Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.englishingilizce.com"

Transkript

1 Abbreviations (kısaltmalar): Opp: Opposite (Zıttı) Informal: resmi olmayan, gayr-ı resmi Formal: resmi (dil) A: American nglish (B: British nglish) =eşanlamlı kelime kullanılan isim, sıfat vs. anlamı da verilmiştir MOST USD RGULAR VRBS (N SIK KULLANILAN DÜZNLİ FİİLLR) İngilizce de fiiller (eylemler) düzenli (regular) ve düzensiz (irregular) olmak üzere ikiye ayrılır. Düzenli veya düzensiz olsun, fiillerin, değişik zamanlarda (tense lerde) kullanılmak üzere, üç hali vardır. Düzenli fiiller in iki ve üçüncü halleri, fiilin birinci haline -ed eklenerek yapılır: 1. wash 2. washed 3. washed gibi. Düzenli adını da bundan dolayı almışlardır. Düzensiz fiillerin ise iki ve üçüncü hallerini ezberlemek gerekmektedir. Aşağıdaki listede yaygın olarak kullanılan yaklaşık 600 düzenli fiil bulunmaktadır. Fiillerin telaffuzları da parantez içerisinde belirtilmiştir. Birçok fiilin, fiil anlamının yanısıra çok VRB 1 VRB 2 VRB 3 MANING abandon (ıbandın) abandoned abandoned Terketmek, bırakmak, vazgeçmek abuse (ebyûz) abused abused Suistimal etmek, kötüye kullanmak ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ absorb (ebzôb) absorbed absorbed mmek, absorbe etmek accelerate accelerated accelerated Hızlandırmak (ikselıreyt) accept (iksept) accepted accepted Kabul etmek VRB 1 achieve (eçiiv) add (ed) admire (edmâyı) admit (edmit) advise (edvayz) afford (efôd) agree (egrî) alert (elööt) allow (elaw) amuse (emyûz) analyse/analyze (enılayz) MANING başarmak (özellikle de zor bir şeyi, =accomplish) eklemek, toplamak hayran olmak kabul etmek (özellikle olumsuz bir şeyi) öğüt vermek (advice: öğüt) maddi olarak gücü yetmek aynı fikirde olmak (opp: disagree) uyarmak izin vermek, sağlamak güldürmek, eğlendirmek çözümlemek, analiz etmek

2 announce (enauns) annoy (enoy) canını sıkmak answer (ensı) cevaplamak apologise (epolocayz) özür dilemek appear (epiyı) appreciate (epreşiyeyt) takdir etmek, anlamak approach (eprôç) arrest (ırest) tutuklamak arrive (erayv) varmak, ulaşmak attempt (etempt) teşebbüs etmek, girişmek attract (etrekt) cezbetmek, çekmek avoid (evoyd) kaçınmak, sakınmak B back (bek) bake (beyk) balance (balıns) ban (ben) bang battle (betıl) beg (beg) behave (biheyv) belong (bilong) bless (bles) blind (blaynd) blink (blink) blush (blaş) boast (bôst) boil (boyl) bolt (bolt) bomb (bôm) book (bûk) duyurmak, anons etmek, ilan etmek ortaya çıkmak, görünmek (opp: disappear) yaklaşmak (=get close, irregular) desteklemek, geriye gitmek fırında pişirmek dengelemek, denge yasaklamak kuvvetle vurmak, çok gürültü çıkarmak mücadele etmek, muharebe yapmak, muharebe Yalvarmak, dilemek davranmak..e ait olmak kutsamak körleştirmek, kör yapmak göz kırpmak kızarmak, utanmak böbürlenmek, övünmek kayna(t)mak 2 fırlayıp kaçmak, sürgülemek, sürgü bombalamak, bomba yer ayırtmak (otel vs.)

3 bore (bôr) (canını) Sıkmak, delik açmak borrow (barow) ödünç almak (opp: lend) bounce (bauns) zıplamak bow (bow) brake (breyk) fren yapmak, fren breathe (brîth) nefes almak (breath: nefes) bruise (brûz) brush (bıraş) bump (bamp) çarpmak, vurmak burn (böön) yakmak, yanmak bury (beri) gömmek buzz (baz) vızıldamak C calculate (kelküleyt) call (kol) call on (kol on) calm (down) camp (kemp) cancel (kensıl) care (kee) carry (keri) carry out (keri out) carve (karv) cash (keş) cause (kouz) challenge (çelınc) change (çeync) charge (çâc) chase (çeys) cheat (çiit) check (çek) (öne doğru) eğilmek, selamlamak yaralamak, berelemek, çürü(t)mek fırçalamak (diş, duvar vs.), fırça hesaplamak aramak (telefonla), çağırmak, adını vermek..ya uğramak (=drop in/by/over) sakinleş(tir)mek kamp yapmak iptal etmek (=call off) düşünmek, önem vermek taşımak gerçekleştirmek (fikir, proje, sistem vs.) oymak (ağaç, taş vs.) (döviz, çek vs.) bozdurmak, nakit para ya sebep olmak meydan okumak, (düelloya vs.) davet etmek değiş(tir)mek 3 kadar fiyat vermek, yasal olarak itham etmek, şarj etmek kovalamak, takip etmek aldatmak kontrol etmek (=control), kontrol

4 check in (çek in) cheer (çiyı) chew (çüw) çiğnemek (sakız, lokma vs.) choke (çôk) boğmak (nefesi vs.), tıkamak chop (çop) claim (kleym) clap (klep) alkışlamak clean (kliin) temizlemek clear (kliyır) clip (klip) close (klôz) kapatmak toplamak, biriktirmek, almak collect (kılekt) comb (kom) command (kımend) communicate (kıminikeyt) compare (kımpê) compete (kımpît) complain (kımpleyn) complete (kımplît) concentrate (konsıntreyt) concern (kınsöön) confess (kınfes) confuse (kınfiyüz) connect (kınekt) consider (kınsidır) consist of (kınsist ov) consume (kınsüym) contain (kınteyn) continue (kıntinyı) copy (kopi) correct (kırekt) otel, havaalanı vs.de kaydolma (opp: check out) neşelen(dir)mek, sevinçle karşılamak küçük parçalar halinde kesmek, odun kırmak iddia etmek, talep etmek (hak vs.) arındırmak, temizlemek, aklamak, netleştirmek birbirine tutturmak, kırpmak (makas vs. ile) taramak (tarak vs. ile) komuta etmek, emir vermek, emir iletişim kurmak karşılaştırmak mücadele etmek, rekabet etmek şikayet etmek, şikayet tamamlamak, tam konsantre olmak ile ilgili olmak, kaygılandırmak itiraf etmek (kafa) karıştırmak, iki şeyi birbiriyle karıştırmak bağla(n)mak düşünmek, göz önünde bulundurmak (=think) den oluşmak 4 tüketmek, tüketim yapmak, harcamak (zaman, enerji vs.) içermek devam etmek, sürmek kopyalamak, kopya düzeltmek, doğru hale getirmek, doğru

5 cough (kaf) öksürmek count (kaunt) saymak cover (kavır) crack (krek) çatla(t)mak, çatlak crash (kreş) crawl (krôl) create (kriyeyt) yaratmak cross (kros) crush (kraş) ezmek, (isyan vs.) bastırmak cry (kıray) ağlamak cure (küyu) cycle (saykıl) D damage (demic) dance (dens) dare (dê) deceive (diciiv) decide (disayd) decorate (dekıreyt) delay (diley) deliver (dilivır) demand (dimand) depend on (dipend) describe (diskrayb) desert (dizööt) deserve (dizööv) design (dizayn) destroy (distroy) detail (diteyıl) detect (ditekt) determine (ditöömin) kaplamak, kapsamak (opp: uncover), kapak çarpmak (kaza geçirmek), gürültüyle çarpmak, kaza emeklemek, sürünmek, böcek vs.nin yürümesi bir yandan öbür yana gitmek, karşıdan karşıya geçmek tedavi etmek, iyileştirmek, kür bisikletle gitmek, devir yapmak hasar vermek, zarar vermek danst etmek, dans ya cesaret etmek, cüret etmek kandırmak, aldatmak karar vermek dekore etmek, süslemek geciktirmek, ertelemek, gecikme teslim etmek talep etmek, talep..e bağlı olmak,..e dayanmak tasvir etmek, betimlemek terketmek, bırakmak hak etmek, layık olmak tasarlamak, dizayn etmek, tasarım mahvetmek, yok etmek 5 ayrıntılandırmak, ayrıntısıyla anlatmak, ayrıntı bulmak (detective: dedektif) belirlemek, tespit etmek

6 develop (divelop) die (day) ölmek disagree (disigrii) disappear (disipiyır) disapprove (disipruv) onaylamamak (opp: approve) disarm (disâm) silahsızlandırmak (opp: arm) discover (diskavı) keşfetmek, anlamak dislike (dislayk) hoşlanmamak (opp: like) distribute (distribüut) dağıtmak, dağılmak divide (divayd) double (dabıl) şüphe etmek, şüphe doubt (daut) drag (dreg) dream (driym) dress (dress) drip (drip) drop (drop) drown (drawn) dry (dray) dust (dast) earn (öön) educate (ecukeyt) embarras (imberıs) employ (imploy) empty (empti) encourage (inkarıc) end (end) enjoy (incoy) enter (entır) entertain (entıteyn) geliş(tir)mek, tasarlamak (ortaya koymak), aynı fikirde olmamak (opp: agree) ortadan kaybolmak (opp: appear) bölmek (ikiye veya daha fazlaya), matematikte bölmek ikiye katlamak, iki katı olmak, duble sürüklemek (özellikle ağır bir şeyi) rüya görmek, hayalini kurmak, rüya, hayal giy(dir)mek damlamak düşürmek, düşmek, damla boğulmak kuru(t)mak, kuru tozunu almak, toz para kazanmak eğitmek utandırmak istihdam etmek, çalıştırmak (işçi vs.) boşaltmak, boşalmak (opp: fill) cesaretlendirmek, teşvik etmek 6 sonlan(dır)mak, sona ermek; end up: ile son bulmak, en sonunda..nın olması, son hoşlanmak, eğlenmek girmek eğlendirmek, ağırlamak

7 escape (iskeyp) kaçmak, firar etmek examine (igzamin) excite (igzayt) heyecanlandırmak excuse (iksqûz) affetmek exercise (egzisayz) exist (igsizt) mevcut olmak, var olmak expand (ikspend) yayılmak, dağılmak expect (ikspect) ummak, ümit etmek explain (ikspleyn) açıklamak explode (iksplôd) patla(t)mak express (ikspress) ifade etmek, extend (ekstend) uzatmak,..i aşmak F fail (feyıl) face (feys) fade (feyd) fancy (fensi) fasten (fesın) fear (fiyır) fetch (feç) figure out file (fayl) fill (fiıl) film (film) fire (fâyı) fit (fit) fix (fiks) flash (flesh) float (flôt) flood (flad) flow (flow) muayene etmek, sınava tabi tutmak, incelemek egzersiz yapmak, alıştırma yapmak, alıştırma başarısız olmak yüzleşmek,..in karşısına düşmek, yüz solmak, giderek azalmak, solgun canı istemek (=like), cinsel olarak arzulamak (iki şeyi birbirine) bağlamak korkmak, korku gidip getirmek 7 anlamak,..nın cevabını bulmak (=work out, =understand) dosyalamak, mahkemeye vermek, dosya doldurmak filme almak, film ateş etmek, kovmak,..ile yanıp tutuşmak, ateş, yangın uymak, tam gelmek (elbise, eşya vs.) tamir etmek, ayarlamak (randevu vs.), da sabitlemek yanmak (ışık vs.), bir şeyi hızla göstermek (suyun yüzeyinde, havada vs.) yüzer halde olmak sel olmak, su basmak, sel akmak (su, trafik, insan...)

8 fold (fold) katlamak follow (falow) takip etmek fool (fûl) aldatmak, kandırmak force (fors) zorlamak, güç, kuvvet form (fôm) oluşmak, oluşturmak, form found (faund) frame (freym) çerçevelemek, çerçeve frighten (fıraytın) kaçırmak) fry (fıray) kızartmak, kızarmak G gather (gethır) gözü kalmak, gözü takılmak gaze (geyz) glow (glow) glue (glû) grab (greb) grate (greyt) grease (gris) greet (griit) grin (grin) grip (grip) groan (grôn) guarantee (gerantii) guard (gâd) guess (ges) guide (gayd) H hand (hend) handle (hendıl) hang (heng) hang on (heng on) happen (hepın) kurmak (şirket, şehir ), =establish korkutmak, ürkütmek (=scare) (frighten away: korkutup topla(n)mak, biraraya getirmek parlamak, parıldamak yapıştırmak, yapıştırıcı aniden tutmak, yakalamak rendelemek, rende yağlamak, yağ koymak selamlamak sırıtmak sıkıca tutmak, (yolu, yüzeyi vs.) iyi tutmak, sap inlemek, inildemek garanti etmek, kesinleştirmek, garanti korumak, muhafaza etmek, muhafız tahmin etmek, sanmak, tahmin kılavuzluk etmek, önderlik etmek, kılavuz 8 uzatmak, vermek (elle); hand in: teslim etmek, vermek, el halletmek, uğraşmak, kulp adam asmak (hang-hung-hung: ceket, resim vs. asmak) (bir süre) beklemek, informal (=hold on, formal) olmak, meydana gelmek (=occur [ıkô])

9 harass (herıs) taciz etmek, rahatsız etmek harm (hâm) zarar vermek, zarar hate (heyt) nefret etmek haunt (hount) head (hed) heal (hiyıl) heat (hiıt) ısıtmak help (help) yardım etmek, yardım hop (hop) zıplamak, sıçramak hope (hôp) hover (hovır) hug (hag) sarılmak (=embrace) hunt (hant) hurry (höri) I identify (aydentifay) ignore (ignô) imagine (imacin) import (impôt) impress (impres) improve (impruv) include (inklûd) increase (inkriiz) influence (influıns) inform (infôm) inject (incekt) injure (incû) instruct (instrakt) intend (intend) interfere (intifiyı) interrupt (intirapt) dadanmak, sık sık gitmek, (hayalet vs.) basmak..e doğru gitmek,..e başkanlık etmek, kafa iyileş(tir)mek (healthy [ helthi ]: sağlıklı) ummak, ümit etmek beklemek, ümit (helikopter böcek vs.) havada asılı beklemek avla(n)mak acele etmek, bir işi telaşla yapmak (=rush) teşhis etmek ihmal etmek, görmezden gelmek hayal etmek,..in hayalini kurmak ithalat yapmak (opp: export) 9 etkilemek (hayran etmek anlamında), basmak (bir kalıp vs. üzerine) (press: basmak, basın vs.) geliş(tir)mek (bir şeyi sıfırdan geliştirmek ise: develop) içermek, dahil etmek (opp: exclude) art(ır)mak, yüksel(t)mek (opp: decrease), artış etkilemek, nüfuz etmek, nüfuz bilgi vermek, bilgilendirmek enjeksiyon yapmak, iğne yapmak yaralamak, incitmek talimat vermek..ya niyet etmek müdahale etmek, araya girmek lafını kesmek, kesmek

10 interview (intiviuw) introduce (introdius) invent (invent) icat etmek, uydurmak invite (invayt) davet etmek irritate (iriteyt) itch (iç)..nın kaşınması, kaşıntı J jail (ceyıl) hapse atmak (=imprison) join (coyn) kat(ıl)mak joke (côk) espri yapmak, şaka, fıkra judge (cac) jump (camp) zıplamak, atlamak K kick (kik) kidnap (kidnep) kill (kiıl) kiss (kiss) kneel (niıl) knit (nit) knock (nok) knot (not) L label (leybıl) land (lend) last (lest) laugh (laf) launch (lounç) learn (löön) level (levıl) lick (lik) lie (lay) görüşmek yapmak röportaj yapmak, görüşme tanıştırmak, bir şeyi ilk defa getirmek (sistem, kural vs.) canını sıkmak, kızdırmak, (cildi vs.) tahriş etmek yargılamak, hükmüne varmak, hakim tekme atmak, ayakla..a vurmak kaçırmak (adam vs.) öldürmek öpmek diz çökmek örmek (kapı vs.) çalmak, vurmak, vurup devirmek düğüm atmak etiket yapıştırmak yaftalamak, etiket (uçak) yere inmek (opp: take off), (kuş) konmak, kara kadar sürmek, sonuncu, geçen gülmek 10 başlatmak (kampanya, araştırma vs.) piyasaya sürmek (ürün vs.), fırlatmak (top, uydu vs.) öğrenmek düzeltmek, dengelemek, düzey yalamak yalan söylemek (lie-lay-lain: uzanmak, yatmak) (lay-laid-laid: sermek, yatırmak), yalan

11 like (layk) hoşlanmak, sevmek, gibi limit (limit) list (list) listelemek, liste listen (lisın) dinlemek live (liv) yaşamak, ikamet etmek load (lôd) yüklemek lock (lok) look (luk) look after (luk afır) look for aramak (=search) look forward to (luk forwıd tu) look into love (lav) M manage (menıc) march (mâç) mark (mâk) marry (meri) match (meç) mate (meyt) matter (metır) measure (mejı) meddle melt (melt) memorise (memırayz) mend (mend) mention (menşın) mess up (mes ap) miss (mis) mix (miks) moan sınırlan(dır)mak, sınırlamak, sınır kilitlemek (opp: unlock), kilit bakmak, görünmek (iyi, hasta vs.) 11..e bakmak, ilgilenmek,..dan sorumlu olmak, =take care of..iple çekmek, dört gözle beklemek..yı araştırmak,..yla ilgilenmek (=take care of, =see to) aşık olmak, çok sevmek, aşk yönetmek,..yı başarmak, (manager: müdür, menejer) yürümek (özellikle grup halinde), marş işaret koymak, kirletmek, notlandırmak (sınav kağıdı vs.), işaret, not evlen(dir)mek eşleş(tir)mek, uyumlu olmak, uymak, eş çiftleş(tir)mek önem arzetmek, önemli olup olmamak, mesele ölçmek,..ölçüsünde olmak karışmak (=interfere), burnunu sokmak erimek ezberlemek tamir etmek (=fix) bahsetmek,..dan söz etmek berbat etmek, batırmak (=screw up) özlemek, ıskalamak, kaçırmak (otobüsü vs.) karıştırmak, karışmak inlemek (=groan), şikayet etmek

12 mourn (môn) move (muv) mug (mag) saldırıp soymak multiply (multiplay) murder (mördır) katletmek, öldürmek, cinayet N nail (neyıl) çivilemek, çivi name (neym) need (niid) nod (nôd) note (nôt) notice (notis) number (nambı) obey (ıbey) object (obcekt) observe (obzööv) obtain (obteyn) offend (ofend) offer (ofı) open (opın) O operate (opıreyt) order (ôdı) organize(a)/ organise (B) owe (ôw) own (own) pack (pek) P paddle (pedıl) paint (peint) yas tutmak (=grieve for), ya üzülmek taşınmak, taşımak, hareket et(tir)mek çarpmak (matematiksel), katlanarak artmak adını vermek,..demek, isim ihtiyacı olmak, gerekmek, gereksinim itaat etmek, uymak itiraz etmek gözlemlemek, kural vs. ye uymak (=obey) 12 kafayı yukarı aşağı sallamak (olumlu anlamda veya selam, işaret verme gibi ) (olumsuz anlamda [yanlara sallama]: shake)..ya dikkat etmek veya dikkat çekmek, not almak, not farkına varmak, =realize, =discover, =see numaralandırmak,.. kadar (sayısında) olmak, sayı elde etmek kırmak, üzmek, rahatsız etmek, suç işlemek teklif etmek, sunmak, teklif açmak, açık işletmek (makine, alet, işyeri vs.), çalış(tır)mak, ameliyat yapmak, operasyon yapıyor olmak (polis, asker ) sipariş vermek, emretmek, düzene koymak (düzenlenmek), emir, sipariş, düzen düzenlemek, organize etmek (toplantı, parti ) borcu olmak (parasal), teşekkür vs. borçlu olmak sahip olmak paketlemek, sarmak, ile tıka basa dolu olmak (kısa) kürek çekmek (uzun kürek: oar), suda yalınayak dolaşmak, kısa kürek boyamak, resim yapmak

13 park (pâk) park etmek, park pass (pes) geç(ir)mek, uzatmak, geçit paste (peyst) yapıştırmak pat (pet) pause (pôz) peel (piıl) peep (piip) [görmekte zorlanarak]) perform (pöfôm) permit (pöömit) izin vermek, izin persuade (pöösueyd) phone (fôn) telefon etmek almak, toplamak, seçmek pick (pik) pinch (pinç) piss off (pis of) place (pleys) plan (plen) plant (plant) play (pley) please (pliiz) plug (plag) point (point) poke (pôk) polish (poliş) pop (pop) possess (pıses) post (post) pour (pôr) practise (praktis) pray (prey) preach (priiç) okşamak, sevmek, sıvazlamak dur(aksa)mak, (program, cd çalar vs.) durdurmak (kabuğu) soy(ul)mak, kavlamak, kabuk (meyve) koymak (=put-put-put), yerleştirmek, yer, mekan planlamak, niyet etmek, plan dikmek, ekmek, gizlice yerleştirmek, bitki, fabrika 13 gözetlemek, gizlice bakmak (=peek) (peer: dikkatle bakmak sergilemek, gerçekleştirmek (özellikle zor bir şeyi, =carry out) ikna etmek (opp: dissuade [caydırmak]), =convince çimdiklemek, çalmak (informal, =nick) birini çok kızdırmak oynamak, çalmak (enstrüman, cd, şarkı vs.) memnun etmek prize takmak (opp: unplug), (deliği vs.) tıkamak,.. reklamını yapmak, priz göstermek (parmakla vs.),..e doğru çevirmek, nokta dürtmek parlatmak, cilalamak, ayakkabı boyamak..den fırlamak, uğramak, mısır, balon vs. patla(t)mak sahip olmak (formal) postalamak, atamak, güvenlik vs. elemanı yerleştirmek, ilan etmek, bildirmek, posta, direk doldurmak (çay, su vs.), yoğun bir şekilde yağmur yağmak pratik yapmak, çalışmak, uygulamak (sistem, kalıp vs.), uygulama dua etmek (prayer: dua) vaaz vermek,..yı övmek, nutuk çekmek

14 precede (prisiid) prefer (priför) tercih etmek prepare (pripê) hazırlamak, hazırlanmak present (prizent) sağlamak preserve (prizööv) press (press) zorlamak, basın (the press) pretend (pritend) rol yapmak, numara yapmak prevent (privent) engellemek print (print) basmak, çıktı almak proceed (prosiid) ilerlemek,..ya devam etmek produce (prodüus) üretmek,..ya neden olmak program (progrem) promise (promis) protect (protect) provide (provide) pull (pul) pump (pamp) punch (panç) punish (paniş) push (puş) Q question (quesçın) queue (qû) / line (A) race (reys) rain (reyn) raise (reyz) reach (riiç) R realise (riilayz) receive (risiiv)..dan önce gelmek (-pre: önce) sağlamak, mevcut kılmak çekmek (opp: push) pompalamak 14 sunmak, göstermek, (ödül, plaket vs.) vermek,..yı vermek,..yı korumak (=conserve), sürdürmek, konservesini yapmak basmak, itmek (=push), ütülemek (=iron),..e baskı yapmak, programlamak söz vermek korumak, muhafaza etmek yumruk atmak, delik açmak (delgeç vs.) cezalandırmak itmek (opp: pull) sorgulamak, soru kuyruğa dizilmek (=queue up = line up), kuyruk yarışmak, çok hızlı hareket etmek, yarış, ırk yağmur yağmak (snow: kar yağmak), yağmur yükseltmek, kaldırmak, para toplamak,..ya neden olmak, çocuk yetiştirmek (=bring up) ulaşmak, varmak, uzanmak farkına varmak, gerçekleştirmek (başarmak) almak

15 recognise (rekıgnayz) recommend (rekımend) önermek record (rikôd) kırmak), plak, kayıt reduce (riduyüs) azaltmak, küçültmek refer (riföö) reflect (riflekt) refuse (rifiyuz) register (recistır) kaydolmak, kaydetmek regret (rigret) reject (ricekt) vs.yi çıkarması relax (rileks) rahatla(t)mak, gevşemek release (riliiz) rely (rilay) remain (rimeyn) remember (rimembır) remind (rimaynd) remove (rimuw) repair (ripê) repeat (ripiit) replace (ripleys) reply (riplay) report (ripôt) represent (riprizent) reproduce (riprodüyus) request (rikwest) require (riquâyı) reserve (rizööv) rescue (reskiyu) resign (rizayn) respect (rispekt) tanımak, kabul etmek, resmî olarak tanımak kalmak, geriye kalmak hatırlamak hatırlatmak 15 kaydetmek (recod [ rekııd ]: rekor, plak) (break a record: rekor göndermede bulunmak,.e başvurmak/..e bakmak, yansıtmak,.. konusunda düşünmek reddetmek, teklifi vs. geri çevirmek (= turn down) pişmanlık duymak, pişmanlık kabul etmemek, reddetmek, bir bilgisayar vs.nin cd, disket, kaset serbest bırakmak, gitmesine izin vermek, yayınlayarak halka duyurmak (=publish); film, oyun vs.nin çıkması e dayanmak,..e güvenmek (rely on, =count on) almak,..den çıkarmak,..den kurtulmak tamir etmek (=mend, = fix) tekrar etmek..ın yerini almak, iki şeyi birbiriyle değiştirmek, bir şeyi yerine koymak (=put away) (sözlü veya yazılı olarak) yanıtlamak,..ya (beklenmeyen bir şekilde) tepki göstermek haber vs. sunmak, polise vs. ihbar etmek, bildirmek, rapor temsil etmek üremek,..in aynısını yapmak (olumlu anlamda) rica etmek (formal), rica gerektirmek, mecbur kılmak ayırtmak (oda, masa vs.), bir kenara ayırmak kurtarmak istifa etmek saygı göstermek (respect: saygı), saymak (büyüğünü vs.), respect

16 retire (ritâya) return (ritöön) rinse (rins) çalkalamak (suyla) risk (risk) rob (rob) soymak (dükkan, banka vs.) rock (rak) roll (roll) rot (rot) çürü(t)mek (diş, meyve vs.) rub (rab) ruin (ruyn) mahvetmek rule (rul) çizgi çizmek, kural, cetvel rush (raş) S sack (sek) sail (seyl) satisfy (setisfay) save (seyv) saw (sô) scare (sikê) scatter (siketır) scold (skold) scratch (sıkreç) scream (sıkriim screw (sıkrüw) seal (siyıl) search (sööç) seem (siim) separate (sepıreyt) serve (sööv) settle (setıl) emekli olmak,..den çekilmek geri dönmek, iade etmek, geri dönüş riske atmak, riske girmek, risk salla(n)mak, sarsmak (=shake), kaya 16 yuvarla(n)mak, bir yandan öbür yana çevirmek, rulo yapmak, elbise vs.nin kolunu kıvırmak, hamur açmak, rulo sürtmek, sürtünmek, sürmek (krem vs.) yönetmek (ülke vs.),..kararını vermek (hukuksal), cetvel ile bir işi telaşla yap(tır)mak, acele etmek (=hurry), işten kovmak (=fire), yağmalamak, çuval denizde yol almak, gemi vs. kullanmak, yelken tatmin etmek kurtarmak; para biriktirmek (=save up); bilgisayar vs. de kaydetmek; zaman, enerji vs. kazanmak testere ile kesmek, (see-saw-seen: görmek), testere korkutmak (=frighten, =make afraid) dağıtmak, dağılmak, yaymak azarlamak (=tell off) kaşımak, çizmek (cildi, bir nesneyi..) çığlık atmak (=shriek), bağırmak (=yell), çığlık vidalamak, (kapak vs.) döndürerek kapatmak, vida mühürlemek, mühürleyerek kapatmak, koruma vs. amacıyla çevresini sarmak (bir nesnenin) aramak, araştırmak görünmek,..gibi görünmek (=look) ayırmak, bölmek, ayrılmak, (separate [ sepırıt ]: ayrı, farklı) hizmet etmek, (yemek vs.) servisi yapmak, (oyunlarda) servis atmak (bir yere) yerleşmek, (bir anlaşmazlığı vs.) sona erdirmek, (borç vs.yi) ödemek,..konusunda son karara varmak, nın son halini

17 alması shade (şeyd) share (şê) shave (şeyv) tıraş omak, tıraş etmek, tıraş shelter (şeltı) shiver (şiivı) shock (şok) shop (şop) shrug (şırag) omuz silkmek sigh (say) iç çekmek sign (sayn) signal sin (sin) sip (sip) skate (sikeyt) ski (ski) skip (skip) slap (slep) slip (slip) slow (slow) smash (smeş) smell (smell) smile (smayl) smoke (smok) snatch (sneç) sneeze (sniiz) sniff (sniff) snore (snô) snow (snow) gölgelendirmek, gölge vermek paylaşmak,..konusunda ortak noktası olmak, pay..den korumak, sığınak, barınak (soğuktan veya korkudan) ürpermek, titremek, =tremble çok şaşır(t)mak, şok olmak, şok alışveriş yapmak,..dan alışveriş yapıyor olmak, dükkan 17 imza atmak, (sözleşme vs.) imzalamak, (birisine) işaret yapmak (=signal [signıl]), işaret dilini kullanmak, işaret (birisine) işaret yapmak,..yı belli etmek, göstermek, sinyal vermek (= indicate [A]), sinyal günah işlemek, günah yudumlamak, yudum paten yapmak (roller skate, ice skate ) (skates: paten[ler]) kayak yapmak bir şeyi (yapmayıp) atlamak (=miss), zıplamak, ip atlamak (=jump rope [A]) tokat atmak (tökezleyerek) kaymak, sıvışmak (=slide), bir makineden (kart vs.) geçirmek (=slide) yavaşla(t)mak, yavaş parçala(n)mak, şiddetli bir şekilde çarpmak (örneğin araba), maçlarda smaç yapmak (tenis, voleybol vs.), hit olmak (film, şarkı vs.) kokmak, koklamak, koku gülümsemek, gülümseme sigara vs. içmek, tütmek (baca vs.), füme-tütsüleme yapmak (et, balık vs.), duman bir şeyi ani bir hareketle kapmak (=grab) hapşırmak, aksırmak burnunu çekmek, koklamak, (burun yoluyla) içine çekmek horlamak (uyku) kar yağmak, kar, (snowy: karlı)

18 soak (sôk) sort (sôt) dizmek, sıralamak sort out sound (saund) voice) spare (spê) spark (spâk) kıvılcım spell (spell) spill (spill) yanlışlıkla dökmek (çay vs.) spoil (spoyl) spot (spot) spray (siprey) squeeze (sikuiiz) stain (steyn) stamp (stemp) stare (stê) start (stât) stay (stey) steer (stiyı) step (sitep) stir (stöö) stitch (stiç) stop (stop) store (stô) strengthen (sitrenthın) stretch (sitreç) strip (strip) struggle (sıtragıl) subtract (sabtrekt) succeed (sıksiid) tamamen ıslatmak, sırılsıklam olmak, sırılsıklam etmek bir problemi çözmek, bir sorunu gidermek 18 (kulağa ) gibi gelmek, (zil, korna vs.) çalmak, ses, (insan sesi: (özellikle zor durumlarda) ayırmak (zaman, para, iş gücü ); affedip öldürmemek, yaralamamak vs., yedek ateşlemek, kıvılcım yaratmak,..ya neden olmak (=provoke), (kelime, hece vs.) söylemek, bir kelimeyi harf harf söylemek mahvetmek (=ruin), şımartmak görmek, farkına varmak, yer, alan püskürtmek, sıkmak (parfüm, ilaç ), sprey (elle veya parmakla)sıkmak, sıkıp suyunu çıkarmak (özellikle de temizlenemeyecek şekilde) kirletmek, (özellikle sıvı kimyasal kullanarak) bir şeyin rengini değiştirmek, leke (kağıt vs.) mühürlemek, pul yapıştırmak, ayağını yere vurmak, ayağıyla ezmek, mühür, pul gözünü dikip bakmak başla(t)mak, başlangıç kalmak kaptan, şoför vs. olarak seyretmek, dümen kullanmak;..ya yönlendirmek adım atmak, bir şeye basmak (=tread), adım, basamak çay, kahve vs. karıştırmak (yorgan vs.) dikmek dur(dur)mak, durak, (station: istasyon) depolamak, hafızada tutmak, mağaza güçlendirmek (strong: güçlü) uzatmak, uzamak, uzanmak soyunmak (elbise), (birisinin) elbisesini çıkarmak,..nın üzerindekileri almak, parçalarına ayırmak (=dismantle) mücadele etmek, çabalamak bir sayıyı diğerinden çıkarmak (matematik) başarmak

19 suck (sak) suffer (safır) ıstırap suggest (sacest) suit (suut) supply (sıplay) sağlamak, temin etmek, arz support (sıpôt) desteklemek, destek suppose (sıpôz) sanmak, farzetmek surprise (surprayz) surround (sörând) suspect (sıspekt) şüphelenmek, şüphe duymak suspend (sıspend) askıya almak, asılı olmak switch (swiç) T talk (tôk) tame (teym) tap (tep) taste (teyst) tease (tiiz) telephone (telifôn) tempt (tempt) terrify (terifay) test (test) thank (thenk) thaw (thôw) tick (tick) tickle (tikıl) tie (tay) touch (taç) tour (tô) emmek,..nın berbat bir durumda olması ehlileştirmek (=domesticate), dize getirmek elle yavaşça vurmak tadına bakmak, yemeğin vs. tadının olması, tat 19 acı çekmek,..dan mustarip olmak, kötü bir tecrübe vs. yaşamak, önermek, teklif etmek,..yı akla getirmek (düşündürmek) yakışmak,..ile iyi gitmek, takım elbise şaşır(t)mak, baskın yapmak, sürpriz çevresini sarmak (round: yuvarlak) değiş(tir)mek, (makinenin düğmesini hareket ettirmek yoluyla) hızını vs. vs. değiştirmek, anahtar (makine vs.de) konuşmak (genellikle to ile), konuşma kızdırmak, bir hayvanı rahatsız etmek (=annoy) telefon etmek, aramak, =phone, call kışkırtmak, ayartmak, teşvik etmek dehşete düşürmek, dehşet vermek denemek, sınava tabi tutmak, test teşekkür etmek erimek çözülmek saatin vs. tik tak ses çıkarması, doğru vs. anlamında işaret ( ) koymak (=check, A), (tick off: yapılmış işleri vs. listeden çıkarmak, =check off [A]) gıdıklamak bağlamak, oyunun vs. berabere bitmesi, bağ dokun(dur)mak, (duygusal anlamda) etkilemek (touching: etkileyici) tur gezisi yapmak, kısa bir gezinti yapmak, tur

20 tow (tôw) trace (treys) trade (=swap, B), ticaret train translate (transleyt) transport (transpôt) nakletmek, taşımak trap (trep) travel (trevıl) treat (triit) tremble (trembıl) titremek, ürpermek trick (trik) oynamak), hile trip (trip) trouble (tırabıl) trust (trast) try (tray) turn (töön) turn down/turn up turn on/turn off twist (twist) type (tayp) U undress (andress) unfasten (anfesın) unite (yunayt) unlock (anlak) unpack (anpek) use (yuz) V vanish (veniş) visit (visit) bir aracı başka bir araç ile çekmek (araba, gemi vs.) güvenmek, güven denemek,..ya çalışmak dön(dür)mek 20 izini sürüp bulmak, köklerini (atasını, orijinalini vs.) bulmak, (kopya kağıdı ile) kopyasını çıkarmak, iz ticaret yapmak, borsada işlem görmek, değiş tokuş yapmak eğitim vermek, eğitmek, antrenman yapmak, tren tercüme etmek,..e dönüştürmek tuzak kurmak, (bir yerde) sıkışıp kalmak, tuzak seyahat etmek, (araç vs.) seyretmek, seyahat muamele etmek, tedavi etmek, birisine kıyak geçmek (iyi bir şey yapmak), kimyasal süreçten geçirmek kandırmak, dolandırmak (play trick: şaka yapmak, oyun tökezlemek, gezinti sıkıntıya sokmak, sıkıntı vermek, sıkıntı, problem ses, ışık vs.yi (tv, radyo ) azaltmak/ çoğalmak (açmak, kapamak anlamında) (tv, ışık gibi) elektrikli bir şeyi açmak/kapamak (=switch on/off) döndürmek, sarmak, (ayak, bilek vs.) burkmak (bilgisayar, daktilo vs. ile) yazmak, tip elbisesini çıkarmak, soyunmak (opp: dress) (düğme, kemer vs.) açmak, çözmek (opp: fasten) birleş(tir)mek..ın kilidini açmak (opp: lock) (kutu, çanta, hediye vs.) açmak kullanmak (birdenbire) ortadan kaybolmak ziyaret etmek, ziyaret, vizite

21 vote (vôt) oy kullanmak, oy W wait (veyt) beklemek walk (wôk) wander (venfır) gezinmek, konudan sapmak want (wont) istemek warm (wôm) ısıtmak, ısınmak warn (wôn) uyarmak wash (woş) yıkamak waste (weyst) watch (woç) sulamak, su water (wôtı) wave (weyv) weigh (wey) welcome (welkam) whip (wip) whisper (wispı) whistle (wisıl) wink (wink) wipe (wayp) wish (wiş) wonder (wandır) work (wôk) work out worry (wöri) worship (wörşip wrap (rep) wreck (rek) wrestle (resıl) yawn (yôn) Y yürümek, yürüyerek (bir yere) gitmek, yürüyüş boşa harcamak (zaman, para ), çöp karşılamak,..yı olumlu karşılamak, hoşgeldiniz! kamçılamak, kamçı fısılda(ş)mak, fısıltı 21 seyretmek, izlemek,..ya dikkat etmek,..yı yakından takip etmek el sıkmak, dalgalan(dır)mak, dalga ağırlığında olmak,..yı tartmak ıslık çalmak, düdük çalmak, düdük, ıslık göz kırpmak, yanıp yanıp sönmek (=blink) silerek temizlemek, (bulaşıkları) durulamak dilemek, keşke demek, (iyi bayramlar, doğum günü vs.) dilemek, dilek merak etmek, mucize çalış(tır)mak,..nın işe yaraması, çalışma, (homework: ev ödevi) (bir çözüm, çıkış yolu vs.) bulmak,..yı hesaplamak,..yı anlamak, egzersiz yapmak,..nın işe yaraması endişlen(dir)mek, endişe (..ya) ibadet etmek hediye vs. sarmak, paketlemek (=wrap up) enkaza çevirmek, mahvetmek (=ruin) güreşmek, güreş yapmak esnemek (uykusu gelmek anlamında)

22 yield (yiıld) yell (yell) bağırmak (=yell out, =shout) Z zap (zep) zip (zip) zoom (zûm) zumlamak (kamera vs.) (mahsul, gelir vs.) vermek, sonuç vermek, boyun eğmek kanal değiştirmek, zapping yapmak, lazerle yok etmek fermuarı(nı) çekmek (opp: unzip), fermuar 22 Made by

YDS. Basic Words / Verbs 1. 0 222 231 22 66 / Eskişehir - 1 - www.sistemdil.com. 31. carry: taşımak, bir yerden bir yere götürmek

YDS. Basic Words / Verbs 1. 0 222 231 22 66 / Eskişehir - 1 - www.sistemdil.com. 31. carry: taşımak, bir yerden bir yere götürmek 1. accept: kabul etmek, onaylamak 2. act: rol yapmak, davranış göstermek 3. add: eklemek, toplamak, ilave etmek 4. admire: hayran olmak, saygı duymak 5. agree: hemfikir olmak, kabul etmek 6. allow: izin

Detaylı

ÖNEMLİ PHRASAL VERBS

ÖNEMLİ PHRASAL VERBS ÖNEMLİ PHRASAL VERBS Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş phrasal verb leri içerir. 149 adet Toplam 149 adet 1. keep on devam etmek carry on devam etmek continue devam etmek Fiil go on meydana gelmek,

Detaylı

DİL SINAVLARI İÇİN ÖNEMLİ PHRASAL VERB LİSTESİ

DİL SINAVLARI İÇİN ÖNEMLİ PHRASAL VERB LİSTESİ DİL SINAVLARI İÇİN ÖNEMLİ PHRASAL VERB LİSTESİ abide by attend to back up blow out break down break in break off break out break up bring about bring along bring back bring down bring in bring off bring

Detaylı

VERBS FUNCTION WORDS ADJECTIVES ADVERBS. ahmet okal Page 1 10/7/08

VERBS FUNCTION WORDS ADJECTIVES ADVERBS. ahmet okal Page 1 10/7/08 VERBS FUNCTION WORDS ADVERBS ADJECTIVES NOUNS 1 açmak 1 ama 1 artık 1 alt 1 ad 2 alınmak 2 ancak 2 ayrıca 2 aynı 2 adam 3 almak 3 ben 3 belki 3 az 3 aile 4 anlamak 4 bir 4 bile 4 baş(esas) 4 akıl 5 anlatmak

Detaylı

YDS. Basic Words / Verbs 2. 0 222 231 22 66 / Eskişehir - 2 - www.sistemdil.com. 31. chat: sohbet etmek, çene çalmak

YDS. Basic Words / Verbs 2. 0 222 231 22 66 / Eskişehir - 2 - www.sistemdil.com. 31. chat: sohbet etmek, çene çalmak 1. accuse: suçlamak (accuse sb of sth) 2. address: adres yazmak (2) hitap etmek 3. admit: itiraf etmek, kabul etmek 4. affect: etkilemek 5. afford: parası yetmek, alabilmek 6. analyse: analiz etmek, detaylı

Detaylı

İNGİLİZCE FİİLLER KELİME Build OKUNUŞU. biıld ANLAMI YAPMAK, İNŞA ETMEK

İNGİLİZCE FİİLLER KELİME Build OKUNUŞU. biıld ANLAMI YAPMAK, İNŞA ETMEK - 01 - Build biıld YAPMAK, İNŞA ETMEK - 02 - Burn börn YANMAK, YAKMAK - 03 - Burst börst PATLAMAK - 04 - Buy bay SATIN ALMAK - 05 - Cast kest ATMAK, FIRLATMAK - 06 - Catch keç YAKALAMAK - 07 - Come kam

Detaylı

KPDS-ÜDS MINI PHRASAL VERBS SÖZLÜĞÜ 1) bir şeyin miktarına ekleme yapmak hear about hear from. 110.

KPDS-ÜDS MINI PHRASAL VERBS SÖZLÜĞÜ 1) bir şeyin miktarına ekleme yapmak hear about hear from. 110. 1. add up 2. back away 3. back down 4. back out 5. back up 6. blow up 7. blow out 8. break away 9. break out KPDS-ÜDS MINI PHRASAL VERBS SÖZLÜĞÜ 1) bir şeyin miktarına ekleme yapmak 1) bir fikri artık

Detaylı

KPDS VE ÜDS İÇİN PHRASAL VERB LİSTESİ

KPDS VE ÜDS İÇİN PHRASAL VERB LİSTESİ KPDS VE ÜDS İÇİN PHRASAL VERB LİSTESİ 1. add up 1) bir şeyin miktarına ekleme yapmak 2. back away 1) bir fikri artık desteklemediğini göstermek 3. back down 1) hatalı olduğunu kabul etmek 2) bir şeyi yapmayı

Detaylı

Basic Words / Verbs 3 YDS. 0 222 231 22 66 / Eskişehir - 1 - www.sistemdil.com. 31. comment (on/about): yorum yapmak. 1. absorb: (sünger vb) emmek

Basic Words / Verbs 3 YDS. 0 222 231 22 66 / Eskişehir - 1 - www.sistemdil.com. 31. comment (on/about): yorum yapmak. 1. absorb: (sünger vb) emmek 1. absorb: (sünger vb) emmek 2. abuse: istismar etmek, kötüye kullanmak 3. access: erişmek, ulaşmak 4. accompany by: birine eşlik etmek 5. achieve: başarmak, kazanmak 6. acknowledge: kabul etmek 7. acquire:

Detaylı

ile -DE -DE -DE -DE -DE -DE -DE -DE 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- -E -E -DEn ile -İ -İ -İ -İ ile ile ile -E -E -DEn -DEn -DEn -DEn -DEn -E -E -E ile ile ile

ile -DE -DE -DE -DE -DE -DE -DE -DE 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- -E -E -DEn ile -İ -İ -İ -İ ile ile ile -E -E -DEn -DEn -DEn -DEn -DEn -E -E -E ile ile ile 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- VERBS Ø Acc. Abl. Da. Loc. A açmak (to open) ağlamak (to cry) almak (to take, to buy) alışmak (to get used to) anlamak (to understand) aramak

Detaylı

YDS İÇİN 666 TEMEL FİİL (1) 1 fire ateş et-, kov- 23 educate eğit- 45 shut kapat- 2 compare karşılaştır- 24 hide gizle- 46 double ikiye katla- 3

YDS İÇİN 666 TEMEL FİİL (1) 1 fire ateş et-, kov- 23 educate eğit- 45 shut kapat- 2 compare karşılaştır- 24 hide gizle- 46 double ikiye katla- 3 YDS İÇİN 666 TEMEL FİİL (1) 1 fire ateş et-, kov- 23 educate eğit- 45 shut kapat- 2 compare karşılaştır- 24 hide gizle- 46 double ikiye katla- 3 observe gözle- 25 deal with ilgilen-, ele al- 47 protest

Detaylı

Lesson 39: Infinitive and Gerund After Verbs. Ders 39: Fiilden sonra gelen mastar ve isim-fiil

Lesson 39: Infinitive and Gerund After Verbs. Ders 39: Fiilden sonra gelen mastar ve isim-fiil Lesson 39: Infinitive and Gerund After Verbs Ders 39: Fiilden sonra gelen mastar ve isim-fiil Reading (Okuma) She wants to go to a movie. ( Sinemaya gitmek istiyor. ) I m planning to work in Canada. (

Detaylı

En çok kullanılan ingilizce kelimeler

En çok kullanılan ingilizce kelimeler En çok kullanılan ingilizce kelimeler A B C D E F G H 1 1000 Most Common Words in English - Numbers 1-250 - Vocabulary f 2 3 Rank Word 48 4 1 the 49 5 2 of 50 6 3 to 51 7 4 and 52 8 5 a 53 1 / 50 9 6 in

Detaylı

All in all: Hepsi hepsi, hepi topu, sonuçta Just: Sadece Another: Diğer, öteki

All in all: Hepsi hepsi, hepi topu, sonuçta Just: Sadece Another: Diğer, öteki 8. DERS ÇEVİRİ METİNLERİ VE ÇEVİRİLERİ Another Brick in the Wall (Duvardaki Bir Başka Tuğla) Pink Floyd We don't need no education Need: İhtiyaç duymak Education: Eğitim İhtiyacımız yok, eğitime hayır

Detaylı

Put on make-up: Makyaj yapmak Brush: Taramak Long: Uzun. Then: Sonra Ask: Sormak Look: Görünmek All right: İyi

Put on make-up: Makyaj yapmak Brush: Taramak Long: Uzun. Then: Sonra Ask: Sormak Look: Görünmek All right: İyi 7. DERS ÇEVİRİ METİNLERİ VE ÇEVİRİLERİ Eric Clapton - Wonderful Tonight (Bu Gece Harika(sın)) It's late in the evening; Late: Geç Evening: Akşam Akşamın geç bir vakti She's wondering what clothes to wear.

Detaylı

Example: 1 Shall I give the baby some tea? (Bebeğe biraz çay vereyim mi?)

Example: 1 Shall I give the baby some tea? (Bebeğe biraz çay vereyim mi?) Birinci tekil ve çoğul şahıs zamirleriyle (I-WE) kullanılır. Gelecek zamanın yardımcı fiili olmasının yanısıra, MODAL yardımcı olarak fikir sorma veya teklif ifade eder. Ayrıca kesin kararlılık, tehdit

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

Learn how to get started with Dropbox: Take your stuff anywhere. Send large files. Keep your files safe. Work on files together. Welcome to Dropbox!

Learn how to get started with Dropbox: Take your stuff anywhere. Send large files. Keep your files safe. Work on files together. Welcome to Dropbox! Learn how to get started with Dropbox: 1 2 3 4 Keep your files safe Take your stuff anywhere Send large files Work on files together Welcome to Dropbox! 1 Keep your files safe Dropbox lets you save photos,

Detaylı

imac Intel 27 "EMC 2390 Optik Sürücü

imac Intel 27 EMC 2390 Optik Sürücü imac Intel 27 "EMC 2390 Optik Sürücü Değiştirme imac'inizi Intel 27 "EMC 2390 yılında optik sürücüyü değiştirin. Yazan: Brett Hartt GİRİŞ Eğer okuma gözlükleri ihtiyacı optik sürücüyü bulursanız, bunu

Detaylı

Faydalı Olması Dileklerimizle...

Faydalı Olması Dileklerimizle... 23 Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Deyimler Duygu,düşünce ve durumları

Detaylı

Yazan: Sam Lionheart

Yazan: Sam Lionheart imac Intel 27 "Retina 5K Ekran Fan Yedek imac Intel 27 "Retina 5K Görüntülü kırık ya da gürültülü fanı değiştirin. Yazan: Sam Lionheart GİRİŞ imac Intel 27 "Retina 5K Görüntülü kırık ya da gürültülü fanı

Detaylı

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri :١ mı, mi? baba ( ) uzaklaştım uzaklaştırmak uzaklaştırmak evin kapıları babam yetişiyorum eğitim görüyorum ecdadım, atam saygı otur! seviyorum seni seviyorum

Detaylı

«Soru Sormak ve Bir Şey İstemek»

«Soru Sormak ve Bir Şey İstemek» «Soru Sormak ve Bir Şey İstemek» Soru sormak için kullanılan kalıplar. Önemli soru kelimeleri. Sorulan sorulara cevap vermek için kullanabileceğin kalıplar. Anlık kararlar ve öneriler için sık kullanılan

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MADDE 164 Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller Kınama cezasını gerektiren davranışlar ve fiiller şunlardır: a) Okulu, okul eşyasını

Detaylı

Yazan: Elizabeth Ofori

Yazan: Elizabeth Ofori HTC Droid Eris Ön Panel Assembly Değişimi Bu kılavuz / değiştirme HTC Droid Eris ön panel düzeneğini takmak için size öğretecektir. Yazan: Elizabeth Ofori ifixit CC BY-NC-SA /Www.ifixit.com Sayfa 1/ 13

Detaylı

YABANCI DİL I Okutman Derya KOCAOĞLU

YABANCI DİL I Okutman Derya KOCAOĞLU ORTAK DERSLER YABANCI DİL I Okutman Derya KOCAOĞLU 1 Ünite: 10 A REAL ACHIEVEMENT Okutman Derya KOCAOĞLU İçindekiler 10.1. PARTS OF THE BODY (VÜCUDUN BÖLÜMLERİ)... 3 10.2. VERBS OF MOVEMENT (HAREKET BİLDİREN

Detaylı

What Is Team Leadership?

What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? Team leadership is the management of a group of people brought together to work to achieve a common goal.in order to get everyone to work as one functioning

Detaylı

OKULUMUZDA NASIL DAVRANMALIYIZ?

OKULUMUZDA NASIL DAVRANMALIYIZ? KURALLAR OKULUMUZDA NASIL DAVRANMALIYIZ? OKULUMUZDA UYMAMIZ GEREKEN KURALLAR NELERDİR? GENEL KURALLAR TÖREN KURALLARI SERVİS KURALLARI SINIF KURALLARI YEMEKHANE KURALLARI GENEL KURALLAR GENEL KURALLAR

Detaylı

Xbox One Sabit Disk Değiştirme

Xbox One Sabit Disk Değiştirme Xbox One Sabit Disk Değiştirme Xbox One sabit sürücüyü değiştirmek için bu kılavuzu kullanın. Yazan: Andrew Optimus Goldberg ifixit CC BY-NC-SA /Www.ifixit.com Sayfa 1/ 17 GİRİŞ Xbox One sabit sürücüyü

Detaylı

Yazan: Matt ARAÇLAR: Bu kılavuzda, bir trafo Infinity TF700T-B1-GR onun bağırsaklar maruz olacak!

Yazan: Matt ARAÇLAR: Bu kılavuzda, bir trafo Infinity TF700T-B1-GR onun bağırsaklar maruz olacak! Asus Trafo Pad Infinity Teardown Bu kılavuzda, bir trafo Infinity TF700T-B1-GR onun bağırsaklar maruz olacak! Yazan: Matt ARAÇLAR: Yassı kafa 3/32 "ya da 2,5 mm Tornavida (1) Spudger (2) ifixit CC BY-NC-SA

Detaylı

Nintendo 3DS XL Üst LCD Ekran Yedek

Nintendo 3DS XL Üst LCD Ekran Yedek Nintendo 3DS XL Üst LCD Ekran Yedek Bu kılavuz bir kez daha Nintendo 3DS XL sevdiğiniz oyunları oynamak mümkün olacak böylece üst LCD ekranı ayrı çekmenize yardımcı oluyor! Yazan: Charlene Donlon GİRİŞ

Detaylı

iphone 5'in ev düğmesine değiştirilmesi düğme kapağı içermez. Yazan: Brett Hartt

iphone 5'in ev düğmesine değiştirilmesi düğme kapağı içermez. Yazan: Brett Hartt iphone 5 Ana Düğme Şerit Kablo Değiştirme iphone 5'in ev düğmesine değiştirilmesi düğme kapağı içermez. Yazan: Brett Hartt GİRİŞ Ev düğmesi şerit kabloyu değiştirmek için bu kılavuzu kullanın. Kablo anahtarı,

Detaylı

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Lesson 31: Interrogative form of Will Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Reading (Okuma) Will it be sunny tomorrow? (Yarın güneşli mi olacak?) Will you lend her the car? (Arabayı ödünç verecek misin?)

Detaylı

Lesson 55 : imperative + and, or, otherwise Ders 55: Emir + ve, veya, aksi halde

Lesson 55 : imperative + and, or, otherwise Ders 55: Emir + ve, veya, aksi halde 52 Lesson 55 : imperative + and, or, otherwise Ders 55: Emir + ve, veya, aksi halde Reading (Okuma) Go straight on, and you will see the station. (Düz devam edin, istasyonu göreceksiniz.) Hurry up, and

Detaylı

Mark Ronson ft Bruno Mars - Uptown Funk

Mark Ronson ft Bruno Mars - Uptown Funk Mark Ronson ft Bruno Mars - Uptown Funk Türkçe Çeviri Do, do, do, do, do, do, do, do, do This hit Bu hit That ice cold* Çok havalı Michelle Pfeifer, that white gold Michelle Pfeifer, şu beyaz altın** This

Detaylı

ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ

ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ I- Açıklama Sizi tam olarak tanımladığına inandığınız her cümlenin yanına 1 yazın. Eğer ifade size uygun değilse, boş bırakın. Sonra her bölümdeki sayıları toplayın. Bölüm 1 Nesneleri

Detaylı

Tamir Rode NTG2 bağlantısız / gevşek

Tamir Rode NTG2 bağlantısız / gevşek Tamir Rode NTG2 bağlantısız / gevşek kablolama sinyali kesme ve mikrofon kablosu jiggled olduğu dışarı, bazı kablo gevşek ya da bağlı olduğu gibi sesler kusurlu / kırık Røde NTG2 Shotgun mikrofon, bir

Detaylı

1 Sabah yataktan kalkmak 0 1 2 3 4 5 6 7. 2 Küvete girip çıkmak 0 1 2 3 4 5 6 7. 3 Saç yıkamak, taramak 0 1 2 3 4 5 6 7

1 Sabah yataktan kalkmak 0 1 2 3 4 5 6 7. 2 Küvete girip çıkmak 0 1 2 3 4 5 6 7. 3 Saç yıkamak, taramak 0 1 2 3 4 5 6 7 JAQQ ( JUVENILE ARTHRITIS QUALITY OF LIFE QUESTIONNAIRE) 1. BÖLÜM: BÜYÜK MOTOR FONKSİYONLAR A. Son iki hafta içerisinde, aşağıdaki aktiviteleri yaparken artrit ya da tedavisine bağlı olarak ne sıklıkla

Detaylı

sökülmesi ve Roomba nasıl temizlenir 560

sökülmesi ve Roomba nasıl temizlenir 560 sökülmesi ve Roomba nasıl temizlenir 560 (Vb çamur, sos,) onaylı olmayan maddeler üzerinde çalıştıktan sonra Roomba 560 tam temizlik Yazan: HoyeBoye GİRİŞ Bu kılavuz Roomba toz-bin, fırça meclisleri ve

Detaylı

DERS HEDEFLERİ YAZMA KILAVUZU

DERS HEDEFLERİ YAZMA KILAVUZU 1 DERS HEDEFLERİ YAZMA KILAVUZU Yeterliliğe dayalı hedef yazarken; Hedef yazılırken hedefin kapsaması gereken 3 temel ölçüt vardır. Koşulların belirtilmesi, kabul edilebilir performansın ifade edilmesi,

Detaylı

imac Intel 21.5 "EMC 2638 isight Kamera ve Mikrofon Kablosu Değişimi

imac Intel 21.5 EMC 2638 isight Kamera ve Mikrofon Kablosu Değişimi imac Intel 21.5 "EMC 2638 isight Kamera ve Mikrofon Kablosu Değişimi imac Intel 21,5 "EMC 2638 isight Kamera ve Mikrofon Kablo değiştirin. Yazan: Sam Lionheart GİRİŞ, Sohbet yetenekleri düşürmemek için

Detaylı

Temel Bilgisayar Eğitimi, Word Temel Eğitimi Süresi

Temel Bilgisayar Eğitimi, Word Temel Eğitimi Süresi PowerPoint - Outlook Ön Koşullar (POWERPOİNT) Temel Bilgisayar Eğitimi, Word Temel Eğitimi Eğitimin Süresi Saat Ön Koşullar (OUTLOOK) Temel Bilgisayar Eğitimi, Word Temel Eğitimi Eğitimin Süresi 5 Saat

Detaylı

imac Intel 27 "Retina 5K Ekran Sabit Disk

imac Intel 27 Retina 5K Ekran Sabit Disk imac Intel 27 "Retina 5K Ekran Sabit Disk Değiştirme imac Intel 27 "Retina 5K Ekranında Sabit Sürücü değiştirin. Yazan: Sam Lionheart GİRİŞ Sabit sürücüyü değiştirme ekranı ayıran ve sol hoparlörü kaldırma

Detaylı

DOĞA OKULU NEDİR? Hedefler / amaçlar

DOĞA OKULU NEDİR? Hedefler / amaçlar DOĞA OKULU NEDİR? Hedefler / amaçlar Öğrencilere farklı bir çalışma ortamında okul kavramını sunmak. Aynı seviyedeki öğrenci grupları arasında birlik ve dayanışma ruhu sağlamak. Öğrencilerin sorumluluk

Detaylı

Yazan: Miroslav Djuric

Yazan: Miroslav Djuric ipod 5. Nesil (Video) Logic Kurulu Yedek Yazan: Miroslav Djuric GİRİŞ Bu kılavuz, ipod Video'nun mantık kartını değiştirmek nasıl gösterir. ARAÇLAR: ifixit Açılış Araçları (1) Phillips 00 Tornavida (1)

Detaylı

Yazan: Brandon Baldovin

Yazan: Brandon Baldovin HP Pavilion DV3 Soğutucu / Fan Değişimi Bu kaldırma ve HP Pavilion DV3 gelen soğutucu ve fan birimini değiştirirken bir rehberdir. Yazan: Brandon Baldovin GİRİŞ Sen soğutucu ve fan ünitesi kaldıracaktır.

Detaylı

FRANSIZCA HAZIRLIK BİRİMİ LATITUDES METOD DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI

FRANSIZCA HAZIRLIK BİRİMİ LATITUDES METOD DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI 2016- FRANSIZCA HAZIRLIK BİRİMİ LATITUDES METOD DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI I.Dönem : Latitudes A1-A2 192 saat 1 Selam veren insanları Pazartesi anlama Selamlaşma Tu ve vous ayrımı 1 3-7 Ekim 2016 1 1 Biriyle

Detaylı

MacBook Air 13 "Mid 2011 Büyük Harf

MacBook Air 13 Mid 2011 Büyük Harf MacBook Air 13 "Mid 2011 Büyük Harf Değiştirme Orta 2011 MacBook Air 13 "büyük harf değiştirme. Yazan: David Hodson GİRİŞ arkadan aydınlatmalı klavye de dahil olmak üzere, ancak trackpad değiştirmeden,

Detaylı

Mesleğini seçme aşamasında olan ve işini kolaylaştıracak bir test arayan herkes aşağıdaki testten faydalanabilir: Kişiliğe Göre Meslek Seçimi Testi

Mesleğini seçme aşamasında olan ve işini kolaylaştıracak bir test arayan herkes aşağıdaki testten faydalanabilir: Kişiliğe Göre Meslek Seçimi Testi Lisede alan seçimi, üniversitede bölüm seçimi derken daha küçük yaşlardan meslek seçimine doğru hızla ilerleyen öğrenciler için ideal mesleği seçmek oldukça önemli. İdeal mesleği seçerken, öğrencilerin

Detaylı

imac Intel 17 "Sabit Disk Değiştirme

imac Intel 17 Sabit Disk Değiştirme imac Intel 17 "Sabit Disk Değiştirme Yazan: Walter Galan GİRİŞ Daha fazla depolama alanı kazanmak için sabit diskinizi yükseltin! ARAÇLAR: Phillips 1. Tornavida (1) Plastik Kartlar (1) Spudger (1) T10

Detaylı

A. Study Sheet Name: 27. amusement. 28. arrange. 29. beverage. 30. party. 31. candle. 32. cheer. 33. friend. 34. cookie. 35. crowded. 36.

A. Study Sheet Name: 27. amusement. 28. arrange. 29. beverage. 30. party. 31. candle. 32. cheer. 33. friend. 34. cookie. 35. crowded. 36. A. Study Sheet Name: 1. accept kabul etmek 27. amusement eğlence 2. appropriate uygun 28. arrange düzenlemek 3. balloon balon 29. beverage meşrubat 4. birthday doğum günü 30. party parti 5. cake pasta

Detaylı

M.E.B. ENG-4 Ünite-2 STUDENTS-4 UNIT-2 My Classroom ( Sınıfım ) Classroom Language ( Sınıf Dili )

M.E.B. ENG-4 Ünite-2 STUDENTS-4 UNIT-2 My Classroom ( Sınıfım ) Classroom Language ( Sınıf Dili ) 1 M.E.B. ENG-4 Ünite-2 STUDENTS-4 UNIT-2 My Classroom ( Sınıfım ) Classroom Language ( Sınıf Dili ) FUNCTIONS ( FALİYETLER ) Asking for and giving information about classroom object ( Sınıftaki nesneler

Detaylı

Yazan: irobot GİRİŞ ARAÇLAR: PARÇALAR: İç metal sertleştirme destekler.

Yazan: irobot GİRİŞ ARAÇLAR: PARÇALAR: İç metal sertleştirme destekler. PowerBook G3 Lombard Çerçeve Değiştirme Yazan: irobot GİRİŞ İç metal sertleştirme destekler. ARAÇLAR: Anti-Statik Bilek Kayışı (1) Phillips # 0 Tornavida (1) Spudger (1) T8 Torx Tornavida (1) PARÇALAR:

Detaylı

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU DİĞER KURULLAR GÖREV TALİMATI

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU DİĞER KURULLAR GÖREV TALİMATI İcra Kurulu Kararı Karar No 4 / 3 19 Aralık 2006 TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU DİĞER KURULLAR GÖREV TALİMATI Eğitim Kurulu: Eğitim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve üyeleri Federasyon Yönetim Kurulu Eğitim

Detaylı

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ State Of The Art Part I Ünite 8 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ 1 Ünite 8 STATE OF THE ART PART I Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ İçindekiler 8.1. BE GOING TO... 3 8.1.1. FUNCTIONS

Detaylı

Microsoft Wedge Dokunmatik Fare Pil Kapağı Tespit Klip Tamir

Microsoft Wedge Dokunmatik Fare Pil Kapağı Tespit Klip Tamir Microsoft Wedge Dokunmatik Fare Pil Kapağı Tespit Klip Tamir Sökme, onarım ve pil kapağı kapalı kalacak değil Kama Dokunmatik fare takılması. Ayrıca diğer bileşenleri onarmak için iyi bir rehber Yazan:

Detaylı

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Reading (Okuma) His job is driving a bus. ( Onun hobisi otobüs sürmek. ) Thank you for choosing my lesson. ( Benim dersimi seçtiğiniz için teşekkür ederim. ) Her

Detaylı

G & G CM16 Karabina Airsoft Sökme. Yazan: 101 Tech USA. ifixit CC BY-NC-SA /Www.ifixit.com Sayfa 1/ 10

G & G CM16 Karabina Airsoft Sökme. Yazan: 101 Tech USA. ifixit CC BY-NC-SA /Www.ifixit.com Sayfa 1/ 10 G & G CM16 Karabina Airsoft Sökme Yazan: 101 Tech USA ifixit CC BY-NC-SA /Www.ifixit.com Sayfa 1/ 10 GİRİŞ Bu kılavuz, tamamen aşağı şanzıman G & G Savaş Makinesi 16 airsoft tüfek sökmeye nasıl size gösterecektir.

Detaylı

Yazan: Andrew Optimus Goldberg

Yazan: Andrew Optimus Goldberg Xbox One Wi-Fi Kurulu Yedek Xbox One Wi-Fi Kurulu değiştirmek için bu kılavuzu kullanın. Yazan: Andrew Optimus Goldberg GİRİŞ fritz Bağlantı? Ping aşağı alıyorum? Wi-Fi Kurulu yerine bu kılavuzu izleyin.

Detaylı

9. DERS ÇEVİRİ METİNLERİ VE ÇEVİRİLERİ. Careless Whisper (Kayıtsız Fısıltı) George Michael. I feel so unsure. Unsure: Emin olmamak, belirsiz olmak

9. DERS ÇEVİRİ METİNLERİ VE ÇEVİRİLERİ. Careless Whisper (Kayıtsız Fısıltı) George Michael. I feel so unsure. Unsure: Emin olmamak, belirsiz olmak 9. DERS ÇEVİRİ METİNLERİ VE ÇEVİRİLERİ Careless Whisper (Kayıtsız Fısıltı) George Michael I feel so unsure Feel: Hissetmek Unsure: Emin olmamak, belirsiz olmak Ben hiç emin değilim As i take your hand

Detaylı

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Reading (Okuma) Walk on this road. (Bu yoldan yürü.) Write an email to me. (Bana bir e-posta yaz.) Dance on the stage! (Sahnede dans et!) Good night,

Detaylı

Yazan: Walter Galan GİRİŞ ARAÇLAR: PARÇALAR: LCD Panel Değiştirme. Bu kılavuz ile kırık bir LCD değiştirin.

Yazan: Walter Galan GİRİŞ ARAÇLAR: PARÇALAR: LCD Panel Değiştirme. Bu kılavuz ile kırık bir LCD değiştirin. HTC Evo 4G LCD Panel Değişimi LCD Panel Değiştirme. Yazan: Walter Galan GİRİŞ Bu kılavuz ile kırık bir LCD değiştirin. ARAÇLAR: Isı tabancası (1) Phillips 00 Tornavida (1) ifixit Açılış Araçları (1) Spudger

Detaylı

Travel Getting Around

Travel Getting Around - Location Kayboldum. Not knowing where you are Onun haritada nerede olduğunu bana gösterir misiniz? Asking for a specific location on a map ı nerede bulurum? Asking for a specific... bir banyo?... bir

Detaylı

iphone 6 Plus Yıldırım Bağlayıcı ve Kulaklık Jack Kablo Değiştirme

iphone 6 Plus Yıldırım Bağlayıcı ve Kulaklık Jack Kablo Değiştirme iphone 6 Plus Yıldırım Bağlayıcı ve Kulaklık Jack Kablo Değiştirme iphone 6 Plus Yıldırım Connector ve Kulaklık Jack Kablo değiştirin. Yazan: Walter Galan ifixit CC BY-NC-SA /Www.ifixit.com Sayfa 1/ 25

Detaylı

The Future Tense (Gelecek Zaman) will, be going to yap lar Time Expressions (Zaman Sözcükleri) tomorrow : yar n, next week: gelecek hafta, next year

The Future Tense (Gelecek Zaman) will, be going to yap lar Time Expressions (Zaman Sözcükleri) tomorrow : yar n, next week: gelecek hafta, next year ! ÜN TE III KONULAR The Future Tense (Gelecek Zaman) will, be going to yap lar Time Expressions (Zaman Sözcükleri) tomorrow : yar n, next week: gelecek hafta, next year : gelecek y l, next month: gelecek

Detaylı

Yazan: Nicolas Siemsen

Yazan: Nicolas Siemsen Mercedes W123 Buji, Kalem Stil Değiştirme Sizin dizel her türlü hava koşulunda hızlı başlatmak için, ve başladıktan kısa sürede sorunsuz çalıştırmak için kızdırma bujileri çalışma tam bir set bağlıdır.

Detaylı

Simple Past Tense (Geçmiş Zaman)

Simple Past Tense (Geçmiş Zaman) Detaylı bilgi ve Temel Seviye Eğitimlerimiz ya da Özgün Materyallerimiz İçin; https://www.facebook.com/groups/ydsonlinedershane 1 İçindekiler 1.)Simple Past Tense in Cümle Yapısı... 3 A)Olumlu Cümleler...

Detaylı

YDS PHRASAL VERBS. Dr. Cahit Karakuş

YDS PHRASAL VERBS. Dr. Cahit Karakuş YDS PHRASAL VERBS Dr. Cahit Karakuş abstain from pv sakınmak (alkol, ilaç vb); uzak durmak (avoid from)! account for pv açıklamak, izah etmek, hesap vermek act for pv birinin yerine bakmak, temsil etmek.

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

Blood: Kan Flow: Düşmek, akmak Flesh: Et, ten Steel: Çelik. Dry: Kurumak Colour: Renk Evening: Akşam Sun: Güneş

Blood: Kan Flow: Düşmek, akmak Flesh: Et, ten Steel: Çelik. Dry: Kurumak Colour: Renk Evening: Akşam Sun: Güneş 6. DERS ÇEVİRİ METİNLERİ VE ÇEVİRİLERİ Fragile (Kırılgan) - Sting If blood will flow when flesh and steel are one Blood: Kan Flow: Düşmek, akmak Flesh: Et, ten Steel: Çelik Et ve çelik bir olduğunda/bir

Detaylı

Xbox 360 Fan Kanalının Değiştirilmesi Soğutma

Xbox 360 Fan Kanalının Değiştirilmesi Soğutma Xbox 360 Fan Kanalının Değiştirilmesi Soğutma Fan kanalı değiştirme Soğutma. Yazan: Walter Galan GİRİŞ Xbox Levha plastik fan kanalını kaldırmak için bu kılavuzu kullanın. ARAÇLAR: Spudger (1) T10 Torx

Detaylı

Nasıl Bir Zekâya Sahipsiniz? - Genç Gelişim Kişisel Gelişim. Ayın Testi

Nasıl Bir Zekâya Sahipsiniz? - Genç Gelişim Kişisel Gelişim. Ayın Testi Ayın Testi Prof. Gardner yıllar boyu hâkimiyetini sürdüren, insanların tek bir zekâya sahip oldukları IQ denen zekâ anlayışını kırdı. Gardner'a göre insanların sahip oldukları çoklu zekâların her biri

Detaylı

Eskişehir Dilsem Dil Kursu

Eskişehir Dilsem Dil Kursu YDS İÇİN EN ÖNEMLİ PHRASAL VERB KULLANIMLARI No Phrasal Verb frq Türkçesi 1 make up 18 oluşturmak (=account for), uydurmak (=fabricate), telafi etmek 2 put off 14 ertelemek (=pospone, adjourn, delay, defer,

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

MAVİ SINIF UCPA - Kirkit Otel

MAVİ SINIF UCPA - Kirkit Otel MAVİ SINIF 2017-2018 UCPA - Kirkit Otel UCPA / MARMARİS MAVİ SINIF NEDİR? Hedefler / amaçlar : Öğrencilere farklı bir çalışma ve okul kavramı sunmak. Aynı seviyedeki öğrenci grupları arasında birlik ve

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C. ALANYA BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç

Detaylı

Hoş geldiniz. Çabuk başlama kılavuzu IMAGE TO FOLLOW. Bağlantı. Kurulum. Kullanım

Hoş geldiniz. Çabuk başlama kılavuzu IMAGE TO FOLLOW. Bağlantı. Kurulum. Kullanım Kablosuz Dijital Telefon SE 240 Telesekreterli Kablosuz Dijital Telefon SE 245 Hoş geldiniz Çabuk başlama kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Kullanım IMAGE TO FOLLOW Teslimat kapsamı SE240/SE245 El cihazı

Detaylı

ednet.power Hızlı Kurulum Kılavuzu ednet.power Başlatma Seti (1 Adet WiFi Ana Birimi + 1 Adet İç Mekan Akıllı Fiş)

ednet.power Hızlı Kurulum Kılavuzu ednet.power Başlatma Seti (1 Adet WiFi Ana Birimi + 1 Adet İç Mekan Akıllı Fiş) ednet.power Hızlı Kurulum Kılavuzu 84290 84291 84292 84290 - ednet.power Başlatma Seti (1 Adet WiFi Ana Birimi + 1 Adet İç Mekan Akıllı Fiş) WiFi Ana Birimi İç Mekan Akıllı Fiş 84291 - İç Mekan Akıllı

Detaylı

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri)

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) We use it to express a future decision, intention, or plan made before the moment of speaking (Konuşma anından daha önce düşünülmüş kararlar,

Detaylı

imac Intel 21,5 "EMC 2389 SSD Dual Drive Kurulum Değiştirme

imac Intel 21,5 EMC 2389 SSD Dual Drive Kurulum Değiştirme imac Intel 21,5 "EMC 2389 SSD Dual Drive Kurulum Değiştirme ikinci bir sabit disk için optik sürücüyü ticaret. Yazan: Brittany McCrigler GİRİŞ yeni yazılım yüklerken böyle gelişmiş hızlarda, daha fazla

Detaylı

TOO ENOUGH. Aşırı, çok fazla yeterli, yeterince, yeteri kadar

TOO ENOUGH. Aşırı, çok fazla yeterli, yeterince, yeteri kadar TOO ENOUGH Aşırı, çok fazla yeterli, yeterince, yeteri kadar TOO aşırı, çok fazla Difficult Too difficult Too difficult to answer Too difficult to imagine Too difficult to think Zor aşırı zor (yapılamayacak

Detaylı

3D Masa Üstü ve Pencere Efektleri

3D Masa Üstü ve Pencere Efektleri Compiz Fusion, unix ve türevleri için açık kaynaklı pencere yöneticisi Compiz ve bir grup eklentisini içeren bir yazılımdır. Compiz ve Beryl projelerinin birleşmesinden sonra ortaya çıkan ilk üründür.

Detaylı

Yazan: Andrew Bookholt

Yazan: Andrew Bookholt MacBook Pro 17 "yekpare mikrofonunu değiştirin. Yazan: Andrew Bookholt GİRİŞ işlevsel olmayan bir mikrofonu değiştirmek için bu kılavuzu kullanın. ARAÇLAR: Phillips 00 Tornavida (1) Spudger (1) PARÇALAR:

Detaylı

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI Hazırlayan İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 1 Saçları hangisi tarar? o A) Bıçak o B) Tarak o C) Eldiven o D) Makas 2 Hangisi okul eşyası değil?

Detaylı

Yazan: mbnewsom GİRİŞ ARAÇLAR: Bu teardown kılavuz adım adım 3000 PSP'nizi koparmak nasıl gösterir. Phillips # 0 Tornavida (1) Spudger (1)

Yazan: mbnewsom GİRİŞ ARAÇLAR: Bu teardown kılavuz adım adım 3000 PSP'nizi koparmak nasıl gösterir. Phillips # 0 Tornavida (1) Spudger (1) PSP 300x Teardown Yazan: mbnewsom GİRİŞ Bu teardown kılavuz adım adım 3000 PSP'nizi koparmak nasıl gösterir ARAÇLAR: Phillips # 0 Tornavida (1) Spudger (1) ifixit CC BY-NC-SA tr.ifixit.com Sayfa 1/ 14

Detaylı

HAYAT İKSİRİ PR 2000. Katı Meyve Sıkacağı KULLANIM KILAVUZU

HAYAT İKSİRİ PR 2000. Katı Meyve Sıkacağı KULLANIM KILAVUZU HAYAT İKSİRİ PR 2000 Katı Meyve Sıkacağı KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș HAYAT İKSİRİ PR 2000 Katı Meyve Sıkacağı mızı seçtiğiniz

Detaylı

"IF CLAUSE KALIPLARI"

IF CLAUSE KALIPLARI "IF CLAUSE KALIPLARI" am / is / are doing have / has done can / have to / must / should be to do was / were did, was / were to do was / were doing had to do should do had done had been doing had had to

Detaylı

Yazan: Andrew Optimus Goldberg

Yazan: Andrew Optimus Goldberg ipod Touch 5. Nesil Ekran Aksamı Değiştirme senin ipod Touch 5. Nesil ekran aksamını çıkarın. Yazan: Andrew Optimus Goldberg GİRİŞ Ekranınızı Çatlamış? ipod Touch ekran aksamını değiştirmek için bu kılavuzu

Detaylı

Yazan: Walter Galan GİRİŞ ARAÇLAR: dışarı ses ve mikrofon işlevselliğini yeniden hatalı ses kartını değiştirin.

Yazan: Walter Galan GİRİŞ ARAÇLAR: dışarı ses ve mikrofon işlevselliğini yeniden hatalı ses kartını değiştirin. Mac mini, Model A1176 Ses Kartı Değiştirme Yazan: Walter Galan GİRİŞ dışarı ses ve mikrofon işlevselliğini yeniden hatalı ses kartını değiştirin. ARAÇLAR: 1.5 "İnce Macun Bıçak (1) Phillips 00 Tornavida

Detaylı

ipod Touch 4. Nesil Ön Panel Değişimi Yazan: Walter Galan ifixit CC BY-NC-SA /Www.ifixit.com Sayfa 1/ 9

ipod Touch 4. Nesil Ön Panel Değişimi Yazan: Walter Galan ifixit CC BY-NC-SA /Www.ifixit.com Sayfa 1/ 9 ipod Touch 4. Nesil Ön Panel Değişimi Yazan: Walter Galan ifixit CC BY-NC-SA /Www.ifixit.com Sayfa 1/ 9 GİRİŞ Bu kılavuz, bir ön koşul olduğunu. ARAÇLAR: ifixit Açılış Araçları (1) Phillips # 0 Tornavida

Detaylı

Panasonic Lumix DMC-FZ200 Arka Tekerlek Şalteri Değişimi

Panasonic Lumix DMC-FZ200 Arka Tekerlek Şalteri Değişimi Panasonic Lumix DMC-FZ200 Arka Tekerlek Şalteri Değişimi DMC-FZ200 arka tekerlek anahtarı seçerek ve bu tür diyafram veya deklanşör hızı gibi farklı kamera parametreleri, seçeneklerini değiştirmeyi sağlar.

Detaylı

imac Intel 24 "EMC 2134 ve 2211 Teşhis LED

imac Intel 24 EMC 2134 ve 2211 Teşhis LED imac Intel 24 "EMC 2134 ve 2211 Teşhis LED imac anakart üzerinde "S bulun ve teşhis LED nasıl yorumlanacağı konusunda ayrıntı sağlar Yazan: Richdave GİRİŞ 24-inç 2007 ve 2008 imac bilgisayarına gidermenize

Detaylı

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması Hazırlayan Özel Eğitim Öğretmeni gökkubbede hoş bir seda bırakmak adına ÖNSÖZ İşitme engelli öğrencilerin kelime dağarcıklarının yetersizliği

Detaylı

ipod Touch 4. Nesil 30 Pin Dock Bağlantı Değişimi

ipod Touch 4. Nesil 30 Pin Dock Bağlantı Değişimi ipod Touch 4. Nesil 30 Pin Dock Bağlantı Değişimi Bir ipod touch 4. nesil 30 pinli dock bağlantısı nasıl değiştirileceğini öğrenin. Yazan: Gabe Keehn GİRİŞ senin ipod Touch 4. nesil dock konnektörü değiştirmek

Detaylı

imac Intel 20 "EMC 2105 ve 2118 Optik Sürücü

imac Intel 20 EMC 2105 ve 2118 Optik Sürücü imac Intel 20 "EMC 2105 ve 2118 Optik Sürücü Değiştirme imac'inizi Intel 20 "2105 ve 2118 EMC optik sürücüyü değiştirin. Yazan: Walter Galan GİRİŞ kompakt diskler okumak için kırık optik sürücüyü değiştirin.

Detaylı

Yazan: Sam Lionheart

Yazan: Sam Lionheart iphone 6 Plus SIM Çıkarma Kolu Değiştirme iphone 6 Plus SIM çıkarma kolunu değiştirin. Yazan: Sam Lionheart GİRİŞ Telefonunuzda SIM kart saplanıyor edilir? iphone 6 Plus, hatalı SIM çıkarma kolunu yerine,

Detaylı

Asus Zenfone 2 Ekran Aksamı Değiştirme

Asus Zenfone 2 Ekran Aksamı Değiştirme Asus Zenfone 2 Ekran Aksamı Değiştirme adım gözyaşı aşağı ve ekran aksamının değiştirilmesi adım. Yazan: zacxzac GİRİŞ adım gözyaşı aşağı ve ekran aksamının değiştirilmesi adım. ifixit CC BY-NC-SA tr.ifixit.com

Detaylı

Xbox 360 Teardown. Xbox 360 Teardown. Yazan: Chris Green. ifixit CC BY-NC-SA /Www.ifixit.com Sayfa 1/ 17

Xbox 360 Teardown. Xbox 360 Teardown. Yazan: Chris Green. ifixit CC BY-NC-SA /Www.ifixit.com Sayfa 1/ 17 Xbox 360 Teardown Yazan: Chris Green ifixit CC BY-NC-SA /Www.ifixit.com Sayfa 1/ 17 GİRİŞ 2005 yılında yayımlanan Microsoft Xbox 360, piyasadaki en güçlü oyun konsolları biridir. Bu konsol nedeniyle ölüm

Detaylı

Bir Gürültülü Masa Fan saptamak Nasıl

Bir Gürültülü Masa Fan saptamak Nasıl Bir Gürültülü Masa Fan saptamak Nasıl Toplanan enkaz sonucu gürültülü bir tablo fan sabitleyin. Yazan: Codi Barnett GİRİŞ devam eden kullanımı sayesinde, masa fanlar toz ve enkaz toplamak eğilimindedir.

Detaylı

Yazan: Jeff Suovanen

Yazan: Jeff Suovanen iphone 6s Ekran Aksamı Değiştirme iphone 6s üzerindeki tüm ekran aksamını yerine takın. Yazan: Jeff Suovanen GİRİŞ Yeni Ekran aksamını ile gelirse bu kılavuzu kullanın ön bakan kamera ve sensör montajı

Detaylı