Ebelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ebelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu"

Transkript

1 Ebelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu

2 Ebelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu Onursal Başkan Prof. Dr. Muzaffer ELMAS - Sakarya Üniversitesi Rektörü Eş Başkanlar Prof. Dr. Sevin ALTINKAYNAK - Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nursan ÇINAR - Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Prof. Dr. A. Serhan CEVRİOĞLU- Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Gülgün DURAT - Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölüm Başkanı Düzenleme Kurulu Yrd. Doç. Dr. Gülgün DURAT - Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğr. Gör. Zekiye TURAN - Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Arş. Gör. Kevser ÖZDEMİR - Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Arş. Gör. Özlem DOĞU - Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Arş. Gör. Gümrah Duygu ATMACA - Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Arş. Gör. Yasemin AYDIN - Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu İletişim: e- mail: Tel: ( )

3 Ebelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu 3 INDEX / İÇİNDEKİLER P-0: Hemşire ve Ebelerin Anne Sütü ve Laktasyon Dönemi ile İlgili Bilgi Düzeyleri Öznur Tiryaki, Döndü Sevimli Düler, Nursan Çınar P-0: Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Çalışan Hemşirelerin Yenidoğanda Cilt Bakımına Yönelik Bilgileri Öznur Tiryaki, Döndü Sevimli Güler, Nursan Çınar P-03: Ebelik ve Hemşirelik İntörn Öğrencilerin Tıbbi Hataya Eğilim Düzeylerinin Belirlenmesi Yasemin Aydın, Zekiye Turan, Yurdanur Dikmen, Emriye Taştan, Güllüzar Yılmaz P-04: Gebe Danışmanlığı Birimine Başvuran Gebelerin Gebe Eğitim Sınıfına Katılmama Nedenlerinin İncelenmesi Öznur Tiryaki, Döndü Sevimli Güler, Ebru Halimoğlu P-05: Ebelik İntörn Öğrencilerinin Doğum Ağrısının Kontrolünde Uygulanan Non-Farmakolojik Yöntemler Hakkında Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Yasemin Aydın, Zekiye Turan, Öznur Ömür Malkoç P-06: Ebelik ve Hemşirelik İntörn Öğrencilerinin Human Papilloma Virüsü Hakkındaki Bilgi Düzeyleri Zekiye Turan, Yasemin Aydın, İlknur Öztürk P-07: İntörn Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinin Mobbing Hakkındaki Görüşleri ve Maruz Kalma Durumları Zekiye Turan, Yasemin Aydın, Işık Atasoy, Hatice Karaağaçlı, Simge Vanaz P-08: Ebelik İntörn Öğrencilerinin Uygulama Öncesi Enfeksiyon Kontrolü; Eğitim Şart Özlem Doğu, Gülsüme Kaya, Oğuz Karabay P-09: Kadın Doğum Hekimlerinin ve Ebelerin Doğal Doğuma Bakış Açıları Pınar Tabakoğlu, Sümeyye Özer, İlknur Günel, Hilal Uslu Yuvacı P-0: Ebelik Öğrencilerinin Sezaryen Sonrası Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının Önlenmesi Hakkında Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Zeynep Suver, Nihal Tufan, Dilek Aygin P-: Hastanede Çalışan Ebe ve Hemşireler Çalışma Ortamlarını Nasıl Algılıyor? Döndü Sevimli Güler,Öznur Tiryaki P-: Ebe ve Hemşirelerin Şiddet Deneyimleri ve Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Bilgi Düzeylerini Belirlemek Esma Selçuk, Fatma Arslan, Öznur Tiryaki, Döndü Sevimli Güler P-3: Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Hasta Güvenliği Kültürünün Değerlendirilmesi Funda Akduran, Yurdanur Dikmen, Nursan Çınar P-4: Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinde Kültürlerarası Duyarlılık ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Yurdanur Dikmen, Funda Akduran, Özlem Doğu, Nursan Çınar

4 4 Ebelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu P-5: Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi nde Hastane Enfeksiyon Hızlarının İncelenmesi Gülsüm Kaya, Ertuğrul Güçlü, Özlem Doğu, Aziz Öğütlü P-6: Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Çalışanlarının El Hijyeni Uyumu Ertuğrul Güçlü, Gülsüm Kaya, Aziz Öğütlü P-7: İntörnlük Stajlarını Aile Sağlığı Merkezlerinde Yapan Ebelik Öğrencilerinin Staj Alanına İlişkin Görüş ve Önerileri: Niteliksel Bir Çalışma Ayşe Çevirme, Nasibe Yağmur Filiz, Özge Kaynak P-8: Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Kadın Cinsiyeti ve Aile İçi Şiddete Bakış Açıları Dilek Ayazguk, Gümrah Duygu Atmaca, Yasemin Aydın, Gülgün Durat P-9: Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Premenstrüel Dönem Belirtileri İle Somatizasyona Yatkınlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Gülgün Durat, Gümrah Duygu Atmaca, Yasemin Aydın, Dilek Ayazguk P-0: Mediko Sosyal Merkezine Başvuran Çocukların Doğum Şekillerinin Retrospektif İncelenmesi Dilek Köse, Sevin Altınkaynak, Sümeyra Topal, TijenNemut, Nursan Çınar P-: Çocukların İlk 4 Ay Anne Sütü İle Beslenme Durumları Sümeyra Topal, Nursan Çınar, Sevin Altınkaynak, Dilek Köse, TijenNemut

5 Ebelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu 5 P-0 NURSES AND MIDWIVES LEVELS OF KNOWLEDGE ON BREASTMILK AND LACTATION PERIOD Öznur TİRYAKİ, Döndü SEVİMLİ GÜLER, Nursan ÇINAR Ministry of Health, Sakarya University Training and Research Hospital, Sakarya Sakarya University School of Health, Yüksekokulu, Children s Health and Nursing Department, Sakarya Objective: This study aims to determine the level of knowledge on breastmilk and lactation period among nurses and midwives. Materials and Methods: The study was carried on in the units of obstetrics and gynecology, maternity, newborn, child and child surgery between the dates of 5 March April 05 in Sakarya Training and Research Hospital. It created the voluntary participation of 90 (70.3%) nurses and midwives sample. The correct answers were scored as and the wrong ones 0. For the analysis of the data, SPSS 7.0 statistics programme was used. Results: A total of 68 % were married,64.4 % had children and breastfeeding experience.68.7 % of them had breastfeeding training, but 3.3 % thought that they didn t have enough knowledge on this issue.the average of correct answers to the multiple choice questions was.7±,45. About breastfeeding and breastmilk, a total of 88.9 % of the participants stated that a mother diagnosed with hepatitis A should breastfeed,77.8 % stated that a mother with hepatitis B should keep on breastfeeding and they gave correct answers. A total of 8.7 % gave wrong answers by stating Betalaktaglobul is one of the breastmilk proteins. Conclusion: This study displayed that the participants did not have enough knowledge on breastmilk and safe lactation. Key Words: Breastmilk; lactation period; nurse/midwife; level of knowledge

6 6 Ebelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu HEMŞİRE VE EBELERİN ANNE SÜTÜ VE LAKTASYON DÖNEMİ İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİ Öznur TİRYAKİ, Döndü SEVİMLİ GÜLER, Nursan ÇINAR Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sakarya Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Sakarya Objective: Bu çalışmada Hemşire ve Ebelerin Anne sütü ve laktasyon dönemi ile ilgili bilgilerinin belirlenmesi amaçlandı. Materials and Methods: Çalışma Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesinin kadın doğum, doğumhane, yenidoğan, çocuk ve çocuk cerrahi ünitelerinde 5 Mart- Nisan tarihleri arasında yapıldı. Gönüllü katılımı olan 90 (%70.3) ebe ve hemşire örneklemi oluşturdu. Çoktan seçmeli sorulara verilen yanıtlardan doğru olanlar, yanlış olanlar 0 puan olarak değerlendirildi. Verilerin analizinde SPSS 7.0 istatistik paket programı kullanıldı. Results: Katılımcıların %68 inin evli, %64.4 ü çocuk sahibi olduğu ve emzirme deneyimi yaşadıkları belirlendi.%68.7 sinin emzirme eğitimi aldığı, ancak %3.3 sinin konu ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıklarını düşündüğü saptandı. Çoktan seçmeli sorulara verilen doğru yanıt ortalamasının.7±,45 olduğu belirlendi. Emzirme ve anne sütü ile ilgili olarak katılımcıların %88.9 u Hepatit A tanısı alan anne emzirmeli,%77.8 i Hepatit B tanısı alan anne emzirmeye devam etmeli diyerek doğru yanıt vermişlerdir. Betalaktaglobülin anne sütü proteinlerinden biridir %8.7 i yanlış seçeneği işaretlemişlerdir. Conclusion: Bu çalışmada da katılımcıların anne sütü ve güvenli laktasyon konularında yeterli bilgiye sahip olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Key Words: Anne sütü; laktasyon dönemi; hemşire/ebe; bilgi düzeyi Corr. Author: Nurse Öznur TİRYAKİ Ministry of Health, Sakarya University Training and Research Hospital, Sakarya/Turkey Phone: , e - mail:

7 Ebelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu 7 P-0 KNOWLEDGE OF NURSES IN NEWBORN INTENCIVE CARE UNITS ON SKIN CARE OF THE NEWBORN Öznur TİRYAKİ, Döndü SEVİMLİ GÜLER, Nursan ÇINAR Ministry of Health, Sakarya University Training and Research Hospital, Sakarya Sakarya University School of Health, Yüksekokulu, Children s Health and Nursing Department, Sakarya Objective: The aim of this study is to determine the levels of knowledge of the nurses who work in the NICUs on evidence-based skin care Materials and Methods: Among the 4 nurses who work in the Newborn Intensive Care Unit of Sakarya Training and Research Hospital Central Campus and the Obstetrics Campus between the dates of 5-6 March 05, 35 volunteering nurses participated in our study. According to the answers, the correct ones were scores as and the wrong ones were 0 point. SPSS 7,0 statistics programme was used in the analysis of data Results: Who had been working in the NICU (newborn intensive care unit)for 5 years or more was 4.9 %. The average score of the participants was 4.0±3.3. It was found out that 57. % of the participants did not have any education on evidence based skin care of the newborn. The rate of answers to the question the umbilical cord should not be left in the diapers were 00%, babies should be given a bath after the delivery in case of an infection from the mother was 97. %. 6.9 % had incorrect informaton about the use of sterile water in the bath of newborn younger that 3 weeks, and 57. % about the temparature of the bathroom. Conclusion: As a result of the study, it was found out that nearly half of the nurses participated in the study had missing or incorrect information about the skin features and skin care of the newborn. Key Words: Newborn; Skin care; Nurse

8 8 Ebelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN YENİDOĞANDA CİLT BAKIMINA YÖNELİK BİLGİLERİ Öznur TİRYAKİ, Döndü SEVİMLİ GÜLER, Nursan ÇINAR Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sakarya Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Sakarya Amaç: Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde çalışan hemşirelerin kanıt temelli cilt bakımına yönelik bilgi düzeylerini belirlemek. Materya ve Method: ÇAraştırmaya Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Merkez ve Kadın Doğum Kampüsün de bulunan Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi nde 5-6 Mart 05 tarihleri arasında çalışan 4 hemşireden gönüllü toplam 35 hemşire dahil oldu. Sorulara verilen yanıtlara göre doğru, yanlış 0 puan olarak değerlendirildi. Verilerin analizinde SPSS 7,0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Bulgular: YYBÜ de çalışma süresi 5 yıl ve üzeri %4,9 olduğu, çalışmaya katılanların ortama puanı 4.0±3.3 olarak belirlendi. Katılımcıların %57. sinin yenidoğanın kanıt temelli cilt bakımına yönelik eğitim almadığı bulundu. Sorulardan göbek bağı bebek bezinin içinde bırakılmamalı %00, annede enfeksiyon bulaş riski nedeniyle bebeklere doğum sonrası banyo yaptırılması gerekir diyenlerin oranı %97. idi. %6.9 unun 3 haftanın altı bebeklerin banyosunda steril su kullanılması ile ilgili,%57. nin banyo yaptırılan odanın ısısı ile ilgili bilgilerinin yanlış olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Çalışma sonucunda araştırmaya katılan hemşirelerin yarısına yakınının yenidoğanın cilt özellikleri ve bakımı konusunda eksik veya yanlış bilgileri olduğu belirlenmiştir Anahtar Kelimeler: Yenidoğan; Cilt Bakımı; Hemşire Corr. Author: Nurse Öznur TİRYAKİ Ministry of Health, Sakarya University Training and Research Hospital, Sakarya/Turkey Phone: , e - mail:

9 Ebelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu 9 P-03 DETERMINATION LEVEL OF MEDICAL ERROR TENDENCY MİDWİFERY AND NURSİNG İNTERN STUDENT Yasemin AYDIN, Zekiye TURAN, Yurdanur DİKMEN 3, Emriye TAŞTAN 4, Güllüzar YILMAZ 4 Sakarya University, Health High School, Department of Midwifery, Research Assistant. SAKARYA Sakarya University, Health High School, Department of Midwifery, Lecturer. SAKARYA 3 Sakarya University, Health High School, Department of Nursing, Assistant Professor, SAKARYA 4 Sakarya University, Health High School, Department of Midwifery, third grade student. SAKARYA Objective: This study was performed to determine nursing and midwifery intern students levels of medical error tendency and factors that might affect. Materials and Methods: The population of the study which planned descriptive and analytical design has been totally from 50 students who studying last grade nursing and midwifery at Sakarya University in academic year. Targeted to be reached to the all of population but from this population the sample consisted of 0 students who can be reached and agreed to participate in research. Data were collected by "Medical Errors Scale Tendency in Nursing" which developed by Özata and Altunkan (00). Scale s Cronbach's alpha coeffi cient was found 0.96 for the sample group in this study Results: The average age of students is.6 ± 0.99 and % 5.5 are studying in the nursing department. It was found that the average total scale score 3.37 ± 3.4. When students answers that include causes of medical errors tendency are examined, ıt was determined that % 86.7 of them expressed "workload", % 63.3 "Lack of theoretical knowledge" and % 58.3 "Lack of experience". It was statistically signifi cant difference between points of medical errors tendency according to the intern students department which they have been enrolled (p <0.05). Conclusion: In the results of this study, ıt was determined generally to be high levels of medical error tendency in midwifery and nursing intern students, however midwifery students in drug and transfusion practices and communication subscale the medical errors tendency was signifi cantly lower than nursing student. Key Words: Medical errors, medical errors tendency, Nursing students, midwifery students.

10 0 Ebelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu EBELİK VE HEMŞİRELİK İNTÖRN ÖĞRENCİLERİN TIBBİ HATAYA EĞİLİM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yasemin AYDIN, Zekiye TURAN, Yurdanur DİKMEN 3, Emriye TAŞTAN 4, Güllüzar YILMAZ 4 Sakarya Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Ebelik Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi, SAKARYA Sakarya Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Ebelik Anabilim Dalı, Öğretim Görevlisi, SAKARYA 3 Sakarya Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Hemşirelik Bölümü, Yardımcı Doç. Dr. SAKARYA 4 Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Ebelik 3. Sınıf Öğrencisi, SAKARYA Amaç: Bu çalışma, ebelik ve hemşirelik intörn öğrencilerinin tıbbi hatalara eğilim düzeylerini ve bunu etkileyebilecek faktörleri belirlemek amacıyla yapıldı Materya ve Method: Tanımlayıcı ve analitik desende planlanan araştırmanın evrenini, bir kamu üniversitesinin hemşirelik ve ebelik bölümü son sınıfında öğrenim gören toplam 50 öğrenci oluşturmuştur. Evrenin tamamına ulaşılması hedefl enmiş ancak örneklem bu evrenden, ulaşılabilen ve araştırmaya katılmayı kabul eden 0 öğrenciden oluşmuştur. Veriler, Özata ve Altunkan (00) tarafından geliştirilen, Hemşirelikte Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeği ile toplanmıştır. Ölçeğin bu çalışmadaki örneklem gurubu için Cronbach Alfa katsayısı 0.96 olarak bulundu. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması.6±0.99 olup, %5.5 i hemşirelik bölümünde öğrenim görmektedir. Toplam ölçek puan ortalaması 3.37±3.4 olarak bulundu. Öğrencilerin tıbbi hataya eğilim nedenlerini içeren yanıtlar incelendiğinde, %86.7 si iş yükü, %63.3 ü teorik bilgi eksikliği, %58.3 ü ise deneyim eksikliği olarak ifade ettiği saptanmıştır. İntörn öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümlere göre tıbbi hataya eğilim puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: Bu çalışma sonucunda, intörn ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin genel olarak tıbbi hatalara eğilim düzeyinin yüksek olduğu ancak ebelik bölümünde öğrenim gören öğrencilerin, ilaç ve transfüzyon uygulamaları ile iletişim alt boyutlarında hemşirelik bölümünde öğrenim gören öğrencilere göre tıbbi hataya eğiliminin anlamlı olarak daha düşük olduğu saptandı. Anahtar Kelimeler: Tıbbi hata, Tıbbi hata eğilimi, Hemşirelik öğrencileri, Ebelik öğrencileri Corr. Author: Yasemin AYDIN Sakarya University, Health High School, Department of Midwifery, Research Assistant SAKARYA Tel:

11 Ebelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu P-04 AN ASSESSMENT ON THE CAUSES OF NONATTENDANCE TO PREGNANCY EDUCATİON CLASSES BY THE PREGNANT WOMEN WHO APPLİED TO THE PREGNANCY COUNSELİNG UNİT Döndü SEVİMLİ GÜLER, Öznur TİRYAKİ, Ebru HALİMOĞLU Ministry of Health, Sakarya University Training and Research Hospital, Sakarya Objective: This study aims to assess the causes of pregnant women for not attending pregnancy education classes although they have applied for it. Materials and Methods: The study was conducted among 7 to 36 week-pregnant women who applied to the Pregnancy Consultation Polyclinics of a Training and Research Hospital between the dates of 3 April women who volunteered to participate in the study were interviewed face to face and informed about the study. SPSS 7,0 statistics programme was used in the analysis of collected data. Results: 69% had a planned pregnancy, and the average pregnancy week was 9±8.9. A total of 3 % of the pregnant women were primiparous, 3.05 % had health problems in reproductive and antenatal periods. All pregnant women who applied to these polyclinics were invited to the training sessions by pregnancy consultation unit and only 9 % of them considered attending to these sessions. The ones who considered attending the sessions were asked about their expectations; 44.4 % said they expected to have a healthy delivery, 9.6 % wanted to get informed about baby care, 5.9 % wanted to have a spontaneous delivery. Conclusion: It was clear in our study that transportation was the most common problem that caused nonattendance to these programmes.. Key Words: Pregnancy training, Consultancy, Preparation for birth

12 Ebelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu GEBE DANIŞMANLIĞI BİRİMİNE BAŞVURAN GEBELERİN GEBE EĞİTİM SINIFINA KATILMAMA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ Döndü SEVİMLİ GÜLER, Öznur TİRYAKİ, Ebru HALİMOĞLU Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sakarya Amaç: Bu çalışmada gebe danışmanlığı birimine başvuran gebelerin gebe eğitim sınıfına katılmama nedenlerini incelemek amaçlandı. Materya ve Method: Çalışma -3 Nisan 05 tarihleri arasında bir Eğitim Araştırma Hastanesinin Gebe Danışmanlığı Polikliniğine başvuran 7 ile 36 haftalık gebe kadınlar üzerinde gerçekleştirildi. Çalışmaya katılmayı kabul eden 4 kadınla yüz yüze görüşülerek çalışma ile ilgili bilgilendirme yapıldıktan sonra veri toplama formları araştırmacılar tarafından dolduruldu. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 7,0 istatistik paket programı kullanıldı. Bulgular: %69 unun gebeliğinin planlı olduğu, gebelik haftasının ortalama 9±8.9 olduğu saptandı. Gebelerin %3 inin primipar olduğu, %3,05 nin reprodüktif ve antenatal dönemde sağlık problemi yaşadığı belirlendi. Başvuran tüm gebelerin aynı hastanede bulunan gebe danışmanlığı birimi tarafından eğitim sınıfına davet edildiği, bunların %9 unun katılmayı düşündüğü belirlendi. Gebe eğitim sınıfına katılmayı düşünenlere beklentileri sorulduğunda %44.4 nün sağlıklı doğum yapmak, %9.6 sının bebek bakımı hakkında bilgilenmek,%5.9 unun normal spontan doğum yapmak yanıtlarını verdikleri görüldü. Sonuç: Çalışmamızda ulaşım probleminin bu programlara katılamama nedenleri arasında ilk sırada geldiği görüldü. Anahtar Kelimeler: Gebe eğitimi; Danışmanlık; Doğuma hazırlık Corr. Author: Nurse Öznur TİRYAKİ Ministry of Health, Sakarya University Training and Research Hospital, Sakarya/Turkey Phone: , e - mail:

13 Ebelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu 3 P-05 DETERMINATION KNOWLEDGE LEVEL OF MIDWIFERY INTERN STUDENTS ABOUT NON-PHARMACOLOGICAL METHODS USED IN CONTROL PAIN OF LABOR Yasemin AYDIN, Zekiye Turan, Öznur Ömür Malkoç 3 Sakarya University, Health High School, Department of Midwifery, Research Assistant. SAKARYA Sakarya University, Health High School, Department of Midwifery, Lecturer. SAKARYA 3 Sakarya University, Health High School, Department of Midwifery, Senior Student. SAKARYA Objective: This study was conducted to determine level of knowledge midwifery intern students about nonpharmacological methods that used in the control of labor pain Materials and Methods: The population of the descriptive study planned to has been totally from 50 students who studying last grade midwifery at the public university in academic year. Targeted to be reached to the all of population but from this population the sample consisted of 36 students who can be reached and agreed to participate in research. As data collection tool was used a questionnaire which prepared in according to literature by researchers. This form which measures the level of knowledge valued at a total of 0 points that for correct answers given points and for incorrect answers given 0 points. Results: Average age of students is.44±0.77. %86. of students stated that have knowledge about nonpharmacological methods and % 50 learned this topic from the university education. % 77,8 of students expressed that they have knowledge about the breathing techniques, % 47. hot application, %, cold application, %8.3TENS, %. intradermal fl uids injection, % 3.9 refl exology methods. The average knowledge about non-pharmacological methods which used in the control of labor pain score of students was 0.7 ± 0.74 through 0 points. There were no signifi cant differences between the high school that graduated from and the average knowledge score about non-pharmacological methods which used for the labor pain. Conclusion: As a result of this study emerged that midwifery intern students have intermediate information about nonpharmacological methods which used in the control of labor pain. Key Words: Midwifery Students, Labor pain, Non-pharmacological methods

14 4 Ebelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu EBELİK İNTÖRN ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM AĞRISININ KONTROLÜNDE UYGULANAN NON-FARMAKOLOJİK YÖNTEMLER HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yasemin AYDIN, Zekiye Turan, Öznur Ömür Malkoç 3 Sakarya Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Ebelik Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi, SAKARYA Sakarya Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Ebelik Anabilim Dalı, Öğretim Görevlisi, SAKARYA 3 Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Ebelik 4. Sınıf Öğrencisi Amaç: Bu çalışma, ebelik intörn öğrencilerinin doğum ağrısının kontrolünde uygulanan non-farmakolojik yöntemler hakkında bilgi düzeylerinin belirlemesi amacıyla yapılmıştır. Materya ve Method: Tanımlayıcı desende planlanan araştırmanın evrenini, Sakarya üniversitesi öğretim yılı ebelik bölümü son sınıfında öğrenim gören toplam 50 öğrenci oluşturmuştur. Evrenin tamamına ulaşılması hedefl enmiş ancak örneklem bu evrenden, ulaşılabilen ve araştırmaya katılmayı kabul eden 36 öğrenciden oluşmuştur. Veriler, araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda geliştiren soru formu ile toplanmıştır. Bilgi düzeyini ölçen form doğru yanıt için ve yanlış yanıtlar için 0 puan olmak üzere, yanıtlar toplam 0 puan üzerinden değerlendirilmiştir. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması.44±0.77 dir. Öğrencilerin %86. i non-farmakolojik yöntemler hakkında bilgi sahibi olduğunu ve bu konuda %50 sinin üniversite öğreniminden, %. sininde internetten bilgi sahibi olduğunu ifade etmiştir. Öğrencilerin, %77,8 i solunum teknikleri, %47. si sıcak uygulama, %, si soğuk uygulama, %8.3 ü TENS, %. i intradermal sıvı enjeksiyonu, %3,9 u refl eksoloji yöntemleri hakkında bilgi sahibi olduklarını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin doğum ağrısının kontrolünde kullanılan non-farmakolojik yöntemlere ilişkin bilgi puan ortalaması 0 puan üzerinden 0,7±0,74 dir. İntörn öğrencilerin mezun oldukları liseye göre, doğum ağrısı için kullanılan non-farmakolojik yöntemlere ilişkin bilgi puan ortalaması arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır (p > 0.05). Sonuç: Bu çalışma sonucunda, intörn ebelik öğrencilerinin doğum ağrısının kontrolünde kullanılan non-farmakolojik yöntemlere ilişkin bilgilerinin orta düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır. Anahtar Kelimeler: Ebelik Öğrencileri, Doğum ağrısı, Non-farmakolojik yöntemler Corr. Author: Yasemin AYDIN Sakarya University, Health High School, Department of Midwifery, Research Assistant. SAKARYA Phone Number:

15 Ebelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu 5 P-06 THE KNOWLEDGE LEVEL OF NURSING AND MIDWIFERY INTERN STUDENS ABOUT HUMAN PAPILLOMAVIRUS Zekiye Turan, Yasemin AYDIN, İlknur ÖZTÜRK 3 Sakarya University, Health High School, Department of Midwifery, Lecturer. SAKARYA Sakarya University, Health High School, Department of Midwifery, Research Assistant. SAKARYA 3 Sakarya University, Health High School, Department of Midwifery, Senior Student. SAKARYA Objective: This study was conducted to determine the level of knowledge Sakarya University s nursing and midwifery intern student about human papillomavirus (HPV). Materials and Methods: The population this descriptive study has been totally from 50 students who studying last grade nursing and midwifery at Sakarya University in academic year. Targeted to be reached to the all of population but from this population the sample consisted of 0 students who can be reached and agreed to participate in research. As data collection tool was used a questionnaire which prepared in according to literature by researchers. Results: The average age of students is.54 ± 0., % 60 of them was nursing students. %5 of students graduated high school. %9. of students has expressed that they have knowledge about HPV vaccines, %57 expressed that sources of information is university. %46. of student associated HPV with the genital warts while %34.3 has associated with cancer. %8.4 of student stated that HPV cause of cervical cancer and %70.6 expressed that should be done vaccine. %38. of students stated that HPV vaccine should be done earliest when 9 years old and %.9 of student has been vaccinated. There were no signifi cant differences between midwifery and nursing students in terms of knowledge of HPV and the vaccine (p> 0.05). The nursing students' willingness to make a vaccine was found to be signifi cantly higher (x = 4.465, p <0.05). Conclusion: It was determined that knowledge about HPV and the vaccine is insuffi cient for students and considered that more needs to informed studies in terms of community health. Key Words: Nursing student, Midwifery student, Human papillomavirus

16 6 Ebelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu EBELİK VE HEMŞİRELİK İNTÖRN ÖĞRENCİLERİNİN HUMAN PAPİLLOMAVİSÜS HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ Zekiye Turan, Yasemin AYDIN, İlknur ÖZTÜRK 3 Sakarya Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Ebelik Bölümü, Öğretim Görevlisi. SAKARYA Sakarya Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Ebelik Bölümü, Araştırma Görevlisi. SAKARYA 3 Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Ebelik Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi. SAKARYA Amaç: Bu çalışma, Sakarya Üniversitesi ebelik ve hemşirelik intörn öğrencilerinin human papillomavirüs (HPV) hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlemesi amacıyla yapılmıştır Materya ve Method: Tanımlayıcı olan araştırmanın evrenini, Sakarya Üniversitesi öğretim yılı ebelik ve hemşirelik bölümü son sınıfta öğrenim gören toplam 50 öğrenci oluşturmuştur. Evrenin tamamına ulaşılması hedefl enmiş, ancak örneklem bu evrenden, ulaşılabilen ve araştırmaya katılmayı kabul eden 0 öğrenciden oluşmuştur. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan anket formu kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması,54 ± 0, olup, % 60 ını hemşirelik bölümü öğrencileri oluşturmuştur. İntörn öğrencilerin %5 i düz lise mezunudur. Öğrencilerin %9, si HPV aşıları hakkında bilgi sahibi olduklarını ve %57 si de bilgi kaynağının üniversite olduğunu ifade etmiştir. Öğrencilerin HPV ile ilgili bilgileri sorgulandığında %34,3 ü kanser ile ilişkilendirirken, %46, i genital siğiller ile ilişkilendirmiştir. %8,4 ü serviks kanserine neden olduğunu ve %70,6 sı da aşı yapılması gerektiğini ifade etmiştir. Öğrencilerin %38, si HPV aşısının en erken 9 yaşında yapılması gerektiğini belirtmiş ve %,9 u da aşıyı yaptırmıştır. HPV ve aşıları konusundaki bilgiler açısından ebelik ve hemşirelik öğrencileri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05). Hemşirelik bölümü öğrencilerinin aşı yaptırmak konusunda isteklerinin anlamlı olarak daha yüksek olduğu saptanmıştır (x=4,465, p<0,05). Sonuç: Öğrencilerin HPV ve aşıları konusunda bilgi düzeyinin yetersiz olduğu gözlenmiş ve toplum sağlığı açısından daha fazla bilgilendirilme çalışmalarına ihtiyaç olduğu düşünülmüştür. Anahtar Kelimeler: Hemşirelik Öğrencisi, Ebelik Öğrencisi, Human papillomavirüs Corr. Author: Zekiye TURAN Sakarya University, Health High School, Department of Midwifery, Lecturer. SAKARYA Phone Number:

17 Ebelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu 7 P-07 OPINIONS ABOUT MOBBING AND EXPOSURE STATUS OF MIDWIFERY AND NURSING INTERN STUDENTS Zekiye TURAN, Yasemin AYDIN, Işık ATASOY 3, Hatice KARAAĞAÇLI 4, Simge VANAZ 4 Sakarya University, Health High School, Department of Midwifery, Lecturer. SAKARYA Sakarya University, Health High School, Department of Midwifery, Research Assistant. SAKARYA 3 Sakarya University, Health High School, Department of Nursing, Lecturer. SAKARYA 4 Sakarya University, Health High School, Department of Midwifery, third grade student. SAKARYA. Objective: This study was conducted to determine opinions about mobbing and exposure status of midwifery and nursing intern students. Materials and Methods: The population this descriptive study has been totally from 50 students who studying last grade nursing and midwifery at the public university in academic year. Targeted to be reached to the all of population but from this population the sample consisted of 4 students who can be reached and agreed to participate in research. As data collection tool was used a questionnaire which prepared in according to literature by researchers. Results: The average age of students is.54 ± 0.08, % 5,6 of them was nursing students. 67.7% of students stated that heard concept of mobbing. It was determined signifi cant differences between midwifery and nursing students that midwifery students hear the mobbing concept more than nursing (x= 9,053, p < 0.05). 73.3% of students reported mobbing is a crime, % 33.9 of report tahat manager are mobbing applier and % 39.5 of report that women exposed to mobbing. % 53.3 of the students reported they had been exposed to mobbing, there was no statistically signifi cant difference between departments (x =.865, p> 0.05). 74.6% of students were exposed to mobbing in practice, % 59.4 share the case with friends, % 68,8 do nothing, % 7. complained within the institution, %.6 was sued and called number 70. %4,8 has received support from an expert. Conclusion: It was determined that the majority intern students heard about the concept of mobbing and partially were exposed to mobbing. Key Words: Mobbing, Nursing student, Midwifery student

18 8 Ebelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu İNTÖRN EBELİK VE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MOBBİNG HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ VE MARUZ KALMA DURUMLARI Zekiye TURAN, Yasemin AYDIN, Işık ATASOY 3, Hatice KARAAĞAÇLI 4, Simge VANAZ 4 Sakarya Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Ebelik Anabilim Dalı, Öğretim Görevlisi Sakarya Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Ebelik Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi 3 Sakarya Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Hemşirelik Anabilim Dalı, Öğretim Görevlisi 4 Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Ebelik 3. Sınıf Öğrencisi Amaç: Ebelik ve hemşirelik bölümü son sınıf öğrencilerinin mobbing hakkındaki görüşleri ve mobbinge maruz kalma durumlarının belirlemesi amacıyla yapılmıştır. Materya ve Method: Tanımlayıcı olan araştırmanın evrenini, bir kamu üniversitesinin öğretim yılı ebelik ve hemşirelik bölümü son sınıfında öğrenim gören toplam 50 öğrenci oluşturmuştur. Evrenin tamamına ulaşılması hedefl enmiş ancak, örneklemi bu evrenden ulaşılabilen ve araştırmaya katılmayı kabul eden 4 intörn öğrenci oluşmuştur. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından literatür taranarak hazırlanan anket formu kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması.54 ± 0.08 olup, % 5,6 sını hemşirelik bölümü öğrencileri oluşturmuştur. Öğrencilerin %67,7 si mobbing kavramını duyduğunu ifade etmiştir. Mobbing kavramını ebelik bölümü öğrencilerinin, istatistiksel açıdan anlamlı şekilde hemşirelikten daha fazla duyduğu tespit edilmiştir (x= 9,053, p < 0.05). Öğrencilerin %73,3 ü mobbingin suç olduğunu, %33,9 u mobbing uygulayanların yöneticiler olduğunu, %39,5 i kadınların mobbinge maruz kaldığını bildirmişlerdir. Öğrencilerin %53,3 ü mobbinge maruz kaldıklarını bildirmiş olup, bölümler arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (x=,865, p >0.05). Öğrencilerin %74,6 sı mobbinge uygulama alanında maruz kaldıklarını, %59,4 ü durumu arkadaşları ile paylaştıklarını, %68,8 i hiçbir şey yapmadıklarını, % 7, si kurum içinde şikayet ettiğini, %.6 sının dava açıp Alo 70 i aradığını, %4,8 inin bir uzmandan destek aldığını ifade etmişlerdir. Sonuç: İntörn öğrencilerin çoğunluğunun mobbing kavramını duyduğu ve kısmen mobbinge maruz kaldıkları belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Mobbing, Hemşirelik Öğrencisi, Ebelik Öğrencisi Corr. Author: Zekiye TURAN Sakarya University, Health High School, Department of Midwifery, Lecturer. SAKARYA Phone Number:

19 Ebelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu 9 P-08 INVESTIGATION EFFECT OF INFECTION EDUCATION WHICH GIVEN BEFORE INTERN PRACTICE ON KNOWLEDGE LEVEL OF MIDWIFERY STUDENTS Özlem DOĞU, Gülsüm KAYA, Oğuz KARABAY 3 Sakarya University Health High School, Depertmant of Midwifery, Research Assistant, Sakarya Sakarya University Education and Research Hospital, Nurse, Sakarya 3 Sakarya University, School of Medicine, Professor, Sakarya Objective: Nosocomial infections is a problem that however can be prevented, mortality rate and cost is high and gained an important role in recently. In this study aimed to evaluate the effectiveness training of midwifery student by training giving infection education (hand hygiene, use of protective equipment, injuries with penetrating instruments, exposure to body fl uids and waste management) before clinical practice. Materials and Methods: In this study was planned to given throughout four hours education which given by clinical infection control team to students at -9 February 05. Knowledge level was evaluated before and after education by the form which created in according to literature by researchers. It was evaluated this form which containing 5 question given points for correct answers and 0 for wrongs. It was given as statistical frequency and percentages of categorical data. Kolmogorov-Smirnov used to determine the normal distribution of comparative groups and t test was used for dependent groups. Results: The average age students who participated in the study was 6.06 ± 0.96 (min: 9, max: 4). It was determined that 6,8's% of students (n = 7) didn t have any education about protection from infection previously. It was founded that the average knowledge score after education was 9.90 ± 3.45 after education (min: 8 max: 4) while the average knowledge score before education was 3.8 ± It was determined that it was statistically signifi cant between average knowledge score before and after education which given (p = 0.03 t: ). Conclusion: It was observed that education about the subject increase the level of knowledge. Key Words: Infection education; interns; midwifery.

20 0 Ebelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu EBELİK ÖĞRENCİLERİNE İNTÖRN STAJI ÖNCESİ VERİLEN ENFEKSİYON EĞİTİMİNİN BİLGİ DÜZEYLERİNE OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ Özlem DOĞU, Gülsüm KAYA, Oğuz KARABAY 3 Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Ebelik Bölümü, Sakarya, Türkiye Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sakarya, Türkiye 3 Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sakarya, Türkiye Amaç: Hastane enfeksiyonları maliyeti ve mortalitesi yüksek, ancak önlenebilen ve son yıllarda giderek önem kazanan bir problemdir. Çalışmada, ebelik intörn öğrencilere klinik uygulama öncesi enfeksiyon eğitimi verilerek (el hijyeni, koruyucu ekipman kullanımı, kesici-delici alet yaralanmaları, vücut sıvılarına maruziyet ve atık yönetimi), eğitimin etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlandı. Materya ve Method: Çalışmada -9 Şubat 05 tarihlerinde klinik enfeksiyon kontrol ekibi tarafından öğrencilere 4 saat süren eğitim planlandı. Eğitim öncesi ve sonrası bilgi düzeyi araştırmacılar tarafından ilgili literatür doğrultusunda oluşturulan formlarla değerlendirildi. 5 bilgi sorusu içeren formda doğru yanıtlanan sorulara puan, yanlışlara 0 puan verilerek değerlendirildi. İstatistiksel olarak kategorik verilerin sıklığı ve yüzdeleri verilmiştir. Karşılaştırmalı gruplarda normal dağılımı belirlemek amaçlı Kolmogorov-Smirnov değerine bakılıp bağımlı gruplarda t testi kullanılmıştır. p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 6,06±0,96 (min:9, max:4) idi. Öğrencilerin % 6,8'sinin (n: 7) daha önce enfeksiyondan korunma hakkında eğitim almadığı saptandı. Eğitim öncesi bilgi puan ortalaması 3,8±3,47 (min:6, max:9) iken, eğitim sonrası bilgi puan ortalamasının 9,90±3,45 (min:8, max:4) olduğu saptanmıştır. Yapılan eğitim öncesi ve sonrası bilgi puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlendi (p: 0.03 t: -7,795). Sonuç: Eğitimin konu hakkında bilgi düzeyini arttırdığı görüldü. Anahtar Kelimeler: Enfeksiyon eğitimi; intörn; ebelik. Corr. Author: ÖZLEM DOĞU Sakarya University, Health High School, Department of Midwifery, SAKARYA Phone Number:

ULUSLARARASI HAKEMLİLHEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

ULUSLARARASI HAKEMLİLHEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ HEMŞİRELİK ULUSLARARASI HAKEMLİLHEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ International Refereed Journal of Nursing Research Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos 2014 Sayı: 01 Cilt: 01 Yaz Dönemi May-June - Jul - August

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİLHEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

ULUSLARARASI HAKEMLİLHEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ HEMŞİRELİK ULUSLARARASI HAKEMLİLHEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ International Refereed Journal of Nursing Research Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos 2014 Sayı: 01 Cilt: 01 Yaz Dönemi May-June - Jul - August

Detaylı

Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları. Gebe Kadınlarda Vücut Kompozisyonunun Belirlenmesi

Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları. Gebe Kadınlarda Vücut Kompozisyonunun Belirlenmesi S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt : 23 Sayı : 6 Kasım Aralık 2014 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348 Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları

Detaylı

EDİTÖRLER VE YAYINA HAZIRLAYANLAR İÇİNDEKİLER CONTENTS

EDİTÖRLER VE YAYINA HAZIRLAYANLAR İÇİNDEKİLER CONTENTS EDİTÖRLER VE YAYINA HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Ayşegül DEMİRHAN ERDEMİR Prof. Dr. Öztan USMANBAŞ Prof. Dr. Seyfettin ULUDAĞ İÇİNDEKİLER CONTENTS 4. ULUSLARARASI TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU KONGRESİ TIP ETİĞİ

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİSİ Cilt: 22 Sayı: 1 2006 V ISSN 1300 3046 Cilt 22, Sayı 1 2006 Yayın Sahibi Prof. Dr. Zeynep CONK Hemşirelik Yüksek Okulu Adına Sorumlu Müdür Prof. Dr. Ahsen

Detaylı

Determination of Disaster Awareness, Attitude Levels and Individual Priorities at Kocaeli University

Determination of Disaster Awareness, Attitude Levels and Individual Priorities at Kocaeli University Eurasian Journal of Educational Research, Issue 55, 2014, 159-176 Determination of Disaster Awareness, Attitude Levels and Individual Priorities at Kocaeli University Serpil GERDAN * Suggested Citation:

Detaylı

Bir aile planlaması polikliniğine başvuran kadınların rahim içi aracı terk etme nedenleri

Bir aile planlaması polikliniğine başvuran kadınların rahim içi aracı terk etme nedenleri Research Article doi:10.15511/tahd.14.03149 Türk Aile Hek Derg 2014; 18 (3): 149-155 TAHUD 2014 Bir aile planlaması polikliniğine başvuran kadınların rahim içi aracı terk etme nedenleri The reasons of

Detaylı

Farklı Engel Grubundan Engelli Kardeşe Sahip Çocukların Kardeş İlişkileri ile Kardeşlerini Kabullenmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Farklı Engel Grubundan Engelli Kardeşe Sahip Çocukların Kardeş İlişkileri ile Kardeşlerini Kabullenmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 751 Farklı Engel Grubundan Engelli Kardeşe Sahip Çocukların Kardeş İlişkileri ile Kardeşlerini Kabullenmeleri

Detaylı

Psikodrama Teknikleri Kullanılarak Yapılan Grup Uygulamasının Ergenlerin Çatışma Çözme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi

Psikodrama Teknikleri Kullanılarak Yapılan Grup Uygulamasının Ergenlerin Çatışma Çözme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 601-614 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Psikodrama Teknikleri

Detaylı

Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmen Adaylarının Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi

Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmen Adaylarının Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi Journal of Teacher Education and Educators Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi Volume/Cilt 1, Number/Sayı 2, 2012, 185-202 Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmen

Detaylı

From the editors. Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews.

From the editors. Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews. From the editors Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews. The first article is about the knowledge that mothers with children aged 0-6 years

Detaylı

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(2), 215-227 [Nisan 2014] Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Detaylı

Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Programının Çiftlerin İlişki Doyumuna Etkisi

Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Programının Çiftlerin İlişki Doyumuna Etkisi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1893 Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Programının Çiftlerin İlişki Doyumuna Etkisi Tuğba YILMAZ*, Melek

Detaylı

PHYSICS COURSE STUDENTS AGAINST THE DETERMINATION OF CONCERN: The Case of TED Mersin

PHYSICS COURSE STUDENTS AGAINST THE DETERMINATION OF CONCERN: The Case of TED Mersin FİZİK DERSİNE KARŞI ÖĞRENCİ ENDİŞELERİNİN BELİRLENMESİ: Mersin TED Koleji Örneği PHYSICS COURSE STUDENTS AGAINST THE DETERMINATION OF CONCERN: The Case of TED Mersin Prof. Dr. Tuğba YANPAR YELKEN* Ayşe

Detaylı

Investigation of The Students Science Process Skill Levels in Vocational Schools: A Case of Balıkesir

Investigation of The Students Science Process Skill Levels in Vocational Schools: A Case of Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 4, Sayı 2, Aralık 2010, sayfa 79-109. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

HEMŞİRELERİN SPİNA BİFİDA HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Sibel AKDUMAN ERGÜN, Perihan İLERİ

HEMŞİRELERİN SPİNA BİFİDA HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Sibel AKDUMAN ERGÜN, Perihan İLERİ ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2009; 10(1) : 17-22 Klinik Araştırma HEMŞİRELERİN SPİNA BİFİDA HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 1 1 Sibel AKDUMAN ERGÜN, Perihan İLERİ ÖZET AMAÇ: Araştırma; hemşirelerin

Detaylı

Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Lisans Akademik Amaçlı İngilizce Sınavları ile İlgili Geçerlilik ve Güvenirlik Algıları

Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Lisans Akademik Amaçlı İngilizce Sınavları ile İlgili Geçerlilik ve Güvenirlik Algıları Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 3, Aralık 2014, Sayfa 1-13 Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Lisans Akademik Amaçlı İngilizce Sınavları ile İlgili Geçerlilik

Detaylı

IV. ULUSAL EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

IV. ULUSAL EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. IV. ULUSAL EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem

Detaylı

Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumu Yordamada Cinsiyet, Psikolojik Yardım Alma Nedeniyle Kendini Damgalama ve Sosyal Damgalanma

Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumu Yordamada Cinsiyet, Psikolojik Yardım Alma Nedeniyle Kendini Damgalama ve Sosyal Damgalanma Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(2) 471-487 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.2.1799

Detaylı

Tele-health: Revolutionizing Health care for Rural India

Tele-health: Revolutionizing Health care for Rural India Letter Annadurai K and et al. Tele-health: Revolutionizing Health care for Rural India Kalaivani Annadurai, Raja Danasekaran, Geetha Mani Department of Community Medicine Shri Sathya Sai Medical College

Detaylı

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 SOSYAL FOBİ GRUP PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİLİM DALI i T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİLİM DALI ANNE ADAYLARINA VERİLEN EĞİTİMİN (ASBEP) GEBELİK, DOĞUM, LOHUSALIK

Detaylı

13. Uluslararasıı Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu 13th International Eastern Mediterranean Family Medicine SymposiumSymposium DAAHS -2014

13. Uluslararasıı Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu 13th International Eastern Mediterranean Family Medicine SymposiumSymposium DAAHS -2014 Özetler / Abstracts 1 2 A Salonu 23 Mayıs 2014 Cuma B Salonu ( İngilizce ) C Salonu D Salonu E Salonu (Aile Sağlığı Elemanı Oturumları) 16:00-17:30 17:30 18:00 18:00 18:50 Kayıt Açılış Töreni Oturum Başkanı:

Detaylı

Karar Verme Stilleri ve Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Bağlanma Stilleri Açısından İncelenmesi

Karar Verme Stilleri ve Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Bağlanma Stilleri Açısından İncelenmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) Kış/Winter 97-113 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Karar Verme Stilleri

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİNİN SİGARA KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ. Meryem BARAN, Gülden KÜÇÜKAKÇA, Gülsün AYRAN

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİNİN SİGARA KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ. Meryem BARAN, Gülden KÜÇÜKAKÇA, Gülsün AYRAN ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2014; 15(1) : 9-15 Araştırma SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİNİN SİGARA KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ 1 2 3 Meryem BARAN, Gülden KÜÇÜKAKÇA, Gülsün AYRAN

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili Görüşleri *

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili Görüşleri * Sakarya University Journal of Education, 2/3 (Aralık /December 2012) ss. 49-67. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili

Detaylı

Aleksitimi: Bağlanma, Benlik Algısı, Kişilerarası İlişki Tarzları ve Öfke

Aleksitimi: Bağlanma, Benlik Algısı, Kişilerarası İlişki Tarzları ve Öfke Türk Psikoloji Yazıları, Haziran 2014, 17 (33), 31-40 Aleksitimi: Bağlanma, Benlik Algısı, Kişilerarası İlişki Tarzları ve Öfke Burcu Oktay Kara Havacılık Okulu Ayşegül Durak Batıgün Ankara Üniversitesi

Detaylı

Cerrahi Girişim Sonrası Hastaların Evde Yaşadıkları Sorunlar. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Lefkoşa, KKTC, 2

Cerrahi Girişim Sonrası Hastaların Evde Yaşadıkları Sorunlar. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Lefkoşa, KKTC, 2 Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/BTDMJB201208106 Cerrahi Girişim Sonrası Hastaların Evde Yaşadıkları Sorunlar Ümran Dal 1, Hülya Bulut 2, Sevil Güler Demir 2 1 Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri

Detaylı

Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 1, Nisan 2013, Sayfa 67-83 Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından

Detaylı

İNTÖRN OLMAYA ADAY HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE ZAMAN YÖNETİMİ VE AKADEMİK BAŞARI İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

İNTÖRN OLMAYA ADAY HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE ZAMAN YÖNETİMİ VE AKADEMİK BAŞARI İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences Yıl: 2010/1, Sayı:11 Year: 2010/1, Number:11 İNTÖRN OLMAYA ADAY HEMŞİRELİK

Detaylı