Altıncı Daire den Beyoğlu Belediyesi ne: 155 yıldır lider kent yönetimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Altıncı Daire den Beyoğlu Belediyesi ne: 155 yıldır lider kent yönetimi"

Transkript

1

2

3 Altıncı Daire den Beyoğlu Belediyesi ne: 155 yıldır lider kent yönetimi Modern Türkiye de belediyeciliğin tarihi aynı zamanda Beyoğlu Belediyesi nin tarihidir. Beyoğlu ise İstanbul un kalbi, Türkiye nin gözbebeğidir. Tarihsel açıdan Türkiye de yerel yönetimlerin öncüsüdür. Osmanlı-Türk modernleşmesinin sonuçlarından biri de belediyelerin kurulmasıydı. Bu belediyelerin ilki Beyoğlu oldu. Gücünü tarihinden alan bir belediyecilik anlayışı 155 yıldır Beyoğlu nu güzelleştirmeye devam ediyor. Beyoğlu mevcut güzelliklerini, evrensel değerlerini bu hizmetler sayesinde ülke ve dünya ile paylaşıyor. Beyoğlu nun gizli ve aşikâr tüm sembolleri belediyemizin gayretleri ile önce insanımıza sonra insanlığa ulaşıyor. Eskiden bayındırlık ihtiyaçlarını vakıf kültürüyle gören Osmanlı; belediyecilik kültürüyle ilk Beyoğlu nda tanışmıştır. Kentleşme maceramız en rafine haliyle Beyoğlu nda vücut bulmuştur. Zira, İstanbul un ticaret, kültür ve sanat havzası olan Beyoğlu, imparatorluğun dünyaya açılan penceresiydi. Bu özelliği günümüzde de devam ediyor. Beyoğlu için sayısız şarkı ve şiir yazıldı; burası yüzlerce romana ve filme ev sahipliği yaptı. Modern Türkiye ahalisi tiyatro, gazino, konser salonları ve sinemalarla ilk kez Beyoğlu nda tanıştı. Bu ayrıcalıklı tabiatıyla Beyoğlu, modernleşme tarihimizin geçit resmi yaptığı bir açık hava müzesidir. BAŞKAN DAN Bu eserde; Beyoğlu nun yakın tarihini bir de Beyoğlu na emeği geçmiş belediye başkanları üzerinden okumak istedik. Hizmet vermiş her başkan bir tarihsel kahraman, her icraat tarihe nakşedilmiş bir köşe taşı... Bu portrelerin ve hizmetlerin arkasında yaşayan bir şehrin biyografisini göreceksiniz. Beyoğlu sevdalıları olarak bu hizmeti bir gelenek olarak görüyoruz. Bu eser, geleneksel hizmet yarışında parmak izi olan herkesi selamlamak için hayat buldu. İlk başkanımız Mehmet Kamil Bey le başlayan Beyoğlu nda parmak izi, alın teri, göz nuru olan tüm isimler bizim için muhterem... Onlar, medeniyet atlası Beyoğlu nun gizli kahramanlarıydı; bu eser ile aşikâr oldular. Bu yönüyle çalışmamız bir Beyoğlu şehrengizidir. Bugün İstanbul un ve Türkiye nin; kültür, sanat ve sosyal hayatın kalbi Beyoğlu nda atmaktadır. Sakinlerine, misafirlerine ve İstanbul un kent yaşamına ev sahipliği yapan Beyoğlu, belediyecilik anlayışıyla da yerel yönetim tarihimizin güçlü markalarından biri olmaya devam edecektir. Ahmet Misbah DEMİRCAN Beyoğlu Belediye Başkanı

4 Beyoğlu Bizans döneminden beri kozmopolit yapıda gelişen bir bölgedir. İstanbul un fethiyle birlikte Türk nüfus artmaya başlamış, yerleşimler Galata nın dışına çıkmıştır. 17. yüzyılda elçilikler açılmaya başlanır. Elçiliklerin çevresinde daha çok yabancı yerleşimler oluşur. Bu nüfus artışıyla sağlıksız ve plansız bir yapılanmaya giden Beyoğlu nun 1870 yangınından sonra 6. Belediye Dairesi tarafından daha düzenli bir biçimde inşa edildiği ve yollarının genişletildiği anlaşılmaktadır. Beyoğlu na kurulan su tesisleri ve bu dönemde başlayan Batılılaşma hareketleri Beyoğlu ndaki şehircilik anlamında gelişimlerin alt yapısını hazırlamıştır. Suyun Beyoğlu na gelmesiyle nüfus ve işyerleri artmış batılılaşma olgusu içinde yapılar yoğunlaşmıştır. Beyoğlu ndaki değişimi tetikleyen nedenlerden biri de III. Selim ve II. Mahmut döneminde yapılan Batı ya dönük reform hareketleridir. 3 Kasım 1839 da Gülhane Hattı-ı Hümayun u ve 16 Şubat 1856 da Tanzimat Fermanı ilan edilir. Reformlarla birlikte devletin varlığı da Beyoğlu nda hissedilmeye başlanır. Saray, modern okullar, kışlalar, hastaneler, yönetim birimleri binaları Beyoğlu sırtlarında yapılanır. Sarayın Beyoğlu civarına taşınması, yönetsel faaliyetlerin buraya kaydırılması yapılan düzenlemelerin Beyoğlu nda daha görünür olmasını sağlamaktaydı. Bir çekim alanı olarak yerleşimin ve ticaretin burada yoğunlaşmaya başlamasıyla da hizmet yapılanmalarının gerekliliği artıyordu. 28 Aralık 1857 tarihli 6. Daire-i Belediye Nizamatı ve 7 Haziran 1858 tarihli Devair-i Belediyeden 6. Daire İtibar olunan Beyoğlu ve Galata Dairesinin Nizam-ı Umumisi nizamnameleriyle Beyoğlu ndaki düzenlemeler belediyecilik çerçevesinde gelişmeye başladı. İstanbul 14 daireye ayrıldı Beyoğlu 6. Daire olarak adlandırıldı. 6. Daire nin kurulmasıyla Beyoğlu çevresindeki altyapı ve şehircilik çalışmaları daha sistemli bir şekilde ilerlemeye başladı. Sergi, ilk başkan Mehmet Kamil Bey den Ahmet Misbah Demircan a kadar 27 başkanlık döneminde yapılan hizmetleri kronolojik bir şekilde ele alıyor. 6 7

5 Türkiye de modern belediyeciliğin altyapısı 1839 Tanzimat Fermanı ve 1855 de Şehremaneti nin kurulmasıyla hazırlanmıştır. 3 Kasım 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı, hukuki, mali, askeri alanlarda yeni düzenlemeler getiriyordu. Batılılaşma hareketlerinin hız kazanmasıyla şehircilik ve belediyecilik anlamında da modern adımlar atılmaya başlanmıştır. Şehremaneti nden önce şehirdeki düzenlemelerle ilgili bir örgüt olarak İhtisab Nazırlığı 1826 yılından beri faaliyet göstermekteydi. Şehrin güvenlik işleri, mali kontroller gibi işleri yürüten teşkilat yeterince etkin değildi. 16 Ağustos 1855 de yayınlanan Takvim-i Vekayi de İhtisab Nezareti nin lağvıyla Meclis-i Vâlâ nın tabii Âzasından sayılmak üzere Şehremaneti namıyla bir memuriyet ihdas olunarak maiyetine iki muavin verilmesi ve Dersaadet in ileri gelenlerinden Şehir Meclisi namıyla bir meclis-i mahsus oluşturulması ve anılan Şehremaneti memuriyetine sabık Amasya Mutasarrıfı Salih Paşa nın tayini hususlarının istizanı şeklinde bir karar yayınlanarak daha çağdaş bir belediye yapılanması için İhtisab Nezareti kaldırılıp Şehremaneti kurulmuştur. Böylece kurulan Şehremaneti nin yapısı şehremini, iki yardımcısı ve on iki iki kişilik şehir meclisinden oluşacak şekilde düzenlenmiştir. Şehremaneti, kuruluşundan bir yıl sonra 1856 yılında İntizam-ı Şehir Komisyonu adı altında bir kurul oluşturulur. Kurulun kararlarının uygulanması sorunlu olmakla birlikte son verdiği raporda İstanbul un 14 belediye dairesine ayrılması ve Beyoğlu- Galata nın Altıncı Daire olarak adlandırılması öneriliyordu. Paris te birçok pilot belediyecilik uygulamasının yürütüldüğü bölge Altıncı Daire olarak adlandırılıyordu. Beyoğlu ve Galata nın da belediyecilik anlamında bir örnek oluşturması tasarlanıyordu. Burada yaşayan kesim de batı ekseninde yaşanan gelişmelere açık, benzer belediyecilik uygulamalarını yurt dışında görmüş kişilerden oluşuyordu. Bu gelişmeler ışığında, 28 Aralık 1857 tarihli nizamname ile İstanbul on dört belediye dairesine ayrıldı, Beyoğlu ve Galata, Mehmet Kamil Bey başkanlığında Altıncı Daire olarak belediyecilik uygulamalarına başladı. 8 9

6 MEHMET KAMİL BEY (? - 23 Mart 1879) Sicill-i Osmani de Sadrazam Keçeci-zâde Fuat Paşa nın kaynı olarak geçen Mehmet Kamil Bey, Tercüme Odası nda çalışmaktayken 1847 de Dış İşleri Teşrifatçılığı na atanmıştır tarihinde, Altıncı Dâire-i Belediye nin ilk müdürü olmuştur yılının Aralık ayında 6.Dâire-i Belediye müdürlüğü sürerken ek görev olarak kendisine telgraf müdürlüğü de verilmiştir yılında 6. Dâire-i Belediye Müdürlüğü, 1862 yılında Telgraf Müdürlüğü ve 1873 yılında da teşrifatçılıktan azledilmiştir yılında tekrar hariciye teşrifatçılığına tayin edilmiştir. 1 Ocak 1876 da görevlerine adliye müfetişliği de eklenmiştir. Sultan Abdülhamit in tahta çıkışından sonra hariciye teşrifatçısı olan ünvanı, teşrifat nazırı olarak değiştirilmiştir. Türk belediye tarihinin en renkli simalarından olan, kısa boylu olduğu için kaynaklarda Mahşer Midillisi olarak anılan, ilk modern belediyenin ilk başkanı olmak şansına erişen Mehmet Kamil Bey, 23 Mart 1879 da vefat ederek Yenikapı Mevlevihanesi haziresine gömülmüştür. Dönemi: Aralık Daire-i Belediye nin kuruluş ve işleyiş ilkelerini belirleyen ilk nizamname (yönetmelik) yayınlandı yılından itibaren planları olgunlaştırılan Dolmabahçe Gazhanesi nden getirilen havagazıyla sokakların aydınlatılması projesi nihayet gerçekleşti, İstiklal Caddesi aydınlatıldı. Uygulama, zaman içinde evlere ve ara sokaklara da yayılarak gelişti. 10 Nisan Emlak vergisinin belediye tarafından toplanması ve belediye hizmetlerine sarf edilmesi hakkında meclis kararı çıktı Parselasyon çalışmaları başladı ve 1860 ta tamamlandı. 7 Haziran Maddelik 6. Daire-i Belediye Nizamnamesi (yönetmelik) rapor eşliğinde Bab-ı Ali ye sunuldu. Ekim Sokakların adlandırılması ve binaların numaralandırılması planlarının uygulama aşamasına geldiği duyuruldu. Mayıs İstanbul da Belediye Altıncı Dairesi nin vazifelerine dair Fransızca -Türkçe matbu nizamname yayınlandı Tepebaşı çevresi kaldırım çalışmaları ve kanalizasyon sorunlarını çözmek için kaplamaların kaldırılması çalışmaları başladı Karaköy Meydan düzenlemesi, kaldırım ve kanalizasyon çalışmaları başladı Tepebaşı mezarlık alanının dörtte üçü yola katılıp ve Mevlevihane önündeki aks genişletildi Galata ve Tophane aydınlandı. Kasım Daire tarafından çizilen Galata ve Pera planı yayınlandı Yol genişletme düzenleme çalışmaları - Galata Surları yıkılmaya başlandı Havagazı aydınlatma tesisatının yerleştirilmesi çalışmaları İstiklal Caddesi ne kaldırım döşendi

7 EMİN MUHLİS BEY Müftüzade Mehmet ( Ekim 1874) 1911 de İzmir de doğdu. Babası, Bayındırlızade Mustafa Hasip Efendi dir. Bab- Ali Tercüme Odası na girdi. Fransızca öğendi de İbrahim Sarım Efendi maiyetinde Avrupa ya gitti ve Viyana Elçiliği İkinci Katibi oldu. Avrupa dan dönüşünde Divanı Hümayun Tercümanı ve Hariciye Kâtibi (Baştercüman) oldu. Valiliklerde de bulunarak Vezir rütbesi aldı da Divan-ı Hümayun tercümanlığı, 1851 de Hariciye katipliği, daha sonra da Şura-yı Devlet, Ahkam-ı Adliye meclis üyeliği yaptı te de Trabzon Valisi olarak atandı. Görevlerindeki başarıları nedeniyle, kendisine Mecidiye Nişanı verildi. Dönemi: 2 Eylül Kasım Eylül Karakol binasının yıkımı ve yeniden yapılması işinin tamamen belediye tarafından gerçekleştirileceği, projenin 6. Daire nin mimarı P.A. Bilezikçi tarafından gerçekleştirileceği duyuruldu. 3 Kasım Galatasaray Yeni Çarşı Sokağı nın Pera Caddesi yle birleştiği noktadaki genişletme çalışmaları için Galatasaray ın çevre duvarı ve kesişme noktasındaki karakol binası yıkımına başlandı. Bilgisi ve görgüsüyle bulunduğu görevlerde nitelikli hizmet vermiş olan Emin Muhlis Paşa, 30 Ekim 1874 te vefat etti. Naşı, Kanuni Türbesi nde gömülüdür

8 SALİH EFENDİ ( Mart 1895 ) 1861 da Cihangir de doğdu. Babası, tüccar Hacı İsmail Efendi dir. Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne de tıp eğitimi aldı. Çok çeşitli devlet görevlerinde bulundu; Hekimbaşı ve Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Müdürü, Ticaret Bakanı Yardımcısı, Encümen-i Daniş Üyesi, Sertibba-i Şehriyari, Eğitim Bakanlığı Müsteşarı, Ticaret Bakanlığı Müsteşarı, Daire-i Belediye Reisi, Divan-ı Zaptiye Reisi, Uluslararası Sağlık Konferansı Başkanı, Eğitim Bakanlığı Müsteşarı, Meclis-i Kebir-i Maarif Başkanlığı, Eğitim Bakanlığı Müsteşarı, Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye Bitki Bilimleri Öğretmenliği. Dönemi: 22 Kasım Eylül 1861 Nisan Grand Champs des Morts un (Büyük Mezarlık) Taksim-Gümüşsuyu-Fındıklı akşındaki kısmının Feriköy e taşınacağı, buraya yeni defin yapılmayacağı duyuruldu Esnaf denetimi ve kalite kontrolü sistemli olarak yapılmaya, cezalar uygulanmaya başladı Daire masraflarda kısıntı yapmak için personel azalttı Mahalle sakinlerine çöplerini belli saatte çıkarması için uyarılar başladı Yol genişletme ve çevre düzenleme çalışmaları (Galata surlarının yıkımı) devam ediyor Maltalılar Sokağı nın genişletme ve kaplama çalışmaları tamamlandı. Yıkılan yapılar yerine modern binalar inşa edildi. Ağustos - Eylül Çok sayıda işçinin, Galata Kulesi nin çatısını onarmaya çalıştıkları haberleri yayınlandı. Salih Efendi, 1880 yılında emekli oldu. 18 Mart 1895 te Anadoluhisarı ndaki yalısında vefat etti. Naşı, Eyüp Cami Haziresi nde gömülüdür

9 HAYRULLAH EFENDİ ( ) 1871 de İstanbul da doğdu. Hekimbaşı yetiştirmekle ünlü Hekimbaşızadeler ailesine mensuptur. Şair Abdülhak Hamid Tarhan ın babasıdır. Mekteb-i Tibbiye-i Adliye-i Şâhâne yi bitirdi. Hekimbaşı oldu; Mekâtib-ı Umumiye Nezareti ile Maarif Nezareti nde yöneticilik görevleri üstlendi da Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne nazırı oldu yıllarında Altıncı Daire-i Belediye başkanlığı yapan Hayrullah Efendi, 1864 te yeniden Meclis-i Vâlâ üyesi seçildi ve 1865 te de Tahran a orta elçi olarak gönderildi. Dönemi: Ocak Ocak Sokakların düzenini korumak için kaldırım ve yolların işgal edilmemesine dair 9 maddelik karar duyurusu yayınlandı Galata surlarının yıkımına devam edildi. 28 Mayıs Pera ve Galata daki ana yolların yeniden kaplanması için ihale açıldı Galata Kulesi nin Ağustos 1861 den beri devam eden onarımı tamamlandı. Tepesine, gözlemevi olarak kullanılmak üzere sekizgen bir salon yapıldı ve üzeri konik bir külahla örtüldü. Hem devlet adamı hem de akademisyen kimliğiyle arkasında önemli eserler bırakan Hayrullah Efendi, büyükelçi olarak gittiği Tarhan da vefat etti ve Şah Abdülâziz Türbesi yakınında bir yere gömüldü

10 Dönemi: 22 Şubat Mart 1868 SERVER EFENDİ (PAŞA) ( ) 1821 de İstanbul da doğdu. Bâb-ı Seraskeri Nizamiye bütçesi Başkâtibi Said Servet Efendi nin oğludur. Memurluğa, Harbiye Nezareti kalemlerinde başladı. Viyana ve Paris elçiliklerinde başkâtiplik yaptı de hariciye mektupçusu, 1860 ta ticaret müsteşarı, 1863 te ek olarak Altıncı Daire-i Belediye reisi oldu. Server Paşa çağdaş belediyecilik anlayışı doğrultusunda önemli adımlar attı. Server Paşa nın Emanete tayininden hemen sonra Dersaadet Belediye Nizamnamesi hazırlanarak İstanbul da 14 Belediye dairesi hizmete başladı. Server Paşa, şehreminliğinden sonra nafıa ve hariciye nazırlığı yaptı. Paris Büyükelçiliği ne atandı. Bir süre sonra şûra-yı devlet reisliğinde ve ticaret nazırlığında bulundu.ardından adliye nazırlığına getirildi. Bu görevdeyken öldü. II. Mahmud Türbesi nin haziresinde gömülüdür Eskiyen Galata - Eminönü Köprüsü nün yerine yenisi yapıldı Altıncı Daire Belediyesi bir yollar ve binalar tüzüğü çıkarttı Kadastro çalışmaları başladı Tehlike yaratacak kadar harap olan bina sahipleri binalarını yıkmaları için uyarılmaya başladı Tüm devlet memurlarının yaz-kış evlerinin önünde sokak lambası yakması kararı çıktı. Ayrıca aydınlatma gereçlerinin standart olması için de çizimler dağıtıldı Yol ve çevre düzenlemesi için yapılan yıkımlar (Galata surlarının yıkımı) tamamlandı. Surların yıkımı sırasında çıkan yazıt ve armalar 6. Daire de depolandı Taksim civarındaki yollar onarıldı, döşemeler yenilendi İstiklal Caddesi toz kalkmaması için sulanıyor Taksim-Pangaltı yolundaki gayrimüslim mezarlığı Şişli ye nakledildi Taksim Parkı inşaatı başladı. Eylül Su sıkıntısını çözmek için Bahçeköy Bentleri ve dağıtım şebekesinde yeniden çalışmalar başladı, Pera Caddesi üzerindeki eski su boruları yenileriyle değiştirildi Ağa Camii çevre duvarı Pera Caddesi ni genişletmek için yıkıldı. 6 Kasım Sokakların adlandırılması ve binaların numaralandırması çalışmalarının devam ettiği bildiriliyor Pangaltı ve Beşiktaş da havagazıyla aydınlandı. 25 Kasım Daire, borçların tesviyesi için bir komisyon kurdu. 14 Nisan Osmanlı Posta İdaresi nin tüm sokakların adlandırıldığı ve evlerin numaralandırdığı, postalarının evlerine ulaşmasını isteyen vatandaşların yakınlarına adreslerini bildirebileceklerini belirten duyurusu yayınlandı Fransız rahibelerin Beyoğlu nda kiraladıkları bir binada kurdukları Mecruhin Hastanesi faaliyete geçti. Salgın sonrasında belediye tarafından devralınarak 6. Daire-i Belediye Hastanesi olarak hizmet vermeye başladı Galata-Beşiktaş tramvay yolu inşa edildi Daire teknik bürosundan mühendis Leval Efendi, Galata ve Pera bölgelerinin planını çıkardı Pera da kullanılan taht-ı revan tarifesi: Karaköy-Yüksekkaldırım-Tünel 10 kuruş, Galatasaray 12 kuruş, Taksim 15 kuruş, Pangaltı 20 kuruş, günlük ücret 40 kuruş olarak yeniden belirlendi Pera Caddesi, Grande Rue de Pera adını aldı. Şubat Belediyenin belirlediği yerler dışında taht-ı revan park etmek yasaklandı, bundan böyle tüm taht-ı revanlara numara verileceği ve resmi ücretler belirleneceği duyuruldu

11 SALAHADDİN BEY (? - 3 Mayıs 1869) Ziver Paşa nın oğlu, Ali Paşa nın damadıydı. Mektubi-i sad-ı ali ve amedi halifelerindendi. İlk Nezafet-i Fenniye Müdürü olan Salahaddin Bey in 1868 de temizlik işleri belediye hizmet alanına girdiğinde ilk çöpçü teşkilatının kurulması ve düzenli işleyişi temin etmek konusunda büyük katkısı oldu. Taksim Bahçesi, Şehremini Server Paşa nın girişimi ve Salahaddin Bey in işbirliğiyle açıldı. Dönemi: Mayıs 1868 (vekil), 22 Ekim Mayıs 1869 (asil) Bir nizamnameyle, temizlik işleri belediye hizmet alanına girdi, ilk çöpçü teşkilatı kuruldu. İlk Nezafet-i Fenniye Müdürü Salahaddin Bey in bu konuda büyük katkısı oldu Galata bölgesinde kalan belirsiz arsaların mal sahipleri tarafından duvarla çevrilerek düzenli hale getirilmesi, aksi halde bunu belediyenin yapacağı ve karşılığını fazlasıyla tahsil edeceği duyuruldu Galata ve Pera arasını bağlayan yeni bir araba yolunun inşaatına başlandı. Temmuz ev ve kişiye hizmet veren 6. Daire bölgesinde, evlerin ancak % 80 ine su ulaştığı haberleri yayınlandı. Sicil-i Osmani de edip ve güzel yüzlüydü diye tanımlanan Salahaddin Bey, halen 6. Daire-i Belediye reisliği görevindeyken, 3 Mayıs 1869 da vefat etti

12 ALİ RIZA BEY ( ) 1870 da İstanbul Vaniköy de doğdu. Babası, Darphane Nazırı Ali Rıza Efendi dir da Viyana Sefareti başkatipliğine, daha sonra Berlin Sefareti müsteşarlığına tayin edilen Ali Rıza Bey, Berlin dönüşünde 6. Belediye Dairesi Müdürlüğü nde çalışmaya başladı ve Mayıs tarihleri arasında da 6. Daire-i Belediye reisliği görevini yürüttü de Nafia Müşteşarlığı na atanan Ali Rıza Bey aynı yıl Şehremini oldu. Bir süre de Hariciye de çalıştıktan sonra Şurayı Devlet üyeliğine getirildi ve Meclis-i Mebusan ın açılışında ayan üyesi oldu. Dönemi: Mayıs Aralık Mayıs Daire tarafından susuzluğa karşı önlemler içeren bir duyuru yayınlandı; buna göre, Galata ve Pera daki çeşmelerin akar duruma getirileceği, bu çeşmelerden haftanın hangi günlerinde su alınabileceği duyuruldu. 12 Haziran Daire, Azapkapı dan geçerek tarihi yarımadayı Maslak a bağlayan su hattı tamamlandı, Galata meydan çeşmesinden su verilmeye başlandı. 24 Haziran Daire-i Belediye binası için ihale ilanı yayınlandı. 3 Eylül Azapkapı, Galata, Tophane, Beşiktaş arasında atlı tramvaylar işlemeye başladı. 28 Temmuz Daire-i Belediye binasının inşaat ihalesi yapıldı. Meclisin dağıtılması üzerine sürgün edilen Ali Rıza Bey, Konya da sürgündeyken 1886 yılında Ilgın Kaplıcaları nda vefat etti

13 SAKIZLI OHANNES EFENDİ (PAŞA) ( Mayıs 1912) 1830 da İstanbul da doğdu. Paris teki Ermeni Rafaelyan Mektebi nde sekiz yıl okuduktan sonra İstanbul a döndü. Bâb-ı Ali Tercüme Odası na memur edildi. Lisan bilgisi ve ciddiyeti nazara alınarak, 1862 de Matbuat Müdürü oldu de Şûrâ-yı Devlet üyeliğine, 1872 de 4 ay Dâire-i Belediye reisliğine getirildi. Daha sonra Ticâret Nezâreti müsteşarlığına terfi etti. Türkçe ye hakimiyetinin yanında güzel sanatlar konusundaki birikiminden de övgüyle bahsedilen Ohannes Paşa, Mayıs 1912 de İstanbul da vefat etti. Dönemi: 25 Ocak - 22 Mayıs Tophane de Tomtom Kaptan Çeşmesi inşa edildi Yangın yerinde kış dönemi için belediyenin izniyle barakalar yapıldı. Kasım Voyvoda Caddesi nin açılması çalışmaları, yıkımlara itirazlar nedeniyle istenilen düzeyde olmasa da tamamlandı ve kaplama işlemlerine başlandı. Aralık Tepebaşı ndan Taksim e uzanan alan için peyzaj planı yayınlandı Tepebaşı mezarlıklarının bir kısmı parka çevrildi Taksim Bahçesi açıldı

14 KADRİ BEY (PAŞA) Cenanizade Mehmet (19 Mayıs Şubat 1884) 19 Mayıs 1833 de Antep te doğdu. Babası, Antep hanedanlarından Kıbrıs Mutasarrıfı Cenanizade İshak Paşa dır. Memuriyete, 1850 de Antep kazası nüfus mukayyıtlığı ile başladı de kapıcıbaşı rütbesi aldı de Girit Valiliği Kethüdalığı ilave görev olarak verildi de Meclis-i İdare-i Bahriye Reisliği görevine getirildi. Ocak- Aralık 1871 tarihleri arasında Altıncı Daire-i Belediye reisliği yaptı de Nafia Nezareti müsteşarlığına atandı. Temmuz - Ağustos 1873 arasında ikinci kez çok kısa bir süre Altıncı Daire-i Belediye reisliği yaptı. Dönemi l : 10 Ocak Aralık 1871 Dönemi l l : 13 Temmuz Ağustos Daire-i Belediye bünyesinde bina ve kira davalarına bakacak bir sulh mahkemesi kuruldu Tanzimat Meclisi kararıyla kamulaştırma çalışmaları başladı Galata Kulesi yakınlarındaki Belediye Hastanesi nin duvarı boyunca yıkım ve yol genişletme çalışmaları yapıldı Galata köprüsü yenilendi. 11 Ocak 1882 de Edirne Valiliğine tayin edildi. 11 Şubat 1884 te bu görevdeyken öldü. Naşı, Sezai dergâhı civarına gömüldü

15 MUHTAR BEY (? ) Dilaver Paşa nın oğludur. Mektub-u Hariciye den yetişti. Güzel konuşma yeteneğinden dolayı padişahın dikkatini çekerek 1861 de bahriye miralayı oldu da tersaneden ihraç oldu ve 07 Aralık 1871 de 6. Daire-i Belediye reisliğine atandı, bu görevde 1 yıl kaldı. Mayıs 1972 de aynı göreve yeniden atandı ve Temmuz 1873 te Şura-yı Devlet üyeliğine getirilinceye dek devam etti. Ağustos 1876 da Bahriye Levazım Dairesi üyesi oldu. Aralık 1878 de görevinden azledildi. Bilgili ve dil yeteneği olan Muhtar Bey, 1878 de görevinden azledilmesinin ardından vefat etti. Dönemi: 02 Aralık cak Rus Elçiliği, Pera Caddesi nin genişletilmesine katkı olarak, yolun karşı tarafındaki evlerin sahiplerine tazminat ödemeyi kabul etti Jöntürkler tarafından her yıl bayram eğlenceleri düzenlen ve bakımsızlığı şikayet konusu olan Büyük Hendek Sokak taki yollar onarıldı ve sokak bakımlı hale getirildi İngiliz Elçiliği 1870 de yanan binasının önünden geçen yolun genişletilmesi için gerekli alanı bedelsiz olarak belediyeye terk etti Galip Dede Caddesi (Yüksekkaldırım) genişletildi. Ağustos Daire de kamulaştırma ile ilgili bir komisyon kuruldu. Eylül Trafik tıkanmalarına önlem olarak 4 maddelik bir duyuru yayınlandı. Ekim-Kasım Azapkapı ve Tophane de bölgeyi beslemek için su depoları yapıldı. Nisan Susuzluğa çözüm çalışmaları devam etti. Kağıthane den pompalarla Pera daki depoya su getirildi ve buradan mahallelere dağıldı Emlak vergisini sisteme oturtmak için mal sahiplerine 5 yılda bir emlaklarının değerlerini belediyeye bildirme yükümlülüğü getirildi Atla çekilen tramvay seferlerine Galatasaray-Tünel hattı eklendi

16 ARTİN DADYAN PAŞA (1 Temmuz Ekim 1901) 1 Temmuz 1829 da İstanbul Yeşilköy de doğdu. Sultan Selim zamanında namlı Barutçubaşı Hacı Dadyan ın ikinci oğlu Ohannes in oğludur da Bab-ı Ali Tercüme Kalemi nde göreve başladı ta Paris Sefereti ne birinci katip tayin edildi. Haziran 1868 de Şurayı Devlet üyesi oldu de Ormanlar ve Madenler Genel Müdürlüğü yaptı te Maliye Nezareti Müşavirliği ne atandı. 14 Ağustos 1873 te Altıncı Daire-i Belediye Reisi oldu. Artin Dadyan Paşa, 22 Ekim 1901 de Pangaltı daki konağında kalp yetmezliğinden vefat etti. Mezarı, Beşiktaş Ermeni Kilisesi avlusundadır. Dönemi l : 14 Ağustos Nisan 1874 Dönemi l l : 20 Haziran Ağustos 1875 Aralık Bölge ikiye ayrılarak kadastro çalışmalarına başlandı Daire-i Belediye Hastanesi, Tophane deki Defterdar Yokuşu nda kiralanan büyük konağa taşındı. 31 Temmuz teki Pera yangınından sonra kurulan barakalar için yıkım kararı alındı. Ocak Galata Şehsuvar Mahallesi kadastro çalışmaları başladı. Ekim Pera ve Kasımpaşa kadastro çalışmaları tamamlandı Galata Kulesi yakın çevresinin imarı tamamlandı. Özellikle Büyük Hendek Sokak, modern binalarıyla örnek sokak haline geldi Su dağıtım şebekesi onarımı tamamlandı Tünel Metrosu normal seferlerine başladı Eski Karaköy-Eminönü köprüsünün yerine yeni bir köprü yerleştirildi Galata rıhtımı genişletildi Müslüman kadınlarının Pera caddelerinde arabalı veya arabasız dolaşmaları yasaklandı Galata da Şekerpare çeşmesi inşa edildi Tepebaşı Sokağı parke taşıyla kaplandı

17 OSMAN HAMDİ BEY (30 Aralık Şubat 1910) 30 Aralık 1842 de doğdu. Sadrazam İbrahim Ethem Paşa nın oğludur da Mekteb-i Maarif-i Adliye de öğrenime başlayan Osman Hamdi Bey, birkaç yıl sonra hukuk öğrenimi amacıyla Paris e gitti. Hukuk öğreniminin yanı sıra o Paris te iken aralarında ünlü ressam Jean-Leon Gerome un da bulunduğu dönemin ünlü ressamlarının atölyelerinde çıraklık yaparak iyi de bir resim eğitimi aldı yılında Bağdat Yabancı İşler Müdürlüğü ne atandı yıllarında 6. Daire-i Belediye Reisliği yaptı yılında Güzel Sanatlar Akademisi Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi ni ve İstanbul Arkeoloji Müzesi ni kurdu ve müdürlüklerini üstlendi. Dönemi: Temmuz Ekim Dersaadet Belediye Kanunu ile 6. Daire-i Belediye, Şehremaneti ne bağlı bir şube konumuna getirilerek diğer belediye dairelerinin seviyesine indi, mali ve idari ayrıcalıklarını yitirdi Galata, Zürefa Sokağı nda ilk Kadın Hastalıkları Hastanesi açıldı. Osman Hamdi Bey, müzeciliğin yanında ressam olarak da önemli eserler verdi. Türk resminde ilk kez Figürlü kompozisyonu kullanan ressamdı, batılı uslubu kullanırken, konu olarak kendi kültürünü seçmiştir. Döneminin en önemli ressamlarından, bilim adamlarından biri olan Osman Hamdi Bey, 24 Şubat 1910 da İstanbul Kuruçeşme de vefat etti. Mezarı Çinili Köşk tedir

18 EDUARD BLACQUE BEY ( Temmuz 1895) 1824 te İzmir de doğdu. Babası, Osmanlı Devleti ne sadakatle hizmet eden Alexandre Blacque tır. Babıâli hesabına Paris te eğitim gördü te Osmanlı hariciyesinde görev aldı de Osmanlı Devleti nin ilk elçisi olarak Washington a atandı tarihleri arasında 6. Daire-i Belediye reisliğine getirildi. 03 Şubat 1879 da ikinci kez Altıncı Daire-i Belediye reisliğine getirildi. Mayıs 1890 da Bükreş elçiğiline atandı. Bu görevden döndükten sonra, Şubat 1893 te yine Altıncı Daire-i Belediye nin başına getirildi. Devlete çok büyük katkıları olan Edouard Blacque, halen Altıncı Daire-i Belediye deki görevindeyken, 1 Temmuz 1895 tarihinde vefat etmiştir. Dönemi l : 03 Şubat Mayıs 1890 Dönemi l l : 23 Şubat Temmuz Daire binasının inşaatı başladı Dairede bir Fuhuşla Mücadele Komisyonu kuruldu Hükümet, bütçesi çok kısıtlı olan 6. Daire ye yardım amacıyla Petit Champs ı (Tepebaşı) devretti. 5 Kasım Beyoğlu nda ikamet edenlere her gün binaların önünü yıkama ve süpürme zorunluluğu getirildi. Ayrıca yolların sandık, koli gibi eşyalarla kapatılması da cezaya tabi oldu Galatasaray - Taksim arası granit parke döşendi Evkaf İdaresi nin Galata Kulesi etrafındaki üç arsayı satışa çıkarması, Galata çevresinin bozulacağı endişesi duyan yöre halkını tedirgin etti. Halk ve Belediye Başkanı Edouard Blacque ın itirazıyla bu satışlar durduruldu. 26 Temmuz Tepebaşı Bahçesi açıldı Daire nin 7.5 km2 lik alanda kişilik bir nüfusa ve konut ve dükkan bulunan bir bölgeye hizmet verdiği bilgisi eşliğinde gelir ve gider tablosu yayınlandı Pera Caddesi nin düzeni için cadde üzerindeki mezbaha, kasap dükkanı ve süthane kaldırıldı. Mart Daire nin önünden Şişli ye uzanan tramvay aksının açılışı yapıldı Boğazkesen - Galatasaray yolu açıldı. Ocak Belediye dairelerine hazine yardımının yapılamayacağı ancak zorunlu giderler için borç verilebileceği duyuruldu Yangınları önlemek için nizamname yayınlandı. 3 Mart Ara sokakların bakımsızlığı şikayet konusu olmaya devam etti. Özellikle Yazıcı Sokağı (Serdar-ı Ekrem Caddesi) ve Yüksek Kaldırım ın Pera yı Galata ya bağlayan ana akslar olmasına rağmen, kötü durumda oldukları, acil önlem gerektiği belirtiliyor. 30 Aralık Altıncı Daire-i Belediye Hastanesi nin Tophane deki binası yandı. Hastane, Ağahamamı nda kiralanan bir eve taşındı Pera, Galata ve İstanbul yakasında yaklaşık 800 ev, difteri, tifo, tifüs gibi salgın hastalıklara karşı aylarca dezenfekte edildi. Ekim Su borularının onarımı tamamlandı, Pera ya yeniden su verilmeye başlandı

19 HÜSEYİN HASİP BEY (2 Ekim ?) 2 Ekim 1853 te İstanbul da doğdu. Bedestani Mustafa Reşit Efendi nin oğludur. Mabeyn Tahrirat-ı Ecnebiye İkinci Kâtibi iken 10 Mayıs 1890 Altıncı Daire-i Belediye Müdürüyeti ne atandı. Dönemi: 10 Mayıs Temmuz Temmuz 1890 da Beyoğlu Mutasarrıf vekilliğine tayin edildi. 11 Ağustos 1890 tarihinde de Beyoğlu Mutasarrıfı oldu te Posta ve Telgraf Nazırlığına getirildi. 1 Ağustos 1908 da II. Meşrutiyet hazırlıkları sırasında görevinden alındı

20 MACİT BEY (11 Şubat ) 11 Şubat 1842 de Kütahya da doğdu. Babası, Keçecizade Reşat Efendi dir. 2 Temmuz 1865 te Maarif Nezareti nde kurulan Tercüme Cemiyeti nde çalışmaya başladı. 27 Ekim 1867 de Matbuat-ı Ecnebiye Müdürlüğü ne terfi etti. 08 Ağustos Şubat 1893 tarihleri arasında, Matbuat-ı Ecnebiye Müdürlüğü görevi devam ederken 6. Daire-i Belediye Dairesi Müdürü olarak atandı, her iki görevi birlikte yürüttü. Dönemi: 8 Ağustos Şubat 1893 Kasım Mühendis Sikati 6. Daire haritasını çıkarttı Kumbaracı Sokak la Pera Caddesi nin kesişme noktasındaki, aralarında Hotel de Angleterre, Testa Evi ve Kumbari Efendi nin konağı da bulunan binaların, caddenin genişletilmesi için kamulaştırılması gündeme geldi. Şubat maddelik yangın yönetmeliği yayınlandı Çok sayıda boş arsanın bulunduğu Yazıcı Sokağı (Serdar-ı Ekrem Caddesi) kagir yapılaşmaya açıldı ve burada büyük bir inşaat faaliyeti başladı Galata rıhtımlarının (Tophane - Köprü) yapımına başlandı. Devletin en sıkıntılı dönemlerinden birinde, çoğu zaman maaşını bile alamadan birçok devlet görevini bir arada sürdüren Macid Bey, 1917 de vefat etti

TC. SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 0 1 0 FAALİYET RAPORU

TC. SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 0 1 0 FAALİYET RAPORU TC. SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 0 1 0 FAALİYET RAPORU 2 SARIYER BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu İnş. Müh. ŞÜKRÜ GENÇ Sarıyer Belediye Başkanı SARIYER BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu 3 TC. SARIYER BELEDİYE

Detaylı

Okmeydanı'nda sevinç. Çatma Mescit. Mahallesi

Okmeydanı'nda sevinç. Çatma Mescit. Mahallesi Bilge kentin yeni sesi Beyoğlu tarihi görüntüsüne adım adım yaklaşıyor... Titizlikle yapılan yol yenileme çalışmalarında tarihi doku, modern yöntemlerle işlenerek yeniden gün yüzüne çıkarılıyor. Sokaklar,

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU 2014 "Mersinliler; Mersine sahip çıkınız... Mersine yaptığımız hizmetler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada artan bir tempoyla devam edecektir.

Detaylı

HEKİMOĞLU ALİPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU 2011 2014 STRATEJİK PLANI

HEKİMOĞLU ALİPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU 2011 2014 STRATEJİK PLANI 2011 2014 STRATEJİK PLANI 1 2011 2014 STRATEJİK PLANI Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne

Detaylı

FAALİYET RAPORU T.C BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET RAPORU T.C BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI i 2013 FAALİYET RAPORU T.C BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ii ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ BABAESKĠ NĠN TARĠHĠ I.GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.....1 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.1 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.

Detaylı

BAĞCILAR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN

BAĞCILAR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 1 T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2 BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 3 RECEP TAYYİP ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

Detaylı

Ekonominin gelişmesinde en başta gerekli olan yollar demiryolları, limanlar, kara ve deniz ulaşım vasıtaları milli varlığın maddi ve siyasi kan damarlarıdır. İftihar ve güç vesileleridir. M. KEMAL ATATÜRK

Detaylı

Hayırlı iş ve hizmetlere aracılık ve yardım eden kişi, sanki o işi bizzat yapmış gibidir. Nice kırk lara Nice hayırlı hizmetlere

Hayırlı iş ve hizmetlere aracılık ve yardım eden kişi, sanki o işi bizzat yapmış gibidir. Nice kırk lara Nice hayırlı hizmetlere 1 2 İster ak-pak binitleriyle atlanıp aramızdan ayrılmış ve Rahmet-i Rahmân a kavuşmuş olsun, ister halen toplumumuzda ve ön sıralarda duran, milli kültürümüzün bu emekçilerini yâdetmek ve ayrıca onların

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 2 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Detaylı

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2013-MART 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Lütfi VİDİNEL Belediye Başkanı 1 Mart 2013-Mart 2014 Dönemi ZİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU SUNUŞ: Sürekli ilerlemeyi

Detaylı

Zamanı Hizmete Dönüştüren Belediye GENEL BİLGİLER BAŞKANIN MESAJI 2 KAĞITHANE BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Zamanı Hizmete Dönüştüren Belediye GENEL BİLGİLER BAŞKANIN MESAJI 2 KAĞITHANE BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Zamanı Hizmete Dönüştüren Belediye GENEL BİLGİLER BAŞKANIN MESAJI 2 KAĞITHANE BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Değerli Meclis Üyeleri 2014-2019 hizmet dönemi meclisine sunduğumuz bu ilk performans

Detaylı

Kefken kampımız rekora koşuyor...

Kefken kampımız rekora koşuyor... 15 Bilge kentin yeni sesi SAYI: 7 TEMMUZ 2012 BEYOĞLU BELEDİYESİ NİN AYLIK ÜCRETSİZ YAYINIDIR www.beyoglu.bel.tr 444 0 160 Dev projeler tamamlandığında Beyoğlu'nda çok büyük bir ekonomik değer ortaya çıkacak

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1. CUMHURBAŞKANI

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1. CUMHURBAŞKANI 2 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1. CUMHURBAŞKANI 01 STRATEJİK PLAN VE PALANLAMA SÜRECİ 02 DURUM ANALİZİ STRATEJİK TEMA 03 MİSYON, VİZYON ve TEMEL DEĞERLER 04 05 STRATEJİK 06 MAALİYETLENDİRME HEDEFLER 07 İZLEME

Detaylı

STRATEJIK PLAN 2015-2019

STRATEJIK PLAN 2015-2019 STRATEJIK PLAN 2015-2019 STRATEJIK PLAN 2015-2019 T.C. ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Merkez Mahallesi Piri Reis Caddesi No:5 Çekmeköy / İSTANBUL Tel : (0216) 600 0 600 Fax : (0216) 600

Detaylı

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU ŞAHİNBEY BELEDİYESİ 2012 FAALİYET RAPORU 1 ABDULLAH GÜL TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI 2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANI 3 MEHMET İHSAN TAHMAZOĞLU ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI 4 SUNUŞ

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Âkif ERSOY

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Âkif ERSOY B 1 2 İSTİKLÂL MARŞI Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Bastığın

Detaylı

AKHİSAR BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

AKHİSAR BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Belediyeler, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan,

Detaylı

SULTANGAZiBELEDiYESi. FAALiYET RAPORU2012

SULTANGAZiBELEDiYESi. FAALiYET RAPORU2012 2 3 Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan 4 5 Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Cahit ALTUNAY Sultangazi Belediye Başkanı 6 7 SULTANGAZiBELEDiYESi FAALiYET

Detaylı

2010-2014 STRATEJİK PLANI

2010-2014 STRATEJİK PLANI KADIKÖY BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI HAYATTA İNSANI MUTLU EDECEK ŞEY, KENDİSİ İÇİN DEĞİL; KENDİSİNDEN SONRA GELECEK OLANLAR İÇİN ÇALIŞMAK'TIR. 2 SAYFA İÇİNDEKİLER 3 TABLOLAR LİSTESİ 5 GRAFİKLER

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI 2010-2014

KIRKLARELİ BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI 2010-2014 1. GENEL BİLGİLER 1.1. KIRKLARELİ İLİ KONUM: Marmara Bölgesinin Istranca (Yıldız) Dağları ve Ergene Ovası bölümleri üzerinde yer alan hudut ilimiz, kuzeyinde Bulgaristan, kuzey doğusunda Karadeniz, güney

Detaylı

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 2010 LEDİYES BE İ ASRA AM AMASRA BELEDİYESİ Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA

Detaylı

PENDİK E İYİ GELECEK

PENDİK E İYİ GELECEK Özel Sayı Yıl: 8 Sayı: 165 NİSAN - MAYIS 2015 ÜCRETSİZDİR PENDİK E İYİ GELECEK Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, bir yıl önce başarıyla çıktığı yerel seçimler sonrasında pek çok yeni projeyle Pendik i

Detaylı

SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI

SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI KASIM 2006 İÇİNDEKİLER BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ...1 MECLİS BAŞKAN VEKİLİ NİN SUNUŞU...2 GİRİŞ...4 A. STRATEJİK PLANIN

Detaylı

2012 Faaliyet RAPORU

2012 Faaliyet RAPORU 2012 Faaliyet RAPORU 2012 T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır: çalışkan olmak! Mustafa Kemal ATATÜRK FAALİYET RAPORU 2012

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

Ankara nın Yükselen Değeri KEÇİÖREN BELEDİYESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

Ankara nın Yükselen Değeri KEÇİÖREN BELEDİYESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Ankara nın Yükselen Değeri KEÇİÖREN BELEDİYESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Mustafa Kemal ATATÜRK Recep Tayyip ERDOĞAN Cumhurbaşkanı Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan İ. Melih GÖKÇEK Ankara Büyükşehir Belediye

Detaylı

Başkan Toçoğlu, Örnek Oldu SAĞLIK MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ NİN AYLIK YAYIN ORGANIDIR. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir

Başkan Toçoğlu, Örnek Oldu SAĞLIK MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ NİN AYLIK YAYIN ORGANIDIR. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir İzmit te Bilgi ve Belge Yönetimi 04 GÜNCEL Çevreci Uğurböcekleri ÇEVRE 06 Başkan Toçoğlu, Örnek Oldu SAĞLIK 08 Yaz Spor Okullarına Veda SPOR 14 MARMARA belediyehaber birlikten Ücretsizdir Eylül 2013 Sayı:

Detaylı

D Ü Z C E B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I 213 Y I L I F A A L İ Y E T R A P O R U BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ S. Buğra TOKER Bayram BAYRAKTAR Özcan DEMİRBAŞ Ergin ÇELİKAĞ M.Sadi İŞBİLEN Orhan UÇAR

Detaylı

ARİFİYE BELEDİYESİ 2013 Yılı Faaliyet Raporu

ARİFİYE BELEDİYESİ 2013 Yılı Faaliyet Raporu Sayfa1 2013 2013 Yılı Faaliyet Raporu Arifiye Belediyesi Tanıtım Medya 01.01.2013 Sayfa2 Sayfa3 ÖNSÖZ Arifiye Belediyesi 1956 yılında kurulmuş olup, bu tarihten itibaren göreve gelen bütün arkadaşlarımız

Detaylı

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres : Köseoğlu Mah. Hükümet Cad. No:2 44800 Arapgir/MALATYA Telefon : +90 422 811 30 03 - +90 422 811 42 17 Fax

Detaylı