DÖKTAS DÖKÜMCÜLÜK TICARET VE SANAYI A.S. 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEMINE AIT KONSOLIDE MALI TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÖKTAS DÖKÜMCÜLÜK TICARET VE SANAYI A.S. 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEMINE AIT KONSOLIDE MALI TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU"

Transkript

1 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEMINE AIT KONSOLIDE MALI TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU

2 Basaran Nas Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik A.S. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Besiktas Istanbul-Turkey Telephone +90 (212) Facsimile +90 (212) BAGIMSIZ DENETIM RAPORU Döktas Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S. Yönetim Kurulu na 1. Döktas Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S. ve bagli ortakliklarinin ( Grup ) 31 Aralik 2006 tarihi itibariyle hazirlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, ayni tarihte sona eren yila ait konsolide gelir tablosunu, konsolide öz sermaye degisim tablosunu ve konsolide nakit akim tablosunu, önemli muhasebe politikalarinin özetini ve dipnotlari denetlemis bulunuyoruz. Finansal Tablolarla Ilgili Olarak Grup Yönetiminin Sorumlulugu 2. Grup yönetimi konsolide finansal tablolarin Sermaye Piyasasi Kurulu nca yayimlanan finansal raporlama standartlarina göre hazirlanmasi ve dürüst bir sekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, konsolide finansal tablolarin hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlisliklar içermeyecek biçimde hazirlanarak, gerçegi dürüst bir sekilde yansitmasini saglamak amaciyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasini, uygulanmasini ve devam ettirilmesini, kosullarin gerektirdigi muhasebe tahminlerinin yapilmasini ve uygun muhasebe politikalarinin seçilmesini içermektedir. Bagimsiz Denetim Kurulusunun Sorumlulugu 3. Sorumlulugumuz, yaptigimiz bagimsiz denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkinda görüs bildirmektir. Bagimsiz denetimimiz, Sermaye Piyasasi Kurulu nca yayimlanan bagimsiz denetim standartlarina uygun olarak gerçeklestirilmistir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasini ve bagimsiz denetimin, konsolide finansal tablolarin gerçegi dogru ve dürüst bir biçimde yansitip yansitmadigi konusunda makul bir güvenceyi saglamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bagimsiz denetimimiz, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bagimsiz denetim kaniti toplamak amaciyla, bagimsiz denetim tekniklerinin kullanilmasini içermektedir. Bagimsiz denetim tekniklerinin seçimi, konsolide finansal tablolarin hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanip kaynaklanmadigi hususu da dahil olmak üzere önemli yanlislik içerip içermedigine dair risk degerlendirmesini de kapsayacak sekilde, mesleki kanaatimize göre yapilmistir. Bu risk degerlendirmesinde, isletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmustur. Ancak, amacimiz iç kontrol sisteminin etkinligi hakkinda görüs vermek degil, bagimsiz denetim tekniklerini kosullara uygun olarak tasarlamak amaciyla, Grup yönetimi tarafindan hazirlanan konsolide finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasindaki iliskiyi ortaya koymaktir. Bagimsiz denetimimiz, ayrica Grup yönetimi tarafindan benimsenen muhasebe politikalari ile yapilan önemli muhasebe tahminlerinin ve konsolide finansal tablolarin bir bütün olarak sunumunun uygunlugunun degerlendirilmesini içermektedir. Bagimsiz denetim sirasinda temin ettigimiz bagimsiz denetim kanitlarinin, görüsümüzün olusturulmasina yeterli ve uygun bir dayanak olusturduguna inaniyoruz.

3 Görüs 4. Görüsümüze göre, ilisikteki konsolide finansal tablolar, Döktas Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S. nin 31 Aralik 2006 tarihi itibariyle konsolide finansal durumunu, ayni tarihte sona eren yila ait konsolide finansal performansini ve konsolide nakit akimlarini, Sermaye Piyasasi Kurulu nca yayimlanan finansal raporlama standartlari (bkz. Dipnot 2) çerçevesinde dogru ve dürüst bir biçimde yansitmaktadir. Basaran Nas Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik Anonim Sirketi a member of PricewaterhouseCoopers Adnan Akan, SMMM Sorumlu Ortak, Basdenetçi Istanbul, 22 Subat 2007

4 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEMINE AIT KONSOLIDE MALI TABLOLAR IÇINDEKILER SAYFA BILANÇOLAR GELIR TABLOLARI... 3 ÖZSERMAYE DEGISIM TABLOLARI... 4 NAKIT AKIM TABLOLARI OCAK -31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEMINE AIT KONSOLIDE MALI TABLOLARA ILISKIN AÇIKLAYICI DIPNOTLAR DIPNOT 1 SIRKETIN ORGANIZASYONU VE FAALIYET KONUSU... 6 DIPNOT 2 KONSOLIDE MALI TABLOLARIN SUNUM ESASLARI DIPNOT 3 UYGULANAN DEGERLEME ILKELERI/MUHASEBE POLITIKALARI DIPNOT 4 HAZIR DEGERLER DIPNOT 5 MENKUL KIYMETLER DIPNOT 6 FINANSAL BORÇLAR DIPNOT 7 TICARI ALACAK VE BORÇLAR DIPNOT 8 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI DIPNOT 9 ILISKILI TARAFLA RDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR DIPNOT 10 DIGER ALACAKLAR VE BORÇLAR DIPNOT 11 CANLI VARLIKLAR DIPNOT 12 STOKLAR DIPNOT 13 DEVAM EDEN INSAAT SÖZLESMELERI ALA CAKLARI VE HAKEDIS BEDELLERI 25 DIPNOT 14 ERTELENEN VERGI VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERI DIPNOT 15 DIGER CARI/CARI OLMAYAN VARLIKLAR VE KISA/UZUN VADELI YÜKÜMLÜLÜKLER DIPNOT 16 FINANSAL VARLIKLAR DIPNOT 17 POZITIF/NEGATIF SEREFIYE DIPNOT 18 YATIRIM AMAÇLI GAYRIMENKULLER DIPNOT 19 MADDI VARLIKLAR DIPNOT 20 MADDI OLMAYAN VARLIKLAR DIPNOT 21 ALINAN AVANSLAR DIPNOT 22 EMEKLILIK PLANLARI DIPNOT 23 BORÇ KARSILIKLARI DIPNOT 24 ANA ORTAKLIK DISI PAYLAR/ANA ORTAKLIK DISI KAR ZARAR DIPNOT 25 SERMAYE/KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DÜZELTMESI DIPNOT 26 SERMAYE YEDEKLERI DIPNOT 27 KAR YEDEKLERI DIPNOT 28 GEÇMIS YIL KAR/ZARARLARI DIPNOT 29 YABANCI PARA POZISYONU DIPNOT 30 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI DIPNOT 31 KARSILIKLAR, SARTA BAGLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DIPNOT 32 ISLETME BIRLESMELERI DIPNOT 33 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA DIPNOT 34 BILANÇO TARIHINDEN SONRAKI OLAYLAR DIPNOT 35 DURDURULAN FAALIYETLER DIPNOT 36 ESAS FAALIYET GELIRLERI DIPNOT 37 FAALIYET GIDERLERI DIPNOT 38 DIGER FAALIYETLERDEN GELIR/GIDER VE KAR/ZARARLAR DIPNOT 39 FINANSMAN GIDERLERI DIPNOT 40 NET PARASAL POZISYON KAR/ZARARI DIPNOT 41 VERGILER DIPNOT 42 HISSE BASINA KAZANÇ DIPNOT 43 NAKIT AKIM TABLOLARI DIPNOT 44 KONSOLIDE MALI TABLOLARI ÖNEMLI ÖLÇÜDE ETKILEYEN YA DA MALI TABLOLARIN AÇIK, YORUM LANABILIR VE ANLASILABILIR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLI OLAN DIGER HUSUSLAR... 47

5 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARIHLERI ITIBARIYLE KONSOLIDE BILANÇOLAR VARLIKLAR Dipnot Referanslari 31 Aralik Aralik 2005 Cari / Dönen Varliklar Hazir degerler Menkul kiymetler (net) Ticari alacaklar (net) Finansal kiralama alacaklari (net) Iliskili taraflardan alacaklar (net) Diger alacaklar (net) Canli varliklar (net) Stoklar (net) Devam eden insaat sözlesmelerinden alacaklar (net) Ertelenen vergi varliklari Diger cari/dönen varliklar Cari Olmayan / Duran Varliklar Ticari alacaklar (net) Finansal kiralama alacaklari (net) Iliskili taraflardan alacaklar (net) Diger alacaklar (net) Finansal varliklar (net) Pozitif/Negatif serefiye (net) Yatirim amaçli gayrimenkuller (net) Maddi varliklar (net) Maddi olmayan varliklar (net) Ertelenen vergi varliklari Diger cari olmayan/duran varliklar TOPLAM VARLIKLAR Ocak - 31 Aralik 2006 hesap dönemine ait mali tablolar 22 Subat 2007 tarihinde Yönetim Kurulu tarafindan onaylanmistir. Izleyen dipnotlar konsolide mali tablolarin ayrilmaz parçasini olustururlar. 1

6 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARIHLERI ITIBARIYLE KONSOLIDE BILANÇOLAR YÜKÜMLÜLÜKLER Dipnot Referanslari 31 Aralik Aralik 2005 Kisa Vadeli Yükümlülükler Finansal borçlar (net) Uzun vadeli finansal borçlarin kisa vadeli kisimlari (net) Finansal kiralama islemlerinden borçlar (net) Diger finansal yükümlülükler (net) Ticari borçlar (net) Iliskili taraflara borçlar (net) Alinan avanslar Devam eden insaat sözlesmeleri hakedis bedelleri (net) Borç karsiliklari Ertelenen vergi yükümlülügü Diger yükümlülükler (net) Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal borçlar (net) Finansal kiralama islemlerinden borçlar (net) Diger finansal yükümlülükler (net) Ticari borçlar (net) Iliskili taraflara borçlar (net) Alinan avanslar Borç karsiliklari Ertelenen vergi yükümlülügü Diger yükümlülükler (net) Ana Ortaklik Disi Paylar - - Özsermaye Sermaye Karsilikli Istirak Sermaye Düzeltmesi 25 - Sermaye Yedekleri Hisse senetleri ihraç primleri Hisse senedi iptal karlari - - Yeniden degerleme fonu - - Finansal varliklar deger artis fonu Özsermaye enflasyon düzeltmesi farklari Kar Yedekleri 27 (74.396) Yasal yedekler Statü yedekleri - - Olaganüstü yedekler - - Özel yedekler - - Sermayeye eklenecek istirak hisseleri ve gayrimenkul satis kazançlari - - Yabanci para çevrim farklari 2.3 (74.396) ( ) Net Dönem Kari Geçmis Yillar Zararlari 28 - ( ) Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler Izleyen dipnotlar konsolide mali tablolarin ayrilmaz parçasini olustururlar. 2

7 1 OCAK-31 ARALIK 2006 VE 2005 HESAP DÖNEMLERINE AIT KONSOLIDE GELIR TABLOLARI Dipnot 1 Ocak - 1 Ocak - Referanslari 31 Aralik Aralik 2005 Esas Faaliyet Gelirleri: Satis Gelirleri (net) Satislarin Maliyeti 36 ( ) ( ) Hizmet Gelirleri (net) Esas Faaliyetlerden Diger Gelirler Brüt Esas Faaliyet Kari Faaliyet Giderleri 37 ( ) ( ) Net Esas Faaliyet Kari Diger Faaliyetlerden Gelir ve Karlar Diger Faaliyetlerden Gider ve Zararlar 38 ( ) ( ) Finansman Giderleri (net) 39 ( ) ( ) Istiraklerdeki yatirimlarin karlarindaki pay Faaliyet Kari Net Parasal Pozisyon Kar/Zarari Ana Ortaklik Disi Paylar ve Vergi Öncesi Kar Ana Ortaklik Disi Kar/Zarar Vergi Öncesi Kar Vergiler 41 ( ) (500) Net Dönem Kari Nominal degeri 0,1 YKr olan hisse basina kazanç (YKr olarak) 42 0,0878 0,0099 Izleyen dipnotlar konsolide mali tablolarin ayrilmaz parçasini olustururlar. 3

8 KONSOLIDE ÖZSERMAYE DEGISIM TABLOLARI 1 Ocak - 31 Aralik 2005 hesap dönemine iliskin özsermaye degisim tablosu: Sermaye Yedekleri Kar Yedekleri Sermaye Hisse senetleri ihraç primleri Finansal varliklar deger artis fonu Özsermaye enflasyon düzeltme farklari Sermaye yedekleri toplami Yasal yedekler Yabanci para çevrim farklari Kar yedekleri toplami Geçmis yillar zararlari Net dönem kari Toplam Özsermaye 1 Ocak ( ) ( ) Transferler ( ) - Ödenen temettü ( ) - ( ) Istiraklerden kaynaklanan yabanci para çevrim farklari (Dipnot 16.ii) ( ) ( ) - - ( ) Finansal varliklar deger artis fonu (Dipnot 16) Net dönem kari Aralik ( ) ( ) Ocak - 31 Aralik 2006 hesap dönemine iliskin özsermaye de gisim tablosu: Sermaye Yedekleri Kar Yedekleri Sermaye Hisse senetleri ihraç primleri Finansal varliklar deger artis fonu Özsermaye enflasyon düzeltme farklari Sermaye yedekleri toplami Yasal yedekler Yabanci para çevrim farklari Kar yedekleri toplami Geçmis yillar Zararlari Net dönem kari Toplam özsermaye 1 Ocak ( ) ( ) Ödenen temettü ( ) ( ) Transferler - ( ) - ( ) ( ) ( ) - ( ) ( ) - Istiraklerden kaynaklanan yabanci para çevrim farklari (Dipnot 16.ii) Finansal varliklar deger artis fonu (Dipnot 16.i) Finansal varliklar satis kari (Dipnot 38) ( ) - ( ) - ( ) Net dönem kari Aralik (74.396) (74.396) Izleyen dipnotlar konsolide mali tablolarin ayrilmaz parçasini olustururlar. 4

9 KONSOLIDE NAKIT AKIM TABLOLARI Isletme Faaliyetleri: 1 Ocak - 1 Ocak - Dipnot 31 Aralik 31 Aralik Referanslari Vergi öncesi kar Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden dogan net nakit akimlarinin mutabakati için yapilan düzeltmeler: Amortisman Itfa paylari Stok deger düsüklügü karsilik gideri Kidem tazminati karsilik gideri Istiraklerin karlarindaki pay 16 ( ) ( ) Maddi varlik satis kari 38 ( ) - Maddi varlik satis zarari Temettü geliri 38 (45.180) ( ) Satilmaya hazir finansal varlik satis kari 38 ( ) - Vazgeçilen alacak gideri Faiz geliri ve menkul kiymet satis kari 39 ( ) ( ) Faiz ve faktoring gideri Isletme varlik ve yükümlülüklerindeki degisim öncesi isletme faaliyetlerinden saglanan nakit akisi Ticari alacaklardaki degisim 7 ( ) Iliskili taraflar bakiyelerindeki degisim ( ) Stoklardaki degisim 12 ( ) Diger varliklardaki degisim 15 ( ) Ticari borçlardaki degisim ( ) Ödenen vergi ( ) ( ) Diger yükümlülüklerdeki degisim Ödenen kidem tazminatlari 23 ( ) ( ) Isletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit Yatirim faaliyetleri: Faiz geliri ve menkul kiymet satis nedeniyle elde edilen nakit Maddi varlik alimlari 19 ( ) ( ) Maddi olmayan varlik alimlari 20 ( ) (91.797) Isletme birlesmeleri nedeniyle ödenen nakit 32 ( ) - Maddi ve maddi olmayan varlik satislarindan elde edilen nakit Satilmaya hazir finansal varlik satisindan elde edilen nakit Tahsil edilen temettü Yatirim faaliyetlerinden elde edilen/ (faaliyetlerinde kullanilan) net nakit ( ) Finansman faaliyetleri: Ödenen temettü ( ) ( ) Banka kredilerinden saglanan nakit Ödenen banka kredileri ( ) ( ) Finansal varliklardaki sermaye artisina nakdi katilim - ( ) Faktoring borçlarindaki degisim 7 ( ) Ödenen faiz ve faktoring gideri ( ) ( ) Finansman faaliyetlerinde kullanilan net nakit ( ) ( ) Nakit ve nakit benzeri degerlerdeki net artis/(azalis) ( ) Dönem basi nakit ve nakit benzerleri Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri Izleyen dipnotlar konsolide mali tablolarin ayrilmaz parçasini olustururlar 5

10 DIPNOT 1 - SIRKETIN ORGANIZASYONU VE FAALIYET KONUSU Döktas Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S. ( Sirket ) 1973 yilinda Bursa Orhangazi de kurulmus olup 12 Aralik 2006 tarihine kadar Koç Holding A.S. nin bagli ortakligi olarak faaliyet göstermistir. Koç Holding A.S. elinde bulunan hisseleri 12 Aralik 2006 tarihi itibariyle Finlandiya da yerlesik Componenta Oyj ye ( Componenta ) devretmistir. Dolayisiyla Sirket o tarihten itibaren Componenta nin bagli ortakligi konumuna gelmistir. Ana faaliyet konusu otomotiv sanayi için pik, sfero ve alüminyum döküm ve jant imalati ve ticaretidir. Sirket üretim ve ticari faaliyetlerini Bursa - Orhangazi ile 1999 yilinda Manisa Organize Sanayi Bölgesi nde satin alinan alüminyum döküm imalati tesislerinde sürdürmektedir. Sirket, Sermaye Piyasasi Kurulu na ( SPK ) kayitlidir ve hisseleri Istanbul Menkul Kiymetler Borsasi nda ( IMKB ) islem görmektedir. Sirket in ana ortakligi Componenta dir (Dipnot 25). Sirket in 1 Ocak - 31 Aralik 2006 hesap döneminde bünyesinde istihdam edilen ortalama personel sayisi dir (2005: 1.920). Sirket in kayitli oldugu adresi asagidaki gibidir: Gölyolu no: 26 P.K. (18) Orhangazi Bursa. Sirket, 12 Aralik 2006 tarihinde, daha önce istiraklerdeki yatirim konumunda olan Sherbrook International Limited in ( Sherbrook ) çogunluk hisselerini almistir. Bunun sonucunda 31 Aralik 2006 itibariyle Sirket in bagli ortakligi hisselerinin %100 üne sahip oldugu (2005: %25) Sherbrook tur. Sherbrook Ingiltere de faaliyet göstermekte olup, Sirket in faaliyet konusu olan pik ve alüminyum döküm ürünlerinin bu ülkede ticaret ve pazarlamasini yapmaktadir. Sirket ve bagli ortakligi (hep birlikte Grup olarak anilacaktir), yönetim raporlamasi açisindan iki ayri endüstriyel bölüm olarak degerlendirilen alüminyum ve pik döküm tesisleri bölümleri için bölümlere göre raporlama yapmaktadir (Dipnot 33). Grup un ana faaliyet konusu olan üretim faaliyetleri Türkiye de gerçeklestiginden, cografi bir bölümleme söz konusu degildir. Grup un 31 Aralik 2006 tarihi itibariyle istiraklerdeki yatirimlari Kumsan Döküm Malzemeleri San. ve Ticaret A.S. ( Kumsan ) den olusmaktadir (Dipnot 16) (2005: Entek Elektrik Üretimi Otoprodüktör A.S. ( Entek ), Koç Finansal Hizmetler A.S. ( KFS ), Sherbrook, Kumsan). 6

11 DIPNOT 2 - KONSOLIDE MALI TABLOLARIN SUNUM ESASLARI 2.1 Uygulanan Muhasebe Standartlari Grup un konsolide mali tablolari, SPK tarafindan yayimlanan muhasebe ve raporlama ilkelerine ( SPK Muhasebe Standartlari ) uygun olarak hazirlanmistir. SPK XI-25 No lu Sermaye Piyasalarinda Muhasebe Standartlari tebliginde kapsamli bir muhasebe ilkeleri seti yayinlamistir. Anilan tebligde, alternatif olarak Uluslararasi Muhasebe Standartlari Kurulu ( IASB ) tarafindan çikarilmis olan Uluslararasi Finansal Raporlama Standartlari nin ( UFRS ) uygulanmasinin da, SPK Muhasebe Standartlarina uyulmus sayilacagi belirtilmistir. SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almis oldugu bir kararla, Türkiye de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartlari na uygun mali tablo hazirlayan sirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesinin uygulanmayacagini ilan etmistir. Dolayisiyla mali tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden baslamak kaydiyla, IASB tarafindan yayimlanmis 29 No lu Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standardi ( UMS 29 ) uygulanmamistir. Konsolide mali tablolar ve ilgili dipnotlar yukarida bahsedilen SPK nin izin verdigi alternatif uygulama çerçevesinde ve SPK tarafindan 20 Aralik 2004 tarihli duyuru ile uygulanmasi zorunlu kilinan formatlara uygun olarak sunulmustur. Konsolide mali tablolar, makul degerleri ile gösterilen finansal varlik ve yükümlüklülerin disinda, tarihi maliyet esasi baz alinarak Yeni Türk Lirasi olarak hazirlanmistir. 2.2 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolarin Düzeltilmesi 1 Ocak-31 Aralik 2006 ve 2005 hesap dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapilmamistir. 2.3 Konsolidasyon Esaslari (i) Bagli Ortakliklar Bagli ortakliklar, Grup un dogrudan veya dolayli olarak islemleri üzerinde kontrol yetkisine sahip oldugu sirketlerdir. Grup, bagli ortaklik konumundaki sirketlerin finansal ve operasyonel politikalarini yürütme gücüne sahip olmasina bagli olarak, bagli ortakligin faaliyet sonuçlarindan pay alir. Kontrol gücünün belirlenmesinde, mevcut ve dönüstürülebilir oy haklari göz önünde bulundurulur. Bagli ortakliklarin mali tablolari, kontrol gücünün olustugu tarihten, sona erdigi tarihe kadar konsolide mali tablolarda gösterilmektedir. Asagidaki tablo, 31 Aralik 2006 tarihi itibariyle Grup un sahip oldugu pay oranlari ile birlikte tüm bagli ortakliklari göstermektedir: 31 Aralik Aralik 2005 Hisse Orani Hisse Orani Sherbrook %100 %25,00 (*) Sherbrook 12 Aralik 2006 tarihli Hisse Alim Sözlesmesi ni müteakiben bagli ortaklik konumuna gelmis ve konsolidasyon kapsamina dahil edilmistir (Not 32). Ingiltere de faaliyet gösteren Sherbrook un varlik ve yükümlülükleri bilanço tarihindeki döviz kurundan Yeni Türk Lirasi na çevrilmistir. Sherbrook un dönem basindaki net varliklarinin Yeni Türk Lirasi na çevriminden kaynaklanan kur farklari, özsermaye altinda yabanci para çevrim farklari hesabina dahil edilmistir. 7

12 DIPNOT 2 - KONSOLIDE MALI TABLOLARIN SUNUM ESASLARI (Devami) (ii) Istirakler Grup un, finansal ve operasyonel faaliyetleri üzerinde önemli bir etkiye sahip oldugu fakat herhangi bir kontrole sahip olmadigi istirakler, bu etkilerin basladigi tarih ile etkilerin bitis tarihi arasinda özsermaye esasina göre muhasebelestirilir. Konsolide mali tablolar, Grup un payina düsen ve özsermaye esasina göre muhasebelestirilmis olan istirak gelir ve giderlerini içermektedir. Asagida yer alan tablo, Grup un istiraklerdeki yatirimlarindaki hisse oranlarini göstermektedir: 31 Aralik Aralik 2005 Hisse Orani Hisse Orani Kumsan Döküm Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.S.( Kumsan ) %25,10 %25,10 Kumsan in ilgili döneme ait net sonuçlari ve bilanço tarihindeki toplam özsermaye degeri, Grup un konsolide mali tablola rinin genelinde önem arz etmediginden, söz konusu istirakteki yatirim özsermaye yöntemi ile muhasebelestirilmemis, elde etme maliyetinden, varsa deger düsüklügü tenzil edilerek, kayitlara yansitilmistir. Sirket, 31 Aralik 2005 itibariyle %25 oraninda hissesine sahip oldugu Sherbrook taki payini 13 Kasim 2006 itibariyle %45 e, 12 Aralik 2006 da da %100 e çikartmistir. Sherbook, Sirket tarafindan kontrol edilmeye baslandigi 12 Aralik 2006 tarihine kadar istirak olarak özsermaye yöntemine göre muhasebelestirilmistir. Konsolide mali tablolarda istiraklerdeki yatirimlarin karlarindaki pay Sherbrook ile iliskili olup, Sherbrook un kar ve zarari 12 Aralik 2006 ya dek Sirket in Sherbrook ta sahip oldugu pay oraninda muhasebelestirilmistir. (iii) Konsolidasyonda eliminasyon islemleri Konsolide mali tablolarin hazirlanmasinda, grup içi islemlerden dolayi olusan tüm bakiye ve islemler ile gerçeklesmemis her türlü gelir elimine edilmistir. Grup içi islemlerden kaynaklanan gerçeklesmemis zararlar da, deger düsüsüyle ilgili kanit olmadigi hallerde, gerçeklesmemis karlarin arindirilmasinda kullanilan yöntemle arindirilmistir. Grup un sahip oldugu hisselerin kayitli degerleri ve bunlardan kaynaklanan temettüler, ilgili özsermaye ve gelir tablosu hesaplarindan elimine edilmistir. 8

13 DIPNOT 2 - KONSOLIDE MALI TABLOLARIN SUNUM ESASLARI (Devami) 2.4 Karsilastirmali Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tablolarin Düzeltilmesi Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup un konsolide mali tablolari önceki dönemle karsilastirmali hazirlanmaktadir. Grup, 31 Aralik 2006 tarihi itibariyle konsolide bilançosunu 31 Aralik 2005 tarihi itibariyle hazirlanmis bilançosu ile; 1 Ocak - 31 Aralik 2006 dönemine konsolide ait gelir tablosu, konsolide nakit akim tablosu ve konsolide özsermaye degisim tablosunu ise 1 Ocak - 31 Aralik 2005 dönemi ile karsilastirmali olarak düzenlemistir. Grup karsilastirmali mali tablolarinda geçmis yillar zararlarini etkileyici herhangi bir yeniden düzenleme yapmamistir. Grup, karsilastirmali mali tablolarinin tutarli bir sekilde sunulmasi amaciyla daha önce açiklamis oldugu 31 Aralik 2005 itibariyle hazirlanan mali tablolarinda asagida belirtilen siniflandirma degisikliklerini yapmistir. Buna göre Grup; i. Daha önce gelir tablosunda finansman giderleri (net) kalemi içerisinde gösterilen YTL tutarindaki kur farki gelirini diger gelirler kalemi içerisinde; ii. Daha önce gelir tablosunda finansman giderleri (net) kalemi içerisinde gösterilen YTL tutarindaki kur farki giderini diger giderler kalemi içerisinde; iii. Daha önce gelir tablosunda satis gelirleri (net) kalemi içerisinde gösterilen YTL tutarindaki hurda alüminyum satis gelirleri Satislarin Maliyeti kalemi içerisinde düsürücü bir tutar olarak; iv. Daha önce bilançoda iliskili taraflara borçlar kalemi içerisinde gösterilen YTL tutarindaki faktoring borçlarini finansal borçlar kalemi içerisinde; v. Daha önce bilançoda diger yükümlülükler kalemi içerisinde gösterile n YTL tutarindaki dava karsiliklarini borç karsiliklari kalemi içerisinde siniflandirmis, söz konusu degisiklikler ile ilgili olarak mali tablo dipnotlarinda gerekli degisiklikleri yapmistir. 2.5 Netlestirme/Mahsup Içerik ve tutar itibariyle önem arz eden her türlü kalem, benzer nitelikte dahi olsa, mali tablolarda ayri gösterilir. Önemli olmayan tutarlar, esaslari veya fonksiyonlari açisindan birbirine benzeyen kalemler itibariyle toplulastirilarak gösterilir. Islem ve olayin özünün mahsubu gerekli kilmasi sonucunda, bu islem ve olayin net tutarlari üzerinden gösterilmesi veya varliklarin, deger düsüklügü düsüldükten sonraki tutarlari üzerinden izlenmesi, mahsup edilmeme kuralinin ihlali olarak degerlendirilmez. Sirket in normal is akisi içinde gerçeklestirdigi islemler sonucunda, Gelirlerin kaydedilmesi baslikli kisimda tanimlanan hasilat disinda elde ettigi gelirler, islem veya olayin özüne uygun olmasi sartiyla, net degerleri üzerinden gösterilir. DIPNOT 3 - UYGULANAN DEGERLEME ILKELERI VE MUHASEBE POLITIKALARI Konsolide mali tablolarin hazirlanmasinda kullanilan önemli muhasebe politikalari asagida özetlenmistir: 3.1 Hazir degerler Hazir degerler, nakit ve banka mevduati ile tutari belli nakde kolayca çevrilebilen kisa vadeli ve yüksek likideteye sahip ve degerindeki degisim riski önemsiz olan ve vadesi 3 ay veya daha kisa olan yatirimlari içermektedir (Dipnot 4). 9

14 DIPNOT 3 - UYGULANAN DEGERLEME ILKELERI/MUHASEBE POLITIKALARI (Devami) 3.2 Ticari alacaklar ve deger düsüklügü karsiligi Dogrudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile olusan Grup kaynakli vadeli satislardan kaynaklanan ticari alacaklar, etkin faiz yöntemi kullanilarak iskonto edilmis maliyetleri üzerinden degerlendirilmistir. Belirtilmis bir faiz orani bulunmayan kisa vadeli ticari alacaklar, orijinal etkin faiz oraninin etkisinin önemsiz olmasi durumunda fatura tutari esas alinarak degerlendirilmistir. Grup un, ödenmesi gereken meblaglari tahsil edemeyecek oldugunu gösteren bir durumun söz konusu olmasi halinde ticari alacaklar için bir deger düsüklügü karsiligi olusturulur. Söz konusu bu karsiligin tutari, alacagin kayitli degeri ile tahsili mümkün tutar arasindaki farktir. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek tutarlar da dahil olmak üzere beklenen nakit akislarinin, olusan ticari alacagin orijinal etkin faiz orani esas alinarak iskonto edilen degeridir. Deger düsüklügü tutari, zarar yazilmasindan sonra olusacak bir durum dolayisiyla azalirsa, söz konusu tutar, cari dönemde diger gelirlere yansitilir (Dipnot 7). 3.3 Vade farki finansman gelir/giderleri Vade farki finansman gelir/giderleri vadeli alis ve satislardan dolayi yüklenilen gelir/giderleri ifade eder. Bu çesit gelir/giderler dönem içindeki vadeli alim ve satimlardan kaynaklanan finansman gelir ve gideri kabul edilir ve vade süresince finansman gelir ve giderine dahil edilirler. 3.4 Stoklar Stoklar, maliyetin veya net gerçeklesebilir degerin düsük olani ile degerlenir. Stoklarin maliyeti tüm satin alma maliyetlerini, dönüstürme maliyetlerini ve stoklarin mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanilan diger maliyetleri içerir. Stoklarin birim maliyeti, aylik hareketli agirlikli ortalama yöntemi ile belirlenir. Net gerçeklesebilir deger, isin normal akisi içinde tahmini satis fiyatindan tahmini tamamlama maliyeti ve satisi gerçeklestirmek için gerekli tahmini satis maliyeti toplaminin indirilmesiyle elde edilen tutardir (Dipnot 12). 10

15 DIPNOT 3 - UYGULANAN DEGERLEME ILKELERI/MUHASEBE POLITIKALARI (Devami) 3.5 Maddi varliklar Maddi duran varliklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce iktisap edilen kalemler için YTL nin 31 Aralik 2004 tarihindeki alim gücüyle ifade edilen düzeltilmis elde etme maliyetleri üzerinden, 1 Ocak 2005 tarihinden sonra iktisap edilen kalemler için ise elde etme maliyetleri üzerinden, birikmis amortisman ve mevcutsa kalici deger düsüklügünün indirilmesi sonrasinda olusan net degeri ile mali tablolara yansitilmaktadir. Amortisman, maddi varliklarin faydali ömürleri esas alinarak dogrusal amortisman yöntemi kullanilarak ayrilmaktadir. Grup 1 Ocak 2006 tarihi itibariyle maddi duran varliklarinin faydali ömürlerini gözden geçirmis ve faydali ömürleri asagida belirtildig i sekilde yeniden belirlemistir. Ayrica 12 Aralik 2006 itibariyle konsolidasyon kapsamina dahil olan Sherbrook un maddi duran varliklari ile ilgili faydali ömürler asagida belirtilmistir: Yeni faydali ömür Eski faydali ömür Binalar Yeralti ve yerüstü düzenleri Makina ve teçhizat Döseme ve demirbaslar Motorlu araçlar 4 4 Binalar (Sherbrook) 50 - Döseme ve demirbaslar (Sherbrook) Motorlu tasitlar (Sherbrook) Faydali ömürlere iliskin bahsi geçen degisiklik, muhasebe tahminlerindeki bir degisiklik oldugu için cari dönem ve gelecek dönem konsolide mali tablolarini etkileyecektir. Söz konusu degisiklik nedeniyle 31 Aralik 2006 itibariyle sona eren yila ait konsolide mali tablolarda yaklasik olarak 10,6 milyon YTL tutarinda daha az dönem amortismani tahakkuk ettirilmis, dolayisiyla maddi duran varliklar 10,6 milyon YTL tutarinda olumlu, stoklar 0.4 milyon YTL tutarinda olumsuz, toplam varliklar ve vergi öncesi kar 10,2 milyon YTL tutarinda olumlu etkilenmistir. Söz konusu tahmin degisikliginin cari dönemdeki maddi duran varliklarin ve stoklarin tasinmakta olan degeri üzerindeki etkisi nedeniyle yaklasik olarak 2 milyon YTL tutarinda daha fazla ertelenen vergi yükümlülügü muhasebelestirilmis olup, vergi gideri ve toplam yükümlülükler ayni tutarda olumsuz etkilenmistir. Bu degisiklik neticesin de toplam özsermaye yaklasik 8,2 milyon YTL olumlu etkilenmistir (Dipnot 44). Arsalar için sinirsiz ömürleri olmasi sebebiyle amortisman ayrilmamaktadir. Maddi duran varliklarin herhangi bir parçasini degistirmekten dogan giderler bakim onarim maliyetleri ile birlikte varligin gelecekteki ekonomik faydasini arttirici nitelikte ise aktiflestirilebilirler. Tüm diger giderler olustukça gelir tablosunda gider kalemleri içinde muhasebelestirilir. Maddi varliklar deger düsüklügü olduguna isaret eden kosullarin mevcut olmasi halinde olasi bir deger düsüklügünün tespiti amaciyla inceleme yapilir ve bu inceleme sonunda maddi varligin kayitli degeri, geri kazanilabilir degerinden fazla ise, karsilik ayrilmak suretiyle kayitli degeri geri kazanilabilir degerine indirilir. Geri kazanilabilir deger, ilgili maddi varligin mevcut kullanimindan gelecek net nakit akimlari ile net satis fiyatindan yüksek olani olarak kabul edilir. Maddi varliklarin elden çikartilmasi dolayisiyla olusan kar ve zararlar diger faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplarina dahil edilirler (Dipnot 19). 11

YAPI KREDI FINANSAL KIRALAMA A.O. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2007 TARIHI ITIBARIYLE FINANSAL TABLOLAR

YAPI KREDI FINANSAL KIRALAMA A.O. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2007 TARIHI ITIBARIYLE FINANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2007 TARIHI ITIBARIYLE FINANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2007 TARIHI ITIBARIYLE FINANSAL TABLOLAR IÇINDEKILER SAYFA BILANÇO 1-2 GELIR TABLOSU.. 3 ÖZ SERMAYE DEGISIM TABLOSU. 4 NAKIT AKIM TABLOSU.

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU NİN 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2006 HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. Yönetim

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO 1-2 GELİR TABLOSU.. 3 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU. 4 NAKİT AKIM TABLOSU. 5 FİNANSAL

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na KONSOLİDE FİNANSAL

Detaylı

Đzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları ve Bağımsız

Đzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları ve Bağımsız Đzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları ve Bağımsız Denetçi Đnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

TERA MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2012 31.12.2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI ve BAĞIMSIZ DENETĠM

TERA MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2012 31.12.2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI ve BAĞIMSIZ DENETĠM TERA MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2012 31.12.2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI ve BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 3 4

Detaylı

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 1 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR... 2 3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ... 17 4. İŞ ORTAKLIKLARI... 17 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...

Detaylı

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 ARA DÖNEM KAR VEYA ZARAR TABLOSU... 3 ARA DÖNEM

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ. 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ. 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 2 3 30.06.2013 TARİHLİ

Detaylı

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Tarihli Konsolide Mali Tablolar

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Tarihli Konsolide Mali Tablolar SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Tarihli Konsolide Mali Tablolar TARİHLİ ARA MALİ TABLOLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAYICI NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Eczacıbaşı Yatırım

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARLA İLGİLİ

Detaylı

Doğuş-GE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Ortak Girişimleri

Doğuş-GE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Ortak Girişimleri Doğuş-GE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Ortak Girişimleri Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tabloları Tamamlayıcı Notlar 1 ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi 2012-2011-2010-2009 Hesap Dönemlerine ait Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara Đlişkin Dipnotlar Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim

Detaylı

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 3 NAKİT AKIM TABLOLARI... 4 ÖZKAYNAKLAR

Detaylı

CREDITWEST BANK LİMİTED 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

CREDITWEST BANK LİMİTED 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Creditwest Bank Limited Yönetim Kurulu ve Ortakları'na 1. Creditwest Bank Limited'nin ("Şirket") 31 Aralık 2008 tarihi

Detaylı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar tablolara ilişkin açıklayıcı notlar 1. Grup un

Detaylı

SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 3 4 31.12.2014 TARİHLİ

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KAR VEYA

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU. 2 KONSOLİDE

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kuruluna Finansal Tablolara İlişkin Rapor Sasa Polyester

Detaylı

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA NO FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI 3

Detaylı