DÖKTAS DÖKÜMCÜLÜK TICARET VE SANAYI A.S. 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEMINE AIT KONSOLIDE MALI TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÖKTAS DÖKÜMCÜLÜK TICARET VE SANAYI A.S. 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEMINE AIT KONSOLIDE MALI TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU"

Transkript

1 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEMINE AIT KONSOLIDE MALI TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU

2 Basaran Nas Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik A.S. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Besiktas Istanbul-Turkey Telephone +90 (212) Facsimile +90 (212) BAGIMSIZ DENETIM RAPORU Döktas Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S. Yönetim Kurulu na 1. Döktas Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S. ve bagli ortakliklarinin ( Grup ) 31 Aralik 2006 tarihi itibariyle hazirlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, ayni tarihte sona eren yila ait konsolide gelir tablosunu, konsolide öz sermaye degisim tablosunu ve konsolide nakit akim tablosunu, önemli muhasebe politikalarinin özetini ve dipnotlari denetlemis bulunuyoruz. Finansal Tablolarla Ilgili Olarak Grup Yönetiminin Sorumlulugu 2. Grup yönetimi konsolide finansal tablolarin Sermaye Piyasasi Kurulu nca yayimlanan finansal raporlama standartlarina göre hazirlanmasi ve dürüst bir sekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, konsolide finansal tablolarin hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlisliklar içermeyecek biçimde hazirlanarak, gerçegi dürüst bir sekilde yansitmasini saglamak amaciyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasini, uygulanmasini ve devam ettirilmesini, kosullarin gerektirdigi muhasebe tahminlerinin yapilmasini ve uygun muhasebe politikalarinin seçilmesini içermektedir. Bagimsiz Denetim Kurulusunun Sorumlulugu 3. Sorumlulugumuz, yaptigimiz bagimsiz denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkinda görüs bildirmektir. Bagimsiz denetimimiz, Sermaye Piyasasi Kurulu nca yayimlanan bagimsiz denetim standartlarina uygun olarak gerçeklestirilmistir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasini ve bagimsiz denetimin, konsolide finansal tablolarin gerçegi dogru ve dürüst bir biçimde yansitip yansitmadigi konusunda makul bir güvenceyi saglamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bagimsiz denetimimiz, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bagimsiz denetim kaniti toplamak amaciyla, bagimsiz denetim tekniklerinin kullanilmasini içermektedir. Bagimsiz denetim tekniklerinin seçimi, konsolide finansal tablolarin hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanip kaynaklanmadigi hususu da dahil olmak üzere önemli yanlislik içerip içermedigine dair risk degerlendirmesini de kapsayacak sekilde, mesleki kanaatimize göre yapilmistir. Bu risk degerlendirmesinde, isletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmustur. Ancak, amacimiz iç kontrol sisteminin etkinligi hakkinda görüs vermek degil, bagimsiz denetim tekniklerini kosullara uygun olarak tasarlamak amaciyla, Grup yönetimi tarafindan hazirlanan konsolide finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasindaki iliskiyi ortaya koymaktir. Bagimsiz denetimimiz, ayrica Grup yönetimi tarafindan benimsenen muhasebe politikalari ile yapilan önemli muhasebe tahminlerinin ve konsolide finansal tablolarin bir bütün olarak sunumunun uygunlugunun degerlendirilmesini içermektedir. Bagimsiz denetim sirasinda temin ettigimiz bagimsiz denetim kanitlarinin, görüsümüzün olusturulmasina yeterli ve uygun bir dayanak olusturduguna inaniyoruz.

3 Görüs 4. Görüsümüze göre, ilisikteki konsolide finansal tablolar, Döktas Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S. nin 31 Aralik 2006 tarihi itibariyle konsolide finansal durumunu, ayni tarihte sona eren yila ait konsolide finansal performansini ve konsolide nakit akimlarini, Sermaye Piyasasi Kurulu nca yayimlanan finansal raporlama standartlari (bkz. Dipnot 2) çerçevesinde dogru ve dürüst bir biçimde yansitmaktadir. Basaran Nas Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik Anonim Sirketi a member of PricewaterhouseCoopers Adnan Akan, SMMM Sorumlu Ortak, Basdenetçi Istanbul, 22 Subat 2007

4 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEMINE AIT KONSOLIDE MALI TABLOLAR IÇINDEKILER SAYFA BILANÇOLAR GELIR TABLOLARI... 3 ÖZSERMAYE DEGISIM TABLOLARI... 4 NAKIT AKIM TABLOLARI OCAK -31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEMINE AIT KONSOLIDE MALI TABLOLARA ILISKIN AÇIKLAYICI DIPNOTLAR DIPNOT 1 SIRKETIN ORGANIZASYONU VE FAALIYET KONUSU... 6 DIPNOT 2 KONSOLIDE MALI TABLOLARIN SUNUM ESASLARI DIPNOT 3 UYGULANAN DEGERLEME ILKELERI/MUHASEBE POLITIKALARI DIPNOT 4 HAZIR DEGERLER DIPNOT 5 MENKUL KIYMETLER DIPNOT 6 FINANSAL BORÇLAR DIPNOT 7 TICARI ALACAK VE BORÇLAR DIPNOT 8 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI DIPNOT 9 ILISKILI TARAFLA RDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR DIPNOT 10 DIGER ALACAKLAR VE BORÇLAR DIPNOT 11 CANLI VARLIKLAR DIPNOT 12 STOKLAR DIPNOT 13 DEVAM EDEN INSAAT SÖZLESMELERI ALA CAKLARI VE HAKEDIS BEDELLERI 25 DIPNOT 14 ERTELENEN VERGI VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERI DIPNOT 15 DIGER CARI/CARI OLMAYAN VARLIKLAR VE KISA/UZUN VADELI YÜKÜMLÜLÜKLER DIPNOT 16 FINANSAL VARLIKLAR DIPNOT 17 POZITIF/NEGATIF SEREFIYE DIPNOT 18 YATIRIM AMAÇLI GAYRIMENKULLER DIPNOT 19 MADDI VARLIKLAR DIPNOT 20 MADDI OLMAYAN VARLIKLAR DIPNOT 21 ALINAN AVANSLAR DIPNOT 22 EMEKLILIK PLANLARI DIPNOT 23 BORÇ KARSILIKLARI DIPNOT 24 ANA ORTAKLIK DISI PAYLAR/ANA ORTAKLIK DISI KAR ZARAR DIPNOT 25 SERMAYE/KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DÜZELTMESI DIPNOT 26 SERMAYE YEDEKLERI DIPNOT 27 KAR YEDEKLERI DIPNOT 28 GEÇMIS YIL KAR/ZARARLARI DIPNOT 29 YABANCI PARA POZISYONU DIPNOT 30 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI DIPNOT 31 KARSILIKLAR, SARTA BAGLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DIPNOT 32 ISLETME BIRLESMELERI DIPNOT 33 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA DIPNOT 34 BILANÇO TARIHINDEN SONRAKI OLAYLAR DIPNOT 35 DURDURULAN FAALIYETLER DIPNOT 36 ESAS FAALIYET GELIRLERI DIPNOT 37 FAALIYET GIDERLERI DIPNOT 38 DIGER FAALIYETLERDEN GELIR/GIDER VE KAR/ZARARLAR DIPNOT 39 FINANSMAN GIDERLERI DIPNOT 40 NET PARASAL POZISYON KAR/ZARARI DIPNOT 41 VERGILER DIPNOT 42 HISSE BASINA KAZANÇ DIPNOT 43 NAKIT AKIM TABLOLARI DIPNOT 44 KONSOLIDE MALI TABLOLARI ÖNEMLI ÖLÇÜDE ETKILEYEN YA DA MALI TABLOLARIN AÇIK, YORUM LANABILIR VE ANLASILABILIR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLI OLAN DIGER HUSUSLAR... 47

5 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARIHLERI ITIBARIYLE KONSOLIDE BILANÇOLAR VARLIKLAR Dipnot Referanslari 31 Aralik Aralik 2005 Cari / Dönen Varliklar Hazir degerler Menkul kiymetler (net) Ticari alacaklar (net) Finansal kiralama alacaklari (net) Iliskili taraflardan alacaklar (net) Diger alacaklar (net) Canli varliklar (net) Stoklar (net) Devam eden insaat sözlesmelerinden alacaklar (net) Ertelenen vergi varliklari Diger cari/dönen varliklar Cari Olmayan / Duran Varliklar Ticari alacaklar (net) Finansal kiralama alacaklari (net) Iliskili taraflardan alacaklar (net) Diger alacaklar (net) Finansal varliklar (net) Pozitif/Negatif serefiye (net) Yatirim amaçli gayrimenkuller (net) Maddi varliklar (net) Maddi olmayan varliklar (net) Ertelenen vergi varliklari Diger cari olmayan/duran varliklar TOPLAM VARLIKLAR Ocak - 31 Aralik 2006 hesap dönemine ait mali tablolar 22 Subat 2007 tarihinde Yönetim Kurulu tarafindan onaylanmistir. Izleyen dipnotlar konsolide mali tablolarin ayrilmaz parçasini olustururlar. 1

6 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARIHLERI ITIBARIYLE KONSOLIDE BILANÇOLAR YÜKÜMLÜLÜKLER Dipnot Referanslari 31 Aralik Aralik 2005 Kisa Vadeli Yükümlülükler Finansal borçlar (net) Uzun vadeli finansal borçlarin kisa vadeli kisimlari (net) Finansal kiralama islemlerinden borçlar (net) Diger finansal yükümlülükler (net) Ticari borçlar (net) Iliskili taraflara borçlar (net) Alinan avanslar Devam eden insaat sözlesmeleri hakedis bedelleri (net) Borç karsiliklari Ertelenen vergi yükümlülügü Diger yükümlülükler (net) Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal borçlar (net) Finansal kiralama islemlerinden borçlar (net) Diger finansal yükümlülükler (net) Ticari borçlar (net) Iliskili taraflara borçlar (net) Alinan avanslar Borç karsiliklari Ertelenen vergi yükümlülügü Diger yükümlülükler (net) Ana Ortaklik Disi Paylar - - Özsermaye Sermaye Karsilikli Istirak Sermaye Düzeltmesi 25 - Sermaye Yedekleri Hisse senetleri ihraç primleri Hisse senedi iptal karlari - - Yeniden degerleme fonu - - Finansal varliklar deger artis fonu Özsermaye enflasyon düzeltmesi farklari Kar Yedekleri 27 (74.396) Yasal yedekler Statü yedekleri - - Olaganüstü yedekler - - Özel yedekler - - Sermayeye eklenecek istirak hisseleri ve gayrimenkul satis kazançlari - - Yabanci para çevrim farklari 2.3 (74.396) ( ) Net Dönem Kari Geçmis Yillar Zararlari 28 - ( ) Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler Izleyen dipnotlar konsolide mali tablolarin ayrilmaz parçasini olustururlar. 2

7 1 OCAK-31 ARALIK 2006 VE 2005 HESAP DÖNEMLERINE AIT KONSOLIDE GELIR TABLOLARI Dipnot 1 Ocak - 1 Ocak - Referanslari 31 Aralik Aralik 2005 Esas Faaliyet Gelirleri: Satis Gelirleri (net) Satislarin Maliyeti 36 ( ) ( ) Hizmet Gelirleri (net) Esas Faaliyetlerden Diger Gelirler Brüt Esas Faaliyet Kari Faaliyet Giderleri 37 ( ) ( ) Net Esas Faaliyet Kari Diger Faaliyetlerden Gelir ve Karlar Diger Faaliyetlerden Gider ve Zararlar 38 ( ) ( ) Finansman Giderleri (net) 39 ( ) ( ) Istiraklerdeki yatirimlarin karlarindaki pay Faaliyet Kari Net Parasal Pozisyon Kar/Zarari Ana Ortaklik Disi Paylar ve Vergi Öncesi Kar Ana Ortaklik Disi Kar/Zarar Vergi Öncesi Kar Vergiler 41 ( ) (500) Net Dönem Kari Nominal degeri 0,1 YKr olan hisse basina kazanç (YKr olarak) 42 0,0878 0,0099 Izleyen dipnotlar konsolide mali tablolarin ayrilmaz parçasini olustururlar. 3

8 KONSOLIDE ÖZSERMAYE DEGISIM TABLOLARI 1 Ocak - 31 Aralik 2005 hesap dönemine iliskin özsermaye degisim tablosu: Sermaye Yedekleri Kar Yedekleri Sermaye Hisse senetleri ihraç primleri Finansal varliklar deger artis fonu Özsermaye enflasyon düzeltme farklari Sermaye yedekleri toplami Yasal yedekler Yabanci para çevrim farklari Kar yedekleri toplami Geçmis yillar zararlari Net dönem kari Toplam Özsermaye 1 Ocak ( ) ( ) Transferler ( ) - Ödenen temettü ( ) - ( ) Istiraklerden kaynaklanan yabanci para çevrim farklari (Dipnot 16.ii) ( ) ( ) - - ( ) Finansal varliklar deger artis fonu (Dipnot 16) Net dönem kari Aralik ( ) ( ) Ocak - 31 Aralik 2006 hesap dönemine iliskin özsermaye de gisim tablosu: Sermaye Yedekleri Kar Yedekleri Sermaye Hisse senetleri ihraç primleri Finansal varliklar deger artis fonu Özsermaye enflasyon düzeltme farklari Sermaye yedekleri toplami Yasal yedekler Yabanci para çevrim farklari Kar yedekleri toplami Geçmis yillar Zararlari Net dönem kari Toplam özsermaye 1 Ocak ( ) ( ) Ödenen temettü ( ) ( ) Transferler - ( ) - ( ) ( ) ( ) - ( ) ( ) - Istiraklerden kaynaklanan yabanci para çevrim farklari (Dipnot 16.ii) Finansal varliklar deger artis fonu (Dipnot 16.i) Finansal varliklar satis kari (Dipnot 38) ( ) - ( ) - ( ) Net dönem kari Aralik (74.396) (74.396) Izleyen dipnotlar konsolide mali tablolarin ayrilmaz parçasini olustururlar. 4

9 KONSOLIDE NAKIT AKIM TABLOLARI Isletme Faaliyetleri: 1 Ocak - 1 Ocak - Dipnot 31 Aralik 31 Aralik Referanslari Vergi öncesi kar Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden dogan net nakit akimlarinin mutabakati için yapilan düzeltmeler: Amortisman Itfa paylari Stok deger düsüklügü karsilik gideri Kidem tazminati karsilik gideri Istiraklerin karlarindaki pay 16 ( ) ( ) Maddi varlik satis kari 38 ( ) - Maddi varlik satis zarari Temettü geliri 38 (45.180) ( ) Satilmaya hazir finansal varlik satis kari 38 ( ) - Vazgeçilen alacak gideri Faiz geliri ve menkul kiymet satis kari 39 ( ) ( ) Faiz ve faktoring gideri Isletme varlik ve yükümlülüklerindeki degisim öncesi isletme faaliyetlerinden saglanan nakit akisi Ticari alacaklardaki degisim 7 ( ) Iliskili taraflar bakiyelerindeki degisim ( ) Stoklardaki degisim 12 ( ) Diger varliklardaki degisim 15 ( ) Ticari borçlardaki degisim ( ) Ödenen vergi ( ) ( ) Diger yükümlülüklerdeki degisim Ödenen kidem tazminatlari 23 ( ) ( ) Isletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit Yatirim faaliyetleri: Faiz geliri ve menkul kiymet satis nedeniyle elde edilen nakit Maddi varlik alimlari 19 ( ) ( ) Maddi olmayan varlik alimlari 20 ( ) (91.797) Isletme birlesmeleri nedeniyle ödenen nakit 32 ( ) - Maddi ve maddi olmayan varlik satislarindan elde edilen nakit Satilmaya hazir finansal varlik satisindan elde edilen nakit Tahsil edilen temettü Yatirim faaliyetlerinden elde edilen/ (faaliyetlerinde kullanilan) net nakit ( ) Finansman faaliyetleri: Ödenen temettü ( ) ( ) Banka kredilerinden saglanan nakit Ödenen banka kredileri ( ) ( ) Finansal varliklardaki sermaye artisina nakdi katilim - ( ) Faktoring borçlarindaki degisim 7 ( ) Ödenen faiz ve faktoring gideri ( ) ( ) Finansman faaliyetlerinde kullanilan net nakit ( ) ( ) Nakit ve nakit benzeri degerlerdeki net artis/(azalis) ( ) Dönem basi nakit ve nakit benzerleri Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri Izleyen dipnotlar konsolide mali tablolarin ayrilmaz parçasini olustururlar 5

10 DIPNOT 1 - SIRKETIN ORGANIZASYONU VE FAALIYET KONUSU Döktas Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S. ( Sirket ) 1973 yilinda Bursa Orhangazi de kurulmus olup 12 Aralik 2006 tarihine kadar Koç Holding A.S. nin bagli ortakligi olarak faaliyet göstermistir. Koç Holding A.S. elinde bulunan hisseleri 12 Aralik 2006 tarihi itibariyle Finlandiya da yerlesik Componenta Oyj ye ( Componenta ) devretmistir. Dolayisiyla Sirket o tarihten itibaren Componenta nin bagli ortakligi konumuna gelmistir. Ana faaliyet konusu otomotiv sanayi için pik, sfero ve alüminyum döküm ve jant imalati ve ticaretidir. Sirket üretim ve ticari faaliyetlerini Bursa - Orhangazi ile 1999 yilinda Manisa Organize Sanayi Bölgesi nde satin alinan alüminyum döküm imalati tesislerinde sürdürmektedir. Sirket, Sermaye Piyasasi Kurulu na ( SPK ) kayitlidir ve hisseleri Istanbul Menkul Kiymetler Borsasi nda ( IMKB ) islem görmektedir. Sirket in ana ortakligi Componenta dir (Dipnot 25). Sirket in 1 Ocak - 31 Aralik 2006 hesap döneminde bünyesinde istihdam edilen ortalama personel sayisi dir (2005: 1.920). Sirket in kayitli oldugu adresi asagidaki gibidir: Gölyolu no: 26 P.K. (18) Orhangazi Bursa. Sirket, 12 Aralik 2006 tarihinde, daha önce istiraklerdeki yatirim konumunda olan Sherbrook International Limited in ( Sherbrook ) çogunluk hisselerini almistir. Bunun sonucunda 31 Aralik 2006 itibariyle Sirket in bagli ortakligi hisselerinin %100 üne sahip oldugu (2005: %25) Sherbrook tur. Sherbrook Ingiltere de faaliyet göstermekte olup, Sirket in faaliyet konusu olan pik ve alüminyum döküm ürünlerinin bu ülkede ticaret ve pazarlamasini yapmaktadir. Sirket ve bagli ortakligi (hep birlikte Grup olarak anilacaktir), yönetim raporlamasi açisindan iki ayri endüstriyel bölüm olarak degerlendirilen alüminyum ve pik döküm tesisleri bölümleri için bölümlere göre raporlama yapmaktadir (Dipnot 33). Grup un ana faaliyet konusu olan üretim faaliyetleri Türkiye de gerçeklestiginden, cografi bir bölümleme söz konusu degildir. Grup un 31 Aralik 2006 tarihi itibariyle istiraklerdeki yatirimlari Kumsan Döküm Malzemeleri San. ve Ticaret A.S. ( Kumsan ) den olusmaktadir (Dipnot 16) (2005: Entek Elektrik Üretimi Otoprodüktör A.S. ( Entek ), Koç Finansal Hizmetler A.S. ( KFS ), Sherbrook, Kumsan). 6

11 DIPNOT 2 - KONSOLIDE MALI TABLOLARIN SUNUM ESASLARI 2.1 Uygulanan Muhasebe Standartlari Grup un konsolide mali tablolari, SPK tarafindan yayimlanan muhasebe ve raporlama ilkelerine ( SPK Muhasebe Standartlari ) uygun olarak hazirlanmistir. SPK XI-25 No lu Sermaye Piyasalarinda Muhasebe Standartlari tebliginde kapsamli bir muhasebe ilkeleri seti yayinlamistir. Anilan tebligde, alternatif olarak Uluslararasi Muhasebe Standartlari Kurulu ( IASB ) tarafindan çikarilmis olan Uluslararasi Finansal Raporlama Standartlari nin ( UFRS ) uygulanmasinin da, SPK Muhasebe Standartlarina uyulmus sayilacagi belirtilmistir. SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almis oldugu bir kararla, Türkiye de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartlari na uygun mali tablo hazirlayan sirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesinin uygulanmayacagini ilan etmistir. Dolayisiyla mali tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden baslamak kaydiyla, IASB tarafindan yayimlanmis 29 No lu Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standardi ( UMS 29 ) uygulanmamistir. Konsolide mali tablolar ve ilgili dipnotlar yukarida bahsedilen SPK nin izin verdigi alternatif uygulama çerçevesinde ve SPK tarafindan 20 Aralik 2004 tarihli duyuru ile uygulanmasi zorunlu kilinan formatlara uygun olarak sunulmustur. Konsolide mali tablolar, makul degerleri ile gösterilen finansal varlik ve yükümlüklülerin disinda, tarihi maliyet esasi baz alinarak Yeni Türk Lirasi olarak hazirlanmistir. 2.2 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolarin Düzeltilmesi 1 Ocak-31 Aralik 2006 ve 2005 hesap dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapilmamistir. 2.3 Konsolidasyon Esaslari (i) Bagli Ortakliklar Bagli ortakliklar, Grup un dogrudan veya dolayli olarak islemleri üzerinde kontrol yetkisine sahip oldugu sirketlerdir. Grup, bagli ortaklik konumundaki sirketlerin finansal ve operasyonel politikalarini yürütme gücüne sahip olmasina bagli olarak, bagli ortakligin faaliyet sonuçlarindan pay alir. Kontrol gücünün belirlenmesinde, mevcut ve dönüstürülebilir oy haklari göz önünde bulundurulur. Bagli ortakliklarin mali tablolari, kontrol gücünün olustugu tarihten, sona erdigi tarihe kadar konsolide mali tablolarda gösterilmektedir. Asagidaki tablo, 31 Aralik 2006 tarihi itibariyle Grup un sahip oldugu pay oranlari ile birlikte tüm bagli ortakliklari göstermektedir: 31 Aralik Aralik 2005 Hisse Orani Hisse Orani Sherbrook %100 %25,00 (*) Sherbrook 12 Aralik 2006 tarihli Hisse Alim Sözlesmesi ni müteakiben bagli ortaklik konumuna gelmis ve konsolidasyon kapsamina dahil edilmistir (Not 32). Ingiltere de faaliyet gösteren Sherbrook un varlik ve yükümlülükleri bilanço tarihindeki döviz kurundan Yeni Türk Lirasi na çevrilmistir. Sherbrook un dönem basindaki net varliklarinin Yeni Türk Lirasi na çevriminden kaynaklanan kur farklari, özsermaye altinda yabanci para çevrim farklari hesabina dahil edilmistir. 7

12 DIPNOT 2 - KONSOLIDE MALI TABLOLARIN SUNUM ESASLARI (Devami) (ii) Istirakler Grup un, finansal ve operasyonel faaliyetleri üzerinde önemli bir etkiye sahip oldugu fakat herhangi bir kontrole sahip olmadigi istirakler, bu etkilerin basladigi tarih ile etkilerin bitis tarihi arasinda özsermaye esasina göre muhasebelestirilir. Konsolide mali tablolar, Grup un payina düsen ve özsermaye esasina göre muhasebelestirilmis olan istirak gelir ve giderlerini içermektedir. Asagida yer alan tablo, Grup un istiraklerdeki yatirimlarindaki hisse oranlarini göstermektedir: 31 Aralik Aralik 2005 Hisse Orani Hisse Orani Kumsan Döküm Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.S.( Kumsan ) %25,10 %25,10 Kumsan in ilgili döneme ait net sonuçlari ve bilanço tarihindeki toplam özsermaye degeri, Grup un konsolide mali tablola rinin genelinde önem arz etmediginden, söz konusu istirakteki yatirim özsermaye yöntemi ile muhasebelestirilmemis, elde etme maliyetinden, varsa deger düsüklügü tenzil edilerek, kayitlara yansitilmistir. Sirket, 31 Aralik 2005 itibariyle %25 oraninda hissesine sahip oldugu Sherbrook taki payini 13 Kasim 2006 itibariyle %45 e, 12 Aralik 2006 da da %100 e çikartmistir. Sherbook, Sirket tarafindan kontrol edilmeye baslandigi 12 Aralik 2006 tarihine kadar istirak olarak özsermaye yöntemine göre muhasebelestirilmistir. Konsolide mali tablolarda istiraklerdeki yatirimlarin karlarindaki pay Sherbrook ile iliskili olup, Sherbrook un kar ve zarari 12 Aralik 2006 ya dek Sirket in Sherbrook ta sahip oldugu pay oraninda muhasebelestirilmistir. (iii) Konsolidasyonda eliminasyon islemleri Konsolide mali tablolarin hazirlanmasinda, grup içi islemlerden dolayi olusan tüm bakiye ve islemler ile gerçeklesmemis her türlü gelir elimine edilmistir. Grup içi islemlerden kaynaklanan gerçeklesmemis zararlar da, deger düsüsüyle ilgili kanit olmadigi hallerde, gerçeklesmemis karlarin arindirilmasinda kullanilan yöntemle arindirilmistir. Grup un sahip oldugu hisselerin kayitli degerleri ve bunlardan kaynaklanan temettüler, ilgili özsermaye ve gelir tablosu hesaplarindan elimine edilmistir. 8

13 DIPNOT 2 - KONSOLIDE MALI TABLOLARIN SUNUM ESASLARI (Devami) 2.4 Karsilastirmali Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tablolarin Düzeltilmesi Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup un konsolide mali tablolari önceki dönemle karsilastirmali hazirlanmaktadir. Grup, 31 Aralik 2006 tarihi itibariyle konsolide bilançosunu 31 Aralik 2005 tarihi itibariyle hazirlanmis bilançosu ile; 1 Ocak - 31 Aralik 2006 dönemine konsolide ait gelir tablosu, konsolide nakit akim tablosu ve konsolide özsermaye degisim tablosunu ise 1 Ocak - 31 Aralik 2005 dönemi ile karsilastirmali olarak düzenlemistir. Grup karsilastirmali mali tablolarinda geçmis yillar zararlarini etkileyici herhangi bir yeniden düzenleme yapmamistir. Grup, karsilastirmali mali tablolarinin tutarli bir sekilde sunulmasi amaciyla daha önce açiklamis oldugu 31 Aralik 2005 itibariyle hazirlanan mali tablolarinda asagida belirtilen siniflandirma degisikliklerini yapmistir. Buna göre Grup; i. Daha önce gelir tablosunda finansman giderleri (net) kalemi içerisinde gösterilen YTL tutarindaki kur farki gelirini diger gelirler kalemi içerisinde; ii. Daha önce gelir tablosunda finansman giderleri (net) kalemi içerisinde gösterilen YTL tutarindaki kur farki giderini diger giderler kalemi içerisinde; iii. Daha önce gelir tablosunda satis gelirleri (net) kalemi içerisinde gösterilen YTL tutarindaki hurda alüminyum satis gelirleri Satislarin Maliyeti kalemi içerisinde düsürücü bir tutar olarak; iv. Daha önce bilançoda iliskili taraflara borçlar kalemi içerisinde gösterilen YTL tutarindaki faktoring borçlarini finansal borçlar kalemi içerisinde; v. Daha önce bilançoda diger yükümlülükler kalemi içerisinde gösterile n YTL tutarindaki dava karsiliklarini borç karsiliklari kalemi içerisinde siniflandirmis, söz konusu degisiklikler ile ilgili olarak mali tablo dipnotlarinda gerekli degisiklikleri yapmistir. 2.5 Netlestirme/Mahsup Içerik ve tutar itibariyle önem arz eden her türlü kalem, benzer nitelikte dahi olsa, mali tablolarda ayri gösterilir. Önemli olmayan tutarlar, esaslari veya fonksiyonlari açisindan birbirine benzeyen kalemler itibariyle toplulastirilarak gösterilir. Islem ve olayin özünün mahsubu gerekli kilmasi sonucunda, bu islem ve olayin net tutarlari üzerinden gösterilmesi veya varliklarin, deger düsüklügü düsüldükten sonraki tutarlari üzerinden izlenmesi, mahsup edilmeme kuralinin ihlali olarak degerlendirilmez. Sirket in normal is akisi içinde gerçeklestirdigi islemler sonucunda, Gelirlerin kaydedilmesi baslikli kisimda tanimlanan hasilat disinda elde ettigi gelirler, islem veya olayin özüne uygun olmasi sartiyla, net degerleri üzerinden gösterilir. DIPNOT 3 - UYGULANAN DEGERLEME ILKELERI VE MUHASEBE POLITIKALARI Konsolide mali tablolarin hazirlanmasinda kullanilan önemli muhasebe politikalari asagida özetlenmistir: 3.1 Hazir degerler Hazir degerler, nakit ve banka mevduati ile tutari belli nakde kolayca çevrilebilen kisa vadeli ve yüksek likideteye sahip ve degerindeki degisim riski önemsiz olan ve vadesi 3 ay veya daha kisa olan yatirimlari içermektedir (Dipnot 4). 9

14 DIPNOT 3 - UYGULANAN DEGERLEME ILKELERI/MUHASEBE POLITIKALARI (Devami) 3.2 Ticari alacaklar ve deger düsüklügü karsiligi Dogrudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile olusan Grup kaynakli vadeli satislardan kaynaklanan ticari alacaklar, etkin faiz yöntemi kullanilarak iskonto edilmis maliyetleri üzerinden degerlendirilmistir. Belirtilmis bir faiz orani bulunmayan kisa vadeli ticari alacaklar, orijinal etkin faiz oraninin etkisinin önemsiz olmasi durumunda fatura tutari esas alinarak degerlendirilmistir. Grup un, ödenmesi gereken meblaglari tahsil edemeyecek oldugunu gösteren bir durumun söz konusu olmasi halinde ticari alacaklar için bir deger düsüklügü karsiligi olusturulur. Söz konusu bu karsiligin tutari, alacagin kayitli degeri ile tahsili mümkün tutar arasindaki farktir. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek tutarlar da dahil olmak üzere beklenen nakit akislarinin, olusan ticari alacagin orijinal etkin faiz orani esas alinarak iskonto edilen degeridir. Deger düsüklügü tutari, zarar yazilmasindan sonra olusacak bir durum dolayisiyla azalirsa, söz konusu tutar, cari dönemde diger gelirlere yansitilir (Dipnot 7). 3.3 Vade farki finansman gelir/giderleri Vade farki finansman gelir/giderleri vadeli alis ve satislardan dolayi yüklenilen gelir/giderleri ifade eder. Bu çesit gelir/giderler dönem içindeki vadeli alim ve satimlardan kaynaklanan finansman gelir ve gideri kabul edilir ve vade süresince finansman gelir ve giderine dahil edilirler. 3.4 Stoklar Stoklar, maliyetin veya net gerçeklesebilir degerin düsük olani ile degerlenir. Stoklarin maliyeti tüm satin alma maliyetlerini, dönüstürme maliyetlerini ve stoklarin mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanilan diger maliyetleri içerir. Stoklarin birim maliyeti, aylik hareketli agirlikli ortalama yöntemi ile belirlenir. Net gerçeklesebilir deger, isin normal akisi içinde tahmini satis fiyatindan tahmini tamamlama maliyeti ve satisi gerçeklestirmek için gerekli tahmini satis maliyeti toplaminin indirilmesiyle elde edilen tutardir (Dipnot 12). 10

15 DIPNOT 3 - UYGULANAN DEGERLEME ILKELERI/MUHASEBE POLITIKALARI (Devami) 3.5 Maddi varliklar Maddi duran varliklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce iktisap edilen kalemler için YTL nin 31 Aralik 2004 tarihindeki alim gücüyle ifade edilen düzeltilmis elde etme maliyetleri üzerinden, 1 Ocak 2005 tarihinden sonra iktisap edilen kalemler için ise elde etme maliyetleri üzerinden, birikmis amortisman ve mevcutsa kalici deger düsüklügünün indirilmesi sonrasinda olusan net degeri ile mali tablolara yansitilmaktadir. Amortisman, maddi varliklarin faydali ömürleri esas alinarak dogrusal amortisman yöntemi kullanilarak ayrilmaktadir. Grup 1 Ocak 2006 tarihi itibariyle maddi duran varliklarinin faydali ömürlerini gözden geçirmis ve faydali ömürleri asagida belirtildig i sekilde yeniden belirlemistir. Ayrica 12 Aralik 2006 itibariyle konsolidasyon kapsamina dahil olan Sherbrook un maddi duran varliklari ile ilgili faydali ömürler asagida belirtilmistir: Yeni faydali ömür Eski faydali ömür Binalar Yeralti ve yerüstü düzenleri Makina ve teçhizat Döseme ve demirbaslar Motorlu araçlar 4 4 Binalar (Sherbrook) 50 - Döseme ve demirbaslar (Sherbrook) Motorlu tasitlar (Sherbrook) Faydali ömürlere iliskin bahsi geçen degisiklik, muhasebe tahminlerindeki bir degisiklik oldugu için cari dönem ve gelecek dönem konsolide mali tablolarini etkileyecektir. Söz konusu degisiklik nedeniyle 31 Aralik 2006 itibariyle sona eren yila ait konsolide mali tablolarda yaklasik olarak 10,6 milyon YTL tutarinda daha az dönem amortismani tahakkuk ettirilmis, dolayisiyla maddi duran varliklar 10,6 milyon YTL tutarinda olumlu, stoklar 0.4 milyon YTL tutarinda olumsuz, toplam varliklar ve vergi öncesi kar 10,2 milyon YTL tutarinda olumlu etkilenmistir. Söz konusu tahmin degisikliginin cari dönemdeki maddi duran varliklarin ve stoklarin tasinmakta olan degeri üzerindeki etkisi nedeniyle yaklasik olarak 2 milyon YTL tutarinda daha fazla ertelenen vergi yükümlülügü muhasebelestirilmis olup, vergi gideri ve toplam yükümlülükler ayni tutarda olumsuz etkilenmistir. Bu degisiklik neticesin de toplam özsermaye yaklasik 8,2 milyon YTL olumlu etkilenmistir (Dipnot 44). Arsalar için sinirsiz ömürleri olmasi sebebiyle amortisman ayrilmamaktadir. Maddi duran varliklarin herhangi bir parçasini degistirmekten dogan giderler bakim onarim maliyetleri ile birlikte varligin gelecekteki ekonomik faydasini arttirici nitelikte ise aktiflestirilebilirler. Tüm diger giderler olustukça gelir tablosunda gider kalemleri içinde muhasebelestirilir. Maddi varliklar deger düsüklügü olduguna isaret eden kosullarin mevcut olmasi halinde olasi bir deger düsüklügünün tespiti amaciyla inceleme yapilir ve bu inceleme sonunda maddi varligin kayitli degeri, geri kazanilabilir degerinden fazla ise, karsilik ayrilmak suretiyle kayitli degeri geri kazanilabilir degerine indirilir. Geri kazanilabilir deger, ilgili maddi varligin mevcut kullanimindan gelecek net nakit akimlari ile net satis fiyatindan yüksek olani olarak kabul edilir. Maddi varliklarin elden çikartilmasi dolayisiyla olusan kar ve zararlar diger faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplarina dahil edilirler (Dipnot 19). 11

16 DIPNOT 3 - UYGULANAN DEGERLEME ILKELERI/MUHASEBE POLITIKALARI (Devami) 3.6 Maddi olmayan varliklar Maddi olmayan varliklar, elde edilmis haklari içerir. Bunlar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce iktisap edilen kalemler için YTL nin 31 Aralik 2004 tarihindeki alim gücüyle ifade edilen düzeltilmis elde etme maliyetleri üzerinden, 1 Ocak 2005 tarihinden sonra iktisap edilen kalemler için ise elde etme maliyetleri üzerinden, birikmis itfa paylari ve, mevcutsa, kalici deger düsüklügünün indirilmesi sonrasinda olusan net degeri ile mali tablolara yansitilmaktadir ve elde edildikleri tarihten sonraki 5 yili geçmeyen bir süre için tahmini faydali ömürleri üzerinden dogrusal amortisman yöntemi ile itfa edilirler (Dipnot 20). 3.7 Faktoring islemleri Grup, ticari alacaklarinin bir bölümünü faktoring yöntemiyle tahsil etmektedir. Faktoring anlasmalari uyarinca, ticari alacak ile ilgili tahsilat riskinin Grup ta kaldigi hallerde söz konusu ticari alacaklarinin faktoring sirketi tarafindan tahsil edilme tarihine kadar ilgili tutarlar bilançoda varliklar altinda Ticari Alacaklar kalemi içerisinde ve yükümlülükler altinda Faktoring Borçlari olarak takip edilmekte ve kur degerlemesinde bilanço tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi alis kuru esas alinmaktadir. 3.8 Banka kredileri Banka kredileri, alindiklari tarihlerde, alinan kredi tutarindan islem masraflari çikartildiktan sonraki degerleriyle kaydedilir. Banka kredileri, sonradan etkin faiz yöntemi kullanilarak iskonto edilmis maliyet degeri üzerinden gösterilir. Islem masraflari düsüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmis maliyet degeri arasindaki fark, gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yansitilir. Kredilerden kaynaklanan faiz gideri, olustugu dönemde gelir tablosuna yansitilir. 3.9 Satilmaya hazir finansal varliklar Satilmaya hazir finansal varliklar, makul degerlerinin güvenilir bir sekilde hesaplanmasi mümkün oldugu sürece, makul degerleri üzerinden degerlendirilmektedir. Grup bu finansal varliklarin makul degerlerinin tespitinde indirgenmis nakit akim ve karsilastirilabilir islemler/sirketler gibi degerleme yöntemleri uygulamaktadir. Satilmaya hazir finansal varliklara iliskin kazanç ve kayiplar, finansal varligin makul degerinin iktisap bedelinin altina inmesi ile sonuçlanan kalici bir deger düsüklügünün söz konusu olmadigi hallerde, bu varliklar mali tablolardan çikarilana kadar, dogrudan özsermaye içerisinde Finansal Varliklar Deger Artis Fonu hesabinda mali tablolara alinmaktadir. Grup, 31 Aralik 2006 tarihinde sona eren yil içerisinde elden çikarttigi satilmaya hazir finansal varliklarina iliskin daha önce özsermaye içerisinde muhasebelestirdigi tutarlari, satisin gerçeklestirdigi tarih itibariyle konsolide gelir tablosuna aktarmistir Sermaye ve temettüler Adi hisseler özsermaye olarak siniflandirilir. Adi hisseler üzerinden dagitilan temettüler, beyan edildigi dönemde birikmis karlardan indirilmek suretiyle kaydedilir. Alinacak temettüler ise ilan edildikleri dönemde gelir olarak kaydedilir (Dipnot ). 12

17 DIPNOT 3 - UYGULANAN DEGERLEME ILKELERI/MUHASEBE POLITIKALARI (Devami) 3.11 Kurum Kazanci Üzerinden Hesaplanan Vergiler Dönemin kar veya zarari üzerindeki vergi yükümlülügü, cari dönem vergisi ve ertelenen vergiyi içermektedir. Cari yil vergi yükümlülügü, dönem karinin vergiye tabi olan kismi üzerinden ve bilanço tarihi itibariyle geçerli olan vergi oranlari ile yürürlükteki vergi mevzuati uyarinca hesaplanan vergi yükümlülügünü ve geçmis yillardaki vergi yükümlülügü ile ilgili düzeltme kayitlarini içermektedir. Ertelenen vergi, yükümlülük yöntemi kullanilarak, varlik ve yükümlülüklerin konsolide bilançodaki kayitli degerleri ile vergi degerleri arasinda olusan geçici farklar üzerinden hesaplanir. Varlik ve yükümlülüklerin vergi degeri, vergi mevzuati çerçevesinde söz konusu varlik ve yükümlülükler ile ilgili gelecek dönemlerde vergi matrahini etkileyecek tutarlari ifade eder. Ertelenen vergi, konsolide bilanço tarihi itibariyle yürürlükte olan veya yürürlüge giren vergi oranlari ve vergi mevzuati dikkate alinarak, vergi varliginin gerçeklesecegi veya yükümlülügünün ifa edilecegi dönemde uygulanmasi beklenen vergi oranlari üzerinden hesaplanir. Ertelenen vergi varligi veya yükümlülügü, sözkonusu geçici farklarin ortadan kalkacagi ilerideki dönemlerde ödenecek vergi tutarlarinda yapacaklari tahmin edilen artis ve azalis oranlarinda konsolide mali tablolara yansitilmaktadirlar. Ertelenen vergi yükümlülügü, tüm vergilendirilebilir geçici farklar için hesaplanirken ertelenen vergi varligi gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle indirilebilir geçici farklardan yararlanmanin kuvvetle muhtemel olmasi sartiyla konsolide mali tablolara alinir. Ertelenen vergi varliginin bir kisminin veya tamaminin saglayacagi faydanin elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadigi ölçüde, ertelenen vergi varliginin kayitli degeri azaltilir. Ayni ülkenin vergi mevzuatina tabi olunmasi ve cari vergi varliklarinin cari vergi yükümlülükle rinden mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkin bulunmasi sartlariyla ertelenen vergi varliklari ve ertelenen vergi yükümlülükleri, karsilikli olarak birbirinden mahsup edilir (Dipnot 14) Gelirlerin kaydedilmesi Satislar, ürünün teslimi veya hizmetin verilmesi, ürünle ilgili risk ve faydalarin transferlerinin yapilmis olmasi, gelir tutarinin güvenilir sekilde belirlenebilmesi ve islemle ilgili ekonomik faydalarin Grup a akmasinin muhtemel olmasi üzerine alinan veya alinabilecek bedelin makul degeri üzerinden tahakkuk esasina göre kayitlara alinir. Net satislar, indirim ve komisyonlarin düsülmesi suretiyle bulunmustur (Dipnot 36). Grup tarafindan elde edilen faiz geliri etkin faiz getirisi yöntemi üzerinden hesaplanarak tahakkuk esasina göre kaydedilir. Grup sivi alüminyum almak üzere tedarikçilere hurda alüminyum satisi gerçeklestirmektedir. Söz konusu hurda satislari satis gelirleri içerisinde gösterilmemekte, satislarin maliyeti içerisinde yer alan hurda alüminyum maliyetiyle netlestirilmektedir Yabanci para cinsinden islemler Yabanci para cinsinden olan islemler, islem tarihlerinde geçerli olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi alis kurlari üzerinden çevrilmistir. Yabanci para ile ifade edilen parasal varlik ve yükümlülükler, dönem sonunda geçerli olan kurlar üzerinden çevrilmistir. Yabanci para ile ifade edilen parasal varlik ve yükümlülüklerin çevrimlerinden dogan kur farki gelir ve giderleri, konsolide gelir tablosuna yansitilmistir. 13

18 DIPNOT 3 - UYGULANAN DEGERLEME ILKELERI/MUHASEBE POLITIKALARI (Devami) 3.14 Finansal araçlar ve finansal risk yönetimi Grup, faaliyetlerinden dolayi, borç ve sermaye piyasasi fiyatlari, döviz kurlari ile faiz oranlarindaki degisimlerin etkileri dahil çesitli finansal risklere maruz kalmaktadir. Grup un toptan risk yönetim programi, mali piyasalarin öngörülemezligine odaklanmakta olup, Grup un mali performansi üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamistir. Faiz orani riski Grup, faize duyarli varlik ve yükümlülükleri sebebiyle faiz orani riskine açiktir. Bu riskler faiz oranina duyarli varlik ve yükümlülüklerin birbirlerini dengelemesi yoluyla yönetilmektedir. Kredi riski Finansal araçlari elinde bulundurmak, karsi tarafin anlasmanin gereklerini yerine getirememe riskini de tasimaktadir. Grup yönetimi bu riskleri, her anlasmada bulunan karsi taraf için ortalama riski kisitlayarak ve gerektigi takdirde teminat alarak karsilamaktadir. Likidite riski Ihtiyatli likidite riski yönetimi, yeterli miktarda nakit ve menkul kiymet saglamak, yeterli kredi imkanlari yoluyla fonlamayi mümkün kilmak ve açik pozisyonu kapatabilme yeteneginden olusmaktadir. Grup, is ortaminin dinamik içeriginden dolayi, kredi yollarinin hazir tutulmasi yoluyla fonlamada esnekligi amaçlamistir. Döviz kuru riski Grup, döviz cinsinden borçlu veya alacakli bulunulan meblaglarin Yeni Türk Lirasi na çevrilmesinden dolayi kur degisiklerinden dogan döviz kuru riskine maruz kalmaktadir. Söz konusu döviz kuru riski, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmektedir (Dipnot 29) Finansal varlik ve yükümlülüklerin makul degeri Makul deger, finansal varlik veya yükümlülüklerin, zorunlu bir satis veya tasfiye islemi disinda, istekli taraflar arasinda gerçeklesecek bir cari islemde, el degistirebilecegi tutar olup, eger varsa teskilatlanmis bir piyasada islem gören fiyati ile en iyi sekilde belirlenir. Grup, finansal varlik ve yükümlülüklerin tahmini makul degerlerini, halihazirda mevcut piyasa bilgileri ve uygun degerleme yöntemlerini kullanarak belirlemistir. Sonuç olarak burada sunulan tahminler, Grup un cari bir piyasa isleminde elde edebilecegi degerlerin göstergesi olmayabilir. Izleyen yöntem ve varsayimlar, makul degeri belirlenebilen finansal varlik ve yükümlülüklerin makul degerinin tahmininde kullanilmistir: 14

19 DIPNOT 3 - UYGULANAN DEGERLEME ILKELERI/MUHASEBE POLITIKALARI (Devami) Finansal varliklar Dönem sonu kurlariyla çevrilen döviz cinsinden olan bakiyelerin makul degerlerinin, kayitli degerlerine yaklastigi kabul edilmektedir. Kasa ve nakit degerler dahil, maliyetten gösterilen bazi finansal varliklarin tasinan degerlerinin, kisa vadeli olmalari nedeniyle makul degerlerini yansittigi kabul edilmektedir. Ticari alacaklarin tasinan degerlerinin, ilgili deger düsüklük karsiliklariyla beraber kisa vadeli olmalari nedeniyle makul degeri yansittigi tahmin edilmektedir. Satilmaya hazir finansal yatirimlar makul degerleri üzerinden gösterilmektedir. Finansal yükümlülükler Ticari borçlarin tasinan degerlerinin, kisa vadeli olmalari nedeniyle makul degerlerini yansittigi öngörülmektedir. Krediler ve diger parasal yükümlülüklerin kisa vadeli olmalari nedeniyle makul degerlerinin kayitli degerlerine yaklastigi kabul edilmektedir Karsiliklar, Sarta Bagli Yükümlülükle r ve Sarta Bagli Varliklar Grup un geçmis olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya zimni yükümlülügünün bulundugu, bu yükümlülügün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynaklarin disa çikmasinin muhtemel oldugu ve sözkonusu yükümlülük tutarinin güvenilir bir biçimde tahmin edilebildigi durumlarda, karsilik tutari konsolide mali tablolara alinmaktadir. Paranin zaman degerinin etkisinin önemli oldugu durumlarda, karsilik tutari; yükümlülügün yerine getirilmesi için gerekli olmasi beklenen giderlerin bugünkü degeri olarak belirlenir. Karsiliklarin bugünkü degerlerine indirgenmesinde kullanilacak iskonto oraninin belirlenmesinde, ilgili piyasalarda olusan faiz orani ile sözkonusu yükümlülükle ilgili risk dikkate alinir. Söz konusu iskonto oranin vergi öncesi oran olmasi sarttir. Iskonto orani, gelecekteki nakit akimlarinin tahminiyle ilgili riski içermez. Geçmis olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti Grup un tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayin gerçeklesip gerçeklesmemesi ile teyid edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varliklar, sarta bagli yükümlülükler ve varliklar olarak degerlendirilmekte ve konsolide mali tablolara dahil edilmemektedir. Kidem tazminati karsiligi, Grup un çalisanlarinin Is Kanunu uyarinca emekliye ayrilmasindan dogacak gelecekteki olasi yükümlülüklerinin tahmini toplam karsiliginin aktüeryal varsayimlar uyarinca simdiki zamana indirgenmis degerini ifade eder (Dipnot 23). 15

20 DIPNOT 3 - UYGULANAN DEGERLEME ILKELERI/MUHASEBE POLITIKALARI (Devami) 3.17 Arastirma ve gelistirme giderleri Arastirma maliyetleri gerçeklestiginde gider kaydedilmektedir. Yeni ürünlerin gelistirilmesi veya gelistirilen ürünlerin testi ve dizayni ile ilgili proje maliyetleri, projenin ticari ve teknolojik bakimdan basarili bir sekilde uygulanabilir olmasi ve maliyetlerin güvenilir olarak tespit edilebilmesi halinde maddi olmayan varlik olarak degerlendirilirler. Diger gelistirme giderleri gerçeklestiginde gider olarak kaydedilmektedir. Grup un arastirma ve gelistirme malzemeleriyle ilgili tesvik gelirleri olmasi halinde arastirma ve gelistirme giderleri söz konusu tesvik gelirleri ile netlestirilerek gösterilmektedir. Önceki dönemde gider kaydedilen gelistirme maliyetleri sonraki dönemde aktiflestirilemez Iliskili taraflar Bu konsolide mali tablolarin amaci dogrultusunda, ortaklar, üst düzey yönetim kadrosu ve Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve bunlar tarafindan kontrol edilen veya onlara bagli sirketler, istirak ve ortakliklar iliskili taraflar olarak kabul ve ifade edilmislerdir (Dipnot 9). Dönem sonu itibariyle iliskili taraf konumunu kaybetmis isletme ve sahislar ile dönem içerisinde girilmis islemler, söz konusu sahis ve isletmeler islem tarihi itibariyle iliskili taraf konumunda ise dipnotlarda açiklanmistir Isletme Birlesmeleri Isletme birlesmeleri, satin alma yöntemine göre muhasebelestirilir (Not 32). Isletme birlesmesi maliyetinin iktisap edilen tanimlanabilir varlik, yükümlülük ve sarta bagli yükümlülüklerin makul degerindeki iktisap edenin payini asan kismi serefiye olarak muhasebelestirilir. Isletme birlesmesi sirasinda olusan serefiye amortismana tabi tutulmaz, bunun yerine yilda ve her yil ayni dönemde en az bir kez, sartlarin deger düsüklügünü isaret ettigi durumlarda ise daha sik araliklarla deger düsüklügü tespit çalismasina tabi tutulur. Iktisap edilen tanimlanabilir varlik, yükümlülük ve sarta bagli yükümlülüklerin makul degeri içerisindeki iktisap edenin payinin isletme birlesmesi maliyetini asmasi durumunda ise fark gelir olarak kaydedilir Hisse basina kazanç Hisse basina kazanç, net karin ilgili dönem içinde mevcut hisselerin agirlikli ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir. Sirketler mevcut hissedarlara birikmis karlardan hisseleri oraninda hisse dagitarak ( Bedelsiz Hisseler ) sermayelerini arttirabilir. Hisse basina kar hesaplanirken, bu bedelsiz hisse ihraci çikarilmis hisseler olarak sayilir. Dolayisiyla hisse basina kar hesaplamasinda kullanilan agirlikli hisse adedi ortalamasi, hisselerin bedelsiz olarak çikarilmasini geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir. Hisse basina esas kazanç, hissedarlara ait net karin çikarilmis adi hisselerin agirlikli ortalama adedine bölünmesi ile hesaplanir. 16

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Akis Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 4 Şubat 2011 Vakıf Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

COMPONENTA DÖKTAS DÖKÜMCÜLÜK TICARET VE SANAYI A.S. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2007 ARA HESAP DÖNEMINE AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR

COMPONENTA DÖKTAS DÖKÜMCÜLÜK TICARET VE SANAYI A.S. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2007 ARA HESAP DÖNEMINE AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR COMPONENTA DÖKTAS DÖKÜMCÜLÜK TICARET VE SANAYI A.S. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2007 ARA HESAP DÖNEMINE AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2007 ARA HESAP DÖNEMINE AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR IÇINDEKILER

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

COMPONENTA DÖKTAS DÖKÜMCÜLÜK TICARET VE SANAYI A.S. 1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMINE AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU

COMPONENTA DÖKTAS DÖKÜMCÜLÜK TICARET VE SANAYI A.S. 1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMINE AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU COMPONENTA DÖKTAS DÖKÜMCÜLÜK TICARET VE SANAYI A.S. 1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMINE AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU BAGIMSIZ DENETIM RAPORU Componenta Döktas Dökümcülük

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TICARET VE SANAYI A.S. 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMINE AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TICARET VE SANAYI A.S. 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMINE AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMINE AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU BAGIMSIZ DENETIM RAPORU Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S. Yönetim Kurulu na Giris 1. Componenta

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

MNG BANK A.S. BILANÇOSU

MNG BANK A.S. BILANÇOSU BILANÇOSU AKTIF KALEMLER Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15.041 3.646 18.687 6.690 2.238 8.928 II. GERÇEGE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış Yeniden Sınıflandırılmış Notlar 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.506.850

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. İş Finansal Kiralama

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

Unicorn Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi B Tipi Likit Fon

Unicorn Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi B Tipi Likit Fon Unicorn Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 tarihli finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Unicorn Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 tarihli bağımsız denetim

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23 Kat:4 Beylikdüzü /İstanbul

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23 Kat:4 Beylikdüzü /İstanbul Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklık Ünvanı Adres : Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMI ITIBARIYLE MALI TABLOLAR VE DIPNOTLARI

FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMI ITIBARIYLE MALI TABLOLAR VE DIPNOTLARI 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMI ITIBARIYLE MALI TABLOLAR VE DIPNOTLARI 31 MART 2005 TARIHI ITIBARIYLE MALI TABLOLAR IÇINDEKILER SAYFA ÖZSERMAYE DEGISIM TABLOLARI... 1 NAKIT AKIM TABLOLARI... 2 MALI TABLOLARA

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler. Transfer 1.040.688 2.949.476 (10.087.353) 6.097.189 0. Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler

Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler. Transfer 1.040.688 2.949.476 (10.087.353) 6.097.189 0. Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler BİLANÇO (YTL) Bağımsız Denetim'den (SERİ:XI, NO:25 - KONSOLİDE) Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2007 31.12.2006 VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar 428.809.920 395.453.587 Hazır Değerler 4 71.608.033 17.756.494

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Sigorta Anonim

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİİNCELEME RAPORU

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİİNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİİNCELEME RAPORU ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Akmerkez Gayrimenkul Yatırım OrtaklığıA.Ş.

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Marmaris Altınyunus Turistik

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A. Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A. Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A. Ş. MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A. Ş. nin 1 OCAK 31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOSU... 3 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 4 NAKİT

Detaylı

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR...

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

Konsolide Olm ayan Dönem 31.03.2013 31.12.2012 Raporlama Birimi TL TL

Konsolide Olm ayan Dönem 31.03.2013 31.12.2012 Raporlama Birimi TL TL ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. / ASYVK, 2013/3 Aylık [] 03.05.2013 18:51:17 Nakit Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu Finansal Tablo Türü Dipnot Referansları Cari Dönem Konsolide Olm ayan Önceki Dönem Konsolide

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 41.801.802 19.365.040 1- Kasa 9.428-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 32.101.491 11.660.450 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 07 MAYIS 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 07 MAYIS 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 07 MAYIS 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İstanbul, Ekim 2015 07 MAYIS 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU nin 1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu Denetçi Raporu

Yönetim Kurulu Denetçi Raporu Yönetim Kurulu Denetçi Raporu 20 COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2008 Bağimsiz Deneti m Raporu Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş 1. Componenta

Detaylı

TÜRK EKONOMI BANKASI A.S. B TIPI BRIC ÜLKELERI YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU 30 HAZIRAN 2010 TARIHI ITIBARIYLA FINANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMI BANKASI A.S. B TIPI BRIC ÜLKELERI YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU 30 HAZIRAN 2010 TARIHI ITIBARIYLA FINANSAL TABLOLAR B TIPI BRIC ÜLKELERI YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU 30 HAZIRAN 2010 TARIHI ITIBARIYLA FINANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM FINANSAL TABLOLAR HAKKINDA INCELEME RAPORU Türk Ekonomi Bankasi A.S. B Tipi BRIC Ülkeleri

Detaylı

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Bağımsız Denetim'den INTEM Geçmemiş Geçmemiş BİLANÇO (YTL) Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar 118.681.287 104.806.639 Hazır Değerler 4 1.508.410 1.427.697 Menkul

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. Marmaris Altınyunus Turistik

Detaylı

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.551.638 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.755 4.228.916

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER BİLANÇOLAR 1-2 GELİR TABLOSU 3 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU 4

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER BİLANÇOLAR 1-2 GELİR TABLOSU 3 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU 4 30 EYLÜL 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR 1-2 GELİR TABLOSU 3 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU 4 MALİ TABLOLARA AİT AÇIKLAYICI NOTLAR 5-24 NOT 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR 30 EYLÜL 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOSU... 3 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 4 NAKİT AKIM

Detaylı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOSU... 3 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU... 4 MALİ TABLOLARA AİT AÇIKLAYICI

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

Metro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş., İstanbul

Metro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş., İstanbul Metro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş., İstanbul Sınırlı Denetim Raporu Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

Metro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş., İstanbul. 30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait

Metro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş., İstanbul. 30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Metro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş., İstanbul Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR 1-2

Detaylı

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOLARI... 3 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 4 NAKİT AKIM TABLOLARI... 5 MALİ TABLOLARA AİT AÇIKLAYICI DİPNOTLAR... 6-39 DİPNOT 1

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7)

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Şirket ortakları tarafından sermaye artırımı sürecinde şirkete aktarılan nakitlerin;

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. Dipnotlar 2011 2010 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6 34,878 28,779 26,953 Faiz giderleri 6 17,433 13,196 14,494 Net faiz geliri 6 17,445 15,583 12,459

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş 1. Bosch Fren Sistemleri

Detaylı

Metro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş., İstanbul

Metro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş., İstanbul Metro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş., İstanbul Denetim Raporu Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA

Detaylı

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. Sürekli Olumlu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim

Detaylı

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE

Detaylı