FOTOSENTEZ - KEMOSENTEZ 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FOTOSENTEZ - KEMOSENTEZ 1"

Transkript

1 FOTOSENTEZ - KEMOSENTEZ 1 1. Fotosentez atmosferdeki gaz dengesinde ( ve C ), doğadaki besin dengesinde, ortamdaki su ve mineral dengesinde rol alır, ancak fotosentezde H 2 O kullanılır. 6. Bitkiler aynı türe ait ve aynı sayıda yaprak taşımaktadır. Atmosfere verilebilmesi için fotosentez hızının maksimum olması gerekir, sıcaklığında 35 (optimum) olması gerekir. Ayırca en yüksek fotosentez mor, sonra kırmızı, en düşük yeşil ışıkta gerçekleşir. 60 C'de enzimler çalışamaz. Buna göre G > S > Y şeklinde bir sıra oluşur H 2 O 2 3 C 4 Besin 5-6 ADP, NADP 7-8 ATP - NADPH Atmosfere verilen 'nin kaynağı H 2 O'dur. 7. Fotosentezlerde de, kemosentezde de C harcanır. Fotosentezlerde H 2 S, H 2 O, H 2, kemosentezde de H 2 O harcanır. Fotosentezlerde atmosfere verilir, kemosentezde verilmez yanmada harcanır. 3. Su yosunlarında stoma bulunmaz. ve C 'yi sudan çözünmüş olarak alır, fotosentez yapar. Dolayısıyla stomadan su atımı ya da alımı gerçekleştirmez. 4. Soru kökünde ışıklı bir ortam diye özellikle belirtilmiştir. t 2 'de olmadığından fotosentezin durduğu söylenmiştir. Ancak fotosentezde zaten kullanılmaz, üretilir. 8. Işık alan kısmın daha ağır olması o kısımda fotosentez olayının gerçekleştiğini ve kuru ağırlığın arttığını gösterir. C özümlemesi, glikoz sentezi ve klorofilin ışığı soğurması fotosentezle ilgilidir. 5. Fotosentezde; Işık enerjisi kimyasal bağ enerjisine dönüşür. Oksitleme yapılmaz. Kimyasal bağ enerjisi hareket enerjisine dönüşmez. Sadece besin sentezi için kullanılır. 9. Fotosentezin ışıklı evresinde önce devirsiz fotofosforilasyon, sonra devirli fotofosforilasyon gerçekleşir. Devirsizde üretilen ATP yeterli ise devirliye gerek yoktur. Devirsizde ilk olay FSII'nin e verip yükseltgenmesidir, sonra H 2 O fotoliz olur. 1

2 FOTOSENTEZ - KEMOSENTEZ Fotosentezde fotolize uğrayan H 2 O; Atmosfer için NADP için H (NAD, FAD solunumda, NADP fotosentezde) F.S.II için e Kemiozmozla ATP üretimi için H + kaynağıdır. 11. Ortamın ışıklı olması ters çevrilen tüpte biriken gazın olduğunu gösterir. Ortam sıcaklığının optimum değere kadar artışı fotosentezi hızlandırdığı için gaz kabarcığınıda bir noktaya kadar artırır. Işık miktarı artarsa fotosentez artar, gaz kabarcığıda artar. 12. Karanlık evre reaksiyonlarında (Calvin döngüsü) kullanılan ATP, NADPH aydınlık evreden gelirken C, P gibi inorganik maddeleri fotosentetik canlı dışarıdan alabilir. 13. Bitkinin yeşil renkli pigmentleri (klorofil) sentezleyebilmesi için Fe Mg } Dışardan alınırken Enzim Su Enzim ve ATP hücrede üretilir. C ATP Ayrıca klorofilin yapısında C, H, O, N, Mg bulunur. Fe klorofilin sentezinde görev alır. 2

3 Fotosentez Kemosentez Işık enerjisi elektrona geçer ve E. T. S'de taşınımı sırasında ATP'ye çevrilir. Pigmentlerin soğurabildiği ışığın bir alt birde üst sınırı vardır. Işığın gelmesi ile enerjisi artan elektron bir üst seviyeye çıkarak E. T. S'ye aktarılır. 2. Bir günlük süreçte fotosentez sadece ışık varlığında (gündüz) gerçekleşebilirken solunum gece-gündüz devam eder. Y aralığında atmosfere C verilir. Çünkü Y aralığında sadece solunum gerçekleşir. G-S aralığında F. H > S. H olduğu için atmosfer verilir. L aralığında solunum devam ettiği için besin yıkılır. 6. Özümleme parankima hücreleri kloroplast taşıyan canlı hücrelerdir. Bu yüzden bitkilerin parankima hücreleri solunum ve fotosentez yapabilir. Nişasta depolayabilir. 7. Bitkinin yaz mevsiminde yaprakları varken kış mevsiminde yapraklar dökülür. Bu nedenle fotosentez hızının yüksek olabilmesi için yapraklı, yaz mevsimi ve ışığın var olduğu gündüz süresi gereklidir. Y Z X Z Y 8. C X + H 2 O T H 6 H 12 O 6 + Fotosentezde tüm besin monomerleri sentezlenebilir. Bu nedenle önce amino asit sentezlenmiştir. Sonra protein sentezi gerçekleşmiştir, daha sonra proteinler yıkılarak yapı taşı olan amino asitler glikoza çevrilmiştir. T 3. Fotosistemler yapısal olarak incelendiğinde; Anten kompleksi (ışığın soğrulduğu, klorofil ve kareteroitlerden oluşur) 9. Bitkiler aynı türe ait ve özdeştir. Aydınlıkta bekletilen bitki hem fotosentez hem de solunum yapabilirken, karanlıkta bekletilen bitki sadece solunum yapar ancak C sürekli artmaz. Tepkime merkezi (soğrulan ışık enerjisinin ATP'ye çevrildiği klorofil ve E. T. S elemanlarından oluşur.) olarak iki kısımdan oluşur. Ancak fotosistemlerin yapısında nişasta bulunmaz. 10. Işık Y Kimyasal bağ enerjisi G Y Fotosentez (Besin ve üretilir.) G Solunum (Besin ve tüketilir.) ATP S 4. Y - G - S bitkileri aynı türe aittir. Yaprak sayısının, stoma sayısının ve yaprak genişliğinin çok olması fotosentez hızını da artırır. Tabloda verilen yapılar birbiri ile çarpılırsa yüzey alanının S > G > Y şeklinde olduğu görülür. S Endergonik (ATP harcanan) olaylar. 11. Eşit C miktarında yüksek ışık şiddetinde fotosentez daha fazladır. Yani C 'nin yeterli olduğu ortamda fotosentez hızını ışık şiddeti belirler. Ancak fotosentez belirli bir noktaya kadar artar, sınırsız artış yoktur. 5. Y H 2 O veya C G H 2 O veya C 12. Ekosistemin devamlılığı için besin miktarınında sürekliliği sağlanmalıdır. Bu nedenle kloroplast daha ağır basar. S Organik besini ifade eder. Buna göre doğru eşleştirme A seçeneğinde yapılmıştır. Kloroplast bitkide fotosentez yaparak canlılar için besin, atmosfer için oluşrurur. 3

4 Fotosentez Kemosentez Karotenoitler (likopen, karoten, ksantofil) ışığı soğuran ve soğurduğu enerjiyi klorofile aktaran, klorofilin fazla ışıkta zarar görmesini de engelleyen diğer renk pigmentlerinin genel adıdır. 7. Kavanoz içerisindeki yapraklar C tutucudan dolayı fotosentez yapamadığı için sararabilir. Dışardaki yapraklar fotosenteze devam edeceği için bitki suyu kullanır ve su azalır. Zamanla C tutucu ağırlaşır. 2. Grafikler değerlendirildiğinde; Y Gündüz G Geceyi ifade etmektedir. Fotosentez sadece gündüz (Y) gerçekleşirken solunum gece-gündüz (Y - G) gerçekleşir. Buna göre fotosentez grafiği B seçeneğindeki gibi olmalıdır. 3. Bitkilerde yaprakların yeşil renkte olmasını klorofil pigmenti sağlar. Klorofil sentezinde doğrudan etkili olan faktör ışık enerjisidir. 4. Bir bitki ortamdan ihtiyaçlarını karşılarken ortamda miktarı en düşük olanın diğer elementlerin kullanımını da sınırlamasına minimum yasası denir. Grafiğe göre tanıma uyan Mg elementidir. 8. Fotosentezde ve kemosentezde üretilir. Fotosentez ve kemosentezde ATP hem üretilir hem de tüketilir. NADPH + H + her iki olayda üretilir. 9. Kloroplastın kendine ait DNA, RNA, ribozomu vardır. Kendini eşleyebilir. Protein sentezleyebilir. C kullanır, ve besin üretir. Nişasta sentezleyebilir. 10. Taksi tek hücrelilerin yaptığı hareket çeşididir. Uyarana doğruysa (+) taksi, zıt yönde ise ( ) taksi adını alır. Bu deneyde 'li solunum yapan bakteriler 'nin daha çok üretildiği yere (+) kemotaksi yapmışlar ve orada çoğalmışlardır. Mor ışıkta üreten bakteriler değil alglerdir. 5. Hem solunum hem de fotosentezde elektron taşıma sistemi (E.T.S) elemanları görev yapar. Bu elemanlar elektron ilgisine göre küçükten büyüğe doğru sıralanmışlardır. Çünkü e giderek enerji kaybetmekte ve enerjisi azalmaktadır. Buna göre doğru eşleştirme D seçeneğinde yapılmıştır. 11. İşaretli C öncelikli olarak yaprak parankiması hücrelerinde fotosenteze katılır. Sonra fotosentez ürünü soymuk borusuna geçer ve köke taşınır. 12. Şekil incelendiğinde; 1 Kloroplastın dış zarı 2 Kloroplastın iç zarı 3 Granalar 6. Fotosentezi ektileyen birçok faktör vardır. Ancak verilenler içerisinde en etkilisi ışığın çeşididir. Ayrıca C miktarı ve su miktarı da göz önünde bulundurulursa fotosentez hızı mor > kırmızı > turuncu ışık şeklinde sıralanır. 4 Stroma (Sıvı kısım) 5 Kloroplast DNA'sı olduğu görülecektir. Verilenlere göre 'nin üretildiği tepkimeler ışıklı evrede yani granalarda gerçekleşir. 4

5 Fotosentez Kemosentez Işık foton denilen enerji paketçiklerinden oluşan elektromanyetik enerji biçimidir ve belirli bir ritimde yayılır. Işınların dalga boyu rengine göre değişir. Yani güneşten gelen ışınların dalga boyları farklıdır. 7. Kemosentetikler Fe +2, H 2, C, H 2 S, S, NH 3, N gibi maddeleri oksitleyerek enerji elde ederler. Bu enerjiyi besin sentezinde kullanırlar. Ancak oksitleme olayında Ca +2 inorganiği kullanılmaz. 2. Fotosentez hızı sıcaklığa bağlı olarak belirli bir noktaya kadar (optimum) artış gösterir. Sonra azalmaya başlar, çünkü fotosentez enzimatik reaksiyonlardan oluşur ve enzimlerde sıcaklıktan etkilenir. 8. Işınların dalga boyuna göre sıralanmasına elektromagnetik spektrum denir. Fotosentez sadece görünür ışıkta olur, görünmeyen (mor ötesi kızıl ötesi gibi) ışıklarda olmaz. Şekilde de görüldüğü gibi görünmeyen ışınlar atmosfer tarafından tutularak dünyaya girişi engellenir. 3. Fotosentez olayında Enzim kullanılır. C harcanır Işık enerjisininden faydalanılır. Sonuçta organik besin sentezlenir. 9. Işık foton adı verilen enerji paketlerinden oluşur. Işığın enerjisi dalga boyu ile ters orantılıdır. Fotonlar belirli miktar enerji içerip ışık hızıyla hareket eder. 10. Mitokondrinin harcadığı miktarı solunum hızını belirler. Topraktan alınan H 2 O sadece fotosentezde kullanılmaz. Terleme, hidrolizde de harcanır. 4. Bitki grafiğe göre her aralıkta fotosentez yapmıştır. Her aralıkla C harcamaya devam etmiştir. Ancak fotosentez hızının en yüksek olduğu yerde en fazla C harcaması gerçekleşir. 5. Işık, su, ADP, NADP, E.T.S elemanları ve ATP sentaz enzimi aydınlık evre reaksiyonların da kullanırken C, ATP, NADPH, RBP karanlık evre reaksiyonlarında kullanılır. Birim zamanda harcanan C miktarı sadece fotosentez hızını belirler. 11. Grafiğe göre t 1, t 2, t 3 ve t 5 aralıklarında atmosfere verildiğine göre fotosentez hızının solunum hızından büyük olduğu söylenebilir. Ancak t 4 aralığında atmosfere hiç verilmemesi ya fotosentez olmadığını ya da fotosentezin solunum hızına eşit olduğunu gösterir. Fotosentez olduğu sürece glikoz üretilir. 12. Y mineral miktarı S su miktarı G ağırlık artışı miktarı 6. E.T.S'de elektronlar taşınırken tilakoit boşlukta H + artar, ATP sentaz enzmi bu H + 'lerin stromaya geçmesi için bir kanal oluşturur. Bu yolla ATP üretilmesine kemiosmozis denir. G > Y + S ise bitkinin su ve mineralden başka birşeyler kullandığını gösterir. Bu da atmosferden alınan ve kuru ağırlığın ana kısmını oluşturan C 'dir. 13. Fotosentez ile C ve H 2 O, besin ve dönüşür. Fotosentez olayı kloroplast organelinde gerçekleşir. 5

6 Fotosentez Kemosentez Bir bitkinin ışık ve inorganik maddelerin bulunduğu bir ortamda hayatını devam ettirebilmesi C özümlemesi ile kendi besinini kendisinin ürettiğinin bir göstergesidir. 7. Fotosentez, kemosentez ve oksijenli solunumda enzimler görev alır. Prokoryat canlılarda gerçekleşebilir. ATP hem harcanır hem de üretilir. 2. Grafik incelendiğinde fotosentez oranının 5 numaralı ışık yoğunluğunda en fazla olduğu görülür. Buna bağlı olarak en fazla üretimi de 5'te olur. 8. Fotosentezin ışıktan bağımsız reaksiyonlarında kullanılan ATP, NADPH aydınlık evreden aktarılırken C atmosferden karşılanır. 3. Enzimler de klorofil gibi tekrar tekrar kullanılabilir, harcanmaz, C, H, O, N atomlarını içerir. Enzimler protein yapılıdır. Ancak klorofil protein yapılı değildir. 9. Aynı sıcaklıkta fotosentez hızı ışık miktarlarına bağlı olarak değişir. 30 'de fotosentez hızı yüksek ışık şiddetinde maksimum seviyesine ulaşmıştır. Sıcaklık artışı bir miktardan sonra enzimlerin yapısını etkilediği için fotosentez hızı da azalır. 4. Fotosentez hızını etkileyen kalıtsal faktörlerden kütikula kalınlığının ışığın geçirgenliğini terlemeyi azaltır. Dolaylı olarakta fotosentez hızını azaltır. Ancak kloroplast, yaprak, stoma ve enzim miktarı miktarı artışı fotosentez hızını artırır. 10. Bakterilerde fotosentez için; C kaynağı kesin C iken, H kaynağı H 2 O, H 2 S ve H 2 olabilir. 5. Şeffaf naylonla kaplı ortamda bir süre daha fotosentez devam eder. miktarı artar, terlemeden dolayı H 2 O artar. Ancak fotosentezden dolayı C miktarı azalır. 6. Kemosentezde tepkimeleri aşağıdaki gibidir; İnorganik madde + İnorganik madde + Enerji 11. Kloroplast şekli incelendiğinde; 1 Grana 2 Tilakoit zar 3 Stroma 4 Ara lameller (granaları bağlar) olduğu görülecektir. Ara lameller granaları birbirine bağlar. C + H 2 O Enerji C 6 H 12 O 6 + G enzim olabilir. Kemosentezde üretilir ancak atmosfere verilmez. Y besin miktarı alabilir. C olamaz. Çünkü C miktarı artmaz. 12. Normalde ışık dışındaki tüm şartlar eşit olsaydı, fotosentez hızlarının G > S > Y şeklinde olması gerekirdi. Demekki diğer şartlar eşit değil ki fotosentez hızları eşit olmuş. Yani Y ve S'de C miktarı fazla olabilir. Ya da mor ışığın olduğu ortamda sıcaklık enzimler için uygun olmayabilir. 6

7 Fotosentez Kemosentez Bitkilerde laktik asit fermantasyonu olmaz ancak fotosentez gerçekleşir. Terleme ile solunum aynı anda olabilir, ancak birbirine doğrudan bağları yoktur ve beraber gerçekleşmesi tek başına bitkinin uzun süre yaşamasında yeterli olmaz. Solunumda üretilen bazı ürünler fotosentezde, fotosentezde üretilen bazı ürünler solunumda kullanılabilir. Bu şekilde bitki uzun süre yaşayabilir. 2. Grafik ve verilenler incelendiğinde grafiğin ışığın çeşidinin (dalga boyunun) fotosentez hızına etkisi gösterilmiştir. Çünkü fotosentez hızı mor ve kırmızıda en yüksek, yeşilde ise en düşüktür. 7. Mantar ve bitkinin ölme nedeni ortamdaki C tutucudur. Ortamdan C tutucu çıkarılır. Bitki tarafına C, mantar tarafına verilirse her ikisi de daha uzun süre yaşayabilir. Çünkü mantar heterotrof, bitki ototrof beslenir. 8. Kemosentetik bakteriler sayesinde; Nitrifikasyon bakterileri ortamdaki zehirli azotlu ürünleri kullanılabilir hale dönüştürür. Elementlerin birbirinden ayrılmasında kullanılabilir. Kömürden salınan S gazını artmada kullanılabilir. olayları gerçekleştirilir. 3. Bakteri fotosentezde hidrojen kaynağı olarak H 2 S kullandığı için üretmez. Ortama S 2 verir. C + H 2 S ışık C 6 H 12 O 6 + S 2 4. Klorofil ışığı soğurur ve fotosentezin ilk e kaynağıdır. Baş kısmında (porfirin) Mg atomuna bağlı 4 tane pirol halkası bulunur. Kuyruk kısmı tilakoit zara tutunmayı sağlayan uzun fitol zincirinden oluşur. 5. İnorganik maddelerden ışık enerjisi kullanılarak organik madde sentezlenmesine fotosentez denir. Bitkide fotosentez; Palizat parankiması Sünger parankiması Stoma hücrelerinde gerçekleşir. 9. Özdeş büyüklükte iki yapraktan sabah erkenden koparılan yaprak fotosentez yapamazken akşama kadar koparılmayan yaprak fotosentez yapmaya devam eder ve ağırlığı artar. Bu nedenle fotosentez hızını etkileyen faktörler yaprakların ağırlığının farklı olmasında etkili olmuştur. 10. Anten kompleksi ve reaksiyon merkezi fotosistemin yapısında bulunur. Fotosistemlerde aydınlık evre reaksiyonlarında kullanılır. Fotosistemler ışıktan bağımsız reaksiyonlarda görev almaz. 11. Karanlık evre (Calvin çemberi ya da karbon tutma) reaksiyonların da ilk basamak PBP tarafından rubisco enzimi sayesinde C 'nin tutulmasıdır. Sonra ilk kararlı bileşik olan PGA oluşur. Bundan sonra; PGA DPGA PGAL RMP Fruktoz difosfat reaksiyonları gerçekleşir. 6. İnorganik madde + inorganik madde + Enerji CO + H O C H O denklemde verilenlere göre C 'nin yapısındaki C ve O besinin yapısına, H 2 O'nun yapısındaki H besinin yapısına, O serbest 'nin yapısına katılır. 12. Canavar otu, küsküt, cin saçı, verem otu gibi bitkiler tam parazittir, kloroplast taşımaz, fotosentez yapamaz. İhtiyaç duyduğu organik ve inorganik besinleri konağının odun ve saymuk borularına emeçlerini uzatarak giderir. 7

8 Fotosentez Kemosentez Işık bir cisme geldiğinde ya kırılır, ya yansır, ya da soğurulur. Klorofil ışığı abiorbe eder (soğurur) ve bu enerji fotosentezde kullanılır, yansıtılan veya kırılan ışık enerjisinden faydalanılmaz. 6. Klorofil a ve b'nin soğurduğu ışığın dalga boyları birbirine yakındır. Karotenoitler 550 nm'den fazla ışığı soğurmaz. Pigmentler içerisinde en yüksek dalga boylu ışık klorofil a tarafından soğurulur. 2. Stoma hücresi (bekçi hücresi) canlıdır, açılıp kapanabilir, solunum ve fotosentez yapabilir, terleme ve gaz alışverişini sağlar. Nişasta sentezler. 7. Bitkiler fotosentez gerçekleştirirken suyun fotolizi, NAPD'nin indirgenmesi, klorofil sentezi için doğrudan ışık enerjisine ihtiyaç duyarken C özümlemesi, glikoz sentezi, PGAL oluşumu için ışık enerjisi yerine aydınlık evreden gelen ATP ve NADPH'leri kullanır. 3. Işık alan yapraklarda fotosentez ve klorofil sentezi devam eder. Bunun sonucunda ozmotik basınç artar, yaprak yeşil rengini korur, ışık almayan yapraklarda fotosentez olmaz, depo besin azalır, kuru ağırlık azalır. Klorofil sentezlenmediği için yapraklar sararır. 8. Yaprak sayısının fazla olması; Fotosentez hızını, Terleme miktarını, üretim miktarı artırır. 4. Fotosentez hızını etkileyen kalıtsal faktörlere; Kloroplast miktarı Stoma sayısı Enzim miktarı Yaprak genişliği Kütikula kalınlığı Tüy miktarı örnek olarak verilebilirken, çevresel faktörlere; Işık şiddeti Mineral miktarı Işığın dalga boyu Sıcaklık 9. Grafik incelendiğinde haftalar ileriledikçe sürekli miktar artmaktadır. Bu durum; Bitkinin büyüklüğü için çizilebilir. Terleme ile C atılmaz sadece su atılır. Solunumla dışarı atılmaz, C atılır. Rüzgar şiddeti C miktarı Rüzgar... verilebilir. 10. Amino asit, vitamin, glikoz, fruktoz, yağ asidi fotosentetik canlılar tarafından üretilebilirken laktoz süt şekeridir ve sadece memeli hayvanlar tarafından üretilebilir. 5. İki deney tüpündeki bakteri türünün de ototrof olduğu belirtilmiştir. D deney tüpündeki bakteri fotosentetik veya kemosentetik olabilirken, B deney tüpündeki bakteri kesin kemosentetiktir. Aynı bakteriler olduğu için D deney tüpünde fotosentetik bakteri bulunur. Her ikiside C kullanır. D deney tüpünde besin ve artar, B deney tüpünde oksitleme gerçekleştiği için kullanılması miktarını azaltır. 11. Fotosentezde; H 2 O Klorofil FS-I FS-II H 2 S H 2 Elektron kaynağı olarak kullanılabilirken, C karbon kaynağıdır. 8

9 Solunum Tepkimeler incelendiğinde; I. 'li solunumun denklemi II. Fotosentez veya kemosentezin denklemi III. Etil alkol fermantasyonu denklemi IV. Maltoz sentezi denklemi V. Laktik asit fermantasyonu denklemi şeklindedir. 7. Ökaryot bir hücrenin mitokondrisinde oluşan ATP, C, NADH+H moleküllerinden ATP, C ve NADH+H + sitoplazmasında da oluşabilir. Örneğin; Bira mayası 8. Grafikteki Y ekseni solunum hızını göstermektedir. En hızlı solunum I numaralı canlıda gerçekleşmektedir. Dolayısıyla en fazla I nolu bakteride gerçekleşir. 2. 'li solunumda son ve en güçlü e tutucudur. Solunum sonucu oluşan H 2 O'nun yapısına katılır. Ancak E.T.S elemanı değildir. 3. Havasız bir ortam oluşturulduğu için bira mayası doğrudan 'siz solunum yapmaktadır. 'siz solunumda H 2 O oluşmaz. Cam kavanozu C tutucu konulmazsa civa b yönünde ilerler. Termometrede solunumdan dolayı civa seviyesi yükselir. 9. Bir glikojen molekülü binlerce glikozdan oluşur. 'li solunumda 1 glikoz kullanıldığında; 6H 2 O + C 6 H 12 O C + 12H 2 O + 34ATP denklemde verilen ürünler oluşmaktadır. 10. Hücrede ilk önce hazır ATP harcanır. Enerji maddelerinin kullanım sırası; ATP Kreatin-P Glikoz Glikojen Yağ Protein şeklindedir. 11. 'li solunum denklemi; 6 + C 6 H 12 O 6 6C + 6H 2 O + 34 ATP şeklindedir. 4. 'li solunumda fermantasyon ve 'siz solunuma göre daha fazla ATP üretilmesinin ana sebebi besinin inorganik bileşiklere ya da bileşenlerine kadar yıkım olayının gerçekleşmesidir. Prokaryot bir hücrede mitokondri bulunmaz. t 1 'deki olay glikolizdir. Tüm canlılarda ortaktır. t 2 'de S.D.F ve 0.F. ile ATP üretilir. 12. Reaksiyon incelendiğinde; 5. Bazı bakteriler, bazı arkeler, çizgili kas, olgun alyuvar, iç parazitler, bazı mantarlar fermantasyon yapabilir. Ancak düz kas hücreleri oksijenli solunum yapar. 6. 2ATP X ADP Y NAD (Koenzimdir) Z NADH+H tır. III. öncülde NADPH+H verilmiştir. NADP fotosentezde kullanılır. Glikoz (k) 2 Pirüvat (3C) 2NADH+H + 4ATP Yukarıda glikoliz olayı özetlenmiştir. Buna göre C seçeneğinde 2 ATP harcandığı için 2'ye düşmesi gerekirken 2'nin altına inmiştir. 13. Metabolik faaliyeti daha fazla olan kas, beyin, böbrek gibi dokularda mitokondri sayısı daha fazladır ve gerektiğinde sayısınıda artırabilir. Mitokondri sayısı doku çeşidine göre farklılık gösterir. 9

10 Solunum Tüm solunum çeşitlerinin ortak amacı ATP üretmektir. Ancak her canlı solunumun giriş ile basamağı olan glikoliz olayında aktivasyon enerjisini aşmak için 2ATP harcar. Glikoliz tüm canlılarda enzimlerinden dolayı bütün canlılarda ortaktır. 5. Y sindirim G yıkım S dönüşüm Y protein olabilir, öyleyse sindirimi midede başlar. G amino asit olabilir, amino asitler hem asit hem de baz özellik gösterir. Yani amfoterdir. S NH 3 ise L karaciğerde sentezlenen üre olabilir. (ornitin devri) L 2. Galaktoz ve glikojen hayvansal olup bitkilerde bulunmaz. Dipeptit ve digliserit monomer olmadığı için öncelikle hidroliz edilmelidir. Glikoz yapı taşıdır. Bundan dolayı doğrudan solunuma katılabilir. 6. Solunumda NADH+H + 'den ayrılan H'leri alarak indirgenen (son e alıcılar) 'li solunumda, Laktik asit fermantasyonunda pirüvat, Etil alkol fermantasyonunda aset aldehit, 'siz solunumda nitrat, sülfat, gibi inorganik maddelerdir. 3. Laktik asit kan ile beyne ulaşır. Çizgili kaslarda laktik asit yeterli varlığında tekrar pirüvik aside dönüşebilir. Laktik asit, ortamın asitliği artırır. ph'yı azaltır ve oksijenli solunum enzimlerini uyarır. 7. Çimlenen tohumlar kullanır ve C üretir. Ancak ortamda Ca(OH) 2 (C tutucu) bulunduğu için gaz basıncı azalır. Renkli sıvı 1 yönünden ilerler, Ca(OH) 2 'nin ağırlığı artar. Canlılığın olduğu her yerde ortama ısı verildiği için termometredeki civa seviyesi artar. 4. Hücresel solunumun genel denklemi; C 6 H 12 O ADP + P 6C + 6H 2 O + 34ATP şeklindedir. Harcanan ve üretilen maddeleri denklemden görebiliriz. üretilmez. 8. Ökaryot canlılarda 'li solunum sitoplazmada başlar. (glikoliz olayı) mitokondride tamamlanır (ara basamak, krebs, ETS olayları). 10

11 Solunum Laktik asit fermantasyonunda kullanılmaz (a yanlış) ve H 2 O oluşmaz (d yanlış) Tüm solunum çeşitlerinde ısı oluşur. (ı yanlış) 13. Etil alkol fermantasyonu özellikle mayalama olayında sık kullanılır. Bu yolla bira, ekmek, pasta ve etik alkol üretilir. Ancak süt doğal yolla üretilir, fermantasyonla değil. 10. Havası alınmamış ortam diye belirtilmesi ortamda 'nin de bulunduğunu gösterir. Buna göre L ATP olabilir, Y ortamdaki H 2 O miktarı olabilir. Çünkü fermantasyonda H 2 O değişmez, S ise glikoz olabilir, harcandığı için azalır. 11. Glikoliz olayında ve krebs çemberinde; ortaktır. ADP harcama ATP üretme NAD indirgenmesi Enzim kullanımı Ancak FAD'ın indirgenmesi ve C çıkışı krebste görülürken, glikolizde görülmez. 12. Mitokondrinin zarlar arası bölgesinde H + miktarı artar ve potansiyel bir güç oluşturur. H + 'ler ATP sentaz enzimi sayesinde mitokondri matrixine aktarılırken ATP üretilir. İç zar (krista) H + 'lere karşı geçirgen değildir. 11

12 Solunum Bir solunum olayında 'nin harcandığını; H 2 O oluşumu Asetil CoA oluşumu FAD koenziminin indirgenmesi 5. Laktik asit fermantasyonu yoğurt bakterilerinde, çizgli kaslarda, kanserli hücrelerde, bazı mantarlarda görülebilir. Yorgunluğa ve hamlığa neden olur. Kreps ve E.T.S'nin kullanımı NAD'ın indirgenmesi C oluşumu ATP üretimi ve tüketimi kanıtlayabilirler. Etil alkol fermantasyonunda da gerçekleşebilir. 6. Vitaminler düzenleyici bileşiklerdir. Enerji eldesi için kullanılmaz. Ancak protein, nişasta, trigliserit ve laktoz hidroliz edildikten sonra monomerleri solunumda yıkılabilir. 2. Dönüşüm tepkimeleri incelendiğinde; 1. Glikoliz olup NAD indirgenir. 2. Pirüvatın glikoza dönüşümdür. ATP üretimi veya tüketimi olmaz. 3. Laktik asit fermantasyonudur. 'siz ortamda gerçekleşir. 4. Dönüşümdür, karaciğeri, çizgili kas ve kalp kası gücrelerinde olur. 7. Grafik incelendiğinde ATP miktarı azalırken ADP miktarı artmıştır. Yani ATP tüketimi olmuştur. Bu süreç kasın kasılma anını ifade edebilir. Kasılmada C, ısı, laktik asit oluşurken ATP harcanır. Yani solunum gerçekleşmiştir. 5. 'li solunumdur. 'ye ihtiyaç vardır. 8. Fermantasyon endüstride; Mayalama 3. Hücresel solunum sonucu SDF ve OF ile üretilen ATP'ler endergonik tepkimelerde kullanılabilirken C özümlemesi, fotosentez veya kemosentez olayıdır. Bu olaylar için kullanılamaz. Bu olay için ATP fotosentez veya kemosentezin kendisinden temin edilir. Alkol üretimi Sirke üretimi Asit üretimi gibi olaylarda kullanılabilir. 4. Etil alkol fermantasonu sonucu oluşan C kireç suyunu bulandırır. Termometrede önce hızlı sonra yavaş (çünkü önce 'li solunum olur, bitince etil alkol fermantasyonu olur) bir ısı artışı olur. Kireç suyunun bulunduğu ortamda C kireç suyu tarafından tutulduğu için gaz basıncı azalır. 9. Solunum olaylarında C oluşumu; 'li solunumda ara basamağında O 'li solunumda krebste 2 Etil alkol fermantasyonu oluşumunda Son ürün basamağında görülür. 12

13 Solunum Asetil CoA 12. Terleme ile atılan H 2 O solunumla doğrudan bağlantılı değildir. Hücrelerde tüketilen glikozun tamamı solunumda tüketilmiyor olabilir. Örneğin nişasta sentezinde de glikoz harcanır. FADH2 FAD Oksalo asetik asit NAD NADH+H+ Sitrik asit NAD NADH+H + C sadece solunumda harcanır. 4C 5C NADH+H + NAD C Kreps döngüsüne hazırlık reaksiyonların da (ara basamakta); Pirüvat Asetil CoA NAD NADH+H + C tepkimeleri gerçekleşir. Asetil CoA, NADH + H +, C miktarı artarken NAD ve pirüvat miktarı azalmaktadır. 13

14 Solunum Nişasta binlerce glikozdan oluşur. Maltoz 2 glikozdan oluşur. Fruktoz ise 1 glikozdan oluşur. Bir glikozda 34 ATP üretilip molekülde glikoz sayısı arttıkça üretilen ATP miktarıda artar. 5. Fermantasyon sonucu oluşan organik son ürünler etil alkol ve laktik asit bileşikleridir. Oksijenli solunuma göre az ATP üretilmesinin sebebi enerjinin büyük kısmı bu moleküllerde kalır. Buna göre ATP miktarları S > G > Y şeklindedir. 6. 'li solunum 2. olmadan ETS kullanımı 'siz solunumdur. Daha önceleri 'siz solunum ile fermantasyon aynı olaylar olarak ele alınmaktaydı. Ancak şimdi farklı olaylardır. Çünkü 'siz solunumda fermantasyondan farklı olarak; ETS kullanılır. 'siz solunum Etil alkol fermantasyonu Laktik asit fermantasyonu Fotosentez olaylarında üretilir. Kemosentez olaylarında glikoz harcanırken Daha fazla ATP üretilir. Son e tutucu olarak NO 3, SO 4, Fe, S gibi inorganik bileşikler kullanılır. Buna en güzel örnek denitrifikasyon bakterileridir. 7. Oksijenli solunum tepkimeleri glikoliz, krebs çemberi ve ETS reaksiyonlarından oluşur. Krebs döngüsünde ATP, C, NADH + H + ve FADH 2 miktarı artar. ADP ve H gibi moleküller ise tüketilir. 3. Y kısmında C ouşmaz. Sadece G'de oluşur. NAD +, Y'de indirger, NADH + H + ise G'de yükseltgenir. G ve S son basamağıdır. Hiçbir şekilde ATP üretim ve tüketimi olmaz. 8. Bir besin hücresel solunuma katıldığında laktik asit, etil alkol, C, H 2 O oluşabilir. Proteinler solunuma katılırsa öncelikli olarak NH 3 yapıdan ayrılır. (Deaminasyon) Ancak solunum sonucu, laktoz, kreatin ve dipeptit oluşmaz. 4. Hem 'li hemde 'siz solunumda besin kullanımı, ATP üretimi, NAD + 'ın indirgenip yükseltgenmesi, ısı oluşumu, asitliğin artıp ph'ın azalması ortak olarak gerçekleşir. C oluşumu hem 'li solunumda hem de etil alkol fermantasyonunda görülür. 9. Glikoliz sonucu oluşan NADH + H + ile H'lar ve pirüvik asit mitokondriye geçerek krebs ve E.T.S'ye katılır. ATP sitoplazmada mitokondriye değilde, mitokondriden sitoplazmaya geçer. 14

15 Solunum Karbonhidrat - yağ - protein 'li solunumda kullanıldığında; C H 2 O hepsinde ortak olarak gerçekleşirken Isı artışı 14. Glikoliz ve krebs çemberi reaksiyonlarında substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP üretilirken E.T.S'de oksidatif fosforilasyonla ATP üretilir. ph azalması NH 3 artışı sadece proteinlerde görülür. 11. I. tüpte sıcaklık 65 olduğu için enzimler bozulur. Solunum gerçekleşmez. III. tüpte sıcaklık 25 olduğu için enzimler çalışmaz. Solunum gerçekleşmez. Sadece II. tüpte şartlar uygundur. (sıcaklık uygun, glikoz var, yok) 12. 'li solunum; Glikoliz (I ve II) Krebs (III ve IV) E.T.S sırasıyla gerçekleşir İlk olay ATP'nin harcanmasıdır. Sonra pirüvik asit oluşur, ara basamakta CO çıkar ve krebs başlar E.T.S elemanları mitokondrinin iç zarına yerleşmiş olup elektron yakalama kabiliyetine göre sıralanmıştır. E.T.S elemanları genel olarak protein yapılıdır. Ancak ubikinon steroit (yağ) yapılı bir E.T.S elemanıdır. 15

16 Solunum Solunum sırasında veya sonucunda; H 2 O oluşumu Asetil CoA oluşumu FADH 2 oluşumu Mitokondrinin görev alması Krebs (sitrik asit) çemberi Solunumun 'li olduğunu kanıtlar. Ancak C çıkışı, ADP yıkımı, ph'nin düşmesi glikoliz diğer solunum şekillerinde de gözlenir. 5. Mantar için gerekli hava akımı ile dışarıdan ve bitkiden karşılanabilir. Canlının bulunduğu ortamda sıcaklık artar. Çünkü solunum sonucu ısı oluşur. Mantarın solunum sonucu ürettiği C kireç suyunu bulandırır. 6. Enerji potansiyeline göre; Nişasta > Glikoz > ATP > 1 fosfat bağı G L S Y şeklinde sıralanır. 2. Grafiğe göre her aralıkta harcanmıştır. En yoğun t 3 aralığında harcanmıştır. Buna göre her aralıkta E.T.S görev almış ve C oluşmuştur. kullanımının fazla olduğu aralıkta glikoz fazla yıkılmıştır. Burada temel kriter içerdiği yüksek enerjili fosfat bağı ya da solunumda yıkıldığında üretilen ATP miktarıdır. 3. E.T.S elemanları; 7. Glikoliz olayı hem prokaryot hem de ökaryot canlılarda sitoplazmada gerçekleşir. Burada görev alan enzimler bütün canlılarda bulunduğundan glikoliz de bütün calılarda ortaktır. Genel olarak protein yapılıdır, ubikinon yağ yapılıdır. Mitokondrinin iç zarı (krista) üzerinde bulunurlar. Elektron ilgisine göre zayıftan kuvvetliye doğru sıralanmıştır. Son e tutucu 'dir. Ancak bir E.T.S elemanı değildir. 8. Y tüpündeki bakteriler tüpün üzerinde yoğunlaştığı için aerob ( 'li) dır ve mezozom taşır. G tüpü bakterilerii tüpün her yerine değilmiş. Fakülfatiftir. ( 'li + 'siz) S tüpü bakterileri tüpün altında yoğunlaşmıştır. Anaerob ( 'siz) dur yani laktik asit ya da etil alkol fermantasyonu yapar. 4. Etil alkol fermantasyonunda önce glikoliz olayı sonra son ürün basamağı gerçekleşir. ATP üretimi ve pirüvik asit oluşumu glikolizde, C çıkışı ve NADH + H + 'ın yükseltgenmesi son ürün basamağında gerçekleşir. 9. Kristanın kıvrımlı olması mitokondrinin iç yüzey alanını genişletir. Matriks sıvı kısımdır enzimler, DNA, RNA ve ribozom taşır. Matrikste krebs çemberi, kristada E.T.S tepkimeleri gerçekleşir. 16

17 Solunum Kasta ihtiyaç duyulan miktarı kasa ulaşan miktarından fazla ise çizgili kas hücreleri buradaki enerji açığını laktik asit fermantasyonu ile kapatır. Fermantasyon sonucu açığa çıkan laktik asit ise kaslarda yorgunluğa neden olur. 11. Sitrik asit döngüsündeki; Oksalo asetik asit 4C'lu Sitrik asit Pirüvik asit Asetil CoA 6C'lu 3C'lu 2C'lu moleküllerin karbon sayıları ve isimleri bu şekildedir. 12. Tüm solunum çeşitlerinde ilk basamak glikoliz olayıdır ve her canlıda herşeyi ile ortaktır. Çünkü bu olayı katalizleyen enzimler ortaktır. Hatta evrime göre tüm canlıların ortak kökenden geldiğine dair en önemli dayanakları bu olaydaki enzimlerin ortak olmasıdır. 13. Olgunlaşmış alyuvarlar kana geçerken çekirdek ile birlikte tüm organellerini de kaybederler. Bu nedenle kandaki bir alyuvar hücresi 'li solunum, protein sentezi, hücre bölünmesi gibi olayları gerçekleştiremez. Sadece glikoliz ile canlılığını devam ettirir. 17

18 Solunum E.T.S ile ATP üretimi; Fotosentez 'li solunum 'siz solunum 6. Bir bitkinin atmosferden aldığı miktarını mevsim, sıcaklık ve fotosentez solunum oranı etkiler. Çünkü dışarıdan alınan ya da üretilen solunumda harcanır. Bu da metabolizma hızı ile ilişkilidir. Kemosentez olaylarında görülür. Ayrıca ATP üretimini kemiozmosiz olayı açıklar. 2. 'li solunumda Glikoliz Krebs çemberinde Substrat düzeyinde fosforilasyonla (SDF) ETS'de ise oksidatif fosforilasyonla (0F) ATP üretilir. 7. Elektronlar E.T.S'den geçerken giderek enerjisi azalır. Elektronlar E.T.S'de bu şekilde akarak 'ye kadar ulaşır. Oksidatif düzeyde fosforilasyonla ATP üretilir. (Kemiozmozis) 3. Solunum gerçekleştiği sürece glikoliz olur. Grafik incelendiğinde t 1 ve t 2 aralığında mitokondride üretilen ATP'lerin yeterli olduğu, t 3 'te yine laktik asit fermantasyonu gerçekleştiği görülmektedir. Laktik asit fermantasyonunda C oluşmaz. t 4 'te oksijenli solunum gerçekleşmiş olabilir. (Laktik asit miktarı artmamış) 8. Ba(OH) 2 C tutucudur. İyot çözeltisi Nişastanın ayracıdır. Sudan III Yağ ayracıdır. Verilen ayraçlara ve olaylara bakıldığında sadece C tutucu kullanılabilir. Bu da solunum olayını tesbit eder. 4. C 6 H 12 O enzim 6CO2 + 6H 2 O + 34 ATP Çünkü çimlenen tohumlar fotosentez değil solunum yapar. Verilen 'li solunum tepkimesinde kullanılan glikoz, ve enzim hücrenin kendisi tarafından üretilmiş olabilir. Çünkü ototrof canlılar, besin ve enzimi kendi üretebilir. 9. Mitokondride 'li solunum tepkimelerinde doğrudan; 5. Grafikler incelendiğinde a bakterisinin etil alkol fermantasyonu, b bakterisinin 'li solunum, c bakterisinin laktik asit fermantasyonu yaptığı söylenebilir. Tüm solunum çeşitlerinde ortam ph'si düşer. Solunum sonucu glikoz üretilmez. amino asit yağ asitten kullanılabilirken pirüvik asit glikoliz olayı sonucu pirüvik asite parçalanarak mitokondride kullanabilir. glikoz 18

19 Solunum D Fotosentez O li solunum 2 B 13. Fermantasyon olayında enzimler kullanılır, besin kullanılır, kullanılmaz. Ancak miktarının çok olması fermantasyona zehir etkisi yapabilir. Verilen şemaya göre B C, H 2 O olabilir. D Besin ve olabilir. Buna göre; D organik olabilir. B C ve H 2 O olabilir. D besin veya 'dir. 11. NAD + elektron taşıyıcı bir koenzimdir. Glikolizde H + 'lerı tutar ve indirgenir. ( Yükseltgenmesi son ürün oluşumunda ya da E.T.S'de olur. Taşıyacağı bu elektronların enerjisi E.T.S'ye aktarılırsa ATP'ye çevrilir. (Oksidatif düzeyde fosforilasyon) 12. Hücresel solunumda çoğu çıkan enerjinin; bir kısmı hareket enerjisine bir kısmı biyosentez tepkimesinde bir kısmı ısı enerjisine bir kısmı ışık enerjisine çevrilebilir. Buna göre okların yönü takip edilirse cevap A'dır. Ayrıca III. olay fotosentezde gerçekleşir. 19

20 Solunum Fermantasyon tepkimelerinde son ürün basamağın canlıya kazandırdığı veya kabettirdiği ATP yoktur. 2 amacı için gerçekleşir. Bunlardan; Birincisi pirüvik asit birikimini engellemek ve hücrenin ph dengesini korumak. İkincisi hücrede sınırlı sayıda NAD + vardır. NADH+H'leri yükseltgeyip NAD + 'ları tekrar kullanılabilir hale getirmektir. 6. 'li solunumda glikoz kullanılırsa Rq = 1 dir. Gaz basıncını değiştirmez. Ancak etil alkol fermantasyonunda C oluşur ve gaz basıncı artar. Bu nedenle renkli sıvı B yönünde kayar. Her iki kapta da C tutucu ağırlaşır ve bulanır. Her iki kapta da basınç artmaz. Renkli sıvının hareketinde 'nin azalmasından kaynaklanır. 2. Besinler solunuma katılmadan önce hidroliz edilerek yapı taşlarına dönüşmüştür. 7. ATP ve FADH 2 birlikte krebs çemberi tepkimelerinde oluşur. N H 3 çıkışı (deaminasyon) sadece amino asitlerin solunumda kullanımı sonucu oluşur. Krebs döngüsüne doğrudan katılabilen amino asitlerdir. 8. Laktik asit fermantasyonunda C oluşmaz. Etil alkol fermantasyonunda ortam ısısı artar. Çünkü tüm solunum çeşitleri besin ve ph'yi azaltır. Yine solunum asitliği, ısıyı ve ATP'yi artırır. 3. H 2 O'nun atılması terlemeyi, 'nin atılması fotosentezi, glikoz harcanması nişasta sentezi veya solunumu, C oluşumu ise solunumu kanıtlar. 4. Fotosentezde C ve H 2 O kullanılır ancak oluşmaz. Fotosentezde kuru ağırlık artar, sadece gündüz gerçekleşir. 9. Tüm E.T.S elemanları protein yapılı değildir, II numaralı E.T.S elemanı ubikinon'dur ve yağ (steroit) yapılıdır. E.T.S elemanları e alır indirgenir, verir yükseltgenir. son e yakalayıcı olup H 2 O oluşturur. e transferinde H 2 O oluşur. 10. Azalanlar a b c d b d C 6 H 12 O 6 6C + 6H 2 O + 34 ATP c Atmosferden alınan O suyun yapısına katılır. 2 Glikozu yapısındaki, C 'nin yapısına katılır. Suyu yapısındaki H'ler glikozdan gelir. a C 6 H 12 O 6 + enzim CO2 + H 2 O + ATP Buna göre artanlar C, H 2 O, ATP'dir. 20

21 Sarmal Testler Glikoliz olayı tüm canlı hücrelerde ortaktır. Glikoliz enziminin çalışmaması hücrenin ölü olduğunu gösterir. Bu nedenle keratinleşmiş hücreler ölüdür. 2. Ormanlar iklimin ana düzenleyicisidirler. Organik besin deposudur, kökleri toprağı tutarak erozyonu önler. 3. Fotoototroflarda ve fotoheterotroflarda enerji kaynağı aynıdır. Y ışık Fotoototrof canlılara bitki, alg, bazı bakteriler ve arkeler, öglena örnek verilebilir. Fotoototrof ve kemoototroflarda C kaynağı C 'dir maltozun hidroliz için 1000 su 1000 trigliseritin hidroliz için 3000 su 1000 glikozluk nişastanın hidrolizi için 999 su gerekli olup çoktan aza II > I > III şeklinde sıralanır. 8. Bir populasyonda çevre direncinin artışı alanın daralması, besinin azalması, hastalıkların artması, rekabetin artması, avcı (predatör) sayısının artması taşıma kapasitesini azaltır. Besinin ve alanın artması olumlu da olabilir. Olumsuzda olabilir. Soru azaltabilir dediği için cevap E'dir. 9. Canlı olan bir hücrenin canlılığını uzun süre devam ettirebilmesi için izotonik bir ortama konulmalıdır. Zaten organ nakillerinde nakledilecek organlar izotonik çözeltide taşınır. 10. Guanin deoksiribo nükleotidi; Replikasyon yaş sırasında sitozin deoksiribo nükleotidi ile zayıf H bağı, RNA sentezi sırasında sitozin ribonükleotidi ile zayıf H bağı, Bir iplikte art arda adenin deoksiribonükleotidi ile fosfodiester bağı ile bağlanabilir. Timin deoksiribo nükleotidi ile alt alta bulunabilir. 5. Hayvan hücresinde kloroplast bulunmaz. Mitokondri, kloroplast ve çekirdek çift zarlıdır. Ancak kloroplast olmadığı için cevap C'dir. 11. Omurgalılar şubesindeki kuşlar; akciğerlerindeki hava keseleri ile kalbindeki ana atarın sağa dönmesi ile vücutta bulunan tüy ve telekler ile 6. Grafik incelendiğinde; Vücut kütlesi en az olduğunda en fazla enerji uçmaya harcanmaktadır. memelilerden ayrılır. Vücut kütlesinin artışı tüm hareket çeşitlerinde harcanan enerjiyi azaltır. Koşma büyük vücutlu bireylerde daha az enerji gerektirir. ifadelerine ulaşılır. 12. Su miktarı %15'in altında olursa enzimler çalışamaz. Bu nedenle su miktarı %15'ten sonra fotosentez hızı artmaya başlar ve minimum yasasından dolayı bir noktaya kadar artıp sabit devam eder. 7. Tüm canlılar; Fotosentez sonucu oluşan glikozu kullanabilir. Kemosentez sonucu oluşan glikozu kullanabilir. Nişasta hidrolizi sonucu oluşan glikozu kullanabilir. 13. Saprofitler ayrıştırma sırasında hücre dışına enzimleri ekzositoz aracılığı ile gönderirler, hücre dışında hidroliz (sindirim) tamamlanınca besin monomerlerini difüzyon veya aktif taşıma ile hücre içine alır. Lizozom sadece hücre içi sindirimde kullanılır. 21

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi 1. Termometre Çimlenen bezelye tohumlar Termos Çimlenen bezelye tohumları oksijenli solunum yaptığına göre yukarıdaki düzenekle ilgili, I. Termostaki oksijen miktarı azalır. II. Termometredeki sıcaklık

Detaylı

OKSİJENLİ SOLUNUM

OKSİJENLİ SOLUNUM 1 ----------------------- OKSİJENLİ SOLUNUM ----------------------- **Oksijenli solunum (aerobik): Besinlerin, oksijen yardımıyla parçalanarak, ATP sentezlenmesine oksijenli solunum denir. Enzim C 6 H

Detaylı

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU 13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU Laktik Asit Fermantasyonu Glikozdan oksijen yokluğunda laktik asit üretilmesine LAKTİK ASİT FERMANTASYONU denir. Bütün canlılarda sitoplazmada gerçekleşir.

Detaylı

Doğru - Yanlış Soruları. Etkinlik - 1. ÜNİTE 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ BÖLÜM 1 Fotosentez

Doğru - Yanlış Soruları. Etkinlik - 1. ÜNİTE 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ BÖLÜM 1 Fotosentez Etkinlik - 1 Fotosentez Doğru - Yanlış Soruları Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına ''D'', yanlış olanların yanına ''Y'' harfi yazınız. 1. ATP'nin sentezi bir fosforilasyon olayıdır. 2. İnorganik

Detaylı

FOTOSENTEZ. 1. Fotosentez, güneş enerjisini, besin içindeki saklı kimyasal bağ enerjisine çeviren olaydır.

FOTOSENTEZ. 1. Fotosentez, güneş enerjisini, besin içindeki saklı kimyasal bağ enerjisine çeviren olaydır. 1 FOTOSENTEZ *Fotosentez: Klorofilli canlıların, ışık enerjisini kullanarak; inorganik maddelerden organik besin sentezlemesine fotosentez denir. 1. Fotosentez, güneş enerjisini, besin içindeki saklı kimyasal

Detaylı

Canlılarda Enerjitik Olaylar, Fotosentez ve Kemosentez, Aerobik Solunum ve Fermantasyon

Canlılarda Enerjitik Olaylar, Fotosentez ve Kemosentez, Aerobik Solunum ve Fermantasyon Canlılarda Enerjitik Olaylar, Fotosentez ve Kemosentez, Aerobik Solunum ve Fermantasyon SOLUNUM İki çeşit solunum vardır HÜCRE DIŞI SOLUNUM: Canlıların dış ortamdan O 2 alıp, dış ortama

Detaylı

12 HÜCRESEL SOLUNUM GLİKOLİZ VE ETİL ALKOL FERMANTASYONU

12 HÜCRESEL SOLUNUM GLİKOLİZ VE ETİL ALKOL FERMANTASYONU 12 HÜCRESEL SOLUNUM GLİKOLİZ VE ETİL ALKOL FERMANTASYONU HÜCRESEL SOLUNUM HÜCRESEL SOLUNUM Besinlerin hücre içerisinde parçalanması ile ATP üretimini sağlayan mekanizmaya HÜCRESEL SOLUNUM denir. Canlılar

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 2 ATP-2

11. SINIF KONU ANLATIMI 2 ATP-2 11. SINIF KONU ANLATIMI 2 ATP-2 Fotosentez ve kemosentez reaksiyonları hem endergonik hem ekzergonik reaksiyonlardır. ATP molekülü ile hücrenin endergonik ve ekzergonik reaksiyonları arasında enerji transferini

Detaylı

Biyoloji Canlılarda Solunum Enerjinin Açığa Çıkışı

Biyoloji Canlılarda Solunum Enerjinin Açığa Çıkışı Biyoloji Canlılarda Solunum Enerjinin Açığa Çıkışı Canlılarda Enerji Dönüşümleri Canlılarda Solunum: Enerjinin Açığa Çıkışı Canlı hücrede gerçekleşen tüm metabolik olaylar enerji gerektirir. Hayvanlar

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 11. Sınıf 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 11. Sınıf 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 11. Sınıf 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ Fotosentez ile ışık enerjisi kimyasal bağ enerjisine dönüştürülür. Kloroplastsız hücreler fotosentez yapamaz. DOĞRU YANLIŞ SORULARI

Detaylı

HÜCRESEL SOLUNUM OKSİJENSİZ SOLUNUM

HÜCRESEL SOLUNUM OKSİJENSİZ SOLUNUM 1 HÜCRESEL SOLUNUM *Hücresel solunum: Besinlerin parçalanarak ATP sentezlenmesine, hücresel solunum denir. ----------------------- OKSİJENSİZ SOLUNUM ----------------------- (ANAEROBİK SOLUNUM = FERMANTASYON)

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 4 FOTOSENTEZ - 2 FOTOSENTEZDE GÖREV ALAN YAPILAR

11. SINIF KONU ANLATIMI 4 FOTOSENTEZ - 2 FOTOSENTEZDE GÖREV ALAN YAPILAR 11. SINIF KONU ANLATIMI 4 FOTOSENTEZ - 2 FOTOSENTEZDE GÖREV ALAN YAPILAR Ökaryotik canlılarda klorofil pigmentini taşıyan plastidtir. Fotosentezle görevlidir. Kloroplastta dış ve iç olmak üzere iki tane

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ KONU ÖZETİ

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ KONU ÖZETİ Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

Öğr. Gör. Dr. İlker BÜYÜK (Botanik, 10. Hafta): Fotosentez FOTOSENTEZ

Öğr. Gör. Dr. İlker BÜYÜK (Botanik, 10. Hafta): Fotosentez FOTOSENTEZ FOTOSENTEZ Elektron Koparılması ve Floresans Enerjisi Elektronlar negatif (e - ) ve protonlar pozitif (p + ) yüklüdür. Bu nedenle protonlar elektronları çekerler. Elektronlar ise, belli bir enerjiye sahiptir

Detaylı

KİMYASAL ENERJİ ve HAYAT ÜN TE 1

KİMYASAL ENERJİ ve HAYAT ÜN TE 1 ÜN TE (Adenozin Trifosfat) Hücrenin enerji kaynağıdır. Yapısında bulunan elementler; C, H, O, N ve P dir. Yapı taşları: P P ¾ 3 tane fosforik (H3 4 ) P tane 5C lu şeker (Riboz) tane Azotlu organik baz

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI 11. Sınıf 1) Oksijenli solunumda, oksijen molekülleri, I. Oksidatif fosforilasyon II. Glikoliz II. Krebs Evrelerinden hangilerinde kullanılır? A) Yalnız I B) Yalnız II C)

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 6 : CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 6 : CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 6 : CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ B FOTOSENTEZ : 1 Güneş Enerjisinin Dönüştürülüp Depolanması 2 Fotosentez Olayı (Karbondioksit Özümlemesi) 3 Fotosentez Hızını Etkileyen

Detaylı

Doğadaki Enerji Akışı

Doğadaki Enerji Akışı Doğadaki Enerji Akışı Güneş enerjisi Kimyasal enerjisi ATP Fotosentez olayı ile enerjisi Hareket enerjisi Isı enerjisi ATP Enerjinin Temel Molekülü ATP + H 2 O ADP + H 2 O ADP + Pi + 7300 kalori AMP +

Detaylı

Ökaryotik canlılarda klorofil pigmentini taşıyan plastidtir. Fotosentezle görevlidir.

Ökaryotik canlılarda klorofil pigmentini taşıyan plastidtir. Fotosentezle görevlidir. SELİN HOCA Ökaryotik canlılarda klorofil pigmentini taşıyan plastidtir. Fotosentezle görevlidir. Kloroplastta dış ve iç olmak üzere iki tane zar bulunur. İç zar düzdür. İki zar arasındaki boşluğa zarlar

Detaylı

2- IŞIK ENERJİSİ: Yeryüzünün ışık kaynağı güneştir. Beyaz bir ışık prizmada kırıldığında mordan kırmızıya doğru renkler oluşur. GÜNEŞ IŞINIM ENERJİSİ

2- IŞIK ENERJİSİ: Yeryüzünün ışık kaynağı güneştir. Beyaz bir ışık prizmada kırıldığında mordan kırmızıya doğru renkler oluşur. GÜNEŞ IŞINIM ENERJİSİ CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ Enerji ve Enerji Çeşitleri: Enerji, iş yapabilme kapasitesi yani maddenin yerçekimi ve sürtünme gibi zıt güçlere karşı hareket oluşturma yeteneğidir. Temel enerji kaynağı güneştir.

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19 1) X Ağız Mide İnce bağırsak Şekildeki grafikte insanın sindirim kanalındaki X maddesinin değişimi gösterilmiştir. Buna göre X maddesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Glikojen

Detaylı

FOTOSENTEZ C 6 H 12 O 6 + 6 O 2. Fotosentez yapan canlılar: - Bitkiler - Mavi yeşil algler - Bazı bakteriler - Bazı protistalar. Glikoz IŞIK KLOROFİL

FOTOSENTEZ C 6 H 12 O 6 + 6 O 2. Fotosentez yapan canlılar: - Bitkiler - Mavi yeşil algler - Bazı bakteriler - Bazı protistalar. Glikoz IŞIK KLOROFİL Fotosentez FOTOSENTEZ Işık enerjisinin kullanılarak organik bileşiklerin üretilmesidir. Yeşil yapraklı bitkilerin inorganik maddelerden (H 2 O, CO 2 ), ışık enerjisi ve klorofil yardımı ile organik besin

Detaylı

E.T.S. tam olarak nedir? Ne işe yarar?

E.T.S. tam olarak nedir? Ne işe yarar? E.T.S. tam olarak nedir? Ne işe yarar? Elektron Taşıma Sistemi(E.T.S.) fotosentez,oksijenli solunum ve kemosentez yapan canlılarda görülen molekül gruplarıdır.bu moleküller canlıda canlıya değişse de,

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #5

YGS ANAHTAR SORULAR #5 YGS ANAHTAR SORULAR #5 1) 2) Yağ + Lipaz %30 Nişasta + %40 Aminoasit + Su %20 Aminoasit + %5 İyot + %5 Amilaz + Su İçinde yağ ve yağı sindiren enzim bulunan bir bağırsak parçası saf suyla dolu olan cam

Detaylı

Metabolizma. Metabolizmaya giriş. Metabolizmaya giriş. Metabolizmayı tanımlayacak olursak

Metabolizma. Metabolizmaya giriş. Metabolizmaya giriş. Metabolizmayı tanımlayacak olursak Metabolizma Yaşamak için beslenmek zorundayız. Çünkü; Besinlerden enerji elde ederiz ve bu enerji; Hücresel faaliyetleri sürdürmemiz, Hareket etmemiz, Taşınım olaylarını gerçekleştirebilmemiz, Vücut sıcaklığını

Detaylı

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur.

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur. Enerji Dönüşümleri Enerji Enerji; bir maddeyi taşıma veya değiştirme kapasitesi anlamına gelir. Enerji : Enerji bir formdan diğerine dönüştürülebilir. Kimyasal enerji ;moleküllerinin kimyasal bağlarının

Detaylı

-Kloroplast ve mitokondri bulunmaz fakat bu organellerde bulunan aynı bulunur.

-Kloroplast ve mitokondri bulunmaz fakat bu organellerde bulunan aynı bulunur. BAKTERİLER GENEL ÖZELLİKLERİ: -Prokaryot hücre yapılı, tek hücreli canlılardır. -Halkasal DNA ya sahiptirler. Bazı bakterilerde plazmit bulunur. Plazmit: Küçük ve halka şeklinde DNA parçacıklarıdır. Bakterilerin

Detaylı

ayxmaz/lisebiyoloji.com

ayxmaz/lisebiyoloji.com Adı/Soyadı: Sınıf/No: / Fotosentez İnceleme Çalışma 1. Verilen terimleri kullanarak aşağıdaki ifadeleri tamamlayın. A.Terimler: Klorofil, Kloroplast, Mavi ve kırmızı ışık dalgalarının,yeşil ışık dalgalarının,

Detaylı

Solunum. Solunum ve odunsu bitkilerin büyümesi arasında yüksek bir korelasyon bulunmaktadır (Kozlowski ve Pallardy, 1997).

Solunum. Solunum ve odunsu bitkilerin büyümesi arasında yüksek bir korelasyon bulunmaktadır (Kozlowski ve Pallardy, 1997). SOLUNUM Solunum Solunum, canlı hücrelerdeki organik maddelerin oksidasyonuyla, enerjinin açığa çıkarılması olayı olarak tanımlanır. Açığa çıkan enerji, kimyasal enerji (ATP) olarak depolanır. Solunum ürünleri,

Detaylı

HÜCRE SOLUNUMU ve FERMENTASYON

HÜCRE SOLUNUMU ve FERMENTASYON HÜCRE SOLUNUMU ve FERMENTASYON 1 Bakteriler yoğurt, peynir, pizza üretimi gibi mayalanma olaylarını gerçekleştirirler. Kaslarınız çok çalışırsa, oksijen yokluğundan dolayı kasılamazlar. Yediğiniz bütün

Detaylı

Hücre Solunumu: Kimyasal Enerji Eldesi

Hücre Solunumu: Kimyasal Enerji Eldesi Hücre Solunumu: Kimyasal Enerji Eldesi Hücre solunumu ve fermentasyon enerji veren katabolik yollardır. Organik moleküllerin atomları enerji depolamaya müsaittir. Hücreler enzimler aracılığı ile organik

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf DOĞRU YANLIŞ SORULARI Nitel gözlemlerin güvenilirliği nicel gözlemlerden fazladır. Ökaryot hücrelerde kalıtım materyali çekirdek içinde bulunur. Ototrof beslenen canlılar

Detaylı

1. Üreticiler 2. Tüketiciler. 3. Ayrıştırıcılar

1. Üreticiler 2. Tüketiciler. 3. Ayrıştırıcılar BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI Doğada canlıların birbiriyle beslenmesi ve enerjinin ayrıştırıcılara kadar geçmesiyle oluşan döngüye besin zinciri denir. Birbirlerine bağlı besin zincirine besin ağı denir.

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #1

YGS ANAHTAR SORULAR #1 YGS ANAHTAR SORULAR #1 1) Yıkımları sırasında Tüketilen O2 miktarı 2) H2O2 H2O2 H2O2 Grafikte bazı organik bileşiklerin yıkımları sırasında tüketilen oksijen miktarı verilmiştir. Buna göre organik bileşiklerin

Detaylı

www.demiraylisesi.com

www.demiraylisesi.com YÖNETİCİ MOLEKÜLLER C, H, O, N, P atomlarından meydana gelir. Hücrenin en büyük yapılı molekülüdür. Yönetici moleküller hücreye ait genetik bilgiyi taşır, hayatsal faaliyetleri yönetir, genetik bilginin

Detaylı

Fotosentez ile her yıl 160 milyar ton karbonhidrat üretilir. Güneş enerjisi dünyadaki yaşam enerjisi kaynağıdır.

Fotosentez ile her yıl 160 milyar ton karbonhidrat üretilir. Güneş enerjisi dünyadaki yaşam enerjisi kaynağıdır. FOTOSENTEZ Fotosentez ile her yıl 160 milyar ton karbonhidrat üretilir. Güneş enerjisi dünyadaki yaşam enerjisi kaynağıdır. Fotosentez Kloroplastlar, 150 milyon km uzaktan, güneşten gelen ışık enerjisini

Detaylı

ÜNİTE 7 : HÜCRESEL SOLUNUM

ÜNİTE 7 : HÜCRESEL SOLUNUM ÜNİTE 7 : HÜCRESEL SOLUNUM Yaşam için gerekli enerjinin tümü güneşten gelir.güneşte hidrojen füzyonla helyuma dönüşür ve ışık üretilir.yeşil bitkiler güneş ışığının enerjisini fotosentezle glukozdaki kimyasal

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 1) Bakterilerin gerçekleştirdiği, I. Kimyasal enerji sayesinde besin sentezleme II. Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürme III. Kimyasal bağ enerjisini ATP enerjisine

Detaylı

PROF. DR. SERKAN YILMAZ

PROF. DR. SERKAN YILMAZ PROF. DR. SERKAN YILMAZ Hücrede enzimler yardımıyla katalizlenen reaksiyonlar hücre metabolizması adını alır. Bu metabolik olaylar; A) Beslenme (anabolizma) B) Yıkım (katabolizma) olaylarıdır. Hücrede

Detaylı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1 CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1.Hücresel yapıdan oluşur 2.Beslenir 3.Solunum yapar 4.Boşaltım yapar 5.Canlılar hareket eder 6.Çevresel uyarılara tepki gösterir 7.Büyür ve gelişir (Organizasyon) 8.Üreme

Detaylı

CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ

CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ Besin Zincirindeki Enerji Akışı Madde Döngüleri Enerji Kaynakları ve Geri Dönüşüm Hazırlayan; Arif Özgür ÜLGER Besin Zincirindeki Enerji Akışı Bütün canlılar yaşamlarını devam

Detaylı

01 1. Aşağıda ATP molekülünün yapısı şematik olarak gösterilmiştir. 4. Aşağıda şemada ATP sentezi ve hidrolizi gösterilmiştir.

01 1. Aşağıda ATP molekülünün yapısı şematik olarak gösterilmiştir. 4. Aşağıda şemada ATP sentezi ve hidrolizi gösterilmiştir. 10. SINIF / B YOLOJ ATP Glikoliz 01 kavrama testi 1. Aşağıda ATP molekülünün yapısı şematik olarak gösterilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) I nolu bağ iki organik molekülü birbirine

Detaylı

Solunum bütün canlı hücrelerde görülen katabolik(yıkım) bir olaydır.

Solunum bütün canlı hücrelerde görülen katabolik(yıkım) bir olaydır. Solunum bütün canlı hücrelerde görülen katabolik(yıkım) bir olaydır. Solunum olayının amacı enerji üretmektir. Tüm canlı hücreler, enerji gerektiren hayatsal olaylarında kullanacakları ATP enerjisini besinlerin

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21 1) Aşağıda bazı dönüşüm tepkimeleri gösterilmiştir. a 2) Enzimlerin çalışma hızına etki eden faktörlerle ilgili; RH RH ADP + Pi ATP I II b Buna göre a ve b yönlerindeki değişimlerle

Detaylı

ÜNİTE 7:HÜCRESEL SOLUNUM

ÜNİTE 7:HÜCRESEL SOLUNUM ÜNİTE 7:HÜCRESEL SOLUNUM Hücreler iş yapabilmek için enerjiye gereksinim duyarlar. Enerji ekosisteme güneş enerjisi yoluyla gelir ve ototrof canlılar sayesinde güneş enerjisi besinlerdeki kimyasal bağ

Detaylı

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e.

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e. www.lisebiyoloji.com ayxmaz/biyoloji Test Çoktan Seçmeli 1. Hangi terim moleküllerin parçalanması ile açığa çıkan enerjinin depolandığı metabolik yolları ifade eder? a. anabolik yollar b. Katabolik yollar

Detaylı

Hücre zarının yapısındaki yağlardan eriyerek hücre zarından geçerler.fazlalıkları karaciğerde depo edilir.

Hücre zarının yapısındaki yağlardan eriyerek hücre zarından geçerler.fazlalıkları karaciğerde depo edilir. DERS: BİYOLOJİ KONU: C.T.B(Vitaminler e Nükleik Asitler) VİTAMİNLER Bitkiler ihtiyaç duydukları bütün vitaminleri üretip, insanlar ise bir kısmını hazır alır. Özellikleri: Yapıcı, onarıcı, düzenleyicidirler.

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ)

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) DOĞRU YANLIŞ SORULARI Depo yağlar iç organları basınç ve darbelerden korur. Steroitler hücre zarının yapısına katılır ve geçirgenliğini artırır.

Detaylı

Organik Bileşikler. Karbonhidratlar. Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1

Organik Bileşikler. Karbonhidratlar. Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1 Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1 Hazırladığımız bu yazıda; organik bileşikler ve organik bileşiklerin yapısını, canlılarda bulunan organik bileşikleri ve bunların görevlerini, kullanım alanlarını, canlılar

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22 1) Zigottan başlayıp yeni bir bireyin meydana gelmesiyle sonlanan olayların hepsine birden gelişme denir. Embriyonun gelişimi sırasında, I. Morula II. Gastrula III. Blastula

Detaylı

BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!!

BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!! DERS : BİYOLOJİ KONU: HÜCRE BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!! Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimidir.( Virüsler hariç) Şekil: Bir hayvan

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS Adım EKOLOJİ 7 MADDE DÖNGÜLERİ (Su, Karbon ve Azot Döngüsü)

ADIM ADIM YGS LYS Adım EKOLOJİ 7 MADDE DÖNGÜLERİ (Su, Karbon ve Azot Döngüsü) ADIM ADIM YGS LYS 100. Adım EKOLOJİ 7 MADDE DÖNGÜLERİ (Su, Karbon ve Azot Döngüsü) MADDE DÖNGÜLERİ Ekosistemde kimyasal elementler sınırlı sayıda bulunur. Bu nedenle bu kimyasal elementeler organik ve

Detaylı

FOTOSENTEZ VE KEMOSENTEZ

FOTOSENTEZ VE KEMOSENTEZ FOTOSENTEZ VE KEMOSENTEZ FOTOSENTEZ Yeşil bitkilerin, sahip oldukları klorofil pigmenti yardımı ile havadan aldıkları karbondioksiti kullanarak kendileri için gerekli olan organik maddeleri üretmelerine

Detaylı

Hücre solunumu ve fermentasyon enerji veren katabolik yollardır. (ΔG=-686 kcal/mol)

Hücre solunumu ve fermentasyon enerji veren katabolik yollardır. (ΔG=-686 kcal/mol) hücre solunumu Hücre solunumu ve fermentasyon enerji veren katabolik yollardır. (ΔG=-686 kcal/mol) C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 6 CO 2 + 6 H 2 0 + enerji (ATP + ısı) Hücre solunumu karbonhidratlar, yağlar ve protein

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2

ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2 ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2 BAKTERİLERDE EŞEYSİZ ÜREME İKİYE BÖLÜNME Bakteri bölüneceği zaman DNA dan bir kopya çıkartılır. Böylece bakteri içinde iki tane

Detaylı

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e.

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e. www.lisebiyoloji.com ayxmaz/biyoloji Test Çoktan Seçmeli 1. Hangi terim moleküllerin parçalanması ile açığa çıkan enerjinin depolandığı metabolik yolları ifade eder? a. anabolik yollar b. Katabolik yollar

Detaylı

YAĞLAR KARBONHĠDRATLAR PROTEĠNLER. Gliserol Glikoz aminoasit PGAL(3C) Asetil Co-A (2C)

YAĞLAR KARBONHĠDRATLAR PROTEĠNLER. Gliserol Glikoz aminoasit PGAL(3C) Asetil Co-A (2C) Solunum bütün canlı hücrelerde görülen katabolik(yıkım) bir olaydır. Solunum olayının amacı enerji üretmektir. Tüm canlı hücreler, enerji gerektiren hayatsal olaylarında kullanacakları ATP enerjisini besinlerin

Detaylı

2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. BÖLÜM 1. I. Adaptasyon II. Mutasyon III. Kalıtsal varyasyon Bir populasyondaki bireyler, yukarıdakilerden hangilerini "doğal seçilim ile kazanır? D) I veii E)

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 34. ADIM HÜCRE 11- SİTOPLAZMA 3

ADIM ADIM YGS-LYS 34. ADIM HÜCRE 11- SİTOPLAZMA 3 ADIM ADIM YGS-LYS 34. ADIM HÜCRE 11- SİTOPLAZMA 3 TEK ZARLI ORGANELLER 4) Koful Hücre içerisinde çeşitli görevleri bulunan organeldir. Genel olarak hayvan hücrelerinde çok sayıda küçük küçük ;bitki hücrelerinde

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #15

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #15 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #15 1) Bir hücrede meydana gelen bölünme evrelerinden birine ait şekil yukarıdaki gibi ise; I. Diploit kromozomludur. II. Glikozu nişasta şeklinde depolar. III. Sitoplazması boğumlanma

Detaylı

Biyoloji sözlüğü. Organizmanın yaşam ortamındaki toprak, su, iklim, inorganik. maddeler gibi biyolojik olmayan faktörlerin tümü.

Biyoloji sözlüğü. Organizmanın yaşam ortamındaki toprak, su, iklim, inorganik. maddeler gibi biyolojik olmayan faktörlerin tümü. Biyoloji sözlüğü -A- Organizmanın yaşam ortamındaki toprak, su, iklim, inorganik maddeler gibi biyolojik olmayan faktörlerin tümü. Belirli çevre koşullarında canlının yaşama ve üreme şansını arttıran kalıtsal

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Fotosentezin özgün olayları

ayxmaz/biyoloji Fotosentezin özgün olayları Fotosentezin özgün olayları Işık 1-6CO 2 + 6H 2O C 6H 12O 6 + 6O 2 Klorofil 2-Kloroplastta gerçekleşir. 3-Fotosentetik ototroflarda görülür. 4-Hammaddeler CO 2 ve H 2O dur.(bakterilerde H ve H2S kullanılır)

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 6.ÜNİTE: Canlılar ve Enerji ilişkileri

ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 6.ÜNİTE: Canlılar ve Enerji ilişkileri ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 6.ÜNİTE: Canlılar ve Enerji ilişkileri Ayrıca bitkilerin yapraklarına yeşil rengi de klorofil adı verilen bu yapılar verir. Besin Zinciri: - Aynı ekosistemde yaşayan canlıların

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 1) Canlılarda özelliklerin genlerle kontrol edildiği ve her genin en az bir özellikten sorumlu olduğu bilindiğine göre, I. Diploid canlılarda her özellik için iki gen bulunması

Detaylı

BĐTK TKĐLER NASIL BESLENĐR???

BĐTK TKĐLER NASIL BESLENĐR??? BĐTK TKĐLER NASIL BESLENĐR??? ÖĞRETĐMDE PLANLAMA ve DEĞERLENDĐRME GÜNLÜK YAŞAM OLAYLARI DERSĐN SORUMLUSU: PROF.DR.ĐNCĐ MORGĐL HAZIRLAYAN:ESRA ÇECE NUMARA:20338465 HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ANKARA 2008 GÜNLÜK

Detaylı

BAKTERİLER ALEMİ SELİN HOCA

BAKTERİLER ALEMİ SELİN HOCA BAKTERİLER ALEMİ SELİN HOCA Prokaryot hücre yapısına sahip olan tek hücreli canlılardır. Gözle göremediğimiz için keşfedilmeleri ancak mikroskobun icadı ile olmuştur. Keşfedilmemiş bakteri çeşidi sayısının

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMI 23 BİTKİLERDE BESLENME BİTKİLERDE TAŞIMA

12. SINIF KONU ANLATIMI 23 BİTKİLERDE BESLENME BİTKİLERDE TAŞIMA 12. SINIF KONU ANLATIMI 23 BİTKİLERDE BESLENME BİTKİLERDE TAŞIMA BİTKİLERDE BESLENME Bitkiler inorganik ve organik maddelere ihtiyaç duyarlar. İnorganik maddeleri hazır almalarına rağmen organik maddeleri

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #2

YGS ANAHTAR SORULAR #2 YGS ANAHTAR SORULAR #2 1) Bir hayvan hücresinde laktoz yapımı ile ilgili olarak, sitoplazmadaki madde miktarının değişimlerini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Glikoz B) Su miktarı 2)

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMI 24 STOMA VE TERLEME (TRANSPİRASYON)

12. SINIF KONU ANLATIMI 24 STOMA VE TERLEME (TRANSPİRASYON) 12. SINIF KONU ANLATIMI 24 STOMA VE TERLEME (TRANSPİRASYON) STOMA Genellikle yaprakta bulunan bitkide gaz alışverişini sağlayan küçük gözeneklerdir. Bitkinin yaşadığı iklim koşuluna bağlı olarak konumu

Detaylı

HÜCRE. Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi

HÜCRE. Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi HÜCRE Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi Hücre Canlıların en küçük yapı taşıdır Bütün canlılar hücrelerden oluşur Canlılar tek hücreli ya da çok hücreli olabilir Bitki ve hayvan hücresi = çok

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 1) İnsanda döllenme sırasında, I. Spermdeki çekirdek, sentrozomun yumurtaya geçmesi II. Spermdeki akrozomun patlayarak zona pellusidayı eritmesi III. Yumurtadaki salgı maddelerinin

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 27. ADIM HÜCRE 4- HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞLERİ

ADIM ADIM YGS-LYS 27. ADIM HÜCRE 4- HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞLERİ ADIM ADIM YGS-LYS 27. ADIM HÜCRE 4- HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞLERİ Hücre zarı canlıdır ve seçici-geçirgendir. Bu özelliği nedeniyle bazı maddeler hücre zarından geçebilirken bazı maddeler geçemez. Hücre

Detaylı

HÜCRE SOLUNUMU: KİMYASAL ENERJİ ELDESİ

HÜCRE SOLUNUMU: KİMYASAL ENERJİ ELDESİ HÜCRE SOLUNUMU: KİMYASAL ENERJİ ELDESİ Güneş: Temel enerji kaynağı!!! Güneş ışığı bitkiler ve diğer organizmalar için temel enerji kaynağıdır. 2 Katabolik yollar Hücreler, enzimler aracılığı ile, potansiyel

Detaylı

2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. Bir hücrede oksijenli solunum, protein sentezi, fotosentez olaylarının tümünün gerçekleşebilmesi için, bu hücrede; I. ribozom, II. kloroplast, III. mitokondri,

Detaylı

BİTKİLERDE SOLUNUM REAKSİYONLARI. Prof. Dr. Necmi İŞLER Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi

BİTKİLERDE SOLUNUM REAKSİYONLARI. Prof. Dr. Necmi İŞLER Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi BİTKİLERDE SOLUNUM REAKSİYONLARI Prof. Dr. Necmi İŞLER Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Havanın serbest O2 kullanarak bitki hücrelerinde şekerlerin, yağların ya da diğer organik moleküllerin oksitlenmesi

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 1) Canlılar soylarının devam ettirebilmek için üreyerek yeni bireyler meydana getirir. Bu üreme olaylarıyla ilgili olarak; I. Bakterinin ikiye bölünerek kendine benzer yeni

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7 1) 48 saat karanlıkta bekletilen bir saksı bitkisinden bu sürenin sonunda bir yaprak kopartılmış (1. yaprak) ve bitki aydınlık ortamda 12 saat bekletilmiştir. Bu sürenin sonunda

Detaylı

Bitki Fizyolojisi. 6. Hafta

Bitki Fizyolojisi. 6. Hafta Bitki Fizyolojisi 6. Hafta 1 Fotosentezin karanlık tepkimelerinde karbondioksit özümlemesi; 1. C 3 bitkilerinde (Calvin-Benson mekanizması ile), 2. C 4 bitkilerinde (Hatch-Slack mekanizması ile), 3. KAM

Detaylı

Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? * * 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız?

Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? * * 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız? Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : A 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız? 3- Hücre teorilerinin açıklayınız? 4- Ökaryatik hücre yapısına sahip canlıları yazınız?

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23 1) Embriyo Amniyon Sıvısı 2) Bakterilerin ve paramesyumun konjugasyonu sırasında; I. Sitoplazmadaki serbest deoksiribonükleotitlerin azalması II. Kalıtsal çeşitlilik artışı

Detaylı

EKOSİSTEM. Cihangir ALTUNKIRAN

EKOSİSTEM. Cihangir ALTUNKIRAN EKOSİSTEM Cihangir ALTUNKIRAN Ekosistem Nedir? Bir bölge içerisinde bulunan canlı ve cansız varlıkların karşılıklı oluşturdukları sisteme ekosistem denir. Ekosistem Bileşenleri Canlı Öğeler Üreticiler

Detaylı

Canlıların dış ortamdan aldıkları inorganik maddelerden gelişmeleri için zorunlu olan organik maddeleri yapmalarına özümleme (asimilasyon) denir.

Canlıların dış ortamdan aldıkları inorganik maddelerden gelişmeleri için zorunlu olan organik maddeleri yapmalarına özümleme (asimilasyon) denir. FOTOSENTEZ Diğer canlılar gibi bitkiler de yaşamlarını sürdürebilmeleri için enerjiye gereksinim duyarlar. Gereksinme duyulan bu enerji bitkilerin kendi organlarında yaptıkları ya da dışarıdan aldkları

Detaylı

6. BÖLÜM MİKROBİYAL METABOLİZMA

6. BÖLÜM MİKROBİYAL METABOLİZMA 6. BÖLÜM MİKROBİYAL METABOLİZMA 1 METABOLİZMA Hücrede meydana gelen tüm reaksiyonlara denir Anabolizma: Basit moleküllerden kompleks moleküllerin sentezlendiği enerji gerektiren reaksiyonlardır X+Y+ENERJİ

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #20

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #20 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #20 1) Canlı birey sayısı 2) Kalbin Odacık Sayısı Ortama uyum Solunum şekli Döllenme ve Gelişme X Y B A Zaman Aynı ekosistemdeki sayısal değişimleri şekildeki grafikte gösterilen

Detaylı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı Hayvan hücreleri mikroskop ile incelendiğinde hücre şekillerinin genelde yuvarlak

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 6 : CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 6 : CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 6 : CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ C MADDE DÖNGÜLERİ (6 SAAT) 1 ATP Enerjisi 2 ATP Molekülünün Yapısı 3 Solunum 4 Solunum Çeşitleri 5 ATP Enerjisinin Hücrelerde Kullanılması

Detaylı

Aşağıdaki ifadelerden hangisi canlı bir hücrenin zarında gerçekleşen difüzyon olayı ile ilgili yanlış bir açıklamadır?

Aşağıdaki ifadelerden hangisi canlı bir hücrenin zarında gerçekleşen difüzyon olayı ile ilgili yanlış bir açıklamadır? Maddenin Halleri 3 1 YKS BİYOLOJİ Hücre Zarı ve Madde Geçişleri Testi 1 Soru 01 Aşağıdaki ifadelerden hangisi canlı bir hücrenin zarında gerçekleşen difüzyon olayı ile ilgili yanlış bir açıklamadır? A)

Detaylı

MADDE DÖNGÜLERİ SU, KARBON VE AZOT DÖNGÜSÜ SELİN HOCA

MADDE DÖNGÜLERİ SU, KARBON VE AZOT DÖNGÜSÜ SELİN HOCA MADDE DÖNGÜLERİ SU, KARBON VE AZOT DÖNGÜSÜ SELİN HOCA Ekosistemde kimyasal elementler sınırlı sayıda bulunur. Bu nedenle bu kimyasal elementeler organik ve inorganik formlarda devir halindedir. Bu devre,

Detaylı

olmak üzere 2 gruba ayrılırlar.

olmak üzere 2 gruba ayrılırlar. CANLI ALEMLERİ *Canlı alemleri: Canlılar filogenetik sınıflandırmaya göre; bakteriler, arkebakteriler, protista, fungi, bitki ve hayvanlar olmak üzere 6 Aleme ayrılır. **Prokaryot canlılar: Çekirdeksiz

Detaylı

ENERJİ VE YAŞAM NEJLA ADA

ENERJİ VE YAŞAM NEJLA ADA ENERJİ VE YAŞAM 1 NEJLA ADA 2010282058 CANLILAR VE ENERJİ GÜNEŞ 2 Yakıt olarak kullandığımız kömür ve odun bitkilerden elde edilir. Petrol ise bitki ve hayvan artıklarından oluşur. O halde yakıtlarımızdaki

Detaylı

Fen ve Teknoloji 8. 6.Ünite : Canlılar ve Enerji İlişkileri 2.Madde Döngüleri

Fen ve Teknoloji 8. 6.Ünite : Canlılar ve Enerji İlişkileri 2.Madde Döngüleri 6.Ünite : Canlılar ve Enerji İlişkileri 2.Madde Döngüleri Anahtar Kavramlar: Oksijenli solunum Oksijensiz solunum Madde döngüleri ATP 1.8. Canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için enerjiye ihtiyaç

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2 1) Aşağıdaki grafikte, ph derecesi ile X, Y ve Z enzimlerin tepkime hızı arasındaki ilişki gösterilmiştir. 2) Aşağıdaki şemada kloroplast ile mitokondri arasındaki madde alış

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 2. ADIM CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ

ADIM ADIM YGS-LYS 2. ADIM CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ ADIM ADIM YGS-LYS 2. ADIM CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ HÜCRESEL YAPI: Tüm canlılarda temel yapı ve görev birimi hücredir. Canlılar hücre sayılarına ve hücre yapılarına göre gruplandırılır.

Detaylı

LYS BÝYOLOJÝ. Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý

LYS BÝYOLOJÝ. Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý LYS BÝYOLOJÝ Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (MF) Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey

Detaylı

Bitkilerde C3, C4 ve CAM Mekanizmaları, Farkları ve Üstünlükleri

Bitkilerde C3, C4 ve CAM Mekanizmaları, Farkları ve Üstünlükleri Bitkilerde C3, C4 ve CAM Mekanizmaları, Farkları ve Üstünlükleri Bitkilerde C3 Yolu Calvin döngüsünün ilk tanımlanabilir ürünü 3-C lu PGA molekülü olduğu için bu metabolik yol C 3 yolu olarak adlandırılır.

Detaylı

Fotosentez Mekanizması

Fotosentez Mekanizması Fotosentez Mekanizması Tüm bitkilerin fotosentezde gerçekleşen ortak süreç C 3 yolu 5 karbonlu ribulose difosfat bir karbondioksit (CO2) ekleyerek altı karbonlu (6C) kararsız bileşik oluşur. Bu tepkime

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5 Miktar 1) I.Hemoglobinin yapısındaki karbon atomu sayısını tespit etmek II. Solunumda kullanılacak gazların hangi molekülle taşınacağını tespit etmek III. Kanın ph ını tespit

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #4

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #4 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #4 1) Bir hücrenin X maddesini difüzyonla almakta olduğu görülmüştür. Bu hücre ve içerisinde bulunduğu ortamla ilgili, I. Ortamdaki X yoğunluğu hücreden daha fazladır. II. X in

Detaylı