insan, çevre, bilim, ekonomi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "insan, çevre, bilim, ekonomi"

Transkript

1 insan, çevre, bilim, ekonomi

2 GEZEGENİMİZİN SÜREKLİ EVRİMİNİ DURDURAMASAK DA, BU SÜRECE OLUMLU KATKI SAĞLAYABİLECEK YAKLAŞIM VE ÖNERİLER GETİRMEK AHLÂKİ SORUMLULUĞUMUZDUR. Muazzam bir değişim çağında yaşıyoruz. Geleceğin ne getireceği belirsiz, senaryolar hızla değişmekte ve günümüz çelişkiler ve dengesizliklerle dolu. Örneğin, şu bir gerçek ki bugün dünyada neredeyse bir milyar kişi açlık çekerken diğer yanda aynı sayıda insan fazla kilolu veya obez. Bu nedenle gıda ve beslenme ile ilgili tartışmalarda yer almanın görevimiz olduğuna ve bugün üstesinden gelmemiz gereken güçlüklere ve acil durumlara karşı somut, fizibilitesi olan öneriler sunarak katkı sağlamamız gerektiğine inanmaktayız. Bugüne kadar ele aldığımız ve gelecekte ele alacağımız geniş kapsamlı temaları incelediğimizde, farklı disiplinleri bir araya getiren bir yaklaşımın, bir yandan önceliklerin belirlenmesine ilişkin bilgi ve farkındalık düzeyini artırırken aynı zamanda bunlara cevap ve çözüm bulmanın da önünü açtığına inanmaktayız. Benimsediğimiz yaklaşımla ekonomik, toplumsal, çevresel ve bilimsel tematik alanları bir çatı altında toplamamızın nedeni de budur. Aynı şekilde, bakış açıları, uzmanlık ve görüşler arasındaki farklılıklardan çekinmiyoruz. Aksine, bunları açıkça tartışılması ve yararlanılması gereken değerli kaynaklar olarak görmekte ve sürekli olarak teşvik etmekteyiz. Lynn Johnson / National Geographic Görsel Koleksiyonu Gıda ve beslenmeye ilişkin acil konuların gezegenimizin her noktasındaki kanaat önderleri ve karar vericilerin öncelikli gündemleri olması gerektiği görüşündeyiz. Bu nedenle, Barilla Gıda ve Beslenme Merkezi nin bir bilgi kaynağı olarak rolünün giderek artmasına, bir yanda bilimsel araştırma, diğer yanda siyasi kararlar ve hükümetlerin eylemleri arasında köprü işlevini üstlenmesine yönelik desteğimizi sürdüreceğiz. Değişimi teşvik etmek için gelecekte bizi bekleyen güçlükleri aşma ülküsüne bağlılığımızı korurken, hedefimiz, açık diyalog oluşturmak ve tüm dünya nüfusunun refahına katkıda bulunmaktır. Guido Barilla

3 James L. Stanfield / National Geographic Görsel Koleksiyonu İNSAN NE YERSE ODUR. (Ludwig Feuerbach) 2 3

4 Tino Soriano / National Geographic Görsel Koleksiyonu ANLAMAK İMKÂNSIZDIR, FAKAT BİLMEK ZORUNLUDUR. (Primo Levi) BARILLA GIDA VE BESLENME MERKEZİ Gıda ve beslenmeye ilişkin temalara yönelik somut öneriler için farklı disiplinleri bir araya getiren bir yaklaşım 4 Barilla Gıda ve Beslenme Merkezi (Barilla Center for Food & Nutrition, kısaca BCFN), dünyanın gıda ve beslenme konularıyla bağlantılı başlıca sorunlarını çözümlemek amacıyla 2009 yılında kurulmuş bir düşünce kuruluşudur. Merkez bu sorunlara, içerdikleri çeşitli bileşenleri vurgulayabilen yegâne seçenek konumundaki multidisipliner bakış açısıyla yaklaşmaktadır. Bu kapsamda, ekonomik, bilimsel, toplumsal ve çevresel faktörlerin gıda üzerindeki neden-sonuç ilişkilerine etkileri analiz edilmekte ve insanın sadece kendini doyurması gibi basit bir ihtiyacının ötesine uzanılarak, yaşamın çeşitli cephelerinin bu ilişkilerle bağlantıları vurgulanmaktadır. İlk iki yılımızda, bizce artık ertelenmeye tahammülü olmayan çok çeşitli konu başlıkları incelenmiştir. Bu başlıkların her biri, bilimsel yayınlara konu edilmiş, ayrıntılı ve somut önerilere tabi olmuş, kamu kurumlarına yönelik sunumlarda yer almış ve genel kamuoyunda tartışmaya açılmıştır yılında İtalya daki paydaşlarımıza ve kamu temsilcilerine yönelik paylaşımlarımızın ardından, 2010 yılı ufkumuzu ulusal sınırların ötesine genişlettiğimiz fikir ve bilgileri Avrupa Birliği ne sunduğumuz dönüm noktamız olmuştur. Uluslararası çapta bir taahhüt BCFN nin doğasının ayrılmaz bir parçasıdır ve misyonunun öngördüğü üzere, üstesinden gelmek için çalıştığı konular gerek dünyanın dört bir yanındaki insan toplulukları gerekse bir bütün olarak gezegenimiz için acil çözüm bekleyen sorunlardır. Bu nedenle, 2011 yılı, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri gibi iki önemli ülkeye daha yayılmamızla birlikte, projemizin uluslararası düzeye taşınmasına yönelik güçlü bir ivmeye sahne olmaktadır. 5

5 GEZEGENİMİZİ, YERYÜZÜ UZAY GEMİSİ OLARAK GÖRMEYE BAŞLADIK. FAKAT GEMİDEKİ YOLCULARIN DÖRTTE BİRİNİN BİRİNCİ SINIF LÜKS KAMARALARDA, GERİ KALAN DÖRTTE ÜÇÜNÜN İSE GÜVERTENİN ALTINDA SEYAHAT ETTİĞİNİ UNUTMAMALIYIZ. (Robert McNamara) Lynn Johnson / National Geographic Görsel Koleksiyonu İLK İKİ YILLIK ÇALIŞMALARIMIZDAN BULGULAR SU YÖNETİMİ (Mart 2009) Bugün, 1.1 milyardan fazla insanın yeterli su kaynaklarına erişimi yok: her altı kişiden birinin bulabildiği içilebilir nitelikte su miktarı günde 20 litreden az. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, TARIM VE GIDA (Haziran 2009) Kuzey Amerika tipi beslenen bir birey, her gün atmosfere yaklaşık 5.4 kg CO 2 gazının salınmasına yol açarken, Akdeniz tipi beslenen bireyler için bu miktar yarıdan daha azdır. 6 7

6 YİYECEK, FARKLI KÜLTÜRLER ARASINDA İLETİŞİMİN EN İYİ, HATTA KELİMELERDEN BİLE DAHA İYİ YOLUDUR ÇÜNKÜ DAHA KOLAY VE DAHA ERİŞİLEBİLİRDİR. (Massimo Montanari) Travis Dove / National Geographic Görsel Koleksiyonu GIDA VE SAĞLIK (Eylül 2009) Kamu sağlık harcamaları içinde önleyici çalışmalara ayrılan payın %1 oranında artırılması, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri giderlerinde %3 lük bir azalma sağlayacaktır. GIDA GÜVENLİĞİNİN ÖNÜNDEKİ GÜÇLÜKLER (Kasım 2009) Toprağın kullanımının azalması ve biyoyakıtların ekimi, otlak alanlarında artış gibi başka amaçlara tahsisi, 2050 yılına kadar ekili arazilerin kapladığı alanda %8 ile 20 oranında bir daralmaya neden olabilir. Bunlara ek olarak, su kıtlığı, iklim değişikliği ve hastalık taşıyıcıların yayılımının etkisi, mevcut üretimi fazladan %5 ile 25 oranında düşürebilir. GIDANIN KÜLTÜREL BOYUTU (Aralık 2009) Son dönemde gıda, yalnızca basit bir beslenme veya lezzet ihtiyacı olmaktan çıktı. Gıdaların işlevsel boyutları, gıda ve sağlık arasındaki ilişki, günümüzün hızlı yaşam tarzına uygun ürünlere yönelik artan talep ve taşınabilme kolaylığı gibi diğer yönler de daha baskın hale geldi. ÇOCUKLARDA SAĞLIKLI BÜYÜME VE BESLENME (Nisan 2010) Tüm dünyada okul çağındaki çocukların 155 milyonu yani onda biri, obez veya fazla kiloludur. Aynı zamanda, gelişen ülkelerde beş yaşın altındaki yaklaşık 148 milyon çocuk akut veya kronik yiyecek kıtlığı nedeniyle aşırı zayıftır. 8 9

7 YERYÜZÜ, SADECE BİREYLERİN ÖZEL MÜLKÜ DEĞİLDİR. HERKESE AİT, İNSANLIĞIN ORTAK SERVETİ OLAN, KORUYACAK ELLERE VE KOLLAYACAK GÖZLERE İHTİYACI OLAN SIRADAĞLAR VE VADİLER DE VAR. (Adriana Moreno) Tim Laman / National Geographic Görsel Koleksiyonu ÇİFT PİRAMİT: İNSANLAR İÇİN SAĞLIKLI, GEZEGEN İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA (Haziran 2010) Daha sık yenmesi önerilen gıdalar daha düşük çevresel etki bırakıyor. Bunun tam tersine, daha az sıklıkta yenmesi önerilen gıdaların ise çevre üzerindeki etkisi daha fazla oluyor. AKDENİZ YÖNTEMİNİN MÜKEMMELLİĞİ (Kasım 2010) Akdeniz havzasında yemek demek, birisiyle beraber yemek yemek demektir. Ekmeği veya yiyeceği paylaşmak, bir birliğin, bağların ve ilişkilerin kurulması ve kutsanması anlamına gelir. 10 İNSANLARIN ESENLİĞİNİN ÖLÇÜMÜ: BCFN ENDEKSİ (Kasım 2010) Bireylerin genel anlamda esenliği, benimsedikleri beslenme modeli ve yaşam tarzıyla - her şeyden önce bu aktörlerin insan sağlığı ve çevresel sürdürülebilirlik üzerindeki yan etkileri nedeniyle - büyük ölçüde bağlantılıdır. GDO LU TARIM SÜRDÜRÜLEBİLİR MİDİR? (Aralık 2010) Bilimsel araştırmalar, genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) içeren gıdaların tüketilmesinin, en azından kısa vadede, insan sağlığı üzerinde ciddi etkilerine ilişkin herhangi bir kanıt ortaya koymuyor. Uzun vadede ise, olumsuz etki korkusuna yol açacak bir şey görünmemekle birlikte, bunu kesin olarak doğrulayabilecek hiçbir araştırma da mevcut değil. 11

8 2011 KONULARI Analiz faaliyetlerinin devamı ve yeni araştırma alanları Uluslararası kamuoyunun dikkatine öncelikle en acil konuları getirme hedefimiz doğrultusunda, her yıl çözümlediğimiz ve araştırdığımız temaların seçiminde iki unsuru göz önüne almaktayız. Bir taraftan, içinde yaşadığımız toplumsal ve ekonomik tabloyu değerlendirir ve bunun sonucu olarak, bu bağlamın bize sunduğu önceliklere bakarız. Diğer taraftan ise tercihlerimize dünyanın uluslararası ölçekli takvimi, yani Avrupa, Asya ve Amerika Birleşik Devletleri nin siyasi ve toplumsal gündemindeki olaylar yön verir. Sisse Brimberg / National Geographic Görsel Koleksiyonu DOĞRUSU, YİYECEĞE KAYITSIZ KALAN HİÇBİR İNSANA GÜVENİLEMEZ. (Manuel Vázquez Montalbán) Bu değerlendirmeler ışığında, Barilla Gıda ve Beslenme Merkezi BCFN 2011 boyunca aşağıda özetlenen konuları ele almıştır: Gıda, uzun ömür ve esenlik 1960 ile 2006 arasında, Avrupa da ortalama yaşam beklentisi sekiz yıl arttı. Giderek yaşlanan bir nüfusun sağlıklı yaşamasını sağlamada beslenme biçiminin rolü nedir? Yaşlanan nüfus bağlamında bu konu kritik önem taşımaktadır. Sadece toplumsal düzeyde değil, aynı zamanda sağlık hizmetlerinin ekonomik sürdürülebilirliği gibi sorunlarla yüzleşmek zorunda kalan siyasi/kurumsal yönetimler açısından da bu soru cevap beklemektedir

9 Tarım sektörünün geleceği GIDA GÜVENLİĞİ, SADECE YETERLİ GIDAYA DEĞİL, AYNI ZAMANDA KÜLTÜREL AÇIDAN UYGUN GIDAYA DA ERİŞEBİLMEK DEMEKTİR. (Vandana Shiva) Küresel gıda ihtiyacını karşılamak için, önümüzdeki yıllarda ekilebilir arazilerin 120 milyon hektar kadar artması gerekmektedir. Aynı zamanda, biyoyakıt üretiminde gelecek on yıl içinde yaklaşık %90 lık bir artış da tahmin edilmektedir. Tarım sektörünün gelecek yıllarda neleri, hangi miktarlarda üreteceğini etkileyen başlıca faktörler nelerdir? Tüketici talebi ne ölçüde ve hangi yönde değişim gösterecektir? Bu soruların cevapları, gelecekte tarımsal sürdürülebilirliği ve yaşamın devamını hangi üretim ve tüketim modellerinin güvenceye alabileceğini anlama yönünde atılmış bir adım olarak görülebilir. Beslenme/Çevre Etkisi: Çift Piramit Akdeniz tipi beslenme tarzının giderek daha çok benimsenmesi, mide kanserine yakalanma riskinde %33 lük bir azalmayla ilişkilendirilmektedir. Rebecca Hale / National Geographic Görsel Koleksiyonu Gıda tercihlerimizin çevre üzerindeki etkisi nedir? Çift Piramit in yayınlanmış ilk baskısını daha da geliştirmekteyiz; bir yandan gıdaların çevresel etkilerine yönelik veritabanını güncelleyerek kapsamını genişletirken diğer yandan gıdaların üretiminden tüketimine uzanan zincirdeki belirli aşamaları daha derinlemesine incelemekteyiz. Gıda/çevre eğitiminde bütünleşik, somut ve etkin stratejiler ortaya koymak, bu çalışmaların amacını oluşturmaktadır

10 Tarımsal Sürdürülebilirlik ve GDO GAYRİSAFİ MİLLİ HÂSILA, ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞINI HESABA KATMIYOR. ŞİİRLERİMİZİN GÜZELLİĞİNİ UMURSAMIYOR, KAMU GÖREVLİLERİMİZİN DÜRÜSTLÜĞÜYLE İLGİLENMİYOR. KISACA, HAYATI DEĞERLI KILANLAR HARİÇ HER ŞEYİ ÖLÇÜYOR. (Robert Kennedy) 2009 da 134 milyon hektarlık, yani 1996 ya oranla 80 kat fazla alanda genetiği değiştirilmiş bitki ekildi. Bu da genetiği değiştirilmiş ürün yetiştirilen alanların son 14 yılda küresel ölçekte yıllık %39.9 lık bir hızla arttığı anlamına gelmektedir. GDO ların Kuzey Amerika, Brezilya ve Arjantin de benimsenen ekonomik tarımsal modellerdeki rolü nedir? Hindistan ve Çin gibi ülkeler, genetiği değiştirilmiş ürünlere geçmenin getirdiği riskler ve fırsatları nasıl değerlendiriyor? Bu sorulara bir cevap bulabilmek için, çalışmanın ilk versiyonunda yer alan analizi, GDO ların bu coğrafi bölgelerdeki rolünü araştırmak suretiyle tamamlayacağız. Bireylerin esenliğinin ölçülmesi İskandinav ülkelerinin sosyoekonomik modeli, eğitim, refah, aile, toplumsal çevre, demokrasi ve bireysel özgürlükler boyutlarını en dengeli biçimde bütünleştirmektedir. Buna karşın, Yunanistan, İtalya ve İspanya gibi Akdeniz ülkeleri ulusal esenliklerinin bu noktalarında güçlükler yaşamaktadır. Abraham Nowitz / National Geographic Görsel Koleksiyonu Hayatımızı etkileyen hangi faktörler, esenliğimiz üzerinde en fazla etkiye sahiptir? 2010 yılından bugüne kadar elde ettiğimiz bulgular ışığında, beslenme sorunlarını toplumsal esenlik, sağlık ve çevre etkileri açısından araştıracağız

11 James P. Blair / National Geographic Görsel Koleksiyonu TEK BAŞINA YEMEK YEDİĞİMİZDE TUHAF, BAZEN DE ACINASI BİR YALNIZLIK HİSSİNE KAPILIRIZ. BUNUN TERSİNE, YİYECEK VE İÇECEĞİMİZİ PAYLAŞTIĞIMIZDA İSE SOSYOKÜLTÜREL YAPIMIZIN ÖZÜNÜ YAKALARIZ. (George Steiner) 2009 yılında üretilen ve özellikle aciliyeti devam eden temalar içeren bir dizi bilimsel çalışmayı da 2011 in ilk aylarında güncelledik. Su yönetimi ve kullanımı Gezegenimizde yaklaşık 1.4 milyar km 3 su bulunmaktadır ancak, bunun sadece %2.5 kadarı içilebilir niteliktedir. Bu miktarın büyük bölümü kullanım güçlüğü arz etmektedir ve aslında, sadece 45,000 km 3 su (toplamın %0.003 üne eşit) teorik olarak kullanılabilir durumdadır. Ancak, bunun da sadece 9,000-14,000 km 3 ünün (toplamın %0.001 ine eşit) insanların kullanımına uygun olduğu tahmin edilmektedir. Yaşam tarzları, yeme alışkanlıkları ve sağlık Kan basıncını sadece 2 puan düşürmek, kalp hastalıklarından ölme riskini %7 ve inme riskini %10 azaltmaktadır. Sadece 4-5 kilo vermek, şeker hastalığının görülme sıklığını üçte iki oranında azaltırken, aynı zamanda genel esenliği de yükseltmektedir. İklim değişikliği, tarım ve gıda kaynakları Bir yanda tarımsal faaliyet her yıl dünyada üretilen sera gazlarının %33 ünden sorumludur. Diğer yanda ise iklim değişikliği, tüm dünyadaki tarımsal üretimde, giderek artan oranlarda, yıllık 190 milyar dolar tutarında azalmaya neden olacaktır. Bu azalma İtalya ya neredeyse 2.4 milyar dolarlık kayıp riski olarak yansımaktadır. Gıda güvenliği 2008 yılında, temel tarımsal emtia fiyatları, 2007 ye göre %40 ve 2006 ya göre ise %76 oranında yükselmiştir. Kakao %520, şeker %110 dan fazla, buğday %55 ten fazla, soya fasulyesi %36 dan fazla ve yulaf %20 den fazla fiyat artışı görmüştür

12 İNSAN KENDİNİ NE KADAR TANIRSA, O KADAR İLERLER. (Mahatma Gandhi) ULUSLARARASI GIDA VE BESLENME FORUMU Uluslararası açık tartışma etkinliği 20 Uluslararası Gıda ve Beslenme Forumu, tüm dünyadan önde gelen uzman ve kanaat önderlerine tanışma, gıda ve beslenmeye ilişkin sorunları görüşme fırsatı sağlamanın yanı sıra, tartışmaların kamuoyu ve gelecek nesiller nezdinde kapsamını genişletmek üzere oluşturulan uluslararası düzeyde bir yıllık etkinliktir. Bu kapsamda, sadece söz konusu temaların karmaşıklığına dikkat çekilmemekte, aynı zamanda bunların farklı disiplinleri bir araya getiren niteliği de vurgulanmaktadır. BCFN in ilk iki yıllık faaliyetleri de bu etkinlikle paralel ilerlemektedir. Forum un amacı, gıda ve beslenme alanlarında zaman içinde giderek küresel düzeyde referans gösterilen bir etkinlik konumuna gelmektir. Bu nedenle, önde gelen uzmanların katılımını temin ederek dünyanın en gelişkin fikirleri ve uzmanlık birikimini uluslararası bir kitleye erişilebilir kılmak da etkinliğin hedefleri arasında yer almaktadır yılında Roma da düzenlenen ilk Forum un ardından, ikinci etkinlik 2010 da Milano daki Università Bocconi de gerçekleştirilmiştir. İki gün süren konferans, 70 uzman ve 1,200 katılımcının yanı sıra, oturumların canlı yayınını internet üzerinden izleyen 10,000 kişiyi bir araya getirmiştir. İncelenen konular, yıl içinde BCFN nin izlediği çizgiyle örtüşmektedir. Üçüncü Forum, 30 Kasım ile 1 Aralık, 2011 tarihlerinde, bir kez daha Milano daki Università Bocconi de düzenlenecektir. İnternet te, adresinde tüm oturumların tutanakları, çeşitli temalara ilişkin ek bilgiler ve etkinlik videolarıyla birlikte referans makaleler ve ilk iki yıllık faaliyeti boyunca BCFN tarafından hazırlanan tüm materyalin yer aldığı, Forum a yönelik özel bir bölüm çevrimiçi erişime açıktır. 21

13 Sisse Brimberg ve Cotton Coulson, Keenpress / National Geographic Görsel Koleksiyonu BESLENME TARZININ KÖKLERİ, SADECE KARMAŞIK KÜLTÜREL DEĞERLERE UZANMAKLA KALMAZ, AYNI ZAMANDA AİLELERİMİZİN ALIŞKANLIKLARINA VE ONLARDAN BİZE GEÇEN DUYGUSAL AKTARIMLARA KADAR DA YAYILIR. (Nella Livings) 2010 ETKİNLİKLERİ Tartışma fırsatları 2010 yılında, hedef kitlemizi genişletmeye ve faaliyetlerimizle oluşan materyal birikimimizi mümkün olan en yüksek sayıda insanın erişimine açmaya karar verdik. Bu amaçla bilimsel yayınlarımızı sunmakta ve kamuoyunda tartışma olanakları oluşturmaktayız. Kamuoyu, bunlara çok olumlu tepkiler vermiş, sektörel uzmanlarla yüz yüze gelinebilen ortamlara aktif olarak katılmış ve bizleri yeni fikirler ve araştırmalar için teşvik etmiştir. ÇOCUKLARIN BESLENME BİÇİMİ, YAŞAM TARZI VE SAĞLIĞI YARININ NESİLLERİ İÇİN BUGÜN AŞILMASI GEREKEN GÜÇLÜKLER (Roma, 4 Mayıs) Dünyada okul çağındaki 155 milyon çocuk, yani her on çocuktan biri, obez veya fazla kiloludur. İtalya da genel olarak, altı ile on bir yaş aralığındaki bir milyondan fazla çocuğun, yani her üç çocuktan birinin obezite ve kilo sorunu olduğu tahmin edilmektedir. Eş zamanlı olarak, gelişmekte olan ülkelerde beş yaşından küçük çocuklarda kaydedilen 9.7 milyon ölümün %53 ünün nedeni, beslenme yetersizliğidir. İtalya daki ve uluslararası düzeydeki kurumların, iş dünyasının, toplumun ve sağlık sektörünün temsilcileri mevcut durum ile birlikte ortak stratejileri, inisiyatifleri ve deneyimleri görüşmek üzere toplanmışlardır. Katılımcılar arasında şu isimler öne çıkmaktadır: Claudio Maffeis, Università degli Studi di Verona; Daniela Galcone, İtalya Sağlık Bakanlığı; Riccardo Garosci, İtalya Eğitim Bakanlığı; Lorenzo Terzi, Avrupa Komisyonu; Pietro Vignali, Parma Şehri Belediye Başkanı; Suzanne Heinen, ABD nin Birleşmiş Milletler Nezdindeki Büyükelçisi; Roberto Salvan, UNICEF İtalya; Roberto Ciati, Barilla; Maurizio Zucchi, COOP Italia; Antonio Affinita, MOIGE Movimento Italiano Genitori (İtalyan Ebeveynler Derneği); ve Rino Agostiniani, Società Italiana di Pediatria (İtalyan Pediyatri Derneği)

14 MASAYA YEMEK İÇİN DEĞİL, BERABER YEMEK İÇİN OTURURUZ. (Plutarkhos) Justin Guariglia / National Geographic Görsel Koleksiyonu KAYNAKLARIN KITLIĞI VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MÜDAHALE İÇİN ÖNCELİKLER (Milano, 17 Mayıs) Önümüzdeki sene içinde, dünya nüfusu 7 milyardan 9 milyara çıkacak, Kuzey ve Güney arasındaki toplumsal ve ekonomik uçurum daha da derinleşecek ve yeni, geniş ölçekli ekonomiler, satınalma güçlerinin ve yaşam kalitelerinin hızla yükseldiğine tanık olacaklar. Eş zamanlı olarak, iklim değişikliği arazi verimliliğini değiştirecek ve bunun bir sonucu olarak dünya gıda üretimi olumsuz yönde etkilenecektir. Bu senaryoda, gelecekteki jeopolitik güç dengesi nasıl şekillenecek? Beklentiler nelerdir? Ve müdahale için öncelikler nelerdir? Bu konular, şu isimler tarafından tartışılmıştır: Guido Barilla; Riccardo Valentini, WWF İtalya; Andrea Boltho, Oxford Üniversitesi; ve Sergio Romano, Corriere della Sera gazetesi. Etkinlik, Corriere della Sera Vakfı ile ortaklaşa düzenlenmiştir. GIDA VE ÇEVRE: SİZİN İÇİN İYİ OLAN, GEZEGEN İÇİN DE İYİDİR (Milano, 29 Haziran) Nasıl hem doğru beslenebiliriz hem de tükettiklerimizin çevre üzerindeki etkisini azaltabiliriz? Gıda / çevre odaklı Çift Piramit, bu soruya cevap bulmak için oluşturulmuş; böylece, beslenme dengesiyle çevreyi koruma ve gözetme işlevleri tek modelde bir araya getirilmiştir. Örneğin, bu modele göre, Kuzey Amerika beslenme tarzını izleyen bir birey her gün 26.8 m 2 lik bir ekolojik ayak izi bırakmakta ve atmosfere yaklaşık 5.4 kg CO 2 salınımında bulunmaktadır. Öte yandan, Akdeniz tipi beslenme tarzını benimseyen bir bireyin günlük ekolojik ayak izi 12.3 m 2 olmakta ve bu kişi atmosfere yaklaşık 2.2 kg CO 2 bırakmaktadır. Bu sorunun ele alındığı tartışmaya şu isimler katılmışlardır: Gianfranco Bologna, WWF İtalya; Andrea Boltho, Oxford Üniversitesi; Barbara Buchner, İklim Politikası İnisiyatifi, Venedik; Corrado Clini, İtalya Çevre, Toprak ve Deniz Bakanı; Camillo Ricordi, Miami Üniversitesi; Jeremy Rifkin, Washington D.C., ABD merkezli Ekonomik Trendler Vakfı; Mathis Wackernagel, Global Footprint Network; ve Paolo Barilla. Tartışmanın sonunda Sürdürülebilir Gıda Manifestosu yayınlanmıştır. Manifestonun amacı, hem kendi geleceğimiz hem de gezegenimizin geleceği için yeni bir sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmek ve insanların, tercih ettikleri gıdalardan başlayarak, bu değişimde aktif rol üstlenmesi için çağrıda bulunmaktır. Ayrıca, BCFN in misyonunu ve özellikle gıda/çevre odaklı Çift Piramit temasını sunmak ve bunların ayrıntılarını paylaşabilmek üzere, gerek İtalya gerekse Avrupa düzeyinde kamu temsilcileriyle iki ayrı tanışma toplantısı da düzenlenmiştir

15 YERYÜZÜ, TÜM İNSANLIĞIN GIDA KAYNAĞIDIR. (John Dewey) Michael Poliza / National Geographic Görsel Koleksiyonu GIDA VE SAĞLIK (Roma, Mart, Cumhuriyet Senatosu) Hastalıkları önlemede gıdadan bir araç olarak yararlanmak ve aynı anda çevreye saygı duymak ve korumak: bu iki tema BCFN ve Osservatorio Sanità e Salute tarafından desteklenen ve İtalya Senatosu nda düzenlenen toplantıda sunulmuştur. Toplantının katılımcıları: Guido Barilla; Andrea Poli, NFI - İtalya Beslenme Vakfı Direktörü; ve hükümet temsilcileri: Romano Marabelli, Veterinerlik Hizmetleri, Beslenme ve Gıda Güvenliği Daire Başkanı; Senatör Antonio Tomassini, Senato Sağlık ve Hijyen Komisyonu Başkanı; Livia Turco, Demokratik Parti (DP) Temsilciler Meclisi Sosyal İşler Komisyonu Koordinatörü; Senatör Paolo Scarpa Bonazza Buora, Senato Tarım Komisyonu Başkanı; Paolo Russo, Temsilciler Meclisi Tarım Komisyonu Başkanı; Senatör Emanuela Baio, Senato Finans Komisyonu Üyesi; ve Massimo Polledri, Temsilciler Meclisi Bütçe Komisyonu Üyesi. SAĞLIKLI GIDA, SAĞLIKLI GEZEGEN (Brüksel, 2 Ekim, Avrupa Parlamentosu) Sadece bireysel esenlik için değil, aynı zamanda gezegenimizin de sağlığı için sağlıklı ve dengeli bir biçimde beslenmek: bu tartışmanın merkezinde, gıdaların hem beslenme değerleri hem de çevreye yönelik etkilerine göre sınıflandırılmasına olanak tanıyan, gıda/çevre odaklı yeni Çift Piramit modeli yer almıştır. BCFN Danışma Kurulu üyeleri Guido Barilla, Barbara Buchner, Mario Monti ve Gabriele Ricardi ye bu toplantıda çok sayıda Avrupa ülkesinin hükümet temsilcileri eşlik etmişlerdir: Paolo De Castro, Avrupa Parlamentosu Üyesi ve Tarım ve Kırsal Gelişme Komisyonu Başkanı; Paola Testori Coggi, Avrupa Komisyonu, Sağlık ve Tüketici İşlerinden Sorumlu Genel Müdür; Christel Schaldemose ve Maircad McGuinness, Avrupa Parlamentosu üyeleri; Karl Falkenberg, Avrupa Komisyonu, Çevreden Sorumlu Genel Müdür; Mark Driscoll, WWF İngiltere, One Planet Food programı yöneticisi; ve Antonio Tajani, Avrupa Komisyonu, Sanayi ve Girişimcilik Komiseri

16 ÖNEMLİ OLAN, SORGULAMADAN VAZGEÇMEMEKTİR. (Albert Einstein) Winfield Parks / National Geographic Görsel Koleksiyonu DANIŞMA KURULU Danışma Kurulu, BCFN tarafından araştırılan tema ve analizleri öneren ve geliştiren kurumsal organdır. Merkez in multidisipliner yaklaşımına uygun olarak, Kurul farklı ancak birbirini tamamlayıcı nitelikteki sektörlerden bilim insanları ve uzmanlardan oluşmaktadır. Fischler, sosyolog ve Fransız Ulusal Araştırma Kurumu CNRS nin Araştırma Direktörü; Mario Monti, ekonomist ve Milano daki Università Bocconi nin Başkanı; Gabriele Riccardi, tıp doktoru ve beslenme uzmanı, Napoli deki Università degli Studi arasında, şu isimlerin katkılarını özellikle belirtmek isteriz: Claudio Maffeis, çocuk hastalıkları doktoru ve Università di Verona da Profesör; Nancy Harmon Jenkins, yazar, gazeteci ve tarihçi; Franco Cassano, sosyolog ve Università degli Studi di Bari de Profesör; ve esenlik Ek olarak, en ileri düzeyde uzmanlığa ve yetkinliğe di Napoli Federico II de İnsan Beslenmesi akademik endeksi alanında 2011 yılındaki işbirliğini sürdürecek sahip profesyonellerin katkı sağlayabilmesini temin programının Direktörü; Camillo Ricordi, cerrah ve olan Jean-Paul Fitoussi, ekonomist. Danışma Kurulu Bütünü tamamlayan uzmanlık alanları ve görüşler etmek şeklinde özetlenebilecek misyonu doğrultusunda, farklı araştırma kurumları ve üniversitelerden gelen harici uzmanlardan da Merkez in yüksek düzeyde, belirli hedeflere yönelik çalışmalarında yararlanılmaktadır. Danışma Kurulu şu üyelerden oluşmaktadır: Barbara Buchner, enerji konularında uzman, İklim Politikaları İnisiyatifi Direktörü, Venedik; Claude bilim adamı, Miami Üniversitesi nde Cerrahi, Tıp, Biyomedikal Mühendislik, Mikrobiyoloji ve İmmünoloji alanlarında Profesör; ve Umberto Veronesi, tıp doktoru ve bilim adamı, Milano daki Avrupa Onkoloji Enstitüsü Direktörü ve 2008 den bu yana İtalya Cumhuriyeti Senatörü. Materyallerin geliştirilmesinde ve bilimsel yayınlarda işbirliği yapan çok sayıda uzman üyelerinin daha ayrıntılı özgeçmişlerine erişmek için, adresinde kendilerine ayrılan bölümü ziyaret edebilirsiniz

17 İnsan, çevre, bilim, ekonomi: gıdaya ilişkin konularda farklı disiplinleri bir araya getiren bir yaklaşım Barbara Buchner Tarım, yıllık sera gazı salınımlarının %30 ile %45 arasında bir oranının sorumlusudur ile 2004 arasındaki dönemde bu salınımlar %25 ten fazla oranda artmıştır. Öte yandan beslenme biçimi, dünyadaki her bireyin çevre üzerinde bıraktığı etkinin %25 inden sorumludur. Gabriele Riccardi İtalya özelinde en ürkütücü istatistik, çocuk obezitesidir. Çocukluk yaşlarındaki kilo sorunları ve obezite ABD deki oranlara çok yakın olup, her üç çocuktan birini etkilemektedir. Ve İtalya daki bu sorun, yıllar içinde, belki de ABD deki durumdan daha da kritik hale gelecektir. Sorun korkutucu boyuttadır çünkü, bugünün obez çocuğu, yarının aşırı kilo, diyabet ve yüksek tansiyon sorunlarıyla boğuşan yetişkin bireyi olacaktır. Claude Fischler Dünyanın farklı bölgelerinde, iyi yemek kavramının tanımı bile tamamen farklı bakış açılarıyla yorumlanabiliyor. Amerikan nüfusu açısından bu kavram kilo almadan sağlıklı yemek anlamına geliyor. İtalyanlar içinse iyi balık yiyip iyi şarap içmek veya bir masada düzgünce oturarak gazete okumadan ve telefonda konuşmadan hakkını vererek yemek anlamlarını taşıyor. Camillo Ricordi Akdeniz tipi beslenme tarzının ayrılmaz bir parçası niteliğindeki kompleks karbonhidratlar bakımından zengin gıdaların, aynı zamanda, insan sağlığına yararlı etkileri vardır. Ek olarak, tam tahıllı gıdalar, baklagiller, sebze ve meyveler de önerilmektedir çünkü, bu gıdalar diyabet ve kalp - damar hastalıklarını önlemeye katkı potansiyeli taşımaktadır. Sebze lifleri içeren bu gıdaların birçoğu, diyabetik hastaların glisemi kontrolünü daha iyi duruma getirebilmelerine ve kalp damar hastalığı riskini azaltmaya katkıda bulunmaktadır. Mario Monti Küresel gıda sistemini etkileyen zorlukların derecesi, yetersiz beslenme nedeniyle açlık ve ölüm riski altında yaşayan insan sayısının yaklaşık bir milyar düzeyinde olmasından anlaşılabilir. Bu istatistiğin diğer kefesinde ise, dünya gıda sisteminin, kişi başına günlük 2,800 kalori düşmek üzere, tüm dünya nüfusunu sağlıklı bir biçimde doyurabilecek miktardan daha fazla üretim potansiyeli olduğu gibi somut bir veri yer almaktadır. Bu karşıtlık üzerinden bakıldığında, ciddi dengesizlikler bugünkü durumun en belirgin özelliğidir. Umberto Veronesi Dünyanın dört bir yanındaki laboratuvarlar halen tarımsal verimi artırma ve daha yüksek nitelikli ürünler elde etme amaçlı deneyler sürdürmektedirler. Bu açıdan bakıldığında, gen aktarımı tekniklerinin kullanılması artık bir seçenek olmaktan çıkmış ve bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu sadece bir nicelik meselesi değil, aynı zamanda zenginleştirilmiş beslenme değeri temin edebilen gıdalar yaratma ihtimalini de barındıran bir nitelik meselesidir. Bu (çoğu insanın düşündüğü gibi), belirli bir yöne doğru yola koyulmadan önce izin başvurusu olmaktan çıkmıştır. Yola çoktan çıkılmıştır ve ne yapmamız gerektiğini ve tercihlerimizi belirli yönlerden yana kullandığımızda bunların sonuçlarının neler olacağını bilmekteyiz. Tüm görüşler, 30 Kasım 1 Aralık 2010 tarihlerinde Milano daki Università Bocconi de düzenlenen İkinci Uluslararası Gıda ve Beslenme Forumu ndan alıntılanmıştır

18 James P. Blair / National Geographic Görsel Koleksiyonu GIDA VE BESLENME TEMALI DAHA FAZLA BİLGİ, VİDEO RÖPORTAJLARI VE MAKALELERİN YANI SIRA BCFN YE İLİŞKİN İÇERİK, ANALİZ VE ARAŞTIRMALAR İÇİN ADRESİNİ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ

19 Fotoğraflar: Barilla Gıda ve Beslenme Merkezi Via Mantova, Parma, İtalya

Türkiye de diyabet tedavisinde yenilikçilik

Türkiye de diyabet tedavisinde yenilikçilik Diyabette Değişim Türkiye Programı KASIM 2014 Türkiye de diyabet tedavisinde yenilikçilik Diyabet bir halk sağlığı krizine dönüşmüştür ve bu durum Türkiye de, Avrupa nın diğer hiçbir yerinde olmadığı kadar

Detaylı

Sağlığın Sosyal Belirleyicilerini Ele Almak: Kentsel Boyut ve Yerel Yönetimlerin Görevleri

Sağlığın Sosyal Belirleyicilerini Ele Almak: Kentsel Boyut ve Yerel Yönetimlerin Görevleri Sağlığın Sosyal Belirleyicilerini Ele Almak: Kentsel Boyut ve Yerel Yönetimlerin Görevleri Özet Bu rapor sağlığın sosyal belirleyicileri ve inşa edilmiş çevre ile alakalı bulguları, Dünya Sağlık Örgütü

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim

Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörünün Türkiye'de Düşük Karbonlu Topluma Geçişi ve Sürdürülebilir Ekonomik Büyümedeki Rolü REC Türkiye Hakkında Kâr amacı bulunmayan,

Detaylı

Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları

Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları EDİTÖRLER Dr. Yasin ERKOÇ Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Detaylı

DÜNYA ENGELLİLİK RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ

DÜNYA ENGELLİLİK RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ DÜNYA ENGELLİLİK RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ Yönetici Özeti DÜNYA ENGELLİLİK RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ 1 Dünya Engellilik Raporu Dünya Sağlık Örgütü 2011 Bütün hakları saklıdır. Dünya Sağlık Örgütü nün yayınlarına

Detaylı

YILLIK RAPORU AVRUPA DAKİ UYUŞTURUCU SORUNUNUN DURUMU

YILLIK RAPORU AVRUPA DAKİ UYUŞTURUCU SORUNUNUN DURUMU 2007 YILLIK RAPORU AVRUPA DAKİ UYUŞTURUCU SORUNUNUN DURUMU TR 2007 YILLIK RAPORU AVRUPA DAKİ UYUŞTURUCU SORUNUNUN DURUMU Yasal bildirim Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi nin (EMCDDA)

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

RAPORUN HAZIRLANMASINDA İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR. RAPOR. TÜRKİYE NİN SU AYAK İZİ RAPORU Su, Üretim ve Uluslararası Ticaret İlişkisi

RAPORUN HAZIRLANMASINDA İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR. RAPOR. TÜRKİYE NİN SU AYAK İZİ RAPORU Su, Üretim ve Uluslararası Ticaret İlişkisi RAPORUN HAZIRLANMASINDA İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR. RAPOR 2014 TÜRKİYE NİN SU AYAK İZİ RAPORU Su, Üretim ve Uluslararası Ticaret İlişkisi Yazarlar: Guy Pegram (Pegasys Strategy and Development) Sarah

Detaylı

ŞANLIURFA YAŞ MEYVE VE SEBZE YETİŞTİRİCİLİğİ İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU

ŞANLIURFA YAŞ MEYVE VE SEBZE YETİŞTİRİCİLİğİ İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU ŞANLIURFA YAŞ MEYVE VE SEBZE YETİŞTİRİCİLİğİ İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU www.pirigroup.com Bu rapor, Şanlıurfa Yaş Meyve ve Sebze Yetiştiriciliği İhtiyaç Analizi Raporu, 2013 yılı TRC2/13/DFD Doğrudan Faaliyet

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ISBN: 978-975-590-440-5

Detaylı

YAŞAYAN GEZEGEN RAPORU 2012 RIO+20 YOLUNDA. TR 2012 Yaşayan Gezegen Raporu 2012 ÖZEL BASIM. Yolunda

YAŞAYAN GEZEGEN RAPORU 2012 RIO+20 YOLUNDA. TR 2012 Yaşayan Gezegen Raporu 2012 ÖZEL BASIM. Yolunda YAŞAYAN GEZEGEN RAPORU 2012 RIO+20 YOLUNDA TR 2012 Yaşayan Gezegen Raporu 2012 ÖZEL BASIM Rio+20 Yolunda 1 Simon de Trey-White / WWF-UK Ot biçen kadınlar, Khata, Nepal. 2 x DÜNYAYI YAŞAYAN BİR GEZEGEN

Detaylı

YEREL GÜNDEM 21 ELKİTABI

YEREL GÜNDEM 21 ELKİTABI TÜRKİYE YEREL GÜNDEM 21 PROGRAMI YEREL GÜNDEM 21 UYGULAMALARINA YÖNELİK KOLAYLAŞTIRICI BİLGİLER ELKİTABI Hazırlayan: Sadun EMREALP TÜRKİYE YEREL GÜNDEM 21 PROGRAMI YEREL GÜNDEM 21 UYGULAMALARINA YÖNELİK

Detaylı

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu SUDE IĞDIR Türkiye Tip 1 diyabetli Dİyabet sorunu Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), dünya genelinde 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğunu tahmin

Detaylı

AB Nedir? Pascal Fontaine

AB Nedir? Pascal Fontaine AB Nedir? Pascal Fontaine Bu kitapçığı ve AB hakkında diğer kısa açıklamaları elektronik olarak ec.europa.eu/publications/adresinde bulabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü Yayınlar

Detaylı

Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri

Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız,

Detaylı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar İçindekiler Başbakan Angela Merkel in Önsözü 7 Devlet Bakanı Maria Böhmer in Giriş

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre

Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 13 (20): 19-33, 2011 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre Şafak KAYPAK Mustafa

Detaylı

Özet 2014 İnsani Gelişme Raporu. İnsani İlerlemeyi Sürdürmek: Kırılganlıkları Azaltmak ve Dayanıklılık Oluşturmak

Özet 2014 İnsani Gelişme Raporu. İnsani İlerlemeyi Sürdürmek: Kırılganlıkları Azaltmak ve Dayanıklılık Oluşturmak Özet 2014 İnsani Gelişme Raporu İnsani İlerlemeyi Sürdürmek: Kırılganlıkları Azaltmak ve Dayanıklılık Oluşturmak Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, 2014 1 UN Plaza, New York, NY 10017, ABD Tüm hakları

Detaylı

DÜNYA VE TÜRKİYE GIDA GÜVENCESİ DURUMU

DÜNYA VE TÜRKİYE GIDA GÜVENCESİ DURUMU Ekonomik Yaklaşım, Cilt : 21, Sayı : 76, ss. 1-30 DÜNYA VE TÜRKİYE GIDA GÜVENCESİ DURUMU Taylan KIYMAZ 1 Ahmet ŞAHİNÖZ 2 Özet Uluslararası finans kurumları aracılığıyla ve Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmaları

Detaylı

ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU

ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Sekreteryası ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Korunan Alanlar İş Programı Uygulama Kılavuzu WWF-Türkiye kimdir? WWF-Türkiye (Doğal Hayatı

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013)

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Kasım 2014 0 Tepebaşı Belediyesi; iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, bölgemizde CO2 salımlarını

Detaylı

VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU

VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU Aralık 2014 Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Tüm Hakları Saklıdır. www.daka.org.tr VAN İLİ AKTİF YAŞAM

Detaylı

TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM: EĞİLİMLER, SORUNLAR VE FIRSATLAR

TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM: EĞİLİMLER, SORUNLAR VE FIRSATLAR TÜRK SANAYİ C İ LERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Avrupa Üniversiteler Birliği Kurumsal Değerlendirme Programı TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM: EĞİLİMLER, SORUNLAR VE FIRSATLAR Yükseköğretim Sistemi Üzerine 17 Türk

Detaylı

SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI 2004-2006

SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI 2004-2006 TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI 2004-2006 ARAŞTIRMA BULGULARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI (TÜSEV) SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI

Detaylı

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz.

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz. VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ Temmuz. 2003 Ankara İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ PANEL ÜYELERİ PANELİN YAPISI, ÇALIŞMA PROGRAMI ve YÖNETİCİ ÖZETİ 1 ULAŞTIRMA: 1. GİRİŞ 5 1.1.

Detaylı

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2011-2012 Rapor Hakkında Vodafone Türkiye olarak ikinci kez yayımladığımız bu Sürdürülebilirlik Raporu aracılığıyla 2011/12 mali yılına ait sürdürülebilirlik

Detaylı