Ünite YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ünite YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK"

Transkript

1 Ünite 7 YAŞAMIMIZDAKİ YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK ELEKTRİK ayfa o Elektrik Akımının Manyetik Etkisi Test Test Test Etkinlik (1 4) Elektrik Enerjisi Isıya Dönüşür Test Test Etkinlik (5 6) Elektrikli Araçların Gücü Test Test Etkinlik (7 9) Karma Test Karma Test Karma Test Karma Test

2 KAZAIMLAR 1. Elektik akımının manyetik etkisi ve elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüşümü ile ilgili olarak öğrenciler; 1.1. Üzerinden akım geçen bir bobinin, bir çubuk mıknatıs gibi davrandığını fark eder Bir elektrik mıknatıs yaparak kutuplarını akımın geçiş yönünden faydalanarak bulur Üzerinden akım geçen bobininmerkezinde oluşan menyetik etkinin, bobinden geçen akım ve bobinin sarım sayısı ile değiştiğini deneyerek keşfeder Elektrik akımının manyetik etkisinin, günlük hayatta kullanıldığı yerleri araştırır ve sunar Elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüştüğünü fark eder Bir çubuk mıknatısın hareketinin, eleketrik akımı oluşturduğunu deneyerek keşfeder Hareket enerjisinin elektrik enerjisine dönüştüğünü fark eder Güç santrallerinde elektrik enerjisinin nasıl üretildiği hakkında araştırma yapar ve sunar. 2. Elektrik enerjisinin ısıya (ısı enerjisine) ve ışığa (ışık enerjisine) dönüşümü ile ilgili olarak öğrenciler; 2.1. Elektrik akımı geçen iletkenlerin ısındığını deneyerek fark eder Elektrik enerjisinin bir iletkende ısı enerjisine dönüşeceği sonucuna varır Üzerinden akım geçen bir iletkenden açığa çıkan ısının; iletkenin direnci, üzerinden geçen akım ve akımın geçiş süresiyle ilişkili olduğunu deneyerek keşfeder Elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşümünü temel alan teknolojik uygulamaları araştırır ve sunar Güvenlik açısından sigortanın önemini ve çalışma prensibini açıklar Teknolojideki sigorta modellerini araştırarak bir sigorta modeli tasarlar Elektrik enerjisinin ışık enerjisine dönüştüğünü farkeder Üzerinden akım geçen bazı iletkenlerin görülebilir bir ışık yaydığı çıkarımını yapar Bir ampül patladığında neden tekrar yanmadığını yorumlar. 3. Elektrik enerjisinin kullanımı ve elektriksel güç ile ilgili olarak; 3.1. Elektrik enerjisi ile çalışan araçların birim zamanda kullandıkları elektrik enerjisi miktarının farklı olabileceğini farkeder Elektrik enerjisi ile çalışan araçların birim zamanda tükettiği elektrik enerjisini, o aracın gücü olarak ifade eder Elektriksel güç birimlerinin watt ve kilowatt olarak adlandırıldığını ifade eder Elektrik enerjisi ile çalışan araçlarda kullanılan elektrik enerjisi miktarının, aracın gücüne ve çalıştığı süreye göre değiştiğini farkeder Kullanılan elektrik enerjisi miktarının watt x saniye ve kilowatt x saat olarak adlandırıldığını ifade eder Elektrik enerjisinin bilinçli bir şekilde kullanımı için alınması gereken önlemleri ifade eder.

3 Elektrik Akımının Magnetik Etkisi ELEKTRİK AKIMII MAGETİK ETKİİ Demir nikel kobalt gibi mıknatıs yapımında kullanılan maddelere manyetik maddeler denir. Manyetik etki yaratmak için iki yol vardır. 1. Mıknatıs : Mıknatıs; çevresinde bir manyetik alan yaratır. Manyetik maddelere çekme kuvveti uygular. Bir mıknatısın iki kutbu vardır. Bu kutuplara Kuzey() ve Güney() adı verilir. 1. I III II IV Test 1 3. Yaklaştırılıyor Yaklaştırılıyor X Y I Güney Kuzey Bir mıknatısın güney kutbu Dünya üzerindeki bir yerde serbest olarak asıldığında Dünya nın güneyini gösteren uçtur. Tek kutuplu mıknatıs olmaz. Manyetik kutuplar daima çiftler halinde bulunur. Yukarıdaki mıknatıslar yatay düzlemde şekildeki gibi tutulmaktadır. Mıknatıslar serbest bırakılınca ok yönünde hareket ettiklerine göre I, II, III ve IV no lu kutuplar aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir? I II III IV A) B) C) D) I numaralı mıknatısa X ve Y cisimleri yaklaştırılıyor. Yaklaştırma sonucunda mıknatısın X i ittiği Y yi ise çektiği gözlemleniyor. Buna göre bu deney ile ilgili aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? A) Y cismi kesinlikle mıknatıstır. B) X cismi kesinlikle mıknatıstır. C) X cismi demirden yapılmış olabilir. D) Y cismi kobalttan yapılmış olabilir. 2. Bir mıknatıs ne kadar bölünürse bölünsün tek kutuplu mıknatıs elde edilemez. Her parça yine iki kutuplu mıknatıs olur. Bölünen parçalar yeniden birleşecek olursa sonradan ortaya çıkan kutupların kaybolduğu görülür. Aynı tür kutuplar birbirlerini iter, farklı tür kutular birbirlerini çeker. Yukarıdaki şekilde çubuk şeklindeki bir mıknatıs ikiye bölünüyor ve bölünme işlemi diğer mıknatıslarda da devam ettiriliyor. Buna göre deneyi yapan Barış aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşır? A) Mıknatısları bölerek tek kutup elde edebiliriz. B) Bölünen her mıknatısın iki kutbu vardır. 4. Duvar I II Zemine monte edilmiş Yukarıdaki şekilde I nolu mıknatıs yay ile duvara bağlanmış, II nolu mıknatıs ise zemine monte edilmiştir. Buna göre I nolu mıknatısın bağlı olduğu yayın sıkışması için,, ile gösterilen kutuplar aşağıdakilerden hangisindeki gibi olmalıdır? (Tüm sürtünmeler ihmal edilmiştir.) Mıknatısların aynı tür kutupları karşılıklı getirilerek resimdeki gibi bir manyetik askı yapılabilir. C) Dörde bölersek tek kutup elde edebiliriz. D) Bölünen parçalarda ve kutuplarının dışında farklı kutuplar bulunur. A) B) C) D) 298

4 Elektrik Akımının Magnetik Etkisi 5. I. Mıknatıs, çevresinde bir manyetik alan 7. I yaratır. maddeleri çekme özelliği gösterir. üzere iki kutbu bulunur. B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III Pusula Cam Çubuk Demir Çubuk Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I III. Mıknatısın Kuzey ve Güney olmak 2. Elektrik Akımının Oluşturduğu Manyetik Etki : II II. Mıknatıs; demir, nikel ve kobalt gibi Ünite 7 I III A A anahtarı açıkken pusula, bulunduğu ortamdaki yerin manyetik alanını gösterir. Plastik Çubuk 6. Yukarıdaki mıknatıs ip ile şekildeki gibi asılmıştır. Şeyma asılı olan mıknatısa aşağıdaki şekillerde görüldüğü gibi bir demir çubuk yaklaştırıyor. I. metre ucuna asılan mıknatıslar özdeştir. Dinamometrelere asılı mıknatıslar yerde duran demir, cam ve plastik çubuklara eşit mesafede yaklaştrılıyorlar. diği değerlerin sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? II. I A Buna göre dinamometrelerin göster- Demir çubuk Pusula Yukarıdaki şekilde gösterilen dinamo- A) I > II > III B) III > II > I C) I > II = III D) I = II = III A anahtarı kapatıldığında pusulanın ibresi, akımın oluşturduğu manyetik alan yönünde olur. Demir çubuk III. Demir çubuk Demir çubuk 8. IV. Buna göre yukarıdaki durumlardan hangileri gözlenmez? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) II, III ve IV ikel Kobalt odyum Platin Demir Çinko Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi mıknatıs tarafından çekilir? A) 6 B) 5 C) 3 D) 2 Demir tozları akım taşıyan bir telin çevresinde halkalar şeklinde dizilirler. Yukarıdaki iki örnek elektrik akımının bir manyetik özelliği olduğunu gösterir. 299

5 mıknatıslara elektromıknatıs - Test I II - romıknatısların kutuplarının göste- - malıdır? A) X Y _ - yor. - yanlıştır? A) B) C) B) Elektromıknatısın X ucu, Y ucu kutbudur. D) C) elektromıknatısın çekme gücü artar. D) Elektromıknatısların da çubuk mıkna- - de elektromıknatısın kutupları doğru Uyarı mıknatıs mıknatıs r A) B) 4. - de elektromıknatıs kullanılmaz? A) B) Telefon Telgraf r C) D) C) D) Lamba 300

6 Elektrik Akımının Magnetik Etkisi Ünite Yandaki elektromıknatıs birkaç iğneyi şekildeki gibi çekiyor. 7. Bir elektromıknatısın çekim gücü; I. in gerilimi II. Devreden geçen akım şiddeti III. Bobine sarılan telin sarım sayısı verilenlerinden hangilerine bağlıdır? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III Elektromıknatıs ın teknolojide kullanıldığı alanlar çok geniştir. Bunlardan bazıları şöyledir. Telefon Telgraf Elektrik zili Hızlı tren Elektrik motoru Elektromıknatıs ın Manyetik Gücünün Bağlı Olduğu Faktörler Bir çiviye iletken teli aşağıdaki gibi sararak bir elektromıknatıs yapabilirsiniz. - Aynı elektromıknatısın yanda görüldüğü gibi sarım sayısı artırılıyor. Çekme kuvveti I - Demir çiviye sarılı tel I Demir Buna göre aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? 8. A) Elektromıknatısın çekim gücü artmıştır. B) Elektromıknatıs daha fazla iğne çeker. C) Elektromıknatıs daha az iğne çeker. D) arım sayısı arttığı için bobinin mıknatıslık özelliği de artmıştır. Ampermetre 1 2 Yukarıdaki elektromıknatısa ait aşağıdaki değişiklikler yapıldığında elde edilen sonuçlar : 1. Elektrik akım şiddeti arttırılırsa manyetik çekme gücü artar. 2. Çivinin boyu aynı kalma koşuluyla sarım sayısı artarsa manyetik çekme gücü artar. Örnek X F X 6. elma aşağıda verilen elektromıknatısı hazırlıyor. - elma nın hazırladığı elektromıknatısın daha güçlü olması için; I. Telin sarım sayısı artırılmalıdır. II. Telin sarıldığı çivi yerine daha uzun bir çivi kullanılmalıdır. III. Devreye bir pil daha eklenmelidir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve III C) Yalnız III D) II ve III Yukarıda gösterilen deney düzeneği ile ilgili; I. Çubuk mıknatıs bobinin içinde 1 ve 2 yönlerinde ileri geri hareket ettirilirse ampermetredeki ibre sapar. II. Çubuk mıknatıs sabit tutulup bobin ileri geri hareket ettirilirse yine ampermetrede sapma olur. III. Bobin içinde çubuk mıknatıs ileri geri hareket ettirilerek hareket enerjisinden elektrik enerjisi üretilmiş olur. IV. Çubuk mıknatısın hareket hızının değişmesi ampermetredeki değeri değiştirmez. verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) I B) II C) III D) IV 2I 2I I - - Y - - Z - mıknatıs F Y mıknatıs F Z mıknatıs Özdeş mıknatıslar şekilde verilen X, Y, Z elektromıknatıslara aynı mesafede yaklaştırılıyor. Mıknatıslara uygulanan çekme kuvvetleri olan F X, F Y, F Z arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır? Cevap : F X > F Y > F Z 301

7 Elektrik Akımının Magnetik Etkisi ELEKTRIK EERJIIDE HAREKET EERJIIE Günlük hayatta kullandığımız bazı araçlar elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştürerek yaşantımızı kolaylaştırırlar. 1. aç kurutma makinası 3. Test Elektrikli matkap 1 3 Vantilatör aç Kurutma Makinası Mikser Vantilatör, mikser, saç kurutma makinası, çamaşır makinesi gibi çoğumuzun evlerinde bulunan araçlar elektrik enerjisini kullanıp hareket enerjisi elde ederler. Acaba elektrik enerjisi nasıl oluyor da bu aletlerde hareket enerjisine dönüşüyor? Bu aletlerin içerisinde bulunan elektrik motoru dönme hareketi yaparak hareket enerjisini oluşturuyor. Şimdi elektrik motorunu yakından inceleyelim. Mıknatıs ibel Mikser Okan Vantilatör ilay Jeneratör Gökhan Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği araç elektrik enerjisini hareket enerjisine çevirmez? A) ibel B) Okan Mikser 2 Uzaktan kumandalı oyuncak araba 3 Yukarıdaki araçlardan hangilerinde elektrik motoru kullanılır? A) Yalnız 1 B) 1 ve 2 C) 2 ve 3 D) 1, 2 ve 3 4. Elektrik motoru ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Bobin Güç kaynağı C) ilay D) Gökhan A) Elektrik motorunda bulunan mıknatıslardan biri bobine itme, diğeri çekme kuvveti uygular. Elektrik motorunda bulunan bobinden elektrik akımı geçmesiyle bobin elektromıknatıs haline gelir ve diğer mıknatıslarla etkileşir. Elektrik motorunda bulunan mıknatıslardan biri bobine itme, diğer mıknatıs ise bobine çekme kuvveti uygular. Mıknatıslar bu şekilde ayarlandığında bobin dönme hareketi yapar. Dönme hareketi yapan bobinin elektromıknatıslanması ile oluşan düzeneğe elektrik motoru adı verilir. Elektrik motorlarında bulunan bobindeki sarım sayısının artması oluşan manyetik alanı da artırır. Elektrik motorları günlük yaşantımızda pek çok alanda kullanılan araçlarda yer alır. Matkap, oyuncak arabalar, mikser gibi araçların yanı sıra uzay araçlarında, fabrikalarda, tıp alanında küçük veya büyük boyutlarda elektrik motorları kullanılmaktadır. 2. Dönme hareketi yapan bobinin elektromıknatıslanması ile oluşan düzeneğe... denir. Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Elektromıknatıs B) Jeneratör C) Elektrik motoru D) igorta B) C) D) Elektrik motoru hareket enerjisini elektrik enerjisine çevirir. Elektrik motoru dönme hareketi yapan bobinin elektromıknatıslanması ile oluşur. Mikser, çamaşır makinası gibi aletlerin içinde elektrik motoru bulunur. 302

8 Elektrik Akımının Magnetik Etkisi Ünite elin : Bazı iş yerleri, hastanelerde ve hava alanlarında elektrik akımının kesilmesi ile devreye girerler. Aylin : Manyetik alan içinde hareket ettirilen bir bobinden oluşur. Ali : Elektrik enerjisinden hareket enerjisi elde eder. Öğrencilerden hangilerinin jeneratörler ile ilgili söylediği ifade doğrudur? A) Yalnız elin Hareket Enerjisinden Elektrik Enerjisine Günümüzde pek çok yerde örneğin hastahanelerde, fabrikalarda, bazı işyerlerinde, hava alanlarında elektrik akımı kesilmesi ile devreye jeneratörler girer. Jeneratör Yukarıda resimleri verilen aletlerden kaç tanesi elektrik enerjisini hareket enerjisine çevirir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 B) elin ve Aylin C) Aylin ve Ali D) elin, Aylin ve Ali Jeneratörler manyetik alan içinde hareket ettirilen bir bobinden oluşur. Ampermetre Yukarıdaki düzenekte çubuk mıknatıs bobin içerisinde ileri geri hareket ettiriliyor. Buna göre; Berk : Ampermetrede sapma gözlenir. Gökçe : Mıknatıs bobin içinde sabit tutulursa ampermetrede sapma olmaz. Aylin : Bu deneyde elektrik enerjisinden hareket enerjisi elde edilir. hangi öğrencilerin yaptığı yorumlar doğrudur? A) Yalnız Berk B) Berk ve Gökçe C) Gökçe ve Aylin D) Berk, Gökçe ve Aylin Kemal, ampermetrenin bağlı olduğu bobinin içine mıknatısı sağa sola hareket ettiriyor. Bu hareket sonucunda da ampermetrede sapma gözlenir. Buna göre Kemal in yaptığı deneyden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir? A) Manyetik alan kullanılarak elektrik akımı üretebilir. B) Elektrik enerjisinden hareket enerjisi elde edilir. C) Dönme hareketi yapan bobin sayesinde elektrik akımı üretilir. D) Bobin içindeki mıknatısın hareketi ile ampermetrede sapma olmaz.. Mıknatıs bobin içinde ileri geri hareket ettirildiğinde ampermetrede sapma gözlenir. Yani bu deneyde manyetik alan kullanılarak elektrik akımı üretileceği sonucunu çıkarabiliriz. Jeneratörler, mıknatıslar arasındaki bobinin hareketiyle akım oluşmasını sağlar. Yukarıdaki gibi hareketsiz bir bobinin içindeki mıknatısın hareketi ile de bobinde elektrik akımı oluşabilir. Yani jenaratörler de bu şekilde hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştürürler. Günlük hayatımızda kullandığımız elektrik enerjisi, güç santrallerindeki jeneratör yardımıyla üretilir. Jeneratörlerin elektrik enerjisi üretmesi için gerekli olan hareket enerjisi kaynakları çeşitlidir. Hidroelektrik santralleri bunlardan biridir. Hızla akan suyun enerjisi bağlı olduğu jeneratörde elektrik enerjisine dönüştürülür. Fosil yakıtlarla (kömür, petrol, dogal gaz) çalışan termik santrallerde yakılan yakıtlarla ısıtılan su, basınçlı buhar haline getirilir ve jeneratörlerin türbinleri buhar basıncı ile hareket ettirilir. Ayrıca rüzgâr türbinlerinde, rüzgâr pervaneleri hareket ettirilerek bobinleri döndürür ve manyetik alan içinde dönen bobin elektrik üretir. 303

9 Elektrik Akımının Magnetik Etkisi Etkinlik 1 Bobin ikel Jeneratör Mıknatıs arım ayısı ve Elektrik motoru Elektromıknatıs Akım Şiddeti Manyetik Yukarıdaki kavramları aşağıda verilen cümlelerdeki uygun boşluklara yazınız. 1. Elektrik akımının etkisiyle oluşan mıknatısa denir. 2. Demir,, kobalt gibi maddeleri çekebilen maddelere denir. 3. Hareket enerjisini elektrik enerjisine çeviren düzeneğe adı verilir. 4. Mıknatısın olmak üzere iki kutbu vardır. 5. armal hale getirilen iletken tele denir. 6. Dönme hareketi yapan bobinin elektromıknatıslanması ile oluşan düzeneğe adı verilir. 7. Elektromıknatısdaki elektrik artırılırsa elektromıknatısın çekim gücü artar. 8. Üzerinden akım geçen bobinin etrafında alan oluşur. 9. Elektromıknatısda bulunan bobinin artırılırsa elektromıknatısın çekim gücü artar. Etkinlik 2 Aşağıdaki verilen cümlelerin başındaki kutucuklara doğruysa D yanlışsa Y koyunuz. 1. Bir bobin içinde mıknatıs ileri geri hareket ettirilirse bobinde elektrik akımı oluşur. 2. Jeneratörler elektrik enerjisini ısı enerjisine çevirirler. 3. Elektromıknatıstan geçen akımın şiddeti artırılırsa elektromıknatısın çekim gücü azalır. 4. Bir mıknatıs ne kadar bölünürse bölünsün, her parça yine iki kutuplu mıknatıs olur. 5. Elektrik motorları ile elektrik enerjisinden hareket enerjisi elde edilir. 6. Mıknatıslar tüm metalleri çeker. 7. Aynı tür kutuplar birbirini çeker, farklı tür kutuplar birbirini iter. 8. Elektrik akımından yararlanarak yapılan mıknatıslara elektromıknatıs adı verilir. 9. Telefon, telgraf, elektrik zili gibi aletlerde elektromıknatıs kullanılır. 10. Bir manyetik madde bir mıknatısın hangi ucuna yaklaştırılırsa yaklaştırılsın daima çekme kuvveti oluşur. 304

10 _ Elektrik Akımının Magnetik Etkisi Ünite 7 Etkinlik 3 Aşağıda verilen elektromıknatısların akım şiddetlerinin yönünü bularak kutuplarını bobinlerin yanlarına yazınız. a b c d Etkinlik 4 _ X Y Z T Yukarıdaki özdeş pillerle kurulan elektromıknatısların sarım sayıları şekildeki gibidir. erkan bu elektromıknatısları kullanarak ne kadar ataş çektiklerini bulmak istiyor. a. Buna göre erkan çoktan aza doğru ataş çeken elektromıknatısları nasıl sıralarsa doğru olur? Aşağıdaki boşluğa yazınız. b. Yandaki grafikte elektromıknatısların çekim güçleri gösterilmiştir. Buna göre hangi elektromıknatısın hangi sütüna ait olduğunu boşluklara yazınız. Elektromıknatıslar 305

11 Elektrik Enerjisi Isıya Dönüşür ELEKTRİK EERJİİ IIYA DÖÜŞÜR Test 4 1. Günlük hayatımızda ısı yada ışık enerjisi elde etmek için kulladığımız araçlara örnekler veriniz amperlik bir sigortanın bağlı olduğu elektrikli ısıtıcıdan kaç amper geçerse sigorta devreyi durdurur? A) 12 B) 18 C)20 D) 22 Elektrikli ısıtıcı Ekmek Kızartma Makinası Aydan Öğretmen Yukarıda resimlerini gördüğümüz elektrikli ısıtıcı, ekmek kızartma makinası gibi araçlar elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştürür. Peki bunu nasıl yaparlar? Bu araçlar içine yerleştirilen direnç tellerinden elektrik akımı geçer ve tellerde ısı açığa çıkar. Ancak bu aletlerin kablolarını kontrol ettiğimizde aletlerin telleri kadar ısınmadığını görürüz. İletkenden geçen ısı miktarı; iletkenin direnci, iletkenden geçen akım şiddetinin büyüklüğü ve akımın geçiş süresine bağlıdır. Fakat günlük hayatımızda bu ısı miktarı bazı sorunlara neden olabilir. Elektrik tellerinin aşırı ısınması ile oluşabilecek tehlikelere karşı sigorta kullanılır. Aydan öğretmenin sorusuna dört öğrenci cevap veriyor. Florasan lamba Şule u Isıtıcısı eslihan Elektrikli soba Fuat Vantilatör 4. Yukarıdaki resmi verilen araç aşağıdakilerden hangisidir? A) Jeneratör B) Elektrik motoru C) igorta D) Fileman Batuhan Buna göre hangi öğrencinin cevabı igorta igorta, devreden gereğinden fazla akım geçtiğinde akımı kesen ve güvenliği sağlayan bir araçtır. igorta devreye seri bağlanır. Hassas bazı aletlerin de kendi içlerinde sigortaları vardır. igorta iletken bir telden meydana gelir ve bu tel ısıya duyarlı olmayan maddeden yapılır. Alet üzerinde akım değeri normal olduğunda sigorta akımın geçmesine izin verir. Fakat bir arıza sonucunda normalden fazla akım geçtiğinde sigorta teli aşırı ısınır ve erir. Eriyen tel elektrik akımının geçmesini engelleyerek kesilmesini sağlar. igortalar, taşıyabilecekleri en yüksek akım şiddeti miktarına göre sınıflandırılırlar. Örneğin 10 amperlik sigorta en fazla 10 amperlik akım geçmesine izin verir. Daha fazla akım geçerse sigorta devreyi durdurur ve akım geçişini keser. Böylece yanlıştır? A) Batuhan B) Fuat C) eslihan D) Şule 2. igorta ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? A) Elektrik enerjisini hareket enerjisine çevirir. B) Devreden gereğinden fazla akım geçtiğinde akımı keser ve güvenliği sağlar. C) igorta yalıtkan bir telden oluşur. D) igorta devreye paralel bağlanır. 5. I. II. 3 Amper 8 Amper III. IV. 12 Amper 15 Amper Yukarıdaki resimlerde bazı araçlar ve bu araçları çalıştıran akım değerleri verilmiştir? Buna göre 13 Amperlik sigorta hangi aracı güvenli bir şekilde korumak için uygundur? oluşabilecek tehlikeler önlenmiş olur. A) I B) II C) III D) IV 306

12 - Elektrik Enerjisi Isıya Dönüşür Ünite 7 6. Pek çok aleti bir arada çalıştırdığımızda aşırı yüklenmeden dolayı sigorta atar Cemre Erdem 12 amperlik akımla çalışan bir aleti 10 amperlik bir sigorta ile koruyabiliriz. igortalar devreye seri olarak bağlanır Evlerimizde pekçok aleti bir arada çalıştırdığımız zaman aşırı yüklenmeden dolayı sigorta atar ve yangın çıkması engellenir. - Esra Emrah igortaların düzgün çalışması oluşabilecek yangınları engeller. Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği ifade yanlıştır? A) Cemre B) Erdem C) Esra D) Emrah 7. I. Elektrikli battaniye II. aç kurutma makinası III. Fırın IV. Elektrikli su ısıtıcıları Yukarıdaki araçlardan hangileri içinde bulunan tellerden geçen elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştürür? A) I ve II B) II ve III C) I, III ve IV D) I, II, III ve IV Yukarıdaki devrelerde özdeş tel, direnç ve piller kullanılmıştır. Buna göre eşit süre çalıştırılan devrelerden hangisinde daha fazla ısı enerjisi açığa çıkar? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 Anahtar - Yukarıdaki devrede bulunan elektrikli ısıtıcı 5 A lık akım ile çalışıyor. Buna göre devredeki saç kurutma makinasını korumak için kullanılan sigorta değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 6 B) 3 C) 2 D) 1 Anahtar Elektrikli Isıtıcı Üreteç igorta 6 amperlik akımla çalışan bir elektrikli ısıtıcıyı 5 amperlik sigorta ile koruma işe yaramaz. Çünkü elektrikli ısıtıcı çalıştırılığında sigorta üzerinden 5 amperden daha fazla akım geçeceği için atar ve elektrikli ısıtıcı çalışmaz. Aynı aracı 12 amperlik bir sigorta ile korumak ta güvenli olmaz. Bu seferde 12 ampere kadar sigorta atmaz ve aşırı ısınma sonucu yangın çıkabilir. Bu yüzden elektrikli ısıtıcıyı korumak için 7 amperlik sigorta kullanmak gerekir. Yani sigortalar, kullanacağı devreden geçen akım değerinden biraz yüksek değerde seçilmelidir. Şehir elektriğinin binalara girdiği yerde ana sigorta bulunur. Binadaki her bir dairenin girişinede sigortalar yerleştirilir. Dairelere ulaşan elektrik akımı sigorta kutusunda paralel bağlı devrelere bölünür ve dairenin değişik bölümlerine dağıtılır. ELEKTRIK EERJIIDE IŞIK EERJIIE Gündüzleri Güneş sayesinde başka bir ışık kaynağına ihtiyaç duymayız. Fakat gece olduğuna Güneş ışığından yararlanamayız ve aydınlatma için başka ışık kaynakları kullanırız. Işık olmazsa çevremizdeki cisimleri göremeyiz. Bu yüzden gece olduğunda aydınlatma amaçlı pek çok cihaz geliştirilmiştir. Bu cihazların büyük çoğunluğunda ışık verebilmek için elektrik enerjisini kullanır. 307

13 Elektrik Enerjisi Isıya Dönüşür Test 5 Floresan lamba Ampul Floresan lamba ve ampul aydınlatma amaçlı kullandığımız araçlardır. Ampulün içinde tungsten metalinden yapılmış ve filaman olarak isimlendirilen çok ince ve uzun bir tel bulunur. Ampuller, bu ince telin ısınıp akkor haline gelmesi ile etrafımıza ışık saçarak elektrik enerjisini ışık enerjisine çevirirler. Işık verebilmesi için yeterli uzunlukta olması gereken telin küçük bir alana sığması gerekir. Bu yüzden bu tel sarmal hale getirilerek ampulün uçlarına yerleştirilir. armal yapıdaki bu tele filaman adı verilir. 1. Aşağıda ampulle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İçindeki tel tungsten metalinden yapılmıştır. B) Filaman adı verilen bir telden oluşur. C) Işık veren ampule akkor filamanlı ampul adı verilir. D) Ampul içindeki filaman düz, kalın ve kısa bir yapıya sahiptir. 3. Tungsten metalinden geçen akım sonucunda aşağıdaki enerji dönüşümlerinden hangisi gerçekleşir? A) Hareket enerjisi elektrik enerjisi B) Elektrik enerjisi Işık enerjisi C) Işık enerjisi Isı enerjisi D) Isı enerjisi Elektrik enerjisi Aşağıdaki ampul resminde ampulün bölümleri numaralandırılmıştır. Patlamış Ampul I IV III II Filaman zamanla dayanıklılığını yitirerek kapar. Bu durumda ampulü patlamış olarak nitelendiririz. I Patlamış olan ampul ışık vermez. Yani patlamış ampulün ışık vermemesinin sebebi içindeki filamanın kopması ve telden akım geçmemesidir. II Buna göre hangi numara ile gösterilen kısımda elektrik enerjisi ısı enerjisine çevrilir? A) I B) II C) III D) IV III 5. Aşağıda verilen aletlerden hangisinde ısınma sonucu kaybolan enerji çok Elektrikli ısıtıcı Tungsten gibi birçok iletken de üzerinden akım geçmesi sonucu görülebilir ışık yayar. Elektrikli ısıtıcılardaki yüksek dirençli teller elektrik akımının etkisiyle ısınır ve yukarıdaki gibi akkor haline gelerek ışık verir. Yani üzerinden akım geçen bazı iletkenler hem ışık hem de ısı verirler. IV Yukarıdaki resimlerde bulunan araçlardan hangisi ışıktan fayalanma amaçlı kullanılır? A) IV B) III C) II D) I azdır? A) Filamanlı ampul B) Akkor lamba C) Floresan lamba D) Elektrik sobası 308

14 Elektrik Enerjisi Isıya Dönüşür Ünite 7 6. Aşağıdaki araçlardan hangisi hem ışık hem de ısı verir? A) 8. Bir filamanlı ampulün ışık vermesi sonucunda aşağıdaki enerji dönüşümlerinden hangisi gerçekleşir? A) Elektrik enerjisi Mekanik enerji B) Mekanik enerji Işık enerjisi Floresan lamba B) C) Elektrik enerjisi Işık ve ısı enerjisi D) Isı enerjisi Elektrik ve Işık enerjisi Floresan lambaların yapısına baktığımızda, içlerinde çok az civa ve bir miktar soygaz olduğunu öğreniriz. Lambanın iç yüzeyi çok ince fosfor tabakasıyla kaplı cam bir tüpten oluşur. Bu tüpün her iki cunda elektrotlar bulunur. Bu elektrotlara uygulanan gerilim bu elektrotların birinden elektronla- C) rın kopmasına neden olur ve elektronların diğer elektrota doğru hareket etmesini sağlar. Elektrotlardan kopan elektronlar tüp içinde gaz halindeki civa atomları ile çarpışır. Çarpışmalar sonucunda civa atomları bizim gözümüzün göremeyeceği D) 9. Alüminyum tel Bakır tel mor ötesi ışıma yapar. Bu mor ötesi ışınlar tüpün iç yüzeyindeki fosfor tabakasına çarpar ve etrafa görünür ışık yayılır. 1. Devre 2. Devre 7. İçlerinde çok az potasyum ve bir miktar çinko bulunur. 1 Demir tel Bakır tel İç yüzeyinde çok ince fosfor kaplı cam tüp bulunur. 2 Tüpün her iki ucunda elektrotlar bulunur. 3 İçinde oluşan mor ötesi ışınlar tüpün içindeki fosfor tabakasına çarpar. 4 Yukarıdaki floresan lamba ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 3. Devre 4. Devre Yukarıdaki özdeş su dolu kaplarda özdeş piller kullanılarak devreler kurulmuştur. Buna göre tellerde oluşan ısı enerjisinin, akım şiddeti ile ilişkisini araştıran Funda hangi devreleri seçmelidir? A)1. ve 2. Devre B) 2. ve 4. Devre C) 3. ve 4. Devre D) 1., 2. ve 3. Devre Kompakt floresan lamba da floresan lamba çeşitlerinden biridir. ot Filamanlı lambalarda elektrik enerjisinin %95 i ısı enerjisine, kalan %5 i ise ışık enerjisine dönüşür. Floresan lambalarda ise ısınma sonucu kaybolan enerji çok daha azdır. Bu yüzden floresan lambaların kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. 309

15 Elektrik Enerjisi Isıya Dönüşür Etkinlik Tost makinesi 5 amper Çamaşır makinesi 7 amper Müzik seti 0,8 amper Bulaşık Makinesi 6 amper Buzdolabı 8 amper u aısıtıcısı 0,5 amper Yukarıda bazı elektrikli cihazlar ve bu cihazların çalışma akımlarının değerleri verilmiştir. igorta Amper değeri 0,7 9 6 Buna göre resimleri verilen elektrikli araçlardan yüksek akım geçerse, cihazların zarar görmemesi için yanda verilen sigorta amper değerleri hangi cihazlar için kullanılmalıdır? Uygun cihazların numaraları ile sigorta şekillerini eşleştirerek aşağıdaki boşluklara yazınız

16 Elektrik Enerjisi Isıya Dönüşür Ünite 7 Etkinlik u ısıtıcısı Elektrikli soba Ütü Floresan lamba El feneri Fırın Ampul aç kurutma makinası Ekmek kızartma makinası Yukarıda verilen araçları inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Hangi araçlar elektrik enerjisini ısı enerjisine çevirme amaçlı kullanılır? Hangi araçlar elektrik enerjisini ışık enerjisine çevirme amaçlı kullanılır? Ampul ve floresan lambanın yapısını kısaca anlatınız

17 Elektrikli Araçların Gücü ELEKTRİKLİ ARAÇLARI GÜCÜ Evimizde sürekli kullandığımız pek çok elektrikli araç olduğunu hatırlayalım. Annelerimizin nefis kekler yapmak için kullandığı fırınlar, temizlik için kullandığı elektrik süpürgesi ve çamaşırlarımızın yıkandığı çamaşır makineleri bunlardan sadece bir kaçıdır. Bu sayıyı daha da artırmamız mümkündür. aç kurutma makinesi, buzdolabı, mikser, bilgisayar vb. pek çok araç günlük hayatımızda yer alan elektrikli araçlardır. 1. I 2500 w III II 500 w IV Test w lık bir floresan lamba günde 1 saat açık kalıyor. Buna göre lambanın 1 günde harcadığı enerji aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) J B) J C) J D) J 1600 w 1500 w Fırın Yukarıda bazı araçlar ve güç değerleri verilmiştir. Buna göre araçlardan hangisi çalışırken daha fazla enerji harcar? A) I B) II C) III D) IV 4. Günde 6 saat çalışan bir klimanın harcadığı enerji 24j olduğuna göre klimanın gücü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) 144 kw B) 48 kw Elektrikli süpürge C) 24 kw D) 4 kw Yukarıda resimleri verilen fırın ile elektrikli süpürge çalışırken eşit miktarda mı enerji harcar? 2. I Watt = Joule aniye Elektrikli aracın gücü ne kadar fazla ise o araç o kadar enerji harcar. Yani bir elektrikli aracın birim zamanda harcadığı enerjiye elektriksel güç denir. Elektriksel gücün birimi Watt(w) tır. Genellikle günlük hayatımızda kilowatt (kw) birimi kullanı- II Kilowatt = Joule saat 5. Gücü 180 watt olan bir elektrikli süpürge günde yarım saat çalışıyor. Buna göre 2 günde elektrikli süpürgenin harcadığı enerji kaç joule olur? lır. 1 kw = 1000 W şeklindedir. III Joule = kilowatt saniye A) B) Elektrikli araçların güçlerinin ne kadar olduğu üzerlerinde ve kullanım kılavuzlarında yazılıdır. Bir fırının gücü 2500 watt ise bu fırın 1 saniyede 2500 joule lük enerji harcar. Buna göre elektrikli aracın gücünü aşağıdaki formülle bulabiliriz. Yukarıda verilen eşitliklerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III C) D)

18 Elektrikli Araçların Gücü Ünite 7 6. Aşağıda verilen birimlerden hangisi elektriksel enerjiye ait değildir? A) w.s B) kw.h C) w.j D) j 8. Aşağıda verilen araçlardan hangisi elektrik enerjisini ölçer? A) Elektrik motoru B) Elektrik sayacı C) igorta D) Jeneratör Elektrikli aletin enerjisi joule, kullanım süresi de saniye verilirse elektrisel güç; Enerji Güç = olarak ifade edilir. üre Elektriksel gücün birimi ise; 7. I. 9. Elektriksel güç, birim zamandaki harcanan enerji miktarıdır. Watt = Jolue aniye şeklindedir. Elektriksel gücün formülle gösterilişi aşağıdaki II. 150 w 3000 w Eda Duygu Doruk Elektrikli aletin gücü kilowatt ise kullanım süresi saniye olarak alınır. Elektriksel enerjinin birimi watt tır. gibidir. Uyarı P = W t P : Güç W : Enerji t : üre Eğer elektrikli aletin gücü kilowatt ise, kullanım süresi saat olarak alınır. III. 500 w Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin ifadeleri doğrudur? A) Yalnız Eda B) Eda ve Duygu C) Duygu ve Doruk D) Eda, Duygu ve Doruk ot Elektriksel enerjinin birimleri Watt.saniye w.s kilowatt.saat kw.h şeklinde yazılır. IV w Yukarıda güçleri verilen araçlar eşit süre çalıştırıldıklarında hangisinin harcadığı enerji en azdır? A) I B) II C) III D) IV 10. Hülya her sabah elektrikli saç maşası ile günde 10 dakika saçlarını yapmaktadır. aç maşasının gücü 5w olduğuna göre saç maşasının bir haftada harcadığı elektriksel enerji kaç j dir? A) B) C) D) ELEKTRIK EERJII AIL ÖLÇÜLÜR? Günlük hayatımızda kullandığımız elektrik; evlerimize, işyerlerimize ulaşırken bize maliyetle gelir. Bu yüzden de kullandığımız elektriğin parasını ödememiz gerekmektedir. Kullandığımız elektrik enerjisinin miktarını ve buna karşılık gelen ödeyeceğimiz parayı elektrik faturaları gösterir. 313

19 Elektrikli Araçların Gücü Test 7 1. Mehmet Bey az enerji harcayan bir buzdolabı satın almak istiyor. Bu yüzden aşağıda verilen sınıflardan hangisinde olan buzdolabını satın almalıdır? 3. I. Ütü 2,2 kw II. Televizyon 140 w A) B) D sınıfı C sınıfı III. Ampul 75 w C) D) IV. Fırın 2,8 kw B sınıfı A sınıfı Yukarıdaki aletlerin eşit süre çalıştığı düşünüldüğünde hangisi en az enerji tüketir? A) I B) II C) III D) IV Disk Kullandığımız elektrik enerjisi, kullanılmadan önce elektrik sayacı denilen bir araç içerisinden geçer. Kullanılan elektrik sayaçlarının birçoğu basit bir elektrik motoru gibi çalışır. Elektrik enerjisi sayacın içinde bulunan yatay diskin hareket etmesini sağlar. ayaca gelen elektrik enerjisi ne kadar fazla ise disk o kadar hızlı döner. Böylece elektrik sayacı harcanan elektrik enerjisini ölçer. ELEKTRIK TAARRUFU on yıllarda artan elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması için doğalgazın kullanıldığı santraller kurulmuştur. Fakat bunun için doğalgaz, petrol, kömür gibi yenilenemeyen enerji kaynakları gerekmektedir. Bu yüzden de enerjiyi verimli kullanmalı yani tasarruf yapmalıyız kw güce sahip olan bir bulaşık makinası günde bir saat çalışıyor. Buna göre bir aylık kullanılan elektrik enerji miktarının tutarı kaç olur? ( 1kwh=0,25 olarak alalım.) A) B) C) D) I. Üzerinden elektrik akımı geçen tel ısınır. Elektrikli araçların birim zamanda harcadıkları elektrik II. enerjisine elektriksel güç denir. Elektriksel gücün birimi III. watt tır. B sınıfında bulunan elektrikli aletler en az elektrik- IV. sel enerji harcarlar. Yukarıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) IV B) III C) II D) I 314

20 Elektrikli Araçların Gücü Ünite 7 5. Gücü 100 watt olan ampulün 10 dakikada harcadığı enerji aşağıdaki eşitliklerden hangisinde doğru verilmiştir? A) w= 100w.10s B) w=100w.600s 7. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Üzerinden akım geçen tel ısınır. B) Filamanlı ampulde enerji ısıya dönüşmez. C) Mikser gibi aletlerde elektrik motoru kullanılır. D) Telgraf, telefon, kapı zili gibi araçlarda elektromıknatıs bulunur. Elektrikli araçları verimli ve etkili kullanmak için neler yapmalıyız? Teknolojideki pek çok alanda aynı işi daha az enerji harcayarak yapan aletler yapılmaya çalışılıyor. Böylece enerji tasarrufu elde ediliyor. C) 6. w=10w.600s D) w=100w.60s Zeynep Hale Cenk İlker 2 kilowatt-saat kaç watt-saniyedir. Yukarıdaki soruya dört öğrencinin verdiği cevaplardan hangisi doğrudur? A) Zeynep B) Hale C) Cenk D) İlker 8. Bir tost makinası 200 voltluk gerilimle 9. çalışıyor. Tost makinasının üzerinden geçen akım 2 amper olduğuna göre 5 dakika çalışan tost makinasının elektriksel enerjisi ve gücü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Elektriksel Enerji Elektriksel güç A) B) C) D Lamba Direnç - Üreteç Yukarıdaki devrede verilenlerden hangisi devreden fazla akım geçmesi durumunda devreyi durdurarak güvenliği sağlar? A) Lamba B) Direnç C) igorta D) igorta Enerji verimliliğini gösteren etiket Kullandığımız elektrikli aletlerden biri olan buzdolabına baktığımızda üzerinde yukarıdaki gibi enerji verimliliği etiketini görürüz. Bu etikede bakarak cihazın bir yılda ne kadar enerji harcadığı bilgisini öğrenebiliriz ve ona göre cihazı satın alabiliriz. Bu etikette cihazın yıllık enerji tüketimi yedi grupta gösterilmektedir. A harfi en düşük enerji tüketimini göstermektedir. Yani A sınıfında olan bir elektrikli alet ortalama enerji tüketiminden %45 daha az enerji tüketir. G harfi ile gösterilen sınıf ise enerji tüketiminden yaklaşık %25 daha fazla enerji tüketmektedir. Yani G harfi en yüksek enerji tüketimini göstermektedir. Yani A, B ve C sınıfı elektrikli aletleri tercih etmekte fayda var. Çünkü bu sınıftaki aletler ortalama elektrik tüketiminden daha az enerji harcarlar. Bir elektrikli cihaz alırken bu cihazın enerji verimliliğini gösteren etiketin olması bizi bu konuda bilinçlendirecektir. Bu etiket sayesinde cihazın ne kadar enerji harcadığını öğrenip ona göre satın alabiliriz. Kısacası enerji tasarrufu yapmak için bilinçli bir şekilde davranmalı ve cihazların üzerindeki enerji verimliliği etiketlerini iyice incelemeliyiz. 315

ÖĞRENME ALANI: Fiziksel Olaylar 7.ÜNİTE: Yaşamımızdaki Elektrik. Mıknatıs:

ÖĞRENME ALANI: Fiziksel Olaylar 7.ÜNİTE: Yaşamımızdaki Elektrik. Mıknatıs: ÖĞRENME ALANI: Fiziksel Olaylar 7.ÜNİTE: Yaşamımızdaki Elektrik Mıknatıs: - Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çeken cisimler mıknatıs olarak adlandırılır. - Mıknatıslar her maddeyi (hatta her metali)

Detaylı

Mıknatıs Çeşitleri 1. Doğal mıknatıs: 2. Yapay mıknatıs: 3. Elektromıknatıs:

Mıknatıs Çeşitleri 1. Doğal mıknatıs: 2. Yapay mıknatıs: 3. Elektromıknatıs: MIKNATIS Magnetik adı verilen demir oksit (Fe 3 O 4 ) bileşiği tabii bir mıknatıs olarak bilinir. Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren cisimlere mıknatıs denir. 2 Mıknatıs Çeşitleri

Detaylı

M O Q R L. ADI: SOYADI: No: Sınıfı: Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:...

M O Q R L. ADI: SOYADI: No: Sınıfı: Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ADI: OYADI: o: ınıfı: Tarih.../.../... ADIĞI OT:... 1. ıknatıslarla ilgili olarak; I. Bir mıknatısın çekme özelliğinin fazla olduğu uç kısımlarına mıknatısın kutuları denir. II. Tek kutuplu bir mıknatıs

Detaylı

11. ÜNİTE İŞ VE GÜÇ KONULAR

11. ÜNİTE İŞ VE GÜÇ KONULAR 11. ÜNİTE İŞ VE GÜÇ KONULAR 1. ELEKTRİKTE İŞ VE GÜÇ BİRİMLERİ 2. DOĞRU AKIM VE ALTERNATİF AKIM OMİK DEVRELERİNDE GÜÇ HESABI 3. PROBLEM ÇÖZÜMLERİ 4. ALTERNATİF AKIM OMİK DEVRELERİNDEİŞİN (ENERJİ) KWH (KİLOVAT

Detaylı

Manyetizma Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4. N S N S 1. X. Mıknatıslar arasındaki manyetik kuvvet;

Manyetizma Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4. N S N S 1. X. Mıknatıslar arasındaki manyetik kuvvet; 3 Manyetizma Test Çözümleri 1 Test 1'in Çözümleri 4. 1. X 1 2 3 4 Manyetik alan çizgileri kutup şiddeti ile doğru orantılıdır. 4 numaralı kutuptan çıkan çizgi sayısı 1 den çıkan çizgi sayısından az olduğu

Detaylı

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır.

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır. ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda potansiyelleri eşit oluncaya kadar birinden diğerine elektrik yükü akışı olur. Potansiyeller eşitlendiğinde yani

Detaylı

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır.

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır. ELEKTRİK AKIMI ve LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda potansiyelleri eşit oluncaya kadar birinden diğerine elektrik yükü akışı olur. Potansiyeller

Detaylı

3. HAFTA BLM223 DEVRE ANALİZİ. Yrd. Doç Dr. Can Bülent FİDAN. hdemirel@karabuk.edu.tr

3. HAFTA BLM223 DEVRE ANALİZİ. Yrd. Doç Dr. Can Bülent FİDAN. hdemirel@karabuk.edu.tr 3. HAFTA BLM223 Yrd. Doç Dr. Can Bülent FİDAN hdemirel@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 3. OHM KANUNU, ENEJİ VE GÜÇ 3.1. OHM KANUNU 3.2. ENEJİ VE GÜÇ 3.3.

Detaylı

KAYNAK DÖNÜŞÜMÜ NORTON-THEVENIN ve SÜPERPOZİSYON TEOREMLERİ & İŞ-GÜÇ-ENERJİ

KAYNAK DÖNÜŞÜMÜ NORTON-THEVENIN ve SÜPERPOZİSYON TEOREMLERİ & İŞ-GÜÇ-ENERJİ KAYNAK DÖNÜŞÜMÜ NORTON-THEVENIN ve SÜPERPOZİSYON TEOREMLERİ & İŞ-GÜÇ-ENERJİ GERİLİM KAYNAĞINDAN AKIM KAYNAĞINA DÖNÜŞÜM Gerilim kaynağını akım kaynağına dönüşüm yapılabilir. Bu dönüşüm esnasında kaynağın

Detaylı

FİZİK BASAMAK SERİSİ DERS KİTAPÇIKLARI FİZİK MANYETİZMA AHMET DOĞRU

FİZİK BASAMAK SERİSİ DERS KİTAPÇIKLARI FİZİK MANYETİZMA AHMET DOĞRU FİZİK BAAMAK ERİİ DER KİTAPÇIKLARI FİZİK 10 MAYETİZMA AHMET DOĞRU 1-MADDEİ MAYETİK ÖZELLİKLERİ a) Paramanyetizma 3-MIKATILARI ÖZELLİKLERİ a. b. b) Diyamanyetizma c. Mıknatıs ortadan kesilirse c) Ferromanyetizma

Detaylı

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN KAÇ PARA TÜKETTİĞİNİN HESAPLAMASI:

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN KAÇ PARA TÜKETTİĞİNİN HESAPLAMASI: ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN KAÇ PARA TÜKETTİĞİNİN HESAPLAMASI: Evimizde 15 watt değerine sahip tasarruflu ampullerden 1200 watt değerine sahip bulaşık makinelerine kadar pek çok alet bulunmaktadır. Bu söylediğim

Detaylı

Bu konuda cevap verilecek sorular?

Bu konuda cevap verilecek sorular? MANYETİK ALAN Bu konuda cevap verilecek sorular? 1. Manyetik alan nedir? 2. Maddeler manyetik özelliklerine göre nasıl sınıflandırılır? 3. Manyetik alanın varlığı nasıl anlaşılır? 4. Mıknatısın manyetik

Detaylı

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Ö. ŞENYURT - R. AKDAĞ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: OHM KANUNU, İŞ, ENERJİ VE GÜÇ

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Ö. ŞENYURT - R. AKDAĞ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: OHM KANUNU, İŞ, ENERJİ VE GÜÇ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: OHM KANUNU, İŞ, ENERJİ VE GÜÇ Anahtar Kelimeler Enerji, ohm kanunu, kutuplandırma, güç,güç dağılımı, watt (W), wattsaat (Wh), iş. Teknik elemanların kariyerleri için ohm kanunu esas teşkil

Detaylı

MOTOR KORUMA RÖLELERİ. Motorların şebekeden aşırı akım çekme nedenleri

MOTOR KORUMA RÖLELERİ. Motorların şebekeden aşırı akım çekme nedenleri MOTOR KORUMA RÖLELERİ Motorlar herhangi bir nedenle normal değerlerinin üzerinde akım çektiğinde sargılarının ve devre elemanlarının zarar görmemesi için en kısa sürede enerjilerinin kesilmesi gerekir.

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 7 : YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 7 : YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK ÖĞENME ALANI : FZKSEL OLAYLA ÜNTE 7 : YAŞAMIMIZDAK ELEKTK C ELEKTK ENEJSNN ISI ETKS (ELEKTK ENEJS ISIYA DÖNÜŞÜ) 1 Direnç Direncin Bağlı Olduğu Faktörler 3 Elektrik Akımının Etkileri 4 Elektrik Akımının

Detaylı

8. Sınıf Üniteler. Öğrenme Alanı : Fiziksel Olaylar 7. Ünite : Yaşamımızdaki Elektrik Önerilen Süre : 16 ders saati

8. Sınıf Üniteler. Öğrenme Alanı : Fiziksel Olaylar 7. Ünite : Yaşamımızdaki Elektrik Önerilen Süre : 16 ders saati Öğrenme Alanı : Fiziksel Olaylar 7. Ünite : Yaşamımızdaki Elektrik Önerilen Süre : 16 ders saati A. Genel Bakış Ünite, öğrencilerin bu düzeye kadar edindikleri elektrik enerjisi, elektrik akımı, direnç,

Detaylı

Elektrik ve Kullanımı

Elektrik ve Kullanımı ÜNİTE 9 Elektrik ve Kullanımı Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar magnetizmayı ve mıknasları, elektrik akımını ve manyetik alanları, elektrik ölçü aletlerini, jenaratör ve alternatif akımı, doğrultucuları,

Detaylı

6.SINIF. Yaşamımızdaki elektrik. Elektrik çarpmalarına karşı korunmanın

6.SINIF. Yaşamımızdaki elektrik. Elektrik çarpmalarına karşı korunmanın Yaşamımızdaki elektrik 6.SINIF Günlük hayatımızda kullandığımız araç ve gereçler baktığımız da hemen hemen hepsinin Elektrik enerjisi ile çalıştığını görmekteyiz. Örneğin buz dolabı, Çamaşır makinesi,

Detaylı

ELEKTRİĞİN İLETİMİ. Adı:Muharrem Soyadı:Şireci No:683

ELEKTRİĞİN İLETİMİ. Adı:Muharrem Soyadı:Şireci No:683 ELEKTRİĞİN İLETİMİ Adı:Muharrem Soyadı:Şireci No:683 Elektrik Nedir? Günümüzde evlerin aydınlatılması, televizyon, radyo, telefon, çamaşır makinesi gibi araçların çalıştırılmasında elektrik kullanılmaktadır.

Detaylı

Bölüm 7. Manyetik Alan ve. Manyetik Kuvvet. Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley

Bölüm 7. Manyetik Alan ve. Manyetik Kuvvet. Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley Bölüm 7 Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet Hedef Öğretiler Manyetik Kuvvet Manyetik Alan ve Manyetik Akı Manyetik Alanda Yüklerin hareketi Yarıiletkenlerde Manyetik Kuvvet hesabı Manyetik Tork Elektrik Motor

Detaylı

5. SINIF FEN BİLİMLERİ KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜNÜN ÖLÇÜLMESİ 50 N B C

5. SINIF FEN BİLİMLERİ KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜNÜN ÖLÇÜLMESİ 50 N B C 1-1- 50 N 50 N 50 N A B C Şekilde özdeş dinamometrelerin ucuna asılan A, B ve C cisimlerinin ağırlıkları arasındaki doğru ilişki aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) A > B > C

Detaylı

Elektrik Devresi Hakkında. 5 Soru. Yanıt. Bilim Çocuk

Elektrik Devresi Hakkında. 5 Soru. Yanıt. Bilim Çocuk Elektrik Devresi Hakkında 5 Soru Yanıt 36 Bilim Çocuk Bilim Çocuk 37 38 Bilim Çocuk Biz Rikrikleriz! Elektrik dünyasının kahramanlarıyız. Haydi, bu oyunu oynayın ve elektrik devrelerini tamamlayın. l etken

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 7 : YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 7 : YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK ÖĞREME ALAI : FİZİKEL OLAYLAR ÜİTE 7 : YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK B ELEKTRİK AKIMII MAYETİK ETKİİ (6 AAT) 1 İçinden Akım Geçen İletkenin Oluşturduğu Manyetik Alan 2 Elektromıknatıs 3 Elektromıknatıs Kullanılarak

Detaylı

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK DURGUN ELEKTRİK Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. Elektrik yüklerinin kaynağı atomun yapısında

Detaylı

Uçlarındaki gerilim U volt ve içinden t saniye süresince Q coulomb luk elektrik yükü geçen bir alıcıda görülen iş:

Uçlarındaki gerilim U volt ve içinden t saniye süresince Q coulomb luk elektrik yükü geçen bir alıcıda görülen iş: Etrafımızda oluşan değişmeleri iş, bu işi oluşturan yetenekleri de enerji olarak tanımlarız. Örneğin bir elektrik motorunun dönmesi ile bir iş yapılır ve bu işi yaparken de motor bir enerji kullanır. Mekanikte

Detaylı

Temel Kavramlar. Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz?

Temel Kavramlar. Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz? Temel Kavramlar Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz? 1 Elektriksel Yük Elektrik yükü bu dış yörüngede dolanan elektron sayısının çekirdekteki proton

Detaylı

Bölüm 9 ELEKTROMANYETİK İNDÜKSİYON. Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley

Bölüm 9 ELEKTROMANYETİK İNDÜKSİYON. Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley Bölüm 9 ELEKTROMANYETİK İNDÜKSİYON Hedef Öğretiler Faraday Kanunu Lenz kanunu Hareke bağlı EMK İndüksiyon Elektrik Alan Maxwell denklemleri ve uygulamaları Giriş Pratikte Mıknatısın hareketi akım oluşmasına

Detaylı

Öğrencinin; Adı: Görkem Andaç Soyadı: KİRİŞ Sınıfı: 10 FEN B No su: 277. Konu: Transformatörler

Öğrencinin; Adı: Görkem Andaç Soyadı: KİRİŞ Sınıfı: 10 FEN B No su: 277. Konu: Transformatörler 1 Öğrencinin; Adı: Görkem Andaç Soyadı: KİRİŞ Sınıfı: 10 FEN B No su: 277 Konu: Transformatörler 2 3 1- Şekildeki transformatörde, primerden uygulanan 100 V gerilim çıkıştan V 2 =20 V olarak alınıyor.

Detaylı

Elektrik ve Manyetizma

Elektrik ve Manyetizma WWW.OZGURFİZİK.COM Elektrik ve Manyetizma Genel Bakış İlköğretim 4 ve 5. sınıfta öğrenciler, çevrelerinde elektrik enerjisi ile çalışan araçları, elektriğin güvenli kullanımını ve basit elektrik devre

Detaylı

7. ÜNİTE AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ

7. ÜNİTE AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ 7. ÜNİTE AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ KONULAR 1. AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ 2. AKIM BİRİMİ, ASKATLARI VE KATLARI 3. GERİLİM BİRİMİ ASKATLARI VE KATLARI 4. DİRENÇ BİRİMİ VE KATLARI 7.1. AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ

Detaylı

Güç, enerji ve kuvvet kavramları, birimler, akım, gerilim, direnç, lineerlik nonlineerlik kavramları. Arş.Gör. Arda Güney

Güç, enerji ve kuvvet kavramları, birimler, akım, gerilim, direnç, lineerlik nonlineerlik kavramları. Arş.Gör. Arda Güney Güç, enerji ve kuvvet kavramları, birimler, akım, gerilim, direnç, lineerlik nonlineerlik kavramları Arş.Gör. Arda Güney İçerik Uluslararası Birim Sistemi Fiziksel Anlamda Bazı Tanımlamalar Elektriksel

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDE KULLANILAN KAYNAKLAR

ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDE KULLANILAN KAYNAKLAR ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDE KULLANILAN KAYNAKLAR Alternatör Elektrik elde etmek için bir mıknatısı iletken sargı içinde kendi çevresinde döndürmemiz yeterlidir. Manyetik alanın hareketi ile de elektrik

Detaylı

Hareket halindeki elektrik yüklerinin oluşturduğu bir sistem düşünelim. Belirli bir bölgede net bir yük akışı olduğunda, akımın mevcut olduğu

Hareket halindeki elektrik yüklerinin oluşturduğu bir sistem düşünelim. Belirli bir bölgede net bir yük akışı olduğunda, akımın mevcut olduğu Akım ve Direnç Elektriksel olaylarla ilgili buraya kadar yaptığımız tartışmalar durgun yüklerle veya elektrostatikle sınırlı kalmıştır. Şimdi, elektrik yüklerinin hareket halinde olduğu durumları inceleyeceğiz.

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB)

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB) ÖĞENME ALANI : FZKSEL OLAYLA ÜNTE 3 : YAŞAMIMIZDAK ELEKTK (MEB) B ELEKTK AKIMI (5 SAAT) (ELEKTK AKIMI NED?) 1 Elektrik Akımının Oluşması 2 Elektrik Yüklerinin Hareketi ve Yönü 3 ler ve Özellikleri 4 Basit

Detaylı

SATIŞLARIMIZ JENERATÖRLER EMSA JENERATÖR

SATIŞLARIMIZ JENERATÖRLER EMSA JENERATÖR SATIŞLARIMIZ JENERATÖRLER EMSA JENERATÖR KARJEN JENERATÖR KARJEN Jeneratör çoğu firma için basit gibi görünse de önemli bir yatırımdır aynı zamanda. O yüzden jeneratör alirken firma seçimine çok dikkat

Detaylı

Enerjinin varlığını cisimler üzerine olan etkileri ile algılayabiliriz. Isınan suyun sıcaklığının artması, Gerilen bir yayın şekil değiştirmesi gibi,

Enerjinin varlığını cisimler üzerine olan etkileri ile algılayabiliriz. Isınan suyun sıcaklığının artması, Gerilen bir yayın şekil değiştirmesi gibi, ENERJİ SANTRALLERİ Enerji Enerji soyut bir kavramdır. Doğrudan ölçülemeyen bir değer olup fiziksel bir sistemin durumunu değiştirmek için yapılması gereken iş yoluyla bulunabilir. Enerjinin varlığını cisimler

Detaylı

T.C. TÜBİTAK-BİDEB. YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ- ve MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYLARI

T.C. TÜBİTAK-BİDEB. YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ- ve MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYLARI T.C. TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ- ve MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYLARI İKİ ELEKTROMIKNATIS ARASINDA BULUNAN BİR DEMİR PARÇACIĞIN HAREKETİ HAZIRLAYANLAR

Detaylı

ÖLÇME VE ÖLÇÜ ALETLERİ

ÖLÇME VE ÖLÇÜ ALETLERİ ÖLÇME VE ÖLÇÜ ALETLERİ 1. KISA DEVRE Kısa devre; kırmızı, sarı, mavi, nötr ve toprak hatlarının en az ikisinin birbirine temas ederek elektriksel akımın bu yolla devresini tamamlamasıdır. Kısa devre olduğunda

Detaylı

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ Proje Adı-Proje No El yapımı elektrik motoru-3 Proje Raporu ADI SOYADI: CEMASLAN ÖĞRENCİ

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ETKİNLİKLERİ A. Aşağıdaki noktalı yerlere yukarıdaki uygun sözcükleri yazarak cümleleri tamamlayınız.

FEN VE TEKNOLOJİ ETKİNLİKLERİ A. Aşağıdaki noktalı yerlere yukarıdaki uygun sözcükleri yazarak cümleleri tamamlayınız. FEN VE TEKNOLOJİ ETKİNLİKLERİ A. Aşağıdaki noktalı yerlere yukarıdaki uygun sözcükleri yazarak cümleleri tamamlayınız. 1. Ampul, elektrik enerjisini ve.. enerjisine dönüştürür. 2. Elektrik akımı,. akımıdır.

Detaylı

Elektrik ve Manyetizma

Elektrik ve Manyetizma 5 Ünite Elektrik ve Manyetizma 1. Elektrostatik 2. Elektrik Akımı 3. Manyetizma 1 Elektrostatik Test Çözümleri 3 Test 1'in Çözümleri 4. 3q F 2 q F 1 1. cam çubuk ipek kumaş d Etkinin tepkiye eşitliği

Detaylı

13. ÜNİTE AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜLMESİ

13. ÜNİTE AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜLMESİ 13. ÜNİTE AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜLMESİ KONULAR 1. Akım Ölçülmesi-Ampermetreler 2. Gerilim Ölçülmesi-Voltmetreler Ölçü Aleti Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar: Ölçü aletlerinin seçiminde yapılacak ölçmeye

Detaylı

TEMEL ELEKTRİK-ELEKTRONİK DERSİ SORU BANKASI

TEMEL ELEKTRİK-ELEKTRONİK DERSİ SORU BANKASI TEMEL ELEKTRİK-ELEKTRONİK DERSİ SORU BANKASI TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 1. Atomun çekirdeği nelerden oluşur? A) Elektron B) Proton C) Proton +nötron D) Elektron + nötron 2. Elektron hangi yükle yüklüdür?

Detaylı

Elektrik Müh. Temelleri

Elektrik Müh. Temelleri Elektrik Müh. Temelleri ELK184 2 @ysevim61 https://www.facebook.com/groups/ktuemt/ 1 Akım, Gerilim, Direnç Anahtar Pil (Enerji kaynağı) V (Akımın yönü) R (Ampül) (e hareket yönü) Şekildeki devrede yük

Detaylı

ELEKTRİKSEL EYLEYİCİLER

ELEKTRİKSEL EYLEYİCİLER ELEKTRİKSEL EYLEYİCİLER Eyleyiciler (Aktuatörler) Bir cismi hareket ettiren veya kontrol eden mekanik cihazlara denir. Elektrik motorları ve elektrikli sürücüler Hidrolik sürücüler Pinomatik sürücüler

Detaylı

5. SINIF FEN BİLİMLERİ YAŞAMIMIZIN VAZGEÇİLMEZİ ELEKTRİK TESTİ

5. SINIF FEN BİLİMLERİ YAŞAMIMIZIN VAZGEÇİLMEZİ ELEKTRİK TESTİ 1- Dört pil ve üç lambadan oluşan bir elektrik devresi üç pil ve üç lambadan oluşan bir devreye dönüştürülüyor. Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Lambaların parlaklığı azalır. B) Lambalar

Detaylı

9. MANYETİK ALAN AMAÇLAR

9. MANYETİK ALAN AMAÇLAR 9. MAYETİK ALA AMAÇLAR 1. arklı mıknatıslar tarafından oluşturulan manyetik alan çizgilerini gözlemek. 2. Manyetik alanın pusula iğnesi üzerindeki etkisini incelemek. 3. ir selenoidden geçen akıma uygulanan

Detaylı

Termodinamik. Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi. Bölüm 2 Problemler. Problem numaraları kitabın «5 th Edition» ile aynıdır.

Termodinamik. Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi. Bölüm 2 Problemler. Problem numaraları kitabın «5 th Edition» ile aynıdır. Termodinamik Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi Bölüm 2 Problemler Problem numaraları kitabın «5 th Edition» ile aynıdır. 1 2-26 800 kg kütlesi olan bir arabanın yatay yolda 0 dan 100 km/h hıza

Detaylı

2. Bölüm: Elektrik Enerjisinin Dönüşümü

2. Bölüm: Elektrik Enerjisinin Dönüşümü 6. Ünite 2. Bölüm: nin Dönüşümü Elektrik enerjisi nasıl üretilir? Elektrik üreten güç kaynakları nelerdir? Elektrik enerjisi hareket enerjisine, hareket enerjisi de elektrik enerjisine nasıl dönüşür? Elektrik

Detaylı

YGS FİZİK DENEME SINAVI 2

YGS FİZİK DENEME SINAVI 2 YGS FİZİK DENEME SINAVI 2 Açıklama: Bu deneme sınavında 14 fizik sorusu vardır. Deneme süresi 14 dakikadır. 2017 yılı fizik öğretimi kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. YGS konu dağılımına eşdeğer

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 8.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 8.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 8.SAYI

Detaylı

TEMEL ELEKTRONİK VE ÖLÇME -1 DERSİ 1.SINAV ÇALIŞMA NOTU

TEMEL ELEKTRONİK VE ÖLÇME -1 DERSİ 1.SINAV ÇALIŞMA NOTU No Soru Cevap 1-.. kırmızı, sarı, mavi, nötr ve toprak hatlarının en az ikisinin birbirine temas ederek elektriksel akımın bu yolla devresini tamamlamasıdır. 2-, alternatif ve doğru akım devrelerinde kullanılan

Detaylı

Elektromekanik Kumanda Sistemleri / Ders Notları

Elektromekanik Kumanda Sistemleri / Ders Notları 10. MOTORLARIN FRENLENMESİ Durdurulacak motoru daha kısa sürede durdurmada veya yükün yer çekimi nedeniyle motor devrinin artmasına sebep olduğu durumlarda elektriksel frenleme yapılır. Kumanda devrelerinde

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ. El Yapımı Basit Elektrik Motoru 3

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ. El Yapımı Basit Elektrik Motoru 3 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ El Yapımı Basit Elektrik Motoru 3 Proje Raporu Ozan GÜNGÖR 12068010 16.01.2013 İstanbul

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 Bu bölüm, çeşitli şekillerde birbirlerine bağlanmış bataryalar, dirençlerden oluşan bazı basit devrelerin incelenmesi ile ilgilidir. Bu tür

Detaylı

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 01

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 01 DERS 01 Özer ŞENYURT Mart 10 1 DA ELEKTRĐK MAKĐNALARI Doğru akım makineleri mekanik enerjiyi doğru akım elektrik enerjisine çeviren (dinamo) ve doğru akım elektrik enerjisini mekanik enerjiye çeviren (motor)

Detaylı

Online Test

Online Test www.ilketkinlik.com www.ilketkinlik.com/blog www.muzikkitabisarkilari.com www.ingilizcedefteri.com Online Test www.ilketkinlik.com/sinavilketkinlikte ÜİTE 2 POPÜLER FİİK DÜA MAETİK ALA ORU ÖREKLİ ALŞTRMALAR

Detaylı

Alternatif Akım Devre Analizi

Alternatif Akım Devre Analizi Alternatif Akım Devre Analizi Öğr.Gör. Emre ÖZER Alternatif Akımın Tanımı Zamaniçerisindeyönüveşiddeti belli bir düzen içerisinde (periyodik) değişen akıma alternatif akımdenir. En bilinen alternatif akım

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİMİ KİTAPÇIĞI

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİMİ KİTAPÇIĞI ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİMİ KİTAPÇIĞI KORKUTELİ CUMHURİYET ORTAOKULU 2016 DERS: ENERJİ NEDİR? KONU: ENERJİ NASIL OLUŞUR DÜNYADAKİ ENERJİ KAYNAKLARININ ÇOĞUNA GÜNEŞ SAYESİNDE SAHİBİZ... GÜNÜMÜZDE, KÖMÜR

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK BİLGİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK BİLGİSİ ELEKTRİK ELEKTRONİK BİLGİSİ YRD. DOÇ. DR. YAKUP EMÜL CUMHURIYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Elektrik Elektronik Bilgisi, Ders Notları (B02. Ohm

Detaylı

EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ. 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak.

EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ. 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ: 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. 2. Bu eş potansiyel çizgileri kullanarak elektrik alan çizgilerinin

Detaylı

DANIŞMAN Mustafa TURAN. HAZIRLAYAN İbrahim Bahadır BAŞYİĞİT T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HERHANGİ BİR ELEKTRİKLİ CİHAZIN ÇALIŞMA PRENSİBİ

DANIŞMAN Mustafa TURAN. HAZIRLAYAN İbrahim Bahadır BAŞYİĞİT T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HERHANGİ BİR ELEKTRİKLİ CİHAZIN ÇALIŞMA PRENSİBİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HERHANGİ BİR ELEKTRİKLİ CİHAZIN ÇALIŞMA PRENSİBİ DANIŞMAN Mustafa TURAN HAZIRLAYAN İbrahim Bahadır BAŞYİĞİT 0101.00001

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 6. Konu ALTERNATİF AKIM VE TRANSFORMATÖRLER TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 6. Konu ALTERNATİF AKIM VE TRANSFORMATÖRLER TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF SORU BANKASI. ÜNİTE: EEKTRİK VE MANYETİZMA 6. Konu ATERNATİF AKIM VE TRANSFORMATÖRER TEST ÇÖZÜMERİ 6 Alternatif Akım ve Transformatörler Test in Çözümleri. Alternatif gerilim denklemi; V sinrft

Detaylı

4. ÜNİTE ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ

4. ÜNİTE ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ 4. ÜNİTE ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ KONULAR 1. Ani Güç, Ortalama Güç 2. Dirençli Devrelerde Güç 3. Bobinli Devrelerde Güç 4. Kondansatörlü Devrelerde Güç 5. Güç Üçgeni 6. Güç Ölçme GİRİŞ Bir doğru akım devresinde

Detaylı

Sensörler Öğr. Gör. Erhan CEMÜNAL Thomas Alva Edison

Sensörler Öğr. Gör. Erhan CEMÜNAL Thomas Alva Edison Sensörler Öğr. Gör. Erhan CEMÜNAL Sıkı bir çalışmanın yerini hiç bir şey alamaz. Deha yüzde bir ilham ve yüzde doksandokuz terdir. Thomas Alva Edison İçerik TEMEL ELEKTRONİK KAVRAMLARI Transdüser ve Sensör

Detaylı

DOĞRU AKIM MAKİNELERİNDE KAYIPLAR

DOĞRU AKIM MAKİNELERİNDE KAYIPLAR 1 DOĞRU AKIM MAKİNELERİNDE KAYIPLAR Doğru Akım Makinelerinde Kayıplar Doğru akım makinelerinde kayıplar üç grupta toplanır. Mekanik kayıplar, Manyetik kayıplar, Bakır kayıplar. Bu üç grup kayıptan başka

Detaylı

Manyetik Alanlar. Benzer bir durum hareketli yükler içinde geçerli olup bu yüklerin etrafını elektrik alana ek olarak bir manyetik alan sarmaktadır.

Manyetik Alanlar. Benzer bir durum hareketli yükler içinde geçerli olup bu yüklerin etrafını elektrik alana ek olarak bir manyetik alan sarmaktadır. Manyetik Alanlar Manyetik Alanlar Duran ya da hareket eden yüklü parçacığın etrafını bir elektrik alanın sardığı biliyoruz. Hatta elektrik alan konusunda şu sonuç oraya konulmuştur. Durgun bir deneme yükü

Detaylı

DENEY 8: BOBİNLİ DEVRELERİN ANALİZİ

DENEY 8: BOBİNLİ DEVRELERİN ANALİZİ A. DENEYİN AMACI : Bobin indüktansının deneysel olarak hesaplanması ve basit bobinli devrelerin analizi. B. KULLANILACAK ARAÇ VE MALZEMELER : 1. AC güç kaynağı,. Değişik değerlerde dirençler ve bobin kutusu.

Detaylı

Ders 2- Temel Elektriksel Büyüklükler

Ders 2- Temel Elektriksel Büyüklükler Ders 2- Temel Elektriksel Büyüklükler Yard.Doç.Dr. Ahmet Özkurt Ahmet.ozkurt@deu.edu.tr http://ahmetozkurt.net Yük Elektriksel yük maddelerin temel özelliklerinden biridir. Elektriksel yükün iki temel

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3 Enerji Kaynakları MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3 Enerji kaynakları Yakıtlar Doğa kuvvetleri Özel doğa kuvvetleri Yrd. Doç. Dr. Yüksel HACIOĞLU Katı Sıvı Gaz Odun Petrol Doğal Gaz Hidrolik Güneş Rüzgar

Detaylı

ASENKRON MOTOR ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR. Genel

ASENKRON MOTOR ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR. Genel Genel ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR Asenkron makinalar motor ve jeneratör olarak kullanılabilmekle birlikte, jeneratör olarak kullanım rüzgar santralleri haricinde yaygın değildir. Genellikle sanayide kullanılan

Detaylı

İLKÖĞRETİM SEKİZİNCİ SINIF YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK ÜNİTESİ İÇİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM ORTAMININ PLANLANMASI

İLKÖĞRETİM SEKİZİNCİ SINIF YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK ÜNİTESİ İÇİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM ORTAMININ PLANLANMASI İLKÖĞRETİM SEKİZİNCİ SINIF YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK ÜNİTESİ İÇİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM ORTAMININ PLANLANMASI Ufuk ÇORUH, Nilgün İNCEREİS ve Emine ÖZDAMAR, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik II Dersi Birinci Ara Sınavı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik II Dersi Birinci Ara Sınavı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik II Dersi Birinci Ara Sınavı 27 Mart 2010 Hazırlayan: Yamaç Pehlivan Başlama saati: 11:00 Bitiş Saati: 12:20 Toplam Süre: 80 Dakika Lütfen adınızı

Detaylı

B-) Aşağıda verilen sözcüklerden uygun olanları ilgili cümlelere uygun biçimde

B-) Aşağıda verilen sözcüklerden uygun olanları ilgili cümlelere uygun biçimde A-) Aşağıdaki bilgilerden doğru olanın yanına (), yanlış olanın yanına (Y) yazınız. 1-( ) Rüzgar, temas gerektiren bir kuvvettir. 2-( ) Fiziksel temas olmadan cisimlere kuvvet etki etmez. 3-( ) Mıknatıs

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMLI

12. SINIF KONU ANLATIMLI 12. SINIF KONU ANLATIMLI 3. ÜNİTE: DALGA MEKANİĞİ 2. Konu ELEKTROMANYETİK DALGA ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 2 Elektromanyetik Dalga Testin 1 in Çözümleri 1. B manyetik alanı sabit v hızıyla hareket ederken,

Detaylı

12. ÜNİTE JOULE(JUL) KANUNU

12. ÜNİTE JOULE(JUL) KANUNU 12. ÜNİTE JOULE(JUL) KANUNU KONULAR 1. JUL KANUNU VE FORMÜLÜ 2. JUL KANUNUN GÜÇ İLE İLİŞKİSİ 3. PROBLEM ÇÖZÜMLERİ 12.1 JUL KANUNU VE FORMÜLÜ Jul (Joule) Kanunu, bir iletkende üretilen (dönüştürülen) ısı

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

Yarıçapları farklı küreler birbirine dokundurulduğunda, son yükleri; Van Der Graf Jeneratörü 2) Dokunma ile Elektriklenme: En az biri yüklü olan iki veya daha fazla cisim birbirine dokundurulursa, fazlalık

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ 1 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ Normalde voltmetrelerle en fazla 1000V a kadar gerilimler ölçülebilir. Daha yüksek gerilimlerde; Voltmetrenin çekeceği güç artar. Yüksek gerilimden kaynaklanan kaçak akımların

Detaylı

KANUNLAR : Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkının,iletkenden geçen akım şiddetine oranı sabittir.

KANUNLAR : Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkının,iletkenden geçen akım şiddetine oranı sabittir. KANUNLAR : Elektrik ve elektronikle ilgili konuları daha iyi anlayabilmek için, biraz hesap biraz da kanun bilgisine ihtiyaç vardır. Tabii bunlar o kadar zor hasaplar değil, yalnızca Aritmetik düzeyinde

Detaylı

Fotovoltaik Teknoloji

Fotovoltaik Teknoloji Fotovoltaik Teknoloji Bölüm 3: Güneş Enerjisi Güneşin Yapısı Güneş Işınımı Güneş Spektrumu Toplam Güneş Işınımı Güneş Işınımının Ölçülmesi Dr. Osman Turan Makine ve İmalat Mühendisliği Bilecik Şeyh Edebali

Detaylı

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ ELEKTRO MAĞNETİZMA VE ELEKTRO MAĞNETİK İNDÜKSİYON

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ ELEKTRO MAĞNETİZMA VE ELEKTRO MAĞNETİK İNDÜKSİYON DOĞRU AKIM DEVRE ANAİZİ BÖÜM 9 EEKTRO MAĞNETİZMA VE EEKTRO MAĞNETİK İNDÜKSİYON 9. MANYETİZMA 9. MIKNATIS 9. KUON KANUNU 9.3 MANYETİK AAN İÇERİSİNDEKİ AKIM TAŞIYAN İETKENE ETKİ EDEN KUVVET 9.4 İNDÜKSİYON

Detaylı

Elektrik ve Manyetizma

Elektrik ve Manyetizma 5 Ünite Elektrik ve Manyetizma 1. Elektrostatik. Elektrik Akımı 3. Manyetizma 1 Elektrostatik Test Çözümleri 3 Test 1'in Çözümleri 4. 3q F q F 1 1. cam çubuk ipek kumaş d Etkinin tepkiye eşitliği prensibine

Detaylı

ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ

ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ Dr. Cemile BARDAK Ders Gün ve Saatleri: Çarşamba (09:55-12.30) Ofis Gün ve Saatleri: Pazartesi / Çarşamba (13:00-14:00) 1 TEMEL KAVRAMLAR Bir atom, proton (+), elektron (-) ve

Detaylı

ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN

ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN 4. SICAKLIK ÖLÇÜMÜ Sıcaklık Ölçümünde kullanılan araçların çalışma prensipleri fiziğin ve termodinamiğin temel yasalarına dayandırılmış olup, genellikle aşağıdaki gibidir: i.

Detaylı

DİRENÇ NEDİR? MELEK SATILMIŞ 190 GAMZE ÖZTEKİN 12

DİRENÇ NEDİR? MELEK SATILMIŞ 190 GAMZE ÖZTEKİN 12 DİRENÇ NEDİR? MELEK SATILMIŞ 190 GAMZE ÖZTEKİN 12 1 DİRENÇ NEDİR Elektrik ve elektronik devrelerde, akim ve gerilimi sinirlamak amaciyla kullanilan devre elemanlarina direnç denir. R harfi ile gösterilir.

Detaylı

ASENKRON (İNDÜKSİYON)

ASENKRON (İNDÜKSİYON) ASENKRON (İNDÜKSİYON) Genel MOTOR Tek fazlı indüksiyon motoru Asenkron makinalar motor ve jeneratör olarak kullanılabilmekle birlikte, jeneratör olarak kullanım rüzgar santralleri haricinde yaygın değildir.

Detaylı

Elektrik akımının yönü ELEKTRİK İLE İLGİLİ BAZI SİMGELER VE İSİMLERİ. Yukarıda da aktardığım

Elektrik akımının yönü ELEKTRİK İLE İLGİLİ BAZI SİMGELER VE İSİMLERİ. Yukarıda da aktardığım ELEKTRİK İLE İLGİLİ BZ SİMGELER E İSİMLERİ Elektrik akımı İletken tel nahtar mpul Direnç mpermetre oltmetre Reosta (yarlı direnç) Pil, Üreteç, Güç kaynağı Basit bir elektrik devresine Baktığımızda iletken

Detaylı

Elektrik ve Manyetizma Sorularının Çözümleri

Elektrik ve Manyetizma Sorularının Çözümleri Ünite Elektrik ve Manyetizma Sorularının Çözümleri 1- Elektrostatik - Elektrik Akımı, Potansiyel Fark ve Direnç - Elektrik Enerjisi ve Elektriksel Güç 4- Manyetizma 1 Elektrostatik Testlerinin Çözümleri

Detaylı

MAGNETİZMA, ELEKTROLİZ VE SES MIKNATIS

MAGNETİZMA, ELEKTROLİZ VE SES MIKNATIS MAGNETİZMA, ELEKTROLİZ VE SES MIKNATIS ve ÖZELLİKLERİ Magnetik adı verilen demir oksit (Fe 3 O 4 ) bileşiği tabii bir mıknatıs olarak bilinir. Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren

Detaylı

Elektrik Yük ve Elektrik Alan

Elektrik Yük ve Elektrik Alan Bölüm 1 Elektrik Yük ve Elektrik Alan Bölüm 1 Hedef Öğretiler Elektrik yükler ve bunların iletken ve yalıtkanlar daki davranışları. Coulomb s Yasası hesaplaması Test yük kavramı ve elektrik alan tanımı.

Detaylı

T.C.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI-TUBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (Fen Ve Teknoloji, Fizik, Kimya, Biyoloji Ve Matematik)PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ

T.C.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI-TUBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (Fen Ve Teknoloji, Fizik, Kimya, Biyoloji Ve Matematik)PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ T.C.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI-TUBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (Fen Ve Teknoloji, Fizik, Kimya, Biyoloji Ve Matematik)PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ FİZİK ÇALIŞMA GRUBU FİZİK PROJE RAPORU PROJE ADI: HAREKET İLE

Detaylı

Temel Yasalar ve Uygulamaları

Temel Yasalar ve Uygulamaları Temel Yasalar ve Uygulamaları 1) Yeryüzünde hangi doğrultuda tutup, hangi yönde hareket ettireceğiniz bir iletkende maksimum gerilim indüklenir / yada hangilerinde indüklenmez. Yanıt 1: Maksimum emk nin

Detaylı

9. Güç ve Enerji Ölçümü

9. Güç ve Enerji Ölçümü 9. Güç ve Enerji Ölçümü Güç ve Güç Ölçümü: Doğru akım devrelerinde, sürekli halde sadece direnç etkisi mevcuttur. Bu yüzden doğru akım devrelerinde sadece dirence ait olan güçten bahsedilir. Sürekli halde

Detaylı

AA Motorlarında Yol Verme, Motor Seçimi Yrd. Doç. Dr. Aytaç Gören

AA Motorlarında Yol Verme, Motor Seçimi Yrd. Doç. Dr. Aytaç Gören 04.12.2011 AA Motorlarında Yol Verme, Motor Seçimi Yrd. Doç. Dr. Aytaç Gören İçerik AA Motorlarının Kumanda Teknikleri Kumanda Elemanları na Yol Verme Uygulama Soruları 25.11.2011 2 http://people.deu.edu.tr/aytac.goren

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ FİLTREN DÖNDÜKÇE ELEKTRİK ELDE ET

ÖZEL EGE LİSESİ FİLTREN DÖNDÜKÇE ELEKTRİK ELDE ET ÖZEL EGE LİSESİ FİLTREN DÖNDÜKÇE ELEKTRİK ELDE ET HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER: Öykü Doğa TANSEL DANIŞMAN ÖĞRETMEN: Gökhan TUFAN İZMİR 2016 İÇİNDEKİLER 1. Projenin amacı.. 2 2. Projenin hedefi.. 2 3. Elektrik

Detaylı

3. ELEKTRİK MOTORLARI

3. ELEKTRİK MOTORLARI 3. ELEKTRİK MOTORLARI Elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren makinalardır. Her elektrik motoru biri sabit (Stator, Endüktör) ve diğeri kendi çevresinde dönen (Rotor, Endüvi) iki ana parçadan oluşur.

Detaylı

9. ÜNİTE OHM KANUNU KONULAR

9. ÜNİTE OHM KANUNU KONULAR 9. ÜNİTE OHM KANUNU KONULAR 1. FORMÜLÜ 2. SABİT DİRENÇTE, AKIM VE GERİLİM ARASINDAKİ BAĞINTI 3. SABİT GERİLİMDE, AKIM VE DİRENÇ ARASINDAKİ BAĞINTI 4. OHM KANUNUYLA İLGİLİ ÖRNEK VE PROBLEMLER 9.1 FORMÜLÜ

Detaylı

Direnç ALIŞTIRMALAR

Direnç ALIŞTIRMALAR 58 2.10. ALIŞTIRMALAR Soru 2.1 : Direnci 7 olan alüminyumdan yapılmış bir iletim hattının kesiti 0.2cm 2 dir. Buna göre, hattın uzunluğu kaç km.dir (KAl = 35 m/ mm 2 ). (Cevap : L = 52.5 km) Soru 2.2 :

Detaylı