TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU"

Transkript

1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU

2 Bu rapor, tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş olup, Rapor Değerlendirme Kurulunun tarih ve 2014/55 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.

3 Unvanı: Merkezi : İlgili Bakanlık : Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü (TEMSAN) ANKARA Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sermaye Durumu (*)(**) Ortaklar Payı Ödenmiş Ödenmemiş TL % TL TL Hazine Müsteşarlığı , , ,00 Toplam ,00 100, ,00 (*) Esas sermaye, Yüksek Planlama Kurulu'nun tarih, 2014/T-3 sayılı kararıyla 185 milyon TL ye yükselmiştir. (**) Hazine Müsteşarlığının tarih, sayılı yazısında, sermayenin tamamının Hazineye ait olduğu belirtilmiştir. Karar organı (Yönetim Kurulu) Karar Temsil ettiği Kuruluştaki Görevli bulunduğu süre organındaki Adı ve soyadı kuruluş görevi veya Başlama Ayrılma unvanı mesleği tarihi tarihi 1-Başkan V. Ahmet F. Karamustafaoğlu TEMSAN Genel Müdür V Devam Başkan Hilmi Baştürk TEMSAN Genel Müdür ediyor 2- Üye Mehmet Atıf Çay TEMSAN Genel Müdür Yardımcısı Devam Ahmet Sedat Önal TEMSAN Genel Müdür Yardımcısı ediyor 3- Üye Recep Kır TEMSAN Genel Müdür Yardımcısı Recep Kır TEMSAN Genel Müdür Yardımcısı Devam ediyor Devam 4- Üye Ali Ağaçtan ETKB I. Hukuk Müşaviri ediyor 5- Üye Gülsüm Yazganarıkan Hazine Ekonomik Araştırmalar Genel Md Üye İbrahim Toprak ETKB Serbest Devam ediyor

4 DSİ EPDK ESA ETKB EÜAŞ EÜT GSMH GSYH GWh HES IEC KAMU-İŞ KHK KİT kv kva Kr kwh LED MW MWh OG PMUM RF TEAŞ TEDAŞ TEİAŞ TEK TES-İŞ TETAŞ TL TS TSE YEKDEM YPK KISALTMALAR : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü : Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu : Elektrik Satış Anlaşması : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı : Elektrik Üretim Anonim Şirketi : Elektrik Üretim Tesisleri : Gayri Safi Milli Hasıla : Gayri Safi Yurt İçi Hasıla : Giga Watt Saat (1 milyar watt saat) : Hidroelektrik Santral : Uluslararası Elektroteknik Komisyonu : Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası : Kanun Hükmünde Kararname : Kamu İktisadi Teşebbüsleri : Kilo Volt : Kilo Volt Amper : Kuruş : Kilo Watt Saat (Bin Watt Saat) : Işık Yayan Diyot : Mega Watt : Mega Watt Saat (1 Milyon Watt Saat) : Orta Gerilim : Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi : Radyo Frekansı : Türkiye Elektrik Üretim, İletim Anonim Şirketi : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi : Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi : Mülga Türkiye Elektrik Kurumu : Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası : Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi : Türk Lirası : Termik Santral : Türk Standartları Enstitüsü : Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması : Yüksek Planlama Kurulu

5 TABLOLAR Bölümü Tablo no Adı Sayfa I.Toplu Bakış 1 Toplu bilgiler II II.İdari bünye 2 Personel sayısı 10 3 Personele yapılan harcamalar 14 4 Sosyal giderler 16 III.Mali bünye IV.İşletme çalışmaları A- İşletme bütçesi B-Finansman C-Giderler D-Tedarik işleri E-Üretim ve maliyetler 5 Mali durum 17 6 Bütçeye ilişkin toplu bilgiler 23 7 Finansman programı büyüklükleri 25 8 Giderler 26 9 İlk madde ve malzeme ve ticari mal alımları Hizmet alımları İlk madde malzeme ve diğer stoklar hareketi 30 F-Pazarlama G-Sigorta H-İşletme sonuçları J-Yatırımlar V.Bilanço 12 TEMSAN Ankara kesici-ayırıcı fabrikasında son beş yılda üretilen başlıca ürünler TEMSAN Ankara Orta ve Alçak Gerilim Şalt Teçhizat İmalat İşletme Müdürlüğü son beş yıllık kapasite kullanım oranları Üretim giderleri Satışlar Mamul, yarı mamul ve ticari mal stokları 17 Sigorta türleri Satış sonuçları Satış sonuçları göstergeleri Yatırım projeleri Aktif hesaplar Bankalar Ticari alacaklar Alıcılar 84

6 VI.Gelir tablosu 25 Maddi duran varlıklar Birikmiş amortismanlar Pasif hesaplar Ticari borçlar Satıcılar Gelir ve giderler 101

7 İ Ç İ N D E K İ L E R I. II. A- TOPLU BAKIŞ Kuruluşun İDARİ BÜNYE tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve Sayfa I I 1 A- B- gelişimi Mevzuat V 1 B- Öneriler Teşkilat 5 C- Personel durumu 10 III. MALİ BÜNYE 17 A- Mali durum 17 B- Mali sonuçlar 20 IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 23 A- İşletme bütçesinin genel durumu 23 B- D- Finansman Tedarik işleri C- E- Giderler Üretim ve maliyetler F- Pazarlama 70 G- Sigorta işleri 72 H- İşletme sonuçları 72 I- Bağlı ortaklıklar ve İştirakler 77 J- Kalkınma planı ve yıllık programlar 77 V. BİLANÇO 82 - Aktif 82 - Pasif 94 VI. GELİR TABLOSU 100 VII. EKLER 107

8

9 I I. TOPLU BAKIŞ A- Kuruluşun tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve gelişimi: TEMSAN, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tarih ve 7/10907 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ticaret unvanı Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi olarak kurulmuş ve tarihinde tescil ve ilan olunmuştur. TEMSAN ın kuruluş sermayesi; %41 i DESİYAB, % 29 u MKE, %10 u TEK, %10 u Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ve %10 u da Türkiye Vakıflar Bankası A.O. tarafından karşılanmak üzere 100 milyon TL olarak tespit edilmiştir. Ortakların Şirket sermayesine katılım payları zamanla değişmiş ve kamu paylarının bir araya toplanması sonucunda TEMSAN, 1985 yılında TEK in bağlı ortaklığı olmuştur. Enerji şirketlerindeki yeniden yapılanmalar sonucunda 1994 yılında TEAŞ ın, 2001 yılında ise EÜAŞ ın bağlı ortaklığı olan TEMSAN, tarih ve 2007/12106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda, Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü unvanı ile müstakil bir iktisadi devlet teşekkülü olarak yapılandırılmıştır. Bu çerçevede hazırlanan Ana Statü, tarih ve 7069 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Teşekkül Ana Statüsünün, Teşekkülün faaliyet alanı ve görevleri başlıklı 6 ncı maddesinde; TEMSAN ın, Devletin genel enerji politikası içinde ülke ekonomisine azami katkıyı sağlamak, çalışmalarını verimlilik ve kârlılık ilkelerine göre yürütmek amacıyla teşkil edildiği hükmüne yer verilerek, faaliyet alanı; her çeşit türbin, jeneratör, transformatör, basınçlı kazan, tanklar, buhar kazanları, elektrik nakil hattı ve emsali teçhizatı, otomasyon sistemlerinin projelendirilmesi ve kurulması, şalt merkezleri ve cihazlarını, şalt sahaların montaj işlerini, elektrik motorları ve pompalarını, elektrik santrallerinin rehabilitasyon işlerini yapmak, elektromekanik santralleri kurmak, elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı ile ilgili her çeşit teçhizatı üretmek ve ticaretini yapmak, elektrik santrallerinin imali, temini, tesis edilmesi ve projelendirilmesi işlerini ve ticaretini yapmak ve işletmek, çelik konstrüksiyon işleri ve makine imalatları yapmak, ayrıca faaliyet alanına giren kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer düzenleyici işlemlerle verilen görevleri yapmak, şeklinde belirlenmiştir. TEMSAN ın, son 5 yıllık faaliyetlerine ilişkin toplu bilgiler Tablo 1 de gösterilmiştir.

10 II Sayıştay Tablo:1-Toplu bilgiler Toplu bilgiler Ölçü Son iki yıl farkı Sermaye Bin TL ,5 Ödenmiş sermaye Bin TL ,5 Artış veya azalış % Öz kaynaklar Bin TL (24.136) (62,8) Yabancı kaynaklar Bin TL ,5 Finansman giderleri Bin TL (175) (17,3) Maddi duran varlıklar (edinme değeri) Bin TL ,7 Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı Bin TL ,1 Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL ,0 Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % (23) 63,9 Tüm alım tutarı Bin TL (5.345) (24,9) Üretim giderleri toplamı Bin TL (15.046) (49,9) Net satış tutarı Bin TL ,5 Stoklar: İlk madde ve malzeme Bin TL ,6 Yarı mamuller Bin TL ,2 Mamuller Bin TL ,7 Diğer stoklar Bin TL (4.918) (71,2) İşçi (Ortalama) Kişi (15) 5,0 Personel için yapılan tüm giderler Bin TL ,2 Cari yıla ilişkin: İşçiler için yapılan giderler Bin TL ,8 İşçi başına aylık ortalama gider TL ,0 Dönem kar. iliş. vergi ve diğer yasal yük. Bin TL Tahakkuk eden vergiler Bin TL ,7 GSYİH ya katkı (üretici fiyatlarıyla) Bin TL (36) (5.460) (11.502) (6.042) (110,6) GSMİH ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL (4.223) (10.058) (5.835) (138,2) GSMH ya katkı alıcı fiyatlarıyla Bin TL (4.223) (10.058) (5.835) (138,2) Faaliyet kârlılığı (öz kaynak yönünden) % Mali kârlılık (Öz kaynak yönünden) % Ekonomik kârlılık % Zararlılık % 97,7 111,3 71,8 73,2 127,7 54,5 74,5 Faaliyet kârı veya zararı Bin TL (3.679) (8.484) (17.905) (22.446) (33.927) (11.481) (51,1) Dönem kârı veya zararı Bin TL (11.881) (13.534) (26.236) (36.862) (49.136) (12.274) (33,3) Bilanço kârı veya zararı Bin TL (34.855) (48.389) (74.625) ( ) ( ) (49.136) (44,1)

11 III TEMSAN, elektrik enerjisinin üretim iletim ve dağıtımında kullanılan kesici, ayırıcı ile su türbinleri, generatör, cebri boru, kelebek vana, regülatör, şalt cihazları ve elektrik motoru gibi imalatları yapmak, hidroelektrik santraller kurmak ve işletmeye almak amacıyla 1977 yılında kurulmuş olup, halen kendi faaliyet alanında yurt içinde tek kamu kuruluşu niteliğini taşımaktadır. TEMSAN üretim faaliyetlerini, Diyarbakır da bulunan Türbin İşletme Müdürlüğü ve Generatör İşletme Müdürlüğü ile Ankara da bulunan Orta ve Alçak Gerilim Şalt Teçhizat İmalat İşletme Müdürlüğü ve Küçük Türbin Generatör ve Tesisler İşletme Müdürlüğü vasıtasıyla sürdürmektedir. Ankara-Orta ve Alçak Gerilim Şalt Teçhizat İmalat İşletme Müdürlüğü ne ait fabrikada, 2013 yılında kapasite kullanım oranında artış görülse de yapılan işler gecikmelerle tamamlanmıştır. İşletmedeki düşük kapasite kullanım oranının temel nedeni önceki yıl raporlarında da belirtildiği üzere özellikle orta gerilim seviyesinde kesici, ayırıcı ile pano konusunda faaliyet gösteren özel sektördeki yerli ve yabancı firmalarla rekabet etmede yaşanan zorluklar ve nitelikli personel temininde yaşanan sıkıntılardır. Nitekim bunun bir sonucu olarak da TEMSAN, kendi imalat imkanlarından yeterince yararlanılamamakta ve kendi imkanlarıyla yapılabileceği bazı imalatları da piyasaya ihale etmek yolu ile temin zorunda kalmaktadır. Diğer yandan iş akış sürecinde meydana gelen aksamalara zamanında çözüm getirilememesi ve bu akışın yeterli titizlikte takip edilmemesi gibi etkenler de işin tamamlanmasında gecikmelere ve dolayısı ile cezalara neden olmaktadır. Kesici, ayırıcı, pano imalatı ve tesisi konularında yaşanan zorluklar ile ilgili yapılan incelemelerde; mevcut dağıtım sistemindeki yüklerin giderek artması ile artan trafo güçlerine paralel olarak daha yüksek kesme akımına sahip elektromekanik teçhizatlar ihtiyaç duyulduğu ancak, TEMSAN ın mevcut ürün yelpazesinin bu değerleri karşılamada yetersiz kaldığı, kesiciler ve ayırıcılara ait uluslararası standartlardaki değişikliklerden dolayı mevcut tip test raporlarının geçerliliğini kaybettiği ve bu testlerin yeni standartlara göre her bir ürün için ayrı ayrı alınmasının maddi külfetler ortaya çıkardığı, mevcut ürünlerin modüler hücrelere entegre edilmesinde yetersiz kaldığı, yüksek maliyetler nedeni ile piyasa rekabet gücünün azalması ve kalifiye eleman yetersizliği gibi hususların ön plana çıktığı tespit edilmiştir. Ayrıca, orta gerilim kesicilerine oranla daha fazla katma değerli yüksek gerilim kesicilerin tasarım ve üretimi ile ilgili hem Ar-Ge çalışmaları hem de uzmanlık sahibi firmalarla işbirliği yapılması yönünde çalışmalar da sürdürülmektedir. Ancak, böyle bir üretimin başlaması halinde pazarlama olanakları açısından bunun yurt içinde tek müşterisinin TEİAŞ olacağı hususunun da ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir. TEMSAN ın üstlendiği HES yapım işleri değerlendirildiğinde; şantiyelerde; imalat, montaj, test ve işletmeye alma işleri ile ilgili olarak, dışarıdan hizmet alınmasına karşın, işlerin süresi içerisinde bitirilememesi ve işveren firmalardan buna mukabil süre uzatımı verilememesi sonucu, gecikme cezalarına maruz kalındığı, gecikilen süre ile bağlantılı olarak şantiye ve süpervizörlük giderlerinin arttığı, sonuçta yapılan işin maliyetinin de başlangıçta öngörülen düzeylerin üzerine çıktığı tespit

12 IV Sayıştay edilmiştir. Tüm bu olumsuzlukların yanı sıra iş sahipleriyle de önemli ölçüde hukuki ihtilaflar da meydana gelmekte ve bunun sonucu olarak da pek çok devam eden davalar bulunmaktadır. Ayrıca, yapımı üstlenilen projelerde meydana gelen ayar kanadı arızaları, çark imalatındaki eksiklikler, küresel vanalardaki su kaçakları gibi arızaların, tekrarlanmasının engellenmesini teminen, bu arızaların hangi nedenlerle meydana geldiğine yönelik değerlendirmelerin yapılarak gerekli önlemlerin alınması önem arzetmektedir. İş yapım sürelerinin sözleşmelerinde öngörülene göre uzamasında TEMSAN tarafından önemli ölçüde dışarıdan hizmet alımı yapılmasının da etkisi bulunmaktadır. Tedarik sürecinde yaşanan tek bir aksama dahi tüm iş akışında gecikmelere neden olabilmektedir. Bu nedenle dışarıdan hizmet alımı yolu ile yapılacak işler ile ilgili tüm sürecin de işin genel akışında aksamalara meydan vermeyecek şekilde sevk ve idaresi gereklidir. TEMSAN; DSİ, EÜAŞ ve TEİAŞ gibi kamu kuruluşlarından protokolle ihaleler alarak sektördeki faaliyetlerini sürdürürken, 2003 yılında Kamu İhale Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte, özel sektörle rekabet edemediği için üretimleri her geçen yıl azalmış ve yüksek maliyet nedeniyle zarar her yıl daha da artmıştır. Nitekim 2011 yılında 74,6 milyon TL olan bilanço zararı, 2012 yılında 111,5 milyon TL ye, 2013 yılında ise, 49,1 milyon TL olan dönem zararıyla birlikte 160,6 milyon TL ye yükselmiştir. TEMSAN ın, 2008 yılında 20 milyon TL olan esas sermayesi her yıl yapılan artışlarla 2011 yılında 135 milyon TL ye, 2013 yılında 160 milyon TL ye, 2014 yılında da 185 milyon TL ye yükseltilmiştir. Ancak sürekli zarar sonucu bozulan mali yapı nedeniyle, Hazine nin yaptığı sermaye artışları, cari harcamalarda kullanılmaktadır. Önceki yıllardan bu yana Teşekkülün içinde bulunduğu finansman dar boğazı, bankalardan temin edilen krediler ve sermaye artışı yoluyla temin edilen nakitle aşılmaya çalışılmaktadır. Son yıllarda zarar nedeniyle sürekli öz kaynak yitiren TEMSAN ın, zarardan kurtarılıp otofinansman yaratma imkanına kavuşturulması gerekmektedir. Aksi halde sermaye artışı yapılmadığı sürece, zararın kısa sürede yabancı kaynaklara da sirayet etmesi kaçınılmaz olacaktır. TEMSAN ın zarardan kurtarılması amacıyla, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı (Kalkınma Bakanlığı) ve TEMSAN Genel Müdürlüğü nün katılımıyla önceki yıl TEMSAN Genel Müdürlüğü nün Yeniden Yapılandırılmasıyla ilgili bir çalışma başlatılmıştır. Ancak Ağustos tarihi itibarıyla konuyla ilgili nihai bir kararın Teşekküle ulaşmadığı görülmüştür. Başlatılmış olan yeniden yapılandırma çalışmalarının vakit kaybedilmeden sonuçlandırılarak, TEMSAN Genel Müdürlüğü nün geleceğiyle ilgili kararın en kısa sürede verilmesi gerekmektedir.

13 V B - Öneriler: Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü nün 2013 yılı çalışmaları üzerinde Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonunda getirilen öneriler aşağıdadır. Yılına ilişkin öneriler: 1- SU ENER firmasının TEMSAN Genel Müdürlüğü bünyesinde yürüttüğü çalışmaların, öncelikle kapsamlı bir değerlendirmesinin yapılarak gerekiyor ise firmanın hangi süre kapsamında TEMSAN a ait tesisleri kullanacağının, bu kullanım süresince gerekli masraf katılım payları ile kiralama bedellerinin ve firma çalışmalarının kapsamının belirtildiği ve TEMSAN Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak bir anlaşma metni kapsamında yürütülmesi yönünde gerekli tedbirlerin alınması (Sayfa:50 ), 2-Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve rapor ekinde (Ek:12) listesi verilen diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. Önceki yıllardan devam eden ve izlemede olan konular: 1-Otofinansman yaratma imkânı bulunmayan ve zarar nedeniyle sürekli öz kaynak yitiren, sermaye artışı yapılmaması durumunda zararın yabancı kaynaklara da sirayet etmesi kaçınılmaz görünen TEMSAN ın, mevcut mali durumu göz önüne alındığında ve son 10 yıllık süre içerisinde yapmış olduğu işler değerlendirildiğinde, mevcut durum itibariyle, TEMSAN ın piyasa şartlarına göre özel firmalar ile rekabet edebilmesi, almış olduğu ihaleleri zamanında ve öngörülen fiyatla sonuçlandırabilmesi mümkün görülmediğinden, ayrıca; Teşekkül ile ilgili bu belirsizliğin devam etmesi, her geçen yıl zararının artması, yetişmiş elemanların sürekli emekli olması nedeniyle azalması, işlerin birçoğunun piyasada hizmet alımıyla yaptırılmaya çalışılması da ilave iş ve işlemlere neden olduğundan, önceki yıl raporlarında da değinildiği üzere; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Kalkınma Bakanlığı ve TEMSAN Genel Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla başlatılan yeniden yapılandırma ile ilgili çalışmaların sonuçlandırılarak, TEMSAN Genel Müdürlüğü nün geleceği ile ilgili kararın en kısa sürede verilmesi (Sayfa:76,4,22), 2- TEMSAN ın kesici, ayırıcı, pano imalatı ve tesisi faaliyetleri ile ilgili olarak; karşılaşılan zorluklar, piyasadaki talep yapısı ve bu üretim yelpazesinden elde edilecek katma değer dikkate alınmak suretiyle değerlendirme yapılması ve üretimi yapılacak ürünler hakkında karar verilmesi (Sayfa:45-46), 3- Yapımı üstlenilen işler için; -Teklife esas maliyet analizlerinin ve piyasa araştırmalarının yeterli seviyede yapılması suretiyle zarara yol açacak şekilde maliyetin altında iş üstlenilmemesi, -Gecikme cezalarına ve dolayısı ile işveren firmalarla ihtilaflara maruz kalınmaması için, işin süresinin, proje/tasarım/hesap işlerini kapsayan danışmanlık hizmetlerinin temininden başlamak üzere malzeme temini, taşeron sözleşmeleri süreleri, test, devreye alma ve süpervizörlük hizmetlerini de kapsayacak ve tüm bu süreçte yaşanabilecek aksaklıkların da dikkate alınarak öngörülmesi, -Yapımı tamamlanarak işletme sürecine geçen projelerde meydana gelen ayar kanadı arızaları, çark imalatındaki eksiklikler, küresel vanalardaki su kaçakları gibi

14 VI Sayıştay benzer arızaların hangi nedenle meydana geldiğine yönelik değerlendirmelerin yapılarak bu tip arızaların tekrarlanmasının engellenmesi, için tüm tedbirlerin alınması (Sayfa: ), 4- Mahkeme kararıyla iptal edilen Keban HES Rehabilitasyon işi kapsamında yaptırılacak olan işler ile ilgili olarak TEMSAN tarafından tarihli sözleşme gereği TÜBİTAK Uzay Enstitüsü ne verilen Avro tutarındaki avansın, tarihinde düzenlenen Keban HES Rehabilitasyon İşi Tasfiye Raporu çerçevesinde iade alınması hususunda başlatılan girişimlerin sürdürülerek, konunun bir an önce sonuçlandırılmasının sağlanması (Sayfa: ), Sonuç: Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü nün 2013 yılı bilançosu ve ,37 Türk Lirası dönem zararı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur.

15 1 II. İDARİ BÜNYE A- Mevzuat: 1-Kanunlar ve kuruluşun statüsüne ilişkin mevzuat: TEMSAN, tarih ve yılı Resmi Gazete de yayımlanan Bakanlar Kurulu nun tarih ve 07/10907 sayılı Kararıyla, her çeşit türbin, buhar kazanları, büyük alternatörler, transformatörler, elektrik nakil hattı ve emsali teçhizatı imal etmek amacıyla kurulmuştur. Anılan Bakanlar Kurulu Kararına göre, % 29 u MKE, % 10 u TEK, % 10 u T. Şeker Fabrikaları A.Ş., % 10 u Vakıflar Bankası, % 41 i Devlet Sanayii ve İşçi Yatırım Bankası na ait olmak üzere 100 milyon lira sermaye ile özel hukuk hükümlerine göre kurulan TEMSAN ın, zaman içerisinde sermaye artışlarında TEK dışındaki ortakların iştirak paylarını arttırmamaları sonucu, 60 sayılı KHK ye göre TEK in bağlı ortaklığı haline getirilmiştir. Daha sonra Kuruluş, faaliyetlerini, Yüksek Planlama Kurulu nun tarih, 2001/T-35 sayılı kararıyla T. Elektrik Üretim AŞ nin bağlı ortaklığı statüsünde devam ettirmiştir. Ancak, Bakanlar Kurulu nun, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan tarih ve 2007/12106 sayılı Kararına istinaden T. Elektrik Üretim A.Ş. nin bağlı ortaklığı statüsünden çıkarılmış ve Kuruluş, İktisadi Devlet Teşekkülü, olarak yapılandırılmıştır. TEMSAN ın, İktisadi Devlet Teşekkülü statüsünü kazandıktan sonra hazırlanan Ana Statüsü, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin tarih ve 7069 sayılı nüshası ile Resmi Gazete nin tarih ve sayılı nüshasında yayımlanmıştır. TEMSAN ın 2013 yıl sonu itibarıyla esas sermayesi 160 milyon TL olup tamamı ödenmiştir. Ayrıca 2014 yılında, nominal sermaye, tarih, 2014/ T- 3 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararıyla, 25 milyon TL daha artırılarak 185 milyon TL ye yükseltilmiştir. TEMSAN ın sermayesinde çok az oran ve tutarda T. Kalkınma Bankasının, Vakıfbank Memur ve Hiz. Em. Ve Sağlık Yardımlaşma Vakfının ve bir özel kişinin payı bulunmakta iken, Hazine Müsteşarlığının, TEMSAN a yazdığı, tarih, sayılı yazı ile; Teşekkülün hisselerinin tamamının yasa gereği Hazineye ait bulunduğu, bu itibarla, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Teşekkül kayıtlarında gerekli düzeltmelerin yapılması için gereğinin yapılması, talimatlandırılmıştır. Bu kapsamda, TEMSAN, gerekli düzeltme işlemlerini yapmış, durumu diğer sermaye payı sahiplerine, bildirmiştir. TEMSAN, halen, kendi faaliyet alanında yurt içinde tek kamu kuruluşu niteliğini taşımaktadır tarih, sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Teşekkül Ana Statüsünün, Teşekkülün faaliyet alanı ve görevleri başlıklı 6 ncı maddesinde; TEMSAN ın, Devletin genel enerji politikası içinde ülke ekonomisine azami katkıyı sağlamak, çalışmalarını verimlilik ve kârlılık ilkelerine göre yürütmek amacıyla teşkil edildiği hükmüne yer verilerek, faaliyet alanı; her çeşit türbin, jeneratör, transformatör,

16 2 Sayıştay basınçlı kazan, tanklar, buhar kazanları, elektrik nakil hattı ve emsali teçhizatı, otomasyon sistemlerinin projelendirilmesi ve kurulması, şalt merkezleri ve cihazlarını, şalt sahaların montaj işlerini, elektrik motorları ve pompalarını, elektrik santrallerinin rehabilitasyon işlerini yapmak, elektromekanik santralleri kurmak, elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı ile ilgili her çeşit teçhizatı üretmek ve ticaretini yapmak, elektrik santrallerinin imali, temini, tesis edilmesi ve projelendirilmesi işlerini ve ticaretini yapmak ve işletmek, çelik konstrüksiyon işleri ve makine imalatları yapmak, ayrıca faaliyet alanına giren kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer düzenleyici işlemlerle verilen görevleri yapmak, şeklinde belirlenmiştir. Anayasa nın 165 inci maddesi ve 3346 sayılı Kanun hükümlerine göre TBMM denetiminde bulunan Teşekkül, bu çerçevede 233 sayılı KHK nin 39 uncu maddesi ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca denetlenmektedir tarihinde yürürlüğe giren 233 sayılı KHK nin geçici 9 uncu maddesinde, Özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş olup yönetim kademelerinde iş kanunları çerçevesinde personel çalıştıran ve ekli 1 sayılı cetvelde yer almayan teşebbüs ve bağlı ortaklık personeli hakkında, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tabi oldukları iş kanunu hükümleri uygulanır. Bu kuruluşların genel müdür, genel müdür yardımcısı ve yönetim kurulu üyelerinin (seçimle gelenler hariç) atanmalarında 2477 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Bunun dışında kalan görevlere yönetim kurullarınca atama yapılır, hükmüne yer verilmiştir. Her ne kadar, TEMSAN, İktisadi Devlet Teşekkülü statüsünü, 233 sayılı KHK nın yürürlüğe girdiği tarihten sonra kazanmışsa da personeli aynı KHK nın geçici 9 uncu maddesi kapsamında çalışmaktadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı na yazılan tarih, 2879 sayılı yazıda, özetle; iktisadi devlet teşekkülü olarak yapılandırılan TEMSAN ın genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken asli ve sürekli görevlerin, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları, İşletme Müdürleri ve Şube Müdürleri ile diğer personel tarafından yürütüldüğü, 399 sayılı KHK nın 12 nci maddesine göre, genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken asli ve sürekli görevler için sözleşmeli statüde istihdam edilecek personelin, 399 sayılı KHK doğrultusunda, hizmete alınmaları, görev ve yetkileri, atanma nitelikleri, ilerleme, yükselme, hak ve yükümlülükleri ile diğer özlük haklarının düzenlenmesi ve bu doğrultuda hazırlanmış bulunan kadro pozisyonlarına atanacak personele ilişkin hazırlanan (I) ve (II) sayılı cetvellerdeki kadroların ihdası amacıyla gerekli Kanun değişikliklerinin yapılması gerektiği belirtilerek, bu amaçla hazırlanan kanun tasarısı yazı eki olarak gönderilmiştir. Konuya ilişkin olarak TEMSAN ın teşkilat şemasındaki değişikliklere paralel olarak 2013 yılı içerisinde Bakanlık ile çeşitli yazışmalar yapılmış, nihayetinde TEMSAN a gönderilen, Bakanlık Hukuk Müşavirliği nin tarih, 490 sayılı yazısında, Teşekkülünüz ile ilgili olarak hazırlanan cetveldeki kadroların ihdası amacıyla gerekli Kanun değişiklikleri ve Kanun tasarısı tekliflinin tarihli

17 3 Müşavirliğimiz yazısı ile Resmi Gazete de yayınlanması amacıyla Başbakanlığa sunulduğu, ifade edilmiştir. Ancak, Yönetim Kurulu nun tarih, 2013/12-23 sayılı kararıyla yapılan teşkilat yapısındaki değişikliğe esas olmak üzere yeniden hazırlanan (I) ve (II) sayılı cetveldeki kadroların ihdası amacıyla gerekli Kanun değişikliklerinin yapılabilmesi ve Kanun tasarısı teklifinin Bakanlar Kurulu na tevdii hususunda gereği yapılması için tarih, 1340 sayılı ve tarih, 1490 sayılı yazılarla durum Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı na arz edilmiştir. Bakanlığın TEMSAN a gönderdiği tarih, 3771 sayılı yazısı ekinde yer alan tarih, sayılı Devlet Personel Başkanlığının Kanun tasarısı hakkındaki görüşünde özetle; TEMSAN da gerek asli ve sürekli kamu hizmetleri gerekse bunlar dışında yerine getirilen hizmetlerin İş Kanunu hükümlerine tabi kapsam dışı personel tarafından gerçekleştiriliyor olması, 1982 Anayasası ile genel çerçevesi çizilen ve daha sonra 399 sayılı KHK ile açıkça ortaya konulan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarındaki personel statüsüyle paralellik arzetmediği, ayrıca kamu iktisadi teşebbüsleri arasındaki statü farklılıklarının, ortaya çıkmış veya çıkacak sorunlara çözüm getirmek açısından zorlukları da beraberinde getirdiği, bu çerçevede, TEMSAN da çalışan ve işçi statüsünde yer alan kapsam dışı personelin, 399 sayılı KHK kapsamında memur ve sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesinin genel olarak olumlu mütalaa edildiği, belirtilmiştir. Kadro belirlemeye esas çalışmalarda yapılan değişiklikler nihayetinde, Yönetim Kurulunun tarih, /11 sayılı kararında tekrar; iktisadi devlet teşekkülü olarak yapılandırılan kuruluşun, genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken asli ve sürekli görev kadrolarının ihdas edilmesinin yasal olarak zorunlu olması nedeniyle mevzuat değişikliğinin yapılmasını teminen, (I) ve (II) sayılı cetvellerdeki kadroların ihdası için gerekli mevzuat değişikliklerinin yerine getirilmesi amacıyla gereken işlemler için Genel Müdürlüğe yetki verilmiş olup, tarih 748 sayılı yazıyla Bakanlığa, Kanun tasarısı ve kadro ihdasına esas olacak (I) ve (II) sayılı cetveller gönderilmiştir. Denetim Tarihi (Ağustos-2014) itibariyle, çalışmaların devam ettiği görülmüştür. TEMSAN ın idari yapısının 399 sayılı KHK nın 12 nci maddesine uygun hale getirilmesini teminen başlatılan çalışmaların neticelendirilmesi için ilgili merciler nezdindeki girişimlerin sürdürülmesi önerilir. TEMSAN ın yıllar itibarıyla sürekli zarar etmesi nedeniyle, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, DPT ve TEMSAN ın katılımıyla kurulan komisyonun tarihindeki toplantısında, daha önce gündeme gelen yeniden yapılandırma çalışmalarında analiz ve raporlama hususlarında bir danışmanlık firmasından yararlanılmasının uygun olacağı, kararına varılmıştır. TEMSAN Genel Müdürlüğü nün Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Destek Hizmet Alım İşi nin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından tarihinde ihalesi yapılmış, söz konusu işi üstlenen firma ile tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

18 4 Sayıştay 2011 yılı Denetim Raporunun 7 no lu önerisinin son paragrafında yer alan yeniden yapılandırma ile ilgili çalışmaların sonuçlandırılarak TEMSAN Genel Müdürlüğünün geleceğiyle ilgili kararın en kısa sürede verilmesi, şeklindeki öneriye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Sayıştay Başkanlığına gönderdiği tarih, 1441 sayılı yazısı ekinde, TEMSAN Genel Müdürlüğü nün yeniden yapılandırma çalışmaları tamamlanmış olup, karar aşamasına gelinmiştir, şeklinde cevap vermiştir. Ancak, yapılan incelemelerde, denetim tarihi (Ağustos-2014) itibarıyla idari ve mali yapı ile ilgili Teşekkül ün geleceğine yönelik hiçbir olumlu gelişmenin sağlanamadığı, görülmüştür. Konuya raporun çeşitli bölümlerinde de yer verilmiştir. TEMSAN ın artarak devam eden mali, idari ve teknik sorunların giderilmesine yönelik yapılması gereken çalışmaların seyri büyük ölçüde Yeniden Yapılandırma Çalışmaları kapsamında alınacak nihai karara bağlı bulunduğundan, başlatılan çalışmaların sonuçlandırılması ve TEMSAN ın geleceği hakkında bir an önce karar verilmesi önerilir. 2-Tüzükler: TEMSAN ile ilgili tüzük bulunmamaktadır. 3- Bakanlar Kurulu Kararı: Denetim döneminde doğrudan Teşekkül için alınmış Bakanlar Kurulu Kararı bulunmamaktadır. 4-Yüksek Planlamam Kurulu Kararları: Denetim döneminde doğrudan Teşekkül için alınmış Yüksek Planlama Kurulu Kararı bulunmamaktadır. 5-Yönetmelikler: tarih, sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği hem bu kapsamda olan yönetmelikler, hem de bu kapsamda olmayan ve iç işleyişi düzenleyen yönerge ve genelgelerin, Teşekkül bünyesinde bir sistematiğe göre hazırlanması, duyurulması ve muhafaza edilmesini düzenlemek amacıyla, Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü Yönetmelik, Yönerge ve Genelgelerin Düzenlenmesi, Duyurulması ve Saklanması Hakkında Yönerge, Yönetim Kurulu nun tarih, /25 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu nun tarih, sayılı kararı ile yürürlüğe giren Harcırah Yönetmeliği, günün şartlarına uygun olarak Harcırah Yönergesi taslağı şeklinde hazırlanmış, Yönetim Kurulu nun tarih, 2012/19-40 sayılı kararıyla söz konusu Harcırah Yönergesi taslağı tarihi itibarıyla uygulamaya konulmak üzere kabul edilmiş, aynı kararda uygulama esnasında çıkabilecek aksaklıkların giderilmesi amacıyla Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.

19 5 Yine, yürürlükteki Kapsam Dışı Personel Yönetmeliği nin tarih, sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2007/12106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile TEMSAN ın iktisadi devlet teşekkülü olarak yapılandırıldığı, ayrıca 4857 sayılı İş Kanunu nun tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmesi nedeniyle Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinin güncellenmesi gerektiğinden bahisle, tarih, 2012/24-51 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla, Kapsam Dışı Personel Yönetmeliği nin bazı maddelerinde yapılan değişiklikler kabul edilmiş, ilgili merciler nezdinde yapılması gereken işlemler için Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir. Yapılan incelemede, yönetmelik değişikliğinin gerektirdiği prosedürün henüz tamamlanamadığı, dolayısıyla söz konusu değişikliklerin yürürlüğe girmediği, görülmüştür yılında, söz konu yönetmelik çalışmalarının dışında, herhangi bir yönetmelik ve yönerge değişikliği olmamıştır. B- Teşkilat: 1- Teşkilatın yapısı: Teşekkülün merkezi Ankara olup ayrıca Ankara ve Diyarbakır da fabrikası bulunmaktadır. Teşekkülün teşkilat şeması değişikliği ile kadro iptal ve ihdasları, Yönetim Kurulu Kararıyla yapılmaktadır. Yönetim Kurulu nun tarih, sayılı toplantısının 2, 3, 4 ve 5 numaralı kararlarıyla; -Ankara da bulunan, Türkiye Elektro Mekanik Sanayi Genel Müdürlüğü Şubesinin ismi, Türkiye Elektro Mekanik Sanayi Genel Müdürlüğü Orta ve Alçak Gerilim Şalt Teçhizat İmalat İşletme Müdürlüğü, - Ankara da bulunan, Küçük Türbin, Generatör ve Tesisler İşletme Müdürlüğü nün ismi, Türkiye Elektro Mekanik Sanayi Genel Müdürlüğü Küçük Türbin, Generatör ve Tesisler İşletme Müdürlüğü, - Diyarbakır da Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ Su Türbini ve Generatör Fabrikası nın ismi, Türkiye Elektro Mekanik Sanayi Genel Müdürlüğü Generatör İşletme Müdürlüğü ve Türkiye Elektro Mekanik Sanayi Genel Müdürlüğü Türbin İşletme Müdürlüğü, şeklinde değiştirilmiştir. Ayrıca, Teşekkül adresinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Numarataj Şube Müdürlüğünce, Kurum Genel Müdürlük adresi ile fabrika binasının kapı numaralarında değişiklik yapılmış ve tarih, 8315 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır. Yüksek Planlama Kurulu nun (YPK) tarih, 2008/T-2 sayılı kararıyla, Kuruluşun Ana Statüsü kabul edilmiş, tarih, 2008/T-12 sayılı kararıyla ise

20 6 Sayıştay teşkilat şeması belirlenmiş, söz konusu Ana Statü ve eki teşkilat şeması, tarih, sayılı Resmi Gazete de yayımlandıktan sonra, Teşekkül Ana Statüsü nün eki olan teşkilat şeması esas alınarak oluşturulan ve tarih, 2009/6-21 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla kabul edilen teşkilat şeması, hiyerarşik yapının, iş akışı ve dinamiğinin daha aktif duruma getirilmesini teminen ihtiyaç duyulan kadro iptal ve ihdasları, Yönetim Kurulu nun tarih, 2012/14-30 sayılı, tarih, 2012/16-33 sayılı, tarih, 2013/12-23 sayılı Yönetim Kurulu kararlarıyla değiştirilmiş ve teşkilat şeması yeniden oluşturulmuştur. Daha sonra, Teşekkülde herhangi bir nedenle yürütülecek araştırma, soruşturma ve ön inceleme yapılacak iş ve işlemlere açıklık ve işlerlik getirecek, görevin etkili, verimli ve süratli yapacak Denetim Hizmetleri birimin olmamasından dolayı bu güne kadar hasıl olan soruşturma ve incelemeler için bağlı bulunulan Bakanlığın, Denetim Hizmetleri Başkanlığı biriminden müfettiş (denetçi) talep edilmek durumunda kalındığından bahisle, Teşekkül iç dinamiğinin sağlanması ve kuruluşun kendi birimlerinin denetimlerinin yapılabilmesini teminen, Teşekkül teşkilat şemasında Genel Müdürlüğe bağlı Denetim Hizmetleri Başkanlığı biriminin oluşturulması gerekliliğinin ortaya çıktığı, gerekçesiyle, Hazine Müsteşarlığından tarih, 577 sayılı yazıyla, bir adet müfettiş (denetçi) için açıktan atama izni istenmiş, söz konusu talep, Müsteşarlığın tarih, sayılı yazısıyla uygun görülmüştür. Bu kapsamda, Teşekkülde, herhangi bir nedenle yürütülecek araştırma, soruşturma, ön inceleme yaparak iş ve işlemlere açıklık ve işlerlik getirip, görevin etkili, verimli ve süratli yapacak ve Genel Müdürlüğe bağlı olarak görev yapacak Denetim Hizmetleri Başkanlığı biriminin aktif duruma getirilebilmesi amacıyla yeni oluşturulan Teşkilat Şemasının onaylanarak yürürlüğe girmesi, tarih, /12 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla, kabul edilmiştir. Denetim tarihi (Ağustos-2014) itibarıyla yürürlükte olan teşkilat şeması, Raporun ekleri arasında (Ek:1) gösterilmiştir. 2- Karar organı: Teşekkül ün karar organı, yönetim kuruludur. 233 sayılı KHK ve Ana Statü ye göre, bir başkan ve beş üyeden oluşması gereken Yönetim Kurulu nun başkanı Genel Müdür olup, ilgili bakanın teklifi üzerine ortak kararla, diğer üyelerden ikisi ilgili bakanın, biri Hazine Müsteşarlığı nın bağlı olduğu bakanın, ikisi de teşebbüs genel müdür yardımcıları arasından ilgili bakanın teklifi üzerine ortak kararla atanmaktadır tarihi itibariyle yönetim kurulu üyeliklerinin görev sürelerinin dolması ve mevzuat gereği atamaların yapılmaması sonucu yönetim kurulunda görevli üye sayısı, toplantı ve karar yeter sayısının altında kalmış ve yönetim kurulu bu tarihten sonra toplanamamış, ancak, tarih, sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, tarih, 2014/479 sayılı kararname ile atanan genel müdür yardımcısı aynı zamanda yönetim kurulu üyeliğine de atanmış, dolayısıyla bu tarihten itibaren yönetim kurulu toplantı ve karar yeter sayısına ulaşılmıştır.

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2012 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca hazırlanmış

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014

BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 AÇILAN DAVALAR 1- İller Bankası Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınav Duyurusu Davası Dava Konusu : İller Bankası Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 2/6/2011 tarihli ve 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği.

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. Sayın Meclis Heyetine Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli Toplantısında Komisyonumuza

Detaylı

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7557 YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4283 Kabul Tarihi : 16/7/1997 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA

Detaylı

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37)

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37) Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırah Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırahına

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ ALT İŞVERENLER TARAFINDAN ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN İŞÇİLİĞE BAĞLI GİDERLERİNDE OLUŞAN ARTIŞIN FİYAT FARKI OLARAK ÖDENMESİ Vural ŞAHBENDEROĞLU vsahbenderoglu@gmail.com Kamu Yönetimi Uzmanı ve Siyaset Bilimci

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir.

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir. İstanbul, 06.02.2004 1 2004/31 no lu sirkülerimizle duyurulmuş olan; 1 Ocak 2004 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Ssk Prim Taban Ve Tavanı İle Günlük Kazancın Tabanın Altında Kalması Halinde Fark Üzerinden

Detaylı

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: DEVLET MALZEME OFİSİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: DEVLET MALZEME OFİSİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 6 Nisan 2012 tarih ve 28256 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: DEVLET MALZEME OFİSİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/35757 Karar No. 2012/1051 Tarihi: 23.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 KAPSAM DIŞI PERSONEL İDARİ YARGININ

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 56

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 56 İstanbul, 24 Mayıs 2013 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 56 KONU : Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa Tabi Şirket ve Şubelerce Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ne Gönderilmesi Gereken Bilgi Formları

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat. Hulusi KARA Grup Başkanı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat. Hulusi KARA Grup Başkanı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat Hulusi KARA Grup Başkanı Sunum Planı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyelimiz ve Mevcut Durum İzmir ve Rüzgar Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

Yönetmelikte yer alan alt işveren kimdir?

Yönetmelikte yer alan alt işveren kimdir? 08.02.2015 tarihli ve 29261sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310) 15 Şubat 2007 tarih ve 26435 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310) Bilindiği üzere; Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 41 Nolu SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.10.2016/130-1 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI ÖZET : - 6736 sayılı Kanunun

Detaylı

2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları

2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları 2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları 2011 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayıları 31 Aralık 2010 tarihli ve 27802 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI

ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI ÖZET : Gerek 657 sayılı kanun ve gerek 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddeleri ve Anayasamızda

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 09.11.2015/160-1

Sirküler Rapor Mevzuat 09.11.2015/160-1 Sirküler Rapor Mevzuat 09.11.2015/160-1 VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Birinci sınıf tüccarların, vergi incelemesine

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/52 TARİH: 08.07.2009 KONU 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 20.08.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25205 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 20.08.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25205 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20.08.2003 Resmi Gazete Sayısı: 220 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB'nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/39 İstanbul,24 Nisan 2006 KONU : KDV Yönünden Mükellefiyet

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 96007696-045.03-49500 26/03/2015 Konu: Hizmet Alım Personeli Kıdem Tazminatı 81 İL VALİLİĞİNE Başkanlığımıza farklı zamanlarda intikal eden yazılı görüş taleplerinde, Bakanlığımız merkez ve taşra

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

SİRKÜLER TARİHİ : 02/07/2012 SİRKÜLER NO : 2012/56 E.FATURA UYGULAMA KAPSAMINI GENİŞLETEN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

SİRKÜLER TARİHİ : 02/07/2012 SİRKÜLER NO : 2012/56 E.FATURA UYGULAMA KAPSAMINI GENİŞLETEN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 02/07/2012 SİRKÜLER NO : 2012/56 E.FATURA UYGULAMA KAPSAMINI GENİŞLETEN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: 28 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 416 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5929 VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/6/2012 No : 2012/3327 Dayandığı KHK nin Tarihi : 26/9/2011 No : 659 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

SUN BA IMSIZ DI DENET M YEM MAL K A.

SUN BA IMSIZ DI DENET M YEM MAL K A. Sayı: YMM.03.2009-054 Konu: 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3 İZMİR. 8.7.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 7 Temmuz 2009 tarihli ve 27281

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Hukuk Müşavirliği Sayı11985113/641.03.01 05.02.2015 Konu : Adli Dava ve İcra Takipleri 05.02.2015 DAĞITIM 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 42. Dönem Çalışma Raporu EMO HUKUK RAPORU

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 42. Dönem Çalışma Raporu EMO HUKUK RAPORU EMO HUKUK RAPORU 167 168 ÖZELLEŞTİRME DAVALARI 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin yüzde 55 oranındaki hissesinin blok olarak satışına ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan 01.07.2005

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI

EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun petrol piyasasında lisans başvurularında

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Selim TUNA* Öz Katma Değer Vergisinde kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin alıcı

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs SİRKÜLER Sayı: Mayıs 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI... 2 1. SGK Nakil Giriş/Çıkışlarla İlgili Değişiklik yapıldı... 2 2. Toplu İş Sözleşmesi Olan İşyerlerine İlişkin Asgari Ücret

Detaylı

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 İstanbul, 04.01.2010 42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 31.12.2009 tarih ve 27449 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR 21.06.2006 / 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR Ülkemizde ihracat işlemleri 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan (İhracat Rejimi Kararına ve bu Karara

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ek tedir. Gereğini saygılarımızla arz ederiz. GENEL GEREKÇE

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 2015/7910 sayılı BKK ile sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:120)

SİRKÜLER RAPOR KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:120) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 22.08.2012 Sirküler No : 2012 / 61 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:120) 18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 120 Seri No.lu Katma Değer

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ Sıra No Kadro ve Görev Ünvanı Tazminat Göstergeleri 1 Başbakanlık

Detaylı

DENET VERGİ SİRKÜLER

DENET VERGİ SİRKÜLER DENET VERGİ SİRKÜLER BDO Yayıncılık A.Ş. Sirküler Tarihi : 26.10.2016 Sirküler No : 2016/089 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları ve Aynı Tarihte Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide TTK 376 Bilançosu ve Dipnotları Cari Dönem VARLIKLAR

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin;

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin; 12 Haziran 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29028 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan: SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA TANINAN İSTİHDAM HAKKININ KULLANIMINA

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 14/9/1991-1991/2268 Resmî Gazete : 9.10.1991/21016 Ek ve Değişiklikler: 1) 6/12/1993-1993/5103 B.K.K 14.1.1994/21818 RG 2) 21/8/1996-1996/8518

Detaylı

SAYIŞTAY KARARLARI. Temyiz Kurulu Kararları

SAYIŞTAY KARARLARI. Temyiz Kurulu Kararları SAYIŞTAY KARARLARI Temyiz Kurulu Kararları TEMYİZ KURULU KARARI Tarih : 07.01.2014 No : 38179 Yemek maliyetinin yarısının Tebliğ de belirtilen tutarları aştığı durumda yemek yiyenlerden ek göstergelere

Detaylı

01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44

01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44 01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44 KONU: Elektronik fatura düzenlemeleri ile elektrik ve gaz dağıtım şirketleri için getirilen, abone ve tüketim bilgilerinin

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir:

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir: SİRKÜLER 2017/34 27.05.2017 KONU : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. 7020 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU ARALIK 2013 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129 Konu: AKRİLONİTRİL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/11/2014 tarihli ve 29181 sayılı

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER

ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER 1 Ankara,01/02/2013 ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin

Detaylı

MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU ARALIK 2013 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi Adaylarının

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/192 Ref: 4/192

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/192 Ref: 4/192 SİRKÜLER İstanbul, 02.11.2016 Sayı: 2016/192 Ref: 4/192 Konu: VERGİ İNCELEME VE VERGİ İNCELEME RAPOR SÜREÇLERİNİ DÜZENLEYEN YÖNETMELİKLERDE BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR 25.10.2016 tarihli ve 29868 sayılı

Detaylı

Konu: VİNİL ASETAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Konu: VİNİL ASETAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/12/2014 Sayı: 2014/135 Ref : 6/135 Konu: VİNİL ASETAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/11/2014 tarihli ve 29181 sayılı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDEN MERKEZE AKTARILAN TUTARIN DAĞILIM VE SARFI İLE BU TUTARDAN BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ

Detaylı

DÖNER SERMAYE ÖDEMESİ YAPILAN PERSONEL İZİN/RAPOR VE HAREKETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

DÖNER SERMAYE ÖDEMESİ YAPILAN PERSONEL İZİN/RAPOR VE HAREKETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR DÖNER SERMAYE ÖDEMESİ YAPILAN PERSONEL İZİN/RAPOR VE HAREKETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç : Madde 1- Döner Sermayeden ödeme yapılan Sağlık Merkezleri personeline ait kadro,

Detaylı