Sayfa BUHAR ÜRETMEK İÇİN KULLANILAN HAMMADDE, SU SU NEDEN EŞİ BULUNMAZ BİR KAYNAKTIR?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayfa 1 25.09.2007 BUHAR ÜRETMEK İÇİN KULLANILAN HAMMADDE, SU SU NEDEN EŞİ BULUNMAZ BİR KAYNAKTIR?"

Transkript

1 Sayfa BUHAR ÜRETMEK İÇİN KULLANILAN HAMMADDE, SU SU NEDEN EŞİ BULUNMAZ BİR KAYNAKTIR? Su normal sıcaklıkta maddenin üç halinde (katı, sıvı ve gaz) bulunabilen tek maddedir. Aynı derecede ısıyı bilinen inorganik maddelerden daha etkin bir şekilde tutma özelliğine sahiptir. Su atmosferik basınçta buharlaştıkça 1600 kez genleşir ve bu buhar büyük miktarlarda ısı taşıyabilir. Suyun bu eşsiz özellikleri onu ısıtma ve enerji üretim proseslerinde ideal hammadde haline getirir. HER SU AYNI DEĞİLDİR Doğadaki tüm sular değişik miktarlarda çözünmüş madde, askıda katı madde ve çözünmüş gazlar ihtiva eder. Suda çözünmüş mineral miktarı deniz suyunda 36 ppm (mg/lt) den temiz suda 0.06 ppm e kadar değişir. Sudaki minerallerin çeşit ve miktarı kaynağına (göl, nehir, kuyu) ve ülkedeki konu ma (doğu, batı, güney) göre değişiklik gösterir. Buhar üretiminde kullanılacağı zaman sudaki minerallerin giderilme gerekliliği doğar. KAZAN BESİ SUYU NE KADAR SAF OLMALI? Yüksek basınçlı kazanların kullanımına eğilim arttıkça, ön şartlandırma enerji santrallerinin başarılı çalışmasında anahtar faktör haline gelmiştir. Kazan besi suyu kimyasal kompozisyonu öyle olmalı ki, kazan suyundaki mineraller kazan tasarım tolerans limitlerini aşmadan birçok kereler kazan içinde konsantre olabilsin. Eğer besi suyu bu değerleri taşımıyor ise, pisliklerden arındırmak için ön şartlandırmaya tabi tutulmalıdır. Tamamen giderilemeyen minerallerin kazan sisteminde depozit oluşumu, su yürümesi ve korozyona yol açmaması için kimyasal şartlandırmaya tabi tutulması gerekir. SU NEDEN EŞSİZDİR? SUYUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR? Su saf hali ile tatsız, kokusuz, renksiz bir sıvıdır. Yeryüzündeki doğal ısı koşullarında, maddenin üç halinde bulunabilen ( katı, sıvı, gaz) tek inorganik maddedir. Kolay erişilebilir bir ısıda buhara dönüşebilmesi sayesinde, enerji üretimi veya ısı iletiminde mükemmel bir kaynaktır.,

2 Sayfa SUYUN KİMYASAL BİLEŞİMİ NEDİR? Saf su basitçe Hidrojen ve Oksijen bileşimidir. Bilinen formül H 2 O dur. Bununla beraber su kaynaklarında bilinen bir çok melez formülü de bulunmaktadır. Su yaklaşık olarak 300 ppm oranında deuterium oksit ( D 2 O ) veya ağır su içerir. Bu durum susuzluk giderimi yada bitkilerin büyümesinde faydasızdır ama, nükleer reaktörlerin kontrol altında tutulmasında kullanılır. Suyun trityum oksit hali ise kozmik ışınlar ile radyoaktif hale getirilmiştir. Suyun sadece 1 dakika bu form altında bulunması bile su kaynağının yaşının ölçülmesi için yeterli olmaktadır. Her ne amaç için olursa olsun kazanlarda kullanmak için sadece saf su kabul edilmektedir. SU KAÇ DERECEDE KAYNAR? Suyun kaynama derecesi uygulanan basınca göre değişir. Atmosferik basınçta su 100 o C de kaynar. Basınç artıkça kaynama noktası da yükselir. 14 atü de su 198 derecede kaynar. Kritik basınç olan 218 bar da (suyun hiçbir kayba uğra madan buhara dönüşebildiği noktada) su 374 derecede kaynar. Basınç düştükçe suyun kaynama noktası da düşer. Yüksek vakumlama halinde su 1,5 o C gibi düşük sıcaklıklarda kaynayacaktır. ISI ENERJİSİ TAŞIMADA BUHAR NEDEN İDEALDİR? Kaynama noktasında 1 gr. Suyu buhara çevirmek için 538 kcal enerji gereklidir. Bu miktardaki buharlaşma ısısı buhar tarafından tutulmaktadır. Buhar yoğunlaştığında tuttuğu enerjiyi serbest bırakır. 1 gr suyun taşıyabileceği ısıyı bir düşünün. Eğer 1 gr su sıcaklığı başlangıçta 38 derece ise, ısıtmak için = 68 kcal. Ve buhara dönüştürmek için, 538 kcal. Enerji gerekir. Suya toplamda 606 kcal. Enerji yüklenmiş ve yoğunlaşıp 38 dereceye ulaştığında serbest bırakılmış olur. Isı transferi hiçbir zaman %100 etkili olmadığından, harcanan enerjinin bir bölümü kaybolur. Bu kayıba rağmen kullanılan yakıttan alınan ısının büyük bir bölümü kazan suyu tarafından absorbe edilir, buhar ile taşınır ve gerekli noktalarda serbest bırakılarak enerji olarak kullanılır. HER SU AYNI GEĞİLDİR. NEDEN BÜTÜN SULAR KAZAN KULLANIMINA UYGUN DEĞİLDİR? Tam anlamı ile saf su yoktur. Tüm doğal sular çeşitli miktar ve cinste mineraller içerirler. Sudaki mineraller kazan işletiminde probleme yol açacağından dolayı buhar üretiminde kullanılan suyun kalitesine özen göstermek gerekir.

3 Sayfa SU NE ÇEŞİT SAFSIZLIKLAR BARINDIRIR? Doğal sudaki safsızlıklar Çözünmüş katı maddeler Çözünmüş gazlar Askıda katı maddeler Olarak sınıflandırılabilir. Su, genel bir çözücüdür, temas ettiği kaya ve toprağı,havada yada toprakta bulunan organiklerden aldığı gazları çözer. Su topraktan askıda katı maddeleri sürükler ve aynı zamanda endüstriyel atıklar, yağlar ve proses atıkları ile temas eder. Genellikle sudaki atığın cinsi, ne ile temas ettiğine, atık miktarı ile temas süresine bağlıdır. DOĞADAKİ SULAR NE ÇEŞİT ÇÖZÜNMÜŞ MİNERALLER İHTİVA EDER? Su, kayalar ile teması sırasında başta kalsiyum karbonat (kireç ta şı), magnezyum karbonat (dolamit), kalsiyum sülfat (gypsum), magnezyum sülfat (epsom tuzu), silis (kum), sodyum klorit (sofra tuzu), hidre sodyum sülfat (glauber tuzu) ve az miktarda demir, manganez, florid,alüminyum olmak üzere birçok madde toplar. Bazı maden ve endüstriyel proses atıkları yüzey sularını çok asidik hale getirdikleri gibi; dünyadaki bir çok minerallerde yer altı sularını aşırı alkali hale getirir. Kanalizasyon atıklarına maruz kalan sularda ise nitrat ve fosfat a rastlanır. SU SERTLİĞİ NEDİR? Büyük miktarlarda kalsiyum ve magnezyum ihtiva eden su ile yıkamak zordur. Kalsiyum ve magnezyum bileşikleri suda köpürme meydana getirmek için sabunla reaksiyona girerler. Bu bileşenler su sertliği olarak adlandırılır. Doğal suyun sertliği birkaç ppm den 500 ppm e kadar çıkabilir. Kalsiyum ve magnezyum bileşenleri suda çözünemediğinden tortu, kışır ve depozit problemlerine yol açarlar. Su kaynağının sertliği suyun buhar üretimine uygun olup olmadığına karar vermek için uygun bir veridir. HANGİ GAZLAR DOĞAL SUDA ÇÖZÜNÜRLER? Su %21 i oksijen, %78 i nitrojen, %1 diğer ( %CO 2 Dahil ) gazlardan oluşan havayı belli miktarlarda çözer. Oksijen suda atmosferik basınç ve oda sıcaklığı altında 9 ppm e kadar çözünebilir. Suyun sıcaklığı arttıkça oksijenin çözünürlük oranı azalır, ama basınç altında alınan su büyük miktarda çözünmüş oksijen tutulabilir. Nitrojen doğal sularda çözülebilirse de, etkisiz bir gaz olduğundan kazan sularında bulunması bir problem yaratmaz. Su genelde havadan 10 ppm in üzerinde karbondioksit almaz. Karbondioksit suya genellikle topraktaki organizmalar ve bitki çürümeleri ile nüfuz eder. Her zaman olmamakla beraber sülfür ve metan da suda çözünebilir. Bu türden gazlar ancak kirletici konumda olduklarında problem yaratırlar.

4 Sayfa SUDA BULUNABİLECEK DİĞER KİRLETİCİ ETKENLER Doğal sular, petrol ve endüstriyel atıkların yanı sıra türbidite, renk kum ve tortu şeklinde mineraller de taşır. Renklenmenin sebebi çürümüş bitkilerdir. Sudaki çamurun ve bulanıklığın sebebi kil ve balçık olabileceği gibi, çok ince bölünmüş organik madde ve mikroorganizmalarda olabilir. Petrol, yağ,gres,lağım ve diğer atık türleri de doğal su kaynakları kirletilebilir. DENİZ SUYU İLE TATLI SU ARASINDA NE GİBİ FARKLILIKLAR VARDIR? Bu iki su arasındaki temel farklılık çözünmüş minerallerin miktarından kaynaklanılır.deniz suyu 1 litrede 36 gram mineral ihtiva ederken (genellikle tuz) tatlı sudaki mineral miktarı 1 litrede 0,06 ila 1,2 gram arasındadır. Kazan besi suyu olarak genelde tatlı su kullanılsa da günümüz ön şartlandırma metotları deniz suyu ve benzeri tuzlu suların da metotları deniz suyu ve benzeri tuzlu suların da kullanımını mümkün kılmaktadır. TATLI SU KAYNAKLARI NELERDİR VE BİRLEŞİMLERİ NEYE GÖRE DEĞİŞİR? Tatlı su kaynakları nehir, bent akıntıları gibi yer üstü,derin veya yüzey kuru olmak üzere yer altı suları olabilir.yeraltı suları genelde muhteviyat olarak birbirlerine eş olup,doğrudan yağmur,toprak erozyonunu ve endüstriyel atıklar ile etkilenen yüzey sularından daha az miktarlarda askıda katı madde ve tortu taşırlar. Bununla beraber yer altı suları oldukça serttir. Ortalama bir yüzey suyu 95 ppm toplam sertliğe sahip iken bu değer yer altı sularında ortalama 200 ppm e kadar çıkabilir Bazı maden bölgelerinde yer altı suları ve yer üstü sularının demir ve manganez ortalamasının üzerine çıkabilir. KAZAN SUYU NE KADAR SAF OLMALI? KAZAN BESİ SUYU NEDİR? Kazan a açık buhar kullanımı ve blöf ile olan kayıpları karşılamak amacı ile eklenen suya besi suyu adı verilir.kapalı devre buhar kullanımı çoğu zaman yoğunlaşır ve kazan besi suyunun parçası olarak geri döner. Kondens dönüşüne ekleme ihtiyacı duyulan suya ise katma su (make up)denir Katma su olarak şartlandırma prosesinden geçmiş kaynak suyu kullanılır, bu nedenle besi suyunun bileşimi katma su kalitesi ile kondens dönüşü miktarına bağlıdır. İÇMEDE YADA KAZAN BESİSİNDE KULLANILACAK İYİ SU ARASINDA BİR BAĞLANTI VARMI? Lağım atıklarının zararları haricinde içme suyu gerekleri ile kazan besi suyu gerekleri arasında bir benzerlik yoktur. İçme suyunda bulunan ve suyun tadını etkileyen birçok mineral insan bedeni tarafından absorbe edilir,bununla birlikte şifalı su olarak adlandırdığımız sular da yüksek minerallidirler. Sudaki tortular kazan tarafından, insan bedeni tarafından atıldığı kadar rahat atılmazlar. Kazanlar çelik yığını olmasına

5 Sayfa rağmen insan midesinden daha hassastırlar bu yüzden ön şartlandırma konusunda çok hassas davranılmalıdır. BESİ SUYU NE KADAR SAF OLMALI? Besi suyu saflığı hem sudaki safsızlıkların miktarına hem de yapısına bağlıdır. Sertlik,demir ve silis gibi bazı safsızlıklar sodyum tuzlarından daha endişe vericidir. Besi suyu kullanım miktarına ve kazan dizaynına (basınç,ısı transfer oranı ve benzeri özellikler ) göre hangi oranların tolore edilebileceğine bağlıdır. Besi suyu saflık gereksinimleri çok değişken olabilir. Düşük basınçlı alev duman borulu kazanlar yüksek sertlikte besi suyu değerlerini tolare edebilirken, yüksek basınçlı birçok modern kazan nitelikli kimyasal şartlandırma ile tamamen tortularından arınmış su kullanma gereksinimi duyarlar. ÇALIŞMA BASINCI KAZAN SUYU GEREKSİNİMLERİ NASIL YÖNLENDİRİR? Amerikan kazan üreticileri birliği ABMA çalışma basıncına bağlı olarak yüksek buhar saflığı elde etmek için kazan suyu bileşimi limitleri belirliyor. Kazan suyu bileşimini belirlemede korozyon ve depozitleşme gibi birçok faktör varken ABMA aşağıdaki (tablo 1) tabloda da görüldüğü gibi çalışma basıncı arttıkça kazan suyu gereksinimlerini daha da zorlaştırıyor. Günümüz su borulu kazan teknolojisinde ısı akı değerleri btu\hr\saft in çok üzerine eski teknolojili kazanların kapasitesinin fazlasına çıkabiliyor. Bu durum mekan kısıtlaması da göz önünde bulundurulduğunda ABMA limitlerinin tekrar gözden geçirilmesi gerekliliğini doğruluyor. Tablo iki de görülen termal enerji sistemi araştırma komitesi ASME nin besi suyunun tam anlamlı ile saf olması için belirlediği değerlerdir. Bu yeni değerler sadece tavsiye niteliğinde olup daha rafine değerler için çalışmaktadır. BESİ SUYUNDA İÇ VE DIŞ ŞARTLANDIRMA NE DEMEKTİR? Dış şartlandırma sudaki safsızlıkların kazana girmeden azaltılması yada tamamen ortadan kaldırılması demektir. Genelde bir yada birden fazla safsızlığın kazan içerisinde tolore edilemeyecek kadar yüksek değerlerde olduğundan kullanılır. Her sistemin ihtiyacına uygun olan dış şartlandırma (y umuşatma, evaporasyon, buharlaştırma reverse osmos,degazör, iyon değiştirici) kullanılarak gerekli niteliklerde besi suyu elde etmek mümkündür. İç şartlandırma tortuların kazan içinde sabitlenmesi işlemidir. Reaksiyon besi hatları yada kazanın bizzat içinde meydana gelir. İç şartlandırma hedef besi suyu sertliğinin bütünü ile reaksiyona girmek, korozyonu kontrol etmek, oksijeni tüketmek ve kazan suyu kirinin buhara taşınmasını önlemektir.

6 Sayfa TAVSİYE EDİLEN KAZAN SUYU DEĞERLERİ VE İLGİLİ BUHAR SAFLIĞI (TAM YÜKDE DENGE DEĞERLERİNDE) ALEV DUMAN BORULU KAZANLAR KAZAN İŞLETME BASINCI Psig DEĞER TOPLAM ÇÖZÜNMÜŞ KATI MADDELER1 KAZAN SUYU ppm (max) DEĞER TOPLAM ALKALİNİTE2 KAZAN SUYU ppm ASKIDA KATI MADDE KAZAN SUYU ppm ( MAX) DEĞER TPOLAM ÇÖZÜNMÜŞ KATI MADDE LER2,4, BUHAR ppm (MAX BEKLENEN DEĞER) 0,2 1,0 0,2 1,0 0,2 1,0 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1 0, NOT(3) 1 N\A N\A N\A 0,1 0,1 0,05 0,05 TEK GEÇİŞLİ KAZANLAR 1400 ve üstü 0,05 N\A N\A 0,05 1. Besi suyundaki toplam çözünmüş maddeye yansıyan gerçek değerler. Yüksek değerler besi suyundaki yüksek,düşük değerler,düşük katı maddeler için. 2. Sınırlar içindeki gerçek değerler kazan suyundaki toplam çözünmüş katı madde ile doğru orantılı 3. Kazan suyu şartlandırma programına bağlıdır 4. Bu değerler silise özel TABLO 1

7 Sayfa MODERN ENDÜSTRİYEL SU TÜPLÜ KAZANLARIN GÜVENLİ,SÜREKLİ ÇALIŞMASI İÇİN SU KALİTE SINIRLARI KAZAN BESİ SUYU KAZAN İŞLETME BASINCI Psıg DEMİR ppm Fe BAKIR ppm Cu TOPLAM PPM CaCO ND4 ND4 KAZAN SUYU İŞLETME BASINCI ppm CaCO3 Psıg SİLİS Psig SİO2 TOPLAM ALKALİNİTE1 ppm Ca2CO3 ÖZEL İLETKENLİK mho\cm NS3 NS psi in altındaki kazanlarda maximum OH-(hidroksit) alkalinite seviyesi silis çözünürlüğü ve diğer diğer iç şartlandırma kompenentleri önemsemeden tek başın ölçülmelidir. 2- Maksimum toplam alkalinite kabul edilebilir buhar saflığı ile aynı prensiplere sahiptir.kontrol parametresi olarak eğer mümkün ise toplam alkalinite deki limitasyon kontrolü geçmeli. Eğer katma su psig de demineralize su ise kazan suyu alkalinitesi ve iletkenliği psi aralığı tablosundaki gibi olmalıdır. 3- NS(Belirtilmemiş) bu durumlarda serbest sodyum yada potasyum hiroksit alkalinitesi baz alınmalı. Bu yüksek basınç oranlarında,küçük ve değişken miktarda tpolam alkalinite ile varsayılan uygun kontrol,yada uçucu şartlandırma, var ve ölçülebilir olacak 4- Tespit edilemez TABLO 2

8 Sayfa SU ŞARTLANDIRMA NEDEN GEREKLİDİR? SUDAKİ SAFSIZLIKLAR DEPOZİTOLUŞUMUNA YOL AÇABİLİR. Besi suyu kazana girdiğinde, kazan ısısı sertliğe yol açan kalsiyum ve magnezyum tuzlarının çökelmesine sebep olur. Sudaki sertlik,kazanın sıcak metal yüzeyi üzerinde kışır a sebep olur. Su kazan içinde buharlaştıkça besi suyu safsızlıkları da konsantre olur. Yüksek basınçlı kazanlarda çok az miktarlarda olsa bile demir bakır ve silis birikerek depozitlenme problemine yol açabilir. Kireç taşı oluşumu (kışır) kazan metali yüzeyinde aşırı ısınma ve dolayısı ile metal yüzeyinde aşırı ısınma ve dolayısı ile metal yorgunluğuna sebep olduğundan kimyasal şartlandırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. SU KAZAN METALİNDE KOROZYONA YOL AÇAR. Kazan metal korozyonu yüzeysel aşınma ve bölgesel aşınma olarak iki formu olan komplike bir oluşumdur. Genelde kazan korozyonuna yol açan faktörler suda çözünmüş gazlar (özellikle oksijen) ve yüksek Ph şartlarıdır. Yüksek ısı korozyon oluşumunu hızlandırır. Korozyon genelde metalin zayıflaması,metal yorgunluğuna yol açar ve kazanda depozit oluşumuna sebep olan reaksiyon ürünleri yaratır. DÜŞÜK SAFLIKTA SU DÜŞÜK SAFLIKTA BUHAR VERİR Kazan suyunda yüksek konsantrasyondaki çözünmüş ve askıda katı maddeler suyun buhara karıştığı yüzeyde köpürmeye neden olur. Bu olay kazan suyu kirinin ve tortuların buhara taşınmasına sebep olur. Kazan suyu kirinin buhara taşınması süper heater,tribün ve diğer prosesleri kullanan sistemlerde korozyon ve depozitlenmeye yol açar. Bütün bu etkenlerin yanında kullanım faktörlerinin de (mekanik kökenli ve işletim kökenli ) kazan kirinin buhara taşınmasına yol açtığı düşündüğümüzde yüksek buhar kalitesi için suyun niteliklerinin iyi takip edilmesi gerekliliği ortaya çıkıyor. SUDAKİ SAFSIZLIKLAR DEPOZİTLENMEYE SEBEP OLUR KAZAN DEPOZİTLERİNE SEBEP NEDİR? Kazan suyu buharlaşması,safsızlıkların konsantre olmasına yol açar. Kazan kışırı ısı transfer yüzeyinde çökelen yada metale yapışıp sert ve yapışkan bir hal alan askıda katı madde halindeki su tortularından meydana gelir. Yüksek ısı bazı minerallerin parçalanmasına bazılarının da çözünürlük oranlarının düşmesine sebep olur. Su sıcak maddeler ile temas ettiğinde genellikle bünyesinde bulunan katı maddeler depozitlenmeye yol açar.

9 Sayfa NE ÇEŞİT TORTULAR DEPOZİTLENMEYE YOL AÇAR? Kalsiyum ve magnezyum çözünmüş bikarbonatları ısı altında parçalanarak çözünmez karbonatlar ve CO2 açığa çıkarırlar. Bu karbonatlar doğrudan kazan metaline çökerir yada kazan yüzeyinde depozitlenmeye yol açacak şekilde yapışkan çamur haline gelir. Kalsiyum sülfat ısıya bağlı olarak daha az çözünür olur. Sülfat ve silis genelde doğrudan kazan metali üzerine çöker ve çamurlaşamaz bu yüzden çok daha büyük problemlere yol açarlar ve temizlenmeleri zordur. Silis çok büyük miktarlarda görülmekle beraber bazı özel durumlarda oldukça fazla kışıra yol açar. Besi suyu ile sisteme giren askıda yada çözünmüş demir de (korozyon artıkları) kazan metali yüzeyinde depozitlenmeye yol açar. Petrol ve diğer proses atıkların depozitlenmesi arttırdığı gibi bizzat depozitlenme de yapar. Sodyum bileşenleri kuru tüplerde,sabit buhar tabakalarında veya var olan gözenekli depozitlenmelerde olduğu gibi su kuruma noktasına gelecek kadar buharlaşmadıkça depozitlenmezler. SIK GÖRÜLEN KAZAN DEPOZİTLERİ NELERDİR? Şartlandırılmamış kazan sularında mineraller depozitlenmeye sebep olduğu gibi yeryüzü katmanlarına görülenlere benzer kristarilize oluşumlar da yaratır. Depozitler çoğunlukla korozif maddeler,su atıkları ve minerallerin karışımlarından meydana geldiği gibi seyrek olarak tek maddeden de oluşabilir. Kalsiyum karbonat, sülfat yada silis, magnezyum hidroksit yada silis, demir ya da bakır oksitleri ve silis karışımları en sık rastlanan depozit kompozisyonlarıdır. Eğer besi suyunda fosfat var ise kazan suyundaki çamur depozitleri kalsiyum ve magnezyum fosfat içerebilir. FOSFAT DEPOZİTLERİNİN ÖZELLİKLERİ NEDİR? Fosfat depozitleri fosfat bazlı şartlandırma programı uygulanan kazanlarda görülen depozitlerdir. Fosfat depozitleri genelde yumuşak kahverengi yada gri renkte ve normal temizlik ile kolaylıkla temizlenebilen bir depozit türüdür.bunlar yüksek sertlikte sularda atık fosfat programı uygulandığında tercih edilen reaksiyon ürünleridir. Lignin gibi organik çamurlar ile kolayca etkileşime girdiğinden yapışkan değildirler. Kalsiyum fosfat (hidroksiepatit) genelde kazan depoziti analizlerinde en sık karşılaşılan depozittir. KARBONAT DEPOZİTİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR? Karbonat depoziti genellikle granül şeklinde ve deliklidir.kalsiyum karbonat kristalleri iri olmakla beraber, diğer parçacıklar ile de birleşmiştir,böylelikle kışır yoğun ve bir bütün halde görülür. Karbonat depoziti asidik bir çözeltinin içine atıldığında rahatlıkla erimesi ile fark edilebilir. Karbonat depoziti asidik bir çözeltinin içine atıldığında rahatlıkla erimesi ile fark edilebilir. Karbon dioksit baloncukları kışırdan ayrılıp kolayca eriyeceklerdir.

10 Sayfa SÜLFAT DEPOZİTİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR? Kristal yapısı karbonattan daha küçük olan sülfat depoziti çok daha sert ve bir miktar daha yoğundur. Sülfat depoziti daha kırılgan,kolayca ufalanmayan ve asidik solüsyona atıldığında erimeyen bir yapıya sahiptir. SİLİS DEPOZİTİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR? Yüksek bir silis depoziti porselen benzeri bir sertliğe sahiptir. Silis kristalleri çok küçük olup yapısı çok yoğun ve su geçirmeyen kışır halindedir. Bu kışır çok kırılgan, dağılıp toz haline gelmeyen ve hidroklorik asitte çözülmeyen bir yapıya sahiptir. DEMİR DEPOZİTLERİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR? Paslanma veya kazana eklenen taze su yolu ile gelen demir depozitleri çok koyu renktedir. Kazandaki demir depozitleri genellikle manyetiktirler. Sıcak asitte koyu kahverengi bir hal alarak çözülürler. DEPOZİTLER NE GİBİ PROBLEMLERE YOL AÇARLAR? Depozitlerin yol açtığı en büyük problem aşırı ısınmadan dolayı boru patlamalarıdır. Depozitler metal üzerinde izolasyon etkisi yaparak borulardan dolaşan suya ısı geçişini engellerler. Bu olay metalin aşırı ısınmasına yol açar. Aşırı ısınma belli bir noktadan sonra metal yorgunluğuna sebebiyet verir. Kazan depozitleri borularda kısmen tıkanmaya ve daralmaya yol açarak ısı iletim veriminde yetersizliğe ve borularda aşırı ısınmaya yol açar. Depozitlenmenin altında korozif bir tabaka oluşması ihtimali de kazan için ayrıca bir tehlike teşkil etmektedir. Kazan depozitleri genel anlamda düşük verim, aşırı yakıt tüketimi,hesapta olmayan harcamalar ve yüksek temizlik maliyetlerine sebebiyet vererek işletme veriminin düşmesine yol açabilir. SU KAZAN METALİNDE PASLANMAYA YOL AÇAR KOROZYON NEDİR? Basit anlamı ile korozyon metalin özüne dönmesidir. Demir korozyon sonucu demir oksit haline dönüşür.yine de korozyon prosesi kompleks bir elektro kimyasal reaksiyondur. Korozyon geniş yüzeyleri etkileyeceği gibi toplu iğne başı büyüklüğünde deliklerde açabilir. Kazanda korozyonun temel sebebi metalin oksijen ile reaksiyona girmesidir, bununla birlikte yoğun stres, ph değerleri ve özel kimyasal korodetler de değişik korozif etkilere yol açar.

11 Sayfa KOROZYON ÖZELLİKLE NERELERDE GÖRÜLMEKTEDİR? Korozyon genellikle besi suyunun çözünmüş oksijen,karbondioksit ve düşük ph ihtiva ettiği durumlarda meydana gelir. Kazanda korozyon ise,kazan suyu alkalinitesi çok düşük veya çok yüksek olduğu durumlarda çalışma yada duruş esnasında oksijene doymuş su kazan içinde beklediğinde oluşur. Kazandaki yüksek ısı ve basınç da korozif mekanizmayı hızlandırıcı bir etkendir. Buhar ve kondens sistemlerinde korozyon genelde karbondioksit ve oksijen gazlarının bir arada bulunması ile meydana gelir. Sülfür esaslı gazlar ya da amonyak gazı sistemdeki bakır alaşımların korozyona uğramasını hızlandıran kirleticilerdir. METALDE KOROZYON YORGUNLUĞU NEDİR? Kazan metalinde korozyon yorgunluğundan dolayı oluşacak çatlamalar,iki tür mekanizma ile gerçekleşir. İlkinde ani ısı değişikliği (ani ısıtma veya soğutma ) sonucu metal üzerinde oluşacak streslerden kaynaklanacak korozyon belli noktalardan konsantre olur ve metal yüzeyi üzerinde yoğun pürüzlenmelere yol açar. Bu tip delinme veya pürüzlenmeler genellikle korozyon korumasının yetersiz kaldığı durumlarda gerçekleşir. İkinci tipte ise yüksek saflıkta besi suyu kullanan kazanlarda görülen metal yorgunluğu çatlamalarıdır. Bu tür çatlamalar,metal yüzeyler üzerinde oluşan yoğun bir oksit film tabakası ani ısı değişiklilerinden kaynaklanan stres sonucu çatladığında görülür.korozyon yorgunluğundan kaynaklanan çatlamalar genellikle kalın,kaba ve yüzey boyunca devam eder şekildedir. Genelde tüplerin iç yüzeylerinde oluşmaya başlayarak dış yüzeylerine doğru ilerler. KOSTİK ÇATLAMA NEDİR? Kostik çatlama (Kostik kırılganlık) genellikle iç damarlaşma şeklinde oluşan çok ciddi bir kazan metal yorgunluğu çeşididir. Bu gibi çatlamalar aşağıdaki durumlarda görülür 1. Metal yoğun basınca maruz kalınca, 2. Kazan suyu Kostik ihtiva ettiğinde. 3. Kazan suyunda az bir miktar da olsa silis bulunduğunda 4. Ufak sızıntı gibi bir mekanizma kazan suyunun basınçlı metali üzerinde yoğunlaşmasına yol açınca Kostik çatlama özellikle eski tip perçinli bölgelerde ve birleşim yerlerinde yarıklar oluşturması ile ciddi bir problemdir. Kaynaklı kazanların kullanılmaya başlanmasından itibaren kullanılan yuvarlatılmış boru uçları hala bu saldırıya karşı zayıftır. Herhangi bir şartlandırma programına başlarken Kostik çatlama da mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

12 BAŞKA NE GİBİ MADDELER KAZAN KOROZYONUNA SEBEP OLUR? Sayfa Fazla miktarda şelatartıkları (CaCO3 olarak 20 ppm) yada yanlış uygulanan şelat programları kazanda korozyon oluşturur. Kazan katı atıklarının yüksek ısı bölgelerinde yoğunlaşması da kazan korozyonuna sebep olur. Kazan korozyonu oluşmaması için su şartlandırma uzmanının tavsiyeleri özenle uygulanmalıdır. KOROZYON NE GİBİ PROBLEMLERE SEBEP OLUR? Korozyon iki yönden problem yaşatır.bu problemlerden ilki metalin kendisinin bozulması ikincisi ise yüksek ısı yayan kazan bölgelerinde korozyon ürünlerinin depozitlenmesidir.kazandaki toplam yüzeyin homojen bir şekilde korozyona,aşınmaya maruz kalarak incelmesi daha az önem verilen bir olaydır çünkü tüm kazanlarda kullanım süresince korozyondan dolayı genel bir aşınma yaşanmakta ve normal karşılanmaktadır. Ancak korozyon değişik kimlikler ile karşımıza çıkmaktadır; belli noktalarda derin çukurcuklar olacak şekilde aşınmalar boru delinmelerine, depozit altı korozyonlar ise boru patlamalarına sebep olmaktadırlar. Buhar kondens dönüş hatlarında korozyondan dolayı hatların ve ekipmanın değişimi çok pahalıyla mal olabilir. KAZAN KOROZYONU NASIL ÖLÇÜLÜR Günümüzde yüksek ısı akışına sahip kazanlara olan eğilim korozyonun enerji üretim santralleri için büyük bir problem haline gelmesine yol açmıştır. Kazan suyu korozyon potansiyelini ölçebilmek için hidrojen gazı örneklemesi uygulanmaktadır. Bu test korozyon oluşumunda ortaya çıkan hidrojen gazına dayanılarak yapılır. Salınan hidrojen gazının miktarı ölçülerek yükteki ani dalgalanmalar kazan suyu nitelikleri ve yakıt değişiklikleri incelenebilir. Bu tür bir bilgi iyi eğitimli ve deneyimli bir mühendis tarafından incelendiğinde çalışan kazanda korozif bulgular olup olmadığı rahatlıkla anlaşılır. KAZAN SİSTEMİNİ KOROZYONDAN KURTARMAK İÇİN NELER YAPILMALIDIR. Korozyondan korunmanın en bilinen yöntemleri: besi suyundan çözünmüş oksijenin alınması, kazan suyuna alkali koşullar sağlamak, iç yüzeyleri temiz tutmak, kazanı servis dışı olduğu sürece koruma altına almak, buhar ve kondens sistemlerinde oluşan korozif gazlara kimyasal şartlandırma ile engel olmak. Korozyona karşı etkili olacak kimyasalın seçimi ve kontrolünde tam anlamı ile korozyon sebeplerini anlamak ve doğru ölçüm almak ve doğru doğru ölçüm almak çok önemlidir.

13 Sayfa DÜŞÜK SAFLIKTAKİ SU DÜŞÜK SAFLIKTA BUHAR VERİR: KAZAN SUYU SÜRÜKLENMESİ NEDİR? Kazan suyu sürüklenmesi kazan suyu kirlerinin ve tortularının buhara sürüklenmesidir. Bu sürüklenmenin bir çok sebebi vardır. Kazan yüzeyinde kabarcıklar yada köpüklenme oluşur ve bunlar buharla birlikte kazanı terk ederler. Buna köpürme denir ve sabun köpürmesine benzetilebilir. Buhar çıkış yüzeyinde hızla yükselen baloncukların patlaması ile buğu ve serpinti şeklinde ufak su zerrecikleri açığa çıkar. Buna bazen aquaglobection denir ve esasen köpüğün oluşmadığı sadece ufak su parçacıklarının su yüzeyinden yükselmesi ile oluşan bira yada şampanya köpüğü gibidir. Kabarma kazan suyunda yaşanan, yükteki ani değişimin yol açtığı, aynen sodalı su şişesinin açıldığında olanlar benzeri ani bir kabarmadır. Buhar kirlenmesi aynı zamanda kazan haznesindeki buhar ayrıştırıcı ekipmanın düzgün monte edilmemesinden kaynaklanan sızıntı ile de oluşur. NEDEN KÖPÜKLENME OLUR? Suda çözünebilen yada çözünmez nitelikteki katı atıklar olması kazan suyunda yoğun olarak köpürmeye yol açar. Alkalilerin petrol atıklarının, yağların, greslerin, askıda katı madde ve belli özelliklere sahip organik maddelerinde köpüklenmeye sebep olduğu bilinmektedir. NEDEN KÖPÜRME OLUR? Kabarma, zarar görmüş buhar ayrıştırma ekipmanından, kazan suyunda belirlenen üst limitlerin aşıldığı koşullarda çalışılmasından, buhar ihtiyacındaki ani değişimlerden yada buharın yüzeye karıştığı bölgede aşırı su seviyesi bulunmasından dolayı olur. KAZAN SÜRÜKLENMESİ NASIL ÖLÇÜLÜR? Buhar saflığı sodyum iyon analizörü kullanılarak yapılır. Bu alet kazan suyu kirleticilerinin miktarını ölçmek için soğutulmuş buhar örneğindeki sodyum iyon miktarını ölçer. Sodyum iyon analizörü yoğunlaştırılmış buhardaki sürüklenmeyi 1 ppb den itibaren ölçebilir. Buhar saflık ölçümü için A,S,T,M,D 1066 model buhar örnek ağızlığı kullanılması tavsiye olunur. YAĞ SÜRÜKLENMEYİ NASIL ETKİLER? Pompalar ve diğer yağlanmış ekipman kazan besi suyunda yağ atıklarına sebep olur ve köpüklenmemelere yol açabilir. Bu olay genellikle kazan suyu alkalinitesi ve sabunlaşan yağ ile ilgilidir.

14 ASKIDA KATI MADDELER SÜRÜKLENMEYİ NASIL ETKİLER? Sayfa Askıda katı maddeler buhar baloncuğunun yüzeyinde toplanarak bir tabaka oluşturur ve buharın sertleşmesine sebep olur. Buhar baloncuğu bu sertleşme yüzünden kırılmaya, dağılmaya karşı koyar ve köpüklenir. Askıda katı madde miktarı çoğaldıkça baloncuk üzerinde topaklanmalar o oranda çoğalır. Deneyimler göstermiştir ki bazı durumlarda yüksek miktarlarda askıda katı madde içeren bir kazan suyunda sürüklenme olmamakta bununla beraber limitlerin çok altında bir miktarda askıda katı madde içeren bir kazan suyunda sürüklenme görülebilmektedir. Bu gösteriyor ki sürüklenmede etkin olan askıda katı maddenin miktarı kadar türüdür. SEÇİCİ SİLİS SÜRÜKLENMESİ NE EDEMEKTİR? Silis buhar yoluyla iki şekilde sürüklenebilir. Buharda silis oluşumu genel kazan suyu sürüklenmesi ile yada uçucu formu ile buhara girmesi ile olur. Sonraki aşamada silis gaz gibi hareket eder ve seçici olarak sürüklendiği varsayılır. Kazan basınçları 400psi nin üzerine çıktıkça silisin buhara seçici olarak taşınmasında kabul edilebilir miktarının üzerine çıkma eğilimi gösterdiği olmuştur. SÜRÜKLENMENİN YARATTIĞI PROBLEMLER NELERDİR? Kazan suyundaki herhangi çözünmüş yada asılı kalmış madde buhar ve kondens sisteminde depozitlenmeye yol açar. Katı maddeler,süper heater ve türbinler üzerinde depozitlendiğinde, aşırı ısınma,korozyon,ısı tüpleri yorgunluğu ve türibün etkinliğinde azalma ile sürüklenen katı atıklar,açık buhar kullanılan bir çok proseste kirlenmeye yol açabilir SÜRÜKLENMEYİ ÖNLEMEK İÇİN NE GİBİ TEDBİRLER ALINABİLİR? En etkili yöntem kazan suyundaki katı madde konsantrasyonlarını tavsiye edilen sınırlarda tutmaktır. Yüksek su seviyesi,aşırı kazan yüklemeleri ve ani yük değişikliklerini engellemek de sürüklenmenin oluşumunu engeller. Kirlenmiş kondens dönüşü de çok sıklıkla sürüklenmeye sebep olur. Bu gibi durumlarda kondens tankı kirlenmenin oluştuğu bölge bulunup müdahale edilinceye kadar geçici olarak boşaltılıp, taze su ile doldurulmalıdır. Kazan suyundaki çözünmüş maddeye karşı kirlilik yoğunluğuna bağlı olarak köpüklenmeyi engelleyici bir kimyasal kullanımı da çok etkili olabilir. Son olarak ise kazan rutin kontrol için kapatıldığında buhar ayrıştırıcı eleman montajının kontrolü ve hatasız montajı bir çözüm sunulabilir.

15 Sayfa SUDAKİ SAFSIZLIKLARIN GİDERİLMESİ KOAGULASYON VE FLOKULASYON Koagulantlar su kaynağında bulunan askıda katı madde parçacılarının yükünü nötralize edip onları çökelen yada filtre edilebilen tortular haline dönüştüren kimyasallardır. Suya (kireç,soda, kül,sodyum aluminat gibi) yumuşatıcı kimyasallar eklemek çözülmüş sertlik tuzlarının çökelmesini, dolayısıyla askıda katı maddeyi, sertliği, toplam çözülmüş katı atıkları ve alkaliniteyi etkin biçimde giderdiği gibi bazı durumlarda sudaki silis miktarını da düşürür. İYON DEĞİŞİM KOLONLARI Tuz suda çözüldüğünde pozitif iyonlar (katyon) ve negatif iyonlar (anyon) olu şturur. Örneğin kalsiyum bikarbonat Ca (HCO3)2 kalsiyum katyonu (Ca 2 ) ve bikarbonat anyonu (HCO3 - ) oluşturur. En yaygın iyon değişim formu, suyu kalsiyum ve magnezyum katyonlarını sodyum ile değiştiren bir reçineden geçirmeyi içerir. Bu tipik bir yumuşatma şartlandırmasıdır. Anyonlar sudan özel iyon değişim reçineleri kullanılarak da atılabilir. Suyun demineralizasyonu yada çözünmüş maddelerin tamamen arındırılması anyon ve katyon değişim reçinelerinin beraberce kullanılması ile gerçekleştirilir. DİĞER METODLAR Sudaki pislikleri temizlemede koagulasyon, çökeltme ve iyon değişimi gibi metotların birçok kombinasyonu mevcuttur. Diğer metotlar ise degazör (suyun ısıtılıp açığa çıkan gazların ventile edilmesi), oksijen ve karbondioksit i indirgemek ve distile su elde etmek için buharlaştırma (kondens) ve tüm çözülmüş mineralleri gidermek için reverse osmos KOAGULASYON VE ÇÖKERTME KLARİFİKASYON NEDİR? Tavsiye, su kaynaklarındaki askıda katı madde ve renklenmenin giderilmesidir. Askıda katı madde, hali hazırda yerleşmiş büyük partiküller de içerebilir. Bu gibi durumlarda tavsiye ekipmanları çökeltme havuzlarını da içerebilir. Genellikle askıda katı madde partikülleri çökmeyecek kadar küçük olup bunun yerine filtrelerden geçebilir. Bu gibi bölünmüş yada askıda kalmış maddelerin yok edilmesi için koagulantlar gerekebilir.

16 KOAGULASYON NEDİR? Sayfa FLAKULASYON NEDİR? Koagulasyon sadece bölünmüş ve asılı kalmış pisliklerin yük nötrlemesi yapılarak aniden çökebilecek yada filtrelenebilecek kütlelere dönüştürülmesidir. Askıda katı maddelerin askıda kalmalarını sağlayabilecek kadar geniş yüzeyleri vardır. Bununla beraber partiküller birbirine yapışmayıp aksine itecek negatif elektrik yüklere sahiptir. Bu sebeple koagulasyon işlemi negatif yükleri nötralize edip birbirleriyle yapışmalarını sağlayıcı çekirdek oluşturan bir işlemdir. Flakulasyon ise pıhtılaşmış partiküllerin birbirleri ile bağlantılandırılmasıdır. NE TÜR KOAGULANTLAR KULLANILIR? En yaygın kullanılan koagulantlar demir ve alüminyum tuzlarıdır ( ferik sülfat, ferik klorit, alüminyum sülfat ve sodyum aluminat) Ferik ve alüminyum iyonlarının her biri üç pozitif yük taşır bu yüzden etkinlikleri negatif yüklü askıda katı maddeler ile reaksiyona girme oranları ile ilişkilidir. Başarılı bir kullanımı ile bu koagulantlar suda, askıda katı madde toplayacak olan bir ağ gibi kabarcıklar oluşturur.polielektrolit adı verilen sentetik maddeler pıhtılaşma amacı ile üretilmiştir.bu maddeler artı yüklü uzun zincir şeklinde moleküllerden oluşur.bazı durumlarda pıhtılaşma işine yardımcı olması amacı ile organik polimerler ve özel tipte killer kullanılır. Bunlar tanelerin daha hızlı çökmesi için onları ağırlaştırarak pıhtılaşma işine yardımcı olurlar KİMYASAL ÇÖKTÜRME NEDİR? Çökelme prosesinde suya eklenen kimyasallar suda çözünemeyen reaksiyon ürünü elde etmek amacı ile çözünmüş sertlik alkalinite ve bazen de silis miktarını düşürmek için kullanılır. Su şartlandırılmasında en çok kullanılan kimyasal çökertme metodu kireç soda yumuşatmasıdır. Kireç, Yumuşatma Prosesinde Nasıl gösterir? Hidrojene kireç (kalsiyum hidroksit )çözünmez çökelticiler oluşturmak amacı ile çözünebilir kalsiyum ve magnezyum bi karbonatlar ile reaksiyona girer.bu reaksiyon aşağıdaki gibi gerçekleşmektedir Ca(OH) 2 + Ca (HCO 3 ) CaCO 3 +2 H 2 O Kireç Kalsiyum Kalsiyum Su Bikarbonat Karbonat 2Ca(OH) 2 +Mg(HCO 3 ) Mg(OH) CaCO 3 + 2H 2 O Kieç Magnezyum Magnezyum Kalsiyum Su Bikarbonat Hidroksit Hidroksit

17 Sayfa Kalsiyum karbonatın büyük bölümü ve magnezyum hidroksit, çökertme ve filtrasyon ile yok edebilecek bir çamur oluşturur. Bu yüzden kireç bikarbonat alkalinitesini yükselttiği gibi bikarbonat formunda (geçici sertlik) bulunan sertliği de yok eder. Kireç Magnezyum sülfat ve klorit ile reaksiyona girerek magnezyum hidroksiti çökeltir, fakat bu işlemde çözülebilir, fakat bu işlemde çözülebilir kalsiyum,çözülebilir sülfat ve klorit oluşur. Kireç kalsiyum sülfatları ve kloritleri (kalıcı sertlik) önlemekte etkili değildir. SODA KÜLÜ YUMUŞATMA İŞLEMİNDE NASIL REAKSİYONA GİRER? Soda külü öncelikle bikarbonatı olmayan sertliği (sülfat sertliği yada kalıcı sertlik olarak da geçer) gidermede kullanılır. Aşağıdaki gibi çalışır Na 2 CO 3 + CaSO CaCO 3 + Na 2 SO 4 Soda külü Kasiyum Kalsiyum Sodyum Sülfat Karbonat Sülfat Na 2 CO 3 + CaCl CaCO NaCl Soda külü Kalsiyum Kalsiyum Sodyum Klorıd Karbonat Klorid Reaksiyon sonucunda oluşan kalsiyum bikarbonat çamur olarak çökelir. Sonuç itibariyle oluşan sodyum sülfat ve klorit yüksek çözünürlükte ve tortusuz bir oluşumdur. KİREÇ- SODA YUMUŞATMA METOTLARI NELERDİR? İki genel tip kesikli ve süreklidir.kesikli yumuşatmanın eski metodu ise kimyasal bir tank içinde su ile karıştırmak, reaksiyon için yeterli zaman tanımak ve çamurun dibe oturmasına zaman vermek ve temiz suyu dışarı atmaktır(deşarj) Sürekli (kontini) Kireç Soda yumuşatmasının daha modern metodu ise özel tasarlanmış bölmeli tankın ; Kimyasalların gelen suya parça parça yedirilmesi. Kimyasal reaksiyon ve çamur çökelmesi için bekleme ve Yumuşatılmış suyun sürekli deşarjı için hazırlanması aşamalarını içerir.kireç Soda yumuşatması suyun ısısına bağlı olarak sıcak yada soğuk olarak ikiye ayrılabilir. Sıcak işlem yumuşatıcıları kimyasal reaksiyon oranları, silis giderilmesi artırır ve daha yüksek kaliteli su üretimini sağlar. Neden Koagulantlar Kireç Soda İşleminde Kullanılır?

18 Sayfa Koagulantlar, klarifikasyonda askıda katı maddeleri giderdiği gibi yumuşatmada da partikülleri kümeleme görevini üstlenirler.koagulantlar çamurlaşma hızını % 20-%50 oranında arttırılabilirler.sodyum aluminat ın Kireç Soda yumuşatmasında koagulant olarak özel bir avantajı vardır. Diğer koagulantlardan ayrı olarak alkalindir ve hatta magnezyum seviyesini düşürerek yumuşatma reaksiyonlarına da yardımcı olur.koagulantların etkili kullanımı yumuşatma işleminde silisin giderilmesinde yarar sağlar. Çamurun koagulasyonu esnasında silis baloncuk tarafında emilir. KİREÇ SODA YUMUŞATMASININ DEZAVANTAJLARI NELERDİR? En önemli dezavantajları demir yüzdesinin azaltılmasına rağmen tamamen yok edilmemesidir. Metot,beslenen kireç ve soda külü miktarını ayarlamayı da içerdiğinden, ham su bileşimi ile su akış miktarındaki değişikler yüzünden kontrolü zor bir hal almıştır KİREÇ SODA YUMUŞATMANIN AVANTAJLARI NELERDİR? En büyük avantajı sertliği giderirken alkaliniteyi,toplam çözünmüş katı maddeleri ve silisi de gidermesidir.kireç Soda işleminde suyun ön temizliğinin yapılması gerekli değildir. Başka bir avantajı ise sürekli sıcak proses yumuşatmasında bir miktar oksijen ve karbondioksit giderilmesinin de mümkün olmasıdır. Katı madde miktarındaki düşüşten dolayı Enerji sarfiyatı düşüşü gözle görülür seviyelerde gerçekleşir. Bu düşüş besi suyunun iletkenliğini düşürür ve blöf miktarını azaltarak, enerji ve su tasarrufu sağlar İYON DEĞİŞİM MEKANİZMALARI İYON DEĞİŞİMİ NEDİR? Mineraller suda çözündüklerinde iyon adı verilen elektrik yüklü iyon adı verilen elektrik yüklü partiküller oluştururlar. Örneğin;kalsiyum karbonat pozitif yüklü (katyon)bir kalsiyum iyonu ile negatif yüklü bikarbonat iyonu (anyon) oluşturur. Bir çok doğal ve sentetik madde değişim amacı ile sudaki mineral iyonlarını giderme özelliğine sahiptir. Örneğin su basit bir katyon değişim yumuşatıcısından geçirilerek tüm kalsiyum ve magnezyum iyonları giderilip sodyum iyonları ile yer değiştirilebilir. İyon değişim reçineleri genelde küçük boncuk taneleri şeklinde olup suyun içinden akacağı yüzlerce metre uzunluğunda bir yatak oluştururlar İYON DEĞİŞİM REÇİNELERİNİN TÜRLERİ NELERDİR? İyon değişim reçineleri anyon ve katyon olmak üzere iki tiptir Katyon değişim reçineleri sadece Ca +2 ve Mg +2 gibi pozitif yüklü iyonlar ile etkileşime girer. Anyon değişim reçineleri ise sadece bikarbonat(hco - 3 ) ve sülfat (SO -2 4 ) gibi negatif yüklü iyonlar ile reaksiyona girerler Bir çok katyon değişim reçinesi olmasına

19 Sayfa rağmen genelde sodyum yada hidrojen çemberinde işlem görürler. Bu sudaki tüm katyonları sodyum yada hidrojene dönüştürmek için dizayn edilebilir demektir.anyon reçineleri Zayıf Taban Kuvveti Taban olarak iki bölümde ele alınırlar.zayıf bazlı reçineler iyon değişiminden öte emilmeye benzer bir proses ile karbondioksit yada silisi değil (esasen karbonik asit ve silice ousasid)sadece kuvvetli asit anyonlarını giderir. Öte yandan güçlü tabana sahip anyonlar hem silis ve karbondioksit hem de kuvvetli asit anyonlarını düşük değerlere çekebilir. Güçlü tabanlı anyonlar genellikle hidroksit çemberinde çalışırlar. Alkalinitenin düştüğü durumlarda ise dealkalizasyon amacı ile Klorit anyon değişimi kullanılır İYON DEĞİŞİM REJENERASYONU NEDİR? İyon değişim reçineleri sudaki iyonların giderilmesinde sınırlı bir kapasiteye sahiptir Kapasiteleri kullanıldığında rejenere edilirler Bu genelde iyon değişim prosesini tersine çevirerek yapılır. Sodyum çemberinde çalışan iyon değiştiricilerinde sodyum kapasitesini yenilemek için tuz (NaCl ) yada hidrojen kapasitesini arttırmak için asit (H 2 SO 4 veya HCl ) eklenir. Anyon değiştiricileri Hidroksit iyonlarını yenilemek için Kostik (NaOH) yada amonyum hidroksit (NH 4 OH)ilerejenere edilir. Dealkalinizasyonun klorit formunda anyon reçineleri rejener etmek için tuz (NaCl) kullanılır. Rejenerasyon, sitemi devre dışı bırakarak konsantre solüsyon olarak hazırlanmış canlandırıcı kullanılarak gerçekleştirilir. Bu durumda İyon değişim maddeleri önceden sudan arındırılmış iyonları bırakır veiyonlar sistemden temizlenmiş olur İyon değişim ünitesi bu aşamadan sonra çalışmaya hazır hale gelir. SPLİT AKIŞ YUMUŞATMASI NEDİR? Bu proses sodyum çemberinde çalışan katyon değiştirici çıkışını karıştırmayı içerir.amaç suyun alkalinitesini düşürmektir.sodyum çemberi alkalinitesi etkilenmediği için ve hidrojen çemberi asidik su oluşturduğundan,istenilen düzeyde bir alkalinite elde etmek için çıkışların karşılaştırılmasıdır. DEALKALİZASYON NEDİR? Su alkalinitesini düşürmek için kullanılan bir iyon değişim prosesi dealkalizasyon olarak adlandırılır. Bu proses suyun klorit çemberinde çalışan bir anyon değiştiriciden geçirilmesini kapsar Değiştirici karbonat bikarbonat ve sülfat gibi alkali anyonları giderip bu iyonların yerine kloriti yerleştirir. Dealkalizasyon prosesi katyon değişim yumuşatması ile desteklenmelidir. DEMİNERALİZASYON NEDİR? Bu işlem suyun hem anyon hem de katyon değişim reçinelerinden geçirilmesi ile olur. Katyon değişim prosesi hidrojen çemberinde çalışır Tüm katyonların yerini hidrojen alır. Anyon değiştirici hidroksit çemberinde çalışır ve tüm anyonları hidroksit ile değişir. Bu prosesteki en son çıkış temel olarak hidrojen ve hidroksit iyonlarından, yada saf sudan oluşur. Deminerilizasyon prosesi birçok formda görülebilir.karışık

20 Sayfa yatak prosesinde anyon ve katyon değiştirici maddeler özel olarak bir ünitede karıştırılır. Çok yataklı düzenlemelerde katyon değişim yatakları,zayıf yada güçlü tabanlı anyon değişim yatakları ve degazörlerden oluşabilir. İYON DEĞİŞİMİNİN DEZAVANTAJLARI NELERDİR? Sodyum çemberi iyon değiştirici yumuşatmasının en büyük dezavantajı ham su toplam katı madde, alkalinite, ve silis değerlerinin düşürülmesidir. Hidrojen çemberinde gerçekleştirilen iyon değişiminde ortaya çıkan problem ise akışkanın asidik PH ından kaynaklanan korozyondur. Demineralizasyondaki problem ise yüksek miktarda askıda katı madde içeren ham sulardaki yüksek arıtma maliyetidir. Genellikle ham sudaki askıda veya koloidal maddelerin yoğunluğu, iyon değişim veriminde azalma ve diğer zorluklara yol açabilir. Bir çok yerde iyon değişim prosesi su kaynağında ön şartlandırmaya ihtiyaç duyulabilir. İYON DEĞİŞİMİNİN AVANTAJLARI İyon değişiminin en büyük avantajı kontrol kolaylığıdır. Ham su sertliğindeki yada akış oranındaki sıradan değişimler yumuşatma prosesinin bütünlüğünü etkilemez. Toplamda sistem kireç soda sisteminden daha az yer kaplar ve daha yumuşak su verir. Asit değiştiricilerinin kullanımı düşük alkalinitede yumuşak suya ihtiyaç duyulduğundan daha büyük avantajlara sahiptir. İyon değişim demineralizasyonunun temel avantajı diğer herhangi bir metottan daha kaliteli su elde edilmelidir. DİĞER METOTLAR: UÇUCU GAZLARIN SIYRILMASI DEAERASYON Sudaki çözünmüş oksijen kazan korozyonuna sebep olduğundan su kazana girmeden oksijenden arındırılmalıdır. Besi suyu deaerasyonu çözünmüş oksijeni Degazörde deaeratörün buharı ile sudan atar. Buharın çözünmüş oksijeni taşıyan kısmı ventile sudan atılır.iki temel tip buhar degazörü vardır. Sprey tip Degazörde püskürtülen buhar üniteye püskürtülen besi suyu ile karıştırılır. Tabaka tipte ise sisteme giren su bir çok tabakalara temas ettirilip küçük damlacıklar haline getirilerek püskürtülen buhar ile irtibatı sağlanır. Tabaka tipli degazörlerde, degazör bölümünde temas süresi fazladır. EVAPORATÖRLER NASIL KULLANILIR Su tamamen saf buhar elde etmek amacı ile ön şartlandırmaya tabi tutulur ve sonra yoğunlaştırılıp kazan besi suyu olarak kullanılır Bir çok tip evaporatör vardır ve en basit tipi [eşanjör] bir tank suyun içinden geçen buhar bobinlerinin suyu kaynama noktasına getirmesi sistemine dayalı olandır.etkiyi ve ısı ile buharlaşmayı arttırmak için birinci kazandaki buhar ikinci kazanda buhar bobinlerinden geçirilir. Flaşh tipi

BUHAR KAZANI SUYU TEMEL BİLGİLERİ. Derleyen Selim Yenisey

BUHAR KAZANI SUYU TEMEL BİLGİLERİ. Derleyen Selim Yenisey BUHAR KAZANI SUYU TEMEL BİLGİLERİ Derleyen Selim Yenisey Buhar üretimi bir çok sanayinin can damarıdır. Uzun vadede buhar üretiminde kullanılan düşük kaliteli su, buharın niteliğini etkileyeceği gibi enerji

Detaylı

ISITMA SİSTEMLERİ BİLGİ FORMU

ISITMA SİSTEMLERİ BİLGİ FORMU ISITMA SİSTEMLERİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Adresi Şehir Posta Kodu : Sistem Sorumlusu ve Görevi Tel. Faks : GSM e-mail : HİKAYESİ Müşteri şimdiki sonuçlardan memnun mu? Evet Hayır Sorunların derecesi

Detaylı

BUHAR KAZANLARINDA BLÖF

BUHAR KAZANLARINDA BLÖF BUHAR KAZANLARINDA BLÖF GENEL AÇIKLAMALAR Blöf, kazan suyu içinde buharlaşma sonucu konsantrasyonu artan çözünmüş ya da askıda kalmış katı madde miktarını kazan için belirlenen limitlere çekebilmek amacıyla

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 6.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü - Nötralizasyon Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Birçok endüstrinin atıksuyu asidik veya bazik olduğundan alıcı ortama veya kimyasal ve/veya

Detaylı

TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ

TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ Bölüm 4 TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir. Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra Magnezyum, kalsiyum, stronsiyum, baryum ve radyumdan

Detaylı

ISI TRANSFER SĐSTEMLERĐNDE KOROZYON

ISI TRANSFER SĐSTEMLERĐNDE KOROZYON ISI TRANSFER SĐSTEMLERĐNDE KOROZYON Isı transfer sistemlerinde korozyon, kışır ve kireç taşı oluşumundan daha büyük bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Korozyon problemi ısı transfer yüzeylerinin

Detaylı

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA TRİO YANMA VERİMİ Yakma ekipmanları tarafından yakıtın içerdiği enerjinin, ısı enerjisine dönüştürülme

Detaylı

FINEAMIN 06 kullanılan kazan sistemlerinin blöfleri yalnızca ph ayarlaması yapılarak sorunsuzca kanalizasyona dreyn edilebilir.

FINEAMIN 06 kullanılan kazan sistemlerinin blöfleri yalnızca ph ayarlaması yapılarak sorunsuzca kanalizasyona dreyn edilebilir. Kazan Kimyasalları FINEAMIN 06 Demineralize su kullanlan, yüksek basınçlı buhar sistemleri için korozyon ve kireçlenmeyi önleyici kimyasal Kullanıcı ve Çevre Dostu: FINEAMIN 06, doğada hemen hemen tümüyle

Detaylı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı metallerin yeniden kazanımı Endüstriyel Atık Sulardan Metal Geri Kazanım Yöntemleri 2016-2017 güz yy. Prof. Dr. Gökhan Orhan MF212 Atıksularda Ağır Metal Konsantrasyonu Mekanik Temizleme Kimyasal Temizleme

Detaylı

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖĞRENCİNİN ADI:KUBİLAY SOY ADI:KOÇ NUMARASI:15360038 KAZANLAR Yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı

Detaylı

Silifoz Filtre Sistemi

Silifoz Filtre Sistemi Silifoz Filtre Sistemi RMF BSFT ATK 11 SA - Enerji ve bakım masraflarında tasarruf sağlar. - Su sistemlerinizin ömrünü uzatır. RMF BSFT ATK 11 SA Silifoz - Oteller, kamu binaları, konutlar gibi ortak yaşam

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Çevre Mühendisliği Bölümü Fiziksel ve Kimyasal Temel İşlemler Laboratuvarı Dersi Güncelleme: Eylül 2016

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Çevre Mühendisliği Bölümü Fiziksel ve Kimyasal Temel İşlemler Laboratuvarı Dersi Güncelleme: Eylül 2016 İYON DEĞİŞİMİ DENEYİN AMACI: Sert bir suyun katyon değiştirici reçine kullanılarak yumuşatılması ve reçinenin iyon değiştirme kapasitesinin incelenmesi TEORİK BİLGİLER İyon değiştirme benzer elektrik yüklü

Detaylı

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar ALKALİNİTE Bir suyun alkalinitesi, o suyun asitleri nötralize edebilme kapasitesi olarak tanımlanır. Doğal suların alkalinitesi, zayıf asitlerin tuzlarından ileri gelir. Bunların başında yer alan bikarbonatlar,

Detaylı

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3 İLK ANYONLAR Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - İLK ANYONLAR Anyonlar negatif yüklü iyonlardır. Kalitatif analitik kimya analizlerine ilk anyonlar olarak adlandırılan Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - analizi ile

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

Bu birikintilerin giderilmesi için uygun kimyasallarla membranlar zaman içinde yıkanarak tekrar eski verimine ulaştırılırlar.

Bu birikintilerin giderilmesi için uygun kimyasallarla membranlar zaman içinde yıkanarak tekrar eski verimine ulaştırılırlar. VIIPOL CKS MEMBRAN TEMİİZLEME PROSEDÜRÜ 1.Giriş : Ne kadar iyi bir ön arıtma yapılırsa yapılsın, çalışan bir ters ozmoz ( RO ) sisteminde zaman içinde hamsu içinde bulunan ve ön arıtmadan geçebilen kolloidler,

Detaylı

TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI

TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI Toprak Bilgisi Dersi Prof. Dr. Günay Erpul erpul@ankara.edu.tr Toprak Oluşumunda Kimyasal Ayrıştırma Etmenleri Ana kayanın kimyasal bileşimini değiştirmek

Detaylı

KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ Bu Çalışma Çevre Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Mustafa Öztürk tarafından 2006 yılında yapılmıştır. Orijinal

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ BİRSEN BAKIR ELEKTRİK MÜH. ENERJİ YÖNETİCİSİ EVD ENERJİ YÖNETİMİ -1- Kazanlar Yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı enerjisini taşıyıcı

Detaylı

Akvaryum suyunda ph yı düşürmek ve bikarbonatları ortamdan uzaklaştırmak için filtre ortamında torf ve tampon tuzlarının kullanımı tavsiye edilir.

Akvaryum suyunda ph yı düşürmek ve bikarbonatları ortamdan uzaklaştırmak için filtre ortamında torf ve tampon tuzlarının kullanımı tavsiye edilir. ph Yetiştiricilik sistemlerinde ph ölçümleri, günlük değişimi belirleyebilmek amacıyla sabah erken ve akşamüstü saatlerinde yapılmalıdır. Balık üretim havuzlarında ph seviyesini yükseltmek için kireçleme

Detaylı

REDA LOW TEMP. EVAPORATOR FOR WHEY CONCENTRATION. REDA EVAPORATOR Düşük ısıda Peynir Altı Suyu Konsantrasyonu için

REDA LOW TEMP. EVAPORATOR FOR WHEY CONCENTRATION. REDA EVAPORATOR Düşük ısıda Peynir Altı Suyu Konsantrasyonu için 1 REDA LOW TEMP. EVAPORATOR FOR WHEY CONCENTRATION REDA EVAPORATOR Düşük ısıda Peynir Altı Suyu Konsantrasyonu için Mod.CS5000-3E Peyniraltısuyu Konsantrasyonu için REDA Evaporatör ( 5.000l/h su uçurma

Detaylı

Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk

Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk değerlendirmesiyle birlikte aşağıdaki sorularla birlikte basitçe değerlendirilebilir.

Detaylı

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR?

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? Prof. Dr. METİN ATAMER Dr. EBRU ŞENEL ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ Kaliteli süt üretimi için sağlanması gereken koşullar; Sağlıklı inek Özenli

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ DENEY NO: 5 HAVAANDIRMA ÇEVRE MÜHENDĠSĠĞĠ BÖÜMÜ Çevre Mühendisi atmosfer şartlarında suda çözünmüş oksijen ile yakından ilgilidir. Çözünmüş oksijen (Ç.O) su içinde çözünmüş halde bulunan oksijen konsantrasyonu

Detaylı

Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen maddelere karışım denir.

Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen maddelere karışım denir. Anahtar Kavramlar Çözelti çözücü çözünen homojen hetorojen derişik seyreltik Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen maddelere karışım denir. Solduğumuz hava;

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 3. ÜNĐTE: MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ KONU: BAZLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI

Detaylı

TECHNICAL DATASHEET. 1.) Öncelikle önerilen Antiscalantların Hedefleri: Proses fonksiyonunun korunması Ekipmanın korunması Isı transferinin korunması

TECHNICAL DATASHEET. 1.) Öncelikle önerilen Antiscalantların Hedefleri: Proses fonksiyonunun korunması Ekipmanın korunması Isı transferinin korunması 1.) Öncelikle önerilen Antiscalantların Hedefleri: Proses fonksiyonunun korunması Ekipmanın korunması Isı transferinin korunması 2.) Değerli metal üretimin de scale(kışırlar) Kalsiyum karbonat Kalsiyum

Detaylı

Toprağın Katı ve Sıvı Fazı Arasındaki Etkileşimler

Toprağın Katı ve Sıvı Fazı Arasındaki Etkileşimler Toprağın Katı ve Sıvı Fazı Arasındaki Etkileşimler Toprakta bulunan katı (mineral ve organik madde), sıvı (toprak çözeltisi ve bileşenleri) ve gaz fazları sürekli olarak etkileşim içerisindedir. Bunlar

Detaylı

Hastanelerde Su Kullanımı. M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org

Hastanelerde Su Kullanımı. M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org Hastanelerde Su Kullanımı M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org Bir Çin atasözü der ki; Suyu içmeden önce, kaynağını öğren Hastanelerde infeksiyon kaynaklarını

Detaylı

NEHİR SUYUNDAN İÇME SUYUNA

NEHİR SUYUNDAN İÇME SUYUNA NEHİR SUYUNDAN İÇME SUYUNA Su canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli ve vazgeçilmez olan tatsız ve kokusuz bir maddedir. Su canlı yaşamının en temel maddesidir Dünya üzerinde farklı şekillerde

Detaylı

Metal Yüzey Hazırlama ve Temizleme Fosfatlama (Metal Surface Preparation and Cleaning)

Metal Yüzey Hazırlama ve Temizleme Fosfatlama (Metal Surface Preparation and Cleaning) Boya sisteminden beklenilen yüksek direnç,uzun ömür, mükemmel görünüş özelliklerini öteki yüzey temizleme yöntemlerinden daha etkin bir biçimde karşılamak üzere geliştirilen boya öncesi yüzey temizleme

Detaylı

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon Azotlu bileşikler Ticari balık havuzlarında iyonize olmuş veya iyonize olmamış amonyağın konsantrasyonlarını azaltmak için pratik bir yöntem yoktur. Balık havuzlarında stoklama ve yemleme oranlarının azaltılması

Detaylı

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ ÇEVRE KİMYASI LABORATUVARI ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ 1. GENEL BİLGİLER Doğal sular ve atıksulardaki çözünmüş oksijen (ÇO) seviyeleri su ortamındaki fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal aktivitelere bağımlıdır.

Detaylı

Malzeme Bilimi Ve Laboratuvarı KOROZYON. Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

Malzeme Bilimi Ve Laboratuvarı KOROZYON. Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Malzeme Bilimi Ve Laboratuvarı KOROZYON Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Korozyon Tabiatta hemen hemen tamamı bileşik halde bulunan metallerin tabii hallerine dönüş çabasına korozyon denilebilir.

Detaylı

- Bioanalytic; Biyokimya otoanalizörleri için test kitleri üretimi,

- Bioanalytic; Biyokimya otoanalizörleri için test kitleri üretimi, Testonic kitleri Colin Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tarafından üretilmektedir. Colin Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Colin; Tekstil yardımcı kimyasalları üretimi http://www.colin.com.tr - Vilso; Endüstriyel

Detaylı

KALSİYUM, MAGNEZYUM VE SERTLİK TAYİNİ

KALSİYUM, MAGNEZYUM VE SERTLİK TAYİNİ KALSİYUM, MAGNEZYUM VE SERTLİK TAYİNİ Bir suyun sertliği içindeki başlıca çözünmüş kalsiyum veya magnezyum tuzlarından ileri gelip, suyun sabunu çökeltme kapasitesidir. Sabun, suda özellikle her zaman

Detaylı

KİMYA SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. SU ARITMA TEKNOLOJİLERİ

KİMYA SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. SU ARITMA TEKNOLOJİLERİ SU ARITMA TEKNOLOJİLERİ FİLTRE MALZEMELERİ KİMYA SANAYİ ecocarb aktif karbonlar ( Toz, granül, silidirik ) Aktif Karbon yüksek oranda karbon ihtiva eden, çok gözenekli ve çok yüksek iç yüzey alanına sahip

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE KİMYASAL PROSESLER

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE KİMYASAL PROSESLER 9 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE KİMYASAL PROSESLER 1. Koagülasyon- Flokülasyon Prosesleri 2. Elektrokoagülasyon Prosesi 3. Kimyasal Çöktürme Prosesleri 4. Su Yumuşatma Prosesleri 5. Adsorpsiyon Prosesleri 6.

Detaylı

YAPI MALZEMESİ. Romalılar devrinde ise su kireci bulunmuş ve su içi inşaatlarında kullanılmıştır.

YAPI MALZEMESİ. Romalılar devrinde ise su kireci bulunmuş ve su içi inşaatlarında kullanılmıştır. Bilinen en eski bağlayıcılardan birisi olan kireç, eski Babil, Mısır, Finikeliler, Hitit ve Persler tarafından hava kireci olarak yapıda kullanılmıştır. Romalılar devrinde ise su kireci bulunmuş ve su

Detaylı

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir.

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. EVDE KİMYA SABUN Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. CH 3(CH 2) 16 COONa: Sodyum stearat (Beyaz Sabun) CH 3(CH 2) 16 COOK:

Detaylı

SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması)

SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması) SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması) Gerek hayvansal yağlar gerekse bitkisel (nebati) yağlar, yağ asitlerinin gliserin (gliserol) ile oluşturdukları oldukça kompleks esterlerdir. Bu

Detaylı

MANYETİK KİREÇ ÖNLEYİCİ ANTİKALKER 8.2

MANYETİK KİREÇ ÖNLEYİCİ ANTİKALKER 8.2 ÜRÜN YELPAZESİ Ürün Boyut Kod. Manyetik Kireç Önleyici ANTİKALKER ½ 304.04.00 ¾ 304.05.00 1 304.06.00 1 1/4 304.07.00 1 1/2 304.08.00 2 304.09.00 2 1/2 304.10.00 3 304.11.00 4 304.13.00 YAPIM RBM manyetik

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ A. NUMUNE ALMA/ÖRNEKLEME A.1.Emisyon Kapsamında Numune Alma/Örnekleme Uçucu Organik

Detaylı

Su Şartlandırma Kimyasalları Eğitim notları

Su Şartlandırma Kimyasalları Eğitim notları Su Şartlandırma rma Kimyasalları Eğitim notları SU KAYNAKLARI DENİZLER TATLI SULAR ATMOSFERDEKİ BUHAR YAĞMUR SULARI KUTUPLARDAKİ BUZULLAR YERALTI SULARI GÖLLER VE NEHİRLER SUYUN ÖZELLİKLERİ KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

Detaylı

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ Karada bir su ürünleri işletmesi kurulacaksa, su kaynağı olarak kaynak suyu, dere, ırmak, akarsu, göl, baraj suları veya yeraltı suları kullanılabilir. Yetiştiriciliğin

Detaylı

Çeşitli ortamlarda değişik etkilerle ve mekanizmalarla oluşan korozyon olayları birbirinden farklıdır. Pratik olarak birbirinden ayırt edilebilen 15

Çeşitli ortamlarda değişik etkilerle ve mekanizmalarla oluşan korozyon olayları birbirinden farklıdır. Pratik olarak birbirinden ayırt edilebilen 15 Çeşitli ortamlarda değişik etkilerle ve mekanizmalarla oluşan korozyon olayları birbirinden farklıdır. Pratik olarak birbirinden ayırt edilebilen 15 ayrı korozyon çeşidi bilinmektedir. Bu korozyon çeşitlerinin

Detaylı

GEMİ SİSTEMİ VE DEVRELERİ. Prof.Dr.Adnan Parlak

GEMİ SİSTEMİ VE DEVRELERİ. Prof.Dr.Adnan Parlak GEMİ SİSTEMİ VE DEVRELERİ Prof.Dr.Adnan Parlak GEMİ SİSTEMİ VE DEVRELERİ Tatlı Su Devresi (F/W) Deniz Suyu Devresi(S/W) Yağlama Yağı Devresi (L/O) Yakıt Devresi (F/O ve D/O) Balast-Yangın Devresi Hidrofor

Detaylı

Kanalizasyonlarda CAC Kullanımı Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kanalizasyonlarda CAC Kullanımı Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Günümüzde farklı sektörlerde doğan farklı ihtiyaçlar için (aside karşı dayanım, kararlı boyutsal yapı, yüksek sıcaklık, erken mukavemet, hızlı priz, çatlaksız yapı)

Detaylı

ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ

ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ MAKİNA-İNŞAAT-ÇEVRE SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ Gaziteknik-Waterline Atıksu Arıtma sistemleri evsel ve endüstriyel atıksuların arıtılmasında kullanılmak üzere prosese göre projelendirilmektedir.

Detaylı

KİMYA Y. MÜH. ERDİNÇ İKİZOĞLU E.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

KİMYA Y. MÜH. ERDİNÇ İKİZOĞLU E.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HAVUZ SUYU KİMYASI KİMYA Y. MÜH. ERDİNÇ İKİZOĞLU E.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ Ü ÖĞRETİM GÖR. Dengede Havuz Mutlu Havuzdur! SU NEDİR? SAF SU bir oksijen molekülü ve iki hidrojen molekülü

Detaylı

Ayxmaz/biyoloji. Azot döngüsü. Azot kaynakları 1. Atmosfer 2. Su 3. Kara 4. Canlılar. Azot döngüsü

Ayxmaz/biyoloji. Azot döngüsü. Azot kaynakları 1. Atmosfer 2. Su 3. Kara 4. Canlılar. Azot döngüsü Azot döngüsü Azot kaynakları 1. Atmosfer 2. Su 3. Kara 4. Canlılar Azot döngüsü 1. Azot bitkiler tarafından organik moleküllerin (A.asit,organik baz vb.)yapısına katılır. 2. Bitkiler azotu sadece NO3-

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı UZUN HAVALANDIRMALI AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ Bu sistem Atıksularda bulunan organik maddelerin mikroorganizmalar

Detaylı

Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar

Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar Düzenli Depolama - 1. Sınıf (Tehlikeli Atık Düzenli Depolama) 01 03 04* Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları 01 03 05* Tehlikeli madde içeren diğer maden atıkları

Detaylı

All from a Single Source. All from a Single Source. Products of Rotem Amfert Negev

All from a Single Source. All from a Single Source. Products of Rotem Amfert Negev Potash House P.O. Box 75 Beer-Sheva, 84100 Israel Tel: +972-8-6465731 Fax: +972-8-6465811 novapeak@iclfertilizers.com www.iclfertilizers.com All from a Single Source Products of Rotem Amfert Negev All

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ Gelişen teknoloji ile beraber birçok endüstri alanında kullanılabilecek

Detaylı

Şekil 2.6. Toplam karbondioksit fraksiyonlarının ph ile ilişkisi (Wetzel 1983)

Şekil 2.6. Toplam karbondioksit fraksiyonlarının ph ile ilişkisi (Wetzel 1983) - ph Sularda hidrojen iyonu derişiminin ölçüsü olan ph; bir bileşikteki hidrojen iyonu konsantrasyonunun negatif logaritması olarak tanımlanır ve matematiksel olarak ph= - log [H + ] şeklinde ifade edilir.

Detaylı

Adsorpsiyon. Kimyasal Temel İşlemler

Adsorpsiyon. Kimyasal Temel İşlemler Adsorpsiyon Kimyasal Temel İşlemler Adsorpsiyon Adsorbsiyon, malzeme(lerin) derişiminin ara yüzeyde (katı yüzeyinde) yığın derişimine göre artışı şeklinde tanımlanabilir. Adsorpsiyon yüzeyde tutunma olarak

Detaylı

Tüm yaşayan organizmalar suya ihtiyaç duyarlar Çoğu hücre suyla çevrilidir ve hücrelerin yaklaşık %70 95 kadarı sudan oluşur. Yerküre içerdiği su ile

Tüm yaşayan organizmalar suya ihtiyaç duyarlar Çoğu hücre suyla çevrilidir ve hücrelerin yaklaşık %70 95 kadarı sudan oluşur. Yerküre içerdiği su ile Su Kimyası Tüm yaşayan organizmalar suya ihtiyaç duyarlar Çoğu hücre suyla çevrilidir ve hücrelerin yaklaşık %70 95 kadarı sudan oluşur. Yerküre içerdiği su ile canlılık için gerekli ortamı sunar. Canlıların

Detaylı

Biyogaz Temel Eğitimi

Biyogaz Temel Eğitimi Biyogaz Temel Eğitimi Sunanlar: Dursun AYDÖNER Proje Müdürü Rasim ÜNER Is Gelistime ve Pazarlama Müdürü Biyogaz Temel Eğitimi 1.Biyogaz Nedir? 2.Biyogaz Nasıl Oluşur? 3.Biyogaz Tesisi - Biyogaz Tesis Çeşitleri

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 8.Kolloid Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Çapları 10-6 mm 10-3 mm ( 0.001-1μm) arasındadır. Kil, kum, Fe(OH) 3, virusler (0.03-0.3μm) Bir maddenin kendisi için

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

PROFESYONEL ARITMA ÇÖZÜMLERİ AREN SU ARITMA TEKNOLOJİLERİ ENDÜSTRİYEL ARITIM

PROFESYONEL ARITMA ÇÖZÜMLERİ AREN SU ARITMA TEKNOLOJİLERİ ENDÜSTRİYEL ARITIM PROFESYONEL ARITMA ÇÖZÜMLERİ AREN SU ARITMA TEKNOLOJİLERİ ENDÜSTRİYEL ARITIM SU TÜM CANLILAR İÇİN HAYATTIR AREN AREN ENDÜSTRİYEL ARITIM Endüstriyel işletmelerin prosesleri için gerekli kalitede su ih yaçları

Detaylı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani madde yani bileşik

Detaylı

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 ASİT-BAZ VE ph MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir.insanlar, her nekadar asetil salisilik asit ve

Detaylı

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 1- SICAKLIK 2- ORTAK İYON ETKİSİ 3- ÇÖZÜCÜ ÇÖZÜNEN CİNSİ 4- BASINCIN ETKİSİ 1- SICAKLIK ETKİSİ Sıcaklık etkisi Le Chatelier prensibine bağlı olarak yorumlanır. ENDOTERMİK

Detaylı

Suyun sertliği geçici ve kalıcı sertlik olmak üzere ikiye ayrılır ve suda sertlik çözünmüş Ca +2 ve Mg +2 tuzlarından ileri gelir.

Suyun sertliği geçici ve kalıcı sertlik olmak üzere ikiye ayrılır ve suda sertlik çözünmüş Ca +2 ve Mg +2 tuzlarından ileri gelir. 1. SU ANALİZLERİ 1.1.Sularda Sertlik Tayini Suyun sağlandığı kaynaklar, yağış suyu, (kar, yağmur vb.) yüzey suyu ( göl, ırmak vb.) deniz suyu ve yer altı suyu (kaynak, kuyu vb) olmak üzere dört grupta

Detaylı

BETONDA KARBONATLAŞMA. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

BETONDA KARBONATLAŞMA. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi BETONDA KARBONATLAŞMA Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Karbonatlaşma Nedir? Çimento hidratasyon ürünleri özellikle (Kalsiyum Hidroksit) zamanla havadaki ve yağmur sularındaki karbondioksit ile birleşir

Detaylı

Hidroliğin Tanımı. Hidrolik, akışkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır.

Hidroliğin Tanımı. Hidrolik, akışkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır. HİDROLİK SİSTEMLER Hidroliğin Tanımı Hidrolik, akışkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır. Enerji Türleri ve Karşılaştırılmaları Temel Fizik Kanunları

Detaylı

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu Şehnaz ÖZCAN Çevre Mühendisi Teknik Uzman Sevtap Çağlar Çevre Mühendisi Müdür İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu İÇERİK Giriş Mevcut içmesuyu durumu Projenin amacı

Detaylı

sektörün en iyileriyle hep yanınızda...

sektörün en iyileriyle hep yanınızda... sektörün en iyileriyle hep yanınızda... FİLTRASYON SİSTEMLERİ YUMUŞATMA SiSTEMLERi Yüzey borulamalı Multi Yüzey borulamalı Media Filtreler, 20 m 3 / Aktif Karbon filtreler saat ve üzeri kapasitelerde,

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü, 54187, SAKARYA Atomlar Arası Bağlar 1 İyonik Bağ 2 Kovalent

Detaylı

Teknik Bilgi Dosyası. İçerik :

Teknik Bilgi Dosyası. İçerik : Teknik Bilgi Dosyası İçerik : Buhar kazanı Kazan suyu şartlandırması Su şartlandırma programının faydaları Kazan besleme suyu Kazan besleme suyunun özelliğini belirleyen ölçümler Ön şartlandırma su yumuşatma

Detaylı

I.6. METEOROLOJİ VE HAVA KİRLİLİĞİ

I.6. METEOROLOJİ VE HAVA KİRLİLİĞİ I.6. METEOROLOJİ VE HAVA KİRLİLİĞİ Meteorolojik şartlar, hava kirliliğinin sadece can sıkıcı bir durum veya insan sağlığı için ciddi bir tehdit olduğunu belirler. Fotokimyasal dumanın negatif etkileri

Detaylı

AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR

AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR SAYFA NO: 1/5 AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI AK 3151 D SUNKROM dekoratif krom kaplama banyolarında kullanılan sıvı katalist sistemidir. Klasik sülfatlı

Detaylı

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ Sıra No: SULAMA SUYU ANALİZLERİ: 2014 FİYATI 1 ph 14,00 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 3 Sodyum (Na)

Detaylı

Kırılma Noktası Klorlaması

Kırılma Noktası Klorlaması Kırılma Noktası Klorlaması AMAÇ Farklı oranlarda klor ile amonyağın reaksiyon vermesi sonucu oluşan kalıntı klor ölçümünün yapılması ve verilerin grafiğe aktarılarak kırılma noktasının belirlenmesi. ÖN

Detaylı

5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu)

5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu) 5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu) Mg +2 Na + K + Li + Bu gruptaki katyonların hepsini çöktürebilen ortak bir reaktif yoktur. Na, K ve Li alkali metaller grubunun üyeleridir. NH 4 da bileşikleri alkali metal

Detaylı

A- LABORATUAR MALZEMELERİ

A- LABORATUAR MALZEMELERİ 1- Cam Aktarma ve Ölçüm Kapları: DENEY 1 A- LABORATUAR MALZEMELERİ 2- Porselen Malzemeler 3- Metal Malzemeler B- KARIŞIMLAR - BİLEŞİKLER Nitel Gözlemler, Faz Ayırımları, Isısal Bozunma AMAÇ: Karışım ve

Detaylı

Pik (Ham) Demir Üretimi

Pik (Ham) Demir Üretimi Pik (Ham) Demir Üretimi Çelik üretiminin ilk safhası pik demirin eldesidir. Pik demir için başlıca şu maddeler gereklidir: 1. Cevher: Demir oksit veya karbonatlardan oluşan, bir miktarda topraksal empüriteler

Detaylı

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR AMAÇ Çorlu katı atık depolama sahası sızıntı sularının ön arıtma alternatifi olarak koagülasyon-flokülasyon yöntemi ile arıtılabilirliğinin değerlendirilmesi Arıtma alternatifleri

Detaylı

TOPRAK ANA MADDESİ Top T rak Bilgisi Ders Bilgisi i Peyzaj Mimarlığı aj Prof. Dr Prof.. Dr Günay Erpul kar.edu.

TOPRAK ANA MADDESİ Top T rak Bilgisi Ders Bilgisi i Peyzaj Mimarlığı aj Prof. Dr Prof.. Dr Günay Erpul kar.edu. TOPRAK ANA MADDESİ Toprak Bilgisi Dersi 2011 2012 Peyzaj Mimarlığı Prof. Dr. Günay Erpul erpul@ankara.edu.tr Toprak Ana Maddesi Topraklar, arz kabuğunu oluşturan kayalar, mineraller ve organik maddelerin

Detaylı

TERS OZMOZ ENDÜSTRİYEL

TERS OZMOZ ENDÜSTRİYEL Sayfa 1 / 6 CULLIGAN TRC ÜRÜNLERİ TERS OZMOZ ENDÜSTRİYEL ÜRÜN LİSTESİ MFP R.O 2. IW IW E AQUA SERİLERİ E SERİSİ NFC SERİSİ CE kalite kriterlerine uygun olarak dizayn edilmiş ve üretilmiştir MFP Bu ekipman

Detaylı

KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ

KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ Hijyenmax Sıvı Sabunlar ve El Dezenfektanları 9225375 Hijyenmax Antibakteriyel Köpük Sabun SIVI 5,00 5,27 4 117,02 TL 22,23 TL 468,08

Detaylı

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 05-ÇÖZÜNME VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 Çözünme Olayı Analitik kimyada çözücü olarak genellikle su kullanılır. Su molekülleri, bir oksijen atomuna bağlı iki hidrojen

Detaylı

İyi kalitedeki yem seçimi ve yönetimi, Yoğun yetiştiricilik yapılan karides havuzlarında mekanik havalandırma yapılması, Mümkün olabildiğince su

İyi kalitedeki yem seçimi ve yönetimi, Yoğun yetiştiricilik yapılan karides havuzlarında mekanik havalandırma yapılması, Mümkün olabildiğince su SU KALİTESİ YÖNETİMİ Su ürünleri yetiştiriciliğinde su kalitesi yönetimi; su kalite özelliklerinin yetiştiricilik açısından uygun sınır değerlerde tutulmasını ve temel su kalite değerlerinden olan sapmalarda

Detaylı

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP Ek-1 Nnumunelerin Muhafazası İçin Uygun Olan Teknikler Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun Muhafaza Süresi Yüksek derişimde çözünmüş gaz içeren numuneler için, alındıkları yerde analiz

Detaylı

2. BÖLÜM AKSESUARLAR. HİDROLİK-PNÖMATİK Prof.Dr.İrfan AY

2. BÖLÜM AKSESUARLAR. HİDROLİK-PNÖMATİK Prof.Dr.İrfan AY 2. BÖLÜM AKSESUARLAR Aksesuar kelimesi, hidrolik devreyi tamamlayıcı elemanları içerir. 2.1 BORULAR VE HORTUMLAR Borular, hidrolik akışkanı taşıyan araçlardır. Dikişsiz çekme borular, pastan korunmak için

Detaylı

Gravimetrik Analiz-II

Gravimetrik Analiz-II Gravimetrik Analiz-II Prof Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 18-GRAVİMETRİK ANALİZ-II 1 GRAVİMETRİK ANALİZLERDE İŞLEM BASAMAKLARI 1. Çözme, 2. çöktürme, 3. özümleme, 4. süzme, 5. yıkama, 6. kurutma, 7. yakma 8.

Detaylı

YÜZME HAVUZU SAUNA SPA

YÜZME HAVUZU SAUNA SPA YÜZME HAVUZU SAUNA SPA GRANDER SU YAŞATMA TEKNOLOJİSİ GRANDER CİHAZLARI NASIL ÜRETİLİR? Avusturya da Tirol bölgesindeki Alp Dağlarında bir maden sahasından çıkan özel kaynak suyu, Johann Grander in doğayı

Detaylı

VIA GRUBU ELEMENTLERİ

VIA GRUBU ELEMENTLERİ Bölüm 8 VIA GRUBU ELEMENTLERİ Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir. O, S, Se, Te, Po O ve S: Ametal Se ve Te: Yarı metal Po: Metal *Oksijen genellikle bileşiklerinde

Detaylı

2x600 MW İÇDAŞ Bekirli Termik Santrali

2x600 MW İÇDAŞ Bekirli Termik Santrali 2x600 MW İÇDAŞ Bekirli Termik Santrali Termik Santralde Kondenser Suyu Saflaştırma Tesisinde Reçine Rejenerasyonu Sırasında Kimyasal Tüketiminin Optimizasyonu ŞİRKET TANITIMI SUNUM PLANI İÇDAŞ ELEKTRİK

Detaylı

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Rb izotoplarından oluşmuştur. İzotopların doğada bulunma yüzdelerini hesaplayınız. Bir bileşik

Detaylı

AKM-F-193 / 10.04.2014 / Rev:00

AKM-F-193 / 10.04.2014 / Rev:00 AKM-F-193 / 10.04.2014 / Rev:00 YANMA NEDİR? Maddenin ısı ( sıcaklık ) ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Bir yangının başlayabilmesi için gerekenler : 1- OKSİJEN ( HAVA ) 2- SICAKLIK

Detaylı

CIP Sisteminin Avantajları

CIP Sisteminin Avantajları Gıda işletmelerinde spesifik hijyen sorunlarının çözümünde CIP temizleme yöntemi büyük bir öneme sahiptir. Uzun zamandan beri başarı ile uygulanmaktadır. Gıda işletmelerinin otomatik olarak temizlenmesini

Detaylı

Su arıtma Teknolojisi

Su arıtma Teknolojisi www.arieco.com Su arıtma Teknolojisi Katodik koruma ekipmanları Arieco co. Ltd. Şirket Profili Arieco, dünya çapında korozyona karşı boru tesisatı korumada kullanılan galvanik anotlu katodik korunma ekipmanları

Detaylı

Havuz Kimyasalları ve Bakım Ürünleri

Havuz Kimyasalları ve Bakım Ürünleri Havuz Kimyasalları ve Bakım Ürünleri Dezenfektanlar M80 Stabilizatörlü %56 lık Hızlı Çözülen Granül Klor Quick Dissolving Stabilized Chlorine in Granular Form 56% Hızlı çözülen, dezenfeksiyon için kullanılan,

Detaylı

FOSİL YAKITLARIN YANMASI

FOSİL YAKITLARIN YANMASI Kömür, sıvı yakıtlar ve doğal gazın yakılması sırasında açığa çıkan bazı gazların zehirleyici etkileri ve çevre için zararları vardır. Kükürtdioksit (SO 2 ) ve (NO x ) ler bu zararlı gazların miktar ve

Detaylı