Eski Şekli Yeni Şekli Gerekçe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eski Şekli Yeni Şekli Gerekçe"

Transkript

1 KURULUŞ : Değişiklik yapılmamıştır Madde 1 Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında T. Ticaret Kanunu nun ani kuruluş hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir : Koç Holding A.Ş. : İstanbul, Meclisi Mebusan Caddesi 33, T.C. Makina Kimya Endüstrisi Kurumu : Ankara,Tandoğan Meydanı, T.C. Türkiye İş Bankası A.Ş. : Ankara, Ulus Meydanı, T.C. Ege Petrol T.A.Ş. : İstanbul, Cumhuriyet Cad. 31, T.C. ile Internazionale Holding FIAT S.A. : Piazza Ciocarro 2/V, Lugano İsviçre. TİCARET UNVANI : Madde 2 Şirketin adı; TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. dir ve bu esas mukavelede kısaca Şirket kelimesi ile ifade edilmiştir. MAKSAT VE MEVZUU : Madde 3 Şirket aşağıda belirtilen esas gayelerle kurulmuştur; a) Fiat Auto S.p.A. lisansı ile motorlu araçlar, montaj ve yarı montaj ürünler, ürün grupları ile bu araçların motor, aksam, yedek parça ve aksesuarlarının imalat ve montajının yapılması; b) Fiat Auto S.p.A. lisansı ile imal edilen veya Fiat Auto S.p.A. için veya tarafından üretilen motorlu araçlar ve bu araçların yedek parça ve aksesuarlarının yurtiçine ithalatı, dağıtımı, ticareti, satışı ve servis hizmetinin verilmesi. (ii) Fiat Auto S.p.A. firması ile, imalat için gerekli lisansları almak, istihsal ve teknik yardımı temin etmek için anlaşmalar yapabilir, (iii) Fiat Auto S.p.A. firmasının ve Şirket tarafından ithal edilen veya üretilen motorlu araçlar, montaj, aksam ve yedek parçalarının, yetkili ithalatçısı ve dağıtımcısı olarak görev yapmak üzere, Fiat Auto S.p.A. ile anlaşmalar yapabilir, ve aynı amaçla bağımsız perakende satış ve servis bayilikleri, dağıtıcılıkları, acentelikleri, satış büroları, perakende satış ve servis şubeleri dahil doğrudan şubeler kurabilir veya bunlarla ortak olabilir, Madde 2: ŞİRKETİN UNVANI Şirketin unvanı, TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. olup işbu Esas Sözleşmede kısaca Şirket olarak ifade edilmiştir. Madde 3: AMAÇ ve KONU Şirket; a) Fiat Group Automobiles S.p.A. lisansı ile veya başka firmaların lisansları altında motorlu araçlar, montaj ve yarı montaj ürünler, ürün grupları ile bu araçların motor, aksam, yedek parça ve aksesuarlarının imalat ve montajının yapılması; b) Fiat Group Automobiles S.p.A. lisansı ile imal edilen veya Fiat Group Automobiles S.p.A. için veya Fiat Group Automobiles S.p.A tarafından üretilen motorlu araçlar ve bu araçların yedek parça ve aksesuarlarının yurtiçine ithalatı, dağıtımı, ticareti, satışı ve servis hizmetinin verilmesi amacıyla kurulmuştur. Şirket bu amaçla özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir; SPK ve Bakanlık tarafından TTK ya uygun olarak esas mukavele yerine esas sözleşme ifadesinin kullanılması istenmektedir SPK nın düzenlemelerine uymak gayesiyle örtülü kazanç aktarımına ilişkin mevzuatın uygulanacağı açıkça belirtilmiştir. Madde yeni TTK çerçevesinde değerlendirilerek Şirketin amacı ve konuları daha geniş ve açık hale getirilmiştir. 1

2 (iv) (v) İmalat ve servis hizmeti vermek için gerekli olan, monte edilmiş, yarı monte edilmiş ürünler, ürün grupları ve aksam, yedek parça, aksesuar ve ekipmanı ithal edebilir, Her nev i gayrimenkulü alabilir, satabilir, yaptırabilir, kiralayabilir, ipotek alabilir veya ipotek edebilir, bunlar üzerinde diğer ayni haklar tesis edebilir, (vi) Sahip olduğu gayrimenkulleri üçüncü taraflara kiralayabilir, (vii) Sermaye Piyasası Kurulu nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket kendi adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir, (viii) Resmi ve özel kuruluşlar, organizasyon ve kurumlarla sözleşmeler ve muameleler yapabilir, (ix) Şirketin satışı ile uğraştığı araçların bakım, tamir ve donanımlarının temini için akaryakıt ve servis istasyonları kurup işletebilir, (x) Elektrik enerjisi üretebilir, üreten, dağıtan, pazarlayan kurum ve kuruluşlara katılabilir. Hisse senetlerini aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği mahiyetinde olmamak kaydıyla alabilir, istendiğinde elden çıkarabilir, (xi) Fiat Auto Sp.A. ile devam eden anlaşmaların uygulanması için gereken işletme konuları ile ilgili her türlü ithalat veya ihracat muamelelerini yapabilir, (xii) Yukarıda belirtilen belli başlı dağıtım, satış ve servis hizmetleriyle ilgili kredili satışlar ve servis hizmetlerine ilişkin diğer faaliyetlerinin finansman ve sigorta gereksinimlerini karşılamak üzere faaliyette bulunabilir, (xiii) Sözkonusu işlerin sağlanabilmesi için özel ve tüzel kişilerle ortaklık yapabilir, kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirak edebilir ve gerektiğinde bunları sona erdirebilir. (xiv) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla, ticari bankalara ve tüketici finansmanı dahil finanman faaliyetinde bulunan şirketlere iştirak edebilir, hisse senetlerini satın alabilir ve gerektiğinde devrederek elden çıkarabilir. (xv) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde, Şirket, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtabilir ve/veya çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir. Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulu nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul un tasvibine sunularak, işbu 3.maddenin Genel Kurul ca değiştirilmesi suretiyle, bir karar alınmadıkça, Şirket, dilediği işleri yapamaz. Ancak, Ana Sözleşme nin tadili mahiyetinde olan bu kabil kararların tatbiki için öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu ndan daha sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ndan gereken izin alınacağı gibi, bu kabil muamelelerin Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu hükümleri veçhile, alınan müsaadeler 1. Fabrikalar, imalathaneler ve atölyeler kurup işletebilir, 2. Fiat Group Automobiles S.p.A. firması veya başka firmalar ile imalat için gerekli lisansları almak, istihsal ve teknik yardımı temin etmek için anlaşmalar yapabilir, 3. Fiat Group Automobiles S.p.A. firmasının ve Şirket tarafından ithal edilen veya üretilen motorlu araçların, montaj, aksam ve yedek parçalarının, yetkili ithalatçısı ve dağıtımcısı olarak faaliyette bulunmak üzere, Fiat Group Automobiles S.p.A. ile anlaşmalar yapabilir, ve aynı amaçla bağımsız perakende satış ve servis bayilikleri, dağıtıcılıkları, acentelikleri, satış büroları, perakende satış ve servis şubeleri dahil doğrudan şubeler kurabilir veya Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla bunlarla ortak olabilir, 4. İmalat ve servis hizmeti vermek için gerekli olan, monte edilmiş, yarı monte edilmiş ürünler, ürün grupları ve aksam, yedek parça, aksesuar ve ekipmanı ithal edebilir, 5. Şirket amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında her türlü menkul ve gayrimenkulü satın alabilir, inşa ve imal ettirebilir veya bunlar üzerinde sair başkaca ayni ya da şahsi her türlü hak iktisap edebilir, kiralayabilir, iktisap ettikleri veya kiraladıklarını işletebilir, kiraya verebilir, satabilir, Sermaye Piyasası Kurulu nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla üzerinde üçüncü kişiler lehine ayni haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir, 6. Şirketin amacını gerçekleştirmek için yerli ve yabancı şahıs, şirket ve bankalardan kredi alabilir, üçüncü kişilere karşı sair her türlü mali, ticari, iktisadi taahhütlere girişebilir, Sermaye Piyasası Kurulu nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla tahvil ve sair her türlü sermaye piyasası aracı çıkartabilir; menkul kıymetlere, türev ürünlere ve sair her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapabilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine kefalet ve garanti verebilir. Gerektiği takdirde, başkalarına ait gayrimenkuller ve menkuller üzerinde kendi lehine rehin ve/veya ipotek hakkı kurulmasını kabul edebilir; lehine tesis edilen ipotekleri fek edebilir, rehin haklarından vazgeçebilir ve kendi lehine üçüncü kişiler tarafından 2

3 dahilinde olması lazımdır. Bu maddenin tatbikinde 6/9910 sayılı Kararname hükümleri ve bu Kararnamenin ilerdeki değişiklikleri veya bu konuda çıkabilecek yeni Kararnamelerin hükümleri nazarı itibara alınacaktır. kefalet ve garanti tesis edilmesini kabul edebilir, 7. Yukarıda yazılı faaliyetleri işbu Esas Sözleşme nin diğer hükümleri saklı kalmak şartı ile bizzat veya yerli ya da yabancı gerçek ve tüzel kişiler vasıtasıyla yapabilir. Şirket bu amaçla faydalı gördüğü takdirde, yurt içinde veya yurt dışında adi ortaklıklar, ticaret şirketleri ya da sair tüzel kişilikler kurabilir, Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla kurulmuş olanlara veya Ticari bankalara ve Finansman faaliyetinde bulunan şirketlere iştirak edebilir veya aynı amaçla kurulmuş adi ortaklıkları ya da sair tüzel kişileri tamamen veya kısmen devir alabilir ve bu amaçla kurulmuş şirketlerin paylarını aracılık ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin satın alabilir, devredebilir ve adi ortaklıklara katılabilir. 8. Şirket, yukarıdaki fıkralarda yazılı hususları gerçekleştirmek için gerekli her türlü işlemi gerçekleştirebilir, ithalat, ihracat ve her nevi ticaret yapabilir, 9. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir; derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Genel kurulda belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz, 10. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde tescil, şerh, cins tahsisi ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili terk ve hibe dahil her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir; yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir ve söz konusu gayrimenkulleri 3

4 bila bedel terk ve hibe edebilir, 11. Şirket, kara, deniz ve hava ulaşım araçları satın alabilir, kiralayabilir, sahip olduklarını satabilir, kiraya verebilir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla bunlar üzerinde kendisi ve/veya 3. Şahıslar lehine ipotek ve rehin dahil her türlü ayni ve şahsi hak tesis edebilir ve bunları fekkedebilir, 12. Amacı ile ilgili olarak her türlü lisans, ihtira beratı, patent, know how, marka, ticaret unvanlarını, işletme adlarını ve diğer sair tüm fikri mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirebilir, iktisap edebilir, devredebilir, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla teminat olarak gösterebilir ve bunlara ilişkin olarak lisans anlaşmaları yapabilir, 13. Şirket amacını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve yurt dışında uygun gördüğü her türlü sınai ve ticari yatırımları gerçekleştirebilir; bu doğrultuda yurt içinde dışında fabrika, tesis ve satış ofisi kurabilir, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, veri saklama hizmetleri verebilir. 14. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla tek başına veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılabilir. MERKEZ VE ŞUBELER : Madde 4 Şirketin hukuki merkezi İstanbul da; iş merkezi Bursa dadır. Şirket faaliyetini teşmil ettiği bölgelerde ve icabında yurt dışında Ticaret Bakanlığı na bilgi vermek şartıyla şubeler açabilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. Madde 4: ŞİRKETİN MERKEZ ve ŞUBELERİ Şirketin Merkezi Büyükdere Caddesi Tofaş Han No: 145, Zincirlikuyu, İstanbul da, Fabrikası (Şube) Bursa dadır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ve ilan ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirketin şube açması halinde, söz konusu şubeler, Ticaret Yeni TTK nun öngördüğü şekilde yeniden düzenlenmiştir. 4

5 Sicili ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan ettirilir MÜDDET : Madde 5 Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Madde 5: ŞİRKETİN SÜRESİ Yeni TTK nun öngördüğü şekilde yeniden düzenlenmiştir. Şirket sermayesinin en az yüzde 75 ini temsil eden hissedarların iştirakiyle toplanan Fevkalade Umumi Heyetin, sermayenin 3/4 ünü temsil eden hissedarların kararı ile fesh olunabilir. Bu maksatla toplanacak Umumi Heyetlerin müteakip toplantılarında da aynı nisapların mevcudiyeti şarttır. Şirket süresiz olarak kurulmuş olup kanuni sebeplerle veya Genel Kurul un Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümleri uyarınca alacağı karar ile sona erer. SERMAYE : Madde 6 Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 532 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi TL (bir milyar TL) olup, her biri 1. KR itibari kıymette paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, yılları (5 yıl) için geçerlidir yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş TL (beş yüz milyon TL) dir TL lik Şirket sermayesinin A, D ve E grubu tamamı nama yazılı payların gruplar itibariyle sayıları ve tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir YTL lık Sermayesinin A, D ve E Grupları İtibariyle Dağılımı : Pay Grubu Pay Sayısı Tutarı % si Madde 6: SERMAYE Şirket mülga 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 532 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı TL (bir milyar Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde nama yazılı (yüz milyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, yılları (5 yıl) için geçerlidir yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi TL (beş yüz milyon Türk Lirası) olup, beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerde ve tamamı nama yazılı A, D ve E Grubu olmak üzere üç gruptan oluşan toplam (Elli Yeni TTK nun öngördüğü şekilde yeniden düzenlenmiştir. 5

6 A Grubu Nama ,87 37,8560 D Grubu Nama ,87 37,8560 E Grubu Nama ,26 24,2880 TOPLAM Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde artırılıp eksiltilebilir. Sermaye artırımlarına Ortaklar, kendi gruplarından ihraç edilecek payları alarak iştirak ederler. Rüçhan hakları Türk Ticaret Kanunu ve işbu Ana Sözleşme hükümleri esaslarına göre kullanılır. Kullanılan ve kullanılmayan rüçhan hakları için Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğleri hükümlerine uyulur. Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde artırılıp eksiltilebilir. Yönetim Kurulu, yılları arasında yukarıda yazılı kayıtlı sermaye tavanı ile sınırlı olmak üzere beheri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerde nama yazılı pay çıkararak çıkarılmış sermayeyi artırabilir. Her halükarda Yönetim Kurulu, sermaye artışı esnasında A, D ve E Grubu pay sahiplerinin Şirket te sahip oldukları payların oranı nispetinde yeni A, D ve E Grubu pay çıkartacaktır. Sermaye artırımlarına ortaklar, kendi gruplarından ihraç edilecek payları alarak iştirak ederler. Rüçhan hakları Türk Ticaret Kanunu ve işbu Esas Sözleşme hükümleri esaslarına göre kullanılır. Kullanılan ve kullanılmayan rüçhan hakları için Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve işbu Esas Sözleşmedeki hükümlere uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin gerektirdiği hallerde çıkarılan payların bedeli nakden ve peşin olarak alınır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Sermaye artırımlarında, Ortaklar pay bedellerini, nakden ve peşin olarak öderler. Bu konudaki ilan ve tebliğler Sermaye Piyasası Tebliğleri hükümleri uyarınca ve Ana Sözleşme'nin 25'inci maddesi hükümlerine göre yapılır. Yönetim Kurulu, yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Ayrıca, Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar alabilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanan Şirketin, D grubu hisseleri milyar) adet paya bölünmüştür. Şirketin söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermayenin A, D ve E Grubu paylar arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Pay Grubu Pay Sayısı Tutarı % si A Grubu Nama D Grubu Nama E Grubu Nama , , ,26 37, , ,2880 TOPLAM Şirket in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı veya primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. İmtiyazlı pay sahiplerinin hakları ile rüçhan hakları, Türk Ticaret Kanunu ve işbu Esas Sözleşme hükümleri esaslarına göre kullanılır. Kullanılan ve kullanılmayan rüçhan hakları için Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve işbu Esas Sözleşmedeki hükümlere uyulur. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması konusunda yetkilidir, ancak yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. 6

7 Yabancı Ortak FIAT Auto S.p.A. ya aittir. Her halükarda Yönetim Kurulu, sermaye artışı esnasında A, D ve E Grubu pay sahiplerinin Şirket te sahip oldukları payların oranı nispetinde yeni A, D ve E Grubu pay çıkartacaktır. Sermaye artırımlarına ortaklar, kendi gruplarından ihraç edilecek payları alarak iştirak ederler. Şirketin paylarının tamamı nama yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanan Şirketin, D grubu hisseleri Yabancı Ortak FIAT Group Automobiles S.p.A. ya aittir. GEÇİCİ MADDE : Madde 6.Bis - Payların nominal değerleri 5000 TL. iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1 YKR, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş ta yer alan Yeni ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her 5000 TL nominal değerli 2 adet pay için 1 adet 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Sözkonusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu Esas Sözleşmede yer alan Türk Lirası ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. Madde 6.Bis (İPTAL EDİLMİŞTİR) Sermayeye ilişkin maddelerde yer almakta olup, güncelliği kalmadığından iptal olunmuştur YABANCI SERMAYEYİ TEŞVİK KANUNU NDAN FAYDALANMA : Madde 7 Şirketin D Grubu hisselerini taahhüt etmiş FIAT AUTO S.p.A., 2 Mayıs 1968 tarih ve 6/9910 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı veçhile 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan faydalanır. Diğer gruplara sahip hissedarlar, yabancı sermayedarın Şirket emrine sağladığı sermaye ile mütenazır olarak taahhütlerini ödemekle mükelleftirler. Madde 7: TAHVİL ve SAİR MENKUL KIYMET İHRACI Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu Kararı ile her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, altın gümüş ve platin bonoları, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, niteliği itibariyle Eski 7. Maddenin hükmü kalmamış ve yerine yeni madde olarak tahvil ve diğer menkul kıymet çıkarılmasına dair hüküm eklenmiştir. 7

8 borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracı ihracı yapabilir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur. NAMA YAZILI HİSSELERİN SATIŞI : Madde A Grubu ve D Grubu nama yazılı hisselerin ve/veya rüçhan veya ön alım haklarının aynı grup hisseye sahip hissedarlar (bundan böyle Nama Yazılı Hissedarlar ) arasında satışı Şirket tarafından hiç bir şarta bağlı olmaksızın pay defterine tescil edilir Nama yazılı A Grubu ve D Grubu hisse senetleri ve/veya bunların rüçhan ve/veya ön alım hakları (bu hisse senetleri ve hakları bundan böyle tek tek veya topluca Nama Yazılı Hisseler olarak geçecektir) kısmen veya tamamen (satış, bağış, devir, ferağ, temlik vs. gibi) herhangi bir şekilde otomobil üreticisi olan herhangi bir üçüncü kişiye veya D Grubu Nama Yazılı Hisseleri elinde bulunduranlar hariç, herhangi bir otomobil üreticisini doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden veya herhangi bir otomobil üreticisi tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen herhangi bir Şirket veya kişiye herhangi bir şekilde satılamaz veya devredilemez. Nama Yazılı Hisseler herhangi bir üçüncü kişiye kısmen veya tamamen rehnedilemez, ipotek edilemez veya diğer bir şekilde takyid edilemez Nama Yazılı Hisselerin, Nama Yazılı Hissedarların haricinde ve otomobil üreticisi olan veya bir otomobil üreticisini doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden veya herhangi bir otomobil üreticisi tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen herhangi bir şirket haricinde herhangi bir şekilde satışı veya devri (satış, bağış, devir, ferağ, temlik vs. gibi), hisselerini satmak veya devretmek isteyen Nama Yazılı Hissedar tarafından Yönetim Kurulu aracılığı ile bir icap şeklinde diğer Nama Yazılı Hissedarlara bildirilecektir. Bu icap, iadeli taahhütlü mektup ile gönderilecek ve bu icapta muhtemel alıcının kimliği ve hisselerin bedeli dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere satış veya devrin hüküm ve şartları belirtilecektir. İcabın tebellüğünü müteakip 60 gün içerisinde diğer Nama Yazılı Hissedarlardan satın almak niyetini belirten bir cevap alınmaması halinde cevap vermeyen Nama Yazılı Hissedarın sözkonusu Nama Yazılı Hisseleri satın alma niyetinin olmadığı ve teklifi reddettiği varsayılacaktır. Bu durumda hisselerini satmak veya devretmek isteyen Nama Yazılı Hissedar icapta belirtilen üçüncü kişi alıcıya sözkonusu hisseleri Madde 8: PAYLARIN DEVRİ ve PAYLAR ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI TESİSİ 8.1. Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan kayıtlar dikkate alınarak kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilirler Borsada işlem görmeyen halka kapalı nitelikte nama yazılı payların devri: Borsada işlem görmeyen nama yazılı payların ve bunlara ait rüçhan haklarının devri, bu paylar üzerinde intifa hakkı tesisi, üçüncü kişiler lehine rehin tesisi veya herhangi bir şekilde elden çıkarılması Şirketin onayına tabidir. Bununla birlikte; A Grubu ve D Grubu pay sahipleri, paylarını aynı grup paylara sahip diğer pay sahiplerine serbestçe devredebilirler ya da onlar lehine payları üzerinde intifa hakkı tesis edebilirler. Bu şekilde yapılan pay devirleri Şirket tarafından pay defterine tescil edilir. Pay sahiplerinin, aynı grup paylara sahip pay sahipleri dışında üçüncü kişilere yapacakları pay devirleri ya da intifa hakkı tesisleri bakımından ise, Şirket, aşağıda gösterilen önemli sebeplerden birini ( Önemli Sebep ) ileri sürerek pay devirleri ve intifa hakkı tesisleri hakkındaki onay istemlerini reddedebilir: a) Şirketin, Koç Grubu ve Fiat Grubu ortaklığının müşterek yönetiminde kalmasını sağlamak amacıyla; Koç Topluluğuna ya da Fiat Grubuna mensup olmayan üçüncü kişilerin pay veya intifa hakkı iktisap etmek istemesi; Yeni TTK nı öngördüğü şekilde yeniden düzenlenmiştir. Nama yazılı payların devri eski metinin prensiplerine oldukça bağlı kalmakla birlikte bazı yeni kuruluşların fonksiyonları ilave edilmiş ve üçüncü kişilere devirin şartları daha açık hale getirilmiştir. Paylar üzerine intifa hakkının tesis edilebilmesi imkanı açıklanmıştır. 8

9 satmak veya devretmekte serbest olacaktır. Ancak sözkonusu hissedar Nama Yazılı Hisseleri, Nama Yazılı Hissedara/Hissedarlara teklif edilen şartlardan daha iyi şartlarla kısmen veya tamamen satma hakkına sahip olmayacaktır. Diğer Nama Yazılı Hissedarların hisseleri satın almak istemeleri ve üçüncü şahıs alıcının teklif ettiği veya üçüncü şahıs alıcıya teklif edilen bedeli kabul etmemeleri halinde, hisseleri satmak isteyen Nama Yazılı Hissedar ve diğer Nama Yazılı Hissedarlar tarafların üzerinde müştereken mutabık kalacakları satış bedeli üzerinde anlaşabilmek için en iyi gayretlerini sarfedecekler ve bu amaçla her biri kendi seçecekleri bir denetçiden yardım alacaklardır( Taraf Denetçisi ). Tarafların 60 gün içerisinde bir anlaşmaya varamaması halinde satış bedeli, her iki Taraf Denetçisi ve her iki Taraf Denetçisi tarafından müştereken seçilecek birinci derecede üne sahip uluslararası bir ticari bankanın ortağından ( Bağımsız Değerlendirici ) oluşan bir heyet tarafından ilave bir 30 gün süre içerisinde tespit edilecektir. Her iki Taraf Denetçilerinin görevlendirilmelerini müteakip 30 gün içerisinde müştereken yapacakları bir seçimde anlaşamamaları halinde, Bağımsız Değerlendirici aşağıdaki şekilde seçilecektir: (i) Her iki Taraf Denetçisi aşağıda listelenmiş uluslararası ticari bankalardan birini kura çekmek sureti ile belirleyeceklerdir; a) Credit Suisse First Boston b) Deustche Morgan Grenfell c) Goldman Sachs (ii) Yukarıdaki hüküm (i) gereği seçilen ticari bankanın Yönetim Kurulu Başkanı, Şirketinin ortaklarından birini, bu kişinin Türkiye veya İtalya dan olmaması kaydı ile, Bağımsız Değerlendirici olarak atamakla yükümlü olacaktır. Her iki Taraf Denetçisi ve Bağımsız Değerlendirici Tofaş Ana Sözleşmesi ne ekli bulunan 23 Temmuz 1968 tarihli, 1 No.lu Protokol de belirlenen metodoloji ile bağlı olmayacaktır. Tespit edilecek olan bedel nihai ve bağlayıcı olacak ve devir bu meblağ üzerinden gerçekleştirilecektir. Denetçilerin ve ticari bankanın ücretleri ve masrafları ( Ücretler ) adı geçen hissedarlar arasında eşit olarak paylaşılacaktır. Ancak; (i) Yukarıdaki şekilde belirlenen bedelin üçüncü şahısca teklif edilen veya üçüncü şahısa teklif edilen bedelden daha düşük olması halinde, hisselerini satmak veya devretmek isteyen Nama Yazılı Hissedar ın diger Nama Yazılı Hissedara ve üçüncü şahıs alıcıya yapmış olduğu satış veya devire ilişkin icabını geri çekme hakkı olacaktır ve bu Hissedar Nama Yazılı Hisselerini elinde tutmaya devam edecektir. Ancak bu b) Şirketle rekabet içinde olan başka şirket veya işletme ( Rakip ) ile, Rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya anılanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi; c) Şirketin, ekonomik bağımsızlığını koruması amacı doğrultusunda; Şirket sermayesinin toplamda % 5 ini bulan ya da bu oranı aşan miktarda payın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi; (i) Bununla birlikte, paylarını ( Devre Konu Paylar ) potansiyel bir alıcıya ( Potansiyel Alıcı ) Potansiyel Alıcının piyasa koşullarına uygun olarak teklif ettiği fiyat ve diğer satış koşulları ( Teklif Fiyatı ve Şartları ) ile devretmek isteyen bir pay sahibi ( Devreden ), aşağıda öngörülen usule uyulması ve sürecin tamamlanmasından sonra, Devre Konu Paylarını, Teklif Fiyatı ve Şartları ile Potansiyel Alıcı ya serbestçe devredebilecek ve devir pay defterine işlenecektir. A) (a)devreden, Devre Konu Paylarını devretme niyetini, Potansiyel Alıcının kimliği ve niteliklerine ilişkin detaylı açıklama ile birlikte Teklif Fiyat ve Şartlarını Şirket e ve borsada işlem görmeyen halka kapalı paylara sahip diğer pay sahiplerine önceden bir kopyasını faks ile iletmek suretiyle taahhütlü posta ile yazılı olarak bildirir; (b) Şirket, yukarıda b paragrafında yer alan Önemli Sebebi ileri sürerek pay devrini reddetmez, veya (c) Şirket, Devre Konu Payları, aşağıda Madde 8.2. (ii) de öngörüldüğü şekilde gerçek değeriyle satın almaz ise; B) Devreden, yukarıda Madde 8.2 (i) A(a) da belirtilen bildirim ile, Devre Konu Payları borsada işlem görmeyen halka kapalı paylara sahip diğer pay sahiplerine ( Teklif Edilen Pay Sahipleri ), teklif eder ; ve (a)devreden, Teklif Edilen Pay Sahiplerine, Devre Konu Payları Teklif Fiyat ve Şartları ile satın almaları için, Madde 8.2(ii) de belirtilen Bildirim Süresi sonundan itibaren on beşinci ila yirmi beşinci takvim günü arasında kullanılmak 9

10 durumda sözkonusu Hissedar bütün Ücretlerden sorumlu olacaktır; veya (ii) Yukarıdaki şekilde belirlenen bedelin üçüncü şahısa teklif edilen veya üçüncü şahısça teklif edilen bedelden daha yüksek olması halinde, hisseleri satın almak isteyen Nama Yazılı Hissedar ın satın alma teklifini geri çekme hakkı olacaktır ve bu durumda sözkonusu hissedar Ücretlerin tamamından sorumlu olacaktır ve hisselerini satmak veya devretmek isteyen taraf söz konusu hisseleri belirtilen üçüncü kişi alıcıya satmak hakkına sahip olacaktır. Şu kadar ki, Nama Yazılı Hisselerin tamamını veya bir kısmını diğer Nama Yazılı Hissedarlara teklif edilen şartlardan daha elverişli şartlarla satma veya devretme hakkına sahip olmayacaktır Nama Yazılı Hisselerin Madde 8 in herhangi bir hükmü ile bağdaşmayan bir şekilde satışı, devri, rehni, ipoteği veya başka herhangi bir şekilde takyid edilmesi geçersiz olacaktır. üzere bir opsiyon süresi tanır. (b) Devre Konu Payların, Teklif Edilen Pay Sahiplerinin tamamı tarafından satın alınmak istenmesi durumunda, Teklif Edilen Pay Sahiplerinden her biri, Devre Konu Payları, Şirket te sahip oldukları borsada işlem görmeyen halka kapalı payların Teklif Edilen Pay Sahiplerinin tamamının Şirkette sahip oldukları borsada işlem görmeyen halka kapalı paylarının toplamına oranı nispetinde satın alabilir. (c) Teklif Edilen Pay Sahiplerinden herhangi biri Devre Konu Payları satın almak istemezse, diğer Teklif Edilen Pay Sahipleri, söz konusu payları, Şirket te sahip oldukları borsada işlem görmeyen halka kapalı payların, Devre Konu payları satın almak isteyen Teklif Edilen Pay Sahiplerinin Şirkette sahip oldukları borsada işlem görmeyen halka kapalı paylarının toplamına oranı nispetinde satın alabilir. (d)devre Konu Payları Teklif Edilen Pay Sahiplerinden sadece birinin satın almak istemesi durumunda ise, Devre Konu Payların ancak tamamı söz konusu Teklif Edilen Pay Sahibine satılır. C) Şirketin, Devre Konu Payları Madde 8.2(ii)de öngörülen şekilde almak istememesi veya yukarıda b paragrafında yer alan Önemli Sebebi ileri sürerek pay devrini reddetmemesi durumunda, Teklif Edilen Pay Sahipleri, yukarıda Madde 8.2(i) B (a) da belirtilen süre içinde, Devre Konu Payları satın alma taleplerini, bir kopyası Şirket e iletilmek üzere ve önceden bir kopyasını faks ile iletmek suretiyle taahhütlü posta ile yazılı olarak Devreden e bildirmez veya Devre Konu Payların tamamını satın almaz ise; Devreden in, Devre Konu Payları, 8.2.(i) B de düzenlendiği şekilde Teklif Edilen Pay Sahiplerine teklif etmemesi durumunda, Şirket, yukarıda belirtilen Önemli Sebeplerden herhangi birini ileri sürerek pay devrini pay defterine kaydetmekten imtina edebilecektir. (ii) Yukarıda Madde 8.2. (i) de belirtilen usulün yanı sıra (söz konusu maddede belirtilen usule başvurulduğu hallerde dahi), Şirket, her halükarda, Devre Konu Payları, başvurma anındaki gerçek değeriyle kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına satın alabilecektir. Bu çerçevede, Şirket, borsada işlem görmeyen halka kapalı 10

11 diğer grup paylara sahip pay sahiplerine ( Bildirim Yapılan Pay Sahipleri ) ivedilikle bildirim yaparak Devre Konu Payları, payların başvurma anındaki gerçek değeri üzerinden satın almak isteyip istemediklerini bildirmeleri için 20 (yirmi) gün süre ( Bildirim Süresi ) verecektir. Ayrıca, borsada işlem görmeyen halka kapalı diğer grup paylara sahip pay sahipleri, Madde 8.2(i)A(a) da belirtilen bildirimin alınmasından itibaren 15 (onbeş) günlük süre içinde, Şirket ten, Devre Konu Payları gerçek değeri ile kendileri adına satın almasını isteyebilirler. Devre Konu Payların tamamının söz konusu Bildirim Süresi içinde veya Madde 8.2(i)A(a) da belirtilen bildirimin alınmasından itibaren 15 (onbeş) günlük süre içinde Bildirim Yapılan Pay Sahipleri tarafından satın alınmak istenmesi durumunda, Şirket, Devre Konu Payları, Şirket e başvurma anındaki gerçek değeri üzerinden, Devreden den, Bildirim Yapılan Pay Sahipleri hesabına satın alacaktır. Böyle bir durumda, Devre Konu Payları satın almak isteyen her bir Bildirim Yapılan Pay Sahibi, Şirket te sahip olduğu borsada işlem görmeyen halka kapalı payın, bu payları satın almak isteyen Bildirim Yapılan Pay Sahipleri nin Şirkette sahip oldukları borsada işlem görmeyen halka kapalı paylarının toplamına oranı nispetinde satın alabilecektir. Devre Konu Payların tamamının tek bir Bildirim Yapılan Pay Sahibi tarafından satın alınmak istenmesi halinde ise, Şirket, Devre Konu Payların ancak tamamını, söz konusu Bildirim Yapılan Pay Sahibi hesabına satın alacaktır. Bildirim Süresi içinde Devre Konu Payların herhangi bir Bildirim Yapılan Pay Sahip i tarafından talep edilmemesi ya da sadece bir kısmının satın alınmasının talep edilmesi durumunda; Şirket, Bildirim Süresi nin bitiminden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde; (a) Devre Konu Payların herhangi bir Bildirim Yapılan Pay Sahibi tarafından talep edilmemesi halinde Devre Konu Payların tamamını; ya da (b) Devre Konu Payların bir kısmının Bildirim Yapılan Pay Sahipleri tarafından talep edilmesi halinde ise Bildirim Yapılan Pay Sahipleri tarafından talep edilmeyen kısmının tamamını, başvurma anındaki gerçek değeri üzerinden, kendi takdirine göre kendi hesabına veya üçüncü kişiler hesabına satın alabilecek olup aksi taktirde, Şirketin yukarıda b paragrafında yer alan Önemli Sebebi ileri sürerek pay devrini reddetme hakkı saklı kalmak kaydıyla, Devreden, Devre Konu Payların tamamını, Teklif Fiyat ve Şartları ile Potansiyel Alıcı ya serbestçe devredebilecek ve devir pay defterine işlenecektir. Herhangi bir tereddüde mahal vermemek için belirtmek gerekir ki; Şirket in işbu Madde uyarınca, Devre Konu Payları gerçek değeri üzerinden satın alarak Devreden in paylarını Potansiyel Alıcı ya devretmesine onay vermekten kaçınabilmesi için, 11

12 Devre Konu Payların tamamının işbu Madde 8.2. (ii) de belirtildiği şekilde Şirket tarafından kendisi, Bildirim Yapılan Pay Sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına satın alınması gerekmektedir. (iii)yukarıda Madde 8.2. (i) ve 8.2 (ii) de belirtilen usuller çerçevesinde Şirket in yapacağı işlemlerde ve alacağı kararlarda Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri çerçevesinde bağımsız nitelikte olan üyeler hariç Devreden in aday göstermiş olduğu kişiler arasından seçilmiş olan ya da herhangi bir şekilde Devreden ile ilişkisi bulunan yönetim kurulu üyesi ya da üyeleri müzakerelere katılamaz ve toplantı ve karar nisabında dikkate alınmaz. Böyle bir durumda, yönetim kurulunda, toplantı ve karar nisabında dikkate alınacak olan diğer üyelerin salt çoğunluğunun olumlu yönde oyuyla karar alınacaktır. Ayrıca, devralan payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmez ise Şirket, devrin pay defterine kaydını reddedebilir. Paylar; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse, Şirket, payları edinen kişiye, paylarını gerçek değeri ile devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir. İşbu madde uyarınca devre konu payların Şirket e başvurma anındaki gerçek değeri Şirket tarafından tayin edilir ve Devreden tarafından kabul edilir. Gerçek değerin belirlenmesi hususunda mutabakata varılamaması halinde ise, gerçek değer, Şirket ve Devreden ile doğrudan ve dolaylı olarak sermaye ve yönetim ilişkisi bulunmayan bağımsız bir yatırım bankası tarafından hesaplanır. Söz konusu bağımsız yatırım bankası taraflarca müştereken belirlenir. Tarafların mutabakata varamamaları durumunda, kura usulüne başvurulur. Bağımsız yatırım bankasının masraf ve giderleri Devreden ve Şirket arasında eşit olarak paylaşılacaktır. Yukarıda öngörülen süreç 15 (on beş) gün içinde tamamlanacaktır. Devreden, işbu Madde 8 uyarınca Devre Konu Paylar ın devri gerçekleşmeden önce herhangi bir zamanda, Devre Konu Paylar ın satışına ilişkin teklifini geri alma ve payları elinde tutma hakkına sahiptir. Ancak bu durumda, bağımsız yatırım bankasının masraf ve giderleri Devreden e ait olacaktır İşbu Madde 8.2 de borsada işlem görmeyen nama yazılı payların 12

13 devrine ilişkin öngörülen düzenlemeler, bu paylara ait rüçhan haklarının devrine de kıyasen uygulanır Borsada işlem gören halka açık nitelikte nama yazılı payların devri: Şirket in borsada işlem gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır. YÖNETİM KURULU : Madde 9 Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu hükümleri çerçevesinde hissedarlar arasından seçilecek 8 12 üyeden oluşan çift sayıda bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kuruluna seçilecek üyelerin yarısının A ve diğer yarısının da D grubu hissedarlarınca gösterilecek adaylar arasından seçilmeleri zorunludur. A ve D grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylardan birer tanesinin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerini haiz olmaları zorunludur. Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir Murahhas Aza seçecektir. Türk Ticaret Kanunu nun 319. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Murahhas Aza ya (bu Ana Sözleşmenin 11.maddesi ve Türk Ticaret Kanunu nun 336. maddesinde belirtilenler hariç) Şirketin mutad işlerini yürütmek için ve/veya yürürlükteki Şirket Bütçesinin gerektirdiği faaliyetlerin uygulanabilmesi için gerekli yetkileri verecektir. Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir. Türk Ticaret Kanunu nun md.319/1 hükmü saklıdır. Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan Madde 9: ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI REHİN OLARAK KABUL ETMESİ VEYA DEVRALMASI Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun hareket ederek ve gerekli özel durum açıklamalarını yaparak kendi paylarını ivazlı şekilde rehin olarak kabul ve/veya iktisap edebilir. Yeniden düzenlenen esas sözleşmede bu maddenin hükümleri 10 ci maddeye alınmış yeni 9 madde ile Yeni TTK ya uygun olarak Şirketin Kendi paylarını rehin almasının yolu açılmıştır 13

14 kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir. Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu ve yukarıda belirtilen komite üyelerine Şirket e Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Murahhas azalar dahil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurulca, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ : Madde 10 Yönetim Kurulu üyeleri, azami üç sene müddetle seçilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyesini her zaman değiştirebilir. Müddeti biten üyeninyeniden seçilmesi caizdir. Yönetim Kurulu na bir tüzel kişinin temsilcisi olarak seçilen kişilerin bu tüzel kişi ile ilgisinin kesildiğinin yazılı olarak Yönetim Kurulu na bildirilmesi ile bu üyenin görevi kendiliğinden sona erer. Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlık niteliğini kaybetmesi durumunda Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve İlk Genel Kurul un onayına sunulur.şu kadar ki atanacak üyenin açılan üyeliğin mensup olduğu grup hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilmesi şarttır. İşbu ana sözleşmenin 35. maddesi hükümleri saklıdır. Madde 10: YÖNETİM KURULU, ÜYELERİN SEÇİMİ ve YÖNETİM KURULU KARARLARI Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Genel Kurul un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde seçilecek en az 8 (sekiz) ve en fazla 12 (on iki) kişi olmak üzere çift sayıdan oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kuruluna seçilecek üyelerin yarısının A Grubu ve diğer yarısının da D Grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilmeleri zorunludur. A ve D Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylardan birer tanesinin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerini haiz olmaları zorunludur. Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimi bakımından Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Eski madde 9 ve 10 cu maddeler yeni metinde birleştirilerek yeni 10 cu madde olarak yer almıştır 14

15 İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu nun 364 üncü maddesi uyarınca gerekli görürse işbu Esas Sözleşme hükümlerini dikkate alarak Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üç yıl için seçilebilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşaldığı veya bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Yönetim Kurulu, görevi sona eren yönetim kurulu üyesini aday gösteren ilgili grup pay sahiplerinin göstereceği adayı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen usullere uygun olarak geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul un onayına sunar. Yönetim Kurulu nda toplantı ve karar nisabı, Yönetim Kurulu ndaki tüm üyelerin salt çoğunluğunun katılımı ve olumlu oyu ile sağlanır. Şu kadar ki; bu nisabın sağlanmasında, A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen bağımsız nitelikte olmayan en az 2 (iki) üyenin ve D Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen bağımsız nitelikte olmayan en az 2 (iki) üyenin katılımı ve olumlu oyu şarttır. Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklıdır. Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararlarını, içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verebilir. Bu şekildeki kararlar, A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen bağımsız nitelikte olmayan en az 2 (iki) üyenin ve D Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen bağımsız nitelikte olmayan en az 2 (iki) üyenin onayı olmak kaydıyla en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak sureti ile verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla karar alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. 15

16 YÖNETİM KURULU NUN YETKİLERİ : Madde 11 Kanun da ve bu Ana Sözleşmede Genel Kurul Kararı alınması zorunluluğu olan işlemler dışındaki bütün kararları almaya Yönetim Kurulu yetkilendirilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Aza ya Şirketin mutad işlerini yürütmek için ve/veya yürürlükteki Şirket Bütçesinin gerektirdiği faaliyetlerin uygulanabilmesi için gerekli yetkileri verecektir. Aşağıdaki işlemler Yönetim Kurulu Kararları uyarınca yapılır: 1) 13 bis maddesi hükmü saklı kalmak kaydı ile, Murahhas Aza seçimi ve ücretinin belirlenmesi, 2) Murahhas Aza ya bağlı olan ve Madde 13.2 bis de belirtilen müdürlerin işe alınmaları, işten çıkarılmaları ile çalışma şekillerinin ve yetkilerinin belirlenmesi ve gerektiğinde müdürlerle Yönetim Kurulu süresini aşan sözleşmeler yapılması, 3) Şubeler ve sınai tesisler açılması, kapatılması veya feshi, 4) Şirket adına sağlanan krediler dolayısıyla ortaklığın menkul ve gayrimenkul malları üzerinde rehin ve ipotek konulması, 5) Amacına uygun iştirakler ve özel ortaklıklar kurulması ve bunların sona erdirilmesi, 6) Şirket adına gayrimenkul alımı, satımı veya kiralanması ve gayrımenkuller üzerinde inşaat yapımının düzenlenmesi, 7) Şirket İşletme Planlarının ve Yıllık Bütçelerinin onaylanması, 8) Bilanço, kar ve zarar hesabı ve çalışma raporlarının hazırlanması, denetçilere verilmesi ve Genel Kurul a sunulması. Yönetim Kurulu nda toplantı ve karar nisabı, Yönetim Kurulu nda ki tüm üyelerin salt çoğunluğunun katılımı ve olumlu oyu ile sağlanır. Şu kadar ki; bu nisabın sağlanmasında, A Grubu hisseleri temsilen bağımsız nitelikte olmayan en az 2 (iki) üyenin ve D Grubu hisseleri temsilen bağımsız nitelikte olmayan en az 2 (iki) üyenin katılımı ve olumlu oyu şarttır. Bağımsız üyelerin katılımı ve olumlu oyunu gerektiren kararlar açısından işbu ana sözleşmenin 35. Maddesi hükmü saklıdır. Reyini yazılı olarak bildiren üyelerin oyları karar nisabında dikkate alınır Madde 11: YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ, TEMSİL ve YÖNETİMİN DEVRİ Yönetim Kurulu Başkanı, A Grubu pay sahiplerinin göstereceği, Yönetim Kurulu Başkan Vekili de D Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, Genel Kurul tarafından veya Genel Kurul tarafından seçilmediği takdirde Yönetim Kurulu tarafından seçilir Yönetim Kurulu Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılar Şirket merkezinde veya başka bir mahalde yapılabilir Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu lüzumu halinde iki toplantı devresi arasında işlerin süratle yürütülmesi için ve tesbit edeceği hususatla meşgul olmak üzere dört kişilik bir icra komitesi teşkil edilebilir. Bu komite, Yönetim Kurulu nun A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilen 2 ve D Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilen 2 üyesinden olmak üzere 4 kişiden müteşekkil olacaktır. İcra Komitesi nin ekseriyetle alabileceği kararlar, müteakip ilk toplantıda Yönetim Kurulu na arz olunur Aşağıdaki işlemler Yönetim Kurulu Kararları uyarınca yapılır: a) 11.7 ve 11.8 maddesi hükmü saklı kalmak kaydı ile, İcracı Üye seçimi, b) İcracı Üye ye bağlı olan ve Madde 11.8 de belirtilen müdürlerin işe alınmaları, işten çıkarılmaları ile çalışma şekillerinin ve yetkilerinin belirlenmesi ve gerektiğinde müdürlerle Yönetim Kurulu süresini aşan sözleşmeler yapılması, c) Şubeler ve sınai tesisler açılması, kapatılması veya feshi, d) Şirket adına sağlanan krediler dolayısıyla ortaklığın menkul ve gayrimenkul malları üzerinde rehin ve ipotek konulması, e) Amacına uygun iştirakler ve özel ortaklıklar kurulması ve bunların sona erdirilmesi, f) Fiat Group Automobiles S.p.A dışındaki firmalarla yapılacak, Fiat Group Automobiles S.p.A ve bağlı şirketlerinin rakipleri için motorlu araç ve komponent imalatı ve tedarikine yönelik sözleşmeler; g) Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket adına gayrimenkul alımı, satımı veya kiralanması ve gayrimenkuller Eski 11 Madde, yeni metnin yeni madde düzenine bağlı olarak yeniden ve yeni TTK na uygun olarak düzenlenmiştir 16

17 üzerinde inşaat yapımının düzenlenmesi, h) Şirket İşletme Planlarının ve Yıllık Bütçelerinin onaylanması, i) Bilanço, kar ve zarar hesabı ve çalışma raporlarının hazırlanması, denetçilere verilmesi ve Genel Kurul a sunulması Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 367. maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan veya olmayan bir veya birkaç kişiye (murahhaslara) devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bu iç yönerge ile murahhasların yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dâhilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. Türk Ticaret Kanununun 371, 374 ve 375. maddeleri hükümleri saklıdır Şirketin dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu na aittir. Türk Ticaret Kanunu nun 370. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan veya pay sahibi ya da yönetim kurulu üyesi olmaları zaruri bulunmayan bir veya daha fazla kişiye bırakabilir. Ancak böyle bir durumda en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisinin olması şarttır. Yönetim Kurulu tarafından özel bir karar alınmadığı sürece, Yönetim Kurulu, biri A Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından; diğeri D Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilen Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında bağımsız nitelikte olmayan herhangi iki Yönetim Kurulu üyesinin müştereken Şirket unvanı altına birlikte atacakları imzaları ile Şirket her hususta temsil edilebilir. Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir. Şirketin İmza yetkileri ve şekli Yönetim Kurulu Kararı ile tespit edilir Yönetim Kurulu, kendi yetkilerini sınırlamaksızın, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında bağımsız nitelikte olmayan üyeleri arasından bir İcracı Üye seçecektir. Yönetim Kurulu İcracı Üye ye, yukarıdaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, Şirketin mutad işlerini yürütmek için ve/veya yürürlükteki Şirket Bütçesinin gerektirdiği faaliyetlerin uygulanabilmesi için gerekli yetkileri verecektir Aşağıda belirtilen Yöneticiler sırasıyla D Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği Yönetim Kurulu üyeleri tarafından gösterilen aday veya adaylar arasından ve A Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından gösterilen aday veya adaylar arasından 17

18 Yönetim Kurulu nca seçilecektir. Yönetim Pozisyonları (i) İcracı Üye (ii)ticaret Direktörü (iii) Muhasebe, Finans ve Kontrol Direktörü (iv) Direktör Yardımcısı Satınalma (v) Direktör Yardımcısı Pazarlama (vi) Direktör Yardımcısı Satış Sonrası Hizmetler Yönetim Pozisyonları (i) Endüstriyel Direktör (ii) Dış İlişkiler Direktörü (iii) Direktör Vekili Muhasebe, Finans ve Kontrol (iv) Direktör Yardımcısı Muhasebe (v) Direktör Yardımcısı Satış (vi) Direktör Yardımcısı Üretim Aday Gösteren Taraf D Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği Yönetim Kurulu üyeleri Aday Gösteren Taraf A Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği Yönetim Kurulu üyeleri YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE İCRA KOMİTESİ : Madde 12 Yönetim Kurulu Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılar Şirket merkezinde yapılır. Ancak, Yönetim Kurulu kararı ile başka bir mahalde toplantı yapılması caizdir. Türk Ticaret Kanunu nun 330. maddesi hükümleri mahfuzdur. Yönetim Kurulu lüzumu halinde iki toplantı devresi arasında işlerin süratle yürütülmesi için ve tesbit edeceği hususatla meşgul olmak üzere dört kişilik bir icra komitesi teşkil edilebilir. Bu komite, Yönetim Kurulu nun A grubundan 2 ve D grubundan 2 üyesinden olmak üzere 4 kişiden müteşekkil olacaktır. İcra Komitesi nin ekseriyetle alabileceği kararlar, müteakip ilk toplantıda İdare Meclisi ne arz olunur. İş bu Ana Sözleşmenin 35. maddesi hükümleri saklıdır. Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon, denetim ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir. Komitelerin başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir. Madde 12: ÜCRETLERİ YÖNETİM KURULU ve KOMİTE ÜYELERİNİN Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve 11. Maddede belirtilen komite üyelerine Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği sıfatıyla Şirket e vermiş oldukları hizmetlerin karşılığında huzur hakları, ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Murahhaslar dâhil Yönetim Kurulu Yeni madde ile eski madde sözleşme metninden çıkarılarak Yeni TTK hükümleri ve SPK mevzuatına uygun olarak YK üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesinin şartları ifade edilmiştir. 18

19 üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurul tarafından, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz YÖNETİM KURULUNA AİT HÜKÜMLER : Madde 13 Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul ca kararlaştırılacak bir tahsisat alırlaryönetim Kurulu na ve üyelerine ait olup,bu ana sözleşmede tasrih edilenler haricinde hak, yetki, mükellefiyet ve sorumluluklar, Yönetim Kurulu nun teşkilatı, toplantı ve kararları, ücret veya huzur hakları ve Yönetim Kurulu na ait diğer hususatlar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre cereyan eder. İş bu Ana Sözleşmenin 35. maddesi hükümleri saklıdır YETKİLERİN DEVRİ : Madde 13.Bis Madde 13: DENETİM Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı nın ilgili hükümleri uygulanır. Şirketin finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporu, Genel Kurul tarafından seçilen bir bağımsız denetim şirketi tarafından denetlenir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu nun 366. maddesi uyarınca, iç denetim amacıyla kendisine bağlı iç denetim düzeni kurabilir. Yönetim Kurulu tarafından iç denetçi tayin edilmesine karar verilmesi durumunda, iç denetçilerin sayısı çift sayı olarak belirlenecek olup, bu kişilerin yarısı A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen yönetim kurulu üyeleri tarafından, diğer yarısı ise D Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen yönetim kurulu üyeleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilecektir. YETKİLERİN DEVRİ : Madde 13.Bis (BAŞLIKLA BİRLİKTE İPTAL EDİLMİŞTİR) Eski 13. Madde Yeni metinde 12 maddede düzenlendiğinden eski 12 madde hükümleri burada iptal olunarak yeni 13 madde de Denetim Başlığı altında yeni TTK uyumlu hüküm ihdas edlmiştir. Bu madde hükümleri yeni 11 ci maddede yer almış olduğundan 13 bis maddesi başlığı ile birlikte iptal edilmiştir Bis. Yönetim Kurulu ve Murahhas Aza şirketi temsile yetkilidir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin resmi adı altına konmuş ve şirket adına imzaya yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekir. İmza yetkileri, Yönetim Kurulu Kararı ile tespit edilir Bis. Aşağıda belirtilen Yöneticiler sırasıyla D Grubu hisse sahiplerini temsil eden Yönetim Kurulu üyeleri tarafından gösterilen aday veya adaylar arasından ve A Grubu 19

20 hisse sahiplerini temsil eden Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından gösterilen aday veya adaylar arasından Yönetim Kurulu nca seçilecektir. Yönetim Pozisyonları Aday Gösteren Taraf (i) Murahhas Aza D Grubu Hissedarları (ii) Ticaret Direktörü temsil eden Yönetim (iii) Muhasebe, Finans ve Kontrol Kurulu Üyeleri Direktörü (iv) Direktör Yardımcısı Satınalma (v) Direktör Yardımcısı Pazarlama (vi) Direktör Yardımcısı Satış Sonrası Hizmetler Yönetim Pozisyonları Aday Gösteren Taraf (i) Endüstriyel Direktör A Grubu Hissedarları (ii) Dış İlişkiler Direktörü temsil eden Yönetim (iii) Direktör Vekili Muhasebe, Kurulu Üyeleri Finans ve Kontrol (iv) Direktör Yardımcısı Muhasebe (v) Direktör Yardımcısı Satış (vi) Direktör Yardımcısı Üretim 13.3 Bis. Sayın J. Nahum Murahhas Aza olarak kaldığı sürece, Şirketin Endüstriyel Direktörü, D Grubu hisse sahiplerini temsil eden Yönetim Kurulu üyelerince gösterilen adaylar arasından seçilecektir. Ancak, her ne sebeple olursa olsun Bay J. Nahum, Şirketteki Murahhas Aza görevini sona erdirmesi tarihinden itibaren, Murahhas Aza, D Grubu hisse sahiplerini temsil eden Yönetim Kurulu üyelerince gösterilecek adaylar arasından yine Yönetim Kurulu üyelerince seçilecektir. Endüstriyel Direktör ise A Grubu hisse sahiplerini temsil eden Yönetim Kurulu üyelerince gösterilecek adaylar arasından seçilecektir. Herhangi bir zamanda Murahhas Aza pozisyonunda boşluk olması halinde, D Grubu hisseleri temsil eden Yönetim Kurulu üyelerinden biri derhal Murahhas Aza görevini üstlenecek ve yukarıda açıklandığı şekilde yeniden tayin edilen kişi göreve başlayana kadar bu görevi sürdürecektir. 20

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE TADİL TASARISI MADDE ESKİ METİN YENİ METİN KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ANA MUKAVELESİ KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ Madde 1 : KURULUŞ Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında T. Ticaret Kanunu nun ani kuruluş hakkındaki hükümlerine

Detaylı

b- Her türlü iş makinalarının yurtiçinde üretim ve dağıtımını yapmak, bunları ithal etmek ve perakende satışını gerçekleştirmek için şubeler açmak

b- Her türlü iş makinalarının yurtiçinde üretim ve dağıtımını yapmak, bunları ithal etmek ve perakende satışını gerçekleştirmek için şubeler açmak TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ YENİ HALİ Madde 3 - Amaç ve Konu Şirket; traktör, biçerdöver ve diğer tarım makine ve aletleri ile bunların motor ve parçalarının

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2014 Yılı Çalışmaları

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2013 Yılı Çalışmaları

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür. MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Detaylı

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçilmesi, 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR

SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR ESKİ ŞEKİL AMAÇ VE KONUSU : Madde 3 - Şirketin Amaç ve Konusu Şunlardır. a) Soda ve Hafif Soda, Ağır Soda, Sodyum Bikarbonat ve diğer her nev i soda

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ METİN SERMAYE MADDE: 5 BANKA, 4456 sayılı Kanun un 6 ncı maddesi uyarınca 4487 ve 3794 sayılı Kanunlarla değişik 2499 Sayılı Kanun Hükümlerine

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ Madde 1 Madde 2 Madde 3 Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 Madde 11 Madde 12 Madde 13 Madde 14 Madde

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı Adresi : Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. : Turkcell Plaza,Meşrutiyet Cad. No:71, Tepebaşı 34430 İstanbul Telefon ve

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 25.03.2013 16:08:09 Özel Durum Açıklaması (Genel)

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 25.03.2013 16:08:09 Özel Durum Açıklaması (Genel) BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 25.03.2013 16:08:09 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : 10002 SOKAK NO:45 A.O.S.B. ÇİĞLİ-İZMİR Telefon ve Faks No. : 0232 376 74 50-0232 376

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2008-31.12.2008 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki

Detaylı

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72.

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72. HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Esas Sözleşme Tadili Tarih:30/12/2014 Ortaklığın Adresi : Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul Telefon ve Faks Numarası

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ YENİ METİN SERMAYE VE PAYLAR

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ YENİ METİN SERMAYE VE PAYLAR AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ METİN SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8. Şirketin, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye tavanı 480.000.000 TL olup,

Detaylı

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GEREKÇE. Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı No: 11/A

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GEREKÇE. Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı No: 11/A Merkez ve Şubeler: Madde 4: PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GEREKÇE Merkez ve Şubeler: Şirketin merkezi İstanbul dadır. Adresi Aeropark Yenişehir Mahallesi

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ 6. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ Sermaye ve Paylar Madde 6- Şirket, 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1. Kuruluş Adları ikinci maddede yazılı kurucularla sonradan çıkarılacak hisse senetleri sahipleri arasında yürürlükteki kanunlara ve bu Ana

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI. Kuruluş

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI. Kuruluş ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI 1.MADDENİN ESKİ ŞEKLİ Kuruluş Madde 1- Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sigorta Murakabe

Detaylı

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ :

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : ... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda isimleri, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir Limited Şirket

Detaylı

YENİ ŞEKİL SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR AMAÇ VE KONUSU : AMAÇ VE KONUSU :

YENİ ŞEKİL SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR AMAÇ VE KONUSU : AMAÇ VE KONUSU : SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR ESKİ ŞEKİL AMAÇ VE KONUSU : Madde 3 - Şirketin Amaç ve Konusu Şunlardır. a) Soda ve Hafif Soda, Ağır Soda, Sodyum Bikarbonat ve diğer her nev i soda

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 15.05.2013 16:34:49

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 15.05.2013 16:34:49 BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 15.05.2013 16:34:49 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ : 10002 SOKAK NO:45 35620 ÇİĞLİ-İZMİR Telefon ve Faks No.

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİLAT METNİ Merkez ve Şubeler Madde 3 Şirketin Merkezi İstanbul dur. Adresi; Yenibosna, Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, Kuyumcukent Sitesi, Bahçelievler, İstanbul dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

TOFAS TÜRK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. YÖNETIM KURULU KARARI

TOFAS TÜRK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. YÖNETIM KURULU KARARI TOFAS TÜRK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. YÖNETIM KURULU KARARI Karar Tarihi : 01.02.2010 Karar No. : 2010/1 Katilanlar : - Bay Mustafa Vehbi KOÇ : Baskan - Bay Sergio MARCHIONNE : Baskan Yardimcisi - Bay Ali

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi ANONĠM ġġrket ESAS SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Adresi

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1 - Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında T. Ticaret Kanunu nun ani kuruluş hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. / TRKCM [SISE] 06.03.2014 21:14:46

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. / TRKCM [SISE] 06.03.2014 21:14:46 TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. / TRKCM [SISE] 06.03.2014 21:14:46 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi İŞ KULELERİ KULE 3,34330 : 4.LEVENT-İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : 212 350 50 50-212 350

Detaylı

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL Amaç ve Konu Madde 4 Şirketin amacı ve iştigal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü

Detaylı

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ ŞİRKETİN UNVANI Madde 2: Şirketin Ticaret Ünvanı VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu esas sözleşmede

Detaylı

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat)

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat) İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı Adresi Telefon No. Faks No. : 0 (212) 641 96 44 Ortaklığın yatırımcı/pay Sahipleri ile ilişkiler biriminin Telefon No. : 0 (216) 586

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2012 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2012 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2012 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 1. 28 HAZİRAN 2012 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL

Detaylı

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Tarih 29 Ocak 2009 Ortaklığın Ünvanı / Ortakların Adı : TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı No:3 34788-TaĢdelen ĠSTANBUL Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 18/04/2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 18/04/2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 18/04/2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri

Detaylı

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü- 5347 TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 22.03.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2016 yılı çalışmalarını incelemek

Detaylı

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI AMAÇ VE KONU MADDE.3. Şirketin maksat ve mevzuuna giren işler başlıca şunlardır: A- Kağıt Üretimi ve Satışı: Birinci hamur yazı ve baskı kağıtları, her cins ve gramaj kuşe kağıtları, ambalaj, temizlik

Detaylı

LÜKS KADĐFE TĐCARET VE SANAYĐ A. Ş. NĐN 11 MAYIS 2012 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĐ

LÜKS KADĐFE TĐCARET VE SANAYĐ A. Ş. NĐN 11 MAYIS 2012 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĐ LÜKS KADĐFE TĐCARET VE SANAYĐ A. Ş. NĐN 11 MAYIS 2012 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĐ 1- Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçilmesi; saygı duruşu, 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun 08/01/2008 tarih ve 1/17 sayılı izni ile bu sisteme

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2006 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Mart

Detaylı

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI Gayrimenkullere Tasarruf Madde 5 Şirket maksadını temin için her türlü gayrimenkuller satın almak, inşa etmek, kiralamak ve satmakla yetkilidir.

Detaylı

Sayın Ortağımız, KARAR

Sayın Ortağımız, KARAR Sayın Ortağımız, KARAR Şirket Yönetim Kurulumuz 07/06/2017 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen gündem maddelerini içeren 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30/06/2017 tarihinde

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI MAKSAT VE MEVZUU Madde 3 : Şirketin maksat ve mevzuu şunlardır. a-) Her çeşit plastik veya esas hammaddesi sentetik olan benzeri

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1

Detaylı

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLAT METNİ ESKİ MADDE NO VE MADDE BAŞLIĞI ŞİRKETİN UNVANI MADDE 2 AMAÇ VE KONU MADDE 5-23 YENİ MADDE NO VE MADDE BAŞLIĞI ŞİRKETİN UNVANI MADDE 2 AMAÇ VE KONU MADDE 5-23 ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ YAPILAN DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ MEVCUT METİN TASLAK METİN GEREKÇE ŞİRKETİN İŞLETME KONUSU

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ MEVCUT METİN TASLAK METİN GEREKÇE ŞİRKETİN İŞLETME KONUSU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ MEVCUT METİN TASLAK METİN GEREKÇE ŞİRKETİN İŞLETME KONUSU MADDE 3 - Şirket, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneğine ("Kulüp") ait profesyonel futbol takımının

Detaylı

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİMİ Madde 9 Yönetim Kurulu en az 5 en çok 9 Üye den teşekkül eder. Yönetim Kurulu Üyeleri

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve

Detaylı

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Ticaret Sicil Müdürlüğü / No : İstanbul / 272252 Ticaret Unvanı : Ticari Adresi (Kayıtlı Merkez Adresi): Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mah.

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel)

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel) VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Halaskargazi cad. No:243 Yasan İş Merkezi Kat:6 Osmanbey ŞİŞLİ İSTANBUL Telefon

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle, 31/03/2015 Salı günü saat 15:00 te Büyükdere

Detaylı

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması, İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Halaskargazi Caddesi Yasan İş Merkezi No:243

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı : Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Adresi : Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa Telefon / Faks : (0224) 270 30 00 / (0224)

Detaylı

SERVE ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME 4,5,6,7,8,9,11,13,16,17,18 MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI

SERVE ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME 4,5,6,7,8,9,11,13,16,17,18 MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI SERVE ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME 4,5,6,7,8,9,11,13,16,17,18 MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI ESKİ METİN YENİ METİN MADDE 4 - ŞİRKETİN MERKEZİ Şirketin merkezi İstanbul ili

Detaylı

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET PETROL OFİSİ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2005 yılı Hesap Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Nisan 2006

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ VE GEREKÇELERİ

TEKSTİL BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ VE GEREKÇELERİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GEREKÇE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 38 Yönetim Kurulu, Banka işleri gerektirdikçe her zaman toplanır. Ancak, ayda en az bir toplantı yapılması zorunludur. Yönetim Kurulu, Yönetim

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİK METNİ

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİK METNİ YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİK METNİ -ESKİ METİN- -YENİ METİN- -GEREKÇE- AMAÇ VE KONU Madde 3 A- Şirket in başlıca amaç ve konuları şunlardır:

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 21 EKİM 2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:30 YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI GİRİŞ

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 21 EKİM 2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:30 YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI GİRİŞ DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 21 EKİM 2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:30 YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI GİRİŞ Genel Kurulumuz, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak

Detaylı

ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş Gündem 1-Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi 2-Genel Kurul Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanınca imza edilmesine yetki verilmesi. 3-01.01.2011-31.12.2011

Detaylı

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak değişmesi nedeniyle.

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak değişmesi nedeniyle. Eski Şekil Yeni Şekil Yapılan Değişikliğin Gerekçesi Hk. Ayrıntılı Açıklama UĞRAŞI KONUSU Madde 4- UĞRAŞI KONUSU Madde 4- UĞRAŞI KONUSU: (25.04.2003 tarih, 5785 sayılı T.T.S.G.) ve (07.12.2010 tarih 7702

Detaylı

KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1: KURULUŞ Aşağıda ad ve soyadları, ikametgahları ve tabiiyetleri belirtilen kurucular tarafından Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani kuruluşu

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011 31/032011 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara

Detaylı

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. (FORD OTOSAN) ESAS MUKAVELESİ

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. (FORD OTOSAN) ESAS MUKAVELESİ FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. (FORD OTOSAN) ESAS MUKAVELESİ Madde 1: Kuruluş Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre

Detaylı

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ Kuruluş: Madde 1: Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

TURKCELL FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TURKCELL FİNANSMAN ANONİM ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Finansman alanında faaliyet göstermek üzere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun ( BDDK ) 19/11/2015 tarih ve 32521522-104.01.01-E.16241

Detaylı

Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir.

Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir. ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir.

Detaylı

NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ

NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI Eski Metin Yeni Metin Madde 6 Sermaye Madde 6 Sermaye a) Kayıtlı Sermaye; Şirketin sermayesi her birinin nominal değeri 1 Türk Lirası

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı 02.06.2016 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Ortaklar

Detaylı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / IZOCM [] 19.04.2012 10:55:33 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Telefon ve Faks No. : 0216 3641010-02163644531

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / IZOCM [] 19.04.2012 10:55:33 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Telefon ve Faks No. : 0216 3641010-02163644531 . / IZOCM [] 19.04.2012 10:55:33 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Ortaklığın Adresi : Organize San. Bölg. 3. Cad. No:4 Y.Dudullu- Ümraniye/İstanbul Telefon ve Faks No. : 0216 3641010-02163644531 Ortaklığın

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah.Adnan Kahveci Bulvarı No.5 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon No.

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı : Coca-Cola İçecek A.Ş. Adresi : Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No:4 34776 Ümraniye İstanbul Tel ve Faks No : 0 216 528 40 00-0 216

Detaylı

CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUS : Madde 1- Asağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin Ani Surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Yerleşim Yeri

Detaylı

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] :19:25 Özel Durum Açıklaması (Genel)

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] :19:25 Özel Durum Açıklaması (Genel) ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] 17.01.2013 14:19:25 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii Kemalpaşa - İZMİR Telefon ve Faks No.

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ ŞEKLİ Madde 6 Sermaye ve Hisse Senetleri 1- Şirket 3794 sayılı Kanun ile değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye

Detaylı

YAPI KREDİ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

YAPI KREDİ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ YAPI KREDİ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1 : KURULUŞ Aşağıda adları, uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani suretle kurulmaları

Detaylı

AMAÇ VE KONU ESKİ MADDE 3: AMAÇ VE KONU YENİ MADDE 3:

AMAÇ VE KONU ESKİ MADDE 3: AMAÇ VE KONU YENİ MADDE 3: AMAÇ VE KONU ESKİ MADDE 3: Konu: Turizm sahasında mer i ve ileride mer i olacak kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğ gibi mevzuat çerçevesinde ticari, sınai ve mali konularda yurt içinde ve dışında, şirket

Detaylı

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME METNİ

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME METNİ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME METNİ Ek-1 Madde 3: AMAÇ VE FAALİYET KONUSU Şirket; tabi olduğu mevzuat uyarınca ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin, lisans vb. nin alınması kaydıyla,

Detaylı

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 11.30 da Şirket merkezi olan Savur yolu 6.km. MARDİN

Detaylı

ESAS SÖZLEŞMESİ USAŞ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ. Kuruluş: Madde 1:

ESAS SÖZLEŞMESİ USAŞ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ. Kuruluş: Madde 1: Kuruluş: Madde 1: Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin kuruluş hükümleri uyarınca bir anonim şirket kurulmuştur. Şirketin Unvanı Madde 2: Şirketin unvanı USAŞ Yatırımlar Holding Anonim Şirketi (USAŞ)

Detaylı

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 05 Nisan

Detaylı

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN MERKEZ VE ŞUBELER MADDE 3. Şirketin merkezi İstanbul / Beyoğlu ndadır. Adresi Rıhtım Caddesi, No.51, Karaköy, Beyoğlu İSTANBUL

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI. Amaç ve Konu:

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI. Amaç ve Konu: GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI Amaç ve Konu: Madde 3: a-sanayi: 1- Kablo kanalı ve Aksesuarları (Kablo Taşıma Sistemleri), Bus-Bar Kanal Sistemleri, Topraklama

Detaylı

TÜRKĠYE PETROL RAFĠNERĠLERĠ ANONĠM ġġrketġ ESAS SÖZLEġMESĠ

TÜRKĠYE PETROL RAFĠNERĠLERĠ ANONĠM ġġrketġ ESAS SÖZLEġMESĠ TÜRKĠYE PETROL RAFĠNERĠLERĠ ANONĠM ġġrketġ ESAS SÖZLEġMESĠ Madde 1: GĠRĠġ Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. nin 10.04.1985 tarih ve 408-14/11515 sicil numaralı esas sözleşmesi, aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Detaylı

a) 20.05.2010 Perşembe günü saat 15.00 de Bayıldım Caddesi No:2 34357 Đstanbul Swissotel The Bosphorus, Đstanbul adresinde yapılmasına,

a) 20.05.2010 Perşembe günü saat 15.00 de Bayıldım Caddesi No:2 34357 Đstanbul Swissotel The Bosphorus, Đstanbul adresinde yapılmasına, Şirketin Olağan Genel Kurul Toplantısının; a) 20.05.2010 Perşembe günü saat 15.00 de Bayıldım Caddesi No:2 34357 Đstanbul Swissotel The Bosphorus, Đstanbul adresinde yapılmasına, b) Toplantı gündeminin

Detaylı

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan ( EK II ) Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Eylül 2014 Salı günü saat 11:30 da aşağıda yazılı

Detaylı

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ SİRKÜLER: AKAD.13/11-12.06.2013 YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 14.02.2011 tarih, 27846 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yürürlüğe giren 6103 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME

TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ Madde 1 : İkinci maddede yazılı kurucular arasında yürürlükteki kanunlar ve işbu esas sözleşmeye göre yönetilmek üzere Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Ticaret Sicili No : Gebze/6616 FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 2007

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim şirketlerinin ani surette kurulmaları

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ

LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ DEMİR GIDA İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: MADDE 1. Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında

Detaylı

ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıda isimleri ve adresleri gösterilen kurucular yürürlükteki kanunlar ve işbu ana sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere bir anonim şirket

Detaylı