton/gün lük kompost tesisin işletilmesi, *Tıbbi atık sterilizasyon tesisin işletilmesi, *Hafriyat ve inşaat yıkıntı atıklarının kontrolü ve yönetimi, *Hava kirliliği kontrolü ve denetimi, *Deniz kirliliği kontrolü ve denetimi, *Gürültü kontrolü ve denetimi, *Tehlikeli atık üreten tesislerin denetimi, *Ambalaj atıklarının yönetimi *Boğazdan geçen gemilerden petrol türevi atıkların toplanması ve bu atıklardan yakıt üretimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Birliği Müdürü *AB Aday ülkelerinin faydalandığı topluluk programlarından hibe yolu ile çevre, ulaşım, enerji, gençlik, kültür, turizm, eğitim, sağlık ve AB müktesebatı gibi konu başlıklarında projeler hazırlamak ve kazanılan projeleri Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimleri ile yürütülmesinde koordinasyon görevini yürüttü. *İBB adına AB 7. Çerçeve projelerinde Yasal Temsilci görevini yürüttü. *İBB personeline PCM (Proje Döngüsü Eğitimi), AB Temel Eğitimi, PMI ve diğer proje hazırlama ve yürütme konularında eğitimler verdi. *İlçe belediyelere ve STK lara AB konularında ve AB projeleri hazırlama konularında eğitimler verdi. *AB Komisyonundan destekli İPA makro projeleri çerçevesinde kazanılan 3,5 Milyon Avro bütçeli İç Göç Entegrasyon Projesi (İGEP) nde Proje Koordinatörü olarak görev yaptı. *Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) ile yapılan protokol çerçevesinde İBB personeline AB nin yerel yönetimleri ilgilendiren 12 konu başlığında müktesebat eğitimleri verdi T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Ankara Genel Müdür Yardımcısı Su Toprak Yönetimi ve Deniz Kıyı Yönetimi Daire Başkanlıklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak; *Belediye ve sanayi atıksularının bertarafı, toprak kirliliğinin önlenmesi, Türkiye Denizlerinin kirlilikten korunması ve deniz kazalarının önlenmesi ile ilgili proje ve mevzuat geliştirme görevlerini yürüttü, *Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği (AB) odak noktası olarak görev yaptı, *MEDPOL (Akdeniz in Kirlilikten Korunması) Türkiye odak noktası görevini yürüttü, *Genel Müdürlük Strateji Geliştirme Birimi sorumlusu ve REMPEC (Regional Marine Pollution Emergency Response Center) Türkiye koordinatörü olarak çalıştı RT Environmental Services, Inc., King of Prussia PA USA Proje Müdürü *Petrol ürünleri, tarım ilaçları ve diğer tehlikeli kimyasal maddelerle kirlenmiş olan yeraltı suyu ve toprağının temizlenmesi (remediation) konusunda birçok projelerde görev aldı ve proje yöneticiliği yaptı. *Hava kirliliği kontrolü, yağmur suyu taşkın kontrolü, atıksu arıtma, yağmur suyu derelerinin ıslahı ve yeraltı suyunun çöp depolama sahaları tarafından kirlenmesinin önlenmesi gibi projelerde görev aldı ve proje yöneticiliği yaptı. *Birçok sanayi kuruluşu ve yerleşim birimleri için Faz I (Çevresel Etki Değerlendirmesi) raporları hazırladı Fatih Üniversitesi Öğretim Üyesi (Yrd. Doç. Dr.) Çevre Mühendisliği bölümünde lisans ve lisansüstü dersleri verdi.

3 Niğde Üniversitesi, Niğde Mühendislik Mimarlık Fakültesinde 1 yıl mecburi hizmet yaptı Drexel Üniversitesi, Philadelphia PA USA Doktora Öğrencisi Yaptığı Çalışmalar: *Geotekstil malzemelerin sabit film yüzeyi olarak yağmursuyu ve atıksuların arıtımında *Geotekstil malzemelerin filtrasyon, drenaj, toprak kuvvetlendirilmesi ve yol inşaatı alanlarında *Atık depolama sahalarından sızıntı sularının karakterize edilmesi ve geotekstil filtrelerinin mikroorganizma birikimi sonucu tıkanması konularında laboratuar deneyleri, *Katı atık hacminin indirgenmesi için atık depolama alanlarının biyolojik reaktör olarak *Mühendislik 1. Sınıf öğrencilerine Mühendisliğe Giriş dersini verdi ve Hidrolik dersi asistanlığı yaptı Roux Associates Inc. Environmental Consulting & Management, West Deptford NJ USA Çevre Mühendisi *New Jersey, Pennsylvania ve Ohio eyaletlerinde bulunan birçok sanayi kuruluşları için yağmur suyu kirlilik kontrolü raporları (Preparedness, Prevention and Contingency, PPC) hazırladı. *Toprak ve yeraltı suyu arıtılması, arazide arıtma sistemlerinin tasarımı, petrol ürünleri, PCB ve diğer tehlikeli atıklarla kirletilmiş toprak ve yeraltı sularının temizlenmesi gibi CERCLA (Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act) ve eyalet destekli projelerde görev aldı Melick-Tully and Associates, PC, Mt. Laurel NJ USA Arazi Mühendisi *Yağmur suyu biriktirme havzaları tasarımı için jeolojik yeraltı araştırmaları yaptı. *Faz I (Çevresel Etki Değerlendirmesi) raporları hazırladı ve laboratuar ortamında asfalt testleri, toprak yapısının sınıflandırılması, toprak sıkıştırma ve geçirimlilik testleri yaptı. *Kullanılan programlar: GMS (Groundwater Modeling System) (Yeraltı Suyu Modellemesi), STED (Eğim Stabilitesi), ve AutoCAD Drexel Üniversitesi, Philadelphia PA USA Yüksek Lisans Öğrencisi *İçme sularından dezenfeksiyon yan ürünlerinin giderilmesi konusunda araştırma yaptı İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Araştırma Görevlisi *Deniz Bilimleri, Su Temini, Çevre Hukuku ve Teknik Resim derslerinde asistanlık yaptı. YAYINLAR A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. A. Çoban, G. Demir, H. E. Ökten, H. K. Özcan, C. Yaman, and Ş. Yıldız (2012) Advanced Treatment of Leachate by Using Aerobic/Anoxic MBR System Followed by A Nanofiltration Process. A Case Study in Istanbul Kömürcüoda Leachate Treatment Plant, Environment Protection Engineering, Vol. 38, No 3, pp A2. C. Yaman, (2012) Costs Pertaining to the Collection, Transportation and Disposal of Domestic Solid Wastes and General City Cleaning in the City of İstanbul, Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 21, No 4, pp A3. Ş. Yıldız, C. Yaman, G. Demir, H.K. Özcan, A. Çoban, H. E. Ökten, K. Sezer, and S. Gören, (2012) Characterization of Municipal Solid Waste in Istanbul, Turkey Environmental Progress & Sustainable Energy, Volume 32, Issue 3, pages A4. C. Yaman, H.K. Özcan, G. Demir, H. E. Ökten, Ş. Yıldız, A. Çoban, and V. Balahorli, (2012) Landfill Leachate Treatment: A Case Study for Istanbul City, Clean-Soil, Air, Water, pp. 1-7.

4 A5. S. Gören, G. Demir, C. Yaman, and A. Yıldız, (2011), Medical Waste Management by Geographical Region in Turkey, Journal of Residuals Science & Technology, Vol.8, No.3, pp A6. C. Yaman, (2011) Evaluation of the Current Condition of Packaging Wastes Throughout İstanbul. Scientific Research and Essays. Volume 6(16), pp , 2011 A7. C. Yaman, F. Karaca, E. N. Korkut, J. P. Martin, and Ö. Çınar, (2010), Selection of Optimum Operational Conditions for the Treatment Performance of Geotextile Biofilters using Artificial Neural Networks, Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 19, No 11, pp A8. Ö. Çınar, K. Demiröz, G. Kanat, Y. Uysal, and C. Yaman, (2009), "The Effect of Oxygen on Anaerobic Color Removal of Azo Dye in a Sequencing Batch Reactor", Clean Air, Soil, Water, Vol. 37, No. 8, pp A9. H. Hasar, S. Ünsal, U. İpek, S. Karataş, Ö. Çınar, C. Yaman, and C. Kınacı, (2009), Stripping/Flocculation/Membrane Bioreactor/Reverse Osmosis Treatment of Municipal Landfill Leachate", Journal of Hazardous Materials, Vol. 171, pp A10. C. Yaman, J. P. Martin, and E. N. Korkut, (2006), Effects of Wastewater Filtration on Geotextile Permeability, Geosynthetics International, No 3, Vol. 13, pp A11. Korkut, E. N., Martin, J. P., and C. Yaman, (2006), Wastewater Treatment with Biomass Attached to Porous Geotextile Baffles, Journal of Environmental Engineering, ASCE, Vol. 132, Issue 2, pp , February 2006 A12. C. Yaman, J. P. Martin, and E. N. Korkut, (2005), Use of Layered Geotextiles to Provide a Substrate for Biomass Development in Treatment of Septic Tank Effluent Prior to Ground Infiltration, Journal of Environmental Engineering, ASCE, Vol. 131, Issue 12, pp B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler: B1. K. Kaya, C. Yaman, and Ş. Yıldız (2014) Waste to Energy Solution for İstanbul s Solid Waste Management Eurasia Waste Management Symposium, İstanbul, April 2014, pp 1-9. B2. C. Yaman, T. Eroğlu, İ. Öktem, B. Taşkınoğlu, E. Fakihoğlu, and Y. Işık, (2013), " Solid Waste Management- Legal Status and Istanbul Model, Istanbul International Solid Waste, Water And Wastewater Congress, Haliç Congress Center, May 2013, pp B3. C. Yaman, T. Eroğlu, İ. Öktem, and B. Taşkınoğlu, (2013), Medical Waste Management- Medical Waste Disposal in Istanbul, Istanbul International Solid Waste, Water And Wastewater Congress, Haliç Congress Center, May 2013, pp B4. C. Yaman, O. Sevimoğlu, Ş. Yıldız, and K. Kaya, (2013), Necessity of Waste Incineration and Power Plants in Istanbul Solid Waste Management, Istanbul International Solid Waste, Water And Wastewater Congress, Haliç Congress Center, May 2013, pp B5. C. Yaman, Ş. Yıldız, O. Sevimoğlu, H. Çinal, V. Balahorli, F. Hoşoğlu, and E. Tezcan, (2013), Researching of Pollution Level of Golden Horn- Istanbul 2012, Istanbul International Solid Waste, Water And Wastewater Congress, Haliç Congress Center, May 2013, pp B6. C. Yaman, B.Taşkınoğlu, Y.Işık, E.Fakihoğlu, and I.Tanuğur, (2011), "Waste Reception From Ships, Treatment and Recovery of the Wastes: İstanbul Model", Eurasia Waste Management Symposium, İstanbul, November 2011, pp B7. C. Yaman, A.Günay, and Y.Bayer, (2011), "The Business Economics of the Composting Process in the Removal of Waste; As the Sample Istanbul Recycle and Composting Plant", Eurasia Waste Management Symposium, İstanbul, November 2011, pp B8. C. Yaman and E. Korkut. Designing of Geotextile Baffle Contact Systems (GBCS) for the Treatment of First Flush of Stormwater Runoff GeoAmericas 2008, IFAI, Cancun, Mexico, (March 2008). B9. C. Yaman Proposed Design Criteria for Geotextile Biofilters, Geosynthetics 2007, IFAI, Washington, DC, USA, (January 16-18, 2007) B10. C. Yaman, Martin, J. P., E. Korkut, Geotextiles as Biofilters for Wastewater Treatment, North American Geosynthetics Society (NAGS)/GRI 19, Las Vegas, NV USA (December 14-16, 2005)

5 B11. E. Korkut, C. Yaman, C., Martin, J. P., Treatment of Run-Off Using the Geotextile Baffle Contact System, North American Geosynthetics Society (NAGS)/GRI 19, Las Vegas, NV USA (December 14-16, 2005) B12. E. Korkut, C. Yaman, and Marino, R., Treatment of Combined Sewer Overflows Using the Geotextile Baffle Contact Method, Proceedings of the 2003 Pennsylvania Stormwater Management Symposium held at Villanova University, Villanova, PA USA (October 16-17, 2003). B13. C. Yaman, Marino, R., and E. Korkut, Groundwater Recharge of Urban Runoff after Biological Treatment in Geotextile Filters, Proceedings of the 2003 Pennsylvania Stormwater Management Symposium held at Villanova University, Villanova, PA USA (October 16-17, 2003). C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: C1. C. Yaman, (2010), Kent içi Toplu Ulaşım ve Çevre. TRANSIST 2010, Ulusal Toplu Ulaşım Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul, Aralık C2. Y. Karaaslan, S. Kadıoğlu, C. Yaman, V. Aslan, N. Çiçek ve L. Akça, (2008), Tehlikeli Maddeler Direktifi (76/464/EEC), Su Çerçeve Direktifi (2000/60/EC) ve Öncelikli Maddeler Direktifi Arasındaki İlişkiler ve Türkiye deki Uygulamaları. İTÜ 11. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, İstanbul, Haziran 2008.

1971 Franklin University, İdari Bilimler, İş İdaresi Bölümü, Columbus, Ohio, USA

1971 Franklin University, İdari Bilimler, İş İdaresi Bölümü, Columbus, Ohio, USA Prof.Dr. GÜNAY KOCASOY un ÖZGEÇMİŞİ EĞİTİM 1964 Arnavutköy Amerikan Kız Koleji, İstanbul 1969 Robert Kolej, Kimya Mühendisliği Bölümü, İstanbul 1971 Franklin University, İdari Bilimler, İş İdaresi Bölümü,

Detaylı

Ö ZGEÇMİ Ş Prof. Dr. AHMET METE SAATÇİ

Ö ZGEÇMİ Ş Prof. Dr. AHMET METE SAATÇİ Ö ZGEÇMİ Ş Prof. Dr. AHMET METE SAATÇİ ÖĞRENİMİ ve AKADEMİK ÜNVANLARI Lisans (B. Sc.): Kimya Mühendisliği, O.D.T.Ü., 1972. Yüksek Lisans (M. Sc.): Kimya Mühendisliği, O.D.T.Ü., 1973. Doktora (Ph. D.):

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Diller Okuma Konuşma Yazma İngilizce iyi iyi iyi

ÖZGEÇMİŞ. Diller Okuma Konuşma Yazma İngilizce iyi iyi iyi 1/13 ÖZGEÇMİŞ 1. Soyadı : BÜLBÜL 2. Adı : Halil İbrahim 3. Milliyeti : T.C. 4. Eğitim : Tarih (Ay/Yıl) Kurum Alınan Derce Şubat 2014 -- Gazi Eğitim Fakültesi Profesörlük Ekim 2008 -- Üniversitelerarası

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hatice YÜKSEL. Illinois Üniversitesi- Chicago. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hatice YÜKSEL. Illinois Üniversitesi- Chicago. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Hatice YÜKSEL 1. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 06800 Beytepe Ankara e-posta: hatice.yuksel@hacettepe.edu.tr 2. EGİTİM BİLGİLERİ: Doktora 2009 İnşaat

Detaylı

Türkiye de evsel atıksu oluşum miktarları ve karakterizasyonu

Türkiye de evsel atıksu oluşum miktarları ve karakterizasyonu itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:15, Sayı:13, 5769 2005 Türkiye de evsel atıksu oluşum miktarları ve karakterizasyonu Argun Olcayto ERDOĞAN* 1, Gülsüm Emel ZENGİN 2, Derin ORHON 2 1 Siemens Sanayi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997).

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997). ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Demet BAYRAKTAR 2. İletişim Bilgileri Adres E.posta : Süleyman Şah Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü 34864 Kartal-İSTANBUL : dbayraktar@ssu.edu.tr

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

Tablo 2 Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir/Temiz Enerji Konularında Yapılan ve Devam Eden Çalışmalar, Kaynaklar, Teşvikler, Planlar ve Đhtiyaçlar

Tablo 2 Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir/Temiz Enerji Konularında Yapılan ve Devam Eden Çalışmalar, Kaynaklar, Teşvikler, Planlar ve Đhtiyaçlar KAMU KURUMLARI Çalışmalar ve Projeler Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi-Dalyan Kanalları nda Seyreden Tekneler Đçin Yenilenebilir Enerji Tabanlı Tahrik Sistemi Yapılabilirlik Araştırma Projesi.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa Serhan OKSAY 2. Doğum Tarihi : 25/04/1963 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : erece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi, İktisat

Detaylı

Dr. Muharrem Keskin. Adres:

Dr. Muharrem Keskin. Adres: Güncelleme: 11 Nisan 2012 Dr. Muharrem Keskin Adres: Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Tayfur Sökmen Kampüsü 31040 Antakya, Hatay, Türkiye Tel: (326) 245 5845 (x1057)

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Öğrenim Durumu ve Akademik Kariyer. Boğaziçi Üniversitesi ndeki Akademik Pozisyonlar. Boğaziçi Üniversitesi ndeki İdari Görevler

Kişisel Bilgiler. Öğrenim Durumu ve Akademik Kariyer. Boğaziçi Üniversitesi ndeki Akademik Pozisyonlar. Boğaziçi Üniversitesi ndeki İdari Görevler Kişisel Bilgiler Soyadı: Özturan Adı: Meltem Seba Akademik Pozisyonu: Profesör Yönetim Bilişim sistemleri Akademik Görevi: Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Doğum Tarihi:

Detaylı

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Kemal ESENGÜN TC Kimlik Numarası 16757014696 Doğum Yeri SİVAS Doğum Tarihi 23.04.1959 Yabancı Dili Uzmanlık Alanı Medeni Durumu İngilizce

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORU Mustafa Kemal ATATÜRK İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AZİZ KOCAOĞLU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Detaylı

SİNPAŞ YAPI bütün departmanlarını kapsayan risk yönetimi odaklı iç denetim metodolojisine paralel rutin iç denetim hizmetlerinin verilmesi.

SİNPAŞ YAPI bütün departmanlarını kapsayan risk yönetimi odaklı iç denetim metodolojisine paralel rutin iç denetim hizmetlerinin verilmesi. Davut PEHLİVANLI, Dr. ÖZGEÇMİŞ İŞ DENEYİMİ İç Denetim Yöneticisi, ASİL Denetim (2010 2011 Yarı Zamanlı; 2011 -... Tam Zamanlı) Maltepe Üniversitesi / Yrd. Doç. Dr. (Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe-Denetim

Detaylı

TÜRKİYE SU HAVZALARININ CBS VE UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ İLE YÖNETİMİ İÇİN BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE SU HAVZALARININ CBS VE UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ İLE YÖNETİMİ İÇİN BİR YAKLAŞIM TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 2-6 Nisan 2007, Ankara TÜRKİYE SU HAVZALARININ CBS VE UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ İLE YÖNETİMİ İÇİN BİR YAKLAŞIM

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSİ TANIM

ÇEVRE MÜHENDİSİ TANIM TANIM Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi konusunda çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çevre

Detaylı

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım-CV 1/28 Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Beytepe 06800 Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

Prof. Dr. H. Nevzat ÖZGÜVEN. Makina Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi 06531 Ankara

Prof. Dr. H. Nevzat ÖZGÜVEN. Makina Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi 06531 Ankara Prof. Dr. H. Nevzat ÖZGÜVEN Makina Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi 06531 Ankara KİŞİSEL BİLGİLER Ev Adresi : Özdoya Sitesi No: 17, Alacaatlı, Çayyolu, 06810 Ankara Telefon : (312) 2391218

Detaylı

ALTERNATİF SU KAYNAKLARI

ALTERNATİF SU KAYNAKLARI ALTERNATİF SU KAYNAKLARI Araş. Gör. Dr. Nusret KARAKAYA Namık Kemal Üniversitesi, Çorlu Müh. Fak., Çevre Mühendisliği Bölümü, Çorlu/Tekirdağ, nusretk@corlu.edu.tr ÖZET Prof. Dr. İ.Ethem GÖNENÇ İGEMPortal,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı 1 İÇERİK AB Çevre Politikasının Amaçları ve İlkeleri Müzakere Süreci Türkiye nin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisatçı-Maliyeci İstanbul Üniversitesi 1969 İktisat Fakültesi

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu

Yıllık Faaliyet Raporu İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. 2012 Yıllık Faaliyet Raporu İZAYDAŞ2012YFR v2.01web 1 İçindekiler VİZYONUMUZ... 10 MİSYONUMUZ... 10 KALİTE POLİTİKAMIZ... 11 ÇEVRE POLİTİKAMIZ...

Detaylı

2014 2023 DENİZ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN KAZALAR YOL HARİTASI BELGESİ

2014 2023 DENİZ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN KAZALAR YOL HARİTASI BELGESİ T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 2023 DENİZ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN KAZALAR YOL HARİTASI BELGESİ Temiz Denizlerde Emniyetli Denizcilik Bu belge, Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi

Detaylı

Prof.Dr.Ali YILMAZ Doktora, Yüksek Lisans Lisans, Araştırma Konuları Tel Yer: E-mail Web Sayfası: KISA ÖZGEÇMİŞ yerbilimleri ve çevre

Prof.Dr.Ali YILMAZ Doktora, Yüksek Lisans Lisans, Araştırma Konuları Tel Yer: E-mail Web Sayfası: KISA ÖZGEÇMİŞ yerbilimleri ve çevre Prof.Dr.Ali YILMAZ Doktora, Ankara Üniversitesi, 1980 Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, 1973 Lisans, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, 1970 Araştırma Konuları: Yer ve Çevre Bilimleri,

Detaylı

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 1 ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanunla

Detaylı

Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri

Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız,

Detaylı