AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları"

Transkript

1 AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları Betül DOĞRU Çevre ve Orman Bakanlığı Atık Yönetimi Daire Başkanlığı HAZİRAN

2 İÇERİK AB ATIK MEVZUATI İLE ATIK YÖNETİMİNE İLİŞKİN ULUSAL MEVZUAT AB ATIK MEVZUATININ TÜRK MEVZUATINA UYUMLAŞTIRILMASI ÇALIŞMALARI MEVCUT MEVZUATIN YEREL YÖNETİMLERE GETİRDİĞİ SORUMLULUKLAR 2

3 AVRUPA BİRLİĞİ ATIK YÖNETİM POLİTİKASI Özel Özel Atık Atık Grubu Grubu Atık Atık Yağların Yağların Bertarafı Bertarafı (75/439/EEC) (75/439/EEC) Titanyum Titanyum Dioksit Dioksit Endüstrisi Endüstrisi Atıkları Atıkları (78/176/EEC) (78/176/EEC) Arıtma Arıtma Çamuru Çamuru (86/278/EEC) (86/278/EEC) Pil Pil ve ve Akümülatörler Akümülatörler (91/157/EEC) (91/157/EEC) Ambalaj Ambalaj ve ve Ambalaj Ambalaj Atıkları Atıkları (94/62/EC) (94/62/EC) PCB/PCT lerin PCB/PCT lerinbertarafı Bertarafı (96/59/EC) (96/59/EC) Hurda Hurda Araçlar Araçlar (2000/53/EC) (2000/53/EC) Liman Liman Kabul Kabul Tesisleri Tesisleri (2000/59/EC) (2000/59/EC) Atık Atık Elektrik Elektrik,, Elektronik Elektronik Ekipmanlar Ekipmanlar (2000/95/EC (2000/95/EC and and 2000/95/EC) 2000/95/EC) Atık Atık Çerçeve Çerçeve Mevzuatı Mevzuatı Atık Atık Çerçeve Çerçeve Direktifi Direktifi (75/442/EEC) (75/442/EEC) Atık Atık Kataloğu Kataloğu (2000/532) (2000/532) Tehlikeli Tehlikeli Atık Atık Direktifi Direktifi (91/689/EEC) (91/689/EEC) Atıkların Atıkların Taşınması Taşınması Atıkların Atıkların Sınırötesi Sınırötesi Taşınması Taşınmasıve ve Kontrolü Kontrolü (Regulasyon (Regulasyon 259/93) 259/93) Arıtma Arıtma ve ve Bertarafa Bertarafa İlişkin İlişkin Direktifler Direktifler Evsel Evsel Atık Atık Yakma Yakma (89/429/EEC (89/429/EEC & 89/369/EEC) 89/369/EEC) Tehlikeli Tehlikeli Atık Atık Yakma Yakma (94/67/EC) (94/67/EC) Atıkların Atıkların Yakılması Yakılması (2000/76/EC) (2000/76/EC) (yukarıdaki (yukarıdaki 2 2 direktifi direktifi yürülükten yürülükten kaldıran) kaldıran) Atıkların Atıkların Düzenli Düzenli Depolanması Depolanması (99/31/EC) (99/31/EC) Entegre Entegre Kirliliğin Kirliliğin Önlenmesi Önlenmesi ve ve Kontrolü Kontrolü (96/61/EC) (96/61/EC) 3

4 TÜRKİYE DE KATI ATIK MEVZUATI Çevre Çevre Kanunu (2872/ (2872/ 1983) 1983) (5491/2005) Basel BaselSözleşmesi (1994) (1994) Tıbbi Tıbbi Atıkların Atıkların Kontrolü KontrolüYönetmeliği ( ) ( ) Atık Atık Yağların Yağların Kontrolü Kontrolü Yönetmeliği Yönetmeliği (2004) (2004) Atık Atık Pil Pil ve ve Akümülatörlerin Akümülatörlerin Kontrolü KontrolüYönetmeliği (2004) (2004) Atık Atık Bitkisel Bitkisel Yağların Yağların Kontrolü KontrolüYönetmeliği (2005) (2005) Katı KatıAtıkların Kontrolü KontrolüYönetmeliği (1991) (1991) Ambalaj Ambalaj ve ve Ambalaj Ambalaj Atıklarının Atıklarının Kontrolü Kontrolü Yönetmeliği Yönetmeliği (2004) (2004) Hafriyat Hafriyat Toprağı, Toprağı, İnşaat İnşaat Yıkıntı Yıkıntıve ve Atıklarının Atıklarının Kontrolü Kontrolü Yönetmeliği Yönetmeliği (2004) (2004) Tehlikeli Tehlikeli Atıkların Atıkların Kontrolü KontrolüYönetmeliği. ( ) ( ) Atıkların Atıkların Alternatif Alternatif veya veya Ek Ek Yakıt Yakıt Olarak Olarak Kullanılması KullanılmasıHakkında Tebliğ Tebliğ ( ) ( ) 4

5 TÜRKİYEDE KATI ATIK MEVZUATI ÇERÇEVE ÇERÇEVE ATIK ATIK YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİĞİ Tıbbi Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ( ) Katı KatıAtıkların Kontrolü KontrolüYönetmeliği (1991) (1991) Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ( ) YAKMA YAKMA YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİĞİ DÜZENLİ DÜZENLİDEPOLAMA DEPOLAMA YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİĞİ Atıkların Atıkların Alternatif Alternatif veya veya Ek Ek Yakıt Yakıt Olarak Olarak Kullanılması KullanılmasıHakkında Tebliğ Tebliğ ( ) ( ) Ambalaj Ambalaj ve ve Ambalaj Ambalaj Atıklarının Atıklarının Kontrolü Kontrolü Yönetmeliği Yönetmeliği (2004) (2004) Hafriyat Hafriyat Toprağı, Toprağı, İnşaat İnşaat Yıkıntı Yıkıntıve ve Atıklarının Atıklarının Kontrolü Kontrolü Yönetmeliği Yönetmeliği (2004) (2004) ATIKLARIN ATIKLARIN TAŞINIMI TAŞINIMI YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİĞİ 5

6 ATIK YÖNETİMİNE İLİŞKİN AB MEVZUATININ UYUMLAŞTIRILMASI ÇALIŞMALARI Öncelik verilen Direktifler Yürürlüğe Giriş 75/442/EEC Atık Çerçeve Direktifi , Aralık 2000/76/EC Atık Yakma Direktifi. 2006, Aralık 99/31/EC Düzenli Depolama Direktifi , Aralık 259/93/EEC Atıkların Taşınımına ilişkin Direktif. 2007, Aralık 91/689/EEC Tehlikeli Atık Direktifi , Mart 94/62/EC Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifi , Haziran 75/439/EEC Atık Yağ Direktifi.2004, Haziran 96/59/EC PCB/PCT Direktifi 2006, Aralık 91/157/EEC Atık Pil ve Akü Direktifi , Haziran 93/86/EC Atık Pil ve Akülere ilişkin Direktif.2004, Haziran 2000/53/EC Hurda Araçlara ilişkin Direktif 2006, Aralık 6

7 ATIK YÖNETİM PİRAMİDİ Önleme Minimizasyon Yeniden Kullanım Geri Dönüşüm Enerji Geri kazanımı Bertaraf 7

8 AMAÇLANAN ATIK PİRAMİDİ D.DEPOLAMA ÖN İŞLEM veya diğer metotlar Yakma dahil GERİ KAZANIM TEKRAR KULLANIM MİNİMİZASYON ÖNLEME ATIK ÜRETİCİ SORUMLULUĞU 8

9 ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ (EAY) Evsel, tıbbi ve tehlikeli atıkların minimizasyonu, kaynağında ayrı toplanması, ara depolanması, transfer istasyonları oluşturulması, taşınması, geri kazanılması, bertarafı, tesislerin işletilmesi, kapatma ve izleme-kontrol süreçlerini içeren bir yönetim biçimidir. 9

10 İLGİLİ MEVZUAT VE YEREL YÖNETİMLERİN SORUMLULUKLARI Kanunlar: 5393 Sayılı Belediye Kanunu 14 ve 15. maddeleri 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 7. maddesi Katı atıkların toplanması, taşınması ve geri kazanılması ile çevre ve insan sağlığına olumsuz etki yapmadan nihai bertarafına ilişkin yükümlülük, yetki ve sorumluluklar Belediyeler ve Büyükşehir Belediyelerine verilmiştir. 10

11 Çevre Kanunu 2872 sayılı Çevre Kanunu nun (Değişik /8.md.) 11. maddesi gereğince, Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler, evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdür. Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili Yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır. 11

12 KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik, 14 Mart 1991 tarihinde Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.bugüne kadar uygulamada görülen aksaklıklar üzerine; tarih ve sayılı Resmi Gazete de tarih ve sayılı Resmi Gazete de tarih ve sayılı Resmi Gazete de tarih ve sayılı Resmi Gazete de tarih ve sayılı Resmi Gazete de tarih ve sayılı Resmi Gazete de tarih ve sayılı Resmi Gazete de Olmak üzere 7 kez değişiklik yapılmıştır. 12

13 KAKY Bölümleri I.Bölüm:Amaç, kapsam ve terimler II.Bölüm:Katı atıkların üretimi, bertarafı ve geri kazanılmış malzemelerin özendirilmesine ilişkin bölüm IV.Bölüm:Katı atıkların kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve transfer istasyonları ile ilgili hususlar V.Bölüm:Katı atıkların düzenli depolanması bölümü. Katı atık depo tesislerinin yer seçimi, atıkların depolanması ve atıklardan kaynaklanan sızıntı sularının ve depo gazlarının bertarafları ile ilgili teknik detaylar, evsel atıklar ile depolanması yasak olan atıklar, arıtma çamurlarının depolanması, depo tesislerine ruhsat alınması, işletme ve kontrol ile kapatma, yeşillendirme ile ilgili esaslar 13

14 KAKY Bölümleri (Devam) VI.Bölüm: Kompost ile ilgili düzenlemeler VII.Bölüm:Yakma ile ilgili düzenlemeler VIII.Bölüm:Katı atık işleme tesislerine inşaat ve işletme ruhsatı verilmesi ile ilgili düzenlemeler X.Bölüm:Çeşitli ve geçici hükümler kapsamaktadır 14

15 Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Amaç Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının çevreye zarar vermeyecek şekilde öncelikle kaynakta azaltılması, toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesi 15

16 Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Belediyelerin Görev ve Yetkileri (Madde 8) İl belediye mücavir alanı içerisinde il ve ilçe belediyeleri, büyük şehirlerde büyükşehir belediyeleri, büyükşehir belediyeleri dışında ise ilçe belediyeleri, Hafriyat toprağı, inşaat/yıkıntı atıkları ile doğal afet atıklarının toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması ve bertarafı ile ilgili yönetim planı hazırlamakla, Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri sahaları ile depolama sahalarını belirlemek, kurmak/kurdurtmak ve işletmek/işlettirmekle, Depolama sahası yerinin seçimi, inşaatı veya işletilmesi sırasında çevre ve insan sağlığını olumsuz etkilemeyecek şekilde gerekli tedbirleri almak veya aldırtmakla, Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının toplanması, taşınması ve bertaraf bedelini belirlemekle, 16

17 Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları için toplama, taşıma hizmeti verecek firmaların adresleri ve telefon numaraları ile nakliye bedellerini halkın bilgileneceği şekilde ilan etmekle, Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması ve bertarafı faaliyetlerini denetlemekle, Belediye sınırları içindeki hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri ile depolama sahalarına izin vermek ve gerektiğinde bu izni iptal etmekle, Toplanan inşaat/yıkıntı atıklarını öncelikle altyapı çalışmalarında kullanmak/kullandırmakla, Belediye sınırları içinde oluşan, toplanan, geri kazanılan ve bertaraf edilen hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarına ilişkin istatistiki bilgileri valilikler aracılığı ile yıl sonunda Bakanlığa bildirmekle, Doğal afet atıklarının yönetimi konusunda valilik koordinasyonunda oluşturulan Kriz Merkezi kararlarını uygulamakla, yükümlüdürler. 17

18 Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Amaç Kontrolü Yönetmeliği Çevresel açıdan belirli kriter, temel koşul ve özelliklere sahip ambalajların üretimi, Ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı bir şekilde alıcı ortama verilmesinin önlenmesi, Öncelikle ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, önlenemeyen ambalaj atıklarının tekrar kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yolu ile bertaraf edilecek miktarının azaltılması, Ambalaj atıklarının yönetiminde gerekli teknik ve idari standartların oluşturulması. 18

19 Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Mahalli idarelerce alınacak tedbirler (Madde 8) Belediyeler; Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması için ekonomik işletmeler veya yetkilendirilmiş kuruluşlar ile birlikte, ambalaj atıkları yönetim planını hazırlamak ve/veya hazırlatmak ve bu amaçla oluşturulacak planların onaylanmasını, Ambalaj atıklarını ekonomik işletmeler veya yetkilendirilmiş kuruluşlar ile birlikte kaynağında ayrı toplatılması veya toplattırılmasını, Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması konusunda ekonomik işletmeler veya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılacak çalışmaların desteklenmesini, Kaynağında ayrı toplanan ambalaj atıklarının ayrılmasını sağlayacak tesislerin kurulması, kurdurulması veya bu amaçla kurulmuş tesislerden yararlanılmasını, 19

20 Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Ambalaj atıklarının evsel atık toplama araçlarına alınmamasına yönelik tedbirlerin alınmasını, Ambalaj atıklarını düzenli depolama sahalarına kabul edilmemesi için gerekli önlemlerin alınmasını, Ayrı toplama çalışmaları ile ilgili bilgilerin her yıl Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderilmesini, Bakanlıktan geçici çalışma izni veya lisans almış geri kazanım tesisleri ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar. 20

21 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Amaç Tıbbi atıkların üretiminden bertarafına kadar; Çevreye ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesi Çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden kaynağında ayrı olarak toplanması, ünite içinde taşınması, geçici depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesi 21

22 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Belediyelerin yükümlülükleri( Madde 9) Belediyeler; Tıbbi atıkların geçici atık depolarından veya konteynerlerinden alınarak toplanması, taşınması, sterilizasyon işlemine tabi tutulması ve bertarafı ile ilgili detayları içeren Tıbbi Atık Yönetim Planı nı hazırlamak, uygulamak ve halkın bilgilenmesini sağlamakla, Tıbbi atıkları geçici atık depolarından alarak bertaraf sahasına taşımak/taşıttırmakla, Tıbbi atık bertaraf/sterilizasyon tesislerini kurmak/kurdurmak, işletmek/işlettirmekle, Kuracakları tıbbi atık bertaraf tesisleri ile sterilizasyon tesisleri için ön lisans/lisans almakla, Tıbbi atık taşıma araçları için taşıma lisansı almakla, 22

23 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Geçici atık depolarına yapı ruhsatı vermekle, Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelini periyodik olarak eğitmekle/eğitimini sağlamakla, Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelin özel giysilerini sağlamakla, Sağlık kuruluşlarından toplanan, taşınan ve bertaraf edilen tıbbi atık miktarlarını kayıt altına almak, bu bilgileri yıl sonu itibari ile valiliğe göndermek ve talep edilmesi halinde Bakanlığın incelemesine açık tutmakla, yükümlüdürler. 23

24 Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Amaç Atık yağların üretiminden bertarafına kadar, Çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesini, Çevre ve insan sağlığına zarar vermeden geçici depolanmasını, taşınmasını, bertaraf edilmesini, Atık yağların yönetiminde gerekli teknik ve idari standartların oluşturulmasını, Geçici depolama ve geri kazanım tesislerinin kurulması ve bu tesislerin çevreyle uyumlu yönetimi. 24

25 Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Belediyelerin Görev ve Yetkileri (Madde 8) Belediyeler, Atık yağları belediye evsel katı atık depolama sahasına kabul etmemekle, Atık yağların su, toprak gibi alıcı ortamlara doğrudan verilmesini ve kanalizasyona boşaltılmasını önlemekle, Belediye hudutları ve mücavir alan sınırları içindeki yerlerde kurulacak atık yağ geri kazanım tesislerine inşaat ruhsatı vermekle, görevli ve yetkilidir. 25

26 Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Amaç Pil ve akümülatörlerin üretiminden başlayarak nihai bertarafına kadar; Çevresel açıdan belirli kriter, temel koşul ve özelliklere sahip pil ve akümülatörlerin üretiminin sağlanması, İnsan sağlığına ve çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesi, Etiketleme ve işaretleme ile pil ve akümülatör ürünlerinin kalite kontrolünün, ithalatının kontrolünün ve içerdiği zararlı madde miktarının kontrolünün sağlanması, İthalat, ihracat ve transit geçişlerine ilişkin esasların belirlenmesi, Yönetiminde gerekli teknik ve idari standartların sağlanması, Zararlı madde içeren pil ve akümülatörlerin üretilmesinin, ihracatının, ithalatının ve satışının önlenmesi, Atık pil ve akümülatörlerin geri kazanım veya nihai bertarafı için toplama sisteminin kurulmasına ve yönetim planının oluşturulması 26

27 Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Belediyelerin Görev ve Yetkileri (Madde 8) Belediyeler, Büyükşehir statüsündeki yerlerde Büyükşehir Belediyeleri: Atık pil ve akümülatörlerin belediye katı atık düzenli depolama alanlarında evsel atıklarla birlikte bertarafına izin vermemekle, Kuruluş ve işletme giderleri pil üreticileri tarafından karşılanacak geçirimsizlik koşulları sağlanmış, nemden ari ve meteorolojik şartlardan korunmuş atık pil depolama alanlarının kurulması için katı atık düzenli depolama alanlarında ücretsiz olarak yer tahsis etmekle, Üreticilerin şehrin muhtelif yerlerinde yapacakları atık pil ve akümülatör toplama işlemlerine yardımcı olmak ve işbirliği yapmakla, Okullar, halk eğitim merkezleri, mahalle muhtarlıkları, eğlence yerleri ve halka açık merkezlerde pilleri ayrı toplama ile ilgili üreticilerin sorumluluğu ve programı dahilinde gerektiğinde üretici ile işbirliği yaparak pilleri ücretsiz olarak ayrı toplamakla, halkı bilgilendirmekle, eğitim programları düzenlemekle, Belediye sınırları içinde bulunan atık pil ve akümülatör bertaraf tesislerini ve taşıma firmalarını denetlemekle, görevli ve yetkilidir. 27

28 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Amaç Tehlikeli atıkların, üretiminden nihai bertarafına kadar; İnsan sağlığına ve çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesi, Üretiminin ve taşınmasının kontrolünün sağlanması, İthalinin yasaklanmasına ve ihracatının kontrolü, Yönetiminde gerekli teknik ve idari standartların sağlanması, Üretiminin kaynağında en aza indirilmesi, Üretiminin kaçınılmaz olduğu durumlarda, üretildiği yere en yakın mesafede bertaraf edilmesi, Yeterli bertaraf tesisi kurulması ve bu tesislerin çevresel bakımdan sağlıklı bir şekilde kontrolü, Çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanması. 28

29 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Belediyelerin Görev ve Yetkileri (Madde 8) Belediyeler, Büyükşehirlerde ise Büyükşehir Belediyeleri: Evlerden kaynaklanan tehlikeli atıkların yönetimine ilişkin plan ve programlarını hazırlamakla ve kurulacak sistemi öneri halinde mahalli çevre kuruluna sunmakla, Atık üreticileri ve bertarafçıları ile beraber veya istemesi durumunda ayrı olarak ortak atık bertaraf tesislerini kurmak veya kurdurmakla, Atıkların bertarafına ilişkin tesisler ile ilgili plan ve projeler hakkında valiliğin uygun görüşü ile birlikte Bakanlığın onayını almakla, 29

30 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Belediye ve mücavir alan sınırları içinde faaliyette bulunan atık bertaraf tesislerinin inşası ve işletilmesinde bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülük çerçevesinde gerekli önlemleri almak veya aldırmakla, Tehlikeli atık bertaraf tesisi kurulması için belirlenen yer mücavir alan içinde ise, bu yerin imar planına işlenmesini sağlamakla, 30

31 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Belediye ve mücavir alan sınırları içinde faaliyette bulunan ve tehlikeli atık üreten tüm tesislere inşaat ve işletme ruhsatı verilmesi aşamasında, tehlikeli atıkların bertarafının bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda sağlandığının tesis sahibi tarafından belgelenmesini sağlamakla, Gerçek ve tüzel kişilerce kurulacak ortak atık bertaraf tesislerinin planlanması, inşaatı ve işletilmesi aşamalarında yapılacak çalışmaları desteklemekle, ilgili tedbirlerin alınmasını sağlar. 31

32 Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Amaç bitkisel atık yağların üretiminden bertarafına kadar, Çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesi, Atık yağların yönetiminde gerekli teknik ve idari standartların oluşturulması, Geçici depolama, geri kazanım ve bertaraf tesislerinin çevreyle uyumlu yönetimi 32

33 Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Belediyelerce alınacak tedbirler (Madde 8) Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler; Yetki sahasında bulunan lokantalar, sanayi mutfakları, oteller, tatil köyleri, motel ve yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan firmalar ile diğer yerlerde gerekli denetimleri yaparak kullanılmış kızartmalık yağların kanalizasyona dökülmesini önlemekle, Sınırları dahilinde kullanılmış kızartmalık yağ üreten işletmelerin lisanslı geri kazanım tesisleriyle veya valilikten geçici depolama izni almış toplayıcılarla yıllık sözleşme yapmalarını sağlamak, buna ilişkin kayıtları ilgili valiliğe bildirmek, sözleşme yapmayanlara gerekli cezai işlemi uygulamakla, 2008 yılından itibaren kullanılmış kızartmalık yağların hanelerden toplanması için gerekli sistemi kurmak, halkı bu konuda bilgilendirerek atık yağ toplama faaliyetlerini 2008 yılı itibariyle başlatmakla, ilgili hususlarda gerekli tedbirleri alır. 33

34 İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER orman.gov.tr 34

Türkiye de Çevresel Atıkların Hukuksal Temeli

Türkiye de Çevresel Atıkların Hukuksal Temeli Türkiye de Çevresel Atıkların Hukuksal Temeli Doç. Dr. Yusuf GÜNEŞ İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Çevre ve Orman Hukuku Anabilim Dalı İSTANBUL - 2010 Genel olarak Atık türleri Atıkların yönetimi

Detaylı

AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ

AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ HAKKINDA Çevre Hizmetleri Birliği 09.12.2005 tarih ve 26018 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak kurulmuştur. Afyonkarahisar Merkez Belediyesi

Detaylı

GAZİ DANIŞMANLIK HAFRİYAT BİRİMİ WEB SİTESİNDE BULUNMASI GEREKEN DÖKÜMANLAR

GAZİ DANIŞMANLIK HAFRİYAT BİRİMİ WEB SİTESİNDE BULUNMASI GEREKEN DÖKÜMANLAR GAZİ DANIŞMANLIK HAFRİYAT BİRİMİ WEB SİTESİNDE BULUNMASI GEREKEN DÖKÜMANLAR HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARI TAŞIMA VE KABUL BELGESİ İÇİN ; Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma

Detaylı

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; pil ve akümülatörlerin üretiminden başlayarak nihai

Detaylı

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Resmi Gazete Tarihi: 19.04.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25791 BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,

Detaylı

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 19.04.2005 tarih ve 25791 sayı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, bitkisel atık

Detaylı

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, bitkisel atık yağların üretiminden bertarafına kadar, çevreye

Detaylı

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Resmi Gazate Tarihi 19.04.2005 Resmi Gazete Sayısı:25791 Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, bitkisel

Detaylı

stearin, kimya sanayinde kullanılacak hammadde ve benzeri) ve ürün (sabun, biyodizel ve benzeri) elde edilmesi işlemlerini, Ürün: Atık yağların

stearin, kimya sanayinde kullanılacak hammadde ve benzeri) ve ürün (sabun, biyodizel ve benzeri) elde edilmesi işlemlerini, Ürün: Atık yağların Resmi Gazete Tarihi: 19.04.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25791 BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ. Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ. Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi Pınar ELMAS Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 19.04.2005 tarihi itibariyle 25791 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Detaylı

HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının

Detaylı

14 Mart 2005 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 25755 YÖNETMELİK

14 Mart 2005 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 25755 YÖNETMELİK 14 Mart 2005 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 25755 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ (04.09.2009 TARİH VE 27339 SAYILI RESMİ GAZETEDEKİ DEĞİŞİKLİK İLE BİRLİKTE)

Detaylı

6 Haziran 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29378 YÖNETMELİK

6 Haziran 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29378 YÖNETMELİK 6 Haziran 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29378 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar

Detaylı

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; pil ve akümülatörlerin üretiminden başlayarak nihai

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 2 -> 40 15.02.2011 15:37 Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

: Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği. Resmi Gazete Y.Tarihi : 30.07.2004. Resmi Gazete Y.Sayısı : 25538 1/37

: Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği. Resmi Gazete Y.Tarihi : 30.07.2004. Resmi Gazete Y.Sayısı : 25538 1/37 İlgili Bakanlık Yönetmelik Adı : Çevre ve Orman Bakanlığı : ve Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Resmi Gazete Y.Tarihi : 30.07.2004 Resmi Gazete Y.Sayısı : 25538 1/37 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Hukuki

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 14 Mart 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25755 Çevre ve Orman Bakanlığından: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli atıkların, üretiminden nihai

Detaylı

TEHLĠKELĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Ġlkeler

TEHLĠKELĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Ġlkeler Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 TEHLĠKELĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Ġlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 TEHLĠKELĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Ġlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli

Detaylı

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 2 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29314 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29314 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına

Detaylı