ELEKTRĠK ġebekelerġnde YENĠ NESĠL SĠLĠKON KOMPOZĠT ĠZOLATÖR TASARIMI, ĠMALAT TEKNOLOJĠLERĠ VE PORSELEN ĠZOLATÖR ĠLE KARġILAġTIRILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTRĠK ġebekelerġnde YENĠ NESĠL SĠLĠKON KOMPOZĠT ĠZOLATÖR TASARIMI, ĠMALAT TEKNOLOJĠLERĠ VE PORSELEN ĠZOLATÖR ĠLE KARġILAġTIRILMASI"

Transkript

1 ELEKTRĠK ġebekelerġnde YENĠ NESĠL SĠLĠKON KOMPOZĠT ĠZOLATÖR TASARIMI, ĠMALAT TEKNOLOJĠLERĠ VE PORSELEN ĠZOLATÖR ĠLE KARġILAġTIRILMASI Hüseyin ARABUL Elektrik Y. Mühendisi EMEK-BARIŞ Elektrik Endüstrisi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Balıkhisar Mah. Köyiçi Kümeevleri No: Akyurt Ankara-Türkiye ÖZET Elektrik enerjisinin iletim ve dağıtımında enerji nakil hatlarında, yüksek gerilimli askı ve gergi izolatörleri ile 1100 kv a kadar güç transformatörleri, akım-gerilim transformatörleri, kapasitörler, parafudurlar, kesiciler, ayırıcılar imalatında kullanılan oyuk (hollow) veya dolu (solid) tip porselen izolatörler 150 yıldır kullanılmaktadır. Elektrik enerjisinde tüketilen güçlerin hızla artması, kullanım güç talebini büyütmüştür. Artan güç değerlerini karşılamak için nominal gerilim seviyeleri yukarılara çekilmiştir. IEC standartları en yüksek nominal gerilim değerini 765 kv olarak gösterirken, ABD, Kanada, Çin Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonunda DC ve AC olarak 800 kv ile 1100 kv nominal gerilimli şebekeler işletmeye alınmıştır.yıllardır kullanılan yalıtım malzemeleri, isteklere ve değişen çevre anlayışlarına, insan emniyeti ihtiyaçlarına cevap vermemeye başlamıştır. Örneğin, porselen izolatörlü bir YG veya ÇYG kesicinin işletme esnasında oluşan yüksek basınç sonucu patlaması çevreye 20 kg lık porselen parçalarını 25 metre mesafeye savurması, can kaybı tehlikesi ve milyonlarca tüketicinin elektriksiz kalmasına sebep olabilmektedir. Silikon Kauçuk ve Kompozit Malzemelerin bir araya getirilmesi ile elde edilebilen yeni nesil "Silikon Kompozit İzolatörler" (polimer izolatör), teknik, ekonomik, tedarik, sağlık ve çevre korunması yönünden porselene rakip olacak özelliklere sahiptir. Son 30 yıldır işletmede denenen polimer izolatörler çok olumlu sonuçlar vermiştir. Bu izolatörler için son yirmi yılda geliştirilen standartlar, IEC 61109, IEC 60660, IEC 62217, IEC ve IEC/TS numaraları ile yürürlüğe girmiştir. Bu standartlar, sahip olunması gereken teknik koşulları, yapılması gereken mekanik, elektrik, kimyasal deneyleri ve ömür test yöntemlerini belirlemiştir. Bu bildiri, izolatör kullanıcılarına ışık tutmak amacıyla, Polimer İzolatörün teknik yapısı, tasarımı ve imalat teknolojileri, kendi içerisindeki farklılıkları, porselen izolatörler ile karşılaştırılmasını, polimer izolatörler üzerinde yürütülen ARGE çalışmalarını anlatır. GĠRĠġ Enerji nakil hatlarında (Demir Yolları dâhil) ve elektrik teçhizatı imalatında kullanılan alçak gerilim, orta gerilim, yüksek gerilim ve çok yüksek gerilim izolatörler 150 yıldır 1

2 porselen olarak kullanılmaktadır. 7 milyar kişilik dünya nüfusunun 1,4 milyarının elektriğe kavuşmak ve gelişmekte olan ülkelerin elektrik tüketimini artırmak için ENH ve transformatör merkezleri (TM) yatırımları yapılmaktadır. Yeni yapılan sanayi yatırımları ile talep olunan enerji gücü artmakta ve elektriğin uzun mesafelere taşınması gerekmektedir. Yapılan ENH ve TM yatırımları, izolatör kullanımında çevre koşulları, teknik özellikler, tedarik süresi, taşıma ve fiyat konularında porselen izolatörlere alternatif çözüm arayışlarını zorunlu hale getirmiştir. Yeni nesil olarak geliştirilen izolatörler, dış kaplaması silikon ve çekirdeği kompozit malzeme olduğu için Silikon Kompozit Ġzolatör (SKĠ), bazen kısa olarak Polimer Ġzolatör veya Kompozit Ġzolatör olarak isimlendirilir. Geliştirilen polimer izolatörlerin teknik üstünlükleri porselen ve cam izolatörlerin önüne geçmiştir. SKİ nin uygulamaya başlandığı son on yılda, rekabet nedeniyle porselen izolatör fiyatları düşüşe geçmiştir. Örnek olarak, 2002 yılında 825 $ olan 170kV oyuk porselen izolatörünün 2012 yılındaki birim fiyatı 410$ olmuştur. SKİ lerin performans değerleri ile ilgili yapılan onlarca ARGE çalışma sonuçları, bildiri, makale, tez ve imalatçı firma raporları ile toplumun bilgisine sunulmuştur. Bu bilgilere IEC, CIGRE, WEC web sayfalarından ulaşmak mümkündür. Silikon Kompozit İzolatör imalat teknolojileri son 10 yılda çok hızlı gelişmiştir. Türkiye veya yurt dışındaki bir çok izolatör tüketicileri, enerji nakil hatları ve cihaz kullanımında satın alma şartnamelerine SKİ kullanımını nasıl dahil edeceği konusunda tereddüt ettiği gözlenmektedir. 43 yıldır teçhizat imalatında 525 kv a kadar porselen izolatör kullanan, 525 kv a kadar ENH projeleri ve tesisi yapan bir grubun sorumlusu olan bu bildirinin yazarı, SKİ konusunda, enerji üretim, iletim ve dağıtım yatırımı ile işletme hizmetini gerçekleştirenlere ışık tutmak amacıyla, TÜBİTAK TEYDEB desteği ile EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş ve BARIŞ ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş nin ortaklaşa gerçekleştirdiği 55O kv GERİLİME KADAR SİLİKON KOMPOZİT İZOLATÖRLERİN IEC STANDARDLARINA UYGUN TASARIMI, PROTO TİPLERİ İMALATI, DENEY SERTİFAKALARININ ALINMASI. (Projenin kısa adı: SİLKOMİZ 550) ARGE Projesinin yürütücülüğünü Hüseyin ARABUL ve Fikret ŞENEL yapmaktadır. Bu proje ile oluşan özgün çalışma çıktılarını sektör ile paylaşılmak üzere, ELEKTRĠK ġebekelerġnde YENĠ NESĠL SĠLĠKON KOMPOZĠT ĠZOLATÖR TASARIMI, ĠMALAT TEKNOLOJĠLERĠ VE ÜSTÜNLÜKLERĠ Adı altında Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesinin 12.Enerji Kongresinde bildiri olarak sunulmuştur. GENEL Yalıtım koordinasyonu elektrik mühendisliğinin en önemli konusudur. Yalıtımda koordinasyonun sağlanması elektrik devresinin oluşturduğu elektrik alan dağılımının ve kullanılacak yalıtkan malzemenin özelliklerinin bilinmesi ile mümkündür. Bu nedenle, elektrik cihazları üretiminde, ENH ile TM nin tasarımında kullanılacak teçhizatın seçimi, elektrik enerjisinin kaliteli ve sürdürülebilir üretilmesi, iletilmesi ve dağıtımı için çok önemlidir. 2

3 Kaliteli yalıtım malzemelerinin yapısındaki elektronlar hareket edemez. Her yalıtım malzemesinin, yapısındaki elektronları uyararak harekete geçirebileceği gerilim değeri vardır. Bu değere atlama (delinme) gerilimi denir. Bu gerilim değeri geçildiğinde, yalıtım malzemesinde elektronlar harekete geçerek yalıtım özelliğinin bozulmasına sebep olur ve enerji boşalması olur. Delinme sırasında, serbest elektrik yük taşıyıcılarının elektronları, kuvvetli elektrik alanı yüzünden çok hızlanır, birbirine çarpması sırasında atomların iyonlaşmasına sebep olur. Serbest kalan elektronlar zincirleme reaksiyona neden olur. Yalıtım malzemesinin, hareketli moleküller sayesinde direnci en düşük seviyeye iner. Havada Korona Boşalması en yakın YG iletkene doğru gerçekleşir. Meydana gelen Ark arzu edilmeyen akım değerini yaratır. Bu tür delinmeler, kalınlığı ne olursa olsun, her türlü yalıtkan için geçerlidir.[şekil-1] Şekil kv darbe geriliminde yalıtım kalınlığına ve izolatör yapısına rağmen meydana gelen delinme için örnek [kaynak EMEK] Enerji nakil hatlarında fazların birbirine ve toprağa karşı yalıtılması ve cihazlar içerisindeki elektrik devrelerinin yalıtım koordinasyonunu güçlendiren yağ veya gazın muhafazası ve istenilen geometriyi sağlaması, dış muhafaza olarak, primer ile toprak arası istenilen mesafeyi sağlamak için izolatör kullanılır. Hangi amaçla olursa olsun kullanılacak izolatörlerin kullanıldığı çevre ve isteğe bağlı olarak elektriksel, kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip olması gerekir. Değişik koşullara bağlı olarak asgari değerde olması gereken genel teknik şartlar uluslararası teknik çalışma gruplarının oluşturduğu IEC, ANSI, ASTM standartları tarafından belirlenmiştir. IEEE, CIGRE, WEC ve benzeri Sivil Toplum Kuruluşları (STK), düzenledikleri sempozyum ve konferanslarda sundukları bildirilerle SKİ teknolojilerinin irdelenmesine, gelişmesine, uygulamalarına, yönlendirilmesine ve denetlenmesine imkan sağlamaktadır. Bu kuruluşlar tarafından yayınlanan teknik bildiriler, tüketicilere ve uzmanlara yol göstericidir. Standartlar dışında her yatırımcının kendine özgü istekleri olabilir. Bunlar, tüketicinin teknik gereksinimi, çevre ve özel istekleri sonucu belirlenebilir. Bu istekler ile standartlar bir bütündür. Akım-gerilim transformatörü, kaplin kapasitör, kesici, ayırıcı, parafudur gibi cihazların primer veya sekonder bağlantılarının ana gövdeye karşı yalıtılması son 25 yıla kadar rakipsiz olarak porselen izolatör ile sağlanmıştır. Enerji nakil hatlarında, mesnet izolatörlerinde ve ayırıcı imalatında porselene karşı cam izolatör alternatifi kullanılmıştır. 3

4 POLĠMER MALZEMENĠN TARĠHÇESĠ Porselen ve cam izolatörlere alternatif olarak ARGE çalışmaları yürütülen kompozit polimer malzemeler son 20 yıldır uygulamada ticari olarak kullanılmaya başlamıştır yılında Dr. Baekeland in sentetik fenol formaldehit i buluşundan sonra Şellak ve Reçine üzerinde çalışmalar başlatılmıştır. Başlangıçta geliştirilen doğal polimerler, dâhili kullanımda çok iyi elektrik değerlerine sahip olmasına rağmen temelinde karbon olmasından dolayı çok zayıf iz direncine (tracking resistance) sahip idi ve 1940 lı yıllarda sentetik reçine konusunda gelişme olmamış ve bu dönemde bütil ve akrilik malzemeler kullanılmıştır. Ancak bu çalışmalar, yüksek gerilimde harici ortamda ve ekonomik olarak başarılı olamamıştır. Alüminyum trihidratın (ATH) plastik ve elastomer ile birlikte kullanılmaya başlaması hariçte kullanılan elektrik yalıtımının İz Direnç değerini artırmıştır. Bu gelişme yalıtım malzeme tarihinde önemli bir adım olarak kabul edilmiştir. ATH kullanımında ilk çalışma sonuçları, epoksiler, poliester, silikon kauçuk ve Etilen Propilen Kauçuk (EPR) malzemeleri için umut verici olmuştur. Bu uygulama, fenolik bileşenlerin İz Direncini daha da geliştirmiştir. Ancak bu gelişim bütün polimerlerde aynı derecede olumlu sonuç vermemiştir lı yıllarda poliester ve bisfenol-a epoksi reçinelerde başarılı ARGE sonuçları alınmıştır. Bununla ilk kez, cam elyaflı güçlendirilmiş epoksi (GRP) çubuk üzerine epoksi reçine kaplanarak askı izolatörleri imal edilmiştir. Dâhili kullanımda bisfenol-a epoksi başarılı olsa da epoksi reçine ile kompozit çubuğun termal genleşme katsayılarının farklı olması olumsuzluk yaratmıştır. Uygulamada, UV yaşlanması ve iz (tracking) sorunu ile karşılaşılmıştır. Yapılan ARGE çalışmaları sonucunda dış ortama uygun ve epoksi reçine sorunlarını çözebilen sikloalifatik epoksiler geliştirilmiştir. Fakat termal genleşme katsayısı sorunu çözülememiştir. Rutubetli ortamda elektromekanik sorunlar oluşmuştur. Yukarıda anlatılan olumsuzlukları gidermek üzere 1960 lı yıllarda, EPR ve SR (Silikon Kauçuk-Silicone Rubber) bileşenlerinden oluşan elastomerler geliştirilmiştir. EPR ve SR, cam elyaf takviyeli epoksi çubuk veya boru ile kullanımı sonunda termal genleşme katsayısı sorunu yok edilmiştir. EPR ve SR her ikisi de göreceli olarak olumlu sonuç vermiştir. SĠLĠKON KAUÇUK NEDĠR? [ 7, 11] Silikon kauçuk, sentetik bir malzemedir. Havaya ve geniş sıcaklık bandına dayanıklıdır. Elektriksel ve termal yönden iyi bir yalıtım malzemesidir. Oksitlenmeye dayanıklı, düşük yüzey enerjisi ve yüksek bağ enerjisinden dolayı ultraviyole ışınlarında (UV) bozulmaz. Bu özellikler silikon kauçuk malzemenin Elektrik İzolatörü olarak kullanılmasına imkân verir. Silikon kauçuk özellikleri, polimer yapısından kaynaklanır. Sıcaklığa karşı kararlı oluşu ve kötü hava koşulları ile oksitlenmeye karşı direnci silikon oksijen (Si-O) bağlarından kaynaklanır. Polimer zincirlerinin esnekliği düşük yüzeysel enerji (hidrofobik) özelliğini ve düşük sıcaklık esnekliğini oluşturur. Silikon, normal olarak, -75 C ile C gibi geniş bir çalışma aralığına sahiptir. Bu sıcaklıklar arasında, 4

5 fiziksel özelliklerini hiç kaybetmez. Silikonlar göreceli olarak zayıf aşınma direncine sahiptir ve benzen, toluen gibi aromatik hidrokarbonlara karşı kimyasal direnci ve yüksek basınçlı buharlara direnci azdır. Silikon kauçuk iskeletindeki Si-O bağından dolayı güneş ışınına karşı dirençli, esnek, hava koşullarına ve ozona karşı dayanıklı, dielektrik özelliği iyi, bariyer özelliklere sahip, ısı ve yangına karşı dirençlidir. Silikon, inert bir malzemedir (kimyevi etkinliği yoktur). İnsan ve çevre sağlığı üzerinde olumsuz etkisi yoktur. Tam vulkanize edilmiş (pişirilmiş) silikon, üzerinde mantar üremesine olanak vermez. Bu nedenle gıda sanayiinde, tıpta, eczacılıkta ve kozmetik sanayinde başarıyla kullanılabilmektedir. [1] Silikon kauçuk ne organik ne de inorganik maddedir. Yüksek gerilim yalıtımı için kullanılan SR tipik olarak dimetilsiloksan (dimethylsiloxane) olup %45 organik özelliği vardır. Silikon kauçuk organo-silikon bileşiği olarak sınıflandırılır. Bu sınıflandırma çok önemli olan karbon (organik) ve silikon (inorganik) arasındaki (C-Si) bağdan kaynaklanmaktadır.[2] Polimer, birbirini tekrarlayan atom zincirinin yan yana geldiği çok geniş bir molekül yapısıdır. Kelime anlamı Yunanca Çok Parçalı demektir. Polisiloksan (Polysiloxane), birçok siloksan birimi demektir. Silikonun ana ham maddesi kumdur. Kum, Karbon ile ısıtılarak silikon elementine dönüştürülür. Metil klor ile silikon elemanları bir araya getirilerek klorosilanlar elde edilir. Elde edilen bu yapıdan dimetildiklorosilan ayrıştırılır. Bu ayrışım su ile işleme tabi tutularak dimetilsilandiol oluşturulur. Dimetilsilan yoğunlaştırılarak önce metil siloksanlar daha sonra polimerize edilerek polidimetilsiloksanlar ve son olarak silikon kauçuk haline getirilir. Bu hale gelmiş olan silikon kauçuk ana ham madde olarak alaşım ve karışım yapılmaya hazırdır.[8] Dimetilsiloksanlardan, silikona bağlı olan karbon gruplarının değiştirilmesi ile değişik karışımlar da elde edilebilir. Yapılan değişiklikler ana kauçuk malzemeye farklı özellikler kazandırabilir. Silikon moleküllerinin çoğunda silisyum atomlarına bağlı metil ya da fenil grupları yer alır. (CH 3 ) 2 -Si-Cl 2 + 2H 2 O (CH 3 ) 2 -Si-(OH) 2 + 2HCl n[(ch 3 ) 2 -Si-(OH) 2 ] [-Si(CH 3 ) 2 -O-] n Metil grupları yapıya; Su iticilik, yüzey sertliği, yanmazlık özelliklerini kazandırır. Fenil grupları (aromatik); Isı ve aşınma direnci kazandırır, organik kimyasallarla da uyumludur. Vinil grupları; Silikon kauçuklarının sertliğini artırırken metoksi ve alkoksi grupları düşük sıcaklıklarda çapraz bağlanmayı sağlarlar. [3] KARIġIMLAR Polimer teknolojisi oldukça karmaşıktır. Kullanıcının istediği fiziksel, kimyasal ve elektriksel hatta özel isteklere uygun karışım hazırlayarak Silikon Kauçuk elde edilebilmektedir. Karışım içerisinde, silikon esaslı kısım (elastomer), güçlendirici katkı, genişletici dolgular, muhtelif katkılar, kürleşme katkıları (agents) ve özel katkılar kullanılır. Düşük basınç, yüksek sıcaklık dayanımı, düşük sıcaklıkta esneklik isteği, sıvı ve gazlara karşı dayanım, YG elektrik dayanımı ve ark iz direnç isteklerinin elde edilebilmesi ana malzeme ve katkıların seçimi ile belirlenir. Bu özellikleri temin ederek piyasaya sunan Wacker, Dowcorning, Bluestar, DJSilicon, Jiangsu Hongda vb firmalar mevcuttur.[4] 5

6 Elastomerler Bileşik hazırlanırken en önemli adım elastomer seçimidir. Elastomerin seçimi istenilen özellik ve işlenebilirliğe bağlıdır. Çok çeşitli silikon polimerler olmasına rağmen birkaç tanesi yüksek gerilimli izolatör imalatı uygulamalarında kullanılabilir. Uygun elastomerler, yapılacak analiz ve testlerle ve özgün eşleşme yapılarak bulunabilir. Metilsiloksanın (MQ) ısı ve oksitlenme direnci iyidir. Dimetilsiloksanların silikona bağlı karbon grupların değişmeyle modifikasyonu sağlanabilir. Her modifikasyon değişik özellik katabilir. Bu sayede yağ direnci, düşük sıcaklık esnekliği, düşük sıkıştırma ayarı ve şeffaflığa izin verir. VMQ (metilvinil siloksan) MQ ile aynı gibi görünse de MQ standart silikon kauçuktur ve VMQ ya dönüştürülerek kullanılır. VMQ kürleşmeyi hızlandırır ve kürlenmiş kauçuğun esnekliğini artırır. Elastomerler istenilen şekil ve özelliklere dönüşebilmeleri için değişik katkı malzemeleri ile birlikte işleme tabi tutulur. Bu katkı maddeleri aşağıdaki gibidir. Vulkanizasyon (SertleĢtirme) Katkıları (agents) : Kimyasal reaksiyona sebep olarak çapraz bağlı elastomerik moleküller oluşmasını sağlar. Kimyasal çapraz bağlanma ile elastomerik bileşik, yapışkan yumuşak malzemeden sert, sıcaklığa karşı kararlı malzemeye dönüşür. Vulkanizasyon ya da kürleme katkıları çok farklı tiplerde bulunmaktadır. Silikon kauçukta vulkanizasyon yan zincirlerdeki karbonlar arasında olur. Tüm çapraz bağlar karbon-karbon (C-C) bağlarından oluşmaktadır. Organik peroksitler yüksek gerilim yalıtımında kullanılan en yaygın vulkanizatlardır. Yardımcı Katkılar (agents &coagents): Polimer ve vulkanizat arasında oluşan çapraz bağların parçalanmasını önler. Bu bağların kırılıp yeni bağlar oluşturmasını engeller. İki çeşit yardımcı katkı vardır: Tip I yardımcı katkılar (agents), kürleşme hızını ve kür sertliğini hızlandırır. Tip II yardımcı katkılar (agents) kürleşme hızını etkilemezken sertliği artırır. Antidegredantlar : Kauçuğun oksijen, ozon, ısı veya ışıktan bozulmasını geciktirir. ĠĢlem Yardımcıları: Bileşiğin diğer kimyasallarla karışmasına, karışım yapılan cihaz içerisinde kolay hareket edebilmesine yardımcı olur. Dolgu Maddeleri: Elastomerin fiziksel özelliklerini güçlendirici niteliktedir. İki çeşit dolgu malzemesi vardır; Güçlendirici tip veya Uzatıcı-genişletici tip: Quartz, titanyum dioksit, kil, çinko oksit, tebeşir tozu uzatıcı veya genişletici olarak kullanılan dolgu maddeleridir. Alumina trihidrat (ATH) tüm izolatör bileşiklerinde elektriksel iz oluşumu ve yanmaya karşı yüksek direnç sağlar.[4] Yüksek dolgu içeren elastomerler iyi ark direncine sahiptir. Ancak geleneksel iz testlerinde (tracking wheel test) ya da diğer standartlarda gerilim olayları arasında iyileşme sürecine izin vermemesinden dolayı (ATH) Al(OH) 3 dolgusu fazla eklenememektedir. [5] Bağlayıcı Katkılar (Coupling Agents): Bağlayıcı katkılar (agents) dolgu ile elastomer arasında kimyasal bağın oluşmasını sağlarlar. Elektrik izolatörlerinde ATH ve polimer arasında köprü durumundadır ve elektriksel özellikleri, modülüs ve gerilme dayanımını artırırlar. PlastikleĢtirici ve YumuĢatıcılar: Bunlar karıştırmaya yardımcı, viskoziteyi ayarlayıcı ya da düşük sıcaklıklarda esneklik sağlayıcı olarak kullanılırlar. Yukarıda anlatılan katkı malzemeleri ile vulkanize edilen silikon kauçuk karışımının dış ortamda ve yüksek gerilim izolatörleri için en önemli özelliği hidrofobik olmasıdır. Hidrofobiklik, polimerin yüzeyinde su tutmama özelliğidir. Eğer polimerik yüzeyde su 6

7 tutulmazsa kaçak akım azaltılmış olur. Ayrıca hidrofobik olan yüzey su damlaları kaydıkça temizlenmiş olur. Kontaminasyon veya kirliliğin uzaklaştırılması yine kaçak akımı azaltır. Hidrofobiklik konusunda yapılan araştırmalar, silikon kauçuk alaşımının, üzerine silikon kaplanmış porselen ve EPDM den çok daha iyi olduğu sonucunu vermiştir.[6] Araştırmalar sonunda SR (silikon kauçuk) ın geçici olarak kaybettiği hidrofobik özelliğini geri kazandığı kanıtlanmıştır. [7] Bu özellik, farklı mekanizmalarla açıklanabilse de genellikle yüzeydeki silikon bileşeni içerisinde bulunan silikon yağının Düşük Molekül Ağırlıklı (LMW) ve gezer olması sayesinde açıklanmaktadır. KOMPOZĠT MALZEMELER [8] Uzay çağının başlaması ile uzay araçlarında kullanılan malzemenin mekanik dayanımı ve ağırlığı önem kazanmıştır. Bu nedenle çelik ve alüminyum yerine geçebilecek kompozit malzemeler geliştirilmiştir. Kompozit malzemelerin mekanik dayanımı, fiziksel özellikleri uçak sanayisinde kullanılan metallerin yerine kullanılmasına imkân vermiştir. Türkiye de BARIŞ Elektrik Endüstrisi A.Ş. (BARIŞ) elyaf ile güçlendirilmiş plastik (FRP) polimer boru uygulamasını 30 yıl önce başlatmıştır. BARIŞ ta anti tank silahının lançerinin yapımı ile başlayan kompozit boru imalatı günümüzde çok gelişerek 600 mm çap ve 6000 mm boyunda füze borularının yapımına imkan vermektedir. Polimer İzolatör imalatında kullanılmak üzere ilk kompozit borular yine BARIŞ bünyesinde 1988 yılında başlamıştır. İlk imal edilen cam elyaf takviyeli plastik (GRP) borular, Avrupa ve Japonya da ki firmalara (MWB ve NGK) satılmıştır. Yüksek Gerilim Silikon Kompozit İzolatörler üç ana bölümden meydana gelir. Dış kısımda atmosfer ile karşı karşıya kalan gövde bölümü ve gövdeye güç veren çekirdek diye isimlendirilen kompozit malzeme bölümü ve SKİ nin alt ve üstünde kullanılan metal bağlantı parçalarından oluşur. Yukarıdaki paragraflarda, gövdenin silikon kauçuk alaşımından yapıldığını inceledik. Yüksek gerilim polimer izolatörleri imalatında iki ayrı yapıda kompozit malzeme kullanılabilir. Birincisi, enerji nakil hatları (Demir Yolları dahil) izolatörleri ile mesnet izolatörlerinde kullanılan çubuk (rod) kompozit malzeme, ikincisi, cihaz imalatında kullanılan İçi boş (hollow) kompozit malzemedir. Her iki tip kompozit malzeme, elyaf ile güçlendirilmiş epoksiden (FRP) yapılır. Genellikle, oyuk (hollow) kompozit (FRP) borular, elektrik cihazı imal eden firmalar tarafından kullanılmaktadır. Oyuk kompozit izolatörlerde kullanılacak borularda, kimyasal dayanım, mekanik dayanım, aşınmaya karşı direnç ile elektriksel özellikleri çok iyi olan "epoksi" reçine ile E-Cam Elyaf ve ECR-Cam Elyafı kullanılır. Oyuk kompozit borunun üretimi için çeşitli üretim teknikleri vardır. Vakum veya Basınç İle Islatma, Prepreg (Reçine emdirilmiş elyaf) Malzemeler ile Sargı, Santrifüj Döküm teknikleri ile yapılan imalat YG İzolatör imalatları için uygun değildir. YG SKİ imalatı için uygun olan teknolojiler aşağıdaki gibidir. Filaman Sargı: Reçine banyosuna girerek ıslanan elyaf sürekli dönmekte olan mandrel üzerine sarılırlar. ( Şekil 2 ve Şekil 3) Sarım sırasında sıcaklık, elyaf gerginliği ve sarım açısı sürekli kontrol altında tutularak istenilen özelliklerde ürün üretilmesi sağlanır. 7

8 Şekil 2. Filaman Sargı Yöntemi [9] Şekil 3. Cam Elyaflı "Filaman Sargı" Boru[9] Pultrüzyon/Gergili Sarım(Pull winding): Pultrüzyon/gergili sarım sürekli bir üretim yöntemidir ve üretim hızı diğerlerine nazaran daha yüksektir. Reçine ile ıslatılan elyaflar form verilecek ısıtılmış kalıp ile birlikte çekilerek kalıp ile aynı profilde malzeme imalatı gerçekleştirilmiş olur.(şekil 4) Şekil 4. Pultrüzyon İşleminin Şematik Gösterimi [9] Pultrüzyon yöntemiyle ayrıca çubuklar ve asimetrik profillerin üretimi de mümkündür. Yüksek et kalınlıkları ile imalat yapılabilmesi, mükemmel elektriksel ve mekanik özelliklere sahip olma ve 2000 mm'ye kadar büyük çaplarda sargılar yapılabilmesini sağlayan "filaman sargı" yöntemi, oyuk kompozit izolatörler için en çok kullanılan ve pratik olan yöntemdir. SĠLĠKON KOMPOZĠT ĠZOLATÖR YAPISI 8

9 SKİ yapısında silikon gövde ve gövdeye mekanik dayanımını sağlayan çekirdek yukarıda anlatılmıştır. Gövde ve çekirdeğin dışında izolatörün istenilen yere bağlantısını ve hermetikliğini sağlayan, mekanik kuvvetleri çekirdeğe ileten metal parçalar vardır. Armatür veya flanş olarak isimlendirilen metal parçalar (Şekil 5), alüminyum alaşım veya demir döküm (kokil veya dövme pres) olarak izolatörün alt ve üst kısma sıkma (crimping) [Şekil 6] veya ısıl işlem [Şekil 7] ile bağlanır. Metal bağlantı parçalarının tasarımı ve seçiminin elektrik alan dağılımında önemi dikkate alınmak zorundadır. Şekil 5. Çubuk Kompzit İzolatör Şekil 6. Çubuk İzolatör bağlantı (crimping) şekli Şekil 7 -Elyaf ile güçlendirilmiş çubuklar (FRP) Şekil 8 Flanşları bağlanmış kompozit boru (kaynak:mr) Şekil 9. Silikon kauçuk kanatlı oyuk kompozit izolatör gövdesinden kesit örnek [9] 9

10 SĠLĠKON KOMPOZĠT ĠZOLATÖR ĠMALAT TEKNOLOJĠLERĠ Silikon kompozit izolatörün yukarıda anlatılan üç ayrı bölümünün olması gereken teknik özellikleri standartlar tarafından belirlenmiştir. Kullanılacak silikon kauçuk alaşımının, kompozit boru [Şekil 8] veya çubuğun [Şekil 7] teknik özelllikleri ve mekanik bağlantı parçalarının özellikleri bilinerek imalat teknolojisi uygulanır. İmalatçılar, önceden özelliklerini bildiği malzemelere uygun olarak kendine özgü teknoloji ile SKİ leri imal eder.[ Şekil 9] İmal edilmiş olan SKİ nin sahip olması gereken teknik değerler standartlar tarafından tanımlanmıştır. SKİ imalatçısı polimer malzeme, kompozit malzeme ve son mamül için standartların tanımladığı teknik değerleri ve varsa müşterinin isteklerini karşılamakla sorumludur. Tüketici uygulanan teknolojiyi ve malzemelerin (silikon kauçuk, boru/çubuk ve metal parçaların) karakteristiklerini bilme hakkına sahiptir. İstendiği takdirde ek teknik özellikleri imalatçı yerine getirmek zorundadır. Silikon Kauçuk Gövdenin istenilen şekil ve ölçülerde istenilen mekanik güce dayanacak kalıp tasarımı iki parça olarak yapılır. [Şekil 10] İmal edilen kalıpların istenilen sıcaklık kontrolü altında çalışması için sıcaklık kontrol sistemine sahip olması gerekir. İki parçadan oluşan kalıp arasına izolatörün cinsine bağlı olarak kompozit çubuk veya kompozit boru yerleştirilir. Kompozit çubuk veya kompozit boruların iki uçuna armatür veya flanş parçaları bağlanır. Bu işlem, uygulanacak teknolojiye bağlı olarak Silikon Gövde baskısından önce veya sonra gerçekleştirilebilir. Burada kullanılacak makineler yatay veya dikey çalışan pres şeklindedir. [Şekil 11] Şekil 10: Kompozit Borunun kalıba bağlanması Şekil 11: Oyuk SKİ döküm teknolojisi [2KM firması] Silikon ve katkı maddelerinin kalıba baskısı özel geliştirilmiş ölçme ve dozlama teknolojisi ile yapılır. Ön kürleşme (10 dakika civarında) ve son kürleşme süreleri kullanılan alaşıma ve imalatçının teknolojisine bağlı olarak değişir.[şekil 9] Macun silikon için dikey presleme ve sıvı silikon için yatay presleme sistemi kullanılır. POLĠMER ĠZOLATÖRLER ĠÇĠN STANDARTLAR VE KALĠTE KONTROL DENEYLERĠ Kompozit izolatörler ile ilgili olarak, 1- Enerji Nakil hatlarında kullanılan askı ve gergi izolatörleri için IEC (E) olarak Composite insulators for a.c. overhead lines with a nominal voltage greater than 1000V yayınlanan ilk standarttır. Bu standart TSE tarafından TS EN olarak Haziran 2009 tarihinde son haliyle uygulamaya konmuştur. 10

11 2-300 kv a kadar mesnet izolatörleri için IEC olarak Insulators-Tests on indoor post insulators of organic material for system with nominal voltages greater than 1 000V up to but not including 300kV standardı yayınlanmıştır. 3- Dâhilde ve hariçte 1000 V üzerinde kullanılan polimer izolatörlerin genel tanımları, deney metodları ve kabul deneylerini kapsayan IEC First edition yılında yayınlamıştır. 4- Cihaz imalatı ile ilgili olarak Composite hollow insulators-pressurized and unpressurized insulators for use in electrical equipment with rated voltage greater than V Definitions, test methods, acceptance criteria and design recommendations adı ile IEC First edition Standardı yürürlüğe girmiştir. 5- IEC/TS Edition numara ile Teknik Şartname adı altında Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted conditions Part 3: Polymer insulators for a.c. systems standardı yayınlanmıştır. TSE, yukarıda bahsedilen IEC standartlarını aynen kabul ederek yayınlamıştır. IEC Standartlarına ilave olarak Guide for The Application of Composites Insulators adı altında IEEE ve IEEE CIGRE SC 22-03/2001, Composite Insulators Handling Guide. Adlı yayınlar ile SKİ kullanımına açıklık getirilmiştir. Polimer izolatörlerin daha güvenilir ve uzun ömürlü olmasını temin için IEC ve CIGRE çalışmaları yürütülmektedir. Silikon kompozit İzolatörlerde Kalite Temini için Standartlar aşağıdaki deneyleri zorunlu kılmıştır. Tasarım Deneyleri : Aynı malzeme ve tasarıma sahip izolatörler için bir defaya mahsus yapılır. İzolatörün bütünü ve bileşenlerine tasarım deneyleri uygulanarak, izolatör ve bileşenlerinin elektriksel ve mekanik özelliklerinin zamana bağlı olarak ne derece değiştiği gözlenerek, normal koşullarda izolatörün çalışma ömrü belirlenir. Mekanik stres etkisinde, oyuk kompozit izolatörlerin bozulmaya başladığı anı belirleyebilmek için "strain gauge" (gerinim ölçer) ölçümleri yapılır. Bu deneyler, tasarım ile malzeme ve üretim teknolojisinin uygunluğunu doğrulamak için yapılır. Oyuk kompozit izolatör tasarımında, Borunun tipi, malzemesi, katman kalınlığı, üretim yöntemi ve yerleşimi, Flanş (armatür) ların malzemesi, tasarımı ve yerleştirilme yöntemi, Borunun üzerindeki silikon kauçuk gövde (housing) malzemesinin katman kalınlığının belirlenmesi atılacak ilk adımlardır. Tasarım deneyleri; Arayüzler ve Flanş (armatür), Gövde (Housing) Malzemesi, Kompozit Boru deneyleri şeklindedir. 11

12 Tip Deneyleri: Oyuk kompozit izolatörlerde borunun ve flanş (armatür) malzemelerine bağlı olarak değişen mekanik karakteristiklerini belirlemek için Basınç Eğilme Deneyleri yapılır. Numune Deneyleri: Bu deneylerin amacı izolatörlerde kullanılan malzeme ve üretim kalitesini belirlemektir. Bu amaçla, ölçülerin doğrulanması, mekanik deneyler, galvanizasyon deneyi, Gövde (Housing) ve Flanş (armatür)) kontrolü, Arayüzlerin kontrolünden ibarettir. Rutin deneyler: Bu deneylerin amacı hatalı üretilmiş olan izolatörleri ortadan kaldırmaktır. Üretilen her izolatöre yapılır. Bunlar, Görsel Muayene, Basınç Deneyi, Mekanik Deneyler ve Rutin Sızdırmazlık Deneyini içerir. Yukarıda açıklanan deneylerin çoğu, deney gerçekleştirilmeden önce yapılan hesaplamalar ile doğrulanabilmektedir. Deney öncesi analizler ile en uygun üretim tekniği, FRP et kalınlığı ve sarım açısı, kullanılacak malzeme vb. kritik durumlar belirlenir. Sonrasında, üretilen ürünler üzerinde deneyler yapılarak sonuçlar değerlendirilir. Bu kapsamda çoğu analizler, gelişmiş bir sonlu elemanlar analiz programı olan "Ansys v14" ile yapılabilmektedir. SIVI VE KATI (MACUN) SĠLĠKON KAUÇUK Yüksek Gerilim SKİ imalatında kullanılabilen iki tür Silikon Kauçuk vardır. Bunlar macun tipinde olan HCR (High Consistency Rubber) silikon kauçuk ile İki ayrı kısımdan oluşan sıvı tipinde LSR (Liquid Silicone Rubber) silikon kauçuktur. Zaman zaman iki ayrı tür silikon kauçuk üzerinde değişik söylemler yapılmakta biri diğerine karşı kullanılmaktadır. Bu nedenle her iki tip kauçuk tanınmalıdır. YG SKİ imalatında kullanılan LSR ve HCR arasında teknik özellikler yönünden fark yoktur. İki malzemenin karşılaştırılması aşağıda verilmiştir [Tablo:1] Tablo 1: HCR ile LSR Arasında Karşılaştırma¹ [15,16]] 12

13 Sıra No 1 HCR Silikon Kauçuk ( Macun) Yüksek Kıvamlı Silikon Kauçuk (HCR), dolgu, düzenleyiciler, vulkanizasyon ajanları ve pigmentler, ısı ile kürleşerek elastomerik bileşenleri oluşturur. LSR Silikon Kauçuk (Sıvı) Sıvı silikon kauçuk (LSR) bileşikleri karıştırılan ve elastomerik bileşenleri oluşturmak için hızla ısıyla kürleşen iki parçalı pompalanabilir silikon malzemelerdir. 2 Yüksek performansa sahiptir. Otomatik olarak büyük miktarda karmaşık tasarımlar için uygundur. LSR işlem verimliliğini artırabilir. 3 Üstün mekanik ve elektriksel yalıtım özelliklerine sahiptir. Mükemmel işleme performansına sahiptir. 4 Kısaltılmış geliştirme zamanı Çabuk kürleme hızı 5 Üretim öncesi ön hazırlık gerektirir. Ürün elde etme süresi daha kısadır. 6 Ekstrüzyon, enjeksiyon kalıplama, sıkıştırarak kalıplama veya kalenderleme ile işlenebilir. Sıvı enjeksiyon kalıplama ile işlenebilir. 7 Peroksit yada platin katalizör ile formülasyon oluşturulabilir. Platin katalizör ile formülasyon oluşturulabilir. 8 HCR bileşik seçenekleri de mevcuttur. Düşük üretim maliyetine sahiptir. 9 Kauçuk bileşenleri ve ilgili ürünler elde İki bileşenli ve kullanıma hazırdır. edilebilir. 10 Birim fiyatı daha düşüktür Birim fiyatı daha yüksektir. 11 Katı silikon kauçuk (HTV=yüksek sıcaklıkta vulkanlaşabilen) yüksek molekül ağırlığına ve göreceli olarak uzun polimer zincirlere sahiptir. Sıvı silikon kauçuk düşük molekül ağırlığına ve daha kısa zincirlere sahiptir. Akış özellikleri iyidir. 1 Yukarıdaki tablo Dow Corning web sayfasından alınmıştır. HCR ile LSR, silikon kauçuk tipleri arasındaki son üründe fiziksel işletme değer farklılıkları görmek mümkün değildir. İki malzeme arasındaki farklılık, kalıp imalatı, makine seçimi ve imalat uygulamalarında sıvı silikon lehinedir. SĠLĠKON KOMPOZĠT ĠZOLATÖR BĠLEġENLERĠN TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ Yukarıdaki anlatıldığı gibi SKİ lerin Silkon Kauçuk, Kompozit Çubuk/Boru ve Metal aksam ayrı olarak denenmek zorundadır. Bu nedenle olması gereken silikon kauçuk özellikleri aşağıda Tablo:2 de verilmiştir.[9] Kompozit Boru ile ilgili teknik özellikler Tablo:3 de verilmiştir.[12] 13

14 Tablo:2 Silikon Kauçuk Teknik Özellikleri [12] Tablo 3: Cam Elyaflı kompozit boru(gfrp) teknik özellikleri[17] 14

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Çeşitli Tarım Makinalarında Değişik Amaçlarla Kullanılan Elektrik Kablolarında Korozyonun İncelenmesi Mücella CİHAN Yüksek Lisans Tezi TARIM MAKİNALARI

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

KOMPOZİT MALZEMELER KOMPOZİT MALZEMELERİN TANIMI

KOMPOZİT MALZEMELER KOMPOZİT MALZEMELERİN TANIMI KOMPOZİT MALZEMELER KOMPOZİT MALZEMELERİN TANIMI Teknolojik gelişmelerin temelinde malzeme alanındaki ilerlemeler ve yeni buluşları yatmaktadır. Günümüzde malzeme bilimi tek bir mühendislik dalı olmaktan

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh.

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh. T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi Mak. Müh. Olcay EKŞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tez Yöneticisi:

Detaylı

YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... www.teknotherm.com.tr www.teknometal.com.tr

YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... www.teknotherm.com.tr www.teknometal.com.tr YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... www.teknotherm.com.tr www.teknometal.com.tr İndeks 02 Yüksek sıcaklık izolasyon malzemeleri ve refrakterler. 10 Elektrikli

Detaylı

Isı Yalıtım Ürünleri

Isı Yalıtım Ürünleri Isı Yalıtım Ürünleri www.stroton.com STROTON 2000 yılında kurulan STROTON; yüksek kalitede ısı yalıtımı sağlayan ürünlerin yanı sıra ülkemizin ilk ve tek ICF konut sistemi üreten modern tesisidir. Yüksek

Detaylı

PARTİKÜL TAKVİYELİ DEMİR ESASLI FeCu-C MALZEMENİN AŞINMA VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ

PARTİKÜL TAKVİYELİ DEMİR ESASLI FeCu-C MALZEMENİN AŞINMA VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ PARTİKÜL TAKVİYELİ DEMİR ESASLI FeCu-C MALZEMENİN AŞINMA VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ Bekir Sadık ÜNLÜ 1 Enver ATİK 2 Cem ÇÖLLÜ 3 ÖZET Bu çalışmada, toz metalurjisi yöntemiyle üretilen demir esaslı malzemelerin

Detaylı

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması.

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması. 1 1. GİRİŞ ve AMAÇ 1.1. Tanım ve İşlemin Esasları Tel çekme, kalın kesitli olan bir telin çekme matrisi içinden geçirilerek kesitini küçültme işlemidir. Çekme yönteminde malzemeler matris olarak adlandırılan

Detaylı

sektörlerini, diğer cam ve cam ürünlerini teknolojisine ait bakış açılarını yansıtmaktadır.

sektörlerini, diğer cam ve cam ürünlerini teknolojisine ait bakış açılarını yansıtmaktadır. EK:1 Cam kendine özgü malzemesinden dolayı kendi yolunu şekillendirir. Sadece onun doğasını anlayarak camı üretebilir,değiştirebilir, ondan faydalanabilir ve onu ihtiyaçalarımıza göre şekillendirebiliriz.

Detaylı

T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HACİM KALIP TASARIMI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ 2 HAZIRLAYANLAR:

T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HACİM KALIP TASARIMI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ 2 HAZIRLAYANLAR: T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HACİM KALIP TASARIMI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ 2 HAZIRLAYANLAR: İLYAZ İDRİZOGLU M0220086 SUNAY DOĞAN M0120014 DANIŞMAN:

Detaylı

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü. Yayın No: 3 GAZALTI ARK KAYNAĞI (TIG MIG MAG)

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü. Yayın No: 3 GAZALTI ARK KAYNAĞI (TIG MIG MAG) I GEV Gedik Eğitim Vakfı Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü Yayın No: 3 GAZALTI ARK KAYNAĞI (TIG MIG MAG) Prof. Dr. Selâhaddin ANIK Doc. Dr. Murat Vural II ÖNSÖZ Günümüzde kaynak

Detaylı

1. GİRİŞ. 1.1. Kalite çalışmalarının tarihsel gelişimi

1. GİRİŞ. 1.1. Kalite çalışmalarının tarihsel gelişimi 1. GİRİŞ Günümüz teknoloji çağında endüstri ve ticaretin globalleşmesi, rekabeti de beraberinde getirmiş, kalite ise rekabetin en önemli unsuru olmuştur. Tüketici alışkanlıklarının, en iyi kaliteyi en

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

Endüstriyel sistemler için akıllı çözümler. Uygulama Broşürü

Endüstriyel sistemler için akıllı çözümler. Uygulama Broşürü Endüstriyel sistemler için akıllı çözümler Uygulama Broşürü Uygulama alanları sayfa 10 Referanslar sayfa 14 Satış sonrası hizmetler sayfa 38 2 Uygulama Alanları Tüm uygulama alanları için doğru çözümler

Detaylı

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU HAZIRLAYANLAR Emel KÖŞKER Mukaddes EREL Ömer Faruk DAĞLIOĞLUGİL Haziran 2012 Not: Bu rapor T.C.

Detaylı

RÜZGÂR TÜRBİNİ KANADI İMALATI

RÜZGÂR TÜRBİNİ KANADI İMALATI 1 RÜZGÂR TÜRBİNİ KANADI İMALATI Serhat KARABAĞ 1 ÖZET Bilindiği gibi Rüzgâr Türbinleri, rüzgârda bulunan kinetik enerjiyi önce mekanik enerjiye, daha sonra da elektrik enerjisine dönüştüren sistemlerdir.

Detaylı

KAYNAK TEKNOLOJİSİ ve UYGULAMALARI

KAYNAK TEKNOLOJİSİ ve UYGULAMALARI T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ METAL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KAYNAK TEKNOLOJİSİ ve UYGULAMALARI (ELEKTRİK ARK KAYNAK ve GAZ ERİTME KAYNAK TEKNOLOJİSİ DERS NOTU) Şubat 2009 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ

Detaylı

KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ

KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ BİTİRME PROJESİ Kerim Deniz KAYA

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU. Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü. Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge

AVRUPA KOMİSYONU. Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü. Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge AVRUPA KOMİSYONU Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge Mayıs 2005 Bu belge, aşağıdaki EIPPCB çalışma planı dahilinde

Detaylı

SÜPER ALAġIMLARIN AġINDIRICILI SUJETĠ ĠLE ĠġLENEBĠLĠRLĠĞĠNĠN ARAġTIRILMASI

SÜPER ALAġIMLARIN AġINDIRICILI SUJETĠ ĠLE ĠġLENEBĠLĠRLĠĞĠNĠN ARAġTIRILMASI T.C. MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ SÜPER ALAġIMLARIN AġINDIRICILI SUJETĠ ĠLE ĠġLENEBĠLĠRLĠĞĠNĠN ARAġTIRILMASI ĠBRAHĠM AY YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MAKĠNE EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI DANIġMAN Yrd. Doç.

Detaylı

SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ ÖZLEM GÖKSU

SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ ÖZLEM GÖKSU KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ NİSAN, 1996 2013 REVİZE ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM

Detaylı

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ ÜRETİM VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper Cerit Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Birleştirme Yöntemleri Çözülebilir birleştirme yöntemleri Çözülemeyen birleştirme

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. OLUKLU MUKAVVA AMBALAJ ÜRÜNLERİ Hazırlayan M. Oğuzhan ÖNEN SA-02-2-5 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN 2002 ANKARA İÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ GİRİŞ 1 1. AMBALAJ 3 1.1 AMBALAJ NEDİR

Detaylı

DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ Bilirsiniz ki, hayatta her şey teşvik ile olur. Bugün kendi mallarınıza göstereceğiniz rağbet, yerli mallarının günden güne daha nezih ve daha ucuz olmasını

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

"Erdemir'de çevre yatırımları ve ISO 14001 uygulamaları"

Erdemir'de çevre yatırımları ve ISO 14001 uygulamaları I. DEMİR-ÇELİK SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ/ 112 tmmob m a kin a mühendisleri odası tmmob metalürji mühendisleri odası "Erdemir'de çevre yatırımları ve ISO 14001 uygulamaları" Gülay YILDIRIM Aygül ÖZSU Ereğli

Detaylı

Yalıtımın En Dogal Hali

Yalıtımın En Dogal Hali Yalıtımın En Dogal Hali İçindekiler sayfa Yalıtım hakkında 3 Neden DragonBoard? 6 DragonBoard un özellikleri 7 DragonBoard Sistemleri 9 Yükseltilmiş Zemin Sistemi 20 Diğer ürünler 21 DragonBoard teknik

Detaylı

Daha temiz motorlar için ileri teknoloji

Daha temiz motorlar için ileri teknoloji Daha temiz motorlar için ileri teknoloji aha az yakıt ve yağ ağ tüketimi CO2 emisyonlarını azaltma Daha az yakıt ve yağ tüketimi C Daha az yakıt ve yağ tüketimi CO2 emisyon Daha temiz ve daha dayanıklı

Detaylı

Dekorasyonda Kullanılan Paslanmaz Çelik Yüzeylerinin Mekanik İşlemleri

Dekorasyonda Kullanılan Paslanmaz Çelik Yüzeylerinin Mekanik İşlemleri Dekorasyonda Kullanılan Paslanmaz Çelik Yüzeylerinin Mekanik İşlemleri Malzemeler ve Kullanımları Serisi, 6. Cilt Euro Inox Euro Inox, Paslanmaz Çelik için Avrupa pazarını geliştirme birliğidir. Euro Inox

Detaylı