Altıncı Daire den Beyoğlu Belediyesi ne: 155 yıldır lider kent yönetimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Altıncı Daire den Beyoğlu Belediyesi ne: 155 yıldır lider kent yönetimi"

Transkript

1

2

3 Altıncı Daire den Beyoğlu Belediyesi ne: 155 yıldır lider kent yönetimi Modern Türkiye de belediyeciliğin tarihi aynı zamanda Beyoğlu Belediyesi nin tarihidir. Beyoğlu ise İstanbul un kalbi, Türkiye nin gözbebeğidir. Tarihsel açıdan Türkiye de yerel yönetimlerin öncüsüdür. Osmanlı-Türk modernleşmesinin sonuçlarından biri de belediyelerin kurulmasıydı. Bu belediyelerin ilki Beyoğlu oldu. Gücünü tarihinden alan bir belediyecilik anlayışı 155 yıldır Beyoğlu nu güzelleştirmeye devam ediyor. Beyoğlu mevcut güzelliklerini, evrensel değerlerini bu hizmetler sayesinde ülke ve dünya ile paylaşıyor. Beyoğlu nun gizli ve aşikâr tüm sembolleri belediyemizin gayretleri ile önce insanımıza sonra insanlığa ulaşıyor. Eskiden bayındırlık ihtiyaçlarını vakıf kültürüyle gören Osmanlı; belediyecilik kültürüyle ilk Beyoğlu nda tanışmıştır. Kentleşme maceramız en rafine haliyle Beyoğlu nda vücut bulmuştur. Zira, İstanbul un ticaret, kültür ve sanat havzası olan Beyoğlu, imparatorluğun dünyaya açılan penceresiydi. Bu özelliği günümüzde de devam ediyor. Beyoğlu için sayısız şarkı ve şiir yazıldı; burası yüzlerce romana ve filme ev sahipliği yaptı. Modern Türkiye ahalisi tiyatro, gazino, konser salonları ve sinemalarla ilk kez Beyoğlu nda tanıştı. Bu ayrıcalıklı tabiatıyla Beyoğlu, modernleşme tarihimizin geçit resmi yaptığı bir açık hava müzesidir. BAŞKAN DAN Bu eserde; Beyoğlu nun yakın tarihini bir de Beyoğlu na emeği geçmiş belediye başkanları üzerinden okumak istedik. Hizmet vermiş her başkan bir tarihsel kahraman, her icraat tarihe nakşedilmiş bir köşe taşı... Bu portrelerin ve hizmetlerin arkasında yaşayan bir şehrin biyografisini göreceksiniz. Beyoğlu sevdalıları olarak bu hizmeti bir gelenek olarak görüyoruz. Bu eser, geleneksel hizmet yarışında parmak izi olan herkesi selamlamak için hayat buldu. İlk başkanımız Mehmet Kamil Bey le başlayan Beyoğlu nda parmak izi, alın teri, göz nuru olan tüm isimler bizim için muhterem... Onlar, medeniyet atlası Beyoğlu nun gizli kahramanlarıydı; bu eser ile aşikâr oldular. Bu yönüyle çalışmamız bir Beyoğlu şehrengizidir. Bugün İstanbul un ve Türkiye nin; kültür, sanat ve sosyal hayatın kalbi Beyoğlu nda atmaktadır. Sakinlerine, misafirlerine ve İstanbul un kent yaşamına ev sahipliği yapan Beyoğlu, belediyecilik anlayışıyla da yerel yönetim tarihimizin güçlü markalarından biri olmaya devam edecektir. Ahmet Misbah DEMİRCAN Beyoğlu Belediye Başkanı

4 Beyoğlu Bizans döneminden beri kozmopolit yapıda gelişen bir bölgedir. İstanbul un fethiyle birlikte Türk nüfus artmaya başlamış, yerleşimler Galata nın dışına çıkmıştır. 17. yüzyılda elçilikler açılmaya başlanır. Elçiliklerin çevresinde daha çok yabancı yerleşimler oluşur. Bu nüfus artışıyla sağlıksız ve plansız bir yapılanmaya giden Beyoğlu nun 1870 yangınından sonra 6. Belediye Dairesi tarafından daha düzenli bir biçimde inşa edildiği ve yollarının genişletildiği anlaşılmaktadır. Beyoğlu na kurulan su tesisleri ve bu dönemde başlayan Batılılaşma hareketleri Beyoğlu ndaki şehircilik anlamında gelişimlerin alt yapısını hazırlamıştır. Suyun Beyoğlu na gelmesiyle nüfus ve işyerleri artmış batılılaşma olgusu içinde yapılar yoğunlaşmıştır. Beyoğlu ndaki değişimi tetikleyen nedenlerden biri de III. Selim ve II. Mahmut döneminde yapılan Batı ya dönük reform hareketleridir. 3 Kasım 1839 da Gülhane Hattı-ı Hümayun u ve 16 Şubat 1856 da Tanzimat Fermanı ilan edilir. Reformlarla birlikte devletin varlığı da Beyoğlu nda hissedilmeye başlanır. Saray, modern okullar, kışlalar, hastaneler, yönetim birimleri binaları Beyoğlu sırtlarında yapılanır. Sarayın Beyoğlu civarına taşınması, yönetsel faaliyetlerin buraya kaydırılması yapılan düzenlemelerin Beyoğlu nda daha görünür olmasını sağlamaktaydı. Bir çekim alanı olarak yerleşimin ve ticaretin burada yoğunlaşmaya başlamasıyla da hizmet yapılanmalarının gerekliliği artıyordu. 28 Aralık 1857 tarihli 6. Daire-i Belediye Nizamatı ve 7 Haziran 1858 tarihli Devair-i Belediyeden 6. Daire İtibar olunan Beyoğlu ve Galata Dairesinin Nizam-ı Umumisi nizamnameleriyle Beyoğlu ndaki düzenlemeler belediyecilik çerçevesinde gelişmeye başladı. İstanbul 14 daireye ayrıldı Beyoğlu 6. Daire olarak adlandırıldı. 6. Daire nin kurulmasıyla Beyoğlu çevresindeki altyapı ve şehircilik çalışmaları daha sistemli bir şekilde ilerlemeye başladı. Sergi, ilk başkan Mehmet Kamil Bey den Ahmet Misbah Demircan a kadar 27 başkanlık döneminde yapılan hizmetleri kronolojik bir şekilde ele alıyor. 6 7

5 Türkiye de modern belediyeciliğin altyapısı 1839 Tanzimat Fermanı ve 1855 de Şehremaneti nin kurulmasıyla hazırlanmıştır. 3 Kasım 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı, hukuki, mali, askeri alanlarda yeni düzenlemeler getiriyordu. Batılılaşma hareketlerinin hız kazanmasıyla şehircilik ve belediyecilik anlamında da modern adımlar atılmaya başlanmıştır. Şehremaneti nden önce şehirdeki düzenlemelerle ilgili bir örgüt olarak İhtisab Nazırlığı 1826 yılından beri faaliyet göstermekteydi. Şehrin güvenlik işleri, mali kontroller gibi işleri yürüten teşkilat yeterince etkin değildi. 16 Ağustos 1855 de yayınlanan Takvim-i Vekayi de İhtisab Nezareti nin lağvıyla Meclis-i Vâlâ nın tabii Âzasından sayılmak üzere Şehremaneti namıyla bir memuriyet ihdas olunarak maiyetine iki muavin verilmesi ve Dersaadet in ileri gelenlerinden Şehir Meclisi namıyla bir meclis-i mahsus oluşturulması ve anılan Şehremaneti memuriyetine sabık Amasya Mutasarrıfı Salih Paşa nın tayini hususlarının istizanı şeklinde bir karar yayınlanarak daha çağdaş bir belediye yapılanması için İhtisab Nezareti kaldırılıp Şehremaneti kurulmuştur. Böylece kurulan Şehremaneti nin yapısı şehremini, iki yardımcısı ve on iki iki kişilik şehir meclisinden oluşacak şekilde düzenlenmiştir. Şehremaneti, kuruluşundan bir yıl sonra 1856 yılında İntizam-ı Şehir Komisyonu adı altında bir kurul oluşturulur. Kurulun kararlarının uygulanması sorunlu olmakla birlikte son verdiği raporda İstanbul un 14 belediye dairesine ayrılması ve Beyoğlu- Galata nın Altıncı Daire olarak adlandırılması öneriliyordu. Paris te birçok pilot belediyecilik uygulamasının yürütüldüğü bölge Altıncı Daire olarak adlandırılıyordu. Beyoğlu ve Galata nın da belediyecilik anlamında bir örnek oluşturması tasarlanıyordu. Burada yaşayan kesim de batı ekseninde yaşanan gelişmelere açık, benzer belediyecilik uygulamalarını yurt dışında görmüş kişilerden oluşuyordu. Bu gelişmeler ışığında, 28 Aralık 1857 tarihli nizamname ile İstanbul on dört belediye dairesine ayrıldı, Beyoğlu ve Galata, Mehmet Kamil Bey başkanlığında Altıncı Daire olarak belediyecilik uygulamalarına başladı. 8 9

6 MEHMET KAMİL BEY (? - 23 Mart 1879) Sicill-i Osmani de Sadrazam Keçeci-zâde Fuat Paşa nın kaynı olarak geçen Mehmet Kamil Bey, Tercüme Odası nda çalışmaktayken 1847 de Dış İşleri Teşrifatçılığı na atanmıştır tarihinde, Altıncı Dâire-i Belediye nin ilk müdürü olmuştur yılının Aralık ayında 6.Dâire-i Belediye müdürlüğü sürerken ek görev olarak kendisine telgraf müdürlüğü de verilmiştir yılında 6. Dâire-i Belediye Müdürlüğü, 1862 yılında Telgraf Müdürlüğü ve 1873 yılında da teşrifatçılıktan azledilmiştir yılında tekrar hariciye teşrifatçılığına tayin edilmiştir. 1 Ocak 1876 da görevlerine adliye müfetişliği de eklenmiştir. Sultan Abdülhamit in tahta çıkışından sonra hariciye teşrifatçısı olan ünvanı, teşrifat nazırı olarak değiştirilmiştir. Türk belediye tarihinin en renkli simalarından olan, kısa boylu olduğu için kaynaklarda Mahşer Midillisi olarak anılan, ilk modern belediyenin ilk başkanı olmak şansına erişen Mehmet Kamil Bey, 23 Mart 1879 da vefat ederek Yenikapı Mevlevihanesi haziresine gömülmüştür. Dönemi: Aralık Daire-i Belediye nin kuruluş ve işleyiş ilkelerini belirleyen ilk nizamname (yönetmelik) yayınlandı yılından itibaren planları olgunlaştırılan Dolmabahçe Gazhanesi nden getirilen havagazıyla sokakların aydınlatılması projesi nihayet gerçekleşti, İstiklal Caddesi aydınlatıldı. Uygulama, zaman içinde evlere ve ara sokaklara da yayılarak gelişti. 10 Nisan Emlak vergisinin belediye tarafından toplanması ve belediye hizmetlerine sarf edilmesi hakkında meclis kararı çıktı Parselasyon çalışmaları başladı ve 1860 ta tamamlandı. 7 Haziran Maddelik 6. Daire-i Belediye Nizamnamesi (yönetmelik) rapor eşliğinde Bab-ı Ali ye sunuldu. Ekim Sokakların adlandırılması ve binaların numaralandırılması planlarının uygulama aşamasına geldiği duyuruldu. Mayıs İstanbul da Belediye Altıncı Dairesi nin vazifelerine dair Fransızca -Türkçe matbu nizamname yayınlandı Tepebaşı çevresi kaldırım çalışmaları ve kanalizasyon sorunlarını çözmek için kaplamaların kaldırılması çalışmaları başladı Karaköy Meydan düzenlemesi, kaldırım ve kanalizasyon çalışmaları başladı Tepebaşı mezarlık alanının dörtte üçü yola katılıp ve Mevlevihane önündeki aks genişletildi Galata ve Tophane aydınlandı. Kasım Daire tarafından çizilen Galata ve Pera planı yayınlandı Yol genişletme düzenleme çalışmaları - Galata Surları yıkılmaya başlandı Havagazı aydınlatma tesisatının yerleştirilmesi çalışmaları İstiklal Caddesi ne kaldırım döşendi

7 EMİN MUHLİS BEY Müftüzade Mehmet ( Ekim 1874) 1911 de İzmir de doğdu. Babası, Bayındırlızade Mustafa Hasip Efendi dir. Bab- Ali Tercüme Odası na girdi. Fransızca öğendi de İbrahim Sarım Efendi maiyetinde Avrupa ya gitti ve Viyana Elçiliği İkinci Katibi oldu. Avrupa dan dönüşünde Divanı Hümayun Tercümanı ve Hariciye Kâtibi (Baştercüman) oldu. Valiliklerde de bulunarak Vezir rütbesi aldı da Divan-ı Hümayun tercümanlığı, 1851 de Hariciye katipliği, daha sonra da Şura-yı Devlet, Ahkam-ı Adliye meclis üyeliği yaptı te de Trabzon Valisi olarak atandı. Görevlerindeki başarıları nedeniyle, kendisine Mecidiye Nişanı verildi. Dönemi: 2 Eylül Kasım Eylül Karakol binasının yıkımı ve yeniden yapılması işinin tamamen belediye tarafından gerçekleştirileceği, projenin 6. Daire nin mimarı P.A. Bilezikçi tarafından gerçekleştirileceği duyuruldu. 3 Kasım Galatasaray Yeni Çarşı Sokağı nın Pera Caddesi yle birleştiği noktadaki genişletme çalışmaları için Galatasaray ın çevre duvarı ve kesişme noktasındaki karakol binası yıkımına başlandı. Bilgisi ve görgüsüyle bulunduğu görevlerde nitelikli hizmet vermiş olan Emin Muhlis Paşa, 30 Ekim 1874 te vefat etti. Naşı, Kanuni Türbesi nde gömülüdür

8 SALİH EFENDİ ( Mart 1895 ) 1861 da Cihangir de doğdu. Babası, tüccar Hacı İsmail Efendi dir. Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne de tıp eğitimi aldı. Çok çeşitli devlet görevlerinde bulundu; Hekimbaşı ve Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Müdürü, Ticaret Bakanı Yardımcısı, Encümen-i Daniş Üyesi, Sertibba-i Şehriyari, Eğitim Bakanlığı Müsteşarı, Ticaret Bakanlığı Müsteşarı, Daire-i Belediye Reisi, Divan-ı Zaptiye Reisi, Uluslararası Sağlık Konferansı Başkanı, Eğitim Bakanlığı Müsteşarı, Meclis-i Kebir-i Maarif Başkanlığı, Eğitim Bakanlığı Müsteşarı, Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye Bitki Bilimleri Öğretmenliği. Dönemi: 22 Kasım Eylül 1861 Nisan Grand Champs des Morts un (Büyük Mezarlık) Taksim-Gümüşsuyu-Fındıklı akşındaki kısmının Feriköy e taşınacağı, buraya yeni defin yapılmayacağı duyuruldu Esnaf denetimi ve kalite kontrolü sistemli olarak yapılmaya, cezalar uygulanmaya başladı Daire masraflarda kısıntı yapmak için personel azalttı Mahalle sakinlerine çöplerini belli saatte çıkarması için uyarılar başladı Yol genişletme ve çevre düzenleme çalışmaları (Galata surlarının yıkımı) devam ediyor Maltalılar Sokağı nın genişletme ve kaplama çalışmaları tamamlandı. Yıkılan yapılar yerine modern binalar inşa edildi. Ağustos - Eylül Çok sayıda işçinin, Galata Kulesi nin çatısını onarmaya çalıştıkları haberleri yayınlandı. Salih Efendi, 1880 yılında emekli oldu. 18 Mart 1895 te Anadoluhisarı ndaki yalısında vefat etti. Naşı, Eyüp Cami Haziresi nde gömülüdür

9 HAYRULLAH EFENDİ ( ) 1871 de İstanbul da doğdu. Hekimbaşı yetiştirmekle ünlü Hekimbaşızadeler ailesine mensuptur. Şair Abdülhak Hamid Tarhan ın babasıdır. Mekteb-i Tibbiye-i Adliye-i Şâhâne yi bitirdi. Hekimbaşı oldu; Mekâtib-ı Umumiye Nezareti ile Maarif Nezareti nde yöneticilik görevleri üstlendi da Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne nazırı oldu yıllarında Altıncı Daire-i Belediye başkanlığı yapan Hayrullah Efendi, 1864 te yeniden Meclis-i Vâlâ üyesi seçildi ve 1865 te de Tahran a orta elçi olarak gönderildi. Dönemi: Ocak Ocak Sokakların düzenini korumak için kaldırım ve yolların işgal edilmemesine dair 9 maddelik karar duyurusu yayınlandı Galata surlarının yıkımına devam edildi. 28 Mayıs Pera ve Galata daki ana yolların yeniden kaplanması için ihale açıldı Galata Kulesi nin Ağustos 1861 den beri devam eden onarımı tamamlandı. Tepesine, gözlemevi olarak kullanılmak üzere sekizgen bir salon yapıldı ve üzeri konik bir külahla örtüldü. Hem devlet adamı hem de akademisyen kimliğiyle arkasında önemli eserler bırakan Hayrullah Efendi, büyükelçi olarak gittiği Tarhan da vefat etti ve Şah Abdülâziz Türbesi yakınında bir yere gömüldü

10 Dönemi: 22 Şubat Mart 1868 SERVER EFENDİ (PAŞA) ( ) 1821 de İstanbul da doğdu. Bâb-ı Seraskeri Nizamiye bütçesi Başkâtibi Said Servet Efendi nin oğludur. Memurluğa, Harbiye Nezareti kalemlerinde başladı. Viyana ve Paris elçiliklerinde başkâtiplik yaptı de hariciye mektupçusu, 1860 ta ticaret müsteşarı, 1863 te ek olarak Altıncı Daire-i Belediye reisi oldu. Server Paşa çağdaş belediyecilik anlayışı doğrultusunda önemli adımlar attı. Server Paşa nın Emanete tayininden hemen sonra Dersaadet Belediye Nizamnamesi hazırlanarak İstanbul da 14 Belediye dairesi hizmete başladı. Server Paşa, şehreminliğinden sonra nafıa ve hariciye nazırlığı yaptı. Paris Büyükelçiliği ne atandı. Bir süre sonra şûra-yı devlet reisliğinde ve ticaret nazırlığında bulundu.ardından adliye nazırlığına getirildi. Bu görevdeyken öldü. II. Mahmud Türbesi nin haziresinde gömülüdür Eskiyen Galata - Eminönü Köprüsü nün yerine yenisi yapıldı Altıncı Daire Belediyesi bir yollar ve binalar tüzüğü çıkarttı Kadastro çalışmaları başladı Tehlike yaratacak kadar harap olan bina sahipleri binalarını yıkmaları için uyarılmaya başladı Tüm devlet memurlarının yaz-kış evlerinin önünde sokak lambası yakması kararı çıktı. Ayrıca aydınlatma gereçlerinin standart olması için de çizimler dağıtıldı Yol ve çevre düzenlemesi için yapılan yıkımlar (Galata surlarının yıkımı) tamamlandı. Surların yıkımı sırasında çıkan yazıt ve armalar 6. Daire de depolandı Taksim civarındaki yollar onarıldı, döşemeler yenilendi İstiklal Caddesi toz kalkmaması için sulanıyor Taksim-Pangaltı yolundaki gayrimüslim mezarlığı Şişli ye nakledildi Taksim Parkı inşaatı başladı. Eylül Su sıkıntısını çözmek için Bahçeköy Bentleri ve dağıtım şebekesinde yeniden çalışmalar başladı, Pera Caddesi üzerindeki eski su boruları yenileriyle değiştirildi Ağa Camii çevre duvarı Pera Caddesi ni genişletmek için yıkıldı. 6 Kasım Sokakların adlandırılması ve binaların numaralandırması çalışmalarının devam ettiği bildiriliyor Pangaltı ve Beşiktaş da havagazıyla aydınlandı. 25 Kasım Daire, borçların tesviyesi için bir komisyon kurdu. 14 Nisan Osmanlı Posta İdaresi nin tüm sokakların adlandırıldığı ve evlerin numaralandırdığı, postalarının evlerine ulaşmasını isteyen vatandaşların yakınlarına adreslerini bildirebileceklerini belirten duyurusu yayınlandı Fransız rahibelerin Beyoğlu nda kiraladıkları bir binada kurdukları Mecruhin Hastanesi faaliyete geçti. Salgın sonrasında belediye tarafından devralınarak 6. Daire-i Belediye Hastanesi olarak hizmet vermeye başladı Galata-Beşiktaş tramvay yolu inşa edildi Daire teknik bürosundan mühendis Leval Efendi, Galata ve Pera bölgelerinin planını çıkardı Pera da kullanılan taht-ı revan tarifesi: Karaköy-Yüksekkaldırım-Tünel 10 kuruş, Galatasaray 12 kuruş, Taksim 15 kuruş, Pangaltı 20 kuruş, günlük ücret 40 kuruş olarak yeniden belirlendi Pera Caddesi, Grande Rue de Pera adını aldı. Şubat Belediyenin belirlediği yerler dışında taht-ı revan park etmek yasaklandı, bundan böyle tüm taht-ı revanlara numara verileceği ve resmi ücretler belirleneceği duyuruldu

11 SALAHADDİN BEY (? - 3 Mayıs 1869) Ziver Paşa nın oğlu, Ali Paşa nın damadıydı. Mektubi-i sad-ı ali ve amedi halifelerindendi. İlk Nezafet-i Fenniye Müdürü olan Salahaddin Bey in 1868 de temizlik işleri belediye hizmet alanına girdiğinde ilk çöpçü teşkilatının kurulması ve düzenli işleyişi temin etmek konusunda büyük katkısı oldu. Taksim Bahçesi, Şehremini Server Paşa nın girişimi ve Salahaddin Bey in işbirliğiyle açıldı. Dönemi: Mayıs 1868 (vekil), 22 Ekim Mayıs 1869 (asil) Bir nizamnameyle, temizlik işleri belediye hizmet alanına girdi, ilk çöpçü teşkilatı kuruldu. İlk Nezafet-i Fenniye Müdürü Salahaddin Bey in bu konuda büyük katkısı oldu Galata bölgesinde kalan belirsiz arsaların mal sahipleri tarafından duvarla çevrilerek düzenli hale getirilmesi, aksi halde bunu belediyenin yapacağı ve karşılığını fazlasıyla tahsil edeceği duyuruldu Galata ve Pera arasını bağlayan yeni bir araba yolunun inşaatına başlandı. Temmuz ev ve kişiye hizmet veren 6. Daire bölgesinde, evlerin ancak % 80 ine su ulaştığı haberleri yayınlandı. Sicil-i Osmani de edip ve güzel yüzlüydü diye tanımlanan Salahaddin Bey, halen 6. Daire-i Belediye reisliği görevindeyken, 3 Mayıs 1869 da vefat etti

12 ALİ RIZA BEY ( ) 1870 da İstanbul Vaniköy de doğdu. Babası, Darphane Nazırı Ali Rıza Efendi dir da Viyana Sefareti başkatipliğine, daha sonra Berlin Sefareti müsteşarlığına tayin edilen Ali Rıza Bey, Berlin dönüşünde 6. Belediye Dairesi Müdürlüğü nde çalışmaya başladı ve Mayıs tarihleri arasında da 6. Daire-i Belediye reisliği görevini yürüttü de Nafia Müşteşarlığı na atanan Ali Rıza Bey aynı yıl Şehremini oldu. Bir süre de Hariciye de çalıştıktan sonra Şurayı Devlet üyeliğine getirildi ve Meclis-i Mebusan ın açılışında ayan üyesi oldu. Dönemi: Mayıs Aralık Mayıs Daire tarafından susuzluğa karşı önlemler içeren bir duyuru yayınlandı; buna göre, Galata ve Pera daki çeşmelerin akar duruma getirileceği, bu çeşmelerden haftanın hangi günlerinde su alınabileceği duyuruldu. 12 Haziran Daire, Azapkapı dan geçerek tarihi yarımadayı Maslak a bağlayan su hattı tamamlandı, Galata meydan çeşmesinden su verilmeye başlandı. 24 Haziran Daire-i Belediye binası için ihale ilanı yayınlandı. 3 Eylül Azapkapı, Galata, Tophane, Beşiktaş arasında atlı tramvaylar işlemeye başladı. 28 Temmuz Daire-i Belediye binasının inşaat ihalesi yapıldı. Meclisin dağıtılması üzerine sürgün edilen Ali Rıza Bey, Konya da sürgündeyken 1886 yılında Ilgın Kaplıcaları nda vefat etti

13 SAKIZLI OHANNES EFENDİ (PAŞA) ( Mayıs 1912) 1830 da İstanbul da doğdu. Paris teki Ermeni Rafaelyan Mektebi nde sekiz yıl okuduktan sonra İstanbul a döndü. Bâb-ı Ali Tercüme Odası na memur edildi. Lisan bilgisi ve ciddiyeti nazara alınarak, 1862 de Matbuat Müdürü oldu de Şûrâ-yı Devlet üyeliğine, 1872 de 4 ay Dâire-i Belediye reisliğine getirildi. Daha sonra Ticâret Nezâreti müsteşarlığına terfi etti. Türkçe ye hakimiyetinin yanında güzel sanatlar konusundaki birikiminden de övgüyle bahsedilen Ohannes Paşa, Mayıs 1912 de İstanbul da vefat etti. Dönemi: 25 Ocak - 22 Mayıs Tophane de Tomtom Kaptan Çeşmesi inşa edildi Yangın yerinde kış dönemi için belediyenin izniyle barakalar yapıldı. Kasım Voyvoda Caddesi nin açılması çalışmaları, yıkımlara itirazlar nedeniyle istenilen düzeyde olmasa da tamamlandı ve kaplama işlemlerine başlandı. Aralık Tepebaşı ndan Taksim e uzanan alan için peyzaj planı yayınlandı Tepebaşı mezarlıklarının bir kısmı parka çevrildi Taksim Bahçesi açıldı

14 KADRİ BEY (PAŞA) Cenanizade Mehmet (19 Mayıs Şubat 1884) 19 Mayıs 1833 de Antep te doğdu. Babası, Antep hanedanlarından Kıbrıs Mutasarrıfı Cenanizade İshak Paşa dır. Memuriyete, 1850 de Antep kazası nüfus mukayyıtlığı ile başladı de kapıcıbaşı rütbesi aldı de Girit Valiliği Kethüdalığı ilave görev olarak verildi de Meclis-i İdare-i Bahriye Reisliği görevine getirildi. Ocak- Aralık 1871 tarihleri arasında Altıncı Daire-i Belediye reisliği yaptı de Nafia Nezareti müsteşarlığına atandı. Temmuz - Ağustos 1873 arasında ikinci kez çok kısa bir süre Altıncı Daire-i Belediye reisliği yaptı. Dönemi l : 10 Ocak Aralık 1871 Dönemi l l : 13 Temmuz Ağustos Daire-i Belediye bünyesinde bina ve kira davalarına bakacak bir sulh mahkemesi kuruldu Tanzimat Meclisi kararıyla kamulaştırma çalışmaları başladı Galata Kulesi yakınlarındaki Belediye Hastanesi nin duvarı boyunca yıkım ve yol genişletme çalışmaları yapıldı Galata köprüsü yenilendi. 11 Ocak 1882 de Edirne Valiliğine tayin edildi. 11 Şubat 1884 te bu görevdeyken öldü. Naşı, Sezai dergâhı civarına gömüldü

15 MUHTAR BEY (? ) Dilaver Paşa nın oğludur. Mektub-u Hariciye den yetişti. Güzel konuşma yeteneğinden dolayı padişahın dikkatini çekerek 1861 de bahriye miralayı oldu da tersaneden ihraç oldu ve 07 Aralık 1871 de 6. Daire-i Belediye reisliğine atandı, bu görevde 1 yıl kaldı. Mayıs 1972 de aynı göreve yeniden atandı ve Temmuz 1873 te Şura-yı Devlet üyeliğine getirilinceye dek devam etti. Ağustos 1876 da Bahriye Levazım Dairesi üyesi oldu. Aralık 1878 de görevinden azledildi. Bilgili ve dil yeteneği olan Muhtar Bey, 1878 de görevinden azledilmesinin ardından vefat etti. Dönemi: 02 Aralık cak Rus Elçiliği, Pera Caddesi nin genişletilmesine katkı olarak, yolun karşı tarafındaki evlerin sahiplerine tazminat ödemeyi kabul etti Jöntürkler tarafından her yıl bayram eğlenceleri düzenlen ve bakımsızlığı şikayet konusu olan Büyük Hendek Sokak taki yollar onarıldı ve sokak bakımlı hale getirildi İngiliz Elçiliği 1870 de yanan binasının önünden geçen yolun genişletilmesi için gerekli alanı bedelsiz olarak belediyeye terk etti Galip Dede Caddesi (Yüksekkaldırım) genişletildi. Ağustos Daire de kamulaştırma ile ilgili bir komisyon kuruldu. Eylül Trafik tıkanmalarına önlem olarak 4 maddelik bir duyuru yayınlandı. Ekim-Kasım Azapkapı ve Tophane de bölgeyi beslemek için su depoları yapıldı. Nisan Susuzluğa çözüm çalışmaları devam etti. Kağıthane den pompalarla Pera daki depoya su getirildi ve buradan mahallelere dağıldı Emlak vergisini sisteme oturtmak için mal sahiplerine 5 yılda bir emlaklarının değerlerini belediyeye bildirme yükümlülüğü getirildi Atla çekilen tramvay seferlerine Galatasaray-Tünel hattı eklendi

16 ARTİN DADYAN PAŞA (1 Temmuz Ekim 1901) 1 Temmuz 1829 da İstanbul Yeşilköy de doğdu. Sultan Selim zamanında namlı Barutçubaşı Hacı Dadyan ın ikinci oğlu Ohannes in oğludur da Bab-ı Ali Tercüme Kalemi nde göreve başladı ta Paris Sefereti ne birinci katip tayin edildi. Haziran 1868 de Şurayı Devlet üyesi oldu de Ormanlar ve Madenler Genel Müdürlüğü yaptı te Maliye Nezareti Müşavirliği ne atandı. 14 Ağustos 1873 te Altıncı Daire-i Belediye Reisi oldu. Artin Dadyan Paşa, 22 Ekim 1901 de Pangaltı daki konağında kalp yetmezliğinden vefat etti. Mezarı, Beşiktaş Ermeni Kilisesi avlusundadır. Dönemi l : 14 Ağustos Nisan 1874 Dönemi l l : 20 Haziran Ağustos 1875 Aralık Bölge ikiye ayrılarak kadastro çalışmalarına başlandı Daire-i Belediye Hastanesi, Tophane deki Defterdar Yokuşu nda kiralanan büyük konağa taşındı. 31 Temmuz teki Pera yangınından sonra kurulan barakalar için yıkım kararı alındı. Ocak Galata Şehsuvar Mahallesi kadastro çalışmaları başladı. Ekim Pera ve Kasımpaşa kadastro çalışmaları tamamlandı Galata Kulesi yakın çevresinin imarı tamamlandı. Özellikle Büyük Hendek Sokak, modern binalarıyla örnek sokak haline geldi Su dağıtım şebekesi onarımı tamamlandı Tünel Metrosu normal seferlerine başladı Eski Karaköy-Eminönü köprüsünün yerine yeni bir köprü yerleştirildi Galata rıhtımı genişletildi Müslüman kadınlarının Pera caddelerinde arabalı veya arabasız dolaşmaları yasaklandı Galata da Şekerpare çeşmesi inşa edildi Tepebaşı Sokağı parke taşıyla kaplandı

17 OSMAN HAMDİ BEY (30 Aralık Şubat 1910) 30 Aralık 1842 de doğdu. Sadrazam İbrahim Ethem Paşa nın oğludur da Mekteb-i Maarif-i Adliye de öğrenime başlayan Osman Hamdi Bey, birkaç yıl sonra hukuk öğrenimi amacıyla Paris e gitti. Hukuk öğreniminin yanı sıra o Paris te iken aralarında ünlü ressam Jean-Leon Gerome un da bulunduğu dönemin ünlü ressamlarının atölyelerinde çıraklık yaparak iyi de bir resim eğitimi aldı yılında Bağdat Yabancı İşler Müdürlüğü ne atandı yıllarında 6. Daire-i Belediye Reisliği yaptı yılında Güzel Sanatlar Akademisi Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi ni ve İstanbul Arkeoloji Müzesi ni kurdu ve müdürlüklerini üstlendi. Dönemi: Temmuz Ekim Dersaadet Belediye Kanunu ile 6. Daire-i Belediye, Şehremaneti ne bağlı bir şube konumuna getirilerek diğer belediye dairelerinin seviyesine indi, mali ve idari ayrıcalıklarını yitirdi Galata, Zürefa Sokağı nda ilk Kadın Hastalıkları Hastanesi açıldı. Osman Hamdi Bey, müzeciliğin yanında ressam olarak da önemli eserler verdi. Türk resminde ilk kez Figürlü kompozisyonu kullanan ressamdı, batılı uslubu kullanırken, konu olarak kendi kültürünü seçmiştir. Döneminin en önemli ressamlarından, bilim adamlarından biri olan Osman Hamdi Bey, 24 Şubat 1910 da İstanbul Kuruçeşme de vefat etti. Mezarı Çinili Köşk tedir

18 EDUARD BLACQUE BEY ( Temmuz 1895) 1824 te İzmir de doğdu. Babası, Osmanlı Devleti ne sadakatle hizmet eden Alexandre Blacque tır. Babıâli hesabına Paris te eğitim gördü te Osmanlı hariciyesinde görev aldı de Osmanlı Devleti nin ilk elçisi olarak Washington a atandı tarihleri arasında 6. Daire-i Belediye reisliğine getirildi. 03 Şubat 1879 da ikinci kez Altıncı Daire-i Belediye reisliğine getirildi. Mayıs 1890 da Bükreş elçiğiline atandı. Bu görevden döndükten sonra, Şubat 1893 te yine Altıncı Daire-i Belediye nin başına getirildi. Devlete çok büyük katkıları olan Edouard Blacque, halen Altıncı Daire-i Belediye deki görevindeyken, 1 Temmuz 1895 tarihinde vefat etmiştir. Dönemi l : 03 Şubat Mayıs 1890 Dönemi l l : 23 Şubat Temmuz Daire binasının inşaatı başladı Dairede bir Fuhuşla Mücadele Komisyonu kuruldu Hükümet, bütçesi çok kısıtlı olan 6. Daire ye yardım amacıyla Petit Champs ı (Tepebaşı) devretti. 5 Kasım Beyoğlu nda ikamet edenlere her gün binaların önünü yıkama ve süpürme zorunluluğu getirildi. Ayrıca yolların sandık, koli gibi eşyalarla kapatılması da cezaya tabi oldu Galatasaray - Taksim arası granit parke döşendi Evkaf İdaresi nin Galata Kulesi etrafındaki üç arsayı satışa çıkarması, Galata çevresinin bozulacağı endişesi duyan yöre halkını tedirgin etti. Halk ve Belediye Başkanı Edouard Blacque ın itirazıyla bu satışlar durduruldu. 26 Temmuz Tepebaşı Bahçesi açıldı Daire nin 7.5 km2 lik alanda kişilik bir nüfusa ve konut ve dükkan bulunan bir bölgeye hizmet verdiği bilgisi eşliğinde gelir ve gider tablosu yayınlandı Pera Caddesi nin düzeni için cadde üzerindeki mezbaha, kasap dükkanı ve süthane kaldırıldı. Mart Daire nin önünden Şişli ye uzanan tramvay aksının açılışı yapıldı Boğazkesen - Galatasaray yolu açıldı. Ocak Belediye dairelerine hazine yardımının yapılamayacağı ancak zorunlu giderler için borç verilebileceği duyuruldu Yangınları önlemek için nizamname yayınlandı. 3 Mart Ara sokakların bakımsızlığı şikayet konusu olmaya devam etti. Özellikle Yazıcı Sokağı (Serdar-ı Ekrem Caddesi) ve Yüksek Kaldırım ın Pera yı Galata ya bağlayan ana akslar olmasına rağmen, kötü durumda oldukları, acil önlem gerektiği belirtiliyor. 30 Aralık Altıncı Daire-i Belediye Hastanesi nin Tophane deki binası yandı. Hastane, Ağahamamı nda kiralanan bir eve taşındı Pera, Galata ve İstanbul yakasında yaklaşık 800 ev, difteri, tifo, tifüs gibi salgın hastalıklara karşı aylarca dezenfekte edildi. Ekim Su borularının onarımı tamamlandı, Pera ya yeniden su verilmeye başlandı

19 HÜSEYİN HASİP BEY (2 Ekim ?) 2 Ekim 1853 te İstanbul da doğdu. Bedestani Mustafa Reşit Efendi nin oğludur. Mabeyn Tahrirat-ı Ecnebiye İkinci Kâtibi iken 10 Mayıs 1890 Altıncı Daire-i Belediye Müdürüyeti ne atandı. Dönemi: 10 Mayıs Temmuz Temmuz 1890 da Beyoğlu Mutasarrıf vekilliğine tayin edildi. 11 Ağustos 1890 tarihinde de Beyoğlu Mutasarrıfı oldu te Posta ve Telgraf Nazırlığına getirildi. 1 Ağustos 1908 da II. Meşrutiyet hazırlıkları sırasında görevinden alındı

20 MACİT BEY (11 Şubat ) 11 Şubat 1842 de Kütahya da doğdu. Babası, Keçecizade Reşat Efendi dir. 2 Temmuz 1865 te Maarif Nezareti nde kurulan Tercüme Cemiyeti nde çalışmaya başladı. 27 Ekim 1867 de Matbuat-ı Ecnebiye Müdürlüğü ne terfi etti. 08 Ağustos Şubat 1893 tarihleri arasında, Matbuat-ı Ecnebiye Müdürlüğü görevi devam ederken 6. Daire-i Belediye Dairesi Müdürü olarak atandı, her iki görevi birlikte yürüttü. Dönemi: 8 Ağustos Şubat 1893 Kasım Mühendis Sikati 6. Daire haritasını çıkarttı Kumbaracı Sokak la Pera Caddesi nin kesişme noktasındaki, aralarında Hotel de Angleterre, Testa Evi ve Kumbari Efendi nin konağı da bulunan binaların, caddenin genişletilmesi için kamulaştırılması gündeme geldi. Şubat maddelik yangın yönetmeliği yayınlandı Çok sayıda boş arsanın bulunduğu Yazıcı Sokağı (Serdar-ı Ekrem Caddesi) kagir yapılaşmaya açıldı ve burada büyük bir inşaat faaliyeti başladı Galata rıhtımlarının (Tophane - Köprü) yapımına başlandı. Devletin en sıkıntılı dönemlerinden birinde, çoğu zaman maaşını bile alamadan birçok devlet görevini bir arada sürdüren Macid Bey, 1917 de vefat etti

Beyoğlu. Toplam Yatırım 765 Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

Beyoğlu. Toplam Yatırım 765 Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Beyoğlu Toplam Yatırım 765 Milyon YTL (Yediyüz Altmış Beş MilyonYTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

Merkez Turgutreis İlköğretim Okulunun Tarihi Gelişimi

Merkez Turgutreis İlköğretim Okulunun Tarihi Gelişimi Merkez Turgutreis İlköğretim Okulunun Tarihi Gelişimi 1880 yıllarındaki kayıtlardan Bodrum da: birisi Çarşı Mahallesi nde, diğeri Tepecik Mahallesi nde olmak üzere iki medrese ve yine Çarşı Mahallesi nde

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Kağıthane. 147 Milyon YTL. (Yüz Kırk Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Kağıthane. 147 Milyon YTL. (Yüz Kırk Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Kağıthane Toplam Yatırım 147 Milyon YTL (Yüz Kırk Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları

Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları Meclis Kararları Karar Özeti: Karar Tarihi: 16.09.2011 Karar No: 2111 Dosya No: 2111 Karar: Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN

OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN OSMAN HAMDİ BEY 1842 yılında İstanbul'da doğdu. 1860'da hukuk öğrenimi için Paris'e gitti. Hukuk öğreniminin yanı sıra o dönemim ünlü ressamlarının

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

Sultanahmet - Beşiktaş

Sultanahmet - Beşiktaş Sultanahmet - Beşiktaş S5 S4 S1 S2 S3 S4 S5 Sultanahmet Hipodrom Meydanı Yerebatan sarnıcının önü Gülhane Tramvay istasyonu çevresi Sirkeci Tren istayonu önü Eminönü Kadıköy iskelesi önü S1 S2 S3 http://goo.gl/n8dseh

Detaylı

MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ. MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: İnsan Kaynakları

MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ. MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: İnsan Kaynakları MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: 1- Mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeni gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla gerekli tedbirlerin alınarak uygulanması 2-Önleme

Detaylı

BAŞHUKUK MÜŞAVİRİ ve MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLERİ

BAŞHUKUK MÜŞAVİRİ ve MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLERİ BAŞHUKUK MÜŞAVİRİ ve MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLERİ SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Ahmet Selahattin ODABAŞIOĞLU 27.02.1930 29.06.1936 2 Fevzi Daim ARBİL 22.07.1936 16.06.1941 3 Cafer Tayyar

Detaylı

HiZMETLERiMiZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDiYOR

HiZMETLERiMiZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDiYOR Sultangazi de 36 Altın Ay Altyapı ve Üstyapı HiZMETLERiMiZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDiYOR www.sultangazi.bel.tr 444 23 32 www.sultangazi.bel.tr 444 23 32 SULTANGAZİ NİN GELECEĞİNE YATIRIM YAPIYORUZ Sultangazi

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 BAKİ SARISAKAL SELANİK Selanik 26 Mayıs: Selanik Limanında Padişahın Gelişini Bekleyen Selanik Valisi İbrahim Bey ve Hükümet Erkânı Selanik Limanında Padişahı Bekleyen

Detaylı

Ülkemizde Tıp Fakültelerinin tarihi

Ülkemizde Tıp Fakültelerinin tarihi Ülkemizde Tıp Fakültelerinin tarihi 1 Bütün dünler, bugünleri aydınlatan fenerlerdir. W. Shakespeare 2 Marmara Üniv. Haydarpaşa Kampüsü 1915 yılında Çanakkale de şehit olan Tıp Fakültesi öğrencileri anısına!

Detaylı

Zeytinburnu Belediyesi

Zeytinburnu Belediyesi Zeytinburnu Belediyesi Açılış ve Temel Atma Töreni Yapılacak Hizmetlerimiz Toplam 748.151.280 TL Yatırım zeytinburnu.istanbul 444 1984 Sayın Abdulkerim TAŞ T.C. Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Projelerimizin

Detaylı

TURKIYE DE YEREL YONETIMLER: Doç.Dr. Ahmet MUTLU

TURKIYE DE YEREL YONETIMLER: Doç.Dr. Ahmet MUTLU TURKIYE DE YEREL YONETIMLER: Doç.Dr. Ahmet MUTLU YEREL YONETIMLERIN TARIHCESI Turkıyede yerel yonetımler 1839 Tanzımat Fermanı nı ızleyen donemde ve 1854 Kırım Savası sonrasında kurulmustur. Bu zamana

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012

PERFORMANS PROGRAMI 2012 PERFORMANS PROGRAMI 2012 -FİZİKİ BELEDİYECİLİK -SOSYAL BELEDİYECİLİK -KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK -EKOLOJİK BELEDİYECİLİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 BAŞKANIN SUNUŞU 3 I. GENEL BİLGİLER 4 6 7 I-A- MİSYON ve VİZYON

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Şişli. 339.000 Milyon YTL. (Üçyüz Otuz Dokuz Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Şişli. 339.000 Milyon YTL. (Üçyüz Otuz Dokuz Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Şişli Toplam Yatırım 339.000 Milyon YTL (Üçyüz Otuz Dokuz Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Şişli. 339 Milyon YTL (Üçyüz Otuz Dokuz Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Şişli. 339 Milyon YTL (Üçyüz Otuz Dokuz Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Şişli Toplam Yatırım 339 Milyon YTL (Üçyüz Otuz Dokuz Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclisi Mayıs ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Açılış ve yoklamanın ardından gündem maddelerinin görüşülmeye geçildiği Meclis

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu GAZİANTEP İLİ, ŞEHİTKAMİL İLÇESİ, İNCİLİPINAR MAHALLESİ, 636 ADA 37, 42 VE 44 PARSELLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Kapak dahil 7 sayfa PLANLAMA ALANININ TANIMI

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 04.04.2016 G Ü N D E M 1- Meclisin açılışı 2-5393 sayılı Belediye Kanununun 19., 33. ve 24.maddelerine göre Divan Katibi, Meclis 1.ve 2.Başkan Vekillerinin, Encümen Üyelerinin, Meclis

Detaylı

PARK VE YEŞİL ALANLAR

PARK VE YEŞİL ALANLAR Park Bahçeler Müdürlüğü Park Bahçeler Müdürlüğü; imar planlarında yeşil alan olarak ayrılmış alanları amacına uygun olarak park, mahalle parkı, orta refüj, meydan ve kavşak düzenlemelerini projelendirerek

Detaylı

Beyoğlu'nda Mayıs coşkusu

Beyoğlu'nda Mayıs coşkusu Bilge kentin yeni sesi SAYI: 17 MAYIS 2013 Etkinlik ÖZEL SAYI BEYOĞLU BELEDİYESİ NİN AYLIK ÜCRETSİZ YAYINIDIR www.beyoglu.bel.tr 444 0 160 Önemli icraat ve etkinliklerimiz ilçemizin dört bir yanında start

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 04.05.2015 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı. 2-Mecliste verilecek önergeler. 3-Birimlerden gelen önergeler. 1-(58/15)-İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasına vekaleten Avukat

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2007 31/12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1.İNŞAAT RUHSATI: İlçemiz genelinde yapılacak olan 3929 adet

Detaylı

T.C. T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ. Toplantının Ayı : Kasım 2015/11 Toplantının Tarihi : 05.11.2015 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Perşembe Oturum : 1

T.C. T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ. Toplantının Ayı : Kasım 2015/11 Toplantının Tarihi : 05.11.2015 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Perşembe Oturum : 1 T.C. T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ Sayfa 1 Toplantının Ayı : Kasım 2015/11 Toplantının Tarihi : 05.11.2015 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Perşembe Oturum : 1 Belediye Meclisinin 05.11.2015 tarihi Perşembe

Detaylı

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BAKİ SARISAKAL 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BİNALAR VE ARAZİ LİSTESİ Manastır Vilayetinde Nüfus Cemaati İslam Ulah ve Rum Ermeni Bulgar Yahudi

Detaylı

ÇEVRE İNCELEMESİ ESKİŞEHİR-TEPEBAŞI MUALLA ZEYREK İLKOKULU ÇEVRE İNCELEMESİ. HAZIRLAYAN: Cem ÖNER

ÇEVRE İNCELEMESİ ESKİŞEHİR-TEPEBAŞI MUALLA ZEYREK İLKOKULU ÇEVRE İNCELEMESİ. HAZIRLAYAN: Cem ÖNER ESKİŞEHİR-TEPEBAŞI MUALLA ZEYREK İLKOKULU ÇEVRE İNCELEMESİ HAZIRLAYAN: Cem ÖNER A) MUALLA ZEYREK İLKOKULUNUN TARİHÇESİ 1989-1990 Öğretim yılında 210 öğrenci ile eğitim-öğretime başlayan okulumuz, 1993-1994

Detaylı

Kilitbahir Kalesi, Fatih Sultan Mehmet Dönemi

Kilitbahir Kalesi, Fatih Sultan Mehmet Dönemi Kilitbahir Kalesi, Fatih Sultan Mehmet Dönemi Ayasofya, Sultan III.Ahmed Çeşmesi, Thomas Allom, Constantinople, 1838 Üsküdar, Sultan III.Ahmed Çeşmesi, Julia Pardoe, The Beauties of the Bosphorus, 1838

Detaylı

Galata Turu 06 Ekim 2013, Pazar

Galata Turu 06 Ekim 2013, Pazar Galata Turu 06 Ekim 2013, Pazar Tur Danışmanımız: Doç. Dr. Deniz Esemenli, Sanat Tarihçisi Buluşma Noktası: Tünel Füniküler Durağı Önü Tur başlama saati: 09.00 Gezimizin sonu: Azapkapı Tur bitiş saati:

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORUDUR.

T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORUDUR. T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORUDUR. Etüt Proje Müdürlüğü 02.04.2007 tarih ve 26 sayılı Meclis Kararıyla Norm Kadroda oluşturulmuştur.

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R 22.00.251 Toplantı Tarihi-No : 14.01.2015-124 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 14.01.2015-2075 EDİRNE Edirne İli, Merkez İlçesi, sit alanı dışında, Medrese Alibey Mahallesi, anıtsal mimarlık örneği olarak

Detaylı

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin /

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / 50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ

Detaylı

1950 LERDEN GÜNÜMÜZE GELEN BİR ALIŞVERİŞ KOMPLEKSİ: BALIKESİR KASAP VE SEBZE HALİ. Gaye BİROL Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü

1950 LERDEN GÜNÜMÜZE GELEN BİR ALIŞVERİŞ KOMPLEKSİ: BALIKESİR KASAP VE SEBZE HALİ. Gaye BİROL Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü 1950 LERDEN GÜNÜMÜZE GELEN BİR ALIŞVERİŞ KOMPLEKSİ: BALIKESİR KASAP VE SEBZE HALİ Gaye BİROL Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü Yüksek Mimar Orhan Ersan tarafından tasarlanmış olan Balıkesir

Detaylı

HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLARI

HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLARI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLARI SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Ferit MELEN 30.05.1945 31.10.1945 (Vekil) 2 Abbas İDİL 01.11.1945 08.12.1947 3 İsmail Salih ÖZÜT 15.12.1947 23.06.1950

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

T.C. AĞLASUN KAYMAKAMLIĞI 50. YIL İLKOKULU

T.C. AĞLASUN KAYMAKAMLIĞI 50. YIL İLKOKULU T.C. AĞLASUN KAYMAKAMLIĞI 50. YIL İLKOKULU 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI OKUL /KURUM MÜDÜRÜ MÜDÜR BAŞ YARD. MÜDÜR YARD. MÜDÜR YARD.

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ

KONAK BELEDİYE MECLİSİ DUYURU Belediye Meclisimiz Perşembe günü Saat 18.00 de İzmir Büyükşehir Belediyesinin Konaktaki Belediye Sarayı Bünyesinde bulunan meclis toplantı salonunda aşağıdaki gündemde bulunan konuları görüşmek

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI- 20 : Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi.

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI- 20 : Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI- 20 : Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. KARAR SAYISI- 21 : 2011 Yılı Mart ayı Meclis Karar Özetlerinin

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 311 KARAR 311 Meclis Üyesi Çağlagül ÖZÇELİK ve Remzi TAKTAKOĞLU nun mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 312 KARAR 312 Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.,

Detaylı

ANKARA NIN KENTSEL GELİŞİMİNE ETKİ YAPAN MEVZUAT (1924-1985) Doç.Dr. Bülent Batuman (Proje Araştırmacısı)

ANKARA NIN KENTSEL GELİŞİMİNE ETKİ YAPAN MEVZUAT (1924-1985) Doç.Dr. Bülent Batuman (Proje Araştırmacısı) ANKARA NIN KENTSEL GELİŞİMİNE ETKİ YAPAN MEVZUAT (1924-1985) Hazırlayanlar: Doç.Dr. Nuray Bayraktar (Proje Yürütücüsü) Doç.Dr. Bülent Batuman (Proje Araştırmacısı) 1924 417 Sayılı Kanun: Ankara Şehremaneti

Detaylı

.HAKKIMIZDA .İŞTİRAKLERİMİZ

.HAKKIMIZDA .İŞTİRAKLERİMİZ .HAKKIMIZDA 1999 yılında kurulan İHK İNŞAAT TİCARET LTD.ŞTİ projeden anahtar teslimine kadar gerek kamu binaları gerekse özel sektöre taahhüt edilen işlerde işverenlerinin ihtiyaçlarını koşulsuz işveren

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ Çarşamba Saat:17.00 G Ü N D E M. 1-Meclisin açılışı 2-Mecliste verilecek önergeler 3-Birimlerden gelen önergeler

KONAK BELEDİYE MECLİSİ Çarşamba Saat:17.00 G Ü N D E M. 1-Meclisin açılışı 2-Mecliste verilecek önergeler 3-Birimlerden gelen önergeler KONAK BELEDİYE MECLİSİ 02.01.2013 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı 2-Mecliste verilecek önergeler 3-Birimlerden gelen önergeler 1-(245/12)-Bilgi İşlem Müdürlüğünün çalışma yönetmeliği hk. (Bilgi İşl.Md.)

Detaylı

100. Yıl Mehmet Sadık ÖZYÜKSEL İlköğretim Kurumu

100. Yıl Mehmet Sadık ÖZYÜKSEL İlköğretim Kurumu 100. Yıl Mehmet Sadık ÖZYÜKSEL İlköğretim Kurumu 100. Yıl Mehmet Sadık ÖZYÜKSEL İlkokulu 100. Yıl Mehmet Sadık ÖZYÜKSEL Ortaokulu 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK SÜRECİ BİLGİLENDİRME DOSYASI 2012

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Tuzla. 225 Milyon YTL. (İkiyüz Yirmi Beş Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Tuzla. 225 Milyon YTL. (İkiyüz Yirmi Beş Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Tuzla Toplam Yatırım 225 Milyon YTL (İkiyüz Yirmi Beş Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

İnşaat ve Diğer Altyapı Çalışmaları

İnşaat ve Diğer Altyapı Çalışmaları İnşaat ve Diğer Altyapı Çalışmaları 7.1. İnşaat Faaliyetleri 7.1.1. Bölgemiz Yollarının Genişletilmesi 7 Bölgemiz yollarının artan taşıt sayısı ile taşıt trafiği yoğunluğundan dolayı yetersiz kalması ve

Detaylı

Kasım KUTLU. Kasım Kutlu Genel Müdür (Makine Mühendisi)

Kasım KUTLU. Kasım Kutlu Genel Müdür (Makine Mühendisi) Kasım KUTLU Kasım Kutlu Genel Müdür (Makine Mühendisi) Kasım KUTLU, 01.03.1957 tarihinde Rize, Güneysu da doğdu. 1982 yılında Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi nde Makine Mühendisliği bölümünden

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R Toplantı Tarihi-No: 22.10.2014-115 Karar Tarihi ve No: 22.10.2014-1962 T.C. 22.00.333 Toplantı Yeri EDİRNE Edirne İli, Merkez İlçesi, Yahşifakih Mahallesi, Hükümet (Saraçlar) Caddesi, 10 pafta, 76 ada,

Detaylı

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 09/02/2015 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 03 Şubat 2015 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı

RESTORASYON ÇALIŞMALARI

RESTORASYON ÇALIŞMALARI VAKIFLAR İSTANBUL I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI RESTORASYON ÇALIŞMALARI (01.01.2011 Tarihi İtibari ile) restorasy n 175 restorasy n 175 RESTORASYONU TAMAMLANAN ESERLER (2004-2010) S.NO İLİ İLÇESİ TAŞINMAZ

Detaylı

II. ABDÜLHAMİD ARŞİVİNDEN İSTANBUL

II. ABDÜLHAMİD ARŞİVİNDEN İSTANBUL KÜLTÜR A.Ş.'DEN BÜYÜK HİZMET II. ABDÜLHAMİD Kültür A.Ş. Sultan II. Abdülhamid'in fotoğraf arşivinden hiçbir yerde görmediğiniz fotoğraflar yayınladı. Fotoğraf merakıyla bilinen Sultan II. Abdülhamid dünyanın

Detaylı

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Eylül 2017 Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Aziz Ogan, 30 Aralık 1888 tarihinde Edremitli Hacı Halilzade Ahmed Bey'in oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Kataloglama

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 02.05.2016 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı. 2-Mecliste verilecek önergeler. 3-Birimlerden gelen önergeler. 1-(68/16)-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 04.04.2016 tarihli

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORUDUR.

T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORUDUR. T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORUDUR. Tol (Yıkık) Kilise ve Jandarma arkasında bulunan Konakla ilgili çalışmalar devam etmiştir. Röleve

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 10/06/2011 TARĐHLĐ VE SAYILI RAPORLARI. Kararın Özeti

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 10/06/2011 TARĐHLĐ VE SAYILI RAPORLARI. Kararın Özeti 01 10/06/2011-112 02 10/06/2011-113 03 10/06/2011-114 04 10/06/2011-115 05 10/06/2011-116 06 10/06/2011-117 07 10/06/2011-118 AFYONKARAHĐSAR Belediye Meclisinin 01.06.2011 Tarih ve 329 sayılı kararı ile

Detaylı

MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ

MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı olarak 01 Kasım 2013 Cuma günü Koruma Kuramı ve Geleneksel Yapı Bilgisi I dersleri kapsamında

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 153 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

İLÇESİ : İLKADIM İŞİN PROGRAM YILINA KADAR YAPILAN HARCAMA TUTARI ( TL ) 2014 YILI ÖDENEĞİ ( TL ) PROJE TUTARI ( TL ) PROJE NO SIRA NO KURULUŞ

İLÇESİ : İLKADIM İŞİN PROGRAM YILINA KADAR YAPILAN HARCAMA TUTARI ( TL ) 2014 YILI ÖDENEĞİ ( TL ) PROJE TUTARI ( TL ) PROJE NO SIRA NO KURULUŞ İLÇESİ : İLKADIM SIRA 1 İLBNK-7 İLBANK A.Ş. BÖLGE (Alt Yapı) Beton Yol, Kaldırım Kaplama işi-9/1 Yol Yapımı 2013 2014 924.032 582.304 Devam Ediyor 2 İLBNK-8 İLBANK A.Ş. BÖLGE (Alt Yapı) Beton Yol, Kaldırım

Detaylı

2010 YILI FALİYET RAPORU. EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

2010 YILI FALİYET RAPORU. EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FALİYET RAPORU EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ İçerik Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Harita Şefliği ve 2010 Faaliyetleri Numarataj Şefliği ve 2010 Faaliyetleri Emlak ve Kamulaştırma Şefliği ve 2010

Detaylı

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı,

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı, AHMET BAHA ÖĞÜTKEN 24.DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI 1961'de İstanbul, Fatih te doğdu, Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ...3 I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 1. BÜTÇE GİDERLERİ...4 2. BÜTÇE GELİRLERİ...4 3. FİNANSMAN...5

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ --------------------

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ -------------------- İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ -------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR

Detaylı

Yaşam. Kandilli si. Hayalinizdeki. Yatırımın. Yaşamın ve

Yaşam. Kandilli si. Hayalinizdeki. Yatırımın. Yaşamın ve Hayalinizdeki Yaşamın ve Hep hayalini kurduğunuz o ev artık gerçek oluyor. Şehrin merkezinde, her yere yakın, bir o kadar da şehrin gürültüsünden uzakta, doğayla iç içe, sakin ve konforlu bir yaşam Yatırımın

Detaylı

Tiyatro Salonları Adresleri

Tiyatro Salonları Adresleri On5yirmi5.com Tiyatro Salonları Adresleri Yurt genelinde perde açan sahneler... Türkiye'nin pek çok yerinde bir tiyatro sahnesi var. Bu listeyi görmeden yola çıkmayın! Yayın Tarihi : 19 Eylül 2009 Cumartesi

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Eminönü. 247 Milyon YTL. (İkiyüz Kırk Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Eminönü. 247 Milyon YTL. (İkiyüz Kırk Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Eminönü Toplam Yatırım 247 Milyon YTL (İkiyüz Kırk Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Eylül 2015 Salı günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 05.04.2011 KARAR NO 6

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 05.04.2011 KARAR NO 6 I TARİHİ 05.04.2011 NO 6 KONUSU BELEDİYE ENCÜMENİNE YETKİ VERİLMESİ (KİRALAMA GAYRİMENKUL SATIŞI) Gündem Maddemin Üçüncü Maddesi olan Belediyemize ait bazı Gayrimenkullerin kiraya verilmesi ve satılabilme

Detaylı

BEYOĞLU İLÇESİ HAVAİ HATLARIN YER ALTINA ALINMASI YAPIM İŞİ SON DURUM RAPORU

BEYOĞLU İLÇESİ HAVAİ HATLARIN YER ALTINA ALINMASI YAPIM İŞİ SON DURUM RAPORU SIRA NO BEYOĞLU İLÇESİ HAVAİ HATLARIN YER ALTINA ALINMASI YAPIM İŞİ SON DURUM RAPORU MAHALLE ADI 1 SÜTLÜCE 2 SÜTLÜCE SOKAK ADI KAZI+KA BLO ÇEKİMİ AYDINLA TMA CADDE/ SOKAK UZUNLU ĞU HAVAİ HAT KABLOLARININ

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Zeytinburnu. 170 Milyon YTL. (Yüz Yetmiş Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Zeytinburnu. 170 Milyon YTL. (Yüz Yetmiş Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Zeytinburnu Toplam Yatırım 170 Milyon YTL (Yüz Yetmiş Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

İstanbul'da trafiğe kapalı yolları ve alternatifleri

İstanbul'da trafiğe kapalı yolları ve alternatifleri On5yirmi5.com İstanbul'da trafiğe kapalı yolları ve alternatifleri 37. Vodafone İstanbul Maratonu nedeniyle İstanbul'da bir çok yol kapalı. peki bu kapalı yolların alternatifleri neler.... Yayın Tarihi

Detaylı

OKMEYDANI TARİHİ SİT ALANI DÖNEM ÖDEVİ

OKMEYDANI TARİHİ SİT ALANI DÖNEM ÖDEVİ IZMIR INSTITUTE OF TECHNOLOGY - 2012 OKMEYDANI TARİHİ SİT ALANI DÖNEM ÖDEVİ CP 488 ŞEHİR MEKANLARININ KORUNMASI Emre CENGİZ - 130302029 8/5/2012 Contents Bölgenin Konumu... 2 Tarihsel Değişim Süreci...

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISI 14/01/2016 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNE BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISI 14/01/2016 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNE BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISI 14/01/2016 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNE BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER Gündem No : 56567348.301.03-1/1 Toplantı Tarihi:14/01/2016 Toplantı

Detaylı

Karar Tarihi Karar No Kararın- Meclis Başkan Vekillerinin Seçimi. 11 / 04 /2014 ( 19 ) Konusu. BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN

Karar Tarihi Karar No Kararın- Meclis Başkan Vekillerinin Seçimi. 11 / 04 /2014 ( 19 ) Konusu. BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN Karar Tarihi Karar No Kararın- Meclis Başkan Vekillerinin Seçimi. 11 / 04 /2014 ( 19 ) Konusu GÜNDEMİN ( 2. ) MADDESİ : seçimi; : 5393 sayılı yasanın 19. Maddesi gereğince Meclis 1. ve 2. Başkan Vekillerinin

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

HKMO B ü l t e n i Haziran 2002

HKMO B ü l t e n i Haziran 2002 HKMO B ü l t e n i Haziran 2002 1954 yılında Denizli-Acıpayam'da doğdu, 1979 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1987 yılı HKMO İzmir Şubesi kurucu üyesi,

Detaylı

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜNÜN

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜNÜN PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜNÜN Gölbaşı Yeraltı Şehri İlçemiz Kiçiköy Mahallesinde yeni tespit edilen yer altı şehri ile ilgili temizlik çalışmaları Müze Müdürlüğü denetiminde görevli arkeolog nezaretinde başlatılmış

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları

FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları 54 MİMARİ I FATİH SULTAN MEHMET İN SARAYLARI FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Eski Saray (Beyazıt Sarayı) MİMARİ I FATİH SULTAN MEHMET İN

Detaylı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Hanları - Kervansarayları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Hanları ve Kervansarayları............... 4 0.1.1 Rüstempaşa Kervansarayı................

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAġ BELEDĠYESĠ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2011 AYLIK FAALĠYET RAPORU

T.C. KAHRAMANMARAġ BELEDĠYESĠ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2011 AYLIK FAALĠYET RAPORU T.C. KAHRAMANMARAġ BELEDĠYESĠ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2011 AYLIK FAALĠYET RAPORU Park ve Diğer YeĢil Alanlarda Yapılan Uygulama ve Bakım ÇalıĢmaları Muhsin Yazıcıoğlu Rekreasyon alanı; o Kafeterya

Detaylı

Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti

Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti Türkiye Cumhuriyeti nin 9. Cumhurbaşkanı, 40 yılı aşkın siyasi hayatında kendi deyimiyle altı kez gittiği başbakanlığa yedi kez gelen parti lideri, Devlet Su İşleri nin

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2002 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2002 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2002 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 16.07.1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA

BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA Bodrum Belediyesi nin tüm birimleri Bodrum Merkez ve mahallelerdeki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Detaylı

D- YAPIM VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

D- YAPIM VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR D- YAPIM VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR 1-2012 YILI GENEL BÜTÇELİ YATIRIM PROGRAMINDA OLAN İŞLER; Yalova Bayındırlık ve İskan Hizmet Binası işinin sözleşmesi yapıldı. Yapım aşamasında. Altınova

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA DOSYA NO: 2013/576-Ref:1664137 DOSYA KONUSU: Şişli-Ayazağa 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (2.ETAP) hakkında. Şişli İlçesi sınırları içinde Ayazağa ve Huzur Mahallerini kapsayan 140 ha lık alan içinde

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 63. - 64. TOPLANTI GÜNDEMİ

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 63. - 64. TOPLANTI GÜNDEMİ ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 63. 64. TOPLANTI GÜNDEMİ İLİ : ERZURUM TARİH : 3031/01/2014 Sıra No Karar No İli İlçesi Konusu Pafta Ada Parsel Mülkiyeti Alanı ve Derecesi Nereden Geldiği

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 04/03/2013 tarihli oturumunda

Detaylı

Almanya Devlet Bakanı

Almanya Devlet Bakanı 2 ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI Almanya Devlet Bakanı Prof.Dr.BÖHMER ATSO'DA A lmanya Federal Göç, Mülteciler ve Entegrasyondan sorumlu Devlet Bakanı Prof. Dr. Maria Böhmer ve beraberindeki Heyet Arkeoloji

Detaylı

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu 2015 YILI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Kamulaştırma Şube Müdürlüğü ve Emlak Yönetimi

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 114 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Pafta:72, Ada:5734, Parsel:5 de kayıtlı taşınmaz 18 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dün,bugün,yarın

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dün,bugün,yarın KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dün,bugün,yarın Mayıs, 2014 diye çıktık yola Yollar İnsanoğlunun ortak mekanı... Yollar, insanın ileriye yolculuğudur, zamanla yarışıdır toplumların. Yol, ülke kalkınmasına,

Detaylı

PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ

PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ 06-28 Şubat SERGİ Ege Üniversitesi Levanten Köşkleri Fotoğraf Sergisi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Levanten evleri İzmir in mimarlık tarihinin önemli

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 03 09/05/2011-89 04 09/05/2011-90 05 09/05/2011-91 06 09/05/2011-92 07 09/05/2011-93 08 09/05/2011-94 09 09/05/2011-95 Belediye Meclisinin 02.05.2011 Tarih ve 278 sayılı

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4 HAZİRAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Gece boyu sürdü DOLMABAHÇE tarafından gelen 100 kişilik bir gruptan yüzleri maskeli bazı kişiler, Beşiktaş'ta Başbakanlık Çalışma

Detaylı

2. EĞİTİM VE AKADEMİK GÖREVLER

2. EĞİTİM VE AKADEMİK GÖREVLER SELİM VELİOĞLU ÖZGEÇMİŞ 1. KİŞİSEL BİLGİLER Adı,Soyadı,Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. Selim VELİOĞLU Doğum Yeir ve Tarihi : İstanbul, 1961 Kurumu : İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Telefonu : İş 0212

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı