08128 WEB EDİTÖRÜ Bilgisayar Programcılığı Bölümü Öğr. Gör. Hasan BADEM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "08128 WEB EDİTÖRÜ Bilgisayar Programcılığı Bölümü Öğr. Gör. Hasan BADEM"

Transkript

1 Eğitim Yılı Bahar Dönemi Dreamweaver Vize Çalışma Soruları 1) Dreamweaver da tablo ekleme kısa yol tuşu nedir? 8) Sayfaya Etiket ekleme kısa yol tuşu nedir? a) ctrl+n a) ctrl+alt+e b) ctrl+o b) ctrl+e c) ctrl+shift+w d) ctrl+alt+t e) ctrl+shift+t 2) Dreamweaver da Sayfa Özellerikleri ekleme kısa yol 9) Secilen Bir Metni Sola Yasmala Kısayol Tuşu Nedir? tuşu nedir? a) ctrl+alt+shift+l a) ctrl+alt+j b) ctrl+l b) ctrl+j c) ctrl+shift+j d) crtl+p 10) Sayfalar arası oluşturulan bağları kaldırmak için 3) Dreamweaver da hatalı kodlamayı silmeden eski gerekli kısayol tuşu nedir? haline getirecek kısayol tuşu nedir? a) ctrl+alt+shift+l a) ctrl+a b) ctrl+l b) ctrl+s c) ctrl+shift+z d) crtl+z e) ctrl+shift+l 11) Dreamweaver da panel ekleme için hangi adım 4) Dreamweaver resim ekleme kısayol tuşu nedir? izlenir..? a) ctrl+alt+i a) a)ınsert panel b) ctrl+s b) Panel groups c) ctrl+shift+i c) panel properfes d) crtl+p d) window panel e) view panel 5) Dreamweaver da boş bir html sayfası ekleme kısayol 12) Sayfada Bulunan Öğelerin özelliklerini hızlı bir tuşu nedir..? şekilde aşağıdakilerden hangisi düzenler? a) ctrl+alt+o a) page properties b) ctrl+n b) check page c) ctrl+shift+i c) named anchor d) crtl+m d) manage sites e) css styles 6) Dreamweaver da hızlı bir şekilde css ekleme kısayol 13) Sayfada seçilen bir yazıyı başlık olarak belirleyen tuşu nedir? sayfa özelliği hangisidir..? a) ctrl+alt+f11 a) properties/format b) ctrl+f11 b) properties/class 11 c) properties/ıd d) crtl+m d) properties/link e) properties/target 7) Sayfalar arası hızlı bir şekilde bağ oluşturma kısa yol 14) Sayfada Seçili bir metne madde işareti koymak için ne tuşu nedir? yapılmalıdır? a) ctrl+alt+l a) properties/unordered list b) ctrl+f11 b) properties/ordered list c) properties/class d) properties/format e) e) properties/bold 15) Sayfada seçilen bir metnin yazı rengi nasıl değiştirlir..? a) page properties/textcolor b) page properties/backgraund c) properties/text Indet d) properties/text outdent 1/7

2 16) Sayfa arka plan rengi nereden değiştirilir? a) page properties/textcolor b) page properties/background color c) page properties/ backgound img d) color e) pagefont 17) Seçili bir metne nasıl link verebiliriz? a) link b) insert/hyperlink c) insert/tablo d) instert/tag e) e)link 18) Sayfaya SWF dosyası nasıl eklenir? a) view/media/swf b) window/media/swf c) insert/media/swf d) format/media/swf e) help/swf 19) Sayfaya Tablo Eklemek için hangi adımlar izlenir? a) insert/table b) window/table c) view/table d) site/table e) edit/table 20) Sayfanın Başlığı nereden değiştirilir? a) document/title b) bold c) check page d) live view e) insert/hyperlink 21) Sayfadaki metnin fontunu nasıl değiştirebiliriz? a) window/font b) view/font c) site/font d) format/font 22) Dreamweaverde hedef linki yeni bir sayfada açmak için target kısmında aşağıdakilerden hangisi işaretli olmalıdır? a) _parent b) _self c) _top d) _blank e) link 23) Dreamweaver da katmanların görünebilirlik ayarlarından (vis) hangisini seçtiğimizde katmanlar kendisini kaplayan katmanın görünebilirlik özelliklerini alırlar? a) Inherit b) Default c) Hidden d) Visible e) _parent 24) Dreamweaver da katmanlara index numarası vermek için Code panelinin Layers sekmesinde hangi harf kullanılır? a) A b) Z c) W d) X e) P 25) Dreamwaver da beyaz rengin hexadecimal ifadesidir? a) #FFFF b) #0000 c) #FFFFFF d) # e) #11FF00 26) Dreamweaver da tablo hücrelerinin içindeki bilgi ile tablo duvarı arasındaki mesafenin değeri aşağıdakilerden hangisine girilir? a) Width b) Cell Padding c) Cell Spacing d) Border e) Height 27) Dreamweaver da form işlemlerinde aşağıdaki prog. Dillerinden hangisi kullanılmaz? a) PERL b) ASP c) CGI d) PHP e) html 28) Dreamweaver da Çalışma alanına yeni form eklemek için aşağıdakilerden uygulanması gerekir? a) insert / layout objects / form b) common araç çubugundan new form seçenegi ile c) edit / code collapse /form d) insert / form / form e) insert/code/form 29) Dreamweaver da HTML Taglarını otomatik biçimlendirmek ya da metinleri class yapıları ile düzenlemek için kullanılan yapı nedir? a) Headings b) CSS Style c) Layout Mode d) Standart Mode e) mode class 30) Dreamweaver da seçili durumda ve hareketleri var olan, elemana ait davranışları silmek için aşağıdaki komutlardan hangisi tercih edilmelidir? a) Erase b) Back Space c) Clear d) Delete e) Paste 2/7

3 31) Sayfaya spry Menubar eklemek İçin Hngi Yol İzlenir..? a) İNSERT/LAYOUTH OBJECTS/SPRYMENUBAR b) view/ LAYOUTH OBJECTS/SPRYMENUBAR c) window/ LAYOUTH OBJECTS/SPRYMENUBAR d) edit/ LAYOUTH OBJECTS/SPRYMENUBAR e) e)help/ LAYOUTH OBJECTS/SPRYMENUBAR 32) Sayfaya frames eklemek için hangi yol izlenir? a) insert/html/frames b) view/html/frames c) edit/ html/frames d) file/ html/frames e) window/ html/frames 33) Calışma alanınızdaki sayfayı ikiye bölen işlem turu hangisidir? a) code b) split c) design d) live view e) designer 34) Calışma alanınızdaki sayfayı code kısmından sadece tasarım kısmına getiren işlem turu hangisidir? a) code b) split c) design d) live view e) classic 35) seçili metinlere style nasıl eklenir? a) format/style b) view/style c) format/css style d) edit/style e) window/style 36) Çalışma alanınızdaki panelleri gizlemek için hangi adım izlenir? a) edit/hide panel b) file/hide panel c) format/hidepanel d) window/hide panel e) hidepanel 37) Çalışma alanınızdaki gizli panelleri açmak için hangi adımlar izlenir..? a) edit/show panel b) file/show panel c) window/show panel d) Show panel e) view/show panel 38) Forma Buton Eklemek İçin Hangi adımlar izlenir? a) insert/form/button b) window/form/button c) view/ form/button d) edit/ form/button e) form/button 39) sayfada pasif olan panelleri hangi menü ile aktif hale getirebiliriz? a) FİLE b) EDİT c) VİEW d) WİNDOW e) FORMAT 40) 79)Dreamvieawer kullanım amacı nedir? a) web tasarım b) grafik tasarım c) flash animasyon d) rogramla e) hiçbiri 41) Dreamviewer da kullanılan programla dillerinden biri değildir? a) Html b) asp c) xss d) java scprit e) hiçbiri 42) Dreamweaver CSS te karşılama ekranı kaç bölümden oluşmaktadır? a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 6 43) Karşılama ekranı yerine boş bir sayfa uygulama penceresi istiyor isek aşağıdakilerden hangisini etkin kılmamız gerekir.? a) Show welcome serea b) Show dialog when inserting objecst c) Dont show again d) Allow multiple censecutive spaces e) Welcome show again 44) Web sayfasının alt alta değilde yatay ve düşey görmek istersek hangi menüden yapmalıyız.? a) Split code b) Desing c) Split vetically d) Desing view an top e) Split horizantally 45) Bir web sitesi tasarımı yaparken bazı klasörleri önceden oluşturmanız sitenizin standartlara uyması için önemlidir. Aşağıdakilerden hangisi bu klasörlerden biri değildir? a) images b) work c) css d) assets e) js 3/7

4 46) Adobe Dreamweaver CS5 teki araçları için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Araçlar aslında HTML etiketlerini ifade eder Adobe Dreamweaver da Pratik bir şekilde kod yazmadan HTML sayfaları üretebiliriz b) Araçlar aslında CSS etiketleridir Adobe Dreamweaver da Pratik bir şekilde kod yazmadan sayfalar üretebiliriz. c) Araçlar aslında ASP etiketleridir Adobe Dreamweaver da Pratik bir şekilde kod yazmadan sayfalar üretebiliriz d) Araçlar aslında JavaScript etiketleridir Adobe Dreamweaver da Pratik bir şekilde kod yazmadan sayfalar üretebiliriz. 47) Adobe Dreamweaver CS5 te yeni site nereden tanımlanır? a) File > New Site b) Windows > New Site c) Site > New Site d) Pages > New Site e) Format > New Site 48) Adobe Dreamweaver CS5 yapmış olduğunuz bir sayfayı tarayıcıda ön izlemek için aşağıdakilerden hangi kısayolu kullanabilirsiniz? a) Shift + F12 b) Ctrl + F12 c) F12 d) F11 e) F1 49) Dreamweaver da hatalı kodlamayı silmeden eski haline getirecek kısayol tuşu nedir? a) ctrl+a b) ctrl+s c) ctrl+shift+z d) crtl+z 50) Dreamweaver da seçili durumda ve hareketleri var olan, elemana ait davranışları silmek için aşağıdaki komutlardan hangisi tercih edilmelidir? a) Erase b) Back Space c) Clear d) Delete * 51) Dreamweaver da HTML Taglarını otomatik biçimlendirmek ya da metinleri class yapıları ile düzenlemek için kullanılan yapı nedir? a) Headings b) CSS Style * c) Layout Mode d) Standart Mode 52) Dreamweaver da Rollover Image özelliği ne amaçla kullanılır? a) Değişken resim eklemek için kullanılır. * b) Resmi haritalandırmak için kullanılır. c) Resim özelliklerini ayarlamak için kullanılır. d) Resme link vermek için kullanılır. 53) Dreamweaver da Çalışma alanına yeni form eklemek için aşağıdakilerden uygulanması gerekir? a) insert / layout objects / form b) common araç çubugundan new form seçenegi ile c) edit / code collapse /form d) insert / form / form * 54) Dreamweaver da form işlemlerinde aşağıdaki prog. Dillerinden hangisi kullanılmaz? a) PERL b) ASP c) CGI * d) PHP 55) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi dreamweaver da image (resim) eklemek için kullanılmaz? a) Object paneli>insert image(resim) b) Mouse sağ tuş>image(resim) * c) Insert menüsü>image(resim) d) Ctrl-Alt-I 56) Dreamweaver da aşağıda verilen FTP Host adreslerinden hangisinin yazım formatı doğrudur? a) ftp.mindspring.com * b) c) d) mindspring.com 57) Dreamweaver da bir yerel dosyanın kopyasını uzaktaki sunucuya ve dosyayı diğerleri tarafından düzenlenebilir bir hale getiren seçenek aşağıdakilerden hangisidir? a) Check Out b) Stop Current Task c) Check In * d) Get File 58) Dreamweaver da tablo hücrelerinin içindeki bilgi ile tablo duvarı arasındaki mesafenin değeri aşağıdakilerden hangisine girilir? a) Width b) Cell Padding * c) Cell Spacing d) Border 4/7

5 59) Dreamweaver da No Wrap komutunun görevi e) design view on to aşağıdakilerden hangisidir? 66) Web sayfasının kodunu derledikten sonra görünümü a) Hücrelerin içerisine girilen bilgilerin belli uzunluğu canlı olarak tasarım ekranında gizlemek için geçtiğinde alt satıra geçmesini sağlar. * b) Hücrelerin genişliğinin belli sınırların dışına çıkmasını engeller. c) Tablonun içeriğine bilgi girilmesine bilgi girişini engeller. d) Tiklendiğinde hücrelerin olan konumunu korumasını kullanılan menü aşağıdakilerden hangisidir? a) Code b) Split c) Design d) Live code e) Live viev * sağlar. 67) Dreamweaver da karşılama ekranının gelip 60) Dreamweaver da sayfamızı internet üzerinden gelmemesini nerden ayarlarız? yayınlamamız için kullandığımız alana ne denir? a) Stage b) Background c) Area d) Host * 61) Hangisi dreamwaver da beyaz rengin hexadecimal ifadesidir? a) #FFFF a) Show welcame screen * b) Reopen documents on startup c) Warn when opening read-only files d) Enable related files e) Show dialog when ınsertıng objects 68) Dreamweaver: Kod yazmadan Web sayfası tasarımı yapabilen program. Dreamweaver `da kodsuz web tasarımının yanı sıra. JavaScript eklentileri, b) #0000 özel butonlar, FTP olayını yapma olayları da c) #FFFFFF * d) # ) Dreamweaverde hedef linki yeni bir sayfada açmak mevcuttur. Noktalı yere hangisi gelmelidir. a) üstün bir şekilde b) yine kod yazmadan * için target kısmında aşağıdakilerden hangisi işaretli c) kolayca olmalıdır? a) _parent b) _self c) _top d) _blank * 63) Dreamweaver da katmanlara index numarası vermek için Code panelinin Layers sekmesinde hangi harf kullanılır? a) A b) Z * d) Eksiksiz 69) Dreamweaver de form oluşturmak belli bir amaçladır. Aşağıdakilerden hangisi bu amaçlardan değildir? a) Web sitenizi ziyaret eden insanlardan bilgi almak b) İnsanların siteniz hakkında olan görüşlerini almak c) İnternet den gerekli bilgileri bilgisayarınıza indirmek d) Belirli bir konu hakkında anket oluşturmak e) Müşterinin aldığı ürünün satın alma bilgilerini alma(eticaret) 70) Dreamweaver kullanırken yeni bir form eklediğimizde c) W etrafı kırmızı kesik çizgiler görünür ve d) X 64) Dreamweaver da katmanların görünebilirlik oluşturacağımız formun elemanlarını bu çizgiler içine yerleştiririz. Fakat bu çizgiler bazen görünmeyebilir ayarlarından (vis) hangisini seçtiğimizde katmanlar bu kullanıcının tercihine göre değişebilir. kendisini kaplayan katmanın görünebilirlik Aşağıdakilerden hangisi bu çizgilerin aktif yada özelliklerini alırlar? pasif olarak seçilmesini gerçekleştiren bir a) İnherit * b) default c) hidden d) visible 65) Web sayfasının kod ve tasarım penceresini birlikte görmek için aşağıdaki menülerden hangisi kullanılır? menü seçimidir? a)view menüsü / visual aids / invisible elements * b)view menüsü /zoom in c)window menüsü / layers d)insert menüsü / customize favorites e)shift + F11 a) code b) split code c) design d) code and design * 5/7

6 71) Aşağıdakilerden hangisi dreamweaver da form olıştururken text field(metin alanları) özelliklerden birideğildir? a) Ziyaretçilerin yazarak girebileceği bilgileri toplamak kullanılır. b) Type seçeneğinden çok satırlı metin alanına dönüştürülebilir. c) Acces key seçeneği ile ilgili metin alanına kısa yol verilebilir. d) Metin alanı oluşturulurken etiket verilebilir. e) Herhangi bir web sayfasına link atabiliriz* 72) Dreamweaver kullanıcısı Text area (çok satırlı metin alanı ) form alanına eklendikten sonra, properties seçeneklerinden WRAP / VIRTUAL seçeneğini kullanılması sonucunda aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşir? a) Metin alanının background (arka plan) rengini istediğimiz renkte seçebiliriz. b) Çok satırlı metin alanına girilen metni bölerek bir sonraki satırdan devam etmesini sağlar. * c) Metin alanına girilebilecek max karakter uzunluğunu belirler. d) Kullanıcının belirlemiş olduğu belirli bir etiket vermek. e) Metni bölerek bir sonraki satırdan geçmesini engelleyerek metnin aynı satırda devam eder. 73) Dreamweaver de form oluştururken ziyaretçilerin bir ya da birden fazla seçeneği seçmesini sağlayan eleman aşağıdakilerden hangisidir a) Radio buton b) Radio group c) Check boxes d) Buton e) Flash buton 74) Aşağıdakilerden hangisi dreamweaver da oluşturulan form elemanlarından biri değildir? a) Fieldset b) Named Ancor c) Hidden field d) List / Menü e) Jump Menü 75) Aşağıdakilerden hangisi Dreamweaver tarafından desteklenen proglama dillerinden değildir? a) Apache 4.1 b) PHP c) ASP.NET C# d) Coldfusion 76) Dreamweaver da form işlemlerinde aşağıdaki prog. Dillerinden hangisi kullanılmaz? a) PERL b) ASP c) CGI d) PHP 77) I. Yeni bir site tasarımı II. Mevcut bir sitenin düzenlenmesi III.FTP istemcisi IV.Site haritası oluşturma Dreamweaver yukarıdaki işlemlerden kaç tanesini gerçekleştirebilir? a) 4 b) 3 c) 2 d) 1 e) Hiç birini gerçekleştirmez 78) I. Yerel Site (Local Host) II. Root File III. Uzak Site (Remote Site) IV. Global Site Yukarıdakilerden hangileri Dreamweaver programında tanımlanabilen siteler çeşitlerindendir? a) II,III b) I,III c) I,IV d) II,IV 79) Aşağıdaki yöntemlerin hangisinde dreamweaverda link oluşturulamaz? a) Point to file b) Sağ click/make link c) Insert/ link d) Commands/Make link* 80) Aşağıdakilerden hangisi Dreamweaver da oluşturulan tablonun sırasıyla satır sayısını ve hücre duvar boşluğunu ayarlamamızı sağlar? a) Rows-Border b) Columns-Cell Spacing c) Columns-Cell Padding d) Rows-Cell Padding 81) Aşağıdakilerden hangisi dreamweaverda oluşturulan tablonun arka planına resim eklemeyi sağlar? a) Properties- Bg Image b) Insert- Image c) Insert- Table- Image d) Properties- Brdr Image 6/7

7 82) Aşağıdakilerden hangisi CSS Stilleri ile yapılır? a) Redefine HTML Tag b) Line Break c) Insert Image d) Insert link 83) Dreamweaver da CSS stillerinin asıl kullanılma amacı aşağıdakilerden hangisidir? a) HTML tablolarından faydalanmak b) Oluşturulacak sayfaların boyutunun azaltılması c) HTML Taglarının otomatik biçimlendirilmesi d) Sayfanın diğer editörlerle uyumunun sağlanması 84) Aşağıdaki standartlardan hangisi doğru verilmiştir? a) Explorer Layers - CSS Layers b) Netscape Layers - CSS Layers c) Merge Layers Split Layers d) CSS Layers Merge Layers 85) Ağıdakilerden hangisi Dreamweaver programının amacını en doğru şekilde ortaya koyar? a) Web siteleri tasarlama b) Web siteleri için kod üretmek. c) Web sitelerini yönetme. d) Web sitelerini tasarlayıp yönetme 86) Dreamweaver da katmanlar kullanılarak hazırlanmış bir web sayfasında katmanları tablolara dönüştürmek için hangi yol izlenmelidir? a) Edit / Layout Mode / Convert Layers to Table b) Edit / Expanded Mode / Convert Layers to Table c) Modify / Layout Mode / Convert Layers to Table d) Modify / Expanded Mode / Convert Layers to Table 87) Aşağıdakilerden hangisi Dreamweaver da tüm özel karakterleri görüntüler? a) Text > HTML > Special Characters > Other b) Insert > HTML > Special Characters > Other c) Insert > HTML > Text Objects > Other d) Text > HTML > Text Objects > Other 88) Aşağıdaki özelliklerden hangisi Dreamweaver çalışma alanında bulunmaz? a) Toolbars (Araç Çubuğu) b) Design View ( Dizayn görünüşü) c) Keywords (Anahtar Kelimeler) d) Visual Aids ( Görsel Yardımcılar) 89) Hangisi web sunucu yazılımıdır? a) Apache b) Dreamweaver c) Fireworks d) Internet Explore 90) Dreamveawer da yazı yazarken bir alt satıra inmek için aşağıdaki kısayol tuşlarından hangisi kullanılmalıdır? a) CTRL+Tab b) Enter c) CTRL + Enter d) CTRL + SHIFT + BOŞLUK 91) Sayfaya arka plan eklemek için hangi yol izlenmelidir? a) Değiştir > Sayfa Özelliklerini>Görünüm b) Değiştir > Sayfa Özelliklerini>Bağlar c) Değiştir > Sayfa Özelliklerini>Başlıklar d) Değiştir > Sayfa Özelliklerini>İzleyen Görüntü 92) Varsayılan panel grupları genel başlıkları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? a) CSS b) Etiket Denetimi c) Dosyalar d) Varlıklar 93) Dahili stiller ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Dahili stiller sadece geçerli belgede tanımlanan, kullanılan stillerdir. b) Sitenizdeki tek bir sayfa için bir stil tanımları oluşturacaksanız dahili stilleri kullanabilirsiniz. c) Dahili stiller diğer belgelerdeki stilleri kullanabilmenizi sağladığı için çok kullanışlıdır. d) Dahili stil oluşturmak için CSS panelinden yararlanılmalıdır. 94) Belgenin tümünde etkili olan stil çeşidi hangisidir? a) Yerel b) Genel c) Harici d) Dahili 7/7

WEB TASARIMI DREAMWEAVER. Hazırlayan: Öğr. Grv. Mahmut KANTAR

WEB TASARIMI DREAMWEAVER. Hazırlayan: Öğr. Grv. Mahmut KANTAR WEB TASARIMI DREAMWEAVER Hazırlayan: Öğr. Grv. Mahmut KANTAR 1 İÇİNDEKİLER 1. WEB... 4 1.1. WWW nedir?... 4 1.2. HTML nedir?... 4 1.3. Web Sayfası nedir?... 4 1.4 Web sitesi nedir?... 4 1.5. Web tasarımı

Detaylı

DREAMWEAVER DERS NOTLARI

DREAMWEAVER DERS NOTLARI DREAMWEAVER DERS NOTLARI Yeni sayfa oluşturmak-var olan sayfayı açmak 1- Yeni sayfa oluşturmak için: Create New Seçeneğinin altındaki HTML seçilir 2- Daha önce yaptığımız çalışmalara kısa yollarından erişmek

Detaylı

ADOBE DREAMWEAVER CS4 Kullanıcı El Kitabı

ADOBE DREAMWEAVER CS4 Kullanıcı El Kitabı ADOBE DREAMWEAVER CS4 Kullanıcı El Kitabı ADOBE DREAMWEAVER CS4 Kullanıcı El Kitabı İÇİNDEKİLER Dreamweaver Temelleri İçerik Eklemek Stil Sayfaları Oluşturmak Bağlarla Çalışmak Resimlerle Çalışmak Tablolarla

Detaylı

Web Tasarım Soruları

Web Tasarım Soruları Web Tasarım Soruları 1. HTML nedir? a) Sayfa içindeki metinlerin tarayıcıda nasıl görüneceğini ve işlevsel olacağını düzenleyen işaret dilidir. b) Diğer sayfaları bağlayan linkler c) Nesneyi bağlayan linkler

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI EDİTÖRÜNE GİRİŞ 482BK0175 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Modül 5: E-life Web Tasarımı

Modül 5: E-life Web Tasarımı Modül 5: E-life Web Tasarımı E-LIFE FİZİKSEL ENGELLİLER İÇİN E- ÖĞRENME SANAL MERKEZİ Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Bu yayın sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır ve

Detaylı

Modül 4: Grafik Kursu - Photoshop ve CorelDRAW

Modül 4: Grafik Kursu - Photoshop ve CorelDRAW Modül 4: Grafik Kursu - Photoshop ve CorelDRAW E-LIFE FİZİKSEL ENGELLİLER İÇİN E- ÖĞRENME SANAL MERKEZİ Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Bu yayın sadece yazarların görüşlerini

Detaylı

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK DERS KİTABI İ İ İ İ İ Ö Ş

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK DERS KİTABI İ İ İ İ İ Ö Ş BİLGİSAYARA GİRİŞ BİLGİSAYAR NEDİR? Tanımı: Kendisine yüklenen programlar aracılığı ile aritmetiksel mantıksal işlemler yapabilen, bilgi depolayan, hatasız ve hızlı işlem yapan, düzenleyen, kullanıcı ile

Detaylı

2-1 Visual BASİC 6.0 PROJE TASARIM PENCERESİNE BAKIŞ. Visual BASIC 6.0 açıldığı zaman karşınıza Şekil 2.1'de görülen ekran görüntüsü gelecektir.

2-1 Visual BASİC 6.0 PROJE TASARIM PENCERESİNE BAKIŞ. Visual BASIC 6.0 açıldığı zaman karşınıza Şekil 2.1'de görülen ekran görüntüsü gelecektir. ΒÖLÜM 2 2- VISUALBASIC Visual Basic nesne tabanlı (object oriented) görsel bir programlama dilidir. Öğrenilmesi, uygulanması oldukça kolaydır. Bu nedenle üniversitemizin Endüstriyel Elektronik programında

Detaylı

Kareler ardarda gösterilirse kelebek "kanat çırpıyormuş gibi" görünür.

Kareler ardarda gösterilirse kelebek kanat çırpıyormuş gibi görünür. FLASH'A GİRİŞ... Flash, Macromedia firmasının ürettiği vektörel tabanlı popüler bir animasyon (canlandırma) hazırlama programıdır. Flash ı iyi kullanmak için hayal gücünüze güvenmeli ve nesnelerin uzaydaki

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARINA GİRİŞ 482BK0142 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Adobe Contribute CS3 Yardımcı El Kitabı

Adobe Contribute CS3 Yardımcı El Kitabı Adobe Contribute CS3 Yardımcı El Kitabı 1 İçindekiler Bölüm 1 Conrtibute CS3 Genel Bilgiler... 3 Bölüm 2 Conrtibute CS3 Başlangıç... 7 Bölüm 3 Kullanıcılar... 23 Bölüm 4 Web Sitenizdeki Sayfaları Düzenlemek...

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ HTML İLE GELİŞMİŞ WEB İŞLEMLERİ 482BK0153 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

BİL 101 - Bilişim Teknolojileri. Word 2007. http://bil.etu.edu.tr/bil101

BİL 101 - Bilişim Teknolojileri. Word 2007. http://bil.etu.edu.tr/bil101 BİL 101 - Bilişim Teknolojileri Word 2007 http://bil.etu.edu.tr/bil101 Dosya oluşturma ve kaydetme Yeni Dosya Oluşturma Microsoft Word dosyası açıldıktan sonra Office tuşuna basılır Yeni(New) seçilir Yeni

Detaylı

BİLGİSAYAR 2 DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR 2 DERS NOTLARI BİLGİSAYAR 2 DERS NOTLARI Doç. Dr. Muzaffer Dügel mdugel@gmail.com 1 DENETİM MASASI Denetim masası bilgisayarın hemen hemen bütün ayarlarının ve kontrollerinin yapıldığı araçları içeren bir penceredir.

Detaylı

BİLGİSAYARA GİRİŞ. 3. Bilgisayarlarda 0 ya da 1 değerini depolayabilen her birime ne denir? A) KB B) Bit C) MB D) Byte

BİLGİSAYARA GİRİŞ. 3. Bilgisayarlarda 0 ya da 1 değerini depolayabilen her birime ne denir? A) KB B) Bit C) MB D) Byte BİLGİSAYARA GİRİŞ 1. Bilgisayarın çalışmasına zarar verecek şekilde hazırlanmış küçük yazılımlara ne ad verilir? A) Sistem yazılımı B) Virüs C) Uygulama yazılımı D) Küçük yazılım 2. Bilgisayarın yaygın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI - 3 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

MS WORD 1.BÖLÜM. Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak.

MS WORD 1.BÖLÜM. Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. MS WORD 1.BÖLÜM Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. MS Word

Detaylı

MS WORD 1.BÖLÜM 3.1. MS WORD EKRANI KULLANMAK

MS WORD 1.BÖLÜM 3.1. MS WORD EKRANI KULLANMAK MS WORD 1.BÖLÜM Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. MS Word

Detaylı

MICROSOFT WORD 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ

MICROSOFT WORD 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University MICROSOFT WORD 2010 Instructional Technology Support Office Web adresi: http://its.metu.edu.tr Adres: GİSAM No:9 Tel: 210 35 71 E-posta: its@metu.edu.tr

Detaylı

1. İNTERNET ORTAMI VE WEB TASARIMI

1. İNTERNET ORTAMI VE WEB TASARIMI 3 1. İNTERNET ORTAMI VE WEB TASARIMI 1.1. İnternet İnternet, bir çok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. Aynı zamanda, insanların

Detaylı

BİLGİSAYARA GİRİŞ I BİLGİSAYAR OKUR YAZARI OLMAK (VER.1.11-05.01.2015) Bora Tüccaroğlu, PMP Akdeniz Karpaz Üniversitesi

BİLGİSAYARA GİRİŞ I BİLGİSAYAR OKUR YAZARI OLMAK (VER.1.11-05.01.2015) Bora Tüccaroğlu, PMP Akdeniz Karpaz Üniversitesi BİLGİSAYARA GİRİŞ I BİLGİSAYAR OKUR YAZARI OLMAK (VER.1.11-05.01.2015) Bora Tüccaroğlu, PMP Akdeniz Karpaz Üniversitesi Dersin Amacı Bilişim sistemlerinin hayatımızdaki önemi yatsınamaz. Herhangi bir mesleğin

Detaylı

GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2

GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2 GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2 Yazanlar: Markus Hohenwarter ve Judith Hohenwarter Çevirenler: Mustafa Dogan ve Erol Karakırık www.geogebra.org GeoGebra Yardım 3.2 Son Düzenleme: Aralık 11,

Detaylı

BILG101 Bilgisayara Giriş

BILG101 Bilgisayara Giriş BILG101 Bilgisayara Giriş Ünite 6: Kelime İşlemciler Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü Giriş Bu ünitede, Bilgisayar ortamında

Detaylı

VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ DERS KİTABI

VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ DERS KİTABI VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ DERS KİTABI ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Bilgisayar ortamında Veri tabanı programını kullanarak, istenilen özelliklere göre dosyalama

Detaylı

Microsoft Visual Basic 6.0 sekmesine bir kere tıklanarak program açılır. Program ilk açılışta

Microsoft Visual Basic 6.0 sekmesine bir kere tıklanarak program açılır. Program ilk açılışta VISUAL BASIC 6.0 Visual Basic 6.0 la çalışmaya başlama için; Microsoft Visual Basic 6.0 sekmesine bir kere tıklanarak program açılır. Program ilk açılışta İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1 Yeni Bir proje başlatır.

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA İÇERİK Word Programı Penceresinde Bulunan Elemanların Tanıtımı Menüler,, İçerik ve Uygulamaları Dosya, Düzen ve Görünüm Menülerinin İçerikleri

Detaylı

T.C. Samsun Valiliği Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ADIM ADIM WEB. Abdurrahman GÜNER

T.C. Samsun Valiliği Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ADIM ADIM WEB. Abdurrahman GÜNER T.C. Samsun Valiliği Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ADIM ADIM WEB Abdurrahman GÜNER Tekniker Samsun / 2012 Kapak Tasarımı Dr. Ali KORKMAZ Dizgi/Baskı Refik YILMAZ Koordinasyon ve Tarımsal Veriler

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ KULLANIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Delphi menüleri File menüsü: New Form Application Component DLL Text Unit ActiveX: Active Form ActiveX Control ActiveX Library Automation Object

Delphi menüleri File menüsü: New Form Application Component DLL Text Unit ActiveX: Active Form ActiveX Control ActiveX Library Automation Object Delphi menüleri File menüsü: New: Pencerenin new kısmında bulunan bazı seçenekler şunlardır: Form seçeneği ile aktif projeye yeni bir form eklenir. Application seçeneği aktif projeyi kapatarak yeni bir

Detaylı