"Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, iktisadî zaferle tetviç edilemezse husule gelen zaferler payidar olamaz, az zamanda söner.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, iktisadî zaferle tetviç edilemezse husule gelen zaferler payidar olamaz, az zamanda söner."

Transkript

1 "Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, iktisadî zaferle tetviç edilemezse husule gelen zaferler payidar olamaz, az zamanda söner."

2

3 16 = 7(ì(.. 5 <,//, '$$5.$'$ì/$5$<$=,/$1<$=, '(.$1,10(=81/$5$+ñ7$%, ñì/(70()$. /7(6ñ1ñ1.858/8ì <. 6 9(.858/8ì $ì$0$/$5,1$ñ/ñì.ñ1%(/*(/(5ñ1 51(./(5ñ 352)'50(+0(72/8 81.$/(0ñ1'(1ñì/(70()$. /7(6ñ1ñ1.858/8ì < &8+2&$/$5/$6 </(ìñ ñì/(70()$. /7(6ñ.858&8/$5,1,15(6ñ09( =*( 0ñì/(5ñ. 56 /(59( ï5(7ñ0 <(/(5ñ1ñ15(6ñ0/(5ñ )$. /7(% 523(5621(/ñ1ñ15(6ñ0/(5ñ ñ/.ñì/(70(/ñ/(5 $1,/$5 2<,//$5$ñ/ñì.ñ1 (ìñ7/ñ5(6ñ0/(5 (6.ñ'()7(5/(5'(16( 0(/(5 /ñ/(5ñ1<(1ñ5(6ñ0/(5ñ $ñ/($/% 0/(5ñ1'(16( 0(/(5 (.ñ07$5ñ+ñ1'(<$3,/$1'ñ3/20$7 5(1ñ1(ñ/ñì.ñ1 5(6ñ0/(5 $5.$'$ì/$5,0,=$ñ/ñì.ñ1 (ìñ7/ñ('(%ñ9(6$1$76$/ $/,ì0$/$5 0(=81ñ<(76215$6,' 1(0'(1 (ìñ7/ñ5(6ñ0/(5 <,/,1'$)$. /7(0ñ= ï5(7ñ0 <(/$5ñ1ñ1723/85(60ñ

4 ÖNSÖZ Yıl 1968, o yıl, üniversite sınavlarına giren adaylar, ilk defa sınav rehberinde eğitim ve öğretime yeni başlayan bir fakültenin adına rastladılar. Binlerce öğrenci arasından yüzyetmişbeş genç, yeterince tanımamasına karşın yine de bu fakülteyi tercih etti. Bu bilim yuvası, daha sonraki yıllarda hangi fakültede okursa okusun tüm gençlerin gözdesi olan ve mutlaka pınarlarından bir yudum su içmenin yararlı olduğuna inanılan İ.Ü. İşletme Fakültesi"'ydi. Fakülteye başladığımız 1968 yılında birdenbire kendimizi, o günlerde ülkemizi ve hatta Avrupayı içine alan öğrenci olaylarının içinde bulduk. O yıllarda boykot ve okul kapanmaları nedeniyle hiçbir zaman, zamanında final sınavlarına giremedik. Eğitim-Öğretimin düzensiz gidişi, hiç şüphesiz ki bizleri de etkiledi. Gerçi tüm arkadaşlarımız, bütün bu düzensizliğe rağmen, sınavlarda bütün güçleri ile hep başarılı olma isteği içinde oldular. Ancak o günün koşulları içinde henüz gelenekleri de pek oluşmamış yeni bir fakültenin öğrencileri olarak biz ilk mezunlara ne bir Diploma Töreni yapılabildi; ve ne de, bir yıllık hazırlamamız konusunda bir teşvik veya yol gösteren oldu. Ama bizlere, kıymetli hocamız Prof. Dr. Mehmet OLUÇ'un deyimiyle "herşeyin birşeyi değil bir şeyin herşeyi öğretiliyordu" ; bu nedenle tüm rasyonellik ilkeleri ışığında sahip olduğumuz olanakları en iyi şekilde değerlendirerek amaca mutlaka ulaşmamız gerekiyordu. Yıllar geçtikçe bizler, İlk işletmeliler olarak birbirimizi hiç unutmadık; çeşitli yemek ve vesilelerle birçok kez biraraya geldik. Biraraya geldiğimizde hep bir yıllığın özlemini duyduğumuzu bunu mutlaka çıkarmamız gerektiğini ifade ettik. Nihayet 1998 yılının mayıs ayında, fakülteden mezun olduğumuz yıllarda çıkarmamız gereken yıllığı, yıllar sonra çıkarmaya karar verdik. Bu karardan sonra kolları sıvadık ; Münire ve ben yıllığın hazırlanabilmesi için yaklaşık yüz onbeş arkadaşımıza bir yazı yazarak, ne beklediğimizi onlara (Ek-1) ilettik. Bu mektuptan sonra yaklaşık olarak iki yıl geçmesine karşın aldığımız cevapları takibeden sayfalarda izleyeceksiniz. Gönlümüz herkesin bu yazıya cevap vermesini arzuluyordu; ancak cevap sayısının yeterli olmadığı görülecektir. Ancak her türlü olanaksızlığa karşın elinizdeki yıllığı hazırlama olanağına kavuştuğumuz için bu çabada emeği geçen ve beni yüreklendiren bütün arkadaşlarımıza teşekkür etmek isterim. Yaşamımızdan bir kesiti, torunlarımıza aktarabileceğimiz bu çok özel yıllığın hazırlanmasında bir katkıda bulunabildimse ne mutlu bana! Hepinize en içten sevgilerimi sunarım. Prof. Dr. Öner ESEN

5 Çeşitli yemeklerimizde bu yıllık konusunu hep gündemimizde tutmaya çalıştık; ve nihayet sizin de yakın ilgi ve desteğinizle yıllık konusunda epey bir yol katettik. Şu ana kadar neler yapıldığı ve sizlerden neler beklendiği, aşağıda anlatılmıştır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi hep sıradışı bir yıllık istemiştik. Şimdi herhalde Tanrı bizim bu dileğimizi yerine getirdi diye düşünüyoruz. Düşünsenize arkadaşlar, bu belki de dünyanın en sıradışı yıllığı olacak; daha doğrusu ÇEYREK YÜZ YILLIĞI. Bu yıllık sadece 1968 girişlilerin değil onların ailelerini de içerecek bir yıllık olacak. Umarız ki, geciktiğimiz için yitirdiğimiz bazı anıların ve eksikliklerin üzüntüsünün tesellisini, yirmialtı yıl sonra eşlerimizin ve aramıza katılan çocuklarımızın kazandırdığıi zenginlik ve mutlulukta bulacağız. Ve yine umarız ki, bu mektubu alan tüm arkadaşlar, kendilerine düşen bu sorumluluğn, kısa zamanda yerine getirerek yıllar sonra da olsa bu yıllığımızı gerçekleştirebiliriz. Münire & Öner ESEN

6 (N <ÕOOÕN.RQXVXQGD$UNDGDúODUÕPÕ]D<D]GÕ ÕPÕ]<D]Õ 6HYJLOL$UNDGDìODU 6L]OHUGHQ D\UÛODOÛ \ÛO ROGX 'ÕìÕQGÕïÕPÕ]GH EX VÕUH EL]H DVÛUODU NDGDU X]XQ JHOL\RU $QFDN DQÛODUÛPÛ] VL]OHUH RODQ EDïÛPÛ] GDKD GÕQ D\UÛOPÛìFDVÛQD \DNÛQ VÛFDN YH VHYJL GROX \OH VDQÛ\RUX] NL EX GX\JXODUÛ VDGHFHEL]OHUKLVVHWPL\RUX]=DPDQ]DPDQELUDUD\DJHOGLïLPL]GHEXJÕÀOÕ GX\JXODUÛQ YDUOÛïÛQÛ VÛPVÛFDN VHYJL GROX JÏ]OHULQL]H EDNÛQFD KLVVHWPHPHN PÕPNÕQGHïLO \ÛOÛQGD ELU \DQGDQ PH]XQ ROXS KD\DWD DWÛOPDQÛQ KH\HFDQÛQÛ \DìDUNHQ GLïHU \DQGDQ GD JÕ]HO DQODPOÛ YH VÛUDGÛìÛ ELU \ÛOOÛN KD]ÛUOD\DUDN DQÛODUÛPÛ]Û GRVWOXNODUÛPÛ]Û EHOJHOHPH\L ÏOÕPVÕ]OHìWLUPH\L GÕìOÕ\RUGXN %X NRQXGDNL WLWL]OLïLPL] GX\DUOÛOÛïÛPÛ] ðµ ðìohwph )DNÕOWHVLQLQ LON PH]XQODUÛ RODFDïÛPÛ]GÕìÕQFHVL\OHD\UÛELUDQODPWDìÛ\RUGX%HONLEXDìÛUÛYHÏ]HOLVWHN ELUÀRNDUNDGDìÛPÛ]QÛ\ÛOOÛNNRPLWHVLQGHJÏUHYDOPDFHVDUHWLQLNÛUGÛ<HWHULQFH PÕNHPPHOELU\ÛOOÛNÀÛNDUDPD\DFDNODUÛQÛGÕìÕQGÕOHU%HONLGHELUELUOHULQLEX GHQOL ÀRN VHYHQ DUNDGDìODUÛQ ELUELUOHULQGHQ KHPHQ NRSPD\DFDNODUÛQÛ VDQNL LVWHQGLïLQGH \LQH KHPHQ ELUDUD\D JHOHELOPHOHULQLQ PÕPNÕQ ROGXïXQX EX QHGHQOHDQÛODUÛQYHIRWRïUDIODUÛQEHOJHOHQPHVLQHJHUHNROPDGÛïÛQÛGÕìÕQGÕOHU 2\VD \ÛOODU JHÀLSGH VDÀODU GÏNÕOÕS EH\D]ODPD\D \Õ]ÕPÕ]GH ÀL]JLOHU EHOLUPH\H EDìODGÛNÀD DUDPÛ]GDQ ED]Û KRFD YH DUNDGDìODUÛPÛ]QÛ EL]OHUL ELU GDKD JHUL GÏQPHPHN Õ]HUH HEHGL\HQ WHUNHWWLïLQL JÏUGÕNÀH LÀLPL]L EXUXN ELU KÕ]ÕQNDSODUROGX 1LÀLQEL]LPELU\ÛOOÛïÛPÛ]\RNWX"1H]DPDQELUDUD\DJHOVHNKHSEXQXQ HNVLNOLïLQL EXUXNOXïXQX KLVVHGLS \ÛOODU VRQUD GD ROVD ELU \ÛOOÛN ÀÛNDUPD\Û DU]XODGÛN +HP EX VHIHU \ÛOODU VRQUD \ÛOOÛN ÀÛNDUPDQÛQ DYDQWDMÛQÛ GD NXOODQDELOLUGLN

7 YILLIĞIMIZIN GERÇEKLEŞTİRİLEBİLMESİ KONUSUNDA SİZLERE DÜŞEN SORUMLULUKLAR Fakültede kalan bir arkadaşınız olarak bu yıllık olayını kendime görev bilip ekte planını sunduğum yıllığımıza ilişkin epey bir yol katettiğimi düşünüyorum. Ekte sunduğum plandan da görüleceği üzere yıllığımızın o yıllarda kurulan fakültemizin bir tarihçesini de içermesinin daha espirili olacağını düşünüyorum. Bu nedenle Fakültemizin kuruluş aşamalarını, kararlarını ve fakülteye girdiğimiz dönemdeki yönetmeliği yıllığa koymayı planladım. Ancak bu konudaki her türlü eleştiri ve düşünceye açık olduğumu belirtmek isterim. Bu amaca yönelik olmak üzere 20.Kasım.1998 tarihinde Baltalimanı Profesörlerevin'de yaptığımız küçük bir toplantıda, Yıllık faaliyetlerine hız vermek kararını aldık. Sizlere ekte sunduğum Yıllık planında yer alan oniki maddenin dokuz tanesi tarafımdan hemen hemen tamamlanma aşamasındadır. Yıllıkta her arkadaşımıza ilişkin olarak karşılıklı iki sayfa ayrılmasına karar verdik. Sol sayfa resimler için, sağ sayfa özgeçmiş, anı, aile bireylerine ilişkin bilgiler, arkadaşlarınıza ilişkin anılar ve adres bilgileri için ayrılmıştır. Hatırlanacağı üzere 1968 yılında İ.Ü. İşletme Fakültesine 175 öğrenci kaydolmuştu. Ancak Fakülte Öğrenci Bürosu ile yaptığım görüşmelerde 68 girişlilere ilişkin tarafıma 144 adet fotoğraf teslim edilmiştir. Neden olarak bana, kayıt yaptıranların bir kısmının daha sonra kayıt sildirdiği söylenmiştir. Sizlere düşen sorumluluk, sekizinci ve onbirinci madde ile ilgilidir. Şimdi hazırlanma sorumluluğu size düşen, Sekizinci, Onbirinci ve Onikinci Madde'nin başlıklarını ve alt başlıklarını daha yakından inceleyelim. 8)İLK İŞLETMELİLER (TÜM 68 GİRİŞLİLER) NUMARA SIRASI İLE 68 YILINDAKİ RESİMLERİ Yukarıda da belirtildiği üzere 68 girişlililere ilişkin ve o yıllara ait 144 adet fotoğraf bizde mevcuttur. Ancak fotoğrafların hepsinde tel zımba izi olduğundan, eğer o yıllar ait siyah/beyaz düzgün bir fotoğrafınız varsa tercih olunur. Ancak bu bölüme ilişkin olarak göndereceğiniz fotoğrafların o yıllara ait olması büyük önem taşıyor. YENİ RESİMLERİ Bu başlıkla ilgili olarak arkadaşlarımızın yeni ve renkli bir fotğrafını istiyoruz. Bu resmin portre olması şart değildir.

8 AİLE BİREYLERİNİN TEK, TEK VE/VEYA TOPLU RESİMLERİ (İSİMLERİYLE ) u bölümde aile bireylerinin çeşitli resimlerini, varsa birlikte değişik esprili resimlerini bekliyoruz. Lütfen her resmin arkasında isimler yazılı olsun. ÖZGEÇMİŞLERİ Bu başlık altında arkadaşlarımızın kısa özgeçmişlerini çalıştıkları işleri bugünkü pozisyonları (eğer emekli oldularsa emekli oldukları görevleri) bilgisayar ortamında (WORD- 5 veya WORD-7 ile yazılmış ve disket ortamında olması işimizi son derce hızlandıracaktır.) veya en azından daktilo ortamında yazılmış olarak istiyoruz. EŞ VE DİĞER AİLE BİREYLERİ HAKKINDA BİLGİLER (ÖZELLİKLE ÇOCUKLARIN YAŞLARI, EĞİTİM DURUM VE KURUMLARI) Bu başlık altında, eğer arkadaşlarımız evli ise evlenme tarihi, çocukları varsa onların doğum tarihi şu andaki eğitim durumları ve okulları hakkındaki bilgiler beklenmektedir. ADRESLERİ Bu başlık altında açık bir şekilde ev ve iş adresleri, eğer yazlığa gidiyorlarsa yazlık adresleri istenmektedir. EV VE İŞ TELEFONLARI, FAKSLARI VE E-POSTA KODLARI Bu başlık altında kışlık ve yazlık ev telefonları, iş telefon ve faks numaraları ve varsa e-posta kodları istenmektedir. FAKÜLTE YILLARINA İLİŞKİN ANILARI Bu bölüm oldukça önemlidir. O yıllara ait her türlü anınızı size ayrılan sayfaya yazmak istiyoruz Özellikle bu başlık yıllığımızın belki de en espirili bölümü olacaktır. Lütfen yirmisekiz-otuz yıl öncesine ait her türlü anınızı hatırlayarak bize yazınız.

9 DİĞER ARKADAŞLARA İLİŞKİN ANI VE TANIMLARI Bu bölümde de hakkında birşeyler yazmak istediğiniz arkadaşlarınız varsa (ki mutlaka vardır) onları yazacaksınız.(bilgisayar ortamında olması tercihimizdir.) BİZİM DÖNEME VE 10.EKİM.1998 TARİHİDE YAPILAN DİPLOMA TÖRENİNE AİT ÇEŞİTLİ RESİMLER Bu bölümde her arkadaşımızdan o yıllara ait resimler bekliyoruz. Bu resimleri bizler için nekadar kıymetli olduğunu biliyorum. Bu nedenle bu resimleri gönderen arkadaşlarım lütfen resimlerin arkasına şilinmeyecek bir kalemle adlarını yazarlarsa bu resimler çekimler bitince en kısa zamanda kendilerine iade edilecektir. Bu nedenle sahip olduğunuz bu kıymetli hazineye bizim degözümüz gibi bakacağınızdan emin olunuz ve mutlaka bu resimleri bize gönderiniz. Yıllığın en arka sayfalarında yer alacak bu bölümün hepimiz için ne kadar keyifli bir bölüm olacağı aşikardır. Bu konuda ilki, Feramuz GÜLERYÜZ otuziki adet resmini bize ileterek gerçekleştirmiştir.ilginizi özellikle bekliyoruz ARKADAŞLARIMIZIN HER TÜRLÜ EDEBİ ÇALIŞMALARI (YAZI,ŞİİR HİKAYE VE BENZER ÇALIŞMALAR) Bu bölümde arkadaşlarımızın her türlü edebi çalışmasına yer vermek istiyoruz. Bu tip çalışmalarınız varsa ve lütfedip gönderirseniz bu çalışmaları yıllığımıza basmak isteriz. Kıymetli arkadaşlar, bu yazımızın sizlere ulaşmasından sonra cevaplarınızı en geç 15.Ocak.1999 tarihine kadar bekliyoruz. Yine bu mektupla birlikte sizlere, bu güne kadar, bizde mevcut olan güncel bütün adresler gönderilecektir. Buradan da göreceğiniz üzere bizde yetmişbeş civarında arkadaşımızın adres ve/veya telefonu vardır Bu durum, adres dosyamızın oldukça yetersiz olduğunu göstermektedir. Sizden en büyük ve acil dileğimiz, adres kataloğunu alan sizlerin, bu kataloğu inceleyerek orada olmayıp sizde mevcut olan her adres ve telefonu en kısa zaman içinde, aşağıda verilen adres, telefon ve fakslara bildirmenizdir. İşin bu bölümünü bir seferberlik gibi algılamanızda yarar vardır. Zira sizin sağlayacağınız destekle bütün arkadaşlarımıza ulaşabilme şansına sahip olacağız. Bunun yanısıra size ulaşan bu mektubun bir örneğini size ulaştırdığımız listede yer almayan fakat adresi sizde olan arkadaşlarımıza da ulaştırmak sizlere düşen en önemli sorumluluklardan biridir. Mektubu ulaştırdığınız arkadaşlara ilişkin olarak bize de haber verirseniz seviniriz.

10 Yaklaşık olarak (144 öğrenci hoca = 244 adet) 250 adet yıllık basmayı düşünüyoruz. Yıllığın basımı sırasında, yıllar sonra yıllığı bastıran bizler, yıllığın maliyetinin karşılanması konusunda daha önce hiç reklam almamaya karar vermiştik Ancak daha sonra hem maliyetlerimizi bir ölçüde karşılamak hem de arkadaşlarımızın çalıştıkları kuruluşları bu yıllık vesilesiyle tanıtmak amacıyla özellikle arkadaşlarımızın kendi kuruluşlarından sağlayacakları reklamları, basmanın daha şık ve daha işletmeci düşüncesine uygun olduğunu düşündük. Bu nedenle yıllığın basımı sırasında tüm arkadaşlarımızın ellerine geçen bu önemli ve son fırsatı kullanarak yıllığımıza reklam sağlamalarını bekliyoruz. Kıymetli arkadaşlar, Yıllığımızda basılmasını sağlayacağınız reklamlar için aşağıda verilen telefonlarla benimle veya Erdoğan Aydın'la İlişki kurabilirsiniz. Yıllığımız oldukça kalın olacağından tüm maliyetin sadece belirli kişiler tarafından üstlenilmesini beklemek hem o kişilere hem bizim gibi belirli bir düzeye erişmiş olan bizlere en azından haksızlık olacağı düşüncesindeyim. Bu nedenle umuyorum ki konuya hepimizin büyük ilgi gösterek biran önce yıllığa reklam gönderme yarışı içinde olacaksınız ve böylece basımı hızlandıracaksınız.. Havalelerinizde adınızı soyadınızı özellikle belirtiniz. Sevgili arkadaşlar, lütfen, resimlerinizi ve yazılarınızı (tercihen WORD-5 veya WORD-7 de yazılmış olarak 3.5" lik disket ortamında veya daktilo sayfasında) büyük bir zarf içinde taahhütlü veya APS ile aşağıda verdiğim adrese en kısa zaman içinde postalayanız. Herkesin bu konuda göstereceği her türlü ilgi, biz ilk işletmecilerin farklılığının ve mükemmeliğinin bir göstergesi olacaktır. Tüm güzelliklerin sizlerle olmasını ve herşeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Sevgi ve Saygılarımla, Prof. Dr. Öner ESEN

11 TEŞEKKÜR Önce "Ne mutlu Türküm diyene" diyebilecek ve bu duyguyu yüreğinde hissedebilecek insanlara, bağımsız, laik, barışçı ve demokratik bir Türkiye Cumruriyeti'ni armağan eden ve bizlere çağdaş bir ülkenin vatandaşı olma mutluluk ve ayrıcalığını sunan Aziz Ata'mızı, minnet, saygı, sevgi ve teşekkürle anmak isterim. 11.Nisan.1968 tarihinde kurulmuş olan İ.Ü. İşletme Fakültesi'ne o yıl geleceğin mesleğini önceden gören ve yeniliğe açık yüzyetmişbeş adet genç, kaydoldu. Günümüzde artık neredeyse çağın mesleği haline gelen İşletmeciliği öğreten bu fakültenin gelecekteki önemini yıllar önce gören değerli kurucu hocalarımız, Prof. Dr. Mehmet OLUÇ'a, Prof. Dr. Feridun ÖZGÜR'e, Prof. Dr. Kemal TOSUN'a, Prof. Dr. Kenan GÜRTAN'a, Prof. Dr. Nasuhi BURSAL'a, Prof. Dr. Selçuk YALÇIN'a ve Prof. Dr. Kâmuran PEKİNER'e ve kuruluş aşamasında görev alan tüm değerli öğretim üye ve yardımcılarına, tüm İşletmeliler adına şükranlarımızı sunmak benim için çok zevkli bir görev olacaktır. Mezun olduğumuz yıllarda çeşitli nedenlerle, hem bir yıllık çıkaramamıştık hem de bir tören yapılamamıştı. Ama herşeye karşın, zoru mutlaka başarmak üzere eğitilen bizler, bu özlemlerimizi birgün mutlaka gerçekleştirmeyi hep kafamızda yaşattık; ve nihayet o gün geldi. 10.Ekim.1998 tarihinde, mezuniyetten tam yirmialtı yıl sonra, kurucusu olduğumuz, İ.Ü. İşletme Fakültesi Mezunlar Derneği'nin Başkanı Tanfer ÖZKANLI'nın büyük çaba ve desteğiyle, daha da anlamlı bir diploma törenini, anılarımız arasında yâdedebilme mutluluğuna eriştik. Yıllar süren bu özlemimizin gerçekleşmesini sağlayan İşletmeli kardeşim Tanfer ÖZKANLI'ya burada teşekkür etmeyi bir borç ve görev biliyorum. Yemek ve benzeri çeşitli nedenlerle bir araya geldiğimizde birgün mutlaka, bir Yıllık çıkarmayı hep hayal ettik. Nihayet bu çabalarımızı başarıya dönüştürmemizin bir sonucu olan bu yıllığın elinize ulaşmasında, birçok insanın önemli katkısı olmuştur. Önce gerek biz öğrencilerin, gerekse o tarihte doktora yapma aşamasında olan genç asistan ve hocalarımızın o günlere ilişkin tarihi resimlerinin bulunmasında bizlere yardımcı olan Öğrenci Bürosu Şefi, Şengül MERCAN 'a öncelikle teşekkür etmek isterim.

12 <LQH )DNÕOWHPL]LQ NXUXOXìXQD LOLìNLQ ðµ 6HQDWR VXQGD DOÛQDQ NDUDUODUD DLW EHOJH ÏUQHNOHULQLQ VDïODQPDVÛQGD EL]OHUH \DUGÛPFÛ RODQ ðµ *HQHO 6HNUHWHUL 6D\ÛQ 1XUHWWLQ(5'(0HDUNDGDìODUÛPÛ]DGÛQDHQLÀWHQWHìHNNÕUOHULPL]LVXQDUÛP )DNÕOWHPL]LQ NXUXOPDVÛQD ND\QDN RODQ ðµ ðnwlvdw )DNÕOWHVLQGH NXUXOXìD LOLìNLQDOÛQDQNDUDUODUYHNRQX\ODLOJLOLÀHìLWOLWRSODQWÛODUÛQWXWDQDNODUÛQDDLWEHOJHOHULQ VDïODQPDVÛQD \DUGÛPFÛ RODQ ðµ ðnwlvdw )DNÕOWHVL 6HNUHWHUL 6D\ÛQ 6HO»KDWWLQ ë$+ð1h WHìHNNÕUHGHULP <ÛOOÛNWD \HU DODQ KRFDODUÛPÛ]ÛQ UHVLPOHULQLQ WDUDQPDVÛVÛQGD YH \ÛOOÛïÛQ &'\H ÀHNLOHUHN EDVNÛ\D KD]ÛUODQPDVÛQGD GHVWHïLQL HVLUJHPH\HQ GHïHUOL PHVOHNGDìÛP 3URI 'U +DOGXQ$.3,1$5DYHIDNÕOWHWDULKÀHVLQLQELOJLVD\DUDDNWDUÛOPDVÛQD\DUGÛPFÛRODQ'U &DKLGH=(1*ð1HHQLÀWHQWHìHNNÕUOHULPLVXQDUÛP <ÛOÛQGD GLMLWDO RUWDPGD KD]ÛUODQDQ n OLOHU \ÛOOÛïÛ R JÕQOHUGHNL EDVÛP WHNQRORMLVLHOYHUPHGLïLQGHQEDVÛODPDPÛìWÛ 2WX]EHì\ÛOOÛNEXUÕ\D\ÛJHUÀHNOHìWLUPHPL]LVDïOD\DQVD\ÛQ=HNL%(5.ð7 ðn\hyh WÕP*UDSKLV0DWEDDVÛÀDOÛìDQODUÛQDWÕPLìOHWPHOLOHUDGÛQDWHìHNNÕUÕERUÀELOLULP <ÛOOÛïÛQ KD]ÛUODQPDVÛQÛQ KHU DìDPDVÛQGD ÀHìLWOL ìhnloohugh EHQL WHìYLN HGHQ YH \ÛOOÛïÛQ ÀÛNPDVÛQD \DUGÛPFÛ RODQ YH Ï]HOOLNOH UHNODP YHUHUHN GHVWHN VDïOD\DQ EÕWÕQ DUNDGDìODUÛPDEXUDGDWHìHNNÕUHWPHNEHQLPLÀLQ]HYNOLELUJÏUHYRODFDNWÛU 6HYJLOHUee 3URI'U QHU(6(1

13 Fakültemizin İlk Mezunlarına, 1950 ile 1960 yılları arasında ülkemizde yaşanan süratli ekonomik kalkınma ve sanayileşme çabaları, işletme ve muhasebe bilgilerine sahip iyi yetişmiş genç işletmecilere olan büyük gereksinimi de beraberinde getirmişti. O yıllarda batı dünyasında özellikle A.B.D.'lerinde İktisat Fakülteleri dışında gençlerin ilgisini çekmeye başlayan İşletme Fakülteleri de vardı. Ülkemizin gereksinimi ve batıdaki örneklerden esinlenerek çekirdeğini İstanbul Üniversitesi İktisat fakültesinden ayrılan ve İşletme İktisadı Enstitüsü Öğretim Üyelerinin oluşturduğu İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini 1968 yılında kurduk. Bugün yüksek öğrenimlerini tamamlayan siz genç arkadaşlarımız 21. Yüzyıla doğru ülkemizin kamu, özel kurum ve kuruluşlarının veya kendi kuracağınız iş yerlerinin yönetim ve sorumluluğunu üstleneceksiniz. Özellikle fakültemizin ilk mezunları olarak çok ağır ve sorumluluk gerektiren bir görevi omuzlarınıza alıyorsunuz. Hızla değişen teknolojik, ekonomik, sosyal ve siyasal koşullar başarılarınızı büyük ölçüde güçleştirecektir. Ayrıca her konuda olduğu gibi birşeyin ilki olmak yükünüzü daha da arttıraracaktır. Ancak yılmayın. Zekanız. Kabiliyetiniz ve bu kurumdan aldığınız bilgiler ışığında yolunuzda ilerlemeye başlayınız. Elli yılı aşkın eğitim hayatımdaki deneyim ve birikimlerden yararlanarak sizlere bir iki konuda nasihat etmeden yapamayacağım. Öncelikle sakın eğitiminize bu diploma ile nokta koymayınız. Eğitim yaşamın kendisidir. Yaşamın kendisi de sürekli bir öğrenimdir. Çünkü insan beyninin öğrenim kapasitesi sınırsızdır. Öğrenmek tüm yaşamınız boyunca sürmelidir. Bir düşünürün dediği gibi, "Eğitim birtakım doğruları ve bilgileri toplayıp öğrenmekten ibaret olamaz. Eğitilmiş kişi akıllı seçim yapabilen, dolayısıyla değer yargıları olan, yaşamda amacı olup düşünerek yönünü tayin eden kişidir." Eğitim insana düşünmeyi öğretebilmektir. Özellikle bizim toplumumuzda insanlara öğretilmesi en güç olan şey ise bireyselliktir. Doğaldır ki toplumda hepiniz lider olmayacaksınız. Ancak bu toplumu düşünen liderler kadar, liderleri doğru değerlendirebilecek, gidilen yönün doğru olup olmadığına gerektiğinde uyarıda bulunabilecek, yönlendirecek düşünen bireylere ihtiyaç vardır. Değerli mezunlar, yaşam boyu genellikle herkes birşeyler olmak ister. Oysa siz birşey olmak yerine birşeyler yapmayı hedefleyin. Toplumları ileri götürenler birşey olanlar değil, birşey yapabilenlerdir. Birşeyler yapabilmek için de temelde gerekli olan istikrarlı mücadele ve kararlılıktır.

14 Başarıyı bir hedef olarak değil bir yolculuk olarak görün. Bu yolculuğa ancak dayanıklı, mücadeleci ve kararlı olanların devam edebileceğini unutmayın. Hepinizden, dayanıklı, mücadeleci ve kararlı olmayı bekliyoruz. Son olarak, insan hayatında başarı kadar önemi olan mutluluk ve yaşam hedeflerine kısaca değinmek istiyorum. Mutluluk insan yaşamının temel nedenidir; ayrıca herkesin yaşamının da bir hedefi olmalıdır. Ama ne mutluluğun ne de yaşam hedeflerinin hazır formülleri bende olmadığı gibi kimsede de yoktur. O formülleri herkes kendi yaşamına özgü ve kişisel tercihlerine göre geliştirmelidir. Mutluluk kişisel tercihlerle oluşur ve paylaşılabildiği oranda büyür. Mutluluğunuzu paylaşacak birini bulamıyorsanız mutluluğunuzu sürdüremezsiniz. Başarı ve mutluluk dürtüsü belirli karışımlar içinde, insanı yaşamda çeşitli seçimlere, yaşam hedeflerine yönlendirir. Ancak iyi eğitilmiş insanlar, akıllıca kararlar vererek, kendilerine özgü doğru karışımı bulabilirler. Yaşamınızda mutluluk ve başarı ile ilgili kendi özel karışımınızı oluşturmaya çalışırken yapacağınız seçimler ne olursa olsun yavan ve sıradan olmamalıdır. Yaptığınız iş ne olursa olsun, işinizi her zaman ciddiye alarak ve özen göstererek yürütün. Cesur kararlar almasını bilin. Sorumluluk almaktan kaçmayın, çünkü bireysel yeteneklerini ancak üstlenebildiği sorumluluklarla keşfedebilir. Yalnız kendinizin değil, toplumdaki tüm bireylerin, çalıştığınız iş yerinizdeki tüm personelin haklarına ve bireysel özgürlerine saygı ve hoşgörü ile yaklaşın. İsminizin ve kişiliğinizin itibarını çok iyi koruyun. Kısa vadeli çıkarlar peşinde koşmayın. Çevrenizin size duyduğu güveni sarsmamaya özen gösterin. İnsan bireysel ilkeleri olduğu ve bu ilkeleri tavizsiz koruyabildiği sürece insan olduğunu hisseder. Seçimleriniz gerçekten doğruysa bu katkılarla birlikte mutlaka iyi bir insan modeli ortaya çıkacaktır. Kanımca asıl önemli olan da bu hedefe ulaşabilmektir. Hepinize iyi insan olabilme yolunda doğru kararları alabilmeniz için en içten dileklerimi sunarım. Prof. Dr. Feridun ÖZGÜR Dekan

15 1967 Yılında yedi bilim adamı, Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olacak bir kuşağın yetiştirilmesini sağlayacak bir Fakültenin kurulmasına karar veriyorlar ve daha sonra bu amaçlarını gerçekleştirmek üzere kolları sıvıyorlar. Takibeden sayfalarda bu çabanın önemli aşamalarını izleyeceksiniz.

16 İ.Ü. İşletme Fakültesinin Kuruluş Öyküsü Bu bölümde, İ.Ü. İşletme Fakültesi'nin Kuruluş Süreci, belgelere dayandırılarak özetlenecektir. Şüphesiz ki bu süreci, onu yaşayanların ağızlarından dinlemek daha keyifli olacaktır. Bu nedenle daha sonraki sayfalarda Fakültemiz kurucularının ağızlarından da kuruluş süreci ve fakültenin o günkü yapısı sizlere yansıtılacaktır. Fakültemizin kaynağı olan İktisat Fakültesi nin Genel Kurulunda yer alan Prof. Dr. Mehmet OLUÇ, Prof. Dr. Feridun ÖZGÜR, Prof. Dr. Kemal TOSUN, Doç. Dr. Nasuhi BURSAL, Doç. Dr. Selçuk YALÇIN, Doç. Dr. Kamuran PEKİNER, Öğr. Grv. Dr. Mustafa AYSAN, Öğr. Grv. Dr. Demirhan TOKEL in çabalarıyla gittikçe sanayileşmekte olan ülkenin çeşitli işletme dallarında uzmanlaşmış elemanlara şiddetle ihtiyaç duymaya başlayacağı, Üniversitenin bu ihtiyacı önceden sezerek iş hayatına liderlik etmesi ve gelişen ihtiyacı karşılayabilmesi için yeni bir fakültenin kurulması gerekliliği hususunda İktisat Fakültesi Genel Kurulu ikna edilmiştir. O tarihlerde Prof. Dr. Mehmet OLUÇ, Prof. Dr. Haydar FURGAÇ, Prof. Dr. Memduh YAŞA ve Prof. Dr. Kemal Tosun tarafından hazırlanan bir raporla (Belge No-I), İktisat Fakültesinin tarihli 79 sayılı Genel Kurul Toplantısında, İstanbul Üniversitesine bağlı bir İşletme Fakültesi kurulmasına karar verilmiştir. İktisat Fakültesi Genel Kurulu tarafından alınan bu karar, İktisat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Orhan DİKMEN tarafından 14.Temmuz.1967 tarihinde yazılan bir takdim yazısı ve ekinde yer alan gerekçesi ile birlikte İ.Ü. Senatosuna sunulmuştur (Belge No-II). İ.Ü Senatosu, Rektör Ord. Prof. Dr. Ekrem Şerif EGELİ nin başkanlığındaki tarihli ve 79 sayılı oturumunda, İktisat Fakültesinin bu önerisi görüşülmüş ve Üniversiteler Kanunu nun 2. Maddesine dayanarak bir İşletme Fakültesi kurulması kararını vermiştir(belge No-III). Senatonun bu kararı Milli Eğitim Bakanlığı nın tarih sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

17 İ.Ü. Senatosu tarafından alınan bu karar 20.Eylül.1967 tarihinde İktisat Fakültesine bildirilmiştir. İktisat Fakültesine ulaşan bu yazı üzerine İşletme Fakültesinin kuruluşu konusunda öneride bulunan öğretim üyeleri Dekanlığa hitaben 21.Kasım.1967 tarihinde bir yazı yazarak görev almaya hazır olduklarını ifade etmişlerdir (Belge No-IV). İktisat Fakültesi Profesörler Kurulunun Üniversiteler Kanununun 73. Maddesi gereğince Prof. Dr. Mehmet OLUÇ, Prof. Dr. Feridun ÖZGÜR, Prof. Dr. Kemal TOSUN, Doç. Dr. Nasuhi BURSAL, Doç. Dr. Kamuran PEKİNER ve Doç. Dr. Selçuk YALÇIN ın İşletme Fakültesinde görevlendirilmeleri İ.Ü. Rektörlüğü'ne sunulmuş ve bu durum, Senato tarafından 28.Aralık.1967 tarihinde kabul edilmiştir (Belge No-V). Daha sonra İ.Ü. Rektörlüğü tarafından bu konuda görev bölümü yapılması talebiyle durum İktisat Fakültesi'ne bildirilmiştir.bu talep üzerine 16.Ocak.1968 tarihinde İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan DİKMEN gözetiminde yapılan seçimlerin sonuçları Rektörlüğe bildirilmiştir (Belge No-VI). İşletme Fakültesi'ni kurmakla görevlendirilen öğretim üyeleri aralarına sonradan katılan Prof. Dr. Kenan GÜRTAN'ın da katılımından sonra 9.Nisan.1968 tarihinde yaptıkları ilk Kurul Toplantısı nda Prof. Dr. Mehmet OLUÇ u Deaknlığa, Prof. Dr. Feridun ÖZGÜR ü ve Prof. Dr. Kemal TOSUN u Senatörlüğe Prof.Dr. Kemal TOSUN u, Prof. Dr. Kenan GÜRTAN ı, Doç. Dr. Nasuhi BURSAL ı, Doç. Dr. Selçuk YALÇIN ı Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçmişlerdir. İstanbul Üniversitesi Senatosu tarihli, 104 sayılı oturumunda bu seçimi onaylamış ve böylece İşletme Fakültesi nin İstanbul Üniversitesine bağlı tüzel kişiliğe sahip bir fakülte olarak kuruluşu tamamlanmıştır. Bu bakımdan 11.Nisan.1968 günü fakültenin Kuruluş Yıldönümüne temel sayılacak bir gündür (Belge No-VII). Fakültenin Lisans ve İmtihan Yönetmeliği, Senatoca kabul edildikten sonra 18.Eylül.1968 tarihli ve sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır (Belge No VIII). Öner Esen

18

19 Ek - I İŞLETMECİLİK FAKÜLTESİ KURULMASI İLE İLGİLİ KOMİSYON RAPORU Büyük bir ekonomik kalkınma ve sanayileşme çabası içinde bulunan yurdumuzda derin işletme ve muhasebe bilgilerine sahip iyi yetişmiş işletme yöneticilerinin varlığına büyük bir ihtiyaç duyulduğu ilk Beş Yıllık Kalkınma Plânımızın 492.sayfasında (Bölüm IX, Kısım IV -Özel Sektöre Rehberlik, C- Personel ve Eğitim Meselesi) aşağıdaki şekilde belirtilmiş bulunmaktadır: "C Personel ve Eğitim Meselesi" Ekonomimiz bilhassa teknisyen-ustabaşı, teknisyen kalfa işletme mühendisi ve işletme idarecisi, dış ticaret konusunda da pazarlama uzmanları ve işletme muhasebecisi sıkıntısı çekmektedir. Bu sıkıntıyı gidermek üzere, teknik eğitime önem verileceği gibi, yüksek okul ve üniversite seviyesindeki işletme idarecisi yetiştiren okullar genişletilecek ve bazı merkezlerde yenilerinin kurulmasına çalışılacaktır. Büyük ve orta büyüklükteki işletmelerde iş başında eğitim yapılmalıdır. Bu arada özel teşebbüs müesseselerinin tesisler kurarak bu alandaki çalışmaları desteklemeleri ve burs imkânları yaratmaları gerekir. Batı ülkelerinde olduğu gibi meslek grupları ve Odalar Birliği, işletmecilik ve teknik okullarda bilgili arttırmak ve sanayide proje hazırlanması ve değerlendirilmesini öğrenmek üzere kurs, seminer ve konferanslar düzenlenmelidir." Ekonomik kalkınmanın bu büyük ihtiyacı için gerekli tedbirleri almakta gecikmemek ve bir an evvel, öğretim programlarının %75-80'i çeşitli işletme ve maliyet muhasebesi konularına hasredilmiş bir İşletmecilik Fakültesi'nin kurulmasını sağlamak, bir zaruret olarak ortaya çıkmaktadır. Bu ihtiyacı gözönünde tutarak İstanbul Üniversitesi'nde bir İşletmecilik Fakültesi'nin kurulmasını ve bu suretle lise mezunlarına İşletme İdareciliği alanında daha geniş imkânlar tanınmasını faydalı bulmaktayız yılında İşletme İktisadı Enstitüsü kurarak, Türkiye'de ilk defa işletme yöneticisi eğitimine başlayan ve bu alanda öncülük eden Fakültemizin bir İşletmecilik Fakültesi'nin kurulmasında da öncülük etmesi, yurdumuz için büyük bir hizmet olacaktır. Fakültemizin İşletme İktisadı Enstitüsü'nde hizmet gören 22 öğretim üyesi ve uzmanın yetişmiş bulunması, böyle bir Fakültenin kurulmasını kolaylaştıracak çok önemli bir âmildir.

20 Bilindiği gibi İşletme İktisadı Enstitüsü, Ford Vakfı, Harvard Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Özel Teşebbüs ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin işbirliği ile kurulmuştur. Enstitünün amacı, ekonomik kalkınma çabamızı ve sanayileşmemizi büyük ölçüde engellediği görülen her alandaki yönetici eleman noksanlağını gidermektir. Bu amaca ulaşmak için Enstitü, bir yandan mevcut işletme yöneticilerini, modern işletmecilik bilgi ve tekniği ile donatmaya çalışırken, öte yandan her alandaki üniversite ve yüksek okul mezununa modern işletmecilik bilgileri vermek, onların yöneticlik kabiliyetlerini geliştirmek üzere ihtisas öğrenimi sağlayan kurslar düzenlemektedir. Bu arada modern işletmecilik bilgilerinin yurdumuzda yayılmasını sağlamak için araştırma ve yayınlar da yapmaktadır. Özellikle son yıllarda, Enstitü faaliyetlerine karşı gösterilen ilgi son derece artmış bulunmaktadır. Ancak, adı geçen Enstitüce düzenlenen ihtisas eğitimi yukarıda da belirtildiği gibi daha çok yönetici yetiştirmeğe yönelmiştir. Bu yöneticilerin buyruğu altında işleri bilfiil yürütecek elemanların muhasebe ve işletmeciliğin çeşitli kollarında teorik ve teknik bilgilerle donatmayı hedef tutan ve lisans diploması veren dört yıllık bir İşletme Fakültesi'nin büyük bir ihtiyacı karaşılayacağı muhakkaktır. İçinde bulunduğumuz şartlar altında Ankara Ortadoğu Üniversitesi'nin İşletmecilik Bölümü dışında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde dört yıl boyunca okutulan işletme dersinin adedi yaklaşık olarak haftada 17, İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinde de dört yıl boyunca haftada saattir. Ticari hesap ve mâli cebir dahil olmak üzere bu işletme dersleri, toplam ders adedinin ancak % 30-35'ini teşkil etmektedir. Bu yüzden de adı geçen kurumlarda gerek işletmenin pazarlama, finansman, istihsal, beşerî münasebetler gibi çeşitli konuları, gerek zamanımızda işletme bilgisinin çok önemli bir kolunu teşkil eden maliyet ve yönetim muhasebesi derinliğine öğretilmemekte, bir çok hallerde ancak elemanter bilgiler verilmekle yetinilmektedir Halbuki kurulabilecek bir İşletmecilik Fakültesi'nde, İşletme ve Muhasebe- İstatistik Disiplinleri adı altında iki şube (departman) bulunacak, İşletme Disiplininde öğretimin %23'ü Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Vergi Hukuku ve İktisat derslerine, %45'i İşletme derslerine ve %32'si de çeşitli Muhasebe ve İstatistik ve Matematik derslerine tahsis edilebilecektir. Muhasebe Disiplininde ise öğretimin %23'ü İktisat ve Hukuk derslerine %50'si Muhasebe, İstatistik ve Matematiğe ve %27'si İşletmeye tahsis edilebilecektir. (Ekli Tablo I ve II'de ilgili disiplinler itibarile haftalık ders konu ve saatleri gösterilmiştir.)

21 )DN OWHGH UHWLP G UW \ÕO ROPDOÕ EXJ QN øù/(70( ø.7ø6$', (167ø7h6h GH EX )DN OWH\H ED OÕ RODUDN ELU OLVDQV VW LKWLVDV SURJUDPÕ úhnolqgh GHYDP HWPHOL )DN OWHQLQ D\UÕFD GRNWRUD YH VHPLQHU VÕQÕIODUÕ GD EXOXQPDOÕGÕU øohugh UHWLP \HVL VD\ÕVÕ DUWWÕNoD YH LKWLVDVODúPD LKWL\DFÕ RUWD\D oõnwõnod øúohwph 'LVLSOLQL 3D]DUODPD )LQDQVODPD huhwlp YH %HúHUv 0 QDVHEHWOHU E O POHULQH0XKDVHEHYHøVWDWLVWLN*HQHO0XKDVHEH0DOL\HW0XKDVHEHVL % WoHYH.RQWURONÕVÕPODUÕQDD\UÕODELOHFHNWLU øúohwph ønwlvdgõ (QVWLW V QXQ KDOHQ ELU NÕVÕP SURIHV U GRoHQW YH GRNWRU QYDQÕQÕ ND]DQPÕú ELU NÕVPÕ GRNWRUD VDIKDVÕQGD EXOXQDQ UHWLP \HVL YDUGÕU.XUXOPDVÕG ú Q OHQ)DN OWHQLQ UHWLP \HOL LLúOHULEXHOHPDQODUFD görülebilir. Fakültenin 15 profesör, 15 doçent ve 15 asistan kadrosuna sahip ROPDVÕX\JXQRODFDNWÕU(NOL,,,QXPDUDOÕNDGURGD\ U UO NWHNLEDUHPNDQXQX HVDVODUÕQD J UH WHVSLW HGLOPLú RODQD IDN OWH UHWLP YH LGDUH NDGURVXQXQ D\UÕQWÕODUÕJ VWHULOPLúWLU 3URI'r.Haydar Furgaç 3URI'U0HPGXK<DúD Prof.Dr.Mehmet Oluç 3URI'U.HPDO7RVXQ

22 Bilindiği gibi İşletme İktisadı Enstitüsü, Ford Vakfı, Harvard Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Özel Teşebbüs ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin işbirliği ile kurulmuştur. Enstitünün amacı, ekonomik kalkınma çabamızı ve sanayileşmemizi büyük ölçüde engellediği görülen her alandaki yönetici eleman noksanlağını gidermektir. Bu amaca ulaşmak için Enstitü, bir yandan mevcut işletme yöneticilerini, modern işletmecilik bilgi ve tekniği ile donatmaya çalışırken, öte yandan her alandaki üniversite ve yüksek okul mezununa modern işletmecilik bilgileri vermek, onların yöneticlik kabiliyetlerini geliştirmek üzere ihtisas öğrenimi sağlayan kurslar düzenlemektedir. Bu arada modern işletmecilik bilgilerinin yurdumuzda yayılmasını sağlamak için araştırma ve yayınlar da yapmaktadır. Özellikle son yıllarda, Enstitü faaliyetlerine karşı gösterilen ilgi son derece artmış bulunmaktadır. Ancak, adı geçen Enstitüce düzenlenen ihtisas eğitimi yukarıda da belirtildiği gibi daha çok yönetici yetiştirmeğe yönelmiştir. Bu yöneticilerin buyruğu altında işleri bilfiil yürütecek elemanların muhasebe ve işletmeciliğin çeşitli kollarında teorik ve teknik bilgilerle donatmayı hedef tutan ve lisans diploması veren dört yıllık bir İşletme Fakültesi'nin büyük bir ihtiyacı karaşılayacağı muhakkaktır. İçinde bulunduğumuz şartlar altında Ankara Ortadoğu Üniversitesi'nin İşletmecilik Bölümü dışında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde dört yıl boyunca okutulan işletme dersinin adedi yaklaşık olarak haftada 17, İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinde de dört yıl boyunca haftada saattir. Ticari hesap ve mâli cebir dahil olmak üzere bu işletme dersleri, toplam ders adedinin ancak % 30-35'ini teşkil etmektedir. Bu yüzden de adı geçen kurumlarda gerek işletmenin pazarlama, finansman, istihsal, beşerî münasebetler gibi çeşitli konuları, gerek zamanımızda işletme bilgisinin çok önemli bir kolunu teşkil eden maliyet ve yönetim muhasebesi derinliğine öğretilmemekte, bir çok hallerde ancak elemanter bilgiler verilmekle yetinilmektedir Halbuki kurulabilecek bir İşletmecilik Fakültesi'nde, İşletme ve Muhasebe- İstatistik Disiplinleri adı altında iki şube (departman) bulunacak, İşletme Disiplininde öğretimin %23'ü Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Vergi Hukuku ve İktisat derslerine, %45'i İşletme derslerine ve %32'si de çeşitli Muhasebe ve İstatistik ve Matematik derslerine tahsis edilebilecektir. Muhasebe Disiplininde ise öğretimin %23'ü İktisat ve Hukuk derslerine %50'si Muhasebe, İstatistik ve Matematiğe ve %27'si İşletmeye tahsis edilebilecektir. (Ekli Tablo I ve II'de ilgili disiplinler itibarile haftalık ders konu ve saatleri gösterilmiştir.)

23 7$%/2,'HYDP <ÕOODU 08+$6(%(, +DI'HUV 6D\ÕVÕ7RS,,,,,,,9 +DIWDOÕN 'HUV 6D\7RS ønwlvdw *HQHO (VDVODU 0LNURøNWLVDW 3DUDYH%DQND 'Õú7LFDUHW ønwlvdw 3ROLWLNDVÕ 1 Dünya (NRQRPLVL +XNXN 1 Borçlar Hukuku +XNXN%DúODQJÕFÕ øú+xnxnx 9HUJL+XNXNX 7LFDUHW+XNXNX øfudøiodv+xnxnx +HULNLGLVLSOLQLoLQKDIWDOÕNWRSODPGHUVVD\ÕVÕGLU øúohwph øúohwph 2UJDQL]DV\RQXYH Yönetimi 7LFDUL+HVDSYH 0DOL&HELU øvwlkvdoøgduhvl *HQHO(VDVODU 3D]DUODPD 3UHQVLSOHUL 6DQD\L 2UJDQL]DV\RQX 6ÕQDL6RV\RORML YH3VLNRORML %HúHUL Münasebetler ve 3HUVRQHOøGDUHVL )LQDQVPDQ 3UHQVLSOHU øú 'H HUOHQGLULOPHVL Zaman ve Harekât Etüdleri øúoløúyhuhq Münasebetleri 6ÕQDL6RV\RORMLYH 3VLNRORML øúohwphbütçeleri ve Bütçe Kontrolü 7DUÕPøúOHWPHFLOL L %DQND 6LJRUWD 1 Türk øúohwphflol LQLQ 3UREOHPOHUL 0XKDVHEHYHøVWDWLVWLN 0XKDVHEHQLQ 7HPHOOHUL 0DWHPDWLN øúohwphflohuøolq 0DOL\HW0XKDVHEHVLQLQ 7HPHOOHUL økwlpdo+hvdsoduõyh øvwdwlvwl H*LULú 0XKDVHEH6LVWHPOHUL 3 Yönetim Muhasebesi YH)RQNVL\RQODUÕ ùlunhwohu0xkdvhehvl 0XUDNHEH3UHQVLSOHUL %LODQoR.ULWL LYH $QDOL]L +DUHNkW$UDúWÕUPDVÕ, 3UHQVLSOHU0DWUL[ $OJHEUD2\XQODU 7HRULVL øúohwphøvwdwlvwl L 6WDQGDUW0DOL\HWOHUYH Maliyet Kontrolü 0XUDNDEH3UHQVLSOHUL <DWÕUÕPODUÕQ 3OkQODQPDVÕYH<DWÕUÕP 3URMHOHULQLQøQFHOHQPHVL %DQNDYH6LJRUWD 0XKDVHEHVL 7DUÕP0XKDVHEHVL +DUHNkW$UDúWÕUPDVÕ,, 'R UXVDO3URJUDPODPD +DUHNkW$UDúWÕUPDVÕQÕQ øúohwph\h7dwelnl

24 7$%/2,$ 7ø3ø.'(56+$)7$6, 3D]DUWHVL ønwlvdw øúohwph øúohwph 0XKDVHEH 3UDWLN'HUV 3UDWLN'HUV 6DOÕ ønwlvdw +XNXN 0XKDVHEH 0XKDVHEH 3UDWLN'HUV 3UDWLN'HUV dduúdped +XNXN øúohwph 0XKDVHEH 0XKDVHEH 3UDWLN'HUV 3UDWLN'HUV 3HUúHPEH øúohwph øúohwph 0XKDVHEH 0XKDVHEH 3UDWLN'HUV 3UDWLN'HUV &XPD øúohwph øúohwph 0XKDVHEH 0XKDVHEH 3UDWLN'HUV 3UDWLN'HUV &XPDUWHVL 7$%/2,, øúohwphfloln)dn OWHVLQLQ.RQXODUYHùXEHOHUøWLEDULOH +DIWDOÕN'HUV6D\ÕODUÕ '(56/(5,,,,,,,9 øúohwph 0XKDVHEH øúohwph 0XKDVHEH ø.7ø6$7 *HQHO(VDVODU 0LNURøNWLVDW 3DUDYH%DQND 'Õú7LFDUHW ønwlvdw3rolwlndvõ ' Q\D(NRQRPLVL %RUoODU+XNXNX +XNXN%DúODQJÕFÕ øú+xnxnx 9HUJL+XNXNX øfudøiodv+xnxnx 7LFDUHW+XNXNX øù/(70( øúohwph2ujdql]dv \RQXYH< QHWLPL 7LFDUL+HVDS0DOL &HELUøVWLKVDOøGD *HQHO(VDVODU )LQDQVPDQ 3UHQVLSOHU %HúHUL 0 QDVHEHWOHU YH 3HUVRQHOøGDUHVL 3D]DUODPD 3UHQVLSOHUL 6DWÕú øgduhvl YH 2UJDQL]DV\RQX

25 TABLO II (Devam) DERSLER I II III IV İşletme Muhasebe İşletme Muhasebe Reklamcılık (Prensipler) İşçi-İşveren Münasebetleri Sanayi Organizasyonu Piyasa Araştırması İşletme Bütçeleri ve Bütçe Kontrolü Tarım İşletmeciliği Banka İşletmeciliği Sigorta İşletmeciliği Turizm İşletmeciliği İş Değerlendirilmesi Zaman ve Harekât Etüdleri Sınai Sosyoloji ve Psikoloji Türk İşletmeciliğinin Problemleri MUHASEBE Muhasebenin Temelleri Maliyet Muhasebesinin Temelleri Yönetim Muhasebesi ve Fonksiyonları Bilanço Kritiği ve Analizi Yatırım Plânlanması ve Yatırım Projelerinin İncelenmesi Şirket Muhasebesi Murakebe Prensipleri Standart Maliyetler ve Maliyet Kontrolü Banka ve Sigorta Muhasebesi Tarım Muhasebesi Matematik (İşletmeciler İçin)

26 TABLO II (Devam) DERSLER I II III IV İşletme Muhasebe İşletme Muhasebe İSTATİSTİK VE KANTİTATİF İŞLETME ANALİZLERİ İhtimal Hesapları ve İstatistiğe Giriş Harekât Araştırması I (Prensipler,Matrix Algebra, Oyunlar Teorisi) Harekât Araştırması II (Doğrusal Programlama, Harekât Araştırmasının İşletmeye Tatbiki) Haftalık Ders Sayısı Toplamı TABLO II-A Her İki Şubede 4 Yıl Boyunca Okutulacak Haftalık Ders Sayıları ve Oranları Genel Ders Konuları İşletme Şubesi Muhasebe Şubesi Ders Sayısı Yüzde Oranı Ders Sayısı Yüzde Oranı İktisat Hukuk İşletme Muhasebe ve İstatistik

27 TABLO III ÖNGÖRÜLEN FAKÜLTENİN KADROSU Öğretim Kadrosu Kadro Adedi Barem Derecesi Kadro Aylık Tutarı Profesörlük Profesörlük Profesörlük Profesörlük Toplam 15 Doçentlik Doçentlik Doçentlik Toplam 15 Asistanlık Asistanlık Asistanlık Toplam 15 İdarî Kadro Sekreterlik Büro Şefliği (1) Toplam 3 (1) Ayrıca büro işleri için "D" cetvelinden yeterli sayıda personel istihdam edecektir.

28 Ek -II İktisat Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Orhan Dikmen tarafından İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne yazılan tarih ve 1605 sayı ve eki "İşletme Fakültesi Kurulması İle İlgili Gerekçe" Tarih: Sayı: 1605 Üniversite Rektörlüğü'ne, Fakültemizin tarihli Genel Kurulu'nda, evvelce bu maksatla kurulmuş olan bir komisyonun raporundaki metin kısmı genel olarak görüşülmüş ve yapılan görüşmeler neticesinde patronajı Fakültemize ait olmak kayıt ve şartile, İstanbul Üniversitesi'ne bağlı bir "İşletme Fakültesi" kurulması prensip itibarile kararlaştırılmıştır. Kurulması istenen Fakültenin ders programı, müfredat hülâsaları, eleman imkân ve kaynakları, bina ve kuruluş yeri imkânları üzerinde çalışmalar yapmak ve prensip teklifini müdellel ve teferruatlı bir hale getirmek üzere de yeniden sekiz kişilik bir komisyon kurulmuştur. Genel Kurul'daki prensip görüşmelerine esas teşkil etmiş olan birinci komisyon raporunun metni ile, sonradan İşletme İktisadı Kürsüsü Profesörü Mehmet Oluç tarafından Dekanlığa verilen bir gerekçe metni ilişik olarak sunulmaktadır. Bir "İşletme Fakültesi" kurulması hususundaki bu prensip teklifinin Senato gündemine alınmasına ve müstacelen görüşülmesinin teminine yüksek tavassutunuzu rica ve bu vesile ile hürmetlerimi arzederim. Ek: 1 Komisyon raporu Sureti 1 Gerekçe sureti İktisat Fakültesi Dekanı Prof.M.Orhan Dikmen

29 İŞLETME FAKÜLTESİ KURULMASI İLE İLGİLİ GEREKÇE Büyük bir ekonomik kalkınma ve sanayileşme çabası içinde bulunan yurdumuzda derin işletme ve muhasebe bilgilerine sahip iyi yetişmiş işletme yöneticilerinin varlığına büyük bir ihtiyaç duyulduğu ilk Beş Yıllık Kalkınma Plânımızın 492.sayfasında aşağıdaki şekilde belirtilmiş bulunmaktadır; "Ekonomimiz bilhassa.işletme mühendisi ve işletme idarecisi, dış ticaret konusunda pazarlama uzmanları ve işletme muhasebecisi sıkıntısı çekmektedir. Bu sıkıntıyı gidermek üzere yüksek okul ve üniversite seviyesindeki işletme idarecisi yetiştiren okullar genişletilecek ve bazı merkezlerde yenilerinin kurulmasına çalışılacaktır" 1962 yılında kişi olarak tahmin edilen idareci ve müteşebbisler sayısının 1967'de kişiye ve İkinci Beş Yıllık Plân dönemi sonunda, yani 1972'de de kişiye çıkarılması öngörülmüştür. Her ne kadar bu idareci ve müteşebbislerin bir kısmı çeşitli Fakülte ve Yüksek Okullar mezunları arasından gelecek ise de, sanayiin gelişmesi ile rasyonel işletmeciliğin çeşitli kollarında ihtisas yapmış eleman ihtiyacı gün geçtikçe kendini daha çok hissettirmektedir. Önümüzdeki yıllarda bu ihtiyacın daha da artacağına muhakkak nazarı ile bakılabilir. Son zamanlarda işletmelerimizde yapılan bir araştırmada, eksikliği duyulan bilgilerin neler olduğu sorulduğunda mülâkat yapılanların %17'si finansman bilgilerinin, %9'u pazarlama bilgilerinin ve pazarlama araştırmaları yapabilme ve ilgili bilgilerin, %33'ü maliyet muhasebesi, beşeri münasebetler, karar verme ve öbür işletme alanlarını ilgilendiren bilgilerin, %33'ü de istihsal alanındaki bilgilerin eksikliğinden dert yanmışlardır. İşletmelerin sermayeleri, iş hacimleri ve cesametleri büyüdükçe bu bilgilere ihtiyaç da büsbütün artacaktır. Yurdumuzda halen mevcut müesseselerinden hiçbirisi bu ihtiyaçların tamamını karşılayacak durumda değildir. Ancak İktisat Fakültesi, İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri, İşletme İktisadı Enstitüsü, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ile Robert Kolej'in işletme bölümleri, bu ihtiyaçların bir kısmına yetersiz olarak cevap vermeye çalışmaktadırlar. Ankara Ortadoğu Üniversitesi'nin İşletme İdaresi Bölümü dışında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde dört yıl boyunca okutulan işletme grubu

30 derslerine ayrılan zaman, yaklaşık olarak haftada 17, İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinde de dört yıl boyunca haftada saattir. Ticari hesap ve mali cebir dahil olmak üzere bu işletme grubu derslerine, ayrılan saatler, toplam ders saatlerinin ancak %30-35'ini teşkil etmektedir. Bu yüzden adı geçen kurumlarda gerek işletmenin pazarlama, finansman, istihsal, beşeri münasebetler gibi çeşitli konuları, gerek zamanımızda işletme bilgisinin çok önemli bir kolunu teşkil eden maliyet ve yönetim muhasebesi konuları derinliğine öğretilememekte, birçok hallerde ancak elemanter bilgiler verilmekle yetinilmektedir. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine bağlı İşletme İktisadı Enstitüsü'nün amacı, ekonomik kalkınma çabamızı ve sanayileşmemizi büyük ölçüde engellediği görülen her alandaki yönetici eleman noksanlığını gidermektir. Bu amaca ulaşmak için Enstitü, bir yandan mevcut işletme yöneticilerini, modern işletmecilik bilgi ve tekniği ile donatmaya çalışırken, öte yandan her alandaki üniversite ve yüksek okul mezununa modern işletmecilik bilgileri vermek, onların yöneticlik kabiliyetlerini geliştirmek üzere ihtisas öğrenimi sağlayan kurslar düzenlemektedir. Bu arada modern işletmecilik bilgilerinin yurdumuzda yayılmasını sağlamak için araştırma ve yayınlar da yapmaktadır. Özellikle son yıllarda, Enstitü faaliyetlerine karşı gösterilen ilgi son derece artmış bulunmaktadır. Ancak adı geçen Enstitüde, zaman darlığı dolayısıyle, yönetim prensipleri verilmektedir. Halbuki işleri bilfiil yürütecek ve işletmecililğin çeşitli kollarında teorik ve teknik bilgilerle teçhiz edilmiş elemanlara mutlak bir zaruret vardır. Böyle bir bilgiyi sağlayacak ve lisans diploması verecek dört yıllık bir İşletme Fakültesi'nin lüzumu bu şekilde açıkca görülmektedir. Ekonomik kalkınmanın, çeşitli işletme bilgileriyle mücehhez eleman yetiştirme ihtiyacını karşılamak için gerekli tedbirleri almakta gecikmemek ve bir an evvel, öğretim programlarının %75-80'i çeşitli işletme ve maliyet muhasebesi konularına hasredilmiş bir İşletme Fakültesinin kurulmasını sağlamak, İstanbul Üniversitesi'ne düşen bir vazife olarak ortaya çıkmaktadır. Bu hususu gözönünde tutarak İstanbul Üniversitesi'ne bağlı bir İşletme Fakültesi'nin kurulmasını ve bu suretle lise mezunlarına İşletme İdareciliği alanında daha geniş imkanlar tanınmasını faydalı bulmaktayız yılında İşletme İktisadı Enstitüsü'nü kurarak, Türkiye'de ilk defa İşletme yöneticisi eğitimine başlayan ve bu alanda öncülük eden İstanbul Üniversitesi'nin ve İktisat Fakültesi'nin, bir İşletme Fakültesi kurulmasında da öncülük etmesi, yurdumuz için büyük bir hizmet olacaktır. Kurulmasına karar verilirse, İşletme Fakültesi'nde İşletme Bölümü ve Muhasebe-İstatistik Bölümü adı altında iki şube (departman) bulunacak, İşletme

31 Bölümü'nde, öğretimin %23'ü Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Maliye, Vergi Hukuku, İktisat ve Sosyal Siyaset derslerine, %45'i İşletme derslerine, %32'si de çeşitli Muhasebe, İstatistik ve Matematik derslerine tahsis edilmelidir. Muhasebe Bölümünde ise öğretimin %23'ü İktisat, Maliye ve Hukuk ve Sosyal Siyaset derslerine, %50'si Muhasebe, İstatistik ve Matematiğe ve %27'si işletmeye tahsis edilmelidir. Halen İktisat Fakültesi'nde, İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinde okutulmayıp da İşletme Fakültesi'nde yer alması memleketimiz sanayi ve ticaretinin gelişmesinde rol alacak bilgili elemanların yetiştirilmesinde zaruri olacak başlıca derslerin bir kısmı şöylece sıralanabilir: - İşletme Matematiği ve İşletme İstatistiği - Karar Verme ve Karar Teorisi - Standart Maliyetler ve Maliyetlerin Kontrolü - Mamul Maliyetlerinin Plânlanması ve Türkiye'deki Tatbikat - Maliyet Hacim ve Verimlilik Tahlilleri. - Maliyetler ve Üretim Politikası - Stokların Kontrolü ve Rasyonalizasyonu - Yönetim Muhasebesi - Bilanço Kritiği ve Analizi - Operation Research (Harekât Araştırmaları) - İş Değerlemesi, Zaman ve Hareket Etüdleri - Yatırımların Plânlanması ve Yatırım Projelerinin Değerlenmesi - Pazarlama Araştırmaları - İşletme Bütçeleri Kontrolü - Hastane ve Otel İşletmeciliği Prensipleri ve Tatbikatı - Sosyo-Psikoloji - Sınai Sosyoloji - Sınai Psikoloji - Halk Efkârı Araştırmaları - Depolama - Nakliyat İşletmeciliği Prensipleri ve Tatbikatı - Reklâmcılık Prensipleri ve Tatbikatı - İmalât Mühendisliğinin Temelleri ve Tatbikatı Fakültede öğretim dört yıl olmalı, bugünkü İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ de bu Fakülteye bağlı olarak bir lisansüstü ihtisas programı şeklinde devam etmeli, fakültenin ayrıca doktora ve seminer sınıfları bulunmalıdır. İlerde öğretim üyesi sayısı arttıkça ve ihtisaslaşma ihtiyacı ortaya çıktıkça İşletme Bölümü, Pazarlama, Finanslama, Üretim, İşçi-İşveren Münasebetleri

32 % O POHULQH 0XKDVHEH øvwdwlvwln % O P GH øvwdwlvwln *HQHO 0XKDVHEH 0DOL\HW0XKDVHEHVL% WoHYH.RQWURONÕVÕPODUÕQDD\UÕODELOHFHNWLU øúohwph ønwlvdgõ (QVWLW V Q Q KDOHQ ELU NÕVPÕ SURIHHV U GRoHQW YH GRNWRU ünvanõqõ ND]DQPÕú ELU NÕVPÕ GRNWRUD VDIKDVÕQGD EXOXQDQ UHWLP \HVL YH \DUGÕPFÕVÕ YDUGÕU.XUXOPDVÕ G ú Q OHQ )DN OWHQLQ UHWLP LúOHUL EX elemanlarca görülebilir. Fakültenin 15 profesör, 20 doçent ve 25 asistan NDGURVXQDVDKLSROPDVÕX\JXQRODFDNWÕU 6D\JÕ\ODDU]ROXQXU Prof.Dr.Haydar Furgaç 3URI'U0HPGXK<DúD Prof.Dr.Mehmet Oluç 3URI'U.HPDO7RVXQ

33 Ek -III İstanbul Üniversitesi Senatosu 79 uncu Toplantı ( ) Başkan : Rektör Ord. Prof. Ekrem Şerif Egeli Raportör : Prof. Prorektör : Ord. Prof. Ömer Celal Sarc Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Cihat Abaoğlu " Üyesi Prof. Celal Öker " Üyesi Prof. E. Kadri Unat Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Reha Poroy " Üyesi Prof. Hıfzı Timur " Üyesi Prof. Lütfi Duran Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Afif Erzen " Üyesi Prof. Cemal Tükin " Üyesi Prof. Münir Aktepe Fen Fakültesi Dekanı Prof. Lütfi Biran " Üyesi Prof. Ali Rıza Berkem " Üyesi Prof. Emin Ulusoy İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Orhan Dikmen " Üyesi Prof. Bedii Feyzioğlu " Üyesi Prof. Haydar Furgaç Orman Fakültesi Dekanı Prof. Kemal Erkin " Üyesi Prof. Refik Erdem " Üyesi Prof. Şeref Nuri İlkmen Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Kasım C. Güven " Üyesi Prof. Sarım Çelebioğlu " Üyesi Prof. Hayriye Amâl Dişhekimliği Fak. Dekanı Prof. Orhan Okyay " Üyesi Prof. Şevket Tagay " Üyesi Prof. Ferruh Aközsoy Kimya Yüksek Okulu Üyesi Prof. Fikret Baykut

34 GÜNDEM ( ) 1 - Rektörün İzni. 2 - Doç. Dr. Bedia Akarsu'nun Profesörlüğü İle İlgili Komisyon raporu. 3 - Doç. Dr. Salahaddin Olcay'ın profesörlük Kadrosuna tayini ile ilgili komisyon raporu. 4 - Edebiyat Fakültesi Amerikan Edebiyatı ve Medeniyeti Kürsüsü Öğretim Üyesi Prof. K. Wagner'in sözleşmesinin uzatılması teklifi. 5 - İstanbul Üniversitesine bağlı bir İşletme Fakültesi kurulması hakkında İktisat Fakültesi teklifi. 6 - İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bilimleri Doktorası Yönetmeliği'nin maddelerinin müzakeresi 7 - İstanbul Tıp Fakültesi Hastanelerini İdare Yönetmeliği Tasarısı. 8 - Ebe Okulu Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin değiştirilmesine dair Tıp Fakültesi yazısı. 9 - Siyasi Partilere üye olan İst. Dışı Genel Kongre veya toplantılara katılmak üzere izin talebinde bulunan öğretim üye ve yardımcılarının taleplerine karşı Komisyon Raporu Tıp Fak. Döner Sermaye Yönetmeliği.

35 Madde 5: İstanbul Üniversitesi'ne bağlı bir İşletme Fakültesi kurulması hakkında İktisat Fakültesi Dekanlığı'nın yazısı ve kurul kararları okundu. Bir mütalaa olup olmadığını sordu. Prof.Sarc: Burada paralel bir Fakülte kurulması bahis konusu değil. Yeni Fakülteler, fakülte çerçevesine sığmazsa teşekkül eder. Yeni fakültede yeni disiplinler olacaktır. Bunların İktisat Fakültesi'nde gelişmesine imkan yoktur. Diğer şartların da tahakkuk etmesi lazımdır. 1.Memleket ihtiyacı belirlenmesi için yapılan beş yıllık planda yüksek tahsil görecek şahıslara ait bazı hesaplar yapılmıştır. Planın istediği elemanın bugün yerleşmiş mevcut sistemle yetişmesi imkanı yoktur. Bugün Almanya ve İngiltere'de buna benzer fakülteler vardır. Biz bu fakülteyi kurmakla icada gitmiyoruz. 2.Faktör bunun bir menşei vardır, bir maya var. Bugün 22 öğretim üyesi ve yardımcısı var. Tedris üyesi sayısı az değil. Bir fakültenin tepeden inme kurulmasına taraftar olmak mümkün değildir. Önce bir enstitü sonra bir lisans konusu olmalı. İşletme lisansı yok, fakat enstitüsü var. 13 senedir faaliyettedir. Bunlar gösteriyor ki bu fakültenin kurulmasında isabet vardır. Prof.A.R.Berkem; Yeni fakültenin bazı ön şartlara ihtiyacı vardır. Bu şartlar,öğretim üyesi sayısı ve mevcudiyeti, bina konusu, iştigal edeceği bilim sahasının diğer fakülteler ile girişime uğramamasıdır. Öğretim üyesi sayısı ve bina belli değil. Acaba bu fakülte kurulurken İktisat Fakültesi'ndeki işletmecilik dersi ne olacak? Bir tartışma olacak mı? Hukuk Fakültesi ile olacak münasebeti ne olacaktır? Prof.Furgaç; Rapor dışında konuşacağını belirtti. Bu taleple ilgili olarak, bazı izahlarda bulundu. İşletmedeki talebe sayısı % 60'ı teşkil eder. İşletmecilik öğrenimine talep vardır. Fakültemizde en çok talep olan bölümdür. Tedrisatta bazı tekerrürler meydana gelmiyecek mi? Bu bir program meselesidir. Prof.Ş.N.İlkmen; Yeni fakültenin kurulmasında sebep işletmenin bugün dünya üzerindeki önemidir. Bu enstitü bir fakülte haline gelebilecek midir? Bu İktisat Fakültesi'ne bağlı okul, departman veya fakülte olabilir. Depatman kâfi değil. Yüksek okul olsa bu üniversite gelişebilir mi? Fakülte haline getirilmesi gelişmesinin hızlandırılması bakımından uygundur. Bugün İktisat Fakültesi'ne kayıt olacak öğrencinin %80'i işletmecilik fakültesini tercih edecek. Bu ayrılmadan İktisat Fakültesi zarar görür mü?

36 Prof.Timur; İşletme Fakültesi kurulması insana sevinç ve güven vermekle beraber, evvelce dağıtılmamış kararı görmeden karara geçmeyi uygun görmem. Bu meseleyle ilgili fakültelerden mütalaa alınmasını istedi. Bu şekilde hareketin daha uygun olacağını belirtti. Prof.Feyzioğlu; Fakültemizden ittifakla gelmiş bir teklif var. Yalnız ben o celsede bulunmadım. Fakülte kararına esas itibarı ile hürmet edeceğim, yalnız bazı hususlara ait görüşlerim var. Hangi konuları alacak, İktisat Fakültesi İşletmecilik dersi ayarlaması nasıl olacak. Benim usule ait tereddüdüm kanuna göre muayyen usulle tekemmül eder. Yeni Fakülte kurulunda muhtar bir şekil alır. Yeni Fakülte kurulması ile patronaj ne olacak. Kanunen olabilir mi? Bu husus Kimya Fakültesi için de varid. Lisans her iki tarafta olacak. Bizde de İşletme İktisadı Bölümü'nden İktisat Fakültesi'nden mezun olacak. İşletme Fakültesi kurulduktan sonra bizim Fakültenin patronajda konusunda durumu ne olacak. Bu kararı Senato verebilir mi? Fakültenin talep ettiği kararı bundan sonra alabilecek mi? Prof.Poroy; Tıp Fakültesi'nde de ikinci bir ihtiyaç var dendi, kuruldu. Üniversitenin bir muhafazakar tarafı olmamalı İktisat Fak. Çerçevesinde okutulması mümkün olan bir fakülte kurulmasını Senato'nun düşünmesi lâzım. Bu meseleyi etüd etmek lâzım. Artık İstanbul Üniversitesi kendi havasını kaybetmeden ikinci bir üniversite içinde neler olmalı, bunun tesbiti lâzım. Bir komisyon kurulur, ikinci üniversite kurulması kararı verilirse ve daha teknik bir üniversite kurulmasına gidilirse uygun olur. İktisat ve kurulacak İşletme Fakültesi arasında bir çalışma yapılması lâzımdır. Prof.Timur; Problemin pratik cephesi, yeni bina lâzım. Ancak çadırda yürütülürse olur. Yer yok, dershane yok. Komisyon kuralım. Prof. Çelebioğlu; Sarc'ın beyanlarına uyarım. Türkiye'nin şartları çok değişmiştir. Ben bu fikrin lehindeyim. Rektör; Şahsî mütalâam olarak, ilgili konu saham dışında olmakla beraber, idarede vaki tecrübelerime göre, bu sahada yetişmiş insanların az olduğu kanaatindeyim. Büyük sınai genişleme içindeyiz. Gerekli yetişkin olmamasının zararını görüyoruz. İşletmecilik kürsüsünün memlekete hizmeti fazladır. Bu Fakültenin durumu, yeni kurulan Kimya Fakültesi'ne benzer. İktisat Fakültesi'nde bir İşletmecilik Kürsüsü kalır. Fakat raporda belirtilen şekilde bir gelişmenin faydalı olacağına kaniim. Bu Fakültenin kurulmasına ait çalışmalar, sathî değildir. Program, kadro, hepsi tetkik

37 edilmiş. İktisat Fakültesi Profesörler Kurulu'nda da oylanıp ittifakla çıkmıştır. Biz burada bu Fakülteyi kurarsak öncü olacağız. Muayyen bir seneye kadar bir patronaj kurulur, talebe kontenjanını Senato ayarlayacaktır. İktisat Fakültesi dershane inşaatı devam ediyor. Şahsen bu kuruluşu doğru buluyorum. Prof.Timur; Öğretim üyesi sayısının rapordaki gibi olmadığını belirtti. Sayın Oluç burada ne sıfatla bulunuyor. Dekan Vekili Prof.S.Barda'dır. Vekil, vekil bırakmaz. Prof.Oluç; Bu bir amme işidir. Vekil asilin bütün haklarına sahiptir. Rektör; Bu hususta Hukuk Fakültesi'nden bir öğretim üyesinden mütalâa aldığını ve bu mütalâada vekilin de vekil bırakabileceğini ve bu görüşe uyulduğunu belirtti. Prof.Erzen; Vekilin, vekil bırakamıyacağını, asile bildirilmeyen vekil vekilinin yetkili olamayacağını bildirdi. Prof.Poroy; Asilin iradesi dışında vekil vekili olamıyacağını belirtti. Prof.Timur; İşletme Enstitüsü Müdürü olarak izahatta bulunmasını uygun gördüğünü belirtti. Prof.Oluç; Binanın temeli atılmış, inşaat yürümektedir. Öğretim üyesi kadrosu konusunda diğer fakültelerden istifade edilecektir. Kurulacak fakülte hakkında geniş izahatta bulundu. Prof.Güven; Bunun müstakil bir ilim olmadığını, binanın İktisat Fakültesi'ne ait olduğunu, bu sebeple komisyonun bunu tetkik etmesi gerektiğini belirtti. Rektör; Bina İktisat Fakültesi bünyesinde yer alan İşletme Fakültesi'ne aittir. İktisat'tan öğretim üyelerinden bazıları buraya intikal edecektir. Prof.Tükin; Elemanların kadroları ile Fakülteye geçeceklerini ve daha sonra işletmeciliğin memlekete geniş fayda getireceğini belirtti. Söz alan olmadığını ve kifayeti müzakere teklifi bulunduğunu belirtti ve kifayeti müzakere teklifi oylandı kabul edildi. Prof.Sarc; İşletme Fakültesi tesisinin çok uzun bir mazisi vardır. Burada Siyasal Bilgiler Fakültesi Kurulması ile aynı durum vardır. Bir Fakülte Kurulması kararı verildikten sonra yapılacak işler, daha önce kurulan

38 fakülteler için yapılanlarla aynı olacaktır. Mevcut öğretim üyesi bir maya teşkil edebilir. Talimatname tasarısı vs. hazırlanmış. Halihazırda işletmeciye ihtiyaç vardır. Prof.Feyzioğlu; Sayın Sarc talimatname Senatoya gelecek. Bakanın tasdikinden sonra talimatnameyi kim hazırlayacak. Biz hangi selâhiyetle bunu hazırlayacağız. Fakültemizin kararı bir prensip kararıdır. Bir komisyon kurulmuş ve bu Fakülte kurulana kadar gerekli hazırlıkları yapacak. Teklifim Fakülte kararı gibi bir prensip kararı alalım ve Fakülteye gelen komisyon raporlarına göre karar alırız. Burada nüve var. Bu Fakülte kurulduktan sonra derhal patronajdan kurtulmuş olacağız. Prof.Berkem; Bugün İşletme, İktisat Fakültesi'nde gerekli öğretimi yapamıyor. Fakülte haline gelirse yapacak. Teklifim Fakülte kabul edilsin, fakat patronajı İktisat Fakültesi'ne verelim. Rektör; Fakülte kurulup kurulmaması kararı onaylandı. Fakülte kurulması kararı ittifakla kabul edildi. Kurulan Fakültenin faaliyete geçebilmesi için İktisat Fakültesi'nin almış olduğu kararların tatbik edilmesi şartıyla uygulamasının yapılmasına oybirliği ile karar verildi. Yüksek okulların bugünkü statülerinde yapılması düşünülen çeşitli değişikliklerle ilgili rapor okundu, kabul edildi. Saat 18.30'da toplantıya son verildi. 14 Eylül 1967 Perşembe günü toplanmasına karar verildi.

39 EK - IV İstanbul, 21 Kasım 1967 İktisat Fakültesi Dekanlığı'na, Fakültemiz Genel Kurulunca Bir İşletme Fakültesi Kurulması için Senatoya teklifte bulunulması hususunda verilen karar, Senatoca uygun görülmüş ve Milli Eğitim Bakanlığınca da tasdik edilmiştir. Durum Rektörlüğün 20/09/1967 tarih ve sayılı yazısı ile Fakültemiz Dekanlığına bildirilmiş ve İşletme Fakültesi'nde görev alacakların Senatoya teklif edilmeleri istenmiştir. Rektörlüğün bu talebini mütalaa eden Kürsü Kurulumuz Kürsü Öğretim Üyelerinin İktisat Fakültesi'ndeki İşletme tedrisatını aksatmedan İşletme Fakültesinde görev almaya hazır olduklarının Dekanlık kanalı ile 21/11/1967 tarihli Profesörler Kurulumuza arzedilmesini uygun görmüştür. Gereğinin ifasını rica ederiz. Saygılar. İşletme Kürsüsü Profesörü Prof. Dr. Mehmet Oluç Prof. Dr. Feridun Özgür Prof.Dr. Kemal Tosun Doç. Dr. Nasuhi Bursal Doç. Dr. Selçuk Yalçın

40 Ek -V İstanbul Üniversitesi Senatosu 93. Toplantı ( ) Başkan : Rektör Ord. Prof. Ekrem Şerif Egeli Raportör : Prof.Hayriye Amâl Prorektör : Ord. Prof. Ömer Celal Sarc Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Cihat Abaoğlu " Üyesi Prof. Ömer Özek " Üyesi Prof. Haluk Alp Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Reha Poroy " Üyesi Prof. Hıfzı Timur " Üyesi Prof. Lütfi Duran Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Afif Erzen " Üyesi Prof. Cemal Tükin " Üyesi Prof. Münir Aktepe Fen Fakültesi Dekanı Prof. Lütfi Biran " Üyesi Prof. Ferruh Şemin " Üyesi Prof. Mehmet Akartuna İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Orhan Dikmen " Üyesi Prof. Bedii Feyzioğlu " Üyesi Prof. Haydar Furgaç Orman Fakültesi Dekanı Prof. Kemal Erkin " Üyesi Prof. Refik Erdem " Üyesi Prof. Şeref Nuri İlkmen Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Kasım C. Güven " Üyesi Prof. Rasim Tulus " Üyesi Prof. Hayriye Amâl Dişhekimliği Fak. Dekanı Prof. Orhan Okyay " Üyesi Prof. Şevket Tagay " Üyesi Prof. Ferruh Aközsoy Cerrahpaşa Tıp Fak. Dekanı Prof. Celal Öker " Üyesi Prof. Ekrem K. Unat " Üyesi Prof. Rüknettin Tözüm Kimya Fakültesi Dekanı Prof. Ali Rıza Berkem " Üyesi Prof. Emin Ulusoy " Üyesi Prof. Fikret Baykut

41 Gündem madde 3 - Yeni Kurulan İşletme Fakültesinde Görevlendirilmesi teklif olunan öğretim üyeleri hakındaki İktisat Fakültesi yazısı okundu. Mezkur tezkerede adı geçen ve aşağıda adları yazılı öğretim üyelerinin görevlendirilmeleri kabul edildi. Prof. Mehmet Oluç, Prof. Feridun Özgür, Prof. Kemal Tosun, Doç. Dr. Nasuhi Bursal, Doç.Dr. Selçuk Yalçın ve Doç.Dr. Kâmuran Pekiner.

42 EK - VI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI / /195 No : İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Rektörlüğümüzün 17 Ocak 1968 tarihli ve sayılı yazıları ile Üniversite Senatosunca yeni kurulan İşletme Fakültesinde Profesör Mehmet Oluç, Profesör Feridun Özgür, Profesör Kemal Tosun, Doçent Nasuhi Bursal, Doçent Selçuk Yalçın ve Doçent Kamuran Pekiner'in Üniversiteler Kanununun 73. Maddesi gereğince görevlendirilmelerine karar verildiği bildirilmekte ve yine 12 Ocak 1968 tarihli ve sayılı yazıda da İşletme Fakültesinin Üniversiteler Kanununa göre yapılması gereken Dekan, Senato ve Yönetim Kurulu Üyelikleri seçimlerinin İktisat Fakültesi Dekanı'nın başkanlığı altında yapılması ile neticelerinin bildirilmesi istenilmektedir. Dekanlığımızca vaki davet üzerine, 16.Ocak.1968 salı günü saat 16.00'da yukarıda isimleri yazılı öğretim üyeleri, yurt dışında bulunan Doçent Kamuran Pekiner hariç İktisat Fakültesi Dekanlık Makamında ve İktisat Fakültesi Dekanı'nın başkanlığında toplanarak aralarında gerekli seçimleri yapmışlardır. 1- Dekan Seçimi : Gizli yapılan ve tasnif hey'etine seçilen Doçent Nasuhi Bursal ve Doçent Selçuk Yalçın'ın tasnifini yaptığı oylama neticesinde, Prof. Feridun Özgür'ün bir oy aldığı ve Prof. Mehmet Oluç'un dört oyla Dekanlığa seçildiği anlaşılmıştır. 2- Senato Üyeleri Seçimi: Yine aynı hey'etçe tasnifi yapılan gizli oylama neticesinde Prof. Feridun Özgür ile Prof. Kemal Tosun'un Senato Üyeliklerine dörder oyla seçildikleri tesbit edilmiştir. 3- Yönetim Kurulu Seçimi: Aynı hey'etçe tasnifi yapılan gizli oylama neticesinde Prof. Feridun Özgür, Prof. Kemal Tosun, Doçent Nasuhi Bursal ve Doçent Selçuk Yalçın'ın dörder oyla Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçildikleri görülmüştür. Oylama neticelerini, yeni Fakülteye başarı dileklerimle ve saygı ile arzederim. Dekan Prof. Orhan Dikmen

43 Ek -VII İstanbul Üniversitesi Senatosu 104. Toplantı ( ) Başkan : Rektör Ord. Prof. Ekrem Şerif Egeli Raportör : Prof. Dr. Haluk Alp Prorektör : Ord. Prof. Ömer Celal Sarc Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Cihat Abaoğlu " Üyesi Prof. Ömer Özek " Üyesi Prof. Haluk Alp Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Reha Poroy " Üyesi Prof. Hıfzı Timur " Üyesi Prof. Lütfi Duran Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Afif Erzen " Üyesi Prof. Münir Aktepe " Üyesi Prof. Cemal Tükin Fen Fakültesi Dekanı Prof. Lütfi Biran " Üyesi Prof. Ferruh Şemin " Üyesi Prof. Mehmet Akartuna İktisat Fakültesi Dekanı Prof. M. Orhan Dikmen " Üyesi Prof. Bedii Feyzioğlu " Üyesi Prof. Haydar Furgaç Orman Fakültesi Dekanı Prof. Kemal Erkin " Üyesi Prof. Refik Erdem " Üyesi Prof. Fikret Saatçioğlu Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Kasım C. Güven " Üyesi Prof. Rasim Tulus " Üyesi Prof. Hayriye Amâl Dişhekimliği Fak. Dekanı Prof. Orhan Okyay " Üyesi Prof. Şevket Tagay " Üyesi Prof. Ferruh Aközsoy Cerrahpaşa Tıp Fak. Dekanı Prof. Celal Öker " Üyesi Prof. Ekrem K. Unat " Üyesi Prof. Rüknettin Tözüm Kimya Fakültesi Dekanı Prof. Ali Rıza Berkem " Üyesi Prof. Emin Ulusoy " Üyesi Prof. Fikret Baykut

44 EK - VI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI / /195 No : İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Rektörlüğümüzün 17 Ocak 1968 tarihli ve sayılı yazıları ile Üniversite Senatosunca yeni kurulan İşletme Fakültesinde Profesör Mehmet Oluç, Profesör Feridun Özgür, Profesör Kemal Tosun, Doçent Nasuhi Bursal, Doçent Selçuk Yalçın ve Doçent Kamuran Pekiner'in Üniversiteler Kanununun 73. Maddesi gereğince görevlendirilmelerine karar verildiği bildirilmekte ve yine 12 Ocak 1968 tarihli ve sayılı yazıda da İşletme Fakültesinin Üniversiteler Kanununa göre yapılması gereken Dekan, Senato ve Yönetim Kurulu Üyelikleri seçimlerinin İktisat Fakültesi Dekanı'nın başkanlığı altında yapılması ile neticelerinin bildirilmesi istenilmektedir. Dekanlığımızca vaki davet üzerine, 16.Ocak.1968 salı günü saat 16.00'da yukarıda isimleri yazılı öğretim üyeleri, yurt dışında bulunan Doçent Kamuran Pekiner hariç İktisat Fakültesi Dekanlık Makamında ve İktisat Fakültesi Dekanı'nın başkanlığında toplanarak aralarında gerekli seçimleri yapmışlardır. 1- Dekan Seçimi : Gizli yapılan ve tasnif hey'etine seçilen Doçent Nasuhi Bursal ve Doçent Selçuk Yalçın'ın tasnifini yaptığı oylama neticesinde, Prof. Feridun Özgür'ün bir oy aldığı ve Prof. Mehmet Oluç'un dört oyla Dekanlığa seçildiği anlaşılmıştır. 2- Senato Üyeleri Seçimi: Yine aynı hey'etçe tasnifi yapılan gizli oylama neticesinde Prof. Feridun Özgür ile Prof. Kemal Tosun'un Senato Üyeliklerine dörder oyla seçildikleri tesbit edilmiştir. 3- Yönetim Kurulu Seçimi: Aynı hey'etçe tasnifi yapılan gizli oylama neticesinde Prof. Feridun Özgür, Prof. Kemal Tosun, Doçent Nasuhi Bursal ve Doçent Selçuk Yalçın'ın dörder oyla Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçildikleri görülmüştür. Oylama neticelerini, yeni Fakülteye başarı dileklerimle ve saygı ile arzederim. Dekan Prof. Orhan Dikmen

45 EK - VIII 18.Eylül.1968 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan İ.Ü. İşletme Fakültesi Yönetmeliği (Aslına uygun olarak hazırlanmıştır.) T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ LİSANS ÖĞRETİM VE İMTİHAN YÖNETMELİĞİ (18.Eylül.1968 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazetede Yayınlammıştır.) SERMET MATBAASI Sermet Arkadaş İstanbul İŞLETME FAKÜLTESİNİN KURULUŞ GÜNCESİ İktisat Fakültesinin tarihli 79 sayılı Genel Kurul toplantısında İstanbul Üniversitesine bağlı bir İşletme Fakültesi Kurulması Kararlaştırılmıştır. İstanbul Üniversitesi Senatosu tarihli 79 sayılı oturumunda İktisat Fakültesinin bu önerisini görüşerek Üniversiteler Kanununun 2. Maddesine dayanarak bir işletme fakültesi kurulması kararını vermiştir. Senatonun bu kararı Milli Eğitim Bakanlığının tarih sayılı yazısı ile onaylanmıştır. İktisat Fakültesi Profesörler Kurulunun Üniversiteler Kanununun 73. Maddesi gereğince Prof. Dr. Mehmet Oluç, Prof. Dr. Feridun Özgür, Prof. Dr. Kemal Tosun, Prof. Dr. Kenan Gütan, Doç. Dr. Nasuhi Bursal, Doç. Dr. Kamuran Pekiner, Doç. Dr. Selçuk Yalçın'ın İşletme Fakültesinde görevlendirilmeleri önerisi Senatonun tarihli 93 sayılı toplantısında karara bağlanmıştır. Sözü edilen öğretim üyeleri tarihinde yaptıkları ilk kurul toplantısında Prof.Dr. Mehmet Oluç'u Dekanlığa, Prof. Dr. Feridun Özgür'ü ve Prof. Dr. Kemal Tosun'u Senatörlüğe, Prof. Dr. Feridun Özgür'ü, Prof. Dr. Kemal Tosun'u, Prof. Dr. Kenan Gürtan'I, Doç. Dr. Nasuhi Bursal'I ve Doç. Dr. Selçuk Yalçın'ı Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçmişlerdir. İstanbul Üniversitesi Senatosu tarihli 104 sayılı oturumunda bu seçimi onaylamış ve böylece İşletme Fakültesinin İstanbul Üniversitesine bağlı tüzel kişiliğe sahip bir fakülte olarak kuruluşu tamamlamıştır. Bu bakımdan günü Fakültenin Kurulış yıldönümüne temel sayılacak bir gündür İŞLETME FAKÜLTESİNİN AMAÇLARI Yurdumuz gün geçtikçe sanayileşmekte, geleneksel üretim alanlarımızdan tarımda da teknik yenilikler yavaş da olsa yer almaya başlamış bulunmaktadır. Orta ve büyük işletmeler doğru gidildikçe. Bunların üretim işlerini planlayacak, muhasebelerini çeşitli yönlerden örgütlendirecek ve iyi bir denetim ve yönetim düzeni kuracak, pazarlama, finanslama, insancıl ilişkilerle ilgili sorunlarını çözecek teknik bilgilere ve yönetim yeteneklerine sahip gençlerin yetiştirilmesi gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Herşeyi bilen adam yerine uzmanlaşmış kişilere ihtiyaç her gün daha çok duyulacaktır. İşletme Fakültesi yurdun en iyi beyinlerine sahip gençleri bulup eğiterek ülkenin bu alandaki ihtiyacını karşılamayı amaç edinen bir Fakülte olacaktır. Kafasına, çalışma gücüne güvenen ve yurdun meydan okuyucu sorunlarını çözmeğe kararlı genç elemenların en iyi şekilde yetiştirmek İşletme Fakültesinin temel amacı olacaktır. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ LİSANS ÖĞRETİM VE İMTİHAN YÖNETMELİĞİ Lisans Süresi : 1. Kısım GENEL HÜKÜMLER Madde 1- İşletme Fakültesi Lisans Öğretimi en az sekiz sömestredir. Lisans Öğretimi : Madde 2- Lisans Öğretimi : a) Dersler b) Pratik çalışmalar c) Seminerler Olmak üzere üç şekilde yapılır. Dersler, pratik çalışmalar ve seminerler öğretim üyeleri tarafından yapılır. Pratik çalışma saatlerinde alıştırmalar, ilgili Öğretim Üyesince seçilecek Öğretim Yardımcılarına da yaptırılabilir. Prof. Dr. Mehmet OLUÇ DEKAN

46 Öğretimin Düzenlenmesi : Madde 3- İşletme Fakültesi Genel Kurulu yaz sömestresinin bitiminden en az 15 gün önce toplanıp beşinci madde hükmünü ve ilgili kürsülerin tekliflerini gözönünde bulundurarak sonraki iki sömestrye ilişkin öğretim programının esaslarını tespit eder. Bu esaslara göre, Dekanlık, gelecek iki sömestredeki dersleri, pratik çalışmaları, seminerleri, bunların yapılacağı gün ve saatleri ve öğretim yapacakların adlarını gösteren programı hazırlatarak Haziranın bitiminden önce ilan eder. Gruplar ve Disiplinler : 2. Kısım DİSİPLİNLER, DERSLER, PRATİK ÇALIŞMALAR VE SEMİNERLER Madde 4- İşletme Lisansi Dersleri I. II. III. IV. Olmak üzere dört gruba ve Muhasebe, Pazarlama, Finanslama, disiplinlerine ayrılmıştır. I. II. III. Gruplardaki derslerin tümü ve IV. Gruptaki "Yönetim İlkeleri", "Kamu Yönetimi", "İşletme Politikası ve Problemleri", "İşletme Analizi ve Rapor Yazma"", "Türkiyede Ekonomik Yapı Problemleri" dersleri bütün öğrenciler için mecburi derslerdir. IV. gruba geçen öğrenciler, ayrıca bir disiplinde beş ders seçerler ve bunu IV. Gruba başlarken Dekanlığa yazılı olarak bildirirler Haftada Saat Pratik Sömestre Saat Ders Adı Ders Çalışma Sayısı Toplamı III.Grup Üretim Pazarlama Finanslama Personel Maliyet Muhasebesi İstatistik II Denetleme I (Muhasebe Denet.) IV. Grup Kamu Yönetimi Yönetim İlkeleri İşletme Politikası ve Problemleri Türkiyede Ekonomik Yapı Problem Denetleme II (İşl. Anal. Rap.Yazma) DİSİPLİNLERLE İLGİLİ DERSLER Üretim Yönetimi : Harekat Araşturması İstatistik Kalite Kontrolu Ekonometri İş Analizleri Planlama İş Org. ve Proje Değ Bilgi İşleme Sistemleri Kantitatif Karar Verme Teknik Pazarlama : Satış Yönetimi Pazarlama Araştırmaları Disiplinler ile ilgili Kürsülerin seçecekleri birer Öğretim Üyesinden kurulu komisyon, öğrencilerin daha önce aldıkları not durumunu da inceleyerek kendilerine hangi derinleşme derslerini seçmelerinin uygun olacağı hususunda yol gösterir. Fakülte Genel Kurulu her yıl Haziran ayının ikinci yarısında, gelecek ders yılında beşinci maddede yer alan disiplinlerle ilgili derslerden hangilerinin okutulacağını kararlaştırır. Dersler : Madde 5 - HAFTADA SAAT Pratik Sömestre Saat Ders Adı I. Grup İşletme Yönetimi I Muhasebe I İşletmecilere Matem. I İktisat I İşletme Hkuku I İş sosyolojisi İş Psikolojisi Ders Çalış. Sayısı Toplam II.Grup İşletme Yönetimi II Muhasebe II İşletmecilere Matem. II İktisat II İstatistik ı İşletme Hkuku I Kamu Maliyesi Vergi Hukuku Haftada Saat Pratik Sömestre Saat Ders Adı Ders Çalış. Sayısı Toplam ı Perakendecilik ve Toptancılık Dış Pazarlama Bilgi İşleme Sistemleri Kantitatif Karar Verme Teknikl İşletme Finansı : Finansal Kurumlar Yönetimi Sermaye Piyasası Analizleri Finansal Matematik Sigorta Matematiği İşletmelerin Vergilendirilmesi Bilgi İşleme Sistemleri Kantitatif Karar Verme Teknikleri Muhasebe : Yönetim Muhasebesi Muhasebe Organizasyonu Bilgi İşleme İşleme Sistemleri Türsel Muhasebe (Tar. Taşıma vbg.) Banka ve Sigorta Muhasebesi İşletmelerin Vergilendirilmesi Personel : Ücret Yönetimi İşçi - İşveren İlişkileri Sosyal Psikoloji Beşeri İlişkiler İş Değerlemesi

47 Pratik Çalışmalar: Madde 6 - Pratik Çalışmaların amacı ana derslerin programına giren konuları uygulama yönünden incelemek ve değerlendirmektir. Bu çalışmalar öğrenciler kümelere ayrılmak yolu ile yürütülür. Pratik çalışmalara katılmak mecburidir. Pratik çalışmalarınhangi derslerden kaç saat yapılacağı beşinci maddede gösterilmiştir. Beşinci maddede gösterilmeyen derslerden de kürsülerince lüzum görüldüğünde öğrenciler için mecburi olmamak şartı ile pratik çalışma yapılır. Seminerler: Madde 7 - Öğrencileri bilimsel araştırmalara alıştırmak amacı ile her yılın yaz sömestresi bitiminden önce açıklanacak programa göre fakültede seminerler düzenlenir. Seminerlere Yazılabilmek İçin Öğrencilerin : a) II. Grup dersleri imtihanlarını ve İstanbul Üniversitesi Öğrenci Yönetmeliği uyarınca geçirilmesi gereken Yabancı Dil İmtihanını başarmış olmaları, b) Seminer çalışmalarına yeterli bulunduklarının semineri yöneten öğretim üyesince onaylanması, Gereklidir. Seminerlere yazılma, lisans öğrencileri için isteğe bağlı olmakla beraber yazılanlar devam zorundadır. Seminer çalışmalarına başarı ile izleyenlere bir seminer belgesi verilir. Devamsızlığı ve başarısızlığı görülenlerin kayıtları semineri yöneten öğretim üyesince her zaman silinebilir DEVAM MECBURİYETİ - DEVAM VE BAŞARI DENETİMİ Madde 8 -- Derslere ve pratik çalışmalara devam mecburidir. Öğretim Üyesi öğrencilerin devamlarını uygun gördüğü biçimde denetleyebilir. Devam etmediği ve pratik çalışmalarda imtihana girecek derecede başarı gösteremediği tespit edilen öğrencilerin bir listesi ilgili öğretim üyesince imtihanşarın başlangıcından onbeş gün önce Dekanlığa verilir. Bu öğrenciler imtihanlara giremezler. Derslere Yazılma : Madde 9 -- Derslere yazılma, öğrencilerin her sömestre başında o sömestrede devam edeceği derslerin adlarını Üniversite Öğrenci Yönetmeliğinin dokuzuncu maddesi gereğince, kendisine verilecek olan karnenin o sömestreyi gösteren sahifasine yazması ve bu derslerin harçlarını Üniversite veznesine yatırıp karnesini Fakülte Kalemine damgalatması ile tamam olur. Öğrenciler bu işleme Kış sömestresi için 15 Kasım'a ve Yaz sömestresi için 15 Mart'a kadar tamamlatmak zorundadır. Herhangi bir sebep ve mazeretle olursa olsun, bu işlemlerini tamamlatmayanlar, o sömestreye kaydolunmuş sayılmazlar. İsteyen öğrenci bu işlemi aynı ders yılının Kış ve Yaz sömestreleri için bir defada yaptırabilir. Dinleyicilerin kaydı hakında Üniversite Öğrenci Yönetmeliğinin yirmiüçüncü Maddesi uygulanır İmtihan Dönemleri : İMTİHANLAR Madde 10 - Fakülte imtihanları Yaz, Güz ve Kış dönemlerinde yapılır. İmtihana Girme : Madde 11 - Altıncı, sekizinci ve dokuzuncu maddelerdeki şartlara göre imtihanlara girme hakkını kazanan öğrencilerin, imtihan döneminden en geç beş gün önce, Fakülteye imtihan harçlarını Üniversite Veznesine yatırdıklarını gösteren makbuzları vermeleri gereklidir. Madde 12* - Aynı gruptaki derslerin imtihanlarına girebilmek için bu yönetmeliğin altıncı, sekizinci ve dokuzuncu maddelerinde gösterilen şartları yerine getirmiş olmak lazımdır. Öğrenciler grup imtihanlarına onuncu Madde hükmü çerçevesinde istedikleri imtihan döneminde girebilirler. Grup dersleri imtihanlarında başarılı olmak için derslerin herbirinden geçer not almak lazımdır. Her grubun imtihanları başarılmadan bir üst grubun derslerine yazılmak mümlün değildir. Ancak bir gruptaki derslerden yalnız birinin imtihanını başaramayan öğrenciler, sonraki grubun derslerine yazılabilirler. Bu öğrencilerin yazıldıkları üst grubun imtihanlarına girmeden, geçmez not aldıkları dersin imtihanını başarmaları lazımdır. Fakültenin normal öğretim süresi sekiz sömestredir. Ancak üstüste dört sömestrede hiçbir dersin imtihanına girmeyenler ile I. Grup imtihanlarının tümünü en geç dört sömestre içinde (birbirini izleyen beş *) tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan değişikliğe göre İmtihan döneminde) başaramayanların kayıtları silinir. Madde Bütün grupların imtihanları yazılı olarak yapılır. Madde İmtihanlar, ilgili Kürsü Öğretim Üyeleri tarafından yapılır. Bunların mazereti halinde Dekan, bu işi başka bir öğretim üyesine tevdi eder. Dereceler : Madde Notlar dört derce üzerinden verilir: Pekiyi, İyi, Orta, Geçmez. Medde Geçmez not alan öğrenciler, Üniversite Öğrenci Yönetmeliğindeki hükümlere göre imtihan sonucuna itiraz edebilirler. Lisans Diploması : Madde Yukarıdaki hükümlere göre gereken derslere devam ederek imtihanlarını başarı ile bitirenlere "İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Lisans Diploması" verilir. Bu diplomaya hak kazanabilmek için Türk Öğrencilerin Türk Devrim Tarihi imtihanı ile Yabancı Diller Okulu Yönetmeliğine göre yabancı bir dil imtihanını başarmaları gereklidir. Yürürlük: Madde Bu yönetmelik Resmi Gazere'de yayınlandığı tarihten itibaren yürülüğe girer

48 EK -IX T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne Başvurulur. 20 OCAK 1969 PAZARTESİ Sayı : Sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa Ek Kanun Kanun No: 1084 Kabul Tarihi: 14/1/1969 Madde sayılı Üniversiteler kanununun 2'nci maddesi uyarınca İstanbul Üniversitesi'nde açılan İşletme Fakültesi'ne ait ilişik (1) ve (2) sayılı cetvellerde yazılı kadrolar, 5247 sayılı kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellere eklenmiştir. Madde 2 - İşletme Fakültesi'nde mevcut ve kurulacak kürsü ve ensetitülerdeki derslerle kürsüsü bulunmayan dersleri okutacak öğretim üyeleri bulunmadığı takdirde, diğer fakültelerin öğretim üyeleri (E) cetveli kadrolarına ek görevle atanabilirler. Bu suretle atananlara, Üniversiteler Kanunu'nun 27/10/1960 tarihli ve 115 sayılı kanunla değişik 32'nci maddesine göre de tazminat verilmeye devam olunur. Haklarında 7244 sayılı kanunun 3'ncü maddesi hükmü uygulanmaz. Madde sayılı kanuna ek olan 7161 sayılı kanuna bağlı (1) ve 21/4/1965 tarihli ve 582 sayılı kanuna bağlı (6) sayılı cetvellerin yönetim işleri başlıklı kısımlarında bulunan kadrolardan ilişik (3) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar çıkarılmış, yerine, bağlı (4) sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir.

49 Geçici Madde 1 - Bu kanuna bağlı (5) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 1968 yılında kullanılamaz. Geçici Madde 2 - İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi ile bu fakülteye bağlı İşletme İktisadı Enstitüsü ve diğer kurumlarda görevli öğretim üyeleri ve öğretim yardımcıları yeniden tayine lüzum olmaksızın yeni kadrolara geçerler ve aylıklarını bu kadrolardan alırlar. Geçici Madde 3 - Endüstri ve üniversite işbirliğini sağlamak için İşletme Fakültesi'ne bağlı olarak kurulacak vakıf gelirleri, teberru şartlarına uygun olarak sarf edilir. Madde 4 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 5 - Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 18/1/1969 (1) SAYILI CETVEL D Görevin Çeşidi Sayı Aylık İŞLETME FAKÜLTESİ a) Öğretim Üyeleri 1 Profesör " " " " Doçent " " b) Öğretim Yardımcıları 7 Asistan " " " Uzman " " Okutman 8 950

50 c) Memurlar 4 Fakülte Sekreteri (Yüksek tahsil gerektirmez.) Büro Şefi Büro Memuru Büro Memuru Kitaplık Müd Kitaplık Memuru Öğrenci Büro Şefi Öğrenci Büro Memuru Ambar Memuru Ayniyat ve Levzm. Şefi Ambar Memuru Sekreter ve Mutemet 1 500

51

52 IŞLETME FAKÜLTESINİN KURULUŞ VE GELİŞMESİ Prof. Dr. Mehmet OLUÇ İşletme Fakültesi Dekanı Ülkemizde, devlet idaresi için eleman yetiştirme yöntemleri Osmanlı İmparatorluğu döneminde çeşitli aşamalar geçirmiştir. Başlangıçta, ya medreselerde genel öğretim görmüş olanlardan veya özel öğretim görmüş olanlardan yararlanılırdı yıllarında Topkapı Sarayı içinde açılan Enderun-i Hümayun Mektebi, genel idarede ve diğer kamu işlerinde çalışacak kişileri yetiştirir oldu yılından sonra bu mektep daha çok saray hizmetleri için eleman yetiştirmeye devam etmiş ve 1908 yılına kadar yaşamıştır ten sonra çeşitli askeri ve mülki okullar açılmasına önem verilmiştir lerde bugünkü anlamında hükümet biçiminde teşkilatlanmaya başlayan Bab-ı Ali, özellikle Tanzimat tan sonra örgütlenme ve güçlenmesini arttırmış; Sadrazam ın hükümet erkanı ile birlikte devletin hizmetlerini yürüttüğü makam niteliği daha belirgin hale gelmiştir. Bab-ı Ali de genel idare elemanı yetiştiren bir tatbikat mektebine sahipti. Burada özellikle genel idare elemanı yetiştiren kısım Kalem Dairesi kısmıdır. Kalem Dairesi nin çeşitli bölümlerine, evlerinde özel olarak veya ilk öğrenimini yapmış yaşlarında memur ve tanınmış ailelerin çocukları mülazım veya şakird adı altında maaşsız olarak alınırlardı. Bunlar bölümlerin başında bulunan kişilerce kamu hizmetlerinin her dalında yetiştirilir ve olgunlaştıklarında Bab-ı Ali kalemlerinden birine aylıklı memur olarak atanırlardı. Zamanla, başarı derecelerine göre en üst makamlara kadar yükselirlerdi. Bu arada devletin maliye ve vergi işlerini yürütecek kişiler için de Bab-ı Defterdari Mektebinde, Bab-ı Ali Kalemine benzer biçimde personel yetiştirilirdi de Baş Defterdarlık, Maliye Nezaretine dönüştürülünce maliyede çalışanlar için devlet rnuhasebesi kursu açılmıştır te şer i mahkemelere yeterli ve bilgili kadı ve yargıçlar yetiştirilmesi için Muallimhane-í Nüvvab açılmış, 1886 yılında da nizami mahkemelere yargıç ve avukat yetiştirmek üzere Batı anlamında ve niteliğinde ilk Hukuk Mektebi açılmıştır. 1

53 Şubat 1859 da mülki amirler ve maliyeciler yetiştirmek üzere Mülkiye Mektebi açıldı(¹). Bu arada ticari hayatın ihtiyaçlarını karşılayacak elemanlar yetiştirmek amacıyla 1883 tarihinde Mektebi Ali-i Ulümu Ticariye açıldı. Cumhuriyet dönemi başlarında, gerek devletin genel idare hizmetleri gerek özel teşebbüsün ihtiyaç duyduğu çeşitli mesleki hizmetler için eleman yetiştirme kaynaklığı eden Hukuk Mektebi, Mülkiye Mektebi ve Ticaret Mekteb-i Alisi ile Mühendis Mektebi başlıca eğitim müesseselerimiz arasında yeralmışlardır. Buralardan yetişenler edindikleri genel bilgilerle her ihtiyaca cevap verir durumda idiler. Gerek devlet hayatı gerek iş hayatı belirli alanlarda derinleşmiş uzman kişilere büyük bir ihtiyaç hissetmez görünüyordu larda devletçiliğin gelişmesi ve devletin iktisadi hayata önem vermesiyle Mülkiye Mektebi, Hukuk Fakültesi ve Yüksek Ticaret Mektebi nin verdiği iktisat kültürünün yetmeyeceği anlaşıldığından iktisat alanında uzmanlaşmış elemanlar yetiştirmek üzere 1936 yılında İktisat Fakültesi nin kurulması yoluna gidildi. Bu yeni Fakülte nin ilk programında Hukuk dersleri büyük bir ağırlık taşıyordu. Böylece bir dereceye kadar her işe yarar adam yetiştirme geleneğine sadık kalınmak istenmişti. Ama, zamanla bu gelenekten uzaklaşılarak programlarda gerek kamu sektörünün gerek özel sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek daha güçlü iktisat kültürüne sahip elemanlann yetiştirilmesi doğrultusunda değişiklikler ve geliştirmeler yapıldı. Bu arada işletme derslerine de daha fazla ağırlık verildi lerin başında Türkiye de incelemeler yapan bir yabancı İktisatçılar grubu Türkiye nin gelişebilmesi için en önemli eksiğin yönetici eleman eksiği olduğunu belirtmişti. İşte bu yönetici eleman eksikliğini gidermek üzere İstanbul Universitesi, Harvard Universitesi ve Ford Vakfının yardımıyla İktisat Fakültesine bağlı bir İşletme İktisadı Enstitüsü kurulması kararlaştırıldı. Ord. Prof. Dr. Omer Celal Sarç ın müdür olarak seçildiği Enstitü ye öğretim elemanı yetiştirmek için 1954 yılında Mehmet Oluç, Zeyyat Bakınız: 1) Mücellidoğlu Ali Çankaya Son Asır Türk Tarihinin Önemli Olaylarıyla Birlikte Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler, 1. Cilt Mülkiye Tarihi S

54 Hatipoğlu, Şakir Ağanoğlu, Mükerrem Hiç ve Nezih Neyzi den oluşmuş bir grup Harvard Üniversitesi İşletme Fakültesinde vak a metodu ile eğitim yapmak üzere gönderildi. 10 aylık bir eğitimden sonra Türkiye ye dönen grup 1955 Sonbaharında ilk 12 haftalık Orta Sevk ve İdare kursunu açarak iş hayatında 5 yıl tecrübesi olanların vak a metoduyla eğitimine başladı yılında da Üniversite ve Yüksek Okul mezunları arasından test ve mülakat yolu ile seçilenler için 9 aylık sertifika programının uygulanmasına geçildi da kurulan İktisat Fakültesinde İşletme, Muhasebe ve Ticari Hesap, Mali Cebir derslerini vermek üzere Almanya nın Frankfurt Üniversitesinden Prof. Alfred Isaac getirilmiştir. Prof. Alfred Isaac a tercüman ve asistan olarak ta Almanya da eğitim görmüş Dr. İsmet Alkan yardımcı olarak verilmişti. Dr. İsmet Alkan ın ayrılmasından sonra Prof. Alfred Isaac a Fakültenin ilk mezunlarından Nevzat Güneş asistan tayin edilmiş ve yine Sosyal Siyaset Kürsüsü Asistanlarından Dr. Orhan Tuna da derslerin tercümesi ile görevlendirilmişti. Bir süre sonra Doç. Dr. Ahmet Ali Özeken İşletme Kürsüsüne tayin edilmiş ve İşletme, Muhasebe, Ticari Hesap ve Mali Cebir dersleri Prof. Isaac ve Doç. Ahmet Ali Özeken tarafından yürütülmüştür. Bir süre sonra da Feridun Özgür ve daha sonra Kemal Tosun kürsüye asistan olmuşlardır. Doçent Ahmet Ali Özeken 1946 tarihinde profesörlüğe yükseltilmiştir yılında Profesör Isaac Almanya ya dönmüştür. Dr. Feridun Özgür 1953 yılında doçent olmuştur tarihinde Profesör Ahmet Ali Özeken vefat etmiştir. İktisat Fakültesi İşletme Kürsüsü öğretim üyesi tedarikinde sıkıntıya düşmüş ve Almanya dan üçer ay süreli Profesörler getirtilerek ihtiyaç karşılanmaya çalışılmıştır. Bu durum karşısında 1953 yılı sonbaharında, yılları arasında Amerikada Dış Ticaret üzerine ihtisas yapmış ve 1950 yılında İktisadi Coğrafya Kürsüsünde doçentliğe tayin edilmiş Dr. Mehmet Oluç yeniden Amerika ya gönderilerek işletme alanında bilgilerini arttırması sağlanmış ve 1954 yılının ortalarında İşletme Kürsüsü Doçentliğine tayin edilerek yukarıda belirtildiği gibi Amerika da İşletme bilgisini geliştirmeye çalıştığı sırada Harvad a gönderilen ekibe katılmıştır. Bu arada dışarıdan doçentlik imtihanına giren Cihat İren de 1953 yılında İşletme Kürsüsü doçentliğine atanmıştır yılında Almanya nın Erlangen Universitesinden Prof. Dr. Wolter 3 yıl süre ile İşletme Kürsüsüne getirilmiştir yılında İktisat Fakültesi nin İşletme dersleri, Prof. Wolter, Doç. Dr. Cihat İren tarafından, Muhasebe, Ticari Hesap ve Mali Cebir dersleri de Doç. Dr. Feridun Özgür, Öğr. Görv. Dr. Nakibe Uzgören ve Öğr. Görv. Rasim Saydar ve Uzman Aziz Tahsin Balkanlı tarafından yürütülmekteydi ders yılı Güz döneminde Doç. Dr. Mehmet Oluç Pazarlama derslerini vermeye başlamıştır.

55 - 4 - Dr. Selçuk Yalçın da 1954 tarihinde kürsüye asistan olarak atanmıştır de Dr. Nasuhi Bursal kürsüye uzman olarak alınmıştır. Doç. Dr. Cihat İren 1957 yilında Fakülteden ayrılmıştır. Doç. Dr. Mehmet Oluç 1953 yılında profesörlüğe yükselmiş ve kısa bir süre sonra sözleşmesi biten Prof. Wolter in yerine kürsünün yönetimi ile görevlendirilmıştir. Dr. Kemal Tosun da 1957 tarihinde doçent olmuştur. Böylece, 1953 te sarsıntı geçiren İşletme Kürsüsü ilk defa bir Türk Profesör ve 2 doçente sahip olabilmiştir. Bu arada Dr. Kamuran Pekiner 1959 yılında kürsüye asistan olarak alınmıştır yılı Kasım ında Dr. Nasuhi Bursal ve Dr. Selçuk Yalçın doçent olmuşlardır yılında İktisat Fakültesinin kürsüleri kadroları yeniden tesbit edilirken İşletme Kürsüsüne üç profesörlük, 5 doçentlik ve 5 asistanlık kadrosu verilmiş ve böylece İşletme Kürsüsünün gelişme imkanlan sağlanmıştır. Demirhan Tokel, Cevat Sarıkamış, İnal Ataç asistan kadrosuna alınmış, İnal Ataç bir süre sonra asistanlıktan ayrılmıştır. Demirhan Tokel ve Cevat Sarıkamış İşletme İktisadı Enstitüsünün Ford vakfı bursundan yararlanarak Harvard Üniversitesi İşletme Fakültesine gönderilince, yerlerine 1959 yılında Atilla Gönenli, 1960 yılında Aykut Şireli kürsüye asistan olmuşlardır yılında Doç. Dr. Feridun Özgür profesörlüğe yükseltilmiştir yılında Alparslan Peker İşletme Kürsüsüne asistan olarak atanmıştır Martında İktisat Fakültesi Dekanı seçilen Prof. Dr. Mehmet Oluç 1960 Haziranında İşletme Enstitüsü Müdürlüğüne de seçilmiştir. İleride kurulabilecek İşletme Fakültesine öğretim üyesi yetiştirmek için bilinçli bir politika izlenmeye başlanmıştır. İşletme Enstitüsüne Ford Vakfının sağladığı imkanlardan yararlanarak Harvard Üniversitesi, İndiana Universitesi, Stanford Üniversitesi ve Michigan Universitesi ne İşletme eğitimi için İşletme Kürsüsü ve İşletme Enstitüsü mensupları gönderilmiştir yılları arasında İktisat Fakültesi nde İşletme derslerine ayrılan saatlerin arttırılması için yapılan teşebbüsler sonuç vermeyince 1962 nin son çeyreğinde Prof. Dr. Mehmet Oluç, Prof. Dr. Feridun Özgür, Doç. Dr. Kemal Tosun un imzaladıkları ortak önerge, Prof. Orhan Dikmen, Prof. Haydar Furgaç, Ord. Prof. Dr. Ömer Celal Sarç a da imzalatılarak bir İşletme Fakültesi kurulması için İktisat Fakültesi Genel Kuruluna müracaat edilmiştir. Ancak 1962 Ekiminin sonunda Prof. Mehmet Oluç un İktisat Fakültesi dekanlığından ayrılmasından sonra bu önerge üzerinde fazla durulmamıştır yılında Doç. Dr. Kemal Tosun profesörlüğe yükseltilmiş 1964 yılında Dr. Kamuran Pekiner İşletme Kürsüsü doçenti olmuştur tarihinde Çetin Şanlı, 1966 tarihinde Kemal Kurtuluş 1967 tarihinde Tamer Koçel İşletme Kürsüsü asistanlığına atanmışlardır. İşletme Kürsüsüne alınan asistanlann doktora ve doçentlikleri başarıldıktan sonra 1967 yılının 2. çeyreğinde daha önce sözü edilen önerge yeniden iktisat Fakültesi Genel Kurulu gündemine aldırılmıştır. Bu arada 1967 yılında yapılmakta

56 - 5 - olan 2. Beş Yıllık Kalkınma Planında Üniversite kademesinde İşletme İktisadı dalında eğitim kapasitesi sağlanması hususunda kayıt konmasına da teşebbüs edilmiştir. Ve bu kayıt konmuştur. (Bakınız: II. Beş Yıllık Kalkınma Planı, ) İktisat Fakültesi nin Genel Kurulunda yeralan Prof. Dr. Mehmet Oluç, Prof. Dr. Feridun Ozgür, Prof. Dr. Kemal Tosun, Doç. Dr. Nasuhi Bursal, Doç. Dr. Selçuk Yalçın, Doç. Dr. Kamuran Pekiner, Öğr. Görv. Dr. Mustafa Aysan ve Öğr. Görv. Dr. Demirhan Tokel in çabalarıyla, «Gittikçe sanayileşmekte olan ülkenin çeşitli işletme dallarında uzmanlaşmış elemanlara şiddetle ihtiyaç duymaya başlıyacağı, Universitenin bu ihtiyacı önceden sezerek iş hayatına liderlik etmesi ve gelişen ihtiyacı karşılayabilmek için yeni bir Fakültenin kurulması gerekliliği» hususunda İktisat Fakültesi Genel Kurulu ikna edilmiştir. İktisat Fakültesinin tarihli 79 sayılı Genel Kurul toplantısında İstanbul Universitesine bağlı bir İşletme Fakültesinin kurulması kararlaştırılmıştır. İstanbul Üniversitesi Senatosu, Rektör Ord. Prof. Dr. Ekrem Şerif Egeli nin başkanlığındaki tarihli 79 sayılı oturumunda İktisat Fakültesinin bu önergesini görüşmüş ve Üniversiteler Kanununun 2. maddesine dayanarak bir İşletme Fakültesi kurulması kararını vermiştir. Senatonun bu kararı Milli Eğitim Bakanlığının tarih sayılı yazısı ile onaylanmıştır. İktisat Fakültesi Profesörler Kurulunun Universiteler Kanununun 73. maddesi gereğince Prof. Dr. Mehmet Oluç, Prof. Dr. Feridun Ozgür, Prof. Dr. Kemal Tosun, Prof. Dr. Kenan Gürtan, Doç. Dr. Nasuhi Bursal, Doç. Dr. Kamuran Pekiner, Doç. Dr. Selçuk Yalçın ın İşletme Fakültesinde görevlendirilmeleri önerisi Senatonun tarihli 93 sayıli toplantısında karara bağlanmıştır. Sözü edilen öğretim üyeleri tarihinde yaptıkları ilk Kurul toplantısında Prof. Dr. Mehmet O luç u Dekanlığa, Prof. Dr. Feridun Özgür ü ve Prof. Dr. Kemal Tosun u Senatörlüğe; Prof. Dr. Feridun Özgür ü, Prof. Dr. Kemal Tosun u, Prof. Dr. Kenan Gürtan ı, Doç. Dr. Nasuhi Bursal ı ve Doç. Dr. Selçuk Yalçın ı Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçmişlerdir. İstanbul Üniversitesi Senatosu tarihli 104 sayılı oturumunda bu seçimi onaylamış ve böylece İşletme Fakültesinin İstanbul Üniversitesine bağlı Tüzel kişiliğe sahip bir Fakülte olarak kuruluşu tamamlanmıştır. Bu bakımdan günü Fakültenin Kuruluş Yıldönümüne temel sayılacak bir gündür. İşletme Fakültesinin 14 Ocak 1969 tarihinde kabul edilen 1084 sayılı Kuruluş Kadrosu Kanunu 20 Ocak 1969 tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

57 )DN OWHQLQOLVDQVYHLPWLKDQ\ QHWPHOL L6HQDWRFDNDEXOHGLOLS(\O OWDULK YH VD\ÕOÕ UHVPL JD]HWHGH \D\ÕPODQPÕúWÕU.DVÕPÕQGD )DN OWH\H 7 UN X\UXNOXYH\DEDQFÕX\UXNOX UHQFLDOÕQPÕúYHELULQFLVÕQÕIÕQ UHWLPLQHEDúODQPÕúWÕU Fakültenin 1968 \ÕOÕQGD ELULQFL VÕQÕIÕ GHUV \ÕOÕQGD LNLQFL VÕQÕIÕ GHUV\ÕOÕQGD o QF VÕQÕIÕGHUV\ÕOÕQGDG UG QF VÕQÕIÕDoÕOPÕúWÕU +D]LUDQÕQGDLONPH]XQODUÕKD\DWDDWÕODFDNWÕU WDULKLQGH'RoHQW QYDQÕQÕDOPÕúROXS\HGHNVXED\OÕ ÕQÕWDPDPODPÕúRODQ'U $WLOOD* QHQOL QLQ\LQH\ÕOÕQGD$VLVWDQ'U$\NXWùLUHOL QLQ\ÕOÕQGD8]PDQ'U 0XVWDID$$\VDQ ÕQ\ÕOÕQGD8]PDQ'U$WLOOD%DUDQVHO LQYH$VLVWDQ'U$OSDUVODQ 3HNHU LOH $VLVWDQ 'U &HYDW 6DUÕNDPÕú ÕQ H\OHPOL GRoHQWOL H DWDQPDODUÕ LOH,úOHWPH Fakültesi, UHWLP \HVLNDGURVXEDNÕPÕQGDQJ oohqplúwlu 6$<,/,&(79(/ ' * UHYLQoHúLGL 6D\Õ $\OÕN,ù/(70()$.,-/7(6ø D2 UHWLP \HOHUL Profesör Doçent Eg UHWLP\DUGÕPFÕODUÕ $VLVWDQ 8]PDQ 2NXWPDQ 7DEOR2FDN7DULKOLYH6D\ÕOÕ5HVPL*D]HWHGH\D\ÕQODQDQ.XUXOXú.DGURVX øúohwph)dn OWHVLQLQGRNWRUD\ QHWPHOL L2FDNWDULKOLYHVD\ÕOÕUHVPL JD]HWHGH\D\ÕPODQGÕNWDQVRQUDGRNWRUD UHQLPLQHGHEDúODQPÕúWÕUWDULKLQH NDGDUDúD ÕGDDGODUÕ\D]ÕOÕDVLVWDQYHX]PDQ,úOHWPH'RNWRUXSD\HVLQLND]DQPÕúODUGÕU

58 Dr. Bülent Kobu Dr. Ender Şenkal Dr. Erol Eren Dr. Hayri Ulgen Dr. Osman Halaç Dr. Peyami Safa Çarıkçıoğlu Dr. Ersin Güredin Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş tarihinde İktisat Fakültesinde İşletme dalından doktora yapan Dr. Çetin Şanlı, Dr. Kemal Kurtuluş; 1970 tarihinde yine aynı şekilde doktora yapmış olan Dr. Tamer Koçel de göz önüne alınırsa doktor asistanların sayısı 11 e yükselir. Böylece öğretim üyesi adaylarının sayısı artmıştır. Bu sayı 1973 Martına kadar e ulaşabilecektir. Bu arada çeşitli burs olanaklarından yararlanılarak 12 asistanımız yurt dışında ihtisas dallarında çalışmalar yapmaktadırlar. Bütün bu gelişmeler sonucu İşletme Mühendisliği bölümümüzün açılması imkanı hazırlanmış ve ders programlarının yurt ihtiyaçlarına göre geliştirilmesi gerçekleşebilir duruma getirilmiştir. Işletme Fakültesinin Amaçları Yurdumuz gün geçtikçe sanayileşmekte, geleneksel üretim alanlarımızdan tarımda da teknik yenilikler yavaş da olsa yer almaya başlamış bulunmaktadır. Orta ve büyük işletmelere doğru gidildikçe, bunların üretim işlerini planlayacak, muhasebelerini çeşitli yönlerden örgütlendirecek ve iyi bir denetim ve yönetim düzeni kuracak; pazarlama, finanslama, insancıl ilişkilerle ilgili sorunlarını çözecek teknik bilgilere ve yönetim yeteneklerine sahip gençlerin yetiştirilmesi gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Herşeyi bilen adam yerine uzmanlaşmış kişilere ihtiyaç hergün daha çok duyulacaktır. İşletme Fakültesi yurdun en iyi beyinlerine sahip gençleri bulup eğiterek ülkenin bu alandaki ihtiyacını karşılamayı amaç edinen bir Fakülte durumundadır. Kafasına, çalışma gücüne güvenen ve yurdun meydan okuyucu sorunlarını çözmeğe kararlı genç elemanlarını en iyi şekilde yetiştirmek İşletme Fakültesinin temel amacıdır.

59 - 8 - Fakülte bu amacını gerçekleştirmek için bir yandan örgütlenmesini geliştirirken bir yandan öğretim üyelerinin miktar ve kalite yönünden geliştirilmesine önem vermekte öğretim imkanı ve araçlarını çoğaltıp genişletmektedir. Rumeli Hisarı sırtlannda Nafi Baba daki arsasına çağdaş eğitim olanaklarına sahip binalarını kurma hazırlıkları tamamlanmak üzere olup 1972 yazında temel atılabilecektir. Çok sayıda küçük dersliklere ve Öğretim üyelerine kavuşunca çok yönlü ders programları geliştirilecek; vak a metodu, işletme oyunları ve başka öğretim yöntemleri uygulanacaktır. Işletme Fakültesi, Işletmelerimizin çeşitli sorunlarını araştırıcı, çareler bulucu, bilgide, yönetimde, öğretimde ve araştırmada daima yenileyici ve yenilenici bir bilim müessesesi olarak Türkiyenin kalkınmasına büyük katkılarda bulunacaktır. Işletme Fakültesinin Enstitü ve Laboratuarları: a) İşletme İktisadi Enstitüsü: 1954 tarihinde Iktisat Fakültesine bağlı olarak kurulan Enstitü, Işletme Fakültesinin kurulmasından sonra 4 Mart 1969 tarihinde Işletme Fakültesine bağlanmıştır. 11 er haftalık Orta Sevk ve İdare programını yılda iki kere tekrarlamaktadır tarihinde XXXII inci dönem orta sevk ve idare programı uygulanmıştır. Ayrıca Üniversite ve yüksek okullar mezunları için yürütülen 9 aylık sertifika programlarının sayısı da XV e yükselmiştir. Bundan başka Enstitü çeşitli seminer ve kurslar da düzenlemektedir tarihine kadar. Ord. Prof. Dr. Ömer Celal Sarç Enstitünün kurucu müdürü olarak çalışmış, tarihleri arasında Prof. Dr. Sabri Ülgener Enstitü Müdürlüğü yapmış, 1958 tarihinde yeniden müdür seçilen Ord. Prof. Dr. Ömer Celal Sarç bir süre sonra Amerika ya gittiğinden kendisine 8 ay Doç. Dr. Feridun Özgür vekalet etmiş 1960 Şubatından Haziran ayına kadar Prof. Dr. Mehmet Oluç vekalet etmiş ve 1960 Haziranında Müdürlüğe asaleten seçilen Prof. Dr. Mehmet Oluç 1970 Ağustosuna kadar müdürlük görevine devam etmiştir. O tarihten beri de Prof. Dr. Feridun Ozgür Enstitü müdürü görevindedir. Kendisi Amerika da iken yardımcısı Prof. Dr. Kemal Tosun bir yıl süre vekaleten Enstitüyü idare etmiştir.

60 - 9 - İşletme İktisadi Enstitüsü Öğretim Uye ve Yardımcıları Adı ve Soyadı Görevi Prof. Dr. Zeyyat Hatipoğlu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Oluç» Prof. Dr. Feridun Özgür» Prof. Dr. Kemal Tosun» Prof. Dr. Kenan Gürtan» Prof. Dr. Ilhami Karayalçın» Prof. Dr. Nasuhi Bursal» Prof. Dr. Selçuk Yalçın» Prof. Dr. Kamuran Pekine» Doç. Dr. Atilla Gönenli» Doç. Dr. Aykut Sireli» Doç. Dr. Mustafa A. Aysan» Doç. Dr. Atilla Baransel» Doç. Dr. Alparslan Peker» Doç. Dr. Cevat Sarıkamış» Dr. Demirhan Toker» Dr. Asaf Yalçın» Dr. Daim Demircan» Dr Nezih M. Neyzi» Dr. Yük. Müh. Bülent Kobu» Dr. Yıldırım Kılkış» Yük. Müh. Sadi Gencer» Besim Baykal» Yük. Müh. Hasan Erişkon» Dr. Çetin Şanlı Asistan Dr. Kemal Kurtuluş» Dr. Tamer Koçel» Dr. Yük. Müh. Ender Şenkal Uzman Yük. Müh. Ümit Candan» Betül Serdar» b) Pazarlama Enstitüsü. 20 Nisan 1970 tarihli ve sayılı resmi gazetede yönetmeliği yayımlanan Pazarlama Enstitüsünün 15 Aralık 1971 tarihli genel kurul toplantısında Müdürlüğüne Prof. Dr. Mehmet Oluç, Müdür Yardımcılığına Doç. Dr. Aykut Şireli seçilmişlerdir.

61 -10 - Enstitü, Yönetmeliğince öngörülen araştırma ve eğitim hizmetlerini yerine getirebilmek için hazırlıklar yapmaktadır. 1. Zafer Karasu 2. Sabiha Güzel Pazarlama Enstitüsü Uzmanları c) Muhasebe Enstitüsü 11 Aralık 1970 tarihli ve sayilı resmi gazetede yönetmeliği yayımlanan Muhasebe Enstitüsünün 15 Aralık 1071 tarihli genel kurul toplantısında Müdürlüğüne Prof. Dr. Nasuhi Bursal, Müdür Yardımcılığına Doç. Dr. Alparslan Peker seçilmişlerdir. Enstitü, Yönetmeliğince öngörülen araştırma ve eğitim hizmetlerini yerine getirebilmek için hazırlıklar yapmaktadır. Muhasebe Enstitüsü Uzmanları : 1. Meral Arık 2. İlköz Alptüzün 3. Tülay Aner ç) Yönetim ve Organizasyon Enstitüsü 3 Ağustos tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yönetmeliği yayımlanan Yönetim ve Organizasyon Enstitüsünün 15 Aralık 1971 tarihli genel kurul toplantısında Müdürlüğüne Prof. Dr. Kemal Tosun, Müdür Yardımcılığına Doç. Dr. Atilla Baransel seçilmişlerdir. Enstitü, Yönetmeliğince öngörülen araştırma ve eğitim hizmetlerini yerine getirebilmek için hazırlıklar yapmaktadır. Yönetim ve Organizasyon Enstitüsü Uzmanı Erdinç Beylem. Laboratuarlar:

62 -11-1) Muhasebe Laboratuarı (Kurulmuştur ve çalışmaktadır.) 2) Daktilo Laboratuarı (Kurulmuştur ve çalışmaktadır.) 3) Yabancı Dil Laboratuarı (Kurulmuştur ve çalışmaktadır.) 4) Psiko-teknik Laboratuarı (Kurulmaktadır.) 5) Işletme Mühendisliği Laboratuarı (Kurulması Planlanmıştır.) IŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYE VE YARDIMCILARI ILE BAĞLI OLDUĞU KÜRSÜLER PAZARLAMA VE PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI KÜRSÜSU: 1 Prof. Dr. Mehmet Oluç 2 Doç. Dr. Aykut Şireli 3 Ass. Dr. Kemal Kurtuluş ~ 4 Ass. Engin Okyay 5 Ass. Mehmet Karafakioğlu 6 Ass. Asım Fuat Fırat~ 7 Ass. Ismail Kaya 8 Ass. Muhittin Karabulut FİNANS KURSUSU: 1 Doç. Dr. Atilla Gönenli 2 Doç. Dr. Cevat Sarıkamış 3 Ass. Dr. M. Şükrü Tekbaş 4 Ass. Unal Bozkurt 5 Ass. Şeref Türen 6 Ass. Cem Hakyemez 7 Uzm. Orhan Göker 8 Okutman Öztin Akgüç YÖNETİM VE ORGANİZASYON KURSUSU: 1-- Prof. Dr. Kemal Tosun 2-- Doç. Dr. Atilla Baransel 3--Öğr. Görv. Dr. Tamer Koçel 4--Ass. Dr. Hayri Ulgen 5--Ass. Dr. Erol Eren 6-- Ass. Yıldırım Öner 7-- Ass. Ahmet Sera Ozbaşar 8-- Ass. Zeki Aksan KANTİTATİF ANALİZLER VE PROGRAMLAMA KURSUSU: 1-- Ass. Dr. Osman Halaç 2-- Ass. Erdal Öztekin MALİYET MUHASEBESI: 1--Prof. Dr. Nasuhi Bursal 2--Doç. Dr. Alparslan Peker 3--Ass. Fahir Bilginoğiu 4--Ass. Ismail Albayrak 5--Ass. Yücel Ercan PERSONEL KÜRSÜSÜ: 1--Prof. Dr. Selçuk Yalçın 2--Ass. Ulkü Gönenli 3-- Ass. Tuğray Kaynak 4--Ass. Zeki Adal 5--Okutm. Nezihe Timur

63 )ø1$16$/08+$6(%(.h56h6h Prof. Dr. Feridun Ozgür Doç. Dr. Mustafa A. Aysan $VV'UdHWLQùDQOÕ Ass. Ahmet Yüksel $VV&HQJL](UGDPDU 8]P5HFHS7XUJD\ h5(7ø0<g1(7ø0ø.h56h6h 3URI'U< N0 K,OKDPL.DUD\DOoÕQ g U* UY'U% OHQW.REX 8]'U(QGHUùHQNDO $VV* QHú*HQo\ÕOPD] $VV7HNLQ2]DIúDU $VV0XKVLQ<ÕOGÕ] $VV6HGDWùDUPDQ 8]P8PLW&DQGDQ '(1(7ø0.h56h6h 3URI'U.DPXUDQ3HNLQHU $VV'U3H\DPL6dDUÕNoÕR OX Ass. Dr. Ersin Güredin Ass. Hasan Gürbüz V$VV$WHú)ÕUDW 0$7(0$7ø..h56h6h 3URI'U1D]ÕP7HU]LR OX $VV.XWOX0HULK $VV<ÕOPD]7XOXQD\ Ass. Yüksel Oren 8]P%LUVHQ.DUSDN '$95$1,ù%ø/ø0/(5ø.h56h6h $VV)DWPDg]GR DQ $VV+DVDQ)dHOHELR OX $VV2\D%LULQJHQ $VV$.DPLO(VLUWJHQ $VV6DLW6R\GDQ $VVøOKDQ(UGR DQ 8]P%D\NDP6H]HU '$.7ø/2/$%25$78$5 1. Nilüfer Berkmen ø67$7ø67ø..h56h6h Prof. Dr. Kenan Gürtan $VV2UKDQ,GLO 2NXWPDn Ahmet Selahattin Talü.h56h6h2/0$<$1'(56/(5ø1gö5(7ø0h<(/(5ø 0$/ø<( 3URI'U0HPGXK<DúD (.2120(75ø 3URI'U$KPHW.ÕOÕoED\ øùdøøù9(5(1ø/øù.ø/(5ø 3URI'U0HWLQ.XWDO øù/(70( URI'U.HQDQ7XQoRPD ø.7ø6$7, Prof. Dr. Yüksel Ülken,.7ø6$7øø 3URI'U1XUL.DUDFDQ <$%$1&,'ø//$%25$78$5, Lütfiye Duran %ULDQ&OLVVROG $GDLU0LOO (VLQ$KPHW Fidan Türkent,GD0L]UDKL '(95ø07$5ø+ø 3URI'U<ÕOPD]$OWX.$ URI'U<ÕOPD]$OWX ²9(5*ø URI'U.HQDQ%XOXWR OX,ù/(70( Doç. Dr. Ergun Çetingil øø 626<$/36ø.2/2-ø Doç. Dr. Erol Güngör øù'(*(5/(0(6ø Doç. Dr. Turhan Yazgan

64 Kütüphane Dekanlık Bürosu Program Bütçe Ünitesi Personel İşleri Bürosu Öğrenci İşleri Bürosu Fakülte Sekreteri Pazarlama ve pazarlama Araştırmaları Kürsüsü Ayniyat ve Levazım Şefliği Matematik Kürsüsü Donatım ve Bakım Amirliği İşletme Finansı Üretim Laboratuarı Psikoteknik Laboratuarı Kantitatif Analizler ve Programlama Kürsüsü Üretim Yönetimi Kürsüsü Maliyet Muhasebesi Kürsüsü Yönetim ve Organizasyon Kürsüsü Davranış Bilimleri Kürsüsü Personel Yönetimi Kürsüsü Finansal Muhasebesi Kürsüsü Denetim Kürsüsü İstatistik, Demografi ve İktisadi Analizler Kürsüsü KÜRSÜLER DEKAN FAKÜLTE YÖNETİM KURULU FAKÜLTE PROFESÖRLER KURULU FAKÜLTE GENEL KURULU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme İktisadı Enstitüsü Pazarlama Enstitüsü Muhasebe Lab. Muhasebe Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon Enstitüsü ENSTİTÜLER Yabancı Dil Lab. İşletme Finansı Enstitüsü

65

66 KURUCU HOCALARIMIZIN AĞZINDAN İ.Ü. İŞLETME FAKÜLTESİ'NİN KURULUŞ ÖYKÜSÜ Bu bölüm, İşletmeli 92 yıllığından alınmıştır. O tarihlerde öğretim üyesi olarak ilişkide bulunduğum komite üyeleriyle yaptığım konuşmalarda fakültemiz kurucuları ile temasa geçerek onlarla bir röportaj yapılmasının yıllık açısından büyük bir önem arzedeceğini söylemiştim. Genç kardeşlerim, tavsiyeme uyarak kurucu hocalarla aşağıdaki röportajı gerçekleştirdiler ve yıllıklarında yayınladılar. Şüphesiz ki bu yıllık, diğer yıllıklara göre oldukça büyük bir ayrıcalığa sahip oldu. Gün gelip 68 girişlilerin yıllığının hazırlanması sözkonusu olduğunda kurucu hocalarımızın kuruluş anılarının, bu ilk yıllık için de büyük önem taşıyacağını tahmin edemezdik. 92 yıllık komitesinin bu değerli çalışmasının hocalarımıza bir saygı gereği olarak ilk yıllıkta da yer alması gerektiği inancı ile bu bölümü 92 yıllığından aynen yayınlamayı uygun gördük yıllığını hazırlayan tüm komite üyelerine ve bu röportaja katılan Prof. Dr. Mehmet OLUÇ, Prof. Dr Selçuk YALÇIN, Prof. Dr Feridun OZGUR e ve kaleme aldığı değerli yazısıyla yıllık çalışmasına katkıda bulunan Prof. Dr Kemal TOSUN a teşekkürlerimizi sunmayı bir borç biliriz. Prof. Dr. Mehmet OLUÇ ve Prof. Dr. Selçuk YALÇIN la SÖYLEŞİ; -Fakülteyi kurmaya iten sebepler nelerdir? M. OLUÇ: İktisat Fakültesi nde 4 yıllık toplam ders saati içinde işletme konularını içeren 19 saat ayrılmıştı. Birinci sınıfta işletme dersi, muhasebe dersi, ticari hesap dersi vardı. İkinci sınıfta da işletme muhasebesi dersi ikişer saat okutuluyordu. Son sınıfa kadar işletme derslerini koyamıyorduk. Son sınıfta 2 saatlik işletme dersi vardı. Bu saatlerde bir yıl pazarlama dersi bir başka yıl organizasyon dersi bir başka yıl Maliyet Muhasebesi dersi veya muhasebe denetimi dersi okutuyorduk. Sözün kısası işletme konularına ayrılan saatler çağdaş işletmeciliğin tüm konularını ele almaya yetmiyordu. İktisat Fakültesi için

67 ağırlık taşıyan konulardı. İktisat Fakültesi nde bir İşletme Kürsüsü vardı. Bu kürsüde Alman hocalar ders okutuyorlardı. Onlarda 1953 yılında Almanya ya dönmüşlerdi. Bir Türk profesörü, Ahmet Ali ÖZEKEN 1953 te vefat etmişti. Kürsüde Doç. Feridun ÖZGÜR Bey, Asistan Dr Kemal TOSUN ve Dr Selçuk YALÇIN vardı yılında Ford Vakfı nın ve Harward Üniversitesi nin ortak girişimi ile ve İktisat Fakültesi nin kurucusu Prof. Dr. Ömer Celal SARÇ ın çabaları ile Türkiye nin ihtiyacı olan yöneticileri yetiştirmek üzere Işletme Enstitüsü kuruldu. Ben de bu enstitüye öğretim üyesi yetiştirmek üzere Harward Üniversitesi ne gönderilen gruba katıldım. O sırada Dış Ticaret ve Iktisadi Coğrafi üzerine uzmanlaşmış Doçenttim, ama bu kez yeniden Philadelphia Üniversitesi ve Harward Universitesi nde işletme eğitimi görerek uzmanlık alanımı değiştirdim. Böylece Almanların dönüşünden ve Türk Profesör ün vefatından ortaya çıkan boşluğu doldurmak görevini üstlenmiş oldum te Türkiye ye gelince doçent olarak işletme kürsüsü yönetimi ile görevlendirildim yılında profesör oldum yılında sözünü ettiğim İşletme Enstitüsü ne müdür ve 1960 yılı başlarında İktisat Fakültesi ne Dekan oldum. Ford Vakfı nın sağladığı burs olanaklarından yararlanarak Doç. Dr Feridun ÖZGÜR ü, Doç. Dr Nasuhi BURSAL ı, Doç. Dr. Kamuran PEKİNER i, Doç. Dr. Selçuk YALÇIN ı, Atilla GONENLİ yi, Mustafa AYSAN ı, Alpaslan PEKER i İndiana Üniversitesi, Michigan Üniversitesi, ve Harward Üniversitesi ne göndererek güçlü bir işletme öğretim üyesi kadrosu oluşturmaya yöneldik. Bu arada yukarıda adlarını yazdığımı arkadaşların asistan olanları doçentliğe, doçent olanları ise profesörlüğe yükseldiler İktisat Fakültesi nin sınırlı olan kadroları bu arkadaşların hepsinin kadrolara atanmasını engelliyordu. Bu duruma göre bir yandan öğretim üyesi

68 çoğalırken bunlar ancak İşletme Enstitüsü nde görevlendirilebiliyorlardı. Daha öncede belirttiğimiz gibi İktisat Fakültesi nde işletmeciler için yeterli ders saati yoktu. Bütün bu gelişmeler sonucu Iktisat Fakültesinden aynlmaktan başka çare kalmıyordu. Ben yılları arasındaki İktisat Fakültesi Dekanlığımdan yararlanarak İşletme Fakültesi için gerekli alt yapıyı oluşturmaya başlamıştım. Yukarıda isimlerinden söz ettiğim arkadaşlarda doçentliğe geçtikçe veya profesör oldukça bana bu husustaki idealimizi gerçekleştirmekte çok büyük yardımlarda bulunuyorlardı. Bu arada İktisat Fakültesi Profesörler Kurulu nu böyle bir ayrılmaya razı etmek ve bu kuruldan İşletme Fakültesi nin kurulma kararını çıkartmak için çok çalıştık. Arkadaşlarımız kendilerini en çok seven İktisat Fakültesi öğretim üyeleri ile konuşarak onları ikna etmeye çalıştık. Bu çalışmalar birkaç yılı aldı. İktisat Fakültesi Prof. Kurulu ndan 1967 yılında arzuladığımız kararı çıkarttık. Bu kez İstanbul Üniversitesi senatosunu böyle bir kuruluşa razı etmek sorunu ortaya çıktı yılı Bütçe Kanun na kurulacak İşletme Fakültesi için daha İşletme Fakültesi ortada yokken TL lik ödenek koydurtmayı başardık. Kuruluş anlaşmasında daha ne gibi engellerle karşılaştınız? M.OLUÇ: Yukarıda da belirttiğim gibi İktisat Fakültesi Prof. Kurulu nu ikna etmek çok zor oldu. Oradan karar çıktıktan sonra bu kez senatoda çeşitli engellerle karşılaştık. O zamanlar özerk bir üniversitenin senatosu çok etkili ve yetkiliydi. Senato bir özerk üniversitenin son söze sahip karar organıydı. Şimdiki gibi senato daha çok danışma kurumu niteliğinde değildi. Senato dışında, senato üyelerinin bir kısmı ile tek tek konuşarak sorunlarımızı dile getiriyorduk, ama senato kurulunda toplu halde sorunumuzu

69 anlatacak bir temsilcimiz yoktu. Çünkü senatoda o zamanki altı fakültenin 2 senato üyesi ile dekanı ve bir de rektör bulunuyordu. Yani bizim fakültemiz kurulmadığı için senatoda temsilcimiz yoktu. İktisat Fakültesi temsilcileri de bizim sorunlarımızı yürekten savunma isteğini duymuyorlardı. Bir hafta İktisat Fakültesi Dekanı yurt dışına gittiğinde Prof. Süleyman BARDA yı vekil olarak bırakmıştı. Sayın Barda dan beni dekan vekili olarak senatoya göndermesini rica ettim, o da bunu kabul etti. Ben de böylece senatoya girdim. Heyet huzurunda sorunlarımızı enine boyuna anlattım ve gelişen Türkiye nin neden bir İşletme Fakültesine ihtiyacı olduğunu açıkladım. Tam benim sözüm bitmek üzereydi ki Hukuk Fakültesi senatörü Prof. Hıfzı TİMUR söz istedi. Benim buraya İktisat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Süleyman Barda nın vekili olarak geldiğimi. oysa vekilin vekili olamayacağını ve senatoda bulunmamın bir hata olduğunu ve bu nedenle senatodan çıkarılmam gerektiğini söyledi. Böylece beni senatodan çıkardılar ama ben de zaten çıkıncaya kadar senato çoğunluğunu etkilemiş, onları ikna etmiştim. Ben senatodan çıkarıldıktan sonra bir süre daha tartışmalar devam etmiş, yapılan oylamadan sonra İşletme Fakültesi nin kurulma kararını vermiştir Nisan ında İşletme Fakültesi nin kurulmasına ilişkin kanun da TBMM den çıkmıştır. 11.Nisan.1968 tarihinde İstanbul Üniversitesi Senatosu nun verdiği karardan itibaren çalışmaya başlayan İşletme Fakültesi böylece resmen kurulmuş oldu. Ama sorunlar bununla da bitmiyordu. Senato kararından sonra İşletme Fakültesi nin kanun çıkmadan da açılabilmesi mürnkündü ama, o zaman ki kurallara göre bir fakültenin kurulabilmesi için 4 profesör, 3 doçentten oluşan 7 kişilik yönetim kurulunun oluşturulması gerekiyordu yılında İktisat Fakültesi nin İşletme Kürsüsü nde benimle beraber Prof. Dr. Feridun ÖZGÜR ve

70 Prof. Dr. Kemal TOSUN vardı. Dördüncü profesörü İktisat Fakültesi nin başka bir kürsüsünden almamız gerekiyordu. İktisat veya maliye kürsüsü profesörlerinden birini aramıza alırsak onun için de iktisat veya maliye kürsüsü kurmamız gerekecekti. Her kürsünün ileride 1 profesör ve 3 doçentten oluşacaktı. Böyle bir durumun gerçekleşmesinden sonra da bu kürsülere iktisat ve maliye dersleri verdirilmesi gereğini ortaya çıkaracaktı. Oysa biz İşletme Fakültesinde ağırlığın işletme derslerine verilmesine ve iktisat, maliye, hukuk derslerine %20 den fazla ağırlık verilmesini düşünmüyorduk. Bu soruna çare bulmak için tıp fakültesinden sağlık bilimleri kürsüsünden (Tıp Fak.de istatistik dersleri de verildiği için) Prof. Dr. Sıtkı VELİCANGİL i aramıza almaya karar verdik, kendisi de kabul etti. Ama Tıp Fakültesi Dekanı senatoda bu arkadaşın İşletme Fakültesine gitmesi halinde onu istifa etmiş sayarım demesi, Prof. VELİCANGİL'in fakültemize gelmekten vazgeçmesine neden olmuştur. Bu yüzden fakülte kuruluşunu tamamlayıp resmen açıklamak mümkün olamadı. Bu kez İktisat Fakültesi İstatistik kürsüsünden Prof. Kenan GURTAN ı ikna edip kurulmakta olan İşletme Fakültesi ne katılmasını sağladık. İstatistiğin de İşletme için önemli olduğunu düşünerek işletme kürsüsü dışından İktisat Fakültesindeki öbür kürsülerden sakıncası en az olan ve bizim için gerçekten yararlı olabilecek bir kürsünün üyesini aramıza alarak bu sorunu çözmüş olduk. Avrupa da işletme eğitimi Amerika dan farklı mıydı? Mehmet OLUÇ: Avrupa da tıpkı Almanların bizde kurduğu İktisat Fakültesi gibi İşletme eğitimi ikinci planda idi. Üniversiteler işletme eğitimine gerekli önemi vermiyorlardı. Amerikalılar bizde olduğu gibi 1950 li yıllarda İsviçre de Lozan da, Belçika da Brüksel de, İspanya da Madrid de İtalya da Torino da veya Barselona da, Fransa da Paris te, Yunanistan da Atina da,

71 Lübnan da Beyrut ta, işletme enstitüleri kurmuşlardı. Üniversiteler işletme eğitimini daha çok uygulamaya dönük olarak görüyor ve bünyelerinde bu eğitimi verecek fakülteye yer vermek istemiyorlardı. İstanbul Üniversitesi 1954 yılında İktisat Fakültesine bağlı bir İşletme Enstitüsünü bünyesine almakla Avrupa üniversiteleri arasında öncülük etti de kurulan İşletme Fakültesi, kurulan ilk fakültelerden biridir. Ama Avrupalılar, Amerikalılar ile rekabet edebilmek için işletme fakültelerine ağırlık verilmesi gerektiğini 70 li yıllarda daha iyi kavradılar; ve bugün Avrupadaki her üniversitede İşletme Fakültesi vardır. Sayın hocam sizinde kuruluşla ilgili düşüncelerinizi almak istiyoruz. Selçuk YALÇIN: Prof. Mehmet Bey inde anlattığı gibi karşılaşılan zorluklar klasik düşünceden kaynaklanıyordu. Belki aynı zorluk 1936 da İktisat Fakültesi kurulurken de yaşandı. Çünkü İktisat Fakültesi de başlangıçta Almanyadan Hitler zamanında kaçan bazı profesörlerce kurulan İktisadiyat ve İçtimaiyat Enstitüsü nün Hukuk Fakültesinden ayrılarak İktisat Fakültesine dönüştürülmesi ile yaşanmıştır. İktisat Fakültesinin kuruluşunda Almanyadan gelen Prof. Roepke, Prof. Newmark, Kessler, Rustow ve Alfred İsaak ve Prof. Ömer Celal SARC, Prof. Şükrü BABAN ve Fazıl PELİN tarafından kurulmuş, ilk Dekanı da Prof. Ömer Celal SARC olmuştur. İktisat Fakültesi'nin İşletme Kürsüsünün başına Prof. Alfred İsaak getirilmiştir. Prof. İsaak ın Türkiye de işletme, muhasebe, ticari hesap alanlarında verdiği dersler ve yayınladığı onbire yakın eser Türkiye de işletmecilik eğitiminde o zamanın koşullarına göre son derece ileri bir adımdı. Ama aradan seneler geçtikten sonra artık dünyada ve bilhassa Amerika da işletmecilik bilim olarak çok ilerledi. Onun için İ937 lerden

72 65 lere gelindiğinde artık İktisat Fakültesindeki İşletme Kürsüsü İşletmeciliğin çeşitli alanlarındaki ülkemiz ihtiyacına cevap vermez duruma düştü. Bunun üzerine İşletme Fakültesi kurulması çalışmaları yapıldı ve Mehmet Bey inde işaret ettiği gibi Avrupa da henüz herhangi bir işletme fakültesi kurulmamış iken Türkiye de 1968 de İşletme Fakültesi kuruldu. Amerika da 1930 lu yıllarda başlayıp gittikçe gelişen işletme fakülteleri 1970 li yıllarda Avrupa da da kurulup gelişmeye başladı. Fakülte kurulduğunda dersler hangi ağırlıktaydı ve dersleri verecek hocalar nasıl belirlendi? M. OLUÇ; Yeni fakültede iktisat, maliye ve hukuk derslerine %20 den fazla ağırlık vermemeyi kararlaştırdık. Derslerin %80 i işletme, muhasebe, matematik, istatistik, pazarlama, finans vb. konular içeren derslerden oluşacaktı. İktisat, maliye, hukuk derslerini bu konuları okutan fakültelerin hocaları vereceklerdi. İşletme Fakültesinde onlar için kürsüler kurulmayacaktı. O zaman ki ünvanlarıyla Pazarlama Kürsüsü nün başına Prof. Dr Mehmet OLUÇ, Muhasebe Kürsüsünün başına Prof. Dr Feridun OZGUR, İstatistik Kürsüsünün başına Prof. Dr Kenan GURTAN, Maliyet Muhasebesi Kürsüsünün başına Doç. Dr Nasuhi BURSAL, Personel Kürsüsünün başına Selçuk YALÇIN, Denetim Kürsüsünün başına Doç. Dr Kamuran PEKİNER, Finans Kürsüsünün başına Doç. Dr Atilla GONENLİ, Matematik Kürsüsünün başına Fen Fakültesinden vekaleten Prof. Dr Nazım TERZİOGLU, Davranış Bilimleri Kürsüsünün başına önce Prof. Dr. Mehmet OLUÇ sonra Prof. Dr. Kemal TOSUN getirildiler. Bunlar kürsüler Amerikada eğitim görmüş doktor

73 asistanlann doçentlik ünvanlarını almaları ile giderek güçlendirildi. Böylece her kürsü hem genç elemanlar yetiştirdi hem de Türkiye de kendi alanlarında ilk defa ders kitaplarını yayınladılar. Fakülte öğrenime ilk nerede açıldı ve neler hissettiniz? M. OLUÇ: İlk olarak İktisat Fakültesinin 7 nolu anfisinde derslere başlandı. Daha önce sözünü ettiğim gibi İktisat Fakültesi Dekanı olunca İşletme Fakültesi kurulmasının alt yapısını oluşturmaya başlamıştık. Bu düşünce ile bugün İktisat Fakültesinin dersaneler ve enstitüler bloklarını oluşturan istimlak kararını çıkarmıştık ve burada yapılacak bina projeleri arasına bodrum katı ile dört katlı bir gazetecilik ve işletme Enstitüsü'ne ilişkin bir bina projesi koydurmuştuk Bu proje ihtiyacın çok üstündeydi. Ancak asıl maksat, adını adını telaffuzdan çekindiğimiz ve ileride kurulmasını planladığımız işletme fakültesi için bir yer hazırlamaktı. Nitekim 1968 yılında kurulan işletme fakültesi, ikinci yılında bu gazetecilik ve işletme enstitüsü olarak inşaatı planlanan ve yapımı da tamamlanan bu binanın üç katına İşletme Fakültesi ve İşletme İktisadı Entitüsü olarak yerleşti. Binanın en üst katı da Gazetecilik Enstitüsüne ayrıldı. Bir başka deyimle İşletme Fakültesi ikinci ders yılında bu söylediğim binaya yerleşti ve gelişti. Ama 1968 yılından itibaren daha büyük gelişme göstereceğine inandığımız İşletme Fakültesine has bir bina yapımı için arsa araştırmasına giriştik. Beyazıt ta böyle bir gelişme alanı bulmak mümkün değildi. Bu arsa araştırmaları için Mustafa AYSAN, Cevat SARIKAMIŞ ve Daim DEMİRCAN dan oluşan bir komisyon boğazda da araştırmalar yaptı ve Rumelı Hisarüstündeki arsanın hazineye ait olduğunu saptadı. Bu arsayı hazineden almak için çok uğraştık. Çünkü sözü edilen arsa at islahı için Tarım Bakanlığı na tahsis edilmişti. Sonunda o zaman ki Tarım Bakanı Bahri DAGTAŞ ı ikna ederek

74 Rumeli Hisarüstü ndeki otuzbeş dönümlük arsanın fakülteye satılması kararını aldırdık ve bütçeye ödenek koydurtarak bu arsayı fakültemize mal ettik li yılların başında arsanın imar durumu ve projelerinin hazırlanması için büyük çaba verdik. İnşaat projesi için yarışma açıldı. Fakültemize l968 de mal edilen arsa o zamanki Robert Kolej in kuş uçuşu iki km. uzağında bir konumdaydı. Robert Kolej İ973 te Boğaziçi Üniversitesine dönüştürüldü. Bir başka deyimle biz arsayı aldığımızda Boğaziçi Universitesi diye bir kuruluş yoktu. Boğaziçi Üniversitesi kurulduktan sonra yıllarında bu yere göz diktiler Bize çeşitli engeller çıkardılar Biz bütün bu engelleri aşmak ve maliyeden ödenek almak için büyük savaşlar verdik ve sonunda 1983 yılında binamız tamamlanıp Türkiye nin ve belki de dünyanın en güzel yeri olan Rumeli Hisarüstü'ndeki yeni binamıza taşındık. Ama bir kardeş bilim yuvasının yerine göz diken bazı Boğaziçi yetkilileri Kenan EVREN i de etkileyerek, YÖK ün başkanının desteğini de sağlayarak sonunda yıllarca emek vererek tamamladığımız binamızı elimizden aldılar ve bizi de Avcılar a sürdüler. İşletme Fakültesinin kuruluş aşamasından bugüne kadar yapmayı isteyip de gerçekleştiremediğiniz birşey oldu mu? M.OLUÇ: Hisarüstü'ndeki binamıza geçtikten sonra planımız şuydu. Maksimum 50 şer kişilik sınıflar olacak, kredi sistemi olacak, çok çeşitli dersler olacak, temel dersler dışında öğrenci kredisini tamamlamak üzere danışman hocasının da rehberliği ile kendi arzusuna ve yeteneğine uygun gördüğü dersleri seçecekti. Eskiden fakülteye alınacak öğrenci sayısını senato beliierdi ve fakültemizin kontenjanı da 200 öğrenciydi. Ama YÖK kurulunca bu kontenjan 400'ün üzerine çıkarıldı. Yeni binanın 50'şer kişilik sınıflar bölmeler kaldırılarak 100 er kişilik sınıflar haline getirildi. YÖK ün hazırladığı ders programı

75 dolayısıyle kredi sistemi ve çok çeşitli ders programı uygulamaya konulamadı. 50'şer kişilik sınıflarda amacımız tartışmalı dersler yapmak, vak'a metoduna göre programları geliştirmek, öğrenci öğretmen diyaloğunu en yüksek seviyeye çıkarmaktı. Büyük firmaların profesyonel yöneticileri olarak yetiştirmeyi amaçladığımız mezunlarımıza protokol kurallarını hatta gittikleri yerlerde, davetlerde kendilerini mahçup etmeyecek yemek yeme usüllerini bile öğretmeyi, sosyal yaşamın, çağdaş gereklerini yerine getirebilecek ve hiçbir yerde eziklik duymadan her yere girebilecek nitelikte elemanlar yetiştirmeyi sağlayacak bır ortam yaratmayı amaçladık. Ama bu amaçları yeterince gerçekleştirdiğimizi söyleyemeyiz. Çünkü öğrenci sayısı artınca ve YÖK herşeye karışınca amaçlarımızı yerine getiremedik. Kuruluş aşamasında yaşadığınız enteresan bir olayı anlatır mısınız? S.YALÇIN: Kuruluştan sonra seneler geçti geldik 1980 e YÖK kuruldu. YOK ün iki üyesi işletme fakültesine geldiler Sordukları soru şu oldu: İktisat ile İşletme nin farkı nedir? Bundan bir sene sonra YÖK ten İşletme Fakültesinin programı geldi. Şu gün şu dersler okutulacaktır diye. M. OLUÇ: 68 yılındaki programı önerdiler bize. Gelen programın içinde bir dersin ismi de İşletme dersiydi.

76 S.YALÇIN: O zaman fakülte artık bir hayli uzmanlaşmıştı. Söyledik kendilerine öğrendiler ve ismi daha sonra değiştirdiler. Tabii belki bugün Amerika ile bir ilişkimiz yok; ancak bir Amerika üniversitesinin programını alıp bizim işletme fakültesinin programı karşılaştırdığınızda Fakültemiz programında okutulan derslerin orada okutulanlardan eksiği olmadığı hatta fazlası olduğu görülecektir. Programımızın bu kadar çağdaş olduğu görülecektir. M. OLUÇ: Tabii YÖK ün bizi uygulamaya zorladığı programın nasıl hazırlandığını ben tam olarak öğrenemedim. S. YALÇIN: Bizde zaten onların göndermiş olduğu programda birçok düzeltmeler yaptık. Düzeltmeler konusunda zamanla başarılı olduk. Bugün uygulanmakta olan program YÖK ün başlangıçta bize uygulamayı zorladığı programdan bir hayli üstündür. Bu fakültenin öğrenci ve mezunlarından beklentileriniz nelerdir? M. OLUÇ: İş hayatında başarılı oldukça, sizi yetiştiren işletme fakültesinin adını duyurmanızı isteriz. S.YALÇIN: İlginçtir daha yeni yeni, neredeyse yirmi beşinci seneye geliyor gazetelerdeki ilanlarda; siyasal bilgiler, hukuk, boğaziçi mezunları aranırken işletmeye de yavaş yavaş yer veriliyor. Halbuki dünyanın çalışması oldu bizde. Onların bir çoğunun ihtiyacı işletmeci. Hala farkında değiller Hala daha hukukçu, iktisatçı zannediyorlar. Yeminli Muhasipler Yasası çıktı ama tam anlamıyla uygulamaya girmedi daha. Niye girmiyor? Şimdiye kadar iktisatçılar ve hukukçular karşı çıktığı için. Işletmecinin yapacağı işi bugüne kadar onlar

77 yapıyor Mecliste çoğunlukta bunlar. Çıkarmazlar tabii. Beş sene on sene sonra da olsa mezun olduğunuz işletme fakültenizi unutmayın dönem mezunlarına mesajınız ne olacak? M. OLUÇ: Bana bir vakit Okuldan çıkar çıkmaz mezunlarımıza hemen genel müdür olamayacaklarını da söyleyin demişlerdi. Aslında bu güzel bir şey. İnsanın hırslı olması. Hiçbir şey olmayacağım diyen kimse hiçbir şey olamaz. Hırslı olun ama çevrenize çok hissettirecek şekilde yahut ben senden çok biliyorum tavırlarında olmayın. Bunu hissettikleri anda sizi ezmeye kalkarlar. Dikkatli olacaksınız, saygılı olacaksınız. Bunlara dikkat ederseniz başarılı olmamak için hiçbir neden yok. S YALÇIN: Bol şanslar diliyorum. PROF. DR. FERİDUN ÖZGÜR LE YAPILAN SÖYLEŞİ: Büyük bir ekonomik kalkınma ve sanayileşme çabası içinde bulunan yurdumuzda işletme ve muhasebe bilgilerine sahip iyi yetişmiş işletmecilerin varlığına büyük bir ihtiyaç duyulduğu yıllarını kapsayan ilk beş yıllık kalkınma planımızın Personel ve Eğitim Meselesi başlığı altında şöyle denilmekteydi: Ekonomimiz bilhassa teknisyen-ustabaşı, teknisyen-kalfa, işletme mühendisi, dış ticaret konusunda da pazarlama uzmanları ve işletme muhasebecisi sıkıntısı çekmektedir. Bu sıkıntıyı gidermek üzere teknik öğretime

78 önem verileceği gibi, yüksek okul ve üniversite seviyesindeki işletme idarecisi yetiştiren okullar genişletilecek ve bazı merkezlerde yenilerinin kurulmasına çalışılacaktır. Büyük ve orta büyüklükteki işletmelerde iş başında eğitim yapılmalıdır. Bu arada özel teşebbüs müesseselerinin tesisler kurarak bu alandaki çalışmaları desteklemeleri ve burs imkanları yaratmaları gerekir. Batı ülkelerinde olduğu gibi meslek grupları ve odalar birliği, işletmecilik ve teknik okullarda bilgiyi arttırmak ve sanayide proje hazırlanması ve değerlendirilmesini öğrenmek üzere kurs, seminer ve konferanslar düzenlemelidir O dönemde yurdumuzda belli başlı işletmecilik tedrisatı yapan Ankara Orta Doğu Üniversitesi nin İşletmecilik bölümü ile Ankara Universitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi dışında, İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri nde dört yıl boyunca haftada 28-30, bundan başka, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi nde dört yıl boyunca okutulan işletme derslerinin sayısı ise haftada saati geçmemekteydi. Bu yüzden İktisat Fakültesi nde, istihsal, pazarlama, fınans, beşeri münasebetler gibi çeşitli konuları ve gerekse maliyet ve yönetim muhasebesi gibi işletme bilgisinin çok önemli bir kolunu teşkil eden dersler gereğince okutulamamakta, ancak bu konularda gayet sathi bilgiler verilmekle yetinilmekteydi. Bu durum, bir an evvel ders programının %75-80 ini çeşitli işletme konularının bünyesinde toplayan bu işletmecilik fakültesinin kurulmasını bir zaruret haline getirmiş bulunuyordu. Bu ihtiyacı gözönünde tutarak İstanbul Universitesi ne bağlı bir işletmecilik fakültesinin kurulması çok yerinde ve münasip olacağı kanaatına varılmıştır. Nedenine gelince; 1954 yılında İktisat Fakültesi ne bağlı olarak İşletme İktisadı Enstitüsü kurulmuş ve Türkiye de ilk defa işletme yöneticisi eğitimine başlanmıştı. Bu alanda öncülük eden İktisat

79 Fakültesinin bir İşletmecilik Fakültesi kurulmasına da öncülük edebileceğine inanılıyordu. O dönemde, İşletme İktisadı Enstitüsü nde, İktisat Fakültesi ne bağlı aşağı yukarı öğrerim üyesi ve uzman mevcut bulunuyordu. Bu ise böyle bir fakültenin kurulmasını kolaylaştırabilecek önemli bir faktör idi. Ekonomik kalkınmanın bu büyük ihtiyacı için gerekli tedbirleri almakta gecikmemek ve batı memleketlerinde bilhassa ABD deki üniversitelerde bulunan Business Administration fakültelerine benzer dört yıl öğretim yapan ve bir lisansüstü programı olan fakültemizin kurulmasına 68 yılında karar verildi. Fakültenin başlangıçta 15 profesör, 15 doçent, 15 asistan kadrosuna sahip olması karara bağlandı. İşletme iktisadı Enstitüsü nün o dönemde bir kısmı profesör, doçent ve doktor unvanını kazanmış, bir kısmı doktora safhasında bulunan öğretim üyesinin, kurulmasına karar alınan fakültemizin öğretim üyeliklerine atanması kararlaştırıldı. 9 Nisan 1968 tarihinde toplanan İşletme Fakültesi nin ilk Genel Kurulunda Prof. Dr. Mehmet OLUÇ Dekanlığa, Prof. Dr. Feridun ÖZGÜR ve Prof. Dr. Kemal TOSUN Senato Üyeliklerine ve rahmetli Prof. Dr. Kenan GÜRTAN, Doç. Dr. Nasuhi BURSAL ve Doç. Dr. Selçuk YALÇIN Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçildiler PROF. DR. KEMAL TOSUN'UN KURULUŞA İLİŞKİN ANILARI VE MEZUNLARA İLİŞKİN ÖNERİLERİ 1954 yılında İstanbul Üniversitesi iktisat Faküİtesi ne bağlı olarak kurulan Işletme İktisadı Enstitüsü Anglo Amerikan ülkelerinde uygulanan felsefe ve yöntemlerle işletmecilik ve yöneticilik eğitimi yapmaya başlamıştır Ben, İktisat Fakültesi nin İşletme iktisadı Kürsüsü nde çalışan bir asistan olarak, önce Ingiltere ye sonra da ABD ne bir yıl süreyle gönderilmiştim. Bu ülkelerde

80 gözlemlediğime göre, üniversitelerde İktisat Fakülteleri nden ayrı İşletme Fakülteleri de vardı; ve bu fakülteler, uygulamaya daha dönük ve kalkınmak için önemli olan yöneticilik ve işletmecilik bilgi, yetenek ve nitelikleriyle donanmış, insangücü yetiştiriyorlar. Ülkemizde, özellikle 1950 li yıllarda başlayan kalkınma çabaları 1960 lı yıllarda daha da yoğunlaşmıştı. Ben, o zaman, günlük gazetelerde Amerikan üniversitelerindeki gibi ayrı işletmecilik okulları ve fakültelerinin kurulması gereğini anlatan ve bu fikri yaymaya çalışan bazı yazılar yayınlamış ve meslekdaşlarımla da görüşerek bu fikrin gelişmesine çalışmıştım. İktisat Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü ndeki öğretim üyeleri arkadaşlarla beraber, bizde de ayrı bir İşletme Fakültesi kurulduğu takdirde ülkemizin kalkınma çabalarına daha büyük bir katkıda bulunabileceği kararına vardık. Böyle bir fakültenin kurulması için, o zamanlar yasal bakımdan önce iktisat Fakültesi Profesörler Kurulu nun sonra da İstanbul Universitesi Senatosu nun olumlu karar vermeleri gerekiyordu. Uzun ve yorucu çalışmalardan sonra İşletme Fakültesi nin kurulması ancak 1968 yılında gerçekleştirilmişti. Fakültenin kurulup gelişmesinde, 1954 yılında kurulmuş olan İşletme İktisadı Enstitüsü nde yetişmiş olan öğretim elemanlarının, yayınlanmış olan yayınların ve özellikle edinilmiş bulunan deneyimlerin büyük yardımları olmuştur Fakülte kurulduktan sonra, Işletme Iktısadı Enstitüsü de İktisat Fakültesi nden ayrılıp İşletme Fakültesi ne bağlandı. İşletme Fakültesi ile Enstitü, 1968 den sonra, sıkı bir işbirliği içinde, karşılıklı yardımlaşarak Türk işhayatına, çağdaş yöneticilik ve işletmecilik bilgileri ve nitelikleri ile güç kazanmış binlerce yönetici ve işletmeci adayı

81 yetiştirdikleri gibi ülkemizin başka yerlerinde ve üniversitelerinde benzeri fakülte ve okulların açılmasında önderlik ettiler Bu gelişmeyi ve özellikle ülkemizin bugünkü ekonomik ve toplumsal kalkınma düzeyine erişmesinde bu kuruluşların oynadığı rolü gözlemlemek bizi çok mutlu kılmaktadır. Bugün kamu ve özel sektördeki tüm kuruluşlarda, mezunlarımızın yüksek sorumluluk mevkilerine ulaşmış olduklarını görmek ve her kuruluşta kendilerine rastlamak, öğretmenlik mesleğimizin en doyurucu yönünü oluşturmaktadır Fakültemizin kuruluşu ve gelişmesinde uğraş verirken düşlediğimiz sonuçlara büyük ölçüde ulaşmış olduğumuz söylenebilir. Ancak, gerek ülkemiz gerek yüksek öğrenim sistemimiz daha geniş olanaklara kavuşturulrnuş olsaydı, başarı düzeyimiz çok daha yükseklere ulaşabilirdi, diye düşünüyorum. Büyük olasılıkla, bunu, bizi izleyen kuşağın yurt sahtına yayılmış, uygulama ve bilim alanında görev ve sorumluluk yüklenmiş bulunan binlerce mezunumuzun başaracağından ve bizim bıraktığımız yerin çok ötesine ulaştıracaklarından kuşkum yoktur Yeter ki, çok çalışsınlar, insan bilinci, gelecek bilinci, planlama ve kontrol bilinci tek kelime ile yönetim bilinci geliştirsinler. Unutmasınlar ki her geçen gün daha çok ve daha çapraşık sorun getirmektedir ve bunları çözmek için daha güçlü, daha yüksek yetenek ve nitelikte olmak zorunludur. Dünyanın küçüldüğü, uluslararası ilişkilerin yoğunlaştığı ve çarpıklaştığı çağımızda, tüm dünya gençleri ile rekabet edecek bir güce ulaşnıak şarttır Bu meydan okuyucu savaşta Türkiye nin Genç Arslanları olan sizlere en içten başarı ve mutluluk dileklerimi sunarım.

82 Sonraki sayfalarda, Yirmibirinci yüzyılda giderek küçülen hemen her ilişkinin ekonomik esaslara indirgendiği bir dünyayı önceden görerek bu gereksinime cevap verebilecek kuşakları yetiştirmeyi amaç edinen bir eğitim-öğretim kurumunu kurmayı başaran yedi kurucu hocamızın hayat hikâyesi yer alacaktır.

83 PROF.DR. MEHMET OLUÇ Prof. Dr. Mehmet OLUÇ, 1919 yılında İstanköy de doğmuştur yılında İstanbul Erkek Lisesi Fen Bölümünden mezun olan Prof. OLUÇ, daha sonra girdiği İ.Ü. İktisat Fakültesini 1942 yılında bitirmiştir yılında Trakya Ziraat Ekonomisi isimli tezle Doktorasını vermiş ve İktisat Doktoru Unvanını almıştır yılında A.B.D. ne giderek Columbia Üniversitesi ne devam etmiş ve Türkiye nin İktisadi Kalkınması ve Dış Ticareti konulu tezi ile Master derecesi almıştır. Chicago Üniversitesi nde Post Graduate çalışmaları yaptıktan sonra 1950 yılında yurda geri dönmüş ve aynı yıl Doçent olmuştur yılında yeniden A.B.D. ne giderek önce Philadelphia Üniversitesi nde sonra Harvard Business School da İşletmecilik eğitimi görmüştür.1955 yılında öğretim üyesi olduğu İ.Ü. İktisat Fakültesi nde Türkiye de İlk defa Pazarlama konusunda dersler vermiştir yılında İ.Ü. İktisat Fakültesi İşletme Kürsüsü Başkanı olmuştur yılında Pazarlama adlı eseri yayımlanmıştır. Daha sonra 1958 yılında İ.Ü. İktisat Fakültesi İşletme Kürsüsü Profesörü olmuştur. Prof. OLUÇ, 1959 yılında İşletme Organizasyonu ve Yönetimi adlı kitabını yayımlamıştır. Prof. Dr. Mehmet OLUÇ, yılları arasında iki dönem İ.Ü. İktisat Fakültesi Dekanlığı, yıllarında ise yine aynı Fakültenin Senatörlük görevini yürütmüştür. Prof. OLUÇ, yılları arasında İşletme İktisadı Enstitüsü Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Prof. OLUÇ, yıllarına İ.Ü. İşletme Fakültesi nin kuruluş çalışmalarında öncülük etmiş ve önemli hizmetlerde bulunmuştur. Daha sonra 1968 yılında kurulan İ.Ü. İşletme Fakültesi nin Dekanlığına seçilerek ilk Dekanı olmuştur yılında da aynı göreve seçilen Prof. OLUÇ, bu görevi 1972 yılına kadar sürdürmüştür. Prof. OLUÇ, İ.Ü. İşletme Fakültesi nde kurduğu Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları kürsünün Başkanlığı görevini, 1982 yılına kadar sürdürmüştür yılları arasında Pazarlama ve Üretim Bölümü Bölüm Başkanlığı görevini yürütmüştür yılında emekli olan Prof. OLUÇ, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

84 PROF.DR.FERİDUN ÖZGÜR 15/Ocak/1912 tarihinde Istanbul da Ayazpaşa semtinde doğmuştur. Ana Okulundan sonra Kabataş Lisesi nin ilk okulunu 1925 yılında bitirmiştir. Orta ve Lise tahsilini Robert Kolej de tamamlamıştır. Daha sonra o yıllarda açılmış bulunan İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine 1937 yılında kaydolmuş ve aynı Fakülteden 1941 yılında mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra vatani görevini yılları arasında yapmıştır ders yılının başında, İ.Ü. İktisat Fakültesi İşletme Kürsüsünde, Almanya daki Hitler rejiminden kaçıp yurdumuza sığınan ve İktisat Fakültesi İşletme Kürsüsü Başkanlığına getirilmiş olan, çok değerli Alman bilim adamlarından Ord. Prof. Dr. Alfred Isaac ın asistanı olarak göreve başlamıştır. Hocasının denetimi altında Finansman ve Plasman Bakımından Obligasyon konulu tezi ile 1949 da Dr. ünvanını almıştır. Daha sonra 1952 yılında İşletme İktisadında Faiz Problemi konulu tezi ile Doçent ve 1960 yılında da aynı Fakültede Profesör olmuştur öğretim yılında, Harward Üniversitesi İşletme Fakültesi nde davetli olarak Vak a metodunu incelemek ve bu konuda çalışmalar yapmak üzere misafir profesör olarak bulunmuştur yılından 1984 yılına kadar, kurucuları arasında bulunduğu İşletme İktisadı Enstütüsü nde, yılları arasında Enstitünün Müdür Muavini ve yıllarında ise Enstitü Müdürü olarak görev yapmıştır. Yine kurucuları arasında bulunduğu İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi nde Öğretim Üyeliği yanında Finansal Muhasebe Kürsüsü Başkanlığını 1968 den 1982 yılına kadar sürdürmüştür yılları arasında ise İşletme Fakültesi Dekanlığı yapmıştır. Sigorta İşletmesi (Kanuni Prensipler) I.Cilt, Sigorta İşletmesi (Sigorta Muhasebesi) II. Cilt, Ticari Hesap ve Mali Cebir isimli tercüme eserlerin yanısıra Prof. Dr. Feridun ÖZGÜR tarafından İşletme Literatürüne kazandırılmış önemli eserlerden biri de Muhasebe İlkeleri isimli kitabıdır. Prof. Dr. Feridun Özgür, İ.Ü. İktisat Fakültesi, İ.Ü. İkt. Fak. İşletme İktisadı Enstitüsü, İ.Ü. İşletme Fakültesi ve Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde, uzun yıllar öğretim üyeliğinde bulunmuştur yılında Fazilet Hanımla evlenen Feridun Özgür ün bir oğlu vardır. 01.Şubat.1982 tarihinde Istanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden emekliye ayrılmıştır. Prof.Dr. Feridun Özgür, İyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.

85 PROF.DR. KEMÂL TOSUN 1922 yılında Girit in Hanya kentinde doğan Prof.Dr. Kemal TOSUN, 1942 yılıda liseyi 1946 yılında İ.Ü. İktisat Fakültesini bitirdi yılında aynı fakültede asistan olarak göreve başlayan Prof TOSUN, 1951 yılında İktisat Doktoru oldu. Doktorasını verdikten sonra yıllarında gittiği İngiltere de London School of Economics de ve gittiği A.B.D. de Minnesota Üniversitesi nde bilimsel çalışmalar yaptı yılları arasında yaptığı askerlik görevinden sonra geri döndüğü İ.Ü. İktisat Fakültesi nde 1959 yılında Üniversite Doçenti ünvanını almıştır yıllarında A.B.D. Harvard Üniversitesi İşletme Fakültesi nde bilimsel çalışmalar yaptıktan sonra yurda dönen Prof. TOSUN, 1964 yılında Üniversite Profesör ü oldu. Prof. Dr. Kemal TOSUN, İ.Ü. İşletme Fakültesi nin kuruluş çalışmalarına katıldı. Daha sonra kurulan İ.Ü. İşletme Fakülte sinin Yönetim ve Organizasyon Kürsüsü Başkanı oldu ve bu görevi 1981 yılına kadar sürdürdü yılları arasında Personel, Davranış ve Yönetim-Organizasyon Bölümü Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü ve ve yılları arasında olmak üzere üç kez İ.Ü. İşletme Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmüştür yılları arasında çeşitli tarihlerde Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği ve İ.Ü.İşletme Fakültesi Senatörü olarak görev yapmıştır yılları arasında İ.Ü.İşl.Fak. İşletme İktisadı Enstitüsü Müdür Muavinliği, Yılları arasında aynı Enstitünün Müdürlüğü görevini yürütmüştür. İ.Ü. İktisat Fakültesi nde, İşletme İktisadı Enstitüsü nde, Eskişehir ve İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri nde ve İ.Ü. İşletme Fakültesi nde İşletme İktisadı, Yönetim ve Organizasyon Prensipleri, Planlama ve Kontrol ve İşletme Politikası konularında dersler verdi. Prof. Dr. Kemal TOSUN İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

86 PROF.DR. KENAN GÜRTAN Prof.Dr. Kenan GÜRTAN, tarihinde Adapazarı nda doğmuş 1946 yılında Haydarpaşa Lisesini, 1950 yılında İ.Ü. İktisat Fakültesini bitirmiştir yılında İ.Ü. İktisat Fakültesi İstatistik Kürsüsüne asistan olarak girmiş, 1956 yılında İ.Ü. Giriş Testleri Neticelerinin İstatistik Usulleri ile Tahlili adlı tezi ile Doktor ünvanını, 1958 yılında Türkiyede Yatırımlar adlı tezi ile Üniversite Doçenti ünvanını almıştır yılında Profesörlüğe yükseltilmiştir. Prof.Dr. Kenan GÜRTAN yıllarında Birleşmiş Milletletler Avrupa İktisat Komisyonu Araştırma ve Planlama Dairesinde Fellow olarak çalışmış ve yıllarında Princeton Üniversitesi Nüfus Araştırmaları Dairesinde Fellow of the Population Council olarak akademik çalışmalar yapmıştır Yılında Washington da Bureau of the Census de nüfus meseleleri seminerine, 1961 ve 1965 de Düya Nüfus Kongrelerine katılmış, 1965 yılında Yüksek İstatistik Şurası çalışmalarına, 1966 yılında Milli Türk Tıp Kongresi ne katılmıştır. Prof. Dr. Kenan GÜRTAN tarihleri arasında Ö.S.Y.M. Başkanlığı görevini yürütmüştür Yılında kurulan İ.Ü. İşletme Fakültesi nin kurucu yedi öğretim üyesinden biri olmuş, Fakültenin ilk yönetim kurulunda görev almıştır. Fakültenin kuruluş tarininden 1980 yılına kadar İstatistik Araştırmalar ve Demografik Analizler Kürsüsü Başkanlığı ve o tarihten sonra Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yine aynı dönemde İ.Ü. İşletme Fakültesi İstatistik Demografi ve İşletme Ekonomisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü görevini yürütmüştür.prof. Kenan GÜRTAN çeşitli kurumlarda İstatistik ve Türkiye nin Ekonomik Yapı Problemleri gibi çeşitli konularda dersler vermiştir. Prof. Dr. Kenan GÜRTAN, rapor, çalışma, makale, bildiri ve kitap şeklinde birçok bilimsel eser yayımlamıştır. Prof. GÜRTAN ın 1982 yılında yayınladığı İstatistik ve Araştırma Metodları ve 1984 yılında yayınlanan Türkiye nin Ekonomik Yapı Problemleri isimli iki eseri, bilimsel çalışmalarına örnek verilebilir. Prof. Gürtan Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

87 PROF.DR.NASUHİ BURSAL Prof.Dr. Nasuhi BURSAL tarihinde İştanbul da doğmuştur.1942 yılında İstanbul Alman Lisesini bitirdikten sonra 1944 yılında girdiği İ.Ü. İktisat Fakültesi'ni, 1948 yılında bitirmiştir. Aynı yıl Zürich Üniversitesi ne giden Prof. Dr. BURSAL, Türkiye deki Gelir Vergisi konusuna ilişkin olarak yaptığı doktora çalışmalarını, 1952 yılı sonunda verdiği doktora tezi ve sözlü sınavıyla başarı ile sona erdirmiştir yılları arasında askerlik görevini yapan Prof. Dr. BURSAL, askerliğinin son altı ayında o zamanlar İktisat Fakültesi nde bulunan Alman Profesör Wolter in derslerini tercüme etmiştir. Askerlikten sonra İktisat Fakültesi nde Uzman olarak göreve başlamıştır. Vergilerin bir Maliyet Finansman Unsuru Olarak Mütalaası konulu Doçentlik Tezini 1960 martında takdim eden Prof. Dr. Nasuhi BURSAL, aynı yıl sonunda sınavlarını da başarı ile vererek Üniversite Doçenti unvanını almıştır. Prof. Dr. Nasuhi BURSAL, 1961 yılında Doçent Kadrosuna atanmıştır.1963 yılı sonunda bir bursla A.B.D. ne giden Prof. Dr. Nasuhi BURSAL, Harvard Business School da International Teachers Programm ına.katılmıştır. Prof. Dr. Nasuhi BURSAL, İktisat Fakültesi Lisans ve Doktora programlarında Maliyet Muhasebesi, Genel Muhasebe, Kontrol ve Revizyon ve Ticari Hesap gibi çeşitli dersler vermiştir. Aynı dönemlerde İşletme İktisadı Enstitüsündeki Kontrol ve Özel Galatasaray Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu nda Maliyet Muhasebesi ve Muhasebe Organizasyonu ve Sistemleri derslerini vermiştir yılında kurulan İ.Ü. İşletme Fakültesi nin yedi kurucusundan biri olan Prof. Dr. Nasuhi BURSAL, 1969 yılında Üniversite Profesörlüğüne yükseltilmiştir yılında kurulan İ.Ü. İşletme Fakültesi Maliyet Muhasebesi Kürsüsü Başkanı olan Prof.Dr. Nasuhi BURSAL, bu görevi 1981 yılına kadar sürdürmüştür. Prof. Dr. Nasuhi BURSAL, yılları arasında İ.Ü. İşletme Fakültesi Dekanlığı yapmıştır. İ.Ü. İşletme Fakültesi'nin kuruluşundan sonra bu fakültenin Lisans Programında Maliyet Muhasebesi dersini vermiş, seminer programlarını yönetmiş ve Doktora programlarında çeşitli dersler vermiştir. Birçok çalışma, rapor ve makaleleri olan Prof. Dr. Nasuhi BURSAL ın 1958 yılında yayımladığı Maliyet Muhasebesi Prensipleri - Tatbikatı isimli eseri, konusundaki ilk yayınlardan biridir. Prof. Dr. Nasuhi BURSAL emekli olduktan sonra öğretim üyeliğine A.B.D. de devam etmiştir. Prof. BURSAL, iyi derecede ingilizce ve Almanca bilmektedir.

88 PROF.DR. SELÇUK YALÇIN Prof. Dr. Selçuk YALÇIN, tarihinde İstanbul'da doğmuştur.ilk Orta ve Lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde yapan Prof. Dr. Selçuk YALÇIN, 1939 yılında bu lisenin edebiyat kolundan "İyi" derece ile mezun olmuştur. Askerlik görevini yedek subay olarak yapmış ve Topçu Teğmen rütbesi ile terhis olmuştur yılında Cenevre Üniversitesi "İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi"'ne kaydolarak 1949 yılında Lisans Diplomasını, "Les Relations Entre L'Etat et les Organisations Professionnelles en Belgique" isimli Doktora tezi ile 1953 yılında da "İktisat Doktoru " diplomasını almıştır tarihleri arasında Çalışma Bakanlığı Genel Müdürlüğü'nde Sendikalar Şube Müdür Yardımcısı ve Genel Müdürlük Raportörü olarak çalışmıştır. Prof. Dr. Selçuk YALÇIN, 1954 yılı mayıs ayında, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Kürsüsüne Dr. Asistan olarak tayin edilmiştir. Şubat Ocak 1957 tarihleri arasında, Amerika Birleşik Devletleri'nde Harvard Üniversitesi Yüksek İşletmecilik Okulunda, Üniversite hocaları için düzenlenen "İşletmecilik Eğitimi Programı"'na katılarak sertifika almıştır. Prof. YALÇIN, 1961 yılında "Bütçe Yolu ile Kontrol " isimli Doçentlik Tezi ile "İktisat Doçenti" payesini almıştır yılında diğer kürsü elemanları ile birlikte İktisat Fakültesi'nden ayrılarak aynı Üniversite'de kurulan "İşletme Fakültesi"'ne kurucu öğretim üyesi olarak katılmış ve Personel Yönetimi Kürsüsüne geçmiştir. Ekim 1969 yılında Profesörlüğe yükseltilen Prof. YALÇIN, aynı yıl Personel Kürsüsü Başkanlığına atanmıştır yılında A.B.D.'de Stanford Üniversitesi İşletmecilik Okulunda "Yönetici Eğitimi Programı"'na katılarak sertifika almıştır. Prof. Dr. Selçuk YALÇIN, Üniversitede görev yaptığı süre içinde çeşitli dönemlerde Dekan Yardımcılığı, İ.İ.E. Müdür Yardımcılığı, İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Personel Yönetimi Enstitüsü Müdürlüğü ve Bölüm Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Prof. Dr. Selçuk YALÇIN, İ.Ü. İktisat Fakültesi'nde "Muhasebe Pratiği" ve "Envanter- Bilanço", İşletme İktisadı Enstitüsü 'nde "Beşeri İlişkiler", Özel Galatasaray Yüksek İşletmecilik Okulu"nda "Muhasebe", "Ticari Matematik", "Envanter - Bilanço", "Şirketler Muhasebesi" ve "Personel Yönetimi" İ.Ü. İşletme Fakültesi'nde "Personel Yönetimi" ve "Beşeri İlişkiler" derslerini vermiştir. Prof. YALÇIN, Lisans Programlarında verdiği bu derslerin yanısıra çeşitli Yüksek Lisans ve Doktora seminerleri vermiş, doktora tezleri yönetmiş, Doçentlik sunav ve Kollokyumlarında jüri üyeliği yapmıştır. Prof. Dr. Selçuk YALÇIN'ın ilk kitabı 1969 yılında yayınlanan "Muhasebe " isimli eseridir. Bu eseri 1971 yılında yayınlanan "Personel Yönetimi" isimli kitabı izlemiştir yılında İktisat Fakültesi Mecmuası'nda "İş Değerlemesi" isimli bir incelemesi yayınlanan Prof. Dr. Selçuk YALÇIN "Türkiye'de İş Değerlemesi Tatbikatı" isimli bir araştırma yapmıştır. Ekim 1987 yılında emekli plan Prof. Dr. Selçuk YALÇIN, Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

89 PROF.DR. KÂMURAN PEKİNER Prof. Dr. Kamuran PEKİNER, 1931 yılında GÜMÜLCİNE'de doğmuştur yılında İstanbul Erkek Lisesini bitirdikten sonra girdiği İ.Ü. İktisat Fakültesi'nden 1953 yılında mezun olmuştur. Daha sonra gittiği Almanya Frankfurt Üniversitesi'nde doktora eğitimine başlamış, 1959 yılında "Banka İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi Yardımıyla İktisadilik Kontrolü" konulu tezi ile "Doktor" ünvanı almıştır. Aynı yıl yurda dönen Prof.Dr. PEKİNER. İ.Ü. İktisat Fakültesi İşletme Kürsüsüne Asistan olarak girmiştir. Daha sonra 1962 yılında gittiği A.B.D'de. Harvard Business School'da (I.T.P.) programına katılarak eğitim almıştır yılında "Endüstri İşletmelerinde Yangın Sigortasının Türk ve Alman Tatbikatlarına Göre Etüdü" adlı Doçentlik tezi ile Üniversite Doçenti ünvanını almış 1965 yılında eylemli doçentliğe atanmıştır yılında A.B.D.'ne giderek Stanford Business School'da eğitim programına katılmıştır. Yurda döndükten sonra 1968 yılında kurulan İ.Ü. İşletme Fakültesi'nin kurulışunda bulunmuş ve bu fakültenin yedi kurucusundan biri olmuştur yılında Profesör olan Kamuran PEKİNER, yılları arasında İ.Ü. İşletme Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmüştür. Dekanlık görevinin yanısıra Prof.Dr. Kamuran PEKİNER, fakültenin kuruluşundan itibaren Denetim Kürsüsü Başkanlığı, Muhasebe Enstitüsü Müdürlüğü, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı ve Senatörlük gibi birçok idari görevde bulunmuştur yılında yaş haddi nedeniyle İşletme Fakültesinden emekli olan Prof. Dr. Kamuran PEKİNER, Sigortacılık, İşletme Denetimi ve Muhasebe konularında birçok kurumda ders vermiştir. Prof. Dr. Kamuran PEKİNER'in "Sigorta İşletmeciliği ve Hesap Bünyesi" (1972),"İşletmelerde Prodüktivite Denetimi" (1971) ve "İşletme Denetimi" (1983) isimli kitapları ve çok sayıda yayınlanmış inceleme, araştırma ve makalesi mevcuttur. İyi derecede İngilizce ve Almanca bilen Prof. Dr. Kamuran PEKİNER, evli ve iki kız babasıdır.

90 Ve onlar, kurulan İ.Ü. İşletme Fakültesi'nin ilk öğretim üyeleri oldular. Ülkemizde ilk defa öğretim faaliyetine başlayan bir fakültenin derslerini planladılar, günün koşullarına göre içeriğini belirlediler ve yüzlerce öğrenci yetiştirdiler; ülkemizin ekonomik alandaki başarılarına silinmez bir imza attılar. Size Gönülden Teşekkürler...

91 YÖNETİM VE ORGANİZASYON KÜRSÜSÜ PROF.DR. KEMAL TOSUN DOÇ. DR. ATİLLA BARANSEL

92 ÖĞR.GÖR. DR. TAMER KOÇEL ASİS. DR. EROL EREN ASİS. DR. HAYRİ ÜLGEN ASİS. DR. YILDIRIM ÖNER ASİS. A. SERA ÖZBAŞAR ASİS. MURAT YUSUMUT ASİS. ZEKİ AKSAN

93 PAZARLAMA VE PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI KÜRSÜSÜ PROF.DR. MEHMET OLUÇ DOÇ.DR. AYKUT ŞİRELİ

94 ASİS. DR. KEMAL KURTULUŞ ASİS. ENGİN OKYAY ASİS. MUHİTTİN KARABULUT ASİS. MEHMET KARAFAKIOĞLU ASİS. A. FUAT FIRAT ASİS. İSMAİL KAYA UZMAN LEYLA PAKALIN UZMAN SABİHA GÜZEL

95 FİNANSAL MUHASEBE KÜRSÜSÜ PROF.DR. FERİDUN ÖZGÜR DOÇ. DR. MUSTAFA AYSAN ASİS. DR. ÇETİN ŞANLI

96 ASİS.DR. CENGİZ ERDAMAR ASİS. AHMET YÜKSEL ASİS. TÜRKAN ARIKAN UZMAN BETÜL SERDAR

97 MALİYET MUHASEBESİ KÜRSÜSÜ PROF. DR. NASUHİ BURSAL DOÇ. DR. ALPASLAN PEKER

98 ASİS. YÜCEL ERCAN ASİS. FAHİR BİLGİNOĞLU ASİS. SADİ SÜDER ASİS. İSMAİL H. ALBAYRAK UZMAN TÜLAY ANER UZMAN İLKÖZ ALPTÜZÜN UZMAN MERAL ARIK

99 DENETİM KÜRSÜSÜ PROF. DR. KAMURAN PEKİNER

100 ASİS. DR. ERSİN GÜREDİN ASİS.DR.PEYAMİ ÇARIKÇIOĞLU ASİS. ATEŞ FIRAT ASİS. HASAN GÜRBÜZ

101 KANTİTATİF ANALİZLER VE PROGRAMLAMA KÜRSÜSÜ DOÇ. DR. MUSTAFA AYSAN ASİS. DR. OSMAN HALAÇ ASİS. ERDAL ÖZTEKİN

102 ÜRETİM YÖNETİMİ KÜRSÜSÜ PROF. DR. MEHMET OLUÇ ÖĞR.GÖR. DR. BÜLENT KOBU ASİS. DR. ÜMİT CANDAN

103 ASİS. DR. GÜNEŞ GENÇYIMAZ UZM. DR. ENDER ŞENKAL ASİS. TEKİN ÖZAFŞAR ASİS. SEDAT ŞARMAN

104 FİNANS KÜRSÜSÜ PROF.DR.ATİLLA GÖNENLİ OKTMN. DR. ÖZTİN AKGÜÇ DOÇ.DR. CEVAT SARIKAMIŞ

105 ASİS. DR. MEHMET Ş. TEKBAŞ ASİS. DR. ÜNAL BOZKURT ASİS. ŞEREF TÜREN ASİS. CEM HAKYEMEZ

106 MATEMATİK KÜRSÜSÜ PROF.DR. KENAN GÜRTAN

107 ASİS. DR. KUTLU MERİH ASİS. DR. YILMAZ TULUNAY ASİS. DR. C. YÜKSEL ÖREN ASİS. BİRSEN KARPAK

108 DAVRANIŞ BİLİMLERİ KÜRSÜSÜ PROF.DR. KEMAL TOSUN ASİSTAN DR. SAİT SOYDAN

109 ASİS. İLHAN ERDOĞAN ASİS. FUAT ÇELEBİOĞLU ASİS. A. KAMİL ESİRTGEN UZMAN ERDİNÇ BEYLEM

110 Personel yönetimi kürsüsü PROF. DR. SELÇUK YALÇIN ASİS. DR. ÜLKÜ GÖNENLİ

111 ASİS. DR. TUĞRAY KAYNAK ASİS. ZEKİ ADAL UZMAN İSMAİL ATAAY OKUTMAN NEZİHE TİMUR

112 MİKRO İKTİSAT PROF.DR. YÜKSEL ÜLKEN MAKRO İKTİSAT PROF.DR. NURİ KARACAN

113 DEVRİM TARİHİ KAMU YÖNETİMİ PROF DR. YILMAZ ALTUĞ Üretİm yönetimi PROF.DR. İ. İLHAMİ KARAYALÇIN

114 İŞ PSİKOLOJİSİ PROF. DR. SABRİ ÖZBAYDAR İŞ SOSYOLOJİSİ PROF.DR. ESAT ÇAM

115 KAMU MALİYESİ PROF. DR. MEMDUH YAŞA EKONOMETRİ PROF. DR. AHMET KILIÇBAY

116 DAKTİLOGRAFİ NİLÜFER BERKMEN

117

118 Şengül MERCAN Öğrenci Bürosu Şefi ( ) 1969 yılında öğrenci bürosunda memur olarak göreve başlayan Şengül MERCAN, 1976 yılında Öğrenci bürosu şefi olmuştur. Uzun yıllar İ.Ü. İşletme Fakültesi Büro Şefliğini başarıyla yürüten Şengül MERCAN, İlk İşletmelilerin yıllık çıkarma fikrini ilk duyduğu zaman, büyük heyecan duymuş, elindeki tüm imkanlarla yıllığa katkıda bulunma çabası içinde olmuştur. Kendisinin şu an sizlere sunulmuş olan "İlk İşletmeliler" yıllığında, gerek arkadaşlarımızın, gerekse hocalarımızın o döneme ilişkin resimlerinin elde edilmesi konusunda çok önemli katkıları olmuştur. "İlk İşletmeliler Yıllığı"'nı anlamlı kılan bu değerli katkıları nedeniyle Sayın Şengül MERCAN'a, tüm 68'liler adına, sonsuz teşekkürlerimizi sunmayı bir borç biliriz. İlk İşletmeliler

119 FAKÜLTE GENEL SEKRETERİ AHMET ŞENKON ÖĞRENCİ BÜROSU Şengül MERCAN, Yücel TÜFEKÇİ, Yüksel SÜMERVAL, Gönül GİRGİN, Hale POSTACIOĞLU

120 PERSONEL SERVİSİ Faruk SAYRU, Rezzan DEMİR, Ergun SUN KÜTÜPHANE PERSONELİ Salih ŞAHİN, Tomris ERTAN, Süheda ASLAN, Nuran ÖZGEN, Tülay DİNÇER

121 SANTRAL MEMURU HÜSEYİN GÖKSU TEKSİR İŞLERİ MEMURU TURAN ÖZCAN

122 İDARE AMİRİ HASAN GEZER DANIŞMA GÖREVLİSİ ŞAHİN YILMAZ

123 AYNİYAT MEMURU Ahmet HELVACI HİZMETLİLER Haydar AYDIN, Ahmet ÇATALKAYA, Abdullah GÜLER, Lütfü YILDIRIM Halil UYGUN, Kadir UZAK, Ali ÖZCAN

124 FAKÜLTE SÜRÜCÜSÜ RAFET EKİNCİ

125 İşletme Fakültesi, Ülkemizde ilk defa 1968 yılında Üniversiteye Giriş sınavı kılavuzunda yer alıyordu. Hemen hepimiz giriş sınavında oldukça yüksek puanlar almıştık. Ancak İşletme Fakültesi ne ilişkin hemen hemen hiçbir bilgimiz yoktu. Ama galiba ya biraz macerayı seviyorduk, ya da sezgilerimize güveniyorduk. Ancak bir süre sonra Sevgili Mehmet Oluç hocamızın (hocamızın maaşının TL olduğu bir dönemde) TL. maaş alacağımızı söyleyerek bizi yüreklendirmesi, hepimizin içine su serpmişti. Ama şu gerçeği hiç, ama hiç unutmamalıyız ; Bizler İşletmeciliğin hiç bilinmediği bir dönemde geleceğin mesleğini öğretecek bir fakülteyi seçmiş 170 adet yürekli gençtik.

126 1 FERDA SOYMAN DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 1946 M. OLDUĞU L.:AMERİKAN KIZ K. 2 TULUĞ AKAL DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 1949 M. OLDUĞU L. : ÖZEL ŞİŞLİ K. 3 EMİN ATEŞ DOĞUM YERİ : İZMİT DOĞUM TARİHİ : 1950 M. OLDUĞU LİSE : KADIKÖY K. 4 SERDAR KÜÇÜKBERKSUN DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 1947 M. OLDUĞU LİS.: ÖZEL YENİ K. 5 AYDIN AKBELEN DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 1946 M. OLDUĞU LİSE : HEYBELİADA HÜSEYİN RAHMİ L. 6 TEMEL ALTAY DOĞUM YERİ : BİTLİS DOĞUM TARİHİ : 1946 M. OLDUĞU LİSE : KABATAŞ E. L 7 İLHAN TETİKOĞLU DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 1947 M. OLDUĞU LİSE : İTALYAN L. 8 OSMAN URALLI DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 1948 M. OLDUĞU L. : ÖZEL ŞİŞLİ K. 10 HAMRA ERGUN DOĞUM YERİ : ZONGULDAK DOĞUM TARİHİ : 1945 M. OLDUĞU LİSE : FATİH KIZ L.

127 11 KANİ ŞİŞMAN DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 1948 M. OLDUĞU LİSE : EYÜP LİS. 13 RIZA BAŞBAY DOĞUM YERİ : 1950 DOĞUM TARİHİ : ÜNYE M. OLDUĞU LİSE : ÜNYE LİSESİ 14 ORBAY HAZAR DOĞUM YERİ : ARTVİN DOĞUM TARİHİ 1949 M. OLDUĞU LİSE :KABATAŞ L. 15 GÜLDEN KIZILTEPE DOĞUM YERİ : ELAZIĞ DOĞUM TARİHİ : 1950 M. OLDUĞU LİSE : EDİRNE L. 16 NECDET SEVİN DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 1947 M. OLDUĞU L.İS.:Ö. İSTİKLAL L. 17 MÜFİT ULUBAY DOĞUM YERİ : KONYA DOĞUM TARİHİ : 1951 M. OLDUĞU LİSE : BEYŞEHİR L. 18 NERMİN TAŞDELEN DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 1949 M. OLDUĞU L. : BEŞİKTAŞ K. L. 21 NEDİM MÜFTÜOĞLU DOĞUM YERİ : ÇAYCUMA DOĞUM TARİHİ : 1948 M. OLDUĞU LİS..:DARÜŞŞAFAKA L. 22 TANER DENİZCİOĞLU DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 1946 M. OLDUĞU L.: GALATASARAY L.

128 23 TAHSİN ANTMEN DOĞUM YERİ : MERSİN DOĞUM TARİHİ : 1947 M. OLDUĞU L. : TEVFİK SIRRI GÜR 24 LEVENT ÇULLU DOĞUM YERİ : İZMİR DOĞUM TARİHİ : 1948 M. OLDUĞU LİSE : ÖZ. TÜRK K. 25 HAMDİ DOĞAN DOĞUM YERİ : BAYRAMİÇ DOĞUM TARİHİ : 1950 M. OLDUĞU LİSE : KABATAŞ E. L. 26 BEHİCE SARISALTIK DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 1951 M. OLDUĞU L.: İSTANBUL K. L. 28 RAHMİ ULUTAŞ DOĞUM YERİ : ELAZIĞ DOĞUM TARİHİ : 1946 M. OLDUĞULİSE : ELAZIĞ L. 29 ESEN RONA DOĞUM YERİ : ZONGULDAK DOĞUM TARİHİ : 1947 M. OLDUĞU LİSE : M. ÇELİKER L. 30 GÜLÜMSER PEKER DOĞUM YERİ : DOĞANHİSAR DOĞUM TARİHİ : 1946 M. OLDUĞU LİSE : BURSA KIZ LİS. 31 BİROL DİZDAROĞLU DOĞUM YERİ : SİNOP DOĞUM TARİHİ : 1950 M. OLDUĞU LİSE : SİNOP LİSESİ 32 ALİ ÖZCAN DOĞUM YERİ : ADANA DOĞUM TARİHİ : 1950 M. OLDUĞU LİSE : Ö. ÇUKUROVA K.

129 33 ŞULE BOLAK DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 1948 M. OLDUĞU LİSE : AMERİKAN K. L. 34 BÜLENT SALEPÇİ DOĞUM YERİ : İZMİT DOĞUM TARİHİ : 1949 M. OLDUĞU LİSE : İZMİT LİSESİ 35 EMRE YAZMAN DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 1949 M. OLDUĞU LİSE : İSTANBUL ER. L. 37 GÜLPERİ ZARPLI DOĞUM YERİ : AYVALIK DOĞUM TARİHİ : 1950 M. OLDUĞU LİSE : ÜSK. AME. KIZ L. 38 AHMET KILINÇ DOĞUM YERİ : ADANA DOĞUM TARİHİ : 1949 M. OLDUĞU LİSE: ADANA ERKEK L. 40 GÜLİN GÜREL DOĞUM YERİ : VİZE DOĞUM TARİHİ : 1948 M. OLDUĞU LİSE : AMERİKAN K. L. 41 MÜNİP ÖZTÜRK DOĞUM YERİ : AKÇAABAT DOĞUM TARİHİ : 1951 M. OLDUĞU LİSE : VEFA LİSESİ 42 ORHAN SARAN DOĞUM YERİ : HAVZA / EDİRNE DOĞUM TARİHİ : 1948 M. OLDUĞU LİSE : BAKIRKÖY LİS. 43 MELİH ETİZ DOĞUM YERİ : AKÇAKOCA DOĞUM TARİHİ : 1950 M. OLDUĞU LİSE : ADAPAZARI L.

130 44 GÜLHAN YILMAZ DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 1948 M. OLDUĞU LİSE : ÖZ. KÜLTÜR K. 45 MEVLÜT BÜYÜKKOÇAK DOĞUM YERİ : KONYA DOĞUM TARİHİ : 1951 M. OLDUĞU LİSE: KONYA ERKEK L. 46 AHMET BALİOĞLU DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 1947 M. OLDUĞU LİSE : ÖZEL YENİ KOL. 47 CENGİZ MENGÜ DOĞUM YERİ : BURSA DOĞUM TARİHİ : 1947 M. OLDUĞU LİSE : BAKIRKÖY LİS. 49 FAİK ÜNEL DOĞUM YERİ : KÜTAHYA DOĞUM TARİHİ : 1948 M. OLDUĞU LİSE : ÖZEL SİTE KOL. 50 FÜSUN ARAT DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 1949 M. OLDUĞU LİSE : ÜS.AMERİKAN L. 52 SELÇUK ARSLAN DOĞUM YERİ : SÜRMENE DOĞUM TARİHİ : 1950 M. OLDUĞU LİSE : TRABZON LİSESİ 53 ERDOĞAN AYDIN DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 1950 M. OLDUĞU LİSE : VEFA LİSESİ 55 KAYHAN ARSOY DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 1951 M. OLDUĞU LİSE : VEFA LİSESİ

131 56 ERÇİN BAYKARA DOĞUM YERİ : ALUCRA DOĞUM TARİHİ : 1947 M. OLDUĞU LİSE : VEFA AKŞAM L. 58 FERAMUZ GÜLERYÜZ DOĞUM YERİ : KARA. EREĞLİSİ DOĞUM TARİHİ : 1951 M. OLDUĞU LİSE : EREĞLİ LİSESİ 59 BÜLENT GÜRAY DOĞUM YERİ : ZONGULDAK DOĞUM TARİHİ : 1948 M. OLDUĞU LİSE :ROBERT KOLEJ 60 NURULLAH ÖNOL DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 1950 M. OLDUĞU LİSE : HAYDARPAŞA L. 62 SÜVEYDA GÖKPINAR DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 1947 M. OLDUĞU LİSE : AVUSTURYA L. 63 EMİN BİLGİN DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 1949 M. OLDUĞU LİSE : ROBERT KOLEJİ 64 MESUT TAŞKIN DOĞUM YERİ :ANTALYA DOĞUM TARİHİ :1949 M. OLDUĞU LİSE :AKŞEHİR LİSESİ 65 TUNCAY ARICAN DOĞUM YERİ : İZMİR DOĞUM TARİHİ : 1950 M. OLDUĞU LİSE : PERTEVNİYAL L. 66 HÜSEYİN YÜKSEL DOĞUM YERİ : BEYPAZARI DOĞUM TARİHİ : 1950 M. OLDUĞU LİSE : PERTEVNİYAL L.

132 67 HANDAN ÇEKİ DOĞUM YERİ : YENİŞEHİR DOĞUM TARİHİ : 1947 M. OLDUĞU LİSE : BURSA KIZ LİS. 68 FÜSUN TÜFEKÇİ DOĞUM YERİ : ANKARA DOĞUM TARİHİ : 1951 M. OLDUĞU LİSE : ÇANAKKALE LİS. 70 CAHİT MÜLAZIM DOĞUM YERİ : AYDOS DOĞUM TARİHİ : 1950 M. OLDUĞU LİSE : EYÜP LİSESİ 72 UĞUR KAYNAK DOĞUM YERİ : AFYON DOĞUM TARİHİ : 1948 M. OLDUĞU LİSE : EDREMİT LİS. 73 MEHMET ARCAN DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 1949 M. OLDUĞU LİSE : BAKIRKÖY LİS. 75 HAMİY GÜNAL DOĞUM YERİ : ARTVİN DOĞUM TARİHİ : 1948 M. OLDUĞU LİSE : İSTANBUL E. L. 76 CELAL EMİR DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 1948 M. OLDUĞU LİSE : İSTANBUL E.L. 77 H. ÖNER ESEN DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 22 / AĞUS. / 1947 M. OLDUĞU LİSE : HAYDARPAŞA L. 78 NİHAT TAVŞANLI DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 1949 M. OLDUĞU LİSE : ÖZEL TARHAN K.

133 79 NUR ŞENBAY DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 1950 M. OLDUĞU LİSE : ANTALYA 80 SERAP PEKÜN DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 1950 M. OLDUĞU LİSE : ÜSKÜDAR KIZ L. 81 AHMET GÜRSEL DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 05 / Mayıs / 1948 M. OLDUĞU LİSE : ATATÜRK E. L. 82 İSMAİL TOPRAKSEVEN DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 1947 M. OLDUĞU LİSE : ATATÜRK LİS. 84 MELİH ZAMBAKÇI DOĞUM YERİ : BARTIN DOĞUM TARİHİ : 1949 M. OLDUĞU LİSE : VEFA LİSESİ 86 LÜTFİ TOKER DOĞUM YERİ : KIRIKHAN DOĞUM TARİHİ : 1949 M. OLDUĞU LİSE : ANTAKYA LİSESİ 87 HÜSEYİN ÖZGEN DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 1947 M. OLDUĞU LİSE:GALATASARAY L. 88 YAŞAR ÖZCAN DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 1950 M. OLDUĞU LİSE : KABATAŞ E. L. 89 HAMDİ BİLİCİ DOĞUM YERİ : SİVAS DOĞUM TARİHİ : 1949 M. OLDUĞU LİSE : VEFA LİSESİ

134 90 FERAY KINRAN DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 1947 M. OLDUĞU LİSE : AMERİKAN KIZ L 91 M. BAHATTİN CEBECİ DOĞUM YERİ : DEVELİ DOĞUM TARİHİ : 1949 M. OLDUĞU LİSE : KAYSERİ LİSESİ 92 MEHMET GÖRPE DOĞUM YERİ : KİLİS DOĞUM TARİHİ : 1949 M. OLDUĞU LİSE : ROBERT KOLEJİ 94 OĞUZ AKAY DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 1949 M. OLDUĞU LİSE : KADIKÖY KOL. 95 MAHMUT GECİKLİGÜN DOĞUM YERİ : URFA DOĞUM TARİHİ : 1948 M. OLDUĞU LİSE : KASTAMONU ABDURRAHMAN LİSESİ 96 AHMET SARIAHMETOĞLU DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 1950 M.OLDUĞU LİSE : HAYDARPAŞA L. 97 YILDIRIM AKPINAR DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 1949 M. OLDUĞU LİSE : ÖZEL ŞİŞLİ K. 98 NUR DOĞAN DOĞUM YERİ : ÇANAKKALE DOĞUM TARİHİ : 1948 M. OLDUĞU LİSE : KADIKÖY KOL. 99 TURHAN BAYBORA DOĞUM YERİ : ANKARA DOĞUM TARİHİ : 1949 M. OLDUĞU LİSE : VEFA LİSESİ

135 100 MUAMMER BOZTEKİN DOĞUM YERİ : ADANA DOĞUM TARİHİ : 1950 M. OLDUĞU LİSE : EYÜP LİSESİ 101 İZZET DURA DOĞUM YERİ : SAFRANBOLU DOĞUM TARİHİ : 1947 M. OLDUĞU LİSE : DEMİR-ÇELİK LİSESİ 102 HAYRİ GÖKÇAY DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 1951 M. OLDUĞU LİSE : KABATAŞ E. LİS. 103 ERKAL ÖZDEN DOĞUM YERİ : ESKİŞEHİR DOĞUM TARİHİ : 1950 M. OLDUĞU LİSE : İSTANBUL E. LİS 104 HÜMEYRA ERZİ DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 1950 M. OLDUĞU LİSE NİŞANTAŞI KIZ L. 105 ALİ İHSAN MUTLU DOĞUM YERİ : GAZİANTEP DOĞUM TARİHİ : 1947 M. OLDUĞU LİSE : GAZİANTEP LİS. 107 TEKİN ÇAKMAK DOĞUM YERİ : GOSTİVAR DOĞUM TARİHİ : 1950 M. OLDUĞU LİSE : KADIKÖY KOL. 109 ORHAN EKREN DOĞUM YERİ : İSKENDERUN DOĞUM TARİHİ : 1950 M. OLDUĞU LİSE : İSKENDERUN L. 110 HASAN ORANSAY DOĞUM YERİ : ADANA DOĞUM TARİHİ : 1947 M. OLDUĞU LİSE : ADANA ER. L.

136 111 ÖNDER YERLİKAYA DOĞUM YERİ : MUĞLA DOĞUM TARİHİ : 1945 M. OLDUĞU LİSE : ELAZIĞ. L. 112 SALİH SOYDAŞ DOĞUM YERİ : FİNİKE DOĞUM TARİHİ : 1947 M. OLDUĞU LİSE : EYÜP LİSESİ 113 ALİ MAVİNİL DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 1951 M. OLDUĞU LİSE : PERTEVNİYAL L. 114 YAKUP BOZKURT DOĞUM YERİ : RİZE DOĞUM TARİHİ : 1949 M. OLDUĞU LİSE :HAYDARPAŞA L. 116 MEHMET BACAK DOĞUM YERİ : KONYA DOĞUM TARİHİ : 1944 M. OLDUĞU LİSE : KARAMAN LİS. 119 ÇINAR KIZILDAN DOĞUM YERİ : EDİRNE DOĞUM TARİHİ : 1951 M. OLDUĞU LİSE : EDİRNE LİSESİ 120 BULUT TARAKÇI DOĞUM YERİ : MARAŞ DOĞUM TARİHİ : 1949 M. OLDUĞU LİSE : KADIKÖY KOL. 122 UĞUR ERİŞGEN DOĞUM YERİ : HEREKE DOĞUM TARİHİ : 1950 M. OLDUĞU LİSE : KADIKÖY KOL. 123 AYDOS TÜRK DOĞUM YERİ : MARAŞ DOĞUM TARİHİ : 1949 M. OLDUĞU LİSE : BAKIRKÖY LİS.

137 125 İHSAN KÜÇÜKSERİM DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 1949 M. OLDUĞU LİSE : ATATÜRK E. L. 126 FATİH HUNCA DOĞUM YERİ : BURSA DOĞUM TARİHİ : 23 / 02 / 1950 M. OLDUĞU LİSE : KADIKÖY LİSESİ 127 TÜLAY ÇAKMAK DOĞUM YERİ : TRABZON DOĞUM TARİHİ : 1951 M. OLDUĞU LİSE : FATİH KIZ LİSESİ 128 MÜNİRE AYAYDIN DOĞUM YERİ : AYDIN DOĞUM TARİHİ : 1949 M. OLDUĞU LİSE : AYDIN LİSESİ 129 CEVAT ÖZDEMİR DOĞUM YERİ : EDİRNE DOĞUM TARİHİ : 1949 M. OLDUĞU LİSE : EDİRNE LİSESİ 130 İSMET GÖRGÜN DOĞUM YERİ : GİRESUN DOĞUM TARİHİ :1950 M. OLDUĞU LİSE : PERTEVNİYAL L. 131 ŞAHİN TÜREDİ DOĞUM YERİ : SİLİFKE DOĞUM TARİHİ : 1947 M. OLDUĞU LİSE : HAYDARPAŞA L. 133 OSMAN BAYIKSEL DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 1949 M. OLDUĞU LİSE : PENDİK LİSESİ 134 BAHAR ERVERDİ DOĞUM YERİ : ERZURUM DOĞUM TARİHİ : 1951 M. OLDUĞU LİSE : ERZURUM LİSESİ

138 135 KADRİ SUALPAY DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 1947 M. OLDUĞU LİSE : HAYDARPAŞA L. 136 RAHMİ ULUTAŞ DOĞUM YERİ : KARAMÜRSEL DOĞUM TARİHİ : 1947 M. OLDUĞU LİSE : HAYDARPAŞA L. 138 HAYATİ ÖZER DOĞUM YERİ : EDİNCİK DOĞUM TARİHİ : 1949 M. OLDUĞU LİSE : KABATAŞ E. L. 139 TANSU SAY DOĞUM YERİ :ADANA DOĞUM TARİHİ : 1949 M. OLDUĞU LİSE : TAR. AMER. KOL. 141 KENAN AKSOY DOĞUM YERİ : GAZİANTEP DOĞUM TARİHİ : 1950 M. OLDUĞU LİSE : KABATAŞ E. L. 142 FEVZİ ÖZMEN DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 1943 M. OLDUĞU LİSE : ERZURUM LİSESİ 143 NEJAT PİRŞEN DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 1947 M. OLDUĞU LİSE : BAKIRKÖY LİS. 144 ÇETİN YENER DOĞUM YERİ : UŞAK DOĞUM TARİHİ : 1948 M. OLDUĞU LİSE : UŞAK LİSESİ 145 AHMET S.DOĞRAMACI DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 1951 M. OLDUĞU LİSE : VEFA LİSESİ

139 146 HİDAYET ALPINAR DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 1948 M. OLDUĞU LİSE : FRANSIZ E. L. 147 YAVUZ ALBAYRAK DOĞUM YERİ : UŞAK DOĞUM TARİHİ : 1948 M. OLDUĞU LİSE : PERTEVNİYAL L. 148 ÜMİT ÖZTÜRK DOĞUM YERİ : İZMİT DOĞUM TARİHİ : 1951 M. OLDUĞU LİSE : BARBAROS LİS. 149 SÜREYYA POROY DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 1948 M. OLDUĞU LİSE : MECİDİYEKÖY L. 150 EROL KORKMAZ DOĞUM YERİ : TRABZON DOĞUM TARİHİ : 1949 M. OLDUĞU LİSE : KABATAŞ E. L. 151 A. EDİP KIZILDERELİ DOĞUM YERİ : BODRUM DOĞUM TARİHİ : 1949 M. OLDUĞU LİSE : İZM.ATATÜRK L. 152 AYHAN ERTETİK DOĞUM YERİ : TEKİRDAĞ DOĞUM TARİHİ : 1948 M. OLDUĞU LİSE : KABATAŞ E. LİS. 153 ENGİN ALTAŞ DOĞUM YERİ : ERDEK DOĞUM TARİHİ : 1950 M. OLDUĞU LİSE : KABATAŞ E. LİS. 154 ROBERT SCHILD DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 1950 M. OLDUĞU LİSE : İST. ALMAN LİS.

140 155 BERKAN YILGÖR DOĞUM YERİ : KARADNZ. EREĞ DOĞUM TARİHİ : 1947 M. OLDUĞU LİSE : HAYDARPAŞA L. 156 MUZAFFER B. SAY DOĞUM YERİ : ANTAKYA DOĞUM TARİHİ : 1948 M. OLDUĞU LİSE : ANTAKYA LİSESİ 157 YUSUF ATEŞ KARAÇAY DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 1949 M. OLDUĞU LİSE : ÇORLU LİSESİ 158 KUTSİ VEYİSOĞLU DOĞUM YERİ : AFYON DOĞUM TARİHİ : 04 / 10 / 1949 M. OLDUĞU LİSE : ÇANAKKALE L. 159 EZEL ERTUĞRUL DOĞUM YERİ : KIBRIS DOĞUM TARİHİ : 1948 M. OLDUĞU LİSE LEFKOŞE TÜRK L. 160 HASAN PAKSAT DOĞUM YERİ : SARİ İRAN DOĞUM TARİHİ : 1938 M. OLDUĞU LİSE: SAİDÜLÜLEMA L. 161 MUSTAFA VEYSİ DOĞUM YERİ : KIBRIS DOĞUM TARİHİ : 1946 M. OLDUĞU LİSE :LEFKOŞE TÜRK L. 162 HORMOZ H. LÜTFÜBAD DOĞUM YERİ : İRAN DOĞUM TARİHİ : 1944 M. OLDUĞU LİSE : İRAN ŞİPIHR LİS. 163 MEHMET ÖZKAN TEKGÜÇ DOĞUM YERİ : KIBRIS DOĞUM TARİHİ : 1944 M. OLDUĞU LİSE :LEFKOŞE TÜRK L.

141 164 MEHMET PAZARKÖYLÜ DOĞUM YERİ : GÜMÜLCİNE DOĞUM TARİHİ : 1947 M. OLDUĞU LİSE : KABATAŞ E. L. 165 TEZCAN A. KÜÇÜK DOĞUM YERİ : LEFKOŞE KIBRIS DOĞUM TARİHİ : 1947 M. OLDUĞU LİSE :LEFKOŞE TÜRK L. 166 HASAN RIFAT DOĞUM YERİ : KIBRIS DOĞUM TARİHİ : 1946 M. OLDUĞU LİSE:BAF KURTULUŞ L. 167 BEHMAN DURANDİŞ DOĞUM YERİ : İRAN DOĞUM TARİHİ : 1944 M. OLDUĞU LİSE : IRAN MİR EFZELİ LİSESİ 168 PERVİZ ARAN DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 1949 M OLDUĞU LİSE :ÖZEL SİTE LİS 170 RAZİ NESAFET DOĞUM YERİ : İRAN DOĞUM TARİHİ : 1944 M. OLDUĞU LİSE : DEVLET İLMİYE ERKEK LİSESİ 172 OSMAN URAK DOĞUM YERİ : HAYRABOLU DOĞUM TARİHİ : 1949 M. OLDUĞU LİSE : TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL LİSESİ 173 NEYRAN ORHUNBİLGE DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 1949 M. OLDUĞU LİSE : FRANSIZ KIZ L. 174 UĞURAY AKPINAR DOĞUM YERİ : KEŞAN DOĞUM TARİHİ : 1949 M. OLDUĞU LİSE : EDİRNE LİSESİ 175 HAMİT BELGE DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 1949 M. OLDUĞU LİSE : ATATÜRK ER. LİS.

142 1 FERDA SOYMAN DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 1946 M. OLDUĞU LİSE : AMERİKAN KIZ KOLEJİ 1968 Arnavutköy Amerikan Kız Koleji İstanbul İ.Ü İşletme Fakültesi - Istanbul Boğaziçi Üniversitesi Deprem Araştırma Enstitüsü Genel Sekreterliği ve Rektörlük Özel Kalem Müdürü görevlerinde bulundu Eşi Taner Denizcioğlu nun işi nedeni ile Ingiltere ye yerleşme Fashıon and Design in Machine Knitting konusunda London City and Guilds den diploma aldı. Aynı zamanda Londra nın çeşitli butiklerine tekstil desenleri çizdi yılında üç eseri bir sene süre ile Essex kütüphanelerindeki gezgin sergilerde kabul edilip sergilendi West Kent College, Tonbridge den Business and New Technologies diploması aldı. Halen part-time bir muhasebe bürosunda bilgi-işlem operatörü olarak çalışmakta ve aynı zamanda Kensington and Chelsea Coliege (London) da Fashion Textile üzerine çalışmalarını sürdürmekte. Ferda ve Taner Denizcioğlu 1970 yılında evlenmişler ve 1980 yılında Ingiltere ye yerleşmişlerdir. Çocukları: Alper (22) University College London (London University) dan Hukuk mezunu ve halen aynı üniversitede Hukuk Master Degree sini yapmakta. Timur (16) Halen Lise eğitimini sürdürmekte.

143 4 SERDAR KÜÇÜKBERKSUN DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 1947 M. OLDUĞU LİSE : ÖZEL YENİ KOLEJİ 1947 yılında İstanbul da doğdu yılında İstanbul Universitesi Işletme Fakültesine girdi yılı Haziran döneminde mezuniyet sonrası aynı fakültenin denetim kürsüsüne asistan olarak kabul edildi yılı başında Pekiyi derece ile İşletme doktoru olarak 1977 yılında altı ay süre ile A.B. Devletlerinde bilimsel inceleme ve araştırma amacıyla görevlendirildi. Chicago, Layola Universitesinde çeşitli konulardan seminer ve akademik çalışmalara katıldı yılında Polonya ya Wroclaw OscarLange İktisat ve İş İdaresi Akademisi ve Varşova Üniversitesi İşletme Fakültesinde çeşitli zaman ve konularda seminer ve akademik çalışmalarda görev aldı. Çeşitli sürelerde İşletme Fakültesi ve Muhasebe Enstitüsü dergilerinin editörlüğünü de yapan ve çok çeşitli işletme organizasyon projelerinde görev alan Dr. Serdar Küçükberksun 1982 yılına kadar İşletme ve İktisat Fakülteleri öğretim üyeliği, aynı süre içinde kesintisiz sekiz yıl Muhasebe Enstitüsü Genel Sekreterliği, yılları arası Harp Akademileri Yönetimin Analitik Teknikleri ders program koordinatörlüğü ve Yönetim Etkinlik derslerinin eğitim - öğretim sorumluluğu görevlerinde bulundu. Bir çok makale, araştırma, derleme kitapları bulunan Serdar Küçükberksun, Fransızca ve İngilizce bilmektedir yılları arasında Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu üyeliğinde de bulunmuştur. l982 yılında kendi isteği ile Üniversiteden ayrılan Dr. Serdar Küçükberksun un çeşitli kuruluşların işletme danışmanlığını ve yönetim kurulu üyeliklerini altı yıl sürdürdükten sonra 1989 yılında tekrar İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde öğretim görevlisi olarak görev almış, 1996 yılında yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu programlarının geliştirilmesi amacıyla çalışmalara başlamış ve günümüze kadar da sürdürmektedir yılları arasında Türkiye Vakıflar Bankası A.O. nun iştiraklerinde de yönetim kurulu üyeliği yapmış olan Serdar Küçükberksun, bir çocuk babasıdır. Telefonlar: Ev : Cep Tel No : İş : Üniv. Tel: Fax :

144 6 TEMEL ALTAY DOĞUM YERİ : BİTLİS DOĞUM TARİHİ : 1946 M. OLDUĞU LİSE : KABATAŞ ERKEK LİSESİ Kabataş Erkek Lisesi nden 1966 yılında İ.Ü. İşletme Fakültesi nden 1972 yılında mezun oldu Sümerholding A.Ş. Pazarlama Müessesesi ile Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü nde görev yaptım. Halen Türkiye Gemi Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü nde Şube Müdürü olarak görev yapmaktayım. Nigar ALTAY: Temel Altay ın eşi Eşim Nigar Altay la 1975 yılında evlendik. Eşim Sümerholding A.Ş. Pazarlama Müessesesi İstanbul Bölge Müdürlüğünden emekli oldu. Hande ALTAY : Temel ALTAY ın kızı 1977 İstanbul doğumlu. Açık Öğretim İktisat Fakültesi öğrencisi. Halen TRT İstanbul Televizyonunda Program Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Adres ev:solaksinan Mah. Tophanelioğlu sok. No 33/16 Üsküdar Tel : Adres iş:türkiye Gemi Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Salıpazarı İstanbul Tel iş : (dir)

145 7 İLHAN TETİKOĞLU DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 1947 M. OLDUĞU LİSE : İTALYAN LİSESİ İtalyan Lisesi ni bitirdikten sonra İstanbul Universitesi İşletme Fakültesi nden, 1972 de lisans diploması, 1977 de yüksek lisans ihtisas sertifikası aldı. Çok iyi derecede İtalyanca ve İngilizce, orta derecede Fransızca bilmektedir. İŞ DENEYİMİ: 1977 yılında katıldığı Akbank ta sırasıyla, Yöneylem Araştırması, Organizasyon ve Planlama uzmanlıkları, Ekonomi Raportörlüğü, Menkul Değerler Merkezi Yöneticiliği, Sistem Geliştirme Müdürlüğü Yöneticiliği ve Stratejik Planlama ve Araştırma Müdürlüğü Yöneticiliği görevlerinde uzun yıllar çalıştı. Halen, Çanakkale Onsekiz Mart Universitesi İşletme Bölümünde Kadrolu öğretim görevlisi olarak finans ve bankacıhk dersleri vermektedir. Tel:

146 14 ORBAY HAZAR DOĞUM YERİ : ŞAVŞAT / ARTVİN1 DOĞUM TARİHİ : 1949 M. OLDUĞU LİSE : KABATAŞ ERKEK LİSESİ 24101/1949 yılında Artvin de doğdu. Kabataş Erkek Lisesi nin, o zamanki bölüm ayırımına göre Edebiyat Bölümü nü 1968 de bitirdi Ders Yılı nda, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ne önkayıt yaptırmasına rağmen, Mehmet Oluç hocamızın dolduruşuna gelip İstanbul Universitesi İşletme Fakültesi ne 15 nci sırada kaydoldu yılları arasında 18 aylık askerlik görevini takiben Elmor Sıhhi Tesisat Malzemeleri Paz. A.Ş., Mutlu Akü San. ve Tic. A.Ş. de pazarlama ve satış departmanlarında çalıştıktan sonra Mart de Şişecam Grubu nun Kromsan fabrikasında satış şefi olarak göreve başladı. Halen Şişecam Kimyasallar Grubu nun pazarlama şirketi olan Camsar Sanayi Ara Malları Pazarlama A.Ş. de Krom Kimyasalları Pazarlama ve Satış Müdürü olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir kız, bir oğlan olmak üzere iki çocuk sahibidir. ADRESLER: İŞ :Camsar Sanayi Ara Malları Pazarlama A.Ş. Eski Büyükdere Cd. No:37 Kat: Maslak / İSTANBUL Tel: (0212) Fax: (0212) EV :Göztepe, Hamam Sk. Sarmaşık Apt. No:21 D:12 Kadıköy / İSTANBUL Tel: (0216)

147 16 NECDET SEVİN DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 1947 M. OLDUĞU LİSE : ÖZEL İSTİKLAL LİSESİ 13 Haziran 1947 de İstanbul da doğdum yılında Fakülteye başladım.ikinci sınıfta iken kurulan öğrenci cemiyetinin yönetim kurulu üyesi ve saymanlığını yaptım. Üçüncü sınıfta doktora çalışmalarına başladım. Mezuniyettensonra görevim gereği devamsızlıktan doktoramı tamamlayamadım. Son sınıfta Finans bölümünü seçtim ve bölüm temsilciliği yaptım. Mezuniyetten sonra amacım İstatistik kürsüsünde akademik kariyer yapmaktı. Politik görüşüm nedeniyle bu düşüncem gerçekleşmedi. Maliye müfettişi olmayı düşünürken kendimi sınamak için İş Bankası nın açtığı müfettiş yardımcılığı sınavına katıldım. Sınavı kazanarak 23 Mayıs 1973 te Teftiş Kurulu nda göreve başladım yılında ilk kısa dönem olarak askerliğimi Tuzla Piyade Okulunda yaptım. 9 Şubat 1979 da aynı bankada çalıştığım eşim Çiğdem SEVİN le evlendim. 3 Ocak 1985 te kızım Melis dünyaya geldi Haziranında müfettişlik görevini bırakarak İstanbul İstihbarat Müdürlüğünde müdür yardımcısı olarak yöneticiliğe başladım Mayısında Teftiş Kurulu na Başkan Yardımcısı oldum. Halende bu görevimi sürdürmekteyim. Eşim bankamızdan emekli. Kızım Doğuş Lisesinin orta ikinci sınıfında eğitimini sürdürmektedir. Adres (İş) : Necdet SEVİN Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı T.İŞ BANKASI A.Ş. Beyoğlu/İST. (Ev) : Acıbadem Mah. Ulusuluk Sok. Yeni Açılan Yol 7/8 Selin Apt. Kadıköy/İST. Tel. (İş): , , (Ev):

148 17 MÜFİT ULUBAY DOĞUM YERİ : BEYŞEHİR KONYA DOĞUM TARİHİ : 1951 M. OLDUĞU LİSE : BEYŞEHİR LİSESİ Görev Yerlerim SUMERBANK Hereke Yünlü San.Mües NUH ÇİMENTO SAN.A.Ş. Hereke 1976 Halen Nuh Çimento San. A.Ş. de Muhasebe Müdürü olarak çalışmaktayım. Eşim HÜRRİYET ULUBAY, Ev kadını Kızlarım AYŞE doğumlu, Ege Üniversitesi Astronomi Bölümü son sınıf öğrencisi. PıNAR-1980 doğumlu, Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü birinci sınıf öğrencisi. İş Adresi NUH ÇİMENTO SANAYII A.Ş. P.K HEREKE-KOCAELİ Tel.: (0262) Faks:(0262) Ev Adresi NUH ÇİMENTO SANAYII A.Ş. Lojmanları HEREKE-KOCAELİ Tel.: (0262)

149 18 NERMİN TAŞDELEN DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 1949 M. OLDUĞU LİSE : BEŞİKTAŞ KIZ LİSESİ Sevgili Arkadaşlarım, Uzun yıllar sonra böyle bir organizasyonla bir yıllık içinde bir araya gelmemiz beni çok mutlu etti. Yıllardan beri kopmayan ilişkilerimiz ve dostluklarımız bu şekilde daha da güçlü bir hale gelecek eminim.bize bu imkanı sağlayan bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ben 1949 Ağustosunda İstanbul Ortaköy de doğdum. İlk öğrenimimi Ortaköy 23. İlkokulu nda gördüm. Orta ve liseyi Beşiktaş Kız Lisesinde bitirdim ve 1972 yılları arasında değerli hocalarımı ve arkadaşlarımı tanıdığım, çok güzel yıllar geçirdiğım İşletme Fakültesi yıllarımı yaşadım. Gerçekten çok köklü dostluklar kurdum yılında mezun olduktan sonra beş yıl kadar bir çalışma hayatım oldu Bu arada 1973 yılında sınıf arkadaşım Ahmet Kılınç ile evlendim yılında kızım Yasemin, 1981 yılında oğlum Erdem doğdu. Şu anda kızım Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünde öğrenci. Oğlum İstanbul Özel Alman Lisesi son sınıfına geçmek üzere. Bende onlarla birlikte çoğu annenin yaptığı gibi kaç kere ilk okul ve lise bitirdim sayılır. Geçmişe şöyle bir dönüp baktığımda mezun olalı 26 yıl gibi bir zaman geçtiğine inanamıyorum. Bazen kendimi, özellikle okul arkadaşlarımla beraber olduğumda, o zamanlarda gibi hissediyorum inanın hala beraber olmak çok güzel. Adres: 2. Ulus Gözde Sok. No:12 D.8 Etiler Tel :

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.327 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986,

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÜKSELTME ve ATANMA YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÜKSELTME ve ATANMA YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÜKSELTME ve ATANMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, İstanbul AREL Üniversitesinde açık bulunan

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2017 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU e-posta subyo@aku.edu.tr

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GENEL BİLGİLER 11.07.1992 tarihli ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3837 sayılı kanunla Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

İŞLETME MÜHENDİSİ TANIM GÖREVLER KULLANILAN ALET VE MALZEMELER MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

İŞLETME MÜHENDİSİ TANIM GÖREVLER KULLANILAN ALET VE MALZEMELER MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI İŞLETME MÜHENDİSİ TANIM Bir işletmenin, işletmecilik ve mühendislik anlayışına uygun biçimde yönetilmesini, üretimden satışa kadar olan sürecin denetlenmesini sağlayan, hem mühendislik, hem işletme yöneticiliği

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU Sevgili Öğrenciler Prof. Dr. İbrahim Attila ACAR İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ilk öğrencilerine

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ndeki tüm fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görmekte olan öğrencilere

Detaylı

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı ve en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitimöğretimin tümüdür. Yükseköğretimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Dekan Görev Tanımı Görevin Adı : Eğitim Fakültesi Dekanı Sınıfı : Yönetim Yetkileri: Fakülte Dekanı, Fakültenin ve bağlı birimlerin personelini

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı *BE6LB1S2* Sayı : 23987327-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ YAZI İŞLERİ BÜROSU HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ YAZI İŞLERİ BÜROSU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ YAZI İŞLERİ BÜROSU HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMALANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Fakültemiz Öğretim Kanunun 40/a maddesi

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖDÜL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖDÜL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar EGE ÜNİVERSİTESİ ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi nde görev yapmakta olan akademik ve idari personelin, öğrencilerin, kurum

Detaylı

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini,

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini, 1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KARİYER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Rektör Prof.Dr. Galip Akhan, 29-Haziran-14 Temmuz 2015 tarihleri arasında Hafta içi Her gün Saat: 09.30-17.00 saatleri arasında aday öğrenci ve ebeveynlerine açık

Detaylı

20* 20** - 12* 3** 30 - Eğitim Fakültesi mezunu olmak. (Programa kesin kayıt yaptıran 12 SÖZ 5 SÖZ 20* 5**

20* 20** - 12* 3** 30 - Eğitim Fakültesi mezunu olmak. (Programa kesin kayıt yaptıran 12 SÖZ 5 SÖZ 20* 5** - Kontenjan ALES Puan TC UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü 2015-2016 öğretim yılı güz yarıyılında lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabul koşulları, kontenjanları,

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 339 TOPLANTI TARİHİ : 28.01.2010 Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet DURMAN Başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Aksaray Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, Gelişen ve Geliştiren Üniversitemizin bir şubesi olan Torul Meslek Yüksekokulu; bünyesinde bulunan programları ile ülkemizde

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Toplantı Sayısı: 04 Sayfa: 1 Karar Tarihi: 14/12/2006 Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hk. 2006.004.009- Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Detaylı

KARAR Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü nün tarih ve 10662

KARAR Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü nün tarih ve 10662 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 09.01- Sosyal Bilimler

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bartın Üniversitesinden: BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesi

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI

IŞIK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI IŞIK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI Amaç Madde 1. Işık Üniversitesi akademik yükseltme ve atamaya ilişkin esasların saptanmasında amaç, Üniversite ye lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim,

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 17.06.2010 2010/9 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 17.06.2010 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama

Detaylı

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek; on yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik; yüz yıl sonrasını düşünüyorsan insan yetiştir. Konfüçyüs REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 340 TOPLANTI TARİHİ : 18.02.2010 Üniversitemiz Senatosu Rektör Vekili Prof. Dr. Binnaz BAYTEKİN Başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülteleri nde, Acıbadem Üniversitesi Lisans, Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN TAMAMLANMA HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN;

BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN; BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN; Üniversitemize bağlı Fakültelerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ`NDEN

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ`NDEN GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ`NDEN Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına 200 20 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Yüksek Lisans Programı 200-20

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 26 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27239 YÖNETMELİK Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28524 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 09.11.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29527 Amaç NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM SÜRECİ

YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM SÜRECİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM SÜRECİ İş Akışı 1. İlgili bölüm başkanlığı tarafından gerekçesi ile birlikte teklif edilip Rektörlükçe onaylanan öğretim üyesi ile irtibata geçilmesi. 2. Dekanlık/Bölüm

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 334 TOPLANTI TARİHİ : 12.11.2009 Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet DURMAN Başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKADEMİK YAPIYI GÜÇLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKADEMİK YAPIYI GÜÇLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKADEMİK YAPIYI GÜÇLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 08 Temmuz 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29764 YÖNETMELİK Bitlis Eren Üniversitesinden: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GELİŞTİRME MERKEZİ YÖNETMELİK

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GELİŞTİRME MERKEZİ YÖNETMELİK GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GELİŞTİRME MERKEZİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç YÖNETMELİK Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Girne Amerikan Üniversitesi bünyesinde kurulan

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ( 03/07/2016 gün ve 29761 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005 Boğaziçi Üniversitesi Temmuz, 2005 Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL Copyright 2005 Boğaziçi University Library Cataloging in-publication Data Boğaziçi Üniversitesi

Detaylı

EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM ASÜRESİ (EN

Detaylı

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ ÜST KURULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ ÜST KURULU ÜYELERİ

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ ÜST KURULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ ÜST KURULU ÜYELERİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ ÜST KURULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ ÜST KURULU ÜYELERİ Öğrenci Kulüpleri Üst Kurulu, Rektör Yardımcısı başkanlığında, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI 1 2016/1/1 06/01/2016 Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında sunulan hizmetlerden Grup Çalışma Odaları, Kareller, Tablet

Detaylı

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27676 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJELERİ YARIŞMASI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJELERİ YARIŞMASI 2013 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJELERİ YARIŞMASI 1. YARIŞMANIN AMACI 2. YARIŞMANIN HEDEFLERİ 3. YARIŞMANIN KONUSU 4. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI ve ESASLARI 5.

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN;

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN; BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN; Üniversitemize bağlı Fakültelerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 377 TOPLANTI TARİHİ : SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Muzaffer ELMAS Başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI tarihinde yapılan Fakülte Yönetim Kurulu Kararları onaylandı.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI tarihinde yapılan Fakülte Yönetim Kurulu Kararları onaylandı. Fakültemiz Yönetim Kurulu 19.01.2017 tarihinde Saat 12:00 de Dekan V. Prof. Dr. Niyazi USTA başkanlığında İletişim Fakültesi toplantı salonunda toplandı. Yeterli çoğunluğun olduğu anlaşıldı. Gündem onaylanarak

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.328 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi nin

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Kapsam: MADDE 1- Bu yönerge, Bingöl Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin

Detaylı

MÜHENDİSLİK KARİYERİ Mühendislik Kariyeri Mezun olduktan sonra çalışmak için seçtiğiniz şirket ne olursa olsun genelde işe basit projelerle başlayacaksınız. Mühendis olmak için üniversitede 4 yıl harcamanıza

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2008 yılında kurulmuş ve 2009

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ORTAK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ 2015 T.C. Pamukkkale Üniversitesi İle T.C.

Detaylı

SINOP ÜNIVERSITESI REKTÖRLÜĞÜ KURUM IDARI KURULU TOPLANTI VE KARAR TUTANAĞI

SINOP ÜNIVERSITESI REKTÖRLÜĞÜ KURUM IDARI KURULU TOPLANTI VE KARAR TUTANAĞI SINOP ÜNIVERSITESI REKTÖRLÜĞÜ KURUM IDARI KURULU TOPLANTI VE KARAR TUTANAĞI 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ve 09.11.2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kurum Idari Kurulları, Yüksek

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1 Amaç ve Kapsam- Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Tüzüğü ve mütevelli heyeti kararlarına uygun olarak

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Fotonik

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENİM VE DIŞİLİŞKİLER DAİRESİ YÜKSEK ÖĞRETİM MÜFETTİŞİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YÜKSEK ÖĞRENİM VE DIŞİLİŞKİLER DAİRESİ YÜKSEK ÖĞRETİM MÜFETTİŞİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YÜKSEK ÖĞRETİM MÜFETTİŞİ KADROSU Kadro Adı Yüksek Öğretim Müfettişi Hizmet Sınıfı Eğitim Hizmetleri Sınıfı Derecesi I (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Kadro Sayısı 12 Maaş Barem 15-16 I. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Detaylı

EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI

EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI 1. EĞĐTĐM KURULU GÖREV VE YETKĐLERĐ: a) Hizmetiçi Eğitim etkinliklerinin yürütülmesi için izlenecek yöntem ve eğitim politikasını saptamak. b) Eğitim

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, MYO Açılması Uygulama ve Araştırma Merkezi Açılması Bölüm, Anabilim Dalı, Bilim Dalı ve Program

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Buyönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 Boğaziçi Üniversitesi Haziran, 2008 Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL Copyright 2008 Boğaziçi University Library Cataloging in-publication Data Boğaziçi

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 19/8/2015 2015/13

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 19/8/2015 2015/13 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 19/8/2015 2015/13 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 19/8/2015 Çarşamba günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI

TED ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI TED ÜNİVERSİTESİ AMAÇ Madde 1. TED Üniversitesi akademik yükseltme ve atamaya ilişkin esasların saptanmasında amaç, Üniversite'ye lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim,

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

HİZMETİÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

HİZMETİÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 1 Rektör kim tarafından atanır? a) Cumhurbaşkanı. b) Yükseköğretim Kurulu c) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı d) Mütevelli Heyet 2 Rektörün görev süresi kaç yıldır? 3 Rektör adaylarını kim önerir? a)

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin eğitim verdiği örgün lisans

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 12.02.2004 2004/2

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 12.02.2004 2004/2 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 12.02.2004 2004/2 Üniversitemiz Senatosu Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr.Baki KOMSUOĞLU Başkanlığında toplandı.

Detaylı

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir.

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir. HOŞGELDİNİZ Fakültemiz; Bilimsel tutum ve becerileri kazanmış, mesleki donanım sahibi, içinde bulunduğu eğitimsel süreçlerle ilgili, toplumsal meselelere duyarlı, hür düşünen, demokratik ilkelere bağlı,

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı Güz Yarıyılında, Sosyal Bilimler Enstitüsüne aşağıdaki anabilim dallarına lisansüstü eğitim için öğrenci alınacaktır.

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA ALINACAK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU TARİHLERİ, KONTENJANLARI VE KABUL KOŞULLARI

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA ALINACAK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU TARİHLERİ, KONTENJANLARI VE KABUL KOŞULLARI İLAN AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ARASINDA ORTAKLAŞA AÇILAN ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA 2013-2014

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Eğitim-Öğretim Komisyonu nun kuruluş, yetki ve sorumluluklarını,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME ANKETİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME ANKETİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME ANKETİ Bu anket, bölümümüzdeki öğrencilerin 2015-2016 öğretim bahar yarıyılına ait öğretim sonuçlarının değerlendirilmesi ve sürecin

Detaylı

İŞLETME FAKÜLTESİ TARİHÇEMİZ

İŞLETME FAKÜLTESİ TARİHÇEMİZ İŞLETME FAKÜLTESİ TARİHÇEMİZ İşletme Fakültesi; 1992 yılında, Ege ve çevre bölgelerin alanında uluslararası tanınırlığa sahip, İngilizce eğitim veren yüksek öğretim kurumu ihtiyacını karşılamak amacıyla

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 19 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29210 (Mükerrer) Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER MESLEK ELEMANI (MAHALLİ İDARELER MESLEK ELEMANI)

YEREL YÖNETİMLER MESLEK ELEMANI (MAHALLİ İDARELER MESLEK ELEMANI) TANIM Yerel yönetimler meslek elemanı, belediyeler ve özel idarelerin çeşitli bölümlerinde üst düzey yöneticilerin yardımcısı olarak çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Mahalli

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bayburt Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, kendi bölümlerinde lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda

Detaylı