MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ"

Transkript

1 MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Elementler ve Sembolleri Atomun Yapısı Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikleri Kimyasal Bağ Bileşikler ve Formülleri Karışımlar Bu ünitede öğrencilerin; Elementlerin sembollerini ve bileşiklerin formüllerini öğrenmesini, Atomun, proton, nötron ve elektrondan oluştuğunu kavramasını, Kimyasal bağları sınıflandırmasını, Çözünme olayını çözücü ve çözünen moleküllerinin ilişkisiyle açıklamasını sağlamaktır. Bu üniteyi başarıyla tamamlayan her öğrenci; 1. Model üzerinde bir elementin bütün atomlarının aynı olduğunu fark eder. 2. Model ve şekilleri kullanarak farklı elementlerin atomlarının farklı olduğunu sezer. 3. Periyodik sistemdeki ilk 20 elementi ve günlük hayatta karşılaştığı yaygın element isimlerini listeler. 4. Elementleri sembollerle göstermenin bilimsel iletişimi kolaylaştırdığını fark eder. 5. İlk 20 elementin ve yaygın elementlerin sembolleri verildiğinde isimlerini, isimleri verildiğinde sembollerini belirtir. 6. Maddeyi oluşturan atomları, bağlı atomları ve molekülleri model ve temsili 229

2 MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ model üzerinde gösterir; bağ ile atomların veya moleküllerin uzaklığı-yakınlığı arasında ilişki kurar. 7. Sürtünme ile elektriklenme olayına dayanarak atomun kendinden daha basit öğelerden oluştuğu çıkarımını yapar. 8. Atomun çekirdeğini, çekirdeğin temel parçacıklarını ve elektronları temsili resimler üzerinde gösterir. 9. Elektronu, protonu ve nötronu kütle ve yük açısından karşılaştırır, atomun kütlesinin, yaklaşık olarak proton ve nötron kütleleri toplamı olduğu sonucuna ulaşır. 10. Nötr atomlarda, proton ve elektron sayıları arasında ilişki kurar. 11. Aynı atomda, elektronların çekirdekten farklı uzaklıklarda olabileceğini belirtir. 12. Çizilmiş atom modelleri üzerinde elektron katmanlarını gösterir, katmanlardaki elektron sayılarını içten dışa doğru sayar. 13. Proton sayısı bilinen hafif atomların elektron dizilim modelini çizer. 14. Atom modellerinin tarihsel gelişimini kavrar, elektron bulutu modelinin en gerçekçi algılama olacağını fark eder. 15. Bilimsel modellerin, gözlenen olguları açıkladığı sürece ve açıkladığı ölçekte geçerli olacağını, modellerin gerçeğe birebir uyma iddiası ve gereği olmadığını fark eder. 16. Dış katmanında 8 elektron bulunduran atomların elektron alıp-vermeye yatkın olmadığını (kararlı olduğu) belirtir. 17. Elektron almaya veya vermeye yatkın atomları belirler. 18. Bir atomun, yörünge-elektron diziliminden çıkarak kaç elektron vereceğini veya alacağını tahmin eder. 19. Atomların elektron verdiğinde pozitif (+), elektron aldığında ise negatif ( ) yük ile yüklendiği çıkarımını yapar. 20. Yüklü atomları "iyon" olarak adlandırır. 21. Pozitif yüklü iyonlar "katyon", negatif yüklü iyonlar "anyon" olarak adlandırılır. 22. Çok atomlu yaygın iyonların ad ve formüllerini bilir. 23. Atomlar arası yakınlık ile kimyasal bağ kavramlarını ilişkilendirir. 24. İyonlar arası çekme/itme kuvvetlerini tahmin eder, çekim kuvvetlerini "iyonik bağ" olarak adlandırılır. 25. Bazı element atomlarının bağ yaparken, elektron alışverişi yerine elektron ortaklaşma yolunu seçtiğini, bu da mümkün değilse bağ oluşmayacağını tahmin eder. 26. Elektron ortaklaşma yoluyla oluşan H 2, O 2, N 2 moleküllerinin modelini çizer. 27. Molekül yapılı katı element kristal modeli veya resmi üzerinde molekülü ve atomu gösterir. 28. Kovalent bağlar ile moleküller arasında ilişki kurar. 29. Farklı atomların bir araya gelerek yeni maddeler oluşturabileceğini fark eder. 30. Farklı atomların bir araya gelmesiyle oluşan maddeleri bileşik olarak adlandırır. 31. Her bileşikte en az iki element bulunduğunu fark eder. 32. Molekül yapılı maddelerin model veya resmi üzerinde atomları ve molekülleri gösterir. 33. Günlük hayatta sıkça karşılaştığı NaCl, CaO gibi basit iyonik ve H 2 O, CO 2, SO 2, NH 3, C 6 H 12 O 6 gibi kovalent bileşiklerin formüllerini yazar. 34. Element ve bileşiklerin hangilerinin moleküllerden oluştuğuna örnekler verir. 35. Karışımlarda birden çok element ya da bileşik bulunduğunu fark eder. 36. Heterojen karışım ile çözelti arasındaki farkı açıklar. 37. Katı, sıvı ve gaz maddelerin sıvılardaki çözeltilerine örnekler verir. 38. Çözeltilerde, çözücü molekülleri ile çözünen maddenin iyon veya molekülleri arasındaki etkileşimlerini açıklar. 39. Sıcaklık yükseldikçe çözünmenin hızlandığını fark eder. 40. Çözünenin tane boyutu küçüldükçe çözünme hızının artacağını keşfeder. 41. Çözeltileri derişik ve seyreltik şeklinde sınıflandırır. 42. Çözeltilerin nasıl seyreltileceğini ve /veya deriştirileceğini deneyle gösterir. 43. Bazı çözeltilerin elektrik enerjisini ilettiğini deneyle gösterir; elektrolit olan ve elektrolit olmayan maddeler arasındaki farkı açıklar. 44. Yağmur ve yüzey sularının kısmen iletken olmasının sebebini ve doğurabileceği tehlikeleri açıklar. 230

3 MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ Doğada var olan en basit maddeler elementlerdir. Bundan dolayı fiziksel ve kimyasal hiç bir yöntemle daha da basit maddelere ayrılamazlar. Çünkü elementler tek cins atomlardan meydana gelmişlerdir. Örneğin, oksijen bir elementtir ve sadece oksijen atomlarından oluşur. Ayrıca elementler aynı atomların oluşturduğu moleküllerden de meydana gelebilir. Aynı cins atom ya da moleküllerden oluşan maddelere saf (arı) madde denir. Element ve bileşikler saf maddelerdir. Atom Atom Molekül Atomlardan oluşmuş element modeli Moleküllerden oluşmuş element modeli Elementleri bir tanımla ifade edelim: Tek cins atomlardan oluşan, fiziksel ve kimyasal yöntemlerle ayrılamayan saf ve homojen maddelere element denir. Elementlerin belirli erime ve kaynama noktaları vardır. Elementler, hiçbir fiziksel ve kimyasal yöntemle kendinden daha basit maddelere ayrıştırılamaz. Bakırdan yapılmış bir tencere Bakır ve çinko birer elementtir. Fakat bakır ve çinkonun karışımından elde edilen pirinç, element değildir. Doğada bulunan canlı ve cansız bütün maddeler elementlerden oluşmaktadır. Bakır en çok kullanılan elementler arasında yer alır. Çok iyi bir elektrik iletkeni olduğundan, üretilen bakırın yarıdan fazlası elektrik sanayisinde kullanılır. Ayrıca bakır bazı mutfak ve süs eşyalarında da kullanılmaktadır. Doğada bulunan ve kullanılan elementlerden bir başkası da civadır. Civa termometrelerin yapımında, diş dolgusunda kullanılır. Ayrıca civa elektrik akımı için iyi bir iletkendir. Civa Yeryüzünde en çok bulunan ve kullanılan elementlerden biri de demirdir. Ayrıca demir canlıların yapısında da bulunur. Canlılar demiri yedikleri besinlerden alarak yaşamları için kullanırlar. Ulaşım araçlarından olan tren ve rayların yapımında, inşaat sektöründe, sanayide demirin kullanımı yaygındır. İyot elementi de hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Yetersiz iyot alındığında guatr hastalığı ortaya çıkar. Bu nedenle iyotlu sofra tuzu ve balık tüketilmelidir. Demir 231

4 MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Element adı Sembolü Bakır Cu Demir Fe Çinko Zn Kalay Sn Kurşun Pb İyot I Nikel Ni Altın Au Gümüş Ag Cıva Hg Diğer bazı elementler ve sembolleri Atom numarası Elementin adı Sembolü 1 Hidrojen H 2 Helyum He 3 Lityum Li 4 Berilyum Be 5 Bor B 6 Karbon C 7 Azot N 8 Oksijen O 9 Flor F 10 Neon Ne 11 Sodyum Na Elementlerin özellikleri 1. En küçük yapıtaşları atomdur. 2. Homojendirler. 3. Saf maddelerdir. 4. Belirli erime ve kaynama noktaları vardır. 5. Sembollerle gösterilirler. 6. Fiziksel ve kimyasal yollarla daha basit maddelere ayrılamazlar. 12 Magnezyum Mg 13 Alüminyum Al 14 Silisyum Si 15 Fosfor P 16 Kükürt S 17 Klor Cl 18 Argon Ar 19 Potasyum K 20 Kalsiyum Ca Doğada bulunan ilk 20 elementin sembolleri ve atom numaraları. Kurşun elementi ise kolayca biçimlendirildiğinden ve paslan maya dayanıklı olduğundan elektrik kablolarının dış kaplamaları nın yapımında kullanılır. Kurşun ve kalay elementlerinin karışımından lehim meyda na gelir. Doğada bulunan ilk 20 elementten biri olan klor, içme ve havuz sularını mikroplardan temizlemek için kullanılır. Fosfor elementi de canlılar için oldukça önemlidir. Ayrıca fosfor suni gübre yapımında yer alır. Kurşun 232

5 MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Ampul ve floresan lambalarda argon elementi, uçan balonların şişirilmesinde ise helyum elementi kullanılır. Kalsiyum elementi kemik ve diş sağlığı için oldukça önemlidir. Günlük hayatta kullandığımız diş macunlarının yapısında kullanılan flor diş çürümelerine karşı koruma sağlar. Cam ve seramik yapımında kullanılan silisyum kum ve kilin yapısında da bulunur. Şimdi, doğada bulunan ilk 20 elementi ve sembollerini göre lim. Elementler, numaralandıktan sonra aşağıdaki şekilde görülen bir çizelgeye yerleştirilmiştir. 1 H 3 Li 4 Be 5 B 6 C 7 N 8 O 9 F 2 He 10 Ne Oksijenin diğer elementlere göre doğada bulunma yüzdesi fazladır. 11 Na 12 Mg 13 Al 14 Si 15 P 16 S 17 Cl 18 Ar 19 K 20 Ca Havada en fazla bulunan element azottur. Doğada bulunan ilk 20 elementin periyodik çizelgede gösterilişi. Evet, elementler sembollerle gösterilir. Fakat elementin sembo lüne bakarak atomik yapılı mı yoksa moleküler yapılı mı olduğu nu anlayamayız. Moleküler yapıda olan elementlerin atom sayısını belirlemek için formüller kullanılır. Yanda verilen elementlerin sembollerine ve formüllerine baka rak bu elementlerin hangi elementler olduğunu öğrenelim. Doğada bulunan bazı elementleri ve bu elementlerin sembol lerini öğrendik. Acaba bu elementlerden hangileri vücudumuzda bulunur? Bunu öğrenmek için aşağıdaki tabloyu inceleyelim. VÜCUDUMUZDAKİ ELEMENTLER VE ORANLARI Elementin adı Sembolü Formülü Hidrojen H H 2 Oksijen O O 2 İyot I I 2 Klor Cl Cl 2 Bu elementlerin molekülleri iki atomludur. Bu elementler doğada molekül halinde bulunur. % 18 Karbon % 10 Hidrojen % 65 Oksijen % 2 Kalsiyum % 3 Azot % 1,1 Fosfor % 0,25 Sülfür % 0,15 Sodyum % 0,05 Magnezyum % 0,004 Demir 233

6 MADDENİN YAPISI VE ÖZELİKLERİ ETKINLIK - 1 a) Yukarıda element modelleri verilmiştir. Bu element modellerinden hangileri atom, hangileri moleküllerden oluşmuştur? Şekillerin altındaki boşluklara yazınız. b) Aşağıdaki kutucuklarda verilen kavramları cümlelerdeki uygun boşluklara yazınız. Saf madde Element Atomik Moleküler Civa Lehim Oksijen Sembol 1. Tek cins atomlardan oluşan fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit maddelere ayrılamayan saf ve homojen maddelere... denir. 2. Elementler... ile gösterilir. 3. Aynı cins atom veya moleküllerden oluşan maddelere... denir. 4. Elementler... veya... yapıda olabilir. 5. Termometrelerin yapımında... kullanılır. 6. Kurşun ve kalay elementlerinin karışımından... oluşur. 7. Vücudumuzda en çok bulunan element... dir. 234

7 MADDENİN YAPISI VE ÖZELİKLERİ ETKINLIK - 2 Aşağıda bazı elementler ve sembolleri verilmiştir. Buna göre boşlukları doldurunuz. Element adı Sembolü Hidrojen He... O Potasyum... Kalsiyum Cl... Fe Neon... Kurşun Hg İyot... Gümüş Cu... Sn Azot F Fosfor Ca Argon Au Kükürt

8 MADDENİN YAPISI VE ÖZELİKLERİ ETKINLIK - 3 Kurşun bilyeler Katılaşmış çinko parçaları Gümüş kâse Altın heykel Cıvalı termometre Bakır borular Demir zincir Kalay teneke kutu Yukarıda bazı elementlerden yapılan eşyaların resimleri verilmiştir. Buna göre aşağıda verilen soruları cevaplayınız. 1. Cu, Fe, Zn, Sn sembolleri hangi elementlere aittir? Yazınız Bakır ve kurşun günümüzde nerelerde kullanılmaktadır? Açıklayınız Pirinç hangi iki elementin karışımından oluşur? Lehim hangi iki elementin karışımından oluşur? Yukarıda verilen elementlerden hangisi vücudumuzda bulunur?

9 MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ TEST I. Elementlerin adları farklı dillerde aynıdır. II. Element sembolleri Dünya dilleri arasında aynıdır. III. Türkiye'de bakırın sembolü Cu iken, İngiltere'de bakırın sembolü B dir. Yukarıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Yalnız I B) I ve III C) Yalnız II D) II ve III 2. Aşağıda elementlerle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Tek cins atomlardan oluşurlar. B) Sembollerle gösterilebilirler. C) Erime ve kaynama noktaları belirlidir. D) Kimyasal yöntemlerle ayrılabilirler. 5. Aşağıdaki elementlerden hangisi termometrelerin yapımında kullanılır? A) Civa B) Oksijen C) Hidrojen D) Helyum 6. Yanda resmi verilen element içecek kutuları, elektrik kabloları, kapı ve pencere yapımında kullanılır. Kullanım alanları verilen element aşağıdakilerden hangisidir? A) Kalsiyum B) Magnezyum C) Kükürt D) Alüminyum 3. Doğada en çok bulunan element hangisidir? Palme Yayıncılık 7. Aşağıdaki tanecik modellerinden hangisi atomik yapıdaki elemente aittir? A) B) Gülçin Öğretmen Gülçin Öğretmen'in sorusuna aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru cevap vermiştir? C) D) A) Hidrojen B) Karbon Şirin Meltem C) Oksijen D) Helyum 8. Aşağıda verilen sembollerden hangisi sodyuma aittir? Sezin Ebru A) Mg B) Na C) N D) S 4. Aşağıda verilenlerden hangisi element değildir? A) Gümüş B) Fosfor C) Pirinç D) Potasyum 9. Aşağıda verilen elementlerden hangisi doğada molekül halinde bulunur? A) Klor B) Potasyum C) Kalsiyum D) Argon 237

10 MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ TEST Sn, Pb, Mg sembollerinin ait olduğu element aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Sn Pb A) Sodyum Potasyum Civa B) Kalay Kurşun Magnezyum C) Kükürt Kurşun Mangan D) Kalay Bakır Magnezyum 14. Aşağıda verilenlerden hangisi tek cins atom içerir? A) Su C) Tuzlu-su Mg 15. I. II. III. IV. 11. X: Hasta termometresinde kullanılır. Y: Renkli reklam panolarında kullanılır. Z: Diş macununda kullanılır. A) I A) Cıva Helyum Neon B) Neon Cıva Helyum C) Cıva Neon Flor D) Çinko Neon Flor 17. Bu bilgiyi kullanarak; A) Yalnız I C) I ve III 238 B) I ve II D) I, II ve III (2) (3) (4) (5) (6) B) 2, 3 ve 4 D) 2, 4, 5 ve 6 1 Fosfor Cu 2 Potasyum He 3 Bakır N 4 Helyum K 5 Azot F 1 2 Fosfor 1 Fosfor Potasyum 2 Potasyum Cu 1 Fosfor Fosfor Cu 3 Bakır Fosfor Cu Yukarıda bazı elementler sembolleri ile eşleştirilmiştir. 3 Bakır 1 Fosfor 2 Potasyum 2 Potasyum He 4 Helyum 2 Potasyum He 6 yukarıda verilenlerden hangileri sembolle gösterilir? D) IV (1) A) 1, 2 ve 5 C) 1, 5 ve "Elementler sembollerle gösterilir." I. Çinko II. Yemek tuzu III. Argon C) III Yukarıda verilen numaralandırılmış modellerden hangisi elemente aittir? Yukarıda verilen ifadelerden hangileri elementler için doğrudur? B) I ve III D) I, II ve III B) II 16. Z 12. I. Tek cins atomlardan meydana gelirler. II. Hepsi formülle gösterilir. III. Hiçbir yöntemle ayrılamazlar. Yukarıdaki elementler ve kullanım alanları eşleştirilmiştir. Palme Yayıncılık Y A) Yalnız I C) II ve III Bakır S Cam İyot S Sofra tuzu Civa S Diş dolgusu Çinko S Pil Buna göre hangi eşleştirme yanlıştır? Yukarıda X, Y, Z ile gösterilen yerlere gelebilecek elementler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? X B) Kükürt D) Şeker Kükürt 1 1 Buna göre hangi numaralı elementlerin eşleştiril4 Helyum 2 Potasyum 3 Bakır 3 Bakır 1 Fosfor 1 Cu N Fosfor 5 Azot 3 yapılmıştır? 1 hata 1 Fosfor Bakır N Fosfor Cu mesinde 4 Helyum 2 Potasyum Fosfor 4 Helyum 2 ve A) 11, Fosfor Potasyum 3 ve 5 Azot C) 22, Potasyum 5 3 Bakır Potasyum BakırAzot 6 Kükürt 4 Helyum Bakır 6 Kükürt 4 Helyum Bakır 5 Azot Helyum 5 Azot Helyum 6 Kükürt Azot 6 Kükürt Azot 5 Azot 3 Bakır 4 Helyum K He Cu21He 6 Kükürt 2 ve B), Potasyum K Fosfor Cu Potasyum 4, Helyum 5 ve 6 E), Bakır He32 N 3 F Azot Kükürt F He NPotasyum Bakır 5 6 Kükürt 4 Cu KHelyum N 3K 4 Azot Cu Bakır N Helyum 6 Kükürt Azot FFEN K 54F TEKNOLOJİ 5 VE Helyum K Azot Kükürt Cu F 65Cu 6 Kükürt Azot F Cu He Cu N He K N F K Cu F

11 MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ TEST Kaan'ın yaptığı aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) B) Atomik yapılı element Moleküler yapılı element 3. K: Tek cins atomlardan meydana gelen saf bir maddedir. L: Kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrılır. M: Fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılır. Yukarıda K, L, M maddelerinin özellikleri verilmiştir. Buna göre, verilenlerden hangileri element olabilir? A) Yalnız K B) K ve L C) L ve M D) K, L ve M C) 4. Li S D) F K Aşağıda verilen elementlerden hangilerinin sembolü yukarıda verilmemiştir? A) Lityum B) Flor C) Kükürt D) Kalsiyum Palme Yayıncılık 5. Bakır Hidrojen Su Hava Lehim Demir Şeker Gazoz Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi elementtir? 2. A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 Karbon; kömür, petrol, doğalgaz ve canlıların yapısında bulunur. Rüya 6. Potasyum, sıvı deterjan ve gübre yapımında kullanılır. Kalsiyum, diş ve kemiklerimizin yapısında bulunan bir elementtir. Arda Kaan Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin verdiği bilgiler doğrudur? A) Yalnız Rüya B) Rüya ve Arda C) Arda ve Kaan D) Rüya, Arda ve Kaan Elektrik ampulleri ve floresan lambalarında kullanılan element aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Helyum B) Neon C) Radon D) Argon 239

12 MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ TEST (1) (2) 11. Su Azot Şeker Bor Kalsiyum Klor Neon Tuz (3) (4) Yukarıda verilen tanecik modellerinden hangisi elementi temsil etmez? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 8. " insan vücudunda en çok bulunan elementtir." Yukarıda ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Hidrojen B) Oksijen C) Karbon D) Azot 9. 3 Yukarıda bazı elementlerin yeryüzünde bulunma miktarı şema olarak verilmiştir. Palme Yayıncılık Yukarıdaki kutucuklarda verilen maddelerden kaç tanesi elementtir? A) 7 B) 6 C) 5 D) Element Sembolü 1 Altın Au 2 Bor B 3 Civa Pb 4 Karbon C 13. Yukarıdaki tabloda bazı elementler ve sembolleri eşleştirilmiştir. Buna göre hangi eşleştirme yanlıştır? A) 1 B) 2 C) 3 D) Buna göre; I. 1 numaralı element oksijendir. II. 2 numaralı elementin bulunma yüzdesi 3 numaralı elemente göre daha fazladır. III. 1 numaralı element insan vücudunda da diğerlerine göre daha fazladır. verilen ifadelerden hangisi doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III 10. Aşağıda verilenlerden hangisi kurşun ve kalayın karışımından oluşur? A) Kükürt B) Lehim C) Alüminyum D) Karbon 14. Yukarıdaki tanecik modelleri verilen saf maddelerden hangisi sembolle gösterilir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 İçme sularında ve yüzme havuzlarında mikrop öldürücü olarak kullanılan element aşağıdakilerden hangisidir? A) Klor B) Flor C) Azot D) İyot 240

13 MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOMUN YAPISI 1897'den günümüze kadar bir çok bilim adamı, atomun yapısını daha iyi tanımlayabilmek için pek çok deney yapmış ve bu deneyler sonucunda atomların çekirdek ve elektronlardan oluştuğunu bulmuşlardır. Çekirdekte ise proton ve nötron denilen taneciklerin olduğunu saptamışlardır. Atom, bir elementin bütün özelliklerini taşıyan en küçük parçasına denir. Elementleri oluşturan bu atomlar sürekli hareket halindedirler. Şimdi atomu oluşturan tanecikleri tanıyalım. Temel parçacıklar Kütle (Kilogram) Yük Proton 1, Nötron 1, Elektron 9, Atomda bulunan temel parçacıkların kütle ve yük durumları Proton Çekirdek ATOM Nötron Madde Elektron Atomun yapısında; içerisinde proton ve nötronların bulunduğu çekirdek ile, çekirdek etrafında yer alan elektronlar bulunur. Yani atomun temel parçacıkları nötron, proton ve elektrondur. Atom Proton: Atomun çekirdeğindeki pozitif (+) yüklü parçacıklara proton denir. Proton p ile gösterilir. Her elementin çekirdeğinde farklı sayıda proton bulunur. Örneğin; lityumda 3, karbonda 6, neonda 10 proton vardır. Nötron: Atomun çekirdeğinde bulunan ikinci parçacık nötrondur. Nötron yük bakımından nötrdür. Elementlerin yapısında farklı sayıda nötron vardır. Nötron n ile gösterilir. Çekirdek Proton Nötron Bir maddede bulunan atom, çekirdek, proton ve nötronların görünümü Elektron: Atomun temel parçacıklarından olan elektron en hafif taneciktir. Eksi ( ) yüklü olan elektron, çekirdeğin dışındaki katmanlarda yer alır. Ayrıca elektronlar çekirdek etrafında oldukça hızlı hareket ederler. Elektron e ile gösterilir. Atomun çekirdeğinde bulunan proton ve nötronun kütlesi hemen hemen birbirine eşittir. Elektronun kütlesi ise protonun veya nötronun kütlesinden çok daha küçüktür. Yani atomun kütlesini atomda bulunan çekirdek meydana getirir. Bir atomda bulunan elektronlar çekirdekten farklı uzaklıklarda bulunur. Acaba elektronların çekirdeğin etrafında dizilişleri neye göre olur? Elektronların bulundukları yere katman denir. Atomlar birden fazla katmana sahip olabilirler. Tabiatta nötronu olmayan tek element hidrojendir. ATOM Elektron Nötron Proton Katman Bir atomda bulunan proton, nötron ve elektronların yerleri gösterilmiştir. 241

14 MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ 1 elektron 2 proton 2 nötron 2 elektron 2 proton 2 nötron Üstteki şekilde verilen atom modelinde bir elektron alttaki şekilde verilen atom modelinde ise 2 elektron bulunmaktadır. Nötr atomların proton ve elektron sayıları birbirine eşittir. Bir atomun nötr olması için atomda bulunan pozitif yüklerle negatif yüklerin eşit olması gerekir. Bildiğimiz gibi elektron negatif, proton pozitif yüklüdür. Her bir katmandaki elektron sayısı farklı olabilir. Her zaman ilk katmanda 2 elektron bulunur. İkinci ve üçüncü katmanlarda en fazla 8 elektron bulunur. Elektronlar önce çekirdeğe en yakın olan katmana yerleşirler, ikinci katmana 8 elektron yerleştikten sonra üçüncü katmana elektronlar yerleşebilir. 1 H elektron proton nötron 2 He 3 Li 4 Be 5 B 6 C 7 N 8 O 9 F 10 Ne 11 Na 12 Mg 13 Al 14 Si 15 P 16 S 17 Cl 18 Ar 19 K 20 Ca 242

15 MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Periyodik çizelgede bulunan ilk 20 elementin elektron dizilimleri Bütün atomların proton, nötron ve elektronlardan oluştuğunu söyledik. Fakat bütün atomlarda proton, nötron ve elektron olmasına rağmen neden farklı elementlerin atomları farklı özelliklere sahiptir? Her bir elemente ait atomun proton, nötron ve elektron sayısı eşit değildir. Elementlerin farklı atomlar içermesi proton sayılarına bağlıdır. Element özelliklerinin farklı olması proton sayılarının da farklı olmasından kaynaklanır. 1. katman 2. katman 3. katman Atomda bulunan elementlerin yer aldığı katmanlar. Farklı elementlerin atomları aynı sayıda elektron ve nötron içerebilir. Ama proton sayıları farklıdır. Ayrıca proton sayısı atom numarası olarak adlandırılır. Çekirdeğin kütlesini, proton ve nötronun sayısı belirler. Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı atomlara izotop atomlar denir. Bir atomdaki proton sayısı o atomun kimliğini belirler. e e e Proton Nötron Proton Proton HİDROJEN DÖTERYUM TRİTYUM Nötron Hidrojenin izotopları Şekillerde de görüldüğü gibi hidrojen ve izotoplarının proton sayıları eşit fakat nötron sayıları farklıdır. İzotop atomların kimyasal özellikleri aynı fiziksel özellikleri farklıdır. Aşağıda atomla ilgili bazı formüller verilmiştir. Şimdi bunları inceleyelim. Nötr bir atomda 1 Proton Sayısı = Elektron Sayısı Nötr, pozitif ya da negatif yüklü 1 atomlarda Proton Sayısı = Atom Numarası = Çekirdek Yükü Nötr, pozitif ya da negatif yüklü atomlarda 1 Kütle Numarası = Proton Sayısı + Nötron Sayısı 243

16 MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖRNEK Nötr bir Sodyum (Na) elementinin proton sayısı 11, nötron sayısı 12'dir. Buna göre sodyum elementinin kütle numarası, elektron sayısı, atom numarası ve çekirdek yükünü bulunuz? Atom numarası = Proton sayısı Atom numarası 11'dir. olduğu için; Kütle numarası = Proton sayısı + nötron sayısı Kütle numarası = Kütle numarası = 23 Nötr atom olduğu için proton sayısı elektron sayısına eşittir. Elektron sayısı da 11'dir. Çekirdek yükü de proton sayısına eşit olduğu için çekirdek yükü de 11 'dir. ÖRNEK Kütle numarası 35 olan nötr klor (Cl) elementinin 18 nötronu bulunmaktadır. Buna göre klor elementinin; atom numarası, elektron sayısını, proton sayısını ve çekirdek yükünü bulunuz? Kütle numarası = proton sayısı + nötron sayısı olduğu için; 35 = proton sayısı + 18 Proton sayısı = 17 Atom numarası =17 Çekirdek yükü = 17 Nötr bir element olduğu için elektron sayısıda 17 dir. ÖRNEK Nötr bir potasyum (K) elementinin 19 elektronu ve 20 nötronu olduğuna göre, bu elementin proton sayısını, atom numarasını, kütle numarasını ve çekirdek yükünü bulunuz? (Çözümünü aşağıdaki boşluğa yapınız.) 244

17 MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM MODELLERİ Bir bakır parçasını küçük parçalara bölelim. Bu bölme sonsuza kadar sürer mi, yoksa iyice küçülen parçacıkların daha fazla bölünemeyeceği bir zaman olacak mı? Bu sorulara yanıt bulmak için geçmişten günümüze kadar pek çok bilim insanı çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar sonucunda da atom modelleri geliştirmişlerdir. Şimdi bu bilim insanlarının atom modellerini inceleyelim. Dalton Atom Modeli Democritus'a göre bütün maddeler bölünmez küçük parçacıklardan oluşmuştur. Ona göre bütün maddeler atomlardan meydana gelmiştir. Thomson Atom Modeli John Dalton'a göre atomlar içleri dolu ve parçalanamayan kürelere benzemekteydi. Ayrıca bir elementin atomlarının birbirine benzediğini ifade etmiştir. John Joseph Thomson'a göre herşey atom denilen son derece küçük bileşenlerden oluşur. Bu atomlar ne yoktan var edilebilir ne de vardan yok edilebilir. Bu modele göre atomun negatif ve pozitif yükleri atom içinde gelişigüzel dağılmıştır (üzümlü kek modeli). Rutherford Atom Modeli Ernest Rutherford'a göre çekirdek, atomda kütlenin büyük bölümünün ve pozitif yükün yoğun olduğu bir merkezdir. Çekirdekte protonlar, etrafındada elektronların döndüğünü ifade etmiştir. Ayrıca çekirdeği keşfeden kişi Rutherford'dur. Nieis Bohr'a göre elektronlar çekirdek etrafında gelişi güzel dolaşmazlar. Çekirdeğe belli uzaklıktaki katmanlarda bulunur ve hareket ederler. Bohr Atom Modeli Bohr atom modeli tek elektronlu atomlar için geçerlidir. Bohr atom modelinden sonra günümüzde modern atom teorisi geliştirilmiştir. MODERN ATOM TEORİSİ Günümüz atom teorisine göre, protonla birlikte nötron çekirdekte yer almakta, elektronlar da çekirdeğin etrafında dolaşmaktadırlar. Fakat çekirdeğin etrafında dolaşan elektronların belirli yerleri olmadığı için modern atom teorisinde katman kavramından bahsedemiyoruz. 245

18 MADDENİN YAPISI VE ÖZELİKLERİ ETKINLIK - 4 Aşağıda verilen tablodaki boşlukları doldurunuz. Atom numarası Element adı Proton sayısı Elektron sayısı 1 Hidrojen Helyum Berilyum Bor Oksijen Magnezyum Fosfor Argon Kalsiyum

19 MADDENİN YAPISI VE ÖZELİKLERİ ETKINLIK - 5 a) Aşağıda verilen elektron dizilimlerinin hangi elementlere ait olduğunu şekillerin altındaki boşluklara yazınız b) Aşağıda atom numaraları ile birlikte verilen elementlerin altındaki boş yerlere elektron dizilimlerini çizerek gösteriniz. Helyum Silisyum Flor (Atom numarası 2) (Atom numarası 14) (Atom numarası 9) Lityum Bor Magnezyum (Atom numarası 3) (Atom numarası 5) (Atom numarası 12) 247

20 MADDENİN YAPISI VE ÖZELİKLERİ ETKINLIK - 6 Proton Elektron Nötron Nötr Kütle numarası İzotop Atom numarası Çekirdek yükü Yukarıda verilen kavramları aşağıdaki cümlelerde bulunan uygun boşluklara yazınız. 1. Çekirdeğin dışındaki katmanlarda yer alan... temel tanecikler arasında en hafif olanıdır. 2. Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı atomlara... atomlar denir. 3. Bir elementin... proton sayısına eşittir bir elementin çekirdeğindeki proton ve nötron sayısının toplamına eşittir. 5. Atomun çekirdeğindeki pozitif yüklü parçacığa... denir atomun proton ve elektron sayısı eşittir yük bakımından nötrdür ve çekirdekte yer alır. 8. Bir elementin proton sayısı, atom numarası ve... birbirine eşittir. ETKINLIK Yukarıda verilen atom modellerinden hangileri, hangi bilim adamına aittir? Bu bilim adamlarının isimlerini atom modellerinin altındaki boşluklara yazınız. 248

21 MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ TEST p 8 n A) B) 8 p 8 n Yandaki atomla aşağıdakilerden hangisi aynı elemente aittir? 7 p 9 n 4. Magnezyum atomunun 12 protonu 12 nötronu vardır. Buna göre bu atomun kütle ve atom numarası aşağıdakilerden hangisidir? Kütle Numarası Atom Numarası A) B) C) D) C) D) 9 p 8 n 11 p 10 n 5. Proton Nötron Elektron K L M Aşağıda atomla ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Proton ve nötron atomun çekirdeğinde bulunur. Palme Yayıncılık Nötr K, L ve M atomlarının proton, nötron ve elektron sayıları tabloda verilmiştir. Buna göre hangileri birbirinin izotopudur? A) L ve M B) K ve M C) K ve L D) K, L ve M B) Elektron çekirdekte bulunur ve çekirdeğin kütlesini oluşturur. C) Nötr atomların proton ve elektron sayısı eşittir. D) Elektronlar çekirdeğin etrafında hareket ederler. 6. Atomdaki proton ve nötronlar çekirdekte bulunur. 3. Elektron Proton Nötron D Çekirdeğe yakın ilk katmanında en fazla 8 elektron bulunur. Y Çekirdeğe yakın ilk katmanında en fazla 8 elektron bulunur. D Y D Y Yukarıda elektron dizilimi verilen elementle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Elementin adı Neon'dur. B) 10 tane protonu vardır. C) Sembolü He'dir. D) Elektron sayısı 10'dur. 1. çıkış 2. çıkış 3. çıkış 4. çıkış İrem, yukarıdaki ifadeleri doğru ise D, yanlış ise Y olarak değerlendirdiğinde hangi çıkışa ulaşırsa doğru olur? A) 1. çıkış B) 2. çıkış C) 3. çıkış D) 4. çıkış 249

22 MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ TEST Protonu 4, nötronu 5 ve elektronu 4 olan bir atomun elektron dizilimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? ( : Proton : Nötron : Elektron) 10. Aşağıda verilen atom modellerinden hangisi nötr bir atoma aittir? A) B) A) B) 2 p 2 n 9 p 8 n C) D) C) D) 14 p 14 n 5 p 6 n 11. Aşağıdaki elementlerden hangisinin elektron dizilimi yanlış verilmiştir? 8. Aşağıda bilim insanları ve onların savunduğu atomla ilgili modeller eşleştirilmiştir. A) 17 Cl O B) 20 Ca O Buna göre hangi eşleştirme yanlıştır? A) Dalton Palme Yayıncılık C) 15 P O D) 18 Ar O B) Rutherford C) Demokritus İzotop atomlarla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? A) İzotop atomların nötron sayıları eşittir. B) İzotop atomların kimyasal özellikleri farklı, fiziksel özellikleri aynıdır. C) Döteryum ve trityum hidrojenin izotoplarıdır. D) İzotop atomların atom numaraları farklıdır. D) Bohr + 9. Potasyum elementine ait atom çekirdeğinin etrafındaki 1. katmanda 2, 2. katmanda 8, 3. katmanda 8 ve 4. katmanda 1 elektron bulunmaktadır. Buna göre, potasyum elementinin atom numarası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) 9 B) 11 C) 17 D) Proton sayısı 18, kütle numarası 40 olan bir atomun nötron sayısı ve çekirdek yükü aşağıdakilerden hangisidir? Nötron sayısı Çekirdek yükü A) B) C) D)

23 MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ TEST Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? 4. A) Atom bir elementin bütün özelliklerini taşıyan en küçük parçasına denir. B) Atomun çekirdeğinde proton ve nötronlar yer alır. C) Nötronlar yük bakımından negatiftir. D) Elektronların bulunduğu yere katman denir. Yukarıda nötr bir atoma ait elektron dizilimi gösterilmiştir. Buna göre; 2. Yandaki üzümlü keke benzeyen atom modelini savunan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? I. Proton sayısı 16 dır. II. Atomun katman sayısı 3 tür. III. Elektron sayısı proton sayısından küçüktür verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III 3. A) Rutherford B) Thomson C) Dalton D) Bohr Proton sayısı Palme Yayıncılık 5. X Yukarıda elektron dizilimi verilen X elementi aşağıdakilerden hangisidir? A) Sodyum B) Argon C) Magnezyum D) Kalsiyum K L M Elektron sayısı K, L, M atomlarına ait proton ve elektron sayıları grafikte gösterilmiştir. Grafiğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) K nın proton sayısı ve elektron sayısı birbirine eşittir. B) L atomu nötrdür. C) M atomunun elektron sayısı L atomunun elektron sayısından küçüktür. D) K nın katman sayısı M nin katman sayısından küçüktür. 6. Sevda Öğretmen Yaptığı çalışmalarla atomun çekirdeğinin olduğunu bulan bilim insanı kimdir? Sevda Öğretmen'in yukarıdaki sorusunun doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir? A) Rutherford B) Dalton C) Bohr D) Thomson 251

24 MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ p 18 n TEST Kütle numarası 36, proton sayısı 17 olan bir atomun nötron sayısı kaçtır? A) 17 B) 19 C) 18 D) 36 Yukarıda nötr bir atoma ait elektron modeli verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Atomun 17 elektronu bulunur. B) İlk katmanda en fazla 2 elektron bulunur. C) Atomun proton ve nötronu çekirdekte yer alır. D) Proton ve elektronlar çekirdeğin etrafında yörüngelerde dolanırlar. 11. Nötr bir alüminyum atomunda 13 proton olduğuna göre elektron sayısı kaçtır? A) 11 B) 12 C) 13 D) Bir kükürt atomunun 16 protonu ve 16 nötronu vardır. Buna göre kükürt atomunun kütle numarası kaçtır? A) 32 B) 30 C) 16 D) 10 Palme Yayıncılık 12. Aşağıda elektron sayısı ve elektron dizilimi verilen nötr haldeki elementlerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Element Elektron sayısı Elektron dizilimi A) Berilyum 4 9. B) Flor 9 I II C) Argon 18 III IV ( : proton, : nötron, : elektron) D) Alüminyum 13 Yukarıdaki elektron dizilimlerinden hangisi nötr atoma ait değildir? A) I B) II C) III D) IV 252

25 MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ELEKTRONLARIN DİZİLİMİ VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ Nötr bir atom elektron alır ya da verirse elektriksel yükle yüklenmiş olur. Bu elektron alışverişinde atomun cinsi ve çekirdek yapısı değişmez. Peki elementler neden elektron alır veya verirler? Atomların katmanlarında belli sayıda elektron bulunur. Eğer bir atom tek katmanlı ve 2 elektrona sahipse bu atom kararlı yapıdadır. Bir atomun 2 katmanı ve son katmanında 8 elektronu varsa veya 3 katmanı ve son katmanında 8 elektronu varsa bu tür atomlar da kararlı yapıya sahiptir. Atomlar elektron alarak veya vererek kararlı yapıya ulaştıklarında iyon haline geçerler. Tablo: Helyum, neon ve argon kararlı elementlerdir. Elektron Proton Nötron Atomlar elektron aldığında negatif yüklü iyon haline gelirler. Negatif yüklü iyonlara anyon adı verilir. Atomlar elektron verdiğinde pozitif yüklü iyon haline gelirler. Pozitif yüklü iyonlara katyon adı verilir. Element adı Katma sayısı Elektron sayısı Elektron dizilimi Helyum 1 2 elektron Neon 2 1. katmanda 2 elektron 2. katmanda 8 elektron toplam 10 elektron Helyum (He), Neon (Ne), Argon (Ar), Kripton (Kr), Ksenon (Xe) ve Radon (Rn) doğada bulunan kararlı yapıya sahip elementlerdir. Bu elementlere asalgaz (soygaz) denir. 1. katmanda 2 elektron Argon 3 2. katmanda 8 elektron 3. katmanda 8 elektron toplam 18 elektron Örneğin; Cl atomunun 17 protonu ve 17 elektronu vardır. Cl atomunun elektron dizilimi yanda görüldüğü gibidir. Cl atomunun kararlı yapıya geçmesi için son katmanında 8 elektron olması gerekir. Fakat Cl atomu kararlı hale gelmek için 1 elektron almalıdır. Klor atomu 1 elektron alarak klor iyonuna dönüşür. Klor iyonunun elektron dizilimi aşağıda çizilmiştir. Klor atomunun proton sayısı 17, elektron sayısı 18 olmuştur. Klor iyonu 1 tane elektron alarak elektron sayısını 18'e çıkarmıştır. Klor iyonunda negatif yük sayısı pozitif yük sayısından büyük olmuştur. Klor atomu Klor iyo (kararlı y 253

26 MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Cl, 1 elektron alarak Cl hale geçer. 1 elektron aldığı için Cl ile gösterilir. Eğer 2 elektron alsaydı o zaman Cl 2 şeklinde gösterilecekti. İyon yükü = proton elektron sayısı sayısı Klor atomu Klor iyonu (kararlı yapı) Şimdi de proton ve elektron sayısı 12 olan Magnezyum atomunun elektron dizilimini görelim. Aşağıda magnezyum atomunun elektron dizilimi çizilmiştir. Bir element ister elektron alsın ister elektron versin proton sayısı değişmez. Kütle numarası İyon yükü Magnezyum atomunun kararlı hale gelmesi için son katmandaki 2 elektronunu vermesi gerekir. Böylece elektron sayısı 2 eksilerek 10 olur. Proton sayısı değişmediğinden 12 olarak kalır. Magnezyum atomu iki elektron verdikten sonra pozitif yüklü hale gelmiştir. Aşağıda magnezyum iyonunun elektron dizilimi çizilmiştir. Mg, 2 elektron vererek Mg +2 haline geçer ve 2 elektron verdiği için Mg +2 ile gösterilir. Atom numarası Elektron sayısı Elementin sol üst köşesine kütle numarası, sol alt köşesine atom numarası, sağ üst köşesine iyon yükü ve sağ alt köşesine elektron sayısı yazılır. Magnezyum atomu Magnezyum iyonu (kararlı yapı) İyon Adı Formülü Karbonat CO 2 3 Fosfat PO 3 4 Birden çok atomlu yapılar negatif veya pozitif yüke sahip olabilirler. Bu durumda onlar da iyon olarak adlandırılır. Atomların oluşturduğu gruplar pozitif yüklü ise katyon, negatif yüklü ise anyon ismini alırlar. Yandaki tabloda çok atomlu iyonlar ve formülleri gösterilmiştir. Nitrat NO 3 Amonyum NH 4 + Hidroksit OH Bazı maddeler atom ya da moleküllerden, bazıları iyonlardan oluşur. Örneğin; altın elementi atomlardan, flor elementi moleküllerden, sodyum klorür ise iyonlardan oluşur. Sülfat SO

27 MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Tablo: Doğada atom, negatif ve pozitif iyon halinde bulunan elementler Atomlar Negatif İyonlar (Anyon) Pozitif iyonlar (Katyon) He (Helyum atomu) O 2 (Oksijen iyonu) Li + (Lityum iyonu) Ne (Neon atomu) Cl (Klor iyonu) Na + (Sodyum iyonu) Ag (Argon atomu) S 2 (Kükürt iyonu) Mg 2+ (Magnezyum iyonu) Li (Lityum atomu) F (Flor iyonu) Be 2+ (Berilyum iyonu) Cl (Klor atomu) Ca 2+ (Kalsiyum iyonu) Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi; doğadaki elementlerden bazıları atom şeklinde, bazıları negatif iyon şeklinde bazıları da pozitif iyon şeklinde bulunur. Atom şeklinde bulunan elementler kararlı yapıda oldukları için elektron alışverişi yapmazlar. Kararlı olan bu elementlere Helyum (He), Neon (Ne) ve Argon'u (Ar) örnek verebiliriz. ÖRNEK Potasyum (K) elementinin +1 yüklü iyonunda 18 elektron ve 20 nötron bulunur. Buna göre bu elementin atom numarası, proton sayısı, kütle numarası ve çekirdek yükünü bulunuz? İyon yükü = proton sayısı elektron sayısı olduğu için; İyon yükü = proton sayısı - 18 proton sayısı = 19 K +1 iyonunda 18 elektron varsa 19 proton vardır. Atom numarası = proton sayısı = çekirdek yükü = 19 Kütle numarası = proton sayısı + nötron sayısı Kütle numarası = Kütle numarası = 39 ÖRNEK Kükürt (S) elementinin 2 yüklü iyonda 16 protonu ve 16 nötronu vardır. Buna göre bu elementin atom numarası, elektron sayısı, kütle numarası ve çekirdek yükünü bulunuz? İyon yükü = proton sayısı elektron sayısı olduğu için; 2 = 16 elektron sayısı elektron sayısı = 18 S 2 iyonunda 16 proton varsa 18 elektron bulunur. Atom numarası = Proton sayısı = Çekirdek yükü = 16 Kütle numarası = Proton sayısı + nötron sayısı Kütle numarası = Kütle numarası =

28 MADDENİN YAPISI VE ÖZELİKLERİ ETKINLIK - 8 a) Aşağıda verilen elektron dizilimlerinde proton ve elektron sayılarını bulup, atomların nötr olup olmadığını şekillerin altındaki boşluklara yazınız. elektron proton nötron Proton sayısı Elektron sayısı =... =... Proton sayısı Elektron sayısı =... =... Proton sayısı Elektron sayısı =... =... Nötr mü?... Nötr mü?... Nötr mü?... Proton sayısı Elektron sayısı =... =... Proton sayısı Elektron sayısı =... =... Proton sayısı Elektron sayısı =... =... Nötr mü?... Nötr mü?... Nötr mü?... b) Aşağıda verilen iyonların hangileri katyon, hangileri anyondur? Boşluklara yazınız. Li + Mg +2 O 2 Na H + Be +2 F Cl

29 MADDENİN YAPISI VE ÖZELİKLERİ ETKINLIK - 9 a) Aşağıda verilen iyonların isimlerini yanlarındaki boşluklara yazınız. O 2... Li +... S 2... Mg Ca Be Cl... F... b) Aşağıdaki soruları cevaplayarak altlarındaki boşluklara yazınız. 12 Mg+2 iyonunun 12 nötronu olduğuna göre kütle numarasını bulunuz Li+1 iyonunun elektron sayısını bulunuz F 1 iyonunun elektron sayısını bulunuz Cl 1 iyonunun elektron sayısını bulunuz Ca+2 iyonunun 20 nötronu olduğuna göre kütle numarasını bulunuz

30 MADDENİN YAPISI VE ÖZELİKLERİ ETKINLIK - 10 Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlarının yanına (D), yanlış olanlarının yanına (Y) koyunuz. 1. ( ) Nötr bir atomda proton sayısı elektron sayısına her zaman eşittir. 2. ( ) Bir iyonda proton sayısı elektron sayısından fazla ise bu iyon anyondur. 3. ( ) Bir iyonda elektron sayısı proton sayısından az ise bu iyon katyondur. 4. ( ) Bir atomun son katmanında 8 elektron varsa bu atom kararlı yapıya sahiptir. 5. ( ) Helyum, Neon ve Argon kararlı elementlerdir. 6. ( ) Elektronlar çekirdeğin etrafında dairesel hareket yaparlar. 7. ( ) Bir atomda proton sayısı nötron sayısına her zaman eşittir. 8. ( ) Nötr olmayan bir atomda proton sayısı elektron sayısına eşit değildir. 9. ( ) Elektron alışverişlerinde atomun cinsi ve çekirdek yapısı değişir. 10. ( ) Bir atom, elektron verirse pozitif yükle yüklenir. ETKINLIK - 11 Aşağıda elektron dizilimleri verilen atomların, kararlı hale geçerken kaç elektron aldığını veya verdiğini bularak aşağıdaki tabloyu doldurunuz. 1. model 2. model 3. model 4. model Model Kaç elektron alır Kaç elektron verir Son durumda son katmandaki elektron sayısı

31 MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ TEST Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Pozitif yüklü iyonlara katyon denir. B) Bir iyonda proton sayısı elektron sayısından faza ise bu iyon anyondur. C) Atomlar elektron aldığında negatif yükle yüklenir. D) Atomlar elektron verdiğinde pozitif yükle yüklenir. 5. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Elektron alışverişinde proton sayısı değişmez. B) Elektron alışverişinde nötron sayısı değişmez. C) Bir atom tek katmanlı ve 2 elektrona sahipse kararlıdır. D) Nötr bir atomun her zaman proton sayısı ile nötron sayısı eşittir. 2. Mg 2+ iyonu için aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? A) Mg atomu 2 elektron almıştır. B) Mg atomu 2 elektron vermiştir. C) Mg anyon halindedir. D) Mg atomu 1 elektron almıştır yüklü oksijen iyonunun 10 protonu ve 8 nötronu bulunmaktadır. Buna göre oksijen elementinin kütle numarası aşağıdakilerden hangisidir? A) 8 B) 10 C) 16 D) Aşağıda verilen elektron dizilimlerinden hangisi Argon atomuna aittir? A) B) 3. Atom numarası 14 olan silisyum nötr atomunun elektron dizilimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) B) Palme Yayıncılık C) D) C) D) Al atomunun elektron dizilimi yanda gösterilmiştir Ca Elektron dizilimi yukarıdaki gibi olan 20 Ca atomunun kararlı hali aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi bilinemez? A) Atom numarası B) Proton sayısı C) Periyot numarası D) Nötron sayısı A) 20 Ca 2 B) 20 Ca 2+ C) 20 Ca D) 20 Ca + 259

32 MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ TEST Proton sayısı 13 olan Alüminyum atomu ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Alüminyum atomunun 13 elektronu vardır. B) Kararlı hale geçmek için 3 elektron alır. 12. Batuhan Pozitif yüklü iyonlara anyon denir. C) İyon halinde Al 3+ şeklindedir. D) Alüminyum atomunun son katmanında 3 elektron bulunur. Helyum, Neon ve Argon anyon ve katyon oluşturmazlar. Nötr atomların proton ve elektron sayıları birbirine eşittir. Zeynep 10. I. X atomu X + iyonu haline geliyor. II. Y atomu Y 2 iyonu haline geliyor. III. Z iyonu Z atomu haline geliyor. Yukarıdaki açıklamalara göre gerçekleşen olaylar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? I II III A) Elektron verir Elektron alır Elektron verir B) Elektron alır Elektron verir Elektron alır C) Elektron verir Elektron alır Elektron alır D) Elektron alır Elektron alır Elektron verir 11. Bir Mg atomunun 12 protonu ve 12 elektronu vardır. Mg atomu kararlı hale geçerse aşağıda verilen yüklerin hangisiyle yüklenir? A) +2 B) +1 C) 1 D) 2 Palme Yayıncılık Simge Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin söylediği ifadeler doğrudur? A) Yalnız Batuhan B) Batuhan ve Zeynep C) Zeynep ve Simge D) Batuhan, Zeynep ve Simge 13. Aşağıda verilen atomlardan hangisi kararlı olabilmek için anyon haline gelir? A) 12 Mg B) 10 Ne C) 16 S D) 19 K 12. Element Proton sayısı Elektron sayısı I II III Yukarıdaki tabloda I, II, III elementlerine ait proton ve elektron sayıları gösterilmiştir. Buna göre hangileri katyon halindedir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III 15. Yukarıdaki nötr atomun kararlı hale geçmesi için aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir? A) 2 elektron vermeli B) 2 elektron almalı C) 1 elektron almalı D) 6 elektron vermeli 260

33 MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ TEST Aşağıda verilen elektron dizilimlerinden hangisi kararlı bir atoma aittir? A) B) 12 Mg2+ 13 Al Ar 3B 3+ C) D) Sibel elektron dizilimleri aynı olan atom ve iyonları eşleştirmek istiyor. Buna göre hangi numaraları eşleştirmelidir? A) 1 ve 2 B) 2 ve 3 C) 3 ve 4 D) 1 ve Proton sayısı K L M Palme Yayıncılık 5. Be 2+ K + Cl Li + O 2 Ar H + Yukarıda verilenlerden kaç tanesi anyon durumundadır? F Elektron sayısı A) 7 B) 6 C) 4 D) 3 Yukarıdaki grafikte K, L, M elementlerine ait proton ve elektron sayıları arasındaki ilişki gösterilmiştir. Buna göre; I. K elementi katyon durumlarındadır. II. L elementi anyon durumundadır. III. M elementinin proton ve elektron sayıları eşittir. IV. M elementi kararlı yapıdadır. verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) I B) II C) III D) IV 6. Aşağıda elektron dizilimleri gösterilen atomlardan hangisi elektron verdiğinde kararlı hale gelir? A) B) C) D) 3. Sodyum (Na) atomu aşağıda verilen yüklerden hangisiyle yüklenerek iyon haline geçer? A) 1+ B) 1 C) 2 D)

34 MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ TEST Katman sayısı Elektron sayısı I. 1 2 II III IV Yukarıdaki tabloda numaralandırılmış atomların katman ve elektron sayıları verilmiştir. Buna göre hangileri kararlı yapıdadır? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I ve IV 10. Aşağıdaki çok atomlu iyonlarda hangisinin yükü yanlış verilmiştir? A) NO 3 B) OH + C) CO D) NH Aşağıda verilenlerden hangisi hidroksit iyonunun formülüdür? A) CO 2 3 B) NO 3 C) OH D) PO O 2 Na + OH Be S 3 Li 1 2 Yukarıdaki iyonların doğru gruplandırılması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Anyon 3 Katyon A) 1 ve 2 3 ve 4 B) 1 ve 3 2 ve 4 C) 2 ve 4 1 ve 3 D) 2 ve 3 1 ve 4 4 Palme Yayıncılık Sıla Doğa 15 P Yağmur Teoman 19 K Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği element kararlı hale geçerken dublet kuralına uyar? A) Sıla B) Yağmur C) Doğa D) Teoman 9. İyon Yükü Elektron sayısı X 2 10 Y Z Yukarıda X, Y, Z iyonlarının yükleri ve elektron sayıları gösterilmiştir. Buna göre, iyonların proton sayılarının doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) X > Y > Z B) Y > Z > X C) X = Y = Z D) Y > X > Z 13. İyon adı Formülü I. Amonyum NH + 4 II. Hidroksit OH III. Fosfat SO 2 4 IV. Nitrat NO 3 Yukarıdaki tabloda bazı iyonların adı ve formülleri eşleştirilmiştir. Buna göre, hangi numaralı eşleştirme yanlıştır? A) I B) II C) III D) IV 262

35 MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Sadece Helyum atomunun kararlı olmasına rağmen son katmanında 2 elektronu vardır. KİMYASAL BAĞ Atomların kararlı yapıya ulaşabilmeleri için en dıştaki katmanlarında toplam 8 elektronlarının olması gerekir. Peki atomlar kararlı yapıya nasıl ulaşır? Farklı yüklere sahip iyonlar ve moleküllerdeki atomların bir arada durmasını sağlayan çekim kuvvetine kimyasal bağ denir. Kararlı atomların elektron düzenine sahip olmayan atomlar, kararlı elektron düzenine sahip olmak için birbirleriyle etkileşim halinde bulunurlar. Yani birbirleriyle kimyasal bağ oluştururlar. Doğada sadece elementler bulunmaz. Farklı element atomlarının birbirleriyle etkileşimi sonucu oluşan farklı kimyasal özelliğe sahip madddeler de vardır. Kimyasal bağları iki şekilde inceleyebiliriz. Bunlar iyonik ve kovalent bağlardır. 1. İYONİK BAĞ Zıt yüklere sahip anyon ve katyonlar birbirlerini çekerler. Dolayısıyla anyon ve katyonlar arasında bir çekim kuvveti oluşarak kimyasal bağ meydana gelir. Bu kimyasal bağa iyonik bağ adı verilir. iyonik bağı bir örnekle açıklayalım. Hepimizin bildiği ve yemeklerde kullandığımız tuz, sodyum ve klor elementlerinin birleşmesinden meydana gelen bir bileşiktir. Tuz, sodyum ve klor elementleri arasında iyonik bağın kurulması sonucu oluşur. Sodyum atomunda 11 proton, 11 elektron vardır. Dolayısıyla nötrdür. Klor atomunda 17 proton ve 17 elektron vardır. Dolayısıyla nötrdür. Sodyum atomu Eğer sodyum atomu son katmanında 1 elektronunu verirse kararlı atomların elektron dizilimine ulaşır. Klor atomu Klor atomunun son katmanında 7 elektronu vardır. Eğer 1 elelktron daha alırsa kararlı atomların elektron dizilimine ulaşır. Tabi ki sodyum atomu son katmanındaki elektronu klor atomuna verirse aralarında bir etkileşim olacaktır. İyonik bağ elektron alışverişi ile gerçekleşir. Sodyum atomu Klor atomu 263

36 MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Klor atomu sodyum atomunun son katmanındaki elektronu alır ve klor anyonu oluşur. Sodyum atomu ise 1 elektronunu verir ve sodyum katyonu oluşur. Oluşan anyon ve katyonlar zıt yüklü olduğu için birbirlerini çekerler. Aralarında bir çekim kuvveti oluşur. Bu çekim kuvveti iyonik bağ olarak adlandırılır. + Sodyum atomu Sodyum iyonu Klor iyonu Klor atomu Sodyum ve klor elementlerinden farklı kimyasal özelliğe sahip yeni bir madde oluşmuştur. Bu oluşan madde tuz (NaCI) dur. İyonik bağ sadece sodyum ve klor elementleri için geçerli değildir. Diğer, zıt yükler oluşturabilecek elementler arasında da oluşabilir. İyonik bağ içeren yapılar moleküllerden oluşmaz. 2. KOVALENT BAĞ Bazı atomlar elektron almaya yatkındırlar. Elektron almaya yatkın iki element atomu arasında da bir etkileşim meydana gelebilir. Bu atomlar elektronlarını ortaklaşa kullanarak birbirleri ile bağ oluşturabilirler. Elektronların ortaklaşa kullanılması sonucu oluşan bu bağa kovalent bağ denir. Şimdi bir Flor atomunu inceleyelim. Kovalent bağ, elektronların ortaklaşa kullanılması sonucu oluşur. Flor atomu Flor atomu İki Flor atomu da kararlı atomların elektron dizilimine ulaşmak için 1 elektrona ihtiyaç duyar. Bunu gerçekleştirmek için Flor atomları iyice birbirlerine yaklaşırlar. Böylece elektronlarını ortaklaşa kullanarak kararlı atomların elektron dizilimine ulaşırlar, ihtiyaç duydukları elektronları ortaklaşa kullandıkları için Flor atomları bir arada bulunurlar. Böylece Flor molekülü oluşur. Atomlar arasında kimyasal bağlar oluşurken ya elektron alışverişi ya da elektronların ortaklaşa kullanılması gerekir. Elektronların ortaklaşa kullanılması sonucu moleküller oluşur. Yani kovalent bağlı yapılar molekülü oluşturabilir. İyonik bağlı yapılar molekül oluşturmaz. Kovalent bağ içeren yapıların hepsi moleküllerden oluşmaz. Bazı kovalent bağ içeren yapılar farklı elementlerin elektronlarını ortaklaşa kullanırlar. CO 2, NO 2 gibi yapılarda farklı elementler arasında kovalent bağ oluşmuştur. Flor molekülleri Flor molekülü F 2 şeklinde gösterilir. Kovalent bağ içeren yapılardan bazıları moleküllerden oluşur. 264

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. Her maddenin bir kütlesi vardır ve bu tartılarak bulunur. Ayrıca her

Detaylı

maddelere saf maddeler denir

maddelere saf maddeler denir Madde :Kütlesi olan her şeye madde denir. Saf madde: Aynı cins atom veya moleküllerden oluşan maddeye denir. Fiziksel yollarla kendisinden başka maddelere ayrışmayan maddelere saf maddeler denir Element:

Detaylı

ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ VE ATOM

ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ VE ATOM ELEMENT VE SEMBOLLERİ SAF MADDE: Kendisinden başka madde bulundurmayan maddelere denir. ELEMENT: İçerisinde tek cins atom bulunduran maddelere denir. Yani elementlerin yapı yaşı atomlardır. BİLEŞİK: En

Detaylı

Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar.

Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar. Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar. Elementlerin bileşik oluşturma istekleri onların kararlı yapıya ulaşma

Detaylı

Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri

Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri Helyum (2), neon (10), argon (18)in elektron dağılımları incelendiğinde Eğer bu üç elementin birer elektronu daha olsaydı, her birinde yeni bir katman oluşacaktı.

Detaylı

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır.

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır. Atom üç temel tanecikten oluşur. Bunlar proton, nötron ve elektrondur. Proton atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü taneciktir. Nötron atomun çekirdeğin bulunan yüksüz taneciktir. ise çekirdek etrafında

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ 1. Atomun Yapısı KONULAR 2.Element ve Sembolleri 3. Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler 4. Kimyasal Bağ 5. Bileşikler ve Formülleri 6. Karışımlar 1.Atomun Yapısı

Detaylı

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ Elementi oluşturmak için aynı tip atomlar bir araya gelir. Bir elementin bütün atomları birbiriyle aynı iken, farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır. Bazı elementleri

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ A ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ (4 SAAT) 1 Elementler 2 Elementlerin Özellikleri 3 Element Çeşitleri 4 Elementlerin Sembolleri 5 Sembol

Detaylı

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek bir madde

Detaylı

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR KARIŞIMLAR İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji

7. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU: Atomun Yapısı Saçlarımızın elektriklenmesi, araba kapısına çarpan parmak uçlarımızın elektriksel yük boşalmasından dolayı karıncalanması, cam çubuğun kumaşa sürtüldükten sonra kâğıdı çekmesi, kazağımızı

Detaylı

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur). Bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

Elektronların Dizilişi ve Kimyasal Özellikleri

Elektronların Dizilişi ve Kimyasal Özellikleri Elektronların Dizilişi ve Kimyasal Özellikleri ELEKTRON ALIŞVERİŞİ VE SONUÇLARI: Helyum (2), neon (10), argon (18)in elektron dağılımları incelendiğinde Eğer bu üç elementin birer elektronu daha olsaydı,

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM ATOMUN YAPISI Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sa-hiptir. Atomda bulunan yükler; negatif

Detaylı

ATOMUN YAPISI. Özhan ÇALIŞ. Bilgi İletişim ve Teknolojileri

ATOMUN YAPISI. Özhan ÇALIŞ. Bilgi İletişim ve Teknolojileri ATOMUN YAPISI ATOMLAR Atom, elementlerin en küçük kimyasal yapıtaşıdır. Atom çekirdeği: genel olarak nükleon olarak adlandırılan proton ve nötronlardan meydana gelmiştir. Elektronlar: çekirdeğin etrafında

Detaylı

A. ATOMUN TEMEL TANECİKLERİ

A. ATOMUN TEMEL TANECİKLERİ ÜNİTE 3 MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ 1. BÖLÜM MADDENİN TANECİKLİ YAPISI 1- ATOMUN YAPISI Maddenin taneciklerden oluştuğu fikri yani atom kavramı ilk defa demokritus tarafından ortaya atılmıştır. Örneğin;

Detaylı

KĠMYASAL ÖZELLĠKLER VE KĠMYASAL BAĞ

KĠMYASAL ÖZELLĠKLER VE KĠMYASAL BAĞ Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler Atomların katmanlarında belirli sayılarda elektron bulunmaktadır. Ancak bir atom, tek katmanlıysa ve bu katmanda iki elektronu varsa kararlıdır. Atomun iki

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDE Saf madde Karışımlar Element Bileşik Homojen Karışımlar Heterojen Karışımlar ELEMENT Tek cins atomlardan oluşmuş saf maddeye element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ Elementler

Detaylı

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 ATOMİK YAPI Atom, birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal öğeyi oluşturan parçacıktır. Atom, elementlerin özelliklerini taşıyan en küçük yapı birimi olup çekirdekteki

Detaylı

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri: a) Elementler: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 ATOMİK YAPI Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 Elektron Kütlesi 9,11x10-31 kg Proton Kütlesi Nötron Kütlesi 1,67x10-27 kg Bir kimyasal elementin atom numarası (Z) çekirdeğindeki

Detaylı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani madde yani bileşik

Detaylı

ELEMETLER VE BİLEŞİKLER ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

ELEMETLER VE BİLEŞİKLER ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ Elementler Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Elementler çok sayıda

Detaylı

ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER

ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri a) ELEMENTLER Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

Atomun Yapısı Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddeyi (elementi) oluşturan ve maddenin (elementin)

Atomun Yapısı Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddeyi (elementi) oluşturan ve maddenin (elementin) Atomun Yapısı Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddeyi (elementi) oluşturan ve maddenin (elementin) kendi özelliğini taşıyan en küçük yapı birimine atom

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji

7. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU: Maddenin Yapısı ve Özellikleri Eski çağlarda yaşayan insanlar, doğada bulunan bütün maddelerin; Bir elementin bütün atomları birbirinin aynıdır. Farklı elementlerin atomları ise birbirinden farklıdır.

Detaylı

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla kendinden farklı atomlara dönüşemezler. Atomda (+) yüklü

Detaylı

ELEKTRONLARIN DİZİLİMİ, KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE

ELEKTRONLARIN DİZİLİMİ, KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ELEKTRONLARIN DİZİLİMİ, KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ELEMENTLER ELEMENTLER METALLER AMETALLER SOYGAZLAR Hiçbir kimyasal ayırma yöntemi ile kendinden daha basit maddelere ayrıştırılamayan saf maddelere element

Detaylı

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır.

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır. ATOM ve YAPISI Elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Atom Numarası Bir elementin unda bulunan proton sayısıdır. Protonlar (+) yüklü olduklarından pozitif yük sayısı ya da çekirdek yükü

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ. Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ İÇERİK

Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ. Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ İÇERİK İÇERİK Elementlere, Bileşiklere ve Karışımlara atomik boyutta bakış Dalton Atom Modeli Atom Fiziğinde Buluşlar - Elektronların Keşfi - Atom Çekirdeği Keşfi Günümüz Atom Modeli Kimyasal Elementler Periyodik

Detaylı

Elektronlar n Dizilimi ve Kimyasal Özellikler

Elektronlar n Dizilimi ve Kimyasal Özellikler Elektronlar n Dizilimi ve Kimyasal Özellikler Anahtar Kavramlar iyon katyon anyon TANEC KLER N DÜNYASI Hikâyemizde bulunan karakterlerin gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Kloryum, Natrium ve Asiller

Detaylı

Element ve Bileşikler

Element ve Bileşikler Element ve Bileşikler Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Bir elementi oluşturan bütün atomların

Detaylı

ATOM BİLGİSİ Atom Modelleri

ATOM BİLGİSİ Atom Modelleri 1. Atom Modelleri BÖLÜM2 Maddenin atom adı verilen bir takım taneciklerden oluştuğu fikri çok eskiye dayanmaktadır. Ancak, bilimsel bir (deneye dayalı) atom modeli ilk defa Dalton tarafından ileri sürülmüştür.

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel elementleri sınıflandırmak için hazırlanmıştır. İlkperiyodik cetvel Mendeleev tarafından yapılmıştır. Mendeleev elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamış ve

Detaylı

MADDENİN YAPISI ve ÖZELLİKLERİ

MADDENİN YAPISI ve ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI ve ÖZELLİKLERİ ÜNİTE : MADDENİN YAPISI ve Üniteye Giriş ÖZELLİKLERİ Her madde kendinden küçük atomlardan oluşmuştur. Ancak her madde aynı atomlardan oluşmamıştır. Maddeyi oluşturan atomlar

Detaylı

MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

MOL KAVRAMI I.  ÖRNEK 2 MOL KAVRAMI I Maddelerin taneciklerden oluştuğunu biliyoruz. Bu taneciklere atom, molekül ya da iyon denir. Atom : Kimyasal yöntemlerle daha basit taneciklere ayrılmayan ve elementlerin yapıtaşı olan taneciklere

Detaylı

ELEKTRONLARIN DĠZĠLĠMĠ

ELEKTRONLARIN DĠZĠLĠMĠ ELEKTRONLARIN DĠZĠLĠMĠ Eğer bu üç elementin birer elektronu daha olsaydı, her birinde yeni bir katman oluşacaktı. Çünkü her üçünün de en dıştaki katmanları tamamen dolu durumdadır. 1.Katmanda en çok 2

Detaylı

ATOM BİLGİSİ I ÖRNEK 1

ATOM BİLGİSİ I  ÖRNEK 1 ATOM BİLGİSİ I Elementlerin özelliklerini ta ıyan en küçük yapıta ı atomdur. Son çözümlemede, bütün maddelerin atomlar toplulu u oldu unu söyleyebiliriz. Elementler, aynı tür atomlardan, bile ik ve karı

Detaylı

Element ve Bileşikler

Element ve Bileşikler Element ve Bileşikler Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Bir elementi oluşturan bütün atomların

Detaylı

ATOM NEDİR? -Atom elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Her canlı-cansız madde atomdan oluşmuştur.

ATOM NEDİR? -Atom elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Her canlı-cansız madde atomdan oluşmuştur. DERS: KİMYA KONU : ATOM YAPISI ATOM NEDİR? -Atom elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Her canlı-cansız madde atomdan oluşmuştur. Atom Modelleri Dalton Bütün maddeler atomlardan yapılmıştır.

Detaylı

Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Bağlar

Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Bağlar Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Bağlar Elektronların Dizilimi Elektronlar çekirdek çevresindeki yörüngelerde dönerek hareket ederler. Çekirdeğe en yakın yörünge 1 olmak üzere dışa doğru 2, 3,4... olarak

Detaylı

Paylaşılan elektron ya da elektronlar, her iki çekirdek etrafında dolanacaklar, iki çekirdek arasındaki bölgede daha uzun süre bulundukları için bu

Paylaşılan elektron ya da elektronlar, her iki çekirdek etrafında dolanacaklar, iki çekirdek arasındaki bölgede daha uzun süre bulundukları için bu 4.Kimyasal Bağlar Kimyasal Bağlar Aynı ya da farklı cins atomları bir arada tutan kuvvetlere kimyasal bağlar denir. Pek çok madde farklı element atomlarının birleşmesiyle meydana gelmiştir. İyonik bağ

Detaylı

MADDENİN YAPISI ve ÖZELLİKLERİ 1. MADDENİN TANECİKLİ YAPISI. a) Atomun Yapısı

MADDENİN YAPISI ve ÖZELLİKLERİ 1. MADDENİN TANECİKLİ YAPISI. a) Atomun Yapısı MADDENİN YAPISI ve ÖZELLİKLERİ 1. MADDENİN TANECİKLİ YAPISI a) Atomun Yapısı Maddenin en küçük yapıtaşına atom denir. Atomu oluşturan bu parçacıklar proton, nötron ve elektronlardır. Nötron ve protonlar

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri Çalışma Yaprağı Konu Anlatımı-Değerlendirme çalışma Yaprağı- Çözümlü

Detaylı

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ 8 SORU BANKASI

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ 8 SORU BANKASI 1- John Newlands: Bilinen elementleri artan atom ağırlıklarına göre sıralamıştır. Alexandre Beguyer de Chancourtois: İlk periyodik çizelgeyi oluşturmuştur. Elementler dışında bazı iyon ve bileşiklere de

Detaylı

Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM. Elementlerin periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırılması

Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM. Elementlerin periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırılması Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM Elementlerin periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırılması METALLER Metaller doğada..atomlu halde ya da bileşikleri halinde bulunur. Oda sıcaklığında..hariç

Detaylı

ATOM ATOMUN YAPISI 7. S I N I F S U N U M U. Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir.

ATOM ATOMUN YAPISI 7. S I N I F S U N U M U. Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. ATO YAP Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sahiptir Atomda bulunan yükler; negatif yükler ve pozitif yüklerdir Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir Atomu oluşturan

Detaylı

ATOMUN YAPISI ATOMUN ÖZELLİKLERİ

ATOMUN YAPISI ATOMUN ÖZELLİKLERİ ATOM Elementlerin özelliğini taşıyan, en küçük yapı taşına, atom diyoruz. veya, fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit birimlerine ayrıştırılamayan, maddenin en küçük birimine atom denir. Helyum un

Detaylı

ELEMENTLER. Elementi oluşturan atomların birbirine olan uzaklığı elementin katı, sıvı ve gaz haline göre değişebilir.

ELEMENTLER. Elementi oluşturan atomların birbirine olan uzaklığı elementin katı, sıvı ve gaz haline göre değişebilir. ELEMENTLER Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Bir elementi oluşturan bütün atomların büyüklükleri

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ C- BĐLEŞĐKLER VE BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐ (4 SAAT) 1- Bileşikler 2- Đyonik Yapılı Bileşik Formüllerinin Yazılması 3- Đyonlar ve Değerlikleri

Detaylı

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ Bilim insanları, eski çağlarda doğadaki her şeyin dört temel elementten meydana geldiğine ve bu elementlerin hava, su, toprak ve ateş olduğuna inanırlardı.milattan önce başlayan

Detaylı

Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM ATOMUN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ ATOM ALTI TANECİKLER

Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM ATOMUN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ ATOM ALTI TANECİKLER Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM ATOMUN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ ATOM ALTI TANECİKLER ATOMUN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ: ATOM ALTI TANECİKLER SÜRTÜNME İLE ELEKTRİKLENME ELEKTROLİZ DENEYİ FARADAY SÜRTÜNME İLE ELEKTRİKLENME:

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ

CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ Prof. Dr. Bektaş TEPE Canlıların Savunma Amaçlı Kimyasal Üretimi 2 Bu ünite ile; Canlılık öğretisinde kullanılan kimyasal kavramlar Hiyerarşi düzeyi Hiyerarşiden sorumlu atom

Detaylı

ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI

ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI Element: Aynı cins atomlardan oluşan saf maddelere element denir. Elementler sembollerle gösterilir. 7. Sınıfta 20 elementi görmüştük. Bu yirmi element şunlardı, Elementin

Detaylı

Proton, Nötron, Elektron

Proton, Nötron, Elektron Atomun Yapısı Atom Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sahiptir. Farklı yüklere sahip bu parçacıklar birbirini etkileyerek bir arada bulunur ve atomu oluşturur. Atomda bulunan yükler negatif ve

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ . ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ.4. Elektron Dizilimi ve Periyodik Sisteme Yerleşim Atomun Kuantum Modeli oluşturulduktan sonra Bohr, yaptığı çalışmalarda periyodik cetvel ile kuantum teorisi arasında bir

Detaylı

Periyodik Tablo(sistem)

Periyodik Tablo(sistem) Periyodik Tablo(sistem) Geçmişten Günümüze Periyodik Tablo Bilim adamları elementlerin sayısı arttıkça bunları benzer özelliklerine göre sıralamaya çalışmışlardır.(bunu süpermarketlerdeki ürünlerin dizilişlerine

Detaylı

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ MADDE SAF MADDE ELEMENT BİLEŞİK KARIŞIM HOMOJEN KARIŞIM HETEROJEN KARIŞIM SAF MADDE: Kendisinden başka madde bulundur-mayan maddelere denir. ELEMENT: İçerisinde tek cins atom bulunduran

Detaylı

Maddenin Yapısı ve Özellikleri

Maddenin Yapısı ve Özellikleri Maddenin Yapısı ve Özellikleri Madde ve Özellikleri Kütlesi hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddenin şekil almış haline cisim denir. Cam bir madde iken cam bardak bir cisimdir. Maddeler

Detaylı

2. HAMLE web:

2. HAMLE web: 2. HAMLE Nötron sayısı İZOTOP ATOM 1-Proton sayıları... nötron ve kütle numaraları.. atomlardır. 2-İzotop atomların fiziksel özellikleri. 3-Nötr izotop atomlar kimyasal özellikleri. 4-İzotop atomlar aynı

Detaylı

FEN BİLİMLERİ LGS 1. FÖY. 2 Ders Saati PERİYODİK SİSTEM. Ünite: 4. Periyodik Sistem. 8. sınıf. Neler Öğreneceğiz?

FEN BİLİMLERİ LGS 1. FÖY. 2 Ders Saati PERİYODİK SİSTEM. Ünite: 4. Periyodik Sistem. 8. sınıf. Neler Öğreneceğiz? . FÖY FEN BİLİMLERİ Maddenİn VE ENDÜSTRİ LGS Neler Öğreneceğiz? Ders Saati PERİYODİK SİSTEM Ünite: 4 Periyodik Sistem Periyodik Sistemin Özellikleri Elementlerin Periyot ve Gruplarını Belirleme Periyodik

Detaylı

ATOMUN YAPISI VE PERIYODIK CETVEL

ATOMUN YAPISI VE PERIYODIK CETVEL ATOMUN YAPISI VE PERIYODIK CETVEL DALTON ATOM TEORISI - Tüm maddeler atomlardan yapılmıştır. - Farklı maddelerin atomlarıda birbirlerinden farklıdır. - Bir bileşiği oluşturan atomların kütleleri arasında

Detaylı

BİYOLOJİK MOLEKÜLLERDEKİ

BİYOLOJİK MOLEKÜLLERDEKİ BİYOLOJİK MOLEKÜLLERDEKİ KİMYASALBAĞLAR BAĞLAR KİMYASAL VE HÜCRESEL REAKSİYONLAR Yrd. Doç.Dr. Funda BULMUŞ Atomun Yapısı Maddenin en küçük yapı taşı olan atom elektron, proton ve nötrondan oluşmuştur.

Detaylı

2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM ATOM ALTI TANECİKLER

2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM ATOM ALTI TANECİKLER 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM ATOM ALTI TANECİKLER ATOM ALTI TANECİKLER: Atom numarası=proton sayısı=çekirdek yükü Kütle numarası (Nükleon sayısı)=proton sayısı+ nötron sayısı Kütle No iyon yükü Atom

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

Bölüm 4, Ders 2: Periyodik Tablo

Bölüm 4, Ders 2: Periyodik Tablo Büyük Fikirler Basit Fikirlerdir Bölüm 4, Ders 2: Periyodik Tablo Temel Kavramlar Periyodik tablo tüm maddeleri oluşturan atomlar hakkında bilgi içeren bir tablodur. Element tek cins atomlardan oluşan

Detaylı

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar GENEL KİMYA 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar Kimyasal Türler Doğada bulunan bütün maddeler tanecikli yapıdadır. Maddenin özelliğini gösteren küçük yapı

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları 1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ 1.7. İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları Yüksüz bir atomun yapısındaki pozitif (+) yüklü protonlarla negatif () yüklü elektronların sayıları birbirine eşittir. Yüksüz

Detaylı

8.Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Elementlerin Sınıflandırılması

8.Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Elementlerin Sınıflandırılması KONU: Elementlerin Sınıflandırılması Element: Aynı cins atomlardan oluşan saf maddelere element denir. Elementler sembollerle gösterilir. 7. Sınıfta 20 elementi görmüştük. Bu yirmi element şunlardı, Elementin

Detaylı

KİMYA -ATOM MODELLERİ-

KİMYA -ATOM MODELLERİ- KİMYA -ATOM MODELLERİ- ATOM MODELLERİNİN TARİHÇESİ Bir çok bilim adamı tarih boyunca atomun yapısı ile ilgili pek çok fikir ortaya atmış ve atomun yapısını tanımlamaya çalışmış-tır. Zaman içerisinde teknoloji

Detaylı

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü, 54187, SAKARYA Atomlar Arası Bağlar 1 İyonik Bağ 2 Kovalent

Detaylı

SCHRÖDİNGER: Elektronun yeri (yörüngesi ve orbitali) birer dalga fonksiyonu olan n, l, m l olarak ifade edilen kuantum sayıları ile belirlenir.

SCHRÖDİNGER: Elektronun yeri (yörüngesi ve orbitali) birer dalga fonksiyonu olan n, l, m l olarak ifade edilen kuantum sayıları ile belirlenir. . ATOMUN KUANTUM MODELİ SCHRÖDİNGER: Elektronun yeri (yörüngesi ve orbitali) birer dalga fonksiyonu olan n, l, m l olarak ifade edilen kuantum sayıları ile belirlenir. Orbital: Elektronların çekirdek etrafında

Detaylı

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar GENEL KİMYA 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar Kimyasal Türler Doğada bulunan bütün maddeler tanecikli yapıdadır. Maddenin özelliğini gösteren küçük yapı

Detaylı

Fen ve Teknoloji 8 KİMYASALBAĞLAR. Oksijen atomunun periyodik çizelgedeki yerini bulalım. Yük (değerlik e - sayısı) O 8 = 2) 6) Anahtar Kavramlar

Fen ve Teknoloji 8 KİMYASALBAĞLAR. Oksijen atomunun periyodik çizelgedeki yerini bulalım. Yük (değerlik e - sayısı) O 8 = 2) 6) Anahtar Kavramlar KİMYASALBAĞLAR Anahtar Kavramlar Kovalent Bağ İyonik Bağ KAZANIM 2.1 Metallerin elektron vermeye, ametallerin elektron almaya yatkın olduğunu fark eder. Oksijen atomunun periyodik çizelgedeki yerini bulalım.

Detaylı

BİLEŞİKLER İki ya da daha fazla maddenin belli oranda kimyasal olarak birleşmeleri sonucu oluşturdukları yeni, saf maddeye bileşik denir.

BİLEŞİKLER İki ya da daha fazla maddenin belli oranda kimyasal olarak birleşmeleri sonucu oluşturdukları yeni, saf maddeye bileşik denir. BİLEŞİKLER İki ya da daha fazla maddenin belli oranda kimyasal olarak birleşmeleri sonucu oluşturdukları yeni, saf maddeye bileşik denir. ÖZELLĠKLERĠ: 1. Yapılarında iki ya da daha fazla madde bulundururlar.

Detaylı

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I D) Elmas E) Oltu taşı 1. I. Civa II. Kil III. Kireç taşı Yukarıdaki maddelerden hangileri simyacılar tarafından kullanılmıştır? D) II ve III E) I, II

Detaylı

TARIK ÖLMEZ FEN-atik Facebook Grubu

TARIK ÖLMEZ  FEN-atik Facebook Grubu 1) Periyodik sistemin tarihsel süreci ile ilgili araştırma yapan Suden bir bilim adamı hakkında Benzer özellik gösteren elementleri üçerli gruplar hâlinde göstermiştir. şeklinde bir bilgiye ulaşıyor. 3)

Detaylı

BASİT ANLATIMLA KİMYASAL REAKSİYON Derleyen Selim Yenisey

BASİT ANLATIMLA KİMYASAL REAKSİYON Derleyen Selim Yenisey BASİT ANLATIMLA KİMYASAL REAKSİYON Derleyen Selim Yenisey Suyu oluşturan hidrojen ve oksijen kolaylıkla alev alan maddeler olduğuna göre su neden yanmaz? veya Neden hidrojen ve oksijen birleşebiliyor?

Detaylı

Çalışma Soruları 2: Bölüm 2

Çalışma Soruları 2: Bölüm 2 Çalışma Soruları 2: Bölüm 2 2.1) Kripton(Kr) atomunun yarıçapı 1,9 Å dur. a) Bu uzaklık nanometre (nm) ve pikometre (pm) cinsinden nedir? b) Kaç tane kripton atomunu yanyana dizersek uzunlukları 1,0 mm

Detaylı

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ PERİYODİK ÖZELLİKLERİN DEĞİŞİMİ ATOM YARIÇAPI Çekirdeğin merkezi ile en dış kabukta bulunan elektronlar arasındaki uzaklık olarak tanımlanır. Periyodik tabloda aynı

Detaylı

1- ELEMENTLER: 2. BÖLÜM SAF MADDELER. saf madde denir.

1- ELEMENTLER: 2. BÖLÜM SAF MADDELER. saf madde denir. 2. BÖLÜM SAF MADDELER Saf madde: Aynı cins taneciklerden oluşan ( yani aynı cins atomlardan ya da aynı cins moleküllerden oluşan ) maddelere saf madde denir. SAF MADDELER - Elementler - Bileşikler olmak

Detaylı

Periyodik Sistem. Mendeleyev

Periyodik Sistem. Mendeleyev Element: Aynı cins atomlardan oluşan saf maddelere element denir. Elementler sembollerle gösterilir. Elementin Numarası Elementin Adı 1 Hidrojen H 2 Helyum He 3 Lityum Li 4 Berilyum Be 5 Bor B 6 Karbon

Detaylı

Bileflikler ve Formülleri

Bileflikler ve Formülleri Bileflikler ve Formülleri Anahtar Kavramlar bileşik formül içbir şey hatırlamıyorum. Ben kimim? Nasıl oluştum? Biz oluşturduk seni. Tuz Nasıl olur? Ben size hiç benzemiyorum, hatta siz de birbirinize hiç

Detaylı

DEMOCRİTUS. Atom hakkında ilk görüş M.Ö. 400 lü yıllarda Yunanlı filozof Democritus tarafından ortaya konmuştur.

DEMOCRİTUS. Atom hakkında ilk görüş M.Ö. 400 lü yıllarda Yunanlı filozof Democritus tarafından ortaya konmuştur. ATOM TEORİLERİ DEMOCRİTUS DEMOCRİTUS Atom hakkında ilk görüş M.Ö. 400 lü yıllarda Yunanlı filozof Democritus tarafından ortaya konmuştur. Democritus, maddenin taneciklerden oluştuğunu savunmuş ve bu taneciklere

Detaylı

PERİYODİK CETVEL

PERİYODİK CETVEL BÖLÜM4 W Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları esas alınarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, kimyasal özellikleri benzer olan (değerlik elektron sayıları aynı) elementler aynı düşey sütunda yer

Detaylı

KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU

KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU BU KILAVUZDAN YETERİNCE YARARLANABİLMEK İÇİN; KILAVUZU İNCELEMEYE BAŞLAMADAN ÖNCE KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) SORULARINI CEVAPLAYIN VE CEVAPLARINIZI CEVAP ANAHTARI İLE

Detaylı

Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız.

Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız. Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız. 3.2 KİMYASAL BAĞLAR Çevrenizdeki maddeleri inceleyiniz. Bu maddelerin neden bu kadar çeşitli olduğunu düşündünüz mü? Eğer bu çeşitlilik

Detaylı

ÇALIŞMA YAPRAĞI (KONU ANLATIMI)

ÇALIŞMA YAPRAĞI (KONU ANLATIMI) ÇALIŞMA YAPRAĞI (KONU ANLATIMI) ATOMUN YAPISI HAZIRLAYAN: ÇĐĞDEM ERDAL DERS: ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME DERS SORUMLUSU: PROF.DR. ĐNCĐ MORGĐL ANKARA,2008 GĐRĐŞ Kimyayı ve bununla ilgili

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ Atomlar bağ yaparken, elektron dizilişlerini soy gazlara benzetmeye çalışırlar. Bir atomun yapabileceği bağ sayısı, sahip

Detaylı

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1 BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK Atom yapısı Bağ tipleri 1 Atomların Yapıları Atomlar başlıca üç temel atom altı parçacıktan oluşur; Protonlar (+ yüklü) Nötronlar (yüksüz) Elektronlar (-yüklü) Basit bir atom

Detaylı

1. ATOMLA İLGİLİ DÜŞÜNCELER

1. ATOMLA İLGİLİ DÜŞÜNCELER 1. ATOMLA İLGİLİ DÜŞÜNCELER Democritus Maddenin tanecikli yapıda olduğunu ileri sürmüş ve maddenin bölünemeyen en küçük parçasına da atom (Yunanca a-tomos, bölünemez ) adını vermiştir Lavoisier Gerçekleştirdiği

Detaylı

5) Çözünürlük(Xg/100gsu)

5) Çözünürlük(Xg/100gsu) 1) I. Havanın sıvılaştırılması II. abrika bacasından çıkan SO 3 gazının H 2 O ile birleşmesi III. Na metalinin suda çözünmesi Yukardaki olaylardan hangilerinde kimyasal değişme gerçekleşir? 4) Kütle 1

Detaylı

İNSTAGRAM:kimyaci_glcn_hoca

İNSTAGRAM:kimyaci_glcn_hoca MODERN ATOM TEORİSİ ATOMUN KUANTUM MODELİ Bohr atom modeli 1 H, 2 He +, 3Li 2+ vb. gibi tek elektronlu atom ve iyonların çizgi spektrumlarını başarıyla açıklamıştır.ancak çok elektronlu atomların çizgi

Detaylı