Faaliyet ve Proje Bilgileri. 1.Katı Atık Yönetimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Faaliyet ve Proje Bilgileri. 1.Katı Atık Yönetimi"

Transkript

1 Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.Katı Atık Yönetimi Kent Genelinde Katı Atıkların Bertarafının Sağlanması ve Katı Atık Depolama Alanlarının İnşa Edilmesi. Kentimizde yerleşim alanları ile işletmelerden oluşan yaklaşık 1950 ton/gün katı atık Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu, Kestel, Gemlik, Zeytinbağı ve Yalova Belediyeleri tarafından toplanarak Geçit mevkiinde bulunan düzenli depolama alanına getirilmektedir. Atık depolama işlemi I. Aşamada yer alan vadilerde tamamlanmış olup, II. ve III. Aşamada yapılan ana vadide Ekim 2000 tarihinden beri devam etmektedir. Evsel atıklar, tıbbi atıklar ile tehlikeli olmayan katı sanayi atıklarının kabulü, kontrollü bir şekilde yapılmaktadır. Depolama alanına kabul edilen atıkların bedeli, tartım neticesinde gelir tarifesi doğrultusunda günlük veya aylık olarak tahsil edilmektedir yılında depolama alanına sınırlarımızın dışından kabul edilen evsel atıklar ile sanayi atıklarından toplam TL atık bedeli tahakkuklandırılmıştır. Depolama alanının işletimi ihale ile yükleniciye yaptırılmaktadır. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereğince tıbbi atıkların, sağlık kurumlarından tıbbi atık araçlarıyla belli bir program dahilinde toplanarak sterilizasyon tesisinde sterilize edilmesi. Büyükşehir Belediye sınırları ve dışından, Yalova ili sınırları dahilinde toplam 571 sağlık kuruluşundan (muayenehaneler dahil) tıbbi atık toplanmaktadır. Sağlık kurum ve kuruluşlarında oluşan tıbbi atıklar, tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereğince lisanslı araçlarla kaynağında ayrı olarak, dağıtılan konteynerlerde toplanmakta ve Sterilizasyon Tesisine getirilmektedir. Tesiste, atıklar yüksek sıcaklık ve basınç altında sterilize edildikten sonra Kent Katı Atık Depolama Alanında depolanmaktadır. Sağlık kuruluşlarından 2010 yılında 2593 ton tıbbi atık toplanarak bertaraf edilmiştir.2010 yılı içinde 46 sağlık kuruluşuna denetime gidilmiş ve tutanaklar İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ne gönderilmiştir. 2. Özel Atık Yönetimi 2.1. Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümleri gereğince döküm alanlarının oluşturularak ruhsatlandırılması, taleplerin değerlendirilmesi ve ruhsatlı alanların denetlenmesi. 18 Mart 2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında 2010 sonu itibarıyla bugüne kadar kentimizde 48 adet Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Depolama Sahası, 1 Adet de Geri Dönüşüm Tesisi ruhsatlandırılmıştır. Bunlardan 14 adet i kapasitesini doldurduğu için depolamaya kapatılmıştır.2010 yılında ruhsatlandırılan saha sayısı 5 dir. Ruhsatlandırılan bu sahaların denetimleri de periyodik olarak yapılmaktadır yılı sonuna kadar 419 adet Hafriyat Taşıma İzin Belgesi

2 düzenlenmiştir. Araç plakasına düzenlenen belge, verildiği tarihten itibaren iki (2) yıl geçerlidir Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği gereğince atık pillerin toplanması ve Kent Katı Atık Depolama Alanındaki atık pil konteynırında biriktirilmesi. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan tarih ve sayılı Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; kullanılmış pillerin ayrı toplanması için çalışmalar devam etmektedir. Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olan Pil İthalatçıları Derneği ile 1 yıllık bir protokol imzalanmıştır yılında TAP Derneği ne 8600 Kg. atık pil teslim edilmiştir Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği gereğince koordinasyon çalışmalarının yapılması. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan tarih ve sayılı Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde atık motor yağlarının toplanması, taşınması, geri kazanımı ve bertarafı konusunda sistem oluşturulması amacıyla Belediyemiz tarafından koordinasyon çalışmaları yapılmıştır yılında revize edilerek düzenlenen yönetmelik kapsamında Büyükşehir Belediyesi atölyelerinden kaynaklanan atık motor yağları yenilenen protokol çerçevesinde PETDER e verilmeye başlanmıştır 2.4. Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği gereğince yapılan çalışmalar. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan tarih ve sayılı Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; evlerden kaynaklan bitkisel atık yağların, diğer atıklardan ayrı toplanması, çevreye olan zararların önlenmesi için pilot okullarda eğitim çalışmaları gerçekleştirilmiş ve biriktirme bidonları bırakılmıştır yılında Kg. bitkisel atık yağ toplanmıştır Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği gereğince yapılan çalışmalar. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan tarih ve sayılı Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Belediyemiz tarafından koordinasyon çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca Belediyemizden kaynaklanan Kg ömrünü tamamlamış lastik, lisanslı firmalara verilmiştir Ambalaj atıklarının ayrı toplanmasına yönelik olarak Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince koordinasyon görevinin yürütülmesi tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereği, yasal bir zorunluluk haline gelen ambalaj atıklarının ayrı toplanarak değerlendirilmesi çalışması Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 1995 yılından beri sürdürülmektedir. Söz konusu yönetmelik ile Büyükşehir Belediyelerine koordinasyon, İlçe ve İlk Kademe Belediyelerine ise geçici çalışma izni veya lisans almış toplama ayırma tesisleri ile birlikte çalışarak ambalaj atıkları yönetim planı yapma yetkisi verilmiştir. Söz konusu yönetmelik ile Büyükşehir Belediyelerine koordinasyon, İlçe ve İlk Kademe Belediyelerine ise geçici çalışma izni veya lisans almış toplama ayırma tesisleri ile birlikte çalışarak ambalaj atıkları yönetim planı yapma yetkisi verilmiştir yılı itibariyle nüfusun % 50 üne ulaşılmış ve ton/yıl atık toplanmıştır Tehlikeli ve Sanayi Atıkları Yönetimi Çalışmaları

3 İşletmelerden kaynaklanan üretim atıklarının bertaraf sorumluluğu, atık üreticisine aittir. Depolama alanımıza atık getiren üreticilerden, tarih ve sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereği akredite edilmiş laboratuarlardan atık analiz raporu almaları istenmekte, tehlikeli oldukları anlaşılan atıklar, Kent Katı Atık Depolama Alanına alınmamakta ve ilgili yönetmeliğe göre bertarafının yaptırılması atık üreticisinden istenmektedir. Belediyemiz atölyelerinden ve laboratuarlarından kaynaklanan tehlikeli atıkların uygun bertarafı yapılmıştır. ( 1200 Kg. Yağ- Yakıt filtresi, 150 Kg. Kontamine atıklar ve 22 Kg. Lab. Kimyasalları) 2.8. Bursa daki hava kalitesini tespit etmek amacıyla şehrin dört noktasında 24 saat tam otomatik ölçüm cihazlarıyla ölçüm yapılması ve sistemin işletiminin sağlanması. Şehrimizde yaşanan hava kirliliği boyutlarını tespit ederek halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla Hava Kalitesi İzleme Sistemi nin işletimi yapılmakta olup, Belediyemizin internet sayfasında (www.bursa.bel.tr) günlük ortalama ölçüm sonuçları şeklinde yayınlanmaktadır. Ayrıca Çevre ve Orman Bakanlığı nın Marmara Temiz Hava Projesi kapsamında Aralık 2009 itibarıyla başlatılan çalışmalarımız da devam etmektedir Hamitler Kent Katı Atık Depolama Alanında oluşan Metan Gazından Enerji Elde edilmesi Projesi: Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hamitler Kent Katı Atık Depolama Alanında oluşan deponi (Metan) gazından, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ile teknik Şartnamede belirtilen şartlara uygun kalmak koşuluyla tüm masrafları Yüklenici Firma tarafından karşılanmak kaydıyla 29 yıl müddetle enerji elde edilecektir. İhalesi tamamlanmıştır Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki Gemlik Belediyesinin vahşi çöp depolama sahasının rehabilite edilmesi. Gemlik'te bulunan vahşi çöp depolama alanının olumsuz çevresel etkilerinin giderilmesi ve Kent Katı Atık Depolama Alanında depolanmış çöplerin kayma riskine karşı önlem alınması amacıyla, Gemlik Vahşi Çöp Depolama Alanı Rehabilitasyonu ve Kent Katı Atık Depolama Alanı Topuk Sedde İmalatına Yönelik Olarak Uygulama Projesi, Teknik Şartname ve Yaklaşık Maliyet Hazırlanması İşi ile ilgili olarak müşavirlik hizmeti alınabilmesi için teknik şartname hazırlıkları tamamlanarak ihalesi gerçekleştirilmiştir Çevre ile ilgili eğitim çalışmaları düzenlenmesi öğretim yılında, geri kazanım, atık piller ve bitkisel atık yağlar konusunda 17 okulda eğitim verilmiş ve çevre ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıtılmıştır.

4 Performans Bilgileri Stratejik Amaç : Stratejik Hedef : Performans Hedefi : Performans Göstergesi 12.1 Bütün canlıların ortak varlığı kabul edilen çevrenin, çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin; tahribi bozulması ve yok olmasını önlemeye yönelik olarak, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak. Halkımıza, özellikle çocuklarımıza doğa ve hayvan sevgisini aşılayarak çevre bilincinin oluşmasını sağlamanın yanı sıra vatandaşlarımızın gerek sağlık ve esenlik, gerekse birlikte yaşamını paylaştığımız pet hayvanların sağlık ve refahlarını sağlamak Alternatif ve yenilenebilir enerji kaynakları araştırmak ve uygulanabilir projeleri hazırlamak Çevre bilincinin geliştirilmesini sağlamak, İGEP projesi kapsamında hedef gruplarına mahallelerde ve okullarda çevre ve sağlık bilincinin artırılmasına yönelik eğitsel faaliyetlerde bulunarak sivil toplum katılımının önleyici rolünü arttırmak Mevcut yönetmelikler doğrultusunda atık yönetim planları hazırlamak ve uygulamak Mevcut hava kirliliği ölçüm istasyonlarını işletmek Doğal kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla projeler geliştirmek ve uygulamak Mevcut Katı Atık Depolama Sahasının işletimini yapmak, gerektiğinde ilave depolama alanı inşa etmek ve eski çöp alanlarının rehabilitasyonunu yapmak Hafriyat atıkları döküm alanlarını ruhsatlandırmak ve denetlemek yılında alternatif ve yenilenebilir enerji kaynakları araştırmak ve uygulanabilir projeleri hazırlamak yılında çevre bilincinin geliştirilmesini sağlamak, İGEP projesi kapsamında hedef gruplarına mahallelerde ve okullarda çevre ve sağlık bilincinin artırılmasına yönelik eğitsel faaliyetlerde bulunarak sivil toplum katılımının önleyici rolünü arttırmak yılında çevresel gürültü kirliliğini tespit etmek için gürültü haritaları oluşturma çalışmalarına başlamak yılında mevcut hava kirliliği ölçüm istasyonlarını işletmek yılında doğal kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla projeler geliştirmek ve uygulamak yılında mevcut katı atık sahasının işletimini yapmak, gerektiğinde ilave depolama alanı inşa etmek ve eski çöp döküm alanlarının rehabilitasyonunu yapmak yılında hafriyat atıkları döküm alanlarını ruhsatlandırmak ve denetlemek Yılı Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı (%)

5 Alternatif ve yenilenebilir enerji kaynakları araştırmak ve uygulanabilir projeleri hazırlamak(metan gazından enerji elde etme işi-ihale sürecinin gerçekleşmesi) Çevre projeleri konusunda eğitim vermek(ambalaj, atık piller, tıbbi atıklar, bitkisel atık yağlar, motor yağları, tehlikeli atıklar vb.) Atık yönetim planlarını yapmak ve uygulamak Mevcut 3 adet istasyonun işletimini ve bakımını yapmak Çevre projeleri araştırmak ve uygulanacak olanları seçmek Mevcut Katı Atık Depolama Sahasının işletimini yapmak, gerektiğinde ilave depolama alanı inşa etmek ve eski çöp alanlarının rehabilitasyonunu yapmak. 1 adet 1 adet % Saat / Yıl 200 Saat / Yıl % adet 1 adet % 50 3 adet 2 adet ( 1 adet istasyon iptal edildi. ) % 67 1 adet 1 adet % 100 Katı Atık Sahasını sürekli işletmek Yeni depolama sahası alanını belirlemek Gemlik Belediyesi vahşi çöp depolama alanını rehabilite etmek İşletim gerçekleştirildi Mevcut ana vadide bir üst kademe depolamaya geçildiğinden yeni bir alan inşaatına gerek duyulmamıştır. Gemlik Belediyesi çöplerini 2010 yılı Temmuz ayında getirmeye başladığından proje ihale süreci 2010 yılı sonunda gerçekleşmiştir. İnşaat 2011 yılında gerçekleştirilecektir yılında Katı Atık Sahasını sürekli işletildi. - -

6 Ruhsat verilecek döküm alan sayısını belirlemek Hafriyat atıkları döküm alanlarını ruhsatlandırmak (ruhsat kriterlerini sağlaması halinde) Gerçekleşti % Ruhsatlı alanları denetlemek Sürekli Sürekli %100

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1: - (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,

Detaylı

AMBALAJ ATIKLARINI KAYNAĞINDA AYRI TOPLAMA PROJESİ. Dr. Metin ŞENTÜRK SKB Proje Koordinatörü

AMBALAJ ATIKLARINI KAYNAĞINDA AYRI TOPLAMA PROJESİ. Dr. Metin ŞENTÜRK SKB Proje Koordinatörü AMBALAJ ATIKLARINI KAYNAĞINDA AYRI TOPLAMA PROJESİ Dr. Metin ŞENTÜRK SKB Proje Koordinatörü İklim değişiyor, i dünya ısınıyor. İnsanoğlunun geleceği tehdit altında. İnsanoğlunun geleceği thdit tehdit altında

Detaylı

T.C. TUġBA BELEDĠYE BAġAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. TUġBA BELEDĠYE BAġAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK T.C. TUġBA BELEDĠYE BAġAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, KuruluĢ, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1: Bu

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 4 4.1.1 ÇED Olumlu/ÇED

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Revizyon 1 : AĞUSTOS 2010 İlk yayınlanma : TEMMUZ 2007 İÇİNDEKİLER Bölüm I. Genel Amaç ve Kapsam 4 Tanımlar 4 İlkeler 6 Yükümlülük 7 Bölüm

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu

Yıllık Faaliyet Raporu İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. 2012 Yıllık Faaliyet Raporu İZAYDAŞ2012YFR v2.01web 1 İçindekiler VİZYONUMUZ... 10 MİSYONUMUZ... 10 KALİTE POLİTİKAMIZ... 11 ÇEVRE POLİTİKAMIZ...

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu Ocak 2007 Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU Antalya, 2009 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Antalya İli İçme Suyu Raporu Bölüm 2 Antalya İli Atıksu Raporu Bölüm 3 Antalya İli

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Aynur KEMİRTLEK İstaç A.Ş., Piyalepaşa Bulvarı No.74, Şişli,34379,İstanbul. E-posta:akemirtlek@istac.com.tr 1.GİRİŞ Her geçen gün hızla artan nüfus ve değişen yaşam standartları

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi : 12.07.2013 Kabul Sayısı : 382 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi : 31.07.2013

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORU Mustafa Kemal ATATÜRK İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AZİZ KOCAOĞLU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. M. Kemal ATATÜRK Siyaset ve hizmetin temel noktaları yerelden başlar. Abdullah

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı 1 İÇERİK AB Çevre Politikasının Amaçları ve İlkeleri Müzakere Süreci Türkiye nin

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler (1) (2) ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIġ LASTĠKLERĠN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIġ LASTĠKLERĠN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ 25 Kasım 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26357 Çevre ve Orman Bakanlığından: 1. Değişiklik 30.03.2010 tarih ve 27537 sayı YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIġ LASTĠKLERĠN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2013 AÇIKLAMA İlk "İl Çevre Durum Raporları Formatı"

Detaylı

KIRIKKALE 1925 lerde 1929 Kırıkkale 1929 da 3000 1935 Genel Nüfus Sayımında 4599 a 1941 205.208

KIRIKKALE 1925 lerde 1929 Kırıkkale 1929 da 3000 1935 Genel Nüfus Sayımında 4599 a 1941 205.208 KIRIKKALE KIRIKKALE Kırık köyü arazileri üzerine kurulmuş, gelişmiş ve büyümüştür. 1925 lerde Mühimmat Fabrikasının temellerinin atılması, DDY buradan geçmesi gibi unsurlar şehrin oluşmasında önemli rol

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1153 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 644 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

T.C. FATĐH BELEDĐYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

T.C. FATĐH BELEDĐYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar T.C. FATĐH BELEDĐYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1. (1) Bu yönetmeliğin amacı Çevre Koruma ve

Detaylı