2. Bölüm: Elektrik Enerjisinin Dönüşümü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. Bölüm: Elektrik Enerjisinin Dönüşümü"

Transkript

1 6. Ünite 2. Bölüm: nin Dönüşümü Elektrik enerjisi nasıl üretilir? Elektrik üreten güç kaynakları nelerdir? Elektrik enerjisi hareket enerjisine, hareket enerjisi de elektrik enerjisine nasıl dönüşür? Elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanılmasının aile ve ülke ekonomisi açısından önemi nedir? Kaçak elektrik kullanımı ülke ekonomisine nasıl ve ne kadar zarar vermektedir? Neler Öğreneceğiz? Elektrik enerjisinin ısı ve ışık enerjisine dönüştüğünü, Elektrik enerjisinin dönüşümünde kullanılan teknolojik araçları, Elektrik enerjisinin hareket enerjisine, hareket enerjisinin de elektrik enerjisine dönüştüğünü, Robotların nasıl çalıştıklarını, Güç santrallerinde elektrik enerjisinin nasıl üretildiğini, Elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanılmasının aile ve ülke ekonomisi açısından önemini, Kaçak elektrik kullanımının ülke ekonomisine verdiği zararları öğreneceğiz. Konu/Kavramlar Elektrik enerjisinin ısı ve ışık enerjisine dönüşümü Elektrik enerjisinin hareket enerjisine ve hareket enerjisinin elektrik enerjisine dönüşümü Güç santralleri Elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanımı 258 Fen Bilimleri 7

2 nin Dönüşümü Elektrik yaşantımızda önemli yer tutmaktadır. Işığı yakamadığınız; buzdolabınızı, televizyonunuzu ve bilgisayarınızı çalıştıramadığınız bir yaşam hayal ediniz. Neler hissedersiniz? Yaşamınız elektriğe ne kadar bağımlı Elektriği nerelerde kullanıyorsunuz? Bilimsel gelişmeler bize elektriği evlerimizde, okullarımızda ve iş yerlerimizde kullanabilmemize imkân sağlamaktadır (Resim 6.5). Her geçen gün daha fazla iş yapmak için daha fazla elektrik kullanmaktayız. Örneğin; ampul, televizyon, bilgisayar, buzdolabı, kombi, klima ve MP4 gibi araçların kullanımı her geçen gün artmaktadır. Merak Ediyorum Yenilenemez enerji kaynaklarının nasıl oluştuğuna dair düşüncelerinizi sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız. Resim 6.5 Günlük yaşantımızda kullandığımız elektrikle çalışan birçok araç vardır. Elektrik, güneşten sonra gelen ikinci enerji kaynağıdır. Doğrudan elde edemediğimiz elektrik enerjisi diğer enerjilerin dönüştürülmesi ile elde edilir. Örneğin, Resim 6.6 Michael Faraday (Maykıl Faraday, ) kömür ve doğal gazın yanmasıyla elde edilen ısı enerjisi ya da hareket eden su ve hava moleküllerinin kinetik enerjisi, uygun araç ve yöntemlerle elektrik enerjisine çevrilir. Elektrik elde etmekte kullanılan rüzgâr, güneş ışığı, fosil yakıtlar, suyun potansiyel ve kinetik enerjisi temel enerji kaynaklarımızdır. Elektrik jeneratörü aracılığıyla enerji kaynakları elektrik enerjisine çevrilir. Kuvvetli bir mıknatıs ve birçok sarımı olan bir bobinden oluşan ve elektrik enerjisi üreten araçlara jeneratör denir yılında Michael Faraday, bobin içerisinde hareket ettirdiği mıknatısın tel üzerinde elektrik akımı yarattığını keşfetmiştir (Resim 6.6). Bu fikre dayalı olarak üretilen jeneratör bugün hâlâ elektrik üretiminde kullanılmaktadır (Şekil Şekil 6.11 Faraday'ın elektrik elde etme yöntemi 6.11)

3 6. Ünite Faraday, bir bobinin içine mıknatısı sokup çıkararak elektrik akımı elde edilebileceğini göstermiş, böylelikle bilime önemli bir katkı yapmıştır (Şekil 6.12). Elektrik enerjisinin üretimi günümüzde de 1800 lü yıllarda yaşamış olan Faraday ın teknikleriyle yapılmaktadır. Faraday ın önerisinin farklı bir uygulaması olarak jenaratörler icat edilmiştir. Jenaratörler, iki tane sabit mıknatısın arasında dönen bir bobinden oluşmaktadır. Bobinin dönüşü sağlanarak da elektrik enerjisi elde edilmektedir (Şekil 6.13). Dönüş yönü S Mıknatıslar N O N S Mıknatıslar Şekil 6.12 Hareket hızlandıkça daha fazla elektrik üretilir. Şekil 6.13 Jeneratör, hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren araçtır. Günümüzdeki elektrik santrallerinde gerçekleşen elektrik üretimi bobinin dönmesine, bir başka ifadeyle jenaratörün çalışmasına dayanır. Şimdi elektrik santrallerini daha yakından tanıyalım: 2.1. Elektrik Nasıl Üretiliyor? Güç Santralleri Nedir? İnsanoğlu elektrikli araçları çalıştırma için ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini farklı yollardan elde etmiştir. Elektrik üretilmesini sağlayan tesislere güç santralleri denir. Günümüzde elektrik enerjisini üretmek için fosil yakıtların, suyun hareketinin, rüzgârın, yer altından çıkan sıcak suların ve buharların, güneş ışınlarının ve nükleer enerjinin kullanıldığı farklı güç santralleri vardır (Şekil 6.14). Nükleer ve fosil yakıtlar, santraldeki suyun gaz hâline çevrilmesi için ısı kaynağı olarak kullanır. Elde edilen su buharı hareket ettirilerek türbin ve jenaratörün döndürülmesi sağlanır. Böylece elektrik enerjisi elde edilir. Dalga, güneş ve rüzgârdan elde edilen enerji doğrudan jenaratörün döndürülmesi için kullanılır. Böylece elektrik enerjisi elde edilir. Santral Türbin Jenaratör Trafo Şekil 6.14 Elektrik üretmek için birçok farklı enerji kaynağı kullanılabilir. 260 Fen Bilimleri 7

4 nin Dönüşümü 8. Etkinlik: Güç Santrallerini Araştırıyorum Elektrik elde etmenin birçok farklı yolu vardır. Araç-Gereç İnternet bağlantısı, yazılı ve görsel medya, fon kâğıdı, kalem, yapıştırıcı Nasıl Yapacağım? - 3 ya da 4 kişilik gruplar oluşturunuz. Her grup aşağıda belirtilen güç santrallerinden birisi araştırmak için seçsin. - Hidroelektrik, termik, rüzgâr, jeotermal ve nükleer santraller güç santrallerine örnektir. - Seçtiğiniz güç santralinde elektriğin nasıl üretildiğini İnternet, yazılı ve görsel medyayı kullanarak araştırınız. - Fon kâğıdına Türkiye haritasını çiziniz ve yapmış olduğunuz araştırma verilerine dayanarak seçtiğiniz güç santralinin nerelerde olduğunu harita üzerine etiketleyiniz. - Etiketlerinizin üzerine güç santralinde nasıl elektrik üretildiğini kısaca açıklayınız. - Hazırlamış olduğunuz görseli ve elde ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınıza sunum yaparak onlarla paylaşınız. Sunumunuzda değerlendirme sorularının cevaplarına yer veriniz. Değerlendirme Soruları 1. Seçtiğiniz güç santralinde elektrik enerjisi nasıl üretilmektedir? 2. Seçtiğiniz güç santralinin diğer güç santrallerinden farkları nelerdir? 3. Seçtiğiniz güç santrali elektrik enerjisini üretirken çevre sağlığına nasıl bir etki yapmaktadır? a. Termik Santrallerde Elektrik Nasıl Üretilir? Ülkemizde elektrik enerjisi elde etmek için kullanılan güç santrallinden biri de termik santrallerdir. Termik santrallerde yakıt olarak genellikle kömür, mazot ve gaz kullanılır. Termik santral, temel olarak ısı enerjisini elektrik enerjisine çeviren bir güç santralidir. Termik santrallerde fosil yakıtlardan elde edilen ısı enerjisi, suyu buharlaştırmakta kullanılır. Elde edilen buhar, santraldeki türbinleri hareket ettirir ve jeneratör bölümü elektrik enerjisini üretir (Şekil 6.15). 2. Su buharı türbini döndürür. 1. Su ısıtılır ve buharlaştırılır. 3. Türbin, jeneratörü döndürür ve elektrik üretilir. 4. Üretilen elektrik enerjisi, kablolarla iş yerleri ve konutlara iletilir. ısı Şekil 6.15 Termik santrallerde elektrik üretimi 261

5 6. Ünite b. Hidroelektrik Santrallerde Elektrik Nasıl Üretilir? Hidroelektrik santraller, elektrik enerjisi üretmekte kullanılan diğer güç santrallerinden biridir (Resim 6.7). Akış hâlindeki suyun önüne set çekilerek, biriktirilen suyun kontrollü bir şekilde akıtılıp güç santralindeki türbinlerin dönmesi sağlanır ve böylece jeneratör elektrik enerjisi üretebilir (Şekil 6.16). Resim 6.7 Barajlarda su depolanır. 1. Biriken suyun kontrollü bir şekilde kanallardan akışına izin verilir. 3. Türbinin hareketi jeneratörün hareketini sağlar. 4. Üretilen elektrik enerjisi, kullanılacak yerlere doğru teller ile taşınır. 2. Akan suyun hareket enerjisiyle türbin hareket eder. Bilgi Köşesi Türkiye de elektrik enerjisi, ilk kez 1902 yılında Tarsus ta kurulan bir hidroelektrik santral ile üretilmeye ve kullanılmaya başlanmıştır. Şekil 6.16 Hidroelektrik santrallerde elektrik üretimi 6. Çözümlü Soru Aşağıdaki enerji kaynakları ile çalışan santrallerden hangisi, kullanılan enerji kaynağından uzak bir yerde inşa edilmez? A) Kömür B) Doğalgaz C) Nükleer D) Akarsu Çözüm A, B ve C seçeneğindeki enerji kaynakları farklı bir bölgeye taşınabilir. Ancak hidroelektrik santraller akarsulardaki suyun hareketi ile çalışmaktadır. Bu enerji kaynağının farklı bir yere taşınması mümkün olmadığı için bu santraller akarsu üzerine kurulmalıdır. (Cevap D) c. Rüzgârdan Nasıl Elektrik Üretilir? Rüzgâr, havanın yer değiştirmesiyle oluşur. Yani rüzgâr enerjisi havanın hareket enerjisidir. Rüzgâr santralleri de bu hareket enerjisini kullanarak elektrik üreten güç santralleridir (Resim 6.8). Resim 6.8 Rüzgâr türbinleri Rüzgâr türbine bağlı kanatları döndürür ve böylece jeneratör döndürülür. Jeneratörde üretilen elektrik enerjisi, kullanılmak üzere kablolarla ilgili yerlere 262 Fen Bilimleri 7

6 nin Dönüşümü iletilir (Şekil 6.17). Rüzgârın kullanılmasıyla elektrik üretilmesinde atmosfere zararlı gaz salınımı oldukça düşüktür. Bu nedenle rüzgâr enerjisi temiz enerji olarak adlandırılır Rüzgâr, türbinin kanatlarını döndürür. 2. Türbinin merkezindeki aks, dönme hareketini jeneratöre aktarır. 3. Jeneratörün dönmesi ile elektrik üretilir. 4. Üretilen elektrik trafoda uygun akım ve volt değerlerine getirilir. 5. Elektrik doğrudan eve bağlanabilir. 6. Üretilen elektrik doldurulabilir, akülerde depolanabilir. 7. Üretilen elektrik doğrudan şehir elektriğine bağlanabilir. Bilgi Köşesi Türkiye de ilk rüzgâr enerjisi santrali 1998 yılında Alaçatı Germiyan köyünde kurulmuştur Şekil 6.17 Rüzgâr, yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. ç. Jeotermal Kaynaklardan Nasıl Elektrik Üretilir? Farklı kullanım alanları olan jeotermal enerji taş kürenin altındaki magmanın yer altı sularını ısıtmasıyla ortaya çıkar. Sıcak su ya da buhar yeryüzüne sondajlarla ya da yer kabuğu içindeki doğal çatlaklardan çıkar. Bu sıcak su ve buhar termik santrallere benzer şekilde elektrik üretiminde kullanılır (Şekil 6.18). Sıcak su ve buhar, jeneratörlerin dönmesini sağlar ve böylece elektrik üretilir. Üretilen elektrik enerjisi de kablolarla kullanılmak üzere ilgili yerlere iletilir. 2. Su buharı ile türbin döndürülür. Bu sayede jeneratör elektrik üretir. Bilgi Köşesi 3. Soğumuş su yeniden toprak altına pompalanır. 1. Su buharı ve sıcak su yeryüzüne doğru çıkar. Türkiye nin ilk ve Avrupa nın İtalya dan sonra ikinci jeotermal enerji santrali Denizli, Kızıldere de 1984 te hizmete açıldı. Şekil 6.18 Jeotermal enerji ile elektrik üretimi 263

7 6. Ünite d. Nükleer Santrallerde Elektrik Nasıl Üretilir? Nükleer santrallerde elektrik üretmek için fosil yakıtlar yerine genellikle radyoaktif element olan uranyum ve plütonyum kullanılır. Bu elementlerin çekirdeğinde kontrollü bir parçalanma sağlayarak elde edilen nükleer enerji, termik santrallerdeki gibi suyun ısıtılması ve buharlaştırılmasında kullanılır. Elde edilen buhar, jeneratörün dönmesini sağlar. Böylece elektrik enerjisi üretilir (Resim 6.9) Hangi Amaçlarla Kullanılır? Resim 6.9 Nükleer santral Merak Ediyorum Ülkemizde nükleer santrallerin nerede yapılması planlanmaktadır. Nükleer santrallerin sağlayacağı avantajları ve dezavantajları hakkında düşüncenizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşırız. Günlük yaşantımızda işlerimizi yaparken birçok farklı enerji türü kullanırız. Bunlar kinetik, potansiyel, kimyasal enerji ile ısı ve elektrik enerjisidir. Bilim insanları, gelişen teknolojiyle birlikte çeşitli enerji türlerini kullanabileceğimiz alet ve araçlar geliştirmişlerdir. Enerji türleri bu alet ve araçlar sayesinde bir başka enerji türüne dönüştürülebilir hâle gelmiştir. Güç santrallerinde üretilen elektrik enerjisi de kullanım amacına göre farklı enerji çeşitlerine dönüştürülebilir. Örneğin, vantilatörlerde kullanılan elektrik motorları sayesinde elektrik enerjisi hareket enerjisine dönüştürülebilir. 9. Etkinlik: nden Hareket Enerjisine Elektrik motorları elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştüren araçlardır. Araç-Gereç 2 adet 4,5 voltluk pil, elektrik motoru, iletken kablo, anahtar Nasıl Yapacağım? - Elektrik motorunu kullanarak şekildeki devreyi hazırlayınız. - Anahtarı kapalı duruma getirdiğinizde motordaki değişikliği takip ediniz. - Elektrik devresindeki pil sayısını ikiye çıkararak deneyinizi tekrarlayınız. - Pil sayısı arttığında elektrik motorundaki hareketi gözlemleyiniz. Değerlendirme Soruları 1. Pil sayısı artırıldığında motordaki hareket nasıl değişti? 2. Elektrik enerjisi miktarı ile motorda elde edilen hareket enerjisi miktarının değişimini yorumlayınız. 264 Fen Bilimleri 7

8 nin Dönüşümü Elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüştürülmesi en fazla sanayide kullanılan iş makineleri ve robotların çalışmasında kullanılır (Resim 6.10). Robot denince insan benzeri makineler akla gelse bile robotların çok azı insana benzer. Robotlar, bilgisayar yazılımı kullanılarak ya da uzman bir kişinin kullanmasıyla belirli görevleri yapan makinelerdir. Bilgi Köşesi Robot kelimesi ilk olarak 1921 yılında Çekoslovak oyun yazarı Karel Capek tarafından yazılan Rossum s Universal Robots adlı bilimsel oyunda kullanılmıştır. Robot kelimesi Çekçede köle gibi çalışan anlamına gelen robota ve robotnik kelimelerinden türetilmiştir. Resim 6.10 Endüstriyel robotlar Günümüzde robotlar en fazla endüstriyel üretimde kullanılır. Özellikle otomotiv sektöründe farklı görünümde birçok robot kullanılır. Bunlar parçaları monte eden, birleştiren, kaynak ve boya yapan robotlardır. Farklı santrallerde elde edilen elektrik enerjisi sadece hareket enerjisine dönüştürülmez. Günlük kullanımda elektrik enerjisi genellikle ısı ve ışık enerjisi elde etmede kullanılır. Örneğin, elektrik kullanılarak bir ampulün çalıştırılması ve elektrikli ısıtıcılar, elektriği ısı ve ışık enerjisine dönüştüren araçlardır. Eğer elektrik enerjisi, ısı ve ışık enerjisine dönüştürülemeseydi birçok iş yapılamazdı. Peki, ışık elde etmek için kullanılan ampuller, elektriği sadece ışığa mı çevirmektedir? Ampul, elektrik enerjisini aynı anda hem ışık hem de ısı enerjisine çevirebilir mi? 10. Etkinlik: Isıya ve Işığa Dönüşür Elektrik enerjisi uygun araçlarla ısı ve ışık enerjisine dönüştürülebilir. Araç-Gereç İki tane filamanlı ampul, termometre, kâğıt, bant, cetvel, kalem Nasıl Yapacağım? - Ampullerin çalışabileceği elektrik devresini oluşturunuz. Evde Yapıyorum Şırınga, serum hortumu, su ve ahşap malzemeler kullanarak aşağıdaki şekilde görülen düzeneğe benzer bir düzenek oluşturunuz. Yaptığınız düzeneği sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 265

9 6. Ünite Bilgi Köşesi - Ampullerden 10 cm uzağına termometreleri bantlayarak yerleştiriniz. - Termometrelerdeki ilk sıcaklık değerini not alınız. - Birinci elektrik devresini 5 dakika, ikinci elektrik devresini 10 dakika çalıştırıp termometrelerdeki değeri okuyunuz. - Termometrelerde ilk ve son okuduğunuz değerleri kullanarak grafik çiziniz. Elektrik üretiminde kullanılan ilk termik santral, Silahtarağa Termik Santralidir. 14 Şubat 1914 te açılan bu tesis, ekonomik ömrünü tamamladığı 1983 yılına kadar hizmet vermiştir. Grafik 1 Grafik 2 Değerlendirme Soruları 1. Elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşümünü düşünerek bu olayı açıklayınız. 2. Termometrelerde okunan maksimum sıcaklık değerlerini karşılaştırınız. Sonuç hakkında yorum yazınız. 3. İkinci elektrik devresi için ölçüm süresini daha uzun tutmuş olsaydınız sonuç nasıl değişirdi? Soğuk havalarda elektrik sobasıyla odayı ısıtırken, giysileri ütülerken, tost makinesinde tost yaparken ve elektrikli su ısıtıcısıyla suyu ısıtırken elektrik enerjisini ısı enerjisine çeviren araçlar kullanılır. 11. Etkinlik: Isıya Dönüşüyor Elektrikli soba gibi araçlar elektrik enerjisini ısıya dönüştürür. Araç-Gereç 2 adet elektrikli soba, 2 adet termometre, kâğıt, kalem Nasıl Yapacağım? - Termometreleri, elektrikli sobaların 10 cm uzağına sabitleyiniz ve ilk sıcaklığı ölçüp not ediniz. - Elektrikli sobaların diğer elektrikli sobanın uzağındaki termometreyi etkilememesi için aralarında yeteri kadar mesafe olduğundan emin olunuz. - Birinci elektrikli sobayı, ilk kademesinde 3 dakika çalıştırınız. Bu sırada elektrik sayacında meydana gelen değişimi ve termometredeki sıcaklık değişimini takip ederek not ediniz. 266 Fen Bilimleri 7

10 nin Dönüşümü - İkinci elektrikli sobayı, son kademesinde 3 dakika çalıştırınız. Bu sırada elektrik sayacında meydana gelen değişimi ve termometredeki sıcaklık değişimini takip ederek not ediniz. Değerlendirme Soruları 1. Farklı kademelerde çalıştırılan elektrikli sobalar, termometrelerde nasıl bir değişikliğe neden oldu? Açıklayınız. 2. Termometrelerdeki değişim ile elektrik sayacındaki değişim miktarlarını karşılaştırınız. Aralarındaki ilişkiyi yorumlayınız. Bir elektrik sobasını çalışırken incelediğinizde sobanın içinde akkor hâline gelerek kızarmış bir sarmal tel görürsünüz (Resim 6.11). Elektrikli sobada kullanılan tel, kablolarda kullanılan tellere göre çok ince ve uzundur. Bu çok uzun tel, elektrikli soba içine sığabilmesi için sarmal bir hâle getirilmiştir. Sizce bu telin ince ve uzun olmasının, elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşmesinde nasıl bir etkisi vardır? Elektrik akımının, tel üzerinden elektronların akışı olduğunu öğrenmiştiniz. Elektronlar tel üzerinde ilerlerken tel içindeki atomlara çarpar ve böylece sahip oldukları enerjinin bir kısmı ısı enerjisine dönüşür. Telin direnci arttıkça ısı enerjisine dönüşen miktar da artar. Bu nedenle elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştürmek için kullanılan araçlarda, direnci yüksek teller kullanılır. Resim 6.11 Elektrikli ısıtıcı çalıştığında içindeki tel, akkor hâline gelir. 12. Etkinlik: Edison Ampulu Yapalım Kendi düzeneğimizi oluşturarak elektrik enerjisini Edison un yaptığı gibi ışık enerjisine dönüştürebiliriz. Araç-Gereç 8 adet 1,5 voltluk pil, tuvalet kâğıdı rulosu, timsah ağızlı bağlantı kabloları, bant, kavanoz, 0,5 kalem ucu, tahta kalem Nasıl Yapacağım? - Pilleri seri bağlama oluşturacak şekilde birbirine bantlayınız. - Tuvalet kâğıdı rulosuna timsah ağızlı kabloları şekildeki gibi bağlayınız. - Tahta kalemin tahta kısmını dikkatlice kırıp içindeki kalem ucunu çıkarınız. 267

11 6. Ünite - Önce tahta kalemden çıkardığınız kalem ucunu ağızlı timsah kablolara dikkatlice, kırmadan bağlayınız ve kavanozu rulonun üzerine geçiriniz. Bağlantı kablolarını pillere temas ettirip kalem ucundaki değişimi takip ediniz. - Aynı düzeneği 0,5 kalem ucunu kullanarak tekrarlayıp kalem ucundaki değişimi gözlemleyiniz. Değerlendirme Soruları 1. Kalem uçlarını bağladığınız sisteme elektrik verdiğinizde neler oldu? 2. Deneyde kullandığınız kalın kalem ucu ile ince kalem ucu deney sonucunu nasıl değiştirmiştir? Açıklayınız. 3. Kalın kalem ucu ile ince ucu elektriksel direnç açısından değerlendiriniz. Evimizde elektrikli ısıtıcı gibi elektrik enerjisini kullanıp ısı veya hareket enerjisine çeviren başka araçlar da vardır. Fırın, mikser, çamaşır makinesi bu araçlara örnek gösterilebilir. Bu araçlar fazla miktarda elektrik enerjisi kullanırlar. Sizce bu araçların kablolarında gereğinden fazla ısı enerjisi açığa çıkarsa neler olabilir? Resim 6.12 Aynı prize fazla sayıda fiş takmamalıyız. Bazen aynı prize, aynı anda birden fazla elektrikli aletin fişini takarız (Resim 6.12). Bu durum, prize elektrik getiren kablolarda çok fazla elektrik enerjisi bulunmasına neden olur. Kablolardaki elektrik enerjisi artarsa açığa çıkan ısı enerjisi miktarı da artar. Bu durumda kablolar aşırı ısınır ve sıcaklığın etkisiyle yanabilir. Dikkat edilip gerekli önlem alınmazsa yangın çıkabilir. Altıncı sınıfta kalın telin direncinin daha az olduğunu öğrenmiştiniz. Isıya dönüşen enerji miktarını azaltmak için telin üzerinden geçen akımı azaltmak gerekir. Bunun için kablolarda kullanılacak tel daha kalın seçilmelidir (Resim 6.13). Bu, önlemlerden biridir. Ancak, bu değişikliği yapmış olmamıza rağmen kablolarda ısınma devam ediyorsa ne yapabilirsiniz? Resim 6.13 Akım taşıyan ince ve kalın teller Fazla elektrik enerjisi kullanan araçların aynı anda çalıştırıldığında elektriğin bir anda kesildiğine şahit olmuş olabilirsiniz. Bu durum elektrik sigortasının devreye girmesinden dolayı gerçekleşebilir. Tesisattaki akım şiddeti çok yükseldiğinde sigorta, herhangi bir tehlike oluşmaması için evinize giren elektriği keser (Resim 6.14). Resim 6.14 Elektrik sigortası, aşırı akım geldiğinde elektriği keser. 268 Fen Bilimleri 7

12 nin Dönüşümü 2.3. Elektrik Tasarrufu Türkiye nin her geçen yıl artan elektrik tüketimi yeni hidrolik santral yatırımlarına rağmen katı yakıtlarla karşılanmaktadır. Hidro elektrik santral (HES) ve nükleer enerjinin tartışıldığı günümüzde TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasının yayımladığı elektrik üretimi grafiği, elektrik enerjimizin %43.5 nin doğal gaz ve sıvı doğal gazdan (LNG), %24 nün kömürden, %26 sının ise hidroelektrik santrallerinden sağladığını gösteriyor. Elektrik enerjisi üretimimizde rüzgâr ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının payı ise oldukça düşüktür (Grafik 6.2). TÜRKİYE'DE ELEKTRİK ÜRETİMİ (Ocak-Eylül 2013-Kesinleşmemiş) Termik-diğer %2,1 Doğalgaz + LNG %43,5 Jeotermal %0,5 Grafik 6.2 Türkiye de elektrik üretimi Hidrolik-Barajlı %19,1 Kömür %24,8 Artan elektrik enerjisi ihtiyacı, enerji tasarrufunun öneminin gün geçtikçe arttığını gösteriyor. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün önerdiği yöntemlerle basit şeyler yaparak elektrik tasarrufu yapabilir ve aile ekonomisine katkı sağlayabilirsiniz. Ayrıca çevre kirliliğinin azaltılmasına da önemli katkıda bulunabilirsiniz. Odanızdan ayrılırken ışıkları kapatmayı unutmayınız. Birkaç dakika sonra geri geleceğim. bile diyorsanız ışıklarınızı mutlaka kapatınız. Mümkün olduğunca gün ışığını kullanmaya çalışınız; bu, aydınlanmanın en ucuz hatta bedava yoludur (Şekil 6.19). Eğer serinlemek istiyorsanız vantilatör kullanmayı tercih ediniz. Valtilatör, elektrik tüketimi çok az olan bir araçtır (Şekil 6.20). Hidrolik-Akarsu %6,9 Rüzgâr %3,2 Şekil 6.19 Kullanmadığınız ışıkları kapatınız Şekil 6.20 Vantilatör klimaya göre çok az elektrik harcar. Yaşadığınız ortamın serin kalmasını istiyorsanız vantilatör veya klima kullanırken odanızın kapısını ve pencerelerini kapatınız (Şekil 6.21). İşiniz bittiğinde kullanmadığınız elektrikli aletlerin fişini çekiniz. Çalışmıyor olsalar bile bilgisayarınız, telefonunuz ya da oyun konsolunuz elektrik harcar (Şekil 6.22). Şekil 6.21 Kapının açık olması ısı alışverişini hızlandırır. Şekil 6.22 Hazır durumda bekleyen araçlar da elektrik harcar. 269

13 6. Ünite Buzdolabının yanına gittiğinizde ne istediğinize karar vermiş olunuz (Şekil 6.23). Şekil 6.23 Buzdolabının kapağını açık bırakmayınız. Buzdolabının kapağını gereğinden fazla açmak, buzdolabının sıcaklığının yükselmesine neden olur. Buzdolabı, sıcaklığını eski hâline getirmek için normalden fazla elektrik harcar. Kullandığınız buzdolabı eğer eski teknoloji ile yapılmışsa harcanan elektrik daha fazla olur. Yeni teknolojiyle üretilmiş A+ bir buzdolabı sadece 44 W lık ampul kadar elektrik harcar (Resim 6.15). Gün içinde ve sonunda dişlerinizi fırçalarken musluğu kapatınız ve suyu boş yere akıtmayınız. Bu hem suyun hem de dolaylı olarak elektriğin boş yere harcanmasına sebep olur (Şekil 6.24). Resim 6.15 Her elektrikli aracın ne kadar elektrik harcadığını kontrol ediniz. Kışın ısınmak için kombinizi daha fazla çalıştırmak yerine üstünüze bir kazak giyiniz (Şekil 6.25). Eğer çok soğuk değilse kombinizin derecesini azaltınız. Kışın oda sıcaklığını 1 derece azaltmak %6 lık bir yakıt tasarrufu sağlar. Güneşli kış günlerinde perdelerinizi açarak hem ısınıp, hem de ışığın evinize girmesini sağlayınız. Böylece elektrik tasarrufunda bulunmuş olacaksınız. Şekil 6.24 Temiz su elde etmek için çok enerji harcanır. Şekil 6.25 Soğuk havalarda kalın giyinmelisiniz. 270 Fen Bilimleri 7

14 nin Dönüşümü Odalarınızın lambalarını tasarruflu ampulle değiştirerek %75 e kadar enerji tasarrufunda bulunabilirsiniz (Resim 6.16). Okuldan, evinizden ayrılmadan önce fişi takılı elektrikli cihaz bırakmamaya çalışınız. Ailenizi ve öğretmenlerinizi kontrol ediniz gerekirse uyarınız. Evde Yapıyorum Resim 6.16 Tasarruflu ampuller hem aile hem de ülke ekonomisine katkı sağlar. Evinizdeki elektrikli eşyaların enerji tüketimi açısından hangi grupta olduğunu belirleyiniz ve sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Çamaşır ve bulaşık makinelerinizi tam doldurmadan çalıştırmayınız. Bulaşıklarınızı yıkamak için bulaşık makinesini tercih ediniz. Bulaşıkları, bulaşık makinesine koymadan önce durulamayınız. Sadece üzerine yapışmış büyük kalıntıları temizleyiniz. Aynı miktar bulaşığı makinede yıkadığınızda 15 litre su harcarken elde yıkadığınızda 35 ile 200 litre arasında su harcarsınız. 8. Çözümlü Soru Evinizde kullandığınız enerjinin ne kadarı ısıtma ya da soğutma amaçlı kullanılmaktadır? A) Dörtte biri B) Üçte biri C) Yarısı D) Hepsi Çözüm Evimizi ısıtırken veya soğuturken evimizde kullandığımız toplam enerjinin yaklaşık yarısını kullanırız. Bu nedenle evlerin yalıtımının yapılması, ısıtma ve soğutma için kullanılan araçların enerji tasarruflu olması çok önemlidir. (Cevap C) Aile ve ülke ekonomisine bir katkı da kayıp-kaçak elektrik oranının azaltılmasıyla sağlanabilir (Resim 6.16). Elektrikli aletlerde meydana gelen elektrik kayıpları ve kurallara uygun olmayan bir şekilde kaçak elektrik tüketimi hem aile hem ülke ekonomisini olumsuz etkiler. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının verilerine göre yılları arasında yapılan kontrollerde 2 milyondan fazla kaçak elektrik kullanan abone tespit edilmiştir. Bakanlık yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre alınan önlemler sonucunda ülke genelinde 10 yıl önce Resim 6.17 Kaçak elektrik ülke ekonomisini olumsuz etkiler. 271

15 6. Ünite %23-25 düzeyinde olan kayıp-kaçak oranlarının %14-15 düzeylerine kadar düştüğü kaydedilmiştir. Resim 6.18 Kaçak elektrik oranı azalmaktadır. Tüketiciler Derneğinin yaptığı açıklamaya göre ülkemizde faaliyet gösteren 25 dağıtım bölgesi incelendiğinde kayıp-kaçak kullanımın Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaygınlaşmış durumda olduğu, Gaziantep ve Denizli gibi sanayileşmiş illerde ise bu oranın %1'lere kadar düştüğü belirtilmiştir. Kaçak elektrik nedeniyle devlet eksik vergi toplamakta ve buna bağlı olarak vatandaşa verilen hizmetler aksamaktadır. Ülke ekonomisinde büyük kayıplara yol açan kaçak elektrik kullanımını önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde Alo 186 Kaçak İhbar telefon hattı kurulmuştur (Resim 6.19). Bu hatta yapılacak şikâyetlerde, şikâyet edenin bilgileri gizli kalacak şekilde tüm şikâyetler ilgili kişilerce kontrol edilmekte ve gerekli ceza işlemleri yapılmaktadır yılları arasında elektrikte oluşan kayıp kaçak bedeli 16 milyar TL'yi aştı. Resim 6.19 Kaçak elektrik, ülke ekonomisine zarar verir. Resim 6.20 Elektrik kaçağıyla ilgili tüm şikâyetler kontrol edilmektedir. Kaçak elektrik kullandığı belirlenen kişilere elektrik kesme ve para cezası gibi cezalar verilmektedir. Ayrıca kaçak elektrik kullanmak Türk Ceza Kanunu na göre nitelikli hırsızlık olarak kabul edilmekte ve bu suçu işleyenlere hapis cezası verilmektedir (Resim 6.20). Resim 6.21 Lambalarınızı değiştirerek elektrikten tasarruf yapabilirsiniz. 272 Fen Bilimleri 7

16 nin Dönüşümü 2. Bölüm Değerlendirme Soruları 1. %5 ışık %95 ısı %35 hareket enerjisi %65 ısı %100 elektrik enerjisi %100 elektrik enerjisi Ampul ve fanın çalışması sırasında elektrik enerjisinin ısı, ışık ve hareket enerjisine dönüşümü yukarıdaki görselle açıklanmıştır. Görseli inceleyerek oranların neden bu rakamlarda gerçekleşmiş olabileceğini açıklayınız. 2. Tasarruflu ampul kullanarak A sınıfı bir elektrikli alet Aynı miktar bulaşığı bulaşık makinesinde yıkadığımızda Damlayan musluk. Kışın oda sıcaklığını 1 C düşürmek Binaya yalıtım yapıldığında Çift cam kullanıldığında A + buzdolabı Verimli ısıtma sistemleri Çamaşır makinesi çalıştırmadan önce Enerji tasarrufunu nasıl yapabileceğimize dair hazırlanmış posterde eksik bırakılan cümleleri uygun kelime ve kavramlarla tamamlayınız. 273

17 6. Ünite 6. Ünite Değerlendirme Soruları A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Bir pil, üç ampul, iletken tel ve anahtar kullanılarak yapılan seri ve paralel bağlı devrelerin şematik gösterimlerini çiziniz. a) Seri bağlı b) Paralel bağlı 2. Elektrik enerjisinin bilinçli kullanılması ve kaçak elektrik kullanımının önlenmesi aile ve ülke ekonomisine ne gibi yararlar sağlar? Elektrik enerjisinin bilinçli kullanımı ve kaçak elektrik kullanımının önlenmesi konusundaki önerilerinizi yazınız. 3. K K Şekil I Şekil II Özdeş pil ve ampullerle oluşturulan I ve II. düzeneklerdeki K ampulleri eşit parlaklıkta yanmamaktadır. Buna göre; a) K ampulü hangi düzenekte daha parlak yanmaktadır? Neden? b) Eşit parlaklıkta yanması için hangi düzenekteki gibi değişiklikler yapılmalıdır? 274 Fen Bilimleri 7

18 4. Bir elektrik devresinde gerilim ile akım arasındaki Gerilim (Volt) ilişki grafik ile gösterilmiştir. Buna göre; a) Grafiği inceleyerek 2 yorum yapınız. b b) Grafikte yer alan a ve b değerlerinin sayısı kaç 30 olmalıdır? Hesaplayınız Bir elektrik devresindeki gerilim, akım ve devrenin direnci arasındaki ilişki aşağıdaki tabloda gösteril- 0 a 3 6 Akım (Amper) miştir. Tabloda boş bırakılan yerlere hangi sayılar yazılmalıdır? Hesaplayınız. Gerilim (volt) Akım (Amper) Direnç (ohm) voltmetre ohm Amper ampermetre gerilim direnç elektrik devresi akım şiddeti volt elektrik akımı Yukarıda verilen kelime ve kavramlardan uygun olanları kullanarak aşağıdaki cümleleri tamamlayınız. a) direncin birimidir. b) Devrenin iki ucu arasındaki potansiyel farkına denir. c) Gerilim (potansiyel fark) ile ölçülür. ç) gerilimin birimidir. d) İletken üzerinden birim zamanda geçen yük miktarına denir. e) Elektrik devresindeki gerilimin akım şiddetiyle oranına denir. f ) akım şiddetinin birimidir. g) üreteç, direnç, anahtar ve iletken telden oluşur. ğ) Elektriksel yüklerin hareketiyle oluşan enerji aktarımına denir. ı) Akım şiddeti ile ölçülür. 275

19 6. Ünite 7. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların yanına (D), yanlış olanların yanına (Y) yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu yazınız. ( ) a) Akımın birimi volt, gerilimin birimi de amperdir. ( ) b) Ampulün parlaklığı üzerinden geçen akımla doğru orantılıdır. ( ) c) Paralel bağlı ampullerden birisini devreden çıkarsak bile diğerleri çalışmaya devam eder. ( ) ç) Seri bağlı ampul sayısı artsa bile ampul parlaklığı değişmez. ( ) d) Devreye paralel bağlanan ampul sayısı artırılırsa ampul parlaklığı değişmez. ( ) e) Paralel bağlı devrelerde direnç sayısı artarsa toplam direnç azalır. 8. Aşağıda verilen güç santrallerinde elektrik enerjisinin nasıl üretildiğini kısaca açıklayınız. Termik santral : Hidroelektrik santral : Rüzgâr santralleri : Jeotermal santraller : Nükleer santraller : 9. Elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanılmasının aile ve ülke ekonomisi bakımından önemini neden-sonuç ilişkisi çerçevesinde açıklayınız. 276 Fen Bilimleri 7

20 10. Elektrik enerjisinin ısı, ışık ve hareket enerjisine dönüşümünde kullanılan araçlara örnekler veriniz ve kısaca bunların nasıl çalıştıklarını açıklayınız. Elektrik enerjisi Isı enerjisi: Elektrik enerjisi Işık enerjisi: Elektrik enerjisi Hareket enerjisi: 11. Yanda özdeş dört ampulden oluşan bir elektrik devresi verilmiştir. Buna göre; A X Y a) A anahtarı açıkken hangi ampuller yanar? Bu ampuller nasıl bağlanmıştır? Z T b) A anahtarı kapalıyken hangi ampuller yanar? Bu ampuller nasıl bağlanmıştır? I + V B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 1. Elektrik devresinde ölçüm yapmak isteyen Okan, ampermetre ve voltmetreyi şekilde numaralandırılmış yerlerden hangilerine koymalıdır? 1 2 Ampermetre Voltmetre + A) 2 3 B) 1 2 C) 2 1 D) Şekildeki devrede kullanılan pillerin her birinin değeri 8 volt, ampulün direnci ise 10 ohmdur. Ampermetrede okunan değer ne kadardır? A) 0,8 B) 1,6 C) 10/8 D) 10/16 A

21 6. Ünite 3. Elektrik devreleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) Ampermetre devreye paralel bağlanır. B) Voltmetre devreye seri bağlanır. C) Elektrik akımının birimi amperdir. D) Bir elektrikli aracın iki ucu arasındaki gerilim elektroskopla ölçülür. 4. Şekildeki özdeş ampullerden oluşan elektrik devresine özdeş ve T - isimli bir ampul daha seri bağlamayla eklenirse ampul parlaklıkları nasıl değişir? X Y Z A) Ampullerin hepsi önceki durumdaki ile aynı parlaklığa sahip olur. B) Ampullerin parlaklıkları birbirinden farklı olur. C) Ampullerin hepsi önceki duruma göre daha az ancak eşit parlaklıkta yanar. + D) Ampullerin dirençleri bilinmediği için parlaklıkları hakkında yorum yapılamaz. 5. K L M N + V + V Özdeş ampullerden şekilde görüldüğü gibi iki farklı elektrik devresi hazırlanmıştır. Buna göre ampullerin parlaklıklarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız. A) K = L = M = N C) M = N > K = L B) K = L > M = N D) K > L > M > N 6. Gerilim (v) Akım (A) Direnç (ohm) I II III ,5 IV Yukarıda verilen tabloda dört farklı elektrik devresindeki gerilim, akım ve direnç değerleri verilmiştir. Buna göre hangi elektrik devresinde hata yapılmıştır? A) I B) II C) III D) IV 278 Fen Bilimleri 7

22 7. Aşağıdaki gerilim-akım grafikleri verilen ampullerden hangisi kullanılırsa en fazla parlaklık elde edilir? A) Gerilim (V) B) Gerilim (V) Akım (A) Akım (A) C) Gerilim (V) D) Gerilim (V) ,3 0,6 0,9 Akım (A) Akım (A) 8. Bir ampule ait gerilim-akım arasındaki ilişki grafik olarak yanda verilmiştir. Buna göre aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? A) Direnç değeri 20 Ω eşittir. B) Gerilim ile akım arasında doğru orantı vardır. C) Akım 2 Amper olursa gerilim 20 V olur. D) Gerilimin akıma oranı direnç değerini verir. Gerilim (V) ,2 0,4 0,6 Akım (A) 9. Yeşim: Seri bağlı özdeş ampullerden eşit büyüklükte akım geçer. Doruk: Paralel bağlı ampullerin gerilim değerleri birbirine eşittir. Filiz: Seri bağlı ampullerden biri patlarsa diğerleri de yanmaz. Umut: Paralel bağlı ampullerden biri patlarsa diğer ampuller de ışık vermez. Elektrik devrelerinin genel özellikleri hakkında açıklamada bulunan öğrencilerden hangisinin yaptığı yorum yanlıştır? A) Yeşim B) Doruk C) Filiz D) Umut 279

Enerjinin varlığını cisimler üzerine olan etkileri ile algılayabiliriz. Isınan suyun sıcaklığının artması, Gerilen bir yayın şekil değiştirmesi gibi,

Enerjinin varlığını cisimler üzerine olan etkileri ile algılayabiliriz. Isınan suyun sıcaklığının artması, Gerilen bir yayın şekil değiştirmesi gibi, ENERJİ SANTRALLERİ Enerji Enerji soyut bir kavramdır. Doğrudan ölçülemeyen bir değer olup fiziksel bir sistemin durumunu değiştirmek için yapılması gereken iş yoluyla bulunabilir. Enerjinin varlığını cisimler

Detaylı

5. SINIF FEN BİLİMLERİ YAŞAMIMIZIN VAZGEÇİLMEZİ ELEKTRİK TESTİ

5. SINIF FEN BİLİMLERİ YAŞAMIMIZIN VAZGEÇİLMEZİ ELEKTRİK TESTİ 1- Dört pil ve üç lambadan oluşan bir elektrik devresi üç pil ve üç lambadan oluşan bir devreye dönüştürülüyor. Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Lambaların parlaklığı azalır. B) Lambalar

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİMİ KİTAPÇIĞI

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİMİ KİTAPÇIĞI ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİMİ KİTAPÇIĞI KORKUTELİ CUMHURİYET ORTAOKULU 2016 DERS: ENERJİ NEDİR? KONU: ENERJİ NASIL OLUŞUR DÜNYADAKİ ENERJİ KAYNAKLARININ ÇOĞUNA GÜNEŞ SAYESİNDE SAHİBİZ... GÜNÜMÜZDE, KÖMÜR

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Fiziksel Olaylar 7.ÜNİTE: Yaşamımızdaki Elektrik. Mıknatıs:

ÖĞRENME ALANI: Fiziksel Olaylar 7.ÜNİTE: Yaşamımızdaki Elektrik. Mıknatıs: ÖĞRENME ALANI: Fiziksel Olaylar 7.ÜNİTE: Yaşamımızdaki Elektrik Mıknatıs: - Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çeken cisimler mıknatıs olarak adlandırılır. - Mıknatıslar her maddeyi (hatta her metali)

Detaylı

Temel Kavramlar. Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz?

Temel Kavramlar. Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz? Temel Kavramlar Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz? 1 Elektriksel Yük Elektrik yükü bu dış yörüngede dolanan elektron sayısının çekirdekteki proton

Detaylı

Isı ile emk elde etmek

Isı ile emk elde etmek ELEKTRİK ÜRETİMİ Isı ile emk elde etmek İki farklı iletkenin birer uçları birbirine kaynak edilir ya da sıkıca birbirine bağlanır. boşta kalan uçlarına hassas bir voltmetre bağlanır ve birleştirdiğimiz

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB)

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB) ÖĞENME ALANI : FZKSEL OLAYLA ÜNTE 3 : YAŞAMIMIZDAK ELEKTK (MEB) B ELEKTK AKIMI (5 SAAT) (ELEKTK AKIMI NED?) 1 Elektrik Akımının Oluşması 2 Elektrik Yüklerinin Hareketi ve Yönü 3 ler ve Özellikleri 4 Basit

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE DALGA ENERJİSİ. O.Okan YEŞİLYURT Gökhan IŞIK

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE DALGA ENERJİSİ. O.Okan YEŞİLYURT Gökhan IŞIK YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE DALGA ENERJİSİ O.Okan YEŞİLYURT Gökhan IŞIK NEDİR BU ENERJİ? İş Yapabilme Yeteneğidir. Canlı Tüm Organizmalar Enerjiye İhtiyaç Duyar. İnsanlık Enerjiye Bağımlıdır. Yaşam

Detaylı

SORULAR. 2- Termik santrallerden kaynaklanan atıklar nelerdir? 4- Zehirli gazların insanlar üzerindeki etkileri oranlara göre nasıl değişir?

SORULAR. 2- Termik santrallerden kaynaklanan atıklar nelerdir? 4- Zehirli gazların insanlar üzerindeki etkileri oranlara göre nasıl değişir? SORULAR 1- Termik enerji nedir? 2- Termik santrallerden kaynaklanan atıklar nelerdir? 3- Gaz atıklar nelerdir? 4- Zehirli gazların insanlar üzerindeki etkileri oranlara göre nasıl değişir? 5- Bir termik

Detaylı

9. ÜNİTE OHM KANUNU KONULAR

9. ÜNİTE OHM KANUNU KONULAR 9. ÜNİTE OHM KANUNU KONULAR 1. FORMÜLÜ 2. SABİT DİRENÇTE, AKIM VE GERİLİM ARASINDAKİ BAĞINTI 3. SABİT GERİLİMDE, AKIM VE DİRENÇ ARASINDAKİ BAĞINTI 4. OHM KANUNUYLA İLGİLİ ÖRNEK VE PROBLEMLER 9.1 FORMÜLÜ

Detaylı

76% 5- Çok önemli 4 - Önemli 3- Ne önemli ne değil 2- Pek önemli değil 1- Hiç önemli değil

76% 5- Çok önemli 4 - Önemli 3- Ne önemli ne değil 2- Pek önemli değil 1- Hiç önemli değil Tarih 0 Mart 009 Daha fazla bilgi için: Hande Akdağ Kurumsal İletişim Yöneticisi Tel: +90 68 07 00 Fax: +90 68 07 99 E-mail: handeakdag@gfkturkiye.com GfK Türkiye Sıracevizler Cad. Çiftecevizler Deresi

Detaylı

3. HAFTA BLM223 DEVRE ANALİZİ. Yrd. Doç Dr. Can Bülent FİDAN. hdemirel@karabuk.edu.tr

3. HAFTA BLM223 DEVRE ANALİZİ. Yrd. Doç Dr. Can Bülent FİDAN. hdemirel@karabuk.edu.tr 3. HAFTA BLM223 Yrd. Doç Dr. Can Bülent FİDAN hdemirel@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 3. OHM KANUNU, ENEJİ VE GÜÇ 3.1. OHM KANUNU 3.2. ENEJİ VE GÜÇ 3.3.

Detaylı

ENERJİ TASARRUFU AYŞEN YAY 2010282041

ENERJİ TASARRUFU AYŞEN YAY 2010282041 ENERJİ TASARRUFU AYŞEN YAY 2010282041 ENERJİ TASARRUFU VE VERİMLİLİĞİ NEDİR? Enerjiyi Neden Verimli Kullanmalıyız? Enerji NERELERDE KULLANILMAKTADIR? EV ARAÇ ve GEREÇLERİNİN KULLANIMINDA ENERJİ TASARRUFU

Detaylı

ALTERNATİF AKIM KAYNAKLARI

ALTERNATİF AKIM KAYNAKLARI ALTERNATİF AKIM KAYNAKLARI Akım; doğru ve alternatif akım olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlar farklı kaynaklardan, farklı tekniklerle elde edilir ve genelde farklı amaçlar için kullanılır. Sanayide, okullarda,

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı Günlük Hayatımızda Enerji Tüketimi Fosil Yakıtlar Kömür Petrol Doğalgaz

Detaylı

HİDROELTRİK SANTARALLERİ

HİDROELTRİK SANTARALLERİ HİDROELTRİK SANTARALLERİ Bir miktar yükseklik kazandırılmış akışkanın(suyun) potansiyel enerjisine hidrolik enerji denir. Bu enerjiyi önce çeşitli düzeneklerle mekanik enerjiye, ordanda elektrik enerjisine

Detaylı

ELEKTRİĞİN İLETİMİ. Adı:Muharrem Soyadı:Şireci No:683

ELEKTRİĞİN İLETİMİ. Adı:Muharrem Soyadı:Şireci No:683 ELEKTRİĞİN İLETİMİ Adı:Muharrem Soyadı:Şireci No:683 Elektrik Nedir? Günümüzde evlerin aydınlatılması, televizyon, radyo, telefon, çamaşır makinesi gibi araçların çalıştırılmasında elektrik kullanılmaktadır.

Detaylı

Bir devrede dolaşan elektrik miktarı gibi elektriksel ifadelerin büyüklüğünü bize görsel olarak veren bazı aletler kullanırız.

Bir devrede dolaşan elektrik miktarı gibi elektriksel ifadelerin büyüklüğünü bize görsel olarak veren bazı aletler kullanırız. ÖLÇME VE KONTROL ALETLERİ Bir devrede dolaşan elektrik miktarı gibi elektriksel ifadelerin büyüklüğünü bize görsel olarak veren bazı aletler kullanırız. Voltmetre devrenin iki noktası arasındaki potansiyel

Detaylı

ENERJİ KAYNAKLARI. Yrd.Doç.Dr. Cabbar Veysel BAYSAL Erciyes Üniversitesi Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Böl.

ENERJİ KAYNAKLARI. Yrd.Doç.Dr. Cabbar Veysel BAYSAL Erciyes Üniversitesi Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Böl. ENERJİ KAYNAKLARI Yrd.Doç.Dr. Cabbar Veysel BAYSAL Erciyes Üniversitesi Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Böl. cvbaysal@erciyes.edu.tr 1 Giriş Enerji Nedir? Enerji, en basit tarifle, iş yapabilme yetisidir.

Detaylı

KIŞLAR TASARRUFLU GEÇSİN

KIŞLAR TASARRUFLU GEÇSİN KIŞLAR TASARRUFLU GEÇSİN Hazırlayan Öğrenciler Didenaz Gündoğdu 6-A Oğuzhan Yıldırım 6-C Danışman Öğretmen Melike TURAN İZMİR, 2012 İÇİNDEKİLER 1. Proje özeti...2 2. Projenin amacı...3 3. Giriş...3 4.

Detaylı

Elektrik Akımı, Devreler ve Direnç

Elektrik Akımı, Devreler ve Direnç Elektrik Akımı, Devreler ve Direnç Yazar Doç.Dr. Mustafa ŞENYEL ÜNİTE 7 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; basit elektrik devresi yardımıyla elektrik akımını, seri ve paralel bağlı üreteçlerle çalışan

Detaylı

ZORLU ELEKTRiK Elektrikte Tasarruf Dönemi

ZORLU ELEKTRiK Elektrikte Tasarruf Dönemi BiLiYOR MUSUNUZ? ZORLU ELEKTRiK Elektrikte Tasarruf Dönemi Zorlu Elektrik, elektrik enerjisinin yurtiçinden ve serbest bölgelerden satın alınarak yurtiçine toptan veya doğrudan satışı ya da yurtdışı ülkelere

Detaylı

MOTOR KORUMA RÖLELERİ. Motorların şebekeden aşırı akım çekme nedenleri

MOTOR KORUMA RÖLELERİ. Motorların şebekeden aşırı akım çekme nedenleri MOTOR KORUMA RÖLELERİ Motorlar herhangi bir nedenle normal değerlerinin üzerinde akım çektiğinde sargılarının ve devre elemanlarının zarar görmemesi için en kısa sürede enerjilerinin kesilmesi gerekir.

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 6 : CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 6 : CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 6 : CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ D ENERJİ KAYNAKLARI VE GERİ DÖNÜŞÜM (5 SAAT) 1 Enerji ve Enerji Kaynakları 2 Yenilenemez Enerji Kaynakları 3 Yenilenebilir Enerji

Detaylı

ISITIP SOĞUTAN TAŞINABİLİR KLİMA

ISITIP SOĞUTAN TAŞINABİLİR KLİMA ISITIP SOĞUTAN TAŞINABİLİR KLİMA Hazırlayan Öğrenci Ata KARAVELİOĞLU 6-B Danışman Öğretmen Melike TURAN İZMİR, 2014 İÇİNDEKİLER 1. Proje özeti...2 2. Projenin amacı... 2 3. Giriş... 3 4. Yöntem...3-4

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI FOTOVOLTAİK PANELLERİN ÇEŞİTLERİ VE ÖLÇÜMLERİ DERSİN ÖĞRETİM

Detaylı

11. ÜNİTE İŞ VE GÜÇ KONULAR

11. ÜNİTE İŞ VE GÜÇ KONULAR 11. ÜNİTE İŞ VE GÜÇ KONULAR 1. ELEKTRİKTE İŞ VE GÜÇ BİRİMLERİ 2. DOĞRU AKIM VE ALTERNATİF AKIM OMİK DEVRELERİNDE GÜÇ HESABI 3. PROBLEM ÇÖZÜMLERİ 4. ALTERNATİF AKIM OMİK DEVRELERİNDEİŞİN (ENERJİ) KWH (KİLOVAT

Detaylı

Tasarruflu Doğal gaz kullanımı

Tasarruflu Doğal gaz kullanımı Tasarruflu Doğal gaz kullanımı TASARRUFLU DOĞAL GAZ KULLANIMI Çatı izolasyonunuz yetersiz ise izolasyonunuzu uygun bir şekilde yaptırınız. Çatınızdaki ısı kaybınız %20 civarındadır. Bu şekilde ısıtma maliyetinizi

Detaylı

Mıknatıs Çeşitleri 1. Doğal mıknatıs: 2. Yapay mıknatıs: 3. Elektromıknatıs:

Mıknatıs Çeşitleri 1. Doğal mıknatıs: 2. Yapay mıknatıs: 3. Elektromıknatıs: MIKNATIS Magnetik adı verilen demir oksit (Fe 3 O 4 ) bileşiği tabii bir mıknatıs olarak bilinir. Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren cisimlere mıknatıs denir. 2 Mıknatıs Çeşitleri

Detaylı

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Tanımlar

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Tanımlar ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK Tanımlar 1 İçerik 1. Giriş Temel tanım ve kavramlar Enerji şebekesi (Üretim, iletim ve dağıtım aşamaları) Temel bileşenler (İletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, anahtarlama

Detaylı

DENEY 1 1.1. DC GERİLİM ÖLÇÜMÜ DENEYİN AMACI

DENEY 1 1.1. DC GERİLİM ÖLÇÜMÜ DENEYİN AMACI DENEY 1 1.1. DC GERİLİM ÖLÇÜMÜ 1. DC gerilimin nasıl ölçüldüğünü öğrenmek. 2. KL-21001 Deney Düzeneğini tanımak. 3. Voltmetrenin nasıl kullanıldığını öğrenmek. Devre elemanı üzerinden akım akmasını sağlayan

Detaylı

14. ÜNİTE GERİLİM DÜŞÜMÜ

14. ÜNİTE GERİLİM DÜŞÜMÜ 14. ÜNİTE GERİLİM DÜŞÜMÜ KONULAR 1. GERİLİM DÜŞÜMÜNÜN ANLAMI VE ÖNEMİ 2. ÇEŞİTLİ TESİSLERDE KABUL EDİLEBİLEN GERİLİM DÜŞÜMÜ SINIRLARI 3. TEK FAZLI ALTERNATİF AKIM (OMİK) DEVRELERİNDE YÜZDE (%) GERİLİM

Detaylı

GfK TÜRKİYE ENERJİ VERİMLİLİĞİ KAMUOYU ARAŞTIRMA RAPORU

GfK TÜRKİYE ENERJİ VERİMLİLİĞİ KAMUOYU ARAŞTIRMA RAPORU GfK TÜRKİYE ENERJİ VERİMLİLİĞİ KAMUOYU ARAŞTIRMA RAPORU GfK Grubu 2 Pazardaki Konumu Almanya nın., Avrupa nın ve Dünyanın 4. en büyük araştırma grubu Ciro 2008:,220 mil. Euro Çalışan Sayısı 0.000 tam zamanlı

Detaylı

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek için konu tekrarı yapmamız, soru

Detaylı

Elektrik ve Kullanımı

Elektrik ve Kullanımı ÜNİTE 9 Elektrik ve Kullanımı Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar magnetizmayı ve mıknasları, elektrik akımını ve manyetik alanları, elektrik ölçü aletlerini, jenaratör ve alternatif akımı, doğrultucuları,

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 Bu bölüm, çeşitli şekillerde birbirlerine bağlanmış bataryalar, dirençlerden oluşan bazı basit devrelerin incelenmesi ile ilgilidir. Bu tür

Detaylı

Enerji kaynaklarını verimli kullanmalıyız.

Enerji kaynaklarını verimli kullanmalıyız. siz Yapamayız Ana Tema Önerilen Süre Kazanımlar Öğrenciye Kazandırılacak Beceriler Yöntem ve Teknikler Araç ve Gereçler kaynaklarını verimli kullanmalıyız. ders saati Hangi enerji kaynaklarının kullanılmasının

Detaylı

Enerji Sektörüne İlişkin Yatırım Teşvikleri

Enerji Sektörüne İlişkin Yatırım Teşvikleri Enerji Sektörüne İlişkin Yatırım Teşvikleri 5 Kasım 2015 Ekonomi Bakanlığı 1 Enerji Sektöründe Düzenlenen Teşvik Belgeleri V - 20.06.2012-30.06.2014 Döneminde Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin Kaynaklarına

Detaylı

TEKNİK ELEMANLARA YÖNELİK BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ SEMİNERİ

TEKNİK ELEMANLARA YÖNELİK BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ SEMİNERİ TEKNİK ELEMANLARA YÖNELİK BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ SEMİNERİ 03 ARALIK 2008 Saat 14:00 Proje Bilgisi Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü için Binalarda Enerji Verimliliğine Yönelik Toplum Bilincinin

Detaylı

Soru 5) Türkiye'de şebeke geriliminin frekansı kaç Hertz dir? a) 50 b) 900 MHz c) 380 d) 220

Soru 5) Türkiye'de şebeke geriliminin frekansı kaç Hertz dir? a) 50 b) 900 MHz c) 380 d) 220 Soru 1) Aşağıdakilerden hangisi topraklama yöntemi a) nötr hattına doğrudan bağlama yapılması b) toprak altında kömür tozları içine kablolu bakır plaka yerleştirilmesi c) topraklama direnci düşük su veya

Detaylı

Artan Küresel ısınma bilinci..

Artan Küresel ısınma bilinci.. ENVER Artan Küresel ısınma bilinci.. Enerji ve yiyecek krizinin Türkiye yansımaları.. Hangisi Enerji Tasarruflu ampul? Evinizde 10 adet Ampulünüzü enerji tasarruflu ampul ile değiştirseniz? Yılda 200 YTL

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ENERJİ Artan nüfus ile birlikte insanların rahat ve konforlu şartlarda yaşama arzuları enerji talebini sürekli olarak artırmaktadır. Artan enerji talebini, rezervleri sınırlı

Detaylı

ÖKÜZGÖZÜ ŞARAPÇILIK KÜRESEL ISINMAYI ÖNLEMEK İÇİN ALABİLECEĞİMİZ TEDBİRLER

ÖKÜZGÖZÜ ŞARAPÇILIK KÜRESEL ISINMAYI ÖNLEMEK İÇİN ALABİLECEĞİMİZ TEDBİRLER ÖKÜZGÖZÜ ŞARAPÇILIK KÜRESEL ISINMAYI ÖNLEMEK İÇİN ALABİLECEĞİMİZ TEDBİRLER Günümüzde sözü edilen küresel iklim değişikliği ise, fosil yakıtların yakılması, arazi kullanımı değişiklikleri, ormansızlaştırma

Detaylı

T.C.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI-TUBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (Fen Ve Teknoloji, Fizik, Kimya, Biyoloji Ve Matematik)PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ

T.C.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI-TUBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (Fen Ve Teknoloji, Fizik, Kimya, Biyoloji Ve Matematik)PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ T.C.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI-TUBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (Fen Ve Teknoloji, Fizik, Kimya, Biyoloji Ve Matematik)PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ FİZİK ÇALIŞMA GRUBU FİZİK PROJE RAPORU PROJE ADI: HAREKET İLE

Detaylı

GİRİŞ TURBO MAKİNALARIN TANIMI SINIFLANDIRMASI KULLANIM YERLERİ

GİRİŞ TURBO MAKİNALARIN TANIMI SINIFLANDIRMASI KULLANIM YERLERİ GİRİŞ TURBO MAKİNALARIN TANIMI SINIFLANDIRMASI KULLANIM YERLERİ Turbo kelimesinin kelime anlamı Turbo yada türbin kelimesi latince kökenli olup anlamı bir eksen etrafında dönen parçadır. 1 TANIM Turbo

Detaylı

T.C Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği KMB 405 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı III

T.C Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği KMB 405 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı III 1 T.C Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği KMB 405 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı III Deney 1: Yenilenebilir Enerji Sistemleri Yrd.Doç.Dr. Berker FIÇICILAR Ekim 2015 2 Deneyin

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ 1 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ Normalde voltmetrelerle en fazla 1000V a kadar gerilimler ölçülebilir. Daha yüksek gerilimlerde; Voltmetrenin çekeceği güç artar. Yüksek gerilimden kaynaklanan kaçak akımların

Detaylı

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Dünyamızda milyarlarca yıl boyunca oluşan fosil yakıt rezervleri; endüstri devriminin sonucu olarak özellikle 19.uncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren

Detaylı

YERALTI SULARINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ

YERALTI SULARINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ YERALTI SULARINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ Filiz UYSAL befi26@hotmail.com Dodurga İlköğretim Okulu BİLECİK Gökçe DENİZ gokceyildiz01@hotmail.com Özel Gebze Lisesi KOCAELİ Gülçin TÜKEN glcntkn21@hotmail.com Akpınar

Detaylı

Yükleme faktörü (Diversite) Hesabı

Yükleme faktörü (Diversite) Hesabı DERSİMİZ BİNALARDAKİ GÜCÜN HESAPLANMASI Yükleme faktörü (Diversite) Hesabı BİR ÖRNEK VERMEDEN ÖNCE IEE REGULATION 14. EDITION a GÖRE YAPILAN GÜÇ YÜKLEME FAKTÖRÜNÜ İNCELEYELİM.BU TABLO AŞAĞIDA VERİLECEKTİR.

Detaylı

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Dünyamızda milyarlarca yıl boyunca oluşan fosil yakıt rezervleri; endüstri devriminin sonucu olarak özellikle 19.uncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren

Detaylı

Öğretmenler için Eğitim

Öğretmenler için Eğitim Öğretmenler için Eğitim 24.-25.6.2008 Ankara, Turkey Neden çocuklar için enerji eğitimi veriyoruz? Enerji üretimi ve kullanımı, %80 CO 2 in açığa çıkmasına ve bu da iklim değişikliğine neden olur. Enerji

Detaylı

KONUT AYDINLATMASINDA ELEKTRİK TASARRUFU VE TOPLAM TÜRKİYE TÜKETİMİNE ETKİSİ

KONUT AYDINLATMASINDA ELEKTRİK TASARRUFU VE TOPLAM TÜRKİYE TÜKETİMİNE ETKİSİ KONUT AYDINLATMASINDA ELEKTRİK TASARRUFU VE TOPLAM TÜRKİYE TÜKETİMİNE ETKİSİ Yusuf BAYRAK H. Ruhan AKTÜRK SEZER Türkiye Elektrik İletim A.Ş. APK Dairesi Başkanlığı TÜRKİYE 11. ENERJİ KONGRESİ 21-23 EKİM

Detaylı

dq I = (1) dt OHM YASASI ve OHM YASASI İLE DİRENÇ ÖLÇÜMÜ

dq I = (1) dt OHM YASASI ve OHM YASASI İLE DİRENÇ ÖLÇÜMÜ OHM YASASI ve OHM YASASI İLE DİRENÇ ÖLÇÜMÜ AMAÇLAR Ohm yasasına uyan (ohmik) malzemeler ile ohmik olmayan malzemelerin akım-gerilim karakteristiklerini elde etmek. Deneysel akım gerilim değerlerini kullanarak

Detaylı

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-5

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-5 EİGM İstatistik & Analiz Enerji İşleri Genel Müdürlüğü http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/ Mayıs 2014 AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-5 Esra KARAKIŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı İçindekiler

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 7 : YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 7 : YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK ÖĞREME ALAI : FİZİKEL OLAYLAR ÜİTE 7 : YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK B ELEKTRİK AKIMII MAYETİK ETKİİ (6 AAT) 1 İçinden Akım Geçen İletkenin Oluşturduğu Manyetik Alan 2 Elektromıknatıs 3 Elektromıknatıs Kullanılarak

Detaylı

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BAŞKANI

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BAŞKANI ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BAŞKANI BİRİNCİL ENERJİ KAYNAKLARININ GİDEREK AZALMASI ENERJİ KAYNAKLARI ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ARTMASI CO 2 EMİSYONU ELEKTRİK ENERJİSİNİN DEPOLANAMAMASI BİRİNCİL ENERJİ KAYNAKLARINDA

Detaylı

7. ÜNİTE AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ

7. ÜNİTE AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ 7. ÜNİTE AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ KONULAR 1. AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ 2. AKIM BİRİMİ, ASKATLARI VE KATLARI 3. GERİLİM BİRİMİ ASKATLARI VE KATLARI 4. DİRENÇ BİRİMİ VE KATLARI 7.1. AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı 7. Bölüm Özeti 28.04.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı 7. Bölüm Özeti 28.04.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ102 FİZİK-II Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı 7. Bölüm Özeti Ankara Aysuhan OZANSOY Bölüm 7: Doğru Akım Devreleri 1. Dirençler 2. Elektrik Ölçü Aletleri 3. Kirchoff

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Dünya Enerji Genel Görünümü Genel Görünüm Dünya Birincil Enerji Tüketimi 2013-2035 2013 2035F Doğalgaz %24 Nükleer %4 %7 Hidro %2 Yenilenebilir Petrol %33 Kömür

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 8.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 8.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 8.SAYI

Detaylı

Günlük hayatımızda evde, okulda kullandığımız araçlar ile fabrikalarda kullanılan makinelerin birçoğu elektrikle çalışır.

Günlük hayatımızda evde, okulda kullandığımız araçlar ile fabrikalarda kullanılan makinelerin birçoğu elektrikle çalışır. 3. SINIF: YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK 1)Elektrikle Tanışalım 2)Elektriğin Yol Açabileceği Tehlikeler 3)Pillerle Tanışalım 4)Basit Elektrik Devreleri Kuralım - 1)Elektrikle Tanışalım Günlük hayatımızda evde,

Detaylı

İKLİM VİDEO 8 hepimizin yaşam tarzından kaynaklanıyor

İKLİM VİDEO 8 hepimizin yaşam tarzından kaynaklanıyor İKLİM VİDEO 8 İklim değişikliği hepimizin yaşam tarzından kaynaklanıyor. Üf, son model telefon istiyorum! Yazın serin, kışın sıcak bir evde oturmak istiyorum. Uzak yerlere seyahat etmek istiyorum. Yeni

Detaylı

13. ÜNİTE AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜLMESİ

13. ÜNİTE AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜLMESİ 13. ÜNİTE AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜLMESİ KONULAR 1. Akım Ölçülmesi-Ampermetreler 2. Gerilim Ölçülmesi-Voltmetreler Ölçü Aleti Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar: Ölçü aletlerinin seçiminde yapılacak ölçmeye

Detaylı

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU 1 5 2 4 3 6 7 8 1. Kilit Düzenekli Kapak 2. Şeffaf Su Seviye Göstergesi 3. Alt Elektrik Tabanı 4. Açma / Kapama Anahtarı 5. Gösterge Lambası 6. Su Filtresi 7. Açık

Detaylı

2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 6.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:22 Ocak 2007

2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 6.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:22 Ocak 2007 2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 6.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:22 Ocak 2007 İsim/ Soy isim: Sınıf:.. SORULAR 1. Yukarıdaki şekilde de

Detaylı

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-3

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-3 EİGM İstatistik & Analiz Enerji İşleri Genel Müdürlüğü http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/ Mart 2015 AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-3 Esra KARAKIŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı İçindekiler

Detaylı

DÖNÜP DOLAŞIP AYDINLANDIM

DÖNÜP DOLAŞIP AYDINLANDIM DÖNÜP DOLAŞIP AYDINLANDIM Hazırlayan Öğrenciler Ege TUNÇGENÇ 7-C Berk Ata TÜRKYILMAZ 7-B Danışman Öğretmen Melike TURAN İZMİR, 2013 İÇİNDEKİLER 1.Proje özeti...2 2.Projenin amacı...2 3. Giriş...3 4.Yöntem...3-4

Detaylı

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ FİZİK II LABORATUVARI DENEY 2 TRANSFORMATÖRLER

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ FİZİK II LABORATUVARI DENEY 2 TRANSFORMATÖRLER ELEKTRİK ELEKTROİK MÜHEDİSLİĞİ FİZİK LABORATUVAR DEEY TRASFORMATÖRLER . Amaç: Bu deneyde:. Transformatörler yüksüz durumdayken giriş ve çıkış gerilimleri gözlenecek,. Transformatörler yüklü durumdayken

Detaylı

Küresel İklim Değişikliği ve Ülkemize Etkileri

Küresel İklim Değişikliği ve Ülkemize Etkileri Küresel İklim Değişikliği ve Ülkemize Etkileri Küresel İklim Değişikliği Nedir? Çeşitli gaz ve çevre kirliliği gibi olaylar sonucu atmosfer incelmeye başlamıştır.böylece güneş ışınları dünyaya daha fazla

Detaylı

DİRENÇ NEDİR? MELEK SATILMIŞ 190 GAMZE ÖZTEKİN 12

DİRENÇ NEDİR? MELEK SATILMIŞ 190 GAMZE ÖZTEKİN 12 DİRENÇ NEDİR? MELEK SATILMIŞ 190 GAMZE ÖZTEKİN 12 1 DİRENÇ NEDİR Elektrik ve elektronik devrelerde, akim ve gerilimi sinirlamak amaciyla kullanilan devre elemanlarina direnç denir. R harfi ile gösterilir.

Detaylı

EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ. 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak.

EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ. 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ: 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. 2. Bu eş potansiyel çizgileri kullanarak elektrik alan çizgilerinin

Detaylı

JEOTERMAL ELEKTRİK SANTRALLERİ İÇİN TÜRKİYE DE EKİPMAN ÜRETİM İMKANLARI VE BUHAR JET EJEKTÖRLERİ ÜRETİMİ

JEOTERMAL ELEKTRİK SANTRALLERİ İÇİN TÜRKİYE DE EKİPMAN ÜRETİM İMKANLARI VE BUHAR JET EJEKTÖRLERİ ÜRETİMİ JEOTERMAL ELEKTRİK SANTRALLERİ İÇİN TÜRKİYE DE EKİPMAN ÜRETİM İMKANLARI VE BUHAR JET EJEKTÖRLERİ ÜRETİMİ Karbonsan ın fabrikası, Orhangazi Bursa da bulunmaktadır. Karbonsan ın ürün çeşitlerini genel çerçevesiyle

Detaylı

TEMEL ELEKTRONĠK DERS NOTU

TEMEL ELEKTRONĠK DERS NOTU TEMEL ELEKTRONĠK DERS NOTU A. ELEKTRONĠKDE BĠLĠNMESĠ GEREKEN TEMEL KONULAR a. AKIM i. Akımın birimi amperdir. ii. Akım I harfiyle sembolize edilir. iii. Akımı ölçen ölçü aleti ampermetredir. iv. Ampermetre

Detaylı

ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ

ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ Dr. Cemile BARDAK Ders Gün ve Saatleri: Çarşamba (09:55-12.30) Ofis Gün ve Saatleri: Pazartesi / Çarşamba (13:00-14:00) 1 TEMEL KAVRAMLAR Bir atom, proton (+), elektron (-) ve

Detaylı

PETEK TEMİZLİĞİ VE KOMBİ BAKIMI NEDİR?

PETEK TEMİZLİĞİ VE KOMBİ BAKIMI NEDİR? PETEK TEMİZLİĞİ VE KOMBİ BAKIMI NEDİR? Kombi Bakımı Kombiler her yıl kış aylarına girmeden bakımlarının yapılması gereken sistemlerdir. Kombiler de yapılan bakım sayesinde gaz tüketiminiz düşer ve petekleriniz

Detaylı

Termik Santrallerden Çıkan Atık Enerji ile Isıtılan Seralarda Sebze Yetiştirilmesi

Termik Santrallerden Çıkan Atık Enerji ile Isıtılan Seralarda Sebze Yetiştirilmesi Termik Santrallerden Çıkan Atık Enerji ile Isıtılan Seralarda Sebze Yetiştirilmesi Prof. Dr. H. Yıldız DAŞGAN Çukurova Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü dasgan@cu.edu.tr Elektrik enerjisi elde etmek

Detaylı

8/G SINIFI FEN BİLGİLERİ PROJE SUNUM GUBU

8/G SINIFI FEN BİLGİLERİ PROJE SUNUM GUBU 8/G SINIFI FEN BİLGİLERİ PROJE SUNUM GUBU ELETRİK SANTRALLERİN GÜNÜMÜZDEKİ ÖNEMİ VE ÇEVREYE OLAN ETKİLERİ ÖĞRENCİLER MERT AKYÖN OZAN ALTINBAŞ O.MURAT AYAYDIN ÜMİT ÇUHADAROĞLU NİSAN / 2001 BORNOVA 1 ÖNSÖZ

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

3. SU TASARRUFU SAĞLAMANIN YOLLARI

3. SU TASARRUFU SAĞLAMANIN YOLLARI 3. SU TASARRUFU SAĞLAMANIN YOLLARI Su tasarrufu sağlamanın yolları üç grup içerisinde değerlendirilir. Birincisi; musluk suyunun yerine yağmur suyu ve arıtılmış su gibi suların kullanımın sağlanması, ikincisi;

Detaylı

TÜRKİYE 2013 YILLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU

TÜRKİYE 2013 YILLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU TÜRKİYE 213 YILLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU Esra KARAKIŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı İçindekiler Özet... 1. DENGE... 2 1. ELEKTRİK... 4 2. DOĞAL GAZ... 9 3. LİNYİT VE TAŞ KÖMÜRÜ... 1 4.

Detaylı

Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine

Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine GERİ DÖNÜŞÜM Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine geri dönüşüm denir. Geri dönüşebilen maddeler;

Detaylı

ENERJİ TASARRUFUNDA CAM FAKTÖRÜ

ENERJİ TASARRUFUNDA CAM FAKTÖRÜ GÜNDEM ENERJİ NEDİR KÜRESEL ISINMA ve KYOTO PROTOKOLÜ TÜRKİYE DE NELER YAPILIYOR? ENERJİ KİMLİK BELGESİ ve LEED SERTİFİKASI YALITIM MALZEMESİ OLARAK CAM ISI, GÜNEŞ VE IŞIK SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA CAM İLE

Detaylı

7. DİRENÇ SIĞA (RC) DEVRELERİ AMAÇ

7. DİRENÇ SIĞA (RC) DEVRELERİ AMAÇ 7. DİENÇ SIĞA (C) DEELEİ AMAÇ Seri bağlı direnç ve kondansatörden oluşan bir devrenin davranışını inceleyerek kondansatörün durulma ve yarı ömür zamanını bulmak. AAÇLA DC Güç kaynağı, kondansatör, direnç,

Detaylı

Güneşten Elektrik Üretme Zamanı! Etik Olarak Doğru, Finansal Olarak Akılcı, Çocuklarımızın Geleceği için Kritik Bu Yatırımı Yapmalıyız!

Güneşten Elektrik Üretme Zamanı! Etik Olarak Doğru, Finansal Olarak Akılcı, Çocuklarımızın Geleceği için Kritik Bu Yatırımı Yapmalıyız! Güneşten Elektrik Üretme Zamanı! Etik Olarak Doğru, Finansal Olarak Akılcı, Çocuklarımızın Geleceği için Kritik Bu Yatırımı Yapmalıyız! Ocak 2014 te Durum: Son dönemde PV panel fiyatlarında büyük düşüş:

Detaylı

2- İşverenler işyerlerinde meydana gelen bir iş kazasını en geç kaç iş günü içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır?

2- İşverenler işyerlerinde meydana gelen bir iş kazasını en geç kaç iş günü içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır? 1- Doğa ve çevreye fazla zarar vermeden devamlı ve kaliteli bir hizmet veya mal üretimi sırasında iş kazalarının meydana gelmemesi ve meslek hastalıklarının oluşmaması için alınan tedbirlerin ve yapılan

Detaylı

SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ

SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ İsken Sugözü Termik Santrali Adana Türkiye de 200 binin üzerinde iģletme, 70 bin dolayında üretim/sanayi iģletmesi bulunmaktadır. Bunlar arasında; Enerji tesisleri

Detaylı

CİSİMLERİN ELEKTRİKLENMESİ VE ELEKTRİKLENME ÇEŞİTLERİ

CİSİMLERİN ELEKTRİKLENMESİ VE ELEKTRİKLENME ÇEŞİTLERİ CİSİMLERİN ELEKTRİKLENMESİ VE ELEKTRİKLENME ÇEŞİTLERİ Çoğu kez yünlü kazağımızı ya da naylon iplikten yapılmış tişörtümüzü çıkartırken çıtırtılar duyarız. Eğer karanlık bir odada kazağımızı çıkartırsak,

Detaylı

5. AKIM VE GERĐLĐM ÖLÇÜMÜ

5. AKIM VE GERĐLĐM ÖLÇÜMÜ 5. AKIM VE GERĐLĐM ÖLÇÜMÜ AMAÇLAR 1. Döner çerçeveli ölçü aletini (d Arsonvalmetre) tanımak.. Bu ölçü aletinin akım ve gerilim ölçümlerinde nasıl kullanılacağını öğrenmek. ARAÇLAR Döner çerçeveli ölçü

Detaylı

Ders 2- Temel Elektriksel Büyüklükler

Ders 2- Temel Elektriksel Büyüklükler Ders 2- Temel Elektriksel Büyüklükler Yard.Doç.Dr. Ahmet Özkurt Ahmet.ozkurt@deu.edu.tr http://ahmetozkurt.net Yük Elektriksel yük maddelerin temel özelliklerinden biridir. Elektriksel yükün iki temel

Detaylı

Güç, enerji ve kuvvet kavramları, birimler, akım, gerilim, direnç, lineerlik nonlineerlik kavramları. Arş.Gör. Arda Güney

Güç, enerji ve kuvvet kavramları, birimler, akım, gerilim, direnç, lineerlik nonlineerlik kavramları. Arş.Gör. Arda Güney Güç, enerji ve kuvvet kavramları, birimler, akım, gerilim, direnç, lineerlik nonlineerlik kavramları Arş.Gör. Arda Güney İçerik Uluslararası Birim Sistemi Fiziksel Anlamda Bazı Tanımlamalar Elektriksel

Detaylı

Küresel. İklim değişikliği

Küresel. İklim değişikliği Küresel İklim değişikliği ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 nedir? Küresel iklim değişikliği Çeşitli gaz ve çevre kirliliği gibi olaylar sonucu atmosfer incelmeye başlamıştır. Böylece güneş

Detaylı

Cisimlerin değişik yöntemlerle (+)pozitif veya (-) negatif elektrik yükü kazanmalarına elektriklenme denir. Negatif yük sayısı= 5

Cisimlerin değişik yöntemlerle (+)pozitif veya (-) negatif elektrik yükü kazanmalarına elektriklenme denir. Negatif yük sayısı= 5 ELEKTRİKLENME VE ELEKTROSKOP Elektriklenme: Cisimlerin değişik yöntemlerle (+)pozitif veya () negatif elektrik yükü kazanmalarına elektriklenme denir. Cisimlerede iki tür elektrik yükü vardır: 1. Pozitif(+)

Detaylı

PERFECTION IN ENERGY & AUTOMATION ENDÜSTRİYEL KOJENERASYON UYGULAMALARI

PERFECTION IN ENERGY & AUTOMATION ENDÜSTRİYEL KOJENERASYON UYGULAMALARI ENDÜSTRİYEL KOJENERASYON UYGULAMALARI MAYIS 2015 1 Kojenerasyon Nedir? Bugün enerji, insanların hayatındaki en önemli olgulardan birisi haline gelmiştir. Kojenerasyon fikri, tamamen enerji verimliliği

Detaylı

Rüzgar Enerjisinin Kullanım Alanları

Rüzgar Enerjisinin Kullanım Alanları Güneşten gelen ışınlar dünya atmosferinde ısınmaya neden olmaktadır. Isınarak yoğunluğu azalan hava yükselmekte, bu havanın yerini soğuk hava doldurmaktadır. Bu hava akımı dünyanın kendi etrafında dönme

Detaylı

ENERJİ KANUNU. İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü

ENERJİ KANUNU. İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü ENERJİ VERİML MLİLİĞİİĞİ KANUNU ve MALİ DESTEK İMKANLARI İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi ENERJİ VERİML MLİLİĞİİĞİ KANUNU ve MALİ DESTEK İMKANLARI A. Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) Desteklenmesi B.

Detaylı

Enerji Olmasa Ne Olurdu?..............................

Enerji Olmasa Ne Olurdu?.............................. Enerji Nedir? Evrendeki yaşamın kaynağı olan enerji, bir işi yapmak için harcanan emeğin tümüdür. (Yürümek, beslenmek, evimizi ısıtmak ya da saçımızı kurutmak vb.) Günlük yaşantımızda gereksinimlerimizi

Detaylı

6. DİRENÇ ÖLÇME YÖNTEMLERİ VE WHEATSTONE KÖPRÜSÜ

6. DİRENÇ ÖLÇME YÖNTEMLERİ VE WHEATSTONE KÖPRÜSÜ AMAÇLAR 6. DİRENÇ ÖLÇME YÖNTEMLERİ VE WHEATSTONE KÖPRÜSÜ 1. Değeri bilinmeyen dirençleri voltmetreampermetre yöntemi ve Wheatstone Köprüsü yöntemi ile ölçmeyi öğrenmek 2. Hangi yöntemin hangi koşullar

Detaylı