insan, çevre, bilim, ekonomi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "insan, çevre, bilim, ekonomi"

Transkript

1 insan, çevre, bilim, ekonomi

2 GEZEGENİMİZİN SÜREKLİ EVRİMİNİ DURDURAMASAK DA, BU SÜRECE OLUMLU KATKI SAĞLAYABİLECEK YAKLAŞIM VE ÖNERİLER GETİRMEK AHLÂKİ SORUMLULUĞUMUZDUR. Muazzam bir değişim çağında yaşıyoruz. Geleceğin ne getireceği belirsiz, senaryolar hızla değişmekte ve günümüz çelişkiler ve dengesizliklerle dolu. Örneğin, şu bir gerçek ki bugün dünyada neredeyse bir milyar kişi açlık çekerken diğer yanda aynı sayıda insan fazla kilolu veya obez. Bu nedenle gıda ve beslenme ile ilgili tartışmalarda yer almanın görevimiz olduğuna ve bugün üstesinden gelmemiz gereken güçlüklere ve acil durumlara karşı somut, fizibilitesi olan öneriler sunarak katkı sağlamamız gerektiğine inanmaktayız. Bugüne kadar ele aldığımız ve gelecekte ele alacağımız geniş kapsamlı temaları incelediğimizde, farklı disiplinleri bir araya getiren bir yaklaşımın, bir yandan önceliklerin belirlenmesine ilişkin bilgi ve farkındalık düzeyini artırırken aynı zamanda bunlara cevap ve çözüm bulmanın da önünü açtığına inanmaktayız. Benimsediğimiz yaklaşımla ekonomik, toplumsal, çevresel ve bilimsel tematik alanları bir çatı altında toplamamızın nedeni de budur. Aynı şekilde, bakış açıları, uzmanlık ve görüşler arasındaki farklılıklardan çekinmiyoruz. Aksine, bunları açıkça tartışılması ve yararlanılması gereken değerli kaynaklar olarak görmekte ve sürekli olarak teşvik etmekteyiz. Lynn Johnson / National Geographic Görsel Koleksiyonu Gıda ve beslenmeye ilişkin acil konuların gezegenimizin her noktasındaki kanaat önderleri ve karar vericilerin öncelikli gündemleri olması gerektiği görüşündeyiz. Bu nedenle, Barilla Gıda ve Beslenme Merkezi nin bir bilgi kaynağı olarak rolünün giderek artmasına, bir yanda bilimsel araştırma, diğer yanda siyasi kararlar ve hükümetlerin eylemleri arasında köprü işlevini üstlenmesine yönelik desteğimizi sürdüreceğiz. Değişimi teşvik etmek için gelecekte bizi bekleyen güçlükleri aşma ülküsüne bağlılığımızı korurken, hedefimiz, açık diyalog oluşturmak ve tüm dünya nüfusunun refahına katkıda bulunmaktır. Guido Barilla

3 James L. Stanfield / National Geographic Görsel Koleksiyonu İNSAN NE YERSE ODUR. (Ludwig Feuerbach) 2 3

4 Tino Soriano / National Geographic Görsel Koleksiyonu ANLAMAK İMKÂNSIZDIR, FAKAT BİLMEK ZORUNLUDUR. (Primo Levi) BARILLA GIDA VE BESLENME MERKEZİ Gıda ve beslenmeye ilişkin temalara yönelik somut öneriler için farklı disiplinleri bir araya getiren bir yaklaşım 4 Barilla Gıda ve Beslenme Merkezi (Barilla Center for Food & Nutrition, kısaca BCFN), dünyanın gıda ve beslenme konularıyla bağlantılı başlıca sorunlarını çözümlemek amacıyla 2009 yılında kurulmuş bir düşünce kuruluşudur. Merkez bu sorunlara, içerdikleri çeşitli bileşenleri vurgulayabilen yegâne seçenek konumundaki multidisipliner bakış açısıyla yaklaşmaktadır. Bu kapsamda, ekonomik, bilimsel, toplumsal ve çevresel faktörlerin gıda üzerindeki neden-sonuç ilişkilerine etkileri analiz edilmekte ve insanın sadece kendini doyurması gibi basit bir ihtiyacının ötesine uzanılarak, yaşamın çeşitli cephelerinin bu ilişkilerle bağlantıları vurgulanmaktadır. İlk iki yılımızda, bizce artık ertelenmeye tahammülü olmayan çok çeşitli konu başlıkları incelenmiştir. Bu başlıkların her biri, bilimsel yayınlara konu edilmiş, ayrıntılı ve somut önerilere tabi olmuş, kamu kurumlarına yönelik sunumlarda yer almış ve genel kamuoyunda tartışmaya açılmıştır yılında İtalya daki paydaşlarımıza ve kamu temsilcilerine yönelik paylaşımlarımızın ardından, 2010 yılı ufkumuzu ulusal sınırların ötesine genişlettiğimiz fikir ve bilgileri Avrupa Birliği ne sunduğumuz dönüm noktamız olmuştur. Uluslararası çapta bir taahhüt BCFN nin doğasının ayrılmaz bir parçasıdır ve misyonunun öngördüğü üzere, üstesinden gelmek için çalıştığı konular gerek dünyanın dört bir yanındaki insan toplulukları gerekse bir bütün olarak gezegenimiz için acil çözüm bekleyen sorunlardır. Bu nedenle, 2011 yılı, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri gibi iki önemli ülkeye daha yayılmamızla birlikte, projemizin uluslararası düzeye taşınmasına yönelik güçlü bir ivmeye sahne olmaktadır. 5

5 GEZEGENİMİZİ, YERYÜZÜ UZAY GEMİSİ OLARAK GÖRMEYE BAŞLADIK. FAKAT GEMİDEKİ YOLCULARIN DÖRTTE BİRİNİN BİRİNCİ SINIF LÜKS KAMARALARDA, GERİ KALAN DÖRTTE ÜÇÜNÜN İSE GÜVERTENİN ALTINDA SEYAHAT ETTİĞİNİ UNUTMAMALIYIZ. (Robert McNamara) Lynn Johnson / National Geographic Görsel Koleksiyonu İLK İKİ YILLIK ÇALIŞMALARIMIZDAN BULGULAR SU YÖNETİMİ (Mart 2009) Bugün, 1.1 milyardan fazla insanın yeterli su kaynaklarına erişimi yok: her altı kişiden birinin bulabildiği içilebilir nitelikte su miktarı günde 20 litreden az. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, TARIM VE GIDA (Haziran 2009) Kuzey Amerika tipi beslenen bir birey, her gün atmosfere yaklaşık 5.4 kg CO 2 gazının salınmasına yol açarken, Akdeniz tipi beslenen bireyler için bu miktar yarıdan daha azdır. 6 7

6 YİYECEK, FARKLI KÜLTÜRLER ARASINDA İLETİŞİMİN EN İYİ, HATTA KELİMELERDEN BİLE DAHA İYİ YOLUDUR ÇÜNKÜ DAHA KOLAY VE DAHA ERİŞİLEBİLİRDİR. (Massimo Montanari) Travis Dove / National Geographic Görsel Koleksiyonu GIDA VE SAĞLIK (Eylül 2009) Kamu sağlık harcamaları içinde önleyici çalışmalara ayrılan payın %1 oranında artırılması, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri giderlerinde %3 lük bir azalma sağlayacaktır. GIDA GÜVENLİĞİNİN ÖNÜNDEKİ GÜÇLÜKLER (Kasım 2009) Toprağın kullanımının azalması ve biyoyakıtların ekimi, otlak alanlarında artış gibi başka amaçlara tahsisi, 2050 yılına kadar ekili arazilerin kapladığı alanda %8 ile 20 oranında bir daralmaya neden olabilir. Bunlara ek olarak, su kıtlığı, iklim değişikliği ve hastalık taşıyıcıların yayılımının etkisi, mevcut üretimi fazladan %5 ile 25 oranında düşürebilir. GIDANIN KÜLTÜREL BOYUTU (Aralık 2009) Son dönemde gıda, yalnızca basit bir beslenme veya lezzet ihtiyacı olmaktan çıktı. Gıdaların işlevsel boyutları, gıda ve sağlık arasındaki ilişki, günümüzün hızlı yaşam tarzına uygun ürünlere yönelik artan talep ve taşınabilme kolaylığı gibi diğer yönler de daha baskın hale geldi. ÇOCUKLARDA SAĞLIKLI BÜYÜME VE BESLENME (Nisan 2010) Tüm dünyada okul çağındaki çocukların 155 milyonu yani onda biri, obez veya fazla kiloludur. Aynı zamanda, gelişen ülkelerde beş yaşın altındaki yaklaşık 148 milyon çocuk akut veya kronik yiyecek kıtlığı nedeniyle aşırı zayıftır. 8 9

7 YERYÜZÜ, SADECE BİREYLERİN ÖZEL MÜLKÜ DEĞİLDİR. HERKESE AİT, İNSANLIĞIN ORTAK SERVETİ OLAN, KORUYACAK ELLERE VE KOLLAYACAK GÖZLERE İHTİYACI OLAN SIRADAĞLAR VE VADİLER DE VAR. (Adriana Moreno) Tim Laman / National Geographic Görsel Koleksiyonu ÇİFT PİRAMİT: İNSANLAR İÇİN SAĞLIKLI, GEZEGEN İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA (Haziran 2010) Daha sık yenmesi önerilen gıdalar daha düşük çevresel etki bırakıyor. Bunun tam tersine, daha az sıklıkta yenmesi önerilen gıdaların ise çevre üzerindeki etkisi daha fazla oluyor. AKDENİZ YÖNTEMİNİN MÜKEMMELLİĞİ (Kasım 2010) Akdeniz havzasında yemek demek, birisiyle beraber yemek yemek demektir. Ekmeği veya yiyeceği paylaşmak, bir birliğin, bağların ve ilişkilerin kurulması ve kutsanması anlamına gelir. 10 İNSANLARIN ESENLİĞİNİN ÖLÇÜMÜ: BCFN ENDEKSİ (Kasım 2010) Bireylerin genel anlamda esenliği, benimsedikleri beslenme modeli ve yaşam tarzıyla - her şeyden önce bu aktörlerin insan sağlığı ve çevresel sürdürülebilirlik üzerindeki yan etkileri nedeniyle - büyük ölçüde bağlantılıdır. GDO LU TARIM SÜRDÜRÜLEBİLİR MİDİR? (Aralık 2010) Bilimsel araştırmalar, genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) içeren gıdaların tüketilmesinin, en azından kısa vadede, insan sağlığı üzerinde ciddi etkilerine ilişkin herhangi bir kanıt ortaya koymuyor. Uzun vadede ise, olumsuz etki korkusuna yol açacak bir şey görünmemekle birlikte, bunu kesin olarak doğrulayabilecek hiçbir araştırma da mevcut değil. 11

8 2011 KONULARI Analiz faaliyetlerinin devamı ve yeni araştırma alanları Uluslararası kamuoyunun dikkatine öncelikle en acil konuları getirme hedefimiz doğrultusunda, her yıl çözümlediğimiz ve araştırdığımız temaların seçiminde iki unsuru göz önüne almaktayız. Bir taraftan, içinde yaşadığımız toplumsal ve ekonomik tabloyu değerlendirir ve bunun sonucu olarak, bu bağlamın bize sunduğu önceliklere bakarız. Diğer taraftan ise tercihlerimize dünyanın uluslararası ölçekli takvimi, yani Avrupa, Asya ve Amerika Birleşik Devletleri nin siyasi ve toplumsal gündemindeki olaylar yön verir. Sisse Brimberg / National Geographic Görsel Koleksiyonu DOĞRUSU, YİYECEĞE KAYITSIZ KALAN HİÇBİR İNSANA GÜVENİLEMEZ. (Manuel Vázquez Montalbán) Bu değerlendirmeler ışığında, Barilla Gıda ve Beslenme Merkezi BCFN 2011 boyunca aşağıda özetlenen konuları ele almıştır: Gıda, uzun ömür ve esenlik 1960 ile 2006 arasında, Avrupa da ortalama yaşam beklentisi sekiz yıl arttı. Giderek yaşlanan bir nüfusun sağlıklı yaşamasını sağlamada beslenme biçiminin rolü nedir? Yaşlanan nüfus bağlamında bu konu kritik önem taşımaktadır. Sadece toplumsal düzeyde değil, aynı zamanda sağlık hizmetlerinin ekonomik sürdürülebilirliği gibi sorunlarla yüzleşmek zorunda kalan siyasi/kurumsal yönetimler açısından da bu soru cevap beklemektedir

9 Tarım sektörünün geleceği GIDA GÜVENLİĞİ, SADECE YETERLİ GIDAYA DEĞİL, AYNI ZAMANDA KÜLTÜREL AÇIDAN UYGUN GIDAYA DA ERİŞEBİLMEK DEMEKTİR. (Vandana Shiva) Küresel gıda ihtiyacını karşılamak için, önümüzdeki yıllarda ekilebilir arazilerin 120 milyon hektar kadar artması gerekmektedir. Aynı zamanda, biyoyakıt üretiminde gelecek on yıl içinde yaklaşık %90 lık bir artış da tahmin edilmektedir. Tarım sektörünün gelecek yıllarda neleri, hangi miktarlarda üreteceğini etkileyen başlıca faktörler nelerdir? Tüketici talebi ne ölçüde ve hangi yönde değişim gösterecektir? Bu soruların cevapları, gelecekte tarımsal sürdürülebilirliği ve yaşamın devamını hangi üretim ve tüketim modellerinin güvenceye alabileceğini anlama yönünde atılmış bir adım olarak görülebilir. Beslenme/Çevre Etkisi: Çift Piramit Akdeniz tipi beslenme tarzının giderek daha çok benimsenmesi, mide kanserine yakalanma riskinde %33 lük bir azalmayla ilişkilendirilmektedir. Rebecca Hale / National Geographic Görsel Koleksiyonu Gıda tercihlerimizin çevre üzerindeki etkisi nedir? Çift Piramit in yayınlanmış ilk baskısını daha da geliştirmekteyiz; bir yandan gıdaların çevresel etkilerine yönelik veritabanını güncelleyerek kapsamını genişletirken diğer yandan gıdaların üretiminden tüketimine uzanan zincirdeki belirli aşamaları daha derinlemesine incelemekteyiz. Gıda/çevre eğitiminde bütünleşik, somut ve etkin stratejiler ortaya koymak, bu çalışmaların amacını oluşturmaktadır

10 Tarımsal Sürdürülebilirlik ve GDO GAYRİSAFİ MİLLİ HÂSILA, ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞINI HESABA KATMIYOR. ŞİİRLERİMİZİN GÜZELLİĞİNİ UMURSAMIYOR, KAMU GÖREVLİLERİMİZİN DÜRÜSTLÜĞÜYLE İLGİLENMİYOR. KISACA, HAYATI DEĞERLI KILANLAR HARİÇ HER ŞEYİ ÖLÇÜYOR. (Robert Kennedy) 2009 da 134 milyon hektarlık, yani 1996 ya oranla 80 kat fazla alanda genetiği değiştirilmiş bitki ekildi. Bu da genetiği değiştirilmiş ürün yetiştirilen alanların son 14 yılda küresel ölçekte yıllık %39.9 lık bir hızla arttığı anlamına gelmektedir. GDO ların Kuzey Amerika, Brezilya ve Arjantin de benimsenen ekonomik tarımsal modellerdeki rolü nedir? Hindistan ve Çin gibi ülkeler, genetiği değiştirilmiş ürünlere geçmenin getirdiği riskler ve fırsatları nasıl değerlendiriyor? Bu sorulara bir cevap bulabilmek için, çalışmanın ilk versiyonunda yer alan analizi, GDO ların bu coğrafi bölgelerdeki rolünü araştırmak suretiyle tamamlayacağız. Bireylerin esenliğinin ölçülmesi İskandinav ülkelerinin sosyoekonomik modeli, eğitim, refah, aile, toplumsal çevre, demokrasi ve bireysel özgürlükler boyutlarını en dengeli biçimde bütünleştirmektedir. Buna karşın, Yunanistan, İtalya ve İspanya gibi Akdeniz ülkeleri ulusal esenliklerinin bu noktalarında güçlükler yaşamaktadır. Abraham Nowitz / National Geographic Görsel Koleksiyonu Hayatımızı etkileyen hangi faktörler, esenliğimiz üzerinde en fazla etkiye sahiptir? 2010 yılından bugüne kadar elde ettiğimiz bulgular ışığında, beslenme sorunlarını toplumsal esenlik, sağlık ve çevre etkileri açısından araştıracağız

11 James P. Blair / National Geographic Görsel Koleksiyonu TEK BAŞINA YEMEK YEDİĞİMİZDE TUHAF, BAZEN DE ACINASI BİR YALNIZLIK HİSSİNE KAPILIRIZ. BUNUN TERSİNE, YİYECEK VE İÇECEĞİMİZİ PAYLAŞTIĞIMIZDA İSE SOSYOKÜLTÜREL YAPIMIZIN ÖZÜNÜ YAKALARIZ. (George Steiner) 2009 yılında üretilen ve özellikle aciliyeti devam eden temalar içeren bir dizi bilimsel çalışmayı da 2011 in ilk aylarında güncelledik. Su yönetimi ve kullanımı Gezegenimizde yaklaşık 1.4 milyar km 3 su bulunmaktadır ancak, bunun sadece %2.5 kadarı içilebilir niteliktedir. Bu miktarın büyük bölümü kullanım güçlüğü arz etmektedir ve aslında, sadece 45,000 km 3 su (toplamın %0.003 üne eşit) teorik olarak kullanılabilir durumdadır. Ancak, bunun da sadece 9,000-14,000 km 3 ünün (toplamın %0.001 ine eşit) insanların kullanımına uygun olduğu tahmin edilmektedir. Yaşam tarzları, yeme alışkanlıkları ve sağlık Kan basıncını sadece 2 puan düşürmek, kalp hastalıklarından ölme riskini %7 ve inme riskini %10 azaltmaktadır. Sadece 4-5 kilo vermek, şeker hastalığının görülme sıklığını üçte iki oranında azaltırken, aynı zamanda genel esenliği de yükseltmektedir. İklim değişikliği, tarım ve gıda kaynakları Bir yanda tarımsal faaliyet her yıl dünyada üretilen sera gazlarının %33 ünden sorumludur. Diğer yanda ise iklim değişikliği, tüm dünyadaki tarımsal üretimde, giderek artan oranlarda, yıllık 190 milyar dolar tutarında azalmaya neden olacaktır. Bu azalma İtalya ya neredeyse 2.4 milyar dolarlık kayıp riski olarak yansımaktadır. Gıda güvenliği 2008 yılında, temel tarımsal emtia fiyatları, 2007 ye göre %40 ve 2006 ya göre ise %76 oranında yükselmiştir. Kakao %520, şeker %110 dan fazla, buğday %55 ten fazla, soya fasulyesi %36 dan fazla ve yulaf %20 den fazla fiyat artışı görmüştür

12 İNSAN KENDİNİ NE KADAR TANIRSA, O KADAR İLERLER. (Mahatma Gandhi) ULUSLARARASI GIDA VE BESLENME FORUMU Uluslararası açık tartışma etkinliği 20 Uluslararası Gıda ve Beslenme Forumu, tüm dünyadan önde gelen uzman ve kanaat önderlerine tanışma, gıda ve beslenmeye ilişkin sorunları görüşme fırsatı sağlamanın yanı sıra, tartışmaların kamuoyu ve gelecek nesiller nezdinde kapsamını genişletmek üzere oluşturulan uluslararası düzeyde bir yıllık etkinliktir. Bu kapsamda, sadece söz konusu temaların karmaşıklığına dikkat çekilmemekte, aynı zamanda bunların farklı disiplinleri bir araya getiren niteliği de vurgulanmaktadır. BCFN in ilk iki yıllık faaliyetleri de bu etkinlikle paralel ilerlemektedir. Forum un amacı, gıda ve beslenme alanlarında zaman içinde giderek küresel düzeyde referans gösterilen bir etkinlik konumuna gelmektir. Bu nedenle, önde gelen uzmanların katılımını temin ederek dünyanın en gelişkin fikirleri ve uzmanlık birikimini uluslararası bir kitleye erişilebilir kılmak da etkinliğin hedefleri arasında yer almaktadır yılında Roma da düzenlenen ilk Forum un ardından, ikinci etkinlik 2010 da Milano daki Università Bocconi de gerçekleştirilmiştir. İki gün süren konferans, 70 uzman ve 1,200 katılımcının yanı sıra, oturumların canlı yayınını internet üzerinden izleyen 10,000 kişiyi bir araya getirmiştir. İncelenen konular, yıl içinde BCFN nin izlediği çizgiyle örtüşmektedir. Üçüncü Forum, 30 Kasım ile 1 Aralık, 2011 tarihlerinde, bir kez daha Milano daki Università Bocconi de düzenlenecektir. İnternet te, adresinde tüm oturumların tutanakları, çeşitli temalara ilişkin ek bilgiler ve etkinlik videolarıyla birlikte referans makaleler ve ilk iki yıllık faaliyeti boyunca BCFN tarafından hazırlanan tüm materyalin yer aldığı, Forum a yönelik özel bir bölüm çevrimiçi erişime açıktır. 21

13 Sisse Brimberg ve Cotton Coulson, Keenpress / National Geographic Görsel Koleksiyonu BESLENME TARZININ KÖKLERİ, SADECE KARMAŞIK KÜLTÜREL DEĞERLERE UZANMAKLA KALMAZ, AYNI ZAMANDA AİLELERİMİZİN ALIŞKANLIKLARINA VE ONLARDAN BİZE GEÇEN DUYGUSAL AKTARIMLARA KADAR DA YAYILIR. (Nella Livings) 2010 ETKİNLİKLERİ Tartışma fırsatları 2010 yılında, hedef kitlemizi genişletmeye ve faaliyetlerimizle oluşan materyal birikimimizi mümkün olan en yüksek sayıda insanın erişimine açmaya karar verdik. Bu amaçla bilimsel yayınlarımızı sunmakta ve kamuoyunda tartışma olanakları oluşturmaktayız. Kamuoyu, bunlara çok olumlu tepkiler vermiş, sektörel uzmanlarla yüz yüze gelinebilen ortamlara aktif olarak katılmış ve bizleri yeni fikirler ve araştırmalar için teşvik etmiştir. ÇOCUKLARIN BESLENME BİÇİMİ, YAŞAM TARZI VE SAĞLIĞI YARININ NESİLLERİ İÇİN BUGÜN AŞILMASI GEREKEN GÜÇLÜKLER (Roma, 4 Mayıs) Dünyada okul çağındaki 155 milyon çocuk, yani her on çocuktan biri, obez veya fazla kiloludur. İtalya da genel olarak, altı ile on bir yaş aralığındaki bir milyondan fazla çocuğun, yani her üç çocuktan birinin obezite ve kilo sorunu olduğu tahmin edilmektedir. Eş zamanlı olarak, gelişmekte olan ülkelerde beş yaşından küçük çocuklarda kaydedilen 9.7 milyon ölümün %53 ünün nedeni, beslenme yetersizliğidir. İtalya daki ve uluslararası düzeydeki kurumların, iş dünyasının, toplumun ve sağlık sektörünün temsilcileri mevcut durum ile birlikte ortak stratejileri, inisiyatifleri ve deneyimleri görüşmek üzere toplanmışlardır. Katılımcılar arasında şu isimler öne çıkmaktadır: Claudio Maffeis, Università degli Studi di Verona; Daniela Galcone, İtalya Sağlık Bakanlığı; Riccardo Garosci, İtalya Eğitim Bakanlığı; Lorenzo Terzi, Avrupa Komisyonu; Pietro Vignali, Parma Şehri Belediye Başkanı; Suzanne Heinen, ABD nin Birleşmiş Milletler Nezdindeki Büyükelçisi; Roberto Salvan, UNICEF İtalya; Roberto Ciati, Barilla; Maurizio Zucchi, COOP Italia; Antonio Affinita, MOIGE Movimento Italiano Genitori (İtalyan Ebeveynler Derneği); ve Rino Agostiniani, Società Italiana di Pediatria (İtalyan Pediyatri Derneği)

14 MASAYA YEMEK İÇİN DEĞİL, BERABER YEMEK İÇİN OTURURUZ. (Plutarkhos) Justin Guariglia / National Geographic Görsel Koleksiyonu KAYNAKLARIN KITLIĞI VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MÜDAHALE İÇİN ÖNCELİKLER (Milano, 17 Mayıs) Önümüzdeki sene içinde, dünya nüfusu 7 milyardan 9 milyara çıkacak, Kuzey ve Güney arasındaki toplumsal ve ekonomik uçurum daha da derinleşecek ve yeni, geniş ölçekli ekonomiler, satınalma güçlerinin ve yaşam kalitelerinin hızla yükseldiğine tanık olacaklar. Eş zamanlı olarak, iklim değişikliği arazi verimliliğini değiştirecek ve bunun bir sonucu olarak dünya gıda üretimi olumsuz yönde etkilenecektir. Bu senaryoda, gelecekteki jeopolitik güç dengesi nasıl şekillenecek? Beklentiler nelerdir? Ve müdahale için öncelikler nelerdir? Bu konular, şu isimler tarafından tartışılmıştır: Guido Barilla; Riccardo Valentini, WWF İtalya; Andrea Boltho, Oxford Üniversitesi; ve Sergio Romano, Corriere della Sera gazetesi. Etkinlik, Corriere della Sera Vakfı ile ortaklaşa düzenlenmiştir. GIDA VE ÇEVRE: SİZİN İÇİN İYİ OLAN, GEZEGEN İÇİN DE İYİDİR (Milano, 29 Haziran) Nasıl hem doğru beslenebiliriz hem de tükettiklerimizin çevre üzerindeki etkisini azaltabiliriz? Gıda / çevre odaklı Çift Piramit, bu soruya cevap bulmak için oluşturulmuş; böylece, beslenme dengesiyle çevreyi koruma ve gözetme işlevleri tek modelde bir araya getirilmiştir. Örneğin, bu modele göre, Kuzey Amerika beslenme tarzını izleyen bir birey her gün 26.8 m 2 lik bir ekolojik ayak izi bırakmakta ve atmosfere yaklaşık 5.4 kg CO 2 salınımında bulunmaktadır. Öte yandan, Akdeniz tipi beslenme tarzını benimseyen bir bireyin günlük ekolojik ayak izi 12.3 m 2 olmakta ve bu kişi atmosfere yaklaşık 2.2 kg CO 2 bırakmaktadır. Bu sorunun ele alındığı tartışmaya şu isimler katılmışlardır: Gianfranco Bologna, WWF İtalya; Andrea Boltho, Oxford Üniversitesi; Barbara Buchner, İklim Politikası İnisiyatifi, Venedik; Corrado Clini, İtalya Çevre, Toprak ve Deniz Bakanı; Camillo Ricordi, Miami Üniversitesi; Jeremy Rifkin, Washington D.C., ABD merkezli Ekonomik Trendler Vakfı; Mathis Wackernagel, Global Footprint Network; ve Paolo Barilla. Tartışmanın sonunda Sürdürülebilir Gıda Manifestosu yayınlanmıştır. Manifestonun amacı, hem kendi geleceğimiz hem de gezegenimizin geleceği için yeni bir sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmek ve insanların, tercih ettikleri gıdalardan başlayarak, bu değişimde aktif rol üstlenmesi için çağrıda bulunmaktır. Ayrıca, BCFN in misyonunu ve özellikle gıda/çevre odaklı Çift Piramit temasını sunmak ve bunların ayrıntılarını paylaşabilmek üzere, gerek İtalya gerekse Avrupa düzeyinde kamu temsilcileriyle iki ayrı tanışma toplantısı da düzenlenmiştir

15 YERYÜZÜ, TÜM İNSANLIĞIN GIDA KAYNAĞIDIR. (John Dewey) Michael Poliza / National Geographic Görsel Koleksiyonu GIDA VE SAĞLIK (Roma, Mart, Cumhuriyet Senatosu) Hastalıkları önlemede gıdadan bir araç olarak yararlanmak ve aynı anda çevreye saygı duymak ve korumak: bu iki tema BCFN ve Osservatorio Sanità e Salute tarafından desteklenen ve İtalya Senatosu nda düzenlenen toplantıda sunulmuştur. Toplantının katılımcıları: Guido Barilla; Andrea Poli, NFI - İtalya Beslenme Vakfı Direktörü; ve hükümet temsilcileri: Romano Marabelli, Veterinerlik Hizmetleri, Beslenme ve Gıda Güvenliği Daire Başkanı; Senatör Antonio Tomassini, Senato Sağlık ve Hijyen Komisyonu Başkanı; Livia Turco, Demokratik Parti (DP) Temsilciler Meclisi Sosyal İşler Komisyonu Koordinatörü; Senatör Paolo Scarpa Bonazza Buora, Senato Tarım Komisyonu Başkanı; Paolo Russo, Temsilciler Meclisi Tarım Komisyonu Başkanı; Senatör Emanuela Baio, Senato Finans Komisyonu Üyesi; ve Massimo Polledri, Temsilciler Meclisi Bütçe Komisyonu Üyesi. SAĞLIKLI GIDA, SAĞLIKLI GEZEGEN (Brüksel, 2 Ekim, Avrupa Parlamentosu) Sadece bireysel esenlik için değil, aynı zamanda gezegenimizin de sağlığı için sağlıklı ve dengeli bir biçimde beslenmek: bu tartışmanın merkezinde, gıdaların hem beslenme değerleri hem de çevreye yönelik etkilerine göre sınıflandırılmasına olanak tanıyan, gıda/çevre odaklı yeni Çift Piramit modeli yer almıştır. BCFN Danışma Kurulu üyeleri Guido Barilla, Barbara Buchner, Mario Monti ve Gabriele Ricardi ye bu toplantıda çok sayıda Avrupa ülkesinin hükümet temsilcileri eşlik etmişlerdir: Paolo De Castro, Avrupa Parlamentosu Üyesi ve Tarım ve Kırsal Gelişme Komisyonu Başkanı; Paola Testori Coggi, Avrupa Komisyonu, Sağlık ve Tüketici İşlerinden Sorumlu Genel Müdür; Christel Schaldemose ve Maircad McGuinness, Avrupa Parlamentosu üyeleri; Karl Falkenberg, Avrupa Komisyonu, Çevreden Sorumlu Genel Müdür; Mark Driscoll, WWF İngiltere, One Planet Food programı yöneticisi; ve Antonio Tajani, Avrupa Komisyonu, Sanayi ve Girişimcilik Komiseri

16 ÖNEMLİ OLAN, SORGULAMADAN VAZGEÇMEMEKTİR. (Albert Einstein) Winfield Parks / National Geographic Görsel Koleksiyonu DANIŞMA KURULU Danışma Kurulu, BCFN tarafından araştırılan tema ve analizleri öneren ve geliştiren kurumsal organdır. Merkez in multidisipliner yaklaşımına uygun olarak, Kurul farklı ancak birbirini tamamlayıcı nitelikteki sektörlerden bilim insanları ve uzmanlardan oluşmaktadır. Fischler, sosyolog ve Fransız Ulusal Araştırma Kurumu CNRS nin Araştırma Direktörü; Mario Monti, ekonomist ve Milano daki Università Bocconi nin Başkanı; Gabriele Riccardi, tıp doktoru ve beslenme uzmanı, Napoli deki Università degli Studi arasında, şu isimlerin katkılarını özellikle belirtmek isteriz: Claudio Maffeis, çocuk hastalıkları doktoru ve Università di Verona da Profesör; Nancy Harmon Jenkins, yazar, gazeteci ve tarihçi; Franco Cassano, sosyolog ve Università degli Studi di Bari de Profesör; ve esenlik Ek olarak, en ileri düzeyde uzmanlığa ve yetkinliğe di Napoli Federico II de İnsan Beslenmesi akademik endeksi alanında 2011 yılındaki işbirliğini sürdürecek sahip profesyonellerin katkı sağlayabilmesini temin programının Direktörü; Camillo Ricordi, cerrah ve olan Jean-Paul Fitoussi, ekonomist. Danışma Kurulu Bütünü tamamlayan uzmanlık alanları ve görüşler etmek şeklinde özetlenebilecek misyonu doğrultusunda, farklı araştırma kurumları ve üniversitelerden gelen harici uzmanlardan da Merkez in yüksek düzeyde, belirli hedeflere yönelik çalışmalarında yararlanılmaktadır. Danışma Kurulu şu üyelerden oluşmaktadır: Barbara Buchner, enerji konularında uzman, İklim Politikaları İnisiyatifi Direktörü, Venedik; Claude bilim adamı, Miami Üniversitesi nde Cerrahi, Tıp, Biyomedikal Mühendislik, Mikrobiyoloji ve İmmünoloji alanlarında Profesör; ve Umberto Veronesi, tıp doktoru ve bilim adamı, Milano daki Avrupa Onkoloji Enstitüsü Direktörü ve 2008 den bu yana İtalya Cumhuriyeti Senatörü. Materyallerin geliştirilmesinde ve bilimsel yayınlarda işbirliği yapan çok sayıda uzman üyelerinin daha ayrıntılı özgeçmişlerine erişmek için, adresinde kendilerine ayrılan bölümü ziyaret edebilirsiniz

17 İnsan, çevre, bilim, ekonomi: gıdaya ilişkin konularda farklı disiplinleri bir araya getiren bir yaklaşım Barbara Buchner Tarım, yıllık sera gazı salınımlarının %30 ile %45 arasında bir oranının sorumlusudur ile 2004 arasındaki dönemde bu salınımlar %25 ten fazla oranda artmıştır. Öte yandan beslenme biçimi, dünyadaki her bireyin çevre üzerinde bıraktığı etkinin %25 inden sorumludur. Gabriele Riccardi İtalya özelinde en ürkütücü istatistik, çocuk obezitesidir. Çocukluk yaşlarındaki kilo sorunları ve obezite ABD deki oranlara çok yakın olup, her üç çocuktan birini etkilemektedir. Ve İtalya daki bu sorun, yıllar içinde, belki de ABD deki durumdan daha da kritik hale gelecektir. Sorun korkutucu boyuttadır çünkü, bugünün obez çocuğu, yarının aşırı kilo, diyabet ve yüksek tansiyon sorunlarıyla boğuşan yetişkin bireyi olacaktır. Claude Fischler Dünyanın farklı bölgelerinde, iyi yemek kavramının tanımı bile tamamen farklı bakış açılarıyla yorumlanabiliyor. Amerikan nüfusu açısından bu kavram kilo almadan sağlıklı yemek anlamına geliyor. İtalyanlar içinse iyi balık yiyip iyi şarap içmek veya bir masada düzgünce oturarak gazete okumadan ve telefonda konuşmadan hakkını vererek yemek anlamlarını taşıyor. Camillo Ricordi Akdeniz tipi beslenme tarzının ayrılmaz bir parçası niteliğindeki kompleks karbonhidratlar bakımından zengin gıdaların, aynı zamanda, insan sağlığına yararlı etkileri vardır. Ek olarak, tam tahıllı gıdalar, baklagiller, sebze ve meyveler de önerilmektedir çünkü, bu gıdalar diyabet ve kalp - damar hastalıklarını önlemeye katkı potansiyeli taşımaktadır. Sebze lifleri içeren bu gıdaların birçoğu, diyabetik hastaların glisemi kontrolünü daha iyi duruma getirebilmelerine ve kalp damar hastalığı riskini azaltmaya katkıda bulunmaktadır. Mario Monti Küresel gıda sistemini etkileyen zorlukların derecesi, yetersiz beslenme nedeniyle açlık ve ölüm riski altında yaşayan insan sayısının yaklaşık bir milyar düzeyinde olmasından anlaşılabilir. Bu istatistiğin diğer kefesinde ise, dünya gıda sisteminin, kişi başına günlük 2,800 kalori düşmek üzere, tüm dünya nüfusunu sağlıklı bir biçimde doyurabilecek miktardan daha fazla üretim potansiyeli olduğu gibi somut bir veri yer almaktadır. Bu karşıtlık üzerinden bakıldığında, ciddi dengesizlikler bugünkü durumun en belirgin özelliğidir. Umberto Veronesi Dünyanın dört bir yanındaki laboratuvarlar halen tarımsal verimi artırma ve daha yüksek nitelikli ürünler elde etme amaçlı deneyler sürdürmektedirler. Bu açıdan bakıldığında, gen aktarımı tekniklerinin kullanılması artık bir seçenek olmaktan çıkmış ve bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu sadece bir nicelik meselesi değil, aynı zamanda zenginleştirilmiş beslenme değeri temin edebilen gıdalar yaratma ihtimalini de barındıran bir nitelik meselesidir. Bu (çoğu insanın düşündüğü gibi), belirli bir yöne doğru yola koyulmadan önce izin başvurusu olmaktan çıkmıştır. Yola çoktan çıkılmıştır ve ne yapmamız gerektiğini ve tercihlerimizi belirli yönlerden yana kullandığımızda bunların sonuçlarının neler olacağını bilmekteyiz. Tüm görüşler, 30 Kasım 1 Aralık 2010 tarihlerinde Milano daki Università Bocconi de düzenlenen İkinci Uluslararası Gıda ve Beslenme Forumu ndan alıntılanmıştır

18 James P. Blair / National Geographic Görsel Koleksiyonu GIDA VE BESLENME TEMALI DAHA FAZLA BİLGİ, VİDEO RÖPORTAJLARI VE MAKALELERİN YANI SIRA BCFN YE İLİŞKİN İÇERİK, ANALİZ VE ARAŞTIRMALAR İÇİN ADRESİNİ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ

19 Fotoğraflar: Barilla Gıda ve Beslenme Merkezi Via Mantova, Parma, İtalya

BCFN: Gezegenimizi tüketiyoruz; insan ve çevre için çözüm, sürdürülebilir beslenme

BCFN: Gezegenimizi tüketiyoruz; insan ve çevre için çözüm, sürdürülebilir beslenme BCFN: Gezegenimizi tüketiyoruz; insan ve çevre için çözüm, sürdürülebilir beslenme Barilla Gıda ve Beslenme Merkezi Vakfı (BCFN) tarafından yenilenmiş ikinci baskısı yapılan, Eating Planet. Gıda ve sürdürülebilirlik:

Detaylı

NE YİYORSAN OSUN! Düzenleyen: SILVIA ALPARONE

NE YİYORSAN OSUN! Düzenleyen: SILVIA ALPARONE NE YİYORSAN OSUN! Düzenleyen: SILVIA ALPARONE Bu, BCFN tarafından geliştirilen, gıda tercihlerimizin öneminin anlaşılmasına yardımcı olan ve sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam tarzı için her gün kullanılması

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI

TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI Türkiye beslenme durumu yönünden hem gelişmekte olan, hem de gelişmiş ülkelerin sorunlarını birlikte içeren bir görünüme sahiptir. Ülkemizde halkın beslenme

Detaylı

EFA 2009 Küresel İzleme Raporu. Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim. EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar

EFA 2009 Küresel İzleme Raporu. Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim. EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar EFA 2009 Küresel İzleme Raporu Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar EFA 2009 Raporu na göre; iyi bir yönetişim ile okula kayıt oranları artabilir,

Detaylı

Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi

Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi Bu sunum Greener and Smarter, ICTs, the Environment and Climate Change başlıklı Eylül 2010 tarihli OECD raporundan uyarlanmıştır.

Detaylı

(09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Temsilcileri, Değerli Katılımcılar,

(09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Temsilcileri, Değerli Katılımcılar, SESRİC-GED İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Mesleki Eğitimin Modernizasyonu Projesi Hazırlama Amacı ile Yapılacak Çalıştay da Sayın Bakanımızın yapacağı konuşma (09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

Katılım Öncesi Risk İletişim Semineri 6-7 Mayıs 2014 Belgrad/Sırbistan

Katılım Öncesi Risk İletişim Semineri 6-7 Mayıs 2014 Belgrad/Sırbistan Katılım Öncesi Risk İletişim Semineri 6-7 Mayıs 2014 Belgrad/Sırbistan Seminerin Amacı? Aday ve potansiyel aday ülkelere, AB Gıda Güvenlik Otoritesi (EFSA) tarafından AB üye ülkelerinde risk iletişiminin

Detaylı

KORKUTAN GERÇEK! OBEZİTE ORANLARI TÜM DÜNYADA YÜKSELİYOR

KORKUTAN GERÇEK! OBEZİTE ORANLARI TÜM DÜNYADA YÜKSELİYOR KORKUTAN GERÇEK! OBEZİTE ORANLARI TÜM DÜNYADA YÜKSELİYOR Son 33 yılda bütün dünyada hem obez ve aşırı kilolu yetişkinlerin (%28 artış) hem de çocukların oranında (%47 e kadar) şaşırtıcı bir artış görüldü.

Detaylı

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR İsmail ERTEN Çanakkale bölgesi düz damlı ve kırma çatılı yapılar dağılım Çanakkale kentinin yerleşim alanlarının 1. dönem dağılışı 1462-1500 Çanakkale

Detaylı

Ekmek, buğday ununa; su, tuz, maya (Saccharomyces cerevisiae) gerektiğinde şeker, enzimler, enzim kaynağı olarak malt unu, vital gluten ve izin

Ekmek, buğday ununa; su, tuz, maya (Saccharomyces cerevisiae) gerektiğinde şeker, enzimler, enzim kaynağı olarak malt unu, vital gluten ve izin EKMEK İSRAFI Ekmek, buğday ununa; su, tuz, maya (Saccharomyces cerevisiae) gerektiğinde şeker, enzimler, enzim kaynağı olarak malt unu, vital gluten ve izin verilen katkı maddeleri ilave edilip bu karışımın

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI Bosad Genel Sekreterliği SEKTÖR ANALİZİ Otomotiv OEM boyaları dünyanın en büyük boya segmentlerinden biridir. Otomotiv OEM boyaları, 2011 yılında toplam küresel boya

Detaylı

Gıda Piyasalarının Değişen Dinamikleri. Türkiye Tarım/Gıda Sanayii nin Rekabet Gücü

Gıda Piyasalarının Değişen Dinamikleri. Türkiye Tarım/Gıda Sanayii nin Rekabet Gücü Gıda Piyasalarının Değişen Dinamikleri Türkiye Tarım/Gıda Sanayii nin Rekabet Gücü Uluslararası ve Ulusal Gıda Piyasalarının Değişen Dinamikleri Global Mal Ticareti, 2010 yılı itibariyle US$15 trilyon

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım. DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı

Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım. DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı Kalkınma ve Sürdürülebilir Kalkınma Kalkınmanın amacı; ekonomik büyüme olmayıp, temel olarak insan yaşam kalitesinin arttırılmasıdır.

Detaylı

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9 FRANSA ÜLKE BÜLTENİ Başkent Resmi Dil(ler) Yönetim Biçimi Cumhurbaşkanı Başbakan Paris Fransızca Parlamenter Başkanlık Tipi Cumhuriyet Nicolas Sarkozy François Fillon Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) Çölleşme; kurak, yarı-kurak ve yarı nemli alanlarda, iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dahil olmak üzere

Detaylı

MERVE SAYIŞ 04150019305 TUĞBA ÇINAR 04140033048 SEVİM KORKUT 04140033017 MERVE ALTUN 04140019065

MERVE SAYIŞ 04150019305 TUĞBA ÇINAR 04140033048 SEVİM KORKUT 04140033017 MERVE ALTUN 04140019065 MERVE SAYIŞ 04150019305 TUĞBA ÇINAR 04140033048 SEVİM KORKUT 04140033017 MERVE ALTUN 04140019065 TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2014 2017) TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI. Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 15 Ekim 2016

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI. Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 15 Ekim 2016 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 16 Ekim Dünya Gıda Günü Herkesin gıda güvenliğine ve besleyici gıdaya ulaşma

Detaylı

ÜLKE RAPORU. Mayıs 2013. Eylül 2013 Ç.Ö. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

ÜLKE RAPORU. Mayıs 2013. Eylül 2013 Ç.Ö. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MONAKO ÜLKE RAPORU Mayıs 2013 Eylül 2013 Ç.Ö. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Monako Prensliği Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi Coğrafi Konumu : Fransa nın güneydoğusunda,

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası

AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası OTP harcamalarının AB bütçesinin önemli bölümünü kapsaması, bu politikayı bütçe tartışmalarının da odak noktası yaparken, 2014-2020 Mali Çerçeve içinde tarım, kırsal

Detaylı

Sürdürülebilir Beslenme ve Geleceğin Gıda Gündemi

Sürdürülebilir Beslenme ve Geleceğin Gıda Gündemi Sürdürülebilir Beslenme ve Geleceğin Gıda Gündemi Dyt.Ece Nevra Durukan İstanbul Sağlık ve Beslenme Bienali, Sürdürülebilir Beslenme Beslenme ve kültürel ihtiyaçları karşılayan, aktif bir yaşam tarzını

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 26 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU İsviçre Merkez Bankası negatif faize devam edecek İsviçre Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fritz Zurbruegg, "Faiz oranlarını para politikası bunu gerektirdiği

Detaylı

Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi

Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi Prof. Dr. Necmi İŞLER M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Antakya/HATAY Güney Amerika kökenli bir bitki olan patates

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET. YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği

VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET. YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği 21.Yüzyılın sağlık krizi: DİYABET Diyabet yaşadığımız yüzyılın en önemli sağlık sorunlarından

Detaylı

IMF, Birleşmiş Milletlerin uzmanlaşmış kurumlarından biri olsa da, kendi tüzüğü, yönetim yapısı ve mali kaynağı vardır.

IMF, Birleşmiş Milletlerin uzmanlaşmış kurumlarından biri olsa da, kendi tüzüğü, yönetim yapısı ve mali kaynağı vardır. IMF ye Genel Bakış Biz kimiz? Uluslararası Para Fonu (IMF) parasal konularda küresel işbirliğini arttırmak, mali istikrarı sağlamak, uluslararası ticareti kolaylaştırmak, yüksek istihdamı ve sürdürülebilir

Detaylı

SERVER TANFER. Yazılım Ürünleri Satış Müdürü IBM Türk

SERVER TANFER. Yazılım Ürünleri Satış Müdürü IBM Türk SERVER TANFER Yazılım Ürünleri Satış Müdürü IBM Türk Rethink IT. Reinvent Business. Onur Buçukoğlu Tivoli Ürün Yöneticisi, Orta ve Doğu Avrupa / Türkiye / Rusya Başlıca Üç Dönüşüm Gerçekleşiyor Akıllı

Detaylı

Su ayak izi ve turizm sektöründe uygulaması. Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü

Su ayak izi ve turizm sektöründe uygulaması. Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Su ayak izi ve turizm sektöründe uygulaması Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Kapsam Ayak izi kavramı Türkiye de su yönetimi Sanal su Su ayak izi ve turizm Karbon ayak

Detaylı

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%)

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%) 2016/17 Global İhracat-Büyüme Tahminleri Kaynak : EDC Export Credit Agency - ÜLKE ANALİZLERİ BÜYÜME ORANLARI ÜLKELERİN YILI BÜYÜME ORANLARI (%) Avrupa Bölgesi; 1,5 % Japonya; 0,50 % Kanada ; 1,30 % Amerika;

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 AVRUPA'DA İNŞAAT ÜRETİMİ EKİMDE ARTTI Euro Bölgesinde inşaat üretimi yıllık yüzde 1,1 artış kaydetti Euro Bölgesinde inşaat üretimi ekim ayında aylık bazda yüzde 0,5,

Detaylı

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015 Şirket Profili Basın Kiti 2015 Bir Bakışta MCI MCI, stratejik ilişki ve aktivasyon çözümleri sunma hususunda dünya lideri olup toplantı, etkinlik, dernek ve kongre sektörlerinde 1987'den beri yeniliklere

Detaylı

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YEM SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ, BEKLENTİLER, FIRSATLAR. Prof. Dr. Nizamettin Şenköylü Genel Sekreter

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YEM SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ, BEKLENTİLER, FIRSATLAR. Prof. Dr. Nizamettin Şenköylü Genel Sekreter TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YEM SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ, BEKLENTİLER, FIRSATLAR Prof. Dr. Nizamettin Şenköylü Genel Sekreter Gıda Üretimindeki Küresel Güçlükler Nüfus artışı İklim değişikliği Kuraklık Su kaynaklarının

Detaylı

TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI MART 2011 Tohumculuk Sanayisi Nedir? Tohumculuk Hangi İş ve Aşamalardan Oluşur? Tohumculuk İçin AR-GE

Detaylı

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler Tolga YAKAR UNDP Turkey Billion people 10 World 8 6 4 2 Africa Asia Europe Latin America and Caribbean Northern America 2050 yılında dünya nüfusunun

Detaylı

Sabancı Üniversitesi

Sabancı Üniversitesi Sabancı Üniversitesi 1996 yılında kurulan Sabancı Üniversitesi araştırmaya ve bireye odaklanan disiplinler arası eğitimi, özgür akademik seçim ve performans ortamı ve tüm dünyada etkili öğretim kadrosu

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİNE YÖNELİK URGE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Detaylı

Gençlerden liderlere, bozulan gıda sistemi için manifesto

Gençlerden liderlere, bozulan gıda sistemi için manifesto Gençlerden liderlere, bozulan gıda sistemi için manifesto SPOT Gençler, hepimizin evi olarak nitelendirdikleri gezegenimiz için, EXPO da tüm liderlere çağrı niteliği taşıyan bir manifesto açıkladı. Önerileri

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak

Detaylı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ Furkan Güldemir, Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Tarihsel Süreç Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık

Detaylı

Yaşar Topluluğu nda Su Riski ve Verimlilik Çalışmaları

Yaşar Topluluğu nda Su Riski ve Verimlilik Çalışmaları Yaşar Topluluğu nda Su Riski ve Verimlilik Çalışmaları 16 Aralık 2015/İZMİR Dilek EMİL Kurumsal İlişkiler Koordinatörü Birleşmiş Milletler Çevre Programı na göre dünyada 1.400 milyon km 3 su bulunuyor.

Detaylı

Yaşayan Gezegen Raporu 2010 WWF-Türkiye

Yaşayan Gezegen Raporu 2010 WWF-Türkiye Yaşayan Gezegen Raporu 2010 WWF-Türkiye Yaşayan Gezegen Raporu, biyosfer üzerindeki baskılarla ilgili toplumsal farkındalık yaratılmasına ve işlerin her zamanki gibi yürütülmesi nin mümkün olamayacağı

Detaylı

Okullardaki Elektrik Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sağlamanın Yolları

Okullardaki Elektrik Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sağlamanın Yolları Okullardaki Elektrik Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sağlamanın Yolları Yrd. Doç. Dr. Hacer Şekerci Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü (Bina Enerji Yöneticisi)

Detaylı

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU Eylül 2006 İÇİNDEKİLER Önsöz...3 TÜBİTAK Ar-Ge Anketi Soruları Analizi...4 1. Genel Bilgiler İle İlgili Sorular...4 2. Proje Sunum ve Destekler İle İlgili Sorular...12 3. Üniversite

Detaylı

GIDALARDA ATIKLARIN AZALTILMASI VE GERİ KAZANIMI

GIDALARDA ATIKLARIN AZALTILMASI VE GERİ KAZANIMI GIDALARDA ATIKLARIN AZALTILMASI VE GERİ KAZANIMI Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası (TÜGİS) Genel Sekreteri Kaan Sidar, Dünya'da 2 milyar insanın yeterli beslenemediğini ve 10 milyon insanın açlıktan

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ Sulama? Çevre? SULAMA VE ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ SULAMA: Bitkinin gereksinimi olan ancak doğal yağışlarla karşılanamayan suyun toprağa yapay yollarla verilmesidir ÇEVRE: En kısa tanımıyla

Detaylı

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF MART 1. Nüfus LYS-1 Nüfus politikaları *Nüfus politikası nedir, niçin uygulanır *Nüfus politikaları LYS-2 Nüfus ve ekonomi *Nüfusun dağılışını etkileyen faktörler *Yerleşme doku ve tipleri *Yapı tipleri

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

ÜNİVERSİTE VE SOSYAL SORUMLULUK. Prof. Dr. Yunus Söylet İstanbul Üniversitesi Rektörü

ÜNİVERSİTE VE SOSYAL SORUMLULUK. Prof. Dr. Yunus Söylet İstanbul Üniversitesi Rektörü ÜNİVERSİTE VE SOSYAL SORUMLULUK Prof. Dr. Yunus Söylet İstanbul Üniversitesi Rektörü Küreselleşmenin etkisi Devlet bir çok sosyal alandan çekilmiştir Küresel ekonomi sürecinde özelleştirmeler ile eşitsizlik,

Detaylı

GIDA BÜLTENİ. Nutrition FOUNDATION. Sağlıklı Besleniyor muyum? Programı. Yemekte Denge Eğitim Projesi

GIDA BÜLTENİ. Nutrition FOUNDATION. Sağlıklı Besleniyor muyum? Programı. Yemekte Denge Eğitim Projesi GIDA BÜLTENİ GAV Bülten Sayı 4 / Ocak 2012 Yemekte Denge Eğitim Projesi Yemekte Denge, Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı (GAV) ve Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü işbirliği

Detaylı

SLOW FOOD: SAĞLIKLI BESLENME ADINA TOPLUMSAL BİR TEPKİ

SLOW FOOD: SAĞLIKLI BESLENME ADINA TOPLUMSAL BİR TEPKİ SLOW FOOD: SAĞLIKLI BESLENME ADINA TOPLUMSAL BİR TEPKİ İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan ve 1980 li yıllarda zirveye ulaşan endüstri ve ticaretteki gelişme, öncelikle Amerika da yeni bir yaşam

Detaylı

Enerji ve İklim Haritası

Enerji ve İklim Haritası 2013/2 ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Başkanlığı Enerji ve İklim Haritası Uzm. Yrd. Çağrı SAĞLAM 22.07.2013 Redrawing The Energy Climate Map isimli kitabın çeviri özetidir.

Detaylı

ĞİŞİKLİĞİ. Yeni Mücadele ile Yüzleşmek. Kasım 2006

ĞİŞİKLİĞİ. Yeni Mücadele ile Yüzleşmek. Kasım 2006 İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ Yeni Mücadele ile Yüzleşmek Kasım 2006 WWF Kimdir? WWF 5 kıtada, 50 den fazla ülkede temsilciliği bulunan dünyanın en büyük ve saygın doğa kuruluşlarındandır. 100 den fazla ülkede

Detaylı

ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONT.MD YETERLİ VE DOĞRU BESLENME KURALLARI

ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONT.MD YETERLİ VE DOĞRU BESLENME KURALLARI ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONT.MD YETERLİ VE DOĞRU BESLENME KURALLARI 16 EKİM DÜNYA GIDA GÜNÜ Dünya da bir yanda obeziteyle mücadele yapılırken diğer tarafta açlıktan ölme noktasına gelen insanlara

Detaylı

AKOFiS ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN. Halkla İlişkiler Başkanlığı ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK

Detaylı

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ! İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!! IŞIL KURNAZ" GAZİ ÜNİVERSİTESİ UNDP 2014 İNSANİ GELİŞME RAPORU# TÜRKİYE TANITIM

Detaylı

We create chemistry. Kurumsal stratejimiz

We create chemistry. Kurumsal stratejimiz We create chemistry Kurumsal stratejimiz BASF nin hikayesi Kuruluş yılımız olan 1865 ten bu yana dünyamızla birlikte onun ihtiyaçlarına cevap verebilmek için değişiyor ve gelişiyoruz. Şirket olarak sürdürülebilir

Detaylı

EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2015 YILI ÇALIŞMA ÖZETİ

EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2015 YILI ÇALIŞMA ÖZETİ EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2015 YILI ÇALIŞMA ÖZETİ Kuru meyve sektörü tamamı yerli girdilere dayalı üretim yapısı ile ilk ihracatçı sektörlerimizden biri olup, ilerleyen üretim teknolojisi,

Detaylı

GÜNLÜK OLARAK NEDEN YETERLİ MİKTARDA KALSİYUM ALMALIYIZ?

GÜNLÜK OLARAK NEDEN YETERLİ MİKTARDA KALSİYUM ALMALIYIZ? GÜNLÜK OLARAK NEDEN YETERLİ MİKTARDA KALSİYUM ALMALIYIZ? Kalsiyum bir çok kişinin bildiği gibi kemik ve dişlerin yapı, oluşum ve sürdürülmesinde temel bir gereksinimdir. Kemik erimesini azaltmada yardımcı

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

24.09.2013. Mobilleşen Dünyada Sağlık Hizmetleri. Hedefler Mega Trendler Paydaşlar Zorluklar Neler Bekleyebiliriz

24.09.2013. Mobilleşen Dünyada Sağlık Hizmetleri. Hedefler Mega Trendler Paydaşlar Zorluklar Neler Bekleyebiliriz Mobilleşen Dünyada Sağlık Hizmetleri 1 Daha fazla kişiye hizmet ulaştırmak Hasta sonuçlarının iyileştirilmesi Sürdürülebilir maliyetler Dünyanın %90 ı mobil iletişim ağları tarafından kapsanıyor (2010)

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ Doç. Dr. O. Can ÜNVER 15 Nisan 2017 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAMU DİPLOMASİSİ SERTİFİKA PROGRAMI İletişim Nedir? İletişim, bireyler, insan grupları,

Detaylı

GIDA BÜLTENİ. Yemekte Denge Eğitim Projesi. Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programı (2011-2015) Ekmekte Tuz Azaltımı

GIDA BÜLTENİ. Yemekte Denge Eğitim Projesi. Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programı (2011-2015) Ekmekte Tuz Azaltımı GIDA BÜLTENİ GAV Bülten Sayı 5 / Nisan 2012 Yemekte Denge Eğitim Projesi GAV ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile 8-11 yaş ilköğretim okulu öğrencilerine yönelik geliştirilen, Yemekte Denge eğitim programı

Detaylı

gereksinimi kadar sağlamasıdır.

gereksinimi kadar sağlamasıdır. Yeterli beslenme, vücudun yaşamı ve çalışmasını sürdürebilesi için gerekli olan enerjinin sağlanması anlamına gelir. Dengeli beslenme ise, alınan enerjinin yanında bütün besin öğelerini gereksinimi kadar

Detaylı

Şişmanlık (obezite); sağlığı bozacak düzeyde vücutta yağ miktarının artmasıdır.

Şişmanlık (obezite); sağlığı bozacak düzeyde vücutta yağ miktarının artmasıdır. ŞİŞMANLIK (OBEZİTE) Şişmanlık (obezite); sağlığı bozacak düzeyde vücutta yağ miktarının artmasıdır. Yağ dokusunun oranı; Yetişkin erkeklerde % 12 15, Yetişkin kadınlarda %20 27 arasındadır. Bu oranların

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı. Sayın Milletvekili, konusunda kamuoyunda bilinç oluşturmaya gayret etmekteyiz.

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı. Sayın Milletvekili, konusunda kamuoyunda bilinç oluşturmaya gayret etmekteyiz. Sayın Milletvekili, Otizm spektrum bozukluğu (OSB) yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nörogelişimsel bozukluk olup belirli davranış ve öğrenme özellikleri ile kendini göstermektedir. Şu an

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ

BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ 11.09.2008, Kamu- STK Diyalog Toplantısı: Çölleşme ile Mücadelede Ortaklıklar AB Deneyimi ve CRIC7 için Fırsatlar ANKARA DRYNET PROJESİ Birleşmiş Milletler

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği AİFD Türkiye 2006 Yılı İlaç Harcamaları Değerlendirmesi. bilgilendirme notu. Sayfa 1

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği AİFD Türkiye 2006 Yılı İlaç Harcamaları Değerlendirmesi. bilgilendirme notu. Sayfa 1 Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği AİFD Türkiye 2006 Yılı İlaç Harcamaları Değerlendirmesi bilgilendirme notu Sayfa 1 İçindekiler: Konu Sayfa Genel Değerlendirme: Türk ilaç piyasasında neler oldu?... 3

Detaylı

Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı Rifat Ünal Sayman, Direktör - REC Türkiye 5 Aralık 2016, Sabancı Center, İstanbul

Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı Rifat Ünal Sayman, Direktör - REC Türkiye 5 Aralık 2016, Sabancı Center, İstanbul Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı Rifat Ünal Sayman, Direktör - REC Türkiye 5 Aralık 2016, Sabancı Center, İstanbul Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Ø Bağımsız, tarafsız ve kâr amacı

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

Gıda ve Tarım Sektöründe Uzun Vadeli Senaryolar Çalıştayı. 25 Aralık 2013

Gıda ve Tarım Sektöründe Uzun Vadeli Senaryolar Çalıştayı. 25 Aralık 2013 Gıda ve Tarım Sektöründe Uzun Vadeli Senaryolar Çalıştayı 25 Aralık 2013 İçerik Katılımcı Profili Çalıştayın Gerekçesi Çalıştayda görüşülen konular Gıda ve Tarım Sektöründe Uzun Vadeli Senaryolar Katılımcı

Detaylı

1. KONUM BELİRLEME VE UYDU NAVİGASYONU ZİRVESİ 2015. Gerçek Zamanlı Yerel Sabit GNSS (CORS) Ağları ve Belediyecilik Uygulamalarındaki Önemi

1. KONUM BELİRLEME VE UYDU NAVİGASYONU ZİRVESİ 2015. Gerçek Zamanlı Yerel Sabit GNSS (CORS) Ağları ve Belediyecilik Uygulamalarındaki Önemi 1. KONUM BELİRLEME VE UYDU NAVİGASYONU ZİRVESİ 2015 Gerçek Zamanlı Yerel Sabit GNSS (CORS) Ağları ve Belediyecilik Uygulamalarındaki Önemi Değerli Sektör Temsilcisi; 1. Konum Belirleme ve Uydu Navigasyonu

Detaylı

www.novusens.com 2012, Novusens

www.novusens.com 2012, Novusens www.novusens.com İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK ENSTİTÜSÜ Vizyon... Ulusal ve uluslararası paydaşları ile sürdürülebilir büyüme ve rekabeti amaçlayan, ekonomiye ve toplumsal kalkınmaya katma değer yaratacak

Detaylı

ÇOCUKLARDA BESLENME. Dr.Belkıs Kütük Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Liv Hospital Ankara

ÇOCUKLARDA BESLENME. Dr.Belkıs Kütük Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Liv Hospital Ankara ÇOCUKLARDA BESLENME Dr.Belkıs Kütük Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Liv Hospital Ankara **Bir ülkenin sosyal ve ekonomik yönden, beklenen uygarlık seviyesine ulaşabilmesi, ancak bedensel ve zihinsel

Detaylı

Sıra Ürün Adı 2010 2011

Sıra Ürün Adı 2010 2011 YAŞ MEYVE VE SEBZE DÜNYA ÜRETİMİ Dünya Yaş Sebze Üretimi Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nün en güncel verileri olan 2011 yılı verilerine göre; 2011 yılında dünyada 56,7 milyon hektar alanda

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı M. Emrah SAZAK Daire Başkanı UR GE Tebliğinin

Detaylı

21 ŞUBAT 2014 SPONSORLUK DOSYASI. İşbirliği ile

21 ŞUBAT 2014 SPONSORLUK DOSYASI. İşbirliği ile 21 ŞUBAT 2014 SPONSORLUK DOSYASI İşbirliği ile 2. Gaziantep Enerji Zirvesi 21 Şubat 2014 te Enerji Alanında Bölgenin Yol Haritasını Çiziyor. Dünyanın en hızlı büyüyen ilk 10 şehri arasında yer alan Gaziantep

Detaylı