Türkiye de Yazılım Üreticilerinin Yetkinlik Düzeyi Firmaların ve Sektörün Gelişimi Cilt I NERMİN SÖKMEN TÜBİTAK BİLGEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de Yazılım Üreticilerinin Yetkinlik Düzeyi Firmaların ve Sektörün Gelişimi Cilt I NERMİN SÖKMEN TÜBİTAK BİLGEM"

Transkript

1

2

3 Türkiye de Yazılım Üreticilerinin Yetkinlik Düzeyi Firmaların ve Sektörün Gelişimi Cilt I NERMİN SÖKMEN TÜBİTAK BİLGEM

4 Türkiye de Yazılım Üreticilerinin Yetkinlik Düzeyi Firmaların ve Sektörün Gelişimi NERMİN SÖKMEN Birinci Basım: Aralık 2010, İstanbul Basım: Ada Ofset Matbaacılık Dizgi: Salih ÇAKIR Kapak Tasarımı: Mustafa KADER Baskı: 1 Cilt: 1 ISBN: Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının (DPT) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması için DPT ve TÜBİTAK ın iznini Copyright 2010, TÜBİTAK BİLGEM Bu kitabın yayın hakları TÜBİTAK BİLGEM e aittir Bu kitabın tamamı veya bir bölümü hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden elde edilmek üzere saklanamaz. Bu yayında verilen bilgiler referans verilmeden kullanılmaz. TÜBİTAK BİLGEM Gebze Yerleşkesi PK Gebze Kocaeli TÜRKİYE T: F: E: W:

5 Çalışmadan, Yorulmadan ve Üretmed den Rahat Yaşamanın Yollarını Aramayı Alışkanlık Haline Getirmiş Milletler; Evvela HAYSİYETLERİNİ, Sonra HÜRRİYETLERİNİ, Daha sonra da İSTİKBALLERİNİ Kaybetmeye Mahkûm mdurlar.

6 Önsöz Bilgi toplumuna dönüşüm süresince, bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkin bir şekildee yararlanılması esastır. Türkiye nin öncelikli alanlarından biri olan bilgi ve iletişim teknolojileri sunduğu yenilikçii ürün ve hizmetlerle ekonomik büyümeyi etkiler, sosyal alanda gerekli olan değişim ve dönüşümleree olumlu yönde katkı sağlar. Bilgi toplumuu hedefini taşıyan Türkiye nin rekabet ve yenilik kapasitesi, ekonomik aktörlere teknoloji geliştirme yetkinliğini kazandırılmasıyla artar. Bu ise, teknoloji ve yenilikçiliğe odaklanmış, değer üretebilen, verimlilik artışına katkı sağlayan ve istihdam yaratabilen bir sektör yapısının oluşturulmasıyla mümkündür. Sektörün ekonomi içindeki payını artırabilmek için mevcut durumun farklı açılardan ortaya konması gerekir. Bu çalışma, veri temelli sektör analizlerine dayanmaktadır. Sektörde yazılım geliştiren firmaların mevcut durumu sektör firmalarından toplanan verilerle analiz edilerek firmaların ve sektörün güçlü ve zayıf yanları tanımlanmaktadır. Çalışmanın birincil hedefi, yazılım ürünü geliştiren işletmelerin ve özellikle KOBİ lerin rekabet kapasitesini ortaya çıkartmaktır. Çalışmada ayrıca analiz sonuçlarından elde edilen bulgular üzerine yapılan değerlendirmeler esass alınarak, firmaların ve sektörün yenilikçilik yetkinliğini arttırmaya yönelik modeller önerilmektedir. Bu çalışmanın yapılmasıı için gerekli proje desteğini tahsis eden ve projeyi yönlendiren DPT Kurumuna, proje yürütücüsü Sayın Başuzman Nermin Sökmen e ve proje çalışanlarına böylesine geniş kapsamlı bir çalışmayı başarıyla sonuçlandırmaları nedeniyle teşekkür ederim. Önder YETİŞ TÜBİTAK MAMM Başkanı

7 Sunuş Bilgiye dayalı ekonomi ya da bilginin yönlendirdiği ekonomi yaklaşımlarında bilgi, yeni ekonominin temel değişkeni olarak gösterilmektedir. Bu yaklaşımlarda bilginin yeni ürün ve üretim yöntemlerine dönüştürülmesi esastır. Bilgi, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin bir sonucu olarak yeni teknolojilere, ürünlere ve bilgiye dönüştürülür; piyasa değeri olabilecek bir malın üretiminde kullanılır. Bilgi birikiminin yarattığı pozitif dışsallık ekonomik gelişmeyi tetikler. Günümüzde bilgi ve iletişim (bilişim) teknolojileri ekonomik dönüşümün itici gücü olarak kabul edilmektedir. Bilişim teknolojileri, bilginin yeni ürün ve üretim yöntemlerine dönüştürülmesinde kullanılır. Diğer taraftan, bilişim teknolojilerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi teknoloji geliştirmeyle sınırlı değildir. Yeni ekonomi modelinde bilişim sektörü, sosyal ve ekonomik alanda gerekli olan değişim ve dönüşümlere pozitif yönde katkı sağlayan önemli bir unsurdur. Sektör, sağladığı altyapılarla ya da teknolojilerle mevcut verileri kurumların, organizasyonların ve toplumun kullanabileceği bilgilere dönüştürür. Sektör, fiziki ve beşeri sermayede verimlilik artışına neden olarak, işletmelere değer yaratma yeteneği kazandırarak ve yeni iş sahaları oluşturarak ekonomik büyümeyi etkiler. Geçen yüzyılın ikinci çeyreğinde bilişim teknolojileriyle tanışan Türkiye, bu sektöre olan ilgisini sürekli canlı tutmuştur. Ürün geliştirerek teknolojide yetkinlik kazanmayı amaçlamış, bu amaç doğrultusunda belli sektörlerde büyük yatırımlara imza atmıştır. İnişli çıkışlı geçen bir 40 yılsonunda, sektörde özellikle yazılım alanında arzu edilen başarı yakalanamamıştır. Yazılım alanında uluslararası düzeyde rekabet gücü kazanılması, teknolojik gelişmenin önünü açacak stratejilerin benimsenmesiyle mümkün olabilir. Bu çalışmanın ana amacı, Türkiye de yazılım geliştiren firmaları örgütsel yapılanma, finansal büyüklük, teknoloji geliştirme düzeyi, ürün geliştirme ve pazarlama yaklaşımları, kurumsallaşma düzeyi, çalışan niteliği ve öğrenme yaklaşımları gibi pek çok alanda mercek altına alarak sektörün genel durumunu ortaya koymaktır. Sektörün mevcut durumu ulusal rekabet üstünlüğü yaklaşımıyla incelenmekte, firmaların ve dolayısıyla sektörün rekabet gücü ortaya çıkartılmaktadır. Yine rekabet gücünü arttıran unsurlar dikkate alınarak firmaların ve sektörün gelişimine yönelik yaklaşımlar üzerinde çalışılmaktadır. Bu çalışmanın diğer bir amacı da firma ve sektör gelişimine yönelik yaklaşımları ve modelleri oluşturmaktır. Bu amaçlar doğrultusunda yazılım geliştiren firmaların yaklaşık üçte biriyle görüşülmüş, onlardan gelen bilgiler esas alınarak sektör analizleri yürütülmüştür. Bu kitap iki ciltten oluşmaktadır. Birinci ciltte araştırma yöntemleri, veriler üzerinden firma ve sektör analizleri, ülke karşılaştırmaları, bilişim sektörünün tarihçesi, analiz sonuçları üzerinden yürütülen mevcut durum değerlendirmeleri, firmaların ve sektörün gelişimine yönelik önerilen yaklaşımlar ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. İkinci ciltte, birinci ciltte yürütülen analizler sonunda elde edilen istatistiksel sonuçlar, araştırmada kullanılan veri yapıları, araştırma soruları ve çalışmaya katılan firmaların listesi yer almaktadır. Bu araştırmayı başlatan Devlet Planlama Teşkilatı na (DPT), yürütülmesine öncülük eden, destek olan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkanı Sayın Önder YETİŞ e, Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE) Müdürü Prof.Dr. Bülent ÖRENCİK e ve BTE eski Müdürü Prof. Dr. Ersin TULUNAY a;

8 Çalışma öncesinde ve esnasında bizlere yol gösteren, destek olan Sayın Hocam Prof. Dr. Ümit ŞENESEN e; Araştırmaya inanan ve katılımlarıyla desteklerini esirgemeyen sektör firmalarına; Pilot uygulama aşamasında araştırma ortamını sağlayarak projeye destek veren TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARKET) A.Ş. eski Müdürü Sayın Kerem ÖZÇELİK e ve Sayın Serhan YILDIZ a; Kitabın editörlüğünü yapan Sayın İlke YAŞAR a ve Sayın Aysun HÖBEK e; Kitabın kapak tasarımını yapan BTE teknik servis ekibinden Sayın Mustafa KADER e, çalışma boyunca desteğini kapak tasarımı başta olmak üzere her alanda sürekli kılan Sayın Rıdvan CANBAZ a ve tüm BTE teknik destek ekibine; Bu çalışma boyunca teknik ve idari desteğini esirgemeyen Sayın Lale APAYDIN a, BTE sekreterliğine ve BTE güvenlik çalışanlarına; Çalışmanın yürütülmesi esnasında destek veren ve yanımda duran başta Sayın Demet ŞAHİNKAYA, Sayın Halil TAHMAZ, Sayın Uğur SAYNAK, Sayın Ayşegül SEROVA, Sayın Okan Mert YÜCEDAĞ ve Sayın Alper ÇOLAK olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma ve dostlarıma; Sabrını ve desteğini esirgemeyen aileme teşekkürü bir borç bilirim. İyi okumalar dilerim. Nermin SÖKMEN

9 İçindekiler 1 Giriş Araştırma yöntemi Firma Yetkinlik Modeli Finansal Düzey Pazarlama Düzeyi Yenilikçilik ve Öğrenme Düzeyi Kurumsal Yetkinlik Düzeyi Genel Özellikler ve Diğer Unsurlar Soruların Sınanması Anakütlenin belirlenmesi ve örneklem seçimi Örneklem Seçimi Analizlerin Yapılması Sektörün Genel Görünümü Firma Ortaklık Yapıları Firmaların Faaliyet Yılları Firmaların Faaliyet Alanları Firmaların Ürün Geliştirme Yaklaşımları Örgütlenme Tipine Göre Firma Yapılanması Bölümlere Göre Firma Yapılanması Sektörün Büyüklüğü Toplam Çalışan Sayısı Çalışan Sayısına Göre Firma Büyüklükleri ve Anakütledeki Toplam Çalışan Sayısı Bölgelere Göre Toplam Çalışan Sayısı Ülkelere Göre Firma Büyüklükleri Yazılımla İlgili Çalışan Sayısı Yazılım Personel Oranı (YPO) Yazılım Personel Oranı-Firmaların Faaliyet Yılları Yazılım Personel Oranı ile Pazarlamaya Hazır Ürün ve Toplam Proje Sayıları Ar-Ge ve Ür-Ge Faaliyetlerinde Görev Alan Personel Oranları Çalışanların Eğitim Durumu Sektörün Pazarlama Düzeyi Genel Proje Bilgileri Toplam Proje Sayıları Proje Süre Değerleri Proje Bütçe Değerleri Pazarlamaya Hazır Ürün Sayısı Sektörün Finansal Düzeyi Bilişim Firmalarının Ciro Rakamları Ciro Rakamlarını Normale Dönüştürme i

10 5.2 Bilişim Firmalarının Teknoloji Satış Rakamları Teknoloji Satış Rakamlarını Normale Dönüştürme Bilişim Firmalarının İhracat Rakamları İhracat Rakamlarının Normallik Sınaması Finansal Büyüklüklere Göre Firmaların TGB lerde Yer Alma Durumu Ortalama Ciro Değerleri ile TGB de Yer Alma Durumu Ortalama Teknoloji Satış Değerleri ile TGB de Yer Alma Durumu Ortalama İhracat Değerleri ile TGB de Yer Alma Durumu Finansal Büyüklüklerle Faaliyet Gösterilen Bölgeler Arasındaki İlişki Ortalama Ciro Değerleri ile Faaliyet Gösterilen Bölgeler Ortalama Teknoloji Satış Değerleri ile Faaliyet Gösterilen Bölgeler Ortalama İhracat Değerleri ile Faaliyet Gösterilen Bölgeler Finansal Büyüklüklerle Faaliyet Alanlarının Karşılaştırılması Ortalama Ciro Değerleri ile Faaliyet Alanları Ortalama Teknoloji Satış Değerleri ile Faaliyet Alanları Ortalama İhracat Değerleri ile Faaliyet Alanları Finansal Büyüklükler ile Firmaların Yazılım Geliştirme Biçimleri Yazılım Geliştirme Biçimlerine Göre Ortalama Ciro Değerleri Yazılım Geliştirme Biçimlerine Göre Ortalama Teknoloji Satış Değerleri Yazılım Geliştirme Biçimlerine Göre Ortalama İhracat Değerleri Finansal Büyüklüklerle Kalite Belgesi Arasındaki İlişki Ortalama Ciro Değerleriyle Kalite Belgesi Arasındaki İlişki Ortalama Teknoloji Satış Değerleriyle Kalite Belgesi Arasındaki İlişki Ortalama İhracat Değerleriyle Kalite Belgesi Arasındaki İlişki Finansal Büyüklükler ile Yeni Ürün Geliştirme Göstergeleri Yeni Ürün Geliştirme ile Finansal Büyüklükler Arasındaki İlişki Regresyon Modelleri Firma Büyüklük Grupları ile Finansal Değerlerin Karşılaştırılması İnsan Kaynakları Göstergelerinin Karşılaştırılması Finansal Büyüklükler ile İnsan Kaynakları Niteliği Kurumsal Yetkinlik Düzeyi Genel Yönetim Uygulamaları Kalite Belgesi Alma Yaklaşımları Yazılım Kalite Güvence Teknikleri YKG Uygulamalarıyla Finansal Büyüklüklerin Karşılaştırılması Gereksinim Yönetimi Teknikleri Firmaların Müşterilerle olan İşbirliği Gereksinimlerin Kayıt Altına Alınması Gereksinimlerin İzlenmesi Gereksinim Yönetiminde Araç Kullanımı Gereksinim Yönetimini Planlama Değişikliklerin Planlara ve Ürünlere Yansıtılması Üst Düzey Yönetimle Gözden Geçirme Gereksinim Yönetimi Eğitimi ii

11 6.4.9 Gereksinim Yönetiminde Kuralların ve Politikaların Tanımlı Olma Durumu Gereksinim Yönetimi Performansının Ölçülmesi Gereksinim Yönetimi Uygulamalarıyla Finansal Büyüklüklerin Karşılaştırılması Proje Yönetimi Teknikleri Proje Planının Oluşturulması Planların Yürütülecek Faaliyetleri ve Sorumlulukları Kapsaması Proje İzleme Etkinliklerinin Yürütülmesi Proje Yönetiminde Araç Kullanımı Üst Düzey Yönetimle Gözden Geçirme Proje Öngörüleri Proje Yönetimi Eğitimi Proje Yönetimini için Kuralların ve Politikaların Tanımlı Olma Durumu Proje Yönetimi Performansının Ölçülmesi Proje Yönetimi Uygulamalarıyla Finansal Büyüklüklerin Karşılaştırılması Konfigürasyon Yönetim Teknikleri Firmaların Konfigürasyon Yönetimini Uygulama Yaklaşımları Firmaların Konfigürasyon Yönetimi Planlarını Oluşturma Yaklaşımı Firmaların Konfigürasyon Yönetimi Aracı Kullanma Durumu Konfigürasyon Yönetimi Etkinliklerinin Üst Düzey Yöneticilerle Gözden Geçirilmesi Konfigürasyon Yönetimini Uygulayan Kişilerin Eğitim Alma Durumu Konfigürasyon Yönetim Planına Göre Dayanak Kontrolü Konfigürasyon Yönetimi için Kuralların/Politikaların Tanımlı Olma Durumu Konfigürasyon Öğelerindeki Değişikliklerin Kontrolü Konfigürasyon Yönetiminin Performansı Konfigürasyon Yönetimi Uygulamalarıyla Finansal Büyüklüklerin Karşılaştırılması Doğrulama ve Geçerleme Faaliyetleri İş Ürünlerinin Tanımlanan Gereksinimlere Göre Sınanması Doğrulama Faaliyetlerini Uygulama Yaklaşımlarıyla Finansal Büyüklükler Firmaların Doküman ve Yazılım Kodu Gözden Geçirme Faaliyetlerini Uygulama Yaklaşımları İş Ürünlerine Müşteriden Onay Alma Aşamaları Müşteriden Onay Alma Yaklaşımlarıyla Finansal Büyüklükler Firmaların Test Yaklaşımları Firmaların Testleri Planlama Yaklaşımları Test Yapılanması Firmaların Testleri İzleme Yaklaşımları Test İzleme Etkinliklerini Üst Düzey Yönetimle Gözden Geçirme Test Yöntemlerini Kullanma Yaklaşımları Test Eğitimi Test Yönetimi için Kuralların ve Politikaların Tanımlı Olma Durumu Test Yönetimi Sürecinin Performansı Firmaların Test Yaklaşımlarıyla Finansal Büyüklüklerin Karşılaştırılması Risk Yönetimi Teknikleri ve Güvenlik Yaklaşımları Risk Yönetimi Risklerin Kayıt Altına Alınması Risk Yönetimi Sürecinin İşletildiği Birimler ya da Yapılar iii

12 Risklerin Değerlendirilmesi Risklerin Planlanması ve İzlenmesi Risklerin Gözden Geçirilmesi Risk Yönetimi Eğitimi Risk Yönetimi Sürecinde Kuralların ve Politikaların Tanımlı Olma Durumu Risk Yönetimi Süreç Performansı Risk Yönetimi Uygulamalarıyla Finansal Büyüklüklerin Karşılaştırılması Güvenlik Yaklaşımları Alt Yüklenici Yönetimi Firmaların Alt Yüklenici Kullanımı Firmaların Alt Yüklenici Seçimi Alt Yüklenici Seçme Yaklaşımları ve Firma Özellikleri Alt Yüklenici Yönetimi Firmaların Alt Yüklenici Yönetimi (AY) Faaliyetlerini Planlama Yaklaşımları AY Yönetimi Süreci için Kurulların, Politikaların ve Standartların Tanımlı Olma Durumu Firmaların AY Yönetimi Performans Metriklerini Tanımlama Durumu Firmaların Alt Yüklenici Yönetimi Eğitimlerini Sağlama Yaklaşımları Kurumsallaşma ve Bilgi Yönetimi Bilgi ve Birikim Yönetimi, Ortak Alanlar ve Koordinasyon Teknikleri Bilgi Teknolojileri Yönetimi Bilgi-Birikim Yönetimi Ortak Alanlar Koordinasyon Faaliyetleri Kurumsal Süreç Tanımlama Teknikleri Süreç Varlıkları Kütüphanesi Temel Süreç Alanlarının Kurumsallaşması Temel Süreç Alanları için Sektörün Kurumsallaşma Düzeyi Süreç Tanımlarının Kurumsallaşma Düzey-Firma Büyüklükleri Kazanılan Deneyimlerin ve Alınan Derslerin Paylaşılma Durumu Süreç Metriklerinin ve Ölçme Yöntemlerinin Tanımlı Olma Durumu Metrikleri ve Ölçme Yöntemlerini Tanımlama-Firma Büyüklükleri Ölçüm Veri Tabanının Tanımlı Olma Durumu Üst Düzey Yönetimle Paylaşma Yaklaşımları Üst Düzey Yönetimle Gözden Geçirme-Finansal Büyüklükler Üst Düzey Yönetimle Gözden Geçirme -Kalite Belgesi Durumu Eğitim ve Öğrenme Yaklaşımları Çalışanların Eğitim Durumu Çalışanların Eğitim Düzeyleri- Faaliyet Bölgeleri Çalışanların Eğitim Düzeylerine Göre Bölgelerin Dağılımı Bölgelere Göre Eğitim Düzeylerinin Dağılımı İhtiyaç Duyulan Eleman Niteliği iv

13 10.4 Firmaların Çalışanlarına Eğitim Verme Yaklaşımları Usta Çırak İlişkisi Teknik ve İdari Eğitim Verme Yaklaşımları Firmaların Süreç Eğitimleri Verme Yaklaşımları AR-GE ve Yenilikçilik Düzeyi Patent ve Marka Tescili Alma Durumu Lisanslama ve Know-How Yoluyla Teknoloji Satışı Ar-Ge Harcamaları Çalışan Sayılarına Göre Ar-Ge Harcamaları Yüzdeleri Finansal Büyüklüklere Göre Ar-Ge Harcamaları Yüzdeleri Firma Büyüklüğüne Göre Ar-Ge Harcamaları Yüzdeleri Faaliyet Yıllarına Göre Ar-Ge Harcamaları Yüzdeleri TGB lerde Yer Alma Durumuna Göre Ar-Ge Harcamaları Yüzdeleri Sektörlere Göre Ar-Ge Harcamaları Yüzdeleri Yazılım Geliştirme Biçimine Göre Ar-Ge Harcamaları Yüzdeleri Sektöre Genel Bir Bakış Bilişim Sektöründe Ar-Ge Yatırımları ve Sektörün Gelişimi Bilişim Sektöründe Ar-Ge Yatırımları Sektörün Dünyada Gelişimi Bilişim Sektöründe Ülkelerin Gelişimi Japonya Yazılım Sektörünün Gelişimi İsrail, İrlanda ve Hindistan Yazılım Sektörlerinin Gelişimi İsrail Yazılım Sektörünün Gelişimi İrlanda Yazılım Sektörünün Gelişimi Hindistan Yazılım Sektörünün Gelişimi Çin Yazılım Sektörünün Gelişimi Brezilya Yazılım Sektörünün Gelişimi Yazılım Sektöründe Ülkelerin Karşılaştırılması Türkiye de Bilişim Sektörü Telekomünikasyon Sektörünün Gelişimi Savunma Sektörünün Gelişimi Diğer Sektörlerin Gelişimi Sektörün Gelişimine Yönelik Teşvikler Yazılım Üreticilerinin ve Sektörün Rekabet Gücü Sektör Firmalarının Karşılaştığı En Temel Sıkıntılar Ulusal Üstünlük Modeline Göre Sektörün Rekabet Gücü Şans (Tesadüf) Faktörü Girdi Koşulları İhtiyaç Duyulan Beşeri Sermayenin Niteliği Bilgi ve İletişim Yatırımları Talep Koşulları İç Pazar Taleplerine Bir Bakış v

14 İç Piyasada Karşılaşılan Sıkıntılar Dış Pazara Açılım İlgili ve Destekleyici Sektörler Firma Stratejisi, Yapı ve Rekabet Genel Firma Özellikler Kümelenme Kurumsal Süreç Yetkinlik Düzeyi Firmaların Örgütlenme Yapıları Kalite Yaklaşımı ve Süreç Uygulamaları Kurumsallaşma Düzeyi Finansal Düzey Yenilikçilik ve Öğrenme Yaklaşımı Öğrenme Yaklaşımı Yenilikçilik Yaklaşımı Pazarlama Düzeyi Yeni Ürün Geliştirme Dönemi Sektörün Gelişimine Yönelik Bir Yol Haritası Yeni Ürün Geliştirme Dönemine Geçiş Stratejileri Teknoloji Geliştirme Yeteneğinin Oluşturulması Yazılım Üreticilerinin Kazanımları ve İyileştirilmesi Gereken Unsurlar Firmaların Sahip Olduğu Kazanımlar Firmaların İyileştirilmesi Gereken Unsurlar Firma Performansını Etkileyen Dış Etmenler Hükümetler ve Büyüme Modelleri Bilişim Sektöründe Büyüme ve Kamu Destekleri Firma Yapılanma Destekleri Eğitim Destekleri İhracatta Kamu Destekleri ve Politikalar Yazılım Geliştiren Firmaların Kamu Teşvikleriyle İlgili Sıkıntıları Bilişim Sektöründe Ürün Geliştiren Firmalara Özel İçsel Büyüme Yaklaşımı Sonuç Referanslar Dizin vi

15 Tablolar Tablo 1 Yazılım Geliştirme Biçimiyle İlgili Sınamaları Tablo 2 Firmaların Faaliyet Gösterdikleri Bölgelerle İlgili Sınamalar Tablo 3 Firmaların Faaliyet Yıllarıyla İlgili Sınamalar Tablo 4 Bölümlere Göre Çalışan Sayılarıyla İlgili Sınamalar Tablo 5 Bölümlere Göre Çalışan Oranlarıyla İlgili Sınamalar Tablo 6 Kalite Belgesine Sahip Olma Durumuyla İlgili Sınamalar Tablo 7 Firma Büyüklükleriyle İlgili Sınamalar Tablo 8 Proje Süre ve Bütçe Değerleriyle İlgili Sınamalar Tablo 9 Hizmet Verilen Sektörlerle İlgili Sınamalar Tablo 10 TGB lerinde Yer Alma Durumlarıyla İlgili Sınamalar Tablo 11 Toplam Proje Sayısıyla İlgili Sınamalar Tablo 12 Toplam Çalışan Sayısıyla İlgili Sınamalar Tablo 13 Pazarlamaya Hazır ve Proje Başına Düşen Ürün Sayısı Değerleriyle İlgili Sınamalar23 Tablo 14 Ortalama Ciro Değerleriyle İlgili Sınamalar Tablo 15 Ortalama Teknoloji Satış Değerleriyle İlgili Sınamalar Tablo 16 Ortalama İhracat Değerleriyle İlgili Sınamalar Tablo 17 Diğer Sınamalar Tablo 18 Ür-Ge ve Ar-Ge Çalışmalarının Yürütüldüğü Birimler Tablo 19 Bölümlere Göre Çalışan Sayıları Tablo 20 Bölümlere Göre Çalışan Sayılarının Ortalama ve Ortanca Değerleri Tablo 21 Bölümlere Göre Çalışan Sayılarının Anakütle Tahminleri Tablo 22 Toplam Çalışan Sayısı Tablo 23 Firma Büyüklük Kategorilerine Göre Anakütledeki Toplam Çalışan Sayısı Tablo 24 Bölgelere Göre Toplam Çalışan Sayısı Tablo 25 İstanbul İli için Anakütledeki Toplam Çalışan Sayısı Tablo 26 Ankara İli için Anakütledeki Toplam Çalışan Sayısı Tablo 27 İzmir İli için Anakütledeki Toplam Çalışan Sayısı Tablo 28 Marmara Bölgesi için Anakütledeki Toplam Çalışan Sayısı Tablo 29 Diğer Bölgeler için Anakütledeki Toplam Çalışan Sayısı Tablo 30 Ülkelere Göre Yazılım Sektörü Firma ve Çalışan Sayıları Tablo 31 Yazılımla İlgili Personel Sayısı Tablo 32 Yazılım Tecrübesinin Bölgelere Göre Dağılımı Tablo 33 Yazılım Personel Oranı İstatistik Değerleri Tablo 34 Firmaların Faaliyet Yıllarına Göre YPO Tablo 35 YPO Gruplarının PHÜS ve TPS ye göre Dağılımı Tablo 36 Ar-Ge, Ür-Ge ve Toplam Ürün Geliştirme Personel Oranları Tablo 37 Ar-Ge, Ür-Ge ve TÜG Personel Oranlarının Firma Faaliyet Yıllarına Göre Değişimi48 Tablo 38 TÜG Personel Oranı Gruplarına Göre Pazarlamaya Hazır Ürün Sayı Değerleri Tablo 39 Toplam Proje Sayılarının TÜG, Ar-Ge ve Ür-Ge Personel Oranlarıyla Karşılaşırılması Tablo 40 TÜG Personel Oranları-Ortalama Ciro Değerleri vii

16 Tablo 41 Toplam Proje Sayısı Tablo 42 Bölgelere Göre Toplam Proje Sayıları Tablo 43 Faaliyet Yıllarına Göre Toplam Proje Sayıları Tablo 44 3 Sektörün Toplam Proje Sayılarına Göre Dağılımı Tablo 45 Proje Süre Değerlerinin Tablo Değerleri Tablo 46 Bölgelere Göre En Kısa Proje Süresinin Dağılımı Tablo 47 Bölgelere Göre Ortalama Proje Süresinin Dağılımı Tablo 48 Bölgelere Göre En Uzun Proje Süresinin Dağılımı Tablo 49 Proje Bütçeleri Değerleri Tablo 50 Bölgelere Göre Ortalama Proje Bütçe Değerleri Tablo 51 Yazılım Geliştirme Biçimine Göre Ortalama Proje Bütçe Değerleri Tablo 52 Yazılım Geliştirme Biçimine Göre En Çok Proje Bütçe Değerleri Tablo 53 Yazılım Geliştirme Biçimine Göre En Az Proje Bütçe Değerleri Tablo 54 Firma Büyüklüğüne Göre En Çok Proje Bütçesi Tablo 55 Firma Büyüklüğüne Göre Ortalama Proje Bütçe Değerleri Tablo 56 Pazarlamaya Hazır Ürün Sayısının İstatistik Sonuçları Tablo 57 Proje Başına Düşen Ürün Sayısı Veri Kümesi Tablo 58 Bölgelere Göre Proje Başına Düşen Ürün Miktarı Tablo 59 Firma Faaliyet Yıllarına Göre Pazarlamaya Hazır Ürün Sayısı Değerleri Tablo 60 Kamu Sektöründe Faaliyet Gösterme-Pazarlamaya Hazır Ürün Sayısı Tablo 61 Sektörlere Göre Proje Başına Düşen Ürün Sayısı Tablo 62 Ciro Rakamlarının Temel Gösterge Değerleri Tablo 63 Normalleştirilen Ortalama Ciro Değeri Temel Göstergeleri Tablo 64 Teknoloji Satış Değerlerinin Temel Gösterge Değerleri Tablo 65 Normalleştirilen Ortalama Teknoloji Satış Değeri Temel Göstergeleri Tablo 66 İhracat Değerlerinin Temel Gösterge Değerleri Tablo 67 Normalleştirilen Ortalama İhracat Değerleri Temel Göstergeleri Tablo 68 Bölgelere Göre Dört Yıllık Ortalama Ciro Değerlerinin Ortalaması Tablo 69 Ortalama Ciro Değerleri ile Faaliyet Alanları Tablo 70 Ortalama İhracat Değerleri ile Faaliyet Alanları Tablo 71 Ortalama İhracat ve Ortalama Ciro Regresyon Modeli Özeti b Tablo 72 Katsayılar Tablo 73 Firma Büyüklüklerine Göre Ortalama Ciro Değerleri Tablo 74 Firma Büyüklüklerine Göre Ortalama ihracat Değerleri Tablo 75 YKG Faaliyetleri ile Ortalama Ciro Değeri Tablo 76 Müşteriyle Yürütülen İşbirliğine Göre Toplam Proje Sayıları Tablo 77 Gereksinim Yönetim Süreç Faaliyetleri-Ortalama Ciro Değerleri Tablo 78 Proje Yönetim Süreç Faaliyetleri-Ortalama Ciro Değerleri Tablo 79 Konfigürasyon Yönetimi Süreci -Ortalama Ciro Değerleri Tablo 80 Firmaların Doğrulama Faaliyetlerini Uygulama Yaklaşımları Tablo 81 Grupların Dört Yıllık Ciro Ortalama Değerlerinin Ortalaması Tablo 82 Grupların Dört Yıllık Ciro Ortalama Değerlerinin Ortalaması viii

17 Tablo 83 Test Süreç Faaliyetleri-Ortalama Ciro Değerleri Tablo 84 Risk Yönetimi Süreci-Çalışan Sayıları Tablo 85 Risk Yönetimi Süreç Faaliyetleri Ortalama Ciro Değeri Tablo 86 Alt Yüklenici Kullanımı Tablosu Tablo 87 Alt Yüklenici Kullanımı En Çok Proje Bütçesi Tablo 88 Alt Yüklenici Seçimi ile Toplam Çalışan Sayısı Tablo 89 Alt Yüklenici Seçme Yaklaşımı-Kalite Belgesi Çoklu Karşılaştırma Tablo 90 Alt Yüklenici Faaliyetlerinin Planlanması-Koordinasyonun Sağlanması Tablo 91 Alt Yüklenici Faaliyetlerinin Planlanması-Koordinasyon Araçlarının Kullanılması 177 Tablo 92 AY Yönetimi Planı-PY/GY/KY Yönetimi Planları Tablo 93 Alt Yüklenici Yönetimi Kuralları-PY/GY/KY Süreçleri Yönetimi Kuralları Tablo 94 AY Performans Metrikleri-PY/GY/KY Performans Metrikleri Tablo 95 Çalışan Sayılarının Alt Yüklenici Uygulamalarına Göre Dağılımı Tablo 96 Alt Yüklenici Yaklaşımları-Ortalama Ciro Değerleri Tablo 97 Kurumsallaşma Düzeyi-Toplam Çalışan Sayısı Tablo 98 Deneyimlerin Paylaşılması-Ortalam Ciro Değerleri Tablo 99 Deneyimlerin Paylaşılması-Toplam Çalışan Sayısı Tablo 100 Metrikleri ve YöntemleriTanımlama Düzeyi-Toplam Çalışan Sayısı Tablo 101 Kurumsallaşma Düzeyleri ile Ortalama Ciro Değeri Tablo 102 Üst Düzey Yönetimle Gözden Geçirme Yaklaşımları Tablo 103 YKG ÜDY Gözden Geçirme-Kalite Belgesi Tablo 104 Çalışanların Eğitim Düzeyleri Ayrıntılı İstatistik Tablosu Tablo 105 Bölgelere ve Eğitim Düzeylerine Göre Firma Başına Düşen Çalışan Sayısı Tablo 106 Firmaların Süreç Eğitim Düzeyleri ile Ortalama Ciro Değeri Tablo 107 Patent/Marka/Faydalı Model/Endüstriyel Tasarım Tescili Değerleri Tablo 108 Patent/Marka/Faydalı Model/Endüstriyel Tasarım Tescili Sayıları ile Firma Büyüklüklerinin Karşılaştırılması Tablo 109 Lisanslama ve Know-how Yoluyla Teknoloji Satışı Yapma Durumları-Ortalama Ciro Tablo 110 Lisanslama ve Know-how Yoluyla Teknoloji Satışı Yapma Durumları-Firma Büyüklükleri Tablo 111 Ar-Ge Harcamaları-Firma Büyüklüğü Tablo 112 Ar-Ge Harcama Yüzdesi ile Firma Faaliyet Yılı Tablo 113 Ar-Ge Harcama Yüzdeleri-TGB lerinde Bulunma Durumu Tablo 114 Ar-Ge Harcama Yüzdeleri-Savunma Sektörü Tablo 115 Bilişim Sektörünün Ülkelere Göre Büyüklüğü Tablo 116 Hindistan Bilişim Sektörü Gelir Dağılımı Tablo 117 Brezilya Yazılım Sektörü Büyüklüğü Tablo 118 Yazılım Sektöründe Ülkelerin Karşılaştırılması Tablo 119 Yıllara Göre BİT Pazar Büyüklüğü Tablo 120 Sektörlere Göre Toplam BİT Harcamaları ix

18 Şekiller Şekil 1 İşletme Yetkinlik Modeli... 7 Şekil 2 Kurumsal Süreç Yetkinlik Düzeyi... 9 Şekil 3 ISO/IEC ve ISO/IEC Şekil 4 Kurumsal Yetkinlik Düzeyi Süreç Alanlarını Değerlendirme Yaklaşımı Şekil 5 İlk Listede Yeralan Bilişim Firmalarının Dağılımı Şekil 6 Yazılım Geliştiren Firmaların İllere Göre Dağılımı Şekil 7 Yazılım Geliştiren Firmaların Bölgelere Göre Dağılımı Şekil 8 Teknoloji Geliştirme Merkezlerine Göre Bölgelerdeki Firma Ağırlıkları Şekil 9 Örneklemdeki Firmaların Bölgelere Göre Dağılımı Şekil 10 Firmaların Ortaklık Yapılarına Göre Dağılımı Şekil 11 Firmaların Faaliyet Yıllarına Göre Dağılımı Şekil 12 Firmaların Faaliyet Alanlarına Göre Dağılımı Şekil 13 Firma Faaliyetlerinin Dağılımı Şekil 14 Firmaların Yazılım Ürünü Geliştirme Nedenleri Şekil 15 Bölümlere Göre Firma Yapılanması Şekil 16 Çalışan Sayılarına Göre Firma Büyüklükleri Şekil 17 Yazılım Personelinin Tecrübesine Göre Firmaların Dağılımı Şekil 18 Yazılım Personel Oranı Gruplarının Örneklemdeki Dağılımı Şekil 19 Ar-Ge Personel Oranı Gruplarının Örneklemdeki Dağılımı Şekil 20 Ür-Ge Personel Oranı Gruplarının Örneklemdeki Dağılımı Şekil 21 TÜG Personel Oranı Gruplarının Örneklemde Dağılımı Şekil 22 Çalışan Sayılarına Göre Proje Büyüklükleri Şekil 23Bölgelere Göre Toplam Proje Sayıları Şekil 24 Proje Sürelerinin Kutu Gösterimi Şekil 25 Bölgelere Göre En Kısa Proje Süresi Kutu Gösterimi Şekil 26 Bölgelere Göre Ortalama Proje Süreleri Kutu Gösterimi Şekil 27 Bölgelere Göre En Uzun Proje Süreleri Kutu Gösterimi Şekil 28 Bölgelere Göre Ortalama Proje Bütçe Değerleri Kutu Gösterimi Şekil 29 Yazılım Geliştirme Biçimine Göre Ortalama Proje Bütçe Değerleri Şekil 30 Firma Büyüklüğüne Göre En Fazla Proje Bütçe Değerleri Şekil 31 Firma Büyüklüğüne Göre Ortalama Proje Bütçe Değerleri Şekil 32 Proje Başına Düşen Ürün Sayısı Dağılımı Şekil 33 Ortalama Ciro Değerlerinin Pareto Gösterimi Şekil 34 Normalleştirilmiş Ortalama Ciro Değişkeninin Histogram Gösterimi Şekil 35 Firmaların Teknoloji Satma Durumu Şekil 36Teknoloji Satış Değerlerinin Pareto Gösterimi Şekil 37 Normalleştirilmiş Ortalama Teknoloji Satış Değerlerinin Histogram Gösterimi Şekil 38 Firmaların İhracat Yapma Durumları Şekil 39 Firmaların İhracaat Değerlerinin Pareto Gösterimi Şekil 40 Normalleştirilmiş Ortalama İhracat Değerlerinin Histogram Gösterimi Şekil 41 Finansal Büyüklüklerle Yeni Üretim Geliştirme Göstergelerinin Karşılaştırılması x

19 Şekil 42 Ortalama İhracat-Ortalama Ciro Verisinin Regresyon Doğrusu Şekil 43 Ortalama İhracat ve Ortalama Ciro Verileri Regresyon Hata Terimleri Histogramı Şekil 44 Hata Terimleri ve Tahmin Değerlerinin Serpme Grafiği Şekil 45 Firma Büyüklüklerine Göre Ortalama Ciro Değerlerinin Kutu Gösterimi Şekil 46 Firma Büyüklüklerine Göre Ortalama İhracat Değerlerinin Kutu Gösterimi Şekil 47 Çalışan Sayıları Arasındaki İlişkiler Şekil 48 Toplam Çalışan Sayıları ile Finansal Büyüklük Değerlerinin Karşılaştırılması Şekil 49 Yazılım Personel Sayıları ile Finansal Büyüklük Değerlerinin Karşılaştırılması Şekil 50 Yazılım Geliştiren Personel Oranı ile Finansal Büyüklük Değerlerinin Karşılaştırılması Şekil 51 Personel Sayıları ile Finansal Büyüklüklerin Karşılaştırılması Şekil 52 Personel Oranları ile Finansal Büyüklüklerin Karşılaştırılması Şekil 53 Farklı Eğitim Düzeylerindeki Personel Oranları ile Finansal Büyüklükler Şekil 54 Bilişim Firmalarının Genel Yönetim Uygulamaları Şekil 55 Teknik ve İdarî Konularda Dış Danışman Kullanımı Şekil 56 Firmaların Müşteri İlişkileri Yönetimini Uygulama Yaklaşımları Şekil 57 Firmaların Satış Sonrası Teknik Destek Verme Yaklaşımları Şekil 58 Firmaların Tedarik Yönetimini Uygulama Yaklaşımları Şekil 59 Firmaların Kalite Belgesine Sahip Olma Durumları Şekil 60 Kalite Belgelerinin Dağılımı Şekil 61 Yazılım Kalite Belgesi Alma Sorunları Şekil 62 Yazılım Kalite Güvence Grubunun Mevcudiyeti Şekil 63 YKG Faaliyetlerinin Yürütülme Durumu Şekil 64 YKG Faaliyetlerini Planlama Sıklığı Şekil 65 Üst Düzey Yönetimin YKG Faaliyetlerini İzleme Yaklaşımı Şekil 66 YKG Faaliyetlerini Uygulayan Kişilerin Eğitim Alma Durumları Şekil 67 Kurumsal Düzeyde YKG Kurallarının/Politikalarının Tanımlı Olma Durumu Şekil 68 YKG Faaliyetleri için Tanımlanmış Kuralların Uygulanma Sıklığı Şekil 69 YKG Performans Metriklerinin/Yöntemlerinin Tanımlı Olma Durumu Şekil 70 YKG Performans Metriklerinin/Yöntemlerinin Uygulanma Sıklığı Şekil 71 Müşteri ya da Sistem Gereksinimlerinin Kayıt Altına Alınma Durumu Şekil 72 Müşteri ya da Sistem Gereksinimlerinin İzlenme Durumu Şekil 73 Firma Büyüklüklerine Göre Gereksinim Yönetimi Aracı Kullanımı Şekil 74 Gereksinim Yönetimi için Plan Yapma Durumu Şekil 75 Gereksinim Değişikliklerinin Planlara ve Ürünlere Yansıtılma Durumu Şekil 76 Gereksinim Yönetimi Etkinliklerinin Üst Düzey Yönetimle Gözden Geçirilmesi Şekil 77 Gereksinim Yönetimini Uygulayan Kişilerin Eğitim Alma Durumları Şekil 78 GereksinimYönetimi için Kuralların/Politikaların Tanımlı Olma Durumu Şekil 79 Gereksinim Yönetimi için Tanımlanan Kuralların Uygulanma Sıklığı Şekil 80 Gereksinim Yönetimi Performans Metriklerinin Tanımlı Olma Durumu Şekil 81 Gereksinim Yönetimi Performans Metriklerinin Uygulanma Sıklığı Şekil 82 Proje Planlarını Oluşturma Sıklığı Şekil 83 Planların Yürütülecek Faaliyetleri ve Sorumlulukları Kapsaması xi

20 Şekil 84 Proje İzleme Etkinliklerinin Yürütülmesi Şekil 85 Ürün Geliştirme Süreci Boyunca Araç Kullanımı Şekil 86 Firma Büyüklüklerine Göre Proje Yönetimi Aracı Kullanımı Şekil 87 Üst Düzey Yönetimin Proje Faaliyetlerini İzleme Yaklaşımı Şekil 88 Projelerde Öngörülerin Değerlendirilmesi Şekil 89 Proje Yönetimini Uygulayan Kişilerin Eğitim Alma Durumları Şekil 90 Proje Yönetimini için Kuralların/Politikaların Tanımlı Olma Durumu Şekil 91 Proje Yönetimi için Tanımlanan Kuralların Uygulanma Sıklığı Şekil 92 Proje Yönetimi Performans Metriklerinin/Yönetimlerinin Tanımlı Olma Durumu Şekil 93 Proje Yönetimi Performans Metriklerinin/Yöntemlerinin Uygulanma Sıklığı Şekil 94 Firmaların Konfigürasyon Yönetimini Uygulama Yaklaşımları Şekil 95 Firmaların Konfigürasyon Yönetimi Planlarını Oluşturma Yaklaşımı Şekil 96 Firma Büyüklüklerine Göre Konfigürasyon Yönetim Aracı Kullanma Şekil 97 Konfigürasyon Yönetimi Etkinliklerinin Üst Düzey Yöneticilerle Gözden Geçirilmesi Şekil 98 Konfigürasyon Yönetimini Uygulayan Kişilerin Eğitim Alma Durumu Şekil 99 Konfigürasyon Yönetim Planına Göre Dayanak Kontrolü Şekil 100 Konfigürasyon Yönetimi için Kuralların/Politikaların Tanımlı Olma Durumu Şekil 101 Konfigürasyon Yönetimi için Tanımlanan Kuralların Uygulanma Sıklığı Şekil 102 Değişikliklerin Kurallara Göre Yapılıp Yapılmadığı Şekil 103 Konfigürasyon Yönetimi Performans Metriklerinin/Yöntemlerinin Tanımlı Olma Durumu Şekil 104 Konfigürasyon Yönetimi Performans Metriklerinin/Yöntemlerinin Uygulanma Sıklığı Şekil 105 İş Ürünlerinin Kalitesinin ve Fonksiyonelliğinin Sınanması Şekil 106 Firmaların Doğrulama Faaliyetlerini Uygulama Yaklaşımları Şekil 107 Firmaların Doğrulama Faaliyetlerini Uygulama Yaklaşımları Şekil 108 Firmaların Gözden Geçirme Faaliyetlerini Uygulama Yaklaşımları Şekil 109 İş Ürünleri için Müşteriden Onay Alma Aşamaları Şekil 110 Sınama Tiplerine Göre Müşteriden Onay Alma Yaklaşımları Şekil 111 İş Ürünlerine Müşteriden Onay Alma Aşamalarının Kutu Gösterimi Şekil 112 Firmaların Testleri Planlama Yaklaşımları Şekil 113 Firmaların Test Yapılanmaları Şekil 114 Firmaların Testleri İzleme Yaklaşımları Şekil 115 Test İzleme Etkinliklerini Üst Düzey Yönetimle Gözden Geçirme Şekil 116 Firmaların Test Yöntemlerini Kullanma Yaklaşımları Şekil 117 Testle Uğraşan Kişilerin Eğitim Alma Durumları Şekil 118 Test Yönetimi için Kurumsal Düzeyde Kuralların/Politikaların Tanımlı Olması Şekil 119 Test Yönetimi için Kuralların/Politikaların Uygulanma Durumu Şekil 120 Test Metriklerinin/Yöntemlerinin Tanımlı Olma Durumu Şekil 121 Test Metriklerini/Yöntemlerini Uygulama Sıklığı Şekil 122 Risk Yönetimi Sürecinin İşletildiği Birimler Şekil 123 Riskleri Değerlendirme Yaklaşımı xii

Türkiye de Yazılım Üreticilerinin Yetkinlik Düzeyi Firmaların ve Sektörün Gelişimi Cilt II NERMİN SÖKMEN TÜBİTAK BİLGEM

Türkiye de Yazılım Üreticilerinin Yetkinlik Düzeyi Firmaların ve Sektörün Gelişimi Cilt II NERMİN SÖKMEN TÜBİTAK BİLGEM Türkiye de Yazılım Üreticilerinin Yetkinlik Düzeyi Firmaların ve Sektörün Gelişimi Cilt II NERMİN SÖKMEN TÜBİTAK BİLGEM Türkiye de Yazılım Üreticilerinin Yetkinlik Düzeyi Firmaların ve Sektörün Gelişimi

Detaylı

Türkiye de Yazılım Üreticilerinin Yetkinlik Düzeyi Firmaların ve Sektörün Gelişimi Cilt I NERMİN SÖKMEN TÜBİTAK BİLGEM

Türkiye de Yazılım Üreticilerinin Yetkinlik Düzeyi Firmaların ve Sektörün Gelişimi Cilt I NERMİN SÖKMEN TÜBİTAK BİLGEM Türkiye de Yazılım Üreticilerinin Yetkinlik Düzeyi Firmaların ve Sektörün Gelişimi Cilt I NERMİN SÖKMEN TÜBİTAK BİLGEM Türkiye de Yazılım Üreticilerinin Yetkinlik Düzeyi Firmaların ve Sektörün Gelişimi

Detaylı

Dr. M. Nedim ALPDEMİR. YAZILIM SEKTÖRÜNDE KURUMSAL YETKĠNLIK VE GELECEĞE ĠLĠġKĠN ÖNERĠLER

Dr. M. Nedim ALPDEMİR. YAZILIM SEKTÖRÜNDE KURUMSAL YETKĠNLIK VE GELECEĞE ĠLĠġKĠN ÖNERĠLER Dr. M. Nedim ALPDEMİR YAZILIM SEKTÖRÜNDE KURUMSAL YETKĠNLIK VE GELECEĞE ĠLĠġKĠN ÖNERĠLER BaĢlarken Firmaların içyapılarını incelemeden dış etmenlerin etkisini anlamak oldukça Firmalar değer yaratan ve

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24 iv İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... İ ÖZET... İİ ABSTRACT... İİİ İÇİNDEKİLER... İV KISALTMALAR DİZİNİ... X ŞEKİLLER DİZİNİ... Xİ ÇİZELGELER DİZİNİ... Xİİİ GİRİŞ GİRİŞ... 1 ÇALIŞMANIN AMACI... 12 ÇALIŞMANIN

Detaylı

TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli. Mayıs 2015

TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli. Mayıs 2015 TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli Mayıs 2015 Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye de Ar-Ge ve İnovasyon Faaliyetlerinde Son Durum. Güncel

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye de Ar-Ge ve İnovasyon Faaliyetlerinde Son Durum. Güncel Türkiye de Ar-Ge ve İnovasyon Faaliyetlerinde Son Durum Derleyen: Hasan ACÜL Yeni Ürün Geliştirme Uzmanı (NPDP), PDMA Onaylı Eğitmen (REP) ROADMAP ACADEMY CONSULTING ENGINEERING (www.rm2success.com) Türkiye

Detaylı

Türk Sanayii için Ufuk 2020. Prof. Dr. Mehmet ÇELİK TÜBİTAK Başkan V.

Türk Sanayii için Ufuk 2020. Prof. Dr. Mehmet ÇELİK TÜBİTAK Başkan V. Türk Sanayii için Ufuk 2020 Prof. Dr. Mehmet ÇELİK TÜBİTAK Başkan V. 6 Mayıs 2015 2023 Yılı Ulusal Hedeflerimiz Ar-Ge Harcamaları / GSYİH Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri Özel Sektör Ar-Ge Harcamaları

Detaylı

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ Ulusal fon mekanizmalarının ana kaynağı TÜBİTAK destekleridir. TÜBİTAK destek leri 4 ana grupta özetlenebilir: (1) Sanayi Ar-Ge Proje Destekleri (2) Akademik Ar-Ge Destekleri,

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ Direktif Proje Yönetim Ofisi / Haziran.2016 TURQUALITY Destekleri Nedir? Firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine

Detaylı

ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü

ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü 28 Aralık 2009 DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KÜRESEL REKABETİN YOLU AR-GE Bilgi toplumunun yolu özel sektörün

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2015 Pazar Verileri. 31 Mayıs 2016, Istanbul

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2015 Pazar Verileri. 31 Mayıs 2016, Istanbul Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2015 Pazar Verileri 31 Mayıs 2016, Istanbul İçindekiler 1 2 3 4 5 ÇALIŞMANIN PAYDAŞLARI Alt sektör kategorileri için faydalanılan veri kaynakları ve işbirliği yapılan

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Ekim 2007 Gündem Bilgi Toplumu Stratejisi Yaklaşımı Strateji Bileşenleri Hedefler Eylem Planı İzleme ve Ölçümleme

Detaylı

TEYDEB. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı. Mayıs 2017_Antalya

TEYDEB. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı. Mayıs 2017_Antalya TEYDEB Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Mayıs 2017_Antalya TÜBİTAK - TEYDEB TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji

Detaylı

Sanayinin Araştırma-Teknoloji Geliştirme Yenileşim (ATGY) Süreçlerinde Üniversitelerin Rolü. Hasan Mandal 2 Haziran 2011

Sanayinin Araştırma-Teknoloji Geliştirme Yenileşim (ATGY) Süreçlerinde Üniversitelerin Rolü. Hasan Mandal 2 Haziran 2011 Sanayinin Araştırma-Teknoloji Geliştirme Yenileşim (ATGY) Süreçlerinde Üniversitelerin Rolü Hasan Mandal 2 Haziran 2011 1 SANAYİ KURULUŞLARI İÇİN REKABET EVRİMİ 1960 lar ÜRETİM üstünlüğü ile rekabet 1970

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI

AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI Özgür Kadir ÖZER Planlama Uzmanı AR-GE, YENĠLĠK VE TEKNOLOJĠ POLĠTĠKALARI FORUMU, 27 OCAK 2011, ANKARA Sunum Akışı Ar-Ge ve Yenilik Sistemindeki Gelişmeler Kamu

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 26. Toplantısı. Sonuçlanan Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 26. Toplantısı. Sonuçlanan Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 26. Toplantısı Sonuçlanan Kararlar İÇİNDEKİLER Sonuçlanan Kararlar 1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3 Ek Karar] 1 2. Ulusal Yenilik Sistemi

Detaylı

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Makina Mühendisi Hasan ACÜL Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK), 13 Kasım 2008 tarihinde yayınladığı 2007 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması

Detaylı

HİZMETE ÖZEL GİRİŞ YOİKK Sekreteryası Son güncelleme: Ağustos 2008

HİZMETE ÖZEL GİRİŞ YOİKK Sekreteryası Son güncelleme: Ağustos 2008 GİRİŞ Türkiye de Ar-Ge faaliyetlerinin ve yenilikçiliğin desteklenmesi yolu ile rekabet gücünün artırılması hususu temel politika metinlerinde önemle üzerinde durulan hususlardandır. Bu konunun önemi Yatırım

Detaylı

Türk Savunma ve Havacılık Sanayii 2012 Yılı Performans Özeti

Türk Savunma ve Havacılık Sanayii 2012 Yılı Performans Özeti 1 Türk Savunma ve Havacılık Sanayii 2012 Yılı Performans Özeti Genel Her yıl olduğu gibi Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) Üye firma ve kurum ve kuruluşlardan topladığı veriler ile

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9 Ocak 2013, Ankara BİLDİRİ İÇERİĞİ 1. Ordu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Oluşumu 2. İşbirliği Süreci 3. Yaşanan Sıkıntılar 4. İşbirliğinin / Projenin Çıktıları 5. Deneyimden Öğrenilenler 6. Başarı İçin Öneriler ORDU - ÜNİVERSİTE

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2014 Pazar Verileri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2014 Pazar Verileri Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2014 Pazar Verileri Mayıs 2015 İçindekiler 1 ÇALIŞMANIN PAYDAŞLARI Alt sektör kategorileri için faydalanılan veri kaynakları ve işbirliği yapılan paydaşlar 2 3 ÇALIŞMANIN

Detaylı

BİLİŞİM ALANINDA PROJE ESASLI ÇALIŞAN FİRMALARDA ÜRÜN GELİŞTİRME SÜREÇLERİNDEKİ BOZUCU ETMENLERİN MODELLENMESİ VE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

BİLİŞİM ALANINDA PROJE ESASLI ÇALIŞAN FİRMALARDA ÜRÜN GELİŞTİRME SÜREÇLERİNDEKİ BOZUCU ETMENLERİN MODELLENMESİ VE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLİŞİM ALANINDA PROJE ESASLI ÇALIŞAN FİRMALARDA ÜRÜN GELİŞTİRME SÜREÇLERİNDEKİ BOZUCU ETMENLERİN MODELLENMESİ VE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ DOKTORA TEZİ

Detaylı

Üniversite ile Sanayi Arasındaki Köprüler: Teknoloji Transfer Arayüzleri. Mahmut Kiper TTGV, Başuzman

Üniversite ile Sanayi Arasındaki Köprüler: Teknoloji Transfer Arayüzleri. Mahmut Kiper TTGV, Başuzman Üniversite ile Sanayi Arasındaki Köprüler: Teknoloji Transfer Arayüzleri Mahmut Kiper TTGV, Başuzman Misyonlar: Üniversite: bilimsel ilerlemenin temel üreticileri Sanayi : yeni teknolojilerin ve buna bağlı

Detaylı

Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek. Programı

Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek. Programı 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı Ülke İhtiyaçları Analizi Devlet Kuruluşları İlgili Fakülteler Kurumlar İlgili Bakanlık TÜBİTAK STK lar Özel Sektör Öncelikli Alan ve Güçlü Alan Belirleme Savunma

Detaylı

28 Yıllık Sektör Tecrübesiyle

28 Yıllık Sektör Tecrübesiyle 28 Yıllık Sektör Tecrübesiyle Filiz ESER, MSc., PMP Kurucu, Filiz ESER Danışmanlık Proje Yönetimi, Süreç İyileştirme-CMMI, SPICE, Risk Yönetimi +90 312 440 86 83 Ankara www.fidesbt.com Giriş Hakkımızda

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı Hatice ġafak ERGÜN Uzman ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞE GĠDEN YOLDA KÜMELENME SAMSUN KONFERANSI 7 Aralık 2012 / Samsun Devam ediyoruz...

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI (SAYP)

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI (SAYP) SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI (SAYP) DENİZ DEMİRCİ TEKNOLOJİ YÖNETİMİ GRUP MÜDÜRÜ SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI ODTÜ, 25 Kasım 2013 SSM AR-GE VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ Türk Silahlı Kuvvetlerinin

Detaylı

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara Sürdürülebilir Kalkınma ve İnovasyon: Gelişmeler, EğilimlerE TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara İÇERİK Kavramlar:Sürdürülebilir Kalkınma ve Eko-İnovasyon Çevre Konusunda Gelişmeler AB

Detaylı

İçİ İç ndek ndek ler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 2. Yeni Ekonomi...19 3. Küreselleşme ve Değişim...35

İçİ İç ndek ndek ler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 2. Yeni Ekonomi...19 3. Küreselleşme ve Değişim...35 İçindekiler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 Küreselleşme... 4 Fütüristlerin Görüşleri... 7 Bilgi Toplumu... 8 Kağıtsız Fabrikalar... 9 Tek Kişilik Şirketler...10 Küresel Üretici...11 Küresel

Detaylı

DOĞU AKDENİZ, DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TOHUMCULUK İHTİYAÇ ANALİZİ

DOĞU AKDENİZ, DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TOHUMCULUK İHTİYAÇ ANALİZİ DOĞU AKDENİZ, DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TOHUMCULUK İHTİYAÇ ANALİZİ KISALTMALAR KISALTMALAR AB ADNKS AR-GE BÜGEM EB FAO GSMH GSKD ISTA ISF İLO İŞKUR KB KOBİ KOSGEB GKGM TB TÜBİTAK TÜİK TTSM

Detaylı

1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek. Programı

1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek. Programı 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı 1 Ülke İhtiyaçları Analizi Devlet Kuruluşları İlgili Fakülteler Kurumlar İlgili Bakanlık TÜBİTAK STK lar Özel Sektör 2 Ülke İhtiyaçları Analizi 3 Öncelikli

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri MerSis Bağımsız Denetim Hizmetleri risklerinizin farkında mısınız? bağımsız denetim hizmetlerimiz, kuruluşların Bilgi Teknolojileri ile ilgili risk düzeylerini yansıtan raporların sunulması amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını

Detaylı

Sunum İçeriği TÜBİTAK

Sunum İçeriği TÜBİTAK Sunum İçeriği 2 TEYDEB KURULUŞ AMACI Teknoloji veyenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Turizm Sistemi...1 1.2. Turizm ve Bilimler...5 1.2.1. Turizm ve Ekonomi...5 1.2.2. Turizm ve Coğrafya...6 1.2.3. Turizm ve İşletme...6

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

1.2. İLERİ GÖRÜŞ, GÖREV VE AMAÇLAR ÖĞRENME VE DENEYİM EĞRİLERİ

1.2. İLERİ GÖRÜŞ, GÖREV VE AMAÇLAR ÖĞRENME VE DENEYİM EĞRİLERİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Bölüm 1: YÖNETİM STRATEJİSİ -----------------------------------------------------------------

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve geliştirme

Detaylı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. Kümelerin Tanımlanması ve Önceliklendirilmesi

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. Kümelerin Tanımlanması ve Önceliklendirilmesi KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Kümelerin Tanımlanması ve Önceliklendirilmesi Rekabetçilik Önem Küme Yönetim Yeteneği Başarılı Kümeler Kümelerin Tanımlanması ve Önceliklendirilmesinde Dikkate Alınan

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii 1. BÖLÜM: STANDARDİZASYON 1. STANDARDİZASYON... 3

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii 1. BÖLÜM: STANDARDİZASYON 1. STANDARDİZASYON... 3 İÇİNDEKİLER Önsöz... iii 1. BÖLÜM: STANDARDİZASYON 1. STANDARDİZASYON... 3 1.1. STANDARD VE STANDARDİZASYON... 3 1.1.1. Standardizasyonun Gelişim Süreci... 4 1.1.2. Standardizasyonun Amaçları... 4 1.1.3.

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Prof. Dr. Candeğer YILMAZ,... Ege Üniversitesi Rektörü EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD

PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD Prof. Dr. Ser dar PİRTİNİ Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD İstanbul, 2013

Detaylı

ŞANLIURFA İLİ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM KÜMELENMESİ İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU

ŞANLIURFA İLİ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM KÜMELENMESİ İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU ŞANLIURFA İLİ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM KÜMELENMESİ İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU İÇERİK YÖNETİCİ ÖZETİ 4. YÖNETİCİ ÖZETİ 1. BÖLÜM 8. PROJEYE GENEL BAKIŞ 2. BÖLÜM 12. SEKTÖREL MAKRO ANALİZ 3. BÖLÜM 26. ULUSAL ÖLÇEKTE

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs 17 7 Mart 17, Ankara İÇERİK Ankara Kalkınma Ajansı Onuncu Kalkınma Planı Bölge Planı 11-13 Bölge Planı 14-23 Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlık

Detaylı

SPICE TS ISO/IEC 15504. Kerem Kemaneci 05.12.2012 Ankara

SPICE TS ISO/IEC 15504. Kerem Kemaneci 05.12.2012 Ankara SPICE TS ISO/IEC 15504 Kerem Kemaneci 05.12.2012 Ankara Süreç Planla Salı Kaynakları Hazırla Uygula Test Et Cuma Pazartesi Perşembe Girdilerin kontrollü şekilde çeşitli kazanımlara dönüştürüldüğü faaliyetler

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Bu yönergenin amacı, Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi nin (KOÜ TTO),

Detaylı

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinin Araştırma ve Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkılarının Değerlendirilmesi Paneli

Detaylı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek, Türk sanayisinin araştırma-teknoloji

Detaylı

Ar-Ge ve Yenilik Politikaları: Vizyon 2023 ve Sonrası Doç. Dr. Serhat ÇAKIR

Ar-Ge ve Yenilik Politikaları: Vizyon 2023 ve Sonrası Doç. Dr. Serhat ÇAKIR Ar-Ge ve Yenilik Politikaları: Vizyon 2023 ve Sonrası Doç. Dr. Serhat ÇAKIR TÜBİTAK Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanı AYTEP, 27 Ocak 2011 İçerik Vizyon 2023 ve BTY Politikalarında Mihenk

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

ÖZKAYNAK AR-GE PROJELERİ İÇİN SEÇİM, BAŞLATMA, İCRA, KAPANIŞ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME SÜRECİ

ÖZKAYNAK AR-GE PROJELERİ İÇİN SEÇİM, BAŞLATMA, İCRA, KAPANIŞ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME SÜRECİ II. AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ZİRVESİ AR-GE YÖNETİMİ ÖZKAYNAK AR-GE PROJELERİ İÇİN SEÇİM, BAŞLATMA, İCRA, KAPANIŞ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME SÜRECİ TUSAŞ TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş.

Detaylı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TTGV, 1 Haziran 1991 de bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak, Türk Sanayii nin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla, teknolojiye dayalı inovasyonun

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Pınar AKER Bilimsel Programlar Uzmanı 11 Ekim 2011, Koç Üniversitesi Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016 Ar-Ge ve yenilik

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Politikalarının Etkisinin Değerlendirilmesi

Bilim ve Teknoloji Politikalarının Etkisinin Değerlendirilmesi Bilim ve Teknoloji Politikalarının Etkisinin Değerlendirilmesi Dr. Sinan Tandoğan Girişimcilik Destekleme Grubu Yürütme Komitesi Sekreteri, Uluslararası Bilim ve Teknoloji Konferansı Ankara, 03-6 Ekim

Detaylı

FRANSA Temel Göstergeler 1990 1995 2000 2005 2006

FRANSA Temel Göstergeler 1990 1995 2000 2005 2006 FRANSA Temel Göstergeler 1990 1995 2000 2005 2006 Yönetim Şekli Cumhuriyet Nüfus (OECD- MSTI (2007/2)) 58 171 000 59 419 000 60 751 000 62 818 000 63 195 000 GSYĐH (milyon cari SAGP $, OECD- MSTI (2007/2))

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

BIG BİLİM ve TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etki Değerlendirme Dairesi Başkanlığı

BIG BİLİM ve TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etki Değerlendirme Dairesi Başkanlığı TC BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE MERKEZLERİ NDE PERFORMANS DEĞERLENDİRME BIG BİLİM ve TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etki Değerlendirme Dairesi Başkanlığı İçerik Amaç ve Yasal Dayanak Performans

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ Ocak 2014 T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 1 VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

SUNUM AKIŞI o Proje Nedir? o Problemin Tanımı o Niçin Proje Yaparız o TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Akademik Sanayi Kamu

SUNUM AKIŞI o Proje Nedir? o Problemin Tanımı o Niçin Proje Yaparız o TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Akademik Sanayi Kamu SUNUM AKIŞI o Proje Nedir? o Problemin Tanımı o Niçin Proje Yaparız o TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Akademik Sanayi Kamu o ARDEB Araştırma Grupları o Bazı Akademik Araştırma Destek Programları 1001

Detaylı

KONU 1: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ( ) İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ve YATIRIMLAR İLİŞKİSİ (DOĞRUSAL BAĞINTI ÇÖZÜMLEMESİ) Dr. Halit Suiçmez(iktisatçı-uzman)

KONU 1: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ( ) İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ve YATIRIMLAR İLİŞKİSİ (DOĞRUSAL BAĞINTI ÇÖZÜMLEMESİ) Dr. Halit Suiçmez(iktisatçı-uzman) KONU 1: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE (1987-2007) İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ve YATIRIMLAR İLİŞKİSİ (DOĞRUSAL BAĞINTI ÇÖZÜMLEMESİ) Dr. Halit Suiçmez(iktisatçı-uzman) NE YAPILDI? ÖZET - Bu çalışmada, işgücü verimliliği

Detaylı

2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU

2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU 2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU ZORUNLU EĞİTİM MODÜLLERİ ( 30 SAAT) Kodu Adı Açıklama Modül Saati Eğitim Yöntemi (*) GSER01 GSER02 GSER04 GSER14 Girişimciliğin Temelleri

Detaylı

AB Fonları için PROJE YAZIM KILAVUZU F. ÖNCÜ DANIŞMALIK

AB Fonları için PROJE YAZIM KILAVUZU F. ÖNCÜ DANIŞMALIK AB Fonları için PROJE YAZIM KILAVUZU F. ÖNCÜ DANIŞMALIK ii PROJE YAZIM KILAVUZU iii ÖNCÜ Fon & Proje Danışmanlık AB Fonları için Proje Yazım Kılavuzu Birinci Basım: Mart 2007, İstanbul Derleyen: Fatih

Detaylı

Ar-Ge Projelerinde Performans Takibi

Ar-Ge Projelerinde Performans Takibi Ar-Ge Projelerinde Performans Takibi Kasım 2016 Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının bir kuruluşudur. Sunum İçeriği ASELSAN Ar-Ge Faaliyetleri ve Organizasyonu Teknoloji Yönetimi Teknoloji Yol

Detaylı

ĐSPANYA. Temel Göstergeler 1990 1995 2000 2005 2006. Yönetim Şekli. Nüfus (OECD- MSTI (2007/2)) 39 014 000 39 88 000 40 264 000 433 98 000 44 068 000

ĐSPANYA. Temel Göstergeler 1990 1995 2000 2005 2006. Yönetim Şekli. Nüfus (OECD- MSTI (2007/2)) 39 014 000 39 88 000 40 264 000 433 98 000 44 068 000 ĐSPANYA Temel Göstergeler 1990 1995 2000 2005 2006 Yönetim Şekli Parlamenter Monarşi Nüfus (OECD- MSTI (2007/2)) 39 014 000 39 88 000 40 264 000 433 98 000 44 068 000 GSYĐH (milyon cari SAGP $, OECD- MSTI

Detaylı

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Altan Özkil Atılım Üniversitesi Sav. Tekno. Uyg. ve Arşt. Merkezi Müdürü Prof.Dr. Hasan AKAY Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce

Detaylı

GİRİŞ BÖLÜM I DEĞİŞİM İLE İLGİLİ KAVRAMLARIN TANIMLARI VE DEĞİŞİM TÜRLERİ Değişim Türleri... 22

GİRİŞ BÖLÜM I DEĞİŞİM İLE İLGİLİ KAVRAMLARIN TANIMLARI VE DEĞİŞİM TÜRLERİ Değişim Türleri... 22 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 BÖLÜM I DEĞİŞİM İLE İLGİLİ KAVRAMLARIN TANIMLARI VE DEĞİŞİM TÜRLERİ... 11 Değişim Türleri... 22 BÖLÜM II ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMİN TEMELLERİ... 23 Örgütsel Değişim Süreci ve Doğası... 23

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies(CEPS) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği ne Üyelik

Detaylı

7. Çerçeve Programı Nedir?

7. Çerçeve Programı Nedir? 7. Çerçeve Programı Nedir? Aslı VURAL 7.ÇP Enerji ve Çevre Alanları Ulusal İrtibat Noktası TÜBİTAK AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ REW Fuarı 20 Haziran 2009, İstanbul, TÜYAP Avrupa Topluluğu

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

1. BİLİŞİM. 1.1. Dünya da Bilişim Altyapısı

1. BİLİŞİM. 1.1. Dünya da Bilişim Altyapısı 1. BİLİŞİM 1. Bilişim teknolojilerinin ülke kalkınmasında hızlandırıcı rolünden daha çok yararlanılması, bilgiye dayalı ekonomiye dönüşümler rekabet gücünün kazanılması, eğitim yoluyla insan gücü yaratılması

Detaylı

ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1)

ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İÇİNDEKİLER Şekiller Listesi... 3 Kısaltmalar Listesi... 3 YÖNETİCİ ÖZETİ... 4 1.SEKTÖRÜN

Detaylı

Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) Hüseyin Güler 27 Ocak 2011

Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) Hüseyin Güler 27 Ocak 2011 Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016 2016 Hüseyin Güler 27 Ocak 2011 Kapsam Ar-Ge Harcamaları* 2008 Sırası Ülke 2008 Harcama* 2003-08 Artış % Artış Sırası 1 ABD 398 37 20 2 Japonya

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2016 Pazar Verileri. 11 Mayıs 2017, İstanbul

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2016 Pazar Verileri. 11 Mayıs 2017, İstanbul Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2016 Pazar Verileri 11 Mayıs 2017, İstanbul İçindekiler 1 2 3 4 5 ÇALIŞMANIN PAYDAŞLARI Alt sektör kategorileri için faydalanılan veri kaynakları ve işbirliği yapılan

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (BİLİŞİM SEKTÖRÜ)

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (BİLİŞİM SEKTÖRÜ) 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (BİLİŞİM SEKTÖRÜ) DÜNYA HİZMET TİCARETİ TOPLAM İHRACAT 2013 (milyar $) TOPLAM İTHALAT 2013 (milyar $) Sıra Ülke Değer Pay

Detaylı

Nimet ERYİĞİT İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YENİLİK

Nimet ERYİĞİT İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YENİLİK Nimet ERYİĞİT İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE YENİLİK Yay n No : 3084 İşletme-Ekonomi : 652 1. Baskı Mart 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-111 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

Fraunhofer IOA Fikri Haklar Yönetimi Ödülü 2012. Güler Ayyıldız Dalma Arçelik A.Ş. Fikri Haklar Yöneticiliği 14.06.2012

Fraunhofer IOA Fikri Haklar Yönetimi Ödülü 2012. Güler Ayyıldız Dalma Arçelik A.Ş. Fikri Haklar Yöneticiliği 14.06.2012 Fraunhofer IOA Fikri Haklar Yönetimi Ödülü 2012 Güler Ayyıldız Dalma Arçelik A.Ş. Fikri Haklar Yöneticiliği 14.06.2012 Fikri Haklar Yönetimi Ödülü (IP Management Award) 2008 den beri Fraunhofer IOA Enstitüsü

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 Sibel YALAZA Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Kurumsal Yapılanma Başkanlığımız,

Detaylı

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3]

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] Ek Karar 5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] KARAR NO Y 2005/3 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri Ülkemizin bilim ve teknoloji performansı, aşağıdaki

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

Sağlık Bilgi Teknolojileri ve Yazılım Süreç Yönetimi

Sağlık Bilgi Teknolojileri ve Yazılım Süreç Yönetimi Sağlık Bilgi Teknolojileri ve Yazılım Süreç Yönetimi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yazılım Mühendisliği Araştırma Grubu (HUSE) Yrd. Doç. Dr. Ayça Tarhan atarhan@hacettepe.edu.tr 1. Uluslararası Sağlıkta

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...xiii ÖN SÖZ... xv TABLOLAR LİSTESİ... xvii ŞEKİLLER VE GRAFİKLER LİSTESİ... xix BİRİNCİ BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ 1. Bankacılık Faaliyet Alanları... 1 1.1. Mevduat

Detaylı