Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "http://alikoker.name.tr"

Transkript

1 ISA HAKKINDA HERŞEY Ayhan ERGUN ISA SERVER'I TANIMAK -ISA Server'ın özelliklerini açıklamak. -Caching, Firewall özelliklerini açıklamak. I. GĠRĠġ ISA (Internet Security and Acceleration) Server 2000, özellikle Internet'e eriģim için kendi networklerini geniģleten Ģirketler için geliģtirilmiģtir. ISA Server, caching (ön belleğe alma) özelliğiyle özellikle kullanıcıların Web eriģimini hızlandırır. Bunun dıģında ISA Server, Ģirketin network kaynaklarını, network dıģından gelecek yetkilendirilmemiģ kullanıcılara karģı korumak için firewall görevi üstlenir. A. ISA SERVER SÜRÜMLERI ISA Server, ölçeğe göre iki ayrı sürüm olarak pazara sürülmüģtür: -ISA Server Standard Edition -ISA Server Enterprise Edition Standart sürüm, küçük Ģirketler için firewall ve Web caching hizmetleri sağlar. Enterprise sürüm ise, standart sürümün özelliklerinin yanı sıra, özellikle daha fazla Internet trafiğini yönetmek ve performans sağlamak için geliģtirilmiģ bir üründür. B. ISA SERVER'IN SAĞLADIĞI ġeyler ISA Server Ģirketlere Ģu yararları sağlar: Hız (acceleration) Güvenlik (security) Yönetim GeniĢleme ISA Server, caching olanağıyla Internet üzerindeki network trafiğini azaltır. DeğiĢik katmanlarda network trafiğini izleyerek güvenliği sağlar. Güvenliği sağlamak için gelen ve giden network trafiğine filtre konur. ISA Server, güvenlik ve caching özelliklerinin yanı sıra merkezi bir yönetim ve Ģirket ilkelerinin geliģtirilmesini sağlar. C. KURULUM MODLARI

2 ISA Server değiģik modlarda kurulur: Cache mod Firewall mod Integrated mod Cache mode Web eriģimi hızlandıran bir moddur. Firewall ise güvenlik sağlar. Integrated modda ise her iki mod bir araya getirilebilir. Genellikle her iki mod bu Integrated mod ile bir araya getirilerek kolay yönetim sağlanır. II. CACHĠNG (ÖN BELLEĞE ALMAK) Caching eriģilen Web nesnelerinin ön bellekte tutulmasıyla network performansının artırılmasını sağlar. Caching iģlemi Intranet ve Internet için kullanılabilir. ISA Server değiģik caching iģlemlerini destekler: Forward caching. Reverse caching. Distributed caching. Forward caching iģlemi iç istemcilerin Internet üzerindeki adreslere eriģmesini hızlandırır. Sık istenen nesneler merkezi bir ön bellekte tutulur ve diğer istemcilerin buradan eriģmesi sağlanır. Reverse caching iģlemi ise, dıģ istemcilerin iç Web server üzerindeki kaynaklara eriģmesini sağlar. Distributed caching iģlemi ise birden çok ISA Server arasında yük dengelemesini sağlar. III. FĠREWALL Firewall, donanım, yazılım ya da her ikisinin bileģimi olarak düzenlenen güvenlik sistemleridir. Firewall'lar network üzerindeki paketleri filtreleyerek özel networkleri izinsiz kullanıcıların eriģiminden korur. DeğiĢik türde firewall tasarımları vardır. Buların içinde three-homed firewall ya da back-to-back firewall gibi düzenlemeler vardır. Firewall'lar iki amaca hizmet ederler: Networke giren ve networkten çıkan bütün trafiği kontrol eder ve izinsiz kullanıcıları engellerler. Bunun dıģında Ģirket için güvenlik ilkesi uygularlar. ISA Server network trafiğinin kontrolü için Ģu iģlemleri yapar:

3 IP Paketlerinin Filtrelenmesi Uygulama Filtreleleri Kötü Niyetli KiĢilerin Bulunması Paket filtreleme network paketlerinin özelliklerine göre yapılır. Uygulama filtereleri ise belli bir tür veriye göre yapılır. KURULUM -ISA Server'ı kurmak. -ISA Server Client'ı kurmak. I. PLANLAMAK Bu konuda ISA Server'ın planlanması ve dağıtılmasıyla ilgili konular yer almaktadır. AĢağıdaki tabloda ISA Server kurulumunda ve dağıtımında göz önünde bulundurulacak konular yer almaktadır: Konu Açıklama Gereksinim duyulan bilgisayar sayısı Donanım yapılandırması ve Internet bağlantısı. Hangi ISA Server özelliklerine gereksinim duyacağız? Belli network özelliklerini karģılamak için belli ISA Server özelliklerini seçmek. Kullanıcı gereksinimleri nelerdir? Kullanıcıların gereksinim duydukları uygulamaları ve servisleri belirlemek. Var olan network üzerinde yeniden yapılandırma gerekecek mi? ISA Server'ın var olan network ile olan iliģkisini belirleyin. A. KAPASĠTE PLANLAMASI Performans bakımından iyi sonuçlar almak için ISA Server donanımını ve Internet bağlantısını tahmin edilen yüke göre planlamak gerekir. Minimum Gereksinim: ISA Server'ı kullanmak için gerekenler: -300 MHz (MHz) ya da daha yüksek bir Pentium II-compatible CPU. -Microsoft Windows 2000 Server Service Pack 1 ya da daha yenisi, Windows 2000 Advanced Server Service Pack 1 ya da daha yenisi Windows 2000 Datacenter Server MB RAM -20 MB hard-disk space -Windows 2000 network adapter -Local hard-disk üzerinde bri NTFS disk bölümü (partition)

4 Uzaktan Yönetim Gereksinimleri: Uzaktan yapılacak ISA Server yönetimi için yalnızca ISA Management'i kurmanız yeterlidir. Bu program Windows 2000 Professional ya da Windows 2000 Server üzerinde çalıģabilir. Ayrıca ISA Server'ı çalıģtıran bilgisayar üzerinde Terminal Servislerini Remote Administration modunda kurabilirsiniz. Bu durumda diğer bir bilgisayara ISA Management araçlarını yüklemek zorunda kalmazsınız. Bunun yerine ISA Server'ı yönetmek için Terminal Services oturumunu kullanırsınız. Forward Caching Gereksinimleri: ISA Server bir forward caching server olarak kullanılabilir. Forward caching server, sık eriģilen Internet nesnelerinin merkezi olarak saklanmasını (cache) sağlar. Bu durumda kaç tane Web tarayıcısının Internet'e eriģeceğini belirleyin. AĢağıdaki tabloda Ģirket içindeki kullanıcıların Internet'e eriģimini en Ģekilde sağlamak için gereken donanım açıklanmaktadır: Kullanıcı Sayısı ISA Server Bilgisayarı RAM Disk Alanı -500 Tek bir Pentium II Bilgisayar Gigabytes (GB) 500 1,000 Tek bir Pentium III ve 500 MHz ya da daha hızlı bilgisayar GB 1,000 - Ġki tane Pentium III ve 500 MHz ya da daha hızlı bilgisayar GB B. ISA SERVER'IN ÖZELLĠKLERĠNĠ SEÇMEK ISA Server, firewall ve caching özellikleriyle kurulabilir. Yalnızca firewall ya da caching özellikleri kurulabilir. KuruluĢ sırasında bu modlar seçilebilir: -firewall, -cache -ya da integrated. Firewall modunda network iletiģimini kurallarla (rules) yapılandırarak korumak söz konusudur. Cache mod ise network performansını artırmayı amaçlar. Integrated modda ise bütün cache ve firewall özellikleri kullanılabilir. Seçilen moda göre farklı özellikler seçilebilir. AĢağıdaki tablodaki özellikler firewall ve cache modları için geçerlidir. Integrted modda ise bütün özellikler kullanılabilir: Özellik Firewall Cache Access policy Yes Yes (HTTP ve HTTPS protokolları)

5 Application filters Yes No Cache configuration No Yes Firewall and SecureNAT client support Yes No Packet filtering Yes No Real-time monitoring Yes Yes Reports Yes Yes Server publishing Yes No Virtual private networking Yes No Web filters Yes Yes Web publishing Yes Yes Web Proxy client support Yes Yes C. ĠSTEMCĠ GEREKSĠNĠMLERĠ ISA Server aģağıdaki türde istemcileri destekler: -Web Proxy clients: Bir Web Proxy istemcisi isteğini doğrudan ISA Server'a gönderir. Ancak Internet eriģimi tarayıcıyla sınırlıdır. Web tarayıcısının Web Proxy olarak yapılandırılması gerekir. -SecureNAT clients: Secure network address translation (SecureNAT) istemcileri ise güvenlik ve caching sağlarlar, ancak kullanıcı düzeyli authentication iģlemine izin vermezler. Bir SecureNAT istemcisini yapılandırmak için istemci bilgisayarda ISA Server'ın IP adresi default gateway olarak düzenlenir. -Firewall clients. Firewall istemcileri ise kullanıcı bazında bağlantıya sahip olurlar. a Firewall client yapılandırmak için Firewall client programının istemci bilgisayar üzerine kurulması gerekir. ISA Server Firewall client programı yalnızca Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 95 OSR2, Microsoft Windows 98, Windows NT 4.0 ve Windows 2000 bilgisayarlara yüklenir. II. KURULUM ISA Server CD'sinin takılmasıyla baģlatılan kurulum aģamalarında Ģunlar göz önünde bulundurulur: A. KURULUM MODUNUN SEÇĠLMESĠ ISA Server kurulumuna baģlamak için ISA Server CD'si bilgisyara takılır. Ardından Continue ile kuruluma baģlanır. Lisans anlaģmasının ardından kurulum Ģekilleri seçilir: -Typical Installation -Full Installation -Custom Installation Yaygın olarak kullanılan ISA Server bileģenlerini kurmak için Typical kurulum seçilir.

6 Ardından kurulum modu seçilir: -firewall, -cache -ya da integrated. Eğer ISA Server'ı cache modda ya da Integrated modda kuracaksanız, kurulum programı cache için yerin düzenlendiği bir iletiģim kutusunu kullanır. Bu iģlem için NTFS ve yeterince yer olan bir disk seçilir. Varsayılan cache büyüklüğü 100 MB'dır. Minimum cache büyüklüğü ise 5 MB dir. B. LAT YAPILANDIRMASI LAT (Local Address Table), iç IP adreslerinin bir tablosudur. ISA Server'ı firewall modda ya da Integrated modda kurulmuģsa, kurulum sırasında LAT'ı yapılandırabilirsiniz. ISA Server, LAT'ı Ģirket içindeki iç IP adreslerini tanımlamak için kullanır. Böylece ISA Server, LAT'ı kullanarak iç (internal) network içindeki bilgisayarların dıģ network üzerindeki bilgisayarlarla iletiģim kurmasını sağlar. Kurulum sırasında LAT'ı yapılandırmak için: 1. Kurulum sırasında Table'ı tıklayın. 2. Özel IP adresi aralığını girmek için Add address ranges based on the Windows 2000 Routing Table onay kutusunu seçin. Ardından iç (internal) network için olan netwotk kartı için olan onay kutusunu da iģaretleyin. 3. Internal IP ranges kutusunda, IP adres aralıklarının listesini gözden geçirin ve gerekli düzeltmeleri yapın. C. ISA CLĠENT ISA Server, daha önce de bahsettiğimiz gibi üç tür istemciyi (clients) destekler: -Web Proxy clients -SecureNAT clients -Firewall clients Hangi tür istemci kullanımına nasıl karar vereceğiz? Yalnızca Web isteklerinin performansını artırmak için Web Proxy istemcisi kullanılır. Ġstemci yazılımına gerek duyulmadan ISA Server'a eriģmek için SecureNAT istemcileri kullanılır. Ancak Ģirketlerde daha çok Firewall istemcileri kullanılır. Çünkü Firewall istemcileri Internet eriģiminin yalnızca kimlik denetim yapılmıģ (authenticated) kullanıcılar tarafından yapılmasına izin verir.

7 Ayrıca Firewall istemciler, kullanıcı bazında ilke (policy) düzenlemesinin yapılmasını sağlar. Firewall Client Yazılımının Kurulması ISA Server kurulumunun ardından MSPInt adlı bir dizin yaratılarak istemcinin buradan setup.exe programıyla kurulması sağlanır. \\Server\MSPInt dizinine geçin. Buradaki Server, ISA Server'ın kurulduğu bilgisayarın adıdır. Ardından Setup.exe programıyla istemci yazılımı kurulur. D. MĠCROSOFT PROXY SERVER 2.0'DAN YÜKSELTMEK ISA Server Microsoft Proxy Server 2.0'dan full geçiģi destekler. Diğer bir deyiģle Proxy Server 2.0 kuralları (rules), network düzenlemeleri ve caching yapılandırması aynen benimsenir. INTERNET ERĠġĠMĠNĠ GÜVENLĠ HALE GETĠRMEK -Policy ve Rule düzenlemelerini açıklamak. -Policy oluģturmak. I. ACCESS POLICY VE RULE ISA Server, iç networkünüzü Internet'e bağlar. Ancak Ģirket içinden Internet'e eriģim için verilen izin düzenlenmesi gerekir. Bu düzenlemeler Access Policy ve ilgili kuralların (rule) oluģturulmasıyla sağlanır. ISA Server üzerinde düzenlenen Access Policy ve ilgili kurallar (rule), kullanıcıların belli bir protokole eriģmesi için izin verilmesini ya da engellenmesini (deny) sağlar. ĠPUCU: ISA Server kurulumunun ardından istemcilerin Internet eriģimini sağlamak için bir kural (rule) tanımlayarak http protokolünü kullanıma açmanız gerekir. A. ACCESS POLĠCY BĠLEġENLERĠ Bir access policy (eriģim ilkesi) Ģu bileģenlerden oluģur: Protokol Kuralları ISA Server istemcilerinin iç ve dıģ network ile iletiģim kurmak için kullanabileceği protokolleri tanımlar. Site ve Ġçerik Kuralları Ġzin verilen ya da engellenen Web proxy istemcilerinin eriģebileceği site ve içerikleri tanımlar.

8 Policy Elemanları Kuralların bir kısmı olarak kullanılacak ayarlamaları tanımlar. Ġlkeler (policy) belli bir zamanlamayı ya da belli bir içeriği tanımlar. B. BĠR ERĠġĠM ĠLKESĠ (ACCESS POLĠCY) PLANLAMAK Bir eriģim ilkesini oluģturmadan önce Ģirketinizin gereksinimlerini karģılayacak olan strateji geliģtirmenizde yarar vardır. Bir eriģim ilkesi geliģtirmek için Ģu kriterleri göz önünde bulundurabilirsiniz: -ġirketin gereksinimleri. -Gerek duyulan kurallar. -Kuralları tanımlamak için gereken ilkeler (policy). C. PROTOKOL KURALLARI OLUġTURMAK Protokol kuralları, istemcilerin Internet'e eriģmek için kullandıkları protokollardır. Örneğin http gibi. Bir protokol kuralı yaratmak için Ģu adımları izleyin: 1. ISA Management programını baģlatın. 2. Konsol ağacında Access Policy'ı geniģletin. 3. Protocol Rules'ı ve ardından Create a Protocol Rule'ı tıklayın. 4. Rule Action sayfasında Allow ya da Deny tıklayarak kural iģlemini tanımlayın. 5. Next'i tıklayın ve Protocols sayfasındaki seçeneklerden birisini tıklayın. Seçenekler: All IP traffic: Firewall istemciler için bütün IP trafiğine izin verilmesi ya da engellenmesi. Selected protocols: Kuralın uygulanacağı bütün protkoller. All IP traffic except selected: Kuralların uygulanmayacağı bütün protokoller. 6. Schedule sayfasında belli bir zaman planını seçin ve Next'i tıklayın. 7. Client Type sayfasında ise Ģu seçenekleri düzenleyebilirsiniz. Seçenekler: Specific computers (client address sets): Kuralların uygulanacağı istemci bilgisayarlar. Specific users and groups: Kurallın uygulanacağı kullanıcı ve gruplar seçilir.

9 D. SĠTE VE ĠÇERĠK KURALLARI Site ve içerik kuralları ise, kullanıcıların belli sitelere eriģmesine izin verir. Bir protokol kuralı yaratmak için Ģu adımları izleyin: 1. ISA Management programını baģlatın. 2. Konsol ağacında Access Policy'ı geniģletin. 3. Site and Content Rules'ı ve ardından Create a Site and Content Rule'ı tıklayın. 4. New Site and Content sihirbazında Site and Content rule name kutusunda kuralın adını yazın ve Next'i tıklayın. 5. Rule Action sayfasında Allow ya da Deny tıklayarak kural iģlemini tanımlayın. 6. Destination Sets sayfasındaki seçenekleri tıklayın. Seçenekler: All destinations: Bir zaman planını seçin, ardından istemci türünü seçin. All internal destinations: Bir zaman planını seçin, ardından istemci türünü seçin. All external destinations: Bir zaman planını seçin, ardından istemci türünü seçin. Specified destination set: Bir zaman planını seçin, ardından istemci türünü seçin. E. POLĠCY ELEMANLARI OLUġTURMAK ISA Server kurallarını oluģturmak için policy (ilke) bileģenlerine gerek duyulur. Ġlke elemanları kullanıcılar, yer ve bant geniģliğinin kullanımı konusunda daha fazla kontrol sağlar. ISA Server policy elemanları Ģunları içerir: Schedules (zaman planları) Bandwidth priorities (bant geniģliği öncelikleri) Destinations Sets (hedef bilgisayarlar) Client address sets (istemci adresleri) Protocol definitions (protokol tanımlamaları) Content groups (içerik gruplamaları). Dial-up entries (çevirmeli bağlantılar). CACHING'Ġ YAPILANDIRMAK -Caching (önbellekleme) fonksiyonunun özelliklerini açıklamak. -Caching ilkelerini yapılandırmak.

10 I. CACHING FONKSĠYONLARI ISA Server, Web nesnelerine hızlı ve etkin eriģim sağlamak için çeģitli caching fonksiyonlarına sahiptir. ISA Server'ın cache performansını artırmak için yaptıklarında bazılarını Ģu Ģekilde açıklamak mümkündür: RAM ve Disk Caching Disk üzerinden eriģilen nesneler için RAM (ana bellek) üzerinde alan ayırmak ve ardından onları disk üzerine kaydetmek. Cache Edilen Nesnelerin Dizinini OluĢturmak Cache edilen nesnelerin bir dizinini RAM üzerinde tutar. ISA Server, caching fonksiyonları bu iģlemlerin yanı sıra, bu iģlemleri dinamik olarak günceller ve kullanılmayanları da silerek caching iģlemini sürekli olarak güncel ve etkin tutmayı sağlar. A. YENĠ NESNELERE ERĠġMEK Kullanıcı bir HTTP isteğinde bulunduğunda, Web Proxy istemcisi isteğini ISA Server üzerindeki Web Proxy servisine gönderir. Web Proxy servisi isteği aldığında Ģu Ģekilde iģler: 1. Web Proxy servisi cache dizinine bakar ve istenen nesnenin cache içinde bulunup bulunmadığını kontrol eder. Nesne cache içinde yer almıyorsa, nesne için cache içinde bir kayıt ayrılır. 2. Wep Proxy servisi nesneyi Internet üzerinde elde eder ve bir kopyasını RAM cache üzerine koyar. 3. Web Proxy servisi nesneyi istemciye döndürür. Bu arada Web Proxy servisi nesneyi disk cache içinde de saklar. B. VAROLAN NESNELERE ERĠġMEK Kullanıcı bir HTTP isteğinde bulunduğunda, Web Proxy istemcisi isteğini ISA Server üzerindeki Web Proxy servisine gönderir. Web Proxy servisi cache dizinine bakar ve istenen nesnenin cache içinde bulunup bulunmadığını kontrol eder. Nesne cache içinde yer alıyorsa, nesne bir Internet trafiği oluģturmadan doğrudan istemciye ulaģır. Böylece hız artar. II. CACHING ĠLKELERĠNĠ YAPILANDIRMAK Bölümün önceki konusunda ISA Server'ın caching fonksiyonlarından söz ettik. Ancak, bu fonksiyonları ayarlamak için belli ilkeler (policy) kullanılabilir. Bu konuda bu ilkelere bakacağız: A. HTTP CACHĠNG'Ġ YAPILANDIRMAK HTTP Caching iģlemini etkinleģtirdiğinizde, ISA Server'ın HTTP nesnelerini (Internet eriģimi) cache içinde tutmasını sağlarsınız. ISA Server belirtilen bir süre kadar eriģilen içeriği cache içinde tutar ve bir sonraki eriģimin istemcilere hız sağlar.

11 Ancak, nesneler ne kadar süre cache içinde duracak? Bir nesnenin cache içinde kaldığı süre TTL (Time to Live) olarak adlandırılır. HTTP caching iģlemini etkinleģtirmek için: 1. ISA Management içinde, konsol ağacını açın. 2. Cache Configuration'ı tıklayın. Ardından ayrıntılar bölmesinde Configure Cache Policy'i tıklayın. 3. Cache Configuration Properties iletiģim kutusunda HTTP sekmesinde Enable HTTP Caching onay kutusunu iģaretleyin. ISA Server, HTTP nesnelerinin cache içinde saklanması için önceden tanımlı düzenlemeler sağlar: Frequently: Nesnelere Internet üzerinde sıklıkla eriģim sağlar. Bant geniģliği sınırı olmadığında tercih edilebilir. Normally: Frequently ve Less Frequently seçeneklerinin arasında bir ayarlama. (Varsayılan ayar). Less frequently: Nesnelere Internet üzerinde daha az sıklıkta eriģilir. Bant geniģliği sınırlı olduğunda tercih edilebilir. B. FTP CACHĠNG Aynı Ģekilde, FTP trafiği içinde caching ayarlamaları yapılabilir. III. CACHE BOYUTUNU AYARLAMAK ISA Server, caching için.cdat dosyasını kullanır. ISA Server, nesneleri caching alanına attıkça bu dosyaya yerleģtirilir..cdat dosyası dolduğunda, ISA Server, eski nesneleri silerek yeni nesnelere yer açar. Cache boyutunu ayarlamak: 1. ISA Management içinde, konsol ağacını açın. 2. Cache Configuration'ı tıklayın. Ardından Drives'i tıklayın. 3. Ayrıntılar bölmesinde, ISA Server üzerinde sağ tıklayın ve Properties'ı seçin. 4. Maximum cache size (MB) kutusunda sürücünün boyutunu yazın ve Set seçeneğini tıklayın. Aynı Ģekilde bellekte oluģturulacak caching boyutu da ayarlanabilir: 1. ISA Management içinde, konsol ağacını açın. 2. Cache Configuration'ı tıklayın. Ardından Properties'i tıklayın. 3. Cache Configuration Properties iletiģim kutusunda Advanced sekmesinde Percentage of free memory to use for caching kutusunda 1 ile 100 arasında bir değer yazarak ISA Server'ın kullanacağı bellek alanı yüzdesini belirtin. FĠREWALL YAPILANDIRMAK -Server'ı güvenli hale getirmek.

12 -Perimeter Networkler. -Packet Filtreleme ve IP Routing. I. SERVER GÜVENLĠĞĠ ISA Serve 2000 'ın en önemli olması bir güvenlik sistemi olan firewall özelliğine sahip olmasıdır. ISA Server, güvenlik ilkelerini uygulamak için çeģitli güvenlik özelliklerine sahiptir. A. SECURĠTY CONFIGURATION WIZARD ISA Server Security Wizard ile Windows 2000 üzerinde çeģitli güvenlik düzenlemeleri yapılabilir. Bu güvenlik düzenlemeleri belli Ģablonların uygulanması olarak düģünebilirsiniz. ISA Server için güvenlik Ģablonlarının düzeyleri ve Ģablon adları Ģunlardır: Güvenlik Düzeyi Server Bilgisayar Ġçin Domain Controller Dedicated Hisecws.inf Hisecdc.inf Limited Services Securews.inf Securedc.inf Secure Basicsv.inf Basicdc.inf ISA Server Security Wizard'ı baģlatmak için: 1. ISA Management içinde, konsol ağacı içinde sunucunuzu geniģletin. 2. Computer'a tıklayın. 3. Ayrıntılar bölmesinde sunucu üzerinde sağ tıklayın, ardından Secure'ı tıklayın. II. PAKET FILTRELEME VE IP ROUTING Windows 2000 ve network konularında (diğer kurslarımızda da) söz ettiğimiz gibi, network güvenliğini sağlamak için IP paketlerinin kontrol edilmesi gerekir. Bunun içinde yapılacak iģlemler paket filtreleme (packet filtering) ve IP yönlendirme (IP routing) iģlemleridir. Paket filtreleme, bilgisayar için IP paketlerine izin vermek ya da bloklamak anlamına gelir. Routing (yönlendirme) ise, network trafiğinin iç (internal) ve dıģ (external ya da Internet) networklar arasında yönlendirilmesidir. A. PAKET FĠLTRELEMEYĠ ETKĠNLEġTĠRMEK Paket filtrelemeyi etkinleģtirdiğinizde, ISA Server, ISA Server bilgisayarı üzerinde geçen IP paketini izler. Paket filtrelemeyi etkinleģtirmek için:

13 1. ISA Management içinde, konsol ağacı içinde sunucunuzu geniģletin. 2. Access Policy'yı geniģletin ve IP Packet Filters'ı sağ tıklayın ve ardından Properties'ı seçin. 3. General sekmesinde, Enable packet filtering onay kutusunun iģaretli olmasına dikkat edin. B. IP PAKET FĠLTRELERĠ OLUġTURMAK Bir IP paket filtresi oluģturmadan önce, paket ile iliģkili olan port ve protokolün belirlenmesi gerekir. Ayrıca kaynak ve hedef bilgisayarlar için IP adreslerinin de bilinmesi gerekir. Bir IP paket filtresi oluģturmak için: 1. ISA Management içinde, konsol ağacı içinde sunucunuzu geniģletin. 2. Access Policy'yı geniģletin ve IP Packet Filters'ı tıklayın ve ardından Create a Packet Filter'ı seçin. 3. New IP Packet Fitler Wizard'da filtreyi tanımlayan bir ad girin ve Next'i tıklayın. 4. Fitler Mode sayfasında, Allow packet transmission ya da Block packet transmission seçeneklerinden birisini seçin ve Next'i tıklayın. NOT: Allow izin vermek, Block engellemek anlamında. 5. Fitler Type sayfasında oluģturulacak filtre için Custom ya da Predefined olarak türünü belirleyin. Ardından Next'i tıklayın. Fiter Settings sayfasında Custom (özel) filtre seçtiyseniz, aģağıdaki bilgilere göre seçeneklerinizi belirleyin: IP Protokol: Özel protokolü belirlersiniz: TCP, UDP gibi. Number: IP protokolü sayısı. Direction: ĠletiĢimin yönü: Inbound (gelen), Outbound (giden) ve Both (her ikisi) gibi. Local port: Kuralın uygulanacağı portlar. NOT: Kuralı bütün portlara uygulayacaksanız All Ports seçeneğini seçmelisiniz. Remote ports: Kuralın uygulanacağı uzak portlar. NOT: Kuralı bütün uzak portlara uygulayacaksanız All Ports seçeneğini seçmelisiniz. C. UYGULAMA FĠLTRELERĠ Uygulama filtreleri (application filters), Firewall servisine ek bir güvenlik katmanı yaratmak için kullanılır. IP paket filtrelerinde farklı olarak, uygulama filtreleri istemci uygulama ile sunucu uygulama arasındaki bütün iģlemleri izler ve özel bazı iģlemlerin yapılması sağlar. Örneğin kimlik denetimi (authentication) ve virüs kontrolü gibi. ISA Server'ın kurulmasıyla birlikte, SMTP dıģındaki bütün uygulama filtreleri (application fitler) etkinleģtirilir. AĢağıdaki listede bu uygulama filtreleri yer almaktadır.

14 Uygulama filtrelerinin bazıları: DNS Intrusion Detection Filter: Ġzinsiz DNS kullanıcılarını bulur. POP Intrusion Detection Fitler: Ġzinsiz POP kullanıcılarını bulur. FTP Access Filter: FTP protokol desteği. H.323 Filter: H.323 protokolünü kullanan network trafiğini kontrol eder. ġġrket ĠÇĠ KAYNAKLARA ERĠġĠM Amaçlar: Web yayıncılığını yapılandırmak. Server yayıncılığını yapılandırmak. I. GĠRĠġ ISA Server ı iç (internal) sunucularınızı Web içeriği ve servislerini dıģ (external) istemcilere yayınlamak için kullanabilirsiniz. Sunucuları (server) yayınlama (publishing) kurallarını (rule) ile dıģ istekleri içteki sunuculara yönlendirecek Ģekilde yapılandırarak bu iģlemler yapılır. Sunucuları yapılandırarak ve Internet istemcilerinin isteklerini bir ISA Server bilgisayarına yönlendirerek Ģirketin iç (internal) sunucular üzerinde daha geliģmiģ bir güvenlik sağlanır. II. YAYINLAMA (PUBLISHING) ĠġLEMĠ Sunucucuları (server) yayınlamak kaynaklara güvenli bir Ģekilde eriģmeyi sağlar. Bir sunucuyu yayınlamak için bir yayınlama kuralı ilkesi oluģturulur. Yayınlama ilkeleri ISA Server ın gelen istekleri iģleyeceğini tanımlar. Bu yayınlama ilkeleri Web Server lar ve diğer sunucular için oluģturulabilir. ġirket içindeki bir sunucuyu yayınlamak, ona Internet üzerinden de eriģimi olanaklı hale getirir. Web Publishing ile bir Web server, Server Publishing ile de diğer sunucular yayınlanır. [img]www20.brinkster.com/ayhanergun/isa.jpg[/img] Bir Web Server ı yayınladığınızda kullanıcılar ISA Server ın dıģ network adaptörüne bağlanırlar. Ardından ISA Server, iç network adaptörünü kullanarak isteği iç networke ulaģtırır. A. WEB SERVER LARI YAYINLAMAK Bir Web Server ı yayınlamak (publishing a Web server), ISA Server aracılığıyla dıģ kullanıcıların Ģirket içindeki Web Server a eriģmesine izin verir. Bu düzenleme içinde; Web Server dan istenen dıģ istekler aslında ISA Sever dan yapılmıģ olacaklardır. Bunun dıģında Ģirket içindeki Web Server ın IP adresinin de dıģ kullanıcılara gösterilmemesi sağlanmıģ olur. DıĢ kullanıcılar ISA Server ın IP adresini bilirler. Bir Web Server ı yayınlamak için önce bir Web Publishing rule oluģturmak gerekir. Bir Web publishing kuralı oluģturarak ISA Server bilgisayarını yapılandırılır. Böylece dıģarıdan gelen istekler Ģirket içindeki Web Server a yönlendirilir.

15 Bu iģlem diğer eriģim ilkelerinde (Access policies) olduğu gibi destination sets ler aracılığıyla yapılır. Ancak yayınlanma ilkeleri için düzenlenen destination sets tanımlamaları, dıģ kullanıcıların bağlanacağı Ģirket içindeki bilgisayarları belirtir. Yeni bir Web Publishing Rule Yaratmak: 1. ISA Management içinde, konsol ağacında, sunucuyu geniģletin. Ardından Publishing i geniģletin ve Web Publishing Rules ı tıklayın. Ardından ayrıntılar bölmesinde (sağ taraf), Create a Web Publishing Rule ı tıklayın. 2. New Web Publishing Rule Wizard içinde; oluģturulacak kurala bir ad verin. Ardından Next ile ilerleyin. 3. Destination Sets sayfasında, bir destination set ve ilgili bilgileri belirtin. Ardından Next ile ilerleyin. 4. Client Type sayfasında istediğiniz istemci türünü belirtin ve yine Next ile ilerleyin. 5. Rule Action sayfasında, Redirect the request to this internal Web server seçeneğini tıklayarak yayınlanan Web Server ın adını belirtin. Ardından yine Next ile ilerleyerek sihirbazı sonlandırın. 2. ĠSTEKLERĠ DĠĞER PORTLARA YÖNLENDĠRMEK Web yayınlama kuralları, istenen nesneleri istemcilere hangi sunucunun vereceğini belirtir. ISA Server, varsayım olarak HTTP isteklerini sunucudaki varsayım portlara yönlendirir. ġirket içindeki sunucu HTTP istekleri için farklı bir (standart olmayan) bir port kullanıyorsa, gelen Web isteklerini Ģirket içindeki bir yayınlanan sunucuya yönlendirmek gerekir. Web isteklerini yayınlanmıģ bir sunucuya (published server) yönlendirmek: 1. ISA Management içinde, konsol ağacında, Web Publishing Rules ı tıklayın. 2. Ayrıntılar bölümünde (sağ tarafta), oluģturduğunuz Web publishing kuralını tıklayın. Ardından Configure a Web Publishing Rule ı tıklayın. 3. Web publishing kuralının Properties iletiģim kutusundaki Action sayfasında Redirect the request to this Web Server ı tıklayın. Ardından HTTP isteklerinde kullanılacak port numarasını düzenleyin. B. SERVER PUBLISHING ĠġLEMĠ Bir sunucuyu (server) yayınladığınızda, aynı Web server ın yayınlanmasında olduğu gibi, sunucu yayınlama kuralları (server publishing rules) istemcilerin dıģarından gelen isteklerini Ģirket içindeki sunuculara yönlendirirler. ISA Server sunucu yayınlama kurallarıyla dıģarıdan gelen istekler, ISA Server ın arkasında kurulu olan SMTP sunucularını, SQL sunucularını ve FTP sunucuları gibi iç sunuculara ulaģtırılırlar. Yeni bir Web Publishing Rule Yaratmak: 1. ISA Management içinde, konsol ağacında, sunucuyu geniģletin. Ardından Publishing i geniģletin ve Server Publishing Rules ı tıklayın. Ardından ayrıntılar bölmesinde (sağ taraf), Publish a Server ı tıklayın. 2. New Server Publishing Rule Wizard içinde; oluģturulacak kurala bir ad verin. Ardından Next ile ilerleyin. 3. Address Mapping sayfasında, iç ve dıģ sunucuların IP adreslerini belirtin. Next ile devam edin.

16 4. Protocol Settings sayfasında kuralın kullanacağı protokolü seçin. 5. Client Type sayfasında istediğiniz istemci türünü belirtin ve yine Next ile ilerleyin. ĠZLEME VE RAPORLAMA Amaçlar: Intrusion Detection. ISA Server aktivitelerini izlemek. I. ĠZLEME ve RAPORLAMA Ġzleme (monitoring) ve raporlama (reporting) araçları ISA Server ın güvenliği izlemek ve oluģan olayları göstermek için kullandığı önemli araçlardır. ISA Server da izleme ve raporlama iģlemleri öncelikle bu iģlemlerin planlanmasıyla baģlar: A. RAPORLAMA STRATEJĠSĠ OLUġTURMAK ISA Server da bir raporlama ve izleme stratejisi oluģturmada için Ģu konuları göz önünde bulundurun: 1. Öncelikle izleme ve raporlama stratejinizi belgeleyin. 2. Aktivitelerden toplayacağınız bilgileri kategorize edin. Örneğin real-time alerts (uyarılar), performans ve güvenlik (security) olayları. 3. OluĢan logları yedeklemek için bir plan yapın. B. INTRUSION DETECTION ISA Server, intrusion detection olarak adlandırılan kötü niyetli kiģilerin sisteme karģı ataklarını izleme ve tepkileri yapılandırma olanağına sahiptir. Bu iģlem IP paketleri düzeyinde ve uygulama düzeyinde yapılabilir. 1. IP PAKET DÜZEYĠ ATAKLARI IP paket düzeyinde yapılan bu düzenlemede ISA Server birçok olayı anlar ve karģı iģlemin yapılmasını sağlar. Bunlardan bazıları Ģunlardır: All ports scan attack: Kötü niyetli kiģilerin sistemde tanımlı portların dıģında, diğer portlara eriģmeyi denediklerinde oluģur. ISA Server ile eriģilebilecek port sayısını belirtilir. IP half scan attack: Kötü niyetli kiģilerin hedef bilgisayara sürekli (tekrarlayarak) bağlanmak istemesi durumunda ve TCP paketlerinin belli bayrakları (flag) içermesi durumunda oluģur.

17 2. UYGULAMA DÜZEYĠ ATAKLAR Uygulama düzeyinde ise ISA Server yine çok fazla olayı bulur. Bunlardan bazıları Ģunlardır: DNS hostname overflow: DNS in host adı olarak belli bir uzunluktan fazlasını yanıtladığında. DNS length overflow: IP adresinin 4 bayttan büyük olması durumunda oluģur. 3. INTRUSION DETECTION ĠġLEMĠNĠ YAPILANDIRMAK 1. ISA Management içinde, konsol ağacında, sunucuyu geniģletin. Ardından Access Policy i geniģletin ve IP Packet Filters ı sağ tıklayın ve Properties i seçin. 2. IP Packet Filtering Properties iletiģim kutusunda, General sayfasında Enable packet filtering ve Enable Intrusion detection seçeneklerini seçin. 3. Intrusion Detection sayfasında ise diğer IP paketi düzeyini seçeneklerini seçin. Port scan seçeneğini seçtiyseniz, portları belirleyin. C. ISA SERVER OLAYLARI (EVENTS) ISA Server ın çalıģması sırasında çeģitli olayları (events) ve koģulları saptayıp onları bir uyarı (alert) olarak sistem yöneticisine ulaģtırabilirsiniz. AĢağıdaki tabloda detect (saptanabilecek) edilebilecek bazı ISA Server olayları yer almaktadır: Olay Açıklama DNS intrusion Host name taģması vb DNS atakları. Intrusion detected Bir dıģ kullanıcının kötü niyetli bir atakta bulunması IP packet dropped Bir ilkeye karģı gelen bir IP paketinin düģürülmesi IP protocol violation YanlıĢ IP seçeneklerine sahip bir paketin bulunması ve düģürülmesi. D. ALERT LERĠN YAPILANDIRMAK ISA Server ın alert servisi olayları izler ve belli olayların oluģması durumunda belirlenen bir tepkiyi oluģturur. Bir alert, bir göndermek, bir programı çalıģtıracak Ģekilde oluģturulabilir. Örneğin bir intrusion detection saptandığında sistem yöneticisine bir göndermek gibi. Bir Alert oluģturmak için:

18 1. ISA Management içinde, konsol ağacında, sunucuyu geniģletin. Ardından Monitoring Configuration ı geniģletin. Alert i sağ tıklayın ve New seçeneğini iģaret edin, ardından Alert i tıklayın. 2. New Alert Wizard içinde, Alert in adını yazın ve ardından Next i tıklayın. 3. Events and Conditions sayfasında alert tarafından tetiklenecek olayı seçin. Next ile ilerleyin. 4. Actions sayfasında; Send message, Run a program gibi seçeneklerden birisini seçin ve düzenlemeyi bitirin. II. ISA SERVER AKTĠVĠTELERĠNĠ ĠZLEMEK ISA Server aktiviteleri logging iģlemini yapılandırarak izlenir. ISA Server logları gelen ve giden istekleri kaydeder. Logging iģlemini yapılandırdığınızda, ISA Server eriģim ve güvenlik aktiviteleri için loglar oluģturur. Ardından bu loglar analiz edilerek kullanım, performans ve güvenlik aktivitelerinin izlenmesi sağlanır. A. LOGGING ĠġLEMĠNĠ YAPILANDIRMAK Logging iģlemi yapılandırıldığında ISA Server Ģu logları oluģturur: Packet filter logs: ISA Server bilgisayarı üzerinden geçen paketleri kaydeder. Firewall service logs: Firewall servisini kullanarak yapılan iletiģim giriģimlerini kaydeder. Web Proxy service logs: Web Proxy servisini kullanarak yapılan iletiģim giriģimlerini kaydeder. Bu arada ISA Server log dosyalarını değiģik formatlara düzenleyebilir. Bunlar W3C formatı, ISA formatı ve ODBC formatıdır. Logları yapılandırmak için: 1. ISA Management içinde, konsol ağacında, Logs ı tıklayın. 2. Ayrıntılar bölmesinde (sağ tarafta), Packet filters, Firewall service, Web Proxy service den birisini sağ tıklayın ve Properties i seçin. 3. Log sayfasında logları nasıl kaydedeceğinizi belirleyin. 4. Ardından Enable logging for this service onay kutusunu iģaretleyerek log dosyası formatlarını düzenleyin. III. ISA SERVER AKTĠVĠTELERĠNĠ REPORTS KULLANARAK ANALĠZ ETMEK ISA Server, loglarda tutulan aktivite kayıtlarını belli formatlarda hazırlanmıģ raporlar (reports) aracılığıyla sistem yöneticisine sunmayı amaçlar. A. REPORT ĠġLERĠ (JOB) OLUġTURMAK Bir raporu görmeden önce, bir rapor iģi (report job) oluģturmak gerekir. ISA Server, rapor iģini çalıģtırdıktan sonra, rapor görülebilir.

19 Bir rapor iģi oluģturmak: 1. ISA Management içinde, konsol ağacında, sunucuyu geniģletin. Ardından Monitoring Configuration ı geniģletin ve Report Jobs ı sağ tıklayın ve New ı iģaret edin ve ardından Report Job u seçin. 2. General sayfasında rapor için bir ad yazın ve Enable seçeneğinin seçili olduğundan emin olun. 3. Period sayfasında rapor iģinin süresini seçin. Ardında Schedule sayfasında ise rapor iģinin ne zaman oluģacağını belirleyin. 4. Ardından Recurrence pattern altında yinelenme aralığını belirleyin. 5. Credentials sayfasında ise raporu oluģturacak kullanıcı bilgilerini düzenleyin. B. ÖNCEDEN TANIMLANMIġ RAPOR FORMATLARI ISA Server ile değiģik tür ve içerikte raporlar oluģturabilirsiniz. Bu raporlar bir Web tarayıcısı tarafından bir Web sayfası olarak görüntülenebilir. ISA Server tarafından oluģturulabilen rapor türleri: Summary reports: ISA Server kullanımına iliģkin istatistikler. Bu bilgiler servisler için tutulan loglardan oluģturulur. Web Usage reports: Web kullanıcılarını görüntülemek için kullanılan raporlar. Application Usage Reports: Internet uygulamalarının kullanımını raporlamak için kullanılan raporlardır. Gelen ve giden trafik, istemci uygulamalar, en çok kullanan kullanıcılar vb. Daha detaylı bilgi için adreslerini önerebilirim

Exchange Server 2013 Kurulum Sonrası Yapılandırmalar

Exchange Server 2013 Kurulum Sonrası Yapılandırmalar Exchange Server 2013 Kurulum Sonrası Yapılandırmalar Exchange server 2013 CAS kurulumunu da tamamladıktan sonra Client Access Server üzerindeki Exchange Admin Center a bağlanmak için tarayıcıya https://izmir-cas/ecp

Detaylı

Kategori:Allplan->Teknik Destek ve Kurulum->SSS_Allplan_2016_Server_Lisans_Kurulumu

Kategori:Allplan->Teknik Destek ve Kurulum->SSS_Allplan_2016_Server_Lisans_Kurulumu Lisans Serverin Kurulumu ve Konfigürasyonu SSS Teknik Destek Kategori:Allplan->Teknik Destek ve Kurulum->SSS_Allplan_2016_Server_Lisans_Kurulumu Program: Allplan 2016 Tarih: 10.12.2015 Döküman-TN: İnternet:

Detaylı

ISA Server 2004 Sistem Yöneticisi nin El Kitabı

ISA Server 2004 Sistem Yöneticisi nin El Kitabı ISA Server 2004 Sistem Yöneticisi nin El Kitabı Microsoft ISA Server Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server, Microsoft un kurumsal şirketlerin network güvenliğini sağlamak için geliştirilmiş

Detaylı

MSSQL Server 2000 Kurulumu

MSSQL Server 2000 Kurulumu MSSQL Server 2000 Kurulumu MSSQL Server 2000 Kurulumu ile ilgili işlem adımları Kurulum hazırlıkları : SQL Server 2000 in sistem ihtiyaçları gözden geçirilmelidir. Aşağıdaki tablo bu ürünün standart donanım

Detaylı

BIL411 - BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI

BIL411 - BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI BIL411 - BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI ITS-101A INTERNET EĞİTİM SİSTEMİ TCP/IP THE DOMAIN NAME SYSTEM (ALAN ADI SİSTEMİ) İstanbul Ticaret Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Araş. Gör. Can EYÜPOĞLU

Detaylı

ARTESIS ENTERPRISE SERVER OPC TÜNELLEME İSTEMCİSİ

ARTESIS ENTERPRISE SERVER OPC TÜNELLEME İSTEMCİSİ ARTESIS ENTERPRISE SERVER Dök. No: PS.01 KL.04 REV.02 I Table of Contents Part I Giriş 1 Part II Sistem Gereksinimleri 1 Part III Kurulum 3 Part IV Ana Menü 11 Part V Destek 13 Part VI Sorun Giderme 13

Detaylı

"SQL Server Management Studio" yazılımını yüklemek için alttaki resmi sitesinden 180 günlük deneme sürümünü indirebilirsiniz.

SQL Server Management Studio yazılımını yüklemek için alttaki resmi sitesinden 180 günlük deneme sürümünü indirebilirsiniz. Microsoft SQL Server 2008 R2 Kurulumu "SQL Server Management Studio" yazılımını yüklemek için alttaki resmi sitesinden 180 günlük deneme sürümünü indirebilirsiniz. http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/get-sql-server/try-it.aspx

Detaylı

Computer and Network Security Cemalettin Kaya Güz Dönemi

Computer and Network Security Cemalettin Kaya Güz Dönemi Computer and Network Security 153101010 Cemalettin Kaya Güz Dönemi 2016-2017 Giriş pfsense Nedir? Neden pfsense? Diagram Kurulum Donanım Seçimleri Minimum Gereksinimler Yapılandırma Konfigurasyon Ayarlar

Detaylı

Cyberoam Single Sing On İle

Cyberoam Single Sing On İle Cyberoam Single Sing On İle Active Directory Konfigürasyonu Cyberoam üzerinde bu konfigurasyonunun yapılmasının amacı DC üzerinde bulunan son kullanıcı ve grupların hepsini Cyberoam üzerine alıp yönetebilmektir.

Detaylı

KANTAR UYGULAMASI Kurulum Kılavuzu

KANTAR UYGULAMASI Kurulum Kılavuzu KANTAR UYGULAMASI Kurulum Kılavuzu Serhat Öztürk Medyasoft Danışmanlık ve Eğitim A.Ş. v.1.0 Kantar Uygulaması üç temel parçadan oluşur. Veritabanı, WCF servisi ve Masaüstü uygulaması. Bu nedenle sistemde

Detaylı

Coslat Monitor (Raporcu)

Coslat Monitor (Raporcu) Coslat Monitor (Raporcu) Coslat Monitor, Coslat Firewall, Hotspot ve Mirror uygulamalarında oluşturulan zaman damgalı kayıtların analiz edilmesini ve raporlanmasını sağlayan uygulamadır. Coslat Monitor

Detaylı

Windows Server 2012 Active Directory Kurulumu

Windows Server 2012 Active Directory Kurulumu Windows Server 2012 Active Directory Kurulumu Active Directory(A.D): Merkezi yönetim yapmamızı sağlayan servisin adı. Windows 2000 Server ile gelen özelliklerin basında "Active Directory" gelir. Active

Detaylı

Cisco 881 Router ve AirLink ES4X0, WAN Failover Tanımı

Cisco 881 Router ve AirLink ES4X0, WAN Failover Tanımı Cisco 881 Router ve AirLink ES4X0, WAN Failover Tanımı AirLink ES4X0, diğer bir router ile birlikte kullanıldığında birden fazla bilgisayar veya cihaz için esas bağlantı noktası ve internet üzerinden yedekleme

Detaylı

FortiGate Proxy Yazılımlarını Bloklama. v5.00-ga5-build0252-2014/01

FortiGate Proxy Yazılımlarını Bloklama. v5.00-ga5-build0252-2014/01 FortiGate Proxy Yazılımlarını Bloklama v5.00-ga5-build0252-2014/01 0 FortiGate (Proxy Yazılımlarını Bloklama) Datasheet Application Control (Uygulama Kontrolu ) FortiGate cihazları, UTM kapsamındaki Application

Detaylı

Windows Server 2008R2 de Lisans Server ın Aktive Edilmesi

Windows Server 2008R2 de Lisans Server ın Aktive Edilmesi Windows Server 2008R2 de Lisans Server ın Aktive Edilmesi Windows Server 2008 R2 kurulumunu ilk yaptığınız zaman, 120 günlük deneme süreniz başlar. Bu süre içerisinde deneme sürümünü kullanabileceğiniz

Detaylı

Scream! e gelen veri akışlarından bazılarını diğer bir kurum yada bilgisayarla paylaşmak için kullanılabilir.

Scream! e gelen veri akışlarından bazılarını diğer bir kurum yada bilgisayarla paylaşmak için kullanılabilir. Eş zamanlı Scream! kullanımı Scream!, sismik ağın güçlü bir parçası olacak şekilde tasarlanmıştır. Varsayılan yapılandırma dosyası scream.ini dir ve ilk kullanım sırasında kendini otomatik olarak oluşturur.

Detaylı

Websense Content Gateway HTTPS tarama konfigurasyonu

Websense Content Gateway HTTPS tarama konfigurasyonu Websense Content Gateway HTTPS tarama konfigurasyonu Ultasurf ve benzeri programların HTTPS tarama sayesinde bloklanması Amaç Websense in proxy tabanli cozumu Web Content Gateway in özellikleri arasında

Detaylı

NextGeneration USG Series

NextGeneration USG Series NextGeneration USG Series Unified Security Gateway UTM Fonksiyonları: Content Filter: Kullanıcıların internet erişimleri esnasında sistem yöneticisinin yasakladığ i çeriklere erişimi engelleyen, yasaklama

Detaylı

USB 2.0 ETHERNET YAZDIRMA SUNUCUSU

USB 2.0 ETHERNET YAZDIRMA SUNUCUSU USB 2.0 ETHERNET YAZDIRMA SUNUCUSU DN-13014-3 DN-13003-1 Hızlı Kurulum Kılavuzu DN-13014-3 & DN-13003-1 Başlamadan önce aşağıdaki öğeleri hazırlamalısınız: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 işletim sistemine

Detaylı

Free Cooling (Tibbo Ethernet Modüllü)

Free Cooling (Tibbo Ethernet Modüllü) Free Cooling (Tibbo Ethernet Modüllü) Cihaz İnternet Ayarları Cihazı ethernet kablosu kullanarak ilk olarak ayar yapacağınız bilgisayara direkt olarak bağlayınız. Cihazlar varsayılan olarak 192.168.1.40

Detaylı

-ISA Server sagladigi kolay yonetilebirlik ozellikleri ile yonetimsel olarak hata yapma sansimizi azaltir.

-ISA Server sagladigi kolay yonetilebirlik ozellikleri ile yonetimsel olarak hata yapma sansimizi azaltir. Gunumuz networklerinde guvenlik cozumlerini saglamak ve yapimizi hem ic hemde disaridan gelebilecek saldirilara karsi korumak oldukca onemlidir.bilindigi uzere networku duzenli olarak calisabilecek sekilde

Detaylı

2 SERVER 2012 R2 FAILOVER CLUSTER 13

2 SERVER 2012 R2 FAILOVER CLUSTER 13 İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 WINDOWS SERVER 2012 GENEL BAKIŞ 1 Microsoft Server 2012 Kurulumu 2 Kurulum Öncesi Hazırlık Aşamaları 2 Windows Server 2012 Donanım gereksinimleri 2 Temiz Yükleme (Clean Installation)

Detaylı

Ağ Nedir? Birden fazla bilgisayarın iletişimini sağlayan printer vb. kaynakları, daha iyi ve ortaklaşa kullanımı sağlayan yapılara denir.

Ağ Nedir? Birden fazla bilgisayarın iletişimini sağlayan printer vb. kaynakları, daha iyi ve ortaklaşa kullanımı sağlayan yapılara denir. TEMEL AĞ TANIMLARI Ağ Nedir? Birden fazla bilgisayarın iletişimini sağlayan printer vb kaynakları, daha iyi ve ortaklaşa kullanımı sağlayan yapılara denir WAN ve LAN Kavramları Bilgisayarlar ve paylaşılan

Detaylı

Sophos SSL VPN Ayarları ve SSL VPN Clinet Programı Kurulumu

Sophos SSL VPN Ayarları ve SSL VPN Clinet Programı Kurulumu Sophos SSL VPN Ayarları ve SSL VPN Clinet Programı Kurulumu SSL VPN yapılandırmasında ilk önce Sophos Firewall ayarlamalarını yapacağız. Sophos Firewall cihazımıza bağlanıyoruz. 1. Kullanıcı Hesabı Tanımlama

Detaylı

MIRACLE DATA WORKS KURULUM DOKÜMANI

MIRACLE DATA WORKS KURULUM DOKÜMANI MIRACLE DATA WORKS KURULUM DOKÜMANI İçindekiler Server Kurulumu... 3 Microsoft.NET Framework 4.0 Kurulumu... 3 Crystal Reports 2008 Redistributable Package (C12) Kurulumu... 5 Microsoft SQL Server 2008

Detaylı

vsphere Client(viClient) ile ESXI Kontrolü

vsphere Client(viClient) ile ESXI Kontrolü vsphere Client(viClient) ile ESXI Kontrolü - ESXI ye Tarayıcıdan Bağlanmak - ESXI ye vsphere Client ile Bağlanmak - ESXI Üzerinde Bir Virtual Machine(Sanal Makine) Oluşturmak ESXI ye Tarayıcıdan Bağlanmak

Detaylı

AĞ KURULUMU ANA MAKİNA İÇİN:

AĞ KURULUMU ANA MAKİNA İÇİN: AĞ KURULUMU NetProxy programı ile bilgisayarlarınızı birbirine bağlamak için, bağlantı yapacağınız bilgisayarlar arasynda bir ağ kurmanız gerekir. Ağ kurma işlemini burada adım adım anlatmaya çalışacağım.

Detaylı

YAYGIN OLARAK KULLANILAN ADSL MODEMLER VE ROUTER AYARLARI

YAYGIN OLARAK KULLANILAN ADSL MODEMLER VE ROUTER AYARLARI YAYGIN OLARAK KULLANILAN ADSL MODEMLER VE ROUTER AYARLARI D-Link 500G Router Ayarları web arayüzüne ulaşmak için modemin standart IP adresi olan 10.1.1.1 yazıyoruz. o Modeminizin IP adresini web tarayıcınızın

Detaylı

1 WINDOWS SERVER 2012 GENEL BAKIŞ

1 WINDOWS SERVER 2012 GENEL BAKIŞ İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 WINDOWS SERVER 2012 GENEL BAKIŞ 1 Microsoft Server 2012 Kurulumu 2 Kurulum Öncesi Hazırlık Aşamaları 2 Windows Server 2012 Donanım Gereksinimleri 2 Temiz Yükleme (Clean Installation)

Detaylı

SQL Server 2008 kurulum için Microsoft Windows Installer 4.5 ve üzeri bileşenin bilgisayarınızda kurulu olması gerekir. İndirmek için tıklayın

SQL Server 2008 kurulum için Microsoft Windows Installer 4.5 ve üzeri bileşenin bilgisayarınızda kurulu olması gerekir. İndirmek için tıklayın Bu yazıda SQL server 2008 Express kurulumunu anlatacağım. Sql Server kurulumuna geçmeden önce bilgisayarımızın donanım ve yazılım gereksinimlerinin neler olduğuna bir bakalım. Yazılım SQL Server 2008 kurulum

Detaylı

BĠLGĠSAYAR AĞLARI. 1-Bilgisayar ağı nedir? 2-Ağ türleri 3-Ağ bağlantıları 4-Ġnternet kavramı ve teknolojileri

BĠLGĠSAYAR AĞLARI. 1-Bilgisayar ağı nedir? 2-Ağ türleri 3-Ağ bağlantıları 4-Ġnternet kavramı ve teknolojileri BĠLGĠSAYAR AĞLARI 1-Bilgisayar ağı nedir? 2-Ağ türleri 3-Ağ bağlantıları 4-Ġnternet kavramı ve teknolojileri Ağ Kavramı Bilgisayarların birbirleri ile iletiģimlerini sağlamak, dosya paylaģımlarını aktif

Detaylı

Bu makalede 2003 sunucu, Windows 2003 Server anlamına gelmektedir. Aşağıda yapılan işlemler 2003 R2 sunucu üzerinde denenmiş ve çalıştırılmıştır.

Bu makalede 2003 sunucu, Windows 2003 Server anlamına gelmektedir. Aşağıda yapılan işlemler 2003 R2 sunucu üzerinde denenmiş ve çalıştırılmıştır. WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ ERDAL YAZICIOĞLU erdal(at)gmail.com http://barbarossa41.wordpress.com Merhabalar, Çözümpark.com adresinde bir kullanıcı ASP ve PHP yi aynı sunucu üzerinde

Detaylı

WINDOWS SERVER 2008 R2-SERVER 2012 DE IP SANALLAŞTIRMA

WINDOWS SERVER 2008 R2-SERVER 2012 DE IP SANALLAŞTIRMA WINDOWS SERVER 2008 R2-SERVER 2012 DE IP SANALLAŞTIRMA IP Sanallaştırma Nedir? Windows Server işletim sistemlerinde Remote Desktop Host Services (önceki ismi Terminal Services) teknolojisini kullanarak

Detaylı

08224 Sunucu İşletim Sistemleri

08224 Sunucu İşletim Sistemleri Ders Tanıtım Sunumu 08224 Sunucu İşletim Sistemleri Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2013 Bahar Yarıyılı 26-27 Şub. 2013 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU 1980 li yıllarda ortaya çıkan Personal Computer sistemlerden

Detaylı

SQL Server 2014 Kurulum Adımları

SQL Server 2014 Kurulum Adımları SQL Server 2014 Kurulum Adımları Kurulum medyasını veya disk üzerindeki kurulum kaynağını kullanarak SQL Server Setup (setup.exe) programını başlatın. New SQL Server stand-alone installation or add features

Detaylı

Bilgi ve Olay Yönetim Sistemi

Bilgi ve Olay Yönetim Sistemi 1 Bilgi ve Olay Yönetim Sistemi Kurulum Kılavuzu Nisan 2016 Versiyon Sürüm 2.1.3 2 İçindekiler Bilgi ve Olay Yönetim Sistemi... 1 1. Sistem Gereksinimleri... 3 2. Kurulum... 3 3. Lisanslama... 10 4. Windows

Detaylı

Yeni Nesil Ağ Güvenliği

Yeni Nesil Ağ Güvenliği Yeni Nesil Ağ Güvenliği Ders 6 Mehmet Demirci 1 Bugün Taşıma katmanı güvenliği (TLS, SSL) İnternet katmanı güvenliği (IPSec) Kablosuz bağlantı güvenliği Güvenlik duvarları 2 SSL/TLS SSL ilk olarak Netscape

Detaylı

FortiGate Active Directory Uygulaması. v4.00-build0328-2011/08

FortiGate Active Directory Uygulaması. v4.00-build0328-2011/08 FortiGate Active Directory Uygulaması v4.00-build0328-2011/08 0 FortiGate (Active Directory) Datasheet FortiGate (Active Directory) Client - A internet Client - B fortigate AD Server 192.168.56.45 switch

Detaylı

ĐZLEME(MONITORING) HĐZMETĐ

ĐZLEME(MONITORING) HĐZMETĐ ĐZLEME(MONITORING) HĐZMETĐ İÇİNDEKİLER KAPSAM DAHİLİNDEKİ SERVİSLER ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE GEREKSİNİMLER SIKÇA SORULAN SORULAR KAPSAM DAHĐLĐNDEKĐ SERVĐSLER Her geçen gün artan bilişim envanterinde yaklaşık

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VERİTABANLARINA ÜNİVERSİTE DIŞINDAN ERİŞİM

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VERİTABANLARINA ÜNİVERSİTE DIŞINDAN ERİŞİM Celal Bayar Üniversitesi kütüphane veritabanlarına üniversite dışından erişebilmek için kullandığınız internet tarayıcısına uygun olarak bazı ayarlar yapmanız gerekmektedir. Aşağıda tanımlanan ayarlar

Detaylı

OPNET IT Guru- Güvenlik Duvarı ve Sanal Özel Ağ (Firewalls and Virtual Private Network, VPN)

OPNET IT Guru- Güvenlik Duvarı ve Sanal Özel Ağ (Firewalls and Virtual Private Network, VPN) OPNET IT Guru- Güvenlik Duvarı ve Sanal Özel Ağ (Firewalls and Virtual Private Network, VPN) Amaç: Bu laboratuvar uygulamasının amacı, Internet gibi kamuya açık paylaşımlı ağların güvenliğinde Güvenlik

Detaylı

TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI

TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI 1 Başlarken Satın almış olduğunuz TL-WPS510U nun kullanım diagramı aşağıdaki gibidir. Cihazınızı bir ağ yazıcısı değilse veya kablolu ağ yazıcınızı kablosuz olarak

Detaylı

HUAWEI Cihazlara Erişim Yöntemleri

HUAWEI Cihazlara Erişim Yöntemleri HUAWEI Cihazlara Erişim Yöntemleri 24/06/2013 GİRİŞ Bir Huawei cihaza nasıl erişiriz sorusuna cevap vermek için, öncelikle belirlenmesi gereken, cihaz üzerinde ne yapılmak istendiğidir. Cihaza bir dosya

Detaylı

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 1

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 1 BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I Ders 1 2 Dersi Veren: Doç.Dr. Nuray At Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü, EEM213 e-mail: nat@anadolu.edu.tr Kaynaklar: 1. E. Yaşar, T. Özseven, İnternet

Detaylı

Tavsiye Edilen Önhazırlık Veritabanı kavramını öğrenmek

Tavsiye Edilen Önhazırlık Veritabanı kavramını öğrenmek Ms SQL Veritabanları Yedekleme Bölüm Veritabanı Yönetimi Yazar Mustafa ÖZEN Yayın Tarihi 18.03.2004 Okunma Sayısı 1109 Tavsiye Edilen Önhazırlık Veritabanı kavramını öğrenmek Hedefler Veritabanı yönetim

Detaylı

C) Kurulum için, güncel bir donanım (PIII ve üstü, 512 MB ram ve üstü) ve Java desteği gereklidir, Java kurmak icin: htp://www.java.

C) Kurulum için, güncel bir donanım (PIII ve üstü, 512 MB ram ve üstü) ve Java desteği gereklidir, Java kurmak icin: htp://www.java. SAS Windows Kurulumu Aşağıdaki kurulum ODTÜ ye lisanslı tüm SAS bileşenlerini: (Academic Analysis Suite, Base, Stat, Graph, Connect, Share, ETS, FSP, Acess to ODBC, Acess to PC File, Access to Ole DB,

Detaylı

Server Operating System

Server Operating System Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2016 2017 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 1945-1954 1980 li yıllarda ortaya çıkan Personal Computer sistemlerden bugüne bilgi toplumuna doğru hızlı adımlarla ilerliyoruz.

Detaylı

AutoCAD Inventor 2011 Kurulumu

AutoCAD Inventor 2011 Kurulumu AutoCAD Inventor 2011 Kurulumu Elinizdeki DVD lerden 1.sini, DVD-ROM sürücüsüne yerleştirdiğinizde kurulum otomatik olarak başlar. Eğer kurulum otomatik başlamazsa, DVD nin kök dizininde bulunan Setup.exe

Detaylı

Safety and Certifications

Safety and Certifications 600QSG.qxd 05.04.2004 0: Uhr Seite (,) xxxx Başlamadan önce: Aşağıdaki parçaların da DSL kitinizle birlikte aşağıdaki verildiğinden emin olun: SpeedStream SpeedStream Safety and Certifications Safety and

Detaylı

USB 2.0 YAZDIRMA SUNUCUSU

USB 2.0 YAZDIRMA SUNUCUSU USB 2.0 YAZDIRMA SUNUCUSU Hızlı Kurulum Kılavuzu DN-13006-1 Başlamadan önce aşağıdaki öğeleri hazırlamalısınız: Yazdırma sunucusu kurulum CD li bir Windows tabanlı bilgisayar Bir yazıcı Bir adet yazıcı

Detaylı

5.Port Yönlendirme ve Firewall

5.Port Yönlendirme ve Firewall 5.Port Yönlendirme ve Firewall Zywall üzerinde port yönlendirme işlemleri için Network_Virtual Server menüsü kullanılır. Örnek olarak içerideki bir sunucuya iç network dışından bir Uzak masaüstü bağlantısı

Detaylı

Bu bölümde Trend Micro Internet Security nin nasıl yüklendiği anlatılıyor. Bu bölümün içindeki başlıklar;

Bu bölümde Trend Micro Internet Security nin nasıl yüklendiği anlatılıyor. Bu bölümün içindeki başlıklar; Kurulum Rehberi Bu bölümde Trend Micro Internet Security nin nasıl yüklendiği anlatılıyor. Bu bölümün içindeki başlıklar; 1) Bilgisayar Gereksinimleri 2) Yüklemeden önce Trend Micro Internet Security Yükleme

Detaylı

Seminar. İnternetin Kontrol Edilmesi. Recep Tiryaki Teknik Servis Muduru 1

Seminar. İnternetin Kontrol Edilmesi. Recep Tiryaki Teknik Servis Muduru 1 Seminar İnternetin Kontrol Edilmesi Recep Tiryaki Teknik Servis Muduru 1 Taslak Bolum 1 Content Security Management (CSM) - Web Content Filter ile DNS Filter - APP Enforcement User Management - Ayarlanabilir

Detaylı

Denetim Masası/Programlar/Windows özelliklerini Aç/Kapat

Denetim Masası/Programlar/Windows özelliklerini Aç/Kapat Merhaba arkadaşlar, Bu yazımızda yerel ağda veya Ip adresimizle bir web sitesinin paylaşıma açılması, aynı ağdan veya uzaktan bir bilgisayarın web sitemize nasıl erişebileceği konuları üzerinde duracağız.

Detaylı

MaestroPanel Kurulum

MaestroPanel Kurulum MaestroPanel Kurulum 28.09.2011 Oğuzhan YILMAZ oguzhan@maestropanel.com Gereksinimler Windows Server 2008 R2 x64 Any Edition Web Platform Installer 3.0+ Desteklenen Yazılımlar MailEnable 5.x SQL Server

Detaylı

Firewall Log Server. Kurulum Kılavuzu

Firewall Log Server. Kurulum Kılavuzu Firewall Log Server Kurulum Kılavuzu 1 Kurulum Seri Port Adaptör Girişi OPT Port WAN Portu LAN Portu 1 Bağlantı: - Kutu içerisinden çıkan Coslat cihazınızı çalıştırdıktan sonra ilk kurulum için bilgisayarınızın

Detaylı

Subnet A da bulunan DHCP Server makinesinin ve client makinenin IP yapılandırması aşağıdaki gibidir.

Subnet A da bulunan DHCP Server makinesinin ve client makinenin IP yapılandırması aşağıdaki gibidir. DHCP Relay Agent Uygulaması DHCP Relay Agent servisi DHCP nin bulunmadığı diğer subnet lerdeki bir Windows Server 2003 üzerine kurulur. Böylece diğer subnet lerdeki IP adresi isteği DHCP nin bulunduğu

Detaylı

Clonezilla Server ile Ağ Üzerinden Çoklu İmaj Yükleme

Clonezilla Server ile Ağ Üzerinden Çoklu İmaj Yükleme Clonezilla Server ile aynı ağ üzerinde bulunan birden fazla istemciye aynı anda imaj yükleyebilirsiniz. Bunun için gerekli tüm bileşenleri içerisinde barındıran DRBL (Diskless Remote Boot in Linux) sunucusunu

Detaylı

Clonera Bütünleşik İş Sürekliliği Gereksinimler ve Kurulum Dökümanı

Clonera Bütünleşik İş Sürekliliği Gereksinimler ve Kurulum Dökümanı Clonera Bütünleşik İş Sürekliliği Gereksinimler ve Kurulum Dökümanı İçindekiler 1. Yazılım Gereksinimleri 1 2. Network Gereksinimleri 1 3. Müşteri Analizi 2 4. Kurulum Adımları 2 4.1 Clonera Virtual Replication

Detaylı

AĞ KULLANIM KILAVUZU. Yazdırma Günlüğünü Ağa Kaydetme. Sürüm 0 TUR

AĞ KULLANIM KILAVUZU. Yazdırma Günlüğünü Ağa Kaydetme. Sürüm 0 TUR AĞ KULLANIM KILAVUZU Yazdırma Günlüğünü Ağa Kaydetme Sürüm 0 TUR Notlara ilişkin açıklama Bu Kullanım Kılavuzu boyunca aşağıda belirtilen simgeler kullanılmıştır: Notlar, ortaya çıkabilecek bir duruma

Detaylı

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri 5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall 5651 Sayılı Kanun Kanunun Tanımı : İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen

Detaylı

Useroam Kurulum Rehberi

Useroam Kurulum Rehberi Useroam Kurulum Rehberi User roaming service İndirme Useroam güncel sürümünü www.useroam adresinden indirebilirsiniz. İndirmiş olduğunuz iso dosyasını Useroam ürününü kuracağınız platforma taşıyınız. Vmware

Detaylı

AutoCAD 2011 Network Versiyonu Kurulumu

AutoCAD 2011 Network Versiyonu Kurulumu AutoCAD 2011 Network Versiyonu Kurulumu AutoCAD 2011 in ağ versiyonları için lisans yönetimi. Bu yazı, AutoCAD 2011 ve AutoCAD 2011 tabanlı ürünlerinin ağ (Network) sürümünün lisans yönetimi ile ilgili

Detaylı

MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 24 nin KURULMASI. IBM SPSS Statistics 24 Yüklemeye Başlamadan Önce Kontrol Edilmesi Gerekenler

MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 24 nin KURULMASI. IBM SPSS Statistics 24 Yüklemeye Başlamadan Önce Kontrol Edilmesi Gerekenler MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 24 nin KURULMASI IBM SPSS Statistics 24 Yüklemeye Başlamadan Önce Kontrol Edilmesi Gerekenler 1. Antivirüs programları kapalı olmalı 2. Kurulum süresince Administrator yetkisi

Detaylı

Useroam Cloud Kurulum Rehberi

Useroam Cloud Kurulum Rehberi Useroam Cloud Kurulum Rehberi for Gereksinimler 1- Statik IP adresi Önemli not: Useroam Cloud sadece statik IP adresi ile çalışmaktadır. Dinamik DNS vb. servisler ile çalışmamaktadır. Kurulum 1 Öncelikle

Detaylı

Yeni kullanıcı hesabı açmak ya da varolan hesaplar üzerinde düzenlemeler yapmak.

Yeni kullanıcı hesabı açmak ya da varolan hesaplar üzerinde düzenlemeler yapmak. Windows Server 2008 R2 İle Active Directory Domain Servislerinde Gelen Yenilikler Active Directory Administrative Center (Active Directory Yönetim Merkezi) Hepimizin heyecanla beklediği ve ilk beta versiyonlarından

Detaylı

FOUR FAİTH ROUTER LARDA IPSEC GÜVENLİ HABERLEŞME KILAVUZU

FOUR FAİTH ROUTER LARDA IPSEC GÜVENLİ HABERLEŞME KILAVUZU FOUR FAİTH ROUTER LARDA IPSEC GÜVENLİ HABERLEŞME KILAVUZU Z Telemetri Telekomünikasyon Yazılım San. Tic. LTD. ŞTI. Kavaklıdere Mah. Atatürk Bulvarı No: 151/804 Çankaya / Ankara info@ztelemetry.com Tel:

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI DENEY 5. Yönlendiricilerde İşlem İzleme ve Hata Ayıklama

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI DENEY 5. Yönlendiricilerde İşlem İzleme ve Hata Ayıklama HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI DENEY 5 Yönlendiricilerde İşlem İzleme ve Hata Ayıklama Bu deneyde, Laboratuvar görünümü, Çizim 5.1 de gösterilen biçimde

Detaylı

Ssl Vpn konfigurasyonunda öncelikle Sslvpn yapmasına izin vereceğimiz kullanıcıları oluşturuyoruz.

Ssl Vpn konfigurasyonunda öncelikle Sslvpn yapmasına izin vereceğimiz kullanıcıları oluşturuyoruz. FORTIGATE 5.4 VERSION SSLVPN KONFIGURASYONU Ssl Vpn konfigurasyonunda öncelikle Sslvpn yapmasına izin vereceğimiz kullanıcıları oluşturuyoruz. User & Device a gelip User Definition dan Create New diyerek

Detaylı

Smoothwall URL Filter Kurulumu

Smoothwall URL Filter Kurulumu Smoothwall URL Filter Kurulumu Dosya, Kelime, Site, Url, İp bazlı erişim ve yasaklama işlemleri Merhaba bu yazımızda Smoothwall da URL Filter servisini ekleme ve özelliklerinden bahsedeceğiz. URL Filter

Detaylı

FortiMail Gateway Modunda Kurulum. v4.00-build0245-2011/08

FortiMail Gateway Modunda Kurulum. v4.00-build0245-2011/08 FortiMail Gateway Modunda Kurulum v4.00-build0245-2011/08 0 FortiMail Kurulumu Gateway Modunda Kurulum Datasheet FortiMail - Gateway Modunda Kurulum Şemada görüldüğü gibi FortiMail 10.10.10.20 IP adresi

Detaylı

ÖĞRENCİ LABORATUARLARI İÇİN OPTİMUM ÇÖZÜMLER

ÖĞRENCİ LABORATUARLARI İÇİN OPTİMUM ÇÖZÜMLER UBMK 2001: 1. ULUSAL BİLİŞİM-MULTİMEDYA KONFERANSI 131 ÖĞRENCİ LABORATUARLARI İÇİN OPTİMUM ÇÖZÜMLER Ayhan AKBAL Hasan Hüseyin BALIK ayhan_akbal@firat.edu.tr balik@firat.edu.tr Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik

Detaylı

Ağ Yönetiminin Fonksiyonel Mimarisi

Ağ Yönetiminin Fonksiyonel Mimarisi Bölüm 7 Ağ Yönetimi Ağ Yönetiminin Fonksiyonel Mimarisi a) Performans (Performance) Yönetimi b) Sistem Ayarları (Configuration) Yönetimi c) Hesap (Account) t)yönetimi i d) Hata (Fault) Yönetimi e) Güvenlik

Detaylı

Trend Micro Worry-Free Business Security 8.0 İlk Kez Kurulumla İlgili İpuçları ve Püf Noktaları

Trend Micro Worry-Free Business Security 8.0 İlk Kez Kurulumla İlgili İpuçları ve Püf Noktaları Trend Micro Worry-Free Business Security 8.0 İlk Kez Kurulumla İlgili İpuçları ve Püf Noktaları Casus Yazılımdan İstenmeyen E- Koruma Postadan Koruma Virüsten Koruma Kimlik Avından Koruma İçerik ve URL

Detaylı

INTERNET INFORMATION SERVICES 6.0 DA WEB SAYFASI YAYINLAMAK

INTERNET INFORMATION SERVICES 6.0 DA WEB SAYFASI YAYINLAMAK INTERNET INFORMATION SERVICES 6.0 DA WEB SAYFASI YAYINLAMAK INTERNET INFORMATION SERVICES 6.0 da (IIS 6.0) Web Sayfası yayınlamak için ilk olarak IIS 6.0 ın kurulu olması gereklidir. IIS Windows ta default

Detaylı

Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Hızlı Kurulum Dokümanı. 1. Administrator veya denki bir kullanıcı ile logon olunmalıdır.

Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Hızlı Kurulum Dokümanı. 1. Administrator veya denki bir kullanıcı ile logon olunmalıdır. Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Hızlı Kurulum Dokümanı 1. Administrator veya denki bir kullanıcı ile logon olunmalıdır. 2. Kurulum yapacağınız makinede önceden kurulmuş olan SQL Server var ise

Detaylı

Domain Name System (DNS) Yapılandırma Hataları Network Yapılandırma Problemleri Microsoft Windows NT den upgrade yaparken ki farklılıklar

Domain Name System (DNS) Yapılandırma Hataları Network Yapılandırma Problemleri Microsoft Windows NT den upgrade yaparken ki farklılıklar Windows 2000 de Active Directory & DNS Yapılandırılması Bu yazımızda sizlere Active Directory kurulumundaki ince detaylardan ve karşılaşabileceğiniz sorunların nasıl üstesinden gelebileceğinizi anlatmaya

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı HAFTA VIII Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2016 2017 Güz Yarıyılı DoD Referans Modeli - ARP ARP Address Resulation Protokol ARP Adres Çözümleme Protokolüdür. IP Adresi Donanım Adresi (MAC) DoD Referans Modeli

Detaylı

AutoCAD 2013 Network Versiyonu Kurulumu

AutoCAD 2013 Network Versiyonu Kurulumu AutoCAD 2013 Network Versiyonu Kurulumu AutoCAD 2013 ağ sürümü için lisans yönetimi. Bu doküman, AutoCAD 2013'ün ağ (Network) sürümünün lisans yönetimi ile ilgili bilgiler içerir. FlexLM yazılımı, Autodesk

Detaylı

3)Raporlar ile hem güncelleme durumlarını hem de özet bilgilere sahip oluruz.

3)Raporlar ile hem güncelleme durumlarını hem de özet bilgilere sahip oluruz. WSUS 3.0 Kurulumu Merhabalar; Wsus kullanmanın aşağıda saydığımız yararları bulunmaktadır: 3)Raporlar ile hem güncelleme durumlarını hem de özet bilgilere sahip oluruz. Wsus aslında yeni bir servis değildir.

Detaylı

Exchange Server Kurulumu

Exchange Server Kurulumu Exchange Server Kurulumu Exchange server kurulumu için öncelikle domain ortamına dahil edilmiş sunuculara ihtiyacımız bulunmaktadır. Exchange 2013 sistemde 2 adet ana rol bulunmaktadır. Bunlar CAS(Client

Detaylı

İnternet ortamından iç ağa nasıl port yönlendirmesi yapılır (Virtual Host nasıl oluşturulur)

İnternet ortamından iç ağa nasıl port yönlendirmesi yapılır (Virtual Host nasıl oluşturulur) İnternet ortamından iç ağa nasıl port yönlendirmesi yapılır (Virtual Host nasıl oluşturulur) Cyberoam cihazınız üzerindeki portları faklı bölgeler (zone) olarak tanımlayabilirsiniz. Bu tanımladığınız farklı

Detaylı

Merak serverı MS Exchange için Antispam ve AntiVirus olarak nasıl kullanabiliriz?

Merak serverı MS Exchange için Antispam ve AntiVirus olarak nasıl kullanabiliriz? Merak serverı MS Exchange için Antispam ve AntiVirus olarak nasıl kullanabiliriz? Neden bunu yapmak istiyorum? MS Exchange Sunucusunun internete doğrudan bağlanmasının onunu kesmek, daha iyi bir güvenlik

Detaylı

Açık Kod VPN Çözümleri: OpenVPN. Huzeyfe ÖNAL huzeyfe@enderunix.org

Açık Kod VPN Çözümleri: OpenVPN. Huzeyfe ÖNAL huzeyfe@enderunix.org Açık Kod VPN Çözümleri: OpenVPN Huzeyfe ÖNAL huzeyfe@enderunix.org EnderUNIX Yazılım m Geliştirme Ekibi Sunum Planı VPN Tanımı VPN Çeşitleri VPN terimleri VPN Teknolojileri AçıkKod VPN Projeleri OpenSSH

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu GÜZ Yarıyılı Kas Salı, Çarşamba Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu GÜZ Yarıyılı Kas Salı, Çarşamba Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 GÜZ Yarıyılı 13-14 Kas. 2012 Salı, Çarşamba Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Address Resulation Protokol Adres Çözümleme Protokolüdür. IP Adresi Donanım Adresi (MAC) Address

Detaylı

FTP ve Güvenlik Duvarları

FTP ve Güvenlik Duvarları FTP ve Güvenlik Duvarları FTP Protokolü FTP, sık kullanılan protokoller(http, SMTP, DNS vs) arasında en sorunlu protokoldür. Diğer protokoller tek bir TCP/UDP portu üzerinden çalışırken FTP birden fazla

Detaylı

Network üzerinde MATLAB kurulması

Network üzerinde MATLAB kurulması Network üzerinde MATLAB kurulması MATLAB&Simulink www.figes.com.tr Bir network üzerinde MATLAB ın kurulmasına başlanmadan önce bir network lisansı açılması ve bunun için de kurulum yapılacak sunucunun

Detaylı

-Floating, Wan ve Lan arayüzleri için ayrı kural yazma alanı vardır.

-Floating, Wan ve Lan arayüzleri için ayrı kural yazma alanı vardır. PfSense, FreeBSD tabanlı bir dağıtım olarak, BSD sağlamlığını taşıyan, son zamanlarda adından sıkça söz ettiren oldukça gelişmiş ve yetenekli bir güvenlik duvarı dağıtımıdır. Psense kullanılmaya başlandığı

Detaylı

SQL ALWAYS ON SİSTEMİNE YENİ CLUSTER NODE EKLENMESİ

SQL ALWAYS ON SİSTEMİNE YENİ CLUSTER NODE EKLENMESİ SQL ALWAYS ON SİSTEMİNE YENİ CLUSTER NODE EKLENMESİ Windows ve SQL Update seviyelerinin aynı olması gerekmektedir. Windows versiyonu aynı olmalıdır. Ayrıca Disk ve Disklerin içinde ki klasörler diğer SQL

Detaylı

MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu

MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu Teknik Özellikleri Ethernet 10BaseT Dahili TCP/IP Stack TCP/IP Client-Server Bağlantı Özelliği Dahili DNS İstemcisi DHCP veya Statik IP ile çalışabilme UDP, TCP,ARP,ICMP(ping)

Detaylı

BOT - Başlangıç. Başlangıç Konfigrasyonu

BOT - Başlangıç. Başlangıç Konfigrasyonu BOT - Başlangıç Başlangıç Konfigrasyonu BOT aktive edillmeden önce BOT yöneticiliğini yapıcak olan PC ayarları tanımlanmalıdır. Bunun için: IPCop WebGUI goto Firewall -> BlockOutTraffic seçildekten sonra

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitimi İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitimi İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitimi İçeriği BÖLÜM 1 KİŞİSEL BİLGİSAYAR DONANIMI 1.1. Kişisel Bilgisayarlar ve Uygulamalar Bilgisayarların Kullanım Şekli ve Yeri Bilgisayar Tipleri (Sunucular,

Detaylı

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 Ders- 12 Bilgisayar Ağları Yrd. Doç. Dr. Burcu Can Buğlalılar Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Katmanları İçerik Bilgisayar ağı nedir? Yerel alan ağları

Detaylı

Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı Uzaktan Eğitim Programı e-bġlg 121 AĞ TEKNOLOJĠLERĠNĠN TEMELLERĠ Öğr. Gör. Bekir Güler E-mail: bguler@fatih.edu.tr Hafta 5: Ağ (Network) katmanı I 4. 1 Giriş 4.2 Sanal devre (virtual

Detaylı

Exchange Server Kurtarma (PowerControls)

Exchange Server Kurtarma (PowerControls) Exchange Server Kurtarma (PowerControls) Çok çetrefilli bir işlem olan problemli Exchange suncudan data kurtarma işlemi third party çözümler ile çok daha kolay bir işleme dönüşebilir. Bu tip yazılımlardan

Detaylı

İnternet Yapılandırma Gereksinimleri. PC lerin Yapılandırılması. Windows XP altında ayar yapılması

İnternet Yapılandırma Gereksinimleri. PC lerin Yapılandırılması. Windows XP altında ayar yapılması İnternet Yapılandırma Gereksinimleri Giriş Noktanızı AP Yöneticisine bağlamak için, bilgisayarınızın TCP/IP ayarında aşağıdaki yapılandırma parametrelerini yapılandırmanız gerekmektedir: Statik IP Adresi:

Detaylı

SQL Server'ı Uzaktan Bağlantı İçin Ayarlamak

SQL Server'ı Uzaktan Bağlantı İçin Ayarlamak Microsoft SQL Server?a uzaktaki bir bilgisayardan bağlanmak için tek yapmanız gereken, SQL Server Manager?da makinenin adı, kullanıcı adı ve şifreyi girmek veya programdaki connection stringi değiştirmek

Detaylı

Şekilden daha iyi anlaşılacağı gibi kırmızı veriler zararlı olup ateşi ifade ediyorlar. Ortadaki ateş duvarı da zararlı içeriği tanımlayıp ateşin

Şekilden daha iyi anlaşılacağı gibi kırmızı veriler zararlı olup ateşi ifade ediyorlar. Ortadaki ateş duvarı da zararlı içeriği tanımlayıp ateşin GİRİŞ Temel olarak firewall ağ sistemlerini internet ortamından gelecek; kötü kodlar, virüsler, Hackerlar, zararlı web siteleri gibi birçok olumsuz içerikten korumak için tasarlanmış donanımlardır. Şekilden

Detaylı

IP Sunucu üzerinden Ağ USB Bağlantı Noktası, 4-USB 2.0 Portlu

IP Sunucu üzerinden Ağ USB Bağlantı Noktası, 4-USB 2.0 Portlu IP Sunucu üzerinden Ağ USB Bağlantı Noktası, 4-USB 2.0 Portlu Kullanıcı Kılavuzu DA-70254 İçindekiler 1. Giriş... 3 1.1 Ürüne Genel Bakış... 3 1.2 Ağ Yönetimi... 3 1.3 Parçalar ve Özellikler... 3 1.4 Donanım

Detaylı

IPCop ile Ağ Güvenliği ve Yönlendirme. Kerem Can Karakaş. kerem.can.karakas@linux.org.tr

IPCop ile Ağ Güvenliği ve Yönlendirme. Kerem Can Karakaş. kerem.can.karakas@linux.org.tr IPCop ile Ağ Güvenliği ve Yönlendirme Kerem Can Karakaş kerem.can.karakas@linux.org.tr Neden Bir Ateş Duvarı Sahibi Olmalıyım? İç ağım dışarıdan korunabilmeli, Birden çok bilgisayar beraberce tek bağlantıdan

Detaylı