PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD"

Transkript

1 Prof. Dr. Ser dar PİRTİNİ Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD İstanbul, 2013

2 Yayın No : 2341 İletişim Dizisi : Baskı Mart 2010 İSTANBUL 1. Baskıdan Tıpkı 2. Basım Nisan 2013 İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitabın bu basısının Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ye aittir. Her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Normal ölçüyü aşan iktibaslar yapılamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Basım A.Ş. Baskı - Cilt : Net Kırtasiye Tan. ve Matbaa San.Tic.Ltd.Şti. (Sertifika No: 13723) Taksim Cad. Yoğurtcu Faik Sok. No: 3 Taksim/Beyoğlu Tel.: (0-212) Kapak Tasarım : Gülgonca Çarpık Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. Narlıbahçe Sok. Damga Binası No: 11 Cağaloğlu - İSTANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 De erli Eflim Hüldan a...

4

5 ÖNSÖZ 21. yüzyılda ekonomik ilişkiler sistematiğinde ortaya çıkan yeni dengelerle birlikte işletmelerin iş yapış biçimlerinde ve pazarlama anlayışlarında görülen değişim ve gelişime bağlı olarak pazarlamada bütünsellik ifade eden yeni bir pazarlama anlayışına geçilmiştir. Yönetim felsefesi olarak pazarlamada bütünleşik bir yaklaşımı vurgulayan bütünsel (holistik) pazarlama yaklaşımı ve sistem yaklaşımının gereği olarak işletmenin tüm fonksiyonel bölümlerinin ve çalışanlarının nezdinde gelişen müşteri odaklı olma ilkesi bu çalışmada esas alınan temel anlayışlar olmuştur. Bu çerçevede, Harvard Business Review tarafından son 75 yılın en yenilikçi uygulaması seçilen Balanced Scorecard ın dört temel perspektifini oluşturan finansal perspektif, müşteri perspektifi, içsel iş süreçleri perspektifi, öğrenme ve gelişme perspektifinin neden-sonuç ilişkisi içinde dengeli ve bütünleşik bir yapıda ele alınması pazarlamada bütünsel yaklaşımla oldukça uyumludur. Aynı şekilde Balanced Scorecard ın müşteri perspektifi ile pazarlamada müşteri odaklılık arasında da benzer bir uyum söz konusudur. Günümüzde kuruluşların dokunulmaz varlıklarının, kuruluş değerinin neredeyse % 75 inden fazlasını temsil ettiği düşünüldüğünde, bir işletmenin entelektüel varlıklarını harekete geçirmesini sağlayan Balanced Scorecard ın hem bütünsel pazarlama açısından hem de stratejik yönetim açısından önemi kolaylıkla anlaşılmaktadır. Yönetim takımlarının büyük çoğunluğunun stratejiyi tartışmak için zaman ve bütçe ayırmakta zayıf kalabildikleri ve çalışanların stratejiyi doğru olarak anlamada ve uygulamada zorlanabildikleri hatırlanacak olursa, kurum stratejisini tanımlama ve uygulama aracı olarak Balanced Scorecard, stratejinin süreçlerden çalışanlara kadar hızla yansımasına yardımcı olmaktadır.

6 VI Öğrencilerin ve iş dünyasının kuramsal olarak Balanced Scorecard ı tanımaları kadar, konunun pazarlamada müşteri odaklılık ve yönetimsel açıdan uygulamasını da en iyi şekilde öğrenebilmeleri için çalışmanın son bölümünde iki örnek olay incelemesine yer verilmiştir. Bunlardan AIESEC 2010 Scorecard ın kitapta örnek olay olarak hazırlanması başta olmak üzere, çalışmanın tüm aşamalarında ve uygulamalarında büyük bir özveriyle beni hem destekleyen hem de bilgilerini ve deneyimlerini paylaşarak çalışmaya katkıda bulunan AIESEC Türkiye Dönem Başkanı ve AIE- SEC Türkiye Danışmanlar Kurulu Üyesi Pınar Akıskalıoğlu na teşekkürü borç bilirim. Diğer örnek olay incelemesi, MAZARS / DENGE 2015 Scorecard ın hazırlanmasında ise, konunun fikir olarak olgunlaşmasından çalışmanın tamamlanmasına kadar geçen süreçte kurum içinde gerekli çalışma ortamının oluşturulmasını sağlayan Denge Bağımsız Denetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İzel Levi Coşkun a teşekkürlerimi sunmak isterim. Beni yetiştiren hocam Prof. Dr. Tunç Erem e, çalışmam esnasında her zaman desteğini gördüğüm Prof. Dr. Aypar Uslu, Prof. Dr. Selime Sezgin ve Prof. Dr. Yaman Öztek hocalarıma teşekkür ederim. Eseri hazırlamam konusunda beni yüreklendiren çalışma arkadaşım Doç. Dr. Mehmet Tığlı ya, Pazarlamada Yeni Trendler dersiyle Balanced Scorecard la tanışmamı sağlayan hocam Prof. Dr. Zafer Kesebir e, kitabın hazırlanması aşamasında önerilerinden ve desteklerinden faydalandığım Prof. Dr. Şule Özmen e, Özlem Tuba Koç ve Elif Canan Onat a, kürsü hocalarıma ve arkadaşlarıma içten teşekkürlerimi sunarım. Kitabın basım aşamasında gösterdiği titizlik ve yardımlarından dolayı Beta Yayıncılık Yönetim Kurulu Başkanı Seyhan Satar a ve çok değerli Hediye Gümen e müteşekkirim. Yaşantım boyunca bana kazandırdıkları değerler nedeniyle anneme ve babama, çalışmalarım sırasında göstermiş olduğu sabır ve engin özverileri nedeniyle eşime ve kendilerine ayırmam gereken zamandan bazen istemeden ödün vermek zorunda kaldığım kızlarım Serra ve Berra ya ayrıca teşekkür ederim. Doç. Dr. Serdar PİRTİNİ

7 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 Birinci Bölüm BALANCED SCORECARD IN TEMEL KAVRAMLARI, KAPSAMI VE ÖNEMİ 1.1. Balanced Scorecard Kavramı Balanced Scorecard ın Konusu ve Kapsamı Değişim Çağında Ölçüm, Yönetim ve Pazarlama Yeni Ekonomide Bilgi Yönetimi ve Balanced Scorecard Pazarlamada Değer Yaratma Sürecinde Yöntem Olarak Balanced Scorecard Misyon, Değerler, Vizyon ve Strateji Entelektüel Sermaye Yönetiminde Balanced Scorecard ın Yeri ve Önemi...32 İkinci Bölüm PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD 2.1. Pazarlamada Yenilik, Yaratıcılık ve Vizyon Yönetimi Açısından Balanced Scorecard Balanced Scorecard ın Bileşenleri Finansal Perspektif Müşteri Perspektifi İçsel İş Süreçleri Perspektifi Öğrenme ve Gelişme Perspektifi...55

8 VIII 2.3. Pazarlama ve Balanced Scorecard İlişkisi Balanced Scorecard da Finansal Perspektif ve Pazarlama Performansı Balanced Scorecard Müşteri Perspektifi ve Müşteri Odaklı Pazarlama Balanced Scorecard İçsel İş Süreçleri Perspektifi ve Bütünleşik Pazarlama Balanced Scorecard Öğrenme ve Gelişme Perspektifi Yönüyle İç Müşteriler ve İçsel Pazarlama Balanced Scorecard Müşteri Perspektifi Açılımı Müşteri İlişkileri Yönetimi İçin Balanced Scorecard...81 Üçüncü Bölüm BALANCED SCORECARD UYGULAMALARINA YÖNELİK ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ 3.1. Balanced Scorecard Strateji Haritası Oluşturma Balanced Scorecard Kritik Başarı Faktörleri ve Anahtar Performans Göstergeleri Balanced Scorecard Örnek Olay İncelemesi Örnek Olay - 1: Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar ve AIESEC 2010 Scorecard Örnek Olay - 2: Özel Sektör Kuruluşları ve MAZARS / DENGE 2015 Scorecard SONUÇ KAYNAKÇA...139

9 ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1.1. Balanced Scorecard...13 Şekil 1.2. Balanced Scorecard Avantajları...17 Şekil 1.3. Balanced Scorecard Etkileşim Süreci...20 Şekil 1.4. Dokunulmaz Varlıkların Şirket İçerisindeki Artan Değeri...34 Şekil 1.5. Entelektüel Sermayenin Maddi Varlıklara Dönüştürülmesine İlişkin Balanced Scorecard Strateji Haritası...37 Şekil 2.1. Balanced Scorecard Perspektiflerinin Yönetimi...49 Şekil 2.2. Balanced Scorecard Denge Boyutları...51 Şekil 2.3. Pazarlamada Müşteri Odaklılık Boyutuyla Balanced Scorecard Bileşenleri...60 Şekil 2.4. Entelektüel Sermaye, Pazarlama Performansı ve İşletme Performansı İlişkisi...63 Şekil 2.5. Pazarlama ve Finansal Performans İlişkisi...65 Şekil 2.6. Balanced Scorecard Öğrenme ve Gelişme Perspektifi...74 Şekil 2.7. Balanced Scorecard Müşteri Perspektifi...80 Şekil 3.1. Balanced Scorecard Sebep-Sonuç İlişkisi...91 Şekil 3.2. Balanced Scorecard Strateji Haritası...94 Şekil 3.3. Balanced Scorecard Çerçevesi Şekil AIESEC Strateji Üçgeni Şekil 3.5. AIESEC Yenilikçi Ürün Odağı Stratejisi Şekil 3.6. AIESEC 2010 Strateji Haritası Şekil 3.7. AIESEC 2010 Balanced Scorecard ın Kurum Yapısındaki Yeri..115 Şekil 3.8. AIESEC 2010 Dönüşüm Haritası Basit/Temel Gösterimi Şekil 3.9. Dönüşüm Haritası nın Zaman Planlaması ve Perspektiflerle İlişkisinin Kurulması...119

10 X Şekil Mazars / Denge Değer Disiplinleri Şekil Mazars / Denge 2015 Strateji Haritası TABLOLAR LİSTESİ Tablo 3.1. AIESEC 2010 Scorecard Ölçümleme Tablo 3.2. Mazars / Denge 2015 Scorecard Ölçümleme...129

Doç. Dr. G. Mine GERNİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ

Doç. Dr. G. Mine GERNİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ Doç. Dr. G. Mine GERNİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 2. Baskı İstanbul -2012 i Yayın No : 2766 İşletme-Ekonomi Dizisi : 584 2. Baskı Ekim 2012 İSTANBUL ISBN 978 605-377 788 5 Copyright

Detaylı

Yayın No : 2585 Hukuk Dizisi : 1258. 1. Baskı İSTANBUL 2011 ISBN 978-605 - 377-608 - 6. Giriş

Yayın No : 2585 Hukuk Dizisi : 1258. 1. Baskı İSTANBUL 2011 ISBN 978-605 - 377-608 - 6. Giriş Giriş I II Giriş Yayın No : 2585 Hukuk Dizisi : 1258 1. Baskı İSTANBUL 2011 ISBN 978-605 - 377-608 - 6 Copyright Bu kitabın bu basısının Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Da ıtım A.Ş. ye aittir.

Detaylı

ENTEGRE LOJİSTİK YÖNETİMİ

ENTEGRE LOJİSTİK YÖNETİMİ i ENTEGRE LOJİSTİK YÖNETİMİ Taşıma. Depolama. Dağıtım. Mevzuat Murat ERDAL, İstanbul Üniversitesi Ömer Faruk GÖRÇÜN, Kadir Has Üniversitesi Özhan GÖRÇÜN, Kadir Has Üniversitesi Mehmet Sıtkı SAYGILI, Bahçeşehir

Detaylı

Dr. Ömer Faruk Görçün DEPO VE ENVANTER YÖNETİMİ

Dr. Ömer Faruk Görçün DEPO VE ENVANTER YÖNETİMİ Dr. Ömer Faruk Görçün DEPO VE ENVANTER YÖNETİMİ Yayın No : 2863 İşletme-Ekonomi Dizisi : 567 1. Baskı Mart 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-887 - 5 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. Doç. Dr. Mehmet Marangoz

GİRİŞİMCİLİK. Doç. Dr. Mehmet Marangoz GİRİŞİMCİLİK Doç. Dr. Mehmet Marangoz I Yayın No : 2742 İşletme - Ekonomi : 578 1. Baskı Eylül 2012 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-766 - 3 Cop yright Bu ki ta bın bu ba sı sı nın Tür ki ye de ki ya yın hak

Detaylı

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

Yayın No : 2354. İşletme-Ekonomi Dizisi : 396. 1. Baskı Mayıs 2010 İSTANBUL ISBN 978 605 377 275-0

Yayın No : 2354. İşletme-Ekonomi Dizisi : 396. 1. Baskı Mayıs 2010 İSTANBUL ISBN 978 605 377 275-0 TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN ANTROPOLOJİK İNCELEMESİ VE EMEKLİLİK SORUNLARI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Dr. Nevzat DENK Öğretim Üyesi 1 Yayın No : 2354 İşletme-Ekonomi Dizisi : 396 1. Baskı Mayıs

Detaylı

Sigortacılık. Ferudun KAYA Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Sigortacılık. Ferudun KAYA Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sigortacılık [5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İlaveli] Editör Ferudun KAYA Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bölüm Başlıkları* Sigorta

Detaylı

Editör: Gürdal ÜLGER PROPAGANDA. Algı, İdeoloji ve Toplum İnşasına Dair İncelemeler. İstanbul - 2015. Beta

Editör: Gürdal ÜLGER PROPAGANDA. Algı, İdeoloji ve Toplum İnşasına Dair İncelemeler. İstanbul - 2015. Beta Editör: Gürdal ÜLGER PROPAGANDA Algı, İdeoloji ve Toplum İnşasına Dair İncelemeler İstanbul - 2015 Beta Yayın No : 3239 İletişim Dizisi : 117 1. Baskı - Haziran 2015 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-356 -

Detaylı

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Dr. Emin Avcı Türkiye de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Bireysel Emeklilik fiirketlerinin Etkinli i Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Copyright

Detaylı

Yayın No : 2557 İşletme-Ekonomi Dizisi : 525. 2. Baskı Ekim 2011 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-579 9

Yayın No : 2557 İşletme-Ekonomi Dizisi : 525. 2. Baskı Ekim 2011 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-579 9 Yayın No : 2557 İşletme-Ekonomi Dizisi : 525 2. Baskı Ekim 2011 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-579 9 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ye aittir.

Detaylı

Yay n No : 1720 flletme - Ekonomi : 201. 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL

Yay n No : 1720 flletme - Ekonomi : 201. 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL I Dr. Selçuk Burak HAfiILO LU ELEKTRON K POSTA LE PAZARLAMA II Yay n No : 1720 flletme - Ekonomi : 201 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-614 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Doç. Dr. Nilüfer SARI SEZER

Doç. Dr. Nilüfer SARI SEZER Doç. Dr. Nilüfer SARI SEZER Doç. Dr. Nilüfer SARI SEZER 1985 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olan ve akademik yaşamına, 1989 yılında, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Fransız Dili Eğitimi

Detaylı

Serpil Ünal. Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri. Bilgi Teknolojileri

Serpil Ünal. Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri. Bilgi Teknolojileri Serpil Ünal Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri ve Bilgi Teknolojileri -II- Yay n No : 2416 flletme-ekonomi : 467 1. Bask - Nisan 2011 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-439 - 6 Cop yright Bu ki ta b n bu ba s

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ İREM YAYVAK İstanbul Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ (Türk-Alman Hukuku Karşılaştırmalı) İSTANBUL 2014 Beta Yayın No : 3031

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM İLKELERİ. Prof. Dr. Cudi Tuncer GÜRSOY

FİNANSAL YÖNETİM İLKELERİ. Prof. Dr. Cudi Tuncer GÜRSOY FİNANSAL YÖNETİM İLKELERİ Prof. Dr. Cudi Tuncer GÜRSOY I Yayın No : 2735 İşletme-Ekonomi Dizisi : 576 2. Baskı - Eylül 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-759 - 5 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye

Detaylı

ENVER SALİHOĞLU VALİ İL ÖZEL İDARESİ. GÖREVLERİ YETKİLERİ ORGANLARI TEŞKİLATI İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİNİN MALİ ve SOSYAL HAKLARI ile YARGILANMALARI

ENVER SALİHOĞLU VALİ İL ÖZEL İDARESİ. GÖREVLERİ YETKİLERİ ORGANLARI TEŞKİLATI İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİNİN MALİ ve SOSYAL HAKLARI ile YARGILANMALARI ENVER SALİHOĞLU VALİ İL ÖZEL İDARESİ GÖREVLERİ YETKİLERİ ORGANLARI TEŞKİLATI İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİNİN MALİ ve SOSYAL HAKLARI ile YARGILANMALARI (Son Mevzuat Değişiklikleri Dahil) 2012 Yayın No : 2648

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ MYO için DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ İKMEP Müfredatına Uyumlu dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Bu çalışma; Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulları müfredatlarına

Detaylı

BANKACILIĞA GİRİŞ. Doç. Dr. Mehmet YAZICI. 3. Baskı. İstanbul, 2015

BANKACILIĞA GİRİŞ. Doç. Dr. Mehmet YAZICI. 3. Baskı. İstanbul, 2015 i BANKACILIĞA GİRİŞ Doç. Dr. Mehmet YAZICI 3. Baskı İstanbul, 2015 ii Yayın No. : 2967 İşletme-Ekonomi Dizisi : 610 1. Baskı Kasım 2011 İSTANBUL Tıpkı 2. Baskı Eylül 2013 İSTANBUL 3. Baskı Mayıs 2015 İSTANBUL

Detaylı

BELİRSİZLİK TOPLUMU NUN KRİZİ. Editör: Yrd.Doç.Dr. İnci ÇINARLI

BELİRSİZLİK TOPLUMU NUN KRİZİ. Editör: Yrd.Doç.Dr. İnci ÇINARLI BELİRSİZLİK TOPLUMU NUN KRİZİ Editör: Yrd.Doç.Dr. İnci ÇINARLI İSTANBUL, 2009 i Belirsizlik Toplumu nun Krizi Yayın No : 2226 İletişim Dizisi : 60 1. Baskı - Ekim 2009 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-144 -

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDEKİ İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARININ MÜŞTERİ BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Mehmet Ali Burak NAKIBOĞLU DOKTORA

Detaylı

A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU

A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU i A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU GAYRİMENKUL HUKUKU PRATİK BİLGİLER Av. ALİ GÜVENÇ KİRAZ ii A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU Yayın No : 3215 Hukuk Dizisi : 1572 1. Baskı Nisan

Detaylı

Önsöz. Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi

Önsöz. Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi Önsöz i Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi ORTAKLIKLAR HUKUKU Kısa Karşılaştırma ve Değerlendirmeler Dersler Soru Örnekleri Yeni TTK ya Göre Yazılmış

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ. Yusuf YİĞİT

İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ. Yusuf YİĞİT İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ Yusuf YİĞİT Yay n No : 2318 Hukuk Dizisi : 1147 1. Bas Kas m 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-341 - 2 Copyright Bu kitabın bu basısının

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ [ Yeni Mevzuat ve Belgeler] dr. ferudun kaya (Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi) Bu çalışma; İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Deniz İşletmeciliği ve Yöneticiliği

Detaylı

Rotasını başarıya çevirenler Aile Şirketleri Araştırması 2010

Rotasını başarıya çevirenler Aile Şirketleri Araştırması 2010 Rotasını başarıya çevirenler Aile Şirketleri Araştırması 2010 Aile Şirketleri Hizmetleri İçindekiler Yönetici Özeti 1 Araştırma hakkında 3 Temel bulgular 4 Doğru Stratejiler 8 Başarılı Aile Şirketleri

Detaylı

BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör

BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör BANKACILIK Giriş ve İlkeler dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör Konular* Banka ve Bankacılık Kavramları Temel Bankacılık Hizmet ve Ürünleri Dünyada ve Türkiye'de Bankacılığın

Detaylı

TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi

TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi i TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi Çiğdem Yasemin ÜNLÜ ii Yay n No : 2808 İletişim Dizisi : 95 1. Baskı

Detaylı