TARİH BULMACA KİTABI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARİH BULMACA KİTABI"

Transkript

1 BULMACALAR TARİHİ FIKRALAR YAZILILARDAN İLGİNÇ CEVAPLAR TARİH BULMACA KİTABI KISSADAN HİSSELER EĞLENEREK ÖĞRENME HAZIRLAYAN ARİF ÖZBEYLİ

2 ARİF ÖZBEYLİ ERBAA ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Öğretmen arkadaşlar rahatlıkla kullanabilirler. Sadece bir dua, bir teşekkür yeter.

3 TARİH BİLİMİNE GİRİŞ Soldan Sağa: -Geçmişi inceleyen bilim dalı İlave Utanma duygusu -Mezopotamya da kurulmuş ve Anadolu ya yazıyı getirmiş kavim - Özellikle para konulan kutu Bazılarına göre hareket diye tanımlanan - Var kelimesin sessizleri Ün,şan Bir Kur an suresi 5- Hititlerde bir sınıf 6-Küçük deniz aracı Kripton un simgesi 7-Tersi,Hititlerde tarihi yıllıklar Osmanlılarda Mali işlerde kullanılan takvim Yukarıdan Aşağıya:-Zamanı yıllara,aylara,haftalara günlere bölme metodu -Eserler - Bir millet İspanya da ayrılıkçı örgüt -Perslerin kurulduğu bölge Kısa taraf 5-Hal kelimesinin sessizleri Efsanevi bir kuş 6- Bir konunun hakimi 7-Bir göz rengi Mermer kelimesinin ilk hecesi 8-Eski dilde ay 9-Bir bayan ismi 0- Sodyumun simgesi Bir soru eki -Mısır da güneş tanrısı - Bir renk Hatibin Cevabı Güzel konuşması ile ünlü Çiçero nutuk veriyordu. Çiçeroyu çekemeyen bir avukat kalabalık arasından fırlayarak bağırdı. -Hey, ne havlayıp duruyorsun orada? Çiçero nun cevabı bir hatibe yakışır cinsten: -Ne yapayım, bir hırsız gördüm de... Dalkavuk Filozof ile dalkavuk konuşuyormuş. Filozof ne derse, dalkavuk onu tasdik ediyormuş. Nihayet sabrı tükenen filozof haykırmış : -Hiç olmazsa bir defa olsun itiraz et de, iki kişi olduğumuzu anlayalım be birader!.. Ama derisini yüzmez. Eski Roma da eyalet valilerinden biri, Kayser Tiberius a vergilerin artırılmasını teklif edince ondan şu cevabı almış: İyi çoban koyunlarının yününü kırpar ;ama derisini yüzmez. Veni,vidi,vici M.Ö 9 da Sezar, Pompe i takip ile Roma ya geldi. Buradan Mısır a geçen Sezar, Kleopatra ile tanıştıktan sonra tekrar Anadolu ya dönüp, Partlar la müthiş bir savaşa tutuştu. Uzun yıllar Doğu da kalan Sezar, Roma da dostlarından aldığı bir mektupta, kendisinin bu kadar zamandır neler yaptığı soruluyordu. Sezar, bu dostuna lakonik bir cevap verdi: - Veni,vidi,vici (Geldim,gördüm,yendim ) Sende mi Brütüs Sezar a M.Ö. te Senato içinde bir suikast hazırlanıp, yerinden hançerlenerek,feci bir şekilde öldürüldü. Bu sıralar 57 yaşında bulunan Sezar ilk hançer darbesinden sonra arkasına baktığında,evlatlığı Brütüs ün de hançerini kaldırıp saldırmakta olduğunu gördü. Sezar bunu beklemediğinden kendini tutamayıp: - Sende mi oğlum Brütüs? diyerek, kendini hançerlere teslim etti.

4 TARİH BİLİMİNE GİRİŞ Osmanlı Devletinde Vakanüvislerden önce olayların kaydını tutan görevli - Osmanlı Devleti'nde resmi tarihçi - Eski yazıları inceleyen tarihe yardımcı bilim dalı -Kısa süreli tek tek meydana gelen değişmelere verilen ad 5- Zamanı yıllara,aylara,haftalara, saatlere bölme metodu. 6-Tarihi olayları açıklamaya yarayan her türlü malzemeye verilen ad 7- Armalar ve mühürler bilimi 8- Selçuklu hükümdarı Melikşah zamanında yapılan takvim 9-Çanakkale'deki Bakır (Kalkolitik) dönemi yerleşimi 0- Ocak 96 yılından itibaren kullanmaya başladığımız takvim -Yozgat'ta bulunan Demir Çağı yerleşim yeri - Çorum'daki Demir Çağı yerleşim yeri -Tunç çağı yerleşim yerlerinden Ahlatlıbel'in bulunduğu il -Diyarbakır'da bulunan Güneydoğu Avrupa ve Türkiye'deki üretimle ilgili en eski yerleşim yeri 5-Yenitaş (Cilalı) Taş çağının diğer adı 6-Hikayeci tarih yazıcılığının en eski temsilcisi 7-Ateşin de bulunduğu Orta (Yontma ) Taş döneminin diğer adı 8-İnsan ırklarını inceleyen bilim dalı 9-Anadolu'ya yazıyı getiren Mezopotamya uygarlığı 0-Genellilik ve süreklilik gösteren,geniş boyutlu gelişmelere verilen ad -Tarih biliminin yöntemlerinden -İnsanlık tarihinin en eski şehir yerleşmesi kabul edilen Konya'daki yerleşim yeri - Canlıların birleri ve çevreleriyle olan ilişkilerini ve doğanın korunmasına yönelik çalışmalar yapan bir bilim dalıdır -Tarihi materyallarin tarihinin tespitinde tarihe yardımcı olan bilim dalı 5-Öğretici tarih yazılığının ilk temsilcisi kabul edilir 6-Asurluların ticari amaçlı olarak Kayseri'de kurdukları,yazının Anadolu'da kullanılmasını ve tarihi dönemlere geçişi sağlayan koloni 7-Eski paraları inceleyen bilim dalı 8-Dilleri inceleyen ve eski dilller konusunda tarihe yardımcı olan bilim dalı 9-Karain,Beldibi ve Belbaşı gibi Eski Taş Devrine ait mağarların olduğu il.

5 Sümerler Şehir Devleti İlk Yazı Başkent veya Kurulduğu Bölge MEZOPOTAMYA İlkler Din Sosyal Hayat ve Hukuk Çok tanrılı İlk yazılı kanunlar. (politeist) Tazminata dayalı. İlk yazılı kanunlar İlk destan: Gılgamış Akadlar Agade İlk imparatorluk Elamlar Sus Çok tanrılı (politeist) Çok tanrılı (politeist) İlk daimi ordu Babiller Babil Çok tanrılı (politeist) Çok tanrılı (politeist) Asurlular Ninova İlk atlı ordu Ninova da ilk kütüphane NOT: Mezopotamya da toplumsal yapı Sümerlerdeki gibidir. Halk ; -Soylular -Hürler - Köleler olmak Bilim Ekonomi Önemli Astronomi, Matematik Geometri Edebiyat Tarım İlk yazılı kanunları Sümer kralı Urgakina hazırlamıştır. üzere üçe ayrılır Tarım Tarım Kısasa dayalı hukuk Babil kanunlarından yararlanmışlardır. Astronomi Mezopotamya kanunlarını Babil kralı Hammurabi topladı. ORTA ASYA UYGARLIĞI İskitler İlk Türk topluluğu Eski Türk inancı Töre Hayvancılık Alp Er Tunga Destanı Kültürler Anav,Afanesyova,Andronova, Karasuk,Tagar Kavramlar Hayvan üslubu, Kurgan Mısır Uygarlığı Yeni krallık döneminde başkent Teb şehri idi. Kavramlar Piramit,Firavun,Nom Hint Uygarlığı (Hindistan da.yüzyıl-5.yüzyıl arasında Hint asıllı Gupta Devleti kurulmuştur) İlk kağıt: Papirüs Güneş yılına dayalı ilk takvim Pi sayısı:, Hititlerle ilk yazılı antlaşma Şu anda kullandığımız rakamlar (Hint Rakamları) Çok tanrılı (politeist) Brahmanizm (Hinduizm), Budizm Taoizm, Konfüçyüzm MISIR HİNDİSTAN Halk; soylular,din adamları,katipler,memurl ar,köylüler,işçiler ve köleler gibi sınıflardan oluşmuştur. Kast Sistemi: - Brahmanlar : Din adamları - Kşatriyalar: Asker ve asil - Vaisyalar: Tüccar ve çiftçi - Südralar: İşçi ve zanaatkar (esnaf) Astronomi, Geometri, Matematik Tıp Matematik Edebiyat Tarım, ticaret Tarım,ticaret Madencilik Kavramlar Ziggurat,Patesi, Lugal, Lugal Kalma, Site Tarım Ticaret Ölümden sonraki hayata inandıkları için ölülerini mumyalamışlar bu da tıbbın gelişmesini sağlamıştır. Mısır,M.Ö. 55 te Persler tarafından, M.Ö. tarihinde de Büyük İskender tarafından ele geçirilmiştir. M.Ö. 0 yılında da Romalılar Ptolemeler krallığına son vererek Mısır a hakim olmuşlardır. Kast sistemi dolayısıyla siyasi bir birlik kuramamışlar ve güçlü devletler kuramamışlardır. Dışarıdan gelenler tarafından yönetilmişlerdir. Kavramlar Raca

6 Çin Uygarlığı Pekin Pusula,kağıt,matbaa,barut,mürekkebi kullandılar. Taoizm, Budizm Konfüçyüzm ÇİN EGE Halk: - asiller ve -Köylüler Tarım,ticaret Ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla Çin ile Yakındoğu ve Avrupa arasında İpek Yolu yapılmıştır. Girit Medeniyeti Knossos Çok tanrılı Ticaret Cilalı Taş Devri ne kadar uzanmaktadır. Miken Medeniyeti Yunan Medeniyeti Şehir Devletleri: En önemlileri Atina ve Sparta Çok tanrılı. Tanrıları insan biçiminde düşünmüşledir. Solon,Dragon ve Klistenes tarafından kanunlar yapılmıştır. Felsefe Matematik,Astron omi, Tıp Deniz ticareti, tarım, balıkçılık, hayvancılık Çok tanrılı Ticaret,tarım Akalar tarafından oluşturulmuştur. Boğazların hakimiyeti için Truvalılarla savaştılar. Bu savaşlar Homeros un İlyada Destanına konu olmuştur. Dorlar tarafından yıkılmışlardır. Dorlar tarafından oluşturulmuş bir medeniyettir. Klistenes kanunları genel olarak sınıf farklılıklarını ortadan kaldırmaya yöneliktir. Felsefe Ege havzasında (Yunanistan ve Batı Anadolu) ortaya çıkmıştır. Kavramlar Polis,Olimpiyat, NOT: Yunanistan da halk; büyük toprak sahipleri (asiller), hürler,köleler diye bölümlere ayrılmıştır. DOĞU AKDENİZ Fenikeliler Şehir Devletleri İlk alfabe Çok tanrılı Deniz ticareti Doğu medeniyetini batıya taşımışlar, ilk İbraniler Kudüs İlk tek tanrılı din (monoteizm) Yahudilik (Musevilik) Hz. Musa Persler Persepolis İlk düzenli posta teşkilatı. Perslerden kalan tek merkez Manyas Gölü yakınlardaki Daskilyon (Ergili) dur. Kavramlar Satrap İskender İmparatorluğu Makedonya Hellenistik merkezlerinden Bergama da Parşömen kağıdı bulunmuştur. Bergama, Asklepion sağlık merkezi ve Celcius Kütüphanesiyle dünyanın önemli sağlık ve kültür merkezlerinden biri olmuştur. Kavramlar Parşömen Roma İmpatorluğu Roma (İtalya) Güneş yılına dayalı takvimi geliştirerek Miladi takvimin temellerini, Fenike alfabesini geliştirerek Latin alfabesini oluşturmuşlardır. M.Ö. VI.YÜZYILDAN M.S. XI.YÜZYILA KADAR TÜRKİYE Zerdüşt (Mecusi): Ateşperest Hayvancılık, tarım,ticaret Çok tanrılı Ticaret,tarım,hayv ancılık Katolik Hıristiyanlık Oniki Levha Kanunları Roma da halk particiler ve plebler olarak ikiye ayrılmışlardır. Edebiyat, Astronomi Kavramlar Lejyon, Senato,Konsül,Havari,Papa,Partici,Pleb Doğu Roma İmparatorluğu İstanbul (Bizans) (Konstantinepolis) Ortodoks Hıristiyanlık alfabeyi oluşturarak Latin alfabesinin de temellerini atmışlardır. Tunus da Kartaca kolonisini kurmuşlardır. Kavramlar Tema,Patrik Ticaret En ünlü mimari eser Süleyman Mabedi Ticaret,tarım hayvancılık (Mescid-i Aksa) dır. Romalılar döneminde dünyanın dört bir tarafına sürülmüşlerdir. 98 yılında İsrail Devleti kuruldu. Anadolu ya hakim olmuşlar ve Yunanlılarla savaşmışlardır. Büyük İskender tarafından yıkılmıştır. Perslerden önce İran da Medler hakim olmuştur. Büyük İskender Asya seferi ile Perslere son vermiş, doğu ve batı kültürleri karışarak Hellenestik Dönem Medeniyeti (M.Ö.0- M.Ö.0) oluşmuştur. Roma Latin kültürünü ve Katolik Hıristiyanlığı temsil eder. Hıristiyanlık Milano Fermanı () ile serbest bırkılmış ve 8 yılında Roma İmparatorluğu nun resmi dini olmuştur Ticaret, tarım Bizans Helen kültürünü ve Ortodoks Hıristiyanlığı temsil eder.

7 ESKİÇAĞDA TÜRKİYE Soldan Sağa : - Ön Asya Medeniyetini batıya taşıyan ve ilk defa alfabeyi kullanan uygarlık - Takvim bilimi - Yunanistan göç eden Akaların Batı Anadolu da kurdukları uygarlık - Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah adına yapılan takvim 5- Yeni Taş çağı 6- Osmanlı Devleti nde mali işler için düzenlenen takvim7- İlk defa Sümerler tarafından kullanılan yazı 8-Kitabeleri inceleyen bilim 9-Parayı ilk defa kullanan ve ordularını paralı askerlerden oluşturan uygarlık 0- Anadolu nun bilinen ilk siyasi teşkilatı -Makedonya kralı II.Filip zamanında Yunan şehir devletlerinin de katılımıyla kurulan birlik - Van Gölü ve çevresinde Tuşpa merkez olmak üzere kurulan uygarlık -M.Ö 550 yılında İran merkez olmak üzere kurulan daha sonra Anadolu ve Mısır a hakim olan ve Büyük İskender tarafından yıkılan uygarlık - Türkiye ve Güneydoğu Avrupa da üretimle ilgili ilk buluntu merkezi 5- Doğu 6- Persler üzerine Asya seferine çıkarak doğu ve batı kültürlerinin kaynaşarak Helenistik Dönem Medeniyetinin oluşmasını sağlayan Makedonyalı hükümdar 7- Mısır la Hititler arasında Kuzey Suriye nin hakimiyeti için yapılan savaş ve antlaşma Yukarıdan Aşağıya : - Parşömen kağıdını kullanan Helenistik Dönemin merkezlerinden yılları arasında yaşayan devlet - Anadolu ya yazıyı getiren Asurluların Kayseri yakınlarında kurdukları ticari koloninin bulunduğu bölge - Toplumların uzun süre birlikte yaşamaları sonucu oluşturdukları değerler 5- Hititlerin Çorum yakınlarında yer alan başkentleri 6- Sami asıllı kavimler tarafından Mezopotamya da kurulan orduda atları kullanan uygarlık 7- Sümer şehir devletlerinden 8- Dilbilimi 9- Dünyanın ilk şehir yerleşmesi 0- Gordiyon başkent olmak üzere Kuzeybatı Anadolu da kurulan uygarlık Ben bilmek için öğrendim Tarih biyografisi ve monografi sahalarında erişilmesi çok güç bilgisiyle, dünya çapında bir şahsiyet olan İbnülemin Mahmud Kemâl (İnal) a sormuşlar: - Sizdeki bilginin çok azına sahib olmalarına rağmen sizden çok daha fazla tanınanlar var. Bunun sebebi nedir? Şöyle cevap vermiş: - Ben bilmek için öğrendim, onlarsa bilinmek için!

8 İLKÇAĞ ANADOLU UYGARLIKLARI

9 ESKİÇAĞDA TÜRKİYE VE ÇEVRESİ Soldan Sağa : - Yunanlı tarihin babası sayılan tarihçi - Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölge - Hitit tanrılarından - Mezopotamya nın yazıyı ilk defa kullanan uygarlığı 5-Mısırlılarla Hititler arasında yapılan savaş 6- Sümerlerde şehirleri yöneten rahip kral 7- Sami asıllı kavimler tarafından Mezopotamya da kurulan uygarlık 8- Mezopotamya da en geniş kanunları hazırlayan Hammurabi nin kralı olduğu devlet 9- Fenikeliler tarafından Kuzey Afrika da kurulan ticari amaçlı koloni 0- Sümerlerde kullanılan çok katlı tapınak - Sümer şehir devletlerinden - Yunan şehir devletlerine verilen isim - Mezopotamya da kurulmuş uygarlıklardan - Yunan asıllı filozof 5- Mısır krallarına verilen isim 6- Mısırlıların şeker kamışından yaptıkları kağıt Yukarıdan Aşağıya : - Dorların kurdukları medeniyet - Lübnan kıyılarında Sami asıllı kavimler tarafından şehir devletleri biçiminde kurulan uygarlık - Mısır da kurulan şehir devletleri - Yahudi ve İsrail Devletlerini kuran millet 5- Yunanistan da Miken, Anadolu da İyon uygarlığını kuran kavim 6- Mezopotamya da ilk düzenli kanunları hazırlayan Sümer kralı 7-Krallarına firavun adı verilen uygarlık 8-Eski bir çalgı 9- Mezopotamya daki bütün kanunları bir araya getirerek en geniş kanunları hazırlayan Babil kralı 0- Mezopotamya da kurulan Sami asıllı ilk imparatorluk - Homeros un İlyada ve Odise destanlarında Mikenlerle savaşları anlatılan uygarlık - M.Ö 550 yılında İran merkez olmak üzere kurulan daha sonra Anadolu ve Mısır a hakim olan ve Büyük İskender tarafından yıkılan uygarlık -Sümer şehir devletlerinden Büyük İskender M.Ö te Babil de öldü. Ölüm döşeğinde iken, etrafında bulunan generaller Devletin idaresini kime bırakacağını sorduklarında, İskender şöyle dedi: -En layık olana. Anibal, M.Ö. 0 yılında ana vatan Kartaca da Roma ordularına Zama Meydan Savaşı nda mağlup oldu. Roma sulh yapılabilmesi için Anibal in teslimini şart koşunca Anibal memleketten ayrıldı. Uzun müddet Girit te, Suriye de gezdikten sonra, Anadolu ya gelip Bitinya kralına sığındı. Ancak Roma burada da peşini bırakmadı. Artık kaçacak gücü de yoktu. Bu yüzdendir ki Anibal zehir şişesini ağzına boşaltırken: - Romalıları korkularından kurtaralım dedi. Öldüğünde 60 yaşında olan Anibal ın mezarı Gebze dedir. Sezar M.Ö. 50 yılında Roma üzerine yürüyordu. Senatoda bir korku ve heyecan vardır. Senatör Çiçero yaptığı bir konuşmada : - Sezar yaklaşmaktadır. Onu durduracak askerimiz varmıdır? Diye sorduğunda Pompe oturduğu yerden bir guru ve haşmetle : - Endişe etmeyiniz, İtalya nın neresinde olursam olayım, ayağımı yere vurduğum zaman oradan ordular fışkırtırım dedi. Ancak ne var ki Sezar ın ilerlemesine kimse mani olamıyordu. Fırsatı kaçırmayan Çiçero, Konsül Pompe ye yaklaşıp şöyle dedi: - Haydi bakalım, şimdi ayağını yere vur.

10 İLKÇAĞ UYGARLIKLARI Soldan Sağa: - İlk kez parayı kullanan başkenti Sard şehri olan ilkçağ uygarlığı - Tersi, İzmir in bir kasabası Utanma duygusu Geçmiş - Oturulan her bir bina Fer, dayanma gücü - Plan Açık 5- En kısa zaman dilimi Mısır da güneş tanrısı 6- Tersi, evvel Beyaz Kırmızı 7- Dirlik sisteminin bölümlerinden Neşet Ertaş ın bir türküsünde geçen bayan ismi 8- İran da kurulup Anadolu ya da hakim olan Büyük İskender tarafından yıkılan uygarlık 9- Kaz kelimesinin sessizleri Tersi, bir kürk hayvanı Tersi, bir gezegen 0- Tersi,bir bayan ismi - İlk defa Gazneli Mahmut tarafından kullanılan unvan Kırmızı İtalya da bir ova - Asya seferine çıkarak Helenistik Dönem in oluşmasını sağlayan,mısır a hakim olan ve Perslere son Makedonya hükümdarı Şaman Yukarıdan Aşağıya : - Arapça da olumsuzluk bildirir Bir amaca ulaşmak için belirlenen yol Bir nota Cengiz Han ın ölümünden sonra kurulan hanlıklardan Yunan Mitolojisi nde baş tanrı -Tersi, Lidyalıların başkenti Dolaylı anlatım Melek kelimesinin sessizleri - Dorların kurduğu medeniyet Mezopotamya şehir devleti 5- Rütbesiz asker Utanma duygusu Geniş meydan 6- Bir nota Her bir milletin geldiği etnik köken Yemin, misak 7- Türkü Zeka kelimesinin ilk hecesi 8- Uzaklık ifade eder Bir hayvan Utanma duygusu Hapse Gideceğimi Nereden Bilirim Ezop bir gün yolda giderken o bölgenin hakimine rast gelir. Hakim Nereye gidiyorsun diye sorar. Ezop Nereye gittiğimi bende bilmiyorum karşılığını verir. Bu cevaptan canı sıkılan hakim etrafındakilere emir verir, Ezop u yakalatıp hapse koydurur. Bunun üzerine Ezop hakime der ki: -Gördünüz mü, sözüm doğruymuş. Ben hapse gideceğimi nereden bilirdim? İşte Hocanızın Tarif Ettiği İnsan Budur Eflatun un öğrencilerine İnsan iki ayak üzerine yürüyen tüysüz bir hayvandır dediğini duyan Diyojen, hemen bir horoz yakalar, tüylerini yolduktan sonra Eflatun un dersanesinden içeri fırlatır. İşte çocuklar! Hocanızın tarif ettiği insan budur der. İskender ile Diyojen -Beni tanıdın mı? -Ben de Diyojen denilen adamım. -Sen benden korkmuyor musun? -Sen iyi adam mısın yoksa kötü bir adammısın? -İyi adamım.

11 İlkçağ uygarlıklarında ( Anadolu hariç) hiçbir hakkı olmayan sınıf. -Perslerin kurulduğu bölge.- -Bizans döneminde Anadolu'daki eyaletlere verilen İsim, -Anadolu'ya yazıyı getiren Mezopotamya uygarlığı. 5-Lidyalıların alışverişte kullandıkları araç. 6-Sümerlerde sitelerin başındaki rahip-kral. 7-Mısır'a hayat veren nehir. 8-Persler üzerine Asya seferine çıkarak Hellenistik Dönem Medeniyeti'nin oluşmasını sağlayan kral.büyük 9-Ege Göçleri ile Yunanistan'a gelen Dorların oluşturduğu medeniyet Anadolu'da bilimsel faaliyetlerin en fazla geliştiği medeniyet Bizans Devleti'nin diğer ismi, İlk defa Yunanistan'da düzenlenen spor oyunları Perslerin Anadolu'da oluşturdukları eyaletlerin yöneticileri İyonların ve Lidyalıların en önemli ekonomik faaliyeti, LİSANINI SÖVMEYE ALIŞTIRMA! TATLI DİLLİ OL. YOKSA ÖNÜNE GELENE HAVLA- YAN KÖPEKLERE DÖNERSİN. Keşke İçinde Adam Otursaydı Aristo yolda giderken oldukça yakışıklı bir adama rast gelir.bir de konuşup ta söylediği sözlerin,verdiği Cevapların cahilane ve ahmakane olduğunu görünce der ki: -Güzel bir ev.keşke içinde adam otursaydı! Kötü Alışkanlıklar Montaigne şöyle diyor: -Kötü alışkanlıklar, yavaş yavaş,sinsi sinsi İçimize İlk adımını atar.başlangıçta kuzu gibi sevimli,alçak gönüllüdür. Ama zamanla oraya yerleşip kökleşti mi öyle azılı, Öyle amansız bir yüz takınır ki kendisine gözle-rimizi bile kaldırmaya izin vermez. Hapse Gideceğimi Nereden Bilirdim Ezop bir gün yolda giderken o bölgenin hakimine rast gelir.hakim "Nereye gidiyorsun" diye sorar.ezop ''Nereye gittiğimi ben de bilmiyorum" karşılığını verir.bu cevaptan canı sıkılan hakim etrafındakilere emir verir, Ezop'u yakalatıp hapse koydurur.bunun üzerine Ezop hakime der ki: -Gördünüz mü sözüm doğruymuş. Ben hapse gideceğimi nereden bilirdim? İşte Hocanızın Tarif Ettiği İnsan Budur Eflatun'un öğrencilerine 'İnsan iki ayak üzerine yürüyen tüysüz bir hayvandır" dediğini duyan Diyojen hemen bir horoz yakalar,tüylerini yolduktan sonra Eflatun'un dershanesinden içeri fırlatır. "İşte çocuklar Hocanızın tarif ettiği insan budur" der. İskender ile Diyojen -Beni tanıdın mı? Ben İskender denilen adamım. -Ben de Diyojen denilen adamım, -Sen benden korkmuyor musun? -Sen iyi bir adam mısın yoksa kötü bir adam mısın? -İyi adamım. -Dünyada iyi adamdan kim korkar ki ben de senden korkayım?

12 İLKÇAĞ UYGARLIKLARI Soldan Sağa: -Batı Anadolu'da Şart başkent olmak üzere kurulan ve ilk parayı kullanan ve Persler tarafından yıkılan uygarlık-ilk defa MIsır'da kullanılan resim yazısı-bazı bitkilerde mevcut olan ipliksi yapı -Tersi,içten-Allah(c.c)isimlerinden-Anayurt dışında ticari amaçlı kurulan yerleşim yeri-tersi.bir sora eki- Mezopotamya'da şehir devleti -Sır kelimesinin sessizleri-bir çoğul eki- Yiyecek maddelerinin saklandığı oda-anadolu da Çanakkale civarında kalkolitik dönem höyüğü-bir isim -Karadeniz kayığı- Eski bir edebi tür-bir çalgı-anlayış,kavrayış-bir rakam 5-Arapça ben-tersi,eski bir savaş aracı -Mezopotamya'da ki kanunları birleştirerek yeni kanunlar hazırlayan Babil hükümdarı-bir hayvan 6-Evin her bir bölümü-tersi,allah (c,c) isimlerinden-han kelimesinin sessizleri-bir kürk hayvanı-tersi.notada duraklama zamanı 7-Bir organımız-kütahya nın bir ilçesi-e ski den Fırat ve Di de nehirleri arasında kalan bölge-akılı olan,aklı basında 8-Asker başlığı-çok bilmiş-tersi.bir organımız-tersi,asar-ı..eski eserler)-nur yüzlü 9-Bir tıp teşhis yöntemi-bir oyun makinesi- Büyük,kocaman-Tersi,demiryolu istasyonu-mısır da bir nehir 0-Bir kürk hayvanı-bir nota-tersi,kareli kumaş-hayvanları evcilleştirildiği üretimin başladığı,yerleşik hayata geçilen Taş Devri dönemi -Bir bağlaç-lityum'un simgesi-ilaç-bir parçanın kısa olan tarafı-paranın yazısız kısmı-bir yiyecek-et kesme aleti -Frigyalılar tarafından dokunan halı ve kilimlere verilen isim-tersi,güney Amerika'da bir ülke-mektup üzerine yapıştırılır -Bir bölgeye düzenlenen asken harekat-kesin-bir çalgı-allah(e.c)isimlerinden-tersi,parsellenmiş her bir toprak parçası -Güneydoğu Anadolu Projesi-Cahiliye devri putlarından-erkeklerin yüzünde oluşan kıllar-karışık 5-Tersi,bir rakam-eski Yunan'da şehir devleti-bir hitab ünlemi-karakter, özellik-güney komşularımızdan 6-Bir Arap harfi-bir hat çeşidi-tersi,basamak-kat kelimesinin sessizleri-tersi,bir organımız 7- Kırmızı-Eski Yunan'da bütün yetkileri üzerinde toplayan polis y önetici si -Kraliçe-Bir nota-t ersi. teşhis 8-Tersi,geçmiş olayları inceleyen bilim dalı-laz kelimesinin sessizleri-mezopotamya'nın ilk uygarlığı-t ersi,büyük İskender tarafından yıkılan Iran uygarlığı 9-Bir peygamber-edebiyatla ilgili-ilaç-büyük Selçuklularda meliklerin eğitilmesiyle görevli tecrübeli devlet adamı 0-İlkçağda Anadolu'nun ilk uygarlığı-bir müsabakada karşı taraf-mezopotamya'da bir uygarlık-yardımlaşarak iş yapma

13 Yukarıdan Aşağıya: -Bir cismin sayısal olarak yer aldığı belge-bir yiyecek-beyaz-gerçek -İlk tek Tanrı inancının ortaya çıktığı kavim-tersi,vücutta benek-er şeklinde ortaya çıkan hastalık -Dal kelimesinin sessizleri-tersi; ilave-bir bilim dalı-tersi.bir çalgı -Tersi,bir askeri birlik-tersi, ilave-bir hayvan-uzaklık ifade eder 5-Yunanistan"dan göç ederek İyon şehir devletlerini kuran uygarlık-nesli tükenen filden büyük hayvan-ince urgan-ege Medeniyeti'nin ilk merkezi kabul edilen ada 6-Tersi, doktorun kısaltması-tersi,masa tenisinde kullanılan-arapça büyükler-bir organımız 7-Türkü-İlave- Bir çalgı-yarışmaların her bir bölümü-en eski yıllıkların kaldığı medeniyet 8-Tersi,asker botu-tersi, bir kişi yada kurum adına hareket-bir zırhlı araç 9-Farsça' da su-çelikten yapılmış buğday ambarı 0-Asurluların Kayseri'de kurdukları Pazar yeri-kırmızı-tutsak -Nefret-Büyük İskender'in Asya seferiyle doğu ve batı kültürle-rinin karışmasıyla ortaya çıkan medeniyet -Binalarda giriş bölümü-bir Yunan Tanrısı-Bir nota-çalışmamış -Bir bağlaç-telefon hitabı-tersi, Yunanca'da yaşasın-bir işi tam bilmeyen -Bir konu hakkında lıkır belirtme-hititlerde meclis-taşıma hayvanlarında kullanılır 5-Bir parçanın kısa tarafı-devlet malının kısaltması-eski bir savaş aracı-rütbesiz asker-utanma duygusu-bir nota 6-Tersi,bir Fenike şehir devleti-irade dışı yapılan hareket-tersi, müsabakalarda başarılı olunca alınır- İspanya "da ayrılıkçı bir örgüt 7- Tersi,Osmanlılarda vergi mükelleflerini tesbit etmek amacıyla yapılan sayım-tersi, karı şıklık 8-Ye-re yatma- Anadolu da Osmanlı Devle-ti zamanında çıkan isyanlar-tersi,farsça da su 9-Tersi,giyim eşyalarını taşımakta kullanılır-tersi,fenike şehir devletlerinden-beyaz-bir isteği kabul etmeme 0-İmanla ilgili-fliti ti erde tarihle ilgili yıllıklar-van gölü civarında kurulan ilkçağ uygarlığı -Tersi,eski bir edebi tür-utanma duygusu -Tersi,Osmiyum'un simgesi -Eserler(eski dilde)- Bir çoğul eki- İlk güneş yılına dayalı takvimin kullanıldığı ve mumyacılığın geliştiği uygarlık -Sıvı-Delil-Ateş- Tersi,ermiş -Tersi,kesin-Geniş yayvan kap-türkü-tersi,özellikle eşeklere takılır 5-İlk defa alfabe oluşturan medeniyet-tersi,çoğulun tersi-bir cetvel türü İYİ BİR BAŞLANGIÇ YARI YARIYA BAŞARI DEMEKTİR. ANDRE GİDE TARİH YAZILISINDAN İNCİLER - İLKÇAĞ UYGARLIKLARI Soru: Pankuş nedir? Cevap: İhtiyar halkın kralı tahttan indirmesi. Soru: İlkçağda Anadolu da bulunan kölelerin ne gibi hakları vardı? Cevap: Köleler bir suç işlediğinde diğer esnaf, memur, çiftçi gibi insanların aldığı cazanın /5 ini çekerlerdi. Soru: Anadolu da yazı ne zaman kullanılmaya başlamıştır? Cevap: Anadolu da ilk yazı insanların yazı yazmayı bilmedikleri zaman M.Ö 57 tarihinde başlamıştır. Soru: Fenikelilerin dünya medeniyetine katkıları nelerdir? Cevap: Fenikeliler 8 harften oluşan Uygur alfabesini getirmişlerdir. Soru: Fenikeliler hangi alanlarda ileri bir medeniyet meydana getirmişlerdir? Cevap: Denizleri genişlettiler. Soru: Miladi takvimin özelliklerini yazınız. Cevap: Hz.Muhammed in kullandığı takvimdir. Miladi takvim Ramazan ayının ilk gecesi olmuştur. Soru: Tarih okumanın faydalarını yazınız. Cevap: Tarihten örnekler vererek laf altında kalmamış oluruz. Mesela Arnavutlukta. Soru:Türklerin kullandıkları takvimleri yazınız. Cevap: Hicri Takvim,Miladi Takvim, Diyanet Takvimi Soru: Tarihi Devirleri yazınız. Cevap: İ.Ç,O.Ç,Y.Ç,Y.Ç Soru: Tarihin yöntemlerini belirtiniz. Cevap: Kulaktan kulağa geçmesiyledir. Soru: Cilalı Taş Devrinin özellikleri nelerdir? Cevap: Samanlardan ev yapmışlardır. Soru: Tarih hangi olayla başlar? Cevap: Tarih Fransız İhtilaliyle başlar (687)

14 İLKÇAĞ UYGARLIKLARI Soldan Sağa: - Gediz ve Küçük Menderes nehirleri arasında kurulmuştur. Başkentleri Sard şehridir. Kral Yolu bunlar tarafından kullanılmıştır.persler tarafından yıkılmışlardır. Alışverişte parayı ilk kullanan uygarlıktır. - Dorların saldırısı sonrası Batı Anadolu ya göç ederek İyon şehir devletlerini kuran kavim İlkel bir silah - Sümer şehir devletlerinden Mezopotamya da Sami asıllı kavimler tarafından kurulan ve ilk atlı birlikleri kuran ve Anadolu ya yazıyı taşıyan uygarlık Mezopotamya da Sami asıllı kavimler tarafından kurulan MÖ. 59 yılında Medler tarafından yıkılan uygarlık Mezopotamya nın güneydoğusunda kurulan bir uygarlık - Ortaçağda Fransa nın bulunduğu bölge Mezopotamya da Sami asıllı kavimler tarafından kurulan ve ilk daimi orduyu oluşturan uygarlık Eski dilde güneş Şiir şeklinde düzenlenmiş - Anne Tersi, yüzde çıkar Latince yeni Bir organımız Hafif ıslaklık 5- Tersi, halk dilinde bir hayvan Hint hükümdarı- Asya da yüksek bir bölge Tersi, ilave 6- Beyaz Zafer Bir yağış türü Eskiden büyükelçi için kullanılırdı 7- Eski dilde yiyecek Renkleri karışık olan Almanya da Reform u başlatan Luther soyadlı kişi Rütbesiz asker 8- Tersi, yüzyıl Tersi, Fas ta bir şehir Ren kelimesinin sessizleri Yarışmalarda uygulanan bir yöntem 9- Doğu Karadeniz de bir il Emeller Hatay çevresinde bulunan sıradağlar Bir meyve 0- Beyaz-İlk Türk topluluğu sayılan İskitler in diğer adı Tersi, inanç Hititlerde tarihi olayların tutulduğu yıllıklar - Bizans ta ortaya çıkan ayaklanma Hindistan da temeli eşitsizliğe dayalı sosyal sınıflardan oluşan sistem Sirisyumun simgesi Bir yağış türü - Macar devletini kuran sülale-tersi,ilave Utanma duygusu Tersi, Çanakkale nin bir,ilçesi - Hititlerin eskiden kullanılan ismi Zor konuşan Geri dönme- Osmanlı Devleti zamanında Adalar Denizi olarak adlandırılan deniz - Tersi, Ormanlar kralı Duman kiri Tersi, atik,girişken Tersi, Osmanlı Devleti döneminde bir yönetim birimi 5- Yazılı resmi belge İslam ın beş şartından biri 6- Hüküm verme,buyurma Özellikle damağın şişmesi Tersi, Çinlilerle Araplar arasında yapılan ve Türklerin İslamiyet e geçişinde önemli olan savaş Kısaca Maden Tetkik Arama Enstitüsü 7- Mısır da Güneş tanrısı Myanmar ın (Burma-Birmanya) başkenti Manisa nın bir ilçesi 8-Osmanlılarda sancağı taşıyan görevli Ana Antalya nın bir ilçesi 9- İma kelimesinin seslileri Tersi, Asya da bir ırmak Bir isim Afrika da bir ülke 0- Mezopotamya nın ilk uygarlığı İsa kelimesinin seslileri Afrika da piramitleri de yapan eski bir medeniyet

15 Yukarıdan Aşağıya: -Mezopotamya da birkaç şehri egemenliği altına alan hükümdarlara verilen unvan- Yunan şehirlerinin başında bulunan krallara verilen isim-katolik kilisesinde bir ülkenin ya da bir bölgenin Katolik kilisesinden çıkarılması - Perslerin kurulduğu bölge Uzaklık ifade eder Tersi, bir ek Cet Eski dilde su Bir kürk hayvanı - Tersi, ilkel bir nehir taşıma aracı Sunma Bir kavim - Ok atmakta kullanılan araç Mısır firavunlarından Kısaca sayın İlimle uğraşan 5- Parazit Kıta Doğum yaptıran 6- Sulu kelimesinin ikinci hecesi Beyaz- İlke, prensip Tersi, İtalya nın başkenti 7- Güney komşularımızdan Eklemek Tersi, değerli bir taş 8- Fenikelilerin Kuzey Afrika da oluşturdukları koloni Tersi,İzmit te kurulu olan kağıt fabrikası - Tersi,bayanların başlarına taktıkları bir örtü 9- Tersi, bir yerleşim türü Nalan kelimesinin sessizleri İlaç- Eserler 0- Kur an da bir sure İslam da kutsal sayılan bir gün Beyaz İlave-Bir cismin kısa kenarı -Sodyumun simgesi Bir göreve tayin etme Utanma duygusu Savaşa katılmış asker - Peygamberimizin ikinci eşi Kriptonun simgesi Güzel kokan anlamında Bir hayvan Öncenin tersi - Mısır da Ptolemeler Krallığı nın son hükümdarı bayan (Bundan sonra Roma imp.dönemi başlamıştır) Hititlerde devlet yönetiminde de etkili olan kraliçe - İlkçağ uygarlıklarında bir tanrı- Red kelimesinin sessizleri Kırmızı 5- Tersi, öğüt verici küçük hikayeler Özellikle altın ölçmekte kullanılan bir ölçü birimi Değerli bir taş Bir soru eki 6- Kırmızı Liste kelimesinin ilk hecesi Tutsak olma,esirlik Mısır da Amenofis in oluşturmaya çalıştığı dindeki tanrı 7- Tersi, bir meyve Gerçek Çok olmayan Bir soru eki 8- Bir ağır taşıt markası Araçları durdurmaya yarayan sistem Ukrayna nın başkenti Tersi, sayıların esası 9- Kafası çalışan Türklerin Anadolu yu yurt edindiği savaş Kırmızı 0- Frigleri de yıkan bir kavim Gerçek Eski belgelerin saklandığı yer Hayata Dair İmkanlarının altında yaşa Bol bol gülümse, hem maliyeti sıfırdır hem de bedeline paha biçilmez. İnsanların adlarını hatırla. Asla birilerinin umudunu kırma. Belki de sahip oldukları tek şey odur. Karının en iyi arkadaşı ol! İlk izlenimlerine güvenme. Arkadaşlarına borç verirken ihtiyatlı davran, ikisini de kaybedebilirsin. Kaybedecek hiçbir şeyi kalmamış insanlardan uzak dur. Köprüleri atma. Aynı nehri kaç kez daha geçmek zorunda kalacağına şaşıracaksın. Büyük sözler vermekten korkma;ama yerine de getir. Hüküm vermeden önce her iki tarafı da dinle. Zarif ol. Kimseyi bile bile kendinden soğutma. Birisine seni seviyorum deme fırsatını kaçırma. Kimse tek başına başaramaz; sana yardımcı olanlara minnet duy. Zamanı ve sözleri dikkatsizce kullanma. İkisi de geri alınamaz. İnsanlara değerlerini hissettirebileceğin fırsatları kolla. Güzel giyinmek için çok uğraştığını bildiğin birine Harika görünüyorsun de. Şükret. Başladığın her işi bitir. Hiç kimsenin sözünü kesme. Seni ziyaretleri gelenleri ayakta karşıla. Telefonu coşkulu ve dinamik bir sesle aç. Anne ve babanın kahkahalarını banda kaydet. Ölmeden önce kendine bir mezar yeri satıl al ve sık sık oraya git. Keşke sözcüğü yerine bir daha ki sefere demeyi dene. Misafirlikte yemeği övmeyi unutma. Karnın açken asla yiyecek-içecek alışverişine çıkma. Gereğinden fazlasını alırsın. Unutma!Bir insanın en derin duygusal ihtiyacı, takdir edildiğini hissetmesidir. Yaşlan;ama paslanma. İyi bir avukat, muhasebeci ve tesisatçıya ahbap ol.

16 İLK TÜRK DEVLETLERİ Soldan Sağa : - Türklerin İslamiyet e geçmesini sağlayan savaş - Orta Asya da kurulan tarihte bilinen ilk Türk Devleti 5 - İslamiyet i ilk kabul eden ve Karahanlı Devleti nin kuruluşunda etkili kavim - 55 yılında Türk adıyla kurulan ilk Türk Devleti 5- Çinlilerle Türkler arasındaki mücadelenin ana konusu olan ticaret yolu 6- Göktürk kağanlarından li yıllarda Hıristiyanlığı kabul ederek Türk benliğini yitiren, Balkanların Cermenleşmesini önleyen Türk kavmi 8- İlk düzenli Türk ordusunu kuran, vatan düşüncesini ilk defa ortaya atan Asya Hun hükümdarı 9- Avrupa dan başlayıp Karadeniz e ulaşan bir nehir 0- Türk devletlerinden bazılarının yurt tuttuğu bölgedeki ırmaklardan -Göktürklerin türediklerine inandıkları soy - Büyük Selçuklu,Türkiye Selçuklu ve Osmanlı Devleti nin kuruluşunu sağlayan boy -II.Göktürk Devleti nin kurucusundan dolayı verilen ad -Büyük Bulgar Krallığı nın kurucusu 5- Alp Er Tunga destanı da olan, bilinen ilk büyük Türk topluluğu Yukarıdan Aşağıya : - Uygurların kabul ettiği ve hayvan ürünleri yemeyi ve savaşmayı yasaklayan dini inanış - Balamir tarafından kurulan ve Bizansla Margos,Anatolios Barışı,Roma İmparatorluğu ile Katalanum Savaşı nı yapan Türk Devleti - Attila nın Bizans la yaptığı ilk barışı - Avrupa Hun Devleti nin dış siyasetini büyük oranda belirleyen hükümdar 5-55 yılında Göktürkler tarafından yıkıldıktan sonra Macaristan merkez olmak üzere 56 yılında bir devlet kuran ve İstanbul u iki defa kuşatan Türk boyu 6-İlk defa yerleşik hayata geçen Türk topluluğu 7-Türklerin kutsal başkenti 8- II.Göktürk (Kutluk) Devleti nde Kutluk un ve Bilge Kağan ın vezirleri 9- Museviliği kabul eden Türk topluluğu 0- Askeri vali - İlk Türk denizcisi - Adalet örgütü Biz de demire çelikle cevap veririz Attila, Katalanum Savaşı ndan evvel Bizans a bir elçilik heyeti göndererek yıllık vergisini istedi. İmparator Marcianus Attila ya şu cevabı verdi: - Ben, altını dostlarıma veririm,başkalarına vereceğim sadece demirdir. Buna kızan Attila bir yandan savaş hazırlığı yapıyor ve bir yandan da Marcianus a şöyle cevap veriyordu: Hiç merak buyurmayın haşmetmeap! Pek mağrur ve şımarık olan III.Napolyon, Sultan Abdülaziz ile buluşacaktı. Fuad Paşa da ona refakat için Elize Sarayı na gelmişti. Fransa teşrifat nazırı, krala vaktin geldiğini hatırlatınca Napolyon, Fuad Paşa nın orada olduğunu unutup, Biraz beklesin,ne çıkar! diye çıkışmış;sonra da Fuad Paşa yı görüp mahçup olmuştu. Telafi için Paşa ya dönüp: -Aman Paşa! Sakın zat-ı şahaneye söyleme!deyince Paşa taşı gediğine koymuştu. -Hiç merak buyurmayın haşmetmeap! Hiç zat-ı şahanenin sizin hakkınızda söylediklerini haber veriyor muyum?

17

18 İSLAMİYETTEN ÖNCE TÜRK TARİHİ Soldan Sağa: -Milli adımızla kurulan Türk devleti-tarihte bilinen ilk Türk devleti-bir Bağlaç-Tersi,bir çalgı - Genel olarak çayırlar-katı bir şekilde yönetim oluşturma-bir nota-bir bitki- Mektuba yapıştırılır-rey -Türkiye nin uydusu- Bir isim-kırım yarımadasında bir kale-bir yiyecek- -Taşıt-Tersi,siyah-Eski bir silah türü-eski bir edebiyat türü(ölenin arkasından söylenirdi)5-teki! ikinci şahıs-yazı yazan kitap yazan kişi-hunlardan sonra Avrupa'ya göç eden Türk kavmi 6-Hayvan barınağı-güneşin doğduğu vakit-satrançta oyun bitişi-uzak doğuda bir güreş çeşidi 7- Eskiden hayvan hastalıklarına verilen ad-osmanlının, Portekiz saldırılarına karşı yardım ettiği Endonezya devleti-bir hayvan-bir meyve-arapça'da olumsuzluk ön eki 8-Göktürk Devleti'nin kurucusu-ii Göktürk(Kutlıık)Devleti'nin kurucusu-kıyafet- 9-İlerisi-Sessizlik,susma-Tok olmayan -Ermeni terör Örgütü-Bir yağış türü 0-Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin kısa yazılışı-ilimle ilgili - Eski Mısır'da güneş tanrısı-orta Asya'da bir nehir -Bir gübre çeşidi-avarlardan sonra Avrupa'ya göç eden bir Türk kavmi-eski Türkçede cennet- Yunanlıların Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama düşüncesi -Tersi, ilgi-beyaz-asya Hun Devletinin bilinen ilk hükümdarı -Seri bir şekil de kendi kendine çalı şan-saçımızı tarar-tersi,ilave - Genel olarak çayırlar -Engel-Avrupa milletlerinin oluş-masını sağlayan göç-ced 5-Bir isim- Tersi,bir Frank kralı-avrupa Ekonomik Topluluğu-Bir gezegen-kötü bir olay karşısında ortaya çıkan vücut hareketsizliği 6-Tersi,evin giriş bölümü-ilave-uzaklık ifade eder 7- Kavimler göçü sırasında Hunların başında bulunan hükümdar-eski bir edebi tür- Hah. yaratıcı-doğu Roma imparatorluğu 8-İyon şehir devletlerini kuran kavim-kabaca evet-tersi, inleme-tersi,su-bir kişinin toplumdaki konumu-rey 9-Rad kelimesinin sessizleri - Sanayi de işi en iyi bilen kişi-bir nota-gözlem-bir isim 0-Avrupa Hun Devleti'nin diğer adı-avrupa Hun Devleti hükümdarlarından-76 yılında yıkılan devlet. ÜSTTE MAVİ GÖK ALTTA YAĞIZ YER YARATILDIĞINDA,İKİSİNİN ARASINDA İNSANOĞULLARI YARATIL- MIŞ. İNSANOĞULARININ ÜZERİNE ATALARIM DEDELERİM BUMİN HAKAN VE İŞTEMİ HAKAN TAHTA OTURMUŞ TAHTA OTURARAK, TÜRK HALKININ DEVLETİNİ VE YASALARINI YÖNETİVER- MİŞ,DÜZENLEYİVERMİŞLER. Kül-tekin yazıtı doğu yüzü

19 Yukarıdan Aşağıya: -Avrupa'ya göç eden Germen kavimlerinden-bir nota-bir Uygur hükümdarı-tersi, telefonu hitabı-tersi,eski dilde su -Türklerin İslamiyet'ten önceki kutsal başkenti-bir gezegen-türkiye'nin Avrupa yakası -Asya Hun hükümdarlarından-yazma kenarlarındaki süsleme-bir nota -Erkek keçi-ilaç-tersi, görevden alma-tersi,türkü 5-Talih-Gözleri görmeyen-övme 6-Tersi, bir isim-islamiyet'ten önce Türklerde meclis 7-Gök Tanrı'nın yönetim hakkını hükümdara vermesi-karda kayma-hayvan barınağı-orta Asya'da bir ırmak 8- Lal kelimesinin sessizleri-bir kuş cinsi-özellikle toprak ve cam sanayi-sinde kullanılan bir madde-bir kürk hayvanı 9- Bayıltıcı bir gaz-lezzet-anadolu ajansının kısaltması-uzaklık ifade eder 0-Gözlem-Merkez kelimesinin kısaltması-suç,hata -Eski dilde su-tersi,bir hayvan-atik ol an-tersi,ormanda avlanma işi -Orta Asya'da bir dağ-ilk Türk milliyetçisi kabul edi-lir-yanardağ püskürtür-bir nota -Tersi,bir kürk hayvanı-islam a uygun yapılan iş-bir ırk-genel olarak çayırlar-vilayet -Üye-Eskiden Türklerde ce-hennem kavramı-orta Amerika'da bir takımada 5-Bölüm.parça-Tersi,yüksek yerlerde bir yağış türü-güreşte bir oyun-bir meyve 6- Asya'da bir göl-fasıla-eski dilde su-bayıltıcı bir gaz-eski dilde su 7-Irak-Model,tarz-Gelir getiren mülk-öğüt veren kısa hikayeler 8-Tersi,bıçak kılıfı-tersi,bir yiyecek-doğu-galyum'un simgesi-lezzet 9-Kuzu sesi-en küçük yerleşim yeri-garp 0-Çinlilerle Türkler arasında mücadeleye sebep olan ticaret yolu-tersi,küçük bir eşkıya grubu-kamu İktisadi Kuruluşlarının kısaltması -İsrail'de bir göl-merkez kelimesinin kısaltması- Tersi,bir yiyecek türü-şan, nam -Tersi,üzmekten emir -Bir organımız-tersi,bir kürk hayvanı-kalın yün kumaş-bir deterjan markası-uzaklık ifade eder-birleşmiş Milletlerin kısaltması -Sağlam-Utanma duygusu-bir başkasını rahatsız eden-şaşırma ifadesi -Bir nota-galyum'un simgesi-islamiyet'ten önce Türklerin en büyük komşusu-f ersi,genel olarak~çayırlar-ahir,bitiş 5-Yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğu-akıl-küçük Karadeniz tekkesi-islamiyet'ten önce Türklerde cenaze merasimi GENÇLER, YAŞLILARIN APTAL OLDUKLARINI SANIRLARAMA YAŞLILAR, GENÇLERİN APTALLIK YAPTIKLARINI BİLİRLER George Chapman TARİH YAZILISINDAN İNCİLER - İSLAMİYETTEN ÖNCE TÜRK TARİHİ Soru:Uygurların Türk tarihindeki önemi nedir? Cevap: Tarihte ilk din değiştiren Türk devleti Uygurlardır. Katolik dinini kabul ettiler. Soru:Kurgan nedir? Ceavap: Toplu mezar Soru: Yuğ nedir? Yuğ: Mezar taşı. Cevap: Kızlara verilen başlık parası Soru:Türk destanlarını yazınız. Cevap: Fatih Destanı,II.Murat Destanı, Hz.Muhammed Destanı Soru: Balbal nedir? Cevap: Savaşta şehit düşen asker Cevap:Türklere eskiden güvenilmez kısmık diye verilen isimdir. Cevap: Mezarın başına yapılan direk. Cevap:Ölünün mezarına dikilen atının kemikleri. Cevap: Şehitlerin başına konan taş. Soru: Hatun kimdir? Cevap: Hanım demektir. Soru: Otağ nedir? Cevap: Atları otlayanlara denir. Soru: Bengü kelimesini bir cümle ile açıklayınız. Cevap: İlçeden büyük olan yerlere denir.

20 İSLAMİYETTEN ÖNCE TÜRK TARİHİ Soldan Sağa: - İslamiyeti ilk kabul eden ve İlk Müslüman Türk devleti olan Karahanlıların kuruluşunda önemli rol oynayan Türk boyu Türklerin İslamiyeti kabul ettikleri ve kağıdın İslam dünyasında kullanılmaya başlandığı savaş Bilinen ilk Türk devleti - Nehir Beyaz - Erkek ördek 99 yılında Atatürk ün çalışamaları ile Türkiye ye katılan bölge Tersi, mavera - Türk Sanat Müziğinde bir makam Eğitimle uğraşan kişi Tersi, I.Murat ve II.Murat devrinde Haçlı ordularının yenilgiye uğratıldığı savaş - Gol kelimesinin sessizleri Kişinin özellikle resmi işlerde kullandığı belirteci Tersi, Mezopotamya uygarlıklarının bir çoğunun bağlı olduğu ırk Nikelin simgesi Yüzyıl 5-Temel, esas Göktürk Devleti nin kurucusu Göktürklere ait destan Araçlarda hareketin oluşmasını sağlayan temel birimlerden 6- Kolay olmayan Polanyalı Mühim olma Tuna ve İtil olmak üzere iki kola ayrılan Türk boyu 7-Tersi, sessizlik Radonun simgesi Sır Zor kelimesinin sessizleri 8- Bir işi yapmak için kullanılan araç- Hunlarda ilk Türk milliyetçisi kabul edilir- Bir haber ajansı Tersi, bir soru eki Mesajın ulaşmasını sağlar 9- Bir şeye bağlanma Bir gıdanın bayatlaması sonucu çıkar Uzaklık ifade eder Ruslarla Kıpçaklar arasındaki mücadeleyi anlatan Rus destanı Bir yiyecek Bir bitki 0-Bir Kızılderili kabilesi Türklerin kutsal kabul ettikleri başkentleri Orta Asya da bir dağ İsim - Güneşin doğma vakti Marka kelimesinin ilk hecesi Bir kişiyi hatırlayan - Bir ek Bir kürk hayvanı İslamiyetten önce Türklerde mezar Türklerle Çinliler arasındaki mücadelenin temel sebebi olan ticaret yolu - Bir Japon ismi İlave Bir nota Tersi, bir şeye bağlanma Lüks deniz teknesi

21 -Avrupa (Batı) Hun Devleti hükümdarlarından Tersi,bir yağış türü Bir bayan ismi Geniş otlak Tersi, futbolda topun kale çizgisini geçmesi 5-Tersi, kalsiyumun simgesi Yemin,misak Eski dilde su Göktürklerde Bumin Kağan a bağlı olarak batı bölgelerini yöneten yabgu İslamiyetten önce ölülerin arkasından okunan şiirler,ağıtlar 6-Eski dilde su Tersi, azı kelimesinin seslileri Başlıca içeceğimiz psikolojide içinde hazza ulaşmayı amaç edinmiş istek ve duygular diye tanımlanır Saf,temiz Bir hastalık 7- Bir hükümdarlık unvanı İkinci Göktürk devleti zamanında yaşamış vezir Uygurların kabul ettiği din Bir nota Şal kelimesinin sessizleri 8- Bir erkek ismi Fasıla İstanbul Ticaret Odası Tersi, gayrimeşru ilişki Türkçede bir ek 9- Arapça da halk Bir ay Sodyumun simgesi Görüntüyü yansıtır Bir Türk boyu Utanma duygusu 0- Ağacın bölümlerinden Tersi, bir hitap Gelenek,örf Tersi,bir erkek ismi Beyaz - Kırgızlara ait destan Tersi, eski dilde köpek Küçük parça Lityumun simgesi Tersi, ağır, şekilsiz - Attila nın Bizans ın vergisini iki katına çıkardığı antlaşma Bir cetvel türü Rus hükümdarı Tersi, Türk Sanat Müziğinde bir makam Dört tarafı sularla çevrili kara parçası -Tersi, isim Hastalığın sürekli hale gelmesi Bir görevi yerine getirme Tersi, bir çalgı aleti Bir kişiyi görevden uzaklaştırma Güreşte bir oyun Ezmekten emir - Akıl İlgi Rönesans döneminde bir ressam Tayin etme 5- Burgontlarla (Almanlar) Hunların savaşlarını anlatan Alman destanı Bir soru eki Bir teşhis hastalık yöntemi- Utanma duygusu- Fenike şehir devletlerinde Yukarıdan Aşağıya : -80 yılında Uygur Devleti ni yıkarak devletlerini kuran Türk boyu Avrupa da kurulan ilk Türk devleti Asya Hunlarının ikinci hükümdarı -Asya da bir göl Tersi, bir deniz aracı Baryumun simgesi Kilikya bölgesini oluşturan illerden - Tersi, semer kelimesinin sessizleri Anadolu da yapılan ilkçağ tapınağı Dört tarafı sularla çevrili kara parçası Tersi, bir bitki Eski dilde su - Güney Avrupa da yaşayan bir ırk Bir yiyecek Akışkan olan İnce kalın tahta 5- Tersi, kutu kelimesinin ilk hecesi Birinci Dünya Savaşı nda batıdaki muharebelerden İslamiyetten önce Türklerde hakimiyetin Gök Tanrı tarafından verildiği inancı Belirti Ataya hitap Sokullu nun doğduğu kasaba 6-Çok olmayan Tersi, bir meyve Yüzyıl Tasdik Tersi, yöntem 6- Takma ad Bir rüzgar çeşidi Göktürklere ait kitabeler Tersi, Avrupa da bir nehir 8- İlkçağda İyon şehir devletlerini kuran uygarlık Yüce, çok büyük İsim Arapça da bir hitap Tersi, olmaktan emir Gümüşün simgesi 9-Bir meyve suyu markası Yükselti Şehirlerin etrafını çeviren duvar Bir şeyin olmasına yardımcı olma 0- Bir erkek ismi İlk Türk denizcisi Göktürk hükümdarlarından Arabaların serinlemesi için kullanılır - Asya Hun Devleti nin bilinen ilk hükümdarı Lityumun simgesi Hakimiyet Uzaklık ifade eder Bir hayvan Şehirlerin girişlerinde yer alan kemer - Tersi, Mısır yakınlarında bir çöl İslamiyetten önce Türklerin komşu ülkesi Muazzam,büyük,koca Bir rakam Mavera Beyaz -Tersi, bir nehir aracı Tersi, Kıbrıs ta bir şehir Tersi, bir bayan ismi Taramaktan emir - Dost, arkadaş Bir bitki Akıl Bir Uygur hükümdarı 5- İngilizce de dişil o Gam kelimesinin sessizleri Tersi, ipliğin sarıldığı araç Tersi,üstün tersi Ela kelimesinin seslileri Bir haber ajansı 6- Ana Galyumun simgesi Sodyumun simgesi Peygamberimizi öven şiirler Bir şeyleri koymaya yarayan duvara monte edilen araç 7- Bir hayvan Tersi,bir İslam alimi..sina - Fasıla İslamiyetten önce Arap yarımadasında kurulan devletlerden Beyaz Artırma 8- Sarmaktan emir Besmelenin başlangıcı Emir İlk Türk topluluğu 9- Yay kelimesinin sessizleri Ulama,ilave etme Dişte şişme,cerahat Tersi, çok hassas olan,çekinen 0-Orman Genel Müdürlüğü Küçük parça Mısır da güneş tanrısı Bir Sabar hükümdarı - Küba nın başkenti Avusturya ve Rusya nın 8.yüzyılın sonlarında Osmanlı Devleti ni paylaşma tasarılarında Romanya çevresinde kurmayı düşündükleri devlet Avrupa ya göç eden zamanla Hıristiyanlığı kabul ederek benliğini yitiren Türk boyu -Bir kürk hayvanı Tersi, Kur an da bir sure Tersi, aynısı Dikkatsiz, sağa sola çarpan Bir yiyecek - Tersi, yabancı bir futbolcu Bir meyve Tersi,jimnastikte bir hareket Anne Bir hayvan - Tersi, bir bitki Bir Türk bölgesinin başkenti İslamiyetten önce Türklerde aile Yüksekokul 5- Türk adıyla kurulan İlk Türk devleti Göktürklerden sonra Orta Asya da hakim olan ve ilk defa yerleşik hayata geçen Türk topluluğu Karadeniz in kuzeyinde yaşamış Türk boyu Sen onu taşırsın. Sasani hükümdarlarından Andşir Babegan, tabibine -Bir günde ne kadar yemek yemeli?diye sordu. Doktoru: -Üç yüz gram kadar yeter, diye cevap verdi. Babegan: -Bu kadarcık şey insana ne kadar kuvvet verir ki? Diyerek bunu az bulunca, tabip şu karşılığı verdi: -Bu kadarı seni taşır. Bundan fazla olursa sen onu taşırsın.

22 Mete'nin mensubu bulunduğu Türk devleti İslamiyet'ten önce Türklerde devlet müşaviri, aygucı. Üge -İslamiyet'ten önce Türklerde cenaze merasimi. -İslamiyet'ten önce Türklerde miras payı. Ülüş 5-Avrupa'nın bugünkü etnik yapısının oluşmasını sağlayan olay Museviliği kabul eden, Karadeniz'in kuzeyine hakim olmuş Türk boyu Yerleşik hayata geçen ilk Türk boyu Bir Moğol kavmi Ötüken Uygurlarının yıkılmasından sonra kurulan iki Uygur devletinden biri Maveraünnehir'e yerleşmeye çalışan Müslüman Arap devleti Bulgarların kurduğu bir devlet Orta Asya'da bir ırmak.. -İslamiyet'ten önce Türklerde devlet. -Arapların Maveraünnehir'e girmesini engelleyen Türk boyu Çinlilerle mücadelenin en önemli sebebi olan ticaret yolu.... KİMDE TEFEKKÜR VARSA, 0 KİMSE İÇİN HER ŞEYDE İBRET VARDIR. Mevlana Celaleddin-i Rumi Svendai Rus knezi Vladimir ile Peçenek başbuğ Svendal 988 yılında Trubej nehri kıyılarında karşılaştılar. Nehri bir tarafın da Ruslar,öteki tarafında da Peçenek Türkleri bulunuyordu.iki tarafında savaşabilmesi için,iki taraftan birinin nehri geçmesi şarttı.ancak iki tarafta nehri geçip savaşmaya cesaret edemiyorlardı.uzun bir bekleyişten sonra Peçenek başbuğu Svendal 5 nehrin kıyısına gelip şöyle bağırdı: "Sen kendi adamlarından birini seç,bende seçeyim.onlar huzurumuzda vuruşsunlar.eğer senin adamın galip gelirse,üç sene savaşmayacağız.eğer benim adamım galip gelirse,üç sene savaşacağız." Rus knezi teklifi kabul etti. Tarihi kaynaklara göre Rus pehlivanı,peçenek pehlivanın pençeleri arasında can vermişti. Bari su içsinler Romalılar savaşa giderken kafes içinde kutsal saydıkları piliçleri de beraberinde götürürlerdi.şayet piliçleri ka-fes içindeki yemleri yememiş iseler,bu hayra alamet sayılmazdı.klodius zamanında Drepene savaşma giden Romalılar,piliçlerin yemlerini yemediklerini İmparatora bildirince,klodius: -"Mademki yem yemiyorlar,bari su içsinler" diyerek hayvanları denize attı. Böyle durmazdın Aristo öğrencilerinden birine bir mesele tarif ettikten sonra der ki; -Anladın mı? -Evet. -Ama senin anladığına delalet eden bir işaret göremiyorum. -O işaret nedir? -Güleryüz. Anlamış olsaydın, sevinirdin.böyle durmazdın.

23 7 İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ Soldan Sağa : - Mekkelilerin Müslümanları siyasi bir güç olarak tanıdıkları antlaşma - Hz.Ömer döneminde Sasanilerin ilk defa yenilgiye uğratıldıkları savaş(66) -Peygamberimizin ilk savaşı - Medinelilerin peygamberimize ilk biatı 5-Hindistan da temeli eşitsizliğe dayalı sosyal bir örgüt 6- Peygamberimiz döneminde Bizans la yapılan ilk savaş 7- Müslümanların yenilgiye uğradıkları ilk savaş 8- Peygamberimize güvenilir anlamında verilen unvan 9-Mekke den Medine ye göç edenlere yardım eden Medineli Müslümanlar 0- Mekke den Medine ye göç - Kur an da bir sure - Dört Halife Dönemi nden sonra kurulan devlet - Adaletiyle tanınmış ikinci İslam halifesi -Peygamberimizin ilk eşi 5- Peygamberimizin sözleri 6- Emevilerin Maveraünnehir e girmesini engelleyen Türgiş hükümdarı Yukarıdan Aşağıya: - Abbasiler devrinde çıkan dini ve siyasi özellikli bir isyan - Hz. Hüseyin in I.Yezit tarafından şehit edildiği olay - Mekkelilerin son defa Medine üzerine geldikleri sefer -Emevilerden sonra kurulan,ilhanlı hükümdarı Hülagü Han tarafından 58 yılında yıkılan devlet 5-Mekke nin fethinden sonra çevredeki müşrik kavimlerle yapılan savaş 6- Döneminde Kerbela Olayının meydana geldiği Emevi halifesi 7-Peygamberimizin dedesi 8- Mekke yi yöneten kabile 9- Tarık bin Ziyad ın İspanya yı fethiyle(7) temeli atılan Abbasi Devleti nin kuruluşundan kısa bir süre sonra (756) İspanya da kurulan Emevi Devleti 0- Şehirli Arap - Kast Sistemi nde pis işlerle uğraştıkları kabul edilen sınıf - Peygamberimizin annesi - Mekke den Medine ye göç eden Müslümanlar Bir gün bir sahabi, Allah Resulü nün huzuruna gelerek cahiliyeye ait bir canavarlığı şöyle dile getirmişti.: Ya Resulallah!Biz cahiliye devrinde kız çocuklarımızı diri diri gömerdik. Benim de bir kız çocuğum vardı. Annesine Bunu giydir, dayısına götüreceğim dedim. Hanımım dediğimi yaptı. Çocuk hakikaten dayısına gideceğini zannediyor ve cıvıl cıvıl koşuşuyordu. Elinden tutup daha önce kazdığım bir kuyunun yanına getirdim. Ona kuyuya bakmasını söyledim. O tam kuyuya bakayım derken, sırtına bir tekme vurdum ve onu kuyuya yuvarladım. Fakat nasılsa, eliyle kuyunun ağzına tutundu. Bir taraftan çırpınıyor, diğer taraftan da: Babacığım üzerin tozlandı. Deyip elbisemi silmeye çalışıyordu. Buna rağmen bir tekme daha vurdum ve onu diri diri toprağa gömdüm. Adam bunu anlatırken Allah Resulü ve yanındakiler hıçkıra hıçkıra ağlıyorlardı. Orada oturanlardan birisi Be adam Resulallah ı hüzün içinde bıraktın deyince, Efendimiz adama: Bir daha anlat dedi. Adam hadiseyi bir kere daha anlattı. Peygamberimizin gözünden süzülen yaşlar mübarek sakalından aşağıya akıyordu.

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI Kelime anlamı İki nehrin arası olan Mezopotamya,

Detaylı

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI DERS NOTLARI-ŞİFRE ETKİNLİK TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ HELEN UYGARLIĞI Makedonyalı İskender in doğu ile batı

Detaylı

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı.

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı. M.Ö 2000 den itibaren Eski Yunan da ve Ege de polis adı verilen şehir devletleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlileri Atina,Sparta,Korint,Larissa ve Megara dır. Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak

Detaylı

YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI

YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI YUNAN ANADOLU MEZAPOTAMYA İRAN MISIR HİNT ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI GENEL ÖZELLİKLERİ: 1- Genellikle iklim

Detaylı

Arap Yarımadasından Mezopotamya'ya gelen Sami kökenli bir kavimdir.

Arap Yarımadasından Mezopotamya'ya gelen Sami kökenli bir kavimdir. Akadlar,Babiller,Asurlular ve Elamlılar Video Ders Anlatımı AKADLAR M.Ö. 2350 2150 Arap Yarımadasından Mezopotamya'ya gelen Sami kökenli bir kavimdir. Samiler tarafından Orta Mezopotamya da Kral Sargon

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

Anadolu eski çağlardan beri insanların dikkatini çekmiş, önemli bir yerleşim ve uygarlık merkezi olmuştur.

Anadolu eski çağlardan beri insanların dikkatini çekmiş, önemli bir yerleşim ve uygarlık merkezi olmuştur. Bilim Tarihi I Ders Notları ESKİÇAĞ DA BİLİM ANADOLU MEDENİYETLERİ Anadolu eski çağlardan beri insanların dikkatini çekmiş, önemli bir yerleşim ve uygarlık merkezi olmuştur. Hititler Anadolu da kurulan

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST 1 1) Türklerin Anadolu ya gelmeden önce

Detaylı

Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde etkili olmuştur.

Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde etkili olmuştur. Yunan Grek Uygarlığı Video Ders Anlatımı YUNAN (GREK) (M.Ö. 1200 336) Akalara son veren DORLAR tarafından kurulan bir medeniyettir. Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

TANER ÖZDEMİR TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ ZAMAN VE TAKVİM

TANER ÖZDEMİR TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ ZAMAN VE TAKVİM ZAMAN VE TAKVİM Takvim zamanı günlere, aylara, yıllara bölme metoduna takvim adı verilir. DİKKAT: Takvimlerin ortaya çıkmasında insanların ekonomik uğraşları önemlidir. UYARI: Hicri takvimin başlangıcı

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

TARİH DERSİ YGS YAZ TATİL ÖDEVİ

TARİH DERSİ YGS YAZ TATİL ÖDEVİ 2014-2015 YAZ TATİL ÖDEVİ TARİH DERSİ YGS YAZ TATİL ÖDEVİ 1. Mısır uygarlığı Nil Nehri kenarlarında oluşmuş-tur. Mezopotamya uygarlığı Fırat ve Dicle nehirleri arasında ortaya çıkmıştır. İlkçağ da Gediz

Detaylı

Tarihin Çeşitleri Hikayeci Tarih: Nakilci tarih yazımıdır. Eski Yunan Tarihçisi Heredot'la başlar.

Tarihin Çeşitleri Hikayeci Tarih: Nakilci tarih yazımıdır. Eski Yunan Tarihçisi Heredot'la başlar. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ Tarihin Tanımı Tarih, insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, neden-sonuç ilişkisi içerisinde yer ve zaman göstererek, belgeler ışığında objektif

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Tarihteki Önemli Buluşlar Bilim, Türk ve İslam Devletlerinde yaşayan bilginler ile yükseliyor Coğrafi Keşifler...

İÇİNDEKİLER. Tarihteki Önemli Buluşlar Bilim, Türk ve İslam Devletlerinde yaşayan bilginler ile yükseliyor Coğrafi Keşifler... 4. ÜNİTE İÇİNDEKİLER Tarihteki Önemli Buluşlar... 6 Bilim, Türk ve İslam Devletlerinde yaşayan bilginler ile yükseliyor...21 Coğrafi Keşifler... 26 Rönesans... 32 Reform... 36 Mucitler... 43 Düşünce, sanat

Detaylı

Yazı Menu. 1 - Anadolu Uygarlıkları. Hititler. Frigyalılar. Lidyalılar. Urartular. İyonyalılar. 2 - Kültür ve Uygarlık. Devlet Yönetimi.

Yazı Menu. 1 - Anadolu Uygarlıkları. Hititler. Frigyalılar. Lidyalılar. Urartular. İyonyalılar. 2 - Kültür ve Uygarlık. Devlet Yönetimi. Yazı Menu 1 - Anadolu Uygarlıkları Hititler Frigyalılar Lidyalılar Urartular İyonyalılar 2 - Kültür ve Uygarlık Devlet Yönetimi Din ve İnanış 1 / 12 Sosyal ve Ekonomik Hayat Yazı-Dil-Bilim-Sanat 3 - Uygarlıkların

Detaylı

İnsanların var oluşundan yazının icadına kadar olan döneme denir. Tarih öncesi devirlerin birbirinden

İnsanların var oluşundan yazının icadına kadar olan döneme denir. Tarih öncesi devirlerin birbirinden Tarih Öncesi Devirlerde Anadolu Video Ders Anlatımı TARİH ÖNCESI DEVİRLERDE ANADOLU Türkiye tarih öncesi devirlerde üzerinde birçok medeniyet kurulan çok önemli bir yerleşim merkeziydi. Ülkemizin tarihi

Detaylı

III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ

III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ a. Türk Göçleri ve Sonuçları Göçlerin Nedenleri İklim koşullarının değişmesine bağlı olarak meydana gelen kuraklık, artan

Detaylı

Hitit Devleti M.Ö 1200 yılında Anadolu ya gelen Frigyalılar tarafından yıkıldı.

Hitit Devleti M.Ö 1200 yılında Anadolu ya gelen Frigyalılar tarafından yıkıldı. HİTİTLER: - M.Ö 2000 yıllarında Anadolu ya gelerek Kızılırmak çevresinde devlet kurmuşlardır. - Başkentleri Hattuşaş ( Boğazköy) şehridir. Çorum yakınlarındadır. - Hititliler Suriye yi ele geçirmek için

Detaylı

Hayata dair küçük notlar

Hayata dair küçük notlar Hayata dair küçük notlar İlk önce sen merhaba- de. Olanaklarının altında yaşa. Sık sık -teşekkür ederim- de. Bir müzik aleti çalmayı öğren. Herhangi bir konuda öğretmenlik yap, herhangi bir konuda öğrenci

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI İÇİNDEKİLER Yunan Uygarlığı Hakkında Genel Bilgi Yunan Dönemi Kentleri Yunan Dönemi Şehir Yapısı Yunan Dönemi

Detaylı

- M.Ö 2000 yıllarında Anadolu ya gelerek Kızılırmak çevresinde devlet kurmuşlardır.

- M.Ö 2000 yıllarında Anadolu ya gelerek Kızılırmak çevresinde devlet kurmuşlardır. HİTİTLER: - M.Ö 2000 yıllarında Anadolu ya gelerek Kızılırmak çevresinde devlet kurmuşlardır. - Başkentleri Hattuşaş ( Boğazköy) şehridir. Çorum yakınlarındadır. - Ülke krallık ile yönetilmiştir. - Kraldan

Detaylı

Bozkır hayatının başlıca ekonomik faaliyetleri neler olabilir

Bozkır hayatının başlıca ekonomik faaliyetleri neler olabilir Kısrak sütünden üretilen kımız, darıdan yapılan begni bekni ve boza Türklerin bilinen içecekleriydi Bozkır hayatının başlıca Bu Türklerin kültürün bilinen önemli en eski gıda ekonomik faaliyetleri neler

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

Nihat Sami Banar!ı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, s. 89-93'ten özetlenmiştir.

Nihat Sami Banar!ı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, s. 89-93'ten özetlenmiştir. Uygur Devleti Ders Anlatım Videosu UYGUR DEVLETİ (744 840 ) Uygurlar, Asya Hun Devleti ne bağlı olarak Orhun ve Selenga nehirleri kıyılarında yaşamışlardır. II. Kök Türk Devleti'nin son zamanlarında Basmiller

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

tamamı çözümlü tarih serkan aksoy

tamamı çözümlü tarih serkan aksoy kpss soru bankası tamamı çözümlü tarih serkan aksoy ÖN SÖZ Bu kitap, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Kültür Testinde önemli bir yeri olan Tarih bölümündeki 30 soruyu uygun bir süre zarfında ve

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

URARTU UYGARLIĞI. Gülsevilcansel YILDIRIM

URARTU UYGARLIĞI. Gülsevilcansel YILDIRIM URARTU UYGARLIĞI Gülsevilcansel YILDIRIM 120213060 Urartular MÖ birinci yüzyılın başında, Van Gölü ve çevresinde önemli bir devlet Kuran ve günümüze kadar buradaki uygarlıkları etkilemiş bir kavimdir.

Detaylı

En eski uygarlıklardan biri olan Mısır Uygarlığı Nil nehri vadisinde gelişmiştir. Mısır mimarisinin en önemli yapıtları Mısır Piramitleri dir.

En eski uygarlıklardan biri olan Mısır Uygarlığı Nil nehri vadisinde gelişmiştir. Mısır mimarisinin en önemli yapıtları Mısır Piramitleri dir. MISIR BAHÇELERİ En eski uygarlıklardan biri olan Mısır Uygarlığı Nil nehri vadisinde gelişmiştir. Mısır mimarisinin en önemli yapıtları Mısır Piramitleri dir. pramitler Mısırlıların kralarına yaptıkları

Detaylı

10. Ege ve Yunan Uygarlığı

10. Ege ve Yunan Uygarlığı 10. Ege ve Yunan Uygarlığı Ege ve Yunan uygarlığı, Ege Denizi ndeki adalar, Yunanistan, Makedonya, Trakya, Batı ve Güney-Batı Anadolu da yaşayan toplulukların meydana getirdiği bir uygarlıktır. 10. Ege

Detaylı

COĞRAFİK UYGARLIKLAR. Mezopotamya ya kurulmuş devletler: Sümerler, Akadlar, Babiller, Assurlar ve Elamlılar dır. SÜMERLER AKADLAR ASSURLAR BABİLLER

COĞRAFİK UYGARLIKLAR. Mezopotamya ya kurulmuş devletler: Sümerler, Akadlar, Babiller, Assurlar ve Elamlılar dır. SÜMERLER AKADLAR ASSURLAR BABİLLER COĞRAFİK Mezopotamya, günümüz sınırlarına göre çoğu Irak ta bulunan ve arabistana kadar uzanan dar ve uzun bir platodur. Dicle ve Fırat nehirlerin arasına kurulmuş bu yer varlığının en önemli kısımlarını

Detaylı

TARİHİN BİLİİMİNE GİRİŞ

TARİHİN BİLİİMİNE GİRİŞ Bu yazımızda tarihin tanımını, konusunu, yöntemini olay ve olgu kavramını, tarihi olayların özelliklerini ve bir tarihçide bulunması gereken özellikleri ele alacağız. Tarihin Tanımı İnsan topluluklarının

Detaylı

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta : byilmaz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

Soru:Mısır yazısını. geliştirerek 22 harften oluşan bir alfabe oluşturmuşlardır. Mısır yazısını. geliştirerek 22 harften oluşan bir alfabe

Soru:Mısır yazısını. geliştirerek 22 harften oluşan bir alfabe oluşturmuşlardır. Mısır yazısını. geliştirerek 22 harften oluşan bir alfabe Orta Anadolu da Anadolu da ilk siyasi birliği kurmuşlardır. İlk yazılı antlaşma olan Kadeş antlaşmasını yapmışlardır. Denizcilik yapmışlar ve koloniler kurmuşlardır. Bilimsel faaliyetlerde Anadolu nun

Detaylı

Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı 1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ 1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ. 1. İnsan ve Tarih. 2.

Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı 1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ 1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ. 1. İnsan ve Tarih. 2. Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı 1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ 1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ 1. İnsan ve Tarih 2. Tarihin Konusu 3. Tarihte Sebep-Sonuç ve Yer-Zaman İlişkisi 4. Tarih Biliminin

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TARİH BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL ECTS II. YARIYIL ECTS BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 TAR 107 İlkçağ Tarihi I 3+0 5,0 TAR 108 İlkçağ Tarihi II 3+0 5,0 TAR 115 Osmanlıca

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

EĞİTİM TARİHİ. Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU

EĞİTİM TARİHİ. Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU EĞİTİM TARİHİ Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Türk ve Batı Eğitiminin Tarihi Temelleri a-antik Doğu Medeniyetlerinde Eğitim (Mısır, Çin, Hint) b-antik Batıda Eğitim (Yunan, Roma)

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

4. Yazılı belgeler dikkate alınırsa, matematiğin M.Ö. 3000 2000 yılları arasında Yunanistan da başladığı söylenebilir.

4. Yazılı belgeler dikkate alınırsa, matematiğin M.Ö. 3000 2000 yılları arasında Yunanistan da başladığı söylenebilir. MATE417 ÇALIŞMA SORULARI A) Doğru/Yanlış : Aşağıdaki ifadelerin Doğru/Yanlış olduğunu sorunun altındaki boş yere yazınız. Yanlış ise nedenini açıklayınız. 1. Matematik ile ilgili olabilecek en eski buluntu,

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU EYLÜL - EKİM I.ÜNİTE :TARİH BİLİMİ Kaynaştırma *İşlenen ve anlatılan konular aracılığı ile öğrenci tarihin tanımı eğitimine tabi olan * Tarihin zamanla alakalı bir bilim olduğunu kavrar. hakkında bilgi

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- (M.S )

İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- (M.S ) İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- (M.S. 226-652) Yrd. Doç. Dr. Ahmet ALTUNGÖK İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- Yazar: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Altungök Yayınevi Editörü:

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Genel Toplam Ders Adedi : 8 T : 16 U : 4 Kredi : 16 ECTS : 24 T+U : 16 1. YARIYIL No Ders Kodu Ders Adı

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR

UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR 42 2. Ünite UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR 1. Tarihi Çağlara Giriş... 22 2. İlk Çağ Uygarlıkları... 26 Konu Değerlendirme Testi... 47 21 Tarihi Çağlara Giriş 43 46 Tarih daha kolay ve derinlemesine

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

İnsanlar İLK defa BALIKÇILIĞA YONTMA TAŞ (PALEOLİTİK) devrinde başlamıştır.

İnsanlar İLK defa BALIKÇILIĞA YONTMA TAŞ (PALEOLİTİK) devrinde başlamıştır. T A R İ H T E İ L K L E R İLKÇAĞ TARİHİ Tarih öncesinin İLK Devri KABATAŞ devridir. İLK araçlar YONTMA TAŞ (PALEOLİTİK) devrinde yapılmıştır. İLK RESİM ve HEKEL Yontma Taş (Paleolitik) devrinde yapılmıştır.

Detaylı

Helen Birliği/İskender İmparatorluğu

Helen Birliği/İskender İmparatorluğu Helen Birliği/İskender İmparatorluğu Makedonyalı İskender in tahta çıkışı = Per İmp. Aile kavgaları+yunan sitelerinin iflası Yunan Siteleri= Artan nüfus+işsizlik ve besin eksikliği+çiftçilerin sürekli

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Eğitim Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İslam Öncesi Türklerde Eğitimin Temel Özellikleri 2 Yaşam biçimi eğitimi etkiler mi? Çocuklar ve gençlerin

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

1.1 COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır.

1.1 COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır. 1. Yeryüzünde Yaşam 1.1 COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır. 1.2 MATEMATİK KONUM Dünya üzerindeki bir

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ

2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 1. Alp Er Tunga öldi mü Issız ajun kaldı mu Ödlek öçin aldı mu Emdi yürek yırtılur

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi 2013 YILI Ocak-Mart Dönemi ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan İhracatçı Birliklerinden

Detaylı

KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı. Azarya ve şarkının üç Yahudi duası

KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı. Azarya ve şarkının üç Yahudi duası www.scriptural-truth.com KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı Azarya ve şarkının üç Yahudi duası Azarya dua {1:1} ve yangının ortasında yürüdüler öven Tanrı ve Tanrı nimet. {1:2}

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP İÇİNDEKİLER GİRİŞ Afrika ve Afrikalılar 13 BİRİNCİ KİTAP Bir Yuruba Efsanesi: Dünyanın Yaratılışı 23 Küçük Tanrı Obatala, Beş Parmaklı Beyaz Horoz ve Kara Kaplan 23 Kara Kaplan'la Beş Parmaklı Beyaz Horoz

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ

AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ Thekla, genç ve güzel bir kadın... Hem de bakire... Aynı Meryem gibi.. Halk bu yüzden, Thekla nın yaşadığı yeraltı kilisesine, Meryemlik demiş. Thekla nın yaşadığı, sonunda

Detaylı

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular hazır olun düşüyoruz diyor. Düşüyoruz ama ben dâhil

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU

TEKSTİL SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU TEKSTİL SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ SANAYİ UYGULAMA ŞUBESİ Hazırlayan: Burcu ŞENEL / Uzman 1 İÇİNDEKİLER I. 2011 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ TÜRKİYE İHRACATI

Detaylı

TOKİ TURGUT ÖZAL İMAM HATİP ORTAOKULU ESİN DOĞANCI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ

TOKİ TURGUT ÖZAL İMAM HATİP ORTAOKULU ESİN DOĞANCI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ ESİN DOĞANCI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ 1 2 BULUŞLARIN SERÜVENİ BULUŞLARIN SERÜVENİ Bir buluşun zaman içindeki gelişim aşamalarını ve kullanım alanlarını öğrenebilmek için hangi sorulara cevap aranmalıdır?

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

Sorular 1. Aşağıdaki fotoğraflardan hangisi veya hangileri insanla ilgili özellikleri göstermektedir? I II III

Sorular 1. Aşağıdaki fotoğraflardan hangisi veya hangileri insanla ilgili özellikleri göstermektedir? I II III 2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 6.Sınıf Sosyal Bilgiler (Coğrafya-Tarih) Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:19 Ocak 2007 İsim/ Soy isim: Sınıf:.. Sorular 1. Aşağıdaki

Detaylı

Türk Eğitim Tarihi. 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri. Yrd. Doç. Dr.

Türk Eğitim Tarihi. 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri.  Yrd. Doç. Dr. Türk Eğitim Tarihi 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU www.agurbetoglu.com agurbetoglu@yahoo.com 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri

Detaylı

1. DÜNYADAKİ BAŞLICA DİL AİLELERİ

1. DÜNYADAKİ BAŞLICA DİL AİLELERİ 1. DÜNYADAKİ BAŞLICA DİL AİLELERİ Kaynak bakımından birbirine yakın olan diller bir aile teşkil ederler. Dünya dilleri bu şekilde çeşitli dil ailelerine ayrılırlar. Bir dil ailesi tarihin bilinmeyen devirlerinde

Detaylı

Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN*

Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN* Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN* * Gnkur.ATASE D.Bşk.lığı Türk kültüründe bayrak, tarih boyunca hükümdarlığın ve hâkimiyetin sembolü olarak kabul edilmiştir. Bayrak dikmek bir yeri mülkiyet sahasına

Detaylı

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk , istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sonuçları istanbul'un fethinin

Detaylı

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ SOSYAL BÝLGÝLER - DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ 1 [ 9 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Anadolu uygarlýklarýndan Ýyonyalýlar denizcilik ve deniz ticaretiyle uðraþmýþlardýr.

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR Yazı ve Araştırma Kurulu Başkan Dr. İsmail Ertunç Özatenç Üyeler Uzm. Duygu Geylan Nazife Uçar Aysun Candan Özada Resimleyen Celal Deniz Grafik Tasarım Aziz Ener Düzeltme Meltem Tekin Okuyucular Yrd. Doç.

Detaylı

Roma mimarisinin kendine

Roma mimarisinin kendine Roma Bahçe Sanatı Daha sonraları Roma İmparatorluğunun en fazla geliştiği yıllarda, Romalı generallerin harpler sonucu dünyanın dört köşesine Roma mimarisinin taşınmasına sebep olmuştur. Roma mimarisinin

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

Niye Bilge Kağan?, Bilge Bir İsim midir?

Niye Bilge Kağan?, Bilge Bir İsim midir? "Bilge" sözü Bilge Kağan'ın öz adı değil; yalnızca unvanı idi. Eski Türk devlet anlayışına göre iyi bir kağanın başlıca iki özelliği olmalıydı. Her şeyden önce "bilge" yani bilgili olması gerekti. Niye

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR ÖTÜKEN Ârif Nihat Asya BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Şiirler: 1 BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Servet Asya ya Armağanımdır. DESTAN O zaferler getiren atların Nalları altındanmış; Gidişleri akına, Gelişleri akındanmış.

Detaylı

Emine Aydın. Resimleyen: Sevgi İçigen. yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi

Emine Aydın. Resimleyen: Sevgi İçigen. yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Kapak illustrasyonu: Murat Bingöl isbn: 978 605 5523 16 9 Sertifika

Detaylı

M.Ö. 1200' LERDEN GÜNÜMÜZE ANADOLU UYGARLIKLARI

M.Ö. 1200' LERDEN GÜNÜMÜZE ANADOLU UYGARLIKLARI M.Ö.. 1200' LERDEN GÜNÜMÜZE G ANADOLU UYGARLIKLARI M.Ö.. II. binin sonlarında, nda, boğazlar üzerinden Anadolu'ya olan Deniz Kavimleri GöçG öçleri köklk klü değişikliklere ikliklere neden olur. Anadolu'nun

Detaylı

ŞAMANİZM DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2

ŞAMANİZM DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 ŞAMANİZM Şamanizmin tanımında bilim adamlarının farklı görüşlere sahip olduğu görülmektedir. Kimi bilim adamı şamanizmi bir din olarak kabul etse de, kimisi bir kült olarak kabul

Detaylı

TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları...

TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları... TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları... Hatta Tarsuslular. Dünyanın öbür ucundan gelen Japonlar,Koreliler,Almanlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER Bölüm 1: Gastronomi Kavramı: Tanımı ve Gelişimi... 3 1.1. Gastronomi Kavramı... 5 1.2. Gastronominin Tarihsel Gelişimi... 8 1.3.

Detaylı

BİLİM TARİHİ VE JEOLOJİ 6

BİLİM TARİHİ VE JEOLOJİ 6 BİLİM TARİHİ VE JEOLOJİ 6 ROMALILARDA BİLİM http://www.tarihbilimi.gen.tr/icerik_resimler/roma-imparatorlugu.jpg Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü GİRİŞ M.Ö.3.y.y. da Romalılar bütün

Detaylı

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 2. Aile geçmişini öğrenen bir kimsede aşağıdaki duygulardan

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB 05 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş?

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Benim adım Deniz. 7 yaşındayım. Bu hafta sonu annem ve babamla birlikte kampa gittik. Kampa

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI SASANİLER (226-651) Sasaniler daha sonra Emevi ve Abbasi Devletlerinin hüküm sürdüğü bölgenin doğudaki (çoğunlukla Irak) bölümüne hükmetmiştir.

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. Kültür Turizmi ve İzmir

AR&GE BÜLTEN. Kültür Turizmi ve İzmir Kültür Turizmi ve İzmir Ümit ÇİÇEK Ege Bölgesi, Anadolu nun batısında, tarihin akışı içerisinde birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış, suyun hayat verdiği nehirleri ile bereketli ovalara sahip bir

Detaylı