SİNPAŞ YAPI bütün departmanlarını kapsayan risk yönetimi odaklı iç denetim metodolojisine paralel rutin iç denetim hizmetlerinin verilmesi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİNPAŞ YAPI bütün departmanlarını kapsayan risk yönetimi odaklı iç denetim metodolojisine paralel rutin iç denetim hizmetlerinin verilmesi."

Transkript

1 Davut PEHLİVANLI, Dr. ÖZGEÇMİŞ İŞ DENEYİMİ İç Denetim Yöneticisi, ASİL Denetim ( Yarı Zamanlı; Tam Zamanlı) Maltepe Üniversitesi / Yrd. Doç. Dr. (Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe-Denetim Yüksek Lisans-Doktora Programları) ( ) İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Yrd. Doç. Dr. (Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme) ( ) Maltepe Üniversitesi / Yrd. Doç. Dr. (İİBF, Muhasebe-Denetim) ( ) İngiltere London South Bank University, Business School, Araştırmacı, Kocaeli Üniversitesi, İİBF, İşletme, Araştırma Görevlisi, EĞİTİM Lisans : İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi Yüksek Lisans / Tez Başlığı : Türev Ürünler ve UMS 39 Çerçevesinde Muhasebeleştirilmesi Doktora / Tez Başlığı : Kurumsal Risk Yönetimi Temelli İç Denetim ve Türkiye Uygulamaları TAMAMLANAN ÖNEMLİ DANIŞMANLIK PROJELERİ İç Denetim Hizmeti, (SİNPAŞ YAPI) SİNPAŞ YAPI bütün departmanlarını kapsayan risk yönetimi odaklı iç denetim metodolojisine paralel rutin iç denetim hizmetlerinin verilmesi. Risk Yönetimi Sistem Tasarımı, (SİNPAŞ YAPI) SİNPAŞ YAPI bünyesinde risk yönetimi için tanımlanmış olan anahtar risk göstergeleri paralelinde senaryolar oluşturulmuş ve ERP ortamında anlı raporlama altyapısı oluşturulmuştur. ERP Süreç Danışmanlığı, (HALK GYO) ERP tercih sürecine paralel, fazlar arası geçiş onayları vermek ve proje yönetim desteği vermek. Kurumsallaşma ve Risk Yönetimi Sistem Tasarımı, (HALK GYO) HALK GYO bünyesinde Kurumsallaşma çalışmaları kapsamında süreçler hazırlanmış, talimatlar oluşturulmuş, risk haritaları oluşturulmuş, kontrol noktaları tesis edilmiş ve Risk Yönetim Sistem tasarımı gerçekleştirilmiştir. Risk yönetimi için tanımlanmış olan anahtar risk göstergeleri paralelinde senaryolar oluşturulmuş ve ERP ortamında anlı raporlama altyapısı oluşturulmuştur.

2 Kurumsallaşma Çalışmaları, (TUNA GYO) TUNA GYO bünyesinde Kurumsallaşma çalışmaları kapsamında süreçler hazırlanmış, görev kartları oluşturulmuş ve kontrol noktaları tesis edilmiştir. Süreç Değerlendirmesi, (SİNPAŞ GYO) SİNPAŞ bünyesinde Kurumsallaşma çalışmalarının ardından süreç iyileştirme, yalın üretim-yönetim uygulamalarını pekiştirici mahiyette süreç değerlendirmesi faaliyeti yürütülmüştür. Kurumsallaşma ve İç Denetim Sistem Tasarımı, (SİNPAŞ GYO) SİNPAŞ bünyesinde Kurumsallaşma çalışmaları kapsamında risk haritaları oluşturulmuş, kontrol noktaları tesis edilmiş ve İç Denetim Sistem tasarımı gerçekleştirilmiştir. Kurumsallaşma ve İç Denetim Sistem Tasarımı, (YÖRSAN) YÖRSAN bünyesinde Kurumsallaşma çalışmaları kapsamında risk haritaları oluşturulmuş, kontrol noktaları tesis edilmiş ve İç Denetim Sistem tasarımı gerçekleştirilmiştir. ERP Seçim Danışmanlığı, (YÖRSAN) İşletmenin ERP yazılımı seçim süreci danışmanlığı devam etmektedir. İhtiyaç analizleri yapılmış ve teklif aşamasına gelmiştir. ERP Seçim Danışmanlığı, (GURMED) İşletmenin ERP yazılımı seçim süreci yönetilmiş ve işletme şu anda MS Dynamics AX kurulum sürecini yaşamaktadır. Kurumsallaşma Çalışmaları, (GURMED) GURMED bünyesinde Kurumsallaşma çalışmaları kapsamında süreçler hazırlanmış, görev kartları oluşturulmuş ve kontrol noktaları tesis edilmiştir. İç Kontrol Değerlendirme ve Süreç Analiz, (GURMED) İç kontrol değerlendirmelerine paralel olarak işletmenin risk haritası çıkartılmıştır. Kurumsallaşma, (ASYA Termal) ASYA Termal bünyesinde Kurumsallaşma çalışmaları kapsamında süreçler hazırlanmış, görev kartları oluşturulmuş ve kontrol noktaları tesis edilmiştir. İç Kontrol Değerlendirme ve Süreç Analiz, (ASYA Termal) İç kontrol değerlendirmelerine paralel olarak işletmenin risk haritası çıkartılmıştır. İç Denetim Rehberi ve Departman Denetim Kılavuzları Tasarımı, (İGDAŞ) İGDAŞ ta iç denetim sistem güncellemesi ve iç denetim rehberi hazırlanmış ve departman bazında denetim kılavuzları son aşamaya gelmiştir. Kurumsal Risk Yönetimi Sistem Tasarımı, Risk Çalıştayları, (Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu. (SHÇEK) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) bünyesinde Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi kurulumu son aşamaya gelmiştir. Risk çalıştaylarının tamamlanmasının ardından Risk Yönetimi rehberi yayınlanacak ve sistem kurulumu süreci tamamlanacaktır.

3 Çeşitli işletmelerde aşağıdaki danışmanlık ve denetim faaliyetleri yürütülmüştür. Due Diligence İhtimam Denetimi Değerleme Rutin İç Denetim Hizmetleri VERİLEN SEMİNER / EĞİTİMLER Reel Sektör İç Kontrol ve İç Denetim Uygulamaları Modern İç Denetimin Temelleri Risk Odaklı İç Denetim ve Türkiye Uygulamaları Hile Denetimi, Metodoloji ve Raporlama Kurumsal Risk Yönetimi Süreci ve İç Denetimin Rolü İç Denetimde Etkin Raporlama Kurumsal Yönetim Kapsamında Uygulamalı COSO İç Kontrol ve İç Denetim Sertifikalı İç Denetçi - Certified Internal Auditor (CIA) İç Denetim Yenileme Eğitimleri Teftişten İç Denetime Dönüşüm ve Performans Değerleme-Denetimi Faizsiz Bankacılık İç Denetim Uygulamaları SPK Bağımsız Denetim Sertifika Eğitimleri Uluslararası Finansal Raporlanma Standartları Eğitimleri Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Dynamics AX (Muhasebe-Finansman) Avrupa Birliği Hibe Fonu Proje Desteği TAMAMLANAN PROJELER Kurumsal Risk Yönetimi Temelli İç Denetim ve İMKB Uygulaması, Proje Yürütücüsü, 2008 Kocaeli Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. Kocaeli Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü nde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Yazılım Laboratuarının Kurulması, 2008 Kocaeli Üniversitesi. Avrupa Birliği Hibe Fonu, Hibe Desteği Kullanımı Projesi, HAS AŞ, 2007.

4 ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Kurumsal Risk Yönetimi ve Risk Çalıştayı Vaka Çalışması, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ocak 2012, ss A2. A Process Design for Auditing Fair Value, International Journal of Economics and Finance (Alan Indeksi), Vol. 3, No. 3, August 2011, pp (with Melek Akgün and Meltem Gürünlü) A3. The Use of Time Driven Activity Based Costing And Analytic Hierarchy Process Method In The Balanced Scorecard Implementation, International Journal of Business and Management (Alan İndeksi), Vol. 6, No. 3, March 2011, pp (with Ednan Ayvaz) A4. Enterprise Risk Management Based Internal Auditing and Turkey Practice, Serbian Journal of Management (Alan İndeksi), 5 (1) 2010, pp (with Ednan Ayvaz) B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B1. Audit Committees within the Context of Corporate Governance and Turkish Regulations, The Balkan Countries 1 st International Conference On Accounting And Auditing (BCAA), Edirne, March C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : C1. Dünya İslami Denetleme Kurulu Uygulamaları İle Türkiye Faizsiz Bankacılık Sektörü Uygulamaları Karşılaştırması, Ekonomik Yorumlar (Alan İndeksi), Cilt 48, Sayı 552, 2011, ss C2. Denetimde İstatistiki Olmayan Örnekleme, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ocak 2007, ss (Yunus Kishalı ile) C3. Risk Odaklı İç Denetim ve İMKB Uygulaması, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Nisan 2006, ss (Yunus Kishalı ile) C4. UMS 39 ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, No: 13, 2007/1, ss

5 D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: D1. ERP Temelli Muhasebe Derslerinde Karşılaşılabilecek Problemler Ve Uygulama Önerileri, XXX Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Gazi İİBF, Antalya, 27 Nisan 1 Mayıs E. Diğer Yayınlar E1. Denetim Yaklaşımlarında Butik Denetime, Denetişim, Sayı 8, 2012, ss E2. Yıllık Faaliyet Raporlarının Denetim Uygulamaları Açısından Değerlendirilmesi ve İMKB Çalışması, İç Denetim, Türkiye İç Denetim Enstitüsü, Yaz 2009, Sayı 23, ss E3. Kurumsal Risk Yönetimi Temelli İç Denetim Araçları, İç Denetim, Türkiye İç Denetim Enstitüsü, Bahar 2007, Sayı 18, ss F. Kitaplar F1. Modern İç Denetim, Beta Yayınevi, F2. Hile Denetimi Metodoloji ve Raporlama, Beta Yayınevi, İletişim e-posta : Tel :

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Adı Soyadı: Erhan ÇANKAL Doğum Tarihi: 1..1966 Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Ekonometri Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

DANIŞMA VE HAKEM KURULU

DANIŞMA VE HAKEM KURULU DANIŞMA VE HAKEM KURULU Kamu İç Denetçileri Derneği (KİDDER) Yayınıdır Sahibi Kamu İç Denetçileri Derneği Adına Cüneyt GÜLER Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Süleyman TÜTÜNCÜ Abone İşleri Koordinatörü Ali İĞDECİ

Detaylı

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa Serhan OKSAY 2. Doğum Tarihi : 25/04/1963 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : erece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi, İktisat

Detaylı

Doç. Dr. Menderes TARCAN

Doç. Dr. Menderes TARCAN Doç. Dr. Menderes TARCAN I- KİŞİSEL BİLGİLER Adı ve Soyadı Menderes TARCAN Doğum Tarihi 18.07.1971 Doğum Yeri Ankara Yabancı Dili İngilizce (ÜDS:81,25) İş Adresi Osmangazi Üniversitesi Sağlık Kurumları

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Jülide Kesken Doğum Tarihi: 16 Ocak 1966 Akademik Dereceler: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çalışma Ekonomisi ve Ankara Üniversitesi 1986 Endüstri İlişkileri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997).

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997). ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Demet BAYRAKTAR 2. İletişim Bilgileri Adres E.posta : Süleyman Şah Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü 34864 Kartal-İSTANBUL : dbayraktar@ssu.edu.tr

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. ALİ KONAK

Yrd. Doç. Dr. ALİ KONAK Yrd. Doç. Dr. ALİ KONAK ÖZGEÇMIS Adres : Karabük Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü, Demir Çelik Kampüsü, Balıklar Kayası Mevki, Pk. 78050, Karabük Telefon : E-posta : doktor_dr77@hotmail.com, alikonak@karabuk.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST.

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST. ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Adı Soyadı Ünvanı/Mesleği : Mehmet Hanifi AYBOĞA : Prof. Dr. Öğretim Üyesi Doğum Yeri ve Tarihi : Mersin 21.12. 1961 Adres : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler. 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler. 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Radyo Televizyon Sinema Ege Üniversitesi 1996-2000

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım-CV 1/28 Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Beytepe 06800 Ankara

Detaylı

PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr

PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr Tel: 0-212-220-54-51 Faks: 0-212-220-54-52 E-mail: mhbilgin@iead.org.tr EĞİTİM 1996-2000, Doktora,

Detaylı

Özgeçmiş (CV) SIRMA OYA TEKVAR

Özgeçmiş (CV) SIRMA OYA TEKVAR Özgeçmiş (CV) SIRMA OYA TEKVAR 1. Çalıştığı Son Kurum: Netvizyon Tanıtım Organizasyon Basın Yayın Danışmanlık Bilişim Turizm Ticaret Ltd. Şti. [Netvizyon MediaPark] 2. Konumu: Halkla İlişkiler Uzmanı 3.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maliye AİTİ A. 1979 Yüksek Lisans İktisat Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 1 ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanunla

Detaylı

BANKACILIKTA İÇ KONTROL FAALİYETLERİ KAPSAMINDA KREDİLER KONTROLÜ VE MUHASEBELEŞTİRME SÜRECİ *

BANKACILIKTA İÇ KONTROL FAALİYETLERİ KAPSAMINDA KREDİLER KONTROLÜ VE MUHASEBELEŞTİRME SÜRECİ * BANKACILIKTA İÇ KONTROL FAALİYETLERİ KAPSAMINDA KREDİLER KONTROLÜ VE MUHASEBELEŞTİRME SÜRECİ * Dr. Sezayi ÖZTEN ** Yrd. Doç. Dr. Sibel KARĞIN *** ÖZ Kredilendirme, bankacılık sektöründe faaliyet gösteren

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU GENEL MÜDÜRÜN SUNUŞU 8 Mayıs 1952 tarihinde Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Örgütü arasında imzalanan bir teknik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Seviş, Gülcan, Türk ticari bankacılığında kredi pazarlamanın yeri ve önemi, Marmara Üniversitesi, 1995

ÖZGEÇMİŞ. Seviş, Gülcan, Türk ticari bankacılığında kredi pazarlamanın yeri ve önemi, Marmara Üniversitesi, 1995 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kadir Aykut Top 2. Doğum Tarihi : 15.08.195. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uçak Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1978 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

Bankacılığımızda İç Kontrol

Bankacılığımızda İç Kontrol Bankacılığımızda İç Kontrol Gürdoğan Yurtsever Yayın No: 256 Nisan 2008, İstanbul Türkiye Bankalar Birliği Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler-İSTANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks : 212-282

Detaylı

5. Akademik Ünvanlar Derece Alan Üniversite Yıl Yrd. Doçent İç Mimarlık Doğuş Üniversitesi 2012- Yrd.Doçent İç Mimarlık Maltepe Üniversitesi 2011

5. Akademik Ünvanlar Derece Alan Üniversite Yıl Yrd. Doçent İç Mimarlık Doğuş Üniversitesi 2012- Yrd.Doçent İç Mimarlık Maltepe Üniversitesi 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER

YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi E-posta: ozlemtuzuner@gmail.com Eğitim: Galatasaray Üniversitesi-Özel Hukuk Doktora,

Detaylı

İşletmelerde Çevre Muhasebesi: İzmir İli Uygulaması

İşletmelerde Çevre Muhasebesi: İzmir İli Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 11 Sayı: 1 Ocak 2011 ss. 81-8 İşletmelerde Çevre Muhasebesi: İzmir İli Uygulaması Environmental Accounting in Business: Application of İzmir Province Ayşen

Detaylı