DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 145. YIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 145. YIL"

Transkript

1 DANIŞTAY YAYINLARI NO: 84 DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 145. YIL SEMPOZYUMU 10 MAYIS 2013 ANKARA

2 DANIŞTAY TASNİF VE YAYIN KURULU Başkan : Kamuran ERBUĞA Danıştay İkinci Daire Başkanı Üye : Enver KAYA Danıştay Üyesi-Genel Sekreter Üye : Fethi ASLAN Danıştay Birinci Daire Üyesi Üye : Bekir SÖZEN Danıştay Dokuzuncu Daire Üyesi DANIŞTAY TASNİF VE YAYIN YÜRÜTME BÜROSU Başkan Genel Sekreter Yardımcısı Tetkik Hakimi Yayın İşleri Müdürü : Enver KAYA : Doç. Dr. Fikret ERKAN : Yusuf ALTINTAŞ : Yüksel ÖZDEMİR Yazışma Adresleri. Yayınlarla ilgili konularda Danıştay Başkanlığı Yayın İşleri Müdürlüğü Tel : Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 149 Eskişehir Yolu 10. Km. Çankaya / ANKARA. Danıştay ve İdari Yargı Günü 145. Yıl Sempozyumu Kitabı, Danıştay Hizmetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından bastırılmıştır. Danıştay ve İdari Yargı Günü 145. Yıl Sempozyumu. Danıştay Yayınları No: 84. Basım: Şubat 2014 / Danıştay Matbaası 2 Danı şta y ve İdari Yargı Günü S em p ozyu mu : Y ıl

3 İÇİNDEKİLER Danıştay Başkanı Hüseyin KARAKULLUKCU nun Sempozyum Açış Konuşması 5 Danıştay Başkanvekili Zerrin GÜNGÖR ün Oturum Açış Konuşması 7 Christian VIGOUROUX Fransız Danıştay ı ve Yargı İçindeki Önemi 9 Prof. Dr. Bülent OLCAY Türk Danıştay ı ve Yargı İçindeki Önemi 15 Dr. Ulrich MAIDOWSKI Yargı Ayrılığının Düşündürdükleri 21 Doç. Dr. Murat YANIK Karşılaştırmalı Hukuk Işığında Yargı Ayrılığı Sistemi 29 Tartışmalar 57 Danıştay Genel Sekreteri Mustafa KÖKÇAM ın Sempozyum Kapanış Konuşması 69 Sayfa Danıştay v e İdari Yargı G ünü Sempozyumu : 145. Y ıl 3

4 4 Danıştay v e İdari Yargı G ünü Sempozyumu : 145. Y ıl

5 Sempozyum Açış Konuşması Hüseyin KARAKULLUKCU SEMPOZYUM AÇIŞ KONUŞMASI Hüseyin KARAKULLUKCU Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Konuklar, Danıştay ın kuruluşunun 145 inci Yıldönümü ve Danıştay ve İdari Yargı Günü etkinlikleri kapsamında düzenlemiş olduğumuz sempozyuma hoş geldiniz, Danıştay ve idari yargı mensupları adına hepinizi selamlıyorum. Değerli Meslektaşlarım, Türkiye nin yeni bir Anayasa yapma sürecinde olduğu ve devlet yapımızın her yönüyle tartışıldığı şu günlerde bugün itibarıyla 145 yaşında bulunan Danıştay'ın devlet yapısı içindeki yeri de açık bir dille olmasa da tartışılmaktadır. Bu durum bizlere bu sempozyumla birlikte idarenin eylem ve işlemlerinin yargısal denetimini yapan ve gerektiğinde bir danışma organı olarak görev yapan Danıştay'ın insan haklarını ön planda tutan modern bir devlet için ne kadar önemli olduğunun ortaya konulması için bir fırsat vermiştir. Adli ve idari yargıya ait yüksek mahkemelerin tek bir çatı altında yeniden bir araya getirilmesinin getireceği yararların somut olarak neler olduğunun ortaya konulması gerekmektedir. Bunun için yargı ayrılığı ve yargı birliğini uygulayan devletlerin bu ayrıma niçin gittiğinin açıklanması gerekir. Bilindiği gibi Osmanlı Devletinde 1837 yılında Meclis Vala-yı Ahkamı Adliye adıyla tek bir çatı olarak kurulan yüksek mahkeme, idare hukukunun doğup büyüdüğü ülke olan Fransa'dan örnek alınması suretiyle bundan tam 145 yıl önce 10 Mayıs 1868 tarihinde temel olarak günümüzde geçerli bulunan yargı ayrılığı sisteminin doğmasına sebep olacak şekilde ikiye ayrıştırılarak Şura-yı Devlet kurulmuştur ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bağımsızlığını ilan ederek kurulması ile birlikte hukuk devletinin tesisinde en güçlü yardımcı organ olan Danıştay ın görevini sürdürmesi sağlanmıştır. Danıştay Başkanı Danıştay v e İdari Yargı G ünü Sempozyumu : 145. Y ıl 5

6 Hüseyin KARAKULLUKCU Sempozyum Açış Konuşması İdare hukuku, kökleri Roma hukukuna dayanan özel hukuktan ayrı olarak kısıtlı sınırlar dışında kesin olarak sınırlarının belirlenmesinin zor olduğu, gün geçtikçe değişen çağa göre değişen yönetim anlayışına göre gelişen bir hukuktur. Bu nedenle daha çok içtihatlara bağlı bir hukuk dalı olmuştur. Özel hukukta bile uzmanlaşmaların çeşitlenerek çoğaldığı günümüzde, gerçek ve tüzel kişilerden daha fazla hak ve yetkileri elinde bulundurarak kamu gücü ayrıcalıklarını kullanan devletin taraf olduğu uyuşmazlıklarda, yaşanan dönemde geçerli olan yönetim ilkelerini gözetmek durumunda olan idare hukukunu sürekli canlı tutmaktadır ve bu durum davalı tarafın hemen hepsinde devletin olduğu bir hukuk dalının özel hukukta yapılan uzmanlaşmadan daha öte bir uzmanlık gerektirdiği aşikardır. Kıymetli Meslektaşlarım, Bu bakımdan, 145 yıllık bir köke sahip olan Danıştay ın kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen bu sempozyumda adli ve idari yargı ayrımının devlet ve toplum için getirdiği yararların tartışılarak kamu hukuku ve özel hukuk ayrımının devam ettiği bir devlette bu ayrımın kaldırılmasının sonuçlarının gösterilmesinin insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü her geçen gün daha üst seviyelere çıkarma hedefini gözeten ve bu sayede eskiye göre daha uygar bir toplumun oluşmasını amaçlayan yeni Anayasa çalışmalarında yargı kurumlarına ilişkin yapılandırma düşüncelerini aydınlatacağını düşünüyorum. Yargı birliğinin olduğu ülkelerde kamu hukuku - özel hukuk ayrımı yoktur, ancak bizim gibi Kara Avrupasına dahil ülkelerde varolan bu ayrım nedeniyle idari yargı adli yargıdan farklı bir sistem olarak ortaya çıkmıştır. Sevgili Konuklar, Sempozyumun tam bir bilgi şöleni haline gelmesi ve idari yargı mensuplarının katılımının sağlanması için yine davetiyeleri tüm idari yargı teşkilatına gönderdik ve hakimlerimizin yoğun katılımını arzuladık. Bunun ortak hareket etme adına önemli olduğunu düşündük. Sunum yapmak suretiyle bu önemli sempozyuma katkı sunacak konuşmacılara, siz değerli katılımcılara, özellikle Avrupa dan gelen saygın dostlarımıza ve Ankara dışından gelen idari yargı mensuplarına teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. 6 Danıştay v e İdari Yargı G ünü Sempozyumu : 145. Y ıl

7 Oturum Açış Konuşması Zerrin GÜNGÖR OTURUM AÇIŞ KONUŞMASI Zerrin GÜNGÖR Sayın Başkanım, Saygıdeğer Konuklar, Kıymetli Meslektaşlarım, Danıştay ımızın 145. Kuruluş Yıldönümü ve Danıştay ve İdari Yargı Günü nedeniyle düzenlediğimiz sempozyuma hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyor ve oturumu açıyorum. Değerli konuşmacılarımızı kürsüye davet ediyor ve sizlere tanıtmak istiyorum. Sayın Christian VIGOUROUX, Fransız Danıştay ı Rapor ve Araştırma Bölüm Başkanı. Sayın Profesör Doktor Bülent OLCAY, Danıştay 8. Daire Üyesi. Sayın Doktor Ulrich MAIDOWSKI, Almanya Federal İdare Mahkemesi Hâkimi. Sayın Doçent Doktor Murat YANIK, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı. Buyurunuz efendim. Sempozyumda idari yargının gelişim yönü, karşılaştırmalı hukukta Danıştay uygulaması konuları anlatılıp tartışılacaktır. Her bir sayın konuşmacımız için öngörülen süre 20 dakikadır. İlk iki konuşmacımızın konuşmalarını tamamlamalarından sonra saat 14:50 de 20 dakika kadar bir aramız olacak, aradan sonra diğer iki konuşmacımızın konuşmalarını tamamlamalarından sonra da saat 15:50 de 1 saatlik tartışma bölümüne geçilecektir. Sayın Başkanım, Saygıdeğer Konuklar, Kıymetli Meslektaşlarım, Anayasamızın 2. maddesinde Hukuk Devleti İlkesi Cumhuriyetimizin niteliklerinden biri olarak sayılmıştır. Hukuk devletinin nihai amacı; adaletli bir devlet oluşturmak, temel hak ve özgürlükler bakımından huzur ve güven içinde yaşayan bir toplumu inşa etmektir. Adaletli devlet anlayışı, güçlünün zayıfı ezmediği, toplumsal uzlaşı ve barışın sağlandığı, haklının hakkını aldığı, suçlunun ise cezasını çektiği bir anlayıştır. Adaletli bir devlette ideolojik dayatmaların, çıkar gruplarının ve güç odaklarının egemenliği söz konusu olamaz. Bizatihi adalet devletin amacı, temeli ve hakimidir. Hukuk devletinde idareye tanınan hiçbir yetki sınırsız olmayıp idare yetkisini hukuk kurallarına uygun kullanmak zorundadır. İdarenin her Danıştay Başkanvekili Danıştay v e İdari Yargı G ünü Sempozyumu : 145. Y ıl 7

8 Zerrin GÜNGÖR Oturum Açış Konuşması türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğunu vurgulayan Anayasamızın 125. maddesi bu zorunluluğun anayasal kanıtıdır. Yine Anayasamızın 10. maddesinde öngörülen Kanun önünde eşitlik ilkesi idarenin yetkisini kullanırken uymak zorunda olduğu hukuk kurallarının en önemlilerinden biridir. İdare, idare edilenler yönünden hak yaratırken ve külfet getirirken bu ilkeye uygun davranmakla yükümlüdür. Daha açık bir ifade ile hem aynı durumda olan her bir bireye hukuk normunun aynı şekilde uygulanması hem de birey ile kamu idaresi arasında da bu anlamda bir ayrım yapılamaması, güçlü olan kamu kudretinin haklı olan bireye karşı kullanılmamasıdır. Özetle hukuk devletinin mevcudiyeti için idarenin de bir birey gibi hukuk ile kayıt altına alınması gerekmektedir, zorunludur. Hukuk devletinin, varlığını idare hukukunun doğuşu ve gelişimine borçlu olduğu bilinmektedir. Hukuk devleti ilkesinin birinci ve en önemli koşulu idarenin kanuniliği ve yargısal denetimi olarak tanımlanmaktadır. Hukuk devleti ilkesinin gerçekleştirilmesi çabalarının ilk aşamasını bilindiği gibi idarenin yargısal yoldan denetlenmesi amacıyla Tanzimat Döneminde 1868 yılında Şura-yı Devlet in kurulması oluşturmuştur. Daha sonra Danıştay adını alan Şura-yı Devlet in yüksek mahkeme kimliği kazanarak idarenin hukuka uygun davranmasına katkı sağlaması Cumhuriyet döneminde olmuştur. Danıştay ın ülkemizin gerçeklerini ve geleceğini de gözeterek hukuk yaratıcı rolüyle; Türk idare hukukuna, hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkesinin gelişmesine ve evrensel hukukun benimsenerek uygulanmasına olumlu katkılarının artması dilek ve umuduyla sözlerime son veriyorum. Sözü, Fransız Danıştay ı ve Yargı İçindeki Önemi konulu tebliğini sunmak üzere Sayın VIGOUROUX ya bırakıyorum. Buyurunuz lütfen. 8 Danıştay v e İdari Yargı G ünü Sempozyumu : 145. Y ıl

9 Fransız Danıştay ı ve Yargı İçindeki Önemi Christian VIGOUROUX FRANSIZ DANIŞTAY I VE YARGI İÇİNDEKİ ÖNEMİ Christian VIGOUROUX Teşekkür ederim, Sayın Başkan. Ayrıca, davetinden ötürü, Sayın Danıştay Başkanına da teşekkür etmek istiyorum. Bugün bu toplantıya katılıp bir tebliğ sunmak, Fransız Danıştay ı için bir onur ve memnuniyet teşkil etmektedir. Kısaca altı konudan bahsedeceğim: 1) İdari yargının genel teşkilatlanması, 2) Yargı ayrılığı, 3) İdari yargı ile Danıştay ın geçmişi, 4) Uyuşmazlık Mahkemesi, 5) Fransız idari yargı sistemi: Gerçek bir yargı örneği, 6) Her geçen gün kendisini yenileyen bir yargı. 1) İdari Yargının Genel Teşkilatlanması Fransa nın anayasal sisteminde, dokuz üyeli bir Anayasa Mahkemesi mevcuttur. Bununla birlikte, Fransız adli sistemi, bir Yargıtay Mahkemesi, 36 İstinaf Mahkemeleri ile 161 birinci derece (Bidayet) mahkemelerden oluşmaktadır. Fakat idari sistemde, bir Danıştay, 8 İdari İstinaf mahkemeleri ile 42 birinci derece (Bidayet) idari mahkemeler bulunmaktadır. Toplamda, Fransa da idari yargıç ve adli yargıç görev yapmaktadır. Diğer Avrupa ülkelerinden daha az sayıda yargıca sahibiz. İdari yargıç ile adli yargıç arasında görev paylaşımını kolaylaştırmak için de, hususi bir mahkememiz bulunmaktadır, o da Uyuşmazlık Mahkemesidir. 2) Yargı Ayrılığı Avrupa Birliğine üye 27 Devletten 15 inde, yargı ayrılığı söz konusudur, yani ayrı ayrı idari yargıç ve adli yargıçlar mevcuttur. Bu durum, Fransa da tamamen ve geniş çapta ülke tarihinin bir ürünüdür. Bazı denemelere rağmen, yargı ayrılığını her zaman muhafaza ettik. Bunun nedeni belki de Fransa da idari yargıcın bağımsızlığı hiç bir zaman ihtilaf konusu olmamasıdır. Tarihsel olarak, idari yargıç her zaman idareye yakın Fransız Danıştay ı Rapor ve Araştırma Bölümü Başkanı Danıştay v e İdari Yargı G ünü Sempozyumu : 145. Y ıl 9

10 Christian VIGOUROUX Fransız Danıştay ı ve Yargı İçindeki Önemi olmuştur. İdareye yakın olduğu içindir ki, idareye hayır diyebilip, idarenin kararlarını iptal veya idareyi mahkûm edebilmektedir. Böylece; Danıştay, Cumhurbaşkanı nın bile bir kararını iptal edebilmektedir. Şu anda karşınızda bulunan ben, bundan 20 yıl önce, Cumhurbaşkanı nın özel olarak verdiği bir tayin kararını yargılamak durumunda kaldım. Danıştay önünde, bu kararın iptal edilmesini talep ettim. Danıştay, benim görüşümle aynı doğrultuda hareket etti, biz de Cumhurbaşkanı nın kararını iptal ettik. Cumhurbaşkanı nın pek de memnun kalmadığını söyleyebilirim, fakat Danıştay ın kararına saygı gösterdi. Fransa da, adli yargıcın bağımsızlığı zaman zaman tartışma konusu olmaktadır. Fakat idari yargıcın bağımsızlığı herkes tarafından kabul görmektedir. İdareyi içeriden tanıdığımızdan, ayrıca çoğu Danıştay üyelerinin uzun yıllar idare için çalıştığından dolayı, idareyi çok iyi tanıyoruz ve bir davada bize yalan söylediğinde, genellikle anlıyoruz. İdari yargıç ile idare arasındaki ilişkiler, bir dengede durmaktadır. Fransız Danıştay üyeliği görevini icra ederken, hukuksallık, saygı duyulması gereken temel haklar ile idarenin gereksinimleri arasında her zaman bir dengeyi korumak lazım. Her zaman mevcut iki unsur göz önünde bulundurulmalıdır. İdarenin gereksinimleri gözetilerek, temel haklar savunulmaktadır. Bu, biz Fransızların, Hukuk Devletine şekil verme yöntemimizdir. Bir hukuk Devletinde, bir tarafta, idarenin gereksinimleriyle işlemesi gereken bir Devlet, diğer tarafta da Hukuk, yani temel haklar, insan hakları, herkesin hakları var. 3) İdari Yargı İle Danıştay ın Geçmişi Öteden beri yargıçlara karşı kuşkuyla bakarız. Bu nedenle, Fransız İhtilali döneminde, özel bir idari yargı sistemi oluşturduk. İlk başlarda, ihtilal zamanında, bu yargının görevi idareyi korumaktı. Fakat Fransız tarihi boyunca yavaş yavaş idareyi denetleyen tam bağımsız bir yargıya dönüştü. Fransız ihtilaliyle birlikte kurulan Danıştay ın iki görevi mevcut. Danıştay, 215 üyesiyle, her yıl on bin vakada karar vermektedir. En önemli görevi ve en bilineni, idare ile kişiler, vatandaşlar, fakat aynı zamanda yabancılar, şirketler arasında meydana gelen anlaşmazlıklarda karar vermektir. Danıştay ın ikinci görevi, kanun ve kararname projelerinin hazırlanmasında hükümete danışmanlık yapmaktır yılından beri, yani 5 yıldan beri, Parlamento da, Danıştay dan görüş bildirmesini talep etmektedir. 5 yıl 10 Danıştay v e İdari Yargı G ünü Sempozyumu : 145. Y ıl

11 Fransız Danıştay ı ve Yargı İçindeki Önemi Christian VIGOUROUX içerisinde, Parlamento ki Fransa da Parlamento Ulusal Meclis ile Senatodan oluşmaktadır, 10 a yakın durumda Danıştay dan görüş aldı. Danıştay teşkilatı, 10 bölüme, yani 10 alt şubeye bölünmüş bir ihtilaflar dairesi içermektedir. Bu daire, yargılamayı yapar ve en önemlisidir. Ayrıca; teşkilat, Hükümet ile Parlamentoya danışmanlık yapan beş idari daire ile benim başkanlığını yaptığım raporlar ve araştırmalar dairesinden oluşmaktadır. Bu son daire; adı üstünde, hükümet için araştırmalar yapar, hükümet in Danıştay a sorduğu konular hakkında da rapor düzenler. 4) Uyuşmazlık Mahkemesi Fransa da yargı ayrılığı olduğundan, bazen anlaşmazlıklar söz konusudur. Ya hem idari yargı, hem de adli yargı bir davada yetkili olmak, ya da her ikisi de yetkili olmamak ister. Mahkemeye başvuranın, yani vatandaşın, her daim bir yargıca ulaşabilmesi ve idari yargıç mı, adli yargıç mı diyerek zaman kaybetmemesi için, benim de geçmişte üyesi olduğum Uyuşmazlık Mahkemesi, 4 er Danıştay ve Yargıtay üyesiyle her ay toplanır. Yılda, genellikle elli anlaşmazlık vakası olur. Yani, her yıl Uyuşmazlık Mahkemesi, bu dava, adli yargının, bu dava da idari yargının diyerek karar verir. Yargı ayrılığı, bu sayede vatandaşlara zarar vermeden, var olmaya devam eder. 5) Fransız İdari Yargı Sistemi: Gerçek Bir Yargı Örneği Bahsetmek istediğim beşinci konu, idari yargının Anayasa tarafından kabul edilmiş olmasıdır. Fransız Anayasası, Fransız idari yargı sisteminin bağımsızlığını ve görevini tamamen tanımaktadır. Burada söz konusu olan dört ilke var: Birincisi, bağımsızlık; Danıştay, idari istinaf mahkemeleri ile idari mahkemelerin yargıçları, kesinlikle azledilemez ve tamamen bağımsızdır yıldan beri, hiç bir idari yargıç ne görevden alındı, ne de cezalandırıldı. Her bir idari yargıç, Anayasa tarafından teminat altına alınan tam bir bağımsızlığa sahiptir. İkinci olarak, yeterlilik ilkesi; sadece, hukuki nitelikleri, herkesçe, özellikle de üniversiteler tarafından, bilinen ve kabul edilen kişiler, idari yargıç olabilir. Üçüncü ilke henüz çok yeni, henüz yirmi yıllık bir geçmişi var. Danıştay ın kendisi, idari yargı sistemini yönetmektedir, idare etmektedir. Personel, bina, bütçe, işletim imkânları gibi sorunlar, doğrudan Danıştay tarafından yönetilmektedir. Danıştay v e İdari Yargı G ünü Sempozyumu : 145. Y ıl 11

12 Christian VIGOUROUX Fransız Danıştay ı ve Yargı İçindeki Önemi Genellikle, bu konuda bir espri yapılmaktadır. Danıştay Başkanı, Sayın SAUVÉ nin, biraz idari yargı bakanı olduğu söylenir. Bu çok önemli bir nokta. Bundan yirmi yıl öncesine kadar, idari yargıçlar, İçişleri Bakanlığına bağlıydı. Bakanlık, polisi, valileri ve idari yargıçları yönetiyordu. Hatırlıyorum, yirmi yıl önce, İçişleri Bakanlığı, idari yargıçları Danıştay a transfer ettiği gün, çok büyük bir olay oldu. O dönemde, ben İçişleri Bakanı özel kalem müdürüydüm. Bu nedenle, idari yargıçların Danıştay a transferini, Danıştay Başkanıyla ben müzakere ettim. Kendisinin, çok çetin bir müzakereci olduğunu söyleyebilirim. Geniş imkânlar talep ediyordu. İdari yargının özerkliği, yirmi yıl önce elde edildi. Bu çok önemli bir nokta. Son olarak; dördüncü ilke, Danıştay kararlarının kaçınılmazlığıdır. İdare, Danıştay tarafından verilen bir karara uymak zorundadır. Eğer, uymak istemezse, benim başkanlık ettiğim daire, idarenin, Danıştay kararlarını uygulaması için gerekeni yapmaktadır. İdari yargı için bir diğer önemli husus da, 13 yıl önce, 2000 yılında meydana getirilen, idari yargının yegâne yasası. İdari mahkemeler, Danıştay ile idari istinaf mahkemeleri, muhakeme usullerini, üyelerin tayinlerini, genel olarak idari yargının bütün kurallarını düzenleyen, tek bir yasaya sahiptir. Dialarda da gördüğünüz gibi, bu yasa, 9 bölümden oluşmaktadır. İdari yargı yasasının 9 bölümünden en önemlisi, 2000 tarihli bu yasanın öngördüğü en büyük yenilik, acil yargılama usullerine dair beşinci bölümdür. Acil bir durum söz konusuysa, özellikle de temel özgürlüklerle ilgili, Danıştay iki günde yargılama yapabilir. Pazar günleri de dahil olmak üzere, her zaman görevde bulunan yargıçlar mevcuttur. Bir vaka temel özgürlüklerle ilgiliyse, iki günde yargılamayı bitiriyoruz. İkinci bir yenilik de, idari yargı kararlarının uygulanmasıyla ilgili 9 uncu bölümdür. Yasa, idarenin yargıca uymakla yükümlü olduğunu öngörmektedir. Yine önemli bir başka husus da, özellikle de Türkiye deki tartışmalar göz önünde bulundurulduğunda, 1987 yılında Fransa da idari istinaf mahkemelerinin kurulmasıdır. Tabii ki, ne kendiliğinden, ne de kolay oldu. Tartışma süreci çok çetin geçen bir reform yaptık. Daha önceki yıllarda, 1982 ve 1985 te, hüsranla sonuçlanan iki deneme yaşandı yılında, Danıştay da yargıç sayısını artırmayı denedik, fakat başarısız olduk. Parlamento, kabul etmedi yılında da, ek özel daireler oluşturmayı denedik. Parlamento, yine kabul etmedi. Son olarak 1987 yılında; Danıştay, bölge istinaf mahkemelerinin kurulmasını teklif etti. İdareden şikâyetçi 12 Danıştay v e İdari Yargı G ünü Sempozyumu : 145. Y ıl

13 Fransız Danıştay ı ve Yargı İçindeki Önemi Christian VIGOUROUX olan vatandaşlar, ilk önce idari mahkemelere gidiyor, sonra bir üst mahkeme olan idari istinaf mahkemelerine başvuruyor. Eğer idari istinaf mahkemesinin davayı iyi yargılamadığını düşünürse, ancak ve ancak o zaman Danıştay a başvuruyor. Fakat geçen on beş yıl içerisinde sayıları sekiz olan idari istinaf mahkemelerinin kurulması, tam anlamıyla idari yargıyı kurtardı. Sekiz idari istinaf mahkemesi kurmadan önce, Danıştay çok yavaş işliyordu. Çok fazla iş yükü vardı. Otuz beş yıl önce Danıştay a tayin olduğum zaman, yargılama sürelerini yıl olarak düşünüyorduk, yani bir karar ancak iki-üç yıl içerisinde verilebiliyordu. Günümüzde, yargılama süreleri artık ay olarak hesaplanıyor. Yani artık bir karar sekiz, dokuz, on ayda veriliyor. Hatta acil yargılama usulleri de göz önünde bulundurulunca, yargılama süresi hafta veya gün olarak hesaplanıyor. İdari istinaf mahkemeleri sayesinde, Fransa da, Danıştay ile idari yargının cevap verme süreleri bir hayli iyileşebildi. Bununla birlikte, içtihat birliği hala korunuyor. Çünkü her bir idari istinaf mahkemesine bir Danıştay üyesi başkanlık ediyor. Diğer taraftan, yılda bir kaç sefer, Danıştay Başkanı, idari istinaf mahkemeleri başkanlarıyla toplanıp, içtihatlar hakkında görüş alışverişinde bulunuyor. Bu sayede, Danıştay tarafından teminat altına alınan, fakat 8 idari istinaf mahkemesi tarafından da güçlendirilen, içtihat hep tek kalıyor. 6) Her Geçen Gün Kendisini Yenileyen Bir Yargı Sunumumun son kısmına geliyorum. Önemli nokta, vatandaşa nitelikli bir yargı sunmaktır. Danıştay ın hedefi, her alanda vatandaşların temel haklarını korumaktır. Geçen zaman içerisinde, basın özgürlüğü, Fransa da bulunan yabancıların hak ve özgürlükleri, vergi uygulamaları veya trafik polisi gibi konularda, hep temel hakları gözeten kararlar verdik. Bitiriyorum. Temel haklar, Danıştay için en önemli unsurdur. Bu nedenle, sadeleştirme ve iyileştirme amacıyla, idari yargı her sene yeniden reform edildi. Bu reformların devam edeceğini ümit ediyoruz. Önemli olan, kullanıcıların memnun olması. 200 yıllık bir geçmişi olan Fransız Danıştay ı gibi bir Kurum, her daim vatandaş hukukunun hizmetinde olduğunu kanıtlamalıdır. Danıştay v e İdari Yargı G ünü Sempozyumu : 145. Y ıl 13

14 14 Danıştay v e İdari Yargı G ünü Sempozyumu : 145. Y ıl

15 Türk Danıştay ı ve Yargı İçindeki Önemi Prof. Dr. Bülent OLCAY TÜRK DANIŞTAY I VE YARGI İÇİNDEKİ ÖNEMİ Prof. Dr. Bülent OLCAY Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkanım, Sayın Başsavcım, Sayın Müsteşarım, Sayın Daire Başkanlarım ve Meslektaşlarım hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün Danıştay ımızın kuruluşunun 145. Kuruluş Yıldönümü biraz tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde kutlanıyor, dolayısıyla ben de sunumumu hazırlarken daha ziyade güncel bir takım gelişmeleri Sayın Başkanın az önce konuşmasında pek açıkça söylenmese de dedi, bundan sonraki konuşmalarında açıkça söylenmişti diyeceğini tahmin ediyorum. Neler yapılmak istendiğine değineceğim. Bende pek çok istatistiğin yer aldığı bir sunum var, ama bunlar hepinizin çok yakından bildiği istatistikler. Mesela önceki dönemden devreden dosya, açılan toplam, sonuçlanan toplam, önceki dönemden devir vs. Bunların tamamı doğru istatistikler, idareci arkadaşlarımdan aldığım istatistikler. Grafikler haline çevirdim, çalıştım, sonra dedim ki bunları, hızlı geçiyorum, bunları bilmeyen yok. Aramızda paylaştığımız şeyler. Hepimiz intranetten ve kendi aramızda konuşurken diğer dairelerin kaç dosyaları kalmış, kaç dosyaları geçmiş bunları biliyoruz. Bizim asıl biraz kaybettiğimiz, yoğunluktan dolayı bakamadığımız aktüel gelişmeler var. Bunlar da bizim geleceğimizi çok ilgilendiriyor, Danıştay ın bundan sonraki yapısını ilgilendiriyor. Dolayısıyla konuşulacaksa Ört ki ölem! şeklinde değil de doğrudan konuşulması lazım. Tabii burada zülfüyara de çok fazla dokunmamaya gayret ettim ama buna rağmen dokunursa da bir akademisyen olarak dokunulmuş olacak. Danıştay üyesi kimliğimden ziyade bu konularda en azından akademisyen kimliğimin kabul edilmesini istiyorum. Sunumda da zaten buradaki görüşlerimin hiçbir kurumu, daha doğrusu kurumumu bağlamaz, kişiseldir diye de ibare koydum. Ama buna rağmen sağa sola çekmek isteyenler olursa bu konuda da ben rahatım, kalben rahatım. Verilmeyecek bir hesabım da yok, burada Allah rızası için doğruları konuşacağım. Şimdi burada sıkıntı şu, son dönemde yeni anayasa hazırlanırken Yargıtay ve Danıştay biraz örseleniyor gibi hissediyorum. Bir temyiz mahkemesi adı altında ikisinin birleştirilecek olması ve bizim karşı Danıştay Sekizinci Daire Üyesi Danıştay v e İdari Yargı G ünü Sempozyumu : 145. Y ıl 15

16 Prof. Dr. Bülent OLCAY Türk Danıştay ı ve Yargı İçindeki Önemi çıkmamıza rağmen böyle bir niyette bulunulması karşısında, aslında bir yargı fobisi nin oluştuğu inancı var bende. Bundan dolayı da bu fobiyi kırmak için aslında yargının yerinin ne olduğunu herkese daha net bir şekilde anlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi burada çok teorik, hukuksal ve diğer felsefi açıklamalara girmeyeceğim, çok net, İngilizce tabirle up to the point şeyler söyleyeceğim. Burada söyleyeceklerim çok özdür, özettir. Onun için de çok uzun sürmeyecek. Diğer arkadaşlarımdan, Almanya dan ve Fransa dan gelmiş olan değerli meslektaşlarımdan daha fazla istifade edebilmeniz için tartışma bölümünde sanırım Sayın Başkanım da o şekilde düşüneceklerdir. Onların sorularınıza cevap vermesi bakımından uzatmayacağım ve hemen sunumuma başlıyorum. Latince bir tabir vardır: Primus Inter Pares şeklinde, bu yargının eşit erkler yasama ve yürütmeyle tabii ki yargı arasında yargının birinci olduğunun kabul edilmesidir. Bunu kabul etmek zordur, yargıçlar bunu anlar kabul eder ama dışarıdakilerin bunu kabul etmesi biraz zordur. Yargının bir de kendisini yalıtması gerekiyor ki bizim hâkim arkadaşlarımız, savcı arkadaşlarımız bugüne kadar hep böyle yapa gelmişlerdir ve bundan dolayı da hatta asosyal olarak nitelendirilmişlerdir. Tabii asiyasal da diyebilirsiniz! Hukuk devleti bakımından en yaşamsal konu yargının bağımsızlığıdır. Bu bir Başkan da olsa, Cumhurbaşkanı da olsa, Başbakan da olsa buna yargı bağlanamaz, yargıçlar bağlanamaz, bir yargıç asla Başkan ın adamı olamaz! Yürütmeyi oluşturan siyasal güç, içinden çıktığı yasamaya zaten hakimdir. Meclise bakın, Meclisteki milletvekilleri aynı zamanda bakan olabiliyorlar ve aynı zamanda hukuk yapıyorlar, yasa çıkartıyorlar, istedikleri şekilde sizin yürütmesini durdurduğunuz, iptal ettiğiniz yönetmelikleri bir tarafa bırakarak onun yerine kanun çıkartabiliyorlar. Bu gerçek, bunları konuşmamız gerekiyor. Yani biz bunları söylemezsek, bizim namımıza söyleyenler doğruyu söylememiş oluyorlar. Siyaset kazanmaya odaklanan bir mücadeledir ama yargıda biz gerçeği ararız, adaleti amaçlarız, usul kurallarını izleyen salt hukuksal bir süreci takip ederiz, tartışmalarımızı da buna göre yürütürüz. Önümüze gelen dosyada bu bunun adamıdır, bu bunun insanıdır, bu dosya şöyledir, bunun adamı böyle diye düşünmeyiz. Objektif olarak isimleri, davacıları, davaları bile zikretmeden Ben iki seneyi aşkın süredir yargı içerisindeyim, daha önce de bir adli yargı tecrübem var, bu süreç içerisinde gördüğüm, 16 Danıştay v e İdari Yargı G ünü Sempozyumu : 145. Y ıl

17 Türk Danıştay ı ve Yargı İçindeki Önemi Prof. Dr. Bülent OLCAY arkadaşlarımın tamamen objektif kurallara ve kriterlere uyarak yargılama yaptıklarıdır. Hukuku siyaset belirler, az önce söyledim Meclistekiler tabii ki seçilmiş insanlar, bizim arkadaşlarımız, insanımız. Bizim için, Türk devleti için gerekli olan yasaları çıkartacaklar, çıkartıyorlar. Bunu onlar belirleyecekler, bunda kimsenin şüphesi olamaz, itirazı da olmaz. Ancak yargının bir şekilde siyasal iktidarın tahakkümüne sokularak güçler ayrımının ortadan kaldırılması ve keşke güçler ayrılığı olmasaydı gibi söylemlerin yer alması siyasal diktatörlüktür! Yürütme organı ve idarenin büyük yetkiler kullanıyor olması, özerk düzenleme yetkilerine sahip bulunması onu en etkili güç haline getirmektedir. Mesai mefhumu çok fazla olmaz idarede, 7 gün 24 saat idare iş başındadır ve elinde icra yetkisine sahip büyük bir kamu gücü bulundurmaktadır, silahı da vardır. İdarenin işlemlerinin yargısal denetimi, idarenin yol açtığı zararların giderilmesine dair uyuşmazlıkların görüm ve çözümü bizdedir. Yargı organları hukuksal sistemi özgürce denetleyebiliyorsa çoğulcu demokrasi anlayışının koruyucusu olan bir hukuk devletinden söz edebiliriz. Danıştay ın temyiz merci ve içtihatları birleştirme görevi bakımından yüksek mahkeme olarak idarenin yargısal denetimine dair hukukun oluşumu ve gelişiminde belirleyici bir rolü vardır, bunu göz ardı edemezsiniz. Anayasa Mahkemesi kurulmadan önce devlet faaliyetlerine karşı başvurulacak tek hukuki merci olarak Danıştay ın Türkiye Cumhuriyetinin hukuk devleti niteliğini pekiştirmesine büyük katkıları olmuştur, bunlar tarihi vesikalar içerisinde yer almaktadır. Danıştay ın bütün üyeleri 1924 Anayasası döneminde Meclis tarafından atanıyordu. Yasama ile yürütme erklerinin ayrılığı esası düşünülerek uygulanan bu yöntemin yanlışlığı anlaşıldı, siyasal rejimin işleyişinde yürütmenin zaten güvenoyu ile yasama çoğunluğuna -az önce bahsettiğimiz gibi- sahip olması nedeniyle bu uygulamadan vazgeçildi. Bugünlerde bu tartışma yapılmaktadır. Bu ihtimal, yargının iktidarların doğrudan seçeceği meslek mensuplarına sahip olması ve yargıyı idare yanında taraf konumuna sokması tehlikesini beraberinde getirmektedir. Cumhuriyet döneminde Şura-yı Devlet fiilen Temmuz 1927 de göreve başladı. Meclis hükümeti bu kurumdan yana tavır koyarken o zamanki Meclis eskiden kalma bu kuruma çok sert muhalefet etmiştir. Şura-yı Devlet diğer idari kurumların ve hükümetin bir birimi Danıştay v e İdari Yargı G ünü Sempozyumu : 145. Y ıl 17

18 Prof. Dr. Bülent OLCAY Türk Danıştay ı ve Yargı İçindeki Önemi sayılmış, Büyük Millet Meclisinin altında ve onun denetimine tabi bir makam olarak görülmüştür. Eğer aynı şekilde düşünürsek bu bir irticadır, 1924 e dönüştür. O zamanki Meclis büyük kahramanlıkların sahibi ve Kurtuluş Savaşının galibi olarak kendisini her kurumun üstünde görme eğilimindeydi. Bugün de, kimi vekillerin kendilerinin seçilmişler olarak Türk milleti adına hareket ettiklerini, mahkemelerin Türk milleti adına yetki kullanamayacaklarını yani karar veremeyeceklerini iddia etmeleri düşündürücüdür. Burada önemli diğer bir nokta da Danıştay üyelerinin o zaman olduğu gibi Meclis tarafından seçilmesinin istenmesindeki benzerliktir. Bakın Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 1924, madde 51, 52 çok önemli değil ama, 53 te yargı erki başlıyor, 51. Maddeyi sadeleştirilmiş metinden okuyorum, siz de zaten slaytta görebiliyorsunuz: İdare davalarına bakmak ve idare uyuşmazlıklarını çözmek, Hükumetçe hazırlanarak kendine verilecek kanun tasarıları ve imtiyaz sözleşme ve şartlaşmaları üzerine düşünüşünü bildirmek, gerek kendi özel kanunu ve gerek başka kanunlarla gösterilen görevleri yapmak üzere bir Danıştay kurulur. Danıştay başkanları ve üyeleri, daha önce önemli görevlerde bulunmuş, uzmanlıkları, bilgileri ve görgüleriyle belirgin kimseler arasından Büyük Millet Meclisince seçilir diyordu! Gördüğünüz gibi bu madde yani Danıştay yürütme başlığı altında düzenlenmiştir oysa yargı erki daha sonraki maddelerle düzenlenmişti. Bir başka durum da, o zaman yürütme görevi altında bulunmasının dışında aleyhine Danıştay kararı verilmiş olanlar Meclis Dilekçe Komisyonuna başvurarak Danıştay kararının bozulmasını da sağlayabiliyorlardı. Meclis Dilekçe Komisyonunun Danıştay ın kararının bozulmasına ilişkin bir kararı üzerine itiraz edilerek konu Meclis Genel Kurul gündemine taşınmış, orada bir anayasaya uygunluk sorunu olarak ele alınmış ve Meclis Anayasa Komisyonunun Teşkilat-ı Esasiye 2 Nisan 1934 tarihli raporu doğrultusunda karara bağlanmıştır. Bu 803 No.lu karara göre Danıştay ın Dava Daireleri mahkeme sıfat ve yetkisiyle kesin ve son yargısal kararlar vermektedir. Bu kararlar aleyhine Meclis Dilekçe Komisyonuna başvurulamaz! Burada aslında işi bitiriyor. Görünen o ki 1927 den 1934 e kadar geçen yedi yıllık süre içinde yapılan yoğun baskılarla Danıştay a hak etmediği bir kimlik bunalımı yaşatılmıştır. Danıştay ın diğer yüksek mahkemelerle birleştirilerek tek bir temyiz mahkemesi kurulması Başkana ve Meclis çoğunluğuna yargının 18 Danıştay v e İdari Yargı G ünü Sempozyumu : 145. Y ıl

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar,

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı; Yüksek Yargı Kurumlarının çok değerli Başkanları; Sayın Büyükelçiler; Avrupa Konseyinin çok değerli temsilcileri; Uluslararası Kuruluşların değerli temsilcileri

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HSYK Teklifi Teklif; 2797 sayılı Yargıtay Kanunu, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, 4954 sayılı Türkiye Adalet

Detaylı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı Yargıtay, tanımı Anayasa ile yapılan, işlevleri, mensupları ve bunların seçimi ve diğer kuruluş esasları, Anayasa'da

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.09.2014 TANIŞMA DERSİ TANIŞMA DERSİ 17.09.2014 22.09.2014

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

Fikret BABAYEV * * Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı

Fikret BABAYEV * * Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı Fikret BABAYEV * Sayın Başkan, değerli katılımcılar! Öncelikle belirtmek isterim ki, bugün bu faaliyete iştirak etmek ve sizlerle bir arada bulunmak benim için büyük bir mutluluktur. Bu toplantıya ve şahsıma

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 1.... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.

Detaylı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2010/2495 Karar No : 2014/7763 Anahtar Kelimeler : Hakim, savcı, havaalanı, VİP hakkında. Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (MERKEZ ÖRGÜTÜ) DEVLETİN TEMEL ORGANLARI KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI MERKEZ (BAŞKENT) ÖRGÜTÜ Cumhurbaşkanı Bakanlar kurulu Başbakan

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 28.09.2015 30.09.2015 05.10.2015 07.10.2015 12.10.2015 TANIŞMA

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

İstinaf Kanun Yolu ve Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Konferansı İstanbul, 1 Haziran 2017

İstinaf Kanun Yolu ve Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Konferansı İstanbul, 1 Haziran 2017 İstinaf Kanun Yolu ve Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Konferansı İstanbul, 1 Haziran 2017 Christos Giakoumopoulos, İnsan Hakları Direktörü, Avrupa Konseyi Açış Konuşması Sayın Başkan Arslan, Sayın

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? İdare nedir? Organik anlamda idare-fonksiyonel Anlamda İdare Hukuk devleti İdare teşkilatı İdari davalar İDARE HUKUKU Devletin 3 fonksiyonu vardır:

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi

Detaylı

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Arabuluculuk Kanunu Tasarısı Hakkındaki Görüşü - Arabulucu.com

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Arabuluculuk Kanunu Tasarısı Hakkındaki Görüşü - Arabulucu.com Adalet Bakanlığı ve İngiltere Büyükelçiliği tarafından yürütülen, "Türkiye'de Arabuluculuk Sisteminin Geliştirilmesi" projesi kapsamında 5-6 Kasım 2009 tarihlerinde Ankara Hilton Otelinde düzenenen, Hukuki

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ Ne getiriyor, Ne götürüyor? Onur Bakır Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ Ne getiriyor, Ne götürüyor? Onur Bakır Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ Ne getiriyor, Ne götürüyor? Onur Bakır Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı TOPLUM BİR NOKTADA HEM FİKİR PEKİ AMA NASIL: ÜÇ TEMEL SORU Toplumun görüşleri alındı mı? Katılımcı

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

TEK HEKİMİN SÜREKLİ İCAP NÖBETÇİSİ OLAMAYACAĞINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI Cuma, 12 Ağustos :53 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Ocak :01

TEK HEKİMİN SÜREKLİ İCAP NÖBETÇİSİ OLAMAYACAĞINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI Cuma, 12 Ağustos :53 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Ocak :01 T.C. DANIŞTAY ONİKİNCİ DAİRE Esas No : 2011/311 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını isteyen:... Vekili :Av. Semih Önem Karşı Taraf :1) Sağlık Bakanlığı, ANKARA 2) -ANTALYA İsteğin Özeti : Dava, radyoloji

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

Sosyal Güvenlik Alanındaki Hukuki İhtilafların Azaltılması Çalıştayı

Sosyal Güvenlik Alanındaki Hukuki İhtilafların Azaltılması Çalıştayı Sosyal Güvenlik Alanındaki Hukuki İhtilafların Azaltılması Çalıştayı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MÜSTEŞARI FATİH ACAR: -BU SÜRECİ OLUMLU BİR ŞEKİLDE TAMAMLAYABİLİRSEK TÜRKİYE YE ÇOK DAHA KALİTELİ

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.01.2013/33-1 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Avrupa İnsan

Detaylı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı Yargılama Sürelerinin Uzunluğu ile Mahkeme Kararlarının Geç veya Kısmen İcra Edilmesi ya da İcra Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Ödenmesine Dair Kanun Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15013 Karar No. 2013/4250 Tarihi: 01.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN- LARIN KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAKLARININ İDARİ

Detaylı

ELLER YIKANMADAN ÜST BAŞ TEMİZLENMEZ YARGI REFORMUNUN ÖNCELİĞİ

ELLER YIKANMADAN ÜST BAŞ TEMİZLENMEZ YARGI REFORMUNUN ÖNCELİĞİ ELLER YIKANMADAN ÜST BAŞ TEMİZLENMEZ VEYA YARGI REFORMUNUN ÖNCELİĞİ Bildiğimiz gibi Ekonomistler Platformu belirli bir olgunluğa ulaştıktan sonra, bazı grup üyeleri ekonomi düzeyinin ötesinde temiz toplum

Detaylı

CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI

CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI CİFT BASLILIK BİTİYOR Cumhurbaşkanı ile Başbakanın yetkileri birleştiriliyor. Cumhurbaşkanı yürütmenin başı oluyor. Yönetimde çift başlılık ortadan kalkıyor. Cumhurbaşkanları

Detaylı

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Cumhurbaşkanı Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu 2 3 Cumhurbaşkanı bir ülkede yönetim hakkının kalıtımsal, soya dayalı, kişisel olmadığını Kanyanğının dinsel kaynaklardan ilahi tanrısal

Detaylı

BALIKESİR TABİP ODASI EYLÜL 2016 ETKİNLİK RAPORU

BALIKESİR TABİP ODASI EYLÜL 2016 ETKİNLİK RAPORU BALIKESİR TABİP ODASI EYLÜL 2016 ETKİNLİK RAPORU Balıkesir Hekim dergisi 21.Sayısı yayınlanarak üyelerimize dağıtılmıştır. Odamızın da destek verdiği Süslü Kadınlar Bisiklet turu yapılmıştır. Bato

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER II KISALTMALAR 21 GİRİŞ 25 A. ANAYASACIL1K VE ÖZGÜRLÜK 25 1. Giriş 25 2. Önceki Türk Anayasalarının Özgürlük Açısından İrdelenmesi 32 a. 1876 Kanuni Esasisi 32 b. 1921 Teşkilatı

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ. Sorular Cevaplar

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ. Sorular Cevaplar ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ Sorular Cevaplar Soru 1. Halkın oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı görevini yaparken taraflı mı olmalı? Tarafsız mı olmalı? Cevap 1. Tarafsız olmalı. Cumhurbaşkanı cumhur u yani milletin

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ. 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ. 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİM VE HUKUK HUKUKUN AMAÇLARI HUKUKUN DALLARI EĞİTİM HUKUKU HUKUKUN KAYNAKLARI ULUSLARARASI BELGELERDE

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem NEDEN Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem YERLi VE MiLLi BiR SiSTEM Türkiye, artık daha büyük. Dünyada söz söyleyen ülkeler arasında. Milletinin refahını artırmaya başladı. Dünyanın en büyük altyapı

Detaylı

Değerli misafirler, Kıymetli iş insanları... Basınımızın değerli temsilcileri... Hanımefendiler... Beyefendiler...

Değerli misafirler, Kıymetli iş insanları... Basınımızın değerli temsilcileri... Hanımefendiler... Beyefendiler... TÜRKONFED BAŞKANI TARKAN KADOOĞLU TKYD KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ KONUŞMA METNİ 14 Ocak 2016 Değerli misafirler, Kıymetli iş insanları... Basınımızın değerli temsilcileri... Hanımefendiler... Beyefendiler...

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/35757 Karar No. 2012/1051 Tarihi: 23.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 KAPSAM DIŞI PERSONEL İDARİ YARGININ

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME

PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME BİLGİ NOTU SERİSİ PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: Bu bilgi notunda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 21 inci maddesinin

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

KURULUŞ: Madde 2. Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi, Ankara Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulur ve üyeleri atama yolu ile belirlenir.

KURULUŞ: Madde 2. Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi, Ankara Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulur ve üyeleri atama yolu ile belirlenir. ANKARA BAROSU AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (2012) AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı Avukat Hakları Merkezi'nin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Detaylı

Komisyon. KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon. KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN 978-605-364-600-6 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan.

Detaylı

Biz yeni anayasa diyoruz

Biz yeni anayasa diyoruz Biz yeni anayasa diyoruz Ocak 05, 2015-9:32:00 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, "Biz 'anayasa değişikliği' demiyoruz, 'yeni anayasa' diyoruz. Türkiye'nin anayasayla ilgili sorunu ancak

Detaylı

İdari Yargının Geleceği

İdari Yargının Geleceği İdari Yargının Geleceği Av. Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ* * Ankara Barosu. İdari Yargının Geleceği / SİRKECİOĞLU DÖNMEZ Ülkemiz Hukuk Fakültelerinde iki Ana Bilim dalı vardır: Özel Hukuk ve Kamu Hukuku. Özel

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/28964 Karar No. 2015/29704 Tarihi: 02.11.2015 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SENDİKA GENEL KURULLARININ

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ Mehmet Uçum 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri a. Tartışmanın Arka Planı Ülkemizde, hükümet biçimi olarak başkanlık sistemi tartışması yeni

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

HUKUKU KISA ÖZET KOLAYAOF

HUKUKU KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MEDENİ USUL HUKUKU KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ŞANLIURFA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/874 KARAR NO : 2016/201 ----------- DAVACI : HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A DAVALI : ŞA LIURFA VALİLİLİGİ _V_E_KI.-L -:-.,.. İ ------:

Detaylı

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI TEMEL AMAÇ: Yargılama öncesinde veya yargılamanın devamı sırasında alınan

Detaylı

AVRUPA KONSEYĐ BAKANLAR KONSEYĐ

AVRUPA KONSEYĐ BAKANLAR KONSEYĐ AVRUPA KONSEYĐ BAKANLAR KONSEYĐ Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi: Hâkimlerin Bağımsızlığı, Etkinliği Ve Rolü Hakkında Üye Devletlere Yönelik R (94) 12 Sayılı Tavsiye Kararı (Bakanlar Komitesince, Bakan

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

DANIġTAY BAġKANLIĞI NA

DANIġTAY BAġKANLIĞI NA DANIġTAY BAġKANLIĞI NA Yürütmenin Durdurulması Taleplidir DAVACI : Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Yönetim Kurulu adına Hüseyin ŞEN ADRES : Öncebeci Mah. Umut Sk. No:50/4 Kolej/ANKARA DAVALI

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

1. Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Yasasının 15.b maddesi hükümleri uyarınca;

1. Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Yasasının 15.b maddesi hükümleri uyarınca; Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Aile Arabuluculuğu Hakkındaki R (98) 1 Sayılı Tavsiye Kararı - Arabulu 1. Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Yasasının 15.b maddesi hükümleri uyarınca; 2. Aile uyuşmazlıklarının

Detaylı

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler Yargı ÜNİTE 9 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Yargı bağımsızlığı kavramını tanımlayabilecek, Yargı içinde yer alan farklı mahkemeleri ve bunların görevlerini öğreneceksiniz. İçindekiler Yargı Yetkisi

Detaylı

2 Ders Kodu: KMY Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora

2 Ders Kodu: KMY Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA YARGISI 1 Ders Adi: KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA YARGISI 2 Ders Kodu: KMY6117 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora 5 Dersin Verildiği Yıl: 1 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 1 7 Dersin

Detaylı

İDARİ YARGI ( ADL104U )

İDARİ YARGI ( ADL104U ) İDARİ YARGI ( ADL104U ) KISA ÖZET kolayaof.com İDARİ YARGI - ADL104U İÇİNDEKİLER Ünite Ünite Adı Sayfa Ünite 1 : İdarenin Denetlenmesi 1 Ünite 2 : İdari Yargı Yetkisi Ve Yargı Düzenleri 4 Ünite 3 : İdari

Detaylı

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Ağustos 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28019 İzmir Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Alman Federal Mahkeme Kararları

Alman Federal Mahkeme Kararları Alman Federal Mahkeme Kararları Avrupa Adalet Divanı Karar Tarihi : 06.11.2012 Sayısı : C-286/12 Çev: Alpay HEKİMLER * Emeklilik yaşının, geçiş süreci öngörülmeden radikal bir biçimde düşürülmesi, yaş

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması Yard. Doç. Dr. Çiğdem YAZICI TIKTIK Medenî Usûl Hukuku ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Arabuluculukta Gizliliğin Korunması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... XI İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2012/3492 Karar No : 2013/5107 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 Özeti : Kentsel dönüşüm ve

Detaylı

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma,

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Danıştay 11.Daire nin Esas No 2013/1812 Sayılı Kararı ve Yürütmeyi Durdurma Kararına

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı