Ebelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ebelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu"

Transkript

1 Ebelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu

2 Ebelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu Onursal Başkan Prof. Dr. Muzaffer ELMAS - Sakarya Üniversitesi Rektörü Eş Başkanlar Prof. Dr. Sevin ALTINKAYNAK - Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nursan ÇINAR - Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Prof. Dr. A. Serhan CEVRİOĞLU- Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Gülgün DURAT - Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölüm Başkanı Düzenleme Kurulu Yrd. Doç. Dr. Gülgün DURAT - Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğr. Gör. Zekiye TURAN - Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Arş. Gör. Kevser ÖZDEMİR - Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Arş. Gör. Özlem DOĞU - Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Arş. Gör. Gümrah Duygu ATMACA - Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Arş. Gör. Yasemin AYDIN - Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu İletişim: e- mail: Tel: ( )

3 Ebelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu 3 INDEX / İÇİNDEKİLER P-0: Hemşire ve Ebelerin Anne Sütü ve Laktasyon Dönemi ile İlgili Bilgi Düzeyleri Öznur Tiryaki, Döndü Sevimli Düler, Nursan Çınar P-0: Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Çalışan Hemşirelerin Yenidoğanda Cilt Bakımına Yönelik Bilgileri Öznur Tiryaki, Döndü Sevimli Güler, Nursan Çınar P-03: Ebelik ve Hemşirelik İntörn Öğrencilerin Tıbbi Hataya Eğilim Düzeylerinin Belirlenmesi Yasemin Aydın, Zekiye Turan, Yurdanur Dikmen, Emriye Taştan, Güllüzar Yılmaz P-04: Gebe Danışmanlığı Birimine Başvuran Gebelerin Gebe Eğitim Sınıfına Katılmama Nedenlerinin İncelenmesi Öznur Tiryaki, Döndü Sevimli Güler, Ebru Halimoğlu P-05: Ebelik İntörn Öğrencilerinin Doğum Ağrısının Kontrolünde Uygulanan Non-Farmakolojik Yöntemler Hakkında Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Yasemin Aydın, Zekiye Turan, Öznur Ömür Malkoç P-06: Ebelik ve Hemşirelik İntörn Öğrencilerinin Human Papilloma Virüsü Hakkındaki Bilgi Düzeyleri Zekiye Turan, Yasemin Aydın, İlknur Öztürk P-07: İntörn Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinin Mobbing Hakkındaki Görüşleri ve Maruz Kalma Durumları Zekiye Turan, Yasemin Aydın, Işık Atasoy, Hatice Karaağaçlı, Simge Vanaz P-08: Ebelik İntörn Öğrencilerinin Uygulama Öncesi Enfeksiyon Kontrolü; Eğitim Şart Özlem Doğu, Gülsüme Kaya, Oğuz Karabay P-09: Kadın Doğum Hekimlerinin ve Ebelerin Doğal Doğuma Bakış Açıları Pınar Tabakoğlu, Sümeyye Özer, İlknur Günel, Hilal Uslu Yuvacı P-0: Ebelik Öğrencilerinin Sezaryen Sonrası Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının Önlenmesi Hakkında Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Zeynep Suver, Nihal Tufan, Dilek Aygin P-: Hastanede Çalışan Ebe ve Hemşireler Çalışma Ortamlarını Nasıl Algılıyor? Döndü Sevimli Güler,Öznur Tiryaki P-: Ebe ve Hemşirelerin Şiddet Deneyimleri ve Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Bilgi Düzeylerini Belirlemek Esma Selçuk, Fatma Arslan, Öznur Tiryaki, Döndü Sevimli Güler P-3: Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Hasta Güvenliği Kültürünün Değerlendirilmesi Funda Akduran, Yurdanur Dikmen, Nursan Çınar P-4: Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinde Kültürlerarası Duyarlılık ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Yurdanur Dikmen, Funda Akduran, Özlem Doğu, Nursan Çınar

4 4 Ebelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu P-5: Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi nde Hastane Enfeksiyon Hızlarının İncelenmesi Gülsüm Kaya, Ertuğrul Güçlü, Özlem Doğu, Aziz Öğütlü P-6: Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Çalışanlarının El Hijyeni Uyumu Ertuğrul Güçlü, Gülsüm Kaya, Aziz Öğütlü P-7: İntörnlük Stajlarını Aile Sağlığı Merkezlerinde Yapan Ebelik Öğrencilerinin Staj Alanına İlişkin Görüş ve Önerileri: Niteliksel Bir Çalışma Ayşe Çevirme, Nasibe Yağmur Filiz, Özge Kaynak P-8: Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Kadın Cinsiyeti ve Aile İçi Şiddete Bakış Açıları Dilek Ayazguk, Gümrah Duygu Atmaca, Yasemin Aydın, Gülgün Durat P-9: Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Premenstrüel Dönem Belirtileri İle Somatizasyona Yatkınlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Gülgün Durat, Gümrah Duygu Atmaca, Yasemin Aydın, Dilek Ayazguk P-0: Mediko Sosyal Merkezine Başvuran Çocukların Doğum Şekillerinin Retrospektif İncelenmesi Dilek Köse, Sevin Altınkaynak, Sümeyra Topal, TijenNemut, Nursan Çınar P-: Çocukların İlk 4 Ay Anne Sütü İle Beslenme Durumları Sümeyra Topal, Nursan Çınar, Sevin Altınkaynak, Dilek Köse, TijenNemut

5 Ebelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu 5 P-0 NURSES AND MIDWIVES LEVELS OF KNOWLEDGE ON BREASTMILK AND LACTATION PERIOD Öznur TİRYAKİ, Döndü SEVİMLİ GÜLER, Nursan ÇINAR Ministry of Health, Sakarya University Training and Research Hospital, Sakarya Sakarya University School of Health, Yüksekokulu, Children s Health and Nursing Department, Sakarya Objective: This study aims to determine the level of knowledge on breastmilk and lactation period among nurses and midwives. Materials and Methods: The study was carried on in the units of obstetrics and gynecology, maternity, newborn, child and child surgery between the dates of 5 March April 05 in Sakarya Training and Research Hospital. It created the voluntary participation of 90 (70.3%) nurses and midwives sample. The correct answers were scored as and the wrong ones 0. For the analysis of the data, SPSS 7.0 statistics programme was used. Results: A total of 68 % were married,64.4 % had children and breastfeeding experience.68.7 % of them had breastfeeding training, but 3.3 % thought that they didn t have enough knowledge on this issue.the average of correct answers to the multiple choice questions was.7±,45. About breastfeeding and breastmilk, a total of 88.9 % of the participants stated that a mother diagnosed with hepatitis A should breastfeed,77.8 % stated that a mother with hepatitis B should keep on breastfeeding and they gave correct answers. A total of 8.7 % gave wrong answers by stating Betalaktaglobul is one of the breastmilk proteins. Conclusion: This study displayed that the participants did not have enough knowledge on breastmilk and safe lactation. Key Words: Breastmilk; lactation period; nurse/midwife; level of knowledge

6 6 Ebelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu HEMŞİRE VE EBELERİN ANNE SÜTÜ VE LAKTASYON DÖNEMİ İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİ Öznur TİRYAKİ, Döndü SEVİMLİ GÜLER, Nursan ÇINAR Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sakarya Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Sakarya Objective: Bu çalışmada Hemşire ve Ebelerin Anne sütü ve laktasyon dönemi ile ilgili bilgilerinin belirlenmesi amaçlandı. Materials and Methods: Çalışma Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesinin kadın doğum, doğumhane, yenidoğan, çocuk ve çocuk cerrahi ünitelerinde 5 Mart- Nisan tarihleri arasında yapıldı. Gönüllü katılımı olan 90 (%70.3) ebe ve hemşire örneklemi oluşturdu. Çoktan seçmeli sorulara verilen yanıtlardan doğru olanlar, yanlış olanlar 0 puan olarak değerlendirildi. Verilerin analizinde SPSS 7.0 istatistik paket programı kullanıldı. Results: Katılımcıların %68 inin evli, %64.4 ü çocuk sahibi olduğu ve emzirme deneyimi yaşadıkları belirlendi.%68.7 sinin emzirme eğitimi aldığı, ancak %3.3 sinin konu ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıklarını düşündüğü saptandı. Çoktan seçmeli sorulara verilen doğru yanıt ortalamasının.7±,45 olduğu belirlendi. Emzirme ve anne sütü ile ilgili olarak katılımcıların %88.9 u Hepatit A tanısı alan anne emzirmeli,%77.8 i Hepatit B tanısı alan anne emzirmeye devam etmeli diyerek doğru yanıt vermişlerdir. Betalaktaglobülin anne sütü proteinlerinden biridir %8.7 i yanlış seçeneği işaretlemişlerdir. Conclusion: Bu çalışmada da katılımcıların anne sütü ve güvenli laktasyon konularında yeterli bilgiye sahip olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Key Words: Anne sütü; laktasyon dönemi; hemşire/ebe; bilgi düzeyi Corr. Author: Nurse Öznur TİRYAKİ Ministry of Health, Sakarya University Training and Research Hospital, Sakarya/Turkey Phone: , e - mail:

7 Ebelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu 7 P-0 KNOWLEDGE OF NURSES IN NEWBORN INTENCIVE CARE UNITS ON SKIN CARE OF THE NEWBORN Öznur TİRYAKİ, Döndü SEVİMLİ GÜLER, Nursan ÇINAR Ministry of Health, Sakarya University Training and Research Hospital, Sakarya Sakarya University School of Health, Yüksekokulu, Children s Health and Nursing Department, Sakarya Objective: The aim of this study is to determine the levels of knowledge of the nurses who work in the NICUs on evidence-based skin care Materials and Methods: Among the 4 nurses who work in the Newborn Intensive Care Unit of Sakarya Training and Research Hospital Central Campus and the Obstetrics Campus between the dates of 5-6 March 05, 35 volunteering nurses participated in our study. According to the answers, the correct ones were scores as and the wrong ones were 0 point. SPSS 7,0 statistics programme was used in the analysis of data Results: Who had been working in the NICU (newborn intensive care unit)for 5 years or more was 4.9 %. The average score of the participants was 4.0±3.3. It was found out that 57. % of the participants did not have any education on evidence based skin care of the newborn. The rate of answers to the question the umbilical cord should not be left in the diapers were 00%, babies should be given a bath after the delivery in case of an infection from the mother was 97. %. 6.9 % had incorrect informaton about the use of sterile water in the bath of newborn younger that 3 weeks, and 57. % about the temparature of the bathroom. Conclusion: As a result of the study, it was found out that nearly half of the nurses participated in the study had missing or incorrect information about the skin features and skin care of the newborn. Key Words: Newborn; Skin care; Nurse

8 8 Ebelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN YENİDOĞANDA CİLT BAKIMINA YÖNELİK BİLGİLERİ Öznur TİRYAKİ, Döndü SEVİMLİ GÜLER, Nursan ÇINAR Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sakarya Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Sakarya Amaç: Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde çalışan hemşirelerin kanıt temelli cilt bakımına yönelik bilgi düzeylerini belirlemek. Materya ve Method: ÇAraştırmaya Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Merkez ve Kadın Doğum Kampüsün de bulunan Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi nde 5-6 Mart 05 tarihleri arasında çalışan 4 hemşireden gönüllü toplam 35 hemşire dahil oldu. Sorulara verilen yanıtlara göre doğru, yanlış 0 puan olarak değerlendirildi. Verilerin analizinde SPSS 7,0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Bulgular: YYBÜ de çalışma süresi 5 yıl ve üzeri %4,9 olduğu, çalışmaya katılanların ortama puanı 4.0±3.3 olarak belirlendi. Katılımcıların %57. sinin yenidoğanın kanıt temelli cilt bakımına yönelik eğitim almadığı bulundu. Sorulardan göbek bağı bebek bezinin içinde bırakılmamalı %00, annede enfeksiyon bulaş riski nedeniyle bebeklere doğum sonrası banyo yaptırılması gerekir diyenlerin oranı %97. idi. %6.9 unun 3 haftanın altı bebeklerin banyosunda steril su kullanılması ile ilgili,%57. nin banyo yaptırılan odanın ısısı ile ilgili bilgilerinin yanlış olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Çalışma sonucunda araştırmaya katılan hemşirelerin yarısına yakınının yenidoğanın cilt özellikleri ve bakımı konusunda eksik veya yanlış bilgileri olduğu belirlenmiştir Anahtar Kelimeler: Yenidoğan; Cilt Bakımı; Hemşire Corr. Author: Nurse Öznur TİRYAKİ Ministry of Health, Sakarya University Training and Research Hospital, Sakarya/Turkey Phone: , e - mail:

9 Ebelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu 9 P-03 DETERMINATION LEVEL OF MEDICAL ERROR TENDENCY MİDWİFERY AND NURSİNG İNTERN STUDENT Yasemin AYDIN, Zekiye TURAN, Yurdanur DİKMEN 3, Emriye TAŞTAN 4, Güllüzar YILMAZ 4 Sakarya University, Health High School, Department of Midwifery, Research Assistant. SAKARYA Sakarya University, Health High School, Department of Midwifery, Lecturer. SAKARYA 3 Sakarya University, Health High School, Department of Nursing, Assistant Professor, SAKARYA 4 Sakarya University, Health High School, Department of Midwifery, third grade student. SAKARYA Objective: This study was performed to determine nursing and midwifery intern students levels of medical error tendency and factors that might affect. Materials and Methods: The population of the study which planned descriptive and analytical design has been totally from 50 students who studying last grade nursing and midwifery at Sakarya University in academic year. Targeted to be reached to the all of population but from this population the sample consisted of 0 students who can be reached and agreed to participate in research. Data were collected by "Medical Errors Scale Tendency in Nursing" which developed by Özata and Altunkan (00). Scale s Cronbach's alpha coeffi cient was found 0.96 for the sample group in this study Results: The average age of students is.6 ± 0.99 and % 5.5 are studying in the nursing department. It was found that the average total scale score 3.37 ± 3.4. When students answers that include causes of medical errors tendency are examined, ıt was determined that % 86.7 of them expressed "workload", % 63.3 "Lack of theoretical knowledge" and % 58.3 "Lack of experience". It was statistically signifi cant difference between points of medical errors tendency according to the intern students department which they have been enrolled (p <0.05). Conclusion: In the results of this study, ıt was determined generally to be high levels of medical error tendency in midwifery and nursing intern students, however midwifery students in drug and transfusion practices and communication subscale the medical errors tendency was signifi cantly lower than nursing student. Key Words: Medical errors, medical errors tendency, Nursing students, midwifery students.

10 0 Ebelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu EBELİK VE HEMŞİRELİK İNTÖRN ÖĞRENCİLERİN TIBBİ HATAYA EĞİLİM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yasemin AYDIN, Zekiye TURAN, Yurdanur DİKMEN 3, Emriye TAŞTAN 4, Güllüzar YILMAZ 4 Sakarya Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Ebelik Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi, SAKARYA Sakarya Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Ebelik Anabilim Dalı, Öğretim Görevlisi, SAKARYA 3 Sakarya Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Hemşirelik Bölümü, Yardımcı Doç. Dr. SAKARYA 4 Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Ebelik 3. Sınıf Öğrencisi, SAKARYA Amaç: Bu çalışma, ebelik ve hemşirelik intörn öğrencilerinin tıbbi hatalara eğilim düzeylerini ve bunu etkileyebilecek faktörleri belirlemek amacıyla yapıldı Materya ve Method: Tanımlayıcı ve analitik desende planlanan araştırmanın evrenini, bir kamu üniversitesinin hemşirelik ve ebelik bölümü son sınıfında öğrenim gören toplam 50 öğrenci oluşturmuştur. Evrenin tamamına ulaşılması hedefl enmiş ancak örneklem bu evrenden, ulaşılabilen ve araştırmaya katılmayı kabul eden 0 öğrenciden oluşmuştur. Veriler, Özata ve Altunkan (00) tarafından geliştirilen, Hemşirelikte Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeği ile toplanmıştır. Ölçeğin bu çalışmadaki örneklem gurubu için Cronbach Alfa katsayısı 0.96 olarak bulundu. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması.6±0.99 olup, %5.5 i hemşirelik bölümünde öğrenim görmektedir. Toplam ölçek puan ortalaması 3.37±3.4 olarak bulundu. Öğrencilerin tıbbi hataya eğilim nedenlerini içeren yanıtlar incelendiğinde, %86.7 si iş yükü, %63.3 ü teorik bilgi eksikliği, %58.3 ü ise deneyim eksikliği olarak ifade ettiği saptanmıştır. İntörn öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümlere göre tıbbi hataya eğilim puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: Bu çalışma sonucunda, intörn ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin genel olarak tıbbi hatalara eğilim düzeyinin yüksek olduğu ancak ebelik bölümünde öğrenim gören öğrencilerin, ilaç ve transfüzyon uygulamaları ile iletişim alt boyutlarında hemşirelik bölümünde öğrenim gören öğrencilere göre tıbbi hataya eğiliminin anlamlı olarak daha düşük olduğu saptandı. Anahtar Kelimeler: Tıbbi hata, Tıbbi hata eğilimi, Hemşirelik öğrencileri, Ebelik öğrencileri Corr. Author: Yasemin AYDIN Sakarya University, Health High School, Department of Midwifery, Research Assistant SAKARYA Tel:

11 Ebelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu P-04 AN ASSESSMENT ON THE CAUSES OF NONATTENDANCE TO PREGNANCY EDUCATİON CLASSES BY THE PREGNANT WOMEN WHO APPLİED TO THE PREGNANCY COUNSELİNG UNİT Döndü SEVİMLİ GÜLER, Öznur TİRYAKİ, Ebru HALİMOĞLU Ministry of Health, Sakarya University Training and Research Hospital, Sakarya Objective: This study aims to assess the causes of pregnant women for not attending pregnancy education classes although they have applied for it. Materials and Methods: The study was conducted among 7 to 36 week-pregnant women who applied to the Pregnancy Consultation Polyclinics of a Training and Research Hospital between the dates of 3 April women who volunteered to participate in the study were interviewed face to face and informed about the study. SPSS 7,0 statistics programme was used in the analysis of collected data. Results: 69% had a planned pregnancy, and the average pregnancy week was 9±8.9. A total of 3 % of the pregnant women were primiparous, 3.05 % had health problems in reproductive and antenatal periods. All pregnant women who applied to these polyclinics were invited to the training sessions by pregnancy consultation unit and only 9 % of them considered attending to these sessions. The ones who considered attending the sessions were asked about their expectations; 44.4 % said they expected to have a healthy delivery, 9.6 % wanted to get informed about baby care, 5.9 % wanted to have a spontaneous delivery. Conclusion: It was clear in our study that transportation was the most common problem that caused nonattendance to these programmes.. Key Words: Pregnancy training, Consultancy, Preparation for birth

12 Ebelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu GEBE DANIŞMANLIĞI BİRİMİNE BAŞVURAN GEBELERİN GEBE EĞİTİM SINIFINA KATILMAMA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ Döndü SEVİMLİ GÜLER, Öznur TİRYAKİ, Ebru HALİMOĞLU Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sakarya Amaç: Bu çalışmada gebe danışmanlığı birimine başvuran gebelerin gebe eğitim sınıfına katılmama nedenlerini incelemek amaçlandı. Materya ve Method: Çalışma -3 Nisan 05 tarihleri arasında bir Eğitim Araştırma Hastanesinin Gebe Danışmanlığı Polikliniğine başvuran 7 ile 36 haftalık gebe kadınlar üzerinde gerçekleştirildi. Çalışmaya katılmayı kabul eden 4 kadınla yüz yüze görüşülerek çalışma ile ilgili bilgilendirme yapıldıktan sonra veri toplama formları araştırmacılar tarafından dolduruldu. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 7,0 istatistik paket programı kullanıldı. Bulgular: %69 unun gebeliğinin planlı olduğu, gebelik haftasının ortalama 9±8.9 olduğu saptandı. Gebelerin %3 inin primipar olduğu, %3,05 nin reprodüktif ve antenatal dönemde sağlık problemi yaşadığı belirlendi. Başvuran tüm gebelerin aynı hastanede bulunan gebe danışmanlığı birimi tarafından eğitim sınıfına davet edildiği, bunların %9 unun katılmayı düşündüğü belirlendi. Gebe eğitim sınıfına katılmayı düşünenlere beklentileri sorulduğunda %44.4 nün sağlıklı doğum yapmak, %9.6 sının bebek bakımı hakkında bilgilenmek,%5.9 unun normal spontan doğum yapmak yanıtlarını verdikleri görüldü. Sonuç: Çalışmamızda ulaşım probleminin bu programlara katılamama nedenleri arasında ilk sırada geldiği görüldü. Anahtar Kelimeler: Gebe eğitimi; Danışmanlık; Doğuma hazırlık Corr. Author: Nurse Öznur TİRYAKİ Ministry of Health, Sakarya University Training and Research Hospital, Sakarya/Turkey Phone: , e - mail:

13 Ebelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu 3 P-05 DETERMINATION KNOWLEDGE LEVEL OF MIDWIFERY INTERN STUDENTS ABOUT NON-PHARMACOLOGICAL METHODS USED IN CONTROL PAIN OF LABOR Yasemin AYDIN, Zekiye Turan, Öznur Ömür Malkoç 3 Sakarya University, Health High School, Department of Midwifery, Research Assistant. SAKARYA Sakarya University, Health High School, Department of Midwifery, Lecturer. SAKARYA 3 Sakarya University, Health High School, Department of Midwifery, Senior Student. SAKARYA Objective: This study was conducted to determine level of knowledge midwifery intern students about nonpharmacological methods that used in the control of labor pain Materials and Methods: The population of the descriptive study planned to has been totally from 50 students who studying last grade midwifery at the public university in academic year. Targeted to be reached to the all of population but from this population the sample consisted of 36 students who can be reached and agreed to participate in research. As data collection tool was used a questionnaire which prepared in according to literature by researchers. This form which measures the level of knowledge valued at a total of 0 points that for correct answers given points and for incorrect answers given 0 points. Results: Average age of students is.44±0.77. %86. of students stated that have knowledge about nonpharmacological methods and % 50 learned this topic from the university education. % 77,8 of students expressed that they have knowledge about the breathing techniques, % 47. hot application, %, cold application, %8.3TENS, %. intradermal fl uids injection, % 3.9 refl exology methods. The average knowledge about non-pharmacological methods which used in the control of labor pain score of students was 0.7 ± 0.74 through 0 points. There were no signifi cant differences between the high school that graduated from and the average knowledge score about non-pharmacological methods which used for the labor pain. Conclusion: As a result of this study emerged that midwifery intern students have intermediate information about nonpharmacological methods which used in the control of labor pain. Key Words: Midwifery Students, Labor pain, Non-pharmacological methods

14 4 Ebelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu EBELİK İNTÖRN ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM AĞRISININ KONTROLÜNDE UYGULANAN NON-FARMAKOLOJİK YÖNTEMLER HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yasemin AYDIN, Zekiye Turan, Öznur Ömür Malkoç 3 Sakarya Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Ebelik Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi, SAKARYA Sakarya Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Ebelik Anabilim Dalı, Öğretim Görevlisi, SAKARYA 3 Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Ebelik 4. Sınıf Öğrencisi Amaç: Bu çalışma, ebelik intörn öğrencilerinin doğum ağrısının kontrolünde uygulanan non-farmakolojik yöntemler hakkında bilgi düzeylerinin belirlemesi amacıyla yapılmıştır. Materya ve Method: Tanımlayıcı desende planlanan araştırmanın evrenini, Sakarya üniversitesi öğretim yılı ebelik bölümü son sınıfında öğrenim gören toplam 50 öğrenci oluşturmuştur. Evrenin tamamına ulaşılması hedefl enmiş ancak örneklem bu evrenden, ulaşılabilen ve araştırmaya katılmayı kabul eden 36 öğrenciden oluşmuştur. Veriler, araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda geliştiren soru formu ile toplanmıştır. Bilgi düzeyini ölçen form doğru yanıt için ve yanlış yanıtlar için 0 puan olmak üzere, yanıtlar toplam 0 puan üzerinden değerlendirilmiştir. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması.44±0.77 dir. Öğrencilerin %86. i non-farmakolojik yöntemler hakkında bilgi sahibi olduğunu ve bu konuda %50 sinin üniversite öğreniminden, %. sininde internetten bilgi sahibi olduğunu ifade etmiştir. Öğrencilerin, %77,8 i solunum teknikleri, %47. si sıcak uygulama, %, si soğuk uygulama, %8.3 ü TENS, %. i intradermal sıvı enjeksiyonu, %3,9 u refl eksoloji yöntemleri hakkında bilgi sahibi olduklarını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin doğum ağrısının kontrolünde kullanılan non-farmakolojik yöntemlere ilişkin bilgi puan ortalaması 0 puan üzerinden 0,7±0,74 dir. İntörn öğrencilerin mezun oldukları liseye göre, doğum ağrısı için kullanılan non-farmakolojik yöntemlere ilişkin bilgi puan ortalaması arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır (p > 0.05). Sonuç: Bu çalışma sonucunda, intörn ebelik öğrencilerinin doğum ağrısının kontrolünde kullanılan non-farmakolojik yöntemlere ilişkin bilgilerinin orta düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır. Anahtar Kelimeler: Ebelik Öğrencileri, Doğum ağrısı, Non-farmakolojik yöntemler Corr. Author: Yasemin AYDIN Sakarya University, Health High School, Department of Midwifery, Research Assistant. SAKARYA Phone Number:

15 Ebelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu 5 P-06 THE KNOWLEDGE LEVEL OF NURSING AND MIDWIFERY INTERN STUDENS ABOUT HUMAN PAPILLOMAVIRUS Zekiye Turan, Yasemin AYDIN, İlknur ÖZTÜRK 3 Sakarya University, Health High School, Department of Midwifery, Lecturer. SAKARYA Sakarya University, Health High School, Department of Midwifery, Research Assistant. SAKARYA 3 Sakarya University, Health High School, Department of Midwifery, Senior Student. SAKARYA Objective: This study was conducted to determine the level of knowledge Sakarya University s nursing and midwifery intern student about human papillomavirus (HPV). Materials and Methods: The population this descriptive study has been totally from 50 students who studying last grade nursing and midwifery at Sakarya University in academic year. Targeted to be reached to the all of population but from this population the sample consisted of 0 students who can be reached and agreed to participate in research. As data collection tool was used a questionnaire which prepared in according to literature by researchers. Results: The average age of students is.54 ± 0., % 60 of them was nursing students. %5 of students graduated high school. %9. of students has expressed that they have knowledge about HPV vaccines, %57 expressed that sources of information is university. %46. of student associated HPV with the genital warts while %34.3 has associated with cancer. %8.4 of student stated that HPV cause of cervical cancer and %70.6 expressed that should be done vaccine. %38. of students stated that HPV vaccine should be done earliest when 9 years old and %.9 of student has been vaccinated. There were no signifi cant differences between midwifery and nursing students in terms of knowledge of HPV and the vaccine (p> 0.05). The nursing students' willingness to make a vaccine was found to be signifi cantly higher (x = 4.465, p <0.05). Conclusion: It was determined that knowledge about HPV and the vaccine is insuffi cient for students and considered that more needs to informed studies in terms of community health. Key Words: Nursing student, Midwifery student, Human papillomavirus

16 6 Ebelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu EBELİK VE HEMŞİRELİK İNTÖRN ÖĞRENCİLERİNİN HUMAN PAPİLLOMAVİSÜS HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ Zekiye Turan, Yasemin AYDIN, İlknur ÖZTÜRK 3 Sakarya Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Ebelik Bölümü, Öğretim Görevlisi. SAKARYA Sakarya Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Ebelik Bölümü, Araştırma Görevlisi. SAKARYA 3 Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Ebelik Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi. SAKARYA Amaç: Bu çalışma, Sakarya Üniversitesi ebelik ve hemşirelik intörn öğrencilerinin human papillomavirüs (HPV) hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlemesi amacıyla yapılmıştır Materya ve Method: Tanımlayıcı olan araştırmanın evrenini, Sakarya Üniversitesi öğretim yılı ebelik ve hemşirelik bölümü son sınıfta öğrenim gören toplam 50 öğrenci oluşturmuştur. Evrenin tamamına ulaşılması hedefl enmiş, ancak örneklem bu evrenden, ulaşılabilen ve araştırmaya katılmayı kabul eden 0 öğrenciden oluşmuştur. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan anket formu kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması,54 ± 0, olup, % 60 ını hemşirelik bölümü öğrencileri oluşturmuştur. İntörn öğrencilerin %5 i düz lise mezunudur. Öğrencilerin %9, si HPV aşıları hakkında bilgi sahibi olduklarını ve %57 si de bilgi kaynağının üniversite olduğunu ifade etmiştir. Öğrencilerin HPV ile ilgili bilgileri sorgulandığında %34,3 ü kanser ile ilişkilendirirken, %46, i genital siğiller ile ilişkilendirmiştir. %8,4 ü serviks kanserine neden olduğunu ve %70,6 sı da aşı yapılması gerektiğini ifade etmiştir. Öğrencilerin %38, si HPV aşısının en erken 9 yaşında yapılması gerektiğini belirtmiş ve %,9 u da aşıyı yaptırmıştır. HPV ve aşıları konusundaki bilgiler açısından ebelik ve hemşirelik öğrencileri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05). Hemşirelik bölümü öğrencilerinin aşı yaptırmak konusunda isteklerinin anlamlı olarak daha yüksek olduğu saptanmıştır (x=4,465, p<0,05). Sonuç: Öğrencilerin HPV ve aşıları konusunda bilgi düzeyinin yetersiz olduğu gözlenmiş ve toplum sağlığı açısından daha fazla bilgilendirilme çalışmalarına ihtiyaç olduğu düşünülmüştür. Anahtar Kelimeler: Hemşirelik Öğrencisi, Ebelik Öğrencisi, Human papillomavirüs Corr. Author: Zekiye TURAN Sakarya University, Health High School, Department of Midwifery, Lecturer. SAKARYA Phone Number:

17 Ebelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu 7 P-07 OPINIONS ABOUT MOBBING AND EXPOSURE STATUS OF MIDWIFERY AND NURSING INTERN STUDENTS Zekiye TURAN, Yasemin AYDIN, Işık ATASOY 3, Hatice KARAAĞAÇLI 4, Simge VANAZ 4 Sakarya University, Health High School, Department of Midwifery, Lecturer. SAKARYA Sakarya University, Health High School, Department of Midwifery, Research Assistant. SAKARYA 3 Sakarya University, Health High School, Department of Nursing, Lecturer. SAKARYA 4 Sakarya University, Health High School, Department of Midwifery, third grade student. SAKARYA. Objective: This study was conducted to determine opinions about mobbing and exposure status of midwifery and nursing intern students. Materials and Methods: The population this descriptive study has been totally from 50 students who studying last grade nursing and midwifery at the public university in academic year. Targeted to be reached to the all of population but from this population the sample consisted of 4 students who can be reached and agreed to participate in research. As data collection tool was used a questionnaire which prepared in according to literature by researchers. Results: The average age of students is.54 ± 0.08, % 5,6 of them was nursing students. 67.7% of students stated that heard concept of mobbing. It was determined signifi cant differences between midwifery and nursing students that midwifery students hear the mobbing concept more than nursing (x= 9,053, p < 0.05). 73.3% of students reported mobbing is a crime, % 33.9 of report tahat manager are mobbing applier and % 39.5 of report that women exposed to mobbing. % 53.3 of the students reported they had been exposed to mobbing, there was no statistically signifi cant difference between departments (x =.865, p> 0.05). 74.6% of students were exposed to mobbing in practice, % 59.4 share the case with friends, % 68,8 do nothing, % 7. complained within the institution, %.6 was sued and called number 70. %4,8 has received support from an expert. Conclusion: It was determined that the majority intern students heard about the concept of mobbing and partially were exposed to mobbing. Key Words: Mobbing, Nursing student, Midwifery student

18 8 Ebelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu İNTÖRN EBELİK VE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MOBBİNG HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ VE MARUZ KALMA DURUMLARI Zekiye TURAN, Yasemin AYDIN, Işık ATASOY 3, Hatice KARAAĞAÇLI 4, Simge VANAZ 4 Sakarya Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Ebelik Anabilim Dalı, Öğretim Görevlisi Sakarya Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Ebelik Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi 3 Sakarya Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Hemşirelik Anabilim Dalı, Öğretim Görevlisi 4 Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Ebelik 3. Sınıf Öğrencisi Amaç: Ebelik ve hemşirelik bölümü son sınıf öğrencilerinin mobbing hakkındaki görüşleri ve mobbinge maruz kalma durumlarının belirlemesi amacıyla yapılmıştır. Materya ve Method: Tanımlayıcı olan araştırmanın evrenini, bir kamu üniversitesinin öğretim yılı ebelik ve hemşirelik bölümü son sınıfında öğrenim gören toplam 50 öğrenci oluşturmuştur. Evrenin tamamına ulaşılması hedefl enmiş ancak, örneklemi bu evrenden ulaşılabilen ve araştırmaya katılmayı kabul eden 4 intörn öğrenci oluşmuştur. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından literatür taranarak hazırlanan anket formu kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması.54 ± 0.08 olup, % 5,6 sını hemşirelik bölümü öğrencileri oluşturmuştur. Öğrencilerin %67,7 si mobbing kavramını duyduğunu ifade etmiştir. Mobbing kavramını ebelik bölümü öğrencilerinin, istatistiksel açıdan anlamlı şekilde hemşirelikten daha fazla duyduğu tespit edilmiştir (x= 9,053, p < 0.05). Öğrencilerin %73,3 ü mobbingin suç olduğunu, %33,9 u mobbing uygulayanların yöneticiler olduğunu, %39,5 i kadınların mobbinge maruz kaldığını bildirmişlerdir. Öğrencilerin %53,3 ü mobbinge maruz kaldıklarını bildirmiş olup, bölümler arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (x=,865, p >0.05). Öğrencilerin %74,6 sı mobbinge uygulama alanında maruz kaldıklarını, %59,4 ü durumu arkadaşları ile paylaştıklarını, %68,8 i hiçbir şey yapmadıklarını, % 7, si kurum içinde şikayet ettiğini, %.6 sının dava açıp Alo 70 i aradığını, %4,8 inin bir uzmandan destek aldığını ifade etmişlerdir. Sonuç: İntörn öğrencilerin çoğunluğunun mobbing kavramını duyduğu ve kısmen mobbinge maruz kaldıkları belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Mobbing, Hemşirelik Öğrencisi, Ebelik Öğrencisi Corr. Author: Zekiye TURAN Sakarya University, Health High School, Department of Midwifery, Lecturer. SAKARYA Phone Number:

19 Ebelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu 9 P-08 INVESTIGATION EFFECT OF INFECTION EDUCATION WHICH GIVEN BEFORE INTERN PRACTICE ON KNOWLEDGE LEVEL OF MIDWIFERY STUDENTS Özlem DOĞU, Gülsüm KAYA, Oğuz KARABAY 3 Sakarya University Health High School, Depertmant of Midwifery, Research Assistant, Sakarya Sakarya University Education and Research Hospital, Nurse, Sakarya 3 Sakarya University, School of Medicine, Professor, Sakarya Objective: Nosocomial infections is a problem that however can be prevented, mortality rate and cost is high and gained an important role in recently. In this study aimed to evaluate the effectiveness training of midwifery student by training giving infection education (hand hygiene, use of protective equipment, injuries with penetrating instruments, exposure to body fl uids and waste management) before clinical practice. Materials and Methods: In this study was planned to given throughout four hours education which given by clinical infection control team to students at -9 February 05. Knowledge level was evaluated before and after education by the form which created in according to literature by researchers. It was evaluated this form which containing 5 question given points for correct answers and 0 for wrongs. It was given as statistical frequency and percentages of categorical data. Kolmogorov-Smirnov used to determine the normal distribution of comparative groups and t test was used for dependent groups. Results: The average age students who participated in the study was 6.06 ± 0.96 (min: 9, max: 4). It was determined that 6,8's% of students (n = 7) didn t have any education about protection from infection previously. It was founded that the average knowledge score after education was 9.90 ± 3.45 after education (min: 8 max: 4) while the average knowledge score before education was 3.8 ± It was determined that it was statistically signifi cant between average knowledge score before and after education which given (p = 0.03 t: ). Conclusion: It was observed that education about the subject increase the level of knowledge. Key Words: Infection education; interns; midwifery.

20 0 Ebelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu EBELİK ÖĞRENCİLERİNE İNTÖRN STAJI ÖNCESİ VERİLEN ENFEKSİYON EĞİTİMİNİN BİLGİ DÜZEYLERİNE OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ Özlem DOĞU, Gülsüm KAYA, Oğuz KARABAY 3 Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Ebelik Bölümü, Sakarya, Türkiye Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sakarya, Türkiye 3 Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sakarya, Türkiye Amaç: Hastane enfeksiyonları maliyeti ve mortalitesi yüksek, ancak önlenebilen ve son yıllarda giderek önem kazanan bir problemdir. Çalışmada, ebelik intörn öğrencilere klinik uygulama öncesi enfeksiyon eğitimi verilerek (el hijyeni, koruyucu ekipman kullanımı, kesici-delici alet yaralanmaları, vücut sıvılarına maruziyet ve atık yönetimi), eğitimin etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlandı. Materya ve Method: Çalışmada -9 Şubat 05 tarihlerinde klinik enfeksiyon kontrol ekibi tarafından öğrencilere 4 saat süren eğitim planlandı. Eğitim öncesi ve sonrası bilgi düzeyi araştırmacılar tarafından ilgili literatür doğrultusunda oluşturulan formlarla değerlendirildi. 5 bilgi sorusu içeren formda doğru yanıtlanan sorulara puan, yanlışlara 0 puan verilerek değerlendirildi. İstatistiksel olarak kategorik verilerin sıklığı ve yüzdeleri verilmiştir. Karşılaştırmalı gruplarda normal dağılımı belirlemek amaçlı Kolmogorov-Smirnov değerine bakılıp bağımlı gruplarda t testi kullanılmıştır. p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 6,06±0,96 (min:9, max:4) idi. Öğrencilerin % 6,8'sinin (n: 7) daha önce enfeksiyondan korunma hakkında eğitim almadığı saptandı. Eğitim öncesi bilgi puan ortalaması 3,8±3,47 (min:6, max:9) iken, eğitim sonrası bilgi puan ortalamasının 9,90±3,45 (min:8, max:4) olduğu saptanmıştır. Yapılan eğitim öncesi ve sonrası bilgi puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlendi (p: 0.03 t: -7,795). Sonuç: Eğitimin konu hakkında bilgi düzeyini arttırdığı görüldü. Anahtar Kelimeler: Enfeksiyon eğitimi; intörn; ebelik. Corr. Author: ÖZLEM DOĞU Sakarya University, Health High School, Department of Midwifery, SAKARYA Phone Number:

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2.

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2. ÖZET Amaç: Bu araştırma, Sağlık Yüksekokulları Ebelik Bölümü son sınıf öğrencilerinin, ebelerin Sağlık Bakanlığı görev tanımları ve Uluslararası Ebeler Konfederasyonu yeterlilik alanlarına göre kendilerini

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (6) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ Atilla Senih MAYDA*, Türker ACEHAN**, Suat ALTIN**, Mehmet ARICAN**,

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

TEŞEKKÜR. Araştırmacı bu çalışmanın gerçekleşmesinde katkılarından dolayı aşağıda adı geçen kişi ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür eder.

TEŞEKKÜR. Araştırmacı bu çalışmanın gerçekleşmesinde katkılarından dolayı aşağıda adı geçen kişi ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür eder. IV TEŞEKKÜR Araştırmacı bu çalışmanın gerçekleşmesinde katkılarından dolayı aşağıda adı geçen kişi ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür eder. Sayın Prof.Dr. Sevilay Şenol Çelik tez danışmanım olarak araştırmanın

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi

Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi Okmeydanı Tıp Dergisi 28(3):146-15, 12 doi:.5222/otd.12.146 Araştırma Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi Hacer Özkul Özel *, Demet Yurtsever **, Sevginaz Mutlu

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 1994-1998 Lisans İstanbul Üniversitesi Bölümü

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1,

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Ebru Öztürk Çopur 3, 4 1 2 3 4 ÖZET 01.01-31.12.2013 ve 01.01- niteliktedir. - rme saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt indeyiz. Anahtar Kelimeler: AN EVALUATION

Detaylı

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004, 15 (4), 207-218 BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Şeref ÇiÇEK, Levent M.

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi *

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi * International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES) December 2016 : 2 (2) ISSN : 2548-9373 Doi : Field : Education Psychology Type : Research Article Recieved: 10.09.2016 - Corrected: 26.11.2016

Detaylı

Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması

Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması Meryem METİNOĞLU Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Giriş Doğum kadın hayatında yaşanılan

Detaylı

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2012) Cilt 20 - Sayı 3: 193-199 ISSN 1304-4869 Araştırma Yazısı Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi Evaluation of Professionalism

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. NURDAN GEZER

Yrd.Doç.Dr. NURDAN GEZER Yrd.Doç.Dr. NURDAN GEZER Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1987-1991 Lisans Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 1998-2000 2001-2003

Detaylı

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (2), 76-90 GELişTiRiLMiş OYUN-EGZERSiZ PROGRAMıNıN ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Fabna KERKEZ ÖZET Bu çalışmanın amacı

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı ATATÜRK SAGLIK MESLEK LİsESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖGRENCİLERİNİN DİABETES MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Sibel KARA CA * ÖZET Bu araştırma İzmir

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı

Doç.Dr. AYTEN TAŞPINAR

Doç.Dr. AYTEN TAŞPINAR Doç.Dr. AYTEN TAŞPINAR Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Eğitim Bilgileri 1987-1991 Lisans Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Pr. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kadın Sağlığı Ve 1993-1998

Detaylı

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 14-17 YAŞ ARASINDAKİ GENÇLERİN FİZİKSEL UYGUNLUKLARININ VE GÜNLÜK AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Coşkun ULUSOY BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR PROGRAMI

Detaylı

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları Nuriye Yıldırım Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Türkiye Özet Amaç: Bu araştırma hemşirelik lisans

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi Eda DOLGUN *, Yelda CANDAN DÖNMEZ** ÖZET Amaç: Çalışmada hastaların ameliyat öncesi döneme ait bilgi gereksinimlerinin belirlenmesi

Detaylı

KADIN SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN MEME KANSERİ ERKEN TANI YÖNTEMLERİNİ BİLME VE UYGULAMA DURUMLARI

KADIN SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN MEME KANSERİ ERKEN TANI YÖNTEMLERİNİ BİLME VE UYGULAMA DURUMLARI ORIGINAL ARTICLES / ORİJİNAL MAKALELER KADIN SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN MEME KANSERİ ERKEN TANI YÖNTEMLERİNİ BİLME VE UYGULAMA DURUMLARI Nuran Gençtürk İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,

Detaylı

TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008: 7(3)

TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008: 7(3) Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(3):23-236 Lisansüstü Eğitime Devam Eden Evli Kadınların Üreme Sağlığı Sorunları ve Etkileyen Faktörler [Reproductive Health Problems of Married Women

Detaylı

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN EBE VE HEMŞİRELERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN EBE VE HEMŞİRELERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN EBE VE HEMŞİRELERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ The Evaluation of Midwives and Nurses Communication Skills, Who Work in the Family Health Center

Detaylı

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Kadir KOYUNCUOĞLU, Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Çanakkale, Türkiye. koyuncuoglu45@gmail.com

Detaylı

GEBELERİN BİTKİSEL ÜRÜN TÜKETİM VE SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

GEBELERİN BİTKİSEL ÜRÜN TÜKETİM VE SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ GEBELERİN BİTKİSEL ÜRÜN TÜKETİM VE SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ Arş. Gör. Muteber Gizem KESER Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Sunum Akışı TÜİK Doğum Verileri Çalışmanın Tanım

Detaylı

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER PROGRAM OUTCOME 13 Ability to Take Societal, Environmental and Economical Considerations into Account in Professional Activities Program outcome 13

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır Araştırma Yazısı 2015; 24: 44-48 EBELİK VE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM ŞEKLİ TERCİHLERİ

Detaylı

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2002,13 (1), 3-15 HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN SıNAVLARıN GEÇERLiK ÇALIŞMASI selahattin GELBAL",

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii

LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2001, 12 (2), 9-20 LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii Gıyasettin DEMIRHAN, Figen ALTAY Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ

FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ Yrd.Doç.Dr. Gülten KOÇ Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim

Detaylı

T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT DUZCE UNIVERSITY TRAINING FILE

T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT DUZCE UNIVERSITY TRAINING FILE T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT TRAINING FILE Name-Surname: Student Number: STUDENT S Internship Date: /. Number: Subject: Training STUDENT S; Name-Surname : Class : Student Number

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME

SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME Spor Bilinileri Dergisi Hacettepe J. ofsport Sdences 20041 15 (4)1219-232 SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME Hasan Biral YALÇIN*, Bekir YÜKTAŞIR*, Zafer DO~RU** Abant Izzet Baysal

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

Postpartum dönemde anne ve babaların yenidoğan ARAŞTIRMA bakımına (Research ilişkin gereksinimlerinin Report) belirlenmesi

Postpartum dönemde anne ve babaların yenidoğan ARAŞTIRMA bakımına (Research ilişkin gereksinimlerinin Report) belirlenmesi Postpartum dönemde anne ve babaların yenidoğan ARAŞTIRMA bakımına (Research ilişkin gereksinimlerinin Report) belirlenmesi POSTPARTUM DÖNEMDE ANNE VE BABALARIN YENİDOĞAN BAKIMINA İLİŞKİN GEREKSİNİMLERİNİN

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYLA TUZCU

Yrd.Doç.Dr. AYLA TUZCU Yrd.Doç.Dr. AYLA TUZCU ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1974 Diğer T: 24231069146914 F: 2422261258 atuzcu@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık ( ) Kansere Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık ( ) Kansere Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık (2003-2007) e Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi The Determination of the

Detaylı

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri*

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri* Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri* Hamza FİDANCIOĞLU**, K.Derya BEYDAĞ***, Fadime GÖK ÖZER***, Mehtap KIZILKAYA*** ÖZET Amaç: Bu çalışma, sağlık yüksek okulu öğrencilerinin

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği-

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- Lütfiye HACIİSMAİLOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları Uğur ŞENTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale,

Detaylı

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012 A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNE BÜRO HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUM DÜZEYLERİ VE İŞ DOYUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Gülşah ŞAKOĞLU

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNE BÜRO HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUM DÜZEYLERİ VE İŞ DOYUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Gülşah ŞAKOĞLU BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNE BÜRO HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUM DÜZEYLERİ VE İŞ DOYUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER Gülşah ŞAKOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ Ġç Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Servet AKAR GASTROĠNTESTĠNAL STROMAL TÜMÖRLERDE NÖTROFĠL/LENFOSĠT

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI UZMANLIK

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Hepatit B Hastalığı Konusunda Bilgi Düzeyleri High SchoolStudents KnowledgeLevelsofAboutHepatitis B Infection

Lise Öğrencilerinin Hepatit B Hastalığı Konusunda Bilgi Düzeyleri High SchoolStudents KnowledgeLevelsofAboutHepatitis B Infection OriginalArticle / Orijinal Araştırma Lise Öğrencilerinin Hepatit B Hastalığı Konusunda Bilgi Düzeyleri High SchoolStudents KnowledgeLevelsofAboutHepatitis B Infection Hamit Sırrı Keten 1, Özgür Ersoy 2,

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti

Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 14: 69-75/Mayıs 2013 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Araştırma

Detaylı

Prof.Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye

Prof.Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye Smyrna Tıp Dergisi 7 - Smyrna Tıp Dergisi Araştırma Makalesi Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi asistanları ve son sınıf öğrencilerinin üreme sağlığı hakkındaki bilgilerinin incelenmesi Examination

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Aysel TOPAN Doğum Tarihi: 03 Mayıs 1981 Yabancı Dil: İngilizce Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Y. Lisans Hemşirelik Doktora

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN: TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ Öğr. Gör. Naci Bulur İnönü üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu naci.bulur@inonu.edu.tr Öğr. Gör. Murat Ulaş İnönü üniversitesi Arapgir

Detaylı

Hastanede Yatarak Tedavi Görmekte Olan Hastaların, Erkeklerin Hemşirelik Mesleğine Katılımları İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi

Hastanede Yatarak Tedavi Görmekte Olan Hastaların, Erkeklerin Hemşirelik Mesleğine Katılımları İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi Hastanede Yatarak Tedavi Görmekte Olan Hastaların, Erkeklerin Hemşirelik Mesleğine Katılımları İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi Zeliha KOÇ*, Cansev BAL**, Zeynep SAĞLAM*** ÖZET Amaç: Bu çalışma, hastanede

Detaylı

BATI MÜZİĞİ KORO EĞİTİMİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİNİN UYGULAMADA YETERLİLİĞİ AÇISINDAN ÖĞRETMENLERCE DEĞERLENDİRİLMESİ

BATI MÜZİĞİ KORO EĞİTİMİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİNİN UYGULAMADA YETERLİLİĞİ AÇISINDAN ÖĞRETMENLERCE DEĞERLENDİRİLMESİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2196 Number: 24-I, p. 497-512, Summer I 2014 BATI MÜZİĞİ KORO EĞİTİMİ ÖĞRETİM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Dilek (KARA) YILMAZ 2. Doğum Tarihi : 13/10/1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Dilek (KARA) YILMAZ 2. Doğum Tarihi : 13/10/1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilek (KARA) YILMAZ 2. Doğum Tarihi : 13/10/1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,

Detaylı

ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ. Yunus KAYNAR

ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ. Yunus KAYNAR ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ Yunus KAYNAR AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI Ağustos

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK BİRİNCİ SINIF Birinci Yarıyıl (Güz Dönemi) Mikrobiyoloji-Parazitoloji 2 2 4 Biyokimya 2 0 4 Anatomi

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Bilişim Teknolojileri Alanı THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan birisidir.

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker****

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu

Detaylı

Özet. Abstract GİRİŞ. Genel Tıp Derg 2016;26(1):14-18

Özet. Abstract GİRİŞ. Genel Tıp Derg 2016;26(1):14-18 ARAŞTIRMA Araştırma Görevlisi, Hemşire ve Temizlik Personellerinin Ölçülmesi* Perihan Abukan 1, Emine İnci Tuncer 2, Onur Ural 1, Vural Çağlayan 3 1 Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

DOĞUMA HAZIRLIK KURSUNUN GEBELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

DOĞUMA HAZIRLIK KURSUNUN GEBELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ DOĞUMA HAZIRLIK KURSUNUN GEBELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Ayfer Ayan(1) Cemile Aksoy(2) Hande Edizkan Budak(3) 1 Acıbadem Bursa Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü 2 Acıbadem Bursa Hastanesi, Eğitim ve

Detaylı

AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ *

AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ * AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ * İlkay COŞKUN GÜNER** Fatma DEMİR *** Kabul Tarihi: 12.07.2005 ÖZET Günümüzde insanların günlük yaşamlarının yaklaşık

Detaylı

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ Zelha Türk*, Serpil Türker **, Pelin Gökoğlu***,Eda Ulutaş**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ GEÇİRİLMİŞ GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS ÖYKÜSÜ OLAN BİREYLERDE ANJİOPOETİN BENZERİ PROTEİN-2 ( ANGPTL-2

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

Doç.Dr. GÜLENGÜN TÜRK

Doç.Dr. GÜLENGÜN TÜRK Doç.Dr. GÜLENGÜN TÜRK Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1995-1999 Lisans Cumhuriyet ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Sağlık

Detaylı

EK-1 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ STAJYER ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FORMU

EK-1 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ STAJYER ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FORMU Adı Soyadı: Staj Başlama ve Bitiş Tarihi: Staj yeri: EK-1 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ STAJYER ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FORMU A.DAVRANIŞLAR VE DIŞ GÖRÜNÜM

Detaylı