Kırmızı, M. T., Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İzmir, Türkiye.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kırmızı, M. T., Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İzmir, Türkiye."

Transkript

1 Merkezi ve Yerel Yönetimler Arasında Sürdürülebilir Koordinasyonun Sağlanması Amacı İle Ulaşım Planlamasına Bütünleştirilmiş Bir Coğrafi Bilgi Sistemleri (C.B.S.) Yaklaşımı Kırmızı, M. T., Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İzmir, Türkiye. Giriş: Genel bir tanımla Coğrafi Bilgi Sistemleri (C.B.S.) mekana referanslı bilginin elde edilmesi, saklanması, ellenmesi, analizi ve raporlanması süreçleri ile uğraşan bir bilişim sistemidir. Okumakta olduğunuz çalışmamız Türkiye deki merkezi ve yerel yönetimlerin bir araya gelerek gerekli koordinasyonun sağlanması amacı ile görüş alışverişinde bulunabilmeleri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri teknolojisinin yukarıda belirtilen mekansal bilginin değerlendirilmesinde ulaşım planlaması süreçleri ile bütünleştirilmesinin gerçekleştirilmesi için gerekli alet ve prosedürlerin geliştirilmesini hedeflemektedir Çalışma Yöntemi: Çalışmamızın yöntem bütününde merkezi ve yerel yönetimlerde görevli plancıların kamuoyu katılımını da içeren disiplinler arası bir işbirliği ve eşgüdüm kapsamında bir araya getirilmesi yolu ile oluşturulabilecek sürdürülebilir ve bütünleştirilmiş bir Coğrafi Bilgi Sistemleri ortamının sağlanması için gerekli vasıtalar belirlenmektedir. Böylece bu yöntem aynı zamanda koordinasyon sorunlarının çözülmesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri yaklaşımının rolünü de tartışmaya açmaktadır. Bütünleştirme Integration terimine verilen çeşitli ve farklı anlamların varlığının burada belirtilmesinde yarar vardır. Bu bakış açısından çalışmamızın yöntemi merkezi ve yerel yönetimler arasında gerekli ve sürdürülebilir koordinasyonun bu koordinasyon için gerekli bir işbirliği dilinin doğru yorumlanması ile gerçekleştirilmesi sürecini de tanımlamaktadır. Bulgular, teşhis ve öneriler: Coğrafi Bilgi Sistemleri doğası gereği olarak çok disiplinli bir bilim dalıdır ve çok çeşitli uygulama olanakları arz eder. Merkezi ve yerel yönetimler arasında ulaşım planlaması konusunda acilen kurulması gerekli bulunan koordinasyonun sağlanması açısından öngörülen vizyonun ardışık adımları çalışmamızda belirlenmiş bulunmaktadır. Bunlar: a) Ulusal Strateji Belgesi ne dayalı bir ulaşım planlaması anlayışının genel kapsamda stratejik amacının belirlenmesi, b) Koordinasyona ilişkin sorunların doğasının ve bu sorunların Ulusal Ulaşım Sistemi üzerindeki etkilerinin geo-bilişim geo-informatics bağlamında tanımlanması, c) Merkezi ve yerel yönetimler arasında sürdürülebilir koordinasyonun sağlanması amacı ile Coğrafi Bilgi Sistemleri nin temel bileşenlerine ilişkin standartların geo-bilişim - geo-informatics kavramlaşmalarının güncelleştirilmesi amacı ile belirlenmesi, d) Gerekli teknolojinin fiziksel bileşenleri hakkında karar verilmesi, e) Karar verme süreçlerini tanımlayacak görüş birliğinin sağlanması amacı ile sistem tasarımının gerçekleştirilmesi, f) Ulusal Yüzeyden Ulaşım Güvenlik Stratejisi Belgesi ile karşılıklı etkileşimli uyumluluğun sağlanması, olarak özetlenebilmektedir. Coğrafi Bilgi Sistemleri yaklaşımı günümüzde kendisini ulaşım sistemlerinin tasarımında gerekli hale getiren güncellenmiş bir yeterlilik düzeyine ulaşmış bulunmaktadır. Bu çalışmanın sadece Coğrafi Bilgi Sistemleri dalındaki profesyoneller için değil, aynı zamanda merkezi ve yerel yönetimler arasında sürdürülebilir koordinasyonun gerçekleştirilmesi için emek sarf etmekte olan daha geniş bir araştırmacı kitlesi için de yararlı olabileceğini umuyoruz. Anahtar Kelimeler: (C.B.S.) ve Ulaşım Planlaması, (C.B.S.) ve Planlamada Koordinasyon, (C.B.S.) ve Merkezi ve Yerel Yönetimler, Planlamada Halk Katılımı. 1

2 ABSTRACT: An Integrated GIS Approach to Transportation Planning to Obtain Sustainable Coordination Among Central and Local Governments Kirmizi, M. T., Dokuz Eylul University, Faculty of Architecture, Department of City and Regional Planning, Izmir, Turkey. Introduction: Geographic Information System (GIS) in general, is an information system dealing with the input, storage, manipulation, analysis and reporting of spatially related information. The aim of this paper is to develop an integrated GIS approach to transportation planning efforts in Turkey, by developing tools and procedures that will enable central and local governments to get together and exchange views for coordination, and to integrate Geographical Information Systems Technology for use in evaluating above mentioned spatial information. In other words, this paper tries to brief the use of Geographical Information Systems to provide efficient, environmentally friendly and effective solutions to existing coordination problems in transportation planning. Research Method: The methodology of this work represents an effective means of establishing a sustainable GIS based environment in an inter-disciplinary and collaborative setting with planners from both central and local governmental organizations and public participants. I aim to provide a broad overview of GIS use both at the central and local governmental levels along with examples from some of my personal professional experiences both in Turkey and abroad involved in transportation management. It must be noted that there are many different meanings given to the term integration. From this point of view, Geographical Information Systems can be integrated using our methodology by providing an interpretation of a collaborative language required for Sustainable Coordination among Central and Local Governments. Diagnosis and Proposals: Geographical Information Systems as a science branch is interdisciplinary in nature and has many possible applications. Visions from the viewpoint of urgently needed coordination among Central and Local Governments in Turkey for all related aspects of transportation planning is considered in sequential steps, such as: a) Describing the strategic overall purpose of transportation planning based on National Strategy Document, b) Describing the nature of coordination problems and their impact on National Transportation System in general in the context of geo-informatics, c) Setting the standarts of the main components of a Geographical Information Systems to update the conceptualisations of geo-informatics for obtaining Sustainable Coordination Among Central and Local Governments, d) Deciding on the the physical components of the required technology, e) Designing the system from the viewpoint of consensus building that will define the decision making process, f) Setting the interactive compatibility with the updated National Surface Transportation Security Strategy Document. The Geographic Information Systems approach has nowadays reached to a level of updated efficiency which makes it a necessary instrument in designing transportation systems. I hope that my work is not only useful for GIS professionals but also for a more general audience of researchers who are interested in obtaining sustainable coordination among central and local governments. Keywords: GIS & Transportation Planning, GIS & Coordination in Planning, GIS & Central and Local Governments, Public Participation in Planning 2

3 Merkezi ve Yerel Yönetimler Arasında Sürdürülebilir Koordinasyonun Sağlanması Amacı İle Ulaşım Planlamasına Bütünleştirilmiş Bir Coğrafi Bilgi Sistemleri (C.B.S.) Yaklaşımı Kırmızı, M. T., Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İzmir, Türkiye. GİRİŞ: Coğrafi Bilgi Sistemleri (C.B.S.) mekana referanslı bilginin elde edilmesi, saklanması, ellenmesi, analizi ve raporlanması süreçleri ile uğraşan bir bilişim sistemidir. Doğal olarak bu sistemin ülke bütünündeki planlama kavramlaşmalarına yansıması, böylece güncellenmiş bilişim teknolojileri ile bütünleştirilmiş bir planlama anlayışı içinde şekillenecek karar mekanizmalarının merkezi ve yerel yönetimler arasında sürdürülebilir bir koordinasyon bünyesinde anlam kazanması gereklidir. Türkiye deki merkezi ve yerel yönetimlerin bir araya gelerek gerekli koordinasyonun sağlanması amacı ile görüş alışverişinde bulunabilmeleri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri teknolojisinin yukarıda belirtilen mekansal bilginin değerlendirilmesinde ulaşım planlaması süreçleri ile bütünleştirilmesinin gerçekleştirilmesi için gerekli alet ve prosedürlerin geliştirilmesi zorunlu bir hedef olarak önümüzde durmaktadır. 1 Ne yazık ki mevcut durum ülke çapında böyle bir bütünleşmeyi sergilemekten henüz çok uzakta görünüyor. Geçerliliği tartışılabilir yöntemlerle ve parça başı çözümleri hedefleyen yaklaşımlar içinde ulaşım planlaması sürecinde merkezi ve yerel yönetimler arasında sürdürülebilir koordinasyonun sağlanması amacı ile ulaşım planlamasına bütünleştirilmiş bir Coğrafi Bilgi Sistemleri (C.B.S.) yaklaşımı ülkemizdeki uygulamalarda mevcut olmadığı gibi halen üniversitelerimizde verilmekte olan eğitim içinde de gerekliliği kabul edilmiş kavramsal bir başlık olarak yer almıyor. 2 Oysa ki Coğrafi Bilgi Sistemleri bağlamındaki yaklaşımlar mevcut olan koordinasyon sorunlarına yeterli, çevreye duyarlı ve etkili çözümlerin üretilmesi için gerekli olan sistem bütünün vazgeçilemez nitelikte tamamlayıcı parçaları olarak algılanmak durumundadırlar. 3 Söz konusu sistem yaklaşımı sadece planlama sürecinin geniş kapsamı ile tanımlanması bağlamında anlaşılmamalı; aynı zamanda planlama süreci içinde plancı ve kullanıcının toplam sürece olan aidiyetlerini betimleyen niteliği içinde değerlendirilmelidir. 4 Böylece merkezi ve yerel yönetimler arasındaki ilişkiler birbirine karşı veya pek çok örnekte görülebileceği şekilde birbirine rağmen sürdürülen bir mücadelenin dar kapsamında algılanmayacak; parçalanamaz bir bütünün birbirini tamamlayan parçaları olarak planlama süreci içinde yerlerini alacaklardır. 5 Merkezi ve Yerel Yönetimler Arasında Sürdürülebilir Koordinasyonun Sağlanması Amacı İle Ulaşım Planlamasına Bütünleştirilmiş Bir Coğrafi Bilgi Sistemleri (C.B.S.) Yaklaşımı da ancak yukarıdaki bağlamda ele alındığında gerçekleşme olanağını bulabilecektir. 6 ÇALIŞMA YÖNTEMİ: Çalışmamızın yöntem bütününde merkezi ve yerel yönetimlerde görevli plancıların kamuoyu katılımını da içeren bütüncül sistem bağlamında 7 disiplinler arası bir işbirliği ve eşgüdüm kapsamında bir araya getirilmesi yolu ile 8 oluşturulabilecek sürdürülebilir ve bütünleştirilmiş bir Coğrafi Bilgi Sistemleri ortamının sağlanması için gerekli vasıtalar belirlenmektedir. Böylece bu yöntem aynı zamanda koordinasyon sorunlarının çözülmesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri yaklaşımının rolünü de tartışmaya açmaktadır.. Bütünleştirme Integration terimine verilen çeşitli ve farklı anlamların varlığının burada belirtilmesinde yarar vardır. Bu bakış açısından çalışmamızın yöntemi merkezi 3

4 ve yerel yönetimler arasında gerekli ve sürdürülebilir koordinasyonun bu koordinasyon için gerekli bir işbirliği dilinin doğru yorumlanması ile gerçekleştirilmesi sürecini de tanımlamaktadır. Böylece planlamada halk katılımı ve muhtemel uyuşmazlıkların çözümü süreçleri ile birlikte düşünülen ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile bütünleştirilmiş yaklaşımların prensipleri, kavramlaşmaları, teknoloji ve bilişim gereksinimlerini tanımlayacak şekilde anlam kazanması da hedeflenmektedir. Bu da bir anlamda kurumsal paydaşların (vatandaşlar, vergi ödeyen bireyler, oy gücü ile kendisini ifade etme fırsatı bulamayan nüfus gurupları, kamu sektörü ve özel sektör çalışanları vb.) çok farklı yönlerde gerçekleşebilecek bakış açıları ile planlama sürecinde yerini alması için gerekli olan bilişim alt yapılarının ve güncellenmiş teknolojilerin geliştirilerek kullanılır hale getirilmesini gerekli kılar. 9 Böyle bir gereğin gerçekleştirilebilmesi için öngördüğümüz adımsal aşamalar şöylece sıralanabilir: a) Planlama süreçlerinde işbirliği ve koordinasyon için gerekli parametrelerin saptanması, b) Farklı sınıflar, çıkar ve fikir gurupları arasındaki uzlaşmanın sağlanması yönünde bileşenlerin irdelenmesi, c) Geleceğe yönelik projeksiyonların ve muhtemel senaryoların ortaya konarak irdelenmesi, d) Karar verme süreçlerinde kimlik ifadelerine yer verilmesi ve planlamada halk katılımının sağlanması amacı ile mevcut olan ve geliştirilme aşamasındaki modellerin irdelenmesi, e) Bilişim teknolojilerinin planlamada halk katılımı süreci içindeki yerinin ve bu açıdan ülkemizdeki göreceli durumun geleceğe dönük projeksiyonlar bünyesinde irdelenmesi. 10 Bu adımsal aşamalar gereği gibi izlenmesi ile aşağıdaki hususların bir ölçüde açıklığa kavuşacağı düşünülmektedir: a) Sözü edilen geleceğe yönelik projeksiyonlar içinde kurumsal paydaşların mekana yönelik kavramlaşmalar konusundaki algılamaları gelişecektir, b) Paylaşımcı ve katılımcı planlama anlayışı için vazgeçilmez olan işbirliği ve koordinasyonun sağlanması yönünde gerekli bilişim eğitimi kapsamında farkındalılığın geliştirilmesi ve bu bağlamdaki güncellenmiş teknolojilerin uygulamada kullanılabilir hale getirilmesi mümkün olabilecektir, c) Mevcut teknolojiler ışığında tasarım ve uygulama süreçlerinde karşılaşılacak olan sorunlar gerektiğinde sanal gerçeklik ortamlarında masaya yatırılarak irdelenebilecektir, 11 d) Coğrafi Bilgi Sistemleri ile bütünleştirilmiş planlama süreçlerinin geleneksel yaklaşımlara renk katan entellektüel bir kolaj olarak görülmemesi sağlanacak; kamu oyunda ve özellikle mesleki alanda coğrafi mekana referanslı planlama süreçlerinin güncellenmiş teknolojiler bünyesinde gerçekleştirilmesi gereği hakkında bir farkındalılık geliştirilecektir. Yukarıda tanımlanan adımların çok kısa bir zaman dilimi içinde sosyal yapılanmalara yansıyacağı yanılgısına düşülmemelidir. Bununla birlikte eğer söz konusu bütünleşme konusundaki adımlar gereği gibi atılabilir ise bu adımsal mantık giderek merkezi ve yerel yönetimler arasında sürdürülebilir koordinasyonun sağlanması amacı ile ulaşım planlamasına bütünleştirilmiş bir Coğrafi Bilgi Sistemleri (C.B.S.) yaklaşımı bünyesinde katılımcı planlama anlayışını da aşağıdaki başlıklar altında kendiliğinden ortaya koyacaktır. Böylece: a) Yaşadığı coğrafya içinde coğrafi mekana referanslı gereksinim ve sorunlarının bilincine varmış bir kamu oyunun oluşması planlama süreçlerinin gereği gibi sorgulanmasını ve buna bağlı olarak karar verme mekanizmalarının da daha sağlıklı oluşturulmasını mümkün kılacaktır, b) Problem tanımlanması ve buna ilişkin enformatik bağlamda sorun çözücü kavramlaşmaların planlamada halk katılımını mümkün kılan bir süreç ile bütünleşerek gelişmes sağlanacaktır, c) Kurumsal ve sınıfsal paydaşlar Coğrafi Bilgi Sistemleri (C.B.S.) bağlamında gerçekleşecek bir toplumsal katılım ile ve bir toplumsal uzlaşma kültürü kapsamındaki karar verme süreçleri içinde gerçek duruşlarını ortaya koyma fırsatı bulacaklardır. 4

5 BULGULAR, TEŞHİS VE ÖNERİLER: Coğrafi Bilgi Sistemleri doğası gereği olarak çok disiplinli bir bilim dalıdır ve çok çeşitli uygulama olanakları arz eder. Okumakta olduğunuz çalışma güncelleştirilmiş kavramlaşmalar ışığında bu bilim dalının merkezi ve yerel yönetimler arasında ulaşım planlaması konusunda acilen kurulması gerekli bulunan koordinasyonun sağlanması konusunda sunabileceği olanaklar açısından ülkemizdeki planlama süreçleri bünyesinde uygulama ve araştırma yapmakta olan meslekdaşlara ve coğrafi mekanın kullanıcıları konumundaki kamuoyuna yönelik bir farkındalılık geliştirmeyi amaçlamaktadır. 12 Böylece kamu oyunun kendisini ve içinde yaşadığı coğrafi mekanı yapılandıran karar mekanizmalarına karşı duruşu ve algılaması gereken aidiyet açısından da çok önemli olduğu özellikle belirtilerek öngörülen vizyonun ardışık adımları çalışmamızda belirlenmiş bulunmaktadır. Bunlar: a) Ulusal Strateji Belgesi ne dayalı bir ulaşım planlaması anlayışının genel kapsamda stratejik amacının belirlenmesi, b) Koordinasyona ilişkin sorunların doğasının ve bu sorunların Ulusal Ulaşım Sistemi üzerindeki etkilerinin geo-bilişim geo-informatics bağlamında tanımlanması, c) Merkezi ve yerel yönetimler arasında sürdürülebilir koordinasyonun sağlanması amacı ile Coğrafi Bilgi Sistemleri nin temel bileşenlerine ilişkin standartların geo-bilişim - geo-informatics kavramlaşmalarının güncelleştirilmesi amacı ile belirlenmesi, d) Gerekli teknolojinin fiziksel bileşenleri hakkında karar verilmesi, e) Karar verme süreçlerini tanımlayacak görüş birliğinin sağlanması amacı ile sistem tasarımının gerçekleştirilmesi, f) Ulusal Yüzeyden Ulaşım Güvenlik Stratejisi Belgesi ile karşılıklı etkileşimli uyumluluğun sağlanması, olarak özetlenebilmektedir. Coğrafi Bilgi Sistemleri yaklaşımı günümüzde kendisini ulaşım sistemlerinin tasarımında vazgeçilemez duruma getiren güncellenmiş bir yeterlilik düzeyine ulaşmış bulunmaktadır. 13 Bu yaklaşım ülkemizdeki planlama süreçlerinde gereği gibi yerini almaz ise, başka bir deyişle Merkezi ve Yerel Yönetimler Arasında Sürdürülebilir Koordinasyonun Sağlanması Amacı İle Ulaşım Planlamasına Bütünleştirilmiş Bir Coğrafi Bilgi Sistemleri (C.B.S.) Yaklaşımı 14 konusunda zorunlu hale gelmiş bulunan adımlar gereken ivedilik anlayışı içinde atılmaz ise klasik iktisatçıların altını çizmekten pek hoşlanmadıkları başka bir konuyu ele alarak İsrafın Planlanması ve Planlamaya Karşı Planlamalar kavramlaşmalarından söz etmemiz kaçınılmaz hale gelecektir. Böylece Planlamanın İdeolojisi bağlamında yapılan çalışmalar güncelleşmiş kavramlaşmaların gereği gibi anlaşılamaması için gerçekleştirilmekte olan global kurgulara dikkat çekmeye çalışmaktadırlar. 15 Ulaşım planlamasında Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanımı önümüzde açılan yeni bir dünyanın olası uygulamalarını da gözlerimizin önüne sermektedir. 16 Bir uyarı ve ortak akla davet niteliğindeki bu çalışmanın sadece Coğrafi Bilgi Sistemleri dalındaki profesyoneller için değil, aynı zamanda merkezi ve yerel yönetimler arasında sürdürülebilir koordinasyonun gerçekleştirilmesi için emek sarf etmekte olan daha geniş bir araştırmacı kitlesi için de yararlı olabileceğini umuyoruz. 5

6 KAYNAKLAR: 1 AVILA, S. J. & C. Nixon, Using GIS for Transportation Planning: A Houston Experience, ITE 1994 Compendium of Technical Papers, 1994, pp ANDERSON, L. D., Applying Geographic Information Systems to Transportation Planning Transportation Research Record 1305, 1991, pp KIRMIZI, M. T., A Systems Approach Towards an Updated National Surface Transportation Security Strategy, Paper presented to (TRODSA) Traffic and Road Safety Second International Congress/Exhibition, May, 06, 2004, "Abstracts Book, ISBN , CMS International Organization Publishing Information Tech. Co. Ltd., May 2004, pp KIRMIZI, M. T., Bölge Planlamanın İdeolojisi / Güncellenmiş Ulusal Bölge Planlama Stratejilerine Doğru bir Sistem Yaklaşımı, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Evsahipliğinde düzenlenen "Dünya Şehircilik Günü 28. Kolokyumu - Değişen - Dönüşen Kent ve Bölge - Yeni bir olgu olarak Kentsel Bölgeler - Bölge Kentler Kapsamında Planlamanın ve Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılandırılması" bağlamında sunulan bilimsel bildiri, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi - Ankara, Kasım BAILY, M. and S. Lewis, Creating a Municipal Geographic Information System for Transportation: Case Study of Newton, Massachusetts, Transportation Research Record 1364, 1993, pp BLEIKER, H., & A. M., Bleiker, Citizen Participation Handbook. Institute for Participatory Management and Planning, Monterey, California, BLEIKER, H., & A. M., Bleiker, Citizen Participation Handbook. Institute for Participatory Management and Planning, Monterey, California, CARVER, Steve, Andrew Evans, Richard Kingston & Ian Turton, Public participation, GIS, and cyberdemocracy: evaluating on-line spatial decision support systems, Environment and Planning B, 28(6): , GALLIMORE, W., D. Hartgen, & Y. Li, Applications of Geographic Information Systems in Transportation Analysis Packages in Superregional Transportation Modeling, Transportation Research Record, 1346, 1993, pp ACKOFF, R., Towards a System of Systems Concepts", Management Science, v. 7/71, ACKOFF, R., & Emery, F. E., On Purposeful Systems, Aldine Press, Chicago, MACEACHREN, Alan M. Cartography and GIS: Facilitating Collaboration." Progress in Human Geography, pp , March PATEMAN, C., Participation and Democratic Theory, Cambridge University Press, Cambridge, PICKLES, J., ed., Ground Truth: The Social Implications of Geographic Information Systems, New York, Guilford Pres,

7 10 DANZİGER, J.N. Dutton, W.H., King, R., and Kraemer, K.L., Computers and Politics: High Technology in American Local Government, New York: Columbia University Press, GEOGRAPHİC Information Systems: A Tool for Improving Community Livability, Publication for the Local Government Commission, Sacramento, California. 11 CARRARA, A., and F. Guzzetti (eds.), Geographical Information Systems in Assessing Natural Hazards,. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer, COMFORT, L., Integrating information technology into international crisis management and policy,,. Journal of Contingencies and Crisis Management 1 (1):17-29, KIRMIZI, T., Bilgi Nasıl Bulaşır? Stratejik Amaçlı Bilgi Bulaştırma Senaryolarından Eğitim Amaçlı Memetics Belleşim Yaklaşımlarına Doğru Güncellenen Kavramlar Yapı Dergisi, ISSN , İstanbul, No: 258, Mayıs 2003, s LANG, L., Transportation G.I.S., Redlands, CA, E.S.R.I. Press, 1999, pp HARTGEN, D., Li, Y., & Alexiou, G., Super-Regional, Very Long Range Transportation Modelling with ageographic Information System,Transportation Research Record, 1413, pp , BARNET, Richard J., Global Dreams: Imperial Corporations and the New World Order, New York, Simon & Schuster, LUNENFELD, P., ed., The Digital Dialectic, Cambridge, MA: MIT Press,

Hale Ilgaz Ankara Üniversitesi. Özet

Hale Ilgaz Ankara Üniversitesi. Özet ÖĞRETİM SÜRECİNE BİT ENTEGRASYONU AÇISINDAN ÖĞRETMENN YETERLİKLERİ VE MESLEKİ GELİŞİM Hale Ilgaz Ankara Üniversitesi Dr. Yasemin Usluel Hacettepe Üniversitesi Özet Öğretim süreçlerine Bilgi ve İletişimm

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE ÜRETİLMİŞ KADASTRAL ALTLIKLARIN BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURMA İÇERİKLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Şadi TÜLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Sistem Yaklaşımı Bakış Açısıyla Sağlık Kurumlarında Dış Çevre Analizi

Sistem Yaklaşımı Bakış Açısıyla Sağlık Kurumlarında Dış Çevre Analizi Y.2014, Cilt 4, Sayı 2, ss.99-120 Y.2014, Volume 4, Issue 2, pp.99-120 Sistem Yaklaşımı Bakış Açısıyla Sağlık Kurumlarında Dış Çevre Analizi Gamze BAYIN Hacettepe Üniversitesi, Fakültesi, Sağlık İdaresi

Detaylı

EĞİTİMİN ETKİ ALANINDA SİVİL TOPLUM VE KÜLTÜREL DEĞİŞİM

EĞİTİMİN ETKİ ALANINDA SİVİL TOPLUM VE KÜLTÜREL DEĞİŞİM 739 ÖZET EĞİTİMİN ETKİ ALANINDA SİVİL TOPLUM VE KÜLTÜREL DEĞİŞİM ŞİRİN, Hüseyin TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Eğitim sistemi ile toplumun diğer alt sistemleri pek çok yönden bir birini besler ve bir birinden yararlanır.

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin Tutumları

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin Tutumları DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1255 Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin

Detaylı

SİBERCOĞRAFYA: YENİ BİR COĞRAFİ YAKLAŞIM

SİBERCOĞRAFYA: YENİ BİR COĞRAFİ YAKLAŞIM 51 Ege Coğrafya Dergisi, 12 (2001), 51-58, İzmir Aegean Geographical Journal, 12 (2001), 51-58, Izmir TÜRKİYE SİBERCOĞRAFYA: YENİ BİR COĞRAFİ YAKLAŞIM Cybergeography: A new geographical approach M. Kirami

Detaylı

Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Acqusition -Value Relationship in Social Studies Course

Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Acqusition -Value Relationship in Social Studies Course Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 16, Sayı 1, Nisan 2015, Sayfa 91-110 Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Deniz TONGA 1, Salih USLU 2 ÖZ Her alanda çok

Detaylı

Sistem Yaklaşımıyla Tarihte Program Geliştirme

Sistem Yaklaşımıyla Tarihte Program Geliştirme Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 823-838 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sistem Yaklaşımıyla

Detaylı

Reading Culture and Enriched Library Workshop 18-21 February / Afyonkarahisar - Turkey

Reading Culture and Enriched Library Workshop 18-21 February / Afyonkarahisar - Turkey Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü General Directorate of Support Services Eğitim Araçları ve Yayımlar Daire Başkanlığı Educational Materials and Publications Department OKUMA KÜLTÜRÜ VE Z-KÜTÜPHANE ÇALIŞTAYI

Detaylı

Türkiye de Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

Türkiye de Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Educational Administration: Theory and Practice 2007, Issue, 51, pp: 395-420 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2007, Sayı,51, ss: 395-420 Türkiye de Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Uygulamada Karşılaşılan

Detaylı

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010 STRATEJİK PLANLAMA UYGULAMALARINA İLİŞKİN İLK VE ORTA ÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖRÜŞLERİ Tuğba YANPAR YELKEN Prof. Dr. ME. Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü tyanpar@gmail.com Figen KILIÇ Yrd.

Detaylı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı DÜNYA BANKASI VE AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YAKLAŞIMLARININ PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE TÜRKİYE DEKİ PROJE YAKLAŞIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Ferhan DİNÇER

Detaylı

LEARNING DIMENSION OF LEARNING OBJECTS

LEARNING DIMENSION OF LEARNING OBJECTS ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 1, Article Number: 1C0017 EDUCATION SCIENCES Received: June 2008 Accepted: January 2009 Series : 1C ISSN : 1308-7274 2009

Detaylı

Bir Eğitim Teknolojisi Araştırmasına Dayalı Olarak Karma Yöntem Araştırması Deneyimi

Bir Eğitim Teknolojisi Araştırmasına Dayalı Olarak Karma Yöntem Araştırması Deneyimi Volume 2, Issue 1, 2014 Bir Eğitim Teknolojisi Araştırmasına Dayalı Olarak Karma Yöntem Araştırması Deneyimi Mixed Method Research Experience Based on an Educational Technology Study Mehmet Fırat * Işıl

Detaylı

T.C. ENSTİTÜSÜ EĞİTİM TEZ

T.C. ENSTİTÜSÜ EĞİTİM TEZ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMAA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI ÇALIŞMA EKONOMİSİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AVRUPA BİRLİĞİ NDE HİZME TİÇİ EĞİTİM POLİTİKALARI:

Detaylı

Kâmil BİRCAN. Özel SEBETCİ Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulu Merkez Kampüs Aydın, Türkiye osebetci@adu.edu.tr

Kâmil BİRCAN. Özel SEBETCİ Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulu Merkez Kampüs Aydın, Türkiye osebetci@adu.edu.tr İşletmelerin ERP Sistemlerini Kullanım Düzeylerinin Ölçülmesi: Aydin İli Örneği Measurement of ERP Utilization Level of Enterprises: The Sample of Province Aydın Özel SEBETCİ Adnan Menderes Üniversitesi

Detaylı

ERP (KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI-KKP) SİSTEMİNİN ORGANİZASYONU VE LBS UYGULAMA SÜRECİ

ERP (KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI-KKP) SİSTEMİNİN ORGANİZASYONU VE LBS UYGULAMA SÜRECİ 974 ABSTRACT ERP (KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI-KKP) SİSTEMİNİN ORGANİZASYONU VE LBS UYGULAMA SÜRECİ ÖZET M.Kemal DEMİRCİ * Metin ULUKÖY ** İşletmelerde bilgi işlem teknolojilerinin kullanımı günümüzde önemli

Detaylı

RTB, ilköğretimdeki tüm kademelere, orta öğretime, eğitim kurumlarının kolaylıkla kullanabilecekleri teknolojik hizmetler sunmaktadır.

RTB, ilköğretimdeki tüm kademelere, orta öğretime, eğitim kurumlarının kolaylıkla kullanabilecekleri teknolojik hizmetler sunmaktadır. X rtb Hakkımızda 2000 yılından bu yana eğitim ve teknoloji alanında hizmet veren RTB, 2008 yılından itibaren danışmanlık hizmetleri de vererek faaliyetlerini bu üç alanda sürdürmektedir. Bir şubesi ODTÜ

Detaylı

21. Yüzyılda Eğitim Programının Felsefi Boyutları. The Philosophic Dimensions of Curriculum in the 21 st Century

21. Yüzyılda Eğitim Programının Felsefi Boyutları. The Philosophic Dimensions of Curriculum in the 21 st Century GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 30, Sayı 3 (2010) 993-1016 21. Yüzyılda Eğitim Programının Felsefi Boyutları The Philosophic Dimensions of Curriculum in the 21 st Century Ömer F. TUTKUN Sakarya

Detaylı

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management "Değerlendirme" ve "Sonuç Odaklı Yönetim"de Anahtar Terimler Sözlüğü 2 The Network on Development Evaluation is a

Detaylı

Türk Eğitim Sisteminde Toplumsal Katılımı Sağlamak İçin Bir Model Önerisi: Yerel Eğitim Şûrâları *

Türk Eğitim Sisteminde Toplumsal Katılımı Sağlamak İçin Bir Model Önerisi: Yerel Eğitim Şûrâları * Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1(2), 151-166, 2012 http://dergi.amasya.edu.tr Türk Eğitim Sisteminde Toplumsal Katılımı Sağlamak İçin Bir Model Önerisi: Yerel Eğitim Şûrâları * İbrahim Hakan

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 14, TEMMUZ-2006, İSTANBUL

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 14, TEMMUZ-2006, İSTANBUL MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 14, TEMMUZ-2006, İSTANBUL COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE COĞRAFİ SORGULAMA BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE KULLANIMI (The Development and the Usage of Geographic Inquiry Skill in Geography

Detaylı

Tek Avrupa Hava Sahası İnisiyatifinin Türkiye nin AB Üyeliğine Etkisi

Tek Avrupa Hava Sahası İnisiyatifinin Türkiye nin AB Üyeliğine Etkisi Tek Avrupa Hava Sahası İnisiyatifinin Türkiye nin AB Üyeliğine Etkisi The Effects of the Single European Sky Initiative on the Accession Process of Turkey to EU M. Hakan KESKİN * Öz Hava yolu pazarının

Detaylı

TÜRKİYE NİN SU GÜNDEMİ. Su Yönetimi ve AB Su Politikaları ÖZDEN BİLEN

TÜRKİYE NİN SU GÜNDEMİ. Su Yönetimi ve AB Su Politikaları ÖZDEN BİLEN TÜRKİYE NİN SU GÜNDEMİ Su Yönetimi ve AB Su Politikaları ÖZDEN BİLEN Ankara 2008 Kütüphane Kart Katalog Bilgisi 333.91 B543 2008 Bilen, Özden Türkiye nin Su Gündemi, Su Yönetimi ve AB Su Politikaları /Özden

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ KAYNAKLI PROJE VE PROGRAMLARIN İZLEME VE DEĞERLENDİRMESİ. Uzmanlık Tezi.

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ KAYNAKLI PROJE VE PROGRAMLARIN İZLEME VE DEĞERLENDİRMESİ. Uzmanlık Tezi. AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ KAYNAKLI PROJE VE PROGRAMLARIN İZLEME VE DEĞERLENDİRMESİ Uzmanlık Tezi Serdar ÖZTÜRK EKONOMİK VE MALİ KONULAR DAİRESİ Mayıs 2004 ANKARA ÖZET 1999 Helsinki

Detaylı

Belge Yönetiminin Değişen Yüzü: Standartlaşma Çalışmaları ve Uluslararası Uygulamalar

Belge Yönetiminin Değişen Yüzü: Standartlaşma Çalışmaları ve Uluslararası Uygulamalar Bilgi Dünyası 2007, 8(2): 230-279 Belge Yönetiminin Değişen Yüzü: Standartlaşma Çalışmaları ve Uluslararası Uygulamalar Change in the Task of Records Management: Standardization Studies and International

Detaylı

PLANLAMA- KORUMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE YENİ BİR SİSTEM ÖNERİSİ

PLANLAMA- KORUMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE YENİ BİR SİSTEM ÖNERİSİ YTU Arch. Fac. e-journal Volume 1, Issue 4, 2006 PLANLAMA- KORUMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE YENİ BİR SİSTEM ÖNERİSİ Dr. Elif ÖRNEK ÖZDEN *, Prof. Dr. Zekai GÖRGÜLÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Mimarlık Fakültesi,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Aralık 2011, Cilt:VIII, Sayı:I, 87 109 http://efdergi.yyu.edu.tr 87 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Prof. Dr. Mustafa

Detaylı

Ankara Kentinin UNESCO Dünya Miras Alanı Adaylığı için Bir Öneri ve Eylem Planı *

Ankara Kentinin UNESCO Dünya Miras Alanı Adaylığı için Bir Öneri ve Eylem Planı * Ankara Araştırmaları Dergisi n Journal of Ankara Studies Ankara Kentinin UNESCO Dünya Miras Alanı Adaylığı için Bir Öneri ve Eylem Planı * The Nomination of Ankara City for UNESCO World Heritage Site A

Detaylı

KOBİ LERDE STRATEJİK PLANLAMA VE KARAR ALMA SÜRECİNDE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ: EDİRNE DE BİR ARAŞTIRMA

KOBİ LERDE STRATEJİK PLANLAMA VE KARAR ALMA SÜRECİNDE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ: EDİRNE DE BİR ARAŞTIRMA T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ KOBİ LERDE STRATEJİK PLANLAMA VE KARAR ALMA SÜRECİNDE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ: EDİRNE DE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı