Viral Solunum Yolu Enfeksiyonları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Viral Solunum Yolu Enfeksiyonları"

Transkript

1 Viral Solunum Yolu Enfeksiyonları Prof.Dr. Nurcan BAYKAM Yrd.Doç.Dr. Derya YAPAR Yrd.Doç.Dr. Özlem AKDOĞAN Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi KLİMİK, Ankara 25 Ekim 2017

2 Solunum Yolu Enfeksiyonları Çoğu hafif ve kendini sınırlar Ancak 3.5 Milyon ölüm (2008) 94.5 milyon DAILY(2004) Hastaların %55 ine uygunsuz antibiyotik Ruopp M et al. Annals ATS.2015;(12):

3 Solunum Yolu Enfeksiyonlarının Doğru Yönetimi Doğru Tanı Hızlı Tanı Doğru Tedavi Korunma Salgınların Önlenmesi

4 Solunum Yolu Enfeksiyonları Tanısı Toplum kaynaklı Hastane kaynaklı Üst Solunum Yolu Alt solunum yolu Viral Bakteriyel

5 Viral Solunum Yolu Hastalıkları Soğuk Algınlığı KOAH atak Bronşit Bronşiolit Rinit Sinüzit Trakeit Otit Krup İnfluenza İnfluenza benzeri hastalıklar Pnömoni

6 OLGU-1 28 yaş kadın hasta Kontrol altında astım ve bipolar bozukluk 12 Nisan 2016 da 1 günlük nefes darlığı ile acil servise başvurmuş Albuterol tedavisi ile hasta evine gönderilmiş 2 gün önce başlayan ateş, burun akıntısı, kuru öksürük, miyalji ve dispne

7 OLGU-1 2 ay önce burun sol kenarında gelişen apse nedeni ile Plastik Cerrahi poliklinik başvurusu Alınan kültürde MRSA üremesi nedeni ile 10 gün Sodyum Fusidat tedavisi 1 hafta önce kız kardeşinde ateş, burun akıntısı, kuru öksürük ve miyalji

8 Viral Solunum Yolu Enfeksiyonları Etkenleri Hastalık En sık etken Diğer etkenler Bronşiolit RSV Influenza viruses Parainfluenza viruses Adenoviruses Rhinoviruses Soğuk Algınlığı Rhinoviruses Coronaviruses Influenza viruses Parainfluenza viruses Enteroviruses Adenoviruses Human metapneumoviruses RSV Krup Parainfluenza viruses Influenza viruses RSV Influenza-like illness Influenza viruses Parainfluenza viruses Adenoviruses Pnömoni Influenza viruses RSV Adenoviruses Parainfluenza viruses Enteroviruses Rhinoviruses Human metapneumoviruses Coronaviruses

9 Solunum Yolu Viral Etkenleri Visseaux B. PLoS ONE 12(7): e

10 1. RV 2. İnfluenza A 3. Parainfluenza 4. RSV A / B 5. ADV RV (Eylül Aralık) IFV (Ocak Nisan) PIV (Mayıs-Eylül) RSV A / B (Eylül Nisan)

11 OLGU-1 Klinik Albuterol tedavisi altında kanlı balgamlı öksürük 13 Nisan 2016 Acil Servise 2.başvuru Genel durumu orta, bilinci letarjik Ateş: 37,5 C Kalp hızı 140/dk TA: 114/66 mm/hg SS:30/dk Oksijen saturasyonu %98 SS: Sol alt akciğerde ral

12 OLGU-1 Laboratuvar Pansitopeni -Wbc: 3400/ mm³ -Hemoglobin 10.6 g/dl -Trombositler ⁹/ L KCFT ve BFT normal CRP: 98 mg/l Procalsitonin: 12 ng/dl Akciğer grafisinde sol alt lobda homojen infiltrasyon EKG: Sinüs taşikardisi

13

14 Viral Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Tanı Viral solunum yolu enfeksiyonlarının klinik tanısı zor! Benzer semptomlar Semptomların şiddeti farklı Klinik tanıda duyarlılık ve özgüllük; Kullanılan vaka tanımına Hastalığın özelliklerine Toplumdaki influenza prevalansına bağlı olarak değişir İnfluenza da sağlıklı erişkinlerde klinik tanı hassasiyeti %29-80 Paules C. Lancet.2017; 390:

15 İnfluenza Semptomlar İnkübasyon süresi: 1-2 gün (7-10 gün) Ateş Başağrısı Miyalji Anoreksi Rinore Farengit Öksürük Göğüs ağrısı Çocuklarda; Karın ağrısı, bulantı, kusma Uç yaşlarda; Letarji, keyifsizlik, mental durum değişikliği Lam et al. BMC Infectious Diseases (2016) 16:615

16 Ayırıcı Tanı Semptomlar Hemodinamik instabilite/mental durum değişikliği Dispne /göğüs ağrısı Başağrısı, sırt ağrısı, myalji Farenjitis+disfaji Bulantı-kusma-diyare Enfeksiyöz Nedenler Sepsis Pnömoni Perikardit İnfektif endokardit MSS infeksiyonu Mosquito-borne illnesses Akut retroviral enfeksiyon Epiglottitis Derin boyun enfeksiyonları Gastrointestinal infeksiyon Genitoüriner infeksiyon Simon E. J Emer Med p:1 17.

17 Ayırıcı Tanı Semptomlar Hemodinamik instabilite/mental durum değişikliği Dispne/göğüs ağrısı Nonenfeksiyöz nedenler Tiroid fırtınası Pulmoner emboli Akut respiratuar distres sendrom(ards) Baş ağrısı, myalji Bulantı-kusma-diyare Serebrovasküler patoloji İntestinal iskemi Toksinler yada çekilme sendromları Simon E. J Emer Med p:1-17.

18 Ayırıcı Tanı

19

20 Ayırıcı Tanı CRP-PROKALSİTONİN PCT, H1N1 influenza sezonunda bakteriyel pnömoni için sensitivite ve NPV iyi İmmunsuprese olmayan ve TKP li hastalarda PCT en iyi ayırım yapan CRP ve PCT eş zamanlı olarak bakteriyel pnömoni ve KOAH atak ayırımı için değerli Bakteriyel pnömoni için NPV antibiyotikleri sonlandırmak için tek başına yeterli olmayabilir İzole yada H1N1 ile miks bakteriyel pnömonilerde belirgin yüksek Çolak A. J Med Biochem 2017; 36 Pfister et al. Critical Care 2014, 18:R44

21 Point of care (POC) CRP testi Önemli komorbiditesi olmayan hastalarda 1.basamakta Bakteriyel viral enfeksiyon ayırıcı tanısı için Gereksiz antibiyotik kullanımı önlemede etkili National Clinical Guideline Centre.Drug Ther Bull Oct;54(10):

22 OLGU-1 Klinik Toplum Kökenli Pnömoni(TKP) ön tanısı ile Kan kültürü Balgam gram inceleme ve balgam kültürü Viral enfeksiyonlar açısından nazofarengeal sürüntü alındı Tedavi Seftriakson, klaritromisin ve oseltamivir

23 SOLUNUM YOLU ÖRNEKLERİ Türkiye Halk Sağlığı GM. Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları DB. Numune Alma El Kitabı

24 SOLUNUM YOLU ÖRNEKLERİ PCR PCR-bazlı yöntemler 2-5 kat konvansiyonel yöntemlere göre daha sensitif Çocuklarda nazofaringeal aspirat > nazal örnek %95 viral etkenler tespit edilir ama invaziv Nazal sürüntü örnekleri RSV hariç diğer viral etkenler için sensitif Yetişkinlerde nazofaringeal sürüntü> boğaz sürüntüsü İnfluenzada nazofarengeal swap gibi tükrük örnekleri de kullanışlı Kombinasyonu ise daha sensitif (özl.bocavirüs, PIV, ADV) ¹Ruuskanen O. Lancet.2011; 377: ²Yoon J.J Virol Methods :15-19 ³J.M. Galván.Arch Bronconeumol. 2015;51(11):

25 Solunum yolu viral etkenler

26 TANI-PCR Akut bronşiolit, bronkopnömoni ve pnömoni tanılarıyla izlenen toplam 87 olgu PCR ile tetkik %67.8 ile en az bir virüs %32.2 viral etken saptanamadı %58.6 sında tek viral etken %9.2 sinde birden fazla viral etken ASYE de PCR ile viral etken saptanması gereksiz antibiyotik kullanımını önleme PCR ile virüs taramasının hem hasta hem de ülke ekonomisi Sancaklı O. J Pediatr Inf 2012; 6: 84-9

27 POZİTİF VİRAL PANEL NE DEMEK? Wunderink RG.Clin Chest Med Mar;38(1):37-43

28 RSV 34 milyon enfeksiyon/yıl olduğu tahmin ediliyor Kardiopulmoner hastalık risk faktörü Yaşlılarda YBÜ ve MV ihtiyacı Hastaneye yatan yaşlılarda mortalite oranı %6-8 HAT; Sensitivity %75.3-Specificity %98.7 HAT ın immünofloresan testlerle uyumu %90 Ambrose CS. Pediatr Infect Dis J 2014;33: Colosia AD.PLoS ONE (8): e Mesquita FS. J Pediatr. 2017;93(3):

29 Rinovirüsler Çocuklarda daha sık olarak asemptomatik Astım varlığında daha sık Çocuklarda %10 viremi; RV-C Mortalite Pnömokokal koinfeksiyon H. influenzae ile koinfeksiyon Pnömoni şiddeti Mortalite Lu X. J Infec Dis Wu X. Respiration.2015.

30 Human metapneumovirus (hmpv) <5 yaş çocuklar-üsye-asye YD, yaşlılar ve immün yetmezlikte ağır seyirli Ocak-Mart (Kuzey yarımküre) % Oran Hospitalizasyon YD 5 25 Çocuk 5 15 Yetişkin da Silva RC. Braz J Infect Dis. 2015;19:30 5

31 Adenovirüs Asemptomatik viremi İnvaziv multiorgan yetm İmmunsüprese; pnömoni, hemorajik sistit, hepatit, graft disfonksiyonu Ateş, öksürük ve dispne Walter JM.Infect Dis Clin N. 31(2017):

32 MERSCoV İnkübasyon süresi: 5.2 gün (2-16 gün) Ateş, üşüme-titreme Boğaz ağrısı Kuru öksürük Miyalji Başağrısı Halsizlik GIS semptomlar Solunum semptomları Kraaij-Dirkzwager M. Euro Surveill.2014;19(21): pii:

33 40 semptomlu 40 semptomsuz 15 gün içinde S. Arabistan seyahat hikayesi ELISA IG +: 2 hasta Hasta grubu(n=40) Kontrol grubu(n=40) Yaş 59.5 (29-89) 52.4 (36-93) E/K 15/25 26/14 MERS- CoV IgG 2 0

34 İNFLUENZA /yıl ölüm TKP de yatış gerektiren önemli neden Özellikle mevsimsel influenza sırasında sınırlı sayıdaki solunum izolasyon yatakları tahsisi açısından tanısı önemli Orthomyxoviridae ailesi 3 tipi (A,B,C) H1- H16 ve N1-N9 Anderson CE. Anall Chem ;89(12): Paules C. Lancet.2017; 390:

35 İNFLUENZA Nazofarengeal sürüntü Nazal yıkama Nazofarengeal aspirat Alt solunum yolu örnekleri(bal, endotrakeal aspirat) Paules C. Influenza. Lancet.2017; 390:

36 Paules C. Influenza. Lancet 2017; 390:

37 Tanı Yöntemleri Kültür Viral Kültür:7-10 gün Shell Viral Kültür(SVC): 1-2 gün R-mix cells: 1.4 gün Vemula VS. Viruses , 96

38 Tanı Yöntemleri 2. Direct Fluorescent Antibody Test (DFA) 3. Serological Assays: Serolojik testler klinik çalışmalar ve salgın araştırmalar haricinde önerilmemekte -Hemagglutination Inhibition Assay -Virus Neutralization Assay -Single Radial Hemolysis -Complement Fixation Centers for Disease Control and Prevention. Influenza (flu) http://www.cdc.gov/flu/ (accessed Nov 16, 2016). -Enzyme Linked Immunoabsorant Assay 4. Lab-on-a-Chip/Microchip Devices((LoC) Vemula VS. Viruses , 96

39 Tanı Yöntemleri 5. Nucleic Acid Sequencing Approaches: -Sanger Sequencing -Next-Generation Sequencing (NGS) 6. Nucleic Acid-Based Tests (NATs): -Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) -Loop-Mediated Isothermal Amplification -Based Assay (LAMP) -Simple Amplification-Based Assay (SAMBA) -Nucleic Acid Sequence-Based Amplification (NASBA) -Microarray-Based Approaches 7. Rapid Influenza Diagnostic Tests (RIDTs) Vemula VS. Viruses , 96

40 PCR RT-PCR: Altın standart Sensitivite: %10-75 Örnek kalitesi Yaş Semptomların süresi Sensitivity: %62 Specificity:%98 Positive PV: %34 Negative PV:%38 Uyeki TM. Ann Int Med. 2017;167(5):ITC33-ITC48

41 Rapid Influenza Diagnostic Tests (RIDTs) Antigen bazlı:enzyme immunoassay / immunochromatographic (lateral flow) < 30 dk İdeal süre: Semptomlar başladıktan 4-5 gün sonra Sensitivite:%50-70 Spesifite :>%90 PPV-NPV : -İnfluenza lokal prevalansı -Hasta prezentasyonu Nazofarengeal aspiratların sensitivitesi daha yüksek Cruz A.Pediatrics ,e645 e650. Vemula VS. Viruses ,96. Simon E.J Emer Med pp Andresen D.N.J Clin Microbiol ,

42 Rapid Influenza Diagnostic Tests (RIDTs) Yanlış negatiflik influenza mevsiminde daha sık Çocuklarda performansı daha yüksek İFV-A performansı daha yüksek Tanı değeri epidemik/pandemik influenzada daha iyi Mevsimsel influenzada tanısal değeri düşük CDC : Klinik kararı etkileyecek ise negatif RIDT'nin RT-PCR ile doğrulanmasını önermekte Antiviral tedavi kararını negatif RIDT sonucuna göre vermemeyi önerir CDC. October 6, 2016.

43 Rapid Influenza Diagnostic Tests (RIDTs) Hızlı, az maliyet, hasta başı ve basit uygulama Hızlı izolasyon ile salgın önleme(%10-35) Nozokomiyal enfeksiyonları önleme Daha az tetkik isteme Daha az antibiyotik uygulamaları Daha az antibiyotik direnci Erken taburculuk Yeni tedavi olanakları için Bhavnani D.Int J Infec Dis ; McMullen, AR.Am J Clin Pathol April 2016;145: Vemula VS. Viruses ,96. Fiona Ko. Exp Revi Mol Diagn Sheffield. 2.Edition Respiratory Disease. European Respiratory Society.2017

44 HASTANE VERİLERİMİZ n % H1N H3N HMPV Influenza B Negative Inappropriate sample Total

45 OLGU-1 Klinik 2. gün Hastanın kliniği hızla bozuldu. Ateş 38.5 C Sinus taşikardisi (160 vuru/dk,) TA: 82/53 mm/hg Solunum dekompanzasyonu Takipne (ss:62/dk), Oksijen saturasyonu %85

46 OLGU-1 Klinik Laboratuvar Wbc: 2400 /mm³ Hemoglobin 10,5 g/dl Trombositler 80 10⁹/ L AST: 54 U/L ALT: 42 U/L Üre: 71mg/dL Creatinin: 1.1mg/dL Crp: 194 mg/l Prokalsitonin: 22 ng/dl Balgam gram boyama: gr(+) kok

47 KO-İNFEKSİYONLAR İFV RSV Parainfluenzavirus (PIV) Rhinovirus Adenovirus Human metapneumovirus(hmpv) ile birlikte diğer etkenler görülebilir Crotty et al. Medicine. 2015

48 İnfluenza ve Streptococcus pneumoniae Staphylococcus aureus (MS ve MR) Grup A Streptococcus Virüs enfeksiyonu nedeni ile solunum yolundaki mukozal bariyer hasarı sonrasında bakteriyel invazyon Bakteriyel-viral enfeksiyon kombinasyonu ile N. Meningitides menenjiti ile influenza ilişkili Kombine enfeksiyonlar hastalık artmış şiddetinde mortalite artış ile ilişkili Shieh WJ et al. Am J Pathol. 2010;177: Jacobs JH et al. PlosOne ;9(9):e10748 Wu X. Respiration 2015;89:

49 OLGU-1 Klinik Hipoksik solunum yetmezliği Acil şartlarda entübe edildi Pnömoniye sekonder gelişen septik şok için vazopresssör tedavi ve yoğun sıvı replasmanı Piperasilin-tazobaktam ve Levofloksasin

50 OLGU-1 Klinik Toraks BT Anjio: PTE negatif Akciğerde bilateral alt loblarda yaygın konsolide alanlar, kavitasyon Linezolid eklendi Ateşi 39.8 C CK: 1633 Malign nöroleptik sendrom? Bipolar bozukluk için kullanılan psikotropik ilaçlar kesildi

51 OLGU-1 Klinik 4. gün Klinik ve laboratuvar değerlerinde belirgin düzelme KLİNİK BULGULAR-6 Ateş 36,5 C EKG: normal sinus ritmi SS: 20/dk, oksijen saturasyonu %98 Wbc: 3600 /mm³ Hb: 11 g/dl (11-15) Plt ⁹/ L ( ) AST:40 U/L(5-35) ALT:31 U/L(5-35), Üre:69 mg/dl(8-48,5) Creatin:1.1 mg/dl(0,3-1) CRP: 120 mg/l(0-5) Prokalsitonin:8 ng/dl(0-0,1) Balgam kültürü: MRSA

52 OLGU-1 Klinik 6. gün Ateş 36,5 C KLİNİK BULGULAR-7 SS: 20/dk Wbc: 5700 /mm³ Hemoglobin 11 g/dl Trombositler ⁹/ L AST:32U/L Üre:50mg/Dl CRP: 24 mg/l ALT:29U/L Creatin:1.0 mg/dl Procalsitonin:1,2 ng/dl Hasta ekstübe edildi Tedavinin 10. gününde tedavi sonlandırıldı ve hasta taburcu edildi

53 VİRAL SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI TEDAVİSİ

54

55 RHİNOVİRÜS Destekleyici tedavi İmmün yetmezlikli hastalarda vaka çalışmalarında pegile interferon-2a ve Ribavirin Randomize çalışmalar yok *Health care Acquired Viral Respiratory Diseases.Infect Dis Clin N Am 30 (2016)

56 RHİNOVİRÜS Oral kullanım Pikarnovirüslere etkili viral kapsid inhibitörü Faz 3 Tolerabilitesi iyi 400 mg günde tek yada 2 defa

57 HUMAN ADENOVİRÜS Destekleyici tedavi İmmün yetmezlikli ve ciddi hastalarda sidofovir kullanımı Sidofovir; Sistidin monofosfat nükleozid analoğu İmmün yetmezlikli ciddi adenovirüs pnömonilerinde klinik etkili Nefrotoksisite ve nötropeni gibi yan etkileri nedeni ile rutin kullanımı kısıtlı Infect Dis Clin N Am 30 (2016) Paules C.Lancet 2017;390:

58 RSV Destekleyici tedavi Günümüzde spesifik bir tedavisi yada ruhsat almış bir aşısı mevcut değil Bulaştırıcılığın azaltılması (CDC tarafından standart önlemler + temas izolasyonu) Palivizumab Monoklonal ıgg antikoru YDÜ e yatışları ve salgınları azaltmakta Pasif immünoproflaksi Yetişkinlerde kullanımı umut verici değil *Health care Acquired Viral Respiratory Diseases. Infect Dis Clin N Am 30 (2016)

59 Ribavirin; Guanozin analoğu RSV, HMPV ve Parainfluenza-İnfluenza virüslerini içeren geniş etkili bir antiviral Düşük klinik etki, yüksek maliyet ve hemolitik anemi gibi yan etkileri nedeni ile kullanımı kısıtlı ALS RSV enfeksiyonları için geliştirilen yeni antiviral Oral Viral replikasyon inhibitörü Infect Dis Clin N Am 30 (2016)

60 HUMAN METAPNEUMOVİRUS Destekleyici tedavi Geliştirilmiş tedavisi mevcut değil Ribavirin; Fare modellerinde umut verici Olgu çalışmalarında immünglobulin ile birlikte verilmesi insanlarda da başarılı sonuçlar verdiği yönünde Infect Dis Clin N Am 30 (2016)

61 İNFLUENZA

62 İNFLUENZA Amantadin ve Rimantadin; İnfluenza A da etkili, influenza B de etkisiz Komplikasyonları önlemez Direnç oranları %30-80 Birinci basamak tedavide önerilmemekte Marcos et al. Cur Opin Infec Dis. 2009, 22:

63 İNFLUENZA Oseltamivir-zanamivir; Nöramindaz inhibitörü İnfluenza A ve B de etkili Önlemede %70-93 etkili Semptomların süresi Alt solunum yolu komplikasyonları Antibiyotik ihtiyacını Hastaneye yatış ihtiyacı Direnç oranları çok düşük %0,4-1 Marcos et al. Curr Op Infec Dis 2009, 22:

64 İNFLUENZA Oseltamivir-zanamivir; Maksimum etki için antiviral ajanların en kısa sürede 48 saati doldurulmadan başlanması önemli Oseltamivir ilk 24 saat sonra başlandığında, hastalığın ilerlemesini ortalama süre 3.5 gün kadar kısalttığı Heinonen S et al. Clin Infect Dis. 2010;51:

65 İNFLUENZA 2016 yılının Mart ayı itibariyle, ABD'de dolaşımdaki tüm influenza A H3N2 ve İnfluenza B izolatları nöraminidaz inhibitörlerine duyarlı* İnfluenza A H1N1pdm09 izolatlarının sadece % 5'i oseltamivir ve peramivir'e dirençli* Paules C. Lancet2017; 390:

66 PROFiLAKSİ İnfluenza proflaksisinde oseltamivir-zanamivir Zanamivir 10 mg/gün 1x2 günde tek doz, en az 7 gün Oseltamivir 75 mg, günde tek doz, en az 7 gün

67

68 Viral enfeksiyonları kontrol etmede 3 ana basamak Maruziyeti önleme İmmün sistemi güçlendirme Antiviral ajanlar Marcos et al. Curr Op Infec Dis 2009, 22:

69 MARUZİYETİ ÖNLEME Standart önlemler Damlacık, solunum ve temas izolasyonu El yıkama Marcos et al. Curr Op Infec Dis 2009, 22:

70 MARUZİYETİ ÖNLEME c. CDC solunum izolasyonlarına ek olarak N95 önermekte d. Enfeksiyon kontrol önlemlerine ek olarak, palivizumab profilaksisi e. İnfluenza salgıları sırasında, aşılanma durumundan bağımsız olarak, ilgili birimdeki tüm hastalara ve personele antiviral kemoprofilaksi Infect Dis Clin N Am 30 (2016)

71 OLGU-2 HİKAYE 24 yaşında 32 haftalık gebe Ani gelişen solunum sıkıntısı ve myalji ile özel hastaneye başvurmakta O2 saturasyon düşüklüğü olan hasta yoğun bakım ihtiyacı ve antiviral tedavi ihtiyacı nedeniyle hastanemize sevkli

72 HİKAYE 2 günden beri, burun akıntısı, kuru öksürük

73 OLGU-2 KLİNİK BULGULAR Genel durumu orta, bilinci letarjik Ateş: 39 C Kalp hızı 140/dk TA: 90/56 mm/hg SS:28/dk Oksijen saturasyonu %88 FM: Solunum sesleri bilateral kaba ve yaygın ronkusleri mevcut

74 OLGU-2 KLİNİK BULGULAR Laboratuvar değerleri; Wbc: 2500 /mm³ Hemoglobin 11 g/dl Trombositler ⁹/ L AST: 80 U/L ALT: 35U/L CRP: 5 mg/l Procalsitonin:0,1 ng/dl Akciğer grafisinde yaygın intersiyel infiltrasyon

75

76 OLGU-2 KLİNİK BULGULAR Hastanın nefes darlığında hızla kötüleşme Ateş: 39 C Kalp hızı 145/dk TA: 90/46 mm/hg, SS:28/dk Oksijen saturasyonu %81 AST:300U/L(5-35), ALT: 320U/L(5-35) Hasta entübe edildi.

77 OLGU-2 KLİNİK BULGULAR ARDS ile 3. basamak YBÜ İdrar, kan, derin trakeal aspirat kültürleri ve nazofarengeal sürüntü örneği alındı Oseltamivir Tüm desteğe rağmen ilk 24 saat içinde içinde hasta kaybedildi. Nazofaringeal sürüntü ile solunum yolları viral panel sonucu influenza A(H3N2) pozitif

78 KİMLER AŞILANMALI? 65 yaş ve üzerindeki kişiler Kronik kalp veya akciğer hastalığı olan kişiler Kronik metabolik hastalık, KBY, hemoglobinopati, HIV ya da başka sebeple immün yetmezliği olan düzenli izlem gereken kişiler 6 ay-18 yaş arası uzun dönem aspirin tedavisi alan çocuklar Kronik bir hastalığı olup bakım evlerinde kalan kişiler İnfluenza döneminde hamileliğinin 2. veya 3. trimester gebeler Uyeki TM. Ann Int Med. 2017;167(5):ITC33-ITC48

79 İNFLUENZA AŞISI İnfluenza ve komplikasyonlarını önlemek için ilk basamak AŞILAMA Üç tip aşı mevcut Canlı attenüe aşı İnaktive aşı Rekombinant hemaglutinin Aşıların etkinliği iki hafta sonra başlar ve yıl boyu devam eder

80 İNFLUENZA AŞISI İnfluenza komplikasyonları için yüksek risk taşıyan kişilere influenza geçişini sağlayabilecek kişiler; 1. Sağlık personeli 2. Yüksek riskli kişilerin kaldığı merkezlerde çalışanlar ve aynı yerde kalan kişiler 3. Yüksek riskli kişilerle aynı evde kalan kişiler

81 AŞININ ETKİNLİĞİ Yaş Bağışıklık durumu Aşı suşları ile hastalık oluşturan suş arasındaki benzerlik Aşı; Sağlık çalışanlarında laboratuvar tarafından onaylanmış influenzanın önlenmesi % 88 etkili* Sağlıklı erişkinlerde ve çocuklarda influenza aşıları için % etkinlik Fiore AE Jefferson T. 2014; 3: CD Osterholm MT.Lancet Infect Dis 2012; 12: 36

82 AŞILANMA ORANLARI Tüm öneriler ve desteklere rağmen sezonundaki sağlık çalışanlarında aşılama yüzdesi sadece %45 CDC, grip mevsiminde %50-60 En yüksek oran 65 yaş üstünde % 67 6 ay ile 17 yaş arası çocuklar % 59 oranında aşılanmış Gebe kadınlar % yaş arası yüksek riskli % 48 Çocukların ve erişkinlerin yalnızca % 47'si yaş arası en düşük % 33 Infect Dis Clin North Am Paules C. Influenza. Lancet 2017; 390:

83 AŞININ ETKİNLİĞİ 65 yaş üstünde; humoral ve hücresel immünitenin azalmasına bağlı olarak influenza enfeksiyonlarına sekonder mortalite morbiditede artış Aşının immünojenisitesini ve etkinliğinde artmaya yönelik; IIV3-HD geliştirilmiş 60 μg HA'sını içeren (4 kat) inaktif standart influenza aşısı Yaşlı erişkinler için 2009 Aralıkta Amerika da, 2016 Şubattan itibaren Kanada da lisan almış Thompson WW et al. JAMA. 2004;292: CDC.MMWR.2010;59: Corwin A et al. Vaccine. Exp Rev Vaccines. 2016

84 Mortalite %5.5 7 vaka (%3,2) aşılı H1N1 + : %6.8 i aşılı H3N2 + : %3.4 ü aşılı Aşılanan vakalarda mortalite tespit edilmedi. Gebelerde aşılama yapılmamış. İki gebe preterm doğum ve bir gebe kürtaj ile sonuçlanan 6 gebe tespit edildi.

85 WHO Nün Kuzey Yarımküre İçin İnfluenza Virüsünün Aşı İçeriği Önerisi Eylül Şubat 2017 döneminde; İnfluenza A (H1N1) birkaç istisna dışında az İnfluenza A (H3N2) virüsü çoğu ülkede baskın (Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika) İnfluenza B virüsleri, çoğu dönem boyunca çoğu ülkede az Influenza A(H1N1)pdm09 A/California/7/2009 A/Michigan/45/2015 İnfluenza A (H3N2) A/Hong Kong/4801/2014 İnfluenza B B/Victoria/2/87 B/Brisbane/60/2008 B/Texas/2/2013 B/Yamagata/16/88 B/Phuket/3073/2013

86 kuzey yarımkürede influenza mevsiminde kullanılacak trivalan aşı içerdiği - A / Michigan / 45/2015 (H1N1) pdm09; - A / Hong Kong / 4801/2014 (H3N2) - B / Brisbane / 60/2008. İki influenza B virüsü içeren dört değerlikli aşıların - A / Michigan / 45/2015 (H1N1) pdm09; - A / Hong Kong / 4801/2014 (H3N2) - B / Brisbane / 60/2008 B / - B/Phuket / 3073/2013

87 Gebelik ve Aşı Obstetrik ve perinatalojide gebelikte influenza aşısına bakış açısı nedeni ile aşılama önerilmemekte Spontan düşük Ölü doğum Fetal ölüm Preterm doğum Düşük doğum ağırlığı SGA Konjenital anomaliler

88 İncelenen mevsimsel influenza veya H1N1pdm09 influenza aşıları ile olumsuz maternal veya fetal etkilerde artış olmadığı gösterilmiş Gebeliğin 2. ve 3. trimesterinde aşı önerilmekte Amaç bebeği ve anneyi ciddi influenza enfeksiyonlarından korumak 1.Catharine Paules, Kanta Subbara, Influenza, Seminar, Lancet 2017; 390: Fell DB, et al. Fetal death and preterm birth associated with maternal influenza vaccination: systematic review. Brit J Obstet Gynaec 2015; 122: Naleway AL, Irving SA, Henninger ML, et al. Safety of influenza vaccination during pregnancy: a review of subsequent maternal obstetric events and findings from two recent cohort studies. Vaccine 2014; 32: , the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP)

89 TEŞEKKÜR EDERİZ

BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ

BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ NECLA TÜLEK, METİN ÖZSOY, SAMİ KıNıKLı Ankara Eğitim Ve Araştırma HASTANESİ İnfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji GİRİŞ Mevsimsel influenza

Detaylı

ERİŞKİN HASTADA İNFLUENZAYI NASIL TANIRIM?

ERİŞKİN HASTADA İNFLUENZAYI NASIL TANIRIM? ERİŞKİN HASTADA İNFLUENZAYI NASIL TANIRIM? Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Giriş İnfluenza sendromu genellikle ani başlangıçlı

Detaylı

INFLUENZA. Dr Neşe DEMİRTÜRK. Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD

INFLUENZA. Dr Neşe DEMİRTÜRK. Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD INFLUENZA Dr Neşe DEMİRTÜRK Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD İnfluenza virusları Orthomyxoviridea ailesinden Zarflı RNA virusları Üç farklı influenza

Detaylı

İNFLUENZADA KORUNMA. Uz. Dr. Öznur Ak KEAH

İNFLUENZADA KORUNMA. Uz. Dr. Öznur Ak KEAH İNFLUENZADA KORUNMA Uz. Dr. Öznur Ak KEAH İnfluenzaya bağlı komplikasyonların önlenmesi, hastalığın hafif geçirilmesi, hastaneye yatışın azaltılmasında en etkili yol AŞI ile korunmaktır. Antiviral ilaçlarla

Detaylı

INFLUENZA 2016. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi

INFLUENZA 2016. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi INFLUENZA 2016 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi İnfluenza pandemileri; 1918-1919 İspanyol gribi H1N1 1957-1958 Asya gribi H2N2 1968-1969 Hong Kong

Detaylı

Soğuk algınlığı ve Grip. Dr. Hayati DEMİRASLAN ENFEKSİYON HASTALİKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

Soğuk algınlığı ve Grip. Dr. Hayati DEMİRASLAN ENFEKSİYON HASTALİKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Soğuk algınlığı ve Grip Dr. Hayati DEMİRASLAN ENFEKSİYON HASTALİKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Anlatım planı 1. Giriş 2. Etken 3. Neden önemli 4. Bulaş 5. Klinik 6. Komplikasyonlar 7.Tanı 8. Tedavi 9. Korunma

Detaylı

Şaşırtan Viral Enfeksiyonlar

Şaşırtan Viral Enfeksiyonlar Şaşırtan Viral Enfeksiyonlar Viral Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları Tanı Yöntemleri Uzm.Dr Fatma Yılmaz Karadağ İstanbul Medeniyet Üniversitesi GEAH OLGU-Anamnez 65 yaş, erkek, bekar, İspanya da yaşıyor

Detaylı

İmmünsüpresif Hastalarda Pandemik İnfluenza ve Korunma

İmmünsüpresif Hastalarda Pandemik İnfluenza ve Korunma İmmünsüpresif Hastalarda Pandemik İnfluenza ve Korunma Dr. Sibel Aşçıoğlu Hacettepe Üniv. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.D İnfeksiyon Ünitesi İlk modern pandemi İlk defa bu kadar yakından takip edildi

Detaylı

İnfluenza virüsünün yol açtığı hastalıkların ve ölümlerin çoğu yıllık grip aşıları ile önlenebiliyor.

İnfluenza virüsünün yol açtığı hastalıkların ve ölümlerin çoğu yıllık grip aşıları ile önlenebiliyor. Her yıl milyonlarca kişiyi etkileyen bir solunum yolu enfeksiyonu olan grip, hastaneye yatışı gerektirecek kadar ağır hastalık tablolarına neden olabiliyor. Grip ve sonrasında gelişen akciğer enfeksiyonları

Detaylı

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu 8 Nisan 2015 14. Hafta (30 Mart 5 Nisan 2015) ÖZET Ülkemiz de 2015 yılı 14. hafta itibariyle çalışılan sentinel numunelerdeki

Detaylı

Doç. Dr. Kenan MİDİLLİ İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Kenan MİDİLLİ İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Kenan MİDİLLİ İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Solunum yolları infeksiyonlarının % 80 i viral ABD de yıllık 41M antibiyotik reçetesinin 22M si (% 55) solunum yolları

Detaylı

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI)

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) Dr.Gülbin Bingöl Karakoç Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi K.İnci 1: Bebek K, 2 günlük kız hasta Meme emememe, morarma yakınması

Detaylı

Grip Aşılarında Güncel Durum

Grip Aşılarında Güncel Durum Grip Aşılarında Güncel Durum Kenan HIZEL Gazi Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Sunum içeriği Aşı içeriği ve aşı çeşitleri Aşı endikasyonları, etki ve etkinlik Riskli gruplarda durum

Detaylı

ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI

ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI DERYA YAPAR, ÖZLEM AKDOĞAN, İBRAHİM DOĞAN, FATİH KARADAĞ, NURCAN BAYKAM AMAÇ Kateter ile ilişkili enfeksiyonlar,

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de İnfluenza Epidemiyolojisi. Dr. Nurbanu Sezak Atatürk EAH Enfeksiyon Hst. ve Kln. Mikrobiyoloji Kliniği Kasım 2015

Dünyada ve Türkiye de İnfluenza Epidemiyolojisi. Dr. Nurbanu Sezak Atatürk EAH Enfeksiyon Hst. ve Kln. Mikrobiyoloji Kliniği Kasım 2015 Dünyada ve Türkiye de İnfluenza Epidemiyolojisi Dr. Nurbanu Sezak Atatürk EAH Enfeksiyon Hst. ve Kln. Mikrobiyoloji Kliniği Kasım 2015 İnfluenza Tip A ve B virusları Akut solunum yolu hastalığı Her yıl

Detaylı

Grip Sürveyansı: Türkiye Sonuçları

Grip Sürveyansı: Türkiye Sonuçları Sayı: 2/2016 2015-2016 Grip Sürveyansı: Türkiye Sonuçları Orthomyxoviridae familyasında yer alan Influenza virüsleri, antijenik özelliklerine göre A, B, C olmak üzere üç tipe ayrılır. Influenza A virüsü,

Detaylı

TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİLER

TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİLER TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİLER Dr. Kaya Süer Near East University Medical Faculty Infectious Diseases and Clinical Microbiology Pnömoni : Akciğer parankiminde inflamasyon ve konsolidasyon ile seyreden yangısal

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ Sağlık hizmeti veren, Doktor Ebe Hemşire Diş hekimi Hemşirelik öğrencileri, risk altındadır Bu personelin enfeksiyon açısından izlemi personel sağlığı ve hastane

Detaylı

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM Doç. Dr. Alpaslan Alp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dünya Sağlık Örgütü 2009 Yılı Raporu Aktif tüberkülozlu hasta

Detaylı

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 12/o4/2014 Akılcı antibiyotik kullanımı Antibiyotiklere

Detaylı

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader OLGU 1 İkinci çocuğuna hamile 35 yaşında kadın gebeliğinin 6. haftasında beş yaşındaki kız çocuğunun rubella infeksiyonu geçirdiğini öğreniyor. Küçük

Detaylı

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu 20 Mayıs 2015 20. Hafta (11-17 Mayıs 2015) ÖZET Ülkemiz de 2015 yılı 20. hafta itibariyle çalışılan sentinel numunelerdeki

Detaylı

Viral Pnömoniler: Klinik Tanı ve Tedavi. Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Viral Pnömoniler: Klinik Tanı ve Tedavi. Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Viral Pnömoniler: Klinik Tanı ve Tedavi Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Epidemiyoloji DSÖ verileri: Yılda 450 milyon pnömoni, %7 mortalite.

Detaylı

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu 29 Nisan 2015 17. Hafta (20-26 Nisan 2015) ÖZET Ülkemiz de 2015 yılı 17. hafta itibariyle çalışılan sentinel numunelerdeki

Detaylı

Gebede HSV İnfeksiyonu. Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü

Gebede HSV İnfeksiyonu. Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Gebede HSV İnfeksiyonu Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Olgu 14 günlük, erkek bebek Şikayeti: Sol kol ve bacakta kasılma, emmeme Hikaye:

Detaylı

Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD Neden? Daha az yan etki Ekonomik veriler DİRENÇ! Kollateral hasar! Kinolon Karbapenem Uzun süreli antibiyotik baskısı Üriner Sistem

Detaylı

PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ

PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ N Emiralioğlu, U Özçelik, G Tuğcu, E Yalçın, D Doğru, N Kiper Hacettepe Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Genel Bilgiler Primer

Detaylı

Prof. Dr. Özlem Tünger Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Prof. Dr. Özlem Tünger Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Prof. Dr. Özlem Tünger Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yoğun bakım hastası Klinik durumu ciddidir birden fazla tanı multi organ yetmezliği immunsupresyon sepsis travma Klinik durumu ilerleyicidir

Detaylı

Bugün, bu yeni H1N1 alt tipinin oluşturduğu panik, 2000 li yılların başından beri süregelen pandemi beklentisinin bir sonucudur.

Bugün, bu yeni H1N1 alt tipinin oluşturduğu panik, 2000 li yılların başından beri süregelen pandemi beklentisinin bir sonucudur. DOMUZ GRĐBĐ : DOMUZ KAYNAKLI ĐNFLUENZA A H1N1 VĐRUSU (S-OIV) Prof. Dr. A.Dürdal US Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Şubat 2009 tarihinde Meksika

Detaylı

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Prof. Dr. Çağrı BÜKE E.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 07.02.2015 (2) Çağrı BÜKE 1 Olgu 70 yaşında erkek hasta. Üşüme-titreme ile yükselen ateş, öksürük,

Detaylı

Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi

Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Streptococcus pneumoniae H. influenzae M.catarrhalis

Detaylı

Klinik Çalışanlarına Önerilen Sağlık Girişimleri

Klinik Çalışanlarına Önerilen Sağlık Girişimleri Klinik Çalışanlarına Önerilen Sağlık Girişimleri Sağlık kuruluşları hizmet, eğitim, araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü kompleks yapılardır. Bu nedenle, sağlık çalışanlarının iş yerinde karşılaştıkları

Detaylı

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu 11 Mart 2015 10. Hafta (02-08 Mart 2015) ÖZET Ülkemiz de 2015 yılı 10. hafta itibariyle çalışılan numunelerdeki İnfluenza

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

VRE ile Gelişen Kan Dolaşımı Enfeksiyonu Olgusunda Tedavi

VRE ile Gelişen Kan Dolaşımı Enfeksiyonu Olgusunda Tedavi VRE ile Gelişen Kan Dolaşımı Enfeksiyonu Olgusunda Tedavi Dr. Sabri ATALAY SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği KLİMİK 2017 Kongresi -

Detaylı

Bağışıklığı Baskılanmış Olguda Akciğer Sorununa Yaklaşım. Klinik-Radyolojik İpuçları

Bağışıklığı Baskılanmış Olguda Akciğer Sorununa Yaklaşım. Klinik-Radyolojik İpuçları Bağışıklığı Baskılanmış Olguda Akciğer Sorununa Yaklaşım Klinik-Radyolojik İpuçları Çalıştığınız bölüm? 1-İnfeksiyon Hastalıkları 2-Hematoloji 3-Onkoloji 4-Göğüs Hastalıkları 5-Radyoloji 6-Diğer Bağışıklığı

Detaylı

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu 6 Mayıs 2015 18. Hafta (27 Nisan 3 Mayıs 2015) ÖZET Ülkemiz de 2015 yılı 18. hafta itibariyle çalışılan sentinel numunelerdeki

Detaylı

Aşı İçeriği ve Ülkemize Uyumu

Aşı İçeriği ve Ülkemize Uyumu Yetişkinde Pnömokok Aşılaması: Aşı İçeriği ve Ülkemize Uyumu Prof. Dr. Dilek ARMAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Türkiye de Hastane Ölümleri 1. İskemik

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSKİ TALİMATI

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSKİ TALİMATI Dok No: ENF.TL.15 Yayın tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ:Sağlık çalışanlarının iş yerinde karşılaştıkları tehlikeler ve meslek risklerine karşı korumak. 2.0 KAPSAM:Hastanede

Detaylı

İNFLUENZA AŞISI:İŞE YARAMADI MI?

İNFLUENZA AŞISI:İŞE YARAMADI MI? İNFLUENZA AŞISI:İŞE YARAMADI MI? Doç.Dr.Neşe DEMİRTÜRK AKÜ TIP FAKÜLTESİ İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Afyonkarahisar,2015. İNFLUENZA İnsandan insana kolaylıkla yayılan ve sezonal

Detaylı

Halis Akalın, Nesrin Kebabcı, Bekir Çelebi, Selçuk Kılıç, Mustafa Vural, Ülkü Tırpan, Sibel Yorulmaz Göktaş, Melda Sınırtaş, Güher Göral

Halis Akalın, Nesrin Kebabcı, Bekir Çelebi, Selçuk Kılıç, Mustafa Vural, Ülkü Tırpan, Sibel Yorulmaz Göktaş, Melda Sınırtaş, Güher Göral Halis Akalın, Nesrin Kebabcı, Bekir Çelebi, Selçuk Kılıç, Mustafa Vural, Ülkü Tırpan, Sibel Yorulmaz Göktaş, Melda Sınırtaş, Güher Göral Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 AŞILAMADA AMAÇ Aşı ile korunulabilir hastalıkları engellemek Enfeksiyon kaynaklı mortaliteyi azaltmak Enfeksiyon kaynaklı morbiditeyi azaltmak HİÇBİR AŞININ HERKES İÇİN TAMAMEN ETKİN VE GÜVENİLİR OLMASI

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA ENFEKSİYON. Dr. Alpay Azap Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

DİYALİZ HASTALARINDA ENFEKSİYON. Dr. Alpay Azap Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD DİYALİZ HASTALARINDA ENFEKSİYON ve BAĞIŞIKLAMA Dr. Alpay Azap Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Neden önemli? Mortalite Maliyet Yaşam kalitesi KBY hastalarında

Detaylı

Human Metapneumovirus İnfeksİyonu. Dr. Şiran Keske VKV Amerikan Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 25 Mart 2017

Human Metapneumovirus İnfeksİyonu. Dr. Şiran Keske VKV Amerikan Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 25 Mart 2017 Human Metapneumovirus İnfeksİyonu Dr. Şiran Keske VKV Amerikan Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 25 Mart 2017 21 yaş, Kadın 05/01/2017 Ateş Halsizlik Nefes darlığı Bilinç açık Ateş:

Detaylı

Son bir yılda ne oldu? Dr. Kenan HIZEL

Son bir yılda ne oldu? Dr. Kenan HIZEL Kuş Gribi Son bir yılda ne oldu? Dr. Kenan HIZEL 60 yaşında kadın hasta İki gündür süren yüksek ateş, başağrısı, halsizlik, boğaz ağrısı, kuru öksürük ve yaygın kas ağrıları nedeniyle hastaneye başvurdu.

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Dr. Faruk KARAKEÇİLİ Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 22.01.2016 HATAY Tedavisi Zor Olgular! Zor hasta

Detaylı

HASTA GÜVENLİĞİNDE ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE İZOLASYON ÖNLEMLERİ. Dr. Nazan ÇALBAYRAM

HASTA GÜVENLİĞİNDE ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE İZOLASYON ÖNLEMLERİ. Dr. Nazan ÇALBAYRAM HASTA GÜVENLİĞİNDE ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE İZOLASYON ÖNLEMLERİ Dr. Nazan ÇALBAYRAM Bir hastanenin yapmaması gereken tek şey mikrop saçmaktır. Florence Nightingale (1820-1910) Hastane Enfeksiyonları

Detaylı

İmmünkompromize Konakta Aşılama Rehberi. Uzm.Dr. Ebru DİK İzmir Bozyaka E.A.H

İmmünkompromize Konakta Aşılama Rehberi. Uzm.Dr. Ebru DİK İzmir Bozyaka E.A.H İmmünkompromize Konakta Aşılama Rehberi Uzm.Dr. Ebru DİK İzmir Bozyaka E.A.H 2013 IDSA İmmünkompromize Kişilerin Aşılanması İçin Klinik Uygulama Rehberi Bu rehber, immünkompromise hastaların ve onlarla

Detaylı

VİRAL ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI

VİRAL ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI VİRAL ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI TAHUD EĞİTİM TOPLANTILARI 15.09.2012 SIK RASTLANAN VİRAL ÜSYE VE ETKENLERİ Doç.Dr.Arzu Uzuner Marmara Ünv.TF.Aile Hekimliği Anabilim Dalı Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları

Detaylı

Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA

Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA 49 yaşında, erkek hasta Sol ayakta şişlik, kızarıklık Sol ayak altında siyah renkte yara

Detaylı

Solunum Yolu Enfeksiyonları Tanısında Sendromik Yaklaşım. Dr. Aliye Baştuğ SBÜ ANEAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Solunum Yolu Enfeksiyonları Tanısında Sendromik Yaklaşım. Dr. Aliye Baştuğ SBÜ ANEAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Solunum Yolu Enfeksiyonları Tanısında Sendromik Yaklaşım Dr. Aliye Baştuğ SBÜ ANEAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Sunum Planı Epidemiyoloji Etkenler Klinik ve Radyolojinin Ayırıcı

Detaylı

Dünya ve Türkiye de Güncel Durum

Dünya ve Türkiye de Güncel Durum 14.10.2009 Dünya ve Türkiye de Güncel Durum Dr. Kenan HIZEL Gazi Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. (Science 2009; 324: 871) A/California/7/2009 benzeri pandemik H1N1 2009 Daha

Detaylı

PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI. Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları

PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI. Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Perinatal dönemde herpesvirus geçişi. Virus Gebelik sırasında Doğum kanalından Doğum

Detaylı

Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji HKP Prognostik Faktör Tedavi Önceden antibiyotik kullanımı (90 gün içinde), 5 gün

Detaylı

VİRAL GASTROENTERİTLER. Dr. Fatma SIRMATEL 30.1.2013

VİRAL GASTROENTERİTLER. Dr. Fatma SIRMATEL 30.1.2013 VİRAL GASTROENTERİTLER Dr. Fatma SIRMATEL 30.1.2013 Viral gastroenteritler Her yıl yeni enterik viruslar izole edilmektedir. Her yıl 2.2. milyon insan AGE nedeni ile ölmektedir Rotaviruslar < 2 çocuklarda

Detaylı

3. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

3. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 3. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 43 yaşında erkek hasta, çiftçi Yakınması: Öksürük, balgam, balgamla karışık kan tükürme, nefes darlığı Hikayesi: Yaklaşık 5 aydır öksürük ve balgam yakınması olan

Detaylı

İnfluenza Hastalık Yükü ve Aşıları. Dr. Funda YETKİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

İnfluenza Hastalık Yükü ve Aşıları. Dr. Funda YETKİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İnfluenza Hastalık Yükü ve Aşıları Dr. Funda YETKİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunum Planı Hastalık yükü Risk gruplarında etkileri Aşı

Detaylı

UYGUN OLMAYAN ANTİBİYOTİK KULLANIMI VE BEKLENMEYEN SONUÇLARI. Dr. Şiran Keske Amerikan Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları Bölümü

UYGUN OLMAYAN ANTİBİYOTİK KULLANIMI VE BEKLENMEYEN SONUÇLARI. Dr. Şiran Keske Amerikan Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları Bölümü UYGUN OLMAYAN ANTİBİYOTİK KULLANIMI VE BEKLENMEYEN SONUÇLARI Dr. Şiran Keske Amerikan Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları Bölümü 94 yaş Erkek Pnömoni YATIŞ Generalize tonik klonik nöbet 8. gün 11. gün Beyin

Detaylı

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI Akut tonsillofarenjit veya çocukluk çağında daha sık karşılaşılan klinik tablosu ile tonsillit, farinks ve tonsil dokusunun inflamasyonudur ve doktora başvuruların

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PNÖMONİ. Mehmet Ceyhan 2016

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PNÖMONİ. Mehmet Ceyhan 2016 ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PNÖMONİ Mehmet Ceyhan 2016 PNÖMONİ Akciğer parankiminin inflamasyonudur Anatomik olarak; Lober pnömoni Bronkopnömoni İnterstisiyel pnömoni Patolojik olarak: Alveollerde konsolidasyon ve/veya

Detaylı

Yaşlılarda ve Risk Gruplarında İnfluenza Aşılaması

Yaşlılarda ve Risk Gruplarında İnfluenza Aşılaması Yaşlılarda ve Risk Gruplarında İnfluenza Aşılaması Prof. Dr. Dilek ARMAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Grip ve Mortalite YaĢlılık Çocuklar Ġmmun sistemi

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 OLGULAR EŞLİĞİNDE GÜNDEMDEKİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Olgu E.A 57 yaşında,

Detaylı

Multipl organ yetmezliği ve refrakter hipotansiyon

Multipl organ yetmezliği ve refrakter hipotansiyon SEPSİS S VE TANI KRİTERLER TERLERİ Orhan ÇINAR Yrd.Doç.Dr..Dr. GATA Acil Tıp T p Anabilim Dalı XI. Acil Tıp Güz Sempozyumu Samsun 2010 Epidemiyoloji ABD de yılda 750.000 hasta Her gün 500 ölüm %20-50 mortalite

Detaylı

GEBELERDE AŞILAMA. Dr. Neşe DEMİRTÜRK Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Afyonkarahisar.

GEBELERDE AŞILAMA. Dr. Neşe DEMİRTÜRK Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Afyonkarahisar. GEBELERDE AŞILAMA Dr. Neşe DEMİRTÜRK Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Afyonkarahisar. AŞILAMADA HEDEFLER Hastalıkların geçirilmesinin önlenmesi Mortalite

Detaylı

PNÖMOKOK ENFEKSİYONLARINDA SON DURUM. Doç.Dr. Ener Çağrı DİNLEYİCİ 20 Ocak 2014 Eskişehir

PNÖMOKOK ENFEKSİYONLARINDA SON DURUM. Doç.Dr. Ener Çağrı DİNLEYİCİ 20 Ocak 2014 Eskişehir PNÖMOKOK ENFEKSİYONLARINDA SON DURUM Doç.Dr. Ener Çağrı DİNLEYİCİ 20 Ocak 2014 Eskişehir Amaç: Hastalıkları oluşmadan Önlemek!!!! PNÖMOKOK Streptococcus pneumoniae Gram pozitif diplokok Polisakarid kapsül

Detaylı

İnfluenza Aşıları: Yenilik var mı?

İnfluenza Aşıları: Yenilik var mı? İnfluenza Aşıları: Yenilik var mı? Dr. Serap Gençer Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul EKMUD Çukurova Günleri 18.03.2017

Detaylı

Kronik Öksürük. Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı

Kronik Öksürük. Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı Kronik Öksürük Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı Epidemiyoloji Polikliniklerde en sık 5. şikayet %88-100 neden saptanıyor Spesifik tedavi

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

Dr. Serhat Ünal. Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi

Dr. Serhat Ünal. Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi Dr. Serhat Ünal Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi Çalışma Hayatında Bulaşıcı Hastalıklar Sempozyumu HİSAM 1 Şubat 2013 Ankara Nezle (soğuk

Detaylı

SOLİT ORGAN TRANSPLANTASYONU ve BK VİRUS ENFEKSİYONLARI Doç. Dr. Derya Mutlu Güçlü immunsupresifler Akut, Kronik rejeksiyon Graft yaşam süresi? Eskiden bilinen veya yeni tanımlanan enfeksiyon etkenleri:

Detaylı

Erişkin İmmunizasyonu. Dr. Hilal Sipahi Mayıs 2006

Erişkin İmmunizasyonu. Dr. Hilal Sipahi Mayıs 2006 Erişkin İmmunizasyonu Dr. Hilal Sipahi Mayıs 2006 Günümüzde erişkinler halen aşı ile önlenebilir hastalıklardan ölebilmekte : Aşılamanın çocuklardaki gibi erişkin bakımının bir parçası olarak algılanmıyor

Detaylı

Hepatit Hastalığı Gebelikten Etkilenir mi?

Hepatit Hastalığı Gebelikten Etkilenir mi? GEBELİKTE HEPATİT Gebelik ve hepatit Gebelik ve hepatit iki ayrı durumu anlatır. Birincisi gebelik sırasında ortaya çıkan akut hepatit tablosu, ikincisi ise kronik hepatit hastasının gebe kalmasıdır. Her

Detaylı

Tularemi Tedavi Rehberi 2009. Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Tularemi Tedavi Rehberi 2009. Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Tularemi Tedavi Rehberi 2009 Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 1 Rehber nasıl hazırlandı? Güncel kaynaklar 5 rehber, İnternet

Detaylı

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2015-2016 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2015-2016 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2015-2016 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI Prof.Dr. Füsun Zeynep AKÇAM Doç.Dr. Onur KAYA Doç.Dr.

Detaylı

Dr. Aysun YALÇI Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi , ANKARA

Dr. Aysun YALÇI Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi , ANKARA Dr. Aysun YALÇI Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi 29.03.2017, ANKARA Sunum Planı Giriş Antimikrobiyal direnci önleme Direncin önlenmesinde WHO, İDSA,CDC önerileri El hijyeni Temas izolasyonu önlemleri

Detaylı

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2014-2015 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2014-2015 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2014-2015 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI Prof.Dr. Füsun Zeynep AKÇAM Doç.Dr. Onur KAYA Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Kronik HCV İnfeksiyonlarında Güncel Tedavi Yaklaşımları Dr. Kaya Süer

Kronik HCV İnfeksiyonlarında Güncel Tedavi Yaklaşımları Dr. Kaya Süer Kronik HCV İnfeksiyonlarında Güncel Tedavi Yaklaşımları Dr. Kaya Süer Near East University Faculty of Medicine Infectious Diseases and Clinical Microbiology HCV tarihçesi 1989 Hepatitis C (HCV) genomu

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü VAKA SUNUMU Dr. Neslihan Çiçek Deniz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü N.E.K. 5.5 YAŞ, KIZ 1. Başvuru: Haziran 2011 (2 yaş 4 aylık) Şikayet: idrar renginde koyulaşma Hikaye: 3-4

Detaylı

Sağlık Çalışanlarında Risk Oluşturan Bulaşıcı Hastalıklar. Prof. Dr. Levent Akın Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Sağlık Çalışanlarında Risk Oluşturan Bulaşıcı Hastalıklar. Prof. Dr. Levent Akın Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Sağlık Çalışanlarında Risk Oluşturan Bulaşıcı Hastalıklar Prof. Dr. Levent Akın Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Sağlık Çalışanlarının Mesleki Riskleri Enfeksiyon Kesici

Detaylı

Kızamık viral, çok bulaşıcı, döküntüler ile seyreden viral bir enfeksiyon hastalığıdır.

Kızamık viral, çok bulaşıcı, döküntüler ile seyreden viral bir enfeksiyon hastalığıdır. KIZAMIK Kızamık; Measles; Rubeola; Morbili; Kızamık viral, çok bulaşıcı, döküntüler ile seyreden viral bir enfeksiyon hastalığıdır. Kızamık solunum yoluyla havadan bulaşır, tüm vücuda yayılır. İlk kez

Detaylı

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi Prof. Dr. Volkan Korten Marmara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İnfeksiyon Hastalıklar kları ve Klinik Mikro. ABD. Risk? Başlangıç tedavisine yanıtsızlık değil. Ciddi

Detaylı

HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır

HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır HDV 1700 nükleotidden oluşmaktadır Delta Ag S (22 kda) 195 aminoasit L (24 kda) 214 aminoasit Delta Ag ni 4 ayrı

Detaylı

Vaka sunumu. M. Gökhan Gözel Cumhuriyet Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Vaka sunumu. M. Gökhan Gözel Cumhuriyet Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Vaka sunumu M. Gökhan Gözel Cumhuriyet Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 66 y, erkek hasta Şikayeti: Ateş, üşüme, titreme, idrar yaparken yanma, nefes darlığı Hikaye:

Detaylı

Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım

Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım 1 Çocuk Sağlığında Eşitsizlikler (DSÖ verileri 1999) Yılda 10 milyon çocuk 5. yaşlarını kutlayamadan ölmektedir 2020 e kadar aynı Geri kalmış-gelişmekte olan ülkelerde

Detaylı

Hemodiyaliz Hastalarında Akılcı Antibiyotik Kullanımı

Hemodiyaliz Hastalarında Akılcı Antibiyotik Kullanımı Hemodiyaliz Hastalarında Akılcı Antibiyotik Kullanımı Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD DİRENÇ PROBLEMİ YENİ ANTİBİYOTİKLER Clin Infect

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 14.01.2013 Madde 5.12, Personel Sağlık Taraması Takip 01 Çizelgesi ne atıfta bulunularak revize edildi. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Enfeksiyon

Detaylı

BÖBREK NAKLİ SONRASINDA CMV HASTALIĞI. Dr. Ali Çelik Dokuz Eylül Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı

BÖBREK NAKLİ SONRASINDA CMV HASTALIĞI. Dr. Ali Çelik Dokuz Eylül Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı BÖBREK NAKLİ SONRASINDA CMV HASTALIĞI Dr. Ali Çelik Dokuz Eylül Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı Fishman JA. Am J Transplant 2009; 9 (Suppl 4): S3 S6. CMV epidemiyolojisi CMV, genel popülasyonda çok yaygın

Detaylı

PANDEMİK İNFLUENZA H1N1 TANISINDA LABORATUVARIN YERİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ALGORİTMASI DOÇ.DR.MUSTAFA ERTEK 23.10.2009-ANKARA

PANDEMİK İNFLUENZA H1N1 TANISINDA LABORATUVARIN YERİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ALGORİTMASI DOÇ.DR.MUSTAFA ERTEK 23.10.2009-ANKARA PANDEMİK İNFLUENZA H1N1 TANISINDA LABORATUVARIN YERİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ALGORİTMASI DOÇ.DR.MUSTAFA ERTEK 23.10.2009-ANKARA İnfluenza A Pandemik İnfluenza(H1N1) Yeni bir reassortant virus A/California/04/2009

Detaylı

DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği *FG, *38 yaşında, bayan *İlk başvuru tarihi: Kasım 2010 *7 ay önce saptanan HBsAg pozitifliği

Detaylı

FEBRİL NÖTROPENİ : 2009 DA NELER OLDU? Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

FEBRİL NÖTROPENİ : 2009 DA NELER OLDU? Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD FEBRİL NÖTROPENİ : 2009 DA NELER OLDU? Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Infectious Diseases Working Party of EBMT Infectious Diseases Group

Detaylı

Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi

Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Ergin AYAŞLIOĞLU Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Maternal

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ Doç. Dr. Orhan YILDIZ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. KAYSERi Erciyes Üniversitesi Hastaneleri 1300 yatak / 10 milyon

Detaylı

Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar gibi pek çok patojen hastalığın oluşmasına neden olur.

Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar gibi pek çok patojen hastalığın oluşmasına neden olur. Dr.Armağan HAZAR ZATÜRRE (PNÖMONİ) Zatürre yada tıbbi tanımla pnömoni nedir? Halk arasında zatürre olarak bilinmekte olan hastalık akciğer dokusunun iltihaplanmasıdır. Tedavi edilmediği takdirde ölümcül

Detaylı

HIV/AIDS epidemisinde neler değişti?

HIV/AIDS epidemisinde neler değişti? HIV/AIDS epidemisinde neler değişti? Dr. Gülşen Mermut Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD EKMUD İzmir Toplantıları - 29.12.2015 Sunum Planı Dünya epidemiyolojisi

Detaylı

Aliye Baştuğ. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 16 Ekim 2015 Konya Enfeksiyon Akademisi

Aliye Baştuğ. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 16 Ekim 2015 Konya Enfeksiyon Akademisi Aliye Baştuğ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 16 Ekim 2015 Konya Enfeksiyon Akademisi 19 yaş, erkek İki gün önce başlayan ateş yüksekliği Baş ağrısı, bulantı, kusma Çift görme Altta yatan hastalık

Detaylı

İNFLUENZA. HASTALIK YÜKÜ ve AŞIDAN BEKLENENLER. Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

İNFLUENZA. HASTALIK YÜKÜ ve AŞIDAN BEKLENENLER. Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İNFLUENZA HASTALIK YÜKÜ ve AŞIDAN BEKLENENLER Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfluenza Dünyada her yıl Hastalık: 3-5 milyon kişi Ölüm: 250-500 bin Ölenlerin çoğu: Yaşlılar DSÖ Tahminleri

Detaylı

Pandemik İnfluenza A H1N1 ve Korunma Yolları

Pandemik İnfluenza A H1N1 ve Korunma Yolları 15.10.2009 Pandemik İnfluenza A H1N1 ve Korunma Yolları Doç. Dr. Önder Ergönül Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Influenza A Virüsleri: sleri:1889-19771977

Detaylı

Gebelerde Anti HIV Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Gebelerde Anti HIV Sonuçlarının Değerlendirilmesi Gebelerde Anti HIV Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ayşe İNCİ Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji DOĞUM SAYILARI 2011 : 1 241 412 2012 : 1

Detaylı