DÖKTAS DÖKÜMCÜLÜK TICARET VE SANAYI A.S. 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEMINE AIT KONSOLIDE MALI TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÖKTAS DÖKÜMCÜLÜK TICARET VE SANAYI A.S. 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEMINE AIT KONSOLIDE MALI TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU"

Transkript

1 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEMINE AIT KONSOLIDE MALI TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU

2 Basaran Nas Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik A.S. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Besiktas Istanbul-Turkey Telephone +90 (212) Facsimile +90 (212) BAGIMSIZ DENETIM RAPORU Döktas Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S. Yönetim Kurulu na 1. Döktas Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S. ve bagli ortakliklarinin ( Grup ) 31 Aralik 2006 tarihi itibariyle hazirlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, ayni tarihte sona eren yila ait konsolide gelir tablosunu, konsolide öz sermaye degisim tablosunu ve konsolide nakit akim tablosunu, önemli muhasebe politikalarinin özetini ve dipnotlari denetlemis bulunuyoruz. Finansal Tablolarla Ilgili Olarak Grup Yönetiminin Sorumlulugu 2. Grup yönetimi konsolide finansal tablolarin Sermaye Piyasasi Kurulu nca yayimlanan finansal raporlama standartlarina göre hazirlanmasi ve dürüst bir sekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, konsolide finansal tablolarin hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlisliklar içermeyecek biçimde hazirlanarak, gerçegi dürüst bir sekilde yansitmasini saglamak amaciyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasini, uygulanmasini ve devam ettirilmesini, kosullarin gerektirdigi muhasebe tahminlerinin yapilmasini ve uygun muhasebe politikalarinin seçilmesini içermektedir. Bagimsiz Denetim Kurulusunun Sorumlulugu 3. Sorumlulugumuz, yaptigimiz bagimsiz denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkinda görüs bildirmektir. Bagimsiz denetimimiz, Sermaye Piyasasi Kurulu nca yayimlanan bagimsiz denetim standartlarina uygun olarak gerçeklestirilmistir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasini ve bagimsiz denetimin, konsolide finansal tablolarin gerçegi dogru ve dürüst bir biçimde yansitip yansitmadigi konusunda makul bir güvenceyi saglamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bagimsiz denetimimiz, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bagimsiz denetim kaniti toplamak amaciyla, bagimsiz denetim tekniklerinin kullanilmasini içermektedir. Bagimsiz denetim tekniklerinin seçimi, konsolide finansal tablolarin hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanip kaynaklanmadigi hususu da dahil olmak üzere önemli yanlislik içerip içermedigine dair risk degerlendirmesini de kapsayacak sekilde, mesleki kanaatimize göre yapilmistir. Bu risk degerlendirmesinde, isletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmustur. Ancak, amacimiz iç kontrol sisteminin etkinligi hakkinda görüs vermek degil, bagimsiz denetim tekniklerini kosullara uygun olarak tasarlamak amaciyla, Grup yönetimi tarafindan hazirlanan konsolide finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasindaki iliskiyi ortaya koymaktir. Bagimsiz denetimimiz, ayrica Grup yönetimi tarafindan benimsenen muhasebe politikalari ile yapilan önemli muhasebe tahminlerinin ve konsolide finansal tablolarin bir bütün olarak sunumunun uygunlugunun degerlendirilmesini içermektedir. Bagimsiz denetim sirasinda temin ettigimiz bagimsiz denetim kanitlarinin, görüsümüzün olusturulmasina yeterli ve uygun bir dayanak olusturduguna inaniyoruz.

3 Görüs 4. Görüsümüze göre, ilisikteki konsolide finansal tablolar, Döktas Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S. nin 31 Aralik 2006 tarihi itibariyle konsolide finansal durumunu, ayni tarihte sona eren yila ait konsolide finansal performansini ve konsolide nakit akimlarini, Sermaye Piyasasi Kurulu nca yayimlanan finansal raporlama standartlari (bkz. Dipnot 2) çerçevesinde dogru ve dürüst bir biçimde yansitmaktadir. Basaran Nas Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik Anonim Sirketi a member of PricewaterhouseCoopers Adnan Akan, SMMM Sorumlu Ortak, Basdenetçi Istanbul, 22 Subat 2007

4 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEMINE AIT KONSOLIDE MALI TABLOLAR IÇINDEKILER SAYFA BILANÇOLAR GELIR TABLOLARI... 3 ÖZSERMAYE DEGISIM TABLOLARI... 4 NAKIT AKIM TABLOLARI OCAK -31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEMINE AIT KONSOLIDE MALI TABLOLARA ILISKIN AÇIKLAYICI DIPNOTLAR DIPNOT 1 SIRKETIN ORGANIZASYONU VE FAALIYET KONUSU... 6 DIPNOT 2 KONSOLIDE MALI TABLOLARIN SUNUM ESASLARI DIPNOT 3 UYGULANAN DEGERLEME ILKELERI/MUHASEBE POLITIKALARI DIPNOT 4 HAZIR DEGERLER DIPNOT 5 MENKUL KIYMETLER DIPNOT 6 FINANSAL BORÇLAR DIPNOT 7 TICARI ALACAK VE BORÇLAR DIPNOT 8 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI DIPNOT 9 ILISKILI TARAFLA RDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR DIPNOT 10 DIGER ALACAKLAR VE BORÇLAR DIPNOT 11 CANLI VARLIKLAR DIPNOT 12 STOKLAR DIPNOT 13 DEVAM EDEN INSAAT SÖZLESMELERI ALA CAKLARI VE HAKEDIS BEDELLERI 25 DIPNOT 14 ERTELENEN VERGI VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERI DIPNOT 15 DIGER CARI/CARI OLMAYAN VARLIKLAR VE KISA/UZUN VADELI YÜKÜMLÜLÜKLER DIPNOT 16 FINANSAL VARLIKLAR DIPNOT 17 POZITIF/NEGATIF SEREFIYE DIPNOT 18 YATIRIM AMAÇLI GAYRIMENKULLER DIPNOT 19 MADDI VARLIKLAR DIPNOT 20 MADDI OLMAYAN VARLIKLAR DIPNOT 21 ALINAN AVANSLAR DIPNOT 22 EMEKLILIK PLANLARI DIPNOT 23 BORÇ KARSILIKLARI DIPNOT 24 ANA ORTAKLIK DISI PAYLAR/ANA ORTAKLIK DISI KAR ZARAR DIPNOT 25 SERMAYE/KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DÜZELTMESI DIPNOT 26 SERMAYE YEDEKLERI DIPNOT 27 KAR YEDEKLERI DIPNOT 28 GEÇMIS YIL KAR/ZARARLARI DIPNOT 29 YABANCI PARA POZISYONU DIPNOT 30 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI DIPNOT 31 KARSILIKLAR, SARTA BAGLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DIPNOT 32 ISLETME BIRLESMELERI DIPNOT 33 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA DIPNOT 34 BILANÇO TARIHINDEN SONRAKI OLAYLAR DIPNOT 35 DURDURULAN FAALIYETLER DIPNOT 36 ESAS FAALIYET GELIRLERI DIPNOT 37 FAALIYET GIDERLERI DIPNOT 38 DIGER FAALIYETLERDEN GELIR/GIDER VE KAR/ZARARLAR DIPNOT 39 FINANSMAN GIDERLERI DIPNOT 40 NET PARASAL POZISYON KAR/ZARARI DIPNOT 41 VERGILER DIPNOT 42 HISSE BASINA KAZANÇ DIPNOT 43 NAKIT AKIM TABLOLARI DIPNOT 44 KONSOLIDE MALI TABLOLARI ÖNEMLI ÖLÇÜDE ETKILEYEN YA DA MALI TABLOLARIN AÇIK, YORUM LANABILIR VE ANLASILABILIR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLI OLAN DIGER HUSUSLAR... 47

5 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARIHLERI ITIBARIYLE KONSOLIDE BILANÇOLAR VARLIKLAR Dipnot Referanslari 31 Aralik Aralik 2005 Cari / Dönen Varliklar Hazir degerler Menkul kiymetler (net) Ticari alacaklar (net) Finansal kiralama alacaklari (net) Iliskili taraflardan alacaklar (net) Diger alacaklar (net) Canli varliklar (net) Stoklar (net) Devam eden insaat sözlesmelerinden alacaklar (net) Ertelenen vergi varliklari Diger cari/dönen varliklar Cari Olmayan / Duran Varliklar Ticari alacaklar (net) Finansal kiralama alacaklari (net) Iliskili taraflardan alacaklar (net) Diger alacaklar (net) Finansal varliklar (net) Pozitif/Negatif serefiye (net) Yatirim amaçli gayrimenkuller (net) Maddi varliklar (net) Maddi olmayan varliklar (net) Ertelenen vergi varliklari Diger cari olmayan/duran varliklar TOPLAM VARLIKLAR Ocak - 31 Aralik 2006 hesap dönemine ait mali tablolar 22 Subat 2007 tarihinde Yönetim Kurulu tarafindan onaylanmistir. Izleyen dipnotlar konsolide mali tablolarin ayrilmaz parçasini olustururlar. 1

6 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARIHLERI ITIBARIYLE KONSOLIDE BILANÇOLAR YÜKÜMLÜLÜKLER Dipnot Referanslari 31 Aralik Aralik 2005 Kisa Vadeli Yükümlülükler Finansal borçlar (net) Uzun vadeli finansal borçlarin kisa vadeli kisimlari (net) Finansal kiralama islemlerinden borçlar (net) Diger finansal yükümlülükler (net) Ticari borçlar (net) Iliskili taraflara borçlar (net) Alinan avanslar Devam eden insaat sözlesmeleri hakedis bedelleri (net) Borç karsiliklari Ertelenen vergi yükümlülügü Diger yükümlülükler (net) Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal borçlar (net) Finansal kiralama islemlerinden borçlar (net) Diger finansal yükümlülükler (net) Ticari borçlar (net) Iliskili taraflara borçlar (net) Alinan avanslar Borç karsiliklari Ertelenen vergi yükümlülügü Diger yükümlülükler (net) Ana Ortaklik Disi Paylar - - Özsermaye Sermaye Karsilikli Istirak Sermaye Düzeltmesi 25 - Sermaye Yedekleri Hisse senetleri ihraç primleri Hisse senedi iptal karlari - - Yeniden degerleme fonu - - Finansal varliklar deger artis fonu Özsermaye enflasyon düzeltmesi farklari Kar Yedekleri 27 (74.396) Yasal yedekler Statü yedekleri - - Olaganüstü yedekler - - Özel yedekler - - Sermayeye eklenecek istirak hisseleri ve gayrimenkul satis kazançlari - - Yabanci para çevrim farklari 2.3 (74.396) ( ) Net Dönem Kari Geçmis Yillar Zararlari 28 - ( ) Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler Izleyen dipnotlar konsolide mali tablolarin ayrilmaz parçasini olustururlar. 2

7 1 OCAK-31 ARALIK 2006 VE 2005 HESAP DÖNEMLERINE AIT KONSOLIDE GELIR TABLOLARI Dipnot 1 Ocak - 1 Ocak - Referanslari 31 Aralik Aralik 2005 Esas Faaliyet Gelirleri: Satis Gelirleri (net) Satislarin Maliyeti 36 ( ) ( ) Hizmet Gelirleri (net) Esas Faaliyetlerden Diger Gelirler Brüt Esas Faaliyet Kari Faaliyet Giderleri 37 ( ) ( ) Net Esas Faaliyet Kari Diger Faaliyetlerden Gelir ve Karlar Diger Faaliyetlerden Gider ve Zararlar 38 ( ) ( ) Finansman Giderleri (net) 39 ( ) ( ) Istiraklerdeki yatirimlarin karlarindaki pay Faaliyet Kari Net Parasal Pozisyon Kar/Zarari Ana Ortaklik Disi Paylar ve Vergi Öncesi Kar Ana Ortaklik Disi Kar/Zarar Vergi Öncesi Kar Vergiler 41 ( ) (500) Net Dönem Kari Nominal degeri 0,1 YKr olan hisse basina kazanç (YKr olarak) 42 0,0878 0,0099 Izleyen dipnotlar konsolide mali tablolarin ayrilmaz parçasini olustururlar. 3

8 KONSOLIDE ÖZSERMAYE DEGISIM TABLOLARI 1 Ocak - 31 Aralik 2005 hesap dönemine iliskin özsermaye degisim tablosu: Sermaye Yedekleri Kar Yedekleri Sermaye Hisse senetleri ihraç primleri Finansal varliklar deger artis fonu Özsermaye enflasyon düzeltme farklari Sermaye yedekleri toplami Yasal yedekler Yabanci para çevrim farklari Kar yedekleri toplami Geçmis yillar zararlari Net dönem kari Toplam Özsermaye 1 Ocak ( ) ( ) Transferler ( ) - Ödenen temettü ( ) - ( ) Istiraklerden kaynaklanan yabanci para çevrim farklari (Dipnot 16.ii) ( ) ( ) - - ( ) Finansal varliklar deger artis fonu (Dipnot 16) Net dönem kari Aralik ( ) ( ) Ocak - 31 Aralik 2006 hesap dönemine iliskin özsermaye de gisim tablosu: Sermaye Yedekleri Kar Yedekleri Sermaye Hisse senetleri ihraç primleri Finansal varliklar deger artis fonu Özsermaye enflasyon düzeltme farklari Sermaye yedekleri toplami Yasal yedekler Yabanci para çevrim farklari Kar yedekleri toplami Geçmis yillar Zararlari Net dönem kari Toplam özsermaye 1 Ocak ( ) ( ) Ödenen temettü ( ) ( ) Transferler - ( ) - ( ) ( ) ( ) - ( ) ( ) - Istiraklerden kaynaklanan yabanci para çevrim farklari (Dipnot 16.ii) Finansal varliklar deger artis fonu (Dipnot 16.i) Finansal varliklar satis kari (Dipnot 38) ( ) - ( ) - ( ) Net dönem kari Aralik (74.396) (74.396) Izleyen dipnotlar konsolide mali tablolarin ayrilmaz parçasini olustururlar. 4

9 KONSOLIDE NAKIT AKIM TABLOLARI Isletme Faaliyetleri: 1 Ocak - 1 Ocak - Dipnot 31 Aralik 31 Aralik Referanslari Vergi öncesi kar Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden dogan net nakit akimlarinin mutabakati için yapilan düzeltmeler: Amortisman Itfa paylari Stok deger düsüklügü karsilik gideri Kidem tazminati karsilik gideri Istiraklerin karlarindaki pay 16 ( ) ( ) Maddi varlik satis kari 38 ( ) - Maddi varlik satis zarari Temettü geliri 38 (45.180) ( ) Satilmaya hazir finansal varlik satis kari 38 ( ) - Vazgeçilen alacak gideri Faiz geliri ve menkul kiymet satis kari 39 ( ) ( ) Faiz ve faktoring gideri Isletme varlik ve yükümlülüklerindeki degisim öncesi isletme faaliyetlerinden saglanan nakit akisi Ticari alacaklardaki degisim 7 ( ) Iliskili taraflar bakiyelerindeki degisim ( ) Stoklardaki degisim 12 ( ) Diger varliklardaki degisim 15 ( ) Ticari borçlardaki degisim ( ) Ödenen vergi ( ) ( ) Diger yükümlülüklerdeki degisim Ödenen kidem tazminatlari 23 ( ) ( ) Isletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit Yatirim faaliyetleri: Faiz geliri ve menkul kiymet satis nedeniyle elde edilen nakit Maddi varlik alimlari 19 ( ) ( ) Maddi olmayan varlik alimlari 20 ( ) (91.797) Isletme birlesmeleri nedeniyle ödenen nakit 32 ( ) - Maddi ve maddi olmayan varlik satislarindan elde edilen nakit Satilmaya hazir finansal varlik satisindan elde edilen nakit Tahsil edilen temettü Yatirim faaliyetlerinden elde edilen/ (faaliyetlerinde kullanilan) net nakit ( ) Finansman faaliyetleri: Ödenen temettü ( ) ( ) Banka kredilerinden saglanan nakit Ödenen banka kredileri ( ) ( ) Finansal varliklardaki sermaye artisina nakdi katilim - ( ) Faktoring borçlarindaki degisim 7 ( ) Ödenen faiz ve faktoring gideri ( ) ( ) Finansman faaliyetlerinde kullanilan net nakit ( ) ( ) Nakit ve nakit benzeri degerlerdeki net artis/(azalis) ( ) Dönem basi nakit ve nakit benzerleri Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri Izleyen dipnotlar konsolide mali tablolarin ayrilmaz parçasini olustururlar 5

10 DIPNOT 1 - SIRKETIN ORGANIZASYONU VE FAALIYET KONUSU Döktas Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S. ( Sirket ) 1973 yilinda Bursa Orhangazi de kurulmus olup 12 Aralik 2006 tarihine kadar Koç Holding A.S. nin bagli ortakligi olarak faaliyet göstermistir. Koç Holding A.S. elinde bulunan hisseleri 12 Aralik 2006 tarihi itibariyle Finlandiya da yerlesik Componenta Oyj ye ( Componenta ) devretmistir. Dolayisiyla Sirket o tarihten itibaren Componenta nin bagli ortakligi konumuna gelmistir. Ana faaliyet konusu otomotiv sanayi için pik, sfero ve alüminyum döküm ve jant imalati ve ticaretidir. Sirket üretim ve ticari faaliyetlerini Bursa - Orhangazi ile 1999 yilinda Manisa Organize Sanayi Bölgesi nde satin alinan alüminyum döküm imalati tesislerinde sürdürmektedir. Sirket, Sermaye Piyasasi Kurulu na ( SPK ) kayitlidir ve hisseleri Istanbul Menkul Kiymetler Borsasi nda ( IMKB ) islem görmektedir. Sirket in ana ortakligi Componenta dir (Dipnot 25). Sirket in 1 Ocak - 31 Aralik 2006 hesap döneminde bünyesinde istihdam edilen ortalama personel sayisi dir (2005: 1.920). Sirket in kayitli oldugu adresi asagidaki gibidir: Gölyolu no: 26 P.K. (18) Orhangazi Bursa. Sirket, 12 Aralik 2006 tarihinde, daha önce istiraklerdeki yatirim konumunda olan Sherbrook International Limited in ( Sherbrook ) çogunluk hisselerini almistir. Bunun sonucunda 31 Aralik 2006 itibariyle Sirket in bagli ortakligi hisselerinin %100 üne sahip oldugu (2005: %25) Sherbrook tur. Sherbrook Ingiltere de faaliyet göstermekte olup, Sirket in faaliyet konusu olan pik ve alüminyum döküm ürünlerinin bu ülkede ticaret ve pazarlamasini yapmaktadir. Sirket ve bagli ortakligi (hep birlikte Grup olarak anilacaktir), yönetim raporlamasi açisindan iki ayri endüstriyel bölüm olarak degerlendirilen alüminyum ve pik döküm tesisleri bölümleri için bölümlere göre raporlama yapmaktadir (Dipnot 33). Grup un ana faaliyet konusu olan üretim faaliyetleri Türkiye de gerçeklestiginden, cografi bir bölümleme söz konusu degildir. Grup un 31 Aralik 2006 tarihi itibariyle istiraklerdeki yatirimlari Kumsan Döküm Malzemeleri San. ve Ticaret A.S. ( Kumsan ) den olusmaktadir (Dipnot 16) (2005: Entek Elektrik Üretimi Otoprodüktör A.S. ( Entek ), Koç Finansal Hizmetler A.S. ( KFS ), Sherbrook, Kumsan). 6

11 DIPNOT 2 - KONSOLIDE MALI TABLOLARIN SUNUM ESASLARI 2.1 Uygulanan Muhasebe Standartlari Grup un konsolide mali tablolari, SPK tarafindan yayimlanan muhasebe ve raporlama ilkelerine ( SPK Muhasebe Standartlari ) uygun olarak hazirlanmistir. SPK XI-25 No lu Sermaye Piyasalarinda Muhasebe Standartlari tebliginde kapsamli bir muhasebe ilkeleri seti yayinlamistir. Anilan tebligde, alternatif olarak Uluslararasi Muhasebe Standartlari Kurulu ( IASB ) tarafindan çikarilmis olan Uluslararasi Finansal Raporlama Standartlari nin ( UFRS ) uygulanmasinin da, SPK Muhasebe Standartlarina uyulmus sayilacagi belirtilmistir. SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almis oldugu bir kararla, Türkiye de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartlari na uygun mali tablo hazirlayan sirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesinin uygulanmayacagini ilan etmistir. Dolayisiyla mali tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden baslamak kaydiyla, IASB tarafindan yayimlanmis 29 No lu Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standardi ( UMS 29 ) uygulanmamistir. Konsolide mali tablolar ve ilgili dipnotlar yukarida bahsedilen SPK nin izin verdigi alternatif uygulama çerçevesinde ve SPK tarafindan 20 Aralik 2004 tarihli duyuru ile uygulanmasi zorunlu kilinan formatlara uygun olarak sunulmustur. Konsolide mali tablolar, makul degerleri ile gösterilen finansal varlik ve yükümlüklülerin disinda, tarihi maliyet esasi baz alinarak Yeni Türk Lirasi olarak hazirlanmistir. 2.2 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolarin Düzeltilmesi 1 Ocak-31 Aralik 2006 ve 2005 hesap dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapilmamistir. 2.3 Konsolidasyon Esaslari (i) Bagli Ortakliklar Bagli ortakliklar, Grup un dogrudan veya dolayli olarak islemleri üzerinde kontrol yetkisine sahip oldugu sirketlerdir. Grup, bagli ortaklik konumundaki sirketlerin finansal ve operasyonel politikalarini yürütme gücüne sahip olmasina bagli olarak, bagli ortakligin faaliyet sonuçlarindan pay alir. Kontrol gücünün belirlenmesinde, mevcut ve dönüstürülebilir oy haklari göz önünde bulundurulur. Bagli ortakliklarin mali tablolari, kontrol gücünün olustugu tarihten, sona erdigi tarihe kadar konsolide mali tablolarda gösterilmektedir. Asagidaki tablo, 31 Aralik 2006 tarihi itibariyle Grup un sahip oldugu pay oranlari ile birlikte tüm bagli ortakliklari göstermektedir: 31 Aralik Aralik 2005 Hisse Orani Hisse Orani Sherbrook %100 %25,00 (*) Sherbrook 12 Aralik 2006 tarihli Hisse Alim Sözlesmesi ni müteakiben bagli ortaklik konumuna gelmis ve konsolidasyon kapsamina dahil edilmistir (Not 32). Ingiltere de faaliyet gösteren Sherbrook un varlik ve yükümlülükleri bilanço tarihindeki döviz kurundan Yeni Türk Lirasi na çevrilmistir. Sherbrook un dönem basindaki net varliklarinin Yeni Türk Lirasi na çevriminden kaynaklanan kur farklari, özsermaye altinda yabanci para çevrim farklari hesabina dahil edilmistir. 7

12 DIPNOT 2 - KONSOLIDE MALI TABLOLARIN SUNUM ESASLARI (Devami) (ii) Istirakler Grup un, finansal ve operasyonel faaliyetleri üzerinde önemli bir etkiye sahip oldugu fakat herhangi bir kontrole sahip olmadigi istirakler, bu etkilerin basladigi tarih ile etkilerin bitis tarihi arasinda özsermaye esasina göre muhasebelestirilir. Konsolide mali tablolar, Grup un payina düsen ve özsermaye esasina göre muhasebelestirilmis olan istirak gelir ve giderlerini içermektedir. Asagida yer alan tablo, Grup un istiraklerdeki yatirimlarindaki hisse oranlarini göstermektedir: 31 Aralik Aralik 2005 Hisse Orani Hisse Orani Kumsan Döküm Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.S.( Kumsan ) %25,10 %25,10 Kumsan in ilgili döneme ait net sonuçlari ve bilanço tarihindeki toplam özsermaye degeri, Grup un konsolide mali tablola rinin genelinde önem arz etmediginden, söz konusu istirakteki yatirim özsermaye yöntemi ile muhasebelestirilmemis, elde etme maliyetinden, varsa deger düsüklügü tenzil edilerek, kayitlara yansitilmistir. Sirket, 31 Aralik 2005 itibariyle %25 oraninda hissesine sahip oldugu Sherbrook taki payini 13 Kasim 2006 itibariyle %45 e, 12 Aralik 2006 da da %100 e çikartmistir. Sherbook, Sirket tarafindan kontrol edilmeye baslandigi 12 Aralik 2006 tarihine kadar istirak olarak özsermaye yöntemine göre muhasebelestirilmistir. Konsolide mali tablolarda istiraklerdeki yatirimlarin karlarindaki pay Sherbrook ile iliskili olup, Sherbrook un kar ve zarari 12 Aralik 2006 ya dek Sirket in Sherbrook ta sahip oldugu pay oraninda muhasebelestirilmistir. (iii) Konsolidasyonda eliminasyon islemleri Konsolide mali tablolarin hazirlanmasinda, grup içi islemlerden dolayi olusan tüm bakiye ve islemler ile gerçeklesmemis her türlü gelir elimine edilmistir. Grup içi islemlerden kaynaklanan gerçeklesmemis zararlar da, deger düsüsüyle ilgili kanit olmadigi hallerde, gerçeklesmemis karlarin arindirilmasinda kullanilan yöntemle arindirilmistir. Grup un sahip oldugu hisselerin kayitli degerleri ve bunlardan kaynaklanan temettüler, ilgili özsermaye ve gelir tablosu hesaplarindan elimine edilmistir. 8

13 DIPNOT 2 - KONSOLIDE MALI TABLOLARIN SUNUM ESASLARI (Devami) 2.4 Karsilastirmali Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tablolarin Düzeltilmesi Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup un konsolide mali tablolari önceki dönemle karsilastirmali hazirlanmaktadir. Grup, 31 Aralik 2006 tarihi itibariyle konsolide bilançosunu 31 Aralik 2005 tarihi itibariyle hazirlanmis bilançosu ile; 1 Ocak - 31 Aralik 2006 dönemine konsolide ait gelir tablosu, konsolide nakit akim tablosu ve konsolide özsermaye degisim tablosunu ise 1 Ocak - 31 Aralik 2005 dönemi ile karsilastirmali olarak düzenlemistir. Grup karsilastirmali mali tablolarinda geçmis yillar zararlarini etkileyici herhangi bir yeniden düzenleme yapmamistir. Grup, karsilastirmali mali tablolarinin tutarli bir sekilde sunulmasi amaciyla daha önce açiklamis oldugu 31 Aralik 2005 itibariyle hazirlanan mali tablolarinda asagida belirtilen siniflandirma degisikliklerini yapmistir. Buna göre Grup; i. Daha önce gelir tablosunda finansman giderleri (net) kalemi içerisinde gösterilen YTL tutarindaki kur farki gelirini diger gelirler kalemi içerisinde; ii. Daha önce gelir tablosunda finansman giderleri (net) kalemi içerisinde gösterilen YTL tutarindaki kur farki giderini diger giderler kalemi içerisinde; iii. Daha önce gelir tablosunda satis gelirleri (net) kalemi içerisinde gösterilen YTL tutarindaki hurda alüminyum satis gelirleri Satislarin Maliyeti kalemi içerisinde düsürücü bir tutar olarak; iv. Daha önce bilançoda iliskili taraflara borçlar kalemi içerisinde gösterilen YTL tutarindaki faktoring borçlarini finansal borçlar kalemi içerisinde; v. Daha önce bilançoda diger yükümlülükler kalemi içerisinde gösterile n YTL tutarindaki dava karsiliklarini borç karsiliklari kalemi içerisinde siniflandirmis, söz konusu degisiklikler ile ilgili olarak mali tablo dipnotlarinda gerekli degisiklikleri yapmistir. 2.5 Netlestirme/Mahsup Içerik ve tutar itibariyle önem arz eden her türlü kalem, benzer nitelikte dahi olsa, mali tablolarda ayri gösterilir. Önemli olmayan tutarlar, esaslari veya fonksiyonlari açisindan birbirine benzeyen kalemler itibariyle toplulastirilarak gösterilir. Islem ve olayin özünün mahsubu gerekli kilmasi sonucunda, bu islem ve olayin net tutarlari üzerinden gösterilmesi veya varliklarin, deger düsüklügü düsüldükten sonraki tutarlari üzerinden izlenmesi, mahsup edilmeme kuralinin ihlali olarak degerlendirilmez. Sirket in normal is akisi içinde gerçeklestirdigi islemler sonucunda, Gelirlerin kaydedilmesi baslikli kisimda tanimlanan hasilat disinda elde ettigi gelirler, islem veya olayin özüne uygun olmasi sartiyla, net degerleri üzerinden gösterilir. DIPNOT 3 - UYGULANAN DEGERLEME ILKELERI VE MUHASEBE POLITIKALARI Konsolide mali tablolarin hazirlanmasinda kullanilan önemli muhasebe politikalari asagida özetlenmistir: 3.1 Hazir degerler Hazir degerler, nakit ve banka mevduati ile tutari belli nakde kolayca çevrilebilen kisa vadeli ve yüksek likideteye sahip ve degerindeki degisim riski önemsiz olan ve vadesi 3 ay veya daha kisa olan yatirimlari içermektedir (Dipnot 4). 9

14 DIPNOT 3 - UYGULANAN DEGERLEME ILKELERI/MUHASEBE POLITIKALARI (Devami) 3.2 Ticari alacaklar ve deger düsüklügü karsiligi Dogrudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile olusan Grup kaynakli vadeli satislardan kaynaklanan ticari alacaklar, etkin faiz yöntemi kullanilarak iskonto edilmis maliyetleri üzerinden degerlendirilmistir. Belirtilmis bir faiz orani bulunmayan kisa vadeli ticari alacaklar, orijinal etkin faiz oraninin etkisinin önemsiz olmasi durumunda fatura tutari esas alinarak degerlendirilmistir. Grup un, ödenmesi gereken meblaglari tahsil edemeyecek oldugunu gösteren bir durumun söz konusu olmasi halinde ticari alacaklar için bir deger düsüklügü karsiligi olusturulur. Söz konusu bu karsiligin tutari, alacagin kayitli degeri ile tahsili mümkün tutar arasindaki farktir. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek tutarlar da dahil olmak üzere beklenen nakit akislarinin, olusan ticari alacagin orijinal etkin faiz orani esas alinarak iskonto edilen degeridir. Deger düsüklügü tutari, zarar yazilmasindan sonra olusacak bir durum dolayisiyla azalirsa, söz konusu tutar, cari dönemde diger gelirlere yansitilir (Dipnot 7). 3.3 Vade farki finansman gelir/giderleri Vade farki finansman gelir/giderleri vadeli alis ve satislardan dolayi yüklenilen gelir/giderleri ifade eder. Bu çesit gelir/giderler dönem içindeki vadeli alim ve satimlardan kaynaklanan finansman gelir ve gideri kabul edilir ve vade süresince finansman gelir ve giderine dahil edilirler. 3.4 Stoklar Stoklar, maliyetin veya net gerçeklesebilir degerin düsük olani ile degerlenir. Stoklarin maliyeti tüm satin alma maliyetlerini, dönüstürme maliyetlerini ve stoklarin mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanilan diger maliyetleri içerir. Stoklarin birim maliyeti, aylik hareketli agirlikli ortalama yöntemi ile belirlenir. Net gerçeklesebilir deger, isin normal akisi içinde tahmini satis fiyatindan tahmini tamamlama maliyeti ve satisi gerçeklestirmek için gerekli tahmini satis maliyeti toplaminin indirilmesiyle elde edilen tutardir (Dipnot 12). 10

15 DIPNOT 3 - UYGULANAN DEGERLEME ILKELERI/MUHASEBE POLITIKALARI (Devami) 3.5 Maddi varliklar Maddi duran varliklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce iktisap edilen kalemler için YTL nin 31 Aralik 2004 tarihindeki alim gücüyle ifade edilen düzeltilmis elde etme maliyetleri üzerinden, 1 Ocak 2005 tarihinden sonra iktisap edilen kalemler için ise elde etme maliyetleri üzerinden, birikmis amortisman ve mevcutsa kalici deger düsüklügünün indirilmesi sonrasinda olusan net degeri ile mali tablolara yansitilmaktadir. Amortisman, maddi varliklarin faydali ömürleri esas alinarak dogrusal amortisman yöntemi kullanilarak ayrilmaktadir. Grup 1 Ocak 2006 tarihi itibariyle maddi duran varliklarinin faydali ömürlerini gözden geçirmis ve faydali ömürleri asagida belirtildig i sekilde yeniden belirlemistir. Ayrica 12 Aralik 2006 itibariyle konsolidasyon kapsamina dahil olan Sherbrook un maddi duran varliklari ile ilgili faydali ömürler asagida belirtilmistir: Yeni faydali ömür Eski faydali ömür Binalar Yeralti ve yerüstü düzenleri Makina ve teçhizat Döseme ve demirbaslar Motorlu araçlar 4 4 Binalar (Sherbrook) 50 - Döseme ve demirbaslar (Sherbrook) Motorlu tasitlar (Sherbrook) Faydali ömürlere iliskin bahsi geçen degisiklik, muhasebe tahminlerindeki bir degisiklik oldugu için cari dönem ve gelecek dönem konsolide mali tablolarini etkileyecektir. Söz konusu degisiklik nedeniyle 31 Aralik 2006 itibariyle sona eren yila ait konsolide mali tablolarda yaklasik olarak 10,6 milyon YTL tutarinda daha az dönem amortismani tahakkuk ettirilmis, dolayisiyla maddi duran varliklar 10,6 milyon YTL tutarinda olumlu, stoklar 0.4 milyon YTL tutarinda olumsuz, toplam varliklar ve vergi öncesi kar 10,2 milyon YTL tutarinda olumlu etkilenmistir. Söz konusu tahmin degisikliginin cari dönemdeki maddi duran varliklarin ve stoklarin tasinmakta olan degeri üzerindeki etkisi nedeniyle yaklasik olarak 2 milyon YTL tutarinda daha fazla ertelenen vergi yükümlülügü muhasebelestirilmis olup, vergi gideri ve toplam yükümlülükler ayni tutarda olumsuz etkilenmistir. Bu degisiklik neticesin de toplam özsermaye yaklasik 8,2 milyon YTL olumlu etkilenmistir (Dipnot 44). Arsalar için sinirsiz ömürleri olmasi sebebiyle amortisman ayrilmamaktadir. Maddi duran varliklarin herhangi bir parçasini degistirmekten dogan giderler bakim onarim maliyetleri ile birlikte varligin gelecekteki ekonomik faydasini arttirici nitelikte ise aktiflestirilebilirler. Tüm diger giderler olustukça gelir tablosunda gider kalemleri içinde muhasebelestirilir. Maddi varliklar deger düsüklügü olduguna isaret eden kosullarin mevcut olmasi halinde olasi bir deger düsüklügünün tespiti amaciyla inceleme yapilir ve bu inceleme sonunda maddi varligin kayitli degeri, geri kazanilabilir degerinden fazla ise, karsilik ayrilmak suretiyle kayitli degeri geri kazanilabilir degerine indirilir. Geri kazanilabilir deger, ilgili maddi varligin mevcut kullanimindan gelecek net nakit akimlari ile net satis fiyatindan yüksek olani olarak kabul edilir. Maddi varliklarin elden çikartilmasi dolayisiyla olusan kar ve zararlar diger faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplarina dahil edilirler (Dipnot 19). 11

16 DIPNOT 3 - UYGULANAN DEGERLEME ILKELERI/MUHASEBE POLITIKALARI (Devami) 3.6 Maddi olmayan varliklar Maddi olmayan varliklar, elde edilmis haklari içerir. Bunlar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce iktisap edilen kalemler için YTL nin 31 Aralik 2004 tarihindeki alim gücüyle ifade edilen düzeltilmis elde etme maliyetleri üzerinden, 1 Ocak 2005 tarihinden sonra iktisap edilen kalemler için ise elde etme maliyetleri üzerinden, birikmis itfa paylari ve, mevcutsa, kalici deger düsüklügünün indirilmesi sonrasinda olusan net degeri ile mali tablolara yansitilmaktadir ve elde edildikleri tarihten sonraki 5 yili geçmeyen bir süre için tahmini faydali ömürleri üzerinden dogrusal amortisman yöntemi ile itfa edilirler (Dipnot 20). 3.7 Faktoring islemleri Grup, ticari alacaklarinin bir bölümünü faktoring yöntemiyle tahsil etmektedir. Faktoring anlasmalari uyarinca, ticari alacak ile ilgili tahsilat riskinin Grup ta kaldigi hallerde söz konusu ticari alacaklarinin faktoring sirketi tarafindan tahsil edilme tarihine kadar ilgili tutarlar bilançoda varliklar altinda Ticari Alacaklar kalemi içerisinde ve yükümlülükler altinda Faktoring Borçlari olarak takip edilmekte ve kur degerlemesinde bilanço tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi alis kuru esas alinmaktadir. 3.8 Banka kredileri Banka kredileri, alindiklari tarihlerde, alinan kredi tutarindan islem masraflari çikartildiktan sonraki degerleriyle kaydedilir. Banka kredileri, sonradan etkin faiz yöntemi kullanilarak iskonto edilmis maliyet degeri üzerinden gösterilir. Islem masraflari düsüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmis maliyet degeri arasindaki fark, gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yansitilir. Kredilerden kaynaklanan faiz gideri, olustugu dönemde gelir tablosuna yansitilir. 3.9 Satilmaya hazir finansal varliklar Satilmaya hazir finansal varliklar, makul degerlerinin güvenilir bir sekilde hesaplanmasi mümkün oldugu sürece, makul degerleri üzerinden degerlendirilmektedir. Grup bu finansal varliklarin makul degerlerinin tespitinde indirgenmis nakit akim ve karsilastirilabilir islemler/sirketler gibi degerleme yöntemleri uygulamaktadir. Satilmaya hazir finansal varliklara iliskin kazanç ve kayiplar, finansal varligin makul degerinin iktisap bedelinin altina inmesi ile sonuçlanan kalici bir deger düsüklügünün söz konusu olmadigi hallerde, bu varliklar mali tablolardan çikarilana kadar, dogrudan özsermaye içerisinde Finansal Varliklar Deger Artis Fonu hesabinda mali tablolara alinmaktadir. Grup, 31 Aralik 2006 tarihinde sona eren yil içerisinde elden çikarttigi satilmaya hazir finansal varliklarina iliskin daha önce özsermaye içerisinde muhasebelestirdigi tutarlari, satisin gerçeklestirdigi tarih itibariyle konsolide gelir tablosuna aktarmistir Sermaye ve temettüler Adi hisseler özsermaye olarak siniflandirilir. Adi hisseler üzerinden dagitilan temettüler, beyan edildigi dönemde birikmis karlardan indirilmek suretiyle kaydedilir. Alinacak temettüler ise ilan edildikleri dönemde gelir olarak kaydedilir (Dipnot ). 12

17 DIPNOT 3 - UYGULANAN DEGERLEME ILKELERI/MUHASEBE POLITIKALARI (Devami) 3.11 Kurum Kazanci Üzerinden Hesaplanan Vergiler Dönemin kar veya zarari üzerindeki vergi yükümlülügü, cari dönem vergisi ve ertelenen vergiyi içermektedir. Cari yil vergi yükümlülügü, dönem karinin vergiye tabi olan kismi üzerinden ve bilanço tarihi itibariyle geçerli olan vergi oranlari ile yürürlükteki vergi mevzuati uyarinca hesaplanan vergi yükümlülügünü ve geçmis yillardaki vergi yükümlülügü ile ilgili düzeltme kayitlarini içermektedir. Ertelenen vergi, yükümlülük yöntemi kullanilarak, varlik ve yükümlülüklerin konsolide bilançodaki kayitli degerleri ile vergi degerleri arasinda olusan geçici farklar üzerinden hesaplanir. Varlik ve yükümlülüklerin vergi degeri, vergi mevzuati çerçevesinde söz konusu varlik ve yükümlülükler ile ilgili gelecek dönemlerde vergi matrahini etkileyecek tutarlari ifade eder. Ertelenen vergi, konsolide bilanço tarihi itibariyle yürürlükte olan veya yürürlüge giren vergi oranlari ve vergi mevzuati dikkate alinarak, vergi varliginin gerçeklesecegi veya yükümlülügünün ifa edilecegi dönemde uygulanmasi beklenen vergi oranlari üzerinden hesaplanir. Ertelenen vergi varligi veya yükümlülügü, sözkonusu geçici farklarin ortadan kalkacagi ilerideki dönemlerde ödenecek vergi tutarlarinda yapacaklari tahmin edilen artis ve azalis oranlarinda konsolide mali tablolara yansitilmaktadirlar. Ertelenen vergi yükümlülügü, tüm vergilendirilebilir geçici farklar için hesaplanirken ertelenen vergi varligi gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle indirilebilir geçici farklardan yararlanmanin kuvvetle muhtemel olmasi sartiyla konsolide mali tablolara alinir. Ertelenen vergi varliginin bir kisminin veya tamaminin saglayacagi faydanin elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadigi ölçüde, ertelenen vergi varliginin kayitli degeri azaltilir. Ayni ülkenin vergi mevzuatina tabi olunmasi ve cari vergi varliklarinin cari vergi yükümlülükle rinden mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkin bulunmasi sartlariyla ertelenen vergi varliklari ve ertelenen vergi yükümlülükleri, karsilikli olarak birbirinden mahsup edilir (Dipnot 14) Gelirlerin kaydedilmesi Satislar, ürünün teslimi veya hizmetin verilmesi, ürünle ilgili risk ve faydalarin transferlerinin yapilmis olmasi, gelir tutarinin güvenilir sekilde belirlenebilmesi ve islemle ilgili ekonomik faydalarin Grup a akmasinin muhtemel olmasi üzerine alinan veya alinabilecek bedelin makul degeri üzerinden tahakkuk esasina göre kayitlara alinir. Net satislar, indirim ve komisyonlarin düsülmesi suretiyle bulunmustur (Dipnot 36). Grup tarafindan elde edilen faiz geliri etkin faiz getirisi yöntemi üzerinden hesaplanarak tahakkuk esasina göre kaydedilir. Grup sivi alüminyum almak üzere tedarikçilere hurda alüminyum satisi gerçeklestirmektedir. Söz konusu hurda satislari satis gelirleri içerisinde gösterilmemekte, satislarin maliyeti içerisinde yer alan hurda alüminyum maliyetiyle netlestirilmektedir Yabanci para cinsinden islemler Yabanci para cinsinden olan islemler, islem tarihlerinde geçerli olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi alis kurlari üzerinden çevrilmistir. Yabanci para ile ifade edilen parasal varlik ve yükümlülükler, dönem sonunda geçerli olan kurlar üzerinden çevrilmistir. Yabanci para ile ifade edilen parasal varlik ve yükümlülüklerin çevrimlerinden dogan kur farki gelir ve giderleri, konsolide gelir tablosuna yansitilmistir. 13

18 DIPNOT 3 - UYGULANAN DEGERLEME ILKELERI/MUHASEBE POLITIKALARI (Devami) 3.14 Finansal araçlar ve finansal risk yönetimi Grup, faaliyetlerinden dolayi, borç ve sermaye piyasasi fiyatlari, döviz kurlari ile faiz oranlarindaki degisimlerin etkileri dahil çesitli finansal risklere maruz kalmaktadir. Grup un toptan risk yönetim programi, mali piyasalarin öngörülemezligine odaklanmakta olup, Grup un mali performansi üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamistir. Faiz orani riski Grup, faize duyarli varlik ve yükümlülükleri sebebiyle faiz orani riskine açiktir. Bu riskler faiz oranina duyarli varlik ve yükümlülüklerin birbirlerini dengelemesi yoluyla yönetilmektedir. Kredi riski Finansal araçlari elinde bulundurmak, karsi tarafin anlasmanin gereklerini yerine getirememe riskini de tasimaktadir. Grup yönetimi bu riskleri, her anlasmada bulunan karsi taraf için ortalama riski kisitlayarak ve gerektigi takdirde teminat alarak karsilamaktadir. Likidite riski Ihtiyatli likidite riski yönetimi, yeterli miktarda nakit ve menkul kiymet saglamak, yeterli kredi imkanlari yoluyla fonlamayi mümkün kilmak ve açik pozisyonu kapatabilme yeteneginden olusmaktadir. Grup, is ortaminin dinamik içeriginden dolayi, kredi yollarinin hazir tutulmasi yoluyla fonlamada esnekligi amaçlamistir. Döviz kuru riski Grup, döviz cinsinden borçlu veya alacakli bulunulan meblaglarin Yeni Türk Lirasi na çevrilmesinden dolayi kur degisiklerinden dogan döviz kuru riskine maruz kalmaktadir. Söz konusu döviz kuru riski, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmektedir (Dipnot 29) Finansal varlik ve yükümlülüklerin makul degeri Makul deger, finansal varlik veya yükümlülüklerin, zorunlu bir satis veya tasfiye islemi disinda, istekli taraflar arasinda gerçeklesecek bir cari islemde, el degistirebilecegi tutar olup, eger varsa teskilatlanmis bir piyasada islem gören fiyati ile en iyi sekilde belirlenir. Grup, finansal varlik ve yükümlülüklerin tahmini makul degerlerini, halihazirda mevcut piyasa bilgileri ve uygun degerleme yöntemlerini kullanarak belirlemistir. Sonuç olarak burada sunulan tahminler, Grup un cari bir piyasa isleminde elde edebilecegi degerlerin göstergesi olmayabilir. Izleyen yöntem ve varsayimlar, makul degeri belirlenebilen finansal varlik ve yükümlülüklerin makul degerinin tahmininde kullanilmistir: 14

19 DIPNOT 3 - UYGULANAN DEGERLEME ILKELERI/MUHASEBE POLITIKALARI (Devami) Finansal varliklar Dönem sonu kurlariyla çevrilen döviz cinsinden olan bakiyelerin makul degerlerinin, kayitli degerlerine yaklastigi kabul edilmektedir. Kasa ve nakit degerler dahil, maliyetten gösterilen bazi finansal varliklarin tasinan degerlerinin, kisa vadeli olmalari nedeniyle makul degerlerini yansittigi kabul edilmektedir. Ticari alacaklarin tasinan degerlerinin, ilgili deger düsüklük karsiliklariyla beraber kisa vadeli olmalari nedeniyle makul degeri yansittigi tahmin edilmektedir. Satilmaya hazir finansal yatirimlar makul degerleri üzerinden gösterilmektedir. Finansal yükümlülükler Ticari borçlarin tasinan degerlerinin, kisa vadeli olmalari nedeniyle makul degerlerini yansittigi öngörülmektedir. Krediler ve diger parasal yükümlülüklerin kisa vadeli olmalari nedeniyle makul degerlerinin kayitli degerlerine yaklastigi kabul edilmektedir Karsiliklar, Sarta Bagli Yükümlülükle r ve Sarta Bagli Varliklar Grup un geçmis olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya zimni yükümlülügünün bulundugu, bu yükümlülügün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynaklarin disa çikmasinin muhtemel oldugu ve sözkonusu yükümlülük tutarinin güvenilir bir biçimde tahmin edilebildigi durumlarda, karsilik tutari konsolide mali tablolara alinmaktadir. Paranin zaman degerinin etkisinin önemli oldugu durumlarda, karsilik tutari; yükümlülügün yerine getirilmesi için gerekli olmasi beklenen giderlerin bugünkü degeri olarak belirlenir. Karsiliklarin bugünkü degerlerine indirgenmesinde kullanilacak iskonto oraninin belirlenmesinde, ilgili piyasalarda olusan faiz orani ile sözkonusu yükümlülükle ilgili risk dikkate alinir. Söz konusu iskonto oranin vergi öncesi oran olmasi sarttir. Iskonto orani, gelecekteki nakit akimlarinin tahminiyle ilgili riski içermez. Geçmis olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti Grup un tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayin gerçeklesip gerçeklesmemesi ile teyid edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varliklar, sarta bagli yükümlülükler ve varliklar olarak degerlendirilmekte ve konsolide mali tablolara dahil edilmemektedir. Kidem tazminati karsiligi, Grup un çalisanlarinin Is Kanunu uyarinca emekliye ayrilmasindan dogacak gelecekteki olasi yükümlülüklerinin tahmini toplam karsiliginin aktüeryal varsayimlar uyarinca simdiki zamana indirgenmis degerini ifade eder (Dipnot 23). 15

20 DIPNOT 3 - UYGULANAN DEGERLEME ILKELERI/MUHASEBE POLITIKALARI (Devami) 3.17 Arastirma ve gelistirme giderleri Arastirma maliyetleri gerçeklestiginde gider kaydedilmektedir. Yeni ürünlerin gelistirilmesi veya gelistirilen ürünlerin testi ve dizayni ile ilgili proje maliyetleri, projenin ticari ve teknolojik bakimdan basarili bir sekilde uygulanabilir olmasi ve maliyetlerin güvenilir olarak tespit edilebilmesi halinde maddi olmayan varlik olarak degerlendirilirler. Diger gelistirme giderleri gerçeklestiginde gider olarak kaydedilmektedir. Grup un arastirma ve gelistirme malzemeleriyle ilgili tesvik gelirleri olmasi halinde arastirma ve gelistirme giderleri söz konusu tesvik gelirleri ile netlestirilerek gösterilmektedir. Önceki dönemde gider kaydedilen gelistirme maliyetleri sonraki dönemde aktiflestirilemez Iliskili taraflar Bu konsolide mali tablolarin amaci dogrultusunda, ortaklar, üst düzey yönetim kadrosu ve Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve bunlar tarafindan kontrol edilen veya onlara bagli sirketler, istirak ve ortakliklar iliskili taraflar olarak kabul ve ifade edilmislerdir (Dipnot 9). Dönem sonu itibariyle iliskili taraf konumunu kaybetmis isletme ve sahislar ile dönem içerisinde girilmis islemler, söz konusu sahis ve isletmeler islem tarihi itibariyle iliskili taraf konumunda ise dipnotlarda açiklanmistir Isletme Birlesmeleri Isletme birlesmeleri, satin alma yöntemine göre muhasebelestirilir (Not 32). Isletme birlesmesi maliyetinin iktisap edilen tanimlanabilir varlik, yükümlülük ve sarta bagli yükümlülüklerin makul degerindeki iktisap edenin payini asan kismi serefiye olarak muhasebelestirilir. Isletme birlesmesi sirasinda olusan serefiye amortismana tabi tutulmaz, bunun yerine yilda ve her yil ayni dönemde en az bir kez, sartlarin deger düsüklügünü isaret ettigi durumlarda ise daha sik araliklarla deger düsüklügü tespit çalismasina tabi tutulur. Iktisap edilen tanimlanabilir varlik, yükümlülük ve sarta bagli yükümlülüklerin makul degeri içerisindeki iktisap edenin payinin isletme birlesmesi maliyetini asmasi durumunda ise fark gelir olarak kaydedilir Hisse basina kazanç Hisse basina kazanç, net karin ilgili dönem içinde mevcut hisselerin agirlikli ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir. Sirketler mevcut hissedarlara birikmis karlardan hisseleri oraninda hisse dagitarak ( Bedelsiz Hisseler ) sermayelerini arttirabilir. Hisse basina kar hesaplanirken, bu bedelsiz hisse ihraci çikarilmis hisseler olarak sayilir. Dolayisiyla hisse basina kar hesaplamasinda kullanilan agirlikli hisse adedi ortalamasi, hisselerin bedelsiz olarak çikarilmasini geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir. Hisse basina esas kazanç, hissedarlara ait net karin çikarilmis adi hisselerin agirlikli ortalama adedine bölünmesi ile hesaplanir. 16

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Akis Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 4 Şubat 2011 Vakıf Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi' nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu,

Detaylı

DÖKTAS DÖKÜMCÜLÜK TICARET VE SANAYI A.S. 1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMINE AIT MALI TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU

DÖKTAS DÖKÜMCÜLÜK TICARET VE SANAYI A.S. 1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMINE AIT MALI TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMINE AIT MALI TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU nin 1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU Döktas Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S. Yönetim

Detaylı

COMPONENTA DÖKTAS DÖKÜMCÜLÜK TICARET VE SANAYI A.S. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2007 ARA HESAP DÖNEMINE AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR

COMPONENTA DÖKTAS DÖKÜMCÜLÜK TICARET VE SANAYI A.S. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2007 ARA HESAP DÖNEMINE AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR COMPONENTA DÖKTAS DÖKÜMCÜLÜK TICARET VE SANAYI A.S. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2007 ARA HESAP DÖNEMINE AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2007 ARA HESAP DÖNEMINE AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR IÇINDEKILER

Detaylı

COMPONENTA DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK -31 MART 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA

COMPONENTA DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK -31 MART 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA 1 OCAK - 31 MART 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOLARI... 3 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 4 1 OCAK -31 MART 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2015 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 1 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. 31.12.216 Bağımsız Denetim

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'na BOLU

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'na BOLU Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü OLUŞUM BAĞIMSIZ DIŞ DENETĐM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Sürekli Olumlu 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMĐNE ĐLĐŞKĐN FĐNANSAL TABLOLARLA

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLO Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 Yılı 4. dönem Finansal Tablolar ve dipnotları Bağımsız

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ÖZAK GYO A.Ş. 31.12.2016 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 itibariyle Konsolide Finansal Tablolar

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2016 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 Ref: RPR/MBK-2016/SPK-001-01 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Mali Tablolar

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama TT-30.06.2016 MALİ TABLOLAR Bağımsız Denetçi

Detaylı

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Rönesans Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 30 Haziran 2017 Bağımsız

Detaylı

COMPONENTA DÖKTAS DÖKÜMCÜLÜK TICARET VE SANAYI A.S. 1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMINE AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU

COMPONENTA DÖKTAS DÖKÜMCÜLÜK TICARET VE SANAYI A.S. 1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMINE AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU COMPONENTA DÖKTAS DÖKÜMCÜLÜK TICARET VE SANAYI A.S. 1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMINE AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU BAGIMSIZ DENETIM RAPORU Componenta Döktas Dökümcülük

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01/01/2016 30/06/2016 Dönemine ait Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ALARKO HOLDİNG A.Ş. 30.06.2016 FİNANSAL TABLOLAR Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Mali Tablo Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 Yılı Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Raporlar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Yönetim Kurulu na İstanbul Türkiye İç Denetim Enstitüsü

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Mali Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi nin 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan bağımsız denetim

Detaylı

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KORTEKS MENSUCAT SAN VE TİC A.Ş. 2. 3 AYLIK DÖNEM FİNANSAL

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 HAZİRAN SPK RAPORU Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 2.Çeyrek Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TICARET VE SANAYI A.S. 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMINE AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TICARET VE SANAYI A.S. 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMINE AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMINE AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU BAGIMSIZ DENETIM RAPORU Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S. Yönetim Kurulu na Giris 1. Componenta

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 ara dönem finansal

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf" dosya olarak

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2015 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2017 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Utopya A.Ş. 20172.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi Finansal

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor 216 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 28.2.217 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi Finansal

Detaylı

MILLÎ REASÜRANS TÜRK ANONIM SIRKETI ( SINGAPUR SUBESI DAHIL ) AYRINTILI SOLO BILANÇO VARLIKLAR

MILLÎ REASÜRANS TÜRK ANONIM SIRKETI ( SINGAPUR SUBESI DAHIL ) AYRINTILI SOLO BILANÇO VARLIKLAR 31.3.211 AYRINTILI SOLO BILANÇO VARLIKLAR I- Cari Varliklar (31.3.211) (31.12.21) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varliklar 14 442.316.687 382.316.698 1- Kasa 14 39.552 3.839 2- Alinan Çekler 14 3- Bankalar

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Mali Tablo ve Dipnotları Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Brisa 2016 2.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu na Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (Şirket- Ana Ortalık) ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır)

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Denetimde Bağımsız Denetimden Dipnot Referansları 31.03.2015 31.12.2014 VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ESEM SPOR 2017 1.DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR Finansal Durum

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı