Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Siemens Finansal Kiralama A.Ş."

Transkript

1 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu için hazırlanan rapor 30 Eylül 2011

2 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu için hazırlanan rapor - 30 Eylül 2011 İçindekiler Kısım Bölüm Sayfa I 30 Eylül 2011 tarihi itibariyle hazırlanan özel rapor Özel rapor 1 I. Genel bilgiler 2 II. Bağımsız denetim görüşü 3 III. Muhasebe kayıtları 3 IV. İdari yükümlülükler 3-4 V. Dönem sonrası gelişmeler 4 VI. Yöntem 4 VII. Öneriler 4 II 30 Eylül 2011 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 1-39

3 I. Kısım 30 Eylül 2011 tarihi itibariyle hazırlanan özel rapor

4 Siemens Finansal Kiralama Anonim Şirketi 30 Eylül 2011 hesap dönemine ait özel rapor Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Siemens Finansal Kiralama Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na: Siemens Finansal Kiralama A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2011 tarihi itibariyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin olarak yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara göre düzenlenmiş bilançosunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir tablosu, nakit akım ve özkaynak değişim tablolarını 10 Ekim 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereği denetlemiş bulunuyoruz. Denetim çalışmalarımız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK ) tarafından yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirilmiş olup hesap ve işlemlerle ilgili olarak muhasebe kayıtlarının kontrolü ile ilgili gerekli gördüğümüz diğer denetim yöntem ve tekniklerini içermektedir. Şirket hakkında bu raporda idari yükümlülüklere uygunluk açısından verilen bilgiler yukarıda değinilen BDDK nın yönetmeliği gereği ek analiz amacıyla sunulmuş olup denetlenmiş finansal tabloların bir parçası değildir. Söz konusu ek incelemeler örnekleme yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimimiz bir bütün olarak sunulan finansal tablolar üzerinde görüş oluşturmak amacıyla gerçekleştirilmiş olup idari yükümlülükler konusunda uygunluğun incelenmesine yönelik değildir. Bu rapor, sadece Şirket yönetiminin ve BDDK nın bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, söz konusu taraflar dışındaki üçüncü şahıslar tarafından kullanılması uygun değildir. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member firm of Ernst & Young Global Limited Ertan Ayhan Sorumlu Ortak, Baş denetçi, SMMM 6 Aralık 2011 İstanbul, Türkiye

5 Siemens Finansal Kiralama Anonim Şirketi 30 Eylül 2011 tarihi itibariyle hazırlanan özel rapor (Para birimi - Türk Lirası (TL)) I. Genel bilgiler Şirket ünvanı : Siemens Finansal Kiralama Anonim Şirketi Ticaret sicil numarası : İstanbul Vergi sicil numarası : Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Kuruluş tarihi (İzin tarihi ve Tescil tarihi) : 9 Temmuz 1997 Sermaye : 30 Eylül 2011 itibariyle Şirket in ödenmiş sermayesi 37,000,000 TL (2010 : 37,000,000 TL) dir. Adres : Meclis-i Mebusan Cad. No: Beyoğlu / Istanbul Telefon numarası : (0 212) Faks numarası : (0 212) İnternet adresi : Ortaklık yapısı Ortaklar : %Pay Tutar (TL) 1 Siemens Aktiengesellchaft (Siemens AG) ,852,000 2 Bülent Taşar ,000 3 Murat İncekara ,000 4 Fecri Özsubaşı ,000 5 Aydın Yusufoğlu ,000 Toplam ,000,000 Üst düzey yöneticiler (Yönetim Kurulu : Ünvan Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve 1. derece imza yetkisine sahip kişiler) 1 Hüseyin Gelis Yönetim Kurulu Başkanı 2 Andreas Swadlo Yönetim Kurulu Üyesi 3 Thomas Kolbinger Yönetim Kurulu Üyesi 4 Jonathan Andrew Yönetim Kurulu Üyesi 5 Bülent Taşar Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür 6 Fecri Özsubaşı Genel Müdür Yardımcısı 7 Murat İncekara Genel Müdür Yardımcısı 8 Aydın Yusufoğlu Satış ve Pazarlama Direktörü Personel sayısı : 41 (30 Eylül ) Yasal denetçiler : Feryal Sagay, Aybar Aksoy Şubeler ve temsilcilikler : Adres Telefon Numarası Faks Numarası Yönetici Açılış Tarihi : : : : : Atatürk Bulvarı No:169 Kavaklıdere/Ankara Meryem Girgin Ercanlı 13 Nisan 2009 İştirakler ve bağlı ortaklıklar : Faaliyet alanı İştirak payı (%) Yoktur. - - (2)

6 Siemens Finansal Kiralama Anonim Şirketi 30 Eylül 2011 tarihi itibariyle hazırlanan özel rapor (devamı) (Para birimi - Türk Lirası (TL)) II. Muhasebe kayıtları Ekte sunulan 30 Eylül 2011 tarihli finansal tablolar ile aynı tarihli finansal bilgi içeren ve örnekleme yoluyla test edilen istatistiki veriler, finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca belirlenen şekil ve kapsam çerçevesinde düzenlenmiş olup, Şirket kayıtları ile tutarlıdır. Faaliyetlerin muhasebeleştirilmesinde Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri uygulanmıştır. III. İdari yükümlülükler A. Şirket çe tesis edilen finansal kiralama işlemlerinin Finansal Kiralama Kanunu/90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Finansal Kiralama Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuata uygunluğu: Finansal tabloların bütününe ilişkin yürütülen denetim çalışmaları çerçevesinde işlemlerin örnekleme yoluyla incelenmesi sırasında yapılan finansal kiralama işlemlerinin Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olmadığına dair dikkatimize gelen herhangi bir husus bulunmamaktadır. Ayrıca, Şirket yönetimi, Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili mevzuat konularına riayet edildiğini ve aykırı hiçbir işlemde bulunulmadığını yazılı olarak beyan etmiştir. B. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik in 26 ncı maddesinin 2 numaralı fıkrası çerçevesinde; Ekte sunulan 30 Eylül 2011 tarihli finansal tablolar ile aynı tarihli finansal bilgi içeren ve örnekleme yoluyla test edilen istatistiki veriler ile BDDK ya raporlanan finansal tablolar arasında sınıflama farklılıkları dışında, herhangi bir fark bulunmadığı tespit edilmiştir. C. Şirket in denetim dönemi boyunca gerçekleştirdiği faaliyetleri ve işlemleri dolayısıyla gereken diğer bilgi ve belgeleri ilgili kamu otoritelerine gönderip göndermediği veya gerekli izinleri alıp almadığı: Şirket in 1 Ekim Eylül 2011 hesap döneminde BDDK ya göndermiş olduğu ve tarafımıza sunulan bildirimler incelenmiş ve bu bildirimlerle Şirket in faaliyetleri arasında herhangi bir uyumsuzluğa rastlanmamıştır. Şirket yönetimi, Şirket in 2011 yılında faaliyetleri ve işlemleri dolayısıyla gereken bilgi ve belgeleri BDDK ya gönderdiğini yazılı olarak beyan etmiştir. D. Şirket bünyesinde ve varsa şubeleri ile temsilciliklerinde, amacına ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun işlem tesis edilmesine yönelik hizmet birimleri ile iç kontrol, muhasebe, bilgi işlem ve raporlama sistemlerinin (iç sistemler) kurulup kurulmadığı, bu birimler için yeterli personel kadrosunun oluşturulup oluşturulmadığı ve personelin buna uygun görev tanımları ile yetki ve sorumluluklarının belirlenip belirlenmediği : Şirkette iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemleri ile bilgi yönetim sisteminin ilgili mevzuata uygun olarak tesis edilmesi, işlerliğinin, uygunluğunun ve yeterliliğinin sağlanması, finansal raporlama sistemlerinin güvence altına alınması, yetki ve sorumlulukların ayrıştırılması, gerekli fonksiyonel ayrımlara gidilmesi, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yönetim yapı ve süreçlerinin oluşturulması ve faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanması Şirket Yönetim Kurulu sorumluluğundadır. Bu doğrultuda gerekli personel organizasyonu yapılmış, yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir. (3)

7 Siemens Finansal Kiralama Anonim Şirketi 30 Eylül 2011 tarihi itibariyle hazırlanan özel rapor (devamı) (Para birimi - Türk Lirası (TL)) E. Şirket ve yöneticileri hakkında, denetim döneminde açılan davalar veya dava sonuçları: Şirket aleyhine ve lehine açılan davaların özetini içeren bir teyit yazısı Şirket in yasal temsilcisi tarafından hazırlanmış ve tarafımıza iletilmiştir. Bu belge tarafımızca incelenmiş ve 30 Eylül 2011 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolarda bir karşılık ayrılmasını gerektirecek Şirket aleyhine açılmış önemli bir dava olmadığı konusunda mutabakata varılmıştır. Ayrıca Şirket üst düzey yöneticileri aleyhinde açılmış herhangi bir dava olmadığına dair Şirket yönetiminden bir beyan yazısı alınmıştır. F. İşlemlerin Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik in 23 üncü maddesinde belirlenen işlem sınırına uygunluğu 30 Eylül 2011 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolara göre Yönetmelik te belirtilen oransal sınırlara uygunluk olmadığına dair bir tespitte bulunulmamıştır. IV. Dönem sonrası gelişmeler Yoktur. V. Yöntem Bağımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve 10 Ekim 2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. VI. Öneriler Şirket le ilgili olarak belirtilmesi gerekli görülen önemli herhangi bir husus bulunmamaktadır. VII. Bağımsız denetim görüşü Şirket in finansal tabloları ve olumlu görüş içeren 6 Aralık 2011 tarihli bağımsız denetim raporu, II. Kısım da yer almaktadır. (4)

8 II. Kısım 30 Eylül 2011 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

9 30 Eylül 2011 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

10 İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemleri 7 Özsermaye değişim tablosu 8 Kar dağıtım tablosu 9 Nakit akım tablosu 10 Finansal tablolar dipnotları 11-39

11 Bağımsız denetim raporu Siemens Finansal Kiralama Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na: Siemens Finansal Kiralama Anonim Şirketi nin ( Şirket ) 30 Eylül 2011 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu ve aynı tarihte sona eren yıla ait gelir tablosunu, özsermaye değişim tablosunu ve nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz. Şirket Yönetim Kurulu nun sorumluluğuna ilişkin açıklama Şirket Yönetim Kurulu, rapor konusu finansal tabloların 17 Mayıs 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi ile Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolarının Biçim ve İçeriği Hakkında Tebliğ e ve Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak ve hata ya da suistimal dolayısıyla önemlilik arz eden ölçüde yanlış bilgi içermeyecek şekilde hazırlanmasını ve sunulmasını sağlayacak bir iç kontrol sistemi oluşturulması, uygun muhasebe politikalarının seçilmesi ve uygulanmasından sorumludur. Yetkili denetim kuruluşunun sorumluluğuna ilişkin açıklama Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen finansal tablolar üzerinde görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve uluslararası denetim standartlarına uyumlu olarak gerçekleştirilmiştir. Finansal tabloların önemlilik arzedecek ölçüde bir hata içermediğine ilişkin makul güvence sağlayacak şekilde bağımsız denetim planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bağımsız denetimde; finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal tablo açıklama ve dipnotları hakkında denetim kanıtı toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanmış; bu teknikler istihdam ettiğimiz bağımsız denetçilerin insiyatifine bırakılmış, ancak, duruma uygun denetim teknikleri, finansal tabloların hazırlanması ve sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinliği dikkate alınarak ve uygulanan muhasebe politikalarının uygunluğu değerlendirilerek belirlenmiştir. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Aşağıda belirtilen bağımsız denetim görüşünün oluşturulması için yeterli ve uygun denetim kanıtı sağlanmıştır.

12 Bağımsız denetçi görüşü Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, Siemens Finansal Kiralama Anonim Şirket nin 30 Eylül 2011 tarihi itibariyle mali durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçları ile nakit akımlarını Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin olarak yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member firm of Ernst & Young Global Limited Ertan Ayhan Sorumlu Ortak, Başdenetçi 6 Aralık 2011 İstanbul, Türkiye. (2)

13 30 Eylül 2011 tarihi itibariyle Bilanço (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( Bin TL ) olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş Cari dönem Önceki dönem (30/09/2011) (30/09/2010) Aktif kalemler Notlar TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler II. Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) Alim satım amaçlı finansal varlıklar Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan fv Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar III. abankalar 4 2,546 8,215 10,761 11,492 1,776 13,268 IV. Ters repo işlemlerinden alacaklar V. Satılmaya hazır finansal varlıklar (net) VI. Kiralama işlemleri 5 63, , ,895 48, , , Kiralama işlemlerinden alacaklar 51, , ,973 47, , , Finansal kiralama alacakları 63, , ,254 61, , , Faaliyet kiralaması alacakları Diğer Kazanılmamış gelirler (-) (12,119) (47,162) (59,281) (14,403) (41,667) (56,070) 6.2 Kiralama konusu yapılmakta olan yatırımlar 11,642 19,122 30, ,446 51, Kiralama işlemleri için verilen avanslar 617 2,541 3, ,442 2,548 VII. Takipteki alacaklar 6 6, , , Takipteki kiralama işlemlerinden alacaklar 9,139 8,850 17,989 3,099 6,508 9, Özel karşılıklar (-) (2,883) (8,074) (10,957) (2,675) (5,710) (8,385) VIII. Riskten korunma amaçlı türev finansal varlıklar Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlılar Nakit akış riskinden korunma amaçlılar Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlılar IX. Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar (net) X. Bağlı ortaklıklar (net) XI. İştirakler (net) XII. İş ortaklıkları (net) XIII. Maddi duran varlıklar (net) XIV. Maddi olmayan duran varlıklar (net) Şerefiye Diğer XV. Ertelenmiş vergi varlığı 9 13,516-13,516 12,132-12,132 XVI. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin varlıklar (net) Satış amaçlı Durdurulan faaliyetlere ilişkin XVII. Diğer aktifler 10 10,873 6,144 17,017 8,646 4,070 12,718 Aktif toplamı 97, , ,125 81, , ,297 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (3)

14 30 Eylül 2011 tarihi itibariyle Bilanço (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( Bin TL ) olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş Cari dönem Önceki dönem (30/09/2011) (30/09/2010) Pasif kalemler Notlar TP YP Toplam TP YP Toplam I. Alım satım amaçlı türev finansal yükümlülükler II. Alınan krediler 11 5, , ,699 8, , ,598 III. Kiralama işlemlerinden borçlar Finansal kiralama borçları Faaliyet kiralaması borçları Diğer Ertelenmiş finansal kiralama giderleri ( - ) IV. İhraç edilen menkul kıymetler (net) Bonolar Varlığa dayalı menkul kıymetler Tahviller V. Muhtelif borçlar 12 2,620 14,898 17,518 2,086 22,404 24,490 VI. Diğer yabancı kaynaklar VII. Riskten korunma amaçlı türev finansal yükümlülükler Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlılar Nakit akış riskinden korunma amaçlılar Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlılar VIII. Ödenecek vergi ve yükümlülükler 13 3,526-3,526 3,248-3,248 IX. Borç ve gider karşılıkları 14 2,377-2,377 2,904-2, Yeniden yapılanma karşılığı Çalışan hakları yükümlülüğü karşılığı Diğer karşılıklar 1,811-1,811 2,509-2,509 X. Ertelenmiş vergi borcu XI. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlık borçları (net) Satış amaçlı Durdurulan faaliyetlere ilişkin XII. Sermaye benzeri krediler XIII. Özkaynaklar 15 93,005-93,005 78,057-78, Ödenmiş sermaye 37,000-37,000 37,000-37, Sermaye yedekleri (33,468) - (33,468) (33,468) - (33,468) Hisse senedi ihraç primleri Hisse senedi iptal kârları Menkul değerler değerleme farkları Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkları İştirakler, bağlı ort. ve birlikte kontrol edilen ort. bedelsiz hisse senetleri Riskten korunma değerleme farkları (etkin kısım) Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıkların birikmiş değerleme farkları Diğer sermaye yedekleri (33,468) - (33,468) (33,468) - (33,468) 13.3 Kâr yedekleri 5,791-5,791 4,737-4, Yasal yedekler 5,281-5,281 4,227-4, Statü yedekleri Olağanüstü yedekler Diğer kâr yedekleri Kâr veya zarar 83,681-83,681 69,788-69, Geçmiş yıllar kâr veya zararı 68,734-68,734 50,831-50, Dönem net kâr veya zararı 14,948-14,948 18,957-18,957 Pasif toplamı 106, , ,125 94, , ,297 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (4)

15 30 Eylül 2011 tarihi itibariyle Nazım hesaplar tablosu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( Bin TL ) olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş Cari dönem Önceki dönem (30/09/2011) (30/09/2010) Nazım hesap kalemleri TP YP Toplam TP YP Toplam I. Riski üstlenilen faktoring işlemleri II. Riski üstlenilmeyen faktoring işlemleri III. Alınan teminatlar 62, , ,056 57,735 89, ,236 IV. Verilen teminatlar V. Taahhütler - 3,196 3,196-10,239 10, Cayılamaz taahhütler - 3,196 3,196-10,239 10, Cayılabilir taahhütler Kiralama taahhütleri Finansal kiralama taahhütleri Faaliyet kiralama taahhütleri Diğer cayılabilir taahhütler VI. Türev finansal araçlar - 2,588 2,588-1,814 1, Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlar Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlı işlemler Nakit akış riskinden korunma amaçlı işlemler Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı işlemler Alım satım amaçlı işlemler - 2,588 2,588-1,814 1, Vadeli alım-satım işlemleri - 2,588 2,588-1,814 1, Swap alım satım işlemleri Alım satım opsiyon işlemleri Futures alım satım işlemleri Diğer VII. Emanet kıymetler Nazım hesaplar toplamı 62, , ,188 58, , ,910 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (5)

16 30 Eylül 2011 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Gelir tablosu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( Bin TL ) olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız denetimden geçmiş Cari dönem Bağımsız denetimden geçmiş Önceki dönem Gelir ve gider kalemleri Notlar (30/09/2011) (30/09/2010) I. Esas faaliyet gelirleri 27,850 25,970 Kiralama gelirleri 17 27,850 25, Finansal kiralama gelirleri 27,850 25, Faaliyet kiralaması gelirleri Kiralama İşlemlerinden alınan ücret ve komisyonlar - II. Esas faaliyet giderleri (-) 18 (8,759) (7,154) 2.1 Personel giderleri (5,800) (4,210) 2.2 Kıdem tazminatı karşılığı gideri (73) (11) 2.3 Araştırma geliştirme giderleri Genel işletme giderleri (2,886) (2,933) 2.5 Diğer - - III. Diğer faaliyet gelirleri ,554 90, Bankalardan alınan faizler 894 1, Ters repo işlemlerinden alınan faizler Menkul değerlerden alınan faizler Alım satım amaçlı finansal varlıklardan Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan fv Satılmaya hazır finansal varlıklardan Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlardan Temettü gelirleri Sermaye piyasası işlemleri kârı Türev finansal işlemlerden Diğer Kambiyo işlemleri kârı 164,015 83, Diğer 6,645 5,747 IV. Finansman giderleri (-) 20 (9,359) (8,634) 4.1 Kullanılan kredilere verilen faizler (9,358) (8,627) 4.2 Faktoring işlemlerinden borçlara verilen faizler Finansal kiralama giderleri İhraç edilen menkul kıymetlere verilen faizler Diğer faiz giderleri Verilen ücret ve komisyonlar (1) (7) V. Takipteki alacaklara ilişkin özel karşılıklar (-) 6 (2,572) (1,839) VI. Diğer faaliyet giderleri (-) 21 (165,056) (88,246) 6.1 Menkul değerler değer düşüş gideri Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan fv değer düşme gideri Satılmaya hazır finansal varlıklardan Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlardan Duran varlıklar değer düşüş giderleri Maddi duran varlık değer düşüş giderleri Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar değer düşüş giderleri Şerefiye değer düşüş gideri Diğer maddi olmayan duran varlıklar değer düşüş giderleri İştirak, bağlı ortaklık ve iş ortaklıkları değer düşüş giderleri Türev finansal işlemlerden zarar Kambiyo işlemleri zararı (161,933) (84,444) 6.5 Diğer (3,123) (3,802) VII. Net faaliyet k/z (I+ +VI) 13,658 10,505 VIII. Birleşme işlemi sonrasında gelir olarak kaydedilen fazlalık tutarı - - IX. Net parasal pozisyon kârı/zararı - - X. Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi k/z (VII+VIII+IX) 13,658 10,505 XI. Sürdürülen faaliyetler vergi karşılığı (±) 22,9 1,290 8, Cari vergi karşılığı (94) (1,956) 11.2 Ertelenmiş vergi gider etkisi (+) Ertelenmiş vergi gelir etkisi (-) 1,384 10,408 XII. Sürdürülen faaliyetler dönem net k/z (X±XI) 14,948 18,957 XIII. Durdurulan faaliyetlerden gelirler Satış amaçlı elde tutulan duran varlık gelirleri Bağlı ortaklık, iştirak ve iş ortaklıkları satış karları Diğer durdurulan faaliyet gelirleri - - XIV. Durdurulan faaliyetlerden giderler (-) Satış amaçlı elde tutulan duran varlık giderleri Bağlı ortaklık, iştirak ve iş ortaklıkları satış zararları Diğer durdurulan faaliyet giderleri - - XV. Durdurulan faaliyetler vergi öncesi k/z (XIII-XIV) - - XVI. Durdurulan faaliyetler vergi karşılığı (±) Cari vergi karşılığı Ertelenmiş vergi gider etkisi (+) Ertelenmiş vergi gelir etkisi (-) - - XVII. Durdurulan faaliyetler dönem net k/z (XV±XVI) - - XVIII. Net dönem karı/zararı (XII+XVII) 14,948 18,957. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (6)

17 30 Eylül 2011 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablo (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( Bin TL ) olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız denetimden geçmiş Cari dönem Bağımsız denetimden geçmiş Önceki dönem Özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemleri (30/09/2011) (30/09/2010) I. Menkul değer artış fonuna satılmaya hazır finansal varlıklardan eklenen Satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerindeki net değişme Satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerindeki net değişme (kar-zarara transfer) - - II. Maddi duran varlıklar yeniden değerleme değer artışları - - III. Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme değer artışları - - IV. Yabancı para işlemler için kur çevrim farkları - - V. Nakit akış riskinden korunma amaçlı türev finansal varlıklara ilişkin kâr/zarar Gerçeğe uygun değer farkı kârı/zararı (gerçeğe uygun değer değişikliklerinin etkin kısmı) Yeniden sınıflandırılan ve gelir tablosunda gösterilen kısım - - VI. Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı türev finansal varlıklara ilişkin kâr/zarar Gerçeğe uygun değer farkı kârı/zararı (gerçeğe uygun değer değişikliklerinin etkin kısmı) Yeniden sınıflandırılan ve gelir tablosunda gösterilen kısım - - VII. Muhasebe politikasında yapılan değişiklikler ile hataların düzeltilmesinin etkisi - - VIII. TMS uyarınca özkaynaklarda muhasebeleştirilen diğer gelir gider unsurları - - IX. Değerleme farklarına ait ertelenmiş vergi - - X. Doğrudan özkaynak altında muhasebeleştirilen net gelir/gider (I+II+ +IX) - - XI. Dönem karı/zararı 14,948 18,957 XII. Döneme ilişkin muhasebeleştirilen toplam kâr/zarar (X±XI) 14,948 18,957 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (7)

18 30 Eylül 2011 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Özsermaye değişim tablosu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( Bin TL ) olarak ifade edilmiştir.) Özkaynak kalemlerindeki değişiklikler Ödenmiş sermaye Ödenmiş sermaye enf. düzeltme farkı Hisse senedi ihraç primleri Hisse senedi iptal kârları Yasal yedek akçeler Statü yedekleri Olağanüstü yedek akçe Diğer yedekler Dönem net kârı /(zararı) Geçmiş dönem kârı / (zararı) Menkul değer. değerleme farkı Maddi ve maddi olmayan duran varlık ydf Ortaklıklardan bedelsiz hisse senetleri Riskten korunma fonları Satış amaçlı/ durdurulan aaliyetlerden BDF Toplam özkaynak Önceki dönem (30/09/2010) I. Dönem başı bakiyesi 37,000 (33,468) - - 3, ,030 41, ,100 II. TMS 8 uyarınca yapılan düzeltmeler Hataların düzeltilmesinin etkisi Muhasebe politikasında yapılan değişikliklerin etkisi III. Yeni bakiye (I+II) 37,000 (33,468) - - 3, ,030 41, ,100 Dönem içindeki değişimler II. Birleşmeden kaynaklanan artış/azalış III. Riskten korunma işlemlerinden değerleme farklar Nakit akış riskinden korunma Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma IV. Menkul değerler değerleme farkları V. Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları VI. İştirakler, bağlı ort. ve iş ortaklıklarından bedelsiz hisse senetleri VII. Menkul değerler değerleme farkları VIII. Kur farkları IX. Varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan değişiklik X. Varlıkların yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanan değişiklik XI. Nakden gerçekleştirilen sermaye artırımı XII. Hisse senedi ihracı XIII. Ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkı XIV. Hisse senedine dönüştürülebilir tahviller XV. Sermaye benzeri krediler XVI. Dönem net kârı veya zararı , ,957 XVII. Kâr dağıtımı Dağıtılan temettü Yedeklere aktarılan tutarlar , (11,030) 9, Diğer Dönem sonu bakiyesi (I+II+III+...+XV+XVI+XVII) 37,000 (33,468) - - 4, ,957 50, ,057 Cari dönem (30/09/2011) I. Önceki dönem sonu bakiyesi 37,000 (33,468) - - 4, ,957 50, ,057 Dönem içindeki değişimler II. Birleşmeden kaynaklanan artış/azalış III. Riskten korunma işlemlerinden değerleme farklar Nakit akış riskinden korunma Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma IV. Menkul değerler değerleme farkları V. Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları VI. İştirakler, bağlı ort. ve iş ortaklıklarından bedelsiz hisse senetleri VII. Menkul değerler değerleme farkları VIII. Kur farkları IX. Varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan değişiklik X. Varlıkların yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanan değişiklik XI. Nakden gerçekleştirilen sermaye artırımı XII. Hisse senedi ihracı XIII. Ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkı XIV. Hisse senedine dönüştürülebilir tahviller XV. Sermaye benzeri krediler XVI. Dönem net kârı veya zararı , ,948 XVII. Kâr dağıtımı Dağıtılan temettü Yedeklere aktarılan tutarlar , (18,957) 17, Diğer Dönem sonu bakiyesi (I+II+III+...+XV+XVI+XVII) 37,000 (33,468) - - 5, ,948 68, ,005 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (8)

19 30 Eylül 2011 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Kar dağıtım tablosu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( Bin TL ) olarak ifade edilmiştir.) I. Dönem kârının dağıtımı Cari dönem Önceki dönem (30/09/2011) (30/09/2010) 1.1 Dönem kârı 13,658 10, Ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler (-) (964) 8, Kurumlar vergisi (gelir vergisi) (***) (2,348) (1,956) Gelir vergisi kesintisi Diğer vergi ve yasal yükümlülükler 1,384 10,408 A. Net dönem kârı ( ) 12,694 18, Geçmiş dönemler zararı (-) Birinci tertip yasal yedek akçe (-) (566) (427) 1.5 Kuruluşta bırakılması ve tasarrufu zorunlu yasal fonlar (-) (*) (1,384) (10,408) B. Dağıtılabilir net dönem kârı [(A-( )] (**) 10,745 8, Ortaklara birinci temettü (-) Hisse senedi sahiplerine İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine Katılma intifa senetlerine Kâra iştirakli tahvillere Kâr ve zarar ortaklığı belgesi sahiplerine Personele temettü (-) Yönetim kuruluna temettü (-) Ortaklara ikinci temettü (-) Hisse senedi sahiplerine İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine Katılma intifa senetlerine Kâra iştirakli tahvillere Kâr ve zarar ortaklığı belgesi sahiplerine İkinci tertip yasal yedek akçe (-) Statü yedekleri (-) Olağanüstü yedekler Diğer yedekler Özel fonlar II. Yedeklerden dağıtım Dağıtılan yedekler İkinci tertip yasal yedekler (-) Ortaklara pay (-) Hisse senedi sahiplerine İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine Katılma intifa senetlerine Kâra iştirakli tahvillere Kâr ve zarar ortaklığı belgesi sahiplerine Personele pay (-) Yönetim kuruluna pay (-) - - III. Hisse başına kâr Hisse senedi sahiplerine Hisse senedi sahiplerine ( % ) İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine ( % ) - - IV. Hisse başına temettü Hisse senedi sahiplerine Hisse senedi sahiplerine ( % ) İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine ( % ) - - (*) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından ertelenmiş vergi varlıklarına ilişkin gelir tutarlarının nakit ya da iç kaynak olarak nitelendirilemeyeceği ve dolayısıyla dönem karının bahse konu varlıklardan kaynaklanan kısmının kar dağıtımına ve sermaye artırımına konu edilmemesi gerektiği mütalaa edildiğinden Şirket in 30 Eylül 2011 döneminde ertelenmiş vergi varlıklarından kaynaklanan 1,348 TL (30 Eylül ,408 TL) ertelenmiş vergi geliri dağıtıma konu edilmeyecektir. (**) Şirket in genel kurulu henüz yapılmadığından yukarıdaki tabloda Şirket yönetimi tarafından hesaplanan dağıtılabilir kar tutarı gösterilmiştir. (***) Yatırım teşvik indirimi sebebiyle açılan davaların sonuçlanmasından dolayı tahsil edilen 2,254 TL vergi (Not 22) düşülmüştür. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (9)

20 30 Eylül 2011 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Nakit akım tablosu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( Bin TL ) olarak ifade edilmiştir.) A. Esas faaliyetlere ilişkin nakit akışları Cari dönem Önceki dönem Notlar (30/09/2011) (30/09/2010) 1.1 Esas faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki değişim öncesi faaliyet kârı 22,257 29, Alınan faizler/kiralama gelirleri 17 27,850 25, Kiralama giderleri (2,434) (2,771) Alınan temettüler Alınan ücret ve komisyonlar Elde edilen diğer kazançlar Zarar olarak muhasebeleştirilen takipteki alacaklardan tahsilatlar Personele ve hizmet tedarik edenlere yapılan nakit ödemeler (6,325) (4,224) Ödenen vergiler (3,895) (631) Diğer 7,061 11, Esas faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki değişim (17,454) (23,205) Finansman kredilerindeki net (artış) azalış (111,903) (45,313) Diğer aktiflerde net (artış) azalış (13,262) (4,227) Faktoring borçlarındaki net artış (azalış) Kiralama işlemlerinden borçlarda net artış (azalış) Alınan kredilerdeki net artış (azalış) ,101 11, Vadesi gelmiş borçlarda net artış (azalış) Diğer borçlarda net artış (azalış) (5,390) 14,353 I. Esas faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı 4,803 6,448 B. Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışları 2.1 İktisap edilen bağlı ortaklık ve iştirakler ve iş ortaklıkları Elden çıkarılan bağlı ortaklık ve iştirakler ve iş ortaklıkları Satın alınan menkuller ve gayrimenkuller 7, 8 (308) (674) 2.4 Elden çıkarılan menkul ve gayrimenkuller Elde edilen satılmaya hazır finansal varlıklar Elden çıkarılan satılmaya hazır finansal varlıklar Satın alınan vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar Satılan vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar Diğer II. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı (145) (356) C. Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışları 3.1 Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden sağlanan nakit Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden kaynaklanan nakit çıkışı (9,359) (8,634) 3.3 İhraç edilen sermaye araçları Temettü ödemeleri Finansal kiralamaya ilişkin ödemeler Diğer - - III. Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit (9,359) (8,634) IV. Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi 2,194 (1,706) V. Nakit ve nakde eşdeğer varlıklardaki net artış (2,507) (4,248) VI. Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar 13,268 17,516 VII. Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar 10,761 13,268 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (10)

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI

2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI 2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Akbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu na:

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Akbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu na: 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Akbank T.A.Ş.

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla hazırlanan kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal tablolar, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile bağımsız denetim raporu Bağımsız denetim raporu Yapı ve Kredi

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yapı ve Kredi

Detaylı

ABN AMRO NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2007 YILLIK FAALİYET RAPORU BÖLÜM I GENEL BİLGİLER ABN AMRO tarihi 1824 yılına kadar uzanan,

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014. The Royal Bank of Scotland Plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi

FAALİYET RAPORU 2014. The Royal Bank of Scotland Plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi FAALİYET RAPORU 2014 The Royal Bank of Scotland Plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC (MERKEZİ EDINBURGH) İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ 31 ARALIK 2014 YILLIK FAALİYET RAPORU

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler: Sayfa Özet finansal durum tablosu (bilanço) 1-2 Özet nazım hesaplar tablosu 3

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na: SINIRLI

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR VE ORTAKLIKLARI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR TEB HOLDİNG A.Ş.'NİN 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÜÇ AYLIK KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU Adres : TEB Kampüs

Detaylı

b) Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler

b) Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler YILLIK FAALİYET RAPORU BANK MELLAT TÜRKİYE 2012 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, 2012 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN GENEL ESASLAR II. YILLIK

Detaylı

ING Emeklilik Anonim Şirketi

ING Emeklilik Anonim Şirketi 1 Ocak - 2010 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal tablolar hakkında bağımsız sınırlı denetim raporu 1 Ara dönem bilanço 2-6

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

RABOBANK A.Ş. YILLIK FAALİYET RAPORU

RABOBANK A.Ş. YILLIK FAALİYET RAPORU RABOBANK A.Ş. YILLIK FAALİYET RAPORU 2014 1 I. GENEL BİLGİLER a. Tanıtıcı Bilgiler Bankanın ticari unvanı Rabobank Anonim Şirketi Ticaret sicil numarası 907356 Merkez adresi River Plaza Esentepe Mah. Büyükdere

Detaylı

Şekerbank Türk Anonim Şirketi

Şekerbank Türk Anonim Şirketi Şekerbank Türk Anonim Şirketi 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İçindekiler Sayfa

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

28 KASIM 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

28 KASIM 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY A.Ş 28 KASIM 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Eczacıbaşı Yatırım

Detaylı

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 Mayıs 2013 Bu rapor 66 sayfa

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31MART TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOSU

Detaylı

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı