ELEKTRĠK ġebekelerġnde YENĠ NESĠL SĠLĠKON KOMPOZĠT ĠZOLATÖR TASARIMI, ĠMALAT TEKNOLOJĠLERĠ VE PORSELEN ĠZOLATÖR ĠLE KARġILAġTIRILMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTRĠK ġebekelerġnde YENĠ NESĠL SĠLĠKON KOMPOZĠT ĠZOLATÖR TASARIMI, ĠMALAT TEKNOLOJĠLERĠ VE PORSELEN ĠZOLATÖR ĠLE KARġILAġTIRILMASI"

Transkript

1 ELEKTRĠK ġebekelerġnde YENĠ NESĠL SĠLĠKON KOMPOZĠT ĠZOLATÖR TASARIMI, ĠMALAT TEKNOLOJĠLERĠ VE PORSELEN ĠZOLATÖR ĠLE KARġILAġTIRILMASI Hüseyin ARABUL Elektrik Y. Mühendisi EMEK-BARIŞ Elektrik Endüstrisi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Balıkhisar Mah. Köyiçi Kümeevleri No: Akyurt Ankara-Türkiye ÖZET Elektrik enerjisinin iletim ve dağıtımında enerji nakil hatlarında, yüksek gerilimli askı ve gergi izolatörleri ile 1100 kv a kadar güç transformatörleri, akım-gerilim transformatörleri, kapasitörler, parafudurlar, kesiciler, ayırıcılar imalatında kullanılan oyuk (hollow) veya dolu (solid) tip porselen izolatörler 150 yıldır kullanılmaktadır. Elektrik enerjisinde tüketilen güçlerin hızla artması, kullanım güç talebini büyütmüştür. Artan güç değerlerini karşılamak için nominal gerilim seviyeleri yukarılara çekilmiştir. IEC standartları en yüksek nominal gerilim değerini 765 kv olarak gösterirken, ABD, Kanada, Çin Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonunda DC ve AC olarak 800 kv ile 1100 kv nominal gerilimli şebekeler işletmeye alınmıştır.yıllardır kullanılan yalıtım malzemeleri, isteklere ve değişen çevre anlayışlarına, insan emniyeti ihtiyaçlarına cevap vermemeye başlamıştır. Örneğin, porselen izolatörlü bir YG veya ÇYG kesicinin işletme esnasında oluşan yüksek basınç sonucu patlaması çevreye 20 kg lık porselen parçalarını 25 metre mesafeye savurması, can kaybı tehlikesi ve milyonlarca tüketicinin elektriksiz kalmasına sebep olabilmektedir. Silikon Kauçuk ve Kompozit Malzemelerin bir araya getirilmesi ile elde edilebilen yeni nesil "Silikon Kompozit İzolatörler" (polimer izolatör), teknik, ekonomik, tedarik, sağlık ve çevre korunması yönünden porselene rakip olacak özelliklere sahiptir. Son 30 yıldır işletmede denenen polimer izolatörler çok olumlu sonuçlar vermiştir. Bu izolatörler için son yirmi yılda geliştirilen standartlar, IEC 61109, IEC 60660, IEC 62217, IEC ve IEC/TS numaraları ile yürürlüğe girmiştir. Bu standartlar, sahip olunması gereken teknik koşulları, yapılması gereken mekanik, elektrik, kimyasal deneyleri ve ömür test yöntemlerini belirlemiştir. Bu bildiri, izolatör kullanıcılarına ışık tutmak amacıyla, Polimer İzolatörün teknik yapısı, tasarımı ve imalat teknolojileri, kendi içerisindeki farklılıkları, porselen izolatörler ile karşılaştırılmasını, polimer izolatörler üzerinde yürütülen ARGE çalışmalarını anlatır. GĠRĠġ Enerji nakil hatlarında (Demir Yolları dâhil) ve elektrik teçhizatı imalatında kullanılan alçak gerilim, orta gerilim, yüksek gerilim ve çok yüksek gerilim izolatörler 150 yıldır 1

2 porselen olarak kullanılmaktadır. 7 milyar kişilik dünya nüfusunun 1,4 milyarının elektriğe kavuşmak ve gelişmekte olan ülkelerin elektrik tüketimini artırmak için ENH ve transformatör merkezleri (TM) yatırımları yapılmaktadır. Yeni yapılan sanayi yatırımları ile talep olunan enerji gücü artmakta ve elektriğin uzun mesafelere taşınması gerekmektedir. Yapılan ENH ve TM yatırımları, izolatör kullanımında çevre koşulları, teknik özellikler, tedarik süresi, taşıma ve fiyat konularında porselen izolatörlere alternatif çözüm arayışlarını zorunlu hale getirmiştir. Yeni nesil olarak geliştirilen izolatörler, dış kaplaması silikon ve çekirdeği kompozit malzeme olduğu için Silikon Kompozit Ġzolatör (SKĠ), bazen kısa olarak Polimer Ġzolatör veya Kompozit Ġzolatör olarak isimlendirilir. Geliştirilen polimer izolatörlerin teknik üstünlükleri porselen ve cam izolatörlerin önüne geçmiştir. SKİ nin uygulamaya başlandığı son on yılda, rekabet nedeniyle porselen izolatör fiyatları düşüşe geçmiştir. Örnek olarak, 2002 yılında 825 $ olan 170kV oyuk porselen izolatörünün 2012 yılındaki birim fiyatı 410$ olmuştur. SKİ lerin performans değerleri ile ilgili yapılan onlarca ARGE çalışma sonuçları, bildiri, makale, tez ve imalatçı firma raporları ile toplumun bilgisine sunulmuştur. Bu bilgilere IEC, CIGRE, WEC web sayfalarından ulaşmak mümkündür. Silikon Kompozit İzolatör imalat teknolojileri son 10 yılda çok hızlı gelişmiştir. Türkiye veya yurt dışındaki bir çok izolatör tüketicileri, enerji nakil hatları ve cihaz kullanımında satın alma şartnamelerine SKİ kullanımını nasıl dahil edeceği konusunda tereddüt ettiği gözlenmektedir. 43 yıldır teçhizat imalatında 525 kv a kadar porselen izolatör kullanan, 525 kv a kadar ENH projeleri ve tesisi yapan bir grubun sorumlusu olan bu bildirinin yazarı, SKİ konusunda, enerji üretim, iletim ve dağıtım yatırımı ile işletme hizmetini gerçekleştirenlere ışık tutmak amacıyla, TÜBİTAK TEYDEB desteği ile EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş ve BARIŞ ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş nin ortaklaşa gerçekleştirdiği 55O kv GERİLİME KADAR SİLİKON KOMPOZİT İZOLATÖRLERİN IEC STANDARDLARINA UYGUN TASARIMI, PROTO TİPLERİ İMALATI, DENEY SERTİFAKALARININ ALINMASI. (Projenin kısa adı: SİLKOMİZ 550) ARGE Projesinin yürütücülüğünü Hüseyin ARABUL ve Fikret ŞENEL yapmaktadır. Bu proje ile oluşan özgün çalışma çıktılarını sektör ile paylaşılmak üzere, ELEKTRĠK ġebekelerġnde YENĠ NESĠL SĠLĠKON KOMPOZĠT ĠZOLATÖR TASARIMI, ĠMALAT TEKNOLOJĠLERĠ VE ÜSTÜNLÜKLERĠ Adı altında Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesinin 12.Enerji Kongresinde bildiri olarak sunulmuştur. GENEL Yalıtım koordinasyonu elektrik mühendisliğinin en önemli konusudur. Yalıtımda koordinasyonun sağlanması elektrik devresinin oluşturduğu elektrik alan dağılımının ve kullanılacak yalıtkan malzemenin özelliklerinin bilinmesi ile mümkündür. Bu nedenle, elektrik cihazları üretiminde, ENH ile TM nin tasarımında kullanılacak teçhizatın seçimi, elektrik enerjisinin kaliteli ve sürdürülebilir üretilmesi, iletilmesi ve dağıtımı için çok önemlidir. 2

3 Kaliteli yalıtım malzemelerinin yapısındaki elektronlar hareket edemez. Her yalıtım malzemesinin, yapısındaki elektronları uyararak harekete geçirebileceği gerilim değeri vardır. Bu değere atlama (delinme) gerilimi denir. Bu gerilim değeri geçildiğinde, yalıtım malzemesinde elektronlar harekete geçerek yalıtım özelliğinin bozulmasına sebep olur ve enerji boşalması olur. Delinme sırasında, serbest elektrik yük taşıyıcılarının elektronları, kuvvetli elektrik alanı yüzünden çok hızlanır, birbirine çarpması sırasında atomların iyonlaşmasına sebep olur. Serbest kalan elektronlar zincirleme reaksiyona neden olur. Yalıtım malzemesinin, hareketli moleküller sayesinde direnci en düşük seviyeye iner. Havada Korona Boşalması en yakın YG iletkene doğru gerçekleşir. Meydana gelen Ark arzu edilmeyen akım değerini yaratır. Bu tür delinmeler, kalınlığı ne olursa olsun, her türlü yalıtkan için geçerlidir.[şekil-1] Şekil kv darbe geriliminde yalıtım kalınlığına ve izolatör yapısına rağmen meydana gelen delinme için örnek [kaynak EMEK] Enerji nakil hatlarında fazların birbirine ve toprağa karşı yalıtılması ve cihazlar içerisindeki elektrik devrelerinin yalıtım koordinasyonunu güçlendiren yağ veya gazın muhafazası ve istenilen geometriyi sağlaması, dış muhafaza olarak, primer ile toprak arası istenilen mesafeyi sağlamak için izolatör kullanılır. Hangi amaçla olursa olsun kullanılacak izolatörlerin kullanıldığı çevre ve isteğe bağlı olarak elektriksel, kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip olması gerekir. Değişik koşullara bağlı olarak asgari değerde olması gereken genel teknik şartlar uluslararası teknik çalışma gruplarının oluşturduğu IEC, ANSI, ASTM standartları tarafından belirlenmiştir. IEEE, CIGRE, WEC ve benzeri Sivil Toplum Kuruluşları (STK), düzenledikleri sempozyum ve konferanslarda sundukları bildirilerle SKİ teknolojilerinin irdelenmesine, gelişmesine, uygulamalarına, yönlendirilmesine ve denetlenmesine imkan sağlamaktadır. Bu kuruluşlar tarafından yayınlanan teknik bildiriler, tüketicilere ve uzmanlara yol göstericidir. Standartlar dışında her yatırımcının kendine özgü istekleri olabilir. Bunlar, tüketicinin teknik gereksinimi, çevre ve özel istekleri sonucu belirlenebilir. Bu istekler ile standartlar bir bütündür. Akım-gerilim transformatörü, kaplin kapasitör, kesici, ayırıcı, parafudur gibi cihazların primer veya sekonder bağlantılarının ana gövdeye karşı yalıtılması son 25 yıla kadar rakipsiz olarak porselen izolatör ile sağlanmıştır. Enerji nakil hatlarında, mesnet izolatörlerinde ve ayırıcı imalatında porselene karşı cam izolatör alternatifi kullanılmıştır. 3

4 POLĠMER MALZEMENĠN TARĠHÇESĠ Porselen ve cam izolatörlere alternatif olarak ARGE çalışmaları yürütülen kompozit polimer malzemeler son 20 yıldır uygulamada ticari olarak kullanılmaya başlamıştır yılında Dr. Baekeland in sentetik fenol formaldehit i buluşundan sonra Şellak ve Reçine üzerinde çalışmalar başlatılmıştır. Başlangıçta geliştirilen doğal polimerler, dâhili kullanımda çok iyi elektrik değerlerine sahip olmasına rağmen temelinde karbon olmasından dolayı çok zayıf iz direncine (tracking resistance) sahip idi ve 1940 lı yıllarda sentetik reçine konusunda gelişme olmamış ve bu dönemde bütil ve akrilik malzemeler kullanılmıştır. Ancak bu çalışmalar, yüksek gerilimde harici ortamda ve ekonomik olarak başarılı olamamıştır. Alüminyum trihidratın (ATH) plastik ve elastomer ile birlikte kullanılmaya başlaması hariçte kullanılan elektrik yalıtımının İz Direnç değerini artırmıştır. Bu gelişme yalıtım malzeme tarihinde önemli bir adım olarak kabul edilmiştir. ATH kullanımında ilk çalışma sonuçları, epoksiler, poliester, silikon kauçuk ve Etilen Propilen Kauçuk (EPR) malzemeleri için umut verici olmuştur. Bu uygulama, fenolik bileşenlerin İz Direncini daha da geliştirmiştir. Ancak bu gelişim bütün polimerlerde aynı derecede olumlu sonuç vermemiştir lı yıllarda poliester ve bisfenol-a epoksi reçinelerde başarılı ARGE sonuçları alınmıştır. Bununla ilk kez, cam elyaflı güçlendirilmiş epoksi (GRP) çubuk üzerine epoksi reçine kaplanarak askı izolatörleri imal edilmiştir. Dâhili kullanımda bisfenol-a epoksi başarılı olsa da epoksi reçine ile kompozit çubuğun termal genleşme katsayılarının farklı olması olumsuzluk yaratmıştır. Uygulamada, UV yaşlanması ve iz (tracking) sorunu ile karşılaşılmıştır. Yapılan ARGE çalışmaları sonucunda dış ortama uygun ve epoksi reçine sorunlarını çözebilen sikloalifatik epoksiler geliştirilmiştir. Fakat termal genleşme katsayısı sorunu çözülememiştir. Rutubetli ortamda elektromekanik sorunlar oluşmuştur. Yukarıda anlatılan olumsuzlukları gidermek üzere 1960 lı yıllarda, EPR ve SR (Silikon Kauçuk-Silicone Rubber) bileşenlerinden oluşan elastomerler geliştirilmiştir. EPR ve SR, cam elyaf takviyeli epoksi çubuk veya boru ile kullanımı sonunda termal genleşme katsayısı sorunu yok edilmiştir. EPR ve SR her ikisi de göreceli olarak olumlu sonuç vermiştir. SĠLĠKON KAUÇUK NEDĠR? [ 7, 11] Silikon kauçuk, sentetik bir malzemedir. Havaya ve geniş sıcaklık bandına dayanıklıdır. Elektriksel ve termal yönden iyi bir yalıtım malzemesidir. Oksitlenmeye dayanıklı, düşük yüzey enerjisi ve yüksek bağ enerjisinden dolayı ultraviyole ışınlarında (UV) bozulmaz. Bu özellikler silikon kauçuk malzemenin Elektrik İzolatörü olarak kullanılmasına imkân verir. Silikon kauçuk özellikleri, polimer yapısından kaynaklanır. Sıcaklığa karşı kararlı oluşu ve kötü hava koşulları ile oksitlenmeye karşı direnci silikon oksijen (Si-O) bağlarından kaynaklanır. Polimer zincirlerinin esnekliği düşük yüzeysel enerji (hidrofobik) özelliğini ve düşük sıcaklık esnekliğini oluşturur. Silikon, normal olarak, -75 C ile C gibi geniş bir çalışma aralığına sahiptir. Bu sıcaklıklar arasında, 4

5 fiziksel özelliklerini hiç kaybetmez. Silikonlar göreceli olarak zayıf aşınma direncine sahiptir ve benzen, toluen gibi aromatik hidrokarbonlara karşı kimyasal direnci ve yüksek basınçlı buharlara direnci azdır. Silikon kauçuk iskeletindeki Si-O bağından dolayı güneş ışınına karşı dirençli, esnek, hava koşullarına ve ozona karşı dayanıklı, dielektrik özelliği iyi, bariyer özelliklere sahip, ısı ve yangına karşı dirençlidir. Silikon, inert bir malzemedir (kimyevi etkinliği yoktur). İnsan ve çevre sağlığı üzerinde olumsuz etkisi yoktur. Tam vulkanize edilmiş (pişirilmiş) silikon, üzerinde mantar üremesine olanak vermez. Bu nedenle gıda sanayiinde, tıpta, eczacılıkta ve kozmetik sanayinde başarıyla kullanılabilmektedir. [1] Silikon kauçuk ne organik ne de inorganik maddedir. Yüksek gerilim yalıtımı için kullanılan SR tipik olarak dimetilsiloksan (dimethylsiloxane) olup %45 organik özelliği vardır. Silikon kauçuk organo-silikon bileşiği olarak sınıflandırılır. Bu sınıflandırma çok önemli olan karbon (organik) ve silikon (inorganik) arasındaki (C-Si) bağdan kaynaklanmaktadır.[2] Polimer, birbirini tekrarlayan atom zincirinin yan yana geldiği çok geniş bir molekül yapısıdır. Kelime anlamı Yunanca Çok Parçalı demektir. Polisiloksan (Polysiloxane), birçok siloksan birimi demektir. Silikonun ana ham maddesi kumdur. Kum, Karbon ile ısıtılarak silikon elementine dönüştürülür. Metil klor ile silikon elemanları bir araya getirilerek klorosilanlar elde edilir. Elde edilen bu yapıdan dimetildiklorosilan ayrıştırılır. Bu ayrışım su ile işleme tabi tutularak dimetilsilandiol oluşturulur. Dimetilsilan yoğunlaştırılarak önce metil siloksanlar daha sonra polimerize edilerek polidimetilsiloksanlar ve son olarak silikon kauçuk haline getirilir. Bu hale gelmiş olan silikon kauçuk ana ham madde olarak alaşım ve karışım yapılmaya hazırdır.[8] Dimetilsiloksanlardan, silikona bağlı olan karbon gruplarının değiştirilmesi ile değişik karışımlar da elde edilebilir. Yapılan değişiklikler ana kauçuk malzemeye farklı özellikler kazandırabilir. Silikon moleküllerinin çoğunda silisyum atomlarına bağlı metil ya da fenil grupları yer alır. (CH 3 ) 2 -Si-Cl 2 + 2H 2 O (CH 3 ) 2 -Si-(OH) 2 + 2HCl n[(ch 3 ) 2 -Si-(OH) 2 ] [-Si(CH 3 ) 2 -O-] n Metil grupları yapıya; Su iticilik, yüzey sertliği, yanmazlık özelliklerini kazandırır. Fenil grupları (aromatik); Isı ve aşınma direnci kazandırır, organik kimyasallarla da uyumludur. Vinil grupları; Silikon kauçuklarının sertliğini artırırken metoksi ve alkoksi grupları düşük sıcaklıklarda çapraz bağlanmayı sağlarlar. [3] KARIġIMLAR Polimer teknolojisi oldukça karmaşıktır. Kullanıcının istediği fiziksel, kimyasal ve elektriksel hatta özel isteklere uygun karışım hazırlayarak Silikon Kauçuk elde edilebilmektedir. Karışım içerisinde, silikon esaslı kısım (elastomer), güçlendirici katkı, genişletici dolgular, muhtelif katkılar, kürleşme katkıları (agents) ve özel katkılar kullanılır. Düşük basınç, yüksek sıcaklık dayanımı, düşük sıcaklıkta esneklik isteği, sıvı ve gazlara karşı dayanım, YG elektrik dayanımı ve ark iz direnç isteklerinin elde edilebilmesi ana malzeme ve katkıların seçimi ile belirlenir. Bu özellikleri temin ederek piyasaya sunan Wacker, Dowcorning, Bluestar, DJSilicon, Jiangsu Hongda vb firmalar mevcuttur.[4] 5

6 Elastomerler Bileşik hazırlanırken en önemli adım elastomer seçimidir. Elastomerin seçimi istenilen özellik ve işlenebilirliğe bağlıdır. Çok çeşitli silikon polimerler olmasına rağmen birkaç tanesi yüksek gerilimli izolatör imalatı uygulamalarında kullanılabilir. Uygun elastomerler, yapılacak analiz ve testlerle ve özgün eşleşme yapılarak bulunabilir. Metilsiloksanın (MQ) ısı ve oksitlenme direnci iyidir. Dimetilsiloksanların silikona bağlı karbon grupların değişmeyle modifikasyonu sağlanabilir. Her modifikasyon değişik özellik katabilir. Bu sayede yağ direnci, düşük sıcaklık esnekliği, düşük sıkıştırma ayarı ve şeffaflığa izin verir. VMQ (metilvinil siloksan) MQ ile aynı gibi görünse de MQ standart silikon kauçuktur ve VMQ ya dönüştürülerek kullanılır. VMQ kürleşmeyi hızlandırır ve kürlenmiş kauçuğun esnekliğini artırır. Elastomerler istenilen şekil ve özelliklere dönüşebilmeleri için değişik katkı malzemeleri ile birlikte işleme tabi tutulur. Bu katkı maddeleri aşağıdaki gibidir. Vulkanizasyon (SertleĢtirme) Katkıları (agents) : Kimyasal reaksiyona sebep olarak çapraz bağlı elastomerik moleküller oluşmasını sağlar. Kimyasal çapraz bağlanma ile elastomerik bileşik, yapışkan yumuşak malzemeden sert, sıcaklığa karşı kararlı malzemeye dönüşür. Vulkanizasyon ya da kürleme katkıları çok farklı tiplerde bulunmaktadır. Silikon kauçukta vulkanizasyon yan zincirlerdeki karbonlar arasında olur. Tüm çapraz bağlar karbon-karbon (C-C) bağlarından oluşmaktadır. Organik peroksitler yüksek gerilim yalıtımında kullanılan en yaygın vulkanizatlardır. Yardımcı Katkılar (agents &coagents): Polimer ve vulkanizat arasında oluşan çapraz bağların parçalanmasını önler. Bu bağların kırılıp yeni bağlar oluşturmasını engeller. İki çeşit yardımcı katkı vardır: Tip I yardımcı katkılar (agents), kürleşme hızını ve kür sertliğini hızlandırır. Tip II yardımcı katkılar (agents) kürleşme hızını etkilemezken sertliği artırır. Antidegredantlar : Kauçuğun oksijen, ozon, ısı veya ışıktan bozulmasını geciktirir. ĠĢlem Yardımcıları: Bileşiğin diğer kimyasallarla karışmasına, karışım yapılan cihaz içerisinde kolay hareket edebilmesine yardımcı olur. Dolgu Maddeleri: Elastomerin fiziksel özelliklerini güçlendirici niteliktedir. İki çeşit dolgu malzemesi vardır; Güçlendirici tip veya Uzatıcı-genişletici tip: Quartz, titanyum dioksit, kil, çinko oksit, tebeşir tozu uzatıcı veya genişletici olarak kullanılan dolgu maddeleridir. Alumina trihidrat (ATH) tüm izolatör bileşiklerinde elektriksel iz oluşumu ve yanmaya karşı yüksek direnç sağlar.[4] Yüksek dolgu içeren elastomerler iyi ark direncine sahiptir. Ancak geleneksel iz testlerinde (tracking wheel test) ya da diğer standartlarda gerilim olayları arasında iyileşme sürecine izin vermemesinden dolayı (ATH) Al(OH) 3 dolgusu fazla eklenememektedir. [5] Bağlayıcı Katkılar (Coupling Agents): Bağlayıcı katkılar (agents) dolgu ile elastomer arasında kimyasal bağın oluşmasını sağlarlar. Elektrik izolatörlerinde ATH ve polimer arasında köprü durumundadır ve elektriksel özellikleri, modülüs ve gerilme dayanımını artırırlar. PlastikleĢtirici ve YumuĢatıcılar: Bunlar karıştırmaya yardımcı, viskoziteyi ayarlayıcı ya da düşük sıcaklıklarda esneklik sağlayıcı olarak kullanılırlar. Yukarıda anlatılan katkı malzemeleri ile vulkanize edilen silikon kauçuk karışımının dış ortamda ve yüksek gerilim izolatörleri için en önemli özelliği hidrofobik olmasıdır. Hidrofobiklik, polimerin yüzeyinde su tutmama özelliğidir. Eğer polimerik yüzeyde su 6

7 tutulmazsa kaçak akım azaltılmış olur. Ayrıca hidrofobik olan yüzey su damlaları kaydıkça temizlenmiş olur. Kontaminasyon veya kirliliğin uzaklaştırılması yine kaçak akımı azaltır. Hidrofobiklik konusunda yapılan araştırmalar, silikon kauçuk alaşımının, üzerine silikon kaplanmış porselen ve EPDM den çok daha iyi olduğu sonucunu vermiştir.[6] Araştırmalar sonunda SR (silikon kauçuk) ın geçici olarak kaybettiği hidrofobik özelliğini geri kazandığı kanıtlanmıştır. [7] Bu özellik, farklı mekanizmalarla açıklanabilse de genellikle yüzeydeki silikon bileşeni içerisinde bulunan silikon yağının Düşük Molekül Ağırlıklı (LMW) ve gezer olması sayesinde açıklanmaktadır. KOMPOZĠT MALZEMELER [8] Uzay çağının başlaması ile uzay araçlarında kullanılan malzemenin mekanik dayanımı ve ağırlığı önem kazanmıştır. Bu nedenle çelik ve alüminyum yerine geçebilecek kompozit malzemeler geliştirilmiştir. Kompozit malzemelerin mekanik dayanımı, fiziksel özellikleri uçak sanayisinde kullanılan metallerin yerine kullanılmasına imkân vermiştir. Türkiye de BARIŞ Elektrik Endüstrisi A.Ş. (BARIŞ) elyaf ile güçlendirilmiş plastik (FRP) polimer boru uygulamasını 30 yıl önce başlatmıştır. BARIŞ ta anti tank silahının lançerinin yapımı ile başlayan kompozit boru imalatı günümüzde çok gelişerek 600 mm çap ve 6000 mm boyunda füze borularının yapımına imkan vermektedir. Polimer İzolatör imalatında kullanılmak üzere ilk kompozit borular yine BARIŞ bünyesinde 1988 yılında başlamıştır. İlk imal edilen cam elyaf takviyeli plastik (GRP) borular, Avrupa ve Japonya da ki firmalara (MWB ve NGK) satılmıştır. Yüksek Gerilim Silikon Kompozit İzolatörler üç ana bölümden meydana gelir. Dış kısımda atmosfer ile karşı karşıya kalan gövde bölümü ve gövdeye güç veren çekirdek diye isimlendirilen kompozit malzeme bölümü ve SKİ nin alt ve üstünde kullanılan metal bağlantı parçalarından oluşur. Yukarıdaki paragraflarda, gövdenin silikon kauçuk alaşımından yapıldığını inceledik. Yüksek gerilim polimer izolatörleri imalatında iki ayrı yapıda kompozit malzeme kullanılabilir. Birincisi, enerji nakil hatları (Demir Yolları dahil) izolatörleri ile mesnet izolatörlerinde kullanılan çubuk (rod) kompozit malzeme, ikincisi, cihaz imalatında kullanılan İçi boş (hollow) kompozit malzemedir. Her iki tip kompozit malzeme, elyaf ile güçlendirilmiş epoksiden (FRP) yapılır. Genellikle, oyuk (hollow) kompozit (FRP) borular, elektrik cihazı imal eden firmalar tarafından kullanılmaktadır. Oyuk kompozit izolatörlerde kullanılacak borularda, kimyasal dayanım, mekanik dayanım, aşınmaya karşı direnç ile elektriksel özellikleri çok iyi olan "epoksi" reçine ile E-Cam Elyaf ve ECR-Cam Elyafı kullanılır. Oyuk kompozit borunun üretimi için çeşitli üretim teknikleri vardır. Vakum veya Basınç İle Islatma, Prepreg (Reçine emdirilmiş elyaf) Malzemeler ile Sargı, Santrifüj Döküm teknikleri ile yapılan imalat YG İzolatör imalatları için uygun değildir. YG SKİ imalatı için uygun olan teknolojiler aşağıdaki gibidir. Filaman Sargı: Reçine banyosuna girerek ıslanan elyaf sürekli dönmekte olan mandrel üzerine sarılırlar. ( Şekil 2 ve Şekil 3) Sarım sırasında sıcaklık, elyaf gerginliği ve sarım açısı sürekli kontrol altında tutularak istenilen özelliklerde ürün üretilmesi sağlanır. 7

8 Şekil 2. Filaman Sargı Yöntemi [9] Şekil 3. Cam Elyaflı "Filaman Sargı" Boru[9] Pultrüzyon/Gergili Sarım(Pull winding): Pultrüzyon/gergili sarım sürekli bir üretim yöntemidir ve üretim hızı diğerlerine nazaran daha yüksektir. Reçine ile ıslatılan elyaflar form verilecek ısıtılmış kalıp ile birlikte çekilerek kalıp ile aynı profilde malzeme imalatı gerçekleştirilmiş olur.(şekil 4) Şekil 4. Pultrüzyon İşleminin Şematik Gösterimi [9] Pultrüzyon yöntemiyle ayrıca çubuklar ve asimetrik profillerin üretimi de mümkündür. Yüksek et kalınlıkları ile imalat yapılabilmesi, mükemmel elektriksel ve mekanik özelliklere sahip olma ve 2000 mm'ye kadar büyük çaplarda sargılar yapılabilmesini sağlayan "filaman sargı" yöntemi, oyuk kompozit izolatörler için en çok kullanılan ve pratik olan yöntemdir. SĠLĠKON KOMPOZĠT ĠZOLATÖR YAPISI 8

9 SKİ yapısında silikon gövde ve gövdeye mekanik dayanımını sağlayan çekirdek yukarıda anlatılmıştır. Gövde ve çekirdeğin dışında izolatörün istenilen yere bağlantısını ve hermetikliğini sağlayan, mekanik kuvvetleri çekirdeğe ileten metal parçalar vardır. Armatür veya flanş olarak isimlendirilen metal parçalar (Şekil 5), alüminyum alaşım veya demir döküm (kokil veya dövme pres) olarak izolatörün alt ve üst kısma sıkma (crimping) [Şekil 6] veya ısıl işlem [Şekil 7] ile bağlanır. Metal bağlantı parçalarının tasarımı ve seçiminin elektrik alan dağılımında önemi dikkate alınmak zorundadır. Şekil 5. Çubuk Kompzit İzolatör Şekil 6. Çubuk İzolatör bağlantı (crimping) şekli Şekil 7 -Elyaf ile güçlendirilmiş çubuklar (FRP) Şekil 8 Flanşları bağlanmış kompozit boru (kaynak:mr) Şekil 9. Silikon kauçuk kanatlı oyuk kompozit izolatör gövdesinden kesit örnek [9] 9

10 SĠLĠKON KOMPOZĠT ĠZOLATÖR ĠMALAT TEKNOLOJĠLERĠ Silikon kompozit izolatörün yukarıda anlatılan üç ayrı bölümünün olması gereken teknik özellikleri standartlar tarafından belirlenmiştir. Kullanılacak silikon kauçuk alaşımının, kompozit boru [Şekil 8] veya çubuğun [Şekil 7] teknik özelllikleri ve mekanik bağlantı parçalarının özellikleri bilinerek imalat teknolojisi uygulanır. İmalatçılar, önceden özelliklerini bildiği malzemelere uygun olarak kendine özgü teknoloji ile SKİ leri imal eder.[ Şekil 9] İmal edilmiş olan SKİ nin sahip olması gereken teknik değerler standartlar tarafından tanımlanmıştır. SKİ imalatçısı polimer malzeme, kompozit malzeme ve son mamül için standartların tanımladığı teknik değerleri ve varsa müşterinin isteklerini karşılamakla sorumludur. Tüketici uygulanan teknolojiyi ve malzemelerin (silikon kauçuk, boru/çubuk ve metal parçaların) karakteristiklerini bilme hakkına sahiptir. İstendiği takdirde ek teknik özellikleri imalatçı yerine getirmek zorundadır. Silikon Kauçuk Gövdenin istenilen şekil ve ölçülerde istenilen mekanik güce dayanacak kalıp tasarımı iki parça olarak yapılır. [Şekil 10] İmal edilen kalıpların istenilen sıcaklık kontrolü altında çalışması için sıcaklık kontrol sistemine sahip olması gerekir. İki parçadan oluşan kalıp arasına izolatörün cinsine bağlı olarak kompozit çubuk veya kompozit boru yerleştirilir. Kompozit çubuk veya kompozit boruların iki uçuna armatür veya flanş parçaları bağlanır. Bu işlem, uygulanacak teknolojiye bağlı olarak Silikon Gövde baskısından önce veya sonra gerçekleştirilebilir. Burada kullanılacak makineler yatay veya dikey çalışan pres şeklindedir. [Şekil 11] Şekil 10: Kompozit Borunun kalıba bağlanması Şekil 11: Oyuk SKİ döküm teknolojisi [2KM firması] Silikon ve katkı maddelerinin kalıba baskısı özel geliştirilmiş ölçme ve dozlama teknolojisi ile yapılır. Ön kürleşme (10 dakika civarında) ve son kürleşme süreleri kullanılan alaşıma ve imalatçının teknolojisine bağlı olarak değişir.[şekil 9] Macun silikon için dikey presleme ve sıvı silikon için yatay presleme sistemi kullanılır. POLĠMER ĠZOLATÖRLER ĠÇĠN STANDARTLAR VE KALĠTE KONTROL DENEYLERĠ Kompozit izolatörler ile ilgili olarak, 1- Enerji Nakil hatlarında kullanılan askı ve gergi izolatörleri için IEC (E) olarak Composite insulators for a.c. overhead lines with a nominal voltage greater than 1000V yayınlanan ilk standarttır. Bu standart TSE tarafından TS EN olarak Haziran 2009 tarihinde son haliyle uygulamaya konmuştur. 10

11 2-300 kv a kadar mesnet izolatörleri için IEC olarak Insulators-Tests on indoor post insulators of organic material for system with nominal voltages greater than 1 000V up to but not including 300kV standardı yayınlanmıştır. 3- Dâhilde ve hariçte 1000 V üzerinde kullanılan polimer izolatörlerin genel tanımları, deney metodları ve kabul deneylerini kapsayan IEC First edition yılında yayınlamıştır. 4- Cihaz imalatı ile ilgili olarak Composite hollow insulators-pressurized and unpressurized insulators for use in electrical equipment with rated voltage greater than V Definitions, test methods, acceptance criteria and design recommendations adı ile IEC First edition Standardı yürürlüğe girmiştir. 5- IEC/TS Edition numara ile Teknik Şartname adı altında Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted conditions Part 3: Polymer insulators for a.c. systems standardı yayınlanmıştır. TSE, yukarıda bahsedilen IEC standartlarını aynen kabul ederek yayınlamıştır. IEC Standartlarına ilave olarak Guide for The Application of Composites Insulators adı altında IEEE ve IEEE CIGRE SC 22-03/2001, Composite Insulators Handling Guide. Adlı yayınlar ile SKİ kullanımına açıklık getirilmiştir. Polimer izolatörlerin daha güvenilir ve uzun ömürlü olmasını temin için IEC ve CIGRE çalışmaları yürütülmektedir. Silikon kompozit İzolatörlerde Kalite Temini için Standartlar aşağıdaki deneyleri zorunlu kılmıştır. Tasarım Deneyleri : Aynı malzeme ve tasarıma sahip izolatörler için bir defaya mahsus yapılır. İzolatörün bütünü ve bileşenlerine tasarım deneyleri uygulanarak, izolatör ve bileşenlerinin elektriksel ve mekanik özelliklerinin zamana bağlı olarak ne derece değiştiği gözlenerek, normal koşullarda izolatörün çalışma ömrü belirlenir. Mekanik stres etkisinde, oyuk kompozit izolatörlerin bozulmaya başladığı anı belirleyebilmek için "strain gauge" (gerinim ölçer) ölçümleri yapılır. Bu deneyler, tasarım ile malzeme ve üretim teknolojisinin uygunluğunu doğrulamak için yapılır. Oyuk kompozit izolatör tasarımında, Borunun tipi, malzemesi, katman kalınlığı, üretim yöntemi ve yerleşimi, Flanş (armatür) ların malzemesi, tasarımı ve yerleştirilme yöntemi, Borunun üzerindeki silikon kauçuk gövde (housing) malzemesinin katman kalınlığının belirlenmesi atılacak ilk adımlardır. Tasarım deneyleri; Arayüzler ve Flanş (armatür), Gövde (Housing) Malzemesi, Kompozit Boru deneyleri şeklindedir. 11

12 Tip Deneyleri: Oyuk kompozit izolatörlerde borunun ve flanş (armatür) malzemelerine bağlı olarak değişen mekanik karakteristiklerini belirlemek için Basınç Eğilme Deneyleri yapılır. Numune Deneyleri: Bu deneylerin amacı izolatörlerde kullanılan malzeme ve üretim kalitesini belirlemektir. Bu amaçla, ölçülerin doğrulanması, mekanik deneyler, galvanizasyon deneyi, Gövde (Housing) ve Flanş (armatür)) kontrolü, Arayüzlerin kontrolünden ibarettir. Rutin deneyler: Bu deneylerin amacı hatalı üretilmiş olan izolatörleri ortadan kaldırmaktır. Üretilen her izolatöre yapılır. Bunlar, Görsel Muayene, Basınç Deneyi, Mekanik Deneyler ve Rutin Sızdırmazlık Deneyini içerir. Yukarıda açıklanan deneylerin çoğu, deney gerçekleştirilmeden önce yapılan hesaplamalar ile doğrulanabilmektedir. Deney öncesi analizler ile en uygun üretim tekniği, FRP et kalınlığı ve sarım açısı, kullanılacak malzeme vb. kritik durumlar belirlenir. Sonrasında, üretilen ürünler üzerinde deneyler yapılarak sonuçlar değerlendirilir. Bu kapsamda çoğu analizler, gelişmiş bir sonlu elemanlar analiz programı olan "Ansys v14" ile yapılabilmektedir. SIVI VE KATI (MACUN) SĠLĠKON KAUÇUK Yüksek Gerilim SKİ imalatında kullanılabilen iki tür Silikon Kauçuk vardır. Bunlar macun tipinde olan HCR (High Consistency Rubber) silikon kauçuk ile İki ayrı kısımdan oluşan sıvı tipinde LSR (Liquid Silicone Rubber) silikon kauçuktur. Zaman zaman iki ayrı tür silikon kauçuk üzerinde değişik söylemler yapılmakta biri diğerine karşı kullanılmaktadır. Bu nedenle her iki tip kauçuk tanınmalıdır. YG SKİ imalatında kullanılan LSR ve HCR arasında teknik özellikler yönünden fark yoktur. İki malzemenin karşılaştırılması aşağıda verilmiştir [Tablo:1] Tablo 1: HCR ile LSR Arasında Karşılaştırma¹ [15,16]] 12

13 Sıra No 1 HCR Silikon Kauçuk ( Macun) Yüksek Kıvamlı Silikon Kauçuk (HCR), dolgu, düzenleyiciler, vulkanizasyon ajanları ve pigmentler, ısı ile kürleşerek elastomerik bileşenleri oluşturur. LSR Silikon Kauçuk (Sıvı) Sıvı silikon kauçuk (LSR) bileşikleri karıştırılan ve elastomerik bileşenleri oluşturmak için hızla ısıyla kürleşen iki parçalı pompalanabilir silikon malzemelerdir. 2 Yüksek performansa sahiptir. Otomatik olarak büyük miktarda karmaşık tasarımlar için uygundur. LSR işlem verimliliğini artırabilir. 3 Üstün mekanik ve elektriksel yalıtım özelliklerine sahiptir. Mükemmel işleme performansına sahiptir. 4 Kısaltılmış geliştirme zamanı Çabuk kürleme hızı 5 Üretim öncesi ön hazırlık gerektirir. Ürün elde etme süresi daha kısadır. 6 Ekstrüzyon, enjeksiyon kalıplama, sıkıştırarak kalıplama veya kalenderleme ile işlenebilir. Sıvı enjeksiyon kalıplama ile işlenebilir. 7 Peroksit yada platin katalizör ile formülasyon oluşturulabilir. Platin katalizör ile formülasyon oluşturulabilir. 8 HCR bileşik seçenekleri de mevcuttur. Düşük üretim maliyetine sahiptir. 9 Kauçuk bileşenleri ve ilgili ürünler elde İki bileşenli ve kullanıma hazırdır. edilebilir. 10 Birim fiyatı daha düşüktür Birim fiyatı daha yüksektir. 11 Katı silikon kauçuk (HTV=yüksek sıcaklıkta vulkanlaşabilen) yüksek molekül ağırlığına ve göreceli olarak uzun polimer zincirlere sahiptir. Sıvı silikon kauçuk düşük molekül ağırlığına ve daha kısa zincirlere sahiptir. Akış özellikleri iyidir. 1 Yukarıdaki tablo Dow Corning web sayfasından alınmıştır. HCR ile LSR, silikon kauçuk tipleri arasındaki son üründe fiziksel işletme değer farklılıkları görmek mümkün değildir. İki malzeme arasındaki farklılık, kalıp imalatı, makine seçimi ve imalat uygulamalarında sıvı silikon lehinedir. SĠLĠKON KOMPOZĠT ĠZOLATÖR BĠLEġENLERĠN TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ Yukarıdaki anlatıldığı gibi SKİ lerin Silkon Kauçuk, Kompozit Çubuk/Boru ve Metal aksam ayrı olarak denenmek zorundadır. Bu nedenle olması gereken silikon kauçuk özellikleri aşağıda Tablo:2 de verilmiştir.[9] Kompozit Boru ile ilgili teknik özellikler Tablo:3 de verilmiştir.[12] 13

14 Tablo:2 Silikon Kauçuk Teknik Özellikleri [12] Tablo 3: Cam Elyaflı kompozit boru(gfrp) teknik özellikleri[17] 14

15 GFRP'nin özellikleri- Reinhausen'den borular Sarma Açısı 1) Mekanik Özellikler (Malzeme) Standart Birim PFW (54 ) BFW (25 ) PBFW (25 /54 ) Eğilme dayanımı tanjantsal ISO 178 MPa Eğilme dayanımı eksenel ISO 178 MPa Mekanik Özellikler (Boru) PFW (54 ) BFW (25 ) PBFW (25 /54 ) Eğilme dayanımı IEC MPa Eğilme Modülü eksenel IEC MPa Eğilme Modülü tanjantsal IEC MPa İç basınç sırasında maksimum eksenel gerilim IEC MPa İç basınç sırasında maksimum tanjantsal gerilim IEC MPa Başlangıç halka rijitliği (duvar kalınlığına bağlı olarak) DIN EN 1228 N/m (5.5cm) (5.5cm) (6.5cm) Elektriksel Özellikler PFW (54 ) BFW (25 ) PBFW (25 /54 ) Dielektrik kayıp faktörü tan δ, 23 C de, 50 Hz VDE ^-3 Ca. 2 Dielektrik kayıp faktörü tan δ, 23 C de, 1kHz VDE ^-3 Ca.4.2 Dielektrik kayıp faktörü tan δ, 23 C de, 1MHz VDE ^-3 Ca Dielektrik Dayanımı VDE kv/cm Krepaj Akım dayanımı IEC CTI 600 Bağıl Geçirgenlik (Bağıl dielektrik sabiti) ε R, 23 C 50 Hz VDE Bağıl Geçirgenlik (Bağıl dielektrik sabiti) ε R, 60 C 50 Hz VDE Ca. 5.2 Ca. 5.2 Bağıl Geçirgenlik (Bağıl dielektrik sabiti) ε R, 100 C 50 Hz VDE Ca. 5.2 Su difüzyon testi IEC ma rms <1 Hacim Direnci (500 V, 23 C) IEC Wm Ark dayanımı IEC 6161 s 177 Yüksek akım dielektrik dayanımı (30 C) VDE HD2 Yükse gerilim krepaj akım dayanımı IEC A0 Yüzey dayanımı IEC W Diğer Özellikler PFW (54 ) BFW (25 ) PBFW (25 /54 ) Yoğunluk ISO 1183 g/cm 3 2,06 2,02 2,04 Cam miktarı ISO 1172 wt-% 79,5 79,2 77,7 Camsı geçiş sıcaklığı T g IEC C 128 (Rotafil 50X1X) or 156 (Rotafil 50X1X) Sıcaklık sınıfı IEC B (Rotafil 50X1X) or H (Rotafil 50X1X) Lineer ısısal genleşme katsayısı eksenel ( C) ISO K -1 1,55 0,94 1,09 Lineer ısısal genleşme katsayısı tanjantsal ( C) ISO K -1 0,94 1,68 1,23 Alev direnci IEC V0 Alev direnci (akkor tel) IEC C 960 Isısal İletkenlik DIN W/mK Su absorpsiyonu (ağırlık sabitlenene kadar) ISO 62 Method 2 % 0.1 1) Talep üzerine daha fazla sarma açıları yapılabilir. PFW: Basınçlı filaman sarma, BFW: bükme filaman sarma, PBFW: Basın/Bükme filaman sarma PORSELEN VE SĠLĠKON KOMPOZĠT ĠZOLATÖRLERĠN KARġILAġTIRILMASI[9] 15

16 Tablo 4 : Porselen İzolatör ile Silikon Kompozit İzolatör karşılaştırılması Sıra No Özellikler İlgili Standart/ Birim Porselen Silikon Kompozit Açıklamalar 1 Kullanım tecrübe süresi Yıl >100 >30 Oyuk İzolatör 2 Uzun izolatör talebi >4m m 3 Cam elyaf ile güçlendirilmiş plastik +Epoksi Reçine matriks kompozit boru E veya ECR cam Fırın ile Kısıtlı Kısıt yok Elektriksel Özellikler İyi Çok iyi Kimyasal Dayanımı İyi İyi Hava koşullarında kararlılık İyi Çok iyi 4 Yapışma enerjisi 444 kj/mole UV ışınları iyi Çok iyi Kimyasal maddelere karşı dayanım İyi İyi Çok düşük ve Çok Yüksek sıcaklıklara karşı dayanım İyi Çok iyi 5 Hidrofobik yapı Zayıf Çok iyi Suyu yüzeyde tutmaması iyi Çok iyi Tuzu-kiri yüzeyden atması Orta Çok iyi Hidrofobik yapının geri kazanımı zayıf Çok iyi Ağır hava koşullarına dayanım iyi Çok iyi Uzun süreli işletme olanağı İyi Çok iyi Krepaj uzunluğuna etkisi İyi Çok iyi Yüzey temizlik gereksinimi Gerekli Gereksiz 6 Karışık Yapı oluşturma Zayıf Çok iyi 7 Pedigotları ayrı ayrı imal etme imkansız Çok iyi 8 Çoklu ara yüz imkanı Zayıf Çok iyi 9 Ara yüz kullanımında Su sızdırmazlık İyi İyi Hava boşluk oluşumu ( PD yönünden) İyi İyi Her iki tip için 1100kV izolatör imalatı gerçekleşmiştir Kullanılacak malzeme ve teknoloji çok önemlidir. Yapışma özelliği İyi İyi 10 Maliyet Bedeli Ucuz 170 kv 170 kv İmalatçıya bağlı olarak değişebilir. 11 Krepaj uzunluğu İyi Çok iyi Polimer izolatörde istenilen krepajı uygulamak mümkündür. 12 Mekanik özellikler Sertlik İyi Ayarlanabili r Yoğunluk Daha iyi Kırılganlık Zayıf Çok iyi 13 Hasar toleransı Zayıf Çok iyi Düzensiz taşıma halinde Çok zayıf Çok iyi Doğal afetler (deprem gibi) zayıf Çok iyi Yıkıcı davranış (vandalism) Zayıf İyi 16

17 POLĠMER ĠZOLATÖRLER HAKKINDA TEKNĠK DEĞERLENDĠRMELER VE ÖNERĠLER Polimer malzemenin, YG izolatörü olarak uzun süreli çalışılabilirliği, tasarım deneyi olan hızlandırılmış yaşlandırmayla kanıtlanmıştır. Polimer Alaşım, İz oluşumu, UV ışınımı ve Korona oluşumuna dayanıklıdır. Polimer malzemenin fiziki yeteneği çizilme, ağaçlanma ve çatlama, erozyon, hidrofobiklik etkilerine karşı olumlu cevap vermektedir. ASTM G53 te belirtilen hızlandırılmış yaşlanma deneyi ile malzemenin çizilme, çatlamaya karşı direnci ve hidrofobik kayıp miktarının standartlara uygunluğu kanıtlanmıştır.[6] Kuru bant arkı deneyinde başarılı sonuç vermiştir. Silikon kauçuk aşağıdaki deneylerden geçmek zorundadır, [6] Sertlik Deneyi (IEC paragraf 9.3.1), Hızlandırılmış yaşlandırma Deneyi (IEC paragraf 9.3.2), İz oluşumu ve erozyon Deneyi (IEC 60587), iz oluşumu sınıfı 4.5 kv da 1A olmalıdır. Alevlenebilirlik, (IEC ) standardına göre alevlenme sınıfı V0, Hidrofobilik Deneyi (IEC 62073, C metodu) standardına göre HC1 yada HC2 olduğu, Hidrofobiklik geri kazanımı (IEC 62073, C metodu) elektrik boşalması yada temizlenmeden 24 saat içinde yapıldığında, ve HC2 yada HC1 sınıfına girmektedir. Epoksi reçinenin camsı geçiş sıcaklığı 120 C-130ºC civarında ve sünme direnci (creep resistance) IEC standardına göre CTI 600 e uygundur. FRP boruya flanşı tutturmak için aynı camsı geçiş sıcaklığına sahip kullanılan epoksi reçine bazlı yapıştırıcı ile boruda kullanılan epoksi reçine sayesinde bağlantı noktalarında esnemelerin meydana gelmediği belirlenmiştir. FRP boru tüm izolasyon sıvılarına (mineral izolasyon yağı, sentetik izolasyon yağı) ve SF6 ya karşı dirençli olduğu kanıtlanmıştır. [13,14] Flanşlar (armatür) korozyona dirençli alüminyum alaşımdan olmalıdır. Sıvı ve gaz sızdırmamalıdır. Yüzey pürüzlülüğü 16 µm olmalıdır. SKİ, IEC tasarım deneylerine ek olarak izolatörün eğilme dayanımı -60 C ve 110 C de ölçüldüğünde oda sıcaklığında ölçülen değerden %5 farklı olmadığı tespit edilmiştir. 70º C de 8 saat sabit 35kN çekme yükü uygulandıktan sonra geri dönüşümü olmaktadır. Su geçirgenlik deneyinde, 25º C de bağıl nemlilik % arasında 10 yıl sonra kullanımda olan izolatörün iç hacimde birikmiş suyun hacmi %0.05 den az olduğu kanıtlanmıştır. Kirli izolatörlerde oluşan yüzey akımı polimer yüzeyinin erozyonuna sebep olur. Erozyonun ve iz (tracking) oluşumunun önüne geçmek için (ATH) dolgu olarak polimere eklenmektedir. Açık havada bulunan izolatörler üzerinde ince bir kir tabakası oluşur. Deniz ya da kıyı kasabalarda bu kir tabakası tuz ile birleşmişken iç kısımlardan toz, fabrika atıkları ve tarımsal gübreler izolatör yüzeyini kaplar. Bu izolatör ıslandığı zaman polimerde reaksiyon başlayabilir. Aynı şekilde tropik iklimlerde mikro organizmalar büyüyerek izolatör yüzeyini kaplar ve akım kaçaklarına sebep olabilir. Akım şiddeti arttıkça izolatör ısınmaya başlar ve ısındıkça mikro organizma popülasyonu artmaya devam eder. Kısmi arklar organizmaları parçalar ancak biyolojik kalıntılar oluşmaya devam eder.[18] 17

18 Yüzeydeki kontaminasyonu ortadan kaldırmak için basınçlı yıkama yada elle yıkama yapılabilir ancak çok miktarda izolatörün bir arada olduğu TM lerinde bu mümkün değildir. Bunun için yüzeydeki kontaminasyonu ortadan kaldırmak için silikon yağ kullanılabilir. Kullanıldığı şartlara göre 3 ay ile 5 yıl arasında yenilenmesi gerekmektedir. Polimer izolatörlerin; Montaj kısımlarındaki zayıf bağlantı noktalarından, yüzey hatlarından yada çatlaklardan, Polimer malzemenin suyu emmesi ile su ile korozif kimyasallar yada iyonlaşabilen kontaminantlar polimer içerisine girerek polimerin mekanik özelliklerini etkileyebilir. Su absorpsiyonu depolimerizasyona ya da polimer ve dolgular arasında polarlaşmaya sebep olabilir. En önemlisi de geçirgenliği artırarak dielektrik gücün azalmasına neden olur. [10] Kompozit izolatörde bağlantı elemanları genellikle alüminyum ya da çelikten oluşmaktadır. Kompozit İzolatörlerde kullanılan kompozit gövde eğilme, gerilme ve sıkışma gibi mekanik yüklere karşı uygulama alanına bağlı olarak dayanıklı olmak zorundadır. Metal uçların boyutları IEC 60120, IEC 60471, IEC veya eşdeğer ANSI standartlarına uygun olmak zorundadır. 70 kn a kadar dökme çelik metal uçlar kullanılırken 70 kn üzerinde dövme çelik (forged steel) kullanılmaktadır. Demiryolu için kullanılan izolatörlerde ise kabuk alüminyum (coquille aluminium) metaller kullanılmaktadır. Ayrıca çelik metal uçlar sıcak daldırma yöntemi ile galvanizlenerek kalınlık IEC standardına göre ayarlanmalıdır. Kompozit İzolatörde kullanılacak kompozit çubuk, sürekli pultrüzyon yöntemi ile üretilebilmektedir. Kompozit içinde kullanılan elyaf içeriği hem eğilmede hem de spesifik iç gerilmede önemli rol oynamaktadır. Reçine matriksine bağlanmada cam boyutu önemli bir parametredir. Reçine matriksinin düşük nem absorpsiyonuna ve elektriksel, mekaniksel değişimlerin fazla olmadığı bir yapıda olması tercih edilir. Ayrıca gevrek kırılma (brittle fracture) olmaması için bor bulunmayan cam elyaf kullanmak gerekmektedir. Bükülme eğilme davranışları IEC (Hava Hattı Mesnet İzolatörleri- Line Posts) ve IEC (Station Posts) standartlarına uygun olmalıdır. Normal pedigot profilleri için krepaj faktörü ve alternatif pedigotlar için krepaj faktörü dikkate alınmalıdır. Pedigotların alt kısımları yataydan minimum 3 eğik olmalıdır. SONUÇ İzolatör, elektriğin elektrik enerji nakil hatları ile taşınılmasında ve transformatör merkezlerinde kullanılan teçhizatın imalatında yalıtım koordinasyonunu sağlar. 150 yıldır kullanılan porselen izolatörler kullanılmaya devam edecektir. Çevre korunması, taşıma (ağırlık), hidrofobik özellik, yüksek krepaj, tedarik süresi, artı ve eksi geniş sıcaklık bandı, doğal afetlere dayanım konuları öncelik kazandığında silikon kompozit izolatör öncelikli kullanılacaktır. Porselen ve polimer izolatörin fiyatları yukarıdaki özelliklerin maliyetleri dikkate alınarak karşılaştırılmalıdır. Yatırımcı seçim tercihini değerlendirme sonucu yapmalıdır. 18

19 Referanslar 1- Materials handbook: a concise desktop reference, François Cardarelli, İkinci baskı, Springer ] 2- Polymer insulating materials and insulator for high voltage outdoor applications. By Sri Sundhar, A1 Bernstorf, Waymon Goch, Don Linson, Lisa Huntsman; The Ohio Brass Company-8711 Wadsworth Rd. Wadsworth, OH tech98.pdf 5-Surface Structural Changes of Naturally Aged Silicone and EPDM Composites Insulators by Antonios E Vlastos-Chalmers University of Technology,Gornenburg Swedenand Stanislaw M. Gubanski Royal Institute of Technology S Stockholm Sweden 6-Aging in Silicone Rubber used for outdoor insulation by R. S.GON,G.G.Karady, A. Jagota, M. Shah and A. M. Yates Dept. of Electrical Engineering, Arizona State University, Tempe, AZ Rubber Technologist Handbook Volume 2, Chapter 11 Silicone rubber, 385, Barış elektrik Endüstrisi A.Ş. SİLKOMİZ 550 projesi, 1. Dönem teknik Raporu 9- Dr. Armin Merten, Dr. Jens Frost. Main Features of Hollow-Core Composites in Comparison to Porcelain Insulators. Germany : Maschinenfabrik Reinhausen GmbH, Power Composites Division. 10- High Voltage Insulators, by JP Holthausen, 11- MOMENTIVE performance materials Next Generation Silicone Rubbers for the High Voltage Industries 12-Rheinhausen Power Composites GmbH, Specification for Hollow composite insulators for high voltage outdoor equipment with U m 52,5 kv 13- Electrical engineer's reference book, M. A. Laughton, D. F. Warne, Onaltıncı Baskı, Newnes 14- PFISTERER SEFAG SILCOSIL SILICON INSULATORS Technical Facts Solid And Liquid Silicone Rubber Material And Processing Guidelines 17- Main Features of Hollow-Core Composites in Comparison to Porcelain Insulators Dr. Armin Merten Reinhausen Power Composites GmbH 18- Biofims on silicone rubber materials for outdoor high voltage insulation by Stina Wallstrom [ Thesis work] 19

: Saf kil, Alüminyum Silikat; Al 2 O 3.2SiO 2.2H 2 O. Feldspat : Potasyum Alüminyum Silikat; K.Al.Si 3 O 8 veya K 2 O.Al 2 O 3.

: Saf kil, Alüminyum Silikat; Al 2 O 3.2SiO 2.2H 2 O. Feldspat : Potasyum Alüminyum Silikat; K.Al.Si 3 O 8 veya K 2 O.Al 2 O 3. 4. İZOLATÖRLER İzolatörler, hava hattı iletkenlerini direkler üzerinde taşımaya ve/veya faz iletkenlerini topraktan yalıtmaya yararlar. Bir izolatör aşağıdaki temel özellikleri taşımalıdır: Elektriksel

Detaylı

İzolatör başlıca beş kısımdan oluşur: Gövde: İletkenin ve mesnet demirinin tutturulduğu kısımdır. Tutturma yuvası: İzolatör demirinin izolatöre

İzolatör başlıca beş kısımdan oluşur: Gövde: İletkenin ve mesnet demirinin tutturulduğu kısımdır. Tutturma yuvası: İzolatör demirinin izolatöre 6. İZOLATÖRLER İzolatörler, hava hattı iletkenlerini direkler üzerinde taşımaya ve/veya faz iletkenlerini topraktan yalıtmaya yararlar. Bir izolatör aşağıdaki temel özellikleri taşımalıdır: Elektriksel

Detaylı

Kompozit Malzemeler. Tanım:

Kompozit Malzemeler. Tanım: Kompozit Malzemeler Kompozit Malzemeler Kompozit Malzemeler Kompozit Malzemeler Tanım: Kompozit Malzemeler En az 2 farklı malzemenin birbiri içerisinde fiziksel olarak karıştırılmasıyla elde edilen yeni

Detaylı

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-060 (TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-060 (TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ.. - 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Standartlar 1.3. Çalışma Koşulları

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Şerifali Çiftliği Hendem cad. No:58 Kat:1 Yukarıdudullu Ümraniye 34775 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 420 47 52 Faks : 0 216 466 31

Detaylı

Master Panel NOVA 5TM Çatı

Master Panel NOVA 5TM Çatı Master Panel NOVA 5TM Çatı Ürün Tanımı Yangın riskinin yüksek olduğu yapılarda ve azami yangın dayanımı istenen binalarda güvenle kullanılırken beş hadveli formuyla geniş açıklıkların güvenle geçilmesini

Detaylı

Silikonlar, Mastikler ve Köpükler

Silikonlar, Mastikler ve Köpükler Vulkanize fiber, Bez ve Kağıt mesnetler üzerine elektroliz yöntemiyle kaplanan zımparalarımız, en yüksek kalite ve performansta aşındırma kabiliyetine sahip, OSA, EN, ANSI sertifikalarına uygun ve uzun

Detaylı

ISOFLON: İLK İZOLATÖR

ISOFLON: İLK İZOLATÖR ISOFLON: İLK İZOLATÖR Rebosio kompozit ürünlerini geliştirmeye 1950lerde başladı. İlk uygulamasını 1957de Monza daki tren istasyonunda fiberglas çubukları sabit izole kollar ve kesit izolatörler olarak

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Deney Laboratuvarı Adresi : Tümsan 2 Sitesi B Blok No:5 İkitelli İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 486 29 53 Faks : 0 212 486 29 52 E-Posta : info@cevkak.org Website

Detaylı

Master Panel 915 R3 Çatı ve Cephe

Master Panel 915 R3 Çatı ve Cephe Master Panel 915 R3 Çatı ve Cephe Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master Panel in en büyük avantajı panel bağlantı elemanlarının, panel birleşim noktasını örten

Detaylı

Master Panel 1000 R4 Çatı ve Cephe

Master Panel 1000 R4 Çatı ve Cephe Master Panel 1000 R4 Çatı ve Cephe Faydalı Eni Minimum boy Maksimum boy 1000 mm 3 metre Nakliye Koşullarına Bağlıdır Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master Panel

Detaylı

ODE R-FLEX PRM/STD LEVHA

ODE R-FLEX PRM/STD LEVHA (HVAC) 4 ODE RFLEX PRM/STD LEVHA ELASTOMERİK KAUÇUK KÖPÜĞÜ YALITIM LEVHALARI Isı İletkenlik Katsayısı (λ λ) (W/mK) (0 C) Yangın Sınıfı (TS EN 11) Yangın Sınıfı (BS 47) Sıcaklık Dayanımı ( C) Kimyasallara

Detaylı

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ HADDELEME (Calendering) İLE İŞLEME TEKNİĞİ HADDELEMEYE(Calendering) GİRİŞ Bu yöntem genellikle termoplastiklere ve de özellikle ısıya karşı dayanıklılığı düşük olan

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master Panel in en büyük avantajı panel bağlantı elemanlarının, panel birleģim noktasını örten

Detaylı

MMM 2011 Malzeme Bilgisi

MMM 2011 Malzeme Bilgisi MMM 2011 Malzeme Bilgisi Yrd. Doç. Dr. Işıl BİRLİK Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü isil.kayatekin@deu.edu.tr Materials Science and Engineering: An Introduction W.D. Callister, Jr., John Wiley

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Şerifali Mah. Hendem cad. No:58 Kat:1 Yukarıdudullu Ümraniye 34775 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 216 420 47 52 Faks : 0 216 466 31 52 E-Posta

Detaylı

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe GROUP ENERJI SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS: 0216 340 2534 Email:info@groupenerji Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Malzeme Seçiminin Temelleri... 1 1.1 Giriş... 2 1.2 Malzeme seçiminin önemi... 2 1.3 Malzemelerin sınıflandırılması... 3 1.4 Malzeme seçimi adımları... 5 1.5 Malzeme seçiminde dikkate

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/4) Deney Laboratuvarı Adresi : Tümsan 2 Sitesi B Blok No:5 İkitelli İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 212 486 29 53 Faks : 0 212 486 29 52 E-Posta : info@cevkak.org Website

Detaylı

IEC71-2 Göre Faz Toprak Arası İzolasyon Mesafesi (Air Insulated System)

IEC71-2 Göre Faz Toprak Arası İzolasyon Mesafesi (Air Insulated System) OG BARA İZOLASYON TÜPLERİ TEKNİK SARTNAMESİ ( 6-36 kv ) 1. Bara izolasyon tüpleri ısı büzüşmeli olacaktır. 2. OG Baralar için kullanılacak ısı büzüşmeli tüpler, bara ölçülerine göre kolayca takılabilir

Detaylı

Master Panel 1000 R5 Çatı

Master Panel 1000 R5 Çatı Master Panel 1000 R5 Çatı Ürün Tanımı Beş hadveli yanal binili sandviç panelidir. %10 eğimle çatı kaplaması yapılabilmektedir. En büyük avantajı yanal binili panel birleşimi sayesinde hızlı montaj yapılmasıdır.

Detaylı

Master Panel 1000 R5M Çatı

Master Panel 1000 R5M Çatı Master Panel 1000 R5M Çatı Ürün Tanımı Teras çatı kaplamalarında kullanılır. Panelin alt yüzey metal (boyalı galvanizli sac), üst yüzeyi ise PVC membranlı veya TPO membranlı olarak üretilir. Böylece şantiyede

Detaylı

Master Panel Nova 5 Çatı

Master Panel Nova 5 Çatı Master Panel Nova 5 Çatı Beş hadveli yanal binili sandviç panelidir. %10 eğimle çatı kaplaması yapılabilmektedir. En büyük avantajı yanal binili panel birleşimi sayesinde hızlı montaj yapılmasıdır. Hadveli

Detaylı

Master Panel 1000 WT Cephe

Master Panel 1000 WT Cephe GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS: 0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 WT Cephe Ürün Tanımı Cephe paneli bağlantı elemanını gizleyen sistemi sayesinde cephelerde kullanıma

Detaylı

İki malzeme orijinal malzemelerden elde edilemeyen bir özellik kombinasyonunu elde etmek için birleştirilerek kompozitler üretilir.

İki malzeme orijinal malzemelerden elde edilemeyen bir özellik kombinasyonunu elde etmek için birleştirilerek kompozitler üretilir. KOMPOZİTLER Kompozit malzemeler, şekil ve kimyasal bileşimleri farklı, birbiri içerisinde pratik olarak çözünmeyen iki veya daha fazla sayıda makro bileşenin kombinasyonundan oluşan malzemelerdir. İki

Detaylı

ZnS (zincblende) NaCl (sodium chloride) CsCl (cesium chloride)

ZnS (zincblende) NaCl (sodium chloride) CsCl (cesium chloride) Seramik, sert, kırılgan, yüksek ergime derecesine sahip, düşük elektrik ve ısı iletimi ile iyi kimyasal ve ısı kararlılığı olan ve yüksek basma dayanımı gösteren malzemelerdir. Malzeme özellikleri bağ

Detaylı

Master Panel 1000 R5T Çatı

Master Panel 1000 R5T Çatı GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS: 0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 R5T Çatı Ürün Tanımı Yangın riskinin yüksek olduğu yapılarda ve azami yangın dayanımı istenen

Detaylı

Master Panel Nova3 Çatı

Master Panel Nova3 Çatı Master Panel Nova3 Çatı Ürün Tanımı Üç hadveli yanal binili sandviç panelidir. %10 eğimle çatı kaplaması yapılabilmektedir. En büyük avantajı yanal binili panel birleşimi sayesinde hızlı montaj yapılmasıdır.

Detaylı

Master Panel 1000 R7M Çatı

Master Panel 1000 R7M Çatı GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS:0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 R7M Çatı Ürün Tanımı Teras çatı kaplamalarında kullanılır. Panelin alt yüzey metal (boyalı galvanizli

Detaylı

ZnS (zincblende) NaCl (sodium chloride) CsCl (cesium chloride)

ZnS (zincblende) NaCl (sodium chloride) CsCl (cesium chloride) Seramik, sert, kırılgan, yüksek ergime derecesine sahip, düşük elektrik ve ısı iletimi ile iyi kimyasal ve ısı kararlılığı olan ve yüksek basma dayanımı gösteren malzemelerdir. Malzeme özellikleri bağ

Detaylı

Mekanik Tesisatlarda Isıl Genleşmeler ve Uygulamalar

Mekanik Tesisatlarda Isıl Genleşmeler ve Uygulamalar Mekanik Tesisatlarda Isıl Genleşmeler ve Uygulamalar E.Tümay KÖSE Makine Y. Mühendisi 18.4.2013 1 1. Projelerde Isıl Genleşme 2. Isıl Genleşmeler 3. Sistem Elemanları a. Boru Askı ve Destekler b. Kompansatörler

Detaylı

Master Panel Nova4 Çatı

Master Panel Nova4 Çatı Master Panel Nova4 Çatı Ürün Tanımı Dört hadveli yanal binili sandviç panelidir. %10 eğimle çatı kaplaması yapılabilmektedir. En büyük avantajı yanal binili panel birleşimi sayesinde hızlı montaj yapılmasıdır.

Detaylı

R4 Çatı Paneli. Üretim Yeri. İstanbul

R4 Çatı Paneli. Üretim Yeri. İstanbul Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Kepli panelin en büyük avantajı, birleşim noktalarındaki bağlantı elemanlarının üzerini örten bir kep profili sayesinde dış etkenlerden

Detaylı

Prof. Dr. HÜSEYİN UZUN KAYNAK KABİLİYETİ

Prof. Dr. HÜSEYİN UZUN KAYNAK KABİLİYETİ KAYNAK KABİLİYETİ Günümüz kaynak teknolojisinin kaydettiği inanılmaz gelişmeler sayesinde pek çok malzemenin birleştirilmesi artık mümkün hale gelmiştir. *Demir esaslı metalik malzemeler *Demirdışı metalik

Detaylı

1/26 KARBON-KARBON KOMPOZİTLERİ

1/26 KARBON-KARBON KOMPOZİTLERİ 1/26 KARBON-KARBON KOMPOZİTLERİ Karbon-Karbon Kompozitlerin Genel Özellikleri Yüksek elastik modül ve yüksek sıcaklık mukavemeti (T > 2000 o C de bile mukavemet korunur). Sürünmeye dirençli Kırılma tokluğu

Detaylı

matris: a (Mo) (sünek) woven fibers cross section view fiber: g (Ni 3 Al) (kırılgan)

matris: a (Mo) (sünek) woven fibers cross section view fiber: g (Ni 3 Al) (kırılgan) Kompozitler Kompozitler İki veya daha fazla malzeme grubuna ait malzemelerin bir araya getirilerek daha üstün özellikli malzeme oluşturulmasıdır. Cam takviyeli plastikler, beton, araba lastiği gibi örnekler

Detaylı

Master Panel 1000 W Cephe

Master Panel 1000 W Cephe GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS:0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 W Cephe Ürün Tanımı Cephe paneli bağlantı elemanını gizleyen sistemi sayesinde cephelerde kullanıma

Detaylı

BARA SİSTEMLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

BARA SİSTEMLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER BARA SİSTEMLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER Günümüzde bara sistemlerinde iletken olarak iki metalden biri tercih edilmektedir. Bunlar bakır ya da alüminyumdur. Ağırlık haricindeki diğer tüm özellikler bakırın

Detaylı

METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010

METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010 METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010 WEBSİTE www2.aku.edu.tr/~hitit Dersler İÇERİK Metalik Malzemelerin Genel Karakteristiklerİ Denge diyagramları Ergitme ve döküm Dökme demir ve çelikler

Detaylı

N5 Çatı Paneli. Üretim Yeri İstanbul, Balıkesir, İskenderun. Uygulama Alanları

N5 Çatı Paneli. Üretim Yeri İstanbul, Balıkesir, İskenderun. Uygulama Alanları Ürün Tanımı Beş hadveli yanal binili sandviç panelidir. %10 eğimle çatı kaplaması yapılabilmektedir. En büyük avantajı yanal binili panel birleşimi sayesinde hızlı montaj yapılmasıdır. Hadveli formuyla

Detaylı

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION)

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) Püskürtme şekillendirme (PŞ) yöntemi ilk olarak Osprey Ltd. şirketi tarafından 1960 lı yıllarda geliştirilmiştir. Günümüzde püskürtme şekillendirme

Detaylı

matris: a (Mo) (sünek) woven fibers cross section view fiber: g (Ni 3 Al) (kırılgan)

matris: a (Mo) (sünek) woven fibers cross section view fiber: g (Ni 3 Al) (kırılgan) Kompozitler Kompozitler İki veya daha fazla malzeme grubuna ait malzemelerin bir araya getirilerek daha üstün özellikli malzeme oluşturulmasıdır. Cam takviyeli plastikler, beton, araba lastiği gibi örnekler

Detaylı

24.10.2012. Öğr.Gör.Alkan AKSOY. Hazırlayan: Öğr.Gör. Alkan AKSOY -Sürmene

24.10.2012. Öğr.Gör.Alkan AKSOY. Hazırlayan: Öğr.Gör. Alkan AKSOY -Sürmene Öğr.Gör.Alkan AKSOY Elektrik enerjisini ileten bir veya birden fazla telden oluşan yalıtılmamış tel veya tel demetlerine iletken eğer yalıtılmış ise kablo denir. Ülkemizde 1kV altında genellikle kablolar

Detaylı

TEDAŞ-MLZ(GES)/

TEDAŞ-MLZ(GES)/ İÇİNDEKİLER 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Standartlar 1.3. Çalışma Koşullan 1.4. Tanımlar 2. TEKNİK ÖZELLİKLER 2.1. Genel 2.2. Yapısal Özellikler 2.2.1. İletken 2.2.2. Yalıtım 2.2.3. Dış Kılıf 3. İŞARETLEME

Detaylı

Kazısız Boru Rehabilitasyonu için Yüksek Basınçlı Esnek Boru Hatları

Kazısız Boru Rehabilitasyonu için Yüksek Basınçlı Esnek Boru Hatları 1 Kazısız Boru Rehabilitasyonu için Yüksek Basınçlı Esnek Boru Hatları Raedlinger şirket grubu Raedlinger Raedlinger RWenergy Primus Line BBZ İnşaat Mekanik PV Sistemleri Kazısız Profesyonel Şirketi Mühendislik

Detaylı

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ KAYNAK KİTAPLAR 1.) Yapı Malzemesi-II (Bülent BARADAN) DEU 2.) Yapı Malzemesi ve Beton (M. Selçuk GÜNER, Veli SÜME) 3.) Yapı Malzemesi (Bekir POSTACIOĞLU) 4.) Yapı Malzemesi Problemleri

Detaylı

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir.

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir. ÇEKME DENEYİ Genel Bilgi Çekme deneyi, malzemelerin statik yük altındaki mekanik özelliklerini belirlemek ve malzemelerin özelliklerine göre sınıflandırılmasını sağlamak amacıyla uygulanan, mühendislik

Detaylı

MALZEME SEÇİMİNİN ÖNEMİ VE MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ. Doç.Dr. Salim ŞAHİN

MALZEME SEÇİMİNİN ÖNEMİ VE MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ. Doç.Dr. Salim ŞAHİN MALZEME SEÇİMİNİN ÖNEMİ VE MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ Doç.Dr. Salim ŞAHİN MALZEME SEÇİMİNİN ÖNEMİ Günümüzde 70.000 demir esaslı malzeme (özellikle çelik) olmak üzere 100.000 den fazla kullanılan geniş bir

Detaylı

EFALON. Geliştirilmiş PTFE. EFALON un sizin için değiştirebileceğimiz özelliklerini keşfedin. Harika bir mühendislik malzemesi

EFALON. Geliştirilmiş PTFE. EFALON un sizin için değiştirebileceğimiz özelliklerini keşfedin. Harika bir mühendislik malzemesi EFALON un sizin için değiştirebileceğimiz özelliklerini keşfedin Harika bir mühendislik malzemesi EFALON Geliştirilmiş PTFE Efalon Polikim in tescilli markasıdır. Genel Özellikler Politetrafluoroetilen,

Detaylı

uzun vadeli çözüm ortağınız

uzun vadeli çözüm ortağınız Firma Sunumu uzun vadeli çözüm ortağınız 2015 Ozay Dokum www.ozaydokum.com 1 Kısa Bilgi - 1.200 tonun üzerinde yıllık kapasite - 25 yıldan fazla üretim tecrübesi - 10.000 m 2 lik üretim tesisi - 100 çalışan

Detaylı

Nanografi Nanoteknoloji Bilişim İmalat ve Danışmanlık Ltd. Şti.

Nanografi Nanoteknoloji Bilişim İmalat ve Danışmanlık Ltd. Şti. TEKNİK BİLGİ SAYFASI EPOCYL TM NC R2HM-01- Prepreg İşlemleri için Hazırlanmış Reçine Sistemi Genel Özellikler Tanım: EPOCYL TM NC R2HM-01 epoksi tabanlı bir reçine sistemidir, erimiş sıcak prepreg ve basınçlı

Detaylı

Metalurji Mühendisliğine Giriş. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

Metalurji Mühendisliğine Giriş. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Metalurji Mühendisliğine Giriş Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Esasını makromoleküllü organik maddelerin oluşturduğu yapay veya doğal maddelerin kimyasal yoldan dönüştürülmesiyle elde edilirler. Organik

Detaylı

PEFLEX LEVHA. Uygulama

PEFLEX LEVHA. Uygulama PEFLEX LEVHA Isı Yalıtımı Yoğuşma Kontrolü İzocam Peflex, iklimlendirme, soğutma, güneş enerjisi sistemlerinde ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlamak üzere üretilen kapalı gözenekli hücre yapısına sahip

Detaylı

Dökme Demirlerin Korozyonu Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER

Dökme Demirlerin Korozyonu Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER Dökme Demirlerin Korozyonu DÖKME DEMİR %2,06-%6,67 oranında karbon içeren Fe-C alaşımıdır. Gevrektirler. İstenilen parça üretimi sadece döküm ve talaşlı şekillendirme ile gerçekleştirilir. Dayanım yükseltici

Detaylı

Yeni Nesil Yalıtım Levhası

Yeni Nesil Yalıtım Levhası Yeni Nesil Yalıtım Levhası, ara bölme duvarlarda ve giydirme cephelerde, ısı ve ses yalıtımında kullanılabilen, esnek, dayanıklı, ve uygulaması kolay mineral yün esaslı yalıtım levhasıdır. Isı ve ses yalıtımı

Detaylı

MALZEME ÖZELLİKLERİ U203-R95

MALZEME ÖZELLİKLERİ U203-R95 MALZEME ÖZELLİKLERİ U203-R95 Poliüretan U203 - KIRMIZI U203-R95; 95 ±2 Shore A sertlikte, mükemmel fiziksel özelliklere sahip Hidroliz uyumlu PU (HPU) malzemedir. Birçok hidrolik akışkan ve yağ-su emülsiyonlarına

Detaylı

Universal Tip Susturucu Yuvarlak Şekil

Universal Tip Susturucu Yuvarlak Şekil Universal Tip Susturucu Yuvarlak Şekil ÖZET ÜRÜN BİLGİSİ EGSAN ürünü Üniversal Tip Susturucu: olumsuz iç ve dış etkenlere ve korozif koşullara dayanıklı, tamamen alüminyum kaplı sac gövde ve borudan oluşur.

Detaylı

İÇERİK Kompozit malzemeler

İÇERİK Kompozit malzemeler İÇERİK Kompozit malzemeler Kullanım alanları Avantaj ve dezavantajları Sınıflandırılması KOMPOZİT MALZEMELER İki veya daha fazla malzemenin makro- düzeyde bir araya getirilmesiyle oluşturulan ve yeni özelliklere

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KALSİYUM SİLİKAT Yüksek mukavemetli,

Detaylı

MUHENDISLIK PLASTIKLERI ENGINEERING P L A S T I C S

MUHENDISLIK PLASTIKLERI ENGINEERING P L A S T I C S MUHENDISLIK P L A S T I C S www.megapolimer.com MEGA POLİMER 2004 yılında mühendislik plastikleri imalatı amacıyla kurulan Mega Polimer ve Teknik Plastik San. Tic. Ltd. Şti. birkaç yıl içinde kaliteli

Detaylı

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 201 s.119-126 DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

ELASTOMERİK KÖPRÜ MESNETLERİ

ELASTOMERİK KÖPRÜ MESNETLERİ ELASTOMERİK KÖPRÜ MESNETLERİ ELASTOMERİK KÖPRÜ MESNETLERİ www.arsankaucuk.com.tr Elastomerik Köprü Mesnetleri ve Boru Contaları sektöründe lider olan Arsan Kauçuk, 1957 yılında başladığı serüvenine, sürekli

Detaylı

Yoğun Düşük sürünme direnci Düşük/orta korozyon direnci. Elektrik ve termal iletken İyi mukavemet ve süneklik Yüksek tokluk Magnetik Metaller

Yoğun Düşük sürünme direnci Düşük/orta korozyon direnci. Elektrik ve termal iletken İyi mukavemet ve süneklik Yüksek tokluk Magnetik Metaller Kompozit malzemeler İki veya daha fazla malzemeden üretilirler Ana fikir farklı malzemelerin özelliklerini harmanlamaktır Kompozit: temel olarak birbiri içinde çözünmeyen ve birbirinden farklı şekil ve/veya

Detaylı

3M VHB Bantlar VHB. THE Acrylic Foam Tape. Güvenilirlik, Güç. ve Dayanıklılık. VHB Akrilik Köpük Bantlar

3M VHB Bantlar VHB. THE Acrylic Foam Tape. Güvenilirlik, Güç. ve Dayanıklılık. VHB Akrilik Köpük Bantlar 3M VHB Bantlar VHB THE Acrylic Foam Tape Güvenilirlik, Güç ve Dayanıklılık VHB Akrilik Köpük Bantlar Kalite avantajları güçlü ve dayanıklı yapıştırma geliştirilmiş estetik görüntü mükemmel sızdırmazlık

Detaylı

MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI

MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI MS 991 yapısında solvent ve uçucu bileşen içermeyen 2 kompenantlı 3:1 oranında kullanılan derz, dilatasyon noktaları ve beton çatlakları için tasarlanmış

Detaylı

uzun vadeli çözüm ortağınız

uzun vadeli çözüm ortağınız Firma Sunumu uzun vadeli çözüm ortağınız 2016 Ozay Dokum www.ozaydokum.com 1 Tarihçe 1993 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2012 2014 2015 Izmir de 400 m 2 lik bir atölyede, Öz-Ay kamlok ve çabuk bağlantı

Detaylı

SÜPER ALAŞIMLAR Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER

SÜPER ALAŞIMLAR Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER Süper alaşım; ana yapısı demir, nikel yada kobalt olan nisbeten yüksek miktarlarda krom, az miktarda da yüksek sıcaklıkta ergiyen molibden, wofram, alüminyum ve titanyum içeren alaşım olarak tanımlanabilir.

Detaylı

YÜKSEK GERİLİM ELEMANLARI. Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ

YÜKSEK GERİLİM ELEMANLARI. Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ YÜKSEK GERİLİM ELEMANLARI Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ Yüksek Gerilim Elemanları A. Temel Elemanlar; 1. Generatörler 2. Transformatörler 3. Kesiciler 4. Ayırıcılar 5. İletim Hatları 6. Direkler 7. İzolatörler

Detaylı

AŞIRI GERİLİMLERE KARŞI KORUMA

AŞIRI GERİLİMLERE KARŞI KORUMA n Aşırı akımlar : Kesici n Aşırı gerilimler: 1. Peterson bobini 2. Ark boynuzu ve parafudr 3. Koruma hattı 26.03.2012 Prof.Dr.Mukden UĞUR 1 n 1. Peterson bobini: Kaynak tarafı yıldız bağlı YG sistemlerinde

Detaylı

yalıtımı sağlama alın... /akggazbeton

yalıtımı sağlama alın...  /akggazbeton yalıtımı sağlama alın... www.akg-gazbeton.com /AKG.Gazbeton @AKG_Gazbeton /akggazbeton Yeni Nesil Yalıtım Plağı Minepor Minepor, mineral esaslı yapısı sayesinde, yangın güvenliği sağlayan A1 sınıfı hiç

Detaylı

Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri Yılın Yatırımı Ödülü 2012-02 FİYAT LİSTESİ

Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri Yılın Yatırımı Ödülü 2012-02 FİYAT LİSTESİ 11 Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri Yılın Yatırımı Ödülü 02 FİYAT LİSTESİ Elastomerik Kauçuk Köpük Yüksek buhar difüzyon değerine sahip olan elastomerik kauçuk köpük malzemeler, tesisatlarda iyi bir ısı

Detaylı

TEFLON KAPLAMA ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI

TEFLON KAPLAMA ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI 1 HAKKIMIZDA AG Kauçuk, AGmet Metal olarak uzun yıllardır makine, kalıp ve aparat üretimi üzerine yaptığımız çalışmalardan edindiğimiz tecrübe ile piyasanın değişik alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

MMM291 MALZEME BİLİMİ

MMM291 MALZEME BİLİMİ MMM291 MALZEME BİLİMİ Ofis Saatleri: Perşembe 14:00 16:00 ayse.kalemtas@btu.edu.tr, akalemtas@gmail.com Bursa Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme

Detaylı

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.!

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.! ÜRÜN TANIMI; Granülometrik karbonat tozu, portlant çimentosu ve çeşitli polimer katkılar ( yapışma, esneklik, suya karşı direnç ve aşırı soğuk ve sıcağa dayanmı arttıran ) birleşiminden oluşan, seramik,

Detaylı

DİLATASYON SU YALITIMI

DİLATASYON SU YALITIMI DİLATASYON SU YALITIMI 1. Genel Farklı yapısal hareketlerin karşılanabilmesi için yapılar arasında bırakılan dilatasyon derzlerinin su yalıtımı büyük önem taşımaktadır. Yapılarda meydana gelen kaçakların

Detaylı

RENCO Modüler Su Depoları

RENCO Modüler Su Depoları İçilebilir su veya niteliksiz su rahatlıkla depolanabilir. Yeraltına, açık alana ve bina içine, montajı yapılabilir. UZUN ÖMÜRLÜ, TEMİZLİĞİ KOLAY. Estetik bir görünüme sahiptir, yerleşim alanlarında bile

Detaylı

PLASTİKLER (POLİMERLER)

PLASTİKLER (POLİMERLER) PLASTİKLER (POLİMERLER) PLASTİK NEDİR? Karbon ile hidrojen bileşiği plastiği oluşturur. Petrolden elde edilir. Monomer adı verilen binlerce küçük molekülün ısı ve basınç altında birleşerek kocaman bir

Detaylı

100 TL/adet ISO TL/adet Metalik Malzemelerde. Standard Specification. 200 TL/adet 99. Elyaf takviyeli plâstik.

100 TL/adet ISO TL/adet Metalik Malzemelerde. Standard Specification. 200 TL/adet 99. Elyaf takviyeli plâstik. Güncelleme: 06.07.2014 Deney Adı Metod / Standart Standart Adı Fiyatı Kapsam / Kapasite Eğme TS 205-1 EN ISO 7438 Eğme deneyi Metalik Malzemelerde 5173 2010 Kaynak Dikişleri A1 2011 Üzerinde Tahribatlı

Detaylı

Malzeme Bilimi ve Malzemelerin Sınıflandırılması

Malzeme Bilimi ve Malzemelerin Sınıflandırılması Malzeme Bilimi ve Malzemelerin Sınıflandırılması Malzeme Nedir? Genel anlamda ihtiyaçlarımızı karşılamak ve belli bir amacı gerçekleştirmek için kullanılan her türlü maddeye malzeme denir. Teknik anlamda

Detaylı

ANS KAMPÜSÜ İZOLASYONLU PPRC 80 PAKET BORU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANS KAMPÜSÜ İZOLASYONLU PPRC 80 PAKET BORU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ANS KAMPÜSÜ İZOLASYONLU PPRC 80 PAKET BORU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1/5 ÖN İZOLASYONLU PAKET BORU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu ihalenin amacı; ANS Kampüsüne ait, jeotermal su dağıtım projesi için gerekli

Detaylı

BÖLÜM 3. Yrd. Doç.Dr. Erbil Kavcı. Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

BÖLÜM 3. Yrd. Doç.Dr. Erbil Kavcı. Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü BÖLÜM 3 Sürekli Isı iletimi Yrd. Doç.Dr. Erbil Kavcı Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Düzlem Duvarlarda Sürekli Isı İletimi İç ve dış yüzey sıcaklıkları farklı bir duvar düşünelim +x yönünde

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Çamlık Mah. Yahya Kemal Beyatlı Cad. No:1 Kurtköy-Pendik 34906 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 216 646 01 87 Faks : 0 216 646 18 62 E-Posta

Detaylı

DOĞAL KURŞUN METALİK KURŞUN PLAKALAR

DOĞAL KURŞUN METALİK KURŞUN PLAKALAR KURŞUN ve ALAŞIMLARI DOĞAL KURŞUN METALİK KURŞUN PLAKALAR 1 KURŞUN ve ALAŞIMLARI Romalılar kurşun boruları banyolarda kullanmıştır. 2 KURŞUN ve ALAŞIMLARI Kurşuna oda sıcaklığında bile çok düşük bir gerilim

Detaylı

Ahşap. İnsanlığın ilk yapı malzemelerinden. olan ahşap, canlı bir organizma olan. ağaçtan elde edilen lifli, heterojen

Ahşap. İnsanlığın ilk yapı malzemelerinden. olan ahşap, canlı bir organizma olan. ağaçtan elde edilen lifli, heterojen BÖLÜM 11 AHŞAP Ahşap İnsanlığın ilk yapı malzemelerinden olan ahşap, canlı bir organizma olan ağaçtan elde edilen lifli, heterojen ve anizotrop bir yapı malzemesidir. Ahşap 2 Ahşabın Yapıda Kullanım Alanları

Detaylı

Pek çok kimyasala karşı direnci kanıtlanmış, bütün hava koşullarına dayanıklı kontrol kablosu

Pek çok kimyasala karşı direnci kanıtlanmış, bütün hava koşullarına dayanıklı kontrol kablosu Pek çok kimyasala karşı direnci kanıtlanmış, bütün hava koşullarına dayanıklı kontrol kablosu - Yiyecek-içecek endüstrisinde ve kompostlama tesislerinde kullanım için hava koşullarına, biyolojik yağa,

Detaylı

ATMOSFER KONTROLLÜ VAKUM FIRINLARINDA ISIL İŞLEM ve JET REVİZYON MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ UYGULAMALARI

ATMOSFER KONTROLLÜ VAKUM FIRINLARINDA ISIL İŞLEM ve JET REVİZYON MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ UYGULAMALARI BÖLÜM 16 ATMOSFER KONTROLLÜ VAKUM FIRINLARINDA ISIL İŞLEM ve JET REVİZYON MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ UYGULAMALARI Svl.Müh. Serkan KAPTAN 1nci HİBM K.lığı Jet Revizyon Müdürlüğü Şubat 2004, ESKİŞEHİR ÖZET Isıl işlem

Detaylı

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT İLK PATENT ÇİMENTOSUZ HAFİF YAPI MALZEMESİ ÜRETİM YÖNTEMİ

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT İLK PATENT ÇİMENTOSUZ HAFİF YAPI MALZEMESİ ÜRETİM YÖNTEMİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT İLK PATENT ÇİMENTOSUZ HAFİF YAPI MALZEMESİ ÜRETİM YÖNTEMİ TR 2009/00643 B Abdulkerim YÖRÜKOĞLU * ve Günnur ULUSOY ** MTA Genel Müdürlüğü MAT Dairesi Endüstriyel Hammaddeler ve

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ EXPANDE POLİSTREN LEVHA

KATI YALITIM MALZEMELERİ EXPANDE POLİSTREN LEVHA KATI YALITIM MALZEMELERİ EXPANDE POLİSTREN LEVHA Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi EXPANDE POLİSTREN KÖPÜK (EPS)

Detaylı

Jotamastic Smart Pack

Jotamastic Smart Pack ENDÜSTRĐYEL ÜRÜNLER PERAKENDE SERĐSĐ Jotamastic Smart Pack Mükemmel penetrasyon, yapışma ve nem toleransı Fırça ve rulo ile kolayca uygulanır. Đki bileşen hızlı ve kolay bir şekilde karıştırılır. - 10

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK

KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi POLİETİLEN KÖPÜK Etilen ve propilen maddelerinden

Detaylı

ZORLU UYGULAMALAR İÇİN PROFESYONEL SİLİKON MASTİKLER

ZORLU UYGULAMALAR İÇİN PROFESYONEL SİLİKON MASTİKLER CREATING TOMORROW S SOLUTIONS ZORLU UYGULAMALAR İÇİN PROFESYONEL SİLİKON MASTİKLER En yüksek beklentileri karşılayan profesyonel silikon mastikler Hayat kalitesi yaratan mimarlık. Bu ilke profesyonel silikon

Detaylı

YÜKSEK PERFORMANS GERÇEK KALİTE OTOMOTİV GRUBU

YÜKSEK PERFORMANS GERÇEK KALİTE OTOMOTİV GRUBU YÜKSEK PERFORMANS GERÇEK KALİTE OTOMOTİV GRUBU Silikon kavçuklar düşük ve yüksek ısılara karşı mükemmel performans gösterir. AKALİTE Silikon Nedir? Silikon II. Dünya Savaş sırasında, askeri uygulamalarda

Detaylı

MalzemelerinMekanik Özellikleri II

MalzemelerinMekanik Özellikleri II MalzemelerinMekanik Özellikleri II Doç.Dr. Derya Dışpınar deryad@istanbul.edu.tr 2014 Sünek davranış Griffith, camlarileyaptığıbuçalışmada, tamamengevrekmalzemelerielealmıştır Sünekdavranışgösterenmalzemelerde,

Detaylı

Paslanmaz Çelik Sac 310

Paslanmaz Çelik Sac 310 Paslanmaz Çelik Sac 310 310 kalite paslanmaz çelik stoklarımızda 0,60mm'den 25mm'ye kadar mevcut bulunmaktadır. Bu kalite tipik ateşte 1250 C'ye kadar oksidasyona dayanıklıdır. 800 C'ye kadar sürtünme

Detaylı

Sessiz Atık Su Sistemleri ÜRÜN KATALOĞU. Wavin SiTech+ Sessiz Üç Katlı Atık Su Borusu & Ek Parçaları

Sessiz Atık Su Sistemleri ÜRÜN KATALOĞU. Wavin SiTech+ Sessiz Üç Katlı Atık Su Borusu & Ek Parçaları Sessiz Atık Su Sistemleri ÜRÜN KATALOĞU Sessiz Üç Katlı Atık Su Borusu & Ek Parçaları Sistem Tanımı Uygulama Özel Ek Parçalar Mineral takviyeli Polipropilen(PP) bazlı atık su sistemlerinde kullanılır.

Detaylı

LİTPA TEKNOMAX, Aydınlatmada yeni bir çığır açıyor...

LİTPA TEKNOMAX, Aydınlatmada yeni bir çığır açıyor... LİTPA TEKNOMAX, Aydınlatmada yeni bir çığır açıyor... TEKNOMAX, teknolojinin sunduğu son nesil LED lerle, optik ve aydınlatmada yüksek bilgi birikimini buluşturuyor. Böylelikle, armatür tipleri arasında

Detaylı

ARMAFLEX LEVHA AL / KY / AL-KY

ARMAFLEX LEVHA AL / KY / AL-KY ARMAFLEX LEVHA AL / KY / AL-KY Isı Yalıtımı Yoğuşma Kontrolü İklimlendirme, ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılmak üzere üretilen, elastomerik kauçuk esaslı, kapalı gözenekli düzgün hücre yapısına

Detaylı

SU TESİSATLARI ISITMA KLİMA SOĞUTMA SOLAR SİSTEMLER ENDÜSTRİYEL NETWORK

SU TESİSATLARI ISITMA KLİMA SOĞUTMA SOLAR SİSTEMLER ENDÜSTRİYEL NETWORK 1 SU TESİSATLARI ISIA KLİMA SOĞUA SOLAR SİSTEMLER ENDÜSTRİYEL NETWORK Enerji tasarrufu sağlayan ve çevreyi koruyan gelişmiş teknoloji Üst düzey ve sürekli enerji tasarrufu Güvenilir sistem kurulumu Montaj

Detaylı

TANITIM BROŞÜRÜ POLAR POLİÜRETAN

TANITIM BROŞÜRÜ POLAR POLİÜRETAN TANITIM BROŞÜRÜ İçinde bulunduğumuz yüzyılda hızlı endüstrileşmenin sonucu olarak ortaya çıkan enerji ihtiyacı ve bu ihtiyacın yaklaşık % 90 oranında fosil türevli yakıt tüketimi ile giderilmesi son dönemde

Detaylı